Você está na página 1de 40

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~

~. V I V A L D I ~

x. x

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~

x x x x x x x x x x x x

~

x x x x

~

I

x x x x

~

~

x

~

S ~. ~

x .~ . x

S ~

x x

x ~

~ No. 1444 ~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X

Si INTERNATIONAL MUSIC COMPANY. ~

X 5 WE ST 37th STREET NEW YORK CITY x-

X X

~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 SONATAS

HIL PASTOR FIDO"

FOR FLUTE AND PIANO

(RAMPAL-VEYRON-LACROIX)

VOLUME II

Printed in C5~'I.

2

SIX

SONATAS

SON A T A No.4

Edited by JEAN-PIERRE RAMPA£

Preludio F UTE ANTONIO VIVALDI

Lar zo L (1680-1743)

4-tll : 3_ I¥ &~.; ft tJ h JQ liVe; d [;; tt tt I

mf

fl

4~ J Jj pc [1 C

;-

J

H tr ..

4-# tHi~n tiMEilrnB[joaalOFto ttuth31

P nt

11 .

4~ rad dUctUle Wrn@DIWE E!'HWt[tJ I

P l'if

14 fr

4-# [JiU rptr tH ~ I Jffr F-r bY]] J) IEnG if U 'Hi I

JJ if p mf

17 fr

~ ---~ ... ~ ~.,.. '"' 3

4~f tIle ~bittuIED(rripEhbFrfIEJ * - I' - I

J

Allegro rna non Presto ~

4-# ~ B b bra t,; I J~~-J] Jj Jj I r f f r s; ti I fJ J ¥! I

f

1'1

~ ~ . . .

4~ r ffr r t j f [ t F f I QD J Jj) m r IfF f r e c t f 5 ~ r r I

cres~._

11

~. . . . . . .. .

4'r @d qrf [fer IETr f tTr Pm r It! E 0 r J I

- - - - - - - - - - - - - f

© Copyright 1965 by International Music Company, New York City

3

37 • • • • •

1;~~ ~ r r t]1 f\g fJ nett; I ~ r r 0- I r r r ~ ~ ~ I

U cresco _ -: _ _

-H tr ~

,~~ IT t tt ;; I ~ y p a IrE Elf u r a em I q J] jJ ¥J I

- - - - - - -/

'.~ .. ~ -_- - -_-

" E IT IT r a c; I 55 J Y! I [ err [ b 6 r [ r1r I [ c E r [ Err [ r r r I

i~# f r j r [ c j r [ rIr I [ rTr [ fU r rer Il]lj 3 Jj) rir ~ I

iii rn fEYE t ETc f I ID r m t m r I cD t r Err ttL r I

cresc. _ _ _ _ _ _ _ _

4

~ tr

~~ ~ ~ . .>:

@ ~ f r 1 r FE -rr I r ; r r~D I E" r p I J ~ (1' ; I OJ CUI

mp

23 tr

& ~ n; f-tr IF" J ;;Ill ill B J 14J J EtJ I f'~l1'" I j' ~ f' ~ I

39

& -# rJI:! p tIT fr I R F! fdJ" @ I J JiBHu¥r I f Q' ffi I

43 ~ tr . ~tr tr

&-# J@~ tUFlfr E t3r; 1L:l::F r}fr IE' E ~~ In r ~ I

~ P

4H

~* ~ ~ t IF ~ - rr· -

r or F Err LlEEr r Clu lEO r ~ I H or lEI! D In r ftJ I

111

54 "..-

,~# F" A ICp fu If' H ~ IE Hi!] Iffi' sOle LJ fu I

p pp

2444

5

6

SON A TA No.5

31

,bf rl fr If (fer FE n t!1 LJ I E8' FfFEEt I J fatAl I ID m@ I

f :J :1 :1 .'J :J .']

Allegro rna non Presto

'i PlffEffl eftUltffEI HIe EEl 0 00 r I r trWI mEt I~ J p IUEf I

mp f

10 _

, ecru IfffElE bfe tll r rr r I r atEl at ci I r· v I rr rr IE g ~ I

p

19 ~ . ~ E E E E E ~: ~

, tffElrc:nEa'iHrrlrttS{LI=Hrl=fLtLIErUI~H ~I~e ~I

~H

, W W I rr t r t t ttl cRt t:r I~U C a 1ft! tJ u tr 1m rt tY I

cresco _ _

i [j y D I i r PI; r P I r j I J y P I i1 ~ I R ~ I F j I J. :11

f p f

7

fi9 • • ~. •• . tr

,)jCftttJltm@lmtttt;ltrtrerCHnrrntFI r- ! Ie err I

76 • /""C tr

, WE111 EE H Ittltplrrrr IF ErEJ'trI rc LF I CEfUI rr tr I ~ ~"J I

k5 tr ~ II'. ~ . _

@ tUfln = lEE jj I~ E ~ IEftftLtflOC4tWIEtFU IjJJ ! ItEUtwl

94 ~~ _

@ tEU@IWtrlr- p IUffhrtrulflffIEblr:&lturlrtrtHl

mf

103 r-~ _

@ HIUln jlUHhHtUluUlrLlWlrculratllEj'ijl

112 • • • tr_ . tr . . 11'--.. • tr .

@ 4Wdtrl[rtt--ILt ,v If r 'I~ E fiE r IF Y!lwr flft :IE E I ro:11

8

2444

9

Minuetto I tr ___.-.._

'11 trJ I rm Ii flO ; I fEEt j fit r ; I ern gin [ ~ E11 ~o :11

"if ~

~II: E f r I@ I citE t I r-lrErriljU I {tnt ImlJJMIEftFilml ro:llf~

= 1IIf ===- mf Finf'

Minuetto II ~ tr tr

'W'I, M H I rr r I r !rrri wt r I Clat:f& Iqmt I r- :11 j IF I~wr I ~J@ I ~ol

p

1:1

~ € 17 ~ /r, Ir m r§ --

'~'I' if: IFjEfCwu Inwr t:tIMrIE ~br1r p Ibl?lrtE1f~rr:~rl ro :11

a capo at Pint:

:!444

10

SON A T A No.6

Vivace

Fuga da capella Alla breve

42

,W Fe Fit Err If r r r It Ut flf F1r uJ eriE E Fir r:r-r LJII; '. !

:!3

'~' -C UEift::Wftl!EtftTt1ttfll~ E ~ I pEp IP r P I ~ E ~ Ir r r-r IE i I

33 ~ _____

'V'J m 1r-€lr-HrIF'~ 1[ijJIErtf I tefft I-r IsCrtrrtrtur I

43 r- r- ,-- 0 0 0

'~' [rcrarel a r IbffnfFft ,errr[ffrldwF6rISwrum

19 #0 cresco -

$v' rrwtr~t!lf dFE1'r 1m '1Plcifijjr 1m ,; ItPQEJ I F :11

- - - - - f

12

m ~ ~ ~

'h: r J IE" ~~ Ir]iit I;· n It r rj; IF j r r Ic!Ql E r I f

fi4 ----- tr tr --- tr f

4 W' ftu t Itt r r lOr ar j r r In rn Ire E r I @ I

mf

TI - ~ tr

'~' r j r r I~ t fit r r f 18 ttirlE1e(U]ltFErt01

f P

ll'l .. . .. . .

4~' r1 Ef &rEt It'en bE tt IF! U tr Er Ifecru OJ I rr H r rr r I

cresc. _ _ _ _ - - _ -

~444

IXXXXXXXXXXX~~\iXXX~~XXX;XXXXXXXXXXI

x x ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX~

x x x x x x

~

x x x x

~

x x x x

~

x x

x

~

~ T ~

I I

2 No. 2444 ~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X X

~ INTERNATIONAL MUSIC COMPANY ~

~ 5 WE ST 37th STREET NEW YORK CITY ~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 SONATAS

IIIL PASTOR FIDO"

FOR FLUTE AND PIANO

(RAMPAL - VEYRON-LACROIX)

VOLUME II

Printed in U.S.A.

2

SIX

SONATAS

Edited by JEAN-PIERRE RAMPAL Realization by ROBERT VEYRON-LACROIX

Preludio SON A T A

No.4

ANTONIO VIVALDI (1680-1743)

Flute

f\ II Largo
oJ - rn
~ .. ~
fl ~ li l I I I-
. - - II I I U
fJ
f rif- .-:- .. ~ .. .;. . - ~ ~
,1 .
.
.
--..... . ~ t.6: L.J:::i tr

mf .

12

tr

tr· '";'

P nif

2444

©Copyright 1965 by International Music Company, New York City

3

19

1

1\ ... It .-
0) ~
_..... r15tr ~
fa ~ ~ ......,,_ I - .... . L. ~
.
. .
. .
u . . - I Ic.&r ~~
f~".~ -
J. ,.. . .;:,.~ . ;. . . . ~ ~ - - ~
0 ,-
0
l,....== . . . ~ c=== . L-J:::=
._""". Allegro rna non Presto

1

" ,. II .,. r-r-r-..... . .,. .,. . _b_ - - -
oJ ~ _./ . . ~ p C:::::l:::j C:::C:I:::i I:::::J::::t:j
mf J~
('} ~ Ii I I I
U ~ - .. 4- • ... - I T
J. mf p ,.. .. .. ". ,..
.
.
~ - 11

r. •

1

1\ ... It ~ ~ ~ .;. .,. .;.~ .. .,. ....• ~. • t'-.,.~ r.-~ . r .. · .
OJ . ~t::::t:::::I:::t:::::::::I:::j =t:::::I::I::::ll:::::::i::::C: -f ~-
- - - - - - - - - -
fI. ~ Ii ........._ I
u 1 mY 1
1.1 •• ,. •
.
.
.. .. ••• •• L ~ 16

. ---

1\ ... It .. ~ . '" ... ~.,.,._.~ . • --- --
.
:
i) --=:::I -.c::I -
fI. ~ ~ I J ... - __ r" 1 I I I I
·
·
u ~. • ~~ . I I
~. -
11 - - -- j_ ..,
0 ·
0 ·
-- I 'I •
- 2<t44

4

21 r-r-r-. ~ ~L rr-r-.
L.. .II ~ _... ~fI- I J -
: f c:::r-- ---' ..
OJ ~ ............. ~ . -_
mf
fl If Ji I 1
· - ...
~ l!f~ .. -
u rj .. d ~ d
a mf
·
· ·
·
.. 1

, V 1 V F

5- I

p

32

37

tr

_ tr _',

42 tr r-r--r-.. ~ - - -
" _.jj___lt_ ,... • ~ ..
I-W- - ._.,_ ~ c::;;;- p !::::t::t::j I::::i::d::::i l::t:::t::l
u f
- J~
fl If Ii tr I I I
;!~ .. - - ... -61- .. .. I I
U P ,..,..,..,..~
_ tr
.Li. -
·
·
\ .. I I .J.,.oI ........
- 2444

-

"I

5

49

55

tr

" II II .. .. .;. .. ~. .,. . fl- ~ . fl- ... .;..,.--:. ... . ,.......,
. . .
:
oJ =C:::C::t:::jC:::::::::j f =t:::::t::::j -
f'I ~ ~ I I I I "'"
I .
u _ • ••••
f
,1 ~ J I I
·
· .
.
•• _.; - I .. Pastorale ad libitum

1

fI II II ~ r.,.. -r--; = ---.._ .~
~
oJ mp ~ - --.... -........J ---
f'I ~ ~ ~ . ~~~. ~--. - . 6. ~H---- ~._ ~~ .. ,..
tJ mp
u. p.--
·
. . .
. .
. . . . .
. . . .
r I 10

tr

1

" II jI ::fl- tr ~ --- ~.,. z=>: ~ .,. .. ~ fl--""
.
oJ - ~~ pp ~
u. ~ *.~ ~ "(~ • II I ~ I ~ - ~ -n.. tr~ I
·
· .
.
(PP) --- -I - ._ r I 1 r
.t ""'" J""o'!
·
·
.
. . . . . .
r r I..J .. ~ ... _ . 1H

tr

1

" "" ..... .---- ---_ ---- --- r.,.. --- - __, I"'T1
~ .
oJ mp r Ioo.I..J - ~- -...
f'I ~ ~ tr •• ..... . I h I ~~~~ ... a> ~fL,. tr ~*~............_ ~ --- •• -r--,
.
· .
.
·
U I I ~ L.J,..J I mp
u. _. .
· . .
·
. . .
.
#-. .. I t ... . r -- 2444

27

6

1\ >I ~ tr ~ r~_ ---._
. .
.
" -- p r ........ ____,
tr •• .
t.L _'- ,. ,.".. ... "\ ~ ~--;::. f!: -----f?t-. -~. - tr -- ,... ,..--.. tr
.
· . .
·
r
t.L I l
·
·
'- •• --....." 3!)

1

" >I ~ ----- ~ r _,.--_ _,. ~ ~ ~ "__,.JI- ~ _,.--. _,.
. ~
~.
pp
Ll II -- --- ..- -- -
·
·
.., -
P
t.L
·
· --

--

--

40

tr

1\ >I ~ ~~~ ~~ iT' s: tr
.
~ - -_ - """'"-J -_ - - --
mf P
tl it 11 - ~ ,....,..., - ------- ,- ~ -
.
V ---- ~ L..J,..J ~. r
- - mf p
.t.L
·
·
....... • -9' ... .. '- • .. .•. 47

1

" >I ~ --- .~ --- r»; ---
. . ~
~ u... I::W...J - ............ mf r ~ ......._. P "-00lo..I
f\ it 11 ~ r-n ~ tr ... ~~~ .. ~ • _i'. ..
.
.
.
.
V L...I...J ....... ~ IiiiO.-I.J ~ r ~ P
mf
t.L .
· . .
·
.
. . . .
•• •• •• • • .. ' ... t I tr

Ir

pp-...J -- - I.oj"j --..J mf

.t.L ,..~--:;. -~.---,..~ ,. ~ ~ ... ..- ... ~ •• ~ .11 l I

--== -==--

t.L

pp

IIJ I r' r

mf l

r r' WW' r'

L.

)

I

I ,...

I r -

2444

7

Allegro

tr

tr

!

" ,. II ~ .. ;~ ,. . ~ . .... ~,. . ~ . tr tr
- ~
oJ f ~ ~ ~ i,.....-I
fl ~ ~ non legato ~ I I I ~ I l
. ·
·
tJ rifr r r r • • ..
J. f.
.
.
- - - - - - 8

!

f\ ,. It - ,--
0) r r -~ -
J'j ~.~ ~ I r I I
tJ r I ----[_J r r r~u I
- rs: ~
J.I. - .
·
·
- tr

13

tr

!

f\ .. It ~ .. _ .. ,. ,.
0) === ==== t::::::t::::I:: t::::t:::I::::I === === === ===
fl ~.~ ~ I l_ ~ I - ----
. .
. .
. . .
. .
tJ [ rrr f r r I '- ,;- I r
J. L L
·
·
- - - - I 1-'
- 20

!

1\ .. It ~. .~~ .~ ~ - """ ~ • ,. ~
~
...
oJ === r:::::= '-' . =--- t::::::I::I:::: ===
fl~~'-- . ..---.._ I I I h I I h
.
U I -' I r ~~ ~ I -- r~
..
J. I - •
·
·
- - 27

" ,. It ~ ,-- • ~ ..1t_ .. A""""' tr
oJ .__
fl ~ +! m 1-r.1
.
tJ -r-u l1+r l1+j r I j r 1+r r e- I r......I.....J I I I
~~_j~
J. ~ •
·
·
~ -9 2444

8

I

~i 1+ i tr __EE3:3_ - .~
- ---- ---- --
OJ mf
~ I
t~ ~ I I I l
. .
.
I I r I I r· V I
U L,....II.....J I
.J. .. _. .
·
· 42 tr :.,. ft. f&- tr .,,;. _.. .fR .,..
_li_ _L.Ji. .. -.
~- ~ -
OJ f I I 1
r ~ ~ ~ I 1 I "
. .
. r ~ r u
u ULr F r
.1
·
·
- - - - - tr

tr

49 ~~t. 0 tr___..__ .. tr
_1'l_ _lI_<t .-
~ --.....;j p
OJ mf
f ~ ~ ~ 1_ R _l ;;;;;:;;;; _l
~ tJ I P I ~ U ~ r r u Jj r r
.1 l"-ot .. ••••
·
·
r tr

Sf) _! ,._ ___..__ 0 .;..,. --- ..
" .II
- - - -
OJ - --...;;;j I
1. _B_ • I
n ~.~ 1 ~
I u r u (J' i r I I
u pf r p I ~
~ - ~ ~- _._
Ll ,__
·
·
I r .~ 63 II --- ---a ~ ~ ..
--- ~
II .II
- - - - -
--.:r - .......... creSco - -
~ ~ I I 1 -
_fJ._ ~ Jt I
I I ~ ~ .. ,_,
L..J" r r r I I ,
u r cresco_ _ ::::::---...
-
Jl. .
· .
·
I -
- 2444

9

69

tr

1\ .II It ~ .. c~ ~ ~ tr ~ .~ J'- tr tr
-OJ f ~ ~ -...... -- r
fI ~.~ h I I I ~ I I I _l I
. .
.
.
u rrrr F I r r ~ r u I r-----
oJ.f_. ~ ~
I ·
· 77

tr

tr

f\ .II - ~ 1_ ;,;,. C1*
--.:r 7 :_../ -
fI ~ !l: I j ~
.
.
u '-'r---L]' r r r ~ I [Iff r
< ~
oJ. s: ::....~-
·
·
'--..oJ 83

1

" ;I It ~ f"- tr "" , ~
oJ -.... mf - p
fl ~!l: I I I ~. ])__I D--J. bJ h-J. _h
.
. . .
u f mJ fI I t" I t" I r I p'r' I 'r'
J. ~ .. ~ c: r---.~ ;: t--~ ,..- r- b'- ~. r
·
-- - - - ~ r I I_ J I rl
90

'" ;I Ii • -_ . . .. ~ . k..;. .
~---,"---.
or - t:::::::::::::: ............ ~~ -- - - -
fl ~ ++ I h "J. _h I l
.
. .
t) I t" I r' I cresc._
,IT. ;- ~ ~ """"" _.--- _;._~ .. ~ft .. .. --. 1-- it .;. ja. t.;.
·
·
I r L...J
'" >I Ii ~ ·.It..;. . ~ ~ . .--... .. j. .... ". .. ,. .,. .,. tr
OJ - - -
- - - -
J
fl 11 .~ I ~
.
.
-t) I I _ - r I f ~ ~ Ll i r r r
: ~.; f!: jL ~ -t ;.. ~ ~ fI- -
.,. .- -
·
·
..... - 2444

10

SONATA

No.5

Un poco Vivace

1

1\ - I,. ~ ~ ~~~ .. .,.~ _......_ tr .. _......_ ___ ---- . tc; .,. ...
-
0) f "'3 3 3
Il I I I 1 I J J ..I J Jil I p;;;;;;:. , I ~
.
~ fr 1 I 1 I T . .
I 1 r I r
"'" --- _--..._ • • ~ .. .. .....
.
.
, I

1\ .. 7 .. ... ---.......__ ~ ,.. 11 .. ..-----_" ".- _ ... - ---.._ tr
:
0) -
Il l ___..._ --- I ~ I A I , I "'"
. :
U 1"1' y. II $r I I III I i i r r r ~ ill F
.. .. ---._ .. ----- •
0 .
·
- .. T -..., , .. 17

b

tr

1\ - ~ •• -e-, •• - ---;----- tr .,.. .,. JlII ~
f-I. . - 0
.. - -
0) Ill! - ..........
fl l I _.--... ----- ~
: .
U mf~ I rV r r r jO e.g ~ .. ~-.~ .. .- "- "- I' "-
· .:«: .---.._ •
· :
.
- ~ I:J:= ~ ",__,.. - "3 Ii'

~ ;;. ~ .. ~ ..
II • --- ~ ... --...... -=-~ _---- r:- .. ---.-- ----- L r-. - - ~~
0) s ., :; p
fl I I I 1 I I tr tr
0
U ~ - r, I t 1 ~ r' --- .-
... .. .. p-
o
·
..__ -.._: ---- -- 30

tr

tr

tr

II .. _r :- .. , r ~ r: -- n -- ___..._
. .
oJ f '"7' -:;- '3" .'{ 3 3
(} 1::1 I;;;' 1 1 ~ I "'" I I
U i000oi I ·1 I I i r F fr rr r r r r I 1 1
- ... ~ .. L --
·
0 .
. 0
'-
- I000o' ;; .Y I ~~ :1 .Y :1

2444

11

38

j

A _----- _ ~ _ ...----. tr .-- _ ~~_ tr ~ ~ ~ tr
.
OJ 8 8 8 -
( I I: I I I 1 1 rT"1 I I I 1 I """1 I
.
tJ i i r 1 I I r I W T r I I r CJ I LJ T -r r
. .. *~ ~ .. ~ .. I. I
· . .
·
3 3 3 ________ IiiiiiiiiiiiiiT i".....,j Allegro rna n5>n presto

1

" • ~~tt#".".-;..- _ ...... _ .. ~ ~ - - - . r- ~ -
OJ mp J J n=;~~ii I -- f
fl I I I ,..., ,..., I I ,..... ,
u r 1 ..1..J i 1 1 1 I r LJ r
-
non legato .- - ~ .. - -
.
.
- ~ mp

1

" ~ ~ ~ ~~ ". ". ~. - ...... __ ~ r- - - - r- r- tr - - --
oJ - - P
fl I I I ri J J rFi~rI I .....-I I ,- ..... I
tJ I I I I r I 1 I 1 CJ=i_L....J T •
f -- - ~ ~ - ----. p
·
·
..... - '-"'" 1S .. "::-.11 ::-..".". ".". ,._ ~_ .. ;.i ~ ~ ~~ ~ ~~". e $t". ...
" _ -:-_ r:-_ .... ...
--.:r ~~
fl - - ,
U T-- _- .. - ~ 11'1 -

.- - ~ -
·
·
-- --- - 26

r

r

f

34

tr

tr

tr

tr

tr

tr

" _ • _ - - ~ _ _
:
OTf-.;;;;;;;;;J 1\ ~--._ I 1\ f... 1\ J II J ..I Pr-. ~-"'_'I 1\ f...-------- -, juJ .J.
fl I
. .
vf II V I II r~ I r , I , p'1 '11 l' 'V 1 r 'r T 'r
.: .. ~ .. -. .... ---- ,.. ~ .. -. .... ---- f .fIL
· .
· .
\
, 2444

12

43

I

A .. __ ~. JIo ~
. --k r:
oJ mJ -~
--~ ....-_
I ...... I I ~-......;;; - .....
j,.
V Inr t1J 'i r [ 1'1 I r I' I rTr
mf- r tr Fu f~
- I 1
·
· : ~
- --
'jfY L' _l~ --- 51 --:

A ~ ~ :f!. ~ ~ ~-;. .... ........ - -~
~ - - .. _ ~ ~
~- "" ~ . '.-~ ~.
<lJ .
- mf
fl I I I ,..., J J rr;--r"""'1 1
I I I I I
V I I I I 1 I I I I I r
r r mf I) 1 I
- ... .,..
· .. .. .. - .. .. ..- ... .. .. I
·
-....r 59

A . . -t-, •• P-':
-r--. - ..-~ ..
Hii' ...
..
oJ -
- p _= rr: -
n 1 1 I I I I I I I
I I
~ 1 I T IT I I r I I I r
.. • I .. P ~
. "!'h
.
I 69

" - . ".- ~ .. "~ ~ .. tr
..
oJ ~ .......... - ---
p ~L,..;.IOii'
D - j,. 10..
. - -
.
IC) ~ --- I ~c..= ____
V ----
.... p
. -
. -------
- ...... - ~ j,..J::iJ
......... .....,.._ 77

I

._fI r - - .. - - r.
FW= -+-t:;;;j--f- .. tr ..
oJ - ____ - ~ I
,. mf
L -- -=-- ------ ..I..1~J .l-O
----
~ ~ -- -
I -
-- r-- r- mf
. .. .. .. ......... .... -
. ~ --...
-
- 2444

13

84

tr

tr

II ......... .. ~ ~ ~ ~ . .:-_ . _--:. . .;- . .;- .:.
oJ - P
fl j J .hI h ~ t-, L l 1 l L'lr"1 ~
J J I
o V I V I I I I L.I V I I I I L..-II U V

•• ~ .. .. .. ~ • . .. p
·
·
• • ~ -.;j ~ 92

1\ . -~- . ~- .;;-: .. ~. :-. tr .. ~ ~ ~ ttl! ,.. .,.. ..... _ ...... ~ .. ..- ,... - - - -
~
tr mf
fl I I I I I ri I I J r1 1 J ~--,..., ~
·ul I I I I U C,:..d_: w _U-_j,.,J I I I I
< r-i=t-

- . ..,. .,. ..,. .. - ::-
·
·
...... ___... ..... mf

101

II r r .. ft ft ~ ft ~ .,.. ,.. ..... • .. .. .. ...
OJ - -- f
( ~ I I - ....., I I _l I 1 J
.
vi I r U r legato I r r I I I
""""' - .. - .- --
· .
·
\
""'"-01 - - 107

j

II - .. --' r- .. .. .. .- ,..- ,..- ~ ~ .. ' .-.... .... ~.;.ja.:f!: ~
..
-.:r - - - -
r. I I ~ ..J J 1 ~I J I I j)
v 1 I I r i r r r~~
... 2-
·
·
\
- .. ~ ~
- 114 Ir

tr

Ir

Ir

1\ .. ~ ~ --- ~ Ir #= .-. ~ ~ ~ tr
.
~-'___L.
OJ p f
(} .bl )l _h~1 f.... I &: I )l ;l ) ~~I f.... I &; I
.
U r p r i rp r r P T i r
..- --.._,_
- -
·
· . .
- 2444

14

Un poco Vivace

tr

1\ I - ~~~~~ .. - -- .~._.;._.~ .~.~ .. - .. ~~~ ~~
.
~ _Jl_~
OJ P -
fI I ,...., -- ....... m rn 1 ..J I
tJ W..-J U I I I U ~ L....W I I I I r I.-l
n r -, ••• I~. b. L L - -
.
.
~ - 10

tr

1\ .. - - ---::--... ~ .. ~.~ .. ,. ~ -
OJ :1 s :1 - - -3 -3 "3
fj I ,._, -- r"'-I , , , I .., l ,
.
v L...J , , , U I b=lU r

I I -- • -- .,. .. r:--- r--,
·
· 18

tr

I,·

1\ I .. ~~.0...:A' Ii ~ ~"..-::-. ~ •• _fl-' ~.~ :'b~' .• r--. r--. -
OJ .) .) .J 3 3 3
fI I ~~~ I h I " -
.
.
U f I V I I r' r I i" c.:r r
~ i~,. •• -;-
~ . • .. .. t'. 1;; r-- ,._
·
·
:; .) .~ - ~ 1 26

tr

II I .. - ........... - ~:r-- .
...........
~ :; " ....... - ................... - -
.) .)
fI I ffiFf;ffi I 1\
I I I 1 I
. ·
. :
. . ·
v I I V ;1 IT' V T' L l:l.I 1
~ .> ~ -
••••••••• • ,. , I 11- •• 1. • A ~ - -...
. ·
·
.1 :J 3 - ...... - 34

tr

tr

1\ ~~~ ,...----. ---=--. ---=--. .,.. • .~.,. __ -.-. -=-- == ~ .. ~ . ...---.
~_..--~
'"' P .1 :/ .) :/ - mf 3 3 3
(} I I ~ " I J I 1 I 1'1
:
v r P Y I I L......I

.-:----.. ~
.
.
~~~ 15

41

tr

tr

I

~ ... ~_ ~_ ~. ... ----- r. .......... ~ ...... ---::--.. .
oJ .) 3 s p 3 3 3
(j I I I I ~ I J.
I I I
. .
.
U ~~~ I I V ... 1 3J~
a t:.~~"''-a • 'a ... a -
·
·
:J .1 s I.....J .1 3 s 4H

tr

1

1\ :-;- :-;- --... ---. ---. - - ~ ~ -
.
oJ 3 .1 ., .1 _, S .... 3 ., .1"" -
cresco - -
fl I J. , I I I " I ~
· .
· .
.
.
U I ~.~~ II ~~~ I L.....J...J 1 U
. . 3
- r-I cresco _ -
· . ·
·
,
.'J ;- ~ --- --.. 'j

s

.'J

55

I,.

I

1'1 .................... ~- .... --- _,-. tr :j;' •• 1i" •• ~~
oJ - - ~1
.1 3 3 3 3 S
- - - - - - - - mf
ri n -
(, I i"i I J 1 1 ..." I
.
.
t.J L,....I L....J ..__. - WI I r
-"!I_
- - - - - - 1._11. .- r-"1
,.._
·
·
- ~ .. -- 63

1

,. ~. __.... ~ ;.;v. fl.. __.... ---.. r-:- .... ---. _ r-:-. .. .. ..
-
oJ s ., ., S 3 .1 :I .,
., s .,
.~. J. J. I ,
f I I r I J
. . .
.
. .
t.J 7 ~ -../ ~~~ I ~~~ I

.a . _- .aft ,,... .a I.· - a •
·
· .J

.J .J

3 .J .'J

.J

.'/

70

tr

II . ---.. ~ - r-:- ,.-- . . . ;,;. . --..... ;-_ tr J.J •• ~""
·
oJ - -" - p8 ., .,
~
() I j ---_ I
I ·
'-' 1 11 yu r •
.~..-,.. ~~~~ .11;.# I~~ tt I~~~ fl..: ~ r""'I I
·
·
·
- 2444

16

7R

1\ 1 ~. 'A' 'A' _~~. ~ ~ ,.-_ .,.. .--.. -- ---. - - -
oJ 3 :1 3 3 3 3 3 3 3
f\ I J J. J. I I I r T j
. . .
. .
.
u p--:'" ~ -s 77-==r- I 77~ I
I~· _'
.. --.--.~ - .. 1*· ...
·
·
3 s J :1 :1 ~ - 3 :1

3 3

tr

tr

1\ _ .-._ r- ____ r-- _,--. - - _. ----..._ .£,
~ ~ :
OJ I f -
-
f\ I I ....-- I
·
·
u I r ~I I r
--~ .". r-,_te .h' ... .,.. ~~ ~ fl~ ". __ • ~r--,
·
· · Giga

Allegro

tr

1\ - ~ - tr tr _ .t _ ~
--- »r-;
oJ -
f
f\ I I ~ I ~ 1 ~ I l- I I I ~ I ~
v- IV I V ~L V
' .. k .. -- l , --
. ~
.
4t "-I...J 7

tr

tr

tr

tr

1\ --- - ~ - ~ --- ~ _ ,....,...,
~ --..! mf ,..
f\ I I I.. I Ai I ~ AI I f.-. I ~I l- I 1\1 J.. l
. I -p ld-J I P ...... • •••
U ~ I - I V I ml
.. 'k.""!;' ._.. l 1-- --.. •
·
·
'-:j.- --....__-.~ r 14

2444

17

20

tr

f\ b~ ,.. ~ _.....,.._ _ _ . _._ _ • r--- ,_.,....,
:
" ~
f - -......! ~
(} I. R"1 !a I I ~
· .
t) 6tr r T'~ i rr - T'. j' •• ~
f
· _,...,
· :
.
~I . ' - - I -- 27

tr

tr

f\ L _ .......... ,......., _ ~ _
:
~
oJ mf r ~ f
(} I. I.. l ~ I ~ I ~ 1'\1 l
I ·
·
tJ ••• •••• 11'. . ._ iq- 11 r:_ r V I l/
mf
l ITJ ~h. ~ l l ..
, · ---
· ·
r - I I " ~ 34

tr

tr

f\ ~ . ~ _._ .,. «: ~ 1ft • 1ft. 1ft
.
oJ P -- 11!f
(} I 1 _1_ L _J. hi I I ~m _ _
.
.
. .
tJ ...... - r I f.I I r r I ~ I r I I r I r
p mf
l ra ______ a ~
·
· .
I I 42

t. I ,..1.-. ---- . ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~
oJ - P - 11!f
fl I 1..1 - 1...1 a ~ I I 1\ I.. I r'l
· .
. . .
·
. .
tJ I r I r I VI .__.., r . ____ r • • • •
_a r~' r»: Pr~' ~ ~~ mf
·
·
._. r;o

f\ Ir . ~ ~ ~----- b.,. ~ .~_ b.,. ~ .;-. ~ ~.;.~ ~.~ .;. . .;. ..
• ..
·
oJ -
(} L I I ~ _l l~ I.. I ~
· .
· .
tJ - •• -.!t_ ., - f-' ,.. 1 - • :~.
.. .. • I. ..... • •• I.
·
·
· .
.
I 2444

18

;;8 ~~ .- ~ ~ .- ~ tr ~ -----._ -----._
" --- _._> •
oj pp- f
r. I ~ I _k
. . :
~ II I ~ I
1_k. -- l l
·
·
1,....1.-1 1,....1.-1 ~ 64 ~ ~ q~ ~ q~ ~ ,... ~1',.. r ~ tr ;. ~ q~
" .--- .
tJ - P
r. I I f... I • 1 I 1 I I
.-
. : .
.
~ r r I r r I ~ g:] - •• r
U p
- - ~
.
·
· .
r 1-1--"- ~ ~ 70 ~ q~ ~ it: ~~ ~ ~ tr ~. ~. ~ .. ~. r .. r_.
_/'i I .
I--Y-----t-
OJ , ...- -
I I 1 _l fj) .J )..1 j) '"' I )1 _1_
r. I -----
.
. ·
== · I I /
U r r ~~ - j
f
- - ---- ·
:::1:.
·
C": .
~ 1...-l--' ~ - 71>

A I ~.

--

- .....cresco _

_.,...., I

I

-f I

r

-

-

II I

1

I I

I

(

I

82 ~ .. ~ tr s> ~ s> s> .;. ~ qit: ~ q,. ~ ~
_/'i I .. .
~ -
OJ
111 .~ I ~ I ~ •
. . r r
. Vk~ V I r r
u •• .........-::_
--~ l l -
.
............. L...J....." - r l..-I-"" ~ 2444

19

88

1\ ~b~ -f:. ~ fr .. ~ b,. ~ hi.. ~ i.. ~~~~ fr
. .
tJ :
p f
fl I I I I I I I I I I I
f-, . I
. · · .
· · . · · . ·
u · · · . ·
~~ •• -.. r r r ~-g:r ·
•• ..___._.-
P f
--- - :-
· ·
· ·
·
~ · ·
~~ ~ · Adagio

fr

fr

1\ --- - ---- ~ b .,. .. ,-- r- fr -- .--. _ fr
tJ ---- .
