Você está na página 1de 51

Analiza Numerica

Number: 000-000
Passing Score: 500
Time Limit: 45 min
File Version: 1.0
Exam A

QUESTION 1
In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes)nodurile se
aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 2
Metoda bisectei converge liniar.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 3
Se considera ecuatia
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,2].Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda
bisectei.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 4
Daca f este un polinom de grad 4 atunci metoda lui Newton-Cotes cu 3 noduri echidistante pe [a,b]
va calcula in mod exact integrala
A. T
B. F
C.
D.

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 5

Polinomul lui Legendre de grad 3 este ortogonal pe polinomul lui Legendre de grad 4 adica

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 6
In general metoda de interpolare a lui Lagrange e mai rapida decit metoda de interpolare cu
diferente divizate

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 7
Metoda bisectei e intotdeauna mai rapida decit metoda lui Newton.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 8
Polinomul lui Legendre de grad 4 este ortogonal pe

adica

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 9
In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) ponderile
se aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 10
Intotdeauna metoda lui Newton produce un sir de numere care converge catre solutia ecuatiei careia
ai aplicam metoda.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 11
Se considera ecuatia f(x)=0
cu f continua pe intervalul [a,b] si f(a)f(b)<0.Atunci metoda bisectei produce un sir ce converge
catre una din solutiile de mai sus.
A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 12

Se considera ecuatia
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2].Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica
metoda bisectei.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 13
Formulele Newton-Cotes sumate se obtin prin impartirea intervalului de integrare in subintervale
de lungime egala,aplicarea formulelor Newton-Cotes pe fiecare subinterval si sumarea rezultatelor
obtinute.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 14
Daca f este un polinom de grad n atunci metoda lui Newton-Cotes cu n+1 noduri echidistante pe
[a,b] va calcula in mod exact integrala.
A. T
B. F
C.
D.

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 15
Se considera ecuatia

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2].In formula de mai sus [x] este partea intreaga a
numarului x.Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda bisectei.

A. T
B. F
C.
D.

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 16

Pentru A= sa se calculeze .

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 17
Sa se rezolve sistemul cu matricea extinsa
Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda

A. Euler
B. Gauss
C. Newton
D. Lagrange

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 18
Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2].

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 19
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Fixam pasul h si consideram formula iterativa:la pasul i

unde

Aceasta este metoda

A. Runge-Kutte de ordin 2
B. Runge-Kutte de ordin 3
C. Runge-Kutte de ordin 4
D. Nici una din variantele de mai sus

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 20

Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

A. (0.50 1.25)
B. (0.45 1.20)
C. (0.35 1.25)
D. (0.50 1.20)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 21

Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt,unde
B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 22
Sa se rezolve ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectei.prima iteratie este.
Care este a doua iteratie?

A. 1
B. 0,2
C. 0,5
D. 2

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 23
Sa se rezolve cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

.Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara......

A. matrice cu 2 linii si trei coloane(213 ; 0 3/2 3/2)


B. matrice cu 2 linii si trei coloane(312 ; 0 2/2 3/3)
C. matrice cu 2 linii si trei coloane(123 ; 0 3/2 2/2)
D. matrice cu 2 linii si trei coloane(231 ; 0 2/2 3/2)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 24
Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

.Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice triunghiulara.......

A. (3 2 1 ; 0 1/3 -1/3)
B. (2 3 1 ; 0 1/3 -1/3)
C. (1 2 3 ; 0 1/3 -1/3)
D. (3 2 1 ; 0 1/3 1/3)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 25

Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

A. (1.75 3)
B. (1.50 2)
C. (1.50 3)
D. (1.75 2)

Answer: B
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 26

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 2 noduri echidistante 0,2.Conform metodei Newton-Cotes

Cat este ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 27
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
Notam .Fixam pasul h si consideram formula iterativa

Aceasta este metoda.....

A. Jacobi
B. Gauss
C. Cauchy-Euler
D. Newton

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 28

Pentru A= sa se calculeze .

A. (4,2)
B. (2,4)
C. (2,3)
D. (3,2)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 29

Pentru A= sa se calculeze .

A. (4,2)
B. (4,4)
C. (4,6)
D. (6,4)

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 30
Se considera ecuatia

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3].Punem a=0,b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0.La


primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c).Daca f(a)f(c)<0 punem b=c.Altfel
punem a=c.Acest pas este primul pas in metoda....

A. Euler
B. Gauss
C. Bisectoarei
D. Jacobi

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 31
Se da tabelul

Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0)?

A. 1 -x ^2
B. 1+x ^2
C. 1 -x ^3
D. 1+x ^3
Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 32
Metoda trapezului aproximeaza integrala lui f pe [a,b] dupa formula...

A. (b-a)(f(b) + f(a)) /2
B. (b-a)(f(b) - f(a)) /2
C. (a-b)(f(a) + f(b)) /2
D. (b+a)(f(b)+ f(a)) /2

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 33
Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

.Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara....

A. (-2 1 -1 ; 0 -1/2 -1/2)


B. (-2 1 1 ; 0 -1/2 -1/2)
C. (2 -1 1 ; 0 -1/2 -1/2)
D. (-2 1 -1 ; 0 1/2 -1/2)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 34

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante 0,1,2.Conform metodei Newton-Cotes

Cat este Ao?

A. 0,1
B. 1
C. 0,2
D. 0,3

Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 35
Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata simetrica si pozitiv definita.Ce
metode numerice pot fi utilizate pentru rezolvarea lui?

A. Metoda lui Cholesky(metoda radacinii patrate)


B. Metoda lui Gauss(metoda radacinii patrate)
C. Metoda lui Euler(metoda radacinii patrate)
D. Metoda lui Jacobi(metoda radacinii patrate)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 36

Aproximati integrala cu metoda trapezului.

A. 1,2
B. 1,4
C. 1,5
D. 1,9

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 37

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1,si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe
nodurile -1,1.Aceasta metoda de integrare se numeste metoda....

A. Euler
B. Gauss
C. Simpson
D. Seidel

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 38
Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul
este...

A. x^1
B. x^2
C. x^3
D. X^4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 39
Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectei.Prima iteratie este 1.
Care este a doua iteratie?

A. 1,2
B. 1,5
C. 1,4
D. 1,8

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 40
Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

A. 30
B. 21
C. 20
D. 18

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 41
Metoda lui Simpson aproximeaza integrala lui f pe [a,b] cu formula...
A. (b-a) /6*[f(a) + 4f(a+b)/2) + f(b)]
B. (a-b) /6*[f(a) + 4f(a+b)/2) + f(b)]
C. (b-a) /4*[f(a) + 6f(a+b)/2) + f(b)]
D. (b-a) /6*[f(a) - 4f(a+b)/2) + f(b)]

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 42

Aproximam integrala
cu metoda sumata a lui Simpson cu 3 subintervale.Formula de calcul este....

A. (f(0)+4f(1)+2f(2)+4f(3)+2f(4)+4f(5)+f(6))/3
B. (f(0)+4f(1)+2f(2)+4f(3)+2f(4)+4f(5)+f(6))/2
C. (f(0)+4f(1)+2f(2)+4f(3)+2f(4)+4f(5)+f(6))/1
D. (f(0)+2f(1)+4f(2)+4f(3)+2f(4)+4f(5)+f(6))/3

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 43
Se rezolva ecuatia =x pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei .Alegem predictie initiala si notam cu urmatoarea iteratie si cu z solutia
exacta a ecuatiei considerate.Observam ca pe intervalul [0,1].Estimati eroarea
conform
teoremei de estimare a erorii in metoda aproximatiilor succesive.

A. 1/2
B. 2/1
C. 3/2
D. 2/3

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 44

Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


cu metoda lui Euler cu pas h=1.Observati ca solutia exacta a ecuatiei este .Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru y(2),unde y este solutia exacta a ecuatiei de mai sus?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 45

Pentru A= sa se calculeze .

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 46
Care metoda de rezolvare de sisteme liniare sunt metode iterative(adica sunt metode ce teoretic
produc un sir ce in anumite conditii converge catre solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi
rezolvat)?

A. Euler
B. Jacobi
C. Gauss
D. Lagrange

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 47
Se da tabelul
x012
y113

si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.

Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]


functia

spline este data de .


Cat este m?
A. 0,5
B. -0,5
C. 0.2
D. -0,2

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 48
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

cu metoda lui Euler cu pas h=1.Observati ca solutia exacta a ecuatiei este .Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru y(3)?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 49
Care metode de rezolvare de sisteme liniare nu sunt metode iterative(adica sunt metode ce teoretic
produc solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi rezolvat)?

A. Gauss
B. Jacobi
C. Euler
D. Cholesky

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 50

Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictia initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.


A. (0,1.25)
B. (0,1.50)
C. (0,1.75)
D. (0,1.02)

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 51
Se da tabelul

Fie polinomul de grad 2 interpolat al valorilor din tabel,adica .


Cat este ?

A. 1
B. 3
C. 5
D. 9

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 52
Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala .Cat este urmatoarea
iteratie ?

A. 1/2
B. 2/1
C. 1/3
D. 3/1

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 53

Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala


.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

A. (0.50 2)
B. (0.50 1)
C. (0.25 2)
D. (0.25 1)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 54
Se rezolva ecuatia cu metoda Newman cu predictie initiala .Cat este urmatoarea
iteratie ?

A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/5

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 55
Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

este........

A. x^2-2
B. x^2+2
C. x^2-1
D. x^1-2

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 56
Aproximati integrala
cu metoda trapezului?

A. 0
B. 1
C. 0,5
D. 2

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 57

Pentru A= sa se calculeze .

A. (10,4)
B. (4,10)
C. (10,2)
D. (2,10)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 58

Se considera functia si P(x) polinomul de grad 1 care interpoleaza valorile lui f pe


nodurile 0,1.Cat este atunci P(2)?

A. 0
B. 0,5
C. 1
D. 2

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 59

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1,si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe
nodurile -1,0,1.Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoame de grad mai mic sau cel mult
egal cu.......

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 60
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Notam .Fixam pasul h si consideram formula iterativa

Aceasta este formula lui......

A. Newton
B. Euler
C. Gauss
D. Jacobi

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 61
Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda......

A. Euler
B. Gauss
C. Jacobi
D. Lagrange

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 62
Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii .La primul pas se alege vector
si
se calculeaza matricea

A. (0 0 ; 0 1/2)
B. (0 0 ; 0 2/1)
C. (0 0 ; 0 1/3)
D. (0 0 ; 0 3/1)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 63
Se da tabelul

Fie polinomul lui Lagrange interpolat al valorilor din tabel,adica ,


grad P calculat cu metoda lui Lagrange.Care e cu aproximare numarul de operatii efectuate
pentru calcularea valorii presupunand ca 2 nu este printre valorile .

A. 4n^2
B. 2n^4
C. 3n^2
D. 3n^4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 64
Se rezolva sistemul cu matricea A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Gauss-Seidel cu predictie initiala


De ce metoda lui Gauss-Seidel garantata sa convearga?

A. ca matricea sistemului este diagonal dominata pe linii


B. ca matricea sistemului nu este diagonal dominata pe linii
C. ca matricea sistemului este diagonal dominata pe coloane
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 65

Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictia initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda Gauss-Seidel.

A. (1.50 0.75)
B. (1.75 0.25)
C. (1.50 0.25)
D. (1.25 0.75)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 66

Pentru A= sa se calculeze .

A. (3,5)
B. (5,3)
C. (2,5)
D. (3,2)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 67

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1,si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe
nodurile -1,1.Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoamele de grad mai mic sau egal decit.....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 68
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Utilizand metoda Euler-Cauchy cu h=1.Notam .Care este prima iteratie ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 69
Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5].

A. 0
B. 1
C. 0,5
D. 1,5

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 70
Se da tabelul
x012
y023
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe
[0,1]

functia spline este data de .


Calculati valoarea lui m.

A. 2,23
B. 2,25
C. 1,23
D. 1,25

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 71
Se da tabelul
x012
y114
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.

Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe


[0,1]

functia spline este data de .


Cat este m?

A. -0,75
B. 0,75
C. -0,25
D. 0,25

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 72

Pentru A= sa se calculeze .

A. (3,6)
B. (3,9)
C. (2,6)
D. (2,9)

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 73
Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5].

A. 0
B. 1
C. 0,5
D. 1,5

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 74
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y'=y-6x, y(0)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1.Notam .Cat este prima iteratie produsa de
metoda lui Euler?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 75
Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[2,3]

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

Answer: D
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 76

Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt unde
B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 77

Care este forma polinoamelor Lagrange de interpolare pe nodurile ?

A. x1 xn
B. xn x1
C. x x1
D. xn 1

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 78
Sa se rezolve ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala Xo=0.Care este urmatoarea
iteratie ?

A. 1/2
B. 2/3
C. 1/4
D. 4/3

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 79
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y'=y+x, y(0)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1.Notam .Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1),unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 80

Se considera functia si P(x) polinomul lui Lagrange de grad 1 care interpoleaza


valorile lui f pe nodurile 0,1.Cat este atunci P(2)?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 81

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1.Conform metodei Newton-Cotes

este aproximata de
unde este un anumit polinom de grad cel mult 2.Cat este ?

A. x
B. 2x
C. -2x
D. -x

Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 82

Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1,si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolat al lui pe
nodurile -1,0,1.Aceasta metoda de integrare cu trei noduri se numeste metoda....

A. Euler
B. Simpson
C. Gauss
D. Newton

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 83
Se rezolva sistemul compatibil determinat cu matricea extinsa A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Jacobi cu predictie initiala .De ce este metoda lui
Jacobi garantata sa converga?

A. ca matricea sistemului este diagonal dominata pe linii


B. ca matricea sistemului este diagonal dominata pe coloane
C. ca matricea sistemului nu este diagonal dominata pe linii
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 84
Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectei.Prima iteratie este
1.Care este a doua iteratie?

A. 0,5
B. 0,2
C. 1
D. 1,5

Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 85

Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii .La primul pas se alege vector
si
se calculeaza matricea

A. (1/2 0 ; 0 0)
B. (1/3 0 ; 0 0)
C. (2/3 0 ; 0 0)
D. (2/3 0 ; 0 0)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 86
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

,y(1)=1

Utilizand metoda Euler-Cauchy cu pas h= .Notam .Efectuam zece iteratii in metoda Euler-
Cauchy.Obtinem iteratii succesive Atunci este aproximativ produsa de
metoda numerica pentru....

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 87
Se considera ecuatia

Pentru rezolvarea ei vom alege si apoi vom defini recursiv

Aceasta este metoda.....


A. Euler
B. Newton
C. Gauss
D. Lagrange

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 88
Aproximam integrala

cu metoda sumata a trapezului cu 3 subintervale.Formula utilizata este.....

A. (f(0)+2f(1)+2f(2)+f(3))/2
B. (f(0)+2f(1)+2f(2)+f(2))/3
C. (f(0)+1f(2)+2f(2)+f(3))/2
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 89
Se considera functia si polinomul de grad 4 care interpoleaza valorile lui f pe
nodurile 1,2,3,4,5.Cat este ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 90
Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara

A. (3 1 4 ; 0 2/3 2/3)
B. (4 1 3 ; 0 2/3 2/3)
C. (3 1 4 ; 0 2/3 3/2)
D. (3 4 1 ; 0 2/3 2/3)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 91

Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

A. (1.50 2)
B. (1.50 1)
C. (1.25 2)
D. (1.25 1)

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 92

Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predicitie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

A. (1 1.50)
B. (1.50 1)
C. (1.25 1)
D. (1 1.25)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 93
Se da tabelul
Notam cu polinomul lui Lagrange corespunzator nodului i adica are grad n si adica
si .atunci polinomul lui Lagrange ce interpoleaza valorile din tabelul de mai sus
este dat de formula:

A. P(x)=Sum i=0 la n din yili (x)


B. P(x)=Sum 0=i la n din yili (x)
C. P(x)=Sum i=0 la n din yili
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 94

Consideram un sistem compatibil determinat cu matricea asociata si termen


liber .Consideram urmatoarea formula recursiva:la pasul m avem vectorul

si calculam urmatoarea iteratie dupa


formula........

pentru i de la 1 la n

..............

Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula recursiva?

A. Jacobi (pentru formularea de sisteme liniare)


B. Jacobi
C. Euler (pentru formularea de sisteme liniare)
D. Euler

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 95

Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala


.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel.

A. (1 0)
B. (0 1)
C. (1 1)
D. (0 0)

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 96
Ce metoda de interpolare utilizeaza polinoamele

A. metoda de interpolare cu polinoame Euler


B. metoda de interpolare cu polinoame Lagrange
C. metoda de interpolare cu polinoame Gauss
D. alt raspuns

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 97
Se rezolva ecuatia =x pe intervalul [0,1] cu metoda aproximarii succesive corespunzatoare
functiei .Alegem predictie initiala si notam cu urmatoarea iteratie cu z solutia
exacta a ecuatiei considerate.Observam ca pe intervalul [0,1].Estimati eroarea
conform
teoremei de estimare a erorii in metoda aproximatiilor succesive.

A. 1/3
B. 1/2
C. 0.5
D. 2

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 98
Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[3,4].

A. 3
B. 1
C. 7
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 99

Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda Gauss-Seidel.

A. (1 1)
B. (2 1)
C. (3 0)
D. (2 2)

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 100
Se da tabelul
x012
y013
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.

Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe


[0,1]

functia spline este data de .


Cat este m?

A. 0,25
B. 0,5
C. 0,75
D. 0,15

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 101
Se rezolva ecuatia =x pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei .Alegem predictie initiala .Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximarii succesive?

A. 1/3
B. 2/3
C. 3
D. 3/2

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 102

Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt,
unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 4
B. 8
C. 17
D. 16

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 103
Se rezolva ecuatia =x pe intervalul [0,1] cu metoda aproximarii succesive corespunzatoare
functiei .Alegem predictie initiala .Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive?

A. 1/2
B. 1/3
C. 2
D. 1

Answer: A
Section: (none)
Explanation/Reference:

QUESTION 104
Se da tabelul

Notam cu polinomul de grad n ce interpoleaza valorile din tabelul de

mai sus adica .Atunci coeficientii pot fi determinati prin rezolvarea sistemului.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 105
Sa se rezolve numeric ecuatia diferentiala
y'=y-x, y(0)=1

cu metoda lui Euler cu pas h=1.Notam .Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1) unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 106
Se da tabelul

Sa se calculeze unde este polinomul interpolat al valorilor din tabel.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 107
Se rezolva ecuatia cu metoda Newton cu predictie initiala .Cat este urmatoarea
iteratie ?

A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 2/3

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 108
Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda.....

A. Gauss
B. Euler
C. Jacobi
D. Lagrange

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 109
Se da tabelul

Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului o din tabel evaluat la 0,5)

A. 0,5
B. 0,75
C. 0,25
D. 1

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 110

Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu n noduri pentru


aproximarea unei integrale pe intervalul [-1,1].Care este primul pas efectuat in aceasta metoda de
cuadratura?

A. Calcularea polinom lui Legendre de ordinul n/2


B. Calcularea polinom lui Legendre de ordinul 2/n
C. Calcularea polinom lui Legendre de ordinul 1/n
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 111
Se rezolva cu metoda Gauss cu pivotare sistemul cu matrice extinsa

.Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara......

A. (2 1 3 ; 0 1/2 1/2)
B. (2 1 3 ; 0 1/2 2/1)
C. (2 1 3 ; 0 2/1 1/2)
D. (2 1 3 ; 0 2/1 2/1)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 112
Aproximati integrala

cu metoda trapezului.

A. 0,2
B. 1
C. 0,5
D. 0,3
Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 113

Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt,unde
B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 114
Se rezolva ecuatia =x pe intervalul[0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei .Alegem predictie initiala .Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive?

A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 3/2

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 115
Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectei.Prima iteratie este
1 iar a doua este notata .Notam cu solutia exacta a ecuatiei ce este aproximata de metoda bisectei.
Estimati eroarea | - | cu teorema de estimare a erorii corespunzatoare bisectei.

A. 1/2
B. 1/3
C. 2/3
D. 1

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 116
Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri pentru aproximarea
integralei unei functii f pe intervalul [-1,1].Atunci in mod necesar sunt.....

A. radacinile polinomului de interpolare al lui Lagrange


B. radacinile polinomului de interpolare al lui Legendre
C. radacinile polinomului de interpolare al lui Gauss
D. radacinile polinomului de interpolare al lui Euler

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 117
Formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre este o metoda de......

A. integrare numerica
B. integrare polinom
C. integrare bisecta
D. alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 118
Consideram formula de cuadratura a lui Gauss-Lagendre pe intervalul [-1.1] cu n noduri.Aceasta
metoda este exacta pe polinoame de grad mai mic sau egal cu...

A. 2n+1
B. 2n-1
C. n+1
D. n-1

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 119
Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala .Cat este urmatoarea
iteratie ?
A. 1/3
B. 1/2
C. 2/3
D. 1

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 120
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

cu metoda lui Euler cu pas h=0.5.Notam .Formula iterativa din metoda lui Euler in
acest caz este.....

A. yi+1=yi+0.5(xi+sin(yi))
B. yi+1=yi+0.5(x+sin(yi))
C. yi+1=yi+0.5(xi+sin(y))
D. yi+1=y+0.5(xi+sin(yi))

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 121
Aproximati integrala

cu metoda lui Simpson.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: D
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 122

Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii .La primul pas se alege vector
si se calculeaza matricea

A. (1 -1 ; -1 1)
B. (1 1 ; -1 1)
C. (1 -1 ; 1 1)
D. (1 1 ; 1 1)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 123
Se considera ecuatia
Drim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3].Punem a=0,b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0.La
primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c).Daca f(a)f(c)<0 punem b=c.Altfel
punem a=c.Acest pas este primul pas in metoda...

A. Bisectei
B. Euler
C. Gauss
D. Lagrange

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 124
Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

.La primul pas in aplicarea metodei lui Gauss se permuta liniile....

A. 1 cu 3
B. 2 cu 3
C. 1 cu 2
D. 3 cu 1

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 125
Se rezolva sistemul cu matricea

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda....

A. Bisectoarei
B. Cholesky
C. Gauss
D. Newton

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 126
Ce conditii sunt suficiente pentru ca metoda lui Jacobi pentru rezolvarea de sisteme liniare sa
produca un sir ce converge catre solutia exacta a sistemului liniar?

A. Matricea sistemului e diagonal dominata pe linii


B. Matricea sistemului e diagonal dominata pe coloane
C. Matricea sistemului e diagonal dominata pe siruri
D. Alt raspuns

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 127
Consideram un prim pas:
..................................

...................................
intr-o metoda numerica utilizata pentru rezolvarea unui anumit tip de sisteme liniare.Ce metoda
numerica incepe acest pas?

A. Cholesky
B. Gauss
C. Newton
D. Euler

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 128

Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt,
unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 129

Pentru A= sa se calculeze .

A. (2 5)
B. (5 2)
C. (2 2)
D. (5 5)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 130
Metoda lui Simpson se incadreaza in metodele mai generale de tip....

A. Newton
B. Newton-Cotes
C. Jacobi
D. Jacobi-Cotes

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 131
Se da tabelul
x012
y112
si functia spline cubica natturala care interpoleaza datele din acest tabel.

Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]

functia spline este data de .


Cat este m?

A. -1
B. -0,25
C. 0,25
D. 1

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 132
Se da tabelul

cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat la 2)

A. -1
B. 1
C. -3
D. 0

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 133

Pentru A= sa se calculeze .

A. (4 8)
B. (4 4)
C. (2 4)
D. (2 8)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 134
Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

.Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.

A. (2 1)
B. (1 2)
C. (2 2)
D. (1 1)

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 135

Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii .La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea

A. 1/2 (1 -1 ; -1 1)
B. 1/2 (1 1 ; -1 1)
C. 1/2 (1 -1 ; 1 1)
D. 1 (1 -1 ; -1 1)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 136
Metoda Newton-Cotes este o metoda de.....

A. inversare a matricii
B. integrare numerica
C. inversare numerica
D. integrare a matricii

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 137
Se considera ecuatia

Pentru rezolvarea ei vom alege si apoi vom defini recursiv


numar natural.Aceasta metoda este metoda....

A. Cholesky
B. Newton
C. Lagrange
D. Jacobi

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 138

Radacinile polinomului lui Legendre de grad 2 sunt .Se considera

urmatoarea metoda de integrare numerica:

Cum alegeti pentru ca aceasta metoda numerica sa fie exacta pe polinoame de grad cel mult 3?

A. alegem 11,12 (L) polinoamele lui Legendre corespunzatoare


nodurilor x1 x2 si apoi integram aceste polinoame pe [-1,1]
B. alegem 12,11 (L) polinoamele lui Legendre corespunzatoare
nodurilor x1 x2 si apoi integram aceste polinoame pe [-1,1]
C. alegem 11,12 polinoamele lui Legendre corespunzatoare
nodurilor x1 x2 si apoi integram aceste polinoame pe [-1,1]
D. alegem 11,12 (L) polinoamele lui Legendre corespunzatoare
nodurilor x1 x2 si apoi integram aceste polinoame pe [1,1]

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 139
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y'=y, y(0)=1

cu metoda Euler cu pas h=1.Notam .Calculati aproximatia produsa de aceasta


metoda pentru y(1) unde y(x) este solutia exacta a ecuatiei de mai sus.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 140

Se aplica metoda radacinii patrate matricii pentru calculul descompunerii Cholesky A=BBt,
unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule).Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B.

A. 1
B. 5
C. 2
D. 3

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 141
Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Utilizam metoda Euler cu h=1/20.Notam .Efectuam 20 de iteratii in metoda Euler.Obtinem


iteratiile succesive .Atunci este aproximatia produsa de metoda numerica
pentru......

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 142

Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii .La primul pas se alege vector
si
se calculeaza matricea

A. 1/6 (1 1 ; 1 1)
B. 1/6 (1 -1 ; 1 1)
C. 1/6 (1 1 ; -1 1)
D. 1/6 (1 -1 ; 1 1-)

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 143

Consideram un sistem compatibil determinat cu matricea asociata si termen

liber Consideram urmatoarea formula recursiva:la pasul m avem vectorul

si calculam urmatoarea iteratie dupa


formula.....................
pentru i de la 1 la n

...............................
Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula iterativa?

A. Metoda lui Colesky


B. Metoda lui Newton
C. Metoda lui Gauss
D. Metoda lui Jacobi

Answer: A
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 144
Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda....

A. Cholesky
B. Gauss
C. Newton
D. Lagrange

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference:
QUESTION 145
Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri pentru
aproximarea integralei unei functii f pe intervalul [-1,1].Aceasta metoda este exacta pe polinoame
de grad mai mic sau egal ca.......

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Answer: C
Section: (none)

Explanation/Reference:

QUESTION 146

Pentru A= sa se calculeze .

A. ( 1 10 )
B. ( 2 10 )
C. (28)
D. ( 8 10)

Answer: B
Section: (none)

Explanation/Reference: