Kepada Pengurus Cawangan Bank Pertanian Malaysia Berhad Tuan, PERAKUAN / PENGESAHAN MAJIKAN Encik/Cik/Puan : No.

K/Pengenalan :

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Kami mengesahkan butiran mengenai perkara-perkara berikut ke atas pekerja berkenaan: 1. 2. 3. 4. Jawatan yang disandang Telah berkhidmat selama : :

Beliau merupakan seorang pekerja tetap/kontrak telah disahkan jawatan pada: _______________ dengan gaji pokok __________elaun_________________ Beliau sehingga kini tidak dikenakan sebarang tindakan tatatertib oleh pihak: _____________________________________________________________ Pihak kami juga akan membuat pemotongan dari gaji beliau untuk disalurkan terus kapada Agro Bank bagi tujuan pembayaran balik pinjaman dengan Agro Bank.

Harap maklum. Terima Kasih. Yang benar, ……………………………… Nama : Jawatan : Cop Rasmi Jabatan : Tarikh :