Você está na página 1de 89

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE

EVALUATION FORM Grammar and Vocabulary CONSTRUCT / ACHIEVEMENT Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism Total Score No

ENROLMENT : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Name 1 2 SC G 1 2 SC

Evaluation G 1 2 SC G 1 2 SC G

CONSTRUCT Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism

ABC

Total %

OVERALL INDIVIDUAL ACHIEVEMENT Grade A B C D

Total Grade

CLASS :

Total

Teacher :

Signiture:

INDIVIDUAL VEMENT Model Activity

1
Date Tested Model Activity Evaluation

2
Date Tested

EF

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE


EVALUATION FORM CONSTRUCT / ACHIEVEMENT Grammar and Vocabulary Pronunciation and intonation

SJK (T) JAVA LANE


CLASS : ENROLMENT : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Name 1

Evaluation 2 SC G 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Activity

Model

Fluency and rhythm

Ethics and mannerism

Note s on Mod el and Acti vity

Evaluation

1 2 3 4
Evaluations

Date Tested

Date Tested

Date Tested

EF

Date Tested

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE


EVALUATION FORM CONSTRUCT / ACHIEVEMENT Total Grade A A B A B B B B A A B A B B A B B B B B A A B Total Score Grammar and Vocabulary 23 1 2 SC G 1 2 SC Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism

CLASS
ENROLMENT : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Name

Evaluation G 1 2 SC G 1 2 SC G

S. Puvishny P. Ramiya D. Resendran R. Rickmond A. Rishi Kumar P. Sakthiswaran R. Samual K. Selvakumar B. Shegariswary R. Thanush K. Tanusha M. Thiviya M. Vanitha K. Velpaari S. Venesha N. Vigashini H. Vilasini T. Vilashini S. Vinodraj R. Vishnu S. Yammuna

B B C B C C B C B B C B C C B C B B C B B B B

A A B A B B A B A A B A B B A B A A B A A A A

3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5

A A B A B B A B A A B A B B A B A A B A A A A

B B C B C C C C B B C B C C B B C C C B B B C

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.5

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

B B C B C C C C B B C B C C B C C C C C B B C

A A B A C C B B A A C A B B A B B B C B A A B

3.5 3.5 2.5 3.5 2.0 2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 2.0 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 3.5 3.5 2.5 Total % 100 100 100 100

A A B A C C B B A A C A B B A B B B C B A A B

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

3.5 3.5 2.9 3.5 2.8 2.8 3.1 2.9 3.5 3.5 2.8 3.5 2.9 2.9 3.5 3.0 3.1 3.1 2.8 3.3 3.5 3.5 3.1

42 S. Yogganraj 43 M. Kayalvilly

CONSTRUCT Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism

A 14 0 9 23

% 61 0 39 100

B 9 23 10 0

% 39 100 43 0

C 0 0 4 0

% 0 0 17 0

D 0 0 0 0

% 0 0 0 0

ABC 23 23 23 23

D 0 0 0 0

% 0 0 0 0

OVERALL INDIVIDUAL ACHIEVEMENT Grade A B C D No 9 14 0 0 % 39.1 60.9 0.0 0.0

Model

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total

23

100.0

Teacher :

Signiture:

EF
Evaluation

1
Date Tested Activity Activity 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Model

2
Date Tested 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 10-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun 11-Jun

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May 6-May

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VIDUAL ENT % 39.1 60.9 0.0 0.0

100.0

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE


SCHOOL

SJK (TAMIL) JAVA LANE,


LORONG JAWA 1, 70000 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

CLASS 1

6 ELANGO

Enrolment

23

ACHIEVEMENT STATUS

Tota CONSTRUCT Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism
A % B % C % D %

14 0 9 23

61 0 39 100

9 23 10 0

39 100 43 0

0 0 4 0

0 0 17 0

0 0 0 0

0 0 0 0

ABC 23 23 23 23

COMMENT

SUGGESTIONS

Signature PS / KPS

( Name:

SR

MBILAN

23

Total ABC 23 23 23 23
%

100 100 100 100

D 0 0 0 0

0 0 0 0

Date

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENYELARASAN MARKAH PBS

PEPERIKSAAN
Mata Pelajaran : Bahasa Inggeris

UPSR

20 09

Bil

Nama

Darjah

Gred Pentaksir Sekolah GV PI FR

Gred Penyelaras PI FR

Gred Sebenar PI FR EM

CATAT

EM GV

EM GV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 Borang ini hendaklah disediakan dalam 3 salinan. Salinan pertama untuk Penyelaras, salinan kedua untuk Pengetua/Guru Besar dan salinan ketiga untuk tujuan tuntutan. : KPK/KPN/KPKw/KPS* : :

Nama Penyelaras Jawatan Nama dan Alamat Sekolah yang diselaras

* Potong yang tidak berkenaan

BP(PBS)

CATATAN

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE


EVALUATION FORM SCHOOL : Grammar and Vocabulary CONSTRUCT / ACHIEVEMENT Pronunciation and Fluency and rhythm intonation Evaluation No. Name G G G G Ethics and mannerism Model

Activity

BP (KPkw/Pkw)

Date Tested

EF

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 FORMAT LAPORAN PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PENYELARAS
Rumusan / Ulasan Penyelaras 1. Masalah dikesan:

2.

Cadangan

Tandatangan Penyelaras Luar / Dalaman

Tandatangan Guru Besar

(Nama dan Cop Guru Besar (Nama Penyelaras)

Tarikh

IA SIA DAH

BPS/03(2)

AN LAH

Tandatangan Guru Besar

(Nama dan Cop Guru Besar)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Nama Sekolah

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nama

L/P

No. S/B

34 35

BSI

N MALAYSIA N MALAYSIA N SEKOLAH ( PLBS ) RIS

LEMBAGA PEPERIKSA KEMENTERIAN PELAJA PENTAKSIRAN LISAN BERASAS BAHASA INGG

NDUK
Tahun: Angka Giliran GRED PURATA GV PI FR EM 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Nama Sekolah

BORANG SKOR

Bil.

Nama

69 70

BSI

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Tahun: L/P No. S/B Angka Giliran GRED PURATA GV PI FR EM 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Nama Sekolah

Bil.

104 105

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Tahun: Nama L/P No. S/B Angka Giliran GRED PURATA GV PI

BSI
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Nama Sekolah GRED PURATA FR EM 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Bil.

Nama

L/P

No. S/B

139 140

BSI

N MALAYSIA N MALAYSIA N SEKOLAH ( PLBS ) RIS

LEMBAGA PEPERIKSA KEMENTERIAN PELAJA PENTAKSIRAN LISAN BERASAS BAHASA INGG

NDUK
Tahun: Angka Giliran GRED PURATA GV PI FR EM 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Nama Sekolah

BORANG SKOR

Bil.

Nama

174 175

BSI

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Tahun: L/P No. S/B Angka Giliran GRED PURATA GV PI FR EM 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 Nama Sekolah

Bil.

209 210

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS ) BAHASA INGGERIS

BORANG SKOR INDUK


Tahun: Nama L/P No. S/B Angka Giliran GRED PURATA GV PI

BSI

GRED PURATA FR EM

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT ENGLISH LANGUAGE


SBOA REPORT
SCHOOL

1. STATUS PENCAPAIAN SEKOLAH CONSTRUCT CLASS A % B % C % D

Grammar and vocabulary

Pronunciation and intonation

Fluency and rhythm

Ethics and mannerism

Total

Signature PS/KPS

Name

SR

B+C

Name

EF

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009 BORANG MAKLUMAT PENTAKSIR DAN PENYELARAS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
NAMA MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS MAKLUMAT SEKOLAH NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH KOD MATA PELAJARAN KOD PUSAT KOD SEKOLAH NO. TEL. SEKOLAH NO. FAX SEKOLAH LOKASI SEKOLAH * Bandar * Luar Bandar *Tandakan (P ) dalam ruang yang disediakan MAKLUMAT PENTAKSIR
BIL NAMA GURU OPSYEN PENGALAMAN MENGAJAR MENGAJAR MATAPELAJARAN / TAHUN

PERNAH MENGHADIRI KUR PENTAKSIRAN ANJURAN LPM (Y

1 2 3 4 5 6 7 8 MAKLUMAT PENYELARAS
NAMA PENYELARAS JAWATAN HAKIKI ALAMAT SEKOLAH/ JAWATAN NO.TEL PEJABAT NO.TEL BIMBIT NO.FAKS

Adalah disahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar

Tandatangan Pengetua / Guru Besar

Nama dan cop Pengetua / Guru Besar

Tarikh:

BMPP/01

LOKASI SEKOLAH * Bandar * Luar Bandar

ndakan (P ) dalam ruang yang disediakan

PERNAH MENGHADIRI KURSUS PENTAKSIRAN ANJURAN LPM (YA/TIDAK)

SENARAI SEMAK PENSKORAN PLBS


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Borang Penyelarasan Tarikh Pelaksanaan Eviden / Latihan Borang SR / EF Ulasan / Tindakan Carta Gannt Jadual Pelaksanaan Jadual Pemantauan Kelas-Kelas PERKARA ADA

N PLBS
TIADA BIL
1 i ii iii iv 2 i ii iii 3 i ii iii iv v 4 i ii 5 i ii 6 i ii 7 i

SENARAI SEMAK FAIL PENGUR


PERKARA

Jawatankuasa Pentaksiran Sekola


Carta Organisasi Minit mesyuarat Surat Perlantikan Pentaksir Butiran Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah Dokumen / Sukatan Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Surat Makluman Kepada Ibubapa Dokumen Pentaksiran Surat Pekeliling LMP Buku Panduan Kerja Kursus / Dokumen Pentaksiran Contoh Sijil Borang Pemantauan - BPP/D Borang Penyelarasan Jadual Kerja Pentaksiran Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Carta Gantt Pengendalian Pentaksiran Eviden / Latihan / Stimuli Borang Skor Markah Gred Individu Bahan Bukti Hasil Projek / Hasil Kerja Laporan Laporan Pemantauan Dalaman Jadual Pemantauan

ii

Laporan Pemantauan

K FAIL PENGURUSAN
ADA TIADA

asa Pentaksiran Sekolah

okumen / Sukatan

kumen Pentaksiran

Pentaksiran

al Kerja Pentaksiran

endalian Pentaksiran

Bahan Bukti

n Pemantauan Dalaman

LOGO SEKOLAH
Nama dan alamat sekolah

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH TAHUN 2009


NAMA NO. SURAT BERANAK ANGKA GILIRAN : : :

Adalah dengan ini dianugerahkan Sijil Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah kerana telah memperoleh pencapaian seperti berikut : MATAPELAJARAN
Tatabahasa dan kosa kata Grammar and Vocabulary

KONSTRUK
Sebutan, intonasi dan nada Pronunciation and intonation

GRED BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS

Tandatangan Guru Besar

Cop :

Tarikh :

AH RENDAH

KONSTRUK
Fasih dan Bermakna Bertatasusila Ethics and mannerism

Fluency and rhythm

GRED

Borang Penyerahan Bahan/Borang Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 200 Nama Pentaksir Sekolah: Senarai Bahan Serahan;

BIL 1 2 3 4

BAHAN/BORANG

Diterima oleh;

Tarikh

Pentaksir Kawasan

an Berasaskan Sekolah 2008

Borang Penyerahan Bahan/Borang Pentaksiran Lisan Nama Pentaksir Kawasan : Senarai Bahan Serahan;

JUMLAH

BIL

BAHAN/BORANG

Format Laporan Penyelarasan BPS/03(2)

Borang Penyelarasan Markah BP(PBS)

Borang SR

Borang Skor Induk (BSI)

Diterima oleh;

Ketua Pentaksir Kawasan

han Bahan/Borang Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 2009

Borang Penyerahan

Nama Ketua Pentaksir Kawas Senarai Bahan Serahan; SEKOLAH JUMLAH BIL

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

Tarikh

Diterima oleh;

Ketua Pentaksir Negeri

Borang Penyerahan Bahan/Borang Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah 2009 Nama Ketua Pentaksir Kawasan : Senarai Bahan Serahan; BAHAN/BORANG
PN. SUMALY PN. SUSILA PN. FARIDZOH BT OSMAN

KATHIRAWAN JEYARAMAMOORTHY

SEKOLAH

Format Laporan Penyelarasan PN. ZAINIPAH BPS/03(2) CIK V. VIJI

JUMLAH
PN. SUMALY PN. SUSILA PN. FARIDZOH BT OSMAN Borang Penyelarasan Markah PN. ZAINIPAH BP(PBS) CIK V. VIJI

JUMLAH
PN. SUMALY PN. SUSILA PN. FARIDZOH BT OSMAN PN. ZAINIPAH CIK V. VIJI

Borang SR

JUMLAH
PN. SUMALY PN. SUSILA PN. FARIDZOH BT OSMAN PN. ZAINIPAH CIK V. VIJI

Borang Skor Induk (BSI)

JUMLAH

Diterima oleh;

Tarikh

Ketua Pentaksir Negeri

ekolah 2009

JUMLAH

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SER BIL 1 NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. GLORIA MARCH (KPKw)

PN. JULIE RAHIDAYU (KPKw)

PN. HARIZAN BT HASHIM (KPKw)

EN. KATHIRAWAN JEYARAMAMOORTHY (KPKw)

EN. MURUGAN RAJ A/L THANARAJ

PN. UMI KALSOM

PN. NOR IDA

PN. ZAINIPAH BT ABDULLAH

PN. KOH MEI LING

10 PN. NURFAIRUDZAINI BT ZAINAL ABIDIN

SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SEREMBAN SENARAI SEKOLAH SK NYATOH SJK (C) SIN HUA SJK (C) KELPIN SK PANTAI SK KG. DACING SK DATO' KLANA PUTRA SJK (T) LOBAK SK ST PAUL SK PUTERI SK ACS SK WAWASAN SK TAMAN TUANKU JAAFAR 2 SJK (T) CONVENT SJK (T) LADANG SHANGHAI SJK (C) KG. BARU MAMBAU SK TAMAN TUANKU JAAFAR 1 SK LABU ULU, BT 8 SK DATUK SYAH BANDAR, LABU SJK (C) MIN SHING SJK (T) KIRBY SJK (T) LABU BAHAGIAN 1 SK DATO KLANA MAKMUR SK RAHANG SK MAMBAU SK SEREMBAN 2B SK SRI KLANA SK AMPANGAN SK PAROI SK TAMAN TASIK JAYA SK AS SAKYIDAH SK SERI PAGI SK DUSUN NYIOR SK PANCHOR SJK (C) SERI SIKAMAT SK DATUK BANDAR RASAH SJK (C) KG. BARU PAROI SJK (C) SINO ENGLISH SJK (C) CHI HWA SJK (C) KUO MIN, SEREMBAN SJK (C) KG BARU PANTAI SJK (C) PEI HUA SK ABIM, SERI SEREMBAN SK KGV SK DATUK AKHIR ZAMAN SK SEREMBAN 2A SK BERSEPADU KEMAYAN BIL 11

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DA

12

13

14

15

16

17

18

19

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SEREMBA NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. FARIDZOH BT OSMAN

PN. K. SEGAMY

PN. WAN SUREYANI BT WAN ISMAIL

CIK V. VIJI

PN. K. SUSILA

PN. MALINI

PN. SALBIAH

PN. ANNE THOMAS

PN. WANITHA

SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SEREMBAN SENARAI SEKOLAH SK SIKAMAT SK SENAWANG SK TAMAN PAROI JAYA SK TAMAN SERI MAWAR SK SEREMBAN JAYA SJK (T) LADANG BATANG BENAR SK BATANG BENAR SJK (C) KG. BARU PAJAM SJK (T) LADANG CAIRO SJK (C) CHI CHI, MANTIN SK GADONG JAYA SK LBJ SK SENDAYAN SJK (T) LADANG KUBANG SK KOMPLEKS KLIA SK JIJAN SK DESA CHEMPAKA SK DESA JASMIN SJK (T) NILAI SJK (T) DESA CHEMPAKA SK SEGA SK TAMAN RASAH JAYA SK DATUK RAJA MELANA SJK (C) CHUNG HWA, RANTAU SJK (C) SIN MIN, KUALA SAWAH SK ULU BERENANG SK SG. JAI SK MENDUM SJK (T) LADANG LENGGENG SK TAMAN SEMARAK SK DATUK ABDUL MANAF SJK (C) KG. BARU BROGA SJK (C) YU CHAI, ULU BERANANG SK SG. MACANG SJK (C) HILL SITE SJK (T) LADANG SEREMBAN SK TEKIR SJK (C) KG. BARU LABU, BT 8 SK LABU SJK (T) LORONG JAVA SJK (T) LADANG LINSUM SK SILIAU SJK (T) LADANG KOMBOK SJK (C) MA HWA BIL 20

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DA

21

22

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SEREMBA NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. SUMALY

PN. SUNITHA BAISPAL

EN. PONNIAH

DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH SEREMBAN SENARAI SEKOLAH SK MANTIN SJK (C) KUA MIN, NILAI SJK (T) LABU BAHAGIAN 4 SJK (T) TUN SAMBANTHAN SJK (C) CHUNG HWA, MANTIN SK TEMIANG SJK (C) CHUNG HWA, SEREMBAN SJK (C) CHAN WA, SEREMBAN SJK (C) SAN MIN SK PENDIDIKAN KHAS SJK (T) PERHENTIAN TINGGI SJK (C) LADANG ULU KANCHONG SJK (C) SG. SALAK SJK (T) RANTAU BIL 1

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN DAN PENTAK

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN DAN PENTAKSIR KAWASAN : DAERAH SEREMBAN KETUA PENTAKSIR KAWASAN PN. GLORIA MARSH

PN. HARIZAN BT HASHIM

KATHIRAWAN JEYARAMAMOORTHY

JULIE RAHIDAYU BT ABDUL JALIL

DAN PENTAKSIR KAWASAN : DAERAH SEREMBAN PENTAKSIR KAWASAN EN. T. MURUGAN PN. UMI KALSOM BT ABU BAKAR PN. ANNE THOMAS PN. NORFAIRUDZAINI BIL 1

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR K

PN. WANITHA PN. NOR IDA BT ABDUL HAMID PN. WAN SUREYANI BT WAN ISMAIL PN. KOH MEI LING PN. SUNITHA BISPAL PN. SUMALY PN. K. SUSILA PN. FARIDZOH BT OSMAN PN. ZAINIPAH CIK V. VIJI PN. SALBIAH BT SHAFIEI PN. MALINI PN. K. SEGAMY EN. PONNIAH

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH REMBAU NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. HANSA KUMARI (KPKw)

PN. NOR ALIAH BT ABDULLAH

PN. NOR AZURA BT HASHIM

EN. CHIAK CHIN SOON

EN. R. SHANMUGANATHAN RAMASAMY

SAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH REMBAU SENARAI SEKOLAH SK KG TANJONG SK TITIAN BINTANGOR SK ASTANA RAJA SK PILIN SK LEGONG ULU SK SEPRI SK DATO SHAHBANDAR REMBAU SK SEMERBOK SK SAWAH RAJA SK PULAU BESAR SK PENAJIS SK SEBERANG BT HAMPAR SK KAYU ARA SK CHEMBONG SK KAMPONG BATU SK SALAK NAMA SK KOTA SK PEDAS SK KUNDUR SK UNDANG REMBAU SJK (C) PEI HWA PEDAS SJK (C) PEI TECK KOTA SJKT LADANG CHEMBONG SK BONGEK SK CHENGKAU SJK (C) YUK HUA REMBAU SJK (T) LDG BATU HAMPAR SJK (T) LADANG SG BARU SJK (T) LDG BUKIT BERTAM

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWAS BIL 1

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH KUALA PILA NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN.HJH.RAZLINA BT.HJ.ABD.RAHMAN (KPKw)

PN.SITI ADAWIYAH BT FADIL

PN.NORMAZNI BT.ZAKARIA

PN.ZARINA BT.MOHAMMAD

PN.NOR AZIAM BT.JAAFAR

PN.ROSMAWATI BT HARMAIN

SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH KUALA PILAH SENARAI SEKOLAH SJK ( C ) PARIT TINGGI SK KUALA PILAH SK SENALING SK TUNKU MUNAWIR SJK ( C ) CHUNG HUA SJK ( T ) KUALA PILAH SK YAMTUAN ANTAH SK TUNKU KURSHIAH SK BUKIT ROKAN BARAT SJK ( C ) KG BARU KEPIS SK KEPIS ( FELDA ) SK KUALA KEPIS SK ULU SUNGAI DUA SK REMBANG PANAS SK SUNGAI DUA SJK ( T ) LADANG JUASSEH SK NURI SK UNDANG KAMAT SK INAS SK DATO INAS SK DANGI SK SENIBAI SJK ( C ) YUK CHAI SJK ( C ) PEI CHUN SK DATOUNDANG JOHOL SK KEPIS SK SERI PILAH SK TANAH MELINTANG SJK ( C ) CHUNG HUA SK PELANGAI SJK ( C ) YOKE HUA SK KG.PARIT 7 SK PUSAT JUASSEH SK TENGKEK SK JUASSEH TENGAH SK PADANG LEBAR SK PASIR AMBOR SK TAPAK
SJK ( C ) KG.BARU BKT GELUGOR

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN D BIL 1

SJK ( C ) YUK HUA SK ULU BENDOL SK YAMTUAN HITAM SK DATO IDRIS SK TALANG YAMTUAN LENGGANG SK AMPANG TINGGI SK TUNKU LAKSAMANA NASIR SJK ( C ) CHUNG HUA

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH TAMPIN NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. HALIMAH BT HJ SHAMSUDDIN (KPKw)

PN. AZIZAH BT ABDUL AZIZ

PN. NORADLINA YEOW BT ABDULLAH

PN. NIRMALA DEWI A/P MARIAPPAN

EN. AKMAL HAFIZ BIN NOR RAZALI

LEE SEE HUA

PN. AZIZAH BT SHAADAN

EN. TEE KOK SIANG

AN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH TAMPIN SENARAI SEKOLAH SK TEBONG SK SG DUA SK PASIR BESAR SK SG KELAMAH SK DATUK ABDULLAH SJKT (C) SIN MIN SK SG JERNEH SK LONDAH SK JELAI 1 SJKT (C) GEDOK SJKT (C) LADANG REGENT SK TAR SK GEMAS SJKT (C) KUO MIN SJKT (C) AIR KUNING SELATAN SK AIR KUNING SJKT (T) GEMAS SK JELAI 2 SK JELAI 3 SJKT (C) LDG BKT KELEDEK SJKT (T) LDG BKT KELEDEK SK ROKAN SK BUKIT JALOR SK LADANG SK BKT ROKAN UTARA SK BKT ROKAN SJKT (T) AIR KUNING SELATAN SK KEM GEMAS SJKT (C) KG BARU GEMAS SK DR. SULAIMAN SK TUNKU BESAR SJKT (C) KG BARU TAMPIN SJKT (T) LADANG REPAH SK GEDOK SK TAMPIN SK KERU SJK (T) SG KELAMAH SJKT (C) CHUNG HUA, TAMPIN SJK (T) TAMPIN

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN S BIL 1

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH PORT DICKSO NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN MS CAROLINE NADAN A/P PETER NADAN (KPKw)

MDM. THULASIAMMAL A/P GENGEN

EN. MOHD IZUDDIN B. MOHD SHAH

MDM. CHENG LIN BIN

PN SITI NORDINA BT AHMAD

DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH PORT DICKSON SENARAI SEKOLAH SK LUKUT SJK(C) LDG SILIAU SJK(T) LDG SILIAU SJK(T) LDG ST. LEONARDS SJK(T) LDG SUA BETONG SJK(T) LDG SG SALAK SJK(T) BANDAR SPRINGHILL SJK(T) PORT DICKSON SJK(T) BRADWALL SJK(T) ATHERTON SJK (T) TANAH MERAH SJK(T) LDG SENDAYAN SJK(T) LDG SAGA SJK(C) SPRINGHILL
SJK(C) KG BARU TANAH MERAH SITE A

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWAS BIL 1

SK JIMAH SK JIMAH BARU SK KAMPUNG SAWAH


SJK(T) MUKUNDAN, BKT PELANDUK

SK CHUAH SK LINGGI SK PERMATANG PASIR SK TANJONG AGAS SK PASIR PANJANG


SJK (C) CHUNG HUA, PASIR PANJANG SJK (C) YIK HWA PENGKALAN KEMPAS

SJK (C) CHUNG PIN SJK (C) TAMPIN LINGGI SJK (T) LADANG SENGKANG SJK (T) LADANG LINSUM SJK (C) TANAH MERAH SITE C SJK (C) TUNG HUA SJK (C) YIK CHIAO SJK (C) LADANG BRADWALL SJK (C) CHUAH
SJK (C) CHUNG HUA,KM 1 JALAN SEREMBAN

SJK (C) CHUNG HUA, LUKUT SJK (C) ST LEONARDS SJK (C) SUA BETONG SJK(C) KG BARU SG NIPAH SK PORT DICKSON SK PANGLIMA ADNAN SK SI RUSA SK SUNGALA SK KG BARU SI RUSA SK TELOK KEMANG SJK (T) KEM ASKAR MELAYU SJK (T) LDG SUNGALA
SJK(C) CHUNG HUA TELOK KEMANG

SK KG GELAM

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH JELEBU NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN ROHAIZAH BT MAT SIDEK (KPKw)

EN MOHD FAYED B NURUL HUDA @ ARIFFIN

CIK NOR AZIAH BT ABD AZIZ

PN FARIZAH BT HASHIM

DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH JELEBU SENARAI SEKOLAH SK KAMPAI SK PERADONG SK DATUK UNDANG ABDULLAH SK UNDANG JELEBU SJK(C) CHUN YIN, TITI SJK(C) KG BARU SG MUNTOH SK AMAR PENGHULU SK KUALA KLAWANG SK TERIANG SK SEPERI TENGAH SJK(C) YUK HUA K. KLAWANG SJK(C) KG BARU PETALING SK SG BULOH SK DURIAN TIPUS SK SIMPANG DURIAN SK PUTRA SJK (C) DURIAN TIPUS SJK (C) KG BARU PERTANG 3 GELANG TERUSAN SK PETASEH (B) SK PASOH 1 SK PASOH 4 SJK(C) SIMPANG PERTANG SJK(T) LADANG PERTANG BIL 1

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN D

SENARAI KETUA PENTAKSIR KAWASAN/PENTAKSIR KAWASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH JEMPOL NAMA KETUA PENTAKSIR KAWASAN / PENTAKSIR KAWASAN PN. KAMARIAH BT SHARIFF (KPKw)

PN. VASANTHA DEVI A/P N. RAJA RATNAM

PN. WAROMLAH BT HJ. ABDUL RASID

PN. AZARINA BT ABD. AZIZ

PN. LAI MUI YIN

ASAN DAN SEKOLAH PENTAKSIRAN : DAERAH JEMPOL SENARAI SEKOLAH SK PALONG 9 (F) SK PALONG 12 (F) SK ROMPIN SMK BATU KIKIR ( MODEL KHAS) SJK(C) CHUNG SAN ROMPIN SJK(C) CHI SIN, BATU KIKIR SJK (T) LADANG MIDDLETON SK ST AIDAN SK LUI MUDA (F) SK SERTING (F) SK SG. LUI SK PALONG 14 (F) SJK(C) LADANG GLENDALE SJK(C) CHUNG HUA LADANG GEDDES SJK(T) LADANG GEDDES SJK(T) LADANG AYER HITAM SJK(T) LADANG JERAM PADANG SJK(T) LADANG SG. SEBALING SK PALONG 1 (F) SK PALONG 2 (F) SK PALONG 3 (F) SK PALONG 4 (F) SK PALONG 5 (F) SK PALONG 7 (F) SK PALONG 8 (F) SK BANDAR BARU SERTING SK TUNKU MUDA SERTING SJK(C) KG. BARU MAHSAN SJK(C) LADANG MIDDLETON SK SERTING ULU SK PASOH 2 (F) SK PASOH 3 (F) SK SERTING HILIR 2 (F) SK SERTING HILIR KOMPLEKS SK PULAPAH SK LUI TIMUR (F) SJK(C) CHI WEN SJK(T) TANAH PANJIS SJK(T) LADANG KELPIN SJK(T) LADANG SIALANG SK AYER HITAM SK SERTING 3 (F) SK SERTING ILIR SK JEMPOL SK SG. SAMPO SK LUI SELATAN (F) SK BATU KIKIR SJK (C) BAHAU SJK(T) LADANG ST. HELIER SJK(T) LADANG BAHAU SJK(T) LADANG SENAMA

TAHUN 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S. Puvishny P. Ramiya D. Resendran R. Rickmond A. Rishi Kumar P. Sakthiswaran R. Samual K. Selvakumar B. Shegariswary R. Thanush K. Tanusha M. Thiviya M. Vanitha K. Velpaari S. Venesha N. Vigashini H. Vilasini T. Vilashini S. Vinodraj R. Vishnu S. Yammuna S. Yogganraj M. Kayalvilly

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3

1 st #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4

2 st #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

A B C D O

4 3 2 1 0