E| comerc|o ex|ste desde que

surg|o |o c|v|||zoc|on ,pero e|
cop|to||smo como s|stemo
econom|co no oporec|o
hosto e| s|g|o XVI en
|ng|oterro, en sust|tuc|om de|
|eudo||smo.
A| cop|to||smo, o| |guo| que
o| s|stemo de prec|os v |o
econom|o de mercodo , se
|e otr|buve un or|gen
espontoneo o noturo| dentro
de |o edod moderno.

.

/03974 /0.5.:.4207. 0.59.. 0.4342./4 80 0.42/0 10:/.88902...434.824 .  .824  .43 50740 ..59.70..824./0570.97-:0:34703 085439./24/073..40890/08/06:0 8:74..4342..30443.6:0 .9:7.0/.4 ./0207.42488902.084'03 3.9077. 038:899:.48.89.