CARA MENGIKAT MENGGUNAKAN KAYU

CARA MENGIKAT MENGGUNAKA TANGAN

PRODUK AKHIR

10 petang. Pelajar diminta untuk meneka rasa bahan yang diberi.00 petang 13. 9. b.45 petang Permainan KIM. Pembaharuan Persetiaan oleh patrol bertugas. Perjumpaan mingguan dimulakan dengan Upacara Bendera diketuai oleh patrol bertugas.00 5. Pelajar membuat amali simpulan. 4. Pelajar diberi taklimat tentang kegunaan kedua-dua simpulan.00 4. Patrol-patrol akan dibahagikan kepada 2 stesyen. 5. Pelajar melengkapkan buku log masing-masing 4. Stesyen kedua mengendalikan pengajaran simpul buaian.10-4. 15. Tunjukcara oleh pemimpin dan penolong pemimpin dalam setiap stesyen.00 PETANG Tajuk : Simpul Serban dan Simpul Buaian Hasil pembelajaran: Pelajar dapat membuat simpul serban dan simpul buaian AKTIVITI BBM/REKFLEKSI 3. 7. Pelajar bersurai . Belajar tepuk yang baru 14. Taklimat oleh pemimpin bertugas. a. 3. Pelajar berkumpul dalam bentuk ladam kuda.deria rasa 11. 2. Stesyen pertama mengendalikan pengajaran simpulan serban. 1.45-5. 8. Ujian dijalankan selepas kedua-dua stesyen selesai.RANCANGAN LATIHAN MINGGUAN PENGAKAP KUMPULAN 65 (KAJANG) UNIT PENGAKAP REMAJA Masa : 3. 6. 12. 4. Upacara turun bendera. 10. Pelajar diminta untuk menutup mata mengunakan scarf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.