Você está na página 1de 162

IG1UALE

Extracted from the Graduale Romanum 1961SACROSANCT.tE ROMAN1E ECCLESI.tE

SS. D. N. PH X. PONTIFICIS MAXIMI

russu

RESTITUTUM ET EDITUM

AD EXEMPLAR EDITIONIS TYPIC,£ CONCINNATUM

ET RHYTHMICIS SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS

DILIGENTER ORNATtiM

Richmond, Virginia

Church Music Association of America 2007

Originally published by

,

DESCLEE & SOCII

S .. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi

PARIsns .. TORNACI .. ROMffi .. NEO EBORACI 1961

ORDINARIUM MISSJE

In Dominicis ad Aspersionem Aquae benedictae

EXTRA TE·MPUS PASCHALE. ANT. 7.

XIII. s .

. - .. -. .-. .- ... - .... -.. -t=;t=~. ~__::__ __ .

;. .~.. • •... ~. ~; ~ •. 1

- I _.... I

-SPERGES me, • D6mi- ne, hysso-po, et

I u~ •• I

; .

... .'

munda- bor : lava- his me, et

su-per ni-vem de- al-

h:--~ !It I ~.. :. ~-;: Iv ,

"'-.:", -=.=-, ....u..----=.r=.

hoi- bor. Ps. 50. Mi- se-re-re me- i, De- us, * se-cundum magnam

•• i

• •

I

... ~

c ••• J .••

I .. · .n ·fi .. S---!

I I

,... .

mi-se-ri-eor-di- am tu- am. G16- ri- a Patri, et Fi-Ii- 0,

•••••

a, ~

et Spi-ri-tu- i Sancto: * Sic- ut e-rat in princi-pi- 0, et

2* Ad Aspersionem Aquae benedictae.

; • II =:. I ~. • ,}----:=--=fF

c ~ : rr • •• ~ • ~. ..~-:-

nunc, et semper, et in saecu-la saecu- lo-rum. A- men.

Repetitur Ant. Asperges me.

~ In dominica I Passionis non dicitur GI6ria Patri, sed post psalmum Miserere repetitur immediate ant£phona Asperges me,

In dominica II Passionis aspersio omittitur.

TEMPORE PASCHALl

Ant. 8.

Scilicet a Dominica Paschae usque ad Pentecosten inclusive.

x. s.

---------t-------------

'T Itr- .,..... • ;!_~~;_:~

1- di a- quam • egre- di- en- tern de tem-

v

; r- •••.

plo,

a Hi- te- re de x- tro,

alle-

Iu-

ia:

et

omnes, ad quos perve-nit a~ qua i-sta,

sal- vi

fa- cti sunt, et di-

cent, alle-Iu- ia, al- le- Iu- ia.

!__. ~J_:_:__ ._.~-~~=.. l~~

Ps. II7. Confi- temi-ni D6mi-no quo-ni- am bonus- • quo- ni- am

1-. ~..--II...r- r- --~--T--;-~'~

------ - ;---~I!!:-- • r-

in saecu-lum mi-se-ri-cor- di- a e-jus. G16- ri- a Patri, et

Ad Aspersionem Aquae benedictae. 3*

;~+. ~~~~~f-!\ = .-~-II ~ --~

Fi-li- 0,

et Spi- ri- tu- i Sancto. * Sic- ut e-rat in princi-

I-.-~~~ ·-1~I-.~=-·-~~~ = ~_j

------.-_----- ---------------

pi- 0, et nunc, et semper,

et in saecu-la saecu- lo-rum.

---~-------

;-.-

. --------- .

••

Amen. Repetitur Ant. Vidi aquam.

y:r. Ostende nobis, D6mine, miseric6rdiam tuam. (Te1'llport'

Pasch ali, additur: Alleluia.)

11. Et salutare tuum da nobis. (Temp. Pasek Alleluia.) yr. Domine exaudi orati6nem meam.

11. Et clamor meus ad te veniat.

y:r. D6minus vobiscum.

~. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Oratio.

EXaudi nos, D6mine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: et mittere digneris sanctum Angelum tuum de caelis; qui cust6diat, f6veat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum D6minum nostrum. 11. Amen.

ALII CANTUS ad libitum. 1.

x. s.

;--._II ; __::.::.._. _t -d • ~ ~-=-_~-=_'- .. _E

= ~ -----------------4I-.-.-.-.--G

-sperges me, * Do-mi-ne, hyss6-po, et munda-bor :

~~~_;-~~~==~=-.~

• • •••

la va-bis me, et super nivem de- alba-bor.

P s. Miserere, tit stlpra.

Ant. 7·

A

1. - Tempore Paschali.

n.

A t XII. s,

n. G------~--~6 •. ~.--_----~~ 4· .= •• L = L =

A ---tI 1I::r-~= -= •. ---,.=-,._-:=.=._:::.._-=--=- __ t1I t1I_4.;-

-sperges me, • Domi-ne, hysso-po, et munda-bor :

G-- t=+.' --:=-

•.• b=~ .! 1M ~

~=I=r-t-='--=- r' r •. •. ~

la-va-bis me, et super ni-vem de- alba- bor. PS.50. Mi-se-re-re

~;-71 ... .. .. ~~_~ .. II~

• I • • ~

me- i De- us, • secundum magnam mi-se-ri-c6rdi- am tu- am.

G-------t ~ 1

• =. • ~ • •••. • •• _~._. ~t • I i

Glo-ri- a Patri, et Fi-U- 0,

G ••• • .---- .••• ~ ... -;:.==~.~=~.:.....-...,.~. -f+-_-_ •• _-_-II.:~:._=:.=:_'. J

et Spi-ri-tu- i Sancto. • Sic-ut

e-rat in princi-pi- 0, et nunc, et semper, et in saecu-Ia

G ••• ~ ~ •• ~

saecu-16-rum. Amen.

I. - Tempore Paschali.

(Lux et origo)

K8. C ~ • =,.. , ....

I ••

Y- ri- e • e- le- i-son. ii.J: Chri- ste

--------- ---

1.- Tempore Paschali. 5*
"'~.
I ., .. ~ f • ~ .. II
...
•• i •• • ••
I. • I

I i- son. iii Ky-
e- Ie- ri- e e- le- i-son. ii ~:_;·=-ar-:-3-f--Ir---!..!:r.~. --~ -+·~.~.--IhFl,,,,,,,.~-:.:--, -+1_=-=-=--=

Ky-ri- e

• e-

le- i-son.

x. s.

4· h-

• rG L6-ri-

• •

I

a in excel-sis De- o.

Et in ter - ra pax

c • -- ;J---~~i~

~~~ ~~_~~ = ~ · =: H •

he-mi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-di-ci-

~--------5 -

• .,..,.. Q~. = . !

