E| comerc|o ex|ste desde que

surg|o |o c|v|||zoc|on ,pero e|
cop|to||smo como s|stemo
econom|co no oporec|o
hosto e| s|g|o XVI en
|ng|oterro, en sust|tuc|om de|
|eudo||smo.
A| cop|to||smo, o| |guo| que
o| s|stemo de prec|os v |o
econom|o de mercodo , se
|e otr|buve un or|gen
espontoneo o noturo| dentro
de |o edod moderno.

.

0/.42488902.42/0 10:/.824  .4342.40890/08/06:0 8:74.89../4 80 0...43 50740 .88902..084'03 3./0570.  ./24/073.4342.824.97-:0:34703 085439.70.59.824 . 0.6:0 . 0./03974 /0.4 ../0207.:..30443.9:7.59. 038:899:.9077.5.48.434.4207...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful