Você está na página 1de 6

11A+ InsyaAllah!

ANALISIS KERTAS PERCUBAAN BM SPM 1103/1 TAHUN 2010

NEGERI A B1 B2 B3 B4 B5
JOHOR Kepentingan Esei untuk Peranan yang Usaha-usaha Bincangkan Cerpen –
mengamalkan majalah sekolah perlu dilakukan yang boleh tindakan yang Genggam bara
perpaduan kaum ”Disiplin Asas oleh pelbagai dilakukan oleh perlu dilakukan api biar sampai
di Malaysia Kejayaan” pihak untuk masyarakat oleh negara- jadi arang
-mewujudkan memupuk tabiat untuk negara yang
masyarakat suka membaca mengelakkan terlibat untuk
harmoni dalam kalangan remaja daripada menangani
-menarik masyarakat terlibat dalam penularan
kedatangan Malaysia perlumbaan penyakit-
pelancong haram penyakit
-memajukan berbahaya.
ekonomi negara
-meningkatkan
keamanan negara
KEDAH Faedah-faedah Bincangkan Peranan institusi Anda akan Kegiatan (Pantun) Tikar
melibatkan diri kesan-kesan keluarga bagi mewakili jenayah pucuk tikar
dalam aktiviti gejala suka membanteras sekolah dalam membabitkan mengkuang, alas
khidmat berhibur kepada gejala suatu perdagangan nikah raja
masyarakat golongan penderaan pertandingan manusia - Melayu, Ikan
-membina sikap remaja. kanak-kanak. syarahan. bincangkan busuk jangan
sukarela – Moduk aspek kerjasama dibuang, buat
Khidmat Komuniti ”Prasarana antara Malaysia perencah sidaun
Program Khidmat Berkualiti dengan negara- kayu.
Negara Memacu Industri negara jiran
-mengukuhkan Pelancongan” untuk Tulis sebuah
semangat menangani cerpen
kerjasama- aktiviti masalah berdasarkan
gotong-royong tersebut. maksud pantun.
-memupuk
perasaan cinta
akan alam sekitar
– aktiviti
kokurikulum
KELANTAN Langkah-langkah Usaha-usaha Peranan ibu Rencana – Faedah-faedah (Peribahasa)
membudayakan yang perlu anda bapa untuk peranan yang diperolehi ”Bukit sama
amalan membaca lakukan untuk menggilap bakat kerajaan dan negara didaki, lurah
dalam kalangan mengelakkan anak-anak pihak swasta membangun sama dituruni”
masyarakat diri daripada dalam bidang dalam hasil
-ibu bapa menjadi terjebak dalam sukan. memajukan IKS perkembangan Bincangkan nilai
11A+ InsyaAllah!
suri teladan masalah disiplin ICT sepakat dalam
-kempen pelajar. masyarakat
membaca
-mengadakan
pesta buku
MELAKA kepentingan Perkara-perkara Rencana – Usaha-usaha Konflik yang Bincangkan
memelihara yang boleh anda peranan ibu yang telah melanda antara kepentingan
warisan negara lakukan untuk bapa untuk dijalankan oleh sesebuah puisi tradisonal
-Daya tarikan menjadi anggota melahirkan pihak kerajaan negara dengan dalam kalangan
pelancong (Kota A masyarakat modal insan bagi membantu negara yang lain masyarakat.
Farmosa) yang berguna berkualiti golongan OKU di dunia pada
-Memupuk selepas tamat masa ini harus
semangat patriotik alam diselesaikan
(Tugu Negara) persekolahan melalui
-mengekalkan nilai perundingan dan
seni dan estetika bukan melalui
(Bangunan Stesen peperangan.
Keretapi Kuala Bahaskan
Lumpur) pernyataan di
-mengenang atas.
sejarah negara
(Stadium Merdeka)

MRSM Kriteria-kriteria Peranan anda Punca-punca Ceramah Kemelesetan (Peribahasa)


yang menjadi dalam dan langkah- sebagai pegawai ekonomi dunia Serumpun bagai
pilihan pembeli membantu pihak langkah untuk KPDNKK kepada menjejaskan serai, seliang
untuk memiliki sekolah untuk mengatasi pengusaha pembangunan di bagai tebu
sebuah rumah merealisasikan masalah makanan – kebanyakan
budaya disiplin kehilangan ”Kepentingan negara dalam kelebihan-
unggul di kanak-kanak Industri pelbagai aspek. kelebihan
sekolah dan remaja Makanan Halal” Ulaskan mengamalkan
pernyataan di sikap
atas. bermuafakat
dalam hidup
bermasyarakat

NEGERI Cara Usaha-usaha Rencana – Peranan Kepentingan Cerpen –


SEMBILAN mempraktikkan yang wajar Keprihatinan masyarakat perpaduan Pengorbanan
amalan gaya hidup dilakukan oleh dan kasih untuk rakyat terhadap guru
11A+ InsyaAllah!
sihat remaja untuk sayang ibu bapa membanteras perkembangan
-pengambilan memupuk penting dalam kes ekonomi negara
makanan semangat menentukan penganiayaan
seimbang patriotisme kejayaan hidup kanak-kanak
-bersukan dalam diri anak-anak
-pemeriksaan mereka
kesihatan

PERLIS -punca-punca Persediaan- Keluarga Rencana – Sumbangan Pantun, syair,


berlakunya persediaan yang memainkan usaha-usaha penerokaan gurindam dan
kemalangan jalan perlu anda peranan penting menangani angkasa lepas seloka
raya lakukan sebelum dalam gejala -komunikasi merupakan
menceburi pembentukan penderaan -pendidikan warisan budaya
bidang amalan gaya kanak-kanak -penyelidikan yang sarat
pekerjaan yang hidup sihat. -perubatan dengan pelbagai
mencabar Berikan nilai.
pendapat anda. Berikan komen
anda

SABAH Kelebihan- Faedah-faedah Ceramah Penyakit Kesan teknologi Usaha-usaha


kelebihan Malaysia bekerja sendiri pegawai berbahaya maklumat yang perlu
sebagai sebuah kesihatan semakin kepada dilaksanakan
negara kepada PIBG – mengancam masyarakat bagi
pelancongan ”Keluarga kesihatan rakyat sejagat memastikan
-Pulau Memainkan Malaysia akibat puisi tradisional
-Gunung Peranan Penting amalan tidak lupus
-Wau Melahirkan dan corak hidup ditelan zaman
-Silat Anak-anak yang yang tidak sihat.
Cemerlang”
Huraikan
langkah-langkah
untuk
menangani
masalah ini.

SARAWAK Cara-cara Sebagai seorang Ibu bapa pada (Kampung anda Usaha-usaha Cerpen –
mengeratkan pelajar yang hari ini berpotensi yang dapat pengorbanan
hubungan juga akan cenderung menjadi sebuah dilakukan oleh
kekeluargaan menamatkan menghantar kawasan negara-negara
-makan bersama- alam anak-anak pelancongan di dunia untuk
11A+ InsyaAllah!
sama persekolahan, mengikuti kelas yang menarik) menangani
-meluangkan masa jelaskan tuisyen atas masalah
untuk bercuti perkara-perkara kepercayaan Surat kepada kemelesetan
-mendengar yang perlu bahawa cara ini pegawai daerah ekonomi dunia
masalah dilakukan dapat – keistimewaan
-membantu dalam supaya tidak meningkatkan yang terdapat di
pelajaran mengalami prestasi kampung anda
masalah selepas akademik anak- dan cadangan-
tamat alam anak. cadangan untuk
persekolahan meningkatkan
Berikan kemudahan
pendapat anda yang sedia ada.

SBP cara-cara remaja Sebagai pelajar Rencana – Kesedaran dan Cara-cara untuk Cerita - ‘di mana
boleh yang Semakin maju komitmen mengawal bumi dipijak, di
memanfaatkan bertanggungjaw pencapaian masyarakat penularan situ langit
masa lapang ab, bincangkan negara dalam amat dituntut wabak penyakit dijunjung’.
peranan anda bidang dalam usaha berbahaya
untuk pembangunan, kita secara global.
merealisasikan semakin mengurangkan
hasrat konsep merosot budaya kadar jenayah
Satu Malaysia budi bahasa yang semakin
masyarakatnya. meningkat
Selaku khususnya
wartawan dalam kalangan
sebuah akhbar remaja akhir-
tempatan, anda akhir
telah ini.
mendapatkan
pandangan Berikan
daripada pendapat anda
beberapa orang
tokoh budaya
dan bahasa
tentang
punca
berlakunya
perkara ini untuk
dimuatkan
dalam akhbar
syarikat anda..
11A+ InsyaAllah!

TERENGGA Amalan gaya Peranan yang Sebab-sebab Rencana – Keperluan Cerpen – hendak
NU hidup sihat yang dapat anda perhatian ibu faktor-faktor masyarakat seribu daya, tak
sewajarnya sumbangkan bapa berkurang berlakunya dunia hendak seribu
dipraktikkan oleh untuk apabila anak- kejadian tanah memanfaatkan dalih
setiap individu membantu pihak anak sudah runtuh dan teknologi
-amalan sekolah dalam remaja kesan-kesannya maklumat dan
pemakanan menangani komunikasi
seimbang salah laku
-kebersihan diri disiplin murid-
dan persekitaran murid di sekolah
anda

YIK Faedah-faedah Anda Mengapakah Sistem Program lawatan Masyarakat kita


amalan gaya hidup mempunyai amalan tradisi pengangkutan kebudayaan dan kurang minat
sihat impian untuk bangsa semakin awam di negara kesenian ke membaca karya
-pemeriksaan menjadi seorang terhakis pada kita perlu negara-negara sastera
kesihatan pemimpin yang masa kini? dipertingkatkan jiran berbanding
-jauhi daripada berjaya kepada dari segi kualiti mendatangkan karya bukan
merokok agama, bangsa perkhidmatan, faedah kepada sastera.
-amalan bersenam dan negara. kepelbagaian rakyat dan Bincangkan
-menjaga Bagaimanakah jenis negara yang
pemakanan impian anda itu pengangkutan terlibat. Berikan
dapat dicapai? awam dan pendapat anda
kuantitinya
supaya rakyat
lebih gemar
untuk
menggunakanny
a. Jelaskan

SELANGOR Usaha-usaha Punca-punca Ibu bapa Syarahan Sarankan bentuk kepentingan


untuk memupuk dan kesan-kesan memainkan (pertandingan kerjasama perpaduan
semangat pengambilan peranan yang peringkat Malaysia dan dalam
kejiranan dalam makanan ringan utama dalam sekolah) – negara serantau kehidupan
kalangan kepada remaja memastikan ”Usaha-usaha yang dapat masyarakat
masyarakat anak-anak Meningkatkan dijalankan untuk majmuk
11A+ InsyaAllah!
Malaysia mengamalkan Pengetahuan meningkatkan
-bergotong-royong nilai kebersihan Teknologi taraf hidup
-amalan ziarah- dalam Maklumat dan rakyat masing-
menziarahi kehidupan. Komunikasi masing
-rumah terbuka Jelaskan dalam kalangan
Rakyat”
KL Cara-cara Dalam arus Kepentingan Ceramah Sejauh manakah (Pantun) Orang
memupuk permodenan ini, amalan sebagai pegawai pentingnya Daik memacu
perpaduan kaum remaja menabung polis kepada hubungan kuda, Kuda
di Malaysia menghadapi kepada masyarakat serantau antara dipacu deras
-amalan rumah pelbagai sesebuah setempat – Malaysia dengan sekali, Buat baik
terbuka tekanan. Oleh keluarga ”Keselamatan di negara-negara berpada-pada,
-sikap hormat- itu, remaja Jalan Raya luar? Buat jahat
menghormati perlulah bijak Tanggungjawab jangan sekali.
-sistem pendidikan mengatasi dan Bersama”
yang menguruskan Berdasarkan
menggalakkan tekanan maksud pantun
integrasi kaum tersebut. di atas,
-terlibat dalam Jelaskan bagaimanakah
aktiviti sosial yang amalan tersebut
disertai oleh menjamin
pelbagai kaum keharmonian
hidup?