Você está na página 1de 32  
Pengenalan Fotografi

M. Agus Zainuddin
  

p 
  
POKOK BAHASAN
× !
 

× !
 


× p 

× 
 

  
× p p 

p 
  
Pengertian Dasar
× Fotografi ½!  " 
# 
! $"%
u
p 

× Fotografi 
 
 O 

p 
  !
Prinsip Kerja Kamera
× $"% 
 
× ' % 
%
"Ô


× !
 "%
 
  
 
× !
 "%
 "

% "

  
% 
( 
)$)pp$)


p 
  &
Macam-Macam Kamera
1. Kamera Pocket
× 
! (" 
×  !
 
×  + )$ 
), ) 

p 
  *
Macam-Macam Kamera
2. Kamera SLR
× ë  ".
/
× !

 
ë 
ë

 - 0
˜

- .

iO
× p %.   

 ).
)

p 
  -
Macam-Macam Kamera
^  

p 
  1
Macam-Macam Kamera
3. Range Finder
× 
! (" ) 
× ((" 
()


 
× .


p 
  2
Macam-Macam Kamera
4. Medium Format
× p
(0 . " 
½4
×   
 .
½ 

 ) 
 
 "%
 " 
% 


p 
  3
Macam-Macam Kamera
5. Kamera Large Format
×  56 
&/* " 
2/4 "
×   

  
 
 
× 7 %  
 
" ) 
.  
. 
 


p 
  4
Macam-Macam Kamera
^   

p 
  
Macam-Macam Kamera
6. Kamera Instan
× 7 " 
 

× 
 
  .
×  " 
 

p 
  
Aksesoris Kamera
1. Lensa
× "  

)
% 
" 


  
× ) 
  
6
 
" " 
 

p 
  !
Lensa Kamera
a. Lensa Standart
×  

 
. % 
 
× (  
 )8
 " % 

×   
"*4

p 
  &
Lensa Kamera
Lensa Standar 50 mm f/1.8

p 
  *
Lensa Kamera
b. Lensa Sudut Lebar
×   
 ü 

˜ 


× % " %
×  
% " " 
×  "1)4)
&)2!*

p 
  -
Lensa Kamera
Lensa Wide Angle 35 mm f/2

p 
  1
Lensa Kamera
c. Mata Ikan
×  "
% 
× 
 %

 %  

 % 
× p. % 
% &)* -

p 
  2
Lensa Kamera
Lensa Fish Eye 14 mm f/2.8

p 
  3
Lensa Kamera
d. Lensa Tele
× 

 %
×  %
% "
" "
× %"
 
 
"% 
 


p 
  4
Lensa Kamera
Lensa Tele 300mm f/2.8

p 
  
Lensa Kamera
e. Lensa Zoom
×  " % 
 


 %
×  "  

% 

" )
 
%
". %
× 7
  
5
 
2
24)!*14)2444)14!44

p 
  
Lensa Kamera
Lensa Zoom 70-300mm f/3.5-f/5.6.

p 
  !
Tripod
× 
    )
" "% 
.  
"


×  "6 
 % 
× (
 p  . %
"
 
 ) "%
  ""

%
× p  "%"


 
5

p 
  &
Tripod

p 
  *
Filter
× 
  ) 

 
 
× . 
..
 

 %) 
%"%

. 
" 
) 
% 
..
" . 
× (" .
%
  
 
"%(%"
 7,  


 )
.
 .%%


"6
 %

p 
  -
Filter
$ "Filter
× !  
.6

 "6

 

 " 
× î    ( . 
 
.% . )
.
  
  
× ^ëO

% 
.
 

p 
  1
Filter

p 
  2
Blitz
× ") 
 %
% % )" "
% 
 "% 
×  

 
 "%) 


)%)"

×  
%
 

 

p 
  3
Blitz

p 
  !4
Menggunakan Kamera
Peralatan yang digunakan:
× 
9 24
× + 
× 


× (
½( $


p 
  !
Menggunakan Kamera
Prosedur Praktikum:
× p  
× p 

× p ($

× 
'
 


p 
  !