Você está na página 1de 17

Aparatul critic

Informatiile sunt preluate din suportul de curs al domnului profesor Cristian Radu

Din aparatul critic fac parte: trimiterile bibliografice, bibliografia, anexele (dac acestea sunt trimiteri mai ample, ilustra ii preluate,grafice sau alt tip de informa ii preluate din surse. Dac sunt proprii nu fac parte din aparatul critic).

Trimiterile bibliografice
Onestitatea oblig autorul s indice imediat i precis (printr-o not ) sursa din care a preluat o informa ie sau o idee, fie c o reproduce exact, fie c o reformuleaz sau o rezum . n cazul citatelor nota se pune imediat dup ghilimele de nchidere, f r spa iu. n cazul pasajelor reformulate, este recomandabil ca nota s apar imediat dup numele autorului invocat sau al titlului volumului. Ex: Ideea pe care o expune X[1]....


n Romnia nu exist un ndreptar oficial care s regleze precis alc tuirea aparatului critic. Evident, sarcina alc tuirii unui astfel de ndreptar ar reveni Academiei. n a teptarea acestuia, uzul a impus norme preluate din alte culturi, sisteme de reguli i nota ii utilizate, din p cate, destul de elastic n lucr rile tiin ifice de la noi. Este vorba de a a numitul sistem european cu trimiteri f cute prin note de subsol i sistemul american (Harvard) cu trimiteri inserate n text.

Trimiteri bibliografice prin not de subsol


Enumer m majoritatea cazurilor posibile i nota iile specifice care se utilizeaz n anumite cazuri: 1) o prim invocare a unui volum: nota de subsol va con ine toate indica iile care se reg sesc n pagina de titlu, i la sfr it pagina (paginile) la care se trimite Ex: Marius Ghilezan. Cum sa reuse ti n via a politic . Manual de campanie electoral , Bucure ti, Ed. Active Vision, 2000, p. 14 Ex: Marius Ghilezan. Cum s reuse ti n via a politic . Manual de campanie electoral , traducere de Emil Popescu, prefa de Andrei Pop, Bucure ti, Ed. Active Vision, 2000, pp. 58-60


Obs. numele se scrie n ordine fireasc : Prenume Nume se pune punct doar ntre nume i titlu; ntre restul se pune virgul titlul este scris integral (cu tot cu eventualul subtitlu) i este marcat cursive (italice) nu se face nicio prescurtare; exist cazuri cnd autorii n i i (G.C linescu, M. Bahtin) i scriu numele prescurtat; n astfel de cazuri l vom transcrie fidel. prescurt ri admise sunt p. i pp. a a cum s-a v zut se fac toate preciz tile referitoare la edi ie: traduc torul, prefa atorul, postfa atorul etc. numele editurii trebuie reprodus fidel dup pagina de titlu: Tritonic, Humanitas, Ed. Univers, Ed. tiin ific etc dac sunt doi sau trei autori : n ordinea de pe pagina de titlu dac sunt mai mult de trei autori: se noteaz doar numele primului autor urmat de expresia latineasc et allii ( i al ii) dac este un volum coordonat: se trece numele coordonatorului urmat de precizarea (coord.)

2) o prim invocare a unui articol dintr-o revist . Nota de subsol va ar ta astfel: Ex: Ion Vlad. Despre limbaj, n Tribuna, an IV (serie nou ), nr. 3, 16-22. 01. 1992, p. 3 Obs. n acest caz, titlul articolului se pune ntre ghilimele iar al revistei n Italice anul, scris cu cifre romane, marcheaz vrsta revistei, nr. de ani de la prima apari ie.

3) o prim invocare a unui capitol dintr-un volum Ex: Mircea Miclea. cap. Psihologia cognitiv i inteligen a artificial , n Ion Radu (coord.). Introducere n psihologia contemporan , ClujNapoca, Editura Sincron, 1991, p. 15 Obs. la fel ca la articole, titlul capitolului se pune ntre ghilimele se recomand doar pentru cazurile n care capitolele sunt dedicate unui subiect specific i sunt intitulate, nu doar numerotate.

4) o prim invocare a unui articol preluat dintr-o surs electronic Ex: Moira Chimombo. The Power of Discourse: An Introduction to Discourse Analysis, in The Context of Discourse, nr. 4, 2001, p. 3, disponibil la adresa www.questia.com, accesat n 24. 04. 2010 Ex: Stephen D. Bruning. Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations, in PR Review, no. 4, March 2010, pp. 18-32

5) n cazul n care se rezum sau se reformuleaz o idee expus pe un num r mai mare de pagini sau pe cuprinsul unui capitol, sunt recomandate astfel de solu ii pentru nota de subsol: Ex: Vezi, pentru acest subiect, Umberto Eco. cap. Despre t cerea lui Kant, n Umberto Eco. De la arbore spre labirint. Studii istorice despre sens i interpretare, traducere de tefania Miren, Ia i, Polirom, 2009 sau Ex: rezum m n cele ce urmeaz con inutul cap. Despre t cerea lui Kant, n ..........

6) pentru a doua, a treia sau a -a invocare a unei lucr ri, se folosesc o serie de nota ii (majoritatea de origine latin ). Le expunem n continuare: ibidem (scris cu italice) = tot acolo - se utilizeaz pentru a doua invocare a unei surse, imediat consecutiv primeia Ex: la nota cu nr. 2, trimitem la vol. Umberto Eco. De la arbore spre labirint..... Dac urm toarea trimitere, imediat consecutiv , este la acela i volum, nota cu nr. 3 va ar ta astfel: Ex: ibidem, p. 24

op. cit. (scris cu italice pt c
provine tot din latin )

se folose te pentru a doua sau a n-a invocare a unei lucr ri. Utilizarea este permis exclusiv dac , pn la nota respectiv , a fost invocat o singur lucrare a autorului citat. Ex: la nota nr. 1, avem Umberto Eco. De la arbore spre labirint.... La notele cu nr. 2 i 3 avem alte volume, scrise de al i autori. Dac nota cu nr. 4 trimite din nou la volumul lui Eco (repet m: f r ca alt volum al s u s fie utilizat pn atunci), nota va ar ta astfel: Umbero Eco. op. cit., p. 24 Obs. : din respect pentru cititor, este bine s nu utiliz m aceast nota ie la distan prea mare de prima invocare a volumului.

ed. cit.
se utilizeaz cnd trimitem a n-a oar la o lucrare a unui autor care a mai fost citat i cu alt lucrare sau alte lucr ri. nlocuie te toate indica iile privind edi ia, mai pu in autorul i titlul. nc o observa ie: dac titlul este mai lung, poate fi prescurtat, f r ns a crea, prin aceasta, ambiguit i. Ex: Am invocat, pn acum, vol. A, B i C ale autorului XY. Revenim cu o trimitere la vol. A. Evident c nu vom putea folosi nota ia op. cit., ntruct am deruta cititorul. Vom repeta numele autorului i titlul lucr rii i vom introduce nota ia: ed. cit.


apud
este o prepozi ie latin echivalent cu prepozi ia romneasc dup ; utilizarea ei presupune onestitate: semnaleaz faptul c un citat sau o informa ie sunt preluate dintr-o surs secundar (sunt preluate indirect) Ex: Daniel Bougnaux. Introducere n tiin ele comunic rii, Traducere de Violeta Vintilescu, Ia i, Ed. Polirom, 2000, p.15 apud Flaviu C lin Rus. Introducere n tiin a comunic rii i a rela iilor publice, Ia i, Ed. Institutul European, 2002, p. 6 (autor citat apud autor citit)

Bibliografia
autorii se pun n ordine alfabetic , dup numele de familie Nume, Prenume (virgula avertizeaz c ordinea fireasc este inversat ) nu se precizeaz pagina se poate structura pe categorii: c r i, articole, site-uri


Bibliografie

Bland, Michael. Rela ii eficiente cu mass-media, Traducere de Nicu Pan , Bucure ti, Ed. comunicare.ro, 2003 Bougnaux, Daniel. Introducere n tiin ele comunic rii, Traducere de Violeta Vintilescu, Ia i, Ed. Polirom, 2000 Chiciudean, Ion. Gestionarea crizelor de imagine, Bucure ti, Ed. comunicare.ro, 2002

Sistemul autor-dat (sistem Harvard)


notele sunt n text Ex: (Chelcea, 2001, 72) singurele nota ii acceptate n acest sistem sunt: ibid. i apud


la bibliografie, singura diferen fa de sistemul european este plasarea anului apari iei volumului imediat dup nume. Ex: Bougnaux, Daniel (2000). Introducere n


tiin ele comunic rii, Traducere de Violeta Vintilescu, Ia i, Ed. Polirom