E| comerc|o ex|ste desde que

surg|o |o c|v|||zoc|on ,pero e|
cop|to||smo como s|stemo
econom|co no oporec|o
hosto e| s|g|o XVI en
|ng|oterro, en sust|tuc|om de|
|eudo||smo.
A| cop|to||smo, o| |guo| que
o| s|stemo de prec|os v |o
econom|o de mercodo , se
|e otr|buve un or|gen
espontoneo o noturo| dentro
de |o edod moderno.

.

.824.70.4 . 0.9:7.. 0.43 50740 ./24/073.59.824  .9077..084'03 3./0570..824 .5.6:0 ./03974 /0.59.0/.4342.30443..434../0207.  .42488902.48.40890/08/06:0 8:74.88902. 038:899:.97-:0:34703 085439./4 80 0.4342.:.89.42/0 10:/...4207.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful