Você está na página 1de 10

Alexandru Dimitrie Xenopol

Alexandru Dimitrie Xenopol (n. 24 martie 1847, Ia i - d. 27 februarie 1920)

A fost un academician, economist, filosof, istoric, pedagog, sociolog i scriitor romn. romn. Alexandru D. Xenopol este autorul primei mari sinteze a istoriei romnilor, filozof al istoriei de talie mondial , cel mai mare istoric romn, dup Nicolae Iorga. Iorga. Alexandru Dimitrie Xenopol avea p rin i de origine anglo-saxon . anglo-

Scurt trecere n revist a meritelor sale tiin ifice i culturale

1867 - 1871, studii universitare; 1871, doctorate n drept, la Berlin i filozofie, la Giessen; 1878, ob ine prin concurs catedra de istorie a romnilor la Universitatea din Ia i; 1891, ob ine, tot prin concurs, i Catedra de istorie universal , la aceea i Universitate; ntre anii 1894 - 1903 i, respectiv 1906 - 1908, la Ia i, conduce Revista "Arhiva"; "Arhiva" 1893 - Devine membru titular al Academiei Romne; 1914 - Este ales membru al prestigioasei Academii de tiin e Morale i Politice din Paris; 1915 - Se mut la Bucure ti; 1920 - La 27 februarie -- Moare Alexandru D. Xenopol, extraordinar Xenopol, om de cultur romn al sfr itului secolului al XIX-lea i al nceputului XIXsecolului XX.

O analiz a operelor lui Alexandru D. Xenopol

nc din anii de nceput ai activit ii sale tiin ifice, Alexandru D. Xenopol s-a remarcat prin analize istorice, cu valoare incontestabil , publicate n revista Convorbiri literare. literare. Dintre acestea se impune scrierea Teoria lui Resler. Resler. Studiu asupra st ruin ei romnilor din Dacia Traian , ap rut n 1884 ntr-un format de 300 de pagini. ntrpagini. Pe aceea i tem a publicat la Paris, n 1885, lucrarea O 1885, enigm istoric . Romnii n Evul Mediu. Sunt demonstra ii Mediu. veridice privind temeinicia, pe baza criticii moderne, a autohtoniei i continuit ii romnilor n spa iul romnesc tradi ional, carpato-dun reano-pontic. carpatoreano-pontic.

Lucr ri fundamentale
1888 - 1893 -- Public monumentala lucrare Istoria romnilor din Dacia Traian , n 6 volume, prima istorie complet a romnilor scris vreodat pn la el. el. 1899 i, respectiv 1908 - Public , de pe pozi ia de filosof al istoriei Les principes fondamentaux de l'histoire n 1899 i La thorie de l'histoire n 1908. 1908. Aceste dou lucr ri, scrise i publicate n limba francez i-au adus o faim mondial de filozof al istoriei, recunoa tere universal i au cnt rit decisiv n alegerea sa ca membru titular al Academii de tiin e Morale i Politice din Paris. Paris.

Ecoul operei lui Xenopol n Europa


Asiduitatea i profunzimea analizei lui Alexandru D. Xenopol n explicarea evenimentele istorice, investignd noi modalit i care s structureze istoria i filozofia istoriei, l plaseaz printre cei mai importan i gnditori europeni ai perioadei respective. respective. Lucrarea Les principes fondamentaux de l histoire s-a bucurat de o c lduroas primire n multe ri europene unde erau n curs acute dezbateri a problematicilor de filosofie a istoriei. Neokantienii Rickert i istoriei. Windelband vedeau n filosofia istoriei un teren de revigorare a filosofiei n genere, iar Dilthey considera i el c ntemeierea ra iunii istorice este o cale de rezolvare a crizei n care intrase filosofia. filosofia. n raport cu al i filosofi ai istoriei din acea vreme, Xenopol avea marele avantaj c opera sa n acest domeniu venea din partea unui mare i recunoscut istoric pe plan na ional, dar i interna ional, cunoscut n Europa prin traducerile scrierilor sale istorice, ca i prin studiile publicate n reviste str ine de specialitate. A a se explic specialitate. i ecoul lucr rii lui Xenopol de teoria istoriei, precum i prestigiul statornic de care s-a bucurat de atunci ncoace savantul romn. romn.

Rolul lui Alexandru D. Xenopol n epoc istoria Romniei

i n

Alexandru D. Xenopol a avut meritul absolut unic de a scrie prima sintez sau istorie complet a poporului romn, Istoria romnilor din Dacia Traian , i de a o face larg cunoscut ntregii lumi, deziderat formulat anterior cu extrem claritate att de Mihail Kog lniceanu ct i de Nicolae B lcescu, nc de pe vremea cnd aceste idei erau parte esen ial a programului viitoarei revolu ii de la 1848. 1848. n plan educa ional, ca profesor universitar, i ca titular simultan al catedrei de istorie a romnilor, respectiv al celei de istorie universal , Alexandru Xenopol a contribuit la educarea i modelarea a multor genera ii de profesori de istorie i istorici romni. romni. Simultan cu obliga iile didactice a desf urat i o sus inut i bogat activitate tiin ific , att ca autor, publicnd numeroase lucr ri i studii n presa tiin ific a vremii, ct i ca editor, redactor i director al Revistei "Arhiva", ap rut la Ia i. i. Xenopol a fost unul din cei mai aprigi sus in tori ai nl turarii napoierii economice i culturale a Romniei, militnd pentru continuarea dezvoltarii nv mntului la toate nivelele, nceput att de dinamic n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1859 - 1866). 1866)

De asemenea, n toate studiile sale economice, Alexandru D. Xenopol preconiza crearea unei puternice i diversificate industrii na ionale, nceput , de asemenea n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Ambele direc ii, Cuza. nv mntul i industria, le vedea ca f cnd parte din drumul spre realizarea unei independen e nu doar politice, ci i a uneia economice. Ca atare, marele economice. istoric Alexandru D. Xenopol opunea concep iilor liber schimbiste oficiale concep ia protec ionismului economic intern menit s asigure crearea unei industrii romne ti puternice care s permit , la rndul ei, dezvoltarea celorlalte compartimente ale economiei na ionale: comer ul, finan ele, ionale: agricultura, etc. etc. Pe plan interna ional, remarcabilul om de cultur romn a adus contribu ii dintre cele mai importante la filosofia istoriei, a a dup cum o dovede te lista de lucr ri publicate att n limba francez ct i n limba german i limba italian , limbi pe care le st pnea la nivelul unui vorbitor nativ elevat. elevat. Prin ntreaga sa activitate creatoare ca autor, eseist, filosof al istoriei, istoric, pedagog, sociolog i scriitor, Alexandru Xenopol eviden iaz cu pregnan rolul s u cel mai meritoriu n cultura romn , prin faptul c a fost primul intelectual romn de orientare universal care, utiliznd principii metodologice moderne, a scos istoria din tiparele sale tradi ionale i tradi ionaliste, mpletindmpletind-o strns ntr-o documenta ie ampl , ntr-o viziune critic de ntrntransamblu care s prezinte realist multitudinea formelor de manifestare a vie ii sociale a oamenilor - economic , social , politic , cultural , ideologic , etc.. etc..

Lista de lucrari
Cauzalitatea n succesiune; Domnia lui Cuza Vod ; Istoria partidelor politice din Romnia; L'hipotese dans l'Histoire (original publicat n francez ); No iunea valorii n istorie; Principiile fundamentale ale istoriei; R zboaiele dintre ru i i turci i nrurirea lor asupra rilor Romne; Sociologia e istoria (original publicat n italian ); Studii asupra st ruin ei romnilor n Dacia traian ; Teoria lui Roesler; Zur Logik der Geschichte (original publicat n german )

A. D. Xenopol
Inca de la inceputul carierei mele pe campul istorie am vazut in Austria un dusman inversunat al neamului romanesc. romanesc. -citat din prefata Romanii si Austro-Ungaria Austro-