Você está na página 1de 13

KEW.

PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai pemeriksa)
Kementerian /Jabatan : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Bahagian : Pejabat Pelajaran Daerah Marang
Lokasi Daftar (KEW.PA-2) Keadaan Harta
Bil No.Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Mengikut Lengkap Kemaskini Modal Catatan
Sebenar
Rekod
Ya Tidak Ya Tidak
1 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/6 ALAT PEMADAM API
2 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/7 ALAT PEMADAM API
3 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/8 ALAT PEMADAM API
4 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/9 ALAT PEMADAM API
5 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/10 ALAT PEMADAM API
6 KPM/PPDM153/(H)/07/4 ALAT PEMADAM API
7 KPM/PPDM153/(H)/07/5 ALAT PEMADAM API
8 JPNT/CF/19/01-05/01 CONFERENCE SYSTEM
9 JPNT/DPS/19/H/07/(1-5) DIGITAL POSTAL SCALE
10 PPDM/HUB/01/1 ETHERENET HUB
11 JPN/95/M3 JAM PERAKAM WAKTU
12 KPM/PPDM153/(H)/07/12 KOMPUTER NOTEBOOK
13 KPM/PPDM153/(H)/07/13 KOMPUTER NOTEBOOK
14 KPM/PPDM153/(H)/07/14 KOMPUTER NOTEBOOK
15 KPM/PPDM153/(H)/07/15 KOMPUTER NOTEBOOK
16 JPNT/NB/UM01/03 KOMPUTER NOTEBOOK
17 PPDM/K/00/13 KOMPUTER PERIBADI
18 PPDM/PC/KEW/07/7 KOMPUTER PERIBADI
19 PPDM/PC/KEW/07/8 KOMPUTER PERIBADI
20 PPDM/PC/KEW/07/9 KOMPUTER PERIBADI
21 PPDM/K/03/Ep/1 KOMPUTER PERIBADI
22 PPDM/K/02/20 KOMPUTER PERIBADI
23 PPDM/K/02/19 KOMPUTER PERIBADI
24 PPDM/K/02/18 KOMPUTER PERIBADI
25 PPDM/K/98/06 KOMPUTER PERIBADI
KEW. PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai pemeriksa)
Kementerian /Jabatan : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Bahagian : Pejabat Pelajaran Daerah Marang
Lokasi Daftar (KEW.PA-2) Keadaan Harta
Bil No.Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Mengikut Lengkap Kemaskini Modal Catatan
Sebenar
Rekod Ya Tidak Ya Tidak
26 PPDM/K/02/14 KOMPUTER PERIBADI
27 PPDM/K/00/10 KOMPUTER PERIBADI
28 PPDM/K/02/4 KOMPUTER PERIBADI
29 PPDM/K/02/17 KOMPUTER PERIBADI
30 PPDM/K/97/03 KOMPUTER PERIBADI
31 PPDM/K/02/9 KOMPUTER PERIBADI
32 PPDM/K/02/12 KOMPUTER PERIBADI
33 PPDM/K/98/08 KOMPUTER PERIBADI
34 KPM/PPDM153/(H)/07/6 KOMPUTER PERIBADI
35 KPM/PPDM153/(H)/07/16 KOMPUTER PERIBADI
36 PPDM/P/02/17 LASER PRINTER
37 JPNT/LCD/UM01/04 LCD
38 PPDM/UM/LCD/07/11 LCD
39 PPD(D.M)23102000 MESIN FAX
40 JPNT/POS/19/03-09/04 MESIN FRENKING DIGITAL
41 SKPR/PA/13 MESIN PEMOTONG RUMPUT (GALAS)
42 JPNT/MPX/19/03-03/02 MESIN PENYALIN (FOTOSTAT)
43 PPDM/1/2000(MR) MESIN RISO
44 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/07/1 PENDINGIN HAWA
45 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/07/2 PENDINGIN HAWA
46 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/07/3 PENDINGIN HAWA
47 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/1 PENDINGIN HAWA
48 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/2 PENDINGIN HAWA
49 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/3 PENDINGIN HAWA
50 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/4 PENDINGIN HAWA
KEW. PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai pemeriksa)
Kementerian /Jabatan : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Bahagian : Pejabat Pelajaran Daerah Marang
Lokasi Daftar (KEW.PA-2) Keadaan Harta
Bil No.Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Mengikut Lengkap Kemaskini Modal Catatan
Sebenar
Rekod Ya Tidak Ya Tidak
51 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/5 PENDINGIN HAWA
52 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/6 PENDINGIN HAWA
53 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/7 PENDINGIN HAWA
54 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/8 PENDINGIN HAWA
55 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/9 PENDINGIN HAWA
56 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/10 PENDINGIN HAWA
57 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/11 PENDINGIN HAWA
58 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/12 PENDINGIN HAWA
59 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/06/13 PENDINGIN HAWA
60 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/04/1 PENDINGIN HAWA
61 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/04/2 PENDINGIN HAWA
62 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/04/3 PENDINGIN HAWA
63 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/1 PENDINGIN HAWA
64 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/2 PENDINGIN HAWA
65 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/3 PENDINGIN HAWA
66 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/4 PENDINGIN HAWA
67 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/03/5 PENDINGIN HAWA
68 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/02/1 PENDINGIN HAWA
69 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/99/1 PENDINGIN HAWA
70 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/99/2 PENDINGIN HAWA
71 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/96/1 PENDINGIN HAWA
72 KPM/JPNT/PPDM153/(H)/96/2 PENDINGIN HAWA
73 PPDM/PR/KEW/07/1 PERCETAKAN LASER A4
74 JPNT/K/01/12 PETI SEJUK
75 PPDM/PS/99/1 PETI SEJUK

KEW. PA-10
LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA MODAL
(diisi oleh Pegawai pemeriksa)
Kementerian /Jabatan : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Bahagian : Pejabat Pelajaran Daerah Marang
Lokasi Daftar (KEW.PA-2) Keadaan Harta
Bil No.Siri Pendaftaran Jenis Harta Modal Mengikut Lengkap Kemaskini Modal Catatan
Sebenar
Rekod
Ya Tidak Ya Tidak
76 PPDM/PR/03/08/1 PRINTER

77 KPM/PPDM153/(H)/07/10 PRINTER COLOR

78 PPDM/T/PBX/99 TELEFON

79 JPNT/S/01/07 TELEVISION

80 PPDM/TV/2000/1 TELEVISION

81 JPNT/S/01/19 VCD PLAYER

82 PPDM/PB/2000/1 PETI BESI

(Tandatangan) (Tandatangan) Nota :


Lokasi : Nyatakan lokasi harta modal mengikut
…………………………………….. …………………………………….. rekod dan lokasi harta modal semasa
pemeriksaan
(Nama Pegawai Pemeriksa 1) (Nama Pegawai Pemeriksa 1) Daftar : Tandakan √ pada yang berkenaan.
Keadaan Harta Modal : Nyatakan samada
…………………………………….. ……………………………………..
sedang digunakan atau tidak digunakan.
Catatan : Penjelasan kepada penemuan
(Jawatan) (Jawatan)
pemeriksaan
…………………………………….. ……………………………………..

(Tarikh Pemeriksaan) (Tarikh Pemeriksaan)


KEW. PA-11
LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI
(diisi oleh Pegawai Pemeriksa)

Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan

Bil Jenis Inventori Lengkap Kemaskini Mengikut Mengikut Inventori Catatan


Sebenar Sebenar
Ya Tidak Ya Tidak Rekod Rekod
1 ALMARI BESI (2 pintu)

2 ALMARI BESI (2 pintu)

3 CD PLAYER PHILIPS (30 buah)

4 COP MOHOR

5 KABINET BESI LACI 4

6 KABINET BESI LACI 4

7 KABINET BESI LACI 4

8 KABINET BESI LACI 4

9 KABINET BESI LACI 4

10 KABINET BESI LACI 4

11 KABINET BESI LACI 4

12 KABINET BESI LACI 4

13 KABINET BESI LACI 4

14 KABINET BESI LACI 4

15 KABINET BESI LACI 4

16 KABINET BESI LACI 4

17 KABINET BESI LACI 4

18 KERUSI

19 KERUSI EKSEKUTIF (PEGAWAI TINGGI)

20 KERUSI EKSEKUTIF
KEW. PA-11

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI

(diisi oleh Pegawai Pemeriksa)

Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan

Bil Jenis Inventori Lengkap Kemaskini Mengikut Mengikut Inventori Catatan


Sebenar Sebenar
Ya Tidak Ya Tidak Rekod Rekod
21 KERUSI EKSEKUTIF (2 buah)

22 KERUSI GURU (2 buah)

23 KERUSI GURU BESAR

24 KERUSI JURUTAIP VENUS 23

25 KERUSI JURUTAIP VENUS 23

26 KERUSI KERANI

27 KERUSI KONFREEN (2 buah)

28 KERUSI M/9988 (perang)

29 KERUSI M7766 (perang 2 buah)

30 KERUSI MESYUARAT (18 buah)

31 KERUSI MESYUARAT (biru 50 buah)

32 KERUSI MRS (biru 5 buah)

33 KERUSI PEGAWAI (MBP2)

34 KERUSI PEGAWAI (3 buah)

35 KERUSI PLASTIK

36 KIPAS ANGIN STAND (3 buah)

37 KIPAS SILING

38 KIPAS SILING

39 MEJA KANTIN
40 MEJA KERANI (14 buah 3' x 5')

KEW. PA-11
LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTORI
(diisi oleh Pegawai Pemeriksa)
Daftar Lokasi Kuantiti Keadaan
Bil Jenis Inventori Lengkap Kemaskini Mengikut Mengikut Inventori Catatan
Sebenar Sebenar
Ya Tidak Ya Tidak Rekod Rekod
41 MEJA KERANI (14 buah 2' x 3')

42 MEJA KERANI : MODEL VT 147

43 MOBILE PADESTRAL 3 DRAWER

44 PADASTEL MUDAH ALIH (30 buah)

45 PAPAN PUTIH

46 PAPAN PUTIH

47 RADIO CASSETE

48 RAK STOR

49 ROSTRUM (2 buah)

50 SET SOFA KAYU

51 STAPLER HEAVY DUTY

52 STEPLER BESAR (HD 12s/24)

(Tandatangan) (Tandatangan) Nota :

…………………………………….. …………………………………….. Daftar : Tandakan √ pada yang berkenaan.


Lokasi : Nyatakan lokasi inventori mengikut rekod dan lokasi inventori
(Nama Pegawai Pemeriksa 1) (Nama Pegawai Pemeriksa 1)
semasa pemeriksaan
Keadaan Inventori: Nyatakan samada sedang digunakan atau tidak
…………………………………….. ……………………………………..
digunakan.
(Jawatan) (Jawatan) Catatan : Penjelasan kepada penemuan pemeriksaan

…………………………………….. ……………………………………..

(Tarikh Pemeriksaan) (Tarikh Pemeriksaan)


KEW. PA-8
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN 2007
KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEMENTERIAN / JABATAN BILANGAN JUMLAH NILAI HARTA BILANGAN


Bil JUMLAH NILAI (RM)
DIBAWAHNYA KEW.PA-2 MODAL (RM) KEW.PA-3

1 Pejabat Pelajaran Daerah Marang 82 268,781.00 53 74,906.80

JUMLAH 268,781.00 74,906.80

…………………………………………………..

Tandatangan Pegawai Pengawal


Nama :______________________________
Jawatan :______________________________
Tarikh :______________________________

* Laporan merangkumi semua aset alih yang dipegang sehingga tahun semasa
KEW. PA-20

LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN


TAHUN 2007
KEMENTERIAN / JABATAN: JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

JUMLAH NILAI PEROLEHAN ASAL ASET SECARA


JUMLAH NILAI (RM)
KEMENTERIAN / HASIL PELUPUSAN
Bil PEROLEHAN
JABATAN (RM) KAEDAH
ASAL (RM) JUALAN PINDAHAN MUSNAH
LAIN

1 Pejabat Pelajaran Daerah Marang -


7300.00 -

Pejabat Pelajaran Daerah Marang 3594.00 - -

Nota :Laporan ini hendaklah dihantar ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

Tandatangan Pegawai Pengawal :……………………………………………....… Cop Jabatan :

Nama :………………………………….…………..….

Jawatan :…………………………………..……………..

Tarikh :………………………...………………..……..
KEW. PA-32
LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL DAN INVENTORI BAGI TAHUN 2007
KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Nilai Tindakan Surcaj Tindakan Tatatertib


Ruj. Kelulusan Kementerian/ Nilai
Bil Jenis Aset Punca Kehilangan Perolehan
Perbendaharaan Jabatan Semasa (RM)
Asal (RM) Amaun Tarikh Jenis Tarikh
Surcaj (RM) Dikenakan Hukuman Dikenakan

TIADA

JUMLAH

Tandatangan Pegawai Pengawal :………………………………………….

Nama :………………………….……….……

Jawatan :……………………..………….………
Tarikh :………………………...……………….