Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

........41 Rasengan...................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha.........................................................................................................................38 Ichibi Taijutsu.......................................................39 Hachibi Taijutsu.....36 Guilhotine Drop......................................................................................................41 Bunshin no Jutsu.......................................42 4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Hyakka Ninpou .........................................................................................................................37 Kongouriki...............39 Rari Atto.............................................................35 Futae no chakra Ryuu...34 Shikomishindan....................36 Lariat............................................................................................................................36 Kanadzuchi Dageki.......................................................................................................................................41 Tajuu Rinji Bunshin.....38 Bijuu Ryuu.................39 Happonme........................................................................................36 Double Lariat......................35 Bandages Ryuu............................................................................................................34 Senbon Jutsu...................................................................................................................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu...........38 Nibi Taijutsu...................................................................................................39 Shichibi Taijutsu.........................38 Raiken.....................................................................................................................................................................................................36 Manda Shi no Mukatte....................................................................................................................................................................................................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri......................................................................37 Hidden Taijutsu Ougi .........................40 Ninjutsu...................................................................Souryuu • Tensakai................34 Fukumi Nori.........................................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou.......................................................................................................................................................................38 Evasion.......................................................................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne.........................................................34 Hariitsuba.........................................................................................................................................................................42 Ninpou • Sumi Bushin........................................................................35 Outros Estilos........................................................40 Kyuubi Chakra no Tate....................................................................................................................................................................................................................41 Tipos de Ninjutsus.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Sennen Goroshi.............................................................39 Sanbi Taijutsu...................................................39 Yonbi Taijutsu....................33 Soushouryuu....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Taren Ken / Taren Kyaku.................33 Souryuu no Mai...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Saihou Bunshin........................................................34 Buki no Shouheki........................................................................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu....................................................................................................................................................................................................................................35 Taitataki Ryuu............................................................................................................................................35 Outros Ataques....................................................................................................................................................................................................................34 Senbon Oto Jutsu....................................................................38 Kai Hi ............................................................................................................................36 Elbow...................................................37 Hien...............................................................................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu...................................................................................................................................................37 Shippo Tetsu Rendan....................................................37 Kyoumeisen......................................................................40 Kyuubi Taijutsu........................................................................................................................................................

.................................47 Mizu no Kinobori.................................................................................................................Kaika Kawarimi........................................................................................................................................................44 Harem no Jutsu....................................................................................................53 Ninpou • Sumi Hebi...................................................................................................................................................49 Douka • Sabaku Kyuu..........................................................................................................................................43 Kage Bunshin no Jutsu.................................47 Kinobori...........45 Konbi Henge no Jutsu................................52 Ninpou • Sumi Taka................................................................................................................................................46 Kawarimi no Jutsu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Taren Niku......................................................46 Puri Puri no Jutsu.........................................................49 Ninpou • Sumigasumi............................46 Oiroke ...........................................45 Kage Kagami Shinten no Hou.......................................................................48 Karasu Shunshin no Jutsu...........................................................................................................51 Ninpou ...................................................45 Kongou Rouheki........................................................................................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou..............................................................................51 Ninpou ........................................................................................................................................................................47 Kabenobori............................................................................................................................53 5 ......................................................................................................................50 Douka • Sabaku Sousou..........................................................48 Nujinko no Jutsu...............................................................45 Oiroke .......................................Denji Genmu.............................................................................................................................................................................................................46 Hyakka Ninpou .........................................................................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu..........................................................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau..................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan..................................................................................................48 Shunshin no Jutsu...................52 Ninpou • Sumi Reo...............................................50 Douka • Yahumuki.............................................................................................................................................................................................................................................................Kage Bunshin Bakuretsu..............................................................48 Nawanuke no Jutsu.............................................................................................................................49 Kemuni Shunshin no Jutsu.................................Mazeru no Jutsu..............................53 Ninpou • Sumi Ratto.51 Ninpou.........................................................44 Henge no Jutsu.....................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu..........................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin............................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga............................................................................................................................................................................................48 Konoha Shunshin no Jutsu................................................................................................................................................................................................................................................................Otoko no Doushi no Jutsu..........................................................................51 Jishuku Ninpou .................................................................................................................................................................................................45 Oiroke no Jutsu....................................................Onna no Konna no Jutsu.........................................................................44 Henge • Kongounyoi................................................................46 Kakuremino no Jutsu.51 Douka • Iwa Fubuki........................................................49 Douka no Jutsu................................................................................................................................................................43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan..................................................................47 Kakero Daja......................................................................................................................................44 Shikon Bunshin no Jutsu..................Onna no ko Doushi no Jutsu.........................................................................................................................................46 Oiroke .............................43 Uzumaki Naruto Rendan...............................................................................................................................................................51 Douka • Iwadan Sensha............50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu.............................................49 Touton no Jutsu.................................

............................Souzou Saisei.........................................................................................60 Ninpou .........................................................61 Chakra Ken: Daikoushou..................................................................................................................................................55 Hana Ninpou..................................................................................................................................................................54 Ninpou ...............................................................................................62 Tensei no Jutsu...................................63 Jujutsu........63 Kishou Tensei............................................................................................................................................55 Ninpou ................Kuro Tatsumaki....64 Kami no Jutsu................................55 Ninpou ...........................Kaeru no Jutsu...........................................55 Ninpou ..........................................................................65 6 .......................................Mugen Shiki...............................................................................................................................................60 Shikon no Jutsu..........................................................................Kawara Shuriken no Jutsu..................................................................................................................58 Chakra no Mesu.......................................Kuchiyose no Jutsu.....................................................................................................................................................................64 Jujutsu ..............................................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu...........................................................................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi.......................62 Souzou Pein no Rikudo................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou.........62 Icha Shushon........................................Ninpou • Sumi Narashi.................................................Kabenuke no Jutsu.......................................65 Kami Ta Bushin..............................53 Ninpou................................61 Shikei Seppun.....................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu.........................61 Shousen no Jutsu......................................................................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu.......59 In'yu Shoumetsu.......................................................................................................................Yoraishin...........................................................................................54 Ninpou ......................................................................................................................................61 Shiki Tenshin.......................................63 Ninpou ...................................64 Kibaku Ta Kami..................................................................................................................................59 Chiyute no Jutsu.......................................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura........Shijihyouketsu.........................................................................................................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai..............................................................54 Ninpou ..........................................................................................................62 Fushi Tensei.................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 Jujutsu .................................................................................................................................................................54 Ninpou .........Kosui.................................................................................................................64 Kibaku Kami...........Shisha Kugutsu.............................................60 Shikon Bunshin no Jutsu..............................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran.................................................................................64 Kami Bunshin...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................54 Ninpou ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................59 Ranshinshou.............................64 Kami Shuriken..................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu............................................................................................................................60 Masei Seijutsu..........................57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu....................................................................................................................................................57 Iryo Ninjutsu........................................................................................................................................................................................Hari Jizou......................................................................58 Shijutsu: Shindan.................Jouro Senbon...............57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki.................................................................................................................................................................................................................................................................................55 Ninpou ...............................................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou....................................................Doku Kiri...............................................................................................................................

.74 Jikuukan Kekkai......................................................65 Kami no Chissokushi..............................................................................................................................................74 Kekkai no Jutsu............................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou........................................................................................................................................................................................74 Kekkai: Tengai Houjin...................................................................................................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa...............................................................................................................................................................................................................68 Nenkin no Yoroi................................................................................................................69 Kumosouka......................................70 Ninjutsus Próprios de Pain........67 Hijutsu: Kami Tenshi.....................................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 Jiongu Ninjutsus........................................................................................................................................66 Shikigami no Mai...............................................................................................................................................69 Kumosoukai...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 Chibaku Tensei.......................................................................................67 Kami no Tsubasa..............................................................................................................................................................................69 Kumosouiki.........................................................................................................................................................................69 Kumoshibari......................................................................71 Tadikaru Jigyaku Tensei.............................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços.............................................................................................................................................................................................................................................................................66 Kami no Dai Ken Ermida.........................................................................68 Kumonendo.........68 Kumonenkin...........................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light.....................................................................................................................................................................72 Nanchou Chakra Joutouhei..............................................76 7 ........................73 Rikudou no Kuuin...........................................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical.............................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu.................76 Jiongu Moji Retsu.............................76 Jiongu Harishigoto.............................................................................................................75 Kekkai Houjin.............................................................................................................................................................Gyakuun Roku no Jin................................................................................................................................69 Amegumo............................................................................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei......................................................72 Yatai Dai no Kai.............................................................................................................68 Kumomayu......................................................74 Hiraishin no Jutsu...76 Jiongu Shinzoma................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Tsubasa no Mai.............................................75 Ningu Kekkai ...............................................................................66 Kami no Ken...............................................................................................................................................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida...................................................................................................................66 Kami Fuyu.......65 Kami Moku...70 Tenbaku no Jutsu.................................................................................................75 Shishi Enjin.........................Karada no Kami...............72 Shinra Tensei.............72 Kawara Kuzushi no Dan..................................................................................................................................................................................................................................................................................................70 Banshou Tein'in.............................71 Yatai Kuzushi no Dan........................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu.............................................................................................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku....

..............................................................................................................77 Kenjutsu.......................................................................79 Mateki • Genbusoukyoku......................83 Menoshibaki no jutsu.......................................................................................86 8 ....................................................................................83 Chakra Kuuin no Jutsu...................................................81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)..................................77 Oto Ninjutsu...................................................................................80 Zankuuha.........................................................................................................................................................................................................84 Houshi no Jutsu......................................79 Mateki.......................................................................................................................................................................82 Nikutai Kassei no Jutsu............................................................................................................................85 Kanashibari no Jutsu.........................................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu.....82 Dauku-bouei....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu......................................84 Rangi Shigami no Jutsu................................................................................................................................81 Zankuukyokuha............................................................................................................................................................................................86 Sennou Sousa...........................................................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu.............................................................78 Koukyou Subarashii..................................................................................................85 Kagero.......................................................................................................................................81 Shanbondama Douka......83 Gentoshin no Jutsu................................................................................................................78 Saundosheru.........................82 Yami Chakra...........................................82 Dauku-ha................77 Zankuukyokuha.......................................................................................................................................................................................................................................................................................83 Kasseiken...................................................................................................................................................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu...............................................................................................................................................................................................................79 Shindou Atsuryoku..........................................................83 Outros ninjutsus.....................77 Zankyokuhaana...............................................................................................................79 Furuuto Shindou..................80 Koto no Jutsu....................................................................................................................................................................................................................................86 Katsuyu Dai Bunretsu................................................................................................................................................................................................................................................85 Shou Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Jigyaku no Jutsu....................................................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu................................................78 Koukyou Hokyou................................................................................................................................................80 Ongaku Chuudoku...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 Jiongu no Tsubasa..........................................................................................................................................................................................................................Mikazuki no Mai......................................................................................................83 Chou Kasseiken.....................................................................................76 Zankuuha...................80 Kasumi no Oto...........82 Dauku-shu..................................76 Jiongu Henge...................................................................78 Sousai no Ne.........................................................................................................................81 Kibakuhou.....................................................................................................................................................................................................................................77 Kyoumeisen.................................................................................................................................................................................................................................................77 Konoha Ryuu ....................................................................................81 Santouka...................................79 Nami no Oto....Jiongu Gouken................................................................................................................................................................................................80 Makyou no Ran..................................