•• _. ,.. i

I --

mus teo Ado-ramus teo Glo-ri- fi-ca-mus teo

Gra-ti- as

I ~=~ ~ ·.1

it • = .... ~~; , : __ .~~U i ,

a-gimus ti- bi propter magnam glo- ri- am tu- am. Do-mi-ne

~~~,.. I! ~ -. ~-::=j

i •.•. fI'.. ... =-=t! = •. H • I ~

---- I

De- us, Rex cae-le-stis, De- us Pa- ter omni-pot-ens. Domi-ne

Fi-li u-ni-ge-ni-te Je- su Chri-ste. Do- mi-ne De- us,

Agnus De- i, Fi- Ii- us Pa-tris. Qui tol-lis pecca-ta mun-

6* I. - Tempore Paschall.

;-.-. t • I • ~ • ~--a-.-=. I .,.. •. .'_.--111:, .',

depre-ca-ti- o-nem nostram. Qui se-des ad dex- te-ram Pa-

--, t-- ~-

C.. • I • ~.. =. ~. .'

.. . ~

[~~~

tris, mi-se-re-re no- bis. Quoni- am tu so-Ius sanetus Tu

C • I ~ •• ~_~ • = p~t ,..,.. .. ~.l]

so-Ius D6- mi-nus. Tu so-Ius Altissimus, je- su Chri-ste.

cl-=--=-~~~ __ ._J__~~~~a=

Cum Saneto Spi- ri- tu,

in glo- ri- a De- i Pa- tris.

; ."'1111~ •• ~ •• I: ~--

-----

A- men.

x. s,------t-----+

C. I'. ,!!I .... I.~_

__ •. rr- •.•

I• I •.

s

Anetus, * Sanetus, Sanetus D6mi-nus De- us

r~Fi-~----r;-!-... .. .. i ,;1 •• ;ij

Sa-ba- oth. Ple- ni sunt cae- li et ter-ra g16- fi- a

---f i"i.-' ~ ~ I. • ~ •. Ii,

I-:--=-f=~-.---.:-.' -~ ~

- ~ .. = . ------ - --

tu- a. Ho-sanna

in ex-eel-sis. Be-ne-dictus qui ve-nit

I. - Tempore Paschall.

7*

~_ ·--=·TI_"'~~· ~·~··~t-=---ii-=;=+=':;__+--=~=---.!O-jj~~4 ,.. ... __ • ~. f

' ra =!3 .r'. : r- i

A

in no- mi-ne D6-rni-ni. Ho- sauna in excel- sis.

x. s.

c~~r-i-= ~ · ~ '--4.LE1 = i

.. . - .

----,--------------------

-gnus De- i, * qui tol-lis pecca- ta rnun- di : mi-se-

re-

re no- bis.

Agnus De- i, * qui toI-lis pecca-

; I ~ •• q . = ~.~ .. ~' ... ~_._~_~_!~

,

ta rnun- di: mi-se-re-

re no- bis.

Agnus De- i, *

;_._I_~_. __ r._I __ ~_ •• _._. _1_,.=:=~.=-r.--8j..--;.-~

qui tol-lis pecca- ta rnun- di: dona no-

bis pa- cern.

A Missa Vigiliae paschalis usque ad Sabbatum in Albis inclusive.

8.

1--..,..--. ---to ~- =~-

_=-.-=._...:;''--'.=--_. __ .=--.a-.II!!.~._._--tl_-tl_. ,. J~

I

- te, rnissa est, alle-lu- ia, De- 0 gra-ti- as, alle-lu- ia,

alle- lu- ia. aIle- lu- ia.

Ab Octava Paschae ad Sabbatum IV. Temporum Pentecostes inclusive.If :r-r.,_. ~-·.~".~"'Fl ,~. ~==~-=--=-=-=_ --=_=_-_=-- --

I

- te, De- 0

rnis- sa est. gra- ti- as.

8* II. - In festis I. c1assis. I.

I I. In festis I. classis. I.

(Kyrie fons bonitatis)

J. e-C -.--....-I--::~=""'· =Ih, ••.• ,. I :1'='.'. • .., •

K ,... ~

Y-ri- e • e-Ie- i- son. iii

;-~~·~.I· I ~." ••.. '., I Jr-='.' • ~ • ..f

X.5.

•. II

,.. I •• ••

Chri-ste e-le- i-son, iii

~C~r-~=~'H·Q~~' --+-~=~--------'~~~4=~~

I •• _ •• _,_.,u. •• ..,.._ ... Jr- ,.! • .., • •. H~--

Ky- ri- e

C ,.Q.. I

e-Ie-

i-son. i.;: Ky- ri-

I •••

;a-

... --

I· .. _

e••

e-le- i-son.

C • XIII. s,

I. E-: -.-~--.-.-...;..-~-. -t::b-=~'. ~ ~~~

G L6-ri- a in excelsis De- o. Et in terra pax ho-

It. I b .~

~.. . ~ ,.. II ~ • ... :: II • .J._

,~ ~ = I ~ ~ __ __

• mi- ni- bus bonae vo- lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-

~. k- k- .~. I

=~:J ~ ~~~§ · ~ _:JJ ~ • ~J

•••

Ado- ramus teo Glo-ri- fi-ca- mus teo Gra-ti- as

t b I.

•• L •••

I.. ~

IY ,... •• __

di-cimus teo

••

a-gimus ti- bi

propter ma- gnam g16- ri- am tu- am.

II. - In festis I. c1assis. I.

~ I. I • = · ~~

i --!!!..I _._. ~ I •• •• Q rf!

9*, ..

, .

,

Domi-ne De- us, Rex cae-lestis, De- us Pa- ter omni-pot- ens.

C b ~,... a- -+--------=o_..::---,-._ .. -~~~~ ... :jj_' ~

Do- mi-ne Fi- li u-ni- ge-ni-te Je- su Chri-ste. Domi-

G-_._I_._·, I' I'- a •• 1 ~ .bJ 'b~~~

ne De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Pa-tris. Qui tol-

e. -II. b. .. I • • ~ b J b ,., •• -,-+, • r. r. t . ----..: '

.

lis pecca-ta mundi, mi-se- re- re no- bis. Qui tol- lis pee-

I b.· I • I • ~ ·b

• •• ~.~---~~.. ._~_J_:__tj

ca-ta mundi, susci-pe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-

; b;J ·br. --+ ~

---~-,- • ~ • ~ :a--:- ~ ~ • •

----.. r. ;=a . ._U _

des ad dex-te-ram Pa- tris, mi-se- re- re no- bis. Quo-ni- am

~b~k-, b--- ••• I- -. •• ~.~

~~_.. ~ Q.:n I 6 ~ I •. ~~ i __ ~

tu so- Ius sanetus. Tu so-Ius Domi-nus. Tu so-Ius AI- tis-

I = •. I ,. 6 ~----+~:trL

- • 1\ .---;----,t ~

---+M= • r. ------

I ••

simus, Je- su Chri- ste. Cum Saneto Spi- ri- tu in g16-

c------~.-~~-

IiT"'- ,.. ...~., •• :

ri- a De- i Pa- tris. A- men.

10* II. - In festis I. c1assis. I.

XII-XIII. s.
G a··1 t-
I. -- ~~ .. ~ ~. ~ ~~ .. ~
, •.. •
S • • I •
. ~ •
An- etus, • San- etus, San- ctus
G A . I ~
= .. I ••
~~. • j = ~ •
• • ,.. ,..
I • Domi-nus De- us Saba- oth. Ple-ni sunt eaeli et ter- ra

G--+.----=:+---' r---

___ • • I-;ti=t-" ~~.. .... .. t------::-i..-I .~ .r. .. . .. rtI-i

g16- ri- a tu- a. Ho-sanna in ex -cel- sis_ Bc- ne-

e = ra it=;.I· '·u 1'- ==l .

=J------ .. .-='t+;;:t ~ j~.J

••• •

dictus qui ve- nit in n6- mi-ne D6mi-ni. Ho-sanna

~--=--~=------------

_---=.;,_:I-.=---..=--.:.-C _

in ex-cel- sis.

X. s.

---+

I.

•••••

1-J - ~.,. ~

A

-gnus

De- i,· qui tol- lis

pec-ca-ta

_e -- -.·i----~-. ---R" ------i

~ .. t:i. ra Q .Ir\.. 1 ~ ....

• ,+

mun- di : mi-se- re- re no-

bis. Agnus De- i, • qui

tol-Iis pecca- ta

mun- di: mi-se-re- re no-

bis.

111.- In festis I. classis. 2. II'!\'

= .... ~ .~ •• '

Agnus De- i, • qui tol- lis pec-ca-ta

~~ " = .~ 3~~~--·----

. ,.

mun- di: do·na no- bis pa- cern.

3. C • •• 11. I ~ II

I --~ ~~~~_J~t~_~-=(!;-.:_.~++rti=_-==_ -==-

- te, mis- sa est.

De- 0 gra- ti- as.

Vel secundum communiorem ustan.b--;----+-,-. --+==-~==~

--~~iI~ • fr-~ • • r. ~

------..... ...... .. ~ ..

te, mis- sa est.

I

G-~- lIT. I --~

---l-'.-it-------t!..,._~

---~-~~---~~~ .--.·~i---

-------=--i;Htf7- •. -------- ..... ;---..-r--~i-i="·--

~. De- 0 gra- ti- as.

I I I. - In fest is I. classis. 2.

(Kyrie Deus sempiterne)

G--.-+------~--.~

4· ----~-.---------- = ~.

K _.f "-1-1' ".1\, '~. • ~ .--~~ - ~ __ t •. ~-j

y- ri- e • e-le- i-son.KY-ri- e

G ~----+

~ Q.- • d ~" =-i; - ~ •••• r'i'" - ._~ • I

. ~. . ' . -- ,.

e- Ie- i- son. Ky- ri- e

e-Ie- i-

12"" III. - In festis I. classis. 2.

t_ •. 'II •••• Iitio. :I." II :

-::~,+-, -:"'1::-_-:.r-I"'j-!:~-I;=~~''''_.-=-~-. -.-"~ • •• I~. ;111\.

,.

son. Chri- ste

C

e-le- i-son. Christe

•• •,.

. , . ~

;a·;· • ~

e-le- i.: son. Chri- ste

e-Ie- i-

son. Ky- ri- e e-Ie- i- son. Ky-ri-

C __ _"~."'~KA-N~'-+~Inc..:.. '~''''' _.. _J~_'. _!:.:.._' _ul trt · ,. ~, .... ~

~ ,.

e

e- le- i- son. Ky- rl- e

c

---1----

.,~. .. ' ..

., ~ ••• ' I ;_~_, .__;"~' _=",--~_. ~J••

; . ~ ... ~

e-le- i-son,

C XI. s,

Gs. I ~, • • •• , I ~'. ·'11"· !t=!-~~ L6-ri- a in excel- sis De- o. Et in terra pax

G I ~ • .. I :r- ~ ~_: __ :j J ~ ~ -\. II ~ • J

homi-ni-bus bo- nae vo-Iunta- tis. Lau- damus teo Be-ne-

G ra ..,. T ra ra 0\. II ~ • ra ..,. .. II J

di- ci- mus teo Ado-ra-mus teo Glo-ri- fl- ca- mus teo

III. - In festis I. c1assis. 2. 13*

c

, .

.r-

.... f

~ .

a-gtmus ti-bi propter ma-gnam g16-ri- am tu- am.

I •• · I· L. I ~,.,.~

, • •. ",.' ~. J~ IIII'" or- = y

-------------------- -

Domi.ne De- us, Rex cae-Iestis, De- us Pa- ter o-rnni- pot-ens.

I •• • I· ~. .

, ~ .. -- ' ..

p .... ~ ~ .~

------- ----

D6mi- ne' Fi- Ii u-ni- ge-ni-te je- su Chri-ste. D6mi-ne

I· I· L· I ~-- =~ ~J

_- _~-"'-~~~I~lL-~---=--

De- us, Agnus De- i, Fi-Ji- us Patris. Qui tol.lis pee- ea- ta

G ••• ~.r-'" •. ~~

no- his. Qui tol-lis pee- ca- ta mundi, ---

I,.,. -=1· '·H

--~--.- .' ··-·--~_+~~--=-·--~·~·-:··_4lrl~·~~~~·-----·~~~~~~~-~_-_

mundi,

mi-se-re- re

suscipe depre-ca- ti- 6-nem nostram. Qui se- des ad dexte-ram

C ... ··I~~ ., •• m

-------, I ~ •. Fl ~~ , .. ~ __ ..

Pa- tris, mi- se- re-re no- bis. Qu6-ni- am tu so-Ius sanetus:

C.. • .. ~. ~. • I •. I ... ,.,. I.

__ i~~~- __ - __ ~ I'" ,.~

--------

Tu so-Ius Domi-nus. Tu so-Ius Altlssimus, Je- su ChriI_~~~_=~~~~.~._._I.--j-.~~-.~~~=-.~ .• ~.='~lrJ

--.-. ""TTII-~-. ~ • _ i n

ste. Cum Sancto Spi- ri-tu

h~g'

is gto-rl- a De- i Pa-

tris.

A- men.

I4* III. - In festis I. classis. 2.

(Xl) XII. s, 4· ~--;.--+., +-1 -i"'~·'.-.~-.-.--+'

S I. !!-.-r__:;--~.--.. r- = •. J

An- ctus, '" Sanctus, San- ctus Do-mi-nus

G---l ~--

:I i L ~.t.~ "'J

--;-~ tIIl •.• =. 1111 ~ •••• T"I' _

De- us Sa-ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et terra glo- ri- a

C~~.,_j-~~

tu- a. Ho- sauna in excel-sis. Be-ne-di-ctus qui ve-nit

L.-~ .... r- =_!!:_l __ r., •• f- -~I~~. a

in no-mi- ne Do-mi-ni. Ho- sanna in excel- sis.

XI-XII. s. _~. ~c-::--~. tal , .... ~

A , .. I...... 1'i t·,~ ..

- gnus De- i, '" qui to1- lis pecca- ta

Cp-. '-, ---:=q--.~-

- • rae I ~ •••• ----__ •. ..--H • ..... i

~ • • ~. i

mun- di: mi- se- re- re no- bis. Agnus De- i, '" qui

G-----t tal '.4.~~--. -.-----. --

t. .- I fIH. iii. ~ • ••• 1

J •• . f---FtHI L - •• •

-il-_. • ..oi.~- r---. --

I

+to1- lis pecca- ta mun- di: mi- se- re- re no-

C~- -----+- I ~= , ..

-_--_. ~ .. -~

•. ~-I -... •. ~ •. -

- -¥t- ----r. ~-------

bis. A- gnus De- i, '" qui tol- lis pecca- ta

~ -----~ ----

~.~--t---.---.

~~. . ... - ---------.----~----~!!:_ -----------

mun- di: do- na no-bis pa- cern.

Ite, missa est, ut in fine M issae praecedontis. secundum communiorem usum.

IV. _' In festis II. c1assis. I. IS;:

IV. - In festis II. classis. I.

(Cunctipotens Genitor Deus)

x. s.

G ._ •• I t ~_-1

• r- ~~ T.I ~. ~rt II ___.

K ' .. ' i't'i~--;-;'- ===

Y -ri- e * e- le- i-son. iii Chri-

G-.----+-~- ~ ? r. Irt· I 4

, I.. . ¢t i~ - ':J:!-=:::. --

" ••• • ,. , I ."_ ~ ._' --

e- Ie- i-son. iz}: Ky- ri- e

I.

ste

G ...

• • I"

~~. '

e- le- i-son. il Ky-ri- e· *.

:?-~_L I' ~---,----------

e-

le- i-son.~~~.

Lo- ri- a in excelsis De- o. Et in terra pax ho-

x. s.

G

G-:-=-t----=~ :p

- I _~ ~. ~ •••. iiitFI I I' ~~--T1

mi-ni- bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-di-cimus

~ .j. i:P~.~b~,=-- ~

, '

teo Ado-ra- mus . teo Glo- ri- fi-ca- mus teo Gra-ti- as

; -t-----_---rr---

-----------h--H----

I - I I' ~. I r. ~ I' I' II ~ - J

I ~ I I ~

a-glmus ti-bi propter magnam g16- ri- am tu- am. Domi-ne

16* IV. - In festis II. c1assis. I.

c __ -=:----:~

• 1\: •.

-t-----

I •.

• •

~ .. , .

~.

De- us, Rex cae-lestis, De- us Pa- ter omni- pot-ens.

c

f.? ..... U3, • iii I·'

• r. = r- .•.

~ .

• •

Domi-ne Fi- Ii u-ni- ge-ni- te ]e- su Chri-

; ~-~-~~~+'~'~~-"~~3~--

• = III. III.. = 111 ••• =. ~

---- _ .!!!... -1-., -I 4 •• 1

_1 .,.. • •

Domi-ne De- us,

C

ste.

Agnus De- i, Fl- u. us Pa-

tris. Qui

- = - ~-

= ~ .. "~:--i=it-!,-, -.-!- 1\.. d • I ~

• J

tel-lis pecca- ta mundi, mi- se- re-re no- bis. Qui tol-lis pee-

I -+-==-~~--'--=:--o--.---.:-- ~ ~ J

-II---=' -=---,~ • • ., • I. II :.:. ~

=.. III--- r •. ..~

,.. . '

ca-ta mundi, suscl-pe depre-ca-ti- onem

C .' '-.---.' -+ -. - ~

• ; •• -"'.~· ·-TL __ ~.~~~~~;~~~~-~·~~

_.. 11 r...... r. D J

nostram. Qui se-

des ad dex-te-ram Patris, mi- se- re-re no- bis. Qu6-ni- am

r-= •. ~ ••. =.

, .~..

tu so-Ius sanetus. Tu so-Ius Do-mi-nus. Tu so-Ius Altissi-

;-t-- ----t-

- .. --~=-.-~-.---~~.h.~.~ .. =-.-.-~~~.--~~~.-~-.--~~ .•• ~.-~~.~

mus, Je- su Chri-

ste. Cum San- eto Spi- ri- tu

; 0 ~ 0 ~ °fo-1 •• Q ~~-==

in g16-ri- a De- i Pa- tris. A- men.

IV. - In festis II. c1assis. I. 17*

C ~ I I ~ I ~ -t XI.:__

it. ••. ~'......... J

'. '.' .~ ..8.

S

An- ctus,· Sanctus, San- ctus D6mi-nus De- us

!II .,. • ·1 II

i-fa--;-.-·-p • • ~_ • i ~t. ~ 1\ r- •. B

Sa- ba- eth. Ple-ni sunt cae-Ii et terra g16- ri- a tu- a.

; fa.·· f ~'" =t •••. I~~_~~_'_

Ho- sanna in ex- eel- sis. Be-ne-dictus qui ve- nit

C. ~. fa ; il n fa..· ±4 "" ~

. "" . - ."'.

in nomi-ne Do- mi- ni. Ho- sauna in ex-

C =. ra. ra: ~----------

'.~. ~

-l '.

eel- sis.

6.

A

C (XII) XIII. s.

• b. . I J

-=-~ ... ~ .. --I."__'.~~-- ~-.. ~ .. .l!

i, • qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-seC ==+l b.·· lb. '·b.· ?

=~~~.~.-=-'::'._.-=--_'::''''-tt-~ ... ~!-t.t----'~l.--- " '. ~

-gnus De-

re- re no- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pecca-ta mun-

G I· I ~ • ~.~ •. ii\ .~ l± I ,.~

di: mi- se- re- re no- bis. Agnus De- i,· qui tol-lis

pecca-ta mundi: dona no- bis pa- cern.

18*

V. - In festis II. c1assis. 2.

1.

G ~5 + 3----

--a ~ ., •• ' ~ --. ----- ._--

-- .-- --11-- ----

--------4-!!=--=lEJi-,-....--a!- ---

I

- te,

missa est.

G~--r.-. +--+-------;-:R--

• ~. --It.- ~------ --

_~-~-~-- _IL..._. _

______ -4-!!_O _ ·_m_.!._._~_l._"-- __

Rj. De- 0

gra-ti- as.

v. - In festis II. classis. 2.

(H.yrie magnae Deus potentiae)

G XIII. s.

8. _._!!y~~---+-p ••. a~.. a a a· ~ ~

K ,.. ---.!!._!----

I I ••

Y-ri- e * e- le- i-son. iij.

I-~-~-t---E-~---t-

• a.~~~. ~'..a· a·a • ~1, ~

.. - ,. , -_. _ ..

• I I ••

Chri- ste e- le- i-son. #/ Ky-ri- e •

=-p ••.• ,. • •. ~.

•• •

le- i-son. iij.

I • • ~XII~S.,

8. -.-~--.rr--.~-~-------

G -~ · · =--=~:----

L6- ri- ~ in excel-sis De- o. Et in terra pax

I ,.. = ~

-~. ec·· __ rca ~~

e-

ho- mi- ni- bus bonae vo-lun- ta- tis. Laudamus teo

V. - In festis II. classis. 2. 19*

C . I .-~_,_!~--

___ ~_1_. .. __ :_~ ~ ~ __ ~~~:----~- ... ~

Be-ne- di- cimus teo Ado-ramus teo Glo- ri- fl- ca.-mus

G-E---t-._-.--t--J • ~~.'

-~ .. ~---- .. .... -

-- =. .. '[-11---------

--- --- •. i- -------

te. Gra- ti- as a- gimus ti- bi propter magnam

G-+.-----r-t:= t---

- _,~.", i· •. ~=-. ~ ;~~ ~__:'__L~" i

gIo- ri- am tu- am_ Do- mi- ne De- us, Rex cae-le-

G-' J. . ,.. ~~--+---- •• ~ __ ~ ~~!!. ~_L~..---;-.=-j

stis, De- us Pa-ter 0- mni- pot- ens. Do- mi- ne Fi- li

G---t-----~ -. =. .~.~

- • • • • •• ._ ~!!~ • ~-~~

I r-- .

--------------- ------------

u-ni-ge-ni-te Je- su Chri-ste. Domi-ne De- us, A-

G---+------~-

--th •.•. r-=r----- -- .. -_- .. --~

=.. .. I ,---

------. -----~---It'-- --II

gnus De- i, Fi- Ii- us Pa- tris. Qui tol-Iis pecca- ta mun-

G I =1\ ,.. . 3~----t----~

... ~ .... ..~ "

---- =. -~-

---------- .. ._::--

di, mi- se- re- re no- bis. Qui tol- lis pecca- ta

I-:---t-. =. • ,.. ---R:-'--

= ~.. ~ --~--~~~-==~~-!_j

mundi, susci-pe depre- ca- ti- o-nem nostram. Qui se-

G==-_±__ -?-- t =r\i , ••• 4.---E

_!_. •.• I. . ...

----:.---..---.--11----- -

-~-----= -

des ad dexte- ram Pa-tris, mi- se- re- re no- bis.

20* V. - In festis II. c1assis. 2.

h..--r;--;:-- J... •. =H J ~ • V~

----~It----------u--.------~-=

Quo- ni- am tu so- Ius sanctus. Tu so- Ius D6mi-nus.

G-J- . ,.. +-~----·R ~

- ~ . =~-~ ~ -----.

. ,.. .. . .

--------- ......,_. • n---.-·-

-------------~-. ----~-!__

Tu so- Ius AI- tissi-mus, Je- su Chri- ste. Cum Sancto

G---t--.~·· . ,.. r-.---~

~-- = .. ~ ~,. ....,~~

Spi-ri-tu , in g16-ri- a De- i Pa- tris. A-

men.S

XII. s.'

;=------==~ .-_·-t-- ~

~ •• - ii---~- •• J_~ac~-· -~=---~---

,

An- ctus, • San- ctus, San- ctus D6mi-nus De- us

1-11- i -f----

-~----- . . . -

•• ~ •. -~-~----~-. -!_}---~-j

,

Sa- ba- oth. Ple-ni sunt cae-Ii et ter-ra gI6- ri- a

;---+~ l--j

~.~ •. t---~-~a!-~___!_!-~~ _~---tI !

,

tu- a. Ho- sanna in excel- sis. Be-ne-dictus

G ~ ~ •• ---

• r- J. • ,.._-- • ! • z . ••• • i

~ ... --=---'1--..- -----~

-.-----~-~------ --'--a!-!'--

qui ve- nit in n6- mi- ne D6mi- ni. Ho-

G-:--~- 1\1' .... H

sanna in ex-

eel- sis.A

~, .~*-. ~

:., .. - ~-

gnus De- i, • qui tol- lis pee- ca- ta

VI. - In festis II. classis. 3. 2I*

C i I d :"5 .e. '1 · . I

~ •• I :. ~. t.'. ..~-

- --'"-i+--~~. ~. •• -J-.!!.!

rnun- di : mi-se-re- re no- bis. A- gnus De- i, •

c. ~... .r. ~ I. = = •• ~ - ~

i .~ ~ ~ ;. •• i I'll =~.

qui tol- lis pee- ca- ta mun- di: rni-se-re- re no-

bis. A- gnus De- i, • qui tol- lis pee- ca- ta

;--h=t=lt.r- - ~H----

r ~ .. I r· =~. r-:=tl-------

rnun- di: dona no- bis pa-. cern.

8. e ~"'~~- t=1n .;E-=
• -.- .... ~ .. •

I i ~~". " I ---
- te, missa est.
De- 0 gra-ti- as. VI. - In festis II. classis. 3.

(Kyrie Rex Genitor)

x. s.

--------t t-

7· C. = ~.~ •• ~,. ~'·t.-; ... ~-~:-1~-J

K-·- I~' ,.

Y-ri- e • e- le- i- son. Ky-ri- e

e-

le- i- son. Ky- ri- e

e-

le- i- SOD.

22* VI. - In festis II. c1assis. 3.

-----t--------n-----t--------

G=NP ~1-.~".,. ; . .. n=:= -:. r'·,.;. _~

~ ~~ ..

Chri- ste e- le- i-son. Chri- ste e- le- i-

F-T. ~

{ ~ --t--:_ ~ • r •. , ••. ItM

-.-. - ~~.:-~.-- . .. . - ,. -

son. Chri- ste e- Ie- i-son. Ky-ri- e e-

r_~-_· _._. _~==r.=:_=_.~,-.~_,It-'_._, ~, ••. -+--5-;-:~ · r. i

le- i-son. Ky- ri- e e- le- i- son. Ky-ri-

L.' r·~ ••. t~ ..... , ~~v~.+'-;-~i:-ti-.-t--

.- ,. I r- 1+--='- • .~. -j.

----------r--------- I ill, '... J

e

*

**

;~:-ii--~

~.! •• '.

le- i-son.

x. s.

; .. = = ~ • -L!_~ .•. ] • -~_jj

G L6- ri- a in excel-sis De- o. Et in ter- ra pax

I-----+----~=;_.--~ • J :!!! = ~~r. ~ ~ ~~-=tt= ~ ~. ~ · ;_.

e-

8.

homi- ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Bene-di-

l-g-----~-=-~-ItIh:-1

--.- .. -- = ;--------- . -~-.~ ~ ~

... ... . ._.

---- ------ I -

---- ------- -

cimus teo Ado-ramus teo Glo-ri- fi- camus teo

I---ii---+ - ~ _. :. · ==--~~ r-.. r- r- ~ _. ....

Gra-ti- as agimus ti-bi propter ma-gnam g16- ri- am tu- am.

VI. - In festis II. c1assis. 3. 23*

G • ;_-;f d ~~. + r. L!:_~_ji

Domi- ne De- us, Rex eaeh!- stis, De- us Pa- ter ornni- pot-

G=;=tj +-= Q=:;j =-Cu~~J_:_~=~~-=~~ = .. u==

ens. Dorni- ne Fi- li u-nige-ni- te

~-.;;=-+.--= •• --+-;-;-= ~~-----~

--~--~!!! ••• •• ~=tJ • ~~-~

je- su Christe. Do-

mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-li- us Pa- tris. Qui tol- lis

~~---;;::~~ •.•. ~ • ;t=; .. r- j

pee- ca-ta mundi, mi- se- re- re no- bis. Qui tol- lis pee-

G---t1ri-.----~ ~:-~ ... ~. _.-.- ~. ~;-- ~·=E

ca- ta mun- di, sus- ci- pe depreca- ti- o-nem nostram.

G-:n;::;- t--:: ~-

-.-~ .• -~-~~ _2!~-J~_:_~~_!_~~

Qui sc- des ad dexte- ram Pa- tris, mi- se- re-re no- bis.

; -~-~=~~~~=-;=-~~F]-.-~

Quoni- am tu so-Ius sanetus. Tu so-Ius Do-mi-nus. Tu so-Ius G. -t---~. ~ I 1

--.-~ ..... ~.~ .. ~-~~~~~

Altissimus, Je-su Chri- ste. .Cum San-cto Spi-ri- tu, in

g16- ri- a De- i Pa-tris. A- men.

VI. - In festis II. c1assis. 3.

c. ,. I J •. I •

XI. 5.

,., I 4S

-- '. ~

Anctus, • Sanctus, Sanctus Dominus De- us SA-

c I ,} ~ = I • ~ .. g
~ •• •• ~ •
•• • • ~
,
ba- oth. Ple-ni sunt cae- li et ter-ra g16- ri- a tu- a.
C ,}~ .. ~" = • ~ • I ~
• I
, • i"i • •
'. ,... •• • r. Ho- sanna

in ex- eel- sis. Be-ne- dictus qui ve-nit

c ,}~..., _., ~

~.r-=-~Ir--~~~·~=~··-+t~~~~_~~~·r~~·~~JR·~~~~1·-r~

~ , I ii"'"1',

----------------------~----------=---~'~.--I----

in n6- mi- ne Domi- ni. Ho-

sanna

in ex-

c ~.. ~

.~.. -H-----

.... -

eel-

sis.

XI. s.

8.

; .... ==r- ~,

'---:I",-=-=-. -;;;=:---::1 •• ..,.-,.=.--1.1-- ,., fa ~~

A

- gnus De- i,· qui tol- lis pee- ca- ta mun-

I .. I ,}~ fa ~r- •.•. 11 .... = .....

... ..- .... di: mi-se- re- re no- bis .. A- gnus De- i,· qui tol-

q. ,.. f;; J'I ~... I ;1'0 f;;;r> •. •. ~ .... = _!

lis pee- ca-ta mun-di : mi-se- re- re no- bis. A- gnus

VII. - In festis II. classis. 4. 25*

C---+ .... "'. - -

if •• · • ~ ' •• r- g.~ Ir. r- ~

-a-

De- i,· qui tol- lis pee- ca- ta mun- di: dona no-

; Jr- ~-.-----.==--=---=---=--~

•• ••

bis pa-cem.

- te, De- 0

missa est. gra-ti- as.

VII.

In festis I I. classis. 4.

X. s. s.G ::_ .... -=.:--. ~.R""-+-i"--:;;Il-:;:~ •. -+-~ .......... _____,.~.~--H_'_ __ ~

r- - -i I ;ra~ ~ -

K --~~~'-~.--~' .•.. --~.

y- ri- e· e-

(Kyrie Rex splendens)

le- i-son. iii Chri-

.:......::G ~....,..,.,~::-It-'----r-'. fri~~ ~.. IJratt=~··· II ~

I ~. r 4.--1r--.-----~ ..

ste

b~,!~~ ...... ·-,-~ •• :-tl::r-:-:::-t~ .... 1t ~j'.. ~rt ~ ~--;-~

__ , __ ~H~~~.~~, ,~!.~ .. --~1.-- tt=

e-

le- i-son. iii Ky-

ri- e

• e-

le- i-son. iii.

6.

G_.--=- ... =----. _____; ~ = r.

!

XII. s.

G

Lo-ri- a in excelsis De- o. Et in ter-ra pax ho-

26* VII. -- In festis II. classis. 4.

E-C---+

~_._._._= __ .-:...~ .... II_~_~_~~_·_' :.!~r. ~

mi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-di- cimus

~I'i • r. •. ~ t""1'~ • I'i. ~

teo Ado- ramus teo Glo-ri- fi-camus teo Gra- ti- as a- gi-

c-.-;-::+_._ ••• - ... -. • ~ 3 . I L_J

-1. ' ~ = •• ~

am tu- am. Domi-ne De- us,

mus ti-bi propter magnam glo-ri-

G. ~ q~ ~-;-~.~ ,.. ~ ~~=-~~~

Re-x cae-Ie-stis, De- us Pa- ter omni- pot-ens. D6mi-ne Fi- li

; t • ~. ~ I .-J

. r... r.--r.-- ++-a!_"-_.-

. ~ ~.

u-ni- ge- ni- te Je-sn Chri-ste. Domi-ne De- us, Agnus

C--t---.~------t--

~+. •. ••• •• • = ~ . ~ . . ~

• I'i - ....

De- i, Fi-Ii- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-ta mun-di, mi-

Cp;_=_~ •. ~=;rl-;-;-:-d4+ J_1~~

se-re- re no-bis. Qui tollis pecca-ta mun-di, susci- pe de-

;-.--;----~ = . . t-

-~ ~ .... ~ ... I ••• _~~-~

pre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-des ad dexte-ram Pa-tris,

c---·

.~----~---.-=-.-,--,,----~-. -~ ..... ~

mi-se-re-re no- bis. Qu6-ni- am tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius

VII. - In festis II. c1assis. 4. 27*

; . ~--·--t--h ~--

- . .. ..! . ... r!'.. ~ III ••

_'__ ., r'·· , -.J!! -j t J

Dominus. Tu so-Ius Altissimus, Je-su Chri- ste. Cum San-

~7--:-~ar;;~~r

eto Spi- ri-tu, in glo-ri- a De- i Pa-tris. A- men.

8 II ~ I"'~. -t-------. xI.~ 1

. Ii =r- r-: =r- ra-. --q,. .~ ~ .'_I_._~

S ..

An- etus, * San- ctus, San- etus D6mi-nus

C • -r-- ~. I • ~ - -

~.... h~ •• rt •. I . ~.. =~n. !

De- us Sa-

ba- oth. Ple-ni sunt caeli et

ter-

C I· ~ I-~ t-· --

•. r· i1~ tlrt .. •. ~.;- ftih~!

~ ~ . ~

------,~~ •• ~ •. ~-=--

ra g16- ri- a tu- a. Ho- sanna in ex- eel-

~ ... = .... -

Ii--=l-- -.-,- ~--+-I-~

--~ =t-------_-;---..,-y. ;.I ~ rt .-;-11 ~. ~

sis. Be- ne-di- etus qui ve- nit in nomi-ne D6-

~ • -;I, ,

1i----§1.----r - ~~----

--.-= -___.... ~.. .=r·~ ~ •. t±=- -

---- ~.. ._---

• I.

8.

Ho- sanna in ex- eel- sis.

" xv. s.

i-1----r-n. .. t---=:----·---

-r.i--- • ~ ••••. =.~ ~~!

-----------~---

mi-ni.

A

- gnus De- i, * qui

tol- lis pecca-ta mundi:

Lu=~~i~ ~~_!!p-= ran... rte- ... ~. __ ~ --------------=~=-----------~

mi-se-re-

re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis

28* VIII. - In festis II. c1assis. 5.

I . .-I-~

==~ .r- ~ •. I • = ~-..--r;rc •. II r _

pecca-ta mundi: mi- se- re;-, ••• ~. ..--I--i!-' ........ --=, ~.' I II!~.-~ ~ _~_ • Ii , .~ _~. Ii---j.:!, rJii •• ~

-------~

tol-lis pecca- ta rnun-di : dona no- bis

re no-

bis.

Agnus

De-

i, • qui

I ,..r- •. E --_- _

pa- cern.

8. ~~.rt -+-, . ..,._-'~;:-tI.~ ---.,,~~.--=:II--CIll:;IHI.-~I:=tl.~--IJ

I I~- ~~. r ,... ~_Hl_

- te, De- 0

L---..-E'-----=--=--==----~----- -- ----,

_L,___ _ _

---- ------

missa est. gra- ti- as.

VI I I. - In festis I I. class is. s.

(de Angelis)

xv·xvI. s,

K5. G---=t-;= •. ~ ••• ~., .... ~ b ~ •• ,.. •• .3-=--;--~

,..-, .

Y - ri- e· e- le- i-son. iii Chri-

i ~~~b~,~·-~.~ •• -·~+b~'a.~,..~~-*~-~-.-'-.~_!;f~

,.. .' • --=T<·.t--!·i'-=·'--I"-~..1,_---

,. "

ste

e-

Ie- i-son. iii Ky-ri- e

VIII. - In festis II. c1assis. 5. 29*

---11--' ~ ~. '~-.·.~,_I -r-'·,1'b ~~".' +=1

~r. I I ,- -...J

--~ I •

e- le- i-son. ij. Ky-ri- e

••

C~---E --------

• r. ---------.----

~. ~ I .' _

e- le- i-son.

XVI. s.
5· I • I E • ~
I I I ~
G I I I I' .' I I I
I
Lo-ri- a in excelsis De- o. Et ~ I .' • I

I

mi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Landa- mus teo

Be-ne-di-

cimus teo

Ado-ra- mus teo Glo-ri- fi-camus teo Gra-

I I I

I

====nj :E;!L

-~-I~--~ I I

------------------1---

I

ti- as a-girnus ti- bi propter magnam gI6-ri- am tu- am.

e·· - I -e-r.-I_r.--r. ~

- I. I. =

___ .L_. Ie ~ I' I' I

Domi-ne De- us, Rex caele-stis, De- us Pa-ter omni- pot- ens .I • I'

I I

D6mi-ne Fi- Ii u-ni-ge-ni- te

Je- su Chri-ste. D6mi-ne

; I r. • I I' ~-.-I Q
I I' I ~ I
, .. ... .' I I
I 1 ___
I
De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Pa- tris. Qui tol.lis pecca- 30* VIII. - In festis II. c1assis. 5·

---~-.------- ~~ • • .::-!

;-- ~. I ~ • ~-. I • ~ ~

.,-.;1 ~:_ ..

ta mun- di, mi-sc-re- re no- bis.

Qui tol-lis pecca-ta mun-

Ar- ~ .. ~ • •

• I ~

• • --__!.

I_.=t--=-~-- . -==--~

-+ 11'-. • ~

.----------II-.-=--!.

I

di, susci- pe depre-ca-ti- o-nem no- stram. Qui se-des ad

• • ---1

;-----;----;1 • • •. .' == _ _!_~_l_.

•• ~__'~.~I ~ __ L L--- _

I I

dexte- ram Pa-tris, mi-se-re-re no-bis. Quo-ni- am tu so:lus

;-..-.--~ ~ · ~ = ~ 3 ~. I ~

.-- • ~ ·7---·' -

-----_-------- . =

----~---

sanctus. Tu so-Ius Do-mi-nus. Tu so-Ius AI- tissimus,

--:4--.-. -.-n------------.--=--i

p H~ • t------tt-T-.--

_----_Jj ~ = +- .---

_______ 11 • __ • .' .• --.-1.----

I

Je-su Chri-ste. Cum Sancto Spi-ri-tu, in glo-ri- a De- i

- Ir-~· ~

~ M 6 ~ • " -----. -----

- ===1l •• ~.. .~

--r+ f"II;-- --

Pa- tris. A- men.

~ (XI) XII. s.

6. .-----+----t-It--~~~1

S -~- ... --- .. J , •• ~: I =~. ·

.I!..__~.

An- ctus, iii Sanctus, San- ctus Do- mi- nus

c __ • _6 -~-_Ft~It--F--It_R--r..-a=-_+___tl_-=-··----'~...::::!'--·· .; ~

~. ¢I! -",.. jI. •• _____.__. _

-1t.-

De- us Sa-

ba- oth. Ple-ni sunt cae- Ii et

£6'·.· •. I ·6~ ~

___ '_ ta. '-At.~. __ I!r.-.. --

.-1 ~.~ •

,..

tu- a. Ho-sanna in

ter- ra glo- ri- a

excel- sis.

VIII. - In festis II. c1assis. 5.

~ ~ •• - = b " •• !Ie- .• = • .- -~

• -I.. I fJI_ ~ .-11 t--1

----- -L--_ ==

Bene- di- ctus qui ve- nit

in nomi-ne Do- mi-ni. Ho-

san- na

in excel-

sis.

6.

xv. s.

; Dr.. D ...__,_ ~_--=~~~

,.. ~ .

- gnus De- i,· qui tol-lis pecca-ta mun-di: mi-se-

A

C b

~ • •. I •

• ;,.. rh •. II •

'.

• • t::J

re- re

no- bis. Agnus De-

i, • qui to 1- lis pecca-ta

L~---~--=3 t--

~ +I-~·r.-.~Q···~~.~.. •

_rh __ ._· __ • _. __ i_I· ~_._.·._=r_._~_.·~_.· __ ._OJ

rnun-di: rni-se-re- re

no- bis. A-gnus De- i,· qui tol-

C I •• b~.. --H-~--

- = ..... ; . • i I. rh .- U

~ ~ . ,----

lis pecca-ta mun-di : dona no- bis pa- cern.--------~ ~'~--------~----

;-t~~~.· ·,.·~--~~~r-~=.--------~I-----

-.. -~~.~~~c..::..--I.l-'-. _,I-,- __ -

I

- te,

missa est.

-------~---+ ;~-.=-II.~'... .'''~II; b ~. r. II - .. -_------_---~. ~. .'

~. De- 0

gra-ti- as.

32* IX. - In festis B. Mariae Virginis. I.

IX. - In festis B. Mariae Virginis, 10 (Cum jubilo)

XII. s,

K Y-ri- e*

~=n f L ~ = . ~. ~ .b,_~ •• ,. ~

L;.--H r- L' _ ~ I-!:

~r-'_~~--~r-~·~~~~·-11----~.-~-----

I I • "": ~ I •. '". I I.!

..

e-le- i-son. Ky- ri- e

e-le- i-

son. Ky- ri- e

e- Ie- i- son. Chri- ste

e- le- i-

~ - b b J

~W , •• ~ ~ = • II. ~~... . Q.

~ ~ ~. .. I

. ..--= .

son. Chri- ste

e-le- i- son. Chri- ste

e- Ie- i-

son. Ky-ri- e e- Ie- i- son. Ky- ri- e I

r-:;:- __ -Hn,.--.JI._=____..:.'·_.4 ... ~ ·!!!6 __ ~~ •• ""Ifil-. _1_ ... =".:.._·"' ... ~..!!!..6 --=~I+. •• .--lIH. ~

= · L' ~----------=-~I...... ~-T4I • ...,__---

-1 r-. -----

e-Ie- i- son. Ky-ri- e**

c

, .. ~ .. ~

·0 ...

-_._--

e-le- i- son.

XI. s.in excelsis De- o. Et in ter-ra pax ho-

G

IX. - In festis B. Mariae Virginis. I. 33*

; - ~ • -... 8 • ~ ••.• J

r- ~ 4 • ~ • .=~ ,_._._. __ ~

mi- ni- bus bonae vo-lunta- tis. Landa- mus teo Be-ne-

c •.•. ~ • ~... •. II • ~ • , ••• -::=q= __

- ~ • I ,..... ==to

I

di-cimus teo

Ado- ra- mus teo Glo-ri- fi-ca- mus teo

-tt-

C -- •••. 1. = r- ~. ====~

-=--.-- ~. ---l' .I-::.------------=~-"=--=--=-t"- =-_ .. ~~.~

I

Gra-ti- as a.gimus ti- bi propter magnam g16- ri- am tu- am.

I ---c •

-.. ~. = t----· -rc=

;~~ .. .. ~. .. ~ = r--;--j

r----

Domi-ne De- us, Rex cae- lestis, De- us Pa- ter omni-

G-:- ~ ~ .--r- ••. • ,.. •. ~

_~~~~-IL-L·~~~~-·-_l--------~'~~~~~~~--I--~-

~ =: I • •• I •

pot- ens. Domi-ne Fi-Ii u-ni-ge-ni-te je-su Chri- ste.

a,.. · ~ ·~T--;:-"-+~·~-==~[· ~ -. ~r- ~r---Do- mi-ne De- us,

Agnus De- i, Fi-Ii- us Pa-tris. Qui

-tt--.--II-l

= I· • ~~

.. I. ~ _!_.. ~--f-!!--~-

------I-"'-r-- -- ------

mi-se-re- re no-bis. Qui tol-lis pee~ I ~ I ;;- ". :-". gg ..

• ••

I ~ ~ ~ •..

I

ca- ta mundi,

sus-

ci-pe del?re-ea- ti- 6- nem nostram.

1.loar-1"" : •. ~~.tj

-=---~. ;, ...

._-------------

Qui se-des ad dexte-ram Patris, mi-se-re- re no-bis. Qu6ni- am

34*

IX. - In festis B. Mariae Virginis. I.

• •

= ... . . . -:-.

;-r--~ -=-. ", -·:·r' ~ .. ~~ '-=-'~

tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Domi-nus. Tu so-Ius Altissi-

. .'

--I • 1-" ,.

;~ r-~~-4'h •• ~ •. -]~_=:===~:=:~_~,~.~.~._~~~ __

mus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spi-ri- tu, •

in gI6-ri- a

G· , •• = •. ~ ~ a

XIV. s.

------ t- ,.. . 1 ~ .~

S· b--rt .. ~ r..

S rt ... e' ~--=-=--=---- ---

An- ctus, • San-ctus, San- ctus Domi-nus

C~-;;-b-- =l ~++-~

- rt ~.~. r. ;d:=--=ra:-.---:.::-II~--__':'_-

I

De- us Sa- ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et ter- ra g16-

i--fl;;o ... • F~.'· ~ = .' ~

~~b. I ....... '--_

~ ... r.: I .--r.;.- ----

ri- a tu- a. Ho-san-na in excel- sis. Be- ne- dictus

p-+.-;:-t-.!-, •• = r.' .' 6 H.. ~

- ~rtl--'~'1+ •• ~, .-'r=-. - •. -p+-'"-,=::-tIrt_~FH.bt. ,H' =l--

qui ve- nit
1 •
; .= .'
sauna in in no- mi- ne Do-

mi- ni. Ho-

,.. IA ;Y---==----=-=

--- , ...... ~

ex- eel- sis.

5· C==== ..

- or--gnus De-

(Xl XIII. s.

r.: 1 .= , •••. .' I • =. ,.;. J

, I

i, • qui tol- lis pecca-ta mun-

X. - In festis B. Mariae Virginis. 2. 35*

; •• I ~ ;;; ~ .. ;l = •• ~: .~~~
r. = rh r-
I
di : mi- se- re- rc no- bis. Agnus De- i, • qui to1- li----.- ~.-r.,-~~I~-·; I· I ~ J ,.. = ] . = -~

.. , ~. ... .. --

lis pecca- ta mundi :

- I ~~. I • = I II

~--~:--~ ~~~·-.F·----~---~~··~·:-F··-t~~~~r..I111'~. '-----_--=-_' is riO ~.t ~

mi- se-

re- re no- bis.

Agnus

De- i,· qui to1- lis pecca-ta mun- di: do-na

;~f-~-------

no- bis pa- cern.

I. ~!. ro.' ;. "'~

I . t.1 = ..

te, missa est.

IV. De- 0

gra-ti- as.

x. - In festis B. Mariae Virginis. 2.

(A1me Pater) I-,.i::::::_--=-__:::__----==-=-~~:==---==-~ XI ~

I. - ... I-~------.--- ------- -1

-~~- .. -~- ... --.-.-.--- ----i~--·-.. -~

K ~ -i-~- ~

Y - ri- e * e- le- i-son. Ky-ri- e e- le- i-son,

X. - In festis B. Mariae Virginis. 2.

Ky- ri- e
;
=-n;. ~ ...

I
ste e- -----~-

i n .=r- , •• ; • ~r- J

~... • •• H __

e- le- i-son. Christe e- Je- i-son. Chri-

•• I

--~- ••. ~--=r- T~~~~~~

le- i- son. Christe e- le- i- son. Ky- ri- e

G, - 0 o· rio!," !'" 0 ~. ~ 0 0 ~"\M:;±:1

•• • C --.----i---.- ~ -1 ••

------ - . -_ -------

e- le- i-son. Ky- ri- e e- I le- i-son. Ky-ri- e *

G =.'1 t ---~ ---- ~r· , •• =. ,..----~~ ------

~.. ~... ._.:.- --------

I

.* e- lc- i-son.

• ~L

Gs. ~. r- ~ •• ~ =r.--;,-~~,,~ ~

L6-ri--a-i~xcelsis De- ~ Et in terra pax ho;----f--.~----.. •

=---= ~.. • • •. ~ 7- •. ~ •• ..!

I • •• • ~ ~. I

mi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus tc. Be-ne-di-cimus

G ~ 9------

---.:-ry. =,-=- •. -H i--;--~.. -H-'='._,--,,---

--~.. .., r·. ·.·4

. "

teo Ado-ramus teo Glo-ri- fi-camus teo Gra-ti- as a-gimus

G--t- -,._--=--~ ~-

--- · =~. r- ~ •. ~. ~

•.•. r-, .-\-.-

ti- bi propter magnam g16- ri- am tu- am. D6mi- ne De- us,

;-

·4 = .r. ~~-9- = •.• --1

•• • ••• I

=~-- ----- ------

Rex caelestis, De- us Pa-ter omni- pot-ens. Domi-ne Fi- li

x. - In festis B. Mariae Virginis. 2.

C 1--1~' __ I-=I.---t~~~===~.~·.-= •. ~n~I~------ ~

I I --~~-~~~~Ir_~._.I.~.~~=~_;~~-

I I •• I'

37*

u-nige-ni-te je-su Chri-ste. Domi- ne De- us, Agnus De- i,

~~. J ~ • ~. ,.:I ••• 1'""" .... 1

Fi-Ii- us Patris. Qui

C I"'__

--=-~--='----j+-,=---+---;:---=~I.L-..:~--F~"". •• ~ I· I I I I I

-':--u I J ~ I J_ I!!IIIi

tol-lis pecca-ta mun-di, mi-se- re- re

no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mun-di, sus- ci-pe depre-ca-ti- 0- C ~11='1 'II --+----,

~ __ I· __ ~_U __ • .-------T---~.---~~

nem nostram. Qui se-des ad dexte-ram Patris, mi-se-re-re

G ~ I. I I •

~_~~~~ ~-==L_' -=-~~

no- bis. Quoni- am tu so- Ius sanctus, Tu so-Ius Do-mi-nus.

G--.~ +---~-----

_I =_. _~ I .... __ ~~_:_ _ _:_ ~ I ~ I "- J

I

Tu so-Ius Altissimus, je-su Chri-ste. Cum Sancto Spi-ri-

in glo- ri- a De- i Pa-tris. A-

1----+---+

4· - II ••• --~--II---;;-. -.--=.--=-. -::!L:----=. J

S .i.· ~. I I JII

- Anct~ San- ct~anctu-; D6m~~s Sa-

G--f---=§_

-~ ,-II- • • ••

---J-.'!'-~':"_ ----f'j-._l-- .•• --...___;:;:,

b2- oth. Ple-ni sunt caeli et terra glo-ri- a tu- a. He-san-

tu,

men.

~ . .

38* XI. - In Dominicis infra annum,

C ~ • • .. ;a;~~----~--+~-;-~

••• •• I I

------------. ---,~ .

na in excel- sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in n6mi-ne D6-

~ d h--;--OO- •. ~ ~

mi- ni. Ho-sanna in excel- sis.XII. s.

~ I •• ~.~ ~

\ • rl~_-!!_' ~---!!:-£:P-~

--I~----------------

A

-gnus De- i, • qui tol-lis pec-ca-ta mundi: mi- se-

-------r. • ..' I •• • . I ~

~~B=--I --------=::!-=-~~!!:-.,

re-re no- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pec-ca-ta mundi :

~ r- = .r-=- ~-:-~-;--=-;.-+. ~ ----0-~-~ ~--~---~-

mi- se-re- re no- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pec-ca-ta

--R· .

i .'.' · jIa • ~:.....!:._rl----~ . - ~

mundi: do-na no-bis pa- cern.

Ite missa est, ui in. Missa praecedenti.

XI. - In Dominicis infra annum.

(Orbis factor)

(Xl XIV·XVI. s.

I. Cb=~~",_~ r-_"=.' •• '~

K Y-ri- e • e- 1:- i-son, ii;: Chri-ste

XI. - In Dominicis infra annum. 39·

Cb !'I. ... ,

~---=1- r- ~ t··

••• : -~. ,.. • • •. J

IJ- i- son. z"ij. Ky-ri- e e- l~- i- son. ij.

C .-tt-:----Q

=--* -r:.---=--.fi •• 'h_ H=====-~--- --

.... = .' ~-----t!... .. -

••

e-

Ky- ri- e

• e-Ie- i- son.

x. s,

2. ~k =-ra ~ •• i~~-:-:-;-rW-::l

G L6- ri- a in excelsis De- o. Et in terra pax

~-j ·~-2_ra~---.· •. ~ ~ • ra ~_:_~-:~

homi- ni- bus bonae vo- lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-

---·-6-~

*1--- =--- ra .' • ~ •

,. ... . . . .

• •• • •

---.---- .----- --

di- cimus teo

Ado-ramus teo Glo-ri- fi-camus teo~---=--iI .7"II~i.. ~.

• • • •

. -----

Gra-ti- as agimus ti-bi propter magnam g16- ri- am tu- am.

---t t-----·-----

tJ=ra !=ra+==-- ...... ~---- -=-.T-. -=~.~~ .. _a_ •• ---_:!=---= -=·T-I ---"'·~I:=ra = ~

D6mi- ne De- us, Rex cae-Ie-stis, De- us Pa-ter ornni- pot-

--§. I

~ ra·ra •

, .. ' .' . ..

__ . I I ••

ens. D6mi- ne Fi- Ii

u-ni-ge-ni-te le- su Chri-ste.

-----.---t-----t

~Cjra· r- •. ~ ••.•. ra.r- •.•. ~~

D6mi- ne De- us, Agnus De- i, FI- Ii- us Pa-tris. Qui

40* XI. - In Dominicis infra annum.

i -""-!-I--t.~r-II;--=·'---'-~-F1r.H.t---:: •. ~~_·_r·_.· ~_·_I_._J

tol-lis pecca-ta mun- di, mi- se- re- re no- bis. Qui tol-Iis

~ r.~~_ L:-~. • ~ • qa ....~

pecca-ta mun-di, susci-pe depre-ca-ti- o-nem nostram. Qui

----=-;---. --t . ~ = ~ b---~ · ..... r- • r- .' .' i0F¥-_

se-des ad dex- te-ram Pa-tris, mi-se- re-re no- bis. Quoni- am

~_1~~_ .' ~ r- ~. ~. i]~~

tu so-Ius sanetus. Tu so-Ius Domi-nus. Tu so- Ius Altis-

.~-----------n-----------+---.i

~-"''- •• --=-_-I'''I::--=-'''-= .' 011. • k. --=~-=.=---' _

•. ~ ~,--_~.~ I----=·~·---

simus, Je- su Chri-ste. Cum Saneto Spi- ri- tu, in g16-

~ • I ~' •• ' =~ .•• J "-: II ;~ :: ~-----==

ri- a De- i Pa-

tris.

A- men.

XI. s.

L'" r-

= •.

2. ~C .

~ ..

S ·

Anetus, • San- etus,

Sanetus Do-mi-nus

De- us

~ ·--*I~:-=---

.-. . .= r. ... !

!!_~ rh. •. .

Sa- ba- oth. Ple- ni sunt eae- liet ter- ra g16- ri- a

~~l J • -n,... • ~--.-iJ . I I.' J

tu- a Ho-sanna

in ex- eel-sis. Be-ne-diems qui

ve-nit

in no- mi- ne Do-mi- ni.

Ho-sanna

in ex- eel-sis.

G-------t

I. - = rt!li =._ -.-11-1 -=~:- •• -J=-=~..!Ii ~ •. I • i

A

XIV. s,

- gnus De- i, ·qui tol-lis pec-ca- ta mundi: mi-

G-:--::---~ b. I

~ 1 =. --:.------~

~ ~.. =." 1 ----"i*-~-a--:r~

se-re- re no-bis. Agnus De- i, • qui tol- lis pecca-ta

~ l -;-t .~

i I. • -11;;;; '--j

~ . ~. - ~... ~--

~.... "- = ." 1 ,

mun- di: mi-se-re- re no-bis. Agnus De- i, • qui tol-lis

b~---I-~---·E-=--==--=

~~~~~--+·~~I~~~- ------

, • ~ ~ •• -. ~.. =__._ -_-_-

pee- ca- ta mundi : do-na nobis pa-cem,

I.

I

- te,

mis-

sa est.

i-~-=-lI.al· -+-§-~-==-~-=~=======

--+'!' .--.--~----. - ----------

--- ------+~-=-~ -------

~. De- 0 gra- ti- as.

42* XII. - In festis III. c1assis. I.

XI I. - In festis I I I. classis. 1.

(Pater cuncta)

XII. s,

G--'+.--+--. ~---------

~ .!\ .••. r- ~ • •. -- • r.~.. ••• i

K .. ·

Y-ri- e • e- le- i-son.i~J".Christe e-Ie- i-

;.. w..-O -.,--.~~, .~-II ~~-;=--;=-~~-+lq---=-_._!=~t,.-':._:; •• *,-=--=-

.~:"'_-1-I~I--'!;!~-.-!\ ~... r- •• ~ • •. U ~. ri .• ~!\ ~.. i

--'-=-~.~. -

8.

e- Ie- i-son. ii. Ky-ri- e~!--__jJ e-le- i-son.

XII. s.

4· b~. .. i~ . .!.:~.~.~. _-u.~ ._!.~_!.~ · ~~

G L6- ri- a in excelsis De- o.

Et in terra pax

;-.-~ .• __ ._. __ ~ • I· •. iJL. fa. .a==~i~

homi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Bene-di- ci-

;---~--.-=--. -=--.~~-~--- -i~~~--nl-.:-II-~ -II. • j

~~ __ ~ __ ~r= ~ !'II •. H ~ 1

mus teo Ado-ramus teo Glo-ri- fi-camus te. Gra-ti- as agi-

G-t-.::-+------E

• "'-II' ~. ~ • I •. . i

~-- -~---~

I •• 1 ~. _mus ti-bi propter magnam glo-ri- am tu- am. D6mi-ne De- us,

;----+--------~

- . ... ~ a---.--~-.----- . -j

----a • J1---- -~-- •

___ .!. ' I_III_III_· 1_111-11---. __

1

Rex caelestis, De- us Pa-ter omni-pot- ens. Domi-ne Fi- Ii

XII. - In festis III. c1assis. I. 43*

I = +---+

, • ~ •• ' ~. ra •. 11· ,. .' ~ . ;.. ~

u-ni-ge-ni-te

je-su Chri-ste. Domi-ne De- us, Agnus De- i, G _ _;::.. -a:O----;;:--:::--+lIIr--.=.:..__,. • ~ • ~ • .' +

-~- -t-=r-=--t.I--." .=-'_u--_

~ · = ~ i

Fi-Ji- us Pa-tris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se- re-re

;--~

------.~.~.-~.~~.;--~~~=.--.--!;~-.~.~.I--.~

•• ••• , J__ '_

----- -.-~

no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mundi, ; ·-- •. -~TI ~ • ~ • •..

susci-pe depre-ca- ti- 0-

= .'

nem nostram. Qui se-des ad dexte-rarn Patris, mi-se- re-re

•• ••

___ a I.

. ,no- bis. Quo-ni- am tu 50- Ius sanetus. Tu so-Ius D6mi-nus.

;-----= •

~. ' • r- •.

=~~-~-.-!=_~--:=. -,=_~-j

je-su Christe. Cum Sancto Spi- ri-

• =

Tu so-Ius Altissi-mus,

~-+ -.=---II~-·i-. -=-.-I~I--~! 3fi+:~-~====--=

,

tu,

in glo-ri- a De- i Patris. A- men.

b = XIII. s.

I • .·--t--t=--------=j

~ =.~ •• .;!-~~=;::i =.

2.

s

An- etus, * Sanetus,

San-etus D6mi-nus

~~-. -, -.-= -.-. -.1 • =.--- .... -.:....----~.I--=,~==.==:r_=:.=. :~~.-~-1W-.- .

De- us Sa-ba- oth. Ple-ni sunt cae1i et ter-ra glo-ri- a

44* XIII. - In festis III. classis. 2.

~.' · 11'.,.. .'. __ I __ a_r-_Jtu- a. Ho- sauna in excel- sis. Be-ne-dictus qui ve-

nit

in no-mi-ne Domi-ni.

• Ho-sanna

in excel-

sis. XI. s. ----+ -.:-i.-1~~.Hl::r----

2. ~ Q = =~ •• ' • ~ r- ~ r- 18 a· P

A -gnus De- i,· qui tol- lis pecca- ta mundi :

i-a -~-r--=- •. 3,-;;---=.a--t-=r-_a_' _a = ~_LJ

a

I

Agnus De- i,

• qui tollis pecca-ta -",~c....,aHal-= •. -+I-I.I-r-It::--i=i-=a ---+' •• - ... ~-++--=-- ... =----,="-'i~". -F.' I a ~ ~-=J mun-di : mi-se- n~-re no- bis. Agnus De-

1J:r_--~ ~ a· I a ~. r- I a' a'

mi- se- re- re no- bis.

i, • qui tol- lis

~_--==

pecca- ta mundi: do-na

8. C I n. '.~ ••. r- ~

I

no-bis pa- cern.

a a. II

- te, De- 0

mis- sa est. gra- ti- as.

XIII. - In festis III. classis. 2.

[Stelliferi Conditor arbis] XI. s.

;---------~----

==-_- ... ---=---== ==~=~-; ~i a ,.. II· ~---a-+- ---~t7_-.-.

•• r- a • ••

I.

K

Y-ri- e * e-

l~- i- son. iij. Christe

XIII. - In festis III. c1assis. 2. 4S'*'

;-r.-.-rt·-.-.=.=. =8' ~ ~'''' ,.. oro ~ ° ~:::J

e- l~- i-son, ii;: Ky- ri- e e- le- i-son. ii- Ky-ri-

G J , ••. r..' ~ ••• I h~~ , ... --Itt--- -. • ~

--~---'-'~---~t_'=-~-- --!-::!'... ~.. .

* *. e- le- i-son.

e

G-- XII.s.

G1• -.~. ~-j.t---.:=,.- .. , .... -.-. -+i~-:-E =-.-=-~

L6- ri- a in excelsis De- o. Et in terra pax ho-

G-IHI-. +-- . ~=---~---

=. • .~-a-- .. - _ •

--'" I· --=-Ir-I:: .' -.-==~ .-1=j

mi- ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-di-cimus

~---~ · = · r-~

-iII-= • = ... - ,-- . ----.-:-=-..-1

-- r. ------ -~. ..!!-I

-' --- --- ----,---

teo Ado- ramus teo Glo-ri- ficamus teo Gra-ti- as a-gimus

;--+

.' .

-----a".. • J • r-.~

ti- bi propter magnam gl6- ri- am tu-

G -+

~~'---"'" :.-..- ~ ~ .

.' • = .~---:__.._U

Rex cae-le- stis, De- us Pa- ter omni-pot-ens, D6mi-ne Fi-li

G-.----+-- ====R~ •• ' _ I

--r.-Lr-.. .~~-.- -; ••• r.

u-ni-ge- ni- te je- su Chri-ste. Domi-ne De- us, Agnus

C I ~--::-t-------:-t---1

=." •• =.' P-= ••• ~.' -:-1

____ -L-. __ , ,. _ •

--- - ------------

am. Domi-ne De- us, • I

• =. .

De- i, Fi-Ii- us Patris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-

46* XIII. - In festis III. c1assis. 2.

~ _._~~H-=r-+",,--6-=---'-~-.-=r~ -I • .._ ...... ,_. __ .--I.___.==--._. ___,~'--I.~~

re- re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-

G-. -:--~--~-----+-- :=oJ

-' -~--~ •. •. - ----. ~ = .. •

• •• ••

ca.ti- o-nem nostram. Qui

G--~

=nJ-~-. =:=3

I •

sedes ad dexte- ram Pa- tris, mi-se-

~ .=;=-1- •. ~J~~~

re- re no- bis. Quo-ni- am tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Domi-

;---;;'-iEE"-=-· ~-----~-~. - ~ =--= ---~ .~=;:-;;-~~==---~-

nus. Tu so-Ius Altis-simus, Je- su Chri-ste. Cum Saneto

G ~ 3--

· ~~~_~L~~F--~·' ••... ==

,

Spi-ri-tu, in glo-ri- a De- i Pa-tris, A- men.

~ XIII. s.

8 .----t----t---t ••

. =... • i-ll-.-~--i-l

-------1 .• ,---------1

S Anctus,· S=:, S~netus Dominus De- us Sa-

~ .....

.---!--~ , ~ •. I • 1-_=_ •. _t ~ ------''---=-- ...... ' -I.. .. _~ ~-p

ba- oth. Ple-ni sunt eaeH et terra gle-ri- a tu- a. Ho-san; ~ = ~.~..2]. ~ · ~ · -.-.-;.--.-.-~

-------- --------~a___= ,. ,

na in ex- eel-sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in nomi-ne Dorni-

G-f ~ '---~------

---..--. ... .......

---~---_

-----.~ ~-

ni. Ho-sanna

in ex-eel-sis.

XIV. - In festis III. c1assis. 3. r----t--~

• • ~ • r.

A ~=~L--_'~~~:--~·~I .~=-~".~.--*=.~.--.-.~~~

nil I • I.

-gnus De- i, • qui tol-lis pee- ca-ta mun- di:

I------~ I ~. • I b

:-~.=-II. -l ~.. • ~.

• I =~~. .

I • •

I

mi-se-re-te no-bis. Agnus De- i, • qui tol- lis pee-

I +

=-= =. I... . .~~. · !L.II • • !L~

-II 1... I 1... ~-ll.. r-w. -~ r-w.

I

47*

I.

i

~ .... ' .'

I

ca-ta mundi: rni-se-re- re no-

bis.

Agnus De- i, *

b .~-

• ... 1 .-----...,...-- -

---=!!,..--::;~,_ I. ~_. =. .. ~ ~--.::-:- __

-l ~ • ~. • ~ r-w; -

qui tol-lis pec-ca-ta mun- di: do-na no-bis pa-cem.

I.

I 0=---=--==--=----= --.,..~.. -r.--t=-;:-~=--==---==--===--==

- te, rnis- sa est.

I

I----------~---------

-------_.-- ---_------

--II-!li~ •. ~~~~ = •. - --------

~. De- 0

gra- ti- as.

XIV. - In festis III. classis. 3.

(J esu Redemptor)

ste

ri- e

e- le- i- son. y: Ky-

~~~E

e- le- i-son.

~ _I X.s.

3· .--. ~ • • =. r- =: fY-;-'" fa • ~

G L6- ri- a in excelsis De- o. Et in ter-ra pax

(1'

h. I· ~~ ~

- ~. I • •• ---r- ~. .. ;]2?I~~_!_~

he-mi-ni- bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-

ri- edi- cimus teo

Ado-ramus teo Glo- ri- fi- ca-mus teo

L_-. _-+

••• ~. lit·· • ~. .~

I I • • .~.

4--'-------'--

Gra-ti- as a-gtmus ti- bi propter magnam glo-ri- am tu- am.

f· u-;tI;::!O+-~~A__:_I_~_~_:_~~

Domi-ne De- us, Rex cae- le- stis, De- us Pa-ter omni-potG_--=.:_. _~H-\\_C: =. -:~=-._. =.. Q ~ • r. _; I === .... t: ens. D6mi- ne Fi-li u-ni-ge- ni- te Je-su Chri-ste. D6-

G •

, .

XIV. - In festis III. c1assis. 3· 49*

A •. -+-j ~.. A·· I F ~.. A=i. ~ .. ~ ~

------------- --

mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Pa- tris. Qui

I • ~ •• F. ~,. ~_~

_'~~.~==;=:!=-.-H~--'-'-

tol-lis pecca-ta mun-di, mi- se- re- re

no-bis. Qui

G---.-.--+------ . ~

. ~ .. .... ..... .. ~

~ ----T, .1 _

tol-Iis pecca-ta mun-di, sus- ci-pe depre-ca-ti- o-nem no-

; •• ~ • Q ~ • 5-=--·_·--=··

I --

.~ .. ~

-_ -~

stram. Qui se-des ad dexte- ram Pa- tris, mi-se- re- re

; •. ~_~ • ~. AI -9 Q • ~ • ~_._. ~ ~

= - ==:tj---

no-bis. Qu6ni- am tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Domi-nus.

h-~ • ,"

I •• ra·· •• •• ~-.--_-= ~_~

Tu so-Ius Altissi-rnus, Je-su Chri- ste. Cum Sancto Spi-

G • •• I .---rr ~ --. =.. n~=-~-;n=--=

----=.:---.- •. ~. I -J.. f=lJ

.

in glo-ri- a De- i Pa- tris. A- men.

ri-tu,

I.

~--'

JIl ... ~.. ra· 1Il'."~. ·

•• ••• i

An- ctus, * San- ctus, San- ctus Domi-

G • ! ' .. = •. 1;;.,---

,. - ,_ ~ ~ • • ,. ra J

.~ •• r. •. -- --

nus De- us Sa- ba- oth. PIe- ni sunt cae- Ii et ter-

s

50* XIV. _ In festis III. classis. 3.

G--+ I ~

~=.=. =--=--.---=.~-=a~.:!~r.-·.-r.·-:-+-I-=-.=III~.-rt~:-A-~--~._.:~-:S=3----*""'"-P- •• r-a_·-Flr.t-'-:-L....L

,

ra gI6-ri- a tu-

G , •• =.A • HI--=---+I-+':b-=

• a!!-l. r.: = •• . .

~ • i

----4-!!--tlI'------:.=---=--I

in nomi-ne Do-

a. Ho-

sanna

in excel-

sis.

!)----

, ..

Be-

ne- di-

ctus

qui

ve- nit

;-3 +---- ~----

,_ -----;-----

-r.-. •• rt ~.. Q J' •• 4-1 •• ----=-r;-: -Hu__ __

mi- ni.

Ho- sauna in excel- sis.

G . XIII s.

~._~ +"Bi-;-:-=~ r· • •. 1 • ~

8.

A

-gnus De- i, • qui tol- lis pecca- ta mundi: mi-

_G_ -11_=1- _Hrt~ .... ;::. ~._.- _.:=..9=++-=~a~_=_-=:,=._.-- -_ -=Rr.-;=_~.-. _t •

=~ .r-. "J

se-re- re no- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pecca- ta mun-

£r-:I·;I'lt; •.•. ~ r-~

di: rni-se-re- re no- bis. Agnus De- i, • qui tol- lis pee-

~-------~-----

!'II II ··1·; rt; •.•.

------------------ _-------

ca- ta rnundi: do-na no- bis pa- cern.

8.

G-i.r;-. :-::....-+_ ~r---=-.-. ~--==----~-=----==

-----.---',~.~.- ---- -------

I

De-

te, o

mis- sa est.

gra- ti- as.

51*

xv.

In Commemorationibus et in feriis temporis natalicii. (Dominator Deus)

XI-XIII. s.

C ; • jI. ~'. ii • .' ~;-U--~-ii • idB

------------ ----------

y- ri- e * e- Ie- i-son. Ky-ri- e e- le- i- son.

4,

K

Ky-ri- e e- le- i-son. Christe

e- le- i-son. Chri- ste

e- le- i-son. Christe

e- le- i-son. Ky-ri- e

----~--=---~ • • .• ~.:-i

C~. i •• ' =-h ". = ... " 1::1 r. - • _:

. . ,. - - ----

e- le- i-son. Ky-ri- e e-

le- i-son. Ky-ri- e • c-

~9 __ -==_=_---------==

le- i-son.

G . x. s.

~---. -1-11 ~ • ~. H- • ~ • • ~

• .' tl=. '

-,------------- T--------G

Lo-ri- a in excelsis De- o. Et in terra pax horni-

i-,-t---~---i]----~

-.. • ~ .~... ~ •• 1 ~ ••

.. .. .. -

ni-bus bonae vo-lunta-tis. Laudamus teo Be-ne-di-cimus teo

; - -a ~

.I~ •• ~.~. .~

.. .' .

------ ... -- I

• • ••. tj ., .

Ado-ramus teo Glo-ri- fi-camus teo Gra-ti- as a-gimus ti-bi

52'" XV. - In Commemorationibus

G--;-;---;--;--,~---;- ~ • ~ • ~ -~---;-;-

---~---- - -------~~

.' . .

------------- -,------ -

propter magnam glo-ri- am tu- am. Domi-ne De- us, Rex cae-le-

;----~----=.~~-.--.- •• -~.-----==n-~--~.~ •• ,-~.~.~--.=-~.~·r,~ •

• ' • i •• =-=H •

1

stis,

De- us Pa-ter omni-pot-ens. Domi-ne Fi- 1i

G • .'

u-ni-get-• .' tJ

ni-te

L ~ .... .' t •• , • • ~

_~'_J, .~~~~~~. __ fL- ~.~I~____ i. ~

.. , ------, ...

Je-su Christe. Domi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-

Ii- us Patris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-re-te no-bis.-t--

.' ...

. ~

. . ~

i ,

Qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-ca- ti- o-nem no-

G-=l4 -iI.. · .---;.-r-.--.-- - ----fR

-----;.;;:;-ii,~i__';;:.--.~..1I------'-1 --".,,---,-, ---- , • , • .,

,

stram. Qui se-des ad dexte-ram Patris, mi-se-re-te no-bis.

G-- --=---=r1 F ~

· ~ ..~ .=d -II ••• --Lt=!

__ ~ !:_ --------1 -!._!:_l]-'i~~-----

Qu6-ni- am tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Domi-nus. Tu so- Ius

; --+--------=--, ~---.-. -t--1

•• • .... _ •• , ••• ~i

, .. ' . .. '

,

Altissimus, je-su Chri- ste. Cum Sancto Spi-ri-tu,

in g16-

c • •

~. a\,..., II ~ •• =: ~---------

ri- a De- i Pa- tris,

A- men.

et in feriis temporis natalicii. 53*

x. s, -=--·--t----t--i-t-i---------

~d.:----:'=---;; ~ I • I • .-~-i

2.

s

Anctus, * Sanctus, Sanctus Domi-nus De- us Sa-

i =.' • =-1 -~.- r- ~~~~=-jJ

ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et ter-ra g16- ri- a tu- a.

t=2 --t----"-i -~~~~r--~~-j-u_!_~_:_--~ !I~--.--

Ho- sanna

in excel- sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in

~t_!_~· ~; I' t ( .. tit.. I ?'+-II..=-· -+1 +-1 ---

n6mi-ne Do-mi-ni.

Ho- sanna

in excel-sis.

(XII) XIV. s.

e-c------1

_-~ -.I-~~-.a=f-- =.=-.==-=-~.:-.=J-4-T-~ -.-~. -I' .• :-t--;~-I-~ A -gnus De- i,· qui tol-lis pecca-ta

G------r.

~~ I .-1-----

1'- = '-\7~ .. --~ •• J---,..-i'H

re- re no- bis. Agnus De- i, ... qui tol- lis pecca-ta mun-

;=1 • D ~ _it I\I-:=H. I

-a! ~~~ ~ •.• J

I.

mundi: mi-se-

di: mi-se- re-

re no-

bis. Agnus De- i, * qui

;p .~ h.i~. i"'D~.'C--=

tol-Iis pecca-ta mundi: dona no- bis pa- cern.

4· i-~. = r--II-!~3 i== r--I-~' ~'I- --I -'=-;~~is-sa -est. -~. De- 0 gra- ti- as.

Hic tonus adhiberi potest ad libitum in omnibus Missis in qui bus caniaiur Ite. missa est. sine Alleluia.

54* XVI. - In feriis per annum.

XVI. - In feriis per annum.

• XI-XIII. s.

Li ''''":-.=-·=--.-i--=·:--=·-· -~-n-_-~~:~~.--. _-i-:_:_~~

K Y-ri- e • e-Ic- i-son, £i/ Christe e-Ie- i-son, £ii Ky-

C... i· •. E : .. _ =---;prl! ~ --==

•• •• ' III...jt. _

____________ t. _ri- e e-le- I-son. tj·. Ky-ri- e • e-le- i-son,

XIII. s.

-t--t . ~

2. ~-,.,.--.-iI=~ :~ __ ~ ._

S -A-nct:,. Sanctus, s~nct~s Domi-nus De- ~s Sa-

i=:J~.~ ·~·r··· !··I~rl

___________ ~ I • • • _

ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et terra glo-ri- a tu- a. He-san-.-------.--. ~ I • -t------i ., •• · r i" iii. • I· ~. ..-.= ~ J

I .~-_ I -----. - r- -

na in excel- sis. Bene-dictus qui ve- nit in no-mi- De

~~I , .. ~ · r. =rw.=~ ~

Domi-ni. Ho-sanna

in excel-sis.

I.

C--,------+

A

~~-::- iH-~:~==.===-*I-I.~·------ ... ~:!.t:!.,- .. r-J::-::.,t~.~=-_:=J_

Q •

• I•• I

-gnus De- i,

• qui tol-lis pecca-ta mun- di: mi-

se-re- re DO- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pecca-ta mUD-

XVII. - In Dominicis Adventus et Quadrag. 55*

G •. I • r- • ~ tcQ • -+--;;~~

~-- r- ~r.o~---

di : mi-se-re-te no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pee-

G.r- +.

••

. ~-------

'-----=-11. A_

-I-' ~ ..... 0

ca-ta mun- di :

do-na no- bis pa- cern.

--------~ 9---

4· ~.~ ~_ ~. - -i-==ri-. ~. ==--==

I -------- ------- ----

- te, mis-sa est. ~. De- 0 gra- ti- as.

XVII. - In Dominicis Adventus et Quadragesimae.

I.

G (X) XV·XVII. s.

- I ---H-----t-

. = ~ .. A~· ~.J ~ • .0 0 ~ •• r.: i

Y -ri- e • e- le- i-son. iii Chri- ste

K

~ =. ~ . ~

_i ---------H ••• I.. ~ .. ~; ...

ft.!.J ~ ••. H--_"· ° -0--,

e- le- i- son. iii Ky- ri- e e- le- i- son. i.J:

G • ; .~t·.J·f.~· ~~' •• J.f.~f5?~~;j

, .. . , ...

Ky- ri- e

~~----- ------------

le- i-son.*. e-

56* XVII, - In Dominicis Adventus et Quadrag,

Vel, ubi moris est:

le- i- son. ii_j. Ky- ri- e

e-

Ie- i- son. i_j. Ky- ri-

C 6 .~' I 6 =~'!rt II

-_ -----.. ~~·~ ... ~I --'.=----.~' -+-1--------

e

*

c-

Ie- i-son.S

XI. s. -----t-----t---t----- -:-j

G .n. .=.'.n. .= .....

__ ~ .' == ~ .' -tI- ._-a--- -_.- _-

I

An- ctus, • San- ctus, San- ctus Domi-nus De- us

;-)~. r. §~bJb~. ~ . I • I'" ~ l

---- ---- I ....

Sa- ba- oth. Ple- ni sunt cae- li et ter- ra gto-ri- a

I~-+-t J,. ~ 6 =tn---::::=----I -r- -J ~ J

---- --- • = . -.-

-. -------t--- ... .' -II ---

tu- a. Ho- sauna

in excel- sis. Be- ne- dictus

i-lt-=--tt!__±_---~ • 1--;- .' I-J~· ~ btl'. ------,...---- • j

------.-~---._---- ------~--.

qui ve-nit

in no-mi-ne D6mi-ni. Ho- sanna

in

G-=-~ I ... _' ~

excel- sis.

XVIII. - In feriis Adventus et Quadrag. 57* XlII. s,

5· I--- . + aD a' Q r- r. a a' i~

A ~:s D~ ~:~ tOl~~ecca-~~un~i-~ mi-

~ ~ I aD a" ; r- r;=a1

• a I ~

, a a·a ~ -tI--Ifrh'll---.F··--+;-- ---

-:-

se-re-re no- bis. Agnus De- i,· qui tol- lis pecc5.- ta mun-

C .' I. .--~ I.D a' Q' - ~ __ I ~ ." ir--ll--rh ." ======= __

di: mi-se-re re no- bis.

; r- ~ • .' I II

• ~ .____.I,_-II ... FII- ..... :o--L'---- _

Agnus De-

i, '" qui tol- lis pee-

ca- ta mundi: do-na no-bis pa- cern.

Ite, missa est cautatur ut in Missa XV.

XVIII. -_ In feriis Adventus et Quadragesimae,

In vigiliis, feriis IV temporum et in Missa Rogationum.

[Deus Genitor alme]

XI. s.

• I ._..

K4• ;. r- D ~ .---"--'i .=-=--.' --++--11 _;;;_:_r-, .~ II

y- ri- e • e-le- i-son, z'i:f. Christe e- le- i-son. iij.

~~~.. ~ ,p I r- ~D •• ~ ._·_·_·.....LI.L..I __

Ky- ri- e e-le- i-son. if Ky- ri- e • e-

le- i-son.

58* XVIII. - In feriis Adventus et Quadrag,

XIII. s.

s

----f-

C. 1'-: • 1'-:

• I• • •

• •

I I

Anctus, • Sanctus,

Sanctus Dominus De- us Sa-

G • = •• ~t--.--.--=~,...--:.;-:~:---::.:----=.:-.-.-"~I-:;;.:---::~'--.-~-.-tI-.-.--::~:-d

ba- oth. Ple-ni sunt caeli et terra glo-ri- a tu- a. Ho-sanna

c~---~-----::.:---.~.~-=.-.~=.-.--'~:--.--::.:-----r=

~_' .-~---'.L--'i~i-.----- ' • •. G

in excelsis. Be-ne-dictus qui ve-nit in nomine Domi-ni.

• Ho-sanna

in excelsis.

~ XII. s.

i----·~ .--t--i

~-=.---=.---~ ... ~ .. _..--~-------~---~

I I I. .. ~

A

-gnus De- i,

• qui rol-Iispecca-ta mundi :

mi-se-

~_!_~-~~·-·,I+I-·~I--=.--~='--·-·--~·--·--~

• •• ~I-----

. ---=-- .. ~

De- i, • qui tol-lis pecca-ta mundi :mi-se.re-re no- bis. Agnus De- i, • qui tol-lis pecca- ta mun-

G--;.--+ ~_:__:_~J!_:__l-----------------

di: do-na no-bis pa- cern.

Ite, missa·est caniatur ut in Missa XV.

Credo I.

BENEDICAMUS DOMINO.

Quando post Missam sequitur aliqua pro cessio, loco Ite, missa est cantatur:

G~.-----~ ~

5· ----.-11.-; ~ - ••. _.!II

B ==-T-=--=]l~ ••. -. '-!jiI~i--=- •• -. -:;;J;il/'i ,.. •• Ene-di-camus D6- mi- no.

C ~.

'~

. • !=-fi-~.

••••

-t---- H

p ~ ..

gra- ti- as.

~. ~·fi~.

------flt;

~. De- 0

= .'

= • ~ ••. II

~ .

=--~ .•. II

B

Ene-di-camus Domi-no. ~. De- 0 gra- ti- as.

Credo. 1.C

•• • .' • ••••. I I ~

~ . ~

Re-do in unum De- urn, Patrern omni.pot-entem, fa-

• •• • •

. ~ ..

ct6- rem cae-li

et terrae,

• ~ •••• ---L-!

• ••

I ~.

vi- si-bi-Ii- urn omni- urn, et in-

G-----~ ••• +--. ~-;-I ~

•• • L •• _

~~.~-A~~~~_.~. I ~... •

• I

vi-si-bl-Ii- urn. Et in unum Domi-num Je-sum Christum,

~ II,.. __J

UtI •• ••• • L B'] .' g I • •

__ _.l. __ ~~ ~ jj. '''._.!:.--=.~.~ ..L-

------- I.

Fi-Ii- urn De- i u-ni-ge-ni- tum. Et ex Patre na-tum ante

60*

Credo I.

c

•••• -~~ •.•••• a___.

___ --1. ----.1 1.

omni- a saecu- lao De- urn de De- 0, lumen

----.----

I • ••• --=i

de lumine,

G p. I a .-m-· -++-~ ...... -a· L-.--~----i-

~ _l LL~ •• 1.-

De- urn ve-rum de De- 0 ve-ro. Ge-ni-tum, non factum, con sub-

C=- ---:::--=-~-~--. ~-~

-=--Il-_:.=--=---=.-:::_~___J_---~ r. a· • ._!

--~---~:------- L u. I

stanti- a-lem Patri: per quem omni- a facta sunt. Qui pro-

C------r-------. ----+----

~:- __ a-~ . - aH

• I •• ••• • a' • a. !

a:.___.~ ~ I

pter nos h6mi-nes, et propter nostram sa-Iu-tern descendit de

C~---

a· .'. a

___ • • I a a' • • •

I I • I

cae-lis. Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto ex Ma- ri- a

C a ~-;----;- ~ _J

--~' ~ _1 -A-__!:_ ~ 11-. ~~~ __ ~

I I

Virgi- ne: Et homo factus est. Cru-el- fi-xus et-i- am pro

C 6 -a. I~ •• =----.-- ~

=~~~-=---;-L-.--...:.-I.a----'. a'! · . r. .' --1

I .!.____ . --._

no-bis: sub Ponti- 0 Pi-la-to passus, et sepul-tus est. Et

---'-;;-I~ ---=-==- n==-_-l

a. -II-- __ ~ I. . a ~ .'!-t

~ ~ ~ ~----

re-surrexit terti- a di- e, se-cundum Scriptu-ras. Et ascen-

dit in caelum : se-det ad dexte-ram Patris.

Et tote-rum ven-

Credo I.

G-------+--~

... . . .. =. .. ··1

----'T--'=---T----,--...... • ~ i

----------- • i .L _

tu-rus est cum glo-ri- a, ju-di-ca-re vivos et mortu- os :

in Spi- ri- turn Sanctum,

D6mi-num, et vi- vi- fi-cantem: qui ex Patre Fi-li- 6que pro-

G- ~. ..lb.J

--.. .. ... .

--.-----~~~,~--~,~.~.:~.--~~----~~--------

----, ,.~

simul ad-o-ra-tur, et

ce- dit. Qui cum Patre et Fi-Ii- 0
;. ~ • • • • • I • • • • .
-----.1. • , .I. •

conglo-ri- fi-ca-tur : qui lo-cu-tus est per Prophe- tas. Et unam

; 16. ~~.

... i, • ~ • ~. • • L •• _I

~: .L r- __

sanctam catho-Ii- cam et a-posto-Ii-cam Eccle-si- am. Con-

G-·------+-------~

• ••• •• .-*-----..- •.

I I. ... .. ~

_______ .L_ I .---,----------- -

fi- te- or unum baptisma in remlssi- o-nem pecca-to- rum.

;---=---• I••

._ • • •.•. 8==-- •••

•• • ..1._ ~--;=--~

I • I

Et exspecto

G-- 6 ~--=q

· ~. t· .' H , •• =~ ••• :ii----

I ••

ventu- ri sae-cu-ll. A- men.

re-surrecti- o-nem mortu- 6- rum.

Et vi- tam

~ Praeter praecedentem tonum authenticum, alii subsequentes usu jam recepti assumi passunt.

Credo II.

II.C

1---- ~. t-

----------~ . . .

- .______. .. . --' ----' ~-.-~-~

I I

Re-do in unum De- urn, Patrern omni-pot-entem,

,-;;.;---;;;.~ - --:.;-:.--:;.;-:.-t-----lli-.-.---.-------a--~

•• , -- ,~-=---""",.::-..., -'--",'---=- ......

I ,

facto-rem cae-li et terrae,

L-.I-=---~H=- ~' .' I J

I • • •• ± . .. .. _~_--=.=-- __

--------~ ~ I ~~

invi-si-bi-Ii- urn. Et in unum Domi-num Je-sum Christurn,

vi- si- bi- Ii- um omni- um, et

C .,-Il--II~-iI---=, .---.~-8-------a!-1l-II""j

___ .J.__ •••• ~ •• ••• ,

-,----,--------

Fi-Ii- um De- i u-ni-ge-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante

G-::---- ~--.--t-----t-

~ •• :.-- -=--- •••. • "~-.---;---J

.. . ' " ..

-------- ,

omni- a saecu-la. De- urn de De- 0, lumen de lumi-ne,

C----.--.--~-.~ .' ~--;-i-.-.--.---+ ~

• ~ ,~---------_._· __ I_' - --

De- um ve-rum de De- 0 ve-ro. Ge-ni-turn, non factum, con-

1---.--i=-=i4'

-.--~ ~ ---~ .-. = . - ~ -~

•• •

-------- I

substanti- a-lem Patri: per quem omni- a facta sunt. Qui

C------t---_ --_---t---J

•• • • II-=---___=___. -. • •. • .-11-

I •• • • I I

------------ .. -r I

propter nos homi-nes, et propter nostrarn sa-hi-tern descendit

C--;-::~~-----i----------i-a! t-;-J

~ •• --T-II.. ••

--11-,---- I • I

de cae- lis. Et incarna-tus est de Spi- ri- tu Sancto ex

Credo II.

~--.~I~.~-+t~~~~i~.--I~~.--~n+-.- • i

•• •• H

,

~'--=- •• --

•• i

Ma- ri- a Virgi-ne :

G---. t------ -t------- =tt=.

--=!!-::..-.----.-_.!.~,-.---'.=----_t-.~. -=.-.-:-. --i.II- .. ~I--::.:--.==~===.==-ttJ-. -H--

Et homo factus est. Cru-ci- fi-xus et-i- am

pro no-bis: sub P6nti- 0 Pi-la-to passus, et se-pultus est.
; ~-.-:jb
.' • ~
• • • •
• s • • •
, , ,
Et re-surre-xit ter-ti- a di- e, se-cundum Scriptu- ras.
G .~~
.' I • • • •
• • • • , , ~
• , •
, ,
Et ascendit in caelum: se-det ad dexte- ram Patris. Et ••••

, ,it-e-rum venttirus est cum glo-ri- a,

ju-di-ca-re vi-vos et

G-j--'!

. .. .. .

. ~ ... ~.

• •

.

••• i

m6rtu- os: cu-jus regni non e- rit fi-nis. Et in Spi- ri- tum
G • I ~
• •• • • , • • • .' • • • •
, •• • ,
------- , Sanctum, Domi-num, et vi-vi- fi-cantem : qui

G ~ t----

- ....... ---;- ...... ~ • ••• .,. i

, . ' .. .. .

---'- T- ---------, -II-'j'-

li- 6que pro-ce- dit. Qui cum Patre et Fi-Ii- 0 simul ado-

ex Patre Fi-

; .' • • h I --i
_!! • .~ • • •
• • • , •
,
,
ra-tur, et conglo- ri- fi- ca-tur : qui lo-cti-tus est per Pro- 64-

G_~~ •. ~_~~:=n~~-~.~ .. ~.~.--~.~~ .. ---".~~~~.~.~.-'~ . __ ~~~ __ ._!j

I--T~--------------------~~---------

Credo III.

phe- tas.

Et u-nam sanetam cath6-li-eam et aposto-li-cam

I-----~

• I • • •• , ••

!!.. I

________ ~ __ u_~,~---------

• •

••Ecole- si- am. Confi- te- or unum baptisma

in remissi- 6-

;. ~

-~ ... ~ .

I •

----------- I

••

. ~ •• •

, • i

• • • J

Inem pecca-to-rum. Et exspecto re-surrecti- o-nem mortu- 6-

I--n--------ln .' ~.. ~ I • ~ .~ ='_·_-U~I! •• =: II

rum. Et vi-tam ventu-ri saecu-Ii,

A-

men.

III.

XVII. s.C

Redo in unum De- UI11, Patrern ornni-pot-entem,N • ., --.~~

facto- rem caeli et terrae, vi- si-bi-Ii- um o-mni- urn, et in-

, ,

vi- sl- bi- li- urn. Et in unum Domi-num Je- sum Christurn,

1----6---;-· , • .. j 6

. . .. . . .' . ~ ..

__!.__ - .' ~--

Fi- Ii- urn De- i u-ni-ge-ni-tum. Et ex Patre na- tum ante

t---i

a •

65·

• ,-.~~~~-_._,----- .---.-.----------------tj

~ • ~ • -"~-.=--- •. --

Credo III .

6mni- a sae- cu-la. De- urn de De- 0, lumen de lumi-ne,

- • • -----t--;----.~--~·-..·:---'--~.~·~.~·~tt=~------~b~.~--------i

-' -------., • •• • j

-- '" .'

De- urn ve-rurn de De- 0 ve-ro, Ge-ni-tum, non fa- ctum, con-

fa-cta sunt. Qui

;-------.--+ . I • ., ,

. ..' . -

_ • a---J.------- t:l •

, ----- ...... ---I. __ ... ,---i.t---:;:~----.-----------

I

propter nos homi-nes, et propter nostram sa- lu- tem descen-

• ~ --~---------' h~

; ~~.'~. = .. ~

.. . .~-.---

, . .' ,

,

dit de cae-lis. Et incarna- tus est de Spi- ri-tu Sancto ex

substanti- a-lem Patri: per quem omni- a

• •
; , • • • .' • .Is. .' ~ .G;
, •
L...._ , ~ • ~
,
Ma-rl- a Virgi-ne : Et homo factus est. Cru- ci- fl- xus ---=-11---"'--'.=--------','---'-"'--=... ;. • .~

•• ! - ~

,

et-i- am pro no-bis : sub Ponti- 0 Pi-la-to passus, et se-pal-

f- -~--;---;--;-, ·b~----;'-+-- - b.

__j_--------a-:--=-----------.---~

-~_a!_-u---- l. ~--,---- 1-

,

se-cundum Scri-

tus est.

Et re-surre-xit terti- a di- e,

i ~--= ~ ~ .' 1a.-II-II---tI---b-------

j • ------f---L .,'. ~ • ...........,

••• ' -11-- ~

I

ptu- ras. Et ascend it in cae- lum: se-det ad dexte- ram Pa-66*

Credo III,

- .---t----~~~

~. ~.. • .......,=-----.-'-~. • ~

~---.-!. -.-.--::.:----::.:--- 1 • .'

1 1

tris. Et i-te-rum ventu-rus est cum glo-ri- a,

ju-di-ca- re

~----:::~~--

G I. '·.'I.~~, . . .. ' ~-vi-vos et mortu- os : en-jus regni fi- nis.non e- rit

Et in

____________ . . __ ~.~--.LI--.--_r~I~b~ •.

___________ • 1

Spi- ri- tum Sanctum, Domi-num, et vi-vi- fi-cantem : qui ex --+-.1

b- .' •

• IS ~ •

G ~ • b. •

•• 1r; .-;1 . ·

. .. 1

Patre Fi-Ji- oque pro- ce-dit, Qui cum Patre et Fl- li- 0

• t

C • ~ ~ _. __ ._' ----i;==;~~.'----. a!--+-·--------i

• 1 --f-.!._-' ---+-tI--et conglo-ri- fi-ca-tur : qui lo-cu-tus est ~ • .' -tI- .... ---:-;;;;---+---.-..!.~. • ~ ------- ~. .'

per Prophe- tas. Et unam sanctam catho-Ii-cam et a-po-

•• • rt. .' I ~

~~~_:_~~~~ __ '--.---- __ ----------

sto- li- cam Eccle- si- am. Confi- te- or unum ba- ptisma

simul ad-o-ra-tur,

~ .,11

;:_G ----.1--=.-7 • b ~. ••••• ~~ •

1 -----7,.-- • _

in remissi- o-nem pecca-to- rum. Et exspecto re-surre-

• •

~~~~;]_-=~~2_:_~.i]~

cti- o-nem mortu- o-rum, Et vi- tam ventu- ri sae-cu- li.

L--~ •• r-. III ·-n------

~ ..• ~, =t~.~ .' ~--.

••• J I

A- men.

Credo IV.

IV.

I.

c xv. s.

--=.,-;~=--.... • ~ • _::_E_.. ~ • • ~ •• ;.=h

in unum De- um, Patrem omni-pot- en- tem,

Re-do

c

c-----~ · ~ ·

.• ~~~·~~~~,.~.~.~·--7~------~--~~~~.I~.~.--~~facto-rem cae-Ii et ter- rae, vi-si-bi-Ii- um omni- um, et in-

c ~--------

~.~ •• ' ~ ~ • I

-------- -----~~~-. -. J.'~

I •

vi-si-bi- Ii- um. Et in unum Domi-num Je-sum Chri-stum,

C---------= • •• I -I

•• , •• ~ •• '~. '·.· i

. , .' ,

-~--------------- --- -----------------;-

Fi-Ii- um De- i u-ni-ge-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante

C •• ~ .I.~ •• ~

; • • -----=_=..---- , • - ! , .. ' .

------- - ~. '

omni- a saecu-la. De- urn de De- 0, lumen de lumi-ne,

~~ ~----~ ~ ._.' __ ._1'- ... ~J

, •• ,.~.,H

De- urn ve-rum de De- 0 ve- roo Ge-ni-tum, non factum, con-

c •

• , . . . .' ----- . ..

substanti- a-lem Pa-tri : per quem omni- a facta sunt. Qui

r-.

. ,

t-----

.i---II.~.~~ .. --------~.~--=.~.~=.~}

---=,....... ' , I i

---II.I---:~

I

~~ .. '

propter nos h6mi-nes, et propter nostrarn sa-In-tern descendit

Credo IV.

G .~.. +--:: J

_ .. . di~--' -~_~ __ ' _ _._~ · a!-~

-- ~ ... --

de cae- lis. Et incarna-tus est de Spi- ri- tu Sancto ex

G •• ---r -~ ---=---~

~~-~~~.l--.-. -I-!--.-~~-.'" . jj !- ..-,--.

-------~~~--~~+~=-~.~.~ ,. ~ ,

Ma-rl- a Virgi-ne : Et homo factus est. Cru-el- fi- xus et-i- am

;---·~~+··~·~·~I·'_-----.--i---~ • ~ • ~

-------i.I-~.-.L ,.. '.'. ,.. •

, ~ .

pro no- bis:sub Ponti- 0 Pi-Ia- to passus, et se-pul-tus est.

c •

• ~ •• -=--- t---------~

'.' , .. ,.... -

. . -

___________ ' • •• ~ • i

"1 • I

Et re-surrexit terti- a di- e, se-cundum Scripta- ras. Et

~ ..

~=--.----I .' - ~. ~~~--=-.' ~ ~!""'-i

.. --------- ----~.

• I __

ascendit in caelum: se-det ad dexte-ram Patris. Et i-te-rum

G • _ I •• ' • =--=J

• •• , • • ~. ---::---tI~

__ .L ' ---_!-F--:-It-. ' ••.

• I

venturus est cum g16-ri- a, ju-di-ca- re vi-vos et m6rtu- os :

C • E

=--. • ~ ._.-' -.--=.. .' , ._-!! .' • J

---- ~---~~-'--------'-

non e-rit fi- nis. Et in Spi-ri-tum Sanctum, D6-

cu-jus regni

C-----------------

=-. •. --. -~-_;_--.-t • ••• • , .-j ------+, =-----'- f '--=--r'a'

mi-num, et vi-vi- fi-cantem : qui ex Patre Fi- li- 6que pro-ce-

• I • t·.

• • , •• '-11 .' •• ' I

• i •

lJ'

-- ---.

. -~--------.----------------------------

dit. Qui cum Patre et Fi-Ii- 0

simul ad-o-ra-tur, et con-

Credo V.

• I •

.-.----------------------------------,,-T~~~

___ 1_, _._~_-=I;_' _1--1.1--:-.. ~-r-~ 1 ~ .' E-=-- -

, .~ ~

gIo-ri- fi-ca-tur : qui locti-tus est per Prophe- tas. Et unam

C .1 • 1 ., I •

I' • , h~I~-; •• [- ~

, .~ _'I---

sanctam catho-Ii-carn et aposto- li-cam Eccle-si- am. Confi-

c- _- _-_I-_--_~= __ ~=--~_I-,=- -~~-_I-_-_-I __ I_'_--I;==~=.-I-+---=.:--It---,=---I-. f

. , '~'.

te- or unum baptisma

II 1 I, • --II-- •

i. " ..

--II , •

in remissi- 6nem pecca-to- rum.

~ • ~. .~-I----j

• =tJ ~

Et exspecto re-surrecti- on em mortu- 6- rum. Et vi- tam

~I-~~~l ;a,~"" ~~-. ] -

---.---II-~ • • " '. 1

ventu-ri saecu-Ii, A- men.C

C 1 I'

Re- do in u- num De- urn, * vel Cre-do in unum
I 6. I • ~I I
• I----tt--! I I I I'
,
, ., , .' De- urn, * Patrem ornni-pot-entem, facto-rem caeH et terrae,

~ ~-I 1 G; 1 .'__!_._. ~~~~

• I I. i.

I --, ,----

vi-si-bi-Ii- urn 6mni- urn, et invi- si- bi- Ii- urn. Et• = ~

in unum

70* Credo V.

~--1~-----~~

· .. ' = .. --II~ • Y

-7-, -.--= •. --.------~--.----'-=__=__-_- _- _~~_£lt_i

D6mi-num je-sum Christum, Fi-li- um De- i .u-nige-ni-tum.

; .J__6 = · · 3=

-.-~~-~--- ,L' ---=.'-1.1--'- r--~ .--- __ ~

. , .. ---~---

r . ,

De- um de

Et ex Patre na-tum ante omni- a saecu- lao

c--t------+---.----r. w;

_!~_~~ I •• ••• ~.. L

, •• • r- •

----------------,------------. -

De- 0, lumen de liimi-ne, De- um ve- rum de De- 0 ve- roo

G------t--------:-tn--;

•. ••. •• • ---=--tI--.--.

--:::-t.t-=. •••• '

• •• ••

-r----------------,-------------

Ge-ni-tum, non factum, consubstanti- a-lem Patri: per quem

G--,.. ,..- ~-------+---

----.--;-i-,.. - --;----;-:------. • .--;-i

I • • I.. •

-_._--- .' ---,------------, --

6mni- a facta sunt. Qui propter nos homi-nes et propter

G------+--- =~---;.;--

• .,--",=,---=.:_' --;;;'::----1 • .-.=-. +-.:- -- • •• • ~

, .',' r- ._. II • ' ,

~ ,

nostram sa-lu- tem descend it de cae-Iis. Et incarnatus est

G -=-~~--~~.~.-1~6.~~ .. . . .,.

_=---, a-=

. ---

•• ,.. I· r-.~

.L ~--_---, _

de Spi- ri-tu Sancto

ex Ma-rl- a

Virgi- ne :

• I 6 =

Et ho-mo

• •

• • £:OJ

r.:. I

• •

factus est. Cru-ci-fi-xus et-i- am pro no-bis: sub Ponti- 0

--~.~-~ •. _,I-~.~- .. ~.~~~.

-~--~-'---

Pi-la-to passus, et se-pultus est. Et re-surre-xit terti- a

Credo V.

71*

C~.~.~.-I~b~=-.,..- ~~ I' J

• • r.. . ---a •• • ~

~ ,---,------

di- e,

se-cundum Scripta- ras.

Et ascendit in caelum :

fu---~

===-==-~~ __ • __ ~_ •. ~ __ ·_=E~~-=-·_-_~_· __ ~ __ • __ ~_· __ • I_!

se-det ad dexte-ram Patris.

G--t. I .'

.~--.--~--;~~-- - .

- • I!I III • ,.. .:--fr..=tI-~--+-=- __ --=.--__._, .•

--' -~:--~---------, ----~ ..

Et i-te-rum ventu-rus est cum

gI6-ri- a, ju-di-ca-re vi-vos et m6rtu- os: cu-jus regni non

C ~ ------h--;----

---.--JL __ • •• • •. I.. ----~

·rw .•• " - ~

. , ------

e-rit fi- nis. Et in Spi-rt-tum Sanctum, D6mi-num, et vi-vi-

-;=q--i -.-- -fi-- -=-r.~:~-I---=~-I.I--==:.=-7~=--.-.--.-~---. -r..--~-: -~=~~~~.-~

ex Patre Fi-Ii- 6que pro- ce- dit. Qui cum

=--- •. 16; ••

·T, __ .~.~.- _ _=__=_ •• _=_!._=_.~~.~ • .-=. --~'-=.--.-Rr..~~

fi- cantern : qui

c

• •

,

I

Patre et Fi- li- 0 simul ado-ra-tur, et conglo-ri- fi- ca-
G--
I • n j
• • • • r.. • • •
r..: • • , , r.: • • •
, - tur: qui. lo-cu-tus est

C

-h.

, ..

per Prophe- tas.

Et unam sanctam

. . . .. ~ -;:;:-~~?

et apost6- Ii-cam Eccle-si- am. Confi-te- or

+-:-:---:-.-,- · . r.-~--;=i

••• • •

-------- --- . -,--

in remissi- 6-nem pecca- to- rum. Et ex-catho-li-cam

c

• •

,

I •.

unum baptisma

Credo VI.

G ~ --=-=---=--=-=--=--'Ia ~----=tt!=J

• a a a a a a-,- a. a. ~_

I I •• ~ •

, ----

specto re-surrecti- 6-nem mortu- 6-rurn. Et vi-tam ventu-ri

G b •.• a'

~---~

saecu-li.

A-

men.

VI.

~ XL~

~ . ts-:--,-~ ---j

4· --r. I ~. -~- --~--. -

C Re- d:~- u- n~~~. vel Cre-d:-:-~n~m

~ I'

Iii .' ~. • I

~--~-.----,. a I.. I. +-=--=I\-I--=~. J =.t-i

.-~.-, -,- 1\- ---

De- um • Patrem omni-pot-en- tern, facto- rem cae-Ii et ter-

G + -t-~ h-I~~-~-----;-It~---=-I\h -

., • - . ----- , 11--

rae, vi-si-bi- Ii- urn 6mni- um, et invi- si-bi- li- urn. Et

; -----,.. ~ + J a. • --;-;- -.l.

= 1\1 ~._I .1 r-- -,

in u-num D6rni-nurn Je-surn Chri-stum, Fl- Ii- urn De- i u-ni-

L~ a ••. ~--:-I-_~-r.~-;=;-~

ge- ni- tum.

l----~ -t----tl"-=.-.,-++H -1,"".-. """.=-, --i.I--Fll\t-fI!;._~~_l~! II-L~~;j

Et ex Pa-tre na- tum ante 6mni- a saecu-

la. De- um de De- 0, lumen de Iumi-ne, De- urn ve- rum

Credo VI.

c~ .•• I. _ ~

- • I. H· •

__ ...!!..:!+: •• ,-J-J L-tI ,

.1'- •.••• r.;i

---~~~---~-

de De- 0 ve- roo Ge-ni-tum, non factum, consubstanti- a- lem

~ d __ ~ __ · --;-;--=;~~~-=;=;=~ ~

~ . •. ~-I------

Pa-tri : per quem 6mni- a facta sunt. Qui propter nos ho-

~-~-;-r. ~ • r. r.-+Y~-~ .. ffi

mi-nes, et propter nostram sa-hi- tern descendit de cae- lis.

;---- ·----f-----

~. .• • T-~ -t.l--::-~ ---;-~___=-. ~. ~-~----=-i

--l¥+-. -71 ~ ~-~ .

Et incarna-tus

est de Spi-ri-tu Sancto

~ - -----

Ii-----d

----- -l1-li-1 ---------i

~~ I J==-- ~ I. =~ =±_;_J_~_~

. . ,

ex Ma-rl- a Vir-

gi- ne : Et homo factus est. Cru-ci- fi-xus et- i- am pro

L-------r• f E I -===tr=i

~ •. -+--1_~~---!-~- ~ --~-~

no- bis : sub P6nti- 0 Pi-Ia- to passus, et sepultus est.

;----~. -;:-t-;-;--;- -.. I • m

--Ih;------~ --' 1 1 - •••

~-·-I --~.- •. -t

Et re-surre- xit terti- a di- e, se-cundum Scripta- ras.

G------+ ---I~-:-;-~-= J ~-~-II-.-:'. ;.~

-.---,----~ ----------- ;;=tt~

Et ascendit in cae-lum : se-det ad dexte-rarn Pa- tris.

G------------- .-----

~ •• ~. • ..--4-1 1 r.-;::p ·i

. . - -

Et i-te-rum ventu-rus est cum g16-ri- a ju-di-ca- re vi-vos et

Credo VI.

mortu- os: cu-jus regni non e-rit fi- nis. Et in Spi-

G --t-------

=----=-~; ~ .; EII--~· ~ ;.2-. Ti

ri-tum Sanctum, Domi-num, et vi-vi- fi-can- tern: qui ex

~=.-;:;-~~7?~-;:-.-.--;-:-~

----=~ ~ ~ • I

Pa-tre Fi-Ii- oque pro-ce- dit. Qui cum Pa-tre et Fi-Ii- 0

G-----+ ---------

=--. • ~ :=_~-tI--__:'.. I • ~. .)

. ~ ~ ~= ~--I.I-- ..... ---=-.-t.

simul ado-ra- tur, et conglo-ri- fi-ca- tur: qui Io-cu-tus est

~-o----;,.=d. = ,.. = ,.. ~ ._ ~ • s,-·_· _J

per Prophe- tas. Et u-nam sanctam catho-li-cam et apo-

G--------~

=--tI--II--II • • -

'= __ ~ ~ =.. • ~ . = ~. II--~.. • j

. --~,~----~- .

sto-Ii-cam Eccle-si- am. Confi-te- or u-num baptisma in

G __ .;;--11.' ~ L : -----h.__=._~ ; r.... .. ~ ~

• , .. ~ •. • ".-7,---

remissi- 0- nem pecca-to- rum. Et exspe-cto re- surrecti- 0-

;,.. J.~'" ~ ~-0.au

nem mortu- 0- rum. Et vi- tam ventll-ri saecu- Ii.

EJ~~

Amen.

, Qualislibet cantus IlU/us Ordinarii superius in una Missa positus adhiberi potest etiam in alz"a,jeriis tamen exceptis; itemque pro qualz"tate Missae, aut gradu soieumitatis. aliquispotest assumi ex iis quz' subsequuntur.

CANTUS AD LIBITUM

Kyrie.

I.

(Clemens Rector)

I.

C b J • ,. =

-. .

K

y- ri- e

I •

• e- le- i-son. Ky- ri- I

1=-; ----+ •• ~ -Jt!t . ~~ tt ( •. =~

~~:~. __ ~=~.~.=.~_'-D ~

...

e- le- i-son, Ky- ri- e

e

G j] h ~·llo!£No I J! •• ,. __ -~

'... .. _. I... .~

I • I •

I I

e- le- i-son. Chri- ste e- le- i-son.

c-- . II ••• ~.~ .• ;,__ •• I

., Q ••. II ..

--.~-~~.~.~.~~-~.~.--.=.~.~.~

. ..

e- le- i-son. Chri- ste

Chri-ste

I

e- le- i-son, Ky- ri- e

76* Cantus ad libitum. - Kyrie.

G--- ~

.~.~I - -rt------....---

'.' ' •• ~='.' 1 •• ' ~ ..... '!Q •••

~ ••• I ~ ~

-..-

e- Ie- i-son.Ky- ri- e

;----=+1-h-----+~-.- -+-1 =----.,==t · ,'1. --=r-~.I._-~

I. .... ~ -tt •• --4~I::-- ~ ••

...e- le- i-son, Ky- ri- e

G ·ra·~I. ·ra·~I. -+-,-·----1-. - --- ===--1-

' __ ~----":'.. L •• I •• ' -

•• 1'11 •••

-..-

• • e- Ie- i-son .II.

(Summe Deus)

~ I ~ XL s.

I. j ~ • ".~' -t a •• ' ~ ~_r'b I.,.~ --+----~_l-iII4. --A-.--ij----

K - Y-ri- c--"*i;-:-e~_ i-son. Ky-~~---

G-Ih--' ~~-. ~ t- ~

.. ,. ~ · ~t·.'· I. ~ •• ' ~_H_

------ ..

e- le- i- son. Ky-ri- e e- Ie- i-son. Chri-

G I~·b. Ii!. • ~ M~. , '. ~

.... Ii. a ••• _l ••••••

---~ " I " I

------------

ste

e- It!- i-son. Christe

e- Ie- i-son.

~ 11iIIo.!· I .--a-,-~ -

Ii = r b I. :rJi~.t=ag. "*# .,. i

, • " I ===tj_~_. ~ '+'."_~--'-III--' _rA ,.-

Christe

e- Ie- i-son. Ky- ri e

e-

Cantus ad libitum, - Kyrie, 77*

C '3· , .. ,.. . I ,.. • ~.

---=-II. -F-. •• - ~ ,.,. i

~_ _!_ ~. ~ I'" ~

le- i-son. Ky-ri- e

e- le- i- son. Ky- ri-

c

~. ~ ~n + ... ~ •••• ·3

e•• e-

le~ i-son .

XI. s.

~~~~~~-+~Q~'---~,.~~~~tt~-;;~, fit, -t

e- Ie- i- son. Ky-ri- e

~ • .' r-=~---.-. __ ~r& •• ---:Q:r..-. -=-. ...!~ ;!-~

.~ rt---- =.. ., .' ,.' -- _rf! _

_;:!ri ~

III. (Rector cosmi pie)

2. i =t ••.
• ra • 1'
K
y- ri- e • e- Ie- i-son. Ky-ri- e

i~.~ I Q. • ••

=+.!=- r~, ,. I •

e-

le- i-son. Chri-

ste

e-

~ • ..---'=-: I

le- i- son. Christe e- le- i-son.

~ I ~ ra ~ I Ira -

~J ra .~ Q. •• • ~··rt ~,

_, •• I • =-

______ ..u__:_____ _

Chri-ste

e- Ie- i-son. Ky-ri- e

e-

le- i-son.

Ky- ri- e e-

le- i-son. Ky- ri- e

e- le- i-son.

78* Cantus ad libitum. - Kyrie.

IV.

(Kyrie altissime)

XI. s.

5· !_. Wr. ~·,a· b '!.,It ~- •• _~------=--I-b r--~ ••. J

K Y-ri- e· e- Ie- i-son. Ky-ri- e

~~~~.~~± ~ It=~~· b '! .. ~ i

, ,ttl i .l-iI

e- Ie- i- son. Ky-ri- e e-

1----53 · b =,.~. ~.~ .... I =.,. b. • •• ~-11-1

••• • ~_ -l •• ~ I~-------f

. . ---

le- i-son. Chri-ste

e- le- i-son. Chri-

----t---..- ~------ +j

C b.,. b J'I~. • • ; •• ~. ~.~ ••••

- • A •• ~. Il- •• -j •• ~ •••• -.- • -l •• If-!

-+. ~41-----:,--I.:! • f-iI • • ---,---

ste e- le- i-son. Christe

G =',. b, • .' ~ ... b = •. r--ti, ••. ,,\ ;,;1'0. I b :!~

e- le- i- son. Ky- ri- e e-

!!a ...--,-.. I * ~ • -:-:-i

I ~ ~... b oo;r-~ •• • •. ~ "·il--;-t

=-.-.-. ..~ . ~

I ---- ------------ -----

Ie- i-son. Ky- ri- e e- le- i-son. Ky- ri-

!!a-h. * !!ar.. 9 t

lb.· 1 ••• 00; ;r.. 1k I ••• ~-.- ~-. ---]

------IF-.pi ~ •• ~ ..... :tj

I f-iI • =-tI-

e•• e-

le- i-son .

Cantus ad libitum. - Kyrie. 79·

v.

(Conditor Kyrie omnium)x. s.

- -+-. ~--+

G --. ••• i

~~~=~~~.=~H~ .. --~'~.~.-, ... ~.~~r+.~.~.~ ~~

-I-

e- Ie- i-son. Ky-ri- e

y- ri- e *

K

G~ -[fn __ -~_1 "ti-4=.~--- ~~ •• J

_~ ... · .. - ... = ~.=!.. , ••. , •• ~ • •. E_-

, ,

e-

le- i-son. Ky- ri- e

e- Ie- i-son. Chri-

~. -+-~,~". ~==~~--

!_W-! • .. •• ,.. ~ • •• jJ -V. • ~... .i

---------'----r-:-.--'---=-- -_;:. I ~

e- Ie- i-son, Chri-ste c- le- i-

ste

i-~-'-'-+F ~ ... • ~. ~... ~

.- ". ". . ._-

-- .,. . ------

-~. . ....' ..

son. Chri- ste

e- le- i-son. Ky- ri- e

~ = ... [;~-cl". ~ ~ J

--- -- .. , .. ~ . .. ~--

e- le- i-son. Ky- ri-

G = ~.~ •. ~ ......

e

e- Ie- i-son. Ky-

----'-, ..

ri- e**

;--~

, .. , ...

e- le- i- son.

80* Cantus ad libitum. - Kyrie.

VI,

(Te Christe Rex supplices)

x. s.

8. ~J ~ =1'-1\ ,. - ), •• ~. Q---

K ~.~.,~.r.=.,--~~-r-=-=.'~ti ~

Y - ri- e e- le- i-son, Ky- ri-

G __

.. - rl~ ~ =1'-1\, •• , •••. ~

I

e

e-

le- i- son. Ky- ri- e

e- le- i-son. Chri- ste

e-

le- i- son. Chri-

G--+ ... ~' rl! ±:::tt

= .. \V ~~. ..' ~---=--=-)iit= ~ .--;-!

___ I."~__ i •

----. I I

ste

e- le- i- son. Chri- ste

e- le- i-

~". III c!!?, Q.!r!o ~" ". ~~

son. Ky- ri- e c- Ie- i- son. Ky- ri- e

; ~ 1:" " ..... Q'fl'll"roa- I p;-'\i.f "!r!o"!l'. I l

-~= .. '- --

e- le- i-son. Ky- ri- e**

--d.----~

; ~ •.. =. . . -----------

I.~ ... '

-----_., - .-

e- Ie- i-son.

Cantus ad libitum. - Kyrie. 81*

VII.

(Splendor aeterne)

I. '=----=---n;---. ~--;--~~i--

K ~.~. j ,.,. =. . .N ••. i

Y-ri- e * e- Ie- i-son. iii Christe .

G-------~ ~. I'll ='.'-!)I' I ~.!. {1 • .' ~_ - tn.,·,,..· tr • .' ~~

e- Ie- i-son. Hi Ky- ri- e

;~ra a , • .- rt· ~.! • il r.. I a '.,_. ·_rt_·~_.T-:! ~,-==._. _h_=~.+-, ,: • ...,.-._=:--_+--

I 11"., i

e-

Ie- i-son.y:

Ky-ri- e

G---~ tn.,·,,... tr • .. -H

e- le- i-son,

*

*.

VIII.

(Firmator sancte)

XIII. s.

Ky-ri- e

*

82* Cantus ad libitum. -. Kyrie.

8.

XI. s.

----+-----~--tI ,. - --;- .-.-~

~ • '~ •• ~.J • r-.... JI~~

--+- I

I

Y-ri- e

IX.

(0 Pater excelse)

K

e- le- i-son. z"ij. Christe

I~---- Fi±.,.I\;~~~!. I 1Io~. '

,. -\~. • ••. _ ,. i

• I

Ie- i-son. z'i;;: Ky- ri- e • e-e-

b~-~-----------

__ I_~~I __ -

Ie- i-son. z"ij.

X.

(In Dominias per annum.) [Orbz"s .factor]

K

_ ,'1 •• ;. I J

ec=-_ . .!..!I.~-

----

X. s.

I.

. .'

I

Y -ri- e '" e- le- i- son. iii Chri-ste

~-~ .~. ~-+T.-_- ~ -

~. .~=-~ --= _. -~i-a-a! A~~

e-

I

Ie- i-son. Hi Ky-ri- e

I

e- Ie- i-son, ij: Ky-

G I "~~"" +-;.~~------_--.-

I

ri- e '" e- le- i-son.

Cantus ad libitum. _ Gloria. 83*

XI.

(In Dominicis Adventus et Quadragesimae.) [Kyrz'e Salve]

G ~~

I. -~-~-=.-. _-~ ~.. ~

K · ~ ~..... I •• • .--a! H ~! ••.

Y-ri- e * e- Ie- i-son. iii Chri- ste

I •• ~ -t-- _ II ~

---8 1 •. I.. ~. ,.. _

_.., •• ~ •• 1 • •. ~ I •• 1 ••.

e- Ie- i-son, iii Ky-ri- e

e-

le- i-son. i;:

;-I.l-a-I-I.I-·It-,-,.~._ -+. rt.·-_'~dII+-. --,-I ,~~_. _' "'!l----~---_~-=

~ --i--:!,. 1 . ----

--- ---'4.~-11I-1I-- --_

.* e- le- i-son.

Ky-ri- e

*

Gloria. 1.

8.

XI s.,

G- ==-·-rH---:--;~~

-'-:;-. --11:-::-. -;;-. -I , •••• • •. ±i------

i I ~ I

Lo-ri- a in excel- sis De- o. Et in ter-ra pax

G

he-mi-ni-bus bonae vo-Iunta- -tis. Laudamus teo

Be-ne-

Pt.-A--=~===---~-~ ~ -_ ,. ~.!::tt1 J r- J. tt;=r. 1 J r- J' ttl

.... -

di- ci- mus teo Ado-ra-mus teo Glo-ri- fi- ca-mus teo

84* Cantus ad libitum. - Gloria.

Lp=. r-~. =··I~ =

--------!!--~~

Gra- ti- as a-gimus ti-bi propter magnam glo-rl- am tu- am.

---I·:±r---= ~

~ • ~ _~ Ii ~.----jt __

_________ ~ _ _"~'_. __ -J. .---r. 1.'-

-II-

Domi-ne De- us, Rex cae-lestis, De- us Pa-ter 0- mni-pot-ens .

• .... II.

I ~ · ~ · ~ .' r--;'-+ rq--==-8 ,~ • ~ ~

_____ !!:._-o _

Domi-ne Fi- Ii

; ••• I ~

u-ni-ge- ni- te Je-su Chri-ste. Domi-ne

; .' I ~ • I~ • -II-

~__!_--'--.-!_J

De- us,

Agnus De- i,

Fi-Ii- us Pa-tris. Qui tol-lis pecca-ta .-11-

--- 11---

. = •.. ~

;~-_-;T:I=.--- -;-:.-~ ~

~,._

mundi, mi- se-re- re no-bis. Qui tol-Iis pecca-ta mundi,

~ .....

.-. -~, -~r----~~~=--,

Gi-=----_-' -.-~ II •.•. E7 . Ih • frA J

~ ....

,

depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-des ad dex-

sus-ci- pe

G-:- 1··1 ~ = ~-1

~ -~~~~)~~=~.~---~.-= .. ~tt=:~~.~.b---------, ~.

Patris, mi- se-re- re no-bis.

te-ram

Quo-ni- am tu so- Ius

. • '1 •• ~. I

-II .JE~. r- I ·'0· ' , ••.

i __ ==ttj_, ti '- _~!!_::-I~--i

sanctus. Tu so-Ius Do-mi-nus. Tu so-Ius AI-tissimus, Je-su

Cantus ad libitum. - Gloria. 85·

----F ... I' t-;--.----

C 1·1· • ~----~~~_EG

---

Chri-ste. Cum Sancto Spi- ri- tu, in g16-ri- a De- i

r~--~MG--. ~---------

~ = I.

Pa-tris. • A- men.

II.

XI. s.

2.

G

Lo-ri- a

in excel-sis De- o.

Et in terra pax

~~;~~~_!!__-:__~ISI~~

homi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-

di- cimus teo

Ado- ramus teo Glo- ri- fi-camus

teo

Gra-ti- as a-gimus ti- bi

pro-

pter magnam g16- ri- am tu-

am. D6mi-ne De- us, Rex

---------~--II-~

~ = =r-. I !L,.._ ... I' .=---.-~ ~rl' ~ I I ~

--.----4-~- .. ---- -------

cae-lestis, De- us Pa- ter omni-pot- ens. Domi-ne Fi-li

86* Cantus ad libitum. - Gloria.

~, • =--;-+ r- = II-=~r-. M • ; • r-~.~

u-nige-ni- te Je- su Christe,

Domi-ne De- us, Agnus

De- i,

Fi- Ii- us Pa- tris. Qui tol- lis pecca- ta mun-

i =·"ra· I • r- =. ... i] · rP·· r-~~

di, mi-se- re-re no- bis. Qui tol- lis pecca- ta mun-

~rl =~~.~~~-·~,_..-=,-.--~=~--.-.-.-.--I~+-'~~~ •• -~~==~-.~~

,

di, suscipe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui

.,; . ; .

se-des ad dexte-ram Patris, mi-se- re-re no- bis. Qu6-ni- am

S~~_·_·_E0~3---:-;-;-~

tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Do-mi-nus. Tu so-Ius Altis-

simus,

J e- su Christe.

Cum Sancto Spi-ri-tu,

i = .. ,.. ... ~

_~ __ ' __ '_._~ __ --

~.'.-;- •. 7-=_~_~'--- , - I. . ~

A- men.

in g16-ri .. a De- i Pa- tris.

Cantus ad libitum. - Gloria, 87*

III,

X-XI. s.

2. ~-~-eC ~:. = = .'EJ ~ .' ~

G Lo-ri- ~----:cel- -SiS De- o. Et -in terra pax

~ = D ,.. .'

homi- ni- bus bonae vo- lunta-

tis. Laudamus

teo

Bene-di- cimus teo

Ado-

ra- mus teo

Glo-ri- fi-ca- mus teo

Gra- ti- as a- gi-mus ti- bi pro- pter magnam gto- ri- am

tu- am. Domi- ne De- us, Rex cae-lestis, De- us Pa-

;r----' ~I"="~ I ,.

~_~ =1\1 D-+-- I'. = .' , .. i

.'

ter omni- pot-ens. Do- mi-ne Fi- Ii

r;-~1~~~~

_---------_._--- -----_.

u-ni-ge- ni- te

je- su Chrl- ste. Do-

mi-ne

88'"' Cantus ad libitum. - Gloria.

---f-------f ... --..,,---

~ =.. I r- = I· ' •• Q~.. =.. II I ~?

De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Patris. Qui tol-lis

.,; • =~. ~ ~ ii-=·-I,-=--A-l-~ .. ~.=_._=_·-._=_·-~H-I--!~i-I.t--=.~-=-~.--'!!

----.-- . · = r- -

pecca- ta mundi, mi-se-re- re no- bis. Qui tol-lis pecca-

I •. f

~c~ r. •. , I

. ... .' ..

~. ~ •• =.. ~ I '. = •. 0 I • = &.,. •. ~

ta mundi, susci-pe depre- ca- ti- 6- nem nostram.

b - I

Qui se- des ad dexte- ram

Patris, mi-se-re- re no-

--t---~ t~·· I·· ~ fir. ~~

Tu so- Ius

AI- tis- simus, Je- su Chri- ste.

Cum

+---

,L_----,..Pr.~ ~---+-- .--

.,. ~" = .. ~'~·'~IiIIt-!llII--II.-· -+--I~.---I-.!.~I-Rr.I----*I-+.·-- •

•• I

in gI6-ri- a

De- i

Pa-

tris.

men.

---- ---~~--~---------------------

Cantus ad libitum. - Gloria. 89*

IV.

More Ambrosiano.

XII. s.

I _I_I_ I' •. W~-;- I ~ .~_. J; I I I I

G L6-ri- a in excelsis De- o.

~~~~~q ...

Et in terra pax horni-

··E~··~

ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus teo Be-ne-di-cimus teo

; • · •• iJ_:_:_:__!__~~~~~~_~

Ado-ramus teo e ~ .1 ••• =

•• I •••

Glo- ri- fi- camus teo Gra-ti- as a-gimus ti-

•• •• •• I •••• ~~~

------

propter magnam g16-ri- am tu- am. D6mi-ne

bi

~-------+------ ~ J

:.. ... · .. .. .. .. ·4-"=~ .. ·

Fi- Ii u-ni-ge-ni- te, je-su Christe.

I

••• • •

• ••

• • •

•• •••

De- us, Agnus De- i,

; ~ •• 1···1. •• . II. I • • I • i

Fi-Ji- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-ta

mundi,

mi-se-re-te no- bis. Qui tol-lis pecca-ta

90* Cantus ad libitum. - Sanctus.

c ~, .1, ••• , I. I I •• I I I I

I. I.!.

mundi,

susci-pe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui

~:_:_~~~_ ••• I •• I: ~~~

sedes ad dexte-ram Patris, mi- se-re-re no- bis. Qu6-ni- am

C I

• I_": Ii] • I_I __ I_, _I __ •. --,I",-I_·

I •

• I ~

tu so-Ius sanctus. Tu so-Ius Domi-nus. Tu so-Ius Altis-

C I. I •• =' ••• ;g

~~_. I __ I'. I ~ •

• I

I .=;:1

______ -U ___

simus, Je-su Christe. Cum

Sancto Spi- ri- tu

I •

t----. -- -- -_

~ • ~~ I I· • "'= •• , •• = ~I!, ~----

----- ,____ I I. 1 .1 ~

in gI6- ri- a De- i Patris .•• Amen.

Sanctus.

I.

XI. s.

iii •. ~ .e

f---,--,--t---t--I

I.

s

• •••I •

Anctus, • Sanctus,

Sanctus

D6mi-nus De- us

C •• l~.~ ~ .. ----=-==+=

_!_~__ I =.. ~... .,.~

I •

Sa-ba- oth. Ple-ni sunt cae-Ii et terra gl6- n- a tu- a.

Cantus ad libitum. - Sanctus.

G~_-_-_-,=.~:-.:_- -.!i-~=:.:==-=---- -_- _-+~---;~.- • =

• I !"i'; .' t I t1.

I

Ho- sauna in excel- sis. Be-ne-di-ctus qui ve-nit

91*

.;-+-~

-_,.=---

in

h 3. ---~---

. • Q r- -;-;- • =~ "d .3-----

nomi-ne D6-mi-ni. Hosanna in ex- eel- sis.

II.

G----t--·t----t

4· ~ ••

S =J .,... ~W·. •

Anctus, * Sanctus, Sanctus Domi-nus De- us

XI. s.I----=r-==-=--=)---It-.-:: t---

-h .r- .. ~ ~~. = ~.... r.. = ~

I

Sa- ba- oth. Ple-ni sunt cae- Ii et ter- ra

g16- ri- a

1-3--.--. --I---)--+-~'

=-n--. - • Ii I· ~.r- •. •

• • --tI-------

I

tu- a.

Ho-sanna in excel- sis.

Be-ne-di-ctus qui

ve- nit in n6-mi-ne Domi- ni. Ho-sanna in excel- sis.

III.

8.

------t

C ~, ••••

_ .. ---'

s

---3-; _. ,.. ._. -=--li=_:!

~ .~'-~.~--- ----=.

An- ctus, * Sanctus, Sanctus Domi- nus

De-us

92. Cantus ad libitum. - Agnus.

n-;~---. l-.--

- •. ~.~.. = . =

Q ,.... J

.~

Sa-

ba- oth. Ple-ni sunt cae- Ii

et ter- ra g16-

~ ~.

• ••

~ T~_~ ri

• .•. .t _

in ex- eel-sis. Be- ne-di-

ri- a tu- a.

Ho-sanna

~. I ~.

!--- , ......

etus qui

ve- nit in n6mi-ne D6mi- ni. Ho-sanna in

ex-eel-sis.

Agnus.

I.

8.

XII. s,

G--.,;-----+--r==tt~. • r,

~-~-~ !' --~ ...~

A

gnus De-11-

!_~~ ~ • r'i r-~ ••

i, * qui

tol- lis pecea- ta

mundi: mi-se-re- re no- bis. A- gnus De-

,. • *.- 1" ..... ._ .... -;---:0- •• -le'1::---JI:;~~ __ -

• ~ T"'i r., ill j...!!... A -l

- ~.- •.• r 'r- ·

. * 1,

qui

tol- lis pecca-ta mundi :

mi-se- re- re

no-

Cantus ad libitum. - Agnus. 93*

~ ---i,__-:::---:li----a --- ---- I

• __ ,*_ I -""" • ~

.- ~- .. ____.-.-.--.-~~.- rJ= _o;;_-_I_!____- __ ~===-~_-===

bis. A- gnus De- i, * qui tol- lis pecca-ta mun-

e ,. I n ~ :;.=q=-----==-T~~~~t!=~==--===----

di ;

dona no- bis

pa- cern.

6.
A
c

I- .- II,

fu ~ ;--t ~--i

.- .~. ~ ... ~- .. -

---------------~-.' • I

-gnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-se-re-te

----+

• ~--iI._ I i~----:;-----~ ._<

____ .1 • I 11--. I ._J

I-

no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis

C~~_~_-a---;==--+_ H

I- - • - •• ~. H

~,-.-=-'----- ------- -=.--I,-=-~:=--=-~~:~ ...... ---=.=----=--

I .-

Agnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta mundi :

;--. -:.- 3·-----------

~ I -------------.------

I • ~

pecca-ta mundi

mi-se-

re-re no- bis.

dona no-bis pa- cern.

MISSA

PRO D EFUN CTIS.

Intr. G G =

R6. ~~.-i-=~-.I--II'.I- ;;r-I +I\=-F~~-Rr..~: -t=::J.I~ •• • .., ••

E-qui- em * ae- ter- nam do- na e- is

G-----. ~-

--.-i1~ •• -=.--=-r..-.' -t-1"I------+,.:-.--II·,......I--=-r..- •. -H- · ~ .~

___ .L, • r= _~I __ _ _

Domi- ne:

G tl.,. r..: ~-=--=r..---f!;- •• - •• - - •• -1.t-- •• -.::-1.""'. +1-.-.::--1·1-

et lux perpe- tu- a

lu- ce- at

e- is. Ps. Te de- eet hymnus De- us in Si- on, et ti-bi

G--;=;-=;--;-.;=;--. h~tJ . ~ --;-;~;-;-~

red de- tur vo-tum in ]e- ru-sa-lem : *extiudi o-ra-ti- o-nem

l-:- 3--n--

=-- .' I • • .-11 • I • .~~~E .

me- am, ad te omnis ca-ro ve-ni- et. Re-qui- em.

6. ~. • + . EGb I '

--;-- r-. , ••••• - •. ~ ~ , •••• ~

K I. I.

y- ri- e * e- le- i-son. t'ij. Chri-ste e- Ie-

G--==~I -~-:-+----- ~-.-G !'JII,.. I ~

___ ~ ~ !'JI. , •••••• -' - --.._. •.

---- - '. -

i-son. it'.f. Ky- ri- e e- le- i-son. ii. Ky-ri- e

~ . ~----------

---1 ••• • • • _.

_...!!_--_ ----

*

e- le- i-son,

Missa pro Defunctis. 95*

"J---t• Ni".r.= .' In. ' ,., • ~ r.~... ~

Grad. ~ 2. i ~ • .'E-qui- em * aeter-

nam do- na

e- is

1--' ~~ ~I\I. =- f" -. .. ~~ ... ~ I ~~.4

- ~ ~ ~ =i i ,.II'! !HI, ~ f.!: f-~---~

1\1 po!!!! po!!!! !-it ------------,---

\'_/

D6- mi- ne:

et lux perpe-

b- · L;. ~=.

~~ ". ~ ~. • ~! (II ,. HI!-it~.It-~ -1

=-..........,~,~ .... -.t~*4-Pti_,_, H~i=-I\IFe -~. -1..-=-.;;!.-, +-I_'+, ==-;;;;.--+. -H~I- '.v/ ' -I , .. ~

tu- a 16- ce- at e- is.

-!I I ~ • I ~. I 1

G ~'IIT A;. ok. H • = .. • ,~ •• ~ ~ .. ~ ~

~~IIJ.~======+'c_~It-H~~.~=__=__=__=_ - , -I ,. I\~ _

"-_.../

y. In memo-ri- a aeter-

= .,.: •• '

I ,. ,.

na e- rit ju-

; .. t I 11·.'·. tt ,!-;;-;-;-;-;--;Ij,.-~I ~. _~

~Hlf----_'_'. -I.I-+f__ • 1Ii.1I -t

stus : ab audi- ti- o-ne ma-

~ I --r::-f-t =. ~

i =. =n." •• ~ . -!I' •••• MI- -,.. 1,' •• .,.·

~ '.1\1 - rf:. I • ~,-, --" __ I

la . , * non time- bit. --c7

" Tract. C I '1= 'I •• • • ~

"'\ 8. -~... r-' ..,.. = r-' I • __ ---f_

A Bs61- ve, * D6- mi-ne, a-nimas omni- urn

~ • .' I •• ;:MIn. MI .~~ ~ ~ -

r- r-.I\I, ~~ ~ 1\1 = ~

------_

fi-de-If- um de-functo- rum

ab omni vin-

96* Missa pro Defunctis.

;-~=~; of _. ;~~_ "~~_~=q]~=C.-jt!-+~~II-~

cu-lo de-Ii- cto- rum. ,. Et gra-ti- a tu- a il-lis

;--- ~U~*ttt~. I a-o_~~:o=!

succurren- te, me-re- antur e- vade-re ju-

1------:w~I-~--=Q--~. ._n_._-~ --D •• -.-;+-=--4II!---+:!· ~ •• e-: jj -.-.----.-!-.:.:p._ ~

dl- ci- urn ulti- 0- nis. ,. Et lu- cis aeter-

G-~-=-~~r. f---=t2- ----!II -----tII;;!!!---t-1

-~~- - ---- -t--- --~... ~ --

-=-~-.- .-~~ ----~.. .----~-~~~

nae be- a-ti-tu- di- ne * per-fru- i.

;-···'~~~~t~ -+ ~~~-'41~1 __ V'_vl _

Sequentia dici debet tantum in die Commemorationis omnium Fidelium defunctorum et in Missa exsequiali; omitti potest in aliis Missis.

Sequent·G--'---------------

1 o. I. -.-=--11 t-;:-~- • =t-

'\ D·· . ... .

\) ------.---i------- "- -----11-----1

1- es i-rae, di- es iI-la, Solvet saeclum in favil-la :

;-----~------I--.

----------------- -.---' --II-------+---~

• •• • • •

---==-1-.-~------- II---i-ll-·----

T~ste Da-vid cum Si-bylla, Quantus tremor est fu-tiirus, Quan-

G----------~-.-~

== h-=---==-.--- :t========-----= ~

• •• • ••

-- --,..-------11'---1--11-"------ ... ---

do ju- dex est ventiirus, C~~eta stricte discussiirus! Tuba

;--N ,.-. • [. r------t---=-I

-- ~--- . --II-...---.----:-t---a-=-

----------- ------11- •••

mi- rum spar- gens sonum Per sepiilcra re-gi- 6num, Coget

Missa pro Defunctis.

97*

• I' F NI....~+" ..... -=·:'__·-I~

,.. .

~.. .

o-mnes ante thronum. Mors stupe-bit et na-tu-ra,I •

~I I '

Ju-di-ean- ti responsu-ra. Li-

I •• ' I

Cum re-surget ere- a-tu-ra,

G---

• ~,I·

I •

.- T

her seriptus pro- fe-re-tur, In quo to-tum conti-ne-tur,

Unde

G_--=I:==~---:---~ • r.-.-=---------=

. .. ~. ~ . a~ = I' S · i

T

. mundus ju-di-ce-tur. Ju-dex ergo cum se-de-bit, Quidquid

1 __ - -r-

• ~ • I .:-----,.=---1. ~-----I

• la-tet appa-re-bit : Nil inultum remane- bit. Quid sum mi-

~-

• I • ~'I!.~

• I •

- .. ~=-~.~ .. _'.'~

- 1---

~~~~,.~.~.-+.'~---~=~ .. ~J

-.

ser tunc dictu-rus? Quem patr6-num roga-tu-rust Cum vix ju-

~..- ... ~-;--I--;--:-~-:-.-:-~. I r- ~ ~

stus sit se-curus. Rex tremendae ma-jesta-tis, Qui salvandos

1_;-- 1

• !La!----=

T salvas gra-tis, Salva

me, fons pi- e-ta-tis. Re-corda-re

Missa pro Defunctis.

;-1,.,.,-. --=_·~-:_·I--'-I·a .. :=t • _-=.'--_.:..;..:-x.::-.;-_- ... -_-,;-_-I-_I-:_ ••. ~I--+'.",.~~

• • •••

Quod sum causa tu-ae vi- ae : Ne me per-

Je- su pi- e,

--=.=H."'_-=. -. ••

*1 •das il-Ia di- e. Quaerens me, se- di- sti lassus: Red-e-

~.-- r. I ,.. - --~~~~

• •• .._._.! ~'... .'-

rnisti cru-cem passus: Tantus la- bor non sit cassus. Juste

• I· a---!--

• ..~. • i

. -.

ul-ti- o-nis, Do-num fac remissi- o-nis,

•. ·ti.

ju-dex

Ante di- em

;.~-~

~~---~-r-.~~ __ ~.-H~----'

•• N' ~ ,..

I •.

ra. •

ra- ti- 0- nis.

-. -.

Inge-misco, tamquam re- us : Culpa ru-bet

G----:-~-~-. -------~-n • ._. __

--.---~. . .. ~. ~ . ~ vultus me- us: Suppli- canti parce De- us. Qui Ma- ri- am

G .

-----r-;-----;----~-- ~

• ..-Jt! ==ra ,... ..' ..!\.

-.

absolvisti, Et latro- nem exaudisti, Mi-hi quoque spem

G-~ ---

--;-- -II ------------r. =--

• III~. ••• •• _ ra-=--,..-'i

de-disti. Pre-ces me-ae non sunt dignae: Sed tu bo- nus