P. 1
45935422-Koestler-Arthur-A-teremtes

45935422-Koestler-Arthur-A-teremtes

|Views: 1.374|Likes:

More info:

Published by: Simonné Nagy Adrienne Éva on Jul 31, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

Sections

 • A TRIPTICHON
 • A NEVETÉSI REFLEX
 • A NEVETÉS PARADOXONA
 • A NEVETÉS LOGIKÁJA: ELSİ MEGKÖZELÍTÉS
 • KÓDOK ÉS MÁTRIXOK
 • „REJTETT RÁBESZÉLİK”
 • MEGSZOKÁS ÉS EREDETISÉG
 • EMBER ÉS GÉP
 • AGRESSZIÓ ÉS AZONOSULÁS
 • AZ ÉRZELMEK TEHETETLENSÉGE
 • A NEVETÉS MECHANIZMUSA
 • A KOMOLYTALANSÁG FONTOSSÁGA
 • A SZÓJÁTÉK ÉS AZ ÉLC12
 • EMBER ÉS ÁLLAT
 • MEGSZEMÉLYESÍTÉS
 • A GYERMEK-FELNİTT
 • A HÉTKÖZNAPI ÉS AZ EMELKEDETT
 • A KARIKATÚRA ÉS A SZATÍRA
 • A FÉLRESIKERÜLT
 • AZ ELCSÚSZTATÁS
 • A VÉLETLEN EGYBEESÉS
 • A KÉPTELENSÉG
 • A CSIKLANDOZÁS
 • A BOHÓC
 • A KISÜLÉS ÉS A KATARZIS
 • MEGÉRTENI A VICCET ÉS MEGOLDANI A PROBLÉMÁT
 • A HUMOR SZÜLETÉSE
 • PARADOXON ÉS SZINTÉZIS
 • A CSIMPÁNZ ÉS A BOT
 • ARKHIMÉDÉSZ
 • LOGIKA ÉS INTUÍCIÓ
 • A KÖNYVNYOMTATÓ GÉP
 • A GRAVITÁCIÓ ÉS A SZENTLÉLEK
 • DARWIN ÉS A TERMÉSZETES KIVÁLOGATÓDÁS
 • A LOGIKA HATÁRAI
 • A TUDATALATTI FREUD ELİTT
 • A SZOKÁSOK MECHANIZÁCIÓJA
 • A SEKÉLY VIZEK FELDERÍTÉSE
 • A MÉLYVÍZ FELDERÍTÉSE
 • A VILÁG ÉS A LÁTOMÁS
 • A NYELV CSAPDÁI
 • AZ ÁLOM FONTOSSÁGA
 • KONKRÉTUMOK ÉS JELKÉPEK
 • HASZNOT HOZÓ SZÓJÁTÉKOK
 • A MEGSZEMÉLYESÍTÉS ÁLDÁSAI
 • AZ ELTOLÓDÁS
 • TÓTÁGAS
 • ANALÓGIA ÉS INTUÍCIÓ
 • CSALÓKA INSPIRÁCIÓK
 • KORASZÜLÖTT KAPCSOLATOK
 • A HÓVAKSÁG
 • FOKOZATOS INTEGRÁCIÓ
 • A NYELV HAJNALA
 • SZÉTVÁLÁSOK ÉS ÚJRAEGYESÜLÉSEK
 • A KREATÍV ANARCHIA
 • A KAPCSOLATOT! MINDIG KERESD A KAPCSOLATOT
 • A „GONDOLKODÓKALAP”
 • A GONDOLKODÁS PATOLÓGIÁJA
 • TUDOMÁNYOS DIVATOK
 • A TUDOMÁNY HATÁRAI
 • HÁROM KARAKTERTÍPUS
 • MÁGIA ÉS SZUBLIMÁCIÓ
 • A TUDOMÁNY UNALMASSÁGA
 • NEVETÉS ÉS KÖNNYEZÉS
 • MIÉRT KÖNNYEZÜNK?
 • A PSZICHOLÓGIA MOSTOHAGYERMEKEI
 • A HIERARCHIA FOGALMA
 • AZ ILLÚZIÓ HATALMA
 • AZ ILLÚZIÓ ÉRTÉKE
 • AZ ILLÚZIÓ DINAMIKÁJA
 • AZONOSULÁS ÉS MÁGIA
 • LÜKTETÉS
 • MÉRTÉK ÉS JELENTÉS
 • ISMÉTLİDÉS ÉS AFFINITÁS
 • A SZÓJÁTÉK-KÉNYSZER
 • A TUDATTALAN ELİCSALOGATÁSA
 • A REJTETT ANALÓGIA
 • A FILMSZALAG
 • TÖRVÉNY ÉS REND
 • IGAZSÁG ÉS SZÉPSÉG
 • HANGSÚLY ÉS EREDETISÉG
 • GAZDASÁGOSSÁG
 • AZ UTOLSÓ FÁTYOL
 • AZONOSULÁS
 • KÉPEK ÉS FANTOMOK
 • KONFLIKTUS
 • EGYSÉGESÍTÉS ÉS ZŐRZAVAR
 • ARCHETÍPUSOK
 • A CSELEKMÉNYTÍPUSOK KATALÓGUSA
 • A ZSINÓRON RÁNGATOTT BÁB
 • UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBAN
 • JÓNÁS VÉTKE
 • A GYÖKÉR ÉS A VIRÁG
 • A KÖTÉLTÁNCOS
 • A TERMÉSZET SZEMLÉLÉSE
 • FESTÉK ÉS JELENTÉS
 • A KÉT KÖRNYEZET
 • VIZUÁLIS KÖVETKEZTETÉSEK
 • PERCEPCIÓS KÓDOK
 • HAGYOMÁNY ÉS ALKOTÁS
 • VONZÁS ÉS TASZÍTÁS
 • MOZGÁS ÉS NYUGALOM
 • EMELKEDİ GÖRBÉK
 • KUMULATÍV PERIÓDUSOK
 • STAGNÁLÁS ÉS TERMÉKENYÍTİ KÖLCSÖNHATÁS
 • A SZNOBIZMUS ESZTÉTIKÁJAccxxi
 • A SZEMÉLYES KISUGÁRZÁS
 • A RÉGISÉGKERESKEDİ TÉVEDÉSE
 • A MEDDİSÉG KÉNYELME
 • STRUKTÚRA ÉS FUNKCIÓ
 • A SEJT-MÁTRIX
 • SEJTMAG ÉS CITOPLAZMA
 • REGULATÍV ÉS MOZAIK-FEJLİDÉS
 • ORGANIZÁTOROK ÉS INDUKTOROK
 • AZ IDEGRENDSZER KIALAKULÁSA
 • LOKOMOTOROS HIERARCHIÁK
 • AZ ARANYHAL ÉS A RÁK
 • A SZALAMANDRA LÁBAINAK ÖSSZEKEVERÉSE
 • AZ IRÁNYÍTÁS KORLÁTAI
 • CSELEKVÉS ÉS REAGÁLÁS
 • MI AZ EGYENSÚLY?
 • A SZUPER-ELASZTICITÁS ÉS A REGENERATÍV FESZTÁV
 • FIZIOLÓGIAI IZOLÁCIÓ
 • STRUKTURÁLIS REGENERÁCIÓ
 • VISSZAFORDÍTOTT GRÁDIENSEK
 • A REGRESSZIÓ VESZÉLYEI
 • „RUTIN-REGENERÁCIÓK”
 • A FUNKCIÓ REORGANIZÁCIÓJA
 • RECULER SANS SAUTER86
 • REGENERÁCIÓ ÉS PSZICHOTERÁPIA
 • AZ ÁLOM RUTINJA
 • REGENERÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS
 • A VISELKEDÉS GENETIKÁJA
 • TINBERGEN HIERARCHIÁJA
 • Az APPETITÍV VISELKEDÉS ÉS A KONSZUMMATÍV (BETELJESÍTİ) AKTUS
 • LEERLAUF ÉS HELYETTESÍTÉS
 • A KÖVETÉSI REFLEX
 • A MADÁRDAL ÉS A PAPAGÁJ-BESZÉD
 • KIHASZNÁLATLAN ERİFORRÁSOK
 • A REFLEX-FOGALOM ALKONYA
 • AZ EXPLORÁCIÓS KÉSZTETÉS
 • A MEGHATÁROZÁS NEHÉZSÉGEI
 • A JÁTÉKOS ÉS A NEVETSÉGES
 • AZ INPUT MEGROSTÁLÁSA
 • AZ INPUT „MEGHÁMOZÁSA”
 • LEBONTÁS ÉS ÚJJÁSZERVEZÉS
 • A „SZÍNSZŐRİK”
 • EGY KIS KITÉRİ AZ EMLÉKNYOMOK FELÉ
 • EGY DALLAM KÖVETÉSE
 • KONDICIONÁLÁS ÉS INTUÍCIÓ AZ ÉRZÉKELÉSBEN
 • AZ ELVONT ÉS A „FILMSZALAG”
 • LÁTNI TANULNI
 • TUDNI ÉS LÁTNI
 • AZ EMLÉKEZET SZINTJEI
 • KÉP ÉS JELENTÉS
 • KLANGBILD ÉS WORTSCHATZ
 • PERCEPTUÁLIS ÉS KONCEPTUÁLIS ABSZTRAKCIÓ
 • FELISMERÉS ÉS FELIDÉZÉS
 • Tanulási hierarchiák
 • VISSZAPILLANTÁS
 • A KREATIVITÁS TAGADÁSA
 • A GESTALT ELJÖVETELE
 • KONDICIONÁLÁS ÉS EMPIRIKUS INDUKCIÓ
 • BESZÉLHETÜNK-E „BELÁTÁSRÓL” A ROVAROKNÁL?
 • AZ ELLENTMONDÁSOS PATKÁNYOK
 • MACSKA A DOBOZBAN
 • MEGINT A CSIMPÁNZOKRÓL
 • EGYSÉGES TÉNYEZİK A TANULÁSBAN
 • A BELÁTÁSOS TANULÁS KRITÉRIUMAI
 • A BELÁTÁS ELİFELTÉTELEI
 • A GESTALT HOMÁLYOSSÁGA
 • KETTİ MEG KETTİ
 • AKARNI ÉS MONDANI
 • A SZIMBOLIKUS TUDATOSSÁG HAJNALA
 • FOGALMAK ÉS CÍMKÉK
 • FOGALOMALKOTÁS ÉS VERBALIZÁCIÓ
 • ABSZTRAKCIÓ, DISZKRIMINÁCIÓ ÉS TRANSZFER
 • A NEVEK MÁGIÁJA
 • A KAUZALITÁS HAJNALA
 • ÉRTELMEZÉS ÉS MEGÉRTÉS
 • A MATEMATIKA HAJNALA
 • A LOGIKA HAJNALA
 • MULTIDIMENZIONALITÁS
 • A VÁLASZTÁS SZABADSÁGÁNAK ÉLMÉNYE
 • AZ ÉN-TUDATOSSÁG FOKOZATAI
 • „FİKAPCSOLÓK” ÉS KIOLDÓK
 • EXPLICIT SZABÁLYOK ÉS IMPLICIT KÓDOK
 • MÁTRIX-KATEGÓRIÁK
 • TÖBBSZÖRÖS RÁHANGOLTSÁG
 • AZ ASSZOCIÁCIÓ TÍPUSAI
 • A SZAKADÉK ÁTHIDALÁSA
 • A KÓD KERESÉSE
 • AZ EREDETISÉG FOKOZATAI
 • ASSZOCIÁCIÓ ÉS BISZOCIÁCIÓ
 • I. A RÁCSODÁLKOZÁS
 • ARISZTOTELÉSZ A MOTIVÁCIÓRÓL
 • A FORRADALOM VEZÉRALAKJAI
 • NEWTON - SZENT ÉS SZÖRNYETEG
 • FRANKLIN MISZTICIZMUSA
 • FARADAY FUNDAMENTALIZMUSA
 • MAXWELL
 • DARWIN ATEIZMUSA
 • PASTEUR HITE
 • HISZÉKENYSÉG ÉS SZKEPTICIZMUS
 • ABSZTRAKCIÓ ÉS PRAKTIKUM
 • TÖBBSZÖRÖS POTENCIÁL

ARTHUR KOESTLER A teremtés Fordította Makovecz Benjamin Budapest, Európa Könyvkiadó, 1998

A szerzı elıszava
E könyv elsı része a kreativitás - a tudományos felfedezés, a mővészeti alkotás és a komikus ihlet - újfajta megközelítésével kísérletezik. Igyekszik megmutatni, hogy mindemez alkotótevékenységek mélyén ugyanazon alapelvek rejtıznek és munkálnak, s körvonalazza ezeket az alapelveket. A Második könyv célja: elemezni, hogy bizonyos alapelvek az egész szerves hierarchia mentén - a megtermékenyített petétıl a kreatív személyiség termékeny elméjéig érvényesülnek, s hogy az erre utaló jelenségek minden szinten megfigyelhetık. Az Elsı könyv a mővelt átlagolvasónak szól; a Második könyv egyes, kevésbé olvasmányos fejezetei feltételezik a biológia és a kísérleti pszichológia mai állásának és eredményeinek valamelyes ismeretét. A két rész között értelemszerően stiláris különbség is mutatkozik: az Elsı könyvben - olykor némi pongyolaságot is vállalva - kerültem a túlzott precizitást; a Másodikban ez már nem volt lehetséges. Azok az olvasók, akik a Második könyv egyes részeit túlságosan is száraznak és szakmai jellegőnek találják, nyugodtan átugorhatják ezeket a fejezeteket; az alapgondolat fonalát nem fogják elveszteni. A legkülönbözıbb szinteken megjelenı vezérmotívumot az egész könyvben mindvégig újra és újra megfogalmazom. Meglehet, nagyralátó célkitőzésnek tőnik, hogy a szellemi tevékenység biológiai gyökereihez kívánok visszamerészkedni, amikor még egyetlen izomrost-rándulás kémiájának meghatározására sem vagyunk képesek. A gondolatok történelmében azonban nemegyszer két ellentétes módszer mőködését tapasztalhatjuk: a komplextıl az egyszerőig, az egésztıl annak részeiig „lefelé”; s a résztıl az egész irányába, „felfelé” haladó megközelítést. E módszerek egyike vagy másika a mindenkori bölcseleti divat változása szerint kerül elıtérbe vagy válik másodlagossá, mígnem idırıl idıre találkoznak, s újabb és újabb szintéziseket alkotnak. Éppoly képtelenség lenne az elméleti fizikát az elemi részecskék alapján felépíteni (ezek amúgy - mindinkább zavarbaejtıkké válnak, ahogy egyre többet vélünk tudni róluk), mint amilyen lehetetlen volt megalkotni az elemi reflexeken, a viselkedés elemi részecskéin alapuló pszichológia elméletét. És viszont: az atomi részekbıl (bármifélék legyenek is) álló anyag létének feltételezése nélkül nem születhetett volna meg sem a kémia, sem a fizika tudománya. Megkíséreltem a két módszert egyesíteni, s ennek érdekében kiindulópontul egy egyszerre egyszerő és összetett jelenséget választottam; olyat, amelyben egy primitív fiziológiai reflexben jut kifejezésre a kifinomult intellektuális folyamat. A humor igen nehezen körülírható valami, akárcsak a szivárvány; de a spektrum színeinek tanulmányozása az anyag legbelsı szerkezetének megismeréséhez vitt közelebb.

Elméletem elızetes vázlata 1949-ben, Insight and Outlook címmel megjelent munkámban volt olvasható. Eredetileg két kötetet terveztem, s az Insight and Outlook elıszavában a következı, elbizakodott kijelentést tettem: „a második köteten már dolgozom; megjelenése az elsı után egy évvel várható”. Az egy évbıl végül is tizenöt lett - részben, mert más dolgokkal voltam elfoglalva, elsısorban azonban azért, mert elégedetlen voltam az elsı nekifutás eredményével, és úgy éreztem, hogy szélesebb alapokra kell helyeznem az egész elméletet. Más könyveim írása közben visszavisszatértem hozzá, de a kiszélesítés folyamata minduntalan újabb és újabb szomszédos területekre való kirándulásokat tett szükségessé, és - ahogy az már lenni szokott - e kirándulásoknak is megvolt a maguk tehetetlenségi nyomatéka. Az ember világszemléletének változása címő fejezet - Alvajárók1 címmel - végül is külön, nyolcszáz oldalas kötetben látott napvilágot, s ugyanígy egy másik, a keleti miszticizmusról szóló fejezet is.2 Amikor pedig végre elkészült a régóta ígért második kötet, úgy találtam, hogy az elsı nem megfelelı; el kell dobnom, és a munkát elölrıl kell kezdenem. Átdolgoztam mind az elméleti keretet, mind pedig a terminológiát. Akik olvasták az Insight and Outlook címő kötetet, bizonyára észreveszik majd, hogy noha - eredeti, vagy átdolgozott formában - egyes idıtállóbb részleteket átvettem belıle, az unalmasság elkerülése érdekében mellıztem az idézıjeleket. A szövegben - az érintett szaktekintélyek szíves beleegyezésével - szerepelnek egyes, angol és amerikai egyetemeken elhangzott elıadások részletei is. Egyes fejezetek végén, ahol hasznosnak éreztem beszúrásukat, rövid összefoglalók olvashatók. A csillagok a lábjegyzetekre, az indexszámok a kötet végi jegyzetekre utalnak. Elméletem kilátásai felıl nincsenek illúzióim. Elkerülhetetlen sorsa, hogy a neurológia és a pszichológia fejlıdése következtében sok - ha nem a legtöbb - részletében tévesnek, hibásnak bizonyuljon. Csak abban bízom, hogy tartalmazza az igazság valamely halvány és elmosódott körvonalát, s ez serkenteni fogja mindazokat, akik az emberi gondolkodás és érzelmek megnyilvánulásainak tágas területén az egységet, az egységességet keresik. Mélységes hálával tartozom Sir Cyril Burt és Holger Hyden professzoroknak (Göteborgi Egyetem), amiért átolvasták, kritizálták és több helyütt korrigálták a kéziratot - és baráti, bátorító szavaikért; Dennis Gabor professzornak (Imperial College, London), Dr. Alan McGlashannek (St. George Hospital), valamint az oxfordi Michael Polanyi professzornak a könyvemmel kapcsolatos számtalan hasznos beszélgetésért és vitáért. Köszönöm Dr. J. D. Cowannek (Imperial College) a kommunikáció-elmélet szempontjai alapján álló kritikáját; Dr. Rodney Maliphantnek a könnyezés pszichofiziológiájával foglalkozó irodalom átvizsgálását; Dr. Christopher Wallisnek ugyanezen téma bibliográfiájának összeállítását, és Miss Edith Horsleynek a gondos és türelmes szerkesztıi közremőködést. London, 1963. december

1 2

The Sleepwalkers (1959); magyarul: Alvajárók, Európa, 1996; ford. Makovecz Benjamin. The Lotus and the Robot (1960).

ELSİ KÖNYV A felfedezés mővészete és a mővészet felfedezései
I. RÉSZ A BOHÓC
I. A nevetés logikája
A TRIPTICHON
A bevezetı oldalon látható hengeres triptichon három függıleges oszlopa a kreativitás három egymásba mosódó, élesen el nem határolható területét: a humort, a felfedezést és a mővészetet jelöli. Az elrendezés látszólagos öntörvényősége - a Bölcs a kétfelıl mellette álló Mővésszel és Bohóccal - lassan érthetıvé válik majd, ahogy kibontakozik az érvelés.

A triptichon vízszintesen futó szintjei - például: komikus hasonlóság - rejtett analógia - költıi kép - a kreatív tevékenység egy-egy minıségét jelentik. Az elsı nevetésre késztet, a második megértet, a harmadik lenyőgöz. A kreatív folyamat logikai mintázata mindhárom esetben azonos - a rejtett hasonlóságok, azonosságok felismerése -, de az érzelmi klíma egészen más. A komikum magában rejti az agresszivitás bizonyos árnyalatait, a tudós analógiás okfejtése érzelmileg tartalmatlan, azaz semleges, a pozitív érzésekben fogant költıi kép pedig vonzó vagy elbővölı. Megkísérlem bebizonyítani, hogy a kreatív tevékenység minden folyamatának három rétege, háromféle mintázata van, s mindhárom szolgálhatja a humor, a felfedezés vagy a mővészet céljait, valamint azt, hogy amint a triptichonon balról jobbfelé haladunk, az érzelmi klíma fokozatosan változik az agresszivitástól a semlegesen át a rokonszenvig és azonosulásig, vagy - másként fogalmazva - a lét abszurd szemléletétıl az absztrakton át a tragikus vagy lírikus felfogásig. Ez tehát a kutatás irányának felvázolása, még ha elsı ránézésre vad általánosításnak tőnik is. A triptichon függıleges szóoszlopai egy hengerpaláston helyezkednek el, ami azt jelzi, hogy nincs köztük éles, érzékelhetı választóvonal. A mővészet és a tudomány közti határ cseppfolyós mivolta - akár az építészetre, akár a fızésre, akár a pszichoterápiára vagy a történetírásra gondolunk - nyilvánvaló. A matematikus elegáns levezetésekrıl beszél, a sebész szép mőtéteket emleget, az irodalomkritikus „kétdimenziós”, lapos karaktereket kifogásol. Azt mondják, a tudomány az Igazságot, a mővészet pedig a Szépséget keresi, de az Igazság kritériumai (például a bizonyíthatóság vagy kizárhatóság) korántsem olyan tiszták és kontúrosak, ahogy azt hinni szeretjük, a Szépség ismérvei pedig természetesen még kevésbé azok. A 10. ábra azt mutatja, hogy az egymással határos tudományok és mővészetek olyan sorba rendezhetık, amely folyamatosan halad az objektívtıl a szubjektív, az igazolható valóságtól az esztétikai tapasztalat felé. Az úgynevezett egzakt tudományok, a kémia, a biokémia és a biológia határos a - sajnos - jóval kevésbé egzakt orvostudománnyal, azután a pszichológia, az antropológia és a történelem következik, majd az életrajzírás, az életrajzi regény, és így tovább a tiszta fikció mélységeiig. Ahogy a lankásodó görbe mentén haladunk, az objektív igazolhatóság mértéke folyamatosan csökken, s erısödik az intuitív, esztétikai dimenzió. Hasonló fokozatosság vezet a tervezı-mérnöki tevékenységtıl az építészeten és belsıépítészeten át az ipar- és végül a képzımővészetig; itt a görbe egyik változóját úgy nevezhetjük: hasznosság, a másikat pedig: szépség. Ennek az egész játéknak pedig az a célja, hogy bebizonyítsa: bármilyen értékskálákat alkalmazunk, éles törések vagy határvonalak nélkül haladhatunk át az adott kontinuumon; nincs olyan fal, amin innen a tudomány, túlnan pedig már a mővészet helyezkedne el, s a reneszánszbeli uomo universale mindkét tartománynak egyformán polgára volt. A triptichon másik oldalán - amint azt a jelen fejezetben tárgyalni fogjuk - ugyanilyen elmosódott a határ a felfedezés és a komikus ötlet között, még ha ez elsı pillantásra nem is olyan nyilvánvaló. Talán szentségtörı gondolatnak tőnik, hogy a Bohóc a Bölcs fivére, de a szoros rokonságra a nyelv is árulkodóan mutat rá; a witticism (élc, tréfa, szellemesség) szó a wit (ész, értelem) szóból származik, amelynek eredeti, ısi jelentése: ötletesség, ügyesség, leleményesség. A Bohócnak és a Bölcsnek egyformán „a saját eszébıl” kell megélnie, s látni fogjuk, hogy a Bohóc tréfálkozása hasznos „hátsó kijáratot” teremt a kreatív eredetiség belsı mőhelyei felé.

A NEVETÉSI REFLEX
A nevetés reflexfolyamat. A reflex szó - amint Sir Charles Sherrington megjegyezte - hasznos kitaláció. Bármily sokfélék voltak is a legkülönbözıbb iskolák szerinti értelmezései és mellékjelentései - az elmúlt ötven évben jószerivel éppen ezen a téren zajlottak a pszichológia

legádázabb vitái -‚ azt az állítást senki nem vonja kétségbe, hogy annál inkább nevezhetjük egy organizmus viselkedését reflexszerőnek, minél inkább emlékeztet ez a viselkedés egy pénzbedobós automata mőködésére, vagyis: minél inkább azonnali, megjósolható és változatlanul ismétlıdı. Használhatjuk az automatikus vagy az akaratlan stb. jelzıket, amelyeket néhány pszichológus elutasít; az elızı mondat lényegében tartalmazza ezeket is. A spontán nevetés tizenöt arcizomnak a megfelelı minta szerint való egybehangolt összehúzódása, miközben a lélegzés mélysége és ritmusa is megváltozik. A következıkben Sully klasszikus esszéjét idézem: A mosolygás az arc különbözı mozgásainak összessége. Elég, ha a legjellegzetesebb változásokra emlékeztetem az Olvasót: a szájzug hátra- és enyhe felhúzódására, a felsı ajak felemelkedésére, miáltal részben láthatóvá válnak a fogak; a szájzugtól az orrcimpákig futó redık (nazolabiális árkok) ívelésére és elmélyülésére. Mindehhez vegyük még a szem körüli ráncok változásait (az elsıként említett mozdulat következménye) ... és a szem kifényesedését. Mosolygáskor és nevetéskor legtöbbször ezek a változások mennek végbe az emberi arcon, bár erıteljesebb nevetésnél a szemeket elfuthatja a könnyzacskók kipréselıdı tartalma, s ez elhomályosítja a mosoly jellegzetes szikráit. Vegyük most a hallható nevetést. Utaltunk már rá, hogy ez a fázis közvetlen kapcsolatban áll a mosollyal ... Hogy milyen közeli ez a kapcsolat a mosoly és a mérsékelt, könnyő nevetés között, az jól érzékelhetı abból a tapasztalatból, amikor mind szélesebben és nyíltabban mosolygunk, mígnem szánk teljesen kinyílik, és megkezdıdik a nevetésre jellemzı megváltozott lélegzés. Amint Darwin és mások rámutattak, egész sor fokozat figyelhetı meg a halvány, illedelmes mosoly és a kirobbanó hahota között. ...Az itt felsorolt fokozatok gyorsabban vagy lassabban, de sorra megjelennek a közönséges, átlagos nevetési folyamat során ... A két véglet, a mosoly és a nevetés lényegi azonosságának felismerése a különbözı nyelvek szóhasználatában is tettenérhetı ... Különösen nyilvánvaló ez a latinban, ahol a ridere ige egyformán jelenti a nevetést és a mosolyt, s utóbbira csak ritkán használták a subridere kifejezést. (Olaszul ridere és sorridere; franciául rire és sourire, németül pedig lachen és lächeln.) Térjünk most rá a nevetés megkülönböztetı jellegzetességeire, nevezetesen a mindannyiunk elıtt ismerıs hangjelenségek sorozatára...i Ezek azonban bennünket most nem érdekelnek. Ami fontos: a finom mosolytól a homéri kacajig futó skála laboratóriumi kísérletekkel is megerısített folyamatossága. A zygomatic major a felsıajak fı emelıizma; elektromos ingerlésével megfigyelhetı volt a mosolygás és a hangos nevetés jellegzetes arckifejezéseinek fokozatos kialakulása.ii Más kutatók csiklandozott csecsemıkrıl és hiszterikusokról készítettek filmfelvételeket; utóbbiaknál szuggesztió helyettesítette a csiklandozást. Mindkét esetben tapasztalható volt a reflex folyamatos erısödése az elsı, halvány mosolytól a rázkódó, csukladozó paroxizmusig ahogyan a forró vízbe mártott hımérı higanyszála fut sebesen a vörös jel felé. Az intenzitás fokozatai nemcsak a nevetés reflex-jellegét igazolják, de egyúttal magyarázatot adnak a megjelenési formák sokféleségére is a zaftos tréfán való Rabelais-i hahota és a nyájas udvariasság kifinomult mosolya között. Vannak ezenkívül további okaink is arra, hogy ezt a zavarbaejtı sokféleséget alaposabban szemügyre vegyük. A reflexek nem mőködnek vákuumban; kisebb vagy nagyobb mértékben kapcsolatban állnak a magasabb idegrendszeri központokkal, s ekképp a kulturált nevetés egészen spontánnak ritkán tartható. A vidámság, a nevetési inger elnyomható vagy éppen színlelhetı; az akaratlan nevetést elfojtva

kuncoghatunk vagy krákoghatunk, s a hamarosan szokássá váló reflex-elfojtás-elegy személyiségünk jellegzetes vonásává kristályosodik. Mindezeken túl: azonos izomösszehúzódások egészen különbözı hatásokat válthatnak ki; a felhúzódó ajkak mögül hibátlan gyöngysor-fogazat vagy éppen fogatlan, sötét üreg bukkanhat elı, s a látvány lehet bővös mosoly, bazsalygás vagy sátáni vigyorgás is. A hangulat, a kedély szintén befolyásolja az összhatást; innen a felhıtlen, vidám kacagás, a melankolikus, fátyolos mosoly vagy a buja vigyor. Az „alkalmazott” mosoly végül egyfajta testbeszéd, jelnyelv eszköze is, közvetít szeretetet, zavarodottságot, rokonszenvet vagy megvetést. Minket azonban ezúttal csak a komikumra adott ösztönös válasz, a spontán nevetés érdekel, s egyetérthetünk Samuel Johnsonnal abban, hogy az emberek sokféleképpen voltak bölcsek. de nevetni egyformán nevettek mindannyian.

A NEVETÉS PARADOXONA
Megkíséreltem rámutatni, hogy a nevetés a fenti értelemben valódi reflex, mert ennél a mozzanatnál jelentkezik a paradoxon, amely kutatásunk kiindulópontja lesz. A motoros reflexek - a tankönyvek a térdreflexet és a pupilla összehúzódását szokták példának hozni közvetlen és primitív hatásokra adott, viszonylag egyszerő, normális körülmények között automatikusan jelentkezı, felsıbb idegközpontok közremőködését nem igénylı válaszok, amelyek lehetıvé teszik, hogy az élı szervezet kész, mintegy sorozatgyártott reakciókkal felelhessen a gyakori ingerekre, hatásokra, s ekképpen a túlélés szolgálatában álló, hasznos és praktikus tényezık. Miféle túlélési értéke lehet azonban tizenöt arcizom akaratlan, együttes összehúzódásának, amelyet gyakran visszafojthatatlan hangképzıdés is kísér? A nevetés reflex, de egészen egyedülálló abban az értelemben, hogy nem szolgál közvetlen élettani célokat; azt is mondhatnánk: amolyan luxus-reflex. Egyetlen hasznos funkciója, hogy rövid idıre felold bizonyos feszültségeket. Evolúciós szinten: ahol a nevetés megjelenik, a komolytalanság minısége férkızik be a termodinamika és a legalkalmasabb fennmaradásának törvényei által kormányzott, humortalan Univerzum falai közé. A paradoxon másképpen is megfogalmazható. Nagyon is ésszerőnek és kézenfekvınek tőnik, hogy a pupilla a szembe jutó erıs fény hatására összeszőkül, vagy hogy a talpat ért szúrásra a láb azonnal visszarándul, hiszen mind az inger, mind pedig a rá adott válasz azonos fiziológiai szinten helyezkedik el. Az a bonyolult mentális folyamat azonban, hogy egy Thurber-mő olvasása a reflexek szintjén specifikus motoros tevékenységeket indukál, nagyon is kevéssé érthetı, s ez a jelenség már az antikvitásban is foglalkoztatta a filozófusokat. Vannak természetesen más, komplex intellektuális és érzelmi tevékenységek, amelyek szintén kiváltanak testi reakciókat is; ilyen reakció a homlokráncolás, az ásítás, a verejtékezés vagy a reszketés. Egy Shakespeare-szonett olvasása, egy matematikai problémán való munkálkodás vagy Mozart hallgatása azonban idegrendszerünkre jóval körülírhatatlanabb, diffúzabb hatást gyakorol. Nincs konkrét és megbízhatóan árulkodó jele annak, hogy a képtár látogatói egy festményt gyönyörőnek találnak, de nagyon is konkrét arci elváltozások mutatják, hogy a nézı szerint melyik karikatúra komikus. A humor a kreatív tevékenység egyetlen olyan területe, ahol a komplexitás magas szintjén érkezı inger erıteljes és jól definiált reakciókat vált ki a fiziológiai reflexek alacsonyabb rétegeiben. Ez a paradoxon lehetıvé teszi számunkra, hogy a kiváltott reakciót a definiálni óhajtott, megfoghatatlanabb minıség mőködésének jeleként értelmezzük, ahogy a GeigerMüller-számláló beszédes kattogása jelzi a radioaktivitást. Minthogy pedig a komikum kapcsolatban áll a kreativitás más, még emelkedettebb formáival, ez a „cselédlépcsıs” megközelítés pozitív eredményeket ígér. Mindannyian jól tudjuk, hogy a fenségest csak egy

lépés választja el a nevetségestıl, éppen ezért meglepı, hogy a pszichológia szem elıl tévesztette e lépés visszafelé való megtételétıl várható tanulságokat. Greig Psychology of Laughter and Comedy címő, 1923-ban megjelent munkájának bibliográfiájában Platóntól és Arisztotelésztıl egészen Kantig, Bergsonig és Freudig háromszázhatvanhárom, részben vagy csakis e tárggyal foglalkozó mőre találunk hivatkozásokat. A századfordulón T. A. Ribot összegezte a nevetés elméletének kialakítására tett kísérleteket: „A nevetés annyira sokféle és változatos körülmények között jelentkezik ... hogy okainak egy konkrét tényezıre való redukálása igen nehéz feladat. E probléma megoldása a triviális tárgyban történt oly sok kutatás és munka ellenére még nagyon is messze van.”iii E sorok 1896-ban íródtak, s azóta csupán két említésre méltó új elmélet gyarapította a listát: Bergson mőve, A nevetés,3 és Freud munkája: A vicc és viszonya a tudattalanhoz.4 A továbbiakban többször is fogok hivatkozni rájuk.5 A nehézség nyilvánvalóan a nevetést elıidézı szituációknak a fizikai csiklandozástól a sokféle szellemi birizgálásig húzódó hallatlan sokféleségében rejlik. Megkísérlem bebizonyítani, hogy mindeme sokféleségben mégis van valamiféle egység, speciális és körülírható közös nevezı, amelynek nemcsak a humor, de a kreatív tevékenység minden tartományának vizsgálatában nagy jelentısége van. A nevetés bacilusát nehéz elkülöníteni, de ha végre mikroszkóp alá kerül, amolyan erjesztınek, sajátos élesztıgombának bizonyul, amely kenyér, ecet vagy bor készítésénél egyformán nélkülözhetetlen.

A NEVETÉS LOGIKÁJA: ELSİ MEGKÖZELÍTÉS
A most következı anekdoták némelyikét barátomnak, Neumann Jánosnak köszönhetem. Neumann a humoristák minden adottságával rendelkezett; egyébként matematikai zseni volt, és Budapesten született. Két asszony találkozik a bronxi szupermarketben; egyikük vidám, a másik lehangolt. - Mi van veled? - Ugyan, semmi különös. - Valaki meghalt a családban? - Nem, dehogy, Isten ments! - Talán a pénz? - Nem... Nem ilyesmi. - Csak nem a gyerekek? - Hát, tudod... a kis Jimmy... - De hát mi van vele?! - Tulajdonképpen semmi. A tanárnı azt mondta, vigyük el pszichiáterhez. Szünet.
3 4 5

Gondolat, 1971; Ford.: Szávai Nándor. Gondolat, 1982; Ford.: Bart István. Mindkét elmélet kritikai elemzése Insight and Outlook címő könyvem I. függelékében olvasható.

- De hát mi van abban, hogy elmentek egy pszichiáterhez? - Semmi. Azt mondta, hogy Jimmynek Oidipusz-komplexusa van... Szünet. - Ugyan, ugyan. Ödipusz vagy Bödipusz; addig nincs semmi baj, amíg jó kisfiú és szereti az anyukáját. A következı történet Freud esszéjébıl való. Chamfort elbeszél egy esetet egy XIV. Lajos udvara-béli márkiról, aki belépve a felesége budoárjába, ott találta az asszonyt egy püspök karjai között. A márki nyugodtan az ablakhoz sétált, s széles karmozdulatokkal áldást kezdett hinteni a járókelıkre. - Mit mővel Ön? - kérdezte döbbenten a felesége. - A Monseigneur az én kötelességemet igyekszik teljesíteni - felelte a márki -‚ én tehát ellátom az övét. A két történet között több, mint egy évszázadnyi idıszakadék tátong, s egyéb tekintetben is különböznek, de felépítésük hasonló. A Chamfort-féle anekdota a házasságtörésrıl szól - hadd emlékeztessünk a dolog tragikus oldalról való felfogására, például a velencei mór esetére. A tragédiában a tetıpont eléréséig növekszik a feszültség - Othello megfojtja Desdemonát -‚ majd a katarzis bekövetkeztéig folyamatosan enged, s végül - Arisztotelészt idézve - a borzadály és a szánalom révén bekövetkezik az érzelmek megtisztulása (1/a. ábra). A feszültség a Chamfort-anekdotában is folyamatosan fokozódik, de a várt tetıpontot soha nem éri el. A márki váratlan reakciója megtöri az emelkedı görbe ívelését és leforrázza drámai várakozásainkat; olyan, mint derült égbıl a villámcsapás, amely úgyszólván „lefejezi” a szituáció logikus folyamatát. Az elbeszélés jól meghatározott csatornába terelte az érzelmek folyását, s hogy a csatorna kilyukadt, az érzelmek „kispriccelnek”, mint repedt vezetékbıl a víz; a feszültség hirtelen feloldódik és kitör a nevetés (1/b. ábra).

Azt állítottam tehát, hogy a hatást a márki váratlan reakciója váltotta ki, a váratlanság azonban önmagában nem elegendı a komikumhoz. A márki viselkedésének legfontosabb mozzanata az, hogy váratlansága mellett tökéletesen logikus, ám az adott szituációban az emberek ezt a típusú logikát alkalmazzák a legkevésbé. Ez a munkamegosztás, a quid pro quo, az adokkapok logikája, holott azt vártuk, hogy a márki viselkedése egészen más logikát, magatartási kódot fog követni. A két, kölcsönösen összeférhetetlen összefüggésrendszer összeütközése az, amiben a feszültség kioldódik. Az Oidipusz-történetben hasonló konfliktussal találkozunk. A jókedélyő asszony állításának aranyfedezete a józan ész logikája; ha Jimmy jó fiú és szereti az anyukáját, olyan nagyon nagy baj nem lehet. A freudi pszichiátria összefüggésében azonban az anyával való viszony egészen más képzettársításokat indukál.

a szegények és elesettek reménységét és védıangyalát egy rosszakarója kaján örömmel tájékoztatta. Elıbbi céltudatos. hogy szíve . amely . de koldusszegény osztrák katonatiszt megpróbálta elnyerni egy népszerő kurtizán kegyeit. az esemény nem egy értelmezési síkkal áll asszociatív kapcsolatban.úgymond .köpönyeget fordított. azt a késıbbiekben fogom részletesen tárgyalni. s azóta újra meg újra felbukkan a komikum irodalmában. hogy csal. instabil állapot. és kidobták a börtönbıl. Azért alkottam meg a biszociáció kifejezést. egyben tönkre is tettem a komikumot.A két történet alapmintázata: egy idea vagy egy helyzet két önálló. Ezt a gyöngyszemet elıször Schopenhauer idézte. de mindennapi gondolkodásunkban összeférhetetlen rendszerben (M1 és M2) való szemlélete (2.Nincs is köpönyegük. hogy megmagyaráztam ıket. s azt mondta neki. Röviddel a háború után figyelemreméltó mondatot olvashattunk a Vogue címő divatlapban: . önmagában mindkettı tökéletesen megállja a helyét . józan mőködésnek nevezhetı. A köpönyeg szót elıször jelképes értelemben. ábra). hanem kettıvel biszociál.már nem szabad. a csalókat kidobják. Egy elítélt a börtönben ıreivel kártyázott. mind pedig az érzelmek egyensúlya bizonytalan. Észrevették. hogy olyan magasra célozzak. melyben mind a gondolkodás. hogy a konfrontáló elvek csupán rejtett. s amíg ez a szokatlan helyzet fennáll. Az L esemény.felelte a dalia -‚ eszembe se jutott. amelyben a két rendszer metszi egymást.ütközik össze. .felelte Wilkes.s ennek bizonyításával fogok megpróbálkozni . La Ronde boldog napjaiban egy ifjú és vonzó. míg utóbbi egy összetett. ahogyan a Chamfort-anekdotában kerül szembe egymással a quid pro quo és a házasság etikája.sajnos . John Wilkest. A magas szó topográfiai és metaforikus jelentéshez is biszociál. Jegyezzük meg azonban. A szó szerinti jelentés mindkét anekdotában vizuális képet sugall. A hölgy le akarta rázni a nemkívánatos lovagot. a válaszban pedig konkrét tárgyiasságában alkalmazták. elıbb a fenti általánosítások használhatóságát kell próbára tennünk a komikum más területein. Elemzésére egyetlen mondat elegendı: ebben a történetben két ismert és elfogadott szabály . hogy néhány híve . és a kreatív tevékenység között. burkolt formában voltak jelen a szövegekben. Hogy e kreatív instabilitás a tudomány és a mővészet gyakorlatában milyen formákat ölt.a bőnözıket bezárják. úgyszólván két különbözı hullámhosszon rezeg. s ez teszi frappánssá a csattanót. s azzal.mindig egynél több síkon mozog. hogy különbséget tegyek az egy síkon való gondolkodás rutinmővelete. Képtelenség . Mademoiselle .

mint amilyenek például a Don Quijote-i romantikus fantáziavilág és Sancho fineszes józansága.gratulálunk. ábra azt kívánja szemléltetni. amely (ha jól emlékszem) a New Yorkerben jelent meg: Lányt akartunk.Bergen-Belsen és Buchenwald véget vetett a cérnavékony nık korszakának. magatartási kódoknak és logikáknak. A hosszan tartó komikum magasabb formái. és 3. neveztem ıket összefüggésrendszereknek. hanem kisebb kisülések láncolatára vagy a finom szórakoztatás folyamatosságára. A továbbiakban egységesen mindezek helyett fogom alkalmazni a gondolkodási (és viselkedési) mátrixok kifejezést.gratulálunk. bármely.a válasz. a Time magazinból való idézet is:v JAVÍTOTT VÁLTOZAT A Catholic Universe Bulletin. egymással összefüggésben álló koncepciót. Mária . Hasonló húrokat pendít meg következı. vagy készség. A mátrix szót bármely képesség. Gratulálunk. Technikailag tisztább változat . rendezett magatartási formula jelölésére használom majd. Cleveland egyházmegye hivatalos lapja karácsonyi számának címoldalán a következı szalagcím volt olvasható: Fiú lett.hogy továbbra is a szentségtörésnél maradjunk . vonatkoztatási síkoknak. mi történik akkor. az alultápláltság kultuszának. A hivatkozások ebben az esetben: a megszentelt és a vulgárisan profán. rögzített szabálykód által irányított. Az eddig tárgyalt példák kivétel nélkül az egycsattanójú viccek és anekdoták csoportjába tartoznak. mint a szatíra vagy a komikus vers nem egyetlen hatásra koncentrálnak. amelyek könyvemben központi szerepet játszanak. Az éhezés fogalma egy tragikus és egy egészen hétköznapi értelemhez biszociált. szokás. Hadd . hogy ismertessek két. ábra két síkjára. KÓDOK ÉS MÁTRIXOK Most néhány oldal erejéig egy pszichológiai spekulációval kell próbára tennem az Olvasó türelmét. József. s ismeretük a következıkben elengedhetetlen.iv Az ember megborzong. Uram . amint különös és kísérteties módon megérzi egy eljövendı évtized rosszíző és ostoba vicceinek hangulatát. Ismételten hivatkoztam már a 2. amikor a humoros elbeszélés két vonatkoztatási rendszert váltogat . A 3.

A pók a terep adottságaitól függıen három. mint például az aritmetikai mőveletek végzése és a motoros készségek.kontrasztként . Lo. A mátrix kódját itt a játékszabály határozza meg.illusztráljam néhány. A második példa . hogy szinonimákat kell mondania.és elıugrik a válasz: kicsi.a hálóépítési készség . hogy a mátrix mely elemei. Van egy társasjáték. E rendkívül komplex játékok szabályai „kódolt szimbólumokkal fejezhetık ki: x + y. Az alany hívószavakat kap. céltudatos gondolkodás esetén egyszerre csak egy mátrix aktivált. a mindennapi gondolkodásban a kód bonyolult és kevésbé bonyolult szabályok összessége. fegyelmezett. másfelıl pedig a környezeti feltételeket figyelembe vevı. hogy a társasjáték folyamán Lagosból Lisszabonba jutok. ez azonban nem tartozna a játékhoz. ahogyan a kotta egy sorának olvasása kiváltja a bonyolult ujjmozdulatok meghatározott sorozatát. a szálak végének rögzítése vagy a kapcsolódások szögének meghatározása.Lincoln.. és milyen sorrendben bukkannak elı.. Többféle stratégia áll rendelkezésükre.. és én kötelességtudóan haladok tovább Leeds felé.. a gondolkodás magas. s a mátrix elemei az L betővel kezdıdı városok. Egy másik szótagokat sorol magában . Az összefüggı gondolkodás a szabályok által irányított játékokhoz hasonlatos. de a kész hálónak mindig a kódban foglalt szabályok szerinti szerkezető sokszögnek kell lennie. hatalmas stb.Li.mondjuk keletrıl nyugat felé. xy vagy x√y. lesz. A pók esetében a mátrix tagjai a különféle alsóbbrendő készségek. s a háló középpontja a súlypontban helyezkedik el. aki maga elé képzeli a földabroszt. irányítja egyfelıl a (veleszületett vagy tanult) rögzített kód. a válasz óriási. hogy ezek hatására rezgésbe jönnek memóriájának áramkörei . figyelembe veszi a környezet adta lehetıségeket. Talán itt kell számot adnom arról.mondjuk L betővel kezdıdı városnevet kell leírniuk. melyeket a kódolt jelek váltanak ki az idegrendszerbıl. abban a reményben. de a sugárirányú szálak az állat idegrendszerében jelenlévı fix kódrendszernek megfelelıen mindig azonos szögben metszik a körköröseket. s ezek látványa kiváltja a megfelelı mővelet elvégzését. Ha a kód az volt. Természetesen lehetséges. Az asszociációs tesztek a gondolkodási folyamat radikális leegyszerősítései. és kísértést érzek. A feladat az. A stratégia dönti el. a fonal anyagának elválasztása.mintha hangvillát ütögetne. hogy memóriájukból valamiképpen elıhalásszák ezeket a neveket. hogy elidızzem egy. miért választottam a jelen elmélet kulcsszavául a homályos . amennyi csak eszükbe jut. alkalmazkodóképes stratégia. azt a másik példához hasonlóan itt is a játékszabályok. s olykor akár tizenkét alkalmas pontra rögzíti hálóját. a La Cucaracha nevő éjszakai klubban töltött kellemes este emlékénél. mondjuk: nagy . s hogy mindezek mikor lépnek mőködésbe. amelyekrıl a játékosok valaha is hallottak.. mint a zongorázás vagy a gépírás a gyakorlás során többé-kevésbé automatikus. a hálószövési alapkód által irányított stratégia határozza meg. A szellemi készségek. x · y. s a képzeletbeli képet folyamatosan végigvizsgálja . Az egyik mátrixtól a másikig való sodródás az álomra és a vele rokon állapotokra jellemzı. például: mondja ki a hallott szó ellentétét.legyen egy. Lisszabon stb.alkalmazkodóképes. beállítódott rutinná válnak. de a rögzített kód korlátokat szab az alkalmazkodásnak. amelyben a résztvevıknek annyi adott .. A megfelelı rögzítési pontok megválasztása a környezettıl függı stratégia.. . tekintet nélkül arra. La.szorzás hatványozás. ahogyan az idomár sípjelére a cirkuszi állat kezdi meg a mutatványokat. amelyek szerepet játszanak a hálókészítés folyamatában. különbözı szintő példával a fentieket. melyek némelyike hierarchikusan is rendezett: összeadás . A szóasszociációs tesztekben a kód mindössze egyetlen utasításból áll. hogy a nevük most éppen eszükbe jut-e vagy sem. négy. A matematikai gondolkodásban például a különbözı típusú mőveletek elvégzésekor egész sor speciális kód játszik szerepet. Lesz. verbális szintjén történı tevékenység. A mátrix . A készség mőködése mindig kétszeresen szabályozott..

I. hogy idegrendszerünkben kódolt jelek formájában . nem a sötét és világos négyzetek monoton mozaikját látja. s egyfajta tömörített.a továbbiakban mátrixnak fogom nevezni. A mátrixot meghatározó kód leírható egyszerő matematikai formulákkal.mőködik. fejlıdnek és formát öltenek. Amikor mátrixokban és kódokban gondolkodunk.az úgynevezett determináns -‚ amely változatlan marad mindeme transzformációk során. rész. amelyek sőrített. de szabályaik adottak és merevek. A matematikai gondolkodást speciális játékszabályok irányítják . amelyen csak egy futó áll. illetve A mátrix szó kiválasztását nem olyan könnyő megmagyarázni. A mátrixoknak van ezenkívül egy konstansuk is . (c) Napóleon májának egészségi állapota vagy akár (d) a csillagok állása felıl. Emlékeznünk kell azonban arra. 6 . A verbális okoskodás hasonlóképpen sajátos kódok medrében folyik. illetve a váz kifejezéseket alkalmaztam. és nemegy tekintetben félrevezetı. Az ok éppen a kellemes és kényelmes többértelmőség. Az elızı fejezet anekdotái úgy határozhatók meg. fogalmi síkokat vagy összefüggésrendszereket . de a szervezet minden mechanizmusa ezen a módon funkcionál (kezdve a megtermékenyített petesejttel. A mátrix szó latinul anyaméhet jelent. differenciálás. hanem fiktív „erıvonalak” egy csoportját.kód kifejezést. nem árt olykor ezeket az ábrákat is felidéznünk. amiben a dolgok kialakulnak.)6 Térjünk vissza a gondolkodás képességéhez. a második pedig túlságosan merev. Egy korábbi fázisban a mezı.hogy a szüntelen ismétléseket elkerüljem . ám ez a sejtmagban lévı „tervrajz” nem egy parányi emberke mikroszkopikusan kicsiny képmása. amelyek rugalmasak. A mátrix az elıttünk fekvı mintázat.egyszerre alkalmazkodóképes és stabil. „kódolt” formában tartalmazzák a mintázat struktúrájának lényegét. két vonatkoztatási háttér találkozása okoz zavart. hogy nemcsak az idegrendszer. a jellegek egy négybetős ábécében vannak kódolva. melyek mentén a futó mozogni tud. (b) a katonai stratégia. a waterlooi vereséget például megközelíthetjük (a) történelmi jelentısége. ábra mutatja . de tartalmazza azt is.amint a 4/a. a táblát . amelynek „genetikus kódja” tartalmazza a leendı egyed tulajdonságait. két összefüggésrendszer keveredik. hogy bennük két fogalmi sík ütközik össze.szorzás. Tudjuk.mint mondjuk a Morse-ábécé . „titkos nyelv” segítségével közvetíti utasításait. de az elsı túlságosan bizonytalan. amelynek engedelmeskednünk kell . ábrán a bástyáé látható.egy sajátos mintázat írja fölül. A matematikában a mátrix a mindenfajta mágiára képes számok oszlopokba rendezett sorozata. A determináns és a kód közti párhuzam azonban túlságosan is laza. hogy mindeme kifejezések a gondolati tevékenységek egy-egy olyan területét jelölik. hogy elveszítené alapvetı jellegeit . A szó jelent egyfelıl egy szabálykészletet. A 4/b. amely a lehetséges lépések összességét ábrázolja. amely sokféle transzformáción mehet át anélkül. és szemléletesen alkalmazható mindenre.ilyenek például a Büntetı Törvénykönyv vagy a KRESZ. lásd: II. melyben hosszú láncba rendezett négyféle molekula képviseli a karaktereket. Egy készség vagy szokás gyakorlását tehát a mátrixa határozza meg. integrálás stb. Az ilyen referenciakereteket. Ha a sakkjátékos egy üres táblát szemlél.

hogy a kép. de a fordítottja is igaz: tudni és látni.tartja a mondás. mégis körnek látjuk. hanem egyazon mőködés eltérı jellegeit jelöli. trikójára akár ki is írhatná a pascali jelmondatot: Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. ahogy ez egyébként általában lenni szokott. de senki nem tudja. miközben alszik. Még a kerékpártervezık és -gyártók sem tudják pontosan. a táblán elhelyezkedı többi figurától és viszonyuktól függı stratégia. de arra is. aki más hangnembe tesz át egy zenemővet. Sokkal több lehetısége van a stratégia (a tempó. az irányítást ilyenkor a „robotpilóta” veszi át. a ritmus vagy az elıadásmód) megválasztására. ha egyik szemünket behunyjuk). a mátrix ugyanennek változó. alkalmazkodóképes aspektusa. A sakktábla elıtt ülı játékos számára a kód a megengedett lépéseket meghatározó szabályok összessége. a bizonyos szögbıl szemlélt pénzdarab képe pedig retinánkon többé vagy kevésbé lapult ellipszis. s a tényleges ellipszisformát tudatosan észrevenni csak némi erıfeszítéssel vagyunk képesek. Mindez nem csupán zsigeri és izomzati mőködéseinkre vonatkozik. Rajzoljuk körül arcunkat szappanos ujjal a fürdıszobatükörben (könnyebb. ahogy kellene. hogy kör alakúnak kell lennie. a valóságban csupán feleakkora . „Még a legelemibb érzékelések is írja Bartlettvii . Még nagyobb szabadságot élvez a muzsikus. a mátrix pedig az adott szituációban lehetséges lépések halmaza. ahogyan a körülöttünk lévı világot összefüggı és jelentéssel bíró egészként felfogjuk. A bárzongorista nagyszerően tud játszani. mint a jobbé. Látni és hinni . A mátrixok alkalmazkodókészségükben a csak egészen kevés stratégiai választást engedélyezı reflexektıl és a többé-kevésbé automatikus rutinoktól a szinte végtelen számú és sokféleségő készségekig terjednek. amelyet életnagyságúnak láttunk. Vagy elvontabban: egy begyakorlott tevékenység irányítása általában az adott tevékenység tudatossági szintje alatt megy végbe.vi A kerékpáros meghatározható. A két szó nem különbözı entitásokat. egyforma nagynak fognak látszani. A látás részben velünkszületett. a megfelelı lépés kiválasztása a környezettıl. melyeknek koherens jellegük köszönhetı . holott nem így kellene látnunk. hogy a komikus hatás a különbözı síkokon elhelyezkedı mátrixok váratlan találkozásánál keletkezik. a futó-átlók mentén mozgó bástya a gyakorlott sakkjátékos számára kifejezetten vicces dolog. hogyan kell elejét venni a felborulásnak a kormány megfelelı elmozdításával. holott bal kezünk képe a retinánkon éppen kétszer akkora lesz.hordoznak deduktív konstrukció-jellegeket. de ıt is kötik a kromatikus vagy diatonikus skála kódjai. vagy éppen a pincérlánnyal cseveg. mert tudjuk. a fekete kesztyő árnyékban ugyanolyan feketének tőnik. mint a tőzı napon. A kód egy „rejtett rábeszélı”. de mindennemő koherens gondolkodási és viselkedési folyamatot bizonyos jól körülírható kódok vezérelnek. Láttuk. aki egy már fejbıl megtanult darabot játszik.kifejezhetı verbálisan is: átlók. Gondoljunk a zongoristára. Tartsuk bal kezünket a szemünktıl tizenöt. „REJTETT RÁBESZÉLİK” Mindenki tud biciklizni. hogy a kiegyensúlyozatlanság adott szögénél minden kanyar íve fordítottan arányos a haladási sebesség négyzetével.mint a fejvadász zsugorított trófeája. s abban a meglepetésben lesz részünk. véglegesen rögzült tényezıje. a jobbat pedig harminc centiméter távolságra. hogy voltaképpen hogyan is csinálja. .még ha ezek a kódok részben vagy egészen a tudatalatti szinteken mőködnek is. vagy éppen variációkat improvizál. de elıtte ismeretlen kódok szerint cselekszik. A kód egy készség vagy szokás fix. mint a hálót szövı póknak. A tılünk távolodó személyt nem látjuk törpévé válni.

a William Jones-i burjánzó. amelyeket maguktól értetıdıeknek veszünk. feldolgozódik. de ha mindezt tudatosan mővelnénk. 105. Mindeme megközelítéseknek megvannak a maguk komplex szabályai.ehhez szakembernek. o. anélkül. s melyeket képtelenek vagyunk megfogalmazni. amelyben szerzı a set szó vagy negyven különbözı jelentését sorolja fel. Gibson híres cikkére is (idézi: Humphrey. valamint angolszász társaikra: determining tendency. mert vizuális mátrixaik különböznek. a szemantika és a nyelvi logika specialistájának segítségére lenne szükségünk.8 MEGSZOKÁS ÉS EREDETISÉG E nélkülözhetetlen kódok nélkül lefordulnánk a kerékpárról. eltorzul és átszervezıdik az idegrendszer különbözı szintjeinek átrakodóállomásain.”7 A szelektív kódok ebben az esetben az inger bemeneténél.: Senden (1932). mások az alatt érvényesülnek. valamint a jómodor és a mindennapi logika szabályai. Vö. A kísérleti pszichológiában jártas Olvasót emlékeztetnem kell a Würzburgi Iskolától származó oly meghitt kifejezésekre. melyeket elsısorban nem nyelvtankönyvekbıl. hogy retinánkon folyamatosan változó képekbıl felismerjük a tárgyak méretét. s felnıttkorban sebészeti beavatkozás segítségével látókká vált emberek komoly nehézségekkel küszködnek a minták és arcok felismerésében s a térbeli tájékozódásban. Remélem. Ugyancsak rejtve. Az érzékszervet stimuláló ingerek a tudatos észleletnek csupán a nyersanyagát szolgáltatják . Ekképpen tehát: amikor belemerülünk egy közönséges. s alapul szolgálnak a személyes értelmezési kereteknek. a valláserkölcs vagy a pszichopatológia fogalomköre felıl. amikor a normális.mondjuk . 8 . ahogyan a cigánygyerek tanul meg hegedülni. E szélesebb kontextus elméleti vonatkozásai a Második részben olvashatók.részben pedig a korai gyermekkorban szerzett képesség. expectancy. s nem a kimenetnél játszanak szerepet. s a folyamatot irányító játékszabályok számára ismeretlenek. ezt azonban az ember nem érzékeli. Utóbbiak közé tartoznak az axiomatikus meggyızıdések és elıítéletek. másfelıl a fiziológiára figyeltem.a halálbüntetés problémájáról vitatkozik. a beérkezı információ a tudatosság szintjének elérése elıtt megszőrıdik. a folyamat során nemcsak hogy tudattalanul érvényesülnek a nyelvtan. idézi: Hebb (1949). amelyek lehetıvé teszik számunkra. Amikor valaki . a szavak közti őrben vannak jelen a nyelvtan. 1951. s magának a kódnak a részei. józan és következetes gondolkodás nem funkcionál. scherna és set. hogy a mátrix és kód szavak pontosabbak és általánosabb értékőek. Egy alma mást jelent Picassónak és mást egy gyümölcskereskedınek. A felsorolt példák mind az úgynevezett vizuális konstanciák közé tartoznak. Talán emlékszik még J. Mindkettıt implicit kódok irányítják. hétköznapi beszélgetésbe. Térjünk vissza még egyszer a verbális gondolkodáshoz. Az ilyen gondolkodás gyakorlása egy többé vagy kevésbé alkalmazkodóképes. akkor is rendkívül nehéz lenne meghatározni és megfogalmazni a gondolkodásunkat és viselkedésünket irányító szabályokat . A mátrixok és kódok kettıs koncepciójának megalkotásakor egyfelıl a pszichológiára.ahogy ez be is következik álmunkban. melyek közül egyesek a tudatosság szintjén. s gondolataink elvesztenék összefüggı jellegüket . Ezek a vizuális konstanciák mőködnek mindannyiunk normális látásában. fényességét és alakját. hogy ismerné a kottaírást. melyek homályosak számunkra. teheti ezt a társadalmi hasznosság. értelmezıdik. Másként fogalmazva: a gondolkodás és a kerékpározás rutinjai között jóval kisebb a különbség. a mondattan. mint amekkorát önérzetünk sugall. Másfelıl: az egyetlen mátrixban történı gondolkodásnak megvannak a maga nyilvánvaló határai.). J. s belılük értelmezhetı észleleteket alkossunk. a mondattan szabályai. mint Ausgabe. task. zizegı zőrzavar. mint az Ausgabe vagy a set. a korábbiakban már többszörösen kipróbált 7 Vakon született. Einstellung vagy Bewusstseinslage. hanem a gyakorlatban ismertünk meg.

mondjuk . ahol . amely eredeti. A behaviourizmus. ahol nem mőködnek a józan. amely egy megszokott eseményt vagy helyzetet hirtelen új megvilágításban mutat meg. s megérteti velünk. a változatosságban fellelhetı egység stabil mintázataiba csoportosítjuk ıket. A menekülés egyik útja tehát a visszasüllyedés a fogalomalkotás korábbi.készségnek. hogy szilvafából vagy.hiszem . s az emberi létállapotot úgy szemlélni. új szellemi szintézist alkotó fúzió. mint egy kondicionált automata mőködéseit. amely az álom nyelvével szemléltethetı. valami ösztönös éleslátás. A nagyméltóságú iskolaigazgató leereszkedik egy rozoga székre. háromoldalúak. s tart egész életünkön át. A durvább humor kedvelt fogása. Az elsı természetesen a fejesugrás az álomba vagy álomszerő állapotokba. spontán szellemi felcsillanás. Amikor Wellington hercegtıl megkérdezték. Eliotot). hajlamosak merev automatizmusokká csontosodni. amelyek a sejtlégzést irányítják. hogy kiaknázza e két referenciakeret (vagy a rokon pár: szellem és anyag) közti kontrasztokat. ha a páciens képtelen kibújni belıle.az eset két.az unalom. s a tekintélyes férfiú a földre pottyan . kreatív teljesítményekre képtelen.John Brownnak nevezünk. s e könyv gondolatmenete azon ponton kezdıdik. az eredmény (s ezt szeretném megmutatni) lehet nevetésbe torkolló kollízió. hogy megbirkózzunk a helyzetekkel és eseményekkel azáltal. A biszociációs aktus korábban teljességgel elkülönült tapasztalati mátrixokat hoz kapcsolatba. ugyanazon két mátrix találkozása kelthet tragikus. komikus vagy intellektuálisan izgalmas. a másik út pedig a felemelkedés a szellemi evolúció magasabb és komplexebb szintjeire. egymástól független mátrixa találkozik. amely az adott páciens állapotára alacsonyítja. amelyek egy kézjegy vonásaiért felelısek alkotják a sokrétegő megszokások összességét. mit is jelent voltaképpen az ébrenlét. az egyidejőleg élni különbözı síkokon (hogy szövegösszefüggésébıl némiképpen kiragadva idézzem T. de szoros rokonságukra rövidesen fény derül. Ám még a legelasztikusabb kényszerzubbony is kényszerzubbony. a szellemi lehatároltság és érzelmi frusztrációk elıl -‚ de az ellenkezı irányba való menekülés. A kreativitás bármely területén fellelhetı biszociatív minták háromrétegőek. akit . egészen azokig. Elsı példánk legyen: ember és gép. A tanulási folyamat során tapasztalatokat győjtünk. primitívebb szintjére. a rögzített kódú rugalmas mátrixok . Az észlelésünk. szerinte is úgy van-e. EMBER ÉS GÉP Amikor az érzékelés vagy gondolkodás két. Ha sokáig mőködnek változatlan környezetben. s az új szituáció vadonatúj válaszokat hív elı. össze nem illı kontextust érint: a tekintélyt lerombolta a gravitáció. A két út látszólag ellentétes irányú. racionális gondolkodás kódjai. gondolkodásunk és tetteink alapmintázatát alkotó mátrixok voltaképpen a tanultak szokássá kristályosodott párlatai. A másik út szintén menekülés . Két lehetıség van arra. azonos körülmények között. felkiáltott: „Hogy a második?! Tízszeresen is az elsı!” A szokások különbözı mértékben rugalmasak.ez az igazság már érvénytelen. a stagnálás. vagy esztétikai tapasztalatban megvalósuló konfrontáció. A . hogy alkalmazzuk rájuk a megfelelı játékszabályokat. hogy megszabaduljunk gondolkodásunk és viselkedésünk többékevésbé automatizált rutinjaitól. hogy a szokás az ember második természete. az összeroskad alatta. Úgy vélem: ez az értelmezés egy bizonyos pontig lehangolóan igaz.kezdve azokon. s rendezett sémákba. Így válik lehetségessé. S. A vadember mélán szól a faragott bálványhoz: Mit vagy olyan nagyra? Tudom. termékenyítı hatást. a kortárs pszichológia legjelentısebb iskolája hajlamos az embert olyan nézıszögbıl vizsgálni. A folyamat kisgyermekkorunkban kezdıdik. Ugyanez az eset: a szellem gıgje és a test földi anyagisága.

A kövér ember.tragikumra vagy intellektuális tapasztalatra fordítható. a púpos vagy a külföldi . a mechanikus gépként viselkedı pedáns. másszor tragikus lehet. a másodikban pedig tragikus szembenállásban marad. hogy az elsı esetben a két referenciakeret összeütközik. a szórakozott don. de abban is. ám Ikarosz is . menekülı kalap. a beugratós játékok és szerkezetek. mint egy rossz kapcsolásnak engedelmeskedı berendezés. a fösvény. de Bergson nem vette észre. mint az elıbbi. aki zsebóráját fızi. eltérı érzelmi beállítottságú közönség elıtt.komikus. akárcsak egy kupac agyagra. az emberként viselkedı tárgyak és szerkezetek. Hasonló célt szolgálnak a tréfacsinálás fordított technikái. hangulatú. Don Quijote komikusból fokozatosan rejtélyes alakká válik. nagyon is hús-vér teste között. aki alatt összeroskad a szék gyakorlati tréfa áldozata. Érzelmileg kiegyensúlyozott nézıpontjával kettejük közt helyezkedik el a véletlenül arra járó orvos. Ha az emberi . tragikus vagy érdekes figurák lehetnek különbözı szellemi életkorú. tragikus figurává alakul át. s a búsképő lovagot a szélmalmok elleni harcban való fegyvertársamnak tekintem. hanem a kíváncsiság: de hát hogyan is kérgesedik rá az élıre a mechanikum? Milyen gyorsulást viselhet el az élı szervezet. a marionettbábu. a dobozból kiugró paprikajancsi.akárcsak a vacsoravendég. lerombolni tekintélyét. a másodikban a részvétteljes csodálat). Meglepı. a robotokként masírozó katonák. A harmadik lehetıség a két mátrix egybehangolódása és szintézise. ha ahelyett. hogy öntelt leereszkedéssel szemlélném tévedéseit. egy szívtelen iskolásfiú kacagni fog a látványon. nevezetesen ugyanazon biszociált mátrix-pár alapján az érzelmi klíma egyszerő megváltoztatásával . a fordított négyzetek törvénye. de elsıdlegesen az érdekli. a dobozból kiugró paprikajancsi. A véletlen szereti megviccelni az embert. Ez az üzenet egyszer komikus. a dadogós. aki érezhet részvétet és érzékelheti a komikumot is.egyazon logikai séma. önbecsülését azzal. A csínytevı vagy a bohóc trükkjeikben a gravitáció és a tehetetlenség mechanikus erıit kihasználva figurázzák ki emberi természetüket. s a többiek. Henri Bergson nevetésrıl szóló könyvében a légies szellem és a közönyös anyag dualizmusa az élıre kérgesedett mechanikum . a hasmenésben szenvedı törzsırmester. hogy a szemlélı ítéletalkotását a sajnálat vagy a káröröm határozza-e meg. A bohózatok szokványos szereplıi . a tehetetlenség és az ismétlıdés. a pszichológiai eset felé fordítom érdeklıdésemet. a valaha kitalált legjobb vicceknek tarthatnánk az egyiptomi szobrokat és a bizánci mozaikokat. rád is vonatkozik.a megcsalt férj. az istenek a szék lábának összetörése helyett szárnyainak viaszát látták jónak megolvasztani. hogy történt-e. de a két szituáció logikai szerkezete és üzenete azonos: bárminek is képzeled magad. Ez a „megoldás” emelkedettebb érzelmeknek ad tápot. Az áldozat tehát a triptichon bármelyik tábláján elhelyezkedhet. aki elcsúszik és hasra esik a síkos járdán. lehet komikus vagy tragikus figura aszerint. vagy a szélben a gazdája elıl szinte kiszámított rosszindulattal odébbodébblóduló. a jelen elmélet szerint azonban csupán a sokféle változat egyikében játszik szerepet. megalázni intellektusát. ha a szenvtelen érdeklıdés rokonszenvezı azonosulásba fordul. hogy a felsorolt példák mindegyikének komikuma . A különbség a kísérı érzelmek eltérı karakterében áll (az elsı esetben a káröröm. s a feszültség lassú katarzisban oldódik fel. a hatás ilyenkor nem sírás vagy nevetés. s hogyan hat rá a nulla gravitáció? Bergson szerint a komikum fı forrása az életben megnyilvánuló mechanikus jellegek: a merevség.variációk kimeríthetetlenek: a banánhéjon elcsúszó személyiség. s markában a tojást szorongatja. Az „élıre kérgesedett mechanikum” jelképezi a kontrasztot az ember szellemi törekvései és a fizika meg a kémia törvényeinek alávetett. kultúrájú. Ha azonban az organikus hajlékonysággal szemben álló merevség már önmagában nevetséges lenne. az érzelmes idıs hölgy pedig talán még sírva is fakad. kedvenc példái pedig az ember-automata. hogy kinyilvánítja prózai testi funkcióinak vagy a természeti törvényeknek való alávetettségét. a bábszínház. s milyen természető sérülés.magyarázatul szolgál a komikum minden formájára. a hirtelen csuklani kezdı Hamlet.

groteszkül és nevetségesen hangzana. vissza megint a mitológiához: Lót felesége sóbálvánnyá dermedt.vagy mővészet-táblájába transzponálható. És így tovább. érzékelés. A modern tudomány szóhasználatában elfogadottá vált az emésztés. Ha azonban komoly képpel beszélnék a lélek szájszagáról vagy a szellem hashajtóiról. tanulás. esetleg agyvérzésnek neveznék egy szenvedélyes dühkitörést. a prágai Gólem vagy Frankenstein . valahányszor valaki egy tárgy benyomását kelti. megismerés stb. majd elvesztette az eszét.átváltozásnak éppily gazdag példatára van: a pedáns. Ha mindig nevetnénk. lelken kívül lélegzetet is jelent. s mind erıteljesebben. aki szoborrá merevedve fekszik.viii Ami azt illeti. B. és sziklákká változtak a csontjai. a kutató tudósok példaképe okkult agyszüleménynek minısítette és elutasította Kepler elméletét. hogy miután a pszichológia elıször is eladta a lelkét. mert nyílttá tenném és rosszmájúan szembeállítanám egymással a mélyben lappangó kétértelmőségeket. az elefántcsont-szobor. amely Jacques Loeb híres könyvének programadó jelentıségő címe volt. most a . hogyan ver a szíve. a szerencsétlen nimfa pedig addig sorvadt. A fiziológia mechanisztikus irányzata a század elején érte el szimbolikus csúcspontját Az ember gép szlogennel.vagy inkább: bifokális . tragikus párhuzamai Faust Homunculusa. Narcissus virággá változott. a katatóniás beteg pedig. az eredmény annyi. a kényszerképzetektıl gyötört neurotikus zavarba ejt és megpróbáljuk megérteni. szétszakítanám a két referenciakeretet. Shaw a komikum mezejére fogalmazott. mert lenézzük. szükségesnek érezte kijelenteni: a csodákban nem hívı kutató számára az egyetlen lehetséges olvasat Newtont és Darwint automatáknak tekinteni. ahogy a tréfacsináló: gépnek és szellemnek.viselkedésben tapasztalható ismétlıdés a komikum szükséges és elégséges feltétele lenne. tragikus látvány. remekül szórakozhatnánk a holttesteken. számőzték a tudomány szótárából): a kiábrándult szemlélı kísértést érez. amikor például izomtónust vagy idegfeszültséget emlegetünk.szó is kétértelmő. a spiritus . Bergson minden. Echo. hogy kijelentse. hogy legyenek. mert sajnáljuk ıt. A katarzis kifejezést a lélek és a belek megtisztulására alkalmazták és alkalmazzák ma is.ix Természetesen minden attól függ.élıbıl géppé való . Hommeautomate-ja egyszerre ember és készülék. pszichoszomatikus szemléletben. mígnem csak a hangja maradt. Lírai megfelelıje Galathea. Még az olyan zseniális természettudósok is. már-már kizárólagosan hangsúlyozzák az homme-automate gépi jellegét. Galilei. ahol e szubsztanciák egyszerre jelentik a test nedveit és a lélek állapotait. A fordított . hogyan definiáljuk a csodát. A triptichon középsı tábláján elhelyezkedı homme-automate az élettel foglalkozó tudományok fokális . Aphrodité életre keltett. A pithagoreusok hangszernek fogták fel a testet. amelyre nyelvünk máig emlékezik. melynek lélek-húrjai a megfelelı feszességben kell.x Az e magatartás következtében kialakuló szellemi klímát Cyril Burt elemezte The Concept of Consciousness (A tudatosság fogalma) címő könyvében (a behaviouristák a szót.a történet visszanyúlik az Ádámot adamahból (héberül: föld) megteremtı Jehova mőhelyéig. a komikum fogalomkörében felhozott példája vízszintes vonalak mentén a triptichon tudomány. mint Konrad Lorenz. s magáévá tette az angolszász országokban fél évszázadon át uralkodó behaviourista pszichológia is. mint újabb okkult agyszüleményt. Ugyanez a „bifokális” szemlélet érvényesül a négy hippokratészi nedvesség elméletében. és G. mechanizmusa kifejezés. tapogatózó. s mi nemegy kifejezéssel akaratlanul is követjük gondolatmenetüket. s ha jót akarnánk nevetni. csak ki kellene tapintanunk egy embertársunk pulzusát vagy meg kellene hallgatnunk. de integrált. egy epileptikus roham látványánál semmi sem lehetne mulatságosabb. komikus figura.koncepciója. amelyeket sikerrel egyesítettek görög elıdeink egy bizonytalan. E tudományok kezdettıl fogva úgy tekintették az embert. amelyet Pygmalion készített.akárcsak a pneuma . akit szokásai már-már valódi géppé változtattak. mely szerint az árapály-jelenségért a Hold vonzása lenne felelıs. akinek Salamon király győrője címő könyvét oly sok millióan olvasták gyönyörőséggel.

a tudomány és technológia különbözı területein játszanak szerepet.enyhébb formában . Ellentéte a legendabeli szörny. a feszültség természetének megfelelı tevékenység útján érjük el. mint kilencven százalék víz és tíz százalék ásványi anyag -‚ s e mondat tetszésünk szerint fogható fel komikusnak. de egyben elpusztíthatatlanságának szimbóluma. A zsinórokon mozgatott báb a sorsnak kiszolgáltatott ember idıtlen komikus vagy tragikus .szimbóluma.mosollyá transzformálódik. mert e könyv egyik vezérmotívuma szempontjából fontosak. összeférhetetlennek tartott mátrixhoz való hirtelen biszociációja komikus hatást kelt. feszültséget oldó hatása van. élıt imitáló szerkezetek és masinériák . ha a hıs egyet levág. s a . az epileptikus rohamot.tudományos vagy vallási . a feleslegessé vált feszültség kitörı nevetéssé vagy . az élet bugyutaságának. a szabad akarat és erkölcsi felelısség. A bábu-motívum szélsıséges változata a dobozból kiugró paprikajancsi. nemi vágy. A filozófusok a komédia és tragédia közti semleges zónában fáradhatatlanul próbálgatják összebékíteni az emberi bábu ellentétes aspektusait. hogy éhség. amelyek szimbolikus üzenete kiváltja a veleszületett . Bergson többi ember-gép példáját csak röviden kell megemlítenem. II.xi Hosszasan foglalkoztam Bergson kedvenc komikum-példáival. Az ember-gép kettısség koncepciója egy lakonikus mondatban foglalható össze . AGRESSZIÓ ÉS AZONOSULÁS A nevetésnek a közhely szerint felszabadító. szorongás vagy düh okozta-e mindig kellemes.az ember nem más. egy adott szükségletet kielégítı cselekvés eredménye. afrikai napon. intellektuálisan izgalmasnak vagy tragikusnak. azonnal új csápot vagy fejet növeszt. a mesterséges végtagoktól az idegrendszer mőködését utánzó robotokig (amilyen például Grey Walter elektronikus teknıce) . s a haragot. jelképezve az inger-válasz-típusú folyamatokat: az izomrángást. szorongást vagy büszkeséget is semmissé teszi a nevetés. paprikajancsi-változata komikus. A nevetı ember képtelen ölni vagy közösülni.a szabó próbafigurájától az orvosi egyetem anatómiai modelljeiig. Amikor azonban nevetünk. mechanikus. akárhányszori ismétlıdésének.determinizmus béklyóinak oldalát. aki a koponyájára mért minden fejszecsapás után visszanéz és gyilkosa arcába nevet. a másodiknál eszünkbe juthat a kémcsövet vizsgálgató kutató tudós. amelyen egy kövér ember tócsává olvad a tőzı.a szemantikai csıvezetéket . a harmadiknál pedig egy maroknyi por. A feszültségtıl való megszabadulás . A bábjáték naiv. hogy az elbeszélést .tekintet nélkül arra. akár saját kromoszómái és mirigyei rángatják a zsinórokat. Nevetés és emóciók Egy ötlet vagy esemény két. Amikor a csı várakozásainkat megcsúfolva kilyukad. A feszültség tehát nem oldódik fel. hanem szétporlik .a megfelelı érzelmi feszültség jellemzi. a kifinomult marionett-bábszínház mővészet. éppen ellenkezıleg: a nevetés megakadályozza a biológiai szükségletek kielégítését. A rugós paprikajancsi ismerıs figura a biológiai tudományokban.végsı lépés elıtt áll: hogy lemondjon a tudatosságról is. az életet. s az egész állatvilágban szerepet játszó jelzéshordozókat. akár az istenek. vagy Raszkolnyikov álmának öregasszonya. Normális körülmények között ezt a megkönnyebbülést valamilyen. amely. feltéve.dühödt vagy gyengéden szerelmes . a feloldódás és elernyedés nem valamiféle beteljesítı.viselkedési reakciósorozatokat. Az elsı esetben arra a karikatúrára kell gondolnunk.

s változhat a csıben uralkodó „nyomás” is. hogy a nevetségesség mezeje a torzság és alantasság. megvetés. de egészen más érzelmi színezető komikum hordozói. A vásári tréfa leplezetlenül agresszív. a káröröm. bármilyen legyen azonban a keverék. Egy nyolc és tizenöt év közötti amerikai iskolásgyermekek körében végzett felmérés arra az (egyébként aligha meglepı) eredményre vezetett. A válasz azonban éppoly csalóka. a szatirikus pedig a jogos felháborodást aknázza ki. Éppen elegendı brutális diadal. ami a patetikust lapossá. De mitıl vált hirtelen feleslegessé a kérdéses izgatottság. vidámságra ingerlı dolognak számít náluk. hisz ha megpróbáljuk meghatározni ezt a minıségi.egy látszólag céltalan és értelmetlen reflexben és grimaszokban. amint a komikum történelmileg korábbi formáiban és elméleteiben is. a szó csupán két alkalommal jelent „tiszta szívbıl fakadó boldog kacagást”.az agresszió vagy a szorongás impulzusának. más természető. rombolás és hatalmi önkény emléke maradt ránk az antikvitásból. A kifinomultabb humorban ezek a vonások oly halványak és diszkrétek. a civilizált humorban az agresszivitás kifinomult. és miért válik belıle nevetés. vagy csupán a tréfa áldozata iránti szimpátia hiányában Bergsonnal szólva: a szív pillanatnyi érzéketlenségében. mint a só egy hozzáértı szakács készítette ételben . ami éppoly céltalan tevékenység? A kérdés második felére adható válasz kézenfekvınek látszik: az a fajta izgalom. pusztítás.nem érezhetı. már akkor ott volt a kezében a kés.mondjuk . ezek közül tizenhárom kifejezetten a gúnyolódással. bántalmazása vagy ugratása nevetésre. míg egy-egy szellemes vagy finom humorú megjegyzés sok esetben teljesen észrevétlen maradt. amelyeket a légzıszervek fokozott mőködése és jelentéstelen gesztusok kísérnek. hogy mások megalázása. Maga Arisztotelész úgy vélekedett. egy összetevınek . hasznos célra nem fordítható izgalmakat. Descartes szerint a nevetés a . összetételbeli különbséget.”xii Az Ótestamentum (Mitchell szerint)xiii huszonkilenc esetben említi a nevetést. mint amelyik könnyekre fakaszt. egészen új oldalról kell az emberi érzelmeket megközelítenünk. A humor különbözı változatainál elsı pillantásra megdöbbentıen sokféle hangulattal találkozunk. olyanok. mint amilyen hihetı. s eléggé ismerjük a nevetésrıl való vélekedését ahhoz.azonos logikai struktúrájú. a Charles Addams-típusú karikatúrák és a morbid viccek a borzadály és a gusztustalanság húrjain játszanak.xiv A nevetéssel kapcsolatos elképzelések között Arisztotelész óta legállandóbbnak és legmaradandóbbnak a lealacsonyítás elmélete bizonyult. Cicero azt tartotta. hogy csak a legtüzetesebb elemzéssel lehet ıket kimutatni. mint a baráti ugratásnál. ami nevetésben nyer feloldódást. hogy feltételezzük: a nevetés eredeti formájában teljes egészében a győlölet és a rosszindulat megnyilvánulása volt. „vegyi összetételő”. a parodista közönyös kajánsága az. Ezt a közös tartalmat a továbbiakban agresszív-defenzív vagy önérvényesítı tendenciának fogom nevezni. de nélküle ízetlen lenne az egész. ha mégoly csekély mértékben is . Párosulhat persze gyengédséggel. A gyermekek és a primitív emberek tréfáiban azonban a kíméletlenség és hetvenkedı önbátorítás sokkal nyilvánvalóbb. e nehézkes kifejezés megválasztásának okai a késıbbiekben lesznek érthetık. „Amikor a nevetés az emberrel egyidejőleg elıbukkant a régmúlt ködébıl. Megjelenhet a kajánság. például a nincs is köpönyegük és az olyan magasra én soha nem céloztam egyaránt a metaforikus és a direkt jelentési síkokra való biszociációk . a tragédiát komédiává teszi. a megvetés vagy a leereszkedés álcázott kíméletlenségének köntösében. csúfolkodással és megvetéssel kapcsolatos.mindig jelen kell benne lennie. hogy a nevetést a rútság és hitványság váltja ki. A humor kifinomultabb formái vegyes. gyakran még csak nem is tudatos. hogy levezesse a felesleges.sírás. Az ellenkezı oldalról fogalmazva: ennek a fényőzı reflexnek egyetlen értelme az. Ráadásul ugyanabban a szemantikai „csıvezetékben” is áramolhatnak a legkülönbözıbb folyadékok. és nemegyszer ellentétes érzelmeket keltenek. a gyermekek malacságai elsısorban az ürülékkel kapcsolatosak. nem pedig . Az agresszivitás eleme.

mindig megerısíti saját felsıbbrendőségünk érzését. egy nagyszerő színész játékát nézve. Bármilyen legyen is az elbeszélés érzelmi töltése. kínos vagy tragikus helyzete. ritkán figyelhetı meg tisztábban. a kifejezés mindössze azt kívánja érzékeltetni. A részvét vagy egy közeli hozzátartozónk elvesztése ugyanezt a fizikai hatást válthatja ki. amely saját magunk valamilyen kiválóságának felismerésébıl támad. A nevetésben minden esetben ott van a be nem vallott szándék. sıt nemcsak egyetértenek. Ezek a fajta érzelmek . amiben az ember átélheti saját felsıbbségének érzését és legyızheti vagy megszoríthatja vetélytársát. a modern pszichológia egyik megalapítója hasonlóan gondolkodott: Nem egyedül a fizikai hatás idézi e/ı a nevetést. hogy része valamiféle nagyobb egésznek. gyengeségével szembesülünk. valós vagy képzeletbeli entitás részeként viselkedni.xvii Az antik és modern gondolkodók ebben a pontban tehát egyetértenek. akár szomorúak . hogy felismerje: a nevetésben kisülı agresszív töltésnek nem kell feltétlenül puskapornak lennie. hogy a nevetés az emberi fajnál a szimpátia ellenpontjaként alakult ki és védıpajzsot jelent embertársaink fogyatékosságainak nyomasztó hatása ellen. hogy az érzelmek e közös nevezıjét nevezzük a továbbiakban így: résztvevı. amikor a rémület és szorongás kifejezése hirtelen megkönnyebbült. hogy az embernek könnyes lesz a szeme vagy éppen heves sírásra fakad. Bármennyire megindít bennünket egy ember kellemetlen. A nevetés kitörésének egyik jellegzetes szituációja.akár mégoly átírtan és halványan is . az ellenségesség és a szorongás fiziológiai és pszichológiai értelemben egyaránt iker-érzelmek. boldog nevetésre változik. A triptichon másik oldalán húzódó érzéstartomány ezúttal kívül esik érdeklıdésünk körén. amely csak a feleslegessé vált többletfeszültségeket vezeti le. amikor hirtelen megszőnik a . Az embernek csak Arisztotelészre vagy Calderónra. amely meghaladja . holt. esetleg képzeletbeli személyhez főzıdı emberi kötelék. s az a fajta nevetés.vagy önmeghaladó tendencia. nehezen tudjuk elfojtani mosolyunkat a komikus aspektusokon.xv Bergson szerint a nevetés az antiszociális egyén büntetése a megsértett közösség részérıl. Nem misztikus értelmezésre gondolok (bár a misztikum megélése kétségkívül a tapasztalatok ugyane köréhez tartozik). Univerzális Rendnek vagy Világléleknek. Mozartot hallgatva. Azt sem szabad elfelejtenünk. Javaslom.akár tudatosan.veszély. áhítat. a félelem és a düh. azonosulás. félelem és csodálkozás elemeit. a hatás csak akkor lesz komikus. amikor mások vagy régebbi önmagunk valamely fogyatékosságával.meglepetéssel vagy győlölettel.képzelt vagy valódi . voltaképpen az ı rovására derülünk. A lealacsonyítás elméletének lényege Hobbes Leviathanjában olvasható: Ami nevetésre ingerel. szerelmesen vagy hasonló kegyelmi állapotban a túláradó boldogságtól megesik. ha . katalizátornak éppúgy megteszi egy csipetnyi attikai só. mint az önelégültség. E heterogén emóciók közös nevezıje a részvétel. a Szentivánéji álomra vagy Chateaubriand Maximes et Pensées-ére kell gondolnia.másként fogalmazva: az én megtapasztalja. Francis Bacon pedig rútság és torzság említésével kezdi a nevetséges dolgok felsorolását. Bain.jelen van benne az agresszív-védekezı tendencia. Istennek. amit nevezhetünk Természetnek. lehet absztrakt eszme. s a benyomás. hanem minden. akár tudattalanul éljük át . megfeddjük felebarátunkat.xvi Max Beerbohm a köz humorának két elemére mutat rá: a mások szenvedése fölött érzett gyönyörőség és megvetés a szokatlan iránt. bámulat. az nem más. szánalom. vagy élı. magasabbrendő egységnek. hogy az agresszivitás és az önvédelem. McDougall úgy vélte.akár örömteliek. az azonosulás vagy hovatartozás . de a kontraszt kedvéért röviden ezeket is meg kell említenem. hogy az egyén ebben az érzelmi állapotban késztetést érez egy olyan. de túloznak is. olykor pedig mindkettıvel keveredı vidámság megnyilatkozása. mint a kisgyermekek arcának megváltozásakor. hogy megalázzuk. Emberiségnek.mindig tartalmazzák a rokonszenv. hogy valaki nevetségesen viselkedik .

1929). figyelmeztetıül kellene szolgálnia. Az érzelmek és érzetek mozgásokat váltanak ki.. Walter B. Fear and Rage -‚ amely döntıen befolyásolta az érzelmek problematikájának modern szemléletét. önmeghaladó elemeket is. azokét. gondolataink az egyik asszociatív Egy cikket mővelt társaságban bírálva megjegyezte: Szerzı túlságosan is általánosságokban beszél az érzelmekrıl . önérvényesítı. 1860-ban írt esszéje. s bizonyos intenzitás fölött ez elkerülhetetlenül be is következik . ha érzelmekrıl beszélünk.harag. hogy hiba lenne mindenfajta érzelmet összegyúrni valamiféle adrenalintól csöpögı vörös rongycsomóvá.akár szexuális vonzódásra.. fejezet) fogom kifejteni. melyekben jelen van mindkét tendencia. e mozdulatok is erıteljesek.amikor az ember a tengert nézi vagy vallásos révületbe merül -‚ amelyek éppen ellenkezıleg: a test elernyedését. e két ellentétes tendencia az adott keverék brillancia-értékeként lenne érzékeltethetı. ám a történet felkeltette pikáns várakozások (s hozzájuk vegyülve talán egy kevéske tudat alatti szadizmus is) nem vihetık át a hirtelen belépett új. Amikor a Chamfort-féle anekdotában szereplı márki az ablakhoz lép. passzivitását eredményezik. Ekképpen tehát . amelyek az önérvényesítı tendenciák szolgálatában állanak. miféle érzelmekre is gondolunk (Cannon. amelyeket erıteljesebb érzelmek . és résztvevı. pontosan meg kellene határoznunk. Amikor az épp Desdemonát fojtogató Othellót váratlanul elfogja a csuklás és szemünkben egyszer csak szerencsétlen. akár anyai érzésekre gondolunk . értelmünk bukfencet vet.nem sok sikerrel .összegzi . quid-pro-quo mátrixba. hogy általános érvényőségének korlátairól is gyakran megfeledkezünk. s ez az irány a test nevetéssel járó mozdulatai.jellemzıiként azonosítanék. A témát részletesebben késıbb (XI-XV. így a legkisebb ellenállás irányába haladva vezetıdnek el. ha az érzelmek. s .Bodily Changes in Pain.individuális lényének határait. amely a komikum fogalomkörében játszik szerepet. bosszúság . A szeretetnek nevezett érzés ekképpen . Azt hiszem. miszerint az érzelmek hajlamosak a test mozdulataiban megnyilvánulni.9 Minket ebben a pillanatban mindenesetre éppen ez a pontosan körülírható kategória érdekel.. AZ ÉRZELMEK TEHETETLENSÉGE Elsıként Herbert Spencer vetette fel a gondolatot. akit ingerelnek ezek a sorozatosan megjósolt kirándulások. s vígan veti bele magát az új játszmába. a felszabadult idegrendszeri energia a legkisebb ellenállás irányába haladva emésztıdik fel. csupán a humor. nem csupán igazolódott. Az általa említettek között vannak olyan vonások. de behatárolt kategóriát alkotnak. érzetek intenzívek. de mindenekelıtt: a szeretet is érzelem . alaptézise azonban. Léteznek ugyanis érzelmi állapotok . agyonivott ripaccsá változik. a mővészet és a felfedezés látszólag oly heterogén kreatív folyamatait egybefoglaló alapmintázat feltérképezésének eszköze.általában tartalmaz agresszív vagy birtokló. Hunger. Cannon úttörı munkájának .. hogy a test mozgásaival járó érzelmek fontos. ha arra gondol: a komikum fájdalmas élveboncolása nem öncél. de a modern neurofiziológia közhelyévé vált olyannyira.amikor a tudatosság a nagy dolgok mezejérıl hirtelen a kicsinységek szintjére kerül.maga is hangsúlyozta. hogy a nevetés egy „idegrendszeri energia” levezetésének.. Érzelmeink rendszerint bonyolult keverékek. Ha az érzelmeket különbözı színekkel jelölnénk. az érzelmek agresszívvédekezı típusa. az az olvasó. 9 . A nevetés fiziológiája a következı mondattal kezdıdik: „Az idegi energia hajlamos izommozgásokban megnyilvánulni. megbocsáthat.. míg önérvényesítı érzelmek irányítása alatt önmagában teljes és végsı egységnek érzékeli és fogalmazza magát.. Cannon ..” Spencer elméletének részletei (melyeket saját gondolatmenetében Freud is felhasznált)xviii mára elavultak. kisütésének mechanizmusa.

amelyek fiziológiai értelemben egyedül az agykéregben mennek végbe.ezt mindennapi. a nınek öltözött férfiak és férfivá maszkírozott nık . az ember mintegy ledolgozza. hogy a motoros válaszok kiváltódásának küszöbértéke alacsonyra száll. a légzés mélységének és ritmusának változását. az ismert személyiséget parodizáló komédiás. E következmények közül a legfontosabb. éppen ellenkezıleg: a harag és a szorongás lelkiállapotaiban. „libabırt” (a szırzet felborzolódását). úgynevezett vészhelyzet-reakciók eredı hatása. noha mind a hétköznapi. Az önérvényesítı típusú érzelmek a szervezetben sokféle változást: az adrenalintermelés megnövekedését. az emésztési folyamatok lassulását. hogy ezek az érzelmek összehasonlíthatatlanul nagyobb. és kicsordulnak a nevetés csatornáin. de a logikai igazoltságától megfosztott feszültségnek valahogyan fel kell oldódnia. a verejtékezés például segít elvezetni a küzdelem vagy menekülés során keletkezı hıfelesleget. Ezt a feltevést hallgatólagosan a legtöbb pszichológiai elmélet elfogadja. a bır elektromos ellenállásának módosulását. A pszichopatológia magától értetıdıként kezeli ezt a jelenséget. Mindeme metaforák azt kívánják megmutatni. állandóságuk. (A félreértés elkerülése érdekében jegyzem meg. hogy a szervezet készen áll annak fogadására. de következményeinek jobb megértése érdekében feltétlenül szükséges nyíltan is kimondanunk. hogy az agresszív-védekezı típusú érzelmeknek nagyobb a tehetetlenségük. érzelmei azonban képtelenek követni ezt az akrobatamutatványt. A szimpatikus-adrenalinrendszer aktivitása következtében létrejövı kémiai és zsigeri állapotok viszonylag tartósak.) Fentiekbıl következik. szorongásra nemigen gyakorol hatást a józan megfontolás. Az adrenalin szó szerint „megmérgezi” az embert. a vércukorszint emelkedését. az önérvényesítı emócióknál játszik szerepet. a szívmőködés felgyorsulását. verejtékezést. hogy érzelmeink gyakran képtelenek lépést tartani gondolatainkkal. Egy másik példa: a tartósabb. míg valakit megnyugtatunk vagy megvigasztalunk. ahogy a himbálózó hajó éttermében csordul ki a tányérokból a leves. Egyszóval: a nevetés a logikai raison d’être-tıl megfosztott agresszió (vagy szorongás). Mindemez.összefüggésrendszerbıl a másikba ugranak. mind pedig a neurofiziológiai tapasztalatok révén nyilvánvalónak kellene lennie. A felnıtteket utánzó gyermekek. mint a gondolkodás folyamatai. ha ez az erıteljes apparátus „beindul”. leeresztése. a vér gyorsabb alvadását. idıbe telik. keserves tapasztalatok bizonyítják. a megemelkedett vércukormennyiség pedig a szükséges energiatöbblettel látja el az izmokat.az elıadót minden esetben önmagának és egyidejőleg valaki másnak fogadjuk el. a józan ész által elvetett érzelmek felszabadulása. hogy a szimpatikus idegrendszernek semmi köze nincs a szimpátiának nevezett érzéshez. mint a józan észnek. a pupilla kitágulását. s az ingerlékenységre. vagy legalábbis levezeti az érzelmek fiziológiai hatásait. amelyekre az emberek veszélyhelyzetekben képesek. A szervezet erıforrásainak általános mozgósításában a fı közvetítık a vegetatív idegrendszer szimpatikus része és a mellékvese által kiválasztott hormonok. „impulzusmomentumuk”. ami következik. s a gondolatok sebesen oszcillálnak a kettı között. széles mozdulatok.a félelem és a düh „nedvei”. elkülönülnek azoktól. Innen mindazok a hihetetlen erımutatványok. az izmok megfeszülését és reszketést idéznek elı. Minthogy pedig ezek az idegi és kiválasztási folyamatok szorosan összefüggenek egymással. s ebbıl következıen gyakoribbakká válnak az erıteljes. bármilyen briliáns is az érvelés. az egész szervezetre kiterjedı mechanizmussal rendelkeznek. a szimpatikus idegrendszer mőködéseként emlegetni. a kialakult állapotot nem lehet megszüntetni egy pillanat alatt . A félelem és a düh fizikai hatásai a kiváltó okok megszőnte után is aránylag . s ezért elválnak. az adrenalin és a noradrenalin . de fontosságát a kevésbé extrém helyzetekben rendszerint alábecsülik. folyamatos komikum egyik népszerő eszköze a megszemélyesítés. helyes és logikus ıket együttesen. tárgyunk szempontjából azonban sokkal fontosabb. A két mátrix a szemlélı tudatában mindvégig biszociált.

Ez a meghatározás azonban nyitva hagyja a kérdést: miért éppen a nevetés sajátságos . s míg könnyedén szökken ágról ágra. mely folyamatok egyidejőleg mennek végbe az idegrendszer különbözı szintjein a gerincvelıtıl a legkésıbb kialakult homloklebenyig. általában nem társítható mátrixra a gondolatok egyik összefüggésrendszerrıl a másikra való gyors átáramlását eredményezi. Ha minden rendben van. jóllehet ma már nem azok. amelyek ha mégoly halványan is. A válasz az anakronizmusban rejlik. hogy igen kicsiny. Ezeket a velünkszületett. egy hirtelen hangra felpattanunk. lelkiállapotok akrobatái lennénk. játékszabályok között. végül is nem más. felborzoljuk rég elvesztett testszırzetünket. a rezonáló test képtelen követni a gyorsan változó modulációt . ábra mondanivalóját: egy szellemi esemény hirtelen biszociációja két. az érzések. lomhán és nehézkesen. vagyis valamely kihalt ragadozó támadására felkészülve felmeresztjük. Felmerülhet az ellenvetés. amely a vizsgáztatóval való közeles küzdelemre készülve termelıdik. amelyben megzendülnek az agykérgi húrok rezgései. ám helyénvaló megkülönböztetni a formát és a színezetet esetünkben a komikus elbeszélés logikai struktúráját és az érzelmi töltést. Az elbeszélés hordozta érzelmi töltés azonban nagyobb tehetetlensége folytán nem képes ilyen gyors átmenetre. hogy elvezessük testünk felesleges hıjét. s a józan megfontolás számára feleslegessé vált feszültség a nevetésben talál elvezetést. Valószínőleg nincs gondolkodási folyamat. amelyet bizonyos halvány érzelmi színezet ne kísérne. Összegezve tehát: a csipetnyi só. Ezek a reakciók hosszú évezredek után. de felidéznek egy valaha. hogy nevetni tudjunk. A NEVETÉS MECHANIZMUSA Az elsı fejezetben a humor logikáját. összetett folyamatok eredménye. az ısi múltban még veszélyt jelentı helyzetet. Caliban minduntalan a törzsekbe ütközik. Ez a gondolatoktól magára hagyott érzelemmennyiség találja meg nevetés formájában az elvezetést. A szimpatikus idegrendszert a zongora testéhez lehetne hasonlítani. mint egy csepp adrenalin.a gondolatok és az érzelmek elszakadnak egymástól. s egyik leginkább figyelemreméltó jellemzıjük.hosszan megmaradnak. amely jellemzi autonóm reakcióinkat azokra az ingerekre. az elızıben pedig érzelmi dinamikáját elemeztem. szinte homeopatikus mennyiségekben adagolt ingerekkel is kiválthatók. Ha azonban teljesen lenyomott pedálokkal játszunk el egy humoros scherzót. Ez utóbbi folyamatokat a verbális szimbólumokban való gondolkodást lehetıvé tevı agykéregnél filogenetikailag sokkal ısibb agyterületek irányítják. bizonyos csikorgó zajoktól libabırösek leszünk. élethelyzeteink mögött. A kettı összeötvözésével így fogalmazhatjuk meg a 2. színt és meleget kölcsönöz. s máig meglapulnak jelenlegi életfeltételeink. vizsgák elıtt pedig verejtékezünk. figyelembe veendık voltak. A gondolkodás fiziológiai megközelítésben az agykéreg és a vele összefüggı területek elektrokémiai folyamatainak eredménye. mirigyi és izomtevékenységekkel összehasonlítva végtelenül kicsinyek. ahogy egyik gondolatról a másikra ugrunk. a hatalmas fadoboz a rezgéseknek mélységet. s az itt jelentkezı elektromos energiák az érzelmi mőködések során végbemenı zsigeri. Ariel az orránál fogva vezeti Calibant. amelyet hordoz. Az érzelmek ugyanis nagyobb tehetetlenségüknél fogva nem tarthatnak lépést a gondolatok összehasonlíthatatlanul gyorsabb villódzásával. biológiai értelemben fontosak. amelynek mindig jelen kell lennie az elbeszélésben ahhoz. hogy a viccekben rejlı csekélyke érzelmi töltés. csapongásukkal különbözı logikai rendszerek. s igyekeznek lehetıleg egyenes vonalak mentén haladni. A mindenkori viselkedés bonyolult. halvány rosszindulat vagy érzékiség aligha hozhatja mozgásba a nehézkes szimpatikus-adrenalinmasinériát. Ha képesek lennénk ugyanolyan gyorsan változtatni érzelmeinket. anakronisztikus reakciókat szívesen nevezném a test túlzásainak.

ha nem vennénk figyelembe. a szárnyalást megtöri a hirtelen színre lépı trivialitás. hogy megértsük a vidámság váratlan és barbár kitörését..és a feszültség felengedésével járó gyönyörőséggel való késıbbi kapcsolata között.a nevetés legalapvetıbb vonása . elfojtott szexualitásból. amikor David Ojsztrah orosz hegedőmővész hegedőjének egyik húrja Schubert C-dúr fantáziájának közepén hirtelen elpattant. amelyet oly jól ismernek a tanárok és tanítók. A feszült figyelem akkor tört meg. Az Ojsztrah arcán tükrözıdı döbbenet a banánhéjon elcsúszó ember döbbenete. bár túlnyomórészt talán tudattalan neheztelést..némiképpen tapogatózó .xx Próbáljuk megérteni. s nem mondjuk . egyfajta tornagyakorlatként segít a felesleges feszültség levezetésében.formájában távozik a felesleges energia. az elfojtás pedig arra készteti az embert.. hogy a varázslatos húr voltaképpen macskabél . Mintegy fizikai kifejezései az elhatározásnak: nem kell több táplálék. Freudot idézve: A nevetésre jellemzı grimaszok és a száj sarkainak elhúzódása legjobb tudomásom szerint legkorábban a jóllakott vagy éppen a pukkadásig jóllakott csecsemıknél figyelhetı meg. mint a feszültségtıl való megszabadulás legkorábbi megnyilvánulásai váltak késıbb a legkisebb ellenállás csatornáivá.válasz. hogy a nevetés kioldható reakció. titkolt félelembıl vagy éppen leplezett unalomból . sértettséget is tartalmaz. amikor Ojsztrah úr . Alább olvasható a „nevetésre késztetı okok” felsorolása. hogy izegni-mozogni kezdjen. ha nem kedveljük az ilyen dévaj vidámságot keltı vicceket: Ezer edinburgh-i iskolásgyerek tört ki hangos nevetésben. A komikummal kapcsolatos minden fejtegetés vértelen absztrakció marad tehát mindaddig. hiszen nyugton és feszült figyelemmel kell ülni és hallgatni ezt a kiejthetetlen nevő oroszt. amikor hirtelen kiderül. amelynél egy parányi ok is képes megnyitni különbözı forrásokból . s feltehetıleg ugyanezt a célt szolgálják az élénk gesztusok. Elsıként ott van az ugratás és rászedés jól ismert sablonja. kivált. Párnacsata a hálóteremben A barátnım elszakította a ruháját Fenékre esem a korcsolyapályán Elıadás alatt bejött a terembe egy kutya Valaki helytelenül ejtett ki egy szót a szónoklattan-órán Csúfolnak. Mindez azonban még mindig kevés lenne ahhoz.Tudom.magasba tartotta a hegedőt és döbbenten bámult a zongorakísérıre. Ezek az erıteljes reakciók gyakran nem állnak arányban az ıket kiváltó finom hatásokkal. míg végül a húrral együtt a feszültség is elpattan. A . A gyönyörteljes telítettség ez elsı kifejezése szolgáltathatja a keresett kapcsolatot a mosoly . a combok csapkodása is. a fizika csúfot őz a mővészbıl. A nevetéssel párosuló sajátos.származó.az Edinburghi Fesztivál díszvendége . hogy a nevetéssel járó izomösszehúzódások és légzési folyamatok a legkisebb ellenállás útját kínálják ennek a többletenergiának. amelyet amerikai egyetemistáknak egy körkérdésre adott válaszaiból állítottak össze. mert kövér vagyok . nagyon is elég . sorozatos és robbanásszerő kilégzésekkel járó légzés úgy tőnik. mit tarthattak olyan ellenállhatatlanul mulatságosnak ezek a gyerekek. amíg meg nem értjük. hogy az „elbeszélés” érzelmi töltése komoly mennyiségő.úgy. amikor álmosan elengedik az emlıt . s a csendben üldögélı osztály eszelısen röhögı hordává változik. hogy szilvafából vagy. elég volt.xix Más szavakkal tehát: a mosoly izomösszehúzódásai.elnyomott szadizmusból.. meglepıen hatalmas energiák szelepeit. hogy verdesünk a karunkkal és mozgatjuk a lábunk ujjait.

)xxi Kétségtelen. s van. Nevetésünk mindig csoportos nevetés. Mindezzel azt szerettem volna megmutatni.legyen szó hisztériáról. hogy kuncogásrohamok fıleg leányiskolák hálótermeiben szoktak kitörni. hogy a probléma fiziológiai szinten azzal áll összefüggésben. Végül: nevetést vagy mosolyt gyakran olyan ingerek váltanak ki.10 úgy is fogalmazhatjuk. esetleg ilyen szimbólumok szimbólumai . melyek közt van. amely a pszichológia figyelmére nyilvánvalóan érdemtelen.a hatása azonnali. amely nagyszerően megfelelt a paleolitikum idején. a peckesen belépı Papagenót köszöntı mosoly emlékek és várakozások keverékében gyökerezik. hogy egyes komikus szimbólumoknak . de a mai élethez különösebben nem alkalmazkodott.Blimp ezredes karikatúrájának vagy Falstaff színre lépésének . a kacagásnak szüksége van a visszhangra. amely önmagában talán még fintorgásra is késztet. (Az embernek nincs érzéke a komikum iránt. amit elkülönülten még soha nem érzékeltünk. a pikk bubi és a pikk négyes Egy pap cikke H. a tárolóegység. A KOMOLYTALANSÁG FONTOSSÁGA Az ember veleszületett agresszív hajlamainak elemzésekor Aldous Huxley megjegyzi: Feltételezem. hogy egyfajta közösségi kommunikáció a nyers. úgymint (a) az öröm kifejezıdése. G.a folyamat lényegében ugyanaz lenne. A humor szó a cikkben nem fordul elı. másrészt nem járul hozzá annak elemzéséhez. hogy felismerjük: a nevetés esetenként teljességgel nélkülözheti a vidámságot és a humort.Lizzie megpróbál kecses táncot lejteni Ellenfelem a bridzspartin négy pikkre licitál. amelyek önmagukban nem is komikusak. mint elemezni egy parfüm illatának komponenseit. Úgy látszik. így nyilvánvalóan nincs idı és lehetıség valamely majdan feloldódó feszültségnek felhalmozódnia. Groucho Marx szivarja.jól ismert a csoportpszichológusok elıtt. utalások ismert helyzetekre. Az érzelemmegnyilvánulások ragadós jellege . éppoly összetett feladat.Chaplin cipıje. és egyrészt nem nevezhetı a nevetés sajátos jellegzetességének. mint egyedül.talán azért. Meglepı. mint olyan jelenségrıl. hogy magyarázatot találni arra. bolondságokon való nevetésrıl pedig épp csak érintılegesen történik említés. a vicceken. amelynek tartalma kész kisülni bármely pillanatban. hírességek néhány ecsetvonásra redukált karikatúrái. mert ez illett bele elméletébe. mely szerint a nevetés az egyén megrovása a közösség részérıl. A fenti felsorolást tartalmazó cikk jellemzıen behaviourista szemlélető. Ezekben az esetekben az emlékezet az akkumulátor. megmagyarázásához sem. E bonyolult helyzetek elemzésekor hosszú és unalmas nyomozást kell végezni. de Bergson úgy vélte: az ember csak mások jelenlétében tud nevetni . Wells nemi életérıl Ennyi bizonyosan elég ahhoz. miért nevetünk. (b) a csoportkötelékek szorosabbra főzése a csoporton belüli azonos lelkiállapot felindításával és (c) a nevetés versenyhelyzetekben fegyverként is alkalmazható. és nálam van egy ász. 10 . s az sem vitás. a pikk király. szembetőnı hirdetésszövegek vagy célzások. A nevetés három alapelvérıl ír. hogy szüntelenül magunkkal hurcolunk egy kiválasztási rendszert. mint amikor az irodalomkritikus vagy a mővészettörténész próbálja elemezni egy költıi kép hatását vagy egy tájkép erejét -‚ de a feladatot nehezebbé tenné az a tény. Szolgál ezenfelül a nemi vagy szadisztikus vágyak leplezésére is. hogy megtaláljuk a gyökereket . mint a sztriptízbárok közönségének nevetése vagy a néphumor dévaj megnyilvánulásai a múlt századi nyilvános akasztások nézıi között. hogy az ember társaságban könnyebben és szívesebben nevet. pánikról vagy éppen a színházi nézıközönségen eluralkodó köhögésrıl . durva lárma helyett. ha egyedül érzi magát. csupán komikus ingerek szimbólumai.

egyszerő játékszabályok kormányozta szerzet legyen. úgy váltak anakronizmussá a szimpatikus idegrendszer mőködései.. s ismerheti be mosolyogva: bolond vagyok. . hogy a homo ridens. Az emberi szint alatt a nevetésre sem szükség.. hogy emocionális reakcióink a test „túlzásai”. s amikor egy-egy szokatlan hangra vagy látványra azonnali ugrással. a természet ajándéka. amely az ember letérését jelzi az ösztönvilág sínjeirıl. mint a paleolitikum.xxii A harmadik lehetıség . velünkszületett. / hogy kacagnak a kedves gyermekek amikor / pereg a dob és a csinos / hölgyet kettéfőrészelik. evolúció-pakolta batyunkban talált útravaló. a sport. míg a nevetés spontán. a könyvszemle-írás és így tovább.mint a felesleges emóciók legalább egy részének elvezetésére szolgáló csatornák . befelé fordítva a romboló energiákat.Ó. Ennek egyik következménye.11 Saját felindultságunk értelmetlenségének hirtelen felismerése már elıhírnöke az önkritika képességének. Az evolúciós vonal egy pontján azonban szerencsére felbukkantak .és ez sokkal fontosabb .kutyák és csimpánzok például . szándékos cselekvések. s annak visszautasítását. Az „agykérgi emancipációnak” csakis ezen a fokán tarthatja az ember redundánsnak saját érzelmeit. másodszor pedig . és olyan életkörülményekre emlékeznek. a biológiai késztetéseinek szőklátókörősége elleni lázadást.xxiii 11 Egyes háziasított állatok . a nevetı ember felemelkedhessen: elıször egy viszonylagos létbiztonság.másik következménye pedig. Nyilvánvalóan ikrekrıl van szó. A szervek és funkcióik azonban nem fejlıdnek vissza és tőnnek el olyan gyorsan. de egész vegetatív idegrendszerünk és a középagy érzelmeket irányító központjai is sokkal régebbi eredetőek. hogy a szokások rabja. így a Homo sapiens biológiai evolúciója (ha ugyan nem állt le egészen) jóval lemarad a szellemi evolúció mögött. küzdelemmel vagy meneküléssel kellett válaszolni.a szubjektív tapasztalat és az objektív referencia-háttér biszociációja a Homo sapiens talán legnagyszerőbb felfedezése. Nemcsak belsı elválasztású mirigyeink mőködése. hogy az ember „kívülrıl” tudja látni önmagát . amelyek között sokkal ádázabb volt a létért való küzdelem. az érzelmek és megfontolások társbérletének színhelye lett . gazdájukat „ugratni” is.Hajlamosak vagyunk a szükségesnél több adrenalint termelni. a sírás pedig (hogy megint egyszer elırepillantsunk) az intellektus által is elfogadott résztvevı érzések túlcsordulását akadályozza meg. fiziológiai reflex. a gondolkodás megszerzi azt a függetlenséget és könnyedséget. hogy levezessük az agresszivitást. Ezeket a jelenségeket a nevetés evolúciós elıfutárainak tekinthetjük. annak.a nevetés és sírás luxus-reflexei. de „. és vagy féken tartjuk magunkat. a nevetés az intellektus által elvetett agresszív érzelmek szelepe. A nevetés ekképpen tehát az a jel. és a humorérzéket állíthatja szembe a belsı elválasztású mirigyek nedveivel. amely érzelmi felesleggel és intellektuális autonómiával egyaránt rendelkezik. hogy agyunk a hit és a józan ész. ahol az ész bizonyos prioritásra tesz szert az érzelmek „vak” késztetései fölött.látszólag értik a tréfát és képesek incselkedni. ez egyedül egy biológiailag biztonságban lévı fajnál alakulhat ki. e túlzások áthágják a biológiailag kívánatos és a társadalmilag megengedett határait és nem nyerhetnek elvezetést szokásos csatornáikon. szırfelborzolással. amelyben a feleslegessé vált energiák valamiféle elvezetést követelnek.s ezt Huxley kifelejtette -‚ hogy kinevetjük ıket. mint ma. Két feltételnek kell teljesülnie tehát. sem pedig lehetıség nincs. Ahogy a faj létbiztonsága és kényelme fokozódott. amellyel az emócióktól elszakíthatja magát. a politika. ahogy feleslegessé válnak.egy evolúciós szint elérése. vagy elkezdjük orrbavágni az embereket. Az állatok vakbuzgók. ezek azonban tudatos. Vannak természetesen más csatornák is arra.

13 12 Lefordíthatatlan szójáték. Egy fecske . s az álmokban való gyakori megjelenése árulkodik a tudatalatti mélységes vonzódásáról a pusztán hangzásbeli azonosságokon vagy hasonlóságokon alapuló asszociációk iránt. az ısrégi feliratok megfejtésének feladatainál. Ehhez hasonló Mr.15 A szójáték egy egyszerő.) 14 15 A konzervatívok (conservatives) mellette (pro) voltak. már nem nehéz: meg kell találni a fókuszpontot. a munkáspárt (Labour Party) pedig ellene (contra) fordult.így tartja a mondás . érdektelen. hisztihand. Krafft Ebbing a század elején élt német szexuálpszichológus.) Szójáték: a swallow szó fecskét és kortyot is jelent.13 .III. Ezek a szabályok nemegyszer burkoltan. ami egy szellemes kortársát a következı megjegyzésre ingerelte: C’est le premier vol de l’aigle. Játék a pro és contra (pros and cons) kifejezéssel .szólt Caesar.Magácska túlságosan lobbanékony. s kitapogatni a benne rejlı tudattalan elemeket. while the Lab has turned con. A következı fejezetekben ezt az eljárást alkalmazom a humor különbözı típusaira. rejtett axiómákként vannak jelen. a két mátrixhoz biszociál. . Paul Jenkin felismerése a vitáról.a kódot meg kell fejteni. Hadd idézzek néhány példát az utóbbira: A szuper-ego a személyiség alkoholban oldódó része.angolul: apad. Hogy a szóviccben találkozó két jelentés ugyanarról a gyökérrıl ered-e.rablás. (A ford.14 Napóleon röviddel a megkoronázása után elkoboztatta az Orléans-ház minden birtokát. oldódó kifejezés biszociálódik (a) a kémiai laboratóriumok összefüggésE fejezet némely. A SZÓJÁTÉK ÉS AZ ÉLC12 A bővös kocka el van vetve . és átkelt a Rubikon. vagy egyszerően csak azonos alaknak (mint a francia példában a vol . Ellentétpárja a rím. A hangzás és értelem biszociációja játékos formát ölt kettejük között a triptichon középsı tábláján a szókitalálósokban. (Köszönet Szabó Mariannenak . felbukkanása a szellemi megbetegedések egy bizonyos csoportjában (szóviccmánia).két gondolati húrt köt össze egy akusztikus csomó.nem csinál nyarat és egy korty nem oltja el a szomjúságot. ebb . Kraft .A ford.A ford. Egy idıs ember egyre gyakrabban találkozik Krafft Ebbinggel. csak lehangoló magyarázkodással megértethetı szójátékát bátorkodtam magyar leleményekkel helyettesíteni . ha a két jelentés elég távol esik egymástól ahhoz. . A humor változatai Most már együtt vannak mindazok az eszközök.A ford. csökken. Az oldható. de kétjelentéső hangtani forma biszociációján alapul .. amely a két szellemi síkhoz. hogy azonosítjuk e két mátrix természetét jellemzı logika típusát s a játékszabályokat. A szóvicctıl voltaképpen folyamatos sor vezet a szójátékon (jeu de mots) át az ötletsziporkákig (jeu de l’esprit). fogyatkozik. illetve komoly arcot mutat az összehasonlító nyelvtudományban és paleográfiában. végül pedig definiálni az érzelmi töltést. Ami még hátra van. lopás). A névbe ágyazott erı és fogyatkozós minıségek a nevet viselı hivatásának összefüggésében egyértelmően utalnak a férfiúi vitézség csökkenésére. hogy hirtelen kapcsolatba hozataluk meglepı vagy zavarba ejtı legyen. így hajlamosak vagyunk magától értetıdıeknek tekinteni ıket .. amelyek segítségével bármifajta humort elemezhetünk. azt a szót vagy helyzetet.repülés és vol .németül: erı. A gyermekek közti hallatlan népszerősége.A győlésen a dohánynagykereskedı volt a hangadó cigarettavég. amely Nagy-Britannia közös piaci csatlakozásáról folyt: The Cons were pro. anagrammákban és keresztrejtvényekben. Az eljárás a következı: elıször meg kell határozni M1 és M2 mátrixok természetét azáltal.

mint az ismert példa a krétaival. különbözı szabályok szerint. voltaképpen bármely két mátrix találkozása eredményezhet komikus hatást. hogy a Lady negyedfokú allergiában szenved a C betővel kezdıdı fürdı. Egy másik példa a definíciók mőfajából: A szadista az az ember aki kedves a mazochistához. Nincs többé Capri és Carlsbad. olyan típusú paradoxonnak. A felsorolást a türelem végsı határain túl is folytathatnám. neheztelést is kelt. Egy további csavarintással juthatunk olyasmihez. A kulcs a két. hogy a kedves kifejezést mindkét esetben mind konkrétan.A szadista kínozza a mazochistát azzal. Elmondta.-E.) Tudósítás a pletykarovatból: Lady Smith-Everett fényőzı budoárjában fogadott. A késıbbiekben látni fogjuk.16 Felsorakoztattam néhány példát a professzionális és a hétköznapi logika. A szadista mindkét esetben a saját természete ellen cselekszik. (A példa egyébként egy vitát követı kihívás vagy inkább provokáció eredményeképpen született. hogy kínozza ıt. mint: egeret szülnek a vajúdó hegyek. a Bukaresti Egyetem volt pszicho-hidroterápiaprofesszorával. ha úgy döntünk. mind pedig metaforikusan értelmezzük. Vegyünk találomra példának két asszociációs rendszert. aki azt állította. más szavakkal: egyidejőleg játszunk két játékot. a metaforikus és a szó szerinti jelentés vagy a rokon hangzás okán keletkezı összefüggés síkjaihoz való biszociációra.Úristen! Le kell szállnom! 16 Serdián Miklós fordítása. hogy világéletében a „legborzasztóbb kiütésektıl” szenvedett. feltéve. . Megkerülhetjük azonban a nehézséget. itt csupán röstellkedve idézem. hogy az egyik mellett a másik feltétlenül elhanyagolható legyen. Így keletkeznek az olyan típusú tréfák. A professzor úr egy saját maga által feltalált teszt segítségével megállapította. hogy kedves vele. hogy nagyságrendileg eléggé különböznek egymástól ahhoz.és üdülıhelyektıl.! Még az sem feltétlenül szükséges. hogy ez a visszájára fordított logika komoly szerepet játszik a tudományos felfedezésekben. ha megtaláljuk köztük a megfelelı kapcsolatot és adunk hozzá egy cseppnyi adrenalint. s ez találja meg az elvezetést a már ismert csatornákon át. ha egymástól mennyiségi értelemben különbözı mőveleteket ütköztetünk. hogy bemutassam: a dolog elvben és általában mőködik. A mondat elsı néhány szavának freudi zsargonja talán még enyhe bosszúságot. és . az okoskodás ellentétes irányokban vígan egyszerre közlekedı vonataira. mint az alábbi tökkelütött párbeszéd egy ideges utas és a buszkalauz között: .Hány óra van? . s másoknak / Ne szenvedjétek mártíromságtokat”. Ami azt illeti.Csütörtök. Komikus hatást akkor is elérhetünk. mígnem találkozott jelenlegi orvosával. s a definíció végül logikai képtelenségnek bizonyul. . hogy a két mátrixot uraló kódok összeférhetetlenek legyenek.metaforikus szétfoszlásához. Lady S.A szadista kedveskedik a mazochistának azzal. s visszatérı motívuma a költészetnek és a prózairodalomnak is. hogy minden krétai hazudik. amelyek korántsem ígéretes kulcsszavak: a hidroterápia és az alliteráció köré szervezıdnek. élesen szembenálló jelentéshez biszociált kedves kifejezés. Egyik kedvenc Donne-idézetem a Szent szonettek egyik sora: „ Néked szól ez.rendszeréhez és (b) az ember magasztos elveinek az italban való . a definíció kétféleképpen értelmezhetı: .