.......................................94 Sabaku Fuyuu.............................................................................................................93 Suna no Mesou............Gyakuun Roku no Jin..................................................................................................................................................93 Daisan no Me.......................................93 Henge Toshu-Shukaku..................................................................................................................................................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu............................................................................................91 Koura no Dionei..............................................................................................................................................................................................................88 Shikoku Fuuin................89 Karada no Kuuin...........94 Sabaku Kyuu....................................................................96 Suna Shigure..90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi.......................................................................................................88 Sou Shuriken....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Jinkaku Bumon........................................................................................88 Sou Shuu Jin................................................................................................................................................................97 9 .........96 Suna no Muya.............................................................................................................................90 Ondas Sonoras.........................................................92 Gokusamai Sou................................................................................................................97 Suna Shuriken..............................................................96 Suna no Yoroi.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Shukaku no Houkou......Shukaku no Tate..............................................................87 Ryuuga Garian Tou...........................................95 Saikyou Zettai Bogyo ...................................................................................................................................................................................................88 Tanukineiri no Jutsu.........................................................................................................................................................................87 Ningu Kekkai ........................92 Sabaku Saitachi...................................................................87 Nan no Kaizou.............................................................96 Sajin Sougeki....................................................................95 Saikyou Zettai Hougeki .................................................88 Shoushagan no Jutsu...........................................................................................................................................................90 Tsuchi Kurenai................................................................................91 Nagai Kami no Chouku............................................................95 Mesabaku Sou....................................................................................................................92 Suna Ryuuna no Jutsu...................................93 Dai Suna no Mesou...Yuuki Baindau................................................92 Suna Mihui.......................................94 Dai Sabaku Rou.............................................................89 Houshi no Jutsu...................................................................................................................95 Sabaku Taisou................................................88 Shouten no Jutsu...................93 Ryuusa Bakuryuu..........92 Suna Souzou............................................Kisei Kikai no Jutsu..................................................................................................................................................................................................................................................................90 Buku no jutsu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 Bodi Henkou ......................................................................................................................................................90 Karadagakure no Jutsu....................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo .............................87 Raigou Senjusatsu..........................................................................................................................................................89 Toomegane no Jutsu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................96 Suna no Tate...................................................................94 Sabaku Rou.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou....................................91 Suna..........................................................................................................................................................................Dai Sabaku no Tate.............................................94 Sabaku Sousou...........86 Kugutsu no Jutsu........................................................................................................................................................................................

................................103 Doton ........Otoshi Buta..............................................................................................................104 Doton ...........................................................................................................................................................................................................................................104 Doton ......105 Doton ..................................................................103 Doton .................................................................................................................105 Doton ......Gansetsukon............................................................................................................................................................................................................................101 Enjuu Bunshin ................................................................................Nentsuchi Otoshi.................................................................................102 Doton .............................100 Jouki no Jutsu...101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra).............................................99 Satetsu Fuyuu..................................................................................................................................................................................................104 Doton ..................103 Doton .......97 Suna Kuzuchi............................102 Iwa Bunshin no Jutsu......................................................................................................................................................................................................................................................................Domu.....Iwa Yado Kuzushi...............................................................................98 Satetsu Bakuryuu.......................................98 Satetsu Suigen.................................................................................................................................................................................................................99 Satetsu Hi......................................................106 Doton ...............105 Doton ....................................................................Tsuchi Kairou.................................................................................................................Doryou Dango..........................................................................100 Satetsu Varen Shou....105 Doton ...............................................................................................................................102 Doton .......................................................................................100 Enryuu ...........................................................................101 Ninjutsu elementais...................................................................................101 Maengan ...................................................................................................................................................................................................................................Ganchuusou.....................107 10 .....................................................................................................................................................Daijigoku no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................Retsudo Tenshou......102 Doton .......................................................................................................................................................103 Doton ............97 Rendan Suna-Shigure..........................101 Mei Endan ...............................................................................................Suna Raishin.............104 Tsuchi Shunshin no Jutsu...............................................................................................................................Doroku Gaeshi................................................105 Doton .........................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu......................................................................Iwagakure No Jutsu...............................................................................................................................................................................Doryuu Taiga.........Doryuusou.........................................................102 Tsuchi Bunshin no Jutsu...................Ganban Kyuu....................................................................................................................................................104 Doton .........Ari Jigoku........................99 Satetsu Kyuu.................................................................................................................................................................................106 Doton .............................100 Enbakurou ..................................................................................98 Satetsu..............................................................................Doro Houshi.........................................................................................101 Doton ...........................Dochuu Senkou..................................................................Doryuu Jouheki.................................................................................................................................................100 Kemuri....................105 Ninpou ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................98 Satetsu Bakuryuu....Doryuuheki.....................99 Satetsu Sousou...............................................................106 Doton ..............103 Doton ..........99 Satetsu Shigure......................97 Suna Taifuu........................99 Satetsu Kaihou................................................................................................................Yomi Numa............................................................................................................................................................................................106 Doton ............................................106 Doton ..................................................................Moguragakure no Jutsu........................Doryuukatsu[1]............................................Doryuudan.....................................................102 Doton .................Domu.........................................................................................................

........................................................................108 C1 • Kikkai.115 Fuuton ...............................................................................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)........................................................Daitoppa no Jutsu.................107 Doton ........................................................................................111 Fuuton ..............................................................................................................................................................109 C3 • Nendoshin..................................................................................................................................................................................................................................................................................Kaze Gaeshi................114 Fuuton ...........................................Atsugai.............................................................................................................................................................................110 Nendo Kawarimi.................Ookamaitachi...................................................................................................................................................................................110 Kibaku Kugutsu.113 Fuuton .................................................................................................................114 Fuuton .........................Tatsu no Oshigoto............................Shishi Dojo.........Renkuudan............................................................................................................Reppushou.......Hanachiri Mai...................................112 Fuuton ........Kajuugan no Jutsu.......................................................111 Fuuton .................................................................Kaze no Yaiba....Toppa no Jutsu.........108 C1 • Kibaku....................................107 Ninpou .......................................................................................110 CO • Kyukyoku Geijutsu........................................Kazekiri no Jutsu...........................Kaze Shuriken..........113 Fuuton .......................................................109 C2 • Tori.....115 Fuuton ...................................................................................................................................................................................................................117 11 ....................................................................................................................................110 Kibaku Bunshin.............................117 Fuuton ......................................................................................................................109 Dai Kibaku Ushi.................................................................................................................116 Fuuton ....114 Fuuton ....................................................................................................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento)...........................114 Fuuton ................Shinkuudaigyoku........................................Goukuhou.............................Shinkuurenpa.......................................................................................................................................................................................107 Doton Soseijutsu ......................................................................Iwa Nadare.116 Fuuton .............117 Fuuton .................Juuha Reppuu Shou.................................................................................................................112 Ninpou ................................Ganchuurou no Jutsu....................Uitenpen................................................................................................................................108 Doragon Senpairyuu.................................................................115 Fuuton .Shinkuuha..........................................................................Kami Oroshi........................................................................................111 Fuuton ....................................116 Fuuton ...............................................................................................................................Fuusajin.............................................................................................................................................115 Fuuton ................................................................Dai Kamaitachi no Jutsu..............116 Fuuton ..................................................................................................113 Fuuton ...........................................................................................................................107 Doton .............................................................109 C4 • Karura..................................................Kamaitachi no Jutsu.......................................113 Fuuton ......................................................112 Ninpou ...............................................................................Kamikaze....Kaze Bunshin no Jutsu.....................................................................................................................................Rasenshuriken.......................................................................................Mugen Sajin Daitoppa....................................................................................................116 Fuuton .......................................................................................................108 C2 • Doragon.......................112 Fuuton .................................................117 Fuuton ...................114 Fuuton ..........................................................................................................................................Gama Teppou.Dochikyryuu..........................................................................................................................113 Fuuton ........112 Ninpou ...............115 Fuuton .........................................110 Nendo Bunshin.............Shinkuugyoku..................................................................Juuha Shou......................................................................................109 Kibaku Ushi.................................................................................................................................................107 Doton .....................................Kaze no Tate..........................Rasengan...........................................................................................................................Doton .............Suiran Reppu.

...........................................Kibaku Fuu Fuuda no Shuu......................................Haisekishou.......................121 Katon .................................................................................................................................................................................................119 Katon ..........Gian.........................................................................................................................124 Habateku Chidori..................................................Raigeki no Yoroi..................................................................................................................119 Katon ..................................................................................................Endan.......................................126 Raiton ..............................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)...................................................................................................Ryuuka no Jutsu...................................................................................................120 Katon ..........................................................................................................................................121 Katon ............................................................................................................................Kujaku Senpuu Sen................Kaze Kaiten.....Ikazuchi no Kiba..........126 Raiton ......Keshi Makuga Hara....Karyuu Endan...............................Kanhoudan..............124 Chidori Nagashi....................................................................................................................Karyuudan.................................................125 Raiton no Yoroi...127 Ninpou ....127 Ninpou ...............................................................................................................................................................................118 Fuuton ............................................Daiendan..................................................................................122 Katon .....................................................................................................................................................................................127 12 .........................................................Gouryuuka no Jutsu.....................................117 Fuuton .............................................................................................................................................................................................................................................................................Kaze Kiri............................123 Chidori..................119 Gamayuendan..........................................................................................................................................................................Inakibari Bunshin no Jutsu.................................................................................................................127 Ikazuchi no Utage.......................................................................................................................................................................123 Raikiri............................................................................................................................................................................................................................................................................119 Katon ..........................................................................................................................127 Raiton ....................Bakuhatsu En Shoto........................................................................................................................................................124 Chidori Senbon.................................123 Kirin ............................................................Gouen Rasengan..........118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo).......................................................................................120 Katon ........................................125 Raiton .............124 Chidori Raimei.....................................................122 Katon ...126 Raigyaku Suihei.........................................Goukakyuu no Jutsu................................121 Katon ....Shichuu Shibari.............................................................125 Chidori Eisou.........121 Katon ................................................................................................................................................................................Gamayudan......................................120 Katon ..126 Raiton .............................................................................................................125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana..........................................................................................................122 Ninpou ..........................................................127 Ninpou .......................................................................................................................................................................................................................................................................Fuuton ....119 Katon ...................118 Hibaku Jutsu • Zan..........................................Senmoufuu..................................................................................................124 Raikiri Nirentutsu....Kasumi Enbu no Jutsu.................................118 Katon .......................120 Katon .............................121 Katon .Hibashiri............................................Shiruko................Raigaa Boomu........................118 Fuuton .................................126 Raiton ................Kangekiha..................................................................................................................................................................................................................Housenka no Jutsu.............................................................................122 Katon ...........Rairyuu no Tatsumaki.........................Zukokku..............122 Katon .................................................................................................................................................................................117 Fuuton .............................Juurokuchuu Shibari......Kujaku Senpuu......................................................................................125 Habateku Chidori Senbon..................119 Katon .........................Gamayuendan......................................................................................................120 Katon .....................Hibashiri...................................................

...........Daibakufu no Justu.....................................Raikyuu.............................................132 Suiton .........132 Suiton .........................................................................................................................................................136 Suiton ...............134 Suiton ............131 Suiton ..........................................................................136 Suiton ...................................................129 Kaminari Shibari................Jibashi...................Baku Suishouha...........................Daibakuryuu no Jutsu............135 Suiton ........................................................................................................Suiryuuben.........................................................................134 Suiton .................................................133 Suiton .............................................................................................................Suirou no Jutsu..........Hiraishin.............................135 Suiton ......................................................................................................................................................................................128 Raijingu Sandaa........................................................................................................Suisahan......................................................Suishouha.....................................130 Mizu Kawarimi......131 Suiton .............................................................................................................................................................................................................Ukojizai no Jutsu........................130 Mizu Bunshin no Jutsu...................................Hahonryu..Mizu Kamikiri......................Uramiame.........................................................................................................................Takitsubo no Jutsu......................................................................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água)...................................................................................................................................137 Suiton ......Suishi no Jutsu...................................................................................................137 Hijutsu ..........................................................................131 Suiton ..........................................................................131 Suiton ..........................Sandaa Saaburu...........................................................Taihoudan............128 Raimu Raito.............Mizuame Nabara......................................................................................................................................................................129 Raiton ..........................................................................................................................................................................................................131 Suiton ................................................................Kokuu no Jutsu.....Suijinheki..............128 Raiton ....................135 Mizukiri no Yaiba.............................................................................................................................129 Raiton ...................Suigadan......................................................................Daibaku Suishouha.........................................................................Kirisame...................................................................................................................................Teppoudama.............................................................................................................................................................Goshokuzame.............................137 13 .......................................................................................................................134 Suiton ......128 Torunēdo Raitoningu.......................Kirigakure no Jutsu......134 Houmatsu Rappa......................................................136 Suiton ..................................................................136 Nensuikai..........Daikoudan no Jutsu.............................................................................................................................137 Suiton ...............................................................................................................Gousuiwan no Jutsu....................................Suiryuudan no Jutsu..........................132 Suiton ......132 Suiton .................................134 Mizu no Muchi................................135 Suiton ........................Suishuu Gorugon.....................Suirou Same Odori no Jutsu.....130 Suika no Jutsu..........................................................................................................................................133 Suiton .....................................................................................................................................133 Suiton ............................130 Ninpou ..................................................................................Raiunkuuha......................................................................Ja no Kuchi...........................................................................136 Suiton ..........................Haran Banshou..............................................................Suikoudan no Jutsu....................................................................................................................................................................................................Mizurappa.....................135 Mizu no Tatsumaki............................................................................................................134 Suiton ......................................................128 Purazuma Booru...................................................Suihashu.........................................................................................................................................................................................................................................................132 Suiton ............................................133 Suiton ..........................129 Sonoichi: Raiton ........133 Suiton .............................................................133 Suiton .........Raiton .........................................................................................................................................................................................................129 Suiton .........131 Suiton ...........................................................130 Gufuu Suika no Jutsu......................................................................................................................

....................................................................................138 14 ...................................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)..........................138 Kibakuhou..................................................................137 Shanbondama Douka................................................................................137 Santouka...............................................................................................................................

Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Tsunade. Haruno Sakura. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus. Danzou. No caso de Haku as agulhas são de gelo. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. Rock Lee. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta. Senju Tsunade. Haruno Sakura. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres). Rock Lee. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. e de seu pupilo. Morino Idate 15 . a eficiência e o poder dos golpes. Por isso. Uzumaki Naruto. e muito.Koori Haku. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo. Sasuke Uchiha. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. capaz de esmagar uma pedra. Hatake Kakashi . sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. Rock Lee. Jiraya. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. Uzumaki Naruto.Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. Uchiha Itachi. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas.Sakura. Kakashi Hatake. Momochi Zabuza.Koori Haku.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. e de sua pupila. No entanto. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. Ryuudoin Genshou.

Uzumaki Naruto. No caso de Idate Morino. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. executando um ataque maior. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. ele tira os pesos para correr muito mais rapido.Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. 16 . Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele. fazendo seu oponente desmaiar. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee.

em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. o shinobi aparece por detrás dele. o shinobi se abaixa. Com um movimento rápido. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. similar ao Shishi Rendan. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade. criando uma grande cratera onde cai. logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. que leva o outro para o alto. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. aplicando o Konoha Shoufuu. porém o chute é bem mais forte. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee. deixando o inimigo gravemente ferido. Lee e Kakashi executam a Omote Renge. Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. Maito Gai 17 . Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez. depois junta seus nunchakus formando um bastão. forçando o oponente a se agachar. Kakashi Hatake. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. Rock Lee.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. Objetiva acertar em cima. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. dando um chute poderoso no inimigo. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. Gai. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade.

Sasuke lança o inimigo no ar. através do chakra do mesmo. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan. para aplicar a sequência de golpes chamada combo. classificado oficialmente como Ninjutsu. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. Sasuke Uchiha.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. Nurari e Kiho. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo. Uzumaki Naruto. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. Maito Gai. Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. sendo que o último chute o atira para longe. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. podendo se defender e atacar em plena escuridão. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha. que joga o inimigo para o alto com diversos chutes. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. ou de olhos fechados. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário.

e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar. variado do Gouken Ryuu. 19 . Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . o usuário exibe golpes realmente fortes.no chão. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo.propagando o dano para todos os lados. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. o shinobi dá um golpe no chão. Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. é similar a Omote Renge.. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão. Com este estilo. ou as vezes usa golpes com o ombro. Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés. Apesar de ser simples. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência. Onde o chakra foi concentrado. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. abre-se uma cratera. Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco. Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente.

criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros.Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho. 20 . Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro. Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário.

Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. abaixo do quarto portão. uma força temporária maior do que a de um Hokage. superando um Hokage. No momento que é liberado. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. o usuário já começa a correr risco de morrer. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. Ao abrí-lo. Kakashi Hatake. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. Logo após se abre o Portão da Dor. Ao "destravar" este portão. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. mas depois essa pessoa irá morrer. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. facilitando maior uso e força desse chakra. localizado abaixo do sexto portão. Rock Lee. tamanha velocidade do golpe. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. que está no coração. Gorai Renge e Ura Renge. O usuário tem seu poder aumentado novamente. seus músculos entram em total desgaste. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. Após o uso deste portão. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. através do despedaçamento das fibras musculares. Os demais são: Portão da Visão. deixando-o limitado. Depois é a vez do Portão da Energia. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. que está entre os pulmões. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. localizado do lado direito do cérebro. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. E por fim. o Portão da Morte. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra. causando danos criticos no inimigo. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. Depois se libera o Portão da Ferimento. Portão da Insanidade. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. o usuário não tem mais controle do corpo. o usuário fica em situação delicada. o usuário morre. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. Os Oito Portões de chakra . Ao abri-lo. pode-se abrir alguns desses portões. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir. que fica abaixo do terceiro portão. Quanto mais portões abertos maior a força. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. Em seguida vem o Portão da Vida. Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. Porém. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. 21 . Abrindo-se o segundo portão. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. Abrindo-se este portão. abaixo do quinto portão. ao corpo. não obedecendo. Após a liberação deste portão. assim. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. tal ação impõe tensão nos músculos. o chakra flui mais rapidamente. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. o usuário desmaia imediatamente. A força e velocidade ficam sem limites. O corpo sofre uma paralisação parcial. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge.

Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial. se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. aumentando seu chakra. só que machuca o corpo seriamente. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. matando o inimigo na hora. Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas. Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu. enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu. Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. quebrando o limite natural de força que o corpo impõe. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). aumentando seu poder e velocidade. tão brilhante quanto o nascer do sol. 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame.

Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê. ainda no alto. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. sua sensibilidade aumenta. forte e imprevisivel. em alta velocidade e com tanta força que o destrói. matando instantantanêamente o inimigo. aumentando as chances de se esquivar do inimigo. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. Lee fica bêbado. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. Para usá-lo. Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. mandando-o para o alto. e o puxa. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar. mas fica muito mais rápido. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente. Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken.

24 .Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. teias estas que. este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. formando em cada mão uma face de leão. batendo com a palma das mãos. mas numa quantidade muito maior. no 4° filme. segundo o próprio Kidoumaru. cortando o interior da pessoa. num total de 361. só que em uma escala demasiadamente maior. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. como. Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. cortando suas teias com o chakra. pontos por onde o chakra circula e é regulado. evitando que o oponente use chakra. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. O Byakugan vê o fluxo de chakra. Além disso. se machucando seriamente. Como não se pode treinar essa parte do corpo. Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. contra Pein. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten. é impossível se defender. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. Eles usam uma posição de batalha única. tido como o taijutsu mais forte que existe. por exemplo. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. de acordo com o silabário japonês. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. o que permite mata-la com apenas um toque. caso acerte um órgão como o coração. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. por exemplo. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. não arrebentam. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten. Eles fecham alguns desses Tenketsus. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. e não só pelas mãos ou pelos pés. sua escrita certa é Juuken Ryuu. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu.

ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque.Juukenhou Hakke .Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes .Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. o shinobi pode ver os Tenketsus. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes.Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. paralisando a circulação de chakra por um tempo.Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes .Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes . Com o Byakugan. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques. o shinobi pode ver os Tenketsus. paralisando a circulação de chakra por um tempo. • Por fim mais trinta e dois golpes.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke .: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena. o ataque começa. 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga. fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes. 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes .Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. por ser menos golpes. Hyuuga Hiashi. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou. • • • • • Dois golpes . e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS. campo de alcance (Hakke).Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . que é onde ele ataca. uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . Com o Byakugan. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes. logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32).Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes . Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. o ataque começa. Com o Byakugan.Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. que é onde ele ataca. totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou. o shinobi pode ver os Tenketsus. com menos ataques. 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. para fechar 64 dos 361 Tenketsus. campo de alcance (Hakke).Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 .Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno. para fechar 32 dos 361 Tenketsus.

Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. criando uma assim uma defesa absoluta. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos. Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. distribuindo ataques entre eles. Hakke Kuushou (8 Trigramas. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Juukenhou Hakke . Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 . sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. porém. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. Hakke Hasangeki (8 Trigramas. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. podendo assim matar o oponente. essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken. Hyuuga Hinata. devido a uma quantidade maior de chakra. e desfere um poderoso soco de mão aberta. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. pressionando-os com 128 ataques. semelhante a uma rajada. devido ao impacto. é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. seu giro é mais intenso.

através das finas linhas de Chakra. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken. sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe. e atacam o inimigo. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante. Zesshou . porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. totalizando Quatro Golpes Aéreos. já que quando ela inicia os movimento ela. Shugo Hakke . além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo.Hachimon Hougeki (Último Recurso. Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa. mas não tem mesmo efeito. Tem velocidade muito superior a do som. por ter um efeito defensivo e movimento circular. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros. matando-o instantaneamente. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou. onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. porém possui mais quantidade de chakra. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata.podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 . sem abrir qualquer buraco.dando vários furtos causando uma explosão. Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten. e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. ao mesmo tempo. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si.8 Trigramas.assim podendo apenas ela o usa-lo.Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou.Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave . sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques. Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou.

Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento . matando o oponente. Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança. e escapulas. Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente.por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos. parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los. essa tecnica faz destruir todos os tenketsus. joelhos. e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal. 28 .Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas.que ensinou para Hyuuga Hinata. cotovelos.

suas vértebras. para perfurar o inimigo. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança. a forma de uma broca. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. que pode matar o inimigo. porém altera suas formas. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. pois esse é seu osso mais resistente. Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. e ataca seu oponente. em conjunto.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. ele pega um osso de seu antebraço. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. aumentando seus tamanhos e formas. ou então. com seu ossos se projetando do chão. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. sua caixa torácica. surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. como uma forma de contê-lo. 29 . Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. e com ela pode executar fortes movimentos. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. podendo essa servir com um chicote. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. suas escápulas. pode também perfurar o inimigo imediatamente. até que esse possam atingir. Se isso não funcionar. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. Com sua Kekkei Genkai. ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). o rádio.

e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. assim é possível destinguir clones do inimigo do real.Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. além de aumentar a velocidade da rotação. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. Essa rotação pode servir tanto para o ataque. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. ou para retiradas. os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução. que se transformará em uma espécie de esfera. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. começa a rotacionar seu prórprio corpo. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. 30 . já que as Kunais auxiliam na impulsão. das Três Pílulas Proibidas. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha.

Juujin Bunshin. unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra. ambos. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente. porém com muito mais força de destruição. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio. devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu. ao aproximar seus Tsuuga's. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. os clones de Naruto se jogam ao ar. Como o rodopio é muito mais intenso. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou . Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. Ao final da técnica. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. com poder muito maior do que quando estavam separados.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. 31 . rodando e atacando. pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. executam o Jutsu Tsuuga.

Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. Antes de ser atingido. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente. Isso causa uma grande margem de danificação. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação.pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. pode invocar Kunais. usa Kage Bunshin no Jutsu. o jogam. Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos. atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute. Ele se joga em cima do Gaara. pois é dividido em três barras. Shurikens. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. Kotetsu Hagane. Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. caindo no chão chutando o ombro do oponente. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas. Depois de atordoar o oponente. 32 . o Kuchiyose • Buki. Fuuma Shuriken's. ligados pela corrente. e seus clones o agarram. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu.

O usuário atira um pergaminho para cima de si. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. o usuário atira ao céu.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo. porém fácil de se utilizar. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. Ao invocá-la. um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. 33 . no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. Ao fim da chuva de armas. Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. O usuário. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. Quando as armas tocam o solo. Para realizá-la. pois as armas vem incessantemente. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. Ao dizer o nome da técnica. esmagando-o e destruindo o solo. invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. Ao invocá-las.

Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Ela usa 34 . No caso de Haku as agulhas são de gelo.e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. o shinobi levanta do chão se enrolando neles.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo. Quando acertam seu alvo. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. Haku Koori. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. shurikens). Hyuuga Hinata. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. e com a invocação.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço. tal como o coração. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. elas são quase invisíveis e estão envenenadas. chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos.e depois de um selo de mão. Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos. kunais.Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Hyuuga Hinata Koori Haku. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate.

Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. isto é. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. e também serve como defesa. Rank: - 35 . a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. mas esquece das outras levando o dano delas. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. mostrando exatamente que a entidade na espada. mas uma delas está com um guizo que produz um som. é chakra puro.esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas. joelhos e cotovelos. que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. ou até mais que o mesmo). podendo até ser mortal. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. que não só quebra ossos. É um golpe muito poderoso. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido. por meio do chakra do usuário. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. Isto depende da quantidade de chakra introduzida. Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. usando sua bandana para repeli-las. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo.

causando enormes danos. deixando o interior do corpo exposto. Manda quando invocado por Orochimaru. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. que amplifica mais o dano do ataque. 36 . com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. Aparição: Episódio 95. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. devido sua força descomunal e a armadura de raiton. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya.

Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. Hidden Taijutsu Ougi . fatal. 37 . podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente. È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados. as Brocas Vibradoras. e um golpe da mesma pode ser mortal. atordoado ou até mesmo matá-lo. usando uma kunai no lugar de um dedo. podendo deixá-lo surdo. O golpe é inspirado no kancho. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler. tornando até mesmo o menor arranhão. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. Sora. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. deixando-a 10x mais poderosas.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko. aumentando o grau de acerto. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo. além da grande quantidade de veneno que ela possui. podendo esmagá-lo sem problemas. assim a arremeça. Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi. usada ao entrar no boneco Hiruko. e com seu chakra o som pode alterar sua direção. Nara Shikamaru. sua marionete principal. Também pode-se improvisar. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa. de Orochimaru. pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. Suiton (Água). Sarutobi Konohamaru. a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). os chamados Fuuinjutsus. Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos. servindo os propósitos de. Cobra. e por último. Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. um em cada palma. Kisame não fora 41 . Além desses. os efeitos do ninjutsu são reais. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. Oque mostra que de fato. existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. os elementos são: Doton (Terra). Yondaime Hokage. respectivamente. Jiraiya. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. ou permitir que se esquive a ataques. que as pode usar à sua vontade. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). Hatake Kakashi.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. Katon (Fogo). Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode. Kira Hachi. Também há os Ninjutsus de Selamento. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. para fins de distração. para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. os Kinjutsus. Variam largamente em propósito. curar os outros ou manipular o vento e a água. depois faz ele girar. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. que faz com que o oponente veja ilusões. Ao contrário do genjutsu. quando é atingido. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos.

O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . esta técnica de clonagem é característa de Sai. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo. este possui 100% de suas habilidades. Hyakka Ninpou . • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles. Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma. Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características. então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. infiltração e assasinato. é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. técnicas e habilidades. Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. tornando-se difícil de se perceber. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja. O clone. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas. pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. Os clones só foram feitos. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. 42 . Outra diferença é que nessa variação. Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra.Yuuki Baindau. e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. Este clone. esta técnica é extremamente útil. mas não lutou com eles. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou .morto pelo Raikage e por Kira Hachi. Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga.

criando centenas de clones de sombra. Os quatro atacam o oponente. falando em ordem U . esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra.ZU . falando NARUTO RENDAN. Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 .pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones. o levantando no ar. Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke. Estes clones podem até auxiliar em jutsus. como o rasengan de Uzumaki Naruto. e também fazer jutsus independentemente.KI. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu.Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos. que após o ataque saem voando. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser. e no ar Naruto dá o golpe final.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja. Este é o estilo taijutsu de Naruto.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke.Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra.MA .porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra. Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee.ou no caso de Sakura.

o jutsu será desfeito. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. que golpeia usando mãos e pés. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. constituindo assim um harém. Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos. que pode distrair facilmente certos indivíduos. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. enganando os outros. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. mas se o usuário for atingido.Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Moegi. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. 44 . Udon. só que com os múltiplos clones. se escondendo. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan.

Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. Ao invés de virar outra pessoa. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro. em algo que seja necessário para a luta.Kuchiyose no Jutsu. nem mesmo com a morte do indivíduo. Enma se divide. Enma. com três semi-circulos de pedra dentro. Ele pode se estender. após se fixam na superfície da pele de Tahuro. Naruto.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage. o rei dos macacos. Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. que ganha a aparência de Shione o chakra. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 . se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. Udon. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. Moegi. faz as devidas posições de mão. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito. podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. Konohamaru. ou ambos. o rei Com o Henge • Kongounyoi. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão. Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma. 45 . o rei bastão tão duro quanto o diamante. protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. Inuzuka Kiba com Akamaru. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . ele vira uma mulher nua.

Oiroke .Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton . Sátira ao termo Yaoi. Udon.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica. Usada contra Sakura. • • Inuzuka Ryuu .Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. Moegi e Udon. se confundindo com alguma parede. Sátira ao termo Yuri. consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu.Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. mas vestidas.Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru. Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 . transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias".Oiroke .Nome similar a Sátira ao termo Hentai. vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa.e os dois ficam trocando caricias. Konohamaru. Oiroke . Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru. Moegi . Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. os três balançam seus seios para derrubar o inimigo.

do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques. Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. o ninja pode escalar árvores. pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi. • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão. o ninja põe algo no lugar dele. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica.Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou . e o indivíduo sai ileso.Javali. Hyakka Ninpou . caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. não se machucando. paredes. pela boca.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. o ninja pode se prender em qualquer superfície.tigre Quando em perigo. 47 .1ª aparição: Naruto. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido. ou qualquer outra coisa.

ou cães farejadores. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto. e pode pular a longas distâncias. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. episódio 12. pois fica com os pés grudados. episódio Rank: D 48 . usada por Concentrando chakra nas solas do pés. ou doujutsu como o Byakugan. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés. Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão. sem usar as mãos e sem cair. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. dependendo da quantidade de chakra usado. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake.

Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça. Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 . ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios.. Quando criada em torno do corpo de Sai. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. Jiraya. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate.. Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana. como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47.64. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi.Choujuu Giga. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou .

Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela. Por exemplo. se tocou perto pedra. Às vezes a técnica sai imperfeita.Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara.Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara. Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação . a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem.Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus.só que usado com rochas.Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas.Mazeru de Zetsu. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu. Nagare Com esta técnica. o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada. Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação . o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. 50 . Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação . Nagare ataca com inúmeras rochas. Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação .

e se ele for quebrado pode se juntar de novo.Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate. Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação . Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente. quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração.Taren Niku Tradução: Arte Ninja .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon.Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra.Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Ninpou . Ninpou . Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou .Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . 51 .Yuuki Baindau em direção ao oponente.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação . caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo.

Uma vez fundidas. Esta técnica. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. No momento em que o pincel. usando a rede subterrânea de matéria orgânica.Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. da flora e viajar a uma velocidade muito alta. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia. como tem a capacidade de fundir-se com o solo. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Sua casca de plantas insectívoras.Denji Genmu Jishuku Ninpou . até mesmo por ninja tipo sensorial. para evitar qualquer dano. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel. o que torna quase impossível detectá-lo.Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. Usando este jutsu. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. do sandaime kazekage. sua presença é totalmente escondido. é removido e o desenho terminado. pode ser sua salvação. Imitando a vida.• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. vários efeitos podem ser obtidos. como Karin. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer. que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades. Então. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. através do qual o chakra flui. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu. essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja . além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 . É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem . Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja . Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. característica de Sai. pois é tingida com seu chakra. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune.Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética . Jishuku Ninpou .

sentimento que Sai coloca neles. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. o rato é imperceptível. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. Caso não haja o cheiro do inimigo.Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. não apenas para buscas. Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . os ratos se espalham por uma área considerável. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. Em seguida. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas. Desenhando várias imagens. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança. Quando em grupo. de reconhecimentos a viagem em alta velocidade. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. bico e asas afiados. se desenhar um elevado número de ratos.Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. tornando-o mais adequado. mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos. pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja .Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai. elas executam o Sumi Narashi.Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. Os ratos expressam curiosidade. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras. o número de feras personificadas também aumenta. A cobra é um animal traidor. Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo. Além disso. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos.Usuários: • Sai leão. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 . elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los.

Um guarda-chuva é jogado para o alto.Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos. ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete. o cabelo do Jiraya cresce. liberando centenas de agulhas que. Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica. acertam o adversário sem chance de erro. Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu.Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja .onde Sai usou.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele. Ninpou .Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra. que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela.é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. Ninpou .Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. • Sai Ninpou . Ninpou. 54 . virando espetos.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja . que o protege de ataques e perfura o que tocar. Lee pode atravessar paredes com esse jutsu. Ninpou .Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado.Doku Kiri Tradução: Arte Ninja . transformado em substâncias químicas especiais. em seguida.isso se deve Gozu. guiadas pelo chakra. Rokusho Aoi.Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu.tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o.não vai adiantar. mas com uma arma e não com um jutsu. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar. O primeiro ninjutsu usado por Lee.Este jutsu pode ser feito até na água. ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água.Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e.

Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga. Tigre.Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai. Ninpou . permite que um ninja invoque animais. objetos e mortos para lutar no lugar deles. Ninpou . Ninpou .Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar. Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação .Yoraishin Ninpou . A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada.Spray de Perfume 55 .Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage.Yoraishin Tradução: Arte Ninja . criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que. O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens.Ninpou . só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar.Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário. Ninpou . Rato. Dragão. o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas. em conjunto com o vento. Kabuto Rank: C Selos: Tigre. fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto. Orochimaru.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou.Kosui Tradução: Arte Ninja . pode destruir uma floresta inteira.Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja .Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja .

Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Kikujou. As flores serão lançadas então no alvo. porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana. Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las).1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. (Exclusivo do anime):Yurinojou. 56 . o usuário inflamará as flores com um selo. Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). pétalas para imobilizações e etc. Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água.. Após ter cercado o oponente com flores. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa. Normalmente são usadas flores venenosas. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as..

Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo .Eadas Tedoura Hana Ninpou . Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela. a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue.Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou .Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Kazakumo Ninpou . ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição. assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Shindanshin no Jutsu Ninpou .Jibako Mandara Ninpou .Daijigoku no Jutsu Ninpou .Kage Mane no Jutsu Ninpou .Rairyuu no Tatsumaki Ninpou . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou .Shikyaku no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin Hyakka Ninpou . Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou . logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens. Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.Utakata Fuuma Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância.Kageyose no Jutsu Ninpou . Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente.Shoshingan Shikumi Hana Ninpou .Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou .Raigeki no Yoroi Ninpou .Kage Nui Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais.Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou .Kaika Kawarimi 57 .

Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos. Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade.Shinten no Jutsu Hana Ninpou .Hana Nenshou Hana Ninpou . Shizune. Fuuka. Inuzuka Hana . Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente.Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton . eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio. Haruno Sakura.Shintenshin no Jutsu Ninpou . Bijuus e Anbu. Hyuuga Hinata.• • • • • • • • • • • • Ninpou . Essa técnica pode até matar. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu. mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal.Shii. Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves.Tsuiga no Jutsu Ninpou . Chiyo. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S.Eadas Tedoura Hana Ninpou . Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. 58 . como transplantes e curas.Piganrimi Ninpou . Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar. No combate. limitando os riscos de uma infecção. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. Essa tecnica não deixa danos externos. o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta.Hyakka Ryoran Ninpou . aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen. embora exija grande precisão para ser eficaz.Shinraiju no jutsu Ninpou . Rin. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi. mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares.Kekka Giji Hana Ninpou . usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. Yakushi Kabuto. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo. Ao contrário de bisturis regular. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. tornando-o alvo imóvel. nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute. em outras palavras: o prepara. mas nele o próprio organismo se cura. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar. caso atingir o coração ou a garganta. Devido a esse requisito. 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu.Shosingan Shikumi Hana Ninpou .

Caso o inimigo escape. cria-se um campo elétrico. Sakura Haruno. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. e a parte perdida é regenerada. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). bactérias vírus. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano. Kabuto. Para esse tratamento médico. Yakushi. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. ultilizada como um ninjutsu medico. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. Em todo o caso. o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . este jutsu requer um grande período de tempo. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. podem ser rastreados. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células. Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. A técnica nutre as células para melhor funcionamento. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico. Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. Usando globo de água a parte afetada e cortada e. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. venenos. um pilar principal é vital. Ino Yamanaka. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. as células dessa parte são alteradas. mais largo e com aparência roxa.Tsunade. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto.

envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros. Geralmente após o tratamento com essa técnica. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for.Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada.Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. e uma alta taxa de recuperação. habilidade para operar precisamente. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru.Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja . reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. Já na versão original. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. Tsunade. • Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. O corpo se transforma em uma 60 . Ninpou . O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. mesmo entre os shinobis médicos. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru. mais chakra se usará para se recuperar. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. Essa técnica é considerada extremamente difícil. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto. Mesmo usando a técnica. voltando para a pele. Criado pela maior dos ninjas médicos. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. antes mesmo que o ataque se conclua. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. os danos podem ser reduzidos ao mínimo. tomar decisoes instanteneamente. Previsao precisa do ataque. sao necessários para ultilizar essa técnica. e começando a Meiose (mutiplicação celular). Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez. junto com um exelente controle de chakra. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. sao necessárias para esse jutsu. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. é a sua técnica de regeneraçao suprema.

Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram. 61 . mudando sua aparência. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. O ninja pode animar o corpo de um morto. e o controlando. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. e sua natureza de Chakra se altera. em outras palavras: o prepara. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. depois selando os mesmo no pergaminho. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. Logo depois. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. mas nele o próprio organismo se cura. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. O jutsu faz o coração bater por algumas horas. colocando sua circulaçao normal fora de ordem. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo).

parte da personalidade original do novo corpo se mantém. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. Orochimaru. Depois de trocar de corpo. uma média de três anos. Rank: S Nota: É um Kinjutsu. o usuário possui um limite de tempo por corpo. em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain. Quando o usuário entra no corpo de alguém. Hyuuga Hinata. até os mais graves com ingredientes raros. Eremita dos Seis Caminhos. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. Descrição: Jutsus ligados à alma.Sasuke Uchiha.Clã Fuuma e Chiyo. que por exemplo ressuscitam pessoas. Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. exceto os do Clã Fuuma. fica com mais saúde e disposição. por serem tão obscuros. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. são todos proibidos. Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. dando a semelhança de um x. Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 .Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força. Dizem que quem é curado com essa dita pomada. Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. pois o novo corpo começa a se desintregar. Logo depois. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo.

Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. ou ainda. 63 . incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces. podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. Nagato. o sétimo Pein. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto. porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido. Nota²: É um Hijutsu. Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si. morrendo ao final do processo. sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica. desde que esse não esteja muito tempo morto. com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. Ninpou . mas que foi recuperado por Naruto. Descrição:Fuuma Arashi. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado. mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. religião de Hidan. possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . normalmente ligados à Religião Jashin. ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. mas fica beirando a morte. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos. Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou. porém. se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica. Uzumaki Naruto. absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia.

ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo.Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor. para ataques. Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu.Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal.as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo. Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele. ficando semelhante a um esqueleto. para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente. mudando drasticamente de aparência.É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta. Jujutsu . Konan pode manipular origamis. cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real).cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 .Jujutsu . Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade. Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original).Mugen Shiki (Técnica Mágica .Shijihyouketsu (Técnica Mágica .É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo. e qualquer outro tipo de arma ofensiva.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte.

Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 .Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara. que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não..Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade.eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo. Konan usando o Kami no Jutsu.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele. não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel. Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo.1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu. se desfaz em muitos papéis.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser.. porém ela ainda fica com resquícios de papel. Konan usando o Kami no Jutsu. cria um clone seu de papel. Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu.ou seja. que podem se reagrupar depois.

Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. e assim Konan pode ver uma grande área. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. que podem se espalhar ao vento.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo. Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 .Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu.ou seja.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa. se transforma em diversos pedaços de papéis. cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques.Usado em conjunto com o Shikigami no Mai.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai.

Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya. Uma variação do Kami no Tsubasa.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'. Konan usando o Origami no Jutsu.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus. no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar. 67 .Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu.Então. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu.Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai.Apesar de seu poder denominado divino. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades. Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar.É uma combinação de outros jutsus. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente.

Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. que só podem ser cortadas com armas de chakra. criando uma armadura tão resistente quanto o aço. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. Konan Konan com sua técnica de papel final. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra. Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. Kidoumaru prende o inimigo num casulo.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. 68 . para impedir uma reação do adversário. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo. fazendo-a cair dentro do abismo. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo.

Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. se necessário. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. que quando atirada se abre. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. Usando o Kumonenkin. segurança e firmeza. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte. como flechas ou kunais douradas. Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. prendendo em algum lugar como 69 . Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. dando-lhe elasticidade. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Ele atira. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias.

formando uma pequena lua. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. com o jyuuin nível 1. O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. prende-lo com o Kumoshibari. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro. conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. enquanto essa o puxa. Quando lançanda ao céu ela se expande. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu. Porém Nagato não alcança esse poder. Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. 1ª aparição: Usuários: Nagato. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 .Kidoumaru uma rede. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. Nota³: È um kinjutsu. impossível de ser destruida. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada.Chibaku Tensei ("Arte Eremita . Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. pois se tratava do Senpou . Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. podendo morder o oponente com o veneno. Pain Círculo de Deus. supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. Deus. entre outras funções.

que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein. ao invocar Kohushi Baski. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan. não havera como ressuscitálo. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. porém. caso mintam. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. causando-lhe a morte. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. parecendo que foi devorado. Ao termino do jutsu. não é necessário nenhum sacrifício humano. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. não é 71 . a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. porém. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam.Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton .

como misseis ou bombas. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . por ser uma especie de maquina. ja no mangá 444 isso foi confirmado.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios. por ser uma especie de maquina. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados. Pein Circulo dos Demônios. por ser uma especie de maquina. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan. ao abrir sua nuca. Pain Circulo dos Demônios. ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. pelos braços. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente.

especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções.é rank S. mais tempo demora para se usa-lo novamente. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva. ou seja. chegando a ser praticamente inexistente.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul. os mesmos Jutsus.ossos ou pedra. porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente.Pein Círculo de Deus. 73 . Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. não importa o tamanho ou a massa. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios.O chakra delas nesses jutsus varia de cor. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram. Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion. porém não ficam cansados.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança. pode facilmente quebrar a madeira.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram.Muryou morreu ao receber esse rasengan.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul). Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S. Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. posui as mesmas habilidades.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas.A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare.poderoso e abrangente delas.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz. as mesmas Kekkei Genkai's.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém. Quanto mais forte o jutsu é usado. 1ª aparição: Usuários: Nagato. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados.

e se tele-transportar para outro local instantaneamente. Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose. Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 . e depois. Não importa onde o adversário for. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai.quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe. ele pode viajar instantaneamente a ela. Namikaze Minato . Ao manipular um ponto específico do espaço. jutsu-shiki). Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato.Kuchiyose no Jutsu” .Miroku e o resto das Sacerdotisas. como uma kunai.mais tais habilidades são desconhecidas. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear. Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz. Tais como as “Ninpou . Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo.Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion. o usuário pode se mover através do espaço dimensional. e quando acionada ou usado.Quarteto do Som.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha".Jin. Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo. ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. Ele pode aplicar isso a uma arma. devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo.

Quem entrar nessa área ativa a explosão. e nas formações que furam fora do lago. eles cravam suas espadas no chão. Caso algum esteja machucado. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . Prendido uma vez para dentro. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. No comando do usuário. Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. Uma versão do Fuubaju Houjin. sem condições de fazer a técnica. Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado. que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. e então atacam quem estiver no centro. junto com costas em torno do lago ácido.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas .O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. 75 . com um em cada ponta.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro. a barreira da deteção pode expandir.esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo. o espaço dentro do estômago do sapo. que é muito forte. Ningu Kekkai . Nota: No Sennin Mode. Kimimaro estaria apto a fazê-la. fechando por baixo e em cima. e podido então facilmente ser derrotado. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. Para evitar fugas. eles criam uma outra barreira que protege os quatro. Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. agarrando tudo no quarto. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Isolado do mundo exterior por uma barreira.Rank: S . onde o alvo fica bem no centro. Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein.

para diversos fins. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria. e libera seus quatro corações. para desferir um poderoso soco na vítima. com isso. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma. objetos ou seres. Raiton. Kakuzu toma a forma de um monstro. Kakuzu faz isso 4 vezes. 76 . ou reparar algo. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. ou mesmo agarrar a garganta dela. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela). Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. seja atacar. matando-a sufocada.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade. o usuário fica imortal. mais o seu próprio coração forem destruídos.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. local de origem de Kakuzu. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. seja ela viva ou morta. Os fios se adaptam a qualquer matéria. ligados através dos fios. Suiton e Katon. Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. além de tomar a forma de uma máscara.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos. com uma máscara.

Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou..Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato. Konoha Ryuu .Pode ser feito combo com espadas. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo.Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate.ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó. É mais destrutivo e rápido.defesas e alucinações.atordoando-os.É muito rápido e forte.Pode revidar jutsus. Coelho. Cavalo. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos. ou flautas como Tayuya e 77 . Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada.Mikazuki no Mai (Estilo da Folha .. Cachorro. o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som . atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo. Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Rank: Depende da força. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira. Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha.

Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. através de guizos como Kin Tsuchi. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta.Shin. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição.se ela não morrer fica surda e desmaiada. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves. Danificando a orelha interna da vítima. através do Koto como Kotohime Fuuma. Gerando bastante som. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. Chōji. através de conchas modificadas com chakra como Menma. o mais é afetado por este. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. Em primeiro lugar disto. 78 . um dispositivo poroso do metal situado em seu braço. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo. essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo. foi derrotado imediatamente. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa. A broca da melodia. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido. a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo.

Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne. que pode até quebrar. mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação.) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo..Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku.ou seja.Entre outras funções. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também. esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu.. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo.Doki) que Tayuya invoca.essas são as melhores. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som.pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta. jutsu de pressão. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória.resumindo. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos.Ela através de sua melodia. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .o braço fica totalmente sem chakra. Mateki • Doki no Kouka.Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou.faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede . 79 . Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos.ele está certo.

Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra. assim ela aproveita e executa o ataque final. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo.o braço fica totalmente sem chakra. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande. Como a vibração do som é muito forte. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba. 80 . Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente. o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo.ou seja.resumindo. Esse chakra especial não é atingido por nada. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção. Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios.

Nota²: Não existe no mangá. 81 . Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Nota²: Não existe no mangá. fazem o objeto tocado queimar. clones. entre outras funções. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. como barreiras. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). É mais destrutivo e rápido. quando tocam em algo. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha.

Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. inveja entre outros). 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro. Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). Nota²: Não existe no mangá. mas dão dano . 82 . Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva.Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). além de proporcionar outros jutsus. com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida. Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko. O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda). as explosoes não são tão poderosas . expandida entre outras. Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas). livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo. ódio. solta. Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário. destruída. comprimida. com seu pensamento e sem selos. Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada.

Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade. O usuário. lavrar o orbe para o adversário. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro. o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. tornando-os aptos mais jovem e nos olhares. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte. Assim. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. então. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). Compreender esta teoria. o usuário pode criar uma esfera escura.Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico.Quando combinado com Chakra negro. irá causar danos internos Caudas) tremendos. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas. cura e poder. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. Ao reunir chakra escuro na mão do usuário. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá.De acordo com Shinnō. força. De acordo com Shinnō. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância. enquanto se concentra em outra atividade. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente.

Nesse jutsu. o corpo ultra fino se expande novamente. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. dando assim a chance de vitória do usuário. chakra emanará dela. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Nota²: Ao dar uma respiração profunda.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. Num curto espaço de tempo. usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Jiraya pode entrar em sombras. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 . e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. para embrulhar o inimigo. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. se o colar for destruído. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. Cachorro. para o Chakra do Bijuu não sair. Pássaro. deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. neste caso. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. Ovelha. transformando-o de volta ao normal. Macaco. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. A técnica também pode ser usada como um selo.Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano. Absorvendo o chakra. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima. Se Jiraya entrar na sombra de alguém.

Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. que requer grande quantidade de chakra. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem. Ninpou .Rank: S Selos: Macaco. Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. Cobra. Serpente. Através desse Jutsu. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente. que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. podendo se estender por metros. feita por Orochimaru através de experimentos.Mazeru no Jutsu. esmagando-o. até chegar ao(s) alvo(s). Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. Pássaro e Tigre. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. prendendo-o. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 . Descrição: Após fazer o selo necessário. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. Boi. e se assim desejar. Pássaro. O oponente pego diz tudo o que o perguntarem. vendo o que acontece perto daquele lugar. dividindo-se em várias partes. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. etc…). Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis.

podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns.locomover. o chamando sempre que quiser. teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. Uchiha Sasuke. Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. Fuuka. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. Orochimaru. Elas podem se recombinar. Hyuuga Hinata. matando-os lentamente. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. Normalmente. 86 . o ninja afetado sofre dores constantes. penetrando suas moléculas nele. Uma vez que tenha feito isso. Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. atinge pontos estratégicos. destruindo a agulha. Esta técnica não é perfeita. Entretando dentro de corpo alguém. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais. paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. e concentrando chakra nas agulhas. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". Shizune.

fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. eles cravam suas espadas no chão. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. Chiyo. atacando em uma velocidade inigualável. Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. Nurari. Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. onde o alvo fica bem no centro. desperta o espírito do Deus Hindu Shiva. chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. reagindo diretamente para com suas emoções. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. Logo.Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. Tsurugi Misumi. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa. No início. Sasori.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. Pelo nome da técnica. o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. Yomi. Foi uma técnica de sua própria autoria. 87 . Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca. pode usar todas as marionetes. Touji Mizuki. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki . Ningu Kekkai . Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. diferente de um Selo de Mão. e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. braços de cor vermelha escuro surgem.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato . Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo. Para usá-la.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. mas não a executa com a mesma maestria. Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. É uma técnica de alto nível e muito rápida. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem. e que tenha a marionete. e então atacam quem estiver no centro. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. consiga desferir até mil socos por segundo.

Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. Depois disso. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. se tiver. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. como se fossem jogadas individualmente muito rápido. Yakushi Kabuto. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. e o amplifica.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 . Essa espada reage ao Chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. com Kekkei Genkai. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. Para utilizar esse jutsu.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses.

transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. Gamabunta. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado.redirecionalização da Fuuma Shuriken. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. e finalizando. corpos de cadáveres. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. para dentro de si. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. ou dos próprios membros da organização. 89 . Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. a utilização do Kyuubi Taijutsu. Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. No caso de Guren. que forem eventualmente mortos. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. Nesse jutsu. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu. ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi.

Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. com o chakra da Kyuubi. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles. cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . Suiton. na reunião dos cinco Kages. Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade. 90 .Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi.. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho. podem anular qualquer tipo de jutsu. Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. Como foi mostrado.até agora ele é o único bijuu capaz de voar. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou . Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. seja Katon. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. para obter vantagem em certas ocasiões. Pain e Shichibi no Kabutomushi. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto.Taren Niku. Rank: . Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto. Além disso. etc. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang).Yuuki Baindau. O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar.

É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. Sasori. Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu.Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida.Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Bodi Henkou . Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. Houshi no Jutsu e Ninpou . Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular. Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. sem influência do seu Bijuu. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Kazekages. Mas. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Suna (Areia) Quem usa: Gaara. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin.Yuuki Baindau (Modificação Corporal . 91 .Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima. Suna no Shukaku . esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. Aparentemente no mangá. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton. Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito.Taren Niku.

até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. morrerá ali. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. cortes.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam. Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. 92 . Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. lesões ou fraturas na área atingida. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos.

podem re-estabelecer o membro sacrificado. assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa). Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá. invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . 1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los.Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. Concentrando areia em forma de esfera. Gaara concentrando seu chakra. por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local.

Versão melhorada do Shisuna. Após seus uso. o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. Ele cria uma esfera em volta do inimigo. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia. esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 . o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo.contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. É praticamente indefensável.

Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão. Uma técnica que pára o movimento da areia.Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu". Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto.• Gaara impossível para o oponente escapar. essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela. Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu". só que numa escala maior. usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão. mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia. Saikyou Zettai Hougeki . Saikyou Zettai Bogyo .Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . criando uma lança muito afiada. Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo. 95 . Bem parecido com o Sabaku Sousou.Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto . podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma.

se bastante força for aplicada.. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate). A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . e outro que vem em direção ao primeiro pilar. e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa. No caso de Gaara. Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. Quando os dois pilares se chocam. e faz com que o corpo de usuário pese mais. Essa técnica serve também para proteger o usário. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. para levantá-lo. A areia é capaz de ser quebrada. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra.Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. o inimigo é esmagado.Saikyou Zettai Bogyo . a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se. Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente. ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku. Requer uma grande quantidade de areia por perto. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. 96 . e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar. Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos.

Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância.Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente. 97 . Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu". formando pequenos pilares. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. Gaara pode fazer até 3 misseis desse. depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas. se for necessário.

Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 .assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos. faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro). além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas. Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte. o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. criando assim a Areia de Ferro. Nota²: Pelo que parece. Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo.

O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados. muito fechadas. É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar. tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela. o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. É praticamente indefensável. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu. Para completar. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. impalando ou perfurando o inimigo.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio.

dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes. 100 . tanto causa danos. Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu.Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor). Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário. assim ele pode levitar e voar. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. Este movimento. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais. Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma. como envenena o inimigo.

Kakuzu. Fudou. Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. Zetsu. Deidara. Fuuma Kagerou. Kagari. Juubi. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra. Oboro. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato.Nagato. para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Onoki. fogo (Katon). Roushi. vento (Fuuton) e raio (Raiton). Tobi/Uchiha Madara. Gozu. se esconder nela. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. Guren.Nango e Hiruko. para criar elevações na terra. Kurosuki Raiga. Touji Mizuki. Hoshigaki Kisame. Nagato. Yakushi Kabuto. Yamato. Tsuchigumo Shiranami. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. Jiroubou. Giita. Yonbi no Saru. ANBU.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Orochimaru. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda. Senju Hashirama. Fuuka. entre outras 101 . Ninjas da Vila Oculta da Grama. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). terra (Doton). Mubi. Sarutobi Hiruzen. Kyuubi. Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos. Jiraiya. Fuen.

Doton . protegendo o usuário e quem estiver atrás dela. Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara. difícilmente sairia dali. Orochimaru. 102 . Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama.Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu. Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra.Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo.Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras. Doton . que mesmo se sobrevivesse.Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão. Doton . Tem grandes chances Suiton.Doroku Gaeshi (Estilo Terra . Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. uma parede defensiva vai se levantar. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus. Kabuto.Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente.Otoshi Buta (Estilo Terra .Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra . que é jogada contra o inimigo. Doton .funções. Uchiha Madara.Doryou Dango (Estilo Terra . mas perde para Raiton. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.

Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão.Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra.Doton . Doton . Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra. Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra . Hatake Kakashi. Doton . No caso de Fuen. Nagato. esmagando o inimigo. Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. o barro se transforma em um imenso paredão sólido. Doton . Doton . onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga. com o Chakra Kuuin Jutsu. o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto. Depois.Ganban Kyuu (Elemento Terra . Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. ela usa como armadilha para o Doton . Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens.Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama.Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen.Uitenpen. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro. ficando assim mais sucetível à ataques. Quase instantaneamente.Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato.Doryuuheki (Elemento Terra . o ninja a recupera. ou então. para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . que arrasta o inimigo para onde o rio levar.Doryuu Taiga (Estilo Terra . esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen.Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra .

Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse. Tigre Descrição: Um pântano aparece. Com o Jiongu. Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto. Javali. 104 . Família Kurosuki. O comprimento.Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra.Yomi Numa (Elemento Terra . Yamato. largura. juntando elas para esmagar o mesmo. Deidara. afundando tudo o que estiver em cima.Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. Doton . Cavalo. o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente. Uchiha Madara/Tobi. Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo. Doton . controlando o chakra do pântano. o pântano não permite que seu criador afunde. o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. a menos que seu criador queira ser afundado.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários.Retsudo Tenshou (Elemento Terra . Mesmo que seja puxado. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra. Doton .Domu (Elemento Terra . Kurosuki Raiga. também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais. Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho. Onoki Selos: Tigre. Hatake Kakashi.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra . Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica. direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou.Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Rato. Doton . Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo.

Doryuudan (Estilo Terra .Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra . Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o.Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Doton .Doton . Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton.Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão. Yamato. episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou.Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Doton . Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes.Domu (Elemento Terra . Ninpou . Sofre com o Raiton. sendo capaz de sugar muito mais coisas.Dochuu Senkou (Elemento Terra .Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários.Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra .Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga. Doton . O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente. o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível.Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja .Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 . Senju Hashirama. Doton . Madara. Uchiha. Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido. Descrição: Variante do Ari Jigoku.

Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka. Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra.Selos: Bode. Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha. e um de vento.Ganchuusou (Elemento Terra . Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo. praticamente matando quem estiver dentro. e o Fuuton: Kami Oroshi. Cavalo. Doton . Doton .Gansetsukon (Elemento Terra . Doton . Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.que pode ser usado com Karyuudan.Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. forma túneis repletos de fogo. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Descrição: Após fazer o Donton . O jutsu vira uma cobra de lama. Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá.Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca. Nota: Não existe no mangá.Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama.Tsuchi Kairou (Elemento Terra . Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente. Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Doryuusou (Elemento Terra . Doton .Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri.Doro Houshi (Elemento Terra . Quando combinado com um jutsu de fogo. 106 . Doton .

para fugir ou atacar o oponente.Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. mas com toda a sua racionalidade. Doton . Se a técnica for desativada. Selos: Porco.Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 . Pássaro.Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra . Sobe para S quando ele renasce os zumbis. Ninpou . Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Cachorro. Senju Hashirama. Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir.Dochikyryuu (Estilo Terra . criando um vale de rochas e montanhas.Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra .Iwa Nadare (Arte Ninja . Descrição: Após fazer os selos necessários.Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra . Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua.Uitenpen (Elemento Terra . o ninja cria vários pilares de terra. Yamato. Doton . Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. escapando de alguns ataques. Descrição: O usuário entra em rochas. os cadáveres imediatamente viram pó. Os cadáveres agem como zumbis de verdade. Doton Soseijutsu . muda totalmente o relevo do local. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco. Fuen. Serpente.Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. fazendo um prisão. Macaco. Doton . Fuuka. o ninja faz selos. o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas. Fudou.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato.Doton .

C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro.Suiryuudan no Jutsu. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão. Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. ao tocar no solo.Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. explodindo quando o artista quiser. ele pega argila de uma mochila e a remodela. Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica. Uma versão Doton do Suiton . O oponente. Com o chakra necessário. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. Doton . criando algo. mas útil dependendo do objetivo. porco. C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. Descrição: Após os selos necessários. entre outros. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra. Ele pode criar uma aranha. que possuem um poder de explosão pequeno. 108 . essa forma ganha vida e é controlada por Deidara. Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha. até mesmo o seu especial #C3.e nestas minas a uma porção absurda de Argila. um pássaro. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força.

Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. podendo se multiplicar como quiser. que parece mais um porco com asas. É a especialidade de Deidara. C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Tem efeito maior que o C1. tem maior poder de explosão. Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo. Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. com poder maior de explosão. que parece mais com um porco com asas. é uma das especialidades de Deidara. 109 . Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. maior que o C2 Kibaku Ushi.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo.

podendo 110 . destruindo grande parte da área. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. explodem após o comando de Deidara. comendo argila explosiva C4. Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. Deidara ainda pode formá-los como quiser. Com isso. Sasori. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. Pássaro.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra. e então coloca nessa boca toda a argila que possui.. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. transformando o corpo do indivíduo em pó. que ao atingir seu tamanho mínimo explode. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele. Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. Diferente do nendo Bunshin. Como o C1. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. se transforma em argila pura. criando novas marionetes do tamanho que quiser. C2. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. esse explode muito rápido. etc. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode. se machucado. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. como um C4. também podem explodir. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. Cachorro. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que.

mas perde para Katon. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Sabaku no Gaara. Tem grande vantagem contra Raiton. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. Seimei. Kyuubi. Juubi. Kazekages. 111 . Kyaku. capítulo 477. Orochimaru.Hyuuga Neji. Semelhante a um Shunshin no Jutsu.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento .Hyuuga Hinata. Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. Kakuzu. então depois ele cospe um pequeno clone escondido. diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. Shimura Danzou. Deidara primeiro come argila explosiva. Jin. seja qual for. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. Esse é diferente do kibaku bunshin. Koori Haku. Baki. Nagato. Setsuna. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. se desfaz em argila totalmente. Fuuton . Fuuka.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento. Naruto Uzumaki. Hatake Kakashi. se machucado. Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. Sarutobi Asuma.prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. ANBU.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku.Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. capítulo 477. Sora. Fuuka. Fuuton . Uchiha Madara. O clone. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari. Onoki. pois esse não explode.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto.

o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. esmaga o alvo da rajada.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais.Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto. episódio 43. Temari produz um vento poderoso.Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto.Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento .Fuuton .Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Temari usou contra Tenten. 112 . Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo.Reppushou Tradução: Estilo Vento . Cachorro Depois de completar os selos necessários. Ao juntar as mãos. Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. capítulo 479. Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre. Ninpou . capítulo 479.Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Usando seu leque. devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo.Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento . Esta esfera tem um grande poder destrutivo. com a 3ª lua aberta. Ninpou . Fuuton . Quando usado em força extrema. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente.Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Fuuton . que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques. com a 3ª lua aberta. o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe. Rank: B episódio 125. episódio 128. Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque. Oonoki também é capaz de realizar essa técnica.Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja .

Também pode ser usado em combinação com Katon . Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton .Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Atsugai Tradução: Estilo Vento . Fuuton .Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá.Ookamaitachi Ninpou .Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento . com pressão do vento. episódio 84. cachorro. Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente.Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja . Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente).Shichuu Shibari. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa. cabra. Fuuton . Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 .Ninpou . Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica.Gama Teppou (Elemento Vento . Fuuton .Atsugai Fuuton . pois em volta deste estará uma enorme ventania. episódio 160.Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto. coelho. Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes.Zukkoku. Fuuton . e também o prende. capítulo 466.Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva. faz com que caia sobre o oponente um tornado e. variante do Ninpou .Kamaitachi no Jutsu. episódio 43. Usuários: Temari Rank: A Temari.Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto.Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento .

Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto.Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Fuuton .Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden. cegando temporariamente seu oponente. que com esse vento.Clone de Vento) Quem usa: ANBU. Fuuton . com a 1ª lua aberta. Fuuton . gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo. Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton.Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton).Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento . além de causar a poeira.Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento .Juuha Shou Tradução: Elemento Vento . episódio 57 É como o Juuha Shou. episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto. Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente. do anime Sora Fuuton . Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra.Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo. Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante. Também serve de defesa.Fuusajin (Elemento Vento .Rasengan (Elemento Vento . Descrição: Usando seu leque. anime Sora Fuuton . o Vento 114 .(Gamatatsu).

Uzumaki Naruto. Um ataque muito poderoso. Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo.Kaze no Yaiba (Elemento Vento . outro para moldá-lo. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin. Fuuton .Renkuudan (Elemento Vento . Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . e o último para adicionar o elemento fuuton. um para liberar o chakra. Com o elemento vento. criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. Se for estudar o ataque microscopicamente.(Fuuton).Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado.Toppa no Jutsu (Estilo Vento . Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta. o que lembra uma pequena Shuriken. o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes.Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Fuuton . colocando chakra do elemento vento. Minato Namikaze.Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão. ele cria quatro lâminas em sua volta. só que ao invés de fogo. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. Fuuton . Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. que lembra uma Shuriken. Fuuton . é utilizado ar. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu. Hatake Kakashi. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton. Nota²: No Modo Sennin. mas que causa danos ao usuário. tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo. o usuário corta o ar. por isso o nome do ataque. Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá. Assim como o Oodama Rasengan. Gaara. destruindo seus tenketsus (pontos de chakra).Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru.Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão. muda também sua natureza.Rasenshuriken (Elemento Vento . o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan.Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento . Fuuton .

Fuuton .Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez.Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento .Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton . 116 . e alterar suas direções.Kaze no Tate (Elemento Vento .Kaze Shuriken (Elemento Vento . Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento.Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos. pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar.Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado. episódio Selos: Dragão 61. Fuuton . Usuários:Exclusivo do Com este poder. Fuuton .Suiran Reppu (Libertação do Vento . Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar.Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento . Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Escudo de vento) Quem usa: Kyaku.Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento. Fuuton .Toppa. dependendo da situação do adversário pode mata-lo. Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa. assim fazendo um campo de chakra em volta dele. exalando no inimigo. Fuuton . o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção. Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas. atirando-o bem longe e lhe causando graves danos.

Fuuton . ele solta uma poderosa rajada de vento. Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kami Oroshi (Elemento Vento . e o Katon . Fuuton . cria um túnel cheio de labaredas. Fuuton .Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Goukuhou (Elemento Vento .Hibashiri.Kaze Kiri (Elemento Vento . que geralmente matam quem estiver dentro. voltando-o contra seu inimigo. Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Kairou.conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton . Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento. que em conjunto com o Doton .Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kujaku Senpuu (Elemento Vento .Kaze Gaeshi (Elemento Vento .Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton .Hibashiri.Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. e o Katon .Kamikaze (Elemento Vento . Fuuton . semelhante a 117 .Tsuchi Kairou. Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton . Descrição: Cria um ciclone horizontal.

Fuuka. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão. Juubi. Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha. Aoba Yamashiro. Kyuubi. Sarutobi Hiruzen. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Jiraiya. Fuuton . na forma de Kyuubi. Kakuzu. 118 . Nagato. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante. Fuuton . Nibi no Nekomata. Tem grande vantagem contar Fuuton.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento .Senmoufuu (Elemento Vento . Eremita dos Seis Caminhos. com seu Shinra Tensei. Namikaze Minato. no formato que desejar. Fuuton . Roushi. Giita. para liberá-lo de uma vez só.Kaze Kaiten (Elemento Vento . O único que escapou foi Pein. Yugito Nii. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. e cria um furacão que é quase impossível de escapar.Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Hanzou. Sarutobi Asuma. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. Mitarashi Anko. libera várias raposas de dentro de si. Houki.um furacão mas na horizontal. porém mais poderoso.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Kigiri. Gamakichi. Fuuma Kagerou. Para usar o Katon. Orochimaru. Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. Gamakichi. Shizuku.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. mas perde para Suiton. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. Hatake Kakashi. Yakushi Kabuto. Tsuchigumo Shiranami.

esses papéis bomba são mais fortes que o normal. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta. enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas.Katon .Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo. Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. Katon .Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos.Daiendan (Elemento Fogo . então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia.Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369. o rei dos sapos.Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo . gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. e ao explodir. Katon . Não requer selos.Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu.Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya. sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo. Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado. Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba.Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 . os papéis parecem vivos. Katon . e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo.Endan (Elemento Fogo . alem de só usar no anime. o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso.Gamayudan (Elemento Fogo . Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon. Katon . não sobrando nada. e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo. a explosão é tão forte que destrói toda a região. ou algo que possa atear fogo.Gamayuendan (Elemento Fogo . solta óleo pela boca em grande quantidade.

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. 124 . Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. Macaco. além de derrotá-lo. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. o que dá a técnica uso defensivo. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake. Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. em adição. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. Coelho. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Pode ser um ataque letal. consiste em duplicar o dano no adversário. Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5.

usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori.Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado. A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada. comprimento ou espessura. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo.Gian (Elemento Trovão . como mostrado na luta contra Deidara. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. Raiton . causando dano a nível celular. tornando-a uma poderosa arma. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. o uso dessa técnica as desativou. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal. com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. 125 . e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho. Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden. Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru. é uma versão mais fraca do Chidori Eisou.

126 . o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º. mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante. ele poderia ter sido morto por ele. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto.Shichuu Shibari (Elemento Trovão . Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal. Enquanto estiver usando esta técnica. Raiton . Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes. Galo Macaco. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. A armadura também aumenta a sua defesa. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal.Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. senão impossível.Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. e Sasuke se não utiliza-se Susano'o. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi. fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. Galo.Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. Em seguida usando sua força extrema. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton. podendo matar o adversário. o que torna impossível. Raiton . sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze.Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton . Cabra. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários. o Raikage ativa seus reflexos. Porco. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga.Raigaa Boomu (Elemento Trovão .Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton.Raiton Yoroi. tornando difícil. Raiton . Cachorro. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. esmaga-os de cabeça para o chão.

porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton. Descrição: Juntando suas duas espadas. Quando a corrente aproxima o seu objetivo. soltando uma grande descarga elétrica. Ninpou . Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Descrição: Juntando as suas espadas. ele pode partir-se 127 .Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja .Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . Raiga faz com que raios caiam do céu. Descrição: Usando seu chakra.Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra.Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu. quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade.Raiton . um dragão de trovão é formado. Ninpou . e atinjam o oponente. Ele captura seus oponentes.Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão . a eletricidade começa a crepitar. Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. que fica negro.Kangekiha (Elemento Trovão .Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja . Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques. Raiton . Ninpou .

sendo jogada depois nos inimigos.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta. Serpente episódio 60. Se concentrar um pouco mais. 128 .Raikyuu (Elemento Trovão .Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden.em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. Raiton . fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. o usuário faz os selos necessários. Descrição: Usando a Pedra Gelel. Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela. podendo lançar energia verde pura no seu oponente. que impede ataques. Temujin concentra o seu poder na sua espada. se não o deixa inconsciente. Cabra. Selos: Porco. pode criar uma barreira. que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Raiton . Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. Ranke forma uma barreira elétrica.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.

Raiton .Sandaa Saaburu (Elemento Trovão . Kakuzu. Kamizuki Izumo.Uzumaki Naruto. Momochi Zabuza. os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo. sendo totalmente incinerada.Hatake Kakashi. Oeste). Nagato. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. 129 . O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente. Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu.Hiraishin (Elemento Trovão . Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida. Hozuki Suigetsu. o ninja levanta o seu braço para o ar. Raiton . Tou'u. Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato.Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. quando isso acontecer toda a área será destruida. Descrição: No ar. Quando cai no chão.Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão .Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. ou pulando para fora da prisão. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. ou usando Shunshin no Jutsu. Yamato. Fuuka.Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). Sul.Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. Sonoichi: Raiton . Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão". devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área. e cada um é ligado com um tipo de campo de força.Senju Tobirama. seu cajado se divide em três. energizando seus Chakras de Elemento Trovão. Kagari. Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá.Hoshigaki Kisame. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. Leste. Senju Hashirama.

Nurari. seja como proteção. Momochi Zabuza. Isaribi.Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Uchiha Madara . Tsuchigumo Hotaru. Gama Tatsu.Rasengan de Uzumaki Naruto. Darui. Hoshigaki Kisame. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Akado Yoroi. Hoshigaki Kisame. mas perde para Doton. Momochi Zabuza. Mei Terumi. atacando quem estiver por baixo da água. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. Suien. 130 . Uchiha Itachi. aparecem tubarões sedentos por sangue. Irmãos Demônios.Hahonryu de Yamato e do Fuuton . Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira.Shinobis da Vila Oculta da Névoa. mas que não podem se distanciar muito do ninja original. Murasame. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido.Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha. Gamariki. deixando o inimigo com visibilidade zero. Gama Bunta. vulnerável a ataques. Hozuki Suigetsu. Tem vantagem contra Katon.Goshokuzame (Elemento Água . Depois de fazer os selos necessários. Utakata. Amachi. Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Kirisame. Suiton . Hozuki Suigetsu. assim não recebendo danos dos golpes. Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton . que possuem 10% do poder original. Dentro da água. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. Uchiha Itachi. clonagem ou outros fins. Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido. Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas. Ninpou .Então. Uchiha Madara. o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. Hisame. Senju Tobirama. Kagari e Mubi só usam no anime. Uchiha Itachi.Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi.

Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Hozuki Suigetsu."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza.Baku Suishouha (Elemento Água . o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo. Suiton .e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido. Suiton . Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha. Hoshigaki Kisame.Suika no Jutsu (Torrente. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local.Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água . Suiton . Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas.Suishouha (Elemento Água . Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. podendo matar o oponente por afogamento. Suiton .Com essa habilidade. Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha.Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame.Daibakufu no Justu (Elemento Água . Uchiha Itachi. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele.Daibaku Suishouha (Elemento Água .Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques. E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Suiton . Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi.Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai.Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece.Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu. Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 . Senju Tobirama. com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água. e acerta os inimigos com grande força.Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama.

a Yahiko. Hatake Kakashi. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Tigre. Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre. ele morre por falta de ar. que possui resistência maior que o aço. Suiton . Kurotsuchi. Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre. Serpente.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza. Boi.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo. Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior. Coelho. Coelho. Bode. quando foi invocado por Orochimaru. Suiton . Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Porco. Hoshigaki Kisame. Macaco. 132 . Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme. Suiton .Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Boi. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre. Tigre. Cachorro.Hahonryu (Elemento Água . Utakata. mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente. Macaco.Água Ruidosa) Quem usa: Yamato. Macaco. Suiton . Uchiha Madara.Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko. Cavalo. Uchiha Itachi. Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente. Cavalo. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques.Mizu Kamikiri (Elemento Água . Boi. Tigre. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Hoshigaki Kisame . Serpente.Mizurappa (Elemento Água . Boi. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água. Tigre. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover.Suirou no Jutsu (Elemento Água . Suiton . Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage. Cavalo. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada.Suijinheki (Elemento Água . Hozuki Suigetsu. Uchiha Itachi. Uchiha Madara/Tobi.Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão.Rank: A Selos: Tigre.

Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Porco. Shibuki. Yagura. Boi. Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta. Porco. por exemplo. Boi. e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. toma a forma de um tubarão e ataca. Cobra. isto é.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar. Tigre.Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki. Tigre. tornando a técnica do oponente inutil. Cavalo.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água . Cachorro. Suiton . Rato.Daikoudan no Jutsu (Elemento Água . Suiton . Macaco. Dragão. Coelho.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . Cobra. Rato. Porco. Hoshigaki Kisame. após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido.Suishi no Jutsu (Elemento Água . Boi. Rato.Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Boi. Porco. Boi. Bode. Pássaro. quanto mais poderosa a técnica usada.Suiton . Hatake Kakashi Selos: Tigre. que parte para atacar o inimigo. ganhando a forma de um dragão. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário. Senju Tobirama. mais poder o missil obtem. Tigre. Bode. Coelho. Rato. Tigre.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando. Cobra. Shizuku.Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água . Macaco.Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. Rato. Bode.Suigadan (Elemento Água . para 133 . Coelho. Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi. Macaco. Cavalo. Suiton . persegue seu oponente e o segura. Momochi Zabuza. Suiton . Boi. Dragão. Dragão. Dragão. Bode. Rato. Suiton . Macaco.

Gamatatsu.Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta. Yagura.Suisahan (Elemento Água . ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Senju Hashirama. Senju Hashirama e Senju Tobirama. os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo.Técnica da Chuva Rastreadora) 134 .Maremoto de Água) Quem usa: Yamato. geralmente é usado em conjunto com o Doton . Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície. Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade. Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo.Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário. Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos. e por isso. Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local. Suiton .Ukojizai no Jutsu (Elemento Água . o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca.Teppoudama (Elemento Água . Se o oponente pisa na água. Uchiha Madara/Tobi.Takitsubo no Jutsu (Elemento Água .Doryuu Joheki. Hozuki Suigetsu.apagar incêndios.Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato. Suiton .Mizuame Nabara (Elemento Água . Suiton . Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira. se estiver em cima de um lugar alto. o sapo atira bolas de água pela boca. matandoo devido à pressão da água. Suiton . Não necessita de selos. Suiton .

Descrição: O ninja cria um chicote de água que. Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki. O jutsu vira uma cobra de lama. Macaco. Descrição: Uma espada feita 100% de água. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. Selos: Porco. Descrição: Usando seu chakra. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo.Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários. Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local.Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. Hisame. podendo lhe quebrar alguns ossos. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva.Haran Banshou (Elemento Água . Shibuki pode mover o elemento vento. Suiton . Cavalo. comprime o corpo do mesmo.Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. controlada pelo chakra do shinobi. e depois passa a frente inundando todo o local. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Suiton . Dragão episódio 60. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. sabendo de imediato quando a algum intruso. também suado com o Raiton .Jibashi para a corrente 135 . Tigre. Mesmo sendo uma espada feita de água. Rato. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. misturando com um pouco de água. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. ao envolver o adversário.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água . Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Boi. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA.

Taihoudan (Elemento Água . Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe. 136 . Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Suiton .Suiryuuben (Elemento Água . Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro.Suishuu Gorugon (Estilo Água .Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água .Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi. Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. ele pode lançar água de sua boca. sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo. um vórtice de água vai se formar. porém com um simples movimento de mão.Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários. Esta serpente é oca por dentro. provavelmente matando instantaneamente. sendo que a mesma parece uma "boca de cobra". Suiton .Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku. Suiton .Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa. Se o adversário usar jutsus Katon. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja). Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo. atingindo o adversário podendo até afogá-lo.Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. ele explodirá. Suiton . ANBU da Vila Oculta da Névoa. Fuuka faz os selos necessários. Descrição: Após o uso do Suiryuuben.Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. Suiton .Kokuu no Jutsu (Elemento Água .

Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. exceto se o ninja quiser.Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Suiton . Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou.Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. clones. fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu . Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus.Kirisame (Técnica Secreta . Suiton . como barreiras. e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo.Mão de Água) Quem usa: Yamato.Suihashu (Elemento Água . Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Nota²: Não existe no mangá.Uramiame (Elemento Água. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 .Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. entre outras funções.

Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). mas dão dano . Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). quando tocam em algo. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. fazem o objeto tocado queimar.Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. 138 . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Nota²: Não existe no mangá. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. as explosoes não são tão poderosas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful