Você está na página 1de 1

Y 2 .

Y 1 pentru F[x1,x2] X 2 X1 F [ X 2, X 3] F [ X 1, X 2] Pentru F[x1,x2,x3] ( sau mai multe) DDD= X 3 X1


Diferenta Divizata : DD = Metoda Trapezului : I= b a * (f(b) + f(a) )
2

Metoda Simson : I= b a * (f(b) + f(a)+4*f( b + a ) )


6 2

Metoda Bisectei : b = f(a)*f(b) => daca b > 0 nu merge metoda daca nu se aplica x= b + a unde a si b sunt in interval
2

[a,b] rezultatul se compara cu 0 daca e mai mare urmatorul interval este [a,x] daca nu este [x,b] . Procesul se executa pentru fiecare iteratie. Newton: X1 = X0 - f ( X 0) sau daca X0 = 0 atunci termenul liber pe coieficientul lui x cu semnul schimbat.
f ' ( X 0)

Euler : x1=x(0)+h*f(x0,y0); Choleskey: B11 = a11 ,B12=0 ,B21 =

a 21 a11

B22 =

a 22 + a12^ 2

Gauss Legendre : cu mai multe subintervale : I= b a * (f(b) + f(a)+f( b + a ) )


2*n 2

Ritz : Pas1 b=A*X Pas2 c=x`*x Pas3 d=x`*b rezultatul se inverseaza adica e 1 pe rezultat Pas4 d*c Lagrange: L1=

(x - x1)(x - x2) (x - x2)(x - x3) (x - x1)(x - x3) L2 = L3 = (x3 - x1)(x3 - x2) (x2 - x1)(x2 - x3) (x1 - x2)(x1 - x3)

P(x)= y1*L1(x) +y2*L2(x) +y3 *L3(x) Newton Cotes si Gauss Legendre se rezolva cu metodat Trapezului si Simpson daca dau acelas rezultat este OK Gradul de exactitate al metodei Simpson este egal cu 3. - metoda trapezelor are un grad de exactitate egal cu 1, ca si metoda dreptunghiurilor