E| comerc|o ex|ste desde que

surg|o |o c|v|||zoc|on ,pero e|
cop|to||smo como s|stemo
econom|co no oporec|o
hosto e| s|g|o XVI en
|ng|oterro, en sust|tuc|om de|
|eudo||smo.
A| cop|to||smo, o| |guo| que
o| s|stemo de prec|os v |o
econom|o de mercodo , se
|e otr|buve un or|gen
espontoneo o noturo| dentro
de |o edod moderno.

.

9:7.89./03974 /0. 0.59.59.40890/08/06:0 8:74.824 .4342../24/073.4342. 038:899:.0/.30443. 0.:.42/0 10:/.42488902..9077.../4 80 0.084'03 3.4207..48.434..97-:0:34703 085439.5.  .6:0 .88902.824..4 ./0207..43 50740 ./0570.70.824  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful