Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

.....................................................................................................................................................................................................................................42 Ninpou • Sumi Bushin....................................................................................................................33 Souryuu no Mai................................................39 Hachibi Taijutsu...............................................................................38 Nibi Taijutsu...............................................................................................................................................................................36 Elbow........................................42 4 .......................................................................................34 Hariitsuba.........................................................................................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou............................................................................................................36 Lariat.......................................37 Hien.....................................36 Double Lariat......................35 Outros Ataques..................................39 Shichibi Taijutsu...................................................................33 Soushouryuu...........................................................................................................................................................41 Rasengan.............39 Sanbi Taijutsu...39 Rari Atto.............................................................................................................................................................................................................38 Bijuu Ryuu.................37 Kongouriki..........................................................................................................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu.........................................36 Manda Shi no Mukatte.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 Guilhotine Drop......................................37 Taren Ken / Taren Kyaku...........................................................41 Tajuu Rinji Bunshin...............................................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha.................................36 Kanadzuchi Dageki.......................................................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne.................................................................................40 Kyuubi Chakra no Tate...........................38 Raiken............................................................................41 Tipos de Ninjutsus....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Hyakka Ninpou .............35 Taitataki Ryuu.............................................................................................................................................................................................................................34 Buki no Shouheki............................................35 Bandages Ryuu..................................................................................................................................................39 Happonme................Sennen Goroshi................................................................................................34 Fukumi Nori....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Senbon Jutsu.................................................................................40 Kyuubi Taijutsu.................................................................................................................35 Outros Estilos.............................................................................................................34 Shikomishindan.......................................................................................................41 Bunshin no Jutsu....................................................................................................................................................................................37 Hidden Taijutsu Ougi .................................................................................................................................................................................37 Shippo Tetsu Rendan.....35 Futae no chakra Ryuu............38 Evasion.................................................................................................................................................................................................................................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri............................................................40 Ninjutsu................................................................................................................................................................................38 Ichibi Taijutsu.......................................................37 Kyoumeisen.......................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu...................................................34 Senbon Oto Jutsu................................................................................................................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu...........................................................................................Saihou Bunshin................................................................................................................................................................................................................39 Yonbi Taijutsu...........................................................................................................................................Souryuu • Tensakai..........38 Kai Hi .....................................................................................................................................................................

.51 Douka • Iwadan Sensha....43 Uzumaki Naruto Rendan................................................................................................................................................................................................................................Kage Bunshin Bakuretsu..............................................45 Kongou Rouheki......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Otoko no Doushi no Jutsu..............................................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin.................................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou...................................................................................................48 Konoha Shunshin no Jutsu......48 Karasu Shunshin no Jutsu....................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga..................................45 Kage Kagami Shinten no Hou.........................................................................51 Jishuku Ninpou ...Mazeru no Jutsu...................................................45 Oiroke .....................................................................47 Kabenobori.................................................................................................................................................................................................................................Denji Genmu........................................................................................................................46 Puri Puri no Jutsu...................................................................44 Henge no Jutsu..............................................................51 Ninpou .......46 Oiroke .......................................................................................................................................................................................................................................................................................52 Ninpou • Sumi Reo..............................Onna no ko Doushi no Jutsu.....................................................................49 Ninpou • Sumigasumi..........................................49 Douka no Jutsu............................................................................................45 Konbi Henge no Jutsu...............................................53 5 ......................................................................................................................................................................................48 Nujinko no Jutsu.......................................50 Douka • Sabaku Sousou........................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Hebi.............................................................................................................................................................................................................................................47 Kinobori......................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Ratto................................................................44 Shikon Bunshin no Jutsu.....44 Harem no Jutsu.............................................................................48 Nawanuke no Jutsu................................................................................................47 Kakero Daja...............................................................................................................................................47 Mizu no Kinobori..............................................................................................................................................................................................44 Henge • Kongounyoi.........................................................................................................................................................................................................50 Douka • Yahumuki..................................................................................................................................................49 Touton no Jutsu.........................................................................................................43 Kage Bunshin no Jutsu...........................46 Oiroke ....49 Kemuni Shunshin no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................................................43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan..46 Kakuremino no Jutsu.........46 Kawarimi no Jutsu.............................................................48 Shunshin no Jutsu................................................................................................................................................................49 Douka • Sabaku Kyuu..........Kaika Kawarimi..............50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu.......................................................................................................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan..........51 Douka • Iwa Fubuki.................................................................................................................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.............................................................................................................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu......51 Ninpou ...........Taren Niku................................................................................................................................................................................................................Onna no Konna no Jutsu.......................................................................................................................................................46 Hyakka Ninpou ...............51 Ninpou.............................................................................................................45 Oiroke no Jutsu...52 Ninpou • Sumi Taka..............................................................................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau..........................................................

............................................................................62 Tensei no Jutsu.................................................................................................................................................65 6 .................................................................................................54 Ninpou ...............................................60 Ninpou .................................................58 Chakra no Mesu..................................................................................................................................................Shijihyouketsu.................................................................63 Jujutsu ...................................................64 Kibaku Ta Kami........................................55 Ninpou ............65 Kami Ta Bushin.................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou......64 Kami Bunshin....................................................55 Ninpou ...................................................................Kaeru no Jutsu........................................................................................................................................................................................................60 Masei Seijutsu..............................................................................................62 Souzou Pein no Rikudo...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kabenuke no Jutsu.......................................................Ninpou • Sumi Narashi.......................................................................................................................................Kawara Shuriken no Jutsu......54 Ninpou ......................57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura.................................................................Mugen Shiki........................................................................................59 Chiyute no Jutsu.............Kuro Tatsumaki.......................................................62 Fushi Tensei....................................................Jouro Senbon.........................................................Kuchiyose no Jutsu......Shisha Kugutsu..............................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou..................................................................................................55 Hana Ninpou.....................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi....................................54 Ninpou ...................................................53 Ninpou............................................................................................................................................................................................................................................................................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu.............................................................................................................................................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai............................................................................................................................................59 In'yu Shoumetsu.................................................................64 Kibaku Kami................................................................................................................................................................................60 Shikon Bunshin no Jutsu.........Kosui................................................................................................................................................63 Ninpou .................................57 Iryo Ninjutsu...........................................................61 Shousen no Jutsu..............................................................................................................................................64 Kami Shuriken..............................................................................................................................................................................................................................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu........................Hari Jizou.........................................................................63 Jujutsu...............................................................Yoraishin..........................61 Shikei Seppun......................................................................................................................................................................................................64 Kami no Jutsu..........................................................................................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu........................................................................................................................................................................62 Icha Shushon................................................................................................................................................55 Ninpou ....................................................................54 Ninpou ...........................................................55 Ninpou .....................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran..................................................................................................................................................61 Shiki Tenshin....................57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki......................................................................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu...................................................61 Chakra Ken: Daikoushou......................................................................................54 Ninpou ........................................................................................................................................................................................64 Jujutsu .................................................................................................Souzou Saisei............................................................................................................................................63 Kishou Tensei...........................................................59 Ranshinshou...........................58 Shijutsu: Shindan................Doku Kiri......57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu.60 Shikon no Jutsu.........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu......................................................................Gyakuun Roku no Jin.....................................67 Hijutsu: Kami Tenshi.................................................................72 Yatai Dai no Kai..............................................................................................................................................................................69 Kumosouiki.............................................76 Jiongu Shinzoma..............................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light.............................75 Kekkai Houjin.................................................................................70 Ninjutsus Próprios de Pain..........................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu...........................................................................65 Kami Moku....................................66 Shikigami no Mai.........................................................................................................................................72 Kawara Kuzushi no Dan....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Karada no Kami.....................................................................74 Kekkai no Jutsu..................76 Jiongu Harishigoto...................................................................................69 Kumosoukai....................................................................................................69 Amegumo..................................................................70 Banshou Tein'in........66 Kami no Ken.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou..................................................................75 Jiongu Ninjutsus..........65 Kami no Chissokushi................66 Kami no Dai Ken Ermida................................................................................................................................................................................................................................................70 Tenbaku no Jutsu..................................................................................................................................71 Yatai Kuzushi no Dan.....................................................................................................................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan....................76 7 .....73 Rikudou no Kuuin.....................76 Jiongu Moji Retsu..........................................................68 Kumomayu...............................................................................................................................................................67 Tsubasa no Mai........................75 Shishi Enjin...................................................................................................................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços..................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida...................................................................................................................................................................................................................................................74 Hiraishin no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Kami Fuyu..............68 Kumonenkin............................................................................69 Kumosouka..................................................................68 Kumonendo..................................................................................68 Nenkin no Yoroi.........................................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei.....................74 Kekkai: Tengai Houjin.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Jikuukan Kekkai.............................................75 Ningu Kekkai .........................................................................................................67 Kami no Tsubasa.............................................69 Kumoshibari.....................................................................................................................................................................................................................................................................................72 Shinra Tensei......................................71 Tadikaru Jigyaku Tensei.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 Nanchou Chakra Joutouhei.........................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei................................................................................................................................................................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa.............................................70 Chibaku Tensei..............................................................................................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical.................69 Kumosenkyuu • Suzaku................................................................................

............85 Kagero........................86 Katsuyu Dai Bunretsu..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 Koukyou Hokyou..............................................................................................................................................................................................................................................................78 Sousai no Ne.......................77 Oto Ninjutsu..........................................................82 Dauku-ha...........................................................................................Jiongu Gouken.................................................78 Koukyou Subarashii...........................................................................................80 Ongaku Chuudoku..............................................................................................................................................................................................81 Shanbondama Douka...............76 Jiongu no Tsubasa...........79 Furuuto Shindou..........81 Kibakuhou..............................................................................................................................................................................................................................................................................83 Kasseiken.....................................79 Mateki • Genbusoukyoku.................................................................................................................................................79 Nami no Oto...............................................76 Zankuuha..............................................................................................................................................................................................................................76 Jiongu Henge......................................................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu.......................................................................................................................................85 Shou Jutsu..............................................................................................82 Dauku-shu..................................................................................................................................................77 Kyoumeisen.......................................................................................................................................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu..........................................................83 Chou Kasseiken.............................................................................................................77 Zankuukyokuha.77 Zankyokuhaana....................................................................................82 Yami Chakra......................................................................................................................................................................................81 Santouka...........................................................................................................................84 Houshi no Jutsu......................................................................................................................................................................................................................................77 Kenjutsu..........................78 Saundosheru...................................................................................................................................................................................................................85 Jigyaku no Jutsu.......81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)..........................................................................................................................................79 Shindou Atsuryoku..................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu...............80 Zankuuha............83 Menoshibaki no jutsu................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu.....................................................................................................................................................................................................................................80 Makyou no Ran..........................................................................83 Outros ninjutsus........................................................................................................................................................86 8 .............................83 Gentoshin no Jutsu............................................................................................82 Dauku-bouei..................................................................................................................................................................................................................81 Zankuukyokuha...............................80 Koto no Jutsu.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................82 Nikutai Kassei no Jutsu..........................................80 Kasumi no Oto..........................................Mikazuki no Mai......84 Rangi Shigami no Jutsu...........................83 Chakra Kuuin no Jutsu................................................................................................................................................................77 Konoha Ryuu ......................................................................................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu......................................................................................86 Sennou Sousa.........................................................................................................................................................................................................85 Kanashibari no Jutsu..................................................................................................79 Mateki.......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................94 Sabaku Fuyuu..................................................................................................86 Kugutsu no Jutsu...91 Koura no Dionei..................................................................................................................................................87 Nan no Kaizou....................................................................................................................................................................................................................................88 Tanukineiri no Jutsu................87 Ningu Kekkai .............................................................................................................................................94 Sabaku Sousou..................................................................................................................................................................................93 Daisan no Me......................................................................................................93 Henge Toshu-Shukaku.................................92 Sabaku Saitachi.............................................................................................................................................96 Suna Shigure............................................................................................................................................................................................................................................92 Suna Souzou............................................................................................................................................................................................................................................................................88 Shouten no Jutsu................................................................................................................................................................................................89 Houshi no Jutsu.......................94 Sabaku Rou...............................................................94 Sabaku Kyuu.................................................................................................................................................................Kisei Kikai no Jutsu.................................96 Suna no Yoroi....................................................................................................................................................................................................................................................................89 Jinkaku Bumon..............................................97 9 ........................................................................Gyakuun Roku no Jin.............................................................................................92 Gokusamai Sou.......................95 Saikyou Zettai Hougeki ......................95 Saikyou Zettai Bogyo ..............................................92 Suna Ryuuna no Jutsu...........................................................................................................................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou..............................................................................................................................92 Suna Mihui........................................................................................91 Suna.....................................................................................................................................96 Suna no Muya............................................88 Shoushagan no Jutsu..................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu.......................................................................89 Karada no Kuuin..........................................................................................................................................................................................Shukaku no Tate................................................................................................93 Ryuusa Bakuryuu......................................................................................................91 Nagai Kami no Chouku.................................88 Shikoku Fuuin...........95 Saikyou Zettai Bogyo ............................88 Sou Shuriken.............................................87 Raigou Senjusatsu.95 Sabaku Taisou.................................................................................................................................................93 Dai Suna no Mesou...........................................................................Yuuki Baindau...............90 Buku no jutsu..............................................................90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Suna no Mesou.......................................................................................................................................................................................................................90 Karadagakure no Jutsu........................................................................88 Sou Shuu Jin..................................................................97 Suna Shuriken........................................................................................................................................94 Dai Sabaku Rou.................................Shukaku no Houkou................91 Bodi Henkou .......................................................................90 Ondas Sonoras.Dai Sabaku no Tate...................................................................................................87 Ryuuga Garian Tou........................................................................................................96 Suna no Tate..............................................................................................................................89 Toomegane no Jutsu...........................................................................................96 Sajin Sougeki...............................................................................95 Mesabaku Sou........................................................................................................................................................................................................................90 Tsuchi Kurenai...................................................................................................................................................

.....................................................................................Nentsuchi Otoshi.......................................................................................102 Doton .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................97 Suna Taifuu........................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu..............Doryou Dango...104 Doton ................................106 Doton .103 Doton .........99 Satetsu Shigure......................................................................................................................................Yomi Numa............................................................................Doro Houshi..............................................................................Doryuu Jouheki.....98 Satetsu....................105 Doton .......................................................................................................Iwa Yado Kuzushi...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Retsudo Tenshou...................................................................................................................Ganchuusou..........................................................................................................................103 Doton ......104 Doton ........................................................................101 Doton ........................103 Doton .............................................................Doryuuheki...................................................................................104 Doton ....................102 Doton ......................106 Doton .................101 Mei Endan ..........................................................................................................................................................................................................................................Ganban Kyuu........Doryuu Taiga..................................101 Ninjutsu elementais.........................................Moguragakure no Jutsu............................................................................................................................98 Satetsu Suigen.........................................Ari Jigoku.......................................Dochuu Senkou..........................................................................................................................................105 Ninpou ............................................98 Satetsu Bakuryuu..............................................Gansetsukon.........101 Enjuu Bunshin ..............................100 Kemuri........................................................102 Iwa Bunshin no Jutsu................................................................................................................................97 Suna Kuzuchi.................105 Doton ............Otoshi Buta............................................................................102 Doton ..........................................................................102 Tsuchi Bunshin no Jutsu..106 Doton ....101 Maengan ..........105 Doton ..................................104 Doton ....................................................................................................................................................................................................Tsuchi Kairou..................................................................................................105 Doton ...........100 Satetsu Varen Shou................................................................................................................................................................................................100 Jouki no Jutsu............................................98 Satetsu Bakuryuu...............................................................103 Doton .......106 Doton .............Domu..........................100 Enryuu ............Iwagakure No Jutsu........................................................................................................99 Satetsu Sousou.....................................................................................Doryuukatsu[1].................................................................................................................................................................Doroku Gaeshi.......................................................106 Doton ..............................................Doryuusou.......................................................................Doryuudan..............................................................103 Doton .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 Satetsu Fuyuu............................Daijigoku no Jutsu.............................97 Rendan Suna-Shigure.......................................................................................................................................................................................102 Doton ....................................................................................................................................................................................................101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)......................................................................Domu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................104 Tsuchi Shunshin no Jutsu..............................99 Satetsu Kaihou........................................................................................................................................................................................................................107 10 ....................99 Satetsu Kyuu........................................................................................................................................................................................99 Satetsu Hi....................................100 Enbakurou ........................................................Suna Raishin........105 Doton .....................................

.............................................................112 Ninpou .........................................................................................................................................................................Suiran Reppu............................................................Reppushou.........Kajuugan no Jutsu.......Juuha Shou...............................................................109 Kibaku Ushi.......................................................................................................115 Fuuton ..............................................117 Fuuton ...................................116 Fuuton ...........................................................................................................109 Dai Kibaku Ushi....................................................................................................................................Mugen Sajin Daitoppa.......................................................................................Gama Teppou.....Kaze Bunshin no Jutsu......................................................................................................................................................Toppa no Jutsu...........................................................................................................................Doton .................Kaze Gaeshi..................117 Fuuton ...............................................................................111 Fuuton ......................................................................................................................................................................................................................................................................................Shinkuudaigyoku...........................................................................113 Fuuton ...........................................................................................................................................................................................113 Fuuton ..................107 Ninpou .......................................................................................................................................114 Fuuton ....................................................................................................................................................................................................Kazekiri no Jutsu...................Dochikyryuu................................................................................................................................116 Fuuton .......................110 Kibaku Kugutsu................................................................................................................................112 Fuuton ...........109 C2 • Tori........................................Tatsu no Oshigoto........................Daitoppa no Jutsu...........................................Shishi Dojo.....................................................................................................................................................................................................Kaze no Tate.............116 Fuuton ..109 C4 • Karura...Fuusajin...................117 Fuuton .......................................................112 Ninpou ......................................................108 C1 • Kibaku......................Kamikaze...............................Atsugai................110 CO • Kyukyoku Geijutsu................................................................................................................................................................Shinkuuha.....................116 Fuuton ........................................Kamaitachi no Jutsu..................................................115 Fuuton .110 Kibaku Bunshin....................................................................................................................108 C1 • Kikkai...........Kami Oroshi....................................108 C2 • Doragon..............Renkuudan...........................................................................................................................................................................Iwa Nadare...112 Ninpou ......................112 Fuuton ......................Uitenpen.........................................................................................113 Fuuton ...............................................................Rasenshuriken....110 Nendo Bunshin....................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)............................................................................................................111 Fuuton ................114 Fuuton ......................111 Fuuton ..110 Nendo Kawarimi.Hanachiri Mai............Dai Kamaitachi no Jutsu.............................117 11 ...............................................................................................Juuha Reppuu Shou..........................114 Fuuton ........................116 Fuuton ........................114 Fuuton ......Shinkuurenpa.......................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento)............114 Fuuton ............................Ookamaitachi.................................................115 Fuuton .......107 Doton ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................113 Fuuton ..............Goukuhou....................Rasengan............................................Kaze Shuriken..........................................................107 Doton Soseijutsu ....................................................Ganchuurou no Jutsu.......Kaze no Yaiba.......................109 C3 • Nendoshin..............................................................................115 Fuuton ................................................................................................................................................................107 Doton ...................................................................................................................113 Fuuton ...............Shinkuugyoku.......................................................................................................................................................................................................................................................108 Doragon Senpairyuu.........................................................................................................................107 Doton ...................................115 Fuuton ................................................................................................................................

..............................................................................................Kaze Kaiten.........................................................................................................Goukakyuu no Jutsu..........................................................Raigaa Boomu..........................................118 Fuuton ....................................................127 Ikazuchi no Utage................118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo)........................................................................................................................................Kujaku Senpuu Sen.......................................120 Katon .................127 12 .....................127 Raiton ...............126 Raigyaku Suihei................................127 Ninpou ...................................117 Fuuton ...................................................Kujaku Senpuu..Ikazuchi no Kiba.........123 Raikiri.............................................................................................................................................................119 Katon ...............................................................................................................................................................................................................................................................................124 Chidori Raimei.................................................................Hibashiri.................................................................................................................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)......................................Zukokku...........................................................121 Katon ....................................................................Endan..Housenka no Jutsu......126 Raiton ...............................................................................................118 Katon ............................................................................................................Kasumi Enbu no Jutsu.....Karyuudan....................................Inakibari Bunshin no Jutsu..123 Kirin ..............................Kaze Kiri........................................................................................................................................................................................................................................................................121 Katon ..........Juurokuchuu Shibari............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Karyuu Endan....Gouen Rasengan.........................................................................................119 Katon .......................................Shiruko.....................Haisekishou............................................................................................121 Katon ........................Gamayudan.................Keshi Makuga Hara...........................................Gouryuuka no Jutsu...................................................................................................................................Ryuuka no Jutsu........................................................................................................................................................122 Katon .......................................................................................124 Habateku Chidori..............................................................................................................................................................................................119 Katon ......................Fuuton ..................................................Gamayuendan.........................................................Kanhoudan............................Kibaku Fuu Fuuda no Shuu....................................................................................................................................120 Katon ............................................Gian.......................................................120 Katon ................Hibashiri......................................................................119 Katon ..........125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana......126 Raiton ............................................................................................................................................................................................................................118 Fuuton ..............................................................................................122 Katon .......................................127 Ninpou .......................................................................................................................................................................................125 Habateku Chidori Senbon....................117 Fuuton ..........................................................126 Raiton .....124 Raikiri Nirentutsu....................................................122 Ninpou ........127 Ninpou .................................................Senmoufuu................................121 Katon ..................................119 Gamayuendan....................................................................................................................................................................................................125 Chidori Eisou.............................120 Katon ...125 Raiton .121 Katon ..........................................................Shichuu Shibari.........119 Katon ...............................................123 Chidori...............................................................................................................................118 Hibaku Jutsu • Zan...............124 Chidori Nagashi......................................................................................................................122 Katon .....................................................................................Rairyuu no Tatsumaki...........120 Katon .........................................................................................................................................................................Raigeki no Yoroi..............122 Katon .........................................124 Chidori Senbon..............................126 Raiton ........Kangekiha......................................................Bakuhatsu En Shoto.........................................................................125 Raiton no Yoroi................................................................................................................Daiendan..........................

...................133 Suiton ................................................Daibakufu no Justu....................129 Suiton ...................................................................Baku Suishouha.....134 Mizu no Muchi.........133 Suiton ........................................................................136 Nensuikai.......................................................................................................133 Suiton .............Uramiame................................................................................................................133 Suiton ..............................................................................................................................130 Ninpou .Suisahan...............................................................132 Suiton ......Suiryuuben.............................................................................................................................................................................................132 Suiton ........................................................................................................132 Suiton ..................................................................................135 Suiton ....135 Mizukiri no Yaiba...............................................................Mizurappa...........Suiryuudan no Jutsu................................................................................Jibashi............................130 Suika no Jutsu................Sandaa Saaburu...................Suirou Same Odori no Jutsu....................................................................................................................................131 Suiton ..128 Torunēdo Raitoningu...................................................131 Suiton .........................................................................................130 Gufuu Suika no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................133 Suiton ...................................................................................Ukojizai no Jutsu........................................128 Raijingu Sandaa.........................Raiunkuuha..............................................................132 Suiton ........Hiraishin......................................136 Suiton .............................................Suihashu...........................................................Suigadan........................................................................................................................................................................................135 Mizu no Tatsumaki.....................................................Kokuu no Jutsu.....................................129 Raiton ....................................................................Kirisame......................................................................................................................131 Suiton .................136 Suiton ............................128 Raimu Raito..........131 Suiton ...................................134 Suiton ...............................................................................................................................128 Purazuma Booru......................................................Kirigakure no Jutsu..............Raikyuu............................................Gousuiwan no Jutsu............................128 Raiton .......................................132 Suiton ......................................................................................................................................................................................Suishi no Jutsu................Taihoudan........................................................131 Suiton ................................................................................................................................Mizu Kamikiri.....................................................................................................................................136 Suiton ...............................133 Suiton ...........................Goshokuzame............130 Mizu Bunshin no Jutsu............................................................................................................................................................................................................Suirou no Jutsu............................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água).........................................................Suishuu Gorugon.....................................................................Suikoudan no Jutsu............................................................Hahonryu..........................................................Raiton ................................................................................................................................................129 Sonoichi: Raiton ......129 Kaminari Shibari........................129 Raiton ....................................................................................................................................................................................................................................Suijinheki.....137 Suiton ...................................................................................Teppoudama...................................Takitsubo no Jutsu..........134 Houmatsu Rappa.................................130 Mizu Kawarimi.....Ja no Kuchi.............135 Suiton ........................Daikoudan no Jutsu..............135 Suiton ................................................134 Suiton .....................................137 13 ........................................................Mizuame Nabara...............................................................................................................................Daibaku Suishouha................................................................134 Suiton .............................................................................................................................................................................................................................134 Suiton ............................................................................................................................136 Suiton ...............Suishouha.....................................................................................................................................................131 Suiton ..............................................................................Daibakuryuu no Jutsu.........137 Hijutsu ......................................................................137 Suiton .................................................................................................................................Haran Banshou............................

....................................................137 Shanbondama Douka...........................................................................................................................................................138 14 ......................................................................................................138 Kibakuhou.............................................137 Santouka............................................................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)....

capaz de esmagar uma pedra.Koori Haku. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Haruno Sakura. Tsunade. Danzou. Hatake Kakashi . No caso de Haku as agulhas são de gelo. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. e muito. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. Sasuke Uchiha. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus. a eficiência e o poder dos golpes.Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a.Koori Haku. Rock Lee. Uchiha Itachi. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. Por isso. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres). Jiraya. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. Uzumaki Naruto. Momochi Zabuza. Uzumaki Naruto. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. No entanto. Haruno Sakura. Morino Idate 15 . No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. Ryuudoin Genshou. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo. e de sua pupila. Kakashi Hatake. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos.Sakura. e de seu pupilo. Rock Lee. Senju Tsunade. Rock Lee.

Uzumaki Naruto. Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee. Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate. Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee. Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. ele tira os pesos para correr muito mais rapido. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. executando um ataque maior. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. fazendo seu oponente desmaiar. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. 16 .Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. No caso de Idate Morino. para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B.

Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. similar ao Shishi Rendan. o shinobi se abaixa. depois junta seus nunchakus formando um bastão. em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. Lee e Kakashi executam a Omote Renge. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. dando um chute poderoso no inimigo. criando uma grande cratera onde cai. porém o chute é bem mais forte. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee. Com um movimento rápido. aplicando o Konoha Shoufuu. forçando o oponente a se agachar. que leva o outro para o alto. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. o shinobi aparece por detrás dele. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Rock Lee. Maito Gai 17 . Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. Kakashi Hatake. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. Objetiva acertar em cima. Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez. deixando o inimigo gravemente ferido. Gai. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou.

através do chakra do mesmo. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. para aplicar a sequência de golpes chamada combo. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. Sasuke lança o inimigo no ar. podendo se defender e atacar em plena escuridão. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. classificado oficialmente como Ninjutsu. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. Maito Gai. Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Nurari e Kiho. sendo que o último chute o atira para longe. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . que joga o inimigo para o alto com diversos chutes. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. Uzumaki Naruto. ou de olhos fechados. Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo. Sasuke Uchiha. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário.

. Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. variado do Gouken Ryuu.no chão. 19 . o shinobi dá um golpe no chão. Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar. Apesar de ser simples. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão. Com este estilo. é similar a Omote Renge. o usuário exibe golpes realmente fortes. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. Onde o chakra foi concentrado. ou as vezes usa golpes com o ombro.e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco. quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos.propagando o dano para todos os lados. abre-se uma cratera.

Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. 20 . Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo.Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho. criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros. Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro. Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário.

21 . que está no coração. Em seguida vem o Portão da Vida. Kakashi Hatake. mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. mas depois essa pessoa irá morrer.Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. Ao abri-lo. uma força temporária maior do que a de um Hokage. Logo após se abre o Portão da Dor. E por fim. Gorai Renge e Ura Renge. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. Os demais são: Portão da Visão. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. o Portão da Morte. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. abaixo do quinto portão. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. seus músculos entram em total desgaste. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. No momento que é liberado. assim. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário. que está entre os pulmões. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. Ao abrí-lo. o usuário morre. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. O usuário tem seu poder aumentado novamente. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. o usuário já começa a correr risco de morrer. Depois é a vez do Portão da Energia. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra. ao corpo. Ao "destravar" este portão. Abrindo-se este portão. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. Portão da Insanidade. Após o uso deste portão. tal ação impõe tensão nos músculos. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. Rock Lee. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação. tamanha velocidade do golpe. o usuário fica em situação delicada. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. Quanto mais portões abertos maior a força. Os Oito Portões de chakra . e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. Depois se libera o Portão da Ferimento. Após a liberação deste portão. facilitando maior uso e força desse chakra. causando danos criticos no inimigo. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. o chakra flui mais rapidamente. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. o usuário não tem mais controle do corpo. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. superando um Hokage. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. pode-se abrir alguns desses portões. localizado abaixo do sexto portão. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. O corpo sofre uma paralisação parcial. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. Porém. através do despedaçamento das fibras musculares. A força e velocidade ficam sem limites. não obedecendo. abaixo do quarto portão. deixando-o limitado. localizado do lado direito do cérebro. Abrindo-se o segundo portão. o usuário desmaia imediatamente. que fica abaixo do terceiro portão.

Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu. junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele. Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial. tão brilhante quanto o nascer do sol. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos. Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. aumentando seu chakra. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. matando o inimigo na hora. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. só que machuca o corpo seriamente. Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. aumentando seu poder e velocidade. com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras. se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). quebrando o limite natural de força que o corpo impõe. o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu.

Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê. aumentando as chances de se esquivar do inimigo. forte e imprevisivel. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. ainda no alto. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. mandando-o para o alto. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. mas fica muito mais rápido. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. Para usá-lo. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . matando instantantanêamente o inimigo. sua sensibilidade aumenta. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. em alta velocidade e com tanta força que o destrói. e o puxa. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo. Lee fica bêbado. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar.

Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. no 4° filme. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. teias estas que. por exemplo. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. caso acerte um órgão como o coração. só que em uma escala demasiadamente maior. Eles fecham alguns desses Tenketsus. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. o que permite mata-la com apenas um toque. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou. é impossível se defender. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. cortando suas teias com o chakra. contra Pein. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. O Byakugan vê o fluxo de chakra. 24 . O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten.Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. mas numa quantidade muito maior. se machucando seriamente. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. tido como o taijutsu mais forte que existe. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo. num total de 361. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional. cortando o interior da pessoa. evitando que o oponente use chakra. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. não arrebentam. Além disso. como. por exemplo. Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. pontos por onde o chakra circula e é regulado. sua escrita certa é Juuken Ryuu. e não só pelas mãos ou pelos pés. segundo o próprio Kidoumaru. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. formando em cada mão uma face de leão. de acordo com o silabário japonês. este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. Como não se pode treinar essa parte do corpo. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. batendo com a palma das mãos. Eles usam uma posição de batalha única. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento.

ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji. por ser menos golpes. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou. o ataque começa. paralisando a circulação de chakra por um tempo.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes .Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes . totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou. Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga. Com o Byakugan.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes .Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes .: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. para fechar 32 dos 361 Tenketsus. Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes .Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . para fechar 64 dos 361 Tenketsus.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS. um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. o shinobi pode ver os Tenketsus. o shinobi pode ver os Tenketsus.Juukenhou Hakke . o shinobi pode ver os Tenketsus. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. com menos ataques. Com o Byakugan. • Por fim mais trinta e dois golpes. que é onde ele ataca. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. o ataque começa.Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . campo de alcance (Hakke). 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. • • • • • Dois golpes . logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. Hyuuga Hiashi. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. paralisando a circulação de chakra por um tempo. Com o Byakugan.Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 . 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke .Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . que é onde ele ataca. campo de alcance (Hakke). totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes. e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes .

Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. Juukenhou Hakke . Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo.Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. podendo assim matar o oponente. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. Hyuuga Hinata. Hakke Hasangeki (8 Trigramas. pressionando-os com 128 ataques. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. porém. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga. essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. devido a uma quantidade maior de chakra. semelhante a uma rajada. Hakke Kuushou (8 Trigramas. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra. Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 . seu giro é mais intenso. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. distribuindo ataques entre eles. sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. criando uma assim uma defesa absoluta. e desfere um poderoso soco de mão aberta.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. devido ao impacto.

Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. mas não tem mesmo efeito. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. Zesshou .Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave . totalizando Quatro Golpes Aéreos. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si. Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou.dando vários furtos causando uma explosão. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques.Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros.Hachimon Hougeki (Último Recurso. porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. por ter um efeito defensivo e movimento circular. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem. sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. porém possui mais quantidade de chakra. Tem velocidade muito superior a do som. além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo. através das finas linhas de Chakra.8 Trigramas. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si. Shugo Hakke . Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe. e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou. sem abrir qualquer buraco. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante.podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 . já que quando ela inicia os movimento ela. e atacam o inimigo. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata. sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. ao mesmo tempo.assim podendo apenas ela o usa-lo. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa. e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. matando-o instantaneamente.

Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente. 28 . parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los. Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji.Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. joelhos. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas.Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas. e escapulas. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento .que ensinou para Hyuuga Hinata. e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal. essa tecnica faz destruir todos os tenketsus.por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu. cotovelos. matando o oponente.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga.

porém altera suas formas. como uma forma de contê-lo. suas vértebras. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. suas escápulas. para perfurar o inimigo. sua caixa torácica. Se isso não funcionar. Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. e ataca seu oponente. que pode matar o inimigo. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. a forma de uma broca. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. pode também perfurar o inimigo imediatamente. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. podendo essa servir com um chicote. pois esse é seu osso mais resistente.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. aumentando seus tamanhos e formas. ou então. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. e com ela pode executar fortes movimentos. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. 29 . Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. o rádio. ele pega um osso de seu antebraço. com seu ossos se projetando do chão. em conjunto. até que esse possam atingir. Com sua Kekkei Genkai.

já que as Kunais auxiliam na impulsão.Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi. os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula. devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução. também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha. Essa rotação pode servir tanto para o ataque. começa a rotacionar seu prórprio corpo. assim é possível destinguir clones do inimigo do real. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. 30 . A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. das Três Pílulas Proibidas. que se transformará em uma espécie de esfera. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. além de aumentar a velocidade da rotação. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. ou para retiradas.

Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga. executam o Jutsu Tsuuga. Como o rodopio é muito mais intenso. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. ambos. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar. rodando e atacando. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. ao aproximar seus Tsuuga's.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. os clones de Naruto se jogam ao ar. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio. 31 . Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado.Juujin Bunshin. unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga. Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu. porém com muito mais força de destruição. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou . com poder muito maior do que quando estavam separados. Ao final da técnica. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão.

Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). caindo no chão chutando o ombro do oponente. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. Ele se joga em cima do Gaara. e seus clones o agarram. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. Kotetsu Hagane. o jogam. Shurikens. atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. o Kuchiyose • Buki. pode invocar Kunais. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. 32 .pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu. pois é dividido em três barras.Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. usa Kage Bunshin no Jutsu. ligados pela corrente. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. Isso causa uma grande margem de danificação. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal. Fuuma Shuriken's. Depois de atordoar o oponente. Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas. repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Antes de ser atingido. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele.

Ao fim da chuva de armas. Para realizá-la. Ao invocá-la. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. Ao dizer o nome da técnica. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. Ao invocá-las. Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. porém fácil de se utilizar. Quando as armas tocam o solo. Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. 33 . invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. o usuário atira ao céu. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. esmagando-o e destruindo o solo. pois as armas vem incessantemente. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. O usuário. O usuário atira um pergaminho para cima de si. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo.

chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente. Quando acertam seu alvo. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos.e depois de um selo de mão. Haku Koori. kunais. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta. shurikens). Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos. o shinobi levanta do chão se enrolando neles. Hyuuga Hinata. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. Hyuuga Hinata Koori Haku.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. tal como o coração.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Ela usa 34 . elas são quase invisíveis e estão envenenadas. e com a invocação.Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas.e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções. No caso de Haku as agulhas são de gelo. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo.

O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto. É um golpe muito poderoso. podendo até ser mortal. então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo. é chakra puro. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. mas uma delas está com um guizo que produz um som. Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. mas esquece das outras levando o dano delas. joelhos e cotovelos.esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. mostrando exatamente que a entidade na espada. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. que não só quebra ossos. e também serve como defesa. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. usando sua bandana para repeli-las. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. Rank: - 35 . Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas. dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". Isto depende da quantidade de chakra introduzida. a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. isto é. por meio do chakra do usuário. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido. ou até mais que o mesmo). O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto.

entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. deixando o interior do corpo exposto. 36 . devido sua força descomunal e a armadura de raiton. que amplifica mais o dano do ataque. Aparição: Episódio 95. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya. Manda quando invocado por Orochimaru. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage. com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha. causando enormes danos. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda.

o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. as Brocas Vibradoras. deixando-a 10x mais poderosas. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. Nara Shikamaru. tornando até mesmo o menor arranhão. fatal. È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados. podendo esmagá-lo sem problemas. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. Hidden Taijutsu Ougi . 37 . além da grande quantidade de veneno que ela possui. e com seu chakra o som pode alterar sua direção. podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken. O golpe é inspirado no kancho. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler.Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. Sora.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . usando uma kunai no lugar de um dedo. Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço. sua marionete principal. Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi. atordoado ou até mesmo matá-lo. podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo. podendo deixá-lo surdo. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). Também pode-se improvisar. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade. e um golpe da mesma pode ser mortal. aumentando o grau de acerto. usada ao entrar no boneco Hiruko. assim a arremeça.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

os chamados Fuuinjutsus. ou permitir que se esquive a ataques. e por último. para fins de distração. Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos. Também há os Ninjutsus de Selamento. Sarutobi Konohamaru. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Hatake Kakashi. que faz com que o oponente veja ilusões. servindo os propósitos de. os efeitos do ninjutsu são reais. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). Ao contrário do genjutsu. os elementos são: Doton (Terra). de Orochimaru. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). respectivamente. quando é atingido. Jiraiya. um em cada palma. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. curar os outros ou manipular o vento e a água. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. Variam largamente em propósito. Suiton (Água). Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. Kira Hachi. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. Oque mostra que de fato. Além desses. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. Cobra. depois faz ele girar. Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente. usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos. Kisame não fora 41 . pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. os Kinjutsus. existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. Katon (Fogo). sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). Yondaime Hokage. que as pode usar à sua vontade.

Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma. Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. esta técnica de clonagem é característa de Sai. pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. O clone. e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso.morto pelo Raikage e por Kira Hachi. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou . Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. infiltração e assasinato. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles. esta técnica é extremamente útil. mas não lutou com eles. técnicas e habilidades. Hyakka Ninpou . Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas. tornando-se difícil de se perceber. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe. Outra diferença é que nessa variação. • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. Os clones só foram feitos. 42 . Este clone. é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja.Yuuki Baindau. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez. então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. este possui 100% de suas habilidades. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele.

pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu. Estes clones podem até auxiliar em jutsus. esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos. falando em ordem U . Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee.Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos. 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu. Este é o estilo taijutsu de Naruto. e também fazer jutsus independentemente. Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 . Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke. Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra.ZU . que após o ataque saem voando. como o rasengan de Uzumaki Naruto. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. falando NARUTO RENDAN. o levantando no ar. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu.MA .porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja.ou no caso de Sakura. criando centenas de clones de sombra.Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser. e no ar Naruto dá o golpe final. Os quatro atacam o oponente.KI.

Udon. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. 44 . Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. constituindo assim um harém. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia.Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. se escondendo. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan. enganando os outros. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. Moegi. que golpeia usando mãos e pés. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. mas se o usuário for atingido. Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos. o jutsu será desfeito. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. que pode distrair facilmente certos indivíduos. só que com os múltiplos clones.

o rei dos macacos. se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . o rei bastão tão duro quanto o diamante. o rei Com o Henge • Kongounyoi.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage. Konohamaru. após se fixam na superfície da pele de Tahuro. Ele pode se estender. Enma. Ao invés de virar outra pessoa. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser. em algo que seja necessário para a luta.Kuchiyose no Jutsu. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma. que ganha a aparência de Shione o chakra. faz as devidas posições de mão. Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. Udon. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro. com três semi-circulos de pedra dentro. ele vira uma mulher nua. Enma se divide. Naruto. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. nem mesmo com a morte do indivíduo. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 . Inuzuka Kiba com Akamaru. podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. 45 . ou ambos. criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. Moegi. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki.

mas vestidas.e os dois ficam trocando caricias. Udon. Oiroke . os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. Konohamaru.Nome similar a Sátira ao termo Hentai.Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton . Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias". vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa.Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru.Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 . consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. Sátira ao termo Yaoi.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica. Usada contra Sakura. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu. se confundindo com alguma parede.Oiroke . Moegi e Udon. Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru. • • Inuzuka Ryuu . Sátira ao termo Yuri.Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. Moegi . Oiroke .

Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. não se machucando. quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi. e o indivíduo sai ileso. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica. pela boca.Javali.Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou . Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. paredes. ou qualquer outra coisa. o ninja pode escalar árvores.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. 47 . Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques. o ninja põe algo no lugar dele. caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. Hyakka Ninpou . • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja. do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido.1ª aparição: Naruto.tigre Quando em perigo. o ninja pode se prender em qualquer superfície. Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica.

dependendo da quantidade de chakra usado. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos. usada por Concentrando chakra nas solas do pés.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. e pode pular a longas distâncias. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão. sem usar as mãos e sem cair. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés. pois fica com os pés grudados. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. ou doujutsu como o Byakugan. episódio Rank: D 48 . Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica. episódio 12. ou cães farejadores.

Choujuu Giga. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 . Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate. Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. Jiraya. e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou . Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra. Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas.64. ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios.. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. Quando criada em torno do corpo de Sai. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas.. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma.

se tocou perto pedra. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas.Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Por exemplo. a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem. Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação .Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara. Nagare Com esta técnica. Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação . o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada. Nagare ataca com inúmeras rochas. Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação .só que usado com rochas. Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação . Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela. o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu. Às vezes a técnica sai imperfeita.Mazeru de Zetsu.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus.Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra.Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara. 50 .

Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação .Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra. Ninpou . Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente.Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate. Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou . quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração.Yuuki Baindau em direção ao oponente. caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo. 51 . Ninpou .Taren Niku Tradução: Arte Ninja .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon. e se ele for quebrado pode se juntar de novo.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação .

que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. do sandaime kazekage. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo. o que torna quase impossível detectá-lo.Denji Genmu Jishuku Ninpou . Usando este jutsu. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja . pode ser sua salvação. No momento em que o pincel. essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. através do qual o chakra flui. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. Então. vários efeitos podem ser obtidos.Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética . Sua casca de plantas insectívoras. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. como Karin. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água. para evitar qualquer dano. é removido e o desenho terminado. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja . usando a rede subterrânea de matéria orgânica. começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Esta técnica. É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. até mesmo por ninja tipo sensorial. Uma vez fundidas. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem . Imitando a vida. da flora e viajar a uma velocidade muito alta. como tem a capacidade de fundir-se com o solo. sua presença é totalmente escondido. característica de Sai. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu.Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai.• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. pois é tingida com seu chakra. que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 . Jishuku Ninpou . Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades.Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer.

torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. sentimento que Sai coloca neles. tornando-o mais adequado. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Quando em grupo. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 . mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal. A cobra é um animal traidor. Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas. se desenhar um elevado número de ratos. Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja . Além disso. Caso não haja o cheiro do inimigo. de reconhecimentos a viagem em alta velocidade.Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. elas executam o Sumi Narashi. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. o rato é imperceptível.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. Em seguida. Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. bico e asas afiados. mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos.Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. os ratos se espalham por uma área considerável. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. Os ratos expressam curiosidade.Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras. Desenhando várias imagens. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra. Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja . não apenas para buscas. Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja .Usuários: • Sai leão. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança.Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta. o número de feras personificadas também aumenta. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja . Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos.

• Sai Ninpou .Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos. 54 . Ninpou . transformado em substâncias químicas especiais.é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. em seguida.Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e. o cabelo do Jiraya cresce. Rokusho Aoi.Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água.Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado.Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja . Ninpou.Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja . virando espetos. acertam o adversário sem chance de erro.isso se deve Gozu. que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela.Este jutsu pode ser feito até na água. mas com uma arma e não com um jutsu. Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica.onde Sai usou. guiadas pelo chakra. Ninpou .tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o. Ninpou .não vai adiantar. liberando centenas de agulhas que.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja .Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra. Um guarda-chuva é jogado para o alto. ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete. que o protege de ataques e perfura o que tocar. O primeiro ninjutsu usado por Lee. Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar.Doku Kiri Tradução: Arte Ninja . Lee pode atravessar paredes com esse jutsu.Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato.Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu.

Tigre. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar. A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada.Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage.Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Ninpou .Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga.Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai.Yoraishin Ninpou . objetos e mortos para lutar no lugar deles. só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão.Spray de Perfume 55 . fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto.Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja .Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário. pode destruir uma floresta inteira.Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Dragão. permite que um ninja invoque animais. Ninpou . Ninpou . O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. Orochimaru. Rato. Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação .Yoraishin Tradução: Arte Ninja . O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens. Kabuto Rank: C Selos: Tigre.Kosui Tradução: Arte Ninja . Ninpou . em conjunto com o vento.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou.Ninpou . criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que. Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar. o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas.

Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). pétalas para imobilizações e etc. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as. (Exclusivo do anime):Yurinojou. Kikujou. 56 . o usuário inflamará as flores com um selo. Após ter cercado o oponente com flores. Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou).. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa.. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. Normalmente são usadas flores venenosas. As flores serão lançadas então no alvo. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka. porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana.1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água. Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades.

Saihou Bunshin Hyakka Ninpou .Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Kage Mane no Jutsu Ninpou . assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.Jibako Mandara Ninpou .Raigeki no Yoroi Ninpou .Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Utakata Fuuma Ninpou .Kazakumo Ninpou . Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais. Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo .Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou . Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente. ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição.Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.Eadas Tedoura Hana Ninpou .Kage Nui Ninpou . Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela.Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou .Shoshingan Shikumi Hana Ninpou .Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Kaika Kawarimi 57 . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.Kageyose no Jutsu Ninpou . a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue.Daijigoku no Jutsu Ninpou .Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância.Shikyaku no Jutsu Ninpou .Shindanshin no Jutsu Ninpou .Rairyuu no Tatsumaki Ninpou . logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens.

E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. Chiyo.Tsuiga no Jutsu Ninpou . ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo. Haruno Sakura. Inuzuka Hana . Yakushi Kabuto. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi. usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar.Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton . mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu. caso atingir o coração ou a garganta. Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos. No combate.Hana Nenshou Hana Ninpou . Shizune.Shii.Eadas Tedoura Hana Ninpou . O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente.Shinraiju no jutsu Ninpou . embora exija grande precisão para ser eficaz. 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu. Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada. Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves. limitando os riscos de uma infecção.Shinten no Jutsu Hana Ninpou .Shosingan Shikumi Hana Ninpou . Rin. Fuuka. 58 . em outras palavras: o prepara. Bijuus e Anbu.Piganrimi Ninpou . eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta. nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute. Ao contrário de bisturis regular. mas nele o próprio organismo se cura. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar.Shintenshin no Jutsu Ninpou . como transplantes e curas. Essa tecnica não deixa danos externos. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S. Devido a esse requisito. mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal.Kekka Giji Hana Ninpou .Hyakka Ryoran Ninpou . Hyuuga Hinata.• • • • • • • • • • • • Ninpou . aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen. tornando-o alvo imóvel. Essa técnica pode até matar.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade.

pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico. Usando globo de água a parte afetada e cortada e. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. Para esse tratamento médico. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). Em todo o caso. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. Caso o inimigo escape. mais largo e com aparência roxa. ultilizada como um ninjutsu medico. Yakushi. bactérias vírus. em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. venenos. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto. as células dessa parte são alteradas. Kabuto. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. A técnica nutre as células para melhor funcionamento. Ino Yamanaka. e a parte perdida é regenerada. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células.Tsunade. podem ser rastreados. um pilar principal é vital. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade. Sakura Haruno. este jutsu requer um grande período de tempo. cria-se um campo elétrico. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura.

• Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. Ninpou . antes mesmo que o ataque se conclua. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. junto com um exelente controle de chakra. reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Essa técnica é considerada extremamente difícil. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. mesmo entre os shinobis médicos. voltando para a pele. um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. Mesmo usando a técnica. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. e começando a Meiose (mutiplicação celular). sao necessárias para esse jutsu. mais chakra se usará para se recuperar. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee.Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja .Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. os danos podem ser reduzidos ao mínimo. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez. Previsao precisa do ataque. habilidade para operar precisamente. sao necessários para ultilizar essa técnica.Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada. e uma alta taxa de recuperação. Geralmente após o tratamento com essa técnica. envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros. 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. Tsunade. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. Já na versão original. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto. Criado pela maior dos ninjas médicos. O corpo se transforma em uma 60 . Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. é a sua técnica de regeneraçao suprema. tomar decisoes instanteneamente.

colocando sua circulaçao normal fora de ordem. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. 61 . O jutsu faz o coração bater por algumas horas. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos. ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. mudando sua aparência. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. em outras palavras: o prepara. e sua natureza de Chakra se altera. Logo depois. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. depois selando os mesmo no pergaminho. e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. mas nele o próprio organismo se cura. O ninja pode animar o corpo de um morto. e o controlando.

dando a semelhança de um x. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. até os mais graves com ingredientes raros. que por exemplo ressuscitam pessoas. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain.Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. fica com mais saúde e disposição. Orochimaru. são todos proibidos. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. Hyuuga Hinata. Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. pois o novo corpo começa a se desintregar. uma média de três anos. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. Logo depois. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força. Rank: S Nota: É um Kinjutsu. exceto os do Clã Fuuma. o usuário possui um limite de tempo por corpo. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 .Sasuke Uchiha. Depois de trocar de corpo. Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo. Quando o usuário entra no corpo de alguém. Descrição: Jutsus ligados à alma. Dizem que quem é curado com essa dita pomada.Clã Fuuma e Chiyo. Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica. por serem tão obscuros. Eremita dos Seis Caminhos. parte da personalidade original do novo corpo se mantém.

já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido. Uzumaki Naruto. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. porém. sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. mas que foi recuperado por Naruto. 63 . absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma. Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. morrendo ao final do processo. desde que esse não esteja muito tempo morto. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta. ou ainda. religião de Hidan.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia. Nagato. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto. mas fica beirando a morte.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica. Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca. incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces. possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte. Ninpou . Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. Nota²: É um Hijutsu. podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. normalmente ligados à Religião Jashin. com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado. porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. o sétimo Pein. Descrição:Fuuma Arashi.

para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente.Mugen Shiki (Técnica Mágica .as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo. Jujutsu . Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu.Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor.Shijihyouketsu (Técnica Mágica . Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte.É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo.É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo. mudando drasticamente de aparência. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original). cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real).Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal. ficando semelhante a um esqueleto. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 .cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha. para ataques.Jujutsu . Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. Konan pode manipular origamis. e qualquer outro tipo de arma ofensiva. Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele.Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta.

eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele. não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel. Konan usando o Kami no Jutsu..1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo.Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami. Konan usando o Kami no Jutsu. se desfaz em muitos papéis. Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo. que podem se reagrupar depois.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser. Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não. cria um clone seu de papel. que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido.Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo.ou seja. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 . Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo. porém ela ainda fica com resquícios de papel.

e assim Konan pode ver uma grande área.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade.ou seja. se transforma em diversos pedaços de papéis.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 . cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa.cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o. que podem se espalhar ao vento.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.Usado em conjunto com o Shikigami no Mai. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa. Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.

É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa. no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado.É uma combinação de outros jutsus. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509. Konan usando o Origami no Jutsu. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor.Apesar de seu poder denominado divino.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco. Uma variação do Kami no Tsubasa. 67 . Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu.Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP.Então. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya.

68 . Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra. Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. fazendo-a cair dentro do abismo. que só podem ser cortadas com armas de chakra. Konan Konan com sua técnica de papel final. Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz. Kidoumaru prende o inimigo num casulo. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. para impedir uma reação do adversário. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. criando uma armadura tão resistente quanto o aço. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu.

Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. prendendo em algum lugar como 69 . se necessário. segurança e firmeza. Ele atira. Usando o Kumonenkin. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. dando-lhe elasticidade. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias. como flechas ou kunais douradas. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. que quando atirada se abre.Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte. Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia.

supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. enquanto essa o puxa. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. formando uma pequena lua. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. Nota³: È um kinjutsu. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 . conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. entre outras funções. Pain Círculo de Deus. Deus. Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato. prende-lo com o Kumoshibari. pois se tratava do Senpou .Chibaku Tensei ("Arte Eremita .Kidoumaru uma rede. 1ª aparição: Usuários: Nagato. podendo morder o oponente com o veneno. Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. Quando lançanda ao céu ela se expande. com o jyuuin nível 1. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. impossível de ser destruida. O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu. Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. Porém Nagato não alcança esse poder.

Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato.Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. caso mintam. porém. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam. ao invocar Kohushi Baski. a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca. não é 71 .Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. Ao termino do jutsu. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. causando-lhe a morte. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas. não é necessário nenhum sacrifício humano. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton . Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. não havera como ressuscitálo. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan. que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida. parecendo que foi devorado. Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. porém. ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira.

É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios. por ser uma especie de maquina. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. ja no mangá 444 isso foi confirmado. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. ao abrir sua nuca. pelos braços. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias. por ser uma especie de maquina. por ser uma especie de maquina. Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. como misseis ou bombas. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Pain Circulo dos Demônios. Pein Circulo dos Demônios. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança.

73 .A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare.é rank S. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram. especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou.Pein Círculo de Deus. porém não ficam cansados. Quanto mais forte o jutsu é usado. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções. porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). pode facilmente quebrar a madeira. os mesmos Jutsus. Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.Muryou morreu ao receber esse rasengan. Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe. Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu.O chakra delas nesses jutsus varia de cor. ou seja. mais tempo demora para se usa-lo novamente.ossos ou pedra.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança. 1ª aparição: Usuários: Nagato. não importa o tamanho ou a massa. Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial. posui as mesmas habilidades. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios. chegando a ser praticamente inexistente.poderoso e abrangente delas. as mesmas Kekkei Genkai's.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).

Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo. Ele pode aplicar isso a uma arma. Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 . Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato.Jin. e depois. e se tele-transportar para outro local instantaneamente. jutsu-shiki). Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz.Miroku e o resto das Sacerdotisas. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose. Ao manipular um ponto específico do espaço. Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya. ele pode viajar instantaneamente a ela. o usuário pode se mover através do espaço dimensional.Quarteto do Som.Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha". Namikaze Minato . Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai. Não importa onde o adversário for.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar.Kuchiyose no Jutsu” .quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. como uma kunai. Tais como as “Ninpou .mais tais habilidades são desconhecidas. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. e quando acionada ou usado. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . ele pode ativar o jutsu para chegar à marca.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear.

que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele. eles criam uma outra barreira que protege os quatro. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. Quem entrar nessa área ativa a explosão. Nota: No Sennin Mode. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B .Rank: S . fechando por baixo e em cima. Uma versão do Fuubaju Houjin.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. onde o alvo fica bem no centro. Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado. Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. Prendido uma vez para dentro. sem condições de fazer a técnica. Para evitar fugas. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. agarrando tudo no quarto. No comando do usuário.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. junto com costas em torno do lago ácido. Isolado do mundo exterior por uma barreira. e então atacam quem estiver no centro. a barreira da deteção pode expandir. eles cravam suas espadas no chão.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . 75 . um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem.O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme. e nas formações que furam fora do lago. Kimimaro estaria apto a fazê-la. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. que é muito forte. Caso algum esteja machucado.esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo. e podido então facilmente ser derrotado. o espaço dentro do estômago do sapo. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Ningu Kekkai . com um em cada ponta.

com uma máscara. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. ou reparar algo.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. seja ela viva ou morta. objetos ou seres. o usuário fica imortal. Raiton. Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar. Kakuzu faz isso 4 vezes. matando-a sufocada. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Kakuzu toma a forma de um monstro. Os fios se adaptam a qualquer matéria. além de tomar a forma de uma máscara.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. ligados através dos fios.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. local de origem de Kakuzu. mais o seu próprio coração forem destruídos. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. Suiton e Katon. para diversos fins. Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela). 76 . com isso. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. ou mesmo agarrar a garganta dela. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. seja atacar.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. e libera seus quatro corações. Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. para desferir um poderoso soco na vítima.

Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos.atordoando-os.É muito rápido e forte. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo. atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos.defesas e alucinações. Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Coelho.Pode ser feito combo com espadas. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som . ou flautas como Tayuya e 77 .. Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente.Mikazuki no Mai (Estilo da Folha . Cachorro. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta.ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada.Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha. É mais destrutivo e rápido.Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira.Pode revidar jutsus.. Rank: Depende da força. Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou. Cavalo. Konoha Ryuu . o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o.

um dispositivo poroso do metal situado em seu braço. ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa.Shin. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. Em primeiro lugar disto. A broca da melodia. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo. essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza. Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição. 78 . a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. foi derrotado imediatamente. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. Chōji. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado. através de conchas modificadas com chakra como Menma. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. Danificando a orelha interna da vítima. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. o mais é afetado por este. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. através do Koto como Kotohime Fuuma.se ela não morrer fica surda e desmaiada. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. através de guizos como Kin Tsuchi. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. Gerando bastante som.

Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos.Doki) que Tayuya invoca..o braço fica totalmente sem chakra. Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .essas são as melhores. Mateki • Doki no Kouka.resumindo.Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos.ele está certo.) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo..Ela através de sua melodia.ou seja. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também. jutsu de pressão. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede .porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku. 79 .faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo. esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu. Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.Entre outras funções. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados.pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada. mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação. que pode até quebrar.

assim ela aproveita e executa o ataque final. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya.resumindo.ou seja. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. 80 . o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba. Como a vibração do som é muito forte. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra.o braço fica totalmente sem chakra. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Esse chakra especial não é atingido por nada. Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1.

pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. 81 . podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá.Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. É mais destrutivo e rápido. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. quando tocam em algo. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). como barreiras. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. clones. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. entre outras funções. Nota²: Não existe no mangá. fazem o objeto tocado queimar.

O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda). inveja entre outros). Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas).Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko. mas dão dano . comprimida. 82 . Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida. solta. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente .Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. as explosoes não são tão poderosas . livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo. Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva. ódio. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada. elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro. destruída. com seu pensamento e sem selos. além de proporcionar outros jutsus. expandida entre outras. Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. Nota²: Não existe no mangá. Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário.

Ao reunir chakra escuro na mão do usuário. enquanto se concentra em outra atividade. Assim. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. então. cura e poder. lavrar o orbe para o adversário. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá.De acordo com Shinnō. o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. De acordo com Shinnō. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância.Quando combinado com Chakra negro. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). tornando-os aptos mais jovem e nos olhares. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). força. O usuário. este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade.Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico. enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju. o usuário pode criar uma esfera escura. Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan. esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que. Compreender esta teoria. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. irá causar danos internos Caudas) tremendos.

Num curto espaço de tempo. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima. Ovelha. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. chakra emanará dela. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. dando assim a chance de vitória do usuário. Nesse jutsu. se o colar for destruído. Absorvendo o chakra. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. para embrulhar o inimigo. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou. o corpo ultra fino se expande novamente. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. A técnica também pode ser usada como um selo. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. Se Jiraya entrar na sombra de alguém. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama.Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano. transformando-o de volta ao normal. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Cachorro. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Macaco. Jiraya pode entrar em sombras. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 . Nota²: Ao dar uma respiração profunda. Pássaro. usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. neste caso. para o Chakra do Bijuu não sair. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou .

que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo.Mazeru no Jutsu. prendendo-o. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Pássaro. Descrição: Após fazer o selo necessário. Ninpou . o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente. dividindo-se em várias partes. Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. Boi. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem. Serpente. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu. Através desse Jutsu. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe.Rank: S Selos: Macaco. até chegar ao(s) alvo(s). e se assim desejar. Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. Cobra. vendo o que acontece perto daquele lugar. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. esmagando-o. Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. feita por Orochimaru através de experimentos. etc…). podendo se estender por metros. Pássaro e Tigre. Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. que requer grande quantidade de chakra. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 . Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. O oponente pego diz tudo o que o perguntarem.

Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". o chamando sempre que quiser. Fuuka. matando-os lentamente. o ninja afetado sofre dores constantes. destruindo a agulha. Esta técnica não é perfeita. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu. Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. Normalmente. Hyuuga Hinata. Uma vez que tenha feito isso. paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU. podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. Uchiha Sasuke. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. e concentrando chakra nas agulhas. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais. Orochimaru. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. Entretando dentro de corpo alguém. atinge pontos estratégicos. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns.locomover. 86 . penetrando suas moléculas nele.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. Elas podem se recombinar. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu. Shizune. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes.

e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. desperta o espírito do Deus Hindu Shiva. 87 . mas não a executa com a mesma maestria. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. consiga desferir até mil socos por segundo. É uma técnica de alto nível e muito rápida. Chiyo. o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. Touji Mizuki. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. e então atacam quem estiver no centro. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato .Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. onde o alvo fica bem no centro. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. pode usar todas as marionetes. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. Pelo nome da técnica. Yomi.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica. atacando em uma velocidade inigualável. podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Nurari. Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. braços de cor vermelha escuro surgem. Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. eles cravam suas espadas no chão. Para usá-la. diferente de um Selo de Mão. por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki . Ningu Kekkai . Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. Logo. fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku. a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . e que tenha a marionete. reagindo diretamente para com suas emoções.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. Sasori. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Foi uma técnica de sua própria autoria. No início. Tsurugi Misumi. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca.

Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. se tiver. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. com Kekkei Genkai. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. Essa espada reage ao Chakra. Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. como se fossem jogadas individualmente muito rápido. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 . Para utilizar esse jutsu. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. e o amplifica. Yakushi Kabuto.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. Depois disso. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu.

Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). e finalizando. Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. No caso de Guren. transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. ou dos próprios membros da organização. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu. que forem eventualmente mortos. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. Nesse jutsu. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Gamabunta. ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. a utilização do Kyuubi Taijutsu. para dentro de si. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages.redirecionalização da Fuuma Shuriken.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado. corpos de cadáveres. ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. 89 .

O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar. Além disso. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou .Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto.até agora ele é o único bijuu capaz de voar. cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. seja Katon. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. na reunião dos cinco Kages. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho. é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang). Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu.Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. para obter vantagem em certas ocasiões. 90 . Suiton. Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. etc. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade. Rank: .Taren Niku. com o chakra da Kyuubi. podem anular qualquer tipo de jutsu. Pain e Shichibi no Kabutomushi.. Como foi mostrado. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto.Yuuki Baindau.

e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular. Aparentemente no mangá. 91 . assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima. Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. sem influência do seu Bijuu. esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente.Taren Niku. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin. Kazekages. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade. Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles. Mas. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado.Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. Bodi Henkou . Houshi no Jutsu e Ninpou . Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu.Yuuki Baindau (Modificação Corporal . Sasori.Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Suna no Shukaku . Suna (Areia) Quem usa: Gaara. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma.Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu.

Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. cortes. lesões ou fraturas na área atingida. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. morrerá ali.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. 92 . Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou.

1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa). Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá. Concentrando areia em forma de esfera. o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. podem re-estabelecer o membro sacrificado. Gaara concentrando seu chakra.Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo. Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido.

esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 . Ele cria uma esfera em volta do inimigo. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio.contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo. Após seus uso. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia. Versão melhorada do Shisuna. É praticamente indefensável.

• Gaara impossível para o oponente escapar. Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo. Saikyou Zettai Bogyo . o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela. Uma técnica que pára o movimento da areia. criando uma lança muito afiada. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. só que numa escala maior. usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia. podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma. Bem parecido com o Sabaku Sousou. Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu". Saikyou Zettai Hougeki .Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque.Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão. Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto.Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto .Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu". 95 .

mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra. se bastante força for aplicada. Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. Quando os dois pilares se chocam. A areia é capaz de ser quebrada. e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente.Saikyou Zettai Bogyo . 96 .Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate). A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. e faz com que o corpo de usuário pese mais. e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. No caso de Gaara. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. para levantá-lo. a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se.. e outro que vem em direção ao primeiro pilar. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku. Essa técnica serve também para proteger o usário. o inimigo é esmagado. Requer uma grande quantidade de areia por perto. Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa.

Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu". formando pequenos pilares. 97 . Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo. se for necessário. Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. Gaara pode fazer até 3 misseis desse. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas.Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente.

além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte. que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio. Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna. o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo. Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 . criando assim a Areia de Ferro.assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu. faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. Nota²: Pelo que parece. Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro).

tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. impalando ou perfurando o inimigo. Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar. É praticamente indefensável. Para completar. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. muito fechadas.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados.

Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes. assim ele pode levitar e voar. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor). um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes.Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu. como envenena o inimigo. Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma. tanto causa danos. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o. Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. 100 . Este movimento. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu. Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta.

entre outras 101 . Fuuka. Jiraiya. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). se esconder nela. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. ANBU. Hoshigaki Kisame. Yakushi Kabuto. Senju Hashirama. Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi. Deidara. Ninjas da Vila Oculta da Grama. Yonbi no Saru. Fuuma Kagerou. Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. Tobi/Uchiha Madara.Nango e Hiruko. Oboro. Roushi. Gozu.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Giita. Juubi. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. Guren. Nagato. Orochimaru. Zetsu. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos. Mubi.Nagato. Kyuubi. Jiroubou. para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Onoki. Touji Mizuki. vento (Fuuton) e raio (Raiton). Fuen. Yamato. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. fogo (Katon). terra (Doton). Kakuzu. Tsuchigumo Shiranami. para criar elevações na terra. Kagari. Sarutobi Hiruzen. Kurosuki Raiga. Fudou. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra.

uma parede defensiva vai se levantar. que é jogada contra o inimigo. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.Doryou Dango (Estilo Terra . Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama.Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo.funções. Tem grandes chances Suiton.Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá.Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra . Uchiha Madara. mas perde para Raiton. difícilmente sairia dali. Doton . Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara. Doton .Doroku Gaeshi (Estilo Terra .Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão. Doton . Doton . Orochimaru. Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen.Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente.Otoshi Buta (Estilo Terra . Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus. 102 . Kabuto. Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu. protegendo o usuário e quem estiver atrás dela.Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras. que mesmo se sobrevivesse.

Ganban Kyuu (Elemento Terra . para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro. ela usa como armadilha para o Doton . Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. Nagato. o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra. Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. o barro se transforma em um imenso paredão sólido. Doton . Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra.Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama. Doton . Doton .Doryuu Taiga (Estilo Terra . Depois.Uitenpen. que arrasta o inimigo para onde o rio levar. esmagando o inimigo.Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão. Doton . Hatake Kakashi. Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca.Doryuuheki (Elemento Terra . Quase instantaneamente. Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. com o Chakra Kuuin Jutsu.Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto. esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque. No caso de Fuen. ou então.Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato. o ninja a recupera. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens. onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . ficando assim mais sucetível à ataques.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra .Doton .Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen.Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra .

Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra . Kurosuki Raiga.Retsudo Tenshou (Elemento Terra . o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente.Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. Com o Jiongu. Javali. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra. Tigre Descrição: Um pântano aparece.Domu (Elemento Terra . direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário. afundando tudo o que estiver em cima. largura. Mesmo que seja puxado.Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu. Doton . Família Kurosuki. também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários. Doton . Yamato. 104 . Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. a menos que seu criador queira ser afundado. Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse.Yomi Numa (Elemento Terra . o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. controlando o chakra do pântano.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou. Hatake Kakashi. Doton . Deidara. Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto. O comprimento. Doton .Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. o pântano não permite que seu criador afunde. Uchiha Madara/Tobi. Cavalo. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Onoki Selos: Tigre. Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo. juntando elas para esmagar o mesmo. Rato. Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho. Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo.

Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 . Doton . Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton.Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Senju Hashirama.Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja .Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão.Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra . Uchiha. Ninpou . Doton . Doton .Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários. Doton .Doryuudan (Estilo Terra . O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente. o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível. episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou. Madara.Dochuu Senkou (Elemento Terra . Sofre com o Raiton.Domu (Elemento Terra . Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o.Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Yamato. sendo capaz de sugar muito mais coisas. Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido. Descrição: Variante do Ari Jigoku.Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga.Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra .Doton .

Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Doton . Nota: Não existe no mangá. Doton . Cavalo. Quando combinado com um jutsu de fogo.Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. e um de vento. Doton . forma túneis repletos de fogo. Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo.que pode ser usado com Karyuudan.Tsuchi Kairou (Elemento Terra .Gansetsukon (Elemento Terra .Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente.Doro Houshi (Elemento Terra . Doton .Ganchuusou (Elemento Terra . Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra. e o Fuuton: Kami Oroshi. Descrição: Após fazer o Donton . Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton . praticamente matando quem estiver dentro.Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi.Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri. Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá.Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka. 106 . Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. O jutsu vira uma cobra de lama.Selos: Bode. Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo.Doryuusou (Elemento Terra .

Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Fuuka. mas com toda a sua racionalidade. Doton .Dochikyryuu (Estilo Terra .Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. Descrição: O usuário entra em rochas.Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 .Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra . Doton Soseijutsu . Sobe para S quando ele renasce os zumbis. Pássaro. muda totalmente o relevo do local. Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Após fazer os selos necessários. criando um vale de rochas e montanhas.Uitenpen (Elemento Terra .Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra .Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra . Os cadáveres agem como zumbis de verdade. Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. Ninpou .Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. escapando de alguns ataques. Yamato. Senju Hashirama. fazendo um prisão. Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton . o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas. Selos: Porco.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato. Macaco. Cachorro. Fuen. os cadáveres imediatamente viram pó.Iwa Nadare (Arte Ninja .Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. para fugir ou atacar o oponente. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir. Doton . o ninja cria vários pilares de terra. Serpente. Se a técnica for desativada. Fudou. o ninja faz selos.Doton .

Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá. Uma versão Doton do Suiton .Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. ele pega argila de uma mochila e a remodela. Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica. Doton . Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha. criando algo. C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. O oponente.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . Com o chakra necessário. Descrição: Após os selos necessários.e nestas minas a uma porção absurda de Argila.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. 108 . C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. explodindo quando o artista quiser. um pássaro. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. Ele pode criar uma aranha. que possuem um poder de explosão pequeno. até mesmo o seu especial #C3. C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro. mas útil dependendo do objetivo. entre outros. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas.Suiryuudan no Jutsu. ao tocar no solo. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. essa forma ganha vida e é controlada por Deidara. porco. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra.

Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. Tem efeito maior que o C1. que parece mais com um porco com asas. É a especialidade de Deidara. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo. tem maior poder de explosão. Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. maior que o C2 Kibaku Ushi. que parece mais um porco com asas. Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. com poder maior de explosão. Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. é uma das especialidades de Deidara. é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. podendo se multiplicar como quiser. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. 109 .

comendo argila explosiva C4. se machucado. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada. que ao atingir seu tamanho mínimo explode. Cachorro. Com isso. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. etc. explodem após o comando de Deidara. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito.. esse explode muito rápido. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. Deidara ainda pode formá-los como quiser. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele. Como o C1. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. Pássaro.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. também podem explodir. criando novas marionetes do tamanho que quiser. Diferente do nendo Bunshin. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara. transformando o corpo do indivíduo em pó. se transforma em argila pura. Sasori. após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. e então coloca nessa boca toda a argila que possui. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. como um C4. Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. C2. destruindo grande parte da área. podendo 110 . A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara.

Sora.prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. capítulo 477. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. O clone.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto. diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. Tem grande vantagem contra Raiton. pois esse não explode. se desfaz em argila totalmente. Sarutobi Asuma. Onoki. seja qual for.Hyuuga Neji.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Hatake Kakashi. Esse é diferente do kibaku bunshin. Orochimaru. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. Fuuton . Seimei. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari. Fuuton . Koori Haku. Sabaku no Gaara. Juubi. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. ANBU. Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. Fuuka. Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. Shimura Danzou. Kyaku. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Uchiha Madara. Deidara primeiro come argila explosiva. Jin.Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Kyuubi.Hyuuga Hinata. se machucado. Nagato. Kakuzu. Naruto Uzumaki. Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. então depois ele cospe um pequeno clone escondido. Semelhante a um Shunshin no Jutsu.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento . o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento. capítulo 477. 111 . Baki. Setsuna. Fuuka. mas perde para Katon. Kazekages. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário.

o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe. Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque. o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente. esmaga o alvo da rajada.Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto.Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Cachorro Depois de completar os selos necessários. Ninpou . Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo.Fuuton . Rank: B episódio 125. episódio 128. Ninpou . Esta esfera tem um grande poder destrutivo.Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento .Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento . que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques.Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Temari usou contra Tenten. Quando usado em força extrema. com a 3ª lua aberta.Reppushou Tradução: Estilo Vento .Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Fuuton .Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo. Ao juntar as mãos. Usando seu leque. 112 . capítulo 479. Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre. que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. Fuuton . capítulo 479. Oonoki também é capaz de realizar essa técnica. Temari produz um vento poderoso. com a 3ª lua aberta. episódio 43.

Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja . Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 .Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento . variante do Ninpou . coelho. episódio 43. Usuários: Temari Rank: A Temari.Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto. Fuuton . episódio 160.Shichuu Shibari. Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. pois em volta deste estará uma enorme ventania. faz com que caia sobre o oponente um tornado e.Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto.Ookamaitachi Ninpou .Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Zukkoku. com pressão do vento. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton .Atsugai Tradução: Estilo Vento . Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo. cabra. Fuuton . episódio 84. Fuuton .Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Fuuton . Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes. vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente). Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente. capítulo 466. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa.Gama Teppou (Elemento Vento .Kamaitachi no Jutsu.Atsugai Fuuton .Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. Também pode ser usado em combinação com Katon . Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva.Ninpou . e também o prende.Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento . cachorro.

assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo.Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden. Fuuton . o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto.Clone de Vento) Quem usa: ANBU. Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra.Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden.Fuusajin (Elemento Vento . Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente.Rasengan (Elemento Vento . Descrição: Usando seu leque. do anime Sora Fuuton .Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Juuha Shou Tradução: Elemento Vento . o Vento 114 . cegando temporariamente seu oponente. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton). Fuuton . só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante. anime Sora Fuuton . Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton. com a 1ª lua aberta.Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo.Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento . episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. Fuuton . Também serve de defesa. episódio 57 É como o Juuha Shou. Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. além de causar a poeira.Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento .(Gamatatsu). Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. que com esse vento.

Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo.Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru.Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão. Fuuton . destruindo seus tenketsus (pontos de chakra).Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Fuuton . ele cria quatro lâminas em sua volta. muda também sua natureza.Renkuudan (Elemento Vento . criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. Um ataque muito poderoso. Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo. mas que causa danos ao usuário. o usuário corta o ar. Com o elemento vento. Assim como o Oodama Rasengan. só que ao invés de fogo. o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. Nota²: No Modo Sennin. Gaara.Rasenshuriken (Elemento Vento . Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan. Hatake Kakashi. Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta. colocando chakra do elemento vento. Se for estudar o ataque microscopicamente. é utilizado ar. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. que lembra uma Shuriken. Uzumaki Naruto. Fuuton . por isso o nome do ataque. Fuuton . mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes.Kaze no Yaiba (Elemento Vento . Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton.Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento . e o último para adicionar o elemento fuuton. Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. o que lembra uma pequena Shuriken. um para liberar o chakra. Fuuton . Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá.(Fuuton). o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão.Toppa no Jutsu (Estilo Vento .Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado. outro para moldá-lo. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin. Minato Namikaze. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu.

Escudo de vento) Quem usa: Kyaku. pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar.Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento .Toppa. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento. Fuuton .Kaze Shuriken (Elemento Vento . episódio Selos: Dragão 61. Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas. e alterar suas direções. Fuuton . Usuários:Exclusivo do Com este poder. Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos.Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento . Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar. Fuuton . o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção.Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden.Kaze no Tate (Elemento Vento .Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. Fuuton .Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton . assim fazendo um campo de chakra em volta dele.Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado. 116 .Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento. dependendo da situação do adversário pode mata-lo.Suiran Reppu (Libertação do Vento . atirando-o bem longe e lhe causando graves danos. Fuuton . Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez. exalando no inimigo.

voltando-o contra seu inimigo. semelhante a 117 . Descrição: Cria um ciclone horizontal. e o Katon .Kamikaze (Elemento Vento .Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Hibashiri. Fuuton . Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kaze Kiri (Elemento Vento . Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Kami Oroshi (Elemento Vento . Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton . Fuuton .Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton .Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kujaku Senpuu (Elemento Vento .Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro. cria um túnel cheio de labaredas. e o Katon . que em conjunto com o Doton .Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. que geralmente matam quem estiver dentro.Goukuhou (Elemento Vento .Hibashiri.Kairou.conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton .Tsuchi Kairou. Fuuton . ele solta uma poderosa rajada de vento. Fuuton . Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento.Kaze Gaeshi (Elemento Vento .

Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha. Nagato. Sarutobi Hiruzen. mas perde para Suiton. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. O único que escapou foi Pein.Kaze Kaiten (Elemento Vento . e cria um furacão que é quase impossível de escapar. Para usar o Katon. Tsuchigumo Shiranami. Sarutobi Asuma. libera várias raposas de dentro de si. no formato que desejar. na forma de Kyuubi. Fuuton . Aoba Yamashiro. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Fuuma Kagerou.Senmoufuu (Elemento Vento . Eremita dos Seis Caminhos. Orochimaru. Houki. Namikaze Minato. Gamakichi. Hanzou. Fuuka. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão. Kakuzu. Giita. para liberá-lo de uma vez só. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. com seu Shinra Tensei. Mitarashi Anko. Fuuton . Hatake Kakashi. Jiraiya.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento . Roushi.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Shizuku. Kigiri. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. Gamakichi. Juubi.Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. porém mais poderoso. Yugito Nii.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Fuuton . Nibi no Nekomata. 118 .um furacão mas na horizontal. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante. Kyuubi. Tem grande vantagem contar Fuuton. Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. Yakushi Kabuto.

enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta. gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba. então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia.Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo .Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 . derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado. Katon .Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya. a explosão é tão forte que destrói toda a região. ou algo que possa atear fogo. Katon .Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos. e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo.Daiendan (Elemento Fogo .Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369.Endan (Elemento Fogo . sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo. o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon.Gamayudan (Elemento Fogo .Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu. não sobrando nada. alem de só usar no anime. e ao explodir. Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo. os papéis parecem vivos. o rei dos sapos. Não requer selos. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica. solta óleo pela boca em grande quantidade. Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Katon . esses papéis bomba são mais fortes que o normal.Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo. Katon .Gamayuendan (Elemento Fogo .Katon .

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Coelho. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. 124 . Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake. consiste em duplicar o dano no adversário. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. Pode ser um ataque letal. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. além de derrotá-lo. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. em adição. Macaco. Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. o que dá a técnica uso defensivo. onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro.

Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2.Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado. é uma versão mais fraca do Chidori Eisou. com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. 125 . diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. comprimento ou espessura. Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. o uso dessa técnica as desativou. causando dano a nível celular. tornando-a uma poderosa arma. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara. e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. Raiton . como mostrado na luta contra Deidara. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo.Gian (Elemento Trovão .

Raiton Yoroi.Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi. Enquanto estiver usando esta técnica. e Sasuke se não utiliza-se Susano'o. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga. sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze. Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal. ele poderia ter sido morto por ele. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto.Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. Cachorro. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários. 126 . o que torna impossível. Em seguida usando sua força extrema. podendo matar o adversário. senão impossível. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal. esmaga-os de cabeça para o chão. o Raikage ativa seus reflexos. Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto. Cabra. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante.Raigaa Boomu (Elemento Trovão .Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. Galo Macaco. tornando difícil. Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal.Shichuu Shibari (Elemento Trovão . Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes. Raiton . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original.Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton . Porco. Galo. Raiton . A armadura também aumenta a sua defesa. Raiton .Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º.

Descrição: Usando seu chakra.Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . e atinjam o oponente. Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kangekiha (Elemento Trovão . que fica negro. Ninpou . soltando uma grande descarga elétrica.Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ninpou . Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques. Raiga faz com que raios caiam do céu. Descrição: Juntando suas duas espadas.Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja . porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton.Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra. Raiton . Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra.Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão . um dragão de trovão é formado. ele pode partir-se 127 . quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade.Raiton . Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu. Ninpou .Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ele captura seus oponentes. Descrição: Juntando as suas espadas. a eletricidade começa a crepitar.Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Quando a corrente aproxima o seu objetivo.Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja .

Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. se não o deixa inconsciente. podendo lançar energia verde pura no seu oponente. Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . Temujin concentra o seu poder na sua espada. Se concentrar um pouco mais.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. o usuário faz os selos necessários. sendo jogada depois nos inimigos. Serpente episódio 60. Raiton . Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela. Raiton . pode criar uma barreira.em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente.Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden. Selos: Porco. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Descrição: Usando a Pedra Gelel. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Cabra.Raikyuu (Elemento Trovão . 128 . que impede ataques. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. Ranke forma uma barreira elétrica.

Tou'u.Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. ou usando Shunshin no Jutsu. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). Momochi Zabuza. Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Nagato. O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente. sendo totalmente incinerada. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida. Kamizuki Izumo. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. Raiton .Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Yamato. seu cajado se divide em três. quando isso acontecer toda a área será destruida.Sandaa Saaburu (Elemento Trovão . 129 . energizando seus Chakras de Elemento Trovão. devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área. Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. Senju Hashirama. Sul. Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte.Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Hozuki Suigetsu. e cada um é ligado com um tipo de campo de força. Descrição: No ar. Fuuka. Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. Oeste). Sonoichi: Raiton . Leste. Kakuzu. Raiton . Kagari.Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão . ou pulando para fora da prisão.Senju Tobirama.Hatake Kakashi.Hiraishin (Elemento Trovão .Hoshigaki Kisame.Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão". os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo.Uzumaki Naruto. Quando cai no chão. o ninja levanta o seu braço para o ar. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade.

Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira. Uchiha Madara . Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido. atacando quem estiver por baixo da água.Shinobis da Vila Oculta da Névoa. Momochi Zabuza. Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Utakata. Akado Yoroi.Goshokuzame (Elemento Água . Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. Suien. Senju Tobirama. seja como proteção.Hahonryu de Yamato e do Fuuton . mas perde para Doton. Amachi. Suiton . Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas. Uchiha Itachi. Ninpou .Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha.Nurari. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. Tem vantagem contra Katon. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. vulnerável a ataques. Gamariki. Uchiha Itachi. deixando o inimigo com visibilidade zero. Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton . o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. Kagari e Mubi só usam no anime. Uchiha Madara. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. Hisame. Gama Bunta. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. Hozuki Suigetsu. mas que não podem se distanciar muito do ninja original. Depois de fazer os selos necessários.Então.Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi.Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Mei Terumi. Gama Tatsu. assim não recebendo danos dos golpes. Irmãos Demônios. Kirisame. Darui. Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro. Hozuki Suigetsu. Hoshigaki Kisame. clonagem ou outros fins. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido. Murasame. Momochi Zabuza. Tsuchigumo Hotaru. Hoshigaki Kisame. aparecem tubarões sedentos por sangue. Dentro da água. 130 . que possuem 10% do poder original. Uchiha Itachi. Isaribi.Rasengan de Uzumaki Naruto.

Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 . Senju Tobirama.Com essa habilidade.Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama.Suishouha (Elemento Água . Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela. Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha. Uchiha Itachi. Suiton . Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha.Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água ."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Suiton . o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo.Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai. e acerta os inimigos com grande força.Daibakufu no Justu (Elemento Água .Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu.Daibaku Suishouha (Elemento Água . Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele. Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi. Suiton .Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece. com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água. Hoshigaki Kisame.Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques. Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local. Hozuki Suigetsu.Baku Suishouha (Elemento Água .Suika no Jutsu (Torrente. E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Suiton .Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame.e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido. podendo matar o oponente por afogamento. Suiton .

Bode. Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme. Macaco.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo. Uchiha Itachi. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Boi. ele morre por falta de ar. Cavalo.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza. Tigre. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques. a Yahiko. Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior.Rank: A Selos: Tigre. Hoshigaki Kisame.Mizurappa (Elemento Água . Kurotsuchi. Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente.Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko. Suiton . Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover.Suirou no Jutsu (Elemento Água . Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre.Hahonryu (Elemento Água . Boi. 132 . Coelho. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre.Suijinheki (Elemento Água . Suiton . que possui resistência maior que o aço. Hoshigaki Kisame .Mizu Kamikiri (Elemento Água . quando foi invocado por Orochimaru.Água Ruidosa) Quem usa: Yamato. Macaco.Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku. Hatake Kakashi. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água. Serpente. Tigre. Cachorro. Hozuki Suigetsu. Uchiha Madara. Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Utakata. Suiton . Macaco. Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre. mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. Coelho. Boi. Tigre. Uchiha Itachi. Suiton . Tigre.Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage. Cavalo. Porco. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. Cavalo. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente. Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada. Uchiha Madara/Tobi. Serpente. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Boi. Suiton .

Tigre.Daikoudan no Jutsu (Elemento Água . Tigre.Suigadan (Elemento Água . Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta. toma a forma de um tubarão e ataca. persegue seu oponente e o segura. Porco. Macaco. isto é. Porco. Boi. por exemplo. Rato. Dragão.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água . Shizuku. Suiton . Boi. Senju Tobirama. Cobra. tornando a técnica do oponente inutil.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido.Suishi no Jutsu (Elemento Água . Cobra. Tigre. Coelho. Cavalo.Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi. Momochi Zabuza. Bode. Boi. Rato. e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. Cobra. Hoshigaki Kisame. Dragão. Boi. Cachorro. após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Shibuki. Coelho. que parte para atacar o inimigo. Macaco. Porco. Porco. Boi. para 133 . Suiton . ganhando a forma de um dragão. Tigre. Rato. Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Cavalo. Dragão. Macaco.Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. Suiton . Dragão. Pássaro. Bode. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário.Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Coelho.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando.Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki. Macaco. Hatake Kakashi Selos: Tigre. Bode. Bode.Suiton .Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água . Suiton . Rato. mais poder o missil obtem. Suiton . quanto mais poderosa a técnica usada. Boi.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar. Rato. Rato. Yagura.

apagar incêndios.Ukojizai no Jutsu (Elemento Água .Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário.Doryuu Joheki. o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local.Maremoto de Água) Quem usa: Yamato. Se o oponente pisa na água. Suiton . Senju Hashirama. Suiton . Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo. Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira.Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Uchiha Madara/Tobi. e por isso. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Não necessita de selos. Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade.Mizuame Nabara (Elemento Água . Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos.Técnica da Chuva Rastreadora) 134 . geralmente é usado em conjunto com o Doton . Suiton . Suiton . Hozuki Suigetsu. se estiver em cima de um lugar alto. os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo. o sapo atira bolas de água pela boca. matandoo devido à pressão da água.Suisahan (Elemento Água .Takitsubo no Jutsu (Elemento Água . ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade. Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície. Suiton . Gamatatsu.Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta. Yagura.Teppoudama (Elemento Água .

Descrição: O ninja cria um chicote de água que. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki.Jibashi para a corrente 135 . Mesmo sendo uma espada feita de água. sabendo de imediato quando a algum intruso. Descrição: Uma espada feita 100% de água. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água . Shibuki pode mover o elemento vento. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários.Haran Banshou (Elemento Água . podendo lhe quebrar alguns ossos. Boi. ao envolver o adversário. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. Dragão episódio 60. também suado com o Raiton .Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. Rato. Selos: Porco. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo.Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Cavalo. comprime o corpo do mesmo. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame. e depois passa a frente inundando todo o local. controlada pelo chakra do shinobi. Hisame. Tigre. Suiton . Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. O jutsu vira uma cobra de lama. Macaco. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Suiton . misturando com um pouco de água. Descrição: Usando seu chakra. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA.

Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários.Suiryuuben (Elemento Água .Taihoudan (Elemento Água .Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. ANBU da Vila Oculta da Névoa. 136 . Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja). Suiton .Kokuu no Jutsu (Elemento Água .Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa. Suiton . Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. ele explodirá. Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá.Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água . Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe. um vórtice de água vai se formar. Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo. Se o adversário usar jutsus Katon. Suiton . Descrição: Após o uso do Suiryuuben.Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi. ele pode lançar água de sua boca. provavelmente matando instantaneamente. emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Fuuka faz os selos necessários.Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku. Suiton . porém com um simples movimento de mão. Suiton .Suishuu Gorugon (Estilo Água . atingindo o adversário podendo até afogá-lo. Esta serpente é oca por dentro. Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo.Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. sendo que a mesma parece uma "boca de cobra". que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro.

exceto se o ninja quiser. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido. Suiton .Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. entre outras funções. como barreiras. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 . Suiton . clones. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá.Kirisame (Técnica Secreta . e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo.Suihashu (Elemento Água .Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144.Uramiame (Elemento Água. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu . Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada. fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais.Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato.Mão de Água) Quem usa: Yamato.

138 . Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. Nota²: Não existe no mangá. fazem o objeto tocado queimar. quando tocam em algo. mas dão dano . Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Nota²: Não existe no mangá. as explosoes não são tão poderosas .Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful