Lesson Plan

CARA MENGIKAT MENGGUNAKAN KAYU

CARA MENGIKAT MENGGUNAKA TANGAN

PRODUK AKHIR

10 petang. 4. 6. a. Stesyen pertama mengendalikan pengajaran simpulan serban.00 petang 13. Pelajar bersurai . 7. 5. Pembaharuan Persetiaan oleh patrol bertugas. Pelajar diminta untuk meneka rasa bahan yang diberi. Pelajar melengkapkan buku log masing-masing 4.45 petang Permainan KIM. Ujian dijalankan selepas kedua-dua stesyen selesai. Belajar tepuk yang baru 14. Pelajar membuat amali simpulan. Pelajar diberi taklimat tentang kegunaan kedua-dua simpulan. Stesyen kedua mengendalikan pengajaran simpul buaian. 10. b. 15. Tunjukcara oleh pemimpin dan penolong pemimpin dalam setiap stesyen.RANCANGAN LATIHAN MINGGUAN PENGAKAP KUMPULAN 65 (KAJANG) UNIT PENGAKAP REMAJA Masa : 3. Taklimat oleh pemimpin bertugas. Perjumpaan mingguan dimulakan dengan Upacara Bendera diketuai oleh patrol bertugas.00 4. 8. 12.10-4.45-5. Pelajar berkumpul dalam bentuk ladam kuda.00 PETANG Tajuk : Simpul Serban dan Simpul Buaian Hasil pembelajaran: Pelajar dapat membuat simpul serban dan simpul buaian AKTIVITI BBM/REKFLEKSI 3. Upacara turun bendera. 4. Patrol-patrol akan dibahagikan kepada 2 stesyen. 2. 1. Pelajar diminta untuk menutup mata mengunakan scarf.00 5. 3.deria rasa 11. 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.