Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

....................................................................41 Rasengan.......................................39 Rari Atto............................................................................................................................................................37 Kyoumeisen.........................................................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri..................................................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu..........................................................................................39 Shichibi Taijutsu.....................................................................................................................34 Shikomishindan..............................................................................................................................................................................37 Taren Ken / Taren Kyaku..........................................................................................................................38 Ichibi Taijutsu...............................................................36 Manda Shi no Mukatte......35 Taitataki Ryuu......................37 Hien............................................................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu.........................................................................................................................................................................Souryuu • Tensakai........................................................................................................................38 Kai Hi ........................................................................................Saihou Bunshin..............................................39 Yonbi Taijutsu...................42 Hyakka Ninpou ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Shippo Tetsu Rendan.............................................................................................................................................................................37 Kongouriki....................................34 Senbon Jutsu........................................................36 Lariat................................40 Kyuubi Taijutsu............................................................................................................................................................................................33 Souryuu no Mai....................................................................................................................................................................................................................................38 Bijuu Ryuu...................................................................................................................................................................36 Guilhotine Drop......................................................................................................................................40 Kyuubi no Chakra Ne....................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha.........................................................................................................................................................................34 Fukumi Nori............................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 Double Lariat.........................................................................................41 Tajuu Rinji Bunshin..............................35 Outros Ataques..........................................................39 Hachibi Taijutsu.....................................41 Bunshin no Jutsu.........................................................38 Nibi Taijutsu.............................................................................Sennen Goroshi....................................................35 Bandages Ryuu.................................................37 Hidden Taijutsu Ougi ......................................................................................................................................................................................................................................39 Sanbi Taijutsu...........................................................................................................................................................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou.................42 4 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................40 Ninjutsu...............35 Futae no chakra Ryuu......................................................................................................................................................................................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu...............................................................................................36 Elbow.........................................................42 Ninpou • Sumi Bushin...............................................................................................................................................................................33 Soushouryuu...........................................................................................................................................................................................38 Evasion...............................................................34 Buki no Shouheki...............................................................................................................................36 Kanadzuchi Dageki...............34 Senbon Oto Jutsu................38 Raiken.........................................................41 Tipos de Ninjutsus.............................................................................................................................35 Outros Estilos........................................................................................40 Kyuubi Chakra no Tate..................................................39 Happonme..................34 Hariitsuba..............................................................

...........................................................46 Puri Puri no Jutsu............................................................................................................................................52 Ninpou • Sumi Taka................................................................................................................................45 Konbi Henge no Jutsu................................................................48 Shunshin no Jutsu................................................................................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Ratto...........................................46 Kakuremino no Jutsu.....43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan.....................................................................................................................................................................................................50 Douka • Yahumuki.........49 Douka • Sabaku Kyuu............................................44 Shikon Bunshin no Jutsu...........................................................................................................................................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin.................................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga............................................................................................................................................................53 5 .................................Mazeru no Jutsu............................Onna no ko Doushi no Jutsu..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou.................................................................................50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu..........................................................................................................................................................................................................................................................48 Nujinko no Jutsu............................................................................................Denji Genmu......................................................................................................................................................................................50 Douka • Sabaku Sousou..........................................................................................................................................................................................................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan..........................................................45 Oiroke no Jutsu.............46 Kawarimi no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu.....................................49 Douka no Jutsu.............................................................................................................................................................51 Douka • Iwadan Sensha......46 Oiroke ......................................43 Kage Bunshin no Jutsu................................................................................................................................................................................45 Kage Kagami Shinten no Hou.........................................................................Taren Niku......................................Kage Bunshin Bakuretsu......................................................49 Ninpou • Sumigasumi.......................Onna no Konna no Jutsu................................................................................................................................Kaika Kawarimi..............................................................................................51 Ninpou.........................................................................................................................................44 Henge no Jutsu...........................................................................................................................................................................................................................................................................51 Ninpou ....................................................46 Hyakka Ninpou .........48 Nawanuke no Jutsu.......................................................................................................44 Henge • Kongounyoi..............43 Uzumaki Naruto Rendan....................................................................................................................45 Kongou Rouheki............................51 Jishuku Ninpou ........47 Kabenobori......................49 Kemuni Shunshin no Jutsu...................................................51 Ninpou ...........................44 Harem no Jutsu.....................................53 Ninpou • Sumi Hebi.........................................47 Kakero Daja...............................53 Ninpou • Sumi Shawau.................................................................................................................................................................48 Karasu Shunshin no Jutsu..................................47 Mizu no Kinobori........................................................52 Ninpou • Sumi Reo..........................................................................................................................48 Konoha Shunshin no Jutsu.........................................................................51 Douka • Iwa Fubuki...............................................47 Kinobori............................................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu...............................................................46 Oiroke ............................................................................................................45 Oiroke .....................................................................................................Otoko no Doushi no Jutsu.........................................................................................................................49 Touton no Jutsu................................................................................................

...........................................54 Ninpou .............................55 Ninpou ..................................................................64 Kibaku Ta Kami....................................................................................................Shisha Kugutsu............................................................................................................................................Kabenuke no Jutsu..........60 Shikon no Jutsu...................61 Shiki Tenshin.........61 Shousen no Jutsu.................................................................................................................................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai.......................................64 Kibaku Kami....................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu..............................55 Ninpou ..........65 Kami Ta Bushin............................................55 Ninpou ..............................................60 Ninpou .......................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu.....59 Ranshinshou.........................................................Mugen Shiki.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................62 Souzou Pein no Rikudo.......................Kaeru no Jutsu.......................61 Chakra Ken: Daikoushou.......................................................................64 Kami Shuriken.................64 Jujutsu ..........................................................................................................Jouro Senbon..Kuchiyose no Jutsu........................Shijihyouketsu...................................................................................................Doku Kiri......................................................................Kawara Shuriken no Jutsu..63 Jujutsu ...................................Hari Jizou............................................54 Ninpou ........................................................................................................60 Masei Seijutsu............................................................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou.....57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura..........................................................................................................................................................................................................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................63 Jujutsu..................................................................................57 Iryo Ninjutsu............................................................62 Icha Shushon.....................................................................................................................................................62 Tensei no Jutsu................................................................64 Kami Bunshin........................................................................................................................58 Bakunretsu Chakra no Mesu.................................63 Kishou Tensei...............................................Ninpou • Sumi Narashi..........61 Shikei Seppun.................................................................................58 Shijutsu: Shindan.....................................................58 Chakra no Mesu................................62 Fushi Tensei...........................................65 6 ........................................................................................................................55 Hana Ninpou...................................................55 Ninpou ..............................................................................................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu.............................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu................................................Souzou Saisei......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Shikon Bunshin no Jutsu..............................................................................................................54 Ninpou ....................................................63 Ninpou ........................................................................64 Kami no Jutsu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Ninpou..............................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran...................................................................................................56 Hana Ninpou • Hanahoshi..................................................Kosui....................................................................................................................................................................................................................................................................59 Chiyute no Jutsu....................54 Ninpou ............................................................................................................................................................................................................................Kuro Tatsumaki..................................................................................................54 Ninpou ................Yoraishin......................................................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki.............................................................................................................................59 In'yu Shoumetsu..........................

.................................................................................................................................................................................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei............................70 Ninjutsus Próprios de Pain..............................................................................................................................................................................................................................................................................66 Kami no Ken......................66 Kami Fuyu.......................................................................................75 Shishi Enjin................................................................................................................................................................................................................................67 Kami no Tsubasa..................................................76 Jiongu Harishigoto.......74 Kekkai: Tengai Houjin................................................................................................................................................................68 Nenkin no Yoroi...............................................................................................................................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu.......................................................74 Kekkai no Jutsu.................74 Kekkai: Gama Hyourou...................................................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku........................................................66 Kami no Dai Ken Ermida.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................67 Tsubasa no Mai....................................................................................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços..........................................................72 Nanchou Chakra Joutouhei...........75 Ningu Kekkai ..........................................................................................................................74 Hiraishin no Jutsu..........................73 Rikudou no Kuuin..................................................................69 Amegumo..................................Gyakuun Roku no Jin..................................................................................................................................72 Kawara Kuzushi no Dan.....................................................................................................................................66 Shikigami no Mai.......................................................................................................................................76 7 ..................72 Shinra Tensei...................................................................................................76 Jiongu Shinzoma................................68 Kumomayu.........................................................72 Yatai Dai no Kai............71 Tadikaru Jigyaku Tensei...........................................................................................................................................................................................................................................69 Kumosoukai.............................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan........................................74 Jikuukan Kekkai.......................................................................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida............................................................................................69 Kumosouka............70 Banshou Tein'in......65 Kami no Chissokushi.......68 Kumonenkin.......................................................................................................................................................................................................................................76 Jiongu Moji Retsu....69 Kumosouiki...............................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light..................................................70 Tenbaku no Jutsu..................................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical............................................................................................................................................................................................................65 Kami Moku.....................70 Chibaku Tensei...............................................................................69 Kumoshibari........................................................................................................................................................................................71 Yatai Kuzushi no Dan.........................................................................................67 Hijutsu: Kami Tenshi..................................................................................................................................................................68 Kumonendo........................................................................................................................................................................................................Karada no Kami..................................................................................................75 Jiongu Ninjutsus...........................................................................................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu.........................................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................75 Kekkai Houjin.......................................................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................80 Makyou no Ran...........................77 Zankyokuhaana..........77 Kenjutsu...........................................................81 Zankuukyokuha..............................................................................................................................................82 Yami Chakra.................................................................................................................................84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu.........83 Gentoshin no Jutsu......................................................................................81 Kibakuhou.....................................................................................................................................................................................................82 Nikutai Kassei no Jutsu...................83 Chakra Kuuin no Jutsu...........................................................................................................................................................................................................................................77 Kyoumeisen..................77 Konoha Ryuu .......................................................................................................................................................................................................79 Furuuto Shindou......................................................79 Nami no Oto.........79 Mateki.................................................................................................................77 Oto Ninjutsu...................Jiongu Gouken............................................................................................84 Rangi Shigami no Jutsu................................................................................................................82 Dauku-ha...........................................78 Sousai no Ne.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu...............................................................................................................................................................................................77 Zankuukyokuha................................................................81 Shanbondama Douka..................................................................................................................................................................................81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)......................................................................................................................................................................................................................80 Zankuuha............80 Ongaku Chuudoku...............................................................................................76 Zankuuha......................................................................................................................................................86 Sennou Sousa..........................................................................................................................................................................................................85 Kagero...........................79 Shindou Atsuryoku...............80 Koto no Jutsu...............................................................................................................................................76 Jiongu no Tsubasa..........................................................................................85 Kanashibari no Jutsu.....................................................................................................................................................85 Shou Jutsu...............................83 Outros ninjutsus.......................................................................................................................................................................................................................83 Chou Kasseiken............................................................................................................................................................................................Mikazuki no Mai...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................78 Saundosheru.....................78 Koukyou Subarashii.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................85 Jigyaku no Jutsu...................................................................................84 Houshi no Jutsu...............82 Dauku-bouei.......................................................................80 Kasumi no Oto..........................78 Koukyou Hokyou......................................................................83 Menoshibaki no jutsu.......................................................................79 Mateki • Genbusoukyoku.....................................................................82 Dauku-shu....................................................................................................................................................................................................................................................................83 Kasseiken.86 Katsuyu Dai Bunretsu....................................................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu.................................................................................................84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu.86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu.................................86 8 .......................................................................................81 Santouka..........................76 Jiongu Henge.................................................................................................

...............................................................................................................................................97 9 ......................................................................................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou............................................................................................................................................................................................................................91 Nagai Kami no Chouku................................................95 Saikyou Zettai Hougeki ..............................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo ....................................................................96 Suna no Muya...............................................................................................................................92 Sabaku Saitachi...............................................................................................................96 Suna no Yoroi.....90 Tsuchi Kurenai........................91 Suna.......93 Henge Toshu-Shukaku.......................97 Suna Shuriken............................95 Saikyou Zettai Bogyo ....................................................94 Dai Sabaku Rou..............................................................................................................89 Jinkaku Bumon......................................................................................92 Suna Souzou....................Kisei Kikai no Jutsu...................88 Shoushagan no Jutsu....89 Toomegane no Jutsu......................................................................................................................................94 Sabaku Fuyuu.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Dai Suna no Mesou..............................................................................................92 Gokusamai Sou........................................87 Ningu Kekkai .............................................................................................................94 Sabaku Sousou..............................................................................................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu.......................................................................................................90 Ondas Sonoras...........................................................................................................................................................................................................96 Suna Shigure..87 Ryuuga Garian Tou............................88 Shikoku Fuuin..........................................................................................................................................................................................91 Bodi Henkou .............................................................................................................................................................Shukaku no Houkou....................................................................................................88 Sou Shuriken...................................................................................................................88 Shouten no Jutsu.............................................Yuuki Baindau..................................................................95 Mesabaku Sou.............................................................Dai Sabaku no Tate.............................................................................................................90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi................................................Shukaku no Tate.............................................................................95 Sabaku Taisou...........................................................................................................................................................................90 Karadagakure no Jutsu............91 Koura no Dionei........................................................................................................................................................................................................................................93 Ryuusa Bakuryuu...............................................87 Raigou Senjusatsu.....................................................................................................................................................................................................Gyakuun Roku no Jin......................................................................................................................................................................96 Sajin Sougeki..................................................................................................................................................................................................................................................................................................96 Suna no Tate...........88 Sou Shuu Jin..................87 Nan no Kaizou.........................................................................................................................................................................................................................................92 Suna Ryuuna no Jutsu................................86 Kugutsu no Jutsu......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................92 Suna Mihui..........................................................................................................................89 Houshi no Jutsu............................................................................................93 Suna no Mesou................................................................................................89 Karada no Kuuin.........................................................................94 Sabaku Kyuu......................................................................................................................................................................................................................................94 Sabaku Rou.88 Tanukineiri no Jutsu.......................................................93 Daisan no Me..................................................................................................................................................................90 Buku no jutsu..........................................................................

.......................................................................................Doroku Gaeshi...........Ganchuusou........................................98 Satetsu Bakuryuu.....................................................................................103 Doton ...................................................................Doryuuheki........................................................................................................................................106 Doton ..............................Otoshi Buta.........................................Ganban Kyuu...............................................................................Doryuu Jouheki.........................................Domu................101 Mei Endan ...................................................................................................103 Doton ..Doryuudan..........................................................102 Doton ............................................................103 Doton .......................................102 Doton ..................100 Enryuu ....................................................................................105 Doton ...................................................................................................................................................................................................97 Suna Taifuu...................................................................................................................................................................................................................................................100 Enbakurou ...................................Doryuusou..........................................100 Kemuri.......................105 Doton ..........................................................Doro Houshi.............106 Doton ....................101 Maengan ..................................................................................................................Iwa Yado Kuzushi..........................................................................................................................................................................................................99 Satetsu Shigure................................................................103 Doton ................................................................Tsuchi Kairou............................................................................................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu............................................................................................99 Satetsu Hi.............................................................................Moguragakure no Jutsu......................................101 Doton ...............................................................................103 Doton ...........................100 Satetsu Varen Shou.............................................................................................................................................106 Doton ..........................................................105 Doton .........................................98 Satetsu Bakuryuu............................................................................................................................................................................................................105 Doton .............97 Rendan Suna-Shigure...............................................................................................................................................................................................99 Satetsu Fuyuu................................Doryou Dango...................................101 Enjuu Bunshin ...................................................99 Satetsu Sousou.Suna Raishin.......................Doryuu Taiga....102 Tsuchi Bunshin no Jutsu......................Iwagakure No Jutsu..................................105 Doton ...........................................................106 Doton ..................................................................Gansetsukon................................................................................................................................................99 Satetsu Kyuu.............................................102 Iwa Bunshin no Jutsu.................................................102 Doton .....................105 Ninpou ...............................98 Satetsu Suigen................104 Doton .............................................................................................................................................................................................................................102 Doton ............................................................97 Suna Kuzuchi..................98 Satetsu...................................106 Doton .......................................................Yomi Numa...............................................................................................101 Ninjutsu elementais.................................................................................................Nentsuchi Otoshi......................................................................................104 Doton .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)..........................................................................................................................................................................................................104 Tsuchi Shunshin no Jutsu..........................................................................................................................................................Domu..........................................................................................104 Doton .......................................................................................................................100 Jouki no Jutsu...............................................................................................107 10 ...........................................................................................................Retsudo Tenshou....................................................................................................Daijigoku no Jutsu..............Doryuukatsu[1].................99 Satetsu Kaihou................................Dochuu Senkou............................................................Ari Jigoku.....................................................................................104 Doton .................

.........................................................109 C2 • Tori......................................................110 CO • Kyukyoku Geijutsu................................................Gama Teppou......................................................................................................................................................................................Fuusajin......117 Fuuton ............................................................................................................................................................................110 Kibaku Bunshin...114 Fuuton .....................................................Kaze Bunshin no Jutsu......................114 Fuuton ..................Kaze no Yaiba.......Renkuudan............Ganchuurou no Jutsu.......108 C2 • Doragon.....................117 11 ................Atsugai...............Shinkuuha.............................................................Kaze no Tate................................................................................................................................................................................................................................................................................................................112 Ninpou ............................................................................................................................................................................................................Iwa Nadare................................................................................Rasenshuriken..........................................Kaze Shuriken..........................................................109 C4 • Karura........107 Doton Soseijutsu ...........................................................................................................................................................................................................................114 Fuuton .....................Juuha Reppuu Shou.........................................................................................................................................................109 C3 • Nendoshin.......................Reppushou.................................................................................................113 Fuuton .......................115 Fuuton ...........................................................................Kaze Gaeshi...........................................112 Ninpou ................................................................................................................................108 Doragon Senpairyuu...........................................110 Nendo Bunshin................................................................................................................................................111 Fuuton ...............................................................................Shinkuugyoku..............................................................Suiran Reppu........................................................Daitoppa no Jutsu...........................................................113 Fuuton .......................Juuha Shou..........................................................................................................................................................................................................108 C1 • Kibaku....................................................112 Ninpou ................................113 Fuuton ....................Mugen Sajin Daitoppa........................116 Fuuton .....................................110 Nendo Kawarimi...............................................................................................................................................................107 Doton ...............................................................................................................Goukuhou.....107 Doton .............................................Hanachiri Mai..........................................................................111 Fuuton ...Shinkuurenpa.............................................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)..112 Fuuton ....................................114 Fuuton .............................Kamaitachi no Jutsu..112 Fuuton .............................................................................................109 Dai Kibaku Ushi..................116 Fuuton ............................................................115 Fuuton ..........114 Fuuton .....................................................................................113 Fuuton .........................................................................................................................................................................................................................................................................................108 C1 • Kikkai.....................................................................................................................................................................................................................................................................................Shishi Dojo............................Kazekiri no Jutsu.................................116 Fuuton ...............117 Fuuton ..................................................................116 Fuuton ..................................................................................115 Fuuton ..111 Fuuton ...........................................................................107 Doton ........................116 Fuuton .................................Tatsu no Oshigoto............................................110 Kibaku Kugutsu......Shinkuudaigyoku....................115 Fuuton ....................................Doton ...........Kamikaze...............................................................................117 Fuuton ..............................................................................................................................................................................................................Toppa no Jutsu..........................109 Kibaku Ushi...........................................Kajuugan no Jutsu......................115 Fuuton ...............Dochikyryuu.............................Kami Oroshi................................................................................107 Ninpou ...............111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento)..............................................................113 Fuuton ................................................................................................................................Rasengan.................................................................................Uitenpen.....................................................................................Ookamaitachi...........Dai Kamaitachi no Jutsu......

.126 Raigyaku Suihei.............................................125 Raiton no Yoroi..............................................................................................................................................Kibaku Fuu Fuuda no Shuu........................................................................................................................125 Chidori Eisou.........Gian.....................................................Hibashiri.........................Shichuu Shibari............................................................124 Habateku Chidori..........125 Habateku Chidori Senbon......................................................124 Chidori Senbon...............Ikazuchi no Kiba............120 Katon ........................................................................................................................127 Ninpou .........123 Kirin ..........Kujaku Senpuu.................................................................117 Fuuton ...............................119 Katon ..................................................................................119 Katon ......................................................................120 Katon .....................................................118 Katon ...............124 Raikiri Nirentutsu...................................118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo)......................121 Katon ..................................................................125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana...................................................................120 Katon ............................................Karyuu Endan...........................................................................................126 Raiton ..................Gamayuendan............................................................................................Kaze Kiri..........................127 Ninpou ..........................................................................................................................................................................................................................119 Katon .......................................................................................................................................................Kanhoudan..................................................119 Gamayuendan.............118 Fuuton .........................................Juurokuchuu Shibari.............................121 Katon ..................................................123 Raikiri...................................119 Katon ......................................................126 Raiton ....Kasumi Enbu no Jutsu.......127 12 ...........................................................................................................................Ryuuka no Jutsu...............................Goukakyuu no Jutsu..................................................................................121 Katon ........................Senmoufuu...................127 Ikazuchi no Utage...........Raigaa Boomu......Bakuhatsu En Shoto...........................................................................118 Fuuton .......................................................................................Rairyuu no Tatsumaki........................................................................................................................................................Hibashiri.....................Zukokku....................................................................124 Chidori Raimei............................Gouen Rasengan........................................................................................................Raigeki no Yoroi...............................................................................................................................Kujaku Senpuu Sen............................................................................................................Kangekiha.....................................................................................................................................................................................................................122 Ninpou .............124 Chidori Nagashi..................................................................................................................................Karyuudan..............................................................................................125 Raiton ......................................................................................................................126 Raiton ...................................................................................................................120 Katon ..................................Daiendan........................127 Raiton .....................................................................................................................................122 Katon ..................................................................................Inakibari Bunshin no Jutsu................................................................................................................................................118 Hibaku Jutsu • Zan............................Endan..........120 Katon ........................122 Katon .....................................................................................Gouryuuka no Jutsu....................122 Katon .Housenka no Jutsu........121 Katon ...........................................................................................................................................................................................Kaze Kaiten.........................................................................................................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)..............................................................................................................................................................Haisekishou.........................................................................................................................123 Chidori........119 Katon .............................................127 Ninpou ........................................................Fuuton ...................................................................................................................................................................................Shiruko...........................................................121 Katon .....126 Raiton ...............................................................................................................................................122 Katon ...................................................Keshi Makuga Hara....................................................................Gamayudan.......................................117 Fuuton ........................................................................................................

.................................................................................................................137 13 .................................................................133 Suiton .....................................................Hahonryu...................................................................132 Suiton .......131 Suiton .............................................137 Hijutsu ..............Kokuu no Jutsu......................................128 Raimu Raito..............................................................Haran Banshou.................................................................................................................129 Sonoichi: Raiton .................Daibakufu no Justu.......................................................................................................................................................................................................................................................132 Suiton ...............................................................................................................................................................................................................................................................135 Suiton ....................Uramiame...............................133 Suiton ...........................................................................................................Mizuame Nabara.....................................................................................................................................137 Suiton ......................................................................................................Ja no Kuchi..Gousuiwan no Jutsu..............................................................................................129 Raiton ........Taihoudan......137 Suiton ...............................................................Raikyuu.............................................131 Suiton .......................................135 Suiton ..........Takitsubo no Jutsu...................................................................................Baku Suishouha................................................................Raiunkuuha................................................................................................................................................................Daibakuryuu no Jutsu.........................................133 Suiton .............................................131 Suiton ....................................................Suishouha...........................128 Purazuma Booru.....................Suisahan..................................................................................................................................................................................................................128 Raiton ..................................................................................................Suishuu Gorugon.........................128 Raijingu Sandaa................................................................................................................................................................129 Suiton ........................................................................................................................Suijinheki.........................................................................................................................................................................................131 Suiton ..........................................................130 Mizu Kawarimi....................................................................................................131 Suiton ...................................................................128 Torunēdo Raitoningu.........Teppoudama.......................................................Suirou no Jutsu..........................................134 Suiton ..................................130 Ninpou .................................................................................................................Suikoudan no Jutsu...................................................129 Raiton .......Sandaa Saaburu.........................................................Mizu Kamikiri.................................................................................................................Suigadan...........Hiraishin...............................................................................................................Ukojizai no Jutsu.....................................................................132 Suiton ...................132 Suiton ........................................Daibaku Suishouha............................................................136 Nensuikai........................................................................135 Mizukiri no Yaiba...........................Suihashu.......................................................133 Suiton .....129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água)............................134 Suiton ............................Kirigakure no Jutsu.........Suiryuudan no Jutsu.........................................Daikoudan no Jutsu..............................135 Suiton .............................................................136 Suiton ........................135 Mizu no Tatsumaki.............................................................133 Suiton ..................Kirisame......136 Suiton ......................................130 Suika no Jutsu...........................................................................................................................................................................................................................................Suishi no Jutsu...................................134 Houmatsu Rappa..................................136 Suiton ....134 Suiton .............................................................................................................................................132 Suiton ...............131 Suiton ........................................................................................................................................................130 Mizu Bunshin no Jutsu..............Jibashi........................................................134 Mizu no Muchi................................................Raiton .....................................134 Suiton ...............................................................................................................................Mizurappa....136 Suiton .....................129 Kaminari Shibari..................................................................Goshokuzame.....................130 Gufuu Suika no Jutsu....................................Suiryuuben....................................................................................................................................................133 Suiton ...............Suirou Same Odori no Jutsu..........................................

.........................................137 Santouka.....................................................138 Kibakuhou..............................................................................................................................137 Shanbondama Douka...........................................................................................................................................138 14 ..................................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas).........................

e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. Rock Lee. Momochi Zabuza. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres). e de sua pupila.Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. Uzumaki Naruto. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. Uchiha Itachi. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Morino Idate 15 . Rock Lee. capaz de esmagar uma pedra. a eficiência e o poder dos golpes. Hatake Kakashi . Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. Por isso. e muito. sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. Kakashi Hatake. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Uzumaki Naruto. Sasuke Uchiha. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Haruno Sakura.Koori Haku. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus. No entanto. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. e de seu pupilo.Koori Haku. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Haruno Sakura. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo.Sakura. Senju Tsunade. Tsunade. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. Ryuudoin Genshou. Rock Lee. Jiraya. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo. No caso de Haku as agulhas são de gelo. Danzou.

Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. No caso de Idate Morino. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados.Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. executando um ataque maior. para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. fazendo seu oponente desmaiar. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. ele tira os pesos para correr muito mais rapido. 16 . Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. Uzumaki Naruto. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele.

logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. Kakashi Hatake. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. o shinobi aparece por detrás dele. Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente. Rock Lee. Objetiva acertar em cima. em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Com um movimento rápido. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade. depois junta seus nunchakus formando um bastão. Gai. similar ao Shishi Rendan. dando um chute poderoso no inimigo. o shinobi se abaixa. Maito Gai 17 . porém o chute é bem mais forte. criando uma grande cratera onde cai. aplicando o Konoha Shoufuu.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. Lee e Kakashi executam a Omote Renge. que leva o outro para o alto. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. forçando o oponente a se agachar. deixando o inimigo gravemente ferido.

Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. para aplicar a sequência de golpes chamada combo. Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . Sasuke Uchiha. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. sendo que o último chute o atira para longe. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan. Sasuke lança o inimigo no ar. classificado oficialmente como Ninjutsu. Uzumaki Naruto. podendo se defender e atacar em plena escuridão. Maito Gai. Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. que joga o inimigo para o alto com diversos chutes. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima. através do chakra do mesmo. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. Nurari e Kiho. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo. ou de olhos fechados.

Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. Com este estilo. Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco.. Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés. Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . abre-se uma cratera. é similar a Omote Renge. quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. o shinobi dá um golpe no chão. Onde o chakra foi concentrado. o usuário exibe golpes realmente fortes. Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. variado do Gouken Ryuu. 19 .propagando o dano para todos os lados. ou as vezes usa golpes com o ombro.no chão. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão.e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência. Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. Apesar de ser simples. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar.

20 . Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário. Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros. Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro.Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho.

pode-se abrir alguns desses portões. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. o usuário já começa a correr risco de morrer. que está entre os pulmões. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. mas depois essa pessoa irá morrer. No momento que é liberado. abaixo do quarto portão. assim. Depois se libera o Portão da Ferimento. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. Ao abrí-lo. através do despedaçamento das fibras musculares. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. Os demais são: Portão da Visão. mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. Os Oito Portões de chakra . Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. o Portão da Morte. que fica abaixo do terceiro portão. Porém. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. Depois é a vez do Portão da Energia. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. Após a liberação deste portão. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. causando danos criticos no inimigo. Kakashi Hatake. Gorai Renge e Ura Renge. Portão da Insanidade. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. Abrindo-se este portão. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. Em seguida vem o Portão da Vida. Ao abri-lo. Logo após se abre o Portão da Dor. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. o usuário desmaia imediatamente. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação. localizado abaixo do sexto portão. seus músculos entram em total desgaste. Após o uso deste portão. que está no coração. localizado do lado direito do cérebro. não obedecendo. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. tal ação impõe tensão nos músculos. facilitando maior uso e força desse chakra. o usuário não tem mais controle do corpo. Rock Lee. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. O corpo sofre uma paralisação parcial. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. Quanto mais portões abertos maior a força. ao corpo. Ao "destravar" este portão. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir. Abrindo-se o segundo portão. E por fim. 21 . uma força temporária maior do que a de um Hokage. deixando-o limitado. o chakra flui mais rapidamente. o usuário morre. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. superando um Hokage. tamanha velocidade do golpe. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. abaixo do quinto portão. A força e velocidade ficam sem limites. e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio.Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. o usuário fica em situação delicada. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário. O usuário tem seu poder aumentado novamente.

aumentando seu poder e velocidade. junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras. o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele. se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. aumentando seu chakra. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. tão brilhante quanto o nascer do sol. só que machuca o corpo seriamente. Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas. Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame. o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. matando o inimigo na hora. quebrando o limite natural de força que o corpo impõe.

mas fica muito mais rápido. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. e o puxa. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . mandando-o para o alto. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente. Lee fica bêbado. aumentando as chances de se esquivar do inimigo. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê. ainda no alto.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. sua sensibilidade aumenta. Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar. em alta velocidade e com tanta força que o destrói. matando instantantanêamente o inimigo. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo. forte e imprevisivel. Para usá-lo. Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso.

caso acerte um órgão como o coração. cortando o interior da pessoa. não arrebentam. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten. por exemplo. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou. tido como o taijutsu mais forte que existe. mas numa quantidade muito maior. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. de acordo com o silabário japonês. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento. se machucando seriamente. O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. formando em cada mão uma face de leão. no 4° filme. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. e não só pelas mãos ou pelos pés. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional.Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. Como não se pode treinar essa parte do corpo. O Byakugan vê o fluxo de chakra. este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. contra Pein. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. Eles usam uma posição de batalha única. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. segundo o próprio Kidoumaru. Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. evitando que o oponente use chakra. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. 24 . Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. como. cortando suas teias com o chakra. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. Eles fecham alguns desses Tenketsus. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. sua escrita certa é Juuken Ryuu. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. batendo com a palma das mãos. por exemplo. teias estas que. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten. só que em uma escala demasiadamente maior. pontos por onde o chakra circula e é regulado. é impossível se defender. Além disso. num total de 361. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo. o que permite mata-la com apenas um toque.

Com o Byakugan.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes . para fechar 32 dos 361 Tenketsus. Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes .Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 . por ser menos golpes. que é onde ele ataca.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes . o shinobi pode ver os Tenketsus.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes .Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . 64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga. ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou. fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes. campo de alcance (Hakke). Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Juukenhou Hakke .Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . • • • • • Dois golpes . Com o Byakugan. o shinobi pode ver os Tenketsus.Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Hyuuga Hiashi. um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. Com o Byakugan.Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno. 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena. Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. • Por fim mais trinta e dois golpes. paralisando a circulação de chakra por um tempo. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou. que é onde ele ataca. o ataque começa.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke . e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes . campo de alcance (Hakke). e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. para fechar 64 dos 361 Tenketsus. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga. com menos ataques. o shinobi pode ver os Tenketsus. paralisando a circulação de chakra por um tempo. o ataque começa. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS.

pressionando-os com 128 ataques. devido a uma quantidade maior de chakra. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. porém. Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. podendo assim matar o oponente. semelhante a uma rajada. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. e desfere um poderoso soco de mão aberta. sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken. Juukenhou Hakke . devido ao impacto. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga.Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 . Hyuuga Hinata. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. seu giro é mais intenso. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. Hakke Kuushou (8 Trigramas. Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. criando uma assim uma defesa absoluta. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. distribuindo ataques entre eles. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. Hakke Hasangeki (8 Trigramas.

sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu.8 Trigramas. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata. porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques. por ter um efeito defensivo e movimento circular.dando vários furtos causando uma explosão. além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo. Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. Zesshou . Shugo Hakke .podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 . Tem poder suficiente para destruir uma montanha. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si. e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe. sem abrir qualquer buraco. ao mesmo tempo. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante. mas não tem mesmo efeito. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques. e atacam o inimigo. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. já que quando ela inicia os movimento ela.assim podendo apenas ela o usa-lo. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si. e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa. porém possui mais quantidade de chakra. matando-o instantaneamente.Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave .Hachimon Hougeki (Último Recurso. através das finas linhas de Chakra. Tem velocidade muito superior a do som. sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken. onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten. totalizando Quatro Golpes Aéreos.

essa tecnica faz destruir todos os tenketsus. Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji. joelhos.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento .Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A.que ensinou para Hyuuga Hinata. cotovelos.Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas. e escapulas. matando o oponente.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra. e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas.por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos. 28 . Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança.

suas escápulas. ou então. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. o rádio. Com sua Kekkei Genkai. podendo essa servir com um chicote. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. que pode matar o inimigo. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. e com ela pode executar fortes movimentos. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. como uma forma de contê-lo. com seu ossos se projetando do chão. Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. pois esse é seu osso mais resistente. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. a forma de uma broca. sua caixa torácica. 29 . até que esse possam atingir. Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança. ele pega um osso de seu antebraço. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. Se isso não funcionar. para perfurar o inimigo. suas vértebras. ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. em conjunto. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. pode também perfurar o inimigo imediatamente. porém altera suas formas. Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. aumentando seus tamanhos e formas. e ataca seu oponente. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança.

Essa rotação pode servir tanto para o ataque. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha. começa a rotacionar seu prórprio corpo. 30 . que se transformará em uma espécie de esfera. das Três Pílulas Proibidas. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. já que as Kunais auxiliam na impulsão. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu. além de aumentar a velocidade da rotação. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo. os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. ou para retiradas. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. assim é possível destinguir clones do inimigo do real.Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi.

Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. ambos. Ao final da técnica.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra. executam o Jutsu Tsuuga. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar.Juujin Bunshin. rodando e atacando. porém com muito mais força de destruição. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. os clones de Naruto se jogam ao ar. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. ao aproximar seus Tsuuga's. e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente. Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão. Como o rodopio é muito mais intenso. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou . duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . 31 . O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga. pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio. que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. com poder muito maior do que quando estavam separados.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking.

e seus clones o agarram. Kotetsu Hagane. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal.Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. Shurikens. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu. Ele se joga em cima do Gaara. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação. Isso causa uma grande margem de danificação. Antes de ser atingido. ligados pela corrente. repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos. pois é dividido em três barras. usa Kage Bunshin no Jutsu. o Kuchiyose • Buki. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá.pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. pode invocar Kunais. Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. o jogam. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute. 32 . caindo no chão chutando o ombro do oponente. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. Depois de atordoar o oponente. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. Fuuma Shuriken's.

um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. Ao invocá-las. Ao invocá-la.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. porém fácil de se utilizar. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. o usuário atira ao céu. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. 33 . girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final. O usuário atira um pergaminho para cima de si. esmagando-o e destruindo o solo. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. Ao fim da chuva de armas. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo. Ao dizer o nome da técnica. Para realizá-la. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. pois as armas vem incessantemente. Quando as armas tocam o solo. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. O usuário. Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa.

Ela usa 34 . tal como o coração. shurikens). Hyuuga Hinata. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora. Quando acertam seu alvo. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. e com a invocação.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo. No caso de Haku as agulhas são de gelo.e depois de um selo de mão. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções.e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. Hyuuga Hinata Koori Haku. o shinobi levanta do chão se enrolando neles. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. elas são quase invisíveis e estão envenenadas. chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos.Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. kunais. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos. Haku Koori. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta.

por meio do chakra do usuário. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. mostrando exatamente que a entidade na espada. então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo. usando sua bandana para repeli-las. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto.esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. mas esquece das outras levando o dano delas. Rank: - 35 . Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. podendo até ser mortal. e também serve como defesa. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. é chakra puro. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. isto é. Isto depende da quantidade de chakra introduzida. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. que não só quebra ossos. É um golpe muito poderoso. dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". mas uma delas está com um guizo que produz um som. O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. joelhos e cotovelos. que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. ou até mais que o mesmo). Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas.

Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. 36 . com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. causando enormes danos. que amplifica mais o dano do ataque. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo. deixando o interior do corpo exposto. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. Manda quando invocado por Orochimaru. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha. devido sua força descomunal e a armadura de raiton. Aparição: Episódio 95. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo.

e com seu chakra o som pode alterar sua direção.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. Hidden Taijutsu Ougi . usando uma kunai no lugar de um dedo. fatal. o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados.Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. aumentando o grau de acerto. Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo. Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko. 37 . tornando até mesmo o menor arranhão. podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente. Também pode-se improvisar. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. Nara Shikamaru. as Brocas Vibradoras. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. e um golpe da mesma pode ser mortal. deixando-a 10x mais poderosas. além da grande quantidade de veneno que ela possui. podendo esmagá-lo sem problemas. O golpe é inspirado no kancho. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler. podendo deixá-lo surdo. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). sua marionete principal. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. atordoado ou até mesmo matá-lo. assim a arremeça. Sora. usada ao entrar no boneco Hiruko.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos. para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. os efeitos do ninjutsu são reais. os Kinjutsus. Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. Jiraiya. de Orochimaru. sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. e por último. ou permitir que se esquive a ataques. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. os chamados Fuuinjutsus. Katon (Fogo). Hatake Kakashi. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. Oque mostra que de fato. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. um em cada palma. Suiton (Água). depois faz ele girar. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. respectivamente. curar os outros ou manipular o vento e a água. que faz com que o oponente veja ilusões. Yondaime Hokage. Kisame não fora 41 . Ao contrário do genjutsu. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). Além desses. Também há os Ninjutsus de Selamento. Cobra. os elementos são: Doton (Terra). servindo os propósitos de. pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. Sarutobi Konohamaru. Variam largamente em propósito. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. que as pode usar à sua vontade. quando é atingido. Kira Hachi. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. para fins de distração. a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente.

esta técnica de clonagem é característa de Sai. Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra. este possui 100% de suas habilidades. pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. infiltração e assasinato. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles.morto pelo Raikage e por Kira Hachi. E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja. Os clones só foram feitos. Hyakka Ninpou . Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe. 42 . Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. O clone. tornando-se difícil de se perceber.Yuuki Baindau. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe. Este clone. • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá. esta técnica é extremamente útil. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou . é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. Outra diferença é que nessa variação. então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas. Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas. Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . mas não lutou com eles. técnicas e habilidades. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez.

1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu.Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. falando NARUTO RENDAN.Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja.porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu.ou no caso de Sakura. Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 .pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones. Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee. Estes clones podem até auxiliar em jutsus. esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos. e no ar Naruto dá o golpe final. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra. criando centenas de clones de sombra. e também fazer jutsus independentemente. Os quatro atacam o oponente. o levantando no ar.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke. Este é o estilo taijutsu de Naruto. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial.KI. falando em ordem U . que após o ataque saem voando. como o rasengan de Uzumaki Naruto. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser. Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso.ZU . Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura.MA . Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu.

Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. Udon. Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto. Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. que pode distrair facilmente certos indivíduos. que golpeia usando mãos e pés. Moegi. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. só que com os múltiplos clones. constituindo assim um harém. enganando os outros. Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). o jutsu será desfeito. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. mas se o usuário for atingido. quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência.Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. se escondendo. 44 . É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos.

com três semi-circulos de pedra dentro. Ao invés de virar outra pessoa. nem mesmo com a morte do indivíduo. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito. Naruto. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão. Udon. Moegi. 45 .Kuchiyose no Jutsu. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . que ganha a aparência de Shione o chakra. faz as devidas posições de mão.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. Inuzuka Kiba com Akamaru. Enma se divide. em algo que seja necessário para a luta. Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki. ou ambos. o rei Com o Henge • Kongounyoi. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 . Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta. protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. o rei dos macacos. Ele pode se estender. ele vira uma mulher nua. o rei bastão tão duro quanto o diamante. Enma. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser. após se fixam na superfície da pele de Tahuro. podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage. Konohamaru. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma.

Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton .Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu.Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. Oiroke . os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. Sátira ao termo Yuri. Moegi e Udon. transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias".e os dois ficam trocando caricias. vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa. se confundindo com alguma parede. Moegi . Oiroke . mas vestidas.Nome similar a Sátira ao termo Hentai. Konohamaru.Oiroke . Udon. Usada contra Sakura. Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 . consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. • • Inuzuka Ryuu . Sátira ao termo Yaoi. Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica.Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la.

pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão. pela boca.1ª aparição: Naruto. do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. o ninja pode escalar árvores.tigre Quando em perigo.Javali. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja. não se machucando.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques. 47 . paredes. quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi. o ninja põe algo no lugar dele. o ninja pode se prender em qualquer superfície. Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo.Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou . Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica. ou qualquer outra coisa. e o indivíduo sai ileso. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido. Hyakka Ninpou .

episódio Rank: D 48 . ou cães farejadores. e pode pular a longas distâncias. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. sem usar as mãos e sem cair. usada por Concentrando chakra nas solas do pés. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto. episódio 12. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. pois fica com os pés grudados. Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica. dependendo da quantidade de chakra usado. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. ou doujutsu como o Byakugan. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos.

Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana.64. Quando criada em torno do corpo de Sai. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. Jiraya.. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar.. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 .Choujuu Giga. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos. Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou . e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo. Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate.

e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas. se tocou perto pedra.Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara. a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem. Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela. Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação . o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades.Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara.Mazeru de Zetsu. Às vezes a técnica sai imperfeita. Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Nagare ataca com inúmeras rochas. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu.Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Nagare Com esta técnica. o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada.Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus. Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação .só que usado com rochas. Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação . 50 . Por exemplo. Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação .

Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra. Ninpou .Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate.Taren Niku Tradução: Arte Ninja .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon. caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação .Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou . e se ele for quebrado pode se juntar de novo. Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação . quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração. Ninpou .Yuuki Baindau em direção ao oponente. 51 .Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente.

até mesmo por ninja tipo sensorial. Esta técnica. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer.• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu.Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem . Usando este jutsu. pois é tingida com seu chakra. como tem a capacidade de fundir-se com o solo. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia. pode ser sua salvação. Uma vez fundidas. é removido e o desenho terminado. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. Sua casca de plantas insectívoras. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. Imitando a vida. Então. No momento em que o pincel. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel.Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética . Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. Jishuku Ninpou . o que torna quase impossível detectá-lo. vários efeitos podem ser obtidos. como Karin.Denji Genmu Jishuku Ninpou . começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja . que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto.Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. característica de Sai. além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 . da flora e viajar a uma velocidade muito alta.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja . usando a rede subterrânea de matéria orgânica. essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. para evitar qualquer dano. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água. do sandaime kazekage. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. através do qual o chakra flui. É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. sua presença é totalmente escondido. as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo.

Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal. torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra. o rato é imperceptível. elas executam o Sumi Narashi. Em seguida. A cobra é um animal traidor. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras. Desenhando várias imagens. mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos. elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. sentimento que Sai coloca neles. pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. Quando em grupo. de reconhecimentos a viagem em alta velocidade.Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as. Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja . o número de feras personificadas também aumenta. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. Os ratos expressam curiosidade. Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja . Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. não apenas para buscas. bico e asas afiados. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos. os ratos se espalham por uma área considerável.Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta. Além disso.Usuários: • Sai leão. Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas. se desenhar um elevado número de ratos. Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém. Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja . Caso não haja o cheiro do inimigo. tornando-o mais adequado. Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja .Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 .

Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu. Ninpou . mas com uma arma e não com um jutsu. acertam o adversário sem chance de erro.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.não vai adiantar. guiadas pelo chakra. 54 . Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja . Lee pode atravessar paredes com esse jutsu.Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra. liberando centenas de agulhas que.Doku Kiri Tradução: Arte Ninja . ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete. ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água. Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu.Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e. Rokusho Aoi. Um guarda-chuva é jogado para o alto. o cabelo do Jiraya cresce.Este jutsu pode ser feito até na água. transformado em substâncias químicas especiais. Ninpou . • Sai Ninpou .Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado.isso se deve Gozu. virando espetos.Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . que o protege de ataques e perfura o que tocar.Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos.é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. em seguida.onde Sai usou. Ninpou.Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Ninpou . E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar.Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja . O primeiro ninjutsu usado por Lee. que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela.tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o.

pode destruir uma floresta inteira. Ninpou . permite que um ninja invoque animais. Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação . Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar. Kabuto Rank: C Selos: Tigre. criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que. A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada. o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas.Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja .Spray de Perfume 55 .Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Ninpou .Ninpou . O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens.Yoraishin Tradução: Arte Ninja .Yoraishin Ninpou .Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário.Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage. objetos e mortos para lutar no lugar deles. Ninpou . Orochimaru. só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão.Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja .Kosui Tradução: Arte Ninja . Rato. Ninpou .Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga.Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou. fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar. em conjunto com o vento. Tigre. Dragão.

Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. o usuário inflamará as flores com um selo.. Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água. Após ter cercado o oponente com flores. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa.. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana. 56 . Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. As flores serão lançadas então no alvo. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. pétalas para imobilizações e etc. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). Normalmente são usadas flores venenosas. Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka. Kikujou. (Exclusivo do anime):Yurinojou.1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as.

assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo. Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente. Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância.Kage Mane no Jutsu Ninpou .Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Shikyaku no Jutsu Ninpou . Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo . Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela. a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue.Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Eadas Tedoura Hana Ninpou .Kaika Kawarimi 57 .Saihou Bunshin Hyakka Ninpou .Jibako Mandara Ninpou .Shindanshin no Jutsu Ninpou .Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou .Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Shoshingan Shikumi Hana Ninpou .Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou .Daijigoku no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais. Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou .Kage Nui Ninpou . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou .Rairyuu no Tatsumaki Ninpou . logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens.Kazakumo Ninpou .Raigeki no Yoroi Ninpou . ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição.Utakata Fuuma Ninpou .Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou . Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo.Kageyose no Jutsu Ninpou .

caso atingir o coração ou a garganta. Ao contrário de bisturis regular. Inuzuka Hana . Bijuus e Anbu. Chiyo. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas.• • • • • • • • • • • • Ninpou .Hana Nenshou Hana Ninpou .Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton . tornando-o alvo imóvel. eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular.Shintenshin no Jutsu Ninpou .Tsuiga no Jutsu Ninpou . mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal. mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares. Devido a esse requisito. nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute. em outras palavras: o prepara. usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. mas nele o próprio organismo se cura. Shizune.Kekka Giji Hana Ninpou . Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos.Shinraiju no jutsu Ninpou . 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu.Shinten no Jutsu Hana Ninpou .Shosingan Shikumi Hana Ninpou . 58 . Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu.Piganrimi Ninpou . O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente.Shii.Hyakka Ryoran Ninpou .Eadas Tedoura Hana Ninpou . São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar. Haruno Sakura. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo. No combate. Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi. Rin. o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade. aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen. como transplantes e curas. Essa técnica pode até matar. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. Essa tecnica não deixa danos externos. Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada. Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. Yakushi Kabuto. Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves. limitando os riscos de uma infecção. embora exija grande precisão para ser eficaz. Hyuuga Hinata. Fuuka. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele.

Usando globo de água a parte afetada e cortada e. venenos. Kabuto. Em todo o caso. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico. bactérias vírus. e a parte perdida é regenerada. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. Caso o inimigo escape. em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . ultilizada como um ninjutsu medico. A técnica nutre as células para melhor funcionamento. Sakura Haruno. Ino Yamanaka. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura. cria-se um campo elétrico. o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. Para esse tratamento médico.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade. mais largo e com aparência roxa. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. um pilar principal é vital. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto. este jutsu requer um grande período de tempo. as células dessa parte são alteradas. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. podem ser rastreados. Yakushi.Tsunade. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos.

Já na versão original. reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. mais chakra se usará para se recuperar. • Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. Criado pela maior dos ninjas médicos. Mesmo usando a técnica. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. é a sua técnica de regeneraçao suprema. junto com um exelente controle de chakra. e uma alta taxa de recuperação. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. Previsao precisa do ataque. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. sao necessários para ultilizar essa técnica. envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros. Essa técnica é considerada extremamente difícil. tomar decisoes instanteneamente.Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru. 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru. e começando a Meiose (mutiplicação celular).Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. mesmo entre os shinobis médicos. os danos podem ser reduzidos ao mínimo. um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. Tsunade. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. Ninpou . O corpo se transforma em uma 60 .Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja . O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. sao necessárias para esse jutsu. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. antes mesmo que o ataque se conclua. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for. Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime. Geralmente após o tratamento com essa técnica. voltando para a pele. habilidade para operar precisamente. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez.

Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. e o controlando. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. 61 . mudando sua aparência. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. O jutsu faz o coração bater por algumas horas. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. O ninja pode animar o corpo de um morto. em outras palavras: o prepara. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. colocando sua circulaçao normal fora de ordem. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram. e sua natureza de Chakra se altera. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original. mas nele o próprio organismo se cura. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. depois selando os mesmo no pergaminho. Logo depois. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa.

Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. Eremita dos Seis Caminhos. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. Rank: S Nota: É um Kinjutsu.Clã Fuuma e Chiyo. dando a semelhança de um x. Orochimaru. em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. Depois de trocar de corpo. Dizem que quem é curado com essa dita pomada. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 . Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica.Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2.Sasuke Uchiha. Descrição: Jutsus ligados à alma. que por exemplo ressuscitam pessoas. fica com mais saúde e disposição. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. Quando o usuário entra no corpo de alguém. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. são todos proibidos. pois o novo corpo começa a se desintregar. uma média de três anos. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo. parte da personalidade original do novo corpo se mantém. até os mais graves com ingredientes raros. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos. Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. Hyuuga Hinata. por serem tão obscuros. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. exceto os do Clã Fuuma. Logo depois. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. o usuário possui um limite de tempo por corpo. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain. Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força.

mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. Nota²: É um Hijutsu. mas fica beirando a morte. desde que esse não esteja muito tempo morto. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto. porém. Uzumaki Naruto. sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos. porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces. ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços. se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. Ninpou . absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma. 63 . Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte. Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. o sétimo Pein. Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. mas que foi recuperado por Naruto. normalmente ligados à Religião Jashin.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. religião de Hidan. Nagato. Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica. podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si. ou ainda. morrendo ao final do processo. Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo. Descrição:Fuuma Arashi. com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou.

Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta. Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade. mudando drasticamente de aparência.as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo. Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu. Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele. Konan pode manipular origamis. Jujutsu .Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor. ficando semelhante a um esqueleto. Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original).As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 . para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente.Mugen Shiki (Técnica Mágica .Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal. e qualquer outro tipo de arma ofensiva.Shijihyouketsu (Técnica Mágica .Jujutsu .É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo. cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real).É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo.cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha. para ataques.ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo.

Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu.Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser. Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo. porém ela ainda fica com resquícios de papel. cria um clone seu de papel.Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota.ou seja. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 . que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido. que podem se reagrupar depois. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não.. Konan usando o Kami no Jutsu. Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo.eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan.. se desfaz em muitos papéis.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo. não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel. Konan usando o Kami no Jutsu.1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu.

Usado em conjunto com o Shikigami no Mai. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo. cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo. Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu. e assim Konan pode ver uma grande área. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 .ou seja.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai. que podem se espalhar ao vento. se transforma em diversos pedaços de papéis. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu.

Uma variação do Kami no Tsubasa. 67 . no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu.Apesar de seu poder denominado divino.É uma combinação de outros jutsus. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus.Então.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya.Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'. Konan usando o Origami no Jutsu. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação. Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar.Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente.

Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz. Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. para impedir uma reação do adversário. que só podem ser cortadas com armas de chakra. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. fazendo-a cair dentro do abismo. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. criando uma armadura tão resistente quanto o aço. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. Konan Konan com sua técnica de papel final. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. 68 .Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior. Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo. Kidoumaru prende o inimigo num casulo.

Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. prendendo em algum lugar como 69 . Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. como flechas ou kunais douradas. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. segurança e firmeza. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias. dando-lhe elasticidade. se necessário. Ele atira. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Usando o Kumonenkin. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. que quando atirada se abre. Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte.

Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu.Kidoumaru uma rede. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. com o jyuuin nível 1. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro.Chibaku Tensei ("Arte Eremita . O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. pois se tratava do Senpou . enquanto essa o puxa. Deus. Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. 1ª aparição: Usuários: Nagato. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. Porém Nagato não alcança esse poder. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 . supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. podendo morder o oponente com o veneno. Nota³: È um kinjutsu. Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. Pain Círculo de Deus. entre outras funções. prende-lo com o Kumoshibari.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. Quando lançanda ao céu ela se expande. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. impossível de ser destruida. formando uma pequena lua.

Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton . Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca. caso mintam. não é necessário nenhum sacrifício humano. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas. ao invocar Kohushi Baski. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. não havera como ressuscitálo. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam.Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. parecendo que foi devorado. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. Ao termino do jutsu. porém. não é 71 . causando-lhe a morte. porém. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato.

por ser uma especie de maquina. ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. ao abrir sua nuca. Pain Circulo dos Demônios. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados. por ser uma especie de maquina.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . por ser uma especie de maquina. Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. pelos braços. como misseis ou bombas. ja no mangá 444 isso foi confirmado. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança. quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias. Pein Circulo dos Demônios. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios.

Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas. pode facilmente quebrar a madeira.é rank S. porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S.A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados. não importa o tamanho ou a massa.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente. os mesmos Jutsus. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram.Muryou morreu ao receber esse rasengan. 1ª aparição: Usuários: Nagato. 73 .O chakra delas nesses jutsus varia de cor. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. mais tempo demora para se usa-lo novamente.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente. porém não ficam cansados. Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. ou seja. Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções. Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. chegando a ser praticamente inexistente.poderoso e abrangente delas.ossos ou pedra. as mesmas Kekkei Genkai's. especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare. Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial. Quanto mais forte o jutsu é usado. posui as mesmas habilidades.Pein Círculo de Deus.

Ele pode aplicar isso a uma arma.quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear. Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo.Jin.Miroku e o resto das Sacerdotisas.mais tais habilidades são desconhecidas. Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz. Tais como as “Ninpou . devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos. Não importa onde o adversário for. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou.Kuchiyose no Jutsu” . Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. e depois. ele pode viajar instantaneamente a ela. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya. como uma kunai.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. o usuário pode se mover através do espaço dimensional. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 .Quarteto do Som.Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato. Ao manipular um ponto específico do espaço. Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo. e quando acionada ou usado. e se tele-transportar para outro local instantaneamente. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. jutsu-shiki). A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha". Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . Namikaze Minato . Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai.

esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo.Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. eles criam uma outra barreira que protege os quatro. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Caso algum esteja machucado. que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele. que é muito forte. Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein. Kimimaro estaria apto a fazê-la. Uma versão do Fuubaju Houjin.Rank: S . Quem entrar nessa área ativa a explosão. onde o alvo fica bem no centro.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . com um em cada ponta. e nas formações que furam fora do lago. a barreira da deteção pode expandir. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Ningu Kekkai . Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. agarrando tudo no quarto. junto com costas em torno do lago ácido. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . Para evitar fugas. sem condições de fazer a técnica. No comando do usuário. 75 . o espaço dentro do estômago do sapo.O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme. Nota: No Sennin Mode. e podido então facilmente ser derrotado. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque. fechando por baixo e em cima. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. e então atacam quem estiver no centro. eles cravam suas espadas no chão. Prendido uma vez para dentro. Isolado do mundo exterior por uma barreira.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado.

Kakuzu faz isso 4 vezes. Kakuzu toma a forma de um monstro. Suiton e Katon. o usuário fica imortal. 76 . Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. além de tomar a forma de uma máscara. Raiton. matando-a sufocada. e libera seus quatro corações. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos. ou mesmo agarrar a garganta dela. ou reparar algo.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. Os fios se adaptam a qualquer matéria.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade. objetos ou seres. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. seja atacar. Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela). com uma máscara. para desferir um poderoso soco na vítima. ligados através dos fios. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações. para diversos fins. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. seja ela viva ou morta. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. com isso.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma. mais o seu próprio coração forem destruídos. local de origem de Kakuzu.

atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo. Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou. Konoha Ryuu . Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos.Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate.. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira.É muito rápido e forte. É mais destrutivo e rápido. Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente. Coelho. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha.Pode revidar jutsus. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som .Mikazuki no Mai (Estilo da Folha .ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó.atordoando-os.Pode ser feito combo com espadas.Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato.. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta. Cavalo. o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o. Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá.defesas e alucinações. ou flautas como Tayuya e 77 . Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada. Rank: Depende da força. Cachorro.

através do Koto como Kotohime Fuuma. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. Em primeiro lugar disto. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções. através de guizos como Kin Tsuchi. A broca da melodia.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição. a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. foi derrotado imediatamente. pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves.Shin. 78 . Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo. Gerando bastante som. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. através de conchas modificadas com chakra como Menma. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza. Chōji. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo. o mais é afetado por este. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado. ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Danificando a orelha interna da vítima. um dispositivo poroso do metal situado em seu braço.se ela não morrer fica surda e desmaiada.

79 .ele está certo.faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar.Entre outras funções. mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação.porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória.resumindo. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede . esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. que pode até quebrar. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos.o braço fica totalmente sem chakra. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku.) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados.pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta. Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne.essas são as melhores.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada.Doki) que Tayuya invoca.. Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .ou seja.Ela através de sua melodia. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som.. jutsu de pressão.Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou. Mateki • Doki no Kouka. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também. Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.

80 .resumindo. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa.ou seja.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. Como a vibração do som é muito forte. assim ela aproveita e executa o ataque final. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande. o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse. Esse chakra especial não é atingido por nada. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios. Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra.o braço fica totalmente sem chakra. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba.

Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Nota²: Não existe no mangá. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. como barreiras.Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. É mais destrutivo e rápido. clones. quando tocam em algo. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. entre outras funções. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Nota²: Não existe no mangá. 81 . fazem o objeto tocado queimar. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor.

Nota²: Não existe no mangá. Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. 82 . além de proporcionar outros jutsus. as explosoes não são tão poderosas . Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko.Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida. destruída. elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro. Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas). expandida entre outras. livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . com seu pensamento e sem selos. Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário. Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva. Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada. O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. comprimida. solta. ódio. inveja entre outros).Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). mas dão dano . O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda).

tornando-os aptos mais jovem e nos olhares. Compreender esta teoria. enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas. lavrar o orbe para o adversário. Assim. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . então. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju. De acordo com Shinnō. Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). Ao reunir chakra escuro na mão do usuário. este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos.Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância. Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan.Quando combinado com Chakra negro. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. O usuário. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. enquanto se concentra em outra atividade. força. esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro.De acordo com Shinnō. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá. cura e poder. Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). Também altera a aparência física da pessoa drasticamente. irá causar danos internos Caudas) tremendos. o usuário pode criar uma esfera escura. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte.

Pássaro. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado. se o colar for destruído. e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Num curto espaço de tempo. o corpo ultra fino se expande novamente. Ovelha. transformando-o de volta ao normal. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. Se Jiraya entrar na sombra de alguém. Nesse jutsu. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. para embrulhar o inimigo. neste caso.Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou. a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. A técnica também pode ser usada como um selo. dando assim a chance de vitória do usuário. Absorvendo o chakra. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. Nota²: Ao dar uma respiração profunda. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. chakra emanará dela. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima. Jiraya pode entrar em sombras. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 . Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. Macaco. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. Cachorro. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. para o Chakra do Bijuu não sair.

O oponente pego diz tudo o que o perguntarem. Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. Descrição: Após fazer o selo necessário. Cobra. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. prendendo-o. Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu. Pássaro e Tigre. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. esmagando-o. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem.Mazeru no Jutsu. Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. vendo o que acontece perto daquele lugar. Pássaro. Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. Serpente. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. podendo se estender por metros. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. feita por Orochimaru através de experimentos. até chegar ao(s) alvo(s). Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Rank: S Selos: Macaco. que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. Através desse Jutsu. e se assim desejar. dividindo-se em várias partes. etc…). fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo. o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente. que requer grande quantidade de chakra. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. Ninpou . Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. Boi. ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 .

Normalmente. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. matando-os lentamente. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU. o chamando sempre que quiser. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. penetrando suas moléculas nele. Entretando dentro de corpo alguém. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes. Esta técnica não é perfeita. O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este.locomover. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. destruindo a agulha. Fuuka. o ninja afetado sofre dores constantes. Hyuuga Hinata. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. Elas podem se recombinar. Shizune. 86 . Uma vez que tenha feito isso. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu. Orochimaru. Uchiha Sasuke. quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. atinge pontos estratégicos. Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora. e concentrando chakra nas agulhas. podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário.

Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . Sasori.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. desperta o espírito do Deus Hindu Shiva. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. mas não a executa com a mesma maestria. No início.No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca. Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. Logo. onde o alvo fica bem no centro. o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. diferente de um Selo de Mão. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo. Tsurugi Misumi. É uma técnica de alto nível e muito rápida. pode usar todas as marionetes. chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. braços de cor vermelha escuro surgem. Nurari. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato . Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. atacando em uma velocidade inigualável. Touji Mizuki.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. 87 . consiga desferir até mil socos por segundo. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem. Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa. e que tenha a marionete. podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. eles cravam suas espadas no chão. Pelo nome da técnica. Ningu Kekkai . Chiyo. reagindo diretamente para com suas emoções.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki .Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. Para usá-la. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. Yomi. e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. Foi uma técnica de sua própria autoria. fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. e então atacam quem estiver no centro. atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade.

Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. Para utilizar esse jutsu. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. e o amplifica. Depois disso. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais. Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. com Kekkei Genkai.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. se tiver. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 . Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. como se fossem jogadas individualmente muito rápido. Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. Yakushi Kabuto. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. Essa espada reage ao Chakra.

Gamabunta.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki.redirecionalização da Fuuma Shuriken. geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. e finalizando. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado. que forem eventualmente mortos. Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. 89 . ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. a utilização do Kyuubi Taijutsu. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. Nesse jutsu. No caso de Guren. para dentro de si. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. corpos de cadáveres. ou dos próprios membros da organização. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica.

até agora ele é o único bijuu capaz de voar. Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. podem anular qualquer tipo de jutsu. O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto.. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. Como foi mostrado. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. na reunião dos cinco Kages. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou . Rank: . etc. seja Katon.Yuuki Baindau.Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. para obter vantagem em certas ocasiões. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles. Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima. cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. com o chakra da Kyuubi. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só.Taren Niku. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho. Suiton. Além disso. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang). 90 . Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade. Pain e Shichibi no Kabutomushi.Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem.

Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. Kazekages. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria. 91 . Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido. Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles. e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. Houshi no Jutsu e Ninpou . Bodi Henkou . Aparentemente no mangá. esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado. Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. Suna (Areia) Quem usa: Gaara. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular.Yuuki Baindau (Modificação Corporal .Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin.Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade. Mas. assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima.Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Suna no Shukaku . sem influência do seu Bijuu. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa.Taren Niku. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente. Sasori. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida.

Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos. Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. morrerá ali. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. lesões ou fraturas na área atingida. Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou. até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. cortes. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. 92 . Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto.

Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo. podem re-estabelecer o membro sacrificado. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa). assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. Concentrando areia em forma de esfera. o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. 1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. Gaara concentrando seu chakra. Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá.Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido.

Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo.contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. É praticamente indefensável. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. Ele cria uma esfera em volta do inimigo. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. Após seus uso. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. Versão melhorada do Shisuna. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 .

Saikyou Zettai Hougeki .Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque. 95 . usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo. Bem parecido com o Sabaku Sousou. Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto. Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu". essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela.• Gaara impossível para o oponente escapar. Uma técnica que pára o movimento da areia. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu".Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto . podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma. deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão. mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia. Saikyou Zettai Bogyo . criando uma lança muito afiada.Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. só que numa escala maior.Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta .

Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra. Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. Essa técnica serve também para proteger o usário.. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. e faz com que o corpo de usuário pese mais.Saikyou Zettai Bogyo . No caso de Gaara. Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. e outro que vem em direção ao primeiro pilar. e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku. Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente. mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. se bastante força for aplicada. Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos. A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. o inimigo é esmagado. a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se. Requer uma grande quantidade de areia por perto. e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar. Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa. 96 . Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate). Quando os dois pilares se chocam. A areia é capaz de ser quebrada.Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. para levantá-lo.

Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo. Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância.Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente. depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. se for necessário. 97 . O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. formando pequenos pilares. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu". Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. Gaara pode fazer até 3 misseis desse.

faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas. Nota²: Pelo que parece. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte.assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo. o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo. que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. criando assim a Areia de Ferro. Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 . Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro). Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage.

tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal. impalando ou perfurando o inimigo. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu. É praticamente indefensável. Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. muito fechadas.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados. Para completar. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades.

Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor).Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear. 100 . Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai. Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu. um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário.Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno. tanto causa danos.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo. dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. assim ele pode levitar e voar. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais. Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças. Este movimento. como envenena o inimigo.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes.

Hoshigaki Kisame. para criar elevações na terra. ANBU. Ninjas da Vila Oculta da Grama. Tsuchigumo Shiranami. Guren. Roushi. Oboro. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda. Jiroubou. Kakuzu. Sarutobi Hiruzen. Onoki. vento (Fuuton) e raio (Raiton). Fuen.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos. Touji Mizuki. Yamato. Tobi/Uchiha Madara. Kurosuki Raiga. Jiraiya. Gozu. Deidara. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra. terra (Doton). para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Juubi. fogo (Katon). Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi.Nagato. Mubi. Giita. Yakushi Kabuto. Kyuubi. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. Orochimaru.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). Yonbi no Saru. entre outras 101 . Nagato. Zetsu. se esconder nela. Kagari. Fudou.Nango e Hiruko. Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. Senju Hashirama. Fuuma Kagerou. Fuuka.

Kabuto. uma parede defensiva vai se levantar.Doroku Gaeshi (Estilo Terra . 102 .Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo. que é jogada contra o inimigo. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais.Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente. Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama. Doton .funções. que mesmo se sobrevivesse. difícilmente sairia dali. Doton . Uchiha Madara. Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra. Orochimaru. Doton . mas perde para Raiton.Doryou Dango (Estilo Terra . Doton . protegendo o usuário e quem estiver atrás dela. Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus.Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão.Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara.Otoshi Buta (Estilo Terra . Tem grandes chances Suiton.Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra .Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras. Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen.

onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga.Ganban Kyuu (Elemento Terra . Doton .Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama. o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto. Depois. Doton . o ninja a recupera. ficando assim mais sucetível à ataques.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen.Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão. ou então. esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque. Hatake Kakashi.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. Doton . para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu. esmagando o inimigo.Doryuuheki (Elemento Terra . Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra. Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra . Quase instantaneamente.Doton . o barro se transforma em um imenso paredão sólido. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro. o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra. Doton .Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato. Nagato.Uitenpen. Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca. que arrasta o inimigo para onde o rio levar. Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca. ela usa como armadilha para o Doton .Doryuu Taiga (Estilo Terra .Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen.Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra .Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . com o Chakra Kuuin Jutsu. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens. No caso de Fuen.

Família Kurosuki. Doton .Domu (Elemento Terra . afundando tudo o que estiver em cima. Rato.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários. controlando o chakra do pântano. juntando elas para esmagar o mesmo. Javali. Hatake Kakashi. Uchiha Madara/Tobi. Mesmo que seja puxado. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Doton . Com o Jiongu. Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo. Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo. Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. Doton . Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra.Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. largura. o pântano não permite que seu criador afunde. a menos que seu criador queira ser afundado. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra. direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário. Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica. 104 . Deidara.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra . também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto.Yomi Numa (Elemento Terra . Cavalo. o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou. que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. Tigre Descrição: Um pântano aparece. o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente. Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho. Yamato. Kurosuki Raiga.Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu.Retsudo Tenshou (Elemento Terra . Onoki Selos: Tigre.Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. O comprimento. Doton .

Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 .Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários. Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton. O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente. Doton .Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra .Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja . Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido. Madara. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o. sendo capaz de sugar muito mais coisas.Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra . Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes.Dochuu Senkou (Elemento Terra . episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou. Doton . Sofre com o Raiton.Doton .Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga. Descrição: Variante do Ari Jigoku. Doton .Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão.Doryuudan (Estilo Terra . Doton . Uchiha. Yamato.Domu (Elemento Terra . Ninpou . Senju Hashirama. o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível.Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden.

Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama. Doton .Tsuchi Kairou (Elemento Terra . praticamente matando quem estiver dentro.Selos: Bode. e o Fuuton: Kami Oroshi. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo. Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha. Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton .Doro Houshi (Elemento Terra . Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá.Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca. Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Nota: Não existe no mangá.Doryuusou (Elemento Terra . 106 .Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka. e um de vento. Doton .Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton .Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. Descrição: Após fazer o Donton .Ganchuusou (Elemento Terra . Cavalo.que pode ser usado com Karyuudan. Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente. Doton . O jutsu vira uma cobra de lama. Quando combinado com um jutsu de fogo. forma túneis repletos de fogo.Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri.Gansetsukon (Elemento Terra .

Doton . Yamato.Iwa Nadare (Arte Ninja . Descrição: Após fazer os selos necessários. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco.Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra . Sobe para S quando ele renasce os zumbis. o ninja faz selos. Serpente. muda totalmente o relevo do local. Cachorro. Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua. Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. Descrição: O usuário entra em rochas. Senju Hashirama. criando um vale de rochas e montanhas. Macaco.Dochikyryuu (Estilo Terra .Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas.Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 . Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Se a técnica for desativada. para fugir ou atacar o oponente.Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Doton . Fuuka.Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. fazendo um prisão.Uitenpen (Elemento Terra . o ninja cria vários pilares de terra. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato. escapando de alguns ataques.Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton . Ninpou . Os cadáveres agem como zumbis de verdade. Pássaro. Selos: Porco.Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra . os cadáveres imediatamente viram pó. Fudou. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir. Doton . mas com toda a sua racionalidade. Doton Soseijutsu . Fuen.Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra .

que possuem um poder de explosão pequeno. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. Doton . explodindo quando o artista quiser. C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão.e nestas minas a uma porção absurda de Argila. O oponente. Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha. até mesmo o seu especial #C3. um pássaro. Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá. Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica. 108 . C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro.Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. criando algo. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. Com o chakra necessário. Descrição: Após os selos necessários. ao tocar no solo. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra. Ele pode criar uma aranha. C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. ele pega argila de uma mochila e a remodela. entre outros. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas. porco. mas útil dependendo do objetivo.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. essa forma ganha vida e é controlada por Deidara.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . Uma versão Doton do Suiton .Suiryuudan no Jutsu.

é uma das especialidades de Deidara. podendo se multiplicar como quiser. Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. com poder maior de explosão. tem maior poder de explosão. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. Tem efeito maior que o C1. C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. maior que o C2 Kibaku Ushi. que parece mais um porco com asas. Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo. Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. É a especialidade de Deidara. Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. que parece mais com um porco com asas. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo. 109 . Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade.

se machucado. Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. podendo 110 . A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito.. Cachorro. se transforma em argila pura. etc. C2. Deidara ainda pode formá-los como quiser. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. Como o C1. como um C4. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. que ao atingir seu tamanho mínimo explode. após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara. Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. Com isso. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. explodem após o comando de Deidara. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. comendo argila explosiva C4. destruindo grande parte da área. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode. Sasori. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. também podem explodir. transformando o corpo do indivíduo em pó. e então coloca nessa boca toda a argila que possui. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. Pássaro. criando novas marionetes do tamanho que quiser. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. esse explode muito rápido. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. Diferente do nendo Bunshin.

Fuuton . 111 . ANBU. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Uchiha Madara. Hatake Kakashi. O clone.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento . Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento. Nagato.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. Onoki. Kazekages. se machucado. seja qual for.Hyuuga Neji. Sarutobi Asuma. diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. pois esse não explode. Deidara primeiro come argila explosiva. Esse é diferente do kibaku bunshin. Tem grande vantagem contra Raiton.Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Orochimaru.prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. então depois ele cospe um pequeno clone escondido. Sabaku no Gaara. Shimura Danzou. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari. Sora. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. Baki. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário. se desfaz em argila totalmente. Juubi. mas perde para Katon. Seimei. Fuuka. Semelhante a um Shunshin no Jutsu. Kakuzu. Jin. Fuuton . Naruto Uzumaki. Koori Haku.Hyuuga Hinata. Kyuubi. capítulo 477.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku. Kyaku. Fuuka. capítulo 477.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. Setsuna.

episódio 128. Esta esfera tem um grande poder destrutivo. Oonoki também é capaz de realizar essa técnica. 112 .Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Ninpou . com a 3ª lua aberta.Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Temari usou contra Tenten. capítulo 479. que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais. com a 3ª lua aberta. devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo. o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido. esmaga o alvo da rajada.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. episódio 43.Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Fuuton . Fuuton .Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto. que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques. Ao juntar as mãos. Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque. o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe. Quando usado em força extrema. Rank: B episódio 125. Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo.Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento . Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente.Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento . Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre. Usando seu leque.Reppushou Tradução: Estilo Vento . Temari produz um vento poderoso. capítulo 479.Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Cachorro Depois de completar os selos necessários.Fuuton .Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto. Ninpou .

e também o prende. Fuuton . Fuuton .Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto. Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. coelho.Atsugai Tradução: Estilo Vento .Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden. vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente). Usuários: Temari Rank: A Temari.Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento . Também pode ser usado em combinação com Katon .Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento . Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes. Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo.Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja . cachorro. pois em volta deste estará uma enorme ventania. faz com que caia sobre o oponente um tornado e. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica.Gama Teppou (Elemento Vento . capítulo 466. Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva.Ookamaitachi Ninpou . Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 . Fuuton .Zukkoku. cabra.Atsugai Fuuton .Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton .Ninpou . episódio 43. episódio 160.Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Shichuu Shibari. Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente. Fuuton . variante do Ninpou . episódio 84.Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto.Kamaitachi no Jutsu. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa. com pressão do vento.

só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante. gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo.(Gamatatsu). além de causar a poeira. Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente. Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra. o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton). que com esse vento.Clone de Vento) Quem usa: ANBU.Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden.Fuusajin (Elemento Vento . com a 1ª lua aberta. o Vento 114 . do anime Sora Fuuton .Juuha Shou Tradução: Elemento Vento . Fuuton . Fuuton . episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton.Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento .Rasengan (Elemento Vento . Fuuton . episódio 57 É como o Juuha Shou. Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. Também serve de defesa. anime Sora Fuuton .Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden. assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo.Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento .Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. Descrição: Usando seu leque.Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. cegando temporariamente seu oponente.

Fuuton .Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento . Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo. que lembra uma Shuriken. Fuuton .Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Assim como o Oodama Rasengan. Se for estudar o ataque microscopicamente. Com o elemento vento. colocando chakra do elemento vento. Hatake Kakashi.Kaze no Yaiba (Elemento Vento . Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo. o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. o usuário corta o ar. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão. mas que causa danos ao usuário.(Fuuton). Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken. o que lembra uma pequena Shuriken. é utilizado ar.Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru. Uzumaki Naruto. Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan.Renkuudan (Elemento Vento . Fuuton . Um ataque muito poderoso. outro para moldá-lo. destruindo seus tenketsus (pontos de chakra). o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células.Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão. só que ao invés de fogo.Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado. tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo. ele cria quatro lâminas em sua volta. Fuuton . um para liberar o chakra. criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. Minato Namikaze. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu. e o último para adicionar o elemento fuuton. por isso o nome do ataque. Gaara. mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes.Rasenshuriken (Elemento Vento .Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin.Toppa no Jutsu (Estilo Vento . Fuuton . muda também sua natureza. Nota²: No Modo Sennin.

Fuuton . e alterar suas direções. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos. episódio Selos: Dragão 61. assim fazendo um campo de chakra em volta dele. Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar.Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento .Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. Fuuton . 116 . Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas. Fuuton . dependendo da situação do adversário pode mata-lo. Fuuton . Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez. Usuários:Exclusivo do Com este poder.Suiran Reppu (Libertação do Vento .Kaze no Tate (Elemento Vento . exalando no inimigo. Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar.Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden.Kaze Shuriken (Elemento Vento .Escudo de vento) Quem usa: Kyaku.Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado.Toppa. Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa.Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento. Fuuton . atirando-o bem longe e lhe causando graves danos. o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento.Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton .Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento .

conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton . ele solta uma poderosa rajada de vento.Hibashiri. voltando-o contra seu inimigo. semelhante a 117 . Descrição: Cria um ciclone horizontal. Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton .Kami Oroshi (Elemento Vento . que geralmente matam quem estiver dentro.Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kaze Gaeshi (Elemento Vento .Kaze Kiri (Elemento Vento .Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Goukuhou (Elemento Vento . Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Kairou. Fuuton . Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções.Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento. Fuuton .Kujaku Senpuu (Elemento Vento . que em conjunto com o Doton . e o Katon . e o Katon .Hibashiri.Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Fuuton . cria um túnel cheio de labaredas.Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro. Fuuton .Kamikaze (Elemento Vento .Tsuchi Kairou.Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton .

Kigiri. Nibi no Nekomata. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. no formato que desejar. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. e cria um furacão que é quase impossível de escapar. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. mas perde para Suiton. Shizuku. Tsuchigumo Shiranami. Aoba Yamashiro. Juubi. Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha. Eremita dos Seis Caminhos. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Fuuton . Kyuubi. Tem grande vantagem contar Fuuton. 118 . Sarutobi Hiruzen. Yugito Nii. com seu Shinra Tensei. porém mais poderoso. para liberá-lo de uma vez só. Mitarashi Anko. Hatake Kakashi. Kakuzu. Fuuma Kagerou. Roushi. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão.Senmoufuu (Elemento Vento . Fuuka. Hanzou. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante. Yakushi Kabuto. Sarutobi Asuma.um furacão mas na horizontal. Jiraiya.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento . Gamakichi. Fuuton . Namikaze Minato. Giita. Gamakichi. Nagato. na forma de Kyuubi.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Orochimaru. Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. O único que escapou foi Pein.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kaze Kaiten (Elemento Vento .Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Houki. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Fuuton . Para usar o Katon. libera várias raposas de dentro de si.

Daiendan (Elemento Fogo . solta óleo pela boca em grande quantidade. Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. ou algo que possa atear fogo. o rei dos sapos. Katon . Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior. derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado.Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo.Gamayudan (Elemento Fogo .Gamayuendan (Elemento Fogo . gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. esses papéis bomba são mais fortes que o normal.Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369.Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 . Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta. Katon . e ao explodir. sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo.Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo . Não requer selos. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu.Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo.Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya.Endan (Elemento Fogo . Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba. os papéis parecem vivos. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica. Katon . e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo. então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia. Katon . alem de só usar no anime. enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. não sobrando nada.Katon . a explosão é tão forte que destrói toda a região. o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso. e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo.Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos.

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. além de derrotá-lo. jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. 124 . Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. o que dá a técnica uso defensivo. Pode ser um ataque letal. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. em adição. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim. Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. Coelho. Macaco. consiste em duplicar o dano no adversário. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro. Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake.

Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. como mostrado na luta contra Deidara. causando dano a nível celular. 125 . com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden. Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo. Raiton . é uma versão mais fraca do Chidori Eisou. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori.Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara. diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. comprimento ou espessura.Gian (Elemento Trovão . A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. o uso dessa técnica as desativou. e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho. Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. tornando-a uma poderosa arma. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada.

Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. Enquanto estiver usando esta técnica. podendo matar o adversário.Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. tornando difícil. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal. sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze. senão impossível. o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º.Raigaa Boomu (Elemento Trovão .Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. e Sasuke se não utiliza-se Susano'o. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto. Galo Macaco. Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal.Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. o Raikage ativa seus reflexos. esmaga-os de cabeça para o chão. Galo.Shichuu Shibari (Elemento Trovão . fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. Raiton . ele poderia ter sido morto por ele. Cachorro.Raiton Yoroi.Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. o que torna impossível. mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante. o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. Porco. Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. A armadura também aumenta a sua defesa. Raiton . 126 . Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. Em seguida usando sua força extrema. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga. Raiton . Cabra.

Quando a corrente aproxima o seu objetivo.Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja . um dragão de trovão é formado.Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja . Raiton . soltando uma grande descarga elétrica.Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu. Ninpou . e atinjam o oponente. a eletricidade começa a crepitar. ele pode partir-se 127 . quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade. Descrição: Juntando suas duas espadas. Ninpou .Raiton .Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Ninpou .Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão .Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra. Ele captura seus oponentes. Descrição: Juntando as suas espadas.Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques.Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . que fica negro. Descrição: Usando seu chakra. Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kangekiha (Elemento Trovão . Raiga faz com que raios caiam do céu. porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton.

Serpente episódio 60. pode criar uma barreira. Temujin concentra o seu poder na sua espada. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. se não o deixa inconsciente.Raikyuu (Elemento Trovão . podendo lançar energia verde pura no seu oponente. Descrição: Usando a Pedra Gelel.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. 128 . o usuário faz os selos necessários. Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta. Cabra. Selos: Porco. Se concentrar um pouco mais. Raiton . sendo jogada depois nos inimigos.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. Ranke forma uma barreira elétrica.Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel.em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente. que impede ataques. Raiton . Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela.

Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. energizando seus Chakras de Elemento Trovão. Sonoichi: Raiton . Sul. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida.Sandaa Saaburu (Elemento Trovão .Senju Tobirama. devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área. os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo.Hatake Kakashi. ou pulando para fora da prisão. Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão". Hozuki Suigetsu. Raiton . Senju Hashirama.Uzumaki Naruto. Quando cai no chão. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade.Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu. Descrição: No ar. Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato. Nagato. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais).Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão . sendo totalmente incinerada. Tou'u. Momochi Zabuza. ou usando Shunshin no Jutsu. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. Kagari. 129 .Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. Leste. Kamizuki Izumo. seu cajado se divide em três. Yamato. Fuuka. Kakuzu.Hiraishin (Elemento Trovão . e cada um é ligado com um tipo de campo de força. quando isso acontecer toda a área será destruida. Oeste). Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte. o ninja levanta o seu braço para o ar. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. Raiton .Hoshigaki Kisame. O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente.Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme.

Momochi Zabuza. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Momochi Zabuza.Nurari. Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira. Ninpou . Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton . Uchiha Madara. Uchiha Itachi. Hoshigaki Kisame. atacando quem estiver por baixo da água. Tsuchigumo Hotaru.Hahonryu de Yamato e do Fuuton . Amachi. Gama Tatsu. Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro.Rasengan de Uzumaki Naruto.Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha. mas que não podem se distanciar muito do ninja original. aparecem tubarões sedentos por sangue. Depois de fazer os selos necessários. Isaribi. Tem vantagem contra Katon. Kagari e Mubi só usam no anime. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. Gama Bunta.Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. seja como proteção. Uchiha Itachi. Hozuki Suigetsu. Suien. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido. Uchiha Itachi. Kirisame. vulnerável a ataques. Dentro da água. Irmãos Demônios. Utakata. o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. Akado Yoroi.Então. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. assim não recebendo danos dos golpes. Hisame. Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Mei Terumi.Goshokuzame (Elemento Água . deixando o inimigo com visibilidade zero.Shinobis da Vila Oculta da Névoa. mas perde para Doton. Hoshigaki Kisame. que possuem 10% do poder original. Hozuki Suigetsu. Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas. Gamariki. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. Senju Tobirama. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. Darui. 130 . clonagem ou outros fins. Uchiha Madara . Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido.Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi. Murasame. Suiton .

Hozuki Suigetsu.e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido. Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela.Baku Suishouha (Elemento Água . Suiton .Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Uchiha Itachi. Suiton . Senju Tobirama.Daibaku Suishouha (Elemento Água . Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha.Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu. Suiton . com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água.Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama.Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai. E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local.Suishouha (Elemento Água .Com essa habilidade. Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 . o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo. e acerta os inimigos com grande força. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele.Daibakufu no Justu (Elemento Água . Suiton . Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza.Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água . podendo matar o oponente por afogamento. Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi.Suika no Jutsu (Torrente. Suiton .Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece.Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame. Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha. Hoshigaki Kisame.

Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente. quando foi invocado por Orochimaru. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão.Mizurappa (Elemento Água . Macaco. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre. Cavalo.Hahonryu (Elemento Água . ele morre por falta de ar. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água. Macaco. Suiton . Cachorro. Uchiha Itachi. Cavalo. Tigre. Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre. Kurotsuchi. Boi.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Tigre. Hoshigaki Kisame. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente. Uchiha Itachi. Porco. Boi. Tigre.Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko.Mizu Kamikiri (Elemento Água .Água Ruidosa) Quem usa: Yamato.Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku. Serpente. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover. 132 . mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. que possui resistência maior que o aço. Hatake Kakashi. a Yahiko. Tigre. Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior.Suijinheki (Elemento Água . Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre. Suiton . Uchiha Madara/Tobi. Boi. Cavalo. Bode.Rank: A Selos: Tigre. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Suiton . Coelho.Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Suiton . Boi. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. Suiton . Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada. Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Hoshigaki Kisame . Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo. Macaco. Coelho. Uchiha Madara. Hozuki Suigetsu. Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage.Suirou no Jutsu (Elemento Água . Utakata. Serpente.

Hatake Kakashi Selos: Tigre. Rato. Cobra. Tigre.Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. Porco. mais poder o missil obtem. Porco.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . Rato. Suiton .Suishi no Jutsu (Elemento Água . Cobra.Suigadan (Elemento Água . Bode.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água .Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki. Cavalo.Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. persegue seu oponente e o segura. Coelho. Suiton . Boi. Macaco. Pássaro. Cobra.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando. Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário. e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido. para 133 . Boi. quanto mais poderosa a técnica usada. Yagura. Boi. ganhando a forma de um dragão. Rato. Rato. Boi. Shizuku. Senju Tobirama. toma a forma de um tubarão e ataca.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar. Coelho. Coelho. Boi. Suiton . Bode. Hoshigaki Kisame. Suiton . Cachorro. Shibuki. Macaco. Porco. que parte para atacar o inimigo. Porco. Macaco. Tigre. Boi. Rato. Macaco. isto é.Daikoudan no Jutsu (Elemento Água . Dragão. Dragão. tornando a técnica do oponente inutil. Bode. Rato. Dragão. Tigre. Cavalo.Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água .Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Suiton . por exemplo. Bode. Tigre. Momochi Zabuza.Suiton . Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi. após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Dragão.

Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo. se estiver em cima de um lugar alto. Hozuki Suigetsu. Senju Hashirama. matandoo devido à pressão da água.apagar incêndios. o sapo atira bolas de água pela boca. Suiton . Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local. Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície.Maremoto de Água) Quem usa: Yamato.Teppoudama (Elemento Água . e por isso.Takitsubo no Jutsu (Elemento Água .Mizuame Nabara (Elemento Água . Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade.Ukojizai no Jutsu (Elemento Água . Yagura.Doryuu Joheki. Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos. Suiton .Técnica da Chuva Rastreadora) 134 . Suiton . Senju Hashirama e Senju Tobirama. Uchiha Madara/Tobi. Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira. geralmente é usado em conjunto com o Doton . Suiton . Suiton .Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário.Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta. ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade.Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato. o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Se o oponente pisa na água.Suisahan (Elemento Água . Não necessita de selos. os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo. Gamatatsu.

ao envolver o adversário.Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Macaco. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. e depois passa a frente inundando todo o local. Shibuki pode mover o elemento vento. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo. Cavalo. comprime o corpo do mesmo. Selos: Porco. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários.Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. Mesmo sendo uma espada feita de água. sabendo de imediato quando a algum intruso. Suiton . porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local. controlada pelo chakra do shinobi. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Descrição: O ninja cria um chicote de água que. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. Boi.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água .Haran Banshou (Elemento Água . O jutsu vira uma cobra de lama. Tigre.Jibashi para a corrente 135 .Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. podendo lhe quebrar alguns ossos. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Dragão episódio 60. Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. Descrição: Uma espada feita 100% de água. Descrição: Usando seu chakra. também suado com o Raiton . Hisame. misturando com um pouco de água. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. Rato. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame. Suiton . Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki.

sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo. provavelmente matando instantaneamente. Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. 136 . Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá.Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Se o adversário usar jutsus Katon.Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água . Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Suiton . Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo.Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa.Taihoudan (Elemento Água .Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku.Kokuu no Jutsu (Elemento Água .Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi. sendo que a mesma parece uma "boca de cobra".Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme.Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. porém com um simples movimento de mão.Suiryuuben (Elemento Água . ele explodirá. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja). ele pode lançar água de sua boca. ANBU da Vila Oculta da Névoa. Suiton . Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários. Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro. emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Suiton . Descrição: Após o uso do Suiryuuben.Suishuu Gorugon (Estilo Água . atingindo o adversário podendo até afogá-lo. que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. Suiton . Esta serpente é oca por dentro. Suiton . um vórtice de água vai se formar. Fuuka faz os selos necessários. Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe.

exceto se o ninja quiser. Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido. como barreiras.Kirisame (Técnica Secreta . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá. Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus. Suiton . Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu . fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais.Suihashu (Elemento Água . entre outras funções.Uramiame (Elemento Água. Nota²: Não existe no mangá. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144.Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo. clones. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 .Mão de Água) Quem usa: Yamato. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou. Suiton .Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.

Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). fazem o objeto tocado queimar.Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. quando tocam em algo. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. as explosoes não são tão poderosas . podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). 138 . mas dão dano .