PET PREPREKA I NJIHOVO UKLANJANJE (Mahasatipaṭṭhana sutta) PREPREKA Izvor informacija Čulan želja (kāmaććhanda) PRIMARNI USLOV Saṃyutta

46:51 Nekontrolisana pažnja prema nekom privlačnom predmetu (subha-nimitta) PRIMARNI PROTIVOTROV Saṃyutta 46:51 Kontrolisana pažnja prema nekom odbojnom predmetu (asubhanimitta) DRUGI LEKOVI KAKO SE UKLANJA POREĐENJA Saṃyutta 46:55; Dīgha 2, Mađđhima 39 • Voda pomešana sa bojom • Biti u dugovima

Satipaṭṭāna komentar itd. Satipaṭṭāna komentar itd • Stražarenje na vratima čula • Umerenost u jelu • Dobri prijatelji, prikladan razgovor Put arahanta (zasnovan na premisi da "čulna želja" ovde predstavlja svaku žudnju)

Zlovolja (byāpāda)

Nekontrolisana pažnja Kontrolisana pažnja prema nekom odbojnom prema oslobađanju uma predmetu (paṭigha-nimitta) putem prijateljske ljubavi

• Stražarenje na vratima Put nepovratnika čula • Umerenost u jelu • Dobri prijatelji, prikladan razgovor • Umerenost u jelu Put arahanta • Promena položaja • Posmatranje svetlosti • Boravak na otvorenom prostoru • Dobri prijatelji, prikladan razgovor

• Voda koja vri • Teška bolest

Tupost i tromost (thīna-middha)

Nekontrolisana pažnja prema nezadovoljstvu, letargiji, tromosti posle jela, inertnost uma.

Kontrolisana pažnja prema tri elementa energije: početni napor, istrajan napor, odlučan napor

• Voda prekrivena žabokrečinom i algama • Utamničenje

Uznemirenost i kajanje Nekontrolisana pažnja (uddhaćća-kukkućća) prema nestabilnom umu

Kontrolisana pažnja prema miru uma

• Mnogo učenja Uznemirenost: put • Voda čiju je površinu • Postavljanje pitanja arahanta uzburkao vetar • Poznavanje Vinaye Kajanje: put nepovratnika • Ropstvo • Susreti sa starijim monasima • Dobri prijatelji, prikladan razgovor • Mnogo učenja Put ulaska u tok • Postavljanje pitanja • Poznavanje Vinaye • Odlučnost • Dobri prijatelji, prikladan razgovor • Putovanje pustinjom

Sumnja (vićikiććhā)

Nekontrolisana pažnja prema stvarima koje su osnova za sumnju

Kontrolisana pažnja prema suprotstavljenim kvalitetima uma (korisno i štetno itd.)