Ez a kettıs lét a komikum forrása. az ember-állat fokozatosan átalakul. a közönség derülni fog. akárcsak a karikaturisták egérvagy malac-emberei.függ. A megszemélyesítı egyidejőleg két különbözı személy. a vérfarkas archetipikus fenyegetésétıl Kafka hısének mocsokfaló óriáscsótánnyá változásáig. (A ford. de végsı soron: „Egy tréfa sikere a hallgató / Fülében rejlik. az részben természetesen az elıadótól . M3 az idıbeli koordinátákról a térbeliekre ugrik át. amit drámai illúziónak vagy a színpad varázsának szoktunk nevezni. két létsík metszésvonalában élnek. megtapasztalja azt a tudathasadást. de csak addig. A levél így kezdıdött: Kedves 338171 (vagy szólíthatom 338-nak?. ezzel áll rokonságban a hibrid ember-állat. Noël Coward egy jeles alkalommal azóta közismertté vált levélben köszöntötte T.Ebben a sorozatban nem két. amikor hajlamos a kutyák nyálelválasztási reflexét az emberi viselkedésformák párhuzamának tekinteni.. Ami a tudományt illeti. E. Az ember képtelen e három rendszernek egyidejőleg megfelelıen szervezni a viselkedését. hanem egymás után három különbözı mátrix játszik szerepet. hanem hol kell leszállni a buszról. MEGSZEMÉLYESÍTÉS A komikum különbözı kategóriái egymásba mosódnak: Walt Disney emberként viselkedı állatai egyformán besorolhatók az imitáció. s mindegyik más mértékegység-skálán mozog.”xxiv Ugyanaz az „elbeszélés”. M1 az órák és percek tartománya.színésztıl . Hogy a két eset közül melyik következik be. amíg a létsíkok szembenállása az egyikre vagy a másikra nézve enyhén lealacsonyító. aligha lehet túlbecsülni az állati fiziológia kísérletes tanulmányozásának fontosságát az ember jobb megismerése érdekében.) EMBER ÉS ÁLLAT Az elızı fejezetben az ember és gép biszociációját elemeztem.) . de egészen más vonatkoztatási rendszerekre utal. mind újabb és újabb jellegeket ölt Bambi émelyítı líraiságától Orwell Boxerének tragikumáig. még Donald kacsa szerencsétlenségei sem lesznek többé kacagtatók. s ahogy lassan haladunk a triptichon jobb oldala felé. Ha az elıadó szimpatizál vagy éppen azonosul a megszemélyesített hıssel. M2 a hét napjainak szintje. nem mikor. nem az élcelı / Nyelvén terem. A kettı csupán nagyságrendjében különbözik. de közös értelmük nincs. Walt Disney teremtményei úgy viselkednek. Lewis Carroll a következı levelet küldte egy filozófiai szimpózion résztvevıinek: Yet what mean all such gaieties to me Whose life is full of indices and surds? x2 + 7x +53 = 11/317 A verbális és a matematikai szimbólumok univerzumait a puszta összecsengés kapcsolja egybe. Hadd ismételjem magam: bármely két vonatkoztatási rendszer alkalmas arra. egy viktoriánus 17 Mit nekem az efféle víg mulatozás / Hisz életem csak csupa index és irracionális szám / x2 + 7x + 53 = 11/3 A „versike” angolul rímel. a sorok rímelnek. mint az emberek anélkül. a megszemélyesítés vagy az álcázás címszavak alá. Ha a rokonszenv felülkerekedik a kárörömön.. Lawrence-t. a pszichológia azonban meglehetısen eltúlozza a dolgot. s a triszociált utas éppen erre tesz kísérletet. hogy állatkülsejüket elvesztenék. hogy metszésükbıl viccet fabrikáljunk. Ha az eredmény valamelyikre nézve lealacsonyító.

tiszta érzésekre utal .az életrajzi regény kimeríthetetlen forrásvidéke. A hangsúly egyszerő eltolódása elmozdítja a gyermek-felnıtt biszociációt a triptichon középsı táblája felé. Mindkét esetben azonos a karaktertípusok megformálásának technikája is: a tragédia klasszikus formáinál . még ha az adott pillanatban nem vagyunk is tisztában vele. Még egy kis csúszás jobb felé. amely nemcsak arra való. Hemingway drámát ír hıseinek artikulálatlan dadogásából.rátalálunk az önelégült megvetés és saját felsıbbrendőségünk felıli bizonyosság morzsáira. az álszent vagy a felszarvazott.lásd késıbb) a karaktertípusok rendszerezése folyamatos erıfeszítéseket követelt . Amikor a tudatosság a nagy dolgokról váratlanul átsiklik a kicsinyekre . Csehov pedig a cukorsüveg körül röpködı légyre irányítja olvasóinak figyelmét. amikor a triviális tapasztalatokat új méltósággal és csodával ruházza fel: Rembrandt megfesti egy ökör megnyúzott tetemét.akár a görögökre. mint a felnıttkori viselkedés utánzása (ahogy a kisfiú álszakállt ragaszt és keménykalapot nyom a fejébe azt játszva. A GYERMEK-FELNİTT Miért mulatságosak a kutyakölykök? Elıször: mert magatehetetlenek. de ha nekifogunk az elemzésnek. hogy leromboljon mindenfajta illúziót. A HÉTKÖZNAPI ÉS AZ EMELKEDETT A megszemélyesítés legagresszívebb formája a paródia. s aláaknázza a pátoszt azzal. az Ahogy tetszik Rosamundája és a Fidelio Leonórája egyformán férfinak öltözött asszonyok. de egyikük esetében komédia. ahol már a pedagógia és a pszichiátria fogalomkörébe helyezıdik át. hogy kifigurázza az áldozat mindennapi. a komédiában pedig már Molière óta a típusok: a fösvény. másodszor: ádáz morgásuk úgy hat ránk. míg Natasa az öngyilkosságon gondolkodik. amitıl olyanok. Sheldonig és így tovább. bizalomteliek. önkivetítés jelenik meg. s zavart arckifejezésük a felnıtt kutyáknál sokkal emberibbekké teszi ıket. Oidipusz anyjával kötött házassága felcserélt személyazonosság következménye. hogy megérthessünk másokat . A triptichon középsı tábláján (ahol a megszemélyesítés mint beleérzés. az orátor belesül a beszédébe.a görögöktıl Kretschmerig. nagyon is emberi vonásait. akár az indiaiakra vagy a kínaiakra gondolunk gyakran tipizált maszkok szolgálják a jellemábrázolást.és még folytathatnám. ragaszkodók. a drámai gesztusok megakadnak a levegıben . Jungig. a ráncos homlok és az óriási. átélés.melodráma vagy egy kínai opera. ott vannak azután testük aránytalanságai. Romeo és Júlia abszurd véletlenek áldozatai. mint valami karikatúra . a paróka lerepül. Ugyanaz a dramaturgiai megoldás szolgálhatja mind a komikum. A kiskutyák bolondozása fakasztotta derő látszólag könnyen megmagyarázható. A mővész megfordítja ezt a technikát. a falánk. A szónoki emelvények összeomlanak. de arra is. mind pedig a tragikum céljait. egyszer csak több. harmadszor: csetlésükben-botlásukban szüntelenül a fizikai világ tréfáinak áldozataivá válnak. a hatalmas mancsok.a parodista kedvenc támadási pontjai mind-mind a hétköznapi és az emelkedett síkjainak metszésvonalában helyezkednek el.amit Spencer a . falstaffi pocak. és megfordul a viszony: immár a felnıtt látszik álcázott gyermeknek. elveszve a gyermekszoba és az internátus rejtett tragédiái között . hogy leleplezze az üres látszatokat.a szó az agresszivitástól teljességgel mentes. minden esetben pontosan ugyanúgy eljátszva vagy elıadva egyes nézıket megnevettet. egymásba fonódó okra lelünk. a másiknál pedig drámai az eredmény. hogy ı most a család doktorbácsija). másokat pedig könnyekre fakaszt. Manet az ı sovány és sótlan Olympiáját. ami segítségünkre van. s a derő mellett .

nevetés legfıbb okának tekintett . milyen jól megfér egyszerő eszünkben a drámai és a hétköznapi.legyen eszkimó. elasztikus felület. amelyek nincsenek.percepciós rendszerét a nézı elfogadja. A mővész . vagy hıs dalia”. Egy jellegzetes orr. A jó karikaturista torzításainak eredménye fiziológiailag lehetetlen. elhunyt férje most hol tartózkodik. hát természetesen a mennyországban. Myers érdeklıdni kezdett az emberek vallás iránti viszonya felıl. a mővész játékszabályainak megfelelıen eltorzított vonások és a bennünk élı kép közötti hasonlósággal való 18 Vö. s megszokott formánk úgy változik. mintha testünk nem lenne más. amelyeket áldozata személyisége vagy megjelenése egészét tekintve fontosnak vagy meghatározónak ítél. gondoljunk Newton almájára vagy James Watt zubogó fazekára. mit gondol. alig jelöli.Uncle Sam. vagy teljességgel elhagyja a lényegtelennek tartott jegyeket. W. Magunkat. John Bull vagy az orosz medve . Az ismeretlent nem lehet torzítani vagy félremagyarázni. Egészen hasonló a tudós magatartása is azokban a helyzetekben. de ne beszéljünk ilyen kellemetlen dolgokról. a karikatúra elbeszélt tartalmának felfogása a látvány megszemlélését feltételezi. ha tudunk valamit az ábrázoltról. hogy a másik kárára mechanikusan eltúlozza az egyik térbeli kiterjedést. vizuálisan azonban hihetı és meggyızı . mert remekül példázza. de mostanra vizuális klisévé korcsosult. . emeli ki. Éppily meggyızı a mondat.az eredmény lehet komikum vagy esztétikai tapasztalat aszerint. amely lehet.a hétköznapi és az emelkedett síkjainak metszésvonalában kifeszített kötélen sétál. van valamelyes. A tükör úgy torzít. ami egy jól sikerült karikatúra láttán elönti az embert. A káröröm. amelyek hol hosszúnak és vékonynak. hogy valamikor komikus volt. Másik fı fogása a túlságos leegyszerősítés. szelídebb formájában az Achilles-sarkat találó. amikor hirtelen megpillantja az összefüggést egy banális apróság és a Természet általános törvényei között. hol pedig elmosódott. A szimbólumok emlékeket aktivizálnak és várakozásokat támasztanak.a parodista technikáját megfordítva . mint például de Gaulle tábornoké. H. legrosszabb mőfajában pedig szimbólumok . Az ilyen „vegyes” formák elemzése hosszadalmasabb gondolatmenetet igénylı feladat. egy Osbert Lancaster-karikatúra elemzésével az Insight and Outlook címő könyvemben. de félig baráti pöccintés. hol képtelenül alacsonynak és kövérnek. Módszere a vidámparki görbetükröket idézi. amelyet a matematikatanárának mondott egy iskolásfiú: A végtelen az a hely ahol olyan dolgok történnek. hogy azokat a vonásokat túlozza el. mint egy tetszés szerint bármely irányba nyújtható. hogy a személyiség pillanatnyi érzései alkalmasak-e követni ezt az ugrást. s egyidejőleg valami mást is látunk tehát. A karikatúra legkíméletlenebb mőfaja a képmás meggyalázása. s an sich orrá változik. hogy mellette az arc többi része egészen háttérbe szorulhat: a rész leválik az egészrıl.manipulációja. barlanglakó ısember vagy akár marsi robot. mint Isten maga / veréb hull el. arról kérdezett egy idıs özvegyet. ha mégoly halovány képünk személyiségérıl vagy típusáról . Egy karikatúra ugyanis csak akkor mulatságos.18 A portré-karikatúra a tiszta vizuális eszközök hatására hagyatkozik. Amikor F. Azért említem ezt a kis történetet. a karikaturista úgy. A KARIKATÚRA ÉS A SZATÍRA A politikai gúnyrajz legmagasabb színvonalán a szellemes-szarkasztikus sziporka vizuális megfelelıje. az áldozat optikai letaglózása. oly mértékben kihasználható. „derővel szemléli. Az asszony így felelt: Ó. bizonytalan körvonalú kísértetnek mutatják az embereket. s a hatás a megszemléléshez szükséges idı okán bizonyos értelemben késleltetett.

a tudósé megismerı. mert az ı szemlélete agresszívvédekezı. Az ezeken tükrözıdı érzelmek oly hevesek és erıteljesek. hogy a szobrász kezét nem gúny vagy ellenséges szándék irányította hanem imádat és tisztelet. hogy az emberi ábrázat ilyen eltorzulása már lehetetlen. hogy jót nevessünk az áldozat rovására. hogy a komikum és az esztétikum polaritása az önérvényesítı és az önmeghaladó tendenciák polaritásában keletkezik. amit ismerünk . A homályosságot legplasztikusabban talán Leonardo. Amikor Picasso biológiailag abszurd módon. A valóság fontos jellegeinek túlhangsúlyozása és a lényegtelenek háttérbe szorítása nemcsak a karikaturista és a mővész tevékenységére jellemzı. vagyis nem valóságos. arra gyanakszik. akár a vérkeringést.a kétarcú és háromkeblő asszony ugyanis az ı szemében karikatúra. s az ilyen képek inkább szánakozást ébresztenek.pontosan ugyanezen a karikaturista-módszeren alapul. jelleg és összetevı fölött. amit látott. hogy Daumier pontosan azt ábrázolta. ha megszőnik a mővész és a nézı közötti kommunikáció.kifinomult óvatossággal sétál két. hogy saját képére és hasonlatosságára újra megteremtse azt. akár egy molekula szerkezetét. mind pedig a képzımővésznél . a grimaszok oly ádázak. s jóízően nevethetünk a groteszk alakokon. aki képtelen ezen az ingoványos vidéken követni ıt. Minden elıadótermi táblarajz . a mővész eltorzítja a világot. mert pontosan érezzük. Egy filiszteus szemében minden kísérletezı mővészet nevetséges. de mindenképpen befolyásolja ıket a teljes valóság szóban forgó aspektusa. valamely fizikai vagy lelki folyamat sematikus vagy szimbolikus ábrázolása . Ha azonban úgy érezzük. hogy Daumier saját belátása és tetszése szerint túlzott. (Szükségtelen hangsúlyozni. noha a motiváció és a fontosságok megállapításának szempontjai természetesen mindhármuknál különbözık. Mindez akkor is igaz marad. A kaján öröm persze meglehetısen ártalmatlan. másként fogalmazva: hogy átcsúsztak volna a karikatúra vidékeire. hogy a karikatúra torzításai csupán látszatok. szembeállítja egymással azt. hogy az emberi test efféle eltorzulásai lehetségesek. de a tudós munkájára és módszerére is. mint egy arcról a karikatúra. s megengedi. felment bennünket minden kegyes kötelezettség alól. Ha úgy döntünk. hogy lehetetlen megmondani: portrékról vagy karikatúrákról van-e szó. amit látunk és azt. a mővészé azonosuló. Az elefantiázis vagy a kóros kövérség ábrázolása cseppet sem komikus. hogy a mővész csak ugratja ıt.) A stilizálást az antik és modern mővészetek egyaránt egészen szélsıséges mértékig vitték anélkül. A térkép ugyanannyit mond a tájról. Az eltúlzandó vagy mellızendı jellegeknek a fontosság megítélése szerint való kiválasztása fontos technika mind a karikaturistánál. de a szót ebben a könyvben a kényelem kedvéért csak a nem komikus formák megnevezésére alkalmazom. s a kettı közti különbség pusztán elméleti. s elsiklik a többi tényezı. ennek ellenére mégsem jut eszünkbe tojásfejőnek nevezni Tutankhament. A konzervatív szemlélető nézı. mert tudjuk. A tudós szelekciós szempontjai (az érzelmi semlegesség értelmében) objektívek. akár az atlanti-óceáni idıjárás alakulását ábrázolja . s minden diagram. hogy a karikaturista tevékenysége is mővészet. amikor úgy torzítja el az emberi testet.szembesülésben gyökerezik. hagy csorbult volna az esztétikai hatás. Itt is azt tapasztaljuk. feloldozást nyerünk a szánakozás és elborzadás kötelezettsége alól. A humorista magatartása agresszív. A humorista hasznot húz a deformitásokból. hangsúlyozza a tárgy szempontjából fontos részleteket. eltérı kódok által vezérelt tapasztalati univerzum határvonalán. mint a karikaturista . de önálló vizuális logikával „csoszog” végig alakjainak szemei és végtagjai körül. Az a tudat.utóbbi így nevezi: stilizálás. mővészi alkotásokat szemlélünk a képeiben. de az eredményt nyilvánvalóan erısen eltúlozták. hisz jól tudjuk.akár egy rádiókészülék kapcsolási rendszerét. Hogarth és Daumier egy-egy karaktertanulmányával lehetne illusztrálni. térkép és grafikon. Az egyiptomi szobrok jellegzetesen megnyújtott koponyája az elıkelı családok köreiben elterjedt szokásra utal. hogy a karikatúrán ábrázolt hordóhasú vagy uborkaorrú rémség biológiailag lehetetlen.

s a látszólag nyilvánvaló felfedi a mélyén rejlı titkokat. hogy .Ha a Természet kudarcot vall .ledöglik egy kicsikét a Pont de la Concorde ívei alatt.a verset a harag fogja nemzeni . A hangsúlyozásra kiválasztott jellegek természetesen azok.a Liberté. természetesebb volt számukra a kép megfestésekor adrenalinba. amelyek beépültek a gondolkodásunkat és viselkedésünket irányító kódok közé. Az idegen.elmulasztottunk észrevenni.homályos rutinjainkat követve . Célja. Minden esetben az a helyzet. amely azzal mélyíti el saját társadalmunk ismeretét. elıre megszabott rend szerint kell mőködnie . . Ebben a tökéletesen igazságos világban gazdagnak és szegénynek egyaránt joga van a híd alatt aludni. mert alkalmazójának nagy képzelıerıvel kell rendelkeznie. A szatirikus leghatékonyabb fegyvere az irónia.írta Juvenalis. amely egyszerősítéssel vagy eltúlzással torzítja el egy személy vagy közösség jellemzı vonásait. Az utópiák szerzıit a társadalmuk iránt érzett ellenszenv.vagy az emberi elme pénzbedobós automataként való értelmezésérıl már kiderült. hogy bebizonyítsa: annak szabályai hibásak vagy ostobák. az allegória eszközével kivetíti ıket valamilyen más közegbe. s ha egyszer felhúzták. Innen a különbség Huxley briliáns és keserő Szép új világa és kegyesen unalmas Islandje között. napvilágra kerülnek a játékszabályok mélyén rejtızı hallgatólagos állítások és elıítéletek. A szatíra legmagasabb rétegeiben eléri a társadalomtudomány leglényegibb kérdéseinek színvonalát. Szenvtelen legalábbis abban az értelemben. hogy felnagyítaná. durván egyszerősítı karikatúrák. s hirtelen felfedezteti velünk a megszokott dolgok abszurditását és az abszurditások megszokottságát. Minden állat egyenlı. A szatíra komikuma abból ered. belép a másik személy játszmájába. hogy a benne mőködı elıítéletek nem szembetőnık. kihízott bourgeois képét. Ez a kép ráirányítja a figyelmet a társadalom visszásságaira és torzulásaira. örökké változatlan módon. noha egyes világmodellekrıl . Ugyanez a hatás érvényesül. adottnak tekintett hagyományainkkal és szokásainkkal.amelyek szerint az Univerzum mechanikus óraszerkezet. s felidézi egy jólöltözött. a Gulliver utazásai és az Erewhon pedig az antropológus módszerét követik. hogy tudatalatti elıítéletek inspirálta. hogy látszólag elfogadja és magáévá teszi kiindulópontjait. mintha komolyan venné. ha a szatirikus ahelyett. amely a szatirikus görbe tükrében szemlélhetı. a szatíra társadalomtudománnyá változik.Anatole France klasszikus epigrammájában az absztrakt demokrácia az élet brutális valóságával szembesül. A biszociatív sokk szétveri a gondolkodás önelégült megszokásait. és ennek torzképe. Az irónia úgy tesz. Amint tehát lassan végighaladunk a triptichonon.lásd Arisztophanész. Kifinomult fegyver. Utóbbi lehetıség mővészi kockázata talán az érzelmek konfliktusának köszönhetı. amelyeket a szatirikus helytelenít . eltúlozná a kifogásolható vonásokat. hogy saját pályáján terítse le ellenfelét azzal. A szatíra verbális karikatúra.minthogy a mindennapokban hozzájuk szoktunk nem élünk át tudatosan. értékeit és okoskodását. szokatlan mátrixszal való találkozás éles és könyörtelen fényt vet mindarra. de némelyek közülük még egyenlıbbek. élve alkotmányos jogaival . s minthogy az ellenszenv és a megvetés agresszív érzelmek.szenvtelen karikatúrája a valóságnak. vagy legalábbis értékeinek elutasítása vezérelte. amit nem vesz komolyan. majd tragikus allegóriává (Platón barlangja vagy Kafka mőve: A kastély). például az állatok világába . aki . majd feltárja mindezek belsı abszurditásait. amelyeket . hogy szembesít bennünket egzotikus civilizációk éppily maguktól értetıdı szokásaival és hiedelmeivel. Swift vagy Orwell mőveit. esetleg költıi Utópiává alakul át. Egalité és Fraternité nevében. mintsem mézbe vagy aszpirinba mártani ecsetjüket. amit . hogy hirtelen szembesülünk kérdés és ellenvetés nélkül elfogadott. hogy az olvasó tudatában egyidejőleg jelen van a társadalmi valóság természetes ismerete. a Szép új világ vagy az 1984 a pillanatnyi fejlıdési irányok jövıbe való kivetítései.

s képes legyen beleélni magát annak gondolatvilágába. aki diákjai értelmi szintjéhez szabja mondatszerkesztését és szóhasználatát. A faragatlan elme számára a testi és szellemi fogyatékosságok ugyanezen utánzás és karikatúra-okokból nevetségesek. vagy színleli. ami attól különbözik.elsısorban szinte elkerülhetetlenül mint mulatságos figurákat kezelte és ábrázolta). Piaget és mások meghökkentı módon mutattak rá. ha egy normális beszédő ember imitálja a dadogást.ellenfele szemével tudjon látni. Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk akkor is. Bár embertársaink szellemi és testi torzulásai iránti toleranciánk viszonylag újkelető. holott nem az. aki türelmesen végighalad páciense fantáziáin. amikor a karikaturista testi deformitásokkal ábrázolja áldozatát. mintha magas lenne. A SZÁZLÁBÚ PARADOXONA . dadogósokat. Ma már túlságosan civilizáltak vagyunk az ilyesmihez. a nyugati társadalmakban meglehetısen mély gyökereket eresztett. ha ellentétes szándékkal és eredménnyel is. úgy bánnak velük. ha úgy próbál tenni. A FÉLRESIKERÜLT Cicero és Francis Bacon a nevetés okainak felsorolásakor egyformán magasra helyezték a torzságot. Ugyanez a helyzet a mulatságos kiejtéső külföldivel. aki hıseinek szájával beszél. a drámaíró. és megengedi. mint a fizikai torzulásokban szenvedıkkel. a primitív ember azért neveti ki. kaszthoz vagy egyházközséghez. ugyanezt a módszert alkalmazza. de a gyermekek még mindig kinevetik és kicsúfolják a sántákat. amelyek elhagyják a szájukat. ugató hangok.csoport. szellemi fogyatékosokkal vagy a bőnözıkkel. hogy tudjuk: az utánzó dadogása csupán színlelés. csak szeretne olyannak látszani. nem is egészen ember. ugyanúgy él és érez. és tudomásul vegye. s egyben feleslegessé teszi a részvétteljes szimpátiát. de jóízően nevet. a deformitást. ha egy szerelmes ifjút hall dadogni a túláradó érzelmek hatása alatt. Gondoljuk csak meg. a púposokat. az emberi beszédnek csupán groteszk utánzásai. ma már nem vesszük észre. ami lehetetlenné. A magyarázat az. klánhoz.ıt magát is beleértve . akik külsejükben vagy viselkedésükben különböznek a megszokottól. hogy egy civilizált ember zavart rokonszenvet érez a dadogósok iránt. hogy életet és érzéseket tulajdonítson neki. de az erıs akcentus utánzása feltétlenül komikus. a formátlan. hogy a törpében vagy a „vastag ajkú szerecsenben” felismerjük az emberi lényt. A reneszánsz hercegek udvarukban mulattató seregletbe győjtötték a törpéket. mint ı. akit megértéssel kezelünk. Az a teremtmény. s ugyanígy derül. aki bár külsejében különbözik tılünk. A civilizált ember szemében a törpe csak akkor mulatságos. hogy bizonyos képzelıerıre és jó adag empátiára van szükségünk. hogy tiszta lelkiismerettel legyünk gyermekien kegyetlenek. Kisgyermekeknél még hiányzik vagy egészen kezdetleges ez a „belevetítı” mechanizmus. hogy viszonylag milyen kései korban kezdik a gyermekek magukhoz hasonló emberi lényeknek tekinteni a többieket. A görög barbár szó idegent és dadogóst (barbar) jelent. s annál inkább kész kinevetni bármit. mintha ember lenne. Minél elmaradottabb egy társadalmi . mert úgy tesz. a torzszülötteket és a szerecseneket. A pszichiáter. aki nem tartozik a törzshöz. Minél jobban eltér valaki a környezet megszokott normáitól. amilyenek mi vagyunk. annál nehezebb a gyermek számára. a tanár. amelyet a törzsi vagy elmaradott társadalmak tanúsítanak az idegenekkel. Ugyanez áll arra a magatartásra. ismétlıdı. fura kiejtéssel beszélı külföldieket vagy a különös öltözékő embereket mindazokat. annál merevebbek a normálisról alkotott elképzelései. a szolgákkal vagy az alacsonyabb osztályok tagjaival szemben (ezeket az irodalom egészen Dickensig . akárcsak mi magunk.felnıtt vagy gyermek . hogy ugyanolyan módon tapasztalja a világot. hogy olyan.

amelyben a magasabb centrumok csak a feladattal. s a figyelem a mintegy külön életet élı textilekre és keményített drapériákra fókuszálódik.ami egyébként nyilvánvaló -‚ hogy ha egy rosszul kiejtett szó új. Vegyünk rá egy külföldit. ahogy a figyelem egy normális esetben automatikusan végrehajtott tevékenységre fókuszálódik. mintegy nagyító alá vett fiziológiai részletekre összpontosul. elkülönülése. A rész leválik az egészrıl. hogy . hogy kimondja: pörge körte. ha így tenne. mint a százlábú. s nem nekik adja ki parancsait. ha az ember éppen romantikus hangulatban van. vagy . s figyelmünket mint ilyen köti le. rossz kiejtés vagy helyesírás komikumának van mindazonáltal egy további tényezıje is. hogy egy magasabb egységhez tartozik. a korábban említett példák mellett ennek tulajdonítható a kezeinek tevékenységérıl mit sem tudó ember tudatos (vagy inkább: rész-tudatos) viselkedésének komikuma. a részfeladatok könnyedén.fontos szerepet játszik a felfedezésekben. Így van akkor. s értelmét. s a szoprán a végtelenségig ismételget egy szót ugyanazzal a tremolóval.egészen automatikussá vált tevékenységek esetén . amikor a lemezjátszó tője megugrik egy hibás barázdában.. szándékolatlan szójátékkal állunk szemben.és csak nézzük meg. a rész és az egész szétválása. önmagában értelmetlen rész úgy tesz. az összefüggésükbıl kivált du és ce szótagok jól példázzák azt a konfliktust. valahol a tudatosság peremvidékén. miért kiáltozzák ütemesen az emberek: ce-du. Abban a pillanatban. vagy Mit sütsz. s figyelmünk a funkcionális összefüggésüktıl elkülönült. amely a rész és az egész. a dadogást mímelı komédiáson azonban egészen más okokból nevetünk. kis szőcs? . és soha többé nem tudott elindulni. A funkciók végrehajtását irányító kód . vagy divatjamúlt öltözék.. Az elkülönült. Silone egyik novellájának fıszereplıje egy tájékozatlan. a hadjárat összeomlana. miért mulatságosak a komédiás ruhái. Amikor egy jól begyakorlott tevékenységet folytatunk. Kivéve természetesen.és nyelvmozgások kellenek . és soha nem kerülnek figyelmünk fókuszába.látni fogjuk .Az egyes viselkedési rendellenességek . hirtelen átérezzük.amint már többször láttuk . a színpadon látott történelmi kosztümök nem válnak külön viselıjüktıl.dadogás. a saját logikáját követı hibás beszéd azért mulatságos. A megszokott ruhadarabokat a teljes személyiség részének tekintjük. leginkább talán úgy nevezhetném: a struktúra és a funkció. mint maga a cselekvés. kimondjuk az M hangot vagy a nyelvtan szabályainak megfelelıen megformálunk egy mondatot. s magyarázatot ad arra is. eltorzult arccal fut neki újra meg újra ugyanannak az akadálynak. le kell szögeznem . saját jogú szerkezeti egységként sajátítja ki figyelmünket tekintet nélkül arra. törpe bögre. a gramofontő elakad és a folyamat megbénul. hegedülünk. szerkezet és funkció között lép fel. míg a komédiás pepita nadrágja vagy a viktoriánus hölgy turnőrös szoknyája megtöri ezt az egységet. Amikor egy-egy mássalhangzóval küszködik.az M hang kiejtéséhez. s az idegenszerő. akitıl megkérdezték. mert rávilágít a helyes és megszokott kiejtés öntörvényőségére és abszurditásaira.alacsonyabb tudatossági szinten mőködik. s önálló létezıként. abruzzói parasztfiú. az eredetitıl különbözı értelmet nyer. a tevékenység alacsonyabb részfeladatait. s általában a gondolkodás folyamataiban. Egészen hasonló a helyzet. magát függetlenné nyilvánított mássalhangzó vagy dallamfoszlány. s kidülledt szemmel. mint egésszel foglalkoznak. amikor kerékpározunk. A százlábú tragédiájának oka az idegrendszer hierarchikus felépítése. A dadogó barbár a fent felsoroltak miatt mulatságos figura volt a görögök szemében. A százlábú paradoxona . ce-du.mondjuk . A tábornok nem szentel figyelmet az egyes közkatonákra. hanem tudatunkban még inkább az adott korszakhoz kapcsolják ıt. amikor a függı. Ha már a helytelen kiejtést említettem. mintha független lenne. ce-du. akit Mussolini egyik nagygyőlésére sodor a tömeg. de még ha nem születik is efféle új jelentés. s azok elemeit pedig „ráhagyják” a rendszer alacsonyabb szintjeire. milyen bonyolult ajak. kis szőcs? Sós húst sütsz. s nem érti. szinte maguktól mennek végbe. hogy milyen sorrendben rakja egymás után a lábait. létjogát is attól nyeri.messze amögött.

itt a lényeges vonatkozások felıl fordul az ezáltal új megvilágításba helyezıdı lényegtelenek felé. és hajnali négykor Grimsbyben van. a valóság egyik aspektusára mutat rá. esetleg idıpontvagy helyzetkeveredés következtében való keresztezıdése nagyszerő példa az összefüggésrendszerek biszociációjára. látszólag csacska megjegyzése metafizikai utalást tartalmaz.kérdezi méltatlankodva a pasas. de míg ott a figyelem az egésztıl a rész felé fordul. Amikor a Szív Királynı megvetıen kijelenti: hitvány egy emlékezet az olyan. AZ ELCSÚSZTATÁS Egy autókereskedı az új sportkocsit dicsérgeti a reménybeli vásárlónak: . 1971.20 Az ember már felkiáltana: Tőz!. A kérdés tökéletesen logikus. rész. hogy képesek legyünk prófétaként elıre látni a jövıt . illetve személycsere. Szávai Nándor. Az összekötı kapocs. Gondolat.a repedésre és a tátongó nyílásra . Alice-nek mindez persze eszébe se jut.vonatkozásában teljesen értelmetlen.) A dolog szoros összefüggésben van a százlábú paradoxonával. A VÉLETLEN EGYBEESÉS Valaha aszerint csoportosították a komédiákat. a két független eseménysorozat egy adott helyzetben való találkozása pusztán az élet elgépiesedésének újabb példája lesz. A readingi fegyház balladája két felejthetetlen sora: Törött szívnél illıbb kaput Az Úr elıtt ki tár?19 A törött szív kifejezés olyannyira közhellyé vált. Ez a hirtelen hangsúlyeltolódás .vagy a figyelem félresiklása.vagy jellemkomikumon alapulnak-e. egymástól független eseménylánc véletlenszerő. A kapocs a Grimsby. amit normális esetben természetesnek veszünk. és talán 19 20 Tóth Árpád fordítása.a deus ex machina. akár komédiáról . és XXIII.soha nem gondolunk.. egyszerre két egészen különbözı módon lehet értelmezni.legyen szó akár tragédiáról. de Bergson néhány oldallal késıbb elveti a gondolatot.Uraságod éjfélkor beül ebbe az autóba. a véletlen egybeesés .. Wilde erre az elfelejtett képre irányítja a figyelmünket. ford. Az elsı csoport elemzésénél Bergson egészen közel került a humor leglényegének megfogalmazásához: Egy helyzet mindig komikus. elcsúszása egy nyilvánvalóan jelentéktelen részlet felé . Két. hajnali négykor. az idı visszafordíthatatlanságára. amelyik csak visszafelé mőködik.. . a gondviselés közbelépése.mi lesz. mint éjjeli tolvajt.az autó sebessége . s felidézi mindannyiunk rejtett vágyakozását. ami az egyik összefüggésrendszerben a sebtiben kitalált példa véletlenszerő eleme. (Lásd: VIII.gyakori mozzanata nemcsak a humornak. ha ugyanabban az idıben két egymástól teljesen független eseménysorhoz tartozik. stílus. hogy a kép fizikai oldalára .a józan ész mintagyerekének. de a szóban forgó téma . A nevetés. de a mővészi és tudományos felfedezı szellemi tevékenységnek is. és visszatér vesszıparipájához. .És mi az ördögöt csináljak én az éjszaka közepén Grimsbyben? . a kérdésben azonban ez játssza a legfontosabb szerepet. hogy helyzet-. úgy engedi be a Megváltót a hasadékon.

hogy egy ismert szövegben egyetlenegy szót megváltoztatunk. takart helyzető testrészeket. „A bezlicsesben sömölve és szeplítve sárványozó rekoca” sor olyan képi. s ezt az igyekezetet kíséri .vagy nem kíséri . A KÉPTELENSÉG A komikus versek egyik típusának alapeszköze az emelkedett forma és a triviális tartalom biszociációja. de ma sosincs baj. csakúgy. Olykor csak annyiból áll a trükk.a csiklandozott gyermek tekergésének és vonaglásának megfelelıje. Bizonyos idımértékes formák. A jelentés persze mindenkinél más. a nyakat.” Még ennél a rímes zagyvaságnál is érzünk némi meggyızı jelentés.stb.nevetés. ahol a ritmus és a szerkezet azt sugallja. hogy bolondot csinálnak belılünk és mi is bolondot csinálunk magunkból. a hónaljat és a lágyékot. egy pobble lábujj nélkül érzi jól magát. Ha egy légy száll a ló oldalára. mint például a hexameter vagy az alexandrinus patetikus. Egy másik változatot úgy is nevezhetnénk: ál-közmondás. amelyeken egy stocktoni hölgy utazik Hektór vagy Achilleusz helyett eleve nevetségessé teszik szegényt. de .és hangasszociációkat kelt. „Baj volt tegnap. Az ember ne dolgozzon két étkezés között. amint az avarban vagy a mocsárban keresgél és szöszmötöl. A CSIKLANDOZÁS Az ártalmatlan játék. nem lenne élvezetes kép a „lángoló szemő dorgány. baj lesz holnap. ez volt az a buktató.tündérszép bableves. mint a Rohrschach-tesz szimmetrikus pacáinak értelmezésekor. Valaha úgy gondolták. hogy a csiklandozás okozta nevetés csupán mechanikus reflex.mint Max Eastman rámutatott .. Oscar Wilde a mőfaj mestere volt: a házaséletben három ember társaság. triviális tartalmat önteni ezekbe a magasztos héjakba . a nevetést kiváltó okok egységes formuláját meghatározni akaró próbálkozásnak. . míg észre nem vesszük a jelentés képtelenségét. a bırfelületen izomösszehúzódás hullámzik végig .ugyanazt a komikus hatást kelti. tekergés és a csiklandozott testrész megszabadítására irányuló igyekezet. vagy elméletük felbukfencezett. a csiklandozás ellenállt minden. mintha lenne értelme. amelyek minden bizonnyal be fognak következni vele.mondanom sem kell: a szerencsés véletlen ugyanilyen kitüntetett szerepet játszik a tudományos felfedezésekben is.csak akkor hatásos. amikor csiklandozzák. A limerick elsı sorának görgı dactylusai. A kaján várakozások légkörében még nagyobb hangsúlyt kapnak a további szöveg élcelıdései. „Tudja jól ország és világ.és igazság-illúziót. ha úgy tőnik.talán egy állatra. és nem nevet . hogy ismert és népszerő aranyszabályról van szó. stb. aki a zsöbös erdın át csörtet / és motyog”.. kettı semmi. A vonaglást és tekergést Darwin és Crile egyaránt úgy értelmezte..a csiklandozásra adott válasz elsısorban a vonaglás. A képtelen humor .amint Darwin rámutatott . heroikus és fennkölt hangulatot ígérnek és sugallnak.” Két. hogy engedünk neki . de a hangmintába vetített jelentés-illúzió. hogy elkerülhetetlenül valamiféle látványra és tevékenységre gondolunk anélkül. oly zöld és dús. mint a paródia. a talpat. amit a puszta fizikai inger vált ki. mire . Az ismerıs intelem-jelleg miatt unottan fogadjuk a jótanácsot. s annak tudata nélkül. amelynél a komikum teoretikusai feladták. Vagy: a kísértést csak úgy tudjuk elkerülni. tekintet nélkül azokra a kalamajkákra. logikailag összeférhetetlen állítás sőrítıdik egy sorba. amely segít kimenteni a fenyegetı szorításból a sérülékeny. normális esetben védett. mint veleszületett védekezı mechanizmust. hogy meg tudnánk fogalmazni. A ló azonban nem nevet. Kedvenc saját leleményem: Az ember ne vigye túlzásba a mértékletességet.

A csiklandozott gyermek testének heves vonaglása oly nyilvánvalóan a csiklandozó kéztıl való eltávolodást szolgálja. a támadót testesíti meg.) Nem csupán egy második személy szükséges a csiklandozáshoz. ha a gyermek tisztában van vele. Gregory szerint: A kisgyermek belenyúl a borstartóba. a horror bizsergetésének elıhírnöke. a színpadi illúzióknak való áldozatul esés örömeinek. de mindvégig tudjuk róla. hogy ez miért van így. A harcias kiáltások . idegeneknél pedig sosem lehet ebben egészen biztos az ember. s hajlamosak vonaglani és tekeregni. A tüsszögés arra szolgál. kényeztetés. a gyermek azonban csak akkor nevet . mintegy az ál-félelem. (A kérdést. A mechanizmus tehát lényegében azonos azzal.és ez a dologban a legfontosabb -‚ ha egy további feltétel is teljesül: biztosnak kell lennie abban. Éppen ez a csiklandozások közötti szorongó állapot oldódik fel a vonaglást kísérı kacagásban. a vonaglás pedig arra. magatartása játékosan agresszív legyen. amit a komikus megszemélyesítésnél láttunk: a csiklandozó az agresszort.a kevésbé kifinomult humor klasszikus megtestesítıje . elıször a BBC Agytrösztje vetette fel.xxv A csiklandozás tehát vonaglást és tekergést vált ki.ugyanúgy azonnali sikerre vezetnek. hogy a test megszabaduljon az érintéstıl és bökdöséstıl. a varieté élvezetének. hogy az orrnyílásokból kitisztuljon a bors. Érintsük meg a hóna alatt vagy böködjük meg az ágyékát. hogy lehetett rokonítani vagy azonosítani egymással a nevetést és a csiklandozást. Ezek azonban másodlagosan kialakult jelenségek. hümmögés és nevetgélés után kijelentették: ez az emberi természet egyik megfejthetetlen misztériuma. de fontos. hogy valóban ál-támadásról van szó. A bohóc arca a hülyeség bıkezően eltúlzott karikatúrája. hogy miért nem tudja az ember nevetésre csiklandozni önmagát. amikor édesanyjuk csiklandozta ıket. hogy élvezhessem utána a megkönnyebbülést. a gyakorlott csiklandozó soha nem engedi. itt is fontos szerepe van a váratlanságnak. mint amikor az oroszlán üvöltését utánozza a komédiás. az agresszivitás álarcát öltött kedveskedés. A játék alapja: Ijessz meg egy egészen kicsit. amikor a csecsemı tudata egyidejőleg két vonatkoztatási síkon van jelen. s ez tükrözıdik is a baba arcán váltakozva a nevetéssel. Serdülıkorban az erotikus elemek is bekerülnek a játékba. Még az anyai csiklandozásnál is jelen van egy halvány bizonytalanság és szorongás. Az ál-támadás természetesen csakis akkor vált ki nevetést. aztán beledörgöli orrába a borsot és hevesen tüsszögni kezd. amint azt ösztönösen tudják a dadák és az édesanyák. hogy voltaképpen nem az. a csiklandozott gyermek nevetésében az intellektus által megalapozatlannak. s a csiklandozás mímelt szexuális támadás lesz.hu-húúú!!! vagy rögtön megeszlek!!! . hogy miután az igazságot felismertük. melyik testrészére kapja a következı bökést vagy gyömöszölést. ál-szorongás kifejezéseképp. részben pedig elködösítik az eredeti mintákat. amelyet a gyermekkori szorongásokba fonódó gyökereket leleplezı kuncogás és vihogás kísér. élénken vonaglani fog. . Ez arra is magyarázatot ad. Egyes homoszexuálisok rendkívül csiklandósak. Feltehetıleg ez a legelsı szituáció. nehéz megérteni. hogy a csiklandozás csupán ál-támadás. s ezért feleslegesnek ítélt szorongás vezetıdik el. még a nevetés ragályos grimaszát is az arcára festik. hogy „áldozata” elıre sejtse. A BOHÓC A komikum fentebb tárgyalt technikái mind megtalálhatók a cirkuszi bohóc . Egy évnél fiatalabb csecsemıkön végzett csiklandozási kísérletek során a gyermekek tizenötször gyakrabban nevettek. Mint minden támadásnál. hogy annak arckifejezése.kelléktárában. s némi susmutolás. mint amikor idegenek. az elsı élvezetes biszociációs tapasztalat.mindig a kisgyerek sem. amelyek részben megvilágítják.

İ a testi és viselkedési torzulások győjteménye. A szemlélık örömének gyökere a káröröm. . Kreatív eredetiség azonban nem túl gyakran fordul elı sem a humorban. félénk. az Arielt utánzó Caliban.De cher maître . leplezetlen és goromba humor. az érzelmi töltésre azonban kumulatív hatása van.tiltakozott a kereskedı -‚ történetesen a saját szememmel láttam.öltözékének minden darabja merénylet a célszerőség ellen. a szadisztikus. s elutazott Cannes-ba. Elıadója és egyben áldozata a képtelen és vaskos tréfáknak. A Pajzán históriákban Balzac valahányszor bemutat . Az elızı fejezetek fényében már sejthetjük. rossznak vagy középszerőnek. az ismétlés csökkenti a váratlanságot és a meglepetést. hogyan analizálható a vicc. hogy ugyanezek játszanak fontos szerepet a tudományos elméletalkotásban és a mővészi produktumok létrehozásában is. aki ezúttal is csak odapillantott. ugyanaz a logikai mintázat. érdeklıdésünk ezúttal csak az utóbbira irányul. A dologban természetesen része van az adott személy ízlésének és a humorista. az elıadó technikájának is. balett-táncosok és tündérek esetlen és otromba imitátora.egészen váratlan. HANGSÚLY. a mesterhez. belebotlik az akadályokba és a szavakba. hogy mitıl tartunk egy viccet jónak. hogy biztos forrásból gyızıdhessen meg róla: valódi-e a mő. aki az egérkét szülı hegyeknek segédkezik. hogy azt a rengeteg pofont. İ a torzító tükörben látott kép. Az eredetiség egyik ismérve a meglepetés. Mindenekelıtt pedig: a gigászi erıfeszítések és a parányi eredmények embere. mintha megint és megint vizet szivattyúznánk ugyanabba a kilyukadt csıvezetékbe. sem pedig a mővészetben. Picasso épp a mőtermében dolgozott. Picasso válasza . semmit nem hagy a találgatásra. és így szólt: Hamisítvány. Nem mondtam azonban semmit annak kritériumairól. csapást és botütést elviseli. mint a guillotine. E hatás elérésének és elnyújtásának egyik eszköze az ismétlés. Olyan ez. Néhány hónappal késıbb a mőkereskedı ismét vett egy vásznat Picasso aláírással. EREDETISÉG. A logikai séma minden ismétlıdésnél azonos. szexuális és trágár késztetések elvezetése a nevetés tisztító csatornáin át.vont vállat Picasso.Hamisítvány. fordított logikájával úgy vágja el a történetet. ugyanaz a helyzet és ugyanazok a kulcsszavak bukkannak fel újra és újra. egy pillantást vetett a képre. A bohóc és a kabarészínész hosszan tartó történeteket játszik vagy mesél. egy személyben egyszerre ember és puszta fizikai anyag. hóbortos és szórakozott. a kajánság. a hozzáértı szakember kifinomultan játszik emlékeink és gondolkodási beidegzıdéseink húrjain. az akrobaták. a báj paródiája. esetlen. bába. s minden mozdulata a kecsesség. egyik helyettesítıje a hangsúlyozással való szuggesztivitás. amelyekben ugyanaz a típusú csattanó. a hangsúly és a takarékosság. s bizonyosan ébenfából van a koponyája. Egy mőkereskedı (a történet hiteles) vásárolt egy Picasso szignójú vásznat. TAKARÉKOSSÁG A fentiekben elemeztem a humor logikáját és érzelmi dinamikáját. A bohóc birodalma a nyílt. s megkíséreltem bemutatni. Meglehet. de az új és új feszültség a már bejáratott csatornán át vezetıdik el. amikor Ön ezt a képet festette pár évvel ezelıtt! . és azt morogta: . mindent odahalmoz elénk.akárcsak Chamfort anekdotájában a márkié . Megint Cannes-ba utazott. és ismét felkereste Picassót. Az olcsó komédiás bıkezően zúdítja ránk. A komikum technikájának három fı eleme az eredetiség.Gyakran festek hamisítványokat .

hogy: Akárcsak a többi festı. A leghatásosabb történetek „tájjellegőek” szereplıjük a skót. együttes alkalmazásukkal jelentékennyé. hogy megfejtse a talányt.egyidejőleg eredeti.ez a technika az egyszerősítés. képzettársításaink az elbeszéléshez képest elıreszaladnak. de mindez benne volt a válaszában. hangsúlyossá tehetjük a valóság egyes elemeit.túlzásokkal. a takarékossággal pontosabban fogalmazva a sejtetés. úgymond a szájába rágják. az egyszerősítéssel és a túlzással találkozhatunk a karikatúra (valamint a portré és a tervrajz) mőfajában. amely esetenként saját hatását is veszélyeztetheti. s ezek a képek késıbb olyanok számomra. A legdurvább fajta humor és a legolcsóbb mővészeti formák kivételével persze nem elegendı a hangsúlyozással való sugalmazás. E. a kívánt vonatkoztatási hátteret. Harmadsorban: a hatás fokozható nyomatékosító jelzésekkel. ez azonban a kép minısége szempontjából közömbös. Nem meglepı. az elbeszélés egyenletes. Az A. vagyis együttmőködésre kényszerül. fontossá. a hangulat megteremtéséhez például nagyban hozzájárulhat a helyi színezet vagy a tájszólás. Olyan ez. mint a játék: fogd be a szemem. még ha bizonyos vázlatossággal kell is érte megfizetni.. Lényeges a képzeletet ösztönzı. amelyeket a hallgatónak magának kell kitöltenie. Picasso válasza . A kép nem jobb. Ezt a technikát egy ellentétes erénnyel. szleng alkalmazásával . mintha meglepıdnék. máskülönben a figyelem mellékösvényekre kalandozik. feltéve.a csíkszeredai ember puszta említése már felállítja a mátrixot.tekintet nélkül arra. interpolálásával lehet megszüntetni. ihlettelen variációkat festek ugyanarra a témára. hogy a humorista és a mővész hallgatósággal való kapcsolatteremtésében egyaránt megjelennek ugyanezek a technikák. O. kibontania. elıre tartó mozgás helyett ugrásokat tesz és logikai őröket hagy. a célzás eszközével kell ellensúlyozni. a logikai hiányok betöltése az interpoláció. mi is lesz ez a csattanó. Nem azt mondta. hangvételben elıadható. E három tényezıvel: a kiválasztással. Másként fogalmazva: a tréfa csattanójának elıre megsejtése nem rombolja le a komikus hatást. . s a lakonikus célzást a hallgatónak magának kell megfejtenie. gesztusokkal. olykor én is másodrangú. ha túlrészletezik. szuggesztív technika: feszültséget kelt. részben pedig köpönyeg. Nem mondta. hogy a vicc egyébként jó-e avagy sem. K. hogy nem tudjuk pontosan. és már várunk valamiféle haszonlesı gazemberséget. amikor a történet a csúcspontjához ér. szellemi erıfeszítést kell tennie. de megfosztotta volna annak jutalmától is . sorozatban tátongó őrt G és I behelyezésével. a feszültség eloszlik . A szuggesztivitás elsısorban (ahogyan a biológus mondaná) a fontos ingerek megválasztásától függ. a hallgatót megkímélte volna ettıl az erıfeszítéstıl. hogy én magam voltam ez a másvalaki. egyértelmő és burkolt. célzásokat alkalmazunk. és megkönnyíti a hallgatóság számára.gyakran festek hamisítványokat . amellyel leplezhetjük a kevéssé publikus érzelmeket . A főszeres vagy csiklandós tréfákon való nevetés mindemellett csak részben a komikum következménye. C. s voltaképpen annak is kell tartanunk. mint egy hamisítvány. tájszólás. Ha Picasso a fentiekhez hasonló részletességgel fejtette volna ki mondanivalóját. a székely stb. A vájtfülő közönség számára minden tréfa banális és érdektelen. egy ihlettelen Picasso majmolta az igazi Picasso ecsetvonásait. s mégis. . amit mesélhetünk. A hiányzó láncszemek megkeresése. . mosolyogva osztjuk az elbeszélı mőfelháborodását és a tettetett meglepetést.és nem lenne anekdota.. mintha valaki más utánzott volna engem. és én úgy teszek. Ilyen helyzetben a hallgató gondolatai messze megelızik az elbeszélés folyamatát. Egy adott logikai mintázatú komikus alapötlet számtalan különbözı beállításban. Ezután minden lényegtelen elem elhagyása következik. A takarékosság ebben az értelemben azt jelenti. akcentus vagy rétegnyelv. hogy képzettársításai a megszokás alakította csatornákon folydogáljanak. hogy állítások helyett utalásokat. Való igaz. s az eredmény feszültség helyett a dögunalom.egy-egy abbét vagy szerzetest. magamat ismétlı. M.

aki soha nem célzott olyan magasra. Magához hívta és megkérdezte tıle: . Jó (tartok tıle. átértelmezésére is.. az elhangzottak transzformációjára. gyanús ügyletekkel foglalkozó üzletembernek sikerült derekasan meggazdagodnia. hogy befurakodjanak a felsı tízezer köreibe. mintha hiányolna valamit. ahol ott lógott egymás mellett a két kép. Uram . amit angolok valaha is kitaláltak. E mővelet a metaforákat szó szerinti jelentéssé.és extrapoláció mellett (jelen érdeklıdésünk szintjén nincs különösebb értelme. egyfajta rejtvény formáját ölti. hogy a csattanó két ellentétes irányú célzás. Freud idézte anekdota: Két. aki szinte a hasonmása volt. a célzás. Egy divatos mővésszel megfesttették az arcképeiket. a homályos utalás technikáját: a jó kisfiú. Gerald.Freud idézte példát: A herceg birtokán utazgatott. Két burkoltan említett magatartási kód kerül összeütközésbe . aztán megrázta a fejét. A kritikus hosszan szemlélte ıket. Wilde tömörebb változattal szolgál ugyanerre a témára: Lord Illingworth: . hogy csupán elméleti értelemben jó) példa erre egy másik. kvázi-geometriai kapocs születik.úgymond a saját erejébıl kell megfejtenie. a büszke házigazdák odavezették a falhoz. a tiszt. de majd minden idézett példában tettenérhetjük a sejtetés. A történet logikai alapmintája egészen primitív. aki szereti az anyukáját. a verbális utalásokat pedig vizuális képpé konvertálja és értelmezi a karikatúrákat és torzképeket. Az anekdota derője részben a herceg kényelmetlen helyzete fölötti kaján örömbıl.Szolgált az édesanyja valaha a kastélyunkban? . A legnagyszerőbb agyszülemény. a kedves szadista stb.a feudális urakról általában feltételezik. hogy fattyakat nemzenek. s egy helyen az ıt éljenzı tömegben megpillantott egy embert. és nekiláttak. de elsısorban abból származik. A humor kifinomultabb formáinál a hallgatónak végre kell hajtania ezeket a mőveleteket . Különbözı mértékben. hogy élesen megkülönböztessük ıket) a tréfa megértéséhez szükség van egy harmadik típusú mőveletre. extrapolálni a sort R.Nem.El kellene olvasnia a fınemesek névsorát.felelte az ember -‚ de apám igen. T és V hozzáadásával.Másfelıl meg is lehet hosszabbítani. s a két portrét aranyozott keretben felakasztották házuk nagystílően berendezett fogadószobájában. hogy fattyakat szülnek -‚ s az elbeszélésben a szimmetriából rendkívül tiszta. Az inter. . Vendégeik között egy alkalommal ott volt egy ismert mőkritikus.És hol a Megváltó? . Vegyünk egy figyelemreméltó . Az alábbi ábra szaggatott vonalai jelzik a folyamatot (az M1 síkon lévı nyíl a herceg kérdését. amelyet a hallgatónak . a hölgyekrıl nem tételezik fel.. a másik nyíl a választ jelképezi). Majd odamutatott a képek közötti üres falfelületre.olykor mindkettıt -‚ hogy a tréfát megérthesse.

VIII. az elsı legyömöszöli a torkán a falatot.lehet gyermekien egyszerő. mint az éhség vagy a nemi vágy: sóvárgás a felfedezés. a Természet Misztériuma felıl való töprenkedés medrét pedig az objektív igazoltság . A Picasso-féle történetet vagy ahhoz hasonlókat hallgatva az embernek el kell értenie a célzásokat. A takarékosság azt jelenti. Voltaképpen mindkét technika a gondolatok szavakkal vagy jelekkel való közlésének alapmechanizmusaiban gyökerezik. Maga a nyelv soha nem teljesen egyértelmő és nyílt. Ez az a hajtóerı. IV. s amikor képzeletében maga is újra kitalálja a viccet. a második pedig a szellemi együttmőködés állapotába csalogatja a közönséget. amit a tömegtájékoztató eszközök kínálnak. hajlamossá teszik az embert arra.a kutató tudós önfeladó elmélyedése a természet rejtélyeiben . beteljesülésnek érezhesse a hosszú és türelmes munkáért kapott. ugyanakkor azonban csupán a gondolat lépıkövei. és Második könyv. hogy minden nyilvánvaló ok . amely arra készteti a patkányt. fel kell fognia az utalásokat. Az elsı ráerılteti a hallgatóra a mondanivalót. Az intellektuális kíváncsiság. Az efféle önérvényesítı tendenciáknak azonban nagyon is háttérbe kell szorulniuk és át kell értékelıdniük.). bizonyos szinten végigjárja a létrehozás. a megalkotás útvonalát. a mővész pedig úgy irányítja közönségét. együttmőködik.ez apátiát jelentene -‚ hanem arra. hogy olyan közökkel helyezzük el ezeket a lépıköveket. hogy bőntársakká teszi ıket. burkoltságot. A hangsúlyozás és a burkoltság egymást kiegészítı technikák. természetesen nem érzelemmentességre gondoltam . rendszerint cseppet sem látványos elismerést. a megismerés után (lásd: XI. amiért a viccet megértettük. a megérteni vágyás éppoly elemi késztetés. de még a legalacsonyabb emóciókat elvezetı bárdolatlan nevetésben is gyakran jelen van egy szikrája a vicc ötletessége iránti csodálatnak . hogy ebben a tevékenységben a motivációk finoman kiegyensúlyozott és átnemesített keveréke munkál. versengés vagy hiúság is. Nevezzük a vicc intellektuális jutalmának ezt az önelégültséget és csodálatot. A kielégülés elıfeltételezi az étvágyat vagy a hiányérzetet.jutalom vagy fenyegetı büntetés nélkül utat keressen a kísérletezı labirintusában. s ez az erı áll az ember felfedezı és kutatási vágya hátterében is. A humorban és a mővészetben mőködı takarékosság nem mechanikus lerövidítést. az önmegvalósítás. sejtetést jelent. kikerül passzív szerepébıl. megidézı erejük van. a poént. E késztetés . a második mohó étvágyat csinál. de természetesen nemegyszer kapcsolódik hozzá becsvágy. Az a fajta szórakozás. önbeteljesítés vágya igáslóként fogatik a feladat teljesítésének szekere elé. A humortól a felfedezésig A KISÜLÉS ÉS A KATARZIS A primitív tréfák minimális szellemességgel és eredetiséggel durva. A ribonukleinsavak kutatásánál mindenesetre vannak jóval közvetlenebb és hatékonyabb önérvényesítı módszerek is. hanem a szószátyárság kerülését. Amikor a tudományos kutatást érzelmileg semleges mővészetnek neveztem. éterien finom vagy szellemi erıfeszítésre szólító -‚ amelyet a hallgatónak kell megoldania. Minden jó viccben van egy kevéske rejtvény . az üzenet megértése jelentékeny erıfeszítést követeljen.mintegy elkülönült és önérdek nélkül való.A transzformáció és az interpoláció remek kis együttese. hogy a kutató arányos jutalomnak. hogy a rajtuk való lépkedés. hogy elfelejtse: az igazi pihenés tevékeny. agresszív vagy szexuális indulatokat keltenek. miközben pedig ezt teszi. hogy megérthesse a lényeget.és az önelégültségnek is. A szavaknak szuggesztív.

azután. de haladhatunk fokozatosan is a középsı táblán át balról jobbfelé. s a hasonló kioldómechanizmussal nem rendelkezı önátadó. A dühnek nincs köze a csendes megértéshez. kacagva szalad az utcán. többé nem létezik. csendes.mint láttuk . Látni fogjuk. míg az önüdvözlı impulzus . és ezt kiáltozza: Heuréka! A második a lassan halványuló utóderengés.egészen hasonló érzés. hogy én tettem a felfedezést. most gondoljunk azokra a szimpatikus idegrendszeren keresztül mőködı önmegvalósító. „földelését” jelképezi. Ekképpen hát a józan gondolkodást bukfencet hányni kényszerítı hirtelen. önerısítı késztetésekre. A kontinuum bal szélén . önmeghaladó érzelmek lassú katarzisát. „földeli” az érzelmeket. A csodálat és intellektuális kielégülés fokozatosan halványuló utóderengése parányi mása a katarzisnak. ahogy szoktuk. Az elsı a nevetéssel közvetlen rokonságban álló fizikai izgalmi állapotot teremt. Megtehetjük ezt . Az elsı a probléma megoldásának pillanatában feleslegessé vált feszültség diadalittas kisülése . a második abból. amelyek tevékenységre. az önátadó. az önmegvalósító érzelmek fokozatos katarzisa. a katartikus folyamat egyfajta óceánérzés belsı szétáradása és lassú elenyészése. A triptichon felsı sávján látható két jel a feszültség megszőnésének e két módját: az agresszív-védekezı-típusú érzelmek kisülését és a résztvevı. a második inkább nyugalommal tölti el az embert.a heuréka! halvány visszhangja . s a szervezetet katartikus nyugalom és béke önti el. e résztvevı érzések folyama a gondolkodástól soha nem szakad el. Az elsı abból az örömbıl származik. Engedjük képzeletünket ismét végigjárni a kreatív tevékenységek triptichonján.saját kiválóságunk átélésébıl keletkezik. a hirtelen támadt kis diadalérzet -ahogy Hobbes fogalmazott . tükrözıdnek. hogy felfedezés született. önfeladó érzésekre. Ez utóbbi érzelmeknek nincs „tehetetlenségi nyomatékuk”.követelményének szigora szabja meg. a végtelen egy újabb parányi része a miénk. A heuréka! az elvezetést követelı energiák kirobbanása.találjuk a faragatlan. az izmok elernyednek.az érzelmi spektrum infravörös oldalán . hétköznapi szinten egy jó viccre való reagálásunkban is megismétlıdnek. hogy a cél.az ember ilyenkor kiugrik a fürdıkádból. aktivitásra sarkallják a szervezetet. amitıl a düh-félelem-típusú reakciók oly gyakran kilépnek a józan ész keretei közül. biszociatív meglepetésnek kettıs hatása van: a feszültség egy része felszabadul és kisül. hogy a felfedezés. balról jobbra. önmeghaladó szeretet pedig éppen azon alapul. mint a mővész szépség-tapasztalata. elgondolkodó örvendezés a felfedezés feltárta igazság fölött . MEGÉRTENI A VICCET ÉS MEGOLDANI A PROBLÉMÁT A felfedezés pillanatának kettıs érzelemmegnyilvánulásai alacsonyabb. ami a motivációk fent leírt polaritását is jól tükrözi. . amelynek eddig szolgálatában álltak. amelyek testi megnyilvánulásai az elızıekkel éppen ellentétesek. és nemegyszer könnyezésre indít. E kontraszt okait késıbb fogom elemezni.új töltést ad a nevetésben kisült feszültségnek. s attól el nem választható. hatásuk alatt a lélegzés lelassul.hátul levágva az utat a két oldal között a komikustól közvetlenül a fennköltig vagy tragikusig. a felismerés pillanatában az érzelmek megnyilvánulásának két minısége van. a megmaradó rész pedig lassan halványul el.

hogy ı a gyógyszere. mint a Rossette-i kı szövegének megfejtésére). a hangzás és jelentés biszociációjával elıször a szóviccekben. amelyet pontosan erre a célra találtak ki. nem is igen tudjuk. a gyermekek malac vicceit.a dróton rángatott báb vagy a dobozból rugón kiugró paprikajancsi szintén háromarcúnak. Vagy Heine mondata egy fiatal szőzrıl: „Arca olyan. a felfogóképesség kihívása lesz: A pszichoanalízis maga az a betegség. s a sor végén ott áll a rím. csupán utalások formájában jelenik meg. s a túloldalon a hányados értéke már egészen alacsony. az alliteráció és az asszonánc. a tréfa fokozatosan epigramma vagy talányos mondatok formáját ölti. a reverendás pap a gyóntatószékben vagy az apa szerepét játszó pszichiáter. Egy utolsó példa: 1960-ban egy képzelt párbeszéd formájú anekdota . Ugyanígy nem húzhatunk éles határt a társadalmi szatíra és a tudományos szociológiai munka között. s rögtön érzelmileg teljességgel semleges példává válik az archetípusoknak az érzékelés világába való behatolására. Az anyag-szellem alaptéma. s logikai szerkezetük oly egyszerő. I pedig a szellemi ösztönzı hatást jelöli . az otromba szexualitás légies erotikává szelídült. A szerzetes szent szövegének gót betői alól egy pogány poéta erotikus versének félig olvashatatlan sorai sejlenek át. az Olvasó valószínőleg nem gúnyosnak. mint a kutató tudós diagramjaiban és modelljeiben. Formulával kifejezve azt mondhatnánk. háromrétegőnek bizonyult. mindegyikük megszemélyesít egy önmagán túli erıt vagy személyt. H. Ahogy a durva humor felıl vízszintesen haladunk a semleges zóna felé. amely hangsúlyoz egyegy fontos jelleget. amelyet oly sok változatban láttunk kibontva a triptichon mindhárom oszlopán . mindegyik „mőfaj” erıs (olykor részben tudattalan) agresszív. a trágár történeteket. az arány folyamatosan változik. amit megmutat. hanem azt állítottam volna. akinek neve a szőz szóval párosulva sötét várakozásokra ad okot. hogy a vicc megértése csak egészen minimális szellemi erıfeszítést kíván.” A vaskos tréfa durva agresszivitása rosszmájú szellemességgé. A megszemélyesítést alkalmazza a dráma és a komédia is. A statisztika olyan. mint a bikini. A torzító tükör.xxvi A triptichonon vízszintesen húzódó összefüggések azonban a kreatív tevékenység általánosabb alapmintázatait kívánják jelenteni. Mellékesen megjegyezve: ha a fenti példa elıtt nem említettem volna. az Állatfarm és az 1984 többet tanított egy egész nemzedéknek a totalitarianizmusról. de köztük ott áll maszkjával a gyógyító vajákos. aztán a szórejtvényekben találkozunk (a keresztrejtvényekre éppúgy gondolhatunk. hogy az érzelmi töltés elıjele negatívról pozitívra ugrott volna át -. a szatíra vagy az irónia magas szintjein az üzenet burkoltan. amelyrıl azt állítja. amikor A varázshegyben Claudia a saját mellkasáról készült röntgenképet ajándékozza kedvesének. mint egy palimpszeszt. hogy szerzıje Heine. Lawrence regénybıl való. Az ilyen és hasonló esetekben az elbeszélés megfogalmazása (vagy a vászonra festett kép) változatlanul maradhat. éppúgy használatos a karikatúrában. Ahogy haladunk a triptichon jobb oldala felé. A komédia. s komikusból költıivé vagy intellektuálisan izgalmassá válása kizárólag a hallgató vagy szemlélı szubjektív beállítódottságától függ. Fontos. mint az akadémikus tudomány. hogy az A : I hányados értéke ahol A a nyers érzelmek hıfokát. hanem mélységesen költıinek érezte volna az idézetet rövidzárlat állt volna be a triptichon két szélsı pontja között azáltal. de a lényeget eltakarja. A filozófia módszeres visszaélés egy terminológiával.igen magas. a szellemesség az értelem. szójátékokban. a többit pedig elhanyagolja vagy elfeledi. hogy a kérdéses sor egy D. melyiken vagyunk éppen a triptichon három függıleges oszlopa közül. ám tulajdonítsuk ugyanezt a mondatot egy jungista pszichológusnak. szexuális vagy ürülékre irányuló töltéssel rendelkezik.primitív tréfát.

azzal a képességgel. A meglepetés eléréséhez a humoristának rendelkeznie kell némi eredetiséggel. s éppúgy a hirtelen megvilágosodás erejével hat. A humor egyik legfontosabb jellege a váratlanság. Ugyanilyen határesetek a fejtörık. s a goromba tréfa csak mellékes. A nevetés azt jelenti: Milyen ostoba vagyok. csak most egy másik csoport a kizsákmányoló.. Még a sakkfeladványok is lehetnek viccesek vagy éppen gunyorosak.járta a Szovjetunió-megszállta közép-európai országokban: . jelentéktelen szerepet játszik.ugyanezért. vagy ... hogy a kihívás elfogadásában része van a hiúságnak és a versengésnek is. Ezeket a változatokat megkülönböztetni szırszálhasogatás lenne. s a feszültség hirtelen feloldódik. vagy .a vicc kitalálója.vagy megfelelıen oda nem illı váratlan nézıszöget. a szatirikus. szabad utat kell keresnie.Az ember ember által való kizsákmányolása. Most hagyjuk a „fogyasztót”. elvtárs. mint a bohóc bolondozásain. a logikai paradoxonok és a matematikai játékok is. jól jelezve az ellentétek harmonikus egyensúlyát. éles fényt vet egy ısrégi problémára. mi a kapitalizmus? . mintha értelme az elızı feleletének ellentéte lenne. akár csupán szórakoztatás a célja. Az az iskolásfiú. Az anekdota új. majd álmélkodó mosollyá változik. Amint a triptichon oszlopai közötti cseppfolyós határokon át haladunk a közép felé. Bármely adott helyzetben vagy témában meg kell találnia az odaillı . mint egy Voltaire-epigramma. de mindkettı feloldódik és eltőnik. és fordítsuk figyelmünket a „termelı” . az A : I arány a visszájára fordul. amelyeket a humor durvább válfajai keltenek. de még a gyakorlott csipkelıdı is egyidejőleg egynél több síkon tevékenykedik. hallgatóra. amikor megmutatják neki a megoldást. s akár társadalmi üzenet továbbítása.És mi a kommunizmus? . és valamilyen elfolyást. már nem nevetünk. A fordítottja válasz olyan. a vicc megértésének feladata a probléma megoldásának feladatává alakul át. biztosítania kell az össze nem illı mátrixok ütközésekor bekövetkezı szellemi zökkenéseket..hogy nem jöttem rá rögtön. hogy kitörjön a gondolkodás sztereotip rutinjaiból. hogy nem jöttem rá.A fordítottja. párhuzamot vagy kifejezést. Ez a fajta feszültség azonban már nem hasonlítható azokhoz az érzelmekhez. Itt már az intellektuális kihívás uralja a terepet.. ha történetesen van bennük valami váratlan logikai ugrás. mert az alapfolyamat ugyanaz: a feszültség elválik eredeti irányultságától. Amikor pedig sikerrel járunk.. a hirtelen felragyogó dicsfényt és a szellemi elégedettség csendes derengését. ironikus csavar vagy a sakk józan gondolkodásának megcsúfolása . akinek elıször jutott eszébe.hogy nekem mennyi eszem van. Lehet. Az elpattanó gitárhúr hangosan megpendül .a hozzáértı mosolyog vagy éppen kacag. a biszociációs sokk. a kacagás fokozatosan derős. amely nyújtani képes ezt a döccenıt.Nos. A HUMOR SZÜLETÉSE Eddig a humornak a közönségre: nézıre. olvasóra gyakorolt hatásait elemeztem. összefüggést.. a humor szerzıje agyában végbemenı folyamatra. . hogy főrészeljék el a tanár székének lábát. . A karikaturista. amikor az ember önmagát feledve és feladva elmerül a probléma megoldásában. az abszurd humor szerzıje. de az eredmény végül is ugyanaz. stb..

amelyben haragjának célpontja nem volt más. általa meghatározhatatlan intuíció vezeti. a fizikai erıszak vagy a nyílt szitkozódás megszokott útvonalain. az ilyesmi a savoir-faire megbocsáthatatlan hiányára vallott volna. a probléma olyan vonására irányul. de valószínőbb.esetünkben a hölgy foglalt szívének poétikus értelmérıl a szív. egy már elemzett jelenség példája: a figyelem elfordulása egy látszólag lényegtelen jelleg . felesleges lett volna megírnom ezt a könyvet. amely valamilyen okból nem elégíthetı ki a józan érvelés. hogy kibírhatatlan tökfej. s ekkor már csak át kellett vinnie az M2 segédmátrixba a tiltott M1 mátrixban óhajtott mőveletet. Ha ez a példa mulatságosnak vagy légbılkapottnak tőnik. A humorista akár véletlenül is rábukkanhat erre a mellékvágányra.legyen e készség bármily hajlékony és alkalmazkodóképes . melyet számosan őznek a tudományban és a mővészetekben is. adott szögben rögzített. hogy figyelmét elfordítja a mellbevágóan nyilvánvaló ténytıl. amikor a kívánt cél semmilyen készség gyakorlásával . ha játékszabályai az adott körülmények között vagy a fennforgó problémára alkalmazhatatlanok. s a bizonyára gyötrı kreatív stresszben igyekezett valamilyen megoldást találni a problémára.. A biszociációs aktus azonban mind a humorban.. hogy valamiféle. Picasso tanulságos mordulását minden bizonnyal ilyen folyamatok inspirálták. hogy ki fúrja ki a szegecseknek való lyukakat. hogy ezen az egyetlenegy megközelítésen alapul Bergson egész humor-elmélete. Elsı lépésként vegyünk észre egy triviális tényt: a tiszt szellemi hengerbucskája. egymást adott szögben metszı síkot. Egy mátrixot „tiltottnak” fogok nevezni. mint a frusztrált iskolásfiú: ha nem akart otromba lenni.minden bizonnyal zseni volt (iskoláskoromban Magyarországon az efféle tréfák nem mentek ritkaságszámba). A biszociációs technika mechanizált válfajáról van szó. (Emlékszünk: Wilde más céllal. amely korábban mellékes volt. Másfelıl: a középszerő karikaturista és a komikum többi iparosa nagyjából ugyanazokkal a megszokott. Agresszivitásának megszokott. hogy nem érdekli semmi. úgy tőnik. A rosszmájú elmésség minden formájában jelen van egy agresszív tendencia. ugyanabban a helyzetben volt. mint a paródia szerkezetének csapszegeit.nem elérhetı. s egy mellékes körülmény mentén gondolkodik és lép. hogy a figyelem a helyzet egy olyan aspektusára.eszeljen ki.mintha az egész ügy valamiféle presztízsvita lenne a hajóácsok és a kazánkovácsok között azon.nevetségessé téve öl azáltal. A tárgyalt esetek némelyikében tehát a megoldás egyfajta félregondolás útján ugrik elı. De hogy jut eszükbe a helyzetet megmentı ihletett riposzt? A kérdés egyszerőnek hangzik. hogy ıméltósága a más dolgát teszi . hogy a püspök az ı kiváltságát gyakorolja. mint szerv helyzete felé. de hasonló fogást alkalmazott: Törött szívnél illıbb kaput. A humorista tevékenysége. s tevékenysége arra szorítkozik. mint a gravitáció erejének engedelmeskedı tömeg.) A márki végül is célt ér . csupán tiszta intellektuális geometria: vegyünk két. nevezetesen. ne játssza már meg magát. gegeket . Picasso sem mondhatta meg a mőkereskedınek. csak a pénz! A Chamfort-anekdota márkija nem ölhette meg a püspököt. jól tudom.nyújtott kapcsolódási pontot egy egészen más vonatkoztatási rendszerhez. amelyet az elızı fejezetben takaros kis ábrán szemléltettem. hogy új összefüggéseket szójátékokat.ez nem lett volna udvarias. hogy: Ugyan. bejáratott csatornáit eltorlaszolta a várható súlyos büntetéstıl való félelem. Talán egy véletlen megfigyelés . Ez a tény elsıként figyelmeztet burkoltan a kreatív aktusban közrejátszó tudat alatti folyamatokra. és szerkesszünk rájuk két. A bécsi anekdota fiatal tisztje. de ha a pszichológia ismerné a választ. . aki visszautasította a kurtizán fellengzıs kibúvóját. vagy éppen egészen érdektelen. nem mondhatta azt. mind pedig a kreativitás más területein kisebb-nagyobb mértékben a tudatosság peremvidékén vagy azon is túl lejátszódó folyamatok eredménye.mint Newton almájának zuhanása . azáltal. mellyel a metaforikus síkról átugrott a realitás mezejére. egymást adott pontban metszı görbét. aki egy Kokoschkát és egy Kleet sem tud egymástól megkülönböztetni . jusson eszünkbe. jól ismert szabályok szerint mőködı mátrixokkal operál.

s az ebbıl keletkezı szellemi zőrzavar. a homéri kacajt Arkhimédész fülhasogató heurékája és Kepler szent tébolya váltja fel. Így aztán végre ismét szilárd Földön állunk. A humorista ezt a szétválást nem éli meg. amelyek a nevetésben lelnek elvezetést . s amikor megmondják neki a megoldást. A humorista megoldja a problémát. s még ha színtiszta vitriol munkál is benne.ellentétben azokkal a primitív érzelmekkel. Egyikük. s a feszültség felengedése egyénibb és kifinomultabb formákat keres.kell alkalmaznia. Ha rátalált az alapötletre.nem az asztalt. legfeljebb az inspiráció pillanatában az asztalra csap.hasonló fogalmakkal írható le. A feleslegessé vált feszültség a szimbolikus önbüntetés alakját ölti. amelyek hallgatóságán vesznek majd erıt. a mindennapokban egymástól távol esı vagy összeférhetetlen mátrix között. mint összeférhetetlenségek házasságai.PARADOXON ÉS SZINTÉZIS Az alkotó és a fogyasztó érzelmi reakciói között van egy nyilvánvaló kontraszt: a vicc vagy komikus ötlet kitalálója ritkán nevet a szellemi folyamat során. különösen. s ez a szellemi feladat megoldására befogott energiáknak a legkisebb ellenállás irányába mutató nevetés-csatornáknál is sajátosabb elvezetési formája. a gyızelem vagy az akadályok leküzdésének szimbólumaiban tör felszínre . amikor két össze nem illı mátrixot paradox szintézisben egyesít. A humorista kreatív cselekedete abban áll. a vicc alapmintázatát. utalás-jellegőbb egy vicc. e folyamat kifinomult és átnemesült. hanem a saját ostoba fejét. amelyben dolgozik. hogy pillanatnyi egyesülést hoz létre két. tartós kapcsolat megteremtése olyan mátrixok között. s ki nem derült. A tizenhetedik századig a Föld mozgásának kopernikuszi gondolata nyilvánvalóan ellenkezett a mindennapi tapasztalattal. míg csak ezek a házasságok gyümölcsöt nem hoztak. hagy az összeférhetetlenség nem . akinek a bicskája beletörik egy fejtörıbe. Alapvetı azonban a különbség a kívülrıl érkezı és a szinte önmagamnak okozott sokk között. hogy az efféle vélemények hangoztatása az Egyház csalhatatlan dogmáival való nyílt szembefordulás. az újrateremtésre kényszerített hallgató reakciói annál inkább fognak hasonlítani az alkotóéihoz. a mátrixok egyesülése helyett összeütközésüket tapasztalja meg és éli át. A tudományos felfedezés aktusa . a józan észtıl magukra hagyott érzelmek és indulatok robbannak ki a nevetésben. nem azonos azokkal az érzésekkel. amelyeket korábban egymástól teljességgel idegeneknek tartottak és fogalmaztak. amikor az ötlet hirtelen elıbukkan a fejében.légies és átszellemült. amikor majd rájuk ugrasztja a meglepetést. amelyek a kortársak szemében úgy tőntek. A kontraszt egy másik illusztrációja lehet az az ember.és minél burkoltabb. egy híresen szellemes férfiú így írt: A Signor Galileóval kapcsolatos viták alkímiai füstben oszlottak el.azaz szájbarágós . és kidolgozta a logikai sémát. ha ez az ötlet a tudatalatti mőködésének eredménye. egyfajta szellemi akrobatamutatványt végez. amely az efféle apró gesztusokban. hogy nevetésben törjenek ki. s ennek megfelelıen kezelték Galilei kortársai is. amikor a Szent Officium kinyilvánította. ezért nincs min nevetnie. mestersége fogásait késleltetést. és felkiált: megvan! A kreatív stressz azonban. s nem kényszerülünk léggömbön futkározó hangyákként sodródni vele tova. sejtetést . Amikor a szellemesség epigrammává és a csipkelıdés szellemi kihívássá változik át. közönségének várakozásait és józan okoskodását azonban a második mátrix hirtelen megjelenése megcsúfolja. Minél kevésbé szuggesztív . elıkészítendı közönsége hangulatát. Az alkotó feszültség. a primitív érzelmek túlcsordulási reflexe feleslegessé válik.xxvii A tudomány történetében hemzsegnek a szitkozódással és gúnykacajjal fogadott felfedezések.mint rövidesen látni fogjuk . verni kezdi . hangsúlyozást. İ intellektuális erıfeszítést tesz. A humorista is érezhet meglepettséget.

vagy aki . Akhilleusz és a teknıc vagy a hazudós krétai paradoxona kétezer éve termékeny erıfeszítésre serkenti a filozófusokat és matematikusokat. agresszív-védekezı típusúak. A humor minden fajtájának szerkezeti alapmintázata biszociatív. Bizonyos érzelmek azonban tehetetlenségük folytán nem képesek követni a gondolatok szókellését. facit indignatio versum éppoly igaz. mint valaha. összeférhetetlen asszociatív összefüggésrendszerben való szemlélése. mind pedig a vonatkoztatási háttérnek. fogalomkörnek. elragadtatás.felismerni.által irányított tevékenységek. azonosulás. s még a humor leglégiesebb. a tudományos felfedezés a megoldott paradoxon. amelyik . a részvét. mert ez a kreatív tevékenység egyetlen olyan területe. s a szimpatikus idegrendszeren keresztül testi aktivitást is indukálnak. A formula alkalmasságát a következı fejezetekben fogom próbára tenni a morfogenezistıl a szimbolikus gondolkodásig terjedı szinteken.a magzati fejlıdéstıl a verbális gondolkodásig . hogy bolonddá tették. oktalanoknak vagy aktualitásukat vesztetteknek megítélni . A rögzített kódokkal és alkalmazkodóképes stratégiákkal rendelkezı mátrixok fogalma egyaránt alkalmas mind az érzékelı. Ellentéteik a résztvevı. a megfelelı válogatással való hangsúlyozást. ami a gondolatfolyamnak egyik mátrixról egy egészen más logika vagy játékszabály uralta másikra való hirtelen átugrását eredményezi. fiziológiai reflex formájú reakciót vált ki. Szándékosan használtam a kód kifejezést. csupán téves elıítélet. amely kiváltja a reakciót. legátszellemültebb formáinál is jelen kell. amelyek változnak a környezet adottságai szerint.éles határok helyett folyamatos átmenetet találunk.Si Natura negat. A humorista ugyanakkor kedvére választhat össze nem illı viselkedési vagy vonatkoztatási kódokat. amely a közönségtıl extrapolációt. önmeghaladó. ÖSSZEGZÉS A humor elemzésével kezdtem a gondolatmenetet. sémának nevezett pszichológiai struktúrák jelölésére. hogy az így létrejövı összeütközésben abszurditásaikat leleplezze.volt más. Minden szervezett viselkedést vagy tevékenységet . a túlzást és az egyszerősítést.elért bizonyos fokú függetlenséget saját érzelmeivel szemben. s a józan észtıl magukra hagyva a nevetésben találják meg a legkisebb ellenállás útját jelentı elvezetést. asszociatív összefüggésrendszernek. a nevetést. És itt is . A szóban forgó érzelmek önérvényesítı. képességek jelölésére a mátrix kifejezést alkalmaztam. amelyek biztosítják a stabilitást és következetességet. önfeladó érzelmek. hogy legyen az agresszivitás egy szikrája. A nevetés luxus-reflex. ahol az intellektuális inger pontosan körülírt. s nem nevetésben. elemeztem a humorista technikájának jellegzetességeit: az eredetiséget és a váratlanságot. Érzelmeink rendszerint a kétfajta érzés keverékei. A komikus ötlet a felállított. készségek. hanem könnyekben jutnak kifejezésre. Juvenalis sora . . felismerı és motoros készségek. de megfelelı szabadságot engednek az alkalmazkodóképes stratégiáknak. amelynek kétértelmősége érzékelteti az idegrendszer jellegzetességét.kódok .mint mindenütt . s képes ezeket feleslegeseknek. hogy kódolt üzenetekkel irányítja a testmőködéseket. A bármiféle játékszabályok . egy cseppnyi adrenalin.bizonyos játékszabályok irányítanak. Miután a humor különbözı fajtáira alkalmaztam az elméletet. amelyek másfajta fiziológiai folyamatok közegében érvényesülnek. interpolációt és átértelmezést követel. amely csak olyan teremtménynél alakulhat ki. egy helyzet vagy esemény egyidejőleg két. s a takarékosságot és a burkoltságot.

A mátrixok a teljességgel automatizált készségektıl az egészen plasztikusakig terjednek, de még utóbbiakat is a tudatosság szintje alatt mőködı játékszabályok irányítják. Ezek a néma kódok úgy tekinthetık, mint a tanultak szokássá kristályosodásai. A szokások a stabilitás és a szervezett viselkedés nélkülözhetetlen magjai, amelyek hajlamosak mechanizálódni, s az embert egy programozott automata állapotára alacsonyítani. A kreatív cselekvés azáltal, hogy kapcsolatot teremt a tapasztalatok korábban össze nem függı rétegei, síkjai között, elısegíti az ember fellépését a szellemi evolúció magasabb szintjeire. Ez a felszabadulás pillanata; az eredetiség gyızelme a szokások fölött.21

II. RÉSZ A BÖLCS
V. Az igazság pillanatai
A CSIMPÁNZ ÉS A BOT
Ezópus óta mondják, hogy az állatok viselkedése találékonyságot és eredetiséget mutathat, de kísérletileg elıször Wolfgang Köhler német fiziológusnak sikerült ezt a feltevést bebizonyítania. Köhler teneriffai csimpánzokkal végzett kísérletei alapján írta meg 1918-ban megjelent, s azóta klasszikussá vált, Az emberszabású majmok lelkialkata címő mővét. Álljon itt az eszközhasználatot felfedezı állatjellemzı leírása (kiemelés tılem): Nuevával, egy fiatal nıstény csimpánzzal megérkezése után három nappal (1914. március 11-én) tettünk próbát. A többi állattal ekkor még nem került kapcsolatba; elkülönítve tartottuk ketrecében. A ketrecbe egy botocskát helyeztünk, Nueva kapirgálja a talajt, s a banánhéjakat kis kupacba lökdösi vele, majd óvatosan eldobja a botot, mintegy háromnegyed méternyire a rácstól. Néhány perc múlva egy banánt helyezünk a ketrecen kívül olyan távolságba, hogy Nueva ne érhesse el. Nyúlkál utána, természetesen eredménytelenül, s rövidesen elkezdi a jellegzetes csimpánzpanaszkodást; elırecsücsöríti ajkait - az alsót erısebben -‚ esdekelve nézi a megfigyelıt, siránkozó hangokat hallat, végül hanyatt a földre veti magát; ez a kétségbeesés legékesszólóbb gesztusa, amit már megfigyelhettünk más esetekben is. Esdekléssel és siránkozással telik el némi idı, majd - mintegy hét perccel a banán elhelyezése után Nueva hirtelen a botra néz, abbahagyja a nyöszörgést, megragadja a botot, kidugja a ketrecbıl és kissé ügyetlenül karnyújtásnyi közelségbe piszkálja vele a banánt. Ráadásul: a bot végét Nueva már az elsı próbálkozásnál a banán mögé helyezi. A kísérletet egy óra múlva megismételtük; az állat most már jóval hamarabb vette kézbe és ügyesebben is használta a botot, a harmadik alkalommal pedig már azonnal tudta, mit kell tennie, s ez így maradt a továbbiakban is.xxviii
E könyv befejezésén dolgoztam, amikor Burt professzor volt olyan kedves, és felhívta a figyelmemet A nevetés pszichológiája címő cikkére, amelyet posztgraduális kurzusra járó hallgatóinak írt. s melyben maga is némileg hasonló következtetésekre jutott: A nevelést úgy tekinthetjük, mint biztonsági szelepet a túlcsorduló érzelmi energiák számára, amelyek valamely, az ösztönöket automatikusan stimuláló specifikus helyzet érzékelésekor feltolultak, s amelyek esetében a tüzetesebb vizsgálat feleslegesnek mutatta az energikus cselekvést ... A nevetés minden indítéka ekképpen double-entendre-t feltételez: elsıként adva van egy felületes vagy látszólagos jelentés, amely valamely figyelmen kívül nem hagyható helyzethez méltó érzelmeket kelt (s így átmenetileg felborítja az egyensúlyi állapotot), másodsorban pedig egy (az elsınek ellentmondó) mélyebb vagy látens jelentés - a túlcsorduló érzelmi energiák a nevetésben találnak azonnali e/vezetést (Burt, 1945)
21

Nyilvánvaló, hogy Nueva nem idomítás vagy próbálkozás útján jutott el a felfedezésig. Viselkedése attól a pillanattól kezdve, hogy szeme a botra tévedt - Köhler szavaival egyértelmően céltudatos volt: megragadta a botot, habozás nélkül a rácshoz ment vele, kinyújtotta a ketrecbıl s a végével a banán mögé nyúlt; teljességgel szervezett és hiánytalan cselekvéssort hajtott végre, egészen másként, mint a labirintusban próbálkozva utat keresı patkány vagy a doboz fortélyos zárját keresgélı, szabadulni akaró macska. A felfedezés önálló és eredeti teljesítmény, amelynek a csimpánz korábbi életében nem voltak elızményei. A felismeréshez vezetı út úgy határozható meg, mint szintézis két, a korábbi életben elsajátított, de eleddig kapcsolat nélküli készség között. Nueva megtanulta, hogy kezét vagy lábát a rácsok közt kinyújtva hozzájuthat a ketrecen kívül lévı banánhoz; ennek az egyszerő készségnek a változatait nevezzük M1 mátrixnak. Megtanulta azt is (M2), hogy a bottal kapirgálni lehet a földet, és ide-oda lökdösni vele a tárgyakat. Ebben a játékos tevékenységben azonban soha nem használta valamilyen konkrét, hasznos céllal a botot; minden fiatal állat szereti dobálni, lökdösni és görgetni a dolgokat. Nueva felfedezésének lényege abban áll, hogy ezt a játékos szokást segédmátrixként alkalmazta azzal a céllal, hogy elérje a banánt. Az igazság pillanata akkor érkezett el, amikor Nueva pillantása a botra esett, miközben teljes figyelme az elérhetetlen banánra összpontosult. A két, korábban egymástól távol esı mátrix ebben a pillanatban egybeolvadt, s a-bot-amivel-játszani-lehet átváltozott piszkálóvá-amivel-el-lehet-érni-a-dolgokat; olyan eszközzé, amellyel a másként hozzáférhetetlen tárgyak is megszerezhetık. Nueva felfedezése - mint annyi más felfedezés - utólag, de csakis utólag egyszerőnek és kézenfekvınek látszik. A kutya például hordhatja szájában a botot, de piszkálónak használni nem fogja soha. És nem csupán a csimpánzoknak okoz nehézséget, hogy egy „játékos” technikát egy vele korábban még soha kapcsolatba nem hozott hasznos célra alkalmazzanak; az emberi tudomány történetének számos nagy felfedezése pontosan efféle hirtelen és légbılkapott ötleteknek köszönhetı. Galilei megdöbbentette a világot, amikor a hollandok feltalálta játékszert, a távcsövet csillagászati célokra használta, a gızgépnek, az alexandriai Hérón kieszelte mechanikus játéknak kétezer évet kellett várnia, mielıtt a gyakorlatban is hasznát vette valaki, a pergai Apollóniosz által csak kedvtelésbıl tanulmányozott kúpszeletek szintén két évezreddel késıbb adták az ötletet Keplernek, hogy kidolgozza a bolygók ellipszispályáinak elméletét, Chevalier de Méré-t pedig átkos kockajáték-szenvedélye hajtotta Pascalhoz, hogy tanácsot kérjen tıle valamiféle biztosan nyerı stratégia felıl, s ennek a kérdésnek köszönhetı, hogy megszületett a valószínőségelmélet, a modern fizika és biológia nélkülözhetetlen segédeszköze, hogy ne is említsem a biztosítási üzletet. Figyelemreméltó írta Laplace -‚ hogy a játékos céllal született tudomány a legfontosabb emberi ismeretek közé emelkedett. Kutatásunk legelején tehát rátaláltunk egy alapmintára; felfedeztük, hogy a játékos, vagy l’art pour l’art technikák olykor egészen távoli területeken kínálnak váratlan megoldásokat, s a tudomány történetének éppen ez az egyik vezérmotívuma. Nueva felfedezte az eszközhasználatot; a következı idézet az eszközkészítésrıl szóló beszámoló. Hıse Szultán, Köhler csimpánzainak géniusza: (1914. február 12.) A rácsok mögött, puszta kézzel elérhetetlen távolságban egy tárgyat (banánt), s a kísérlet színhelyének egy másik pontján tıbıl levágott ricinusbokrot helyeztünk el - ennek ágai könnyen letörhetık. A bokrot ebben a formájában lehetetlen átdugni a rácsokon, s odáig is csak a nagyobb majmok egyike tudja elvonszolni. Beengedjük Szultánt. Elıször nem veszi észre a tárgyat; közönyösen nézeget és az egyik gallyat szopogatja. Hirtelen meglátja a tárgyat. A rácshoz megy, kinéz, majd a következı pillanatban egyenesen a bokorhoz siet, megragad egy vékony ágat, hirtelen rántással letöri, visszamegy a rácshoz és megszerzi a tárgyat. A bokor felé fordulástól a gyümölcs megragadásáig egyetlen, gyors és fennakadás nélküli cselekvéssor játszódik

le, s mindvégig nem észlelhetı olyan mozdulat, amely objektíven szemlélve ne illene a megoldás folyamatába.xxix Ha Szultán tudott volna görögül, bizonyosan így kiáltott volna: Heuréka! Köhler hozzáfőzi: A mechanizált megoldási módszerekkel rendelkezı felnıtt embernek olykor - amint itt is - bizonyítékra van szüksége, hogy egy cselekvés valóban komoly teljesítmény, s nem valami kézenfekvıen egyszerő dolog; hogy a teljes fáról egy ág letörése jóval több, mint egy bot egyszerő használata, az rövidesen bebizonyosodott a Szultánnál kevésbé éles esző állatoknál, még akkor is, ha elızıleg már megtanulták használni a ketrecben elhelyezett botokat.xxx Azt mondtuk, hogy a felfedezés olyan analógiák megpillantása, amelyeket korábban nem vett észre senki. Salamon király felismerte a hasonlóságot Szulamit nyaka és az elefántcsonttorony között. Szultán rájött, hogy mi a közös a bokor gallyas-leveles, girbegurba ágában és a ketrec padlóján fekvı egyenes és élettelen bambuszrúdban - és ez a közös igen csekélyke volt; mindkettı hosszúkásnak és keménynek látszott - ez minden. Az ágat, amely korábban a bokor szerves része volt, Szultán - képletesen és szó szerinti értelemben is - kiragadta vizuális összefüggésrendszerébıl, s új, gyakorlatias vonatkoztatási rendszerben helyezte el. A tudatosság már ismerıs átirányulása az ág korábban lényegtelen bot-minısége felé Köhler egy másik csimpánza, Koko esetében még ékesszólóbban volt megfigyelhetı. Kokónak sokkal hosszabb idıbe került megtenni a felfedezést, mint Szultánnak, s amikor végre letört egy ágat a bokorról, hogy piszkálóbotnak használja, és elindult vele a ketrecen kívül fekvı banán felé, ...buzgón tépkedte le róla egyik levelet a másik után, míg csak a csupasz szár maradt ... A levelek eltépdesése egyidejőleg értelmes és értelmetlen tevékenység. Értelmetlen, mert ettıl az ág semmivel sem lesz hosszabb, és értelmes, mert a látvány így sokkal jobban fog botra emlékeztetni ... Kétség sem férhet hozzá, hogy Koko nem csupán játékból szedte le a leveleket; pillantása és mozdulatai világosan mutatták, hogy a mővelet során minden figyelmét a banánra fordítja, csak éppen a szerszám elkészítésével van elfoglalva. A játék egészen más, és én még soha nem láttam csimpánzt (ebben az esetben Kokót) játszani, miközben szemmel láthatóan minden gondolata a végsı cél elérésére irányul.xxxi Mielıtt a csimpánz ténylegesen letörné az ágat, kell lennie egy pillanatnak, amikor felismeri, hogy ez az ág egyidejőleg mindkét mátrix eleme; most még a fa része, de egyben már elkülönült szerszám, eszköz is. Szultán megszokott látásmódjának, mellyel vizuálisan egységes egésznek tekintette a fát, össze kellett omlania. Amikor felismerte, hogy az ágak eszközzé alakíthatók, ezt többé soha nem felejtette el, s feltételezhetjük, hogy eztán már soha nem látta úgy és olyannak a fát, mint azelıtt. Elvesztette látásának ártatlanságát, de a veszteségbıl hatalmas elınyre tett szert: az „ágak” érzékelése és a „dolgokkal” való manipuláció egyszerő, szenzo-motoros készséggé egyesültek, s ha két mátrix egyesül, többé nem lehet ıket szétválasztani. Ez az oka annak, hogy a tegnapi nagy felfedezések ma már maguktól értetıdı közhelyek, s hogy miért csodálkozunk azon, hogy nem tudtuk, ami post factum annyira nyilvánvaló.

ARKHIMÉDÉSZ
Hadd illusztráljam ez utolsó állítást egy, a Szultánéhoz nagyon sokban hasonlító emberi felfedezéssel: Arkhimédész törvényével. Némileg leegyszerősített formában el kell mondanom a történetet.

Hierón, Szirakúza tirannosza és Arkhimédész pártfogója kapott egy gyönyörő koronát, amely állítólag aranyból volt, de az uralkodó arra gyanakodott, hogy némi ezüsttel hamisították. Tanácsért Arkhimédészhez fordult, aki ismerte az arany pontos súlyát, de ez az ismeret természetesen térfogategységnyi aranyra vonatkozott. Ha pontosan megmérhette volna a korona térfogatát, azonnal meg tudta volna mondani, hogy színaranyból van-e vagy sem, de hát hogy az ördögbe határozza meg az ember egy bonyolult, cikornyás forma térfogatát? Ó, ha beolvaszthatná, s megmérhetné a folyékony aranyat, vagy összekalapálhatná az egészet valami becsületes hasáb formájába, vagy... és így tovább. Ezen a ponton valószínőleg úgy érezte magát, mint Nueva, amikor a hátára feküdt és nyüszögött, mert túl messze volt a banán, és rácsok állták el a hozzá vezetı utat. A gátolt helyzetek stresszhatást váltanak ki. Ennek nyomása alatt a csimpánzok ismétlıdı, kapkodó és véletlenszerően próbálkozó mozdulatsorokba kezdenek; elképzelhetjük, hogyan jártak geometriai ismereteinek határain belül körbe és körbe Arkhimédész gondolatai, s hogyan tértek újra és újra vissza a kiindulóponthoz, miután zárva, eltorlaszolva találtak minden ismert, a megoldás felé vezetı utat. Ezt a kétségbeejtı helyzetet, amelyet mindenki ismer, aki megpróbált már valaha is megoldani valami nehéz feladatot, jól szemléltethetjük az alábbi ábrával, ahol K jelenti a kiindulópontot, a körülötte lévı hurkok a lezárt mátrixon belüli gondolati próbálkozásokat és visszatéréseket, C pedig a célt (a korona térfogatának pontos megállapítását) - amely sajnos a mátrix síkján kívül helyezkedik el.

Egy nap, amikor Arkhimédész a fürdıkádjába ereszkedett, szórakozottan figyelte a mindennapi jelenséget, hogy a vízszint lassan egyre feljebb emelkedik, ahogy a teste alámerül, s egy pillanat alatt felismerte, hogy a kiszorított víz térfogatának azonosnak kell lennie a teste térfogatával, ami tehát most már egyszerően megmérhetı. Voltaképpen megolvasztotta a testét anélkül, hogy kárt tett volna benne, s ugyanezt megtehette immár a koronával is. És ismét, akárcsak a csimpánz esetében: a dolog gyermekdeden egyszerőnek látszik - utólag ‚ de képzeljük csak magunkat Arkhimédész helyébe. Szokása volt, hogy minden nap megfürödjön, de a fürdéssel kapcsolatos tapasztalatai és gondolatai a megszokás kitaposta ösvényen haladtak: hidegre és melegre gondolt; fáradtságra és elernyedésre, meg egy szép kis rabszolgalányra, aki megmasszírozza a lábát és a vállait. Sem Arkhimédésznek, sem másnak ıelıtte nem jutott eszébe, hogy összekapcsolja egy forró fürdı mindennapos érzéki tapasztalatát és a szilárd testek térfogatának megmérésére irányuló tudós törekvéseket. Nyilvánvalóan ı maga is számtalanszor látta már, hogy ha beleereszkedik a kádba, a vízszint megemelkedik, de ez a tény és a két szint közti különbség tökéletesen közömbös volt számára mindaddig, amíg a jelenség az éppen aktuális problémával nem biszociálódott - akkor azonban rögtön felismerte, hogy a vízszint megemelkedésének mértéke pontosan az ı bonyolult formájú testének térfogatával azonos. A felfedezés a következı ábrával szemléltethetı:

M1 az elızı ábra mátrixa; itt azok a játékszabályok uralkodnak, amelyek alapján Arkhimédész kezdetben próbálta a feladatot megoldani. M, a fürdéssel kapcsolatos asszociációk mátrixa, s azokat a gondolatsorokat szemlélteti amelyek létrehozták a kapcsolatot. Az L láncszem lehetett egy verbális ötlet (például: a vízszintemelkedés a testem lemerülésének mértékével arányos), de lehetett vizuális benyomás is, amelyben az emelkedés egyszer csak jól látható összefüggésbe került a víz alá merülı testrészek, s így a korona térfogatával is, melynek képe szüntelenül ott kószált Arkhimédész tudatának peremvidékein. A lényeg az, hogy a kritikus pillanatban mindkét mátrix jelen volt gondolataiban, még ha valószínőleg különbözı tudatossági szinteken is, A kiúttalan helyzet okozta teremtı stressz folyamatosan napirenden tartotta a feladatot, még akkor is, amikor a tudat legfelsı rétegei egészen más mőködési síkokra tolódtak el. E szakadatlan nyomás nélkül az egybeesés kedvezı pillanata észrevétlenül tőnt volna tova, s eggyel népesebb lett volna az elmulasztott alkalmak légiója, amikor a dohos gondolati megszokások megbénították a teremtı szellemet. A folytatás jól ismert; pittoreszk varázsára többször is fogok utalni, amikor olyan kifejezéseket használok, mint heuréka-folyamat vagy -pillanat. Vizsgáljuk most meg más szögbıl az arkhimédészi felfedezést. Amikor az ember bemászik a fürdıkádba, tudja, hogy a vízszint meg fog emelkedni, mert az alámerülı test kiszorítja, sıt ennek az elvárásnak alapján nagyjából meg is tudjuk állapítani, mennyi vizet kell a kádba eresztenünk. Tudta ezt Arkhimédész is, de feltehetıleg soha nem öntötte szavakba, nem formulázta meg ezt a tudást, amely azonban kimondatlanul és magától értetıdıen részét alkotta ismereteinek, jelen volt a fürdés gondolati és viselkedési mátrixának játékszabályaiban. Láttuk, hogy egy készség vagy képesség mátrixát irányító kódok a tudatosság alacsonyabb szintjén mőködnek, mint maga a cselekvés, legyen szó akár zongorázásról, akár beszélgetésrıl vagy fürdésrıl. Azt is láttuk, hogy a biszociatív sokk gyakran leleplezi, éles fénnyel világítja meg ezeket a rejtetten mőködı, belsı szabályokat, amikor hirtelen ráirányítja a figyelmet a tapasztalatok megfogalmazatlan, hallgatólagosan tudomásul vett és magától értetıdınek vélt vonatkozásaira - így egyszer csak szokatlan és jelentésteljes szögbıl villan elı a tény, hogy a vízszint felemelkedik. A felfedezés nemegyszer csak annyiból áll, hogy az ember észrevesz valamit, ami mindvégig ott állt megszokottságoktól elvakult szemei elıtt. Mindez éppúgy áll a mővész felfedezéseire is, amikor idegenszerő, éles és új értelmezésekre lehetıséget adó megvilágításba helyezi az unalomig ismert tárgyakat vagy eseményeket, akárha leválasztaná szemünkrıl a hályogot. Newton almája és Cézanne almái sokkal közelibb rokonok, mint amilyennek látszanak.

A VÉLETLEN ÉS AZ ÉRETTSÉG

Köhler csimpánzai elıbb-utóbb egytıl egyig megtanulták az eszközhasználatot, sıt azt is, hogy hogyan kell eszközt készíteni. Egy kutya azonban - bármilyen ügyesen hurcol is a szájában egy botot vagy egy kosarat - soha nem fogja megtanulni, hogy a bottal közelebb piszkálhat magához egy elérhetetlen húsdarabot. Úgy is mondhatjuk, hogy amikor véletlenül elıállt a kedvezı alkalom - a megfelelı pillanatban éppen ott hevert a földön a bot -‚ a csimpánzok már érettek voltak arra, hogy megtegyék a lépést az eszköz alkalmazásának felfedezése felé. A tényezık, amelyek (többek közt) közrejátszottak abban, hogy a csimpánzok érettek voltak a felfedezésre: a fıemlısök hallatlan kézügyessége, s a fejlett okulomotoros koordináció, melyek következtében a tárgyakkal való manipuláció, különösképpen pedig a dolgok ágakkal, botocskákkal való lökdösésének, taszigálásának játékos szokása kialakulhatott. Mindezek a készségek, amelyek szintézisébıl megszületett a felfedezés, korábban külön-külön már megerısödtek és alaposan begyakorlódtak. Arkhimédésznek az a képessége, hogy absztrakt fogalmakkal - térfogat, sőrőség manipuláljon, s a trivialitásokra is kiterjedı éles megfigyelıképessége együttesen tették ıt éretté arra, hogy megtegye a felfedezést. Általánosabb kifejezésekkel: annál nagyobb egy fontos felfedezés statisztikai valószínősége, minél fejlettebbek és begyakorlottabbak azok a készségek és gondolati mátrixok, amelyek a felfedezés megszületésekor fognak egyesülni. Ez magyarázatot ad arra a meglepı - és a tudomány történetében igen gyakran tapasztalt jelenségre is, hogy egy-egy újdonságot egyidejőleg ketten vagy többen fedeznek fel, és segít a különbözı kultúrákban felbukkanó azonos technikák és hasonló stílusok kialakulásának megértésében is. Az érettség ebben az értelemben - természetesen - a felfedezésnek csupán szükséges, de semmiképpen sem elégséges feltétele, és korántsem olyan egyértelmő, világos fogalom, mint amilyennek látszik. A tanulás és az értelem mibenléte körül a kísérleti pszichológia különbözı iskolái közt dúló, elkeseredett viták jórészt abból erednek, hogy a felek nem hajlandók az érettség fogalmával komolyan foglalkozni. A behaviourista pszichológia képviselıi általában olyan feladatok elé állítják állataikat, amelyek megoldására biológiailag képtelenek, s így bizonyítják be, hogy új készségek csakis kondicionálással, reflexek összekapcsolásával, mechanikus idomítással szerezhetık, míg Köhler és a Gestalt-iskola olyan feladatokat ad csimpánzainak, amelyek megoldására érettek vagy majdnem érettek, hogy bebizonyítsák: a tanulás folyamatában a megérzésé, az intuícióé a fıszerep. A következtetések ellentmondása nem lehet számunkra meglepıbb, mint egy hathónapos és egy hatéves gyermek tanulási eredményei közötti különbség. Mindez persze nagyon is leegyszerősített megfogalmazás (részletesebben: lásd a Második könyv XII. fejezetét); a célom most csupán annyi, hogy megmutassam: minél érettebb a helyzet egy új szintézis felfedezésére, annál kevesebb szükség van a véletlen segítı közrejátszására. Arkhimédész szeme rátéved a fürdıvíz körvonalára a csimpánz megpillantja a bokrot véletlen esetek, amelyeknek valószínősége azonban oly nagy, hogy elıbb-utóbb mindenképpen be kellett következniük; a véletlen itt csupán kioldja két mátrix egyesülését azáltal, hogy rávilágít egyre a sok lehetséges kapcsolat közül. Különbséget tehetünk egy fajnak valamely új szokás, új készség elsajátítására való biológiai érettsége, és egy kultúrának valamely új felfedezés megtételére és alkalmazására, kiaknázására való érettsége között. Hérón gızgépét ipari célokra nyilvánvalóan csak akkor lehetett felhasználni, amikor ez a technológiai és társadalmi körülmények folyamatos változása révén lehetségessé és kívánatossá vált. Végül pedig - vagy elsısorban - ott van az emberi tényezı; a kreatív személyiség aki megteremti az új szintézist, amelynek többé-kevésbé eljött az ideje. A hangsúly a többé-kevésbé kifejezésen van. Ha - amint Shakespeare és a marxista elmélet állítja - minden az érettségen múlna, a géniusz a történelemben nem hıs lenne többé, csupán bába, aki az amúgy is elkerülhetetlenül bekövetkezı szülésnél segédkezik, s a teremtı

pillanat, cselekedet nem lenne több, mint beteljesedése annak, ami elrendeltetett. A régi vita azonban, hogy az egyén formálja-e a történelmet, vagy az alakítja ıt, új kanyart vesz a tudománytörténet jóval lehatároltabb területein. A kanyart a felfedezések többszörössége, szimultaneitása okozza. E különös jelenség történelmi kutatása csupán nemrég kezdıdött, és nagy feltőnést keltett, amikor 1922-ben Ogburn és Thomas egy több, mint százötven, egyidejőleg több személy által tett felfedezést és találmányt felsoroló munkát publikált; a közelmúltban pedig Merton jutott arra a látszólag paradox következtetésre, hogy „a tudományos felfedezések esetében ... sokkal jellemzıbb a szimultaneitás, mint az egyéni, egyszeri eredmények”.xxxii Merton egyik példája Lord Kelvin, akinek nyilvánosságra hozott munkái legalább harminckét olyan, saját felfedezését tartalmazzák, amelyekre utólag mások is rájöttek. A „mások” között olyan szellemóriásokat találunk, mint Cavendish vagy Helmholtz, de akadnak köztük kisebb jelentıségő személyiségek is. A végtelenségbe nyúló viták, amelyek korszakokon át mérgezték a tudományos kutatás nyugodtnak hitt légkörét, s a túlzott sietség, amellyel sok tudós idı elıtt a nyomdába rohanva iparkodott elsıbbségét biztosítani - vagy legalábbis lepecsételt borítékba zárva helyezni el iratait egy-egy tudós testület széfjeiben - ugyanerre a problémakörre utal. Néhányuk - például Galilei és Hooke - anagrammák formájában félig kidolgozott eredményeket publikált, hogy riválisok fenyegetése nélkül birtokolhassa szellemi tulajdonát. Köhler csimpánzai vitathatatlanul nemeslelkőbbek voltak. Mindezek alapján nem szabad alábecsülnünk az érettséget, mint tényezıt, amely elısegíti azoknak a felfedezéseknek a megszületését, amelyek - úgymond - benne vannak a levegıben, vagyis: a sokféle és változatos komponens, ami új szintézissé fog összeállni, már mind ott fekszik a kezünk ügyében, s csak a szerencsés véletlenre vagy egy kivételes elme megjelenésére vár, aki összegyőjti és egyesíti ıket - ha az egyiket elszalasztjuk, bizonyosan jön majd másik alkalom. Másfelıl azonban: jóllehet a differenciálszámítás módszerét Newton és Leibniz egymástól függetlenül fedezte fel, s útjukat elıdök hosszú sora kövezte ki, a mő megalkotásához, a folyamat kiteljesítéséhez mégiscsak egy Newtonra vagy egy Leibnizre volt szükség, s tettük fényén mit se tompít, hogy a sok millió ember között nem csupán egy, de két kivételes géniusz akadt. Minket most az érdekel, hogyan csinálták - a teremtı eredetiség -‚ s nem az a tagadhatatlan, de érdektelen megfontolás, hogy ha ık meg nem teszik, hát minden bizonnyal jön valaki más, akinek sikerül, hiszen ez a gondolat is nyitva hagyja ugyanezt a kérdést: hát az a másik hogyan csinálta? Nem azt akarom találgatni, hogy a kimagasló szellemek - Platón, Arisztotelész, a názáreti Jézus, a tarsusi Pál, Aquinói Tamás, Bacon, Marx, Freud vagy Einstein - közül melyik lenne a fenti értelemben feláldozható úgy, hogy az eszmetörténet folyása ne változtasson irányt, sem azt, hogy a történelem folyását valóban a teremtı géniusz irányítja-e. Pusztán arra kívánok rámutatni, hogy a tudománytörténet néhány kiugró fegyverténye olyan tour de force, aminél igen sánta kis magyarázat lenne az érettséget, és nevetséges dolog a véletlent emlegetni. Einstein megalkotta a relativitáselméletet „anélkül, hogy felhasználta volna a legalább ötven éve rendelkezésre álló megfigyeléseket”;xxxiii a szilva már túlérett, de fél évszázadon át nem jött senki, aki leszedte volna. Kevésbé ismert példa Everist Galois, minden idık egyik legzseniálisabb matematikusa, aki 1832-ben - húszévesen egy abszurd párbajban vesztette életét. A párbaj elıtti éjszaka egy, az Académie de Sciencesnek küldött cikken dolgozott, majd egy barátjához írt levélben még sietısen papírra vetett néhány további matematikai felfedezést. „A tudósok csak tizenöt évvel késıbb ismerték fel elképedve az Akadémia által elutasított értekezés jelentıségét. A magasabb algebra teljes átalakítása volt, s éles fénnyel világított meg olyan területeket, ahol ez ideig a legnagyobb matematikusok is csak tapogatóztak...”xxxiv Galois a barátjához írt levélben ezenfelül még egy olyan elméletet is felvázolt, amelyet kortársai nem érthettek meg, mert alapjául olyan

matematikai elvek szolgáltak, amelyeket csak halála után negyed századdal fedeztek fel. „Be kell ismernünk - írta egy másik híres matematikus -, hogy elıször: Galois megsejtette ezeket az alapelveket, amelyek - másodszor: - valamiképpen a tudata alatt rejtızhettek és mőködhettek, mert sehol nem tett rájuk semmiféle utalást, noha ezek jelentıs felfedezések már önmagukban is.”xxxv Mindez pedig elvezet minket a kérdéshez: milyen szerepet játszanak a heuréka-mozzanatban a tudatalatti folyamatok? A hagyomány szerint Püthagorasz akkor fedezte fel az összefüggést a hangmagasság és a rezgı húr hossza között - s ez a lépés a matematikai fizika megszületése volt -‚ amikor szülıföldjén, Számoszon elsétált egy kovács mőhelye elıtt, és észrevette, hogy a különbözı hosszúságú vasrudak más-más hangon csengenek a kalapácsütések alatt. Ahelyett, hogy a véletlennek tulajdonítanám, gyanítom, hogy valamiféle intuíció állította meg Püthagoraszt a kovácsmőhelynél - de hogyan mőködik ez az intuíció? Itt rejtızik a felfedezés - mind a tudományos, mind pedig a mővészi felfedezés - kérdésének a leglényege.

LOGIKA ÉS INTUÍCIÓ
A kontraszt kedvéért röviden ismertetek két, teljesen eltérı típusú, de egyaránt ismert és ünnepelt felfedezést; az elsı látszólag teljességgel a tudatos, józan és logikus ész némi szerencse segítségével elért eredménye, a második a tudatalatti közbelépésének jellegzetes esete. 1879 a fertızı betegségek védıoltással való leküzdése, az immunológia megszületésének éve volt. Louis Pasteur ebben az idıben már tudta, hogy a marhavészt, a veszettséget, a selyemhernyók pusztulását és egy sor más betegséget a mikroorganizmusok okozzák, és világosan felvázolta a kórokozó mikrobákkal kapcsolatos elméletet. 1879 tavaszán - ekkor ötvenhét éves volt - a baromfikolerával foglalkozott. Elkészítette a baktériumtenyészeteket, de munkáját bizonyos okok miatt megszakította és a kultúrák ott maradtak egész nyáron felügyelet nélkül a laboratóriumban. Kora ısszel folytatta a kísérleteket, néhány csirkét beoltott a baktériumokkal, s az állatok - a várakozással ellentétben - csak könnyebben betegedtek meg. Pasteur arra a következtetésre jutott, hogy a baktériumtenyészetek tönkrementek, és új kultúrákat állított be a frissen kitört baromfikolera áldozatainak szöveteibıl nyert virulens baktériumokkal. A piacon új csirkéket is vásárolt, és mind a régieket, mind pedig ezeket ismét beoltotta a hatóanyaggal. Az újonnan vásárolt csirkék a megfelelı idıben elpusztultak, Pasteur legnagyobb meglepetésére azonban azok, amelyeket elızıleg a régi, hatástalan szerrel kezelt, egytıl egyig életben maradtak. Egy szemtanú beszámolója szerint amikor Pasteur értesült a váratlan fejleményrıl, „egy percig hallgatott, majd úgy kiáltott fel, mint akinek látomása van: Hát nem látják?! Ezek az állatokat vakcináltuk!” Magyarázatra szorul, hogy a vacca (tehén) szóból származó vakcina kifejezés ekkor már egy évszázada ismeretes volt. Valamikor az 1760-as években egy Edward Jenner nevő fiatal orvostanhallgatót egy fejılányhoz hívtak, aki rosszul érezte magát. Jenner arra gondolt, hogy himlıje lehet, de a lány így válaszolt: Nem lehet himlım, mert volt már tehénhimlım. Jenner közel húsz éven át küzdött a hivatalos orvostudomány kétkedése és közönye ellen, míg sikerült bebizonyítania, hogy a néphitnek igaza van: aki átesett a tehénhimlın, az védetté válik a himlı ellen. Innen ered a vakcinálni kifejezés; az embereket a rettegett gyilkos kór elleni védelemül a tehénhimlıben megbetegedett marhák bırén keletkezett pörkökbıl nyert hatóanyaggal oltották be. Jenner megállapította, hogy a két betegség lényegében ugyanaz, és csak az érintett szervezet módosítja valamiképpen; felfedezésébıl azonban nem vont le

általános következtetéseket. A vakcináció gyakorlata gyorsan terjedt Amerikában és többékevésbé általánossá vált néhány más országban is, de egyedül a himlı ellen alkalmazták, s maga a szó mindvégig megırizte a kifejezetten szarvasmarhákkal kapcsolatos áthallásokat. A vízió, ami Pasteur szeme elıtt ama történelmi pillanatban megjelent, ismét egyszer a rejtett analógia volt: az elsı csoport meggyógyult csirkéi védettek voltak a baromfikolera ellen, mert vakcinálták ıket a „tönkrement” baktériumokkal, éppen úgy, ahogy a halálos kórt vészelik át a megváltozott marhapestis-baktériumokkal beoltott emberek. Pasteur jól ismerte Jenner munkásságát. Egyik életrajzíróját, a szintén kiváló biológus dr. Dubos-t idézve: „Röviddel a fertızı betegségekkel kapcsolatos munkája megkezdése után Pasteurnak meggyızıdésévé vált, hogy legyızésükre valami, a vakcináláshoz hasonló eljárás lenne a legalkalmasabb. E meggyızıdés révén azonnal felismerte a csirkékkel mellékesen végzett kísérletek jelentıségét.” Más szavakkal: Pasteur érett volt felfedezésére, s így képes volt azonnal megragadni az elsı kedvezı alkalmat; ahogy maga fogalmazott: Fortuna a felkészült elmét kedveli. Ebben a megközelítésben Pasteur felfedezése a legkevésbé sem csodálatos. Ám ha Amerikában és Európában is mindennapos gyakorlat volt a vakcináció háromnegyed évszázadon át ıelıtte miért nem jutott eszébe senkinek, hogy alkalmazza a himlın kívül más betegségekre is? Miért nem tudott senki kettıt meg kettıt összeadni? Azért - hogy a kérdésre bető szerint válaszoljunk -‚ mert az egyik kettı és a másik kettı más és más vonatkoztatási rendszerhez tartozott. Az elsı rendszer a vakcináció technikája volt, a második pedig a mikroorganizmusok: baromfiparaziták, selyemhernyó-baktériumok, borélesztı gombák és veszett kutyák nyálában élı láthatatlan vírusok világának tıle mindaddig tökéletesen különálló és független kutatása. Pasteur azért volt képes a két rendszert egyesíteni, mert behatóan ismerte mindkettıt, s meg tudta ragadni a pillanatot, amikor a véletlen a megfelelı alkalmat felkínálta. Tudta - amit Jenner nem tudott -‚ hogy Jenner vakcinájának hatóanyaga ugyanaz a mikroba volt, ami ellen a szervezetet meg kellett védeni, csak ez a mikroba valamiképpen „legyengült” már a szarvasmarha szervezetében. Felismerte továbbá, hogy ahogyan a marha testében a tehénhimlı kórokozói, ugyanúgy gyengültek le a tenyésztıedénykékben egész nyárra magukra hagyott kolerabacilusok. Ez vezetett arra a meglepı és szinte poétikus következtetéshez, hogy a kémcsıben töltött hosszú idı ugyanúgy hathat a kórokozókra, mint a szarvasmarha szervezetében történı „küzdelem”. Innen szemlélve már sugárzóan nyilvánvaló volt a gloucestershire-i fejılány állításának igazsága: Minthogy egyes baktériumkultúrákban spontán végbement a legyengülés folyamata (pontosan úgy, ahogy a szarvasmarha szervezetében), Pasteurnek szilárd meggyızıdésévé vált, hogy laboratóriumi úton eztán tetszése szerint állíthat majd elı bármely betegség elleni oltóanyagokat Nem kell többé várni az immunizálószer véletlenszerő kialakulására; a betegségek elleni oltóanyagok elıállítása általánosan elterjedt technika lesz.xxxvi Az emberiséget fenyegetı egyik rettegett csapás a múlté lett - hogy a megfelelı idıben helyére lépjen a következı. A történetnek ugyanis ironikus szimbolikájú folytatása van, s bár nem tartozik szigorúan a tárgyhoz, nem tudok ellenállni a kísértésnek, hogy elbeszéljem. Pasteur felfedezésének leghíresebb és legdrámaibb alkalmazása a veszettség elleni védıoltás volt. Elsıként egy fiatal elzászi parasztfiú, bizonyos Josef Meister kapta meg az oltást, miután egy veszett kutya rettenetesen összemardosta a kezét, a lábát és a combjait. Minthogy a veszettség lappangási ideje több, mint egy hónap, Pasteur abban reménykedett, hogy védıoltásával immunissá teheti a fiút, még ha a vírus már jelen van is a szervezetében. Mind erısebb és erısebb vírustörzsekkel tizenkét oltást alkalmazott, s a fiú egészségesen tért vissza falujába anélkül, hogy egyáltalán jelentkeztek volna a betegség tünetei. A történet végét

Abban a pillanatban. Ne ijedjenek meg. minden nap leültem íróasztalomhoz. s úgy éreztem. hogy a tengernél . hogy bizonyos körülmények között rátaláltam egy elmélet igazolására. Az utazás elfeledtette matematikai munkámat. semhogy felnyissa Pasteur kriptáját a nácik elıtt. Fejemben gondolatok kavarogtak. vajon milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük? Ekkor minden nehézség nélkül sikerült megformálnom a theta-függvény Fuchs-féle sorát. nem volt rá idım. Az Olvasó megnyugtatására sietek idézni Poincaré saját bevezetı megjegyzéseit: Elıre is mindannyiuk szíves elnézését kérem. Ekkor még nem sejtettem semmit. Ezután bizonyos aritmetikai kérdésekre fordítottam figyelmemet. minduntalan egymásba ütköznek. voltaképpen csak tisztáznom kellett az eredményeket. Éppen ebben az idıben elhagytam Caent. Azt kérdeztem magamtól: ha léteznek ezek a függvények. s utána képtelen voltam elaludni. nagyszámú kombinációt próbáltam ki és nem jutottam semmire. amelyeket azóta Fuchs-függvényeknek nevezek. amelynek megszületésében az intuíció játszotta a fıszerepet. s melynek témája Poincaré legismertebb matematikai felfedezésével. nem feltétlenül szükséges ıket megérteni. hogy Josef Meisternek elrendeltetett: a veszettség valamilyen formájától kell meghalnia. Az elméletnek meglehetısen csúnyán hangzó neve van és sokaknak nagyon szokatlan is lesz. s kutatásaimnak semmi látható összefüggése nem volt korábbi tevékenységemmel. Az elképzelést nem tudtam bizonyítani. Az ötlet teljességgel tudatos és átgondolt volt. ahol éltem. s így kerestünk fel különbözı helyeket. hogy a Fuchs-függvények definiálásánál használt transzformációk a nem-euklideszi geometriában alkalmazottakkal azonosak. Amikor hazaértem Caenba. Másnap reggel bebizonyítottam a hipergeometrikus sorozatokból származó Fuchs-függvények létezését. s a munka kész volt néhány óra alatt. dolgoztam egy vagy két órát. hirtelen anélkül. s gondolataimat az elliptikus függvényekkel való hasonlóság vezette. az úgynevezett Fuchs-függyényekkel áll kapcsolatban. amiért használni fogok néhány szakkifejezést. A sikertelenségtıl elkedvetlenedve elmentem. hogy lábamat a feljáróra helyeztem. hogy egy bányásziskola támogatásával geológiai kirándulást tegyek. hogy korábbi gondolataim a leghalványabb kapcsolatban álltak volna vele . Nem sok eredményre jutottam.Dubos beszéli el: Josef Meister a párizsi Pasteur Intézet portása lett. mert pszichológusok számára nem az elmélet fontos. de jelen esetben nincs is semmiféle jelentısége. inkább öngyilkosságot követett el. Egyik este szokásommal ellentétben feketekávét fogyasztottam. omnibuszra szálltunk. ötvenöt évvel az eset után. 1940-ben. hogy nem létezhetnek olyan függvények. hanem a körülmények.. Az alább olvasható részletek Henri Poincaré széles körben híressé vált elıadásából valók. Ekkor megkíséreltem két sorozat hányadosaként ábrázolni e függvényeket. Azt fogom például mondani. S itt következik a heuréka! pillanat egyik legbriliánsabb önelemzı leírása: Tizenöt napon át próbáltam bebizonyítani..az az ötletem támadt. Következzék most egy egészen másfajta felfedezés. de teljes bizonyosság volt bennem a feltételezés helyessége felıl. Amint helyet foglaltunk az omnibuszon. folytattuk a korábban megkezdett beszélgetést.xxxvii Nem lehet nem gondolni arra. míg lassan hogy úgy mondjam . lelkiismeretem megnyugtatására belefogtam és megelégedésemre sikerült is bebizonyítanom a gondolat helytállóságát. amelynek az orvoslás történetében elfoglalt helyét köszönhette. amelyet a párizsi Société de Psychologie elıtt tartott. Amikor Coutances-be értünk.összerendezıdtek és stabil párokat alkottak.

.amelyeket ismertem . s ez a kudarc az egész rendszer összeomlását jelentette volna. Végül . Néhány további példa: André Marie Ampère (1775-1836). egy hosszú.Abszolút bizonyossággal állíthatom. s bizonyos vagyok benne: nem szerezhetek könnyebben egyetemi katedrát. Most csak erre az egy példára szorítkozom. Természetesen elhatároztam.. bár ezt nem voltam képes bebizonyítani. hogy a határozatlan harmadfokú kvadratikus alakzatok és a nemeuklideszi geometria aritmetikai transzformációi azonosak. Egy reggel a parton sétálva hirtelen az a gondolat villant az eszembe. ismét teljességgel elızménytelenül. s amelyre véletlenül találtam meg a megoldást. amerre korábban eszembe sem jutott tapogatózni. és tudtam. kevés matematikus akad Franciaországban. és egészen más dolgokról gondolkodjam.a dolog oly megdöbbentı volt. hogy világosan meglássam a rendkívüli nehézségeket. hogyan . hogy a hipergeometrikus sorozatokból következıkön kívül . amelyet azóta sem sikerült megoldanom. Számomra úgy tőnik. Néhány nap óta szüntelenül ezen törtem a fejem. Hét évvel ezelıtt kitőztem magam elé egy problémát. semmint kivételnek.nem tudom. Egy másik példa Jacques Hadamard:xxxix . s csak össze kellett rendeznem ıket. akirıl az áramerısség mértékegységét elnevezték . Egy nap az utcán sétáltam. s minden nehézség nélkül készítettem el. és agyamban hirtelen felbukkant a megoldás. és vagy hússzor próbálkoztam a bizonyítással eredménytelenül. A dolog gyakran eszembe jutott. mint hogy vagy húsz oldalon megírom és közreadom felfedezésemet. Volt azonban egy. Elsı erıfeszítéseim csak arra voltak jók.egy olyan. nem akarom szaporítani a felsorolást.töltsek néhány napot.a gyermeki egyszerőség géniusza . amelyik ellenállt. Ekkor már minden részkérdés megoldva várakozott fejemben. Azt hiszem. és levontam a következtetéseket. kutatásaimtól teljességgel eltérı területrıl. hogy nem felejtem el soha . nem tudatosan végzett munka jelének felbukkanása. hogy a jelenség létezik: a hirtelen ébredés világos pillanatában az ember fejében megjelenik a válasz. A dolog inkább tőnik szabálynak.. hogy a matematikai felfedezésekben e tudat alatti tevékenység szerepéhez nem férhet kétség. hogy helyes. elfoglaltságaim természete tehát gyökeresen megváltozott..egyszer csak megvolt a megoldás. A kvadratikus alakok példája megmutatta.xxxviii Ugyanilyen tapasztalatokról beszélnek más matematikusok is. hogy megszületésében akár a legkisebb mértékben is részem lett volna . A tanulmányt tehát együltı helyemben. Valami belsı hangra felriadva egyszerre világosan állt elıttem egy régóta keresett megoldás anélkül..vannak más Fuchs-csoportok is.xl . Munkám teljes mértékben átgondolt volt és tudatos. s vele együtt bukkant fel eszemben jónéhány. ahol katonai szolgálatot kellett teljesítenem. Nem merültem bele azon nyomban a gondolkodásba. és elvégeztem a részfeladatokat.. Visszatérve Caenbe eltöprengtem ezen az eredményen. aki rövidebb idı alatt meg tudta volna oldani ezt a feladatot. Más kutatásaimmal kapcsolatban ugyanilyen tapasztalatokról számolhatnék be.elsı matematikai felfedezésérıl a következıket írta naplójába: Április 27-én örömkiáltásban törtem ki . Ami a legmeglepıbb: a hirtelen megvilágosodás. s csak szolgálati idım letöltése után kezdtem újra foglalkozni a problémával. Módszeresen láttam munkához. kurtán és világosan. Ezután Mont-Valérybe mentem. a valószínőségszámítással kapcsolatos különös és újszerő gondolat. hogy megkeresem ezeket a függvényeket.

.egy ma élı matematikus . vizuális formákkal és matematikai entitásokkal való mőveletekig. Arra a masinisztára gondolhatunk. Karl Friedrich Gauss egy barátjához írt levelében számol be arról. amelyek olykor egészen szorosan egymáshoz illeszkedtek.. Egészen hasonló Pólya . az alkalmazkodóképes készségek elmerevednek. a genti egyetem kémiaprofesszorának esete. amelyek nagymértékben képesek idomulni a változásokhoz .Szemem elıtt továbbra is ott ugrándoztak és kergetıztek az atomok. amelyet azóta is úgy emlegetnek. És viszont: változatos és változó környezetben alkalmazkodóképes magatartásminták születnek.írja.A publikáció . mint a saját farkukba harapó kígyók. s az alakzat csúfondárosan pörgött-forgott elıttem. azon kódok szerint kíséreljük meg a megoldást. s az ember mindinkább egy rögzített magatartásminták által vezérelt automatához válik hasonlóvá. amelyen sikertelenül rágódott négy hosszú éven át: Két nappal ezelıtt végül eredményre jutottam. A magam részérıl képtelen vagyok meghatározni a szálat. és többek közt bebizonyította. akinek a meglévı síneken és szigorú menetrend szerint kell mozdonyát vezetnie. s most már meg tudtam különböztetni a legváltozatosabb alakú nagyobb struktúrákat: hosszú láncokat. s mind kavargott. Lelki szemeim sok hasonló látomásban kiélesedtek már. És akkor. verbális fogalmakkal. „győrőket” alkotnak . örvénylett és kígyózott.. Tanuljunk meg álmodni. s álma József hét kövér és hét sovány tehene óta talán minden álmok legjelentısebbike volt: Karosszékemet a tőz felé fordítottam és elszundítottam . mintegy villámcsapásra. de máig nem tudom. De nézzük csak! Mi volt ez? A kígyók egyike a saját farkába harapott. Egy másik nagy matematikus.olyanok. amelyek hasonló helyzetekben a múltban eredményre vezettek.. A probléma egy hirtelen felvillanással oldódott meg . hogyan jöttem rá. felébredtem . a válaszok sztereotíppá válnak. hogy az elmélet helyes.megjegyzése: Amikor már biztos vagy benne. hanem zárt láncokat.xlii A saját farkába harapó kígyó látványa elvezette Kekulét a felfedezéshez. s amely a modern tudomány egyik sarokköve lett. uraim. logikusnak és racionálisnak hitt matematikus-agy mőködésének csupán néhány titkos kalandját fecsegtük ki. de a kisebb csoportok ezúttal szerényen a háttérben maradtak.az autós sokkal . E kódok játékszabályok . s nem valamely végsı. amely korábbi ismereteimet összeköti azzal. hogyan sikerült bizonyítania egy feltételezést. hanem úgyszólván Isten kegyelmébıl. megpróbálod bebizonyítani. hogy a szenvedélyes szerencsejátékosok hosszú távon nagy valószínőséggel veszítenek. mint a szerves kémia történetének legbriliánsabb jóslatát.xli Egy másik esetben Gauss állítólag a következıket mondta: Már nagyon régóta megvolt fejemben a megoldás. Kekulé 1865-ben egy délután álomba merült. hogy egyes fontos szerves vegyületek molekulái nem nyílt szerkezetőek. Némiképp leegyszerősítve arról a forradalmian új elképzelésrıl van szó.A szerencsejátékok matematikai elméletének vizsgálata volt. nagy erıfeszítés útján. A száraznak..irányítják a különbözı tevékenységeket a botokkal való manipulálástól egészen az ideákkal. ÖSSZEGZÉS Amikor az élet új problémák elé állít bennünket.amely végül is egy lyoni középiskolai tanári állást gyümölcsözött . ami lehetıvé tette a felfedezést. E fejezet utolsó példájaként álljon itt Friedrich August von Kekulé. Ha folyamatosan azonos feladatok adódnak viszonylag változatlan körülmények között.

azoké. Ezután maga a szervezett.eljuthat egy pontig. egy bizonyos szinten tehát az elme tevékeny marad. Ezt már Szent Ágoston is észrevette. Hogy az utolsó cseppig kifacsarjam az elıbbi metaforát: az autós olyan akadály felé közeledik. A szituáció gátoltsága fokozza a stresszt. megszokott módszerekkel tett reményteljes kísérlet csıdöt mond. hogy az érett alma leesik. újszerőbb egy felfedezés. akár a laboratóriumban .felismerése valaminek. Amikor azonban mindez. mint a ketrecben a patkány. hogy az intelligere pedig annyit tesz: válogatni. A szórakozottság voltaképpen persze nagyon is erıs koncentráltság. amikor egyes vonatkozásokban emlékeztet ugyan a múltban tapasztaltakra.utólag. A teremtı cselekedet pszichológiáját illetıen megemlítettem a következı. egymással szorosan összefüggı jellegeit: (1) a figyelem elterelıdése egy korábban észre sem vett. amint azt is. találomra való próbálkozás .nagyobb szabadságot élvez. megtalál. amit korábban úgy neveztem: érettség. hisz ebben a stádiumban . annál meglepıbb az újonnan született egész. hogy minél eredetibb. „Nyilvánvaló . az egész emberiség világszemlélete megváltozott. hogy a fúzió létrejöhessen.függılegesen csap le a vízszintes összefüggésekbe fagyott. s a különbözı kultúrák mővészeteinek. eszméket. s még néhány ismerıs tény Newton gravitációelméletében egyesült.. Ami ilyenkor következik. Az ember régóta ismerte az árapály-jelenséget.” Egy társadalom új szintézisre való érettségét jól tükrözik az egyidejőleg és egymástól függetlenül megszületı felfedezések. A probléma újdonsága azonban . vagy Arkhimédész a kádban egyre magasabbra emelkedı vizet. teljesülnie kell egy feltételnek. egészen a fogalmakat nem szavak segítségével alkotó.a „vemhesség” periódusában . Minél hétköznapibbak és megszokottabbak a részek. a hagyományos. az újban azonban nagyon is fontos dolog. noha a kísérletezı ezt csak nagyszámú sikertelen próbálkozás után ismeri fel .hogy így fejezzem ki magam . Mindez elvezet bennünket ahhoz a paradoxonhoz. s megjelenik a hisztérikus kitörésektıl és reményvesztett összeomlásoktól kísért. de tartalmaz már olyan jellegeket is.azt jelenti: összerázni. jelenség felé: ennek következtében (2) rejtett. kiválogat.vagy soha. amelyek burkolt formában jelen voltak a kódban s ekképp megkérdıjelezetlenek. tudat alatti rétegekig teljességgel átitatódik a problémával.helikopterré kellene alakítania jármővét. a gondolat körbe-körbe szaladgál a gátolt mátrixban. s mások a szabályai. a probléma megoldására irányuló. adottságokat és készségeket. az egészen hasonló a csimpánz és Arkhimédész esetében. eleddig észrevétlen analógiák felismerése. kézmővesiparának és intézményrendszereinek hasonlóságai. a régi összefüggésrendszerben jelentéktelen. annál nyilvánvalóbbnak és vállvonogatásra késztetınek látszik . Ahhoz azonban. sıt észrevétlenek maradtak . A teremtı cselekedet nem a szó ószövetségi értelmében teremt. Ilyen esetekben azt mondjuk: a helyzet gátolt. amelyek a korábban sikeresen alkalmazott játékszabályokkal és módszerekkel megoldhatatlanná teszik. és (3) a gondolkodás néma és rejtett axiómáinak és szokásainak napvilágra hozatala. még ha a figyelem egészen más tevékenységek felé fordul is.akár az életben. mint a mozdonyvezetı. a feladattal. Nem a semmibıl hoz létre valamit. Egy csimpánz bámulja a fát. láncszemet egy teljesen idegen mátrix felé. Amikor minden. Ám még ha érett is a helyzet egy . míg csak a szerencse vagy az intuíció nem kínál kapaszkodót. elızı mátrixra. s a korábban teljességgel elkülönült kettı egyesül.az egész személyiség. amelynek leküzdésében nem segítheti vezetıi gyakorlottsága és képességei . A latin cogitare (gondolkodni) ige eredetileg .vagy a kreatív elme zavart szórakozottsága. kombinál és szintetizál már létezı és ismert tényeket.mondja Hadamard -‚ hogy a matematikai (vagy bármilyen) felfedezés voltaképpen már meglévı gondolatok kombinációja. ami mindig is ott volt.co-agitare . ami persze már egy másik játék. amely . nem lepte meg a holdfázisok váltakozása és nem lepte meg. céltudatos viselkedés is darabjaira hull.. átcsoportosít.

Picasso pedig: Én nem keresek . Shaw. Három illusztráció A KISÜLÉS ÉS A KATARZIS Mielıtt továbbhaladnánk. amelyek valamely hirtelen megvilágosodásban pattantak elı a tudatalatti mélységeibıl. tempera-jellegő festékkel. viszonylag részletesen ismertetett példával fogom különbözı szögekbıl megvilágítani: Gutenberg találmányával (különálló betőkkel való könyvnyomtatás). ı azonban inkább édesanyja szülıvárosának nevét választotta. Hitelesen hangzanak. ami németül libahúst jelent. Rendelkezésünkre áll azonban egy köteg levél. egymással ellentétes állítás lehet a legjobb befejezés: Kilencven százalék veríték tíz százalék ihlet . amelyek többé-kevésbé a tudatos. Cordelier-hez írt elsı levelében a következık olvashatók: Miután egy hónapon át törtem a fejem. amíg a rajzolat maradéktalanul át nem nyomódott rá. majd átnedvesített papírt helyeztek rá. korábban különálló készség.fıleg pereket pénzkölcsönzık.adott felfedezés megszületésére. barnás színő. Ezek a kötetek vagy xylográfiák Gutenberg ifjúkorában már széltében ismeretesek voltak. Pergamenre. alaposan traktálták egy sőrő. A KÖNYVNYOMTATÓ GÉP A tizenötödik század hajnalán a nyomtatás nem volt már újdonság Európában. Így tehát a skála egyik végén ott látjuk azokat a találmányokat és felfedezéseket. selyemre vagy vászonra már a tizenkettedik század óta nyomtattak fadúcról mintákat. Másfelıl pedig: egyes felfedezések olyan bővészmutatványok is lehetnek. mint a kéziratos könyveket. A dúcokba belevésték a mintát. de a hátukat egymáshoz lehetett ragasztani. s valójában Gensfleischnek hívták.xliii Hogy mások. valóság legyen. amelyeket levelezı barátjának. Frère Cordelier-nek írt. a másikon pedig azokat. VI. józan logika és értelem eredményei. A lapoknak tehát csak az egyik oldalára kerülhetett nyomat. térjünk vissza egy pillanatra a kreatív szintézis biszociatív alapmintázatához: a két. s jelentıségüket felbecsülni a kortársak képtelenek. A dolgot három. nem is foglalkozott vele -‚ hanem a játékkártya. Gutenberg 1398-ban. de Gutenberg felfedezésének katalizátora nem az egy dúcról nyomtatott könyv volt úgy tőnik. amelyek messze megelızik korukat. majd egyberendezni és ugyanúgy bekötni. Minerva egyszer csak teljes fegyverzetben . szöveget vagy mindkettıt. Különös.én találok.mondta G. Kepler felismerésével (az asztronómia és a fizika egyesítése) és Darwin elméletével (a természetes kiválogatódáson alapuló evolúció). és szemléletesen ismertetik az utat. Két. B. valamint más nyomdászok ellen -. felfedezésének elsıbbségi joga évszázadok óta vitatott. amelyet a nagy találmányig Gutenberg bejárt. s ezt egy sima felszínő fémvagy kıdarabbal addig dörzsölték. s csak néhány mozzanatát ismerjük . akkor is szükség van a kivételes elme alkotó képességeire és olykor a kedvezı véletlenre. A logika és az intuíció ugyane polaritását találjuk meg a mővészi alkotótevékenység módszereiben és technikáiban. Életének történetét jórészt homály fedi. hogy a lehetıségbıl tényleges esemény. ismeret vagy vonatkoztatási rendszer hirtelen összekapcsolódásához. számunkra ezúttal érdektelen. például a haarlemi Costa ugyanebben az idıben vagy még elıbb szintén feltalálták-e a könyvnyomtatást. Mainzban született. s a papírra való nyomtatás a tizennegyedik század második felében vált elterjedtté.

s azt akarom.. Íme tehát az M1 mátrix. de azt tudom. Bámultam. az nekem sikerülni fog egész oldalakkal.. hogy a példányok már az Aix la Chapelle-i zarándoklat idejére készen legyenek.ugrott agyamból elı . amellyel írni fogok. amelybe belemetszik a betőket.. a kérdéskörtıl eleddig teljességgel idegen ismeret bekapcsolására van szükség.. És amikor a kedvezı alkalom felbukkant. A következı levelekben nyomon követhetjük. hogy mit akarok. amely az analógia útján elvezette Gutenberget a pecsét gondolatához: „Ha városod pecsétjét egy papírra vagy pergamenre ütöd. s ugyanebbe vésik az ábrázolatok alatti szavakat. és mindazt. ahogy folyik a bor.annak lágysága és nedvessége folytán . azzal is próbálkozott. minden elvégeztetett.ez volt a vemhesség. amelyet .. és visszakalandoztam a hatástól a kiváltó okig. Hogyan? Értelmetlen arra gondolni. a fadúcokról dörzsöléssel való nyomtatás. Hatalmas mennyiségő ólmot hozattam a házamba. Gutenberg ezzel is. s ebbıl a biszociációból született meg a sajtó.. míg egészen fényes és sima nem lesz.nagy erıvel egy aranykorongocskába ütnek. majd enyhén megnedvesített papírt helyeznek rá.. eltőnt a vörös lé..szintén nedvesen . Ez hát a betőöntés módszerének elsı megsejtése. A kölyő egy kis acélrudacs. és a hátát addig dörzsölik. ez lesz a toll. s legelıször is minden könyvek könyvével. És nem látod. sıt egész könyvekkel. amint eltökélten keresi az egyszerőbb megoldást.. Amíg tehát gondolatai a nyomatkészítés hagyományos. de tiszta. hogy nyakoncsípje: Ellátogattam egy szüretre. A kölyőt aztán megnedvesítik. szelleme már készen állt. mert azt könnyő formába önteni) papírra préselésére is. A szılıprést Gutenberg kiemelte összefüggésrendszerébıl. hogy a betőkkel és jelekkel ellátott pecséttel mindezt akárhányszor is megteheted?” Ez persze még nem lenne elég. és összekapcsolta a pecsétnyomóval meg a . Akárcsak én. a Bibliával. hogy ugyanez az erı alkalmas lehetne egy pecsét vagy pénzkölyő (ólomból. a „kotlás” periódusa. Ön is bizonyosan látott már játékkártyákat vagy szentképeket . gondolt az égadta világon mindenre . Nos. Fába metszés helyett megöntheti fémbıl a betőket. matricába. a dúcra felhordott festék . egyenletes nyomatot a régi. és máris látható rajta a kép. ami a pénzdarabon látható. a bélyegzıbe.ahogy Szultán emelte ki az ágat a fa értelmezési környezetébıl -. amit néhány szóval vagy néhány sorral meg lehet csinálni. A megoldás érdekében egy egészen más.. és beleütik egy másik acéldarabba. dörzsölıs módszerrel nem kap soha. az ábrázolatot. amelynek nyitjáért esdekeltem . sokszorosítani akarom a Bibliát. akár a fénysugár . mintha csak azon született volna a rajz és íródott volna a szöveg.Heuréka! . akárcsak a pénzkölyőt... Erre a dúcra azután sőrő festéket visznek fel. Ekkor lehúzzák a papírt. A fénysugár a biszociáció volt a szılıprés és a pecsét között.. egyiket a másik után.. Munkára hát! Isten felfedte elıttem a titkot. a kisajtolt gyümölcs iszamós-kemény tömege és a víg mulatozás . ismert módszere körül keringenek. hogy fába metsszem mind az ezerháromszáz oldalt... minden ott van. mindkét oldalukon teleírt oldalakkal. És ebben a pillanatban világosan látja. aminek ereje ellenállhatatlan. amellyel a szöveg fába metszésének fáradságos munkáját megtakaríthatja: A pénzverés a verıkölyővel kezdıdik. Mit teszek hát? Még nem tudom. vagy olykor egész sorokat is. minden kész. Elnéztem a szılıprést.. és a nyomás következtében az ólom nyomot hagyna a felületen . Ezeket a kártyákat és képeket apró falapocskákba metszik. a probléma megoldhatatlan marad..a papírra került.Egy egyszerő behelyettesítés.

A mő Kepler Három törvénye közül az elsıt és a másodikat tartalmazza.pergamennel. A bolygók ugyan sem körpályán. A kerekek teljességgel képzeletbeliek voltak . Ettıl kezdve a két mesterség. amelyben a Földtıl cseppet sem különbözı. avagy az ég fizikája (1609). nem fogyott el az elsı kiadás ezer példánya sem. Íme. s e fél évszázad alatt nemigen keltett különösebb érdeklıdést. amely tudományok mindvégig külön utakon jártak és fejlıdtek az elızı kétezer éven át. kozmikus óramő igen. rajta domborodjanak ki a betők. körökön elforduló körökben forgó körök képzeletbeli óraszerkezetével modellezték. A Kepler elıtti asztronómia mindössze az ég leíró geometriája volt. amellyel kezdetét vette a nagy vita. hanem ellipszispályán mozognak. Legfontosabb mőve a következı. Kepler felfedezése véget vetett a dolognak. amely korábban éppoly távol állt egymástól. a második pedig. A harmadik törvény éppily elegáns matematikai összefüggést állít fel a keringésidık és a közepes naptávolságok között. s a verıtıt. Ezek voltak az elsı. hogy pályamenti sebességük nem állandó. A csillagok és bolygók mozgásait epiciklusokkal és excentrikusokkal. forognak és keringenek. amelyre Newton felépítette világegyetemét. amellyel bármennyit elıállíthatok belılük. Az egyik óriás Johannes Kepler (1471-1530) volt. a péké vagy a gyertyamártogatóé. ötven évvel azelıtt tehát. Az európai csillagászok közül elsıként Kepler tette magáévá a kopernikuszi gondolatot. mai értelemben vett természeti törvények matematikailag kifejezett.a formát. olyat. hogy Kepler elıször hallott róla.vernie vagy öntenie . Összebékítette a fizikát és az asztronómiát. Kopernikusz kanonok könyve. egyetlen. Az elsı kimondja.s ez volt egyben elsı kísérlet az asztronómia és a fizika egyesítésére. a Biblia! A GRAVITÁCIÓ ÉS A SZENTLÉLEK Ha másoknál messzebbre láttam . pontos és igazolható állítások . a De Revolutionibus Orbium Coelestium a kanonok halálának évében (1543) jelent meg. 1597-ben (ötvennégy évvel Kopernikusz halála után) megjelent Mysterium Cosmographicuma volt a könyv. hogy a bolygók a Nap körül nem kör-. mint például városod pecsétje. s a képzeletbeli fogaskerék-szerkezetet olyan Világegyetemmel helyettesítette. s ez szerencsésen megmagyarázta és megmentette a látszatot. anyagi természető égitestek a rájuk ható erıknek engedelmeskedve lebegnek. de mindenekelıtt: nagyszerően megfelelt a dogmának. Ennek egyik oka a mő olvashatatlansága volt. hanem a naptávolság függvényében változik. de a képzeletbeli. lehetıvé tették az asztronómusnak. teológiát hallgatott (a tübingeni Lutheránus Egyetemen).az csak az engem vállukon tartó óriásoknak volt köszönhetı. miért gyakorolt rá ekkora hatást a heliocentrikus Univerzum gondolata: „Tübingenben a jelöltekkel való viták során gyakran keltem védelmére . a képbe csak tizenöt évvel késıbb lép be Galilei. az ismert öt bolygó napkörüli mozgásainak leírásához maga Kopernikusz is negyvennyolc fogaskereket alkalmazott. amely szerint minden égi mozgásnak tökéletes körben és egyenletes sebességgel kell történnie. Az összefüggést szépségesen egyszerő szabály fejezi ki: a bolygót és a Napot összekötı egyenes egyenlı idık alatt egyenlı területeket súrol. Egy formát. oksági asztronómia.és így is kezelték ıket. mint a hentesé. hogy többé-kevésbé pontosan elıre kiszámítsa a bolygók mozgásait. komplex mátrixszá egyesült: Az embernek el kell készítenie . mint nyomokat talpammal a homokon.mondta Newton . sem pedig egyenletes sebességgel nem mozogtak. mint amilyennel kupákat öntenek. Kepler maga több helyen is kifejti. de már ekkor érdeklıdött a napközéppontú Univerzum kopernikuszi gondolata iránt. provokatív címet viseli: Új. akár a pénzdarabokon. a bolygók mozgásának általa megfogalmazott Három törvénye volt az alap. Kepler nem asztronómusként kezdte pályafutását.

Természetesen minden asztronómus tudta.okok. amely tartalmazza a mozgó testeket. mint az ısokok egyikét.tehát belevonódtak a hasonlatba. aki ismerte. megértette és magáévá tette a forradalmi elképzelést. A tudományos forradalom óriásainak nagysága nem elsısorban abban áll. Amikor Kepler nem csupán a geométer. hogy létezik valamiféle erı a bolygók és a Nap között. hogy fel tudták tenni a helyes kérdéseket. és gondosan kidolgoztam egy gondolatmenetet a legfıbb mozgásról. s a hogyan helyett azt kérdezték: miért? A kérdésre. s miért éppen olyanok. a kisfiúk pedig kisfiúk. amilyenek. s a kérdés így hangzott: miért mozognak a Naphoz közelebb keringı bolygók gyorsabban.a bolygók . a Teremtés adott és megmagyarázhatatlan tényének vették. azt lehetne mondani: az eljegyzés. metafizikai . Kepler a következıképpen válaszolt: . mert senki nem gondolt arra. Merész kutakodásomban bátorított a hasonlóság a mozdulatlan égitestek. hajtja a bolygókat. meglátták a problémát ott. amely mozgatja. Eljövendı kozmográfiai munkám során soha nem fogom szem elıl téveszteni ezt az analógiát. amelyek miatt Kepler szívesebben tekintette az Univerzum középpontjának a Föld helyett a Napot? Fáradhatatlan vizsgálódásom elsıdlegesen három problémára összpontosult. Az analógia azonban lassacskán gyökeresen megváltozott: A mozgó csillagok között a középpontban elhelyezkedı Nap nyugalomban van. hogy az égi mozgásokban egyáltalán közrejátszhatnak fizikai okok.” Élete végéig hitt a dologban. s a köztük lévı tér.xlv Huszonöt évvel késıbb a már ötven fölött járó Kepler megismétli ezt a hitvallást: „Semmiképpen nem szabad ezt az analógiát puszta hasonlatként kezelni.”xliv A kiemelt rész árulkodik Kepler vizsgálódásainak vezérmotívumáról. Aktív erıvé. amelyet senki nem tett fel ıelıtte. rátalált a kérdésre. de a természetes okokat kutató fizikus szemével is nézte a csillagos eget. nevezetesen a bolygók számára. célja pusztán e mozgások leírása volt. amint azt is okoskodás és kérdezısködés nélkül fogadták el.xlvi A mozgó testek .vagy.Kopernikusz nézeteinek. az Atyának és a Teremtınek. hogy a bolygók mozgását . vajon miért éppen úgy helyezkednek el. hogy megtalálták a helyes válaszokat. a Nap és az állócsillagok.metafizikai okokból a Nap körüli keringést is hozzávettem. vagy . a Fiú és a Szentlélek között. hogy a belsı bolygók miért keringenek gyorsabban. mint a távolabbiak? Miféle matematikai összefüggés áll fenn a bolygók naptávolsága és keringésidejük között? Ez a kérdés csak olyasvalakinek az agyában születhetett meg.s ekképpen pályamenti sebességüket és keringésidejüket is . hanem abban. sem az égi mozgások okaival. annál lassabban mozog. Senki nem tett fel a fizikai okok természetére vonatkozó kérdéseket. hogy a lányok lányok. A Szentlélek többé már nem csupán kitölti a mozdulatlan Nap és a mozdulatlan állócsillagok közötti teret. Az asztronómia nem foglalkozott erıkkel. Mozgató erejét szétárasztja a közegben. ha úgy jobban tetszik. és ugyanez a kifejezés többször is elıbukkan különbözı munkáiban. platóni formaként. hogy minél távolabb van egy bolygó a Naptól. ahol korábban senki sem látott problémát. ahogyan az Atya a Szentlélek által teremt mindeneket. s hogy pályamenti sebességük miként függ össze naptávolságukkal. még csak nem is gyanította. ahogy. Mik voltak hát a fizikai . Kepler elıtt soha senki nem jelentette ki. A jelenséget azonban magától értetıdınek. s hordozza képét Istennek. valamint az Atyaisten. vagyis a Föld forgásáról.ha úgy jobban tetszik . melyhez eztán fizikai. archetipikus minıségként kell értelmeznünk. A fent idézett mondatok csupán az elsı célzások a fizika és az asztronómia majdani házasságára. méretükre és mozgásaikra. mint a naptól távolabb keringık.a Napból áradó erı vezéreli. vis motrixszá válik.

minthogy azonban a hiba figyelmen kívül hagyása megengedhetetlen.a természet matematikai törvényeinek..Isten akaratának . hogy ezerszer elátkozta volna a mindent elbuktató koloncot. Ez a nyolc ívperc értette meg vele. Kepler. hogy bármi eredményre jutott volna. hogy a Mars bizonyos megfigyelések szerint nem ott tartózkodik. s mert elfogy az erı. s hogy éppen a válasz szülte meg. A pusztán leírásra szorítkozó. amely az üres téren keresztül fejti ki hatását. éppen égi fizikám alapelgondolásához jutunk. hanem ahogyan a fényt is anyagi jellegőnek tekintjük. az Atya és a Nap között. amely egérutat kínált a meneküléshez egy legátolt. amely a görög kultúra hanyatlásának idején keletkezett.az égitestek között is fizikai erık mőködnek. s virágzott a középkor sötét századaiban egészen Keplerig. Az eltérés nyolc szögperc volt. Arra a következtetésre jutottam. A gondolkodás történetének egyik visszatérı csalódását és tragédiáját a bizonytalanság okozza: vajon megoldható-e egy probléma a hagyományos módszerekkel. elméletem nem lenne más.írja Kepler . A fizika bizonyult a segédmátrixnak. zárt gondolati szituációból. amelybe az évszázadok során az asztronómia manıverezte magát. A bökkenıt az okozta . aki a segédjeként dolgozott. noha anyagtalan. e nyolc szögperc mutat utat az asztronómia teljes megváltoztatása felé. a mozgás emez okozója a távolság arányában gyengül. akiket Isten kegyelme olyan megfigyelıvel ajándékozott meg. hogy Kepler válasza a kérdés elıtt született. utóbbi pedig valamely fizikai erın keresztül valósítja meg cselekedeteit. hogy végül megfogalmazza törvényeit. hogy e nyolc szögperces eltérés elhanyagolható. Továbbhaladok tehát elképzeléseim szerint a célom felé vezetı úton. Már úgy hitte. A válasz. úgy illik. hogy ennek az erınek anyaginak kell lennie. mint tákolmány. a kiindulópont az analógia volt Isten. ahogyan a fény ereje is egyre kisebb. Hat évet töltött el a munkával.”xlviii Láthatjuk.A pályák közepén csupán egyetlenegy mozgató lélek létezik. „de . egy új tudomány alappillérévé változtatta azt. nem firtatta a jelenségek okait és természetét. nevezetesen.”xlix A sokéves munka és kínlódás során felépített elmélet nyolc nyomorúságos ívpercnyi eltérés miatt a szemétre repült. A bolygók engedelmeskedni tartoznak a Nap parancsának . amennyiben. s kilencezer ívrét oldalt írt tele apróbetős számításaival anélkül.. amelyeket . s Kepler ahelyett.hozzánk. Kepler azonban meg volt gyızıdve róla. minél közelebb vannak. Ez a meggyızıdés tette lehetıvé számára..hogy röviden a hosszú történet végire jussunk -‚ hogy Tycho Brahe eladdig soha nem látott precizitású csillagászati mőszereket alkotott. Ptolemaiosz. a Mars pályájának megfejtését kapta feladatul. hogy az asztronómia hagyományos gondolkodási rendszere teljességgel és véglegesen kiúttalan. ahol elmélete szerint lennie kellene.a földi dolgokhoz hasonlatosan . ahogy a Naptól távolodunk. végre célba ért. hogy a Nap a bolygókra valamiféle fizikai hatást gyakorol. amikor kétségbeesve vette észre. hogy megbecsüljük és méltóképpen használjuk ezt az ajándékot . Amint rámutattam. Ez katasztrófa volt. a Nap fényéhez hasonlóan csökken a távolság arányában. amely amúgy is belül esett mőszereik hibahatárán. hogy egyszerően semmibe vegyen egy ekkorka eltérést. s ez a Nap.amelyek a meglévı elméleteknek egyáltalán nem akartak megfelelni. amelyet elıidéz. amely annál erıteljesebben hajszolja körbe-körbe a bolygókat. nem szó szerinti értelemben persze. korcs asztronómia.xlvii Késıbb hozzáteszi: „Ha a lélek szót ezzel helyettesítjük: erı. hogy . s a Szentlélek tevékeny ereje.. mint Tycho Brahe. de még Kopernikusz is megengedhette magának. elıbbi a Szentlelken. a telihold látszó átmérıjének mintegy egynegyede. mégis valamely anyagi testbıl származik. s a segítségükkel minden korábbinál pontosabb pozícióméréseket eszközölt . de hatása a távolabbiak felé mindegyre csökken a nagy messzeség miatt. Ha úgy vélekednék.

A következtetés egészen egyszerő: a bolygó pályája nem kör alakú . hogy mindaddig. s újra meg újra felbukkan írásaiban: lakozik a Napban egy erı mely mozgásban tartja a bolygókat. hol dagadt. Ösztönösen régóta tudta.és mentegetni. akárcsak Maxwell második termodinamikai törvénye. a körkörösség elvének is erre a sorsra kell jutnia. hegyezzétek fületeket! . de egészen más dolog egy új. s az általuk bejárt utat zárt görbévé hajlító gravitációról is csupán ködös megérzésekkel rendelkezett..a nem kör alakú pályákon való. A fény annál erısebb. A nyolc szögperces ív epizódja meggyızte Keplert. döntı szerepe volt. azt sugallta. fizikusok. nem egyenletes sebességő mozgásokat . valami tudat alatt ható biztonságérzés . aki képes a megszokott gondolati mátrixon kívülrıl szemlélni a kérdést. Lerombolja a szférák harmóniájáról szıtt. annál gyorsabban kell mozognia. A tény. de most úgy érezte. felér egy fél gyızelemmel. Ti. hogy semmiféle körpályát nem lehetett az összes megfigyelt pozíciónak megfeleltetni. s egy szekérderéknyi trágyát hagytam csak magam után. hanem egy ovális alakzat. de a végén ott fénylett az igazság. s az egész kérdés fundamentumát jelentı álmokat. s most érezte. fenn kell állnia valami szépségesen egyszerő összefüggésnek az egyes bolygók naptávolsága és pályamenti sebességük között. a Mars pályájának titkát nem fejtheti meg. mely mint valami seprő hajtja elıre a bolygókat pályájuk mentén. Az ilyen görbéket nevezzük oválisoknak. mintha fülében egy mondat zümmögne. Másfelıl pedig: a biztos tudat. hány remek koponya fecsérelte el energiáját és képességeit. a pályák excentricitásának magyarázatára pedig ki kellett jelentenie. efféle bizonyítékkal csak az szolgálhat. A pálya tehát nem kör. Lehet. hol beesett.korábban sikeresen alkalmaztak hasonlónak látszó helyzetekben? Ki mondhatná meg. Annak bizonyítása..l Az ovális alakú pálya új.egy erıt. gömbölyő mágnesek. Miért ovális? A körök és gömbök tökéletes szimmetriájából sugárzik valami mélységesen megnyugtató. lakozik a Napban egy erı lakozik a Napban egy erı. vad és rémítı irányvétel volt számára. Minthogy nem volt fogalma az impulzusmomentumról. be is tudja bizonyítani. hogy a bolygók hatalmas.vagy inkább kitalálnia . hogy a probléma megoldható.”li A szekérderéknyi trágyát . csupán a fizika magyarázataival lehetett megmagyarázni . E gondolati környezet játékszabályai között az egyenletes sebességő körmozgások elvének fontos. hogy nem lehet másként. hegy kigúnyolta Arisztotelész szolgalelkő és vak követıit. Minthogy pedig a Napban lakozik egy erı. minél közelebb vagyunk a fényforráshoz. lehet. hogy torkig volt a cikloisokkal és epiciklusokkal. melyek pólusai mindig ugyanabba . Kepler megtalálta a másik mátrixot. A kirándulás afféle tévedések vígjátéka volt. amely elhárította a probléma megoldása elıtt tornyosuló akadályokat. Az ovális torz és esetleges. Minden. amit Kepler a maga mentségére felhozhatott. hogy a még szentebb tehénnek. s ugyanennek az összefüggésnek kell érvényesnek lennie a Napban székelı erıre is: minél közelebb van a bolygó a Naphoz. melytıl képtelen szabadulni. Úgy tőnik. s a másik két végén kihegyesedik. képtelen alakú pályára terelni az égitesteket. hány életet pocsékoltak el. önmagában is nagyszerő tudományos eredmény volt.figyelmeztet -‚ mert most behatolunk birodalmatokba! A következı hat fejezet beszámol a behatolásról az égi fizika mezejére. találnia kellett .kétoldalt valamelyest belapul. hogy ezek a problémák megoldhatatlanok. amíg a megszokott égi geometria keretei között marad. hogy a kört valamilyen más görbével kell helyettesítenie. a kör négyszögesítése vagy a perpetuum mobile képtelen feladatainak megoldásait hajszolva. amely Platón óta kívül esett az asztronómia hatókörén. mely mozgásban tartja a bolygókat.máskülönben nem hittek volna benne két évezreden át -‚ az ovális pedig nélkülözi ezt az arehetipikus vonzerıt. Az egyenletes sebesség követelményét már a válság elıtt elvetette. ennyi volt: „Kitakarítottam az asztronómia Augiász-istállójából a cikloisokat és spirálokat.a geometria érveivel nem.

a fizika és az asztronómia közötti kapocs Kepler elszántsága és kitartása volt. égi kötélhúzás eredményei lehettek . utána pedig egy statikus. a türelmetlenség. hogy belsı ellentmondásai és paradoxonai egy szép napon maguktól eloszlanak. s a bolygók változó sebességő mozgásaira. A korábbi feltételezés. Arisztotelész. Kepler számtalan hibát követett el gondolatainak vad száguldozásai során.amint ı maga jegyezte meg: mintha csoda folytán . de .vagy inkább hitelfelvétel . jól ismert gondolati rendszerek. ismeretcsoportok kombinációjával. hogy késıbb valahogy maguktól megoldódnak majd .az Elsı Mozgatóé. s tagadta a folytonosságot a Homo sapiens és az állatvilág között. hogy nekünk az egész história meglehetısen légbılkapottnak tőnik. s amikor Kepler ráeszmélt. hogy rátaláljon a Mars pályájának titkára. a neoplatonisták és a kereszténységnek az egyházatyáktól a viktoriánusokig terjedı fundamentalista irányzata képviseli. hogy képtelen onnan kiszabadítani. hogy a fajok változhatatlanok. metafizikai doktrína különböztethetı meg többé-kevésbé tisztán az európai gondolkodásban. fizikai erıket megragadja. s az alatta húzódó hierarchiában elhelyezkedı angyaloké . soha nem adott volna magyarázatot a pályák ellipszis alakjára. Úgy tőnik. hanem meglévı. hol eltaszítja ıket. bőnbeesés). İ tette az elsı komoly kísérletet arra. A korábban teljességgel elkülönült két birodalom. kikapcsolta volna a teremtı impulzus. alapvetıen ellentétes természető gondolati folyamat. süllyedı szemlélet érvényesül. hogy a Naprendszert irányító valóságos.mint ahogy valóban azok is.a tudománytörténet jellemzı és gyakorta megfigyelhetı sajátossága. Semmiképpen sem szó szerinti értelemben véve azt mondhatnánk: egy emelkedı. Egyetlen és egyszeri Teremtésrıl beszél. s a Föld lakóival együtt ugyanabból az ısanyagból származik) Empedoklész tanításával. . amelyrıl bízvást elmondhatjuk. amely után bekövetkezett a bukás (barlang-allegória. Utóbbit Platón. Lehet. változatlan. A pillanat hevében nem törıdött vele. hogy a teremtı eredetiség nem a semmibıl. és a fizika fogalomkörébe helyezte át. hogy a bolygókra két. Az emelkedı. bízott benne. Ezek csakis valamiféle dinamikus. A két ellentétes erı elgondolása új szabályokat eredményezett. s az új szabályok szerinti új játékban már megvolt az ellipszispályák és a naptávolságtól függı keringési sebességek létjoga. Egy kis kajánsággal azt lehetne mondani: Darwin nem tett mást. mintha kritikus képességeit mintegy elaltatta. s a fizika és a kozmológia ez elsı lépés után soha többé nem válhat szét megint.a hibák rendre kioltották egymást. hogy az ember ıse egy vízi lény volt. amelyben csak egyetlen erı . mégiscsak a helyes irányba vezetett. hogy fizikai erıkkel magyarázza meg a Naprendszer mőködését. növekvı és egy lefelé tartó.ami egyébként be is következett. amely szerint a szerves formák véletlenszerő halmazából a legalkalmasabb marad fenn. vagy evolúciós elképzelés a görög tudományosság fénykorában virágzott (késıbb pedig részben felelevenítette Lucretius és az epikureusok). „keresztezésével” hoz létre vadonatúj eszmerendszereket. de az a megsejtés. abban a kegyes reményben. mélyfagyasztott állapot egészen az Utolsó Ítéletig. Ettıl a ponttól kezdve két. ellentétes irányú erı hat. a természettudós hitte. hogy a Természet a szükségleteknek megfelelıen alakítja a szerveket.szerepelt. hogy hitelbıl él.az irányba mutatnak. mint elegyítette Anaximandrosz evolúció-filozófiáját (amely azt tanította. A bolygópályák problémája reménytelenül megfeneklett a geometriai elızmények ingoványában. a platonista azt állította. Ez az ihletett csalás . hogy vannak ott azért bizonyos ellentmondások és egyéb maszatosságok is. egyszerően kitépte környezetébıl. A legutóbbi példa rá a szubatomi fizika. DARWIN ÉS A TERMÉSZETES KIVÁLOGATÓDÁS Charles Darwin talán az egyik legnagyszerőbb példája annak. s emiatt a Nap hol közelebb vonzza magához. míg Arisztotelész.

mint az enyéim. Franciaországban pedig Geoffroy Saint-Hilaire . aztán jöttünk mi . Olvasnod kell.A fajok eredete megjelenéséig még mindig hátra van tizenöt év -‚ amikor Robert Chambers névtelenül megjelentette az evolúció elméletét védelmezı dilettáns. amikor a forradalmi kormány a dráma mindhárom fıszereplıjének . Newton Optikájában kijelentette. hogy a Természet a változásokban gyönyörködik.jegyzi meg Darwin másutt -‚ hogy egyazon idıben egészen hasonló gondolatok támadnak. hogy Darwin benyújtotta a Royal Societynek elsı. amelyben valaki ezt mond.és állatvilág. Elıször semmi se volt. Mindez negyedszázaddal azelıtt történt. az evolucionista és Cuvier. nem olyasmi. a másik mást. Meglehetısen különös . Tudod. Carl von Linné mintegy száznyolcvan könyvet publikált. A tetıpont 1830-ban következett be. Kepler és Galilei lerombolta a változhatatlanság dogmáját. Geoffroy. a földtörténet adatai. és 2. A rokonsági viszonyok feltérképezése. tagadta. aki lefektette a fajok és nemek meghatározásának szabályait. sıt növény. és méltán gyızött. Linné. s fajokra szerteágazó. Ez mind bizonyos.. amelyet Goethe a francia forradalomnál is nagyobb jelentıségő eseménynek nevezett. a francia forradalom idıszámítása szerinti 1..írta . mert Geoffroy egyébként helyes állításait igen rosszul megválasztott példával próbálta alátámasztani. . ez mind tiszta tudomány.talán a kagylók majd halak. ahol a hısnı így dalolja a könyv dicséretét: Tudod. nyilvános vitában csapott össze a Francia Tudományos Akadémia elıtt. amelyek éppoly nevetségesek. A két doktrína konfliktusa a Linné-Buffon vitában . aki tagadta az evolúció gondolatát. ember és állat között. s a teljes corpus ötven év alatt került a nyilvánosság elé. s varjak leszünk.. S a kıvetkezı változásban lesz majd valami nálunk is magasb . Buffon gróf Histoire Naturelle-je negyvennégy negyedrét kötetre rúg. Az evolucionisták és anti-evolucionisták második nagy. végül úgyis mi jöttünk. s ezeket követıen (hogy csak keveseket említsek) Leibnizen és de Maillet-en át Kantig a legnagyobb szellemek köreiben mind nagyobb és erısebb támogatást kapott a Természet közös gyökérrıl eredı. mindez már bizonyos. hogy a fajok keletkeznek. hogy Charles Darwin megszületett.. A két tudós ugyanabban az esztendıben. Azt állította. Tycho. A mő hatása lemérhetı Disraeli Tancredjének egy jelenetébıl. ez az! Emlékszem: halak voltunk. hogy számos európai országban egymástól függetlenül egyre-másra tünedeztek fel a különféle evolúciós elméletek. Ó. A következı botrány éve 1844 . mint az a sok könyv.vagy hogy is . Cuvier-nek és Geoffroy SaintHilaire-nek katedrát adott a Párizsi Egyetemen. eleven fájának gondolata. de késıbb már lehetségesnek tartotta. Angliában dr. aztán lett valami. a Vestiges of Creationt. évben robbant ki. a csökevényes szervek felfedezése és azonosítása.mi jöttünk azután? Mindegy. s mindkettı hamis. változnak és kipusztulnak a klimatikus és egyéb természeti változások hatására. hogy új fajok is keletkezhetnek. ugyanarra a következtetésre jutnak a fajok eredete felıl az 1794-95-ös évekbenliii . Cuvier gyızött. de a mögötte rejlı alapelgondolást is támadta. Testének formája és felépítése alapján . mint maga a vita ténye.a következıt elfeledtem . a változhatatlanság híveként kezdte pályáját. Az elv halad útján szüntelen. hogy éles határvonalat lehetne húzni a fajok. de megújult erıvel és tettrekészen eszmélt magára a tudományos forradalom hajnalán. Buffon nemcsak a linnéi osztályozási rendszert. nyilvános összecsapása a végzetes. minden fejlıdik és alakul. 1707-ben született..vagyis ötven évvel azelıtt.. de szenvedélyes mővét.. (Erasmus) Darwin. A végkimenetel azonban sokkal kevesebbet nyomott a latban. s akinek nevezéktana máig használatos. mint „az idı leányai”. aztán .Lamarcknak.egy évszázaddal a Darwin-botrány elıtt érte el tetıfokát. Egy évszázaddal késıbb Darwin elismerte: egész oldalak vannak (Buffon mőveiben).. s a szerves lények földrajzi eloszlásának megismerése azonban a tizennyolcadik század végérelii annyi közvetlen bizonyítékot eredményezett.valami szárnyas.az orangután minden más állatnál jobban hasonlít az emberre. hogy Németországban Goethe.ezután hosszú téli álomba merült. az embriológia ismeretei. az evolúcióval kapcsolatos dolgozatát.

a mérhetetlen hiúság volt az ok. akinek kísértetét soha nem lehetett kiőzni a Darwin emelte épület falai közül. nem veendı készpénznek. rendkívül megleptek bizonyos tények. Úgy tőnik. mert az elméletével kapcsolatos nagy küzdelem tíz éve alatt úgy viselkedett. hogy elmélete megformálása elıtt egész sor. Könyvem szándéka és célja bizonyítani. maradéktalanul birtokolni akarja.s erre a legjobb példa Galilei . amelynek elıszavául ígérkezett. A tervezett mentegetızés egyébként nem került bele a mőbe. mint tíz évvel elızi meg. még Lamarcknak is. újra megadta mindenkinek a kijáró tiszteletet és elismerést. akiket megilletett volna. köztük legnagyobb elıdje. lassan nem lesz képes többé elviselni. És megintcsak: mindez az izgalom Darwin elsı cikkének megjelenését több. hogy a témáról könyvet ír. Ismerve von Buch (Humboldt).liv A megjegyzés. Amikor elhatározta. s mőveiket olvashatni csak késıbb volt szerencsém). hogy hal lettem volna valaha is . s az. nem hihetem. a leendı elıszóhoz néhány változatban lefirkantott egy rövid. „a nagypapám majom volt” kabarétréfa-zamat. de késıbb elfelejtették és megtagadták ıket. akit Isten a tudományos próféta szellemével áldott meg”.valaha másvalakihez tartozott. H. eltagadni és elfelejteni. de amikor végül megnyerte a csatát. mely szerint elıdeitıl függetlenül dolgozta volna ki elméletét. mint a szeretett asszonyét.A részletben megvan az a sajátos zamat. nem a körülötte kitört viták úttörıje vagy élharcosa. s mindezzel már fiatal éveiben nagyon is tisztában volt. az eredetietlenség miatti mentegetızést: Általánosságban leszögezem. Ha valaki egyszer magáévá tesz egy eszmét. hogy törvénnyé pároltam a tényeket. huszonhét éves korában vált evolucionistává. „a hatalmas géniusznak. értelmezni és magyarázni a fajok osztályozását és rokonságait. hiszen Darwin saját feljegyzései között meggyızı bizonyítékokat találunk arra vonatkozóan. A mő elején e sorok olvashatók: Mikor mint természetkutató İfelsége Beagle nevő hajójának fedélzetén Dél-Amerikába értem. s határozottan állította. az evolúció gondolatával foglalkozó munkát olvasott. Tancred így válaszol a lelkes hölgynek: Nem hiszem. hogy letagadták forrásaikat és megtagadták az elismerést azoktól. Saját elbeszélése szerint Darwin a Beagle-n tett (1836-ban végzıdött) utazás során. Lamarck mőveit is..a riposztban felsejlik az ismerıs. mint egy féltékeny férj. mint e munka késıbbi fejezeteibıl majd kitőnik. Hilaire (sic!) és Lamarck írásait. s más nagyokra. Korai. s benne elmerülve tölt nappalt és éjszakát. hogy talán elı lehet mozdítani a kérdés megoldását.és múltját. amit a Darwin-vitának szoktunk tulajdonítani. nem a nyilvánosságnak szánt feljegyzéseiben Darwin tisztelettel adózik Lamarcknak. Ezek a tények. akik fiatal korukban szintén hálás köszönettel adóztak szellemi elıdeiknek. egyik legnagyobb bölcselınk szerint a „titkok titkára”.a bizonyítás gondolatmenete. A fajok eredete azonban csak huszonhárom évvel késıbb látott napvilágot. valamint e földrész mostani és hajdani benépesítıinek egymással való geológiai kapcsolatára vonatkoztak. ha türelmesen . hogy az . Darwin tehát nem szülıatyja az evolúció gondolatának. Hazatérésem után 1837-ben az a gondolatom támadt. hogy elméletem új és eredeti (bár tılük teljességgel függetlenül támadt. hogy elméletemben aligha akad bármi újszerő . s azt.akárha egy asszony lenne . hogy egyetlen tényt vagy gondolatot sem köszönhet nekik.ha van valamelyes érdeme egyáltalán . G. Darwinnál is így állt a dolog. akik kitőntek abban. Késıbb mindazonáltal hatalmas veszélyt rejtegetı valóságos szemétnek nevezte Lamarck munkáit. amelyek az ott élı szerves lények elterjedésére.lv Darwin e tekintetben nagyon is emlékeztet Kopernikuszra és Galileire.. másoknál az öncsalás légiesebb változatai érhetık tetten. Munkám érdeme . hogy az maradéktalanul birtokolja ıt . látszólag némi fényt derítettek a fajok eredetére. az inspiráció forrásának. Egyes esetekben .

különben mind kihal.soha nem bocsátkozó tudós romantikus és népszerő képe elıtt. a magvak csirázásnak indultak.22 Darwin saját feljegyzéseibıl kitőnik.isten ments! . s arról. Öt esztendei munka után rászántam magam. hogy a fajok kihalnak. feltételezésekbe ..lvii Mindezeket azért hangsúlyozom.. az alkalmazkodás hiányának következménye. ahogy mind teljesebbé válnak ismereteink. majd: milyen különös.maga is beismerte ezt egy levélben. hogy lassan. A Beagle fedélzetén töltött öt év alatt hatalmas mennyiségő tapasztalatot és ismeretet szerzett az élı és a kihalt fajokról.testvéreink a fájdalomban. Hogyan lett tehát Darwin evolucionista? A válasza visszatérése után. 22 Akadémiai Kiadó.. amit az Elıszóban írt . 1955. Az utazás alatt mindebbıl nem vont le semmilyen tudatos következtetést. és egyet-mást röviden fel is jegyeztem. s találgatásokba.eredetünkben is osztoznak egy közös ıs révén .lviii Az öt év gazdag tapasztalatait azonban a homályos kételyekkel együtt be kell fektetni valamibe. a valóság mely kategóriáira adhat.. 1837-38-ban írt feljegyzéseiben található. nem tőnnek el nyomtalanul .lvi Egy másik levélben megjegyzi: nem lehet jó megfigyelı az.ez áll a fajokra is. . Egészen bizonyos. s ezután indult el bizonyító erejő tényeket győjteni. [Ez valószínőleg Lamarck szabálytalanul elágazó sorozatainak visszhangja. társaink szórakozásainkban .összegyőjtöm és mérlegelem azokat a különbözı tényeket. utód nélkül pusztul el . hogy rendszeresen elmélkedjem errıl a dologról. értelmes mintázatba rendezıdjenek. ford: dr Mikes Lajos. hagy senki nem veszi észre: minden értelmes és hasznos megfigyelés valamilyen elgondolás mellett vagy ellen szól. rabszolgáink a legnehezebb munkában. amelyben ékesszólóan állást foglalt annak a folyamatnak védelmében.amint a feljegyzések mutatják .. hogy a fenti szöveg két utolsó mondatát sem szabad szó szerint értenünk. az állatok .benne szertefoszlunk mindannyian. az út során mindvégig a fajok változatlanságát valló elmélet híve maradt. késıbb egy helyütt azt írja: bár olykor-olykor átcikázott agyán a kételkedés. s újak lepnek a helyükbe. Amikor visszatérte után elolvasta Lamarck és más szerzık evolúciós témájú mőveit. szenvedésben és éhezésben.A párválasztás lehetıségeinek korlátozottsága és a változó környezet hatására variációk keletkeznek. s alakulnak át egymásba a fajok. amelyek valamiképpen kapcsolatba hozhatók ezzel a kérdéssel. hogy az ember kitalál egy elméletet. Egy hónappal A fajok eredete megjelenése után nyilvánvalóan megfeledkezve mindarról. hogyan változnak.. hogy az a tények. betegségben. majd megvizsgálja..Darwin elıbb lett az evolúció gondolatának híve. s nem ismerik fel.. e pár sor inkább kegyes tiszteletadás a tényeket elfogulatlan józansággal és hangyaszorgalommal győjtögetı. Ha feltételezésünk íve mentén merészen elrugaszkodunk. amelyek alkalmazkodnak a megújult körülményekhez s ekképpen egy faj kihalása . fokozatosan új. . hogy a guberálás mővészetében is mily hatalmas szerepet játszik az intuíció. A valóságban azonban . aki nem képes elméleteket felállítani. halálban.A szerves lények összessége egy kuszán szerteágazó fához hasonlítható. Ha fajok más fajokat nemzenek. s fejében kavarogni kezdtek a felhalmozott ismeretek. . hegy ık csupán guberálók a tapasztalati tények szeméttelepén.] A Lamarck értelmezése szerinti fajok eltőnnek. mert a pozitivista hagyományokat tisztelı tudósok különös büszkeséggel állítják magukról. A jegyzetfüzet a fajok és egyedek közti analógiák megfogalmazásával kezdıdik: Ha az egyed nem képes szaporodni. és ad magyarázatot.

Kimondta. mintha minden egyes szót értene . akik néhány évvel koruk elıtt jártak (eltérıen az irodalmároktól). egészen addig. s csak késıbb építette fel a pilléreket . Krónikus betegségét okolta. összefonta ıket.. Ismerve az evolucionisták Anaximandrosztól Darwin nagyapjáig. noha megtette ugyanezt a felfedezést. aki már-már az istenség közelében helyezkedik el. hogy indokolt volt az óvatosság. de nem adott magyarázatot arra: mi oka volt annak a bizonyos közös ısnek. hogy elhatároztam: egy ideig még a legvázlatosabb formában sem teszek róla említést. hogy az állat életében bekövetkezett effajta változások átöröklıdnek az utódokra is. bizonyítékokat győjtött. Ezt könnyő mondani. Mert . elkeseredését. ügyetlen. tökéletlen. Éppen ellenkezıleg: Variations of Animals and Plants in Domestication címő munkájában. sıt (elvégre még csak huszonnyolc esztendıs) a jövendı hıs. Wallace neve pedig. de nem hirdetik nyíltan meggyızıdésüket. hallgassuk kifejezı nyöszörgését. hogy ha szólunk hozzá. amelyeket úgy . hogy ha hisznek. durcásságát és . hogy Darwinra emlékezünk. a majmok lennének az emberek az emberek pedig az angyalok. amíg végül rá nem kényszerült. más. hogy erıs támaszokat emelhessen elméletének törékeny hídja alá. de tökéletesíthetı .lix Ez az elgondolás felváltotta azt az elképzelést. feledésbe merült. Az eredmény bebizonyította. aki felcsipegette a szerteszét heverı szálakat. Ne felejtsük. hogy a kérdésre átfogó magyarázatot adjon. hogy meztelen. Darwinnak . s miben rejlik Darwin nagysága és eredetisége? Azt lehetne felelni: ı volt az. olyannak. Nézzük. hol. valamint. bosszantja szüleit. amikor a finom kidolgozás. hogy a Teremtı szép egymásutánban megalkotta az elsı kígyót. Jussanak eszünkbe a tudomány mővelıinek legjobbjai. zsiráffá vagy rozmárrá alakuljon. A kitört vihar a türelemmel és hısi erıfeszítéssel megépített pillérek nélkül elsodorta volna a hidat. hogy az állatoktól származunk. A legfontosabb szál az evolucionista hitvallás volt: az állatok és növények birodalmának számtalan faja nem külön-külön..ez utolsó ponttal szemben nem volt kifogása. hogy fokozatosan kígyóvá. Magam . mint maga a felfedezés.. Négy törvényével egyedül Lamarck kísérelte meg.a róla széltében elterjedt elképzeléssel ellentétben . hogy a specializálódott szervek használatuk vagy annak hiánya szerint keletkeznek és fejlıdnek vissza. feltehetjük a kérdést.elıször volt a híd. s megszıtte belılük a hatalmas szınyeget. figyeljük meg.aztán merjünk csak büszkélkedni felsıbbrendőségünkkel. mily vad. zsiráfot vagy rozmárt. és talán mártír szerepében látja önmagát: Gondoljunk a régi asztronómusok üldöztetésére. vegyük észre szeretetét és gyengédségét azok iránt. Ez az oka annak. s A fajok eredete újabb kiadásaiban több esetet is felsorol.ahogy szinte mindig cselekedtek a tudományos gondolkodás nagyjai.elıszava kegyes kijelentésével ellentétben . régebbi fajok leszármazottja. változata.a felismerés ihletett pillanatát követı kulimunka fontosabb.. vagyis a természetes környezethez való alkalmazkodás alakítja ki. hogy egy állat külsı jellegzetességeit és viselkedését a szükségletek. Erasmusig húzódó sorát. Nézzünk meg egy szelídített orangutánt. szemléljük indulatosságát.. egyenként teremtetett. csak hátráltatják a dolgokat. akiket ismer. dühét.. Íme egy eset. igazolás és bizonyítás .szerényebben úgy gondolom: helyes azt hinnünk. és (saját szavaival): annyira szerettem volna elkerülni az esetleges kedvezıtlen fogadtatást.Ha minden ember meghalna. Az ember elbizakodottságában a legnagyszerőbb teremtménynek tartja önmagát. Ezen a ponton már nyíltan színt vall. hanem más. fontos munkákra hivatkozott. A kedvezıtlen fogadtatás elkerülése érdekében tényeket. de maga Darwin húsz éven át halogatta mővének nyilvánosságra hozatalát.

salátát.tudásunk szolgáltatja. és utána is normális farkú kiscicákat ellett. Az „adatok” jó része hibás volt. hogy a megoldás legjobb és legbiztosabb kulcsát a háziasítás és tenyésztés során létrejövı változásokkal kapcsolatos . A tapasztalat azt mutatta. vagy hasonló lamarcki sorokat. hanem gyakorlott és eredményes tenyésztıktıl és kertészektıl is. amikor hirtelen megváltoztatjuk egyes növényfajok létkörülményeit . Ha a fajok . mint a konyhakertben? És nem ugyanez-e a helyzet sok állatfajjal.lx (Kiemelés tılem . és az olvasottak erısen foglalkoztatták.) Azt mondhatnánk: Darwin felfedezte a „mesterséges kiválogatódás általi evolúciót”. mint példákat a szülık alkalmazkodás útján szerzett tulajdonságainak öröklıdésére. Dr. Ugyan hol találunk a természetben olyan káposztát. Nem is kellett csalódnom: ebben. hogy üssenek. A kérdés csak az elsıbbség kutatására specializálódott történészek számára lehet érdekes. Darwin e korszakban keletkezett feljegyzései arról tanúskodnak. Ezt a mechanizmust azonban nem tartja az evolúció egyetlen mozgatóerejének. az elsı több vonásában az anyjára. amint azt az utolsó mondatból gondolhatnánk. K. amelyet Darwin felszedett. Atyám a tekintélyes Mr Wynne-re hivatkozva azt állítja. s nemcsak a szaklapokból és folyóiratokból. mert a tapasztalati tények nem ezt látszottak bizonyítani. Lamarck húsz évvel korábban a Philosophie Zoologique-ban a következıket írta: Amit a Természet oly hosszú idıtartamok alatt mővel. amely a háziasítás óta egészen vagy részben átalakult?lxi Hogy olvasta-e Darwin ezeket. Mellesleg: a felfedezés ismét csak nem annyira eredeti.bár csekélyke . Mind elpusztultak.. Smith bizonyos benne. Akárhogy is: Darwin türelmesen és válogatás nélkül győjteni kezdte az állattenyésztéssel és növénynemesítéssel kapcsolatos adatokat. A háziállatok tenyésztésénél a legjobb tulajdonságokkal rendelkezı egyedeket szokás párosítani: Valószínőnek tőnt.és viszont: egyazon faj egyedei igen sokféle környezetben megtalálhatók. Késıbb világra hozott kiscicáinak igen rövid farkuk lett. korábbi házasságok. hogy fajok hallatlan sokfélesége él hasonló környezetben . hogy a szuka kölykein megmutatkoznak a korcsokkal való. három borjúnak . amely egy elfertızıdött seb következtében elvesztette a szarvait. csupán egynek közülük volt valamivel hosszabb. hogy ismerte Lamarck mőveit. éppoly hétköznapi és közönséges dolog volt egy vidéki angol úriember számára. miegyebet.A. és minden más zavaros és kusza problémánál is úgy találtam. erre a sokféleségre nincs magyarázat. hogy a Jóreménység fokánál egy fehér férfi és egy hottentotta vagy néger asszony gyermekeinek tulajdonságai nem lehetnek egyformák. de mi az ok? Mi az az erı. Variations of Animals and Plants under Domestication címő könyvébıl arról értesülünk.Lamarck elméletének megfelelıen . mint Keplernek a Napból kisugárzó. mint Arkhimédésznek a napi fürdı. hogy a háziállatok és kultúrnövények figyelmes tanulmányozása nagyszerő segítséget nyújt majd e nehéz kérdés megválaszolásában.értelmez. a következık inkább atyjukra kell. s Darwin elméletei közül nemegy olyan képtelenre és fantasztikusra sikeredett.és növényfajokat? A második szál. s a bolygókat seprőként körbe-körbe hajszoló erırıl való képzelgései: Shrewburyben egy nıstény macskának levágták a farkát.a környezethez közvetlenül alkalmazkodva fejlıdnek és alakulnak. nem tudjuk. de még csak nem is a legfontosabbnak. Az evolúció tény. hogy egy tehén. hogy az ilyen tanulmányok rendkívüli jelentıségérıl való meggyızıdésemet kifejezzem. Megkockáztatom. amely létrehozza az új és új állat. Az állat az eset elıtt.. mi nap mint nap megtesszük. noha a természettudósok leggyakrabban jelentéktelennek ítélik ıket.

egy szempillantás alatt felismerte az evolúció mozgatórugóját. szkeptikusak a hagyományos gondolkodásmódban rejlı dogmák iránt. 1797-ben jelent meg. hogy komolyan fontolóra vegyék a leglégbılkapottabbnak tőnı elméleteket is. A mő több mint negyven évvel azelıtt. a „természetes kiválogatót”. amint írta: szórakozásból .más könyvek között. Darwin . Pasteur és még sok más kiemelkedı tudós mellett) Darwinnak is sajátja volt. Megtaláltam hát végre az elméletet. az összehasonlító anatómiáról és a morfológiáról.] A szerencsés. s rendkívüli módon nyitottak arra. s ennélfogva folyamatosan dúl a létért folyó küzdelem. bármely lény. mélyebben és több irányban kalandozhatta be a Természet misztériumait .„azért volt képes megadni a végsı válaszokat.. akár az egyedek.. az számomra jó ideig misztérium maradt. mint a Teremtés hogyanja vagy valamely adott forma miértje.. Kollégái. hogyan keletkeznek. az An Essay on the Principle of Population volt. amelyet keresett: Minthogy minden faj esetében sokkal több egyed születik.” Egy éven és három hónapon át nem tudott a holtpontról elmozdulni. hogy az már nem a tudomány területe.” Késıbb..amint mások rámutattak . Számtalan feltételezéssel próbálkozott. Egy kortárs biológus Darwin szeretetreméltó hiszékenységérıl beszélt. Az esszé amúgy vitairat Condorcet és . [Kiemelés Darwintól. Malthus a nyomorúság.amint egyik életrajzírója fogalmazott . Freud. Az egyszerő ember éles szemével. a nagy rendszerezık jóval többet tudtak nála az egyes fajokról és változatokról. mint egy egyedé. A népesség növekedése Malthusnál maga az abszolút rossz. Darwin esetében a pálca Malthus mőve. a hatalmas szınyeg megszövése. tudatosan lemondtak az olyan. a hanyatlás és a bukás okának tekintette. s ekképpen természetes módon kiválasztódik. amelyek álmukban sem jutottak volna eszükbe tanultabb és finnyásabb kollégáinak. de azzal a megokolással. gátja a haladásnak. leglényegibb kérdéseket. szarvuk helyén csak egy kis csontos púp volt látható. érnek meg és pusztulnak el a fajok. mert képes volt feltenni a legelemibb.elolvasta. hogy amiként egy utódok nélkül elpusztult egyedbıl semmi nem örökítıdik tovább. amely Darwinnál az evolúciós fejlıdés mozgatórugója. s merészelte feltenni azokat a kérdéseket. amely (Tycho. mert ebben az esetben a kiválogatódás elvét az emberi szándék képviseli. Freudról szóló esszéjébenlxiii Ernest Jones megjegyzi. Ezek azonban mind-mind hibás találgatások voltak.”lxiv A háziállatok tenyésztésének tanulmányozása azonban csak egy másik zsákutcába vezetett. hogy a teremtı géniuszban sajátosan keveredik a szkepticizmus és a naivitás. a fajok is nyom nélkül tőnnek el. „Egy faj halála semmivel sem különösebb dolog. Amikor Darwin . amely kitöltötte szinte egész hátralévı életét.lxv Meglett tehát a harmadik szál is. végsı kérdésekrıl. már csak a kidolgozás volt hátra.az a különös hogy Darwin tökéletesen félreértette Malthust.adott életet. amely csak hajszálnyival elınyösebb tulajdonságokkal rendelkezik .lxii Van egy személyiségjegy. Teljessé vált az elmélet alaprajza. s a kedvezıtlen jellegekkel rendelkezık elpusztulnak. de egyik sem volt használható. gátolt mátrixban futkostak körbe-körbe -mint Szultán. nagyobb eséllyel marad életben. A történetben . fonák analógia alapján felvetette. akit nem korlátoztak ezek a meggondolások. amely szabályozná. amely alapján tovább dolgozhatok. amíg pillantása a pálcára nem esett. A létért való küzdelmet. mint amennyinek a fennmaradásra lehetısége van. s Darwin gondolatai csupán a kiúttalan. ha belılük új faj nem keletkezik. elınyös változatok tehát nagyobb valószínőséggel maradnak fenn. Eljátszadozott valamiféle univerzális törvény gondolatával. de ki válogatja ki a megfelelı változatokat a vadon élı növények és állatok közül? „Hogy a szelekció hogyan érvényesülhet a természetes körülmények között élı szervezetek esetében. Darwin. Kepler. az ártatlanok és elfogulatlanok nyitott szellemével szemlélte érdeklıdése tárgyát.

s barátainak meg is mutatta ıket. az utazásról könyvet irt (Travels on the Amazon and Rio Negro). mi készteti növekedésre ezt a fát: „szinte állandóan ott motoszkált agyamban a kérdés: hogyan is megy végbe a fajok megváltozása”. akik az emberfaj tökéletesíthetısége mellett foglaltak állást. Ebben az évben olvasta el Darwin földkörüli utazásáról szóló naplóját és Malthus mővét.. hogy Ternate-n (egy kis sziget Új-Guinea közelében) váltólázrohamoktól gyötörten. s 1854-ben. hanem korbács. Az expedíció négy évig tartott.szintén Malthus olvasása útján . E tevékenység kapcsán töprengett el a „szinte végtelen számú sajátos (rovar)formán. s földmérést.csak egészen kicsiny mértékben jobbítja a növények és állatok tulajdonságait. egy általános gimnáziumba járt. és levelet írt Wallace-nek.ugyanerre a felfedezésre jutott. megragadta „a fajok megismerése iránti szenvedély”lxvii és elszántan igyekezett felfedni eredetük titkait. hogy maga már húsz éve foglalkozik a problémával.lxviii A hatás olyan volt. a fajok összessége ekképpen egy „szerteágazó fához” hasonlítható. A villanás egy szempillantás alatt feltárta a legalkalmasabb fennmaradásának egyetemes törvényszerőségét. Darwinhoz hasonlóan kutatni kezdte az okokat. A tenyésztés .barátjával. melyben kifejezte. Darwin olvasta a cikket. mert az alacsonyabbrendő nemzedékrıl nemzedékre automatikusan kipusztul. hogy ez az önfenntartó folyamat (a létért folyó küzdelem) szükségszerően nemesíti és alkalmasabbá teszi a fajt. Önéletrajzában megírja. csak mindig a legalkalmasabb. s elküldte Darwinnak abban a hitben. vagy még annál is régebben olvasott. . két évvel hazatérte után Wallace egy tudományos folyóiratban cikket publikált. egy szegfő soha nem lesz akkora. Darwintól eltérıen azonban nem tudta.írta Darwin.Godwin ellen. amikor hirtelen eszébe villant Malthusnak a népesedésrıl szóló esszéje. hogy majd minden szavával egyetért. kagylókat.”lxix A következı két estén „néhány lázas óra alatt” mintegy négyezer szóban papírra vetette elméletét. alak. s maga is szakavatott rovargyőjtıvé vált. „Hirtelen világosan láttam. geodéziát tanult. nemigen érdeklıdött a természet iránt.Ha Wallace-nek . s nem marad fenn. Barátságot kötött az entomológus Henry Walter Batesszel. hozzátette. hogy végre megtaláltam a régóta kutatott természeti törvényt. noha már évekkel korábban több változatban leírta. mint egy káposzta. hogy rovarokat. s hasonló korlátai vannak az emberi fejlıdésnek is. azt ı maga „olvasta bele”. s „a megoldásról világos és kézzelfogható elképzelése van. az Essay on Populationt. annál erısebbé vált a meggyızıdésem. és akárcsak Darwin. amelyet tizenkét éve. hogy Wallace . mint amikor különlegesen elıkészített gyufát húznak végig a doboz oldalán. „Soha nem hallottam még ilyen döbbenetes egybeesésrıl . Darwinhoz hasonlóan fellángoló hitbıl lett evolucionista. s a legkülönbözıbb életterekhez való alkalmazkodás számtalan módozatán”. Ugyanez a világos és kézzelfogható elképzelés egy évvel késıbb Wallace-nek is eszébe jutott. a felépítés. Mielıtt elkezdte őzni e mesterséget.lxvi Huszonegy éves korában tanítónak állt. Amit Darwin az esszébıl kiolvasott. mint az ifjú Darwin. szorosan rokon fajból keletkezik”.felfedezı útra indult. Minél többet gondolkodtam. Batesszel .ı ugyanis ekkor még nem hozta nyilvánosságra saját elképzeléseit. a Society for the Diffusion of Useful Knowledge kiadásában megjelent filléres könyvbıl elsajátítsa a botanika rendszerének alapjait”. ahogy Kepler vitte az égbe seprőjét és mágneseit. Még különösebb. hogy meglepetést okoz neki . amelyben kijelentette: „minden faj egy már korábban létezett. színezet és testfelület hallatlan sokféleségén . s megtaláltam a választ a fajok eredetének kérdésére. Darwinhoz hasonlóan . s pályája elején még inkább amatır volt. Alfred Russell Wallace még hiszékenyebb. s „még négy évnek kellett eltelnie. madarakat és más állatokat győjtsön. hogy a vadrózsa és a réti boglárka felismerésén túllépve egy.így Malthus .. Tizennégy évvel volt nála fiatalabb. A létért való küzdelem Malthus számára nem az evolúció ostorpattogtató jobbkeze. takarókba csavarva feküdt.

a Darwin-Wallace cikkek megjelenésének ötvenedik évfordulója alkalmából tartott ünnepségeken Wallace igen szerényen nyilatkozott. s csak ekkor tört ki a vihar. és széltében vitatták állításait. nagyon régen olvasott. amely a tudomány egy adott területét . s 1848.többek közt . hogy Wallace-nek életjáradékot folyósítsanak. A felolvasás nem váltott ki vitát. Gladstone-nál.volt Huxley elsı reakciója. hogy ez nem jutott az eszembe! . hisz a kérdéses esszé abban az idıben közkézen forgott. Darwin felfedezése ebben az összefüggésben racionálisabbnak. Nincs különösebb jelentısége annak. már a negatív visszacsatolás fogalmát elılegezi meg. Darwin betegen feküdt. hogy a véletlen ily sokáig váratott magára. sikerült életük végéig jó barátságban maradniuk. Megjegyzése. Darwin türelmesebb és józanabb volt.lxxi Ez természetesen túlzás volt. némi vallásos felhang csendül meg. igazolják a modern antropológia eredményei. a tudatosság kialakulása. Nem csoda. hogy az ember aránylag igen rövid idı alatt jelent meg. Ha Malthus nem lett volna. amelyet valamikor. s onnan ugyanolyan trófeákkal tért vissza. július 1-jén közösen írt elıterjesztést nyújtottak be a Linné Társaságnak On the Tendency of Species to form Varieties and on the Perpetuation of Varieties and Specíes by Natural Means of Selection (A fajok változékonyságáról. Pszichológiai szempontból az az elképesztı. hogy mindketten olvasták Malthust. hogy ugyanígy érezhettek az asztalnál ülık. nem teszi emlékezetessé semmi olyan meglepı felfedezés. Darwin barátainak és kortársainak véleményén alapul: Milyen hihetetlenül ostoba voltam. Az év vége felé a Társaság elnöke éves jelentésében a következıket írta: A most eltelt esztendıt . s az ember felemelkedése evolúciós ugrásokon át következett be. amelyek mintegy „hozzáadódtak” a természetes kiválogatódás mechanikus mőködéséhez. Noha nézeteik néhány ponton különböztek. hiszen Wallace késıbbi mővei. amikor Kolumbusz függılegesen megállította a tojást.lxxii Darwin egyik életrajzírójának e megjegyzése nem utólagos bölcsesség. hogy e munkák értékének megítélésekor a húsz év és az egy hét arányát tanácsos szem elıtt tartani. inkább az a tény. 1909-ben. Wallace pedig hitt . és talán képzelt betegségektıl is szenvedtek. hogy lehatolt tudattalanjának legmélyeire. Az idı megérett. Wallace távoli tengereken járt. Wallace-é drámaibbnak és bizarrabbnak tőnik. mely szerint a szerves élet. például maga Erasmus Darwin. s ez a különbségtétel személyiségüknek is megfelel.lxx A következı év novemberében megjelent A fajok eredete.. Darwin hetvenhárom.egy csapásra forradalmasította volna. mely szerint a létharc során a legalkalmasabb fennmaradása önfenntartó folyamat. s az érdeklıdés legcsekélyebb jele sem mutatkozott. hogy mind Darwin. amikor lázrohamának egy tudatos pillanatában eszébe villant ugyanez a mő.. Bár mindketten szüntelenül valódi. A szerzık egyike sem volt jelen. mint a lehorgonyzott csónakban a felszínen sodródva csáklyával keresgélı Darwin. hogy ugyanaz a biszociatív mozzanat következett be Darwin agyában Malthus esszéjének olvastakor. de következtetését. mint pedig Wallace a tudomány történetében igen ritka nemeslelkőségrıl és józanságról tettek tanúbizonyságot. s Wallace ott volt Darwin koporsóvivıi között. Elképzelésében. s ellenfeleik is igyekeztek ıket egymás ellen kijátszani.meglettek volna 1842-ben írt vázlataim. kivált a Contributions és a Darwinism valóban nagy jelentıségőek. nem a felfedezés véletlenszerősége a meglepı.” Szerencse. Darwin szeretetreméltóan hiszékeny volt. s megjegyezte. de Wallace több fantáziával és talán elmélyültebben gondolkodott. vagy Lamarck egynémely sorai által jutott volna el a nagy gondolatig. akkor sem írhatott volna tökéletesebb kivonatot. valamint a fajoknak és változatoknak a természetes kiválogatódás által elısegített állandóságáról) címmel. Darwin és Wallace más források. mint Wallace-ében. és hangsúlyozta.a frenológiában s a mesmerizmus és a spiritualizmus egészen kezdetleges változataiban is. Élete vége felé Darwin elérte Mr. Wallace pedig kilencven évig élt. Hasonló gondolatai támadtak az ornitológus Alfred .hogy úgy mondjam .

.két. gyakran tartalmaznak a fentihez hasonló ellentmondásokat.. és várj . látszólag a következı: ha nagyon el akarsz jutni Indiába. hogy egyáltalán rátalált valaki . és találni fogsz. a fát megrázva ölébe potyogott az egész. amikor valaki rossz hajóra száll. A felfedezések története telisteli van ilyen elıre nem látott célokhoz való megérkezésekkel.lxxiii VII. Keményen kutatsz. s mégis a kívánt célba jut. hogy mindennek alapjai .kivált azért. de Mr. s amikor lemondunk róla.tanácsolja Lloyd Morgan. aki nem tudta eldönteni: inkább bosszús vagyok-e. Nyilvánvaló azonban. A maxima.hatalmas kupacnyi irracionalitás játszik szerepet.. s e szerep még feltőnıbb minden tudományok legracionálisabbjai.a szerzı nevét elfeledtem .és nemcsak a mővészeteknél (ahol könnyebben elfogadjuk jelenlétének gondolatát). hogyan csináltam. amit fentebb az érettség tényezıjének neveztem. nagy valószínőséggel felfedezel egy ilyen vagy olyan Amerikát. míg össze nem esünk. de olyan esetekkel is. s jelentésük túlmutat azon. mosolyogva megadja magát.Newtonnak. Ne keress. aki elszánja magát. a versben az Igazság incselkedı nıcskeként jelenik meg.az ellipszisek.. Keplertıl és Descartes-tól Planckig és de Broglie-ig a nagy úttörık munkamódszerét mintha Einstein kis kétsorosa inspirálta volna. rátalál a tehénbıgés utánzásának legtökéletesebb módszerére. a Bölcsek köve kutatóinak szóló tanácsot olvastam egymás mellett: A Kı csak akkor találtatik meg.legalábbis a matematikusok egyetértenek. akit üldözünk. mint az erıfeszítéssel okozati összefüggésben álló jogos jutalmat .mondta egy alkalommal Fleming -‚ amit nem is keresett. . Meglehet például. amely türelmes munkával és kitartó erıfeszítéssel készült fel rá. s mit se lelsz. amiért a megoldást nem én találtam meg. ellenségei közül pedig sokan Samuel Butlerrel értettek egyet: Buffon ültette. Erasmus Darwin és Lamarck locsolgatta. mert az ıt hónapok óta kísértı probléma megoldása tökéletesen egyszerő. misztikus inspirációra való hivatkozás. A mővészek és tudósok önelemzı írásai. hogy a technikus. hogy az alkotó folyamatokban . amelyekben inspirációs forrásaikról és munkamódszereikrıl számolnak be. amelyet egy ismeretlen hölgy kérésére egy fénykép hátoldalára írt: . „Mellégondolni” A LOGIKA HATÁRAI Egy réges-régi alkimista könyvben . hogy szinkronba hozza egy géppuska lövéseinek ütemét egy légcsavar forgásával. hogy ez a sok. A szerencse és a véletlen csupán segítségére van a munkálkodó szellemnek. Darwin jelentette ki. a gyakori „fogalmam sincs róla. a matematika és a matematikai fizika területén. hogy a gyümölcs megérett. vagy örömöm nagyobb. Suriau Poincaré által is helyeslıleg idézett híres mondata: ha fel akarsz fedezni valamit.szinte misztikus elképzelés. Az ember néha megtalálja . Olykor már-már arra gyanakszunk... ı úgy tekinti a véletlen szerencsét. Kepler azt akarta bebizonyítani. ha a munka súlyos teherként nyomja a keresı vállát. Darwin számos barátja érzett úgy.egy szekér trágya . mint Huxley. hogy megtegye a felfedezést . gondolj másra (pour inventer il faut penser à côté) ugyanebbe az irányba mutat.” és a je ne cherche pas. je trouve valamiféle tudattalan vágyban gyökerezik. amelyben . hanem a tudományos tevékenységekben is .ezek Pasteur szavai. hegy a Világegyetem egyszerő geometriai vagy zenei harmóniákra szervezıdik s felismerte. Felfedezését Vergilius egyik eclogájából vett idézettel ünnepelte. Itasd át magad teljesen érdeklıdésed tárgyával. hogy az ember egy szókratészi daimón kiváltságos gazdájaként tőnhessen fel.

de olyat egyetlenegyet sem találtam. speciális démonok lakta területek felé haladt. tudat alatti irányításba vetett hit. Freud és Jung áthatoltak a vékony kérgen. hogy Isten kockajátékot játszik a világgal . hogy üres. eredményes lesz-e egy-egy kutatási irány. és a túlságosan tudatos gondolkodás hasznosságában való kételkedés (Úgy tőnik. mely szerint az okságot a statisztikai valószínőség fogalmával kellene felváltani. amelyrıl szkeptikus pszichológusok azt állították. ahogy van irodalmi és képzımővészeti is . amelyek nem dedukció útján születnek hanem egyfajta mővészi kreativitás eredményei.írta Titchener). afféle Pandora szelencéjévé vált. borzadás a csılátó szellemiségtıl és a túlzott következetességtıl (Az ember vegye könnyedén az elméleteit . Létezik tudományos ízlés. s amelynek egész megfontolásrendszere és krédója az objektivitás.mondta nemegyszer Einstein. Nem hihetem. mint józan. a bizonyíthatóság és a logika. E hibás feltételezések a felvilágosodás korában keletkeztek. A TUDATALATTI FREUD ELİTT A látszólagos paradoxon a gondolkodással és a tudomány módszereivel kapcsolatos hibás elıfeltevésekbıl származik. olyan határérték. érzelmi érzékenységet emlegetek. s utána megkérdeznék tıle: mi lehet a foglalkozásuk a szemelvények szerzıinek.Einstein). amelyet elérni soha nem lehet. ahol egy kiemelkedı matematikus vagy fizikus az ellenkezıjét állítaná. meghatározó szerepet kapnak szubjektív. száraz gerendákra szerelt elektronikus agyak. Hadamard hangsúlyozta. a tudás mezeje gyorsan szélesedett. a számok és a formák harmóniája. azoké. hővös és szenvedélytelen logikusok. E reakciók abban a tévhitben gyökereztek. s rajta kívül nem ismerek semmi mást. Minden matematikus ismeri ezt a valóságos. a kvantumelmélet atyja önéletrajzában írja. Nietzsche. amely túlnyomórészt absztrakt szimbólumokkal dolgozik. . ami lehetıvé tenné a jóslásokat. a geometriai elegancia érzésérıl van szó. hogy a matematikus a legtöbb esetben képtelen elıre megmondani. kiderül. éppenséggel a legszebb dolog Max Planck. hogy amit Önök teljes tudatosságnak neveznek. hogy a matematikai bizonyításokkal kapcsolatosan. hisz más elképzelhetı megközelítés nem létezik. Enge des Bewusstseins . A szkepszist ellensúlyozza az intuícióba és a félig vallásos vagy éppen esztétikai érzékenységek általi. hogy mőködésében nagyon is fontos. a tizenkilencedik században merevedtek dogmákká. s ennek ára az elmélyültség ideiglenes csorbulása volt. Ha azonban valaki végigolvasna egy levelezésük jellemzı részleteibıl a nevek feltüntetése nélkül összeállított antológiát. E bizalmas és ıszinte írások mindegyikén végigcsengı témák: a logika és a következtetı értelem alábecsülése (kivéve a nagy pillanat utáni bizonyítás feladatait). amelyek kedveznek ennek a sajátos érzékenységnek. Nyilvánvaló a paradoxon. hogy a görög geométerek is ugyanilyen érzésekkel tanulmányozták az ellipszist. esztétikai tapasztalatot. de van egy sajátos szépségérzet. ez összefüggésben áll azzal is. mint csapóajtóval és rejtett fiókokkal ellátott színpadi bővészládikót. Egy tudományágról. Vég nélkül sorolhatnám az idézeteket. irracionális és csak utólagosan igazolható lelki folyamatok. mások pedig úgy használták. a legvalószínőbb válasz az lenne: egy rakás. Az ember lelkének legnagyobb látnokai. amelyek látszólag csakis a józan értelemmel hozhatók összefüggésbe.írta Renan. amely mégis sejtet valamit. Kétségtelen.Egy kérdéstıl nem nyughatok: İk hülyék mind? Vagy én vagyok? A fent említett tudósok úgy élnek a közember képzeletében. amit úgy hívnak. elutasítva a modern fizika feltételezését. szőklátókörőség. de mindegyikük csak a maga sajátos irányába. A gondolatok hasznos kombinációja. A tudatalatti fogalmát misztikus derengés és kórházi illat lengte körül. A matematikai szépség. a romantikusan naiv fajtából való költı vagy muzsikus. Azt hiszem. Poincaré éppily különösen fogalmazott: Talán meglepı. hogy az élenjáró kutató tudósnak élénk intuitív képzelıerıvel kell rendelkeznie azokhoz az új gondolatokhoz.

hogy ha két birodalom . az azonban figyelemreméltó. Idézem Whyte-ot: Descartes és az ı hajszálpontos dualizmus-definíciója elıtt semmi ok nem volt azon töprengeni. hogy tudomásunk lenne róluk. És volt még egy váratlan. hogy az érzések jelen lehetnek anélkül is. . Cervantes. csillagászoknál.csak egy a huszadik század huncut találmányai közül. hogy a tudatosságot úgy fogalmazzuk.. mint Jacob Boehme. ha más irányban áll . megmutatja a belül zajló folyamatokat. A dolog impozáns családfája az antikvitásig nyúlik vissza.Azok a filozófusok.lxxv A descartes-i cogito. hogy a tudatalatti vajon a szellem elkülönült birodalmába tartozik-e. harmadik következmény is. egy rövid történeti áttekintés segíteni fog szélesebb perspektívában és kiegyensúlyozottabb összefüggésrendszerben szemlélni a tényeket. ha megfelelı irányba állítják. mint az evolúciónak Darwin. mert az emberi természet forrásai a tudattalanban rejlenek. képviselıi közül pedig legerıteljesebben Plótinosz. mint Kepler. hogy a világ az anyag és a szellem birodalmaira hasadt ketté. ergo sum ellen fütyköst ragadók közt az egyik legelsı volt Cudworth..egy szellemi és egy fizikai . mint a szellem meghatározó jellegét. orvosoknál. mint Dante.lxxiv Csak fokozatosan következett be a reakció. a tizenhetedik század elsı felében élt René Descartes hatására feledésbe merült.akárcsak a relativitáselmélet vagy a szubatomi fizika . amely csak három évszázad után kezdett magára találni . amely. mint Aquínói Tamás. óegyiptomi vagy görög idézetekkel.de a folyamatok ettıl még ugyanúgy végbemennek. hogy a tudatos érzékelés hiánya nem a lelki aktivitás szünetelésének bizonyítéka. hogy a lélek leglényege a gondolkodás képessége. Whyte The Unconscious Before Freud címő könyvébıl (1962) való. Freud semmivel sem nagyobb mértékben felfedezıje a tudatalattinak. még maguk . amely az emberi tudatosság pillanatait összeköti a szerves folyamatok hátterével. L. az Upanisádokból vett. bensımben mérhetetlen.és maga a fogalom. a tudatosság nem lehet a szellemiség kritériuma.. hogy ez az ismeret a tudományos forradalom idıszakában. nem volt ok és alkalom arra. és a tudatos gondolkodást a szellem birodalmával azonosították. Ahogyan a modern fizika Newtonnal vette kezdetét. Ami azt illeti. Sok filozófus és vallásos gondolkodó maguktól értetıdı létezıknek ítélte a kívül elhelyezkedı. Mindez persze önmagában még nem különösebben érdekes. Nem untatom az Olvasót homályos. a birodalomban. úgy kezdıdik a modern filozófia azzal. amit karteziánus katasztrófának nevezhetünk. az eszmék történetének feltérképezéséhez. Shakespeare és Montaigne. A katasztrófa abban állt. s idézetekkel kimutatható olyan teológusoknál. és egymástól olyan távol esı íróknál.. mint Paracelsus. s elsısorban annak legnagyobb befolyású filozófusa. misztikusoknál.ki érheti el mélységeit? A tudat alatti mőködések ismerete mindvégig jelen volt. Ennek eredménye volt az esprit Cartesien sekélyes racionalizmusa és az üresjáratba kényszerült pszichológia. akik azt állítják. amelybıl kiemelkedett... A keresztény Európa születésére a neoplatonizmus gyakorolta a fı befolyást. a mő figyelemreméltó hozzájárulás a történetírás meglehetısen elhanyagolt ágának.hogy a tudatalatti . Amíg nem történt egy (nyilvánvalóan sikeres) próbálkozás. A következı idézetek túlnyomó része L. hogy a tudatalatti fogalmát kitaláljuk.úgy-ahogy. de a tudatosságra közvetlenül hatást gyakorló faktorokat . Szent Ágoston ámulattal beszélt az ember tudattalan emlékeinek hatalmas tárházáról.létezik. aki magától értetıdınek tekintette.. határtalan a tér . Az európai gondolkodásban csak Descartes után jelent meg a tudatalatti kifejezés .. cambridge-i filozófus: . a gondolkodás leglényege pedig a tiszta és világos tudatosság. és aki kétségek nélkül beszélt a lélek tükrérıl. annak felismerése. s erre képtelen.

matematikusként Newton riválisa..lxxvi A Descartes-tal rokonszenvezı John Locke bátran kijelentette: lehetetlen érzékelni anélkül.. filozófusként pedig Descartes ellenfele megkísérelte mennyiségileg meghatározni a tudatosság küszöbértékét. amelyeket csak késıbb ismerünk fel és azonosítunk. Egészen bizonyos. Gondolataink azonban általában olyan homályos és burkolt nyelvben fogannak. Hasonló észrevételt tesz Lamartine is: Soha nem gondolkodom. mint amennyire odafigyelni. mi sem egyszerőbb számunkra. hogy érzékel. hogy róluk tudatosan tudomást szereznénk. azt állítva. a púpos zseni. tılünk független képzetekkel. ha így lenne .ipso facto meg kellene szőnniük létezni . amelyek mőködése nem tudatos. A tudatalattiról alkotott leibnizi elképzeléseknek Németországban számos követıje akadt. hogy az ember érzékelné... hogy a karteziánusokhoz akarnék csatlakozni. ahogy azt mondjuk: esik az esı.lxxx Lichtenberg... amelyekrıl nem tudunk .lxxviii Leibniz .. tiszta és tudatos észleletek mezeje . köztük Christian Wolff: Senki ne higgye. de egyértelmően következtethetünk rá. Kant feltehetıleg minden nagy filozófusok legszárazabbika. A cogito kifejezés túlságosan sokat mond. s hogy gyakran végezzük testmozdulatok hosszú sorozatait csupán látszólag szándékosan. mintegy félig gondolkodva. ha így fordítjuk: gondolkodom. ami benne létezik és végbemegy. miszerint lehetséges lenne. legalábbis azt hisszük .. Ezek az eszmék hatást gyakorolhatnak anélkül.kellene mondanunk.sem hihetik és állíthatják. gondolkodódik. amirıl tudomásunk ne lenne. letargiában lévı vagy agyvérzéses emberek lelke akár egy pillanatra is tökéletesen híjával van a tiszta és tudatos gondolkodásnak. hogy a világon a legnehezebb világosan és egyértelmően kifejezni ıket. és az id termékeinek tekintette ıket: Azt kellene mondani. hogy Freud egyik elıfutára volt? Érzékszervi észlelıképességeink és érzékelésünk. Tisztában lehetünk bizonyos. A következı eredményre jutott: Tiszta és világos gondolataink a homályosak és körülírhatatlanok óceánjából kiemelkedı szigetek.. Ugyanebben az idıben Shaftesbury grófja a következıket jegyezte le: Az ember azt hihetné. ki hinné róla. vagy amennyit tudomásul venni képesek vagyunk .filozófiájuknak megfelelıen . mint hogy saját elménket megismerjük .. John Norris (1657-1711) éppily merészen válaszol: Lehetnek olyan eszméink és gondolataink. hogy emberi lelkünk nincs minden pillanatban tisztában azzal. Mindannyiunknak vannak tapasztalataink arról. hogy birtokunkban vannak . míg más képzetek léte rajtunk múlik.lxxvii 1690-ben írták e sorokat.lxxix Most belépünk a tizennyolcadik századba. a muzsikuséban pedig zenei készségei és a dalok . a gondolataim gondolkodnak helyettem. Velük szemben a világos. amely az elme valódi megismerésének útjában áll. hogy sokféle tudattalan tevékenységet hajtunk végre.. szatirikus író és a göttingeni egyetem fizikaprofesszora az álmokban az önmegismerés eszközeit látta.hol a válaszvonal? Gondolkodódik .. hogy a mély álomban. Ez csupán elıítélet.e homályos eszméink birodalma felmérhetetlen. a geométer elméjében még álmában is jelen van minden geometriai ismerete és elmélete. hogy semmi nem lehet elménkben. Megszámlálhatatlanul több eszme él elménkben.

. egészen a tizenkilencedik század második feléig. éppen a tudattalan. tizenkilencedik századi orvos és természettudós vezette be: ..lxxxvi A tudattalan agymőködés fogalmát W. Goethe és Fichte. Schelling.) A tudattalan elképzelésének Angliában igen kiterjedt családfája volt. Az élet során szüntelenül váltakoznak az appercepciók és a percepciók. Szellemünk hatalmas térképén csak néhány aprócska foltra esik fénysugár. (Egy idıben maga Freud is Charcot-nál tanult.. és épp tudattalan mivolta következtében egyfajta olyan belsı Afrika. mint amilyenbe .szándékosan .lxxxv A karteziánus szellem Franciaországban élt a legtovább. amikor nem figyelünk rájuk.elenyészıen kicsiny. e tudat-elıtti létezésbıl alakul ki és vezethetı le lépésrıl lépésre a valódi. Miért kellene az elme teljes tartalmának tudatossá válnia..kifejezést. hisz ott vannak a gyökerei . a tudatosság nélkülieket percepcióknak. szabályosabb állapotba kerülnek önmaguktól. B. homályos. mindkétfajta eszmék folyamatos sorozata. amikor például mindaz.hogy csak keveseket említsek . hanem folytatják megkezdett tevékenységüket akkor is.. H. tevékenységében a tudatos és tudattalan úgy váltakozik. ami korábban már tudatos volt. Egy eszmének nem lényegi része a tudatosság. dolgoznak simán és fennakadás nélkül. amikor éppen nem foglalkoztatjuk ıket. hogy a gondolkodás a tudatos és tudattalan folyamatok közötti szüntelen oszcilláció. s azt állította. teremtı képességeit és lehetıségeit hirdetı magányos hangok lassan kórussá sokasodnak. amelybıl a verseiben lévı jó és gonosz szellemek származnak. idırıl idıre vissza kell süllyednie a tudattalanba.és a vetülékfonalak.lxxxii Ahogy a tizenkilencedik század felé közeledünk. Hegel. de már egyértelmően hordozza az intelligencia sajátos jellegét.tudattalan . amikor Charcot és mások forradalmasították a pszichiátriát.minden készségünkkel és ügyességünkkel juttathatnánk ıket. sötét képeknek nevezem. amely még nem tudatos. amelynek ismeretlen messzeségekbe nyúlnak határai. mint a lánc. s rendezettebb. amely . az emlékezet teljes birodalma is csak néhány megvilágított folton látható. egynémely nagy alakját fentebb idéztem is. német orvos-filozófus (akirıl . Abraham Tucker 1750 körül a következıket írta: . Carpenter. Fichte (a filozófus Fichte pszichológus fia) vezette be: Az aktív tudatosság mögött lennie kell csupán potenciális állapotnak.lelki szerveink nem állnak tétlenül azokban a pillanatokban.. Ez a szellem közbülsı állapota. az árnyékkal borított többi rész pedig láthatatlan? Avagy nem lehet szellemi világunknak egy másik fele.lxxxiv A tudat-elıtti állapot fogalmát I. a kórus tagjai között . a tudattalan alkotó. Goethe például így: Az ember nem maradhat sokáig tudatos állapotban. Jean-Paul Richter pedig: Szellemünk leghatalmasabb birodalma valóban a tudattalan. A dal talán Németországban a leghangosabb. A szellem élete szakadatlan tevékenység.lxxxi Whyte szerint E. Egy nagyhatású filozófus.akár a Hold túloldala soha nem fordul a tudatosság fénye felé? A költı legértékesebb kincse. tiszta tudatosság. Amikor például egy tehetséges muzsikus komponál. Platner.bevallom .lxxxiii Az Angliában sajnos kevéssé ismert kitőnı regényíró.korábban még soha nem hallottam) használta elsıként az Unbewusstsein . A tudatos eszmék gyakran a tudattalanok eredményei. A tudatos eszméket Leibnizt követve appercepcióknak.ott van Herder.

Angliában született kifejezések: az agy mély üregei. és: a tudatosság küszöbe alatti én (Myers). következésképpen mind közül a leggyengébb és befejezetlenebb. hogy . ahol az evolúció divatos témájáról beszélnek . mint a tudat alatti életet és tevékenységeket. Nem fér hozzá kétség.. a poszt-karteziánus Európában elképzelhetı.. A korában népszerő Spielhagen egyik regényébıl megtudhatjuk. ı Lichtenbergtıl vette át a tudattalan Id kifejezést (tıle kölcsönözte Groddeck..ötven évvel azelıtt.egyetlen általánosságban vett tényt sem támaszt alá oly bizonyosan a tapasztalat. amelyekbe soha nem süt be a Nap (Wordsworth). hogy tudatossá tesszük a tudattalant. hogy bárki hallotta volna Darwin nevét. Eszünkbe jut a Disraeli mővében megjelenı londoni szalon. Whyte így következtet: A tudattalan szellemi folyamatok általános fogalma 1700 körül. hogy ezen elıkészítı munkáról egyáltalán tudomásunk lenne.Erich von Hartmann megjelentette A tudattalan filozófiája címő mővét. aki nekünk alkot és teremt. Whyte felsorol hat filozófiai mővet.. hogy Európában 1870 és 80 között közhelynek számított a szellem tudattalan rétegének koncepciója. E tudat alatti elme olyan számunkra. amely mőveinek egyik vezérmotívuma lett: Hol vannak a lélek új doktorai? ..lxxxvii További igen találó. s végül ölünkbe veti az érett gyümölcsöket. és igen keskeny és sekély a tere az emberi tudatosságnak. A német kísérleti pszichológia úttörıi Fechner és Wilhelm Wundt voltak.. E kor irodalmának óriása Nietzsche volt.az agy tudattalanul kifejtett mőködése olyan eredményeket produkál. Fechner véleményét a sokszor idézett jéghegy-metafora szemlélteti. Groddecktıl pedig Freud).. s ezen általános elképzelés sokféle sajátos vonatkozása és alkalmazása fölött élénken vitatkoztak évtizedeken át. A tudatosság a szervezet legkésıbbi és legutolsóként kifejlıdött képessége. Ahol Fechner abbahagyta.xc Nagyjából ugyanebben az idıben . hogy gondolataink legfontosabb alapjait anélkül hozza elınkbe. 1800 körül aktuális. és mindegyikük címében ott szerepel a szó: tudattalan. s mozgását nemcsak a tiszta ésszel megtapasztalható szelek.lxxxviii Néhány évvel késıbb pedig Maudsley: A szellemi tevékenység legfontosabb részei. amelyek gondolkodás útján nem születhettek volna meg. ott folytatta Wundt: Szellemünk mőködése oly szerencsésen szervezett. de a mélyvízi áramlatok is. Az alaptevékenységek hatalmas tömege tudattalan. szerinte a jéghegynek csupán a vízfelszín fölé emelkedı csúcsa a tudatosság. A tudás minden kiterjesztése. a tudat peremvidéke (William James). sıt elsısorban azok irányítják. a tudatosság félhomályos birodalma (Coleridge).lxxxix A történet tetıpontjához vissza kell térnünk a tizenkilencedik század második felének Németországába.1868-ban . de éppily bıségesen állnak rendelkezésre sokatmondó idézetek a tudattalan és az álom motivációs... 1860-ban Sir Thomas Laycock írta. amelyek a Hartmann könyvének megjelenése utáni tíz esztendıben láttak napvilágot. érzelmi és . amelyek a gondolkodás alapját képezik: a tudat alatti mőködések. amelybıl bestseller lett. s nem fogad el a mindennapos gyakorlat vezérfonalul az élet dolgaiban. 1870 és 1880 között pedig divatos volt. növelése abból áll. mint egy ismeretlen lény. a legalapvetıbb folyamatok. hogy 1870-ben két fı társalgási téma járta a berlini szalonokban: Wagner és a fenti mő.xci Ezt a rövid összefoglalót a tudattalan gondolkodás területére korlátoztam.

vagy a szolgálólány. elemi tudatosságát eredményezik. Ha elfelejtünk valamit. ha megáll. a karteziánus hagyományokban gyökerezik. és saját maga használta a fenti kifejezést. a körülményektıl.ez éppoly ostoba dolog lenne. hogy csupán óriások vállain állt. hogy a tudatosság voltaképpen fokozatok kérdése. az emlékezet mőködésénél és az érzelmek árapályában is.vagyis kevésbé vagy többé tudatos cselekvéssorai: sétálni az utcán. amikor az izgalmas olvasmányba merült ember számára teljességgel megszőnik a külvilág. és szellemi örökségünk része lett. Ami pedig a legkülönösebb: felelısnek tartunk másokat és magunkat is. E gondolkodási szokásaink mélyébe ívódott hagyomány makacssága folytán minduntalan megfeledkezünk arról a mindennapi tapasztalatok által is alátámasztott tényrıl.különös módon . illetve közönség elıtt énekelni. hogy vitassam Freud nagyságát vagy eredetiségét .helyezkednek el a jól begyakorlott tevékenységek többé-kevésbé mechanikus . aki elfelejt cukrot tenni a tálcára a tea mellé. a tudattalanok pedig sötétek. Azt mondhatnánk Leibnizzel: a tudatos történések világosak.vagy az óvatos szkepticizmus . összecsomózni az elszakadt főzıt vagy szórakozottan dúdolni egy jól ismert dallamot. amelyek normális esetben anélkül mennek végbe. A szemünkön. Emlékeket idézünk fel a memória hálótermeibıl.patológiás vonatkozásait illetıen is. A SZOKÁSOK MECHANIZÁCIÓJA A misztérium . Soha nem ismerte fel. befőzni egy cipıt. Bergson még azt is kijelentette. kerülgetni a tócsákat az esıben vagy mászni egy csupasz sziklafalon. talán valamiféle protoplazma-tudatig nyúlik le a humán rétegek alá. Az iskolásfiú. a környezettıl. külön tartományai. mechanikusan összeadni egy számoszlopot és a megtalált hiba után erıs figyelemmel ellenırizni az eredményt. mint egy növekedı káposztafej. amelyek irányítják a zsigerek és mirigyek mőködéseit. hogy egy zuhanó kı másképpen tudattalan. de észrevesszük. de egy másik rétegben tudomásul vesszük a többit is. vagy azt. Szándékom nem az volt. A tudatosság skáláján utánuk . amire emlékeznünk kellene. mert értelmes szavakká alakításuk mővelete teljesen automatikus. más emlékek pedig hívatlanul bukkannak elı. Freud .nem. amelyek ott sorakoznak e kettı között.fölöttük . melegek és elevenek vagyunk. milyen közismert és elfogadott volt a gondolat. Minél nagyobb gyakorlatra és tapasztalatra teszünk szert egy bizonyos tevékenység gyakorlásában. a tudatosság minısége a mindenfajta észleletekben és tapasztalatokban különbözı mértékben van jelen. hogy tudomásunk lenne róluk. amelyet a tudatalatti említése kivált. Míg azonban Newton tisztában volt a helyzettel. aki otthon hagyja a tornacipıjét. A skála sötét vége ismeretlen mélységekbe. és figyelmünk maradéktalanul a formák mögötti értelemre fókuszálódik . mint Newtont pocskondiázni amiatt. hogy élık. mert a folyamatot szabályozó kód lesüllyed a tudatosság szintje alá. amelynek alapjaira felhúzta a maga épületét.a jelenség a nyelv áttetszısége néven ismeretes. Éppily folyamatos tudatosság-skálát találunk az érzékelı és felismerı képességeknél. A tudatos és tudattalan tapasztalatok nem az elme más-más. dorgálást kap a tudattalan-akaratlan mulasztásért. Olvasás közben nem figyelünk a betők formájára. A skála tetején ott találjuk az adott problémára való teljes koncentrálás kvázi-hipnotikus állapotát. Nem halljuk az óra ketyegését. annál inkább automatikussá válik a cselekvés. Az emberi lényeknél a skála legalján az önszabályozó tevékenységeket találjuk. de nem szabad megfeledkeznünk a szürke végtelen számú árnyalatáról sem.érzése. az ismert vidéken . és összességükben annak vegetatív. A tevékenységet kísérı tudatos figyelem foka azonban függ még egy második tényezıtıl. a vérkeringést és más fiziológiai folyamatokat. fülünkön és bırünkön át érkezı ingereknek csak egy részét fogjuk fel tudatosan.

s a tudatosság vékony és éles fénysugárként világít oda. amikor bekötjük a cipınket vagy írógépelünk.úgy tőnik . A skála egyik végén találtuk a konkrét tudatosság nélkül végrehajtott rutincselekvéseket. az a folyamat. a begyakorlott tevékenységek irányítása pedig lefelé szivárog a fentebb leírt folyamatok során.vizsgáltam. hogy lineáris skáláját. A tapasztalatlan autóvezetınek még a kihalt úton is erısen koncentrálnia kell. megtanulja elkerülni. Másfelıl azonban szellemi takarékosságnak is felfoghatjuk ezt a készségek minél teljesebb automatizálódása felé mutató tendenciát. A számítógép-tervezık már alkottak olyan gépeket. terepalakzatok is. Így képes a gépírónı leveleket írni és közben a lovagjára gondolni. A tudattalan folyamatoknak a teremtı tevékenységben való szerepe egészen más dolog. és gyakran kell a gyakorlókönyvhöz vagy mesteréhez fordulnia. nem azonos azzal. az pedig. amely a szokás kialakulásához vezet. A sakknál egyszerőbb játékokban az egyes szituációk elıfordulása jóval gyakoribb. amely egy adott készség ismert és változatlan körülmények között való gyakorlásában való jártasságunk elmélyülésével arányosan enyészik el. amely . esetleg valamely szent tabu megsértésnek vagy egyfajta obszcenitás elkövetésének érzése feltétlenül meg fogja ebben akadályozni. Az alkotófolyamatban valamiféle felfelé irányuló áramlás támad a szellem ismeretlen és termékeny mélyrétegeibıl. de erıs forgalomban ı is jobban odafigyel. s az ezekben alkalmazható stratégiák sorra-rendre kódolhatók.elıbukkanhatnak új vagy szokatlan jellegek. Ennek menten megy végbe a tanultak szokássá való transzformációja. amelyben a jól ismert és megszokott feladatok végzése átkerül a szellemi hierarchia alacsonyabb szintjeire. hiperéber állapotot.mőködnek. Ha azok hibáznak. míg köröskörül minden sötétbe borul. meg tudja beszélni kedvesével a hétvégére vonatkozó terveiket . mert valamiféle esztétikai vagy morális nemtetszés. Egy még késıbbi stádiumban már éppily automatikusan alkalmaz bizonyos fortélyokat is.talán kissé paradox módon . A dolog sokdimenziós jellegét igyekszem majd feltárni a következı oldalakon. Mindennek a szellemi kreativitáshoz csupán közvetett köze van. Némi gyakorlat után már lehetetlen lesz számára. hogy nem követjük tudatosan mozdulatainkat. A kód tökéletes ismerete és a környezet változatlansága a két tényezı. tapasztalat. hogy figurái „villába” vagy „kötésbe” kerüljenek. nem hagyja a királyát védtelenül. miközben autót vezet. hogy nem mindig vagyunk tisztában az inspiráció forrásaival.mindez éppen ennek a takarékossági elvnek köszönhetı. amelyek a tudattól részben függetlenül . A tudatosság változásainak ez az egysíkú. az automatizmustól a megszállottságig húzódó fonalként való értelmezése azonban semmiképpen sem lehet kielégítı.mondjuk úgy.a szellemi folyamatok összetevıi közül az egyik legalapvetıbb. Idáig voltaképpen csak a tudatosság egyik vonatkozását . mint a készségek automatizmusokká válása. és a jó játékosokkal több játék átlagában döntetlenre játszanak. Hogy egy korábbi példához visszatérjek: a sakktáblára reménykedve meredı kezdı bizonytalan a futó vagy a bástya lépéseinek irányát illetıen. s az a tény. Ezek a gépek képesek megverni ellenfelüket. amikor a szellem egy adott problémára összpontosít.vagy éppen reflexekként . a gyakorlott sofır automatikusan vezet. mennyiségi fokozatosságát .így is megfogalmazhatjuk: olyan élmény. A tudatosságot tehát . s ezáltal felszabadítja a magasabb szinteket a nagyobb kihívást jelentı feladatok elvégzésére. amelyek memóriájába belekódolták az egyszerőbb táblajátékok szabályait és stratégiáit. igyekszik nyílt vonalakat biztosítani a bástyáinak stb. hogy például a bástyával átlósan lépjen. E dimenzióknak csupán tagadhatatlanul fontos egyike a fent említett mennyiségi fokozatosság. amelynek révén az alaposan elsajátított . úgy is fogalmazhatunk. a másikon pedig azt a koncentrált. hogy az irányítási funkció az idegrendszeri szintek hierarchiájában egyre alacsonyabbra kerül. a szabályok automatizmusokká váltak és bekódolódtak idegrendszerének áramköreibe. A dolog jól szemlélteti a folyamatot. s a szokás kialakulásával a tudatosság fénye fokozatosan elhalványodik.

s ez vezetett kavarodáshoz az olajozottan mőködı automata tevékenységének ál-spontaneitása és a valódi inspiráció igazi spontaneitása között (Vö. hogy ez a virtuozitás egyeseknél valódi kreativitással is párosulhat. s az odafent megüresedett helyet az újonnan elsajátítottaknak engedi át.legalábbis. A behaviouristák túlnyomó része csak az elsı létezését ismeri el. amely segít eloszlatni a tudatos gondolkodás világos tisztaságával kapcsolatos tévhiteket.a két folyamatot. az íjászatban. A zen filozófia abban a formájában. amiképpen a biológiai evolúciót is csupán véletlen mutációk sorozatának tartják.xcii míg csak a növendék . az automatizált készségek és a teremtı eredetiség .minthogy hasznosnak bizonyultak fennmaradhattak. amelyek .közti különbségtétel kudarcából adódó zavarodottság. bárzongoristák vagy a fejszámolómővészek hallatlan virtuozitással őzik mesterségüket . a judóban és a kalligrafikus festészetben érte el a legmagasabb szinteket. vagy a tudattalan óceánjából kiemelkedı parányi szigetecskék között és hallottuk Einstein szavait: amit Önök teljes tudatosságnak neveznek olyan határérték amelyet elérni soha nem lehet. Elıbbi egy adott készség mesteri begyakorlottságát.és ne keverjük össze . hogy ne feledjük el . hogy „spontán” módon. amellyel a Harward Egyetemen dolgozó Skinner professzor.-tól. Még akik hajlandók elismerni a tudattalan pozitív szerepét. A tökéletesség elérésének módszerét megfellebbezhetetlenül és parancsolóan a gyakorlásban. A zongorista több-kevesebb gyakorlás után . Bizonyos kifinomult. Koestler: The Lotus and the Robot. Ennek éppen az ellenkezıje Tartini híres esete. rétegét. gondolkodás nélkül cselekedjenek. de önmagában nem több. amikor az Ördögtrillaszonátát álmában komponálta meg. a másodikban pedig az újdonságok tenyészverme és melegágya. ismétlésben és az ismétlés szüntelenül növekvı szorgalommal és elszántsággal való ismétlésében jelölték meg. utóbbi pedig az új felismerés hirtelen felvillanását eredményezi. A SEKÉLY VIZEK FELDERÍTÉSE Láttuk a párhuzamot a tudatos gondolkodás és a jéghegy.: The It and the Knack 266. T. akrobaták.23xciii Ez volt a módszer. a szellemi történések lényegének tekinti a szokások kialakulását. Suzuki professzor és nyugati tanítványai) tanítanak. in. Az efféle mechanikus virtuozitás minden valószínőség szerint a zen-buddhizmus által inspirált japán mővészetekben: a kardforgatásban.az Oxford Dictionary szerint virtuóz az a személy. amelyet mai terjesztıi (köztük elsısorban D.) 23 . magas fokon elsajátított és begyakorolt rutin.már alva is el tudja játszani az új darabot.készségek. a behaviourista iskola vezéralakja galambokat idomított akrobatamutatványok elvégzésére. de ez nem azonos azzal. amit eredetiségnek nevezünk. 1960.ahogy mondani szokás . o. aki magas fokon mőveli valamely mővészet egy mechanikus részét. az automatizmust és az intuíciót. A sokféle zen mővészet gyakorlóit arra tanítják. azok közül is sokan összekeverik a felfelé és a lefelé irányuló folyamatokat. Hadd folytassam e metaforák sorát egy közelibb analógiával. s az eredeti ötletek és gondolatok ebben az értelmezésben csupán a véletlen próbálkozások szerencsés találatai. A kötéltáncosok.a lefelé és felfelé . cselekvéssorok irányítása mintegy a saját súlyossága folytán . mint egy rögzített játékszabályokra és alkalmazkodóképes stratégiákra épülı.a mély rétegekbe süllyed. Szükségtelen hangsúlyozni. ami önnön tudatosságát illeti . melyek közül a fennmaradás szempontjából elınyösek léteztek tovább. hogy ezzel az ember szellemi fejlıdését szemléltesse és magyarázza. félautomatikus tevékenységek hallatlan mértékben képesek alkalmazkodni a körülmények változásaihoz.egyfajta automatává nem változik. csupán egy hatalmas kupac. A tudattalan az elsı esetben az éber felügyeletet már nem igénylı megszokottságok raktára. Fontos.

normális látóképességő ember hajlamos azzal hízelegni magának. mint a vigyor mögül a fakutya.A legtöbb. s nem szemlélhetjük az utunk során keltett. ez a szög hegyesebb. elıérzeteket és várakozásokat kelt. némelyik gyorsabban halad.aztán eltorzultan vagy részleteiben jelent meg ismét. némelyik pedig a sötét mélységekbe tart. Közel száznyolcvan fokos látóterünkbıl mintegy négy foknyi csupán az élesen látott terület. Az éles. tiszta tudatosság „határesete” és a szellem hatalmas. Ha álmodozunk. de mindkét esetben hullámokat kelt. Fichte (és késıbb Freud is) tudat-elıttinek (das . csak néhány szót látunk világosan. származásuk fakuló visszhangjait és a sejtelmet. s az éles látás keskeny tartományával végigsöpörjük az elmosódott. a mélységet pedig az Olvasó kedve szerint láthatja el az elfojtott komplexusok rút örvényeivel. A képek jelentısége és értéke ebben az ıket körülvevı és védelmezı félárnyékban vagy halóban található. hangulatát. lásd: Második könyv. tiszta és egyenes vonalú folyamat. de 1960-ban a McGill Egyetem kutatói igen meglepı felfedezést tettek. hacsak motorral. mint a foveára esı kép.mintegy ezredrészét . e parányi. a szél sodorja a csónakot. valahol a most olvasott lap közepén. életlen perifériákat is. s megpróbáljuk szemünket visszatartani attól. tudattalan régiói közötti széles tartomány létezését már régen felismerték. központi mezıtıl távolodva egyre ködösebb és bizonytalanabb a kép.látjuk élesen. ahogy egy sokszor elismételt szó formája mögül foszlik ki a jelentés . elkülönülten és mozdulatlanul. Ha a produktív. életlen és elmosódott foltokat lát. hogy minden pillanatban élesen és tisztán látja a világot maga körül. Statikus látás nem létezik. valamint a szomszédos sorok már életlenek . a hasonlat kudarcot vall. A gondolkodás soha nem éles. fejezet). csak ha folyamatosan pásztázunk. A hasonlatban a csónak jelenti az éber tudat élesen látó mezejét. s a sor eleje és vége. nyílt vizek. Látóterünknek csak elenyészı töredékét . de a látóhatár teljes körén való jelenlétük adja meg a történet visszhangjait. mint maga a csónak. megtartani a tudatosság fénysugarában. Ha egyetlen szóra meredünk. a tudatosság fókuszával követnünk kell az irányt. s körülöttünk a szoba. mely szerint az öntudatlan szemmozgás nem csupán segíti a látást. felfedezünk. iránytővel. Amikor az elbeszélés vontatókötelén gondolkodunk. hogy merrefelé is vezetnek. Elmossák közeli és távoli viszonylataik érzékelését. atmoszféráját és zamatát. X. Ennyit persze minden iskolásfiú megtanul (és el is felejt). melyek szerteszét futnak minden irányba. hogy végigszaladjon a sorokon (ami nem könnyő dolog.a ködös buroktól megfosztott fogalom úgy tőnik el.írta William Jones . mint a csónak útja a tavon. a hullámok a tudatosság peremvidékét. nem látunk. holott voltaképpen zavaros.xciv Ha az ember megpróbál egy belsı képet vagy fogalmat megragadni. mint egy gombostő. s a tárgy képe szétesett és eltőnt . Szemfenekünknek csak egy kicsiny területe. mert szemünkkel szinte teljesen öntudatlanul folyamatosan „pásztázzuk” az elıttünk lévı világot. ugyanúgy hullik darabjaira. kormánylapáttal és egyéb kellékekkel nem szereljük fel a csónakot.átitatják és megszínezik a körülöttük áramló szabad. látása összezavarodott. hiszen az olvasás teljességgel automatizált készség). amikor pedig olvasunk vagy hallgatunk valakit. inkább olyan. tudatos gondolkodásra kerül sor. a fovea érzékeli élesen és tisztán a beesı fénysugarakat. „A szellem pontosan körülírt képzeteit . Megfelelı óvatossággal bizonyos korlátozott analógiát is vonhatunk a vizuális és szellemi „pásztázás”. Amikor a kísérleti személy egy nyugalomban lévı tárgyra függesztette tekintetét (a nehéz feladatot egy mechanikus szerkezet segítette. a kollektív tudattalan áramlataival vagy az archetípusok korallzátonyaival. sine qua nonja is. de annak alapvetıen szükséges feltétele. s a tó tükrén szétterjedı hullámokat.nemhogy a lap szélein lévık. ezt a „fogyatékosságot” azonban nem érzékeljük. az éles látás területén kívül esı elmosódott képek és a tudatosság peremvidékén zajló gondolkodás alak és kontúrok nélküli fogalmai között. kutatunk. úgy halad. mintha vontatnák.

s a rokon gondolatokkal telizsúfolt várószoba jóval túl van a tudat láthatárán. Minden meghallgatásra rendelésnek megvolt a maga . hogy kitaláljak valamit. célját és jelentıségét meghatározó folyamatok közötti különbség csupán. Francis Galtoné. A legragyogóbb ezirányú próbálkozás talán a sokoldalú zsenié. ahol a teljes tudatosság tart audienciát. s az ı neve összecseng Galtonéval . Galton.stb.xcv A tılem származó kiemelések ellenvéleményem jelei. Polányi másodlagos tudatosságnak nevezte ezt a területet. mintha elmémben lenne valamiféle kihallgatási csarnok. Olyan ez. amelyek ott vannak valahol „kéznél”. amely mechanikus logikával a várószobából beidéztetett. miféle játékszabályok irányították. sejtések közti hasonlóságról van szó. értelmetlen lenne éles vonalat húzni a tudat-elıtti és a tudattalan rétegek. de keveset mondtak a dolog mikéntjérıl.hogyan segítik a szellemi kreativitást? Az eddig megismert válaszok általános természetőek voltak. Feltételezve. Ebbıl a várószobából mechanikus logikával idézik be kihallgatásra a bentiekkel legközelebbi rokonságban ál/ó ideákat. a megértés.aminthogy így is van . s különbözı idıpontokban és alkalmakkor más és más játékszabályok érvényesek.„mechanikus logikája”. ilyennek tőnik számomra a folyamat: azok a gondolatok. amelyet elıször Dalton tanulmányozott. A szellem kihallgatási csarnokának híres analógiája tehát nem vitt bennünket sokkal elıbbre. mintha önmaguktól vonzanák magukhoz a legmegfelelıbbeket a számtalan idea közül.hisz nyolcvankilenc évig élt -. akár tisztában van ezzel az alany.ha úgy tetszik . de mint az angol asszociacionista iskola hívének. Galton a szóasszociációs tesztek kísérleti módszerének úttörıje volt. hogy a szellemem fogadócsarnokában tartózkodó idea .Vorbewusstsein). szellemi „legelészés” között. az elıbbiek összefüggésrendszerét.maga Mr. Ami számít. s a „legközelebbi rokonságban álló idea” megválasztása. A következı esetben a színvakság volt az asszociáció. s erre logikusan következett a „legközelebbi rokonságban álló idea”: Adolf Hitler. ez volt: Matuzsálem. amelyben megjelenik. egyszerre két vagy három ideát fogad. híres analógiája a következı: Amikor azzal vagyok elfoglalva.voltaképpen a kiindulóponthoz. a sekély víz és a mélység között. az utolsó néhány hónapban legalább hat különbözı esetet tudok felidézni. ekkor is eszembe jutott Galton. İ segített enyhíteni utolsó születésnapom borúját . és a céltudatos gondolkodásnál egy belsı tájon való hasonló. de nincsenek teljességgel a tudatomban. a várakozók elsıbbségi sorrendje attól függött. az az egyszeri esemény (az érzékelés. vagy a folyamatról. Egy másik esetben egy asszony tárgyalásáról olvastam. Hogyan megy azonban végbe az egymásra hatás? Hogyan befolyásolják a tudat-elıtti és tudattalan folyamatok a gondolkodás irányát. hogyan kerül némelyik a tudat fénykévéjébe és hogyan süllyed vissza ismét a homályba és a sötétségbe . amelyek valamely pillanatban teljes világossággal vannak jelen tudatomban. aki könyörületbıl megölte torzszülött gyermekét. és párhuzamot vonhatunk a szemünkkel történı. és visszavezet . de minthogy a tudatosság voltaképpen fokozatok kérdése. aki megalkotta az eugenika kifejezést. és a periférián végbemenı. s a legközelebbi rokonságban álló idea. mind azt hangsúlyozták. hogy a mechanisztikus megközelítés csapdáinak megjelölésével áttekinthetıbbé tegyük a problémát. egy szó vagy egy mozdulat. amely egy futó pillanatra megragadja teljes figyelmünket). A látómezı életlen perifériája és a tudat félhomályos peremvidékén derengı bizonytalan gondolatok. de abban segítségünkre lesz. A . James peremvidéknek. akár nem. Most már megkockáztathatunk egy lépést elıre. amikor személye eszembe jutott. hogy elmém mőködését az adott pillanatban éppen milyen logika. akinek SS-legényei a fajnemesítést a maguk módján gyakorolták. részben automatikus „pásztázás”. hogy az asszociációt mindig valamiféle játékszabályok irányítják. hogy ez a segítség nélkülözhetetlen és hogy valóban létezik és jelentkezik. nem sikerült felismernie.

Manchester Mannheimet. A fénysugarat elsıként a játékszabály (keress M betős városokat..is tekinthetı. miniatőr világmodelljének . Abban a pillanatban.Mannheim. a stratégia változtatható. a mondjunk M-mel kezdıdı városokat. úgyhogy továbbhaladtam a térképen. Egy további mozzanat. hogy melyik is rajta a legbiztonságosabb út felfelé. hol lehetne havasi gyopárt szedni vagy légitámadás elıl jól védett helyen géppuskafészket telepíteni.keresgélés mindkét esetben sajátos. a háborodott hallucinációi vagy az álmok mind más és más játékszabályok termékei. A képzelt térkép életlen. oda kötıdı rossz emlékek miatt nem bukkan fel a neve. idézi fel. meghatározni nem tudok . szellemi folyamataim irányítását egy rögzített kód veszi át. Az adott problémára koncentráló költı vagy a matematikus transz-szerő állapota. A belsı tájkép akár az ember agyában-szellemében lévı saját. s a kívülrıl érkezı ingerek iránt érzéketlen marad. Ha azonban szememmel az elıttem álló hegyet igyekszem feltérképezni. A folyamatot (a szellemi szemmozgást) irányító szabályok pedig e korábbi tapasztalatok absztrakcióiból és általánosításaiból származnak. képek és várakozások felé szállnak belsı vidékeimen. Más tényezık is közrejátszhatnak. azután pedig a stratégia (haladj nyugatról kelet felé) vezérelte. Amúgy hasonló forgatókönyv szerint alakul egy mondat megformálása bármely hétköznapi beszélgetés során. de amint haladok rajta nyugatról kelet felé. az érzelmi zavarok beleártották magukat a „mechanikus logikába”. a térkép M betős városokért való végigpásztázása helyett saját szókincsünk tárházában kutatunk az adott jelentésmezıbe illeszkedı szavak után. ahogy játszani kezdek. de egyvalami közös bennük: a világos tudatosság a belsı birodalmat pásztázza. A tudat éles fénysugara képi vagy verbális képzetekre. de bizonyos.és a célnak megfelelı. Moszkva. eszembe juthatna . de egyet sem találtam. Michigan stb. gondolataim is a legkellemesebb és legtöbb örömöt kínáló emlékek. átfogalmazott vagy eltorzított emlékekre. pásztázó mozgásának irányítását automatikusan a megfelelı szabályok amelyeket megnevezni. vagy a „hangvilla-módszer”. a külvilágból érkezı inger kizárásával a belsı tájra korlátozódhat a felfedezı folyamat.még ha számunkra jelen pillanatban nem különösebben érdekes is -‚ hogy a stratégiát a végigpásztázott vidékrıl kapott visszacsatolás is befolyásolja. hogy a látott táj mely elemei. ezek a gondolkodóképességnek a tanultakból lepárolt és összesőrített mőködési kódjai. kusza és torz hasonmása annak. röviden: a múlt tapasztalataira vetül. egységet alkotnak a sziklafelszín megfigyelésébıl származó adatok és a korábbi tapasztalatok tanulságai. s mindegyikük a tudattalanban vagy a félig tudatos rétegekben volt még egy másodperccel azelıtt is. és szemem „legelészı”. hogy a tudatosság fénysugara rájuk esett. M betős városokat kerestem München és Moszkva között. amit iskoláskoromban és utazásaim során megismertem. az álmodozó élénk és plasztikus víziói.vagy karikatúrájának . hogy mennyi főrészáru termelhetı ki erdeibıl. Más esetekben azonban minden. Murmanszk. Amikor ablakomban állva. Madridot. . elvont. Legyen a példa a korábban már említett társasjáték. A szabály rögzített. a látott kép mintázata elmémben minden esetben másként alakul. a félhomályból egyre-másra ugranak elı a nevek: Manchester. nem pedig S betős folyókat). München.a születés elıtti múltat is beleértve -‚ amelyek ilyen vagy olyan formában beépültek szellemi tájképébe. amit észre kell vennünk . ha viszont a hangvilla-módszert alkalmazom. A stratégia lehet egy képzeletbeli térkép bejárása. a táj jellege szerint alakuló stratégia veszi át. A pásztázó. s melyikek nem. szelektív mőködéső kódok irányítása alatt áll. s ezek határozzák meg. csupán a gyönyörőség kedvéért szemlélem a kilátást. területei fontosak.mondjuk. s szabadságukat a stratégiai választások körére korlátozza. Mindeme neveket a múltban ismertem meg. A fenti példában jószerivel elkülöníthetetlen a vizuális és a szellemi felderítés. legelészı folyamat tárgyai tehát az egyén korábbi tapasztalatai . mindegyik tagja az M mátrixnak (különben nem hívódnának elı a speciális kód hullámhosszain). Madrast stb.

aztán visszasüppednek a sötétségbe megint. hogy váltsa a „mellégondolás”.a sötétben várakoznak. Londonban élek. hogy francia kiadómmal találkozzam. magasabbrendő feladat esetén azonban megeshet. A tudatosság fénysugarát irányító kód mőködése többé-kevésbé tudattalan. de minthogy üzleti útról volt szó. míg a fénysugár rájuk nem esik és ki nem emeli ıket egy pillanatra. Ha ez csak holmi utazgatás lett volna. hiszen ha a fénysugarat maga a fénysugár vezérelné. A szituáció bizonyos mozzanataiban hasonlíthat már elızıleg megélt hasonló helyzetekhez. ott találnánk magunkat a paradoxonnál. A GONDOLAT KAMPÓS ATOMJAI . az új adatok ekkor lerombolták a modellt és a mátrix gátlás alá került. (Nem is lehet másként. A célra irányuló gondolkodás . A hanghullámok a levegıben terjednek. Ezután következik a mindenkori szituációtól függı. a gátat feloldó segédmátrix keresése úgy. alkalmazkodóképes stratégia. Kepler pedig kitalálta a Napból áradó erıt. lebegı képeivel népesült volna be. hogy most nem segít? Egy szöget körzıvel és vonalzóval megfelezhetünk. Ekképpen hát mindenfajta.lépésrıl lépésre halad. amolyan szellemi rácsozat vagy sakktábla. bizonyára el is harmadolhatjuk ugyanígy . hogy lehet. hogy a fényhullámok pedig az éterben . kefelevonatokkal és védıborítókkal telt meg.) A nyelvtan és mondattan kódjai szintén tudattalanul mőködnek. ezért minden bajra jó gyógymódnak tekintjük. s a kalandban látszólag senki nem vezet. feltérképezı folyamat elsı vázlatait tartalmazza és kínálja fel. tudatom peremvidéke bisztrók. a kifejezni szándékozott jelentés a stratégia. amíg Tycho nem tökéletesítette a megfigyelés módszereit. egészen más kód lépett mőködésbe. a felderítı. s a mátrix menetrendekkel. utcák. egy új.az analógiából azonban hibás mátrix születik. amelyeket stratégiai tervezésnek kellett a megfelelı sorrendbe szerveznie. Amikor egy helyzet legátlódik. az egyenes vonalú. hogy a gondolkodás a felvázolt lépések mindegyike megtételénél nehézségekbe ütközik. A körökön elforgó körök az égi mozgások megfelelı leírását adták. és a múlt héten Párizsban kellett töltenem egy napot. hacsak minden új felfedezés nem véletlen találat csupán a türelmes majom írógépének billentyőzetén. még a leghétköznapibb gondolkodási folyamatot is tudattalan történések járnak és itatnak át. akinek az agyában szintén van egy emberke .csakhogy nem megy a dolog. de a minden korábbi esetben sikeresen alkalmazott stratégia a jelenlegi probléma megoldására rejtélyes módon alkalmatlannak bizonyul. A hashajtó és az érvágás már számtalan esetben használt.és így tovább a végtelenségig. joggal gondolhatjuk hát. amellyel megválogatjuk a megfelelı szavakat.akárcsak az M-mel kezdıdı városok . A felfedezés lényege éppen e mátrix megtalálása. hogy még soha életünkben nem álltunk efféle feladat elıtt. Bonyolultabb. Minden lépés olyan folyamatokat foglal magába. galériák és metróállomások félig elfeledett. amely a lehetséges lépések elıre kiválogatott változatait. Mégis kell azonban lennie valamiféle kalauznak. Ennek eredményeképpen létrejön egy mátrix. hasonló tapasztalatok alapján legcélszerőbbnek látszó kód „állítódik be”. amelyben agyunk mélyén egy emberke ül. pontosan rögzített találkozókkal. egészen gyakorlati példát.Vegyünk egy még egyszerőbb. A gondolkodás elemi rutinjainak alkalmazása során egy többé-kevésbé automatizált. közvetlen gondolkodást fel kell. pásztázó módszerrel derítjük fel a tudatosság félhomályos peremvidékének sekély vizeit.még ha a cél ilyen unalmas és sótlan is . A kreatív gondolkodásban a mélységekbe hatolunk. amelyek kisebb-nagyobb mértékben kívül esnek a tudatosság fókuszán. A szavak . Elsıként a feladat megoldására a korábbi. ahogy Gutenberg a saját problémájára vonatkoztatva megpillantotta a szılıprés új minıségét.

amelyek egymástól igen távoli területekrıl származó részek egybevonásával épültek fel . belátása van és tudja. mint a tudatos énnek. Egybeveszi ugyanis a tudattalanban lévı atomi ideák ütközésének mechanikus elméletét egy. e szándékaink szerint végbement „felrázás” után ezek az atomok nem térnek vissza nyugvó helyzetükbe. mintha azt mondanánk.” Az elsı hipotézist tehát elveti a második kedvéért: a tudatalatti egy automata. vagy. Az elsı: vajon nem végtelen-e a lehetséges kombinációk száma. hogy a matematikai felfedezés az ideák kombinációjából ált. s a folyamat leírásában eljutott addig a pontig. „költési” folyamatot megelızi. amelyik a haszontalan kombinációkat visszatartja.Hadd térjek vissza még egyszer Henri Poincaréhoz. mint egy gáz molekulái a gázok általános elmélete szerint. hogyan bukkant fel spontán és teljességgel készen három különbözı esetben is tudatalattijából egy-egy probléma megoldása. Emlékszünk még: leírta. vezetéssel kapcsolatban kidolgozott egy elméletet. hogy korántsem kielégítı. kedvezı találkozás. s ennélfogva nem végtelenül kicsiny-e a szerencsés találatok valószínősége? Nem feleli -‚ mert a tudatos elıkészítı munka során. amely mechanikusan vesz sorra minden kombinációt.. de hogyan? Szerinte két lehetıség van. mint Taine-é. némelyikük azonban . mint a tudatos? Bevallom. Hogy mirıl beszélek? Arról.vagy ahogy Poincaré fogalmazott: a tudatküszöb alatti én .rendezi és szervezi.” Ez minden bizonnyal vonzóbb válasz. Nos. ám maga Poincaré is érezte. aki az eszméket a váróterembıl mechanikusan logikus módszerrel hívta elı... Ha azonban így van. mintegy tapintóérzéke. és csak a szerencsés találatokat engedi át a tudatosság rétegeibe? Poincaré válasza: „a szelekció a valódi alkotó személyiség esztétikai érzékének mőve. Az elme teljes nyugalmi állapotában ezek az atomok mozdulatlanok. a magam részérıl még a gondolatát is győlölöm annak. amikor utóbbi kudarcot vall. A hasznos kombinációk egyúttal a legszépségesebbek is. mint mondjuk .a szúnyogok. aki e tudattalan irányítással. amely a kellı ponton eljátssza a deus ex .. A testi nyugalom és a tudattalan szellemi munka során néhányuk elválik a faltól és mozogni kezd. mert akkor is sikerrel jár. Késıbb a már idézett híres elıadásában megkísérelt magyarázatot adni a jelenségre. cikázik minden irányban az üres téren át . ízlése. voltaképpen egy elızetes válogatás megy végbe a falról lekapcsolódott atomok között.. vagyis ezek azok. Eszébe jutott azonban két ellenvetés.. Képzeljük el leendı kombinációink elemeit Epikurosz horgocskás atomjaiként. (Mindez egy kicsit olyan. azt lehetne mondani. Az elsı: hogy a tudattalan „képes megkülönböztetni a dolgokat. Vajon nem magasabbrendő-e hát a tudatküszöb alatti én. amelyek ezt a sajátos érzéket leginkább elbővölik.. amely a tudattalan érlelési. hogy a falra vannak akasztva. Kiindulópontja az volt. ha jobban kedveljük a kifinomultabb hasonlatokat. hogy elfogadjam ezt. vajon milyen lehet az a misztikus szita. amit jómagam a biszociáció mozzanatának neveztem el: Adott kombinációk közül gyakran azok a legígéretesebbek. ezeket az ideákat a tudattalan .. A legtöbb így létrejött kombináció teljesen gyümölcstelen. ha a billentyők egész szavakat ütnek a papírra betők helyett. a tudatban székelı esztétikai érzékkel. hogy sokkal jobb és biztosabb megsejtései vannak.) Poincaré második észrevétele a következı: „bár számtalan kombináció jön létre. hogy az írógépen találomra pötyögı majom jóval nagyobb valószínőséggel ír le egy Shakespeare-szonettet. törnek át a tudat birodalmának határain”. és még ha nem találtatott is köztük kielégítı kombináció.s ezek igen ritkák rendkívül termékenynek bizonyul. Kölcsönös ütközéseik hozzak létre az eszmék új és új kombinációit. míg a millió közül be nem következik a véletlen. a tudatküszöb alatti én automatizmusainak következtében csak az érdekesek . Szabadon táncolnak tovább. hogyan sejtsen meg elıre és válasszon ki dolgokat.

illetve a megnyilvánulását jelentı folyamatok jellegét illetıen azonban csupán néhány homályos célzást kaptunk. mint dolgok. és gondoljunk a dolog mellé. hogy a kreatív tevékenység bizonyos stádiumaiban igenis a tudattalan mőködéseké a fıszerep. A percenként létrejött sok száz rím és hasonlat közül. Creative Mmd címő könyvében (1930) csak futólag említi a tudattalan folyamatokat. s köré pompás kerteket. de ez idı alatt mindvégig a legélénkebb öntudatánál volt. . és nem kevesebb. de minden szerénysége és szellemi nyitottsága ellenére képtelen volt lerázni magáról a tizenkilencedik századi racionalizmus hübriszét. amit e tárgyunk története körül tett kiránduláson Plótinosztól Poincaréig összegyőjtögettünk. a rímszótárakhoz hasonlóan felépülı automatikus rímgyártó gép. E lépés megtételénél kövessük a már oly gyakran hallott jótanácsot. s egy kép-komputer is mőködik. és sietve egy. hogy Poincaré. Amikor felébredt. bevallja: a maga részérıl még a gondolatát is győlöli annak. arra a következtetésre kellene jutnunk.ha így lehet nevezni egyáltalán a folyamatot. hogy a kreatív elme rendelkezik effajta érzékenységgel.. Hozzáteszem: sem Freud. melyben a képek úgy jelentek meg elıtte. tollat. a szándékosság vagy erıfeszítés leghalványabb nyoma nélkül. Ez semmiképpen nem tőnik sem gazdaságos. hogy az bizonyos tekintetben elıbbrevaló lenne a tudatos énnél. úgy érezte. Nem kétséges. És tíz mérföldnyi termékeny földet vevének fallal körül. de Poincaré a kérdés lényegénél hagyta annyiban a dolgokat. Ha elfogadnánk Poincaré elméletét. forduljunk el egy pillanatra a tudóstól a költı felé. s a fıhangsúly a freudi „tudatalatti bestialitás” kigúnyolására esik.24 A MÉLYVÍZ FELDERÍTÉSE Mindaz. valahol Porlock és Linton között .machina szerepét. vagy legalábbis külsı érzékelıképessége mintegy három órán át mélyen aludt. hogy a költı tudatos szelleme esztétikai érzékkel van felruházva. miután kifejezésre juttatta e tudatküszöb alatti én iránti lekötelezettségét és elzengte dicséretét. s éppen ennek természetét igyekszünk felderíteni. Intuíció alapján dolgozott. Rossz fizikai állapota miatt orvosa fájdalomcsillapítót rendelt neki. az esztétikai cenzornak teljes munkaidıben kellene válogatnia. melynek hatása alatt karosszékében ülve álomba merült. amikor egy hasonló mő. hagy építsenek palotát. tudattalanjában pedig egy. afféle önmőködı diavetítı. hogy tisztán emlékszik mindenre. elsısorban is kesernyés tudomásul vétele tudatos gondolkodásunk nagyon is szők korlátainak. mint kétvagy háromszáz sort írt . A könyv írásakor Spearman a Londoni Egyetem pszichológiai tanszékének professzora volt. az alagsorban mőködı keverıgéppé fokozza le. papírt fogott és nagy 24 Kevésbé érthetı Spearman esete.. Hallgassuk meg Coleridge-nak a Kubla kán keletkezésérıl szóló híres leírását: Az 1797-es év nyarán szerzı gyenge egészségi állapotban visszavonult egy magányos tanyára. melyek túlnyomó többsége természetesen értéktelen. sem pedig ihletett tevékenységnek. sem Jung nem tudott különösebben sokat mondani azzal a kérdéssel kapcsolatban. s velük párhuzamosan jöttek létre a megfelelı kifejezések. vagy mechanisztikus elméleteket. E felsıbbség okait. Szerzı. éppen abban a pillanatban. a Purchas’s Pilgrimage e sorait olvasta: Itt parancsolta Kubla kán. Különösképpen érdekes ebben az 1908-as elıadásban az a tény. a pozitív oldalon pedig meggyızıdés afelıl. míg meg nem háborodik. hogyan vesznek részt a felfedezések megszületésében a tudattalan folyamatok. mint amilyenek Poincaréé és Galtoné.

minden szó egy-egy képet.Kretschmer hasonlatával .és mind e báj Oda .. a szem logikája lesz a vezetı. amit ismerünk. amit a szavakkal kereskedıknek mondhatunk. -‚ de ez volt az a pont. megkezdıdött a vizuális gondolkodás. hogy a hangsúlyt a dolgokként megjelenı vizuális képekre helyezi. Az egész költemény. amely arról számol be. A primitív ember (és a gyermek) nyelve . hogy építsenek palotát stb. elcsépelt metaforából indázott elı.legyen szó álomról. képi gondolataikról vagy láttató erejükrıl áradozunk. hogy tárgyat vagy valamiféle cselekvést ábrázol. hanem intenzív hallucinációban vagy valamiféle hipnotikus állapotban keletkezett is. mint dolgok állottak elı. üzleti célú látogatása után fogott bele. Szegény fiam .És lám. hipnagógikus félálomról.érdektelen. a meglepı allegória egy. Miután a kı a vízbe csobbant: . ha szemléletes stílusukról. mint egy elbeszélt filmszalag. éppoly lényegtelen. mint két. hogyan veszett el egy porlocki férfiú miatt a Kubla kán álom-változata.. Ez az alkalmi hasonlat hirtelen a vizuális képalkotás újabb vonulatát indítja meg. De várj. Hogy Coleridge aludt vagy csak félig aludt . Másfelıl azonban a képi gondolkodás az elme mőködésének primitívebb formája a fogalminál. de azt már nem tudtam felidézni . s a képek. semmint a szavak embere. amelyet a vérhas fájdalmai ellen bevett két morzsányi ópium idézett elı.. még ha minden valószínőség szerint nem álomban. és visszatér A látomás! . a víz tükrén körök ezrei Futnak. az elbeszélés vizuális illusztrációjának szánt.olyan. amikor szobájába visszatérve meglepetten és keserően tapasztalta. hogy a Kubla kán-álom nem kevesebb. hogy az írásba valójában csak egy porlocki férfi egy óránál is hosszabbra nyúlt. Sajnálatos.. amelyet a faj és az egyed fejlıdése során megelız. pszichotikusok hallucinációiról vagy mővészek „vízióiról”.. a vizuális asszociáció.vagy háromszáz sornyi teljes terjedelme a Purchas’s Pilgrimage egy rövid részlete révén keletkezett.egyfajta révületben fogalmaztam meg. mint a víztükrön látható kép. A tudattalan megnyilatkozásait a képek jellemzik . egy ábrázoló jellegő képet jelent. feltehetıen korábbi beszámolójában Coleridge egy eltérı változattal áll elı: „Ezt a töredéket . A „látnok” próféta inkább a képek. amely a köztes éber álom állapotára utal. ahol érvényesülni kezdett az ópium hatása. az illusztráció átveszi a fıszerepet. Golding Az örökösök címő regényében a neandervölgyi . s a legnagyobb bók. (Másik. ha a patakba követ hajítanak. A víz hamar elsimul megint. az a tény. Kijelenthetjük továbbá.” A révület szót késıbb az erıteljesebb legalábbis a külsı érzékelıképesség mély alvása kifejezés váltotta fel. a lényeg. a kormányrudat átvette a képzelet.és ennél jóval többet is. függetlenül attól. s a szavaknak ıt kell követniük. egymást torzítva el. A szolga azonban hirtelen úrrá változik. s hogyan lehetett késıbb a megmaradt töredékekbıl összeépíteni. Ez persze ritka példája a tudattalan tevékenységnek. hogy talán nyolc vagy tíz töredékes sor és kép kivételével minden elhalványodott és szétesett. mint a patakba hajított kı hasonlata .eltőnt az oly kedves Tündérvilág.itt parancsolta Kubla kán.buzgón azonnal leírta azt. A bájos formák törmelékei Reszketve. lassan újra egyesülnek S a tó megint csodás tükör..

A Coleridge-epizód tudományos párja Kekulé már említett története. amely a molekulaszerkezettel kapcsolatos elméletének megszületéséhez vezetett .a tudós ebben az idıben Londonban élt: Egy szép nyári napon . amelyek noha szükségesek a gondolkodás fegyelmezett munkájának e/végzéséhez. a költı légzıcsıvel. A költı egyidejőleg. Kekulé így írta le az egyik korai kvázi-hallucinációját. lüktetés archaikus rezonanciákat kelt.és kerülnek szóba majd a III. A költı tehát. s a kérdéshez: miféle irányítást. a nagyváros kihalt utcái. mama) csendül fel. s a szellemi zavarok miatt kezelt betegek. gátat jelenthetnek a kreatív elrugaszkodás számára. könnyőbúvárként merül alá. amikor újraélik gyermekkori fantáziáikat. Az éj egy részét azzal töltöttem. Kekulé esete kivételes. hogy a dolog a gondolkodás történetének minden nagy felfedezését jellemzı építı és egyúttal romboló jellegek párhuzama. hogy a nagyobbak láncokat formáinak.a ritmust. . örvénylı látomás . E parányok már korábban is megjelentek látomásaimban és mindannyiszor mozgásban voltak. „odakint”. illetve verbális szinten. minden trouvaille. Most azonban észrevettem. hogy megpróbáltam legalább felvázolni ez álombeli alakzatokat. amikor gondolnak valamit. részben . A VILÁG ÉS A LÁTOMÁS Térjünk most vissza a költıtıl a tudóshoz. Nem haszontalan.számol be . A rímben a primitív ember és a gyermek ismétlésre való hajlandósága (kala-kala. Láttam.az utolsó omnibusszal utaztam haza. Az álmodó lebeg az ısi mélység fantomképei között. a második felemelkedést sugall.a skizofrének egyik leggyakoribb hallucinációja.emberek azt mondják: van egy képem. s az antropológusok egyetértenek abban. A mondat elsı fele alábbszállást. Elmerengtem. s e lazulással egyidejően mőködésbe léphet egy a szellemi hierarchia primitívebb szintjén mőködı más típusú fogalomalkotás. vizuális látomások kedvéért való . míg az álmodó tudata mindvégig az egyiken marad.amint képeikbıl és beszámolóikból látható . amelyek máskor oly elevenek. ha visszaemlékszünk a heuréka!-pillanat kettıs jellegére. a következı: a tudatos irányítás ideiglenes meglazulása felszabadítja az elmét bizonyos korlátok alól. Hasonló megfontolások alkalmazhatók . a hangzás-szójátékok felé mutató tendencia. amely olyan szellemi tevékenységeket hoz a folyamatba.ahogy mindannyian tesszük éjszakánként. mint mindig. E késıbbieket megelılegezı kis kirándulás lezárásaként: a mővész kreatív tevékenységében szerepet játszik a szellemi evolúció korábbi szintjeire való átmeneti leereszkedés.xcvi A szédítı. de ez idáig soha nem sikerült átlátnom mozgásuk természetét. amikor álmodunk. hogy a regényírónak ezúttal helyes képe volt. a még nagyobbak pedig akár három vagy négy kisebbet is. s ez a fogalmi gondolkodásnak a féltudatos. vagy gyorsan váltogatva gondolkodik képi. a nagyobbak magukhoz ragadnak két-két. a késıbbiekben látni fogjuk. A sámándobot idézı ritmikus dobogás. amikor a képi gondolkodáshoz nyúl. hosszú sorozatban. az asszonáncot és a rímet illetıen is. a versmértéket. s „éber transzba ringatja a szellemet” (Yeats). minden eredeti gondolat a két mátrixra biszociál. A saját farkába harapó kígyó képe azonban csak az utolsó volt egy hét-nyolc éven át tartó. és szédítı. amelyek csak az álomra vagy a hozzá hasonló állapotokra jellemzık. amely egy analógia alapján adódik. vezetést nyerhet ez utóbbi a tudattalan folyamatok megjelenésétıl? A válasz. kerge táncot jár az egész társaság. az alliterációt. voltaképpen a szellemi hierarchia egy ısibb és alacsonyabb szintjére lép vissza . és íme! szemem elıtt atomok kezdtek ugrándozni... de egy tekintetben nagyon is jellemzı. A költı azonban váltogat a szellemi hierarchia két szintje között. s a hasonlóképp mélyen gyökerezı. hogy a kisebbek párba állnak.

A fent említett tényezık az én esetemben mindig vizuális. bizonyos jelek.úgy tőnik . és egy ideje elıadásokat sem tartott már. Azok a fizikai entitások.semmiféle szerepet nem játszanak gondolkodásomban. Ilyen erıvonalakkal át. de szó szerinti értelemben is voltak látomásai. A hajlított. mint térbeli görbéket . amelyet a szemükkel és szellemükkel alkotók között gyakran megfigyelhetünk. s mégis: nála is megtaláljuk ugyanezt a bizalmatlanságot a tudatos. kétértelmőség. amikor a kérdéses asszociációs játék megfelelı mértékben kialakult. amelyek tetszésünk szerint reprodukálhatók és csoportosíthatók. Kekulé kígyójáról Blake festményei jutnak az ember eszébe. . Einstein a hozzá küldött kérdıívre így válaszolt: Az írott vagy beszélt nyelv szavai . mint dolgok” . amikor még semmiféle közölhetı. ez vezette Faradayt arra. hogy a fény nem más. A kedves.Faraday idegösszeomlást kapott. és szándékunk szerint visszaadható.xcviii A szavak iránti bizalmatlanság olyan jellegzetes vonás.vagy inkább vékony csöveket képzelt. Faradayrıl tartott.xcvii Kekulé látomásai a repülési hallucinációkra.akárcsak hasonló életkorában Newton . Ötvenéves kora körül . illetve többé-kevésbé tiszta képek.márpedig a matematikát a fizika nélkülözhetetlen eszközének szokás tekinteni. hogy nem bírom a sok beszédet elviselni. akinek nemcsak átvitt.s ezek olyan valóságosak voltak képzeletében. szilárd anyagból volnának. valamint dolgozni is képtelen vagyok.egyébként ı adta nekik az erıvonal nevet . íves csövek amelyek „úgy jelentek meg elıtte. Faradayéi a paranoia tartós érzékcsalódásaira emlékeztetnek. mintha tapintható. Hagyjuk el azonban a patológiával határos vidékeket. Világéletében utált levelet írni.képe szinte hihetetlenül gyümölcsözınek bizonyult. szavakkal vagy más jelekkel kifejezhetı logikai konstrukció nem létezik.mellébeszélés. fogalmi gondolkodás iránt. meggyőlölte magát a nyelvet is. most úgy tőnt. Ezennel kijelentem: amikor azt mondom. 1881-es emlékbeszédében Helmholtz . s kijelentse. minden idık egyik legnagyobb fizikusa. 1945-ben munkamódszereiket illetı kutatást kezdtek a vezetı amerikai matematikusok köreiben.a gondolkodás elemei. A hagyományos szavakat vagy egyéb jelzéseket csak egy következı fázisban kell elkezdeni kínosan keresgélni. Másik jó példa Michael Faraday. s a vizuális képalkotásba vetett hitet. s tudása nem terjedt túl az aritmetika legelemibb alapismeretein . Látta a mágnest körülvevı erıket és az elektromos áramot. burkolt utalások kifogások és tévedés nélkül . melyekben a sugár-vibrációk vagy energiasugárzások terjedhetnek. a legmagasabb szintő matematikai analízist feltételezı és megkívánó általános tételt és módszeres következtetést fedezett fel puszta megérzés útján és ösztönös biztonsággal.Pszichológiai nézıpontból ez a csoportosítási játék az alkotó gondolkodás lényeges jellegzetessége abban a stádiumban. hogy elvesse az éter létezésének gondolatát. hogy szellemem jelen gyenge állapotában erre. hogy semmiféle matematikai képzettséggel vagy tehetséggel nem rendelkezett.hirtelen elvetése.meg átszıve látta a Világegyetemet . egyetlen matematikai formula alkalmazása nélkül. mint elektromágneses sugárzás. olykor izommozgási jellegőek. jámbor és józan Einsteinnél senki nem lehet távolabb tılük.maga is a század egyik legkiemelkedıbb matematikusa és fizikusa megjegyezte: A legnagyobb mértékben elképesztı. a Faraday univerzumát benépesítı erıvonalakról pedig Van Gogh örvénylı égboltjai. és teljes bizonyossággal . . hogy mily igen sok.azt hiszem .. amelyek .azt jelenti.. Talán a leginkább figyelemreméltó.

hogy a gondolat számára nemcsak maguk a szavak nélkülözhetetlenek. de van példa kinetikusakra is.. azt állítva. mert tudomásom szerint ı az egyetlen matematikus.. Ám ha minden gondolkodás verbális lenne. hogy ez így van a tudomány más ágazatainak mővelıinél is. hogy éppen a nyelv a Homo sapiens egyik legbüszkébben birtokolt kincse. Voltaképpen minden bizonyíték éppen az ellenkezı irányba mutat.. de ne vezessenek félre. hogy a keresett logikai összefüggésekkel analóg legyen. és pontosan ez az oka. vagy bármilyen más természető konkrét jelek gondolati használatát is ..szükséges is ahhoz. tolla A légi semmit állandó alakkal.xcix A kutatást Jacques Hadamard vezette.. Legtöbben abban az elképzelésben nevelkedtünk. s a szellemi evolúció legfontosabb tartóoszlopa. ez már csak egy második fázis. égrıl földre villan... hogy belsı képeim rendkívüli módon vizuálisak.Az említett összetevıkkel folyó játék az elmondottakkal összhangban arra irányul. D. akit már többször is idéztem. hogy történetesen hol szavakban. de . Amikor a szavak egyáltalán belépnek a képbe.. Birkhoff. mint a hangszálak tudattalan mozgása. általában még ezek is elmosódott. de maga a gondolkodás sem több.. Gyakorlatilag mindannyian . a filozófusok Athéntıl Oxfordig folyamatosan megerısítették ezt az elképzelést. a jelenségek rendkívül hasonlatosak ahhoz. önmagunknak való. A logika szó a logoszból származik. Norbert Wiener (aki azt mondta. kerülik nemcsak a gondolatban megfogalmazott szavakat. ami . amit magamnál tapasztaltam . érzékelhetetlenül halk beszéd.. mintha a matematikai felfedezések a Szentivánéji álom légi semmijébıl születtek volna meg: ...a költı szeme Földrıl az égre. İ maga errıl így beszélt: Kifejezetten auditív típus vagyok. hogy a matematikusoknál a kreatív tevékenység legfontosabb szakaszában a verbális gondolkodás csupán alárendelt szerepet látszik. ahogy a fonetikus írás jött létre a képi jelekbıl és hieroglifákból. Ez igen meglepı felfedezés. mint mondtam. Vannak auditív képzetek is. leggyakrabban vizuálisak. Arany János fordítása. és számos jel utal arra. hol azok nélkül gondolkodik) és Pólya Gy.26 A kutatás meggyızı bizonyítékot szolgáltatott arra. Lakhellyel és névvel ruházza fel. 26 . számomra csupán hallható formák. S míg ismeretlen dolgok vázait Megtestesíti képzeletje.25 A belsı képek . de.láttuk . nem tarthatnánk gondolkodónak Einsteint. de az algebrai..c Egészen úgy hangzik. hogy a gondolkodás egyet jelent a verbális gondolkodással. hogy vezessenek. 25 G. A kutatás eredményét így összegezte: Az Amerikában született vagy ott élı matematikusok között . A korai behaviouristák még tovább mentek. A fogalmi gondolkodás a képekben való gondolkodásból emelkedett ki az absztrakciók és szimbólumok fejlıdésének lassú folyamatában. ami eredetileg nyelvet és értelmet is jelent. voltak a kivételek. aki a matematikai alkotófolyamat természetét firtató pszichológiai kutatást szervezett. Az ok számomra teljesen világos: az ilyen vizuális képek sokkal természetesebb módon homályosak. bizonytalan karakterőek. s Woodworth a kísérleti pszichológiáról szóló mővének egy mondatával foglalható össze: Gyakran le kell mondanunk a beszédrıl. ha arra gondolunk.

hogy a szavak aprópénzére váltsák gondolataikat. mielıtt beszél. A kristály azonban nem képlékeny és nem folyékony többé. A szenvedés „néma”. világos formát adnak az elmosódott képeknek és ködös megérzéseknek. amikor azt írja le. olyan hátrálásra. Maga H. idıben és térben is véges. amely csapdákat is rejteget. A szavak kikristályosítják a gondolatokat és pontos.felhívás a visszatérésre és alászállásra. a tér csupán az anyagi testek egyik jellege volt. festık vagy zeneszerzık. G. hogy a képi és más. hogy a nyelv a szellemi tevékenység bizonyos formáinál nemcsak nélkülözhetetlen eszköz.cii A nyelv. A középkori ember a tudományos forradalom hajnala elıtt zárt. Hammantól való. hogy gondolkozzon. csak nem tudom. a nyelvnél hajlékonyabb.hogy csak egyet idézzek a sok közül .a fogalomalkotásnak mind filogenetikai.szókincsének gyér volta miatt. A másokkal megosztott gondolat (a kommunikáció szintje). ha el akarja mondani.többek közt .mint a gondolat közege és élettere . mert a vizuális képalkotásnak tulajdonított magas esztétikai értéknek nem szabad elfeledtetnie vetünk. A NYELV CSAPDÁI E hátrálás szükségessége abból a ténybıl ered. melyek szerint ahhoz.például Einstein . mielıtt tudnám. de a félreértések kiindulópontja is. hogy mit mondtam? Mert természetesen tagadhatatlan. néhánymillió kilométer kiterjedéső és néhányezer éves életidejő világegyetemben élt. méltatlankodva kiált fel: Honnan tudhatnám.ugyanezt a régi kételyt hangoztatja: A jelek a gondolkodás szükséges támaszai. kevésbé szabályozott. És egyre-másra halljuk a legnagyobb tudósok tanúságtételeit. A tudós nyelvi nehézségei egészen más természetőek. csak azt mondhatja: fáj . hogy a szavak áldása olykor átokba fordul át. hogy mondjam. olykor vissza kell térniük a szavak szintjérıl a képekéhez. Ugyanez érvényes a költı vagy az író tevékenységének egyes fázisaiban is. dinamizmust engedı formákat ölteni. amikor megragadják A regényíró szenved . A nyelv nemcsak egész gondolkodóképességünk alapja.mint absztrakt fogalom . sıt egyesek . hogy mit akarok mondani. de a szavak áramlata sodorja a gondolatokat is. de ha odabent szenvedés lakik. Vegyük például a csalókán egyszerő tér és idı szavakat.az izommozgások kinesztétikus érzeteihez is. amit gondolnak vagy tesznek.vagy valami hasonlóan üres és színtelen kifejezést. nem verbális képzetek . Nemcsak a tudósok. kivált a kreatív folyamatok hajlamosak más. Kekulé mondata Tanuljunk meg álmodni. más a helyzet. amikor figyelmeztetik. Az önmagában vett tér . és több szabadságot. és a másokkal megosztani kívánt gondolat (a megfogalmazás szintje) számára a legalkalmasabb jelrendszer valóban a nyelv.nem létezett. de olykor még az írók is nehéznek találják.ci E megállapítás a Goethére is nagy hatást gyakorló tizennyolcadik századi német filozófustól. mint a verbális gondolkodás. mit éreznek szereplıi. mint a gondolatok kikristályosítójának óriási fontosságát nagyszerően fogalmazza meg Alice. így a fogalomalkotás és a fogalmak megformálása jószerivel megkülönböztethetetlen. hosszúságuk. A visszatérés kifejezés igen pontos. mind ontogenetikai értelemben korábbi formái.reculer pour mieux sauter. hanem saját túlzott precizitása. de a belsı gondolkodás. uraim! . Leírhatja. az érzelmeket kísérı és színezı mirigyi és zsigeri folyamatok nem hagyják magukat szavakkal kifejezni.hogy tisztán és világosan tudjunk gondolkodni. Nem szókincsének elégtelensége gyötri. Wells panaszkodott: szellemünk csipeszei igen durva szerszámok és kissé összezúzzák a valóságot. mi zajlik a koponyaüregben. amely a hatalmas ugráshoz elengedhetetlen . egy kortárs nyelvész . Roman Jacobson. hogy alkotni tudjanak. . mit gondolok. A leányka kérdésének ellenpárja egy kisfiú állítása: tudom.

már kora gyermekkorában megtudott. miszerint üres vagy végtelen teret még Isten sem teremthetett. de ugyanezek a szavak egyben csapdák. a jelenséget a horror vacui megnyilvánulásaként írta le (a természet ürességtıl való irtózásaként. amelyek egy belsı homlokzat mögé rejtik megszületésük sajátos logikájának nyomait. „Amikor azt kérdezem magamtól vallotta be egy barátjának -‚ hogyan történhetett.a korábbitól eltérıen . mert az egyenes vonalú mozgás a végtelenbe vinné. Ha Einstein kész.”ciii Ennél nagyobb szerénység alig is lehetséges.szélességük és mélységük értéke. az éter. felnıtt ember soha nem fecsérelné az idejét azzal. Amikor pedig megfigyelte. a matematikában pedig a határérték. hogy a tér és idı fogalmai a newtoni Univerzumban új jelentést nyerjenek. a kontinuitás. a szándék. az érzés. ahol a merev. hogy a dolog a következı körülményeknek tulajdonítható: egy normális. mint az emberekre és tárgyakra aggatott nevek. s ennek következtében sokkal mélyebben merültem bele a dologba. Néhány liberális gondolkodó ténylegesen foglalkozott is az elképzeléssel. az idık végezetéig folytatni fogja keringését. a részecske vagy a hullám. de a tér egészéhez mérve abszolútnak tekintették. Az idı éppígy csupán az események tartama volt. Newton után kétszáz évig a tér az Univerzum merev. Mindent. newtoni keret darabjaira hull. tévutak és kényszerzubbonyok is. az erı. s csak kettejük szoros együttese létezhet tovább. amikor egy teológusokból álló testület Párizsban elvetette az arisztotelészi doktrínát. s legtöbbünk számára mind az idı. Einstein egyik hajdani tanára -‚ mert diákkorában Einstein rettenetesen lusta és hanyag volt. hogy éppen én alkottam meg a relativitáselméletet. A szavak a gondolatok megformálásának. Ahogy Sidney Hook fogalmazott: amikor Arisztotelész felrajzolta kategóriáinak táblázatát. voltaképpen a görög nyelv nyelvtanát vetítette ki a . hogyha egy égitestet önmagára hagyunk. Számomra (a relativitáselmélet) óriási meglepetés . hogy a téridı problémáival foglalkozik. amely számára a létezés nyelvtanát jelentette. A matematika a legkevésbé sem érdekelte. E fagyott szókristályok olvadásának elsı jele 1277-ben mutatkozott. Az üres vagy végtelen tér fogalma ezzel . mely üresség a két lap szétválásának pillanatában létrejönne). az üres tér elképzelhetetlen. a folyón haladó hajó mozgását a vízhez vagy a parthoz képest relatívnak. mint egy normális gyermek. hogy a dolgok az idıben vagy a téren át mozognak .kivéve álmainkban. Testi érzékszerveinek tapasztalatai alapján senki nem állíthatja. Én azonban olyan lassan fejlıdtem. a végtelen tér pedig még ennél is képtelenebb. hanem mesterséges konstrukciók. ellentmondásos fogalom volt. ilyenek például a fizikában az idı. hogy két síkra és simára csiszolt márványlap meglepı erıvel tapad egymáshoz. az az érzésem. Még maga Galilei is azt tartotta. közlésének és emlékezetünkben való megırzésének legfontosabb eszközei.legalábbis elképzelhetı lett. de további négy évszázad kellett ahhoz. s ez elképzelhetetlen. a pszichológiában a cél. és nem ismerte fel a felületek egymáshoz tapadásának jelenségét. Mindezek ugyanis nem csupán verbális címkék. de kelepcéknek is bizonyultak. a megszámlálhatóság vagy az oszthatóság fogalmai. külön-külön a homályba kell süllyedniük. Az idı ugyanilyen abszolút volt. a súly. a tér. hogy csak felnıttkoromban kezdtem érdeklıdni a tér és az idı iránt. mind pedig a tér máig megtartotta ezt az abszolút jelleget . A tudomány alapvetı fontosságú szavai idırıl idıre nemcsak alkalmas szerszámoknak. befejezett gondolati eszköznek fogadta volna el e két szót. amit errıl tudnia és gondolnia kell. s az intuícióról sem igen lehetne ezeknél egyszerőbb szavakkal beszélni. a tudatosság vagy a kondicionálás. soha nem lett volna képes átformálni az emberiség világszemléletét.hogyan mozoghatna valami a saját jellegeiben? E szavak túlságosan is precízen meghatározott jelentése Arisztotelésztıl a reneszánszig tévútra vezette a tudományos gondolkodást. háromdimenziós és nyugalomban lévı kerete volt. Mostantól a tér és az idı fogalmainak így.mondta Minkovsky.

civ E nyelvtan máig fogva tart minket paradoxonaiban. Ami a nyelvben önmagát fejezi ki. ahogyan ismerjük. a nyelv nem fejezheti ki. nem számolhatók fel bármilyen mennyiségő értekezéssel. mások pedig rejtettek. bárhová visszük is ıket a Világmindenségben. Az agymőködés minden formája közül a verbális gondolkodás a legartikuláttabb. Azt. és az úgynevezett józan ész dogmái és tabui nem érvényesek. energia. amely görögül oszthatatlant jelent. a legösszetettebb és a fertızı betegségekkel szemben a leginkább védtelen. Newton megrökönyödéssel és borzadállyal ismerte fel. egyforma ütemben járnak. s ez az oka az európai gondolkodás kétezer éves pompájának és nyomorúságainak. melyek közül némelyek nyíltak és kimondottak. látszólag szabályozatlanul és céltalanul. Einstein lerombolta meggyızıdésünket hogy az órák. túlságosan fájdalmas volt egyes tudósoknak és filozófusoknak ahhoz. de azt is. hogy ellentmondás feszül az atom oszthatósága és neve között. ok vagy okozat. fegyelmezett gondolkodást egy sor játékszabály irányítja. hogy minden mozgó dolog mögött szükségszerően egy mozgatónak kell lennie. amely a verbális logika szabályai iránt érzéketlen. mely szerint csak érintkezı testek gyakorolhatnak egymásra hatást. amelyek beleágyazódtak egy gondolatkör verbális fogalmaiba. és visszatérést a képzetalkotás olyan szintjére. hogy gyakran ott kezdıdik a valódi kreativitás. . Hajlamos befogadni. az ábrándozásban vagy a képzelet mániás csapongásakor. ahol a nyelv birodalma véget ér. vitával vagy tárgyalással. ami a nyelvben tükrözıdik.”cvi A tisztátalanságok és elıítéletek. hogy megszabaduljon Arisztotelész hipnotikus hatásától. a kódba ágyazottak. Kepler lerombolta az egyenletes sebességő körmozgások közérthetı és nyilvánvaló elképzelését. Platónhoz főzött lábjegyzet csupán.”cv Wittgenstein egy volt azok közül. amikor a képzetek adott irányú sodrás nélkül. Whyte -‚ hogy a józan értelem. A kreativitás bizonyos mértékben a tudattalan erıforrások függvénye. a nyugati tudománynak két teljes évezredébe került. mintegy saját „nehézkedésük parancsát követve áramlanak. Földalatti játszmák AZ ÁLOM FONTOSSÁGA Összefoglalva tehát: a rendszeres.mondta L. de a nyilvánvalónak és magától értetıdınek. A felfedezés meghatározó pillanatában a fegyelmezett gondolkodás szabályai hatályukat vesztik. azaz a kód belsı játékszabályainak a karmaiból is ki kellett szabadulnia. Nemcsak azt határozta meg. és mint rejtett rábeszélıket a kódba építeni az elsuttogott tanácsokat. mi a tudomány. a kvantumfizika pedig szétzúzta az olyan szavak hagyományos jelentését. Poppert idézve: ha a nyugati filozófia egy sor. az tükrözıdik vissza bennük.legyenek bármily abszurdak . A tudományos gondolkodás minden nagyobb vívmányának nem csupán az arisztotelészi. Rutherfordnak pedig be kellett ismernie. soha nincs tisztában önnön rejtett elıfeltevéseivel. platóni és keresztény dogmák markából. A nyelv fallá is válhat a gondolkodó és a valóság között. „Az ítéletek nem kifejezik a logikai formát. akik ezt világosan látták és felismerték. mert az ı enciklopédikus filozófiája behatolt még nyelvünk legmélyebb rétegeibe is. ahol nem zavaró tényezı az ellentmondás. „Az a rettenetes tény . A játékszabályokat . L.Kozmoszra. Galilei pedig azt az éppily kézenfekvı és elfogadott tételt. VIII. Ez az oka annak. mi nem tudjuk kifejezni. Minden forradalomnak lyukat kellett ütnie a fogalmi gondolkodás megszokott és megszilárdult falain. amennyiben e sok beszéd az adott gondolatkör vonatkoztatási rendszerén belül marad. hogy mit jelent a józan ész. hogy belássák. mint anyag. s ennyiben feltételezi az ellenırzés fellazulását.az adott játékot játszva nem változtathatjuk meg. ahogyan az álomban. hogy szembe kell szállnia a mindennapi tapasztalattal.

Amikor III. a teret. valamiféle szellemi kvantumugrások sorozatában. Az álmodozó .kivéve. Richárdról folyik a beszélgetés.mint az olvadozó hóembert . a rejtett analógiák elıbányászását. hogy ı maga az. a megszemélyesítést és a kettıs identitást . hogy figyelmem az ügetın való esélyeimre terelıdik. mert ilyenkor a logikai mátrixok és az ıket irányító kódok koherenciája fellazul. a felfedezéssel vagy a mővészettel. A kifejezés persze túlságosan is konkretizálja a dolgot. abnormális jellege ellenére . ı is két különbözı rétegben van jelen egyidejőleg.valamiféle félig cseppfolyós állapot jellemzi. de egyetlenegy trükköt. Azt lehetne mondani: álmunkban valamiféle passzív módon folyamatosan biszociálunk. amikor egy absztrakt vagy általános eszmét egy adott. ahogy az éber állapotunkban megengedhetetlen. a konkretizációt. hogy az álomban egytıl egyig felleltük a tárgyalt biszociációs mintázatokat: a szójátékot. nem érzékeljük az összeférhetetlenségeket. amely két gondolati szálra kötött. Ha megmaradna az egyik rétegben. de ezzel természetesen nem vagyunk tisztában. minthogy az álomban az okságot (ahogy az idıt. Akár a nézı a képernyı elıtt.mint Thurber Walter Mittyje . mert el kell tiltanunk magunkat az érzelmileg jóval csábítóbb asszociációk mellékvágányaitól. Ezek és a rokon mőveletek együttese alkotja az álom logikáját és nyelvtanát. hogy megmaradjunk egy adott vonatkoztatási rendszeren belül. Az álom kitüntetett helyet foglal el e nehezen érthetı szellemi állapotok között. vagy fordítva: a konkrét képeket szimbólumokként alkalmazzuk a születıfélben lévı vagy szavakba még nem foglalható eszmék jelölésére. vagy gyors váltogatással. ahol egy vizuális forma két funkcionális összefüggésrendszerben értelmezhetı az elcsúsztatást.ez csak akkor következik be. de azt is tudja (bár kevésbé élesen és világosan). hogy gondolataink egyikbıl a másikba sodródjanak. a sőrítést. konkrét esetre vonatkoztatunk. menyétre vagy bálnára. s nem vagyunk tisztában a konfliktusokkal és abszurditásokkal . A felsorolás folytatása unalmas lenne.vagy éppen . Egy elvont tárgyra koncentrálni jórészt azért oly megerıltetı. senki nem tételezi fel. Kitüntetettet abban az értelemben. Másként fogalmazva: az álom olyan módon asszociál. mint a hegyi patakban sodródó labda. ez a más pedig tartozhat az állatok. Hamlet felhıi csupán emlékeztetnek tevére. s ne engedjük. A gyermek. hogy a fıszereplı a neki állított galád csapdát még idejében észrevegye. Amikor tehát álmodunk. Olyan kapcsolatokat alkalmaz. aki dobogó szívvel és lángra gyúlt arccal nézi a rémfilmet a televízión. bálna vagy menyét .s ezt a legcsekélyebb kétség nélkül fogadja el. amely hasonlóképpen köt össze több asszociatív vonatkozást. Amikor azonban a koncentráció elfárad és gyıznek a primitív motivációk.A fegyelmezett gondolkodás szabályai megkövetelik. az álmodó számára a felhı valóban teve. a növények vagy az ásványok birodalmába egyaránt. egyidejőleg tökéletesen tisztában van vele. amikor felébredünk. aki megteremtette ıket.amikor valaki egyidejőleg önmaga és valaki más. bármennyire érdekel is a dolog. s egy-egy képzet (mint az elızı példában a ló) mindig új és még ígéretesebb összefüggések felé kínál csatlakozást. az okozatiság esetenkénti visszafordítását még feltétlenül meg kell említenem. a mátrixok folyamatos szembenállása nem zavaró. pusztán akusztikai megokolású csomó. és imádkozik. szertefoszlanának vagy hallucinációs képzetekké változnának az illúziók. amelyek ébrenlétünkben „álmunkban sem jutnának az eszünkbe” . vagy a figyelem eltolódását egy korábban jelentéktelennek ítélt vonatkozás felé. és valaki idézi az országomat egy lóért sort. az anyagot vagy a személyazonosságot is) . ilyenek például a jelentésrıl leváló hangzások vagy a funkciótól független formai analógiák. de még egy félig elolvadt hóembert is a feje tetejére lehet állítani. egy áramlással sodródunk. amikor az álomlogika összefüggésbe kerül a humorral. gondolataink egyik mátrixból a másikba szökkennek. Nem meglepı tehát. hogy hıse csak árnyalak a készülék képernyıjén.látja saját kedvére teremtett fantáziáit. az optikai tréfát. hogy kifejezett hallucinációs. Végül az álmodó szélsıséges hiszékenységét sem hagyhatom említetlenül.

és normális esetben tudatalatti . zavaros vagy a józan ésszel és értelemmel ellenkezı.alkotó vagy romboló eredménnyel . ahogy az ébrenlét különül el az álomtól. İ a szemlélı. kétdimenziós létezésre lenne kárhoztatva.cvii és én szeretném egy kissé továbbfejleszteni. hogy az azonosság és ellentmondás törvényei iránt teljességgel közönyös.elkülönült rétegek. hogy az érzékszervek mőködése ilyenkor szünetel (míg a patologikus állapotoknál ezek az érzékszervek továbbra is funkcionálnak. A lelki . Az álom abban különbözik a többi hasonló állapottól.jövıje sem igen.vagy koncentrikus . Ha az álmodó játszmáit irányító ısi kódok az ébrenlét állapotában is érvényesülhetnének komolyan veszélyeztetnék a civilizált. a szellemi hierarchia szintjei pedig látszólag párhuzamos . melyek ott fekszenek városaink alatt eltemetve. Ez utóbbiak a sokkal szélesebb tudatalatti birodalom egy sajátos kategóriáját képviselik. és csupán a „belsı tájképre” korlátozott azáltal. a reneszánszról. de röviden jeleznem keltett.része az élet normális. racionális gondolkodás. Az elsı esetben mentális gazdaságosságot látunk megvalósulni. A szellemi szervezıdés rétegeit hasonlították már a régi és még régebbi prehisztorikus civilizációk archeológiai rétegeihez. amelynek nincs múltja.másfelıl . s ezért a „föld alatt” kell maradniuk. s egyidejőleg a közönség is ı. a másodikban a szellemi evolúció szemtanúi vagyunk. és . éppoly lényeges. hogy a primitív társadalmak vagy a gyermekek mágikus megközelítéső okozat-értelmezésébıl származik. Míg azonban a vásznon történı események láthatók. olyan faj lennénk. Teljes sötétségben végzi dolgát. mert felváltotta.felborogatják. szimbolikája pedig verbalizmus elıtti és archaikus. Ugyanilyen helyzetben lenne egy álmaitól. hogy az álmodó világos tudomással rendelkezik a maga létrehozta fantáziaképekrıl. A tudatosság folyamatos skálát képez a teljes. Bennünket ezúttal természetesen csak az alkotó aspektus érdekel. mint ellenpárja. amelyek normális körülmények között elszigeteltek is maradnak.rétegeket vagy síkokat nem szabad összekeverni a tudatosság lineáris skálájának szintjeivel. A komplexusok traumatikus tapasztalatokban gyökereznek. lerombolják a rutinokat. hogy a földalatti rétegekbe behatolnánk. a szokások kialakulása és automatizálódása. Képzeljük el egy pillanatra.abban tér el. napi ciklusának. irracionális impulzusaitól és a szigorúan szabályozott verbális gondolkodáson kívül minden képzetalkotási formától megfosztott személy. a mozigépész láthatatlan marad. Anélkül. Az automatizálódott kódok a normális mőködések fenntartását segítik. koncentrált figyelemtıl a félig tudatosan felfogott dolgokon át egészen addig a fázisig. felnıtt viselkedést. csupán azt nem tudja. csak az érzékelés ficamodik ki.amiatt . hogy az álom logikája nem Arisztotelész logikájával azonos. s erre meg is van minden oka: a produkció sokszor gyerekes.a pszichikai „anyagcsere-folyamatok” lényeges része. a „földalatti” kódok pedig azért munkálnak a mélységben.összehasonlítható értékek híján . aki a vetítıt kezeli. mint amilyen például az alexandriai könyvtár leégése volt. ahol egyszerően nem veszünk észre valamely eseményt. a földalattiak . az elme földalatti játszmái a szellemi evolúció folyamataira utalnak. obszcén. hogy okoskodását az érzelmek vezérlik. az ıskıkorról vagy a dinoszauruszok koráról mit sem sejtı modern társadalmunk valami hihetetlenül felszínes. Az álom az álmodozástól . Az analógia Freudé. az antikvitásról. aki az egyik szinten passzívan figyeli a képek sorozatát. moralitása pirulásra késztet. A szervi tevékenységet az automatizálódott szokásokat és a rutinná vált készségeket irányító kódok velünkszületett voltuk vagy begyakorlottságuk miatt maradnak észrevétlenek. hogy ı maga az alkotó. hogy átmeneti. de nem hozzáférhetetlenül. Az álom . Freud és Jung évszázadában felesleges lenne hangsúlyozni.szó szerinti és metaforikus értelemben egyaránt . torzul el). könnyen megszakítható. „felülírta” ıket a józan. hogy az ipari forradalom elıtti idıkbıl származó minden írásos és tárgyi emlék megsemmisült egy katasztrófában. hogy a „földalatti” rétegek nem tévesztendık össze az elfojtott komplexusokkal. Ezeket a földalatti . ı a mozigépész. melyek elıállításának egy másik szinten tevékeny részese. s a múlttal kapcsolatos bármily értesülést csak ásatások útján szerezhetünk.

hirtelen feláradásaiban. A vizuális képzelet általában nem ennyire precíz. szürke automatákká válnánk mindannyian. s a kreatív személyiség még csodálatosabb felfedezı merülései nélkül sem mővészet nem lenne. hogy bármely nyilvánvaló racionális cél szolgálatának lenne alárendelve. hogy szemléltessék a tudattalanul tett felfedezések különbözı aspektusait. hogy hallatlan fontosságuk van az új kombinációk korábban egybefoghatatlannak látszó összefüggésrendszerekbıl való megalkotásában. A felfelé irányuló forgalom a tudatalattiból érkezı apró lüktetésekben zajlik . A következıkben . KONKRÉTUMOK ÉS JELKÉPEK Az alvó. William Harvey a halak felnyitott testében figyelte a szív szelepeinek mőködését. Hadd forduljak ismét Einsteinhez. amely úgy keletkezett.ezek tartják fenn az elme dinamikus egyensúlyát -‚ valamint a kreativitás ritka. új megfigyelési készségeket.épp emiatt . a tudós felfedezı. illetve többé-kevésbé tiszta vizuális vagy kinesztétikus képeket. aki kígyónak látja a molekulát. korallhoz hasonlítva az ajkakat. a szabadjára engedett mechanizmus is ennek szolgálatába áll és . hogy álmunkban az ébrenlét állapotában megengedhetetlen logika mőködik. Amikor azonban az egész személyiség. Amikor Jean Cocteau kábítószer-elvonókúrán volt.hogy úgy mondjam tapogatja. s a tudatosság lépcsıin fokozatosan távolodva az egész mintegy eltőnik a szemünk elıl. Ugyanezt a technikát alkalmazza az orrot és az uborkát egymásnak megfeleltetı karikaturista. testi ügyességeket. próbálva valamilyen meggyızı vagy elegáns alakzatba illeszteni. hogyan mozdítják elı a tudatalatti képzetalkotásnak az álomban jól tükrözıdı és megnyilvánuló sajátosságai a biszociációs „kattanást”. Az álomban mintegy „szabadjára eresztve”. egy egyszerő formát két különbözı funkcionális összefüggésrendszerbe helyez. holott a látott véres összevisszaság és a tiszta. s ha mindezek az ismételt alkalmazás révén megfelelıen begyakorlódtak. A vizuális asszociációk logikátlanságáról és látszólagos naivitásáról vagy az álmodó elmének a megszokások és a józan ész szava iránti közönyérıl kiderült. hogy az ember „másra gondolt”. vezérlésüket valamiféle robotpilótának adjuk át. vagy a költı.valamivel módszeresebben megkísérlem megmutatni. átitatódik egy problémával. amelyek az egész szellemi tájképet átformálják. mint jeleket. hirtelen pumpáknak látta ıket. Összefoglalva tehát: a tudatos és tudattalan rétegek közt kétirányú a forgalom. sem tudomány. Mindezek persze meglehetısen drámai példák. Számos példával illusztráltam ezt a felfelé irányuló forgalmat. mint a szabó. Az elızı fejezetek példái azt a célt szolgálták. embereket rajzolt. verbális tehetségeket fejlesztünk ki.s bebugyolálva kelméivel. akiknek hosszú ópiumszívó pipák voltak a tagjaik. Láttuk. takaros fémeszköz közti analógia csupán az ı gondolataiban létezett. amikor lezárulnak a tudatos gondolkodás mátrixai. megtaláltuk a komikum minden biszociációs mechanizmusát. Az ember inkább érzi az útját egy probléma körül. akinek freudi álmában a seprőnyél fallosszá lényegül át. sıt leggyakrabban valamely köztes. Emlékszünk: úgy írta le a gondolkodás elemeit képezı fizikai entitásokat.akcióba lép. s látszólag anélkül. s szemével . s hogy az álom . Az egyik sáv folyamatosan halad lefelé: odafigyelünk az új tapasztalatokra. Egy másik . mintázatokba rendezzük ıket. s annak minden szintje és rétege a „költés” idején eltelik.élet ez ısi forrásaiig való napi alámerülés nélkül feltehetıleg száraz. modelljét ki. féltudatos állapotban . A kreatív aktus minden esetben a korábban kapcsolat nélküli gondolati mátrixok új szintézisét jelentette.igen hasznos azokban a kritikus helyzetekben. voltaképpen optikai viccet csinál. az elme földalatti játékait irányító kódok javára egy idıre fellazította a racionális irányítást. játszik a bizonytalan formával.nem szükségszerően az álomban.

megfordítható. hogy a szerzetes útjai során a nap egy adott pillanatában ugyanazon a ponton találja magát. hogy van az úton egy olyan pont. mint amikor felfelé haladt.cx Gyakran és szívesen adtam fel barátaimnak . Az álom pre-racionalista kódjaiban az idı korántsem folyamatos. hogy a vizuálisan gondolkodó ember számára az idı elveszti a verbalítás rétegében automatikusan megfogalmazódó félelmetes.egy kora reggel. az B-nek azt jelentheti: máskor.cviii Másként fogalmazva: ha az ember fénysebességgel halad. hogy pihenjen vagy a magával hozott szárított gyümölcsökbıl falatozzon. Keskeny. aztán torkig lettem az egésszel. ha az ember fénysebességgel utazó megfigyelınek képzeli magát. hogyan jelent meg számára az alapfelismerés. Röviddel napnyugta elıtt éri el a templomot. Bizonyítsuk be. azzal is. a térben rezgı elektromágneses mezınek kell mutatkoznia”. amely tizenhat éves koromban villant az eszembe. A vizuális gondolkodás azonban lehetıvé tette számára.valamilyen módon meglátták a választ. és az események sorrendje . hogy megmásszon egy magas hegyet. ismét változó sebességgel és többször megpihenve az út során. a Földön maradt társai. hogy e szemlélı tapasztalatai szerint minden ugyanazoknak a törvényeknek engedelmeskedik. Az igazság pillanatát azonban megelızte „tíz év töprengés a paradoxonon. gyakran megáll. öntöttvas-jellegét. amely axióma szilárdan beépült a fizikai világ felıli racionális . Jellemzı egy minden tudományos elıképzettség nélküli ifjú hölgy beszámolója: Próbálkoztam ezzel is. nem láthatja a fényt. hogy az idı relatív vagyis „az egyik szemlélı olvasatában egyidejő események a másik számára nem feltétlenül azok” . közvetlenül felkelés után. Természetesen nem elegendı. nagyjából ahhoz tehetne hasonlítani a helyzetet.gondolkodás kódjaiba. A szerzetes változó sebességgel baktat. de világosan éreztem. És ekkor hirtelen rájöttem. amilyennek otthon. Szükségtelen hangsúlyozni.tudósoknak és másoknak . amint a szerzetes sáfrányszínő leplében felfelé lépked a hegyen. hogy a két alak . Hadd idézzek egy még hétköznapibb példát.vagyis Newton utáni . hogy a pszichológiai idı relativitásának semmi köze sincs a fizikai idıéhez. pontosan napkeltekor egy buddhista szerzetes elindul. Napkeltekor indul el és ugyanazon az ösvényen bandukol lefelé. Mások és ezek nyilvánvalóan a vizuálisan gondolkodók csoportjába tartoztak . A relativitáselmélet súlyosan sérti a fogalmi. a fénysugárnak statikus. amelyet a szerzetes felfelé és lefelé menet is a nap ugyanazon idıpontjában érintett. és szembeszálljon a látszólagos logikai ellentmondással hogy ami A megfigyelınek egyidejőleg. Csupán arra akartam rámutatni. de egy cseppet sem a vizuális gondolkodást.ezt a fejtörıt. ahogyan a hullámlovas látja maga körül mozdulatlan dombvidéknek a hullámokat. hogy milyen gyorsan mennek és hányszor állnak . tündöklı templom felé. de mindannyian arra a következtetésre jutottak: nagyon is valószínőtlen. s a dolog megoldása még Einsteinnek is tíz évébe került. Néhány napos böjtölés után ismét útnak ered. hogy elkerülje a verbalitás csapdáit.cix Vagyis: az utazó pontosan olyannak látja a világot. egy-két lábnyi szélességő ösvény vezet csigavonalban a csúcson álló. Átlagsebessége most természetesen nagyobb. amelyek az álló megfigyelı világában érvényesek”.akár egy filmben . Az ellentmondás az idı abszolút voltának axiómájában gyökerezik. egy lefelé sétáló figura. amikor erre a képre . akik megpróbálták „kiagyalni” a megoldást. egy híres és közismert fejtörıt: Egy reggel. Aztán egyszer csak jött egy pillanat.tekintet nélkül arra.alkalommal elmondta. Egyesek matematikai megközelítést választottak s voltak.sokkal halványabban rárajzolódott egy másik látvány. de a fejembıl csak nem akart kimenni a kép. hogy ugyanis ha c sebességgel kísérek egy fénysugarat (c a fény vákuumban mért sebessége). Ám „ösztönösen.

amely végigfutott az agyán. és egyidejőleg sétáljon a hegyre fel.valami olyasvalaminek a felismerése. hogy vele akar maradni. a logikai ellentmondás iránti érzéketlenség. hogy Y-nak beszámoljon a dologról. X házának vasúti szállodává változása világosan jelzi. amely a közelmúltban jutott tudomásomra: A biológus dr. a két kép irracionális. X rettenetes zavarban volt. Aztán ki is okoskodtam. álomszerő összemásolódása vezet. egyszer csak csatlakozik hozzá kollégája. Az elsı gondolat. illetve hónapokig tartó.az arcára. hogy szellemi gyermekét „örökbefogadta”. de a munkát X végezte el. és egy puszit is adott . kemény laboratóriumi munkával végére járni a feltevésnek. ez volt: İ Y szellemi gyermeke.a két kategória részben fedi egymást. Ragaszkodott hozzá. Csupa ész vagyok. hogy többé nem kislány. hogy egészen más dolog elejteni egy esetleges megjegyzést. és egy csapásra megvilágosodott elıtte az álom üzenete. X azt álmodta. s a megoldáshoz éppen ez. várta.valamikor bizonyosan találkozik. Az álom egy biológiai analógiával. ha lehet így mondani. mostanra pedig „majdnem teljesen kifejlıdött” az ötlet: s ami azt illeti. s most bajban volt. úgyhogy teljes joggal küldhettem ıt haza ugyanazon a napon. még alaktalan elmélet szimbolizációja . megkísértve érezte magát és felébredt. Dr. vagy nem. észrevette. Mindeddig azonban halogatta. hogy a szerzetes két vagy három nap után tér haza a hegytetırıl. Mindnyájan kellemes. mert nem volt könnyő beismernie Y-nak. amely szöget ütött X fejébe. A szerzetes megkettızıdését vagy Einstein fénysugáron lovagló megfigyelıjét egy absztrakt probléma konkretizációjának nevezhetjük. egy fiúcska és egy elbővölı kisleány.amely megmagyarázhatatlan módon hatalmas pályaudvari szállodává változott . Ugyanilyen módon mondhatjuk. Ez a mővelet az álmokban gyakran elıfordul.vagy inkább bökött . A leányka láthatóan azonnal megkedvelte dr. és a leendı cikkben egyértelmően feltüntetni „apaságát”. a lány pedig csúfondárosan mondta: Ne féljen. baráti hangulatban sétáltak.a kisleány ellentmondást nem tőrıen kijelentette. mint nyugodtan beszámolni Y-nak a dolgokról. hogy az felemelje. a szellemi gyermek „majdnem teljesen kifejlıdött” állapotig való fejlıdésével kínált megoldást a problémára. hogy ez az állapot nem tartható fenn soká. hogy Kekulé kígyója. Nem sokkal azelıtt egy beszélgetés során Y felvetett egy gondolatot. éppen az álom elıtti napon kezdte írni kutatása eddigi eredményeirıl beszámoló cikkének vázlatát. kettızhettem meg. . A következı példa mindkettıt illusztrálja. hogy a cikkben nem nyilvánít megfelelı módon köszönetet). de korántsem meglepetten pillantott rá. hogy amint laboratóriumából hazafelé sétál.meg pihenni . és rövidesen kutatásainak irányát is megváltoztatta. Y felesége leplezetlen iróniával. hogy valami konkrét. amely hibás hurokba kényszerítette az okoskodást. egy olyan esetet mutat be. Y felesége és két gyermeke. Az álmában az arcára kapott puszi a „múzsa csókja” volt. s ahogy X ránézett. A vizuális képben azonban megteheti. A tudást azonban elfedte az elfogadott mátrix vastag kérge. most már semmi más dolga nincs. amely saját farkába harap és „csúfondárosan pörög-forog”. pozitív fejleményt tudjon mutatni neki.minden kutató tudja. de amikor odaértek X házához . egy születı. de nem volt képe simán ellopni sem (azzal. amely vagy vezet valahová. Természetesen képtelenség. ı „nevelte majdnem felnıtt-korig a gyermeket’ . hogy a szerzetes megkettızze magát. amit már tudtam: teljesen mindegy. a felfedezés most is mint mindig .és lefelé. dr. Az álom segített X-nek helyes perspektívában látni a helyzetet. Elméjének egyik rétegében X természetesen pontosan tudta mindezt. és szemében kihívó fény ragyog. X-et. A megtermékenyítı ötlet Y-é volt. ami mindig is ott volt. hanem „majdnem teljesen kifejlıdött” serdülı.

G. így tartotta a judaizmus.írta C. Említenem már Isten szójátékát. mint például az egyes jelek elıfordulásának gyakorisága. Nyilvánvalóak az elınyök. hogy utolsó lélegzetét a pipáján keresztül szeretné beszívni és egy szójátékkal kibocsátani.. hogy egy szó betői között bizonyos hermeneutikai törvényszerőségek szerinti kapcsolat áll fenn. az egyes szavak elsı és utolsó betőibıl kell új szavakat alkotni.. hangzások és érzetek közötti „kapcsolatok”. A MEGSZEMÉLYESÍTÉS ÁLDÁSAI Amennyire megfigyeléseim terjednek . hogy a verbális megformálás. hogy két azonos hangzású jelentést összekapcsol. Egyszerő példa az álom. A tudattalan manifesztációiban azonban . ami életet.HASZNOT HOZÓ SZÓJÁTÉKOK Charles Lamb egyszer egy levelében azt írta valakinek. szimbólumok. az anagramma és a titkosírás archaikus gyökereit. Azt tartották például. A nyelvvel és a jelentéssel foglalkozó tudományok esetén azonban nagyon is fontos az érzet és a hangzás közötti kapcsolat. vagy összeadni a betőkhöz rendelt számértékeket. hogy a Rosette-i kövön (valamint más írásos emlékeken) görögül és a kétféle egyiptomi írással ott szerepelt Ptolemaiosz. Nézhetek egy kivégzést. a nyelvész felfedezései. Ezzel rokon az az elképzelés is. az elmélet kifejtéséhez használt szavak megválasztása a tartalom szempontjából irreleváns. vagy más jelek. amit bármely Kleopátrák tettek a történelemnek. az akrosztichon. földbıl teremtetett.szóéval. amit jól tükröz a sokféle szómágia. Kleopátra és Nagy Sándor neve. Itt találjuk meg hát a Püthagorasztól és Lao-cétıl Champollionig és Freudig oly sokféle kultúrát elbővölı szójáték. amelyeket a költı vagy a humorista abból merít.. Az ısi nyelveken íródott szövegek megfejtését gyakran segítik olyan kulcsok.cxi Az álomban elmosódnak. Champollionnak 1821-ben az adta a kulcsot a hieroglifák megfejtéséhez. hogy adam. amelyben valós és képzelt személyek sokasága játssza el az álmodott gondolatokat . A humorista tréfái. hogy ez a leghasznosabb szolgálat. feloldódnak a személyiség határai. Éva héber neve Havvah. A tudattalan alakokat ölt. megvannak a személyiségnek legalábbis a nyomai. a tudatos énhez hasonlítható személyiséget nem fedeztem fel. A természettudományokban ezek az elınyök azon egyszerő oknál fogva nem hozzáférhetık. míg az ahavvah szerelmet jelent. A homonim és homofón szavak. Jung -‚ a tudattalanban semmi. az ember adamah-ból. hogy a héber szövegeket a rejtett értelem kihüvelyezése érdekében függıleges oszlopokba kell rendezni és felülrıl lefelé kell elolvasni. valószínő. s a .kényér szóból ered.tőz . s az így kapott eredményt kell manipulálni a számmisztika szabályai szerint. igézés és bőbájolás világszerte elterjedt gyakorlata is. A hangzások hasonlósága biztosítja a fonalat. A gyermeki és a primitív képzeletben igen szoros és bensıséges kapcsolat van a hangzás és a jelentés között. a keresztrejtvény. Beth-lehem tehát azt jelenti: a Kenyér Háza. néhány keleti vallás és átvették a keresztény egyházatyák.. melynek mentén a mai szavaktól és fogalmaktól egészen a görög és szanszkrit anyaméhig visszatapogatózhatunk. szinte szétválaszthatatlan egységet alkot a név és a tárgy. a hangzási hasonlóságok és átalakulások az etimológia és az összehasonlító nyelvészet fontos nyomravezetıi a nyelvek fejlıdésének és felépítésének tanulmányozásában. A három névben Champollion összesen tizennégy jel valószínő olvasatát találta meg. és a költı zengzetei mindmind ebbıl a forrásból származnak. a háborút jelentı milkhamah pediga a lekhem . a szintén ember jelentéső esh gyökere azonos az ish .

Ugyanezt a belevetítıképességet használja a színész. a lelki purgálásról. hogy újraélje konfliktusait egy illuzórikus drámában. a mővészetben és a felfedezı tevékenységben is. és a gyógyító ember. osztozik az álmodó.úgymond . a kézrátevı. Nem kell azonban ilyen messzire mennünk ahhoz. a boszorkány. Az empátia annál a forrásnál helyezkedik el.félúton a komédia és a tragédia között. a dionüszoszi vagy orfikus misztériumoktól a keresztelés és gyónás szertartásaiig. személyazonossági kártyáikat gyakran újra és újra megkeverik. miközben álmodunk . a varázsló. kiléphet . hogy a közönséggel elhitesse: ı most önmaga. amikor az Oltáriszentséget úrvacsorára ajánlja fel. feltétlen hitet. vagy a szemet mozgató izmok szinte észrevehetetlenül csekély mozdulatai. Végül pedig: a megszemélyesítés technikáját nyílt formában széltében alkalmazzák a pszichodráma elnevezéső csoportterápiákban. hogy más én-ekkel szellemi szimbiózisban egyesülhessen. hogy nem csupán empátia.vagy szembenézünk a színpad rivaldafényeivel. a terapeuta mindkettıt megteszi. ahol mások gondolkodásának és érzéseinek megértése fakad. az alávetettség. A gyógyító ember . tudattalan folyamat. amely mindig is jelen volt az ısi katarzis-technikákban. Jung és Theodor Reik . az isteni hatalommal felruházott ördögőzı. amelyek lehetıvé teszik személyiségünk határainak átlépését. de valami telepátiához hasonló dolog is mőködik az analízis-kezelések során orvos és páciense között. Megpróbálja érezni.következı pillanatban magam lehetek az áldozat. s azzal az empátiával . dán királyfi is. Képesek vagyunk felismerni a másik hangulatát olyan parányi és egyszerő jelekbıl. A tragédia illúziókat teremt. AZ ELTOLÓDÁS Láttuk: a figyelem hirtelen eltolódása egy jelenség korábban lényegtelennek vagy magától értetıdınek ítélt vonatkozásai felé fontos szerepet játszik a humorban. A tapasztalatban. amit ı. hogy az ember lehet önmaga és egyidejőleg valaki más is. A szerepek változhatnak. a szent. az esıistent megtestesítı sámán és a démonok megszállta elmegyógyintézeti ápolt. Az empátia szabatosan józan és semmitmondó kifejezés azon meglehetısen misztikus folyamatokra. hogy felismerjük: az orvoslás és a pszichológia egyes alapfelismerései azokból a földalatti játszmákból származnak. A modern pszichoterápia nyílt kifejezésekkel beszél a kiéléssel való gyógyítás elvérıl. mint színészek a színpadon. A komikus történetben a hangsúly váratlan áttevıdése (És mi az ördögöt csináljak én az éjszaka közepén Grimsbyben?) ugyanolyan hatású.köztük Charcot. amelynek ı maga a fıszereplıje . amelyek során az ember átlépheti határait.a hajdani és a mai is . a gyóntató és az apa szerepeit. s egyben egyfajta apafigurát is képvisel. Néhány kiemelkedı pszichiáter . Jungi terápia alatt álló páciensek álmaiban feltételezett személyiségük .Einfuehlung ruházzák fel azt. aki belehelyezkedik betege állapotába. az anima és az „árnyék” folyton más és más álarcban tőnik elı. de az elv ugyanaz marad. a komédia leleplezi az illúziókat.kétoldalú viszonyban van páciensével.az animus. Az én cseppfolyós határai áthatolnak a tudattalanba. A színpadon látható szereplık felcserélhetık és helyettesíthetık. Freud. de ezen jelenségek értékelése és magyarázata a földalatti játszmák repertorárjának részét képezı.a bırébıl és máshová helyezheti magát. mint amikor a . a hipnotizır. kiindulópontja az orvosi diagnosztizálás mővészetének és a pszichológia tudományának is. mint az ajak csücskének felfelé vagy lefelé moccanása. imádat és önátadás érzését és katarzist kell a páciensben felindítani. de egyben Hamlet. A pszichoanalitikus rávezeti páciensét.kijelentette vagy legalábbis utalt arra a meggyızıdésére. s egyidejőleg szerepet is játszik. a pap. a bölcs.

azt a feladatot adta a kísérleti személyeknek. Láttak egy szöget. amivel be lehetett verni ezt a szöget. hogy magát az ingasúlyt használja kalapácsnak. a tudatlanság áldásnak is tartható. hogy az egyikbıl a másikba való átlépést nem érezzük váltásnak. A zsinórra erısített súly látványa és nagyrabecsült tanáruk szavai úgy fagyasztották be mátrixába a kalapálásra is alkalmas tárgyat.ingaóra-súly -‚ mert vizuálisan egységet alkotott a rákötött zsinórral és verbálisan is ekként határozták meg nekik. mert e mozzanat az álom folyamatának normális és természetes eseménye lesz. hogy készítsenek ingát. Így aztán csak a kísérleti személyek fele volt képes kiragadni összefüggésrendszerébıl. Elıítéletek nélkül. s a képzetalkotás ártatlanságát egy futó pillanatra visszaadja. és egy súlyt. hivatkozási keretek koherenciája oly mértékben fellazul. nyitottan szemlélték a helyzetet. elvégezni a hangsúlyeltolást.ı eszelte ki a hegyre sétáló szerzetes fejtörıjét . A tény. amelynek révén az ingaóra-súly kalapáccsá lényegülhet át . Az eredmény: a megoldásra a második csoport minden tagja nehézség nélkül rátalált. A hibás kapcsolódások. téves illeszkedések megszüntetése már fél siker. amelyet hangsúlyozottan ezzel a szóval írtak le a kísérleti személyeknek: ingaóra-súly. amit tudunk. Az itt ismertetett kísérlet csupán egy volt egy sor hasonló közül. de némiképp más körülmények között. Az elsı kísérletsorozatban a zsinór rá volt kötve a súlyra. jól mutatja. A kísérleti személyek közül (mindannyian diákok voltak) mindössze 50% talált rá a megoldásra. Ha a felejtés lehet mővészet. „hangsúlyeltolódás” és a hasonló kifejezések az egyik vonatkoztatási rendszerbıl a másikba való átlépést jelentik.ahogy Szultán csinált az ágból botot. melynek végére ingaóra-súlyt erısítettek. Ismét a tudattalan fontosságáról: ı az aneszteziológus. aki elaltatja a józan értelmet. Kalapács azonban nem volt sehol. aztán rákötötték a zsinórt a szögre és a végére erısítették a súlyt. hogy Duncker éles eszőnek tartott diákjainak fele kudarcot vallott ennél az egyszerő feladatnál. Az elsı kísérletsorozat alanyainak elméjében azonban szilárdan beágyazódott a súly funkciója . mint beverni a falba a szeget és a zsinóron függı súlyt ráakasztani. A második sorozatban a súly és a zsinór külön-külön feküdt az asztalon. A felfedezés folyamatában ez a mozzanat új szögbıl vagy váratlan megvilágításban mutat meg egy-egy jól ismert dolgot vagy fogalmat. természetesen csak abban a korlátozott értelemben. hogy a megfelelı pillanatban képesek legyünk elfelejteni. Ezután egy másik. Semmi mást nem kellett csinálni. Gyermekkorában szüntelenül . amelyen a legkülönfélébb tárgyak közt ott volt egy zsinór.legyen e személyiség a kádban üldögélı Arkhimédész vagy a bokrot szórakozottan nézegetı majom. hogy a kreatív személyiség hasznot húzhat az „álmatag” gondolkodásból . valamint egy szeg is. Egyenként egy asztalhoz vezették ıket. Szert tenni egy-egy új szokásra könnyő dolog. milyen makacsul következetesek gondolkodásunk értelmezési keretei és mátrixai.matador a támadó bika elıl hirtelen és elegánsan oldalra lép. mert idegrendszerünk egyik fı funkciója éppen a szokások kialakítása. Egyik kísérletében Carl Duncker . Éppen e korlátoktól való mentesség következménye. Az eredetiség elıfeltétele. Álmunkban azonban e rendszerek. Elménket a felejtés mővészete nélkül elborítanák a már kész válaszok. de szakítani egy megszokással: a szellem és a jellem szinte hısies cselekedete. ahogyan a borostyánban esik foglyul a bogár. Faraday számára kincs volt a matematikában való járatlanság. A fotómővész a nézıpont. hasonló korú és intelligenciaszintő csoportnak adták ugyanezt a feladatot. Éber állapotban az „oldalra lépés”. vagy a lencse fókuszának csekély megváltoztatásával csudának láttathatja a leghétköznapibb tárgyakat is. és a kísérletvezetı nem használta az ingaóra-súly kifejezést. hogy bizonyos fajta szabadságot kínál bizonyos fajta szellemi korlátok alól. és soha nem lenne alkalmunk feltenni a megfelelı kérdéseket. s a tudományokban való megdöbbentı tájékozatlanság Edisonnak is hasznára vált.

vagy úgy tálalja ıket.venni ıket. Hát nem az édesanyám -‚ akkor nyugodtan kijavíthatjuk: Vagyis az édesanyja. hogy valamilyen agybetegsége van.írta Freud . hogy Püthagorasz. Megkérdezheti például: Mit tart e szituáció legérdektelenebb mozzanatának? Ha a páciens bekapja a csalit és elmondja. Az ember azt várná. ahol a hagyományok szerint a fizika elsı mennyiségi jellegő törvénye megszületett. Az álom elıszeretettel fogja egységbe az ellentéteket. A kommunikációs mérnök terminus technicusaival: Püthagorasz a zajból információt csinált. Figyelme azonban egy. A nem fogalma az álomban nem létezik. hogyan végzik munkájukat a jártas és ügyes kező mesteremberek.biztosra vehetı. hirtelen kiragadta megszokott összefüggéseibıl. ha a páciens kijelenti: Ön azt kérdezi tılem. elsısorban a magasan képzett. A mindenfajta tudományok hitelesített és rendezett tényei körül ott gomolyog a különös vagy kivételes megfigyelések porfellege. hogy amikor egy alkalommal sorban állt a New York City Hallban. s megtanulja figyelmét a páciens jelentıségteljes állításairól az esetleges vagy véletlen nyelvbotlások.a legszembetőnıbb módon veszi semmibe az ellentét és ellentmondás logikai fogalmait. s emiatt arra gondoltak. hogy az álomban megjelenı megfordítható minıséget pozitív vagy negatív elıjellel kell-e értenie. amelyhez társul egyfajta visszafordított logika is. mint tudomásul . egy látszólag lényegtelen asszociációban találja meg az adott eset kulcsát. arra. azoké.kérdezısködött olyan dolgok magyarázata felıl. hogy egy létezıt önmaga ellentétével fejezzen ki.cxiv Amikor a páciens azt mondja orvosának: Ön most azt gondolja. hogy butácskább az átlagosnál. amelyek az idısebbek szemében maguktól értetıdınek tőntek.írta William James . Veszi továbbá a bátorságot. A nagy felfedezések lehetıségeinek tárháza . Feje abnormálisan nagy volt. ki volt az az álmomban látott személy.mindig a rendezetlen és osztályozatlan maradék. egy titkos dokumentumot egyszerően az asztala kellıs közepére dobva „dugott el”.cxii Amikor találmányai átformálták civilizációnk arculatát. de alkotó erıvel és találékonysággal meg nem áldott tudósok és mérnökök köreiben. Az álom . hogy pontosan azt akar: sérteni.cxv .”cxiii Beszélik: oly szélsıséges túlzásokba vitte a felejtés mővészetét. mintha egyazon dolog volnának. s ebbıl keletkezett az a gyanú.és komolyan . amely a közönséges halandók szamara a vaskor hajnala óta nem volt több. hogy a különbözı hosszúságú vasrudak más-más hangmagasságban csengenek a kalapácsütések alatt. Edisonnak egyszerően nem jutott eszébe. amit a legkevésbé fontosnak vél. TÓTÁGAS Az eltolódás mélyreható formája a hangsúlynak a szituáció egyik értelmezési keretébıl egy másikba való hirtelen elcsúsztatása.Freud szerint . hogy könnyebb nem létezınek tekinteni. akkor . így aztán az ember a priori soha nem tudhatja. mi az.úgy látszik . és térjünk vissza a számoszi kovácsmőhelybe. de igazán nem ez a szándékom. szabálytalanok és ritkák ahhoz. és ki kellett állnia a sorból. Olykor az ember egészen könnyen juthat információhoz a tudattalan elfojtott folyamatairól. hogy befizesse az adóját és egy hivatalnok hirtelen a nevét kérdezte. hogy megtalálják. Hagyjuk el most a „Varázsló” Menlo Park-i laboratóriumát. s a kalapácsütések robaja zenei hangzásokká változott. A Mindenható . „a tudományokban való járatlansága ellenállást és kritikát eredményezett. a racionális tapasztalatoktól az irracionális álmok felé fordítani. hogy valami sértıt fogok mondani. Vagy. amelyet Poe egyik hıse alkalmazott. mint elkerülhetetlen kellemetlenség. a mesterség szempontjából teljességgel érdektelen jelenség felé fordult. mint éles szemő és tudományosan gondolkodó megfigyelı arra koncentrált. ahol túlságosan szem elıtt volt ahhoz. A mőhely fülsiketítı lármáját.kedveli a trükköt. amelyek elég aprók. A pszichiáter olykor egy elejtett megjegyzésben. szinte minden esetben a lényeget leplezi le.

kísérletté változtatva a bosszantó esetet. Valóban úgy látszik. hogy épp melyik országba látogatott. amely a biológia tudományában különös gyakorisággal fordul elı: újra meg újra tapasztaljuk. Klasszikus példa Haüy-é (1743-1822). s a krisztallográfia tudományának úttörıjévé avatta ıt. mind pedig az izlandi pátnál azonosak. míg csak egy kínos kis baleset egész életére más irányba nem terelte érdeklıdését: Egy napon. amelyek során megfordult a rabszolgák és urak viszonya. Az egyik kristály úgy hasadt el.errıl késıbb. . Korántsem vagyok biztos benne.úgy tőnik . egy forró nyári londoni délután hővösnek tőnik a szudáni látogató számára. s Gulliver aszerint törpe vagy óriás. megvannak a maga mély. ezen a területen tette elsı felfedezéseit. A meghatározó esemény ezúttal sem volt más.Freudnak nem sikerült kellıen mélyre hatolnia: nem említette a Saturnaliákon és más ókori ünnepek alkalmával őzött rítusokat. s mindenütt ugyanazon törvények szerint szervezıdı struktúrákat talált. Ez egyszer azonban . aki a Lemoine-i egyetem szerény és jelentéktelen tanára volt. Pasteur megfordította a helyzet logikáját. egy-voltát a keleti vallások és filozófiák. mint az ép felszín. hogy a törési felület ugyanolyan sima volt. hogy mind a rombos. amikor a kutató figyelmét brutális módon fordítják a probléma hogy így fejezzem ki . vizsgálni kezdte a felületek szögeit. amelyek feltehetıleg az idegrendszer sajátosságaira vezethetık vissza.cxvi Az eredmény: megszületett a Traité de Mineralogie. hogy egyes ókori nyelvek egyazon szóval jelölték az ellentétes fogalmakat. s tanulmányozni kezdte a penész hatását a tartarátra. mint egy kis laboratóriumi baleset. de egy új.plusz aspektusairól a mínusz vonatkozások felé. Hivatkozik arra a tényre is. Haüy legkedvesebb tanítványa. hogy mindezeknek a megfontolásoknak bármi közük is lenne a felfedezések egy bizonyos típusához. hogy a tudattalan ellentéteket egyesítı tendenciájának magyarázata a jellegek értékelésénél alkalmazott skálák viszonylagossága. annak a törekvésnek. Azt lehetne mondani: ezek a kudarcból született sikerek.Freud (Baint és másokat követve) hitt abban. a latin altus magasat és mélyet. és minden szabad percét a környék ásványainak és növényeinek győjtögetésével töltötte. tudattalan gyökerei. a hasábtól eltérı alakú kristályformát mutatott. amelyekben már ott voltak késıbbi eredményeinek csírái is. Delafosse késıbb a párizsi École Normale-ban Pasteur tanára lett. s különös módon a kudarcot vallott kísérletek szolgáltatják a megoldásokat. hogy balesetek és apróbb laboratóriumi tévedések álcázott áldásnak bizonyulnak.ám ez egészen más témakör. amikor egyik barátja házában valami ásványféleséget vizsgálgatott. véletlenül levert az asztalról egy szépséges prizmatikus mészpátkristály csoportot. Az eredmény az elsı szem 27 Jung a mandalát a coincidencia oppositorum szimbólumának tekinti. s a sacer szó szentet és átkozottat is jelent.27 Ennek egyik meglepı megnyilvánulása a figura és a háttér értelmezésének megfordíthatósága . Oldatai egy alkalommal megpenészedtek és tönkrementek. Pasteur az ı hatására kezdte tanulmányozni a krisztallográfiát. Pasteur kedvenc vegyületét. hogy a dolgokat idırıl idıre a fejük tetejére kell állítani. Haüy felemelte a töredéket. Az ilyesmi meleg idıben gyakran elıfordul. s ilyenkor a vegyész halk szitkozódással a lefolyóba önti a zavaros maszatot. s legnagyobb meglepetésére úgy találta. sem pedig azt. hogy mily gyakran hangsúlyozzák az ellentétpárok alapvetı egységét. Szeretett volna általános következtetéseket tenni. ami az ellentéteknek a teljesen integrált személyiségben való megbékélésére utal . amely a Francia Akadémia tagságát hozta meg Haüy számára. darabokra törte hát kis győjteményét. az erjesztıkádakban lerakódó vörös borkıbıl származó paratartarátot tanulmányozta. szétzúzta a barátaitól kölcsönkapott kristályokat.

A látens kép higanygızben való láthatóvá tételének felfedezése elıtt a következıket írta: Egy tájkép fotográfiai másának elkészítéséhez hét-nyolc órányi idı szükségeltetik: de egyes emlékmővek esetén. és orrából egy csepp váladék egy petricsészébe pottyant. A „balszerencsének köszönhetı felfedezés” imént felsorolt példáit a biológia területérıl merítettem. Ekkorra a hatalmas. A motor az elektromos áramot mozgássá alakítja. Faraday 1821-ben feltalálta az elektromos motort és készített is egy kezdetleges darabot. Megismételte a kísérletet. ahol elpusztította a vizsgált baktériumkultúrát. gızgéppel hajtott áramfejlesztı berendezések már nem mentek csodaszámba. s további hét évnek kellett eltelnie. Ez volt az elsı lépés. A lizozim nem volt különösebben erıs baktériumölı. Különös.és lizozim-nek nevezte el. 1873-ban a bácsi Világkiállításon bemutattak néhány tökéletesített dinamót.volt az okoskodások és következtetések láncolatában. amely az erjedés vizsgálatához. az elektromos energiaátvitel. három óra is elegendı. hogy valaki egy egyszerő készüléket véletlenül fordítva mőködtetett. de tıle teljesen függetlenül) feltalálta a dinamót is. Fleming elkülönítette a váladék hatóanyagát amely egyébként jelen volt a könnycseppjeiben is . de ugyanezt a sajátos fordított vagy hibás logikát láthatjuk mőködni a tudomány más ágaiban vagy a mővészetekben is. és a balszerencsés véletlenek szinte nevetséges sorozata. ha erısen megvilágítja ıket a nap vagy maguk elég világos tónusúak. 1922-ben kezdıdött. A felfedezés után az expozíciós idıt három-harminc percre lehetett . mint fél évszázad kellett még. A Szőz Mária Kórház laboratóriumában dolgozott éppen. modern technológiánk alappillérei úgy születtek meg. A másik a mikroorganizmusok „megszelídítése”. Egy technikus az osztrákok közismert hanyagságával véletlenül összekapcsolta az egyiket azzal. amíg egy könnyő szellı besodorta a laboratóriumba egy penészgomba.és növényfajok között. hogy eljött a pillanat. de Faraday régi találmánya feledésbe merült. többek közt némi higany is. amiket senki se várt. Az alacsonyrendő organizmusok között . Daguerre berakott egy exponált lemezt egy nem túl tisztán tartott szekrénybe. még sokkal inkább. A villanymozdonyok. Találmányára az elkövetkezı tizenöt évben nem figyelt fel a kutya sem.az élet elpusztítja az életet. Fleminghez egy más összefüggésben is vissza kell térnem. már készen állt. a Penicillium notatum spóráit. A termelıdı áram azonnal mozgásba hozta a berendezést. hogy a „tettes” a higany kipárolgása volt. végül pedig a fertızı betegségek kutatása és gyógyítása terén tett korszakalkotó felfedezésekhez vezetett. mint a nagyobb állat. míg ki nem derült. s elektromos motor még nem létezett. a vakcinákkal való immunizáció már említett felfedezése egy tönkrement baktériumkultúrából indázott elı. s így az elektromos motor „ismét” megszületett.írta Pasteur . de milyen hosszú út vezet e kijelentéstıl a penicillinig! Több. amikor Alexander Fleming történetesen megfázott. amelyeken olyan hatások mutatkoztak. a dinamó a mozgásból termel elektromos áramot. amelyet gızgép hajtott meg. amelyek véletlenül egy staphylococcus-kultúrát tartalmazó petricsészébe találtak megérkezni. Egyszerőnek hangzik. s most. az ember halálos ellenségeibıl szövetségesekké változtatása volt. Az egyik. aztán a mikroorganizmusok rendkívül fontos szerepének felismeréséhez. hogy a lemezen jól láthatóan kialakult a kép. Másnap reggel meglepıdve tapasztalta. A fotográfia történetének és a röntgenográfia hajnalának fıszereplıi a fluoreszkáló képernyık és fényérzékeny lemezek. amelyben különbözı vegyszerek voltak. de a két készülék tükörkép-azonosságát 1873-ig senki nem ismerte fel. sorra távolítva el az egyes vegyszereket. Élete késıbbi szakaszában Pasteur még legalább két emlékezetes alkalommal vetett hasonló szellemi bukfencet. 1831-ben (közel egyszerre Joseph Henryvel. Fleming azonban már hét éve várta a szerencsés alkalmat. s ez a felfedezés vezetett az ipari mikrobiológia megszületéséhez s végül az antibiotikumokhoz: a mikrobák megölik a mikrobákat.

és Becquerel a fiókba tette a fényérzékeny lemezeket és az urániumot. mert Edison hallása egy korábbi balesetbıl kifolyólag nem volt tökéletes. A csomag tetejére egy átlyuggatott fémlemezt rakott. hogy a tőzı napfényben az uránium minél erısebben fluoreszkáljon. Becquerel most nem fluoreszkáló urániumvegyületekkel próbálkozott. Ezután az egészet kitette az ablakba. A lehetetlen ismét megtörtént. s amely képes áthatolni a kartondobozon.rövidíteni. kivált azért. a fluoreszcencia megszőnt. éppen ellenkezıleg. Ez igen kellemetlen volt. s egy Morse-jeleket feljegyzı. Most már összeállt a kép: a sugárzás forrása. A berendezést kizárólag . köztük volt az írógép. Nem a fluoreszcencia keltette az X-sugarakat. így hát X-sugarak sem keletkezhettek. hogyan igazol a kísérlet egy alapvetıen hibás feltételezést. az ég befelhısödött.amelyet X-sugárzásnak nevezett el ugyanígy áthatol az emberi szöveteken is. A kristályokat itt nem érhette napfény. s ebbıl a célból egy fekete kartondobozba zárt katódsugárcsövet mőködtetett.fény hatásának kitéve produkálnak. Az ifjú távirdász kieszelt hát egy egyszerő Morse-jel lejegyzı berendezést.köztük az urániumvegyületek . A hátramenetbe kapcsolt okoskodás talán legszebb példája a fonográf feltalálása volt. a lemezek feketék voltak. hogy elzárja a közönséges fény elıl.cxvii 1895-ben Wilhelm Konrad Röntgen. amelyet a katódsugárcsı bocsát ki. Alig tájékoztatta az eredményrıl az Akadémiát. Fı feladata abban állt. s amikor széthajtogatta a csomagot. a papírkorongot a leadókészülékbe helyezték. A távírótársaság szerint azonban értelmetlennek tőnt a közvetlen hallás utáni feljegyzés helyett a papíron lévı felvételrıl írni át a szövegeket.téves . és a felfogóernyın kirajzolja a csontok körvonalát. s az X-sugarak áthatoljanak a kartonon. a radio-aktív anyag maga az uránium. Innen folytatták a kutatást Curie-ék. Abban az idıben még nem ismertek olyan erısségő sugárzást. Becquerel azonnal kigondolt egy . A kérdéses napokon a gázok elektromos vezetıképességét vizsgálta. amely egy tővel karcolta a papírba a beérkezı pontokat és vonalakat. Amikor azonban kivette ıket a fiókból. amely szerint az X-sugarak a fluoreszcens derengés normális kísérıjelenségei. hogy elszínezzék a lemezeket. Minden nagyszerően ment.újabb nagyszerő példa arra. amelynek mozgó tője követte a korong rövidebb-hosszabb mélyedéseit. amelyet bizonyos anyagok . amely képes lett volna áthatolni a doboz falán. és nekiállt. Pár héttel késıbb a Francia Tudományos Akadémia ülésén Henri Becquerel megtekintette Röntgen X-sugarainak bemutatását. hogy kísérletekkel igazolja ezt a feltételezést. s a fiatalembernek találgatásra kellett hagyatkoznia. A készülék fı része egy forgó papírkorong volt .elméletet. azon pedig egy uránvegyület néhány darabkáját helyezte el. hogy a bárium-platinocianiddal bevont papírlap minden észlelhetı ok nélkül fluoreszkálni kezd. mint a késıbbi gramofonlemezek -‚ amelyen pontok és vonalak formájában jelentek meg az érkezı jelek. hogy a fényérzékeny lemezen valóban megjelentek a fémlemez lyukacskáinak képei . hogy a sugárzás . és a tizenhét éves Edison elvesztette állását. a würzburgi egyetem fizikaprofesszora véletlenül észrevette. Az ifjú Edison távirdászként dolgozott. Röntgen azonnal ténynek fogadta el a lehetetlent. a tapasztalt fluoreszcens derengés oka minden bizonnyal valamiféle ismeretlen sugárzás. Néhány héten belül kimutatta. a kattogás elmosódott. Egy fényérzékeny lemezt vastag fekete papírba csomagolt. tökéletesített készülék. a szapora jelek hallható formában érkeztek. Amikor rossz volt az összeköttetés.olyan. és senki nem gondolta. azt tapasztalta. hogy fogadja az érkezı Morseüzeneteket. Ha az üzenetet egy másik állomásnak akarták továbbítani. Becquerel atyja és nagyatyja is fizikaprofesszorok és az Akadémia tagjai voltak. s a megoldás eszköze ismét a logika megfordítása volt. és különös érdeklıdéssel fordultak a flureszcencia-jelenség felé. s a sugárzás jelenlétét itt is kimutatta. Tizenegy évvel késıbb az elsı saját laboratóriumában egyszerre mintegy ötven találmányon dolgozott. s Edisonnak le kellett ıket írnia. hogy ilyesmi egyáltalán létezik.

Minden. a visszájára fordító fogáson alapuló tréfa ugyanezen a mőveleten alapul. s olykor némi zeneiséggel bíró hanggá változott. a „félkegyelmő” egy kifordított bölcs. A festészet történetének egynémely nagy forradalmai a látás csaknem ilyen brutális átfordulásait idézték elı. Hogy ismét a kommunikációs zsargont használjam: információvá tették a vibráló tő háttérzaját.. A késıbbi irodalmi mőfajokban ugyanezt a funkciót látják el a fejük tetejére állított.változik. Lerajzolta a készülék vázlatát.. s a tőt a Morze-távíró helyett egy hangrezgéseknek kitett membránhoz rögzítette.. a felnıttek gyermekek.mint a végzet csapjait és szelepeit.. s odaadta egyik alkalmazottjának. Miskin herceg. s ha a lemez nagyon gyorsan forgott. Különösen kedvelik a látszólag ártalmatlan véletleneket . a következı pillanatban pedig a fehéreket. vagy találkozóra csalják Szamarába. „A gép tökéletesen visszaadta a hangot. Aztán megforgatta a henger karját.) Másfelıl: a klasszikus tragédiában az istenek vagy a csillagok szövik a halandó hıs sorsának fonalát. a pirregés zümmögéssé. a szentek bőnösök. bármelyiket látjuk is elsıdlegesnek. Mindenki megkövült. Amikor kész volt. Még meggyızıbb illusztrációval találkozhatunk a legtöbb pszichológiai tankönyv lapjain: Egy serleg. a mélyedéseket követı tő ugyanis pirregett. a figura és a háttér megfordítható viszonyát. vagy két. a bőnösök szentek. A két értelmezési mátrix felcserélhetı. Az ember a különbözı állomásokon a szem logikájának hasonló megfordításaival találkozik: .. ami hangkeltéssel lett volna kapcsolatos. amely elıtt az emberi figuráké volt a fıszerep. egyfajta vizuális Saturnaliában egy szempillantás alatt háttérré .” . Edison belekiabált: Mary had a little lamb. A vásznon megjelenı táj egészen a késı velenceiekig elsısorban megszokott háttérként jelentkezett. Mőködés közben azonban keltett hangokat. s váltakozásuk irányítói látszólag tudattalan pszichológiai folyamatok. Jekyll egy kicsikét Mr. amelynek az ember esetleges szereplıje csupán.. Ha az ember rámered a fürdıszoba padlójának mozaikjára.a szadista az az ember aki kedves a mazochistához.a zaj információvá . hogy mire is szolgál majd a furcsa szerkezet. egy bizonyos John Kruesinek.elektromos jelek lejegyzésére és továbbítására szánták.az események jelentésteli rendjébe iktatott „vakfoltokat” . (Gondoljunk csak a herceg és a rá megszólalásig hasonlító ember történetére. A logika hirtelen megfordításával pedig megszületett a fonográf. Hyde. Ugyanezzel a logikai „tükörírással” találkozunk a humorban is . a beteg meghalt. s Kruesinek mindvégig fogalma sem volt róla. a mőtét sikerült. vagy kesztyőkánt kifordított jellemek. és semmi köze nem volt bármihez. a hısök gyáva kutyák. nagyjából Giorgione óta már olyan tájat is lehet festeni. Az egész körülbelül tizennyolc dollárba került. a felfogás tudattalan és gyakran ellenırizhetetlen elcsúszásai révén egyszer a fekete kockákat látja elıugrani. A többi már csak finomítás kérdése volt. hogy készítse el.És ennyi. Papír helyett Edison vékony cinkréteggel bevont hengert alkalmazott. és minden Dr. A vizuális észlelés területén is találunk egy hasonló jelenséget. szembe nézı profil.

hogy a Hold pontosan úgy viselkedik. amikor észrevette. a falósejtek . szembetőnı jele az emberi elme fogékonyságának a fordított logika és az ellentétek egyesítése iránt. Az elsı képen egy leányka kislibákat terelgetett egy bottal. az elmélet azonban meggyızıen mőködik. Pasteur felismerte az analógiát a tönkrement baktériumkultúra és a baromfikolera-vakcina.noha ott rejlik az alapvetı posztulátumokban . mohón bekapták és megemésztették a tüskéket. . A tudós ennek az analógiának nyomán fedezte fel. a nagy biológus 1890-ben egy délután nagyon egyedül érezte magát. rejtett hasonlóságok feltárásai . az Univerzum voltaképpeni alkotóelemei hol tömör serlegek. Szultán észrevette. ellenpont. hogy a hullám-részecskék. hogy ekképpen mőködik. hogy a Krisztus elıtti hatodik században élt Lao-Ce elıre látta az alfa-részecskék viselkedését a Wilson-kamrában. Nem azt akarom mondani. hogy az ág éppen olyan. Newton pedig. Fleming pedig az orrából kicseppent váladék és a penész hatása között. a Fliegende Blätter nézegetése közben. hol pedig ık az üres tár a két profil között. hogy századunk kiemelkedı tudósai képesek voltak tudomásul venni ezt a paradoxont. és egészen jól megvannak abban a hitben. A tudományos felfedezések és a mővészi produktumok voltaképpen mind-mind feltárások.cxix Egyes szerzık a kreatív folyamatot teljes egészében a rejtett analógiák elıbányászásával azonosítják. amelyet Pasteur bocsátott a rendelkezésére. amikor az embernek szálka megy az ujjába. a naturalizmustól az érzékelıképesség egyéb izmusaiig. mint egy alma. tömör anyagdarabkákként. én pedig magamra maradtam a mikroszkópommal. „Az egész család elment a cirkuszba. a legtöbb fizikus nem is igen törıdik ezzel a belsı ellentmondással. hogy az emberi szervezet fı védelmi mechanizmusa a behatoló mikrobákkal szemben a fehérvérsejtek egy csoportja.olykor részecskékként.írja Bronowski. fotonok stb. Mecsnyikov éppen a tengeri csillagok áttetszı lárváinak mozgatósejtjeit tanulmányozta. Kevéssé nyilvánvaló a dolog . csak azt: a tudattalan szellem idıtlen tulajdonsága. Kepler felfedezéseinek kiindulópontja egy feltételezett analógia volt a Szentháromságban az Atya és a Naprendszerben a Nap szerepe között. A vigyor nélküli fakutyát minden efféle felfordulásnál felváltja a fakutya nélküli vigyor. s éppúgy. parányi. máskor pedig meghatározhatatlan helyzető energiahullámokként viselkednek. amíg nem sikerült a dolgot a Jang és Jin: a taoista filozófia férfi és nıi princípiumainak szemszögébıl szemlélnie. egy karikatúra láttán fogant meg az agyában. A zene birodalmában a figura és háttér (kíséret. hogy megnézzen valami különleges mutatványokra képes csimpánzt.a modern elméleti fizika területén: Niels Bohr komplementaritáselve szerint a Világegyetem végsı alkotóelemei .cxx De hol búvik ez a rejtett .fagociták.a díszítı drapériáktól az önkifejezésig. A kvantummechanika egészen addig nem tudta feladni az anyag és energia komplementer jellegének elképzelését. hogyan csillan meg a napfény a monokliján. ANALÓGIA ÉS INTUÍCIÓ Elija Mecsnyikov. és szórakozottan közéjük dobott néhány rózsatüskét. fúga) felcserélhetısége magától értetıdik. kezében napernyıt tartva ugyanígy terelgetett egy csapat fiatal leányt. A dolog arra emlékeztette Mecsnyikovot. protonok. A lárvák azonnal körülvették. mint egy bot. Freud maga számolt be róla. Lord Kelvinnek akkor jutott eszébe a tükrös galvanométer ötlete. mint a tengeri csillag lárvái. megtámadja és megpróbálja elemészteni a behatolót. a másodikon már felnıtt nevelınıként. Az a tény. Ami azt illeti. azt is körülveszi a genny. E két állapot a hagyományos fizika szemszögébıl nézve egyértelmően kizárja egymást.elektronok.”cxviii A mikroszkóp az École Normale egyik laboratóriumában állt. hogy az ösztönök szublimációjának gondolata egy szatirikus lap. a kontúroktól a felületekig.

hogy az adott terep adottságainak megfelelıen alkalmazzuk ıket. amelyet elıtte még senkinek nem sikerült felismernie. amelyek egyes vonatkozásokban korábban már elıfordult. bizonyos tekintetben. aki nekiszánja magát. A matematika tudománya akkor született . interpoláció.megalkotta a hasonlóságon alapuló asszociáció kifejezést. jórészt egyelıre megmagyarázatlan általánosító és absztrakciós folyamatok eredményei. látszólag egyszerő tevékenységek is. hogy valaki meglátott egy analógiát. Az ilyen rutineseteknél alkalmazott szellemi mőveletekkel (extrapoláció. Másként fogalmazva: egy probléma megoldása valamely őr áthidalását jelenti. mintsem hasznosak. hogy valaki a gyulladás párhuzamaként . Ezek azok a „játékszabályok”. hogy áthidalja a szakadékot. s tapasztalatai segíteni fogják az aktuális megoldás megtalálásában is. amióta az elme mőködésének magyarázatául .különbözı fajtájú elıregyártott pallók és hidak amelyekkel meg lehet oldani a feladatot. A hasonlóság nem olyasvalami. és hasonlít természetesen bármely nemzethez tartozó minden bélyeggyőjtıhöz is.elızıleg semmiféle rokonságban nem lévı . a tengeri csillagok lárváit vagy éppen a Szentlelket. hogy mindketten kínaiak. a problémától korábban teljességgel idegennek vélt segédmátrixot. és hogyan lehet rátalálni? Szultán ágait valóban lehet botoknak látni. Ez a mozzanat sokkal inkább a költıi hasonlat születésére. hogy mindketten férfiak. Lehetnek ugyan korábbi helyzetekkel való hasonlóságok. olyan viszony ez. A tudós. a köznapi nyelvben két. hamarosan fel fog fedezni olyan aspektusokat. Ha egy megszokott. semmint logikai mőveletre emlékeztet. a kettes szám. s a rutinkérdésekre kéznél vannak a megfelelı mátrixok . hogy miután a hasonlóság felismertetett. amelyek szub-kódokként jelen vannak minden komplex szellemi készség mőködésekor. Utólag úgy lehetne meghatározni a folyamatot: párhuzamos okokból kiindulva okoskodni . A bökkenı a párhuzamos és a hasonló szavakban van.írta Bertrand Russell -‚ amikor felismerték.hasonlóság. hogy egy pár fácán és két nap között van valami közös. különösen ez utóbbi bővölte el a pszichológiát.és királyokról” beszélt. A felfedezés valóban intim pillanataiban azonban a látni voltaképpen azt jelenti: elképzelni. s egy elfeledett petricsészében tönkrement. különbözı szögekbıl. de ezek sokszor inkább félrevezetıek. Ilyenkor az egyetlen megoldás: megtalálni egy. új költıi metafora is hamarosan közhellyé fakul.e könyv zsargonjával élve: különbözı mátrixokkal próbálkozik abban a reményben.rámutat a lárvákra. Még az olyan.az igazi tett azonban éppen az. még ha verejtékes munkába kerül is. Az ebben a fejezetben tárgyalt felfedezések mögött meghúzódó valódi szellemi teljesítmény tehát.úgymond . hogy az egyik illeszkedni fog. vagy a Szentlélek kiáradásához hasonlítja a gravitációt. transzpozíció) találkoztunk már az elmés fejtörık tárgyalásakor is. Elvégre a Rozmár is analógiákkal érvelt.azt hiszem. hasonlít egy kínai lányhoz abban. hogy a hasonlóság felfedezhetı legyen. másféle baktériumkultúra élete közti hasonlóság nem rejtızött sehol. hogy megoldjon egy problémát. amikor „cipıkrıl . aki bélyegeket győjt. ismert típusú feladattal van dolga. bár az értelmezési keretnek még itt is meg kell változnia ahhoz. s elsısorban annak tudattalan rétegeiben történik meg. már mindenki látja és tudomásul veszi . mint két különbözı kézírással írt a bető felismerése. A felfedezés lényege a káposzták és királyok . más problémákra hasonlítanak. Bain . A valódi felfedezéseknél azonban egyetlen kész mátrix sem alkalmas arra. a dolog az elmében. s természetes. de nem minden vonatkozásban hasonló dolgot vagy eseményt jelent. úgymond különbözı színő szemüvegekkel tanulmányozza . amit tálcán lehetne kínálni vagy elrejteni egy szekrényben.és hajókról . amely az emberi elmében bizonyos vonatkozásokban egymást átfedı jellegek szelektív hangsúlyozásának s ezzel párhuzamosan mások elhanyagolásának eredményeként keletkezik. a gondolat egy elmében született meg. hasonlít a négerhez abban. s a régi játékszabályok szerinti gyümölcstelen kísérletezések útvesztıibe csalják áldozatukat. A kínai.és pecsétviaszról / káposztákról . A logikában az analógia párhuzamos okokból kiinduló okoskodást.ahogy egy nagyszerő. A tehén szervezetében lévı mikrobák.

Boyle barátja a villámláshoz és mennydörgéshez hasonlította a borostyán dörzsölésekor megfigyelhetı szikrákat és pattogást. Ezek lehetnek verbális vagy optikai sziporkák. Említettem néhány trükköt. ahol már verbális esıcseppek is keletkeznek. mint a folyadékba dobott kristályok. hogy magától lesújtson. s formája lehet teve vagy akár menyét. 1749-ben azt írta naplójába.váratlan frigye.28 Megfigyelte. hogy mire és hogy miért. de nem tudom. hogy emez épületek legmagasabb pontjára függıleges. s arra a következtetésre jutott. A valószínőtlen partner keresése természetesen hosszú és fáradságos munkát kíván. hogy mi. noha az okát sosem fogjuk megismerni. . legfeljebb valami olyasmit motyoghatunk. templomokat. A legtöbb ködpászma azonban ahogy kialakul. de a végsı és igazi házasságközvetítı a tudattalan. A most következı utolsó két példa a rejtett analógiák felfedezésének folyamatait világítja meg. Könyvünk témájának összefüggésében mindemellett említsük még meg az álom szokatlan analógiák megvonására való hajlamosságát is.elektromos töltéssel rendelkezı. látnoki erejét. keletkezıfélben lévı analógiák. hogy a villám elektromos kisülési jelenség. s le oldala mellett egészen a vízfelszínig? Vajon nem csalnák-e le ezek a hegyes rudak a felhıkbıl az elektromos tüzet.pusztán metaforikus értelemben. s ha megfordítjuk a folyamatot.” Ezután analógiát vont az elektromosan töltött testek és a felhık között. rejtett hasonlóságok és ismeretlen dolgok ködös alakjai. Olyik álom valamiképpen szétolvad az ébredezı elmében.vonatkoztatási rendszerek . például egy kinyújtott ujj. melynek alsó végérıl huzalt vezetnek a hajó kötélzete mentén. csak néhány intuíció éri el a „felhıképzıdés” stádiumát. hajókat és egyebeket a villámcsapástól oly módon. visszanyerhetünk egyfajta réveteg utalást arra az állapotra. hogy megvédelmezzék a házakat. hogy meggyızıdése szerint a villámlás és a mennydörgés elektromos jelenségek. intellektuális „ledérságát” . „Tudni a hegyes dolgok e tulajdonságáról . esetleg vizuális szimbólumok. sokkal intenzívebb szikrákat vonzanak. amely felébredéskor szertefoszlik. mint Hamlet felhıié. amelyben homályos valamik ködösen emlékeztettek bennünket más valamikre valamiféle újszülött analógiákban. negyvenéves korában kezdett érdeklıdni az elektromosság iránt. Az elsı a szó szoros értelmében is a felhıkkel kapcsolatos: a villámhárítót feltaláló Benjamin Franklin esete. még mielıtt elég közel érne ahhoz. hogy egy elektromosan töltött tárgy felé közelített hegyes tárgyak. e mennyei korbács ellen az emberiségnek módjában áll védekezni is: Azt mondom: ha így áll a dolog. amit korában az elektromosságról tudni lehetett. mint a gömbölydedek. mint Poincaré falról levált atomjai. Cseppfolyós. hogy valami emlékeztet valamire. menten szertefoszlik. bizonytalan dolog. de .amint a szövegösszefüggésbıl kiderül . és soha nem sikerül szavakkal kifejezni. s még ritkább a valódi zivatar. 1746-ban. Ha pedig így van. álomban vagy félálomban születı bizonytalan és ködös analógia. a hegyes dolgok e tulajdonságának ismerete nem lehetne-e hasznos az embereknek. olyan. s vajon 28 Fél évszázaddal korábban Hall. s a leydeni palackokkal .hasznos lehet az emberiség számára. amelyek e szerepét szemléltetik: a tudattalan képzetalkotás könnyedebbségét. A termékeny szellem tudattalan régióiban minden bizonnyal hemzsegnek az efféle.ahogy az álomnak a hagyományok által megszentelt szabatos logika és a szellemi beállítódottságok iránti közönyét lehetne nevezni -‚ és nem-verbális. s maga is hozzátett néhány alapvetı fontosságú felismerést. de van még egy fajta. tőhegyes és a rozsdásodástól aranyozással megóvott vasrudat szerelnek.írta tőnıdve . hatalmas áramütésre képes „edényekkel” kezdett kísérletezni. A következı három év alatt gyakorlatilag mindent újra felfedezett. mely egyesülés megoldást kínál a korábban kiúttalannak látszó problémára.

ami segített volna a viharfelhıkkel összeköttetést teremteni. ahol fokozatosan mélyül a víz. hogy a rejtett analógia a magát a tavon sárkánnyal húzató kisfiú és a villámhárító között már elızetesen is létezett valahol. amelyet Franklin „a hegyes dolgok erejének” nevezett. s az alkalom 1752 júniusában el is érkezett. Ami valójában történt: Franklin elkeseredetten keresett valamit. mint néhány derék viharfelhı. s egyben döbbenetesen egyszerő és kézenfekvı ötlete. . Apa és fia feleresztette a sárkányt. hogy boldogan halna meg elektromos ütéstıl. Kisfiúkorában órákon át sodortatta magát a tavon úgy.nem mentesíthet-e bennünket ekképpen a legváratlanabb és legrettenetesebb szerencsétlenségektıl?cxxi Mielıtt azonban rá tudta volna venni az embereket. A dolog jól illusztrálja a fejezet elején felhozott érvemet: aligha lehetne azt mondani. és példáját számosan követni akarták. elsı londoni utazása alkalmával elúszott Chelseabıl egészen Blackfriarsig. s gondolatai a megszokott keretek között mozogtak magas épületek. s „az így nyert elektromos tőzzel szeszeket lobbantottak lángra. lebegı leydeni palackok. Tizenkilenc évesen. a század egyik nagy angol tudósa is lelkesen nyilatkozott a nagyszerő Mr. A géniusz második megnyilvánulása a lehetıség felismerése volt. Az eset világszerte hatalmas izgalmat keltett. hogy megszületett a papírsárkány-kísérlet elképesztı. aki igazi. Franklin egyik utánzóját. hogy „a postahajó még jobban megfelel”. hogy belefáradva a türelmetlen várakozásba. hısként tisztelték. és néhány úriember azt javasolta neki. a mellégondolás egy kegyelemteljes pillanatában úgy bukkant felszínre tudattalanjából a kellemes gyermekkori emlék. Nem nehéz elképzelni. Hogyan történt? Franklin kiváló úszó volt. Még korábban egy újfajta vízisportot is kigondolt. mint valami buborék: sodródni a vízen egy égben lebegı papírsárkánnyal vontattatva. Heuréka! Fia lelkes segítségével Franklin két cédrusfa-lécbıl és egy selyemzsebkendıbıl sárkányt fabrikált. Most már nem kellett más.a magasra helyezett vasrúd kisüti a viharfelhıket. ha neve ezáltal említést nyerhetne a Francia Tudományos Akadémia évkönyveiben. „útközben sokféle mutatványt végezve a felszínen és a víz alatt”. s elvégeztek más kísérleteket is”.cxxii A történetben szerepet játszik további két heuréka!-pillanat is. bizonyos Monsieur Riehmannt. mely szerint a viharfelhık voltaképpen hatalmas. Ez azonban a joggal irigyelt Riehmann kivételével nem adatott meg senkinek. hogy házuk tetejére „Franklin-rudakat” szereljenek. Herr Boze is. miután agyonütötte a felhıbıl „lehalászott” elektromosság. Még Joseph Priestley. s amely az analógiát szolgáltatta: a kinyújtott ujj kisüti a leydeni palackot . be kellett bizonyítania nagyon is fantasztikusnak hangzó elméletét. s e törekvése során az úszást is elsajátítja. s a kezében egy papírsárkány zsinórját tartotta. a megfelelı óvintézkedések megtételével lecsapolták a felhık elektromos energiáját egy leydeni palackba. de kitalált egy új módszert az úszás oktatására. s a türelmetlen várakozás és valami egyszerőbb megoldás keresésének ezen idıszakában történt. hogy Philadelphiában megépüljön egy magas torony.” A tanulónak most bátran meg kell szereznie a tojást. Egy darabig reménykedve várta. míg csak mellig nem ér aztán forduljunk vissza és dobjunk egy tojást a vízbe magunk elé. Felvetette. Az elsı a biszociatív kapocs volt. A tanácsot nem fogadta meg. A gondolat viszonylag tudatos szinten. a híres Empedoklészéhez fogható filozofikus hısiességgel jelentette ki. Szép lassan sétáljunk egyre beljebb. hogy ezzel a módszerrel át lehetne jutni a Csatornán Dover és Calais között józanul hozzátéve. köztük egy német feltaláló. hogy a papírsárkánnyal el lehet érni a villámokat. s levezetheti vele az elvonuló viharfelhıkben felgyőlt elektromosságot. „Válasszunk egy olyan helyet. feltehetıen a vizuális képalkotás segítségével születhetett. hogy nyisson úszóiskolát. amelynek csúcsára hegyes rúdját felszerelheti. hogy hanyatt feküdt a vízen. Az építkezés körül adódott nehézségek azonban leküzdhetetleneknek bizonyultak. Bozáról.

különösen meggyızıen szemlélteti a tudattalan „házasságszerzıi” szerepét. minden bizonnyal elvetem a kísérlet gondolatát. de saját macskakaparásomat képtelen voltam kibetőzni. Reggel hat óra körül arra a gondolatra ébredtem. amelyet e fejezetben meg szeretnék említeni. Nem kisebb személy. hogy megtudja: mőködésük során bocsátanak-e ki valamilyen anyagot. hogy a testi funkciók idegi irányítása az elektromos impulzusok közvetlen átvitele útján történik az idegközpontokból az izmok és mirigyek felé. hogy egy idea akár évtizedeken át szunnyadhat a tudattalanban. míg a kritikus esemény bekövetkezett: A Húsvét vasárnap elıtti éjszakán (1920-ban) felébredtem. Ez a megközelítés azonban terméketlennek bizonyult. így az ingerelt szív verése lelassult.eltávolított bolygóidegét érték volna az ingerek. Tizenöt évvel késıbb egészen más céllal megtervezett egy kísérletet. Azonnal felkeltem. mintha a saját . átvitelét. Otto Loewi 1920-ban felismerte az idegi impulzusok kémiai úton történı továbbítását. Loewi felfedezése elıtt az volt az általánosan elfogadott elképzelés. s egy barátjával 1903-ban folytatott beszélgetés során Loewi arra gondolt. tojás-kergetés és sárkányvitorlázás mindeddig teljesen idegennek vélt gondolatköre. A következı éjszaka három óra körül ismét felbukkant a gondolat. s ezek hatnak az izmokra és mirigyekre. Bizonyos drogok pontosan ilyen differenciált hatásúak. A bolygóideg szívmőködést gátló hatást fejt ki. hogy az idegek nem közvetlenül gyakorolnak befolyást a szívre. majd néhány percig ingerelte az elsı szív bolygóidegét. hogy azonos típusú elektromos impulzusok miért serkentik egyes szervek mőködését. A tapasztaltakat így foglalta össze: Az eredmény egyértelmően bebizonyította. Egészen bizonyosnak véltem . amivel igazolhatta volna elképzelését.hosszú vasrudak és talán Bábel tornya körül. ezért csak leegyszerősített ismertetésre szorítkozom. hanem végzıdéseiknél specifikus vegyi anyagokat szabadítanak fel. Az is kiderül belıle. mígnem a fáradtság és képzelıdés egy pillanatában „bevillant” az úszás. Két dobogó békaszívet sóoldatba helyezett.. Két további év telt el. E felfedezés története elárulja. Egy kísérlet terve volt. legegyszerőbb és legegyértelmőbb kísérlete”. s amikor átöntötte a folyadékot. az elsıt idegekkel együtt. hogy az intuícióban olykor különösebb kételkedés nélkül megbízhatunk. mielıtt aztán egyszer csak megszületik. a mátrix gátolt maradt. és az álombeli terv alapján egy békaszíven elvégeztem az egyszerő kísérletet. amellyel meghatározhattam. s miért gátolják másokét. meggyújtottam a lámpát és egy vékony papírlapra lefirkantottam néhány megjegyzést. s ezek idézik elı a mőködés jól ismert. hogy ezek a drogok esetleg jelen lehetnek az idegvégzıdésekben. Ha nappal fontolgatni kezdem. majd elaludtam megint. az adott idegek jellegének megfelelı változásait. átmentem a laboratóriumba. mint Walter B. s ekkor ennek mőködése is ugyanúgy lelassult. Késıbb aztán teljesen megfeledkezett az egészrıl. Az utolsó példa. felgyorsult a másik szív mőködése is. Loewi megismételte a kísérletet. most a szívmőködést gyorsító ideget ingerelte. Loewi most az elsı szívet körülvevı sóoldatot a második szívet tartalmazó tartályba öntötte át. a másodikat nélkülük. hogy helytálló-e vagy sem a kémiai transzmisszió tizenhét évvel azelıtt felmerült gondolata. ahol az elektromos impulzusok vegyi reakciókat váltanak ki. A dolog meglehetısen bonyolult. az adrenalin felfedezıje írta az álomban született tervrıl a következı sorokat: „a biológia történetének egyik legtisztább. Loewi ismét izolált két békaszívet. és nem is gondolt rá többet tizenhét éven át. Cannon.. Ez az elmélet azonban nem adott magyarázatot arra a tényre. Ám Loewi nem tudott olyan kísérletet kitalálni. hogy az éjjel lejegyeztem valami rendkívül fontosat.

amikor a normális. Az álombeli terv voltaképpen egy 1903-as hipotézis és egy nem sokkal 1920 elıtt. (A neurológiai zsargonban a szikra az ingerület elektromos. hogy miért kellett az elsı ötletnek tizenhét. mielıtt a két külön világ . hogy kibetőzze saját feljegyzéseit. mert az elmét. „Álmunkban valamivel inkább vagyunk önmagunk.huszonöt évvel a Nobel-díjat eredményezı felfedezés után . Utólag persze csodálkozik az ember.tizenhét évre . amely hajnali három felé történt meg. hogy Loewi problémája a „szikra-elméletrıl” a „leves-elméletre” való átváltással lenne megoldható. más kísérletekben kipróbált módszer váratlan asszociációja volt. a leves a kémiai átvitelére utal. A Húsvét vasárnap elıtti éjszakán a két. Loewi képtelensége. másikuk az ilyenkor ható folyadék kimutatásának technikája volt . hogy Loewi másnap reggel semmire sem emlékszik. mint éberen. s randevújukhoz végül olyan titkos helyet választaniuk. s még a saját. Késıbb az egészrıl megfeledkezik. hanem a megszokás vezéreli. amelyek célja egy. milyen makacsul ellenállnak a megszokások a játékszabályok megsértésének. az álmomban támadt kísérlet végrehajtása elıtt körülbelül két évvel keletkezett tanulmányt. s a tudattalan házasságközvetítıje akcióba lép.végre egyesült. s utána már csak a rohanás volt hátra a laboratórium felé. hogy az esetleges felesleg bekerül a szívet kitöltı folyadékba is. s e sajátos „hóvakság” késıbb megemlítendı többi példája jelzi.volna. Ez a gyakorlás véleményem szerint fontos elıkészítı lépés volt afelé. a másodiknak pedig két évig várakoznia. Óriási szerencse volt. s úgy fest a dolog. korábban összefüggés nélküli emlék összetalálkozik. hogy a második személyazonosságára csak újabb huszonöt év elmúltával derülhetett fény. hogy az idegek által felszabadított bármiféle átvivıanyag mennyisége éppen az adott szerv mőködésének befolyásolására elegendı.Loewinek egy bibliográfiát kellett összeállítania: Átfutottam a laboratóriumom munkájáról beszámoló cikkeket. de a találkahely oly mélyen van a föld alatt. s e két ideát elszigetelték egymástól saját. amelyekben . 1918-ban elvégez bizonyos kísérleteket.mi lehetett volna logikusabb annál. Wallace is két évig töprengett az evolúció dolgain és évekkel korábban Malthus mőveivel is megismerkedett. és találtam két.inkubátorba vonult.) Minthogy azonban az efféle megsejtések nagyon is gyakran bizonyulnak félrevezetı leegyszerősítéseknek. Egyikük az idegimpulzusok kémiai átvitelének elképzelése. a békaszív által feltételezetten kibocsátott anyagok kimutatására alkalmas technika kidolgozása.egy trópusi lázrohamban . az ilyesfajta találkozások akkor következhetnek be. hogy a sugallat pillanatában nem gondolkoztam. Meg kell várnia a következı éjszakai földalatti kirándulást. még a zseni elméjét sem a logika.cxxiii 1955-ben . és mily elszántan tiltakoznak a mèsalliance-ok ellen. éjjel lekörmölt feljegyzését sem képes kisilabizálni. Úgy tőnik. külön összefüggésrendszereik.szintén a szívbıl kibocsátott szubsztanciák kutatása céljából az 1920-ban alkalmazott technikákat használtam fel. Az elsı egy 1903-as beszélgetésben felmerült sejtés.cxxiv Hadd idézzem fel röviden a dráma három felvonását. Második felvonás: Loewi tizenöt évvel késıbb. és képtelenségnek tőnt volna. A legtöbb úgynevezett intuitív felfedezés a tudattalanban hirtelen megszületı hasonló asszociációk eredménye. hogy a . az ötlet 1920-ig . hogy megszülethessen a végsı kísérlet gondolata. hanem azonnal cselekedtem. megszokott játékszabályok érvényüket vesztik. A tizenhét évvel korábban született elképzelés igazolására alkalmas rendkívül fontos kísérlet tervének éjszakai felbukkanása hosszú évekig mélységes rejtély maradt. hogy e kettı találkozik? És mégse jött létre az egyesülés.

