Você está na página 1de 1

Nama: ___________________________ Petikan: Perjalanan dengan Kereta Api

Tarikh: _____________

Arahan : Baca petikan di bawah. Kenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam petikan.