Jutsus

1

Sumário
Taijutsu...............................................................................................................................................15 Taijutsus Básicos............................................................................................................................15 Dynamic Kick...........................................................................................................................15 Gouken......................................................................................................................................15 Hariitsuba..................................................................................................................................15 Kyaku Kick...............................................................................................................................15 Gouken Ryuu.............................................................................................................................15 Senton Kaisen...........................................................................................................................16 Konoha Gouhourairaku.............................................................................................................16 Dynamic Entry..........................................................................................................................16 Double Dynamic Entry.............................................................................................................16 Kyakuya....................................................................................................................................16 Konoha Dai Senkou..................................................................................................................16 Konoha Full Kick Soccer..........................................................................................................17 Konoha Gouriki Senpuu............................................................................................................17 Shout Nunchakus......................................................................................................................17 Konoha Kage Buyou.................................................................................................................17 Konoha Reppuu.........................................................................................................................17 Konoha Senpuu.........................................................................................................................17 Konoha Dai Senpuu..................................................................................................................17 Kosa Ho.....................................................................................................................................18 Konoha Shoufuu.......................................................................................................................18 Konoha Dai Shoufuu.................................................................................................................18 Keimon......................................................................................................................................18 Shishi Rendan...........................................................................................................................18 Hayabusa Otoshi.......................................................................................................................18 Oukashou..................................................................................................................................19 Taihou Sentou............................................................................................................................19 Tsuutenkyaku............................................................................................................................19 Dynamic Action........................................................................................................................19 Dekopin.....................................................................................................................................19 Rakanken Ryuu..............................................................................................................................19 Shou..........................................................................................................................................20 Asshou.......................................................................................................................................20 Shoushitsu.................................................................................................................................20 Tokken.......................................................................................................................................20 Houshou....................................................................................................................................20 Shougekishou............................................................................................................................20 Gangeki.....................................................................................................................................20 Hachimon Tonkou..........................................................................................................................21 Seinshun Burupapua.................................................................................................................21 Asa Kujaku................................................................................................................................22 Hirutora.....................................................................................................................................22 Katon Khosan............................................................................................................................22 Omote Renge.............................................................................................................................22 Gorai Renge..............................................................................................................................22 Ura Renge.................................................................................................................................23 Tatsumaki Kyaku......................................................................................................................23 Gourai Renge............................................................................................................................23 Suiken Ryuu..............................................................................................................................23 Tsukinukero Atsuki Omoi.........................................................................................................23 Choco Boom.............................................................................................................................23 2

Hyuuga Ichizoku Ryuu..................................................................................................................24 Juuken Ryuu..............................................................................................................................24 Hakkeshou Gutten.....................................................................................................................24 Juhou Soshiken.........................................................................................................................24 Juukenhou Hakke - Sanjuuni Shou...........................................................................................25 Juukenhou Hakke - Rokujuuyon Shou......................................................................................25 Juukenhou Hakke - Hyakunijuuhachi Shou..............................................................................25 Juukenhou Hakke - Sanbyakurokujuuichi Shisa.......................................................................26 Hakke Hasangeki......................................................................................................................26 Hakkeshou Kaiten.....................................................................................................................26 Hakkeshou Dai Kaiten..............................................................................................................26 Hakke Kuushou.........................................................................................................................26 Hakke Shiten Kuushou..............................................................................................................26 Hakke Kuushou Shiten..............................................................................................................27 Zesshou - Hachimon Hougeki...................................................................................................27 Harichakra.................................................................................................................................27 Shugo Hakke - Rokujuuyon Shou.............................................................................................27 Hakurou Tenbu..........................................................................................................................27 Licasô........................................................................................................................................28 Chakra Senpu............................................................................................................................28 Zesshou Tenketsus....................................................................................................................28 Hakke Hiasangi.........................................................................................................................28 Tajuu Tenketsus Shinitseru........................................................................................................28 Kaguya Ichizoku Ryuu..................................................................................................................28 Yanagi no Mai...........................................................................................................................28 Tsubaki no Mai..........................................................................................................................29 Karamatsu no Mai.....................................................................................................................29 Tessenka no Mai........................................................................................................................29 Tessenka • Tsuru........................................................................................................................29 Tessenka • Hana........................................................................................................................29 Sawarabi no Mai.......................................................................................................................29 Akimichi Ichizoku Ryuu................................................................................................................30 Nikudan Sensha.........................................................................................................................30 Nikudan Hari Sensha................................................................................................................30 Choudan Bakugeki....................................................................................................................30 Harite Chou...............................................................................................................................30 Inuzuka Ichizoku Ryuu..................................................................................................................30 Dynamic Marking.....................................................................................................................30 Garouga.....................................................................................................................................31 Gatsuuga....................................................................................................................................31 Tsuuga.......................................................................................................................................31 Genzouga..................................................................................................................................31 Bunshin Ryuu.................................................................................................................................31 Bunshin Kaiten..........................................................................................................................31 Bunshin Kaiten Kakato Otoshi.................................................................................................32 Bunshin Taiatari........................................................................................................................32 Bunshin Tai Tatakai...................................................................................................................32 Buki no Kuchiyose Ryuu...............................................................................................................32 Kuchiyose • Raikou Kenka.......................................................................................................32 Kusari Fuubou...........................................................................................................................32 Buki no Nami............................................................................................................................33 Souryuu • Dai Senkai................................................................................................................33 Souryuu • Kyuuheki..................................................................................................................33 3

...............................................................................................................34 Hariitsuba..............................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Senpuu........................................................................................................................................................................35 Katana chakra Ryuu.42 Ninpou • Sumi Bushin......................................................................................................................................................................................35 Outros Ataques..............................................................................................41 Rinji Bunshin no Jutsu..........36 Double Lariat.......................36 Manda Shi no Mukatte........................................................................................................40 Ninjutsu.............40 Kyuubi Taijutsu.39 Happonme..........................34 Shikomishindan...................................................................33 Soushouryuu..........................................................................34 Buki no Shouheki................................................................37 Kyoumeisen..............................................................................................36 Guilhotine Drop................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Hien...............................................................................................................................................37 Taren Ken / Taren Kyaku.......................Souryuu • Tensakai....................................39 Shichibi Taijutsu.............................................................................................................................................................................................................................Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................38 Kai Hi ......................................................................................37 Hidden Taijutsu Ougi .................36 Kanadzuchi Dageki..................................................................................34 Senbon Jutsu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37 Kongouriki........................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Tipos de Ninjutsus.................................................41 Tajuu Rinji Bunshin........................................39 Yonbi Taijutsu....................................................................................................................................................33 Souryuu • Dai Yanagi Shou.........37 Shippo Tetsu Rendan..................................................................................................42 Hyakka Ninpou ........................................................39 Rari Atto..........................................................................................................................................................................38 Ichibi Taijutsu...............................................................................................................................................................................38 Raiken.........................................Saihou Bunshin............................................................................................................................................38 Bijuu Ryuu...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35 Bandages Ryuu............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Bunshin no Jutsu.....................................34 Senbon Oto Jutsu...................................................................39 Hachibi Taijutsu....................34 Fukumi Nori......................................................................................................................................................................................................................35 Taitataki Ryuu............................................................42 4 ............................................................................36 Elbow.............................38 Nibi Taijutsu...................................................................................................................................................................................40 Kyuubi Chakra no Tate....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35 Futae no chakra Ryuu................................................40 Kyuubi no Chakra Ne.....................................................36 Lariat..................................38 Evasion.......33 Souryuu no Mai...............................................35 Outros Estilos.......41 Rasengan..................................................................................................39 Sanbi Taijutsu.....................................................................................................................................................................................................................................................37 Fuuma Shuriken • Kage Fusha.............................................................Sennen Goroshi.........

.............................................49 Touton no Jutsu...................................45 Oiroke ....44 Henge no Jutsu..............49 Douka no Jutsu.......................................................................48 Karasu Shunshin no Jutsu.........................................................................................................................................51 Ninpou ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 Douka • Sabaku Sousou..............................................................................................................53 Ninpou • Sumi Ratto.........................................................................................................................................43 Uzumaki Naruto Nisen Rendan............................46 Kakuremino no Jutsu..........................................................................................................................................................................45 Oiroke no Jutsu...52 Ninpou • Sumi Reo...........................................................46 Hyakka Ninpou .......................................48 Nawanuke no Jutsu...............52 Ninpou • Sumi Taka....................................................................................................................................................46 Oiroke ..................................................................................................................47 Kakero Daja...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Onna no ko Doushi no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................50 Douka • Tajuu Kage Bunshin.................................................................................................45 Kage Kagami Shinten no Hou................................................................................................................................................................................49 Kemuni Shunshin no Jutsu................................................44 Harem no Jutsu..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................50 Douka • Shinranbanshou no Jutsu.........................................................................................................................................................42 Karasu Bunshin no Jutsu.................43 Tajuu Kage Bunshin no Jutsu..............................51 Douka • Iwa Fubuki..................................43 Uzumaki Naruto Rendan....Mazeru no Jutsu........................................................49 Douka • Sabaku Kyuu..............................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Jishuku Ninpou ...................................43 Uzumaki Naruto Yonsen Rendan................................48 Konoha Shunshin no Jutsu.........................................................................46 Oiroke ................................48 Nujinko no Jutsu.................................................................................................................45 Konbi Henge no Jutsu..............................45 Kongou Rouheki................................................48 Shunshin no Jutsu.........................................................................................................................................Denji Genmu.........................................................................................................51 Ninpou.....................44 Henge • Kongounyoi...........................................................................................................................................................................................47 Kabenobori.................47 Kinobori.....................................................Onna no Konna no Jutsu................................................................................................................................................................................................................................................................43 Kage Bunshin no Jutsu....................................................................................................................................................47 Mizu no Kinobori......50 Douka • Yahumuki................................................................................................51 Ninpou ......................................................................................50 Douka • Iwa no Ganchou.................................................................................49 Ninpou • Sumigasumi.46 Puri Puri no Jutsu......53 Ninpou • Sumi Hebi......................................................51 Douka • Iwadan Sensha..Otoko no Doushi no Jutsu.........................................................................................................53 5 ................................................46 Kawarimi no Jutsu....................................................................................................................................................................................................................................................................................Taren Niku.......................................................................................................................Kaika Kawarimi.44 Shikon Bunshin no Jutsu......................................................................................................................52 Ninpou • Choujuu Giga........................................................................................................................................................................................................................................................................Kage Bunshin Bakuretsu.................................................................................................................................53 Ninpou • Sumi Shawau...............................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Jouro Senbon...................................................................................................59 Chikatsu Saisei no Jutsu................................61 Chakra Ken: Daikoushou......................................................................................................................................................................................................................................................59 Ranshinshou.............................................................................................................................................................................................................................................64 Kibaku Ta Kami..............................................................................................Kuro Tatsumaki............................................................................................................................63 Kishou Tensei.................Hari Jizou.................................................64 Kibaku Kami...................................................................................................................................................................Souzou Saisei.........................................................53 Ninpou.........................................................................................................................................................................................................................................................59 In'yu Shoumetsu........................64 Jujutsu ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ninpou • Sumi Narashi.........65 6 ........................................................................Shijihyouketsu..............................................................................................................61 Shiki Tenshin.....55 Ninpou .......57 Hyakka Ninpou • Kaika no Oura..................................................................................................................................................................................Shisha Kugutsu..............Doku Kiri..................................Kuchiyose no Jutsu....................62 Fushi Tensei...........................56 Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou.........................................................................................59 Saikan Chuushutsu no Jutsu...............60 Ninpou .................58 Chakra no Mesu.....................................59 Chiyute no Jutsu........................................................Kabenuke no Jutsu.................55 Ninpou .............60 Masei Seijutsu..........................................................................................................................................................................................................................63 Ninpou .60 Shikon Bunshin no Jutsu..........................58 Bakunretsu Chakra no Mesu...........................................................................................................................55 Ninpou ...............................54 Ninpou ............................................62 Gedō • Rinne Tensei no Jutsu.......................64 Kami no Jutsu...........................................................................................................Kaeru no Jutsu...................................................................58 Shijutsu: Shindan.........................................................................................57 Iryo Ninjutsu................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkaryouran................................................................................................61 Shousen no Jutsu.....................65 Kami Ta Bushin..............................................................................................................................................................................................................................................64 Kami Shuriken..........................................................................................................55 Ninpou .62 Souzou Pein no Rikudo....................................................................................................................................................63 Jujutsu ........................Yoraishin.................................55 Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai..............................54 Ninpou .....................................................61 Shikei Seppun.........................................................Mugen Shiki....................................................................................................................................................................................................................................................................Kosui......................................................................................54 Ninpou ........................................................................................................54 Ninpou ..................................................................................63 Jujutsu..............................................................................56 Hana Ninpou • Hyakkasaihou.............60 Shikon no Jutsu.........................................................................................................................................................Kawara Shuriken no Jutsu............................................62 Icha Shushon............................................................................................................62 Tensei no Jutsu.....54 Ninpou ....................64 Kami Bunshin.....................................................................................................................................................................55 Hana Ninpou..................................................57 Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki..............................................................................................................................................................................57 Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu...........56 Hana Ninpou • Hanahoshi.................................................................................

.....................................70 Naraku Kohushi Baski Tensei.........................................................................74 Ji-Kuu-Kan Ninjutsu...............................................................................................................................................76 Jiongu Moji Retsu............................................................................................................................................................................................69 Kumosoukai............................................................66 Kami no Dai Ken Ermida..................69 Kumoshibari........................................................................................................73 Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa....................................72 Nanchou Chakra Joutouhei......................................73 Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light...............................................................75 Jiongu Ninjutsus..............................................................................................................................................................76 Jiongu Shinzoma.....................68 Nenkin no Yoroi.................................................................................................................................................................................................................70 Ninjutsus Próprios de Pain......................................................................................................................................................73 Rikudou no Kuuin..................................................................................................................74 Jikuukan Kekkai..................75 Kekkai Houjin.................................................................................65 Kami Moku.....................................................69 Kumosenkyuu • Suzaku.......................................................75 Ningu Kekkai .....................................70 Banshou Tein'in...........................................................74 Hiraishin no Jutsu..................................................................................................................................................................................................................................75 Shishi Enjin.......................................................................71 Tadikaru Jigyaku Tensei...................................................................................................................................................................................................................................72 Kyoumen Shuuja no Jutsu...................................................................................................................................................................................................................72 Yatai Dai no Kai...............................................................................................................................................................................................................70 Chibaku Tensei...............................................................................................................70 Tenbaku no Jutsu.....................................................................................................................................66 Kami no Ken.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Kami no Ken Ermida......................Karada no Kami.......................69 Kumosouiki......................................................69 Amegumo...............................................................................................................................................................................................72 Shinra Tensei...........................................................................................................71 Yatai Kuzushi no Dan.......67 Tsubasa no Mai....73 Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan...............................................................................................................................................................................................................................................76 Jiongu Harishigoto.............................................................66 Kami Fuyu.....69 Kumosouka..............................................................................................................................................................................................................................................................68 Kumomayu..................................................................................................................................................................................Gyakuun Roku no Jin....................68 Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços........................................................................66 Shikigami no Mai..68 Kumonenkin...................................................................................................................................................................................68 Kumonendo....................76 7 .......................................................................................................................................................................................................................................................67 Kami no Tsubasa....................67 Hijutsu: Kami Tenshi.......................................................................................74 Kekkai: Tengai Houjin.............................73 Flashing Bell Beams Mystic Angelical....................................................................................................................................................................74 Kekkai: Gama Hyourou..........................................................................................................................................................74 Kekkai no Jutsu.................65 Kami no Chissokushi............................................................................................................................................................................................................................................................................................72 Kawara Kuzushi no Dan..................................................................................................................................................................................................71 Naraku Kinshou Tensei....................

......................................................................................81 Santouka..........................................................................................................................................................83 Chakra Kuuin no Jutsu....................................................................77 Zankuukyokuha...........84 GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu....81 Shanbondama Douka...........................................................................................................................................................................................................................................86 Katsuyu Dai Bunretsu...........83 Outros ninjutsus........................................................78 Koukyou Hokyou..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Mikazuki no Mai........................................................................................................................83 Chou Kasseiken..........................................................................................79 Nami no Oto...................................................................................................................82 Dauku-ha....................................................................................................................................................83 Gentoshin no Jutsu....................................................................................................................85 Hiru Banshou: Bouka no Jutsu....................................................76 Zankuuha........................................................................................................................................................................................................................................................85 Jigyaku no Jutsu......................................................................................................................................80 Ongaku Chuudoku................................................................83 Kasseiken...................................................................80 Kasumi no Oto...............81 Kibakuhou.......................................................................................................................76 Jiongu Henge....76 Jiongu no Tsubasa................................................................................................................................................................Jiongu Gouken............................................................................................................................................................................................................................................................82 Nikutai Kassei no Jutsu.............................84 Houshi no Jutsu.........................................................................................................................................................................................................................82 Yami Chakra............................................................................................................................................85 Shou Jutsu........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................77 Oto Ninjutsu..........80 Koto no Jutsu...................................79 Shindou Atsuryoku............................................86 Sennou Sousa.......................................................86 8 .......................................................................................................................................................77 Zankyokuhaana.........................86 Kage Shuriken Bunshin no Jutsu....77 Kenjutsu..................85 Kanashibari no Jutsu...............84 Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu.......................................................................................................................83 Menoshibaki no jutsu..............................................................................................................................................................................................78 Koukyou Subarashii................................................................................................................................................................................................................78 Saundosheru...................84 Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu....................................................................................................................................................................................................................84 Rangi Shigami no Jutsu....................................81 Zankuukyokuha...............................................................................................................................................80 Makyou no Ran................................79 Mateki...................................................................................................................................................................78 Sousai no Ne.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................82 Dauku-shu......................................................................................................................................................................................................................................................80 Zankuuha.........................................................................................................................................77 Konoha Ryuu ....................................................................................................................85 Kagero............................................................................................................................................82 Dauku-bouei...................................79 Furuuto Shindou.........81 Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas).......77 Kyoumeisen..............................................................79 Mateki • Genbusoukyoku.....................................................................

.................................................................................................................................................................................90 Buku no jutsu............................................................88 Shouten no Jutsu..............................94 Sabaku Sousou.....................................................................................................................................................................................................86 Kugutsu no Jutsu........90 Ondas Sonoras..............................................................................................................97 9 .......................................95 Mesabaku Sou...................94 Dai Sabaku Rou..............................................91 Bodi Henkou ........................................................89 Houshi no Jutsu......................................................................................................................................................................................................................Shukaku no Houkou.95 Saikyou Zettai Bogyo .............................93 Dai Suna no Mesou...................................................................................................94 Sabaku Kyuu..........90 Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi....................96 Suna no Tate.................................................................................88 Sou Shuu Jin......................................................................................................................................................92 Gokusamai Sou..............................87 Nan no Kaizou................................91 Suna Bakuhatsu no Jutsu.....................................92 Suna Souzou...........................................................................................................................89 Toomegane no Jutsu...................................87 Raigou Senjusatsu..................................................................88 Shikoku Fuuin..............Gyakuun Roku no Jin.97 Suna Shuriken................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................91 Suna...............................................................................................................................................................................................................88 Tanukineiri no Jutsu.................................................................................................................................................93 Ryuusa Bakuryuu.......................................................95 Saikyou Zettai Hougeki .......................................90 Karadagakure no Jutsu.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................94 Sabaku Fuyuu.............................................................................................88 Sou Shuriken..................93 Suna no Mesou...........................87 Ryuuga Garian Tou..................................................................................................................................................................................................93 Henge Toshu-Shukaku.........................................91 Koura no Dionei.....................................................................Kisei Kikai no Jutsu..............92 Sabaku Saitachi..........................92 Suna Mihui..................................................................................................................................................................................................................................................................96 Sajin Sougeki..............................................................................................................................................89 Jinkaku Bumon.......91 Nagai Kami no Chouku.............................................96 Suna no Yoroi........................Yuuki Baindau...................................................................87 Ningu Kekkai ...........................................................................................96 Suna no Muya.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................93 Daisan no Me..................................................................................................................................................................................96 Suna Shigure.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................89 Karada no Kuuin..........................................................................................................................................................................................................................95 Saikyou Zettai Bogyo ..............................90 Tsuchi Kurenai................................................................................................................................................................92 Suna Ryuuna no Jutsu........................................................89 Uzumaki Naruto Ninpouchou.................................................................................................................................................................................Dai Sabaku no Tate..........................................................95 Sabaku Taisou......................................................................................................................................................................................................94 Sabaku Rou.............................88 Shoushagan no Jutsu.....................................................................................................................................................................................Shukaku no Tate...................................................................................................................

.........................102 Doton ..............................................................................................103 Doton ..................................98 Satetsu Bakuryuu..................................................104 Doton .................................102 Doton .........................................................Dochuu Senkou...........................................................................................................................................103 Doton .....................106 Doton ..................................................................................................101 Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra)...........................................................99 Satetsu Fuyuu......................................................................................................................................................................................................101 Enjuu Bunshin ..................................100 Enbakurou ...............................................................Doroku Gaeshi..Doryuusou................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 Satetsu Kyuu....................................................98 Satetsu...............................................................................100 Enryuu ......................................................................102 Doton .........................Moguragakure no Jutsu...................................................................................................................................Doryuu Jouheki........................................................................................................................................................................................................................103 Doton Kekkai • Dorou Doumu..................................................................................................................................................100 Kemuri...............104 Tsuchi Shunshin no Jutsu......................................................................................................................................................................................................................................Ari Jigoku....................................................................106 Doton ...............Doryuudan...............................................................................................................100 Jouki no Jutsu......................................................................101 Doton ......................Retsudo Tenshou.......................................................................................................................................................97 Suna Kuzuchi.........................................................................................101 Mei Endan .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Doryou Dango...................................................................................Doro Houshi...........................................Yomi Numa................Tsuchi Kairou..............................................................Nentsuchi Otoshi......................................105 Doton ..............Gansetsukon...............106 Doton ...............................101 Ninjutsu elementais........102 Tsuchi Bunshin no Jutsu..........................Ganchuusou............104 Doton ..106 Doton ..................................................99 Satetsu Sousou...........................106 Doton .................................................................................................................................................................................99 Satetsu Hi........101 Maengan ...97 Suna Taifuu.........................................................................................................................................................................................................................................98 Satetsu Suigen.......................................105 Doton ..............................................Doryuu Taiga....................................105 Doton ............103 Doton .........................................105 Doton ........................................................................104 Doton .........................................................................................Doryuukatsu[1]......................102 Iwa Bunshin no Jutsu...............................102 Doton ..............................................103 Doton .....Suna Raishin..........................................Daijigoku no Jutsu...........................................................................................................Ganban Kyuu.............................................................................................................................................................104 Doton .........................................................................107 10 ...105 Ninpou ...........................97 Rendan Suna-Shigure............................................................................................................Doryuuheki.......................100 Satetsu Varen Shou....................................................Domu..Domu................105 Doton .....................................103 Doton ................................................................................................................................................................................................................................................................................Iwa Yado Kuzushi...............................................................98 Satetsu Bakuryuu.....................................................................................................................................................................................................................................................99 Satetsu Kaihou.........................Otoshi Buta.............................................................................................................................Iwagakure No Jutsu..................................................................................99 Satetsu Shigure..................................................................

.................Kamikaze......................................................................................................107 Doton ........................110 Kibaku Kugutsu...........Kazekiri no Jutsu..............................................................................................................................................................................................................................Ganchuurou no Jutsu..................107 Doton Soseijutsu .............................................................................115 Fuuton ................................109 C2 • Tori..............115 Fuuton ......114 Fuuton .........................................................................................................................................................................................................112 Ninpou ............................................................116 Fuuton ..................................................Tatsu no Oshigoto..................Goukuhou........................................................................................................................................................Shinkuuha................................................................................................................Daitoppa no Jutsu..............................114 Fuuton ....................................114 Fuuton ...........................................................................................................................................112 Ninpou .............113 Fuuton .....................................Shinkuugyoku...........................Juuha Reppuu Shou........................................Ookamaitachi....116 Fuuton ...................................108 C1 • Kikkai.....................................Uitenpen..................................................................Mugen Sajin Daitoppa............................109 C3 • Nendoshin......111 Fuuton ...................................110 Kibaku Bunshin...................................................................................117 Fuuton ......................Rasengan..................................................................107 Doton ..............................................................................................................................................111 Fuuton .........................................................................................................................Kamaitachi no Jutsu.................................................................115 Fuuton .....113 Fuuton ..................................................................................Iwa Nadare.........115 Fuuton ..................................................................................................................................................................................................................................................................................117 Fuuton ..................108 Kibaku Nendo (Argila Explosiva)....115 Fuuton .Shishi Dojo...................................................Renkuudan...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................116 Fuuton ...................................................................113 Fuuton ......................................Kaze no Tate..................................................Toppa no Jutsu.....................................................................Dochikyryuu.................................................................................116 Fuuton ............................112 Fuuton ....................................................................................................Kaze Shuriken......................................................................114 Fuuton .................................................................................................................................................................................................................................................................................................Fuusajin...................113 Fuuton .......Kaze Gaeshi.....107 Doton ...........................108 C1 • Kibaku........................110 CO • Kyukyoku Geijutsu.................................111 Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento).............................................................................................................................Gama Teppou......................................................Kami Oroshi.................................................................................................................Kaze no Yaiba.......Shinkuudaigyoku............................Kajuugan no Jutsu.....................................................................110 Nendo Bunshin............................................112 Ninpou .......................................................................Atsugai......................................................Suiran Reppu...........................108 Doragon Senpairyuu.....................Dai Kamaitachi no Jutsu.............................................116 Fuuton ...........113 Fuuton ........109 Kibaku Ushi..........................112 Fuuton .........................................Hanachiri Mai.............................................................................Doton ....................................................114 Fuuton ....................Shinkuurenpa.......................................................................................Juuha Shou...................109 Dai Kibaku Ushi..................................................................117 11 ........117 Fuuton ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 C4 • Karura................................................................108 C2 • Doragon...................................107 Ninpou .....................................111 Fuuton ....................................................................Reppushou...Rasenshuriken.................................................Kaze Bunshin no Jutsu............110 Nendo Kawarimi.................................................................

..........................................................................................................127 Ninpou ....................................122 Katon ......................................................................................................................................................................119 Gamayuendan.........................126 Raiton .....................................................................119 Katon ...............119 Katon ...........................Kujaku Senpuu Sen.....................................................................Rairyuu no Tatsumaki..............................................................................................................126 Raiton ..............................Raigeki no Yoroi........................................................................................Inakibari Bunshin no Jutsu.................................................................................Ryuuka no Jutsu....................127 Ninpou ........................................................................................Hibashiri......................123 Kirin ...............................................126 Raiton ...........................................122 Katon ..Gamayuendan........................................................................................................................................................................Fuuton ...................121 Katon ..........Bakuhatsu En Shoto...........................125 Raiton no Yoroi..............................................................................................................................................................................................122 Katon ...............................................................................................................................................................................118 Hibaku Jutsu • Zan...................Kibaku Fuu Fuuda no Shuu.........................Shiruko.............................................................................................................................................................................................................................................127 Raiton .....Karyuu Endan......................................................118 Fuuton ..............................................Kanhoudan...............................................................................................................................................................................................................................................................119 Katon ........................................................123 Chidori........................................................Keshi Makuga Hara...................................................................................Senmoufuu........120 Katon ......................124 Chidori Nagashi..................................................121 Katon ..................Endan..................................................................................................................121 Katon ................................................................................126 Raiton .........................................................121 Katon .....................Ikazuchi no Kiba......................Zukokku...........................................................................Kaze Kiri....124 Chidori Raimei..............117 Fuuton .....................................................Gian.....................................127 Ninpou ....125 Chidori Eisou..........................................................................Goukakyuu no Jutsu........................................................................................................125 Raiton ..Kujaku Senpuu........................................................................................................................................................................................127 12 .............................................................................................................................................................................120 Katon .................................................118 Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo).....................................................123 Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)..........117 Fuuton ........................................................................................118 Fuuton .........Gouen Rasengan.120 Katon .....Kangekiha..........................119 Katon .........................................................................................Hibashiri......................Gouryuuka no Jutsu.....................................120 Katon ..............121 Katon ...........................................................................................................119 Katon ........Juurokuchuu Shibari.......................................................Gamayudan.................................................................................................................................................................................................................................125 Habateku Chidori Senbon.................................................................124 Habateku Chidori.....................Haisekishou........Shichuu Shibari.........................124 Chidori Senbon..........................................................................118 Katon ....................................................................124 Raikiri Nirentutsu........................................................122 Ninpou ......................................................................................................................................................................................................................................................................Daiendan..................................................................................................122 Katon ......................................................Housenka no Jutsu.........................120 Katon ......................123 Raikiri..................................................................................Karyuudan...................Kasumi Enbu no Jutsu..........................................................................................125 Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana...............................................................................................................................................................................................................................................126 Raigyaku Suihei.........................................................Kaze Kaiten................127 Ikazuchi no Utage...............................................Raigaa Boomu.........................................................................................................

.............................................................Daibaku Suishouha................................................................132 Suiton ..........133 Suiton ............................................................................................129 Raiton ................................................................................131 Suiton ...........................128 Purazuma Booru...129 Suiton .....................................................128 Raijingu Sandaa.............................................Suishuu Gorugon..........Gousuiwan no Jutsu............................................135 Suiton ........................................................................................................Baku Suishouha................................................Taihoudan.....................................................130 Mizu Bunshin no Jutsu.130 Mizu Kawarimi....Raiton ..............136 Suiton .................................................................129 Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água)........................................................................131 Suiton ..............................131 Suiton ...........................................................................................................................134 Suiton ...........................................Suikoudan no Jutsu...................137 13 .................................................................................................................................................Suishouha................................................................134 Suiton ..............................................130 Ninpou ....................................Kirigakure no Jutsu................................................................Takitsubo no Jutsu.......Suiryuuben.........................................................................................................131 Suiton ...Suirou no Jutsu.................Daikoudan no Jutsu.136 Suiton ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Teppoudama........................129 Raiton .......................Raiunkuuha...............................................................134 Suiton ...................134 Houmatsu Rappa.........................130 Gufuu Suika no Jutsu.....Daibakufu no Justu...........................................................134 Suiton .................................................................................................Daibakuryuu no Jutsu..............................................134 Mizu no Muchi............................................................130 Suika no Jutsu...............................................................................................................................................133 Suiton .............Mizu Kamikiri.............................................................................131 Suiton .......................................................136 Nensuikai..................................................................133 Suiton ..........................................131 Suiton ......135 Mizu no Tatsumaki.......................................................................................132 Suiton ........................................Suigadan................................................................................................................................................................Hahonryu............................................................................................................................Suijinheki...................Sandaa Saaburu..................................Suisahan...135 Mizukiri no Yaiba.............................................132 Suiton .................................................................Kirisame......................................................129 Kaminari Shibari........................................Suiryuudan no Jutsu...................................................................................................................................Ja no Kuchi.........................................133 Suiton ............................Mizurappa...........................................................132 Suiton .............................................................................................................................................Suirou Same Odori no Jutsu.Suihashu..............................................................128 Raimu Raito........137 Suiton ...............................................................................................................................................................................................133 Suiton .............................................................128 Torunēdo Raitoningu..............................................137 Hijutsu ....................................136 Suiton ..........................129 Sonoichi: Raiton ...................................................135 Suiton ..........................................................................................................................................................................................................................................Raikyuu............................133 Suiton .................................................................................................Hiraishin.....................Mizuame Nabara..............................137 Suiton ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................136 Suiton ................................................................................................................................................................Kokuu no Jutsu........................................................Goshokuzame..............................Uramiame............................................................................................................................................................................128 Raiton ....................Haran Banshou..............................................Suishi no Jutsu....................Ukojizai no Jutsu.....................................135 Suiton .................................................................................132 Suiton ....................Jibashi.............................................................................................................................................................

...........................Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas)...............................137 Santouka...............................138 Kibakuhou..............................138 14 .......................................137 Shanbondama Douka....................................................................................................................................................................................................................................................................

Sakura. e muito. Uchiha Itachi. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. No caso de Haku as agulhas são de gelo. Taijutsus Básicos Dynamic Kick (Chute Dinâmico) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: D Função: Atacar Descrição: Um chute fortíssimo. Sasuke Uchiha. No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. Momochi Zabuza. Hatake Kakashi . Haruno Sakura. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. Morino Idate 15 .Taijutsu Taijutsu é um estilo de luta do anime/mangá Naruto. No entanto.Koori Haku. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Tsunade. e também qualquer tipo de aprimoramento das habilidades naturais do shinobi. Kakashi Hatake. Gouken (Punho Forte) Quem usa: Taijutsu básico de Konoha Rank: C Função: Atacar Descrição: Um soco poderoso que causa danos no adversário para o corpo exterior. e de sua pupila. misturar controle de chakra à habilidades de combate corporal aumenta. Rock Lee. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Ryuudoin Genshou. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo. Haruno Sakura. taijutsu se apóia principalmente na própria energia do corpo.Koori Haku. capaz de esmagar uma pedra. Senju Tsunade. fazendo ele voar longe com ossos fraturados. como é o caso do mestre do taijutsu Maito Gai. Jiraya. Kyaku Kick (Chute Pedra) Quem usa: Uchiha Sasuke. São técnicas que envolvem o uso de artes marciais (com estilos de luta específicos ou livres). como o Juuken do clã Hyuuga da Aldeia da Folha e os punhos e chutes devastadores da Quinta Hokage. Gouken Ryuu (Estilo do Punho Forte) Quem usa: Maito Gai. Uzumaki Naruto. Rock Lee. Por isso. No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. e de seu pupilo. a eficiência e o poder dos golpes. Uzumaki Naruto. sem muita necessidade de manipulação de chakra em sua forma primitiva. Danzou. Rock Lee.Tsunade e qualquer ninja que quiser usar esse Taijutsu Rank: B Função: Atacar Descrição O usuário dá um fortíssimo chute no inimigo. Um shinobi bem treinado em taijutsu pode muito bem lutar e cumprir suas missões sem precisar de ninjutsus ou genjutsus.

para enfim surpreender o adversário com uma pancada voadora. Dynamic Entry (Entrada Dinâmica) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Função: Atacar Descrição: Após espiar o inimigo usando um espelho ou hitaiate. executando um ataque maior. capaz de atravesar o Suna no Tate de Gaara. Isso se deve ao fato de que os pesos são absurdamente pesados. 16 . Kyakuya (Ferroada) Rank: C Quem usa: Rock Lee. Konoha Gouhourairaku (Punho Forte Violento da Folha) Quem usa: Rock Lee. OBS: Caso Maito Gai colocar mais força no jutsu ele pode ir de Rank C para Rank B. Double Dynamic Entry (Entrada Dinâmica Dupla) Quem usa: Gai Maito. que é levado ao chão e fica paralisado por um tempo. Uchiha Sasuke Função: Atacar Descrição: O ninja aplica uma voadora no oponente e faz com que ele perca o equilibrio Konoha Dai Senkou (Brilho Gigante da Folha) Quem usa: Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi pula e dá um forte chute que não pode ser visto na cara do adversário. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: O shinobi dá um forte tapa. Rock Lee fica com uma velocidade espetacular. o shinobi pode atirar uma kunai como distração. Como mostrado na luta contra a própria cópia dele. Descrição: Gai e Lee usam um Dynamic Entry juntos. Rock Lee Rank: C Função: Atacar Nota: Não existe no mangá. Idate Morino Rank: B Função: Defender Descrição: Retirando os pesos de tornozelo. Senton Kaisen (Libertamento dos Pesos) Quem usa:: Rock Lee. fazendo seu oponente desmaiar. Uzumaki Naruto. ele tira os pesos para correr muito mais rapido. No caso de Idate Morino.Rank: B Função: Atacar Nota:no caso de Tsunade e Sakura é A Descrição: Estilo de taijutsus que consiste em fraturar o oponente concentrando chakra.

criando uma grande cratera onde cai. Ranck: B Função: Atacar Descrição: Depois de se liberta dos pesos Lee ataca seu inimigo com seus nunchakus o acertando por varios lados. o shinobi aplica um chute na altura da cabeça. logo em seguida lança o inimigo para o ar com o bastão rapidamente aparece em cima do inimigo o golpeando poderosamente e lançando-o para baixo. Rock Lee. Maito Gai Rank: B Função: Atacar Descrição: Como o normal Konoha Senpuu. que leva o outro para o alto. Kakashi Hatake. em seguida usando sua velocidade da um chute rasteiro. porém o chute é bem mais forte. Maito Gai 17 . Rock Lee e Maito Gai usam sua rapidez e agilidade. e acertar um chute nele antes que se levante para poder desviar. Konoha Kage Buyou (Sombra da Folha Dançante) Quem usa: Maito Gai. Lee e Kakashi executam a Omote Renge. Função: Atacar Descrição: O shinobi faz o adversário ficar no ar e ataca com um chute. Konoha Dai Senpuu (Grande Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Konoha Gouriki Senpuu (Furacão Forte da Folha) Quem usa: Rock Lee.Konoha Full Kick Soccer (Chute Total de Futebol da Folha) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: D Nota: Não existe no mangá. Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: Usando sua agilidade. Com um movimento rápido. Konoha Senpuu (Furacão da Folha) Quem usa: Rock Lee. Sasuke Uchiha Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi aparece abaixo do oponente. Gai. aplicando o Konoha Shoufuu. para depois executar um golpe como o Shishi Rendan ou a Omote Renge. o shinobi aparece por detrás dele. Sasuke utiliza o Shishi Rendan Konoha Reppuu (Redemoinho da Folha) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando sua rapidez. Shout Nunchakus (Sultura dos Nunchakus) Quem usa: Rock Lee Nota: Usado apenas no 3° filme contra Kongou. deixando o inimigo gravemente ferido. Objetiva acertar em cima. dando um chute poderoso no inimigo. o shinobi se abaixa. depois junta seus nunchakus formando um bastão. dando uma rasteira no outro e o chutando para longe. forçando o oponente a se agachar. similar ao Shishi Rendan.

Sasuke Uchiha. Descrição: Rock Lee e Maito Gai se concentrando podem sentir a presença(espirito) do adversário. Sasuke lança o inimigo no ar. Maito Gai Rank: C Função: Atacar Descrição: O shinobi atira o inimigo no alto e desfere 4 chutes. Kakashi Hatake Rank: D Nota:Uzumaki Naruto so Pode Executalo com a Ajuda de Kage Bunshins Função: Atacar/Defender Descrição: O shinobi aparece embaixo do inimigo e chuta-o para evitar que ele continue com o ataque. Naruto Uzumaki copiou o taijutsu de Sasuke usando o Kage Bunshin no Jutsu. o inimigo ataca com o Konoha Senpuu e o usuário se abaixa e bate o cotovelo no tornozelo do inimigo. Keimon (Visão) Quem Usa: Rock Lee e Maito Gai Rank: --Função: Defender Nota: Essa técnica foi usado na luta contra Kigiri. Sasuke prevê os movimentos de seu inimigo e quando ele se aproxima. Konoha Shoufuu (Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. para aplicar a sequência de golpes chamada combo. ele acerta quatro socos no inimigo sendo que o último o faz cair de um precipício. podendo se defender e atacar em plena escuridão. Nurari e Kiho. através do chakra do mesmo. Maito Gai. Hayabusa Otoshi (Queda do Falcão) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Com o Sharingan. sendo que o último chute o atira para longe. Shishi Rendan (Rajada de Leões) Quem usa: Sasuke Uchiha. Geralmente precede o Kage Buyou Konoha Dai Shoufuu (Grande Vendaval da Folha) Quem usa: Rock Lee. Sasuke se agarra ao inimigo e o bate com toda a força 18 . Rock Lee e Ryuudoin Genshou Rank: B Função: Atacar Descrição: Taijutsu criado para anular completamente o Konoha Senpuu. e criou o Naruto Uzumaki Rendan. Kosa Ho (Técnica de Interceptação) Quem usa: Maito Gai. ou de olhos fechados. que joga o inimigo para o alto com diversos chutes.Rank: B Função: Atacar Descrição: É um ataque muito mais rápido do que o Konoha Senpuu. Com o Konoha Kage Buyou surge por detrás do adversário. Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: Usando o Konoha Shoufuu. classificado oficialmente como Ninjutsu. Uzumaki Naruto. parando completamente o Taijutsu e estraçalhando o tornozelo do inimigo.

