Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

......................................................................................................................................................34 Fukumi Nori.........................................................................................................................................41 Bunshin no Jutsu...........................................................................................33 Soushouryuu..................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu........38 Ichibi Taijutsu..............................................................................36 Elbow......40 Ninjutsu.....................40 Kyuubi Chakra no Tate...............37 Kyoumeisen.........................................................................................37 Shippo Tetsu Rendan.....39 Rari Atto........................................40 Kyuubi Taijutsu...34 Buki no Shouheki............Sennen Goroshi.............37 Taren Ken / Taren Kyaku.............................................42 4 .................................................39 Hachibi Taijutsu................................................34 Senbon Jutsu.....................................................................................................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha..................................................................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou........................................................................................................................................................................38 Evasion................................................................................41 Tajuu Rinji Bunshin................................................................................38 Raiken.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Rasengan................................................................................................37 Hien.................35 Outros Estilos..........................................................................................................................................................41 Tipos de Ninjutsus......................................................34 Shikomishindan.........................................................................................36 Kanadzuchi Dageki....................Saihou Bunshin.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne..............................................................................................................................................................................35 Outros Ataques.....................................................................................................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri...................................................................................................................................................................................................................................................42 Ninpou • Sumi Bushin.........................................................................................................36 Lariat............................................................................................................................35 Bandages Ryuu................37 Hidden Taijutsu Ougi ..........................................................................................38 Nibi Taijutsu...................................................................................................36 Manda Shi no Mukatte.........................................................................................................................................................................................34 Hariitsuba............................................................................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu...............................................................................................................................................................................................Souryuu • Tensakai.....................................................................................................................................................................................................................................42 Hyakka Ninpou .........38 Bijuu Ryuu.................................................................................................................................................................39 Happonme.................39 Yonbi Taijutsu.........................................................................................................................................34 Senbon Oto Jutsu.....................................................................................................................................................................................................................37 Kongouriki.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39 Sanbi Taijutsu................................................................................................................................................................................................................................35 Futae no chakra Ryuu.................................................................39 Shichibi Taijutsu...........................................................................................36 Double Lariat....33 Souryuu no Mai.........................................................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu...................36 Guilhotine Drop.......................................................................................................................35 Taitataki Ryuu..................................................................................................................................................38 Kai Hi .......................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................Kaika Kawarimi.....................................................................50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu..............................................................45 Kage Kagami Shinten no Hou.........................Denji Genmu.....................................................................................................................53 5 ...................49 Douka • Sabaku Kyuu.............................................................................................................................................51 Douka • Iwa Fubuki...................................................................................................51 Ninpou...............................................................................45 Konbi Henge no Jutsu.....................................................................................................................................................................51 Ninpou ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.....................51 Ninpou ...............................................................................................................................................................................Mazeru no Jutsu...................................................................50 Douka • Yahumuki...............................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau...............................................................................................................Onna no Konna no Jutsu....................................................................................49 Douka no Jutsu........................42 Karasu Bunshin no Jutsu.....................................................................................................................................................................................................................Otoko no Doushi no Jutsu.............50 Douka • Sabaku Sousou........50 Douka • Tajuu Kage Bunshin.....................................44 Shikon Bunshin no Jutsu..................................................................45 Oiroke ..............................................................................................................................................................................................44 Henge • Kongounyoi...46 Kawarimi no Jutsu.............................................................................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga.............................45 Kongou Rouheki........................................................................53 Ninpou • Sumi Ratto....................................................................................................................................................................................................48 Konoha Shunshin no Jutsu..........45 Oiroke no Jutsu...................................................47 Mizu no Kinobori....................................................................................47 Kabenobori...................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Hebi..........................................................................................................................................................................................................................51 Douka • Iwadan Sensha.....................................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan.....49 Ninpou • Sumigasumi.........................................Taren Niku.........................................................................46 Puri Puri no Jutsu..........................43 Kage Bunshin no Jutsu....................................................................................................................................................................................................Kage Bunshin Bakuretsu............................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou...............................................................................................................47 Kakero Daja..........................................................................................................................................................44 Harem no Jutsu............................................................46 Kakuremino no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Onna no ko Doushi no Jutsu..............48 Karasu Shunshin no Jutsu.........................................48 Nujinko no Jutsu..............................................46 Oiroke ......48 Shunshin no Jutsu.........................................................................................52 Ninpou • Sumi Reo.49 Kemuni Shunshin no Jutsu.................52 Ninpou • Sumi Taka..............44 Henge no Jutsu........................................................................................................................................................................................................................46 Hyakka Ninpou ..........................47 Kinobori......................................................43 Uzumaki Naruto Rendan.............49 Touton no Jutsu.....................................................................................................51 Jishuku Ninpou ..........................43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan........46 Oiroke ............................................................................................................................................................................................................48 Nawanuke no Jutsu...............................................................................................................................

.....................................................................................................................55 Ninpou .....56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou...................................................................................................Mugen Shiki.....................................................................................................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu.................................Doku Kiri................................53 Ninpou.............................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai.....................................................................64 Kami no Jutsu..............................................................................................................................62 Fushi Tensei...55 Ninpou .61 Chakra Ken: Daikoushou...................................................................................................................63 Kishou Tensei.........59 In'yu Shoumetsu......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu..........................Shisha Kugutsu..........................................................................................................................54 Ninpou ....................................54 Ninpou .................................................................................................................................................................................................................................................................59 Ranshinshou............................................64 Jujutsu ..............................................................................................................................58 Shijutsu: Shindan.............................60 Shikon no Jutsu..........64 Kami Shuriken........57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki.............64 Kibaku Ta Kami.......................................57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu...................................................Kabenuke no Jutsu......................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Ninpou ........................................................................Ninpou • Sumi Narashi.63 Ninpou ..................54 Ninpou .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................57 Iryo Ninjutsu.....................................................................62 Souzou Pein no Rikudo.........................................................................................................................................................................................Kaeru no Jutsu.............................................................................................Souzou Saisei...........................................................................................................................................................................................58 Chakra no Mesu...........................54 Ninpou ..............................................................................................63 Jujutsu.....................Kuro Tatsumaki.....................................................................................................Jouro Senbon.............................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura............................................................................................................................................................55 Ninpou ...............................................................................................................63 Jujutsu .........................................................................................................................................................................................................................62 Icha Shushon.....................Kawara Shuriken no Jutsu..........56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi.......59 Chiyute no Jutsu....................62 Tensei no Jutsu..................................................................................................................................................................................................65 Kami Ta Bushin....................................................................................60 Masei Seijutsu..................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu..............Yoraishin...................................................................................................................................................................60 Shikon Bunshin no Jutsu...........................64 Kibaku Kami...............................................................54 Ninpou ....................................................................................................................................................61 Shiki Tenshin......................................................................................................................................................61 Shousen no Jutsu.Shijihyouketsu................................................................................................................................................Kosui..............Kuchiyose no Jutsu............61 Shikei Seppun.Hari Jizou....................................55 Ninpou ...............................55 Hana Ninpou..............................................................................................................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran.............................................................................................................64 Kami Bunshin....65 6 ......

.......................................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços...........................71 Naraku Kinshou Tensei...............................................................................................................................................................................75 Shishi Enjin..................................72 Shinra Tensei.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................68 Nenkin no Yoroi............................................76 Jiongu Moji Retsu...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Kekkai: Tengai Houjin..........................................................................................................................................................69 Kumosouiki......................................................................74 Jikuukan Kekkai.................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Shikigami no Mai..............................................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu.........................................................................................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu.........................68 Kumomayu.......................................................67 Tsubasa no Mai.......................................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan...............................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou...................................................................................................................................................Gyakuun Roku no Jin.............................................69 Amegumo.................................................................................65 Kami Moku................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida.............68 Kumonendo.....................................72 Yatai Dai no Kai........66 Kami no Dai Ken Ermida..............................................66 Kami Fuyu................................................................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku..................................................74 Kekkai no Jutsu..............................................................................................................................70 Banshou Tein'in..........................................................................................................75 Jiongu Ninjutsus.......................................................................................................................................70 Chibaku Tensei............................................................75 Kekkai Houjin.......................................................................................................................................................................................................................................................................65 Kami no Chissokushi......67 Hijutsu: Kami Tenshi...................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 Ninjutsus Próprios de Pain................................................................69 Kumosoukai................................................................................................................................................................................................................................................................................70 Tenbaku no Jutsu..............................................................................................................................................................................................................................................................71 Yatai Kuzushi no Dan.................................69 Kumosouka.....................................................................................................................................................67 Kami no Tsubasa.....................75 Ningu Kekkai ................72 Nanchou Chakra Joutouhei........................................................................................................73 Rikudou no Kuuin.................................................................................................76 Jiongu Harishigoto...................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa..........76 7 .................................................69 Kumoshibari.......................................................................................................................................................................68 Kumonenkin...........................72 Kawara Kuzushi no Dan....................Karada no Kami........................71 Tadikaru Jigyaku Tensei.............................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light..................................................................................74 Hiraishin no Jutsu................................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei.......................................66 Kami no Ken........................................................76 Jiongu Shinzoma................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................78 Sousai no Ne...........................................................................................................................................76 Zankuuha....................................79 Furuuto Shindou...................................................................................................................81 Shanbondama Douka...........................................................Jiongu Gouken..........................................................................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu.........................................................................................................86 8 ..............................................................................82 Dauku-shu.............................................85 Jigyaku no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................80 Zankuuha..........................................84 Houshi no Jutsu..........................79 Mateki • Genbusoukyoku.....................................................................................................................................................................................................................................................85 Kanashibari no Jutsu.........................83 Chakra Kuuin no Jutsu..............................................76 Jiongu no Tsubasa...................................................................................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu..................83 Kasseiken................................78 Koukyou Subarashii..............80 Makyou no Ran................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Katsuyu Dai Bunretsu...........................85 Shou Jutsu..........82 Yami Chakra...........................................................................................................................................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu....................................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu.........................................83 Outros ninjutsus..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 Oto Ninjutsu.......................................................................................................................................80 Koto no Jutsu........................80 Ongaku Chuudoku....................................................82 Dauku-ha..........................86 Sennou Sousa.......................Mikazuki no Mai.............................................................................................................................................................................................................................................................77 Zankuukyokuha.........................................................79 Mateki....82 Dauku-bouei...............................................83 Menoshibaki no jutsu............79 Shindou Atsuryoku....................78 Saundosheru...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu..................77 Kyoumeisen..............................................77 Konoha Ryuu .................................81 Kibakuhou............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Kagero.......................83 Gentoshin no Jutsu..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas).................................................................................................................................................................................78 Koukyou Hokyou.............................................................................................84 Rangi Shigami no Jutsu.......................81 Santouka..........................................................................................................................................................................................81 Zankuukyokuha......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 Kenjutsu.........................................80 Kasumi no Oto...................................................................................76 Jiongu Henge...........................77 Zankyokuhaana........................................................................................83 Chou Kasseiken.........................................................................................................................................................................................................................................79 Nami no Oto..........................................82 Nikutai Kassei no Jutsu.............................................................................................

...........................................................................................................................................................................90 Buku no jutsu...............................93 Ryuusa Bakuryuu..................87 Ningu Kekkai ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................94 Sabaku Kyuu.............................................91 Nagai Kami no Chouku...................................................................................................................................................................................................................................................................89 Houshi no Jutsu.......................................................................91 Bodi Henkou .........94 Dai Sabaku Rou...............................94 Sabaku Sousou...................89 Jinkaku Bumon......................................................89 Karada no Kuuin............................................................................................92 Suna Souzou...............................................................Yuuki Baindau...................90 Tsuchi Kurenai........................89 Toomegane no Jutsu.........................................................................................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo ....................................................88 Sou Shuriken................................................................................Gyakuun Roku no Jin...............................................................................................................................................................................................................................................87 Raigou Senjusatsu............................................................................................................................................................................................................Shukaku no Houkou........................................92 Suna Ryuuna no Jutsu.................91 Suna......................................88 Tanukineiri no Jutsu...........87 Ryuuga Garian Tou...................................................................................................96 Sajin Sougeki..........................................................................................93 Dai Suna no Mesou................................................................................................................................................................................90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi..............................................................................94 Sabaku Fuyuu......................90 Karadagakure no Jutsu.......................92 Sabaku Saitachi.............................................................................................................................................................................................................................................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo .............94 Sabaku Rou.......................................95 Mesabaku Sou............................96 Suna no Muya......................................................................................................................................93 Henge Toshu-Shukaku.......................................................................................................................92 Gokusamai Sou.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 Koura no Dionei...................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou................................................................................................................................................................................................................................92 Suna Mihui...........................................Shukaku no Tate.............................................................................................................................................................................................88 Shouten no Jutsu...................97 Suna Shuriken..................................................................................................................................................................................................................................................................................96 Suna no Yoroi......................................................................................................................................................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu..............97 9 .................................................................................88 Shoushagan no Jutsu.........................................................................................................................................96 Suna no Tate.............................................................................................90 Ondas Sonoras.............................................................................................................95 Saikyou Zettai Hougeki ...........................................................................................................................................................................................................................93 Suna no Mesou.....................................88 Shikoku Fuuin.................................95 Sabaku Taisou........................................................................................................93 Daisan no Me............................................................................................................87 Nan no Kaizou....................................................................................................................................................................86 Kugutsu no Jutsu..Kisei Kikai no Jutsu....................96 Suna Shigure...................................Dai Sabaku no Tate.................................88 Sou Shuu Jin.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................106 Doton ........................................................................................................Ganban Kyuu........104 Tsuchi Shunshin no Jutsu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................106 Doton .................................................................................................................................................................................103 Doton .......Moguragakure no Jutsu.............................................................................................Doryuukatsu[1].........................................................................................................................................107 10 ..................................99 Satetsu Kaihou..........................................................................99 Satetsu Shigure............................................101 Mei Endan ......................................................................................................................................................Doryuu Taiga................................................99 Satetsu Fuyuu.......................................97 Suna Taifuu..............................104 Doton .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 Suna Kuzuchi.................................................................................................................................104 Doton ................................................Daijigoku no Jutsu........................................................................................................................................................................................................................................................................101 Ninjutsu elementais................Gansetsukon......Doro Houshi.Doryuudan..............................104 Doton ....101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)................................................................................101 Enjuu Bunshin .................................................................................................................................................................................................................105 Doton ...........100 Kemuri.............100 Jouki no Jutsu..................................................................................................................................................................................102 Doton ...........103 Doton ...................................................................................................................................................................................98 Satetsu..............................................101 Doton .......................................................102 Doton ........................................................104 Doton ..............103 Doton ...Doryuuheki....................................................................................................Doryou Dango...........................106 Doton ...................................................................100 Satetsu Varen Shou..........................................................................................................................................................................................................100 Enbakurou .................................................................................105 Doton ............Dochuu Senkou...................................Doryuu Jouheki................................98 Satetsu Bakuryuu......................98 Satetsu Bakuryuu...............................................................................................................................................................Otoshi Buta....Tsuchi Kairou.......Suna Raishin...........................Yomi Numa.......................................................................................................................Iwagakure No Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nentsuchi Otoshi..................................................................................Domu.........................105 Doton .102 Doton ...........................................Ganchuusou................................99 Satetsu Hi..............................................................................................................................Doryuusou.........Retsudo Tenshou......................................................................Ari Jigoku...102 Tsuchi Bunshin no Jutsu.99 Satetsu Sousou...............................................................................................................105 Ninpou ...........................105 Doton ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................103 Doton ..........102 Iwa Bunshin no Jutsu............Iwa Yado Kuzushi.........................................................100 Enryuu .....................................101 Maengan .........97 Rendan Suna-Shigure............................................................106 Doton ...........................................102 Doton ....................106 Doton ................98 Satetsu Suigen...................................................................................................Doroku Gaeshi...............................................................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu........................................................Domu.........................................99 Satetsu Kyuu........................................................103 Doton .............................................................................................................................................105 Doton ...............

...................................Kaze Bunshin no Jutsu.........................................Juuha Shou......Hanachiri Mai...............116 Fuuton ........115 Fuuton ...............................115 Fuuton ................................................................................................................109 Dai Kibaku Ushi.........................117 Fuuton ................................115 Fuuton ...........................................112 Ninpou ........................................................................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva).............................................Rasenshuriken.................114 Fuuton ............................................................................................................................................110 CO • Kyukyoku Geijutsu................................................................................................................................Kaze Gaeshi........................113 Fuuton ..........Kaze no Yaiba..........108 Doragon Senpairyuu..............................................................107 Doton .....................................................109 Kibaku Ushi.................................................................................109 C3 • Nendoshin..........................Dai Kamaitachi no Jutsu...........Mugen Sajin Daitoppa..................................................................................................................................................................................................110 Nendo Bunshin.....Suiran Reppu.............................................111 Fuuton ...............................................................Doton .......Shinkuuha.................................................................................111 Fuuton ............112 Fuuton .......................................................................................................................................................Kajuugan no Jutsu..............Rasengan............Ookamaitachi.......Dochikyryuu...............................Kazekiri no Jutsu..................................................................................................Shishi Dojo...................................................112 Ninpou .................................................116 Fuuton ..................................................................Shinkuurenpa.................................................................................................................................................................................................107 Doton .........................................................................................................................................................................................................................................................................107 Doton .........................................................116 Fuuton ...............Fuusajin............................Ganchuurou no Jutsu....................114 Fuuton ........................................................113 Fuuton ............................110 Kibaku Bunshin...........................................................................................Uitenpen.......................114 Fuuton ......................................................................................................................................................................................................Reppushou........................................................................................................................................................................................108 C2 • Doragon.......115 Fuuton ....................................................................112 Fuuton ......................................................................................................................................................................................Kamaitachi no Jutsu.......................................117 Fuuton .....................................114 Fuuton ...............................................................113 Fuuton .Tatsu no Oshigoto..................................................................................................................................................................................................................................117 Fuuton ...................................................................................................................................................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento).......................................Daitoppa no Jutsu........................................Iwa Nadare.....................................................................107 Doton Soseijutsu ..................112 Ninpou ........................................................................111 Fuuton .................108 C1 • Kibaku....................................................................................................116 Fuuton ...............................................................Shinkuugyoku.......................109 C2 • Tori.....................................................................................................................................................Kami Oroshi....................................................Atsugai............................................................................................................Gama Teppou...........................................................................................................................Kaze Shuriken.........Toppa no Jutsu..................................................................................................Shinkuudaigyoku............................................................................................................................................Goukuhou.........................................Juuha Reppuu Shou..........107 Ninpou .........................................................................110 Nendo Kawarimi.........................109 C4 • Karura................108 C1 • Kikkai.............................................117 11 ...................................................................113 Fuuton .............................................................115 Fuuton .................................................................................................................................................................114 Fuuton .Kaze no Tate.......................Renkuudan...........Kamikaze........................................................................110 Kibaku Kugutsu............116 Fuuton .....................................................................................................................................113 Fuuton ...................................................

.......................127 Ikazuchi no Utage..........................................................118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo)...............................................................126 Raiton ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................124 Chidori Nagashi.................................................................................................................124 Habateku Chidori.................................................................123 Chidori...............................................127 Ninpou ............................Kanhoudan................................118 Fuuton .......119 Katon .124 Chidori Senbon.........................Gouen Rasengan.Hibashiri........................................................................................................................Shiruko.............................122 Katon ................................................................................................120 Katon ..................................................................................Gouryuuka no Jutsu..................122 Ninpou ...........................................................Karyuudan.................................117 Fuuton .Juurokuchuu Shibari..................................................................................................................................................Gamayuendan..........................................118 Katon ....120 Katon ..........121 Katon ..................................119 Gamayuendan..............................Raigaa Boomu.......................................................................................................................126 Raiton ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio).......................................................................................................Kujaku Senpuu...................................................126 Raiton ......................125 Chidori Eisou.......121 Katon ...................................................................................................................Karyuu Endan.................................................................................................124 Raikiri Nirentutsu......125 Raiton ..................Daiendan......................................................................Fuuton ..................................120 Katon ....................................................................................................................................................126 Raiton ........................................................................................................................Ikazuchi no Kiba.....................Haisekishou.......................................................................................125 Habateku Chidori Senbon............................................................................................119 Katon .....................................................Housenka no Jutsu............................................................................................................121 Katon ....................................................................................................................................................................................................................................Kujaku Senpuu Sen........................................Raigeki no Yoroi..........................................................Bakuhatsu En Shoto..........................................................................Gamayudan...Kibaku Fuu Fuuda no Shuu......Gian..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................122 Katon .................Ryuuka no Jutsu...................126 Raigyaku Suihei...................................................................................Kaze Kaiten..................Hibashiri....................................................................123 Raikiri..........................................................127 12 .................................................................................................................................................................Rairyuu no Tatsumaki.......119 Katon ..Endan.............................123 Kirin .....................................................................121 Katon .........................................................................................................................................................Goukakyuu no Jutsu.............................................................................................................................................................Kaze Kiri...........Keshi Makuga Hara.............125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana................................121 Katon ............................................118 Hibaku Jutsu • Zan....127 Ninpou .................................................Kasumi Enbu no Jutsu............................................................................................................................................................117 Fuuton ................................124 Chidori Raimei..........................................................Kangekiha...................122 Katon ................................................................................................127 Ninpou ...120 Katon ............................................................................118 Fuuton .........................................................................................................................................122 Katon ...........120 Katon .....................125 Raiton no Yoroi..................Inakibari Bunshin no Jutsu.....Senmoufuu................................................................................................................................................................................................127 Raiton .Shichuu Shibari.............................................................................................119 Katon ...................119 Katon ....................Zukokku......................................................

.................................128 Raimu Raito.......................................................................................................131 Suiton .....................................................................................................134 Suiton ....................................134 Suiton .......................................................................................130 Ninpou ............................................................................................................132 Suiton ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................135 Suiton .136 Suiton ...............129 Suiton .............................131 Suiton ..............................................................134 Houmatsu Rappa.........................................132 Suiton ..............135 Suiton ....................................................137 Suiton ............................133 Suiton ......................................................................................136 Suiton .....................................................................Kokuu no Jutsu......................................133 Suiton ...........Suigadan...........Taihoudan...Daibakufu no Justu........................Mizu Kamikiri...129 Kaminari Shibari.........................................................................Suihashu............................................................................................................................................................................................................Mizurappa....130 Gufuu Suika no Jutsu..............................Raiunkuuha...............Daibakuryuu no Jutsu.Kirisame..............................................................................................................................................................137 Hijutsu ...................................................................................................................................Haran Banshou...........................................131 Suiton ................................................................................130 Mizu Bunshin no Jutsu................................................................134 Suiton ..................Suiryuudan no Jutsu.......Teppoudama..Suirou Same Odori no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Suishi no Jutsu................................................................................Suiryuuben.......................................................Baku Suishouha..................................................................................................128 Raiton ...............................................................................Raiton ......129 Raiton .........................Goshokuzame..................................................Mizuame Nabara.......................................................................................................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água).............................131 Suiton ..................................................131 Suiton ..........................................135 Mizukiri no Yaiba..............137 13 ............................................................................Gousuiwan no Jutsu............................................................Hiraishin.........................132 Suiton ..............137 Suiton ...........................................................................................................Suirou no Jutsu.......................Kirigakure no Jutsu..................133 Suiton .134 Suiton ................................................................................................................................128 Raijingu Sandaa................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................129 Sonoichi: Raiton ............................Suishouha........................................133 Suiton ............................................................................................Hahonryu....................Suishuu Gorugon................................................................Jibashi...........................................128 Purazuma Booru..Daikoudan no Jutsu....Daibaku Suishouha........................................................................136 Suiton ................................................................................135 Suiton ..........................................................................................131 Suiton .129 Raiton ...................................................................................................................................................................................133 Suiton ...........................................................135 Mizu no Tatsumaki..................................................................................................................................................132 Suiton ..............128 Torunēdo Raitoningu...........................................................136 Suiton .....................................................................Suijinheki......................Uramiame............................................................................Sandaa Saaburu....................................................................................................136 Nensuikai.................Suikoudan no Jutsu...................................................................................Suisahan..........................................................................133 Suiton .......................Ukojizai no Jutsu............................................................................................................................................................................134 Mizu no Muchi....................................................Ja no Kuchi..............................................................................................................130 Suika no Jutsu.............132 Suiton ....................Raikyuu..................130 Mizu Kawarimi...............Takitsubo no Jutsu...........................................

...............................................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)................................................................................138 Kibakuhou..............................................................137 Santouka............................................................................................................137 Shanbondama Douka.............................................................................................138 14 ............................

e muito. a eficiência e o poder dos golpes. sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. Tsunade. Por isso. Sasuke Uchiha. e de seu pupilo. Ryuudoin Genshou. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo. Rock Lee. No entanto. No caso de Haku as agulhas são de gelo. capaz de esmagar uma pedra. como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres). Uchiha Itachi. Jiraya. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. Kakashi Hatake. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Rock Lee.Sakura. Morino Idate 15 . e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui.Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Momochi Zabuza.Koori Haku. e de sua pupila. Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. Haruno Sakura.Koori Haku.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Haruno Sakura. Uzumaki Naruto. Rock Lee. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. Hatake Kakashi . Danzou. Senju Tsunade. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. Uzumaki Naruto. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta.

ele tira os pesos para correr muito mais rapido. Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. No caso de Idate Morino. Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee. Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate.Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. executando um ataque maior. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. Uzumaki Naruto. Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee. 16 . Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele. para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. fazendo seu oponente desmaiar.

deixando o inimigo gravemente ferido. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. Maito Gai 17 . o shinobi se abaixa. Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee. depois junta seus nunchakus formando um bastão. criando uma grande cratera onde cai. Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade. Com um movimento rápido. Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. porém o chute é bem mais forte. aplicando o Konoha Shoufuu. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. Objetiva acertar em cima. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. Rock Lee. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade. Kakashi Hatake. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. similar ao Shishi Rendan. em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. Lee e Kakashi executam a Omote Renge. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. dando um chute poderoso no inimigo. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. que leva o outro para o alto. logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. Gai. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. forçando o oponente a se agachar. o shinobi aparece por detrás dele.

parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo. sendo que o último chute o atira para longe. Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. Sasuke Uchiha. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima. que joga o inimigo para o alto com diversos chutes. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . para aplicar a sequência de golpes chamada combo. Sasuke lança o inimigo no ar.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. Uzumaki Naruto. classificado oficialmente como Ninjutsu. Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo. ou de olhos fechados. Nurari e Kiho. podendo se defender e atacar em plena escuridão. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. Maito Gai. através do chakra do mesmo. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque.

Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. Onde o chakra foi concentrado.propagando o dano para todos os lados. Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. variado do Gouken Ryuu. o usuário exibe golpes realmente fortes. Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés.e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. o shinobi dá um golpe no chão. Apesar de ser simples. abre-se uma cratera. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência.no chão. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. Com este estilo. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar. Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. ou as vezes usa golpes com o ombro. 19 . quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos.. é similar a Omote Renge.

Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho. Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro. Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros. Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. 20 .

o Portão da Morte. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. Em seguida vem o Portão da Vida. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. que fica abaixo do terceiro portão. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. 21 . o usuário não tem mais controle do corpo. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. tamanha velocidade do golpe. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra. o usuário já começa a correr risco de morrer. Abrindo-se o segundo portão. Gorai Renge e Ura Renge. causando danos criticos no inimigo. mas depois essa pessoa irá morrer. localizado do lado direito do cérebro. Ao abri-lo. deixando-o limitado. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. Os demais são: Portão da Visão. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. facilitando maior uso e força desse chakra. localizado abaixo do sexto portão. e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. tal ação impõe tensão nos músculos. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. abaixo do quinto portão. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. pode-se abrir alguns desses portões. O usuário tem seu poder aumentado novamente. que está no coração. Após o uso deste portão. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário. Abrindo-se este portão.Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação. ao corpo. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. o usuário fica em situação delicada. Os Oito Portões de chakra . Portão da Insanidade. não obedecendo. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. Kakashi Hatake. Ao "destravar" este portão. através do despedaçamento das fibras musculares. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. Ao abrí-lo. o usuário desmaia imediatamente. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. Rock Lee. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. Depois é a vez do Portão da Energia. Quanto mais portões abertos maior a força. mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. Após a liberação deste portão. uma força temporária maior do que a de um Hokage. Logo após se abre o Portão da Dor. o usuário morre. o chakra flui mais rapidamente. que está entre os pulmões. Depois se libera o Portão da Ferimento. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. abaixo do quarto portão. E por fim. assim. O corpo sofre uma paralisação parcial. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. seus músculos entram em total desgaste. Porém. superando um Hokage. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. No momento que é liberado. A força e velocidade ficam sem limites.

o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame. enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele. Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu. se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. matando o inimigo na hora. aumentando seu chakra. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. aumentando seu poder e velocidade. quebrando o limite natural de força que o corpo impõe. só que machuca o corpo seriamente. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). tão brilhante quanto o nascer do sol. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras.

Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. matando instantantanêamente o inimigo. Para usá-lo. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken. mandando-o para o alto. ainda no alto. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo. forte e imprevisivel. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar. aumentando as chances de se esquivar do inimigo. Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. mas fica muito mais rápido. e o puxa. em alta velocidade e com tanta força que o destrói. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . Lee fica bêbado. sua sensibilidade aumenta. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê.

Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. mas numa quantidade muito maior. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. pontos por onde o chakra circula e é regulado. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional. só que em uma escala demasiadamente maior. contra Pein. cortando o interior da pessoa. Além disso. por exemplo. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão.Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. batendo com a palma das mãos. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. Como não se pode treinar essa parte do corpo. O Byakugan vê o fluxo de chakra. Eles usam uma posição de batalha única. Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. de acordo com o silabário japonês. formando em cada mão uma face de leão. teias estas que. no 4° filme. por exemplo. evitando que o oponente use chakra. caso acerte um órgão como o coração. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. é impossível se defender. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento. cortando suas teias com o chakra. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. como. segundo o próprio Kidoumaru. Eles fecham alguns desses Tenketsus. 24 . e não só pelas mãos ou pelos pés. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. num total de 361. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou. o que permite mata-la com apenas um toque. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. sua escrita certa é Juuken Ryuu. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. tido como o taijutsu mais forte que existe. se machucando seriamente. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. não arrebentam. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten.

o shinobi pode ver os Tenketsus.: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena. Hyuuga Hiashi. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. por ser menos golpes. que é onde ele ataca.Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes . fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes.Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes .Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes. o ataque começa. paralisando a circulação de chakra por um tempo. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS.Juukenhou Hakke . Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Com o Byakugan.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes . que é onde ele ataca.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . • • • • • Dois golpes . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji. 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. o ataque começa. com menos ataques. para fechar 32 dos 361 Tenketsus.Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou. o shinobi pode ver os Tenketsus. e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes . para fechar 64 dos 361 Tenketsus. Com o Byakugan. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes. totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes .Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. campo de alcance (Hakke).Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 . paralisando a circulação de chakra por um tempo. • Por fim mais trinta e dois golpes. uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga. campo de alcance (Hakke).Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . o shinobi pode ver os Tenketsus. logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). Com o Byakugan.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .

Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. pressionando-os com 128 ataques. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo. Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. e desfere um poderoso soco de mão aberta. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. criando uma assim uma defesa absoluta. devido a uma quantidade maior de chakra. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. seu giro é mais intenso. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 .Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. podendo assim matar o oponente. porém. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. Juukenhou Hakke . Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. distribuindo ataques entre eles. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. Hakke Kuushou (8 Trigramas. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Hyuuga Hinata. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. devido ao impacto. semelhante a uma rajada. é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Hakke Hasangeki (8 Trigramas. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui.

Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques. Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. porém possui mais quantidade de chakra. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si.podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 . e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou. sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros.Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa. através das finas linhas de Chakra. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques. e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.8 Trigramas. totalizando Quatro Golpes Aéreos. Shugo Hakke . onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem. ao mesmo tempo.assim podendo apenas ela o usa-lo. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten. Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. por ter um efeito defensivo e movimento circular. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata. sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. e atacam o inimigo. mas não tem mesmo efeito. porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si.Hachimon Hougeki (Último Recurso. matando-o instantaneamente.dando vários furtos causando uma explosão. já que quando ela inicia os movimento ela. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken. Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. sem abrir qualquer buraco. Zesshou .Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave . além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo. Tem velocidade muito superior a do som. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe.

parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A. 28 . Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los. e escapulas.Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. cotovelos. e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento . matando o oponente. joelhos.Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga.que ensinou para Hyuuga Hinata. Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas. essa tecnica faz destruir todos os tenketsus.por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu.

o rádio. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. com seu ossos se projetando do chão. pois esse é seu osso mais resistente. para perfurar o inimigo. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. e com ela pode executar fortes movimentos. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. em conjunto. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. sua caixa torácica. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. 29 . porém altera suas formas. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. Com sua Kekkei Genkai. ou então. ele pega um osso de seu antebraço. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. Se isso não funcionar.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. que pode matar o inimigo. a forma de uma broca. e ataca seu oponente. até que esse possam atingir. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. podendo essa servir com um chicote. como uma forma de contê-lo. aumentando seus tamanhos e formas. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. suas escápulas. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. pode também perfurar o inimigo imediatamente. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança. Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. suas vértebras.

devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia. além de aumentar a velocidade da rotação. já que as Kunais auxiliam na impulsão. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. ou para retiradas. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. que se transformará em uma espécie de esfera. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. das Três Pílulas Proibidas. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. assim é possível destinguir clones do inimigo do real. começa a rotacionar seu prórprio corpo. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. 30 . também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos.Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. Essa rotação pode servir tanto para o ataque. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo.

por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente. ambos.Juujin Bunshin. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. Ao final da técnica.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. rodando e atacando. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. Como o rodopio é muito mais intenso. que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou . unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. executam o Jutsu Tsuuga. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. 31 . Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. porém com muito mais força de destruição. devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar. ao aproximar seus Tsuuga's. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. os clones de Naruto se jogam ao ar. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão. com poder muito maior do que quando estavam separados. e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu.

repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu. ligados pela corrente. o Kuchiyose • Buki. Antes de ser atingido. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. 32 . usa Kage Bunshin no Jutsu.Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas.pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação. Shurikens. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. o jogam. Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. Depois de atordoar o oponente. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). e seus clones o agarram. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. Ele se joga em cima do Gaara. caindo no chão chutando o ombro do oponente. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. pois é dividido em três barras. pode invocar Kunais. Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. Fuuma Shuriken's. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal. Isso causa uma grande margem de danificação. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. Kotetsu Hagane.

Ao dizer o nome da técnica. girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. 33 . Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. Para realizá-la. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. Ao invocá-las. Quando as armas tocam o solo. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. esmagando-o e destruindo o solo. O usuário.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. Ao invocá-la. o usuário atira ao céu. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. O usuário atira um pergaminho para cima de si. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo. pois as armas vem incessantemente. Ao fim da chuva de armas. porém fácil de se utilizar.

tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. shurikens). e com a invocação. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta.e depois de um selo de mão.Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. Haku Koori. Hyuuga Hinata Koori Haku.e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. Ela usa 34 .No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo. Quando acertam seu alvo. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto. o shinobi levanta do chão se enrolando neles. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. kunais. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. No caso de Haku as agulhas são de gelo. tal como o coração.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço. elas são quase invisíveis e estão envenenadas. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. Hyuuga Hinata. Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos.

joelhos e cotovelos. Isto depende da quantidade de chakra introduzida. O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. mas uma delas está com um guizo que produz um som. isto é. que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. que não só quebra ossos. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido. é chakra puro. Rank: - 35 .esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. ou até mais que o mesmo). e também serve como defesa. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. podendo até ser mortal. a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. usando sua bandana para repeli-las. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. mas esquece das outras levando o dano delas. É um golpe muito poderoso. por meio do chakra do usuário. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. mostrando exatamente que a entidade na espada. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance.

Manda quando invocado por Orochimaru.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. deixando o interior do corpo exposto. causando enormes danos. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya. Aparição: Episódio 95. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage. que amplifica mais o dano do ataque. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo. devido sua força descomunal e a armadura de raiton. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. 36 . entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo.

Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. assim a arremeça. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko. podendo esmagá-lo sem problemas. Nara Shikamaru. atordoado ou até mesmo matá-lo. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. e com seu chakra o som pode alterar sua direção. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados. O golpe é inspirado no kancho.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken. Também pode-se improvisar. e um golpe da mesma pode ser mortal. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. Sora. fatal. podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . tornando até mesmo o menor arranhão. aumentando o grau de acerto. deixando-a 10x mais poderosas. usada ao entrar no boneco Hiruko. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). as Brocas Vibradoras. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler. Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade. podendo deixá-lo surdo.Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. além da grande quantidade de veneno que ela possui. usando uma kunai no lugar de um dedo. Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço. Hidden Taijutsu Ougi . sua marionete principal. o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. 37 . podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

os chamados Fuuinjutsus. os elementos são: Doton (Terra). os Kinjutsus. existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). Variam largamente em propósito. Yondaime Hokage. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). Hatake Kakashi. que as pode usar à sua vontade. quando é atingido. Cobra. Também há os Ninjutsus de Selamento. Katon (Fogo). Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos. Suiton (Água). respectivamente. Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. servindo os propósitos de.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. e por último. para fins de distração. um em cada palma. que faz com que o oponente veja ilusões. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). depois faz ele girar. Ao contrário do genjutsu. Sarutobi Konohamaru. os efeitos do ninjutsu são reais. Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). Oque mostra que de fato. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos. de Orochimaru. pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa. Kisame não fora 41 . Jiraiya. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente. curar os outros ou manipular o vento e a água. ou permitir que se esquive a ataques. Kira Hachi. Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. Além desses.

então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou . Hyakka Ninpou . O clone.morto pelo Raikage e por Kira Hachi. infiltração e assasinato. e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja. 42 . Este clone. Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra. Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma. Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas.Yuuki Baindau. tornando-se difícil de se perceber. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá. técnicas e habilidades. Os clones só foram feitos. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele. Outra diferença é que nessa variação. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . esta técnica é extremamente útil. mas não lutou com eles. é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. esta técnica de clonagem é característa de Sai. este possui 100% de suas habilidades.

o levantando no ar.Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos. e no ar Naruto dá o golpe final.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja. e também fazer jutsus independentemente. falando em ordem U . Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu. Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso. Este é o estilo taijutsu de Naruto.KI. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu. Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke. como o rasengan de Uzumaki Naruto. criando centenas de clones de sombra.MA .ZU . esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos. Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 .porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone.pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones. que após o ataque saem voando. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu. Estes clones podem até auxiliar em jutsus. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra.Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra. falando NARUTO RENDAN. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura.ou no caso de Sakura.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke. Os quatro atacam o oponente.

Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). que pode distrair facilmente certos indivíduos. enganando os outros.Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. se escondendo. Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. mas se o usuário for atingido. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. constituindo assim um harém. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. só que com os múltiplos clones. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. o jutsu será desfeito. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Moegi. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. 44 . quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto. Udon. que golpeia usando mãos e pés.

podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. Inuzuka Kiba com Akamaru. 45 . Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito. nem mesmo com a morte do indivíduo. se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. Konohamaru. Moegi. Ele pode se estender. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. Enma. faz as devidas posições de mão. ou ambos. Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki. ele vira uma mulher nua. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma. em algo que seja necessário para a luta. o rei dos macacos. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro. com três semi-circulos de pedra dentro. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. Ao invés de virar outra pessoa. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 .Kuchiyose no Jutsu. que ganha a aparência de Shione o chakra. Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta. Udon. o rei bastão tão duro quanto o diamante. após se fixam na superfície da pele de Tahuro.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage. Naruto. Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. o rei Com o Henge • Kongounyoi.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser. Enma se divide.

Oiroke .Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton .Oiroke . Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. se confundindo com alguma parede. os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. • • Inuzuka Ryuu . Sátira ao termo Yuri.Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica. Udon. Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru. consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. Sátira ao termo Yaoi. Moegi e Udon. Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 . mas vestidas. transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias". Moegi .e os dois ficam trocando caricias.Nome similar a Sátira ao termo Hentai. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu. Konohamaru.Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. Oiroke . Usada contra Sakura.Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa.

Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica.Javali. paredes. o ninja põe algo no lugar dele. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão. Hyakka Ninpou . • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão. 47 . pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica.Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou . pela boca. do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. não se machucando. o ninja pode escalar árvores.tigre Quando em perigo. ou qualquer outra coisa. caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja. o ninja pode se prender em qualquer superfície. Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques.1ª aparição: Naruto. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido. e o indivíduo sai ileso.

episódio 12. sem usar as mãos e sem cair. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto. ou cães farejadores. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. episódio Rank: D 48 . usada por Concentrando chakra nas solas do pés. pois fica com os pés grudados. dependendo da quantidade de chakra usado.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake. e pode pular a longas distâncias. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. ou doujutsu como o Byakugan. Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica.

como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu.64. Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou . ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 . Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas. Jiraya. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma.. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos.Choujuu Giga. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra.. Quando criada em torno do corpo de Sai. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça.

Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus.só que usado com rochas. Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação . e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu. Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela. o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. Nagare Com esta técnica. Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação .Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação . Nagare ataca com inúmeras rochas. Por exemplo. a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem. Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação .Mazeru de Zetsu. Às vezes a técnica sai imperfeita. o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada.Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara.Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas. se tocou perto pedra. 50 .

Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente. e se ele for quebrado pode se juntar de novo.Yuuki Baindau em direção ao oponente.Taren Niku Tradução: Arte Ninja .Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Ninpou . quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração. Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou .Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação .Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate. Ninpou . 51 . caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo. Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon.

Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. até mesmo por ninja tipo sensorial.Denji Genmu Jishuku Ninpou . A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. pode ser sua salvação. como tem a capacidade de fundir-se com o solo. da flora e viajar a uma velocidade muito alta. usando a rede subterrânea de matéria orgânica. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja . Uma vez fundidas. Jishuku Ninpou . que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. sua presença é totalmente escondido. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja . Esta técnica. é removido e o desenho terminado. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água. característica de Sai.Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética . Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer. para evitar qualquer dano. o que torna quase impossível detectá-lo. além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 . Então. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. do sandaime kazekage. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem .Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai. que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto. através do qual o chakra flui. É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. Sua casca de plantas insectívoras. as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia. pois é tingida com seu chakra. começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. vários efeitos podem ser obtidos. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente.• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. Imitando a vida. Usando este jutsu. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. No momento em que o pincel. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades. como Karin.

os ratos se espalham por uma área considerável. Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. o rato é imperceptível. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança. elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. A cobra é um animal traidor. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras. mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja . mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos.Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. de reconhecimentos a viagem em alta velocidade. sentimento que Sai coloca neles. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Os ratos expressam curiosidade.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. Além disso.Usuários: • Sai leão. se desenhar um elevado número de ratos. Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo. torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 . Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas. Caso não haja o cheiro do inimigo. Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja . elas executam o Sumi Narashi. pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. Quando em grupo. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra. Em seguida. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal.Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai.Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja .Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. Desenhando várias imagens. tornando-o mais adequado. não apenas para buscas. bico e asas afiados. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos. o número de feras personificadas também aumenta.

mas com uma arma e não com um jutsu. que o protege de ataques e perfura o que tocar. 54 . Ninpou.Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja . guiadas pelo chakra.não vai adiantar. Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica. Rokusho Aoi. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar.onde Sai usou.Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado. Ninpou . que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela. em seguida. acertam o adversário sem chance de erro. transformado em substâncias químicas especiais. Ninpou . virando espetos. • Sai Ninpou .Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e. ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete. ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água. Ninpou .Doku Kiri Tradução: Arte Ninja .Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu.tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o. Lee pode atravessar paredes com esse jutsu.isso se deve Gozu.Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. O primeiro ninjutsu usado por Lee. Um guarda-chuva é jogado para o alto. liberando centenas de agulhas que. o cabelo do Jiraya cresce.Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra.Este jutsu pode ser feito até na água.Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja .é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta.Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja .

o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas. Ninpou . A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou. Orochimaru. Tigre.Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga. Dragão. fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto.Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja .Ninpou . Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação . pode destruir uma floresta inteira.Kosui Tradução: Arte Ninja .Spray de Perfume 55 . só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão. permite que um ninja invoque animais.Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja . objetos e mortos para lutar no lugar deles. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens. Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar.Yoraishin Tradução: Arte Ninja . Ninpou .Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai. O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que. Ninpou .Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage.Yoraishin Ninpou . em conjunto com o vento. Kabuto Rank: C Selos: Tigre.Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário.Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Rato. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar. Ninpou .

o usuário inflamará as flores com um selo. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). pétalas para imobilizações e etc. Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as. Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água.. Normalmente são usadas flores venenosas. Kikujou. (Exclusivo do anime):Yurinojou.. porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. Após ter cercado o oponente com flores. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa. Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). As flores serão lançadas então no alvo.1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. 56 .

Daijigoku no Jutsu Ninpou .Kaika Kawarimi 57 .Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Saihou Bunshin Hyakka Ninpou .Kazakumo Ninpou . a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue. Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância. Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou .Shoshingan Shikumi Hana Ninpou .Rairyuu no Tatsumaki Ninpou . Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente.Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou .Kage Nui Ninpou .Kageyose no Jutsu Ninpou . Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo .Raigeki no Yoroi Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou .Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Eadas Tedoura Hana Ninpou . ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição. Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela. assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.Shikyaku no Jutsu Ninpou .Utakata Fuuma Ninpou . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.Shindanshin no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais.Kage Mane no Jutsu Ninpou .Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Jibako Mandara Ninpou .Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou .Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou . logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens.

Ao contrário de bisturis regular. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. Hyuuga Hinata. mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal. Haruno Sakura. 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu. Rin. Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. caso atingir o coração ou a garganta. Essa técnica pode até matar. No combate. o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo.Shii.Shinraiju no jutsu Ninpou . usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. Bijuus e Anbu. mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares.Shosingan Shikumi Hana Ninpou . Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada.Eadas Tedoura Hana Ninpou .Piganrimi Ninpou . em outras palavras: o prepara. Devido a esse requisito. Chiyo.Hana Nenshou Hana Ninpou . Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar.Shinten no Jutsu Hana Ninpou . nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade. eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi. 58 .Shintenshin no Jutsu Ninpou . ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. Inuzuka Hana . tornando-o alvo imóvel. Essa tecnica não deixa danos externos.• • • • • • • • • • • • Ninpou . mas nele o próprio organismo se cura. Fuuka.Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton . como transplantes e curas. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu. O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S. Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos.Kekka Giji Hana Ninpou .Hyakka Ryoran Ninpou . aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen. embora exija grande precisão para ser eficaz. Yakushi Kabuto. Shizune. limitando os riscos de uma infecção.Tsuiga no Jutsu Ninpou . Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves.

A técnica nutre as células para melhor funcionamento. um pilar principal é vital. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos. cria-se um campo elétrico. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. Yakushi.Tsunade. Em todo o caso. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. este jutsu requer um grande período de tempo. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. mais largo e com aparência roxa. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. Sakura Haruno. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. as células dessa parte são alteradas. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. Ino Yamanaka.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. venenos. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. e a parte perdida é regenerada. Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. podem ser rastreados. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. bactérias vírus. Kabuto. Para esse tratamento médico. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. ultilizada como um ninjutsu medico. Caso o inimigo escape. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto. Usando globo de água a parte afetada e cortada e. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura. o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano.

um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez. voltando para a pele. antes mesmo que o ataque se conclua. tomar decisoes instanteneamente. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. é a sua técnica de regeneraçao suprema.Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada. Tsunade. reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. mesmo entre os shinobis médicos. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. Geralmente após o tratamento com essa técnica. • Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. e começando a Meiose (mutiplicação celular). Previsao precisa do ataque. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. O corpo se transforma em uma 60 . Já na versão original. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru. sao necessárias para esse jutsu. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. Ninpou . e uma alta taxa de recuperação. Essa técnica é considerada extremamente difícil. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for.Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante.Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja . junto com um exelente controle de chakra. Mesmo usando a técnica. mais chakra se usará para se recuperar. 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru. os danos podem ser reduzidos ao mínimo. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. habilidade para operar precisamente. sao necessários para ultilizar essa técnica. Criado pela maior dos ninjas médicos. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto.

e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. O ninja pode animar o corpo de um morto. O jutsu faz o coração bater por algumas horas. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. mudando sua aparência. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. mas nele o próprio organismo se cura. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. depois selando os mesmo no pergaminho. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. 61 . colocando sua circulaçao normal fora de ordem. e sua natureza de Chakra se altera. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. Logo depois. em outras palavras: o prepara. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. e o controlando. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado.

em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. parte da personalidade original do novo corpo se mantém.Sasuke Uchiha. Hyuuga Hinata. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. dando a semelhança de um x. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos. Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. fica com mais saúde e disposição. Eremita dos Seis Caminhos. Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. Quando o usuário entra no corpo de alguém. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. exceto os do Clã Fuuma. Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain. pois o novo corpo começa a se desintregar. por serem tão obscuros. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. que por exemplo ressuscitam pessoas. o usuário possui um limite de tempo por corpo. Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 .Clã Fuuma e Chiyo.Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. são todos proibidos. Depois de trocar de corpo. uma média de três anos. Dizem que quem é curado com essa dita pomada. Descrição: Jutsus ligados à alma. até os mais graves com ingredientes raros. Logo depois. Rank: S Nota: É um Kinjutsu. Orochimaru. Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica.

mas que foi recuperado por Naruto. Descrição:Fuuma Arashi. o sétimo Pein. Ninpou . ou ainda. incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. Uzumaki Naruto. religião de Hidan. Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou. com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. porém. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado. Nagato.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia. normalmente ligados à Religião Jashin. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços. ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta. morrendo ao final do processo. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica. Nota²: É um Hijutsu. mas fica beirando a morte. desde que esse não esteja muito tempo morto. 63 . porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca. possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica. Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo. absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma. Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto.

É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original).Shijihyouketsu (Técnica Mágica . Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. e qualquer outro tipo de arma ofensiva. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 .Mugen Shiki (Técnica Mágica . ficando semelhante a um esqueleto.É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo.Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal. Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte. para ataques.Jujutsu . Jujutsu . Konan pode manipular origamis. mudando drasticamente de aparência.ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo. Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu. cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real). para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente.Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor. Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele.cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha.as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo.

não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel. Konan usando o Kami no Jutsu.eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan. porém ela ainda fica com resquícios de papel.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade. Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo. que podem se reagrupar depois. Konan usando o Kami no Jutsu.1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele. Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu.ou seja.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo.. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 . que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido. cria um clone seu de papel. se desfaz em muitos papéis.Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami. Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo.. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser.Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .

Usado em conjunto com o Shikigami no Mai. se transforma em diversos pedaços de papéis. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo. Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.ou seja.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu. e assim Konan pode ver uma grande área. que podem se espalhar ao vento.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 .Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo. cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.

Apesar de seu poder denominado divino.Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509.É uma combinação de outros jutsus. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu. 67 .É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus. no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'. Uma variação do Kami no Tsubasa.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa. Konan usando o Origami no Jutsu.Então. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido. Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor.

Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo. criando uma armadura tão resistente quanto o aço. Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. que só podem ser cortadas com armas de chakra. para impedir uma reação do adversário. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu. fazendo-a cair dentro do abismo. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo. 68 . Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. Konan Konan com sua técnica de papel final. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra. Kidoumaru prende o inimigo num casulo.

Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. Ele atira. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias.Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. se necessário. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. que quando atirada se abre. como flechas ou kunais douradas. prendendo em algum lugar como 69 . Usando o Kumonenkin. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. dando-lhe elasticidade. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia. segurança e firmeza.

Nota³: È um kinjutsu. supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada. formando uma pequena lua. com o jyuuin nível 1. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. Porém Nagato não alcança esse poder. Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. Quando lançanda ao céu ela se expande. impossível de ser destruida.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. pois se tratava do Senpou . Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. Pain Círculo de Deus. podendo morder o oponente com o veneno. O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. Deus.Chibaku Tensei ("Arte Eremita . Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. prende-lo com o Kumoshibari. enquanto essa o puxa. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu. 1ª aparição: Usuários: Nagato. Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato.Kidoumaru uma rede. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 . Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. entre outras funções.

Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton . Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan. causando-lhe a morte. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira. porém. O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato. Ao termino do jutsu. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato.Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. porém. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. não é necessário nenhum sacrifício humano. ao invocar Kohushi Baski. que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein. não é 71 . parecendo que foi devorado. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. não havera como ressuscitálo. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas. a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). caso mintam.

Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. Pain Circulo dos Demônios. ao abrir sua nuca. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. pelos braços. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. por ser uma especie de maquina. ja no mangá 444 isso foi confirmado. por ser uma especie de maquina. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. por ser uma especie de maquina. ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. como misseis ou bombas. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. Pein Circulo dos Demônios.

Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. Quanto mais forte o jutsu é usado. Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion. Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei. os mesmos Jutsus. posui as mesmas habilidades. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram. chegando a ser praticamente inexistente.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial.Muryou morreu ao receber esse rasengan.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva. ou seja. mais tempo demora para se usa-lo novamente. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios. as mesmas Kekkei Genkai's. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância.O chakra delas nesses jutsus varia de cor. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu.poderoso e abrangente delas.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou. 73 . porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente. pode facilmente quebrar a madeira.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz. Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S.Pein Círculo de Deus.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul. especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. 1ª aparição: Usuários: Nagato.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente. porém não ficam cansados.ossos ou pedra. não importa o tamanho ou a massa.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe.é rank S. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções.

Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz. e depois. jutsu-shiki). Não importa onde o adversário for. e quando acionada ou usado.Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai.Kuchiyose no Jutsu” . Ao manipular um ponto específico do espaço. e se tele-transportar para outro local instantaneamente. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor.Quarteto do Som.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. ele pode viajar instantaneamente a ela. Ele pode aplicar isso a uma arma. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose. Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear.mais tais habilidades são desconhecidas.Jin. Namikaze Minato . Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou. ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha". Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 .quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe. Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele.Miroku e o resto das Sacerdotisas. Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo. o usuário pode se mover através do espaço dimensional. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. como uma kunai. Tais como as “Ninpou .

Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. com um em cada ponta. agarrando tudo no quarto. Prendido uma vez para dentro. e nas formações que furam fora do lago. Isolado do mundo exterior por uma barreira. No comando do usuário. um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. Quem entrar nessa área ativa a explosão.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro. 75 . Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado. que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele. e então atacam quem estiver no centro. eles cravam suas espadas no chão. Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. eles criam uma outra barreira que protege os quatro. sem condições de fazer a técnica.Rank: S . que é muito forte. junto com costas em torno do lago ácido. Nota: No Sennin Mode. Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Para evitar fugas. Kimimaro estaria apto a fazê-la. o espaço dentro do estômago do sapo. fechando por baixo e em cima. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. e podido então facilmente ser derrotado. Uma versão do Fuubaju Houjin.O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . onde o alvo fica bem no centro. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras.esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo. Caso algum esteja machucado.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. a barreira da deteção pode expandir. Ningu Kekkai .

o usuário fica imortal. ou reparar algo. Suiton e Katon. ou mesmo agarrar a garganta dela. matando-a sufocada. Os fios se adaptam a qualquer matéria. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu. Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. e libera seus quatro corações. além de tomar a forma de uma máscara. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. Kakuzu toma a forma de um monstro. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma. objetos ou seres. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. ligados através dos fios. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. local de origem de Kakuzu. com isso.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. seja ela viva ou morta. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. para diversos fins. Kakuzu faz isso 4 vezes. Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela). Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. com uma máscara. para desferir um poderoso soco na vítima. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. mais o seu próprio coração forem destruídos. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. 76 . seja atacar. Raiton. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações.

Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som .Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato. ou flautas como Tayuya e 77 .. Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou.Pode revidar jutsus.ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha.Pode ser feito combo com espadas. Rank: Depende da força. atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo. Cachorro.Mikazuki no Mai (Estilo da Folha .É muito rápido e forte. Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos.defesas e alucinações.atordoando-os. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos. Cavalo. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Coelho. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira. É mais destrutivo e rápido. Konoha Ryuu . Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada.. o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o. Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente.

Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. foi derrotado imediatamente. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado. Chōji. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa. através de guizos como Kin Tsuchi. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido.se ela não morrer fica surda e desmaiada. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. um dispositivo poroso do metal situado em seu braço. o mais é afetado por este.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. Em primeiro lugar disto. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo. essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. Gerando bastante som. A broca da melodia. pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves. 78 . através do Koto como Kotohime Fuuma. Danificando a orelha interna da vítima. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar.Shin. através de conchas modificadas com chakra como Menma.

mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação.resumindo.pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos.faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar.ele está certo. Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som.Entre outras funções. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede .. Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.o braço fica totalmente sem chakra.ou seja.. Mateki • Doki no Kouka. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku.Doki) que Tayuya invoca. Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória.Ela através de sua melodia. jutsu de pressão. esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada.essas são as melhores. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também.) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo.Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou. 79 . que pode até quebrar. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo.

o braço fica totalmente sem chakra. Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. 80 . Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra. Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo.ou seja. assim ela aproveita e executa o ataque final. o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo. Esse chakra especial não é atingido por nada.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande. Como a vibração do som é muito forte. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba.resumindo. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1.

fazem o objeto tocado queimar. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Nota²: Não existe no mangá. quando tocam em algo. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques.Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. clones. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). É mais destrutivo e rápido. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. 81 . Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Nota²: Não existe no mangá. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. como barreiras. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. entre outras funções. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).

Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. as explosoes não são tão poderosas . 82 . Pode-se usar o chakra negro em forma condensada. Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário. O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas). inveja entre outros). comprimida. com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida. Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva. Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. mas dão dano . além de proporcionar outros jutsus. expandida entre outras. destruída. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko. ódio.Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo. O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda). Nota²: Não existe no mangá. solta. com seu pensamento e sem selos. elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro.

o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que.Quando combinado com Chakra negro. Ao reunir chakra escuro na mão do usuário.De acordo com Shinnō. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. cura e poder. força. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente. Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan. então. lavrar o orbe para o adversário. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente).Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância. Compreender esta teoria. tornando-os aptos mais jovem e nos olhares. Assim. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá. este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade. O usuário. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . enquanto se concentra em outra atividade. o usuário pode criar uma esfera escura. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. irá causar danos internos Caudas) tremendos. De acordo com Shinnō. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica).

Absorvendo o chakra. usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. Num curto espaço de tempo. Pássaro. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. neste caso. Jiraya pode entrar em sombras. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Nesse jutsu. Macaco. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. para o Chakra do Bijuu não sair. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. A técnica também pode ser usada como um selo. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. transformando-o de volta ao normal. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 .Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama. deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. Ovelha. para embrulhar o inimigo. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. Nota²: Ao dar uma respiração profunda. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. o corpo ultra fino se expande novamente. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima. Cachorro. se o colar for destruído. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. chakra emanará dela. Se Jiraya entrar na sombra de alguém. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". dando assim a chance de vitória do usuário.

que requer grande quantidade de chakra.Rank: S Selos: Macaco. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. dividindo-se em várias partes. etc…). Pássaro e Tigre. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. Descrição: Após fazer o selo necessário. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Mazeru no Jutsu. esmagando-o. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo. Cobra. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. e se assim desejar. Pássaro. Boi. que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. Através desse Jutsu. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. Serpente. até chegar ao(s) alvo(s). Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. O oponente pego diz tudo o que o perguntarem. prendendo-o. o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente. Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. Ninpou . Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. podendo se estender por metros. vendo o que acontece perto daquele lugar. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 . Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis. feita por Orochimaru através de experimentos.

e concentrando chakra nas agulhas. quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. Hyuuga Hinata. Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário. Elas podem se recombinar. 86 . destruindo a agulha. Fuuka. Orochimaru. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais. penetrando suas moléculas nele. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. Normalmente. teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. Entretando dentro de corpo alguém. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. Shizune. o chamando sempre que quiser.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. o ninja afetado sofre dores constantes. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns.locomover. Esta técnica não é perfeita. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU. Uchiha Sasuke. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. atinge pontos estratégicos. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes. matando-os lentamente. Uma vez que tenha feito isso.

Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. e então atacam quem estiver no centro. Touji Mizuki. Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . onde o alvo fica bem no centro. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. desperta o espírito do Deus Hindu Shiva. mas não a executa com a mesma maestria. e que tenha a marionete.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. eles cravam suas espadas no chão. pode usar todas as marionetes. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. diferente de um Selo de Mão. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki . Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Pelo nome da técnica. Chiyo.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca. podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. É uma técnica de alto nível e muito rápida. Logo. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. Tsurugi Misumi.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. reagindo diretamente para com suas emoções. Sasori. Para usá-la. Foi uma técnica de sua própria autoria. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. Ningu Kekkai . Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. braços de cor vermelha escuro surgem.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica. 87 . chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku. atacando em uma velocidade inigualável. Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Yomi. e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato . atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. Nurari. por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. No início.Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. consiga desferir até mil socos por segundo.

se tiver. Para utilizar esse jutsu. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. como se fossem jogadas individualmente muito rápido. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. Essa espada reage ao Chakra. com Kekkei Genkai. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. Depois disso. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. Yakushi Kabuto. Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara. Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru. e o amplifica. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 .

Gamabunta. Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. para dentro de si. que forem eventualmente mortos. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. corpos de cadáveres. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu. geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi. 89 . ou dos próprios membros da organização. Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Nesse jutsu. transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko. No caso de Guren. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado.redirecionalização da Fuuma Shuriken.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. e finalizando. a utilização do Kyuubi Taijutsu. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku.

Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. na reunião dos cinco Kages. com o chakra da Kyuubi. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. Além disso. Como foi mostrado.. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. Pain e Shichibi no Kabutomushi.até agora ele é o único bijuu capaz de voar. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles.Yuuki Baindau. podem anular qualquer tipo de jutsu. para obter vantagem em certas ocasiões. 90 . etc. Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. seja Katon. é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang). Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou . Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto. Rank: . Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho.Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem. cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Taren Niku. Suiton. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto. O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade.

Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Aparentemente no mangá. Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu. esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. Houshi no Jutsu e Ninpou . 91 . Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido.Yuuki Baindau (Modificação Corporal . Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Suna (Areia) Quem usa: Gaara. Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton.Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade.Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Bodi Henkou . e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente. Suna no Shukaku . Kazekages. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin. Sasori. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado.Taren Niku. assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima. Mas. sem influência do seu Bijuu. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém.

até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. morrerá ali.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou. lesões ou fraturas na área atingida. Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. 92 . Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. cortes. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam.

Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local. Concentrando areia em forma de esfera. podem re-estabelecer o membro sacrificado. 1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá.Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa). Gaara concentrando seu chakra. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo.

o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia.contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 . que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. Ele cria uma esfera em volta do inimigo. Versão melhorada do Shisuna. É praticamente indefensável. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo. esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. Após seus uso. Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo.

deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela.• Gaara impossível para o oponente escapar. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu". só que numa escala maior. criando uma lança muito afiada.Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão. o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. Bem parecido com o Sabaku Sousou.Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto .Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque. podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma. 95 . Saikyou Zettai Hougeki . Saikyou Zettai Bogyo . Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo. usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto. mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia.Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu". Uma técnica que pára o movimento da areia.

Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. No caso de Gaara. Requer uma grande quantidade de areia por perto. o inimigo é esmagado.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. A areia é capaz de ser quebrada. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. 96 .Saikyou Zettai Bogyo . Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente. ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku. para levantá-lo. Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos. e faz com que o corpo de usuário pese mais. mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. e outro que vem em direção ao primeiro pilar. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra. Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. Essa técnica serve também para proteger o usário.. a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se. Quando os dois pilares se chocam.Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. se bastante força for aplicada. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate).

Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. 97 .Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente. se for necessário. Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu". Gaara pode fazer até 3 misseis desse. Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância. formando pequenos pilares. depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas.

Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 . criando assim a Areia de Ferro.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. Nota²: Pelo que parece. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro). Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo. faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas. Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage. que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio.assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu. Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos.

Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". Para completar. Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados. É praticamente indefensável. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. impalando ou perfurando o inimigo. Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar. É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela. muito fechadas. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas.

Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage. Este movimento.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno. um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais. tanto causa danos. assim ele pode levitar e voar.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor). Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário. como envenena o inimigo. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. 100 .Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o. Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma.Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu.

Yamato. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. terra (Doton). Gozu. se esconder nela. Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi. Yakushi Kabuto. Deidara. Jiraiya. Yonbi no Saru.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos. fogo (Katon).Nango e Hiruko. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. Hoshigaki Kisame. Jiroubou. Juubi. Tsuchigumo Shiranami.Nagato. Sarutobi Hiruzen. Giita. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). Fuen. Fuuka. para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Mubi.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Guren. Tobi/Uchiha Madara. para criar elevações na terra. Orochimaru. Ninjas da Vila Oculta da Grama. entre outras 101 . Kyuubi. Fudou. Kurosuki Raiga. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra. Nagato. Senju Hashirama. Roushi. Fuuma Kagerou. vento (Fuuton) e raio (Raiton). Kagari. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. Zetsu. Touji Mizuki. ANBU. Oboro. Kakuzu. Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. Onoki. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda.

mas perde para Raiton. Doton .Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo. protegendo o usuário e quem estiver atrás dela.Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente.Doryou Dango (Estilo Terra .Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.Otoshi Buta (Estilo Terra . Doton . Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu.Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras. Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. 102 . Kabuto. Uchiha Madara. que mesmo se sobrevivesse. Doton . uma parede defensiva vai se levantar.Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra .Doroku Gaeshi (Estilo Terra . Doton . Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara. Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama. Orochimaru. que é jogada contra o inimigo. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus.Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão. Tem grandes chances Suiton. Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra.funções. difícilmente sairia dali.

para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu. Doton . Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra .Doton . Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro. ou então.Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato. que arrasta o inimigo para onde o rio levar. Quase instantaneamente. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens.Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão. Doton . o barro se transforma em um imenso paredão sólido.Uitenpen. Nagato.Ganban Kyuu (Elemento Terra .Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama. Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. No caso de Fuen. Hatake Kakashi. Doton .Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. esmagando o inimigo. com o Chakra Kuuin Jutsu. o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto.Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen.Doryuuheki (Elemento Terra . o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. o ninja a recupera. ela usa como armadilha para o Doton . Doton .Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra . Depois. onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca.Doryuu Taiga (Estilo Terra . ficando assim mais sucetível à ataques. esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque.

Doton . Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo.Retsudo Tenshou (Elemento Terra .Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. Com o Jiongu. Rato. que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. Doton . Doton . Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho. Yamato. Deidara. a menos que seu criador queira ser afundado. Cavalo. 104 . Kurosuki Raiga. Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse. juntando elas para esmagar o mesmo. o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente. Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. Uchiha Madara/Tobi. controlando o chakra do pântano. o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra. Hatake Kakashi. o pântano não permite que seu criador afunde. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto. O comprimento. Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica. Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo. Onoki Selos: Tigre. também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais. Família Kurosuki. direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário. Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra.Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Tigre Descrição: Um pântano aparece.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários. largura. Javali.Yomi Numa (Elemento Terra . afundando tudo o que estiver em cima. Doton .Domu (Elemento Terra . Mesmo que seja puxado.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra .Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu.

Doton .Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra . o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível. O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente.Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários. Doton . Doton .Doryuudan (Estilo Terra .Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 . Ninpou . Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton.Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja . Senju Hashirama.Domu (Elemento Terra . Yamato. Uchiha. Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido.Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o. Madara.Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra .Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Descrição: Variante do Ari Jigoku.Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão. Sofre com o Raiton. Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes.Doton . sendo capaz de sugar muito mais coisas.Dochuu Senkou (Elemento Terra . Doton .Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga. episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou.

Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo. Doton .Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi.Doryuusou (Elemento Terra . Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra.Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka. O jutsu vira uma cobra de lama.que pode ser usado com Karyuudan.Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente.Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Selos: Bode.Doro Houshi (Elemento Terra . Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha. e o Fuuton: Kami Oroshi. e um de vento. Doton . Descrição: Após fazer o Donton . forma túneis repletos de fogo. Doton . 106 . porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos.Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca. Doton . Cavalo.Gansetsukon (Elemento Terra . Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo.Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri. Doton . Quando combinado com um jutsu de fogo. Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá. Nota: Não existe no mangá.Tsuchi Kairou (Elemento Terra . praticamente matando quem estiver dentro.Ganchuusou (Elemento Terra .

Senju Hashirama. Descrição: Após fazer os selos necessários.Iwa Nadare (Arte Ninja . Doton .Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra .Doton . escapando de alguns ataques. os cadáveres imediatamente viram pó. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir. muda totalmente o relevo do local. Os cadáveres agem como zumbis de verdade. Doton Soseijutsu .Dochikyryuu (Estilo Terra . Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas. Fudou. Se a técnica for desativada. Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua.Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O usuário entra em rochas. mas com toda a sua racionalidade. Pássaro.Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. para fugir ou atacar o oponente. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco. Doton . Fuuka. o ninja faz selos. Serpente. Selos: Porco.Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 . Fuen. Cachorro. Macaco. Doton .Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra .Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra . Sobe para S quando ele renasce os zumbis. o ninja cria vários pilares de terra. Ninpou . Yamato. Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. fazendo um prisão.Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. criando um vale de rochas e montanhas.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato.Uitenpen (Elemento Terra .

Doton . ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. até mesmo o seu especial #C3. 108 . Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo.Suiryuudan no Jutsu. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. ele pega argila de uma mochila e a remodela. criando algo. mas útil dependendo do objetivo. Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. que possuem um poder de explosão pequeno. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica.Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão. Ele pode criar uma aranha. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. explodindo quando o artista quiser.e nestas minas a uma porção absurda de Argila. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra. C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. entre outros. C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro. essa forma ganha vida e é controlada por Deidara. Uma versão Doton do Suiton . Descrição: Após os selos necessários. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. O oponente. Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha. ao tocar no solo. um pássaro. porco. C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. Com o chakra necessário.

C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. podendo se multiplicar como quiser. Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. 109 . Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. que parece mais um porco com asas. com poder maior de explosão. tem maior poder de explosão. é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. Tem efeito maior que o C1. Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. que parece mais com um porco com asas. maior que o C2 Kibaku Ushi. é uma das especialidades de Deidara. É a especialidade de Deidara.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo. Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo.

Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. etc.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. Deidara ainda pode formá-los como quiser. e então coloca nessa boca toda a argila que possui. criando novas marionetes do tamanho que quiser. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. Como o C1. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode. Pássaro. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. esse explode muito rápido. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. também podem explodir. explodem após o comando de Deidara. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. que ao atingir seu tamanho mínimo explode.. comendo argila explosiva C4. após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra. destruindo grande parte da área. Sasori. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. transformando o corpo do indivíduo em pó. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. se transforma em argila pura. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada. como um C4. se machucado. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. C2. podendo 110 . Com isso. Diferente do nendo Bunshin. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele. Cachorro. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara.

ANBU. Seimei. Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento.Hyuuga Neji. Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. Esse é diferente do kibaku bunshin. Kakuzu.prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário. Semelhante a um Shunshin no Jutsu. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. O clone. pois esse não explode. Fuuka.Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Shimura Danzou. Naruto Uzumaki. Fuuton . Sora. Tem grande vantagem contra Raiton. Setsuna. Orochimaru. Kyaku. Kyuubi. capítulo 477. Baki. mas perde para Katon. seja qual for. Nagato.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. Hatake Kakashi. Deidara primeiro come argila explosiva. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari. Uchiha Madara. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Fuuton . Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. Jin. se machucado. Juubi.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento . diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. Kazekages. se desfaz em argila totalmente.Hyuuga Hinata.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto. Koori Haku. 111 . Onoki. Sarutobi Asuma. Fuuka.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku. capítulo 477. Sabaku no Gaara. então depois ele cospe um pequeno clone escondido.

Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . esmaga o alvo da rajada. o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe.Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto.Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Oonoki também é capaz de realizar essa técnica.Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento . que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques. Ninpou . o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais. Ninpou .Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento . Temari produz um vento poderoso. com a 3ª lua aberta.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. 112 .Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto.Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre. Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo. com a 3ª lua aberta.Reppushou Tradução: Estilo Vento . Esta esfera tem um grande poder destrutivo.Fuuton . episódio 43. Rank: B episódio 125. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente. capítulo 479. Usando seu leque. Fuuton . Ao juntar as mãos. Cachorro Depois de completar os selos necessários. Fuuton . devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo. capítulo 479. Temari usou contra Tenten. Quando usado em força extrema. episódio 128. Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque.

episódio 43. com pressão do vento. Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo.Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Kamaitachi no Jutsu. Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 .Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto.Atsugai Tradução: Estilo Vento . Fuuton . Fuuton . vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente). cabra.Zukkoku.Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto.Ookamaitachi Ninpou . Também pode ser usado em combinação com Katon . Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente. cachorro. faz com que caia sobre o oponente um tornado e. coelho. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica.Atsugai Fuuton . Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. episódio 160. Fuuton . Fuuton . e também o prende.Shichuu Shibari.Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. Usuários: Temari Rank: A Temari. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton . variante do Ninpou .Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento . capítulo 466.Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja .Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento . pois em volta deste estará uma enorme ventania. episódio 84. Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes.Ninpou .Gama Teppou (Elemento Vento .

Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento .Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal.Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Fuuton . episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. o Vento 114 .Juuha Shou Tradução: Elemento Vento . cegando temporariamente seu oponente. anime Sora Fuuton . Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra. episódio 57 É como o Juuha Shou. com a 1ª lua aberta. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton). Fuuton .Rasengan (Elemento Vento . além de causar a poeira. que com esse vento. Descrição: Usando seu leque.(Gamatatsu). assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo. o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto. Fuuton . Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. Também serve de defesa.Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento . só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante.Clone de Vento) Quem usa: ANBU. Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton.Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. do anime Sora Fuuton .Fuusajin (Elemento Vento .Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden. gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo. Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente.

colocando chakra do elemento vento. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu. Uzumaki Naruto. tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo.Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes. e o último para adicionar o elemento fuuton. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan. Fuuton . Fuuton . Com o elemento vento. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. Hatake Kakashi.Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento . um para liberar o chakra.Rasenshuriken (Elemento Vento . Fuuton . O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. mas que causa danos ao usuário. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão. é utilizado ar. o que lembra uma pequena Shuriken. o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo. o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. destruindo seus tenketsus (pontos de chakra). Um ataque muito poderoso. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. Assim como o Oodama Rasengan. Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. o usuário corta o ar. por isso o nome do ataque. Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo. Se for estudar o ataque microscopicamente. que lembra uma Shuriken.Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão. Minato Namikaze. Fuuton . ele cria quatro lâminas em sua volta. só que ao invés de fogo.Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru. Nota²: No Modo Sennin. Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . muda também sua natureza.Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin.(Fuuton).Renkuudan (Elemento Vento . outro para moldá-lo.Toppa no Jutsu (Estilo Vento . Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta.Kaze no Yaiba (Elemento Vento . Gaara. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton. criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. Fuuton . Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá.Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado.

Suiran Reppu (Libertação do Vento .Escudo de vento) Quem usa: Kyaku. o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção. 116 . dependendo da situação do adversário pode mata-lo. Fuuton .Kaze no Tate (Elemento Vento .Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. episódio Selos: Dragão 61. e alterar suas direções.Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento.Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado.Toppa. Fuuton . Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton . Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento. atirando-o bem longe e lhe causando graves danos.Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento . Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos. exalando no inimigo. Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar. Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas.Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden. Fuuton . Fuuton . Usuários:Exclusivo do Com este poder. Fuuton .Kaze Shuriken (Elemento Vento . assim fazendo um campo de chakra em volta dele. pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar. Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez.Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento .

que em conjunto com o Doton .Kujaku Senpuu (Elemento Vento . Descrição: Cria um ciclone horizontal. Fuuton .Kairou. Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kami Oroshi (Elemento Vento . cria um túnel cheio de labaredas. semelhante a 117 . Fuuton . Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Kaze Kiri (Elemento Vento .Goukuhou (Elemento Vento .Hibashiri. ele solta uma poderosa rajada de vento.Tsuchi Kairou. Fuuton .Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton .Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. que geralmente matam quem estiver dentro. Fuuton .Kamikaze (Elemento Vento . voltando-o contra seu inimigo.conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton .Hibashiri. Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento.Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. e o Katon .Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.Kaze Gaeshi (Elemento Vento . e o Katon . Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton .

Namikaze Minato. Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. Jiraiya. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. O único que escapou foi Pein. Fuuka. Hanzou. com seu Shinra Tensei. Gamakichi.Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Fuuma Kagerou. Mitarashi Anko. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão. Tem grande vantagem contar Fuuton. no formato que desejar. porém mais poderoso. mas perde para Suiton. Sarutobi Hiruzen. Hatake Kakashi. Roushi. e cria um furacão que é quase impossível de escapar.Kaze Kaiten (Elemento Vento . Fuuton . Para usar o Katon. Eremita dos Seis Caminhos. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha.Senmoufuu (Elemento Vento . Sarutobi Asuma.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Shizuku. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. Nibi no Nekomata. Tsuchigumo Shiranami. Fuuton . Gamakichi. Orochimaru. 118 . libera várias raposas de dentro de si.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento . Houki. Yugito Nii. Kigiri. Yakushi Kabuto. Aoba Yamashiro. para liberá-lo de uma vez só. na forma de Kyuubi. Kakuzu.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Giita. Juubi. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante. Kyuubi. Fuuton . Nagato.um furacão mas na horizontal.

alem de só usar no anime. Katon . Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta.Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 . o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso.Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos.Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya. enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. os papéis parecem vivos.Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369. Katon . Katon . não sobrando nada. solta óleo pela boca em grande quantidade. sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo. e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo. derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado.Katon . Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba. então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia.Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo . o rei dos sapos. Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Endan (Elemento Fogo . ou algo que possa atear fogo. e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo. Não requer selos.Gamayudan (Elemento Fogo . a explosão é tão forte que destrói toda a região.Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica.Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo. Katon .Gamayuendan (Elemento Fogo . e ao explodir.Daiendan (Elemento Fogo . Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. esses papéis bomba são mais fortes que o normal.

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. Pode ser um ataque letal. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. 124 . Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região. Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. consiste em duplicar o dano no adversário. o que dá a técnica uso defensivo. em adição. Coelho. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. Macaco. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. além de derrotá-lo.

Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho. tornando-a uma poderosa arma. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo. A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. o uso dessa técnica as desativou.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas.Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada. usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2. comprimento ou espessura. 125 . Raiton . é uma versão mais fraca do Chidori Eisou. com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru. como mostrado na luta contra Deidara. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara. causando dano a nível celular.Gian (Elemento Trovão . como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden.

e Sasuke se não utiliza-se Susano'o.Shichuu Shibari (Elemento Trovão .Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton .Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. esmaga-os de cabeça para o chão. Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá.Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. Raiton . tornando difícil. Em seguida usando sua força extrema. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. Cachorro. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal.Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . Galo Macaco. podendo matar o adversário. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto.Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º. Enquanto estiver usando esta técnica. Porco. o que torna impossível. Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga. sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze. A armadura também aumenta a sua defesa. Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton. ele poderia ter sido morto por ele. Galo. 126 . mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante. Cabra. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários. o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal. senão impossível.Raiton Yoroi. o Raikage ativa seus reflexos. Raiton . Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton. Raiton . Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi. Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original.Raigaa Boomu (Elemento Trovão .

Descrição: Juntando suas duas espadas.Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . e atinjam o oponente.Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja . Raiton . Descrição: Usando seu chakra.Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão . que fica negro. Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu. Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques. um dragão de trovão é formado.Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Ninpou . Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Quando a corrente aproxima o seu objetivo. Ele captura seus oponentes. Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. soltando uma grande descarga elétrica. porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton. a eletricidade começa a crepitar.Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kangekiha (Elemento Trovão .Raiton . Raiga faz com que raios caiam do céu.Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja . Ninpou .Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ninpou .Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra. quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade. ele pode partir-se 127 . Descrição: Juntando as suas espadas.

se não o deixa inconsciente. Cabra. Serpente episódio 60. Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. 128 . Raiton . Temujin concentra o seu poder na sua espada. que impede ataques. Se concentrar um pouco mais. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. pode criar uma barreira. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. Ranke forma uma barreira elétrica. Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. Selos: Porco. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . Descrição: Usando a Pedra Gelel. sendo jogada depois nos inimigos. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. o usuário faz os selos necessários.em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente. Raiton . que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela.Raikyuu (Elemento Trovão . Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. podendo lançar energia verde pura no seu oponente. Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.

Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu. Tou'u. Senju Hashirama. Descrição: No ar. 129 . devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área. Fuuka. quando isso acontecer toda a área será destruida. Raiton .Hiraishin (Elemento Trovão . O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente. Kakuzu. Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá.Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão . e cada um é ligado com um tipo de campo de força.Uzumaki Naruto. sendo totalmente incinerada. Leste. Sonoichi: Raiton . Raiton . Nagato. Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte. Kagari. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato. seu cajado se divide em três. Kamizuki Izumo.Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. Oeste). O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. Momochi Zabuza.Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). ou pulando para fora da prisão.Sandaa Saaburu (Elemento Trovão . Quando cai no chão.Senju Tobirama.Hoshigaki Kisame. Hozuki Suigetsu. Sul. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão". Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida.Hatake Kakashi. os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade. Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. o ninja levanta o seu braço para o ar. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. Yamato. ou usando Shunshin no Jutsu.Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. energizando seus Chakras de Elemento Trovão.

Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi.Então. Senju Tobirama. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. deixando o inimigo com visibilidade zero. assim não recebendo danos dos golpes. Utakata. que possuem 10% do poder original.Hahonryu de Yamato e do Fuuton . Hoshigaki Kisame. Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro. aparecem tubarões sedentos por sangue. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Mei Terumi. Suien. Momochi Zabuza. seja como proteção. Hozuki Suigetsu.Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha. Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira. Uchiha Itachi. Kagari e Mubi só usam no anime. Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton . clonagem ou outros fins. Isaribi. Hozuki Suigetsu. o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. mas perde para Doton. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. Gamariki. Kirisame. Uchiha Itachi.Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Irmãos Demônios. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. Amachi.Rasengan de Uzumaki Naruto. Ninpou .Goshokuzame (Elemento Água . Suiton . Hoshigaki Kisame. Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. Dentro da água. 130 . atacando quem estiver por baixo da água.Shinobis da Vila Oculta da Névoa.Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi. Hisame. vulnerável a ataques. Gama Tatsu. Gama Bunta.Nurari. Depois de fazer os selos necessários. mas que não podem se distanciar muito do ninja original. Uchiha Madara . Darui. Uchiha Madara. Tsuchigumo Hotaru. Akado Yoroi. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas. Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido. Murasame. Momochi Zabuza. Tem vantagem contra Katon.

Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama.Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu. Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha. Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. Hoshigaki Kisame.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura.Daibakufu no Justu (Elemento Água . Suiton . Suiton ."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza.Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água . Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela. Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 . e acerta os inimigos com grande força.Daibaku Suishouha (Elemento Água . Suiton . E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas.Com essa habilidade.Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai.e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele.Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques.Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece. Hozuki Suigetsu. Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local.Baku Suishouha (Elemento Água . Uchiha Itachi. o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo.Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame. Suiton . Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha. podendo matar o oponente por afogamento. Suiton . Senju Tobirama.Suika no Jutsu (Torrente.Suishouha (Elemento Água . com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água.

Hoshigaki Kisame.Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Bode. Tigre. Coelho. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água. Cavalo. Macaco. Macaco. Suiton . Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada. Tigre. Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Hoshigaki Kisame . quando foi invocado por Orochimaru. Boi. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. ele morre por falta de ar. Cachorro. Cavalo. Serpente. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão. Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre. 132 . Suiton . Cavalo. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques. Suiton .Mizu Kamikiri (Elemento Água . Uchiha Itachi. Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo. Utakata. Porco.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza.Hahonryu (Elemento Água . Uchiha Madara.Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko. Boi. Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre. Kurotsuchi. Tigre. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover.Água Ruidosa) Quem usa: Yamato. Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre.Rank: A Selos: Tigre. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage. mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. Tigre.Suijinheki (Elemento Água . Hozuki Suigetsu. que possui resistência maior que o aço. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Suiton .Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku. Coelho. a Yahiko. Serpente. Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Boi. Uchiha Madara/Tobi. Hatake Kakashi. Suiton . Boi. Uchiha Itachi. Macaco.Mizurappa (Elemento Água .Suirou no Jutsu (Elemento Água .

Boi. e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. ganhando a forma de um dragão. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário. Suiton . isto é.Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi.Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki.Suiton .Suigadan (Elemento Água . Cachorro. Bode. Coelho. Cavalo.Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água . Boi. Cobra.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . persegue seu oponente e o segura. Macaco. Shizuku. Dragão. Dragão. quanto mais poderosa a técnica usada. toma a forma de um tubarão e ataca. Momochi Zabuza. Rato. Porco.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando. Tigre. Cobra. Boi. Macaco. para 133 . Senju Tobirama. Suiton . Suiton . Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Dragão. Rato. Macaco. Pássaro. Bode. Coelho. Porco. Tigre. que parte para atacar o inimigo. Suiton . Yagura. Hatake Kakashi Selos: Tigre. por exemplo. Rato. Cavalo. Rato. Tigre. Bode. após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Hoshigaki Kisame.Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. Cobra. Dragão. Porco. Boi.Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Rato. Porco. Macaco.Daikoudan no Jutsu (Elemento Água . Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água . Suiton . Coelho.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar. Rato. Tigre. Boi. tornando a técnica do oponente inutil. Boi. mais poder o missil obtem. Bode.Suishi no Jutsu (Elemento Água . Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido. Shibuki.

Doryuu Joheki.Maremoto de Água) Quem usa: Yamato. Gamatatsu. Hozuki Suigetsu.Takitsubo no Jutsu (Elemento Água . Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície. Suiton . o sapo atira bolas de água pela boca. Se o oponente pisa na água. Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos.Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta.apagar incêndios.Ukojizai no Jutsu (Elemento Água . Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local. Não necessita de selos.Mizuame Nabara (Elemento Água .Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato. Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira.Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário.Teppoudama (Elemento Água . os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo. Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo. Suiton . Suiton . o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. Suiton .Suisahan (Elemento Água . geralmente é usado em conjunto com o Doton . e por isso. matandoo devido à pressão da água. Uchiha Madara/Tobi. Suiton .Técnica da Chuva Rastreadora) 134 . Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade. Yagura. se estiver em cima de um lugar alto. ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade. Senju Hashirama. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Senju Hashirama e Senju Tobirama.

Shibuki pode mover o elemento vento. Dragão episódio 60. Cavalo. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. podendo lhe quebrar alguns ossos. O jutsu vira uma cobra de lama. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Macaco. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo. também suado com o Raiton .Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Suiton . Rato. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. sabendo de imediato quando a algum intruso. Hisame. Descrição: O ninja cria um chicote de água que. Suiton .Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. misturando com um pouco de água. controlada pelo chakra do shinobi. Descrição: Usando seu chakra. Boi.Haran Banshou (Elemento Água .Jibashi para a corrente 135 . e depois passa a frente inundando todo o local. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários. Selos: Porco. Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Mesmo sendo uma espada feita de água.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água . Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. comprime o corpo do mesmo.Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. ao envolver o adversário. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame. Descrição: Uma espada feita 100% de água. Tigre.

Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. ele pode lançar água de sua boca. que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. Suiton . sendo que a mesma parece uma "boca de cobra". Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá. Suiton . ele explodirá. emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Descrição: Após o uso do Suiryuuben. Fuuka faz os selos necessários.Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku.Kokuu no Jutsu (Elemento Água . Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe. porém com um simples movimento de mão. um vórtice de água vai se formar.Taihoudan (Elemento Água . ANBU da Vila Oculta da Névoa.Suiryuuben (Elemento Água . Suiton . Se o adversário usar jutsus Katon. Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja). Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo.Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Suiton . Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro. 136 .Suishuu Gorugon (Estilo Água . provavelmente matando instantaneamente. atingindo o adversário podendo até afogá-lo.Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo.Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água . Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa. Suiton .Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários. Esta serpente é oca por dentro.

Uramiame (Elemento Água. exceto se o ninja quiser. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais.Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. entre outras funções. como barreiras. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 .Suihashu (Elemento Água . Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou. Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus.Mão de Água) Quem usa: Yamato. Suiton .Kirisame (Técnica Secreta . e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá. clones. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Nota²: Não existe no mangá.Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido. Suiton .

mas dão dano . as explosoes não são tão poderosas . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). 138 . podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. fazem o objeto tocado queimar. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. quando tocam em algo.Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful