P. 1
CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR ȘI REFACEREA ORDINII MONDIALE

CIOCNIREA CIVILIZAȚIILOR ȘI REFACEREA ORDINII MONDIALE

|Views: 366|Likes:
Publicado porAlexandra Izsak

More info:

Published by: Alexandra Izsak on Mar 21, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1. O lume a civilizaìiilor
 • 2.MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE
 • 3.CIVILIZAiIE UNIVERSAL
 • 4.DECLINUL OCCIDENTULUI
 • 5. DEMOGRAFIE
 • 6. RECONFIGURAREA CULTURAL A POLITICII GLOBALE
 • 7.STATE DE NUCLEU, CERCURI CONCENTRICE
 • 8. Occidentul èi restul
 • 9. Politica global a civilizaìiilor
 • 10. R zboaiele liniilor de falie
 • 11.Dinamica r zboaielor liniilor de falie
 • 12. Viitorul civilizaìiei

CIOCNIREA CIVILIZAiIILOR gI REFACEREA ORDINII MONDIALE ~ SAMUEL HUNTINGTON ~

DAROCZI SANDRA MAN IULIA Clasa a XI- a E Profesor Rus Vasile

SAMUEL HUNTINGTON
Samuel Phillips Huntington (n. 18 aprilie 1927, New York) este un politolog american, conoscut pentru teza sa referitoare la ciocnirea civiliza iilor. Samuel P. Huntington, supranumit un Machiavelli al vremurilor noastre, s-a impus pe plan mondial, în 1993, când a publicat Ciocnirea civilizaìiilor èi refacerea ordinii mondiale. O alt carte fundamental , Ordinea politic a societ ìilor în schimbare. În prezent pred la John M. Olin Institute for Strategic Studies al Universit ii Harvard i este consilier al Departamentului de Stat (Ministerul de Externe) al SUA. Tezele lui Huntington le contrazic pe cele ale lui Francis Fukuyama, exprimate în 1991, care preconizau succesul global al democra iei liberale dup sfâr itul R zboiului Rece.

SAMUEL HUNTINGTON

TEORII ASEM N TOARE
ARNOLD JOSEPH TOYNBEE - În scrierile sale a prezentat istoria ca pe un complex de elemente ale civiliza iilor, i nu neap rat ca o succesiune de evenimente dintr-un stat. Cea mai important lucrare a sa este ÄA Study of History³ (1934-1961), publicat în 12 volume i clasificând civiliza iile dup criterii culturale i religioase. S-a ar tat nepl cut surprins de impactul industrializ rii i al tehnologiei moderne asupra mediului fizic i social i a sus inut c trecutul nu determin viitorul, oamenii putând construi viitorul.

cultura: egiptean . Un rol însemnat îl are de asemenea compararea componentei clasice a civiliza iei cu cea faustic . fiecare din acestea parcurgând un ciclu de via identic. babilonean . .aceea c toate culturile urmeaz un ciclu de dezvoltare analog evolu iei organice: na tere .TEORII ASEM N TOARE OSWALD SPENGLER ± Declinul Occidentului ± tema central . clasic (civiliza ia greco-roman ). Astfel. istoria este biografia general a acestor culturi care sunt asemeni unor organisme. indian . maturizare i moarte/declin. arab i cultura vestic (faustic ). de câteva sute de ani. chinez . Spengler a identificat opt culturi care au propiul ³stil´ sau ³suflet´.

totuèi. au în comun mai mult decat nimic. îns principala distincìie este între Occident ca civilizaìie dominanta pân în prezent èi toìi ceilalìi care. lumea este divizat între o lume occidental èi mai multe non-occidentale. Lumea este într-un sens bipolar . O lume a civilizaìiilor Abordarea civilizaìionala asupra comparaìiei lumilor vine cu principiile: Forìele de integrare în lume sunt reale èi sunt exact ceea ce genereaza contraforìele revendic rilor culturale èi cunoètiinìelor civilizaìionale.Pe scurt. .1.

îns interesele lor. Lumea este într-adevar anarhica.Statele-naìiuni sunt èi vor r mâne cei mai importanìi actori în afacerile internaìionale. grupuri etnice sau nationalitati´ Huntington . un aproape infinit numar de triburi.îns conflictele care pun cele mai mari pericole pentru stabilitate sunt cele între state sau grupuri provenind din diferite civilizaìii. pres rat de conflicte tribale èi de naìionalitate. asocierile èi conflictele între ele sunt din ce în ce mai mult limitate de factori culturali èi civilizaìionali.potential. ÄLumea este oricare stat nu oricare 184 de state ori.

ale c rei forme reprezint într-un fel întregul istoric èi care coexist împreun cu alte variet ìi ale acestui fenomen". valorile.un spaìiu.. deopotriv ).CIVILIZAiIE gI CULTUR ambele implic . Wallerstein .. o arie cultural ".. obiceiuri. regulile. o colecìie de caracteristici èi fenomene culturale" Braudel . structuri èi cultur (material èi spiritual . . o înl nìuire special de viziuni asupra lumii.. instituìiile èi modurile de gândire c rora generaìii succesive dintr-o societate dat le-au ataèat o importanì primar " Bozeman .

care este opera unui anume popor" Dawson . in special de creativitate culturala. fiecare cultura nationala fiind doar o forma specifica a intregului" Durkheim si Mauss . un fel de milieu (mediu) moral ce inconjoara un anumit numar de natiuni.. inevitabilul destin al culturii.proces original. lucrul devenit in succesiunea lucrului ce devine" Spengler ..o concluzie.cele exterioare si mai artificiale stari de care umanitatea dezvoltata este capabila.CIVILIZAiIE gI CULTUR produsul unui ......

MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE .2.

Japonez . Termenul sinic devine într-un mod potrivit cultura comuna a Chinei èi a comunit ìilor chineze din S-E Asiei èi de oriunde în afara Chinei.Sinic (chinezeasc )-supranumit èi civilizaìia confucianist . ce a aparut în perioada 100-400 d.este o civilizaìie distinct deèi este urmaèa civilizaìiei chinezeèti. cum este cazul culturilor înrudite ale Vietnamului èi Coreei.Hr. 2.MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE 1. .

Hindus .Islamul s-a r spândit rapid de-a lungul Africii de Nord.p...226). Subcontinent. peninsulei iberice. ea este miezul civilizaìiei indiene"(Braudel.hinduismul a fost cultura central a Subcontinentului(India) începand cu al II-lea mileniu î.Mai mult decât o religie sau un sistem social.d.Hr.On History..Islamic .MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE 3.originar din peninsula arab în sec VII d.în Asia central . S-E Asiei. 4.Hr. .

Occidental . .datat ca perioad între 700-800 d.MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE 5. èi este vazut în general ca având trei componente majore: în Europa.Hr.Ortodox . America de Nord èi în America Latina.savanìii fac o distincìie în cadrul acesteia:o civilizaìie ortodox centrat în Rusia èi una in Occident. 6.

MARI CIVILIZAiII CONTEMPORANE 7. acest fapt datorânduse trecutului istoric al Africii.African (posibil ). .Latino-american .originar din civilizaìia european . se dezvolt într-o civilizaìie distinct de Occident 8.savantul Ferdinand Braudel este printre puìinii care recunosc aceast civilizaìie.

Mari ideologii politice ale secolului al XX-lea includ: liberalismul. comunismul. socialismul.Toate acestea sunt produsele civilizaìiei occidentale. conservatorismul. fascismul èi democraìia creètin . Ciocnirea intracivilizaìional a ideilor politice inventate de Occident este înlocuit de o ciocnire intracivilizaìionala a culturii èi religiei. marxismul. anarhismul. .iar locul lor este luat de religii èi alte forme culturale de baz ale identit ìii. raìionalismul.. Palmer .R. social-democraìia.Ideologiile ce au întruchipat Occidentul sunt în declin.r zboaiele religiilor au luat sfârèit. cele ale popoarelor au început" R.Occidentul a reuèit s creeze ideologii politice semnificative îns nu a creat niciodata o mare religie. corporatismul.

La sfârèitul secolului XX.CIVILIZAiIE UNIVERSAL Conceptul de civilizaìie universal este un produs distinct al civilizaìiei occidentale. conceptul de civilizaìie universal ajut la justificarea dominaìiei culturale a Occidentului asupra altor societ ìi èi nevoia acestor societ ìi de a maimuì ri practicile èi instituìiile occidentale. .3.

lucru ce poate fi explicat printr-o constant a comportamentului uman ceea ce societ ìile civilizate au în comun.în Elveìia. nici relevant. unde peste 1000 de intelectuali din toat lumea se întâlnesc anual. precum èi a mass-mediei.) avansarea ideii conform c reia r spândirea modelelor de consum èi a culturii populare occidentale.Aceasta ar putea fi numita cultura Davos (Forumul Mondial de la Davos . în toat lumea a creat o civilizaìie universal . care le disting de societ ìile primitive èi de barbari Presupoziìiile.valorile èi doctrinele ce au fost în mod curent deìinute de c tre mulìi oameni în cadrul civilizaìiei occidentale èi de c tre unii oameni în cadrul altor civilizaìii. .Acest argument nu este nici profund.CIVILIZAiIE UNIVERSAL Termenul poate face referire la: Fiinìele umane din toate societ ìile care împ rt èesc unele valori de baz .

.

.

4.DECLINUL OCCIDENTULUI Naìiunile occidentale : Deìin èi opereaz în sistemul bancar internaìional Controleaz toate valutele puternice Sunt principalul client al lumii Procur majoritatea produselor finite din lume Domin pieìele internaìionale de capital Exercit o considerabil influenì moral în untrul mai multor societ ìi Sunt capabile de intervenìii militare masive Controleaz strâmtorile maritime Dirijeaz cele mai înalte cercet ri tehnice èi dezvoltarea Controleaz principalele domenii de vârf ale înv ì mântului tehnic Domin accesul în spaìiul cosmic Domin comunicaìiile internaìionale Domin industria armelor de înalt tehnologie .

ca urmare a necesit ìii unei identit ìi.. ca urmare a indigeniz rii de a doua generaìie.Vom asista la o renaètere religioas .Biserici c zute nu demult în ruin se reflect în cântece splendide. Noi cupole aurite str lucesc în soare. Bisericile sunt cele mai ocupate locuri din oraè" James Billington. . a unor noi forme de comunitate stabil si noi grupuri de precepte morale pentru a-i înzestra cu un sens al semnificaìiilor èi scopurilor.sunetul clopotelor de biserica se propag din nou.The Case for Orthodoxylucrurile revenite pe f gaèul natural.în urma c derii ideologiei stricte a totalitarismului. .

DEMOGRAFIE .5.

6. dificultatea de comunicare cu acestea.èi extracivilizaìional descind din: sentimente de superioritate (èi. leg turile èi practicile sociale ale altor popoare. de inferioritate) faì de popoare care sunt percepute ca fiind foarte diferite. motivaìiile. în mod ocazional. ca rezultat al diferenìelor de limb èi de ceea ce se consider a fi comportament civil. lipsa de familiaritate cu presupoziìiile. . RECONFIGURAREA CULTURAL A POLITICII GLOBALE Diferenìele de comportament intra. teama èi lipsa de încredere faì de asemenea popoare.

Islamul èi-a intensificat conètiinìa comun îns a construit doar o rudimentar structur politic comun .STATE DE NUCLEU. Un stat de nucleu îèi poate efectua funcìia de ordine deoarece statele membre îl percep ca pe o rud cultural . În lipsa unui stat nucleu recunoscut. i rile cu cultur similar tind s se al ture èi s echilibreze ì rile cu care nu formeaz o cumunitate cultural. CERCURI CONCENTRICE gI ORDINEA CIVILIZAiIONAL Statele nucleu ale marilor civilizaìii înlocuiesc cele dou superputeri ale R zboiului Rece.7. Lumea va fi ordonat pe bazele civilizaìiilor sau nu va fi deloc ordonat .

Frontiera estic a civilizaìiei occidentale .

A.În lumea posterioar R zboiului Rece . N. în mod clar. sunt occidentale în ceea ce priveète istoria. cultura èi religia . O ìar non-occdidental este membr a U. ± GRECIA .A. Republicile baltice sunt singurele republici foste sovietice care.T.E. iar destinul lor a fost o preocupare major a Occidentului.O.O reprezint organizaìia de securitate a civilizaìiei occidentale . èi a N.T.

Ucraina : o ìar sfâèiat .R.S.S.Rusia èi fostele ì ri ale U.

statul de nucleu.Marea Chin èi sfera sa de co-prosperitate China urm reète dou scopuri : s devin campionul culturii chineze. . Relaìiile dintre China èi populaìiile chineze din exteriorul continentelor ± în 1992 80% din investiìiile str ine directe în China proveneau din teritoriile chineze de peste m ri. magnet civilizaìional înspre care toate celelate comunit ìi chineze ar trebui s se orienteze èi s îèi reia poziìia istoric de putere hegemonic în Asia de Est .

faì de familia restrâns . reèedinìa la Jiddahorganizaìie interstatal în care calitatea de membru este bazat pe religie. clanul èi tribul . religia.ISLAMUL : conètiinì f r coeziune În cadrul Islamului cele dou structuri fundamentale. cultura èi felul de viaì ´ în comun .1972. mai mult decât puterea emirului. iar Ä Islamul a reprezentat cea mai puternic forì unificatoare a oamenilor . nu faì de stat . originale èi persistente au fost familia. pe de o parte èi unit ìile de cultur . Ä Loialitatea se manifest faì de trib. clan.´ La cealalt extrem oamenii au avut Älimba . .´ Organizaìia Conferinìei Islamice. religie èi imperiu pe o scar mai larg pe de alt parte .

Pakistan. Conètiinìa f r coeziune este o surs de slabiciune a Islamului èi o surs de ameninìare a altor civilizaìii.Absenìa unui stat islamic de nucleu are o contribuìie major la importantele conflicte interne èi externe ce caracterizeaz Islamul. Turcia. Arabia Saudit . State islamice care ar fi putut fi nucleul Islamului : Iran. .

hinduèi. cele mai intense conflicte având loc între societ ìile musulmane èi asiatice.8. . cele mai violente linii de falie sunt între Islam èi vecinii s i ortodocèi. Occidentul èi restul La nivel micro. pe de o parte èi Occident pe da alt parte. La nivel macro diviziunea dominant este între Occident èi restul. africani èi creètini occidentali.

biologice èi chimice èi mijloacele folosite pentru a le lansa. migraìia .Trei asemenea probleme implic eforturile Occidentului : 1.Chestiunile care divizeaz Occidentul èi alte societ ìi sunt din ce în ce mai importante pe agenda internaìional . 2. forìarea altor societ ìi la respectarea drepturilor omului 3. a menìine superioritatea sa militar prin intermediul politicilor de proliferare èi contraproliferare în legatur cu armele nucleare.

I. teritoriul în care statele de nucleu devin participanìii din linia întâi în conflictele liniilor de falie. Politica global a civilizaìiilor La nivel global sau macro. discriminare. acìiunile organizaìiilor globale de tipul O. Banca Mondial . Problemele ridicate de aceste conflicte includ: 1. excludere. F. puterea militar 3. valori èi cultur ( impunere èi încurajare) 6. bun starea èi puterea economic 4. 2.9. .U.N. conflictele statelor de nucleu se produc între marile state ale diferitelor civilizaìii.M. protecìionism 5.

Islamul èi Occidentul Relaìiile între Islam èi creètinism. au fost deseori furtunoase.KOVO? Cine este condus ? Ä un r zboi rece societal cu Islamul va servi pentru afirmarea identit ìii europene în aceast perioad crucial a procesului de înt rire a Uniunii Europene´ ( Barry Buzan ) . Islamul este singura civilizaìie care a pus la îndoial supravieìuirea Occidentului èi a facut-o de cel puìin dou ori.KTO? Cine conduce ? . Cauzele conflictului reînnoit între Islam èi Occident se g sesc astfel în întreb rile fundamentale legate de putere èi cultur : . Fiecare a fost Cel lalt al celuilalt. deopotriv ortodox èi occidental.

Conflictele S. Afirmarea Chinei constituie o provocare fundamental pentru Statele Unite. China èi America Schimb rile economice din Asia.U. în special cele din estul Asiei reprezint unul din cele mai semnificative evenimente din lume în a doua jum tate a secolului XX.A cu China acoper mai multe domenii. China nu doreète s accepte conducerea sau hegemonia american în lume.U. incluzând chestiuni economice. îns nu-i pot face s se înìeleag . Schimburile economice fac posibile contactele între oameni. .A. nu doresc s accepte conducerea sau hegemonia chinez în Asia. Creèterea economic creeaz instabilitate politic în interiorul ì rilor èi între ì ri . drepturile omului èi proliferarea armelor. altereaz echilibrul de putere între ì ri èi regiuni. S.Asia .

conflictele între Occident èi civilizaìiile provocatoare vor fi totuèi mai importante decât alte linii de clivaj.Cu timp expansiunea demografic musulman èi cea economic asiatic vor continua. Conexiunea confucianisto-islamic va continua èi probabil se va l rgi èi se va adânci. drepturile omului èi alte chestiuni. În aceast conexiune elementul central a fost cooperarea societ ìilor musulmane èi civice. . opuse Occidentului în ceea ce priveète proliferarea armelor.

Alinieri pe cale de apariìie Japonez African Ortodox ( Rusia) Islam Occidental Latino-american Hindus ( India ) Mai conflictuale Mai puìin conflictuale Sinic ( China) .

Conflictele liniilor de falie sunt conflicte comune între state sau grupuri din civilizaìii diferite. deoarece ele sunt înr d cinate în identit ìile oamenilor. în schimb rile echilibrului demografic èi în politic ( militarism. R zboaiele liniilor de falie R zboaiele între clanuri.10. Aceste r zboaie îèi au r d cinile în istorie ( memoria prezent a trecutului ) . grupuri etnice. R zboaiele liniilor de falie au loc întotdeauna între popoare de religii diferite. indigestibilitatea èi proximitatea de anumite civilizaìii ) . comunit ìi religioase èi naìiuni au fost dominante în orice er èi în orice civilizaìie. Ele sunt coflicte prelungite care tind astfel s produc multe vistine èi refugiaìi. Acestea reprezint uneori lupte pentru controlul popoarelor. triburi.

. èi . întrerupere. extindere. foarte rar. În cadrul unui r zboi de falie exist participanìi primari .11.Dinamica r zboaielor liniilor de falie R zboaiele liniilor de falie trec prin procese de intensificare. Violenìa r zboaielor de falie se poate opri în întregime pentru o perioad de timp. soluìionare. îns rareori ia sfârèit în permanenì . secundari èi terìiari. Din punct de vedere psihologic religia procur cea mai sigur èi cea mai bun justificare pentru lupta împotriva forìelor f r Dumnezeu.

iar afinit ìile culturale èi diferenìele configureaz alianìele. naìionale. civilizaìionale) sunt centrale. religioase. 3.12. . antagonismele èi politicile statale are 3 mari implicaìii pentru Occident : 1. gândirea politic extern american sufer de asemenea de o rezistenì de a-èi abandona èi modifica politicile adoptate pentru a corespunde cerinìelor R zboiului Rece. diversitatea civilizaìional èi cultural contest încrederea occidental în importanìa universal a culturii occidentale. 2. oamenii de stat pot modifica constructiv realitatea doar dac o recunosc èi o înìeleg. Viitorul civilizaìiei O lume în care identit ìile culturale ( etnice .

În era pe cale de a se naète. ciocnirile dintre civilizaìii reprezint cele mai mari ameninì ri la adresa p cii mondiale. cât èi cel al civilizaìiei depind de înìelegerea èi cooperarea dintre liderii politici . iar o ordine mondial bazat pe civilizaìii este cea mai sigur paz împotriva r zboiului mondial.Concluzii Atât viitorul p cii.spirituali èi intelectuali ai marilor civilizaìii ale lumii. .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->