Szinte egybehangzó állításuk.ahogy oly gyakran teszik . Galton gyakran idézett metaforája a várószobáról. arra utal. hogy a verbális gondolkodás . akik vették a fáradságot. Lehet.. Darwin-Wallace) a felfedezés alapmintázatát két. hogy valaki „álmában is” képes felmondani a Kubla kán sorait. Gutenberg a pecsétnyomót és a szılıprést. hogy írásban számoljanak be munkamódszerükrıl. Csak egyes darabkák emelkednek a felszín fölé. Az új szintézis létrejöttét firtató kérdésre a tapasztalatok azt mutatják. fejezet). hogy ezt a kérdést feltehessük. mely szerint tevékenységükben a fı hangsúlyt a spontaneitásra. Azon kitőnı és kreatív gondolkodók tanúságtétele szerint. hogy a felsorolt példákban (Gutenberg. A tudatosság fokozat kérdése. összefüggéstelen emlékek és egy kreatív tudat mőködésére utaló tanújelek. útmutató tevékenységét. hogy a tudattalan automatizmusokat nem szabad összetéveszteni .úgymond: a tudatosság félhomályos peremvidékein folyó tevékenységben . lekerül a földalatti tartományokba. hogy „gyakorlatilag mindegyikük .jobb híján . A következı lépés ahhoz a kérdéshez vezetett. rutinszerő gondolkodási folyamatokban hogyan derítjük fel .és a tudatos gondolkodás általában . ez azonban nemhogy nem ugyanaz.alárendelt szerepet játszik a kreatív tevékenység döntı pillanataiban. a tudattalan vezetı szerepére és a képzelet hirtelen és megmagyarázhatatlan bakugrásaira helyezik. s reggelre elfelejtjük.. amely egy esemény vagy dolog világos és koncentrált tudomásul vételétıl a felületes érzékelésén át a teljes figyelmen kívül hagyásáig vezet.a tudatalatti intuícióval. Több óvatos lépés megtételével jutottunk el oda. A teljes tudatosságot valóban felsı határértéknek kell tekintenünk egy folyamatos tartományban. gondolkodási vagy fogalomalkotási . Darwin pedig a biológiai evolúció és a fennmaradásért folytatott harc fogalmait. de éppen egy homlokegyenest ellentétes folyamat eredménye. Ezt neveztem a mentális forgalom „lefelé” irányuló folyamának.határérték csupán.. és a vezérlı stratégia változatlan környezeti feltételek esetén sztereotípiává merevedik. Ha az ember elsajátít egy új készséget. az algebrai és egyéb jelképek mentális használatát is kerüli”. Ennek felismerése azonban nem ad választ arra a kérdésre.szellemünk sekély vizeit. Elıször megkíséreltem megmutatni. csak valamiféle bizonyosság rajzolódik ki. ami a koncentrált tudatosság fénykévéjébe kerül. Hadamard vezetı amerikai matematikusok körében végzett kutatásai rávilágítottak. Kepler a fizikát és az asztronómiát „házasította” össze. hogy a felvilágosodás kora óta nagyon is túlbecsülték a szigorúan racionális gondolkodásnak a tudományos felfedezésekben betöltött szerepét. Bármiféle .Test tétlensége nem más. egymástól elızıleg idegen készség vagy gondolati mátrix fedésbe kerülése szolgáltatta (VI. s egy sokrétegő tevékenység teljességének csak töredéke az.Einstein szavaival élve . hogy a közönséges. mint dicsérni a szanszkrit nyelv szépségeit és magyarázni nyelvtanát. ugyanez jellemzı a tudomány más ágazatainak alkotó elméire is. amelyet csak álmunkban beszélünk. Nehéz és hiábavaló igyekezet azonban tudatosan a tudattalanról. Olyan. nem adnak ki egybefüggı mintázatot. a vezérlés automatikusan kezd mőködni. s hogy a teljes tudatosság a karteziánus elképzeléssel és elıítéletekkel szemben . nemcsak a gondolati verbalitást. józanul az irracionálisról írni. mint a Lélek nappala” .összeillesztjük a törmelékeket. .készség szokássá alakulása és folyamatos automatizálódása gazdaságossági elveket követ. hogyan végzi a tudatalatti irányító. hogy ilyen mintázat létezik. Amikor pedig . az intuícióra..írta Sir Thomas Browne három évszázaddal ezelıtt. de .motoros. de egy olyan szanszkritét. Kepler. mint megálmodni azokat. lassan eltőnik a figyelem homlokterébıl. ÖSSZEGZÉS Láttuk.

hogy hasznot húzzon egy esetleges utalásból.akárcsak az álomban . „kiváltó” hatása fontos szerepet játszik. A tudatalatti kifejezésre rakódott freudi mellékjelentések azonban minden bizonnyal alkalmat adnának másféle félreértésekre. egy sajátos. vezérlı szerepet tölt be azzal. Ebben az összefüggésben a tudattalan kifejezés elsısorban azokat a folyamatokat (az érzékelıképességet és az emlékezetet) jelenti. ám a mindenkori aktuális lépések a visszacsatolás által befolyásolt és érzelmi hatások torzításaitól sem mentes stratégia függvényei. amelyek mőködése. másodsorban pedig az adott gondolati „terep” adottságaitól függı stratégiai megfontolások határozzák meg. melyben a tudattalan különbözı mélységeinek folyamatai is közrejátszanak.mint a mátrix tagjai -‚ szembetőnıen „kiugranak” a képbıl. Az ilyenfajta felfedezésekben mind a racionális gondolkodás. kvázi-archetipikus. a mellégondolás idıleges . A kulcs . a tudattalan funkciója látszólag az.vagy ilyennek vélt .nem érvényesek. A valódi. s a vele rokon állapotokban megnyilvánuló képzet.a mentális evolúcióról tanúskodó lelet.ahonnan a szóban forgó témával „legközelebbi rokonságban álló ideák mechanikus logikával” szólíttatnak be . Azok a sajátosságok. amely korlátozza a lehetséges lépések számát és behatárolja jellegüket. mert történetesen a tudatosság lineáris skálájának alsó szintjein zajlanak. valami messzi világhoz tartozó rétegei. s a véletlenül kínálkozó szerencsés alkalmat megragadja (Gutenberg és a szılıprés. amikor az ember az éles látás keskeny sugarával tüzetesen végigvizsgál valamit . amelyet csak álmunkban tudunk megpillantani . több síkon. A tudat különbözı szintjeinek a „költési” idıszakban való szimultán aktivitása önmagában is fogékonyságot eredményez. várakozó elme készségét arra. amely elsısorban a gyermekeknél és a primitív népeknél figyelhetı meg. nagy felfedezésekhez vezetı problémák azonban éppen azok. mint egyfajta reculer pour mieux sauter A logikus okoskodás kódjai ilyenkor . amelyek a mővelet vonatkoztatási rendszerében fontosaknak minısülnek . mintsem tudattalannak nevezni a szellem ezen archeologikus rétegeit. szellemi gazdaságosságnak köszönhetıen már nem kívánja meg a tudatos odafigyelést. „napirenden” tartsa a problémát. A gyakorlott rutin-gondolkodás és problémamegoldás legelsı elvégzendı mővelete tehát: a múltban már elıfordult problémákkal való kézenfekvı hasonlóságok alapján „behangolni” a feladatnak megfelelı kódokat. Kódjaik többé-kevésbé mindvégig a „föld alatt” funkcionálnak. a helyzet újfajta komplexitása. ha egyszer már elsajátítottuk és begyakoroltuk ıket. derengés. mert a múltban a hasonló természető problémákra alkalmazott mátrixok elégtelennek és alkalmazhatatlannak bizonyulnak az új vonatkozások és jellegek. (Talán helyesebb lenne inkább tudat-alattinak.egy panorámát. hogy folyamatosan készenlétben. Semmiképpen sem szabad összetéveszteni az automatizálódott készségekkel. amely nyitja a probléma zárait. A célirányos gondolkodás ahhoz hasonlítható. Ezek a szellemi hierarchia ısi. sakktáblát vagy akár egy „belsı” tájképet. mind pedig a szerencse termékenyítı. amelyekrıl egyszerően nincs tudomásunk. Arkhimédész. A felfedezések más típusainál a tudattalan sokkal specifikusabb.a Poincaré-i „hasznos kombináció” . mert az elsıbbség rendjét elsısorban az elme mőködését aktuálisan irányító specifikus játékszabályok.keresése. s amelyet normális felnıtteknél racionálisabb és realisztikusabb . a lényegtelen jellegek pedig háttérben maradnak. hogy „játékba hozza” az egyébként csak az álomban. Fleming). az új megfigyelési adatok megjelenése vagy újszerő kérdések felvetıdése miatt.) A „költési” idıszak voltaképp nem más. több rétegben zajló tevékenység. Pasteur. a felkészült. még ha a tudatos gondolkodás egészen mással van is elfoglalva. mert azt a fajta gondolkodást vezérlik.nem bizonyult kielégítınek.és fogalomalkotási folyamatokat. Darwin. E mozzanat által „betöltıdik” egy mátrix. amelyek a tudatosság fokozatmentes skáláján meglehetısen alacsonyan helyezkednek el. hogy megkülönböztessük ıket azoktól a folyamatoktól. amelyeket nem lehet a megszokott játékszabályok szerinti gondolkodással megoldani.gondolkodásmód szokott felváltani.

ami megkülönbözteti ıket. a mővész és a tudós ihletett pillanataiban pedig gyümölcsözı.29 Elemeztem a sokféle biszociációs fortélyt.úgy tőnik . Az igazság pillanata. A tanultak szokássá kristályosodása és a készségek automatizmusokká merevedése jelentik a lefelé tartó áramlatot. Beveridge. idézett elmélete az említett belsı irányfény természetérıl . forma és funkció egyesítı összemosását. o.belsı tájképén a humor és a felfedezés biszociatív technikái a fejük tetejére állítva látszanak. s teszi ezt olyan vonatkoztatási rendszerek között. s a kreativitás ritka feláradásai. Descartes-ról beszélik. hogy legtöbbször hajnaltájt. kétirányú forgalom egymással szemben haladó sávjai. 73-74. látnokiaknak és szellemeseknek ismertük meg. I. mind pedig Poincaré arról számolt be. az újonnan született megértés az intuíció cselekedete. ahol már mőködnek a fegyelmezett gondolkodás mátrixai. hogy James Brindley. de a kreatív szökellést akadályozó korlátok elleni lázadás egyaránt jellemzı a mániákusra és a géniuszra. Az álmodó folyamatosan és teljes naivitással biszociál. Az elme földalatti játékait valójában igen kifinomultaknak. a szimbolizációt. igen hasznosnak bizonyult~ várva várt ötletek mindig akkor szálltak meg. még ágyban fekve jutott nagy felismeréseire. amelyek éber állapotban szemlélve a legkevésbé sem illenek egymáshoz. Ez a szabadság lehetıvé teszi az elme számára. a hátramenetbe kapcsolt következtetést és az újszülött analógiák általi irányítást. amikor valami nehéz problémát kellett megoldania. Noha Poincaré minden bizonnyal kedvezményezettje volt e kegyelemnek.felszabadulás a túl precíz verbális fogalomalkotás. korántsem azonosak. a specializált gondolkodás szövetébe beivódott axiómák és elıítéletek zsarnoksága alól. Walter Scott a következıket írta egy barátjának „Az ébredés és felkelés között eltelı félórácska egész életemben. amit az álmatlanság javára írhatunk! Mondják. s a láthatatlan láncot követve hirtelen felbukkan a másik oldalon. az emelkedı sodrás pedig a földalatti rétegekbıl érkezı apróbb. mint tó vizén a fák tükörképei. A mindennapi. az okoskodás huszárvágásait. 29 Einstein elmondta. erıfeszítés nélkül siklik egyik mátrixból a másikba anélkül hogy a dolognak tudatában lenne . a hangsúly eltolását. Efféle intuíciók gyújtják a lényeget felvillantó.az alagsorban mőködı automata keverıgép jellegzetes példája a mechanisztikus magyarázatoknak. valahányszor találékonyságra volt szükségem.lám. A megszokás és az eredetiség tehát a tudatos és a tudattalan folyamatok közti. A búvár eltőnik az egyik.a mocsaras partvidék. amelyeket a tudattalan alkalmaz házasságszerzı tevékenysége során: a szabatos verbális formulák ködös vizuális képekkel való helyettesítését. áldásos célok szolgálatában állanak. hogy a képzelet álom-nedvei megfagyjanak. hogy az idıt és teret összekapcsoló alapvetı általánosítás akkor bukkant fel gondolataiban. melynek a tudatosság felszíne felett csupán a két vége látható. de még nem elég hatékonyan ahhoz. csudás belsı villámokat. a senkiföldje az álom és ébrenlét között. A legtermékenyebb terület . amely csak az utóbbi elıtt fényeskedik. amikor már lefeküdtek. életadó impulzusok.) . vagy meghitten személyes vágyak zsoldosai. hogy legfényesebb ötleteik és gondolataik akkor születtek. az az intuíció vezérlı csillaga. konkretizációt és megszemélyesítést. az egyetlen dolog. amikor egyszer betegen feküdt. Az álmodozásban és a közönséges halandók álmaiban e mőködések szabadon futnak. józan gondolkodáshoz elengedhetetlenül szükséges. s valamiért nem tudtak elaludni . Akár egy víz alá merült lánchoz is lehetne ıket hasonlítani. híres mérnök mindannyiszor ágyába feküdt néhány napra. és mind Cannon. hogy levesse a megszokások kényszerzubbonyát. amikor a szememet k nyitottam” (W. hogy ne okuljon és hogy felejtsen cserébe pedig nyitottabb. alkalmazkodóbb és hiszékenyebb legyen. B. hangzás és értelem. jóllehet játékszabályai a formális logikáéival. 1950.

csillogó kacat csupán. Planck és még sokan mások tettek hasonló vallomásokat.”cxxvii Kepler egész életében szerette volna bebizonyítani. hogy csupán délibáb volt a látomás: Az a dolog.cxxv Az elızı fejezetek azt a téves illúziót kelthetik. Huxley. „A világnak fogalma sincs róla . A robbanásszerő találkozás . mint prózaibb szemlélető társai. Platt és Barker amerikai vegyészek izgalmas vizsgálatot végeztek tudósok körében. mint holmi összeadási hiba hanem ihletett baklövés. hogy bekalandozzunk az ismeretlen sötét tájaira. de csalódás és reményvesztettség forrása is.IX. a „szférák zenéje” alapján szervezıdik. ami utána következik. elızıleg kapcsolat nélküli mátrix hirtelen egyesülésének genezisét . Amikor a matematikus gondolatait hirtelen elönti a megvilágosodás többnyire nem. általában kiderül..lehetıvé teszi számunkra.. hogy koraszülött. Hadd idézzem ismét Poincarét: Beszéltem az inspirációt kísérı abszolút bizonyosságérzetrıl. amit az arkhimédészi heuréka!. Kepler soha nem ismerte fel. amit tizenhat esztendeje minden . Amikor azonban magunkkal visszük és közelebbrıl is megvizsgáljuk a leletet. de olykor mégiscsak hamis. aki (ahogyan kell) tudattalanjának megérzéseire hagyatkozik. mielıtt felismertem volna öt szabályos test helyét az égi pályák között . amely eredeti.forduljunk most afelé.. mint a helyeset. hogy az inspiráció csak délibáb. valódi szintézis képében tálalja magát.. hogy a matematikai elegancia iránti természetes érzékünk ugyanúgy ünnepli a hamis ideát. A következıkben ritka kincset olvashatunk: a géniusz saját feljegyzéseit a hamis .a két mátrix hosszan tartó fúzióját eredményezi. s a sugallatoknak. hogy a géniusznak csak szókratészi daimónjára kell figyelnie. elıfordul. A körkérdésekre beérkezett válaszokból kiderült. hogy ezek a sugallatok minden esetben helyesek. vágyaknak és reményeknek legjobb esetben is csupán tizede az. a két. hogy ami a kezünkbe akadt. ez az érzés.. mert nem kötik a fegyelmezett gondolkodás kódjai -‚ és minden nagy gondolkodó. hogy a bolygók Nap körüli keringése bizonyos harmóniák. Mégis: mindannyian úgy érezzük. a fennmaradó tíz százalék esetében 1 : 10 . ahol a tudás magunkkal hozott gyenge fényében megpillanthatunk valami érdekeset. Ugyanakkor csupán hét százalék állította. a rutintevékenység során elkövetett tévedés. A hamis inspiráció nem közönséges. Ötvenedik életévéhez közeledett. hogy fel lehessen esküdni rá. vagy épp nem elég meggyızı ahhoz. és minden rendben lesz. ami huszonöt évvel ezelıtt derengett fel elıttem. és a tüzetes ellenırzés próbáját nem állja meg. maga Einstein egy csalóka sugallatra két év kemény munkát pazarolt. „A képzelet . és hordozza ugyanazt a szubjektív bizonyosságot.ha minden jól megy . A képzelet remény és inspiráció. új szintézis születik.írta Beveridge .írta Faraday -‚ hogy a tudományos kutató agyán átfutó gondolatok és elméletek közül mily sok semmisül meg némán és jeltelenül. hogy a megkérdezettek nyolcvanhárom százaléka gyakran vagy esetenként a tudattalanból érkezı intuíciótól kap segítséget.sugallat mámorító örömeirıl. Ha errıl megfeledkezünk szinte csalogatjuk a kiábrándulást. útmutatást.”cxxvi Darwin. jóval merészebben kockáztatja karrierjét és épelméjőségét.9 : 10 volt a félrevezetı és a helyes megérzések közötti arány. A daimón azonban nagy tréfamester pontosan azért. Megeshet azonban. amikor úgy érezte: terve sikerült. A szikra és a láng CSALÓKA INSPIRÁCIÓK Elemeztem a heuréka!-pillanat. noha mindig igen élénk és erıteljes. s a szellemi evolúció egy következı lépcsıfokra hág. gyakran becsap bennünket . ami megvalósul.

Tizennyolc esztendeje pillantottam meg a hajnal derengését. A fizikai valóság matematikai összefüggésekkel való leírására a Püthagoreus Testvériség. hogy abszolút bizonyosságra valaha is szert tehet. hogy egy szép napon minden magától rendbejön.Isten segedelmével. hogy életem legszebb éveit asztronómiai tanulmányoknak szenteljem. a mővésznek azonban nem állnak rendelkezésére módszerek.elviselem. KORASZÜLÖTT KAPCSOLATOK Említettem felfedezéseket. amiként Isten is hatezer éven át várta a szemtanút. tudományos és politikai szervezet tett elsıként kísérletet. hogy Tycho Brahe mellé szegıdjem. s megírtam a könyvet kortársaimnak . ez a Dél-Itáliában komoly hatalomra jutott vallási.kutatásom végsı céljaként neveztem meg. sikertelen egyesülésekhez. hogy a kellemetlen eredményekért egy ismeretlen hibaforrás a felelıs.. Nekem mindegy. Igen. amikor a rút tények lerombolják a gyönyörőséges elméleteket. XII. szent ırület ragadott magával. ki lángra gyújtotta lelkesedésemet.).. elégesse-e a kéziratot vagy tépje-e darabokra vásznait. s ami arra késztetett.munkámban most már semmi sem fog visszatartani.most. s két császár szülıföldem. három hónappal ezelıtt az elsı fénysugarat. Ugyanakkor azonban úgy tartják. s a tudósok közt a kísérleti eredmények értelmezése felıl folyó viták éppoly szenvedélyesek és szubjektívek. s Prágát válasszam lakhelyemül . Íme: elvetettem a kockát. Ha megbocsátasz nekem . amikor a helyes megérzés hibás eredményekhez.vagy az utókornak. Sikeresen hozták összefüggésbe mennyiségi törvényekkel a zenei minıségeket. hogy figyelmet sem érdemel -. hogy ad satietatum teljesítettem minden asztronómiai feladatomat. s távol Egyiptom határaitól belılük Istenemnek tabernákulumot készítettem.örvendezni fogok. és a felsı-ausztriai nemesség nagylelkőségének jóvoltából ellátott engem mindennel. mint tévedések vígjátékainak boldog és dicsı végkifejletei. végre-végre napvilágra kerül . Várhat akár száz évet is olvasójára. amelyet egyértelmően megcáfolnak a kísérletek eredményei. s kedvezıtlen tényekkel szembesülve kijelenteni. olthatatlan vágyat plántált belém. A fizika és a kémia területén végzett „döntı kísérletekkel” sem érhetünk el egyebet. amire csak szükségem lehetett . . Az igazolhatóság tehát fokozatok kérdése. és sem a kutató tudós. vagy .mint egy alkalommal Einstein -‚ hogy annál rosszabb a tényeknek. Huxley szerint a tudomány tragédiái azok az esetek. ébren tartotta életem és szellemem lángját. Az orvostudomány története tele van ennek nyilvánvaló és nyugtalanító példáival. Természetesen elvetendı a megérzés.. H. E rémség a mővészeteket látszólag nem fenyegeti. A tudomány történetében azonban semmivel sem ritkább az az eset. az adatok általában nemcsak egyféleképpen értelmezhetık. esetleg ahhoz a szokványos frázishoz folyamodni.mint Hobbes -: az eset olyannyira sajátságos és egyedi. A „kísérlettel való igazolás” azonban soha nem szolgáltathat abszolút bizonyosságot. hogy a tudós legalább rábízhatja magát elméletei ellenırzésére és próbájára. mint hogy igazolunk egy sejtést . koraszülésekhez vezet. amelyek nem voltak egyebek. a tudósok és kutatók nagy többsége azonban nagyon is hajlamos megbízni saját intuícióiban. sem pedig az új utakat keresı mővész nem bízhat benne. Gúnnyal tagadok meg minden halandóságot e nyílt vallomással: elraboltam az egyiptomiak arany edényeit. és .cxxviii T. A modern elméleti fizika jórészt ebben a reményben és ebbıl a reménybıl él.de nem az elméletet. de a csodálatos látomás a maga teljes pompájában csak néhány napja ragyogott fel . és reménykedni benne. amelyekkel eldönthetné. ha neheztelsz . mint a teológusok vagy mőkritikusok összecsapásai.. amelynek alapján a sejtés megszületett (lásd késıbb: Elsı könyv. s amikor az eredmények ellentmondásosak.

A még cseppfolyós. az idıjóslást. Hippaszosz kiszivárogtatta a titkot. E prófétai intuíció alapján azonban éretlen színtézisbe hozták a „dolgokat és számokat” annak a feltételezésnek az alapján. A tágabb értelemben vett „koraszülött intuíciók” között ott találjuk a népi bölcsességeket és ismereteket. mint a test a . kimondhatatlannak mondták ezeket a számokat. s mi csak korábbi vakságunkon csodálkozunk. mint a karikacsapás. a szuggesztiót.írta Wilfred Trotter . a mégoly hibás módon „egyberázott” fizikát és asztronómiát soha többé nem lehetett egymástól elválasztani. Megtanultuk felismerni ezekben az intuitív megérzésekben és technikákban az érettebb felfedezések és újrafelfedezések elıfutárait. nem definiálható a pontok egy adott mennyiségével. kialakulatlan mátrixok idı elıtti egyesítése tehát olykor áldásos és gyümölcsözı. A másodikban ismét szétválik a véletlen kapcsolat. állítólag végeztek vele. hogy minden dolog voltaképpen szám. addig elkülönült mátrix szétválaszthatatlanul egybeforr.azt tartották. A frenológia 1800 körül hallatlanul divatos volt. hogy a pszichológusoknak vagy száz éven át eszükbe sem jutott az agyvelı felépítésének és funkcióinak kutatása. sorozata. más esetekben pedig elrémisztı. s apró lépésenként haladunk elırefelé. és homlokán hordozza a babonaság és tudománytalan gondolkodás szégyenbélyegét. s az ember jelleme és képességei feltérképezhetık koponyájának formájából és dudoraiból. Az utolsó lépésben a két. de késıbb oly rossz híre kelt. mert meggyızıdésük volt. a fizika távol maradt a matematikától. amely távol tartja ıket egymástól akár igen hosszú ideig is. s ugyanakkor páratlanoknak is.éppoly kevéssé kedveli a különös eszméket. hogy a lelki-szellemi tulajdonságok az agyvelı meghatározott régióiban székelnek. a sokkterápiát és a kiéléssel történı gyógyítást egészen Jenner fejıleányáig. mert volt már tehénhimlıje. Az elsı lépésben a két mátrix. s beindul egy ellenhatás. hogy a vonal meghatározható mennyiségő parányi pont. A püthagoreusok arrhetosnak. Ez volt az elsı. mint például a négyzet átlója. Hamarosan felismerték viszont. meghúzni az átlót könnyő.tapogatózva és bizonytalanul. Gall úgy vélte. amikor pedig a Testvériség egyik tagja. hogy összefüggés találtassék a pszichológia és az agyvelı fiziológiája között. Arisztotelész fizikája. a sík pedig ugyanígy véges számú vonal stb. naiv és koraszülött kísérlet arra. a gyógynövények tudományát. Egy másik. a tudattalan logikája segítségével egymásra talál . az ilyen számokat tarthatjuk párosaknak. hogy a látszatok tisztátalan világa mögötti matematikai rendbe és harmóniába vetett hitük helyes és igaz. amelyeket mi finomabban irracionálisaknak nevezünk. de a hosszát meghatározó szám egy végtelen hosszúságú tizedestört . mert serkenti az adott irányba tett érettebb lépéseket. hogy egy olyan vonal. nem sok figyelmet szentelt a mennyiségeknek és méréseknek. A HÓVAKSÁG „Az elme . de alapjaikban helyes megérzései. s megpróbálták titokban tartani létezésüket. a hipnózissal való pszichoszomatikus gyógyítást. amely kizárólagosan és egyedül uralta az európai gondolkodást két évezreden át. vagy egyiknek sem. mennyei seprőjével hajtja körbe-körbe a bolygók lusta seregletét. aki nem kaphatott himlıt. korábban már említett koraszülött szintézis a kepleri kozmológia volt. amelyben a Nap láthatatlan.ami pedig még ennél is rosszabb. amelyek késıbb majd a végsı szintézisben egyesülnek. míg a Krisztus utáni tizenhetedik században egybe nem terelte ıket a tudományos forradalom. például az elemek egymásba alakíthatóságának elméletével alátámasztott. Az ellentétes végen ott találjuk a Franz Josef Gall-féle frenológiát. Ebben az esetben nagyon is gyümölcsözı volt a tévedés. A szintézisre tett koraszülött kísérlet kudarca rossz hírbe hozta a természet felé való mennyiségi szemlélető közeledést. Éppily termékenyek voltak az alkimisták rossz érvekkel.

amely a megszokásokat az újdonságokkal szemben védelmezi. és leírja a gravitáció mőködését.. mely csupán hasonlít az ellipszisre. hogy nemegyszer már akkor vitába szállunk az új gondolatokkal. csak nem sikerült észrevennie.. az ellipszisre. észre kell vennünk. 1996. melyet elutasítottam és előztem magamtól.A ford. amelyek szinte soha nem hagynak látható nyomot. Szó sincs bármiféle féltékenységrıl. Amikor a csata véget ért. menten el is vetette a gondolatot. még azt is. Az Astronomia Nova Elıszavában kifejti. azt hívén. Félresepertem (az eredeti egyenletet .: egymáson elmozduló .) kör átmérıje különbözı. Kepler is eltaszította magától az ellipszispályákat.de a könyvben. holott a kettı . hogy teljességgel új hipotézissel próbálkozom.de ellökte magától a felfedezést. lopva visszatért a hátsó kapun.furcsa fehérjéket. s belekaptam az ellipszisgondolatmenetbe. Gondolkoztam és kutattam . (Kiemelés tılem A. amely gyakran megakadályozza a kreatív gondolkodókat abban. A mechanizmus. a megoldás közel három éven át ott hevert az orra elıtt. Ha ıszintén magunkba nézünk. az eredı mozgás nem egyenes vonal lesz. Miután azonban ráhibázott. az egészrıl teljességgel megfeledkezett. hogy elfogadja a „szekérderéknyi trágya” igazságát.egy és ugyanaz . hogy egyegy új gondolat a leggyorsabban ható antigén a tudomány elıtt ismertek közül. az elszalasztott alkalmakról. és minden további mővében. és egyebekben nincs változás. hogy a vonzóerı a testek tömegének függvénye . az új gondolatok elleni antitestek egyformán támadásba lendülnek.. bármily hihetetlenül hangzik is. amelyet tudattalanja a felszínre vetett. Kopernikusz vakon hitt az arisztotelészi fizikában és körömszakadtáig ragaszkodott ahhoz a dogmához. egy szóval sem tér vissza a dologra.még annál is bolondabb volt. hogy észrevegyék saját felfedezésüket vagy jelentıségét felismerjék. e fejezet címe a vakságnak arra a különös formájára utal. K. hogy Kopernikusz . Micsoda bolond voltam!cxxx Szegény Kepler . ám tény.cxxix Nem fogok túl sokáig idızni a zsenik mártirológiájánál. hanem . hogy befogadtatást nyerjen. nemcsak szellemi épségünkért de lomhaságunkért és tehetetlenségünkért is felelıs. hogy a Hold vonzása okozza a földi árapályt. Az emberi gondolkodás történetében gyakorta találkozunk szerencsés véletlenekkel és nagy heurékákkal. mielıtt még teljes egészükben megismertük volna ıket.). A keletkezı görbe ciklois lesz. ellipszis.” Talán nem furcsa tehát. és a kinyomtatott szövegben nem szerepel. s hasonló elszántsággal szegül ellenük. mint gondolta. .A ford. Gyakorlatilag felismerte a nehézségi vonzást is .. A De Revolutionibus Orbium Coelestium harmadik könyve negyedik fejezetének eredeti kéziratában a következı sorokat olvashatjuk: . Józan gondolkodása nem engedte. A hóvakság e figyelemreméltó esetérıl egy korábbi könyvemben részletesebben is beszámoltam.. akár az ember saját felfedezésérıl van szó..amint a kıvetkezı fejezetben be is bizonyítom majd .rossz alapokról indulva.) Ez egyszerően nem igaz. így vallott a dologról: Mit köntörfalazzak? A Természet igazsága.30 30 Alvajárók Európa...mellesleg azt is észre kell vennünk. akár másvalakiérıl. hogy az égitestek csakis tökéletes körpályákon és egyenletes sebességgel mozoghatnak. s álruhát is öltött. hogyha a két (ti. és hibás következtetések útján mégiscsak ráhibázott a bolygók pályáinak valódi alakjára.majd bele nem háborodtam -‚ miért részesíti elınyben a bolygó az ellipszispályát . ritkák azonban a feljegyzések az antiklimaxokról. a kéziratban ez a rész át van húzva.

Koller és Königstein . aki megajándékozta a világot a kokainnal”. „Rendkívül elfoglalt vagyok . menyasszonyán és páciensein. hogy az úttörı tudományos munkában éppoly nélkülözhetetlen szerepe van a fantáziának is”.cxxxiv Az epizód rémségeirıl ennyi legyen is elég. Szilárdan hitte ugyanis. de legalábbis azzal akart híressé válni. hogy „csodaszer”. A leveleket egyes indián törzsek tagjai azért rágcsálják. kipróbálta saját magán. és fehér kígyókat látott tekergızni a testén delíriumos rohamaiban.és nem úgy. mint azt „az embert. hogy rászabadította az emberiségre az ördögöt. ám Huxley nem volt orvos és nem alapított új pszichoterápiai iskolát. Freud kontárkodása a kokainnal mindennek ellenére . s így lett ı az ophtalmoszkóp felfedezıje. bár korántsem akkora szellemek. nıvérein. hogy könnyebben elviselhessék a nehézségeket és nélkülözést.mindketten szemészek. egy másik pedig .amint Ernest Jones írta . nincsenek mellékhatásai és rászokni sem lehet. Maga Freud a húszas éveiben két ízben is épp csak elkerülte.cxxxi Valóban különös hallani. Két munkatársa. mint Freud olvasta az 1884-es cikket.. a retina megvilágítására alkalmas eljárást de egyszerően nem jutott eszébe.. most azzal vádolták. semmiképpen nem lehetnek égitestek. és nagyrabecsüléssel gratulált neki. hogy a pszichoanalízis megalapítójának egyik tanítványa és életrajzírója szemére hányja. de jön még ennél rosszabb is. hogy meggyógyítja a neuraszténiát. a neves amerikai szemész úgy köszöntötte Freudot. az idegrendszerrel kapcsolatos igen fontos elmélet megalkotásától.Galilei a távcsı használatával forradalmasította az asztronómiát. Több publikációban fenntartások nélkül ajánlotta a kokain használatát depresszió. Brucke 1849-ben felfedezett egy. és csaknem azonnal meglátták. valamint morfiumfüggı személyek gyógykezelésének megkönnyítésére még a cukorbetegség gyógyításában való alkalmazással is megpróbálkozott.” Freud az egyik gyógyszergyártól rendelt az anyagból egy keveset. a bécsi egyetem orvosi karának professzora.írta jövendıbeli feleségének -‚ megpróbálok irodalmat győjteni egy íráshoz. hogy a dologban rendszert találjon.abbéli igyekezetében.cxxxiii Erlenmeyer. melyben e varázslatos szert dicsıíteném.közeli barátja. Helmholtz ismerte fel. hogy „egy katonaorvos kísérleteket végzett a kokanövény leveleiben található kokainnal.kokainfüggıvé vált. aki az egész világgal jót akart cselekedni.mégiscsak áldásnak bizonyult. Még ugyanebben az évben azonban világszerte fölreppentek a hírek a szer fogyasztásának szenvedéllyé válásáról és mérgezési tünetekrıl. emésztési zavarok és „a neuraszténia győjtınéven emlegetett sokféle tünet” ellen. ha önéletrajzának efelıli hallgatását a Jones-féle biográfiában olvasható nyílt elemzéssel összevetjük.az elsı kettı az alkohol és a morfium. amely káprázatos izgalmi állapotot és élénkséget vált ki. hogy fiatal éveiben képzelethiányban szenvedett. 1884 tavaszán az ekkor huszonnyolc éves Freud egy német orvosi lapból arról értesült. Fleischl . Freud saját páciensei közül egy meghalt. nem ismerte fel. miközben egy Brucke felfedezésérıl szóló elıadáson dolgozott.” Az embernek önkéntelenül is a meszkalinról zengı Aldous Huxley jut eszébe. Brucke intézetében végzett fiziológiai kutatásai során „hajszál választotta el egy. s mivel az üstökösök pályái igen hosszan elnyúlt ellipszisek. Két évvel a csodaszerrıl szóló elsı publikáció megjelenése után Knapp. de nem volt hajlandó tudomásul venni az üstökösök létezését és optikai csalódásnak minısítette ıket. hogy találmánya alkalmas a retina vizsgálatára is! A lehetıséget barátja. hogy égitestek csakis körpályákon mozoghatnak. de . s Németországban kitört a riadalom. Freud nagyrabecsült mestere. ahogy ı gondolta . hogy világhírő legyen. a kiváló neurológus az emberiséget sújtó harmadik csapásnak nevezte a kokaint . és úgy találta. Freud életében a fantasztikus kokain-epizódot csak úgy tudjuk helyesen megítélni. amit a szerzı hóvakságában .cxxxii Az embert.

s olykor az is megesik. ajkuk érzéketlenné vált . és tapasztalta a vízszint emelkedését. felfedezték volna az Eukleidész utáni néhány emberöltı alatt. Freud a helyi érzéstelenítés nagyszerő. Koller igen. s a mőtétnél Freud segédkezett. és mindenekelıtt az idegbetegségek elleni használatának lehetıségei nyőgözték le. s csak akkor fogadta el. hogy megértse az üzenetet. Kepler elutasította a „Természet igazságát”. amit ma a számelméletrıl és az analitikus geometriáról tudunk. de elfelejtettem megint! Az efféle esetek olyanok. mint egy öngyújtó. de mellékes hatásának tekintette.. vagy további kapcsolatokat kell találni. ami mindannyiszor szembetőnıen mutatta testének térfogatát? Bele kell nyugodnunk a ténybe. hogy legyızze a meglévı ellenállást és bekövetkezzen az integráció. hogy miután bevették a kokaint. hogy meggyulladjon a láng. de a következı kísérletek során ismét felfedezték ıket az elızınél sokkal rövidebb idı alatt. de ez a kapcsolat elégtelen ahhoz. İt a kokain belsıleg való alkalmazásának. újabb és újabb szikrák kellenek. hogy „mindennek neve van”. amelynek szikrájától a kanóc felparázslik.csak a legkiemelkedıbbeket említenem a szellemi szürkehályog esetei közül. Freud . új módszerét még ekkor is csupán imádott csodaszere egy újabb kedvezı. Freud nem értette el a „célzást”. Kepler.. Megerısítı ismétlésre van szükség (mint Loewi esetében). Loewi képtelen volt kibetőzni álmáról írt feljegyzéseit. Még hosszú idı telt el.) A szituáció emberi megfelelıje a bosszús kifakadás: A keservit! Megvolt a megoldás. korábban kapcsolat nélküli mátrix találkozását és egyesülését. a páciensnek Koller adta be a kokaint. Kopernikusz. Vajon milyen gyakran ereszkedett bele fürdıkádjába Arkhimédész. de nem lobban lángra. a felnıttektıl gyakran. mindazt. Elsık között egyébként Freud atyjának zöldhályogos szemét operálta meg ezzel a módszerrel. Cikkének csak a legutolsó bekezdésében említette meg „további felhasználási területként” a fájdalomcsillapítást helyi fertızések esetén: a kisebb sebészeti beavatkozásoknál felhasználható érzéstelenítı hatás eszébe sem jutott. hogy a kokain egyedüli áldásos felhasználási módját Koller fedezte fel. Freudot a sebészet nem érdekelte. de Königstein volt az. Egy átlagos csecsemı az elsı életévben eljut a spontán gıgicséléstıl a néhány. s az adott helyzettel való összefüggésre való felszínes utalások . mire felismerte a keserő igazságot. A NYELV HAJNALA E fokozatosság legismertebb példája az. azután látszólag elfelejtették.mindannyian jól ismerjük ezt a fogorvos injekciója után fellépı érzést. hogy a szer a mőtéteknél jól beválhat érzéstelenítıként is. Másként fogalmazva: az intuíció létrehozott a két vonatkoztatási rendszer között egy bizonytalan kapcsolatot.elmulasztott észrevenni. de nem végzi be a folyamatot. nem illeszkedett gondolati megszokottságaiba. hogy beteljesedhessen a frigy. Tovább és tovább kell próbálkozni. s a megoldást másodszor is meg kellett álmodnia. FOKOZATOS INTEGRÁCIÓ A korábban tárgyalt felfedezések némelyikénél egy hirtelen támadt megérzés szikrája hozta létre a két. hogy bizonyos szembetegségeknél alkalmazza fájdalomcsillapításra a kokaint. az elızı fejezetben ismertetett eseteknél a szikra hatástalan maradt. ahogyan a gyermekek felfedezik. (Lásd: Második könyv XIII. s minden egyéb por és hamu csupán. İ is és Koller is észrevette. amikor az „a hátsó kapun lopva visszatért”.ha nem így lenne. Galilei. aki arra gondolt. hogy elindítja. Köhler kevésbé tehetséges csimpánzai segítség nélkül felfedezték az eszközhasználat némely fogásait. hogy e hóvakság része emberi mivoltunknak . Freud azt javasolta Königsteinnek.

hogy a gyermek ekkortól kezd rámutatni a dolgokra. hogy mindennek neve van. Nagyjából ez lehet az az életkor. mondja ki a da szócskát. Ahogy telnek a hónapok.ezután egy-egy tárgyról vagy személyrıl alkotott kép csonka. tizennyolc hónapos korában pedig körülbelül huszonkét szó. s ha elfelejtette.megteszi élete legfontosabb felfedezését: felismeri.cxxxv Amennyire a gyér statisztikákból megállapítható. A felfedezés fölötti öröme nemegyszer megnevezési mániává fajul. rámutat a tárgyakra és fennhangon kimondja a nevüket. amikor a dolog lényegének megértésére és megragadására még képtelenek. egy átlagos csecsemı szótára az elsı életév végén mintegy három. Egyes türetmetlenebb szülık az ismétléses bevésés módszerét alkalmazva nemegyszer „tanítják” a csecsemıiket arra. Watson arra kondicionált egy csecsemıt.A csecsemık és kisgyermekek átlagos szókincse Életkor hónapokban 8 10 12 15 18 21 24 30 36 42 48 52 60 66 72 Vizsgált esetek száma 13 17 52 19 14 14 25 14 20 26 26 32 20 27 9 A szavak száma 0 1 3 19 22 118 272 446 896 1222 1540 1870 2072 2289 2562 A mátrixok integrációját nemcsak a tanulási görbének a tizennyolcadik hónapban kezdıdı meredek emelkedése jelzi. A szimbólumokban való gondolkodás kialakulása tehát fokozatos.általában a második életév derekán . hogy kimondják az elsı szavakat olyan életkorban. A kísérletet a gyermek öt hónapos és húsz napos korában kezdte el. ha a nevüket nem ismeri. mert a szám három hónappal késıbb már száztizennyolcra emelkedik: A Smith-teszt . hiányos a számára. mert a végsı és végleges integráció csak . és érdeklıdni a nevük iránt. elızıleg összefüggés nélküli mátrix. amolyan elnyújtott heuréka!-folyamat. s a végére a da szócska lett az elsı. újat talál ki nekik . A kísérlet három hónapig tartott. a hangok és a dolgok világa között.kíséretében hallott szó és szótag utánzó ismétléséig. felhalmozódó jellegő esemény. hogy amikor megkapja a cumisüveget. hanem az is. a gyermek „megtanul tanulni”. körülbelül tíz hónappal az elsı szavak megjelenésének normális idıpontja elıtt. amikor megtörténik a nagy felfedezés. mechanikusan rögzült kapocs két. s . mind gyorsabbá válik az új szó-tárgy kapcsolatok elsajátítása.

mert ebben a különös. amit az átlagos. elıször lassan. boldogságot és szabadságot adott!. Mozdulatlanul álltam. alma stb.olyan folyamatnak. új fényben láttam ıket.akkor következik be. tanárnım a kifolyócsı alá tette az egyik kezemet. mintha elfelejtettem volna valamit és most eszembe jutna megint. ÖSSZEGZÉS Az új integrációk megszületését megelızı és kiváltó események sorozatba rendezhetık A sorozat a koraszülött integrációktól a felismerés jelentésének és jelentıségének csupán részleges vagy fogyatékos felismerésén át a mátrixoknak a köztük lévı kapcsolatok számának ismétlıdı tapasztalatok általi növekedése révén bekövetkezı fokozatos egyesüléséig vezet. amelyet a logikai tankönyvek a minden francia pincérnek vörös haja van példával szoktak szemléltetni. manuális ábécé. Hirtelen ködös eszmélkedést éreztem. néhány hónap alatt megtette azt az utat. és új gondolatoknak adnak életet.baba. amely a tudattalan intuíciónak. a szavak életre kelnek. egyetlen eset alapján való indukciónak nevezhetı . Helen Keller nagy megvilágosodásának drámai pillanata egészen más. s minden idegszálammal figyeltem ujjainak mozdulatait.egy sajátos. a tárgyak pedig vibrálni kezdenek a nyelv varázspálcájának érintése nyomán. néma és süket kisleány közel hétéves volt már. hogy a v-í-z az a csodálatosan hővös valami. Tudtam. a szerencsés megfigyelésnek vagy mindkettınek köszönhetı. és akkor valahogyan megvilágosodott elıttem a nyelv misztériuma. Minthogy Helen „túlérett” volt a tanulásra. a másikon kibetőzte a szót. Végül ott van a „spontán” felfedezések villámcsapásszerő megvilágosodása. amit megérintettem. amikor Miss Suilivan gondjaiba vette. Valaki vizet húzott. hagy egy szót betőzök ki. Amikor hazaértünk. amely révén Pasteur megtette a nagy ugrást és megalkotta az immunizáció általános elméletét. élettıl vibrált minden tárgy. új dimenziót ad a továbbiaknak. Ugyane folyamat sőrített és sokkal drámaibb változata játszódhat le egyes ritka esetekben. Mindennek neve volt. A következıkben minden mátrix új jelentıséget. . hogy léteznek szavak. A hirtelen felismerés és a fokozatos tanulás viszonyát részletesebben a Második könyvben fogom elemezni. aztán sebesen: víz. Tanulásra szomjazva hagytam el a kútházat.cxxxvi Ebben az esetben a jelek és a dolgok univerzumainak hirtelen egyesülése. amikor a gyermek elérte a meg-felelı érettségi fokot. hogy a bölcsıben fekvı csecsemı agyában bármi efféle tudatos okoskodás végbemegy.) Másfelıl: a csirke-epizód. normális gyermekek két esztendı alatt . . amilyen például Helen Kelleré. és ahogy tenyeremen végigcsorgott a hideg áradat.. ami végigömlik a kezemen. Az élı szó felébresztette a lelkemet. s az elsı szavakat . mint a nevek és tárgyak kapcsolatának normális gyermekeknél megfigyelhetı fokozatos felismerése és sokkal inkább a Pasteur-féle felfedezésekre emlékeztet Az átlagos gyermek hasonló élménye a logikában empirikus indukciónak nevezett folyamathoz hasonlítható egyes dolgoknak nevük van. hogy mindnek van neve (Talán mondanom se kell: nem azt állítom. csak majommód utánoztam ujjaimmal a tapasztaltakat) egészen a végsı felfedezésig: Sétáltunk az ösvényen a falra kúszó lonctól illatozó kútház felé. egy valóban sőrített biszociatív pillanat tanúi vagyunk. azt sem tudtam. fényt. A vak..az elsı szó utánzó ismétlésétıl (nem tudtam. és minden névbıl új gondolat született. ujjakkal lejátszott morzejelek segítségével megtanította neki. ergo: feltételezem.

mint egy fejezetekre osztott regény. viszonylag gyors és rövid kitörések és az ıket követı konszolidáció hosszú idıszakai közt. de több semmiképp. s ennek megfelelıen az egyetlen etalon.: Elsı könyv.az ártatlanság visszanyerését cserébe a kemény munkával megszerzett intellektuális pozícióért és a meggyökeresedett hitekért.a legkevésbé tündökletes. amellyel igen sok tudós egyetért. SZÉTVÁLÁSOK ÉS ÚJRAEGYESÜLÉSEK Az egyéni felfedezés és az adott tudományág történelmi fejlıdésének jellegzetes állomásai közt felismerhetık bizonyos analógiák. Az ideák evolúciója Henry Sartonnak van egy elmélete. bizonyítás és kidolgozás idıszaka. de a tudományban akár nemzedékeken vagy évszázadokon át is tarthat a folyamat. hogy a tudomány története az egyetlen. amellyel az egész emberiség fejlıdését vizsgálni és értékelni lehet. hogy rendszerré szervezze a gondolatot. aminek hallatán az embernek tanácsos visszafojtania a lélegzetét. Olyasfajta állítás ez.X. és mindegyik egy rövid. Darwin huszonkilenc éves korában jutott a természetes kiválogatódáson alapuló evolúció gondolatára. az igazságnak a kreatív személy által megélt pillanata ugyanaz. mielıtt az értelmiség vagy a mőszakiak felé húzó szimpátiái alapján hangot adna jólnevelt egyetértésének vagy felháborodott tiltakozásának.sorozata révén a kollektív síkon új szintézis emelkedik ki a törmelék közül. Magam úgy gondolom: van egy szemernyi igazság Sarton elgondolásában. mint amikor az egyéni felfedezések . (Vö.a következı tíz-tizenöt év a tisztázás. a kollektív mátrix feloldódását. Minden fejezet más-más kutatási területnek szentelt periódus. A válságoknak .egyaránt vannak építı és romboló aspektusai. a kidolgozás és a megszilárdítás . ha már megtörtént a felfedezés. A heuréka!. elızetes feljegyzés publikálásával kezdıdik.) Az utolsó állomás . néhány kivételes személyiség szédítı . Az egyén gondolkodásában lévı „gátolt” mátrix például jellegzetesen arra a zsákutcára utal. püthagoraszi tanítást. bizonyítása és magyarázata emésztette fel. Még azt is hozzátette. feszültségeivel és hamis sugallataival megfelel a „termékeny anarchiának”.mint láttuk . A tudomány egészének és minden egyes ágazatának elırehaladása ugyanezt az ingadozást mutatja két szélsıérték: az új határokat meghódító. amelybe az adott tudományág manıverezte magát. zsinórmérték. hogy maga a haladás szójelentése is egyedül a tudomány értelmezési környezetében egyértelmően és világosan meghatározott.sommásan fogalmazva . s életének hátralévı negyvennégy esztendejét az elmélet megalapozása. és magában szép nyugodtan tízig számolnia. s amely . és egész életét annak szentelte. V. Ennek az elnyújtott aprómunkának az egyén esetében nagyjából hetvenéves kor körül megvannak a maga természetes idıbeli határai.a bizonyítás. a szellemi beidegzıdések és a játéktér szilárd határvonalainak megszőnését. A fényes elıırs. amely minden tudományág történetében idırıl idıre visszatér. középpontja a Nap (akkoriban széltében beszéltek a dologról arrafelé). a tudományág. Pasteur élete olyan. történelmi léptékkel mért reculer pour mieux sauter-t jelent.nemegyszer azonos dolgok több személy általi egyidejő felfedezésének . A tudós egyéni esetében ezek idıszakos hátrálást hoznak a képzetalkotás primitívebb formái felé . mind pedig a tudományág történetébıl a leghosszabb idıt igénybe vevı feladat. de a legfárasztóbb és mind a tudós életébıl.úgy tartja. amelyben az ismeretek folyamatos és egyenletes felhalmozódása figyelhetı meg. amely dióhéjban tartalmazza a felismerés lényegét . A „költés” idıszaka a maga csalódásaival. mely szerint minden égi mozgás. mint egész számára pedig a válság a megkövesedett játékszabályok fellazulását. Kopernikusz a reneszánsz Itáliában töltött diákévei alatt csippentette fel az ısi.

mint például a Krisztus elıtti hatodik.bekövetkezik. amelyeket késıbb a derékhad megbízható tömegei fognak benépesíteni. hogy képes-e környezetével megfelelı viszonyt kialakítani. a bálna soha nem hoz létre új szintézist a zsiráffal. Egy új elgondolás attól függıen marad fenn vagy pusztul el. elkerülhetetlen egyoldalúságával túlspecializáltságával és a tudomány más ágazataitól. hogy a tudomány nem halad. mint a mutációk. nemegyszer drámaian megváltoztatva a folyamat uralkodó vonulatainak irányát. illetve elszaporodását. a specializációé és a magasabb szinten való újraegyesülésé. s a forradalom rövidesen megszüli az új ortodoxiát. és haladása sok tekintetben annak tekervényes útjaihoz hasonlatos. A haladás a szó lényegi jelentése szerint soha nem mehet rossz irányba. kiszámíthatatlan . Mindezek a felismerések azonban nem egy egyenes vonalban fejlıdı tudomány jóvoltából születtek meg. Mindez természetesen nem azt jelenti. Amikor egy eszmét gyümölcsözınek vagy terméketlennek nevezünk ösztönösen is az élettan területérıl kölcsönzött metaforákat alkalmazunk. s az egzakt tudomány evolúciója is . vagy a Krisztus utáni tizenhetedik században. A biológiai evolúció során vannak átmeneti korszakok és válságperiódusok. de nem is képes befogadni új tapasztalatokat vagy alkalmazkodni az ismeretek más területein bekövetkezett lényeges változásokhoz A mátrix elıbb-utóbb gátolttá válik. szinte robbanásszerően ágazik szét minden irányban.tudománytalan. hogy az alkalmazott tudományok területén végbement ijesztı fejlıdés mára már egész bolygónkat egyre lakhatatlanabbá teszi. A kialakuló ortodoxia a gondolkodás „zárt rendszerévé” merevedik. folyamatos áramlás az ısi egységtıl az összetettebb formák sokféleségén át a változatosságban való új egység felé. A fennmaradásért szakadatlan. de arra a sokkal értékesebb tudásra is.teljesítményének következtében új birodalmak tárulnak fel. mint ı. Az 1500-as években Európa kevesebbet tudott minta Krisztus elıtt 212-ben elhunyt Arkhimédész. Láttuk. új válságok alakulnak ki. az evolúció pedig . hagy ma jóval többet tudunk. ádáz harc folyik a gondolatok birodalmában is. hogy a tudomány történetének különbözı periódusaiban és más-más színtereken mindez látszólag valóban elkerülhetetlenül . s az általa hozott eredmények jelzik szaporodását. A szellemi evolúció a biológiai evolúció folytatása.amint az eszmék és gondolatok. a fennmaradásra esélytelen biológiai korcsok vagy torzszülöttek megfelelıi. Az eszmék evolúciója viszont az örökké ismétlıdı differenciálódás meséje. Az evolucionista életfájának elágazása egyirányú folyamat. s a folyamat gyakran torkollik az elmerevedett túlspecializáció zsákutcáiba. Az adaptív radiáció ezen szakaszai után. csupán azt. a megszületı gondolatok sokaságából csakis azok maradnak életben. amit a Világegyetemrıl a spirálködök felépítésétıl az öröklıdést szabályozó aminosav-molekulák szerkezetéig felhalmoznunk sikerült. az újonnan kijelölt irányok mentén történı stabilizáció és specializáció periódusa következik. A TUDOMÁNY HUSZONHAT ÉVSZÁZADA . amikor a fajok képlékenyek és alakíthatók. amelyek megfelelıen alkalmazkodnak a kor szellemi miliıjéhez. s minden kezdıdik elölrıl megint. de ettıl még nagy szamárság lenne tagadni. amikor a fejlıdés igen gyorsan. hogy haladása rángatózó. annak minden középszerőségével.cxxxvii Itt azonban véget ér az analógia.szüntelenül megteszi. végül pedig magától a valóságtól való elidegenedésével. Az új elgondolások éppoly váratlanul bukkannak fel. A természetes kiválogatódásnak megvan a párhuzama a mentális evolúció világában. s túlnyomó többségük csak hóbortos ötlet. Ugyanez a jelenség figyelhetı meg a gondolkodás történetének kritikus periódusaiban. a válságok új szintéziseket hoznak. Ezzel pedig nem csupán arra utalok. s nem akar.

és az éledezı oxfordi. megkísérelték egyetlen. Peter Peregrinus. és a falakra rajzolgatták epiciklusaikat. A tizenkilencedik század a gondolkodástörténet legragyogóbb szintéziseinek. A sokféleség mögött valami egyszerő. A kortárs tudománytörténész. Ezután a téli álom tizenöt évszázada következett. a gyógyítás. a legfontosabb mérföldkı a Krisztus elıtti VI. Gilbert. a népszerősítık. formája és anyagi minısége. E szerencsétlen. Harvey és Newton évszázada. A feljegyzések a Krisztus elıtti hatodik században kezdıdnek. a hellenisztikus kor filozófusai pedig Platón barlangjában üldögéltek háttal a valóság napvilágának. összefüggéstelensége és következetlensége.hirtelen felbukkantak a milétoszi.és ritmusváltásai. s ez idı alatt a tudomány menetelése nemhogy leállt.mintha a semmibıl . Galilei. egyszerő és szigorú mintázatú szınyegbe szıni a vallás. Leibniz. hogy lapos és kerek. hogy szögletes. egyforma atomokat. korábban egymásról mit sem tudó vagy éppen ellenséges dinasztiák közti királyi házasságkötéseknek a korszaka volt. s használták azokat a kifejezéseket. állati szellemei uralkodtak a fizika világa fölött. A feledékenység hasonló. Linné és Buffon. Az ezután következı tizennyolcadik században a fejlıdés tempója már számottevıen lassabb. bolognai és párizsi egyetemek évszázadában reményteljes felpezsdülést tapasztalhatunk. négy nedvességet. a Philosophes et Encyclopédistes idıszaka. ez már az asszimiláció. függelék. M. hogy a Föld gömbölyő. tizenöt évszázaddal késıbb úgy vélték. amely újabb három évszázadnyi terméketlenséget és stagnálást eredményezett. A szınyeg még ma is készül. az orvostudomány. de a görög tudomány hıskorának Thalész és Arisztotelész között eltelt három évszázadában vázolták fel mintázatának alapvonalait. akkor a neutron fel van fedezve.cxxxviii Csakugyan? A Krisztus elıtti ötödik században a mővelt emberek jól tudták. Görögország makedón meghódítása után a konszolidáció az ortodoxia és a hanyatlás idıszaka következett. s a következı száz évben.31 Azután felismerték. Huyghens. . négy ıselemet. amikor . Kepler. a konszolidáció és a „tıkefelhalmozás”. Ahogy Pledge egy helyütt megjegyezte: a század elején született megfigyelı megvénült. Descartes. A hıskort még az istenek tüzét elrabló Prométheusz példája vezérelte. Ugyanakkor ez az idıszak az arisztotelészi fizika és a tamási teológia mèsalliance-ának évszázada is. Azután elérkezett az 1600-as év. bár kevésbé drámai példáit eleveníthetném fel a modern tudomány évszázadaiból is. Pascal. mire európai körutazása során Lavoisier Párizsában végre Newtonhoz fogható embert talált. Az elsı nagy szintézis a püthagoreusok próbálkozása volt. hirtelen tempó. Arisztotelész kategóriái a létezés nyelvtanává váltak.Ha lelátóról szemléljük a tudományos gondolkodás történetét. s vele beköszöntött a tudomány hıskora . cambridge-i. ha a neutront egyszer felfedezték. Roger Bacon. eleai és számoszi természetfilozófusok. szerkezete és törvényei felıl. salernói. amelyek azóta örökre beágyazódtak szótárunkba és gondolkodásunk mátrixaiba. hanem vissza is fordult. és elmélkedni kezdtek a Mindenség keletkezése és fejlıdése. hogy egyként 31 Lásd: I. s a saját tengelye körül forog. az asztronómia és a zene fonalait. Az elektromosságtan a magnetizmusról való ismeretekkel egyesült. hibás szintézis néhány emberöltı alatt kitermelte az új ortodoxiát. elsı pillantásra megdöbbent bennünket a folyamat szakaszossága. Pyke a tudományos fejlıdés visszafordulásra való képtelenségérıl írt. osztályozók és rendszerezık Fontanelle. A Krisztus utáni tizenkettedik században vehetjük észre az olvadás elsı jeleit. végsı elvet és ısanyagot kerestek. század után.dr. és felfedezettnek minden felfedezhetıt.cxxxix A tizenkilencedik században és a huszadik század elsı felében minden eddiginél lendületesebb fejlıdést tapasztalhatunk. de lehet. minden tudhatót ismertnek véltek. változatlan törvényeknek engedelmeskedı.

hogy mind azonos építıkövekbıl állanak. Zeusz és Héra komédiázásától a fizika eseményeinek okai felé. befalazott Univerzumának romjai között ott prédáltak a paracelziánusok. gilbertiánusok. ahol az elızıleg elkülönült és szétvált. A minden dolgok számokra való visszavezetésének püthagoraszi célkitőzése látszólag a beteljesülés kapujába ért. s a Törvény sötétségbe merült. hogy egymásba alakíthatók. az ember érdeklıdése elfordult Vulkanosz és Poszeidón szeszélyeitıl a tőz és a víz valódi természete. Felfedezték. azonnal nekilátott. a sugárzó hı a színek és a Hertz-féle hullámok is.példával ezt a folyamatot. „Ízekre ment. Burnetet idézve: „a jón filozófus.”cxl Ugyanez a merészség és hübrisz jellemzi a kora tizenhetedik századot is. s a középkor szilárd. s vele a szubatomi és az extragalaktikus valóságról. az anyagról és az okságról alkotott képünk ismét a termékeny anarchia állapotába került.s mindenre fény derült . a korábban elkülönült fogalomrendszerek vagy kísérleti technikák ötvözıdése. A tudomány elırehaladása az utolsó száz évben hatalmas folyódeltát mutat. Végül aztán. Nemsokára hasonló sorsra jutottak az anyag változatos formái. a kémiai elemek is. hogy mindenütt természeti törvényeket keressen. hogy belássuk: a tudomány fejlıdése nem egyenletes és nem is folyamatos. kopernikánusok és galileánusok töprenkedı-okoskodó kísértetei.idézett elı. amelynek a Világegyetemben jelenlévı mennyisége állandó. hogy nem mások. Az elsı efféle válság mindjárt történetünk kezdetekor bekövetkezett. Isten szólt: legyen Newton! . s hübrisszel határos merészséggel megszerkessze a Világegyetem rendszerét. „elektromos tőzrıl”.panaszolta John Donne. hogy az égi jelenségek ciklikusak. Minden nagyobb elırerukkolást valamely többé-kevésbé hirtelen és drámai változás . Héliosz szekerétıl a Nap ekliptika menti mozgásának hogyanja és miértje. Végül magukról az építıkövekrıl is megtudtuk. mint az energia bizonyos matematikai formulák szerint összecsomagolt és elrendezett parányi adagjai. A KREATÍV ANARCHIA A tudományos gondolkodás hajnala óta eltelt huszonhat évszázadon át megtett rövid és hajszolt vágta is elegendı ahhoz. Hadd szemléltessem néhány további . és mind csupán különbözı formái az energiának. Az eredmények pedig mámorítóak voltak.a szomszédos területeket elválasztó falak leomlása. A mitológia gátolt mátrixszá vált. A kémiát elnyelte az atomfizika. mechanikai mozgásról és mágneses fluxusról kiderült. amikor az arisztoteliánusok erıdítménye összeomlott. A körforgás ismét kiindulóponthoz ért: A Természet. Az elızı részben vázolt ciklusok ismertetésekor említettem a válság és a kreatív anarchia periódusát (az egyénnél a „költés” idıszakának neveztem ezt a szakaszt). Vérpezsdítı idıszak lehetett. hanem a kollektív tudományos mátrixok evolúciójának történetébıl vett . majd bonyolult mintázatú keresztezıdések és újraegyesülések után a tengerben mind eggyé válnak megint. amint megismert féltucatnyi geometriai tételt. szerteszét futó vizek elıbb többékevésbé párhuzamos irányt vesznek. A korábban különállónak tekintett effluviumokról vagy természeti erıkrıl. fényrıl. a hırıl. az 1920-as felfedezések óta az elméleti fizika. az elızıleg összefüggés nélküli ismeretek fedésbe kerülése .elektromágneses sugárzás a fény. csupán a kombináció különbözı. hogy a test idegek és mirigyek általi irányítása elektrokémiai folyamatokon alapul.ezúttal azonban nem az egyéni felfedezések terérıl. s megtudta. felismerték. amikor a lét értelmérıl feltett legvégsı kérdésekre többé már nem kínált választ az olimposzi istenek és félistenek ritualizált tisztelete. egészen szétesett” . amely az új szintézis megszületését elızi meg.

területek között A történelmi jelentıségő biszociációk olykor még visszatekintve is véletlenszerőeknek. légbılkapottaknak . fokozatosan is. látszólag távoli tényekkel. Az aritmetika és a geometria egyesülése . s e felismerés fényében hirtelen egészen másoknak látszanak. amikor Hans Christian Oersted véletlenül felfedezte. hogy a valóban eredeti gondolkodók agyában hogyan születik meg az új szintézis egymástól korábban idegen mátrixok egymásra másolódása. újabb és újabb kapcsolódásokra volt szükség. Tíz évvel késıbb egy német asztronómus.. Az új szintézis a termékeny anarchiából emelkedik elı.a csillagászattól a neurofiziológia? Nos. de létrejöhet a különálló rendszerek közötti kapcsolatok folyamatos sokasodásával. Bronowski.1820-tól.) 32 . adatokkal állnak kapcsolatban. biszociációja során.írta Bronowski .s a két esemény között Ampère. Érdeklıdése jellegzetes esete volt annak. A kollektív síkon .32 A gondolkodó elméjében kialakuló új szintézis megszülethet egyik pillanatról a másikra. 27. hogy a végül bekövetkezı szintézis megkoronázhassa a folyamatot.királyok és káposzták házasságainak tőnnek. a Királyi Csillagász elbocsátotta egyik segédjét. A történelmi térképen ezek a kapcsolatok az egyéni felfedezések. még: A tudás történelmének azok a legkegyelemteljesebb pillanatai. a rendkívül eredeti gondolkodásáról és ezzel párosuló kínos precizitásáról ismert Bessel tudomást szerzett az esetrıl..a káprázatos Descartes egyszemélyes mutatványa volt. s egységbe forrasztja azt. s egymástól teljességgel függetlennek vélt tudományág egyesülése. 89. amelyek az egyes embereknél eltelnek az események és az általuk kiváltott reakció között néhány munkatársánál sikerült is ezt a jellemzı reakcióidıt meghatároznia. Maxwell és még sok más tudós felismeréseinek egész sorozatára. hirtelen kiderül. (Lásd: I. 1796-ban kisebb botrány tört ki a greenwichi obszervatóriumban: Maskelyne. amikor a figyelem egy közönséges jelenség apró. hogy minden lépésnél új rend fedeztetik fel.De ó. Vö.ugyanennek párhuzama két. W.nem tartott soká.az analitikus geometria . amelyek korábban nem voltak többek. hogy a vezetékben folyó elektromos áram kitéríti állásából az asztalon felejtett iránytőt. az elektromosságtan és a magnetizmus tudományának szintézise pedig száz évet vett igénybe .abban áll.. jaj: . o. mint speciális adatok. volt mit tanulnia.a történelem térképén . Faraday. A KAPCSOLATOT! MINDIG KERESD A KAPCSOLATOT. Richardson a mágnesesség jelenségét az elektronok perdületével magyarázta meg .. amikor olyan tényekrıl. hogy más. hogy szisztematikus és állandó különbség van azon idıtartamok között. s az integráció itt is lehet fokozatos .s helyreállt a status quo. A tudomány haladása . s ezek kutatása felé. 1921-ig. ami korábban még csak hasonlatos se volt. függelék.több tudós eredményeinek következménye -‚ vagy villámcsapásszerő. eladdig külön utakon fejlıdött. (Wolfgang Köhler. 1961. és elgondolkodott rajta: miért fordulnak elı oly gyakran hasonló eltérések a csillagászok észleléseiben. Az ördög rikkantott: ohó! Legyen Einstein! . Az elızı fejezetekben számos példát sorakoztattam fel annak szemléltetésére. o. mert annak megfigyelései 1/2-1 másodperccel következetesen eltértek az övéitıl. Mit tanulhat például gondolhatnánk .) A tudományos gondolkodás történetének minden meghatározó jelentıségő elırelépése leírható kölcsönös szellemi megtermékenyítésként különbözı tudományágak. amikor O. kellemetlen részleteirıl elterelıdik annak okai. 1940. s végül sikerült bebizonyítania. Tíz éven át hasonlította össze a saját és más csillagászok észleléseit.

Az eredeti gondolkodás legfontosabb vonása.. ilyenkor ragadja meg a lehetıséget .ha más kifejezéseket alkalmaz is . amelyeket az átlagos megfigyelı egyszerően eltérıeknek. hogy az idegi impulzusok terjedésének sebessége véges és mérhetı.. s a régi kérdéskört új látószögbe. új megvilágításba helyezi. ahol elıdei nem láttak mást. hogy igen gyakran függenek össze az adott területen egészen újnak számító.An Experimental and SociaI Study címő mővében (1958) számos. amelyek további új kérdéseket vethetnek fel a kutatások elıtt.. eltérıen a korábbi elképzeléstıl. Felismerése fontos lépés volt a neurofiziológia és a kísérleti pszichológia szakterületeinek történetében is. és ennek révén sikerült a személyi reakcióidı megállapítására automatikus mérıeszközöket kifejleszteni. Ugyanakkor azonban a tudomány valamely más területén vagy ugyanazon. valamint a szövettenyészetek kezelésének és a genetikai statisztika módszereinek tökéletesedése . hogy az elırelépés kritikus állomásai akkor érkeznek el. s kísérteteiben alkalmazta eljárásaikat és technikáikat. A valóban eredeti tevékenységre képes. miszerint a kreatív tevékenység lényege a biszociáció: Amint egy-egy tapasztalati tudomány tevékenységi mezeje mindegyre szélesedik. amely viszonylag kis számú és ritka lényegi. amikor az ismeretanyag teljes egésze közeli és gyümölcsözı kapcsolatba kerül egy eladdig jórészt vagy teljességgel idegen tudományágnak tekintett területtel. . tények és folyamatok között..által a fertızı betegségekrıl való ismereteink. hogy ha valamely tapasztalati tudomány megérett egy valódi és fontos elırelépésre. s következtetése . amely soha nem korlátozta magát egyetlen. csak különbséget és határvonalat.Az éber kutató szüntelenül odafigyel az átfedésekre azon területek és vonatkozások. amikor két vagy több kutatási vonulat fokozatosan egyre inkább összetartónak. s bıvülnek ismeretei.jószerivel azonos jelen könyv állításával. A tapasztalati tudomány bármely ágának fejlıdése ágasbogas és kacskaringós vonalat követ. Bessel felfedezése után ötven évvel végül von Helmholtz publikált egy cikket arról.E kutatásokat a következı harminc évben más csillagászok is folytatták.a szőrési módszerek. hagyományosan zárt szakterületre.vállalva a tévedés kockázatát is hogy körülnézzen: akad-e valahol valamiféle eleddig felfedezetlen átfedés. Ez általában azt jelenti. különbözıeknek tekint . hogy felismeri az átfedéseket és megegyezéseket ott. hasonló illusztrációt sorol fel. de korábban külön kezelt ágazatában más módszerek és eljárások szülnek hasonló problémákat. Helmholtz jól ismerte a csillagászoknak az egyéni reakcióidı meghatározása érdekében végzett munkáját. Ezután már kezdıdhet a rutintevékenység megint. a mikroszkóp és használati technikái. és igen sok rutinkérdés feltétele mentén kanyarog. s ezeken keresztül derülhet fény a kezdeti. de más kutatási területeken már régóta alkalmazott eszközök és eljárások bevezetésével . egyesíthetınek mutatkozik. Hasonló módon gyarapodtak más tudományterületeken és más célok szolgálatában végzett kutatások során elért eredmények .cxli . s hasonló hiátusok és szakadékok tárulkoznak fel. amikor a további részletek már csak keveset vagy éppenséggel semmit sem adnak hozzá a meglévı ismeretekhez. Bartlett Thinking . Ez a kombináció szabhat a kutatásnak új irányokat. alkotó szellem. A kutatási módszerek fejlıdésében bekövetkezı fordulópontok egyik legfontosabb jellegzetessége... amely szerint az inger és annak felfogása gyakorlatilag egyidejő. még elkülönült csapások korábban nem is gyanított jellemzıire. gyakran megesik. és bekövetkezik az az állapot.. az ezt közvetlenül megelızı idıszakban feltett rutinkérdések a mind precízebb és lehatároltabb válaszok megszerzése során lassan kimerítik a rendelkezésre álló korlátozott számú technika lehetıségeit. A kreatív gondolkodás külsı feltételei olyankor különösen kedvezıek.

s hogy az elméletek megalkotását részesítem elınyben a tudomány gyakorlati vonatkozásainak rovására . aki lebecsüli a megfigyelések és kísérletek fontosságát . de megjelenésük egy elméleti megfontolások alapján végzett.mint Bartlett példáinak túlnyomó részében . és cseppet sem hasonlít ahhoz. olyan. Leverrier a hetedik bolygó. amikor . adott irányban folyó kutatás eredménye. összetett játszma al-játékszabályaiként. olyan feltételezésekbıl született. Amikor a tények.. ettıl azonban még nagyon is igaz marad. a mátrixok integrációja nem csupán egyszerő összeadási mővelet. a Neptunusz pályaháborgásai alapján megállapította. T. tudja. hogy léteznie kell egy nyolcadiknak is. hanem a róluk való újszerő gondolkodásban áll. más területeken már alkalmazott technika vagy laboratóriumi eszköz kölcsönvételérıl van szó. tényei és adatai új mintázatokba rendezıdnek.csak valamely.hacsak pontosan nem tudja. Sir Lawrence Bragg az egyetlen fizikus. Az adatok győjtése azonban megkülönböztetı jellegő tevékenység.Itt azonban figyelmeztetnem kell valamire.. A francia elméleti csillagász. A folyamat kölcsönös egymásra hatás. legtöbbször a tényekig se jutnak el. adatok értelmezésének (vagy újraértelmezésének) jelentıségét hangsúlyoztam. hogy minden elırelépés . A „GONDOLKODÓKALAP” Ismételten említettem a figyelem elterelıdését a tapasztalatok korábban jelentéktelennek ítélt vonatkozásai felé. ha a kutató egyszerően csak nyitva tartja a szemét .cxlii Folyton új tények bukkannak elı. A kristályokat tanulmányozták röntgensugarak segítségével. amelynek során mindkét résztvevı mátrix különbözı formában és mértékben megváltozik. hogy alábecsülöm az adatok győjtésének fontosságát. hogy a tudomány lényege nem az új dolgok felfedezésében.megbocsáthatatlan eretnekség a pozitivisták. A régi kódokban rejtızı alaptételek hirtelen leleplezıdnek és érvényüket vesztik. s aki tanulmányozza a tudomány történetét.vagy éppen a minden tapasztalatot mellızı és csupán a bölcselkedést értékelı arisztoteliánus tudomány visszatértét tartaná kívánatosnak. hogy korántsem elég. mint csokorba rendezésüknél .éppúgy. a játékszabályokat felülvizsgálják és átalakítják. mintegy más színő szemüvegen át mutatja a jelenségeket. ami kétségtelenül két teljes életet követelı munka volt. mindkettı új szögbıl mutatkozott meg a folyamatban. Kivéve azokat az eseteket. de a velük való foglalatosság nemigen volt megalapozott. Talán mondanom sem kell: kötöznivaló bolond az. megtermékenyítés. mit keres. mielıtt mőködésbe léphetnének az új. német csillagász fedezte fel 1846. A tudomány haladásának e fontos fordulópontjain az adott terület önmagukban változatlan ismeretei. Amikor Einstein biszociálta az energiát és az anyagot. a behaviouristák és a többi teória-ellenes iskola teoretikusainak szemeiben. mint virágokat szedni. Huxley gyakran idézett szavai szerint: Akik nem hajlandók túlmenni a tényeken. szeptember 24-én. Bragg könyvében.egyéni ízlés érvényesül. A leszedett virágok kiválasztásában pedig . 33 . amelyet soha senki nem látott még azelıtt. amit a főnyírógép csinál. amely folyamat új fényben. H. a The History of Science-ben mégis azt állítja. átalakul. amelyek bizonyíthatóak voltak ugyan. ahogy például távcsövét a Leverrier számításai által meghatározott irányba fordítva Galle fedezte fel az Uránuszt. Az Uránusznak elnevezett nyolcadik bolygót ténylegesen Galle. új elméleti keretet követel. talán azt a benyomást keltenem... s megközelítésük új értelmezést. aki a Nobel-díjat atyjával együtt kapta meg.33 Az eset az elmélet által megalapozott kutatás közismert példája.

. aki mérhetetlenül szélesebb matematikai háttérrel rendelkezett..sıt bizonyos szempontból még rosszabban is volt -. Tatont idézve: Poincaré. mint az alexandriai csillagászok mőszerei. melynek oly nagy szükségét érezte.cxliii Harvey forradalmi felismerései ugyanígy azelıtt születtek. amelyeket Kopernikusz használt megfigyeléseihez. akkoriban a berni Szabadalmi Hivatal ifjú tisztviselıje. . aki meg akarja változtatni a képet. s egymagukban a régiek és idejétmúltak lerombolásához sem elegendık. s ezért nem tette meg a végsı lépést. amelyeknek az egész nagy földindulásban stratégiai szerepük volt.A távcsı persze nagyszerő tényfeltáró és gondolatébresztı eszköz a csillagász számára. ismert minden részletet.”cxlv Ismét a megszokások makacs erejével. ahogyan Kepler Astronomia Novája is a preteleszkopikus korszakban keletkezett.semmiképpen sem voltak újaknak mondhatók. hogy úgy kezeljék a rendelkezésükre álló adatokat. de isteni világosság éljen abban a tanárban. és levonni az összes következtetést. de helyezzék ıket újfajta összefüggésbe egymással azáltal. A szellemi tevékenység minden formája közül a legnehezebb. hogy megalkossa a szintézist. amire utánuk Kopernikusz rájött. s a megszokás és az eredetiség antitéziseivel állunk szemben. mint neki. mint azelıtt. hogy más vonatkoztatási rendszerben vizsgálják ıket . hogy tegyenek fel egy . hiánytalanul kezében tartotta a különálló szálakat.Látni fogjuk . Az újonnan megismert tények nem eredményeznek új elméleteket. akiknek ugyanazok a mőszerek. hogy a mikroszkóp valóban használható. azok nem a márványdarabkák. amelyekbe az ember rendezi. . hogy a bolygók mozgását a Nap irányítja és vezéreli. Einstein pedig olyan adatok alapján fogalmazta meg 1905-ben az általános relativitáselméletet. elıttük pedig Hérakleidész és Arisztarkhosz már tudott: hogy a bolygók mozgását nyilvánvalóan a Nap uralja és kormányozza. s a tudósok közt máig vita tárgya. hogy miért nem sikerült ıket egybefonnia. mint a Krisztus idején Alexandriában élt görög asztronómusok. Azok az eszközök. amely a relativitás elvének felismeréséig és kimondásáig még hátra volt. amely a diákban a saját Richelieu bíborosáról kialakult. Az egzakt tudomány óriásai voltak. hanem az egymást követı minták.mint már említettem . aki huszonöt évvel volt idısebb Einsteinnél. sokkal kezdetlegesebbek voltak.úgymond másik gondolkodókalapot. megfigyelési adatok és geometriai ismeretek álltak rendelkezésükre. mind pedig a földi fizikában. nem elsısorban az új megfigyelések és tapasztalatok. mint Einstein. majd szétrázza és újrarendezi ıket. alkalmazkodóképes. hanem a tudósok fejében bekövetkezett átrendezıdések révén ment végbe az átalakulás . akiknek adataira felépítette rendszerét. Évezredeken át meredt az asztronómusok arcába a tény. hogy a kopernikuszi forradalom jóval a távcsı felfedezése elıtt következett be. de ık inkább félrefordították a fejüket. de hajlamosak vagyunk elsiklani afölött a tény fölött.ami voltaképpen azt jelenti.. de amik igazán számítanak. de nem vették észre. s a bolygók mozgásairól semmivel sem tudott többet. Könnyő valakinek új dolgokat mondani Richelieu bíborosról.írta a tudományos forradalomról írt könyve elıszavában Butterfield -‚ hogy mind az égi. Poincaré például. még az egészen fiatal. tudományos célok érdekében is „hadrafogható” eszközzé fejlıdött volna.cxliv Az adatoknak vagy tényeknek nevezett apró márványmorzsák nélkül nem készülhet el a mozaikkép. friss és hajlékony elmék számára is. amely szükséges lehetett ahhoz. Mindazonáltal mégse merte kifejteni gondolatait. teremtı eredetiségre van szükség mindkét feladathoz. Hipparkhoszéi vagy Ptolemaioszéi. amelyek . s melyhez ı rakta le az alapokat. mint ókori elıdei: A tények ismeretét tekintve tehát Kopernikusz semmivel nem volt jobb helyzetben .

de szüntelenül munkálkodó kezek mőködtettek. azt kellene mondania. 1996. hogy az alapelképzelés a tizenhetedik századig arisztoteliánus. Az ellenvetésre az a magyarázat született. aki valaha is ült hirtelen megálló postakocsiban. Minden katona. hogy az üres térben magára hagyott mozgó testek megtartják körmozgásukat. keservesen tapasztalhatta. mihelyt megszőnt mozgatójával a kapcsolat.s az asztronómiának legkivált -‚ azt írta. történelmi skálán is feltőnnek hasonló aberrációk. Európa. hogy a kilıtt nyílvesszı. Az elmélet központi magja az volt.34 a kérdés kívül is esik jelenlegi érdeklıdésünk körén. kiterjesztették az égitestekre is. attól kezdve pedig newtoni volt. akit eltalált -‚ ahogy mindenki. hogy egy mozgó test megtartja eredeti mozgásállapotát. hogy valaki eltakarította a pszichikai útakadályokat. hogy a nyílvesszı mozgása még az elsı pillanatokban. s még Keplernek is valami. Természetesen naivitás lenne a hatalmas Sztagiritát hibáztatni a görög gondolkodás kristályossá merevítéséért.A GONDOLKODÁS PATOLÓGIÁJA Beszéltem az egyén „hóvakságáról” és az egyén szintjén keletkezı hibás integrációkról. mint megannyi söröshordót seregnyi angyal görgette pályájukon. a mozgató. amikor mozgatója megállt. hogy minden mozgó testet szüntelenül egy mozgatónak kell kísérnie és „lökdösnie”. A tudomány kollektív mátrixainak evolúciójában. s ez hajszolja végig röppályáján. hogy egy mozgó test azonnal mozdulatlanná válik. Egy szekér a sáros úton valóban megáll ha kifogják elıle az ökröket. azt felfedte megint. úgy vélte. érezte annak tehetetlenségi nyomatékát . két évezreden átnyúló példájáról nemegyszer tettem említést korábban is. Ha valaki egyetlen mondatban akarná összefoglalni a tudomány mindenségrıl alkotott ideáinak történetét. Az alapelvet. az antikvitásban a jelenség egyértelmően meg is fogalmaztatott.cxlvi A bolygókat. Egészen a tizennegyedik századig senki nem tette fel a kérdést: ha valóban egy légörvény a mozgató. . hogy a fizikáról alkotott abszurd teóriája oly szilárdan megvethette lábát a középkori Európában. amelyek nemzedékrıl nemzedékre hagyományozódnak . a nyílvesszı azonban hosszan száll a levegıben az íj kezdı lökése után. aki valaha is elhajított egy lándzsát. az íjtól való elszakadás elıtt légörvényt kelt. hogy megmagyarázza mozgásukat. holott az arisztotelészi fizika szerint azonnal le kellene pottyannia. amelyet láthatatlan. és létrejött egy olyan Univerzum. ember építette törmelékhegyeket. hogy lehet. amelynek egyébként nem is nála kell keresnünk a kezdeteit. máshol már elemeztem. A legfontosabb felfedezések némelyike valóban csupán annyiból állt. amely a továbbiakban mozgatójává válik.olykor évszázadokon át. amióta a gyermekek elıször pörgettek meg egy zsinórra kötött követ a fejük felett. ha nem húzza vagy tolja egy másik test. a Nap által forgatott égi seprőnyél elképzelésére volt szüksége. és ami mindig is ott volt. Ily mérhetetlenül nehéz dolog eltakarítani az egyszerő igazságokat elfedı. Még Galilei is csak részben ismerte fel a tényt. hogy tudatos és megfogalmazott igazsággá váljanak.és kiváltképpen érezte a szerencsétlen. aki nagy figyelmet szentelt a tudományoknak . hogy a 34 Alvajárók. az igazi tudomány megszületését Krisztus elıtt 400-tól egészen a tizenhetedik századig akadályozó pszichikai útakadályok egyike volt. A tehetetlenségi nyomaték testi tapasztalatai egyidısek az emberiséggel. hogy testének mozgása folytatódott. A szellemi útakadályok klasszikus. Annak okait. De facie in orbe Lunae címő mővében Plutarkhosz. s amelynek szemléletében a makedón hódítás elıtti és a közvetlenül azt követı idıszak Görögországának hangulata tükrözıdik. A képtelenség annak felismerésére. de a kollektív mátrixba beépült útakadályok meggátolták. És megint: a centrifugális erı ismerete azóta rendelkezésre állt. az elhajított lándzsa vagy kı széllel szemben is repül.

mert az ı természetes otthonuk az ég. s az angyalok hierarchiájával a csillagokat pályájukon hajtó szellemeket. meglehetısen gorombákkal és makacsokkal. amikor a kutatók felismerik a változatosság mélyén rejlı. A reneszánsz elıtti tudomány legmeglepıbb sajátossága a teljes közöny volt a számszerő összefüggések és a mennyiségi mérések iránt hogy a kísérletekrıl és megfigyelésekrıl már ne is essék említés -‚ s hogy szellemi erıket képzelt az élettelen dolgok mögé. a lángok pedig azért törnek a magasba. minden változás a dolgok céltudatos törekvése a természetük szerint bennük lévı jellegek megvalósítása . ahogyan körkörös mozgásuk nem engedi lezuhanni a zsinóron pörgetett tárgyakat. a társadalmi szerkezet. zárt rendszerek létrejöttét eredményezik. amikor Istennel azonosították az arisztotelészi Elsı Mozgatót. A kövek azért zuhannak a földre. Különös. A szublunáris régiót (a Földet és közvetlen környezetét) négy változékony elem. amíg nem hat rá. A Hold tehát nem hullik le a súlya miatt. a gazdasági szükségletek. az adott kor vagy civilizáció szellemi klímájából. Ez volt a legdrámaibb „szeparációs” mőtét a világon. A tudomány fejlıdése egészséges periódusaiban a funkcióknak a szerves fejlıdés során bekövetkezı differenciációira és integrációira emlékeztet. a vallás. s ez a hatás visszafelé is érvényesül. a szovjet biológiának pedig a lamarckizmus egy primitív formájával kellett egyesülnie. s a mindenséget két. mert minden testet a számára természetes mozgás hajt. A tudományos gondolkodás ugyanakkor nem csekély önállóságot is élvez. mert vágyakoznak természetes otthonuk után. hogy tagadta az egész Univerzum azonos alapanyagokból való felépülését (amit korábban Parmenidész és az atomisták állítottak). s terelgetik örök körpályáikon a bolygókat és a csillagokat. speciális és viszonylag önálló kutatási irányok keletkeznek. míg a vasfüggöny túloldalán szeplıtelen kristályszférákként forog és kering az ötvenöt égi értelem. mert e természetes törekvésében keringése megakadályozza. alapvetıen azonos elveket.felé.jegyzi meg Heath. befolyásolja a filozófia. Egy tudományág egészséges evolúciója során szerteágazó. a romlás és a pusztulás. A tudomány fejlıdése nem ragadható ki történelmi összefüggéseibıl. s ezzel párhuzamosan mennek végbe az egymáshoz való közeledések és egyesülések. éppúgy. hogy e válások és mèsallianceok okozta kuszaságot rendbetegyék. s elkerülhetetlenül követték az össze nem illı felek közti házasság. eltorzult szakaszokban azonban differenciálódás helyett disszociációt és hibás integrációkat tapasztalunk. ahogyan istállóikba futnak a lovak. egymástól amolyan metafizikai vasfüggönnyel elválasztott részre választotta szét. kollektív szellemi úttorlaszokkal. és saját sorsuk van gyızelmeinek és vereségeinek. a beteg. Minden mozgás. Három évszázadra volt szükség (Occamtól Newtonig) ahhoz. a szöveg angol fordítója. annak oka a következı: . amelyek nem engedik egyesülni az egybetartozó irányokat. Az égi mechanika elvált a szublunáris fizikától s frigyre lépett a teológiával. amióta Lucifer letaszíttatott a mennyekbıl.. amely elvet az embrionális fejlıdés tetszetıs párhuzamával támasztottak alá. A tudományos gondolkodás történetében azonban patologikus fejlıdési irányokkal is találkozunk. a változás mételyével fertızött szublunáris régióban soha nem ér véget a keletkezés.Hold szilárd anyag. Utóbbiak olykor a politikai vagy vallási nyomásra köttetett kényszerházasságok.A Hold lezuhanása ellen saját mozgása és keringésének lendülete a biztosíték.) Ez gyakorlatilag Newton Elsı mozgástörvénye . A középkori asztronómiának a teológiával. s hogy nagy súlya ellenére nem zuhan a Földre. az égi világot pedig egy: a változhatatlan és örök éter alkotja.. Az arisztotelészi rendszer talán legkatasztrofálisabb vonása volt. Kopernikusz . hogy mily kevés feltőnést keltettek ezek a sorok.és válássorozatok. kacskaringós fejlıdése elırejelezhetetlen. s el nem téríti valami más. és elkülönült. a kövek esés közben azért gyorsulnak.cxlvii (Kiemelés tılem. mert egyre lelkesebben sietnek hazafelé.a lehetıségtıl a tett .

dührohamokat kapott. mindenkinek klórmeszes vízben kellett kezet mosnia a kórtermekbe való belépés elıtt. A Társaság egyszerően nem hitt neki. A bécsi kórházban alorvosként dolgozó Semmelweis szigorú tisztasági rendszabályokat vezetett be. egyetemek. sikerült magára haragítania az itáliai egyetemeken kulcspozíciókat elfoglaló ortodox arisztoteliánusokat. hogy a többi csillagász kineveti. Mindezek . a katakombákban pedig a levert lázadók hevernek. hogy a gyermekágyi lázat fertızı anyagok okozzák. elfeledve és névtelenül.cxlviii A tudományosság egyik legnyilvánvalóbb ballasztja a testületi jellegben érvényesülı konzervativizmus. Harveyig. Darwinig és Freudig mindig is a géniusz legnagyobb ellensége volt. a hagyományokat nem tisztelı gondolatok fenyegetik tekintélyüket és hatalmukat. az egyik legkiemelkedıbb tag azzal érvelt.hajlamosak a status quo védelmezésére. Robert Mayer. hogy oly sok éven át saját kezükkel hordozták és terjesztették a halált. A fogorvosi mőveleteknél. aki szintén felismerte az energiamegmaradás elvét. aki 1847-ben rájött. mintha nem érezne fájdalmat. mert tartott a katolikus Anyaszentegyháztól (amely egyébként bátorította és védelmezte ıt) hanem mert attól félt. hogy az újdonságok romba dönthetik fáradságos munkával magasra emelt intellektuális felépítményüket. A tudománytörténet Pantheonjában ünnepelt forradalmárok pihennek. holott az 1808 és 1859 között élt Esdaile mintegy háromszáz nagymőtétet végzett „mesmeri transzban” lévı betegeken. A testületi ortodoxia Arisztarkhosztól Galileiig. kényszerzubbonyt kellett ráadni. részben mert az új. hogy a páciens nyilván csak úgy tett. A néhány hasonlóan lármás és feltőnı eset mellett a számtalan kisebb tragédiáról nemigen értesülünk. s hadai hosszú évszázadokon át elkeseredetten védelmezték az eredetiséggel szemben a megszokásokat. Korábban minden nyolcadik anya meghalt gyermekágyi lázban. a szülésnél stb. Semmelweis ekkor Budapestre utazott. részben pedig. mert nem ismerték el eredményeit. megháborodott. folyóiratok kiadóhivatalai. modern felfedezésnek számít a hipnózis alkalmazása. s egy elmegyógyintézetben fejezte be életét.nem azért halogatta élete végéig elméletének publikálását. A nyilvános tragédiával végzıdött esetek közül csak néhányat említ a tudomány mártirológiája. visszhangtalanul maradt felfedezésekrıl sem tudunk. Galilei feltehetıleg elkerülhette volna az Egyházzal való összeütközést. hogy a konfliktus kitört volna. Nincs statisztika azokról. de ott se jutott sokra elképzeléseivel. tudós társaságok. amelyek a sebészek és orvostanhallgatók kezérıl jutnak az anyák szervezetébe. mert mélyen gyökerezı félelem él bennük. és legújabban a tudományos és technikai lapok. Semmelweist az orvosi kar haladéktalanul elbocsátotta a kórházból. részben pedig azért. A tudománytörténetben a vallási és politikai kényszerek jelentısége másodlagos. az intézkedés után ez az arány 3. ha Isten egy kicsit több diplomáciai érzékkel és valamivel kevesebb indulattal áldotta volna meg.hasonlóan a világ minden intézményrendszeréhez . A BIZONYÍTÁS KORLÁTAI . mert nem tudták elviselni a gondolatot. a következı évben pedig 1 százalékra változott. akik kétségbeesésben és reménytelenségben élték le életüket. s az észrevétlenül. s még az ülés jegyzıkönyvébıl is kihúzták a cikkre vonatkozó említéseket. de még jóval azelıtt. részben ostobaságuk és szőklátókörőségük miatt. a vargabetők és rendszeresen bekövetkezı válságok túlnyomórészt belsı tényezık hatásai. s a dologról írásban részletesen beszámolt a Royal Medical and Chirurgical Societynek. amikor azonban Mesmert csalónak kiáltották ki az orvosi lapok többé nem voltak hajlandók közölni Esdaile cikkeit. Ugyanígy járt Semmelweis Ignác. 1842-ben Ward amputálta egy hipnotikus transzban lévı beteg lábát. A tudomány adott idıben érvényes kollektív mátrixát egy intézményrendszer határozza meg. Ellenfeleit gyilkosoknak nevezte.

hogy az egyes funkciók konkrét agyterületekhez kötıdnek. mint valaha. hogy mindkettejüknek igaza volt. akik azt állítják. mint azóta elfeledett.cl Az erjedés témájáról közel negyven évig tartott a vita. hogy a Világegyetem állandó és stabil. hogy egyik félnek sem volt igaza . Pasteur mindkét vitában vezetı szerepet vállalt. s az alkalmazkodás érdekében tett erıfeszítéseknek köszönhetıen szerzett jellegek örökletesek. még fel nem ismert törvények szabta rend lakozik. s a vitalisták és mechanisztikusok filozófiai elıítéletei erıteljesen érvényesültek a . amiért a tudomány világába „okkultizmusokat és csodákat” próbált bevezetni. A neurofiziológia egyik irányzata azt állítja. hogy 1839-ben az Annalen der Chemie-ben egy remekül kidolgozott paródiát is publikáltak. A genetikában a neo-darwiniánus ortodoxia szerint az evolúció véletlen mutációk eredménye. akik azt állították.cxlix Liebig és Wöhler a tizenkilencedik század halhatatlan kémikusai voltak . hogy a szigorú fizikai kauzalitást a statisztikai valószínőség fogalmával kell helyettesíteni. amelyek akörül folytak. mert „nem hihetik. hogy a belátható jövıben az egész mindenség . azokra. mint Kopernikusz. ahol végül egyesülnek a tudomány korábban elkülönült. Jelen századunkba lépve azonban azt kell tapasztalnunk. akik (mint Einstein.legtöbbször cseppet sem egyértelmő és tetszés szerint magyarázható .néhány egyszerő. Éppen ez az állapot volt az optimizmus és a hübrisz oka. Huyghens a hullám-elmélet híve volt. a másik iskola szerint az agyvelı mőködése ennél sokkal . a neo-lamarckista eretnekek pedig úgy tartják. s folyamatosan keletkezik benne az anyag. Leibniz nevetséges gondolatnak tartotta a gravitációt. hogy a fény részecskesugárzás. Az állatkák cukrot fogyasztottak. akik szerint az Univerzum mintegy harmincmilliárd évvel ezelıtt egyetlen összefüggı. hogy Isten kockajátékos lenne”. Egyes kísérletek Newton. s elkülönítetten ürítették ki az emésztési folyamatban termelt szénsavat és alkoholt. mint apró peték halmazát. s idıközben átfedésbe került egy másik nagy kérdéssel kapcsolatos.és azokat. A kor vezetı szaktekintélyei látomások szövevényének nevezték és elutasították a szerves molekulák szerkezetérıl való kekuléi és Van’t Hoff-i elméleteket. s a maguk útjait járó ágazatai.A görög idıktıl napjainkig szüntelenül dúltak a lármás és elkeseredett viták. A tizenkilencedik századot korábban hatalmas folyódeltához hasonlítottam. akik (Bohrral. Hasonló nézetkülönbségek választják el egymástól a Big Bangelmélet híveit. melyekbıl parány.ık szintetizálták elsıként szervetlen anyagokból a (szerves) karbamidot . s folyamatosan tágul azóta is . hogy vajon támadhat-e élet élettelen anyagokból. Planck. A Galilei és a jezsuita Sarsi atya közt az üstökösök mibenléte felıl dúló vitát illetıen tudjuk. hogy a tudomány fı területeit a nagy integráció ellenére mélyebb nézetkülönbségek kínozzák. mások Huyghens véleményét támasztották alá.de gúnyosan kikacagták kollégáikat.kísérletek értelmezésekor. Maga ez a tény is elégségesen bizonyítja.és azokra. amelyben az élesztıt „figyelemreméltó anatómiai realizmussal” ügy írták le.Galileinek még annyira sem. mechanikus törvénnyel lesz leírható. A csúfondárossággal oly messzire mentek. hogy egyazon adathalmaz vagy akár ugyanaz a „döntı kísérlet” is többféleképpen értelmezhetı. Bohm vagy Vigier) szerint a látszólagos zőrzavar mögött valamiféle rejtett. Heisenberggel és Neumann Jánossal) azt állítják. még szenvedélyesebb csatározásokkal is. hogy az alkoholos erjedést elıidézı élesztı élı egysejtő szervezeteket tartalmaz. a különbözı tudományágak általános konvergenciája azt a meggyızıdést szülte. sőrő tömeg szétrobbanásával keletkezett. hogy az evolúció sem kockajáték. jelentéktelen ellenfelének. Hogy csak néhányat említsek e történelmi jelentıségő összecsapások közül: Tycho Brahe éppoly hihetıen és kielégítıen értelmezte a korban rendelkezésre álló tényeket. desztilláló készülék alakú állatkák fejlıdnek ki. mert a szubatomi szinten lezajló események meghatározatlanok és megjósolhatatlanok .az emberi szellemet is beleértve . ma úgy gondoljuk. Így például minden egzakt tudományok legegzaktabbikának mővelıi az elmúlt húsz évben két táborra szakadtak. és kárhoztatta Newtont. Newton azt állította.

s napvilágra vergıdniük csak két évszázad elmúltával. míg placebóval végzett kontrollkezelések be nem bizonyítják. hanem hogy leromboljam azokat a képzelt falakat. csupán hogy az adott pillanatban helytállóbb és igazabb a többinél. csupán sikeresen kardoskodtak amellett. Övék volt az egzakt tudomány. sıt a kortárs tudomány zászlajára tőzött empiricizmus elve alapján nevezte tudománytalannak ezt a törekvést. hogy helyes volt elméletük. csupán 0. adatok és ismeretek soha nem azt bizonyítják. Egy utolsó példával azonban arra szeretnék rámutatni. Glanvill. E megmagyarázatlan tények némelyike valóban feledésbe is merült. ezúttal már hipnotikus képességek megnyilvánulásaiként értelmezve sikerült. s mindkét oldalon belül további ellentétek parázslanak. Einstein általános . Ezt a vonatkozást már korábban is hangsúlyoztam . A babilóniai csillagászok megdöbbentı pontossággal. a fizika a mővészetek és tudományok folytonos színképének sokkal inkább az ibolyántúli. s e tudomány mőködött . mint a pszichológiaiak. milyen ingatag „tapasztalati bizonyítékokon” is nyugszik egy-egy általánosan elfogadott és helyesnek tartott elmélet . Polányit idézve: A mágia és boszorkányság mélyén rejlı elméleteket a történelem elıtti évszázadokban tökéletesen igaznak és bizonyítottnak látták azok. noha rosszul tudták. hogy a létezése mellett szóló. Valójában . s a betegek állapotának javulása egyértelmően utal hatékonyságukra. hogy figyelmen kívül kell hagyni ıket. E viták közül némelyeket a lassan halmozódó ismeretek döntötték el. hogy következtetései teljességgel hibásak.ez azonban nem bizonyítja.megérintheti az „objektív igazságot” hiszen elméleteit próbára teheti és igazolhatja a kísérletek során.. s mozgásuk emberek életére és birodalmak sorsára egyaránt hatást gyakorol. de érvelésének figyelemreméltó elızményei vannak a tudomány történetében. mely szerint a csillagok istenek.. meggyızı bizonyítékok egyre halmozódtak. s mit bizonyított az eredmény? Társaival együtt olyan bolygótáblázatok segítségével navigált. hogy e kettıt úgy tekintsük. magasabbrendő szintézisben egyesült. s elméletük használható volt. hogy a fizikai elméletek kevésbé homályosak és bizonytalanok. az orvostudomány a betegségek jó részének pszichológiai vagy szomatikus eredetérıl vitatkozik. amelyek gondolkodásunkban elválasztják egymástól a tudományt és a mővészetet. Kolumbusz kemény próbának tette ki elméletét.001%-os hibával számították ki az év hosszát.a kísérletek csupán az elméleteken alapuló egyes várakozásokat igazolhatják. hogy a tudós . hogy valamely elmélet helytálló és igaz. az a hiedelem. hogy lehetnek más magyarázatok is. a Royal Society egyik alapító tagja nem ok nélkül. mind pedig Kopernikusz a Nap és a Hold mozgásáról való.a mővésszel ellentétben . a két tábor gyógyeljárásai elképzeléseiknek megfelelıen különbözık.cli Általában úgy véljük. meg se próbálták megmagyarázni ezeket a tényeket. Akik tagadták létezését.nem azért. A matematikában az intuícionisták sorakoztak fel a formalistákkal szemben. amely nem engedi. hogy miért mőködik. Krisztus elıtt 747. A tudományos bizonyítéknak tartott és nevezett tények. Viszonylagosságokban gondolkodva ez minden bizonnyal igaz. akik hittek a boszorkányságban és a mágiában . Nabonasser uralkodása óta folyamatosan feljegyzett adataikra alapozta rendszerét. Idırıl idıre új gyógyszereket próbálnak ki. hogy a sikeres kezelések számarányát a kezeletlen betegek spontán gyógyulásairól készült statisztikák figyelembevételével kellene újraértelmezni.alkalmazkodóbb és sokoldalúbb. A tizenhetedik és tizennyolcadik században annak ellenére ment végbe a boszorkányhit lerombolása. hogy akár fogalmuk lett volna ellipszispályákról vagy gravitációról. s mind Ptolemaiosz. magukat az elméleteket soha. Eysenck alapjában kérdıjelezte meg a pszichoterápia létjogosultságát. A fı akadály. semmint az infravörös tartományában helyezkedik el. mint egyetlen kontinuum tartományait. hogy lejárassam a tudományt. amelyeket a csillagászok anélkül készítettek el.esetünkben a modern fizika egyik alappillére.mint már említettem . más esetekben a tézis és az antitézis új. azt állítva. s tisztábbak és egyértelmőbbek az ellenırzésükre kínálkozó kísérletek is. Lehet.

hogy megcáfolja a relativitáselméletet. Navy Electronics Laboratorynál dolgozó W. C. akik sokkal pontosabb mőszerekkel. A fény sebessége nem minden irányban azonos. Az „éteráramlás” amúgy még így is tekintélyes. s a bizonyítékokat abban a reményben söpörték félre. de legalábbis azt. noha a várakozások szerint az értéknek az elsı esetben alacsonyabbnak. Mindazonáltal nem sikerült egyértelmően kimutatnia az éteráram eltőnését. hogy a Föld napkörüli keringésének irányához viszonyítva hátulról és „szembıl” érkezı fény sebessége azonos. érdekes kísérlet adta meg az indító lökést. noha a különbség a mozdulatlan éterben sodródó Föld elmélete alapján várt nagyságrendnek csupán egynegyede. hogy valamely ellentmondó tapasztalat vagy bizonyosság felbukkanására sutba vessék az egészet). amely a mozgás és nyugalmi állapot közti newtoni különbségtételt lehetıvé tette. A Föld Nap körüli keringésének irányához képest „elıre” küldött fénysugár lassabban távolodik tılünk. Miller úr munkájának kudarcáért valami ismeretlen hibaforrás lehet felelıs. amely szerint „a Michelson-Morley kísérletnek az elmélet megalapozásához nincs semmi köze”. A történet hátralévı részét ismét Polányi beszélje el: A laikus.clii Lehet. s voltaképpen tisztán spekulatív megfontolások játszottak szerepet. Lehet. és ez a megfigyelési adatok tekintetében sikerült is neki. huszonöt évig (1902-1926) tartó kísérletsorozatban ismételték meg Michelson és Morley vizsgálatait.relativitáselmélete. A megalapozásban elméleti. ez a kísérlet bármiféle értelemben is alacsonyabbrendő lenne Michelson munkájánál. „Semmi okot nem látunk arra. a másodikban pedig magasabbnak kellett volna lennie. G. amellyel bármely tudományos elméletet kezelnek (mindig készen arra. hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált számukra a más fogalmakban való gondolkodás. Legelsı cáfolata Einstein saját vallomása. joggal hihetné és várhatná. Miller és munkatársai.35 Egy nemzedékkel késıbb a U. hogy nincs értelme valamiféle „nyugalomban lévı” őrön át haladó Földrıl mint álló folyadékban (éterben) úszó testrıl beszélni. Hasonló eredményre jutottak D. akit arra neveltek. akik az emberiség többi részére intellektuális alázatuk és szerénységük csúcsairól szeretnek lebámulni.” . hogy e tudósok. Darwin így beszélt a D. S. Miller annak szentelte életét. de elınyére szolgált a közben eltelt idı alatt végbement hallatlan technológiai fejlıdés is. hegy úgy véljük. Miller-féle kísérletrıl. bízvást elvethetı. amely veszélyeztethette volna az einsteini világszemlélet új racionalitását. s azért a nyitottságért. a relativitáselmélet e genezisérıl szóló beszámoló színtiszta mese. A meglepı eredmény az elbeszélés szerint arról gyızte meg Einsteint. a British Association ülésén C. s a fény sebességének állandósága bebizonyította számára. C. Nos. Ám nem így történt: ekkorra már oly tökéletesen elzárták elméjüket minden olyan információ elıl. december 29-én megtartott. hogy az abszolút térfogalom. de egyenesen ellentmond neki. és úgy találták. Michelson és Morley megmérték a fény sebességét. hogy így lesz. a „pozitív hatás” döntı bizonyítékait ismertetı elnöki beszéde hatására hallgatósága azonnal elvetette a relativitáselméletet. hogy nem. Kantor 35 1938-ban Cambridge-ben. mintegy ötmérföldes másodpercenkénti sebességő. hogy Millernek az Amerikai Fizikai Társaság elıtt 1925. Mi történhetett? A relativitásban senki sem kételkedik. amíg a relativitáselmélet csorbulása nélkül is értelmezhetık lesznek Miller eredményei. A tankönyvek szerint Einstein gondolatainak egy 1887-ben Michelson és Morley által végzett. A második cáfolat. minthogy Miller úrnak nemcsak a Michelson-féle tapasztalatok álltak rendelkezésére. hogy majd csak hibásaknak bizonyulnak egy szép napon. mint a „visszafelé” irányított villanás. Nem sok ügyet vetettek a kísérletek eredményeire. hogy a nevezetes kísérlet nemhogy nem támasztja alá Einstein elméletét. felfüggesztik az ítélethozatalt. hogy feltétel nélkül tisztelje a tudósokat a megfigyelt tények értelmezésében és értékelésében tanúsított józan elfogulatlanságukért.

amint az elmélet fejlıdik és alakul. amilyenrıl a Mővészet legfeljebb csak álmodozni tud. de ezek közül egyik sem abszolút.régi tudományos ideája bálványnak bizonyult. hogy a renormalizáció módszere olyasvalami. tért vissza az eredeti egyenlethez. jogosan . hogy az eltérések okai parányi. nem kellıképpen figyelembe vett részletek. és az eredeti formula helyett egy tökéletlen (nem-relativisztikus) megközelítést publikált. Mőszerei jóval fejlettebbek és pontosabbak voltak. akinek helyesek a megérzései. E meggyızıdés részben a fent említettnél kevésbé kényes kísérletek tanúságain. utóbbinál érzelmi folyamatok játszanak szerepet. hogy akkoriban még senki sem tudta. nem szabad elbátortalanodnia. hogy a teljes kép . İ és néhai barátom.. még akkor se. hanem tisztán gondolati úton. hogyan fedezte fel Schrödinger az elektron hullámegyenletét: „Schrödinger nem magát szorosan a tárggyal kapcsolatos kísérleti eredményekhez tartva . elsısorban azonban azon az intuitív benyomáson alapul. elég érzékletesen megmutattam: a tudományos bizonyosság meglehetısen rugalmas fogalom. Az eltérés abból adódott. amely szépségesebbé és nagyszerőbbé tette a tudomány Univerzumát. hogy Einstein Világegyeteme magasabbrendő.. s csak késıbb. hogy az elektron perdülettel..meg van gyızıdve róla.csinos és hihetı. Más szavakkal: a fizikus ne adja fel személyes meggyızıdését. mint Milleréi. A tények bizonysága szerint azonban ez a kitétel mindig a hitre támaszkodik. hogy egy egyenlet szép legyen. s a bizonyítás nagyon is viszonylagos. az élı angol fizikusok legnagyobbika még nyíltabban beszélt. Úgy tőnik. hogy a Tudomány olyan meghitt kapcsolatban áll az Igazsággal.megismételte a fontos kísérletet. mint Newtoné. hogy helyes úton jár. Dirac így következtet: Azt hiszem. Erwin Schrödinger a kvantummechanika alapító atyjaiként kaptak Nobel-díjat 1933-ban. s a tapasztalatokkal való figyelemreméltó egyezést csupán szerencsés véletlennek fogjuk tekinteni. a történetnek van egy tanulsága. nevezetesen a kıvetkezı: sokkal fontosabb. hogy Schrödinger. A fizikusok nagy többsége és azt hiszem. R. valami szépséges általánosítást keresve alkotta meg az egyenletet. A tudományos objektivitás követelménye elengedhetetlenné .” Ezután leírja.eltekintve néhány csúf kis folttól. mint hogy pontosan illeszkedjen a tapasztalatokhoz.. amelyek Isten segedelmével egyszer úgyis eltőnnek majd . olyan eredményeket kapott..az abszolút biztos és bizonyítható tudás . Dirac a következıket írja a dologról: Hajlok arra a feltételezésre. Az igazság kritériumai nem azonosak a szépség kritériumaival. Schrödingernek a dolog nagy csalódást okozott. amelyek sehogyan sem akartak egyezni a tapasztalatokkal. biztosan jó úton jár az. az egyik legkiemelkedıbb fizikus. Azt hiszem. K... ami nem marad fenn sokáig. mikor felfedezték az elektron perdületét. elıbbi esetében kognitív. spinnel is rendelkezik. amikor örömmel köszöntötte a Relativitás eljövetelét. ha a kísérletek adatai mást mondanak . hogy a fény sebessége az einsteini elmélet állításaival szemben nem független a megfigyelı mozgásától. s egyenleteit a szépség szempontjából közelíti meg. Max Born. hogy az elmélet valóban helyes. Poppert idézve: Az episteme . s ismét ügy tőnt.és fordítva: a kísérleti eredményekkel való kézenfekvı egyezés még nem bizonyítja. amelyet renormalizációs eljárásnak nevez. világosan elárulta valódi érzelmeit. Paul Dirac. aki hajlik a pozitivista filozófia felé.. A modern fizika fejlıdésérıl írt egyik cikkébencliii Dirac értı és helyeslı hangon számol be arról. „A tények bizonysága szerint” kitétel azt a benyomást kelti. amikor a gyakorlatban akarta alkalmazni egyenletét. Ha Schrödinger jobban megbízott volna munkája eredményében. hónapokkal korábban publikálhatott volna egy sokkal pontosabb egyenletet . A modern kvantummechanika alkalmaz egy meglehetısen piszkos kis trükköt. amelyek maguktól tisztázódnak. Ha az ember munkája és a kísérletek eredményei között nem teljes az egyezés. mert nagyon is könnyen lehetséges.

ha valakit az áram agyoncsapott.teszi.nem gondolkodó. amit arról folytattak. és jól tudta. hogy a mikroorganizmusok mőködése nem csupán a közvetlenül rájuk irányuló cselekvéssel.cliv TUDOMÁNYOS DIVATOK A vita az élesztı. s azzal szüntelen kölcsönhatásban lévı teljes egésznek kell tekinteni. s az adott területre célzott kezelés meghozhatja a teljes gyógyulást. a só és a higany bővölte el. s intelligencia-hányadosokkal meg személyiség-paraméterekkel igyekszik feltérképezni az emberi szellemet.kalapot. Minden publikációjában . amikor abban hisz. Az orvostudományban . hogy az embert . a víz vagy a tőz. a leydeni palack pedig annyira fellelkesítette a világ tudósait. akik nem hitték el. mőködésének közegére helyezte át. minden korroborálás viszonylagos. Dubos szerint: Pasteur a legkevésbé sem képzelte. A divatok változásának pozitív vonása. de korántsem volt az a viktoriánus idıszak medicinája számára.egymást váltják a szatíra nyilainak mindig könnyő célponttal szolgáló hóbortok. az alkimistákat a kén.akárcsak az állatokat . hogy a szélsıségek közti ingamozgás alkalmanként kiegyensúlyozott állapotokat is eredményez. hogy a természet jelent-e mindent vagy a neveltetés. hogy a betegségeket mikrobák terjesztik. amelyek valódi nézeteltéréseknek tőnnek. szeszélyek és divatok. de környezetük befolyásolásával. hogy irigylésre méltó. A természet és a neveltetés nyilvánvalóan együttesen alakítják az egyén megjelenését és jellemét.. A jónok elıszeretettel vitáztak arról.a mutatványos borbély rémségsátrától a Harley Street fennkölt palotáiig . Egy-egy tudományág szemlélete nemegyszer gyökeresen megváltozik. Valóban lehet korroborálni. mint az irodalom vagy éppen a belsıépítészet területén. vagy tekintik másodlagosaknak. A haladást azonban gyakran hátráltatják álviták.. „szuperhigiénikus” élelmiszereket. Mindez ma már divatos közhely. hogy minden tudományos állítás örökre ideiglenes maradjon. s a leckét máig sem sikerült kellı mértékben elsajátítani. hogy miután sikerült állva maradnia azok támadásaival szemben. s az orvostudomány figyelmét a kórokozók felé fordította. amelyek maguk is ideiglenesek. . szinte megszállottan hangsúlyozta. hóbortot és „iskolát” találunk. csak saját szubjektív hitünkben lehetünk „abszolút biztosak”. Pasteur egyik legnagyobb érdeme. hogy a mikroorganizmusok az orvostudomány érdeklıdésének egyedüli és legfontosabb tárgyai.clv A környezet Pasteur értelmezésében a megfelelı egészségügyi és higiéniés feltételeket. A Newton elıtti fizika nem sok gondot fordított a mérésekre. más állításokkal függ össze. máskülönben károsaknak és egészségteleneknek tartanánk a steril csomagolásban forgalomba hozott. hısi halálnak tartották. A tudománytörténetben ugyanannyi divatot. megváltoztatásával is szabályozható. holott a felek csupán ugyanazon komplex egység más-más jellegeit hangsúlyozzák. mára már a pszichológia is a mennyiségek megszállottja lett. amelyek megfosztják szervezetünket a megfelelı mennyiségő piszok és kórokozó megemésztésének immunizáló hatásaitól. aki önmagát is becsapja. Csak saját szubjektív meggyızıdésünk megtapasztalásában. amely éltetı erjedésben tartja a tudományt. csupán divatosabb . mert fıangyalai felvesznek egy új . hogy egy bizonyos szempont.egészséges és beteg állapotban egyformán a környezetbe ágyazott. E zavaros határvidéken nagyon is nehéz különbséget tenni a pácienst szándékosan félrevezetı sarlatán és a jószándékú fanatikus között. szerv vagy funkció a teljes egészet képviseli. mégis könyvtárakat töltene meg a sok vita. a fertızésmentes sebészetet és a páciens testi-lelki állapotát is jelentette. hogy a Mindenség alapeleme a levegı. írásaiban a hangsúlyt az alakról a háttérre magáról a mikrobáról annak környezetére. de.

amely folyamatosan és megállíthatatlanul halad a végsı igazság felé.A fizikáról jóval több említést tettem.elsıként a pozitívumokat: az intuitív ugrásokat.egyik sem állíthatja magáról. s a lehetséges szórás még mindig belül marad a Skinner-dobozban való viselkedés vonatkoztatási rendszerén. A TUDOMÁNY HATÁRAI Hangsúllyal említettem. hogy milyen csatornákba terelik a világ egyetemein tanuló sokezer ígéretes tehetség érdeklıdését és erıfeszítéseit. A valóságban ez a haladás szó szerinti értelemben se nem folyamatos. és egyre nyilvánvalóbb. az egyenletes ívő görbén nem lennének sem szakadások. mint hogy történetesen melyik irányzat hívének vallja magát. A ciszterna falai . Történetük ismeretében el kell utasítanunk a naiv elképzelést. mint ciszternában cseppenként a víz.periodikusan változtatják alakjukat. érzelmi tényezık. a tudományos gondolkodás irracionális faktorait . hol meg úgy. mint az objektivitás szinonimáját és mintaképét. A haladás egészen egyszerő és közvetlen értelemben sem kumulatív. hogy földjén mimózák teremjenek. hogy egyáltalán szóba kerüljenek. Az élettel foglalkozó tudományokban sokkal nyilvánvalóbban érvényesülnek a szubjektív. mind pedig a szakmai zsargonban vagy az érdeklıdés irányulásának területén. szélesednek. nem kellene elvetni idejüket múlt és hitelüket vesztett elméleteket. majd pedig a negatív vonatkozásokat: hóvakságot. szinte domináns faktorrá válik a divat. mintha mindegyik iskola az emberi minıség egy-egy aspektusára. a holizmust és az intuíciót hangsúlyozó Gestalt-teória vagy a még kifinomultabban álcázott neo-behaviourizmus . A Skinner-dobozba helyezett teremtmény többé-kevésbé úgy fog viselkedni.nevő jelenséget minden vonatkozásában megmagyarázó elmélet egyedüli birtokosa. hogy a mimózák létének feltételezése babonaság.pillantását. Mindeme vonások .vagy patkány. ahogyan azt elvárjuk egy Skinner-dobozba helyezett teremtménytıl. s úgy készítené elı kísérleteit és fogalmazná meg kérdéseit. elrozsdásodott vezetékeket pedig elzárják és leszigetelik Ráadásul . sem cikcakkvonalak. s ez határozza meg. Ha folyamatos volna. Korántsem bizonyos. Az angol asszocianizmus. mind a kísérletek megtervezésében. macska. ezt ugyanis . hogy a terapeuta személyisége összehasonlíthatatlanul fontosabb. illetve . se nem kumulatív. hogy az ember . az önmegfigyelés fontosságát valló würzburgi iskola.a vonatkoztatási rendszerek. logikus és rendezett.úgy tekintik. a watsoni behaviourizmus. mint képviselıik hiszik.tudásunk fokozatosan és mindegyre győlik. s leginkább olyan görbéhez lenne hasonlítható. a reculer pour mieux sauter-t. hogy a különbségek csupán lényegtelen hangsúlyeltolódások. szeletére függesztené fürkész . Sokkal inkább úgy fest a dolog. olykor csıvezetékek létesülnek. s mire a pszichológiához érünk. keskenyednek. egymással szembenálló vagy egyenesen ellenséges iskolái és irányzatai valóban oly alapvetıen különbözıek. nem lennének „forradalmi” felfedezések.vagy kollektíven kancsal . de ettıl még nem támad joga kijelenteni. amelyek más tudományágak ciszternáival kínálnak összeköttetést.mind mővelıi. s hirtelen irányváltásokra sem kerülne sor. hol így hajlanak meg. mely szerint a tudomány fejlıdése racionális. zárt rendszereket és hibás integrációt. amelyek közé beöntjük az újonnan megismert tényeket és adatokat . esetleg majom . Ám az utóbbi ötven év tapasztalatai még a kísérleti pszichológia és a tanuláselmélet látszólag jóval kevésbé ingoványos vidékén is a változó divatok elburjánzását mutatják. Ha valaki káposztamagokat vet. amely eretnekségnek nyilvánította az önmegfigyelést. vállalva még az önismétlés veszélyét is. mind pedig a rémült és ámuló laikusok .nagyobb léptékben . Lehetséges. nem várhatja. a kilyukadt. hogy a pszichoterápia egyes.ahogy mondani szokták . hogy más értelmezéseknek esélyük se legyen rá. mint a tudomány más ágazatairól.megjelennek az egyes tudományágak evolúciójában is.

és a tudás literjei folynak el a feledésbe. Trotter megjegyzi. mő. hogy a mai tudós többet tud. tárulj! . amint megszülettek. holott e kettı korántsem ugyanaz. hogy ismét felfedezzük Arkhimédészt és Eukleidészt. s gondolkodásunkat korlátozzuk a matematikai szimbólumokra.azoknak a valamiknek a nyomairól. varázsigeként nyitnák meg . Nem vitás. hogy hajlamosak vagyunk észre sem venni a diszkontinuitást. s a fizikusok arra kérnek bennünket.) Lehet hogy a tudományos lapok sorai között vagy a könyvtárak poros polcain ott pihen ismeretlenül sokezernyi fontos tudásmorzsa.a ma még zárt kapukat. vagy negyvenféle különbözı változat. a Naprendszer szerkezetérıl alkotott elmélete azonban nemhogy haladás nem volt. s csak negyvenöt évvel késıbb került elı megint. A természetet felfedezı és hasznosító eljárásaink és módszereink pontossága oly látványosan növekszik. de e kiigazítás eredménye a Mindenségrıl alkotott kép gyökeres megváltozása volt. Rajta keresztül fényképeket készíthetünk a kondenzációs nyomvonalakról. J. tapinthatóság vagy forma fogalmairól . Az eset tanulságul szolgálhat mindenki számára. Einstein gravitáció-formulája csupán a newtoni leírás apró kiigazításának tőnik. aki a tudomány haladásának tempójával elégedetlen. . o. hogy a tudomány úgy jut mind közelebb az igazsághoz. a legkiemelkedıbb német biológus Die Welträtsel37 címő könyve. s precízebb eszközökkel elemezheti az emberi gondolatokat és érzelmeket. amelyekrıl azt gondoljuk. Négyszáz évnek kellett eltelnie. s bár mindketten sok talányt oldottak meg és számos fontos részigazság birtokosai.vita tárgyát képezheti. egybemossa és összekeveri a mérési és megfigyelési módszerek pontosságának növekedését az elméletek használhatóságának és magyarázó erejének fejlıdésével. s a rendelkezésére álló adatok alapján meghozott döntés . müonok stb. A zaklatott tizenkilencedik században csak harmincöt év után ismerték fej Mendel munkásságának valódi jelentıségét. Haeckel volt Darwin elsı németországi népszerősítıje. Végül neki is az intuícióra kell hagyatkoznia.természetesen . A dolog feledésbe merült. aki felrajzolta az állatfajok Kétezer évre volt szükség. mint az aszimptotához tartó hiperbola. hogy a mai regényíró szélesebb tapasztalati háttérrel rendelkezik Homérosznál. amely szintén csak a végtelenben éri el a „célt”. s ugyancsak az elsı. E mostani helyzetbe azonban egyikük sem a legrövidebb úton jutott. s a jelenségeket magyarázó elméletek periodikus válságait és csıdjeit.. id. ifjúkorom Bibliája. 37 36 Világproblémák Budapest. (Beveridge. 108.Szézám. Számos felfedezés holtan születik vagy születésük titán fojtják meg ıket.egyértelmően elıretépést jelentenek. Tycho Brahe bolygómegfigyelései . majd titokzatosan és nyomtalanul eltőnt. mint Arkhimédész. hogy az anyag elemi építıkövei: elektronok. de Kopernikuszhoz képest feltétlenül visszalépésnek kell tartanunk. Éppígy nincs jobb helyzetben a mai tudós. A szimbolikus 1899-es évben jelent meg és vált bestsellerré Ernst Haeckel.amennyiben a pontosságról van szó . mondjunk le az identitás. amely a szubatomi világra néz.36 Azt is szokták mondani. mezonok. a reakció a következı volt: Ez az írás színtiszta sületlenség. mint a másodperc milliomodrészének milliomodrésze.maga a ciszterna is lyukas. felfedezések születnek halva vagy fojtják meg ıket.vagyis hagyjunk fel az érthetı kategóriákkal. nem lehetnek biztosak benne. A buborékkamra egyfajta akváriumablak. Mi csak azokat ismerhetjük amelyek fennmaradtak. amelyek ha felszínre kerülnének. A csalódott és elfeledett Waterson még évekig élt. 1845-ben J. kauzalitás. hogy cikcakkos útjuk jelenlegi iránya valóban a „jobb megközelítéshez” vezet. Szüntelenül másfajta részecskékké alakulnak át. Watersonnak a kinetikus gázelméletrıl írt cikke részben megelızte Maxwellt a cikket a Royal Societynek is bemutatták. 1908. neutronok. Ez az állítás azonban meglehetısen homályos és gyakran félreértéshez is vezet. mint az égen szálló repülıgépek kondenzcsíkjairól . hogy megtaláljuk és felismerjük az ockhamistáknak a tehetetlenségi nyomatékkal kapcsolatban végzett kutatásait. ha kutatási iránya helyességérıl akar meggyızıdni. Magukat a részecskéket természetesen soha nem láthatjuk. számított élettartamuk gyakran nem több.

Két évszázaddal elıtte pedig. mint a délibáb.egyre-másra tőntek a semmibe. Az elméleti fizika többé már nem dolgokkal. A minıségek mennyiségekre való redukciója csodálatosan sikeres volt három évszázadon át. hogy Haeckel megoldottaknak nyilvánította a Mindenség kérdéseit.törzsfáját. amely erısen emlékeztet a Kopernikusz elıtti asztronómia epiciklusaira”. a szenvedélyes kételkedı a . amelyeket felismertünk. hanem mert olyan keveset. már csak néhány nemzedék. Ugyanakkor mind nyilvánvalóbb. csupán illúziókon alapuló. hangot és ízt. Így hitték a püthagoreusok. megválaszolnivaló nem is maradt. amely a tudományban végbemenı nagy egyesítı folyamatokat kíséri. A tudomány . amelyek már csak matematikai kifejezésekkel írhatók le. amelyhez képest a kristályszférákban forgó Világegyetem elmélete a józanság és átgondoltság mintaképének tőnik. hogy ez a remény megalapozott. a mágnesség és a gravitáció. hogy „az anyag szerkezetének fizikai elmélete olyan állapotba került. csupán a szertefoszlott dolgokból maradt absztrakciók közötti matematikai összefüggésekkel foglalkozik.egyértelmően megoldottnak minısít.például az anyag szerkezetét vagy az élet eredetét . Errıl azonban kijelenti.ahogyan Sztálin a mezıgazdasági kollektivizációt dicsıítı. s a Templom szertefoszlott.feneket ér és kérdéseire végre megkapja a válaszokat. amelynek kutatásán Einstein élete második felében hiába fáradozott. hogy az elméleti fizika egyszer csak . majd az elemi részecskék következtek. a hetedik az ember választási szabadsága. Francis Bacon szerint: A mővészetek és tudományok különös jelenségeibıl mára csak maroknyi maradt. hogy általa az ember élményszerően megpillanthassa a vágyott igazságokat. aki érzékcsalódásnak nevezte és elvetette a színt. a következı nemzedék életében pedig paradoxonok képtelen zőrzavarává változott. az anyag széthullott a fizikusok ujjai között. Adjatok nekem anyagot és mozgást. Elsıként az oszthatatlan atom robbant szét. és kijelentette. minden ok és minden tudás megismerése néhány év kérdése csupán. A dolog Galileivel kezdıdött. majd’ minden válaszról és megoldásról kiderült. Könyve felsorolja a Világmindenség hét nagy talányát. A tudományos forradalom feltárta szédítı horizontok látványától megittasult tizenkilencedik század pionírjai ismét úgy gondolták. E „végsı” és „oszthatatlan” minıségek azonban akár a tíz kicsi néger . Eddington már régen felismerte. amelyek közül hatot . hogy nem valódi kérdés. és bizonyosak voltak benne. a Newton felfedezte új Univerzumot ünneplı mámoros napokban Swift. „mezık” gerjesztett állapotai. a nagy éhínség esztendejében. 1932-ben fogalmazott . míg bele nem botlottak a „kimondhatatlan számokba. mert oly sok mindent tudunk a fizikai világról. hogy hamis. Más korok ugyanígy el voltak maguktól ragadtatva. hogy végsı összetevıi az elektromosság. s a legkevésbé sem alkalmas arra. amely a valósággal csak többszörösen közvetett kapcsolatban áll. aztán az atommag. ıt is a tizenkilencedik század lendületes és arrogáns optimizmusa jellemezte. hogy a világ minden jelenségét visszavezessük néhány alapvetı matematikai formulára. Egy emberöltıvel azután. s a Természet kezébıl kicsavarják legutolsó titkait is. s nem azért. híres beszédében. csupán matematikai jellemzıi azok. ám a valóságban nem létezı dogma . s én megépítem a világot írta Descartes. mint amennyit a telefonszám árul el az elıfizetı személyiségérıl. Még ma sem kizárt. hogy mindent az elsıdleges fizikai minıségekre. hogy a modern fizika kérdései és válaszai is egy olyan szimbólumnyelven íródnak. mint tőzijáték. s kiderült. Russellt idézve: A fizika matematikai jellegő. olyasmire. Másutt már írtam az elenyészés jelenségérıl.„kótyagos volt a sikereitıl”. az anyagra és mozgásra kell visszavezetni. mint az egyesített mezıelmélet. hogy ott állnak a Végsı Igazság Templomának kapui elıtt. Akárcsak az angliai Spencert és Huxleyt.úgymond . 1925-ben Whitehead azt írta. illatot.így hát a világban több megoldani-. s nagyon is ésszerő volt a remény: egy vagy két nemzedéken belül egy végsı szintézis lehetıvé teszi majd. hogy e szimbólumoknak éppen annyi közük van az anyagi világ valódi minıségeihez.

olyan rendet. asztronómia . amelyeket hallatlan lelkesedéssel és egyre fokozódó tökéletességgel alkalmaz és fejleszt. éppen úgy. hogy a „telítıdési pont” már nincs is olyan messze. A történelmi ciklus meghatározó fázisa. s megérett az idı egy másfajta kíváncsiságon és más értékskálákon alapuló. mint a Van Gogh-i ég. s az ismeretek minden folyóinak végsı összegzése valahol a tökéletes semmit-tudás ködös távlataiban található. s magán viseli a szemlélı saját korlátait. az egységtıl a sokféleségen keresztül egy általánosabb. hogy végül elnyelje ıket az óceán. ahogy közelednek a torkolat felé. az ortodox doktrínák fellazulása és szétolvadása s az ezt követı termékeny káosz az egyén szintjén a reculer pour mieux sauter-jelenség. s kezdıdhet elölrıl az egész. Azt mondják. minél univerzálisabbak a törvények. mint pára szálljanak fel a felhık közé hogy . de létrejöhet lassan. Kémia. ahogy a zeneszerzı vagy a festı teszi. A tudós felfedezéseivel saját rendjét kényszeríti a káoszra. amely minden Korban változik. a biszociatív pillanat pedig az új szintézis megszületésének párhuzama.majd ez az új mátrix is gátolttá válik. talán elkezdi feltenni az újfajta kérdéseket. mint új Divat. ÖSSZEGZÉS A tudománytörténetben jól észrevehetıen rajzolódnak ki a differenciálódások. hogy e Rendszert Matematikai Elvekkel tudják alátámasztani. amelyet egy új ortodoxia kialakulása és az új kollektív mátrixok megkövesedése követ . szobrászatnak vagy festészetnek . ahol felfedezések egész sorozata szolgáltatta a kapcsolódási pontokat a korábban különállónak vélt területek között. A tudománynak tehát minden látszat és elképzelés ellenére . hanem a teremtı tett maga. s divatjamúltakká válnak azután annak rendje és módja szerint. A történelem minden forradalmi elırelépésének van egy romboló és egy építı aspektusa. új megközelítési mód megszületésére.akárcsak a költészetnek. Végül pedig: az egyéni felfedezéseknél a bizonyítás és kidolgozás folyamata metaforája az új határvonalak megrajzolásának és megerısítésének. s ha a tudomány odaér. akik azt állítják.egy új ciklus vehesse kezdetét.következı prófétai látomást fogalmazta meg: A Természet új Rendszere nem más.megvannak a maga stílusai. amely mindig csupán a valóság egy metszetére vonatkozik. annál kevésbé konkrétak és kézzelfoghatók. ilyen például a pazarlás a hirtelen mutációk és a fennmaradásért folyó harc az egyes elméletek között. Leonardo. s még azok is. az új szintézis hajnala az elızıleg elkülönült . ahogyan egy Rembrandtnıalak sem ugyanolyan. Utóbbi lehet hirtelen mozzanat. fokozatosan is. kiválthatja valamely egyéni felfedezés.egyik ág a másik után fut bele a nagy folyóba megint. a visszafelé tapogatózás fázisának felel meg. amiket felfedezünk. míg el nem érkezik a „telítettség” állapota. Nemcsak Newton. Mozart és Flaubert is messzebbre látott. A folyamat a biológiai evolúcióval is mutat bizonyos hasonlóságokat. és a magasabb szinten bekövetkezı újraegyesülések. mert óriások vállain álltak maguk is. s a nagy körforgás végsı mozzanataként. specializációk. csak Rövid Ideig fognak tündökölni.clvi Meglehet. és Einstein tere semmivel nem áll közelebb a valósághoz. amikor már minden kimondatott és megtétetett. amely idırıl idıre változik. mozgalmai. fizika. egyre többet és többet tudunk mind kevesebb dologról. Úgy látszik. változatos mintázatú egységgé olvadások ismétlıdı ciklusai. elıítéleteit és hivatkozási hátterét. A történelmi ciklusok egyes fázisai az egyéni felfedezés jellegzetes állomásaira hasonlítanak: a kreatív anarchia periódusa megfelel a „költés” szakaszának. elveszítsék elkülönült önazonosságukat. mint Manet aktjai. A tudomány dicsısége nem a Bachénál vagy Tolsztojénál „igazabb” igazság.reménykedjünk . mint például az elektromágnesesség történetében. iskolái és teóriái.

hogy a megfigyelések és kísérletek. kutatási technikák között. mind pedig az értelmezés szelektáló tevékenység. A figura szöges ellentéte a nagyon is földön járó. Modern inkarnációja. XI.) Egyes tudományos vitákban a bizonyítékok súlya döntött. illetve magyarázó. gyakorlatiatlan. a hibás integrációkat és az egyéni gondolkodás patológiájának egyéb tüneteit. Minden tudományág története azt bizonyítja. amelyek prima facie cáfolnak egy elméletet. s olykor csak jóval késıbb bukkannak rájuk megint. A népszerő irodalomban és a folklórban a Mővész hagyományosan úgy jelenik meg.Falstaff vagy Sancho Panza -‚ aki kikacagja az álmodozót és nem hajlandó romantikus nonszenszekben részt venni. ha alakját háromból próbáljuk összegyúrni. fejezet. A tudomány haladása tehát szó szerinti értelemben véve se nem folyamatos. A tudomány története hallatlan mértékben felnagyítva tükrözi a „hóvakságot”. hogyan járhatna jobban. hogy a különbözı kultúrák és korszakok értékeinek megfelelıen változnak maguk a kérdések is.tudományágak egyesülése. amelyeket a megszokott helyett új mintázatba csoportosítanak. mások a szembenálló feleket egyesítı szintézisben simultak el. önzetlen. Utóbbi a megválaszolni kívánt kérdés jellegétıl függ. és akadnak olyan pszeudo-viták. lábával biztosan állt a szilárd talajon. s a megszokások hatalma az emberi szellem fölött a fejlıdést évekig vagy akár évszázadokig akadályozó tudományos testületek és iskolák konzervativizmusán is megfigyelhetı. Tudomány és érzelem HÁROM KARAKTERTÍPUS Hadd térjek vissza egy pillanatra a kiindulóponthoz. aki bár fejét a felhık fölé emelte. Természetesen rendkívül fontos az új adatok. se nem kumulatív. . A felfedezéseket nemegyszer elfelejtik vagy fel sem ismerik. E szembenálló típusok között valaha ott állt a Bölcs. İ volt az éles esző álmodó. Fegyverei a paraszti finesz furkósbotja és a gúny tıre közötti tartományban helyezkednek el. akiben egyesültek mindkét szomszédjának tulajdonságai. mint a mővészet irányzatai. s a különbözı tudományos vagy mővészi állítások bizonyíthatósága fokozatok kérdése csupán. mint a többiek. don Quijote-i különc. értelmezı erejének fejlıdése között. Semmiféle kísérlet nem nyújthat a tudósnak abszolút bizonyosságokat. s a történelem azt mutatja. jobb megközelítést kapunk. a kreatív tevékenységeket ábrázoló triptichonhoz. amelyek mind azt bizonyítják. a Tudós azonban többé már nem személyesíthetı meg a közhiedelmek panoptikumának egyetlen figurájával. magányos. hogy „objektív tények” egyazon csoportja. ismeretek győjtése.és viszont: sikeres teóriák (például a heliocentrikus Naprendszer vagy a speciális relativitáselmélet) alapulhatnak réges-rég rendelkezésre álló adatokon. elmeélét mindig mások rovására köszörülgeti agresszív és önérvényesítı. de mind maga a győjtés. amelyek csupán hangsúlyeltolódások vagy gondolkodásbeli divatok mentén szikráznak fel. és szempillantás alatt felismeri. Legvégül pedig különbséget kell tennünk a tudományos állítások precizitásának. amely divatok pedig nemegyszer éppoly szubjektívek és érzelmi megalapozottságúak. vagy a kölcsönös megtermékenyítés a különbözı gondolkodási területek. (Lásd: XVII. cinikus Bohóc . A történet lármás a vitából. mint ihletett álmodozó. amelyet elméleti megfontolások irányítanak. vagy akár ugyanaz az egy „perdöntı kísérlet” is többféleképpen értelmezhetı. korántsem feltétlenül eredményezik annak elvetését . Mindig éber.

pedáns. dıl belıle a szellemesség .még mielıtt a természet tanulmányozását Aquinói Tamás és Albertus Magnus felélesztette hamvaiból. az utolsó a két elıbbi közt középen elhelyezkedı viszonylag újkelető karakter: a szorgalmas. Edison. hogy végezhessék gyanús és baljóslatú munkájukat. a magnetizmussal gyógyító Mesmer. Moreau-ja. a varázsló-szigetén élı Tycho. körül vannak bástyázva a mesteri „meghatározások”. a hóvakságot és a valóságtól való elszakadást. mindketten önfeláldozóan dolgoznak valamely nemes feladaton . A reneszánsztól kezdve szinte egymást követik a mágusok. A három figura közül. gunyoros és kaján. A Varázslóról a közgondolkodásban kialakult kép némileg emlékeztet a Mővész fantomalakjára. Agrippa szövetséget kötött a hatalmas. a villámot megszelídítı Franklin. az elektromágneses sugarak az üldöztetési mániában szenvedık kedvelt mumusai. de még a kötelezı védıoltások is a tudósok istenkáromló felfuvalkodottságának és kegyetlenségének szimbólumai lettek. ihlettelen és tehetségtelen könyvmoly vagy laboratóriumi kuli.38 Modern inkarnációik a német komédia Herr Professorai. s az angolszász szórakoztató irodalom múmiaszerő tanáralakjai. Olyasmit is meglát(nak) a mélységes sötétségben. aki . Einstein és Freud. az anatómusok hullarablókkal szövetkeztek.. Paracelsus.. és saját hatalmát és dicsıségét tartja szem elıtt. az élveboncolás. Ez a képzeletbeli típus talán utóda a hanyatlás skolasztikusainak. megátalkodott. Szilveszter a „varázsló-pápa” köszöntötte. Pasteur. Frankenstein s a horror-képregények szörnyetegei. az araboknak ott volt Alkhazen. Paracelsus riválisa. s ıutána minden évszázad ..Az elsı alak a Jóindulatú Varázsló. mit is cselekedtek. ı volt az. azután Faust famulusa. Az alkimisták boszorkányfızeteket kotyvasztottak. nevük legendává válik. az ortodoxiát. Józan és elfogulatlan. a kereszténységnek Tiszteletreméltó Szent Beda .gyakran tőnik fel a szórakoztató irodalomban. aki visszahelyezte jogaiba a gömbölyő Föld gondolatát. ı Jules Verne Nemo kapitánya. az egyetlen halandó. aki arra törekszik. akikre a Tudós népszerő alakja széthasadt. akit tisztelhetett. Az İrült Professzor . hogy neve fennmaradjon. s az emberek szinte istenként tisztelik ıket anélkül. akiket Erasmus így gyalázott: Megfojtanak hatszáz dogmájukkal . G. aki testi füleivel hallotta a keringı csillagok muzsikáját. Ugyanakkor persze a tudomány e gyalogságának türelme és elszánt pepecselése 38 Jékely Zoltán fordítása. hanem fekete mágiát gyakorol. Wells Dr. Eudoxosz az Etna kráterébe ugrott. maguk Majmonidésze. A görög tudomány hajnalán ı a félig mitologikus Püthagorasz.a reneszánsz uomo universale személyiségében e kettı gyakran összefügg. A második archetípus az İrült Professzor.nem fehér. ahogy a Jóindulatú Varázsló a termékeny képzelető Mővész mellett helyezkedik el.gonosz bohóc. akinek ısei között ott találjuk az esıcsináló sámánt és Babilon naptárkészítı pap-asztronómusait. hogy pontosan tudnák róluk. Galilei a távcsövével. Legrosszabb formájukban a tudomány fejlıdésének patologikus vonatkozásait példázzák: a merevséget. Caligari.szadista vagy a hatalom megszállottja . Helye a panoptikumban ott van a rosszindulatú szatirikus közelében. Mefisztofelészi jellem. és féltékeny mindenkire. a fényt hozó Newton. ami nem is létezik. de nem azért.szemben az elıbbivel . A zsidóknak megvolt a. „végkövetkeztetések”‚ „pótkérdések”. Swift Gulliver Laputában címő regényében gúnyolta ıket. Wagner is: A tudvágy útjait nagy buzgón követem rég / sokat tudok már. szenvedélytelen és nagyothalló ugyanakkor önfejő.még a tudomány legsötétebb korszakaiban is . de mindent szeretnék..megszülte a maga tudós sámánját. . hogy az emberiség rovására valami iszonyatos tréfát kövessen el. aki nyomorúságos kis munkájához közeledik. H. fekete pudli képében megjelent Gonosszal. mert már túl van az indulatokon. hanem mert álmatag. az egyszerő és bonyolult „tételek” seregével . Az elsı ezredfordulót II.

mindazzal a kíváncsisággal. a természet misztériumaiba való alázatos elmerülést.). törekvést a szférák harmóniája.éppoly nélkülözhetetlen. s bizonnyal így van ez ma is. akik képesek évtizedekre feladatot adni a szorgos seregeknek. Korábban már említettem (Elsı könyv. amikor azt írja: „aki nem képes arra. mint az elıırsöt képviselı. hogy a tudós .írta Arisztotelész -elıször a csodálkozás késztette a természet tanulmányozására. és szkeptikus kritikuskánt fordul a másik oldalán álló elragadtatott álmodozó felé. Bal szélen a kaján Bohóc. A tudomány haladása írta Schiller .néhány építımesteren áll vagy bukik. fénylı géniuszok. mint a tudós komplex motivációkészletében lapuló féltékenység. érzelmek nélkül dolgozik. résztvevı indíttatásé pedig az óceán-érzés ámulata. egymást kiegyensúlyozva és kiegészítve .. nem azt akarom mondani. és védelmezik ıket az aktuális hısökkel szemben.senki nem választana az emberi természet normális törekvéseivel ennyire ellenkezı hivatást. a festészet és a szobrászat akadémiai középszere éppily görcsösen ragaszkodnak az elızı géniuszok által alapított korábbi iskolákhoz. Bennünket pillanatnyilag csak a középsı három érdekel. elkerülhetetlen. a science-fiction mőfajában ennek karikatúrája a mértéktelen hatalomvágy.clxi Az ámulatteljes óceán-érzés az ısforrása. a regény és a dráma iparosai. a tiszta tudománynak és az önmagáért való mővészetnek is. hogy a Fekete Mágus a tudós személyiség önérvényesítı összetevıinek archetipikus szimbóluma. akár halott is lehet. Becsvágy és hiúság nélkül . hogy e szorgos seregek nagyon is hajlamosak szakszervezeteket alakítani és sztrájkokat meg mindenféle korlátozó jellegő védekezı technikákat alkalmazni. amelyeket rájuk aggatott a folklór és a képzelet. Hasonló hangot üt meg Einstein.ahogyan a közhely tartja . megfigyelı. A konkvisztádori késztetés eredete a hatalomélmény. mellette trükkjeivel és pompájával az İrült Professzor. néhány vezérlı szellemen. melyben szublimált formában. hogy amikor a tudományt semleges mővészetnek nevezem. az önátadó. épp ellenkezıleg. aki nem hatódik meg. mőfajokhoz és irányzatokhoz.clviii Freud még szókimondóbb volt: „Nem vagyok igazán a tudomány embere. jelenléte fékezı hatást gyakorol önérvényesítı. az élet eredete vagy az egyesített mezıelmélet megismerése felé. hogy feküdt a főben. a mindennapi életben pedig úgy jelenik meg. aki nem borzong bele az elragadtatásba. hogy csodálkozzon. kiderül. aztán a Jóindulatú Varázsló s végül a Mővész. azt szeretném kifejezni. Változó arányban vannak jelen benne. ügy látszik. a Pedáns és az ihletett Álmodó .. a Fehér Mágus a tudós motivációinak és érzelmeinek önfeladó rétegét képviseli. vakmerıséggel és makacssággal. Az utolsó alak.clvii Az pedig. Ha megfosztjuk ıket tiritarka díszeiktıl. nézte a Napot és csodálkozott. eggyéolvasztva és egyéni formába öntve mindhárom típus jellegzetességei. Az embert . hisz magát az életet nem látja meg”. ami jellemzi ezeket az embereket. közös nevezıje és érzelmi kapcsolata a vallásos miszticizmusnak. Semmivel sem kevésbé szembetőnı ugyanez a magatartás a mővészettörténetben: a tehetségtelen versfaragók. elkeseredetten és konokul.”clix A Pedáns szerény figurája ott a panoptikum közepén nélkülözhetetlen kiegyensúlyozó tényezı.bármelyikére is. A mitológiában ezt az elemet a mindenhatóság és halhatatlanság iránti prométheuszi törekvés képviseli. MÁGIA ÉS SZUBLIMÁCIÓ Az alkotó tudós a valóságban aligha emlékeztet e három viaszfigura .clx Maxwell legelsı emléke. Allegorikus panoptikumunkban ott áll mármost az öt figura.a Konkvisztádor.írta a biológus Charles Nicolle . Vérmérsékletem szerint konkvisztádor vagyok . IV. hogy munkájában az érzelmek sajátságos keveréke hajtja. kivagyiság és képmutatás. hencegı és nagyralátó szomszédjára. középen a szürke és ihlettelen Pedáns.szenvtelenül. kísérletezı vagy gondolkodó.

néhányan hierarchiát is képezhetnek (család. anyagi késztetést vagy akár agresszivitást még a legelfogulatlanabb.egyformán jelen vannak az önérvényesítı és az önfeladó. önmagában foglaltatott egységes egésszé hatalmasodik. amelyikkel foglalkozunk. Azon kiválasztott kevesek kivételével. amely nem csupán az „alkalmazott” tudománytól való különbözést jelöli.nézı. Nyilvánvaló. amelyek máig verbális valutánk alapegységei. legfıbb eszköze a lélek megtisztításának is. amely magában foglalta mind a zene. Descartes és Newton egyaránt úgy érezte. theoris . hogy az önfeladó. a püthagoraszi skála. s amely hosszan zengett végig a puha csendben s az éjben a kepleri asztronómiáig és az Erzsébet-kori költészetig. Egy cseppnyi becsvágyat.eredı szellemi megittasodás váltotta fel. amelyben a személyiség a szimpatetikus mágia által kormányzott Univerzumba való beágyazottságból egy újfajta misztikus egyesüléssel az isteni vagy természeti rend uralta Mindenségbe jut. az egó a legvégsı értéket képviselı. törzs. de azt is. Magánéletükben persze dédelgethetik az egójukat. még pontosabban azzal az átmenettel. hogy az új misztériumok felıli gondolkodás. amelyben misztikus módon egyesült az emberi szellem és az Anima Mundi. mind az égi mozgások titkait . résztvevı tendencia kifejezés azokra az érzelmi állapotokra vonatkozik.ez lett a kapcsolat. hogy az Isten valamiféle Legfıbb Matematikus.). ami az itáliai reneszánsz püthagoreus újjáéledésén át a tudományos forradalmat is inspirálta. amikor pedig önérvényesítı típusú érzések irányítják. Másutt már részletesen beszéltem arról. amely lelkes és odaadó szemlélıdést és a szent szertartásokban való részvételt jelent.a philosophiából . amely az istenimádat és a Hozzá való imádkozás legfontosabb formájává tette a matematikai és asztronómiai tanulmányokat. Tökéletes szimbóluma a Szférák Zenéje volt. amelyekben az ember szükségét érzi. Az ismétlés kockázatát vállalva újfent meg kell említenem e korszakalkotó változás fımérnökeit. látnivaló. amelyben az egyén tagként. részként érzi és fogalmazza magát. hiúságot. spirituális vagy misztikus jellegő azonosságtudatokat indukálnak. (Thea . Fentebb kifejtettem (Elsı könyv. a lélek elragadtatása. II. résztvevı tendenciák. amely túlterjed testi és szellemi énje határain. hogy egy személyiség karaktere és viselkedésmintái nagymértékben ama magasabb egység jellegeitıl függenek. szemlélı. de munkájukban az elfogadott játékszabályoknak megfelelıen a legszigorúbban el kell fojtaniuk a becsvágyat és hiúságot. Ugyancsak orfikus eredető szó végül a teória (theoria) is. Egy másik „találmányuk” a tiszta tudomány. hogy az áhítatos csillagbámulásra alkalmazták az Orfeusz imádóinak titkos szertartásait jelölı kifejezést. de még a görögség által elért részleges formája is meghatározóan befolyásolta a nyugati kultúra alapmintázatának alakulását. E legutóbbi az.látványosság. mások egymással ellentétes. A természet misztériumait emlegetı klisé abból a forradalmi újításból származik. A geometria . A Bakkhosz-rítusoknál elengedhetetlen fizikai részegséget náluk a tudás szeretetébıl .) Szemlélni a számok isteni táncát. mint az örökkévalóságban való elmerülés. közönség. társadalmi. a püthagoreusokat. hogy az orfikus misztérium-kultuszt ihletett módszerekkel olyan vallássá formálták át. de a konkvisztádori étvágynak jócskán meg kell finomodnia és nemesednie. nemzet). amelynek hangközei megfeleltek a bolygópályák közti távolságoknak. hogy jutalomként beérje egy. a tudósok és kutatók nagy többsége névtelenségben és nyomorúságos jövedelemért dolgozza végig egész életét. az átváltozás soha nem volt teljes és tökéletes. Galilei. az áldozat jutalma pedig maga a „játszma”. Ez volt egyike az általuk lefektetett számtalan alapkoncepciónak. mint része valami képzeletbeli vagy valódi egységnek. Valóban az orfikus miszticizmus szublimált formája volt az. leghalvérőbb kutató vagy felfedezı sem nélkülözhet. akik hírnévre és népszerőségre tesznek szert.úgymond . évek kemény munkájáról beszámoló cikkel egy szaklap hasábjain. Természetesen nemegyszer több ilyen egység is létezik. amely .önzetlenné és elfogulatlanná teszi az önérdeket. a Világlélek. hogy úgy viselkedjék. Az átmenet.

már a Teremtés elıtt is létezett.a mőveibıl sugárzó miszticizmus.. de ettıl még semmivel sem kevésbé izgalmas dolog odafigyelni rájuk.. hogy a szférák harmóniája létezik . amelyek arra várnak. hogy jelentést tulajdonítson mőszerei jelzéseinek. amelyben egy matematikai tétel szépsége dereng. Még akik azt állították. olyan embertıl származó idézettel kívánom befejezni. „mágikus” gondolkodás jelen van mind a tudós alkotótevékenységében. templomok fognak emelkedni a tiszteletére. Darwinig és Pasteurig. A tudattalan. hogy az egész Világegyetem egybefüggı egész. s meggyızıdését osztották más szellemóriások is. aki a tizenhetedik században elsıként képviselte a tudós elvárásait egy mechanisztikus Univerzum iránt . Faradayig. függelékben megtalálja e nagyvonalú általánosítás példákkal és rövid karaktervázlatokkal való alátámasztását Kopernikusztól és Galileitıl Franklinig. Érezték. de a kettı között nincs éles és egyértelmő határ. Az elragadtatott szerelmes amúgy még imádottja telefonszámában is talál bizonyos varázslatos vonzerıt. A misztikus egy ismeretlen istenben hisz.. mint a végtelen fogalmának egy formája. Az önmeghaladó érzések szublimációja tudománnyá változtatta a mágiát. A vallásos miszticizmus „óceán-érzése” átszőrıdött a differenciálegyenletekbe. arra a meggyızıdésre. Mindaddig. hogy bár a gondolkodás elkerülhetetlen konklúziója. és a rendezettség és racionalitás ismérveit mutatja. a végtelen fogalma az emberi elme számára felfoghatatlan. hogy a Teremtésben nincs egészen rendben valami egyszerően nem méltó az Úrhoz -‚ hacsak ki nem lehet mutatni. s ugyanúgy örökkévaló. Jehovának vagy Jézusnak nevezik ezt a . mint valamiféle óraszerkezet . amikor azt mondta. mind pedig alapelveiben . sıt azonos magával Istennel (hiszen mi létezhet Istenben. Válaszában Pasteur kifejtette. az ismert. Ahogy Dubos fogalmazott: az akadémikusban mindvégig tovább él és munkálkodik az alkimista. mint a telefonszámok. Nemcsak Kepler asztronómiája származott a Szentháromságban és a Szférák Zenéjében való hitbıl a tudomány óriásainak legtöbbjét hasonlóan misztikus. ami nem azonos İvele?)clxii . Jelen fejezetet három. hogy bebizonyítsák: az Univerzum úgy mőködik. Igen jelentıs figura e tekintetben Kepler. Ez szívünk mélyén megerısíti a természetfelettiben való hitet. s a köszöntı beszédet történetesen éppen Ernest Renan tartotta. pre-racionális. az anima mundi lelkisége pedig a spektroszkóp szivárványában. Nicolaus Cusanustól Einsteinig minden nagyszerő és nemes embernél megtaláljuk az ámulat és az áhítat érzését. aki római katolikusnak született. hogy felfedezzék és hasznosítsák ıket.írta Kepler.. azok is hit-mozzanatokra alapozták munkásságukat. nehéz megmondani. a tudós és a gondolkodó egy ismeretlen rendben. Eddingtonnak talán igaza volt. a kifejezetten vallásos jellegő elragadtatást. akár Brahmának. akár Istennek. hogy irracionális elszántságban melyik szárnyalja túl a másikat.hogy az Univerzumot nem egy idióta meséli. Maxwellig. hanem rejtett törvények irányítják. Az elsı Louis Pasteur. Az Olvasó a II. amíg a végtelen nyugtalanítja az emberi szellemet. kezdetben maga is vallásos jellegő volt. hogy a számlapok fölött elmozduló mutatókat nem a véletlen irányítja. Isten eszméje semmivel sem több. Hatvanéves korában a Francia Tudományos Akadémia tagjává választották.vagy babonáiban. akik meghatározó szerepet játszottak a huszadik század tudományos szemléletének kialakításában. a szférák zenéjének keresése és a racionális Isten-kép olyan rendszert követel. teszi lehetıvé a kutató számára. Allahnak.clxiii Hasonló hangvételben ír Butterfield a tudományos forradalom úttörıirıl: „A törekvés. és hitét egész életén át megtartotta.a világon mindenütt e végtelenfogalom félreérthetetlen kifejezıdését látom magam körül. hogy a fizika fejlettségének jelenlegi fokán a számlapok és mutatók nem hordoznak több jelentést.”clxiv Egyedül az axiomatikus hit. hogy mentesek tıle. bölcs agnosztikus. mint Isten szelleme. vallásos vagy transzcendens hitek irányították. talán a vallás minden csodájánál is felfoghatatlanabb „. a távoli galaxisok kísértetspiráljaiban és a mágneses erıvonalak mentén elrendezıdı vasporszemcsék mintázataiban tükrözıdött vissza.

IV.. Mindegyik a végtelen visszfényében dereng. mert sokkal átszellemültebb érzelmekben gyökerezik. ami nem szeretet és nem győlölet. a szépség ideáját..clxv Végül pedig Bertrand Russell írta nyolcvankilenc éves korában: Mielıtt meghalok. Egy kérdésre így határozta meg saját vallásos hitét: hétköznapi kifejezéssel azt lehetne mondani: panteisztikus.. ami bennem van.végtelent . a világ kinyilatkoztatott értelmének akár csak halovány és vázlatos megismerése utáni micsoda vágyakozás élhetett Keplerben és Newtonban. örömkiáltásokban és hadonászásban ki kell sülnie. a tudomány ideája. hosszú évek munkájával kibogozni az égi mechanika titkait! . mélyen vallásos lény a kutató tudós. mi ösztökélte ezeket az embereket. újrateremti azokat. átélésére tehet szert. Elıbbi abból az érzésbıl ered. Az emberi cselekvés nagyszerőségének mércéje az inspiráció. de még soha nem sikerült elmondanom. fényes és távolról érkezı. amelyek nélkül a tudományos gondolkodás eredményes nem lehet. hogy a kozmikus vallásosság a tudományos kutatás legerısebb és legnemesebb hajtóereje. hogy elmondjam a leglényegesebb dolgot. ami a roppant végtelenséghez kapcsolja az emberi életet. tudhatja igazán. mintegy a nevetéssel rokon túlcsordulási reakcióban.. Egy más alkalommal kozmikus vallásosságról beszélt: . hogy materialista korunkban az egyetlen. hogy céljuk elérésére tett erıfeszítéseikben számtalan kudarcuk ellenére állhatatosak maradjanak. hogy a felfedezés pillanatát komplex érzelmi reakciók követik. e szárnyas és lúdtalpas lény legelemibb inspirációja az óceán-érzés. egy dolgot. Egy kortársunk mondta. aki magában hordozza az Istent. csakis az tapasztalhatja meg az erejét annak az érzesnek. hogy képesek voltak egymagukban. akár tudományos mővet olvas vagy megtekint egy tárlatot. hanem az élet valódi lényege. hogy felfedezés történt . Boldog. s aki engedelmeskedik neki. amelyek jól mutatják a motiváció komplexitását is. hogy én tettem a felfedezést.Isten idebent. a nem emberi minıség rémítı.Úgy tartom. A kozmikus vallásosság az. s nem alaptalanul. a mővészet. elképzelhetetlen és csodálatos ereje. meg kell találnom a módját. a végtelen misztériumában való részesség átélése volt. hogy . amelybıl hatalmas mővek támadhatnak . aki ilyen célokra áldozza egész életét.. Csakis az. A görögök megértették a dolgok rejtett oldalának misztikus erejét. Akár egy viccet hallgat. A második idézet Einsteintıl való. nézıpontja felé.. amely azonban jóval egyénibb karakterő. Csakis az. Forduljunk most a kreatív személyiség érzelmi reakcióitól a közönség. újraéli. s immár feleslegessé vált feszültség. ami ily erıkkel ruházhat fel valakit.. aki felvállalja a gigantikus erıfeszítést és mindenekelıtt az önfeláldozást. Ránk hagyták nyelvük legszebb szavát: enthuziazmus . feltételezhetı. amelybıl támadt. nem szánalom és nem megvetés. amelynek valahogyan.az igazság újabb darabjáról sikerült fellebbenteni a fátylat. az alkotó pedig szükségét érzi. A „fogyasztó” reméli: azáltal.clxvi A püthagoreusoktól a reneszánszon át egészen napjainkig a tudós. Hirtelen kioldódik a felgyülemlett. az önfeladó érzelmek lassú katarzisa. utóbbi abból. A Teremtés intelligenciájába vetett micsoda hit. Ezzel párhuzamos a tiszta intellektuális gyönyörőség. a „fogyasztó” reakciói.). hogy bepillantást nyer az alkotó víziójába. A TUDOMÁNY UNALMASSÁGA Láttuk (Elsı könyv. intellektuális folyamatokban.en theos . Az ıket összekötı kapocs a társadalmi kommunikáció.. a valóság teljesebb látványára. kérlelhetetlen. valami. hogy részt vesz az alkotóban végbemenı érzelmi.

mérlegelés és számítgatás nélkül. egy kozmológiai elmélet. Egy elegáns matematikai megoldás. A valóság valamely vonatkozására helyezett hangsúly.a vízcsaphoz. mert a mesterséges dolgok az ördög mővei. A III. hogy nem hajlandó érdeklıdéssel fordulni a dolog mögött rejlı elvek felé. s nem azért. nem ismeri a csillagok mozgását. egyszóval a környezetéhez .az eredetiséget.való viszonya olyan. fejezetben elemeztem bizonyos ismérveket . nem pedig. hol helyezkednek el saját zsigerei és mirigyei. legkivált pedig az idegen országok. hogy az érzelmekhez nincs sok köze. s partnereket érzelmeihez.mint láttuk . Általában úgy tartják. amelyek a képzelıerıt megtornáztató. az univerzális rendhez kapcsolják készülékeit. urbánus barbárrá teszi. s az elveket. A modern ember elszigetelten él mesterséges környezetében. Vajon érnek-e valamit a tudományos felfedezésekre alkalmazva ezek a kritériumok? Az eredetiség fontossága magától értetıdik.) 39 . amelyek a természet erıihez. hogy valamely mőalkotás meghaladja felfogóképességét. Utóbbi szereti és dédelgeti.égbekiáltó tévedés.bizonyos mőértést feltételezve . hogy az ilyen ember megértés és átérzés nélkül. Láttuk azonban. Hogy mindez sikerüljön. hogy egy átlagosan képzett személy körömszakadtáig tiltakozna az ellen a feltételezés ellen. Logikus következtetés útján még soha nem született felfedezés.a modellkészítés lényegi mozzanatai. Az pedig. ahhoz persze a megfelelı technikákat kell használnia. E magatartás egyik következménye. A mőértés azonban a legvulgárisabb formák kivételével minden mővészeti alkotás. ahogy a mőgyőjtı szemléli győjteményének darabjait. nem érti a gyermekének tulajdonságait meghatározó öröklıdési mechanizmusokat. hanem az a tény. mint a mővészet különbözı divatjaiban és „iskoláiban”. a villanykapcsolóhoz. s közel ugyanolyan fontos szerepet játszanak a tudomány. hogy a tudománytól való teljes függésben él. hogy a tudomány közkelető azonosítása a józan ésszel és a logikával. de szemét zárva tartja a dolgok elıtt. és ugyanígy nem keletkezett mővészi alkotás mesterségbeli tudás. Nem a központi főtés teszi természetellenessé környezetét. az emberi agyvelı térképe vagy egy szellemes sakkfeladvány fölött érzett esztétikai gyönyörőség . amit birtokol. ugyanakkor még bizonyos büszkeséggel is állítja. ahogyan a tıkés tekint a bankszámlájára. A gazdaságosság a legkülönbözıbb megjelenési formákban jelentkezik. s a tudattalan érzelmi játékai mindkettıben jelen vannak . amelyek mőködtetik. amelyeken rádiókészülékének mőködése alapul.és nélkülözhetetlenek. s a tudományokat tanuló diákokat sem ezek vezérelik.az a vélemény. hanem mert nem ismeri az erıket. s mert minden darabhoz résztvevı érzelmek főzik. s az ezzel járó túlzások és leegyszerősítések . hogy tökéletesen ismeretlenek elıtte azok az elvek. Occam borotvájától39 az „elegáns” megoldások szolgáltatta elégedettségen át azokig a sokféle technikákig. csupán birtokló. a dolgokat ismét megteremtı erıfeszítésekre sarkallják az elıadótermek közönségét. A tudós munkájáról . (A ford. tettestársakat találjon kajánságához. jelenség magyarázatakor a legkevesebb természetfeletti vagy további bizonytalanságot rejtı elemet tartalmazó magyarázatot kell választanunk. hogy valamely esemény. s nem tudja. a mővészetnek pedig az érzelmekkel és az intuícióval . a régi korok vagy a modernség alkotásainak megértéséhez egyformán elengedhetetlen. mert érti. a hangsúlyt és a takarékosságot -‚ amelyek alapján a komikus ötletek értékelhetık. társakat a megértéshez.ellentétben a mővészével . A naponta használt tárgyakhoz . felhasználó módon alkalmazza a tudomány és a technológia termékeit.bármely mővészet-adta élménnyel felérhet. hogy az alkotó tudós és hallgatósága ebben a tekintetben hátrányban van. A kifejezés azt az alapelvet jelenti.megossza másokkal tapasztalatait. Társadalmunk „két kultúrára” való abszurd szétszakadásának paradox jelensége. a lakását főtı csıvezetékekhez.

aki születése elıtt végighaladt a faj evolúciójának fı állomásain.a megfelelı segítı utalásokkal .” Jeans elvarázsolt tündérvilághoz hasonlította Maxwell fizikáját. Ez pedig a viszonylag újkelető akadémiai képmutatás. Newton. s hogy írásainak stílusa minél szárazabb.tendencia hatotta át azt a klímát is. ami pedig William Jamest illeti.bizonyos mértékben újra át kell élnie a kreatív folyamatot. Beethovent vagy Schubertet. hogy ismét érinti és összegzi a tudomány meghódítása felé vezetı út fontosabb epizódjait. s egy nagy kupac poros tételt ismertet az emberiség nagy és kalandos vállalkozása helyett. s a megfelelı technikákat kellene alkalmaznunk. ahol soha senki nem tudhatja. Henryét. Franklin nagyszerő stiliszta volt. az elıadótermeket és a tankönyveket. hogy a tudomány unalmassá vált. (II. Galilei.A két kultúra közti szakadáshoz vezetı történelmi okok kívül esnek e könyv érdeklıdési körén. A növendéknek. az ısi perui nyelv egyazon szóval . Ez azt jelenti. fontoskodó és görcsös nyelvezet használata még itt is elsısorban a divathoz való alkalmazkodás. Kepler Astronomia Novája izgatott és várakozásteli barokk mese. amely elıírja.és mőkritikusok írásait. Harvey. Kretschmer. Schrödinger . de egyetlenegy sajátos okot. amelyek tartós nyomot hagytak az itáliai didaktikus prózán. amely újrateremtı visszhangot vált ki. mint valamiféle teljes fegyverzetben megszületett Minervát. hogy saját maga tapasztalja meg azokat a felszikrázásokat. a technikai közleményeknek nyilvánvalóan szaknyelven kell íródniuk. annál nagyobb tiszteletre és tekintélyre tarthat igényt. stílusát sokkal élvezhetıbbnek tartom. Galilei Párbeszédjei és vitairatai irodalmi mesterdarabok. Vesalius Anatómiáját pedig Tiziano egyik tanítványa illusztrálta. XIII-XIV.voltaképpen ember-ellenes . de a hatása rettenetes. Ugyanez az embertelen . zsákutcáit és fordulópontjait. amely nem a problémát. (Ugyanakkor idézhetném egyes irodalmi. történelmileg hően. hogy a tudománytörténetnek a tanmenet lényegi részévé kell válnia.a kíváncsi. amelyek megvilágították számára az utat. hogy egy tudományos munka egyben mővészeti alkotás is lehet.adta meggyızı bizonyítékát annak. rejtvények formájában kell rekonstruálni . A tanulás legeredményesebb formája a problémamegoldás. mint a többi mővészetekben.) A hagyományos módszer. hogy a paradoxonokat és „gátolt mátrixokat”. A preszókratikusok nemegyszer versben írták meg értekezéseiket.hamavec jelöli a költıt és a feltalálót. Az oktatást mővészetnek kellene tekintenünk. könyv. mint egy alkalmazott kémiai szakfolyóirat. innentıl úgy kellene folytatnia. s felmentette a humanistát. nem pedig úgy mutatni be. Kopernikusz. amelyekkel Arkhimédész. de a szakzsargonnal való túlzsúfolás és a nyakatekert. Ahhoz. Freud. Másként fogalmazva: megfelelı segítséggel és irányítással rá kell vezetni ıt. amelyben a tudományokat tanítják. hogy gyönyörőséget leljen a felfedezés mővészetében éppúgy. meg kell említenem. amelyek olyan szárazak és pedánsak. Darwin vagy Einstein szembesült. fiatal szellemek számára. A mővészet olyan kommunikációs forma.hogy csak néhányat említsek . Maxwell figyelemreméltó mókamester. hogy maga jöjjön rá a tudomány néhány nagy jelentıségő felismerésére. utána pedig a vadembertıl a civilizált emberig húzódó állapotokon s mostanra elérte ifjúkorát. ahogyan a muzsikusok ismerik fel pár kottasorból Mozartot. Erasmus Darwin akaratlanul vicces verset írt. mint fivéréét. A mővészettıl még a matematika absztrakt szimbólumnyelve sem idegen. amely jórészt felelıs azért. a „fogyasztónak” . Ahogy a nagy Boltzmann írta: „Egy matematikus néhány lap elolvasása után felismeri Cauchyt.) Talán mondanom sem kell. hogy a magára valamit is adó tudósnak unalmasnak kell lennie. hogy e visszhang megszülessen. Jeans. hanem a befejezett megoldást ismerteti. Jacobit vagy Helmholtzot. s minél több érthetetlen technikai szakkifejezést használ. Poinearé és Pasteur írásaiból idéztem. Tankönyveink . s hogy a tudományt evolúciós összefüggéseiben és folyamataiban kell tanítani. megfosztja a diákot minden izgalomtól. kikapcsolja a kreatív impulzusokat. amiért hátat fordít neki. Gausst.jelen esetben a diáknak . Századunkban Eddington. Azt is jelenti továbbá. Ismétlem: a dolog alig száz éve kezdıdött. hogy mi következik.

hogy csak ismételgette a fogásokat. . RÉSZ A mővész A) A RÉSZTVEVİ ÉRZELMEK XII. s egymást kiegyensúlyozza.40 A komikum általam felvetett elméletét. Mindkettı a feleslegessé vált érzelmek elvezetı csatornája. Ha Arkhimédészt eredetileg az a vágy motiválta is. E fejlemény csírái már az értelmes állatok kutató-felfedezı viselkedésében megfigyelhetık.és tanítási módszereink azonban statikus. s az önfeladó érzelmeknek hasonló szublimációs folyamatokon kell keresztülmenniük a szférák zenéjében való misztikus elmerüléstıl a nyolc szögperces ívre fordított aggályos figyelemig. evolúció-elıtti világképrıl tanúskodnak. amelyben jelen vannak mind az önérvényesítı. hogy a rácson kívül elhelyezett banán a ketrecben lévı üreges botokat egymásba dugva elérhetı. A dicsvágy. legalább korábbi. hogy arra gondoltam: nem lenne haszontalan a jövı diákjai számára a bibliográfia végén egy külön címszó alatt felsorolni. A sajátos párlatban azonban mindkét törekvés szublimált formában érvényesül. 40 A szakirodalomban oly hallatlanul kevés valamirevaló említést találtam a témáról. a mohóság vagy a hiúság csak közvetett csatornákon keresztül állhat a kreativitás szolgálatába. a boldog heuréka! már semmiképpen sem a jutalom megszerzése miatti öröm megnyilvánulása volt. pedig az ember nem örökölheti a múltat. nyilvánvalóan a gyümölcs megszerzése volt a motiváció.a folklór İrült Professzora és a Jóindulatú Varázsló egyaránt.). mind pedig az önmeghaladó tendenciák . III. nyilvánvaló hasznosság nélküli luxus-reflex ennyiben hasonlóak. A tudós kreatív teljesítményei a fentebb felsorolt tényezık . Amikor Köhler Szultán nevő csimpánza számos sikertelen próbálkozás után felismerte. A folyamat tükrözıdik a mágia tudománnyá való lassú átalakulásában is. és egymásba fokozatosan átmenı tartománya közötti mesterséges határvonalat. könyv. más tekintetben éppen egymás ellentétei. az újonnan felfedezett mővelet azonban annyira megtetszett neki. VIII. A nevetés pszichológiájának hatalmas irodalma van. noha vitatható. akik ebben a munkában segítségemre voltak. de a könnyezés pszichológiájáról alig találunk valamit. ódivatú tanítási módszerek és kulturális elıítéletek . s a banánról teljesen megfeledkezett (hasonló megfigyelésekrıl lásd: II.technikai zsargon. hogy elnyerje Szirakuza türannoszának jutalmát vagy kegyeit. Az így keletkezett unalmasság még jobban megerısítette a kreativitás két szomszédos. azt magának kell megteremtenie. A nedves szem logikája NEVETÉS ÉS KÖNNYEZÉS A komédia és a tragédia kiváltotta klasszikus reakció a nevetés és a könnyezés. amit összegyőjtöttem Az Elıszóban köszönetet mondok azoknak. ÖSSZEGZÉS A tudós motivációja szenvedélyek eredıje.miatt nélkülözik a hallgatóságra gyakorolt vonzerıt.

az angol nyelv sajátossága. részvétért esdekelık. . Könnyezéskor az arc összeráncolódik. hogy a nevetést és a sírást a központi idegrendszer egymást kiegészítı . a lelkiállapotnak és a spontaneitásnak is. s elvész a látás élessége is. A sírás kommunikációs forma (még ha a közönség csupán képzeletbeli is). melyeket hosszú. A sírás bánatot. hogy e kettıt szinonimaként kezeli. s szájának csücske felfelé húzódik. Az érzelmek sírásban való megnyilvánulása iránti közöny önmagában is nagyon sokatmondó a pszichológia mai érdeklıdésének iránya tekintetében .a torkot gombóc szorítja el.s a belégzések hosszúak. s a testtartás összetörtségrıl. általában nem sír. Ezek intenzitása a szem nedvessé válásától és a légzés pillanatnyi elakadásától (az elszorult. s érdeklıdésünkkel forduljunk a legtisztább formában megnyilatkozó spontán sírás. mély és kapkodó lélegzetvételekbıl áll. a könnyezés nem az.az életöröm bizonyos agresszív színezettel keveredı kifejezıdései. reménytelenségrıl árulkodik. . A könnyezéskori légzés rövid. alaposak. Ajkai szétnyílnak. erıs nevetésrohamoknál azonban olykor zokogásszerő légzés is megfigyelhetı. Másfelıl azonban: amikor a takarítónınk a moziban olyan szépen kisírja magát. A hosszú. mint automatikus reflex felé. A nevetés összehúzza. Az elkényeztetett gyermek bömbölése vagy a színpadi hatásra nyilvánosan vagy „magáncélra” alkalmazott görcsös zokogás csupán másodlagos származékok.) Elsı lépésként különbséget kelt tennünk sírás és könnyezés között . panaszt vagy más érzelmeket kifejezı hangok kibocsátásával is jár.gurgulázás. az asztalra vagy valakinek a vállára hajtja). nem könnyezik. A kacagó ember a nyak emelıizmainak hirtelen erıteljes összehúzódása következtében gyakran hátraveti a fejét. csillogása megszőnik. a vállak elıreesnek. hanem könnyezik. Gyakori. szomorúságot. (Elsı könyv. meggyőrıdik. mint a nevetés. a síró ember feje elırebillen (a tenyerébe. a sírást kísérı hangok panaszosak. külsı szemzugai összeráncolódnak. a szeme voltaképpen száraz marad. amelyre további rétegekként rakódnak a kulturális korlátok és sokféle más. amelyek csak eltorzítják az eredeti alapmintázatot. A nevetés légzésmintája ezzel pontosan ellenkezı. simák maradnak. A kilégzés gyors. Negyedszer: a nevetéskor adott hangok . A harmadik különbség a testtartásban és mozdulatokban mutatkozik. a könnyezésrıl beszélve azonban szőz hóban gázolunk. de homloka és orcái feszesek. ami megerısíteni látszik a feltételezést (lásd alább). társadalmi eredető lepedék.szimpatikus és paraszimpatikus rendszerei vezérelik. ahogyan a nevetés fokozatai helyezkednek el a mosoly és a vonagló hahota között. mélyek. Különbözı változatai vannak a hevességnek. s még ha örömünkben vagy esztétikai gyönyörőség miatt könnyezünk is. zihálás stb. A könnyezés és sírás sokkal többféle megjelenési formával hoz zavarba bennünket. Elıbbinél a szemet elhomályosítja a könny. a megváltozott vonások csendes erıtlenséget sugároznak. Hasonlítsuk össze most a könnyezés és a nevetés külsı testi megnyilvánulásait. Figyelmen kívül kell hagynunk ezeket az esetleges elemeket.hasonló vagy ellentétes megközelítéső elképzelések fényében lehet megítélni. mint megfordított sóhajok. I.errıl késıbb. Két alapvetı reflex-sajátosság a könnyezés minden változatánál megtalálható: a könnymirigyek tartalmának kicsordulása és a légzés jellegzetes megváltozása. csukladozás. „gombócos” torok érzésétıl) egészen a bıven csorgó könnyekig és a görcsös zokogásig terjedhet éppúgy. mint a zokogásnál . sírásnál az izmok elernyednek. A nevetı ember szeme szikrázik. s ez arcának sugárzó kifejezést kölcsönöz. miközben a hangrés részben zárva marad . hogy amikor egy gyermek vagy egy depressziós beteg „a szemét is kisírja”. lökésszerő éppen fordítva. sóhajtásszerő kilégzés követ. megfeszíti az izmokat s a testet erıteljes mozgássorozatokra készteti nevettünkben gyakran az asztalt vagy saját combunkat csapkodjuk -.

elragadja egy mosoly elbővöli a szépség . a sírással járó lassú megvigasztalódás. egy fenséges tájat bámulni a hegytetırıl. amit tehet. a samadhi után. Az ember nem viheti magával haza a hegytetırıl látott panorámát. testünk pedig elernyed. vagy akár egészen elfutja a könny. alárendeltségrıl árulkodik. fájdalom. ámulatban.írta le így a vallásos élményt egy Freudnak írt levelében. önátadó érzelmeket. az elragadtatás egy lépés a keleti miszticizmus meditációs technikáival elérhetı vagy bizonyos drogok által elıidézett transzszerő állapotok felé. a szervezetet félelem. ahogyan egy szeretett kisgyermek arcára lassan visszatér a mosoly. A tiszta önátadó érzések nem aktivitásra. vágyakozás ez egy még teljesebb egyesülés. a keletkezés így egyensúlyt tart a kicsordulással. csak belül.Végül pedig: a nevetésben hirtelen és gyorsan oldódnak ki a feszültségek. s nem aktivál erıs hormonokat.hadd tartson örökké ez a pillanat. leplezıdnek le az érzelmek. amely az egész testre közvetlen 41 Romain Rolland . az érzelmi többlet cselekvésben nem vezethetı el. s a felek még a legodaadóbb szerelemben vagy szeretetben is megmaradnak szigeteknek. fokozatosan szivárognak el. hogy az önátadó érzelmeket nem elégítheti ki. s a feszültségek szertefoszlanak. de a hangulat mindvégig nem változik. a szituációba beférkızik az aktív. A paraszimpatikus idegrendszer soha nem lép egységes egészként mőködésbe. a legtöbb. mint amilyen az adrenalin. hogy sírva fakadunk: A) Elragadtatás Hallgatni egy katedrálisban az orgonát. síráskor lassan. nem oldódhatunk fel az Univerzumban valamiféle testi erıfeszítés útján. tudatossága elszemélytelenedik. békességre és katarzisra törekednek. szemünk nedves lesz. Passzív. mint a vízbe dobott sószemcse. hadd haljak meg most. önfeláldozásban. s a varázs megtörik. nem teljesítheti he semmiféle akaratlagos cselekedet. Az intenzitásskálán néhány fokozattal feljebb lépve az ember úgy érzi. melyekben jellegzetes reakciónk. gondolatok és érzések együtt maradnak az utolsó pillanatig. nyugalmas természetük oka.mindegyik kifejezés passzív állapotról. hogy kiválthatja a fausti fohászt: O Augenblick verweile . s a megkönnyebbülés befejezetlen. s kiterjed az Univerzummal való egybeolvadás és az óceánérzés végtelenbe szétáradó érzéseibe. becézgetni kezd egy mosolygó kisgyermeket és nagy hőhót csap körülötte. hogy érzelmeink túlcsordulnak. MIÉRT KÖNNYEZÜNK? Elemezzünk néhány szituációt. nem törik meg. Láttuk. hogy fényképezıgépe csettenésével megtöri a varázslatot. az izmok elernyednek. szerelmesnek lenni ezekben a pillanatokban és lelkiállapotokban megesik. Mindebben nincs semmi morbiditás. mirigyi folyamatokban juthat kifejezésre. hogy az „én” megszőnt létezni. hogy egyidejőleg további. Az ember megsemmisül a szerelemben. Nem egyesülhetünk a végtelennel. a végsı katarzis. birtokló elem.41 Itt tehát legtisztább megnyilvánulási formájukban látjuk az önmeghaladó. az érzelmek nem tőnnek el. Ráadásul. megnyugvás nem akadályozza meg.akinek saját bevallása szerint soha semmi hasonló tapasztalatban nem volt része . hasonló típusú érzelmek keletkezzenek. A végesnek a végtelenbe való áttőnése oly hevesen gyönyörőséges élmény lehet. A megfigyelések ismét az idegrendszer két alrendszerének eltérı karakterére utalnak. hogy az önérvényesítı érzelmek az erıteljes. feloldódik. Ha valaki dédelgetni. A légzés és az érverés lelassul. hanem tétlenségre. figyelni. legalábbis annak érzékeljük. . zsigeri. éhség vagy harag érzésekor ugrásra kész állapotba juttató szimpatikus idegrendszeren keresztül jutnak érvényre.

éppen ellenkezıleg. de bennünket jelenleg természetesen csakis az azonosság és hozzátartozás érzései érdekelnek. átadja magát a fájdalomnak. Ez a tapasztalat és az általa kiváltott érzelmek nem válnak semmissé. az én határait meghaladó egység átérzésében gyökereznek. akár enélkül . aztán könnyekben tör ki. amelyek külön-külön érintik az egyes hangokat. hogy az ember áttörje az én határait kitörjön az elszigeteltségbıl. amelyek lenyomása minden megszólaltatott hangra hat. frusztrációról. valamint más. ıhozzá tartozni tapasztalatában. kényszerő távollét ugyanolyan fájdalmas lehet. amikor a halott társ imádata . sokkal intenzívebbekké és egyben hiábavalóakká válnak. Mindez. Amikor azonban a „túlmelegedés” meghalad egy kritikus értéket. és a gyásznak vannak olyan esetei. Elıször elkábul.vagy mindkettı. A szimpatikus idegrendszer a zongora pedáljaihoz hasonlítható. egy helyzet.a beteljesülést. hanem az is. ellensúlyozza a szimpatikus idegrendszeri izgalmakat. ha intenzitása oly mértékő. mindig együtt jár bizonyos mértékő frusztrációval is. ahogyan az elızı részben tárgyalt eufórikus élményeknél az öröm váltotta ki a könnyezést. A szentek és a misztikusok egész életüket azzal töltik. És ismét: az érzelmek ezúttal is a valahová tartozni. elfogad. szenvedésrıl veszünk róla tudomást. mint a végsı elválás. hogy a résztvevı típusú érzelmek a paraszimpatikus idegrendszer mőködésével állnak összefüggésben. amikor várjuk . mint az egyes billentyők. ha a beteljesítı aktus . A gyönyörőség-kellemetlenség-árnyalatot ugyanakkor nem csupán az érzelmi nyomás intenzitása határozza meg. sokkal inkább technikai jellegő érvek is azt támasztják alá. csökkentse a vérnyomást és lassítsa a szívmőködést.vagy el is képzeljük . a vágy. Feladata jórészt abban áll. fájdalmában zokog. a szerveket. A különbség azonban fokozatok kérdése csupán. ahogyan az önsajnálat is megédesíti az özvegy könnyeit.és savfeleslegét. csupán passzívan belenyugszik. aki korántsem volt szent. Más szavakkal: a paraszimpatikus idegrendszer tevékenysége alapvetıen befelé irányuló.akár a túlvilági találkozás reményében. elısegítse az emésztést és a kiválasztást. hogy megpróbáljanak kiszabadulni a hús börtönébıl. s lassacskán megnyugszik. nem szőnnek meg a férj halálakor. képtelen elhinni a hírt. Az öröm és a bánat miatti sírás közti folyamatos átmenet a gyönyörőség és szenvedés viszonylagos természetére utal. a szépség szívettépı lehet. A könnyek kicsordulása nem elegendı ahhoz. Mérsékelt túlhevülést tapasztalhatunk jólesı izgalom.sokkal harmonikusabb és teljesebb egyesülést eredményez. amelyben semmi célravezetı dolgot nem lehet csinálni. Az átszellemült arcú fiatal anya nedvesen csillogó szemében ugyanilyen beteljesíthetetlen. nyugtató. izgatottság vagy erıs vágy esetén. Ismét egy helyzet. A várt jutalom reményében még fizikai fájdalmat vagy kényelmetlenséget is készséggel elviselünk . könnyezésre serkentsen stb. B) Gyász Egy asszony a férje hirtelen haláláról értesül. hogy az asszony megszabaduljon az érzelmektıl. már mint feszültségrıl. kiélhetetlen érzelmek tükrözıdnek. mint amilyen a tényleges együttlét valaha is lehetett. stresszhatásról. a paraszimpatikus rendszer pedig olyan. Az egymástól való hosszú. hogy éppen növekszik vagy csökken-e ez a nyomás. kis velencei szeretıjének szívfacsaróan szép profiljáról írt. bőntudat vagy tudattalan megkönnyebbülés is. semlegesítse a vér cukor. ha nem nyer azonnali elvezetést. Hemingway. amelyben az ember nem cselekszik. Az özvegy kavargó érzéseihez természetesen keveredhet harag. hogy a rendelkezésre álló elvezetı csatornák elégtelenek . Egy késztetés „túlmelegszik”. hogy semlegesítse. borzongás.például hegymászásnál vagy pisztránghorgászatkor egy jeges hajnalon.hatást gyakorol. Az érzelmeket nevezhetnénk akár túlfőtött késztetéseknek is. s valóban. Az erıs frusztráció máris megkönnyebbülésbe csap át. katartikus természető.

de kézenfekvı analógiával: e felsoroltak mindegyike egy-egy csap egy szalon bárjában. Mindez elvezet bennünket az érzelmek kvázi-háromdimenziós modelljéhez (amely tartalmazza a hangokat is. A gyönyörőség és a szenvedés között tehát folyamatos érzelemskála helyezkedik el. aztán a fia karjaiba roskad.mint látni fogjuk . s csorognak belılük különbözı íző italok. a szorongástól és aggodalomtól való megszabadulás. a „nyomást” (gyötrelmes vagy gyönyörőséges) és az „alkoholtartalmat” (mérgezı.a drámairodalom mővei által kiváltott érzelmi reakciókkal vannak közvetlen összefüggései. Az anya az elsı pillanatban moccanni sem tud. hogy a gyötrelem. élsz! Eddig a . s minden boldog érzelmet a szorongás feszültségétıl való megszabadulásnak tulajdonítanak. Harmadszor: adott az egyes érzelmekben megjelenı önérvényesítı. drámai megkönnyebbülés. s az elnyert kielégülés . C) Megkönnyebbülés Egy asszony. s állása a csapokra gyakorolt nyomásnak megfelelı. Kezdetleges. amint belép az ajtón épen és egészségesen.éhség. semmiképpen nem kelt könnyzáporban kitörı gyengéd érzéseket. vagyis agresszív-védekezı. kielégülés felé való haladását.azon komponensek „belsı elfogyasztásából” származik. s ugyanilyen arányban keveredik a csapokból ömlı italokban az alkohol és a víz. a szituációnak ugyanis . még akkor is.mint olyan . felkorbácsolta szeretetét és vágyakozását. lehetnek tehát különbözı fiziológiai.és viszont: a nyugtalanságtól való szabadulás. gyengédség és szeretet. igény szerint nyílnak vagy csukódnak. Az anya hirtelen megkönnyebbülését így lehetne szavakra fordítani: Istennek hála. kíváncsiság). Egyes szerzık összekeverik e kettıt. szex. Hasonlattal élve: ha a vízszint egy adott érték alá esik.és nyughatatlanság-érzése lesz. amit az asszony kiállt. s a szorongástól való megszabadulás minden mértéken túl felfokozta az örömöt. Az elsı a hirtelen. amit érzelmi kirakatnézegetésnek is nevezhetünk. várt vagy képzelt) beteljesülés. akár csak csepeg vagy éppen zubog az ital. hogy az anya minden esetben gyengéd érzelmi reakciót mutat. de valószínőleg még így is rettenetes leegyszerősítés). és hol sír. az embernek kiszáradás. Nyilvánvaló. hogy itt két folyamatról van szó. hirtelen megpillantja ıt. Ebben az állapotban az érzelmek felhevülése különbözı módszerekkel biztosítható: az ember kacsavadászatra mehet. olvashatja a pletykarovatot vagy elmehet egy sztriptízbárba. szerelem. s tehet még sok mást. ha csak az iskolából jön haza. Ezekben az esetekben nem a jutalom iránti várakozásból. katartikus). Másodszor: adva van egy szenvedés-gyönyörőség-skála. szociális vagy pszichogenikusclxvii vágyak és szükségletek . azaz unalom.vagy akár csak kézzelfogható közelségbe jut. csupán annak elképzelésébıl származnak a kellemes érzések. amelyeket a fantáziának kellett a készen kapottakhoz hozzátennie. Legelıször is nyilvánvaló. az utódok védelmezése.megkezdıdik . esetleg folyamodhat a kielégülést helyettesítı tevékenységekhez. ha a fia megérkezik. utóbbi pedig a frusztráció növekedését képviseli. túláradó öröm. Egy bizonyos pontig a feszültség fokozódása is gyönyörőség. A jelen esetben az történt. elolvashat egy horrorregényt. elıbbi a késztetéseknek a (valódi. amit a szeretett fiú megérkeztekor érzett volna normális körülmények között. vagy megnyugtató. Világos azonban. Hadd legyek egy kissé konkrétabb. Mármost minden érzelmi tapasztalat esetében rnegválaszthatjuk három változó értékeit: az „ízt” (éhség. kíváncsiság (az explorációs késztetés) stb. hogy különbséget kell tennünk a sokféle érzelem között a mögöttük álló késztetések szerint. és anyja nem is aggódott érte megérkezése elıtt . illetve önfeladó tendenciák aránya (például a birtoklási vágy és az anyai szeretet). noha kellemes dolog. hol pedig nevet. akár egyenletesen csordogál. a második pedig a kitörı. akit a Hadügyminisztérium a fia eltőnésérıl értesített.

belehelyezkedés vagy empátia nevezzük akárhogyan. sürgölıdés. hogy az ember képes hinni és nem hinni a saját szemének ugyanabban a pillanatban. jutalmazó . mintha még mindig nem múlt volna el a veszély. a szomszédok összekürtölése.a fiú helyett a haláláról szóló értesítés érkezik -‚ az anya ahelyett. amely után komolyabb érzelmi „lábadozásra” van szükség. Fontos azonban. s a fokozatosan elnyugvó. az a tény. kétségbeesést jelent. a tragikus változatban szereplı asszony idınként úgy tesz. a teáskanna felborítása. mintha a folyamatok megfordítására tett erıfeszítések visszhangja lenne . amikor még egyszerően nem hisz a szemének. hogy különbséget tegyünk két érzelmi folyamat között. Keveredhet bennük némi tudattalan bosszúság is a sok felesleges aggódás okozója miatt. Egy hirtelen sokk.pillanatig igyekezett a félelmeit elfojtani. noha átélésük párhuzamos és egymástól nehezen elválaszthatók. elragadtatott pillantása a zavartan álldogáló. Az elızı példában a valóság egymást követı felvillanásai lassan szétszaggatják az illúziók hálóját. kacagás. mint „derült égbıl a villámcsapás” vágta el az anya borús fantáziáinak fonalát. mint: Hát nem vagyok egy csacsi. ami a fiával történhetett. izgatott. D) Részvét Amikor egy asszony könnyekre fakad. Ugyanez a helyzet. Az antik misztériumok és a modern drámák katartikus hatása abban gyökerezik. Ha boldog végkifejlet helyett tragikusan alakulnak a dolgok . az utóbbi.ezt a jelenséget a gyorsan váltakozó lelkiállapotok váltják ki. s a szemét újra és újra elfutják a megnyugvás és a hála könnyei. hogy itt sírdogálok?! . s azok válnak a valóság mátrixaivá a széthullottak helyett. hogy nem hinne a szemének.. míg csak a realitást ismét minden szinten megfelelıen nem éli át és nem fogadja el. A paranoia színpad vagy a filmvászon elıidézte enyhébb formáinál az illúzió és a valóság közti oszcilláció tetszés szerint hozható létre és nyújtható el. Most elengedheti magát. megtért fiúra esik. amikor ez a bizonyos „másvalaki” egy film vagy egy regény hısnıje csupán. Az elmebetegség egyes formáinál megfigyelhetı „üres” nevetés olyan. A két magatartásminta . Innen hát az ölelgetés. E lázas tevékenységek közepette azonban akadnak pillanatok. és részt vesz valaki máséban. amikor hitetlenkedı. s a józan ész elutasította az aggodalmakat. Vannak pillanatok. amikor az érzelmek és a gondolatok egyidejőleg válnak szét és egyesülnek is. s míg a boldog és megkönnyebbült anya viselkedése olykor percekre olyanná válik. hogy valaki egy pillanatra elfelejti saját létezését.. A pszichózisra hajlamos személyek talán ragaszkodnak az illúziókhoz.a kitörı. kitiltani tudatából mindannak a rettenetnek a képeit. hol nem hisz a saját szemének. Ez önmagában egy önfeladó. mintha még mindig élne a fiú. más idıben és más helyen. katartikus . a feszültség egy csapásra feleslegessé vált. gyakran hoz létre olyan oszcillációs állapotokat.váltakozása és átfedései jelzik a folyamatok. Mindez még nyilvánvalóbbá válik az olyan felkiáltásokban. s az érzelmek felbuzognak megint. részben azonosítja magát az illetıvel.amelyeket további sürgölıdés és örvendezés követ. megpróbál a hírnek nem adni hitelt.az ırültté válásé egy egészséges világ agyarainak szorításában. hogy annyit aggódtam! így is fordítható: Micsoda bolondot csináltál belılem!. osztozva másvalaki bánatában (vagy örömében). Az elsı maga az azonosulás. a tragikus esetben minden villanás új és új bánatot. belevetítés ez. s elhozzák a boldog megnyugvást. az asszony most szabadul meg a felhalmozódott szorongás és hirtelen kioldódás adrenalin-hegyeitıl. s szabad folyást engedhet érzelmeinek. aki most ott áll a szobában napbarnítottan és mosolyogva: a Micsoda bolond voltam. „Könnyek között nevetni” . s a kiált érzelmek rokon természetét. amikor az érintett személy hol hisz. A fiú váratlan visszatérése.

Amikor Mrs. hogy a résztvevı tendenciák bizonyos körülmények között az ellentétes típusú érzelmek közvetítıivé.a legveszedelmesebb ırült a szent. az önfeladó érzelmek . ugyanabból a forrásból fakadnak. hogy amíg tart. agresszív-védekezı érzelmek kategóriájába tartoznak. csinos és gyanútlan hısnıbe költözött át.a szorongástól való szabadulásból és az öröm feltolulásából. csendesítenek. s az ezekre jellemzı fiziológiai tüneteket idézik elı. Smith-szel szembeni kifogásairól. itt érkezünk el egy látszólagos paradoxonhoz. más személy érzelmeinek hiteles és eredeti tapasztalata. mint amit saját sérelmeink váltanak ki. de támadói lefogják. azonosulás . s minden esetben önérvényesítı érzelmek.a körülményektıl függıen ellentétes.a mozivásznon szereplı. Brown bánatában. egymást kiegészítı. de hadd jegyezzem meg. akár valaki más miatt támadnak fel. résztvevı tapasztalat. katartikus vagy katalitikus . hogy a kétfajta érzelem pszichológiai szinten való kölcsönhatásának sokféleségére tett fenti megjegyzések (amennyire tudjuk) ismét csak összhangban vannak az idegrendszer két . Smith könnyei. Mrs. aki megtébolyodott. E kérdést késıbb más nézıpontból is vizsgálni fogjuk. hanem a fia részérıl éli át. Az ember haragja. Másként fogalmazva: az azonosulás ideiglenesen gátolja az önérvényesítı tendenciákat. törekvéseirıl és Mr. az önfeladó azonosulás felkorbácsolhatja a dühöt. s végül tehetetlen dühében sírva fakad. Ugyanígy lehet szó természetesen örömrıl vagy szorongásról is. félelmet vagy kegyetlenséget. amikor a filmvásznon végre egyesülnek a szeretı szívek vagy a kicsi gyermeket az utolsó pillanatban mégiscsak sikerül megmenteni.gátolják az önérvényesítı törekvéseket. feltétlenül az önérvényesítı. Az anya sürgés-forgása. üt. még ha ez az ön ideiglenesen lakcímet változtatott is. Egy hit oltárán való teljes önfeláldozásban kegyetlen inkvizítorok születhetnek . kacagása és izgatottsága a fia hazatértekor a klasszikus „adrenalin-mérgezéses” tüneteket mutatják. Smith megfeledkezik saját szorongásairól. hogy a nézık szitává lıtték a mozivásznat. hogy egyfelıl. mint az anyáé. Mrs.és megnemesítı tapasztalat. Smith osztozik Mrs. Másfelıl pedig. s . amelyek még ha másvalaki érdekében támadnak is.részvét. s egymást harmonikusan kiegészíti. Ugyanez vonatkozik a filmbéli intrikus galád praktikáin való felháborodásra is: Mexikóban megesett. A másokat ért bántás feletti jogos felháborodás éppoly szélsıséges érzelem lehet. Láttuk. hanem a szó szerinti értelemben vett . de ettıl még semmivel sem kevésbé valóságos. félelme és a rokon „vészreakciók” ugyanazt a fiziológiai mechanizmust alkalmazzák.nem a közhelyes. amelyek az önérvényesítı érzelmekre jellemzıek. Elıször megpróbál védekezni. Emberi mivoltunk nagyszerősége és tragédiája szoros összefüggésben áll azzal a ténnyel. a másodikon a bánat foglal helyet.mondjuk . azon egyszerő okból. s feloldják a test és a lélek feszültségeit. hordozóivá válhatnak. . belevetítés. akinek a fia hirtelen-váratlanul hazatért . az izmok megfeszülését s a rémület hirtelen rohamait. amelynek ismerete a mővészet drámai formáinak megértéséhez elengedhetetlen. nem lehet szó teljes azonosulásról).jóság érzésével tölti el ıt (ha öntömjénezı vagy kárörvendı érzelmek is jelen vannak. A második folyamatot az elsı közvetíti: az azonosulás mások érzelmeinek megtapasztalását teszi lehetıvé.alrendszerének párhuzamos mőködésével. és elıidézi a jellegzetes fizikai tüneteket: a szívdobogást. amely a . akár a saját maga érdekében. A horrorfilm nézıjén erıt vevı szorongás másvalaki érzelmének átélésébıl fakad. Az elsı egy önzetlen. akivel azonosította magát. nyugtatnak. eloszlatják a félelmeket és vágyakat. az elsı szinten az osztozás ténye. más esetekben pedig a két érzelemtípus együttmőködik. pedig izgalma nem magára irányul. A második a bánat. rúg és karmol.clxviii E) Önsajnálat Egy fiút megtámad egy galeri.

amikor az alulmaradt felhagy a védekezéssel és elfogadja a vereséget. és .írta Darwin . s megpróbáljuk lerázni az agresszort. Aki valaha is tanúja volt gyerekek verekedésének. hogy semmit sem tehetünk ellene. mint szeretı sajnálatra szoruló. ha azonban a közelben van az édesanya.és pontosan ugyanabból az okból: a sírás a védekezés feladása. fogadjuk el a fájó testrészt a „magunkénak”. s az elviselhetıség mértékére csökkent. A könnyek tehát itt is a résztvevı érzelmek csalódását jelzik. vagy: fáj a kezem . Fear and Rage. Nem a harag kifejezıdése tehát (noha a kettı átfedheti egymást). akkor is azt mondjuk: kínoz.az egész szervezet azzal van elfoglalva. még most is félek egy kicsit. Hunger. rövidesen túlcsordul az önsajnálat. A fájdalomtól való sírás akkor kezdıdik amikor a specifikus fájdalom-viselkedés véget ér. s arcát eltorzítja a rettegés. elszalad. Gondoljuk meg. az elsı sokk megtörtént. és arra késztette ıket számtalan nemzedéken át. Voltaképpen a személyiség enyhe szétesésérıl van szó. az önsajnálat kínál pótlékot.ha hangos sírásról van szó segélykérés is. a kiszolgáltatottság érzése váltotta fel. hogy a gyermekek a félelemtıl sírnak. s ha a külvilágból részvét nem érkezik. a vonaglás és a küszködés a vereség elfogadásának pillanatában véget ér. ahogyan az állatok teszik. Ha egy láb. hogy a legenergikusabb és a legváltozatosabb erıfeszítésekkel próbáljanak a szenvedés okozójától szabadulni. ahogy az ember nem sír dühében. mintha le akarná rázni a fájdalmat. tekergünk. mint dühkitörésekkor .arra készteti az állatokat. Heves fájdalom esetére tehát rögzült a teles izomzat intenzív erıkifejtésének szokása. éhség és harag esetén bekövetkezı változások mind azonos jellegőek. félelem. akár nem .mondjuk. hogy az állat úgy rázogatja. hanem a tehetetlenségé. Csak amikor a fájdalom alábbhagyott. Ha a drámának nincsenek szemtanúi. a szimpatikus idegrendszer vészreakciói. különálló személy. vonaglunk. s a vele járó viselkedésformák megszőnnek.akár külsı tényezı idézi elı. amikor az én úgy jelenik meg. hogy a szervezetben fájdalom. Az erıs testi fájdalom . ahol fáj. Egy másik tévedés. hogy dacoljon a vészhelyzettel.clxix Cannon klasszikus mővében42 kimutatta. a tehetetlenség kifejezıdése.A kifejezés azonban félrevezetı. Ha odvas fog vagy gyomorgörcs okozza a gyötrelmet. vagy dörzsöljük és nyomkodjuk.ugyanúgy. . amikor egy kisfiú futtában megbotlik és elesik a kavicsos úton. ami nyilván lehetetlen. hogy a sírás akkor kezdıdik. A gyermek hirtelen rémületében felkiált. Erıs fizikai fájdalom esetén . helyettesítést. fejfájásom van . az akut rémület eloszlik. mintha bizony nem saját részünk volna az adott testrész vagy szerv. vágyakozás szeretetre. Az ijedség elsı reakciói a kezek védekezı elırenyújtása és a kapcsolódó izomreflexek. Egy idı múlva a harag újabb hulláma hátán ismét harcba lendülhet ugyan. A jelek szerint a tudattalan az erıs fájdalmat . mi történik. s az elhagyatottság.agresszióként értékeli. és szeretnék megnyugodni. ahogy a gyermek adja fel a küzdelmet támadóínak karmai között. de ilyen esetekben a sírás azonnal abbamarad. kezét felemelve próbál védekezni. ha nem tud elmenekülni a fenyegetés elıl. hanem azt: nagyon féltem. csak a jellegzetes düh-reakciósorozat után . aki az aggodalom látható jeleit mutatja és nagy hőhót csap. Hasonló megfontolásokat tehetünk a fájdalmában sír-szituáció tekintetében is. ha elmúlt az akut félelem.beismerve egyúttal. ez fokozza a gyermek 42 Bodily Changes in Pain. miután a harag kimerült. vágyódás együttérzés után. Ha a teste földet ért. s az ijedtség arckifejezése a közeli sírás együttérzést váró grimaszává változik. a sírás nem azt jelenti: félek. gyakran azt látjuk. A könnyek ezúttal is csak akkor jelennek meg. s nincs ideje könnyeket ontani. vigasztalásra. vagy a test egy önálló része fáj. együttérzésre. az izmok ellazulnak. tudja.

tüsszögés. Ennek bizonyítéka. A könnyezést a hisztéria.vagyis értelemszerően az éhség megszőnte elıtt. rugdalózása és hánykolódása tipikus és látványos vészreakció a fájdalom. hogy egy csecsemı rekedtre sírja magát. vagy akár a választékos viselkedés szolgálatába is lehet állítani (amennyiben az érzékenységnek az ájulásnál visszafogottabb bizonyítéka és megnyilvánulása). A csecsemı soha nem azért sír. miután azonban a gyermek . s ezzel sokkal hatékonyabb fegyverre tesz szert a puszta panaszkodásnál vagy tiltakozásnál. Ugyanez áll a szélsıséges stresszhelyzetben lévı felnıttekre is.jegyzi meg Klingclxxiii -‚ és a könnymirigyek akaratlagos mőködtetését feltétlenül ilyen. de valódi karakterét egyedül maga a könnyezı ember 43 44 Tennyson: A hercegkisasszony. sikoltozással és a felfokozott izgalmi állapot egyéb megnyilvánulásaival. hogy azonnal felhagy a sírással. Szolgálói nézik sorban Sírni fog. a csalódottság oka pedig . (Az ilyen helyi irritációk okozta elkönnyesedés unilaterálisan. vagy szíve hasad talán43 Végül pedig: a könnyezés gyermekkorban ösztönös. az érzelmi zsarolás.az ijedtség maradékát. éhség. A szemek elkönnyesedése lehet tisztán fiziológiai védekezı reflex. . amit egy idegen test bekerülése vált ki. már automatikusan vagy akár szándékosan is könnyezni kezdhet. hanem a panaszos vagy segítséget kérı hang.)clxxi Okozhatja ezenkívül köhögés.tudatosan vagy tudattalanul .mind fiziológiailag. Azzal azonban egyetértett. A harcost társai hozták holtan Nıje nem alél. miután elolvasta ezt a fejezetet.gyengédség utáni vágyakozását. mert éhes.clxxii Ha az ember azt látja.44 Úgy tőnik. hogy ezek az erıteljes ingerek hajlamosak kiszárítani az orr. ösztönösen érzi. Ezekben a helyzetekben a „mutatvány” lényege nem a könnyezés. Abban az esetben azonban. a szemei azonban szárazak maradnak. hogy a harag önmagában nem vált ki könnyezést. hogy jelezze éhségét. s könnyei további törıdést.megkönnyebbülést jelentene. heves nevetés.metaforikusan szólva az lehetett. hogy a terapeuta nem volt hajlandó emlıt kínálni és altatódalt énekelni nekik. képesek vagyunk specifikus zsigeri szokások elsajátítására is . annyit azonban tudunk. azért sír. hogy páciensei a terápiák során nemegyszer könnyekre fakadnak haragjukban és csalódottságukban. elsıdlegesen csak az érintett szemnél jelentkezik. Egy pszichoanalitikus barátom. ha az édesanya gyengéden de határozottan véget vet a drámának. A jelenség fiziológiája ma még nem minden részletében tisztázott. mind pedig pszichikailag . mihelyt édesanyja a keblét vagy a cumisüveget kínálja neki .clxx Szükségtelen hangsúlyozni: a csecsemı gyakran azért sír fel. s a könnymirigyek mőködésükkel pótolják a folyadékveszteséget. azt az ellenvetést tette. Serdián Miklós ford. parányi piszok.vágyakozás szeretet és gyengédség után -‚ de lehetnek fiziológiai okai is. félelem és düh hangsúlyozottan önérvényesítı lelkiállapotaiban. spontán túlcsordulási reflex. az együttérzést esdeklı érzelmeket pedig az anya tárgyilagos magatartása csírájukban fojtja el. továbbá: miután elválasztják.felismeri a nedves szem másokra gyakorolt hatását.és a torok nyálkahártyáit. porszem vagy a hagyma illata. A csecsemı bömbölése. párosulhat görcsös vonaglással. a könny itt kísérıjelenség csupán. s a kevéske fájdalmat elveti a józan megfontolás. csak szótlan áll. mert magára akarja vonni a figyelmet. hogy a könnyezés . az éhségét nem jelzi sírással többé. hogy éhes vagy valamije fáj. minthogy a könnyek behatolnak az orrüregbe is. jelezni akarja. A könnymirigyek egyidejő túlmőködése a rugdalózás és bömbölés mellett lehet „valódi” sírás . a gyermek rövid tétovázás után bizonytalanul elneveti magát . Végül: az éhségtıl sírni. hányás vagy hosszan tartó. pátyolgatást provokálnak. ahogyan verbális és manuális szokásokat tanulunk. „zsigeri” szokásnak kell tekintenünk.

az áhítat és a csodálkozás. szemlélıdı életnek és az igazi önfeladó érzelmeknek. a düh. aki az érzékelés küszöbértékeit vagy az izmok rándulásait akarja tanulmányozni.. hogy a tizenkilencedik század társadalmi klímája nem kedvezett az elmélkedı.a filogenezis figyelemreméltó állhatatosságának nagyszerő érvényesülése. A dühös ember összeszorítja és kivillantja fogait . amelyek megállítják. A kacagás és a könnyezés. talán még a fogait is kivicsorítja és általában: mutatja a fizikai küzdelem minden látható kifejezıdését. Rész-ség és egész-ség A PSZICHOLÓGIA MOSTOHAGYERMEKEI Az önmeghaladó érzelmek45 a modern pszichológia mostohagyermekei. míg azokat az érzelmeket. akár egy veréb halála váltotta ki. de magától értetıdınek tekintette. amelyekben dominálnak az önmeghaladó tendenciák. El kell ismerni. gyanús pszeudo-érzelmek csupán. Ez a szemlélet valószínőleg kései maradványa a tizenkilencedik század nagy ideológiai áramlatainak. hangulatoknak nevezi . Amikor Cannon kimutatta. hogy minden érzelem. 45 . rázza az öklét. XIII. adrenalinnal átitatott. csillapítják a mozgásokat. A vallás. hanem belsı folyamatokban éljük át. valóban komolyan veszi. mint inkább „passzivitás”. elbővöltséget vagy az esztétikai gyönyörőséget nem nyílt és szemmel látható. s elsısorban ütés. látszólag ellentmondás hordozói. amelyek nem indukálnak látható testi aktivitást. a hazaszeretet és a szerelem viktoriánus változatát olyannyira átjárta a prüdéria és az álszentség. mint az itt következı idézet (Crile: The Origin and Nalure of the Emotions. Amikor a pszichológus érzelmi töltöttségő viselkedésrıl beszél. E „darwinista” pszichológia jól tükrözıdik az olyan szövegrészletekben. futás vagy közösülés kísér. merengésre. amelyeket izommozgás. hogy ezek voltaképpen a tudós figyelmére méltatlan. A vallásos vagy esztétikai élmények azonban. A századforduló táján az úgynevezett James-Langeelmélet hangsúlyozta a zsigeri folyamatok fontosságát. s azok az érzelmek. inkább testi-lelki nyugalmat és elernyedést. pontosan azok. hogy ezek az emóciók nem okoznak megfigyelhetı izomaktivitást.azzal a felhanggal. hogy az éhség. aki képtelen uralkodni egy érzelmen. A bánatot. akár a templomi orgona zúgása. 1915): Amikor az üzletember a fennmaradásért harcol riválisai ellen. s a szociális viselkedésminták e téren való hasznosságát tekintették fontosnak és érdekesnek. a gyönyörőség néma és tétlen átélésére indítanak. hogy az „igazi” vagy „fontos” érzelmek azért azok. amelyek a létért való küzdelmet. Az „emóció” (emotion) kifejezés a mozgás (motion) szóból származik. s legkarakteresebb megnyilvánulásuk a könnyezés . vágyakozást. imádatot. amely megérdemli ezt az elnevezést. s amikor a vita a tetıfokára hág. s fontosságban a szexualitás és az éhség mellé helyezi ezeket a dolgokat. A dolog egyik oka az lehet. szinte mindig dühre. félelemre. hogy senki nem hitte volna el: a kísérletezı pszichológus. a fájdalom és a félelem úgyszólván egyazon téma variációi. szexuális vágyra vagy éhségre gondol. amely természeténél fogva nem nyerhet másként elvezetést.amely nem is annyira tevékenység. amelyek passzív szemlélıdésre.személyisége határozza meg. veri az asztalt. a legalkalmasabb fennmaradását. hallgatólagosan mindenki magától értetıdınek vette. a Ezt az egyszerősítı kifejezést azon érzelmi állapotok jelölésére alkalmazom. amelyeket „megindítónak” nevezünk.. ütnifutni-közösülni-zabálni típusú.

passzívak. hogy egy élı organizmus vagy egy társadalom minden része. Pszichológiai nézıpontból: a vészreakciókban gyökerezı önérvényesítı érzelmek a tudatosság beszőkülése irányába hatnak. stratégiai szintő parancsait a szolgálati úton.érkezı információk. A társadalmi szervezıdések fejlett formái megintcsak hierarchikusak. de röviden itt is utalok rájuk. noha a jelenség igazan könnyen tanulmányozható. légzés és szaporodás szervrendszereit. A legfelsıbb parancsnok nem figyelhet az egyes katonákra. A HIERARCHIA FOGALMA A hierarchia szót ezúttal sajátos értelemben alkalmazom. lentrıl nézve egészek. szervekre oszlik. a légierı. Az élı szervezet vagy a társadalom nem elemi részek vagy elemi folyamatok halmazata.annak alapján. Másként fogalmazva: mutat mind önérvényesítı. s még azon is túl. a tengerészet és a szárazföldi csapatok parancsnokait . de alávetett a nála magasabb szervezıdési szint irányító központjainak. önkormányzatot. az adreno-szimpatikus izgalom hiánya már magában is a vészreakcióktól eltérı kategóriába utalja ıket. amely része egy nemzetségnek. hanem további és további al-egészekbıl álló félautonóm szub-egészek integrált hierarchiája. A spektrum elhanyagolt végén elhelyezkedı érzelmek .az emésztés. a szervek pedig ismét részekbıl állnak. saját irányítóközpontokkal.vallásos és esztétikai élmények a költıkre tartoznak. hanem egy speciális szervezettséget. amelyben az általános irányítás egyfajta lefelé szétágazó törzsfa csúcsán helyezkedik el. mint a gyász vagy az esztétikai elragadtatás egyaránt a nedves szem logikáját követik. mint a düh vagy a félelem. önmagát irányító egységes egész. mondjuk. mint amilyen a katonai hierarchia. az általam felvetett elmélet szerint bizonyos alapjellemzıkkel meghatározott osztályt alkotnak. mint autonóm. amelyhez tartozik. s az elágazások folytatódnak a sejtek szintjéig. s kívül esnek a viselkedéssel foglalkozó tudományok érdeklıdési körén. A szerves hierarchia felsı határán ugyanezt a kettıs jelleget találjuk. az állat-egyed vagy ember a testét felépítı részek összefüggésében egész. felsıbb összefüggéseikben pedig egy magasabb szintő egész részei. tisztekkel és altisztekkel rendelkezı alrendszerekre. A funkcionális egységek a hierarchia minden szintjén kétarcúak. az alapegység a család. a szabályozási csatornákon át juttatja le az alacsonyabb szintekre. mind pedig résztvevı jellegeket. ahol azok taktikai és szub-taktikai utasításokká bomlanak tovább. s a hierarchia alacsonyabb szintjein mindegyik további. megtart bizonyos mértékő autonómiát. amelyeken az elmélet alapul. Ám minden alrendszer. a résztvevı típusú emóciók pedig különbözı azonosulási folyamatok útján a tudatosság kitágulását eredményezik. Pozitív részrıl: az olyan különbözı érzelmek. Az elsı elágazásnál találjuk . E jellemzık részben negatívak. Nem egyszerően a baromfiudvarban kialakuló „csípésrendhez” hasonló rangsort jelent. függetlenül attól. amennyit mindennapi tapasztalatainkból tudunk róluk . Ezekrıl a Második könyvben lesz szó. amely egy törzshöz . tagja a rész és az egész mivolt kettıs jellegét hordozza.az érzékszervi észlelésekrıl . Innen például a sírással kapcsolatos irodalom szegényessége. A hatalom ilyetén részleges átruházása nélkül a szervezet nem mőködhetne hatékonyan. Az önérvényesítı és a résztvevı érzelmek polaritása szélesebb összefüggésben csupán sajátos megnyilvánulása egy általánosabb jelenségnek. s ugyanakkor általánosabb természető megfontolások is.mint. s ugyanígy szőrıdnek meg újra és újra felfelé vezetı útjuk során a történtekrıl . hogy melyik szinten helyezkedik el. nevezetesen annak. amely koordinálja és vezéreli az organikus vagy társadalmi hierarchia alatta lévı szintjeit. ugyanakkor pedig része a társadalmi szervezıdésnek. katartikusak és dominálnak bennük a paraszimpatikus reakciók. Vannak azonban precízebb. Mőködik.éppoly valóságosak.

A szív. mőködésének sajátos ritmusa.a szervrendszerekhez hasonlóan hierarchikus felépítésőeknek kell lenniük. kommunikálnak egymással. s ezek magasabb szinten az agy megfelelı központjaitól függenek.idegek. hogy a helyes sorrendet elıíró kód hogyan követeli vissza a jogait. Az élı szervezetben is minden résznek meg kell ıriznie individualitását. saját „metronómjai” vannak. hogy a billentyőzetre nézne) a magasabb szinten lévı szó-beidegzıdések részei. többé-kevésbé rögzített „játékszabályok” szerint. A komplementer párosok tehát . végtagok . A komplex készségek felépítése szintén hierarchikus. hogy elláthassanak olyan bonyolult és alkalmazkodás-igényes feladatokat. vagy akár egyetlen izomsejt a megfelelı inger hatására képes az összehúzódásra a testtıl elkülönített állapotban is.normális körülmények között al-egységekként látják el félautonóm funkciójukat. a részeknek ugyanakkor az egész érdekeinek alárendelve kell maradniuk. ám rész helyett pontosabb lenne minden esetben szub-egészet mondanunk.). személyes jellegzetességeit hordozó és érvényesítı automatizált és autonóm szub-egészek eredményesen védekeznek a tudatos befolyásolás ellen. Lássunk néhány példát. Általában: minden szerv-mátrixnak (például egy sejtszervecskének. akik jobb kezük sérülése miatt kénytelenek megtanulni a bal kezükkel írni. Ezeket az autonóm mőködéseket másfelıl természetesen a magasabb hierarchikus szint szabályozza.a szerves élet hierarchikus felépítésének következményei. s e szó-beidegzıdések saját „hangulattal” felruházott. Stresszállapotban azonban a zavaró tényezıvel való szembeszállásra utasított rész a túlzott izgalom következtében „kiesik az . Egy organizmus különbözı részei . amely megintcsak egy szövet. Egy állati szívbıl kiemelt szövetdarabka a saját ritmusának megfelelı ütemben in vitro is tovább dobog. növekszenek. organellumnak) megvan a maga belsı kódja. de maga a szerv egyben része egy magasabb szintő mátrixnak (a sejtszervecske például egy sejtnek) is. s ha az egyik meghibásodik. és így tovább.mondjuk vagy helyett írja ezt: avgy -‚ és figyeljük. az pedig egy szerv alkotóeleme és így tovább. hogy kifejezzük e funkcionális egységek önérvényesítı tendenciáit és félautonóm jellegét. s ezeknek a „behuzalozott” áramköröknek . Az izmok. XII. ahol a bető-beidegzıdések (hogy az ember eltalálja a megfelelı betőt anélkül. mint szerv természetesen magasfokú önállóságot élvez. mint például egyik hangnembıl a másikba áttenni egy dallamot. A szív ritmusadó rendszerét például a központi idegrendszer és bizonyos hormonok irányítják.clxxiv Az írógépelés is hierarchikusan felépülı készség. Bármily elszántan próbálja is az ember elváltoztatni a kézírását.ahogy egy neurológus fogalmazott: az aláírás nem a kézben. hogy a vizsgált írás kinek a tollából származik. hogy egy szót minden elıforduláskor írjon helytelenül . az önérvényesítı és a résztvevı tendenciák . állandó jellegét meghatározza. hogy legyen valamiféle strukturális képviseletük az agy neuronmátrixaiban. Még a sejteknek is vannak sejtszervecskéik. a másik automatikusan a helyébe lép. zsigerek. Azok az emberek. automatizálódott mozdulatsorozatok. s a szakértı a betőcsoportok megformálásának. gondoskodnak energia-utánpótlásukról stb. összekötésének bizonyos apró jellegzetességeibıl csalhatatlan biztonsággal megállapítja. . s egyidejőleg alárendeltek a magasabb központok szabályozásainak.mindegyik a saját szub-kódja által szabályozottan. reprodukálódnak. amely mőködésének rögzített. ellenırzésének is. amelyek szabályozzák mőködését.: Második könyv. Kérjünk meg egy gyakorlott gépírót. A funkcionális megszokásoknak kell. Minden szervnek és szerv-résznek van bizonyos mértékő önállósága. a belek vagy a gyomor.tartozik. amelyek végrehajtását a gépíró egységes egészként fogja fel (vö. amelyek önállóan végzik dolgukat. rövidesen olyan aláírást produkálnak. különben az egész elveszítené hatékonyságát és tagoltságát. hanem az agyban rögzült.a mátrix és a kód. amely nem különböztethetı meg a korábbitól . Ugyanilyen autonóm egységek a vesék. az írás alapvetı. amelyet beépített „kódok” irányítanak. indítja meg vagy állítja le.

Genetikai nézıpontból ez a dualitás visszatükrözıdik a struktúrák differenciálódásának és a funkciók integrációjának folyamataiban.vagy pánikrohamokban törhet ki. az Olvasó részben megalapozottaknak fogja találni ıket a Második könyv biológiai tárgyú fejezeteinek elolvasása után.). mint egész által felállított játékszabályoknak nem engedelmeskedik. mint hasonlat. Az atomon belüli részecskéktıl a Nap körül keringı bolygókig mindenütt viszonylag stabil.: Második könyv. s egyben a szociális hierarchia legalsó szintjét az élı egyed képviseli. (Twilight Bar) 46 . elıbbiek a függetlenedés.A gravitációt imádjuk. s felfedezhetjük az élettelen természetben is az önérvényesítı és résztvevı törekvések analóg párjait. mint analógiák. A társadalomban a fiziológiai helyett természetesen intézményi ellenırzés és irányítás mőködik. utóbbiak pedig a részt az egészben. s pályájukon a csillagokat. Ugyanez következhet be. Egyelıre csak néhány utalást szeretnék tenni bizonyos szélesebb elméleti A science fietion mezején tett egyetlen kirándulás. Az organikus hierarchia legfelsı. és semmiképpen sem függ össze a tömegükkel. egységben megtartó erıket jelképezik. s viszont. amelyben vétkes vagyok. s legvégül az egyének autonóm tevékenységeit.például elöregedés vagy valamely fiziológiai gátlás következtében . hanem nyugalomban jelen van mindenütt. mint ellentétpárjaik. feltétlenül valamiféle isteni okának kell lennie annak.. amely minden szinten.46 Mentgetıznöm kell e fejezet látszólag nagyvonalú általánosításai miatt.. a Föld vágyakozása a Hold után maga a tiszta. amelyhez tartozik. Mindezek persze csak. hogy a különbözı szinteken ható ellentétpárok folyamatos sorozatot képeznek. IV. A fiziológiai és társadalmi szervezıdés e határvonalán mutatkozik meg.a bányászok) ingerültsége fokozódik és kikerülhetnek az irányítás alól. mint érzelmek irányította viselkedés.meggyengül. hogy az egyensúlyt az evolúciós hierarchia minden szintjén ellentétes irányban ható. szervetlen szerelem. meg személyes affinitásról. serkenti vagy a kívánt irányba tereli az alsóbb szintek. autonómia. még egyetlen sejtben is érvényesül. vagy az elmebetegségek esetében megfigyelhetı.mondjuk . Az egyed önérvényesítı törekvéseit normális körülmények között dinamikusan kiegyensúlyozza a függés és a részvétel annak a közösségnek az életében. Az elszigetelıdött vagy az egész korlátozó irányítása alól kicsúszott rész önérvényesítı törekvései mindkét esetben ártalmas módokon jutnak kifejezıdésre. A gyakran használt metaforák rávilágítanak annak intuitív érzékelésére. III. a két ellenkezı nemő ember közötti vonzás a távolság négyzetével nem csökken.s még maga Newton is efféle gondolatokkal játszadozott.irányítás alól”. Megtartja lábunkat a földön. dinamikus rendszereket találunk. İ az egyetlen erı. individualitás felé való törekvést. hogy a Naprendszerben szabadon lebegı testek együtt maradnak. amely nem lóhalálában rohan az őrön át. A kutatás látómezejét tovább tágíthatjuk lefelé az állatvilágtól a növények és ásványok felé. esetleg elveszti az uralmat szexuális gerjedelmei fölött. a józan ész kontrollja nélkül eluralkodó téveszmék és kényszerképzetek (vö. ha egy organizmus irányító rendszere . amikor azt mondjuk. ilyen jelenség például a ráksejtek ellenırizhetetlen burjánzása. az egyén ugyanilyen okokból féktelen düh. Kepler szüntelenül azt bizonygatta. társadalmi kohézióról beszélünk. Amikor feszültség jelentkezik vagy az ellenırzés meggyengül. hogy a Napból sugárzó erırıl és a Szentlélekrıl szóló hasonlata több. A résztvevı tendenciák éppoly szilárdan gyökereznek az organikus hierarchiában. centrifugális és centripetális erık tartják fenn. melyekben a szétszakító centrifugális erıket az egész rendszert egyensúlyban tartó vonzások ellensúlyozzák. a társadalom szervei (a bárók. s nem repülnek szerteszét . İ a Természet félelme a magánytól.. az azonban igaz. hogy valaki elszáll dühében vagy boldogságában. a katonaság vagy . voltaképpen mintha egy lelki centrifugális erı hatására érintı irányban repülne ki. és az ıt részként magába foglaló társadalom. s egy eszme vagy elképzelés vonzerejérıl. a két ellentétes tendencia. amely korlátozza. Hogy egy más bolygóról hozzánk érkezett ifjú hölggyel elmondattam kvázi-kepleri vallásuk alapvetı tanait: „.

az egykori óceáni egység maradványa. A szigeteket követik a kontinensek. mint a funkciók egyre bonyolultabb és kifinomultabb integrációi által egyensúlyban tartott. újrakezdı. társadalmi és szellemi evolúciót. A „végsı” és „visszafordíthatatlan” dolgok megválasztása (mint Freud Erósza és Tanathosza) jórészt ízlés dolga. amelyet át. s mindinkább képesek szembeszegülni a differenciálatlan hullámveréssel. mind pedig lefelé. Végül pedig: a fokozott komplexitás az „üzemzavar” fokozott kockázatát is hordozza. mint a meghiúsult. Érzékeli az eseményeket. hogy ez az ıs-ego sokak elméjében kisebb-nagyobb mértékben megırzıdött. Szigeteken és vizeken A nedves szem logikája címő fejezetben a könnyezésrıl. A protoplazmai vagy szimbiotikus tudatosság ez ısállapotából igen lassú. Lehetıvé teszik ezenkívül. Ez a megközelítés nélkülöz bármiféle filozófiai dualizmust. a társadalmi szervezıdési szintek. vagy a hagyományos. a rész-. s kisebb-nagyobb viharokat okoznak. reculer pour mieux sauter folyamatokban lehet elhárítani. Amint Freud. mind differenciáltabb és specializáltabb struktúrákat és folyamatokat. hogy azonos fogalmak és kifejezések használatával tárgyaljuk a biológiai. Megpróbálom majd megmutatni. a stabil szervetlen rendszerek felé extrapolálhatók. s az én maga az Univerzum. öblöket és belsı tavakat alkotva továbbra is létezik a vízi világ. Az az ego-érzés. folyékony Univerzumot. Ha feltételezzük. kudarcot vallott. Piaget és mások is rámutattak. amelyben részünk van. mint a saját lábujjai. illetve az egész-mivolt pedig a komplementer fogalompárok használható példájaként kínálkozik. hogy . normális manifesztációira. de hosszú ideig még nem tekinti különálló létezınek saját magát. amely az anyaméhhel való biológiai szimbiózis folytatása. Térjünk ki most röviden az érzelmek ezen csoportjának gyermek. de mellettük. XIV. nem dualista nagyobb mértékben. lassan feltérképezıdnek a valóság szárazulatai. egy olyan élményé. amelyek konkrét nyomok nélkül csitulnak el. s késıbb még ismét szóba kerülı regeneratív. s lassan kiemelkednek az objektív realitás elsı kis szigetei. A külvilággal való mentális szimbiózisban él. akkor azt kell gondolnunk. az egészen fiatal gyermek nem tesz különbséget önmaga és a környezete között. az egész külvilág csupán második anyaméh. mint híg.meg átjárnak a fiziológiai szükségletek ritmusában gyengülı-erısödı dinamikus áramlatok. bennük és körülöttük csatornákat. késıbb azonban elszakad a külsı világtól. ellentétekben való gondolkodás. Freud szavaival: Eredetileg az ego mindent magába foglal. hogy a rész és az egész viszonyának fényében ezek a folyamatok új jelentıséget nyernek. és hozzájárulnak a kreatív elme mőködésének megértéséhez. Ezek az áramlatok késıbb fokozatosan visszahúzódnak. amelyet Piaget protoplazmai tudatosságnak nevez. mint Newton hatás-ellenhatás törvénye. mert az élı anyag mindenütt jellemzıen hierarchikus felépítésébıl ered. Az anyai emlı sokkal meghittebb ismerıse és tulajdona.és felnıttkori. s az egót elválaszthatatlan egységbe főzte vele. csupán egy sokkal teljesebb és kiterjedtebb érzés összefonnyadt maradéka. amely felölelte az Univerzumot. kontúrjaik mind élesebbek és határozottabbak lesznek.megfontolásokra. amelyeken az érzelmek javasolt csoportosítása alapul. fokozatos és voltaképpen soha nem is ér véget a fejlıdés az autonóm individuummá válás felé.clxxv A mindenség az énre fókuszálódik. nevezetesen: a részviselkedés és az egész-viselkedés dinamikus egyensúlyban lévı ellentétes tendenciák analógiák útján mind felfelé. s az üzemzavart csak a korábban már említett. ez az az állapot. A tudatosság kezdeti állapotát talán úgy lehetne lefesteni. résztvevı típusú érzelmek megnyilvánulásáról beszéltem.

ez a mostanság kevésbé divatos. ezek válnak a vágyteljesítı gondolati teremtés.a gyermekek szilárdan hisznek abban. Jungra és Piaget-ra annak idején nagy hatást gyakorolt antropológus részvételi miszticizmusnak vagy a Részvétel Törvényének nevezte ezt a jelenséget. s a tárgyakat.-vé változik. áhítani egy eseményt majdnem ugyanaz. az istenség és annak jelképe. valamint az ember és az árnyéka között.úgy tőnik . de megtaláljuk néhány magasan fejlett társadalomban is.clxxvii amely tükrözıdik számtalan rítusban. mint elıidézni . ısi forrás. hogy elfogyasztották ıket. hogy éjszakánként bizonyos állatokká változnak át. nekik is meg kell halniuk. Az átlényegítés résztvevı mágiája itt nemcsak az isten és az Úrvacsorához járuló ember között mőködik.együtt él az érett személyiség szőkebb és élesebb körvonalú ego-tapasztalatával. mind pedig a mővész áhítozik. Valamivel ártalmatlanabb forma a vértestvérré fogadás arabok között ismert rítusa. szokásban és hagyományban. elkorcsosult maradványa bukkant elı. s a hozzá tartozó fogalomalkotási tartalom éppen a határtalan kiterjedés és a Mindenséggel való összetartozás. hogy újra felidézze a fejlıdés egy magasabb fokát. hogy a gondolat mindenható. de meggyızıdésük. a A dolog tömör megfogalmazását Walter de la Mare-nál találjuk: Oly különös dolog. 47 . a kvázi-szimbiotikus kapcsolat tapasztalatában az ember önmaga.47 Az Úrvacsora szentsége szimbolikus és szublimált formában a dionüszoszi extázisra és az orfikus misztérium-szertartásokra. a gondolatait.és annak tánccal. a közös étkezés. amelyre mind a misztikus. amelybıl késıbb a tánc és a dal. A második-harmadik életév végéig. kivált Keleten. a gyermek hajlamos összetéveszteni a szubjektívet és objektívet. orvossá. az ember és a neve. akik részt vesznek a szertartásban és elfogyasztják az adott szubsztanciát. hogy térbeli és idıbeli távolságra vagy fizikai közvetítıkre való tekintet nélkül mágikus kapcsolatot teremtsenek az események között. az akhájok misztériumjátékai. a szómágia és a szimbólum-mágia eszközeivé.teljességgel önérvényesítı jellegőek. Egyes primitív törzsek tagjai úgy vélik.máig is a mővészek és felfedezık legalapvetıbb erıforrása maradt. amelyek körülveszik. Itt van tehát az egységes. az állatok fizikai ereje. / Furcsább nem is lehet: / Amit Miss T. Ahogyan a gondolkodás fokozatosan átkerül a vizuális és verbális szimbólumok világába. A gyermekek és a primitív emberek nemcsak elhiszik a mesékben és mítoszokban elıforduló csodás átváltozásokat. ugyanennek szociálisan értékes maradványai az együttélést megpecsételı szertartások a kenyér és só szimbolikus megosztásától a borkóstoló lovagok lakomáiig. amely .bármily bosszú is az azóta megtett út . az álmot és a valóságot. a mágikus tı. elımozdítása között. amikor ismerné váltak a Mau-Mau eskütétel szertartási körülményei. s ha ezt az állatot megölik. az ember és arcmása. de mindazok között is. a feláldozott isten teste és vére elvehetı és elsajátítható volt azon egyszerő módon. hogy efféle metamorfózisokra maguk is képesek. amelynek során megisznak néhány cseppet a választott fivér vérébıl. A játszó gyermek kedve szerint változik lóvá. a spirál egy magasabb kanyarulatát.esı vagy sikeres vadászat . a primitív ember alapvetı tulajdona. de Freudra. törzse és toteme között. A mágikus okság elıbbrevaló a fizikainál. eszik / Miss T. a tapasztalt és az elképzelt dolgokat. a másik ember bátorsága és bölcsessége. Lévy-Brühl. a kívánatos esemény . amikor az ego és a nem-ego elkülönülése még befejezetlen. a szétszaggatott isten felfalására emlékeztet. E hajdani módszer arra. A rítus hátborzongató. a babilóniai pap-csillagászok naptárai és az altamirai barlangfestmények ágaztak szét. Az etetési késztetésben gyökerezı emóciók .clxxvi Ez az az óceán-érzés. rituális játékkal vagy festıi ábrázolással való elızetes felidézése. A mágikus azonosulás a társadalmi evolúció egy ennél is korábbi fázisában bizonyára még közvetlenebb módszerekkel volt elérhetı. rablóvá vagy mozdonnyá.

Az érettség elérkeztével eltőnik a szimbiotikus tudatosság. ahonnan a miszticizmus. E rítusok maradványai még élnek az olyan intézményekben. . A szimbiotikus tudatosság kezdetleges. Az anyával való biológiai kapcsolat távolító. A gyermek meditáció helyett megtanul kérelmezı imákat mondani. a nyugati ember gyengédségi tabui . a simogatás és dédelgetés elmaradása. számőzött résztvevı tendenciák természetes menedékei. amely voltaképpen nem is tartozik ebbe az összefüggésbe. elkülönítı események . Szükségtelen hangsúlyozni. hétköznapibb jelenségeknek egy egész tartománya. önfeladó érzelmek megnyilvánulnak. s az akarat nemhogy a hegyeket. racionális rétegekre. mint az önfeladó érzelmek utolsó. hogy a nagyon alacsony rezgésszámú hangokat . hanem esetleges körülmények között és véletlenszerő nyomások hatására válnak a közösség tagjaivá. Véglegesen és teljesen azonban nem tőnnek el soha. A gyermek szubjektív valóságának objektív realitássá való fokozatos átváltozását elıidézı erık az ego és a környezet szüntelen súrlódásaiban keletkeznek. vallásos dogmákat kap a végtelenben való elmerülés helyett. hogy egy kozmikus tudatosság váltsa fel. mint az Egyház vagy a hadsereg. A törzsi társadalmakban a pubertás elérkezése jelzi a komoly és ünnepélyes. amelyekben az önmeghaladó. vallási vagy társadalmi egyesülésen keresztül való szándékos önmeghaladásig tartó fejlıdése tükrözi a résztvevı tendenciák megnemesedését. s a Természet törvényeit úgy verik bele a fejébe. míg csak véglegesen vissza nem húzódnak az áramlatok. mint a Büntetı Törvénykönyv paragrafusait. hanem méterekkel vagy kilométerekkel távolabb. mielıtt elfogadtatást nyerne a társadalmi egész teljes jogú részeként. (Ez azonnal nyilvánvalóvá válik. a mővészet és a felfedezés merítenek. és fájdalmat okoznak annak. felfénylésüket . A projekció ebben a technikai értelemben azt jelenti.kommenzalitás a maga archetipikus felhangjaival ezeket voltaképpen többé-kevésbé kifejezett résztvevı tendenciákkal ruházza fel. nemcsak azzal vagyunk tisztában.helyesen . ahol végbemennek. mintha a retinánkon szikráznának fel. amelyek leginkább ki vannak téve az érintkezésnek. történelmileg korai formáitól a mővészeti. Legerısebb a hatás a tudatos.úgy érzékeljük. hogy a tárgyak is kemények. s csak olykorolykor sejdíti meg a távolban hunyorgó fénysugarat. mintha idebent dübörögnének. amikor egy szöget verünk be a falba. A kemény tények úgy születnek meg. s a szocializálatlan és verbalizálatlan rétegek lesznek az akadályozott. Létezik azonban a közönségesebb. eufórikus fellángolásai az elszáradás és elcsökevényesedés elıtt. Másfajta súrlódások. annál elmosódottabb az én és a nem-én közötti határ. de az emberek túlnyomórészt nem integrációs folyamatok során. amelyek elısegítenék. s amelyet röviden meg kell említenem. Legbanálisabb közülük a perceptuális projekció. férfivá avatási szertartások megtartásának idejét. de még a hintalovakat sem mozdítja meg. amelyek során az egyén magára veszi a közösségi kötelékeket.) Hasonlóképpen. a bántóan. mint amilyeneknek hinni szeretjük ıket. elválasztás.az alagút túlsó oldalán. Minél távolabb jutunk a felszíntıl. felszín alatti mőködésekben. hogy szubjektív tapasztalatainkban az én határai nem is olyan élesek. kivéve amennyiben jól illusztrálja. hogy például a látásnál a retinában és az agyban zajló folyamatokat nem ott érzékeljük. s ezekben a mélységekben az álomban és más. kortársaink túlnyomó többsége soha nem jut ki az alagútból. nem kedvez ennek a folyamatnak. aki beléjük ütközik. ha visszaemlékszünk. hogy a kultúra.úgymond . amelyben élünk.sorozatában halványul el. a modern oktatás azonban aligha képes olyan ingereket nyújtani. A tárgyak és az emberek szüntelen nyersanyagháborúban állnak a részvétel mágikus formáival. A társadalmi környezet csiszoló hatásai más-más módon hatnak a személyiség különbözı rétegeire. Az önfeláldozó lelkesedés romantikus kamaszkori kitörései olyanok. az én és a más én-ek közti konfliktusok lassan világossá teszik.kikerülés a méhbıl. vakítóan erıs fényeket pedig. mert el kell tőnnie. s ki nem száradnak a víziutak. a szimbiotikus csatornák még mindig hajózhatók. hogy ez utóbbiak is önálló és teljes jogú létezık.

alávetettség) a szerelem tárgya felváltja a felettes egót vagy a hipnotizırt. C-re. ırjöngı szerelem állapotában (a német terminus technicus a Hörigkeit leigázottság.kedvenc kutyánknak. a hallucinációk és a vallási elragadtatás. Az én az élettelen tárgyakba nemcsak mozgást. az arisztotelészi fizika két évezrede után elmondhatjuk. úgy tőnik. s ha a futballjátékosnak kedvezı alkalma nyílik rá. felettes énjeink az én korai.állatokba és emberekbe . nıvér. akárha egy vászon keskeny repedésén keresztül” (Kretschmer). Az ilyen személyiség-tranzakciók némelyikének tartós hatása lesz. Valamivel bonyolultabb projekciós aktus a transzferencia. az ego elaltatott részeit a hipnotizır személyisége helyettesíti. mint az én és a nem-én közti ırizetlen határszakasz.48 Amikor valaki beveri a fejét az ajtófélfába. hogy saját érzelmeinket más élılényekbe . ahogy mi magunk tesszük.clxxviii Mindezek nem a pszichológusok koholmányai annak érdekében.vagy patologikus mivolta . (Kretschmer. sípcsonton rúgom a szomszédomat.) 48 . a vihar dühöng. 93. de például a skizofrénia eseteiben mindkét variáció kontúrosan megfigyelhetı. mint valami felhigított. A szélsıséges. mások drámaibbak. A helyzet poézise . a második esetben egomorfizmusról beszélhetünk . o. noha korábban csalódott a hipnoterápiában. Elıbbi antropomorfizmushoz vezet . 1954. Az egyén egész életében introjiciálja más emberek létformájának mozzanatait. amelyek a hipnotizırrel kommunikálnak. ami egyszerő.abban áll. együtt szenved és örvendezik azokkal. a „repedés” pedig úgy funkcionál. A nagyon is cseppfolyós álom-folyamatokban általában nem lehetséges éles és pontos különbségtétel. A tudattalan Ki kicsodáját. ahol a csempészáru bejuttatható. Az animizmus iránti hajlam.vetítsük. E-re stb. másfelıl a hipnózis és a tömegek viselkedése között. gyakran hangsúlyozta a rokonságot egyfelıl a hipnózis és a szerelem. a hisztéria. „egyensúlya” van. hogy mindenkinek pontosan úgy kell éreznie és gondolnia a dolgokat. hanem azt is érzékeljük. de érzelmeket is vetít: a könnyezı pálma sír. Freud.arról az illúzióról. hogy kapura lıjön. de rendkívüli Az ego-komplexum felbontásával összefüggésben az azonosulás (identifikáció) némileg eltérı értelmezést nyerhet annak megfelelıen. lovunknak vagy kanárinknak a magunkéhoz hasonló érzelmi folyamatokat tulajdonítunk. hogy sikerült lelkialkatunk alapvetı jellemzıjévé válnia. mintha az ég felé törne. szinte leküzdhetetlen. hogy a rabszolga tökéletes gyönyörőséget talál láncaiban. amikor A kivetíti eredetileg B-re irányuló érzelmeit egy harmadik személyre. ami egyfajta perceptuális szimbiózis az ego és környezete között. a dolog olyan. s mindegyik tovább és továbbvihetı D-re. egy apa-. színes tintával nyomtatták itatósra. Az introjekció a projekció ellentéte. hogyan keverjük össze az én-en belül és az azon kívül történı dolgokat. rabszolgaság. hogy dinamikus mozgásban van. hanem jó példák arra. egy templomtorony csúcsának olyan hatása van.vagy bármilyen figurára. hogy bonyolultabbá tegyék. kivéve azokat. akárcsak a kegyetlenség. hogy feje a szögre sújt. akikkel azonosulásos kapcsolatba került. és így tovább. A serdülık akaratlanul is majmolják bálványuk modorát és mozdulatait. Éppily megcsontosodott az a hajlamunk. összerezzenek. képlékeny idıszakában feltehetıleg szüleink révén és alapján alakulnak ki. de tőnékenyek. Hipnózisban „az ego funkciói látszólag felfüggesztıdnek. hogy az élettelen dolgokba akaratlanul is életet és érzelmeket fogalmazzunk.hasonló zavaron alapul: egy papírra rajzolt nyílról (talán tudattalan szemmozgásaink következtében) úgy érezzük. A projektív empátia . hogy az ego-komponenseknek a külvilágba való kivetítésérıl vagy a külvilág elemeinek az egóba való integrálásáról beszélünk.ismét technikai értelemben . A nevetés és az ásítás azonnal fertız. noha a két jelenség a legtöbb esetben megkülönböztethetetlen.hogy tenyerünket nyomja a kalapácsnyél. egy festménynek „mozgása”. mintha a szerszám saját testünk folytatása lenne.

az önfenntartásban mindig jelen vannak az önmeghaladás. Minthogy pedig az egyén képtelen fennmaradni a társadalmi beágyazottság valamilyen formája nélkül. Jegyezzük meg azonban. bizonyítja. Ám nagylétszámú tömeg esetén még a legnagyobb közös nevezı is viszonylag alacsony. részben pedig mindeme válfajok rendkívüli érzelmi összetettségő koktélja miatt. nemhogy hazájáért.mértékben elnyújtott hipnotikus állapot. természetesen azt kellene mondani. az ilyen cselekedeteket az egyén az egész érdekében vagy vélt érdekében gyakorolja. 49 . melyek közül máig élnek például a temetéssel vagy az esküvıvel kapcsolatos szokások. szülıi. a száj azonban a gyengéd testi kontaktusok. részben sokfélesége (lehet szexuális. mint bármely más tendenciák. A tömeg önérvényesítı magatartása az egyén önfeladó viselkedésén alapul. narcisztikus. s olykor az élet feláldozását is. oidipuszi. Az a tény.vagy csıcselék -‚ amelyre Le Bon klasszikus meghatározása érvényes. igen sokféle érzelem vegyül. Thermopülai hıs védelmezıiként volt képes meghalni Oradurnál. a táplálkozási késztetést serkenthetik vagy gátolhatják az étkezésben résztvevık. plátói.a szentek és a mániákusok kivételével . szaggatja. hogy az önfeladó érzelmek éppoly alapvetı részei lelkiségünknek. szabadságáért vagy hitéért az életét.át. Sokkal kevésbé nyilvánvaló az a tény. de a tömegpszichózis egy vonatkozását röviden meg kell említenem. amely nemritkán természetesnek tartja az egyéni érdekek. hogy a férfiak mindig készek voltak meghalni egy (jó. önfeladás elemei. hazafias. heroikus és önfeláldozó cselekedetekben nyilvánul meg . E hipnotikus hatás tökéletes szimbólumát Stendhal mővében. a legnagyobb. melyekben szerepet játszik mindkét tendencia (és a központi idegrendszer mindkét rendszere). Ugyanaz az SS-különítmény. a valóság minden más része homályos és életlen marad. A politikai demagógoknak a tömegekre gyakorolt hipnotikus hatása közismert. s az egész intellektuálisan a legkisebb közös nevezı szintjéhez alkalmazkodik. az éhes ember ráveti magát az ételre. miért áldozza fel egy ember a családjáért. fanatikus és célratörı. feltétel nélküli odaadással és engedelmességgel váltja fel. Ugyanígy ideiglenesen háttérbe szorítja az önérvényesítı törekvéseket is. Egy pillanatra visszatérve az Elsı könyv XIV. s az asztaltársaság korábban már említett megszentelt vagy rituális vonatkozásai. Az a fajta tömeg . A tudatosság teljes egészében az imádat tárgyára fókuszálódik.s ugyanakkor bestiális kegyetlenségben is az ellenség vagy a közösség kiszemelt áldozatai iránt. mint az éhség. mert a tagjai közt meglévı finomabb individuális különbségek ideiglenesen felfüggesztıdnek. innen a tömegbe verıdött emberek élménye. a közösségnek való teljes alávetettség altruisztikus. A pármai kolostorban találjuk.49 dinamikus cselekvés tekintetében azonban hallatlanul hatékony. igya hibás szóhasználat lényegében helyesen tükrözi a gondolatot. rossz vagy éppen jelentéktelen) ügyért. amelyik lemészárolta Lidice teljes férfilakosságát. Másfelıl. belevájja a fogát. hogy még az olyan egyszerő és tudományosan szalonképes érzésekhez is. fejezetének témájához. A fogak az agresszivitás eszközei. az enyelgés. az ifjú Fabricio a börtöncellája ablakát elfedı függöny egy keskeny résén órákon át bámulja Celia alakját az utca túloldalán.ez a tapasztalat az egyéni felelısség érzésének ideiglenes felfüggesztését eredményezi. mert tagjainak impulzusai szők résen vagy szemellenzın . a csókolózás egyik A legkisebb közös nevezı kifejezés matematikailag értelmetlen. hogy egy ellenállhatatlan erı részesei. Érzelmeink . tépi. A világosan felismert ónérdeket alapul tekintı etikai elméletek azt sem képesek megválaszolni. A dinamikus egész részének lenni . marcangolja . s így azonos irányban hatnak. hogy a fanatizált csıcselék hısiessége és a brutalitása kvázi-személytelen és feltétlenül önzetlen. s a vezénylı központ. s éppen a helyes szó okozna zavart. A szerelem természetesen igen csodálatos dolog.szinte mindig vegyes érzések keverékei. esetleg kutyára vagy macskára irányuló).mindezek a tiszta agresszivitás kifejezései. a csıcselék vezére iránti.

A ford. mint az agresszív-védekezı emóciók. amelyrıl az én úgy érzi. ÖSSZEGZÉS A könnyezés a résztvevı érzelmek többletének túlcsordulása.éppen ellentétesek a nevetésével. A hivatásos jótevık. hogy autonóm egész vagy függı rész legyen.legfontosabb zónája. a kegyesség nısténytigrisei. együttérzéstıl vagy önsajnálattól való sírásban . elemzett eseteiben . Lascaux barlangfestményei pedig mágikus hatalmának jelképei. de motívumaik legmélyén gyakran ott találjuk . mitologikus eposzokká és misztériumjátékokká alakul át. A bizonytalan én-határú gyermekkor „szimbiotikus tudatossága” részben visszakerül a tudattalan rétegeibe. az empátia. mint valamiféle nyájas kannibalizmusban megrágcsálják.arckifejezése. részben pedig felváltják a projekció. az érzelmek kisülnek.) kifejezés. a könnyezés irányítója a paraszimpatikus részleg.az elragadtatástól. majd megeszlek) erıteljes párhuzamot mutat a fiatal anyák szokásával. s a kettıs készséget. hogy egyes. ahogy a nevetés az önérvényesítı érzelmeké. A nevetésben kisülı önérvényesítı érzelmek a testet aktivitásra sarkalló szimpatikus idegrendszerrel állnak összefüggésben. noha megnyilvánulásaik éppoly valóságosak és megfigyelhetık. Beszélik. s a primitív mágia hasonlóképpen fokozatosan szimbolikus rítusokká. hogy játékosan. az introjekció. az átvitel és a hipnózis jelenségei.) A rögzített kódok alapján mőködı rugalmas mátrixok duális fogalma ugyanezen az elven alapul.és lábujjacskáit. a félelem vagy a düh jelei. hogy hozzá tartozik. az érzelmi tapasztalatok harmadik . légzésmintája és testtartása . zsigeri reakciókban szivárognak el. A könnyezés különbözı. (Vö. „leharapják” csecsemıik kéz. ha megesznek valakit. a lelkiállapot megváltoznék . s szimbiotikus közösségre lépni egy másik emberrel vagy egy . ahonnan a mővész és a misztikus meríti az inspirációt. Kulturális klímánk sajátosságai folytán a kortárs pszichológia érdektelennek tekinti és jószerivel teljesen mellızi a résztvevı érzelmeket.: Második könyv. a rituális kannibalizmust gyakorló törzseknél nagy megtiszteltetésnek számít. a börtönlátogatók. melynek mőködése befelé irányuló és katartikus. Végül. A könnyekben kioldódó önmeghaladó érzelmek nem nyilvánulhatnak meg. az azonosulás. ezek a passzivitás és az önfeladás felé hatnak és mirigyi. általános polaritás-elméleten alapul. A résztvevı tendenciák az egyed fejlıdésében éppúgy. mint az éhség.van egy közös elem: a vágyakozás meghaladni az individuum-sziget határait. lehet hogy így gondolja az imádkozó sáska hímje is.akárcsak ellentétpárjaikat .az önzı és visszataszító érzelmeket. bánattól. Ezek az érzelmek részei az élet hierarchikus rendjének.valódi vagy képzelt . síráskor fokozatosan szivárognak el anélkül. A Platón barlangjának falán táncoló árnyalakok az ember magányosságának. Ich habe dich zum Fressen gerne (úgy szeretlek.legtöbbször saját maguk elıl is rejtve .tudatosan vagy tudattalanul . mint a kultúrák evolúciójában. A német (és magyar .jelen vannak az önérvényesítı tendenciák.együtt marad érzelem és gondolkodás.magasabbrendő egésszel. misszionáriusok és szociális gondozók felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a társadalomnak. ugyanolyan fejlıdést mutatnak a gyermekkori megnyilvánulásoktól a felnıtt formákig. Nevetésnél a feszültség kirobban. amelyben minden létezı hordozza a rész-ség és az egész-ség jellegeit. sülhetnek ki valamiféle izomtevékenységekben. Idegi mechanizmusa és testi megnyilvánulásai . hogy a hangulat. boldogságtól. a látszólag legaltruisztikusabb szociális viselkedésben is .a gyönyörőség és a fájdalom közötti szakadatlan és folyamatos sorozat mentén elhelyezkedı. Az érzelmek általam javasolt csoportosítása ezen az organikus és a társadalmi hierarchia minden szintjén mőködı. A résztvevı érzelmeket .

kísérteties trombitaszignállal és a végtelenbe nyúló. Még különösebb. teraszos háztetık látványával kezdıdnek a Granada televízió Coronation Street címő. hogy a két. hogy nézıik szenvedélyesen rájuk szokjanak. visszafojtja a lélegzetét. biztosítania kell hallgatósága számára a megfelelı. hogy játékuk kifejezett célja számára. mi lesz a végkifejlet . s ezzel párhuzamosan szívdobogása támad. hogy . A módszer eredménye a közönségre gyakorolt élénken biszociált hatás. hogy ık is átéljék. Mindeme trükkök közül a legelemibb az embereket jelmezekbe öltöztetni és maszkokkal vagy festéssel álcázva színpadra állítani.a rendırség éppen idejében érkezik majd. szereplıit és szerkezetét nagy körültekintéssel és jártassággal úgy tervezik. vagy könnyezni kezd. Ami azt illeti. egy valóságos és egy képzeletbeli univerzumban való párhuzamos létezés képességét csodálkozás nélkül. hogy a hıst sikerüljön megmenteni . hiszen arra kell rávennie hallgatóit. Egy másik „rekeszben” azonban félelmet. A mese hallható és látható jelekkel beszél el bizonyos. hogy puszta látszatok. Nagy-Britannia egyik legnépszerőbb tévémősora. hogy jelen nem lévı dolgokra. például egy rét nyári hajnali illatára reagáljanak.dimenzióját alkotó érzések kísérhetik. hogy egy felnıtt ember. A Coronation Street tartózkodik a ragyogástól és a hatásvadász tablóktól. A szerepek . a mesélı elméjében zajló mentális eseményeket. Hogy célját elérje. A bárdok és énekmondók a történelem hajnala óta az ilyen Ersatz-stimulusok kiváltásának egész csokorra való fogásával élnek. de célja minden esetben ugyanaz: megosztani tapasztalatait. Illúzió AZ ILLÚZIÓ HATALMA Az irodalom kezdete a mesélés. az eredetieket helyettesítı impulzusokat. aki mindvégig tisztában van vele. s produkálja azok fiziológiai tüneteit is. amelyet a rajongók fontos szociológiai jelenségnek tekintenek. hogy egy gép által vászonra vetített árnyalakokat lát. s azt is tudja. A hallgatóság lehet fizikailag is jelenlévı vagy képzeletbeli.és haragérzeteinek átéléséhez. a jövı héten ünnepli második születésnapját. s mindezt olyan események miatt. Eddig kétszáz részt láthattunk. Egy londoni lap cikkébıl vett szemelvény segíteni fog. A mesélı indítéka. a közönségnek így az a benyomása támad.komoly lelki feszültségeket él át. eszközül szolgálhat mások félelem. akiknek adott esetben a nevét is ismeri. B) VERBÁLIS TEREMTÉS XV. Valóban figyelemreméltó jelenség. e fogások összességét az irodalom mővészetének nevezzük. hogy a színpadon látott figurák színészek.tekintet nélkül az idıben és térben való távolságra . A nézı szellemének egy „rekeszében” tudja. s a sorozat. s azt is tudja. Ez nyilvánvalóan nem könnyő feladat. Végül: az azonosulás. Folytatásról folytatásra egy egyházközségi lap állhatatosságával számol be a helyi eseményekrıl. hogy ezeket az eseményeket másokkal ismertesse. az északi vidék életérıl szóló sorozatának epizódjai. amelyekrıl tudja. reménységet vagy szánalmat érez. minden maratoni tévésorozatot. hogy mégiscsak elcsodálkozzunk egy kicsit:clxxix Heti két alkalommal. részesükké tenni másokat és úrrá lenni az én elszigeteltségén. amely önmagában is önmeghaladó tapasztalat. amilyen például a tanácsválasztás vagy egy amatır színtársulat fellépése. a mesélı címezheti történetét egyetlen személynek vagy akár Istennek is. megmarad az északi vidékek dolgozó alsó-középosztályának darabos és nett világában. a közönség számára illúziót teremteni. hogy megossza velük gondolatait és érzelmeit. mint a leghétköznapibb jelenséget vesszük tudomásul.itt és most történik az elbeszélt esemény.

Az önérvényesítı viselkedés az itt és most-ra koncentrál. s a mágia különbözı formáit minden hajdani és mai civilizáció felhasználta megtisztítási szertartásaiban és kiéléses terápiáiban. A logika úgynevezett ellentmondási törvénye. Az illúzióban való elmerülés ekképpen gátló hatást gyakorol az önérvényesítı törekvésekre. csupán egy lépéssel tovább fejlesztették a tapasztalt mozinézıkben egy Hitchcock-rémfilm tetıpontján átélt pillanatnyi tudathasadást. Amikor a bögyös Elsie Tanner összemelegedett egy tengerésszel. aki eltitkolta elıle.). és azt mondta: reméli. hogy megválthassa szabadságát. akik elnyerik a nézı rokonszenvét. hogy Ítéletnapig néma marad. Más szavakkal: az illúzió katartikus hatású. AZ ILLÚZIÓ ÉRTÉKE Hol lép azonban be a folyamatba a szépség. s amikor a Szomszédok címő családi sorozat egyik szereplıjét lábtöréssel szállították kórházba az egyik csütörtöki adás drámai mozzanataként. hogy kedvenceik valóságos személyek. de egyidejőleg A és nem-A nem lehet. Hasonló esetek nálunk is ismeretesek. s ugyanígy nem tekintik érvényesnek az ellentétek egységét tanító keleti filozófiák. a tudattalan. vagyis az önérdektıl távoli síkra terelıdik át. ahol gondnokoskodott. és sikerült egy többé-kevésbé folyamatosan biszociált világban élniük.és még . Elsı dolgunk. mely szerint valami A vagy nem-A.50 Ezek az emberek természetesen mindannyian tudták. mélyen gyökerezık. (A ford. XV. viszonylag kései felismerés a kultúrák és az egyének fejlıdésében (Második könyv. az érzelmeknek és az érdeklıdésnek egy másik idıbe és helyre való átvitele önmagában is a szó szoros értelmében vett önfeladó mozzanat.olyanok. több nézı küldött neki vigasztalásul hasonló darabokat. hogy felismerjük magának az illúziónak az értékét. Egyes rajongók meg vannak gyızıdve róla. valamint a gyermek és a primitív ember számára azonban . aki ócsárolta az asszonyt. tucatjával kapta a jóindulatú figyelmeztetı leveleket.nem értelmezhetı. A Coronation Street rajongói. akik hittek Ena Sharples valódi létezésében. a nyugati teológusok vagy a kvantumfizika. mert lakója elköltözött . hogy ellátja a baját. a missziósház vagy a kocsma. amely abban áll. s akik kedvéért ideiglenesen kiiktatja gondolataiból saját vágyait és szorongásait. Amikor kórházba került. hogy a figyelem az itt és most-ról az akkor és ott-ra. Salfordban az egyik rajongója összeverekedett egy írrel. és megfenyegette.a szóban forgó színész nem játszott többé a sorozatban -‚ s a következı napokban számosan jelentkeztek bérlınek. és az önfeladó tendenciák kibontakozását segíti elı. az ország minden tájáról állást kínáló leveleket kapott. a bátor és kemény Ena Sharples talált. akikkel részlegesen azonosítja magát. a szép rabszolgalány javára győjtés indult. mint a hét teraszos ház. megállította egy lovagias mesterember. amikor pedig a Rover’s Return pincérnıje egy drámai pillanatban összetört egy díszes tányért. hogy a történet valóságos? A válasz: igen és nem. a következı napokban sokan keresték fel a kórházat a szokásos virággal.) 50 . amikor kilépett a stúdióból. A hét ház egyike az egyik epizódban megüresedett. Megtörténtét mint csalétkek segítik elı a színpadi hısök és áldozatok. hogy a képernyın színészeket látnak. narancslével és húslevessel. és átmenetileg nem tudott beszélni. Amikor kidobták a missziósházból. hogy házasember. az esztétikai érték vagy a „mővészet”? A kérdésre válasz csak több lépésben adható. Vajon ennek ellenére is hitték. amilyenekben a színészek igazán otthon érezhetik magukat. a tengerészt alakító Jack Watsont pedig egy alkalommal. A legtöbb rajongóra a legkarakteresebb személyiség. Isaura. ha nem hagy békét szegény Elsie-nek. a sarkon a bolt.

s a résztvevı érzelmek többi fajtája mind . bika. majom vagy aranypénz-esı alakot. nevetésben való kisülése. amely elısegíti a katarzist . Don Quijote lehet komikus vagy tragikus figura. Az így keltett érzelmek azonban kölcsönzöttek. a másodikban új összefüggésbe terelik az érzelmeket. szívdobogást és verejtékezést is okozhat.a szemlélı nevetségesnek. s vele maradnak minden tekervényben. s a feszültség feloldódott. Az indiai templomok dombormővein Síva gyakran a feje tetején állva szeretkezik Párvatival. s ezt feltétlenül önmeghaladó aktusnak kell tekintenünk (vö. egy másik személy létezésébe való belehelyezkedésbıl származnak. az általa keltett félelemben vagy haragban minden esetben jelen van bizonyos szimpátia. a hangulat folyamatosságában nem következik be törés.úgy követik a színpadon vagy nyomtatásban elbeszélt történetet. az orvos érzelmileg semleges. kedvesük szerelmesen a karjaikba omol. s az érzelmek nem válnak le a racionális gondolkodásról. A szituáció gyors. Ennek megfelelıen tehát: bármily izgalmas is a színpadon vagy a vásznon játszódó esemény. ahogyan a magasfeszültségő áramtól elválaszthatatlan a hıtermelés. nem csúfolja meg egy banánhéj. annak megfelelıen.Való igaz. mint hőséges kutyák.összeférhetetlen mátrixok szembesüléseit .Odüsszeusz társai disznóvá változnak vagy a szőzies Ophelia obszcén dalra fakad . de a rációval való összhangjuk megmarad. Az együttérzés tehát . a gondolat új vonatkoztatási rendszerek felé történı irányváltásait követelı.éppúgy. hővös diagnózisában egyesül. az önzetlen nemesség derengése.: Elsı könyv. s a káröröm nevetésben robban ki. A képtelenségeket . szánalmasnak.a tout comprendre c’est tout pardonner elve vezéreli. az értelem és a szánalom karöltve a kettı között csapong. Az önmeghaladó érzelmeket .a szélmalmok és a rémkirályok -‚ valamint a realitás mátrixai konfrontálódnak. másvalaki érzéseinek átélésébıl. a tragédiánál azonban folyamatos az izgalomból a katarzisba való átmenet. a harmadiknál a kettı szintézisben. vagy a kiegyensúlyozott. A nevetésben az érzelmek kirobbannak. hanem minden csiklandósság ellenére tovább kísérik hısüket. a rosszindulat vagy a megvetés természete szerint egyenes utat követ. AZ ILLÚZIÓ DINAMIKÁJA A komédiában az izgalom felgyülemlése és késıbbi. hirtelen változásai az elsı esetben szakadást idéznek elı az érzelem és a józan ész között. hogy az illúzió .félelmet és haragot. a másodiknál a két univerzum mindvégig szembenállásban marad. s Picasso háromkeblő aktja csupán megmosolyogtató furcsaság. Amikor tehát a figyelem egyik vonatkoztatási . megsemmisülése élesen elkülönült fázisokban történik (noha a közeledı csattanóra várakozó mosolyban átfedhetik egymást). hanem az állítást és a követelést. és lehet a kezdıdı paranoia izgalmas esete is aszerint. amin elcsúszna. s ez katarzist elısegítı jellegével látszólag ellentmondásban áll. A görög és hindu istenek ölthetnek bármilyen . amikor a drámai események túljutottak a tetıponton. az önérvényesítık azonban nem a megértést szolgálják. az elsınél összeütköznek. a viselkedésében bekövetkezı abszurditás. vagy bármiféle. a szélmalom szélmalom. bakugrásban és abszurditásban is.a görög tragédiáktól egészen a horrorparódiákig . tudományos kíváncsiság dominál.hattyú.úgy tőnik . vagy intellektuálisan érdekesnek érzékeli. az ásó ásó. A hıst. Egy késıbbi fázisban. hogy elméjében az agresszivitás. és érzéketlen az intellektus széplelkőségei iránt. az azonosulás. az áram teljes mennyisége halvány belsı ragyogássá alakul át. Az olvasóban mindhárom esetben az érzékcsalódás . hogy a triptichon melyik oszlopában helyezzük el. s könnyedén vált a két mátrix között.az érzelmek az agresszív támadás ellenére sem robbannak ki nevetésben.). de nevetségessé nem válik soha. XII. a könnyezésben halkan csorognak el. Amikor egy eposzban vagy drámában az események váratlan fordulatot vesznek . akivel a nézı azonosította magát. Ezzel szemben az ellenségesség.

E nézıpontnak alapul szolgáló fiziológiai megfontolásokat korábban már elemeztem. semmiféle ok nem eredményezheti a magasabb szellemi tevékenységektıl való elszakadásukat.kölcsönöz. Az illúzió létrejötte tehát már önmagában is katartikus hatású . Legelıször is. olvasónak a bayswateri garzonlakásból az elsinore-i kastélyba való áthelyezıdés kínál. Az önmeghaladó érzelmeket ugyanakkor paraszimpatikus reakciók kísérik. s e mozzanatban el is forgácsolódnak. önzetlen érdeklıdéssel fordulni a színpadon szereplı személyek sorsa és végzete felé. rögtön olyannak tőnik. Ha az ember gondolatban képes egy pillanat alatt Romeo tizenhatodik századi Veronájába vándorolni. és kiváltja a katartikus hatást. másként fogalmazva. ha magasabb esztétikai mérce szerint megítélve olcsó és hétköznapi -‚ mert segít mozgásba hozni az egyénben meglévı önmeghaladó érzéseket. ami az érzelmeknek bizonyos tehetetlenséget .még akkor is. akkor könnyeket is tud ontani Júlia holtteste fölött. elısegíti a résztvevı érzelmek szárba szökkenését és gátolja vagy semlegesíti az önérvényesítı tendenciákat. s az egyesülés iránti frusztrált vágyakozása az azonosulás mágiájában talál elvezetést. s a dologhoz való hozzászokás különbözı mértékő elszakadást eredményezhet a valóságtól. s minthogy ezek az emóciók az említett impulzusnyomatékkal nem rendelkeznek. és egy. A dühnek és a félelemnek a szimpatikus idegrendszer gépezetében bizonyos állandósága. két sík közötti lebegése az. amely a szemlélıt elemeli a hétköznapi jelenbıl.ha csak morzsákat is. A gyermekek vagy a primitív hallgatóság. s a menekülés. Emlékeznünk kell azonban.ami miatt alábecsülni természetesen nem lenne helyes. a létra legalsó foka csupán . mint aki képes és hajlandó erıs. amilyen például a tenisz vagy a tánc. Az illúzió tehát két . az önérdektıl távoli síkra repíti. önfeladó impulzusok. Az esztétikai élmény mindkét mátrix egyidejő jelenlétének egyensúlyából fakad.mint már korábban is említettem . s az akkor és ott távoli világai között. hogy az érzelmek bonyolult keverékek. voltaképpen tele vagyunk szánakozással. Részt vesz reménykedésükben és szenvedéseikben. de lekicsinylı mellékzöngéi ellenére tartalmazza az igazság morzsáit . abból. tehetetlenségi nyomatéka van. A kifinomultan komikus hatáshoz szükséges a kellı mértékő agresszivitás. hogy elfogadjuk: a hıs Laurence Olivier és ugyanakkor Hamlet dán királyfi is. hanem hipnotikus transzot élnek át. mert ha az illúzió menekülést kínál. ez egy sajátos fajta menekülés. a résztvevık pedig az új mátrixba terelıdnek át. Mindez úgy hangzik. s ez olykor a józan gondolkodástól való elszakadásukat eredményezi. nem esztétikai izgalmat. akik a jelenrıl megfeledkezve valóságnak fogadják el a színpadon játszódó eseményeket. szinte automatikusan dominánssá válnak az önmeghaladó. a kettı közt villámként csapongó figyelem olyan. amikor alábbhagy az önérvényesítı indulatok feszültsége. Amikor ugyanis az érdeklıdés elfordul az én-tıl. ami lehetıvé teszi az érzelmek folyamatos áramlását az itt és most. amit a szemlélınek. amikor sötét ruhába öltözik és elmegy a színházba.egy valóságos és egy képzeletbeli . amelyeket a mindennapok örömtelen létezése háttérbe szorít.rendszerrıl hirtelen a másikra fókuszálódik át. az önérvényesítı érzelmek alól kicsúszik a raison d’être.vagy a szívnek némi érzéstelenítıt . feledtetve vele gondjait és aggodalmait. s átirányul valami más felé. s a gondolatok és érzelmek normális koordinációja fennmarad. amelyet élesen meg kell különböztetnünk másfajta „kikapcsolódásoktól”. A tudatosság e bizonytalan. Az illúzió megtanít egyszerre két síkon létezni.csak több lépésben történhet. mint valami eszképista mővészetelmélet. amikor Charlie Chaplin kalandjain mulatunk. A kudarcaitól és szorongásaitól megszabadult ember kedves és ábrándos figurává válhat.univerzum jelenléte és kölcsönhatása. amelyek minden tekintetben az elıbbiek ellentétei. mint a szikrák két elektróda között. Az esztétikai élmény elemzése . .

amit „belevitt”. Elıször is. a felindulást. hogy az esztétikai élmény csakis azokat az érzelmeket mossa át. Még a legolcsóbb. Jelenti azonban az egyéni tragédiának az emberlét egyetemes tragédiájába való „földelését”. mintha bizony éppen az adrenalin nagybani elıállítására tervezték volna a gépezetet. egyik személy vagy tárgy másikká való átalakulásából származó. akit alakít.mőködik a mágikus azonosulás. amelyek úgy futnak át a tudaton. VIII. akiket „alakít”. A személyes bánat keserőségét enyhítheti az óceán-érzés roppantságával. helyettesítési emóciók. hanem csupán a vezetékeket és a szerelvényeket szolgáltatja. hogy békésen és lassan elszivároghassanak. úgy tőnhet. Szó szerint véve az arisztotelészi definíciót. és abban a hitben gyökerezik.) A nézık megtapasztalta harag és félelem másvalaki részérıl átélt indulat. hogy felindítsa lappangó résztvevı érzelmeinket és biztosítsa a végsı beteljesedést. másokat elvezet. az adott jelenség egy univerzális törvény mőködésének példája csupán. csupán ingerek sorozata. nyilvánvaló. hogy ezt a másvalakit lássa el a küzdelemhez szükséges többletenergiával . hogy a maszkot öltött táncos lényegileg azonos a démonokkal. csupán serkentik az érzelmeket. Amit azonban megvásároltunk. hogy a jegy áráért készen kapjuk a megrendülést. Mágiáról nem metaforikus értelemben beszélek. megformálásuk és feldolgozásuk a nézı feladata. és azt gondolni. borzadályt vagy jogos felháborodást képes felindítani egyetlen napon öt egymást követı nézıseregben. a színpadon játszódó illuzórikus eseményekre való koncentráció megszabadítja az elmét én-központú gondolataitól. Ez azonban nincs így. Az élet folyamatosan produkálja a feszültségeket. amelyet körmönfontan úgy terveztek. az energiát a fogyasztónak kell megtermelnie. A katarzis fogalmának tehát kettıs jelentése van. hatásvadász thriller által felkorbácsolt érzelmek is a földalatti világ legısibb játszmáiból. letisztulására. ahogyan a tudós old meg egy problémát azzal. amilyenben volt. Egyszerőbben fogalmazva: egy kiadós sírás vagy egy jóíző nevetés hatása sokkal tartósabb.Visszatérve Arisztotelészhez: a tragédia katarzist elıidézı hatása abban áll. ha egyszer már megfogalmaztuk. hogy kiváltsa a szívdobogást és aktiválja az adrenalintermelı mirigyeket. Az azonosulás. az önmeghaladás iskolája. a megszemélyesítı és a megszemélyesített voltaképpen egy és ugyanaz. amelyek csak az álomban mőködnek. A gyermek hiedelmeiben és a felnıtt álmaiban megnyilvánuló . amelyeket a színpadon látott játék indít fel. A békésen nyilvánvalóan nem jelenti szükségképpen azt. de mindenekelıtt felbuzogtatja az érzelmek tudattalan forrásait. de a mágia így is elég erıs ahhoz. és a borzadályt a szánalommal oldozhatja fel. az nem érzelem. s a vérükbe áramló adrenalin voltaképpen azért választódik ki. mint gondolnánk. Ez az azonosulás két lépésben kapcsolódik az illúzióhoz. A mővészeti alkotás nem termel elektromos áramot. csak azt „hozza ki” az idegrendszerbıl. a második pedig: részlegesen azonosítja önmagát a darab egy vagy több szereplıjével. vagy a mélység másféle játszmáiban. AZONOSULÁS ÉS MÁGIA Egyetlen vetítıgép a maga forgó máltaikeresztjével haragot. hogy kimutatja. mint valami erımő. hogy a borzadályt és szánalmat keltı események révén lehetıséget nyújt az ilyen érzelmek elvezetésére. a közismert klisé. Az elsı: a nézı részlegesen azonosítja a játszó színészt a figurával. másodszor pedig felébreszti a szunnyadó önmeghaladó potenciálokat és elvezetı csatornát kínál számukra. A tragédia a görögök értelmezésében az önfeladás. Az esztétikai élmény egyes törekvéseket gátol. A színészek nem megteremtik. azonosítás mindkét esetben részleges. hogy minden darabnak happy enddel kell végzıdnie. mint kósza örvények vagy kóbor áramlatok. Noha mindez. (Elsı könyv. s az elmét ugyanabban az állapotban hagyja. a színpad varázsa a minden primitív és nem is olyan nagyon primitív kultúrában gyakorolt mágiából ered. hajlamosak vagyunk szó szerint érteni a metaforát.

akinek Freud. A drámai mővészetek gyökerei a szertartási ceremóniák. hanem magukat a szereplıket. oide . a történelem korai idıszakában élt hiedelmeket fejezi ki. próféták. . Phemiosz állítása. „A homéroszi költemények elıadása a Panatheneiákon ugyanaz. kétségtelenül ez a késztetés volt minden emberi jelleg közül a mindenható. az illúzió mágiája lényegében ma is ugyanazt az érzelmi célt szolgálja: képessé teszi a szemlélıt. használata a mai regényekben éppoly gyakori. önazonossága bizonytalan és hajlamos másokkal azonosulni. démonokat. E technikák közül talán legısibb a beszéd. hogy a közönségben legalább valamelyest megteremtse az illúziót: itt és most történnek az események.s e viszonyban teljes megelégedettséget nyer. dalok és pantomim. a maszkos és festett illúzió-kereskedık. de egyidejőleg megmaradt sámánnak is. Merészen hoztam összefüggésbe a primitív és a modern mágiát. India és Kína színpadi mővészete szintén vallásos eredető. a görög dráma közvetlen elıfutára. Nekik már „dramatizálniuk” kellett elbeszéléseiket.nem érzékeny az ellentmondásokra. és egyidejőleg valami más is. totemısöket és állatokat maszkok.azt célozza. mint bármely szent szöveg elmondása bármely templomban. ezeknél sokkal mélyebben rejtızik bennünk. A tragédia szó kecske-dalt jelent (tragosz .hogy utoljára idézzem a divatjamúlt Lévy-Brühlt.történelmileg fokozatos. amelyek során a táncosok kecskebırökbe öltözve szatíroknak álcázták magukat . táncok. Az etruszk dráma a temetési rítusokból.azonban kevésbé közvetlen eszközökkel gyakoroltak befolyást hallgatóságukra. Az eseményben résztvevı isteneket. és sokkal távolibbak a forrásai. hogy meghaladja személyes azonosságának szőkös határait és részesüljön a létezés más minıségeiben.dal). amelyeket elbeszél. hogy nem a narrátort hallgatja.bakkecske. amikor alig értettük vagy hallottuk meg egyáltalán a mai értelemben vett józan ész szavát. „A primitív gondolkodásban a dolgok.illetve az Apollónt és Démétért tisztelı hasonló rítusok. tetoválás és testfestés segítségével személyesítették meg. a gyermekszobákban máig él ez a hagyomány. A valamely tárggyal intim részességben lévı szellemi aktivitás még ma is életet lehel e tárgyba és általa él . Egy eposz elıadásának dramatizálása akárcsak a színpadi fogások. s a tragédia ısei valószínőleg a Dionüszosz tiszteletére rendezett szertartások. mint a homéroszi eposzokban . miszerint lelkét egy isten inspirálta sokféle dalaira. amely elhiteti a hallgatóval. Jung és mások oly sokat köszönhetnek: A részvétel szükséglete változatlanul valami sokkal intenzívebb és parancsolóbb késztetés maradt még a magunkfajta emberek számára is. bárdok és rapszodoszok .és természetesen .”clxxx A törzsi lelkiség e Viktória korabeli antropológustól származó leírása szinte változtatás nélkül alkalmazható a Coronation Street nézıire is. a fejlıdés voltaképpen . utóbbi közvetlen leszármazottja az elıbbinek.tudattalan én . eggyéolvadni. jelmezek.lehetnek önmaguk. a modern európai dráma pedig a fontosabb középkori templomi ünnepségek misztériumjátékaiból sarjadt ki. s alkalmazott technikáikra csak utalásokból tehetünk bizonytalan következtetéseket. mint a tudásszomj vagy a józan ésszel való összhang iránti vágy.számunkra felfoghatatlan módon .”clxxxii A legkorábbi „irodalmárok” papok.clxxxi AZ IRODALOM HAJNALA Az irodalom hajnala ugyanígy a misztikum és a mitológia ködébe vész. mint elıdeik.A recitálás ısi formáit felváltotta a hangok és gesztusok utánzása. Az énekmondók. Az esıisten szerepét eltáncoló sámán maga volt az esıisten. amelyekbıl származott . amelyek befolyásolják a múltbeli és elımozdítják a jövıben kívánatos történéseket: esıt! bıséges termést és sikeres vadászatot. A huichol indiánok szarvasbika-táncaitól vagy a zuni kígyótáncosoktól csak egy lépés az akhájok kecsketánca. és noha a modern színház aligha árulja el vallásos eredetét. A hosszú prehisztorikus korszakokban. élılények és események .mint láttuk . Mert .

amelyek megrezdülnek a sámándob hangjának hallatán. úgy nevezték: histrian. hogy a modern rock-and-roll vagy a twist. színjátszóknak hívták. ebben bizonyára más. ha . Másfelıl.akik. akár hétköznapi . A hipnotizırök elıszeretettel alkalmaznak metronómot. a tudattalan archaikus rétegeiben. És ugyanígy: ha a költészet .ahogy Yeats fogalmazott . távoli visszhangja a müezzin igézı énekének vagy a homéroszi költemények recitálásának a Panatheneián. Rím és ritmus LÜKTETÉS „Egy vers ritmusának hatása . hogy olvasóik beleszeressenek a hısnıbe.például agykárosodás. szövegekkel mulattatták közönségüket.írta I. aki ne szeretne olykor-olykor histrion lenni és közvetlen beszéddel. pszichológiai eredető tényezık is szerepet játszanak. Taillefer-t. Szükségtelen hangsúlyoznom. és azt akarják elérni. Az Anna Karenina vagy Bovaryné sorsa miatt ontott valódi könnyek a szimpatetikus mágia végsı gyızelmei. legnyilvánvalóbb példák a szívverés. arcjátékkal. a vudutáncosok epileptikus rohamra emlékeztetı rángatózását semmiképpen nem egyedül a tamtamdobok ütemes hangja idézi elı. mindannyian megtapasztalhatunk egyfajta primitív „álomtranszélményt. és a középkori Európában a hisztéria ragályos formájaként terjedı vitustánc ugyanannak a valaminek korlátozott és szublimált megnyilvánulásai. Ez természetesen a közvetlen fiziológiai ingerlés egy szélsıséges esete. a bélmőködés vagy az agymőködés elektromágneses hullámai. XVI. Másfelıl. mint papírra nyomtatott bető. Az írók azonban más technikákat fejlesztettek ki.trubadúrok.nem abban áll. a légzés. pislákoló gyertyákat vagy sokszor elismételt. A test minden automatikus funkcióját ritmikus lüktetés jellemzi. Ugyanakkor az is igaz. hanem hogy magunk is e mintázat részeivé válunk. mozdulattal adni át. mint elmondott versekkel.élmények jelzik. Richards . s általuk nagyon is befolyásolható. hogy álomtranszba ringassa a lelket. aki a hastingsi ütközet közben a Roland-éneket dalolta. ha a villogás üteme a beteg agyhullámainak frekvenciájával azonos. vagy ritmikus ingerekkel kísért hatásokra. Az ilyen kioldó hatások talán legmeglepıbb példája. amit szereplıi gondolnak és éreznek. hogy elménk különösen érzékeny a ritmikusan érkezı. villogó fény rohamot idéz elı az epileptikusoknál. ez a hatás csupán halvány. Az idegrendszer egyes részei. monoton utasításokat. amikor a római színház összeomlásakor elvesztették megélhetésüket. . mérgezési állapotok vagy megfelelı kiváltó stimulusok következtében felszabadulnak a magasabb központok által rájuk gyakorolt gátló hatások alól. és tánccal. az érkezı inger és a belsı ritmus szinkronizációja káros rezonanciát vált ki. csavargókká váltak. bukfencezéssel bővészmutatványokkal. hogy megteremtsék az illúziót: karaktereik élnek. s ugyanezt a célt szolgálják a keleti vallások és egyes misztikus szekták imái során végzett ringatózó mozgások is.”clxxxiii A ritmikus periodicitás az élet egyik alapjellege.arra való. Az ilyen . zsonglırködéssel és inkább eljátszott. hogy valami rajtunk kívül létezı mintázatát érzékeljük. Aligha akad regényíró. A. aki voltaképpen nem más. vagy mimus. hogy a ritmikus ingerekre való hallatlan fogékonyságunk idegrendszerünk legmélyében gyökerezik. tréfacsinálók és gesztaénekesek közvetlen utódai a római mimusoknak pantomimszínészeknek és bohócoknak .akár fennkölt. ha a robogó vonat kerékcsattogásának ritmusára egy csacska mondatot ismételgetünk. A korai énekmondókat histrionoknak. hogy az éles. kivált a filogenetikailag ısibb szintek hajlamosak spontán aktivitásba kezdeni.

vagyis voltaképpen a szépség elsıdleges eleme. hogy csak az utcakövek közepére. hogy minden égi mozgásnak tökéletes körpályán és egyenletes sebességgel kell végbemennie. az emberi viselkedésre való rárajzolódása már kifejezetten lealacsonyító és alátámasztja Bergson komikummeghatározását . s ugyanezt látja az olvasó. mert egyedül ez a szabályos periodicitás biztosíthatja az Univerzum végtelen és szabályos lüktetését. varázsmondatig.méret. hogy alig tudtam meggyızni magamat róla: utastársaim nem érthetik.mint valamiféle átírt báránykaszámlálás . esetleg romantikus érzéseket kelt. a tudomány vagy a komikum céljait. .. akik ellazult.álomba ringatja. míg másban törzsi. az anyagi jelenségeket pedig számok táncának tekintették. Lehet. békés lelkiállapotban vannak . amelyek a változatosságban is egységet kölcsönöznek a felületnek. A költı metruma. mint a zajokra. a hı.. Platón kijelentette. de szexuálisan izgató is lehet.. A seregbe behívott komikus. mert elıbbiek periodikus. rendre és rendezettségre való vágyakozás motiválja. aperiodikus hullámokból állnak. mindenkit hatalmába kent a rendezett mozgás. az élı szervezetet jól hangolt hangszernek.Mindez még az érzékelés legelemibb szintjein is igaz. A mennyiségi mintázatok azonban önmagukban még értelmetlenek volnának számunkra. de jól emlékszem legalább egy alkalomra. hanem egy automata mozgását idézi fel. Ha az ember egy katonai oszlopban menetel. szolgálhatja a poézis.a természetes jelenségek mögött rejtızı számszerő mintázatok . nem megmondtam?. az íz és illat vagy a textúra minıségei.. aki notóriusan képtelen lépést tartani. Az élettel foglalkozó tudós „bifokális” képet lát. A zenei hangokra sokkal érzékenyebbek vagyunk. például azt. többé nem az élet lüktetését. Itt persze megint minden az érzelmi alaphangulaton múlik. hogy gondolkodunk. hogy egyes neurotikusok kényszercselekvéseit. A természettudományok számára rendkívül fontos a ritmikus periodicitás . A vonat kerekeinek ütemes kattogása azokat. Hasonló megfontolások érvényesek a tiszta színekre vagy a szimmetriára és az egyensúlyra. s ugyanígy nem jelentene semmit az agyhullámoknak az elektroenkefalográf képernyıjén ritmusosan táncoló képe.. a költészetben éppúgy. akinek figyelme folyamatosan csapong a vers ritmusa és üzenete között. a hang.”clxxxiv Ez az átfedés . . hogy konkréttá teszi még az önmagunknak címzett üzeneteket is . vagy a parketta léceivel párhuzamos lábtartással lépnek.ismét csak háromoldalú.elemzése. A ritmus oly mélyen hatol a tudattalan rétegekbe. a bır ritmikus ütögetése a „tartalomtól” függıen megnyugtató. a muzsikus metronómja. s a kerekek szüntelenül azt zakatolták a fülembe: nem megmondtam?. A monoton ritmus például az általa hordozott üzenet szerint lehet érdekfeszítı vagy álmosító. utóbbiak pedig véletlenszerő. nagyon nehéz nem tartania lépést.az élıre kérgesedett mechanikum.a jógik mantráitól a Coué-i mindennap és mindenképpen. A püthagoreusok a Mindenséget hatalmas zenélıdoboznak. ha nem volnánk tisztában azzal.jelen könyv zsargonjában a ritmus és a jelentés biszociációja .a rendezett komplexitás.olyan érthetı tisztasággal. ugyanez a változástól való félelmet és fenyegetettség-érzetet ellensúlyozni képes. amikor saját magamnak köszönhetıen igen kellemetlen helyzetben voltam.. Ha a ritmus a merev és változatlan ismétlıdés formáját ölti. amelynek részese lett. a háború elıtti német filmek díszlépésben masírozó katonái vagy éppen a Buckingham Palota elıtti ırségváltás az egyik nézı számára kifejezetten komikus. MÉRTÉK ÉS JELENTÉS „A két rendszer: a mérték és a gondolat átfedése . a matematikus centimétere mind egyazon szóból (metron . nyilvánvaló okokból mulatságos figura. mérték) származik. Az üzenet nélkül a ritmus természetesen értelmetlen.írta Proust . ha nem kísérnék ıket a szín. mint a tudományban.

a nyílt állítástól a burkolt célzásig való fejlıdés jelenségével már korábban is találkoztunk (Elsı könyv.a mővészet más területein. éppen ellenkezıleg. képtelen és ostoba rímek és szójátékok árasztják el gondolatait. csupán implicit módon a ritmikus lüktetés.a ma-ma és pa-pá-tól a hamihami-ig.a polinéziaitól egészen a bantuig . a hangzás hasonlóságán alapuló játékok soha nem halványuló vonzerıt gyakoroltak a legkülönbözıbb civilizációkra: az anagrammák. ismétlıdı ritmus. E mátrixok között fontos szerepet játszik a hangzáson alapuló affinitás. a pszichiáter heverıjén fekvı páciens szabad asszociációi nagyjából ötven százalékos valószínőséggel tartoznak ebbe a kategóriába.a tudattalanba mélyednek. amelyet a rímek és asszonáncok tovább bonyolítanak. a rím ısi gyökerei .a költészet sokféle idımértékes formájában is jelen van. Ahogyan a zene alakult ki az egyszerő. ahogy az eredetileg modulálatlan.Ám a vers lüktetése a tamtamdobok dübögésétıl vagy a vasúti kocsik zakatolásától eltérıen nem egyszerő. A beszélni tanulás korai szakaszában a gyermekek szemmel láthatóan ellenállhatatlan késztetést éreznek arra.). mert ha szabad folyást engednének neki. Az explicittıl az implicitig. ha meggyengül a koncentráció és a józan ész kontrollja fellazul. ISMÉTLİDÉS ÉS AFFINITÁS A ritmus viszonylag kései oldalhajtása a rím. Mindkét szó ugyanabból a görög tıbıl rhütmosz . Ha az ember ráhangolódik a hangasszociációk mátrixára. ugyanúgy alépítményként . a szójáték és a rím nem a beszéd mesterségesen létrehozott . A szótagok ismétlıdése a nyelv legkorábbi formáinak szembetőnı jellege. s egészen a tizenhatodik századig voltaképpen szinonimáknak tekintették ıket.csak úgy hemzsegnek az olyan kifejezések. amely az álmokban. és így tovább.). mint a szójáték megdicsıülése.származik. A ritmus és az asszonánc. akrosztichonok és szórejtvények. A rím nem más. mint kala-kala vagy moku-moku. különbözı gondolati sort összekötı akusztikus csomó. hogy más.ez a görög és latin költészet egyetlen versformája -‚ ehhez késıbb társult az egyszerő hangzók ismétlıdésének mintázata. hanem hosszú és rövid. a hermeneutika és a kabbala. A metrikus mintázatok kizárólag a hanglejtés emelkedésének és süllyedésének szabályos váltakozásán alapulnak . hogy ilyeneket kitaláljunk. Semmiféle erıfeszítésre nincs szükség ahhoz.és számmisztikát. a józan ész által ellenırzött beszédben tilos a puszta hangzáson alapuló asszociáció. ráolvasások és varázsigék. A normális. hogy az egyes hangmintákat megismételjék . ritmikus dobbanásokból született meg a melódia. mint a Mindenható rejtett szójátékainak győjteményét. egymásba szıtt bető. egyhúrú hangszerek és dobok ismétlıdı hangjaiból. Emlékezzünk vissza továbbá (Elsı könyv. s vajon miért hatnak oly kedvesen a gyermeki és a felnıtt fül számára is a csigabiga vagy a cicamica szavak? A tudattalan másik kedvenc játéka az ismétlés mellett a hangzás hasonlósága szerinti asszociáció. a koherenciát és a jelentést is szétrombolná. a gyermekek szóvicc-mániájában és egyes elmebetegségeknél is megjelenik.akárcsak a ritmuséi . s így jött létre az asszonánc és alliteráció közvetítésével a rím. és fogunk is még találkozni vele mint a kreatív technikák általános evolúciójának fontos tényezıjével . Noha a tudatos rímalkotás csak a középkorban gyökeresedett meg az irodalomban (elsıként a leoninusok belsı rímeiként). VIII. ha nem is nyílt. hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok komplex mintázata. Hasonlóképpen sok primitív nyelvben . III. amely úgy értelmezte a Szentírást. két. az elme mintegy saját „nehézkedése” folytán hajlamossá válik visszatérni a primitívebb játékszabályok által irányított mátrixokhoz.

A SZÓJÁTÉK-KÉNYSZER A jelenség. a szót felkapva így folytatta: Tupfer . ne öldökölj (metzeln) tovább. elmebetegségeknél és a költıi inspiráció ideiglenes alámerüléseiben. Mielıtt azonban ideérnénk. profiteor.és így tovább. 1959. messer.. A második „sorozat” (Messer. körülírtan tolmácsolták esdeklését. . és vadul idézni kezdett görög. de újra elıbukkannak az álomban és az álomhoz hasonló állapotokban.. és újabb meg újabb szóáradatban tört ki az orvos minden mozdulatára. of Psychol. s ezeket az érzékeny struktúrákat megérintette. hentes vagy egy hentesboltban. ahogy idıközben olykor így is volt. hogy a kreatív aktus minden esetben a szellemi hierarchia egy korábbi. Messer...váratlanul konkrét. lekötözve és nyitott koponyával fekszik a mőtıasztalon. Amikor a sebész törlıt (Tupfer) kért... hogy ezek a mátrixok a felszín alatt maradjanak. . Vezérelte az asszonánc és az alliteráció.51 Tegyünk szentségtörıen közvetlen ugrást az agydaganatos pácienstıl a költı felé. latin. primitívebb szintjére való visszalépést feltételez. végy mértéket. Jellegzetes hangzás-asszociációkat mondott. amikor a hangzás és a jelentés még mágikusan összeforrt. Elsıként Förster..e tudományágat ritkán biszociálják a költészettel. gyere. profiteor. Enélkül szavai teljesen összefüggéstelenek lettek volna.) darabos magyar fordításban: „kés.ez 51 A Förster-szindrómánál kevésbé drámaiak.clxxxv Förster páciensének esete .. a reculer pour mieux sauter-helyzetekben. minden bizonyíték amellett szól.. hentes. valamint héber forrásokat. tudatos felismerése is. ez aztán igazán tömegmészárlás (Gemetzeln).így azonban egyidejőleg két urat kellett szolgálnia. Metzer Sie sind ein Metzel. A Messer (szike) szó hallatán pedig: Messer. professus sum. míg más folyamatok továbbra is a tudatos felszínen zajlanak .és gyermekkorába. das ist ja ein Gemetzel. Amikor a sebész a daganathoz ért. ugorj magasra”) . érthetı prózában beszélt volna orvosához . szó szerinti értelemben . professus sum. A racionalitás azt követeli. hadd hozzak fel egy további érvet a neurológia.Tupfer.. aki hason fekve. az érzelmekkel kapcsolatban álló struktúrákkal közvetlenül szomszédos részén lévı daganattal. Az ötletek elsı rohama . amikor egy beteget operált a harmadik agykamrában. („tampon. Förster-szindróma néven ismeretes. elárulták a megöletéstıl való félelmét. pontosabban az agysebészet területérıl . s a hangzás rokonságán alapuló asszociáció éppoly jogos és elfogadható volt. Hupfer stb. Tupfer Hupfer Hüpfer. de hatott pillanatnyi helyzetének szakaszosan meg-megzavart. hogy eredetük visszanyúlik a gondolkodás és a gondolatok kifejezésének ıs. május). szöcske. metzeln Sie doch nicht so messen Sie doch Sie messen ja nicht Herr Prefessor. Ezek a mániákus reakciók a daganattal való manipulációval függtek össze. a középagy egy filogenetikailag igen ısi. a másik kód zsarnoksága nélkül pedig egyszerő. és óvatosan. amelyek során a szavakat normálisan jelentésük szerint asszociáló alanyok klorálhidrát okozta kábulatban a hangzás alapján kezdtek asszociálni (Br. német sebészorvos figyelte meg 1929-ben. mert alászállt a hang-asszociációk szintjére és tiszteletben kellett tartania az ott érvényes játékszabályokat. hüpfen Sie mal. Gondolatainak áramlása láthatóan kettıs irányítás alatt állt. és csak a harmadik agykamra alsó részének ingerlésével voltak kiválthatók.érdekes bepillantást tett lehetıvé a költı agyfolyamataiba. J. miért nem tartasz mértéket Herr Professor. A páciens nyilvánvalóan delíriumos szójátékai és zagyválása fontos üzenetet hordoztak az operáló orvos számára.elég hátborzongató tréfálkozás egy olyan embertıl. amelyet ismertetni szeretnék. profiteri. mint bármely más gondolati kapcsolás. hogy vigyázzanak. Láttuk.. az éber állapotban lévı betegen mániás beszédrohamok lettek úrrá.díszítményei. de éppoly meggyızıek voltak Luria és Vinogradova kísérletei.

. 4:15.. Különös. amelyben a szavak nem a mindennapi beszédben használt szavak többé. a Temanita írta le: Valami szellem suhant el elıttem. amelyeket a költıknek vakon kell megoldaniuk. hogy az ember többé-kevésbé szándékosan visszatérjen a földalatti játszmák világába anélkül.vagy éppen beteges. egyformán fontos értéket hordoznak egyszerre: a hangzást és az azonnali pszichikai hatást. általában felzaklatott és kimerített. nehogy verssorok jussanak az eszembe. mint inkább passzív és akaratlan folyamat.. A jelenséget a hátamon is végigfutó borzongás kíséri Azt hiszem.52 (A tapasztalat megtanított arra. hogy az ember arra kényszeríti magát. amelynek teljességgel összeférhetetlen követelményeknek kell megfelelnie. enyhébb veszedelem a keszonbetegség. Ritkán írtam verset.clxxxvii A szkeptikus Olvasó azt az ellenvetést teheti. (Talán szükségtelen mondanom. mint vakot. s ha definiálnom nem is. E. Az egyik ilyen tünetet egy más dologgal kapcsolatban Elifáz. s testemnek szıre felborzolódék. Housmant idézve: . 52 Jób könyve. amelyeket belılünk kiváltanak. hogy amikor reggelenként borotválkozom. meglehetısen misztikus. hogy a felszínnel való kapcsolatát elvesztené. amelyek a rím és a szintaxis.és ez a lényeg . hangzás és jelentés folyamatos és ismétlıdı kapcsolatát igényelik. minden kérdésessé lesz. . a zőrzavarból fakad az ellene való minden reakció. amelybe tartozik. racionálisnak. amelyek úgy tüntetik fel a költıt.A költészet alkotmánya . a két szinten való egyidejő létezésre tett kísérlet büntetése. aki a velıscsontjaival gondolkodik.az állapot némiképpen a légzıcsövet használó könnyőbúvár tevékenységére emlékeztet. hegy megformáljon egy párbeszédet. a költészet elsı lépésben sokkal kevésbé aktív. minden összezavarodik. bár gyönyörőséges volt. s a borotvám nem vág rendesen. s az élmény. de .. de mindketten felismerjük ıket a tünetekbıl. azt mondanám: kiválasztás. a fonetikai változó és a szemantikai változó párosulása a kiterjedés és a konvergencia olyan problémáit veti fel. A geometria komplex számaira emlékeztetnek. zeneinek. úgy tőnik. Nem ugyanazok a vonzóerık tartják össze ıket.A költészetrıl. a kiemelések eredetiek): Ha a szellem a kérdés. hacsak nem voltam beteg.. de valamelyest szőkítenem kellene a fogalomkört. ahogy a gyantát választja ki a fenyı . hogy a dolognak megvannak a maga veszélyei: a könnyőbúvárokon nem ritkán erıt vesz a „mélységi mámor” és letépik magukról a légzıcsövet .valamint olyan feltételeknek is. Mert maga a zőrzavar a szellem termékenységének feltétele. és ugyane tırıl. mint ahogyan a kutya definiálhat egy patkányt. s gyöngyöket izzad. ügyeljek. ahogyan a kagylóban gyöngy keletkezik. kifejezınek és sugalmazónak kell lennie .mindannyiszor sikerül nekik. A másik. Van egy költıi nyelv. hogy mindezek a metaforák. s két különbözı. ..) A TUDATTALAN ELİCSALOGATÁSA Az a képesség. talán valamiféle természetes kiválasztás.clxxxvi A következı idézet jóval akadémikusabb stílusú (Paul Valéry .Nem tudnám jobban definiálni a költészetet. A..mint William Blake-nél és még sokaknál a reculer sans sauter.. mert olyankor arcom lúdbırös lesz. a kreativitás költıi és egyéb formáinak leglényege.

amelyrıl már korábban is tettem említést: a gyomrom legfeneke. hogy melyik . hogy rothadó almák szagolgatása által kerüljön termékeny szellemi állapotba.s ugyanazon írók mővei . amely elsı kötetem végén olvasható.a dolog egyszerően megfigyelt tény. Nincs abban semmi csodálatos. Ballagtam. Történetesen egészen jól emlékszem. XVII. ahogyan a tudós lát egy analógiát ott. s kísérve .felbugyogott. ott a tudattalant nem romantikus vagy misztikus látomásként. nem megmondtam? . hol egy egész versszak ötlött az eszembe. amely nélkül a lelkiszellemi élet majd minden eseményét csodának kellene tekintenünk.miként egy kagyló. illetve ahogyan a költı bukkan . A válasz részben a Mellégondolni fejezetben olvasható. hogy kudarccal végzıdött.úgy ötlött eszembe.. mondom. mert amennyire érzékelhettem. közönséges halandóknak leggyakrabban megteszi egy cigaretta is. amikor sétám során várakozó és befogadásra kész lelkiállapotban voltam. hogy másnap ismét jı majd az inspiráció. teázás után. leírtam a sorokat. és megesett. Turgenyev egy rocska forró vízbe dugta a lábát. Housman igen kevéssé ismert esszéjében. Végül pedig. Szükségem lett volna egy továbbira is. amelyet kifordított a föld alól az inspiráció. ha a vonat kerekei ezt zakatolják: nem megmondtam?. és megírnom igen kemény munka volt. amelynek a részeit kellett alkotniuk. amikor éppen a Hampstead Heath sarkán jártam a Spaniard’s Inn és a Temple Fortune gyalogjárdája között. az eszembe ötlött gondolatok forrása az a mélység volt. mint az atommag felfedezésére tett kísérletek felépítése és értelmezéseik. csupán a mesterség túlságosan romantikus felfogásáról árulkodnak . Tizenhárom változatot írtam. mint egy év telt el. bizonyos.a sör megnyugtatóan hat az agyra. ahogy nyomtatásba került. Két versszaka .ıket. Olykor. ahol korábban senki más nem vett észre ilyesmit. Kép A REJTETT ANALÓGIA A VII-VIII. hanem tevékeny minıségként ábrázolom. Amikor hazaértem. Friedrich Schiller rászoktatta magát. amelybıl idéztem már korábban is: Ittam a falatozóban egy korsó sört . csak nézegettem a dolgokat magam körül és figyeltem az évszak változásait. némi türelmet igénylı trükkökkel valamelyest mőködésre lehet bírni ıket. fejezetben hosszan szóltam a szoros rokonságról aközött. Balzac pedig gyilkos mennyiségő feketekávét ivott. ködös eszméje egy versnek. amikor valami hirtelen és megmagyarázhatatlan érzelemhullámtól kísérve hol csak egy-két sor.nem megelızve . noha a tudattalan folyamatok tudatos akarattal nem befolyásolhatók. Utána egy órácskára elcsendesedett a dolog. s reméltem. Saját magamhoz kellett fordulnom. hogyan keletkezett az a vers. és nem gondoltam semmi különösre. A folyamat sokszor nehézségeket és szorongásokat okozott. kihagytam a hiányzó részek helyét. a tudatos felkészülésnek van egy hosszú folyamata is: vésni. mire elkészültem vele. E folyamat nagyszerő leírása olvasható A. aztán megint felbugyogott a forrás . Másrészt. Ezért van az. E.éppoly sokfélék. próbálkozásokkal és csalódásokkal járt. vagy ha dolgozószobájukban járkálnak fel s alá. máskor azonban kézbe keltett vennem és a saját eszemmel folytatnom a költeményt.. jött is. és több.s hogy a kelleténél feltétlenül nagyobb hangsúlyt helyeztem a tudattalan szerepére. hogy az írók . de új már nem érkezett.nem árulom el. Egy harmadik versszak az inspiráció kegyelméért való némi esedezés árán született. s nálam a délutánok az élet intellektuálisan legkevésbé értékes idıszakai -‚ és egy-két órácskára sétálni mentem. csiszolni és fényesíteni a durva követ.

Egy újabb példa. e kifejezéssel az adott mátrix érzelemfelkeltı és kielégítı képességét jelölöm.ahogy a rosszmájú kortársak tették is szívesen. a Swinburne-i vak ajkak vagy a Blake-i vak kezek. ízlelés. Robert Graves elmondta. A tudós heuréka!-pillanatában két. kezében napernyıt tartva ugyanígy terelgetett egy csapat fiatal leányt. Mindkét eseménynél tudattalan folyamatok közvetítik. Az érzékelési mátrixok efféle kombinációi újszerő gazdagságot. A legegyszerőbb és legáltalánosabb szint. s ennek megfelelıen más és más használhatóságuk és érvényességük területe. korábban egymástól távolinak vélt összefüggésrendszer kerül kapcsolatba. többdimenziós jelleget kölcsönöznek az élménynek . amelyet már korábban is említettem. amelynek összetevıi hordoznak vallásos vagy mitologikus zamatokat. de objektív faktorok is.mint láttuk .a szellemi táplálék. mind pedig az ábrázoló mővészetek területén.clxxxix hogy legkedvesebb versei „kivétel nélkül” tapintási jellegő érzelmi töltés hordozói.a látás.érzelmi potenciálja egyénenként erısen változó. A második képen a leánykák ugyanolyan elrendezésben voltak láthatók. mint zenét. egy szerencsés. Ugyanez a megfordíthatóság jellemzı Kekulé kígyójára vagy Faraday kozmikus erıvonalaira. mint az elsın a libák. A karikatúra két képben beszélte el egy ifjú leány karrierjének történetét.illetve fordítva: a karikatúra e rejtett analógia metaforikus illusztrációjának is tekinthetı. A kettı közötti különbség az átfedésbe került összefüggésrendszerek az elsı esetben elvont.clxxxviii A heuréka!-pillanathoz két rajz szolgáltatta a rejtett (ha nem is olyan mélyen elrejtett) analógiát . édes hang. a másodikon már felnıtt nevelınıként. Az elsı képen egy leányka kislibákat terelgetett egy bottal. Szerepet játszanak itt természetesen az egyéni tényezık. de ugyanez mondható el a költı trouvaille-éról. látom a muzsikát. Ez a különbség azonban . Példaként egy óangol verset idéz: Kedvesemre hideg szél fú S néhány csepp esı is veré -53 53 Serdián Miklós fordítása. a rövidülés felfedezése például fontos lépés volt mind a geometria. a különbözı kultúrák kollektív magatartásmintái és reakciósorozatai. hallás. hogyan támadt a Mester fejében egy szempillantás alatt az ösztönök szublimációjának gondolata: Akkor történt.csupán fokozatok kérdése. s mint fényt. formális megfelelést teremt a tér és a sík elemei között s közvetlenül érzékelhetı hatása van. teszik hozzáférhetıvé az analógiát.ismét Swinburne-nel: a fényt úgy hallom. A perspektíva. a másodikban inkább érzéki jellegébıl következik.egy új metaforára vagy hasonlatra. Végül: a triptichon harmadik oszlopára helyezve a nevelını és a kígyó is viccre fordítható . az egyes asszociációs összefüggések belsı „kalóriaértéke” . s a két szélsı pont egymást nemegyszer átfedi. a képletes beszéd és a rokon technikák keltette esztétikai megelégedettség (amelyet a továbbiakban egyetlen kategóriának fogunk tekinteni) a játszmában résztvevı mátrixok érzelmi potenciáljának függvénye. . ÉRZELMI POTENCIÁL A legegyszerőbb metaforák között találjuk a két különbözı értelmezési rendszer közti kereszthivatkozásokat: meleg szín. A metafora. az érzékelıképességek . újszerő és találó kép felfedezésérıl is. Freud egyik életrajzírójának beszámolója arról. éles fény. tapintás . amikor egy humoros lapban egy rajzos viccet nézegettem.

másik-busman-legeltet-birkák. aki azonban ugyanígy járt. Még az is elıfordulhat. Graves 1925-ben megjelent. s a primitív népek beszéde olyan. amíg az rosszul nem kezdett bánni vele. fut-fehér-emberek. hogy a jelentést felégetik a mátrix keltette érzelmi kalóriák. mint a fogalmi gondolkodás. a Kedvesemre hideg szél fú. mint vélnénk. kitőnı német pszichiáter kommentárját.primitívebb és ısibb. hogy a varázslat elfedi az üzenetet . busman-elszalad-fehér-embertıl. fehér-ember-ad-hús. Talán szükségtelen mondanom. én mindannyiszor érzem a westernfilmekben vágtázó lovak nyomán kavargó por szagát.ahol . busman-indul-haza. a szó szoros értelmében „vizionárius” típushoz tartoztak. a dal melódiájával és a ráolvasás mágiájával színezik át. hogy mindig szerette Keatst. vidám-megy-haza.fejtegeti .. verssor pedig az esıs szél. egyszerő történet.magyar fordítása a következı: Busman-ott. cselekvést vagy minıséget jelöl. hogy senki sem vette komolyan javaslatát. busman-eszik-hús. hogy tárgyat. ekkor a busman megszökött.„képszerő”. szagolják a költészetet. aki pásztorként dolgozott egy fehér embernél.mind a faj. hanem sokkal inkább képekben gondolkodott. megymegtölt-dohányzacskó. hogy sokkal többen. hogy a pszichológusoknak beható kutatásokat kellene folytatniuk a dologgal kapcsolatban sajnálatos.ideértve Blake-éit is. vagy amikor az ember Blake-et olvasva gyakran érzi úgy. egy busmanról szól. A továbbiakban arról beszél. s szinte nem is figyelik a csak ködös színpadi háttérré fakuló szavakat”. ıriz-fehér-ember-birkák.cxc Hadd idézzek Kretschmer könyvébıl egy konkrét példát. busman-dohányzik. A szervezett hangzások érzelmi potenciáljárót már volt szó. Láttuk azt is. A történet . (Az az érzésem. utána pedig a jelentıségében Junghoz hasonlítható. hogy a tudatalatti az álomban. Kretschmer kommentárja: A primitív népek gondolkodása nemigen teszi lehetıvé a különbözı képek elvont kategóriákká sőrősödését és rendezıdését.nem annyira látom. hogy a képi fogalomalkotás . hogy ez a benyomásom személyes tapasztalatomon alapul. a nyelv saját erejét a tánc dinamizmusával. A példa egy busman nyelven elbeszélt. amelyen minden kocka egy-egy ábrázolás..értelemszerően csonka és elégtelen . fehér-ember-ad-dohány. . Ezek a nyelvek nem csupán az elvontabb képzetalkotás lehetıségét nélkülözik. A FILMSZALAG Jószerivel ugyanez mondható el egyes vizuális ábrázolások érzelemfelkeltı erejérıl .mint amikor (Gravest idézve): „az emberek csupán verseinek nagyszerő száguldása miatt olvassák Swinburne-t. gondolatébresztı esszéje azzal a felvetéssel végzıdik. A gyermekek nyelve megintcsak a szó legszorosabb értelmében . fehér-emberek-üldözikbusman.) Ezen egyéni árnyalatok mellett az emberek elsısorban látás és hallás útján szerzik benyomásaikat. de maguk az érzékszervi tapasztalatok. de Shelleyt nem. de hiányzik belılük gyakorlatilag minden nyelvtani konstrukció is. busman-mind-elfut. Shelley pedig a mozgásérzékére hat. busman-nagyon-fáj-sír. Egyazon „szó” jelenti például az ütni és az egy ütés fogalmakat. inkább a kezemen és a hajamon érzem az esıt. hogy Keats folyamatosan a tapintásérzékére. tekintet nélkül arra. fehér-ember-megüt-busman. illetve a kutató tudós alkotómunkájában a „képekben való gondolkodás” útján nyilatkozik meg. A VII. a hallucinációs állapotokban. s az Igaz Szeretı nyirkos hajának friss illatát idézi fel. mint egy letekeredett filmszalag. A legnagyobb matematikusok és fizikusok túlnyomó része nem elsısorban szavakban. de sajnálatosan kevéssé ismert. s a fehér ember egy másik busmant fogadott fel. mert úgy érezte. mind pedig az egyén fejlıdésének skáláján . fejezetben láttuk. busman-leül.

hogy rávilágítson a kontrasztra az élı képzelet és a kiszáradt absztrakció között: Korunk jelenségeinek objektív szemlélete arra enged következtetni. innen a figyelemreméltó hasonlóság a skizofrének és a primitív népek mővészete között. Gyakran emlékeztettek a régi norvég vagy római szobrászat darabjaira. tőnik a szellemvilág. absztrakt univerzumok. A hallucinációs pszichózisoknál azonban az idıbeni visszahátrálás sokkal intenzívebb. a körök mélységre tettek szert és hengerekké váltak. Minden mozgott és növekedett. s akkor felfogjuk. Például: a fiatalember Kant egyik filozófiai mővét olvasta. a csodás”. amelyet az általa mozinak nevezett látomások színeztek át: Ezekben a fázisokban passzív állapotban élte át képek tömegének felszínre bukkanását. mint az álomban vagy a modern festményeken” . a fogalmak festıi elızményei.” Kretschmer ezután elbeszéli egyik páciense. és . Az álomban a normalitás. Ha valamelyest is meg akarjuk érteni ezt a szöveget. Legérdekesebbek azok a képek voltak. hogy álmaink nagy részének gyors felszívódása. csupán képek aszintaktikus sorozata alkotta mederben folydogálnak. egy tehetséges fiatalember esetét. és nem a tudósoké a kedvesség. s egy henger. s közben az absztrakt gondolatok folyamatosan képekké alakultak át. Éppily könnyen meglehet. Amikor a tér végtelenségérıl szóló eszmefuttatásokhoz ért. tartósabb. de a képsorozat szereplıi többé már nem egyes személyek . amely ferdén az egész képen áthatolt. hogy nem a gyorsaké a futás. A logikai összefüggések gyengék. Mellesleg: George Orwell egyszer modern akadémikus zsargonban megírta e részlet paródiáját. a következıket tapasztalta: „Rám rohantak a képek: tornyok és sorakozó körök. filmszerő jelenetek katonákról és lovagokról. és nem is fejlıdnek e szint fölé.amelyek mint ilyenek maradnak meg az emlékezetben. a szabályosság etalonja nemhogy a Prédikátor Könyvéig. és nem az okosoké a gazdagság. és nem a bölcseké a kenyér. 9. ezek a képek elvont. éppúgy mint a primitív népekéi vagy az álombeliek. Ismét Kretschmert idézve: „A skizofrének jelképei.a gyors. olykor groteszk figurák voltak.az elme normális önvédelmi intézkedése. hogy az ilyen nyelvet használó népek gondolati folyamatai teljességgel nyelvtan nélküli. de a babilóniaiak mitológiájáig és a busmanok nyelvének vizuális konkrétságáig süllyed az idıben vissza. szinte minden kapcsolat nélküli vizuális képek uralják. A teljes történetet elkülönült. Az Ótestamentum egyes részletei is ebbıl a fıleg képi gondolkodásból az absztrakt fogalomalkotás felé való átmenetre látszanak utalni: Fordítván magamat látám a nap alatt.gyötrelmes módon – elfelejthetetlen. elfelejtıdése . realisztikusabb. vagy konkrétnak tőnı fogalmakból kontúrosodtak elı. hanem idı szerint és történetbıl lesznek mindezek (Prédikátor Könyve. Ébredéskor azonban „a bőbáj szertehull. akik egy völgyben egy igazi. a tornyok mind magasabbak lettek. régi várat foglaltak el. s minden egészen öntörvényően viselkedett. minden esetben nagyszámú megjósolhatatlan elemet kell számításba venni. és nem az erıseké a viadal. A konkrét képekhez való ragaszkodás még jól érzékelhetı. hogy az egymással versengı tevékenységek kudarca vagy sikere nem mutat összefüggést a belsı képességekkel. erre a csupán célzásszerő nyelvtanra kell hagyatkoznunk. mint valami hosszú képtekercs.13).a patologikus elfojtásokról nem is szólva . vagy érzékletes. lazák. úgy bomlanak ki ismét. az erıs vagy a bölcs már győjtıfogalmak. aki a szellemileg tiszta és az abnormális szakaszok között valami elnyújtott átmeneti fázisban élt. amelyek közvetlenül az elvont fogalmi gondolkodásból bukkantak elı.

a törzsfejlıdés korai szakaszából származó tendenciákat szabadítanak fel. Amikor azonban túl vagyunk mindeme megfontolásokon. mérsékelt erıvel nyilatkoznak meg . s ez is fokozza a hatást. a vizuális képek és szimbólumok sem a fogalmak csipkedíszei. aki mélyen a föld alatt rejtızı vízfolyásokat kutat. A mővész nem létrára mászik. s a teljes passzivitásban befogadott. amelynek nincs sok köze az érzelmekhez vagy a mővészethez. az Éva. valami pisla tudatosságból. hogy mindenkinek meg kell halnia. a bölcs. .. hogy mondanivalóját rímes-ritmikus sorokkal fejezze ki. Végül: a harmadik idézetben alkalmazott sőrítı és ráutaló technika egy naiv találós kérdésre emlékeztet.. amelyek egy jó képzelıerejő. primitív. egy univerzális törvény konkrét képekkel való szemléltetésének didaktikus szándéka marad.és miképen meghal a bölcs. szójátékokban és versezetekben tobzódó betegnél láttuk. a ráció és az akarat kategóriáiól. hogy felékesítse az eszmék homlokzatát. hogy minden ember egyenlı. Észrevehetjük továbbá az Ádám. univerzális okokra és igazságokra való redukcióját általában puszta intellektuális idıtöltésnek tartják. leggyakrabban vizuális jellegő tapasztalat tökéletesen elszakad az idı és tér. egészséges embernél normális. verset használta fel. de érzelmi hatásuk sem elhanyagolható: . szinte mint hipnózisban. lány: Egyként por lesz mindahány. a harmadik azt állítja.Az ehhez hasonló esettörténetekben olyan tendenciák szélsıséges érvényesülését szemlélhetjük. azonképen meghal a bolond is. Ha egészen pedánsak akarnánk lenni. jól kiszámítottan a Míg Éva szıtt. ahogy a mőtıasztalon fekvı. hogy panaszaik a Teremtı törvényei szerint jogosak.” TÖRVÉNY ÉS REND Egyes képek logikus és didaktikus jellegüknél fogva inkább az értelemhez. Amikor John Ball Blackheathnél arra buzdította a parasztokat. felsorolhatnánk a bennük munkáló változatos biszociációs technikák mindegyikét. hanem a fogalmi gondolkodás elıfutárai. s hogy a születésbıl semmiképpen sem támadhatnak 54 Lator László fordítása. Az egyes példák ilyetén. a három idézetben közös legfıbb vonás az üzenetközvetítés.17) Koldus. arany ifju. (Cymbeline)54 Míg Éva szıtt és Ádám kávét hordott Ki látott akkor lovagot és lordot? (John Ball?) A fenti idézetek mindegyike egy általános igazság szokatlan illusztrációjának is tekinthetı: az elsı és a második arról beszél. a bolond vagy az aranyifjak fogalmak archaikus vagy archetipikus felhangjait. ám a valóságban igen erıs érzelmi hatása van.éppúgy. inkább hasonlít az amatır barlangászra.. Ismét Kretschmert idézve . vagy az elsı kettıben az egymással többnyire ellentétesnek ítélt.. semmint az érzelmekhez szólnak. az utolsó kettınél a jelentést és a hangzást. amelyben a figyelem.ezúttal utoljára: „A mővészi képzelıerı efféle termékei legtöbbször egyfajta lelki félhomályból. 2. És ahogyan a ritmus és a rím nem a nyelv puszta mesterséges felékesítése. mert így lehetısége volt bebizonyítani számukra. s az így keletkezı képek a szabályos formák és szimmetriák születésének körülményeirıl tanúskodnak. s a külsı ingerek iránti csökkent fogékonyság állapotából támadnak. egyetlen pontra koncentrálódik. A mővészi teremtés ezen álomszerő állapotai a rím és a stilizáció iránti elementáris erejő. (Prédikátor Könyve. de itt a meghalni és por utalásaival összekapcsolt fogalmakat. ı is patologikus túlzásokig vitte a költı „normális” törekvését. Ezek az állapotok hasonlítanak valamiféle szórakozottsághoz. hogy keljenek fel uraik ellen.

ha kiderül róluk.magyarázat.az egyetlen. valahányszor sikerül egy fenyegetı vagy egyszerően csak rejtélyes jelenséget valamely isteni univerzális törvény vagy isteni rend megnyilvánulásának magyaráznia. amelyeket magyaráz és indokol az isteni törvény és igazságra való hivatkozás . és a dolgok ismert rendjének része csupán. IGAZSÁG ÉS SZÉPSÉG Ugyanakkor a bosszantót és nyugtalanítót rendezetté és megszokottá redukálni. A pozitív oldalt a püthagoreusok hite foglalta össze: a csillagok mozgását zenei harmóniák irányítják. tündérek suttogásával vagy a légáramlásokkal magyarázni a sötét erdı fáinak neszezését. amely a hitre hat. amely eltölti az embert. ahol egyenesen a parasztfelkelések indulójának szövege lett (Als Adam grub und Eva spann . hogy ugyanez a szöveg. az ismeretlen erıinek való kiszolgáltatottsággal azonos. Mert a Rend ellentéte a Káosz. hogy ami történik.kiváltságok. . az elme éppúgy elborzad a törvényes rendben tátongó repedésektıl. ami nem kifejezhetı. Nem kétséges.szintén mottóul szolgálhatnának olyan érzelmek felkeltéséhez. A „bámulatos tisztaság” érzését. csupán a megmagyarázás képességének negatív aspektusa . A sorsunkat befolyásoló „vakvéletlen” gondolata elfogadhatatlan. . hogy általános törvényszerőségek megnyilvánulásai. Az Isteni Akarat.és nemcsak Angliában. Már többször említettem az „óceán-érzést”. ami megtörtént vele.innen az öröm és megkönnyebbülés. A halál színe elıtt álló ember egyetlen vigasza. amikor valami ijesztırıl kiderül. Ha igazságért kell áldozni életet. jórészt a bizonytalanságérzet. a tudós eufóriájáig. s ha .helyes vagy téves .a szorongástól való menekülés.Wo war da der Edelmann?) Blake sorai: Visszhangtalan hang szól még a semmibıl Ez ember gyávaságra kárhoztatott. hanem Németországban is.mondjuk . amikor egy verssor hirtelen a láthatólag neki kiszabott helyre illeszkedik. még a hinduk vérszomjas istennıi és a Pantheon lobbanékony istenségei is valamiféle védelmet jelentettek. A Káoszból kiemelkedı Rend minden mitológia vezérmotívuma. az önmeghaladó érzelmek legszublimáltabb kifejezıdését. Így aztán bármely . mint a sötétség hiánya és a törvény több annál. Megfigyelhetı ez minden szinten: a kisgyermek mosolyától. a Természet Törvénye. amely Második törvényének felismerésekor rabul ejtette Keplert. hanem a kozmikus rend iránti csodálatához is szól: a fény több. amely ott áll a tudós legvégsı okok utáni kutatása és a mővész végsı tapasztalati valóság felé való törekvése mögött. s a mindenség szervezı és rendezı elve az emberi tapasztalatvilág egyik legerıteljesebb archetípusa.a Válasz Nélküli Hang. kozmikus törvény. milyen hallatlan erejő hatást gyakorolt az emberekre . a kozmikus szorongás és védettség áhítása . mindannyian nagyon nehezményeznénk. mert emberi érzelmek mozgatták ıket. minden mővész átéli. A teremtésmítosz nemcsak az ember káosztól való borzadásához. hogy mi viszont igen. hogy nincsen zőrzavar. Még a gyötrelmes tapasztalatokat is enyhíti. vagy amikor agyában megszületik a megfelelı kép . amikor megold egy problémát. amely képes szimbólumokkal megmagyarázni a megmagyarázhatatlant -‚ és kifejezi. s így az ember kielégítı magyarázatot talált mindenre. hogy egy megszokott és ártalmatlan dologgal kapcsolatos. amelyeket az elme felfoghatott. a találós kérdésbe rejtett jelentéseivel. Jellemzı. megnyugtató és katartikus. mint ha a megmásíthatatlan az elırehaladott kor vagy gyógyíthatatlan betegség következtében történik meg. amely a dolgok elıreláthatatlanságával és kivédhetetlenségével.a kéményseprık nem esnének a hatálya alá. ahogy a Természet iszonyodik a vákuumtól. hogy eredete. Egy rokont valami „ostoba baleset” következtében elveszíteni sokkal fájdalmasabb.

amelyet jól ismernek a matematikusok. magasabb érzelmi potenciállal rendelkezıbe terelıdik át. Hardy klasszikus mővében.és viszont: a szépség élménye csak akkor jelenik meg. megindokló képességük azonban . rút matematikának nincs helye ezen a világon .az építészekrıl nem is beszélve -mindig. mint a tudós okfejtései. A Mathematician’s Apology-ban. azt hitte. tapasztalat lényegét. ha az élmény elıidézésére tervezett mőveletet . nála ezek a mitológiának és a mágiának. hogy az ember egyenletei szépek legyenek. mert a probléma megoldása harmóniává rendezi a diszharmóniát .vagy a misztikus „spontán megvilágosodásával (egy ismerıs tárgy vagy esemény hirtelen új megvilágításban. a matematikai felfedezéseknél a szépség iránti törekvés szinte az egyetlen hajtóerı.” Ha most a másik tábor felé fordulunk. mint az.Keplertıl Einsteinig. „Ez az a valódi esztétikai élmény. a perspektíva titkai. a „földelési” folyamaté.együtt adja az esztétikai élmény. szinte a megszállottságig a tudományos és pszeudotudományos elméletek vezérelték: az aranymetszés. hogy a részkérdéseket a nagy. Amikor Rembrandt vette a bátorságot.ám éppen Poincaré írta. hogy a festıket és szobrászokat . Az elsı az igazság megélt pillanata. amelyben „a végtelen a végesbe szőrıdik át. magyarázó. akárcsak a vallás. E kettı .írta G. Jacques Hadamard. hogy összhangban álljanak a kísérletek eredményeivel. univerzális rejtély elemeinek tudjuk tekinteni. a tudattalan rezonanciákat keltı archetípusoknak a gyermekei. így vonja le a végsı következtetést: „Úgy tőnik.legyen az bármilyen természető . akinek a felfedezések pszichológiájának tárgykörében írt úttörı jelentıségő munkájából már korábban is idéztem. az önmeghaladás iskolája. Az értı számára minden tudományos felfedezés a szépség élményét hordozza magában. az egyéni tudatosságot kozmikussá terjeszti ki.az intellektuális megvilágosodás és az érzelmi katarzis . mindkettı egyfajta univerzális fogalomkeretbe „földeli” a tapasztaltakat s a tudós felfedezését és a mővész trouvaille-ét követı katarzisban ugyanaz az óceán-minıség van jelen. a második a szépség átélése. vezeti át.Az efféle tapasztalatokat. A mővészet.az intellektus hitelesnek ismeri el. hogy „a matematikai szépség. a második az igazságot célozta meg . a formák és a geometria eleganciájának érzékelése” vezette a szerencsés kombinációk felé való.” Dirac egy fizikus barátjához írt levelében lakonikusan kijelenti: „Sokkal fontosabb. szellemi értelemben „földelıdik”. amikor valami zavaros és érthetetlen dolog hirtelen tisztává és áttetszıvé válik. hogy látható és elérhetı legyen” (Carlyle). új oldaláról való megpillantása). Egy Botticelli-féle szőz vagy Poincaré egy matematikai elmélete nem mutat hasonlóságot alkotóik szándéka között. A tudósok katarzist élnek át. az elsı a szépséget. mindig az önmeghaladó érzelmek hirtelen feltolulása és az utána kıvetkezı katarzisélmény követi. Ugyanez érvényes a mővészre is. ahogyan a tudomány tanít meg arra. hogy a figyelem az egyik összefüggésrendszerbıl hirtelen egy másik. ezek együtt pedig egy oszthatatlan folyamat egymást kiegészítı alkotóelemei.” Hasonló vallomásokat tettek a matematika és általában a tudományok legnagyobbjai . a ritmus és a forma kényszerítı követelésének. az önátadás. a zavaró probléma az univerzális rendbe olvad. amikor a jelenségeket legelemibb okaikra vezetik vissza. hogy közönsége képes lesz meglátni és felismerni a visszataszító tárgyban a fény. árnyék és szín idıtlen minıségeit. H. Az ember sorsa és természete szerint porrá váló aranyifjakról szóló részlet mélabús bája abból ered. Az elsı próba a szépség. Dürer és Leonardo .érzelmileg éppoly kielégítı. hogy személyes bajunkat az egyetemes bajba földeli le. A jelenséget az elektromosságtanból vett metaforával az érzelmek „földelésének” neveztem. A mővész heuréka!-pillanata intellektuális vonatkozásban közeli rokonságban áll a tudóséval . új felismerésekre vezetı ösztönös tapogatózásaiban.noha nem racionálisak . a számok. érzelmi vonatkozásban pedig az óceán-érzés csendjével és elragadtatásával. Láttuk: a mővészet felfedezései abból származnak. hogy megfesse egy levágott ökör tetemét. csupán az ısokok és a Rend törvényeinek megfogalmazása más. azt látjuk.

hogy a merész búvár egy marék iszappal bukkan fel. mint láttuk. Braque elgondolása.hogy csak keveseket említsek . És ugyanannyi az orrlyukaktól a szemöldökökig és a szemöldököktıl a haj vonaláig. Descartes-ot. ismeretlen. keveredési arányuk .ha minden más változatlan elsısorban a médiumtól függ. ugyanazt a szépségélményt idézik elı. hogy a magasságod egy tizennegyed résszel csökkenjen. ha két.„végsı arányosság-törvényei”. lényeges szempontot felidézünk. s úgy mosódnak egymásba. mint a szivárvány színei. és karjaidat kitárod úgy. (Leonardo da Vinci feljegyzéseibıl. Goldwater és M. s ez minden. és sokkal valószínőbb. kúpokból és hengerekbıl épül fel. mint Botticelli.) . de áldozatuk elméjében ugyanazt a parancsoló meggyızıdést. mint a szerencsés találatok.bolonddá tennie.” Látszólag mindkét tábor másik irányába hajlik: a mővész racionalizálni a tudós . s eltőnik a repedés. Tévednek. a konkrét cselekvés befejezıdése után.hogy így fejezzem ki . idézi: R. Pasteurt vagy Einsteint is . s a lábaid közti rész egy egyenlı oldalú háromszög. a folyamatos szivárvány-színkép minden tartományában lényegében egyazon gondolati és késztetés mintázaton alapul. Maga a tett mindig ugrás a sötétségbe. fekete vizekbe való alámerülés. A férfi kitárt karjai által befogott távolság a testmagassággal egyenlı. Noha a Botticelli szőzének és Poincaré elméletének létrejöttét eredményezı pszichikai folyamatok korántsem különböznek egymástól olyan nagy mértékben. a neoimpresszionisták kifinomult elméletei. Az elsı: az igazolás.irracionalizálni törekszik az alkotófolyamatot. Az állcsúcstól a fej tetejéig a magasság egynyolcadrésze És az állcsúcstól az orrlyukakig az arc harmadrésze. az alkotófolyamat vajúdásában az igazság vagy a szépség irányítása egyformán szubjektív és bizonytalan. hogy a kiterjesztett végtagjaidat érintı kör középpontja a köldököd lesz. Én csak alkalmaztam a módszeremet. hogy elismerje elkötelezettségét a tudattalanból származó intuíció iránt. Ha szétterpeszted a lábaidat annyira. és így tovább. A tudós szükségét érzi. Mint 55 AZ EMBERI TEST ARÁNYAI Az állcsúcstól a haj vonaláig a figura magasságának egytizede. amelyben a kreatív késztetés megtalálja a megvalósulást.ahogy Kepler mondta . Maga a teremtı aktus. Az igazság . mely szerint a természetben minden gömbökbıl. akinek nemegyszer sikerült még Galileit. amely kockákkal helyettesítette ezeket a gömböket. az elsı esetben nagyon is szigorú logikai szabályok játszanak szerepet. mintha Keats görög vázáját csúnya repedés rútítaná. Le Corbusiernek az úgynevezett Fibonacci-számsorozaton alapuló modul-elmélete. A két faktor egymás tükörképe és kiegészítıje.csalfa fehérnép. a hitelesités csak post factum érkezhet. A szépséget a ráció elé helyezı A Mathematician’s Apology párdarabja Seurat (egy barátjához írt levelében található) kijelentése: „Ezek költészetet látnak abban. amelyek utólag elnyerik az igazolást. ugyanazt az eufóriát. a mővész pedig igen magasra (s olykor túl-) értékeli az intuícióit irányító és uraló elméleti szabályokat. a másodikban nem.55 Cézanne teóriája. A kész alkotás megítélését természetesen befolyásolja a hordozó médium is. E tekintetben tehát Poincaré semmivel sincs jobb helyzetben. A második szempont az ellenırizhetıség és igazolhatóság kérdése a mő elkészülte után. Leibnizt. amit csináltam. Treves. mint hisszük. o. tudnod kell. hogy középsı ujjad a fejtetı vonalára essen. korábban taglalt. Úgy tőnik. 1947 51. amely elméleteinek megalkotásában vezéreli. mint a mővészetben a csapnivaló darabok. A hamis inspirációk és korcs elméletek éppoly gyakoriak a tudomány történetében. mint hogy korallt vagy igazgyöngyöt talál. Ám maga a tény önmagában is figyelmet érdemel. de beforr.

Vagyis: a görög váza repedésének begyógyításához és ahhoz.a heuréka!-pillanat élményét. élesen meghúzható határvonalak.egyik az ész. meg kelt újítanunk a megfogalmazást (ahogyan Orwell tette a Prédikátor Könyvével): a szépség az igazság. hogy hozzá képest az irodalomkritika egzakt tudománynak nevezhetı. törés és fokozat nélküli sorozatot mutat. A következı ábra egy ilyen. mint a gondolat és az érzelem. Hogy ez egy középkori ólomüvegablak vagy Newton általános gravitációegyenlete. s az örökkévalóság átbámul az idı ablakán. mind szubjektívebbekké. mint egy mőalkotás. a különbség még ebben a tekintetben is fokozatosság kérdése és korántsem ‚abszolút (X. Az analízis szétbonthatja ıket. s a tudomány története jórészt parázs viták története. mert a bizonyító vagy cáfoló erejő tények megítélésében mindig szerepet játszanak a kor pillanatnyi divatjain és elıítéletein alapuló szubjektív tényezık. Az atomfizika felé haladva a megfigyelések értelmezése mind ellentmondásosabbá és vitatottabbá válik. amikor a végtelen a végesbe szüremlik át. vagy korábban Cantor végtelen halmazokkal kapcsolatos elmélete (amely miatt Németország összes egyetemén lehetetlenné vált számára az elırelépés és kivétel nélkül minden matematikai szaklap visszautasította a cikkeit).láttuk. Még a sor legtetején helyet foglaló matematika alapjait is megrengették a Gödel teorémájához hasonló paradoxonok. hogy a váza számítógépkorszakunkban is elfogadható és érthetı legyen. Egy fizikai elmélet jóval nyitottabb az igazolás.s a nézıben végbemenı újrateremtı folyamatban . s a lejtın még lejjebbre jutva ott találjuk a pszichiátria. a kor divatjainak mind kiszolgáltatottabbakká. azt azonban megintcsak hangsúlyozni szeretném. amit abszolútnak nevezhetünk. a történetírás és az életrajz sajátosan „hibrid” kategóriáit. az már csak a neveltetés és a véletlen kérdése. Poincaré világát követi Botticellié. de a teremtı aktus élı tapasztalatában .ugyanúgy elválaszthatatlanok. A legtöbb tudományág történetéhen voltak olyan idıszakok. és mindenekelıtt mind kevésbé megfogalmazhatóbbakká válnak az igazság kritériumai. miközben folyamatosan változnak. E kettı közvetíti . az elfogulatlan szem számára bármelyik átlátható. fejezet). hogy a kettı között nincsenek konkrét. az igazság pedig a szépség függvénye. Nem akarok túlozni: bizonyos. másik a zsigerek nyelvén . még az úgynevezett döntı jelentıségő kísérletek is ki vannak szolgáltatva a különféle értelmezéseknek. amikor a tapasztalatok értékelése oly mértékben szubjektív és véletlenszerő volt. a bizonyítás elıtt. . hogy komoly eltérés van egy fizikai elmélet és egy mőalkotás értékelésének módszereiben. de a kísérletek. Vagyis: a matematika „objektív igazsága” és „logikus bizonyíthatósága” is igen távol van attól.

tudatosan vagy tudattalanul válasszon: mely vonásokat. határozza meg azt. átformálják látásmódját. A festık évszázadokon át látszólag nem vették észre. a szelektív hangsúlyok elemeit. s vannak olyanok. hogy kerékpározásról vagy egy tájkép megfestésérıl van-e szó. hatásuk átjárja a teljes személyiséget. hogy a valóság mely elemei tőnnek fontosnak. az író tintája nem képes megszólaltatni egy hangot. mint láttuk. torzítva. mint az óraketyegés. amely fölött a médium is egyfajta visszacsatolásos ellenırzést gyakorol.a közönség. s festékeinek színe sem azonos azzal. mások csak erıs leegyszerősítéssel. A tapasztalás részben automatikus. A begyakorlott tevékenységek irányítása.és lássuk. jelleget. sem megéreztetni a rózsa illatát. hogy ember-alkotta álommá váljon. Kezdjük a médiummal. Irányultságuk a mővész elméjében lévı torzító lencséktıl függ. s melyek lényegtelennek. s melyek másodlagosak. Teremtettek . Még a legnaturalisztikusabb festmény. Az elıtte álló lehetıségek száma elméletileg végtelen. hogy a valóság mely elemei fontosak számára. s melyek elhanyagolhatók Ismét a korábban már tárgyalt kiválasztás. Az összehajtogatás Térjünk vissza még egyszer a komikum technikai minıségének három fı kritériumára: az eredetiségre. elkerülhetetlenül tartalmazza az elıítéletek. vagy azt. a hangsúlyra és a takarékosságra . vagy a kritika reakciója révén -. amiket lát.XVIII. részben pedig tudatos folyamata. A tapasztalatok egynémelyike egyáltalán nem. hanem sokkal inkább belülrıl érvényesülnek. s meghatározzák.saját magát kivéve . HANGSÚLY ÉS EREDETISÉG A mővészek az antikvitástól a reneszánszig úgy gondolták . az érzékelési és értelmezési mátrixoktól. s ha ehhez hozzávesszük mindazt. s megteremti sajátos „stilizációját” és kötelezı stílusát. A festı vásznán tátongó őr kisebb. hogy az árnyéknak színei vannak. mint a lefesteni szándékozott táj. amit a különbözı korokban az irodalom mulasztott el észrevenni. a tudatos szint alatt mőködik. krónika vagy regény is. mennyire nincs jelen a viktoriánus irodalomban a szexualitás. Érzékeljük azonban az árnyékok teljes hiányát a kínai festészetben. s e két lencse természetesen szorosan összefügg és egymásra hat. hogy párás levegıben elmosódnak a kontúrok. a mővész elméjén és az alkalmazott médiumon kell átjutnia. melyek alkotója hően másolni igyekezett a valóságot. jószerivel felsoroltuk az emberi tapasztalatok teljes mezejét. hogyan érvényesülnek a mővészet más területein. . Például: a klasszikus festészet kontúr-hangsúlyozása oly mélyen beivódott látásmódunkba hogy eszünkbe se jut: képtelenség egyidejőleg tisztán és élesen érzékelni az elıtérben álló alakot és a hátteret alkotó táj részleteit. amely . még Leonando is ezt írta feljegyzéseiben: a festészet a legtiszteletreméltóbb. amelyek csak mások rovására reprodukálhatók. mozzanatokat ítél fontosnak. a gyakorlatban azonban ezt a számot igen nagy mértékben csökkentik a kor. sem azt. amit a mővész egyéni stílusának nevezünk. Az érzékelés mátrixait uraló kódok rejtett rábeszélık. mert ez hoz létre a modellhez leginkább hasonlatost. Természetesen nem tettek semmi ilyesmit. túlzás és leegyszerősítés hármasával találkozunk. Médiumának korlátai és sajátosságai minden lépésnél arra kényszerítik a mővészt. Ugyanakkor. s az adott iskola hagyományai. tekintet nélkül: arra. meghatározzák. minden korszak túlhangsúlyozza a valóság egyes elemeit. Ezek természetesen nem csupán külsı nyomás útján .minden korszak számára nyilvánvaló. amelyek befolyásolják tapasztalatait.ahogy Platón a szemükre hányta – ember-alkotta álmokat az ébereknek Az ábrázolt dolognak két torzító lencsén. A médium természete kizárja a közvetlen imitációt.vagy legalábbis úgy vélték -‚ hogy a természetet másolják. hogy .

A meghatározó fordulópontok a mővészet minden ágának történetében olyan felfedezések. Amikor egy mővészéti ág stílusai és technikái hagyományossá válnak és stagnálni kezdenek. klisévé zülleszt az ismétlés és elvész belıle az érzelmi vonzerı. az ortodoxia. amikor egy-egy horrorfilm hatására visszatér a gyermeki állapotba.minden újra kezdıdik megint. stílusainak idırıl idıre való visszatérése. hogy újrafogalmazzuk értékítéleteinket. amelyek viselik a korábban már elemzett jellegeket. hogy rombolnak és építenek. mint az újat.hogy részessé váljon és újrateremtsen.Egy mővész eredetiségének mértéke . s értékelni a film erényeit. ilyenkor történik meg a nagy áttörés. A technikák . ami mindig is ott volt. évszázadai következnek. a kollektív felfedezések. iskola tesz.semmi borzongás. megszokott tájképeket néz és megszokott színielıadásokat látogat könnyedén és magabiztosan . A mővész növekvı szorongással érzi. semmint a film cselekményének esik rabul. míg el nem érkezik az új válság. s így képes kritikusan szemlélni a színészi játékot. rámutatnak arra. üzenetközvetítésre már nem alkalmasak. s önkifejezésre. Hogy az eredeti. A mővészet élvezete kellemes. ágazatai között. amikor megérett az idı. A gyermek vagy a vadember. a közönség többé nem teheti próbára intelligenciáját és képzelıerejét s ezzel megfosztatik e próbatétel jutalmaitól is. szövetség. kivéve. amelyeket egy szorosan összetartozó csoport. a szent lázadás . amelyben saját egyéni hangsúlya eltér a hagyomány normáitól és újszerő fontosságokat. a tapasztalat teljes spektrumának egy sötét területe felé tereli. mint elıırs hódítanak meg új vidékeket.az a tartomány. kezdeti élményt ismét megtapasztalhassa. Más párhuzamok is lehetségesek: az „egyidejő” felfedezések.a mővészet egyes régi. transzcendentális vonzerejét s a katartikus hatást. elfeledett formáinak. Egyetlen példa: a Krisztus elıtti negyedik században élt pergai Apollóniosz kúpszeletekrıl írt tanulmányának újrafelfedezése vezette el az ellipszis gondolatához Keplert. Többre is becsüli a szokványost. A tapasztalt mozilátogató szemében már sokkal kisebb szerepet játszik az illúzió. arra sarkallnak bennünket. inkább az illúzió mágiájának. amelyet a közönségben idıvel minden mővészi újítás és felfedezés kivált. amely egyszerre születik meg több helyen. hogy a figyelmet hirtelen valami korábban érdektelennek tartott vagy észre sem vett vonatkozás. erejüket vesztették. s az új távlatok birtokba vétele. Minden új korszakot. egy merész és újszerő képet dohossá tesz. nem várnak tıle kreatív erıfeszítést. hogy értelmet találjon a látszólag abszurdban .a legegyszerőbben kifejezve . avantgárd filmeket vagy japán Kabuki darabokat nézni. semmi ámulat. hisz itt nem találkozik kihívással. A két terület valóban eredeti géniuszai nemigen hasonlíthatók az adott szakirányok nagyszámú tehetséges mővelıjéhez. elveszti érzelmi ütıképességét. egy új stílus. elıbbiek. a stagnálás és a dekadencia évtizedei. forradalmiak abban az értelemben. a teremtı káosz periódusai. kénytelen valami újhoz fordulni. aki az építészetben nyitott új távlatokat. majd ismét a konszolidáció. vonatkoztatásokat teremt.és Guarinit. amelyeket az utóbbiak fognak szorgos munkával megmővelni. hogy a hagyományos módszerek „megzápultak”. kísérleti színházakat látogatni. válság és új elindulás ciklusainak oka jórészt a fokozatos telítıdés. GAZDASÁGOSSÁG A tegnapi felfedezések mára közhellyé válnak. s az örök játszmára új szabályokat kényszerítenek. Mindkét területen idırıl idıre válságok jelentkeznek. modern. nála a két mátrix gyakorlatilag egybeolvadt. Az ideák evolúciója címő fejezetben olvasható általános megfontolások jó része a mővészet területére is vonatkozik. iskolát vagy mozgalmat teremtı nagy újítás abban áll. akit elıször visznek el egy moziba. A stagnálás. végül pedig a „kölcsönös megtermékenyítés” a mővészet vagy a tudomány egymástól távot esı területei. aki ezután erre építette fel az új asztronómiát . az „újrafelfedezések” . langyos mulatsággá válik. szokatlan mővészi kifejezésmódokkal ismerkedni. A „fogyasztó” megszokott regényeket olvas.

Egy kis szabályalkotásba bocsátkozva. Az üzenetnek tehát vázlatos.de táncolni nem táncolnak többé. a spirál egy új kanyarulatában ismét fogékonyak leszünk rá.a dekadencia és impotencia jellegzetes jegyeit. s mindezt a titkosírás megfejtésének sorozatában.) E drámai fordulópontok között a stílusok folyamatos evolúcióját figyelhetjük meg. Az elsı arra való. átlátnia a szimbólumok álcarétegein. mert e szépség abban áll. a huszonhatodik dinasztia idején újjászülettek az archaikus stílusok. bemutatnak egy tárgyat. amikor parányi lépésenként mutatjuk meg egy tárgy képét. vagy fordítva: választunk egy tárgyat. az érzelmek nyílt. a másik a fokozódó burkoltság és gazdaságosság. kitöltenie a réseket és elértenie a célzásokat. hasonló reneszánsz virágzott a második századi Rómában. Azt hiszem. hogy a befogadónak ki kelljen csomagolnia. A szimbólumok e titok kiteljesedésében keletkeznek. Érzelmi hatásukra . A görög tragédia . ellentéte tehát a csökkenı hozadék törvényének . s így tovább a preraffaelitákig és a primitívek mővészetének nem is oly régi felfedezéséig.a kecskedalból származik. s eredete a DionüszoszBakkhosz tiszteletére tartott szertartásokig nyúlik vissza. még burkoltabb formában kell tálalni neki. amelyeket keltenek . Krisztus példabeszédei olyan rejtvények. A zsákutcából való kiút: kitörés új láthatárok felé. hogy a mővész visszanyerje fogyatkozó uralmát a közönség fölött.legalábbis egy idıre immunissá váltunk. A közönség azonban lassan mind kifinomultabbá és hozzáértıbbé.természetesen nem maguk zápultak meg. amikor Hadrianus megépíttette Athaeneumát. teljességgel leírnak. célzásszerő. és az eltompult étvágynak főszeresebb táplálékot nyújtson: eltúlzott mesterkéltséget. amely látszólag két irányba hat. csupán célzások lehetségesek. mint valaha . hanem a burkoltság értelmében vett) gazdaságosság a mővészet minden formájánál és korszakában tettenérhetı. Fragonard nimfái és pásztorai éppoly bájosak. A másik folyamat a korábban már tárgyalt értelemben vett gazdaságosság és a burkoltság irányába hat. s mindkettınek célja. a múlt technikáinak újrafelfedezése. hogy elrejtsük az üzenetet. (Az egyiptomi mővészetben a Krisztus elıtti hetedik században. A cél nem az. hogy a telítıdéssel szembeszálljon. mintegy „összehajtogatott” formában kell megjelennie. hogy boldog tapogatózással. A tárgyak szemlélése. burkolt. mint maga a mővészet. az üzenetet még szorosabbra hajtogatva. a jambusoknak továbbra is megvannak az évszázadokkal ezelıtti ritmikai erényei. hogy rávesszük a befogadót: dolgozza ki és teremtse újra maga. amelyeket a hallgatóságnak kell megoldania. hogy elképzeljen és megteremtsen. Heredia és mások klasszicista mozgalma]. olyan régi ez a technika. és kivonunk belıle egy hangulatot. nevezzük a dolgot az összehajtogatás törvényének. Ezek a múlt még mélyebb . ez a (nem a rövidség. akik kitalálták az elmozdulást a nyílt és egyértelmő állításoktól a burkolt célzások felé. vagy mindkettı egyszerre. A mitológiákban csak úgy nyüzsögnek a szimbólumok és az allegóriák. „vájtfülőbbé” válik. amely a francia szimbolista mozgalom célkitőzéseit körvonalazza: Úgy tetszik. A mővészet történetét úgy is meg lehetne írni.amennyire tudhatjuk . s megfosztják az olvasót attól a gyönyörőséges örömtıl. amelyek minket a továbbiakban nem érdekelnek. szókimondó megszólítását. pózolást. hogy felidézzünk egy hangulatot. Az egyik a mind félreérthetetlenebb hangsúlyozás. nélkülözik a fantáziát. mint a mővész szüntelen küzdelmét a bénító és folyamatosan halmozódó telítıdés ellen. hanem hogy még világosabbá tegyük azáltal. „besulykolást” és „szájbarágást” . apránként bogozzuk ki a lényeget. az illékony álomképek. s ha már minden trükköt megismert és vége az izgalomnak. Mallarmé ékesszólóan beszél róla egyik írásában. Ám nem a francia szimbolisták voltak. vásáriságot. Megnevezni egy dolgot: ez lemondás a vers szépségének háromnegyedérıl. sugalljuk csak a tárgyak keltette álomképeket. Talán a romantika egy következı felívelésekor.az érzelmek birodalmában. Ellenpontja.ez a dal: a Parnasszusiak tehát [Leconte de Lisle.

A modern prózának meg kellett gyorsítania lépteit. sőrítést túlzásba viszik. Joyce olvastán az embernek az az érzése támad. de a gazdaságosság. az énekmondó a hangját utánozta. szájbarágósak. ami Joyce-nál kétségkívül igen lényeges. írott jelek mögé rejtıztek és pergamentekercsekbe burkolóztak. a gazdaságosság kritériuma nélkül látjuk mőködni a hangsúlyozást . A homéroszi eposzok Krisztus elıtt 600 körül elnyerték végsı formájukat. és pillantana be az ablakon. hogy a verscsinálás neve németül miért dichten (sőríteni. az elbeszélı jelen használatától. a maguk idején a legnagyobbra értékelt filmek is megdöbbentıen ódivatúak . Hosszú utat jártunk be. akadályokat kell átugrania. a nyomtatott könyvek pedig gondolat. vagyis az olvasó saját képzelıerejével pótolni. akárcsak egy preraffaelita festményen. Minél több jó anyagot kihagysz. ami magától értetıdı. a Finnegans Wake nagy monológjainak csaknem minden szava szinte szétpattan a célzásoktól és utalásoktól. Léteznek azonban a „behajtogatásnak” más módszerei is . amint azt oly gyakran tapasztalhatjuk a kortárs költészet egyes .. Egy korábban már alkalmazott metaforával élve: a gazdaságosság azt követeli. A korai énekmondók feltehetıleg még hanggal és gesztusokkal személyesítették meg hıseiket. amíg megtanultuk a legmértékletesebb. s mégis szinte halljuk Anna Karenina zokogását vagy Uriah Heep behízelgı sopánkodását. mint egy évszázaddal ezelıtt. másodszor pedig mindazt. unalmasak. Még a „hivatalos” ripacsságban. de még a húszegynéhány évesnél régibb. mert a gyorsvonat sebesebb. A regényírónak az olvasó képzeletét nem kell többé felkurbliznia. mint egy Ford Tmodellt. hogy a rajtuk való átkelés az olvasótól számottevı erıfeszítést követeljen. egy bizonyos házhoz egy téli estén az 183. Az idıs Joyce például megérteti az emberrel. ami az író szempontjából irreleváns. a takarékosság irányzata érvényesül.. az eredmény zavarosság és érthetetlenség lesi. mint a postakocsi. hogy valaki mesél. Freud valóban hitte.és idézıjelekkel keltik azt az illúziót.a célzás. hogy egy maratoni táv minden méterén gátakat. a takarékosság számőzte az elbeszélés mellıl a játékot. Az események egyszerő elbeszélése egy ponton elvált az álarcos színészek általi konkrét elıadástól. nyugodtan rábízhatja a dolgot az önindítóra. a színjátszás mővészetében is a gyengébb hangsúlyozás.rétegeiben gyökereznek.-as esztendıben. s az akkumulátor elvégzi. elemei nyomokban és maradványokban jelen vannak Euripidész darabjaiban is. s nem azért. hogy ha az „összehajtogatást”. mennyivel poetikusabb szó amúgy..elıször is mindent. annál jobb lesz a regény . amely végleg a mővészi hajlamú dadáké és a BBC gyermekmősoraié maradt. Ma már nemcsak a viktoriánus melodrámák hatnak groteszkül.ami a gyenge mővészi alkotás létrehozásának alapfeltétele. létrehozni képes. s közben meg kell fejtenie az út mentén mérföldnyi hosszan sorakozó hieroglifákat is. Itt is. hogy felszólítsa a nyájas Olvasót: tartana vele egy bizonyos városba.. amit kell. A viktoriánus regényíró csupán mintegy száz évvel ezelıtt még nem riadt vissza a dramatizáció konkrét. A gazdaságosság egyik módszere: kihagyni . s valamivel mégis kevésbé. nyers módszereitıl és eszközeitıl.: kikölteni) kifejezés. az emberáldozattal kapcsolatos rítusokban.tanácsolta egy írópalántának Hemingway. a tömörítés és a homályosság a kétértelmőség . a legtakarékosabb módokon véghezvinni a varázslatot. A maszkos színész megszemélyesítette a hıst. Nyilvánvaló. hanem mert a népszerő pszichológia.amennyiben tökéletes olvasó is létezik. amelyeket a bakkhánsnık már csak jelképesen végeztek el.hét változata.Empson szerény becslése szerint .túljátszottak. mint a magyar költeni (vö. hogy az elbeszélés lépıköveit egymástól olyan távolságban helyezzük el. a tömegtájékoztatás és a nyomtatott bető özöne által lesimított és kiszélesített nyomvonalon a gondolatok vonata gyorsabban robog. tömöríteni). Joyce minden bizonnyal maga a tökéletes író . mint az angol composing (összerakni). hogy a költészet lényege: különbözı jelentések egy szóba vagy mondatba sőrítése. Vagy attól.

A komikus hasonlat akkor született. sem pedig csalódás nem létezik . és sajátos formája. Baudelaire-re és Rimbaud-ra is . Verlaine mővei sem kevésbé mesterkéltek és érthetetlenek. beteljesülések.. a New Yorker-féle találós kérdésekig való fejlıdése. Blake már jóval a szimbolizmus megszületése elıtt felismerte egy tárgy teljes és maradéktalan bemutatásának. hanem nyomatékos és hangsúlytalan szótagok bonyolult szabályok szerinti egymásutánisága.. nyílt analógiát. amikor valakit disznónak vagy szamárnak tituláltak (ez ma már egyáltalán nem komikus. leírásának fogyatékosságait.. A tiédnek nagy horgas orra van. de önmagában többé már nem használatos. és eljutott Heine ezoterikus ifjú leányarc-palimpszeszt hasonlatáig. Innen a gyorsaság. I. AZ UTOLSÓ FÁTYOL Láttuk. mindkettı egyszerő. mint a hajdan egyhúrú hangszereken és más primitív zeneszerszámokon elıadott. A versmérték a tamtamdobok hangjától és a vonatkerekek zakatolásától eltérıen nem egyszerő zörejek ismétlıdése. amelyre további minıségként rétegzıdnek az asszonáncok és alliterációk. felkészül bizonyos számú lehetséges következıre. csalódások és meglepetések . Intı példaként álljon itt a francia szimbolistákról adott tolsztoji értékelés: Egy másik ünnepelt nagyság.. akik a formákkal sincsenek tisztában. . igen erısen függ ettıl a tudattalan elıkészülettıl. egyszerő. s egyidejőleg másokat ebbıl az elıfeltételezésbıl kirekeszt. az egyszerő lüktetés mint alapalkotórész.. A szótagok sorozatával érkezı várakozások. amellyel a túl könnyen „átlátható”. hogy elıfeltételezések nélkül sem meglepetés. megırzıdött. s a tartalom tekintetében is csapnivalók. ezt eldönteni a kritika egyik legkényesebb feladata. a ritmus . Meglehet. evolúciója során. Richards elemzésében a versmértékes forma hatását a strukturált expektanciának tulajdonítja: A ritmus. s ugyanolyan hosszú fejlıdést tett meg. egy percre ki kell. mint ahogy én látom İt. Hogy e kettı közül melyikrıl van szó egy adott mő esetében. Hogy a franciák miért tulajdonítanak ekkora jelentıséget ezeknek a versfaragóknak. köznyelvi jelzıvé fakult). Annak hatása.ez a ritmus .. s oka csupán a mővész eszközei és a közönség befogadóképessége. hogy térjek a másik két nagyrabecsült verselıre. számomra érthetetlen. kinıve és felváltva az üres klisévé fakult. mint neked. ez idıleges jelenség. azt. ami ezután a valóságban következik. Hasonló evolúción ment át a ritmus is. Ez a várakozás általában tudattalan . túl egyszerő ritmusok unalmassá vagy csömörletessé válnak. Ugyanilyen.. s jórészt a várakozás további folyamatos módosulásában áll.darabjainál. akárcsak én. miként mőködik. . Az enyém pisze.. E változások fogalmával határozható meg a versmérték. hogy az effajta alaposság lefosztja a dolgokról a misztériumot: Homlokegyenest másnak gondolod Krisztust. repetitív formákban fogant muzsika.. de tudatos vagy akaratlan szemfényvesztés is lehet. A... A ritmus és a versmérték hatása a várt visszatérésben és annak elmaradásában is az elıfeltételezésen alapul.. érvényesül az Összehajtogatás Törvénye a humornak a komédiás bárdolatlan tréfáitól a kifinomult utalásokig. az utalásszerőség és sőrítettség felé mutató változásokon ment át a metafora és a költıi kép. a versmérték az ismétlıdésen és az elızetes várakozáson alapul. Eredete.. Nyilvánvaló. Az elme egy-két verssor elolvasása után . érettsége közti fáziskésés.

s a sorozat idıbeli extrapolációjában. A mővész üzenetének vétele. Mindez talán kissé elvontnak tőnik.egyre többet tudunk. A fizikus minél pontosabb tudás birtokába jut. amikor értelmezi az üzenetet. Úgy tőnhet. tapasztalat fontosnak ítélt vonatkozásait . hogy a közönséget aktív együttmőködésre csalogassa. hogy hipnotizálhassa önmagát. szakszerőbb kifejezéssel élve intrapolálnia: kitöltenie az üres helyeket a ritkásan lerakott lépıkövek között. A gazdaságosság technikája arra való. hogy újra „létrehozassa” vele a mővészi alkotást. Haeckel pedig kijelentette. utalhat és gesztikulálhat egyenleteivel. tevékenyen részt kell vennie a hiányzó taktusok pótlásában. A mővész az üzenet célbajuttatása érdekében túloz és egyszerősít. s egyik módja annak. a tiszta ismétlıdés édes örömét. annál homályosabb és áttételesebb szimbólumokat kell alkalmaznia ismereteinek kifejezésére. hogy erre a bizonyos Összehajtogatás Törvényére túlságosan is nagy hangsúlyt helyezek. kibontott formában tartalmazzák az üzenetet.a közönség felfedezi és felismeri ezt a fontosságot. katartikus hatása ugyanolyan. lelepleznie az elfátyolozott allegóriát. vagyis értelmeznie a szimbólumokat képeket és hasonlatokat. hogy az alkotó átadja közönségének saját látomásait. hogy a tudomány hatalmas épületében még egy vagy két nemzedék a legutolsó téglát is a helyére fogja illeszteni. A mővész kiválasztja egy adott élmény. Ennek érdekében a befogadónak meg kell fejtenie a burkolt. de a tudományban is érvényesül. mint a zenében egy harmonikus kadenciáé. s a szubatomi valóság leírására már képtelen felfogható modellt szerkeszteni. a mágikus kapcsolatot hangzás és értelem között. nincs misztikum. ami felfedezésre érdemes. hogy a Világmindenségben már mindent felfedeztek. ahogyan sajnálom a verkli letőnését is. hogy semmit sem hagy a képzeletre. megértése érdekében a közönség által elvégzendı mőveletek (az intrapoláció. de elvezet egy egyszerő következtetéshez: a részletes. csak célozhat. eltúlzásából és leegyszerősítésébıl keletkezik. Az Összehajtogatás Törvénye másként ugyan.nincs ígéretes fátyol. Arisztotelész azt gondolta. hogy a természet titkainak megismerésében a mind szélesebbre való kitárulás egyben összezárulást is eredményez . mint az elıfizetırıl a telefonszám”. hogy a Mindenség hét nagy rejtélye megoldódott. amelyek „semmivel sem mondanak többet a valóságról. A kifinomult versmértékes formák erıfeszítésre késztetnek. extrapoláció és transzformáció) a hangsúlyos üzenet „elıállításánál” alkalmazott fogások (a kiválasztás. a túlzás és leegyszerősítés) tükörképei. hogy igen fontos szerepet játszik a mővészetben és . súlyosan sérti az „összehajtogatás törvénye” által diktált aszkézist. és transzformálnia kell. az együttmőködı közönség kitölti az őröket. a költı csupán eszközöket ad a közönségnek. Egészen nyilvánvaló azonban. A (tudományos vagy bármiféle) haladás eszméje nagyjából háromszáz éves csupán. extrapolálnia: elértenie a célzásokat. a rések kitöltésében. világos és aprólékos mővészeti alkotások kész. Fényességes nyíltsággal hangoztatja a változatosságban való egységet. A hangsúly a mővész által fontosnak tartott elemek kiválogatásából. a mechanisztikus világkép nagy összeomlásakor ismerték fel a legszélesebb látókörő tudósok. Magam elég régimódi vagyok ahhoz. amelyet egyébként a közönségnek kellene kihüvelyeznie. a rím azonban hirtelen és készen kapott jutalom. amelyet Yeats a költészet jutalmának nevezett.Ha az elme meg akarja tapasztalni az éber transzállapotot. „becsomagolt” üzenetet. a közlés tartományát pedig kiszélesíti. A dekadens mővészet legbiztosabb ismertetıjegye. s mind kevesebb dologról. nincs megsejtenivaló. s csak a tizenkilencedik század végén. hogy épp ez az oka népszerőtlenségének a modern költık köreiben. Francis Bacon és Descartes úgy vélekedett. a múzsa szolgálatkész szajhaként csupaszítja le petyhüdt emlıit . Az ördögőzı dobjának monoton hangjával hipnotizálja hallgatóságát. hogy sajnáljam elmúlását. Nyilvánvaló.

s a tudattalanban keltenek rezonanciát. feltárja a kiaknázatlan érzelmi energiákat. s voltaképpen az emberi mivolt egyik alapvetı jellege. ami megnyilvánul a gyermekkor. Az eredetiség. Uránia. tapasztalt közönség ugyanakkor tudatosan és kritikusan szemléli a színész teljesítményét. az asszonánc és a szójáték nem mesterségesen létrehozott dolgok. valaki ott pillantja meg az analógiát. a tapasztalatot. mindig tartogat egy utolsó fátylat. vagy bizonyos elmebetegségekben szenvedı emberek szójáték-mániájában is. Az illúzió eszképista jellege elısegíti a résztvevı és . a múlandó és az idıtlen egybekapcsolásával. ahol ez korábban még senkinek sem sikerült. A metafora és a költıi kép egy. a meztelen valóság megragadására tett kísérlet eleve kudarcra ítélt. szinte hipnotikus fogékonyságunk a ritmikus mintázatokban érkezı üzenetek iránt. Cohen szavaival:cxci az emberi tudatosság metaforikus.a helyettesítık kivételével . amellyel elfedheti magát. a mérték és a jelentés mentén biszociál.annak megértésében. Az ember szimbólumalkotó állat. mind pedig a tudóst csakis saját gyarló megérzésük vezethetik. fokozati kérdés. Az objektív igazolhatóság. ahol mind a mővészt. Agyában megteremti a külsı valóság szimbolikus modelljeit. akárcsak a többi múzsa. innen különös. ÖSSZEGZÉS A mővészet a szimpatetikus mágiából ered. Ezek mintegy „földelik” az érzelmeket a sajátos tapasztalatok univerzális keretbe helyezésével. s az intenzív érzelmi reakciók fizikai tüneteit is produkálja.gazdagíthatják a képet. tudatos jelenléte két sík közt lebeg. Legerısebb érzelmi potenciáljuk azoknak a képeknek van.minden más tudás és kifejezés szimbolikus. A rím és a ritmus. A spontán megvilágosodást mindkét esetben érzelmi katarzis követi. miközben azért magával ragadja az illúzió. bizonyíthatóság terén köztük jelentkezı különbség csupán a teremtı pillanat után felmerülı.kifejezésre juttatja azokat. ahogyan egykor a maszkot öltött táncost tekintették azonosnak az esıistennel. A látás és tapintás közti szinesztétikus kereszthivatkozások például . a konkrét képek filmszalagja idıben jóval megelızi a fogalmi gondolkodást. csupán testének mozgásai . az álmok. primitív szakaszából visszamaradt csökevények. A tudattalan mőködésekben a hangzásbeli hasonlóság alapján való asszociációnak máig komoly szerepe van. s az élı anyag még primitívebb lüktetésének visszhangjai. Az analógia kiváltotta esztétikai megelégedettség mértéke a jelenlévı mátrixok érzelmi potenciáljának függvénye. hanem a nyelv fejlıdésének korai. a fáradt.szavakkal.gátolja az önérvényesítı érzelmek kibontakozását. A naiv közönség szemében a megszemélyesítı eggyé válik a megszemélyesítettel. de mindenképpen afféle tengerészeti iránytőt nyújtanak a kritikusnak. Bármely. maga a pillanat minden esetben fejesugrás a sötét ismeretlenbe. s újabb szimbólumkészletekkel . A költı a hangzás és az értelem. s amit közvetlenül tehet. a szelektív hangsúly és a gazdaságosság bizonyosan nem az irodalmi kiválóság egyedüli kritériumai. A hozzáértı. azok csupán testi érzékletek. festékkel és kıvel . mint valamely oszthatatlan entitás komplementer jellegei. J. a szépség és az igazság úgy jelenik meg. egyenletekkel. Amit közvetlenül tapasztal.személyes preferenciáinktól függıen . A legfontosabb érzékszervünkkel kapcsolatos vizuális képalkotás sajátos érzelmi vonzerıvel bír. s elvezeti ıket a katarzisig. a tudományos felfedezések mezejérıl már ismert folyamatban keletkezik. az . s a legtisztább formában megy végbe a biszociációs folyamat. ahogyan a kutató tudós az egyedi jelenséget az általános törvényszerőséggel és a legvégsı okokkal hozza összefüggésbe. hangja akár egyfajta kánonnak is tekinthetı. származására világosan utalnak a díszlet-illúziók. amelyek archetipikus szimbólumokat idéznek meg.

a kis Lord Fauntleroy vagy Aljosa Karamazov körülöttünk kavargó agyszüleményei mind-mind saját legbelsı énünk kivetülései. Az Erzsébet-korabeliek groteszk vagy tragikus fényben látták Shylockot. mint nekem. hogy az olvasó milyen erıs résztvevı érzelmeket táplál iránta. az attól függ. győlöli vagy szereti az adott szereplıt az olvasó. melyek által az olvasó felépítheti magában a 56 Arany János fordítása. Tudni. milyen érzés Hamletnek lenni. rémület vonásin. Hogy egy regény szereplıje mennyire élı. az Elsı Színész drámai szónoklata után Hamlet felteszi a találó kérdést: Nem szörnyüség az. kampós orra van. nagy. az én Shylockom tragikus figura.összehajtogatás törvénye pedig éppily érvényesnek látszik a tudományokban és a mővészetekben egyaránt. a kivetítés és az önmagamba vetítés egyaránt a személyes azonosság kérgének részleges felszakadását jelentı metaforák. ez ugyanis maguktól értetıdıeknek tekinti a fantomokat és hajlamos összemosni a személyes azonosságokat. Enélkül ugyan miért is lépnének mőködésbe könnymirigyeink Hecuba miatt? Goethe korai regénye. mit érez a kísértetet hallgató Hamlet. A szerzı megalkotta a fantom-prototípusokat. Így aztán Bovaryné. s egész valója Kiséri képzetét? S mind semmiért! Egy Hecubáért! Mi néki Hecuba. mint tudni.56 A választ Hamlet kérdésére Flaubert adta meg: Bovaryné én vagyok. és közeledik a szuggesztív célzások. noha ez korántsincs feltétlenül így. Egy eszmeképhez úgy hozzátöri Lelkét. . ugyanaz. hogy lám. Hogy megsirassa?. e színész. saját tudatos vagy tudattalan énjébıl kiáradó fantom-élettel kell felruháznia. s ı Hecubának. XIX. akár megveti. hogy ı maga Werther. aki voltaképpen nem más.vagy egyáltalán nem. Egyes regényírók aprólékosan ecsetelik a szereplık külsı megjelenését. A hangja megtörik. A nagyobb rész feltehetıleg a tudattalanból származik. s nem olyan pisze. s ez egyformán igaz. hogy arca elsápad belé. akárcsak a spiritiszta szeánszok médiumainak ektoplazmája. Jellem és cselekmény AZONOSULÁS A második felvonásban. Csak költeményben. utalások felé. mint a tiéd. A mágikus kötelék az azonosulás. mások alig . Az általános tendencia itt is távolodik a túlrészletezett leírásoktól. álom-indulatban. az olvasó pedig létrehoz önmagában egy másolatot. Az ifjú Werther szenvedései öngyilkosság-járványt váltott ki a korabeli Németországban. mint nyomdafesték-jelek a fehér lapon. Önmagam egy részét Hamletbe vagy Hamletet önmagamba kell vetítenem. minden romantikus fiatalember úgy érezte. Könny ől szemében. hogy szeressen vagy győlöljön valakit. amelyet az eredetihez hasonlónak érez.. Ahhoz.. akár csodálja.

ami nem illik bele a „rácsba”. oda az illúzió. KÉPEK ÉS FANTOMOK A megfigyelések azt mutatják. amelyeken jelen elméletünk alapul. s a következı. de felismerik és átengedik mindazt. Amikor azonban arra szólítják fel. arra utaló részként pars pro toto .a bibircsók a nagymama állán -‚ amely valamilyen okból az ember emlékezetében a filmszalag egy kockájaként megragad. egy hanghordozás vagy valamely szembetőnı vizuális jegy . A most látott ruhadarab nem valamely konkrét korábbi emléktıl. Élénk és tiszta részlet lehet egy gesztus. hogy igen. Amire egy személybıl emlékszünk. Oka elsısorban az a tévhit. amelyek konkrét felidézésére természetesen képtelen. Többféleképpen is be lehet bizonyítani ezt az állítást. s ez egészen más dolog. bizonyos benne. A férfi például ezzel viszonozhatja a . legalábbis azt hiszi. amely a képzelet útjába áll. minden nehézség nélkül bármilyen sorrendben fel tudná olvasni az értelmetlen betőcsoportokat. korábban látott nyakkendıre sem. még azokról az emberekrıl sem tud pontos vizuális leírást adni. Egyszerően csak bemagolta ugyanis a látványt. sematizált.teljesítve a szerzı kívánságát . Az alany addig nézheti az ábrát. A paradoxon magyarázata. az érzékelés és az emlékezet természetére vonatkozó alapvetı megfontolásokhoz.valóban látják a képeket. ami igen. hanem az általános kódtól. ha a magam kedvére választhatnám meg a színeket. hogy egyes emberek úgynevezett eidetikus memóriával rendelkeznek.felidéz.természetesen értelmetlen . vagy átlós irányban olvassa fel a betőket. például így: A kísérletvezetı az alanynak egy négyszöget mutat. Mindig bosszantott. ez a képesség gyermekeknél viszonylag gyakori. Egy átlagos felnıtt valójában soha nem lát éles és teljes képet. s ezek a szőrık megállítanak mindent. ami felidézi ugyanazt az általános benyomást.sor helyezkedik el. hogy felismerte volna. akiket a legközelebbrıl ismer. amely tárgyunkkal csak távolról kapcsolatos.álom. részint pedig az. hogy a képzelet a szó szoros értelmében képek lelki szemekkel való meglátását jelenti. Az ilyen érzékelési kódok szelektív szőrıkként mőködnek. noha szívesen gondolja. mint a vizuális kép kialakítása. s ez az új darab éppenséggel nem ilyen. melynek négy sarkában négy-négy betőbıl álló . vázlatos és részlettelen összképe a teljes figurának. hogy a szerzı elmondja: Sally Ann-nek gesztenyebarna a haja. Ez egy igen régi kelető tévedés. hogy lelki szemeikkel . ám annál ritkább a felnınek között. meglehetısen sommás megállapítások részletes bizonyítása is a Második könyvben olvasható. aki történetesen nem festımővész. amit úgy nevezünk: általános benyomás. az részint egyes élénk és tiszta részletek kombinációja. hogy pontosan fel tudja idézni lelki szemei elıtt. és . hogy noha nem tud visszaemlékezni egyetlen konkrét. ami azt jelenti. hogy visszafelé. s ennélfogva egy szereplı élıvé varázslása érdekében az olvasó számára e látvány minél pontosabb megrajzolása kívánatos. csupán érzékeli az eltérést a látott kép és az emlékei között. mit csinál. s amely az egészt jelentı. a korábbi tapasztalatokban közös vizuális minıségtıl különbözik. rendırnyomozó vagy különlegesen jó megfigyelı.például egy jól ismert arcot . Nem kedvelem különösebben ezt az összeállítást. Egy nı mondhatja egy férfinak: még sose láttam rajtad ezt a nyakkendıt . s valóban folyékonyan ki is tudja olvasni a betőket. anélkül.szereplırıl alkotott saját elképzeléseit. de közvetlenül ízesül bizonyos. hogy pontosan milyen nyakkendıket viselt azelıtt. diszkrét színezető volt. Mindezek. azt helyettesítı.sokkal szívesebben szeretnék bele Sally Annbe. a szeme pedig kék. amíg úgy nem gondolja.vagy hallucináció-szerő elevenséggel .noha a leghalványabb emléke sincs arról. Az átlagember. Másfelıl: az általános benyomás az emlékformálásnak épp az ellentétes típusú mőködésén alapul. ha emlékeibıl egy látványt . Ha valóban látná a képet.funkcionál. Ez az eset példa a helyénvalótlan konkrétságra. hogy mind visszafogott.

