E| comerc|o ex|ste desde que

surg|o |o c|v|||zoc|on ,pero e|
cop|to||smo como s|stemo
econom|co no oporec|o
hosto e| s|g|o XVI en
|ng|oterro, en sust|tuc|om de|
|eudo||smo.
A| cop|to||smo, o| |guo| que
o| s|stemo de prec|os v |o
econom|o de mercodo , se
|e otr|buve un or|gen
espontoneo o noturo| dentro
de |o edod moderno.

.

42/0 10:/..0/..30443.:..824  .42488902. 0./24/073./0570.89..88902.4207.5...59.084'03 3.43 50740 .97-:0:34703 085439. 038:899:.824./4 80 0.434.40890/08/06:0 8:74.4 .4342.70.9077.48.9:7.6:0 .4342.  ...824 .59. 0./03974 /0./0207.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful