Você está na página 1de 39

1

Bereshít: Séfer Maaséh Bereshít

Bereshít 1

kçjw whbw wht htyh xrahw 2 :xrah taw mymçh ta myhla arb tyçarb 1
rwa yhy myhla rmayw 3 :mymh ynp lu tpjrm myhla jwrw mwht ynp lu
nybw rwah nyb myhla ldbyw bwf yk rwah ta myhla aryw 4 :rwa yhyw
rqb yhyw bru yhyw hlyl arq kçjlw mwy rwal myhla arqyw 5 :kçjh
mym nyb lydbm yhyw mymh kwtb uyqr yhy myhla rmayw 6 :dja mwy
nybw uyqrl tjtm rça mymh nyb ldbyw uyqrh ta myhla çuyw 7 :myml
bru yhyw mymç uyqrl myhla arqyw 8 :nk yhyw uyqrl lum rça mymh
mwqm la mymçh tjtm mymh wwqy myhla rmayw 9 :ynç mwy rqb yhyw
mymh hwqmlw xra hçbyl myhla arqyw 10 :nk yhyw hçbyh hartw dja
bçu açd xrah açdt myhla rmayw 11 :bwf yk myhla aryw mymy arq
:nk yhyw xrah lu wb wurz rça wnyml yrp hçu yrp xu urz uyrzm
wb wurz rça yrp hçu xuw whnyml urz uyrzm bçu açd xrah axwtw 12
rmayw 14 :yçylç mwy rqb yhyw bru yhyw 13 :bwf yk myhla aryw whnyml
wyhw hlylh nybw mwyh nyb lydbhl mymçh uyqrb tram yhy myhla
lu ryahl mymçh uyqrb trwaml wyhw 15 :mynçw mymylw myduwmlw ttal
ldgh rwamh ta myldgh tramh ynç ta myhla çuyw 16 :nk yhyw xrah
ntyw 17 :mybkwkh taw hlylh tlçmml nfqh rwamh taw mwyh tlçmml
hlylbw mwyb lçmlw 18 :xrah lu ryahl mymçh uyqrb myhla mta
yhyw bru yhyw 19 :bwf yk myhla aryw kçjh nybw rwah nyb lydbhlw
ppwuy pwuw hyj çpn xrç mymh wxrçy myhla rmayw 20 :yuybr mwy rqb
lk taw myldgh mnynth ta myhla arbyw 21 :mymçh uyqr ynp lu xrah lu
aryw whnyml pnk pwu lk taw mhnyml mymh wxrç rça tçmrh hyjh çpn
mymh ta walmw wbrw wrp rmal myhla mta krbyw 22 :bwf yk myhla
rmayw 24 :yçymj mwy rqb yhyw bru yhyw 23 :xrab bry pwuhw mymyb
:nk yhyw hnyml xra wtyjw çmrw hmhb hnyml hyj çpn xrah axwt myhla
hmdah çmr lk taw hnyml hmhbh taw hnyml xrah tyj ta myhla çuyw 25
wntwmdk wnmlxb mda hçun myhla rmayw 26 :bwf yk myhla aryw whnyml
lu çmrh çmrh lkbw xrah lkbw hmhbbw mymçh pwubw myh tgdb wdryw
hbqnw rkz wta arb myhla mlxb wmlxb mdah ta myhla arbyw 27 :xrah
xrah ta walmw wbrw wrp myhla mhl rmayw myhla mta krbyw 28 :mta arb
rmayw 29 :xrah lu tçmrh hyj lkbw mymçh pwubw myh tgdb wdrw hçbkw
xuh lk taw xrah lk ynp lu rça urz urz bçu lk ta mkl yttn hnh myhla
pwu lklw xrah tyj lklw 30 :hlkal hyhy mkl urz urz xu yrp wb rça
yhyw hlkal bçu qry lk ta hyj çpn wb rça xrah lu çmwr lklw mymçh
rqb yhyw bru yhyw dam bwf hnhw hçu rça lk ta myhla aryw 31 :nk
:yççh mwy

Bereshít 2

rça wtkalm yuybçh mwyb myhla lkyw 2 :mabx lkw xrahw mymçh wlkyw 1
mwy ta myhla krbyw 3 :hçu rça wtkalm lkm yuybçh mwyb tbçyw hçu
2

hla 4 :twçul myhla arb rça wtkalm lkm tbç wb yk wta çdqyw yuybçh
lkw 5 :mymçw xra myhla hwhy twçu mwyb marbhb xrahw mymçh twdlwt
hwhy ryfmh al yk jmxy mrf hdçh bçu lkw xrab hyhy mrf hdçh jyç
hqçhw xrah nm hluy daw 6 :hmdah ta dbul nya mdaw xrah lu myhla
jpyw hmdah nm rpu mdah ta myhla hwhy rxyyw 7 :hmdah ynp lk ta
ndub ng myhla hwhy ufyw 8 :hyj çpnl mdah yhyw myyj tmçn wypab
lk hmdah nm myhla hwhy jmxyw 9 :rxy rça mdah ta mç mçyw mdqm
:urw bwf tudh xuw ngh kwtb myyjh xuw lkaml bwfw harml dmjn xu
mç 11 :myçar hubral hyhw drpy mçmw ngh ta twqçhl ndum axy rhnw 10
xrah bhzw 12 :bhzh mç rça hlywjh xra lk ta bbsh awh nwçyp djah
bbwsh awh nwjyg ynçh rhnh mçw 13 :mhçh nbaw jldbh mç bwf awhh
rhnhw rwça tmdq klhh awh lqdj yçylçh rhnh mçw 14 :çwk xra lk ta
hdbul ndu ngb whjnyw mdah ta myhla hwhy jqyw 15 :trp awh yuybrh
:lkat lka ngh xu lkm rmal mdah lu myhla hwhy wxyw 16 :hrmçlw
:twmt twm wnmm klka mwyb yk wnmm lkat al urw bwf tudh xumw 17
:wdgnk rzu wl hçua wdbl mdah twyh bwf al myhla hwhy rmayw 18
abyw mymçh pwu lk taw hdçh tyj lk hmdah nm myhla hwhy rxyw 19
:wmç awh hyj çpn mdah wl arqy rça lkw wl arqy hm twarl mdah la
al mdalw hdçh tyj lklw mymçh pwulw hmhbh lkl twmç mdah arqyw 20
tja jqyw nçyyw mdah lu hmdrt myhla hwhy lpyw 21 :wdgnk rzu axm
nm jql rça ulxh ta myhla hwhy nbyw 22 :hntjt rçb rgsyw wytulxm
rçbw ymxum mxu muph taz mdah rmayw 23 :mdah la habyw hçal mdah
wyba ta çya bzuy nk lu 24 :taz hjql çyam yk hça arqy tazl yrçbm
mdah mymwru mhynç wyhyw 25 :dja rçbl wyhw wtçab qbdw wma taw
:wççbty alw wtçaw

Bereshít 3

hçah la rmayw myhla hwhy hçu rça hdçh tyj lkm mwru hyh çjnhw 1
xu yrpm çjnh la hçah rmatw 2 :ngh xu lkm wlkat al myhla rma yk pa
alw wnmm wlkat al myhla rma ngh kwtb rça xuh yrpmw 3 :lkan ngh
udy yk 5 :nwtmt twm al hçah la çjnh rmayw 4 :nwtmt np wb wugt
bwf yudy myhlak mtyyhw mkynyu wjqpnw wnmm mklka mwyb yk myhla
xuh dmjnw mynyul awh hwat ykw lkaml xuh bwf yk hçah artw 6 :urw
ynyu hnjqptw 7 :lkayw hmu hçyal mg nttw lkatw wyrpm jqtw lykçhl
wumçyw 8 :trgj mhl wçuyw hnat hlu wrptyw mh mmryu yk wudyw mhynç
ynpm wtçaw mdah abjtyw mwyh jwrl ngb klhtm myhla hwhy lwq ta
wl rmayw mdah la myhla hwhy arqyw 9 :ngh xu kwtb myhla hwhy
rmayw 11 :abjaw ykna mryu yk aryaw ngb ytumç klq ta rmayw 10 :hkya
:tlka wnmm lka ytlbl kytywx rça xuh nmh hta mryu yk kl dygh ym
rmayw 13 :lkaw xuh nm yl hntn awh ydmu httn rça hçah mdah rmayw 12
:lkaw ynayçh çjnh hçah rmatw tyçu taz hm hçal myhla hwhy
lkmw hmhbh lkm hta rwra taz tyçu yk çjnh la myhla hwhy rmayw 14
knyb tyça hbyaw 15 :kyyj ymy lk lkat rpuw klt knjg lu hdçh tyj
:bqu wnpwçt htaw çar kpwçy awh hurz nybw kurz nybw hçah nybw
kçya law mynb ydlt bxub knrhw knwbxu hbra hbrh rma hçah la 16
xuh nm lkatw ktça lwql tumç yk rma mdalw 17 :kb lçmy awhw ktqwçt
lk hnlkat nwbxub krwbub hmdah hrwra wnmm lkat al rmal kytywx rça
3

kypa tuzb 19 :hdçh bçu ta tlkaw kl jymxt rdrdw xwqw 18 :kyyj ymy
:bwçt rpu law hta rpu yk tjql hnmm yk hmdah la kbwç du mjl lkat
myhla hwhy çuyw 21 :yj lk ma htyh awh yk hwj wtça mç mdah arqyw 20
hyh mdah nh myhla hwhy rmayw 22 :mçblyw rwu twntk wtçalw mdal
lkaw myyjh xum mg jqlw wdy jlçy np htuw urw bwf tudlvwnmm djak
jql rça hmdah ta dbul ndu ngm myhla hwhy whjlçyw 23 :mlul yjw
brjh fhl taw mybrkh ta ndu ngl mdqm nkçyw mdah ta çrgyw 24 :mçm
:myyjh xu krd ta rmçl tkphtmh

Bereshít 4

ta çya ytynq rmatw nyq ta dltw rhtw wtça hwj ta udy mdahw 1
dbu hyh nyqw nax hur lbh yhyw lbh ta wyja ta tdll pstw 2 :hwhy
aybh lbhw 4 :hwhyl hjnm hmdah yrpm nyq abyw mymy xqm yhyw 3 :hmda
nyq law 5 :wtjnm law lbh la hwhy uçyw nhbljmw wnax twrkbm awh mg
nyq la hwhy rmayw 6 :wynp wlpyw dam nyql rjyw huç al wtjnm law
jtpl byfyt al maw taç byfyt ma awlh 7 :kynp wlpn hmlw kl hrj hml
yhyw wyja lbh la nyq rmayw 8 :wb lçmt htaw wtqwçt kylaw xbr tafj
ya nyq la hwhy rmayw 9 :whgrhyw wyja lbh la nyq mqyw hdçb mtwyhb
ymd lwq tyçu hm rmayw 10 :ykna yja rmçh ytudy al rmayw kyja lbh
ta htxp rça hmdah nm hta rwra htuw 11 :hmdah nm yla myqux kyja
kl hjk tt pst al hmdah ta dbut yk 12 :kdym kyja ymd ta tjql hyp
tçrg nh 14 :awçnm ynwu lwdg hwhy la nyq rmayw 13 :xrab hyht dnw un
lk hyhw xrab dnw un ytyyhw rtsa kynpmw hmdah ynp lum mwyh yta
hwhy mçyw mqy mytubç nyq grh lk nkl hwhy wl rmayw 15 :yngrhy yaxm
xrab bçyw hwhy ynplm nyq axyw 16 :waxm lk wta twkh ytlbl twa nyql
ryu hnb yhyw kwnj ta dltw rhtw wtça ta nyq udyw 17 :ndu tmdq dwn
ta dly dryuw dryu ta kwnjl dlwyw 18 :kwnj wnb mçk ryuh mç arqyw
kml wl jqyw 19 :kml ta dly laçwtmw laçwtm ta dly layyjmw laywjm
hyh awh lby ta hdu dltw 20 :hlx tynçh mçw hdu tjah mç myçn ytç
:bgwuw rwnk çpt lk yba hyh awh lbwy wyja mçw 21 :hnqmw lha bçy yba
lbwt twjaw lzrbw tçjn çrj lk çfl nyq lbwt ta hdly awh mg hlxw 22
hnzah kml yçn ylwq numç hlxw hdu wyçnl kml rmayw 23 :hmun nyq
kmlw nyq mqy mytubç yk 24 :ytrbjl dlyw yuxpl ytgrh çya yk ytrma
yk tç wmç ta arqtw nb dltw wtça ta dwu mda udyw 25 :hubçw myubç
nb dly awh mg tçlw 26 :nyq wgrh yk lbh tjt rja urz myhla yl tç
:hwhy mçb arql ljwh za çwna wmç ta arqyw

Bereshít 5

rkz 2 :wta hçu myhla twmdb mda myhla arb mwyb mda tdlwt rps hz 1
mda yjyw 3 :marbh mwyb mda mmç ta arqyw mta krbyw marb hbqnw
ymy wyhyw 4 :tç wmç ta arqyw wmlxk wtwmdb dlwyw hnç tamw myçlç
lk wyhyw 5 :twnbw mynb dlwyw hnç tam hnmç tç ta wdylwh yrja mda
mynç çmj tç yjyw 6 :tmyw hnç myçlçw hnç twam uçt yj rça mda ymy
mynç ubç çwna ta wdylwh yrja tç yjyw 7 :çwna ta dlwyw hnç tamw
hnç hrçu mytç tç ymy lk wyhyw 8 :twnbw mynb dlwyw hnç twam hnmçw
4

yjyw 10 :nnyq ta dlwyw hnç myuçt çwna yjyw 9 :tmyw hnç twam uçtw
mynb dlwyw hnç twam hnmçw hnç hrçu çmj nnyq ta wdylwh yrja çwna
yjyw 12 :tmyw hnç twam uçtw mynç çmj çwna ymy lk wyhyw 11 :twnbw
ta wdylwh yrja nnyq yjyw 13 :lallhm ta dlwyw hnç myubç nnyq
lk wyhyw 14 :twnbw mynb dlwyw hnç twam hnmçw hnç myubra lallhm
mynç çmj lallhm yjyw 15 :tmyw hnç twam uçtw mynç rçu nnyq ymy
myçlç dry ta wdylwh yrja lallhm yjyw 16 :dry ta dlwyw hnç myççw
çmj lallhm ymy lk wyhyw 17 :twnbw mynb dlwyw hnç twam hnmçw hnç
tamw hnç myççwvmytç dry yjyw 18 :tmyw hnç twam hnmçw hnç myuçtw
hnç twam hnmç kwnj ta wdylwh yrja dry yjyw 19 :kwnj ta dlwyw hnç
twam uçtw hnç myççw mytç dry ymy lk wyhyw 20 :twnbw mynb dlwyw
klhtyw 22 :jlçwtm ta dlwyw hnç myççw çmj kwnj yjyw 21 :tmyw hnç
mynb dlwyw hnç twam çlç jlçwtm ta wdylwh yrja myhlah ta kwnj
klhtyw 24 :hnç twam çlçw hnç myççw çmj kwnj ymy lk yhyw 23 :twnbw
ubç jlçwtm yjyw 25 :myhla wta jql yk wnnyaw myhlah ta kwnj
ta wdylwh yrja jlçwtm yjyw 26 :kml ta dlwyw hnç tamw hnç mynmçw
lk wyhyw 27 :twnbw mynb dlwyw hnç twam ubçw hnç mynwmçw mytç kml
mytç kml yjyw 28 :tmyw hnç twam uçtw hnç myççw uçt jlçwtm ymy
wnmjny hz rmal jn wmç ta arqyw 29 :nb dlwyw hnç tamw hnç mynmçw
yrja kml yjyw 30 :hwhy hrra rça hmdah nm wnydy nwbxumw wnçumm
:twnbw mynb dlwyw hnç tam çmjw hnç myuçtw çmj jn ta wdylwh
jn yhyw 32 :tmyw hnç twam ubçw hnç myubçw ubç kml ymy lk yhyw 31
:tpy taw mj ta mç ta jn dlwyw hnç twam çmj nb

Bereshít 6

ynb waryw 2 :mhl wdly twnbw hmdah ynp lu brl mdah ljh yk yhyw 1
:wrjb rça lkm myçn mhl wjqyw hnh tbf yk mdah twnb ta myhlah
ham wymy wyhw rçb awh mgçb mlul mdab yjwr nwdy al hwhy rmayw 3
ynb waby rça nk yrja mgw mhh mymyb xrab wyh mylpnh 4 :hnç myrçuw
:mçh yçna mlwum rça myrbgh hmh mhl wdlyw mdah twnb la myhlah
:mwyh lk ur qr wbl tbçjm rxy lkw xrab mdah tur hbr yk hwhy aryw 5
hjma hwhy rmayw 7 :wbl la bxutyw xrab mdah ta hçu yk hwhy mjnyw 6
pwu duw çmr du hmhb du mdam hmdah ynp lum ytarb rça mdah ta
jn tdlwt hla 9 :hwhy ynyub nj axm jnw 8 :mtyçu yk ytmjn yk mymçh
hçlç jn dlwyw 10 :jn klhth myhlah ta wytrdb hyh mymt qydx çya jn
xrah almtw myhlah ynpl xrah tjçtw 11 :tpy taw mj ta mç ta mynb
lu wkrd ta rçb lk tyjçh yk htjçn hnhw xrah ta myhla aryw 12 :smj
mhynpm smj xrah halm yk ynpl ab rçb lk xq jnl myhla rmayw 13 :xrah
hbth ta hçut mynq rpg yxu tbt kl hçu 14 :xrah ta mtyjçm ynnhw
kra hma twam çlç hta hçut rça hzw 15 :rpkb xwjmw tybm hta trpkw
hma law hbtl hçut rhx 16 :htmwq hma myçlçw hbjr hma myçmj hbth
:hçut myçlçw mynç mytjt myçt hdxb hbth jtpw hlumlm hnlkt
myyj jwr wb rça rçb lk tjçl xrah lu mym lwbmh ta aybm ynnh ynaw 17
hbth la tabw kta ytyrb ta ytmqhw 18 :uwgy xrab rça lk mymçh tjtm
aybt lkm mynç rçb lkm yjh lkmw 19 :kta kynb yçnw ktçaw kynbw hta
hnyml hmhbh nmw whnyml pwuhm 20 :wyhy hbqnw rkz kta tyjhl hbth la
lkm kl jq htaw 21 :twyjhl kyla waby lkm mynç whnyml hmdah çmr lkm
5

hwx rça lkk jn çuyw 22 :hlkal mhlw kl hyhw kyla tpsaw lkay rça lkamß
:hçu nk myhla wta

Bereshít 7

ynpl qydx ytyar kta yk hbth la ktyb lkw hta ab jnl hwhy rmayw 1
nmw wtçaw çya hubç hubç kl jqt hrwhfh hmhbh lkm 2 :hzh rwdb
hubç hubç mymçh pwum mg 3 :wtçaw çya mynç awh hrhf al rça hmhbh
ykna hubç dwu mymyl yk 4 :xrah lk ynp lu urz twyjl hbqnw rkz
rça mwqyh lk ta ytyjmw hlyl myubraw mwy myubra xrah lu ryfmm
twam çç nb jnw 6 :hwhy whwx rça lkk jn çuyw 5 :hmdah ynp lum ytyçu
wta wynb yçnw wtçaw wynbw jn abyw 7 :xrah lu mym hyh lwbmhw hnç
hrhf hnnya rça hmhbh nmw hrwhfh hmhbh nm 8 :lwbmh ym ynpm hbth la
rkz hbth la jn la wab mynç mynç 9 :hmdah lu çmr rça lkw pwuh nmw
lu wyh lwbmh ymw mymyh tubçl yhyw 10 :jn ta myhla hwx rçak hbqnw
çdjl mwy rçu hubçb ynçh çdjb jn yyjl hnç twam çç tnçb 11 :xrah
yhyw 12 :wjtpn mymçh tbraw hbr mwht twnyum lk wuqbn hzh mwyb
mçw jn ab hzh mwyh mxub 13 :hlyl myubraw mwy myubra xrah lu mçgh
hyjh lkw hmh 14 :hbth la mta wynb yçn tçlçw jn tçaw jn ynb tpyw mjw
pwuh lkw whnyml xrah lu çmrh çmrh lkw hnyml hmhbh lkw hnyml
rça rçbh lkm mynç mynç hbth la jn la wabyw 15 :pnk lk rwpx lk whnyml
myhla wta hwx rçak wab rçb lkm hbqnw rkz myabhw 16 :myyj jwr wb
mymh wbryw xrah lu mwy myubra lwbmh yhyw 17 :wdub hwhy rgsyw
xrah lu dam wbryw mymh wrbgyw 18 :xrah lum mrtw hbth ta waçyw
lk wskyw xrah lu dam dam wrbg mymhw 19 :mymh ynp lu hbth kltw
mymh wrbg hlumlm hma hrçu çmj 20 :mymçh lk tjt rça myhbgh myrhh
lkbw hyjbw hmhbbw pwub xrah lu çmrh rçb lk uwgyw 21 :myrhh wskyw
rça lkm wypab myyj jwr tmçn rça lk 22 :mdah lkw xrah lu xrçh xrçh
du hmhb du mdam hmdah ynp lu rça mwqyh lk ta jmyw 23 :wtm hbrjb
:hbtb wta rçaw jn ka raçyw xrah nm wjmyw mymçh pwu duw çmr
:mwy tamw myçmj xrah lu mymh wrbgyw 24

Bereshít 8

rbuyw hbtb wta rça hmhbh lk taw hyjh lk taw jn ta myhla rkzyw 1
mymçh tbraw mwht tnyum wrksyw 2 :mymh wkçyw xrah lu jwr myhla
mymh wrsjyw bwçw kwlh xrah lum mymh wbçyw 3 :mymçh nm mçgh alkyw
çdjl mwy rçu hubçb yuybçh çdjb hbth jntw 4 :mwy tamw myçmj hxqm
djab yryçub yryçuh çdjh du rwsjw kwlh wyh mymhw 5 :frra yrh lu
hbth nwlj ta jn jtpyw mwy myubra xqm yhyw 6 :myrhh yçar warn çdjl
:xrah lum mymh tçby du bwçw awxy axyw bruh ta jlçyw 7 :hçu rça
haxm alw 9 :hmdah ynp lum mymh wlqh twarl wtam hnwyh ta jlçyw 8
xrah lk ynp lu mym yk hbth la wyla bçtw hlgr pkl jwnm hnwyh
mymy tubç dwu ljyw 10 :hbth la wyla hta abyw hjqyw wdy jlçyw
hnhw bru tul hnwyh wyla abtw 11 :hbth nm hnwyh ta jlç psyw myrja
tubç dwu ljyyw 12 :xrah lum mymh wlq yk jn udyw hypb prf tyz hlu
tjab yhyw 13 :dwu wyla bwç hpsy alw hnwyh ta jlçyw myrja mymy
6

hskm ta jn rsyw xrah lum mymh wbrj çdjl djab nwçarb hnç twam ççw
mwy myrçuw hubçb ynçh çdjbw 14 :hmdah ynp wbrj hnhw aryw hbth
ktçaw hta hbth nm ax 16 :rmal jn la myhla rbdyw 15 :xrah hçby çdjl
lkbw hmhbbw pwub rçb lkm kta rça hyjh lk 17 :kta kynb yçnw kynbw
axyw 18 :xrah lu wbrw wrpw xrab wxrçw kta axwh xrah lu çmrh çmrh
çmwr lk pwuh lkw çmrh lk hyjh lk 19 :wta wynb yçnw wtçaw wynbw jn
lkm jqyw hwhyl jbzm jn nbyw 20 :hbth nm waxy mhytjpçml xrah lu
jyr ta hwhy jryw 21 :jbzmb tlu luyw rwhfh pwuh lkmw hrhfh hmhbh
yk mdah rwbub hmdah ta dwu llql psa al wbl la hwhy rmayw jjynh
:ytyçu rçak yj lk ta twkhl dwu psa alw wyrunm ur mdah bl rxy
:wtbçy al hlylw mwyw prjw xyqw mjw rqw ryxqw urz xrah ymy lk du 22

Bereshít 9

:xrah ta walmw wbrw wrp mhl rmayw wynb taw jn ta myhla krbyw 1
çmrt rça lkb mymçh pwu lk luw xrah tyj lk lu hyhy mktjwvmkarwmw 2
hlkal hyhy mkl yj awh rçavçmr lk 3 :wntn mkdyb myh ygd lkbw hmdah
mkmd ta kaw 5 :wlkat al wmd wçpnb rçb ka 4 :lk ta mkl yttn bçu qryk
çrda wyja çya dym mdah dymw wnçrda hyj lk dym çrda mkytçpnl
ta hçu myhla mlxb yk kpçy wmd mdab mdah md kpç 6 :mdah çpn ta
law jn la myhla rmayw 8 :hb wbrw xrab wxrç wbrw wrp mtaw 7 :mdah
:mkyrja mkurz taw mkta ytyrb ta myqm ynnh ynaw 9 :rmal wta wynb
lkm mkta xrah tyj lkbw hmhbb pwub mkta rça hyjh çpn lk taw 10
rçb lk trky alw mkta ytyrb ta ytmqhw 11 :xrah tyj lkl hbth yaxy
twa taz myhla rmayw 12 :xrah tjçl lwbm dwu hyhy alw lwbmh ymm dwu
trdl mkta rça hyj çpn lk nybw mkynybw ynyb ntn yna rça tyrbh
hyhw 14 :xrah nybw ynyb tyrb twal htyhw nnub yttn ytçq ta 13 :mlwu
ynyb rça ytyrb ta ytrkzw 15 :nnub tçqh htarnw xrah lu nnu ynnub
lk tjçl lwbml mymh dwu hyhy alw rçb lkb hyj çpn lk nybw mkynybw
lk nybw myhla nyb mlwu tyrb rkzl hytyarw nnub tçqh htyhw 16 :rçb
tyrbh twa taz jn la myhla rmayw 17 :xrah lu rça rçb lkb hyj çpn
nm myaxyh jn ynb wyhyw 18 :xrah lu rça rçb lk nybw ynyb ytmqh rça
hxpn hlamw jn ynb hla hçlç 19 :nunk yba awh mjw tpyw mjw mç hbth
rkçyw nyyh nm tçyw 21 :mrk ufyw hmdah çya jn ljyw 20 :xrah lk
wyja ynçl dgyw wyba twru ta nunk yba mj aryw 22 :hlha kwtb lgtyw
tynrja wklyw mhynç mkç lu wmyçyw hlmçh ta tpyw mç jqyw 23 :xwjb
xqyyw 24 :war al mhyba twruw tynrja mhynpw mhyba twru ta wskyw
mydbu dbu nunk rwra rmayw 25 :nfqh wnb wl hçu rça ta udyw wnyym jn
tpy 27 :wml dbu nunk yhyw mç yhla hwhy kwrb rmayw 26 :wyjal hyhy
lwbmh rja jn yjyw 28 :wml dbu nunk yhyw mç ylhab nkçyw tpyl myhla
myçmjw hnç twam uçt jn ymy lk yhyw 29 :hnç myçmjw hnç twam çlç
:tmyw hnç

Bereshít 10

tpy ynb 2 :lwbmh rja mynb mhl wdlwyw tpyw mj mç jn ynb tdlwt hlaw 1
tpyrw znkça rmg ynbw 3 :srytw kçmw lbtw nwyw ydmw gwgmw rmg
7

yya wdrpn hlam 5 :mynddw mytk çyçrtw hçyla nwy ynbw 4 :hmrgtw
myrxmw çwk mj ynbw 6 :mhywgb mtjpçml wnçll çya mtxrab mywgh
hmur ynbw aktbsw hmurw htbsw hlywjw abs çwk ynbw 7 :nunkw fwpw
rbg hyh awh 9 :xrab rbg twyhl ljh awh drmn ta dly çwkw 8 :nddw abç
tyçar yhtw 10 :hwhy ynpl dyx rwbg drmnk rmay nk lu hwhy ynpl dyx
rwça axy awhh xrah nm 11 :runç xrab hnlkw dkaw kraw lbb wtklmm
jlk nybw hwnyn nyb nsr taw 12 :jlk taw ryu tbjr taw hwnyn ta nbyw
taw mybhl taw mymnu taw mydwl ta dly myrxmw 13 :hldgh ryuh awh
taw mytçlp mçm waxy rça myjlsk taw mysrtp taw 14 :myjtpn
yrmah taw yswbyh taw 16 :tj taw wrkb ndyx ta dly nunkw 15 :myrtpk
taw ydwrah taw 18 :ynysh taw yqruh taw ywjh taw 17 :yçgrgh taw
ynunkh lwbg yhyw 19 :ynunkh twjpçm wxpn rjaw ytmjh taw yrmxh
hla 20 :uçl du mybxw hmdaw hrmuw hmds hkab hzu du hrrg hkab ndyxm
lk yba awh mg dly mçlw 21 :mhywgb mtxrab mtnçll mtjpçml mj ynb
:mraw dwlw dçkpraw rwçaw mlyu mç ynb 22 :lwdgh tpy yja rbu ynb
ta dly jlçw jlç ta dly dçkpraw 24 :çmw rtgw lwjw xwu mra ynbw 23
mçw xrah hglpn wymyb yk glp djah mç mynb ynç dly rbulw 25 :rbu
:jry taw twmrxj taw plç taw ddwmla ta dly nfqyw 26 :nfqy wyja
:abç taw lamyba taw lbwu taw 28 :hlqd taw lzwa taw mrwdh taw 27
açmm mbçwm yhyw 30 :nfqy ynb hla lk bbwy taw hlywj taw rpwa taw 29
:mhywgl mtxrab mtnçll mtjpçml mç ynb hla 31 :mdqh rh hrps hkab
rja xrab mywgh wdrpn hlamw mhywgb mtdlwtl jn ynb tjpçm hla 32
:lwbmh

Bereshít 11

waxmyw mdqm musnb yhyw 2 :mydja myrbdw tja hpç xrah lk yhyw 1
mynbl hnbln hbh whur la çya wrmayw 3 :mç wbçyw runç xrab huqb
hbh wrmayw 4 :rmjl mhl hyh rmjhw nbal hnblh mhl yhtw hprçl hprçnw
:xrah lk ynp lu xwpn np mç wnlvhçunw mymçb wçarw ldgmw ryu wnl hnbn
hwhy rmayw 6 :mdah ynb wnb rça ldgmh taw ryuh ta tarl hwhy dryw 5
rça lk mhm rxby al htuw twçul mljh hzw mlkl tja hpçw dja mu nh
:whur tpç çya wumçy al rça mtpç mç hlbnw hdrn hbh 7 :twçul wmzy
arq nk lu 9 :ryuh tnbl wldjyw xrah lk ynp lu mçm mta hwhy xpyw 8
:xrah lk ynp lu hwhy mxyph mçmw xrah lk tpç hwhy llb mç yk lbb hmç
:lwbmh rja mytnç dçkpra ta dlwyw hnç tam nb mç mç tdlwt hla 10
:twnbw mynb dlwyw hnç twam çmj dçkpra ta wdylwh yrja mç yjyw 11
yrja dçkpra yjyw 13 :jlç ta dlwyw hnç myçlçw çmj yj dçkpraw 12
jlçw 14 :twnbw mynb dlwyw hnç twam ubraw mynç çlç jlç ta wdylwh
çlç rbu ta wdylwh yrja jlç yjyw 15 :rbu ta dlwyw hnç myçlç yj
hnç myçlçw ubra rbu yjyw 16 :twnbw mynb dlwyw hnç twam ubraw mynç
twam ubraw hnç myçlç glp ta wdylwh yrja rbu yjyw 17 :glp ta dlwyw
yjyw 19 :wur ta dlwyw hnç myçlç glp yjyw 18 :twnbw mynb dlwyw hnç
:twnbw mynb dlwyw hnç mytamw mynç uçt wur ta wdylwh yrja glp
yrja wur yjyw 21 :gwrç ta dlwyw hnç myçlçw mytç wur yjyw 20
yjyw 22 :twnbw mynb dlwyw hnç mytamw mynç ubç gwrç ta wdylwh
rwjn ta wdylwh yrja gwrç yjyw 23 :rwjn ta dlwyw hnç myçlç gwrç
8

ta dlwyw hnç myrçuw uçt rwjn yjyw 24 :twnbw mynb dlwyw hnç mytam
dlwyw hnç tamw hnç hrçu uçt jrt ta wdylwh yrja rwjn yjyw 25 :jrt
:nrh taw rwjn ta mrba ta dlwyw hnç myubç jrt yjyw 26 :twnbw mynb
dylwh nrhw nrh taw rwjn ta mrba ta dylwh jrt jrt tdlwt hlaw 27
jqyw 29 :mydçk rwab wtdlwm xrab wyba jrt ynp lu nrh tmyw 28 :fwl ta
yba nrh tb hklm rwjn tça mçw yrç mrba tça mç myçn mhl rwjnw mrba
mrba ta jrt jqyw 31 :dlw hl nya hrqu yrç yhtw 30 :hksy ybaw hklm
mta waxyw wnb mrba tça wtlk yrç taw wnb nb nrh nb fwl taw wnb
jrt ymy wyhyw 32 :mç wbçyw nrj du wabyw nunk hxra tkll mydçk rwam
:nrjb jrt tmyw hnç mytamw mynç çmj

Bereshít 12

rça xrah la kyba tybmw ktdlwmmw kxram kl kl mrba la hwhy rmayw 1


hkrbaw 3 :hkrb hyhw kmç hldgaw kkrbaw lwdg ywgl kçuaw 2 :kara
rbd rçak mrba klyw 4 :hmdah tjpçm lk kb wkrbnw raa kllqmw kykrbm
:nrjm wtaxb hnç myubçw mynç çmj nb mrbaw fwl wta klyw hwhy wyla
taw wçkr rça mçwkr lk taw wyja nb fwl taw wtça yrç ta mrba jqyw 5
rbuyw 6 :nunk hxra wabyw nunk hxra tkll waxyw nrjb wçu rça çpnh
hwhy aryw 7 :xrab za ynunkhw hrwm nwla du mkç mwqm du xrab mrba
harnh hwhyl jbzm mç nbyw tazh xrah ta nta kurzl rmayw mrba la
yuhw mym la tyb hlha fyw la tybl mdqm hrhh mçm qtuyw 8 :wyla
uwsnw kwlh mrba usyw 9 :hwhy mçb arqyw hwhyl jbzm mç nbyw mdqm
:xrab burh dbk yk mç rwgl hmyrxm mrba dryw xrab bur yhyw 10 :hbgnh
ytudy an hnh wtça yrç la rmayw hmyrxm awbl byrqh rçak yhyw 11
taz wtça wrmaw myrxmh kta wary yk hyhw 12 :ta harm tpy hça yk
krwbub yl bfyy numl ta ytja an yrma 13 :wyjy ktaw yta wgrhw
hçah ta myrxmh waryw hmyrxm mrba awbk yhyw 14 :kllgb yçpn htyjw
jqtw hurp la hta wllhyw hurp yrç hta waryw 15 :dam awh hpy yk
myrmjw rqbw nax wl yhyw hrwbub byfyh mrbalw 16 :hurp tyb hçah
myldg myugn hurp ta hwhy ugnyw 17 :mylmgw tntaw tjpçw mydbuw
taz hm rmayw mrbal hurp arqyw 18 :mrba tça yrç rbd lu wtyb taw
hta jqaw awh ytja trma hml 19 :awh ktça yk yl tdgh al hml yl tyçu
wta wjlçyw myçna hurp wylu wxyw 20 :klw jq ktça hnh htuw hçal yl
:wl rça lk taw wtça taw

Bereshít 13

mrbaw 2 :hbgnh wmu fwlw wl rça lkw wtçaw awh myrxmm mrba luyw 1
mwqmh du la tyb duw bgnm wyusml klyw 3 :bhzbw pskb hnqmb dam dbk
rça jbzmh mwqm la 4 :yuh nybw la tyb nyb hljtb hlha mç hyh rça
hyh mrba ta klhh fwll mgw 5 :hwhy mçb mrba mç arqyw hnçarb mç hçu
alw br mçwkr hyh yk wdjy tbçl xrah mta açn alw 6 :mylhaw rqbw nax
fwl hnqm yur nybw mrba hnqm yur nyb byr yhyw 7 :wdjy tbçl wlky
hbyrm yht an la fwl la mrba rmayw 8 :xrab bçy za yzrphw ynunkhw
xrah lk alh 9 :wnjna myja myçna yk kyur nybw yur nybw knybw ynyb
açyw 10 :hlyamçaw nymyh maw hnmyaw lamçh ma ylum an drph kynpl
9

ta hwhy tjç ynpl hqçm hlk yk ndryh rkk lk ta aryw wynyu ta fwl
lk ta fwl wl rjbyw 11 :rux hkab myrxm xrak hwhy ngk hrmu taw mds
xrab bçy mrba 12 :wyja lum çya wdrpyw mdqm fwl usyw ndryh rkk
myafjw myur mds yçnaw 13 :mds du lhayw rkkh yrub bçy fwlw nunk
kynyu an aç wmum fwl drph yrja mrba la rma hwhyw 14 :dam hwhyl
xrah lk ta yk 15 :hmyw hmdqw hbgnw hnpx mç hta rça mwqmh nm harw
xrah rpuk kurz ta ytmçw 16 :mlwu du kurzlw hnnta kl har hta rça
xrab klhth mwq 17 :hnmy kurz mg xrah rpu ta twnml çya lkwy ma rça
rça armm ynlab bçyw abyw mrba lhayw 18 :hnnta kl yk hbjrlw hkral
:hwhyl jbzm mç nbyw nwrbjb

Bereshít 14

ludtw mlyu klm rmulrdk rsla klm kwyra runç klm lprma ymyb yhyw 1
klm banç hrmu klm uçrb taw mds klm urb ta hmjlm wçu 2 :mywg klm
qmu la wrbj hla lk 3 :rux ayh ulb klmw myybx klm rbamçw hmda
hrçu çlçw rmulrdk ta wdbu hnç hrçu mytç 4 :jlmh my awh mydçh
ta wkyw wta rça myklmhw rmulrdk ab hnç hrçu ubrabw 5 :wdrm hnç
:mytyrq hwçb mymyah taw mhb myzwzh taw mynrq trtçub myapr
la wabyw wbçyw 7 :rbdmh lu rça nrap lya du ryuç mrrhb yrjh taw 6
nxxjb bçyh yrmah ta mgw yqlmuh hdç lk ta wkyw çdq awh fpçm nyu
awh ulb klmw myybx klmw hmda klmw hrmu klmw mds klm axyw 8 :rmt
ludtw mlyu klm rmulrdk ta 9 :mydçh qmub hmjlm mta wkruyw rux
:hçmjh ta myklm hubra rsla klm kwyraw runç klm lprmaw mywg klm
hmç wlpyw hrmuw mds klm wsnyw rmj trab trab mydçh qmuw 10
:wklyw mlka lk taw hrmuw mds çkr lk ta wjqyw 11 :wsn hrh myraçnhw
abyw 13 :mdsb bçy awhw wklyw mrba yja nb wçkr taw fwl ta wjqyw 12
lkça yja yrmah armm ynlab nkç awhw yrbuh mrbal dgyw fylph
ta qryw wyja hbçn yk mrba umçyw 14 :mrba tyrb ylub mhw rnu yjaw
qljyw 15 :nd du pdryw twam çlçw rçu hnmç wtyb ydyly wykynj
:qçmdl lamçm rça hbwj du mpdryw mkyw wydbuw awh hlyl mhylu
taw myçnh ta mgw byçh wçkrw wyja fwl ta mgw çkrh lk ta bçyw 16
taw rmulrdk ta twkhm wbwç yrja wtarql mds klm axyw 17 :muh
mlç klm qdx yklmw 18 :klmh qmu awh hwç qmu la wta rça myklmh
mrba kwrb rmayw whkrbyw 19 :nwylu lal nhk awhw nyyw mjl ayxwh
ntyw kdyb kyrx ngm rça nwylu la kwrbw 20 :xraw mymç hnq nwylu lal
rmayw 22 :kl jq çkrhw çpnh yl nt mrba la mds klm rmayw 21 :lkm rçum wl
ma 23 :xraw mymç hnq nwylu la hwhy la ydy ytmrh mds klm la mrba
:mrba ta ytrçuh yna rmat alw kl rça lkm jqa maw lun kwrç duw fwjm
lkça rnu yta wklh rça myçnah qljw myrunh wlka rça qr ydulb 24
:mqlj wjqy mh armmw

Bereshít 15

mrba aryt la rmal hzjmb mrba la hwhy rbd hyh hlah myrbdh rja 1
yknaw yl ntt hm hwhy ynda mrba rmayw 2 :dam hbrh krkç kl ngm ykna
al yl nh mrba rmayw 3 :rzuyla qçmd awh ytyb qçm nbw yryru klyh
kçryy al rmal wyla hwhy rbd hnhw 4 :yta çrwy ytyb nb hnhw urz httn
10

fbh rmayw hxwjh wta axwyw 5 :kçryy awh kyumm axy rça ma yk hz
:kurz hyhy hk wl rmayw mta rpsl lkwt ma mybkwkh rpsw hmymçh an
kytaxwh rça hwhy yna wyla rmayw 7 :hqdx wl hbçjyw hwhyb nmahw 6
uda hmb hwhy ynda rmayw 8 :htçrl tazh xrah ta kl ttl mydçk rwam
çlçm lyaw tçlçm zuw tçlçm hlgu yl hjq wyla rmayw 9 :hnçrya yk
tarql wrtb çya ntyw kwtb mta rtbyw hla lk ta wl jqyw 10 :lzwgw rtw
:mrba mta bçyw myrgph lu fyuh dryw 11 :rtb al rpxh taw whur
tlpn hldg hkçj hmya hnhw mrba lu hlpn hmdrtw awbl çmçh yhyw 12
mwdbuw mhl al xrab kurz hyhy rg yk udt udy mrbal rmayw 13 :wylu
yrjaw ykna nd wdbuy rça ywgh ta mgw 14 :hnç twam ubra mta wnuw
:hbwf hbyçb rbqt mwlçb kytba la awbt htaw 15 :lwdg çkrb waxy nk
çmçh yhyw 17 :hnh du yrmah nwu mlç al yk hnh wbwçy yuybr rwdw 16
:hlah myrzgh nyb rbu rça ça dyplw nçu rwnt hnhw hyh hfluw hab
tazh xrah ta yttn kurzl rmal tyrb mrba ta hwhy trk awhh mwyb 18
:ynmdqh taw yznqh taw ynyqh ta 19 :trp rhn ldgh rhnh du myrxm rhnm
taw ynunkh taw yrmah taw 21 :myaprh taw yzrph taw ytjh taw 20
:yswbyh taw yçgrgh

Bereshít 16

la yrç rmatw 2 :rgh hmçw tyrxm hjpç hlw wl hdly al mrba tça yrçw 1
umçyw hnmm hnba ylwa ytjpç la an ab tdlm hwhy ynrxu an hnh mrba
rçu xqm htjpç tyrxmh rgh ta mrba tça yrç jqtw 3 :yrç lwql mrba
la abyw 4 :hçal wl hçya mrbal hta nttw nunk xrab mrba tbçl mynç
mrba la yrç rmatw 5 :hynyub htrbg lqtw htrh yk artw rhtw rgh
hynyub lqaw htrh yk artw kqyjb ytjpç yttn ykna kylu ysmj
yçu kdyb ktjpç hnh yrç la mrba rmayw 6 :kynybw ynyb hwhy fpçy
nyu lu hwhy kalm haxmyw 7 :hynpm jrbtw yrç hnutw kynyub bwfh hl
tab hzm ya yrç tjpç rgh rmayw 8 :rwç krdb nyuh lu rbdmb mymh
hwhy kalm hl rmayw 9 :tjrb ykna ytrbg yrç ynpm rmatw yklt hna
ta hbra hbrh hwhy kalm hl rmayw 10 :hydy tjt ynuthw ktrbg la ybwç
tarqw nb tdlyw hrh knh hwhy kalm hl rmayw 11 :brm rpsy alw kurz
dyw lkb wdy mda arp hyhy awhw 12 :kynu la hwhy umç yk laumçy wmç
yar la hta hyla rbdh hwhy mç arqtw 13 :nkçy wyja lk ynp luw wb lk
hnh yar yjl rab rabl arq nk lu 14 :yar yrja ytyar mlh mgh hrma yk
hdly rça wnb mç mrba arqyw nb mrbal rgh dltw 15 :drb nybw çdq nyb
laumçy ta rgh tdlb mynç ççw hnç mynmç nb mrbaw 16 :laumçy rgh
:mrbal

Bereshít 17

wyla rmayw mrba la hwhy aryw mynç uçtw hnç myuçt nb mrba yhyw 1
hbraw knybw ynyb ytyrb hntaw 2 :mymt hyhw ynpl klhth ydç la yna
hnh yna 4 :rmal myhla wta rbdyw wynp lu mrba lpyw 3 :dam damb ktwa
hyhw mrba kmç ta dwu arqy alw 5 :mywg nwmh bal tyyhw kta ytyrb
kyttnw dam damb kta ytrphw 6 :kyttn mywg nwmh ba yk mhrba kmç
kurz nybw knybw ynyb ytyrb ta ytmqhw 7 :waxy kmm myklmw mywgl
11

kl yttnw 8 :kyrja kurzlw myhlal kl twyhl mlwu tyrbl mtrdl kyrja


mhl ytyyhw mlwu tzjal nunk xra lk ta kyrgm xra ta kyrja kurzlw
kurzw hta rmçt ytyrb ta htaw mhrba la myhla rmayw 9 :myhlal
kyrja kurz nybw mkynybw ynyb wrmçt rça ytyrb taz 10 :mtrdl kyrja
ynyb tyrb twal hyhw mktlru rçb ta mtlmnw 11 :rkz lk mkl lwmh
tnqmw tyb dyly mkytrdl rkz lk mkl lwmy mymy tnmç nbw 12 :mkynybw
kpsk tnqmw ktyb dyly lwmy lwmh 13 :awh kurzm al rça rkn nb lkm psk
rçb ta lwmy al rça rkz lruw 14 :mlwu tyrbl mkrçbb ytyrb htyhw
la myhla rmayw 15 :rph ytyrb ta hymum awhh çpnh htrknw wtlru
mgw hta ytkrbw 16 :hmç hrç yk yrç hmç ta arqt al ktça yrç mhrba
lpyw 17 :wyhy hnmm mymu yklm mywgl htyhw hytkrbw nb kl hnmm yttn
tbh hrç maw dlwy hnç ham nblh wblb rmayw qjxyw wynp lu mhrba
:kynpl hyjy laumçy wl myhlah la mhrba rmayw 18 :dlt hnç myuçt
ytmqhw qjxy wmç ta tarqw nb kl tdly ktça hrç lba myhla rmayw 19
hnh kytumç laumçylw 20 :wyrja wurzl mlwu tyrbl wta ytyrb ta
mayçn rçu mynç dam damb wta ytybrhw wta ytyrphw wta ytkrb
hrç kl dlt rça qjxy ta myqa ytyrb taw 21 :lwdg ywgl wyttnw dylwy
:mhrba lum myhla luyw wta rbdl lkyw 22 :trjah hnçb hzh duwml
wpsk tnqm lk taw wtyb ydyly lk taw wnb laumçy ta mhrba jqyw 23
rbd rçak hzh mwyh mxub mtlru rçb ta lmyw mhrba tyb yçnab rkz lk
laumçyw 25 :wtlru rçb wlmhb hnç uçtw myuçt nb mhrbaw 24 :myhla wta
lwmn hzh mwyh mxub 26 :wtlru rçb ta wlmhb hnç hrçu çlç nb wnb
rkn nb tam psk tnqmw tyb dyly wtyb yçna lkw 27 :wnb laumçyw mhrba
:wta wlmn

Bereshít 18

açyw 2 :mwyh mjk lhah jtp bçy awhw armm ynlab hwhy wyla aryw 1
jtpm mtarql xryw aryw wylu mybxn myçna hçlç hnhw aryw wynyu
rbut an la kynyub nj ytaxm an ma ynda rmayw 3 :hxra wjtçyw lhah
hjqaw 5 :xuh tjt wnuçhw mkylgr wxjrw mym fum an jqy 4 :kdbu lum
nk wrmayw mkdbu lu mtrbu nk lu yk wrbut rja mkbl wdusw mjl tp
myas çlç yrhm rmayw hrç la hlhah mhrba rhmyw 6 :trbd rçak hçut
bwfw kr rqb nb jqyw mhrba xr rqbh law 7 :twgu yçuw yçwl tls jmq
hçu rça rqbh nbw bljw hamj jqyw 8 :wta twçul rhmyw runh la ntyw
hya wyla wrmayw 9 :wlkayw xuh tjt mhylu dmu awhw mhynpl ntyw
nb hnhw hyj tuk kyla bwça bwç rmayw 10 :lhab hnh rmayw ktça hrç
mynqz hrçw mhrbaw 11 :wyrja awhw lhah jtp tumç hrçw ktça hrçl
rmal hbrqb hrç qjxtw 12 :myçnk jra hrçl twyhl ldj mymyb myab
hz hml mhrba la hwhy rmayw 13 :nqz yndaw hndu yl htyh ytlb yrja
duwml rbd hwhym alpyh 14 :ytnqz ynaw dla mnma pah rmal hrç hqjx
hary yk ytqjx al rmal hrç çjktw 15 :nb hrçlw hyj tuk kyla bwça
mhrbaw mds ynp lu wpqçyw myçnah mçm wmqyw 16 :tqjx yk al rmayw
mhrbaw 18 :hçu yna rça mhrbam yna hskmh rma hwhyw 17 :mjlçl mmu klh
wytudy yk 19 :xrah yywg lk wb wkrbnw mwxuw lwdg ywgl hyhy wyh
hqdx twçul hwhy krd wrmçw wyrja wtyb taw wynb ta hwxy rça numl
hwhy rmayw 20 :wylu rbd rça ta mhrba lu hwhy aybh numl fpçmw
haraw an hdra 21 :dam hdbk yk mtafjw hbr yk hrmuw mds tquz
12

wklyw myçnah mçm wnpyw 22 :huda al maw hlk wçu yla habh htquxkh
hpst pah rmayw mhrba çgyw 23 :hwhy ynpl dmu wndwu mhrbaw hmds
açt alw hpst pah ryuh kwtb mqydx myçmj çy ylwa 24 :uçr mu qydx
hzh rbdk tçum kl hllj 25 :hbrqb rça mqydxh myçmj numl mwqml
hçuy al xrah lk fpçh kl hllj uçrk qydxk hyhw uçr mu qydx tymhl
ytaçnw ryuh kwtb mqydx myçmj mdsb axma ma hwhy rmayw 26 :fpçm
ynda la rbdl ytlawh an hnh rmayw mhrba nuyw 27 :mrwbub mwqmh lkl
hçmjb tyjçth hçmj mqydxh myçmj nwrsjy ylwa 28 :rpaw rpu yknaw
dwu psyw 29 :hçmjw myubra mç axma ma tyjça al rmayw ryuh lk ta
rwbub hçua al rmayw myubra mç nwaxmy ylwa rmayw wyla rbdl
myçlç mç nwaxmy ylwa hrbdaw yndal rjy an la rmayw 30 :myubrah
la rbdl ytlawh an hnh rmayw 31 :myçlç mç axma ma hçua al rmayw
rmayw 32 :myrçuh rwbub tyjça al rmayw myrçu mç nwaxmy ylwa ynda
al rmayw hrçu mç nwaxmy ylwa muph ka hrbdaw yndal rjy an la
bç mhrbaw mhrba la rbdl hlk rçak hwhy klyw 33 :hrçuh rwbub tyjça
:wmqml

Bereshít 19

mqyw fwl aryw mds ruçb bçy fwlw brub hmds mykalmh ynç wabyw 1
tyb la an wrws ynda an hnh rmayw 2 :hxra mypa wjtçyw mtarql
yk al wrmayw mkkrdl mtklhw mtmkçhw mkylgr wxjrw wnylw mkdbu
htçm mhl çuyw wtyb la wabyw wyla wrsyw dam mb rxpyw 3 :nyln bwjrb
tybh lu wbsn mds yçna ryuh yçnaw wbkçy mrf 4 :wlkayw hpa twxmw
myçnah hya wl wrmayw fwl la warqyw 5 :hxqm muh lk nqz duw runm
hjtph fwl mhla axyw 6 :mtavhudnw wnyla mayxwh hlylh kyla wab rça
rça twnb ytç yl an hnh 8 :wurt yja an la rmayw 7 :wyrja rgs tldhw
qr mkynyub bwfk nhl wçuw mkyla nhta an hayxwa çya wudy al
halh çg wrmayw 9 :ytrq lxb wab nk lu yk rbd wçut la lah myçnal
fwlb çyab wrxpyw mhm kl urn htu fwpç fpçyw rwgl ab djah wrmayw
mhyla fwl ta waybyw mdy ta myçnah wjlçyw 10 :tldh rbçl wçgyw dam
myrwnsb wkh tybh jtp rça myçnah taw 11 :wrgs tldh taw htybh
hp kl ym du fwl la myçnah wrmayw 12 :jtph axml walyw lwdg duw nfqm
mytjçm yk 13 :mwqmh nm axwh ryub kl rça lkw kytnbw kynbw ntj
hwhy wnjlçyw hwhy ynp ta mtqux hldg yk hzh mwqmh ta wnjna
nm wax wmwq rmayw wytnb yjql wyntj la rbdyw fwl axyw 14 :htjçl
:wyntj ynyub qjxmk yhyw ryuh ta hwhy tyjçm yk hzh mwqmh
ytç taw ktça ta jq mwq rmal fwlb mykalmh wxyayw hlu rjçh wmkw 15
wdyb myçnah wqyzjyw hmhmtyw 16 :ryuh nwub hpst np taxmnh kytnb
xwjm whjnyw whaxyw wylu hwhy tlmjb wytnb ytç dybw wtça dybw
fybt la kçpn lu flmh rmayw hxwjh mta mayxwhk yhyw 17 :ryul
la mhla fwl rmayw 18 :hpst np flmh hrhh rkkh lkb dmut law kyrja
ydmu tyçu rça kdsj ldgtw kynyub nj kdbu axm an hnh 19 :ynda an
:ytmw hurh ynqbdt np hrhh flmhl lkwa al yknaw yçpn ta twyjhl
ruxm alh hmç an hflma ruxm awhw hmç swnl hbrq tazh ryuh an hnh 20
ytlbl hzh rbdl mg kynp ytaçn hnh wyla rmayw 21 :yçpn yjtw awh
du rbd twçul lkwa al yk hmç flmh rhm 22 :trbd rça ryuh ta ykph
:hrux ab fwlw xrah lu axy çmçh 23 :ruwx ryuh mç arq nk lu hmç kab
13

:mymçh nm hwhy tam çaw tyrpg hrmu luw mds lu ryfmh hwhyw 24
:hmdah jmxw myruh ybçy lk taw rkkh lk taw lah myruh ta kphyw 25
mwqmh la rqbb mhrba mkçyw 27 :jlm byxn yhtw wyrjam wtça fbtw 26
xra ynp lk luw hrmuw mds ynp lu pqçyw 28 :hwhy ynp ta mç dmu rça
ta myhla tjçb yhyw 29 :nçbkh rfyqk xrah rfyq hlu hnhw aryw rkkh
ta kphb hkphh kwtm fwl ta jlçyw mhrba ta myhla rkzyw rkkh yru
wmu wytnb ytçw rhb bçyw ruwxm fwl luyw 30 :fwl nhb bçy rça myruh
la hrykbh rmatw 31 :wytnb ytçw awh hrumb bçyw ruwxb tbçl ary yk
hkl 32 :xrah lk krdk wnylu awbl xrab nya çyaw nqz wnyba hryuxh
ta nyqçtw 33 :urz wnybam hyjnw wmu hbkçnw nyy wnyba ta hqçn
hbkçb udy alw hyba ta bkçtw hrykbh abtw awh hlylb nyy nhyba
yba ta çma ytbkç nh hryuxh la hrykbh rmatw trjmm yhyw 34 :hmwqbw
mg nyqçtw 35 :urz wnybam hyjnw wmu ybkç yabw hlylh mg nyy wnqçn
hbkçb udy alw wmu bkçtw hryuxh mqtw nyy nhyba ta awhh hlylb
wmç arqtw nb hrykbh dltw 37 :nhybam fwl twnb ytç nyrhtw 36 :hmqbw
wmç arqtw nb hdly awh mg hryuxhw 38 :mwyh du bawm yba awh bawm
:mwyh du nwmu ynb yba awh ymu nb

Bereshít 20

:rrgb rgyw rwç nybw çdq nyb bçyw bgnh hxra mhrba mçm usyw 1
ta jqyw rrg klm klmyba jlçyw awh ytja wtça hrç la mhrba rmayw 2
hçah lu tm knh wl rmayw hlylh mwljb klmyba la myhla abyw 3 :hrç
mg ywgh ynda rmayw hyla brq al klmybaw 4 :lub tlub awhw tjql rça
awh yja hrma awh mg ayhw awh ytja yl rma awh alh 5 :grht qydx
ykna mg mljb myhlah wyla rmayw 6 :taz ytyçu ypk nyqnbw ybbl mtb
al nk lu yl wfjm ktwa ykna mg kçjaw taz tyçu kbbl mtb yk ytudy
kdub llptyw awh aybn yk çyah tça bçh htuw 7 :hyla ugnl kyttn
klmyba mkçyw 8 :kl rça lkw hta twmt twm yk ud byçm knya maw hyjw
waryyw mhynzab hlah myrbdh lk ta rbdyw wydbu lkl arqyw rqbb
ytafj hmw wnl tyçu hm wl rmayw mhrbal klmyba arqyw 9 :dam myçnah
tyçu wçuy al rça myçum hldg hafj ytklmm luw ylu tabh yk kl
:hzh rbdh ta tyçu yk tyar hm mhrba la klmyba rmayw 10 :ydmu
lu ynwgrhw hzh mwqmb myhla tary nya qr ytrma yk mhrba rmayw 11
:hçal yl yhtw yma tb al ka awh yba tb ytja hnma mgw 12 :ytça rbd
yçut rça kdsj hz hl rmaw yba tybm myhla yta wuth rçak yhyw 13
nax klmyba jqyw 14 :awh yja yl yrma hmç awbn rça mwqmh lk la ydmu
rmayw 15 :wtça hrç ta wl bçyw mhrbal ntyw tjpçw mydbuw rqbw
psk pla yttn hnh rma hrçlw 16 :bç kynyub bwfb kynpl yxra hnh klmyba
llptyw 17 :tjknw lk taw kta rça lkl mynyu twsk kl awh hnh kyjal
:wdlyw wythmaw wtça taw klmyba ta myhla apryw myhlah la mhrba
:mhrba tça hrç rbd lu klmyba tybl mjr lk dub hwhy rxu rxu yk 18

Bereshít 21

dltw rhtw 2 :rbd rçak hrçl hwhy çuyw rma rçak hrç ta dqp hwhyw 1
ta mhrba arqyw 3 :myhla wta rbd rça duwml wynqzl nb mhrbal hrç
nb wnb qjxy ta mhrba lmyw 4 :qjxy hrç wl hdly rça wl dlwnh wnb mç
14

ta wl dlwhb hnç tam nb mhrbaw 5 :myhla wta hwx rçak mymy tnmç
ym rmatw 7 :yl qjxy umçh lk myhla yl hçu qjx hrç rmatw 6 :wnb qjxy
lmgyw dlyh ldgyw 8 :wynqzl nb ytdly yk hrç mynb hqynyh mhrbal llm
rgh nb ta hrç artw 9 :qjxy ta lmgh mwyb lwdg htçm mhrba çuyw
hnb taw tazh hmah çrg mhrbal rmatw 10 :qjxm mhrbal hdly rça tyrxmh
ynyub dam rbdh uryw 11 :qjxy mu ynb mu tazh hmah nb çryy al yk
runh lu kynyub ury la mhrba la myhla rmayw 12 :wnb tdwa lu mhrba
mgw 13 :urz kl arqy qjxyb yk hlqb umç hrç kyla rmat rça lk ktma luw
mjl jqyw rqbb mhrba mkçyw 14 :awh kurz yk wnmyça ywgl hmah nb ta
rbdmb uttw kltw hjlçyw dlyh taw hmkç lu mç rgh la ntyw mym tmjw
:mjyçh dja tjt dlyh ta klçtw tmjh nm mymh wlkyw 15 :ubç rab
dlyh twmb hara la hrma yk tçq ywjfmk qjrh dgnm hl bçtw kltw 16
kalm arqyw runh lwq ta myhla umçyw 17 :kbtw hlq ta açtw dgnm bçtw
myhla umç yk yaryt la rgh kl hm hl rmayw mymçh nm rgh la myhla
wb kdy ta yqyzjhw runh ta yaç ymwq 18 :mç awh rçab runh lwq la
kltw µym rab artw hyny[ ta µyhla jqpyw 19 :wnmyça lwdg ywgl yk
bçyw ldgyw r[nh ta µyhla yhyw 20 :r[nh ta qçtw µym tmjh ta almtw
:µyrxm xram hça wma wl jqtw rap rbdmb bçyw 21 :tçq hbr yhyw rbdmb
myhla rmal mhrba la wabx rç lkypw klmyba rmayw awhh tub yhyw 22
ynynlw yl rqçt ma hnh myhlab yl hubçh htuw 23 :hçu hta rça lkb kmu
:hb htrg rça xrah muw ydmu hçut kmu ytyçu rça dsjk ydknlw
rab twda lu klmyba ta mhrba jkwhw 25 :ubça ykna mhrba rmayw 24
ta hçu ym ytudy al klmyba rmayw 26 :klmyba ydbu wlzg rça mymh
jqyw 27 :mwyh ytlb ytumç al ykna mgw yl tdgh al hta mgw hzh rbdh
ta mhrba bxyw 28 :tyrb mhynç wtrkyw klmybal ntyw rqbw nax mhrba
hlah tçbk ubç hnh hm mhrba la klmyba rmayw 29 :nhdbl naxh tçbk ubç
yl hyht rwbub ydym jqt tçbk ubç ta yk rmayw 30 :hndbl tbxh rça
yk ubç rab awhh mwqml arq nk lu 31 :tazh rabh ta ytrpj yk hdul
rç lkypw klmyba mqyw ubç rabb tyrb wtrkyw 32 :mhynç wubçn mç
hwhy mçb mç arqyw ubç rabb lça ufyw 33 :mytçlp xra la wbçyw wabx
:mybr mymy mytçlp xrab mhrba rgyw 34 :mlwu la

Bereshít 22

mhrba wyla rmayw mhrba ta hsn myhlahw hlah myrbdh rja yhyw 1
kl klw qjxy tavtbha rça kdyjy ta knb ta an jq rmayw 2 :ynnh rmayw
mkçyw 3 :kyla rma rça myrhh dja lu hlul mç whluhw hyrmh xra la
wnb qjxy taw wta wyrun ynç ta jqyw wrmj ta çbjyw rqbb mhrba
mwyb 4 :myhlah wl rma rça mwqmh la klyw mqyw hlu yxu uqbyw
la mhrba rmayw 5 :qjrm mwqmh ta aryw wynyu ta mhrba açyw yçylçh
hbwçnw hwjtçnw hk du hkln runhw ynaw rwmjh mu hp mkl wbç wyrun
ta wdyb jqyw wnb qjxy lu mçyw hluh yxu ta mhrba jqyw 6 :mkyla
wyba mhrba la qjxy rmayw 7 :wdjy mhynç wklyw tlkamh taw çah
:hlul hçh hyaw myxuhw çah hnh rmayw ynb ynnh rmayw yba rmayw
:wdjy mhynç wklyw ynb hlul hçh wl hary myhla mhrba rmayw 8
kruyw jbzmh ta mhrba mç nbyw myhlah wl rma rça mwqmh la wabyw 9
:myxul lumm jbzmh lu wta mçyw wnb qjxy ta dquyw myxuh ta
wyla arqyw 11 :wnb ta fjçl tlkamh ta jqyw wdy ta mhrba jlçyw 10
15

la rmayw 12 :ynnh rmayw mhrba mhrba rmayw mymçh nm hwhy kalm


hta myhla ary yk ytudy htu yk hmwam wl çut lawvrunh la kdy jlçt
hnhw aryw wynyu ta mhrba açyw 13 :ynmm kdyjy ta knb ta tkçj alw
hlul whluyw lyah ta jqyw mhrba klyw wynrqb kbsb zjan rja lya
mwyh rmay rça hary hwhy awhh mwqmh mç mhrba arqyw 14 :wnb tjt
rmayw 16 :mymçh nm tynç mhrba la hwhy kalm arqyw 15 :hary hwhy rhb
knb ta tkçj alw hzh rbdh ta tyçu rça nuy yk hwhy man ytubçn yb
lwjkw mymçh ybkwkk kurz ta hbra hbrhw kkrba krb yk 17 :kdyjy ta
yywg lk kurzb wkrbthw 18 :wybya ruç ta kurz çryw myh tpç lu rça
wdjy wklyw wmqyw wyrun la mhrba bçyw 19 :ylqb tumç rça bqu xrah
dgyw hlah myrbdh yrja yhyw 20 :ubç rabb mhrba bçyw ubç rab la
wrkb xwu ta 21 :kyja rwjnl mynb awh mg hklm hdly hnh rmal mhrbal
taw çdlp taw wzj taw dçk taw 22 :mra yba lawmq taw wyja zwb taw
yja rwjnl hklm hdly hla hnmç hqbr ta dly lawtbw 23 :lawtb taw pldy
çjt taw mjg taw jbf ta awh mg dltw hmwar hmçw wçglypw 24 :mhrba
:hkum taw

Bereshít 23

tmtw 2 :hrç yyj ynç mynç ubçw hnç myrçuw hnç ham hrç yyj wyhyw 1
:htkblw hrçl dpsl mhrba abyw nunk xrab nwrbj awh ubra tyrqb hrç
ykna bçwtw rg 4 :rmal tj ynb la rbdyw wtm ynp lum mhrba mqyw 3
ta tj ynb wnuyw 5 :ynplm ytm hrbqaw mkmu rbq tzja yl wnt mkmu
wnyrbq rjbmb wnkwtb hta myhla ayçn ynda wnumç 6 :wl rmal mhrba
mhrba mqyw 7 :ktm rbqm kmm hlky al wrbq ta wnmm çya ktm ta rbq
ta rbql mkçpn ta çy ma rmal mta rbdyw 8 :tj ynbl xrah mul wjtçyw
hlpkmh trum ta yl ntyw 9 :rjx nb nwrpub yl wugpw ynwumç ynplm ytm
nwrpuw 10 :rbq tzjal mkkwtb yl hnnty alm pskb whdç hxqb rça wl rça
yab lkl tj ynb ynzab mhrba ta ytjh nwrpu nuyw tj ynb kwtb bçy
kl wb rça hrumhw kl yttn hdçh ynumç ynda al 11 :rmal wryu ruç
mu ynpl mhrba wjtçyw 12 :ktm rbq kl hyttn ymu ynb ynyul hyttn
yttn ynumç wl hta ma ka rmal xrah mu ynzab nwrpu la rbdyw 13 :xrah
:wl rmal mhrba ta nwrpu nuyw 14 :hmç ytm ta hrbqaw ynmm jq hdçh psk
:rbq ktm taw awh hm knybw ynyb psk lqç tam ubra xra ynumç ynda 15
ynzab rbd rça pskh ta nrpul mhrba lqçyw nwrpu la mhrba umçyw 16
rça hlpkmb rça nwrpu hdç mqyw 17 :rjsl rbu psk lqç twam ubra tj ynb
:bybs wlbg lkb rça hdçb rça xuh lkw wb rça hrumhw hdçh armm ynpl
mhrba rbq nk yrjaw 19 :wryu ruç yab lkb tj ynb ynyul hnqml mhrbal 18
:nunk xrab nwrbj awh armm ynp lu hlpkmh hdç trum la wtça hrç ta
:tj ynb tam rbq tzjal mhrbal wb rça hrumhw hdçh mqyw 20

Bereshít 24

wdbu la mhrba rmayw 2 :lkb mhrba ta krb hwhyw mymyb ab nqz mhrbaw 1
hwhyb kuybçaw 3 :ykry tjt kdy an myç wl rça lkb lçmh wtyb nqz
ykna rça ynunkh twnbm ynbl hça jqt al rça xrah yhlaw mymçh yhla
:qjxyl ynbl hça tjqlw klt ytdlwm law yxra la yk 4 :wbrqb bçwy
bçhh tazh xrah la yrja tkll hçah hbat al ylwa dbuh wyla rmayw 5
16

np kl rmçh mhrba wyla rmayw 6 :mçm taxy rça xrah la knb ta byça
xramw yba tybm ynjql rça mymçh yhla hwhy 7 :hmç ynb ta byçt
awh tazh xrah ta nta kurzl rmal yl ubçn rçaw yl rbd rçaw ytdlwm
tkll hçah hbat al maw 8 :mçm ynbl hça tjqlw kynpl wkalm jlçy
wdy ta dbuh mçyw 9 :hmç bçt al ynb ta qr taz ytubçm tyqnw kyrja
mylmg hrçu dbuh jqyw 10 :hzh rbdh lu wl ubçyw wynda mhrba kry tjt
la myrhn mra la klyw mqyw wdyb wynda bwf lkw klyw wynda ylmgm
tax tul bru tul mymh rab la ryul xwjm mylmgh krbyw 11 :rwjn ryu
dsj hçuw mwyh ynpl an hrqh mhrba ynda yhla hwhy rmayw 12 :tbaçh
taxy ryuh yçna twnbw mymh nyu lu bxn ykna hnh 13 :mhrba ynda mu
htç hrmaw htçaw kdk an yfh hyla rma rça runh hyhw 14 :mym baçl
mu dsj tyçu yk uda hbw qjxyl kdbul tjkh hta hqça kylmg mgw
nb lawtbl hdly rça taxy hqbr hnhw rbdl hlk mrf awh yhyw 15 :ynda
hlwtb dam harm tbf runhw 16 :hmkç lu hdkw mhrba yja rwjn tça hklm
htarql dbuh xryw 17 :lutw hdk almtw hnyuh drtw hudy al çyaw
hdk drtw rhmtw ynda htç rmatw 18 :kdkm mym fum an ynyaymgh rmayw
wlk ma du baça kylmgl mg rmatw wtqçhl lktw 19 :whqçtw hdy lu
lkl baçtw baçl rabh la dwu xrtw tqçh la hdk rutw rhmtw 20 :ttçl
:al ma wkrd hwhy jylxhh tudl çyrjm hl hatçm çyahw 21 :wylmg
ynçw wlqçm uqb bhz mzn çyah jqyw twtçl mylmgh wlk rçak yhyw 22
çyh yl an ydygh ta ym tb rmayw 23 :mlqçm bhz hrçu hydy lu mydymx
rça hklm nb ykna lawtb tb wyla rmatw 24 :nyll wnl mwqm kyba tyb
:nwll mwqm mg wnmu br awpsm mg nbt mg wyla rmatw 25 :rwjnl hdly
mhrba ynda yhla hwhy kwrb rmayw 27 :hwhyl wjtçyw çyah dqyw 26
yja tyb hwhy ynjn krdb ykna ynda mum wtmaw wdsj bzu al rça
nbl wmçw ja hqbrlw 29 :hlah myrbdk hma tybl dgtw runh xrtw 28 :ynda
mydmxh taw mznh ta tark yhyw 30 :nyuh la hxwjh çyah la nbl xryw
abyw çyah yla rbd hk rmal wtja hqbr yrbd ta wumçkw wtja ydy lu
hml hwhy kwrb awb rmayw 31 :nyuh lu mylmgh lu dmu hnhw çyah la
htybh çyah abyw 32 :mylmgl mwqmw tybh ytynp yknaw xwjb dmut
ylgrw wylgr xjrl mymw mylmgl awpsmw nbt ntyw mylmgh jtpyw
yrbd ytrbd ma du lka al rmayw lkal wynpl mçyyw 33 :wta rça myçnah
ldgyw dam ynda ta krb hwhyw 35 :ykna mhrba dbu rmayw 34 :rbd rmayw
dltw 36 :myrmjw mylmgw tjpçw mdbuw bhzw pskw rqbw nax wl ntyw
ynubçyw 37 :wl rça lk ta wl ntyw htnqz yrja yndal nb ynda tça hrç
ma 38 :wxrab bçy ykna rça ynunkh twnbm ynbl hça jqt al rmal ynda
yla ynda la rmaw 39 :ynbl hça tjqlw ytjpçm law klt yba tyb la al
wkalm jlçy wynpl ytklhth rça hwhy yla rmayw 40 :yrja hçah klt al
hqnt za 41 :yba tybmw ytjpçmm ynbl hça tjqlw kkrd jylxhw kta
abaw 42 :ytlam yqn tyyhw kl wnty al maw ytjpçm la awbt yk ytlam
ykrd jylxm an kçy ma mhrba ynda yhla hwhy rmaw nyuh la mwyh
taxyh hmluh hyhw mymh nyu lu bxn ykna hnh 43 :hylu klh ykna rça
htç hta mg yla hrmaw 44 :kdkm mym fum an ynyqçh hyla ytrmaw baçl
hlka mrf yna 45 :ynda nbl hwhy jykh rça hçah awh baça kylmgl mgw
rmaw baçtw hnyuh drtw hmkç lu hdkw taxy hqbr hnhw ybl la rbdl
kylmg mgw htç rmatw hylum hdk drwtw rhmtw 46 :an ynyqçh hyla
tb rmatw ta ym tb rmaw hta laçaw 47 :htqçh mylmgh mgw tçaw hqça
:hydy lu mydymxhw hpa lu mznh mçaw hklm wl hdly rça rwjn nb lawtb
17

ynjnh rça mhrba ynda yhla hwhy ta krbaw hwhyl hwjtçaw dqaw 48
tmaw dsj myçu mkçy ma htuw 49 :wnbl ynda yja tb ta tjql tma krdb
nuyw 50 :lamç lu wa nymy lu hnpaw yl wdygh al maw yl wdygh ynda ta
:bwf wa ur kyla rbd lkwn al rbdh axy hwhym wrmayw lawtbw nbl
yhyw 52 :hwhy rbd rçak kynda nbl hça yhtw klw jq kynpl hqbr hnh 51
dbuh axwyw 53 :hwhyl hxravwjtçyw mhyrbd ta mhrba dbu umç rçak
:hmalw hyjal ntn tndgmw hqbrl ntyw mydgbw bhz ylkw psk ylk
rmayw rqbb wmwqyw wnylyw wmu rça myçnahw awh wtçyw wlkayw 54
rja rwçu wa mymy wnta runh bçt hmaw hyja rmayw 55 :yndal ynjlç
hklaw ynwjlç ykrd jylxh hwhyw yta wrjat la mhla rmayw 56 :klt
wrmayw hqbrl warqyw 58 :hyp ta hlaçnw runl arqn wrmayw 57 :yndal
taw mtja hqbr ta wjlçyw 59 :kla rmatw hzh çyah mu yklth hyla
wntja hl wrmayw hqbr ta wkrbyw 60 :wyçna taw mhrba dbu taw htqnm
hytrunw hqbr mqtw 61 :wyanç ruç ta kurz çryyw hbbr yplal yyh ta
:klyw hqbr ta dbuh jqyw çyah yrja hnkltw mylmgh lu hnbkrtw
qjxy axyw 63 :bgnh xrab bçwy awhw yar yjl rab awbm ab qjxyw 62
açtw 64 :myab mylmg hnhw aryw wynyu açyw bru twnpl hdçb jwçl
ym dbuh la rmatw 65 :lmgh lum lptw qjxy ta artw hynyu ta hqbr
pyuxh jqtw ynda awh dbuh rmayw wntarql hdçb klhh hzlh çyah
qjxy habyw 67 :hçu rça myrbdh lk ta qjxyl dbuh rpsyw 66 :skttw
yrja qjxy mjnyw hbhayw hçal wl yhtw hqbr ta jqyw wma hrç hlhah
:wma

Bereshít 25

taw nçqy taw nrmz ta wl dltw 2 :hrwfq hmçw hça jqyw mhrba psyw 1
ynbw ndd taw abç ta dly nçqyw 3 :jwç taw qbçy taw nydm taw ndm
udybaw knjw rpuw hpyu nydm ynbw 4 :mymalw mçwflw mrwça wyh ndd
ynblw 6 :qjxyl wl rça lk ta mhrba ntyw 5 :hrwfq ynb hla lk hudlaw
wndwub wnb qjxy lum mjlçyw tntm mhrba ntn mhrbal rça myçglyph
hnç tam yj rça mhrba yyj ynç ymy hlaw 7 :mdq xra la hmdq yj
ubçw nqz hbwf hbyçb mhrba tmyw uwgyw 8 :mynç çmjw hnç myubçw
la hlpkmh trum la wynb laumçyw qjxy wta wrbqyw 9 :wymu la psayw
tam mhrba hnq rça hdçh 10 :armm ynp lu rça ytjh rjx nb nrpu hdç
krbyw mhrba twm yrja yhyw 11 :wtça hrçw mhrba rbq hmç tj ynb
laumçy tdlt hlaw 12 :yar yjl rab mu qjxy bçyw wnb qjxy ta myhla
ynb twmç hlaw 13 :mhrbal hrç tjpç tyrxmh rgh hdly rça mhrba nb
:mçbmw labdaw rdqw tybn laumçy rkb mtdlwtl mtmçb laumçy
ynb mh hla 16 :hmdqw çypn rwfy amytw ddj 15 :açmw hmwdw umçmw 14
hlaw 17 :mtmal mayçn rçu mynç mtryfbw mhyrxjb mtmç hlaw laumçy
psayw tmyw uwgyw mynç ubçw hnç myçlçw hnç tam laumçy yyj ynç
lu hrwça hkab myrxm ynp lu rça rwç du hlywjm wnkçyw 18 :wymu la
:qjxy ta dylwh mhrba mhrba nb qjxy tdlwt hlaw 19 :lpn wyja lk ynp
mra ndpm ymrah lawtb tb hqbr ta wtjqb hnç myubra nb qjxy yhyw 20
awh hrqu yk wtça jknl hwhyl qjxy rtuyw 21 :hçal wl ymrah nbl twja
nk ma rmatw hbrqb mynbh wxxrtyw 22 :wtça hqbr rhtw hwhy wl rtuyw
knfbb myyg ynç hl hwhy rmayw 23 :hwhy ta çrdl kltw ykna hz hml
walmyw 24 :ryux dbuy brw xmay malm malw wdrpy kyumm mymal ynçw
18

ruç trdak wlk ynwmda nwçarh axyw 25 :hnfbb mmwt hnhw tdll hymy
arqyw wçu bqub tzja wdyw wyja axy nk yrjaw 26 :wçu wmç warqyw
wçu yhyw myrunh wldgyw 27 :mta tdlb hnç myçç nb qjxyw bquy wmç
ta qjxy bhayw 28 :mylha bçy mt çya bquyw hdç çya dyx udy çya
wçu abyw dyzn bquy dzyw 29 :bquy ta tbha hqbrw wypb dyx yk wçu
mdah mdah nm an ynfyulh bquy la wçu rmayw 30 :pyu awhw hdçh nm
ta mwyk hrkm bquy rmayw 31 :mwda wmç arq nk lu ykna pyu yk hzh
rmayw 33 :hrkb yl hz hmlw twml klwh ykna hnh wçu rmayw 32 :yl ktrkb
ntn bquyw 34 :bquyl wtrkb ta rkmyw wl ubçyw mwyk yl hubçh bquy
:hrkbh ta wçu zbyw klyw mqyw tçyw lkayw myçdu dyznw mjl wçul

Bereshít 26

la qjxy klyw mhrba ymyb hyh rça nwçarh burh dblm xrab bur yhyw 1
nkç hmyrxm drt la rmayw hwhy wyla aryw 2 :hrrg mytçlp klm klmyba
kurzlw kl yk kkrbaw kmu hyhaw tazh xrab rwg 3 :kyla rma rça xrab
:kyba mhrbal ytubçn rça hubçh ta ytmqhw lah txrah lk ta nta
lah txrah lk ta kurzl yttnw mymçh ybkwkk kurz ta ytybrhw 4
rmçyw ylqb mhrba umç rça bqu 5 :xrah yywg lk kurzb wkrbthw
yçna wlaçyw 7 :rrgb qjxy bçyw 6 :ytrwtw ytwqj ytwxm ytrmçm
yçna yngrhy np ytça rmal ary yk awh ytja rmayw wtçal mwqmh
mymyh mç wl wkra yk yhyw 8 :awh harm tbwf yk hqbr lu mwqmh
hqbr ta qjxm qjxy hnhw aryw nwljh dub mytçlp klm klmyba pqçyw
ytja trma kyaw awh ktça hnh ka rmayw qjxyl klmyba arqyw 9 :wtça
hm klmyba rmayw 10 :hylu twma np ytrma yk qjxy wyla rmayw awh
wxyw 11 :mça wnylu tabhw ktça ta muh dja bkç fumk wnl tyçu taz
urzyw 12 :tmwy twm wtçabw hzh çyab ugnh rmal muh lk ta klmyba
ldgyw 13 :hwhy whkrbyw myruç ham awhh hnçb axmyw awhh xrab qjxy
rqb hnqmw nax hnqm wl yhyw 14 :dam ldg yk du ldgw kwlh klyw çyah
wyba ydbu wrpj rça trabh lkw 15 :mytçlp wta wanqyw hbr hdbuw
la klmyba rmayw 16 :rpu mwalmyw mytçlp mwmts wyba mhrba ymyb
rrg ljnb njyw qjxy mçm klyw 17 :dam wnmm tmxu yk wnmum kl qjxy
wyba mhrba ymyb wrpj rça mymh trab ta rpjyw qjxy bçyw 18 :mç bçyw
nhl arq rça tmçk twmç nhl arqyw mhrba twm yrja mytçlp mwmtsyw
wbyryw 20 :myyj mym rab mç waxmyw ljnb qjxy ydbu wrpjyw 19 :wyba
wqçuth yk qçu rabh mç arqyw mymh wnl rmal qjxy yur mu rrg yur
qtuyw 22 :hnfç hmç arqyw hylu mg wbyryw trja rab wrpjyw 21 :wmu
htu yk rmayw twbjr hmç arqyw hylu wbr alw trja rab rpjyw mçm
wyla aryw 24 :ubç rab mçm luyw 23 :xrab wnyrpw wnl hwhy byjrh
ykna kta yk aryt la kyba mhrba yhla ykna rmayw awhh hlylb hwhy
arqyw jbzm mç nbyw 25 :ydbu mhrba rwbub kurz ta ytybrhw kytkrbw
wyla klh klmybaw 26 :rab qjxy ydbu mç wrkyw wlha mç fyw hwhy mçb
mtab uwdm qjxy mhla rmayw 27 :wabx rç lkypw whurm tzjaw rrgm
hyh yk wnyar war wrmayw 28 :mktam ynwjlçtw yta mtanç mtaw yla
tyrb htrknw knybw wnynyb wnytwnyb hla an yht rmanw kmu hwhy
bwf qr kmu wnyçu rçakw kwnugn al rçak hur wnmu hçut ma 29 :kmu
:wtçyw wlkayw htçm mhl çuyw 30 :hwhy kwrb htu hta mwlçb kjlçnw
:mwlçb wtam wklyw qjxy mjlçyw wyjal çya wubçyw rqbb wmykçyw 31
19

wrpj rça rabh twda lu wl wdgyw qjxy ydbu wabyw awhh mwyb yhyw 32
du ubç rab ryuh mç nk lu hubç hta arqyw 33 :mym wnaxm wl wrmayw
yrab tb tydwhy ta hça jqyw hnç myubra nb wçu yhyw 34 :hzh mwyh
:hqbrlw qjxyl jwr trm nyyhtw 35 :ytjh nlya tb tmçb taw ytjh

Bereshít 27

ldgh wnb wçu ta arqyw tarm wynyu nyhktw qjxy nqz yk yhyw 1
ytudy al ytnqz an hnh rmayw 2 :ynnh wyla rmayw ynb wyla rmayw
:hdyx yl hdwxw hdçh axw ktçqw kylt kylk an aç htuw 3 :ytwm mwy
yçpn kkrbt rwbub hlkaw yl haybhw ytbha rçak mymufm yl hçuw 4
dwxl hdçh wçu klyw wnb wçu la qjxy rbdb tumç hqbrw 5 :twma mrfb
rbdm kyba ta ytumç hnh rmal hnb bquy la hrma hqbrw 6 :aybhl dyx
hkkrbaw hlkaw mymufm yl hçuw dyx yl haybh 7 :rmal kyja wçu la
la an kl 9 :kta hwxm yna rçal ylqb umç ynb htuw 8 :ytwm ynpl hwhy ynpl
rçak kybal mymufm mta hçuaw mybf myzu yydg ynç mçm yl jqw naxh
bquy rmayw 11 :wtwm ynpl kkrby rça rbub lkaw kybal tabhw 10 :bha
yba ynçmy ylwa 12 :qlj çya yknaw ruç çya yja wçu nh wma hqbr la
wma wl rmatw 13 :hkrb alw hllq ylu ytabhw ututmk wynyub ytyyhw
çutw wmal abyw jqyw klyw 14 :yl jq klw ylqb umç ka ynb ktllq ylu
tdmjh ldgh hnb wçu ydgb ta hqbr jqtw 15 :wyba bha rçak mymufm wma
myzuh yydg tru taw 16 :nfqh hnb bquy ta çbltw tybb hta rça
rça mjlh taw mymufmh ta nttw 17 :wyrawx tqlj luw wydy lu hçyblh
hta ym ynnh rmayw yba rmayw wyba la abyw 18 :hnb bquy dyb htçu
mwq yla trbd rçak ytyçu krkb wçu ykna wyba la bquy rmayw 19 :ynb
hz hm wnb la qjxy rmayw 20 :kçpn ynkrbt rwbub ydyxm hlkaw hbç an
la qjxy rmayw 21 :ynpl kyhla hwhy hrqh yk rmayw ynb axml trhm
qjxy la bquy çgyw 22 :al ma wçu ynb hz htah ynb kçmaw an hçg bquy
yk wrykh alw 23 :wçu ydy mydyhw bquy lwq lqh rmayw whçmyw wyba
wçu ynb hz hta rmayw 24 :whkrbyw truç wyja wçu ydyk wydy wyh
çgyw yçpn kkrbt numl ynb dyxm hlkaw yl hçgh rmayw 25 :yna rmayw
hqçw an hçg wyba qjxy wyla rmayw 26 :tçyw nyy wl abyw lkayw wl
jyr har rmayw whkrbyw wydgb jyr ta jryw wl qçyw çgyw 27 :ynb yl
ynmçmw mymçh lfm myhlah kl ntyw 28 :hwhy wkrb rça hdç jyrk ynb
rybg hwh mymal kl wjtçyw mymu kwdbuy 29 :çrytw ngd brw xrah
rçak yhyw 30 :kwrb kykrbmw rwra kyrra kma ynb kl wwjtçyw kyjal
wyba qjxy ynp tam bquy axy axy ka yhyw bquy ta krbl qjxy hlk
rmayw wybal abyw mymufm awh mg çuyw 31 :wdyxm ab wyja wçuw
qjxy wl rmayw 32 :kçpn ynkrbt rbub wnb dyxm lkayw yba mqy wybal
dam du hldg hdrj qjxy drjyw 33 :wçu krkb knb yna rmayw hta ym wyba
mg whkrbaw awbt mrfb lkm lkaw yl abyw dyx dxh awh awpa ym rmayw
dam du hrmw hldg hqux quxyw wyba yrbd ta wçu umçk 34 :hyhy kwrb
:ktkrb jqyw hmrmb kyja ab rmayw 35 :yba yna mg ynkrb wybal rmayw
htu hnhw jql ytrkb ta mymup hz ynbquyw bquy wmç arq ykh rmayw 36
rybg nh wçul rmayw qjxy nuyw 37 :hkrb yl tlxa alh rmayw ytkrb jql
hklw wytkms çrytw ngdw mydbul wl yttn wyja lk taw kl wytmç
ynkrb yba kl awh tja hkrbh wyba la wçu rmayw 38 :ynb hçua hm awpa
20

hnh wyla rmayw wyba qjxy nuyw 39 :kbyw wlq wçu açyw yba yna mg
kyja taw hyjt kbrj luw 40 :lum mymçh lfmw kbçwm hyhy xrah ynmçm
bquy ta wçu mfçyw 41 :krawx lum wlu tqrpw dyrt rçak hyhw dbut
hgrhaw yba lba ymy wbrqy wblb wçu rmayw wyba wkrb rça hkrbh lu
arqtw jlçtw ldgh hnb wçu yrbd ta hqbrl dgyw 42 :yja bquy ta
htuw 43 :kgrhl kl mjntm kyja wçu hnh wyla rmatw nfqh hnb bquyl
mydja mymy wmu tbçyw 44 :hnrj yja nbl la kl jrb mwqw ylqb umç ynb
wl tyçu rça ta jkçw kmm kyja pa bwç du 45 :kyja tmj bwçt rça du
la hqbr rmatw 46 :dja mwy mkynç mg lkça hml mçm kytjqlw ytjlçw
hlak tj twnbm hça bquy jql ma tj twnb ynpm yyjb ytxq qjxy
:myyj yl hml xrah twnbm

Bereshít 28

twnbm hça jqt al wl rmayw whwxyw wta krbyw bquy la qjxy arqyw 1
twnbm hça mçm kl jqw kma yba lawtb htyb mra hndp kl mwq 2 :nunk
ntyw 4 :mymu lhql tyyhw kbryw krpyw kta krby ydç law 3 :kma yja nbl
myhla ntn rça kyrgm xra ta ktçrl kta kurzlw kl mhrba tkrb ta kl
ymrah lawtb nb nbl la mra hndp klyw bquy ta qjxy jlçyw 5 :mhrbal
wta jlçw bquy ta qjxy krb yk wçu aryw 6 :wçuw bquy ma hqbr yja
hça jqt al rmal wylu wxyw wta wkrbb hça mçm wl tjql mra hndp
wçu aryw 8 :mra hndp klyw wma law wyba la bquy umçyw 7 :nunk twnbm
ta jqyw laumçy la wçu klyw 9 :wyba qjxy ynyub nunk twnb twur yk
bquy axyw 10 :hçal wl wyçn lu twybn twja mhrba nb laumçy tb tljm
ynbam jqyw çmçh ab yk mç nlyw mwqmb ugpyw 11 :hnrj klyw ubç rabm
hxra bxm mls hnhw mljyw 12 :awhh mwqmb bkçyw wytçarm mçyw mwqmh
hwhy hnhw 13 :wb mydryw mylu myhla ykalm hnhw hmymçh uygm wçarw
hta rça xrah qjxy yhlaw kyba mhrba yhla hwhy yna rmayw wylu bxn
hmdqw hmy txrpw xrah rpuk kurz hyhw 14 :kurzlw hnnta kl hylu bkç
kmu ykna hnhw 15 :kurzbw hmdah tjpçm lk kb wkrbnw hbgnw hnpxw
ma rça du kbzua al yk tazh hmdah la kytbçhw klt rça lkb kytrmçw
hwhy çy nka rmayw wtnçm bquy xqyyw 16 :kl ytrbd rça ta ytyçu
nya hzh mwqmh arwn hm rmayw aryyw 17 :ytudy al yknaw hzh mwqmb
ta jqyw rqbb bquy mkçyw 18 :mymçh ruç hzw myhla tyb ma yk hz
ta arqyw 19 :hçar lu nmç qxyw hbxm hta mçyw wytçarm mç rça nbah
rdn bquy rdyw 20 :hnçarl ryuh mç zwl mlwaw la tyb awhh mwqmh mç
yl ntnw klwh ykna rça hzh krdb ynrmçw ydmu myhla hyhy ma rmal
:myhlal yl hwhy hyhw yba tyb la mwlçb ytbçw 21 :çbll dgbw lkal mjl
rçu yl ntt rça lkw myhla tyb hyhy hbxm ytmç rça tazh nbahw 22
:kl wnrçua

Bereshít 29

mç hnhw hdçb rab hnhw aryw 2 :mdq ynb hxra klyw wylgr bquy açyw 1
nbahw myrduh wqçy awhh rabh nm yk hylu myxbr nax yrdu hçlç
rabh yp lum nbah ta wllgw myrduh lk hmç wpsanw 3 :rabh yp lu hldg
bquy mhl rmayw 4 :hmqml rabh yp lu nbah ta wbyçhw naxh ta wqçhw
rwjn nb nbl ta mtudyh mhl rmayw 5 :wnjna nrjm wrmayw mta nyam yja
21

hab wtb ljr hnhw mwlç wrmayw wl mwlçh mhl rmayw 6 :wnudy wrmayw
naxh wqçh hnqmh psah tu al lwdg mwyh dwu nh rmayw 7 :naxh mu
nbah ta wllgw myrduh lk wpsay rça du lkwn al wrmayw 8 :wur wklw
rça naxh mu hab ljrw mmu rbdm wndwu 9 :naxh wnyqçhw rabh yp lum
taw wma yja nbl tb ljr ta bquy har rçak yhyw 10 :awh hur yk hybal
nax ta qçyw rabh yp lum nbah ta lgyw bquy çgyw wma yja nbl nax
yk ljrl bquy dgyw 12 :kbyw wlq ta açyw ljrl bquy qçyw 11 :wma yja nbl
nbl umçk yhyw 13 :hybal dgtw xrtw awh hqbr nb ykw awh hyba yja
la whaybyw wl qçnyw wl qbjyw wtarql xryw wtja nb bquy umç ta
yrçbw ymxu ka nbl wl rmayw 14 :hlah myrbdh lk ta nbll rpsyw wtyb
yntdbuw hta yja ykh bquyl nbl rmayw 15 :mymy çdj wmu bçyw hta
hnfqh mçw hal hldgh mç twnb ytç nbllw 16 :ktrkçm hm yl hdygh mnj
bquy bhayw 18 :harm tpyw rat tpy htyh ljrw twkr hal ynyuw 17 :ljr
ytt bwf nbl rmayw 19 :hnfqh ktb ljrb mynç ubç kdbua rmayw ljr ta
mynç ubç ljrb bquy dbuyw 20 :ydmu hbç rja çyal hta yttm kl hta
hbh nbl la bquy rmayw 21 :hta wtbhab mydja mymyk wynyub wyhyw
mwqmh yçna lk ta nbl psayw 22 :hyla hawbaw ymy walm yk ytça ta
:hyla abyw wyla hta abyw wtb hal ta jqyw brub yhyw 23 :htçm çuyw
awh hnhw rqbb yhyw 25 :hjpç wtb hall wtjpç hplz ta hl nbl ntyw 24
:yntymr hmlw kmu ytdbu ljrb alh yl tyçu taz hm nbl la rmayw hal
ubç alm 27 :hrykbh ynpl hryuxh ttl wnmwqmb nk hçuy al nbl rmayw 26
:twrja mynç ubç dwu ydmu dbut rça hdbub taz ta mg kl hntnw taz
ntyw 29 :hçal wl wtb ljr ta wl ntyw taz ubç almyw nk bquy çuyw 28
ta mg bhayw ljr la mg abyw 30 :hjpçl hl wtjpç hhlb ta wtb ljrl nbl
hawnç yk hwhy aryw 31 :twrja mynç ubç dwu wmu dbuyw halm ljr
nbwar wmç arqtw nb dltw hal rhtw 32 :hrqu ljrw hmjr ta jtpyw hal
dltw dwu rhtw 33 :yçya ynbhay htu yk yynub hwhy har yk hrma yk
wmç arqtw hz ta mg yl ntyw ykna hawnç yk hwhy umç yk rmatw nb
ytdly yk yla yçya hwly muph htu rmatw nb dltw dwu rhtw 34 :nwumç
hdwa muph rmatw nb dltw dwu rhtw 35 :ywl wmç arq nk lu mynb hçlç wl
:tdlm dmutw hdwhy wmç harq nk lu hwhy ta

Bereshít 30

hbh bquy la rmatw htjab ljr anqtw bquyl hdly al yk ljr artw 1
myhla tjth rmayw ljrb bquy pa rjyw 2 :ykna htm nya maw mynb yl
lu dltw hyla ab hhlb ytma hnh rmatw 3 :nfb yrp kmm unm rça ykna
hyla abyw hçal htjpç hhlb ta wl nttw 4 :hnmm ykna mg hnbaw ykrb
umç mgw myhla ynnd ljr rmatw 6 :nb bquyl dltw hhlb rhtw 5 :bquy
ljr tjpç hhlb dltw dwu rhtw 7 :nd wmç harq nk lu nb yl ntyw ylqb
ytlky mg ytja mu ytltpn myhla ylwtpn ljr rmatw 8 :bquyl ynç nb
nttw htjpç hplz ta jqtw tdlm hdmu yk hal artw 9 :yltpn wmç arqtw
dgb hal rmatw 11 :nb bquyl hal tjpç hplz dltw 10 :hçal bquyl hta
hal rmatw 13 :bquyl ynç nb hal tjpç hplz dltw 12 :dg wmç ta arqtw
ryxq ymyb nbwar klyw 14 :rça wmç ta arqtw twnb ynwrça yk yrçab
ynt hal la ljr rmatw wma hal la mta abyw hdçb myadwd axmyw myfj
yadwd ta mg tjqlw yçya ta ktjq fumh hl rmatw 15 :knb yadwdm yl an
nm bquy abyw 16 :knb yadwd tjt hlylh kmu bkçy nkl ljr rmatw ynb
22

yadwdb kytrkç rkç yk awbt yla rmatw wtarql hal axtw brub hdçh
nb bquyl dltw rhtw hal la myhla umçyw 17 :awh hlylb hmu bkçyw ynb
arqtw yçyal ytjpç yttn rça yrkç myhla ntn hal rmatw 18 :yçymj
yndbz hal rmatw 20 :bquyl yçç nb dltw hal dwu rhtw 19 :rkççy wmç
arqtw mynb hçç wl ytdly yk yçya ynlbzy muph bwf dbz yta myhla
ta myhla rkzyw 22 :hnyd hmç ta arqtw tb hdly rjaw 21 :nwlbz wmç ta
psa rmatw nb dltw rhtw 23 :hmjr ta jtpyw myhla hyla umçyw ljr
:rja nb yl hwhy psy rmal pswy wmç ta arqtw 24 :ytprj ta myhla
la hklaw ynjlç nbl la bquy rmayw pswy ta ljr hdly rçak yhyw 25
yk hklaw nhb kta ytdbu rça ydly taw yçn ta hnt 26 :yxralw ymwqm
nj ytaxm an ma nbl wyla rmayw 27 :kytdbu rça ytdbu ta tudy hta
:hntaw ylu krkç hbqn rmayw 28 :kllgb hwhy ynkrbyw ytçjn kynyub
:yta knqm hyh rça taw kytdbu rça ta tudy hta wyla rmayw 29
ytm htuw ylgrl kta hwhy krbyw brl xrpyw ynpl kl hyh rça fum yk 30
hmwam yl ntt al bquy rmayw kl nta hm rmayw 31 :ytybl ykna mg hçua
mwyh knax lkb rbua 32 :rmça knax hura hbwça hzh rbdh yl hçut ma
myzub dqnw awlfw mybçkb mwj hç lkw awlfw dqn hç lk mçm rsh
rça lk kynpl yrkç lu awbt yk rjm mwyb ytqdx yb htnuw 33 :yrkç hyhw
nh nbl rmayw 34 :yta awh bwng mybçkb mwjw myzub awlfw dqn wnnya
lk taw myalfhw mydquh myçyth ta awhh mwyb rsyw 35 :krbdk yhy wl
:wynb dyb ntyw mybçkb mwj lkw wb nbl rça lk talfhw twdqnh myzuh
:trtwnh nbl nax ta hur bquyw bquy nybw wnyb mymy tçlç krd mçyw 36
pçjm twnbl twlxp nhb lxpyw nwmruw zwlw jl hnbl lqm bquy wl jqyw 37
mymh twtqçb myfhrb lxp rça twlqmh ta gxyw 38 :twlqmh lu rça nblh
la naxh wmjyw 39 :twtçl nabb hnmjyw naxh jknl twtçl naxh nabt rça
bquy dyrph mybçkhw 40 :myalfw mydqn mydqu naxh ndltw twlqmh
mtç alw wdbl myrdu wl tçyw nbl naxb mwj lkw dqu la naxh ynp ntyw
ynyul twlqmh ta bquy mçw twrçqmh naxh mjy lkb hyhw 41 :nbl nax lu
mypfuh hyhw myçy al naxh pyfuhbw 42 :twlqmb hnmjyl myfhrb naxh
twbr nax wl yhyw dam dam çyah xrpyw 43 :bquyl myrçqhw nbll
:myrmjw mylmgw mydbuw twjpçw

Bereshít 31

rçamw wnybal rça lk ta bquy jql rmal nbl ynb yrbd ta umçyw 1
wmu wnnya hnhw nbl ynp ta bquy aryw 2 :hzh dbkh lk ta hçu wnybal
ktdlwmlw kytwba xra la bwç bquy la hwhy rmayw 3 :mwçlç lwmtk
rmayw 5 :wnax la hdçh hallw ljrl arqyw bquy jlçyw 4 :kmu hyhaw
hyh yba yhlaw mçlç lmtk yla wnnya yk nkyba ynp ta ykna har nhl
yb lth nkybaw 7 :nkyba ta ytdbu yjk lkb yk ntudy hntaw 6 :ydmu
hk ma 8 :ydmu urhl myhla wntn alw mynm trçu ytrkçm ta pljhw
mydqu rmay hk maw mydqn naxh lk wdlyw krkç hyhy mydqn rmay
ntyw mkyba hnqm ta myhla lxyw 9 :mydqu naxh lk wdlyw krkç hyhy
myluh mydtuh hnhw mwljb araw ynyu açaw naxh mjy tub yhyw 10 :yl
bquy mwljb myhlah kalm yla rmayw 11 :mydrbw mydqn mydqu naxh lu
naxh lu myluh mydtuh lk harw kynyu an aç rmayw 12 :ynnh rmaw
tyb lah ykna 13 :kl hçu nbl rça lk ta ytyar yk mydrbw mydqn mydqu
tazh xrah nm ax mwq htu rdn mç yl trdn rça hbxm mç tjçm rça la
23

hljnw qlj wnl dwuh wl hnrmatw halw ljr nutw 14 :ktdlwm xra la bwçw
ta lwka mg lkayw wnrkm yk wl wnbçjn twyrkn awlh 15 :wnyba tybb
htuw wnynblw awh wnl wnybam myhla lyxh rça rçuh lk yk 16 :wnpsk
lu wyçn taw wynb ta açyw bquy mqyw 17 :hçu kyla myhla rma rça lk
rça wnynq hnqm çkr rça wçkr lk taw whnqm lk ta ghnyw 18 :mylmgh
wnax ta zzgl klh nblw 19 :nunk hxra wyba qjxy la awbl mra ndpb çkr
lu ymrah nbl bl ta bquy bngyw 20 :hybal rça myprth ta ljr bngtw
ta rbuyw mqyw wl rça lkw awh jrbyw 21 :awh jrb yk wl dygh ylb
:bquy jrb yk yçylçh mwyb nbll dgyw 22 :dulgh rh wynp ta mçyw rhnh
rhb wta qbdyw mymy tubç krd wyrja pdryw wmu wyja ta jqyw 23
np kl rmçh wl rmayw hlylh mljb ymrah nbl la myhla abyw 24 :dulgh
wlha ta uqt bquyw bquy ta nbl gçyw 25 :ur du bwfm bquy mu rbdt
bngtw tyçu hm bquyl nbl rmayw 26 :dulgh rhb wyja ta uqt nblw rhb
alw yta bngtw jrbl tabjn hml 27 :brj twybçk ytnb ta ghntw ybbl ta
ynbl qçnl yntçfn alw 28 :rwnkbw ptb myrçbw hjmçb kjlçaw yl tdgh
mkyba yhlaw ur mkmu twçul ydy lal çy 29 :wçu tlksh htu ytnblw
klh htuw 30 :ur du bwfm bquy mu rbdm kl rmçh rmal yla rma çma
bquy nuyw 31 :yhla ta tbng hml kyba tybl htpskn pskn yk tklh
rça mu 32 :ymum kytwnb ta lzgt np ytrma yk ytary yk nbll rmayw
udy alw kl jqw ydmu hm kl rkh wnyja dgn hyjy al kyhla ta axmt
ytç lhabw hal lhabw bquy lhab nbl abyw 33 :mtbng ljr yk bquy
myprth ta hjql ljrw 34 :ljr lhab abyw hal lham axyw axm alw thmah
rmatw 35 :axm alw lhah lk ta nbl ççmyw mhylu bçtw lmgh rkb mmçtw
yl myçn krd yk kynpm mwql lkwa awl yk ynda ynyub rjy la hyba la
rmayw bquy nuyw nblb bryw bquyl rjyw 36 :myprth ta axm alw çpjyw
taxm hm ylk lk ta tççm yk 37 :yrja tqld yk ytafj hm yuçp hm nbll
myrçu hz 38 :wnynç nyb wjykwywvkyjaw yja dgn hk myç ktyb ylk lkm
al hprf 39 :ytlka al knax ylyaw wlkç al kyzuw kyljr kmu ykna hnç
:hlyl ytbngw mwy ytbng hnçqbt ydym hnfja ykna kyla ytabh
yl hz 41 :ynyum ytnç ddtw hlylb jrqw brj ynlka mwyb ytyyh 40
knaxb mynç ççw kytnb ytçb hnç hrçu ubra kytdbu ktybb hnç myrçu
qjxy djpw mhrba yhla yba yhla ylwl 42 :mynm trçu ytrkçm ta pljtw
jkwyw myhla har ypk uygy taw yynu ta yntjlç mqyr htu yk ylvhyh
ynax naxhw ynb mynbhw ytnb twnbh bquy la rmayw nbl nuyw 43 :çma
rça nhynbl wa mwyh hlal hçua hm ytnblw awh yl har hta rça lkw
jqyw 45 :knybw ynyb dul hyhw htaw yna tyrb htrkn hkl htuw 44 :wdly
mynba wjqyw mynba wfql wyjal bquy rmayw 46 :hbxm hmyryw nba bquy
wl arq bquyw atwdhç rgy nbl wl arqyw 47 :lgh lu mç wlkayw lg wçuyw
:dulg wmç arq nk lu mwyh knybw ynyb du hzh lgh nbl rmayw 48 :dulg
ma 50 :whurm çya rtsn yk knybw ynyb hwhy pxy rma rça hpxmhw 49
du myhla har wnmu çya nya ytnb lu myçn jqt maw ytnb ta hnut
ytyry rça hbxmh hnhw hzh lgh hnh bquyl nbl rmayw 51 :knybw ynyb
lgh ta kyla rbua al yna ma hbxmh hduw hzh lgh du 52 :knybw ynyb
yhla 53 :hurl tazh hbxmh taw hzh lgh ta yla rbut al hta maw hzh
djpb bquy ubçyw mhyba yhla wnynyb wfpçy rwjn yhlaw mhrba
mjl wlkayw mjl lkal wyjal arqyw rhb jbz bquy jbzyw 54 :qjxy wyba
:rhb wnylyw
24

Bereshít 32

nbl bçyw klyw mhta krbyw wytwnblw wynbl qçnyw rqbb nbl mkçyw 1
rçak bquy rmayw 3 :myhla ykalm wb wugpyw wkrdl klh bquyw 2 :wmqml
bquy jlçyw 4 :mynjm awhh mwqmh mç arqyw hz myhla hnjm mar
rmal mta wxyw 5 :mwda hdç ryuç hxra wyja wçu la wynpl mykalm
:htu du rjaw ytrg nbl mu bquy kdbu rma hk wçul yndal nwrmat hk
nj axml yndal dyghl hjlçaw hjpçw dbuw nax rwmjw rwç yl yhyw 6
klh mgw wçu la kyja la wnab rmal bquy la mykalmh wbçyw 7 :kynyub
muh ta xjyw wl rxyw dam bquy aryyw 8 :wmu çya twam ubraw ktarql
awby ma rmayw 9 :twnjm ynçl mylmghw rqbh taw naxh taw wta rça
bquy rmayw 10 :hfylpl raçnh hnjmh hyhw whkhw tjah hnjmh la wçu
ktdlwmlw kxral bwç yla rmah hwhy qjxy yba yhlaw mhrba yba yhla
yk kdbu ta tyçu rça tmah lkmw mydsjh lkm ytnfq 11 :kmu hbyfyaw
dym an ynlyxh 12 :twnjm ynçl ytyyh htuw hzh ndryh ta ytrbu ylqmb
trma htaw 13 :mynb lu ma ynkhw awby np wta ykna ary yk wçu dym yja
nlyw 14 :brm rpsy al rça myh lwjk kurz ta ytmçw kmu byfya bfyh
mytam myzu 15 :wyja wçul hjnm wdyb abh nm jqyw awhh hlylb mç
mhynbw twqynym mylmg 16 :myrçu mylyaw mytam myljr myrçu myçytw
dyb ntyw 17 :hrçu mryuw myrçu tnta hrçu myrpw myubra twrp myçlç
rdu nyb wmyçt jwrw ynpl wrbu wydbu la rmayw wdbl rdu rdu wydbu
yml rmal klaçw yja wçu kçgpy yk rmal nwçarh ta wxyw 18 :rdu nybw
hjwlç awh hjnm bquyl kdbul trmaw 19 :kynpl hla ymlw klt hnaw hta
yçylçh ta mg ynçh ta mg wxyw 20 :wnyrja awh mg hnhw wçul yndal
mkaxmb wçu la nwrbdt hzh rbdk rmal myrduh yrja myklhh lk ta mg
hjnmb wynp hrpka rma yk wnyrja bquy kdbu hnh mg mtrmaw 21 :wta
lu hjnmh rbutw 22 :ynp açy ylwa wynp hara nk yrjaw ynpl tklhh
wyçn ytç ta jqyw awh hlylb mqyw 23 :hnjmb awhh hlylb nl awhw wynp
mjqyw 24 :qby rbum ta rbuyw wydly rçu dja taw wytjpç ytç taw
wmu çya qbayw wdbl bquy rtwyw 25 :wl rça ta rbuyw ljnh ta mrbuyw
bquy kry pk uqtw wkry pkbvugyw wl lky al yk aryw 26 :rjçh twlu du
ma yk kjlça al rmayw rjçh hlu yk ynjlç rmayw 27 :wmu wqbahb
dwu rmay bquy al rmayw 29 :bquy rmayw kmç hm wyla rmayw 28 :yntkrb
bquy laçyw 30 :lkwtw myçna muw myhla mu tyrç yk larçy ma yk kmç
arqyw 31 :mç wta krbyw ymçl laçt hz hml rmayw kmç an hdygh rmayw
:yçpn lxntw mynp la mynp myhla ytyar yk laynp mwqmh mç bquy
al nk lu 33 :wkry lu ulx awhw lawnp ta rbu rçak çmçh wl jrzyw 32
ugn yk hzh mwyh du kryh pk lu rça hçnh dyg ta larçy ynb wlkay
:hçnh dygb bquy kry pkb

Bereshít 33

ta xjyw çya twam ubra wmuw ab wçu hnhw aryw wynyu bquy açyw 1
taw twjpçh ta mçyw 2 :twjpçh ytç luw ljr luw hal lu mydlyh
:mynrja pswy taw ljr taw mynrja hydlyw hal taw hnçar nhydly
xryw 4 :wyja du wtçg du mymup ubç hxra wjtçyw mhynpl rbu awhw 3
wynyu ta açyw 5 :wkbyw whqçyw wrawx lu lpyw whqbjyw wtarql wçu
nnj rça mydlyh rmayw kl hla ym rmayw mydlyh taw myçnh ta aryw
25

mg çgtw 7 :nywjtçtw nhydlyw hnh twjpçh nçgtw 6 :kdbu ta myhla


lk kl ym rmayw 8 :wwjtçyw ljrw pswy çgn rjaw wwjtçyw hydlyw hal
çy wçu rmayw 9 :ynda ynyub nj axml rmayw ytçgp rça hzh hnjmh
kynyub nj ytaxm an ma an la bquy rmayw 10 :kl rça kl yhy yja br yl
:ynxrtw myhla ynp tark kynp ytyar nk lu yk ydym ytjnm tjqlw
wb rxpyw lk yl çy ykw myhla ynnj yk kl tabh rça ytkrb ta an jq 11
yk udy ynda wyla rmayw 13 :kdgnl hklaw hklnw husn rmayw 12 :jqyw
:naxh lk wtmw dja mwy mwqpdw ylu twlu rqbhw naxhw mykr mydlyh
ynpl rça hkalmh lgrl yfal hlhnta ynaw wdbu ynpl ynda an rbuy 14
an hgyxa wçu rmayw 15 :hryuç ynda la aba rça du mydlyh lgrlw
mwyb bçyw 16 :ynda ynyub nj axma hz hml rmayw yta rça muh nm kmu
hçu whnqmlw tyb wl nbyw htks usn bquyw 17 :hryuç wkrdl wçu awhh
xrab rça mkç ryu mlç bquy abyw 18 :twks mwqmh mç arq nk lu tks
hfn rça hdçh tqlj ta nqyw 19 :ryuh ynp ta njyw mra ndpm wabb nunk
arqyw jbzm mç bxyw 20 :hfyçq hamb mkç yba rwmj ynb dym wlha mç
:larçy yhla la wl

Bereshít 34

hta aryw 2 :xrah twnbb twarl bquyl hdly rça hal tb hnyd axtw 1
qbdtw 3 :hnuyw hta bkçyw hta jqyw xrah ayçn ywjh rwmj nb mkç
mkç rmayw 4 :runh bl lu rbdyw runh ta bhayw bquy tb hnydb wçpn
amf yk umç bquyw 5 :hçal tazh hdlyh ta yl jq rmal wyba rwmj la
axyw 6 :mab du bquy çrjhw hdçb whnqm ta wyh wynbw wtb hnyd ta
mumçk hdçh nm wab bquy ynbw 7 :wta rbdl bquy la mkç yba rwmj
bquy tb ta bkçl larçyb hçu hlbn yk dam mhl rjyw myçnah wbxutyw
an wnt mktbb wçpn hqçj ynb mkç rmal mta rwmj rbdyw 8 :hçuy al nkw
:mkl wjqt wnytnb taw wnl wntt mkytnb wnta wntjthw 9 :hçal wl hta
mkç rmayw 11 :hb wzjahw hwrjsw wbç mkynpl hyht xrahw wbçt wntaw 10
ylu wbrh 12 :nta yla wrmat rçaw mkynyub nj axma hyja law hyba la
wnuyw 13 :hçal runh ta yl wntw yla wrmat rçak hntaw ntmw rhm dam
hnyd ta amf rça wrbdyw hmrmb wyba rwmj taw mkç ta bquy ynb
çyal wntja ta ttl hzh rbdh twçul lkwn al mhyla wrmayw 14 :mtja
lmhl wnmk wyht ma mkl twan tazb ka 15 :wnl awh hprj yk hlru wl rça
mkta wnbçyw wnl jqn mkytnb taw mkl wnytnb ta wntnw 16 :rkz lk mkl
wntb ta wnjqlw lwmhl wnyla wumçt al maw 17 :dja mul wnyyhw
rja alw 19 :rwmj nb mkç ynyubw rwmj ynyub mhyrbd wbfyyw 18 :wnklhw
abyw 20 :wyba tyb lkm dbkn awhw bquy tbb xpj yk rbdh twçul runh
myçnah 21 :rmal mryu yçna la wrbdyw mryu ruç la wnb mkçw rwmj
mydy tbjr hnh xrahw hta wrjsyw xrab wbçyw wnta mh mymlç hlah
wtay tazb ka 22 :mhl ntn wnytnb taw myçnl wnl jqn mtnb ta mhynpl
mh rçak rkz lk wnl lwmhb dja mul twyhl wnta tbçl myçnah wnl
wbçyw mhl htwan ka mh wnl awlh mtmhb lkw mnynqw mhnqm 23 :mylmn
lk wlmyw wryu ruç yaxy lk wnb mkç law rwmj la wumçyw 24 :wnta
wjqyw mybak mtwyhb yçylçh mwyb yhyw 25 :wryu ruç yaxy lk rkz
jfb ryuh lu wabyw wbrj çya hnyd yja ywlw nwumç bquy ynb ynç
hnyd ta wjqyw brj ypl wgrh wnb mkç taw rwmj taw 26 :rkz lk wgrhyw
wamf rça ryuh wzbyw mylljh lu wab bquy ynb 27 :waxyw mkç tybm
26

hdçb rça taw ryub rça taw mhyrmj taw mrqb taw mnax ta 28 :mtwja
rça lk taw wzbyw wbç mhyçn taw mpf lk taw mlyj lk taw 29 :wjql
bçyb ynçyabhl yta mtrku ywl law nwumç la bquy rmayw 30 :tybb
yna ytdmçnw ynwkhw ylu wpsanw rpsm ytm ynaw yzrpbw ynunkb xrah
:wntwja ta hçuy hnwzkh wrmayw 31 :ytybw

Bereshít 35

lal jbzm mç hçuw mç bçw la tyb hlu mwq bquy la myhla rmayw 1
rça lk law wtyb la bquy rmayw 2 :kyja wçu ynpm kjrbb kyla harnh
:mkytlmç wpyljhw wrhfhw mkktb rça rknh yhla ta wrsh wmu
yhyw ytrx mwyb yta hnuh lal jbzm mç hçuaw la tyb hlunw hmwqnw 3
taw mdyb rça rknh yhla lk ta bquy la wntyw 4 :ytklh rça krdb ydmu
wusyw 5 :mkç mu rça hlah tjt bquy mta nmfyw mhynzab rça mymznh
:bquy ynb yrja wpdr alw mhytwbybs rça myruh lu myhla ttj yhyw
:wmu rça muh lkw awh la tyb awh nunk xrab rça hzwl bquy abyw 6
wjrbb myhlah wyla wlgn mç yk la tyb la mwqml arqyw jbzm mç nbyw 7
nwlah tjt la tybl tjtm rbqtw hqbr tqnym hrbd tmtw 8 :wyja ynpm
mra ndpm wabb dwu bquy la myhla aryw 9 :twkb nwla wmç arqyw
ma yk bquy dwu kmç arqy al bquy kmç myhla wl rmayw 10 :wta krbyw
ydç la yna myhla wl rmayw 11 :larçy wmç ta arqyw kmç hyhy larçy
xrah taw 12 :waxy kyxljm myklmw kmm hyhy mywg lhqw ywg hbrw hrp
luyw 13 :xrah ta nta kyrja kurzlw hnnta kl qjxylw mhrbal yttn rça
rbd rça mwqmb hbxm bquy bxyw 14 :wta rbd rça mwqmb myhla wylum
mç ta bquy arqyw 15 :nmç hylu qxyw ksn hylu ksyw nba tbxm wta
trbk dwu yhyw la tybm wusyw 16 :la tyb myhla mç wta rbd rça mwqmh
rmatw htdlb htçqhb yhyw 17 :htdlb çqtw ljr dltw htrpa awbl xrah
arqtw htm yk hçpn taxb yhyw 18 :nb kl hz mg yk yaryt la tdlymh hl
awh htrpa krdb rbqtw ljr tmtw 19 :nymynb wl arq wybaw ynwa nb wmç
:mwyh du ljr trbq tbxm awh htrbq lu hbxm bquy bxyw 20 :mjl tyb
xrab larçy nkçb yhyw 22 :rdu ldgml halhm hlha fyw larçy usyw 21
ynb wyhyw larçy umçyw wyba çglyp hhlb ta bkçyw nbwar klyw awhh
hdwhyw ywlw nwumçw nbwar bquy rwkb hal ynb 23 :rçu mynç bquy
nd ljr tjpç hhlb ynbw 25 :nmynbw pswy ljr ynb 24 :nwlbzw rkççyw
ndpb wl dly rça bquy ynb hla rçaw dg hal tjpç hplz ynbw 26 :yltpnw
rg rça nwrbj awh ubrah tyrq armm wyba qjxy la bquy abyw 27 :mra
uwgyw 29 :hnç mynmçw hnç tam qjxy ymy wyhyw 28 :qjxyw mhrba mç
bquyw wçu wta wrbqyw mymy ubçw nqz wymu la psayw tmyw qjxy
:wynb

Bereshith 36

hd[ ta [nk twnbm wyçn ta jql wç[ 2 :µwda awh wç[ twdlt hlaw 1
tb tmçb taw 3 :ywjh w[bx tb hn[ tb hmbylha taw ytjh wlya tb
ta hdly tmçbw zpyla ta wç[l hd[ dltw 4 :twybn twja la[mçy
rça wç[ ynb hla jrq taw µl[y taw çy[y ta hdly hmbylhaw 5 :law[r
lk taw wytnb taw wynb taw wyçn ta wç[ jqyw 6 :[nk rab wl wdly
27

[nk rab çkr rça wnynq lk taw wtmhb lk taw whnqm taw wtyb twçpn
hlky alw wdjy tbçm br µçwkr hyh yk 7 :wyja bq[y ynpm ra la °lyw
awh wç[ ry[ç rhb wç[ bçyw 8 :µhynqm ynpm µta taçl µhyrwgm ra
wç[ ynb twmç hla 10 :ry[ç rhb µwda yba wç[ twdlt hlaw 9 :µwda
zpyla ynb wyhyw 11 :wç[ tça tmçb b law[r wç[ tça hd[ b zpyla
dltw wç[ b zpylal çglyp htyh [nmtw 12 :znqw µt[gw wpx rmwa myt
jrzw tjn law[r ynb hlaw 13 :wç[ tça hd[ ynb hla qlm[ ta zpylal
hn[ tb hmbylha ynb wyh hlaw 14 :wç[ tça tmçb ynb wyh hla hzmw hmç
ypwla hla 15 :jrq taw µl[y taw çy[y ta wç[l dltw wç[ tça w[bx tb
:znq wla wpx wla rmwa wla myt wla wç[ rwkb zpyla ynb wç[ ynb
ynb hla µwda rab zpyla ypwla hla qlm[ wla µt[g wla jrq wla 16
wla jrz wla tjn wla wç[ b law[r ynb hlaw 17 :hd[ ynb hlaw 18
:wç[ tça tmçb ynb hla µwda rab law[r ypwla hlahzm wla hmç
hmbylha ypwla hla jrq wla µl[y wla çw[y wla wç[ tça hmbylha
ynb hla 20 :µwda awh µhypwla hlaw wç[ ynb hla 19 :wç[ tça hn[ tb
çydw rxaw wçdw 21 :hn[w w[bxw lbwçw fwl rah ybçy yrjh ry[ç
µmyhw yrj fwl ynb wyhyw 22 :µwda rab ry[ç ynb yrjh ypwla hla
:µnwaw wpç lby[w tjnmw wl[ lbwç ynb hlaw 23 :[nmt fwl twjaw
wt[rb rbdmb µmyh ta axm rça hn[ awh hn[w hyaw w[bx ynb hlaw 24
hlaw 26 :hn[ tb hmbylhaw çd hn[ ynb hlaw 25 :wyba w[bxl µyrmjh ta
:q[w w[zw hlb rxa ynb hla 27 :rkw rtyw bçaw dmj çyd ynb
lbwç wla fwl wla yrjh ypwla hla 29 :raw w[ çyd ynb hla 28
yrjh ypwla hla çyd wla rxa wla çd wla 30 :hn[ wla w[bx wla
klm ynpl µwda rab wklm rça µyklmh hlaw 31 :ry[ç rab µhyplal
tmyw 33 :hbhnd wry[ µçw rw[b b [lb µwdab klmyw 32 :larçy ynbl klm
µçj wytjt klmyw bbwy tmyw 34 :hrxbm jrz b bbwy wytjt klmyw [lb
ydm ta hkmh ddb b ddh wytjt klmyw µçj tmyw 35 :ynmyth ram
:hqrçmm hlmç wytjt klmyw ddh tmyw 36 :tyw[ wry[ µçw bawm hdçb
klmyw lwaç tmyw 38 :rhnh twbjrm lwaç wytjt klmyw hlmç tmyw 37
rdh wytjt klmyw rwbk[ b nj l[b tmyw 39 :rwbk[ b nj l[b wytjt
twmç hlaw 40 :bhz ym tb drfm tb labfyhm wtça µçw w[p wry[ µçw
:tty wla hwl[ wla [nmt wla µtmçb µtmqml µtjpçml wç[ ypwla
:rxbm wla myt wla znq wla 42 :nyp wla hla wla hmbylha wla 41
awh µtzja rab µtbçml µwda ypwla hla µry[ wla laydgm wla 43
:µwda yba wç[

Bereshít 37

nb pswy bquy twdlt hla 2 :nunk xrab wyba yrwgm xrab bquy bçyw 1
ynb taw hhlb ynb ta run awhw naxb wyja ta hur hyh hnç hrçu ubç
ta bha larçyw 3 :mhyba la hur mtbd ta pswy abyw wyba yçn hplz
wyja waryw 4 :mysp tntk wl hçuw wl awh mynqz nb yk wynb lkm pswy
mljyw 5 :mlçl wrbd wlky alw wta wançyw wyja lkm mhyba bha wta yk
an wumç mhyla rmayw 6 :wta anç dwu wpswyw wyjal dgyw mwlj pswy
hmq hnhw hdçh kwtb mymla mymlam wnjna hnhw 7 :ytmlj rça hzh mwljh
wl wrmayw 8 :ytmlal nywjtçtw mkytmla hnybst hnhw hbxn mgw ytmla
lu wta anç dwu wpswyw wnb lçmt lwçm ma wnylu klmt klmh wyja
hnh rmayw wyjal wta rpsyw rja mwlj dwu mljyw 9 :wyrbd luw wytmlj
28

:yl mywjtçm mybkwk rçu djaw jryhw çmçh hnhw dwu mwlj ytmlj
rça hzh mwljh hm wl rmayw wyba wb rugyw wyja law wyba la rpsyw 10
wyja wb wanqyw 11 :hxra kl twjtçhl kyjaw kmaw yna awbn awbh tmlj
rmayw 13 :mkçb mhyba nax ta twurl wyja wklyw 12 :rbdh ta rmç wybaw
wl rmayw mhyla kjlçaw hkl mkçb myur kyja awlh pswy la larçy
rbd ynbçhw naxh mwlç taw kyja mwlç ta har an kl wl rmayw 14 :ynnh
hdçb hut hnhw çya whaxmyw 15 :hmkç abyw nwrbj qmum whjlçyw
an hdygh çqbm ykna yja ta rmayw 16 :çqbt hm rmal çyah whlaçyw
hkln myrma ytumç yk hzm wusn çyah rmayw 17 :myur mh hpya yl
mrfbw qjrm wta waryw 18 :ntdb maxmyw wyja rja pswy klyw hnytd
lub hnh wyja la çya wrmayw 19 :wtymhl wta wlkntyw mhyla brqy
wnrmaw twrbh djab whklçnw whgrhnw wkl htuw 20 :ab hzlh twmljh
mdym whlxyw nbwar umçyw 21 :wytmlj wyhy hm harnw whtlka hur hyj
la wta wkylçh md wkpçt la nbwar mhla rmayw 22 :çpn wnkn al rmayw
la wbyçhl mdym wta lyxh numl wb wjlçt la dyw rbdmb rça hzh rwbh
ta wtntk ta pswy ta wfyçpyw wyja la pswy ab rçak yhyw 23 :wyba
wb nya qr rwbhw hrbh wta wklçyw whjqyw 24 :wylu rça mysph tntk
mylaumçy tjra hnhw waryw mhynyu waçyw mjl lkal wbçyw 25 :mym
:hmyrxm dyrwhl myklwh flw yrxw takn myaçn mhylmgw dulgm hab
:wmd ta wnyskw wnyja ta grhn yk uxb hm wyja la hdwhy rmayw 26
awh wnrçb wnyja yk wb yht la wndyw mylaumçyl wnrkmnw wkl 27
pswy ta wluyw wkçmyw myrjs mynydm myçna wrbuyw 28 :wyja wumçyw
pswy ta waybyw psk myrçub mylaumçyl pswy ta wrkmyw rwbh nm
:wydgb ta urqyw rwbb pswy nya hnhw rwbh la nbwar bçyw 29 :hmyrxm
ta wjqyw 31 :ab yna hna ynaw wnnya dlyh rmayw wyja la bçyw 30
ta wjlçyw 32 :mdb tntkh ta wlbfyw myzu ryuç wfjçyw pswy tntk
knb tntkh an rkh wnaxm taz wrmayw mhyba la waybyw mysph tntk
:pswy prf prf whtlka hur hyj ynb tntk rmayw hrykyw 33 :al ma awh
:mybr mymy wnb lu lbatyw wyntmb qç mçyw wytlmç bquy urqyw 34
ynb la dra yk rmayw mjnthl namyw wmjnl wytnb lkw wynb lk wmqyw 35
syrs rpyfwpl myrxm la wta wrkm myndmhw 36 :wyba wta kbyw hlaç lba
:myjbfh rç hurp

Bereshít 38

:hryj wmçw ymldu çya du fyw wyja tam hdwhy dryw awhh tub yhyw 1
rhtw 3 :hyla abyw hjqyw uwç wmçw ynunk çya tb hdwhy mç aryw 2
:nnwa wmç ta arqtw nb dltw dwu rhtw 4 :ru wmç ta arqyw nb dltw
jqyw 6 :wta htdlb byzkb hyhw hlç wmç ta arqtw nb dltw dwu pstw 5
hwhy ynyub ur hdwhy rwkb ru yhyw 7 :rmt hmçw wrwkb rul hça hdwhy
mqhw hta mbyw kyja tça la ab nnwal hdwhy rmayw 8 :hwhy whtmyw
wyja tça la ab ma hyhw urzh hyhy wl al yk nnwa udyw 9 :kyjal urz
tmyw hçu rça hwhy ynyub uryw 10 :wyjal urz ntn ytlbl hxra tjçw
hlç ldgy du kyba tyb hnmla ybç wtlk rmtl hdwhy rmayw 11 :wta mg
wbryw 12 :hyba tyb bçtw rmt kltw wyjak awh mg twmy np rma yk ynb
awh wnax yzzg lu luyw hdwhy mjnyw hdwhy tça uwç tb tmtw mymyh
htnmt hlu kymj hnh rmal rmtl dgyw 13 :htnmt ymlduh whur hryjw
bçtw pluttw pyuxb sktw hylum htwnmla ydgb rstw 14 :wnax zgl
29

wl hntn al awhw hlç ldg yk htar yk htnmt krd lu rça mynyu jtpb
la hyla fyw 16 :hynp htsk yk hnwzl hbçjyw hdwhy haryw 15 :hçal
ntt hm rmatw awh wtlk yk udy al yk kyla awba an hbh rmayw krdh
ntt ma rmatw naxh nm myzu ydg jlça ykna rmayw 17 :yla awbt yk yl
klytpw kmtj rmatw kl nta rça nwbruh hm rmayw 18 :kjlç du nwbru
hpyux rstw kltw mqtw 19 :wl rhtw hyla abyw hl ntyw kdyb rça kfmw
whur dyb myzuh ydg ta hdwhy jlçyw 20 :htwnmla ydgb çbltw hylum
rmal hmqm yçna ta laçyw 21 :haxm alw hçah dym nwbruh tjql ymlduh
la bçyw 22 :hçdq hzb htyh al wrmayw krdh lu mynyub awh hçdqh hya
:hçdq hzb htyh al wrma mwqmh yçna mgw hytaxm al rmayw hdwhy
al htaw hzh ydgh ytjlç hnh zwbl hyhn np hl jqt hdwhy rmayw 23
mgw ktlk rmt htnz rmal hdwhyl dgyw myçdj çlçmk yhyw 24 :htaxm
ayhw taxwm awh 25 :prçtw hwayxwh hdwhy rmayw mynwnzl hrh hnh
yml an rkh rmatw hrh ykna wl hla rça çyal rmal hymj la hjlç
lu yk ynmm hqdx rmayw hdwhy rkyw 26 :hlah hfmhw mylytphw tmtjh
hnhw htdl tub yhyw 27 :htudl dwu psy alw ynb hlçl hyttn al nk
ynç wdy lu rçqtw tdlymh jqtw dy ntyw htdlb yhyw 28 :hnfbb mymwat
txrp hm rmatw wyja axy hnhw wdy byçmk yhyw 29 :hnçar axy hz rmal
arqyw ynçh wdy lu rça wyja axy rjaw 30 :xrp wmç arqyw xrp kylu
:jrz wmç

Bereshít 39

yrxm çya myjbfh rç hurp syrs rpyfwp whnqyw hmyrxm drwh pswyw 1
çya yhyw pswy ta hwhy yhyw 2 :hmç whdrwh rça mylaumçyh dym
rça lkw wta hwhy yk wynda aryw 3 :yrxmh wynda tybb yhyw jylxm
wta trçyw wynyub nj pswy axmyw 4 :wdyb jylxm hwhy hçu awh
wtybb wta dyqph zam yhyw 5 :wdyb ntn wl çy lkw wtyb lu whdqpyw
tkrb yhyw pswy llgb yrxmh tyb ta hwhy krbyw wl çy rça lk luw
udy alw pswy dyb wl rça lk bzuyw 6 :hdçbw tybb wl çy rça lkb hwhy
:harm hpyw rat hpy pswy yhyw lkwa awh rça mjlh ma yk hmwam wta
rmatw pswy la hynyu ta wynda tça açtw hlah myrbdh rja yhyw 7
tybb hm yta udy al ynda nh wynda tça la rmayw namyw 8 :ymu hbkç
ynmm kçj alw ynmm hzh tybb lwdg wnnya 9 :ydyb ntn wl çy rça lkw
ytafjw tazh hldgh hurh hçua kyaw wtça ta rçab ktwa ma yk hmwam
hlxa bkçl hyla umç alw mwy mwy pswy la hrbdk yhyw 10 :myhlal
çya nyaw wtkalm twçul htybh abyw hzh mwyhk yhyw 11 :hmu twyhl
wdgb bzuyw ymu hbkç rmal wdgbb whçpttw 12 :tybb mç tybh yçnam
snyw hdyb wdgb bzu yk htwark yhyw 13 :hxwjh axyw snyw hdyb
yrbu çya wnl aybh war rmal mhl rmatw htyb yçnal arqtw 14 :hxwjh
ytmyrh yk wumçk yhyw 15 :lwdg lwqb arqaw ymu bkçl yla ab wnb qjxl
du hlxa wdgb jntw 16 :hxwjh axyw snyw ylxa wdgb bzuyw arqaw ylwq
dbuh yla ab rmal hlah myrbdk wyla rbdtw 17 :wtyb la wynda awb
wdgb bzuyw arqaw ylwq ymyrhk yhyw 18 :yb qjxl wnl tabh rça yrbuh
wyla hrbd rça wtça yrbd ta wynda umçk yhyw 19 :hxwjh snyw ylxa
wta pswy ynda jqyw 20 :wpa rjyw kdbu yl hçu hlah myrbdk rmal
tybb mç yhyw myrwsa klmh yrwsa rça mwqm rhsh tyb la whntyw
tyb rç ynyub wnj ntyw dsj wyla fyw pswy ta hwhy yhyw 21 :rhsh
30

rhsh tybb rça mrysah lk ta pswy dyb rhsh tyb rç ntyw 22 :rhsh
lk ta har rhsh tyb rç nya 23 :hçu hyh awh mç myçu rça lk taw
:jylxm hwhy hçu awh rçaw wta hwhy rçab wdyb hmwam

Bereshít 40

klml mhyndal hpahw myrxm klm hqçm wafj hlah myrbdh rja yhyw 1
:mypwah rç luw myqçmh rç lu wysyrs ynç lu hurp pxqyw 2 :myrxm
rwsa pswy rça mwqm rhsh tyb la myjbfh rç tyb rmçmb mta ntyw 3
:rmçmb mymy wyhyw mta trçyw mta pswy ta myjbfh rç dqpyw 4 :mç
hqçmh wmlj nwrtpk çya dja hlylb wmlj çya mhynç mwlj wmljyw 5
pswy mhyla abyw 6 :rhsh tybb myrwsa rça myrxm klml rça hpahw
rmçmb wta rça hurp ysyrs ta laçyw 7 :mypuz mnhw mta aryw rqbb
wnmlj mwlj wyla wrmayw 8 :mwyh myur mkynp uwdm rmal wynda tyb
:yl an wrps mynrtp myhlal awlh pswy mhla rmayw wta nya rtpw
:ynpl npg hnhw ymwljb wl rmayw pswyl wmlj ta myqçmh rç rpsyw 9
:mybnu hytlkça wlyçbh hxn htlu tjrpk awhw mgyrç hçlç npgbw 10
ta ntaw hurp swk la mta fjçaw mybnuh ta jqaw ydyb hurp swkw 11
mymy tçlç mygrçh tçlç wnrtp hz pswy wl rmayw 12 :hurp pk lu swkh
swk ttnw knk lu kbyçhw kçar ta hurp açy mymy tçlç dwub 13 :mh
rçak kta yntrkz ma yk 14 :whqçm tyyh rça nwçarh fpçmk wdyb hurp
:hzh tybh nm yntaxwhw hurp la yntrkzhw dsj ydmu an tyçuw kl bfyy
yta wmç yk hmwam ytyçu al hp mgw myrbuh xram ytbng bng yk 15
hnhw ymwljb yna pa pswy la rmayw rtp bwf yk mypah rç aryw 16 :rwbb
pwuhw hpa hçum hurp lkam lkm nwyluh lsbw 17 :yçar lu yrj yls hçlç
mylsh tçlç wnrtp hz rmayw pswy nuyw 18 :yçar lum lsh nm mta lka
ktwa hltw kylum kçar ta hurp açy mymy tçlç dwub 19 :mh mymy tçlç
ta tdlh mwy yçylçh mwyb yhyw 20 :kylum krçb ta pwuh lkaw xu lu
mypah rç çar taw myqçmh rç çar ta açyw wydbu lkl htçm çuyw hurp
:hurp pk lu swkh ntyw whqçm lu myqçmh rç ta bçyw 21 :wydbu kwtb
ta myqçmh rç rkz alw 23 :pswy mhl rtp rçak hlt mypah rç taw 22
:whjkçyw pswy

Bereshít 41

rayh nm hnhw 2 :rayh lu dmu hnhw mlj hurpw mymy mytnç xqm yhyw 1
twrp ubç hnhw 3 :wjab hnyurtw rçb tayrbw harm twpy twrp ubç tlu
twrph lxa hndmutw rçb twqdw harm twur rayh nm nhyrja twlu twrja
twrph ubç ta rçbh tqdw harmh twur twrph hnlkatw 4 :rayh tpç lu
mylbç ubç hnhw tynç mljyw nçyyw 5 :hurp xqyyw tayrbhw harmh tpy
mydq tpwdçw twqd mylbç ubç hnhw 6 :twbfw twayrb dja hnqb twlu
twayrbh mylbçh ubç ta twqdh mylbçh hnulbtw 7 :nhyrja twjmx
arqyw jlçyw wjwr muptw rqbb yhyw 8 :mwlj hnhw hurp xqyyw twalmhw
rtwp nyaw wmlj ta mhl hurp rpsyw hymkj lk taw myrxm ymfrj lk ta
rykzm yna yafj ta rmal hurp ta myqçmh rç rbdyw 9 :hurpl mtwa
taw yta myjbfh rç tyb rmçmb yta ntyw wydbu lu pxq hurp 10 :mwyh
:wnmlj wmlj nwrtpk çya awhw yna dja hlylb mwlj hmljnw 11 :mypah rç
31

wnytmlj ta wnl rtpyw wl rpsnw myjbfh rçl dbu yrbu run wnta mçw 12
wtaw ynk lu byçh yta hyh nk wnl rtp rçak yhyw 13 :rtp wmljk çya
pljyw jlgyw rwbh nm whxyryw pswy ta arqyw hurp jlçyw 14 :hlt
nya rtpw ytmlj mwlj pswy la hurp rmayw 15 :hurp la abyw wytlmç
ta pswy nuyw 16 :wta rtpl mwlj umçt rmal kylu ytumç ynaw wta
pswy la hurp rbdyw 17 :hurp mwlç ta hnuy myhla ydulb rmal hurp
twayrb twrp ubç tlu rayh nm hnhw 18 :rayh tpç lu dmu ynnh ymljb
nhyrja twlu twrja twrp ubç hnhw 19 :wjab hnyurtw rat tpyw rçb
:url myrxm xra lkb hnhk ytyar al rçb twqrw dam rat twurw twld
:tayrbh twnçarh twrph ubç ta twurhw twqrh twrph hnlkatw 20
hljtb rçak ur nhyarmw hnbrq la wab yk udwn alw hnbrq la hnabtw 21
:twbfw talm dja hnqb tlu mylbç ubç hnhw ymljb araw 22 :xqyaw
nulbtw 24 :mhyrja twjmx mydq twpdç twqd twmnx mylbç ubç hnhw 23
:yl dygm nyaw mymfrjh la rmaw twbfh mylbçh ubç ta tqdh mylbçh
dygh hçu myhlah rça ta awh dja hurp mwlj hurp la pswy rmayw 25
hnh mynç ubç tbfh mylbçh ubçw hnh mynç ubç tbfh trp ubç 26 :hurpl
mynç ubç nhyrja tluh turhw twqrh twrph ubçw 27 :awh dja mwlj
rbdh awh 28 :bur ynç ubç wyhy mydqh twpdç twqrh mylbçh ubçw hnh
mynç ubç hnh 29 :hurp ta harh hçu myhlah rça hurp la ytrbd rça
lk jkçnw nhyrja bur ynç ubç wmqw 30 :myrxm xra lkb lwdg ubç twab
ynpm xrab ubçh udwy alw 31 :xrah ta burh hlkw myrxm xrab ubçh
hurp la mwljh twnçh luw 32 :dam awh dbk yk nk yrja awhh burh
ary htuw 33 :wtçul myhlah rhmmw myhlah mum rbdh nwkn yk mymup
dqpyw hurp hçuy 34 :myrxm xra lu whtyçyw mkjw nwbn çya hurp
lk ta wxbqyw 35 :ubçh ynç ubçb myrxm xra ta çmjw xrah lu mydqp
:wrmçw myrub lka hurp dy tjt rb wrbxyw hlah tabh twbfh mynçh lka
alw myrxm xrab nyyht rça burh ynç ubçl xral nwdqpl lkah hyhw 36
rmayw 38 :wydbu lk ynyubw hurp ynyub rbdh bfyyw 37 :burb xrah trkt
la hurp rmayw 39 :wb myhla jwr rça çya hzk axmnh wydbu la hurp
hta 40 :kwmk mkjw nwbn nya taz lk ta ktwa myhla uydwh yrja pswy
hurp rmayw 41 :kmm ldga askh qr ymu lk qçy kyp luw ytyb lu hyht
wdy lum wtubf ta hurp rsyw 42 :myrxm xra lk lu ktavyttn har pswy la
:wrawx lu bhzh dbr mçyw çç ydgb wta çblyw pswy dy lu hta ntyw
lk lu wta nwtnw krba wynpl warqyw wl rça hnçmh tbkrmb wta bkryw 43
ta çya myry al kydulbw hurp yna pswy la hurp rmayw 44 :myrxm xra
wl ntyw jnup tnpx pswy mç hurp arqyw 45 :myrxm xra lkb wlgr taw wdy
pswyw 46 :myrxm xra lu pswy axyw hçal na nhk urp yfwp tb tnsa ta
rbuyw hurp ynplm pswy axyw myrxm klm hurp ynpl wdmub hnç myçlç nb
lka lk ta xbqyw 48 :myxmql ubçh ynç ubçb xrah çutw 47 :myrxm xra lkb
rça ryuh hdç lka myrub lka ntyw myrxm xrab wyh rça mynç ubç
ldj yk du dam hbrh myh lwjk rb pswy rbxyw 49 :hkwtb ntn hytbybs
rça burh tnç awbt mrfb mynb ynç dly pswylw 50 :rpsm nya yk rpsl
hçnm rwkbh mç ta pswy arqyw 51 :nwa nhk urp yfwp tb tnsa wl hdly
myrpa arq ynçh mç taw 52 :yba tyb lk taw ylmu lk ta myhla ynçn yk
xrab hyh rça ubçh ynç ubç hnylktw 53 :yynu xrab myhla ynrph yk
lkb bur yhyw pswy rma rçak awbl burh ynç ubç hnyljtw 54 :myrxm
la muh quxyw myrxm xra lk burtw 55 :mjl hyh myrxm xra lkbw twxrah
:wçut mkl rmay rça pswy la wkl myrxm lkl hurp rmayw mjll hurp
32

myrxml rbçyw mhb rça lk ta pswy jtpyw xrah ynp lk lu hyh burhw 56
qzj yk pswy la rbçl hmyrxm wab xrah lkw 57 :myrxm xrab burh qzjyw
:xrah lkb burh

Bereshít 42

rmayw 2 :wartt hml wynbl bquy rmayw myrxmb rbç çy yk bquy aryw 1
:twmn alw hyjnw mçm wnl wrbçw hmç wdr myrxmb rbç çy yk ytumç hnh
jlç al pswy yja nymynb taw 4 :myrxmm rb rbçl hrçu pswy yja wdryw 3
kwtb rbçl larçy ynb wabyw 5 :nwsa wnarqy np rma yk wyja ta bquy
awh xrah lu fylçh awh pswyw 6 :nunk xrab burh hyh yk myabh
aryw 7 :hxra mypa wl wwjtçyw pswy yja wabyw xrah mu lkl rybçmh
mhla rmayw twçq mta rbdyw mhyla rkntyw mrkyw wyja ta pswy
al mhw wyja ta pswy rkyw 8 :lka rbçl nunk xram wrmayw mtab nyam
mta mylgrm mhla rmayw mhl mlj rça twmljh ta pswy rkzyw 9 :whrkh
rbçl wab kydbuw ynda al wyla wrmayw 10 :mtab xrah twru ta twarl
:mylgrm kydbu wyh al wnjna mynk wnjn dja çya ynb wnlk 11 :lka
kydbu rçu mynç wrmayw 13 :twarl mtab xrah twru yk al mhla rmayw 12
djahw mwyh wnyba ta nfqh hnhw nunk xrab dja çya ynb wnjna myja
:mta mylgrm rmal mkla ytrbd rça awh pswy mhla rmayw 14 :wnnya
:hnh nfqh mkyja awbb ma yk hzm waxt ma hurp yj wnjbt tazb 15
tmah mkyrbd wnjbyw wrsah mtaw mkyja ta jqyw dja mkm wjlç 16
tçlç rmçm la mta psayw 17 :mta mylgrm yk hurp yj al maw mkta
yna myhlah ta wyjw wçu taz yçylçh mwyb pswy mhla rmayw 18 :mymy
waybh wkl mtaw mkrmçm tybb rsay dja mkyja mta mynk ma 19 :ary
alw mkyrbd wnmayw yla waybt nfqh mkyja taw 20 :mkytb nwbur rbç
wnyja lu wnjna mymça lba wyja la çya wrmayw 21 :nk wçuyw wtwmt
hrxh wnyla hab nk lu wnumç alw wnyla wnnjthb wçpn trx wnyar rça
dlyb wafjt la rmal mkyla ytrma awlh rmal mta nbwar nuyw 22 :tazh
xylmh yk pswy umç yk wudy al mhw 23 :çrdn hnh wmd mgw mtumç alw
ta mtam jqyw mhla rbdyw mhla bçyw kbyw mhylum bsyw 24 :mtnyb
byçhlw rb mhylk ta walmyw pswy wxyw 25 :mhynyul wta rsayw nwumç
mrbç ta waçyw 26 :nk mhl çuyw krdl hdx mhl ttlw wqç la çya mhypsk
nwlmb wrmjl awpsm ttl wqç ta djah jtpyw 27 :mçm wklyw mhyrmj lu
mgw ypsk bçwh wyja la rmayw 28 :wtjtma ypb awh hnhw wpsk ta aryw
myhla hçu taz hm rmal wyja la çya wdrjyw mbl axyw ytjtmab hnh
mta trqh lk ta wl wdygyw nunk hxra mhyba bquy la wabyw 29 :wnl
:xrah ta mylgrmk wnta ntyw twçq wnta xrah ynda çyah rbd 30 :rmal
myja wnjna rçu mynç 32 :mylgrm wnyyh al wnjna mynk wyla rmanw 31
rmayw 33 :nunk xrab wnyba ta mwyh nfqhw wnnya djah wnyba ynb
wjynh djah mkyja mta mynk yk uda tazb xrah ynda çyah wnyla
hudaw yla nfqh mkyja ta waybhw 34 :wklw wjq mkytb nwbur taw yta
:wrjst xrah taw mkl nta mkyja ta mta mynk yk mta mylgrm al yk
twrrx ta waryw wqçb wpsk rwrx çya hnhw mhyqç myqyrm mh yhyw 35
mtlkç yta mhyba bquy mhla rmayw 36 :waryyw mhybaw hmh mhypsk
rmayw 37 :hnlk wyh ylu wjqt nmynb taw wnnya nwumçw wnnya pswy
lu wta hnt kyla wnayba al ma tymt ynb ynç ta rmal wyba la nbwar
33

wdbl awhw tm wyja yk mkmu ynb dry al rmayw 38 :kyla wnbyça ynaw ydy
:hlwaç nwgyb ytbyç ta mtdrwhw hb wklt rça krdb nwsa wharqw raçn

Bereshít 43

myrxmm waybh rça rbçh ta lkal wlk rçak yhyw 2 :xrab dbk burhw 1
rmal hdwhy wyla rmayw 3 :lka fum wnl wrbç wbç mhyba mhyla rmayw
jlçm kçy ma 4 :mkta mkyja ytlb ynp wart al rmal çyah wnb duh duh
çyah yk drn al jlçm knya maw 5 :lka kl hrbçnw hdrn wnta wnyja ta
mturh hml larçy rmayw 6 :mkta mkyja ytlb ynp wart al wnyla rma
wntdlwmlw wnl çyah laç lwaç wrmayw 7 :ja mkl dwuh çyal dyghl yl
uwdyh hlah myrbdh yp lu wl dgnw ja mkl çyh yj mkyba dwuh rmal
hjlç wyba larçy la hdwhy rmayw 8 :mkyja ta wdyrwh rmay yk udn
:wnpf mg hta mg wnjna mg twmn alw hyjnw hklnw hmwqnw yta runh
kynpl wytgxhw kyla wytaybh al ma wnçqbt ydym wnbrua ykna 9
:mymup hz wnbç htu yk wnhmhmth alwl yk 10 :mymyh lk kl ytafjw
xrah trmzm wjq wçu taz awpa nk ma mhyba larçy mhla rmayw 11
mynfb flw takn çbd fumw yrx fum hjnm çyal wdyrwhw mkylkb
mkytjtma ypb bçwmh pskh taw mkdyb wjq hnçm pskw 12 :mydqçw
:çyah la wbwç wmwqw wjq mkyja taw 13 :awh hgçm ylwa mkdyb wbyçt
taw rja mkyja ta mkl jlçw çyah ynpl mymjr mkl nty ydç law 14
tazh hjnmh ta myçnah wjqyw 15 :ytlkç ytlkç rçak ynaw nymynb
ynpl wdmuyw myrxm wdryw wmqyw nmynb taw mdyb wjql psk hnçmw
myçnah ta abh wtyb lu rçal rmayw nymynb ta mta pswy aryw 16 :pswy
çyah çuyw 17 :myrhxb myçnah wlkay yta yk nkhw jbf jbfw htybh
myçnah waryyw 18 :pswy htyb myçnah ta çyah abyw pswy rma rçak
wnjna hljtb wnytjtmab bçh pskh rbd lu wrmayw pswy tyb wabwh yk
taw mydbul wnta tjqlw wnylu lpnthlw wnylu llgthlmyabwm
:tybh jtp wyla wrbdyw pswy tyb lu rça çyah la wçgyw 19 :wnyrmj
la wnab yk yhyw 21 :lka rbçl hljtb wndry dry ynda yb wrmayw 20
wlqçmb wnpsk wtjtma ypb çya psk hnhw wnytjtma ta hjtpnw nwlmh
mç ym wnudy al lka rbçl wndyb wndrwh rja pskw 22 :wndyb wta bçnw
mkyba yhlaw mkyhla waryt la mkl mwlç rmayw 23 :wnytjtmab wnpsk
:nwumç ta mhla axwyw yla ab mkpsk mkytjtmab nwmfm mkl ntn
ntyw mhylgr wxjryw mym ntyw pswy htyb myçnah ta çyah abyw 24
yk wumç yk myrhxb pswy awb du hjnmh ta wnykyw 25 :mhyrmjl awpsm
mdyb rça hjnmh ta wl waybyw htybh pswy abyw 26 :mjl wlkay mç
nqzh mkyba mwlçh rmayw mwlçl mhl laçyw 27 :hxra wl wwjtçyw htybh
wdqyw yj wndwu wnybal kdbul mwlç wrmayw 28 :yj wndwuh mtrma rça
mkyja hzh rmayw wma nb wyja nymynb ta aryw wynyu açyw 29 :wjtçyw
wrmkn yk pswy rhmyw 30 :ynb knjy myhla rmayw yla mtrma rça nfqh
wynp xjryw 31 :hmç kbyw hrdjh abyw twkbl çqbyw wyja la wymjr
myrxmlw mdbl mhlw wdbl wl wmyçyw 32 :mjl wmyç rmayw qpatyw axyw
hbuwt yk mjl myrbuh ta lkal myrxmh nwlkwy al yk mdbl wta mylkah
whmtyw wtruxk ryuxhw wtrkbk rkbh wynpl wbçyw 33 :myrxml awh
nmynb taçm brtw mhla wynp tam taçm açyw 34 :whur la çya myçnah
:wmu wrkçyw wtçyw twdy çmj mlk taçmm
34

Bereshít 44

nwlkwy rçak lka myçnah tjtma ta alm rmal wtyb lu rça ta wxyw 1
ypb myçt pskh uybg yuybg taw 2 :wtjtma ypb çya psk myçw taç
rwa rqbh 3 :rbd rça pswy rbdk çuyw wrbç psk taw nfqh tjtma
rma pswyw wqyjrh al ryuh ta waxy mh 4 :mhyrmjw hmh wjlç myçnahw
hur mtmlç hml mhla trmaw mtgçhw myçnah yrja pdr mwq wtyb lu rçal
rça mturh wb çjny çjn awhw wb ynda htçy rça hz awlh 5 :hbwf tjt
rbdy hml wyla wrmayw 7 :hlah myrbdh ta mhla rbdyw mgçyw 6 :mtyçu
wnaxm rça psk nh 8 :hzh rbdk twçum kydbul hlylj hlah myrbdk ynda
psk kynda tybm bngn kyaw nunk xram kyla wnbyçh wnytjtma ypb
:mydbul yndal hyhn wnjna mgw tmw kydbum wta axmy rça 9 :bhz wa
mtaw dbu yl hyhy wta axmy rça awh nk mkyrbdk htu mg rmayw 10
çya wjtpyw hxra wtjtma ta çya wdrwyw wrhmyw 11 :myqn wyht
:nmynb tjtmab uybgh axmyw hlk nfqbw ljh lwdgb çpjyw 12 :wtjtma
hdwhy abyw 14 :hryuh wbçyw wrmj lu çya smuyw mtlmç wurqyw 13
mhl rmayw 15 :hxra wynpl wlpyw mç wndwu awhw pswy htyb wyjaw
rça çya çjny çjn yk mtudy awlh mtyçu rça hzh hçumh hm pswy
axm myhlah qdfxn hmw rbdn hm yndal rman hm hdwhy rmayw 16 :ynmk
:wdyb uybgh axmn rça mg wnjna mg yndal mydbu wnnh kydbu nwu ta
hyhy awh wdyb uybgh axmn rça çyah taz twçum yl hlylj rmayw 17
ynda yb rmayw hdwhy wyla çgyw 18 :mkyba la mwlçl wlu mtaw dbu yl
:hurpk kwmk yk kdbub kpa rjy law ynda ynzab rbd kdbu an rbdy
wnl çy ynda la rmanw 20 :ja wa ba mkl çyh rmal wydbu ta laç ynda 19
:wbha wybaw wmal wdbl awh rtwyw tm wyjaw nfq mynqz dlyw nqz ba
ynda la rmanw 22 :wylu ynyu hmyçaw yla whdrwh kydbu la rmatw 21
ma kydbu la rmatw 23 :tmw wyba ta bzuw wyba ta bzul runh lkwy al
la wnylu yk yhyw 24 :ynp twarl nwpst al mkta nfqh mkyja dry al
:lka fum wnl wrbç wbç wnyba rmayw 25 :ynda yrbd ta wl dgnw yba kdbu
lkwn al yk wndryw wnta nfqh wnyja çy ma tdrl lkwn al rmanw 26
wnyla yba kdbu rmayw 27 :wnta wnnya nfqh wnyjaw çyah ynp twarl
prf ka rmaw ytam djah axyw 28 :ytça yl hdly mynç yk mtudy mta
nwsa whrqw ynp mum hz ta mg mtjqlw 29 :hnh du wytyar alw prf
runhw yba kdbu la yabk htuw 30 :hlaç hurb ytbyç ta mtdrwhw
tmw runh nya yk wtwark hyhw 31 :wçpnb hrwçq wçpnw wnta wnnya
ta bru kdbu yk 32 :hlaç nwgyb wnyba kdbu tbyç ta kydbu wdyrwhw
:mymyh lk ybal ytafjw kyla wnayba al ma rmal yba mum runh
yk 34 :wyja mu luy runhw yndal dbu runh tjt kdbu an bçy htuw 33
:yba ta axmy rça urb hara np yta wnnya runhw yba la hlua kya

Bereshít 45

ylum çya lk wayxwh arqyw wylu mybxnh lkl qpathl pswy lky alw 1
wumçyw ykbb wlq ta ntyw 2 :wyja la pswy udwthb wta çya dmu alw
yj yba dwuh pswy yna wyja la pswy rmayw 3 :hurp tyb umçyw myrxm
wyja la pswy rmayw 4 :wynpm wlhbn yk wta twnul wyja wlky alw
:hmyrxm yta mtrkm rça mkyja pswy yna rmayw wçgyw yla an wçg
ynjlç hyjml yk hnh yta mtrkm yk mkynyub rjy law wbxut la htuw 5
35

nya rça mynç çmj dwuw xrah brqb burh mytnç hz yk 6 :mkynpl myhla
twyjhlw xrab tyraç mkl mwçl mkynpl myhla ynjlçyw 7 :ryxqw çyrj
ynmyçyw myhlah yk hnh yta mtjlç mta al htuw 8 :hldg hfylpl mkl
yba la wluw wrhm 9 :myrxm xra lkb lçmw wtyb lkl nwdalw hurpl bal
yla hdr myrxm lkl nwdal myhla ynmç pswy knb rma hk wyla mtrmaw
kynb ynbw kynbw hta yla bwrq tyyhw nçg xrab tbçyw 10 :dmut la
np bur mynç çmj dwu yk mç kta ytlklkw 11 :kl rça lkw krqbw knaxw
nymynb yja ynyuw twar mkynyu hnhw 12 :kl rça lkw ktybw hta çrwt
rça lk taw myrxmb ydwbk lk ta ybal mtdghw 13 :mkyla rbdmh yp yk
kbyw wyja nmynb yrawx lu lpyw 14 :hnh yba ta mtdrwhw mtrhmw mtyar
wrbd nk yrjaw mhlu kbyw wyja lkl qçnyw 15 :wyrawx lu hkb nmynbw
ynyub bfyyw pswy yja wab rmal hurp tyb umçn lqhw 16 :wta wyja
wçu taz kyja la rma pswy la hurp rmayw 17 :wydbu ynyubw hurp
mkytb taw mkyba ta wjqw 18 :nunk hxra wab wklw mkryub ta wnuf
htaw 19 :xrah blj ta wlkaw myrxm xra bwf ta mkl hntaw yla wabw
ta mtaçnw mkyçnlw mkpfl twlgu myrxm xram mkl wjq wçu taz htywx
mkl myrxm xra lk bwf yk mkylk lu sjt la mknyuw 20 :mtabw mkyba
ntyw hurp yp lu twlgu pswy mhl ntyw larçy ynb nk wçuyw 21 :awh
psk twam çlç ntn nmynblw tlmç twplj çyal ntn mlkl 22 :krdl hdx mhl
myrxm bwfm myaçn myrmj hrçu tazk jlç wybalw 23 :tlmç tplj çmjw
wklyw wyja ta jlçyw 24 :krdl wybal nwzmw mjlw rb taçn tnta rçuw
bquy la nunk xra wabyw myrxmm wluyw 25 :krdb wzgrt la mhla rmayw
gpyw myrxm xra lkb lçm awh ykw yj pswy dwu rmal wl wdgyw 26 :mhyba
mhla rbd rça pswy yrbd lk ta wyla wrbdyw 27 :mhl nymah al yk wbl
:mhyba bquy jwr yjtw wta taçl pswy jlç rça twlguh ta aryw
:twma mrfb wnaraw hkla yj ynb pswy dwu br larçy rmayw 28

Bereshít 46

wyba yhlal myjbz jbzyw ubç hrab abyw wl rça lkw larçy usyw 1
rmayw bquy bquy rmayw hlylh tarmb larçyl myhla rmayw 2 :qjxy
ywgl yk hmyrxm hdrm aryt la kyba yhla lah ykna rmayw 3 :ynnh
pswyw hlu mg klua yknaw hmyrxm kmu dra ykna 4 :mç kmyça lwdg
bquy ta larçy ynb waçyw ubç rabm bquy mqyw 5 :kynyu lu wdy tyçy
wjqyw 6 :wta taçl hurp jlç rça twlgub mhyçn taw mpf taw mhyba
lkw bquy hmyrxm wabyw nunk xrab wçkr rça mçwkr taw mhynqm ta
wta aybh wurz lkw wynb twnbw wytnb wta wynb ynbw wynb 7 :wta wurz
bquy rkb wynbw bquy hmyrxm myabh larçy ynb twmç hlaw 8 :hmyrxm
lawmy nwumç ynbw 10 :ymrkw nrxjw awlpw kwnj nbwar ynbw 9 :nbwar
thq nwçrg ywl ynbw 11 :tynunkh nb lwaçw rjxw nykyw dhaw nymyw
xrab nnwaw ru tmyw jrzw xrpw hlçw nnwaw ru hdwhy ynbw 12 :yrrmw
:nrmçw bwyw hwpw ulwt rkççy ynbw 13 :lwmjw nrxj xrp ynb wyhyw nunk
ndpb bquyl hdly rça hal ynb hla 15 :laljyw nwlaw drs nwlbz ynbw 14
nwypx dg ynbw 16 :çlçw myçlç wytwnbw wynb çpn lk wtb hnyd taw mra
ywçyw hwçyw hnmy rça ynbw 17 :ylaraw ydwraw yru nbxaw ynwç ygjw
ntn rça hplz ynb hla 18 :layklmw rbj huyrb ynbw mtja jrçw huyrbw
bquy tça ljr ynb 19 :çpn hrçu çç bquyl hla ta dltw wtb hall nbl
36

yfwp tb tnsa wl hdly rça myrxm xrab pswyl dlwyw 20 :nmynbw pswy
arg lbçaw rkbw ulb nmynb ynbw 21 :myrpa taw hçnm ta na nhk urp
lk bquyl dly rça ljr ynb hla 22 :draw mypjw mypm çarw yja nmunw
:mlçw rxyw ynwgw laxjy yltpn ynbw 24 :myçj nd ynbw 23 :rçu hubra çpn
:hubç çpn lk bquyl hla ta dltw wtb ljrl nbl ntn rça hhlb ynb hla 25
çpn lk bquy ynb yçn dblm wkry yaxy hmyrxm bquyl habh çpnh lk 26
tybl çpnh lk mynç çpn myrxmb wl dly rça pswy ynbw 27 :ççw myçç
trwhl pswy la wynpl jlç hdwhy taw 28 :myubç hmyrxm habh bquy
larçy tarql luyw wtbkrm pswy rsayw 29 :nçg hxra wabyw hnçg wynpl
rmayw 30 :dwu wyrawx lu kbyw wyrawx lu lpyw wyla aryw hnçg wyba
rmayw 31 :yj kdwu yk kynp ta ytwar yrja muph htwma pswy la larçy
yja wyla hrmaw hurpl hdygaw hlua wyba tyb law wyja la pswy
hnqm yçna yk nax yur myçnahw 32 :yla wab nunk xrab rça yba tybw
rmaw hurp mkl arqy yk hyhw 33 :waybh mhl rça lkw mrqbw mnaxw wyh
mg htu duw wnyrwunm kydbu wyh hnqm yçna mtrmaw 34 :mkyçum hm
:nax hur lk myrxm tbuwt yk nçg xrab wbçt rwbub wnytba mg wnjna

Bereshít 47

wab mhl rça lkw mrqbw mnaxw yjaw yba rmayw hurpl dgyw pswy abyw 1
ynpl mgxyw myçna hçmj jql wyja hxqmw 2 :nçg xrab mnhw nunk xram
kydbu nax hur hurp la wrmayw mkyçum hm wyja la hurp rmayw 3 :hurp
hurm nya yk wnab xrab rwgl hurp la wrmayw 4 :wnytwba mg wnjna mg
xrab kydbu an wbçy htuw nunk xrab burh dbk yk kydbul rça naxl
myrxm xra 6 :kyla wab kyjaw kyba rmal pswy la hurp rmayw 5 :nçg
maw nçg xrab wbçy kyja taw kyba ta bçwh xrah bfymb awh kynpl
ta pswy abyw 7 :yl rça lu hnqm yrç mtmçw lyj yçna mb çyw tudy
la hurp rmayw 8 :hurp ta bquy krbyw hurp ynpl whdmuyw wyba bquy
myçlç yrwgm ynç ymy hurp la bquy rmayw 9 :kyyj ynç ymy hmk bquy
yyj ynç ymy ta wgyçh alw yyj ynç ymy wyh myurw fum hnç tamw
bçwyw 11 :hurp ynplm axyw hurp ta bquy krbyw 10 :mhyrwgm ymyb ytba
xrab xrah bfymb myrxm xrab hzja mhl ntyw wyja taw wyba ta pswy
tyb lk taw wyja taw wyba ta pswy lklkyw 12 :hurp hwx rçak ssmur
xra hltw dam burh dbk yk xrah lkb nya mjlw 13 :pfh ypl mjl wyba
xrab axmnh pskh lk ta pswy fqlyw 14 :burh ynpm nunk xraw myrxm
:hurp htyb pskh ta pswy abyw myrbç mh rça rbçb nunk xrabw myrxm
hbh rmal pswy la myrxm lk wabyw nunk xramw myrxm xram pskh mtyw 15
hntaw mkynqm wbh pswy rmayw 16 :psk spa yk kdgn twmn hmlw mjl wnl
pswy mhl ntyw pswy la mhynqm ta waybyw 17 :psk spa ma mkynqmb mkl
lkb mjlb mlhnyw myrmjbw rqbh hnqmbw naxh hnqmbw myswsb mjl
wrmayw tynçh hnçb wyla wabyw awhh hnçh mttw 18 :awhh hnçb mhnqm
ynpl raçn al ynda la hmhbh hnqmw pskh mt ma yk yndam djkn al wl
mg wnjna mg kynyul twmn hml 19 :wntmdaw wntywg ma ytlb ynda
mydbu wntmdaw wnjna hyhnw mjlb wntmda taw wnta hnq wntmda
lk ta pswy nqyw 20 :mçt al hmdahw twmn alw hyjnw urz ntw hurpl
yhtw burh mhlu qzj yk whdç çya myrxm wrkm yk hurpl myrxm tmda
:whxq duw myrxm lwbg hxqm myrul wta rybuh muh taw 21 :hurpl xrah
rça mqj ta wlkaw hurp tam mynhkl qj yk hnq al mynhkh tmda qr 22
37

ytynq nh muh la pswy rmayw 23 :mtmda ta wrkm al nk lu hurp mhl ntn


hyhw 24 :hmdah ta mturzw urz mkl ah hurpl mktmda taw mwyh mkta
hdçh urzl mkl hyhy tdyh ubraw hurpl tyçymj mttnw tawbtb
ynyub nj axmn wntyjh wrmayw 25 :mkpfl lkalw mkytbb rçalw mklkalw
lu hzh mwyh du qjl pswy hta mçyw 26 :hurpl mydbu wnyyhw ynda
bçyw 27 :hurpl htyh al mdbl mynhkh tmda qr çmjl hurpl myrxm tmda
yjyw 28 :dam wbryw wrpyw hb wzjayw nçg xrab myrxm xrab larçy
mynç ubç wyyj ynç bquy ymy yhyw hnç hrçu ubç myrxm xrab bquy
rmayw pswyl wnbl arqyw twml larçy ymy wbrqyw 29 :hnç tamw myubraw
dsj ydmu tyçuw ykry tjt kdy an myç kynyub nj ytaxm an ma wl
myrxmm yntaçnw ytba mu ytbkçw 30 :myrxmb ynrbqt an la tmaw
wl ubçyw yl hubçh rmayw 31 :krbdk hçua ykna rmayw mtrbqb yntrbqw
:hfmh çar lu larçy wjtçyw

Bereshít 48

ynç ta jqyw hlj kyba hnh pswyl rmayw hlah myrbdh yrja yhyw 1
ab pswy knb hnh rmayw bquyl dgyw 2 :myrpa taw hçnm ta wmu wynb
ydç la pswy la bquy rmayw 3 :hfmh lu bçyw larçy qzjtyw kyla
ktybrhw krpm ynnh yla rmayw 4 :yta krbyw nunk xrab zwlb yla harn
:mlwu tzja kyrja kurzl tazh xrah ta yttnw mymu lhql kyttnw
mh yl hmyrxm kyla yab du myrxm xrab kl mydlwnh kynb ynç htuw 5
kl mhyrja tdlwh rça ktdlwmw 6 :yl wyhy nwumçw nbwark hçnmw myrpa
xrab ljr ylu htm ndpm yabb ynaw 7 :mtljnb warqy mhyja mç lu wyhy
tyb awh trpa krdb mç hrbqaw htrpa abl xra trbk dwub krdb nunk
wyba la pswy rmayw 9 :hla ym rmayw pswy ynb ta larçy aryw 8 :mjl
ynyuw 10 :mkrbaw yla an mjq rmayw hzb myhla yl ntn rça mh ynb
:mhl qbjyw mhl qçyw wyla mta çgyw twarl lkwy al nqzm wdbk larçy
mg myhla yta harh hnhw ytllp al kynp har pswy la larçy rmayw 11
jqyw 13 :hxra wypal wjtçyw wykrb mum mta pswy axwyw 12 :kurz ta
wlamçb hçnm taw larçy lamçm wnymyb myrpa ta mhynç ta pswy
myrpa çar lu tçyw wnymy ta larçy jlçyw 14 :wyla çgyw larçy nymym
:rwkbh hçnm yk wydy ta lkç hçnm çar lu wlamç taw ryuxh awhw
qjxyw mhrba wynpl ytba wklhth rça myhlah rmayw pswy ta krbyw 15
ur lkm yta lagh kalmh 16 :hzh mwyh du ydwum yta hurh myhlah
brl wgdyw qjxyw mhrba ytba mçw ymç mhb arqyw myrunh ta krby
uryw myrpa çar lu wnymy dy wyba tyçy yk pswy aryw 17 :xrah brqb
:hçnm çar lu myrpa çar lum hta ryshl wyba dy kmtyw wynyub
:wçar lu knymy myç rkbh hz yk yba nk al wyba la pswy rmayw 18
ldgy awh mgw mul hyhy awh mg ytudy ynb ytudy rmayw wyba namyw 19
mwyb mkrbyw 20 :mywgh alm hyhy wurzw wnmm ldgy nfqh wyja mlwaw
ta mçyw hçnmkw myrpak myhla kmçy rmal larçy krby kb rwmal awhh
myhla hyhw tm ykna hnh pswy la larçy rmayw 21 :hçnm ynpl myrpa
kyja lu dja mkç kl yttn ynaw 22 :mkytba xra la mkta byçhw mkmu
:ytçqbw ybrjb yrmah dym ytjql rça
38

Bereshít 49

mkta arqy rça ta mkl hdygaw wpsah rmayw wynb la bquy arqyw 1
:mkyba larçy la wumçw bquy ynb wumçw wxbqh 2 :mymyh tyrjab
la mymk zjp 4 :zu rtyw taç rty ynwa tyçarw yjk hta yrkb nbwar 3
myja ywlw nwumç 5 :hlu yuwxy tllj za kyba ybkçm tylu yk rtwt
mpab yk ydbk djt la mlhqb yçpn abt la mdsb 6 :mhytrkm smj ylk
mqlja htçq yk mtrbuw zu yk mpa rwra 7 :rwç wrqu mnxrbw çya wgrh
kybya prub kdy kyja kwdwy hta hdwhy 8 :larçyb mxypaw bquyb
hyrak xbr urk tylu ynb prfm hdwhy hyra rwg 9 :kyba ynb kl wwjtçy
yk du wylgr nybm qqjmw hdwhym fbç rwsy al 10 :wnmyqy ym ayblkw
sbk wnta ynb hqrçlw hryu npgl yrsa 11 :mymu thqy wlw hlyç aby
:bljm mynç nblw nyym mynyu ylylkj 12 :htws mybnu mdbw wçbl nyyb
rkççy 14 :ndyx lu wtkryw tyna pwjl awhw nkçy mymy pwjl nlwbz 13
hmun yk xrah taw bwf yk hjnm aryw 15 :mytpçmh nyb xbr mrg rmj
:larçy yfbç djak wmu nydy nd 16 :dbu sml yhyw lbsl wmkç fyw
:rwja wbkr lpyw sws ybqu kçnh jra ylu npypç krd ylu çjn nd yhy 17
hnmç rçam 20 :bqu dgy awhw wndwgy dwdg dg 19 :hwhy ytywq ktuwçyl 18
trp nb 22 :rpç yrma ntnh hjlç hlya yltpn 21 :klm yndum nty awhw wmjl
whmfçyw wbrw whrrmyw 23 :rwç ylu hdux twnb nyu ylu trp nb pswy
bquy ryba ydym wydy yurz wzpyw wtçq ntyab bçtw 24 :myxj ylub
mymç tkrb kkrbyw ydç taw krzuyw kyba lam 25 :larçy nba hur mçm
lu wrbg kyba tkrb 26 :mjrw mydç tkrb tjt txbr mwht tkrb lum
:wyja ryzn dqdqlw pswy çarl nyyht mlwu tubg twat du yrwh tkrb
yfbç hla lk 28 :llç qljy brulw du lkay rqbb prfy baz nymynb 27
wtkrbk rça çya mtwa krbyw mhyba mhl rbd rça tazw rçu mynç larçy
ytba la yta wrbq ymu la psan yna mhla rmayw mtwa wxyw 29 :mta krb
ynp lu rça hlpkmh hdçb rça hrumb 30 :ytjh nwrpu hdçb rça hrumh la
:rbq tzjal ytjh nrpu tam hdçh ta mhrba hnq rça nunk xrab armm
wtça hqbr taw qjxy ta wrbq hmç wtça hrç taw mhrba ta wrbq hmç 31
lkyw 33 :tj ynb tam wb rça hrumhw hdçh hnqm 32 :hal ta ytrbq hmçw
:wymu la psayw uwgyw hfmh la wylgr psayw wynb ta twxl bquy

Bereshít 50

wydbu ta pswy wxyw 2 :wl qçyw wylu kbyw wyba ynp lu pswy lpyw 1
wl walmyw 3 :larçy ta myaprh wfnjyw wyba ta fnjl myaprh ta
:mwy myubç myrxm wta wkbyw myfnjh ymy walmy nk yk mwy myubra
nj ytaxm an ma rmal hurp tyb la pswy rbdyw wtykb ymy wrbuyw 4
tm ykna hnh rmal ynuybçh yba 5 :rmal hurp ynzab an wrbd mkynyub
ta hrbqaw an hlua htuw ynrbqt hmç nunk xrab yl ytyrk rça yrbqb
luyw 7 :kuybçh rçak kyba ta rbqw hlu hurp rmayw 6 :hbwçaw yba
xra ynqz lkw wtyb ynqz hurp ydbu lk wta wluyw wyba ta rbql pswy
wbzu mrqbw mnaxw mpf qr wyba tybw wyjaw pswy tyb lkw 8 :myrxm
wabyw 10 :dam dbk hnjmh yhyw myçrp mg bkr mg wmu luyw 9 :nçg xrab
çuyw dam dbkw lwdg dpsm mç wdpsyw ndryh rbub rça dfah nrg du
dfah nrgb lbah ta ynunkh xrah bçwy aryw 11 :mymy tubç lba wybal
:ndryh rbub rça myrxm lba hmç arq nk lu myrxml hz dbk lba wrmayw
39

wrbqyw nunk hxra wynb wta waçyw 13 :mwx rçak nk wl wynb wçuyw 12
nrpu tam rbq tzjal hdçh ta mhrba hnq rça hlpkmh hdç trumb wta
wta myluh lkw wyjaw awh hmyrxm pswy bçyw 14 :armm ynp lu ytjh
mhyba tm yk pswy yja waryw 15 :wyba ta wrbq yrja wyba ta rbql
:wta wnlmg rça hurh lk ta wnl byçy bçhw pswy wnmfçy wl wrmayw
pswyl wrmat hk 17 :rmal wtwm ynpl hwx kyba rmal pswy la wwxyw 16
ydbu uçpl an aç htuw kwlmg hur yk mtafjw kyja uçp an aç ana
wynpl wlpyw wyja mg wklyw 18 :wyla mrbdb pswy kbyw kyba yhla
tjth yk waryt la pswy mhla rmayw 19 :mydbul kl wnnh wrmayw
mwyk hçu numl hbfl hbçj myhla hur ylu mtbçj mtaw 20 :yna myhla
mjnyw mkpf taw mkta lklka ykna waryt la htuw 21 :br mu tyjhl hzh
pswy yjyw wyba tybw awh myrxmb pswy bçyw 22 :mbl lu rbdyw mtwa
hçnm nb rykm ynb mg myçlç ynb myrpal pswy aryw 23 :mynç rçuw ham
dqp myhlaw tm ykna wyja la pswy rmayw 24 :pswy ykrb lu wdly
qjxyl mhrbal ubçn rça xrah la tazh xrah nm mkta hluhw mkta dqpy
mkta myhla dqpy dqp rmal larçy ynb ta pswy ubçyw 25 :bquylw
wta wfnjyw mynç rçuw ham nb pswy tmyw 26 :hzm ytmxu ta mtluhw
:myrxmb nwrab mçyyw