Você está na página 1de 66

|  

   
 
V Turut dikenali sebagai ³Kirim Perut´ oleh masyarakat

Melayu di bahagian utara Semenanjung Malaysia


dan di sesetengah tempat dikenali sebagai ³Mandi
Tian´
V Opacara ini dilakukan kepada wanita yang

mengandung anak sulung ketika kandungan berusia


dalam lingkungan tujuh atau lapan bulan.

V Ia dijalankan oleh seorang bidan untuk membuang

geruh atau kecelakaan yang mungkin menimpa


wanita hamil yang bakal bersalin dan bagi
membetulkan kedudukan bayi di dalam perut.
V Tujuh helai kain dengan tujuh warna berlainan

V Segantang beras

V Sebiji kelapa

V Beberapa urat benang

V Damar

V Minyak kelapa atau minyak urut

V Lilin

V Tepak sirih yang lengkap isinya

V Pengeras sebanyak RM1.25


Opacara Melenggang Perut.

V Pada permulaannya bidan akan membacakan jampi

mentera dan mengandam wanita hamil tadi.

V Tepung tawar dicalit ke mukanya dan beras kunyit

ditabur.

V Seterusnya adat mandi sintuk limau dan air buyung

dilakukan.

V Sebiji telur diselitkan di kain basahan iaitu di bahagian

perutnya dan sebuah cermin kecil dibawa bersama.


V ranita itu didudukkan di atas kerusi di mana pada kaki

kerusi itu ditambat seekor ayam.

V Kemudian air buyung dijiruskan ke badannya manakala

telur tadi dilepaskan atau dijatuhkan dengan


kepercayaan ia akan memudahkan wanita tadi bersalin.

V Setelah membersihkan badan, wanita itu bercermin

muka dengan harapan anak yang bakal lahir nanti


mempunyai rupa paras yang cantik.
V Setelah acara itu selesai, bidan akan

membentangkan ketujuh-tujuh helai kain berbentuk


melintang sehelai di atas sehelai yang lain.

V Bidan akan mengurut ibu yang yang hamil dengan

menggunakan minyak kelapa atau minyak urut.

V Bidan mengambil buah kelapa yang telah

dibersihkan lalu menggulingkannya perlahan-lahan


di atas perut terus ke hujung kakinya sebanyak tujuh
kali.
V udalah dipercayai sekiranya kelapa berhenti
bergolek dengan matanya ke atas, anak yang
dikandungnya adalah lelaki dan perempuan jika
sebaliknyaë
V ukhirnya bidan akan melenggangkan setiap helai
kain tersebut pada perut wanita hamil itu.
V Mengikut adatnya, kain yang di bawah sekali
diberikan kepada bidan beserta dengan peralatan
upacara tadi.
V       

    


    
     
   ë
V Sejurus selepas bayi lahir, bidan akan

menyambutnya dengan jampi serapah lalu


disemburkan dengan daun sirih.

V Selepas bayi dibersihkan, tali pusatnya akan

dipotong dengan menggunakan sembilu buluh dan


dialas di atas sekeping wang perak satu ringgit.
V Baki tali pusat di perut bayi akan dibubuh kunyit dan

kapur lalu dibungkus dengan daun sirih yang telah


dilayukan di atas bara api sehinggalah tali pusat itu
tanggal sendiri.
V    

   


  ë

V     

  ë
V |     
 ë
V |     
    ! 
     
  ë
V  !  !  
 ë
V | "   
 !  
ë
V    
    ë
V |     
    
 !  ë
V    

     


    
   
    
   ë

V "    

      


  ë
V      
 ë
V     
  ë
V      
 ë
V      
    
   
    ë
V     

   !   


  ë

V    


    
 ë
V       ë

V    # 

  

  


 $   

 %     


V    

 ë

V    ! 


    
      
 ë
V "  !  

V     


  ë

V    


      
 ë
V " !  

   ë

V  !    

    


     
  ë
V    !  ë

V     


 ë
V & !  
  ë
       
  
 
 
 !     
    
 !  ë
      !ë

     ! 


'  (
     

      ë


V $     

      


      ë

V    ! 


     ë

V      ë


$      
    
  ë
V    
   !  
 !  ë
V    ! 
    ë
V    ! 
   
     ! 
ë
V    

 ë

V     

    


   
 ë

V   !  

 ë
V |   
   ! 
 ë
V   
   
    ë
V     ! 
ë
V      

   !   !


  !  ë

V      

   ë

V     ! 

  !   


  ë ! 
   ë
V   !    
     
  ë
V        
  ë
V  !    
   ë
V      
  ë
V    !ë

V  ! !   

  ë

V |    ! 

       


   !  ë 
   !  ë
V  !   ! ë

V     

    


 !ë

V "  " ! 

    


  ë

V & !    

  !   ! 


V  !    

 !    


      
 !   ! 
 ë

V   !!  


 ë
V    

      


  ë

V   

 !  


     ë

V   !  ë


V   ! 

  !     


  ) *+ ë

V    !  " ë

V | !    

!     


 ë

V |  !    ë

V "!    

!    ë


V   

      


! !    
     !  
    
     
 ë
V     

    


  !   
  ë

V      


    
      
    ë
V      

    


    !ë

V   !  

 !  


  ë

V $    !


    !
  ë
V " !    
      
       
ë
V |  !     
      
 !   ! ë
V   !   
 !      
  !   
 !ë
V "!  " 
       
 !   
ë
V !     
 !     
 ë
V | !     
     ! 
   ë
V    "
, , !    
     
  !   ë

V    

      


  ë
V    
 !    
 !   
     
       !
    ! ë
V "!  !   
    
  ! ! !   
 !    
   ë
V     

    


    
 ë

V  !     !

 ! ! !    


 ë
V   !  ! 
      
   ! !
    ! !
 ë
V " !    
  ë
V  !   
   !   
 ë
V |      

    ! 


      
      
    ! ë

V     ! 


  ! ! ë ! 
    ! 
    ë
V       
     
      
   ë
V  !    
     !
   
   !  
     ë
V     !
   ë
V   !   
   ë
V |       
      
  ë
V       
      
! ë    
     -ë
V       
   !   ! 
    
  ! !   
 ë
V  !   
    !   
   !    ë
V  !   
      
   !  ë
V  !   
     
   ë

V    

 ë


V    !   
    
    !  
  ë
V    
    ë
V    !   
     
 ë
V    
     
   ë
V !     
     !ë
V  !   ! 
       
      
   ë
V |      
    !   
 ë
V |     !   
      
  ë
V |    
   !  
    ë
V       
     ! 
   
     
       
  ë

V     

   ë


V   
 !   
    ë

V       

    


  !     
     ë

V      


    
  ë
V      

 !   


     
   
    
    
 ë