Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

.........................................................................................................................38 Evasion................................................................................................................................................39 Shichibi Taijutsu..............................................................................................................41 Tipos de Ninjutsus..37 Shippo Tetsu Rendan...............................................................................................................................................................Sennen Goroshi........................................................38 Ichibi Taijutsu.............................34 Shikomishindan..................37 Taren Ken / Taren Kyaku.......................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu...............................................................35 Futae no chakra Ryuu...........................................39 Hachibi Taijutsu......................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri..................................................................34 Senbon Jutsu.........................................................................................................................38 Bijuu Ryuu...............................................................................................................41 Bunshin no Jutsu.......................34 Buki no Shouheki........................................................................................39 Rari Atto..................................33 Souryuu no Mai.....................................................................................................34 Senbon Oto Jutsu..............................................................................36 Elbow............................................................................................................................................Saihou Bunshin.................................................35 Outros Ataques........................36 Guilhotine Drop..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Kongouriki............36 Kanadzuchi Dageki............................40 Ninjutsu...........................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Hariitsuba................................................................................................37 Hien.......................................................................39 Sanbi Taijutsu.....................................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne...............................................................................................................................................................................................................................................................38 Kai Hi ....................................................40 Kyuubi Taijutsu.......................................................................................................................................................................................................41 Tajuu Rinji Bunshin.......33 Souryuu • Dai Yanagi Shou.......................................................................................................................................35 Outros Estilos......................42 Ninpou • Sumi Bushin.........................................................41 Rasengan.......................................37 Hidden Taijutsu Ougi .......36 Lariat..........................................................................................................................................42 4 ........................................................................39 Yonbi Taijutsu......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................38 Nibi Taijutsu.....................................................................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha......................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Tate...............................................................................................................................................................................................36 Manda Shi no Mukatte..............................................................................................35 Bandages Ryuu..............................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu..........................35 Taitataki Ryuu........................36 Double Lariat...............................................................................................................................................................................33 Soushouryuu............................................................................38 Raiken................................................................................37 Kyoumeisen.........39 Happonme...................................................................................................................Souryuu • Tensakai...................................................................................................................................34 Fukumi Nori.......................................................................................35 Katana chakra Ryuu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Hyakka Ninpou ......................................................................................................................................

...............................................................52 Ninpou • Sumi Taka.........................................................................................................................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga.......................50 Douka • Sabaku Sousou...............48 Konoha Shunshin no Jutsu........................................................................................................................................................52 Ninpou • Sumi Reo......................48 Nawanuke no Jutsu...........43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan...........................................................................................Denji Genmu...53 5 ..................................49 Douka no Jutsu........................................................Mazeru no Jutsu.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau....................................................Kaika Kawarimi.51 Jishuku Ninpou ...............................................48 Karasu Shunshin no Jutsu.....................................49 Ninpou • Sumigasumi..................................................................49 Touton no Jutsu......47 Mizu no Kinobori..............................................................................................................................................................................................................50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu..................................................................................................................................................................................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou.....Otoko no Doushi no Jutsu..........................................................................51 Ninpou................................................................48 Nujinko no Jutsu.........................................................................51 Douka • Iwadan Sensha...............Onna no ko Doushi no Jutsu.....................43 Uzumaki Naruto Rendan.............................................................................44 Henge no Jutsu..................................................................................................................................................................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu....................................................................45 Kongou Rouheki..................................................................................................................50 Douka • Yahumuki...53 Ninpou • Sumi Ratto...................................................................43 Kage Bunshin no Jutsu........51 Ninpou ..................................................................................................................................................................................................................................49 Kemuni Shunshin no Jutsu........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Douka • Iwa Fubuki.....................................................................................................................................................................................46 Kakuremino no Jutsu.................................................................................................................................................46 Puri Puri no Jutsu..............44 Henge • Kongounyoi........................Kage Bunshin Bakuretsu..............................................................................................................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin...43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan.................................................................................................................................................................................................................................48 Shunshin no Jutsu.........................46 Oiroke ..........................................................................................................Onna no Konna no Jutsu........................46 Kawarimi no Jutsu...............................................................................47 Kakero Daja................................................................................................45 Kage Kagami Shinten no Hou...................................................................................46 Oiroke ...............................................................................................................................................47 Kabenobori............................................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu.....................................45 Oiroke no Jutsu...............................................................................................................................................Taren Niku...................................................49 Douka • Sabaku Kyuu..............................................................................46 Hyakka Ninpou ..44 Harem no Jutsu......................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Hebi................................45 Konbi Henge no Jutsu...........................45 Oiroke ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................47 Kinobori.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Ninpou .......................44 Shikon Bunshin no Jutsu........................................................................................................

...............58 Shijutsu: Shindan..55 Ninpou ......................................................................................................................................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki.............................................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran............................................................................63 Kishou Tensei....................................................................................................................Shisha Kugutsu...............................................................................................................63 Ninpou ..........................................................................................................................................55 Hana Ninpou..................................................Kaeru no Jutsu...............................................Jouro Senbon........................................................................................................................................64 Jujutsu .................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu...............................64 Kami no Jutsu................................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou......................................................................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi..Doku Kiri.......................................................................................................Yoraishin.............................................................................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai.................61 Shiki Tenshin......................................................................................................................................................................................................................................................................................................54 Ninpou ..........55 Ninpou ...............................................................................................................................................................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu.........................................................................................................................Souzou Saisei................................Kuro Tatsumaki........................................................................64 Kami Bunshin............................................................................................................................................................................................................60 Masei Seijutsu...................59 In'yu Shoumetsu....62 Souzou Pein no Rikudo...........................................................................59 Chiyute no Jutsu.........................................................................................................................................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu........................................................................................................................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu............................................................................................................................60 Ninpou ...............................................................58 Chakra no Mesu...57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu........................................................55 Ninpou .............................Shijihyouketsu..........................................................54 Ninpou ......................Mugen Shiki...........................................................................................................................................................................................62 Tensei no Jutsu................................................60 Shikon Bunshin no Jutsu......................................................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou...........................................................61 Shikei Seppun..........................................................................59 Ranshinshou...................Kawara Shuriken no Jutsu........................................................................................................64 Kibaku Ta Kami.........................................................................................................................54 Ninpou ...........................................62 Icha Shushon....................................64 Kami Shuriken...........65 6 ..............................................................................64 Kibaku Kami..............54 Ninpou .................................................................................................................................................................................................................................61 Chakra Ken: Daikoushou.........54 Ninpou ........Kosui.....................................57 Iryo Ninjutsu..........................................................63 Jujutsu.......................................................................................................................................................................................................................................Hari Jizou..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................61 Shousen no Jutsu...................................................................................................................................................Kabenuke no Jutsu......57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura...................................................................Ninpou • Sumi Narashi................Kuchiyose no Jutsu..........................60 Shikon no Jutsu......................62 Fushi Tensei....................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou......................................................................................................55 Ninpou .............................................................................................................................................................................................................................................................................65 Kami Ta Bushin...................................................................................................................................................63 Jujutsu .............................................

.................................................................................................................65 Kami no Chissokushi.......................................................................................72 Yatai Dai no Kai..........................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical.............................................................................................................................................................................................................................................................................................74 Hiraishin no Jutsu.........68 Kumomayu...........................................................................................................................................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Tsubasa no Mai....72 Kawara Kuzushi no Dan...................................................................................................................75 Ningu Kekkai .........................................69 Kumosouka.............................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou...............................................................................................................................................................74 Kekkai no Jutsu......................67 Hijutsu: Kami Tenshi........................................................76 7 ............................69 Kumosouiki................................................................................................................................................................................................................................................................................................Karada no Kami........................................................................................................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida...................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light.....................69 Kumosoukai...........73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa.....................................70 Ninjutsus Próprios de Pain......................................................................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu.............................................................................................................................75 Jiongu Ninjutsus..........................................................................................................68 Kumonenkin......70 Tenbaku no Jutsu............................................................................................66 Kami no Dai Ken Ermida..................................................................................75 Kekkai Houjin............................76 Jiongu Moji Retsu...............................................................................................................................................................................................................................................................74 Jikuukan Kekkai..........................................................................76 Jiongu Shinzoma..........................................................................................................69 Amegumo..............72 Nanchou Chakra Joutouhei.....68 Nenkin no Yoroi....................68 Kumonendo.....................66 Kami no Ken......................72 Shinra Tensei.........................................................................................................65 Kami Moku......................................................................................................................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu.....................................................66 Kami Fuyu...............................................................................................................76 Jiongu Harishigoto.............................................................................................................................................................................73 Rikudou no Kuuin......................74 Kekkai: Tengai Houjin.....................................75 Shishi Enjin..................71 Yatai Kuzushi no Dan.........71 Tadikaru Jigyaku Tensei....................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei..........................................................................................................................................................................................................................................................70 Banshou Tein'in...............................................................................................................................................................70 Chibaku Tensei....................................................................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku.......................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei..................................Gyakuun Roku no Jin....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan..67 Kami no Tsubasa....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................69 Kumoshibari...................................................................................................................................................................................66 Shikigami no Mai................

...........................................................................81 Zankuukyokuha........................................................................................................................................................................78 Koukyou Hokyou........................................................................................................................................................................................................................................................................83 Outros ninjutsus....................................................................................................................................................................79 Mateki • Genbusoukyoku...................84 Rangi Shigami no Jutsu...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu...............................................................................................................................................................................................................76 Zankuuha...........................79 Nami no Oto..............................................85 Jigyaku no Jutsu...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu..............................................................................................................................83 Gentoshin no Jutsu.............................................81 Shanbondama Douka..............77 Zankuukyokuha........................................................................................................................................................77 Konoha Ryuu .........................83 Chakra Kuuin no Jutsu......................................................................................83 Chou Kasseiken...............80 Koto no Jutsu.........................................................................81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)..............................................................................................................................................................79 Mateki.......................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu..............81 Santouka.............................................................................86 8 .....80 Kasumi no Oto.....................................................................................................................................................................79 Furuuto Shindou.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79 Shindou Atsuryoku......................................................................................................Mikazuki no Mai.......................................80 Ongaku Chuudoku...................................................................................................................................85 Shou Jutsu........................................................................82 Dauku-ha.......................83 Kasseiken...................................................................................................................................................80 Makyou no Ran.......................................................................................................................................................................................................77 Kenjutsu.............................................................................................................................................................................................................................................................................................80 Zankuuha......................Jiongu Gouken.......................................................................................81 Kibakuhou.............................................................................................................................................................76 Jiongu no Tsubasa......78 Sousai no Ne....77 Zankyokuhaana.................................................................................................................77 Oto Ninjutsu.............................................................................................................................................................................................................................................82 Dauku-bouei...................................................................................................................................85 Kagero...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 Jiongu Henge................................................82 Yami Chakra.....................................................78 Saundosheru........................................................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu.78 Koukyou Subarashii.......................................................................82 Dauku-shu...........83 Menoshibaki no jutsu........................................................................................................................................................................................................84 Houshi no Jutsu..............................82 Nikutai Kassei no Jutsu...................86 Katsuyu Dai Bunretsu...........................................77 Kyoumeisen............85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu..........................................................................85 Kanashibari no Jutsu...................................................................................86 Sennou Sousa......................................................................................

......................................................90 Karadagakure no Jutsu.................91 Suna...................90 Buku no jutsu.......................................93 Dai Suna no Mesou....................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Henge Toshu-Shukaku.............................................86 Kugutsu no Jutsu.........................................................................................................................................................92 Suna Mihui.............................................................................93 Suna no Mesou.......97 Suna Shuriken.................................................................................................................................................................................................................................................................92 Suna Ryuuna no Jutsu................................................................................................................................................92 Suna Souzou..............90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi.....................................................................................................................................................................................................................................................................88 Shikoku Fuuin.............................................................................................................................................................................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu.....................................................................................................94 Sabaku Sousou.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Ryuusa Bakuryuu.......................................................................................................................................................................................................................89 Houshi no Jutsu......................................................................................88 Sou Shuriken.............................................................................................................................................................92 Gokusamai Sou............................................................................................................................................................................................................................................................Yuuki Baindau.................................................................94 Sabaku Rou....Kisei Kikai no Jutsu...........................88 Shoushagan no Jutsu.....................................................................87 Ryuuga Garian Tou...............................................................................................................................89 Toomegane no Jutsu...................Dai Sabaku no Tate..94 Dai Sabaku Rou...................................................94 Sabaku Kyuu...................................................96 Suna no Muya........................................88 Tanukineiri no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................95 Mesabaku Sou..............................................................................................................94 Sabaku Fuyuu..............................................................................................................................................................88 Sou Shuu Jin................................................................................................................................................96 Suna no Yoroi...............................................Shukaku no Tate........................................................................91 Bodi Henkou ...........................................................................89 Karada no Kuuin.....................................95 Saikyou Zettai Hougeki ............95 Sabaku Taisou..................................................................................................................................................................Gyakuun Roku no Jin................................................................................................................87 Nan no Kaizou..................................................96 Suna Shigure..............89 Jinkaku Bumon...................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou................................................91 Nagai Kami no Chouku............95 Saikyou Zettai Bogyo ................................................88 Shouten no Jutsu...............97 9 ...................................................................................................................87 Ningu Kekkai ..........................................................................................................................................92 Sabaku Saitachi................96 Sajin Sougeki......................................................................................................90 Ondas Sonoras........................................................................................................................................................................................................90 Tsuchi Kurenai.................................................................96 Suna no Tate........................................................87 Raigou Senjusatsu.................................................................................................................................................................................................................................................................91 Koura no Dionei...............................................................93 Daisan no Me....................................................Shukaku no Houkou........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........104 Doton ................................................................................Doryuusou.........................................................................................................................................................................................................103 Doton ...........................................100 Enbakurou ............................................................................106 Doton .....Ari Jigoku..............................................................Doro Houshi.......................103 Doton ............................102 Doton ................102 Doton ..................................................................................................................................................................................106 Doton ...99 Satetsu Fuyuu...................................................................Suna Raishin................................100 Kemuri........................................105 Doton ...............................104 Doton ................101 Mei Endan .............................................................................................................................................100 Jouki no Jutsu.......................................................................................106 Doton ................................................................................................................................................................................99 Satetsu Kaihou........................................................................................................................................................................................................104 Doton ...............Ganban Kyuu......................................................102 Doton ...........99 Satetsu Kyuu......Doryuukatsu[1]....................................................106 Doton ......................................................................................102 Doton ......................Doryuuheki.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................101 Ninjutsu elementais.........103 Doton ...........98 Satetsu.104 Doton .....................................................Doryuu Jouheki..............................................................................................................................................................103 Doton ...................................................................................................................101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)....Gansetsukon...................................................98 Satetsu Bakuryuu..................................Iwagakure No Jutsu........................................................................Doryuudan......................................................................Daijigoku no Jutsu...................................................................................................................................................99 Satetsu Hi..................................................Ganchuusou...Domu...............100 Enryuu .....................................................101 Maengan ......................105 Doton ...........................................................................................102 Iwa Bunshin no Jutsu..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................105 Ninpou ........................................................................................................101 Enjuu Bunshin ...Tsuchi Kairou...................................................................................................................105 Doton ...104 Tsuchi Shunshin no Jutsu...................Iwa Yado Kuzushi.......................................................................................97 Suna Kuzuchi......................................................105 Doton ............................Yomi Numa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dochuu Senkou........................................................................Doroku Gaeshi...............................................................................................................Nentsuchi Otoshi.......................................................................99 Satetsu Sousou....................................................................................................................................................................................................102 Tsuchi Bunshin no Jutsu........................................................................................................................................103 Doton ...................................Doryuu Taiga.............................................................97 Rendan Suna-Shigure..................Otoshi Buta..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................100 Satetsu Varen Shou....................................................................................98 Satetsu Bakuryuu................................99 Satetsu Shigure................................................Domu............................Retsudo Tenshou..........Doryou Dango...................................................................................98 Satetsu Suigen.......................................................................................................Moguragakure no Jutsu.........97 Suna Taifuu...................................................................................................107 10 ...............................101 Doton ...................................105 Doton ......................................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu.....106 Doton .................................................................................................................................................................

..................................................................117 Fuuton ..............................................................Kaze no Tate..................................110 Kibaku Kugutsu..............................................................................Juuha Reppuu Shou.........................................................................................................Rasenshuriken...................114 Fuuton ............................................................................Shinkuuha.........................................................................................................115 Fuuton ..................................115 Fuuton ...............................................................................................................................................................................................................................................................................110 Kibaku Bunshin.......................................................Goukuhou..............................................................................Suiran Reppu.......Gama Teppou..................115 Fuuton .....Iwa Nadare..................................................................................117 Fuuton .112 Fuuton ...115 Fuuton ............................................................................................................................Toppa no Jutsu..............................................109 Dai Kibaku Ushi...............................111 Fuuton .................................................................112 Ninpou ...................................................Kamaitachi no Jutsu.......Kaze Bunshin no Jutsu.............112 Ninpou ........Daitoppa no Jutsu....Uitenpen................110 Nendo Kawarimi......................................................................107 Doton ...........................................................................114 Fuuton ....................................................................................................................................................................................109 Kibaku Ushi....................................................................................................................................................................107 Doton ........................................................................................................................................................................................Kami Oroshi.................................................................................Reppushou..........Ganchuurou no Jutsu....Mugen Sajin Daitoppa......114 Fuuton .......................108 C1 • Kibaku...........116 Fuuton ......Kazekiri no Jutsu..Tatsu no Oshigoto.............................................................Rasengan.........................116 Fuuton ....................................Shinkuudaigyoku................................................................117 Fuuton .........................................................................................Hanachiri Mai...........................................................................116 Fuuton ...........................................................Shishi Dojo......................................Dochikyryuu.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 C2 • Tori..................................................................113 Fuuton ....................................................................................................109 C3 • Nendoshin.......................................................................................................................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)........................................................................................................111 Fuuton .............................................................................................107 Ninpou ....................................Dai Kamaitachi no Jutsu.....................................................................................................................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento)..........117 11 .............113 Fuuton .......................................................113 Fuuton ..........116 Fuuton .....................................113 Fuuton ...110 Nendo Bunshin........................114 Fuuton ..............115 Fuuton ........113 Fuuton .........................................................................................................................111 Fuuton ....................................Kajuugan no Jutsu..........................................................................................................................116 Fuuton .......................................................................................................107 Doton ...............................................................Shinkuurenpa......................................................................................................................................................................................Fuusajin.................................Kaze Gaeshi.....................................................................................Kamikaze......................................................................................................................................................................................................................................................................Kaze no Yaiba..................................................................Shinkuugyoku................................107 Doton Soseijutsu ........................................................................................................Doton ......................108 C1 • Kikkai...........................................Juuha Shou................................................109 C4 • Karura........................................108 C2 • Doragon.........................................................................Ookamaitachi................................112 Fuuton ....................................................108 Doragon Senpairyuu.......................................................Renkuudan..............................................................................114 Fuuton ......Atsugai....................................................................................................112 Ninpou ..........................................................Kaze Shuriken.......................................................................110 CO • Kyukyoku Geijutsu.............................

...............................................................................................................Kibaku Fuu Fuuda no Shuu....................................................................................................................Rairyuu no Tatsumaki........................................122 Katon .............................................126 Raiton ...Gouen Rasengan....................127 Ikazuchi no Utage...........................................................................................................125 Raiton no Yoroi..........................125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana.......Kaze Kaiten.......................................................................................................127 Ninpou ...........................................................................................................................117 Fuuton ....................................................................................................Kaze Kiri.........................127 Ninpou ............................................................................124 Habateku Chidori...................................................................................................................................Zukokku..................126 Raiton ...........................................123 Raikiri..............................121 Katon .........Bakuhatsu En Shoto.......................................................122 Katon ......................Kujaku Senpuu Sen......................125 Habateku Chidori Senbon.............................Inakibari Bunshin no Jutsu......................................................................121 Katon ...............................Karyuudan.....................................................Raigeki no Yoroi.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................124 Chidori Raimei..................................124 Raikiri Nirentutsu............................................122 Ninpou ..............................................................................................................................................................................................................................................Gamayuendan....................Juurokuchuu Shibari...................................................................................................................................................................................................................Gian................................................120 Katon ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Endan.....................................................................................122 Katon ........................................................Goukakyuu no Jutsu.............................................................................................................................................................................................................127 Raiton .........................................................................126 Raigyaku Suihei..............................................................125 Raiton ...............................................126 Raiton ....................................................................................119 Gamayuendan...........................................................................................................................................118 Hibaku Jutsu • Zan...........................................................Shiruko......................................Senmoufuu..................Karyuu Endan............Hibashiri...118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo)..................................121 Katon ..........................................Gouryuuka no Jutsu...............................124 Chidori Senbon....................................119 Katon ................................................................................................................Housenka no Jutsu.....125 Chidori Eisou................120 Katon .............................................................121 Katon ...............127 Ninpou ..................................................................123 Kirin ...Haisekishou.................................................................118 Fuuton .................................................Kangekiha..........................119 Katon .117 Fuuton .........118 Katon ...................Daiendan............................................................Fuuton ...........121 Katon ...................................................................................................Kanhoudan...............................120 Katon ...............................................................Shichuu Shibari.................119 Katon ...............................................................................................................................................................................................................................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)........................................120 Katon .................................119 Katon .................................119 Katon .....................................................................................................124 Chidori Nagashi...............................Ikazuchi no Kiba............................................Hibashiri........Kasumi Enbu no Jutsu.......................123 Chidori..118 Fuuton .........................Keshi Makuga Hara............Gamayudan..................................................................................................................127 12 ..........................................................................................................120 Katon ..........................................................................................................................................Ryuuka no Jutsu......................................................................................................Raigaa Boomu..........................................................................................122 Katon ...............................................Kujaku Senpuu....................126 Raiton .........................................................................................................................................................................................................

........................................136 Suiton .........................Suishi no Jutsu................................................................................................................................................................................................................................136 Suiton ........................................................................................................................................................................................................................................131 Suiton ..................................................................134 Mizu no Muchi...............134 Suiton .................................................................................................................................................Mizu Kamikiri.........................................................................................................137 13 .....................................................131 Suiton ...............................Suishuu Gorugon.......133 Suiton ...........Hahonryu..............................................................................................................................................................................................................................................................................................134 Suiton ..............Teppoudama........................133 Suiton ......................................Suiryuuben.............137 Suiton .........................Ukojizai no Jutsu.................................................................................................................................................Raiton .........................................................................................................Daibaku Suishouha..128 Raimu Raito.......................132 Suiton ......................Goshokuzame................136 Suiton ........................129 Suiton ...........130 Ninpou ..Takitsubo no Jutsu.....................................................................Uramiame........................................................................................................Jibashi.............136 Suiton .....................................................132 Suiton .......................................................................................................................................................................132 Suiton ..........................................................................................................132 Suiton ........................Hiraishin........................................................................Suisahan....................................................................................................130 Gufuu Suika no Jutsu....Daibakufu no Justu.....................................................137 Hijutsu ..........................................................................................129 Raiton ......................Mizuame Nabara....................................................Kokuu no Jutsu...................................Suikoudan no Jutsu.......................................................................................................................................130 Suika no Jutsu...................................................................Raikyuu........Daibakuryuu no Jutsu....................129 Raiton .............................................Daikoudan no Jutsu.....................................................................................................................................................................................................................................................128 Raiton .......................................................129 Kaminari Shibari........137 Suiton ......................................................................................................................................................Suirou Same Odori no Jutsu...............................................................................................Raiunkuuha.......................135 Suiton ....................................................................................................Baku Suishouha............................................Suishouha....128 Raijingu Sandaa...............................................................................................................................................................................................................................................................................134 Suiton .........................131 Suiton ............................130 Mizu Kawarimi...................Kirigakure no Jutsu..................................................................................................Suirou no Jutsu.............................................................................................................131 Suiton ........................................................................136 Nensuikai.................................................................................................Mizurappa.....................................135 Mizu no Tatsumaki..........131 Suiton ...................................................................................................................................................................135 Mizukiri no Yaiba..............................................................Suijinheki.........133 Suiton .....................Suiryuudan no Jutsu.......................................................................................................................................134 Houmatsu Rappa..........130 Mizu Bunshin no Jutsu............131 Suiton .......................................128 Purazuma Booru......................135 Suiton ......128 Torunēdo Raitoningu.........................................................................................................................................................................133 Suiton .................................................................................................Ja no Kuchi.................133 Suiton ..................Gousuiwan no Jutsu........................................................Kirisame..............................................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água).135 Suiton ........133 Suiton ...................................Suigadan....................................129 Sonoichi: Raiton ...................................................Sandaa Saaburu.................................................................................134 Suiton .Haran Banshou............................................................................Taihoudan...........................................................................................................................Suihashu....................................................132 Suiton ......................................

.........................................137 Santouka.................138 14 ..................................................................................................................................................................................................138 Kibakuhou....................................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas).................................................................................................137 Shanbondama Douka.................................

e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. a eficiência e o poder dos golpes. Tsunade. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. capaz de esmagar uma pedra. Haruno Sakura. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Momochi Zabuza. Uzumaki Naruto.Sakura. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Rock Lee. Rock Lee. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres).Koori Haku. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta. Por isso. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo. Rock Lee. Uzumaki Naruto. Morino Idate 15 . como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. Sasuke Uchiha. No caso de Haku as agulhas são de gelo. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. Uchiha Itachi. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. e muito. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a.Koori Haku. Danzou. Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. Hatake Kakashi . Kakashi Hatake. Senju Tsunade. Jiraya. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo.Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. e de sua pupila. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. Ryuudoin Genshou. e de seu pupilo. Haruno Sakura.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. No entanto. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo.

Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. 16 . Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. Uzumaki Naruto.Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. executando um ataque maior. No caso de Idate Morino. ele tira os pesos para correr muito mais rapido. fazendo seu oponente desmaiar. Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee. para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee.

aplicando o Konoha Shoufuu. depois junta seus nunchakus formando um bastão. dando um chute poderoso no inimigo. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. forçando o oponente a se agachar. porém o chute é bem mais forte. Maito Gai 17 . Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. Objetiva acertar em cima. Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente. criando uma grande cratera onde cai. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade. que leva o outro para o alto. em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. Kakashi Hatake. o shinobi se abaixa. Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez. similar ao Shishi Rendan. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. Com um movimento rápido. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. Gai. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. deixando o inimigo gravemente ferido. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee. Rock Lee. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. o shinobi aparece por detrás dele. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. Lee e Kakashi executam a Omote Renge.

Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . Sasuke lança o inimigo no ar. Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. podendo se defender e atacar em plena escuridão. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. Maito Gai. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima. para aplicar a sequência de golpes chamada combo. Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. Nurari e Kiho. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. através do chakra do mesmo. sendo que o último chute o atira para longe. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. classificado oficialmente como Ninjutsu. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário. que joga o inimigo para o alto com diversos chutes. ou de olhos fechados. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Uzumaki Naruto. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan.

e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco.propagando o dano para todos os lados. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência. ou as vezes usa golpes com o ombro. 19 . Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. abre-se uma cratera. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão. variado do Gouken Ryuu. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés.no chão. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo. Com este estilo. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. o shinobi dá um golpe no chão.. Onde o chakra foi concentrado. quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. Apesar de ser simples. o usuário exibe golpes realmente fortes. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar. é similar a Omote Renge.

criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros. Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. 20 .Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro. Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário. Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho.

Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. Em seguida vem o Portão da Vida. Quanto mais portões abertos maior a força. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. E por fim. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. que está entre os pulmões. o usuário fica em situação delicada. O corpo sofre uma paralisação parcial. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. mas depois essa pessoa irá morrer. o usuário já começa a correr risco de morrer. A força e velocidade ficam sem limites. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. causando danos criticos no inimigo. pode-se abrir alguns desses portões. não obedecendo. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. o usuário desmaia imediatamente. Portão da Insanidade. abaixo do quinto portão. localizado abaixo do sexto portão. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir. o usuário não tem mais controle do corpo. Após a liberação deste portão. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. Abrindo-se o segundo portão. e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. tal ação impõe tensão nos músculos. ao corpo. o usuário morre. assim. Ao abrí-lo. localizado do lado direito do cérebro. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. Ao abri-lo. 21 . mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. seus músculos entram em total desgaste. abaixo do quarto portão. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. superando um Hokage. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. o Portão da Morte. tamanha velocidade do golpe. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo.Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. Após o uso deste portão. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. Rock Lee. Os demais são: Portão da Visão. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. o chakra flui mais rapidamente. uma força temporária maior do que a de um Hokage. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. facilitando maior uso e força desse chakra. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário. No momento que é liberado. Gorai Renge e Ura Renge. Depois é a vez do Portão da Energia. Kakashi Hatake.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. Logo após se abre o Portão da Dor. através do despedaçamento das fibras musculares. O usuário tem seu poder aumentado novamente. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. Os Oito Portões de chakra . deixando-o limitado. Ao "destravar" este portão. Abrindo-se este portão. Depois se libera o Portão da Ferimento. que está no coração. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. que fica abaixo do terceiro portão. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. Porém.

se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. só que machuca o corpo seriamente. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). matando o inimigo na hora. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. aumentando seu chakra. Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. quebrando o limite natural de força que o corpo impõe. aumentando seu poder e velocidade. tão brilhante quanto o nascer do sol. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos. Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial.

Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. mas fica muito mais rápido. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. mandando-o para o alto. Lee fica bêbado. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. matando instantantanêamente o inimigo. sua sensibilidade aumenta. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. forte e imprevisivel. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. Para usá-lo. em alta velocidade e com tanta força que o destrói. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . aumentando as chances de se esquivar do inimigo. e o puxa. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. ainda no alto.

este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. o que permite mata-la com apenas um toque. e não só pelas mãos ou pelos pés. batendo com a palma das mãos. segundo o próprio Kidoumaru. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo.Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. evitando que o oponente use chakra. Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. não arrebentam. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. por exemplo. Como não se pode treinar essa parte do corpo. O Byakugan vê o fluxo de chakra. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. Eles usam uma posição de batalha única. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão. como. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. num total de 361. Eles fecham alguns desses Tenketsus. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. caso acerte um órgão como o coração. de acordo com o silabário japonês. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento. se machucando seriamente. pontos por onde o chakra circula e é regulado. Além disso. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. por exemplo. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. contra Pein. teias estas que. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten. cortando o interior da pessoa. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. mas numa quantidade muito maior. só que em uma escala demasiadamente maior. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. tido como o taijutsu mais forte que existe. sua escrita certa é Juuken Ryuu. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. é impossível se defender. formando em cada mão uma face de leão. cortando suas teias com o chakra. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten. 24 . no 4° filme. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou.

Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Com o Byakugan. Com o Byakugan.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou.: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena.Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes . e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno.Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes .Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes .Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . para fechar 32 dos 361 Tenketsus. fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes. paralisando a circulação de chakra por um tempo.Juukenhou Hakke . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . • • • • • Dois golpes .Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke .Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . campo de alcance (Hakke). ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. com menos ataques. por ser menos golpes. o ataque começa. • Por fim mais trinta e dois golpes. paralisando a circulação de chakra por um tempo.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes . Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes.Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 . que é onde ele ataca. o ataque começa. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques. logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). Com o Byakugan. campo de alcance (Hakke). totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes. que é onde ele ataca. o shinobi pode ver os Tenketsus. 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes . o shinobi pode ver os Tenketsus. Hyuuga Hiashi. 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. o shinobi pode ver os Tenketsus. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. para fechar 64 dos 361 Tenketsus. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS. Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes . e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes .

sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. semelhante a uma rajada. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. e desfere um poderoso soco de mão aberta. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra. Hakke Hasangeki (8 Trigramas. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. criando uma assim uma defesa absoluta. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado.Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. Juukenhou Hakke . podendo assim matar o oponente. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. seu giro é mais intenso. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. Hakke Kuushou (8 Trigramas. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. pressionando-os com 128 ataques. devido ao impacto. é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Hyuuga Hinata. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken. Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 . essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos. devido a uma quantidade maior de chakra. porém.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. distribuindo ataques entre eles.

Zesshou . sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques.Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave . Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques. Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. totalizando Quatro Golpes Aéreos. matando-o instantaneamente. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata.dando vários furtos causando uma explosão. Shugo Hakke . já que quando ela inicia os movimento ela. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe. sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. sem abrir qualquer buraco. e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo.assim podendo apenas ela o usa-lo. Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros.8 Trigramas. onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem. e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou. Tem velocidade muito superior a do som. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si. porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. por ter um efeito defensivo e movimento circular. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. e atacam o inimigo. porém possui mais quantidade de chakra. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken. mas não tem mesmo efeito. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante.Hachimon Hougeki (Último Recurso. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. ao mesmo tempo. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. através das finas linhas de Chakra.Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou.podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 .

por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu. essa tecnica faz destruir todos os tenketsus.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus. 28 . matando o oponente. Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas. e escapulas.Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas. joelhos. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos. cotovelos.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga.que ensinou para Hyuuga Hinata. e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento .Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente. Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança.Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A.

Com sua Kekkei Genkai. a forma de uma broca. até que esse possam atingir. Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). Se isso não funcionar. ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. 29 . Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. pode também perfurar o inimigo imediatamente. aumentando seus tamanhos e formas. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. ou então. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança. para perfurar o inimigo. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. porém altera suas formas. e ataca seu oponente. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. ele pega um osso de seu antebraço. sua caixa torácica.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. suas vértebras. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. suas escápulas. como uma forma de contê-lo. em conjunto. que pode matar o inimigo. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. pois esse é seu osso mais resistente. surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. podendo essa servir com um chicote. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. com seu ossos se projetando do chão. o rádio. e com ela pode executar fortes movimentos.

já que as Kunais auxiliam na impulsão. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. começa a rotacionar seu prórprio corpo. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula.Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi. devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. além de aumentar a velocidade da rotação. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo. das Três Pílulas Proibidas.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. Essa rotação pode servir tanto para o ataque. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. ou para retiradas. assim é possível destinguir clones do inimigo do real. que se transformará em uma espécie de esfera. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. 30 . os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia.

que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. 31 . porém com muito mais força de destruição. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. executam o Jutsu Tsuuga. e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu. Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. Como o rodopio é muito mais intenso. ao aproximar seus Tsuuga's.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio. membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente. os clones de Naruto se jogam ao ar. ambos. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou .Juujin Bunshin. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão. duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. com poder muito maior do que quando estavam separados. rodando e atacando. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. Ao final da técnica.

Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação. e seus clones o agarram. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute. caindo no chão chutando o ombro do oponente. Depois de atordoar o oponente. Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. Fuuma Shuriken's. Kotetsu Hagane. pois é dividido em três barras. Ele se joga em cima do Gaara. o Kuchiyose • Buki.Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. Antes de ser atingido. usa Kage Bunshin no Jutsu. Shurikens. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. pode invocar Kunais. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu. ligados pela corrente. repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente.pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. o jogam. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. 32 . Isso causa uma grande margem de danificação.

Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. pois as armas vem incessantemente.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. O usuário atira um pergaminho para cima de si. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. o usuário atira ao céu. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. esmagando-o e destruindo o solo. Ao fim da chuva de armas. Quando as armas tocam o solo. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. porém fácil de se utilizar. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. Ao invocá-las. Ao dizer o nome da técnica. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. Ao invocá-la. O usuário. Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo. girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. Para realizá-la. no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo. 33 .

No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Hyuuga Hinata Koori Haku. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas.e depois de um selo de mão. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Ela usa 34 . Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Haku Koori. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. No caso de Haku as agulhas são de gelo. kunais.Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora. shurikens).e Hinata usa essa técnica com o elemento agua.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. e com a invocação. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções. Quando acertam seu alvo. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. o shinobi levanta do chão se enrolando neles. elas são quase invisíveis e estão envenenadas. Hyuuga Hinata. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. tal como o coração. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo.

dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto. Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas. ou até mais que o mesmo). mostrando exatamente que a entidade na espada. e também serve como defesa. isto é. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. Isto depende da quantidade de chakra introduzida. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. mas esquece das outras levando o dano delas. por meio do chakra do usuário. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. usando sua bandana para repeli-las. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. é chakra puro. joelhos e cotovelos. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos.esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. Rank: - 35 . então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. É um golpe muito poderoso. que não só quebra ossos. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. mas uma delas está com um guizo que produz um som. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. podendo até ser mortal.

entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo. deixando o interior do corpo exposto. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. devido sua força descomunal e a armadura de raiton. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. 36 . que amplifica mais o dano do ataque.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. Manda quando invocado por Orochimaru. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda. Aparição: Episódio 95. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha. causando enormes danos. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo.

Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade. assim a arremeça. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). e um golpe da mesma pode ser mortal. além da grande quantidade de veneno que ela possui.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler. sua marionete principal. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko. deixando-a 10x mais poderosas. atordoado ou até mesmo matá-lo.Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo. O golpe é inspirado no kancho. as Brocas Vibradoras. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. aumentando o grau de acerto. podendo esmagá-lo sem problemas. usando uma kunai no lugar de um dedo. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. Sora. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. tornando até mesmo o menor arranhão. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. podendo deixá-lo surdo. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. Hidden Taijutsu Ougi . Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente. o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados. Nara Shikamaru. fatal. 37 . e com seu chakra o som pode alterar sua direção. usada ao entrar no boneco Hiruko. Também pode-se improvisar.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. Cobra. pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa. Além desses. respectivamente. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. e por último. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. Ao contrário do genjutsu. Katon (Fogo). Kisame não fora 41 . Hatake Kakashi. Kira Hachi. Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode. que faz com que o oponente veja ilusões. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. ou permitir que se esquive a ataques. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). para fins de distração. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente. depois faz ele girar. Oque mostra que de fato. de Orochimaru. Yondaime Hokage. os Kinjutsus. Suiton (Água). Jiraiya. um em cada palma. os elementos são: Doton (Terra). a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. curar os outros ou manipular o vento e a água. servindo os propósitos de. que as pode usar à sua vontade. Também há os Ninjutsus de Selamento. Sarutobi Konohamaru. quando é atingido. os efeitos do ninjutsu são reais. Variam largamente em propósito. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). os chamados Fuuinjutsus. usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos.

Outra diferença é que nessa variação. 42 . O clone. Hyakka Ninpou . Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma.Yuuki Baindau. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe. mas não lutou com eles. Este clone. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. Os clones só foram feitos. Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. este possui 100% de suas habilidades. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja. é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. esta técnica de clonagem é característa de Sai. Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra. pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. esta técnica é extremamente útil. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou . Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características. infiltração e assasinato. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez. tornando-se difícil de se perceber. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá.morto pelo Raikage e por Kira Hachi.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. técnicas e habilidades.

o levantando no ar. falando em ordem U . Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu. Estes clones podem até auxiliar em jutsus.porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone.MA .ZU . Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke. Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 . e também fazer jutsus independentemente. falando NARUTO RENDAN. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra. que após o ataque saem voando. Os quatro atacam o oponente. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial.pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones.KI.Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra. como o rasengan de Uzumaki Naruto. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra.Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos.ou no caso de Sakura. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. Este é o estilo taijutsu de Naruto.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura. Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke. 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu. criando centenas de clones de sombra. e no ar Naruto dá o golpe final. esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos.

Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. enganando os outros. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto. Udon. Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. só que com os múltiplos clones. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. se escondendo. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. Moegi. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. 44 . quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência. Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. mas se o usuário for atingido. que golpeia usando mãos e pés. que pode distrair facilmente certos indivíduos. o jutsu será desfeito. constituindo assim um harém. Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.

o rei bastão tão duro quanto o diamante. Moegi. podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. Naruto. ou ambos. Udon. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage. 45 . criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. Konohamaru. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. Enma se divide. após se fixam na superfície da pele de Tahuro. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . nem mesmo com a morte do indivíduo. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma.Kuchiyose no Jutsu. faz as devidas posições de mão. se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. que ganha a aparência de Shione o chakra. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 . o rei dos macacos. protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta. Ele pode se estender. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro. em algo que seja necessário para a luta.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. ele vira uma mulher nua. Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. Ao invés de virar outra pessoa. Inuzuka Kiba com Akamaru. com três semi-circulos de pedra dentro. o rei Com o Henge • Kongounyoi. Enma.

Oiroke . Sátira ao termo Yaoi.e os dois ficam trocando caricias. • • Inuzuka Ryuu . Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 .Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru. Moegi e Udon. mas vestidas. consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu. Oiroke .Nome similar a Sátira ao termo Hentai. transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias". Udon. se confundindo com alguma parede. Sátira ao termo Yuri.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica. vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa. Oiroke .Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. Moegi .Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton . Konohamaru. Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru.Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. Usada contra Sakura.

47 . Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. e o indivíduo sai ileso. • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão. o ninja pode escalar árvores. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão. Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. pela boca. quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi. Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica. o ninja põe algo no lugar dele.tigre Quando em perigo. pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. ou qualquer outra coisa. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica. do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. paredes. Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. Hyakka Ninpou .Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou . O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido. não se machucando.1ª aparição: Naruto. o ninja pode se prender em qualquer superfície.Javali.

episódio Rank: D 48 . dependendo da quantidade de chakra usado. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. ou cães farejadores. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto. sem usar as mãos e sem cair. ou doujutsu como o Byakugan. e pode pular a longas distâncias.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake. usada por Concentrando chakra nas solas do pés. episódio 12. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés. pois fica com os pés grudados.

Jiraya. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos.. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma. ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra. Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou .. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 . como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. Quando criada em torno do corpo de Sai. Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar.Choujuu Giga. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça.64. Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas.

se tocou perto pedra. Às vezes a técnica sai imperfeita. o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada. Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação .Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara. Por exemplo.Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação .só que usado com rochas. a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem. o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação . Nagare Com esta técnica.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus. Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação . Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela.Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas. 50 .Mazeru de Zetsu. Nagare ataca com inúmeras rochas.Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara.

quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração. e se ele for quebrado pode se juntar de novo.Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate. 51 . Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou .Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra. caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo. Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente. Ninpou . Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação .Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação .Yuuki Baindau em direção ao oponente. Ninpou .Taren Niku Tradução: Arte Ninja .

Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia.• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira.Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética . é removido e o desenho terminado. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer. através do qual o chakra flui. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja . Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. até mesmo por ninja tipo sensorial. da flora e viajar a uma velocidade muito alta. característica de Sai. Sua casca de plantas insectívoras. além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 . começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. Então.Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. pode ser sua salvação. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. Jishuku Ninpou . as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem . Esta técnica. pois é tingida com seu chakra.Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai. usando a rede subterrânea de matéria orgânica. como tem a capacidade de fundir-se com o solo. Imitando a vida. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água. o que torna quase impossível detectá-lo. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja . É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. sua presença é totalmente escondido. para evitar qualquer dano. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. No momento em que o pincel. como Karin.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. vários efeitos podem ser obtidos. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades. Uma vez fundidas.Denji Genmu Jishuku Ninpou . essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel. Usando este jutsu. do sandaime kazekage. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro.

bico e asas afiados. Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja . de reconhecimentos a viagem em alta velocidade. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos. mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos. o número de feras personificadas também aumenta. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. se desenhar um elevado número de ratos. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal.Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. não apenas para buscas.Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta. pois é como a água cai do chuveiro ou do céu.Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. Os ratos expressam curiosidade. Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja . Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho.Usuários: • Sai leão. Em seguida. sentimento que Sai coloca neles. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. Caso não haja o cheiro do inimigo. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. Quando em grupo. Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 . Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja . os ratos se espalham por uma área considerável. torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. elas executam o Sumi Narashi. tornando-o mais adequado. Desenhando várias imagens. Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . A cobra é um animal traidor. o rato é imperceptível. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras.Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. Além disso. Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja . Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas.

Ninpou . 54 . Lee pode atravessar paredes com esse jutsu.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Ninpou .tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o.Doku Kiri Tradução: Arte Ninja . Rokusho Aoi. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar.Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e.Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos. Ninpou . liberando centenas de agulhas que. que o protege de ataques e perfura o que tocar. virando espetos.Este jutsu pode ser feito até na água. Um guarda-chuva é jogado para o alto. • Sai Ninpou .Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado. Ninpou. ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água.Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato.Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu. mas com uma arma e não com um jutsu. O primeiro ninjutsu usado por Lee. o cabelo do Jiraya cresce. ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete.é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica. acertam o adversário sem chance de erro.Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra. que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela.isso se deve Gozu. transformado em substâncias químicas especiais.Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja .Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . guiadas pelo chakra. Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu.não vai adiantar.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja . em seguida.onde Sai usou.

só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão.Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga. permite que um ninja invoque animais. pode destruir uma floresta inteira. Dragão.Yoraishin Tradução: Arte Ninja .Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai. criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que. O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. em conjunto com o vento.Spray de Perfume 55 . Kabuto Rank: C Selos: Tigre.Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja . objetos e mortos para lutar no lugar deles. Tigre. Ninpou .Yoraishin Ninpou . Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou.Ninpou . A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada. Ninpou . fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto.Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja . o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas. Ninpou . Rato. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens. Orochimaru. Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação . Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar.Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage. Ninpou .Kosui Tradução: Arte Ninja .Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário.

Após ter cercado o oponente com flores. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as. Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. pétalas para imobilizações e etc. 56 . Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. Normalmente são usadas flores venenosas. Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana. As flores serão lançadas então no alvo. Kikujou... (Exclusivo do anime):Yurinojou. Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo.1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. o usuário inflamará as flores com um selo. Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka.

Kage Nui Ninpou .Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Jibako Mandara Ninpou .Rairyuu no Tatsumaki Ninpou .Eadas Tedoura Hana Ninpou . Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente.Shikyaku no Jutsu Ninpou .Utakata Fuuma Ninpou . Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo . ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição.Kage Mane no Jutsu Ninpou . a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue. assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou .Shindanshin no Jutsu Ninpou .Kageyose no Jutsu Ninpou .Raigeki no Yoroi Ninpou . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou. Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou .Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin Hyakka Ninpou . Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela.Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou .Kaika Kawarimi 57 . logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens. Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância.Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou .Daijigoku no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais.Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Kazakumo Ninpou .Shoshingan Shikumi Hana Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.

Bijuus e Anbu. No combate. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S. como transplantes e curas.Kekka Giji Hana Ninpou .Hana Nenshou Hana Ninpou . Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade. O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente.Shii. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. Inuzuka Hana .Shintenshin no Jutsu Ninpou . Hyuuga Hinata. Shizune. Haruno Sakura. tornando-o alvo imóvel. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. 58 . Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves.Shinraiju no jutsu Ninpou . caso atingir o coração ou a garganta. Chiyo. aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen. nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute.Eadas Tedoura Hana Ninpou .Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton .Tsuiga no Jutsu Ninpou . Essa tecnica não deixa danos externos. embora exija grande precisão para ser eficaz.Hyakka Ryoran Ninpou . usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada. Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar. eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio.• • • • • • • • • • • • Ninpou .Piganrimi Ninpou . o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta. Essa técnica pode até matar. Ao contrário de bisturis regular. mas nele o próprio organismo se cura. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. em outras palavras: o prepara. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. limitando os riscos de uma infecção. Rin. mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares. 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu. Devido a esse requisito. mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal.Shosingan Shikumi Hana Ninpou . Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade.Shinten no Jutsu Hana Ninpou . Fuuka. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu. Yakushi Kabuto. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi.

Kabuto. venenos. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano. Usando globo de água a parte afetada e cortada e. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. cria-se um campo elétrico. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. bactérias vírus. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura. A técnica nutre as células para melhor funcionamento. pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. podem ser rastreados. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. Caso o inimigo escape. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico.Tsunade. Ino Yamanaka. e a parte perdida é regenerada. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto. Para esse tratamento médico. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade. Sakura Haruno. mais largo e com aparência roxa. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). um pilar principal é vital. Em todo o caso. Yakushi. ultilizada como um ninjutsu medico. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. as células dessa parte são alteradas. este jutsu requer um grande período de tempo.

sao necessários para ultilizar essa técnica. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada. Mesmo usando a técnica. mesmo entre os shinobis médicos. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto.Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja . Criado pela maior dos ninjas médicos. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. junto com um exelente controle de chakra. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. Tsunade. antes mesmo que o ataque se conclua. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. sao necessárias para esse jutsu. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto.Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. • Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. O corpo se transforma em uma 60 . 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru. tomar decisoes instanteneamente. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. mais chakra se usará para se recuperar. é a sua técnica de regeneraçao suprema. e começando a Meiose (mutiplicação celular).Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. Geralmente após o tratamento com essa técnica. Ninpou . um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez. e uma alta taxa de recuperação. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. Essa técnica é considerada extremamente difícil. Já na versão original. os danos podem ser reduzidos ao mínimo. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for. Previsao precisa do ataque. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. habilidade para operar precisamente. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. voltando para a pele. envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros.

Logo depois. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. O ninja pode animar o corpo de um morto. ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. colocando sua circulaçao normal fora de ordem. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa. e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. depois selando os mesmo no pergaminho. e o controlando. e sua natureza de Chakra se altera. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. 61 . em outras palavras: o prepara. mas nele o próprio organismo se cura. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. mudando sua aparência. O jutsu faz o coração bater por algumas horas.

Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos.Sasuke Uchiha. por serem tão obscuros. Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. fica com mais saúde e disposição. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo. Hyuuga Hinata. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. Dizem que quem é curado com essa dita pomada. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. que por exemplo ressuscitam pessoas. Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica. Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força. Rank: S Nota: É um Kinjutsu. pois o novo corpo começa a se desintregar. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. dando a semelhança de um x. parte da personalidade original do novo corpo se mantém. Eremita dos Seis Caminhos. são todos proibidos. uma média de três anos. o usuário possui um limite de tempo por corpo.Clã Fuuma e Chiyo. em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. Descrição: Jutsus ligados à alma. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). exceto os do Clã Fuuma. Quando o usuário entra no corpo de alguém. até os mais graves com ingredientes raros. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 . Depois de trocar de corpo. Logo depois. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal.Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain. Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. Orochimaru.

com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços. se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . 63 . podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. Nota²: É um Hijutsu. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. morrendo ao final do processo. Uzumaki Naruto. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado. normalmente ligados à Religião Jashin. ou ainda. incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces. o sétimo Pein. mas que foi recuperado por Naruto. ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. porém. já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido. sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos. mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. Nagato.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica. Descrição:Fuuma Arashi. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos. desde que esse não esteja muito tempo morto. Ninpou . Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. mas fica beirando a morte. religião de Hidan. Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte.

É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte. ficando semelhante a um esqueleto.cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha. Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade.Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor.Mugen Shiki (Técnica Mágica . Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele. Jujutsu .as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo. para ataques. para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente. Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu.ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo. Konan pode manipular origamis.Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta.Shijihyouketsu (Técnica Mágica .É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 . e qualquer outro tipo de arma ofensiva.Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal.Jujutsu . mudando drasticamente de aparência. Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original). cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real).

Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo. que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido. Konan usando o Kami no Jutsu.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 . que podem se reagrupar depois.1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu.. Konan usando o Kami no Jutsu. Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo. porém ela ainda fica com resquícios de papel. Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade. não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel. cria um clone seu de papel.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan. Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não. se desfaz em muitos papéis.Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara.ou seja..Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami.

ou seja. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 .cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. se transforma em diversos pedaços de papéis. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi. cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade.Usado em conjunto com o Shikigami no Mai. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques. que podem se espalhar ao vento.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa. Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida. e assim Konan pode ver uma grande área.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo.

Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai. Konan usando o Origami no Jutsu. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor. no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente.Então.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades. Uma variação do Kami no Tsubasa.É uma combinação de outros jutsus.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido. 67 .Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus.Apesar de seu poder denominado divino. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa.

1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. fazendo-a cair dentro do abismo. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. Kidoumaru prende o inimigo num casulo. 68 . criando uma armadura tão resistente quanto o aço. que só podem ser cortadas com armas de chakra. Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra. Konan Konan com sua técnica de papel final. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. para impedir uma reação do adversário. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo.

Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. dando-lhe elasticidade. Ele atira. como flechas ou kunais douradas. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia. Usando o Kumonenkin. Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. se necessário. segurança e firmeza. prendendo em algum lugar como 69 . Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias.Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. que quando atirada se abre. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos.

Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato. Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. 1ª aparição: Usuários: Nagato.Kidoumaru uma rede. pois se tratava do Senpou .Chibaku Tensei ("Arte Eremita . Nota³: È um kinjutsu. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. enquanto essa o puxa. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. Pain Círculo de Deus. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro. Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. entre outras funções. com o jyuuin nível 1. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. Quando lançanda ao céu ela se expande. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. prende-lo com o Kumoshibari. conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu. supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada. Porém Nagato não alcança esse poder. impossível de ser destruida. Deus. O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. formando uma pequena lua. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 . podendo morder o oponente com o veneno.

Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. não é 71 . ao invocar Kohushi Baski. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. caso mintam.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. Ao termino do jutsu. Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan. causando-lhe a morte. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein. não havera como ressuscitálo. ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. porém. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas. parecendo que foi devorado. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. não é necessário nenhum sacrifício humano. porém. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton .

Pein Circulo dos Demônios. ao abrir sua nuca. pelos braços. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança. Pain Circulo dos Demônios. ja no mangá 444 isso foi confirmado. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios. Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. como misseis ou bombas. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. por ser uma especie de maquina. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. por ser uma especie de maquina.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. por ser uma especie de maquina. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias.

73 .Ao usar esta técnica como uma medida defensiva. especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções.poderoso e abrangente delas.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém.O chakra delas nesses jutsus varia de cor. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas.é rank S. porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). chegando a ser praticamente inexistente.Muryou morreu ao receber esse rasengan.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe. porém não ficam cansados. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados. Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion. mais tempo demora para se usa-lo novamente. Quanto mais forte o jutsu é usado. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu. 1ª aparição: Usuários: Nagato.A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare.ossos ou pedra. os mesmos Jutsus. posui as mesmas habilidades.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente. não importa o tamanho ou a massa. Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente. Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S. ou seja. pode facilmente quebrar a madeira. Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram. as mesmas Kekkei Genkai's.Pein Círculo de Deus. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul. Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança.

ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. ele pode viajar instantaneamente a ela.Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion.Quarteto do Som.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato. Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. Namikaze Minato .Kuchiyose no Jutsu” . Tais como as “Ninpou .Miroku e o resto das Sacerdotisas. Ele pode aplicar isso a uma arma. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. como uma kunai. Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. Não importa onde o adversário for.Jin.mais tais habilidades são desconhecidas. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai. Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo.quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe. e se tele-transportar para outro local instantaneamente. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha". Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. Ao manipular um ponto específico do espaço. Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. e quando acionada ou usado. e depois. jutsu-shiki). o usuário pode se mover através do espaço dimensional. Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 .

Caso algum esteja machucado.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. No comando do usuário.O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme.Rank: S . onde o alvo fica bem no centro. e então atacam quem estiver no centro. que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro.esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo. com um em cada ponta. o espaço dentro do estômago do sapo. a barreira da deteção pode expandir. e podido então facilmente ser derrotado. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. Para evitar fugas. junto com costas em torno do lago ácido. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque. Nota: No Sennin Mode. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. 75 . essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Prendido uma vez para dentro. eles criam uma outra barreira que protege os quatro. Quem entrar nessa área ativa a explosão. e nas formações que furam fora do lago. sem condições de fazer a técnica. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. Kimimaro estaria apto a fazê-la. Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado. Isolado do mundo exterior por uma barreira.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. eles cravam suas espadas no chão. Ningu Kekkai .Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. que é muito forte. fechando por baixo e em cima. agarrando tudo no quarto. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein. Uma versão do Fuubaju Houjin.

Suiton e Katon.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. ou reparar algo. com uma máscara. mais o seu próprio coração forem destruídos. seja ela viva ou morta. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. seja atacar. e libera seus quatro corações. local de origem de Kakuzu. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. matando-a sufocada. ou mesmo agarrar a garganta dela.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos. o usuário fica imortal. ligados através dos fios. com isso. Kakuzu faz isso 4 vezes. objetos ou seres. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. para diversos fins. Raiton. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. Os fios se adaptam a qualquer matéria. Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela).Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade. 76 . para desferir um poderoso soco na vítima. Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. além de tomar a forma de uma máscara. Kakuzu toma a forma de um monstro. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu.

É muito rápido e forte.Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato. Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos.Mikazuki no Mai (Estilo da Folha . Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá.. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo. Cavalo. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Coelho. Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou. Rank: Depende da força.atordoando-os. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta.Pode ser feito combo com espadas. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos.ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó.defesas e alucinações. Cachorro. É mais destrutivo e rápido. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada. atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo..Pode revidar jutsus. Konoha Ryuu . ou flautas como Tayuya e 77 . o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som . Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha.Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate.

pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição. através de conchas modificadas com chakra como Menma. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido.Shin. através do Koto como Kotohime Fuuma. através de guizos como Kin Tsuchi. A broca da melodia. o mais é afetado por este. Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. foi derrotado imediatamente. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. Em primeiro lugar disto. Danificando a orelha interna da vítima. Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. Chōji. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. Gerando bastante som. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado. 78 . essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza.se ela não morrer fica surda e desmaiada. um dispositivo poroso do metal situado em seu braço. ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa.

) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .Ela através de sua melodia. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som.Doki) que Tayuya invoca. mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku.. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede . Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne. jutsu de pressão..pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também. Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos.o braço fica totalmente sem chakra. 79 .ele está certo. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo.Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou. Mateki • Doki no Kouka. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos.porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória. que pode até quebrar.Entre outras funções.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados.essas são as melhores.faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar.resumindo. esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu.ou seja. Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada.

Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. Esse chakra especial não é atingido por nada. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande.resumindo. Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. assim ela aproveita e executa o ataque final. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo. 80 .se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Como a vibração do som é muito forte. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya. Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra.ou seja.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1.o braço fica totalmente sem chakra. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba.

pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). entre outras funções. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. clones. Nota²: Não existe no mangá. fazem o objeto tocado queimar. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. É mais destrutivo e rápido. quando tocam em algo.Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. 81 . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. como barreiras. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha.

com seu pensamento e sem selos. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko. Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas). mas dão dano . com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida. Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada. livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo.Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . ódio. 82 . solta. expandida entre outras. inveja entre outros). O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda). Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. comprimida.Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário. elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro. O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. Nota²: Não existe no mangá. além de proporcionar outros jutsus. destruída. as explosoes não são tão poderosas .

irá causar danos internos Caudas) tremendos. esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá. enquanto se concentra em outra atividade. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. Compreender esta teoria. Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que. o usuário pode criar uma esfera escura. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. tornando-os aptos mais jovem e nos olhares.Quando combinado com Chakra negro. Ao reunir chakra escuro na mão do usuário. Assim. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade. então. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância. força. o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. lavrar o orbe para o adversário. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju.De acordo com Shinnō. enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas.Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico. De acordo com Shinnō. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. O usuário. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan. cura e poder. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente.

Se Jiraya entrar na sombra de alguém. Ovelha. chakra emanará dela. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". neste caso. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. Pássaro. usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado. para embrulhar o inimigo. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. Jiraya pode entrar em sombras. Macaco. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou.Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano. se o colar for destruído. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. Cachorro. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 . deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. A técnica também pode ser usada como um selo. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. Num curto espaço de tempo. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama. Absorvendo o chakra. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. transformando-o de volta ao normal. Nesse jutsu. a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. Nota²: Ao dar uma respiração profunda. e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. dando assim a chance de vitória do usuário. para o Chakra do Bijuu não sair. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. o corpo ultra fino se expande novamente. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão.

dividindo-se em várias partes. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. até chegar ao(s) alvo(s). etc…). esmagando-o. Pássaro e Tigre. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. podendo se estender por metros. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. e se assim desejar. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. Ninpou .Mazeru no Jutsu. fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. Boi. que requer grande quantidade de chakra. prendendo-o. ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 .Rank: S Selos: Macaco. Descrição: Após fazer o selo necessário. O oponente pego diz tudo o que o perguntarem. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. Serpente. Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu. feita por Orochimaru através de experimentos. Através desse Jutsu. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. Pássaro. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. Cobra. Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. vendo o que acontece perto daquele lugar. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente.

Elas podem se recombinar. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU.locomover.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. Shizune. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu. Uma vez que tenha feito isso. e concentrando chakra nas agulhas. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. destruindo a agulha. teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais. atinge pontos estratégicos. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. o chamando sempre que quiser. 86 . quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. Normalmente. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes. Entretando dentro de corpo alguém. Esta técnica não é perfeita. matando-os lentamente. Hyuuga Hinata. paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. Fuuka. Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu. o ninja afetado sofre dores constantes. Uchiha Sasuke. Orochimaru.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. penetrando suas moléculas nele.

diferente de um Selo de Mão. Pelo nome da técnica. Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. onde o alvo fica bem no centro. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca. É uma técnica de alto nível e muito rápida. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. atacando em uma velocidade inigualável. Ningu Kekkai . Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa. fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku. o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular.Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. mas não a executa com a mesma maestria. No início. Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo. Touji Mizuki. Nurari. podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. Tsurugi Misumi. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. pode usar todas as marionetes.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . Chiyo. eles cravam suas espadas no chão. e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato . desperta o espírito do Deus Hindu Shiva. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. reagindo diretamente para com suas emoções. braços de cor vermelha escuro surgem. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. e que tenha a marionete. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Para usá-la. consiga desferir até mil socos por segundo. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. e então atacam quem estiver no centro. Sasori. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki . a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. 87 . Logo. Foi uma técnica de sua própria autoria.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. Yomi.

Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. e o amplifica. se tiver. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. Depois disso. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. Para utilizar esse jutsu. Essa espada reage ao Chakra. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. com Kekkei Genkai.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 . como se fossem jogadas individualmente muito rápido. Yakushi Kabuto. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru.

Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. e finalizando. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. para dentro de si. corpos de cadáveres. Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki. ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi. que forem eventualmente mortos. ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. a utilização do Kyuubi Taijutsu. Gamabunta. Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado. transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko.redirecionalização da Fuuma Shuriken. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. No caso de Guren. 89 . Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. Nesse jutsu. Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. ou dos próprios membros da organização. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas.

é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang). Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles.. Pain e Shichibi no Kabutomushi.Yuuki Baindau. O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho. para obter vantagem em certas ocasiões. Suiton. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou .Taren Niku. Além disso. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. com o chakra da Kyuubi. seja Katon. podem anular qualquer tipo de jutsu. na reunião dos cinco Kages. Rank: . cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . etc.Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem. Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto.Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio.até agora ele é o único bijuu capaz de voar. 90 . Como foi mostrado. Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima. Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto.

Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida. Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. Mas. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton.Taren Niku. assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. 91 .Yuuki Baindau (Modificação Corporal . Bodi Henkou . Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Sasori. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. Houshi no Jutsu e Ninpou . Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu. Suna no Shukaku . Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular. sem influência do seu Bijuu. Suna (Areia) Quem usa: Gaara. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido. esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara.Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente. Kazekages. Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados.Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia.Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. Aparentemente no mangá. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles.

Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. cortes. morrerá ali. lesões ou fraturas na área atingida. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou. Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos. até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. 92 .

Gaara concentrando seu chakra. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. 1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. podem re-estabelecer o membro sacrificado. Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá. assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. Concentrando areia em forma de esfera. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo.Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa). Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local.

Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. É praticamente indefensável. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. Versão melhorada do Shisuna. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia. que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. Após seus uso. Ele cria uma esfera em volta do inimigo. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 .contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo.

Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu".Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela. usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto.Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão. só que numa escala maior. Saikyou Zettai Bogyo .Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . Bem parecido com o Sabaku Sousou. Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu". o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo.Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto . Uma técnica que pára o movimento da areia. deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão.• Gaara impossível para o oponente escapar. mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia. 95 . criando uma lança muito afiada. podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma. Saikyou Zettai Hougeki .

A areia é capaz de ser quebrada. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa. mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar. No caso de Gaara. e faz com que o corpo de usuário pese mais. Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente. para levantá-lo. e outro que vem em direção ao primeiro pilar. Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. Quando os dois pilares se chocam. 96 . Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. Essa técnica serve também para proteger o usário.. o inimigo é esmagado. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. se bastante força for aplicada.Saikyou Zettai Bogyo . e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku.Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate). a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se. Requer uma grande quantidade de areia por perto. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica.

depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas. Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. formando pequenos pilares. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu".Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo. se for necessário. 97 . Gaara pode fazer até 3 misseis desse. Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância.

Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage. criando assim a Areia de Ferro. além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente. Nota²: Pelo que parece.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos. Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte. Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 . Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro.assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro). o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo.

o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. impalando ou perfurando o inimigo. Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. É praticamente indefensável. Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. muito fechadas. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. Para completar. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela.

tanto causa danos. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. Este movimento.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor). Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. como envenena o inimigo. dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o. um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear. 100 .Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu. assim ele pode levitar e voar. Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes. Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta.

Fuuka. Kakuzu. Senju Hashirama. Jiroubou. Ninjas da Vila Oculta da Grama. Onoki. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra. Gozu. Fuen. Zetsu. Tsuchigumo Shiranami. Jiraiya. entre outras 101 . Tobi/Uchiha Madara. Deidara. Yonbi no Saru. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. Touji Mizuki. terra (Doton). Hoshigaki Kisame. Yakushi Kabuto. Orochimaru. ANBU. Juubi. Nagato. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. Giita. fogo (Katon). Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. Oboro. Yamato.Nagato. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda. Roushi. Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Mubi. vento (Fuuton) e raio (Raiton).Nango e Hiruko. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. Guren. para criar elevações na terra. Sarutobi Hiruzen. Fudou. Kyuubi. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). se esconder nela. Kagari. Kurosuki Raiga. para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Fuuma Kagerou.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos.

difícilmente sairia dali. mas perde para Raiton.Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão. que mesmo se sobrevivesse. uma parede defensiva vai se levantar. Doton . Kabuto. Uchiha Madara.Doroku Gaeshi (Estilo Terra .funções. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus.Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras.Otoshi Buta (Estilo Terra . Doton . Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu. que é jogada contra o inimigo. Orochimaru. Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama. Doton .Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. 102 .Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo. Doton .Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra . protegendo o usuário e quem estiver atrás dela. Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra. Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.Doryou Dango (Estilo Terra .Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente. Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara. Tem grandes chances Suiton.

esmagando o inimigo. o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto. Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca. Quase instantaneamente.Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama. Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra . ou então. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens.Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu.Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato. No caso de Fuen. esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque. com o Chakra Kuuin Jutsu.Doton . Nagato. Doton . Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. ficando assim mais sucetível à ataques. Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra.Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen. Doton . onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga. que arrasta o inimigo para onde o rio levar. o barro se transforma em um imenso paredão sólido.Uitenpen.Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro.Ganban Kyuu (Elemento Terra .Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra . ela usa como armadilha para o Doton .Doryuu Taiga (Estilo Terra . Doton . Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. Doton . o ninja a recupera.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. Depois.Doryuuheki (Elemento Terra . Hatake Kakashi.

Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo. Doton . Doton . largura. controlando o chakra do pântano.Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. Doton . Deidara.Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. afundando tudo o que estiver em cima. também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais. juntando elas para esmagar o mesmo. Kurosuki Raiga.Retsudo Tenshou (Elemento Terra . Uchiha Madara/Tobi. Hatake Kakashi. o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente. direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra . que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. Mesmo que seja puxado. Família Kurosuki.Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu. Yamato. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra.Yomi Numa (Elemento Terra . Javali. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto. Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica. O comprimento. Doton .Domu (Elemento Terra . 104 . Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. Com o Jiongu. Onoki Selos: Tigre. a menos que seu criador queira ser afundado. Tigre Descrição: Um pântano aparece. Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou. o pântano não permite que seu criador afunde. Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários. o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. Cavalo. Rato. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra. Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho.

Ninpou . Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes. Madara.Dochuu Senkou (Elemento Terra . sendo capaz de sugar muito mais coisas.Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Doton . Doton . Uchiha. episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou.Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra . Yamato.Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão.Domu (Elemento Terra .Doryuudan (Estilo Terra .Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários. Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton. o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível. Doton . Senju Hashirama.Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 . Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o.Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja .Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra . Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido. O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente. Sofre com o Raiton.Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga. Doton . Doton . Descrição: Variante do Ari Jigoku.

e o Fuuton: Kami Oroshi.Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka.que pode ser usado com Karyuudan.Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente. O jutsu vira uma cobra de lama. Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra. Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo. Doton . Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá. Nota: Não existe no mangá. Doton . forma túneis repletos de fogo.Gansetsukon (Elemento Terra . Cavalo. Doton . praticamente matando quem estiver dentro.Ganchuusou (Elemento Terra .Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca.Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. 106 .Doryuusou (Elemento Terra . Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo.Tsuchi Kairou (Elemento Terra .Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Doro Houshi (Elemento Terra . Quando combinado com um jutsu de fogo. Doton . Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Após fazer o Donton . Doton . e um de vento.Selos: Bode. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos.Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri. Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha.

Os cadáveres agem como zumbis de verdade. Fuuka. Ninpou .Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra .Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. fazendo um prisão. Doton .Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. Fudou. mas com toda a sua racionalidade. os cadáveres imediatamente viram pó. Descrição: O usuário entra em rochas. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. Yamato. para fugir ou atacar o oponente.Dochikyryuu (Estilo Terra .Iwa Nadare (Arte Ninja . Macaco.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco. Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Doton .Uitenpen (Elemento Terra . Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua. escapando de alguns ataques.Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton . criando um vale de rochas e montanhas. Pássaro. Doton Soseijutsu . Descrição: Após fazer os selos necessários. Serpente. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir.Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra . Cachorro. Sobe para S quando ele renasce os zumbis. Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. muda totalmente o relevo do local. Fuen.Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá.Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra . Se a técnica for desativada. o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas. Doton . Selos: Porco.Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 . o ninja cria vários pilares de terra. Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Senju Hashirama. o ninja faz selos.

Doton . Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica. Descrição: Após os selos necessários.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha. criando algo. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. O oponente.Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão. 108 . que possuem um poder de explosão pequeno. essa forma ganha vida e é controlada por Deidara. entre outros. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. um pássaro. C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro. ele pega argila de uma mochila e a remodela. ao tocar no solo. mas útil dependendo do objetivo. Ele pode criar uma aranha.Suiryuudan no Jutsu. Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Uma versão Doton do Suiton . Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. até mesmo o seu especial #C3. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força.e nestas minas a uma porção absurda de Argila. porco. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. explodindo quando o artista quiser. C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. Com o chakra necessário.

Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade. Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo. podendo se multiplicar como quiser. C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Tem efeito maior que o C1. É a especialidade de Deidara. tem maior poder de explosão. Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. é uma das especialidades de Deidara. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. com poder maior de explosão. maior que o C2 Kibaku Ushi. 109 . Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo. que parece mais um porco com asas. é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. que parece mais com um porco com asas.

como um C4. e então coloca nessa boca toda a argila que possui. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. esse explode muito rápido. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. Deidara ainda pode formá-los como quiser. Sasori. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito. Com isso. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. comendo argila explosiva C4.. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. etc. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara. C2. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara. que ao atingir seu tamanho mínimo explode. Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. podendo 110 . após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra. transformando o corpo do indivíduo em pó. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. Diferente do nendo Bunshin. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele. se machucado. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada. Como o C1. também podem explodir. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. Pássaro. destruindo grande parte da área. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. explodem após o comando de Deidara. se transforma em argila pura. Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. Cachorro. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. criando novas marionetes do tamanho que quiser.

Fuuka.Hyuuga Neji. Kyuubi.Hyuuga Hinata. Nagato. Onoki. Juubi. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário. Sabaku no Gaara.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Setsuna. Deidara primeiro come argila explosiva. Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. Esse é diferente do kibaku bunshin.Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Shimura Danzou.prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. Koori Haku. Sarutobi Asuma. Kakuzu. se desfaz em argila totalmente. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. Fuuton . Fuuka. se machucado. Kazekages. pois esse não explode.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Naruto Uzumaki. Fuuton . Sora. Jin. Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. seja qual for. ANBU.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto. capítulo 477. Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. Kyaku. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari. Seimei. diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. mas perde para Katon. o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento . Hatake Kakashi. Orochimaru. Tem grande vantagem contra Raiton. 111 . Semelhante a um Shunshin no Jutsu. Baki. O clone. capítulo 477. então depois ele cospe um pequeno clone escondido. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. Uchiha Madara.

Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Reppushou Tradução: Estilo Vento .Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. Usando seu leque. que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques. Ninpou . o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe. Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo.Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque. Quando usado em força extrema.Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento .Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Fuuton .Fuuton . 112 . que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais. com a 3ª lua aberta. Temari produz um vento poderoso. Oonoki também é capaz de realizar essa técnica. Esta esfera tem um grande poder destrutivo. Temari usou contra Tenten. Ao juntar as mãos. capítulo 479. esmaga o alvo da rajada. episódio 128. Ninpou . com a 3ª lua aberta. Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre.Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente.Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto. Rank: B episódio 125. episódio 43. capítulo 479. Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. Cachorro Depois de completar os selos necessários.Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento . o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. Fuuton .

Fuuton . episódio 84. episódio 160. cabra.Ookamaitachi Ninpou .Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento .Ninpou .Kamaitachi no Jutsu. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton . Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes. Também pode ser usado em combinação com Katon . variante do Ninpou . Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 .Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden. faz com que caia sobre o oponente um tornado e. Fuuton .Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto.Zukkoku. Fuuton . Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva. com pressão do vento.Shichuu Shibari. episódio 43. cachorro.Gama Teppou (Elemento Vento . Fuuton . Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente.Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja . coelho. vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente).Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. e também o prende.Atsugai Fuuton .Atsugai Tradução: Estilo Vento . Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. Usuários: Temari Rank: A Temari.Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento . capítulo 466.Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto. pois em volta deste estará uma enorme ventania.Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa.

o Vento 114 .Rasengan (Elemento Vento .Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden.Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento . além de causar a poeira. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton).Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento . cegando temporariamente seu oponente.Juuha Shou Tradução: Elemento Vento .Fuusajin (Elemento Vento . Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. Descrição: Usando seu leque. assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo.Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra. Fuuton . Fuuton .(Gamatatsu). Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton. o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto. com a 1ª lua aberta.Clone de Vento) Quem usa: ANBU. gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo.Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante. que com esse vento.Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Fuuton . Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente. anime Sora Fuuton . Também serve de defesa. episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. do anime Sora Fuuton . episódio 57 É como o Juuha Shou.

Gaara. Fuuton . Fuuton . o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo.(Fuuton). Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton.Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka. Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta. e o último para adicionar o elemento fuuton.Kaze no Yaiba (Elemento Vento . Fuuton . O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. o que lembra uma pequena Shuriken. Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo.Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Fuuton . Fuuton . Se for estudar o ataque microscopicamente. Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . o usuário corta o ar. só que ao invés de fogo. mas que causa danos ao usuário. Assim como o Oodama Rasengan. ele cria quatro lâminas em sua volta.Rasenshuriken (Elemento Vento .Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão.Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento . Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo. por isso o nome do ataque.Renkuudan (Elemento Vento . Com o elemento vento. destruindo seus tenketsus (pontos de chakra). é utilizado ar. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan. colocando chakra do elemento vento. Uzumaki Naruto. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão. um para liberar o chakra. Um ataque muito poderoso.Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado. o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. Minato Namikaze. que lembra uma Shuriken. outro para moldá-lo.Toppa no Jutsu (Estilo Vento .Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru. mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes. muda também sua natureza. Nota²: No Modo Sennin. Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá. Hatake Kakashi.

Escudo de vento) Quem usa: Kyaku. Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas.Suiran Reppu (Libertação do Vento .Toppa. exalando no inimigo. o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção. Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez. episódio Selos: Dragão 61. Fuuton .Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento .Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton . Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar. atirando-o bem longe e lhe causando graves danos.Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. assim fazendo um campo de chakra em volta dele. Usuários:Exclusivo do Com este poder.Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden. Fuuton . Fuuton . Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa.Kaze Shuriken (Elemento Vento . Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. 116 .Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento.Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento .Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado. Fuuton . e alterar suas direções. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos.Kaze no Tate (Elemento Vento . Fuuton . pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento. dependendo da situação do adversário pode mata-lo.

e o Katon . Fuuton . semelhante a 117 . e o Katon . Fuuton .Kairou.Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Hibashiri.Tsuchi Kairou.Kaze Gaeshi (Elemento Vento .Kaze Kiri (Elemento Vento . Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento. Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton .Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. cria um túnel cheio de labaredas. ele solta uma poderosa rajada de vento. Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Kami Oroshi (Elemento Vento . que geralmente matam quem estiver dentro. que em conjunto com o Doton .Goukuhou (Elemento Vento .Kamikaze (Elemento Vento . voltando-o contra seu inimigo. Fuuton .Kujaku Senpuu (Elemento Vento .Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Cria um ciclone horizontal. Fuuton .Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton .Hibashiri.Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton . Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.

na forma de Kyuubi. Fuuton . Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. Yugito Nii. Shizuku. Aoba Yamashiro. Hanzou. Jiraiya.Senmoufuu (Elemento Vento . Sarutobi Hiruzen. Giita. O único que escapou foi Pein.Kaze Kaiten (Elemento Vento . Tem grande vantagem contar Fuuton. Juubi. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. Orochimaru. Fuuton . mas perde para Suiton. Hatake Kakashi. e cria um furacão que é quase impossível de escapar. Fuuton . Kakuzu. libera várias raposas de dentro de si. Gamakichi. Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha. 118 . Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. porém mais poderoso. Para usar o Katon. Yakushi Kabuto. Fuuma Kagerou. Nibi no Nekomata.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Roushi. Kigiri. Mitarashi Anko. para liberá-lo de uma vez só. Namikaze Minato. Nagato. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. no formato que desejar. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. Tsuchigumo Shiranami. Kyuubi. com seu Shinra Tensei. Fuuka.Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Sarutobi Asuma. Gamakichi. Eremita dos Seis Caminhos. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Houki.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento .um furacão mas na horizontal. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante.

Katon . e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo. Katon .Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo. Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo. esses papéis bomba são mais fortes que o normal. o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso. Katon .Endan (Elemento Fogo .Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo. e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu.Gamayudan (Elemento Fogo .Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo . os papéis parecem vivos. não sobrando nada. derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado. Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Gamayuendan (Elemento Fogo .Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon.Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 . ou algo que possa atear fogo. solta óleo pela boca em grande quantidade. e ao explodir. o rei dos sapos. alem de só usar no anime. Não requer selos.Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya.Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369. Katon . a explosão é tão forte que destrói toda a região. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta.Daiendan (Elemento Fogo . gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. Katon . enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica. Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba. então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia.

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim. Pode ser um ataque letal. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. além de derrotá-lo. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5. Macaco. em adição. jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. o que dá a técnica uso defensivo. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. Coelho.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. consiste em duplicar o dano no adversário. 124 . Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita.

A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. Raiton . comprimento ou espessura. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. causando dano a nível celular. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori. Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. tornando-a uma poderosa arma. com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden. diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. 125 .Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado.Gian (Elemento Trovão . e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. como mostrado na luta contra Deidara. o uso dessa técnica as desativou. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara. Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. é uma versão mais fraca do Chidori Eisou. usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2.

Galo. Enquanto estiver usando esta técnica. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal.Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal. Porco. Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton.Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá.Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. Galo Macaco. Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. e Sasuke se não utiliza-se Susano'o. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi.Raigaa Boomu (Elemento Trovão . o Raikage ativa seus reflexos. esmaga-os de cabeça para o chão. Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes. o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º.Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton .Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto. tornando difícil. Raiton . sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze. Raiton . Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. Raiton . senão impossível. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários.Shichuu Shibari (Elemento Trovão . fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. podendo matar o adversário. 126 . O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. ele poderia ter sido morto por ele. Cachorro. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. A armadura também aumenta a sua defesa. mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante. Em seguida usando sua força extrema.Raiton Yoroi. Cabra. o que torna impossível. Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton.

Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki.Kangekiha (Elemento Trovão .Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja . um dragão de trovão é formado.Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . soltando uma grande descarga elétrica.Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra. porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton.Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques. Descrição: Juntando as suas espadas. Ninpou . Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. e atinjam o oponente. Raiton . quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade. Ninpou . Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu.Raiton . a eletricidade começa a crepitar. Ninpou .Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja .Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão . Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: Juntando suas duas espadas. ele pode partir-se 127 . Quando a corrente aproxima o seu objetivo. Ele captura seus oponentes. que fica negro. Descrição: Usando seu chakra. Raiga faz com que raios caiam do céu.

pode criar uma barreira. 128 . Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. se não o deixa inconsciente.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . sendo jogada depois nos inimigos. que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela. fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. Cabra.Raikyuu (Elemento Trovão . Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. Ranke forma uma barreira elétrica. Selos: Porco. Se concentrar um pouco mais. podendo lançar energia verde pura no seu oponente. Temujin concentra o seu poder na sua espada. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta. Descrição: Usando a Pedra Gelel.Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. Raiton .em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente. o usuário faz os selos necessários. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Raiton . que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. Serpente episódio 60. que impede ataques.

Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão .Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Tou'u.Senju Tobirama. Raiton . Sonoichi: Raiton .Hiraishin (Elemento Trovão .Hatake Kakashi. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). Kagari. Senju Hashirama. Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte. energizando seus Chakras de Elemento Trovão. devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área. 129 . Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão".Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida. Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá.Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. sendo totalmente incinerada. Oeste). Nagato. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade. Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu. Raiton .Sandaa Saaburu (Elemento Trovão .Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.Hoshigaki Kisame. Fuuka. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato. Yamato. Sul. seu cajado se divide em três. os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo. e cada um é ligado com um tipo de campo de força. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. ou pulando para fora da prisão. Hozuki Suigetsu. Leste. Quando cai no chão. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. o ninja levanta o seu braço para o ar. Kakuzu. Kamizuki Izumo.Uzumaki Naruto. quando isso acontecer toda a área será destruida. O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente. Momochi Zabuza. ou usando Shunshin no Jutsu. Descrição: No ar.

Kagari e Mubi só usam no anime. Tsuchigumo Hotaru. assim não recebendo danos dos golpes. Amachi. Suien. Momochi Zabuza. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. Hisame. Gamariki. mas perde para Doton. Uchiha Itachi. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. aparecem tubarões sedentos por sangue. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. Akado Yoroi. Uchiha Itachi. Darui.Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha.Rasengan de Uzumaki Naruto. que possuem 10% do poder original.Nurari. Irmãos Demônios. Hozuki Suigetsu. deixando o inimigo com visibilidade zero. Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido.Hahonryu de Yamato e do Fuuton .Então. Kirisame. Ninpou . Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Depois de fazer os selos necessários. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido. Senju Tobirama. Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira. seja como proteção. Utakata. Mei Terumi. Hoshigaki Kisame. clonagem ou outros fins. Tem vantagem contra Katon. Uchiha Itachi.Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. Isaribi. atacando quem estiver por baixo da água.Goshokuzame (Elemento Água .Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi. mas que não podem se distanciar muito do ninja original. 130 . Dentro da água. Suiton . Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro. Gama Bunta. Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas.Shinobis da Vila Oculta da Névoa. vulnerável a ataques. Gama Tatsu. o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. Uchiha Madara . Momochi Zabuza. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton . Murasame. Hozuki Suigetsu. Uchiha Madara. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Hoshigaki Kisame.

Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi. Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 . Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas.Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques. E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo. Suiton . Suiton . Senju Tobirama. Suiton . e acerta os inimigos com grande força.Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece. Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Suiton . Uchiha Itachi. Suiton .Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água . Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza.Daibakufu no Justu (Elemento Água .Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai.Suishouha (Elemento Água . com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água.e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido.Baku Suishouha (Elemento Água .Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama.Com essa habilidade. Hozuki Suigetsu. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local.Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame.Daibaku Suishouha (Elemento Água .Suika no Jutsu (Torrente. podendo matar o oponente por afogamento. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele. Hoshigaki Kisame. Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela.Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu.

Mizu Kamikiri (Elemento Água . que possui resistência maior que o aço. Uchiha Madara. ele morre por falta de ar.Suijinheki (Elemento Água . 132 . Uchiha Madara/Tobi. Suiton .Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Serpente.Suirou no Jutsu (Elemento Água .Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku. Uchiha Itachi. Porco. Cachorro. Macaco. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Macaco. Hoshigaki Kisame . O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão.Água Ruidosa) Quem usa: Yamato. Bode. Boi. Boi. Suiton .Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko. Macaco. Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre. Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada. Suiton . Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior. Suiton . Coelho. Tigre. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. Coelho. Serpente.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo. Uchiha Itachi.Mizurappa (Elemento Água . Kurotsuchi. Cavalo. Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente. Tigre.Rank: A Selos: Tigre. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover. Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre. Cavalo. mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. Utakata. quando foi invocado por Orochimaru. Hoshigaki Kisame. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage. Hozuki Suigetsu. Suiton . Boi. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água. Tigre.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza. Hatake Kakashi. Cavalo. Boi. a Yahiko.Hahonryu (Elemento Água . Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Tigre.

Suiton . Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta. Boi.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água . Bode. Suiton . Boi. Hoshigaki Kisame. toma a forma de um tubarão e ataca. Yagura. Coelho. Dragão. Boi.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando. Suiton . Rato.Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki. Boi.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar.Suishi no Jutsu (Elemento Água . ganhando a forma de um dragão. Cachorro. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário. quanto mais poderosa a técnica usada. Dragão. Rato. Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido.Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Tigre. Bode. Shizuku. Dragão. persegue seu oponente e o segura. Cobra. que parte para atacar o inimigo. Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi. Macaco. Tigre. Momochi Zabuza. Porco. Macaco. Tigre. mais poder o missil obtem.Suigadan (Elemento Água . Tigre. isto é. Macaco. Rato. Rato. tornando a técnica do oponente inutil. Porco. Boi. Dragão. Porco. Shibuki. Boi. Coelho.Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água .Daikoudan no Jutsu (Elemento Água .Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Cobra. Rato. Cavalo. Pássaro.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . Cobra. Macaco. Rato. Suiton . Porco. Bode. Coelho. Bode. para 133 . após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Senju Tobirama.Suiton . e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. Hatake Kakashi Selos: Tigre. por exemplo.Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. Suiton . Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Cavalo.

Mizuame Nabara (Elemento Água . Suiton . Não necessita de selos.Maremoto de Água) Quem usa: Yamato. o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo. se estiver em cima de um lugar alto. Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos.Doryuu Joheki. Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície. Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local.Teppoudama (Elemento Água . Uchiha Madara/Tobi. e por isso. Senju Hashirama. Suiton .Ukojizai no Jutsu (Elemento Água . Senju Hashirama e Senju Tobirama.Técnica da Chuva Rastreadora) 134 . Yagura. Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira. geralmente é usado em conjunto com o Doton .Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário. matandoo devido à pressão da água. o sapo atira bolas de água pela boca.Takitsubo no Jutsu (Elemento Água .Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta.Suisahan (Elemento Água . Suiton .apagar incêndios. Hozuki Suigetsu. ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade. Se o oponente pisa na água. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo. Suiton .Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato. Suiton . Gamatatsu. Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade.

Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água .Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. também suado com o Raiton . ao envolver o adversário. sabendo de imediato quando a algum intruso. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. Suiton .Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Tigre. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários. controlada pelo chakra do shinobi. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo.Haran Banshou (Elemento Água . Rato. Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. misturando com um pouco de água. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. Macaco.Jibashi para a corrente 135 . Selos: Porco. Descrição: Usando seu chakra. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Boi. O jutsu vira uma cobra de lama. podendo lhe quebrar alguns ossos. Shibuki pode mover o elemento vento. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. Descrição: Uma espada feita 100% de água. Dragão episódio 60. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Mesmo sendo uma espada feita de água. Suiton . comprime o corpo do mesmo. Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki. Descrição: O ninja cria um chicote de água que. Cavalo. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos.Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. e depois passa a frente inundando todo o local. Hisame. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame.

que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. Fuuka faz os selos necessários.Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku.Suiryuuben (Elemento Água . sendo que a mesma parece uma "boca de cobra".Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários. um vórtice de água vai se formar. atingindo o adversário podendo até afogá-lo. Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. porém com um simples movimento de mão. ANBU da Vila Oculta da Névoa. Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá. ele explodirá. ele pode lançar água de sua boca. provavelmente matando instantaneamente. Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro. Suiton . Suiton . Esta serpente é oca por dentro. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja).Suishuu Gorugon (Estilo Água . 136 .Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi.Taihoudan (Elemento Água . emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece.Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água . Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe. Suiton .Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa.Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo.Kokuu no Jutsu (Elemento Água . Se o adversário usar jutsus Katon. Descrição: Após o uso do Suiryuuben.Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Suiton . Suiton .

Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada. entre outras funções. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 .Kirisame (Técnica Secreta . Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou. como barreiras. Suiton . exceto se o ninja quiser. clones. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Suiton . Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá.Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Nota²: Não existe no mangá.Mão de Água) Quem usa: Yamato. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus.Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Suihashu (Elemento Água . fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais.Uramiame (Elemento Água. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu . e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo.

Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: Não existe no mangá. quando tocam em algo.Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. mas dão dano . pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. Nota²: Não existe no mangá. 138 . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . as explosoes não são tão poderosas . Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). fazem o objeto tocado queimar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful