Você está na página 1de 2

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 3

2010 (SETARA)

No. Kelemahan Strategi


Soalan

8 Pelajar keliru dengan gambarajah dan tidak pasti proses Pendedahan tentang gambarajah dan
yang berlaku proses yang berlaku dalam
mampatan kerak bumi

10 Tidak dapat mengenalpasti tanih di sesuatu kawasan dalam memperbanyakan latihan yang
hutan di Malaysia berbentuk soalan peta

11 Keliru dengan letakan sungai Utama di Malaysia latihan pengukuhan dan meminta
pelajar menamakan sungai-sungai
utama dalam peta kosong

Nota poket dan dapat membezakan


21 Keliru dengan julat suhu harian diantara kedua tempat antara ciri iklim di Negara luar dan
Malaysia

23 Tidak pasti tentang kedudukan hutan di Malaysia Guru menyediakan peta kosong dan
pelajar melorekkan jenis hutan di
Malaysia

28 Tidak pasti bagi kawasan perlindungan habitat kelip-kelip Menyediakan peta kosong dan
meminta pelajar menamakan
kawasan perlindungan hidupan liar
di Malaysia

29 Keliru di antara jawapan B dan C Nota poket untuk bab penduduk


padat,kurang penduduk dan
penduduk optimum

46 Tidak faham maklumat yang diberi,contoh terminal kelapa Mendedahkan pelajar dengan
sawit pengetahuan am berdasarkan
maklumat dalam internet

52 Pelajar tahu kedudukan kawasan sumber mineral tetapi Mendedahkan pelajar dengan peta
tidak pasti kegunaan sumber tersebut taburan sumber dan kegunaan
sumber tersebut

57 Keliru dengan jawapan I,III dan IV Memantapkan teknik menjawab


supaya dapat memilih jawapan yang
paling tepat