Normalmente se é usado com as palmas e com seus joelhos. Apesar de ser simples. 19 . Descrição: Concentrando chakra na mão o usuário dá um golpe no chão ou no inimigo liberando todo o chakra possível no golpe. variado do Gouken Ryuu.no chão. Dificilmente s eusa os pés com este estilo. Com este estilo. ou as vezes usa golpes com o ombro. Esse chakra é disperso no alvo com o impacto do soco. que causam impactos grandes no inimigo causando barulhos estrondosos com uma grande potência.propagando o dano para todos os lados. Onde o chakra foi concentrado. Dynamic Action (Ação Dinâmica) Quem usa: Maito Gai Rank: D Função: Atacar Descrição: O ninja se lança no oponente e logo usa um fogo de barragem de pontapés.e tudo isso é direcionado para o punho direito no momento do ataque. desde destruir montanhas e enormes crateras no chão. se acertar o inimigo causa grandes estragos e se usar no chão abre-se uma grande cratera. é similar a Omote Renge. Nota²:No caso de Uzumaki Naruto a tecnica é ranking S pos ele pode destruir uma região inteira quando esta na 4 cauda ou superior. abre-se uma cratera. Taihou Sentou (Soco canhão) Quem usa: Tsunade . Rakanken Ryuu (Estilo dos Punhos Alcançadores do Nirvana) Quem usa: Jiroubou Rank: A Descrição: Um estilo um tanto potente. Tsuutenkyaku ( Chute doloroso dos céus) Quem usa: Tsunade Rank: A Função: Atacar Descrição: Concentrando chakra no calcanhar. quando usado com bastante precisão pode ser responsável por sérios ferimentos. Sakura Haruno e Uzumaki Naruto Rank: S Função: Atacar Nota:Uzumaki Naruto so pode utilizar o Taihou Sentou quando esta liberando as caldas da Kyuubi. o usuário exibe golpes realmente fortes. Oukashou (Colisão da Flor de Cerejeira) Quem usa: Tsunade e Haruno Sakura Rank: S Função: Atacar Descrição: O usúario usa o máximo de chakra que é instantaneamente concentrado dentro do corpo. o shinobi dá um golpe no chão.. Dekopin (Peteleco) Quem usa: tsunade Rank: C Descrição: Consiste em concentrar chakra no dedo indicador e em um peteleco.

Podendo esmagar violentamente o inimigo ou causar uma destruição no chão. Gangeki (Ataque Pedregulho) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou lança um soco destruidor em seu adversário. Tokken (Ombro Empurrador) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento do ombro.Shou (Palmada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Um golpe direto com a palma da mão aberta. Asshou (Palmada de Pressão) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com a palma da mão aberta para baixo. Shougekishou (Palma Levantadora) Quem usa: Jiroubou Rank: B Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com uma forte palma de pressão para cima. Shoushitsu (Joelhada) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um simples impulso para cima de seu joelho. 20 . Houshou (Palma Esmagadora) Quem usa: Jiroubou Rank: C Função: Atacar Descrição: Jiroubou atinge seu adversário com um golpe violento de palma para a frente. criando uma pressão que pode arremessar objetos leves ou destruir outros.

ao corpo. seus músculos entram em total desgaste. e os efeitos colaterais são tão fortes que a abertura de 2 portões beira o suicídio. Abrindo-se o segundo portão. Gorai Renge e Ura Renge. o usuário fica em situação delicada. onde Maito Gai pode abrir até o sexto portão. A única dor que o usuário pode sentir é um aperto terrível no coração. Nota³: No episódio 106 do anime filler Guren mostrou ser capaz de usar a técnica e de sobreviver a abertura do último portão. Depois se libera o Portão da Ferimento. E por fim. Ele consegue uma velocidade insuperável e uma força descomunal. aumentando mais uma vez a velocidade do usuário. No momento que é liberado. Nota²: Kakashi só usa no anime e apenas abre o 1º portão. forma um relâmpago azulado e destroi a área onde o oponente atingir. mas o resultado disso é a imobilidade do usuário. pode-se abrir alguns desses portões. tal ação impõe tensão nos músculos. Guren Rank: B à S Nota: É um kinjutsu. Após a liberação deste portão. isso se deve ao fato de ter aberto apenas o 3º e 8º portões evitando o efeito colateral da morte. O poder proporcionado pelo Hachimon Tonkou vai muito alem de qualquer velocidade e força e de qualquer técnica de Henge. que localiza-se do lado esquerdo do cérebro. Os Oito Portões de chakra . superando um Hokage. o shinobi consegue uma velocidade e força maior do que ele normalmente atinge. causando danos criticos no inimigo. Kakashi Hatake. Em seguida vem o Portão da Vida. o usuário morre. assim. O Hachimon Tonkou é usado para permitir os dois taijutsus que são considerados kinjutsu: Omote Renge. deixando-o limitado. Rock Lee e Maito Gai podem abrir mais de dois portões sem beirarem o suicídio. depois disso pula e fica junto ao oponente golpeando consecutivamente com 4 chutes. que fica abaixo do terceiro portão. 21 . localizado abaixo do sexto portão. A força e velocidade ficam sem limites. mas depois essa pessoa irá morrer. localizado do lado direito do cérebro. Rock Lee. A própria estamina e adrenalina tomam conta de todo o organismo. Depois é a vez do Portão da Energia. sua pele muda de cor e seus músculos desfiam. o usuário não tem mais controle do corpo. O usuário não sente mais seu corpo e seu poder chega ao extremo. Portão da Insanidade. mas seu corpo já não tem mais resistência e pode ter sua visão prejudicada. Com o treinamento de controle de chakra e taijutsu. Ao abri-lo. Há relatos de pessoas que já abriram este portão e continuaram com vida. através do despedaçamento das fibras musculares. o corpo do usuário é coberto por feridas pelo excesso de circulação.Hachimon Tonkou (Liberação dos Oito Portões) Quem usa: Maito Gai. o Portão da Morte. O usuário pode ficar cego e seu corpo corre risco de não se mover nunca mais. não obedecendo. Ao abrí-lo. que está entre os pulmões. Ao "destravar" este portão. abaixo do quinto portão. sendo necessário que o shinobi descanse por um tempo. então acerta um chute no abdomen arremeçando-o ao chão. o usuário desmaia imediatamente. tamanha velocidade do golpe. O efeito negativo é o corpo sofrer uma parada brusca e entrar em colapso. Apesar de não morrer ela sente dores no coração quando faz isso. Abrir todos os portões garante ao usuário um poder 10 vezes maior. Quanto mais portões abertos maior a força. abaixo do quarto portão. Seinshun Burupapua (Chute Aéreo Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Descrição: Joga seu oponente ao alto com um chute. Os demais são: Portão da Visão. Logo após se abre o Portão da Dor. Abrindo-se este portão. Porém devido ao surpreendente treinamento de resistência. O usuário tem seu poder aumentado novamente. que está no coração. Porém. O corpo sofre uma paralisação parcial. Após o uso deste portão. o chakra flui mais rapidamente. O efeito negativo é uma forte paralisação das pernas e os músculos endurecem. o usuário já começa a correr risco de morrer. uma força temporária maior do que a de um Hokage. facilitando maior uso e força desse chakra.Portões Celestiais: Primeiro abre-se o Portão Inicial. ele apenas tem o desejo de exterminar qualquer coisa que ver pela frente. Função: Atacar Descrição: O corpo possui oito portões que controlam o fluxo de chakra.

enquanto Rock Lee e Maito Gai aguardam a vitória certa as chamas de seus punhos pintam o céu. aumentando seu poder e velocidade. matando o inimigo na hora. Descrição: Primeiro Lee Abre o 2° portão(Portão da Energia) depois corre envolta do inimigo e o enrrola com as 22 . junto com sua velocidade seus punhos fazem atrito com o ar anvolta fazendo com que seus punhos peguem fogo causando graves danos no adversário. Para usá-la é necessário abrir o primeiro Portão Celestial: o Portão Inicial. o usuário larga o inimigo antes deles tocarem o chão. Maito Gai e Kakashi Hatake Rank: B Nota: É um Kinjutsu. Gorai Renge (Lótus em Cadeia do Forte Trovão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º e 6º Portões (Portões Inicial e da Visão) Nota: É um kinjutsu. Katon Khosan (Pancada de Fogo) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 3º Portão (Portão da Vida) Descrição: Canalizando seu chakra nos braços. o usuário o amarra e o segura e os dois descem girando de cabeça para baixo rapidamente até o chão. tão brilhante quanto o nascer do sol. 507 Descrição: Maito Gai mostrou esta técnica em um embate com Kisame. só que machuca o corpo seriamente. com o poder destrutivo dos sucessivos ataques nem sequer da tempo para a vitima dizer suas ultimas palavras.Asa Kujaku (Pavão do Amanhecer) Quem usa: Maito Gai Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 6º Portão (Portão da Visão) e 7º Portão (Portão da Insanidade) Descrição: Maito Gai e Rock Lee abrem o 6º Portão: Keimon (Portão da Visão). quebrando o limite natural de força que o corpo impõe. aumentando seu chakra. Omote Renge (Lótus Primária) Quem usa: Rock Lee. todos os inimigos que enfrentaram essa tecnica no passado foram totalmente destruidos. o usuário fica na frente do inimigo e se abaixa. tem por caracteristica uma aura azul celeste onde Gai concentra uma imensa quantidade de ar em um único soco que fica na forma de um tigre que quando atinge o inimigo se expande rapidamente em uma imensa explosão matando o adversário instantaniamente. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 1º e 2º Portões (Portões Incial e da Energia) Descrição: Taijutsu que aumenta a força do shinobi que a usa para um ataque mortal. desferindo-lhe um Konoha Dai Shoufuu levando o inimigo para cima e usa o Konoha Kage Buyou aparecendo atrás dele. tão esplederoso como as penas das caldas de um pavão. Em seguida ataca o inimigo com incontaveis socos. e que causa morte instantânea por quem e atingido por este golpe(Apesar de Kisame ter sobrevivido para lhe arrancar informações sobre a Akatsuki). Hirutora (Tigre do Meio Dia) Quem usa: Maito Gai Rank: S Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 7º Portão Kyoumon(Portão da Insanidade) Primeira aparicão: Manga Naruto 506. se sabe que raramente ele utilizou esta técnica. com velocidade tão alta que o atrito chegar a produzir chamas.

sua sensibilidade aumenta. Ura Renge (Lótus Oculta) Quem usa: Maito Gai e Rock Lee Rank: S Nota: É um Kinjutsu. mandando-o para o alto. o usuário abre até o Terceiro Portão e em seguida corre em direção ao inimigo (destruindo todo o chão de tanta rapidez) e o lança para o alto. Lee abre cinco portões de chakra (como se fosse usar o Ura Renge) que aquecem o álcool em seu corpo. Lee fica bêbado. forte e imprevisivel. é necessário abrir alguns dos 8 Portões Celestiais. Tsukinukero Atsuki Omoi (Paixão Esmagadora) Quem usa: Rock Lee Rank: S Função: Atacar Descrição: Utilizando o Suiken. Suiken Ryuu (Estilo do Punho Bêbado) Quem usa: Rock Lee Rank: C Função: Defender Descrição: Ingerindo saquê. Tatsumaki Kyaku (Chute Giratório do Furacão) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja pula em cima do oponente e aplica um chute giratório muito poderoso. mas fica muito mais rápido. Gourai Renge (Lótus Semi-Oculta) Quem usa: Rock Lee Rank: A Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 2º Portão (Portão da Energia) Descrição: O ninja enrola duas correntes em seus punhos e acerta três socos no inimigo.carrentes e o lança para o alto formando uma especie de escada em espiral até o inimigo. em seguida enrola duas correntes em seus punhos. lhe acertando um chute e um tapa no corpo. matando instantantanêamente o inimigo. e o puxa. aumentando as chances de se esquivar do inimigo. Para usá-lo. abrindo uma cratera no local onde ele cai matando instataniamente. então Lee vai pulando nas correntes até ficar em cima do inimigo e aí ele acerta uma brutal sequencia de socos e manda o oponenete para o chão. em seguida ele acerta o inimigo várias vezes ainda no ar e o prende com uma linha ou atadura. Função: Atacar Com Qual Portão Aberto se Executa: 5º e 8º Portões (Portões do Ferimento e da Morte) Descrição: É um taijutsu proibido pelas mesmas razões que o Omote Renge. Choco Boom (Explosão Vital) Quem usa: Rock Lee 23 . em alta velocidade e com tanta força que o destrói. Esse taijutsu especificamente consiste em atingir o inimigo no ar. que mandam o inimigo para o chão com tanta força que cria uma cratera. tornando-o 100 vezes mais poderoso e com danos mais graves em consequência do Hachimon Tonkou. ainda no alto.

O inimigo recebe um golpe com tamanha intencidade que pode ser necessario apenas ele para acabar com uma luta. formando em cada mão uma face de leão. este estilo também mostra-se versatil quando se trata de defesa. o que Neji fez em sua luta contra Kidoumaru. com os dedos ou até mesmo com os pés liberando chakra. O usuário do Byakugan se especializa em afetar esse sistema circulatório de chakra. se machucando seriamente. e não só pelas mãos ou pelos pés. que por causa do tamanho cria uma cratera enorme no chão. criando uma esfera gigante de lâminas de chakra. batendo com a palma das mãos. O dano causado por golpes deste estilo não podem ser recuperados de forma convencional. mas quando ia acerta-lo com seu taijutsu maxímo ela recebe o Shinra Tensei de Pein e é empressada no chão. talvez pela sua fonética ou senão pois muita gente traduz o Katakana e Hiragana Ju como Jyu. tido como o taijutsu mais forte que existe. tense então no silabário de Kana japonês existem dois seguimentos de "j" um que se lê normal outro que se lê como se tivesse um "y" como em Juuken Ryuu. sua escrita certa é Juuken Ryuu. só que em uma escala demasiadamente maior. de acordo com o silabário japonês. Eles usam uma posição de batalha única. evitando que o oponente use chakra. no 4° filme. como se fosse um Hakkeshou Dai Kaiten.Ranck: S Nota: Foi usado apenas contra Gitai. por exemplo. mas numa quantidade muito maior. teias estas que. Função: Atacar Descrição: O Juuken é o estilo de luta próprio e único do clã Hyuuga. Eles fecham alguns desses Tenketsus. como. 24 . Hakkeshou Gutten (8 Trigramas Ofensivos. contra Pein. Hyuuga Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Hyuuga) Juuken Ryuu (Estilo do Punho Gentil) Quem usa: Clã Hyuuga Rank: A Nota: Apesar de ser chamado por muitos de Jyuuken Ryuu. Juhou Soshiken (Punhos Gentis dos Leões Gêmeos) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Atacar Descrição: Hinata concentra chakra nas mãos como no Juuken. Esfera Celestial) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: É uma das mais poderosa defesa do clã Hyuuga e dos mais fortes ataques do clã. não arrebentam. um golpe deste estilo é capaz de destruir qualquer coisa feita de chakra. cortando o interior da pessoa. segundo o próprio Kidoumaru. Membros mais talentosos vêem ainda os Tenketsus. Função: Atacar Descrição: Rock Lee usando o Tsukinukero Atsuki Omoi ataca o inimigo o lançando para o alto. Hinata joga o inimigo no ar então realiza um Hakkeshou Kaiten. cortando suas teias com o chakra. sendo necessário poderosos jutsus médicos para tal feito. Hinata usa este golpe recem criado para proteger Naruto. é impossível se defender. o que permite mata-la com apenas um toque. misturado com um Shugo Hakke Rokujuuyonshou. mesmo que sejam puxadas em direções opostas por dois elefantes. É muito fácil machucar os órgãos internos com o Juuken. num total de 361. caso acerte um órgão como o coração. pontos por onde o chakra circula e é regulado. Como não se pode treinar essa parte do corpo. logo em seguida aparece atras do inimigo e o acerta varios socos nas costas depois se afasta um pouco e desce rotacionado sobre o inimigo o acertando nas costas com tanta pressão que o mata no mesmo momento. Além disso. O Byakugan vê o fluxo de chakra. por exemplo. pois além de tornar o usuário capaz de expelir chakra por todo o corpo.

64 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga.Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Sanjuuni Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. chegando ao total de sessenta e quatro: Rokujuuyon Shou.: como vem depois do número básico significa que está a transformá-lo na sua dezena. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar um menor dano interno.Total de cento e vinte oito golpes (Hyakunijuuhachi Shou) 25 .Hyakunijuuhachi Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas.Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . 128 Palmas) Quem usa: Neji Hyuuga e Hyuuga Hinata Rank: S Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente.Total de sessenta e quatro golpes (Rokujuuyon Shou) Mais sessenta e quatro golpes .Total de quatro golpes (Yon Shou) Mais quatro golpes .Total de dois golpes (Ni Shou) Mais dois golpes . A sequência de golpes é dada da seguinte forma: • • • • • Dois golpes: Ni Shou (ni= dois(2)) Mais dois golpes. logo Sanjuu (Trinta/30) + Ni (Dois/2)= Sanjuuni (Trinta e Dois/32). Quando um oponente está dentro do alcance de ataque é praticamente impossível escapar ou defender os ataques. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Função: Atacar Descrição: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. Hyuuga Hiashi.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Juukenhou Hakke . Com o Byakugan.Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . o ataque começa. fazendo um total de dezesseis: Juuroku Shou (Juu=dez(10)+roku=seis(6)=dezesseis(16)) Mais dezesseis golpes. e ferindo o interior do oponente ao utilizar o chakra nos Tenketsus podendo causar hemorragia interna. o shinobi pode ver os Tenketsus. totalizando quatro: Yon Shou (yon=quatro(4)) Mais quatro golpes. campo de alcance (Hakke). que é onde ele ataca. para fechar 64 dos 361 Tenketsus. San (Três/3) x Juu (Dez/10) PS. Com o Byakugan. Hinata Hyuuga e Hyuuga Hizashi Rank: A Nota: Quando o membro do clã Hyuuga luta contra mais de um oponente. • • • • • Dois golpes . 32 Palmas) Quem usa:Hinata Hyuuga Rank: C Nota: É uma variação do Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou.Total de trinta e dois golpes (Sanjuuni Shou) Mais trinta e dois golpes .Rokujuuyon Shou (Campo de Batalha de 8 Trigramas. Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque.Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes .Total de oito golpes (Hachi Shou) Mais oito golpes . campo de alcance (Hakke). paralisando a circulação de chakra por um tempo. totalizando trinta e dois: Sanjuuni Shou. o shinobi pode ver os Tenketsus. • Por fim mais trinta e dois golpes. ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Nota(2): Somente quem usam esse golpe são Hyuuga Neji. por ser menos golpes. um total de oito: Hachi Shou (hachi=oito(8)) Mais oito golpes. que é onde ele ataca. Roku (Seis/6) x Juu (Dez/10)= Rokujuu (Sessenta/60) + Yon (Quatro/4)= Rokujuuyon (Sessenta e Quatro/64) Juukenhou Hakke . ele pode dar continuidade aos seus golpes mesmo já tendo atingido todos os Tenketsus Função: Atacar Descrição: Quando um oponente está dentro do círculo de ataque. o shinobi pode ver os Tenketsus. Com o Byakugan. e com isso ataca: • • • • • • • Dois golpes .Total de dezesseis golpes (Juuroku Shou) Mais dezesseis golpes . o ataque começa.Juukenhou Hakke . com menos ataques. para fechar 32 dos 361 Tenketsus. paralisando a circulação de chakra por um tempo. uma técnica passada pela Família Principal do clã Hyuuga.

é atirado em forma de uma rajada contra os pontos vitais do inimigo com uma tremenda pressão. devido ao impacto. Esse golpe faz uma explosão imensa destruindo totalmente o oponente por dentro.Sanbyakurokujuuichi Shisa (Campo de Batalha de 8 Trigramas. assim também perfurando ou destruindo a parte onde o shinobi for atacado. Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Neji. Hakkeshou Dai Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. pressionando-os com 128 ataques. a técnica consiste em fechar os 361 Tenketsus do corpo do inimigo. criando uma assim uma defesa absoluta. sendo assim possui um maior alcance e consequentemente é mais poderoso. Realizando um movimento circulatório ele libera o chakra. Grande Defesa Rotativa) Quem usa: Hyuuga Hiashi. semelhante a uma rajada. essa técnica foi criada para suprir essa deficiência. Neji corre em linha reta em uma velocidade fora do comum. Hyuuga Hinata. Neji Hyuuga Rank: S Função: Defender Descrição: Possui o mesmo processo do Hakkeshou Kaiten. Hakke Kuushou (8 Trigramas. 361 Pontos) Quem usa: Neji Hyuuga Rank: S Função: Atacar Nota:Só aparece no jogo Descrição: Eleita como uma das melhores técnicas do clã Hyuuga. seu giro é mais intenso. Hakkeshou Kaiten (8 Trigramas Ofensivos. o shinobi expele chakra por todos os poros de seu corpo. fechando todos o Tenketsus com um único golpe. Hakke Shiten Kuushou (8 Trigramas. Este ataque tem uma velocidade equivalente a do som. porém. devido a uma quantidade maior de chakra. Neji Hyuuga utilizou essa técnica para acertar múltiplos inimigos. e desfere um poderoso soco de mão aberta. Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hiashi Rank: A Nota³: Devido ao ponto cego que o Byakugan possui. Dependendo da quantidade de chakra utilizado no ataque. Acredita-se que uma pessoa nunca mais se levanta após receber este golpe. fechando grande parte da circulação de chakra e causando dano espantoso ao corpo do oponente. Hyuuga Hinata Rank: S Função: Atacar Descrição: O shinobi impulsiona o inimigo com as mãos. Punho Esmagador de Montanhas) Quem usa: Neji Hyuuga. distribuindo ataques entre eles. Hakke Hasangeki (8 Trigramas. podendo assim matar o oponente.Desse modo ele fecha os 128 dos 361 do Tenketsus. Juukenhou Hakke . Descrição: Técnica própria do clã Hyuuga. e posteriormente lança uma grande quantidade de chakra. Esse golpe é muito perigoso pois retira todo o chakra do inimigo. Palma Aérea) Quem usa: Neji Hyuuga. Super Palma Aérea) Quem usa: Hyuuga Hiashi Rank: S 26 . sendo uma rajada pode acertar o inimigo a uma certa distância. Hyuuga Hinata e Hyuuga Hiashi Rank: A Função: Atacar Descrição: O shinobi concentra chakra em suas mãos. pode matar o inimigo no impacto ou pouco depois. e essa palmada lança uma quantidade enorme de chakra. após isso uma bolsa de vácuo comprimido usando o Juuken.

mas não tem mesmo efeito. sendo assim consequentemente possui um tamanho maior e um maior poder de alcance. ataca o inimigo com o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. Hakurou Tenbu (Ataque com a mão de Chakra) Quem usa:Hyuuga Hinata Rank:A Função:Atacar Nota:Hyuuga Hinata ao aperfeiçoar este golpe. Neji Hyuuga possivelmente Hyuuga Hinata ao evoluir seu Byakugan Rank: Superior a S Nota: É um Kinjutsu. além de poder atacar vários inimigos ao mesmo tempo.Rokujuuyon Shou (Estilo do Punho Suave . e o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou. e por ser muito cruel Harichakra (Mãos de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O Hyuuga utiliza das habilidades do Jyuuken.Hachimon Hougeki (Último Recurso.assim podendo apenas ela o usa-lo. então desfere um Hakke Kuushou com mais quantidade de Chakra do que os outros. concentrando chakra nas mãos e é capaz de cortar qualquer tipo de linha ou fios resistente ou deixar o punho gentil mais forte como no caso da Hinata. Zesshou .Função: Atacar Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. Ataque dos 8 Portões) Quem usa:Hyuuga Hiashi. por ter um efeito defensivo e movimento circular. Esse jutsu é proibido por matar o oponente com uma dor imensa.podendo causar uma hemorragia nos orgãos internos 27 . Hakke Kuushou Shiten (8 Trigramas: Quatro Golpes Aéreos) 'Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Descrição: Mesmo processo do Hakke Kuushou. sem abrir qualquer buraco. porém em seguida que desfera mais dois Hakke Kuushou. através das finas linhas de Chakra. totalizando Quatro Golpes Aéreos. sem se esquecer da nova habilidade pessoal de Hyuuga Hinata.dando vários furtos causando uma explosão. Tem poder suficiente para destruir uma montanha. porém possui mais quantidade de chakra. Função: Atacar Nota:No caso do Neji só aparece no jogo Descrição: Esse jutsu consiste em fechar os Oito Portões de chakra do oponente. já que quando ela inicia os movimento ela. ao mesmo tempo. e atacar como se fosse um hakke rokujuuyon shou.8 Trigramas. usar filas linhas de Chakra que podem defender ataques. esse Jutsu é uma junção do Hakkeshou Kaiten. para poder realizar o Juukenhou: Hakke Rokujuuyon Shou em conjunto com uma alta velocidade para realizar milhares de circulos em torno de si. A defesa absoluta de Hyuuga Hinata. 64 Golpes de Defesa) Quem usa: Hinata Hyuuga Rank: A Nota: Não existe no mangá Função: Atacar/Defender Descrição: Hyuuga Hinata concentra o Chakra nas pontas dos dedos e começa a fazer inúmeros movimentos circulatórios em volta de si. Shugo Hakke . onde são formadas finas linhas de Chakra que a defendem. matando-o instantaneamente. Para realizar essa técnica Hyuuga Hinata treinou bastante.Hinata aprendeu esse jutsu sozinha. Tem velocidade muito superior a do som. mas se protege ao mesmo tempo de outros ataques. foi possível destacar que ele evoluiu seu Juuken Ryuu Nota²:Hyuuga Hiashi ensinou essa técnica para sua filha Hyuuga Hinata Descrição:Hyuuga Hinata concentra Chakra nas mãos e dá varios ataques no inimigo. e atacam o inimigo.

e assim pode usá-los para um poderoso ataque frontal. e depois Dispara-lo como uma rajada de chakra. essa tecnica faz destruir todos os tenketsus. Tajuu Tenketsus Shinitseru (Destruição De Todos Os Tenketsus) Quem usa: Hyuuga Neji Rank: S Nota:Só existe nos jogos.por não ter Byakugan Nota:Guren usa esse jutsu. e escapulas. matando o oponente. parecido com um furacão no inimigo Zesshou Tenketsus (Abertura dos Tenketsus) Quem usa:Todos do Clã Hyuuga e Guren Rank:C mas no caso da Guren sobe pro Rank A.Esse Jutsu consiste em absorver rapidamente o chakra do oponente. cotovelos. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta ossos de seu corpo para fora de suas palmas.pois no anime ele não é capaz de usar Descrição: Essa técnica permite que o usuário solte várias agulhas do dedo que vão em direção aos tenketsus.que consiste abrir os tenketsus do mesmo jeito que pode fecha-los.Licasô Quem usa:Hyuuga Hanabi e Hyuuga Hinata Rank:B Função: Atacar Nota:Hyuuga Hinata pode também fazer este golpe. Kaguya Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Kaguya) Yanagi no Mai (Dança do Salgueiro) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A primeira das Cinco Formas de Dança.que ensinou para Hyuuga Hinata.mas no caso dela o Rank sobe por ela nao obter o Doujutsus Byakugan Descrição:Técnica básica do Clã Hyuuga.Guren usou este jutsus Hakke Hiasangi (8 Trigramas. 28 . Rajada Divina) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: S Descrição: Inventado por Hyuuga Neji.porque seu Estilo Punho Gentil é superior a força e intencidade da sua irmã Hyuuga Hanabi Descrição:Hyuuga Hinata dá uma série de palmadas e finalizando com uma palmada que forma ondas por causa da força jogando o inimigo ao uma distância Chakra Senpu (Furação de Chakra) Quem usa: Hyuuga Neji e Hyuuga Hinata Rank: A Descrição: O ninja concentra chakra nas mãos e solta um devastador impacto de vento . joelhos.

Esse ataque surpreende o shinobi fugitivo de um longo alcance. surpreendendo o inimigo que escapou do ataque surpresa. pode também perfurar o inimigo imediatamente. e Kimimaro Kaguya pode aparecer de dentro de qualquer desses ossos. até que esse possam atingir. Karamatsu no Mai (Dança da Árvore) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: B Nota: A terceira das Cinco Formas de Dança. podendo essa servir com um chicote. sua caixa torácica. a forma de uma broca. pois esse é seu osso mais resistente. Antes de tudo ele usa o Selo Amaldiçoado nível 2. ou então. ele pega um osso de seu antebraço. o rádio.Tsubaki no Mai (Dança da Camélia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: C Nota: A segunda das Cinco Formas de Dança. como uma forma de contê-lo. Função: Atacar Descrição: É dividida em duas partes. suas escápulas. dando-lhes extremidades pontiagudas para servir como uma espécie de defesa-ataque. com seu ossos se projetando do chão. Função: Atacar/Defender Descrição: Kimimaro Kaguya faz com que seus ossos se recriem e aumentem seu tamanho até criar uma espécie de floresta óssea. tido como o osso mais forte que ele tem (Tessenka • Hana). ele retira sua coluna (Tessenka • Tsuru) e prende seu inimigo. Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya projeta para fora de seu corpo o osso do braço. Esse é o mais poderoso ataque de Kimimaro Kaguya. Kimimaro Kaguya começa a expandir os osso de seu antebraço. para perfurar o inimigo. Se isso não funcionar. Com sua Kekkei Genkai. em conjunto. com isso além de servir como uma forma de conter e surpreender o shinobi inimigo. Sawarabi no Mai (Dança da Samambaia) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: S Nota: A quinta das Cinco Formas de Dança. e com ela pode executar fortes movimentos. 29 . e ataca seu oponente. Tessenka • Tsuru (Clematis • Cipó) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Kimimaro Kaguya retira completamente sua coluna vertebral. suas vértebras. Tessenka • Hana (Clematis • Flor) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Função: Atacar Descrição: Com o inimigo contido pelo Tessenka • Tsuru. Função: Defender Descrição: Kimimaro Kaguya projeta todos os ossos de seu tronco. Os ossos da floresta formada possuem uma forma de lança. que pode matar o inimigo. aumentando seus tamanhos e formas. porém altera suas formas. porém o modifica dando-lhe a forma de uma espada. Tessenka no Mai (Dança do Clematis) Quem usa: Kimimaro Kaguya Rank: A Nota: A quarta das Cinco Formas de Dança.

Akimichi Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Akimichi) Nikudan Sensha (Tanque de Carne Humana) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: D Descrição: Após a utilização do Baika no Jutsu o membro do Clã Akimichi. 30 . começa a rotacionar seu prórprio corpo. assim é possível destinguir clones do inimigo do real.queimando as calorias do seu corpo e convertendo em chakra adquirindo asas de borboletas feitas de chakra por causa do excesso de chakra adquirido e ao executar um soco com essa força o membro do clã Akimichi pode matar seu inimigo no exato momento. ou para retiradas. Essa rotação pode servir tanto para o ataque. além de aumentar a velocidade da rotação. e ao iniciar sua rotação ele forma uma espécie esfera espinhosa. também é possível determinar a localização do inimigo sem ter de estar olhando para o mesmo. Nikudan Hari Sensha (Tanque de Carne Humana com Espinhos) Quem usa: Akimichi Chouji Rank: C Descrição: É uma variação do Nikudan Sensha. já que as Kunais auxiliam na impulsão. Harite Chou (Super Tapa) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Baika no Jutsu. os membros do clã Inuzuka treinam seus cães-companheiros para lançarem suas urinas em determinados alvos pré-estabelecidos. onde o membro do Clã Akimichi rotaciona em um mesmo local para levantar uma camada de poeira. onde o membro do Clã Akimichi direciona sua ratação em direção do inimigo. A urina é somente perceptível ao apurado olfato dos membros do clã Inuzuka. onde esse é prensado entre as gigantescas mãos do membro do clã Akimichi. Essa adição ao Nikudan Sensha o torna muita mais perigoso e mortal. o membro do clã Akimichi aumenta o tamanho de seu corpo e dá um tapa em seu inimigo. e assim poder bater em retirada para pensar em um aestratégia. Inuzuka Ichizoku Ryuu (Estilo do clã Inuzuka) Dynamic Marking (Marcação Dinânica) Quem usa: Akamaru Rank: Função: Atacar Descrição: Devido ao fato de que a maior habilidade sensitiva do clã Inuzuka é o olfato. o membro do clã Akimichi adquiri uma força extrema. das Três Pílulas Proibidas. que se transformará em uma espécie de esfera. onde o membro do Clã Akimichi adiciona ao seu tronco filetes com Kunais presas. devido à intensidade do golpe uma cratera é aberta após sua execução. Choudan Bakugeki (Bomba Borboletal) Quem usa: Chouji Akimichi Rank: B Descrição: Após ingerir a terceira pílula.

Juujin Bunshin. os clones de Naruto se jogam ao ar. Como o rodopio é muito mais intenso. 31 . membro do clã Inuzuka e seu cãocompanheiro. unir seu Tsuuga's criando somente um Tsuuga. O membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro podem. Com a grande velocidade da rotação e a liberação contínua de chakra o golpe pode rasgar tudo que encontar. Gatsuuga (Duplo Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru. Após o membro do clã Inuzuka utilizar o Gijuu Ninpou Shikyaku no Jutsu. Função: Atacar Descrição: É uma variação do Tsuuga. executam o Jutsu Tsuuga. Devido a grande quantidade de chakra e do intenso rodopio. porém com muito mais força de destruição. como ao encontrar o solo cria uma grande cratera. Ao final da técnica. com poder muito maior do que quando estavam separados. O inimigo que for atingido por esse jutsu é morto quase que instantaneamente. ambos. Genzouga (Presa do Lobisomem Perfurante) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: S Função: Atacar Descrição: O maior taijutsu na história do clã Inuzuka. pois o objetivo do ataque é de perfurar o chão juntamente com o oponente. onde o membro do clã Inuzuka libera continuamente um pouco de chakra. Tsuuga (Canino Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka Rank: D Função: Atacar Descrição: O membro do clã Inuzuka se projeta ao ar e inicia uma espécie de rodopio. o shinobi Inuzuka e seu companheiro canino dão um grande salto onde começam a rodopiar em forma de um Gatsuga. que cão-companheiro marcou com o Dynamic Marking. por isso devem seguir o cheiro da urina impregnado no inimigo. Após isso ambos se juntam fazendo uma espécie de Garouga.Juujin Konbi Henge • Soutourou eles se projetam do solo e iniciam um rodopio muito mais rápido e com muito mais liberação de chakra do que o Tsuuga. se uma pessoa for atingida por esse Jutsu ela será rasgadá ao meio.Garouga (Duplo Lobisomem Destruidor) Quem usa: Kiba Inuzuka com Akamaru Rank: B Nota: Antes da realização desse Jutsu é necessário o uso do Dynamic Marking. só restará um solo totalmente estraçalhado com uma cratera muito profunda feita pelo ataque. o membro do clã Inuzuka e seu cão-companheiro não conseguem utilizar sua visão. duplicando a área de alcance do golpe e aumentando também o poder destrutivo. Inuzuka Tsume com Kimoumaru Rank: C Função: Atacar Descrição: Após a utilização do Jutsu Gijuu Ninpou . ao aproximar seus Tsuuga's. Após os membros do clã Inuzuka utilizarem o Inuzuka Ryuu . devido a esse fato o rodopio ganha um aspecto de um mini-tornado. rodando e atacando. e sem a utilização do Dynamic Marking e não precisando de muito chakra para fazer tal jutsu. Bunshin Ryuu (Estilo dos Clones) Bunshin Kaiten (Rotação dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá Função: Atacar Descrição: Depois de usar o Kage Bunshin no Jutsu.

Ele usa Kage Bunshin no Jutsu. esse tipo de ataque é muito furtivo já que pode utilizá-lo em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi ou com o Kage Shuriken no Jutsu. Sasuke Uchiha e Itachi Uchiha Rank:Função: Atacar Descrição: Tenten ao utilizar seu jutsu de Invocação. Kusari Fuubou (Cajado de Corrente de Vento) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Um cajado com uma corrente aparece pela invocação de um pergaminho e é usado como arma pelo usuário. atingem com socos e fazem o adversário ir a nocaute.Bunshin Kaiten Kakato Otoshi (Queda Infernal Rotatória de Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A Função: Atacar Descrição: Naruto usa primeiro seu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones. usa Kage Bunshin no Jutsu. repetindo esse movimento até Naruto usar o Sennen Goroshi no oponente. Shurikens. o jogam. o Kuchiyose • Buki. Depois de atordoar o oponente. pois é dividido em três barras. Antes de ser atingido. Também chamado de barra tripla (sansetsukon). Kotetsu Hagane. Kuchiyose • Raikou Kenka (Kuchiyose • Criação de Lâminas) Quem usa: Sasuke Uchiha Rank: B Função: Atacar Descrição: Sasuke Uchiha ou Itachi Uchiha com os pergaminhos que possui em seus pulsos.pode desferir golpes bem fortes ou até mortais. Cinco clones atacam dando cabeçadas na barriga. Bunshin Tai Tatakai (Ataque Direto dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Nota: Não existe no mangá. 32 . Fuuma Shuriken's. pode invocar diversos tipos de armamentos Shinobis. Isso causa uma grande margem de danificação. Bunshin Taiatari (Ataque Suicida dos Clones) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: C Função: Atacar Descrição: É um taijutsu usado por Naruto na luta contra Gaara de modo improvisado. ligados pela corrente. e seus clones o agarram. e os clones criados o empurram e tomam o golpe por ele. Função: Atacar Descrição: Mostrado contra Raiga Kurosuki no anime. pode invocar Kunais. Buki no Kuchiyose Ryuu (Estilo da Invocação de Armas) Quem usa: Tenten. caindo no chão chutando o ombro do oponente. Todos os Narutos se jogam no ar e começam um salto mortal. Com esses diversos tipos de armas Tenten é capaz de utilizar Técnicas Corporais (Taijutsus) diversas. Ele se joga em cima do Gaara.

o usuário continua rotacionando o corpo criando uma esfera de vento e maças ao redor do próprio corpo. 33 . invocando dezenas de maças com correntes ligadas à esferas com espinhos. Ao invocá-la. invocando variadas quantidades de katanas apontadas para o oponente. o usuário invoca centenas de armas de todos os tipos. Souryuu • Dai Senkai (Grande Rotaçao Dos Dragões Gemeos) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma técnica com grande poder destrutivo.Buki no Nami (Onda das Armas) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Invocando armas o shinobi usa esse jutsu e as atira numa grande sequencia que uma vez acertando o oponente é muito complicado sair. Souryuu no Mai (Dança dos Dragões Gêmeos) Quem usa: Tenten Rank:B Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação aérea consideravelmente simples. Ao dizer o nome da técnica. Souryuu • Kyuuheki (Armas • Esfera Destruidora) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Uma poderosa técnica defensiva e ofensiva na qual o usuário gira um pergaminho ao seu redor. Ao fim da chuva de armas. Quando as armas tocam o solo. o usuário pode direcioná-la contra o oponente. Souryuu • Dai Yanagi Shou (Armas • Grande Martelo Espinhoso) Quem usa: Tenten Rank: A Função: Atacar Descrição: Tenten invoca um gigantesco martelo cheio de espinhos em volta da arma. que saem do pergaminho em direção ao oponente deixando um rastro de chakra e fumaça. esmagando-o e destruindo o solo. no ar gira um grande pergaminho ao seu redor. ele se despedaça em grandes pedras e levanta muita poeira. Assim com muito esforço ela o levanta esmagando o oponente e abrindo uma cratera no chão. o usuário atira ao céu. e utilizando linhas ele faz com que as katanas partam para baixo com muito impulso contra o oponente. pois as armas vem incessantemente. Souryuu • Tensakai (Destruição Devastadora do Dragão Gêmeo) Quem usa: Tenten Rank: S Função: Atacar Descrição: Uma técnica de invocação de armas extremamente poderosa. o solo se encontrará coberto de armas o que lembra um "cemitério" de armas. Ao invocá-las. O usuário atira um pergaminho para cima de si. O usuário. Para realizá-la. um enorme pergaminho que se desenrola formando um "arco" aéreo sobre o oponente. porém fácil de se utilizar. Essa técnica tem esse nome pela sua forma. girando-o em alta velocidade e logo transforma-o numa grande corrente giratória com uma gigantesca esfera de ferro e espinhos no final.

Soushouryuu (Dragôes Gêmeos Ascendentes) Quem usa: Tenten Rank: B ou A Nota: Esse jutsu so é de nivel A se forem utilizadas armas com selos explosivos. Hyuuga Hinata Koori Haku. tanto acertando em pontos de acunpuntura que deixam seu inimigo imobilizado quanto para perfurar demasiadamente o corpo do mesmo.e depois de um selo de mão. shurikens).e Hinata usa essa técnica com o elemento agua. Hariitsuba (Agulhas Sopradas) Quem usa: Genma Shiranui. elas são quase invisíveis e estão envenenadas. Dependendo da quantidade de agulhas utilizadas o rank aumenta. Hyuuga Hinata.No caso da Hinata molda a agua em forma de agulhas e assim pode ser como ataque ou estratégia. Senbon Jutsu (Técnica das Agulhas) Quem usa: Shizune. No caso de Haku as agulhas são de gelo. Buki no Shouheki (Parede de armas) Quem usa: Tenten Rank: B Função: Defender Descrição: O shinobi atira pro chão um pergaminho aberto. Haku Koori. chama armas diversas que são atiradas no inimigo (foices. Shizune executa um disparo rápido de várias agulhas envenenadas. Descrição: Técnica de Taijutsu onde o shinobi utiliza agulhas em combate. Ela usa 34 . No caso de Shizune as agulhas são envenenadas. Caso o inimigo esquive Shizune se aproxima imediatamente com uma agulha na mão e ataca no ponto vital do inimigo. Shikomishindan (Disparo de Agulhas Preparadas) Quem usa: Shizune Rank: C Função: Atacar Descrição: Através da maquina em seu braço. Função: Defender e Atacar Descrição: Estilo de Taijutsu na qual o shinobi utiliza agulhas para várias funções. o mesmo começa a ficar tonto desmaiando na hora. Genma Shiranui e Kin Tsuchi Rank: Depende. kunais. e com a invocação. Ela pode disparar agulhas em quantidade demasiadas. Nota 2:Nos Jogos Japoneses Tenten o chama de Souryuu • Juru Senji. Agora no Shippuuden prendendo a kunais ela usa também selos explosivos.assim no final aparece um pilar de ferro (possivelmente uma lâmina) que atira o oponente pro alto e o usuario finaliza agarrando a perna do inimigo com uma corrente e o atirando no chão.começam a "brotar" armas do chão atingindo o oponente por baixo. Shizune e Kin Tsuchi Rank: D Função: Atacar Nota: Haku utiliza esta técnica com o elemento gelo. Fukumi Nori (Agulhas Escondidas) Quem usa: Shizune Rank: B Função: Atacar Descrição: Shizune atira várias agulhas de sua boca rapidamente.No caso de Genma Shiranui ele utiliza a agulha em sua boca aumentando-a. Função: Atacar Descrição: Utilizando dois pergaminhos. Quando acertam seu alvo. tal como o coração. No caso de Kin Tsuchi ela usa as gulhas numa forma de ilusão através do som de guizos. o shinobi levanta do chão se enrolando neles.

podendo até ser mortal. que tem seu controle de chakra preciso ou que tem auxílio de habilidades exclusivas de sua linhagem para ajudar. mas esta técnica ainda possui uma perfomace melhor. dessa forma a pressão da mão contra o corpo do oponente causa uma acelaração de intensidade forçando os átomos a se expandirem criando uma "explosão". a gravidade do ataque depende da quantidade de chakra utilizada no golpe. somente não cortando a diamante (ou um material tão resistente quanto. isto é. e também serve como defesa. Isto depende da quantidade de chakra introduzida. mas ocasionando a destruição do órgão mais próximo do local atingido. e com o chakra este mesmo fica mais resistente com uma coloração azul. ela pode servir para um ataque que pode cortar a maioria das coisas. Rank: - 35 . ou até mais que o mesmo). Logo depois com uma linha ligada a agulha com guizo Kin produz o Oto no Gen em seu inimigo ou então o Kanashibari no Jutsu. que consiste na concentração de chakra através de sua mão para a Katana empunhada. joelhos e cotovelos. tambem é conhecido como estilo interminavel por que Rock Lee imenda muitos golpes parecendo que não tem fim. mas uma delas está com um guizo que produz um som. o chakra dispersado é em maior quantidade o que causa um atrito e acumulo de chakra em um ponto. por meio do chakra do usuário. É um golpe muito poderoso. pode facilitar no treinamento deste estilo de luta. usando sua bandana para repeli-las. Kabuto Yakushi foi o único que consegiu esquivar dessas agulhas. é chakra puro. que não só quebra ossos. Outros Estilos Katana chakra Ryuu (Estilo da Katana de chakra) Quem usa: Sakumo Hatake e Hatake Kakashi Rank: Função: Atacar Descrição: Um shinobi de alto nível. mas o ataque pode ser de longo ou pequeno alcance. Bandages Ryuu (Estilo das Ataduras) Quem usa: Hiruko do filme Naruto Shippuden:Herdeiros da Vontade do Fogo. pois depois que se tem o alto controle de chakra esta técnica não é difícil de se aprender. O primeiro impacto serve para quebrar a resistência e o segundo dispersa uma onda de impacto. porém nesse caso quando a resistência natural é quebrada. mostrando exatamente que a entidade na espada. Senbon Oto Jutsu (Técnica da Agulha Sonora) Quem usa: Kin Tsuchi Rank: C Função: Atacar Descrição: Kin Tsuchi joga várias agulhas em seu inimigo. Esse taijutsu é considerado um dos mais poderosos e destrutivos do mundo shinobi. então o inimigo percebe esse som e esquiva da agulha com guizo. Dependendo de como o chakra é colocado na mesma. Futae no chakra Ryuu (Estilo de chakra com Impacto) Quem usa: Hashirama Senju Rank: A Função: Atacar Descrição: O usuário acumula uma quantidade de chakra nas mãos. Taitataki Ryuu (Estilo Palmas Invertidas) Quem usa: Rock Lee Rank: A Descrição: Baseia-se em impactos com mãos. mas esquece das outras levando o dano delas. para atingir diferentes partes do corpo quebrando varios ossos do corpo atingido.esta técnica caso sua máquina esteja quebrada. O chakra do shinobi se dispersa na espada ou em outro objeto.

entra no chão rapidamente e então faz sua cauda sair pelo chão na frente do inimigo então ele se concentra em fugir da cauda enquanto a cabeça de Manda sai por outra parte do chão e come o alvo vivo. Manda quando invocado por Orochimaru. Descrição: Um dos ataques mais surpreendentes de Manda. com uma força tal que abre o abdomen do inimigo. As ataduras são feitas tão forte podem facilmente cortar através da rocha.Descrição: Hiruko pode desempacotar as ataduras com chakra de seus braços e usá-los como tendrils para ataques da escala longa. porém a finalização da técnica (quando Manda vai comer o alvo) foi detida por Tsunade Senju e Katsuyu que colocaram a espada de Gamabunta na boca de Manda. Aparição: Episódio 95. Descrição: O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) Pula bem alto depois descendo numa velocidade impressionante e com o calcanhar do pé esticado da um golpe devastador no adversário matando-o imediatamente. Descrição:O Raikage e Killer Bee fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seu braço acerte o peito do adversário. causando enormes danos. Double Lariat (Laço Duplo) Quem usa:Killer Bee e Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: Primeira aparição:Naruto mánga 473 Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee com o manto do Hachibi fazem um ataque com extrema velocidade indo em direção do inimigo fazendo seus braços cruzarem o decapitando. devido sua força descomunal e a armadura de raiton. 36 . deixando o interior do corpo exposto. que amplifica mais o dano do ataque. Outros Ataques Manda Shi no Mukatte (Direção Mortal do Rei das Cobras) Quem usa:Manda Rank:S Nota: É um Taijutsu. Foi eficaz contra Gamabunta e Jiraya. Elbow (Cotovelada) Quem Usa:Raikage Rank: A Função: Atacar Descrição:O Raikage usando sua armadura de raiton acerta uma cotovelada com força descomunal no inimigo. Guilhotine Drop (Queda da Guilhotina) Quem Usa: Raikage Rank: S Função: Atacar Nota: É um dos Taijutsus mais fortes do Raikage. Nota²: Baseado no golpes de luta livre. Lariat (Laço) Quem Usa: Killer Bee e Raikage Rank: A Nota: Raikage usa esse jutsu com a sua armadura de raiton (Raiton Yoroi) e seu irmão Killer Bee usa com o manto do Hachibi.

Rank: E (Somente os dedos)/ D (Utilizado com uma kunai)/ C (Utilizado com uma kunai com tarja explosiva) Função: Atacar Descrição: A técnica consiste em usar esse ponto cego do corpo (onde o shinobi não se pode defender) para atacar com explosivos. Kongou pode endrurecer seus braços e também aumentar o alcance deles. Sora. e com seu chakra o som pode alterar sua direção. 37 . È por isso que ele só usa nos oponentes mais fracos ou desavisados. Dosu Kinuta poderá amplificar qualquer espécie de som. criando em seu corpo uma cauda idêntica a da sua marionete Hiruko. tornando até mesmo o menor arranhão. uma brincadeira japonesa que consiste em enfiar dedos no anus alheio (semelhante à dedada). Também pode-se improvisar. atordoado ou até mesmo matá-lo. deixando-a 10x mais poderosas. ou quando ele transformar seu corpo em marionete. O golpe é inspirado no kancho. Nara Shikamaru. o Shinobi aumenta o tamanho da mesma. tendo uma grande capacidade de ataque/defesa. sua marionete principal. além da grande quantidade de veneno que ela possui. assim a arremeça.Kanadzuchi Dageki (Mãos Golpeadas) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B Função: Atacar Descrição: Desfere um violento golpe de cima para baixo com as mãos unidas Fuuma Shuriken • Kage Fusha (Shuriken De Vento Demoniaco • Moinho Das Sombras) Quem Usa: Sasuke Uchiha e Naruto Uzumaki Rank: D Função: Atacar Descrição: O shinobi calcula mentalmente a aero-dinâmica da Fuuma Shuriken. podendo esmagá-lo sem problemas. Kyoumeisen (Broca de Som Vibrante) Quem usa: Dosu Kinuta Rank: C Função: Atacar Descrição: Pelo amplificador em seu braço. Kongouriki (Poder do Trovão Dourado) Quem usa: Kongou e Chouji Akimichi Rank: A Nota: Utilizado no 3º filme Função: Atacar Descrição: Utilizando sua habilidade.Mil anos de dor) Quem usa: Naruto Uzumaki e Kakashi Hatake. Hien (Andorinha Voadora) Quem usa: Asuma Sarutobi. usando uma kunai no lugar de um dedo. Sora e Kazuma utilizam em apenas um filler. podendo deixá-lo surdo. Kazuma Rank: A Função: Atacar Descrição: Alimentando seu chakra em alguma arma. Hidden Taijutsu Ougi . podendo dar fortíssimos e mortais socos mesmo longe do oponente.Sennen Goroshi (Técnica Secreta da Aldeia da Folha . podendo ser direcionado diretamente para o ouvido do inimigo. e um golpe da mesma pode ser mortal. as Brocas Vibradoras. Shippo Tetsu Rendan (Combo da Cauda de Ferro) Quem usa: Akasuna no Sasori (Com Hiruko) Rank: A Função: Atacar Descrição: É uma cauda muito resistente feita de ferro. aumentando o grau de acerto. usada ao entrar no boneco Hiruko. fatal.

Taren Ken / Taren Kyaku
(Metralhadora dos Braços / Metralhadora dos Pés) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: C Função: Atacar Descrição: Como um dos irmãos Sakon e Ukon está no corpo do outro, no meio do ataque, o que está dentro usa partes de seu corpo no corpo do irmão, surpreendendo e machucando seu inimigo. É feito com a Kekkei Genkai Soma no Ko.

Raiken
(Punho Relâmpago) Quem usa: Rock Lee Rank: B Função: Atacar Descrição: Consiste em lançar-se no ar e atacar o oponente com um poderoso soco com o auxílio da rotação do quadril, causando um dano considerável. Respectivamente Konoha Raiken para a Vila da Folha, Kiri Raiken para a Vila da Névoa, entre outros.

Evasion
( Evasão) Quem Usa: Rock Lee e Oboro Rank: C Função:Defender Descrição:Com essa tecnica o usuario se esquiva de ataques saltando, ou se movendo.

Bijuu Ryuu
(Estilo dos Demônios de Cauda) Quem usa:jinchuurikis e bijuus em geral Rank: S Função: Atacar Nota:Sora (Naruto) não possui mais o chakra da Raposa de Nove Caudas fundido as suas celulas,ele não pode utilizar mais as tecnicas do Kyuubi Taijutsu nem do Bijuu Ryuu. Descrição:O jinchuuriki ao invocar o chakra de sua Bijuu ganha poderes extraordinários como com um simples movimento causar grandes destruições e Naruto é o unico que comsegue crecer partes de seu corpo ex:Fazer uma mão enorme ou esticar uma mão e Gaara pq é areia.

Ichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Uma-Cauda) Quem usa: Gaara (Com o Shukaku despertado) Rank: S Função: Atacar Descrição: Com o Shukaku liberado, a areia (areia especial misturada com o chakra de Gaara) começa fazer com que Gaara fique com a aparência do Bijuu, com isso ele ganha garras muito afiadas e poderosas que causam danos terriveis. Quanto mais Gaara é possuido por Shukaku, maior a potência dos golpes.

Nibi Taijutsu
(Técnica corporal da Duas-Caudas) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Yugito Nii consegue controlar a transformação de seu Bijuu completamente, e quando se vê em uma situação de grande perigo, libera o selo que prende seu Bijuu. Ao liberar o selo Yugito Nii começa sua transformação em uma espécie de Gato Demônio feito de chamas azuis, ao completá-la libera uma imensa onda de calor, que é capaz de realizar Calefação rapidamente, também é capaz de canalizar esse calor em forma de uma esfera em sua boca e lançá-la como um ataque.

38

Kai Hi - Daira Ayatsuri Yatai Hibashiri
(Técnica do Controle atmosférico) Quem usa: Yugito Nii e Nibi no Nekomata Rank: S Função: Atacar Primeira aparição: Naruto shippuuden 72 Descrição: Yugito Nii quando está com sua transformação Bijuu completa, pode controlar o clima de lugares e a temperatura transformando em absurdamente quente evaporando qualquer tipo de líquido e destruindo a umidade do local ou de uma vila inteira e queimando tudo como fez quando enfrentou Kakuzu e Hidan.

Sanbi Taijutsu
(Técnica corporal da Três-Caudas) Quem usa: Sanbi no Kappa e Yagura Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Sanbi através da umidade do ar ou da água do rio onde repouse,faz ataques baseados em água fortissímos que chegam a cortar a matéria e imundar ou destroçar um local.Exemplo:levantando um Tsunami que é capaz de mover ou destroçar um local ou até mesmo uma vila e uma montanha inteira.Ele ainda pode executar o Suiton - Suisahan e o Suiton - Bijuu Rasengan com esta técnica.

Yonbi Taijutsu
(Técnica corporal do Fogo da Quatro-Caudas) Quem usa: Yonbi no Saru e Roushi Rank: A-S Função: Atacar Descrição:Yonbi pode soltar rajadas de fogo pela sua boca que explodem no impacto e a explosão é tão intensa que chega a destruir tudo ao seu redor. Ainda pode levar chamas para qualquer lugar fazendo uma queimação intensa. Também pode mudar uma paisagem através de medidas drásticas como terremotos. Ele produz lava unindo Fogo e Terra sendo esse seu maior poder podendo até mesmo destruir uma serra apenas desintegrando-a.

Shichibi Taijutsu
(Técnica corporal da Sete-Caudas) Quem usa: Shichibi no Kabutomushi. Rank: A-S Função: Atacar Descrição:O Shichibi possui uma carapaça envolvendo seu corpo e ela lembra a uma armadura medieval,com a força e resistência incrível de sua carapaça ele pode executar Taijutsus explêndidos e destrutivos desde destruindo uma paisagem a uma vila. Além disso ele pode voar executando ataques aéreos também.

Hachibi Taijutsu
(Técnica Corporal da Oito-Caudas) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim com os demais jinchuurik, esse também é capaz de utilizar o chakra de seu Bijuu. Por ser capaz de controlar com maestria seu Bijuu ele adquiriu uma extrema velocidade(do raio) e força. liberando ralampagos dourados que teêm um incrivel poder de destruiçao.

Rari Atto
(Lâmina Elétrica do Calor Penetrante) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Assim como o Raposa de Nove Caudas chakra no Tate de Naruto Uzumaki, esse jinchuuriki também consegue fazer com que o chakra de seu Bijuu entorne seu corpo quando liberada e também do mesmo jeito corroe a epiderme do usuário.

39

Happonme
(Oitavo) Quem usa: Killer Bee Rank: S Função: Atacar Descrição: Kira Hachi, o jinchuuriki do Oito Caudas, após usar seu Rari Atto, corre em direção do inimigo e o golpeia com seu manto de chakra destruindo todo o seu torso(abdomem) o cortando ao meio. Os únicos que conseguiram se esquivar desta técnica foram o atual Raikage, seu irmão mais velho e Sasuke Uchiha. O ataque se chama "Oitavo" por designar uma oitava lâmina, além das sete espadas que ele carrega.Todos os taijutsus baseados no manto do hachibi sao na velocidade do raio após ser confirmado que kira hachi acompanhou a velocidade de seu irmao ao executar o Double Lariat

Kyuubi Taijutsu
(Técnica Corporal da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: A-S Função: Atacar Descrição: Naruto Uzumaki quando esta com o chakra da Raposa de Nove Caudas liberado, usam uma sequência de poderosos golpes, que dependendo da intensidade, pode matar.

Kyuubi Chakra no Tate
(Escudo de Chakra da Nove-Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar/Defender Descrição: Naruto Uzumaki com o chakra da Raposa de Nove Caudas, coberto com o manto-da-raposa, se torna impossiveu de ser tocado, graças a imensa quantidade de chakra, que entorna o seu corpo, devido a liberação do poder da Raposa de Nove Caudas. Naruto Uzumaki com as quatro (4) caudas da Raposa de Nove Caudas liberadas, tudo o que é tocado, ou ao menos chega perto, é desintegrado, dependendo das dimensões, imediatamente, nem a espada kusanagi que corta até diamante de Orochimaru conseguiu perfurar essa defesa absoluta.

Kyuubi Chakra no Senpuu
(Furacão de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank:A (Pequena Escala), S(Média e Grande Escala) Função: Atacar Descrição: Quando transformado em Raposa de Nove Caudas, Naruto cria um ciclone de energia que dependendo da intensidade, pode destruir todo um local. Contra Koori Haku, essa técnica foi mínima,apenas a força nescessária para destruir os Espelhos de Cristais de Gelo, mas contra Orochimaru, no Shippuuden, essa técnica reconfigurou a paisagem local.

Kyuubi no Chakra Ne
(Raiz de Chakra das Nove Caudas) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Função: Atacar Descrição: Quando transformado em quatro caudas ou mais, Naruto é capaz de fazer ramificações de si em qualquer parte do seu corpo, assim podendo criar um clone de si a partir da mão, criar várias mãos, etc.

40

Sarutobi Konohamaru. de Orochimaru. Descrição: O Ninja primeiro faz com que o chakra assuma uma forma esférica. existem combinações de elementos que só podem ser utilizados através de Kekkei Genkai (Linhagem Sanguínea Avançada) ou pelos Bijuu's. Yondaime Hokage. Cobra. e por último. a exemplo do Juin (Selamento Amaldiçoado). Além desses. Oque mostra que de fato. os elementos são: Doton (Terra). que faz com que o oponente veja ilusões. Variam largamente em propósito. Ninjutsu literalmente "técnicas ninja") é um termo vago que se refere praticamente a qualquer técnica de jutsu que usa chakra e permite que quem a usa faça algo que de outro modo seria incapaz de fazer. Rank: A Primeira aparição: Episódio 86 Naruto Clássico Nota: Jiraiya e Naruto podem fazer dois Rasengans de uma vez só. Kira Hachi.Ninjutsu Ninjutsu (em japonês: 忍術. Ao contrário do genjutsu. e os Jutsus Proibidos (maioria escritos em pergaminhos). Estas técnicas são muitas vezes quase inatas ao ninja experiente. servindo os propósitos de. Fuuton (Vento) e Raiton (Trovão). os efeitos do ninjutsu são reais. sendo que o ninjutsu mais simples é usado para para tais objectivos como o de transformar quem o usa. curar os outros ou manipular o vento e a água. Suiton (Água). para fins de distração. respectivamente. Tipos de Ninjutsus Alguns Ninjutsus são Jutsus elementais. que as pode usar à sua vontade. usam um dos cinco elementos ou uma combinação dos mesmos. Nota: Naruto precisa de kage bushin para executar esse jutsu. Kisame não fora 41 . quando é atingido. Jiraiya. Também há os Ninjutsus de Selamento. Bunshin no Jutsu (Técnica de Clonagem) Quem usa: Técnica Ninja Básica Rank: E Selos: Bode. um em cada palma. pois esta modalidade de ninjutsu não tem poder de ataque. o ninja corre e atinge o alvo que sai voando (e girando). os chamados Fuuinjutsus. Katon (Fogo). ou permitir que se esquive a ataques. Ninjutsu mais complexos permitem manipular o ambiente em torno de alguém ou utilizar os elementos. se infiltrar em Kumogakure no Sato e capturar o jinchuuriki do Hachibi. para que Usuários: Kisame pudesse através de sua espada Samehada. Tigre Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: É um ninjutsu básico que consiste em criar clones (cópias). Rinji Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone Especial 1ª aparição: Mangá Rank: A Naruto Capítulo 487 Nota: Zetsu usou esta técnica para clonar Hoshigaki Kisame como distração. como o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Hatake Kakashi. os Kinjutsus. Rasengan (Esfera Espiral) Quem usa: Uzumaki Naruto. depois faz ele girar.

E diferente do Shouten no Jutsu em que o clone tem apenas 30% do poder do ninja. Hyakka Ninpou . pois Madara Uchiha falou para Zetsu ir. então explode em uma explosão de chakra rosa com pétalas.morto pelo Raikage e por Kira Hachi. O impacto tão poderoso impulsiona o inimigo para longe. Kage Bunshin Bakuretsu Tradução: Clone de Sombra Explosivo 1ª aparição: Episódio 81 Naruto Usuários: • Uchiha Itachi Rank: A O usuário cria um clone de sombra que explode na hora que ele desejar ou se o inimigo destruí-lo. esta técnica é extremamente útil. Nota²: Zetsu só pode fazer um clone por vez.Saihou Bunshin Tradução: Arte Ninja das Pétalas . • Zetsu Tajuu Rinji Bunshin Tradução: Mútiplos Clones Especiais 1ª aparição: Reencontro de Naruto e Sasuke Uchiha no mangá. este possui 100% de suas habilidades. Este clone. técnicas e habilidades. é diferente dos clones normais já que tem substância e massa real. Ninpou • Sumi Bushin Tradução: Arte Ninja • Clone de tinta Rank: C 1ª aparição: Naruto Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou • Choujuu Giga. Zetsu pode transforma-se em um tipo de pasta orgânica curável com o Bodi Henkou . Usuários: feito a partir de uma pequena quantidade de tinta carragando chakra. O clone. pois Zetsu só ameaçou Naruto com eles. Outra diferença é que nessa variação. Os clones só foram feitos. mas não lutou com eles. No • Sai que diz respeito ás muitas missões da Anbu Ne que envolvem coisas como ataques surpresas. Uma técnica para evitar uma aproximação inimiga ou de técnicas da mesma.Yuuki Baindau. diferente dos clones das sombras e outros clones que somem com apenas um golpe.Clone da Florecência 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai cria um clone pálido rosa-transparente da versão de si mesma que se choca no inimigo. Shippuuden Episódio 44 Usando tinta como um meio. tornando-se difícil de se perceber. e ele utiliza metade de todo o seu chakra para isso. infiltração e assasinato. Esse clone é dezenas de vezes mais resistente que clones normais podendo resistir a diversos ataques. 42 . esta técnica de clonagem é característa de Sai. Zetsu cria um clone perfeito de um shinobi tendo todas as suas características. Usuários: • Zetsu Rank: S É como o Rinji Bunshin no Jutsu só que nessa variação Zetsu cria inúmeros clones com a semelhança dele e que provavelmente utilizam as técnicas dele.

Hinata e Sasuke um ótimo controle de chakra. falando NARUTO RENDAN. Uma variação do Kage Bunshin no Jutsu. Técnica que permite ao ninja criar clones reais (cópias reais) requer uma grande quantidade de chakra. Nota²:O único ninja que parece não ser capaz de executar esta técnica é Rock Lee.MA .Karasu Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Corvos 1ª aparição: Episódio 134 Shippuuden Usuários: Uchiha Itachi Rank:: C Técnica de Clonagem de Uchiha Itachi onde seu clone é feito de corvos. Estes clones podem até auxiliar em jutsus.porque ao fazer os clones ele distribui perfeitamente uma quantidade unica de chakra para cada clone.Ebisu mostra que mesmo a Sakura tendo pouco chakra ela é capaz de fazer a mesma quantidade de clones que o Naruto e o Sasuke. o levantando no ar. Os quatro atacam o oponente.isso só depende do nível de controle de chakra de cada ninja. pois como são cópias reais têm também sistema circulatório de chakra. Este é o estilo taijutsu de Naruto.KI. Naruto faz quatro clones com seu Kage Bunshin no Jutsu.ou no caso de Sakura. criando centenas de clones de sombra. Nota 2: O máximo de Kage Bunshins que Uzumaki Naruto pode fazer é de 1000 Kage Bunshins sem o Chakra da Kyuubi e quantidade de Kage Bunshins ilimitada Uzumaki Naruto com o Chakra da Kyuubi no Youko. Uzumaki Naruto Rendan Tradução: Combo de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 34 Naruto Usuários: • Uzumaki Naruto Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial.pois o chakra do usuário se divide igualmente entre todos os clones.já o Sasuke e o Naruto não tem um controle de chakra tão perfeito como o de Sakura. que após o ataque saem voando. 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Jounins Tajuu Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras Rank: A 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: • Nota: É um Kinjutsu. como o rasengan de Uzumaki Naruto. Kage Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica dos Clones das Sombras Rank: B Nota:Ebisu mostrou que todo ninja pode fazer quantos clones reais quiser.ZU . Copiando o Shishi Rendan de Uchiha Sasuke. e no ar Naruto dá o golpe final. esse clone ao ser atacado revela ser feito de corvos. e também fazer jutsus independentemente. falando em ordem U . Uzumaki Naruto Nisen Rendan Tradução: Combo de 2000 Golpes de Uzumaki Naruto 1ª aparição: Episódio 79 Rank: B 43 . Esta técnica foi selada pelo Yondaime Hokage por ser um jutsu muito perigoso.

Naruto Usuários: Uzumaki Naruto Usando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Isso se deve ao fato de que Kabuto altera a aparência do corpo invocado e dá a ele suas habilidades através de uma cirurgia. Udon. Moegi. Naruto solta uma sequência de muitos socos com seus clones. Ele pode até unir outras habilidades que não são suas ao corpo e talvez até melhorar as suas habilidades que estão no corpo. constituindo assim um harém. 44 . que pode distrair facilmente certos indivíduos. Uzumaki Naruto Yonsen Rendan Tradução: Combo de 4000 Golpes de Uzumaki Naruto Rank: A 1ª aparição: Episódio 79 Nota: Classificado como ninjutsu pelo Livro Oficial. criando o Uzumaki Naruto Yonsen Rendan. Naruto dobra a quantidade de Naruto clones e golpes com o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. fazendo com que cada clone seu vire uma mulher nua. Naruto Usuários: Uzumaki Depois de usar o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. É uma variação do Uzumaki Naruto Rendan. • • • • Inabikari Bunshin no Jutsu Tsuchi Bunshin no Jutsu Kibaku Bunshin Nendo Bunshin 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Henge no Jutsu (Técnica de Transformação) Quem usa: Ninjutsu básico. só que com os múltiplos clones. Kabuto executa o Shikon no Jutsu e em vez de invocar outras pessoas que ele derrotou. Shikon Bunshin no Jutsu Tradução: Técnica do Clone de Alma Morta Rank: S Nota: Usado em um OUGI no shippuuden accel 2. enganando os outros. se escondendo. eles ficaram com o olho totalmente branco e em seu corpo havia traços cinzas. Konohamaru Rank: D Naruto combina sua técnica Kage Bunshin no Jutsu com o Oiroke no Jutsu (Sexy no Jutsu). mas se o usuário for atingido. quase todos os ninjas usam Rank: E Selos: bode Primeira aparição: Episódio 1 Naruto Clássico Descrição: Um ninja a usa para virar outra coisa copiando perfeitamente a aparência. ele invoca corpos com sua aparência e que utilizam suas habilidades com perfeição tanto quanto ele. o jutsu será desfeito. Mas Kabuto não foi capaz de dar sua aparência total aos corpos. que golpeia usando mãos e pés. Harem no Jutsu Tradução: Técnica do Harém 1ª aparição: Episódio 2 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto.

Oiroke no Jutsu Tradução: Técnica Sensual 1ª aparição: Episódio 1 Naruto Usuários: Uzumaki. 45 . Moegi. após se fixam na superfície da pele de Tahuro. podendo estendê-la na direção e comprimento desejados. Ele pode se estender. Naruto. Inuzuka Kiba com Akamaru. o Shinobi (Ninja) pode realizar os Selos de Mão para transformar um outro ser.Naruto Shippuden O Filme Usuários:(Exclusivo do filme) Tahuro Rank: A Tahuro no centro de um circulo de pedras. Ao invés de virar outra pessoa. Kiba e Akamaru criaram uma variação desta técnica e o Quarteto do Som se transformou em 2 Jounins de Suna Kongou Rouheki Tradução: Prisão de Parede Indestrutível 1ª aparição: Episódio Rank: A 72 Naruto Usuários: Enma. criando uma gaiola resistente como dos macacos diamante. faz as devidas posições de mão. Diferente dos outros Henge no Jutsu's esse não pode ser desfeito. com três semi-circulos de pedra dentro. Rank: E Selos: bode Inventado por Naruto. ele vira uma mulher nua. que ganha a aparência de Shione o chakra. se transforma num 72 Naruto Usuários: Enma. Quarteto do Som Rank: B Selos: Bode Depois de executar do Ninpou . em algo que seja necessário para a luta. o rei dos macacos. Enma se divide.Kuchiyose no Jutsu. Udon. Konbi Henge no Jutsu Tradução: Técnica da Transformação Combinada 1ª aparição: Episódio 44 Naruto Usuários: Uzumaki Naruto com Gama Bunta. e então faixas branco-luminosas surgem e rodeiam Tahuro. Enma. existem poucas coisas no mundo shiobi que podem ferí-lo nesta forma. criando até mesmo uma gaiola para proteger o ninja que o invocou. Kage Kagami Shinten no Hou Tradução: Mudança da Forma do Espelho das Sombras 1ª aparição: Naruto O Filme 4 . Konohamaru. o rei bastão tão duro quanto o diamante. essa técnica é o Henge no Jutsu com outro nome. ou ambos. o rei Com o Henge • Kongounyoi. nem mesmo com a morte do indivíduo. protegendo quem estiver dentro dela ou até prendendo o oponente. além de poder fazer com que qualquer parte do seu dos Macacos corpo se projete para for do bastão.Henge • Kongounyoi Tradução: Transformação: Bastão de Diamante Rank: B 1ª aparição: Episódio Depois de invocado pelo Terceiro Hokage.

vários shinobis usam Rank: E Primeira aparição: Descrição: Ninjutsu básico onde o ninja se camufla com uma capa. Sátira ao termo Yaoi. mas vestidas. Sátira ao termo Yuri. consiste na transformação em três Naruto Clássico Usuários: (Exclusivo do anime) mulheres com seios grandes. os três balançam seus seios para derrubar o inimigo. Konohamaru se transforma em Sasuke e Sai para derruba-la. Moegi e Udon. essa técnica combina o Henge no Jutsu com Kage Bunshin no Jutsu. Kawarimi no Jutsu Tradução: Técnica de Substituição 46 . Moegi . Puri Puri no Jutsu Tradução: Técnica dos peitos Rank: D Selos: bode 1ª aparição: Episódio 158 Inventado por Konohamaru.Moku Henge no Jutsu Kakuremino no Jutsu (Técnica da Capa Mágica da Invisibilidade) Quem usa: Técnica ninja básica.e os dois ficam trocando caricias.Juujin Konbi Henge • Soutourou Mokuton . transformando em duas mulheres nuas simulando "carícias". Konohamaru.Otoko no Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Homem 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Episódio 94 Shippuuden foi cortado Usuários: Konohamaru Rank: E Similiar ao Oiroke: Onna no Ko Doushi no Jutsu com a diferença na transformação de dois homens. • • Inuzuka Ryuu .Oiroke . Usada contra Sakura.Onna no Konna no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Mulher com Mulher 1ª aparição: Episódio 94 Shippuuden Usuários: Konohamaru Rank: E Inventada por Konohamaru. Udon. se confundindo com alguma parede.Onna no ko Doushi no Jutsu Tradução: Técnica Sensual: Versão Homem com Mulher 1ª aparição: Naruto Manga 347 porem no Rank: E Episódio 94 Shippuuden foi cortado Similiar ao Oiroke: Okoto no Doushi no Jutsu com a diferença na Usuários: Konohamaru transformação de um homem e uma mulher. Oiroke . Oiroke .Nome similar a Sátira ao termo Hentai.

caso não queira as petalas rodeam o local até caírem no chão enquanto ele fica em um outro local longe ou perto do inimigo. 47 . quase todos os shinobis usam Rank: E (depende da pessoa) Selos: Boi. Hyakka Ninpou . Rank: E Concentrando chakra nas solas do pés. o ninja pode se prender em qualquer superfície. O cheiro de sangue pode revelar a localização do usuário no caso dele estar ferido. não se machucando. Kakero Daja Kakero Daja Tradução: Troca de Pele 1ª aparição: Episódio 42 Shippuuden Usuários: • • • Orochimaru Manda Kabuto Rank: S Nota: Uchiha Sasuke não utiliza mais essa técnica. ou qualquer outra coisa.Javali. Kinobori Kinobori Tradução: Andar 1ª aparição: Usuários: Técnica ninja básica. e o indivíduo sai ileso. como uma espécie de "ventosa de chakra" na mão.Kaika Kawarimi Tradução: Substituição pela Floração 1ª aparição: Usuários: • Yuuhi Kurenai Rank: C O usuario quando machucado se dispersa em várias pétalas de flores que podem formá-lo novamente se o usuario quiser. paredes. pela boca. Essa técnica consiste em usar uma espécie de pele falsa para receber os ataques. pois não possui mais Orochimaru em seu corpo. o ninja põe algo no lugar dele. Episódio 2 Usuários: Técnica ninja básica.tigre Quando em perigo.Kaika Kawarimi Hyakka Ninpou .1ª aparição: Naruto. do interior da camada de pele falsa ou por outra região da área. o ninja pode escalar árvores. Após a utilização desta técnica o usuário pode continuar utilizando técnicas. Normalmente se põe madeira com Henge no Jutsu transformado no ninja. • • Mizu Kawarimi Nendo Kawarimi Kabenobori (Escalar) Quem usa : Técnica ninja básica Rank: E Primeira aparição: Descrição: Concentrando chakra na palma da mão.

e pode pular a longas distâncias. Nawanuke no Jutsu (Técnica de Escapatória) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Um ninjutsu básico que permite que o ninja desamarre cordas. Nujinko no Jutsu (Técnica de Rastreamento) Quem usa: Ninjutsu básico Rank: E Primeira aparição: Descrição: Usado muito pela ANBU e pelo Clã Hatake. ou doujutsu como o Byakugan. Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação 1ª aparição: Naruto.quase todos os shinobis usam além de outras superfícies. pois fica com os pés grudados. dependendo da quantidade de chakra usado. ou cães farejadores. Usuários: Técnica básica Rank: E O ninja concentra chakra nos pés. episódio Rank: D 48 . episódio 12. Konoha Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Folhas 1ª aparição: Naruto. consiste em rastrear o inimigo usando marcação em selos. Mizu no Kinobori Mizu no Kinobori Tradução: Andar na Água 1ª aparição: Rank: D Usuários: Técnica ninja básica. sem usar as mãos e sem cair. diferentemente do Kinobiri essa técnica é mais complexa pois não é só necessário concentrar o Chakra no pés é necessário manter um fluxo constante nos pés formando uma espécie de "perna-de-pau" de Chakra embaixo d'água. usada por Concentrando chakra nas solas do pés. o ninja pode andar na água como se tivesse muitos Shinobis andando no chão.

Kemuni Shunshin no Jutsu Kemuni Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida entre Fumaça 1ª aparição: Usuários: Kigiri. 1ª aparição: Naruto Shippuuden Episodio 47. Esse Jutsu dá aspecto de que o usuário se esvai em fumaça. Técnica que faz com que o ninja assuma a textura exata das cores de tudo que está trás dele tornando-o invisível. Usuários: Hatake Kakashi Uma habilidade que permite o usuário se transporte de uma área a outra em meio a um véu de folhas. Karasu Shunshin no Jutsu Tradução: Técnica de Movimentação Rápida Entre Corvos 1ª aparição: Usuários: Uchiha Itachi. O usuário ainda pode rapidamente deixar o campo de batalha para sua segurança. Quando criada em torno do corpo de Sai. Foi mencionada por Jiraya quando disse que usava essa técnica para espionar mulheres nuas. como é muito rápido seria impossivel desviar desse ataque sem o sharingan e além disso o oponente nao sabe a localização dele para atacá-lo a vantagem seria de Sai. Usuários: • Sai Envolvendo o corpo do usuário em uma tinta tingida com chakra. Kiho Rank: D Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com fumaça. Aoba Yamashiro Rank: C Esse Jutsu permite ao usuário se transportar de uma região à outra camuflando seus movimentos com corvos. Semelhante ao jutsu Shushin no jutsu. e ocultando-se dos olhos de seus perseguidores. Foi usada mais tarde numa saga filler por Kazuma durante a luta que teve contra Asuma a Anbu usa este jutsu para espionar. Douka no Jutsu (Técnica de Incorporação) Quem usa: Nagare e Houki 49 . Jiraya. Esse Jutsu dá aspecto que o usuário está "se desfazendo" em corvos. Konohamaru Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Descrição: Inicialmente utilizada por Konohamaru quando perseguiu Naruto.Choujuu Giga. Uma técnica mais adequada para missões da Anbu Ne que exigem sigilo..64. teletransportando-se com uma Katana dando voltas no inimigo e cortando-o com a katana.. ela cria uma eficaz cortina de fumaça despistandoos vestígios. Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumigasumi Tradução: Arte Ninja • Névoa de tinta Rank: C Nota:Esta técnica é uma variação do Ninpou . Foi com esta técnica que Sai ficou muito rápido em combate. Touton no Jutsu (Técnica de Transparência) Quem usa: Kazuma.

Nagare Com esta técnica. o usuário formará o "in" necessário e então tocará um objeto próximo aceitando suas propriedades. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Sousou feita com cristais de rochas. o seu corpo tornar-se-á duro como uma pedra em qualquer situação desejada.Rank: S Primeira aparição: Nota: Descrição: Jutsu que permite criar cópias não-exatas de alguns outros jutsus.Mazeru de Zetsu. Por exemplo. Douka • Shinranbanshou no Jutsu Tradução: Incorporação • Técnica da Assimilação Rank: B Exclusivo do Nota:É a incorporação não perfeita do Hiru Banshou: Bouka no Jutsu de Orochimaru que imita anime o original Ninpou . Douka • Yahumuki Tradução: Incorporação . 50 . Douka • Sabaku Kyuu Tradução: Incorporação . a diferença é que os clones são mais fracos e não deixam rastro de fumaça quando desaparecem. Douka • Tajuu Kage Bunshin Tradução: Incorporação . Houki copiou a técnica dele e criou uma versão dela.Técnica dos Múltiplos Clones de Sombra Exclusivo do Rank: A anime Houki Após ver Uzumaki Naruto executando o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. se tocou perto pedra.Caixão de Areia Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou o jutsu de Gaara. Douka • Sabaku Sousou Tradução: Incorporação .Funeral do Deserto Exclusivo do anime Nagare Rank: S Nagare copiou o jutsu de Gaara.Nevasca de Pedra Exclusivo do anime Rank: B Nagare Incorporando as propriedades da pedra. e criou uma técnica parecida ao Sabaku Kyuu. Às vezes a técnica sai imperfeita.só que usado com rochas. Nagare ataca com inúmeras rochas.

Zetsu do seu lado esquerdo solta várias bolas brancas do Bodi Henkou .Yuuki Baindau em direção ao oponente. caso uma acerte o oponente ela começará a sugar o chakra do mesmo.Douka • Iwa no Ganchou Tradução: Incorporação . Ninpou . 51 . Douka • Iwadan Sensha Tradução: Tanque Humano de pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare copiou esta tecníca do clã akimichi onde ele se torna uma esfera de pedra esmagando tudo pela frente.Mazeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . quanto mais ela sugar mais ela vai crescer e mais difícil ficará para se livrar dela podendo até matar por falta de respiração. Ninpou . e se ele for quebrado pode se juntar de novo.Florescer da Pedra Exclusivo do Rank: A Ninpou (Arte Ninja) Quem usa Técnica ninja básica Primeira aparição: Descrição: Ninjutsus baseados em arte ninja de combate.Perfuração de Pedra Exclusivo do anime Nagare Rank: A Nagare pode transformar qualquer parte de seu corpo em pedra.Técnica da Fusão 1ª aparição: Usuários: Rank: S Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica.Taren Niku Tradução: Arte Ninja . Douka • Iwa Fubuki Tradução: Incorporação .Técnica da Metralhadora de Carne 1ª aparição: Usuários: • Zetsu Rank: S Após dividir-se em dois com o Jinkaku Bumon.

como tem a capacidade de fundir-se com o solo. sua presença é totalmente escondido. Usando este jutsu. da flora e viajar a uma velocidade muito alta. No momento em que o pincel. pode ser sua salvação. Durante as várias missões especiais da Anbu Ne. Então. essa é outra forma de Sai excluir a utilização de seus sentimentos. que conduz eletricidade e muda a polaridade magnética que impede a pessoa de pensar por um tempo. Com esta técnica Zetsu transfere parte de seus olhos a outros lugares assim vendo em um local extremamente longe do outro ou ouvindo caso faça a fusão da orelha. Essa técnica de infiltração é característica de Zetsu. há muitas situações em que se deve tomar uma ação espontânea ou independente. Tal como se fundir a uma árvore e tomar as propriedades da madeira resistente. usando a rede subterrânea de matéria orgânica. Zetsu usa esse jutsu para ter maior facilidade de espionar e de se deslocar de um lugar para o outro.Fantasma Elétrico 1ª aparição: Usuários: • Rigae Rank: A Após o ninja fazer os selos de mão necessários. vários efeitos podem ser obtidos. as imagens desenhadas saltarão do pergaminho e agirão de acordo com a vontade do usuário! Existem poucas técnicas que têm tantas utilidades diferentes como essa. Jishuku Ninpou . Uma vez fundidas. ele pode viajar para qualquer lugar com alta velocidade. Esse leão faz combos com o Sumi Taka (Falcão de Tinta) de Sai. pois é tingida com seu chakra. Ele pinta com seu pincel molhado de tinta especial fundida com chakra e seu pergaminho especial o que ele quer. que permite ao usuário se adaptar ás circunstâncias de qualquer confronto. começa a circular pelo ar algo parecido com a areia de ferro. como Karin. o que torna quase impossível detectá-lo. Isso faz com que este jutsu perfeito para espionagem . através do qual o chakra flui. Ela lhe permite fundir seu corpo com o solo. Ver atigo principal Ninpou • Sumi Bushin Ninpou • Sumigasumi Ninpou • Sumi Narashi Kuchiyose • Ninpou:Choujuu Giga Ryuu 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Usuários: • Sai Ninpou • Sumi Reo Tradução: Arte Ninja .Leão de Tinta 1ª aparição: Episódio 43 Shippuuden Rank: B Sai desenha um leão e dá vida a ele com o Ninpou • Choujuu Giga. o usuário pode se fundir com outro objeto e tomar em suas propriedades. que consiste em coisas como as raízes das plantas e veios d'água. Usando esta técnica ele pode se esconder em árvores e até mesmo areia.Denji Genmu Jishuku Ninpou . Sua casca de plantas insectívoras. as feras movem-se com a vontade e sentimentos colocados no pincel. até mesmo por ninja tipo sensorial. é removido e o desenho terminado. É uma das técnicas mais poderosas e almejadas da Anbu Ne. competindo até mesmo com a técnica do Aburame Torune. do sandaime kazekage. para evitar qualquer dano. além de atacar em grupo caso haver mais de 1 52 .Pegaminho da Super Besta Rank: B É uma técnica do misterioso ninja Sai. A maior característica da Arte Ninja Choujuu Giga é que dependendo da fera desenhada. Imitando a vida. Ninpou • Choujuu Giga Tradução: Arte Ninja .Denji Genmu Tradução: Arte Ninja Magnética .• Zetsu Zetsu consegue se fundir com qualquer material sólido que queira. característica de Sai. Pode esquivar de ataques escapando através da fusão e pode executar ataques surpresas assim também. Esta técnica.

Quando em grupo. não apenas para buscas.Cobra de Tinta 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Rank: B As cobras podem ser usadas como cordas para prender alguém.Falcão de Tinta 1ª aparição: 140-141 Usuários: • Sai Rank: A ou C Quando necessário fazer um reconhecimento de áreas. Montar no pássaro desenhado através do céu possui muitos usos. Ninpou • Sumi Taka Tradução: Arte Ninja . pois é como a água cai do chuveiro ou do céu. Ninpou • Sumi Narashi Tradução: Arte Ninja . Ninpou • Sumi Ratto Tradução: Arte Ninja . bico e asas afiados. mas também para a entrega de informações obstidas nos campos inimigos. uma ave enorme pode ser desenhada para atacar de longe distância lançando rajadas com penas de tinta ou de curta distância com suas garras. embora não cause muito dano eles distraem o oponente para Sai realizar um ataque fatal. o número de feras personificadas também aumenta. Sai aproveita e colca essas emoções nesse desenho. de reconhecimentos a viagem em alta velocidade. torna-se possível realizar um número de buscas impraticáveis para uma pessoa só. Sai desenha um dragão que finaliza explodindo no inimigo. A cobra é um animal traidor. se desenhar um elevado número de ratos. Sai desenha dezenas de leões que vão em direção ao céu e voltam a terra em direção ao inimigo com impacto e velocidade assim fazendo uma cratera no chão enorme. o rato é imperceptível. Sai também consege fazer pássaros menores para ataques menos intensos e assim gastando menos chakra e aí o ranking do jutsu cai para C. Os ratos expressam curiosidade. mas é uma combinação de vários desenhos de Sai que caem do céu dando razão ao nome. Ninpou • Sumi Shawau Tradução: Arte Ninja .Chuveiro de Tinta 1ª aparição: Naruto Accel 3 Usuários: • Sai Rank: S O nome aparenta dizer que é um chuveiro de tinta. traiçoeiro e acima de tudo sedento por sangue e vingança. Caso não haja o cheiro do inimigo. tornando-o mais adequado. Em seguida. elas também podem ser utilizadas para fins de assasinato mordendo seu inimigo com seus dentes afiados além de imobilizá-los. Ele possui um impacto feroz e dentes afiados. Sua face expressa raiva demasiada! Assim Sai exclui seu sentimento de raiva neste desenho. sentimento que Sai coloca neles.Ratos de Tinta Rank: C 1ª aparição: Shippuuden Usuários: • Sai Por não usar estradas para viajar. os ratos se espalham por uma área considerável. Desenhando várias imagens. Além disso. Eles tabém podem importunar o inimigo subindo no corpo deles e mordendoos. elas executam o Sumi Narashi. Sai desenha ratos que servem para farejar inimigos ou outras coisas assim encontrando-as.Usuários: • Sai leão. Este desenho expressa uma face séria da qual Sai se livra.Fluxo de Tinta 1ª aparição: Em sua luta contra um dos subordinados Rank: A É uma técnica do misterioso ninja Sai. Ele abre um de seus pergaminhos especiais e uma 53 . Com a habilidade de entrar silenciosamente mesmo através de pequenas fendas. Ninpou • Sumi Hebi Tradução: Arte Ninja .

que surpreendeu Ten Ten no episódio 181 no filler da Vila Oculta da Estrela.tinta especial fundida com chakra sai dele a tinta entra no solo e sai em baixo do oponente com alta velocidade surpreendendo e tomando a forma de cobras de tinta que se enroscam no inimigo prendendo-o.Elas são bastante resistentes por possuirem uma quantidade alta de chakra. O primeiro ninjutsu usado por Lee.Técnica de Remover Paredes 1ª aparição: Episódio 164 Naruto Usuários: • Rock Lee Rank: Nota: É considerado Taijutsu.Este jutsu pode ser feito até na água. Ninpou.é como se o chakra formasse Usuários: uma barreira para proteger a tinta. Ninpou . • Sai Ninpou . em seguida. liberando centenas de agulhas que. virando espetos.Agulhas Guardiãs 1ª aparição: Episódio 93 Naruto Usuários: Jiraiya Rank: C Sem a utilização de selos. que o protege de ataques e perfura o que tocar. guiadas pelo chakra.Névoa Venenosa 1ª aparição: Usuários: • Shizune Rank: B Chakra é reunido dentro do corpo e. Lee pode atravessar paredes com esse jutsu. Rokusho Aoi.não vai adiantar. Um guarda-chuva é jogado para o alto. acertam o adversário sem chance de erro. mas com uma arma e não com um jutsu.onde Sai usou.Hari Jizou Tradução: Arte Ninja .isso se deve Gozu. Ninpou . 54 .Doku Kiri Tradução: Arte Ninja .Jouro Senbon Tradução: Arte Ninja . Shigure Guren Rank: C Nota: Guren criou uma variação desta técnica. E então é ejetado pela boca! Quando essa substância entra em contato com o ar. ela muda instantaneamente e é transformada em uma névoa de veneno mortal! Sasori usa névoa venenosa através de uma marionete. Ninpou .Kabenuke no Jutsu Tradução: Arte Ninja . ao fato de que a tinta por ter chakra não é absorvida pela água. transformado em substâncias químicas especiais. o cabelo do Jiraya cresce.Técnica de Transformação em Sapo 1ª aparição: Episódio 129 Shippuuden Usuários:Jiraiya Rank: C Esse jutsu tem o poder de transformar qualquer ser humano em sapo por tempo indetermindado.Kaeru no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Se o inimigo usar alguma técnica para escapar do jutsu.Tempestade de Agulhas 1ª aparição: Episódio 28 Naruto Usuários: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato.pois as cobras se forman novamente e depois o mesmo jutsu não vai surtir efeito já de Guren chamado que elas ganham uma imunidade contra ele.

Ninpou .Brilho do Deus da Noite Rank: C 1ª aparição: Usuários: Gosunkugi O criminoso Gosunkugi cria uma chuva de pregos que entram na terra para depois perfurarem o adversário.Ninpou . Ver artigo principal: Invocação (Naruto) Ninpou Kuchiyose • Kiri Kiri Mai Tradução: Arte Ninja de Invocação .Tornado Negro 1ª aparição: Episódio 152 Rank: C Naruto Parecido com o Rairyuu no Tatsumaki de Kurosuki Raiga. Kabuto Rank: C Selos: Tigre.Kosui Tradução: Arte Ninja . Dragão. permite que um ninja invoque animais.Spray de Perfume 55 . Rato. o que permite que ele invoque animais de diferentes tamanhos e técnicas. A habilidade para invocar animais mais avançados depende unicamente na quantidade de chakra usada. fazer os selos de mão necessários e então tocar o chão ou outro objeto.Técnica de Invocação Rank: C 1ª aparição: Episódio 18 Naruto Usuários: Ninjutsu do tipo Ninpou. Ninpou .Kuro Tatsumaki Tradução: Arte Ninja . Tigre.Kawara Shuriken no Jutsu Tradução: Arte Ninja . objetos e mortos para lutar no lugar deles. O ninja normalmente assina um contrato de sangue com a espécie de animal. pode destruir uma floresta inteira.Yoraishin Ninpou .Turbilhão Giratório 1ª aparição: Episódio 125 Naruto Usuários: Temari Rank: S Temari ultiliza o Kuchioyse • Kamatari junto com o Kiri Kiri Mai. Para executá-lo vários homens sobem uns em cima dos outros Kurosuki e começam a girar. Orochimaru. só que é negro e sem a Usuários: Família forma de um dragão. Ninpou . em conjunto com o vento.Yoraishin Tradução: Arte Ninja .Técnica Shuriken de Telha 1ª aparição: Episódio 70 Naruto Usuários: Sandaime Hokage.Kuchiyose no Jutsu Tradução: Arte Ninja . Ninpou . Para invocar o ninja vai colocar sangue em algum lugar. O ninja levita telhas e as joga no inimigo como se fossem shurikens. criando uma forte rajada de vento destrutiva que dá inpulso pra a invocação que.

Também pode ser usado pétalas (Hyakka Ninpou). pétalas para imobilizações e etc. Yuuhi Kurenai Rank:B Nota: As técnicas usadas pelo Clã Yamanaka são todas Hijutsus. Estas flamas então dispararão em direção ao inimigo e explodirão no alvo. Hana Ninpou • Shuriken Hikarakuyou Tradução: Arte Ninja das Flores • Shuriken da Dispersão das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Yurinojou. Técnicas baseadas em arte ninjas de combate nos quais se manuseam flores para tanto ataque quanto defesa. Kikujou (Exclusivo do jogo) Yuuhi Kurenai Este jutsu fará flores venenosas pairar no ar antes de endurecer e de girar em altas velocidades. Seu estado endurecido permitirá que cortem alvos tão eficazmente como uma shuriken normal causando feridas profundas. Usado no caso de falta de shurikens substituindo-as. porém se o inimigo não ficar distraído ou ele pensar que este jutsu só serve para distraír o usuário pode fazer com que as flores despencam do céu rapidamente caindo em cima do seu alvo e depois explodindo com substâncias prejudiciais a saúde humana. então o veneno no interior da planta é injetado no sangue através da abertura da pele pela ferida. 56 .. Hana Ninpou • Hyakkasaihou Tradução: Arte Ninja das Flores • Cem Flores de Florescência 1ª aparição: Episódio 187 de Naruto Usuários:Kikujou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank: A Este jutsu fará com que varias flores vão em direção ao céu simultâneamente assim o inimigo fica distraído dando possibilidade do usuário atacar. Kikujou.1ª aparição: Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Usuários: Karin Rank: C Karin borrifa seu perfume envenenado no inimigo que sofre graves danos no rosto. Hana Ninpou Hana Ninpou Tradução: Arte Ninja das Flores 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários: Clã Yamanaka. Esta técnica foi detida por uma técnica do elemento água. o usuário inflamará as flores com um selo. Após ter cercado o oponente com flores. o caule delas (nesse caso ele endurece e pode até cortar eficazmente). Hana Ninpou • Hyakkaryouran Tradução: Arte Ninja das Flores • Pétalas Flamejantes 1ª aparição: Episódio 187 do Naruto Usuários:(Exclusivo do anime)Kikujou Yurinojou (Exclusivo do jogo)Yuuhi Kurenai Rank:B O usuário germina sementes de flores que crescem incontavelmente no campo da batalha (caso o ambiente já tenha flores não é preciso invocá-las). Normalmente são usadas flores venenosas. As flores serão lançadas então no alvo. (Exclusivo do anime):Yurinojou..

Hanachiri no Kuzoi Hana Ninpou • Bakuhatsu Kemuri no Hanabira Hana Ninpou • Kyouka Sai Hyakka Ninpou • Hanachiri Nuko Hyakka Ninpou • Houkai Hyakka Ninpou • Jinki Hyakka Ninpou • Ryouran Hyakka Ninpou • Jinki Ryouran Hyakka Ninpou • Ikebana no Imeeji Soru Hyakka Ninpou .Kage Kubi Shibari no Jutsu Ninpou . É considerado uma das técnicas mais poderosas do Hana Ninpou.Raigeki no Yoroi Ninpou .Utakata Fuuma Ninpou .Jibako Mandara Ninpou . Essa planta impulsiona o inimigo aos céus e então essa planta demonstra carregar uma enorme flor (aparentemente um Gira-sol) que se abre e libera fumaças vermelhas com toxinas que trazem o inimigo até ela. assim cortando o inimigo demasiadamente e inutilizando o golpe do mesmo.Shikyaku no Jutsu Ninpou .Kage Nui Ninpou . Ver outros Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • • Kagerou Ninpo .Shinranshin no Jutsu Ver outros Hana Ninpous • • • • • • • • • • • • • • • Kuchiyose • Hana Hana Ninpou: Kekka Giji Hana Ninpou . Hyakka Ninpou • Renzoku Kougeki Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Ataques Sucessivos 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai expele seu chakra para fora de seu corpo em forma de pétalas de flores que assumem forma de clones com o Hyakka Ninpou .Kage Mane Shuriken no Jutsu Ninpou .Eadas Tedoura Hana Ninpou .Shindanshin no Jutsu Ninpou . a técnica priva o chakra do usuário do lado de fora do corpo eliminando-o pelos esporos em forma de clones em pétalas flores que rodeam o usuário com uma kunai no momento em que o inimigo ou o jutsu dele chegue. logo depois quando o inimigo está dentro dela na região dos pólens. Hyakka Ninpou • Kaika Denryuu Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Corrente da Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Kurenai se abaixa escapando de ataques logo depois itercepta o inimigo bem perto da mesma com vendavais de pétalas rosas que o impulsionam para bem longe de Kurenai além de cortá-lo. ela se fecha e suas pétalas enormes decapitam o oponente enquanto o resto de seu corpo fica dentro da planta ocorrendo uma decomposição.Kaika Kawarimi 57 .Shoshingan Shikumi Hana Ninpou .Saihou Bunshin(sem ser explosivos) e com uma arma geralmente envenenada cortam seu inimigo em pontos vitais. Hyakka Ninpou • Kaika no Oura Tradução: Arte Ninja das Pétalas • Aura em Floração 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 Usuários: Yuuhi Kurenai Rank: B Tendo função de impactar o inimigo no momento de curta distância.Kazakumo Ninpou .Kage Mane no Jutsu Ninpou . Uma curiosidade é que se o inimigo tentar afastar-se (geralmente para trás) o clone se propaga seu reflexo criando outros clones que estão exatamente a uma curta distância do usuário podendo realizar ataques furtivos novamente.Hachimichi no Jutsu Gijuu Ninpou .Daijigoku no Jutsu Ninpou .Souja Sousai no Jutsu Ninpou .Kageyose no Jutsu Ninpou .Saihou Bunshin Hyakka Ninpou .Hana Ninpou • Hanahoshi Tradução: Arte Ninja das Flores • O Podar da Decapitação Rank: S 1ª aparição: Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 Usuários: Yuuhi Kurenai Kurenai faz germinar uma semente de planta que cresce instantaneamente.Rairyuu no Tatsumaki Ninpou .

nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as) através do Chiyute. São tão poderosos que podem ser usados em batalhas e tem até mesmo a capacidade de ressuscitar. o Bisturi de Chakra pode realmente fazer cortes dentro do corpo sem criar uma ferida aberta. E com o Sozou Sasei ocorre a Mitose divisão celular. caso atingir o coração ou a garganta. O processode cura é feito através de 3 estilos: mutiplicação celular no In'yu Shoumetsu. No combate. O bisturi Chakra também pode ser usado ofensivamente. Fuuka.Tsuiga no Jutsu Ninpou .Hana Nenshou Hana Ninpou .Shinraiju no jutsu Ninpou . Devido a esse requisito. Essa tecnica não deixa danos externos. aumentando a capacidade de cura do próprio organismo através do Shoushen.Kekka Giji Hana Ninpou . Bijuus e Anbu. 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Bakunretsu Chakra no Mesu Tradução: Explosão das Facas de chakra 1ª aparição: Jogo naruto accel 2 Usuários: Yakushi Kabuto Rank: S Após usar o Shikon Bunshin no Jutsu e os corpos desse jutsu terem ativado o Chakra no Mesu. Yakushi Kabuto.Eadas Tedoura Hana Ninpou . mas nele o próprio organismo se cura. Kabuto pode fazer graves danos nos órgãos internos de seu oponente caso o atinja e mesmo que passe de raspão a técnica causa danos graves. Ao contrário de bisturis regular. Shizune. Também usados para ataques e danos físicos variando de ranks entre C até mesmo S. Rin. Quando usado por Kabuto é suficiente para cortar a madeira e carne com facilidade. usando o bisturi Chakra ofensivamente é muito invulgar. Este pode então ser usado para muito incisões precisas necessárias para cirurgias e dissecações anatômicas. Um exemplo: Se a técnica atinjir o pulmão do inimigo o mesmo para de respirar. Chakra no Mesu Tradução: Facas de chakra Rank: A Esta técnica médica constitui um chakra em uma lâmina afiada. limitando os riscos de uma infecção. em outras palavras: o prepara. mesmo o maior ninja-médico não será capaz de exercer a precisão necessária para fazer cortes fatal. como transplantes e curas.Hyakka Ryoran Ninpou . embora exija grande precisão para ser eficaz. Rank: A Nota: Uzumaki Naruto só utiliza essa técnica quando estar liberando o chakra da Kyuubi.Piganrimi Ninpou . eles vão executar várias facadas em seu oponente deixando o mesmo beirar à morte e então eles finalizam cortando o inimigo ao meio. Hyuuga Hinata. Descrição: São Ninjutsus usados para efeitos médicos.Shii. Inuzuka Hana . mas ele ainda pode cortar eficazmente tendões e tecidos musculares. Uma técnica que não deixa vestígios de seu inimigo.• • • • • • • • • • • • Ninpou . tornando-o alvo imóvel. Essa técnica pode até matar.Shinten no Jutsu Hana Ninpou .Shosingan Shikumi Hana Ninpou . Haruno Sakura. feito isso um corte bem grande e profundo no chão aparece e então uma explosão de chakra sai dele. Chiyo. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura.Shisha Kugutsu Iryo Ninjutsu (Técnica Ninja Médica) Quem usa: Senju Tsunade. 58 .Kouchou Seishin Toukai Ninpou Kuchiyose • Doton .Shintenshin no Jutsu Ninpou .

Usando globo de água a parte afetada e cortada e. Devido a extrema dificuldade e ao controle de chakra necessário para repor a mesma propoçao de células. Por ser uma especialista em tratamentos médicos. Depois ele vai em direção ao seu inimigo executando uma única facada no mesmo que corta praticamente a maioria de seus órgãos por dentro causando grandes hemorragias internas então Kabuto solta uma risada irônica. cria-se um campo elétrico. podem ser rastreados. Em todo o caso.Shijutsu: Shindan Tradução: Técnica da Morte: Corte do Coração Rank: S 1ª aparição: Jogo naruto accel 3 Usuários: • Yakushi Kabuto Após usar o chakra roxo de Orochimaru. Kabuto só consegue utilizar esta técnica com Orochimaru acoplado nele. e a parte perdida é regenerada. mas uma pessoa que tenha os sinais elétricos cortados por essa técnica ira se torna incapaz de mover seu corpo como ele queira. Shii e ninjas médicos Rank: C Focalizando chakra na palma das mãos. Chikatsu Saisei no Jutsu Tradução: Técnica do Renascimento Regenerativo 1ª aparição: Usuários: • • Esquadrão Médico. um pilar principal é vital. A técnica nutre as células para melhor funcionamento. Caso o inimigo escape. forma-se uma bola de chakra que serve para curar ferimentos. Kabuto executa um Chakra no Mesu bem maior. o trabalho de equipe entre usuários de jutsu semelhante acompanhado de um mestre. Saikan Chuushutsu no Jutsu Tradução: Jutsu de Extração Delicada de Doença 1ª aparição: Usuários: Haruno Sakura. pode-se curar ferimentos leves ou mais graves restaurando as células. ultilizada como um ninjutsu medico. Para esse tratamento médico. Kabuto pode fazer esse Chakra no Mesu roxo ficar mais largo e avançar em direção ao inimigo. Transmitindo esse campo para o sistema nervoso do adversário. bactérias vírus. Chiyute no Jutsu Tradução: Técnica de Recuperação das Mãos Usuários: Tsunade Shizune. Rank: B Percebendo os distúrbios de chakra do corpo. fará com que o controle do seu corpo fique perturbado! Uma técnica de nível extremamente alto. Uma parte do corpo (cabelo) da pessoa ferida é usado como fonte. Dependendo da intensidade de chakra utilizado e do nível de concentração do usuário. este jutsu requer um grande período de tempo. Yakushi. Ino Yamanaka. Kabuto. ou qualquer coisa que esteja causando prejuizo ao corpo humano.Tsunade. Kabuto Rank: A Esse jutsu e feito apenas com um grupo médico. mais largo e com aparência roxa. Sakura Haruno. as células dessa parte são alteradas. venenos. parando o sangramento e curando a ferida nutrindo as células revitalizando-as e regenerandoas (voltando ao que era antes recuperando-as). em sequida a toxina e retirada em quanto que 59 . o alvo desta técnica é acertar o coração do inimigo resultando na morte do mesmo. Tsunade foi capaz de dominar essa técnica. O corpo humano é controlado por sinais elétricos do cérebro. Ranshinshou Tradução: Confusão do Fluxo Corporal Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Senju Tsunade Transformando o chakra dentro do corpo e dando-lhe propiedades da eletricidade.

um antídoto ou outro medicamento é ultilizado para uma recuperaçao completa. é a sua técnica de regeneraçao suprema. Capacidade de diagnóstico para reconheçer a parte afetada. e começando a Meiose (mutiplicação celular). os danos podem ser reduzidos ao mínimo. mais chakra se usará para se recuperar. e uma alta taxa de recuperação. Previsao precisa do ataque. mesmo entre os shinobis médicos. Tsunade. Ao liberar uma grande quantidade de chakra de uma vez. Mesmo usando a técnica. E um jutsu que exige uma grande quantidade de chakra quanto mais forte o ataque do inimigo for. tomar decisoes instanteneamente. este jutsu sela um inimigo com seu corpo e alma em um pergaminho especial de Kabuto. Criado pela maior dos ninjas médicos. antes mesmo que o ataque se conclua. a divisao celular do corpo (Mitose) e altamente estimulada. sao necessários para ultilizar essa técnica. envelhece a pessoa prematuramente perdendo habilidades de um corpo jovem e de chakra também entre outros. apenas em pacientes aliados dela como no caso de Lee. sao necessárias para esse jutsu. • Masei Seijutsu Tradução: Anestesia Secreta 1ª aparição: Usuários: • Kusuna Rank: S Kusuna libera Serpentes de Mouryou com veneno pela pele coberta por seu cabelo e as serpentes mordem o alvo. Se essa técnica e ultilizada em um corpo cujos órgaos vitais estao gravemente feridos será instantaneamente restaurados em seu estado intácto. Uma técnica que se encaixa perfeitamente ao estilo de Kabuto Yakushi. voltando para a pele. In'yu Shoumetsu Tradução: Cura Secreta Acelerada de Ferimentos Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Yakushi Kabuto Exclusivo do anime Tsunade Calculando onde o ataque do inimigo atingirá. O jutsu em conjunto com Katsuyu e capaz de evitar catástrofes assistindo a tudo e salvando a todos dos mais severos impactos. O corpo se transforma em uma 60 . junto com um exelente controle de chakra. Já na versão original.Renascimento da Criação Rank: S Nota: É um Kinjutsu O auge absoluto do ninjutsu médico: liberando o grande volume de chakra armazenado em sua testa Tsunade pode fazer o seu corpo fazer o trabalho de incontáveis números de anos em um instante. Ninpou . 1ª aparição: Usuários: • Tsunade Shikon no Jutsu Tradução: Técnica da Alma Morta 1ª aparição: Usuários: Rank: S Diferente do Kuchiyose Edo Tensei de Orochimaru. Geralmente após o tratamento com essa técnica. Essa técnica é considerada extremamente difícil. Depois de um período de tempo o alvo fica imobobilzado e depois fica inconsciente. Uma técnica que tem valor provado por Orochimaru.Souzou Saisei Tradução: Arte Ninja . Tsunade Senju inspirou-se na técnica para a recuperação de Lee no anime.Shizune e Shii o ferimento é tratado simultaneamente. O efeito colateral por sua vez é tão grande quanto o jutsu. habilidade para operar precisamente. Tsunade não foi capaz de aplicá-la em si mesma. reconstruindo todos os órgãos e tecidos do corpo humano. Kabuto consegue utilizá-la em si mesmo.

mas nele o próprio organismo se cura. podendo até usufruir das habilidades e jutsus do corpo utilizado. Shousen no Jutsu Tradução: Jutsu Palma Mística 1ª aparição: Usuários: • • • • • • Tsunade Haruno Sakura Yamanaka Ino Yakushi Kabuto Shizune Shii Rank: B Enviando o chakra da mão para a ferida ou parte afetada. O jutsu faz o coração bater por algumas horas. Logo depois. ele também selou Rinji em seu pergaminho e o usou para lutar contra Guren enquanto lutava com Naruto Uzumaki. 61 . Entre os ninjas médicos apenas alguns podem usá-lo. ele apenas ajuda e reforça o organismo para a cura.• Yakushi Kabuto fumaça roxa que é selada no pergaminho e a alma também é selada sem ser uma fumaça. colocando sua circulaçao normal fora de ordem. Quando foi matar Sasuke Uchiha no hospital ele enfrentou um esquadrão da ANBU e os derrotou. e ela utiliza o seu cabelo para ser essa única parte original. Uma curiosidade é que Kabuto pode transferir-se para o corpo invocado deixando o inimigo confuso sobre onde está Kabuto. essa técnica médica aumenta rapidamente a capacidade de cura daquela parte aumentando a capacidade de cura do próprio organismo. mudando sua aparência. e sua natureza de Chakra se altera. É necessário controlar a quantidade de chakra para que corresponda a gravidade da lesão. A cada troca de corpo suas feridas se regeneram. Kakashi Hatake foi enganado por esta troca de corpos. Fuuka poderia utilizar qualquer parte do corpo para ser a única parte viva dele. quando Kabuto quiser ele invoca a alma e o corpo unidos então uma fumaça roxa aparece (vestígios do corpo). depois selando os mesmo no pergaminho. e o controlando. Shiki Tenshin Tradução: Troca de Cor 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: S Fuuka utiliza esse Jutsu para trocar de corpo. ela utiliza os corpos que roubou pelo Shikei Seppun. enviando uma quantidade exessiva de chakra para seu corpo. em outras palavras: o prepara. Com esta técnica pode ser feito uma faca de chakra que causa danos externos diferente do Chakra no Mesu. ele pensou que o verdadeiro Kabuto era o que estava ameaçando Sasuke enquanto um outro falso levantou e correu para porta só para distrair Kakashi que não percebeu que o verdadeiro estava perto da janela para uma fuga. Assim funcionando duplamente para tanto ataque e defesa. além disso pode-se prender alguem em um estado de coma. Shikon Bunshin no Jutsu Ver artigo principal: Anexo:Lista de ninjutsus de Naruto/Bunshin no Jutsu Shikei Seppun Tradução: Execução por Beijo 1ª aparição: Usuários: • Fuuka Rank: A Sem a utilização de nenhum Selo de Mão. para posteriormente utilizá-lo em seu Shiki Tenshin. Fuuka executa um beijo onde ela aspira o Chakra do indivíduo e de certa forma rouba seu corpo. O ninja pode animar o corpo de um morto.

Uma pomada capaz de cicatrizar desde grandes ferimentos. em seguida Shizune avança com o Shoushen no Jutsu nas duas mãos e faz um corte duplo enorme no oponente. Tensei no Jutsu (Técnica da Alma) Quem usa:Nagato/Pain. parte da personalidade original do novo corpo se mantém. Porem depois da primeira reencarnaçao ele tona-se uma serpente e fica quase imortal ter trocado de corpo foi oque fez ele se 62 . Usuários: Jigokudou assim eles se tornam imparaveis e quase nunca se cansam. Fushi Tensei (Reencarnação do Corpo Vivo) Quem usa:Orochimaru Rank: S Nota: É o Kinjutsu mais proibido na Aldeia da folha. o usuário possui um limite de tempo por corpo. Eremita dos Seis Caminhos. uma média de três anos. não podendo morrer de velhice nem sofrendo os seus efeitos.Sasuke Uchiha. Depois de trocar de corpo. entretanto é preciso de chakra no medicamento e por tal motivo é considerado um jutsu medicinal. Descrição: Uma técnica desenvolvida por Orochimaru. por serem tão obscuros. Icha Shushon Tradução: Pomada Curativa 1ª aparição: Usuários:Yuuhi Kurenai. Descrição: Jutsus ligados à alma. Quando o usuário entra no corpo de alguém. Todos ninjas médicos Rank: C Tido mais como um medicamento do que uma técnica médica. exceto os do Clã Fuuma. o chakra tão forte e afiado deixa um rastro de um x enorme no chão enquanto o inimigo já morto. Permite que o usuário passe sua alma para um novo corpo. até os mais graves com ingredientes raros. Orochimaru. Souzou Pein no Rikudo Tradução: Regeneração dos Seis Caminhos de Pein Rank: S 1ª aparição: Esta técnica tem como objetivo de recuperar as forças e o chakra dos corpos de Pein. fica com mais saúde e disposição. dando a semelhança de um x. mas caso o corpo receba um ataque que o deixe impossibilitado de usar o jutsu (como por exemplo ser cortado ao meio). Rank: S Nota: É um Kinjutsu. Usuários: Shizune Rank: S A porquinha Tonton atira o inimigo para longe com sua força. que por exemplo ressuscitam pessoas.Chakra Ken: Daikoushou Tradução: Espada de Chakra: Grande Corte da Cruz 1ª aparição: Ougi do Naruto Shippuuden Accel 2. Hyuuga Hinata. Logo depois. o jutsu termina e o corpo cai realmente morto. Dizem que quem é curado com essa dita pomada. são todos proibidos.Clã Fuuma e Chiyo. pois o novo corpo começa a se desintregar.

porem orochimaru nao teve chance de usa-la com as pessoas certas. Ninpou . desde que esse não esteja muito tempo morto. Nota²: É um Hijutsu. Além de poder usar todos os jutsus dos outros 6 Pein's. o sétimo Pein. pode projetar partes de seu corpo sob a forma dos corpos abosrvidos e mandá-los atacar em seu lugar. Descrição:Fuuma Arashi. Eremita dos Seis Caminhos Rank: S Nota: Nagato usou esse jutsu após relembrar o objetivo pelo qual lutava e que havia se perdido dentre de si. se o corpo ainda não estiver morto o usuário não morre ao final da técnica.Shisha Kugutsu (Arte Ninja . Fuuma Hanzaki e Fuuma Jigumo. Nagato. e mesmo depois de trocar de corpo ele nunca perde as tecnicas de seu antigo ospedeiro. mas que foi recuperado por Naruto. podendo assim ressuscitar pessoas que morreram em um período de tempo relativamente curto. com essa tecnica Orochimaru pode ter mais de um pacto de sangue ou até mesmo mais de um espirito de Bijuu ou celula. morrendo ao final do processo. ele disse que o poder dessa tecnica é mais do que aparenta. Uzumaki Naruto. religião de Hidan.Manipulação dos Mortos) Quem usa: Fuuma Arashi Rank: B Nota: Não existe no Mangá. ou ainda.Nagato morre após usar este jutsu mas deixa os seus sonhos e os sonhos de Yahiko confiados a outra criança da profecia. incluindo Hijutsus e Kekkei genkai's e ele tem diversas faces uma sobre a outra como camadas e para matar orochimaru deve destruir todas suas faces. possui controle sobre um mundo entre a vida e a morte. após ser modificado por experimentos de Orochimaru. mas fica beirando a morte. Com esse Jutsu é possível utilizar todos os Jutsus dos corpos absorvidos. Descrição: Nagato usa este como seu último jutsu enquanto ainda vive (mangá 449). porém. mas para isso o corpo que ele habitar ja deve ter tal coisa. mas também pode ser utilizada para ressuscitar um corpo morto. já no caso de sua "2ª Morte" contra Uchiha Itachi ele estava apenas com seu corpo sem auxilio de outras faces por isso morreu tao rapido. O usuário passa sua força vitalícia para o corpo inanimado. Gedō • Rinne Tensei no Jutsu (Outro Caminho • Técnica da Vida Celestial do Samsara) Quem usa: Nagato junto com o Gedou. sabe-se tambem que orochimaru tem o chakra e Stamina de todos seus corpos.regenerar na sua luta contra Uzumaki Naruto após ser cortado ao meio essa regeneraçao nao tem gasto adicional de Chakra. normalmente ligados à Religião Jashin. absorve os corpos de seus parentes do Clã Fuuma. a nao ser que ele esteja no final do prazo de troca. 63 . Kishou Tensei (Técnica de Reencarnação) Quem usa: Chiyo Rank: S Nota: É um Kinjutsu Descrição: Esse Jutsu possui a finalidade original de dar vida a uma marionete. Jujutsu (Técnica Mágica) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Jutsus baseados em maldições e feitiços. Na ultima entrevista coletiva dadá por Masashi Kishimoto em Dezembro de 2009 ele revelou alguns segredos dessa tecnica.

Konan pode manipular origamis. para ataques.As shurikens de papel cortam o oponente inúmeras vezes fazendo com que o mesmo perca muito sangue podendo resultar em desmaios ou morte. ficando semelhante a um esqueleto. Jujutsu .Cerimônia Infinita) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Técnica utilizada por Hidan para se tornar imortal.Ela faz quantas ela quiser e dependendo da quantidade o dano aumenta. e qualquer outro tipo de arma ofensiva.cria um origami explosivo(possui um poder explosivo semelhante as argilas de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas) que serve como armadilha.Possessão de Sangue Controladora da Morte) Quem usa: Hidan Rank: S Descrição: Hidan bebe o sangue do inimigo e desenha um círculo ao seu redor. criando shurikens de papéis (mas que fazem o mesmo efeito de uma original). Depois disso qualquer dano desferido no corpo de Hidan surte efeito no dono do sangue bebido por ele.Mugen Shiki (Técnica Mágica . Kami Shuriken Tradução: Shuriken de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: D[1] Konan usando o Origami no Jutsu.ex:Konan planta o orgigami em algum local que seu inimigo poderá passar e quando ele passar o origami explode atingindo o oponente seriamente ou então é lançado em alta velocidade contra o oponente e ele poder estar entre outros papéis disfarçando-o e aí o oponente não percebe que ele está lá e explode no mesmo. para isso ele deve matar pessoas em honra a seu deus Jashin periodicamente.as shurikens de papel cortam o oponente e o origami explode finalizando o combo resultando na morte do inimigo.É usado em conjunto com o Kibaku Kami que consiste em criar um origami explosivo.Jujutsu . mudando drasticamente de aparência. Kami no Jutsu (Técnica do Origami) Quem usa: Konan Rank: A Descrição: Usando sua habilidade. Kibaku Ta Kami Tradução: Mútiplos Origamis Explosivos 64 .É usado em conjunto com o Kami Shuriken que corta inúmeras vezes o oponente e o origami explode no oponente finalizando o combo resultando na morte do inimigo. cria shurikens de papel (que tem o mesmo efeito de um real). Kibaku Kami Tradução: Origami Explosivo Rank: B 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.Shijihyouketsu (Técnica Mágica .

se desfaz em muitos papéis.cria vários origamis explosivos que possuem um poder explosivo semelhante ao c2 de Deidara e a explosão é maior do que a do papel bomba normal usado por ninjas ela pode plantá-los e fazer de armadilhas ou pode arremesa-los em alta velocidade contra o oponente explodindo em alta escala nele.Se Konan quiser o clone se explode por todos os papeis carregarem o simbolo de explosão(Kibaku Fuuda .Se Konan quiser os clones se explodem com um poder enorme destruindo tudo em sua volta podendo ser comparado ao poder do C3 de Deidara. Konan usando o Kami no Jutsu..ou seja. que podem se reagrupar depois. Karada no Kami Tradução: Corpo de Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Kami no Jutsu. que pode utilizar todos os seus Jutsus de Origami e quando é atingido. Kami Ta Bushin Tradução: Mútiplos Clones de Papel 1ª aparição: Invasão a Konoha Usuários: Konan Rank: S Nota: Pode ser chamado de Kami ta Bushin Bakunretsu por ser um clone explosivo. transforma seu corpo em papéis parcialmente ou não. cria um clone seu de papel.Se ela for atacada ela se desfaz em papéis que podem rodear o seu inimigo e cortá-lo ou até então podem explodir ou sufocá-lo. Kami Moku Tradução: Árvore de Papel 1ª Rank: S 65 . Kami Bunshin Tradução: Clone de Papel Rank: C 1ª aparição: Usuários: Konan Nota: Pode ser chamado de Kami Bushin Bakunrestsu por ser um clone explosivo. não importa o quanto o inimigo ataque Konan ela sempre irá se desfazer em papel.Usando em conjunto com o Kami Shuriken e é uma variação do Kibaku Kami.Papel Explosivo usado por ninjas) porém a explosão é de alta escala(os símbolos devem ser mais fortes do que o nomal) sendo comparada às de Deidara com sua argila explosiva e é comparada também as minas explosivas terrestre do mesmo.Esse jutsu é como um Kawarimi(Substituição) de papel que só termina quando o usuário quiser. cria uma quantidade enorme de clones que atacam o oponente usando seus jutsus de origami e por ser tantos clones que usam os poderosos jutsus de Konan pode até mesmo enfrentar um clã inteiro (esses clones enfrentaram o Clã Aburame) e até mesmo os derrota. porém ela ainda fica com resquícios de papel..eles fazem algum jutsu quando são atacados e depois se reagrupam formando Konan.Ela pode tirar papel de seu corpo e até então atacar com ele fazendo qualquer jutsu que quiser ou dominá-lo a sua vontade.1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Rank: S Konan usando o Origami no Jutsu. Konan usando o Kami no Jutsu.

que podem se espalhar ao vento.aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu. espadas feitas de papel(Kami no Yaiba) com chakra ficam em volta do inimigo rodeando e contando-o e até mesmo perfurando o mesmo. ou tomarem a forma de uma espécie de lâmina(Kami no Yaiba) e serem arremessados na direção do inimigo. Ela é oca por dentro e pode ser usada para se esconder ou como defesa já que os papéis de Konan possuem chakra embutidos nele assim forma-se uma barreira de chakra repelindo ataques.cria uma espada de origami que pode usar contra o inimigo em um combate corpo a corpo.Essa espada por conter chakra pode decepar alguns jutsus servindo como defesa. Kami no Ken Espada de Origami 1ª aparição: Jogo accel 3 Usuários: Konan Rank: A Konan usando o Origami no Jutsu.ou seja. Kami no Chissokushi Tradução: Morte pelo Sufocamento de Papel 1ª aparição: Usuários: Konan Rank: S Konan após usar o Shikigami no Mai cobre o corpo do inimigo por completo com seus papéis fazendo-o morrer por falta de ar.Esse Jutsu é semelhante ao Hana Jinki no Jutsu e ao Hana Ninpou Genjutsu • Hana Jinki Ryouran de Yuuhi Kurenai.Essa espada é feita de papel com chakra então mesmo se você esquivar o ataque pegará em você pois o chakra do papel também corta e ele é invisível dificultando a esquiva e ela pode arremesá-la em direção ao oponente perseguindo-o.Semelhante ao Ikebana no Imeeji Soru de Kurenai Yuuhi a diferença é que o de Kurenai é feito com pétalas de flores e é um Genjutsu. e assim Konan pode ver uma grande área.Usado em conjunto com o Shikigami no Mai. se transforma em diversos pedaços de papéis. Kami no Dai Ken Ermida Tradução: Grande Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: S 66 . Shikigami no Mai Tradução: Estilo da Dança dos Papéis Rank: A 1ª aparição: Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.Possui as variações Kami no Yaiba Ermida e Kami no Dai Ken Ermida.As espadas por conter chakra podem decepar alguns jutsus servindo como defesa. Kami no Ken Ermida Tradução: Espada de Origami Perseguidora 1ª aparição: Rank: A Jogo accel 3 Usuários: Konan Konan usando o Origami no Jutsu.cria quantas espadas de papel quiser e as laça em direção ao oponente e mesmo se ele tantar esquivar elas irão seguir ele em alta velocidade.É usado em conjunto com o Kami no Chissokushi. cria uma gigantesca árvore de papel que por fora parece uma árvore de verdade.

Logo depois Konan faz as asas atirarem papeis como na outra versão só que esses possuem símbolos explosivos anormais que liberam uma explosão intensa que nem mesmo Madara Uchiha pode absorver por completo asism perdendo seu braço e levando queimaduras intensas em seu tronco.Apesar de seu poder denominado divino. no caso de Madara ele não pode absorver e solidificar ao mesmo tempo ficando encurralado.cria uma grande espada de origami que possui metros de largura e a lança em direção ao oponente e se ele tantar esquivar a espada segue ele como nunca visto em uma velocidade impressionante e ela possui tanto chakra que aonde ela passar ela deixa seu rastro de destruição e quando atingi o oponente é morte certa. é como o pássaro de tinta de Sai que solta rajadas de tinta em altas quantidades. Jogo accel 3 Usuários: Konan Um som de sino é escutado e várias penas brancas caem sobre Konan que então ativa o Karada no Kami e flutua com o 'Kami Fuyu'.Nem mesmo Madara pode conter esse jutsu. 67 .É uma combinação de outros jutsus.Então. Konan usando o Kami no Tsubasa cria asas de papel que rodam em volta do inimigo ou frontalmente cortando-o repetidamente em uma velocidade impressionate podendo rasgar uma pessoa ao meio se a mesma não esquivar. Konan através dessas Asas também é uma influência para o apelido. cria asas de papel para poder voar rapidamente escapando de ataques e usar outras técnicas mais seguramente. Kami Fuyu Flutuação do Papel 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Rank: B Konan se divide em papéis com o Kami no Karada e então flutua com alguns papéis em sua volta para realizar um salto ou apenas uma curta planação. Konan usando o Origami no Jutsu.Essas asas podem soltar rajadas de papel em alta escala(provocando um dano enorme) como fez com Jiraya. É normalmente usado em conjunto com o Shikigami no Mai.É uma variação do Kami no Tsubasa e um conjunto de outros jutsus.Nota: Jutsu mostrado em um de seus Ougis no Accel 3 Para PSP. Uma variação do Kami no Tsubasa.Essa espada por conter Chakra pode decepar jutsus servindo como defesa. depois faz o Kami no Tsubasa e cria asas para si então Konan usando o Origami no Jutsu. Kami no Tsubasa Asas de Papel Rank: A 1ª aparição: Luta contra Jiraya Usuários: Konan Nota: Konan foi apelidada de Anjo de Deus por ser amiga de Nagato que se auto denomina um Deus por ter crescido através da dor. Tsubasa no Mai Tsubasa no Mai Tradução: Dança das Asas Rank: S Nota: Konan usou contra Uchiha Madara no mangá 509. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Primeiramente Konan usa o Karada no Kami e se espalha em papeis que rodeam seu inimigo não deixando-o escapar.

Para tornar o ataque ainda mais fatal e destrutivo. O Jutsu detona 1 Bilhão de Explosivos por Segundo.Hijutsu: Kami Tenshi Tradução: Jutsu Secreto: Livro do Anjo de Papel Rank: SS Nota: É um Hijutsu. Kumonendo Tradução: Vômito Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando sua teia de chakra. Ela abre um grande abismo sob os pés de seu oponente. criando uma armadura tão resistente quanto o aço. 1ª aparição: Mangá 409 Usuários: Konan Tambem se Sabe que dentro do Abismo não há Oxigênio devido as explosões em conjunto com a Reação de Chakra da Konan. para impedir uma reação do adversário. Konan Konan com sua técnica de papel final. fazendo-a cair dentro do abismo. E Técnicas de Invocação e Teletransporte são anuladas por esse Jutsu. que só podem ser cortadas com armas de chakra. que utiliza uma enorme quantidade de folhas de papel e chakra. A Reação da gravidade sobre o Oponente é 5 vezes maior o que faz com que o Oponente seja arrastado em enorme velocidade para O fim do Abismo ( Caso ele não morra pela explosões ou por falta de Oxigênio ) Ninjutsus da Kekkei Genkai Seis Braços Nenkin no Yoroi Tradução: Armadura de Ouro Pegajosa 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Usando um líquido especial que seu corpo produz.Foi usado no mangá 509 contra Madara Uchiha. 68 . Kidoumaru agarra um oponente com o material pegajoso que o seu corpo produz. Nota:² O Abismo possui 30 Km de Profundidade. O Jutsu dura exatos 10 Minutos e Durante esse Tempo o Inimigo não pode reagir. Totalizando 600 Bilhões no Final do Jutsu. Kidoumaru prende o inimigo num casulo. Kidoumaru o expele pelos poros da pele. Kumomayu Tradução: Casulo da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Usando teias de chakra. Nota ³: É um Kinjutsu e Hijutsu. ela o preenche com 600 BILHÕES de targas explosivas de Nível superior.

Usando o Kumonenkin. dando-lhe elasticidade. Kidoumaru pode prender seus inimigos por mais tempo. Ele pode com isso criar uma defesa ou uma arma para arremessar. Kidoumaru cria um arco e flecha desse material. como flechas ou kunais douradas. e pode ainda colocar um pedaço de teia para desviar o percurso da flecha. Essas teias são ligadas às suas mãos para que possa sentir quaisquer vibrações provenientes do contato de inimigos com as teias.Kumonenkin Tradução: Ouro Pegajoso da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru usa um líquido dourado que em contato com o ar fica rígido como o aço. Kumoshibari Tradução: Prisão da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru cospe uma teia que prende seus inimigos ou atrasa-os. Kumosenkyuu • Suzaku Tradução: Arco da Aranha • Divisão Horripilante 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: A Nota: É chamado de "Precisão em 120%" nos jogos americanos. com a ajuda de seu Selo Amaldiçoado Nível 2 e seu terceiro olho a flecha. Kumosoukai Tradução: Abertura da Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Rank: C Kidoumaru cria uma bola. segurança e firmeza. se necessário. Kumosouiki Tradução: Região da Teia da Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: D Como armadilha. prendendo em algum lugar como 69 . Kumosouka Tradução: Flor de Teia de Aranha 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: C Usando uma teia mais forte. Ele atira. Kidoumaru coloca inúmeras teias que são invisíveis ao olho nu. que quando atirada se abre. Ele mistura o chakra com o fluido do corpo que faz a teia.

O poder de destruição desse jutsu é tão grande que pode até arrancar um pedaço imenso de uma região. Ninjutsus Próprios de Pain Banshou Tein'in Tradução: Atração Divina Rank: S 1ª aparição: Nota: Por saber usar o Chibaku Tensei. consequentemente devastando a área em que esta técnica for utilizada. Amegumo Tradução: Chuva de Aranhas 1ª aparição: Usuários: Kidoumaru Rank: B Kidoumaru. o Eremita dos Seis Caminhos usou está tecnica e seu poder foi tão grande que se parecia com o tamanho da lua. Quando lançanda ao céu ela se expande. impossível de ser destruida. enquanto essa o puxa. Nota³: È um kinjutsu. Pain Círculo de Deus. Chibaku Tensei Tradução: Destruidor Celestial da Terra Rank: S Nota: Conforme o mangá 439. capturando inimigos para matá-los com armas de longo alcance. Deus.Chibaku Tensei ("Arte Eremita . Porém Nagato não alcança esse poder. Nota²: Essa técnica foi usada como cartada final de Nagato. entre outras funções. pois o mesmo não conteve Naruto com a oitava cauda liberada. pois viu não conseguiria parar Naruto com a Sexta Cauda liberada. com o jyuuin nível 1. podendo morder o oponente com o veneno. libera do seu corpo várias aranhas que caem do céu. 1ª aparição: Usuários: Nagato. atraindo tudo que estiver ao alcançe desse jutsu.Kidoumaru uma rede.Destruidor Celestial da Terra") que consiste no jutsu usado no modo Sennin. Pain Círculo de Caminhos saiba usá-lo. prende-lo com o Kumoshibari. Consiste em concentrar uma enorme quantidade de chakra nas palmas da mão criando uma esfera de chakra negro. Eremita dos Seis Caminhos Tenbaku no Jutsu Tradução: Tecnica da Destruição Corpórea 70 . Eremita dos Seis Caminhos Essa técnica é ultilizada por Pein Círculo de Deus para atrair o oponente ou qualquer coisa. conforme a vontade de Pain Círculo de Deus exercendo um poder de atração absurdo. formando uma pequena lua. pois se tratava do Senpou . supõe-se que o Eremita dos Seis Usuários: Nagato. Esse jutsu pode arrastar outros jutsus a ao chakra negro absorvendoo o jutsu do inimigo. É a técnica oposta a Shinra Tensei que empurra o oponente.

não havera como ressuscitálo. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Tadikaru Jigyaku Tensei Tradução: Reversão Temporal de Retiração das Almas 1ª aparição: Usuários: Pein Círculo dos Homens Rank: S Nota: Essa técnica é baseada no jutsu de leitura de mentes dos membros do Clã Yamanaka. O jutsu só não funciona se a pessoa dizer realmente a verdade ou se Pein Circulo do Inferno for interrompido. porém.Rank: S 1ª aparição: Usuários: Nagato. ao invocar Kohushi Baski. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. que quando toca em um inimigo muda sua força gravitacional quebrando os ossos da pessoa atingida. Pein Circulo dos Homens remove a alma da vitima e causa a morte imediata na vitima. Pain Circulo Selos: Ovelha de Deus e Eremita dos Seis Caminhos Após a utilização do selo necessário o Shinobi(Ninja) cria uma pequena esfera semelhante ao Rasengan.Pein Círculo do Inferno(Jigokudou) tem o poder da ressurreição. não é necessário nenhum sacrifício humano. caso esteja retalhado demais como no caso de Pein Circulo dos Homens que só sobrou sua cabeça depois de receber o Senpou Fuuton . ele tem o objetivo de julgar se a vitima diz a verdade ou mentira. Ao termino do jutsu. mãos saem de sua boca e puxam as almas das pessoas que mintam. Pein Circulo do Inferno ao capturar sua(s) vitima(s) invoca numa especie de Genjutsu em que somente ele suas vitimas vem Kohushi Baski (Fera Faminta). Naraku Kohushi Baski Tensei Tradução: Ordem da Fera Faminta Infernal Rank: S Nota: Pein Círculo do Inferno tem o poder de ocultar ou mostrar Kohushi Baski. Assim como Namikaze Minato e Hiruzen Sarutobi precisam invocar o Shinigami para retirar a alma de alguém. Se parece com o Shiki Fuujin de Hiruzen Sarutobi e Namikaze Minato. Pein Círculo do Inferno precisa invocar Kohushi Baski para retirar as almas das pessoas.Rasenshuriken de Uzumaki Naruto. Poucos segundos depois o corpo de Pein volta totalmente intacto e recuperado. caso mintam. Esse jutsu é feito se algum Pein for morto. não é 71 . parecendo que foi devorado. a criatura agarra um dos corpos de Pein com suas mãos que saem de sua boca e a coloca em sua boca. porém. causando-lhe a morte. a fim de encontrar o paradeiro de Naruto. Tanto para suas vitimas quanto pessoas afora do jutsu. Pein Circulo dos Homens ao tocar a mente de sua vitima faz uma especie de lavagem cerebral e consegue ler a mente da vitima em poucos segundos para saber oque quer. mas é preciso que o corpo morto esteja em condições adequadas e não totalmente destruido. Esta técnica foi utilizada por Pein Círculo do Inferno para interrogar ninjas da folha. 1ª aparição: Usuários: Jigokudou Naraku Kinshou Tensei Tradução: Ressurreição Infernal Rank: S Nota: Esse jutsu tem como função de trazer a vida aos corpos derrotados de Pein.

como misseis ou bombas.necessário nenhum sacrifício humano e não precisa invocar para a realização da retirada da alma da vítima. uma especie de canhão se revela e então ele libera uma imensão explosão que varre tudo que estiver na frente. Yatai Kuzushi no Dan Tradução: Projéteis de Máxima Destruição 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: A Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. ao abrir sua nuca. pela cabeça ou até pelo corpo causando efeito destruidor imparavel e esse projeteis seguem de acordo com as ordens dele como se fossem tele-guiados. Yatai Dai no Kai Tradução: Liberação da Máxima Explosão 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo dos Demônios Rank: S Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. por ser uma especie de maquina. dessa forma Nagato controla seus 6 corpos (Pain) colocando diversas lanças em seus corpos para assim controla-los a longas distâncias. Rank: S Provavelmente a Principal Técnica do Rin'negan. os olhos do Rin'negan apareceram em sua mente de forma que houvesse alguma influência. por ser uma especie de maquina. ele disse Naruto estar agora sendo controlado por ele estando perto demais de seu corpo original. por ser uma especie de maquina. quando Naruto foi atingido por uma lança do corpo original de Nagato. dos Demônios Pein Circulo dos Demônios. possui o poder de atirar projeteis destrutivos na quantidade que quiser. possui o poder de atirar seus braços como uma especie de missil que destroi tudo ao seu redor produzindo quase o efeito de um missil original. Pein Circulo dos Demônios. ja no mangá 444 isso foi confirmado. Kawara Kuzushi no Dan Tradução: Imitação de Projétil Destruidor Rank: A 1ª aparição: Usuários: Pein Circulo Nota: Esse jutsu só é possivel devido esse Pein ser uma espécie de humanóide. Nanchou Chakra Joutouhei Tradução: Perturbação das Lanças de Chakra 1ª aparição: Usuários: Nagato e seus Pein's. Kyoumen Shuuja no Jutsu Tradução: Técnica do Atacante Súbito Espelhado 72 . Pain Circulo dos Demônios. É tão forte que pode destruir uma area do tamanho de um quarteirão. pelos braços. como mostrado no episódio 133 Shippuden quando Jiraya foi atingido por uma lança.

Esse clones são perfeitamente iguais aos indivíduos que os retiraram.Muryou morreu ao receber esse rasengan. A Ninjutsus Próprios de Sacerdotisa Quem usa: Shion.assim indo cortando e explodindo tudo em sua frente. todos os ataques direcionados para o usuário são dissipados.Pein Círculo de Deus.A cor da Linha é vermelha e vinho(sempre alterando entre os dois) e depois a explosão é azul florescente. mais tempo demora para se usa-lo novamente.ossos ou pedra.Elas usam esse ninjutsu através do Sino Místico Angelical da Segurança delas que possui o chakra especial. 1ª aparição: Usuários: Nagato.é rank S.A linha continua indo em frente até que a sacerdotisa quiser que pare. Rank: S Descrição: A Sacerdotisa concentra uma parte de seu chakra formando uma linha grossa e manda em seu alvo o chakra concentrando se expande causando uma explosão enorme de luz. chegando a ser praticamente inexistente.O chakra delas nesses jutsus varia de cor.Por ser um ninjutsu de sacerdotisa e com o chakra poderoso delas. Mystic Safety Angelical Bell:Super Chakra Rasengan (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Espiral Suprema de Chakra) Quem usa: Naruto Uzumaki(só com ajuda de Shion) e Shion Rank: S Nota: Ninjutsu que aparece somente no Quarto Filme de Naruto Shippūden: O Filme e Naruto só faz esse jutsu com ajuda de Shion. especula-se que o Eremita dos Seis Caminhos também saiba usa-lo. Shinra Tensei Tradução: Punição Divina Rank: (Pequena escala) S (Média escala) Superior à S (Grande escala) Extremamente superior à S.O chakra usado nesse rasengan é o chakra selado no Sino Místico Angelical da Segurança.A cor do rasengan é rosa variando para roxo(normalmente a cor do chakra das sacerdotisas é de rosa para roxo e vermelho ou vinho para azul).A linha que se forma primeiramente pode cortar e queimar seriamente alguém. Eremita dos Seis Caminhos Nota²: Quando aplicado com máxima potência é considerado um Kinjutsu. pode facilmente quebrar a madeira. porém não ficam cansados. Descrição: Naruto com chakra de Shion cria um rasengan que possui o chakra especial(poderoso e abrangente) das sacerdotisas do País dos Demônios com grande poder destrutivo capaz de fazer entrar em erupção um vulção.como feito com um dos soldados fantasmas de Muryou. Rank: S Descrição: Ninjutsus usados pelas sacerdotisas do País dos Demônios. porém esse intervalo de tempo é mínimo (5 segundos). as mesmas Kekkei Genkai's. Quando os quatro distantes selos do Gofuu Kekkai são retirados clones são feitos dos indivíduos que os retiraram. não importa o tamanho ou a massa. Quanto mais forte o jutsu é usado.Ao usar esta técnica como uma medida defensiva. Nota: Essa técnica não é um Jutsu contínuo. posui as mesmas habilidades. ou seja.primeiramente e principalmente são usadas as cores roxa e rosa e em algumas vezes variam para vermelho(ou vinho) e azul.sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. 73 .sua mãe Miroku e todas as Sacerdotisas do País dos Demônios. ela exige um intervalo de tempo durante suas execuções. Nota³: Por saber usar o jutsu Chibaku Tensei.1ª aparição: Usuários: Nagato Rank: A Jutsu utilizado como uma forma de segurança caso o Gofuu Kekkai falhe. Flashing Bell Beams Mystic Angelical (Feixes de Piscamento do Sino Místico Angelical) Quem usa: Shion. os mesmos Jutsus. Dependendo da quantidade de força do Caminho Deva coloca neste Jutsu.poderoso e abrangente delas. Shinra Tensei é a capacidade de manipular a gravidade para repelir matéria à distância.

Ao manipular um ponto específico do espaço. Hiraishin no Jutsu (Técnica do Deus Voador do Trovão) Quem usa: Namikaze Minato e posivelmente Uzumaki Naruto Rank: S Alcance do jutsu: Todos Descrição: É uma técnica de Ninjutsu utilizado pelo Namikaze Minato. e quando acionada ou usado.Jin. Tobirama Senju Nota¹: Foi comprovado no manga que Tobirama Senju também era usuário de técnicas de Tempo Espaço e Tempo. Namikaze Minato tem a dirigi-la para outro local. Kekkai: Tengai Houjin (Barreira: Formação do Método da Abóbada ) Quem usa: Jiraya 74 .mais tais habilidades são desconhecidas.Miroku e o resto das Sacerdotisas. como o seu adversário ou algum outro recurso ao redor. Namikaze Minato pode viajar para a marca para matálo. Namikaze Minato precisa primeiro marcar o seu destino com um "jutsu fórmula" (術式. o usuário pode se mover através do espaço dimensional.Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: A Descrição: Essa técnica permite que o usuário faça uma barreira de chakra(geralmente)que possui sua função que geralmente é a de defender e rastrear. Um jutsu espaço-tempo similar a uma Kuchiyose. Tais como as “Ninpou .Mystic Safety Angelical Bell:Protective Sphere of Light (Sino Místico Angelical da Segurança:Esfera Protetora de Luz) Quem usa: Shion. Minato pode formar uma barreira que irá teleportar ataques enviados a ele. Ele pode aplicar isso a uma arma. e se tele-transportar para outro local instantaneamente. Rank:??? Descrição: São técnicas que permitem ao Ninja manipular o Espaço-Tempo. Uma vez que o ataque é pego pela Kekkai. e depois. ele pode viajar instantaneamente a ela.Tambem é usada pra trazer ou enviar algo a um lugar. Jikuukan Kekkai (Barreira de Espaço-Tempo) Quem usa: Namikaze Minato Rank:??? Descrição: Usando sua Kunai de Três Pontas. como uma kunai. ele pode ativar o jutsu para chegar à marca. Ele pode desviar ataques a distância tão grandes e poderosos como um Bijuu Rasengan da Kyuubi no Youko. A técnica deu Yondaime o apelido de "Raio Dourado de Konoha".Kuchiyose no Jutsu” . jutsu-shiki). Namikaze Minato .Quarteto do Som. Kekkai no Jutsu (Técnica da Barreira) Quem usa: Jiraiya.quem chega perto dessa barreira fica cego temporariamente e Shion pode expandi-la chegando perto de quem está longe e lançando essa pessoa para longe. Não importa onde o adversário for. Ele também pode aplicar a marca a uma área que tocou. Rank: S Descrição: Esta é uma técnica em que o sino místico angelical da segurança de Shion cria uma esfera da luz(que varia de vinho pra azul) que protege Shion da escuridão de Mōryō e de outros ataques reduzindos a mera luz. Ji-Kuu-Kan Ninjutsu (Ninjutsu de Espaço-Tempo) Quem usa: Tobi/Uchiha Madara . devido ao seu cabelo amarelo e sua capacidade de atravessar grandes distâncias em um piscar de olhos.

Jiraiya pode fazer essa barreira cortar a meio qualquer invasor que tocar na barreira como no caso do antigo Pein Circulo das Bestas Descrição: Foi usado contra Pein. Kekkai: Gama Hyourou (Barreira: Prisão do sapo) Quem usa: Jiraya Rank: B . fechando por baixo e em cima. Quem entrar nessa área ativa a explosão. que inclua um lago do ácido gastrico corrosivo forte que possa dissolver qualquer coisa que deve acontecer cair nele. um oponente é eliminado de todos os aliados e suscetível ao ataque. No comando do usuário. Para evitar fugas. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. junto com costas em torno do lago ácido. sem condições de fazer a técnica. agarrando tudo no quarto. o espaço dentro do estômago do sapo. Ningu Kekkai . eles criam uma outra barreira que protege os quatro. e nas formações que furam fora do lago. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras. Shishi Enjin (Formação de Batalha dos Quatro Fogos Violetas) Quem usa: Quarteto do Som e Kaguya Kimimaro Rank: B Descrição: Depois de formar um quadrado. Kimimaro estaria apto a fazê-la. O usuário pode detectar qualquer um que se move dentro do espaço da barreira com seu próprio sentido. Descrição: Esta técnica chama um pequeno sapo uma espécie original de sapo indígena do Monte Myouboku. a barreira da deteção pode expandir.esta técnica é usada para capturar e isolar uma vítima arrastando os no estômago do sapo.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. com um em cada ponta. Kekkai Houjin (Posição da Barreira do Método de Batalha) Quem usa: Quarteto do Som Rank: B Descrição: Quatro papéis com inscrições explosivas são postas em quadrado. uma barreira sela o espaço dentro dessa área. Nota: No Sennin Mode. Caso algum esteja machucado. Uma versão do Fuubaju Houjin. 75 .Minato pode usar esta tecnica por poder invocar sapos e usar barreiras. eles cravam suas espadas no chão. Prendido uma vez para dentro. e então atacam quem estiver no centro.Esta técnica cria uma barreira esférica da deteção com o usuário no centro. Isolado do mundo exterior por uma barreira. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas . Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. que é muito forte. e podido então facilmente ser derrotado. onde o alvo fica bem no centro.Rank: S .O ambiente dentro do estômago do sapo é uma câmara cavernosa enorme.

Jiongu Harishigoto (Costura do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Kakuzu usa os fios do Jiongu para costurar e reparar. Kakuzu faz isso 4 vezes. Kakuzu é capaz de usar os fios negros do jutsu. com isso. Os fios se adaptam a qualquer matéria. Kakuzu toma a forma de um monstro. e libera seus quatro corações. Raiton.Assim ele voa livremente e com rapidez escapando de ataques e executando outros com mais maestria. ficando com 5 corações e ainda cada coração possuía um elemento diferente. ligados através dos fios. Cada coração torna-se um monstro feito de fios de Jiongu. mais o seu próprio coração forem destruídos. para diversos fins. ganha mais um coração e ainda o coração pode utilizar Jutsus de seu antigo dono. ou mesmo agarrar a garganta dela. local de origem de Kakuzu. matando-a sufocada. Kakuzu usa esta técnica para costurar os braços de Deidara arrancados pelo Kamui de Hatake Kakashi e a cabeça de Hidan que havia sido decaptada por Sarutobi Asuma. Suiton e Katon. para desferir um poderoso soco na vítima. objetos ou seres. seja atacar. Jiongu Gouken (Punho do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Graças aos fios do Jiongu. 76 . Jiongu no Tsubasa (Asas do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após usar o Jiongu Henge Kakuzu faz seus fios se unirem em uma espécie de asa de borboleta(ganham a forma dela). Este é o Kinjutsu mais secreto da Vila Oculta da Cachoeira. ou reparar algo. Jiongu Shinzoma (Corações Demônios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Último recurso de Kakuzu em um combate.Ele ganha a aparência de um monstro cheio de fios além de alguns fios sairem de sua boca para atacar com impacto seu inimigo. além de tomar a forma de uma máscara. Kakuzu é capaz de projetar seus punhos dos pulsos. Kakuzu só morrerá se seus quatro corações.Jiongu Ninjutsus Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: O usuário pode pegar o coração de um inimigo e costurá-lo em seu corpo. Jiongu Moji Retsu (Fios do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: A Descrição: Após obter o Jiongu. seja ela viva ou morta. com uma máscara. Jiongu Henge (Transformação do Ressentimento da Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: S Descrição: Kakuzu coloca seus fios do Jiongu a mostra. Especializado nos quatro elementos: Fuuton. o usuário fica imortal. Uma vez que Kakuzu já usa Doton no Jutsu por natureza.Seus menbros se separam de outros através dos fios do Jiongu assim ele fica muito mais flexível escapando de ataques com facilidade.

Pode ser feito combo com espadas. Rank: Depende da força. o usuario cria várias cópias de si mesmo que atordoam seu usuário confundindo-o. Zankuukyokuha (Super Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 33 Naruto Clássico Descrição: É a forma mais potente do Zankuuha. ou flautas como Tayuya e 77 . A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra ou uma casa inteira. Porco Primeira aparição: Episódio 31 Naruto Clássico Descrição: Usando os buracos de vento em suas mãos.Mikazuki no Mai (Estilo da Folha . Descrição: É um jutsu no qual Zaku coloca seus dois braços para frente e um onda de som poderosa sai dos buracos da sua mão desvastando tudo pela frente. Zaku emite ondas e pressão de ar capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. Descrição: Habilidade utilizada pelos shinobis da Vila Oculta do Som . Coelho.. Oto Ninjutsu (Técnicas Ninjas de Som) Quem usa: Shinobis da Vila Oculta do Som. atacando no ponto cego do inimigo o que é crucial para o mesmo. Zankyokuhaana (Super Onda Dupla de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 44 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá.É muito rápido e forte.defesas e alucinações.ao final do jutsu uma trilha profunda que se extende é fruto do jutsu enquanto tudo o que estava pela frente ficou reduzido a pó. Com essa técnica eles manipulam o som através de brocas vibratórias como Dosu Kinuta. Descrição: Uma técnica que permite ao usuário a manobra com espadas em qualquer movimento e desejo. Rank: B Selos: Ovelha Descrição: Com sua espada.. Kenjutsu (Técnica com Katana) Quem usa: Hayate Gekkou.Pode revidar jutsus.Dança da Lua Crescente) Quem usa: Gekkou Hayate.atordoando-os.Zankuuha (Onda de Som Cortante) Quem usa: Abumi Zaku Rank: C Selos: Rato. Cavalo. Konoha Ryuu . É mais destrutivo e rápido. Cachorro.

Koukyou Hokyou Tradução: Sinfonia Reforçadora 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A Através da sinfonia de sua concha modificada com chakra. 78 . ou através dos sons que já existem em um local com fins inesperados e diversos de ataque ou defesa. através de guizos como Kin Tsuchi. Saundosheru Tradução: Concha de Som 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É uma concha modificada com chakra para produzir som com chakra unido para diversas fuções.se ela não morrer fica surda e desmaiada. A broca da melodia. sem chakra e fraco entrando em estado vulnerável crítico dando chance de o inimigo atacar. o chakra da mesma sai através do som e altera o chakra de determinados alvos através do tenketsus (pontos de chakra) do mesmo. Os jutsus dessa arma são: Koukyou Hokyou. essa alteração provoca um aumento no chakra do alvo fazendo com que o alvo retorne de uma inconsciência ou de um estado de fraqueza.Shin. Chōji. Taijutsus do Som Senbon Oto Jutsu (Kin Tsuchi) Genjutsus do Som Oto no Gen(Kin Tsuchi) Kyoumeisen Tradução: Broca Vibratória de Som Rank: C 1ª aparição: Usuários: Dosu Kinuta Este jutsu pode ser usado como um termo geral para a maioria dos jutsus de Dosu Kinuta. pode até mesmo recuperar ferimentios graves ou leves. através do Koto como Kotohime Fuuma. ou de tubos implantadas nos braços como Zaku Abumi que e capaz de fazer combinações do ar mais o som. Ela reforça muito o poder do som como o Kyoumeisen de Dosu Kinuta. Danificando a orelha interna da vítima. As vezes o próprio jutsu já deixa o inimigo desmaiado e derrotado.Esta técnica pode matar uma pessoa através de sua audição. o mais é afetado por este. Em primeiro lugar disto. foi derrotado imediatamente. a broca pode igualmente ser dirigida através do peso da água ao efeito similar. a vítima é rendida fora do contrapeso e fica atordoada desmaiando na hora. é usado para amplificar as ondas sônicas dos movimentos do braço para atacar seu oponente. Gerando bastante som. usando sua técnica Multiplo Peso naquele tempo. Koukyou Subarashii e Sousai no Ne. através de conchas modificadas com chakra como Menma. Como considerado na luta de Dosu com Chōji Akimichi. Dosu pode usar seu chakra para reorientar as ondas no meio do ar a seu alvo pretendido. um dispositivo poroso do metal situado em seu braço. Conseqüentemente o índice que gordo maior um oponente tem. Lee é atacado fisicamente pelo ataque. Koukyou Subarashii Tradução: Sinfonia Atordoante 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou só que em vez de ajudar um aliado ela provoca um disturbio no sistema circulátorio de um inimigo fazendo se sentir péssimo.

Sousai no Ne Tradução: Compensação da Sinfonia 1ª aparição: Usuários: Menma Rank: A É como o Koukyou Hokyou.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. que pode até quebrar..ele está certo. mas é usada para obstruir um determinado jutsu que deixe um aliado imobilizado (jutsu de paralisação. 79 . Ver o Genjutsu da flauta nesse artigo: Mateki • Mugen Onsa.porém Tayuya cuida disso com cautela observando os arredores enquanto os demônios tem toda sua ateção voltada pra o inimigo.pode também invocar demônios e controlá-los através da melodia de sua flauta. que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. Mateki Tradução: Flauta Mágica Rank: A Com sua flauta tayuya pode produzir genjutsus de alta escala promovendo dores inquietantes em seus inimigos. As técnicas produzidas por ela são: Shindou Atsuryoku. Funciona contra Ilusões (Genjutsu) também. Furuuto Shindou Tradução: Flauta Vibratória 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Uma flauta como a de Tayuya a Mateki (Flauta Mágica) só que essa produz pressões enormes através do som.Ela através de sua melodia.Entre outras funções. Assim o inimigo vai contra algum objeto como uma parede . Essa técnica foi quebrada pelo jutsu de Menma Sousai no Ne.o braço fica totalmente sem chakra. e fica imobilizado nela devido a enorme pressão que vai quebrando seus ossos além de deixar surdo.faz eles executarem combos e se o inimigo pensa que se ele derrotar a flauta ou Tayuya os demônios vão parar de atacar. Shindou Atsuryoku Tradução: Vibração da Pressão 1ª aparição: Usuários: Shiin Rank: A Com sua flauta vibratória.Além de controlá-los para ataques ou combos ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que não são atingidos por nada. Shiin produz enormes pressões através de sons rígidos e atordoantes além de serem totalmente altos.resumindo. jutsu de pressão. esse jutsu pode até destruir outras técnicas de som com o Oto Ninjutsu. Mateki • Doki no Kouka.ou seja.Doki) que Tayuya invoca. 1ª aparição: Usuários: Tayuya Mateki • Genbusoukyoku Tradução: Flauta Mágica • Melodia da Manipulação do Guerreiro Fantasma 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: B É uma música para controlar os demônios(Kuchiyose .essas são as melhores..) assim libertando esse aliado do jutsu inimigo.

Makyou no Ran Tradução: Desordem dos Caçadores Demoníacos 1ª aparição: Usuários: Tayuya Rank: S Depois de invocar seus demônios. Tayuya realiza uma melodia onde uma grande quantidade de chakra misturada no som lhe rodeie com uma distância consideravelmente longa. Este som passa a ter uma força bruta muito grande e é jogado para todosos lados destruindo tudo pela frente.Ela pode fazer com que eles abram a boca e da boca deles saiam vários fantasmas que sugam o a parte do chakra correspondente aquela que ele mordeu de seu inimigo. É como se fosse uma pressão de som com um poder destrutivo muito grande. o som vai deixando ele envenenado enfraquecendo seu corpo. Esse jutsu foi forte o bastante para pegar Jiraya. Esse chakra especial não é atingido por nada. o ataque pode contorcer os ossos do inimigo e lançado para cima para que a kunoichi realize um ataque mortal. com sua flauta ela pode fazer com que eles usem um chakra especial que sente fome e come o chakra do inimigo. Como a vibração do som é muito forte.ou seja. É como se o som tomasse forma e destruísse em tudo o que alcançasse.o braço fica totalmente sem chakra.Nami no Oto Tradução: Onda do Som 1ª aparição: Naruto Accel 2 Usuários: Exclusivo do jogo • Tayuya Rank: A Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Koto no Jutsu Koto no Jutsu Tradução: Técnica do Koto 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime (Princesa do Koto) aprendeu a tocar Koto com Orochimaru. assim ela aproveita e executa o ataque final. Caso o inimigo sege acertado por este ataque terá vários ferimentos graves e será lançado para longe. Kasumi no Oto Tradução: Bruma de Som Rank: B Exclusivo do jogo Tayuya Com o Selo Amaldiçoado nível 1. Tal circulação protege a mesma de quaisquer ataques vindos de fora e também pode atacar tudo que estiver dentro de seu alcance destruindo tudo em que o som tocar. Tayuya toca uma melodia onde o som se mistura com uma grande quantidade de chakra.se ele passar no braço do inimigo todos os tenketsus(pontos de chakra) do braço do mesmo ficaram desativados. Praticou tanto que aprendeu a produzir técnicas com ele como o Ongaku Chuudoku. Ongaku Chuudoku Tradução: Envenenamento Musical 1ª aparição: Usuários: Kotohime Fuuma Rank: B Kotohime toca seu Koto lentamente ou rapidamente e sem que seu inimigo perceba. seu chakra e deixando-o totalmente atordoado sem senso de direção.resumindo. 80 .

Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. Nota²: Não existe no mangá. fazem o objeto tocado queimar. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. Nota²: Não existe no mangá. Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. quando tocam em algo. Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). entre outras funções. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. clones. 81 .Zankuuha Tradução: Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: B Usando os buracos de vento em suas mãos. A rajada liberada é tão forte que pode destruir uma pedra. como barreiras. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. Zaku Abumi emite pressões de ar e ondas supersônicas capazes de empurrar pessoas e alguns objetos. É mais destrutivo e rápido. Zankuukyokuha Tradução: Super Onda De Som Cortante 1ª aparição: Usuários: Zaku Abumi Rank: A É a forma mais potente do Zankuuha.

Rank: S Outro Nome: Aku Chakra (Chakra Maligno) ou Kuroi Chakra (Chakra Negro). O chakra negro revitaliza o corpo dando uma ótima condição física anormal. Yami Chakra (Chakra Sombrio) Quem usa: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas).Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). 82 . inveja entre outros). ódio. mas dão dano . expandida entre outras. além de proporcionar outros jutsus. destruída. 1ª aparição: Usuários: Reibi no Menhiru O Bijuu Reibi. Dauku-shu Tradução: Mãos Obscuras 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro cresce várias mãos anormais de seu corpo que cercam o usuário. Nota²: Não existe no mangá. Geralmente sentimentos de um povo ou vila oprimida. solta. Foi bastante para sugar o impacto do chakra do Guren Rasengan 0 Caudas) de Naruto com chakra da Kyuubi no Youko. com a utilização de seu chakra (Verme ou Cobra de 0 negro lança o próprio chakra negro em forma de várias ondas enormes (forma Caudas) expandida.Ao termino da técnica o inimigo fica desmaiado. Dauku-ha Tradução: Onda Obscura Rank: S Nota: É a versão de longo alcance do Kasseiken. livre) que entram em contato com seu inimigo rasgando-o ao meio através dos sentimentos negativos do mesmo. Dauku-bouei Tradução: Defesa Obscura 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro lança o Dauku-shu em sua Reibi no Menhiru frente e une as mãos dele retendo jutsus na barreira formada e assim sugando o (Verme ou Cobra de chakra do jutsu. Pode-se usar o chakra negro em forma condensada. com seu pensamento e sem selos. comprimida. elas avançam em direção a seu alvo agarrandoo com ferocidade e logo depois sugando sua energia (chakra) assim transformando o chakra normal em chakra negro. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Descrição: O chakra negro é criado a partir dos sentimentos negativos ou obscuros (raiva. O chakra também serve para reviver o bijuu Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Cauda). as explosoes não são tão poderosas .

cura e poder.Nikutai Kassei no Jutsu Tradução: Manobra da Renovação do Corpo Rank: S 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Este é um nível elevado ninjutsu médico. resultando em que o oponente seja atingido com força de ossos quebrando tremendo (forma condensada que se expande anormalmente). enquanto se concentra em outra atividade. Menoshibaki no jutsu (Técnica de imobilização com pano) Quem usa: Maki Primeira aparição: Mangá Cap 523 83 . O usuário. o corpo Revival técnica pode aumentar a força do usuário. esta é a técnica suprema derivados Chakra Negro. tornando-os aptos mais jovem e nos olhares. Compreender esta teoria. esta técnica é baseada na habilidade dos músculos para crescer mais forte depois de se reparar os danos. este jutsu também pode ser usado para melhorar a pessoa física a níveis sobre-humanos de velocidade. Semelhante ao jutsu Sozou Sasei de Tsunade Senju. lavrar o orbe para o adversário. Também altera a aparência física da pessoa drasticamente.Quando combinado com Chakra negro. manipulando a "destruição e renascimento" ciclo dos músculos. Selos: Ovelha Descrição: Essa técnica permite que a Akatsuki junte todos os seus membros em um lugar sem que eles tenham que estar lá. Assim. este jutsu permite que o usuário para sobreviver a qualquer dano de outra forma normalmente fatal e instantaneamente curar dos danos. (Verme ou Cobra de 0 quando ela atinge uma pessoa a curta distância. então. De acordo com Shinnō. Ao reunir chakra escuro na mão do usuário. com dois anéis escuros em torno dele (dando-lhe um olhar atômica). enganando até mesmo o mais talentoso médicos ninjas.De acordo com Shinnō. irá causar danos internos Caudas) tremendos. Kasseiken Tradução: Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Rank: S O Bijuu Reibi com a utilização de seu chakra negro pode desencadear uma onda Reibi no Menhiru forte e focalizado (forma comprimida que depois se expande altamente) que. o usuário pode criar uma esfera escura. Outros ninjutsus Gentoshin no Jutsu (Técnica do Corpo Luminoso Mágico) Quem usa: Membros da Akatsuki e Yakushi Kabuto Rank: Nota:Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. força. o verdadeiro membro pode deixar sua forma astral nesse lugar dando chakra para alguma técnica. Uma característica única deste jutsu é que ele pode momentaneamente dar ao usuário a aparência de morte. Chou Kasseiken Tradução: Super Manobra da Renovação 1ª aparição: Usuários: • Reibi no Menhiru (Verme ou Cobra de 0 Caudas) Rank: S Esse jutsu funciona em propriedades semelhantes ao Rasengan.

Nota²: Ao dar uma respiração profunda. Esse poder era tão útil que dizem ser a razão do Shodaime Hokage ter ganho esse posto. a manifestação de chakra do Bijuu vai sair do Jinchuuriki. Pondo essa mão no peito do Jinchuuriki. o selo ficará ativo enquanto o Jinchuuriki utilizar o colar de Hashirama. Jiraya pode entrar em sombras. Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. o usuário deixa seu corpo tão plano quanto possível. transformando-o de volta ao normal. a vítima fica temporariamente paralisada e serve como escudo para o usuário. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Pássaro. Se Jiraya entrar na sombra de alguém. neste caso. GamaDaira Kage Ayatsuri no Jutsu (Técnica de Manipulação da Sombra de Sapo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Nota: Enquanto a técnica está em efeito. Chakra Kuuin no Jutsu (Técnica de Absorvição de Chakra) Quem usa: Akado Yoroi Rank: B Selos: Tigre Descrição: Uma habilidade que permite que o usuário absorva o chakra de um oponente (energia espiritual e física) através da palma da mão. poderá controlar essa pessoa até sair da mesma. Hokage Shiki Daira Ayatsuri Jutsu • Yatai Kyuu Bijuu (Estilo Hokage Jutsu de Controle Supremo • Dominação das Nove Bestas Com Caudas) Quem usa: Senju Hashirama 84 . Cachorro. usando o chakra para deixar o pano cada vez mais apertado. se o colar for destruído. Nesse jutsu. para embrulhar o inimigo. Macaco. o corpo ultra fino se expande novamente. deduz-se que Senju Hashirama saiba utilizar todas as técnicas de Yamato. e o porque do Orochimaru querer uma duplicata do Hokage.Rank: C Descrição: Maki usa seu grande rolo de pano. Absorvendo o chakra. para o Chakra do Bijuu não sair. deixando o inimigo imóvel e impedindo-o de utilizar suas técnicas. Descrição: Usado pelo Shodaime Hokage e pelo ninja Yamato. e assim a paralisia temporaria da vítima também é cancelada. o oponente torna-se rapidamente enfraquecido. chakra emanará dela. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes imobilizando-os. Num curto espaço de tempo. Macaco e Tigre Nota: Como Yamato herdou as técnicas de Senju Hashirama. dando assim a chance de vitória do usuário. A técnica também pode ser usada como um selo. o usuário desta técnica saberá quanto do Chakra do Bijuu se libertou. Numa das mãos do usuário se forma um kanji que significa "Senta". Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu (Estilo Hokage Jutsu de Aposentadoria Forçada • Retorno à Inocência) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama Rank: A Selos: Porco. Ovelha. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Descrição: Após colocar chakra na sombra da vítima.

Mazeru no Jutsu. até chegar ao(s) alvo(s). Jigyaku no Jutsu (Técnica de Reversão Temporal) Quem usa:ANBU Rank:A Selos: Cachorro. Só que nessa técnica Orochimaru não ganha a resistência do material fundido como visto em sua luta contra Anko Mitarashi. que deu a Senju Hashirama a habilidade de controlar os 9 Bijuus como se fosse bichinhos de estimação. e se assim desejar. Kagero (Efêmero) Quem usa: Zetsu Rank: A Nota: O jutsu Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Macaco e Ovelha Descrição: Dizem que foi devido a esse Jutsu que Senju Hashirama ganhou o título de Shodaime Hokage. Ele emerge de uma planta e estende sua percepção. sendo que a unica vez que foi usado esse jutsu foi para impedir que o Yondaime Hokage ressuscitar-se através do Edo Tensei. Senju Hashirama distribuiu os 9 Bijuus entre os Países shinobis. Descrição: Após fazer o selo necessário. Ele pode ver coisas que estão numa distância considerável. Cobra. Descrição: Essa técnica permite que Zetsu espione o inimigo de longe. prendendo-o. Através desse Jutsu. fazendo com que ele enrole-se em torno do mesmo. Jiraiya faz com que seu cabelo cresça surpreendentemente. o usuário pode cancelar algumas técnicas do oponente. Descrição:O Jigyaku no Jutsu é uma técnica usada para outros oponentes falarem o que aconteceu em algum dia ou em alguma parte de sua vida. Rangi Shigami no Jutsu (Técnica da Juba do Leão Selvagem) Quem usa: Jiraiya Rank: C Selos: Serpente. O oponente pego diz tudo o que o perguntarem. que requer grande quantidade de chakra. vendo o que acontece perto daquele lugar. etc…). ele apenas se funde para esquivar de técnicas ou fugir ou apenas mesmo para se 85 . Pássaro.Rank: S Selos: Macaco. Pássaro e Tigre. Ninpou . Serpente. esmagando-o. Esse Jutsu é uma evolução do Hokage Shiki Jijun Jutsu • Kakuan Nitten Suishu. Shou Jutsu (Técnica Neutralizadora) Quem usa: Terceiro Hokage Rank: S Selos: Serpente Descrição: Com esse jutsu. para manter a paz e a estabilidade dessas nações. Os ANBU utilizam este jutsu para investigações perguntando o que querem. desde que ele tenha passado por alguma relação a pergunta feita. Boi. já os ninjas médicos usam esse jutsu para saber o que aconteceu com a pessoa (o que causou o ferimento dela. podendo se estender por metros. feita por Orochimaru através de experimentos. dividindo-se em várias partes. Hiru Banshou: Bouka no Jutsu (Sanguessuga de Toda a Criação: Técnica de Prevenção Contra Ataques) Quem usa: Orochimaru. Kabuto Rank: C Descrição: É uma imitação da técnica de Zetsu.

Descrição: Essa técnica é quase um taijutsu. Katsuyu Dai Bunretsu (Grande Divisão da Lesma) Quem usa: Katsuyu. Elas podem se recombinar. As memórias podem ser restauradas cancelando a técnica. Kisei Kikai no Jutsu (Técnica da Demolição do Parasita Demônio) Quem usa: Sakon e Ukon Rank: S Descrição: Sakon e Ukon usam esse jutsu para mesclar o seu corpo ao do adversário. 86 . teoricamente permitindo que o hospedeiro suicide-se para matar um dos irmãos. destruindo a agulha. paralisando o oponente e ganhando tempo para outras ações. o chamando sempre que quiser. Uma vez que tenha feito isso. Koori Haku e Yakushi Kabuto Rank: B Nota: Nem sempre é necessária a utilização das agulhas. podendo se dividir em tamanhos pequenos ou grandes. A Rainha das Lesmas Rank: S Descrição: Katsuyu se divide em várias partes.locomover. Normalmente.Foi confirmado pelo mangá 487 que kabuto dominou todos os jutsus de orochimaru por isso ele usa este. o ninja afetado sofre dores constantes. Hyuuga Hinata. Orochimaru. Sennou Sousa (Dissimulação de Memória Manipulada) Quem usa: Sasori Rank: A Nota: Ninjutsu anteriormente e equivocadamente conhecido como "técnica da perda de memória". O shinobi estuda o corpo do adversário ou alvo. atinge pontos estratégicos. Fuuka. Esta técnica não é perfeita. eles são vulneráveis a qualquer ferimento no corpo do hospedeiro. Kage Shuriken Bunshin no Jutsu (Técnica dos Clones de Shuriken das Sombras) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Nota: Foi dito que Sarutobi criou essa técnica para seu uso exclusivo. por ser utilizado muito para paralisar animais ou indivíduos com agulhas. matando-os lentamente. Uchiha Sasuke. Sakon ou Ukon pode destruir as células do hospedeiro de dentro para fora.como foi o caso da luta entre Sakon e Ukon contra Kiba Inuzuka. e concentrando chakra nas agulhas. quando o jutsu começa a falhar e a memória volta. Entretando dentro de corpo alguém. Rank: B Primeira Aparição: Episódio 8 Naruto Clássico Descrição: Utilizando shurikens comuns. penetrando suas moléculas nele. o Ninja cria clones de sombra das mesmas que são tão fatais como as originais. Shizune. Kanashibari no Jutsu (Técnica de Paralisia Corporal Temporária) Quem usa: ANBU. Descrição: Para utilizar esta técnica o ninja deve inserir uma agulha extremamente pequena no centro da memória do cérebro da pessoa podendo fazer dela um subordinado seu.

fazendo surgir a sua imagem atrás do seu corpo. braços de cor vermelha escuro surgem. Nessa imagem de Shiva diversos braços surgem. diferente de um Selo de Mão. Logo. chegando a ser ofuscante para os olhos da vítima. a imagem do Deus Hindu Shiva aparece atrás de si. e por meio de uma passagem subterrânea de água inserem seus Chakras.Gyakuun Roku no Jin (Barreira de Armas Ninjas .No caso de Orochimaru ele usa quase sempre sua lingua para enforcar as pessoas e o pescoço para dar a mordida do selo almadiçoado ou para usar a espada Kusanagi através de sua boca. por isso acerta o adversário sem qualquer chance de esquiva. o manipulador emite linhas de seu dedo que ele usa para controlar as marionetes. Kyaku e Membro Shitenshounin se posicionam em uma formação triangular. sendo que na verdade fica na posição Hindu de luta. Kyaku e Membro Shitenshounin Rank: Descrição: Jin. Quando não consegue derrotar a vítima com apenas isto. Descrição: Após muito tempo treinando no Templo do Fogo. Chikamatsu monzaemon pode usar qualquer tecnica que seja kugutsu . e que tenha a marionete. mas não a executa com a mesma maestria. Nan no Kaizou (Modificação Amolecida) Quem usa: Orochimaru. Yomi. podendo esticar e mexer qualquer parte do corpo em qualquer ângulo podendo esquivar de varios ataques inimigos rapidamente e podendo atacar rapidamente. e então atacam quem estiver no centro. Sasori. Nurari. Monzaemon Chikamatsu e Touji Mizuki . Ningu Kekkai . Raigou Senjusatsu (Golpe de 1000 Braços de Shiva) Quem usa: Chiriku e Sarutobi Asuma Rank: A Nota: Devido a grande velocidade da técnica ela também pode ser utilizada para defesa.Virada de Mesa do Jin) Quem usa: Jin. Chiyo. atacando a vítima com uma força consideravelmente destrutiva e em alta velocidade. Chiriku desenvolveu um ataque onde ele ao realizar uma posição. Diz-se que o melhor manipulador é aquele que usa mais marionetes ao mesmo tempo com o menor número de dedos em cada um. reagindo diretamente para com suas emoções. Sarutobi Asuma aprendeu essa técnica com Chiriku.ele também pode se movimentar como uma cobra juntando suas pernas fazendo uma cauda. desperta o espírito do Deus Hindu Shiva.Kugutsu no Jutsu (Técnica da Marionete) Ver artigo principal: Kugutsu no Jutsu Quem usa: Kankurou. pode usar todas as marionetes. essa passagem d'água vai até o alvo então dragões de Chakras se misturam às águas da paisagem. Rank: C Nota: No caso da Kyuubi o rank sobe para A. Chiriku finalmente chama o nome da técnica (Raigou Senjusatsu) e milhares de braços de cor dourada surgem. No início. É uma técnica de alto nível e muito rápida. atacando em uma velocidade inigualável. 87 . e com esses braços Chiriku pode executar socos a uma velocidade incrível. estima-se que depois de usada em seu poder extremo. Para usá-la. Descrição: Permite que o ninja deixe seu corpo maleável. Touji Mizuki. Hiruko Rank: C Descrição: Usando o chakra do corpo. Shiore a Kunoichi da Vila da Grama e Yakushi kabuto. eles cravam suas espadas no chão. Kyuubi e Shinobis de Kusagakure no Sato . consiga desferir até mil socos por segundo. Foi uma técnica de sua própria autoria. Chiriku apenas fica na posição necessária e fazendo um tipo diferente de selo de mão. Pelo nome da técnica. onde o alvo fica bem no centro.Orochimaru e os shinobis da vila da grama são os especialistas nessa técnica. Tsurugi Misumi.

Sou Shuu Jin (Manipulação de Lâminas que Avançam) Quem usa: Yashamaru. Para utilizar esse jutsu. o jutsu acaba e a verdadeira forma do sacrifício é revelada. Shoushagan no Jutsu (Técnica da Cópia Facial do Desaparecimento) Quem usa: Orochimaru. Uma vez que o chakra acaba ou o corpo sacrificado morre. Jiraiya utilizou esse Jutsu para deixar uma mensagem nos costas de Fukasaku. se tiver.Ryuuga Garian Tou (Espada Imperial Garian) Quem usa: Ryugan Rank: B Descrição: Com esse Jutsu. devido a suas partes serem presas por um fino cabo de aço. que são jogadas em grupo de uma vez em várias direções. fazendo com que suas lâminas ganhem a forma de cabeças de dragão. e as armas que o alvo estava carregando no momento da duplicação. Chiyo a chama de "Chiyo Shigure" (Chuva de Outono da Chiyo) Descrição: Essa técnica permite que o ninja use kunais. o alvo a ser clonado deve "doar" uma boa parte de seu chakra para criar a duplicata. As habilidades do clone são limitadas ao tanto de chakra que o original doou para que o clone fosse criado. Sou Shuriken (Manipulação de Shuriken) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: C Descrição: Apos lançar a Fuuma Shuriken. como se fossem jogadas individualmente muito rápido. a espada Garian Tou do ninja pode expadir suas três lâminas e movimenta-las em qualquer direção. usando fios de nilon ou aço que se estendem da Shuriken ate seu braço. Fuuma Kagerou e Fuuma Arashi.Pode funcionar como uma armadura já que quando o usuario recebe dano o dano é absorvido pela pele falsa que depois sai. Shikoku Fuuin (Gravação de Dedo) Quem usa: Jiraiya Rank: C Descrição: Jiraiya concentra Chakra na ponta do dedo. Shouten no Jutsu (Técnica da Modificação da Forma) Quem usa: Akatsuki Rank: S Descrição: É um jutsu usado para clonar perfeitamente um alvo sacrificando uma outra pessoa. Rank: B Nota: Os Fuuma's usam esta técnica em um filler. e o amplifica. o usuario pode controlar seu caminho e movimento. Descrição: É uma técnica negra que remove o rosto de uma pessoa para ser usado como máscara. Yakushi Kabuto. o corpo do sacrifício se modifica num clone exato do alvo. O braço que faz quase todo o trabalho de 88 . Depois disso. Essa espada reage ao Chakra. O clone pode ser autônomo ou controlado pelo original. Isso faz com que o clone seja incapaz de utilizar técnicas que demandam uma grande quantidade de chakra. após isso utiliza esse dedo para poder escrever em qualquer superfície. com Kekkei Genkai. Chiyo e Tenten Rank: C Nota: Nos jogos japoneses.

geralmente de Jinchuurikis mortos pela Akatsuki na retirada de seus Bijuus. Guren Rank: B( Se for um hokage S) Descrição: Com uma bola de cristal. para dentro de si. transformando Uzumaki Naruto e Gamabunta na forma da Kyuubi no Youko. ela usa seus cristais para ver o que acontece em outros lugares. Visando não deixar pistas nem vestígios de algo que possa comprometer o grupo. A Akatsuki fez questão de recrutar Zetsu porque ele possui esse golpe que ajuda muito toda a organização. No caso de Guren. que é limitado quando seu hospedeiro está acordado. Descrição: Técnica utilizada na luta contra Sabaku no Gaara após o final abrupto do Chuunin Shiken. A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Tanukineiri no Jutsu (Técnica de Indução ao Sono) Quem usa: Gaara Rank: B Descrição: Gaara usa essa técnica para libertar o poder do Shukaku. seguido do Taijutsu Sennen Goroshi. Consiste basicamente na utilização de todas as técnica aprendidas por Uzumaki Naruto até o presente momento. a utilização do Kyuubi Taijutsu. O ataque inicia com o uso do Kage Bunshin no Jutsu. que forem eventualmente mortos. Posteriormente há o conjuramento do Gama-Oyabin. 89 . e finalizando.Yuuki Baindau e gruda em seus oponentes. Nesse jutsu. após isso o Uzumaki Naruto Nisen Rendan. ou seja da utilização do Chakra da Kyuubi. após se dividir em 2 com o Jinkaku Bumon. depois o Tajuu Kage Bunshin no Jutsu. Toomegane no Jutsu (Técnica do Telescópio) Quem usa: Sandaime Hokage. Karada no Kuuin (Técnica da Absorção de Corpos) Quem usa: Zetsu Rank: S Nota: Esse golpe é uma das razões de Zetsu estar na Akatsuki.redirecionalização da Fuuma Shuriken. podendo sugar o chakra de certos indivíduos e guardar para si mesmo ou dar chakra às pessoas afetadas. Gamabunta. Sarutobi pode ver algo que acontece No vilarejo de Aldeia da folha. Não se sabe se pode ser usada para induzir outras pessoas ao estado de sonolência. Zetsu se transforma em um tipo de pasta orgânica com o Bodi Henkou . Houshi no Jutsu (Técnica dos Esporos) Quem usa: Zetsu Rank: A Descrição: Zetsu usa essa técnica no encontro dos cinco kages. ou dos próprios membros da organização. Uzumaki Naruto Ninpouchou (Manual de Ninja do Uzumaki Naruto) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: A Nota: Classificado como Ninjutsu pelo Livro Oficial (Databook). corpos de cadáveres. Descrição: Zetsu é capaz de absorver. e com isso a utilização do Konbi Henge no Jutsu.

Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Kusanagi no Tsurugi • Kuu no Tachi Tradução: Espada Kusanagi • Espada Longa do Céu 1ª aparição: Rank: B Usuários: Orochimaru. já que cada Zetsu fica com seu chakra próprio. é capaz de dividir seu corpo em duas partes (Yin e Yang). podem anular qualquer tipo de jutsu. Pain e Shichibi no Kabutomushi. seja Katon.Taren Niku. Karadagakure no Jutsu (Técnica da Ocultação do Corpo) Quem usa: Anbu. Como foi mostrado.Jinkaku Bumon (Divisão de Personalidade) Quem usa: Zetsu Rank: Nota: Esta não é uma técnica de clonagem.até agora ele é o único bijuu capaz de voar. Zetsu se dividiu e uma de suas partes invadiu a reunião lutando contra os 5 kages de uma vez só. para obter vantagem em certas ocasiões. Descrição: Uma técnica usada pelo ANBU onde se estão na hora da morte usam seu chakra restante para destruir seus corpos e não deixar um traço deles.. Zetsu por ter duas personalidades possui chakra duplicado que volta ao normal no Jinkaku Bumon. Rank: C (S no caso do Shichibi no Kabutomushi) Descrição: Onoki concentra chakra nos pés e começa a levitar. Buku no jutsu (Tecnica de Voar) Quem usa: Onoki. Técnicas Derivadas: Houshi no Jutsu e Ninpou . O bijuu Shichibi no Kabutomushi possui asas e por isso pode voar. pode soltar da sua boca pequenas ondas sonoras que dependendo do tamanho. 90 . A técnica Koura no Dionei ajuda nesta técnica. Rank: . Formação do selo da mão necessário causará que a espada ative e cancele contra qualquer inimigo na área próxima.Kabut o Esta técnica permite que Orochimaru levite a sua espada Kusanagi. na reunião dos cinco Kages. Ambos foram os unicos ninjas mostrados que são capazes de voar apenas concentrando chakra nos pés. Ondas Sonoras (Ondas Sonoras) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: Descrição: Naruto. Descrição: Zetsu sendo um ser de dupla personalidade. Suiton. Ja Pain se utiliza do Shinra Tensei para isto. cada metade pode se regenerar uma perna e falta de massa corporal com a liberação do Bodi Henkou . com o chakra da Kyuubi.Yuuki Baindau. etc. Além disso.

Rank: B Descrição: Toki possui uma grande broca mecânica em seu braço direito. Bodi Henkou . Kazekages. Suna (Areia) Quem usa: Gaara. Rank: A Descrição: Através da carapaça na parte superior de seu corpo. ela de certa forma também é um perigo quando usada contra inimigos nos jutsus: Ta Rinji Bunshin. esse elemento não é considerado uma Kekkei Genkai já que foi usado pelos Kazekages anteriores a Gaara. Koura no Dionei (Carapaça da Dioneia) Quem usa: Zetsu. 91 . Rank: A Descrição: Zetsu se transforma em uma espécie de pasta orgânica que é curável tanto para ele e para aliados. Esta broca pode ser usada para cortar completamente a terra próxima ou alguém. Aparentemente no mangá. Houshi no Jutsu e Ninpou .Pasta Orgânica) Quem usa: Zetsu. Sasori. Essa carapaça também pode cortar vários tipos de matéria.Yuuki Baindau (Modificação Corporal . Suna no Shukaku .Juubi e Sabaku no Ikamato Rank: B Descrição: Técnicas de manipulação da areia. assim quando estiver imobilizado o cabelo comessa a pressionar o inimigo quebrando membros do corpo do mesmo ou enforcando a vítima.Taren Niku. Rank: B Descrição: Kotohime estende seus cabelos enrolando-os em vota de sua vítima com extrema facilidade e velocidade. Nagai Kami no Chouku (Cabelos Longos Estranguladores) Quem usa: Kotohime Fuuma. Ainda com essa carapaça Zetsu pode absorver corpos com o Karada no Kuuin e se eles estiverem vivos Zetsu ganha os jutsus deles.Tsuchi Kurenai (Terra Carmesim) Quem usa: Toki. Essa carapaça se assemelha a uma Dionaea muscipula ou Dioneia popularmente. sem influência do seu Bijuu. Zetsu defende-se de ataques altamente perigosos fechando-a podendo fazer a absorção deles através da mesma. e também criar uma defesa involuntária praticamente impenetrável. Apesar de ser uma união do Doton com o Fuuton. Se não funcionar Kotohime pode se aproximar do alvo e executá-lo com uma arma já que o mesmo está imobilizado. Além de ser curável ela repõe a massa corporal perdida. É usado para criar poderosas defesas e ataques que consistem em ferir gravemente o inimigo ou expremê-lo com areia para causar uma morte quase certa. Gaara consegue manipular a areia de forma espetacular. Com essa broca ele a gira rapidamente e a lança em seu alvo que é despedaçado quando atingido. é essa carapaça que une as duas personalidades de Zetsu. Mas.

Com essa técnica toda a areia em que os inimigos estão pisando se torna movediça a partir do momento em que eles a tocam. ele usa rapidamente Suna Mihui para transformar qualquer parte do corpo em areia e assim não sofrendo dano algum. cortes.Suna Bakuhatsu no Jutsu Tradução: Técnica da Explosão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cobre uma parte do corpo do inimigo com a areia que controla e fazendo pressão no local desejado causa dor. lesões ou fraturas na área atingida. 92 . Sabaku Saitachi Sabaku Saitachi Tradução: Deserto Movediço 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: S Versão melhorada do "Gokusamai Sou" que por exigir uma quantidade absurda de areia só pode ser usada em locais como um deserto. até hoje Gaara só usou uma vez contra Deidara para danificar seu braço. O usuário cerca o inimigo com areia e a deixa movediça levando-o para o subsolo onde fica preso. Suna Mihui Tradução: Fragmentação de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Se Gaara for atacado. eles então são sugados para o subsolo onde são mortos instantaneamente pela imensa quantidade de areia que comprime seus corpos. Suna Ryuuna no Jutsu Tradução: Técnica do Dragão de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Uma grande quantidade de areia se acumula e toma a forma de um gigantesco dragão feito a base de areia e minerais do solo. Essa técnica trabalha como versões parciais do Sabaku Kyuu e do Sabaku Sousou. Devido a pressão o usuário não pode se mover e se não houver uma maneira de escapar. Gokusamai Sou Tradução: Campo Destruidor Movediço Rank: A 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: Apenas Kimimaro foi capaz de escapar dessa técnica fazendo emergir uma floresta de ossos do subsolo e emergindo através de um deles. Ele ataca o oponente com grande poder ofensivo. morrerá ali.

por ser demorado Gaara utiliza o Suna no Muya que o mantem protegido durante o processo. Com esse jutsu Shukaku e Gaara transformado no mini-Shukaku. assim mudando sua aparencia o deixando bem parecido com o Shukaku. Quando a mão consegue se fechar sobre o inimigo o "Sabaku Sousou" pode ser utilizado em seguida para matá-lo. podem re-estabelecer o membro sacrificado. ou seja a transformação no deserto se da mais rapida devido a grande quantidade de areia)e Gaara não deve ser interrompido. Daisan no Me Tradução: Terceiro Olho Rank: C 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Sasori Nota: Sasori só usa no Mangá. 1ª aparição: Usuários: • Gaara Suna no Mesou Tradução: Mãos de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário cria enormes mãos feitas de areia para bloquear ataque inimigos ou atacá-los. Gaara concentrando seu chakra. Normalmente é usado para fins de espionagem ou em conjunto com o "Suna no Muya" para que o usuário tenha visão do que acontece do lado de fora de sua defesa. Esse jutsu possibilita o aumento no nivel de seus ataques e a utilização de jutsus como (Fuuton Mugen Sajin Daitoppa).Suna Souzou Tradução: Regeneração de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara (na forma de MiniShukaku) Rank: Nota: Esse jutsu é o complemento do Suna Mihui. o usuário cria um terceiro olho flutuante que se conecta ao campo visual do usuário permitindo-o enxergar através dele. invoca grande quantidade de chakra de seu Bijuu se fundindo a areia. Dai Suna no Mesou Tradução: Grandes Mãos de Areia 1ª aparição: luta Rank: C 93 . Concentrando areia em forma de esfera. Henge Toshu-Shukaku Tradução: Transformação em Mini-Shukaku Rank: B Nota: A desvantagem desse jutsu é que é demorado (dependendo da quantidade de areia no local.

contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Pelo constatado na luta contra Deidara. esses braços são tão poderosos que podem matar o oponente com um só golpe. Dai Sabaku Rou Tradução: Grande Prisão do Deserto 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: Rank: A Versão melhorada do Sabaku Rou. Versão melhorada do Shisuna. o usuário pode prender o inimigo com ela deixando-o imóvel. cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Sabaku Kyuu Tradução: Caixão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Selos: Pássaro Usando a areia que controla. Sabaku Fuyuu Tradução: Deserto Flutuante 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C O usuário cria uma plataforma de areia sob seus pés para flutuar. quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente 94 . É praticamente indefensável. Gaara cria uma gigantesca esfera de areia. Gaara pode fazer até quatro unidades desses braços podendo-se surgir um outro braço em cada um dos quatro totalizando oito unidades sem limitações da distancia até onde vão. onde Gaara cria os braços gigantes de Shukaku usando a areia. Após seus uso. o "Sabaku Sousou" pode ser usado para matá-lo. que é versão melhorada do Sabaku Kyuu. mas não existe interferência de seu Bijuu neste jutsu. Ele cria uma esfera em volta do inimigo. só que maior e com menos chances do prisioneiro escapar. Ryuusa Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia Movediça 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Controlando todo o seu volume de areia o usuário cria uma avalanche com a intenção de soterrar o inimigo. Sabaku Rou Tradução: Prisão do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Versão melhorada do Sabaku Kyuu.

mas também pode ser seguida de outras técnicas que também prendam o inimigo com areia. essa técnica pode ser usada para criar uma pressão nela que é suficientemente forte para esmagar um ser humano matando quem estiver preso nela. Uma técnica que pára o movimento da areia. 95 . o inimigo é engolido por ela matando-o instantaneamente. podendo varia o tamanho Suna no Shukaku da mesma. Bem parecido com o Sabaku Sousou. Normalmente é usada após o "Sabaku Kyuu". Sabaku Taisou Tradução: Requiém do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • Gaara Nota: A tradução dessa técnica para o português também pode ser Funeral Imperial do Deserto. Sabaku Sousou Tradução: Funeral do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Após prender o inimigo com um volume de areia. deixando o oponente enterrado embaixo dela e esmagado-o eventualmente pela pressão. só que numa escala maior.Escudo do Shukaku 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Rank: A Para parar um ataque. Saikyou Zettai Bogyo . usando areia concentrada de minerais do fundo da terra enquanto fica em uma proteção de areia da forma do seu jarro. Gaara invoca uma forma física do Shukaku para defendê-lo. Saikyou Zettai Hougeki .• Gaara impossível para o oponente escapar. criando uma lança muito afiada.Shukaku no Houkou Tradução: Ataque Supremo Absoluto . Mesabaku Sou Tradução: Funeral Destruidor do Deserto 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B Após cercar todo o local com areia usando o "Ryuusa Bakuryuu".Lança do Shukaku Exclusivo do anime • • Rank: A Gaara Gaara junta areia na mão.Shukaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta .

Sajin Sougeki Tradução: Massacre dos Dois Pilares de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara faz dois pilares de areia: um embaixo de seu oponente.Saikyou Zettai Bogyo ..Grande Escudo do Deserto Rank: B 1ª aparição: Usuários: • • Gaara Suna no Shukaku Nota: Usado contra Deidara quando este lançou seu C3 na Vila Oculta da Areia. Por cobrir totalmente o usuário Gaara usa o Daisan no Me para saber o que acontece fora do casulo de areia. a técnica é usada automaticamente para protegê-lo sem ser necessário gastar chakra ou mover-se. se bastante força for aplicada. Todos os danos recebidos pelo revestimento da areia podem ser regenerados pela adição de mais areia. Juntando bastante areia num local e misturando com Chakra. e faz com que o corpo de usuário pese mais.Dai Sabaku no Tate Tradução: Defesa Suprema Absoluta . e outro que vem em direção ao primeiro pilar. Essa técnica serve também para proteger o usário. A areia é capaz de sustentar várias quantidades de danos sem nenhum dano ao usuário. Suna no Tate Tradução: Escudo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: B O usuário bloqueia um ataque inimigo criando uma barreira feita de areia entre ele e o ataque do adversário. ele usa essa técnica para liberar em segurança o chakra do Shukaku. e por isso Gaara apenas pode usá-la em um deserto ou após utilizar o "Ryuusa Bakuryuu". No caso de Gaara. Suna no Yoroi Tradução: Armadura de Areia Rank: C 1ª aparição: Usuários: • Gaara Uma camada fina de areia protetora que cobre o corpo do usuário. e por isso ela só é usada quando o Suna no Tate falhar. A areia é capaz de ser quebrada. Só que para mantê-la ele gasta muito chakra. é mais resistente que o Suna no Tate pela quantidade maior de areia que é usada na técnica. Sua defesa não é tão benéfica quanto o protetor da areia (Suna no Tate). Gaara forma um grande escudo capaz de proteger uma vila inteira de uma explosão em grande escala. Requer uma grande quantidade de areia por perto. Quando os dois pilares se chocam. mas isso apenas ocorre devido ao sacrifício de sua mãe quando o Shukaku foi selado em seu corpo. o inimigo é esmagado. 96 . Suna no Muya Tradução: Casulo de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Usando a areia em seu jarro uma esfera muito espessa cobre o usuário para protegê-lo de ataques inimigos. para levantá-lo. Apenas ataques muito rápidos ou poderosos podem transpor essa defesa.

Gaara pode fazer até 3 misseis desse. Quando próximos do inimigo os mísseis podem ser desfeitos em pequenos pedaços de areia e cobrir parte do corpo do adversário com o "Suna Bahuhatsu no Jutsu".Suna Shigure Tradução: Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: C Gaara levita a areia ao seu redor para mascarar o verdadeiro ataque e surpreender o oponente. Os mísseis são controlados com chakra e conforme a vontade do usuário podendo até mesmo se afastar muito do usuário para atacar um alvo a longa distância. 97 . Suna Raishin Tradução: Deus Trovão da Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Exclusivo do filme • Gaara Rank: A Gaara atira agulhas de areia no ar que depois caem. Suna Kuzuchi Tradução: Mísseis de Areia Rank: A 1ª aparição: luta contra Deidara Usuários: • Gaara Nota²: Como mostrado na luta. depois de ser sugada o oponente não consegue mais usar raiton por algumas horas. Suna Taifuu Tradução: Furacão de Areia 1ª aparição: segundo filme Usuários: Rank: S O usuário controla as partículas de areia presentes no ar e também no subsolo e com elas provoca um movimento contínuo de rotação criando um tornado de areia capaz de sugar seus inimigos para dentro dele e destruí-los. se for necessário. formando pequenos pilares. O usuário cria projéteis de areia similares a mísseis e os dispara em seus alvos com grande poder de ataque. Qualquer tipo de eletricidade que estiver próxima a elas será absorvida. Suna Shuriken Suna Shuriken Tradução: Shuriken de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: D Várias shurikens de areia são criadas e arremessadas no inimigo.

assim tendo praticamente uma quantidade enorme de satetsu e também párece que Sandaime Kazekage pode converter a Areia em Satetsu. criando assim a Areia de Ferro. Sandaime Kazekage cria a sua areia de ferro. Descrição: O Sandaime Kazekage possuia atribuições físicas que lhe possibilitavam utilizar a Areia de Ferro (Pó de Ferro). além de seu Chakra possuir características eletromagnéticas. Normalmente Kunais e armas de pequeno porte.Sendo que esta habilidade foi copiada do antigo Jinchurikki do Ichibi pelo Sandaime Kazekage então aparentemente Sandaime tem todas as técnicas de Suna só que na forma de Satetsu. Satetsu Bakuryuu Tradução: Avalanche de Areia de ferro Movediça 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Rank: S Nota: É uma cópia da habilidade do antigo Jinchuriki do ichibi Controlando todo o seu volume de areia o Sandaime Kazekage cria uma avalanche 98 . que é a combinação dos elementos: Vento e Terra criando Areia e combinando Areia com o Elemento Raio. Nota³: Por dominar a marionete humana de Sandaime Kazekage. Essa manipulação única lhe possibilita utilizar jutsus únicos e poder manipular o Satetsu (Pó de ferro) assim com Gaara faz com Suna.a partir dos minerais presentes na terra ou no solo.Exclusivo do filme • Gaara Rendan Suna-Shigure Tradução: Combo da Chuva de Areia 1ª aparição: Usuários: • Gaara Rank: A Gaara usando sua areia. faz vários tiros de esferas de areia em direção ao oponente. Satetsu Suigen Tradução: Imã Corporal 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Ao levantar uma das mãos. o usuário pode magnetizar objetos e armas de metal do inimigo trazendo até ele ou controlar o objeto de metal e mandar de volta pro inimigo.Sasori domina o elemento Satetsu e os que provem. Satetsu (Areia de Ferro) Quem usa: Sandaime Kazekage e Sasori Rank: S Nota: Satetsu é um aperfeiçoamento do elemento Suna. Nota²: Pelo que parece.

quando se consegue prender o inimigo dentro da esfera com sucesso é praticamente impossível para o oponente escapar. Satetsu Fuyuu Tradução: Areia de Ferro Flutuante 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz uma nuvem de Satetsu levitar. o Satetsu é embebido em um veneno fortíssimo a base de metais pesados. É um jutsu fatal se atingir o corpo inteiro. tornando até mesmo o menor dos cortes uma ferida mortal.de areia de ferro com a intenção de soterrar o inimigo. impalando ou perfurando o inimigo. Kazekage Satetsu Bakuryuu Tradução: Grande Prisão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A O ninja cria uma gigantesca esfera de areia. tornando-a densa o bastante para manter um ou dois ninjas flutuando sobre ela. Usado para possibilitar o "Satetsu Sousou". cujo tamanho pode ser comparado ao de um prédio. Satetsu Sousou Tradução: Funeral da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: A Após o Satetsu Kyuu. Satetsu Kaihou Tradução: Lei do Mundo da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: S Manipulando o Satetsu em enormes quantidades. O ataque é tão rápido que é quase impossível de se desviar de todas elas. Satetsu Kyuu Tradução: Caixão de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage Rank: B O ninja faz com que a areia de ferro envolva e encasule o inimigo num casulo de areia bastante compacto – o suficiente para causar fraturas ósseas. Então essas raízes caem rapidamente na forma de estacas. o usuário cria um intrincado padrão de pontas e protuberâncias semelhantes a raízes no ar. Para completar. o ninja fecha a mão e faz com que a areia de ferro constrita o oponente. Satetsu Shigure Tradução: Chuva de Areia de Ferro 1ª aparição: Rank: A 99 . muito fechadas. É praticamente indefensável.

Este movimento. O ataque é imediato e o metal fica cheio de veneno. dexiando-o com visibilidade zero e ainda prendendo-o. Satetsu Hi Tradução: Asas de Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: • Sandaime Kazekage Rank: C Manipulando o Satetsu. Rank: Descrição: Jogando a água no fogo é feito um vapor absurdamente quente é o Jouki(Vapor). assim ele pode levitar e voar. Sasori Rank: A Sasori usa a marionete do Sandaime Kazekage para fazer um ponto enorme de areia de ferro no céu para apunhalar o adversário.pode também ser chamado de Jouton(Elemento Vapor) mas não é um elemento de verdade e nem uma Kekei Genkai.Consiste na criação de vapores absurdamente quentes que queima tudo o que encosta. o usuário faz com que a areia metálica assuma a forma de inúmeras peças perfurantes semelhantes a agulhas ou pequenas lanças.Gobi pode soltar esse vapor absurdamente quente pela boca em uma quantidade gigante e o controlando como quiser.incenera tudo o que encosta destruindo uma paisagem ou uma pessoa em pouco instantes. Kemuri (Fumaça) Quem usa: Kigiri e Kiho Rank: B Primeira aparição: Descrição: É apenas a soltura de Fumaça a partir de bombas ou confinado em recipientes. Enbakurou (Prisão Imobilizadora de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria uma prisão de fumaça que imobiliza o inimigo. exigindo que o inimigo tente desviar ao invés de bloquear.Possivelmente os shinobis de Yugakure no Sato possam usar esta técnica porque eles estão cercados de fontes termais onde há vapores quentes. 100 . como envenena o inimigo. Jouki no Jutsu (Técnica do Vapor) Quem usa: Gobi no Irukauma. Han e provavelmente os shinobis da Aldeia das Fontes Termais.Seu jinchuriki Han possui uma armadura que canaliza os vapores criados pelo Gobi assim ele pode controlá-los melhor. um par de asas feitas de pó de ferro surgem nas costas do usuário. e faz com que essas armas chovam sobre o alvo.Usuários: • Sandaime Kazekage Manipulando o Satetsu. Satetsu Varen Shou Tradução: Pancada de Veneno da Areia de Ferro 1ª aparição: Usuários: Sandaime Kazekage. tanto causa danos.

Tobi/Uchiha Madara. Oboro. Roushi. Enjuu Bunshin (Múltiplos Clones de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja cria varios clones de fumaça que podem enrolar o inimigo como uma corda. vento (Fuuton) e raio (Raiton). Maengan (Esfera Negra de Fumaça) Quem usa: Kigiri Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 109 Descrição: O ninja lança várias esferas de fumaça na direção do inimigo. para saber mais sobre essa fusão elemental veja o artigo principal em: Ninjutsus de Combinações Elementais. Primeira aparição: Descrição: Técnicas baseadas no controle da terra. Sarutobi Hiruzen. entre outras 101 . ANBU. Kyuubi. Yakushi Kabuto. Onoki.Enryuu (Dragão de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 110 Descrição: O Ninja cria um Dragão de fumaça que ataca o inimigo com grande força. Orochimaru. terra (Doton). Fuen. Giita. Fudou. Jiraiya. Kurosuki Raiga. Tsuchigumo Shiranami. Fuuma Kagerou. Mubi. Deidara. Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. se esconder nela. Zetsu. esses só podem se desfazer se os outros clones sumirem. Mei Endan (Bomba de Fumaça) Quem usa: Kiho Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden epi 108 Descrição: O Ninja lança uma bomba de fumaça na direção do inimigo que explode causando danos. Guren. Gozu.Nango e Hiruko. Doton no Jutsu (Técnica do Elemento Terra) Quem usa: Hatake Kakashi. Ninjutsu elementais São Ninjutsus que se baseam (utilizam) em elementos como a água (Suiton). fogo (Katon). Yamato. Jiroubou. Ninjas da Vila Oculta da Grama. Hoshigaki Kisame.Nagato. Touji Mizuki. para criar elevações na terra. Yonbi no Saru. Kakuzu. Juubi.Os elementos podem se fundir e criar novos elementos. Senju Hashirama. Fuuka. Kagari. Nagato.

Doton . Doton . Foi usado em sua luta contra Deidara para criar uma cópia de si mesmo e de Onoki com o intuito de surpreender Deidara. que é jogada contra o inimigo. mostram ser mais resistentes que os bunshins normais. 102 .Esse jutsu é mais para atrair a atenção do inimigo. mas perde para Raiton. Tsuchi Bunshin no Jutsu (Jutsu Clone de Terra) Quem usa: Sarutobi Hiruzen.Buta Tuma) Quem usa: ANBU Rank: B Selos: Dragão Primeira aparição:Manga Naruto 425 Descrição: O usuário faz o selo necessário e cria uma gigantesca pedra que esmaga o oponente.Esfera de Túmulos) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Descrição: O ninja molda uma bola com pedras. Doton . Senju Hashirama e Yamato Rank: C Primeira aparição: Episódio 68 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria clones feito de terra ou lama. uma parede defensiva vai se levantar.Nentsuchi Otoshi (Elemento Terra . Descrição: O ninja faz os selos necessários e faz cair no oponente uma grande corrente de lama do céu. Uchiha Madara. Iwa Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Pedra) Quem usa: Akatsuchi Rank: Primeira aparição: Manga Naruto Capitulo 513 Descrição: Akatsuchi cria um clone totalmente feito de pedra.Queda da Lama) Quem usa: ANBU Rank: D Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Nota: Não existe no mangá. que pode se locomover embaixo da terra e usar alguns jutsus.Otoshi Buta (Estilo Terra .Escudo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: C Primeira aparição: Episódio 112 Naruto Clássico Nota: Descrição: Depois de bater no chão. Tem grandes chances Suiton. Doton . difícilmente sairia dali. Kabuto.Doryou Dango (Estilo Terra .funções. protegendo o usuário e quem estiver atrás dela.Doroku Gaeshi (Estilo Terra . Orochimaru. que mesmo se sobrevivesse.

Plataforma do Fluxo de Terra) Quem usa: Yamato.Demolição de Cavernas) Quem usa: Fuen. com o Chakra Kuuin Jutsu. Hatake Kakashi. Kakkou Rank: B Primeira aparição: Episódio 119 Shippuuden Descrição: Utilizando o poder da terra. Doton Kekkai • Dorou Doumu (Barreira do Estilo Terra . Quase instantaneamente. o ninja a recupera.Caixão de Pedra) Quem usa: Fudou Rank: B 103 . No caso de Fuen. Doton . esse jutsu pode ser usado como defesa de outro ataque.Doryuu Jouheki (Estilo Terra . ela usa como armadilha para o Doton . esmagando o inimigo. coloca suas mãos nessa cúpula e pode absorver o chakra de quem está dentro.Doryuuheki (Elemento Terra .Uitenpen. ficando assim mais sucetível à ataques. Doton .Ganban Kyuu (Elemento Terra . o ninja envolve seus oponentes numa cúpula de terra. Nagato. Doton . onde seu criador pode utilizá-la para se proteger ou então como uma forma de deixar o inimigo sem uma rota de fuga. Doton .Doton . Selos: Cabra Descrição: O Shinobi (Ninja) expele uma certa quantidade de barro por sua boca. o barro se transforma em um imenso paredão sólido. Se o oponente tentar quebrar de dentro a cúpula. o ninja pode fazer com que pedras caiam do teto.Grande Rio de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Descrição: O ninja cria um rio de lama. ou então.Iwa Yado Kuzushi (Elemento Terra .Doryuu Taiga (Estilo Terra . Depois.Parede de Lama) Quem usa: Sarutobi Hiruzen. criando assim um ótimo disfarçe e camuflagens. para geralmente usar o Suiton Takitsubo no jutsu. Senju Hashirama Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 55 Shippuuden Descrição: O ninja cria uma grande montanha. Onoki Rank: C Nota: Sabe-se que Nagato usa pois foi mostrado em um Flash Back de Jiraiya no episódio 131 de Naruto Shippuuden Primeira aparição: Episódio 70 Naruto Clássico Nota²: No caso de Hatake Kakashi a parede adquiriu uma forma de muro de tijolos com quatro cabeças de cães como adorno e ele apenas bate as mãos no chãoao invés de expelir o barro pela boca.Prisão do Domo de Terra) Quem usa: Jiroubou Rank: B Primeira aparição: Episódio 111 Naruto Clássico Descrição: Batendo suas mãos no chão. que arrasta o inimigo para onde o rio levar.

controlando o chakra do pântano. Uchiha Madara/Tobi. a menos que seu criador queira ser afundado. Tsuchi Shunshin no Jutsu (Técnica de Movimentação Rapída entre a Terra) Quem usa: Yakushi Kabuto. Deidara. Cavalo. Rato. Não há nenhum meio do oponente que estiver em cima do pantano não afundar. Kurosuki Raiga.Doryuukatsu[1] (Elemento Terra . Tigre e Cobra Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Descrição: O ninja lança chakra do elemento terra no subsolo. Com o Jiongu.Pântano do Submundo) Quem usa: Jiraiya Rank: A Primeira aparição: Naruto Clássico Episodio 92 Selos: Porco. o ninja faz com que duas rochas ou placas de terra se levantem ao lado do oponente. Seu criador pode ficar sobre o pântano sem afundar. Kakuzu é capaz de enterrar sua mão embaixo da terra.Pele de ferro) Quem usa: Kakuzu. Javali. Hatake Kakashi. Mesmo que seja puxado. Yamato. afundando tudo o que estiver em cima. Tigre Descrição: Um pântano aparece. direção e curva do abismo estão todos a comando do usuário.Domu (Elemento Terra .Força Demolidora de Chão) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Iwagakure no Sato. também pode ser utilizado para destruir coisas muito resistentes e realizar ataques fatais.Divisão do Fluxo da Terra) Quem usa: Fudou. Família Kurosuki.Retsudo Tenshou (Elemento Terra . Doton . O comprimento. Doton . que pode rasgar a terra a uma longa distancia e fazer a criação de abismos. largura.Yomi Numa (Elemento Terra . o pântano não permite que seu criador afunde. Senju Hashirama Rank: B Selos: Coelho. Primeira aparição: Episódio 84 Shippuuden Descrição: Kakuzu utiliza esse jutsu para solidificar todo seu corpo fazendo com que nenhum ataque fisico possa o feri-lo. o ninja pode fazer pedras cairem em cima do inimigo. Rato e Cobra Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usando essa técnica. Onoki Selos: Tigre. Doton . juntando elas para esmagar o mesmo. Kakuzu e Shinobis de Iwagakure no Sato Rank: D Primeira aparição: Episódio 27 Naruto Clássico Descrição: O ninja se movimenta rapidamente entrando e subindo na terra. Fudou Rank: B Nota: Giita usa um jutsu semelhante a esse.Primeira aparição: Descrição: Depois de fazer selos necessários. Doton . 104 .

Viagem Subterrânea) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: C Primeira aparição: Episódio 15 Naruto Shippuuden Descrição: Kisame entra na terra e se move em uma alta velocidade mostrando apenas a sua espada com se fosse um tubarão. Uchiha. Doton .Armadilha Infernal 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Sofre com o Raiton. o usuário entra na terra e aparece no lugar desejado com uma velocidade incrível. Madara.Domu (Elemento Terra . sendo capaz de sugar muito mais coisas. Kakuzu endurece o seu corpo que usa chakra doton.Bomba do Dragão) Quem usa: Sarutobi Hiruzen Rank: B 105 .Doton .Lança de Terra) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 75 Shippuuden Selos: Serpente Descrição: Depois dos selos necessários. O ninja cria um redemoinho debaixo do oponente só que muito maior sugando-o mais rapidamente.Escondeirijo da Topeira Subterrânea) Quem usa: Deidara e Uchiha Madara Rank: C Nota:é uma técnica de fuga.Dochuu Senkou (Elemento Terra .Ari Jigoku Tradução: Elemento Terra .Doryuudan (Estilo Terra . Primeira Aparição: Episódio 30 Shippuuden Descrição: Parecido como o Doton: Dochuu Eigyo no Jutsu só que mais rápido. Senju Hashirama. Isto fornece a maior defesa contra o ataque e também fortalecerá o seu braço para aumentar a sua capacidade de golpes. Doton . episódio 59 Usuários:Exclusivo do animeFudou.Daijigoku no Jutsu (Arte Ninja .Técnica da Grande Armadilha) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Doton . Doton . Descrição: Variante do Ari Jigoku.Moguragakure no Jutsu (Elemento Terra . Yamato. Ninpou . Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: C O usuário cria um redemoinho debaixo do oponente sugando-o.

Rank: B Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Nota: Não existe no mangá.Doryuusou (Elemento Terra .Selos: Bode. Dragão Primeira aparição: Episodio Naruto Classico 69 Nota: Não existe no mangá. Descrição: Rochas emergem do solo e se juntam formando túneis de terra. e o Fuuton: Kami Oroshi. Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma lama pegajosa que vai pra cima do inimigo lentamente. Descrição: O ninja cria espinhos de pedra saem debaixo do inimigo.Corredor de Terra) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: A Primeira aparição: Somente utilizado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado juntamente com Katon: Hibashiri. Cavalo. Descrição: Após fazer o Donton . Doton . Doton .Doro Houshi (Elemento Terra . 106 .Tsuchi Kairou (Elemento Terra .Gansetsukon (Elemento Terra . Doton .Pedaços de Rocha Azul-Escuro) Quem usa: Fuen Rank: Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Quando combinado com um jutsu de fogo.que pode ser usado com Karyuudan.Doryuu Taiga o ninja cria um dragão de lama que atira bolas de lama de sua boca.Espinhos da Pedra) Quem usa: Fuuka. Doton . Descrição: O ninja molda uma lança bem forte e afiada feita de rocha. O jutsu vira uma cobra de lama.Ganchuusou (Elemento Terra .Endurecimento de Barro) Quem usa: Fuuka Rank: C Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. praticamente matando quem estiver dentro. Doton . Selos: Galo Descrição: O ninja cria lanças de pedra que saem do solo atingindo o inimigo. e um de vento. Ninjas de Iwagakure no Sato Rank: B Primeira aparição: Episódio 61 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. forma túneis repletos de fogo.Crescente das lanças de pedra) Quem usa: Yamato e Senju Hashirama.

criando um vale de rochas e montanhas. Ovelha Primeira aparição: Episódio 59 Shippuuden Nota: Funciona como um tipo de invocação Nota²: Não existe no mangá. Ninpou . Fuuka.Técnica de Ocultação em Pedras) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato. Doton . Fuen. destreza física ou técnica à sua disposição e são relativamente fáceis de destruir. escapando de alguns ataques. Serpente Descrição: O usuário desta técnica ressuscita um grande número de pessoas aparentemente mortas de forma contínua. o ninja faz selos.Uitenpen (Elemento Terra . para fugir ou atacar o oponente. Se a técnica for desativada. Descrição: Após fazer os selos necessários.Doton .Iwa Nadare (Arte Ninja .Iwagakure No Jutsu (Elemento Terra . Selos: Porco. Doton . Kazuma Rank: C Primeira aparição: Episódio 60 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Doton Soseijutsu .Dragão de Terra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato 107 . Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Selos: Mãos Unidas para baixo. Sobe para S quando ele renasce os zumbis. mas com toda a sua racionalidade.Roda da Fortuna) Quem usa: Fudou (em conjunto com Fuen) Rank: S Selos: Porco. Doton . o ninja que desenhou pode criar várias armadilhas.Avalanche de Pedra) Quem usa: Ninjas de Iwagakure no Sato e Kurosuki Raiga Rank: B Nota: Não existe no mangá. Fudou. Cachorro.Prisão do Pilar Terrestre) Quem usa: Fudou Rank: C Primeira Aparição: Episódio 69 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Macaco. Mãos Juntas Descrição: O ninja faz com que várias pedras caiam de um penhasco. fazendo um prisão.Ganchuurou no Jutsu (Elemento Terra . Pássaro. os cadáveres imediatamente viram pó. Yamato. Descrição: Após desenhado em um pergaminho especial uma planta de um vale. Senju Hashirama.Cadáveres do solo) Quem usa: Fudou e Kazuma Rank: S Primeira aparição: Episódio 65 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Serpente.Dochikyryuu (Estilo Terra . o ninja cria vários pilares de terra. Descrição: O usuário entra em rochas.Shishi Dojo (Técnica de Ressurreição do Elemento Terra . Os cadáveres agem como zumbis de verdade. muda totalmente o relevo do local.

e nestas minas a uma porção absurda de Argila. ativa as minas e elas automaticamente ativam as bombas de Kibaku Nendo estourando tudo que há no local. Quem tocou no solo é morto instantaneamente por tamanho poder da explosão. que pode destruir um vilarejo inteiro tamanho é sua força.Kajuugan no Jutsu (Elemento Terra . essa forma ganha vida e é controlada por Deidara. Ele pode criar um pássaro gigante que o transporte. Descrição: Essa técnica permite que Deidara tenha uma boca na palma de cada mão e com isso ele usa uma arte um pouco estranha.Suiryuudan no Jutsu. Deidara cria pequenos pássaros e insetos. 108 . entre outros. Uma versão Doton do Suiton . Doton . Bode Primeira aparição: Episódio 4 Shippuuden Nota: É o primeiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Rank: A Primeira aparição: Capítulo 247 Mangá. Descrição: Após os selos necessários. um pássaro.Rank: B Primeira aparição: Episódio 190 Naruto Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Com o chakra necessário. Mas provavelmente Deidara usa Kibaku Bushins para poder implantar as bombas de Kibaku Nendo. ao tocar no solo.Técnica da Rocha Ponderada) Quem usa: Onoki e Akatsuchi Rank: B Primeira aparição: Capítulo 465 Mangá. Primeira Aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara cria um Kibaku Bunshin (ou com pede ajuda a um companheiro) e este cria minas de Kibaku Nendo debaixo da terra. mas útil dependendo do objetivo. C1 • Kikkai (C1 • Inseto Destrutivo) Quem usa: Deidara Rank: C Selos: Cachorro. criando algo. Onoki é capaz de se transformar em um caixão de pedra sendo capaz de escapar até das mais poderosas técnicas. até mesmo o seu especial #C3. Akatsuchi também parece ser capaz de utilizar essa técnica. ele pega argila de uma mochila e a remodela. C2 • Doragon (C2 • Dragão) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Nota: É o segundo nível do Kibaku Nendo de Deidara. explodindo quando o artista quiser. que possuem um poder de explosão pequeno. Ele ainda pode liberar uma boca que contém no peito direito. Ele pode criar uma aranha. Kibaku Nendo (Argila Explosiva) Quem usa: Deidara. porco. O oponente. C1 • Kibaku (C1 • Explosão) Quem usa: Deidara Rank: B Nota: É o 1º nivel do Kibaku Nendo de Deidara só que usado em conjunto com o C2 Nota²: Tobi foi quem implantou as Bombas debaixo da terra. Descrição: O ninja após efetuar os selos necessários cria um dragão feito de terra que se levanta e ataca.

é capaz de explodir um vilarejo inteiro tamanho é sua força. podendo se multiplicar como quiser. é uma das especialidades de Deidara. Doragon Senpairyuu (Dragão Superior) Quem usa: Deidara Rank: B-A Selos: Rato/Tigre Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um pequeno dragão que pode voar e explodir. Tem efeito maior que o C1. maior que o C2 Kibaku Ushi. tem maior poder de explosão. 109 . Deidara cria um enorme dragão de argila que é capaz de voar e de lançar pássaros C1 pela boca. C2 • Tori (C2 • Pássaro) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Cabra Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2.Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragão explosivo. que parece mais com um porco com asas. Kibaku Ushi (C2 • Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: B Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2. Primeira aparição: Episódio 5 Shippuuden Descrição: Deidara faz o selo necessário e cria pássaros de argila que explodem em grande quantidade. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: O dragão C2 cospe um dragrão explosivo. Também pode ser usada para fazer um pássaro gigante que pode transportar ele ou outras coisas ou pessoas (como fez com Gaara). É a especialidade de Deidara. que parece mais um porco com asas. Deidara cria um enorme boneco que é lançado do alto para o chão. C3 • Nendoshin (C3 • Criatura de Argila) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 6 Shippuuden Nota: é o terceiro nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Utilizando o Kibaku Nendo. com poder maior de explosão. Dai Kibaku Ushi (C2 • Grande Porco Explosivo) Quem usa: Deidara Rank: A Selos: Rato/Tigre Nota: É uma habilidade possibilitada pelo C2.

Kibaku Kugutsu (Marionete Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Nota: Possivelmente foi uma técnica baseada no Kugutsu no Jutsu de seu ex-parceiro da Akatsuki. Diferente do nendo Bunshin. Cachorro. Deidara pode utilizar a explosão com uma distração para ele fugir. se machucado. CO • Kyukyoku Geijutsu (CO • Arte Suprema) Quem usa: Deidara Rank: S Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: É um Kinjutsu. Sasori. e então coloca nessa boca toda a argila que possui. Kibaku Bunshin (Clone Bomba) Quem usa: Deidara Rank: A Primeira aparição: Ep 30 Shippuuden Descrição: Deidara. Como o C1. A explosão é tão forte que pode ser vista de muito longe. destruindo grande parte da área. Cobra e Bode Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Nota: é o quarto nível do Kibaku Nendo de Deidara Descrição: Deidara engole uma grande quantidade de argila e a expele. As micro bombas não entram no corpo de Deidara. após isso nervuras negras começam a surgir na pele de Deidara. se transforma em argila pura. Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Deidara usa sua argila e cria marionetes que são controladas por fios que saem das bocas de suas mãos. Deidara ainda pode formá-los como quiser. Descrição: Deidara descostura uma boca que tem no lado esquerdo de seu peito. Pássaro. esse explode muito rápido. mastiga bastante e cospe um clone de argila que explode. como um C4. após isso o corpo de Deidara se reduz a uma minúscula bola negra.. Nendo Bunshin (Clone de Argila) Quem usa: Deidara Rank: B Primeira aparição: Episódio 124 Shippuuden Descrição: Deidara pode criar um clone de argila que. até todo seu corpo esteja tomado dessas nervuras. etc. uma vez inaladas e consequentemente levadas ao interior do organismo do adversário. também podem explodir. a explosão é tão forte que mesmo Deidara com bem pouco Chakra destroi tudo ao redor de mais de 10 quilômetros. comendo argila explosiva C4. explodem após o comando de Deidara. além de juntar seus pedaços cortados com a ajuda dos fios de argila. a argila toma a forma de um Deidara gigante que explode. a explosão varia desde o tamanho da marionete de argila criada.C4 • Karura (C4 • Garuda) Quem usa: Deidara Rank: S Selos: Bode. que ao atingir seu tamanho mínimo explode. transformando o corpo do indivíduo em pó. podendo 110 . Essas marionetes têm o tamanho de um humano e podem atacar normalmente. A explosão das pequenas bombas causam danos a nível celular. criando novas marionetes do tamanho que quiser. Com isso. A boca começa a mastigar a argila e a misturá-la com o Chakra de Deidara. gerando uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. C2. e na fumaça da explosão existem incontáveis micro-bombas que.

Orochimaru. Fuuton .Onda de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Jin. Koori Haku. Fuuka. Se o clone depois de desfeito for atingido por um golpe. Hatake Kakashi.Hyuuga Neji. Tsuchigumo Shiranami Primeira aparição: Descrição: As técnicas que usam o elemento vento são conhecidas por serem praticamente indefensáveis e de alto poder destrutivo. então depois ele cospe um pequeno clone escondido. Shimura Danzou. mas perde para Katon. Sarutobi Asuma. Fuuton no Jutsu (Técnica do Elemento Vento) Quem usa: Temari.Shinkuugyoku Tradução: Elemento vento . Baki. o usuário pode correr um grande risco e sofrer um ferimento. capítulo 477. se machucado. capítulo 477. Deidara primeiro come argila explosiva. Juubi. Sora. Onoki. Fuuka.Esferas de Vácuo Rank: A 1ª aparição: Naruto. Tem grande vantagem contra Raiton. diferente do Nendo Bunshin que não se desfaz totalmente. Esse é diferente do kibaku bunshin. O clone. Nagato. ANBU. o usuário toma uma respiração profunda e exala muitos projeteis de vento. Kakuzu. Uchiha Madara. Nendo Kawarimi (Substituição por Argila) Quem usa: Deidara Rank: C Primeira aparição: Episódio 29 Shippuuden Descrição: Deidara pode usar esse jutsu para se esconder ou fugir quando quiser. Kyuubi. Estes são capazes de cortar na carne de um oponente em uma velocidade impressionante. Sabaku no Gaara.Shinkuuha Tradução: Elemento Vento . Setsuna. se desfaz em argila totalmente. Kazekages. Fuuton .prender o oponente ou a cosia que machucou o bunshin. 111 . Usuários:Shimura Danzou Rank: A O usuário toma uma respiração profunda e gira seu corpo e exala uma lâmina larga de vento que pode cortar vários alvos a um ritmo impressionante. Seimei. Semelhante a um Shunshin no Jutsu.Hyuuga Hinata. pois esse não explode. Faz-se necessário um controle de chakra muito grande para usar esse jutsu e permite controlar o elemento com melhor habilidade dependendo de seu controle de chakra permitindo criar um clone de vento com um bom controle de chakra. Kyaku. Usuários: Shimura Danzou Selos: Cachorro Depois de completar o selo necessário.Hyuuga Hiashi Suna no Shukaku. Naruto Uzumaki. seja qual for.

Fuuton . Usuários: Shimura Danzou Rank: S Selos: Tigre. 112 . Rank: B episódio 125.Jutsu Foice de Vento 1ª aparição: Naruto. com a 3ª lua aberta. para criar um vento que corta tudo que estiver em sua frente. esmaga o alvo da rajada. Quando usado em força extrema. Usuários: Shimura Danzou Rank: S O usuário dispara uma quantidade sucessiva de rajadas de vácuo pela sua boca atingindo o inimigo. o Ninja cria uma rajada de vento única que atinge o alvo o jogando-o longe.Palma Vendaval Rank: B 1ª aparição: Naruto Shipuuden.Fuuton . Ninpou .Shinkuudaigyoku Tradução: Elemento Vento . o usuário toma uma respiração profunda e exala uma grande esfera de ar comprimido.Grande Esfera de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Esta esfera tem um grande poder destrutivo. com a 3ª lua aberta.Jutsu Ciclone de Foice 1ª aparição: Naruto. Ninpou . Oonoki também é capaz de realizar essa técnica. Temari produz um vento poderoso. episódio 128. capítulo 479. Usuários: Temari Rank: C Temari usa seu leque. Fuuton .Dai Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . devido a grande pressão do vento sobre o corpo do mesmo.Kamaitachi no Jutsu Tradução: Arte Ninja . episódio 43. Usando seu leque. Cachorro Depois de completar os selos necessários. Temari usou contra Tenten. Usuários: • • Nagato Oonoki Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya Nota²: Devido a sua Kekkei Genkai. que além de Usuários: Temari ser cortante que também pode neutralizar ataques.Reppushou Tradução: Estilo Vento .Derrames Sucessivos das Lâminas de Vácuo 1ª aparição: Naruto. Ao juntar as mãos. capítulo 479.Shinkuurenpa Tradução: Elemento Vento . que a feriu e cortou ainda defendendo de suas armas letais.

Usuários: Temari Rank: A Temari levanta o seu leque para criar múltiplas rajadas de vento incessantes. com pressão do vento.Shichuu Shibari. Usuários: Temari Rank: A Temari. Usuários: • ANBU Rank: B Selos: 9º cavalo.Lâmina de Vento 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Nota²: Jiraya ao invés de chakra fuuton ele usa chakra normal na técnica. vários cortes podem ser feitos do mesmo (oponente).Kamaitachi no Jutsu. dragão Nota: Pode ser usado em conjunto com o Raiton . episódio 160. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde o shinobi(Naruto) une seu chakra ao de sua invocação 113 .Atsugai Tradução: Estilo Vento .Zukkoku. e também o prende. faz com que caia sobre o oponente um tornado e.Ninpou .Arma de Água do Sapo) Quem usa: Naruto Uzumaki (em conjunto com Gamatatsu) e Jiraya (em conjunto com Gamariki) Rank: A Primeira aparição: Episódio 95 Shippuuden Nota¹: Não existe no mangá. episódio 43. episódio 84. Fuuton .Dragão do Mar 1ª aparição: Naruto. Técnica que cria uma grande lâmina de vento que é capaz de cortar qualquer coisa. Também pode ser usado em combinação com Katon . Fuuton . coelho.Ookamaitachi Tradução: Arte Ninja . Cria um enorme tufão de vento que destrói tudo que vê pela frente.Ookamaitachi Ninpou .Tatsu no Oshigoto Tradução: Estilo Vento .Jutsu Tornado de Foice 1ª aparição: Naruto.Gama Teppou (Elemento Vento . Usuários: • Kakuzu Rank: B Selos: Ovelha Nota:No mangá foi traduzido como Pressão Nociva.Atsugai Fuuton . pois em volta deste estará uma enorme ventania.Kazekiri no Jutsu Tradução: Elemento Vento . capítulo 466. Fuuton . cachorro. Fuuton .Força Vendaval 1ª aparição: Naruto Shipuuden. Este ataque pode ser uma versão mais poderosa. variante do Ninpou . cabra.

Estrondo Ondular Violento da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden. Fuuton . que com esse vento. cegando temporariamente seu oponente. unindo as naturezas Vento (Fuuton) e Água (Suiton). episódio 57 É como o Juuha Shou.Poeira de Vento) Quem usa: Temari Rank: C Primeira aparição: Episódio 43 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.(Gamatatsu). o ninja cria um Clone 100% de vento que quando atingido explode em uma grande rajada de vento destruindo tudo que estiver perto.Esfera Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Nota: A única vez em que foi usado numa pessoa foi durante o treino de Naruto para fundir o elemento vento no Rasengan quando Kakashi pediu para testar os efeitos da técnica dele contra seu Rasengan normal. Temari evitou as armas de Tenten e ainda a atacou diretamente.Fuusajin (Elemento Vento . Uzumaki Naruto e Uchiha Madara Rank: A Primeira Aparição: Descrição: Usando seu chakra Fuuton.Juuha Shou Tradução: Elemento Vento . episódio 57 Usuários:Exclusivo O ninja move seu braço ou sua arma com Chakra Fuuton adicionado nela. só que mais forte e em forma de uma mão Usuários:Exclusivo do gigante.Kaze Bunshin no Jutsu (Libertação de vento . Fuuton .Estrondo Ondular da Besta 1ª aparição: Naruto Rank: C Shippuuden. Fuuton . assim uma lâmina de vento vai em direção ao alvo. o Vento 114 . além de causar a poeira. do anime Sora Fuuton .Clone de Vento) Quem usa: ANBU. com a 1ª lua aberta.Juuha Reppuu Shou Tradução: Elemento Vento .Rasengan (Elemento Vento . Descrição: Usando seu leque. Temari solta um vento que leva poeira para onde ela ataca. Descrição: Naruto Uzumaki cria este Rasengan quando aprende a manipular o elemento de seu chakra. anime Sora Fuuton . gerando uma arma de água com um imenso poder destrutivo. Além dos efeitos provocados pelo Rasengan a adição do elemento vento também produz cortes profundos na pele de quem recebe o impacto. Também serve de defesa.

o que lembra uma pequena Shuriken. o Fuuton Rasenshuriken é realizado com a ajuda de dois Kage Bunshin. Hatake Kakashi e Kabuto Rank: B Primeira aparição: Episódio 29 Naruto Clássico 115 . criando uma enorme lâmina de vento que vai contra o inimigo. Uzumaki Naruto. se cria várias agulhas de chakra que ataca cada célula separadamente no corpo do inimigo. o usuário corta o ar. é utilizado ar. Se for estudar o ataque microscopicamente. Assim como o Oodama Rasengan. Descrição: Fuuka atira várias Bolas de Vento de sua boca que causam uma pequena explosão.Toppa no Jutsu (Estilo Vento . Fuuton . tendo em vista que a técnica não havia sido desenvolvida por completo. colocando chakra do elemento vento. porém possui pequenas lâminas de vento ao seu redor. Minato Namikaze. que lembra uma Shuriken.Tiros de Ar Comprimido) Quem usa: Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com o Shukaku despertado.Técnica do Grande Tufão de Vento) Quem usa: Orochimaru. Descrição: Com os mesmos procedimentos do Rasengan.Shuriken Espiral) Quem usa: Naruto Uzumaki Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 87 Nota²: É um kinjutsu. Fuuton . mas assim mesmo seu poder e força são muito grandes. Gaara dispara uma rajada de ar parecida com o Goukakyuu no Jutsu. por isso o nome do ataque. Nota²: No Modo Sennin. Gaara. um para liberar o chakra. só que ao invés de fogo. Ele só não causa danos se for usado no Sennin mode/Modo Sennin. pois algumas dessas agulhas atacam suas próprias células. ele cria quatro lâminas em sua volta. mas que causa danos ao usuário. Fuuton . Uchiha Madara/Tobi e Orochimaru Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 61 Nota: Não existe no mangá.Técnica do Tufão de vento) Quem usa: Fuuka.Daitoppa no Jutsu (Elemento Vento .Rasenshuriken (Elemento Vento . Fuuton . destruindo seus tenketsus (pontos de chakra). Um ataque muito poderoso.Espada de Vento) Quem usa: Baki Rank: B Primeira aparição: Episódio 56 Naruto Clássico Descrição: Concentrando chakra na mão. o usuário concentra além do Rasengan que apenas muda a forma do chakra. Uzumaki Naruto pode lançar o RasenShuriken e expandi-lo. Esse Rasengan é do mesmo tamanho que um Rasengan normal. Fuuton . Hatake Kakashi.Renkuudan (Elemento Vento . Com o elemento vento.(Fuuton). outro para moldá-lo. muda também sua natureza. Essa é uma manipulação de elemento ainda incompleta. e o último para adicionar o elemento fuuton. Esse Rasengan possui um aspecto azul esbranquiçado referente ao chakra Fuuton. O dano microscópico é um grande poder que “tritura” a parte do inimigo que encosta e como dito o dano é tão absurdo que nem o poder de cura de Tsunade pode curar quem tomou o dano do Rasenshuriken.Kaze no Yaiba (Elemento Vento .

116 . Gaara pode inalar uma grande quantidade de ar. Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Grande Canhão de Vento da Devastação Infinita) Quem usa: Gaara em conjunto com Shukaku Rank: S Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com meio Shukaku liberado.Kaze no Tate (Elemento Vento .Hanachiri Mai Tradução: Elemento Vento .Dança da Dispersão das Flores Rank: B 1ª aparição: Naruto Shippuuden. episódio Selos: Dragão 61. Essa versão consiste em criar um tufão de vento que causa grandes danos.Mugen Sajin Daitoppa (Elemento Vento . Selos: Serpente Primeira aparição: Naruto Shippuuden 67 Descrição: Sarutobi Asuma usa seu chakra tipo vento para fazer levitar e mudar a direção de alguma arma de pequeno porte como kunais ou suas próprias facas. assim fazendo um campo de chakra em volta dele.Vento Forte da Montanha Verde) Quem usa: Sarutobi Asuma Rank: D Nota: Não existe no Mangá. Fuuton . Fuuton . Usuários:Exclusivo do Com este poder.Nota: é usado por Kakashi no OUGI de Naruto Accel 2 Selos: Tigre Descrição:Uma versão muito mais forte que o Fuuton .Kaze Shuriken (Elemento Vento . pétalas começam a sair do solo juntamente com seu chakra e ar.Toppa.Escudo de vento) Quem usa: Kyaku. o ninja manipula Shurikens podendo lançá-las em qualquer direção. exalando no inimigo. atirando-o bem longe e lhe causando graves danos. Fuuton . Fuuton . e alterar suas direções.Shuriken de Vento) Quem usa: Setsuna Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Também conhecido como Kaiten Shuriken (Shuriken Rotativa/Shuriken Rotatória) Descrição: Usando o chakra do vento. Tais pétalas rodopiam com o ar em forma de um turbilhão até empurrar o inimigo com anime Fuuka rapidez. Versão mais aperfeiçoada do #Fuuton: Daitoppa. Descrição: O ninja libera chakra da natureza de vento. Fuuton . dependendo da situação do adversário pode mata-lo.Suiran Reppu (Libertação do Vento .

Rajada Contrária) Quem usa: Kyaku Rank: A Primeira aparição: Episódio 218 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. e o Katon .Vento Cortante) Quem usa: Kyaku Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Karma do Sofrimento) Quem usa: Seimei Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Fuuton . Descrição: Seimei com a sua espada Jigoku lança vários ataques de bolas de ar vindas de diversas direções. e o Katon .Furacão do Pavão) Quem usa: Jin Rank: B Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. voltando-o contra seu inimigo.Kamikaze (Elemento Vento .Kaze Gaeshi (Elemento Vento . Fuuton .Kaze Kiri (Elemento Vento . Descrição: Usando as espadas Fujaku Hishou Shouken.Corrente de Jato Sagrado) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton . cria um túnel cheio de labaredas. Descrição:Kyaku com suas espadas (Jigoku) gera uma onda de ventos capazes de bloquear e contra-atacar Fuuton .conseguindo repelir qualquer ataque elemental e ate alguns dojutsus Fuuton . Fuuton .Hibashiri.Vento Divino) Quem usa: Setsuna Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Katon Ninpou: Hibashiri Descrição: Cria um ciclone de vento que em conjunto com um Jutsu Katon cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro. ele solta uma poderosa rajada de vento. semelhante a 117 . Fuuton .Goukuhou (Elemento Vento .Kami Oroshi (Elemento Vento .Hibashiri. Descrição: Cria um ciclone horizontal. que em conjunto com o Doton .Kujaku Senpuu (Elemento Vento .Kairou. Descrição:Kyaku com suas espadas é capaz de reverter o ataque de vento. que geralmente matam quem estiver dentro.Tsuchi Kairou.

Descrição: Kyaku cruza suas espadas Fujaku Hishou Shouken gerando um poderoso redemoinho. mas perde para Suiton. Fuuton . e cria um furacão que é quase impossível de escapar.Redemoinho do Butão) Quem usa: Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Roushi. O único que escapou foi Pein. Hatake Kakashi. Gamakichi. na forma de Kyuubi. Para usar o Katon. Yakushi Kabuto.Asas do Delirio) Quem usa: Kyaku e Seimei Rank: A Primeira aparição: Episódio 219 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Tsuchigumo Shiranami. porém mais poderoso. Fuuma Kagerou. Giita. e Seimei com sua armadura completa lança um ataque semelhante.um furacão mas na horizontal. Tem grande vantagem contar Fuuton. Descrição: O ninja faz a palavra necessária com a mão e cria um pequeno vendaval que não causa muitos danos. Sarutobi Hiruzen. no formato que desejar. Orochimaru. Nagato. Eremita dos Seis Caminhos. Fuuton . Yugito Nii. o ninja acumula e comprime o chakra em seu peito. com seu Shinra Tensei. Nibi no Nekomata. Jiraiya. para liberá-lo de uma vez só. Fuuton .Kaze Kaiten (Elemento Vento . Aoba Yamashiro. libera várias raposas de dentro de si. Juubi. Anbu Rank: D Primeira aparição: Episódio 151 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Kigiri. Han Primeira aparição: Nota: Todos os membros do Clã Uchiha tem sua natureza própria e sabem usar Katon no Jutsu. Descrição: Técnica que permite o uso de golpes do elemento fogo.Kujaku Senpuu Sen (Elemento Vento . Katon no Jutsu (Técnica do Elemento Fogo) Quem usa: Clã Uchiha. Shizuku. Namikaze Minato.Rotação Aérea) Quem usa: Uzumaki Naruto Rank: B Primeira aparição: Episódio 167 Shippuuden Descrição: Naruto. Descrição: Seimei com a sua armadura completa lança um ataque de vento semelhante a um turbilhão.Senmoufuu (Elemento Vento . Kyuubi. Mitarashi Anko. Sarutobi Asuma. Gamakichi. Hibaku Jutsu • Zan (Técnica Ardente • Onda) Quem usa: Tsuchigumo Shiranami. Fuuka. 118 . Hanzou. Houki. Kakuzu.

derretendo tudo o que estiver no caminho devido ao mar de chamas que é formado. enquanto uma curta exposição pode causar queimaduras muito elevadas. Katon . Quem e atingido no meio desta técnica morrera instantaneamente. o rei dos sapos. portanto no caso de Naruto não se considera como uma técnica. Descrição: Hanzou com esta Técnica Lendária cria no chão milhares de Papéis-bomba.Técnica da Inércia dos papéis Bomba) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Naruto manga 369. solta óleo pela boca em grande quantidade. Não requer selos.Explosão da Rajada de Óleo do Sapo) Quem usa: Jiraya. Selos: Cabra Descrição: Gamabunta. Comparado com uma bomba incendiária de energia 10 vezes maior.Naruto Uzumaki e Namikaze Minato [[(ambos com Gama Bunta) Rank: A Primeira aparição: Episódio 94 Naruto Clássico Nota: Naruto só usa esta técnica com uma Kunai amarrada a um Papel Explosivo. sendo que estes papéis tem a função de agarrar o inimigo. os papéis parecem vivos.Kibaku Fuu Fuuda no Shuu (Elemento Fogo .Grande Explosão de Fogo) Quem usa: Jiraiya Rank: B Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Técnica que gera um poderoso jato de fogo.Daiendan (Elemento Fogo . o usuário cospe um jato forte de fogo semelhante ao Goukakyuu no Jutsu só que mais imenso e mais poderoso. então Gamakichi lança o Katon no jutsu que com o Fuuton de Naruto seu poder de ataque é extremo e pode parar até um bijuu. alem de só usar no anime. não sobrando nada. ou algo que possa atear fogo. Descrição: É um Ninjutsu de Colaboração onde Gamatatsu preenche sua barriga com óleo em conjunto com Gamakichi que usa o Katon. e o usuário queima todo o óleo com uma técnica de fogo. Gamayuendan ( Bomba de Óleo do Sapo ) Quem usa: Uzumaki Naruto (em conjunto com Gamatatsu e Gamakichi) Rank: S Primeira aparição: Episódio 111 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Endan (Elemento Fogo .Katon . gera uma explosão de um poder destrutivo inimaginável. então Gamatatsu lança um tiro de óleo junto com o chakra (fuuton) de Uzumaki Naruto que aumenta sua potencia. a explosão é tão forte que destrói toda a região. Katon .Bomba de fogo do óleo de sapo) 119 .Míssil Flamejante) Quem usa: Jiraiya e Nagato Rank: C Primeira aparição: Episódio 131 Shippuuden Descrição: Sem a necessidade de selos.Gamayuendan (Elemento Fogo . Katon . esses papéis bomba são mais fortes que o normal. e aparecem de repente no chão para assim surpreender o alvo. Katon . e ao explodir.Gamayudan (Elemento Fogo .

Quem usa: Jiraiya Rank: C Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: Semelhante ao Katon: Gamayu endan, mas sem Gamabunta. Jiraya "cospe" óleo no oponente, para posteriormente incendiá-lo com um jutsu de fogo.

Katon - Kanhoudan
(Elemento Fogo - Explosão Atmosférica de Calor) Quem usa: Hanzou Rank: S Primeira aparição: Capítulo 447 Mangá Descrição: Depois de fazer os selos necessários Hanzou libera pela sua máscara ou pela sua boca uma enorme quantidade de fumaça de calor que incendeia tudo o que tocar.

Katon - Goukakyuu no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica da Grande Bola de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke, Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Fugaku, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Houki, Ooki e Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Selos: cobra,Cabra,Porco,macaco,cavalo,tigre Selos feitos por Kakashi: Cobra, Cachorro, Porco, Cavalo, Tigre, Macaco, Cavalo, Boi, Macaco Primeira aparição: Episódio 3 Naruto Clássico Descrição: Depois de fazer os selos necessários, o usuário desse jutsu atira uma enorme bola de fogo pela boca devastando tudo perto de seu alvo.

Katon - Gouryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Grande Dragão de Fogo) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Episódio 137 Shippuuden Selos: Tigre Descrição: Após fazer o selo, o ninja expele pela boca um enorme dragão de fogo que queima tudo o que encontra pela frente.

Katon - Haisekishou
(Elemento Fogo - Campo das Cinzas Flamejantes) Quem usa: Asuma Sarutobi Rank: B Selos: Cobra, Rato, Tigre Primeira aparição: Episódio 77 Shippuuden Descrição: Depois dos selos necessários, o usuário solta uma grande cortina de fumaça que ao entrar em contato com qualquer objeto explode, podendo queimar o inimigo.

Katon - Housenka no Jutsu
Katon - Housenka no Jutsu Tradução: Elemento Fogo - Técnicas da flores de Fênix 1ª aparição: Naruto, episódio 33. Usuários: Uchiha Sasuke, Uchiha Rank: C Selos: Rato, Tigre, Cão, Boi, Coelho, Tigre

120

Técnica do Fogo que libera várias bolas de fogo pela boca, com o controle total do shinobi, podendo inclusive mascarar shurikens ou kunais. Pode ser usado com o Madara, Uchiha Itachi Sharingan Soufuusha Sannotachi. (Exclusivo do anime) Fuuka, Houki

Katon - Karyuu Endan
(Elemento Fogo - Bomba do Dragão Flamejante) Quem usa: Hiruzen Sarutobi e Han Rank: B Selos: Tigre, Cavalo, Cobra, Dragão, Rato, Boi, Tigre. Primeira aparição: Episódio 71 Naruto Clássico Descrição: O ninja despara uma rajada de fogo incessante, destrói tudo que há a frente.

Katon - Ryuuka no Jutsu
(Elemento Fogo - Técnica do Fogo do Dragão) Quem usa: Uchiha Sasuke, Mitarashi Anko e Houki Rank: B Selos: Cobra, Dragão, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 30 Naruto Clássico Nota: Mitarashi Anko e Houki só utiliza esse Jutsu no anime. Descrição: Utilizando geralmente em conjunto com o Sharingan Soufuusha Sannotachi, o ninja cria uma rajada de fogo que sai da boca do usuário e percorre o caminho até o oponente através de uma linha, corda ou similar.

Katon - Zukokku
(Elemento Fogo - Caveira Talhada) Quem usa: Kakuzu Rank: B Selos: Rato, Cão, Tigre Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi dado o nome de Máscara do Sofrimento. Descrição: Ao libertar os cinco corações de seu corpo, todos aparecem como um monstro com um tipo de máscara. A máscara que corresponde ao fogo abre a boca e libera uma gigantesca onda de fogo. Esse poder pode ser aumentado se combinado a um jutsu do tipo vento (fuuton).

Katon - Shiruko
(Elemento Fogo - Jato Flamejante Crescente) Quem usa: Yamashiro Aoba, Orochimaru, Yonbi no Saru e Kabuto Rank: B(S no caso do Yonbi no Saru) Primeira aparição: Descrição: O ninja cria um jato de fogo que alcança uma grande distância. Se você não acertar o inimigo, o jato de fogo pode servir para coisas diferentes.O Gorila de 4-caudas(Yonbi no Saru)faz um jato de fogo semelhante a esse,porém jato que ele solta pode incenerar florestas inteiras apenas passando perto e pode destroçar montanhas com o tamanho do seu impacto destrutivo,além disso o jato pode ir muito mais longe do que qualquer outro jato de fogo do elemento fogo,o jato dele pode alcancer uma vila mesmo estando em outra vila.O poder do jato do Yonbi é tão concentrado e grosso que se asemelha a um laser vermelho.

Katon - Keshi Makuga Hara
(Elemento Fogo - Explosão da Cratera Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: A Primeira aparição: Epiódio 92 Naruto Clássico Descrição: Esta técnica é usada por Jiraiya depois que faz rachaduras na terra, fazendo uma cratera em que o

121

inimigo cai. Ele acende a cratera para ferver a uma temperatura elevada. Jiraiya então faz um selo com as mãos para fazer com que a cratera exploda, matando o inimigo.

Katon - Bakuhatsu En Shoto
(Elemento Fogo - Tiros das Chamas Explosivas) Quem usa: Kigiri Rank: A Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Este jutsu permite ao usuário disparar vários tiros de fogo de suas mãos que é capaz de causar explosões ardentes com o impacto.

Katon - Gouen Rasengan
(Elemento Fogo - Esfera Espiral Flamejante) Quem usa: Jiraya Rank: S Nota: Essa técnica só aparece nas séries para video game Naruto: Ultimate ninja (Narutimate Hero, no Japão) Descrição: Jiraya molda nas suas mãos um Rasengan normal, depois ele acrescenta chakra do elemento fogo ao Rasengan, fazendo com que o Rasengan fique com uma cor vermelha. Jiraya então atinge o inimigo, como se faz com um Rasengan normal, mas depois de disparada, a técnica, além de arrastar o inimigo a uma longa distãncia, no final provoca uma grande explosão de fogo. Curiosidade: Em algumas versões dos jogos, Jiraiya, ao terminar o ataque, dá uma risada maldosa.

Katon - Karyuudan
(Estilo Fogo - Bomba do Dragão de Fogo) Quem usa: Hiruzen Sarutobi Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Nota: Não existe no Mangá. Descrição: Após utilizar o Doton: Doryuudan, o ninja utiliza esta técnica para incendiar os projéteis lançados pelo dragão de lama, tornando-os pura lava.

Katon - Kasumi Enbu no Jutsu
(Elemento Fogo - Dança da Névoa Flamejante) Quem usa: Fuuma Kagerou Rank: C Nota: Muitos pensam que quem usa essa técnica é Kabuto.Fuuma Kagerou usou esta técnica quando estava transformado em Kabuto.O Kabuto que apareceu nos episódios que Naruto luta no castelo de Orochimaru era Fuuma Kagerou,portanto Kabuto não usa esta técnica Selos: Bode, Cavalo, Coelho, Tigre Primeira aparição: Episódio 141 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Descrição: O ninja solta pela boca um gás que queima ao tocar no fogo.

Katon - Hibashiri
(Elemento Fogo - Fogo Rasante) Quem usa: Shizuku Rank: C Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Doton - Tsuchi Kairou, e com o Futon - Kami Orochi. Selos: Cachorro, Dragão, Bode, Tigre Descrição: Cria um aro de fogo, que em conjunto com o Doton - tsuchi Kairou, e com o Fuuton - Kami Orochi

122

cria túneis repletos de labaredas, que geralmente matam quem estiver dentro.

Ninpou - Hibashiri
(Arte Ninja - Muralha de Fogo) Quem usa: Giita e Uchiha Madara Rank: B Primeira aparição: Somente usado no 4º filme Nota: Geralmente utilizado em conjunto com o Fuuton Ninpou - Kamikaze no caso de Giita. No caso de Uchiha Madara com o auxílio de seu poderoso Leque Uchiha capaz de intensificar o poder do Katon com enormes correntes de ar. Descrição: Cria linhas de fogo que pode tanto atacar como cercar o inimigo, que combinado com um Jutsu Fuuton cria um ciclone de fogo que mata quem estiver dentro.

Raiton no Jutsu (Técnica do Elemento Raio)
Quem usa: Uchiha Sasuke,Namikaze Minato, Juubi, Ranke, ANBU, Kurosuki Raiga, Hatake Kakashi, Kira A, Temujin, Kakuzu, Kira Hachi, Raikages, Fuuka, Seito, Tou'u, Nauma, Kitane, Darui, Shinobis da Vila Oculta da Névoa, Akaboshi e Ninjas de Kumogakure no Sato e Hiruko. Primeira aparição: Descrição: Os jutsus Raiton são os de maior poder destrutivo dentre os elementos. Utilizando o Raiton, o ninja cria ataques baseados no elemento raio. Extremamente rápido e de grande poder destrutivo. Fácil para propagálo e apropriado para jutsus ofensivos de média e longa distância. Quando usado em armas de metal, o efeito é multiplicado. Tem grande vantagem contra Doton, mas perde para Fuuton.

Kirin
(Deus dos Trovões do Céu) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: SS Nota: Essa técnica tem a forma de um deus um dragão gigante , esta entre as dez técnicas mais fortes do mundo shinobi. (Databook 3 pag. 040-047, Sasuke Uchiha). Nota::Essa técnica viaja na velocidade da luz Primeira aparição: Episódio 138 Shippuuden Descrição: É uma técnica baseada na criação de Nuvens Cumulonimbus (Nuvens Carregadas de Energia), que geralmente é ativada pelo calor, ou seja, geralmente Nijutsus Katon, o utilizado na luta contra Uchiha Itachi foi Katon: Gouryuuka no Jutsu. Com rajadas deste jutsu, cria-se uma atmosfera de energia e uma poderosa corrente de ar e canaliza-se a tempestade formada no céu e o raio é controlado em suas mãos, é necessário apenas focar o ponto do ataque que o raio em forma de Kirin o atingirá, é impossível de se escapar pois a velocidade do raio é absurda, Itachi conseguiu escapar devido ao ítem místico do Susano'o: Escudo de Yata.

Chidori
(Mil Pássaros) Quem usa: Hatake Kakashi e Uchiha Sasuke Rank: A Selos: Touro, Coelho, Macaco. Nota: Hatake Kakashi pode variar a tecnica de A para S dependendo do tanto de chakra que utiliza. Primeira aparição: Episódio 66 Naruto Clássico Descrição: O Shinobi (Ninja) deve tomar distância de seu alvo e então deve concentrar uma grande quantidade de Chakra em uma de suas mãos, a partir desse passo deve executar uma Mudança Elemental de Chakra, adicionando a Natureza de Chakra do Elemento Trovão (Raiton). Depois de ter adicionado a Natureza do Chakra, o Shinobi (Ninja) deve avançar sobre o inimigo com uma grande velocidade, durante essa aproximação deve arrastar o Jutsu sobre alguma superfície (geralmente o solo). Dependendo da intensidade do ataque, e do grau de acerto, esse Jutsu pode descarregar no inimigo uma imensa carga elétrica, causando-o muitos danos, perfurando o corpo do inimigo levando a morte.

123

em adição. Nota³: Hiruko só usa no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Hiruko Rank: A Nota: É uma Variação do Chidori (Também conhecida como Lightining Blade). Hatake Kakashi cria um Raikiri duas vezes maior e depois o dividi no meio com as mãos. Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Hatake Kakashi com Algumas diferenças a principal sem o som característico do Chidori e um pouco menor e não se precisa arrastar sobre alguma superfície (geralmente o solo) ao atingir o alvo ele se expande como se fosse uma lança atravessando o inimigo. consiste em duplicar o dano no adversário. Foi usada contra o Guren Rasengan de Naruto na luta no Vale do Fim. O primeiro ataque é para soltar uma descarga elétrica no inimigo e a segunda para perfurar o corpo do inimigo aumentando a descarga elétrica. Coelho. Conduzindo as descargas elétricas desse golpe através da lâmina da Espada Kusanagi. Habateku Chidori (Mil Pássaros Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Selos: Macaco. o que dá a técnica uso defensivo. onde o poder desse Chidori foi forte o suficiente para suprimir a técnica de Naruto. 124 . Só é usada no Game Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5. Pode ser um ataque letal. Quando usada o Chakra do Selo Amaldiçoado se une ao Chidori aumentando absurdamente a quantidade de chakra da técnica e lhe dando um aspecto com raios cinzas e negros. se o inimigo golpear qualquer parte do corpo do usuário durante o uso dessa técnica receberá uma descarga elétrica que dependendo da densidade pode ser letal para quem a receber. Macaco. essa técnica consiste em fazer com que o Chidori cubra toda a extensão do corpo do usuário aumentando muito a extensão do ataque. Chidori Nagashi (Corrente dos Mil Passáros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 52 Shippuuden Descrição: Aperfeiçoamento do Chidori criado por Uchiha Sasuke para ter uma defesa perfeita. Chidori Raimei (Raio dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Descrição: Consiste em criar uma tempestade de raios que issola a região. jutsu original de Uchiha Sasuke feita por ele quando atinge o Nível 2 do Selo Amaldiçoado de Orochimaru.Raikiri (Espada Relâmpago) Quem usa: Kakashi Hatake. Raikiri Nirentutsu (Duplo Corte Relâmpago) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 85 Descrição: Aperfeiçoamento. além de derrotá-lo. Primeira aparição: Episódio 134 Naruto Clássico Descrição: É a versão mais poderosa do Chidori já criada. Ao invés de concentrar a energia apenas na mão. Uchiha Sasuke também é capaz de aumentar o corte da Espada infinitamente usando a técnica. Nota²: Kakashi Hatake é conhecido por ter cortado um Relâmpago com esta técnica. Primeira aparição: Episódio 18 Naruto Clássico Selos: Touro. Tigre Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado.

Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Assim como Habateku Chidori é outra versão poderosa do Chidori.Escuridão Perfurante) Quem usa: Kakuzu Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Nota:No mangá foi traduzido como A Disconfiança das Trevas. tornando-a uma poderosa arma. quando este conseguiu implantar diversas nano bombas no corpo de Uchiha Sasuke. Kusanagi no Tsurugi: Chidorigatana (Espada de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: B Primeira aparição: Naruto Shippuuden 113 Descrição: Essa técnica consiste em usar o Chidori enquanto se empunha uma espada. comprimento ou espessura. como mostrado na luta contra Deidara. A técnica se torna ainda mais eficaz quando usada em conjunto com o Sharingan permitindo uma precisão perfeita para atingir pontos específicos no corpo do inimigo. Chidori Eisou (Lâmina de Luz de Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 89 Shippuuden Descrição: Técnica criada por Sasuke que requer um excelente controle de chakra de elemento Raiton da técnica sob a forma de uma lâmina ser feita apenas de chakra e eletricidade ela pode ser alterada constantemente conforme a vontade do usuário em largura. 125 . Sasuke usa essa técnica somente na luta contra Yamato e Orochimaru. conduzindo eletricidade através da lâmina e aumentando seu poder de corte. e também a partir dela podem surgir diversas lâminas menores dando o efeito de porco-espinho. com isso é possível atacar em diversos pontos distintos. causando dano a nível celular. Essa lâmina tem o alcance máximo de 5 metros. é uma versão mais fraca do Chidori Eisou.Chidori Senbon (Agulhas dos Mil Pássaros) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: A Primeira aparição: Episódio 123 Shippuuden Descrição: Essa técnica consiste em lançar pequenas agulhas de trovão microscópicas a partir do Chidori formado. usada somente na luta contra Deidara quando Sasuke estava no Juuin nível 2. Raiton . Descrição: Uma das máscaras de Kakuzu dispara da boca um enorme raio com imenso poder destrutivo. o uso dessa técnica as desativou. Foi usado na luta de Uchiha Sasuke contra Deidara. diferente de sua versão original o Habateku Chidori Senbon tem seu dano estendido dez vezes mais que Habateku Chidori. Habateku Chidori Senbon (Mil Pássaros de Agulha Corrompidos) Quem usa: Uchiha Sasuke Rank: S Nota: Sasuke Uchiha não utiliza mais esta técnica por não possuir mais o selo amaldiçoado. Se atingir o inimigo diretamente a técnica é mortal.Gian (Elemento Trovão . como mostrado no 1º encontro entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi na Fase Shippuuden.

o que torna impossível. mas neste se criam-se 16 pilares prendendo o oponente em uma caixa gigante. Porco.Raigaa Boomu (Elemento Trovão . o Raikage faz com que uma grande quantidade de chakra raiton esteja sobre seu braço fazendo com que se torne uma grande lamina de raiton que junto com sua força natural se torna um ataque mortal. Raiton . podendo matar o adversário.Shichuu Shibari (Elemento Trovão . o Raikage ativa seus reflexos.Raiton Yoroi. Isso é devastador o suficiente para quebrar o próprio solo com o impacto. A armadura também aumenta a sua defesa. Raiton . Galo. Cachorro. o usuário cria quatro raios que cercam o inimigo e os atingem num angulo de 360º. Esse jutsu é utilizado apenas para especialistas em técnicas raiton.Armadilha de Quatro Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. Darui observou que ninguém jamais sobreviveu a isso antes.Armadilha de Dezesseis Pilares) Quem usa: ANBU e Minato Namikaze Rank: S Selos: Tigre. Porco Nota: Combinada com um jutsu Katon essa tecnica pode ser mortal. esmaga-os de cabeça para o chão. sua velocidade é quase comparável a de Minato Namikaze. fazendo transmissões de seus nervos mais rápido e aumentando a sua velocidade. senão impossível.Raiton no Yoroi (Armadura Elétrica) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 460 Mangá. Galo Macaco. o Raikage agarra seu oponente e levanta-os para o alto. Descrição: Depois de cobrir-se com o jutsu Raiton Yoroi. O impacto desta técnica foi forte o suficiente para quebrar os ossos da costela do Susano'o. mesmo para o Chidori completamente perfurar ele. Raigyaku Suihei (Lamina de Raio) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 463 Mangá. é uma técnica que precisa de uma grande velocidade pois é um jutsu para fuga. e Sasuke se não utiliza-se Susano'o. mesmo para o Sharingan para acompanhá-lo. Raiton . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Após utilizar os selos necessários.Juurokuchuu Shibari (Elemento Trovão . Enquanto estiver usando esta técnica. Primeira aparição: Naruto Shippuuden 160 Descrição: Similar ao Shichuu Shibari original. Descrição: Envolvendo seu corpo em uma armadura de chakra Raiton. ele poderia ter sido morto por ele.Bomba de Luz) Quem usa: Kira A Rank: S Primeira aparição: Capítulo 464 Mangá Nota1: È um Nin-Taijutsu (Ninjutsu com Taijutsu) Descrição: Depois de cobrir-se em seu Raiton . Cabra. Essa técnica pode ser mortal para o oponente. tornando difícil. Coelho Nota: Combinada com um jutsu Suiton essa tecnica pode ser mortal. Em seguida usando sua força extrema. 126 .

Destruição Elétrica) Quem usa: Darui Rank: A Primeira Aparição: Capítulo 464 Mangá Selos: Coelho Descrição: Darui usa-o combinado com Suiton Suijinheki. Ele captura seus oponentes. Descrição: Juntando suas duas espadas. Esse jutsu pode eletrificar o corpo do oponente ao máximo assim Darui utiliza jutsus Suiton para fortalecer o Jutsu. Quando a corrente aproxima o seu objetivo. porém como o Chakra é da Natureza de Chakra Raiton.Canino do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: B Primeira aparição: Episódio 153 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Tornado do Dragão Relâmpago) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 157 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. quando esses clones são desfeitos o inimigo que os destruiu recebe uma alta carga de eletricidade.Raiton . Raiga então implanta as suas espadas na terra para enviar uma corrente elétrica pela terra. Ninpou .Inakibari Bunshin no Jutsu (Elemento Trovão . um dragão de trovão é formado. Ninpou . Descrição: Usando seu chakra. ele pode partir-se 127 . que fica negro.Ikazuchi no Kiba (Arte Ninja .Raigeki no Yoroi (Arte Ninja . Ninpou .Kangekiha (Elemento Trovão . e atinjam o oponente. a eletricidade começa a crepitar. Raiga faz com que raios caiam do céu. Descrição: Juntando as suas espadas. Raiton .Rairyuu no Tatsumaki (Arte Ninja . Ikazuchi no Utage (Festa do Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. soltando uma grande descarga elétrica. Descrição: O usuário usa trovão para criar uma armadura que o protege de ataques.Armadura de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: A Primeira aparição: Episódio 156 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Técnica do Clone Elétrico) Quem usa: Hatake Kakashi Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 159 Descrição: Técnica que permite ao Shinobi (Ninja) criar clones com sistema circulatório de Chakra.

fazendo com que o campo seja totalmente envolvido com uma aura vo do anime: eletromagnética. Selos: Porco. Descrição: Raiga une suas espadas e uma esfera de raio é criada. que impede ataques. que se atingir seu adversário em um ponto vital do corpo Fuuka mata o adversário. Raiton .Raikyuu (Elemento Trovão . que protege qualquer tipo de ataque investido contra ela. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel. Purazuma Booru (Bola de Plasma) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. podendo lançar energia verde pura no seu oponente. se não o deixa inconsciente.em múltiplas gavinhas para atacar cada objetivo individualmente. Descrição: Usando a Pedra Gelel. Ranke cria ondas de eletricidade que destróem tudo à sua volta. sendo jogada depois nos inimigos.Luz da Terra Rank: B 1ª aparição: Nota: Utilizado em conjunto com Suiton: Ja no kuchi Naruto Shippuuden. Haido Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. pode criar uma barreira. Serpente episódio 60. Descrição: Usando o poder da Pedra Gelel.Bola de Trovão) Quem usa: Kurosuki Raiga Rank: C Primeira aparição: Episódio 154 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Torunēdo Raitoningu (Tornado Relâmpago) Quem usa: Ranke Rank: S Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Usuários:Exclusi Parecido com o Chidori Nagashi. Raijingu Sandaa (Trovão em Fúria) Quem usa: Temujin. Se concentrar um pouco mais. o usuário faz os selos necessários. Ranke forma uma barreira elétrica. Raiton . 128 . Cabra.Jibashi Tradução: Elemento Trovão . Temujin concentra o seu poder na sua espada.

Kakuzu.Senju Tobirama.Hiraishin (Elemento Trovão . Sonoichi: Raiton . Kaminari Shibari (Confinamento do Trovão) Quem usa: Kitane Rank: A Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Selos: Rato Nota: Não existe no mangá. o ninja levanta o seu braço para o ar. Descrição: Depois de entrar em contato físico com o seu oponente. Sul. sendo totalmente incinerada.Impacto Relampago) Quem usa: Ranke Rank: A Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo Filme. Hozuki Suigetsu.Raimu Raito (Trovão Destruidor) Quem usa: Seito. Tou'u. O inimigo não consegue sair de lá até quem fez o jutsu permitir. Leste. Fuuka. Descrição: Cria em volta de si numerosos raios que avançam contra o oponente em grande velocidade. Quando cada estiver em cada canto da área à ser destruida. ou pulando para fora da prisão. Senju Hashirama. Kamizuki Izumo. ou usando Shunshin no Jutsu. devem unir seus Chakras de Elemento Trovão no centro da dita área.Sandaa Saaburu (Elemento Trovão . Kagari. Oeste). Nauma e Kitane Rank: S Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá.Hatake Kakashi.Uzumaki Naruto. Raiton . O ninja então gera um pino da eletricidade que corrói o corpo do oponente. Descrição: O usuário gera um relâmpago em sua mão e então golpeia seu alvo causando um impacto explosivo. Descrição: No ar. Raiton . energizando seus Chakras de Elemento Trovão.Lâmina do Trovão Sábio) Quem usa: Hiruko Rank: Nota: Só existe no terceiro filme de Naruto Shippuuden. Nagato.Hoshigaki Kisame. quando isso acontecer toda a área será destruida. Quando cai no chão. 129 . os quatro (4) exGuardiões do Governante da Nação do Fogo. seu cajado se divide em três.Raiunkuuha (Técnica Oculta: Elemento Trovão . Yamato. Suiton no Jutsu (Técnica do Elemento Água) Quem usa: Nagato. Momochi Zabuza.Faísca da Agulha Elétrica) Quem usa: Fuuka Rank: S Primeira aparição: Episódio 67 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Para realizar a técnica é necessário que cada um dos quatro (4) Shinobis (Ninjas) dirija-se para cada ponto cardeal (Norte. e cada um é ligado com um tipo de campo de força. forma um triângulo equilátero (com os três lados iguais). Esses pedaços de cajado caem fazendo uma "prisão". Descrição: Técnica suprema de Raiton realizada pelos melhores usuários de Raiton no Jutsu.

Tsuchigumo Hotaru. Isaribi. Hozuki Suigetsu. vulnerável a ataques. Uchiha Itachi. assim não recebendo danos dos golpes. Essa combinação gera um enorme tornado de água com um imenso poder destrutivo. atacando quem estiver por baixo da água. aparecem tubarões sedentos por sangue. Shizuku Rank: B Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja vira uma especie de liquido. o poder do Mizu Bunshin aumenta consideravelmente. Gufuu Suika no Jutsu (Técnica do Redemoinho de Água) Quem usa: Uzumaki Naruto em conjunto com Yamato Rank: A Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: Combinação do Suiton .Shinobis da Vila Oculta da Névoa. Darui.Técnica da Ocultação na Névoa) Quem usa: Hatake Kakashi. Suiton . Momochi Zabuza. Ruiga e Namikaze Minato Descrição: Técnica que permite a manipulação da água em diversas formas. Tem vantagem contra Katon. Kurosuki Raiga e Yagura Rank: D Primeira aparição: Episódio 7 Naruto Clássico Descrição: O ninja cria uma névoa intensa. Gamariki.Rasengan de Uzumaki Naruto. Descrição: Técnica que cria vários clones feitos 100% de água. 130 . seja como proteção. Hisame. Utakata. Mizu Kawarimi (Técnica de Reposição de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu. Akado Yoroi.Cinco Tubarões Comedores de gente') Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: B Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Usando o Suiton: Baku Suishouha/Daibaku Suishouha. Mizu Bunshin no Jutsu (Técnica do Clone de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Irmãos Demônios.Goshokuzame (Elemento Água . Uchiha Itachi. Murasame. deixando o inimigo com visibilidade zero. Hoshigaki Kisame deixa o(s) inimigo(s) submerso(s) na água. Kagari e Mubi só usam no anime.Nurari. Amachi. Dentro da água. Ninpou . Mei Terumi. mas que não podem se distanciar muito do ninja original.Hahonryu de Yamato e do Fuuton .Kirigakure no Jutsu (Arte Ninja . Gama Bunta. Uchiha Madara . Uchiha Madara. Senju Tobirama. Hoshigaki Kisame coloca sua mão na água. Kakuzue Yagura Rank: C Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 9 Naruto Clássico Nota: Oboro. Gama Tatsu. Kirisame. Suien. O ninja pode se mover mesmo no estado líquido. Shinobis da Vila Oculta da Cachoeira. Depois de fazer os selos necessários. Hozuki Suigetsu. que possuem 10% do poder original. Hoshigaki Kisame. clonagem ou outros fins. Hoshigaki Kisame.Então. mas perde para Doton. Uchiha Itachi. Momochi Zabuza.

Suiton .Ondas de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame.Com essa habilidade.Suishouha (Elemento Água . Versão mais poderosa do Suiton: Baku Suishouha. Senju Tobirama. Primeira aparição:Manga Naruto 471 Descrição: O usuário expele uma grande quantidade de água de sua boca para inundar o local. Hoshigaki Kisame. Suiton .Suika no Jutsu (Torrente. o ninja utiliza essa técnica para manipular a distribuição de água pelo seu corpo.Técnica do Forte Membro de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: B Primeira aparição: Episódio 116 Shippuuden Descrição: Após ter transformado seu corpo em água com o Suika no Jutsu. Hozuki Suigetsu. Suiton .Gousuiwan no Jutsu (Elemento Água .e tambem pode reecriar suas roupas depois que as transforma em líquido. Rank: S Nota: Esta técnica foi utilizada por Kisame na luta contra o Hachibi. Suiton .Daibakufu no Justu (Elemento Água . e acerta os inimigos com grande força. Uchiha Madara/Tobi e Hatake Kakashi 131 .Esse jutsu é provavelmente uma Kekkei Genkai.Baku Suishouha (Elemento Água .Grande onda de Colisão da Água Explosiva) Quem usa: Hoshigaki Kisame e Senju Tobirama. Suigetsu tambem pode criar uma esfera aquática assim saindo dela. podendo matar o oponente por afogamento.Suigetsu nessecita transformar suas roupas em líquido para realizar os ataques. Com essa técnica Suigetsu Hozuki pode utilizar outras técnicas.Transformação de Água) Quem usa: Hozuki Suigetsu e Hozuki Mangetsu Rank: S Primeira aparição: Episódio 115 Shippuuden Descrição: O ninja utiliza essa técnica para transforma todo o seu copo em água pura. Versão mais poderosa do Suiton: Suishouha.Onda Chocante de Água) Quem usa: Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Selos: Mãos Juntas (como se estivesse rezando) Descrição: Um grande volume de água aparece. Uchiha Madara/Tobi e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Naruto Shippuuden 14 Selos: Descrição: O usuário cospe da boca grandes ondas de água para inundar o local. com isso pode aumentar o tamanho e a força de seus braços e pernas e tanbem pode transformar partes do seu corpo como quiser pode transformar suas pernas em uma calda de peixe fazendo com que nade rapidamente dentro da água. Uchiha Itachi.Daibaku Suishouha (Elemento Água . Suiton ."Jutsu Vortex Gigante") Quem usa: Momochi Zabuza. diminuir o impacto de técnicas inimigas sobre ele. E por Senju Tobirama contra o Sandaime Hokage.

Coelho e Pássaro Primeira aparição: Episódio 10 Naruto Clássico Descrição: O usuário cria uma força enorme de água que é jogada contra o oponente. Coelho. Shizuku também pode utilizar esse jutsu para se locomover. Tigre. quando foi invocado por Orochimaru. logo explodindo em várias esferas enormes de água causando um tufão gigantesco de água.Mizu Kamikiri (Elemento Água . Suiton . Boi. Serpente.Suirou no Jutsu (Elemento Água . que possui resistência maior que o aço. Descrição: O Ninja libera água pela boca e a lança no oponente na forma de uma rajada. Boi.Barreira de Água) Quem usa: Senju Tobirama. Boi. Hozuki Suigetsu. Coelho. Hoshigaki Kisame. Senju Tobirama utilizou esta técnica para fatiar a barreira do Sandaime Hokage. Tsuchigumo Hotaru Rank: C Selos feitos por Utakata e Hotaru: Dragão. Rank: B Primeira aparição: Episódio 85 Shippuuden Descrição: O usuário cria água em sua mão e ela move-se rapidamente.Hahonryu (Elemento Água . Uma grande quantidade de água é criada saindo de dentro da boca do usuário e criando uma forte defesa contra ataques.Água Ruidosa) Quem usa: Yamato. Uchiha Madara/Tobi. Macaco. Suiton . Senju Hashirama e Senju Tobirama. Kakuzu e Yagura Rank: B Selos: Tigre. Coelho Primeira aparição: Episódio 128 Shippuuden Nota: Aparentemente uma técnica ensinada por Jiraiya. Senju Tobirama Rank: S Primeira aparição: 4º filme Descrição: O ninja lança finas rajadas de água que cortam qualquer coisa. ele morre por falta de ar. Hoshigaki Kisame . Boi.Mizurappa (Elemento Água . Tigre. Kurotsuchi. Uchiha Madara. Uchiha Itachi. O usuário tem que usar uma das mãos para manter a prisão. Cavalo. Bode. Macaco. Tigre Primeira aparição: Episódio 72 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água imensa aparece para proteger o ninja que fica em seu interior. a Yahiko. 132 . Hozuki Suigetsu e Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 8-9 Naruto Clássico Selos: Tigre.Chifre de Agua) Quem usa: Yahiko. Uchiha Itachi. Serpente. Cavalo. Suiton . Utakata. Cachorro. Porco. Coelho Selos feitos por Yahiko: Tigre. Suiton .Rank: A Selos: Tigre. mostrando assim uma versão mais poderosa e destrutiva da técnica. Cavalo. Macaco.Suijinheki (Elemento Água . Coelho Descrição: É uma técnica que consiste em aprisionar o oponente em uma bolha de água enorme.Se o inimigo ficar preso nela muito tempo.Fatiador do Deus da Água) Quem usa: Shizuku.Técnica da Prisão na Água) Quem usa: Momochi Zabuza. Hatake Kakashi. Tigre. Suiton . Tigre.

Dragão. Bode. Porco. Tigre. Tigre. Macaco. Porco. que parte para atacar o inimigo. Tigre. Boi. Suiton . Coelho. Suiton . Cobra. Suiton .Técnica da Prisão de Água do Tubarão Dançante) Quem usa: Hoshigaki Kisame Rank: S Nota: É possivelmente a técnica mais poderosa de Kisame Primeira aparição: Capítulo 472 Mangá Descrição: Kisame após utilizar essa técnica cria uma grande explosão de água. toma a forma de um tubarão gigante e ataca o Adversário.Técnica de Drenagem Aquática) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Konohagakure no Sato Rank: C Primeira aparição: Descrição: Usada para drenar água de algum reservatório e redirecioná-la para outro lugar. Bode. Dragão. Pássaro. Coelho. isto é. Boi. Rato. Cavalo. quanto mais poderosa a técnica usada. toma a forma de um tubarão e ataca. Cobra. Suiton . após ser pegue pelo mesmo não é possível escapar. Yagura.Suikoudan no Jutsu (Elemento Água .Técnica do Míssil Gigante do Tubarão de Agua) Quem usa: Kisame Hoshigaki Selos: Rank: S Primeira aparição: Manga Naruto: 506 Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Bode.Daikoudan no Jutsu (Elemento Água . Hoshigaki Kisame. Tigre. Porco.Técnica do Projétil do Dragão de Água) Quem usa: Hatake Kakashi. Coelho. e solta ventosas de partes de seu corpo que sugam o chakra do oponente até a última gota. Cachorro. por exemplo. persegue seu oponente e o segura. Suiton . ganhando a forma de um dragão. Cobra.Técnica do Projétil Aquático do Tubarão) Quem usa: Kisame Hoshigaki. Rato. para 133 . Boi. Bode.Suirou Same Odori no Jutsu (Elemento Água . Macaco. Primeira aparição: Episódio 11 Naruto Clássico Descrição: Uma coluna de água se levanta. Macaco.Suigadan (Elemento Água . Porco. Boi.Suishi no Jutsu (Elemento Água . Senju Tobirama.Suiryuudan no Jutsu (Elemento Água . Rato. Rato. Boi. Dragão. Rato.Suiton . Boi.Projétil Canino de Água) Quem usa: Uchiha Itachi e Uchiha Madara/Tobi Rank: B Primeira aparição: Episódio 82 Naruto Clássico Descrição: O ninja faz com que água se levante e atinja o oponente como se estivesse perfurando. Bode Rank: B Primeira aparição: Episódio 81 Naruto Clássico Descrição: Uma grande quantidade de água se levanta. Cavalo. tornando a técnica do oponente inutil. Shibuki. Houki e Ooki Rank: B Selos: Boi. Dragão. Rato. Shizuku. mais poder o missil obtem. Se usado contra um ninjutsu este tera o chakra absorvido. Macaco. Hatake Kakashi Selos: Tigre. Momochi Zabuza.

Não necessita de selos. Hoshigaki Kisame e Momochi Zabuza Rank: A Primeira aparição: Episódio 14 Shippuuden Descrição: O ninja cria várias ondas grandes de água fazendo inundar o local. o ninja expele um líquido pegajoso da sua boca. e por isso.Takitsubo no Jutsu (Elemento Água . Suiton .Ukojizai no Jutsu (Elemento Água . matandoo devido à pressão da água. ele pode pairar em cima e mover-se por cima dele sem dificuldade. Uchiha Madara/Tobi.Técnica da Chuva Rastreadora) 134 .Suisahan (Elemento Água . Yagura.Teppoudama (Elemento Água . Senju Hashirama. Pode ser usado em locais arenosos pra que a água absorva mais rápido e que o inimigo afunde ou pode ser usado diretamente no inimigo. geralmente é usado em conjunto com o Doton .Mizuame Nabara (Elemento Água .Maremoto de Água) Quem usa: Yamato. os seus pés ficarão colados à sua superfície pegajosa por um tempo.Doryuu Joheki. Gamatatsu. Senju Hashirama e Senju Tobirama. Se o oponente pisa na água. Suiton . Selos: Cachorro Rank: C Primeira aparição: Episódio Shippuden 55 Descrição: O ninja cria uma enorme cachoeira. Suiton .Jutsu Mar de Melaço) Quem usa: Kamizuki Izumo Rank: C Primeira aparição: Naruto Shippuuden 79 Selos: Cabra Descrição: Depois de fazer o selo necessário.Técnica da Base da Cachoeira) Quem usa: Yamato.Bola de Água) Quem usa: Gama Bunta. Houmatsu Rappa (Onda Violenta das Bolhas) Quem usa: Pein Círculo das Bestas Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário expele uma quantidade extremamente grande de água de sua boca que com seu imenso impacto pode derrubar um grande número de oponentes simultaneamente sem a menor dificuldade.apagar incêndios. Se o ninja concentrar o chakra aos seus pés antes de tocar a superfície. se estiver em cima de um lugar alto. Suiton . Suiton . Este líquido pode cobrir aproximadamente 20 metros quadrados. Hozuki Suigetsu. o sapo atira bolas de água pela boca. Gamariki Rank: B Selos: Tigre Primeira aparição: Episódio 79 Naruto Clássico Descrição: Com um selo de mãos.

Suiton . Macaco. Suien Rank: D Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. porque a lama com a água vira uma argila que vai muito rápido podendo causar grandes danos aos inimigos. Selos: Porco. controlada pelo chakra do shinobi. Cobra Rank: B Primeira aparição: Episódio 130 Shippuuden Descrição: O usuário pode ter total controle sobre a chuva em um determinado local. Suiton . Dragão episódio 60. fazendo com que chova quando e onde ele quiser. Usuários: Nota: Geralmente utilizado juntamente com Suiton: Ja no Kuchi. Assim o usuário pode perceber quando alguém adentra o domínio da chuva.Jibashi para a corrente 135 . Mizukiri no Yaiba (Espada de Drenagem) Quem usa: Shibuki. podendo lhe quebrar alguns ossos.Boca da Serpente 1ª aparição: Naruto Rank: B Shippuuden.Agitação da Tempestade) Quem usa: Fuuka Rank: B Primeira aparição: Episódio 68 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Murasame Rank: C Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA.Haran Banshou (Elemento Água . Descrição: O ninja cria um chicote de água que. Descrição: Usando seu chakra. Mizu no Tatsumaki (Tornado d`Água) Quem usa: Shibuki Rank: B Nota: Ninjutsu usado somente no Segundo OVA. ao envolver o adversário. Rato. podendo controla-lo livremente para jogar o mesmo contra os adversários.Ja no Kuchi Tradução: Elemento Água . Boi. O jutsu vira uma cobra de lama. faz danos e possui a mesma resistência de uma espada normal. Descrição: Uma espada feita 100% de água.Quem usa: Pein Círculo de Deus Selos: Pássaro. sabendo de imediato quando a algum intruso. e depois passa a frente inundando todo o local. Mesmo sendo uma espada feita de água. Tigre. também suado com o Raiton . Cavalo. misturando com um pouco de água. comprime o corpo do mesmo. Selos: Serpente Descrição: Atrás do usuário nasce água do qual destrói tudo o que está atrás dela. Hisame. ou até mesmo pode usar como um tipo de escudo. e criando um imenso tornado em volta do seu corpo. Mizu no Muchi (Chicote de Água) Quem usa: Kirisame. Shibuki pode mover o elemento vento.

Técnica da Grande Explosão da Corrente) Quem usa: Akado Yoroi.Taihoudan (Elemento Água . ele explodirá. Descrição: O ninja Cria um globo de água acima da cabeça do Shinobi (Ninja). Descrição: Após utilizar uma fórmula que transforma o usuário em um híbrido de humano com peixe. um vórtice de água vai se formar. Suiton . Selos: Tigre Descrição: Uma névoa negra altamente inflamável aparece. Espadachins da Nevoa Rank: A Primeira aparição: 4º filme Nota: Não existe no mangá.Chicote do Dragão de Água) Quem usa: Shizuku. sugando algo na superfície acima dele abaixo à profundidade em baixo. Suiton . Shizuki cria estacas de água que perfuram quem estiver dentro. atingindo o adversário podendo até afogá-lo. que lança jatos de água que ganham a forma de uma serpente. emergindo do chão uma quantidade considerável de água que envolve o usuário criando uma rajada de água. Se o adversário usar jutsus Katon.Tártaro) Quem usa: Shizuku Rank: A Nota: Ninjutsu somente usado no 4º filme. Fuuka faz os selos necessários. Descrição: Após o uso do Suiryuuben. provavelmente matando instantaneamente. Suiton .Suishuu Gorugon (Estilo Água . ele pode lançar água de sua boca. Esta serpente é oca por dentro. ANBU da Vila Oculta da Névoa.Exclusivo do anime • Fuuka elétrica ficar mais poderosa. Selos: Tigre Descrição: Depois de fazer os selos necessários. porém com um simples movimento de mão.Daibakuryuu no Jutsu (Elemento Água . Shizuku cria uma espécie de Serpente D'água que engole o inimigo. sendo que a mesma parece uma "boca de cobra". 136 .Técnica das Nuvens Negras) Quem usa: Kagari Rank: C Primeira aparição: Episódio 103 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Kokuu no Jutsu (Elemento Água . Senju Tobirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 171 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá.Projétil Marítimo) Quem usa: Amachi e Isaribi Rank: C Primeira aparição: Episódio 172-173 Naruto Clássico Nota: Não existe no mangá. Suiton . Suiton .Suiryuuben (Elemento Água .

Suiton .Mão de Água) Quem usa: Yamato. exceto se o ninja quiser. entre outras funções. Santouka (Flor Ácida) Quem usa: Utakata 137 . clones. Nota²: Não existe no mangá. Suiton .Névoa do Tubarão) Quem usa: ANBU da Vila Oculta da Névoa Rank: S Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá.Uramiame (Elemento Água.Kirisame (Técnica Secreta . Primeira aparição: Naruto Shippuuden 171 Rank: A Nota: Não existe no mangá. Descrição: Utakata usa ninjutsus de bolhas de sabão podendo criar uma infinidade de Jutsus com elas. fazendo com que o chakra do oponente se corroe e não deixando nem o oponente nem o usuário criar técnicas elementais. Senju Hashirama Rank: B Primeira aparição: Episódio 110 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Selos: Cachorro Descrição: O ninja faz os selos necessários e cria uma chuva que inunda o local escolhido.Nensuikai (Tiro do Esudo d'água) Quem usa: Nurari Rank: C Primeira aparição: Episódio 109 Shippuuden Nota: Não existe no mangá. e lança uma espécie de mini-vórtice de água em forma de disco contra o oponente que pode prendê-lo. Descrição: O ninja transforma sua mão em água podendo usá-la como um chicote Hijutsu .Chuva Rancorosa) Quem usa: Shinobis (Ninjas) de Amegakure no Sato. Geralmente usado em conjunto com o Nan no Kaizou.Suihashu (Elemento Água . como barreiras. Shanbondama Ninjutsu (Técnica Ninja de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 144. Selos: Tigre Descrição: O ninja faz uma névoa densa impedindo a visão e faz chover ao mesmo tempo no local corroendo o chakra e impedindo o uso de jutsus. Descrição: O ninja concentra o chakra do elemento água na parte do seu corpo desejada.

fazem o objeto tocado queimar. pois as bolhas são como ácido e parecem uma flor. quando tocam em algo. Shanbondama Douka (Incorporação de Bolhas) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 145 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton).Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 146 Nota: Não existe no mangá. mas dão dano . Nota²: Não existe no mangá. 138 . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que o defendem de vários ataques. Descrição: Utakata cria bolhas que tem efeitos explosivos e deixa perto do oponente . Nota²: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). Kibakuhou (Bolha Explosiva) Quem usa: Utakata Rank: Primeira aparição: Naruto Shippuuden 149 Nota: É uma técnica exclusiva do elemento Água (Suiton). as explosoes não são tão poderosas . Descrição: Utakata cria diversas bolhas que. Nota²: Não existe no mangá. podem funcionar ainda como um grande escudo impenetrável.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful