Együttműködési megállapodás

Alulírottak, az általunk képviselt szervezetek, intézmények, illetve csoportok részvételével – az 1956. évi dicsőséges magyar forradalom és szabadságharc emlékünnepén – sokoldalú együttműködésre kötelezzük magunkat. Hálózatszerű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme és segélyezése. Együttműködésünk szakmai területei: természeti csapások és más jellegű katasztrófák megelőzéséhez való hozzájárulás; a vészhelyzetbe kerülő személyek mentése; a közvetlen károk és hatások csökkentése; a károsult személyek és közösségek segélyezése, valamint lelkigondozása; újraépítési tevékenységekben való részvétel; a megelőzési, mentési, kárelhárítási, segélyezési beavatkozásokra mozgósítható önkéntes személyek és hivatásos szakemberek felkérése, hálózatszerű nyilvántartása és szakmai képzése; kapcsolatfelvétel és együttműködés az illetékes szakhatóságokkal és önkéntes szakmai csoportokkal; együttműködésünk népszerűsítése és részvételi köreinek bővítése; a közös feladataink ellátásához szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása saját forrásból és adományszervezéssel. Céljaink eléréséért szervezeteink emberi és anyagi erőforrásait a rendkívüli helyzeteknek megfelelően igyekszünk mozgósítani Kárpát-medence-szerte. Együttműködésünkhöz további szervezetek, intézmények és csoportok csatlakozását várjuk. Székelykeresztúr, 2010. október 23. Az együttműködésben részt vevő szervezetek, intézmények, csoportok, illetve képviselőik:
Magyarországról: KARISZ – Nemzetközi Speciális Mentő Szövetség; szolnoki Életjel Mentőcsoport: LEGOTT Mentőcsoport (a Magyarországi Görög Katolikus Egyház hajdú-dorogi egyházmegyéjének mentőcsoportja); miskolci Spider Mentőcsoport: A Magyar Nyelvért Alapítvány: Erdélyből: Gondviselés Segélyszervezet (az Erdélyi Unitárius Egyház segélyszervezete): Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács: Magyar Ifjúsági Tanács: Civitas Alapítvány: Csibész Ifjúsági Egyesület: Erdélyi Magyar Ifjak: Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet: Lókodi Ifjúsági Alapítvány: Ugron Alapítvány: „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület:

Teleki Oktatási Központ: Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium:

Villám Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Aranyosszék Alapítvány:

2