Você está na página 1de 1

MeterTest

Głowica fotoelektryczna CF 100

‰ LED zielone,…, czerwone i podczerwone


‰ Montaż do licznika na przyssawkę
‰ Mały gabaryt i masa
‰ Bez elementów regulacyjnych
‰ Funkcja ręcznego wyzwalania

Głowica fotoelektryczna CF100 przy • przycisk ręcznego wyzwalania służy do ręcznego testowania
współpracy z testerem liczników typu Calport100 poprawności obwodu lub do „ręcznego” zliczania obrotów
jest przeznaczona do detekcji (zliczania błysków) tarczy licznika,
diod świecących LED liczników energii • po wsunięciu końcówki małego wkrętaka między przyssawkę
elektrycznej. Fotogłowica umożliwia detekcję diod i obudowę licznika następuje samoczynne odpadnięcie
LED zielonych, żółtych, pomarańczowych, fotogłowicy od obudowy licznika – (uwaga: odrywanie
czerwonych i podczerwonych. fotogłowicy bez podważenia wkrętakiem grozi jej
rozerwaniem).
Sposób mocowania i obsługi fotogłowicy:
• lekko zwilżyć przyssawkę,
• przyłożyć przyssawkę fotogłowicy do płaskiej
części obudowy licznika tak, aby dioda odbiorcza
fotogłowicy była umieszczona naprzeciw diody
licznika,
• dioda sygnalizacji zliczania impulsów powinna
świecić przy braku świecenia diody licznika i
powinna gasnąć w czasie błyśnięć diody licznika
(dioda sygnalizacji może nie świecić w przypadku
zbyt mocnego oświetlenia obudowy licznika
światłem słonecznym lub elektrycznym),

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE FOTOGŁOWICY CF 100

Napięcie zasilania Vcc 20...24...28V


Maksymalny pobór prądu 15mA
napięciowe
Wyjście ULO=0...0,5V ; UHI=5...(Vcc-4)V
ROUT=1,5k
Odległość czytania 0...40mm
Typ złącza wtyk C091A T3475-001 Amphenol

OPIS WYPROWADZEŃ
Styk Opis 3 4
1, 5 Zasilanie +24V 2 7 5
2, 6 NC
3, 4 Masa 1 6
7 Wyjście

MeterTest Sp. z o.o., Armii Krajowej 7, 58-100 Świdnica, Poland,


MeterTest www.metertest.eu
Tel: +48 74 856 63 92, fax: +48 74 856 63 92, E-mail: office@metertest.eu
W trosce o ciągłe doskonalenie walorów eksploatacyjnych produktu, producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji i wykonaniu, dlatego też
niektóre wymiary, rysunki, parametry i opisy mogą być inne niż pokazane w niniejszym katalogu.
Doc #3202.032.001