SUPORTUL VITAL DE BAZ

(BASIC LIFE SUPPORT)

C1

RC (UK)

Obiective
S în elegem: ‡ Riscurile la care se expune salvatorul în timpul resuscit rii ‡ Cum se acord primul ajutor ‡ Diferen ele dintre primul ajutor acordat în interiorul i în afara spitalului
C2

RC (UK)

Riscurile salvatorului
‡ Eliminarea sau minimizarea riscului ‡ Manipularea ‡ Evitarea pericolelor exterioare: ±trafic ±electricitate ±gaz ±ap RC (UK)

C3

Riscurile salvatorului: otr virea
‡ Acidul cianhidric sau hidrogenul sulfurat ±Se folose te masca i se p r se te urgent zona contaminat ‡ Substan ele corozive ±se absorb prin piele i tractul respirator ±se folosesc haine protectoare
C4

RC (UK)

sau CMV ‡ 3 cazuri de infectare cu HIV prin expunerea pielii la un grad ridicat de risc C5 RC (UK) .Riscurile salvatorului: infec iile ‡ 15 cazuri de infec ii contractate în timpul efectu rii RCP ± în principal Neisseria meningitidis ‡ Tuberculoza ‡ Nu se transmite hepatita B sau C.

Riscurile salvatorului: precau ie în tratarea infec iilor ‡ Folosirea m nu ilor i protejarea ochilor ‡ Recipiente speciale pentru materiale în ep toare ‡ Masc pentru fa cu valve unidirec ionale ‡ Manechine ± sp lare repetat C6 RC (UK) .

Evaluare Se va evalua i se va asigura salvatorul i victima C7 RC (UK) .

Scutura i i striga i C8 RC (UK) .

Victima reac ioneaz ? DA ‡ C utarea leziunilor ‡ Stabilirea diagnosticului ‡ Acordarea primului ajutor C9 RC (UK) .

Reac ioneaz victima? NU ‡ Striga i dup ajutor ‡ Elibera i c ile aeriene ‡ Verifica i respira ia C10 RC (UK) .

Eliberarea c ilor aeriene ‡ Hiperextensia capului ‡ Ridicarea mandibulei ‡ Dac se suspicioneaz leziune de coloan vertebral cervical : ± Subluxa ia mandibulei C11 RC (UK) .

Verificarea respira iei ‡ ‡ ‡ ‡ Privi i expansiunile toracelui Asculta i sunetul respira iei Sim i i pe obraz aerul expirat Toate acestea nu trebuie s dureze mai mult de 10 secunde dup care hot râ i dac pacientul respir sau nu C12 RC (UK) .

Respir victima? DA ‡ Dac situa ia permite. a eza i victima într-o pozi ie lateral de siguran ‡ Suna i dup ajutor ‡ Reevalua i periodic starea pacientului C13 RC (UK) .

C14 Pozi ia lateral de siguran Faza I RC (UK) .

C15 Pozi ia lateral de siguran Faza II RC (UK) .

C16 Pozi ia lateral de siguran Faza III RC (UK) .

Pozi ia lateral de siguran Faza IV C17 RC (UK) .

Respir victima? NU ‡ Suna i dup ajutor ‡ Aplica i victimei dou ventila ii gur la gur ‡ A tepta i 5 secunde C18 RC (UK) .

Respira ia artificial ‡ Pensa i nasul victimei ‡ ine i-i b rbia ridicat ‡ Inspira i adânc ‡ Încerca i s aplica i cât mai etan buzele pe cele ale victimei C19 RC (UK) .

Respira ia artificial ‡ Expira i continuu (2 sec) în gura victimei ‡ Verifica i dac i se ridic pieptul ‡ P stra i-i b rbia ridicat ‡ Verifica i mi c rile toracelui C20 RC (UK) .

C21 Verificarea revenirii toracelui RC (UK) .

Cur area digital a cavit ii bucale C22 RC (UK) .

privi i i sim i i respira ia normal . tusea sau orice mi care a victimei ‡ Verifica i pulsul la nivelul arterei carotide (dac sunte i instrui i) ‡ Toate acestea nu trebuie s dureze mai mult de 10 secunde C23 RC (UK) .Verificarea circula iei ‡ Asculta i.

Are puls? DA ‡ Continua i cu respira ia artificial ‡ Verifica i pulsul o dat pe minut C24 RC (UK) .

Are puls? NU ‡ Începe i masajul cardiac ‡ Continua i respira ia artificial C25 RC (UK) .

Identifica i marginea rebordului costal C26 RC (UK) .

Identifica i apendicele xifoid C27 RC (UK) .

Aseza i-v mâna pe stern C28 RC (UK) .

Ap sa i pe stern: Astfel încât acesta s coboare 4-5 cm Ritm: 100 /minut C29 RC (UK) .

Compresiunile toracice C30 RC (UK) .

Resuscitare cardiopulmonar efectuat de o singur persoan C31 RC (UK) .

Compresiuni toracice: frecven a respira iei ‡ 15 compresiuni : 2 respira ii pentru ± 1-persoan RCP ± 2-persoane RCP C32 RC (UK) .

Unde mergem dup ajutor? Se pleac dup ajutor imediat : ‡ Daca sunt mai mul i salvatori ‡ Dac e un singur salvator: ± pacientul este un adult cu problem cardiac . f r respira ie RCP ini ial timp de 1 minut: ‡ Traum ‡ Înec ‡ Droguri sau intoxica ie cu alcool ‡ Adolescent sau copil C33 RC (UK) .

Se continu resuscitarea pân : ‡ Sose te ajutorul calificat i preia manevrele de resuscitare ‡ Victima are semne vitale ‡ Salvatorul se epuizeaz C34 RC (UK) .

Ventila ia gur -la-nas ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ C35 Dac ventila ia gur -la-gur este dificil Dac gura este serios lezat Victima este salvat de la înec Resuscitarea este facut de un copil Motive estetice RC (UK) .

cu capul în hiperextensie ‡ Potrivit pentru RCP efectuat prin instruc iuni telefonice C36 RC (UK) .RCP numai prin compresiuni toracice ‡ Reticen la efectuarea respira iei gur -lagur ‡ Compresiunile toracice f r ventila ie sunt mai bune decât nici un fel de RCP ‡ Dac se poate.

gâtul i pieptul în acela i ax ‡ Extensie minim a capului ‡ Preferabil subluxa ia mandibulei ‡ Adesea este necesar asisten a specializat C37 RC (UK) . s se p streze capul.Este lezat coloana vertebral cervical ? ‡ Dac este posibil.

Sufocarea: Lovituri interscapulare C38 RC (UK) .

Compresiuni abdominale C39 RC (UK) .

monitor. Gasi i fi a bolnavului Preg ti i un raport RC (UK) ALS la sosirea echipei de resuscitare .Primul ajutor în spital Pacientul a le inat Striga i dupa ajutor i verifica i dac reac ioneaz la stimuli Nu reac ioneaz Are puls i respir ? Nu Chema i echipa de resuscitare / utiliza i precoce un defibrilator / începe i BLS dac defibrilatorul nu este disponibil imediat Aplica i padelele / monitor dac este cazul Ventila i cu oxigen Masaj cardiac C40 Reac ioneaz Da Chema i asisten a medical Ac iona i pe c ile respiratorii oxigen. i.v.

Întreb ri? C41 RC (UK) .

Rezumat ‡ ABC-ul primului ajutor ± respira ia artificial ± compresiuni toracice ± modific ri C42 RC (UK) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful