Você está na página 1de 75

!

'

~I"-'

:50'

": " ~,
• • • .1
• •
• 0,
I
0' 0 0
.
1101 0 0
I r

tie Q I--b--f .. I .aj .. I .,. I-~I- .. I ,,_~ti=~- .... I

iBI

3 ~J t-r h ~ r on,? 1110l rl .1 4 I· ~~~~~I .... ~.~ ~$m~

!!II -

• r J;;l-l~ j-I J J J ~ I .,. I 5 j"~'§~. ~I ~~~~~

II!!

l =rJ I>J~PJ I i 'lfJ ~ r I ~ ~.J I rJ ~ FJ G$:t-tftil ~. ~ L .. :u

,.r'

.=I' .... !gD

o o a

I J
I I,
II
-r iili n 1.1
'7
:u I]
,-. I
I c- I _- ----
n W ~-
9 ,- I,

"

I I

II

II II

-I

l8

. - I

I II

(l ~ ,ti)., M m Ti D'o~ vi~·j:Js danus

dd

'l!I

bai -


'U 0;0, llii!!! , i. '!.Iiiil :&i;Ji1 ,ditto
. lli'i. -
._.
, ~
1l
,t;f!j.~ .P"t'g-~!,!!"· ~ ~~. m u !7:li:!im ~e ~nu., ,~.'

MtaJ. - :rl. ~

, ,

:DMla,

Ii

I I

, , I,

ee-

.--.

'I

,

.

fio"

-I.' .1I!! ,Ill'

- '~:~-

. ," 7·' • 1

, -

- 'mi'" . - ,Vi!, ....

,.,

!iil1!!:' ~~

'mue~· ,a:;a; I,a,

''10""] ~ 'WJ'~' p!i _,

liiiill,,~1

~O

iiOO_,

[Q_-~

I ;Ii

ql!le 10 :Dl..iJ<

:;::I!! _, ~_~ ~!lII' _ ~::J m:.e p~, ~''i:il ]:iIL

')'0 My'

Q~CI I~!j;iilll! '

')iil!i 'nD lilii

doe '1:811:' ,', Ii:~ 0

-~"

,ro.~~~

'~[]I.---

V,jU~ci.oo

I!i

'I

"

I'.

!pI," I,!) y:.!1 rz.' 'bil!ll~

:lll -:MtOretn

jn:i!. G~. il'l,

, ,

28 _j
, .,
tQ_,li.IO ]I~ dl!'~ 'Dii • it"iiim ,IL
I
,-
]0 [I ,liD· 'I'll II iii~1 iii. iLjl ~ iiill I ,

I· I

riD _ 'i:ao, '''lUG U I~kll" 11, , , rlmi ~ Ii' . Irnl lil1, . 'Ihi.-If?
II
'Ita ,. b, IIG'WliI ~ 'tii. 'i'i~1!t, _ ~a hi!
:xC' '~ :Ii,
....... v-. ~1 . ~I~ Ia lEt 'I.e ~ 'rn!i, 'pl.!a, '~ m:g. liI:('. tC'l, ""Tenl
II!
I
Jl!i,1 I. ill' 1':Dm' tu. I "Ior'i ~, 0 _ Ies w II'!!!!' .. mil ,ni" 80

~, "

,~

, '-

,81.

,

___j ,

.. ,_

I Ii

n. ,

" ,

,,-

, ,

,

.....

... = .

,

••

,

~ I!!!!I!"

- , .... 1 i[O!!

CQ,:nt['ad:~:za !Hi

ifl ~

I

_'

, "

I

. ' ... ~

" ,

, .

I

I

.'

-" .n

iEo!!'

'.

I I .

II

,1

il1!l"

"

II ,

II ,

!!II-' .'- ..

,

I

I

I ~

'~I

, ,.

.

••

'~'

,. 'T

, "

, .u

"

u;

, ,

, _.

, ,

" ,

' ...... '

.J

,

I "_o"

II

'.

11

=- '!!O!" .g.
, , 1
• I • r _

,\

\" "

I "

. ,. ..

' .

I ,

' ... - ...

,.' .. ' ... _.

.~

.l~ ,.,. ~ JIIIIII!L
I I ,
, ,
~ , , ,
, , . ,
, , , . """ .... ~I!!I!' 1'1!1i!' ..
1 ~, " • '! I" '11!111"'" .
_Ii_
, ,
~ ~ ~ I I
,
...JL' ~. , , '. I
-.' -,. .. - .' !!!I!!I' -' '= • -.." ._' ... IIIIJ!I!' 1III!!I'4- .~
~!M .!I!!!I" .... """,. ',_."- o

.lJ.'itlsid 6 iii. ·SUK 11001 [' '~[J,~ mil"

Fl. :0 ,0 ·'1

'.32 .Lb. UL1s8 ~ ~ ~. =< · 34 *~~~~iJ~~~

iii

35¥r;rtQ;tFi~ ijdIi oR r = [e:IE r [pC~ r r-hitU:.rl F I

Lit

..

. ~U . ~~ ~. ICy

lC' E"ner-a-

d' -I

, ,

II

~ I
iifmi &H, d- r_ hi,
-,
'~!IiI, ~.f.i .. dv J , .

.,

b" i I! dJQ

Di n a de san fermi n

, I

II"IIlL!Ie Ih:!ll:'

... ...,..

L

I'" j" .

,'.

• I~

~~" n I ~.:JI. UiI!' l. •.. i

~ - - WE""

f 'Q'_ -;re'

U' q~G' ~. :Ifi!lli ::.e 'III" -
r
~ hoo 'pOii' '1Ill!!i! (is UI!I, ma] l? a m- p ~!D .~ 1lI~!Ii.
, ~ i'·, ,.

, r

'.

- ,

" ,'1Lo!"

_j

,

II II

" .1

l'

. "["" It ,)

,.II
ft , , ~I

• 1-'-'
I , ,
1 I
I ,
, _.' .
" til " "

,i

,~ ,

' .

.

"

I '

"

IIII'

"

II

"

.

,

, "

. '

.~

Pa~{OK~Q II:~'

"". t }.

,,...

. ! 1 'Il'j

._

,_J' "

, ,.

I

,.

, ,

I~ ; •

-".

l ,

, , "

'-----,

'I "' ~

-",i,t' U

-._

,~'

.. -:...,

.

-I .

_I.

'.-" '

'. '!!!!I!' iI!!!!"

-.'

-.

, " ~

1.1 0
0 0
0 ·.~

.............

II. ]

Jot's

:Q.Y!I! 'Uilili

!iili ~ r,.;;iill. ~ ~iI!

!l!iil'il ,. :glJJ , l ~'I: _

Vi'!i' ~ W III d~'1

:II! I!! '11 ~!:'Il iii ~

..

di • (;111 _

IF.l!!J • ,

t'i ~ 'lZI~ii!'~ 'Ir!!!

m' _ ~,1:Ii ~ no

II

of

qrYiil DC' '''!!Ii], _, re

un Oil! i!tU ". UQI

If a' l!:'Ir

1,il!! ~

,

i

'lJ1jJ, ~ p'~a .' t$,. :["0 ~ TI!iZi

'\1'11' ,', g'!;!n del, ,iP.,j ~. I:!II~' ~--

~r.Gi .. 'VaT; ..

f.! (I; '.

, 1 p.

1131 Vir -, .!,!,efA, d_e]
tjC' '~~t! i !Mi, 'iii! 1:lLIIl' :go

:nii!

!~f.~_~ ~~~~~ ..... _

11;1:1, •• -

R1i; __ ~=~_~

r!' ,~ ill! I. il 'J. m !
,iii! ... , , . _, ....
, I I I -
F9 ,
,
I I
, ' .... ......
.. , I~'
, -1"'- , I I
,
I :
I I I , I
"~ ' .... '!II!!" Ir ''!II!'' • ' ... '4 ,_. .' I. I . ". '!!!!!"'=" . ,.' I t, i'~ ::il'.
IIII ~,
"
, .
~, I
c , I
~ , I
.. JI' I
" I
-..a..=JII .;t -9'.' ~I' J!.

.1'-1-

, .

Couranre ~~m~~ "'m::kJt:Ii:'1'l; l6'1]
~ - .. .... .
I_~ .e.,
"
, .'
,
ill r '" Ir
,II, ,~ i . ~ III
u, "
.-' .
, . ' .. ~, ._ . '! ,
"',. ' 4' ... '= . .. '!!!!!!' '-
till I'~. 1:1.
J ~I -~ • ,- .... II
II
, =:~
"' • . . .
u .
li!i,
I~ , ., ,i,
. ,
::!I~ r--
U[ " " .JI:___;;I:;"'_
=. - =' .' ~~ '= ., .~.
.,II', .- ., .. "
I!!I: 'i .
, .Iltl .-. ,iiiIi",
,
, I.'
,
I . ". e- . I
I
~I j,
n, 3
II -
II
,0 ,
I.', • '!IJ!!I!!" ",,",' .' I'
.. ~~ .,.
;£l -----'. -,. .oiiIIii. _-
" "
• " II: , .
'. '
I
.~ ~. " "
,
" , -r-t
. -' " .,
.:. I _" '" I'
~ ; .. ., i.' "
-.
-I
----'1 ~. I,
,; • , ic • f~ _,
" . " -
, .,1 ;;5!;'
,. • . .' m " Po[co.es~ ;~

!, r

,_- ---

"

,

_ ,

.~.

I ,

_j

~._

~ . ,

, .'

,

"

I I

; --- __ .. =
, .1- ,'~, ::"";;., - I
, iiI~
I I ,
I , , ,
, I ~I' I
u Iiiii!iiiiiii!! "
I! I
, .....
I: i~ I ,
, , I
.;~ ~ I I
I I I - '.
, . '!!!! -
'iij, ~ iJ' 'ill'" '" . ~ J\jl\e,

)._~ ,;iii

I .

-.

. _

~r= 1 I

I '11 1."1

, _.

,--

.II ,I

I

,'.

,U

,

-

II.· '

,_

'.'

I

~, .'

" ,

.. ,.,'."

-, ,--

!I II

, I

I.'

I I'

,I

-

[__.J

'R I

~ .'

,----------. .

I II ~

--

, ,

-'

_j 'I

.

-

.. .

.. "",.'

15I.

II

_,

r

,

. ...___

~, ~ _'IlL
II!" .. - '~;,iiI!~, ..... -. ,~

J .• -

'_ L

,.,

I,

• ,io,

.,

I

I.~

'!!!".

I~ . ~ ,

k - hail

, ,

II,

'Tl_ .Ia,

I

D:liil: ~ 'tOL ,~, ~iiIII!ii!i1I, ad ~

-'

~ ,I

iJI

urn, jali"'~ Iii.i

_ __j

--,

'I

iii,

_,

,~rHabm.
~ _.
_,
101 '.
'.1
"
.J.
,
\eJl
.J ";1
.. ~ ;:.
I! .
~L
,I,
Mirna .'
.I1:~
,
L' . ,
'~ . ,
~I -,
r-a
,.'
I_ I
,. I,
'~;
, I
_i
~. ' .
.1M
, ., ,
n 1'-' i .II
;1
:~ liItJI ~ DM; - 110 Vi'lo1'akii. l61 . l.

,_ 1_'.'Cr

,

..- ;iii

~
N I
I
-,
, II
.~ -
,
II I

._

:I 'I

. I

:"1Ir==- i

, I

I _I,

,

II

I '

,I=' '.

*- ..
~I
:.
I r
..
~ 1
, "
01, fhF_ I __ l . !i'l L__jl II

I"

. 'II"

:...,_. "I I _'

'.,

II

.1

l!I!!'.

II

II"

. '

'''' .

81

85

84

I I

L

II

I_'

'--

I. ~

II ~
II I II,
iiI.t::, lllZ:, 'bii.i. ,. m:Ji, IEI.~ I.

lsr ~ _

II

I ,t~,~· lu, "l:iiII'~ mialill

I,

I!!,IID

'~ ~ ii, ~ ~ m:!! - irQ<
!!I'
I. " .
I ~ r- II ,-
Cm~filiIIi '154!i GD·- lcE! ;an !!;Ill! [IrQ I,~ 1!.i3J., 'I W
'fj!,~
I:
.' I
~ to .~ ~iI!' l140iA ~u .
se m ~ ,9..!Jj 'M fiI ~ -

:~.~ItA

,iIijIi!liiI!!I

~,

I~ I

-,

.

I!!!I!!"'"

I I

,,,,,.' '!III!'

''''.

I ~; I

",,~'

.'

1!lI!!"

' ..... 'l!!!!'

_.

.....

'_

Burlesca
.) '. ....-
'~ li
L_,
" ._ :$
~, ,~,
"--
>;\,p
'MinlLU::t:O
/ ~
72 '-H ~
,~,
,
, "
::10 ~-_J.
"
\' } '.
l ~,
-- '--
, "
,-------,
} u T
, ,
, "
-,
'---..' '. 'II 'II
Gjga
,/ ; II, IL
1'·-
73 I I'
'~
,.-
", ,
u-
~
',II'} !!I!I'- .'
;J ~ II. ,iii, __
iI' "
__j
,
., , r ,
,-~ ~ Ir-
, ; •
, " "
"
,
"
-~ If
',' .. ' :L ,

... I!!!II"

'i1Je t:\

. "

I

Vie:j'a, '~l~i:i, ~u!u

I , ~

"

I,

" ,

'ip.'

, .n

-.-

I, I

.' .

"

- ,"

III

I 1- - ,
'I , I ,
,4 !IJ!I!' -I' ~ .. - .' .. ___J

I, '-'

; " "

_.-

, ,

" ,

___ ,'L!

,.-'

'.-

"~--.

II ,.

.~

" "

-, , J
I I,' I ~ I,
I" , ~
r T L. -~- !III --- =-' r
, I
" !!!!!!"-' --_ ..
--"II' "]- I""

II,

_ T "

,I

.. '~-

- I

<i:»

-

~'IL

m

II

--

, 1

, 1

1 .,1.

,

"11

"

1 I·

1 ",,'

-.

"

" 1

:s 1..- ~ iilli
l .....
l r II
,
, II
,V ~ ~ " " i -u-
,iii
I~
II
"
I~- ... =. !I!!!' ~~ - 'i·'I!!!lfcllm.D:re~; regalades ,

foe '.

:1 ...

I

t

Ca

fill

. '

I r

:flo

1Ii_

, , - - It- .. T
~ .... "",,, ,iii! .....
, ,
.]-. , I
T I
I 11 "'" liill!!!l"!'
I ,I,
I ---""'<-
I I
.... ~ *' '. ,_. I '. 'I!!!!!' - =. .' ",' _j ~. ;iii ,iJl ...... !i ,. ~"""
I
, ,
.!IiI , I
,.
ii' I ~
~
, ,
N ,
, ,
~ r 'I r- .... 112-' IiiI I~' - ,., iii ,.,
,j"~ ~, _. ,iIIiiI, ,.' .- ' ,iiIiI
,~ --- -;If -- -,
"JI, _ ~ " ,
, "
-.- il . 'P
1 -''
I ~, ,I,
el
~ ~ ,
,
~. -
=I~ I:~
h!
I!II
~, .- -~
, ~
, .1:-- ,
,4, ~ .. '!!!!!!'
• '. ,
, \~!:}, ~' SI

~, _d, - I ,. -~,
J _ - -.
, , ,
, ,
, I ,
~
"1 -=
L~j ., " "
,
,
~ , I
I
, - -iIIiII!'"' -
I' I T I
I' I . ;" "
j~ ,Ii, • . " "
.
~ , , ,
, • ---
!!!!!!I' l~'
, , J' till, ""'" iiiill ~,
,;i;;, I ,
,., , ;
, , ,
I ,
I
, , i I
,_ )1 I
~,~ ~ "' It I
,
, I ,
, , , I ,
~' , , - ,- I
'ill! ~' " ~' I '. ,.
Ii; '" , ,
I ,
,
I , -.,.
, " '.' "",-' ~V-;'!!!I!"
~liII II!!!!', '!!!!!!" '.~~'~" , .. ,~.-" '~.-' ,_, ~" ~

II

sep:e

-1Iiiiii!'

'!I!I"'.

1- . ~" II;III!'""

~I

_j

1

• II

I,I~~ 'D."

]'DtB, 'N avarE8J n

-

II"!ii'iI

.I.~'I'II -~ -- d,i)--

~
I
d~ J~ . la i!!_e d~ M[n 11'~;CO,

,~~ !]'~ I~, ~~

'D~ C;~"".f\iJI 'P3iJ'l3, ArtCli M~~~:! I~~ ~?2:2

l!'it. 1m2. I~

I I

;

• I

:1Ii

"~ ,~

.' i'JJ

" I

,.

'-

. .

"

I I

'I

,'1

~"II-* ~'.'IIIIlII~. "'"" '.' =::!I-' .' 'w'

'~. ,.,I! .. lTIl- 1!('Ii. ~ I'"

L

l!l!!', .. ~.'-' .'

fill!' .,~:

'i!

'!!!!II' '-' I!I!!!!'

I'

l~~',ii',

" , ,

Ii I

I

---'

i I I I

!.",. -' .'

I

-.' ~

,

.. '

-

'n"

.r1e"~,

.J ".~

,,~ W·@~f~"~:R Afilald J ~l~. M~1.IiI.ii!t. ~ 7!1i6-t 1'!l<jl

. ,

,

,~ I '~. ,

JiI,. .-
",11
, 1
-, ,-- --
. , 'I' .- '!!!II' )J~ ~ ,iii .1It... ~-, ,- -"""-
<0,
I ,
, , , ,
, ,
, , -II' T
.
:-, I
, , , , ,
'I' I , I , ,
!
! ..- II .' ~ '~I 1 " .... I!!!!!' -.-:
II " '.' , . !' '-=;'0 c: iJ

; ,~ ..... , "." ,
j~ =-iI
_K , , ,
, , , ,
, ~
II , '_' F " T' 0 !I;I!iI!" •
Ii ~, .
, ; ~
;
,
! , , , ,
'!Ill' J 'I!!!I!" - ~;'
• !!!!!!!' J! _ilii_

-_:.l,

~

" ,

, ,

,

'.-

"

1!i!II!JI!!""

"

I

" .'I~

,.I II. Iii

II

i!I!!I!'

,I

-

,.

"

"i.r' '

J.

'!!II!"

L

I

.. '

.,1

. j

.;IlI, "'TI,~I"" ..-!I:'."''I''" .,; "'ICI"'I~l .......... lloi;!o ~·:U,,~_lI_~~I!i.U l~! aJr'1I1U.b. ,~~~!L~

:, !

97

,

,

,~

u-==_

I r«

J ." ,1j;~a::!R9, en (1\ _.e Ii!lIii!L u~1i!J iPJJIT ~niil, ' _:iiI _:i Q.ltI, ';11_ • - ", ~
i~' ,.i .... , I~ 'iii ;II • ' 'ii ii~ .'_, ,iiIIiI,
I, , i I
, I
I I I
, , i
• , I I
98 ~t FI ",all'ta. e.~ :f~ "vi~ Q ~,r.~~ I
I
, I ,
I I I
I I ,
,I ,u ~,. JI '.' itl~· .'~ 'it :""_ii'''''' -11 '. .. .. '. .' , .. '~ , .. '~ I .. ' 'IJI- 111'1'
_, = .. 'I' ,_ ,,. tI
T I I I
I
, , I ,
, I
'.~~ II, --I IT'· .. _. - I- II
! I ; , , I
, ,
, ! ! ,
\'I~ if: .. ;t~ "". • 1111111' '* *' .' 'I!!I!' ::i: '- tr- 'W .~ • ,i = • 'IIJitf!l! 'I!
J ~tu .. ,.- ........ , ...... II; _a , __ . IIiIIIiio;, 'j! .
I , ' , .- I , '.'
'0 - , c- o , I , ,
I I I , ~ , , ,-~
" , " I II '-----1 , I
,~oo I ~ -- I --I I!I!!" I I!!!,r I!!!!' l~ !I!!!I!' !I!!!I!"
_~"u
, I , ,
, I - ~ I , 1 I
" , , II I 1
, , ! , II , 1 "
\1L'iiI .- I 'W I .. '.!!UI!!!I!" ,.---'!!!'" 7-'. '. '. it III!! '!I!!I!' '!!I!!" I!III!!" '!!!I '!!!!!" II!!!!'
. -I .. ~ ,~ ,i 'ii' • ,iii; .. ,.' '-I
I
i II t! I ,
,I I ! ,'. I
~rOOI , I __l , I III
A~u, I -
"
- r
, L -' I I ,
l , , , , I " II , ,
-,ill) '.' I!!!!II"- - - '-. :. -' , ·-'W' ,_, ' .... '
lilt'· ,_..
- ' , I ,

II

,.

,-

II

, II

, "

.'

,,;Iii,' ,iii :II!' I'

,:---;

.' I I

[__j ,

I I I .

Ii'

, ,-
------,~I- , ,
- , "
, "
~ I J
"
~~.-==- I
I!!!!!" , ~_ ~ :FI'~~ '~_,~~

,"" ,.

Ii

I ;, w ;;iii; ~, ., ..... ,~, ,~ ,;iiL~ ="
~, 1h , ,
I ,
, I,'
I
t' ., i!l!IIiiioo.,
;,
,
I ,_I , " , ~""E"l-
' ... '!I!!!" IIr .'" 'i~ '!!II!' II;;I!' '1 ' .... J,~ I,

I:

-,'

" li

'-- ,

-"

-II

_'

,

- I

, ,

,

II I

"

I ,

-

I

II

"I'108

...

OrOi" ~§~~~~iG§~*~I§§=~~~~~*~

I

'"i:1!i:l,'~ i ,. ci-l1~ '. 'e'

r' r

.. ,

'.'

bh· ~, tlULm l' fum,

fum.

mo

, I

fit.. dIlC

Soy de Mi~w.es

'1

pi:!'!l .

I.t

-'

r r

~ ,.. mi ~ '~i!);

1Il'e. dlo.il .' - d ~

I'

iiif.liiil ., IIfC d:iJm ~ ~1l:I

Say ttl M'I'

:En~Uti hi

ILl!! _ [\ .imJ" de.

]'jr ~ 'no, , hi1!i,Y '[J ,_

d~· L~, Yiiill:li "lit tnWi. 'Z,i;l-I_ il:UiIlI-i!lrp

, ,

If

rr ,

q;ui~[!. !iln t'il - d~

ill I' ,_ diD ,rill! !P'~, ~, _ ilIi"e ~ h

nit _ ':m.O rdt :Ii _ ,m:a ~ plo. ,_ l:ar!S,;~, "j ~i

i .

'-,I

", If!

JL~)re J(i!h --11. ,$:gi3iUl1il!!od SdtQl~!.; 'Ing
I ,-~ .~, - r. .,,,",, .-.~ ,.
II I I
;
, I
, I ~ -If
II -.. '" If , -~
~ ,Y,
.. ,
,
I
J I
I I
• t,I" ., ....
,'I ifio!" ,

'.

J~' ~

.

,

.' -

I I

' ....

.

,I

,.

. ...........,.

I,

, II

~,' .

, ,

I

I] i ,,'

"

II

.- ._

I

I~

I';';""

Miru;u:u) F-",ttj

1If II IIf II

" ,

- --

-,

I.

IL i riii

T

" , I.

, I'

I

'.'

, n-

I

, I

II

""

-

_,

.'~

! - ~

II I

r.

I'

.........

..... -

r

-

I. =:01 ,~"U'~id@'" (I", ~lJQ!1[I"II

114

1,16

1,1'

- 1-

'~l~lt •

1f' liillaD('I('O

~ rL~~1 Nn~ ,de Wa.

!

I _

1-"7

, IJ

. I

lBcrutree'

)~. I_

, ....

ii

,

> ,

, ,

~1-' -~ei

'~ I

ru ,

P'
~
, " ,
.1
. I P ., ,

.I A Jl

Il~,_.:1.'_ ~_

-

,------,

l~ _I

~

,

j

"

" ,

) ~! II

~ ..

:::11-

, ,

.-

I

. -

----'" ,

'.'

.,

, ,

-I-

. ,

;.,.: ,

[Ii: 1'1.l."

.~

"'1. 11

J

UI:" .30....!:[ ___l_IL " __ ..L

Ji, ~

\'IiJ 'I

ill

d JL _. __ ~

" '

.J:::: ,

1-'"

.' "

!

_., --

_.

,

I

I

.-

I ~ "

,

I

I !.

, ,

,:

'I

-,

, ,

_.

,

II

!I

!!!I

JnJJ

. I

I

, ,

,p

,

"

,

.'

.... __._

I

, 'u

I .,!I!

,

I

, ,

.

$, •

• 1 o

o I, •

• 1

I' II

_-I"=:~:-

-,

- -r Il

III ,I

I

I _"

,

II' ....

._ """J.:t*. """ , • .,..

I 'I ,

, ,

, .

....

JIjj~.iiiI S~ib;u;ti.~ ffii ild.~ U;'S5~·:l7S0 ,~- "'"

,-.

, .-

"

"

..... .- . _,.'IIi ... .. -
_~F-'~ , ,
r
, ,
,
.~
,
-n , ,
'!II!' '.' atl!! ,..'-- .'. -.,. "

"'-

' ..

i,

-,

, , " ,

-1.- I

, , ,

..... ~. ~~ .,.. '"""-lI ji- ... _

,

' .. '

.

.~

,

:J'II,., h:nlt- J! m:

~""'-;"'.I.",QIii."'~[IoI'ti'H'l'

_ -. -

l I
I
• 'I
"'.'
I ~
II t
-<I,
r--". I
""I,' ' _L

-, I.

~~lQ.i, "fi~ti ,'~ iit''t .. ~ 1695i ~

I,

I "

I""""""",

'I

!l'iil,ii -n

r-

_-,

.

' ...

,~ ,"

I ,

I

I'

~,

.' ,..., -

-'11

"

Jill -""' ~ t ~ - -- - _
-"'" t- ,.' rr .. ,.ilil '. ,,,., .... '.'-"", _..._ .
, ~ , , I
f! , I , I ,
- " I
I , I
1- IIiiiii!II I
,
, I
I ,
;
. -~- .. ~ '.' I!!!!!" . ,., - -= ~ .'
"II. -I

. :---

_-Jl-

1_

I.'

I I'

'!!!!!'-

r

I,

!

--~,

I

I .

I!

1-

........

II ..

1m _ =- _ Illli Gl'ilmplmr:i :d!~ ~ :tl'1II i ~,

r ,

t8t,

, , r ,

1 1

~"llli

II ,

I

Iw

:1 I

1

-1JiiIilII

,

''\I}

I , -

L

I

J '~I ,II, "'-~_;.., '-.' •• ' fit _ ._, ",.,!IIi, .1. ,. ,.' ,~. '. = , ..... ,;iii. ,~, __ *_ ,-
.. _j_
,
-~,
~ ~~ r I
'I ,iiIIIiII!ii'I, ~
b ,
, 1
, , i 1 JL
, 1
I ,
, ' , ,.' '= -
"p ,~ '!P' -"'" 'I!!I!' '= ,. ,.

,. ~'

.'

i

, I~

, " diic

_.-

'.'

, A ~ ... ".,_" ....... '. --_.I. *_ .'.-'; • .'_ -~ ... ' . I!.
,illil
, 1 , _j-
~, 1 1 'IT: ____!I!II!I!IIIc 1
i;~- I II' I~I
_, ....... It .
~I .u, ~ ,
, 1 1
' ... I
,
1 """ '=- .~, '","--
',I' , r' i: ~L ~ ~ :--- ~ - ,I~ _ _,. ---* I~, '11 1 .,
..;:0 -
1 ' . -;jII!!"'::JII: 0'1: ,
i ,
~ 1 1
1 -e- tr' '.' ,.--
I" • ''!'' I • I
_ U I!""""'I!!!!I ,,;oiIIII!lI i I~I
" _ill , ,
1 I 1 1 Ui..
II ,
""'-- ,~, .' 11" o o

A-; d • L

--"" -- ,-- - -, -", I

, __ un,,g'Ua, " ,~"[IZa nupel,a

® -

'Dc:' lmm oml

lk:ulIlrtf_ '

J I~',rJ, I.'.'.

..... '

,4j s P,hyii,p,p H'~inl"i~ E!f"'le~~, 'I~:!'

-,

~ ,~,f7 '~,~

,~~"

I '

or 1

If

1.

"

-~

-!

, i

i

,',

,

,~ , ,

_i~'U~{iU

l ":1Jj fbD'llIi _ dm ,_

" '

.u ,

~ .. ,;iii '.' -'-_,

,~ ..

,,.,

..

~

,

,

.'

I 'L II

Ii,

.... 'Ii:' ' d '_;, I!:..l"- d' 'I ]' "",;:;e '."'i!\i!il II,,;;II~i'":g ,~:'r;",lc:I' ilGl ,i, JliL[I<' l:", ,'ci<!u- ,r .. 7'

, ,I

, " ,

" , ,.

I '

\it) ..

II

,),'" iii, ,_ ..

"

, ,

,~ ,

"

. I I I ,_'

"

, II

, "

" ,

't

"

I

1

.

, "

"

" "
, , ,
_, -' I' ,_' .. 'it '_' - • y
~ fIJ" '8 ... ' ... ' ~ 111._ III~'.
" , ,
, II II
I , ,
,
I;
"
"
,
" , " "
" , , .. . ' iJ~
'- ... '. ~P" '.' ~, l~.' -!II!!I!' .' !II!! ,~ " ,

"
"
r
"
, "
1 ,
,
" Ii Plio 'II. -.J~'A ,1"e~IWIIIiW.~1

,J '~ If1wm ,i:_n ,dIilJI., aOJ ,iiiiIi L__ ..... , .. ¥"' IIi"
.. ,.-
t - , , III
- , ~I--~~~!l- ~ ~1IlI'- -.,_ I!II-- I I •
i
..;,go r- i I , ,
, , , , ,
'''-~I) fhll- [rill. ~glfn L;li'u_~'~' . , ~ [ ~ ~
tIll rill I
i -
-
I , ,
- ~I. ;(Il!-I~ - - r ---,
~ .. :r -IT ~- , ., .... , :t
, - _. , .-
- ~~- ,
~u . I '~ .- -._ ~ .- ,I. '.,...- .. ·c ,all

,I'jl

.... '

,~

. '

-, ...

_,

"W'

I -,

, n-

I' I

I

iii,

,~"., iii ,Iii. "~

I r

I l ~ I

I

• '. 'IlfiI,'~

I ''-;'

~,~ ,I ,.~ ,~~ .. ~ -.~

.'

I , I

, ~.

ai"

r

,_

I

•• '~ '.~ !., ',", I.'. ".'., ,~I;i '" .-

_,~ .a.l ,_. _ · 'fJ;<.i"_'';',,,,,,,

I,

,

~

!

-

."

-

,_;0"'.'

:-Ii-

-1IIFo'

i<-'i.1B,ill

~,

",.

,-,

,'iii " .. ~,.

'I'

, .,

I I

I ,

II

'.'

i1]:

·'1 !~~'

.Iilil ifF

,.' I

,.,0:: .. ,

II

.,

,

II II

--...-.

II I

,"'

'I

I -,

","", I, '

I I

- '----

,

~I

-,

Ii'

Tm, V~;5m

~ , £"

'--

_I.

" .,

_,i!lli!'iI ,

!~i[UIiIli' ,.

" ,

"

, "

..... 1-

I.'

.

, u

.'

dJb. --IM'----·
__..,.Jlt .... _. '~'L , ~::....:..Il!:. j I
.- " .... ' , , ,
, , ;
I.
, , ,
~ , ,
, '!!II'!""
I - "'""' " .... .... _....
A ,
, , ,
_lli , , r .
, , ,
, ,~
, I
'~ I I
'.' I 11"
~- I
, ,
, , ,
, ,
, ,
... !IJ!!!!' !I!!II' !' II
,~ .~~ - - ~ !llI!: __ ::f!: 'iIl:l. .. , :r! .. ..... . .-. ~ .' .n -,.
I I I.' .,'~' ,., "
I,~, _. ,,,,",, .... - ""'" .... i_ ... ~., •• 1
-I-~ rr ~'l
~ ___j " ,
:.;._ , "
, OIL , " "
.,.
'I ~'~I .ilii
.. , _., ,., , .. _j~L ;.J
_.... ...- .... :I!""" , , "
-' , :-.1:: --~ Ii ::I~ ... , ...Jj, .n ,
, " , " ,- " '0'
j , u-
L ~ ,~
nr I·
,
II ,
, ~
~~~
" , " , '" .
, [ - . - • , .
, ....... ' .
~~ [,II .. ~.' . ~ ~
$- a $ 0
. ' •
'. 0 0
I. I. 0 0 .1
Q 0 .1 .'
• • • Iii,

,Bou_~~ I,; ,II,

~," ,;!'J, 'i,,_,

"'

, "

" 'iO "

"

,

'G~~r~ irri!i!d ri~ lH~_I'!,di(;l~i 1.6U~~ {~,9

.... -. ,_ ,_fiI.

, ,

I .1 ..

, .'

, '.

II ._

"

d'.

,

. il I IJ

. ' '"",'

.,' ..

I I 11 "

. "

.'!!!!"

...... _

c.u.

, . -

..

.-, "

"

,

'''!!!''

" L

" ,.I ,

.

-

'.

_''1 $0

IIHhCii 01_ lirn ,dedo '0 con It! d(HI, dr,£I;ul'He's. 'F';II ellu on glliero:tl· ~ r ~ rine,

• • •

.. .'

Ii"l!!lo i!!I~

iilll.' .. ,':::1. - .. .- Ii 'iii .,
- ,
• • '.' • iii •
Iii • • I • • . "

I. .

.Ift' ,"O~

c- 0-

· '. ...... ~

0"""" 0

10 0.

.,~, o

. ,

.-

'. __ •• -.0 0 __ 0. - 01 iI'O o. 0.' 10'. 0 01 0 - 01'. 0' I., .' .m'. a. ,rQ..
-
0 a iI~ *" _, 0 IiLcw • a • • • - • • .~ .' .'
• '. • • Q 0 ,. !Ii '. ' . • • Q- .. • .' .' " ..~
• 0 I. Q 0' 0 i!l 0 • '. '.' " • ,. 0'- • i. Ii .~. II
0 0 01 0 0 ,0 0 0 0, 10 ,0' I. • , , I.~ '. II
0 0 [.,) ill' '01 '(i! 0 '0 I!J I!J 1 - III • 1!I!;fi '0' 11- 0.
0 0 0 D 0 Q 0 D 10 0; .' c ,~ '. 0 0 e -I ilJtLI!~ilJlI if! pci!'ici, ion~;

~ . I~~

.~ ~ri qg !I:'fil!llpi '2!;.jj 'si m; r .lnii-5 que Sf: 'ind~e_ n lim ~

~ tD1'JO nIH

n GJ . SUrp riof:

I g~i i 1!!!Il,-e It b l

U· rtf' ~ ".,
-
"ill •• 1 "_'1_1 ! . .1 - i.,
'.' .' • 0 Q.
• 0. I ~I 01 • '.- Ii-:.-:.
01 I. e • • .-- 0 '. 0-
• i • .w 0' .'-- . • 0 Q .'
• ., Q ,0, 01 .0 .'
I • 10 ID 0 01 (I, a'. ~,. II- tI! ~. ,~,. ~'. =- 2l. s. '- .' e " m .' 21. , ill
ill '. • • '. '. .!!Io!i!' ill '. • .,~ !II .~ iii
.cw '. 0 !Ii ,.~ 0 • ,.1 g' .-- 10 C '0 a a
,
0 0, I -- . - Q 0. • 0 0 0 • 0
--
0 0 0 • I • .' • •
'0 0 • 1 • '. , ... •
10 01 ... 01 " 0 - • 0
b.IcI" JB!li1 ,0. '. ei !Ii .B" '.' .~. .' ill

.' .. ! .. -

-

SObup;J"iiJJri'i.1rnQg d ~m'bJ co die' !i;:lfti~ eurso :§ti qI,i1!1ii~~-'i11 mOS, inl~;!t.:n:r &c:taUil.~,;tm~iI~ lIDd~ii I~ Jd~. :!H~~ 1~-gs:icl!l;!1 m'i'rlil I ~ '::I:t lI,pO;y~UIIf:ll' el II'ilQirr:hm~e' ~lI,j,l?edo(t' :y ",,1 mfJt,d.eii1lt~ iii:lifiItTklill". U ~:p~,y~~ r.J. ~ :J.!I'~~, 1m (OlIn;:!! dc: ~ _ _ m.!t, 1P~\Ii Jl~ .. En L m~ll!i:;gj, ~D1'I~ 1:j, ~~~VlC ,eI 'Wlil:1lr q,1.Ie replrl~~gIliJ[:a (iI,1:jem'p:~® s.). ,E.! mOi:~~i:I~' ,I:~i!~~~ntt se;' i~j!:dli;c!,1, :pP"r d In o· - -, ' 1~~i6m £j, tiii~h g f] ~~.r,~~1 ~., Si ,[!:!il!l:' 5:i!;i1l1l t~'i:fIIe (HI!::L rjJ,Y:L~a, vUC:de!l!l, I~S IJin Di"6rdeiIlU)i~dfil'~\err!l:!lt. ~. Al mn~i:I!l d1iI :rmn::d.~C:1:: inlpmCT~ ~c c:im;aroll m Dl'rn~, (I!~kn,.Eil (~jtT:mlpll!!il c).

!ii,

~~~~~

Fb~ - m,~~! ' . I '. [I, j!!; . ' "
,~ IiI .... J . ~
'_'" ,~~
.,~' ' ... ' _. I ,;~ ,~ lt ;ft., 'ill • ..
I ,
I I ' I
I , ,
"~ fb;lIiUi ~ r~ yi.ai.lnJ 'illi' [g::':',:='~1 I I~ .

M !if! I
I I
I
I I
I I
,~ ',,",' I!!!! _', "_"iI -' i -' I' ..jI,IIo- I~!*I!!I!I" , I

I I I - I I" I
- I,
I,
!I ~L_' _ • ..:

Uifili ~ 'm~do ~~ !iMr5i1Jj. ~~ ~1Il~ pa;r ~i ~~.d._Qi itlimlll.d:emo. ~~ ,itiprelilid'iI, .Ii [~r mmlb,i,~[IJ ,!:'O,n IliQ:B, :BaQlta dukIf!' ~ IliJ. p, q\!!~' '~oo:s.~!l~ d I~ligd!ligl ~ dlif~.ftUI!~!i' tlfuUtRS' iI~W y'" iBfite' [(id'illi ~,~, ;ej«uoon '!'DOD,jUl[]jli~ t':On t1ii:1ljt~ dI~' d'~!5ilih~loaiSi ~w I'Q ,~r.«IIBl! lIlIlJi .goo 1~cmJ10- ~,,~110 ~l~::: ,'!itf6n.bm~, '~~Dl~ p;!![1aI, rrDtar' iii, l8iBiJ!l"t:l d.uroe ,Co;c,(t.lilho eill fa!, Moce~"k: 'V J!i!ib.,ij'" C:fiil~ I,c.,