p .... ~c:::::j
fl I ~ I r-"1 1""""""1 J1 r--, r-i ~
.
tJ r ~ r !_J r I I Jl_f I ..oj ~ L..-l I ~

Plegato l ~ r,
. .. -
\ . .'

11 4

tr

tr

fr

_/1_ - ~I"---. .. -:--. ~ .. ---- frb .,. ~
tJ -...;.[ ...__... ~
-
ft. ~ ~I I r--, I I -
~
.
u r ! • r ,. , • I I r I i L...J
·
·
.. ~ .. ~ .. .. 4t 2444

20

Minuetto I

tr

1\ - ~ -- .. - - --.
--.:r _. -
-
nIt
n ~ --, ._. .- ..
·
· ·
U I I I ...-I - I.. I 1 T'T ....
- -
mf non legato
I I
,..
. ·
. ·
·
--. 1- -- - 11 9

fr

tr

1\ - #e:rM tr ~.;. .--.._, ~.;. - - I"""'T'""1
,.- . ·
oJ =--mf =-mf Fine
fI ;;;;-~ I ~ ~ r-r-, I I
. · .
· ·
I · ·
u ~ ,OJ' r® -- -- .--.-- •
< .._;, ~
-- ~
I · ·
· · · .
·
.~ _.-' ~ L....J....J Fzne

Minuetto II

tr

I

Jl I . - - ......._ - . .. s>: _,,-- - 11- ..
,.-
ti P -
- -
111 _hI f I' I I T-' '"I
. · ·
· ·
. Lll'l I
V - ~I
p -
1 1
. ·
. ·
·
r -- ... ~ - ... tr

tr

I

__., ".- ~.- ,. ----- ~
" --..
·
:
oJ
n _l I ~ I fo- I r I ~ """"'"
· ·
· ·
u I 11 L I-.I-J I L J i
-- --
-
·
· ·
·
r 17

tr

Da capo al Fine

1\ · tr ,.- ::--.. - ,..-_ --. -
.
v -
n I ---- I
·
·
·
.. I J J L.....J ~ - • •
u l. r~ ..
r--..,
__ M. .... .. I I
-
. ·
. · ·
~ a 0 al Fine Da c p

2444

21

SONATJA

No.6

Vivace

J1 i .. _. 1_ ~ .. -e-r-,
... mf
_tl I ~ .. r I J .•••••.• 'I_ , ,. J..- J. ~
U 'legato r I r 1" '"--l!-- r
< mf (j /. i~ I"i\ .. ~ ~
I I I 1 I I ILl .. .. _
.
.
--..;;; tr

fr

tr

7

tr

I

fI "..-r- tr .. r:» .e. tr .. .,. ,..
... p
- r J
n I ~ I , ~ ._ ...r::::: I ~-
tJ ., Il'=-- P , I r T "--J!.- ;::= / 1/ l-J
r~ /~ /~ ~
.. "
_
·
·
I - ....... r
...... 14

tr

I

J1 l_j_.-----..~ - ----~= ,r-tr . tr A- tr
~
... 9 - '"""3' ----- ~ »if
~
h ~ r--, - -
fl I ~ r-r 1 I
tJ r U r ~ I I I / ~l J ~mfU_ l! /
,. ... ~
.,,--_ ..:. •
·
·
I.,... L, ...... • _, .. 21

I

.e: L tr - ,.. ,.. .. .,. II ~.,. .: ~,. ~,.. .,.-;;. .,. ~ ..
oJ ~ j'J .. J~
..--.. - ~ r-:J ~ I
n 1 !\ ~ ,.....
.
u p [_J l.J I r LJ I 1'/ .LJ r I I
- -
· .
· 211

tr

tr

tr

fI tr _ .. .. ,.. .e.
oJ - p
11 l ~ ~ • r- I r---. ,
u I r fl'p r I r " ~ r
p ~
r~ /'~ LfI.
·
·
........_ -""-' 2444

22

34

L1 _l _.---- -.-._ .-. --.. ----- .-.... --.. -
t-W-"'
OJ - - -
n _l
tJ .. I • .. I- ,-
non legato -
·
·
- 41

1

" >1-. ---- I'- .-----..... ~ ---- _ii- ---- .. -----
~
.;
fJ I -- --- ..-.. -:» ",,--~ ~,.. r-. ~,
v -
~ _._
·
· 47

" .. ~ >1-- - .. .. • ..--... ~ _,._
~
~ --t :±
OJ
,...--... =---. L~'
" _l ~ _,....--.._ ---- _._ •
V J 11'1 I i 1". .. I ...
.. .- I I 1f1'
·
·
- - 53

fr

fr

Adagio

" >I 1\ - ';"_ -_ROI j,fr ...
- ~
aJ """"I - .___
(j _l ~~ mf~ J r-,J'joJ ~~ ~ J
~ l ~ .. ,
.
v --~ I fr. ad lib, r r , ~ I'U
~~ .. ,
. .
.
.
- ~c. 't!! • 1.: • Fuga da Capella AHa breve

L1 _L n p. .,. • " " .- ~
OJ f mp
t1 _l
v j
........ _._ -... ._.__ -......
.
.
- - I - mf

2444

23

10 •
«:». n
..h _l ~ -- -
._.
oJ
__:::.:: -- --- +-,
lil. ~ ...1L ........
"1 I I
- - q,~ ~ tt I~ E
v J~ ~ ~ ~ fA~
· .
· I mf ........ _... ... ~ .,..... ..
17 ~~~~~ .. ~ .. - ~ •
...A
oJ mf
I 1 I 1 I ~,.._~ -
~ --1
11_t ..a..I. _.
I --...... I
I I I
V ~
P. .a.
"'" : I I
I f

24 _E: .. ..
" _j 1f'l ~ .~ _Q_ -

or f
_l_ I. -- --
11,- _l 1
.. .. -- - , '1
V mf -~ :::::::""
-- :::---. ,. • • •
·
~ ..........., ~ - --
~ ~ -
-- _£_ ~ s:
30 .. .a. ~- =
" _l ~j
mp
V J I _l _t j
(} _t ,,_;~ L ,._ :::--. II l I~_t 1 I""'l
r 1--1 I ..
V .. -I P' I 'I~ f-I r ==-mp
- --
,. ::-..... ~
~: ~ .,.- - ..
~
- I 1

38 _._ ---- • _._ ~fL .. f'l
.c: 1 ~
~--"-- --- I ) 1 1 1
oJ _.-:----... ,
(} I f'- -;;;:-:-..._ ~
~ I I ~'
---
V I ~.~ .p.
~~ .a.
. ,. . . .-. --....
.
. I f
L. tr

2444

24

45

1

II ..... _.,. p.. n ____ .. ..-I .... .,..
- tr ,.,-
OJ I -._, ...
Jr:l'l I I---rt-I 1 r-1-1 I J.--J.o~ I
(j , I---rt--I ,,.; .JJ 1
~ -
~. ~ I , r I- I I I I
I ____
.. .. mf .. -9 .p f-£r ~
·
· .
.
T I 54

_/1_ L ~ .. :f!; ~ ~ ~~~,. ... -. -. ~ -. ~
- " .p.
~
cresc. - - - - _~ ~_ --:-- - I -f
- - - -
-
111 ) J 1 J JI"J~ I I
I -
tJ . . .
I T I 1 I r r r· i r T'r
< f I ~
~ .. mf
I~: .
. .
r .
I 62

1'1 I • ..
.. .. .. ..... ~~ .,.. .....
~ I
llL I
-
-L. -
t -- ~ • ,_. ~ T ., .-
f.--- '-- 1 1'1 ~."-:J. ~

· ..
~
~ .._._,;;r , 68

1\ I ~,.. ... ~ ---- .. ,. .. 10 !;
-- .. .. ..
I-W---v
., ~I l
P
(j I tr .. -- I _ • -. J: ~~ e,.--.:-:---..
- ..-=----
tJ ". -
< -.... r -
- p
· n I .. ..
·
.
f I I - 75

tr

1

II I tr -
- ,,. .. -- .. ..... ,.. ... -
~
mf
fl , - ...- ,..,,;;;~ ------ - .. - .. ~_~ •• fA~ .. ~~
..,.
tJ I .....
L n mf ~~ .... _ ~I -----.:--
.
·
T 2444

25

82

1

1\ " _ ~ f!:.~~ ~ ~~ ... "tr " (.L ..
oJ cresco -f
- - - - - - - - -
('j 1 ~ J ~j f:1-1 1 F1'1 I ~ ~ -----
.
~ I c~esc.1 I II I 'I II 1 1111 -I T
- - - I .. - - - - .s:':':»
Hn I. 1 1 _ -_ --
·
·
I I I - 89

tr

/I .. ..:. :.. >I .. .. ..- ~ " ""
oJ I - it
('j I .. ""[; -- - ---. I I I_I I I I~" --:::--..
~ - I I ~ IT 1 "1 1 Tj T 11LUr tf
n
·
·
.
- I T I Largo

tr

tr

1

1\ L <""' ,. .... " _ r:» ~ r : ---._ tr
. .
0) p - -
fl L r91 I-..~ I l ~ - ~ ~ 1 ~ ~ :::-----
. .
.
U I I r 1 T'~ r r r p j' • i II 11 r:..r,.::J- l:I:J I P
p ~
.
.
I r I T 5

tr

tr

___ tr

. /I L ~tr '"""' - .... ~ - .. ~ .. -~ - - --
oJ P ~
mf
rJ711 ~I~ --==-- ft _m
fl I I ~ I ~ r,'"'1 u J 1 ~
.
v j .... ~ . .. · ·~·i. t:..J.,.-J I r I ~ I -rrpl r ~I ~
- _ .. .- •
·
·
I I r 10

2444

26

Allegro rna non presto ----

1\ _ ~. .. ..II _ .. - _~ ... » .. .,... .. _--;;- _- ..
tI f ~ p
f. , _ ~ , I _
.
u _ T I I" _
f_ ..--:- .. n: .. ---:- ..
. . _
.
I I I 12

---

1

A - ~ .. » p ~<~~- -..~ .. " r-_» r_ .. -
u..w mp _J
oJ -
f. I "'"""- I I ~I---- Fff1', ____ ~1 I ~,~
.
. .
.
t) ~ I -=== prpl I " - I 1- 'I "T
- rrr' - r-T""T"'" .~. .fA
-
·
·
- • • • .. ..J,..~ 24

,. ~ ~C_ .. _ »,c- .... »C-~ _ _ _ _ _ ~ .. .. ~ ... .:.i _ ..
o:r r ~ mf
fl I~" ~~. ~~ .. l r"""t5"' ~I Mf'1 ~~ _
t) I I I I t' 1'1 I , In! _
. ... .. I .. • 1,- ~ .---::-- ..
· . -
·
,,- 11- 11- , - I 36

1

1\ 1 - .;~ .. » ..... _r ...-_ .. ~ ~.::- .. r r .. .,;;- .. :' .. 1.'- r
tJ - w...r..J
r I - I , I I I I " I
V ~ I . .:;;.. •. ~ I ~f
- - r-, .;a .... - ""~
.
- 1

46 -.;.- -;- ____ . ";.ab~~ f! 1 _ fr ~fr ..
1\ -.- ~
:
tI - ~ ~cresc. -f ' __
- -
fl I I I ... _I I I I
V ~ ~_'I_"" i...I..J II.,..J-I,...oI .__, -'1' - -...._ -~~ - 1/ l,::I -u

- ~ .. .. •
.
1 I J ---- 1...J I 2444

27

57

1

1\ . ~ ~ -e ~ ... ~ • .. .. ..
:
~ f ~
fl I I ----
.
.
tJ ~ I ~.-~ ... • • • I~" ;:'1
f M ....• ~--
~ l -
·
· .
I - I 66

tr

tr

1

1\ .. ~ - tr .. ---_ ___,__ ~
~
('j L ______ l
- ----
fJ e.-. I ., ___
.f1 _r-....,_ ____ k ........ .. ~
·
·
-.." ~ ~ 71

tr

1

fI I~ .". .". ~~ ----- tr
...---., '""" _-....
~ = -~ ~ - -~
f
fl I ---... ---...
tJ ~ ~ .. ' I - I -
r--.. f r-, p ~
..
·
·
1iiOiiIiOOiIOii- • 'J • • 78

1

fI I .. ---' ;--" - - ~ ~ _--- ~ ... -.... ... 7'-. =-" - --;:---... .... _-
~ 'r: ---=:I ~ ~ - -- -- - -
p f p
.f1 I • . ------ • s>: .. .. ~ ..
fJ I - I - I
f f",.. p r-..... f p
· I
·
-- I ~ I 85

1

1\ .... -.... ~ _ ........ - ~ ... ~ ~-:.. ... c-, .. ---' " ~ .ft- ... ~
~ f --- - -
fl I"~ .. ... ~I. -- I"""'T-o,....
I
tJ - ..... , I L.J:i .. I
f -
...
·
·
I 'J I 2444

28

92

i .fI. :..~~.fI. .,.;;;.. o o. (fa~ tr .a- ,.....41#1""". tr .. -:a r.: r. r. r ..
Ii
K4!} mf -- - I -- ..............
OJ P
r. L .....--... .... L --- - • _ L - I
V - ~"""'-'I
mJ h.~ ..
• ... .fL • ,. _ b. ..
-
-
~ \ 100 tr ~ •• JI. .. ~ ;.. .. ja .. ja~ ~ .. .,... _1_~ •
1\ L .
"" ~ .--= === - - - _f
cresc. - -
f. r--"'I 1\ Il - "':11..- ~ .. I -
I -
tJ 17 ~ V' I 1 'V r
=== f
cresco _._
l l -
-
::I-
r r I - 71 - it'" 109

~ .. ~ . ~. ~.;. . ......._ ... . »< ... ;. •
II
u..J..J - - ~
.,. - mf
() I
-
ITl. • I'" •
V I
mp
-
- I
- -
-
I 117

cresco _

124 ..- .. _.-- .. --- .. ......... .. .. oJ. "
II I .. ~ .. --
or p - -- - -f
cresco - - - - - -
r
111 ~ ~ .---..... .---.... -- • --
·
·
::l!'!:
tJ ...... Tl_, I • ~ ~~ ----== - - --- r f c.:r !1'.1-
f (p) • • ..
·
- ·
-
- I 2444