Você está na página 1de 2

Agbayani, Darel Anne C.

3-1

ALAPAAP

Sulyap ng iyong mata


Biro ng tadhana
Nagumapaw sa pananabik
Ibang pag-ibig, ikinubling pilit

Dalisa’y na pagtingin
Ang nagudyok sa akin
Na pagkakaibigang nasimulan
Ay di maugmok sa kawalan

Pagkakamali mang isipin


Na ito ay patagalin
Sa iyong mga labi
Ako’y di makapagkubli

Ngunit, ang katotohana’y


Marapat sayo’y maging tunay
Ako’y may unang pag-ibig
Na sa sumandaling panaho’y mag iisang dibdib.

Ipagpatawad mo,
Na sa aking pagtuklas
Ang pag-ibig na wagas
Sa nauna parin magwawakas