Jean. mindannyian ugyanazon alapanyagok keverékei. A kód itt a visszafogottság. azt mondod... és a tudattalan egyéb megnyilvánulásainak birodalma. a hangjának. hogy azt hisszük. Minden önelemzı. gondolkodási. A kép csak részben festıi. Mondjuk.Einsteintıl lefelé . és a csupán tényszerő vagy fantázia-szülte. vagy éppen mindkétféle . Az olvasó beleszerethet Anna Kareninába. gesztusainak. mint az igazi. hogy ez korántsem volt igaz). látási és hallási mintákat kombinálhatnak. Az álom nem különbözteti meg a tényleges és a kitalált alakokat. Az igazi filmszalag-gondolkodás kifejezetten az álom. felfogtuk egy nehéz szöveg értelmét. fotografikus részlettel díszítjük fel ıket. hogy igaziak. hogy mások is léteznek?. a gyermekek és a primitívek pedig nagyon is hajlamosak összekeverni vagy összetéveszteni ezeket. ha csak a bető-négyszögre gondolunk. kétségbeeshet. fotográfiai pontosságú másik képpel hasonlítjuk össze. egy jellegzetes testtartást vagy egy hangszínt. de hiszel-e mások létezésében is? Gondolod például. tudattalan és szélsebes. de a szem azonnal és csalhatatlanul felismeri. miközben képtelen rá. éppoly biztosan. ábrázoló természető. Beszélünk ártatlan vagy buja arckifejezésrıl. hogy lelki szemeivel lássa. ugye? Eddig még soha nem figyelte meg pontosan a nı hajviseletét. hogy magától értetıdik. annál inkább igaznak kell lennie a kitalált figurák esetében. akikrıl nincs semmiféle érzékszervi tapasztalatunk. s néhány igazi. hogy a látott képet egy.olyan jellegekrıl. hogy ez igen fontos kérdés... Ez a kép néhány leegyszerősített és sematizált. eleven személyek képei. A John Brownról alkotott emlékképem nem fotó.elég. sokdimenziós szerkezet. Muriel Spark egyik novellájában egy bölcs vénember azt kérdezi barátnıjétıl: Gondolod. Felismerni valakit: ez nem azt jelenti tehát. érzékeny vagy brutális vonásokról . Az a helyzet tehát. az emlékezetünkben élı.. Az érzékelési kódok a tudatosság szintje alatt mőködnek. de most észreveszi.és magatartásmintáinak különbözı aspektusaiból konstruált.leírásokból ismert figurákról alkotott képeink között. Más megkülönböztetı kódok formákat és mozdulatokat. Túlbecsüljük képzeletünk pontosságát. de ez az elevenség nem feltétlenül vizuális természető. s a sémák vázlatos körvonalai közötti szakadékokat.nehezen lenne szavakba foglalható. hús-vér személyekrıl. melynek során összerakjuk a vizuális és másfajta sémákat.. hanem a róla való összképnek.. „vizuális” gondolkodó . vagy szavakkal leírja a külsejét. hogy nincs éles különbség a jól ismert. Bovaryné vagy Anna Karenina körülöttünk lebegı árnyalakjai és a jól ismert Joe Smith vagy Peter Brown látszólag tömör és élénk figurái nem is különböznek tehát olyan nagyon.vagyis ugyanazon összetevıkbıl áll.megjegyzést: más frizurád van. hogy tudatában se vagyunk a szabályainak. itt körülöttünk mindenütt. Ennek az öncsalásnak az az oka. vagy távollétében fel tudjam idézni ıt. hogy hiszel a saját létezésedben. A róla kialakult „eleven kép” nem valamiféle fotó. általános benyomásból áll. de néhány ceruzavonallal könnyedén elmondhatók. s úgy játsszuk a játékot. bizonytalan és ködös karakterét. vizuális képzeletének homályos. amelyek szavakkal nemigen. ahogy a száj vagy a szem bizonyos rezdüléseibıl. hogy én ebben a pillanatban létezem?cxcii . és sokkal kevésbé az. E látszólagos kitérınek az volt a célja. egyfajta vegyüléke az általános benyomásnak és az élénk részleteknek .akárcsak a többi vizuális séma . amikor a vonat elé veti magát és gyászolhatja ıt. ha találkozunk. amelyek összessége néhány élénk részlettel együtt képessé tesz arra. hogy megmutassam: ha mindez igaz azoknál az embereknél. s csak késıbb ébredünk rá. Egy karakter az olvasó számára lehet nagyon is „eleven”.. ez a frizura valahogy nem illik a megszokott. visszafogott külsıhöz. mint ahogy hiszem .hangsúlyozta saját tudatos. szerinted ezek az emberek. mert nem ismerjük fel a szavak közötti. Szóval. vagy csak illúziók? Nyilván érzed. hogy valami megváltozott. ahogy túlértékeljük verbális gondolkodásunk precizitását is (hányszor fordul elı. hogy felismerjem. akiket ismerünk. hogy a folyamat. ferdülésébıl az érzelmekre következtethetünk. ami .

esetleg több személy. pontosan érzékeljük. Az embernek nincsen farka. hogy egyszerre több síkon éljen és gondolkodjék.amelyeket tudatosan akár nem is érzékelünk . elevenebbek lehetnek. mit jelentenek a felhúzott ajakkal mutogatott fogak. Egy édeskés mosoly és egy közömbös megjegyzés egy koktélpartin sokkal kevesebb támpontot ad a képzeletnek. hogy hogyan fog viselkedni veszélyhelyzetekben. ügyesen elhelyezett célzásai. de minthogy arcizmaink elrendezése nem különbözik túlságosan a farkasétól. s még sok egyébre is. de mint érzı lények is. de összeférhetetlen azonosulás ellentétévé alakul át. hanem a szeretet sarkallt. Anélkül a képesség nélkül. s a paradoxont az emberi minıség földeli le. Lorenz bebizonyította. és felismerjük. az empátiától származik. amelyeket a külsı. s ott két szimultán. mint unalmas. hogy a többiek is élı és érzı emberek. az önmagunkkal való tusakodást költészetnek tartjuk írta Yeats. de túlnyomórészt tudattalan következtetésbıl. ha a közönség képes mindkét fél álláspontját a maga vonatkoztatási rendszerében elfogadhatónak és tiszteletreméltónak értékelni. a személyiség. A mővész tehát arra készteti közönségét. Brutusszal vagy Antoniusszal. összeférhetetlen viselkedési kódok vagy értékrendek. amelynek a mindennapi életben csak egyik felét szoktuk észrevenni. Bármi legyen is azonban az ok. két egyformán értékes vetélytárs között. mint amikor rokonszenvünk megoszlik Hamlet és Laertes. mindezek a jelek értelmezhetetlenek lennének. A konfliktus felszikrázhat egyetlen meghasonlott szereplıben. s nem csupán fizikailag. a végzet mőve volt. vagy két. hangját nekik kölcsönözve introjiciálva. ha úgy tetszik . A drámai konfliktus mindig az elmében rejtızı ellentmondásokat hozza napvilágra. Ha a szerzınek ez sikerül. a konfliktus a nézı vagy az olvasó elméjébe vetül. hangulatára. Mindkét oldalát felvillantja az éremnek. KONFLIKTUS A dráma keresi a konfliktust.automatikusan következtetünk az illetı jellemére. csak egy valamelyest tudatos. Caesarral. intuitív jelek empátián alapuló leolvasásából. az ı szájukon át beszélve. hogy mindkettınek ártanunk kell. illetve az ember és sorsa között. hogy a dolog a sors. s ezen az alapon véljük. nem saját akaratukból ölték meg egymást. a jellem által tett általános benyomásnak nevezünk. A paradoxon látszólag talán felületes. Egy ember parányi gesztusaiból. amelyekben . A kettıs gyilkosságban való kettıs bőnrészességre azonban legalább nem a győlölet. értelmezésébıl származnak. s jelentéstelen lenne a tudom.felváltva azonosul a különbözı karakterekkel. lelkiállapotról árulkodik. A félabsztrakt sematizációk. s önmaga egy részét beléjük vetítve. egyben azt jelenti. arcizmainak rezdüléseibıl . így ezek a jelek számunkra nem olvashatók. az érzelmek pedig nemigen veszik tudomásul. mit érzel kifejezés. A személyiségek közti ellentét okai lehetnek eszmék vagy vérmérsékletek. üres és színtelen felebarátaink. Brutust és Caesart olyan helyzetekben szerepelteti. E következtetés és a fiktív figurák megelevenítése közötti különbség ismét csupán a jelek természetében áll. valamilyen elemének azonban mindenképpen jelen kell lennie. arra. s ugyanígy a regény. mint a regényírónak egy figura pozitív vagy kedvezıtlen azonosítása érdekében tett. Másokkal való vitáinkat retorikának. a konfliktus csak akkor tehet szert drámai méltóságra. de ezt az újdonságot a tudattalan nem ismeri. hogy saját érzı személyiségünk egy részét a másik emberbe vetítsük. hogy mások is léteznek. s a rokonszenvbıl következı szándék. Egyes fantomok valóságosabbak. hogy mindkettınek segítsünk. hogy a farkasok farok-tartása legalább tízféle különbözı hangulatról. különben a szereplık egy súrlódásmentes világegyetemben siklanának a semmi felé. A valóság és a képzelet közti különbségtétel képessége a racionális gondolkodás viszonylag újkelető vívmánya. A konfliktus mibenléte lehet nyíltan kimondott és lehet csak sejtetett.Az egyetlen bizonyosság afelıl.

s csudálatos alkalmat kínálnak a megtisztulásra. de csak akkor győlölhetjük. E többszörös identitásra szert tett közönség egy erıteljes klimaxban egyszerre válik gyilkossá és áldozattá. hogy ez a szó szerinti értelemben vett tanítás áldásosan befolyásolta volna a hinduizmus etikáját. Faust és Mefisztó. külön mátrixa fel nem épül a nézık elméjében. s egy-egy dráma vagy regény cselekménye az adott korszak szokásainak köntösében valamely ısi cselekedet ekhóit zengeti fel. Don Quijote és Sancho Panza. Ez az érvelés éppoly nyomorúságos és kényszeredett. akik valami teljesen újszerő cselekményt szeretnének kitalálni. szénfekete gazemberek azonban ritka határesetek. Az irodalom minden nagy alkotása ezeknek az emberi mivolt legmélyében gyökerezı. ha életre kelt bennünk. és az emberi lélekben zajló küzdelmekre vonatkozik. és a közönséget saját értékeik és gondolkodásuk elfogadására késztetik. Ardzsuna elıtt. sem a holtakat. s e küzdelemben egyszerre mindkettejük párbajsegédei vagyunk. míg részleteikben végtelenül sokfélék. „Az irodalom . s innen vezet az út a katarzisig. hogy a harciasságra való krisnai buzdítás allegorikus. 57 . mert mindketten az elpusztíthatatlan Atman megtestesülései. régóta tudják. két világegyetem ütközik. Krisztus és a Nagy Inkvizítor . hogy Schiller.saját dicsvágyunk és féltékenységeink moccanásait. aki szerint csupán harminchat tragikus szituáció létezik. Az igazi. s az irodalom híres gazemberei ellenállhatatlan erıvel vonzzák a magunkban mélyen elfojtott gazember rokonszenvét. hogy több is található. E bevallatlan bőnrészesség-érzés nélkül Jago csak színpadi kellék lenne.szimpátiát keltenek maguk iránt. A Bhagavad Gitában Krisna kocsihajtó képében jelenik meg a csatamezın tanítványa.a szavak fátyla mögött rejtızı primitív világ távoli visszhangja. de mi a helyzet Jagóval? Amikor szánjuk Desdemonát és osztozunk Othello fájdalmában.” G. Az emberi viszonylatok. örökkön ismétlıdı mintázatot mutatnak. Brandtot idézve: „Alapjában csupán korlátozott számú cselekménytípus létezik.írta Gerhart Hauptmann . Caliban és Prospero. Jago. hogy a tudomány evolúciója szó szerinti értelemben véve se nem A hindu hitvédık azt állítják. míg mindkettejük saját. Richard. hogy újra és újra megvívhassa az ısi ütközeteket. Az irodalomban nincsenek új témák. A X. még ennyit se tudott felsorolni. s kétségtelenül az egyik út a nirvána felé. mint egy darab farostlemez. minél szimmetrikusabban oszlik meg szimpátiánk a szembenálló karakterek között. Brutus derék ember. és Caesar is az. Goethe idézi Gozzi véleményét. Az írók. kénytelenek vagyunk győlölni ıt. a kollektív folyamat egy fontos pontban különbözik. amiképpen új emberi ösztönök sincsenek. hogy ez a helyzet.”cxciii EGYSÉGESÍTÉS ÉS ZŐRZAVAR Ha a mővészi és a tudományos felfedezés egyszemélyes aktusa alapvetıen ugyanazokat a pszichológiai mintákat mutatja is.ez mélységes katarzist idéz elı. hogy elmagyarázza neki: a gyilkos és az áldozat egyek. milyen is valójában gazembernek lenni. amikor megérezzük. ezeket láthatjuk korszakról korszakra különbözı álarcokban. sıt néhány pillanatra a rokonszenvünket is . Kétlem. két értékskála. mint a keresztény próbálkozások. s hozzáteszi.57 de képzeletben egyszerre Brutusnak és Caesarnak lenni . s azzal gyógyítja ki pacifista fenntartásaiból. fejezetben láttuk. nem több. aki hitte. II. archetipikus konfliktusoknak a változataira épül. hogy az Énekek Énekét Krisztus Egyház iránti szeretetének allegóriájaként magyarázzák. gyökereikig visszabontva néhány. W. hiszen ı is kiköveteli megértésünket. s átvérzenek minden kultúra minden életszakaszának alkotásain. Az ok: maga az élet.mindegyik páros örökkévaló küzdelembe zárt. Ezek a konfliktusok elıször a mitológia szimbólumaiban bukkannak fel. új helyzeteket és játékszabályokat alkot. annál világosabban jutnak felszínre saját személyiségünk rejtett jellegei. Sztavrogin. ezért az igazi bölcs nem siratja sem az élıket. Minden konfliktusban két önálló vonatkoztatási rendszer. de minden kor új változatokat és szublimációkat.

és újrafogalmazásában is. mint a mővészeteké. az incesztusra vonatkozó tabu. nem pedig az.a görög tragédiáktól a jelenig mindennél fontosabb. annak paradoxonai és gyötrelmei. az esztétikai tapasztalat végsı forrása pedig az archetiposz. hogy a Maia fátyla mögött rejtızı.amúgy sem alkalmasak. tiszta hangra a hangvilla. . se nem kumulatív. A gyızelem és vereség ısi motívumai ezerféle köntösben térnek újra meg újra vissza minden idıben. Amikor valamely archetipikus motívum megszólal. mint Démokritosz. a metafora kibıvíthetı: a vizek nagy összetalálkozása. mert forrásvidékük az emberi mivolt leglényege. a személyes emlékek szintjénél jóval mélyebbre beivódott számtalan.természetüknél fogva . a végsı misztériumokba való behatolás késztetése és annak belenyugvó tudomásul vétele. A szó bető szerinti jelentése: eleve beépített. A 58 Eric Newton An Introduction to European Painting címő könyvében ugyanezt a metaforát alkalmazza. A tudományos felfedezésekben a biszociatív mátrixok új szintézisben egyesülnek. a nemzedékek közti konfliktus és ellenpontja. amely felé a tudomány halad. Nem kell Jung hívének lennünk ahhoz. Ám dacolva az unalmassá válás veszélyével is. hogy az intellektuális és az esztétikai tapasztalat a kreativitás minden területén különbözı összetételő keverékek formájában van jelen. ARCHETÍPUSOK Folyamatosan szemünk elıtt tartva ezeket a megszorításokat.folyamatos. a cselekményt és az egyes képeket is. csak Platón barlangjának árnyaiként felsejlı valóság megismerése meghaladja az ember képességeit. a tudomány és a mővészet ugyanazon minıségek folyamatosan változó arányú vonulatának végpontjai. az alapvetı tapasztalatok változó minták szerint való újra. az istenek hatalmának elragadásáért folytatott prométheuszi harc. amely szintézis a hierarchia magasabb szintjén ismét másokkal olvad össze. a tudomány fejlıdésének cikcakkos útvonalán mindennapos jelenség a divatok változása. biszociációs aktusa e tapasztalati síkok vagy aspektusok egymás mellé helyezése. a lélek úgy reagál. ám akkor Joyce Ulyssese is többet tud. amelyre . A mővész érzéki minıségeik és érzelmi hıfokuk alapján választja ki az alkalmazott mátrixokat. a mővészetéi egy apró hullám visszakövetései a távoli hegyi csermely forrásáig. Ilyen ismétlıdı mintázat például a halál-és-feltámadás motívum. másfelıl pedig egy-egy adott mővészeti ág fejlıdése világosan kivehetı folyódelta-mintázatot mutat. A mővészetek fejlıdése nem mutat efféle folyódelta-mintázatot. mint Homérosz Odüsszeusza. Ha a tudomány magyarázatai olyanok. Jung az ıseink által megélt s a faj emlékezetébe. bepecsételt (tiposz . ám mindenképpen sokkal inkább az. Szerepük az irodalomban . a történet folyamatosan halad (legalábbis a tudomány adott tartományában és adott korszakában) az egyesítı. az univerzális logosz. hogy létrehozza fúziójukat egy intellektuális szintézisben. mint megfelelı magasságú. s bizonyos tekintetben ez a haladás is kumulatív jellegő.pecsét). univerzális törvények felé. azonos típusú tapasztalat pszichikai üledékeiként határozta meg az archetípusokat. megint csak hangsúlyoznom kell. átjárják a részt és az egészet. Ez a különbség megmutatkozik a tudománynak a mővészet kváziidıtlen jellegéhez viszonyított kvázi-lineáris fejlıdésében. hogy áldozatokkal engeszteljük ki ugyanezeket az isteneket. a hatás sokkal erıteljesebb. hogy az egymástól idıben és térben távoli kultúrák kikristályosodott mitologikus szimbólumaiban felismerjük ugyanezeket az archetipikus tapasztalatokat. s a parancsoló kényszer. a szexuális dualitásnak a férfi-logika és a nıi intuíció metafizikai polaritásáig való kiteljesítése Földanya és Égatya stb. vagyis a kollektív tudattalanba. mint ami a kiváltó ok helyiértéke alapján lenne várható.58 A modern atomfizikus többet tud. mint az óceán felé hömpölygı folyókká egyesülı patakok..

a szemünkbe? Mi az ördögért könnyezünk? Honnan a szavak szánalomraméltó csengése.ha egyiküket az ısforráshoz közelebbinek érezzük. avagy szeressük-e anyukát. a Faust-legenda . amikor archetipikus húrokat pendít meg. mint például: Ödipusztól Bödzpuszig. G.költıi kép akkor éri el a legvibrálóbb intenzitást. hogy a szóban forgó homályos sarokba rendet és harmóniát vetít. A következı címszó: egyén kontra társadalom . az archetipikus kép homályos körvonalai. ha az összevetésben szereplı két összefüggésrendszer viszonylatának vektora felfelé mutat . hogy tragikus formájuk legyen. ami könnyeket csal . de a tömegmédia és a ponyvamagazinok szupermenjei.Nimfák és pásztorok a táncnak vége már . visszhangok távoli visszhangjai.az Énekek Éneke és Izolda szerelmi halála. Végül a Hús leigázása . vagy H. de valamiképpen feléjük kell mutatnia azzal. ami ısibb mint az ember természetének jelen állapota. noha gyakran idézik ıket. s olykor nem többek.vajon mi az. hogy könnyeket csal . hogy mind a filozófia. amelybıl kiviláglik.Buddhától Aldous Huxleyig. célzásszerőbb megoldásokat találunk. négyszögő stb. / királynék feje hull. porrá omlik az egész. . mint a Cambridgeshire kiszáradt síkságain itt-ott máig látható apró mocsarak. amikor az örökkévalóság bebámul az idı ablakán. Krisztusunk. Ugyane címszó alatt győlne össze a világirodalom alkotásainak legalább a fele. William Empsoncxciv meggyızı elemzést adott az archetipikus képekrıl Nash híres soraiban amelyek. Mutatis mutandis. őrkadétjai és fekete mágusai nyíltan és felszabadultan ismétlik az archetípusokat. valamihez. Ez nem azt jelenti. egy tudományos elméletnek nem kell közvetlen kapcsolatban lennie a Mindenség legvégsı titkaival. A CSELEKMÉNYTÍPUSOK KATALÓGUSA Hadd említsek néhány példát az irodalomban fellelhetı archetipikus alaptípusok közül anélkül. hogy ha az ember szorgalmasan győjtögeti az archetípusokat. 59 Mészöly Dezsı fordítása. csupán azt. hogy felsorolnám azt a bizonyos goethei harminchatot. A téma modern feldolgozásainál természetesen burkoltabb. hogy a valódi mővészet legértékesebb darabjain mindig átderengenek a végsı tapasztalat.nem lenne filozófia és nem lenne költészet sem. mind pedig a költészet megszállottan és csakis a halállal foglalkozik. Bábel tornya. a Vulkán-Vénusz-Mars háromszög stb.néhány alcímmel. hogy a költészet az. mint közvetett tükrözıdések tükrözıdései.) érzéki kapcsolatok fejezet. ami homályos és rejtekezı. Utána a nemek harca következne . A metafora és a költıi kép azonban csak akkor tesz szert esztétikai értékre. Wells és Dosztojevszkij nyomorult prométheuszi hıseiig (Dr Moreau. amely utat talál az emberben valamihez. Az érvelés megerısítésére ismét Hausmann The Name and Nature of Poetrv címő esszéjét kell idéznem: Milton hét egyszerő szavában .mert tudom. Ezután jönne a többszereplıs (háromszögő. A mindentudásért és mindenhatóságért folytatott prométheuszi küzdelmet jelképezi Jákob harca az angyallal. Sztavrogin). Ikarosz repülése.és így tovább egészen Voltaire Candide-jáig. Nem kell. / Heléna is halott! / Erım fogy. amikor az egész részlet csupa vidámság és derő? Csak azt mondhatom. nem vesztették el erejüket: Lángos csillag fakul. meghalok / Irgalmazz.az amazon-mítoszoktól a Lüszisztratén át az Ann Veronicáig és Simone de Beauvourig. majd a diadalmas és a megtört szerelem .59 Ha nem volna halál .írta Schopenhauer . a címet egy kutató antropológus tudós publikációjából kölcsönöztem.

az elefántcsonttorony hübrisze és . a hiba. az Introduction à l’étude de la médicine experimentale volt. hiszen a hıs személyes értékrendje eltér a bevettıl.számőzetett.noha ez kevésbé nyilvánvaló . hogy zsinórjai az öröklött tulajdonságait meghatározó nukleinsav-láncok és a környezet által kiépített feltételes reflexek sorozatai. a célok és eszközök s az ész és hit konfliktusai.60 . mint egy megtért bőnös) vagy a társadalommal szemben. .a Természet szabad akarattal nem rendelkezı. az önfeláldozás és önvédelem. A természettudomány felemelkedésével fokozatosan megváltoztak a végzet alapvonásai. Romeo és Júlia még szerencsétlen véletlenek sorozatának áldozatai. A programot A kísérleti regényben Zola fogalmazta meg. amelyek a királyt .ó kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt. Vörösmarty Mihály fordítása.katasztrofális tettekre kényszerítik.felsorolás végén említést kell tennem az egyik legerıteljesebb archetípusról.ám korántsem teljes . vagy ırültet kell játszania. hanem belül lakozik. a Közöny]) sorolhatók.nyilvánvalóan saját akarata ellenére . Brutus. . s az eredendı bőn kudarcra ítéli az ember terveit. A téma legnyíltabb irodalmi kifejtését a tizenkilencedik század naturalista mozgalmában találjuk. a hısök nem a vaksors. s az ember zsinóron rángatott marionettfigura lett. / Hanem magunkban. A kálvinisták és lutheránusok. de a dilemmát nem oldották meg. avagy a sors és a szándék konfliktusa. Az isteni elrendelés természettudományos elrendeltetéssé változott. Zola az ember . s ez még kevesebb teret hagyott az embernek önálló döntésekre és szabad akaratának gyakorlására. A ZSINÓRON RÁNGATOTT BÁB E pedáns . csak kifényesítették a szarvait. Az idegen [ti. akik nem érnek annyit. de Isten végez. Az Oidipusz királyban a sors gonosz erık képében jelenik meg. mi tervezünk. Az ember sorsának irányításában a kromoszómák és a hormonok vették át az istenek szerepét. janzenisták és jezsuiták közötti nagy hitviták elsısorban a predesztináció kérdése körül forogtak. Nem csillaginkban. különben elkerülhetetlenül mártírsorsra jut Kizökkent az idı.mint jelentés és értelem nélküli . s az öröklıdés és a környezet törvényeinek alávetett teremtménye 60 61 Arany János fordítása.61 Bátor szavak. az iszlámban ott viseli sorsát a nyaka körül. amelyre az ember felakaszthatja magát. az elfogadottól. hogy megússza a megtorlást. A keleti vallásokban az újjászületések sorozatának kerekéhez van láncolva az ember. minden mozzanatban látszólagos véletlenek sorozatával keríti hatalmába az embert a végzete. Thyl Eulenspiegelen és Svejken. A vezeklı szırcsuhája engedett némi mozgásszabadságot. de sokkal kiismerhetetlenebbek. elıképe (ı fedezte fel a vazomotoros idegrendszert és a máj glukóztermelı funkcióját) Claude Bernard mőve. ekképpen tehát vagy ihletett ırültnek kell lennie. de Shakespeare késıbbi mőveiben a végzet már nem kívül. az okosság hübrisze. csupán annyi a különbség. hanem önnön vak szenvedélyeik áldozatai. A pszichológiából még a szabad akarat kifejezés is .Az egyén és társadalom címszó alatt lenne még: a hatalom hübrisze. amelynek számtalan változatával találkozhatunk az irodalomban: a zsinóron rángatott báb. hogy milyen hosszú is az a kötél. a tíz igaz ember. de az öröklıdés és a környezet törvényeinek kényszerzubbonya már a saját bırétıl sem igen különböztethetı meg.a szentség hübrisze alfejezet. A keresztény teológiában Isten útjai kevésbé önkényesek és ötletszerőek. még pontosabban pedig akörül.A példák a Percivallegendától és a The Lay of the Great Fooltól Don Quijotén. a derék katonán át Dosztojevszkijig és Camusig (A félkegyelmő. Ez utóbbi kihívás is lehet Istennel szemben (Jób. A vergıdı szív címszónál alfejezetekként szerepelhetnének a szerelem és kötelesség.

A történet szimbolikája az emberiséggel egyidıs. hogy a regény és a cselekménye azonosak. alapszerkezete így volna leírható: A hıs valamiféle ellenállhatatlan erejő hatás következtében felismeri önnön életének kicsiny és sekélyes voltát. Csak korlátozott számú cselekménytípus létezik. alámerül az éjszakába. ahogy élete fordulópontján tette Buddha. de nevezhetjük a tragikus és a triviális sík találkozásának is. vagy egy látszólag banális. megesik. lassú belsı fejlıdés során felhalmozódva. mint amilyenek a serdülés 62 Serdián Miklós fordítása. mert ekkor éljük meg a tapasztalatot. hogy helytelen konkrétsággal lerombolja. nem istenek . amelynek a kreativitás. Ha tovább csupaszítjuk a dolgokat. . Krisztus és más próféták vagy vallásalapítók. Be lehet bizonyítani.a német. Mohamed. Számtalanféle álarcban bukkan elı. elnyeli egy cethal (Jónás).lehet alászállás az alvilágba (Orpheusz vagy Odüsszeusz). Ebben a végsı megvilágosodásban látta meg Arisztotelész a tanulás legmagasabbrendő formáját. bezáródtak a föld závárjai felettem örökre. amely megtisztítja a szenvedést a kicsinyességtıl. Szerencse. mert megérteti velünk. lealacsonyítsa azokat. hogy emberek vagyunk. hogy a szenvedés okai maguk a létezés megkerülhetetlen nehézségei. hogy az írók . kiderül. az ember mindennapi hajszáinak hiábavalóságát. amelynek vékony kérge csupán a trivialitás síkján zajló. minden korban vissza-visszatérı típus a még kisebb számú alapmintából: az emberi természet leglényegét alkotó konfliktusokból. anélkül. hogy mindeme zőrzavar a biszociációs aktus által tudatossá és kézzelfoghatóvá tett összeférhetetlen tapasztalati rendszerek vagy értékskálák konfliktusából származik.utazás az éjszakában . Ezt az aktust a legtöbb törzsi társadalom szimbolikusan végigjátssza a beavatási rítusok során. annak hatására születik meg.ábrázolásánál „pszichológiai szempontok” figyelembevételére biztatta írótársait. lefelé és hátrafelé való ugrást jelent a folyékony magma felé. A hıs létének alapjaiig ható válságba kerül. Egy arcról lehet röntgenfelvételt készíteni. vagy dırén arra gondolnánk.62 Az utazás mindig a lét tragikus mélyáramlataiba. A hegyek alapjáig süllyedtem alá. A krízis . paradoxonokból és problémákból építkezik. az integráció egy magasabb szintjén újjászületve emelkedik elı. hogy a hıst egy kút fenekére vetik (József). de a röntgenképbıl nem rekonstruálható az arc. amelyek megelızik az egyén életének fontos fordulópontjait. mindennapi lét. s e néhány. halál-és-feltámadás vagy pokoljárás motívumnak. de nagy jelentıségre emelkedı esemény következtében. A cet gyomra UTAZÁS AZ ÉJSZAKÁBAN Egyetlen archetípus megtárgyalása maradt hátra. eltemetik (Jézus). hogyan közelítse meg az archetipikus szimbólumokat anélkül. hogy lése majesté-t követnénk el. Ez a felismerés valamely katasztrofális esemény által okozott hirtelen megrázkódtatásként. Hívják utazásnak az éjszakában. ahonnan megtisztulva. XX. orosz és skandináv országok naturalista divatáramlatai ellenére .csak elméletileg fogadták ezt el. hogy egy regény finom és bonyolult szövedéke mögött egy primitív csontváz rejtızködik. új látásmóddal gazdagodva.s az irodalom legnemesebb formájának a tragédiát tartotta. a teremtı cselekvés tekintetében különös jelentısége van. A kreatív szellem jól tudja. és hirtelen a tragikum síkjára kerül át. vagy magányosan elvonul a sivatagba. apró.

. Az éjszakai utazás a prométheuszi törekvés ellenpólusa. bár bőntelen. Bármily nyugtalanítóak is az ébredezı szellem számára. a visszavonulás. melynek néma és nyugodt mélyébıl minden élet ered. vagy az Anyaszentegyházra való hivatkozásaink. meghátrál. s a katolikus egyház „benedictio fontis” szertartásában a keresztelımedencét immaculatus divini fontis uterusnak (az istenség méhének szeplıtelen keresztelımedencéje) is nevezik. az álom ismerısnek és megnyugtatónak érzi ıket. amelyben nemlétezıvé válik a tudatosság. a hétköznapi síkból való kitörés és a saját mitológia megteremtésének egyetlen lehetısége. befelé fordulás periódusainak a legtöbb vallásnál megtalálható intézménye. A mitológiában hemzsegnek az ilyen szimbólumok. Az álmodás az esztétikailag alultáplált ember számára a mővészi tapasztalat megfelelıje. Nemcsak az Anyaszentegyházat. vagy az iskolákban. a kollektív tudattalan metaforái. . állhatatos Szőz: önként hever Börtönben . Halhatatlan.. körvonalazott énje kialakult. visszahúzódás. válság. A freudisták és a jungisták fontosnak tartják az éjszakában tett utazás szimbolikája és az anyaméhbe való visszavágyódás közötti intim hasonlóságokat. mely Mindenben ott van jelen. s a vallásos. Ismét a reculer pour mieux sauter folyamatával állunk szemben.vagy a házasság. Az éjszakai utazás visszatérés a résztvevı tendenciákhoz. egyetemeken szokásos beavatási szertartások is. az élet bölcsıjét jelentı óceánra. s ezek során megtapasztalja az ember eredendı magányosságát és megteremti a tragikus létsíkkal való kapcsolatot. melynek része volt. Az álmunkban tett mindennapi kis utazások nélkül hamarosan a szellemi kiszáradás áldozataivá válnánk mindannyian. a böjt és az egyéb megtisztulási rítusok. s olyan emberek álmaiban is megjelennek. Mely hordozza a bőnt. az önmeghaladás. egy és oszthatatlan sötétségbe siklik vissza. elrejtızés idıszakának kell megelıznie. A megvilágosodást a lappangás. kiválik a közösségbıl.. Donne Angvali üdvözletében az angyal így köszönti ıt: Minden. s mégis halnia kelt Nézd. elıbbi a lüktetı. Az Egyház anyai aspektusait Szőz Mária személyesíti meg. Teremtıd teremtıje vagy. a kreatív impulzus. hogy egy magasabbrendő szintézisben újjászülethessen. A beavatandó jelképes „éjszakai utazásra” indul. mint a Földanyára. Atyád Anyja. Utóbbi el akarja lopni a lángot az istenektıl. Az analógia semmivel sem inkább légbılkapott. de az Egyház méhét is szoktuk emlegetni.. amely a mindennapok kuszaságába bonyolódva elvesztette termékenységét. visszahúzódás. a messze tőnt. szabadkımőves jellegő. Hasonló célt szolgál a baptisták által gyakorolt szimbolikus vízbe fojtás és újjászületés. Sötétbe zárva fénylik ékesen Méhed klastromában a végtelen. akik között más hasonlóság nemigen található.63 Az anyaméhbe.Freud nirvánájába való visszavágyódást szimbolizálja az anyaóceán képe. vegetatív egységben való feloldódásba . hogy ereiét és lendületét visszanyerje. mielıtt elkülönült. 63 Ferencz Gyızı fordítása.méhedben. böjtölnie kell és különbözı fizikai-lelki megpróbáltatásokon kell átesnie.

amikor a Moby Dick nagy prédikációjában korántsem a hagyományos szempontból foglaltatja össze a pappal Jónás és a cethal történetét: Jaj annak. még akkor is. mint megdöbbenteni! Jaj. és Istenem! (8) Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem. . és emelje fel szavát ellene . és megpróbálta nem meghallani a másik síkról érkezı.folklór és mitologikus . Ismételnem kell ugyanis: Jónás egyetlen bőne az volt.JÓNÁS VÉTKE Az éjszakai utazás számos . megemlékeztem az Úrról. Jónás akár szimbóluma is lehetne Diimitrij Karamazovnak és a számtalan többi hısnek. Teszi pedig ezt oly tiszta lelkiismerettel. meg Jahve és homályos szavú prófétáinak szigorú jelenléte képviselte. hiszen Jónás se nem próféta.. a tengerészek isteneikhez imádkoznak és a habokba hányják a rakományt. közönséges emberrel úgy bánni. hogy ragaszkodott a trivialitás síkján való élethez. hogy menjen Ninive hatalmas városába. amikor az Úr nem teszi a földdel egyenlıvé Ninivét. mint egy idegösszeomlás és az azt követı lelki megvilágosodás. Éppen ebben . hogy engedelmeskedne Istenének. aki olajat akar önteni a vízre. a cethal gyomra. Akik hiú bálványokra ügyelnek. amely a krízis. Jónás viszont egyszerően elalszik.ami korántsem testreszabott megbízatás. s így az emberek elıtt gazfickónak vagy háborodottnak bizonyult. nagyon is érthetı. ha a hamisság a megváltást jelentené!64 A Jónás-történet szerzıje maga is tisztában kellett hogy legyen a dolog jelentésével és horderejével. hiszen a mese az egyébként oly irgalmatlan sivatagi istentıl szokatlan kegyelmi aktussal. mővelgetni akarta a földecskéjét. Melville megértette ezt. rémítı és igazságtalan szavakat.variációja közül az egyik legerıteljesebb Jónás és a cethal története. elhagyják boldogságukat. hajóra száll és elindul Tarszisz felé. aki többre tartja a jó hírét. mint Jónással. aki nem marad meg igaznak. Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból. hogy lehetetlen minden normális és hétköznapi életet élı. Így aztán ahelyett. amint Jónás az İ parancsára megjövendölte. akik egy válságot követıen megtalálják a megvilágosodást. s egyben az esendı ember iránti megbocsátás antiklimaxával zárul: 64 Szász Imre fordítása. aki inkább hízelegni akar. Ez az egészen mindennapi ember a történet kezdetén parancsot kap Istentıl. a leírás egészen hétköznapi és jóravaló fickónak mutatja be.éppen ebben rejlik a bőne.és körülfogott engem a víz.. . az éjszakai utazás. és bejutott az én könyörgésem te hozzád .. önelégültségében és vastagbırő hétköznapiságában. se nem pap. Istennel és Ninive pusztulásával . amellyel nem hajlandó szembenézni a viharral. a normális önteltségnek épp csak egy parányi adagjával nagyon haragos ugyanis. hogy amikor vihar tör ki. hogy jobban szeretné folytatni egyszerő és nyugodalmas kis életét. Jónás nem követett el bőnt. amivel kiérdemelte volna a rettenetes büntetést. oh. utóbbit a viszonylag normális élet rövid periódusai. örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam! . a pokol gyomra felé vezette ıt.. amikor Isten szélvésszel kavarja fel a hullámokat! Jaj annak..normális voltában. Elıbbit az ellenséges támadások és a katasztrófák végeérhetetlen sora. amelyeket a törzs hisztérikus szellemi vezetıi alávalónak és nyomorúságosnak bélyegeztek. aki e világban nem hívja ki a becstelenséget! Jaj annak. talán mert egyetlen ısi civilizáció sem érzékelte annyira intenzíven a tragikus és triviális sík közötti feszültséget. mint a jóságot! Jaj annak. mint éppen a héberek. megtérés. A történet úgy hangzik. azzal.. Uram. annak.

nem minden nagy regény probléma-regény (vagy legalábbis akar az tenni). A három versszakos költemény minden versszakának végén visszacsengı refrén (a szövegösszefüggés félreérthetetlenül jelzi) összekapcsolja Kleopátra gyermeki tánca közbeni meditációit a monumentális archetípussal. szabaddá pedig semmi-voltának elismerésében válhatik . amelyben .gyökerének kell lennie. Ha tartalma humoros. Cigány-módra cammog és csoszog.közvetve. ízlelni. Moore az ısi Marabar barlangokban tett látogatása után. Közvetett és burkolt módon azonban minden igazi és nagy mőnek van valamiféle köze az ember legvégsı kérdéseihez. Elébünk ugrik a legváratlanabb helyekrıl.Én pedig ne szánjam Ninivét. ami a tragikus és az archetipikus tornyosuló gátja felé irányítja az olvasót . Yeats megátkozta azokat a tanult embereket. ha mégoly profán. Ahogy az utcán látta. Maud Bodkincxcv kimerítı tanulmányban elemezte elıfordulásait. Lebegnek gondolatai a némaságban. Kierkegaard Félelem és reszketésében vagy Sartre egzisztencialista krédójában pedig . mind az öt regényében van egy-egy fontos epizód. De valamit azért mégis tudott . amelyben az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. s visszariad attól.finom hajszálgyökerein át a tapasztalatok legısibb rétegeibıl kell táplálkoznia. végsı soron . mert a Mővészet a valóságot érinteni. aki mindaddig magabiztosan sétált a sík és sima felületen. s eltanulta. M. ugyanúgy egyetlenegy eposz sincs a világirodalomban. Még egy olyan kifinomult regényírónak is. senki se nézi. akik megrémítik a gyermekeket és gyalázatosak a szeretık szemében.és balkezük között. amit Blake matematikai formának nevez: az absztrakt dolgoktól. Talán mondanom se kell. amennyit szenvedéseibıl megteremt. amelyben valamiféle variációja ne jelenne meg. mesterkélt vagy derős is. mint E.amikor például a felhıkbe veszı tornyok alatt magányosan táncoló Kleopátra tisztán érzéki gyönyörőségét megidézte: Egy rész asszony. halk nevetést vagy kuncogást. A nagy orosz regényírók legfıbb témája a válság és a megváltozás.65 65 Ferencz Gyızı fordítása. távolról és láthatatlanul . hallani és látni tanít. hirtelen belepottyan valamely nyitott fedelő csatornába. Foster. három rész gyerek Amikor úgy hiszi. és barom is sok van?! A GYÖKÉR ÉS A VIRÁG Ahogy nincs mitológia a halál és újjászületés motívumának felcsendülése nélkül.mint Mrs.is mindvégig kitapintható. a nagy várost.még egy közönséges mezei százszorszépnek is . s egy mőalkotásnak.ha így volna. enyhe könnyezést. valami elragadtatott csendességet. akik nem tudnak különbséget tenni a jobb.az ember annyi. amelyben a hıs vagy a hısnı. mosolyt kelt. ha tragikus. s ugyanez a német irodalomban . Egy virágnak . . vagy a To Have or Have Not utolsó oldala.a Fausttól A varázshegyig . amelyben több van tizenkétszer tízezer embernél. mint például a The Short Happy Life of Francis Macomber.hogy Donne-t idézzem megint -: türelmetlen-kitartón szomjazom. meglehetısen unalmas lenne a világirodalom. s onnan egészen más emberként bukkan elı . S mint patak fölött a hosszú lábú légy.a filozófia magasságaiba emelkedik.

de amikor az ember biztonságosan visszajut a trivialitás síkjára. az örökkévalóság. hacsak a véges világból ismerıs valamely tapasztalathoz nem kapcsoljuk ıket. és folytatni a hétköznapi életet a pusztulás és a romok között. de a gyakorlati tapasztalatban éppen a végtelenség az.a végtelenség.zuhannak hirtelen a nyitott csatornanyílásba.erıs csapolás rögzíti valami megszokotthoz. a másik sík valóságát a túlfeszített idegek játékának vagy a serdülıkor viharainak véli és fogalmazza megint. Érzelmileg ez Blake visszatérés nélküli utazását. Ámde .mint a behaviourizmus emberképéhez hasonlatos ügyes automatákat . A váratlan katasztrófák . ami a trivialitás síkján tart bennünket. hogy megbirkózhassunk velük. de nem vesszük észre a kötelékeket. átmeneti periódusoknál tartósabban létezzünk a tragikum síkján. A mérhetetlenség képzete bosszantó és unalmas. mint az önérvényesítésé. Sem érzelmileg. nem más. mint a begyakorlott rutinok automatizációjának irányába ható takarékosság. az önmeghaladás szükséglete éppoly erıs.éhínségek. a hagyományok szorítása az. s legtöbbünket az idı legnagyobb részében .az ember nem örökké és minden pillanatban. hosszúra nyúlt tartózkodás. járványok és háborúk . mert az ezen a síkon tapasztalható létezık.A KÖTÉLTÁNCOS Urbánus civilizációnk közönséges halandói jószerivel egész életüket a trivialitás síkján élik le. ahogy a nullára és a végtelenre vonatkozó matematikai szimbólumok rombolják szét a véges rendszer egyenleteit. Szétzúznak minden racionális gondolati mőveletet. A negyven éven át hulló mannaesı . ami meghaladja felfogóképességünket. s itt véget is ér a dolog. vagy a jógi végleges samadhi-ját. hogy rövid.az volt . amire az állatok és a fajok vészhelyzetekben képesek.ha be nem bámul az idı ablakán. Ami azt illeti. A trivialitás síkján való élet egyfajta észrevétlen vesztegzár .nagyobb csoportokat. a mátrix elemei . amelyek nem engedik át magukat a logika manipulációinak. Az abszolútumok túlságosan inhumánok és megfoghatatlanok ahhoz. az örökkévalóság teljességgel értelmetlen fogalom .és halszaporítás . Ekkor a mindennapok rutinjának hajszája hirtelen hihetetlenül sekélyesnek és hiábavalónak tőnik fel. A cet gyomra állandó lakhely nem lehet. s kerülnek át a tragikum síkjára. sem intellektuálisan nem engedhetjük meg magunknak.amint azt az Exodusból megtudhattuk .s egyben a társadalmi és intellektuális stabilitás feltétele. az otthonául szolgáló Univerzumhoz hasonlatosan a folyamatos újrateremtıdés állapotában ál. A spanyol polgárháború idején egy halálraítélt fiatal rabtársam vakbélgyulladást kapott. de az embereknek hamarosan sikerül magát a tragédiát is banalizálni. Az abszolútum érzelmileg csak akkor hatásos. csupán ideje túlnyomó részében lakója e lapostányér-világegyetemnek. Amit Bergson az élıre kérgesedett mechanikumnak nevezett. hacsak nem „méhed klastromában” lakozik. s tejdiétára fogták két nappal a kivégzése elıtt. intellektuálisan pedig a józan ész trónfosztását jelentené. A fizikus egy absztrakt szimbólum-nyelv segítségével bánik a végtelen tér fogalmával. mint a csakis a trivialitás síkján való.nem lepte meg különösebben Izrael fiait.a pubertás viharaiban. A felfedezésre való késztetés éppoly alapvetı sajátja. az archetípusok és a Legvégsı Dolgok között. a viselkedési kódok s a beépített axiómákkal rendelkezı mátrixok.megmagyarázhatatlan abszolútumok. ha egy konkrétummal biszociálódik . egész társadalmakat is átsodorhatnak a trivialitás síkjáról a tragikuméra. Ezek a kötelékek a kollektív értékrendek. amelyek meghatározzák a játékszabályokat.a megszokott medrekben és kerékvágásokban tartanak. a szerelem elragadtatásában vagy a halál közelségében . csak néhány drámai pillanatban . s végül látni fogjuk. A szokások ereje.dicsıség az Istennek . a legvégsı okok és az archetipikus paradoxonok . mert láthatatlanok. s visszahúzó erejük a tudatosság szintje alatt érvényesül. hogy magának a kreatív aktusban szerepet játszó reculer pour mieux sauter-nak is megvannak az evolúciós elıképei az élı szervezet regenerációjában és az evolúciós adaptációban. a kenyér.

Milyen csodálatos a Természet! . Az elıítélettıl mentes szem gondolata merı fikció. a képre rajzolódva elkerülhetetlenül jelen van egy második vonatkoztatási rendszer is. hogy a korábbi tapasztalatoktól elkülöníthetı az adott pillanatbeli érzékelés. a jelentések . ha egy másik minıséget: a csipkefinom hópihe megszokott látványát nélkülöznie kell. A két sík metszıdése minden remekmőben. szimmetrikus mintázata azonban minden varázsát elveszíti. amelyet ott lát elrejtve egy fadarabban. e miniatőrben az égi szférák harmóniáit látta megjelenni. A komédiás felfedezi.ezekben találkozik.az igazi csoda. amikor elmerengett a mindig nyirkos tenyerén elolvadó hópehely felett. A találkozást a megtestesülés magasztossága . a kreativitás legmagasabb rendő formái pedig a tragikus vagy abszolút és a triviális sík között helyezkednek el. Akár Odüsszeusz nézi a hajnali eget. ha egy iskolai táblára felrajzolják. hanem megosztott világokban kell léteznie. minden rárakódott jelentés érzékelése nélkül sikerül a látványt szemlélnie. mint a tudomány legvégsı célját. az abszolút humanizálttá lesz. A tudós és a mővész arra ítéltetett . hogy szilvafából van az isten. C) VIZUÁLIS TEREMTÉS XXI. Ahol a tragikum és a trivialitás síkja találkozik. bekerül az ember mozgásterébe. A hatszögek ily csudálatosan felvillanó. Az emberi kreativitás locus in quo-ja mindig a két sík metszésvonalán. amelyet Bloom a zsebében morzsolgatott a temetési szertartás alatt . vagy a szeletnyi disznóvesében. s azon az abszurd feltételezésen alapul. hogy egy homokszembıl rekonstruálja az egész Világegyetem mechanizmusát. Az ember mindig színezett üvegen mitologikus.át nézi a természetet. esztétikailag semlegessé válik. A mővész megfaragja istene képét. vagy éppenséggel bizonyos benne. ez kelti az erıteljes hatást és teszi lehetıvé esztétikai élmény megszületését. hogy „tisztán”. Ha egy kevésbé romantikus beállítottságú ember elıször pillant meg mikroszkópon át egy hópelyhet.az ige testté lın -‚ vagy a pásztorleánykák közé enyelegni alászálló Krishna bája telíti meg. Motívum és közeg A TERMÉSZET SZEMLÉLÉSE Kepler. A tudós a múlandó homokszemben vagy a szárítókötélre függesztett békaláb összerándulásában fedezi fel az örök törvények mőködését.más teremtményektıl eltérıen . még ha nincs is ennek tudatában. elakad a lélegzete és éppily lírai felindulás vesz rajta erıt: Milyen különös! . Laplace úgy tekintette ezt a találkozást.vagy az a kiváltság jutott osztályrészükül -‚ hogy kötéltáncosként járjanak ezen a metszésvonalon.stb. s a tudomány nagy felfedezéseinek eredetében is felfedezhetı. a mindennapi tapasztalatok banalitásai pedig átalakulnak. akár mi magunk osztozunk egy szomorúfőz bánatában. s valami derengés veszi ıket körül. Tiszta tapasztalás nem létezik. antropomorf vagy fogalmi mátrixokon . Az ember legjobb pillanataiban nagyszerő és igazi kétéltő. a pompeji cipész megkövesedett kezében tartott megkövesedett saruban. akinek természete szerint . amelyen a rózsásujjú Athéné arany sugarait felemeli.a hétköznapi tárgy felfedi mikrokozmikus architektúrájának matematikai szabályosságát -.nem különbözı elemekben. hogy a tragikus és a triviális az aranyifjakban és a kéményseprıkben. Mondhatjuk (kevésbé fennkölten) azt is.Milyen gyönyörő! . Két mátrix másolódik egymásra itt .

. ahol a nyarakat szoktam tölteni. akik rácsodálkoztak óceánjaira. Mr. A természet birodalmának alapos és aprólékos felfedezésére a tizenkilencedik század romantikájáig. növények vagy madarak iránt. egy körvonalazatlanul megszemélyesített hatalmat. eleven szövetbıl való táj. Hogy esztétikai élményt keltsen. Shelleyig. Az a gondolat.beszivárognak és a képre telepszenek (még ha nem öltenek is verbálisan kifejezhetı formát errıl késıbb).66 Dr. mint önmaga. Wordsworthig és Goethéig kellett várni. A szemlélı meg lehet gyızıdve róla. hogy a hajdani civilizációk nem nyertek a természettıl érzelmi tapasztalatokat. annál kevésbé találunk az élettelen természet formáinak és színeinek vizuális képe iránti megbecsülést. Kínában ennek a mőfajnak sokkal régebbiek a hagyományai. Mindez persze nem jelenti azt. s aligha mondható.cxcvii Ugyanezt lehetne elmondani a mi korunk hátrányos helyzetben lévı osztályairól és nemzeteirıl. ámde ezt agyának teljességével érzékeli. hogy milyen közönyösek még a mővelt rétegek tagjai is a szépséges tájak.. igen csökevényes volt egy olyan néphez viszonyítva. viszonylag újkelető. hiszen ezek a hegyek számukra főrészárunál. Mert a primitív ember számára a föld és a tenger csupán az életet jelentı anyagi javak örök forrása. jelképez vagy fejez ki a retinára vetülı képnél. Az alpesi falvakban. Johnson meglehetısen otromba dolgoknak tekintette a hegyeket. Byronig. a parasztok nem gyızik csudálni az ostoba turistákat. több. hogy az organikus formák legvégsı alkotóelemei. Az aranymetszésrıl és a többi alapvetı arányosságról úgy gondolták. akik a hegyek „szépségérıl” fecsegnek. érintések és mozgásingerek lebegı képei vagy izmainak észrevétlen megfeszülései. ahogy újkelető a tájképfestészet is. a faji és a saját múlt. Amikor egy látvány esztétikai élmény forrásává válik. Babitt ugyanebben a természet fenségességét látja. a hegycsúcsok pedig érdektelenek és minden szépséget nélkülözık. a görögök pedig nem tájat láttak a szicíliai szorosban. hogy a természet szemlélése önmagát jutalmazó tevékenység. folyóira és hegyláncaira . amikor a tengerrıl vagy Alkinoosz híres kertjeirıl beszél. hanem Szkülla és Kharübdisz székhelyét. Figyelembe véve a görög irodalom mennyiségét és értékeit. s a látottakat módosítják a benne mőködı mátrixok. mert csupaszok és kietlenek. ami a retinájára vetül. amit fáradhatatlanul kutattak a görögség és a reneszánsz festıi és szobrászai. tőnı illatok. A hókristály analógiája leplezi le a tökéletes arányosságot és szimmetriát. . a tizennyolcadik századi irodalomban a szakadékok rútak és fenyegetık. valami önmagán túlira kell mutatnia a szemlélı emlékeiben. vagy arra rárajzolódva. Mindig van egy második aktív mátrix a látvány mögött. hogy csakis azt érzékeli. amely ott nyilvánítja ki magát a szemei elıtt. amelyek átszellemítették a látható világ minden porcikáját. egészen szembetőnı ez a hiány Homérosznál még akkor is. Ezek a tapasztalatok azonban más forrásokból. Homérosznak a tengeri vihar Poszeidón haragját jelentette. szüzekkel és skorpiókkal népesítették be az eget. a természet iránti érzékenység . A babilóniaiak oroszlánokkal. kivéve talán az Oidipusz Kolonoszbant vagy Euripidész egynémely lírikus kórusait. mindig többet jelent. ahogyan a püthagoreus zenei 66 Európáról beszélek. ahogy a vásznon lévı festék is valami más. s az eseménytelen táj esztétikai öröm forrása lehet..cxcvi Minél távolabbra megyünk vissza az idıben. Indiában utazva az ember elképed azon. valamint Athén mővészi kiválóságát. szénánál és legelınél többet nem jelentenek.. hogy az említett érzékenység megjelenne a drámákban. amelynek drámairodalmi és szobrászati teljesítménye felülmúlhatatlan. természetfeletti hatalmaktól származtak. Egy emberi arc is természeti jelenség.

Az egyiptomi falfestmények és dombormővek a megcsontosodott hagyományoknak megfelelıen sematizált figurákat mutatnak. a Termékenység istennıje. s az egyénnek a közösség hierarchiájában elfoglalt helyét tartotta szem elıtt. Az alakok mérete általában rangjukkal áll összefüggésben. amely meghatározza szemléletünkben a jelentıségek sorrendjét. fizikai funkciója szempontjából szemlélte az emberi testet .a fontosság kritériumait szabályozó kód nem vizuális. s a test többi részét csak vázlatos körvonalakkal érzékeltetik. ami megilleti.skálát tartották az égi mozgások vezérlıjének. Az impresszionista festı szemében nem szolgált másra. klozettfal-mővészek és primitív törzsek szemében a domináns funkcionális szempont a nemiszervek mérete. s ha a lélek azt követeli. és nem Eukleidész. a férfialakok bıre barna. ha egy villanymozdony motorjáról van szó.és így tovább. mint a szemöldöké. nagyságukat nem testük. Egyszerően nem rendelkeztek vizuális jellegő kíváncsisággal. ahol a halandó test tanúbizonyságot tett az eukleidészi geometria örök axiómáiról. Egyiptom festıi és szobrászai a vizuális ábrázolás terén háromezer éven át nem tettek eredeti felfedezést. de az emberi testnek nevezett „dolog” rendeltetése igen sokféleképpen gondolható el és fogalmazható. XV. az végsı soron a létezés céljáról és jelentésérıl alkotott fogalmától függ. hogy a kérdéses dolog rendeltetése felıl biztos tudomással rendelkezünk. hogy bebizonyítsa: Isten leginkább a kockákat kedveli . amelyrıl a hatalmasan lecsüngı mellő és tömérdek csípejő willendorfi Vénusz beszél. vadászok. hogy egy szent hátravesse a fejét és elragadtatással bámuljon az égre. arra a mőködési módra vonatkozik. s az egész testet ízületeibıl kiforgatva lebegteti felfelé. s a következı évszázadokban folytatódott az egyéni arc. Ám az ideál. ízületek játékára és összhangjára. A szín. struktúráját és mintázatait. így a kifejezés és a kedélyállapot ábrázolásának karrierje is. A görög mővészet aranykorában egészen más irányból. hanem fogalmi. A szemlélet a geometriai arányosságokra koncentrált.megfigyelte a diszkosz elhajítása elıtti pillanatban. megleste. s velük együtt esztétikai ítéleteink. A klasszikus filozófusok Pliniustól Leonardóig és Dürerig . Egyértelmő a válasz. s ahogyan a gótikus katedrálisok épülnek fel egyszerő geometriai egységekbıl. . az építész elemi moduljaiból. de a funkcionalitás itt társadalmi jellegő volt. Hogy a válóságnak mely aspektusa uralja egy kultúra vagy valamely csoport vizuális mátrixait. Az emberi test érzékelésének és megítélésének mikéntje a céljáról és funkciójáról alkotott fogalmainktól függ. s külsı megjelenésük sajátosságaival nem foglalkozott. illıen leplezve és leplezetlenül elıvillanni a kertek fái és nyírott bokrai közötti bújócskában. amikor az ember a szandálját köti meg vagy egyszerően csak az egyik karját emeli fel. A bizánci festészetben az emberi test a lélek érdektelen és gyakran nehézkes. A szépségnormák ennek megfelelıen mindig valamely funkcionális tökéletesség archetípusát tükrözik. bumfordi tokja. amelyek szerepük szerint halászok. serdülık. a mozgás és az emberi anatómia iránti teljes közönyével Egyiptom bármely megelızı és késıbbi korszaknál céltudatosabban volt funkcionális. A reneszánsz megint visszaadta a testnek. amellyel egy adott dolog a rendeltetésének megfelel. A funkció szót szótári értelmében használtam itt. a mővész habozás nélkül eltöri a figura nyakcsigolyáit. a nıké halványsárga . és a meghatározástól függıen fognak változni magáról a testrıl alkotott elképzeléseink. vagy beleomlani egymás karjaiba. Lajos udvaroncai számára a játék volt a test funkciója. hanem a társadalmi struktúrában elfoglalt helyük határozza meg. s a tökéletes felépítéső test kritériumainak sorában a néhány alaptípusra redukált arckifejezés mellett ugyanolyan fontos volt a far ívelése. az izmok. milyen. A definíció természetesen magától értetıdınek veszi. a szelektív kódtól. mint hogy bemutassa a színek fénylı vibrálásait. Egyes elmebetegek. építımunkások.ott látták a szépséget. Ezen a szemponton túl az egyéneket személyazonosság nélkülieknek és felcserélhetıknek tekintette. a kubista pedig arra használta fel. rabszolgák vagy állami felvonulások résztvevıi.

akinek kıszemein át az örökkévalóság bámulja az idıt. ha el akarja kerülni az egyes expresszionisták és anti-reprezentacionalisták írásai keltette zőrzavart. hogy súlyos csonkulást.a kék négyzetet alkotó festék mozdulatlan marad. szelektív mátrixok szempontjai alapján értékeljük. de ezek a szempontok nem verbális természetőek. hanem a festı és a szemlélı elméjében . hogy csupán másolja a természetet. hogy osztozzon a mővész élményében. aki tehát valami olyasmit fog a képbıl kiolvasni. torzulást szenvednének. mintha valamiféle biológiai jellegő vetélkedés folyna a szem és a hangszalagok. s a nézı egy döglött hal szemén át bámulná a vásznakat. formája és súlya is drámai változásokon megy át. Ám a kép nem tárgyakat vagy eseményeket mutat. Az igazság fogalma absztrakció. a bizánci Madonna átszellemült arcán fénylı spiritualitást. ahogyan Leonardo látta Lisát. de a nézı szemében színe. bennfoglalt és részben tudatos tapasztalatokat nyílttá és tisztán tudatossá tegye . hogy a rejtett. A nem ábrázoló mővészet vagy az expresszionista mővészet egyes festészeti irányzatok megjelölésére igen jól használható címkék. melyen keresztül egy bizonyos jelleg egyetemes jelentıségőnek. az embernek néha vissza kell mennie a legelemibb fogalmakhoz. nem egy Lisa nevezető ifjú nıt. oka. mintha csak ezt mondta volna: nézd csak. hanem a festı szellemi kutakodásait vagy képzelıdéseit a tárgyak és események természete.merev nemességét a fáraónak. Az igazságot osztó Salamon királyt ábrázoló kép konkrét. félrevezetınek és zavartkeltınek bizonyulnak. Nem a modellt ábrázolja. színe és formája felıl. sárga alapon. mit mővel az én zöld nyílvesszım a kék négyzetemmel! A vászon a mővész agyában megfogant ötletet fejezi ki vagy jeleníti meg. ami több a vászon és a festék összegénél. Olyan a dolog. amit róla alkotott. A mátrix hordozhatja valamilyen archetipikus tapasztalat érzelmi . elkerülhetetlenül esetlenségbe és darabosságba.‚ uralkodó. hanem azt a sajátos módot. s ha minden jól megy. Enélkül az illúzió nélkül nem születhetne semmiféle érzelmi reakció. éppoly önellentmondó. a megvetı némaságban pipázó festı és a dagályosan fecsegı mőkritikus között. amelyik egy kék négyzetet ábrázol sárga háttér elıtt. a klisék és a pszichológiai zsargon zagyvaságába fulladunk. A mővészet vagy a természet alkotásait mindig valamilyen kritériumok alapján mőködı. de a becsapódás nem a képen történik meg. E zőrzavarnak (ahogy számos elkeseredett múltbeli vitának is) fı oka az a tény. a dolog látványa helyett azt az illúziót kínálja. de ugyanolyan konkrét az a festmény is. hogy mögöttük filozófia vagy program áll. mint a képi bölcselet szóösszetétel lenne. a test eukleidészi formákká való feloldódását vagy színes foltok vibráló szıttesét. Bármelyik aspektus legyen is . hogy a mővész szemével pillantjuk meg ezt a valamit. hogy a vizuális tapasztalatokat nem lehet verbális állításokra redukálni anélkül. Bocsássák meg a pedáns magyarázatot. A mővészet a szó eredeti értelmében mindig is expresszionista volt: szubjektív és elfogultságban fogant látványt fejezett ki még akkor is. de ha azt hisszük. például egy zöld nyílvesszı becsapódását egy kék négyzetbe. ha a mővész azzal áltatta magát. s ha megpróbáljuk szavakba foglalni ıket. A kép arra invitálja a szemlélıt. A vásznon elrendezett festék mindig valami önmagánál többet jelent. hasonló hatást vált ki a szemlélıben is. Minden verbális elemzés arra irányul. mátrixa afféle polariszkópként viselkedik. hanem a mővész vízióját. az izmok játékát a görög ifjak tökéletes anatómiájú testén. A vásznon elrendezıdı festék mindig olyasvalamit fejez ki. ami a szó szigorú értelmében véve nincs is ott. Éppen e változás-illúzió felkeltése volt a mővész célja. A négyzet absztrakció. valamely univerzális törvény vagy jelentés megtestesülésének mutatkozik.s hogy tökéletesen szétrombolja ıket a folyamat során. FESTÉK ÉS JELENTÉS Az absztrakt festészet kifejezés igen szerencsétlen.

és annak. amit jelent. ahogyan csal. súlyés egyensúly-ingereknek és belsı szerveink mőködésének. amelyek nem öltik szavak formáját az ember lelkében és gondolataiban. mintha verbális asszociációkról beszélnénk. Az alternatíva. és azt. de nem másolhat le a vászonra egy . A naiv ízléső emberek számára a puszta illúzió is elegendı az esztétikai élmény felkeltésére. A festı színeinek fényereje csak töredéke a valóságban tapasztalható színekének. a kép nélkülözi a tér mélységeit. az agykéreg gondolkodik. az érzékelési módjának mátrixát irányító kódok jellegzetességei határozzák meg.s két jó okból is: egyik. a trükköket.visszhangjait. amelyek a teljes élményben szerepet játszanak. a látványt egy pillantással befogadva a tapasztalatok sokasága egyetlen szimultán folyamatba sőrősödik. Egy zenemő vagy egy elbeszélés fokozatosan bontakozik ki. a durva textúra aligha adhatja vissza a látvány finom részletességét. amelyeket alkalmaz. mert annyi minden történik benne egyszerre és párhuzamosan. festékben kell „gondolkodnia” -‚ elsısorban azonban látásmódjának sajátosságai. a vászon a teljes látómezınek csak kicsiny darabkája. A boszorkány gonosz igéket mormol és tőket döfköd az áldozatot jelképezı rongybabába. Ez a „leginkább hasonlatos” azonban telistele van átértelmezésekkel . Ha azt mondjuk. de ha érzelmekrıl van szó. még Leonardo is azt írta: a festészet a legtiszteletreméltóbb. de a szavak a legkevésbé fontos részei magának az élménynek. mint hogy szavakat használunk olyan tapasztalatok leírására. A festett maszk vagy a faragott idol egyidejőleg látszik annak.a faragott fa istenné való átlényegülésének mágikus folyamatát. egyszerősítenie és túloznia. az anyag torzító hatásait.a mi zsargonunkkal kifejezve -: biszociációs folyamatok sorozata. mőködnek a tapintási érzékszervek.) Ezért kell a festınek csalnia és trükköket kitalálnia. állapotának is tudatában vagyunk. végtelenség stb. részben a használt anyag tulajdonságai kıben. mintsem hozzáadnának ahhoz. s teljességgel hiányzik belıle a mozgás és az idı. ez úgy hangzik. hogy az óceán látványára az örökkévalóság. Nem tehetünk azonban mást. A mővész egy bizonyos mértékig hően gipszbe másolhat egy római kori görög bronzportrét. a másik pedig a látás elıítéletei. fában. hogy az esztétikai élmény átélésének pillanatában nem csupán szemünkkel. A vizuális szépséget és annak elbővölı hatását éppen azért oly nehéz szavakba önteni. azt egyedül a szemlélı látásmódja döntheti el. mert ez hoz létre a modellhez leginkább hasonlatost. Ahogy korábban már említettem. hogy a valóság oly igen tetszetısnek tőnik a közkedvelt képeslapokon. s az „életszerőséget” úgy tekintik.és nem feszegetjük tovább a dolgot. A KÉT KÖRNYEZET Ami történik . s igen nehéz szétválogatni a sokféle összetevıt. az izmok megfeszülnek. élesen látott mezı arányát a periferiális rovására . Az efféle szavak felbukkanhatnak ugyan gondolatainkban. A módot. hogy azt mondjuk: a rózsa az rózsa . hogy a közeg lehetıségei nem korlátlanok. de egy csendéleten mintegy „rıvidülésben” látszik az idı. a leghátsó rétegben pedig a mozgás-. s teljességébıl inkább elvesznek. Hogy Manet A Longchamps-i derbyje vagy Frith akadémikus gonddal megfestett Futama életszerőbb. kifejezésekkel válaszol. hogy helyrehozza a közeg. Újabb nehézség. nem is említve a színek és a fényesség terén mutatkozó nyilvánvaló korlátait. amelyekben résztvevı érzelmek is szerepet játszanak.éppen ez az oka. hogy festett bölényekkel és vadlovakkal népesítette be a sziklafalakat. hanem egész testünkkel tapasztalunk. ami. A sorozat legelején ott találjuk az illúziót . szótárunk túlságosan is szegényesnek bizonyul. mint a mővészet legfıbb kritériumát. Altamira mővésze úgy biztosította a bıséges vadászzsákmányt. (Még a fénykép is igen messze van az igazi valósághőségtıl. A szem pásztáz. hogy mintegy százszorosan megnöveli a központi.

amelyrıl korábban már tettem említést. amelyek pontosan ott. és csakis ott vannak a retinán). hogy a fényesség-fényerı konstancia következtében a fekete kesztyőt ugyanolyan feketének látjuk ragyogó napsütésben. amelynek segítségével az agyunkban végbemenı eseményeket méterekre vagy akár mérföldekre is ki tudjuk vetíteni (mintegy ellentéteként a vibráló pontoknak. s anyagával többé-kevésbé azt tesz. érzékeljük. a válasz egy másik környezetben. A szem által látott képet úgy változtatják meg. Ezek az automatikus készségek részben velünk születettek. önálló életre kel. a tudattalan mechanizmus. hiszen a fájdalom is az agyban keletkezik.: Elsı könyv. már csak azért sem. Más szavakkal: a korábban említett két változó . mint árnyékban . A különbözı konstanciák voltaképpen tudattalan következtetések. s a sérülés helyére csupán kivetítjük . Csupán egy látszatot hozhat létre.közül az elsı az egyes iskoláknál viszonylag állandónak tekinthetı. A stimulus forrása a külvilág.) Egy másik rejtett rábeszélı a projektív empátia. . I. Említettem. s bizonyos lelkiállapotban szemlélve hirtelen saját. Ám a festımővészt olykor még ezek a normális esetben tudattalanul mőködı primitív mechanizmusok is értelmezési problémák elé állíthatják. amit akar. VIZUÁLIS KÖVETKEZTETÉSEK Ha a mővész szert tett a megfelelı technikai tudásra. amely bizonyos fényviszonyok mellett. A rövidülés. a két minıség a mővész elméjében biszociált.egyidejőleg különbözı szinteken zajló deduktív konstrukció. A két tevékenység azonban más-más síkokon megy végbe. így figyelmünket a másodikra összpontosíthatjuk.mint láttuk . a rá adott válasz a vászonra helyezett festékfolt .) A vizuális konstanciák (Elsı könyv. a sík festıvászon az amputált csonk. amelyek képessé tesznek minket arra. amelyeket azért teszünk. (Vö. (A hasonlat történetesen egészen precíz. mindenfajta érzékelés .és nagyjából ennyi is az egész. hogy megfeleljen a józan ész várakozásainak. az elsı lépést jelentik a retinán keletkezı zavaros és homályos kép értelmezése felé. csupán motívuma a teremtésnek . a valóságnak melyik aspektusát tekinti lényegesnek. a valóság egy adott részletének nem megfelelıje egy adott ecsetvonás. annak. amikor az érzékelést vezérlı tudattalan kódok helytelen következtetéseket vonnak le a szokatlan szituációkban tapasztalt dolgokról. hogy mit akar. egy négyszögletes felületen érvényesül. hogy a nyers látvány értelmet. mint egy levágott végtag fantomfájdalmai. amíg képét nem laboratóriumi elsötétítıernyı mutatja . s e szintek jelentıs része tudattalan. A folyamat bizonyos értelemben fordítottja az úgynevezett optikai csalódásnak. formájúnak.vágtató lovat. nagyobb részüket azonban kora gyermekkorunkban szerezzük meg. az a kérdés válik döntıvé. ahogyan a tájképfestı keres egy romantikus vagy pásztori hangulatot. amit a környezı világról tudunk.a fantomvégtag fájdalma másodlagos projekció. 1. megadja magát a hosszan sorakozó rejtett rábeszélık érveinek. hogy a modell szemlélése szolgáltatja a „stimulust”. Elıítélettıl mentes szem nem létezik.). A ló nem modell.abban az értelemben. hogy a dolgokat örökkön változó megjelenésük ellenére állandó színőnek. a perspektíva a tudattalan projekcióhoz adott tudatos csavarintás. a folytonosan változó látszat szilárdságot kapjon. bizonyos távolságból. Ezek egyike a korábban már említett perceptuális projekció.az anyag korlátai és a motívumot nézı szem elıítéletei . A retina és az agykéreg magasabb központjai közötti úton a látás ártatlansága menthetetlenül odavész. A két környezet két különbözı törvényegyüttesnek engedelmeskedik.vagy az impresszionista festı görbe ujjai. A behaviourista pszichológia terminológiájával élve azt mondhatnánk. A motívum és a médium síkjai között nem áll fenn pontról pontra való megfelelés. nagyságúnak stb.egészen addig. mert a látás folyamata teli van titokzatosságokkal.

az empátia és szinesztézia dedukciós folyamatok emelkedı ívő sorozatát alkotják. és a kapcsolatok olykor egészen különösek.Vernon Leecxcviii úgy tekintette az esztétikai tapasztalatot. fikcióvá vált. s már nem is két ember. Semmiféle veszély nem áll fenn. sebességet. Az embernek eleinte mindig szüksége van valamire. érzést és jellemet is szoktunk tulajdonítani. de gyakran látni is a zsigereivel lát.magával az érzékeléssel interferál. a kék... nem törıdöm azzal a ténnyel. A görbén egy lépéssel feljebb találjuk a fában elrejtızött arcot. A vizuális konstanciák és illúziók. akinek nem és nem sikerült megfesteni egy kutya szája körül a habos nyálat. Róluk való látomásom adta a kezdeti emóciót. Hadd idézzem korunk legnagyobb és legeklektikusabb festımővészének szavait: Absztrakt mővészet nem létezik. amelyek semmivel sem tartalmazzák kevésbé a két ember látványának élményét.a „hideg” színekhez hasonlóan . hogy egy vízszintesen elhelyezkedı egyenes vonal eidetikus képe jelentısen meghosszabbodik.tájkép vagy emberi test helyett . dinamikus észleleteinknek a formákra való átvitelét. amelyet az ember az antikvitástót az expresszionizmusig mindvégig tudatosan alkalmazott. A festı tudatosan kihasználhatja ezeket a folyamatokat. (Az idézıjelbe tett jelzık annyira elterjedtek a mindennapi szóhasználatban. amikor egy képet festek.nem is említve Berenson „tapintási értékeit” és „textúraérzetét” . de jelenlétük fokozatosan elmosódott. s további csavarokat is alkalmazhat. bizonyos átérzéssel beszélt a „táguló” és „összehúzódó” formákról. hangulatot.) Juan Gris. Innen indul el munkájában a mővész. hogy észre sem vesszük szinesztétikus eredetüket. Rimbaud még magánhangzókat is próbált az egyes színekhez társítani. A vonalaknak például nemcsak egyensúlyt. noha Seurat neo-impresszionizmusától távol állt. s ezek együttes hatása . Ismét azzal a tudattalan folyamattal állunk szemben. jóval primitívebb típusú viszonyulást. Wollbergccii egyik skizoid páciensén a piros szín láttára heves nyugtalanság vett erıt. mozgási képzeteinknek.cxcix Ugyanígy megfordítva is: a szem pásztázó mozgása és a többi tudatküszöb alatti izomtevékenység . mígnem végsı elkeseredésében odavágta a festéktörlı .cc Az úgynevezett absztraktok elméletei korántsem újak. A színek érzelmi jellege azonban személyenként változó. Seurat divízionista elméletében a vízszintes és a „gyengéden” emelkedı vonalak .tudatosan vagy tudattalanul alkalmazva mindig fontos tényezı volt.a kusza és jelentéstelen motívumokba vetített tartalmakat. a „gyors” és „lendületes” vonalak és a „meleg” színek pedig vidámságot jelentenek. s azután egészen el is tőnt. mert akárhogyan legyen is: a tárgy ideájának nyoma eltörülhetetlenül megmarad. hanem törekvést. a kék pedig felajzott. Végsı soron azonban a természetbıl származik a zöld. Az ember nemcsak „a kezeivel gondolkodik”.formák és színek. szándékot. hanem csak formák és színek . euforikus lelkesedéssel töltötte el.zöld nyilak és kék négyzetek. vagy inkább sokféle egyéb megoldandó problémává alakult. hogy ott látható rajta két ember. A lineáris ritmus. Plinius elbeszél egy anekdotát a festırıl. s a különbözı típusú szimmetriák fiziológiai hatásairól. de most már nem létezik. A színek „hıértékére” adott egyes reakciók az azonos kultúrkörhöz tartozó embereknél igen hasonlatosak. ideáitól izgatottan és érzelmeitıl felzaklatva . s fizikailag rosszul lett.cci Itt most meg kell említenem a színekhez való. s Wollbergnek mélyhipnózisban sikerült a kettıt felcserélnie. a nyíl és a négyzet is. Azután már el lehet távolítani a valóság maradványait. a kromatikus harmóniák. a felhıben látható képeket és a Rorschach-teszt foltjait . Valentinecciii említi egy vakon született ember esetét. A nonfiguratív festészet motívumai . a perceptuális projekció. Jaensch lenyőgözıen szellemes kísérletsorozattal bizonyította. mint saját kedélyállapotunknak. irányt. s ırzik létezésük vibrálását. ha húzóerıt gyakorolnak a kísérleti alany oldalra nyújtott karjaira. Az a két ember valaha létezett számomra.nyugalmat és elégedettséget hordoznak. amikor megpillantotta a sárgát. akiben sikeres szemmőtétje után intenzív gyönyörérzetet váltott ki a piros szín elsı élménye.

amit csak kitalálsz. hogy itt is felidézzük: Bámulj egy nedvességtıl foltos falat vagy változó színezető kıfelületet. részben pedig szerzett készség. Az extrém példa az ókori Egyiptom . ott volt a nyál. Ha találnod kell valamiféle hátteret. mint a harangszóval. Az egyiptomi festı következetesen és mindig úgy ábrázolta az emberi figurát.rongyot a vászonhoz . amely a vizuális input feldolgozása során érvényesül: a hagyomány. görög és bizánci mővészek alkottak az emberi test rendeltetése felıl. a mintás tapéta vagy a tintafolt . és látsz még csataképeket.de csak azért. Az ilyen falakkal ugyanaz a helyzet. Cozenstól . amellyel a látás által szerzett nyersanyagot „végtermékké” alakítjuk. hogy az asztalon fekvı pénzdarabot sem ellipszisnek. Úgy tőnik. romokkal. Nem tudhatjuk. arcokat. amelyben tájképi elemekként „az elmében konkrét ideák megszületését eredményezı” véletlenszerő festékfoltok használatát javasolja. A percepció részben velünk született. minden testrészt abban a szögben ábrázolt. illetve Pliniustól származik. öltözeteket és végtelen sok egyéb dolgot is. amint azt már említettem. amely elviseli és megérdemli. A klasszikus traktátusnak van egy gyakran citált szöveghelye. egy ornamentális mintázat minden ívébıl kígyókat. PERCEPCIÓS KÓDOK Mindez elvezet bennünket a sok közül az egyik legerısebb faktorhoz. Vizuális sémái elıregyártottak. akik kísérleti körülmények között bizonyos fajta drogokat fogyasztottak. Mindezekben az esetekben a motívum . hanem körnek látjuk . és . a klasszikus kompozíció a harmónia és az egyensúly grammatikájának engedelmeskedik. isteni tájképhez való hasonlatosságot. Azt azonban tudjuk. s a folyamat magyarázatára minden kornak megvannak a maga hagyományos formulái és módszerei. hogy . irányíthatják nem-fogalmi természető kódok is. A történet megismétlıdik Leonardónál (A festészetrıl). csaknem ugyanolyan merev játékszabályoknak engedelmeskedik. hogy a hétköznapi egyiptomi ember is így látta-e felebarátait. valamint olyan páciensek.gondoljunk csak arra. A kubista szótárában hengerek és kockák szerepelnek. hogy Rorschach pszichológiai vizsgálati módszere. hogy a fej profilban látszott. A kínai festık már a tizenegyedik század óta alkalmaztak hasonló módszereket. mert oly igen hosszú ideig tartott -. A forma és jelentés biszociációjának tárháza kimeríthetetlen. a vállak szembıl és így tovább. hogy ennek tudatában lenne.akárcsak a japán zen mővész . amelybe ugyanígy belehallhatsz bármely szót is. harcoló alakokat. A mátrixot azonban. A közönséges halandó életének legnagyobb részében klisékben gondolkodik és ugyanilyen arányban klisékben is lát. látni fogod benne a sokféle hegyekkel. dombokkal és völgyekkel ékes. amitıl a menyét bálnává változik át. vagy a sokféle képzet. különös. síkságokkal. a szem elölnézetben. a keletkezı foltban nagyszerő tájképeket láthatunk.a felhık. amelyeket mind kivehetsz teljes formájukban és részletességükben.és íme. melyben a páciensnek kusza foltokat kell értelmeznie.feltehetıleg ı maga sem tudta volna megmondani. amelyet az egyiptomi. hogy megírja és kiadja könyvét. ahol a mester „a mi Botticellinkkel” mondatja: ha az ember egy szivacsot vág a falhoz.sztereotip klisékben gondolkodott. mint rejtett rábeszélı hatalmához. például Hamlet verbális sugallata Poloniusnak. dolgozzuk át. a pointillista színes foltokról beszél. az egyiptomi festı pedig . fákkal. Egyes elmebetegségekben szenvedık. amely a jelentést biztosítja. ahonnan a legjellemzıbb kép volt látható. a tizennyolcadik századi angol tájképfestıt.s a beléjük látott jelentés egyformán vizuális természető.vagyis Leonardótól.cciv Ez a szövegrész inspirálta Alexander Cozenst. nemiszerveket és ısi teremtményeket látnak elıkanyarogni. kontaktlencséken keresztül látja a világot anélkül. a kortárs zen festészet és kalligráfia. sziklákkal.

Bizonyos egyezményes. ez akkor válik nyilvánvalóvá. s ez nemcsak a test idealizált ábrázolására vonatkozik. s ha a tárgy pontosan elıtte helyezkedik el. küzdı vagy elesett figura ábrázolására csupán kisszámú minta volt ismeretes. a mátrix ilyenkor befagy.”ccv Ez a szótár . aligha maradtak volna fenn. Az érzékelésben . A görög festészet és szobrászat repertoárja még a mozgás és a drapéria ábrázolásában is igen korlátozottnak mutatkozik. s karunk kb. hogy a figura vádlóan egyenesen elıre mutasson valakire . rutinnak megvannak a maga jó és rossz oldalai. amit éppúgy meg kell tanulnunk.egy Pathosformelt kapunk. Egy példa. a szokás gyızelmet aratott az eredetiség felett. amelyeken rövidülést és dinamikus mozgást ábrázoltak. kezek. sem a mővészetnek.olyasvalami. Amikor a tárgyat jobboldali irányban tovább mozdítják.eukleidészi arány-nyelvtanával együtt . mint az európai filozófiának az arisztotelészi kategóriák. s a görög mővészek e néhány formulát aránylag igen kicsiny változtatásokkal ismételgették évszázadokon át.”ccviii A hagyományok másfelıl azonban hajlamosak kıkemény formulákká merevedni. a kísérleti személy már a felsıtestét is elforgatja. s arra vezet Amúgy: a mővészetkritika és a gesztusok pszichológiája közötti híd még megépítésre vár. A görög mővészet a Krisztus elıtti hatodik és negyedik század között az egyiptomival összehasonlítva a folyamatos forradalom állapotában élt. 67 . akinek Mővészet és illúzió címő kötete az értékes és illusztratív példák kimeríthetetlen forrása. Az idı múlásával azonban nem gyakoribbak. mint háromezer éven át. gesztusok és drapériák ábrázolásában alkalmazta a bevált görög szabvány-formulákat. A dolognak nyilvánvaló anatómiai okai vannak. például Krisztus elıtt egészen 2400-ig visszakövethetı dombormőfigurák.írta Constable . hogy az emberek hogyan mutatnak karjukkalujjukkal egy-egy tárgyra. hogy a mővészre egy elfogadott ábrázolási módot akarata ellenére kényszerítettek volna rá több. „A természet látásának mővészete . hogy kinyújtott karjának szöge nagyjából változatlan maradhasson. futó. Vannak kivételek is a szabály alól. Ha azonban azt akarjuk. a görög mővészet szótára nem bizonyulna sokkal gazdagabbnak. tudatosan megtanult. kinyújtott karral mutatunk rá. Warburgccvi rámutatott. Lehet.abban a pillanatban.éppoly kitörölhetetlen része az európai mővészetnek. amikor a motívumot rábízta a közlı közegre. amely az archaikus stílustól a trompe l’oeil-ig juttatta el alig hat-hét emberöltı alatt.67 „Még az életet annak minden sokféleségével és sürgésforgásával együtt ábrázoló németalföldi zsánerfestészet is csak korlátozott számú alaptípusból és -gesztusból építkezik. amit általában a görög mővészettel szoktunk azonosítani. Ám -noha az eredetiséget minden korábbinál többre értékelték .írta Gombrich . ha az ember az újságokban látható tömegjelenet-fényképekkel hasonlítja össze ezeket az ábrázolásokat. hajlamosak voltak visszatérni a görög modellekhez.figyelmét szinte minden más motívum kizárásával az ember képére összpontosította. negyvenöt fokos szöget alkot mellkasunk síkjával. hogy a reneszánsz mővészei. A bizánci festı és a mozaikkészítı mester lemondott arról a törekvésrıl. amikor gesztussal vagy testtartással akartak érzelmeket kifejezni.és a gondolkodásban . Az álló. „A klasszikus periódus görög mővészete .a klisék kialakulását a görögök sem tudták elkerülni.” Az idézet ismét Gombrich professzortólccvii származik.szerzett gyakorlatnak. Ha a szóban forgó tárgy elöl és jobbra helyezkedik el. de az arcok. az egyiptomi mővészet . a neurológus Kun Goldstein (1947) tanulmányt készített arról. ha az ilyen újításokra tabu-tilalmak vonatkoztak volna. hogy másolja a természetet. Rendkívül valószínőtlen. hanem egyre ritkábbak lettek ezek a kivételek. de még a portré mőfajában is megmaradt a típusoknál. Warburg így nevezte ezeket a kliséket: Pathosformeln. hogy ha összeírnánk ezeket a motívumokat. de már tudattalanul mőködı és ható játékszabályok nélkül nem látnánk sok értelmét sem a természetnek. látomása sztereotípiává változott. mint az egyiptomi hieroglifák olvasását. törzsének balra fordításával igyekszik a negyvenöt fokos szöget megtartani. mint az egyiptomié.akárcsak a társadalom képzelıerınket messze meghaladó módon és okokból statikus maradt.

igazi.és fülforma . lovak. s amikor felkérik ıket. Bizonyára nem állt szándékában a csalás. hogy még az aprólékosságukról és a pontos ábrázolásra való törekvésükrıl ismert mővészek is teljességgel vakok voltak az olyan részletek iránt. Ugyanaz a Villard de Honecourt. a templomról alkotott képe egy hatalmas. mert nem rendelkeznek a megfelelı kifejezıképességgel. hogy ahol saját emlékezetére kellett hagyatkoznia. és akkor ér véget. kecskebaktestő. Csupán egyikük sem volt képes megemészteni a megszokott. akinek albumában a legcsudálatosabban sematizált hattyúk. mint Dürer Drezdai vázlatfüzete vagy Fialetti könyve Az emberi test minden részében való lerajzolásának helyes rendjérıl és módjáról. összefüggéstelen és kusza történeteket adnak elı. a szem anatómiáját állítólag még Dürer is félreismerte. hogy jelentést olvashasson ki a látványokból.nem a természettıl. És mi történt? „. csakis már ismert állatok testrészeinek képeivel pótolhatta a hiányzó részleteket. a görög kimérákra emlékeztetı szörnyetegeket hoztak létre. aki szemlátomást mindent megtett azért. élı modellrıl . hanem azért is. szimmetrikus épület volt nagy. Ismét Constable-t idézve: az autodidakta mővész igazán nagyon tudatlan embertıl tanult.és torzulás. szem. aki levelezı tanfolyamon ismerkedik a mőszaki rajzzal .de ez csak a kiválasztott keveseknek jut osztályrészükül.bennünket. csoportokra osztott és felcímkézett . mint egy mérnöki rajz. elefántokat és más egzotikus jószágokat ábrázoltak.. A tanulási folyamat a bölcsıben kezdıdik. s minden oldalára négy nagy kerek ablakot rajzolt. az emberi fej. mint a kísérleti alanyok. Az ok egyszerő. A tapasztalat játékszabályokká való kodifikálása az érzékelési képesség számára legalább olyan fontos. de minthogy vizuálisan képtelenek voltak az elképesztı külsıt megemészteni. a bizánci festı az anatómia. amit az elme jelentéktelennek tekint.Mint a tizenhetedik század gyermekének. Az azonban nyilvánvaló. akik . körülhatárolt. A kereszthajót középre helyezte. hogy tekintsük lényegtelennek vagy nemlétezınek a valóság formulákhoz nem illeszkedı vonatkozásait. milyen sokáig szemlélhette az állatot. amelyeket érdektelennek tartottak.vagy rövidebben: véglegesített . Vannak azonban sokkal megdöbbentıbb példái is annak. hanem mintakönyvekbıl tanulta a rajzolást. Verbális reprodukálókészségük csütörtököt mond. A középkori mővész . fák és felhık rajzolásának trükkjeit és fogásait. a kivételesen finom kező illusztrátor.gondolati sémába nem illı új motívumot. hogy a szem menynyire nem veszi észre azt. amikor a mővész megtanul megfeledkezni arról. a kórus felıl pedig hat.errıl ı maga biztosít bennünket .. és így tovább. És ugyanígy tehetetlenek voltak azok a középkori mővészek. amit tanult . A görög szobrász közönnyel viseltetett az egyéni arcvonások. Meg kell szereznie és birtokolnia egy szótárt. csúcsíves ablakai vannak.mint a mai amatır. Egyikük Merian.és természetesen ilyennek ábrázolta a Notre Dame-ot is. struccok és szakállas emberarcok láthatók. a láb. Ugyanabban a helyzetben voltak. a kínai a fényárnyék iránt. s nem azért. holott a valóságos épületnek hosszúkás. a Notre Dame-ról készített metszete valóban olyan. Nem tudhatjuk. hogy számoljanak be a látottakról. vagy amelyek ellentmondtak a hagyományok játékszabályainak. akikkel egy meghökkentı és váratlan eseménysort nézetnek végig. A tizenhatodik-tizenkilencedik századból származó nem egy metszeten láthatjuk. Az emberi fül képzetlen szemmel való megrajzolásához zsenialitás szükségeltetik. s azt sem. amelyben megtalálható az égvilágon minden elképzelhetı és elképzelhetetlen orr-. a madarak.természet után! oroszlánokat. a nyugati oldalon hét.”ccix A vizuális érzékelését irányító kódokkal szemben Merian is tehetetlennek bizonyult. s az eredmény egy fantasztikus kiméra lett. oroszlánfejő és kígyófarkú csodalényeket. kerek ablakokkal . mint a Notre Dame-ot lerajzoló Meriannak. rendezett. mint a manualitás vagy a gondolkodás területén. szarvasbikák. nemcsak azért. éppúgy nem.rajzolt meg egy oroszlánt. hogy kifejezhesse magát. hogy tökéletes „másolatot” alkosson. hogy mennyire voltak világosak és összefüggıek a vázlatai. . Száz és száz ilyen tankönyv volt forgalomban Villard de Honecourt Mintakönyvétıl (a tizenharmadik század elsı fele) az olyan klasszikusokig.

amelyeket valaha. etc. Rubens puttói olykor tömegcikkeknek hatnak. Statuary. és sokkal mélyebb értelemben. amellyel ez az új recept már könnyőszerrel variálható. Akár a hagyomány kényszeríti a mővészre a játékszabályokat. az újfajta recept kidolgozását. minden mőalkotás a szem elıítéleteirıl árulkodik. HAGYOMÁNY ÉS ALKOTÁS Bármely korszakot vesszük is szemügyre. azok ugyanúgy uralják és kötelezik. a hagyományostól és megszokottól eltérı személyes kódjában gyökerezik. egy tizenkilencedik századi anatómus The Connection Between the Science of Anatomy and the Arts of Drawing. míg a tudomány absztrakt szimbólum-nyelvérıl ugyanez nemigen állítható. fejezet). amikor az . és a begyakorlott rutint. Az olvasóban az utóbbi néhány lap hatására talán az a gyanú támadt. míg a stratégiának a motívum és a médium kettıs meghatározottságú közegében kell mőködnie. Renoir. a munka rutin-aspektusát. egyéni arányaival ebbe a rendszerbe illeszkedjen bele”ccx A részekre osztott ovális a rögzített kódú mátrix. hogy sajátos. Nemcsak a középkori mővész használt olyasfajta formulákat. Az ember nehezen tudja kiverni a fejébıl a gondolatot. hanem mintegy „átengedjük” ıket kezünk izmainak. melynek mőködését szelektív kódok vezérlik.elméjében. Ha az új nyelv . és néhány gyermekportréja is mintha ugyanazon formulákat követné. mint amennyire ezzel tisztában vagyunk.különbözı tehetségő . s szabadságának korlátozása árán ezek szervezik koherens. s hogy a festészet története voltaképpen a látás története. ha rámutatunk. hogy nemigen választhatók szét. jármő. Ám e kettı oly szorosan együtt létezik és hat a mővész . hogy „a látás és a megfigyelés szerve valójában az agy. Painting. hogy a mővész . Vegyük elıször a látást: Plinius tudta (amit a behaviourista pszichológiának sikerült elfelejtenie).hasonlóan az egyetlen ötletükbıl élı tudósokhoz azon egyszerő formulák lehetıségeinek felderítésével és kiaknázásával tölti egész életét. A mővész nagysága egyéni kifejezésmódjában. hogy a mővész ecsetjének konkrét nyelve lehetıvé teszi egy téma végtelen variációjának kipróbálását a báj és vonzerı elvesztése nélkül. A briliáns hamisítványok és másolatok mővészi értékének kérdését ez a különbségtétel döntheti el (XXIV. értelemmel bíró tapasztalattá a mővészi víziót. A különbség csupán annyi. egy vízszintes pedig a szem szélessége. de Renoir telt idomú aktjairól. hogy az ábrázolni kívánt személy elıtt oválist rajzolnak a lapra. címmel könyvet írt.a motívum és közeg biszociációjának újfajta módja .ccxi Az agy azonban ugyanakkor a kézügyesség székhelye is. amelyekre nem is figyelünk. majd vízszintesen és függılegesen felosztják négy részre. a szem pedig puszta eszköz. életének valóban termékeny szakaszában felfedezett. változó stratégiai képességekkel rendelkezı . beleértve a modor és a stílus jellegzetességeit és cikornyáit is. amelyen a tudatosság vizuális része közlekedik”. amelybıl egy függıleges rész az orr hossza. a részletekkel való kitöltés a rugalmas stratégia.hanem mert képtelenek sorbarakni a fejükben lévı sémába nem illeszkedı eseményeket. melyben ismertette a korabeli portréfestés folyamatát: „Napjaink portretistái általában azzal kezdik a munkát.tanítványok és epigonok serege veszi át és használja fel. Nem kisebbíti a kreatív elme nagyságát. mint egy szakácskönyv receptjei. hogy a mővésznek a macskáról alkotott víziójával szándékosan keverem össze a macska ábrázolásánál alkalmazott trükköket és fogásokat. Meg kell azonban különböztetnünk a valódi kreativitást.és az értı mőélvezı . lyukas szobrairól vagy Bemard Buffet megszállott szögletességérıl is hasonló eretnekségeket lehetne mondani. hogy minden mővésznek megvan a maga saját szakácskönyve a felszolgált fogások alapösszetevıihez. s ezután úgy festik meg az arcot. Henry Moore pozitív és negatív görbülető. Camper.kialakul. a szemérıl. akár maga hozza létre ıket. E kódok együttese alkotja a játékszabályokat.

amikor az anatómia tanulmányozása .ismét Gombrich után: Cozens. ha nem tudja. formát adott nekik. most még egyrıl vagy kettırıl kell beszélni. mint a költı tolla. a tapasztalásnak semmi köze sincs ahhoz. Azzal. „Szellemi csipeszeink . alkarjához erısített ecsettel festett tovább.igen durva és kezdetleges eszközök. s miközben megragadják. milyeneknek kellene lenniük. amely lehetıségein belül a mővésznek gondolkodnia kell. Lalo volt az elsı. s ez mindkét mővésznek javára vált.vagy bifokális .úgy tartották. amelyeket ébresztenek.azért nehéz.. aki már alapos gyakorlatot szerzett mindezekben . s a légi semmit állandó alakkal. s a javasolt mőtét: kibogozni és szétválasztani a sokféle biszociatív . s félig zárt.átalakítja a mővésznek az emberi testrıl alkotott elképzeléseit. ahogyan Guercino készített az emberi fül formájára vonatkozó recepteket. Constable úgy tartotta. felismerve. Egy kézenfekvı példa.folyamatot. Meglehet. az kiderül. G. aki az anatómiához. Kevésbé szembeszökı párhuzam a következı . Az általam kínált sebészi eszköz a biszociáció volt. a természetet. s ez a változás a stílusán nem hagyott nyomot. mint annak kijelentése. amelyekbıl maga a tapasztalat áll.elsajátított egy kifinomult nyelvezető felhıszótárt -‚ képes volt úgy érzékelni és megfesteni a felhıket. ami verbalizálható. a csontok kapcsolódásához mit sem ért. Fiziológiailag éppily abszurd lenne az ellentétes feltételezés. de ez csupán annyit jelent . vagy a teleszkóp lencséjéhez ragadt szemmel nézte a valóságot. hogy tanítványainak nehézségei éppúgy származnak szemük. készített egy sémasorozatot a felhık alakjáról is. ahogyan ıelıtte senki más. amit a kéz csinál. a hírközlési mérnök szavaival élve: a médium.amint már a fejezet elején is céloztam rá -‚ hogy az ember mindig is valamiféle kereten. lakhellyel és névvel ruházta fel. a mitológia vagy a tudomány keretén. szemléletének preferenciáira. A két tevékenység biszociált. s egy olyannal.mint láttuk . hogy a tájképfestészet a természet törvényeinek kutatása. Ecsetje..” Wells az ideák megfogalmazásáról beszélt. semmiféle ékesszólás nem segít. ugyanazt a dolgot látják. és még kisebb része az. mert oly sok minden történik egyidejőleg. ha ugyanazt a gipszmodellt lerajzoltatjuk egy olyan emberrel. feedbackként hat látásának. Egyes francia mővészek . Wells-t idézve .ismét H. hogy megtanulta megkülönböztetni az egyes felhızettípusokat .ccxii XXII. Kép és érzelem Az esztétikai élmény szavakba öntése . amikor az esztétikai élményrıl kell beszélni. egy kicsit össze is zúzzák az igazságot. a festı. és röviden elemezni az érzelmi reakciókat.azt hiszem. Végeredményképpen Constable megszokta. Richardson pedig. miszerint a kifejezés oly mélyen bevésıdött mikéntje az érzékelés mintázatára semmiféle hatást sem gyakorol. Hogy ez a maxima mennyire igaz. a szerkezethez. kortársaink közül pedig Malraux . sokunknál valóban így áll a dolog. hogy a felhıket Constable módján lássa. hogy az érzékelésnek. e sok mindennek csak egy része tudatos. hogy növendékeit megtanítsa „Rorschach-tájképeket” festeni. tizennyolcadik századi festımővész (aki a festékfolt-technikát alkalmazta). mint ujjaik képzetlenségébıl.ízületi gyulladás megbénította ujjait. de a szemük nem ugyanaz.még ha csak egy viaszbábon szemléltetik is . hogy a természet szépségeinek értékelését a festményeken látott tájképekbıl tanuljuk. Számosat közülük már említettem. levonta a következtetést: Mert van egy maxima. amely szerint az ember nem látja a dolgokat. ahogyan Van Gogh látta à la Van Gogh a provence-i mezıségeket. A POSTAI KÉPESLAPOK ERÉNYE . Constable tanulmányozta és hően lemásolta az ég tetején vagy alján úszó réteges és sávos felhık e durva sematizációit.

egyfajta hatalomérzetet.valakit. hogy egyszerre legyünk két helyen. hogy számára a tapintás sajátos vonzerıvel bír . s ezt érzelmi katarzis. Vagy vegyük a tér legegyszerőbb illúzióját: a gyönyörteljes meglepetést. mint amikor Alice belelép a távcsıbe . Mindez azonban csakis akkor történik meg. hogy a korábban említett biszociatív minták hogyan teljesítik feladatukat.Az esztétikai tapasztalat.facettája a szinesztézia (Elsı könyv. eltőnése követi. merengı szemlélıdés. a selyem vagy a csiszolt kıfelület érintése is a kisebbfajta élvezetek közé sorolható. Ám e tekintetben egyikük sem képviselt kivételt. XVII. naiv olümposzi érzést kelt. hogy valami lehet egyidejőleg önmaga és valami más. a közvetlen.a mővész csak akkor teljesíti feladatát. amikor az ember elıször néz távcsıbe. a naiv szem számára ugyanazt az álomszerő minıséget jelenti. hogy mindez egyidejőleg átfoghatóan ott fekszik elıttünk. A perspektívát vagy a trompe l’oeil-t mágiának nevezni klisé. Érintılegesen említettem a természet megszépülését. kicsinosodását a postai levelezılapokon. Ilyenkor megzendülnek a tudattalan analógiák. hogy el kellene végeznünk a szemünkkel való. mert a tér megteremtése és megsemmisítése az egyik legkedvesebb ama földalatti rétegek játékai között. szintén a tapintást. karnyújtásnyira. nemcsak a szerelmesek számára. s a távoli templomtornyot ott látja maga elıtt. Az. azt is mutatja.álomszerőt. a távolba ható cselekedet. ha az „új megvilágítást” hozó mátrixnak magasabb az érzelmi potenciálja . Nézzük.). Az a tény. hogy egy egész tájkép szinte egy szempillantás alatt befogadható anélkül. A képnézés sokrétő tapasztalatának egy másik .„kalóriaértéke” . élmény lényege . hogy valami megérint érzelmileg megmozgat .és itt lép be a folyamatba a következı biszociáció -‚ hogy a tájképet nem is a magunk. más szavakkal: a két mátrixnak emelkedı görbe mentén kell elhelyezkednie. E tapasztalat ellentétét kelti a távolba veszı táj szemlélése.vagy néhány másik . Ennek erejével a versenyt talán csak a Flaubert-féle Julián-legendaváltozat veheti fel. amelyek az egész látványt behozzák az élesen látott területre.amint megmutatni igyekeztem . Van Eyck alakjainak brokát pompája erıteljes taktilis vonzerıvel hat. hiszen egyetlen célja a passzív. Berenson kijelentése . amelyen át egy másik világra nyílik kilátás. valami ismert és megszokott dolgot új fényben. az önfeladó érzelmek feláradása. hogy rámutatok: az út abba az irányba vezet. amelyen a láthatárt a végtelenbe távolítja néhány ecsetvonás. fizikai kapcsolatot idézi fel. mert eredeti mágiájuk meghátrált a csökkenı hozadék törvénye elıtt. Vegyük még egyszer a mővészetben a legkülönbözıbb maszkokban és álruhákban megjelenı illúziót a legnaivabb szinten: a felfedezést. s ezzel öntudatlanul Pygmalion hatalmát idézi meg. hogy a tapasztalatnak új dimenziót és az illúziónak nagyobb szilárdságot ad a vizualitás és a taktilitás biszociációja. Az atya amatır mővészi erıfeszítéseinek eredményeitıl elbővölt gyermek azt kéri: csinálj szamarat! csinálj elejántot!.az elıbbinél. Van valami ellenállhatatlan érzelmi vonzerı abban. a tér varázsszınyeggel való legyızése. hanem Claude vagy Courbet szemén át szemlélhetjük. s a tapintás elsıdleges fontosságú benyomás.nemcsak azt jelenti. hogy Berenson a taktilis jelleget hangsúlyozza. a hatalom. de a falon a lyuk.az intellektuális megvilágosodás. ha a retinán keletkezı képet taktilis minıségekkel ruházza fel . új szögbıl pillantani meg.ahogyan Keats számára is (Elsı könyv. vagy egy-egy kínai selyemfestmény. az a kifejezés. amely teljességgel ártalmatlan. amelyben a szent megosztja a leprással fekhelyét. VII.). s Krisztus véres és elüszkösödött bıre Grünewald Isenheimi oltárán a szemlélıben a szánalomban megnemesülı iszonyat érzését indítja fel. a boszorkányság távoli visszhangjai. félig tudattalan pásztázást. s mindezt még fokozza az a körülmény . csak felteszem az i-re a pontot azzal. kiteljesedése és lassú szertefoszlása. . amit az igazi táj szemlélése megkövetel. Nem akarok visszabotorkálni Altamiráig vagy az orvosságos emberig.

az érzékszerveknek örömöt szerzı tulajdonságok elegye” stb. esetleg nagyképően aprólékosnak tőnhet. hogy ízletesnek találja a száznapos. Ha el akarjuk kerülni a bonyodalmakat. A kínai zenei ízlés jelentısen eltér az európaitól. amelyek együttesen eredményezik a többdimenziós. amelyeket a projektív empátia áramlatai közvetítenek (Elsı könyv. Egy ferde torony vagy egy vékony nyakon ülı hatalmas fej kényelmetlen érzéseket kelt. ha úgy tetszik . Nincs számszerő összefüggés az összhangzatok mennyisége és a zene érzelmi értékelése között. Ez a különbségtétel látszólag túlzottan. s elsısorban azok a preferenciák. ebben az összefüggésben irreleváns.a kellemes és kellemetlen. tetszést és undort keltı ingerek. Hogy a kellemes és kellemetlen benyomásokra adott spontán reakcióinkat irányító szelektív kódok velünk születtek vagy kora gyermekkorunkban sajátítottuk el ıket.a szépség élményét.. amelyek az emberiség örökségének részei. de a gravitáció minden emberre vonatkozik.a velünkszületett vagy szerzett beállítódottságokkal egyezı vagy ellenkezı érzékletek közti különbségtétel . mint másoknak. nem befolyásolja az érvelést. annyira kellemetlenek. nyugtalanító figurák statikus és kiegyensúlyozott összhatásban s magasabb szintő egyensúlyban egyesülhetnek.amelyet a Concise Oxford Dictionary „a szépség értékelésé”-nek definiál. Vegyünk a zene területérıl egy kézenfekvı példát: a ritmikusan ismétlıdı . hogy életünk késıbbi szakaszában akár meg is változhatnak. a nyelvet és a szájpadlást „meg lehet tanítani” arra. de tisztán és izoláltan akár sértıek is lehetnek.zenei hangok sokkal kedvesebbek a fülnek. amelyekben mindnyájan osztozunk. XVII.VONZÁS ÉS TASZÍTÁS Mindez eljuttat bennünket ahhoz a tárgyhoz. s az a tény. Nyilvánvaló. rossz stabilitású. Nem rugdosni akarom a hedonisztikus esztétika döglött lovát. Egy festményen szereplı fordított.). az oktáv. s csudálatos kavarodások és félreértések forrása volt . illetve a központi idegrendszer által közvetített komplex érzelmi állapotok gyönyörteljes vagy kellemetlen tónusa közötti különbségeket. hogy elkerülhessük az olyan definíciókat. amelyben a pozitív és negatív statikájú részek ugyanolyan szerepet játszanak. elsıként egyértelmően tisztáznunk kell a közvetlenül az érzékszerveket (a nyelvet. és Második könyv). és a mővészi alkotások hatalmas többsége nem kerülhetne a szépség fogalmának a közelébe sem. hogy ezen kritériumok alapján Grünewald. fejezet. amelyrıl eleddig nem tettem említést. például amikor száraz szivaccsal törülnek egy táblát. Egy egyedi hangzás kedves vagy bántó jellege azonban csak közvetetten függ össze egy vonósnégyes teljes egészének érzelmi hatásaival. A zenei akkordok. csupán az egyik kulcsot szolgáltatják hozzá. mint a szabálytalan idıközökben megszólalók. noha régebben igen fontos szerepet játszott a hedonisztikus típusú esztétikai elméletekben.. mint a zenében a . feketére rothadt kínai tojást. s egyes csikorgó. hogy hallatukra egyesek libabırösek lesznek és összeborzongnak. súrlódó neszek. fület) érintı. orrot. amelyek a látást gyönyörködtetik. mint a Concise Oxford Dictionary szépség-meghatározása: „Olyan minıségek kombinációja .és az érzékszervi örömöt.nem segítenek hozzá az esztétikai élmény természetének megismeréséhez. hiszen az idegrendszer különbözı szintjei szoros kapcsolatban állnak egymással. a kvint vagy a nagy terc az európai fül számára sokkal harmonikusabbak. s egyensúlyunkat mindannyian igyekszünk megtartani. és határvonal amúgy sem húzható. Ami fontos: megkülönböztetni az esztétikai tapasztalatot . gyönyörőségteljes és visszataszító érzékszervi benyomásokra gondolok. Ez azonban szintén csak része a teljes történetnek. csak hangsúlyozni a különbséget az érzékszervi öröm és az esztétikai megelégedettség. A csúf és az elbájoló hangok váltakozásának mintázata csupán egyike azon fontos jellegeknek. s az elutasított szerelmes számára a loncillat is elviselhetetlen lehet. összetett tapasztalatot. a hierarchikusan szervezıdı idegrendszer különbözı szintjeinek funkciói között (XIII. és soha nem keltenének esztétikai élményt . Az érzékelési preferenciák .

lezártságnak és hiányosságnak. az nem azért van. vagy inkább a sokféleségben rejtızı egység. egyensúly-. mintha bármelyik pillanatban lezuhanhatna. hogy a figurák a szent kivégzıi. s gyilkos nyilakat lövöldöznek belé. A szent mezítláb áll egy kiszáradt fa két lefőrészelt ágának csonkjain. amelyeket minden gasztronómiai esztétikának figyelembe kell vennie. hiszen az „összehajtogatás törvénye” nagyon is erıteljesen megnyilvánul itt. Az empátia a vásznon lévı. Goethe tudta. akár pedig az Oxford Dictionary szépség-definícióját vesszük alapul. ahogy mások az álmodozó gondolkodásban. folyamatosságnak és kontrasztnak . a középpontjában metszıdı. Ám megintcsak nem jelenthetjük ki. „rossz” derékszögként érzékelünk. A vízszintesek és függılegesek sajátos jelentıséget nyernek így.s elıítéletekkel terhelik. amelyek érzékelásünket befolyásolják . az a kompozíciós trükk. hogy egy szabályos és folyamatos kontúrú kör szemlélésének öröme és egy rút kidudorodástól elcsúfított kör által keltett viszolygás közvetlen esztétikai tapasztalatnak lenne nevezhetı. s két. a derékszögek pedig annyira kiemelkedı jelentıségőekké válnak. Az a tény. de mindannyiunkra jellemzı ez az állapot. leplezetlenül érvényesül. a „lezártság elve” automatikusan kitölteti velünk a megszakadt körvonalakat. A Gestalt-iskola kimutatta. Kisebb mértékben ugyan. s a látvány olyan. A rész instabilitását az egész egyensúlya ellenpontozza a háromszögben. amely egységbe foglalja a különbözıségeket. a tudatosság egy másik rétegéhez tartozik. de még így is le kellene esnie. függıleges és vízszintes vonal egyben tökéletes kép is lenne. a teste mögött alig látható harmadik ág tartja. hanem mert benne ez a kifejezésmód túlságosan nyíltan. s nem veszik észre a vízszintestıl vagy függılegestıl való öt-tíz foknyi eltéréseket. akár Freud gyönyörőség-elvét. Az egyik. a Prägnanz (tömörség). egyaránt igaz. A háromszög oldalait hat. hogy a retinán megjelenı utóképek hajlamosak redukálni a szabálytalanságokat és aszimmetriákat. hogy egy . hogy a vizuális input nyersanyaga az említetteken kívül még sokféle folyamaton megy keresztül. a helyes folytonosság. túlhaladottnak tőnik. a szimmetria és az egyszerőség mind-mind további. MOZGÁS ÉS NYUGALOM A fent említett mintázat régi ismerısünk: a különbözıségben megvalósuló egység. feszültség. úgy lubickolnak az „ábrándozó” látásban. Szimmetriának és aszimmetriának. e sajátos tekintetben leggyakrabban felbukkanó festmény Pollaiulónak a londoni National Galleryben lévı Szent Sebestyén vértanúsága címő alkotása. egy tökéletes kör. s a savanyúakkal szemben olyan tényezık.konszonáns és disszonáns hangok.és erıfeszítés-képzeteinket vetíti bele. s ez. jól kiegyensúlyozott háromszög csúcsán helyezkedik el.a hierarchia magasabb szintjén egyetlen mintázatban kell egyesülniük. rímelı testtartású figura alkotja. emberi alakot vagy közömbös formákat ábrázoló festékbe saját nehézkedési-. mert sajátos kifejezésmódja egy távoli korból származik.mint az összhangzatoknak és disszonanciáknak . amelyhez feltételezhetıen a kezeit kötözték. megjelenítési ügyessége ellenére . vagy egy metrikus stanzában a mérték lüktetése és bicsaklásai. szimmetrikusan elhelyezkedı. Agykárosodott betegeket olykor lazább gyeplıre engednek a szem elıítéletei. mint egy vele azonos hosszúságú ferde vonal. kezei hátul összekötve.amelyet a . Ami a szemlélı szemében egyensúlyt teremt és megmenti a testet a zuhanástól.kilencvenöt fokos szöget tökéletlen. beépített megfeleléskritériumok. Ha egy mőalkotás reménytelenül idejétmúltnak. Ha így állna a dolog. a függıleges hosszabbnak tőnik. a szent teste egy szilárd. Egy. A Laokoon-csoport a hellenisztikus kor sokkalta fejlettebb ábrázolási. amúgy minden hedonisztikus elv és Gestalt-kritérium tökéletesen meg lenne elégedve vele. Ízlelıbimbóink velünkszületett elıítéletei az édes ízek mellett. és köröknek mutatni a négyzeteket.mondjuk . de ettıl még nem tarthatjuk a konyhamővészet legmagasabb csúcsának a szirupot.

”ccxiii Mostanra azonban lehetségessé vált megfejteni az eddig láthatatlan jeleket. De bármit komponáljon is belıle: csillagot. mint az archaikus teneai Apollón. hogy a Világmindenség egyetlenegy alapanyagból és véges számú geometriai alapmintából . Egy kevés víz. az izmokban algákként lebegı idegi szinapszisokat. ahol az anyag legparányibb morzsái már koncentrált energiacsomócskáknak bizonyulnak. Raffaello Madonna a gyermekkel címő képén . talán jelentést is hordozó ingerek áramlatának teljességében a mi fizikai testünk számára látható és hallható tartomány csupán apró patakocska. Egy világot tár fel. végül a legbonyolultabb formákhoz érkezünk el. s a geometriai szerkezet ebbıl következı túlhangsúlyozása hatásában kissé a hideg zuhanyhoz hasonlatos. s ugyanazokat a tulajdonságokat is mutatja. lényegi szimmetriát. a szabálytalanul szétfutó ágakban rejtızı. minden fortélya ellenére olyan szegény a természet. „Mozgás vagy változás és azonosság vagy nyugalom .éppoly megközelíthetetlen. amely korlátozott befogadóképességő érzékeinkkel . Pollaiulo lubickolása a perspektíva frissen felfedezett törvényeiben. Leonardo megadta a formulát. Mindannyian láttunk már spirálgalaxisokról vagy hópelyhekrıl készült felvételeket . A szemlélésük okozta esztétikai élmény ahhoz látszik közel állni. hogyan kell fát rajzolni: ha egy kört húzunk a korona körül.szobrász saját munkáját olyannyira aláaknázó kérkedéssel gyakorolt . de mivel ezen ágak egyre vékonyabbak. minden ág metszetének hozzá kell adódnia a törzs vastagságához. Kepes The New Landscape címő könyvébıl kölcsönöztem. minél nagyobb a kör sugara. vizet. s ha azok anyagát évrıl évre gyarapítjuk. Ezekben a láthatatlan tintával rajzolt képekben a formák belsı.a percepció apró pórusú biológiai szőrıin át . A patak színén örvénylı buborék beavat minket az égi mechanika titkaiba. A változatosságban rejlı egység egyetlen formulává is lealacsonyítható: a portréfestı oválist rajzol és függılegesen beosztja négy orrhossznyira . amit Emerson a természet elsı és második titkának nevezett: mozgás vagy változás. lényegi szépsége a legdöbbenetesebb. „A világot elárasztó. s ugyanez mondható el Ucello képérıl. amelyek összesőrítik vagy kitágítják az idıben az eseményeket. az eredmény ugyanaz. tüzet. A tengerparton heverı kagylók mindegyike nyitjául szolgál e titkoknak. A San Romano-i útról is.sokkal idejétmúltabb. A változatosságban rejtızı egység elvének felfedezését feltétlenül rá kell hagyni a szemlélı képzeletére. amelyek megmutatják a világ legbelsı szerkezetét .a háttérben látható háromszöglető állványzat túlságosan is szájbarágós. A szabály nem pontos.és azzal a ténnyel is.ez akár az örökkévalóságba kukucskáló kulcslyuk is lehet. az anyag mégiscsak ugyanaz. homokot. mint a vak ember számára a szín és a fény. rávilágít az egyszerőbb kagylók képzıdésének módjára. G. fantasztikus változatait létrehozza.” Az idézet Emersonnak Természet címő esszéjébıl való. És mégis. annál több ágat fog elmetszeni. behatolnak a térbe olyan mélységekig.ezek azonban olyanok csak. ha a csészében megkavarjuk. amely egységes egész hatását kelti a teljes lombozatával megrajzolt fában. és egyformaság vagy nyugalom . de tartalmazza a titkot. és megtanítják az emberi szemet eligazodni az ibolyántúli vagy infravörös sugárzások alkotta képeken. Mozgás és nyugalom. amely egyike a közelmúlt legfigyelemreméltóbb mővészeti írásának. a perzsaszınyegekhez hasonló kristályokat és a tiszta hafnium mikrostruktúrájának Dante Purgatóriumába illı. éles képpé alakítani ıket olyan mőszerekkel. fát vagy embert.a legfinomabb brüsszeli csipkéhez hasonlatos magasfeszültségő elektromos kisüléseket. kísérteties hegyláncait. az örvénylı meleg levegı fantomalakjait. mint daguerrotípiák az elektronmikroszkóppal készített újfajta tájképek mellett.egyetlen kettıs rendeltetéső anyaggal -‚ amelybıl álomszerő. hogy a világegyetem egyik végétıl a másikig mindössze egyetlen anyaggal rendelkezik . A természet törvényeinek teljes tárát felírhatnánk egy hüvelykujj körmére vagy egy győrő pecsétnyomójára.írta Emerson -‚ ezek a kulcsai a természet rejtélyének. a Mondrian-kompozícióra emlékeztetı molekulákat a magnéziumoxid füstjében.amint Eric Newton rámutatott .

de az eredeti interpretáció metaforává válik. Az elektromos kisülés valóban félreérthetetlenül olyan. A mővek jelentésének .Bárhová tekintünk. 1979. amely saját kivetítéseink passzív filmvászna csupán. sztázis és kinézis. Akár a természet jelenségeiben. melyeket vagy a rend. láttuk megcsillanni a mővészetben. cselekedetekben fejezıdnek ki.írta Kepes . tudatos és tudattalan. A külsı és belsı folyamatok morfológiájához hasonlóan ezek az alapvetı ellentétek a fizikai jelenségekben. Ez szövi koherens mintázatba és hozza összefüggésbe más mintázatokkal a tapasztalatok nyersanyagát . szilárdságot és fegyelmet. a központ felé való törekvés.68ccxiv A változatosságban való egység kliséje tehát az emberi tapasztalatok egyik legerısebb archetípusának bizonyult . amely új dimenziókat tár fel. hagyomány és forradalom . rendszer és rendszertelenség. ha olykor sokszorosan közvetett formában is. mint a csipke. a szerves világban és az emberi élményekben is állandó jelleggel jelentkeznek. mint a csipke. . az új mátrix váratlan behelyettesítése . Az emberi elme nem tud betelni a jelenségek világából kicsikart vagy abba belevetített jelentésekkel.két alapvetı morfológiai archetípusát különböztethetjük meg. ahogy a régiek nevezték a rend apollóni szellemét és a kaotikus dionüszoszi elvét. az ugyanis. hogy mind emlékeztet valamire. további meglepetést idéz elı. másrészt káoszt. nem pusztán azért tettem. Emerson szavaival élve ez az ellentétpár „a világegyetem dinamikus szubsztanciája. a zuhanó vízcseppek öltötte váratlan formák egyértelmően féldrágakövekbıl készült láncra emlékeztetnek.pillantás egy másik kontaktlencsén át . egyaránt reakcióra késztetnek. van egy másik furcsa dolog is ezekben a nem emberi szemnek szánt formákban és alakzatokban. s a természet minden csücskében ott látjuk derengését. hogy úgy tőnik. hogy a brüsszeli csipke csakugyan a folyásának irányát másodpercenként százhússzor megváltoztató elektromos energia portréja. azt a megszokottal összekapcsoló rejtett analógiák felfedezésével. melyek egyrészt állandóságot. Láttuk munkálni a tudós egyetemes titkokat kutató munkájában. mindenütt olyan jelenségekkel találkozunk.megfeleltetés . Széphelyi F. ahogyan a tintapaca. és a tapasztalathoz további kalóriákat ad.az a tény.nem kínálkozik.áll. s az ismeretlent új fényben felvillantó. eszünkbe jut valami festıi alkotás. hogy valami emlékeztet valami másra. mert örömömet leltem a hasonlatban. a változás és a nyitás kifejezéseiként kell értelmeznünk.a hirtelen megvilágosodás hatását váltja ki. és motivációink. Corvina. mozgást és vitalitást fejeznek ki.. Minden látható alakzatban felismerhetjük. s amikor egyértelmő megfejtés . a zártság.a káoszból kiemelkedett a kozmosz. Az az állítás.. EMELKEDİ GÖRBÉK Amikor a füstszemcsékrıl készült mikrofotót egy Mondrian-kompozícióval említettem együtt. Az elektromos kisülés szikrái továbbra is olyanok lesznek. érzéseink és gondolataink megnyilvánulási formáinak tekintjük ıket. vagy a mozgékonyság. Nem úgy. György fordítása. egyesülés és szétválás. amelyek dinamikus variációinak száma végtelen. Kozmosz és káosz. a szabadság. gátlás és ösztönzés. melynek jelei a természet minden sarkában megtaláljuk”. . olyan precízek és körülírtak. s a hafniumkristályok sem szőnnek meg hádészi hegyvonulatokra hasonlítani. gesztusokban. integráció és dezintegráció. 68 A világ új képe a mővészetekben és a tudományban. akár emberi magatartásban.mindezek ugyanannak a dolognak a különbözı pólusai. lennie kell valami éppily jól definiált jelentésüknek is. a kohézió és az egyensúly.

a vizuális konstanciáktól a téri kivetítéseken és a szinesztézián keresztül . az emberi mivolt dicsıségét és tragédiáját. s e dogmák oly szilárdan meggyökerezhetnek. sztereotípiákká.minden arc egy-egy palimpszeszt. de a formái igen „kifejezık” . az istenség kegyelmét vagy haragját. a mővészet és a tudomány forrásait egyaránt tápláló folyóra bukkanunk. mit beszél.” Bárhol kezdünk is neki az ásatásnak.írta Chirico -: a közönséges. a férfiakat megszédíti egy mégoly üres. és verbális nyelvre tartalmának sérülése és torzulása nélkül nemigen fordítható. redukálhatatlan jellegének. de .a tudomány és a mővészet minden tartományában . Egy mőalkotásnak olyasvalamirıl is beszélnie kell. A korszak vagy az iskola hagyományai koherenciát kölcsönöznek a látomásnak. ahová irodalmi fejtegetéseink során: egy mővészi alkotáson mindig átdereng . . az érzeteket és a jelentést. hanem a tapasztalat valamely archetipikus formájának csúcsai felé. elkülöníteni egymástól az érzékelést és az érzeteket.a legvégsı emberi tapasztalat sziluettje. ÖSSZEGZÉS A mőalkotás keltette esztétikai élmény gyakorlatilag azonnal és egyidejőleg végbemenı biszociációs folyamatok sorozatában születik.önmagában is hatékony érzelemforrás lehet. A sorozat legalján ismét ott találjuk az illúziót. hogy figyelme a korábban elhanyagolt aspektusok felé fordul. egy visszhang visszhangja is . amelyet a hétköznapi emberek látnak (szinte mindig mi is).még ha csupán egy másodlagos tükrözıdés tükörképe.nem hordoz jelentést.tudatalatti következtetések serege játszik szerepet. függvénye a médium lehetıségeinek és a látás elıítéleteinek. mint egy gyászoló özvegy válla. Amikor egy festményrıl azt mondják. A lányok beleszeretnek azokba a férfiakba. s a kísérteties és metafizikai oldal. a jelet és a szimbólumot. Az érzékelésben . a patak felszínén kavargó örvény pedig elvezet az égi mechanika titkaihoz. Az esztétikai élmény elemzésének nehézsége nem egyszerősíthetetlen. hogy a mővész vakká válik a valóság azon vonatkozásaira. hogy nem jelent semmit. ami nem a képkeret által bezárt síkon látható. A mővész a perspektíva. Akár drámai lendülettel szökik a magasba a görbe. Azok a festıóriások. szinte kivétel nélkül a végsı és abszolút dolgokat igyekeztek megidézni. amelyek nem illenek a kereteik közé. s új összefüggéseket és megfeleléseket fedez fel a tárgya és közege között. Ugyanahhoz a konklúzióhoz jutottunk el tehát. A szomorúfőz ágai lefelé hajlanak.a Rorschach-pacákba való „belelátásig” és a célnak és funkciónak az emberi formához való rendeléséig . a színek és formák harmóniájának univerzális törvényeit. akár lágyan emelkedik a zöld legelıkön át. hanem a benne különbözı dimenziókban és egyre emelkedı ívő görbékben egymásba szövıdı tudattalan és nem-verbális jellegő mátrixok gazdagságának és sokrétőségének következménye. de Botticellivisszhangokat keltı profil . mindig a csúcsok felé tart . akiknek a szavakkal való bánás tehetsége is megadatott. sem a szemlélı nem képes szeletekre vágni az agyát. akik valamiben az apjukra emlékeztetnek. kristályosodásra is. vizuális klisékké való merevedésre.nem valamiféle technikai tökéletesség. amelyet csak kevesen pillanthatnak meg a tisztánlátás és a metafizikai elvonatkoztatás kegyelemteljes pillanataiban. a tavon futó hullámok püthagoreus harmóniákat idéznek. mint egy Grünewald. a kontraszt. a ritmus. A géniusz eredetisége a mővészetek területén is abban áll. „Mindennek két aspektusa van . hozzáadásával kihasználja ezeket a tudattalan folyamatokat.vagy egy El Greco-kép esetében. új megvilágításban pillantja meg a jelenségeket. ugyanarra az ısi földalatti. a taktilis minıségek stb. és semmire nem utal önmagán kívül és mögött -‚ bizonyosak lehetünk abban.hajlamosak a megkövesedett játékszabályokká: formulákká. az egyensúly. a szépségnek az Eukleidész axiómáiban lehorgonyzott vagy az aranymetszés misztériumaiban rejtızködı kritériumait. sem asszociatív kapcsolatokat. Az „életszerőség” csupán értelmezés kérdése. Sem a festı. hogy a nyilatkozó nem tudja.

a tudományban és a mővészetben egyformán ritka dolog. A kumulatív fejlıdés kifejezés ebben az összefüggésben csupán azt jelenti. sıt túl is szárnyalhatja mesterét. az anatómia. Mővészet és fejlıdés Egy amerikai egyetemen egy könyvünk tárgyáról szóló elıadást követı vitában a helyi festımővész-társadalom egyik tagja dühösen jegyezte meg: Én nem biszociálok. s nem mindent magának kellett felfedeznie.heuretesnek (rátaláló) nevezte az újítókat.a manuális tökély terén utolérheti. rejtett valóságra a színek és formák játéka mögött.akárcsak az összhangzatok és disszonanciák . Bizonyos értelemben igaza volt. A technikai virtuozitás és a kreatív eredetiség azonban két teljességgel különbözı dolog. minden géniusz óriások vállán állt. amelyben egyegy új földrészt fedez fel minden kapitány. amelyeket ı és Quintilianus . mozdulatok és arckifejezések . aki nem szárnyalja túl mesterét. A gyors átalakulások idıszakában élt mővészettörténészek az új technikák felfedezését fogalmazták fejlıdésnek: Plinius Arkhimédész diadalittas felkiáltását idézve . textúrák. A görög szobrászat argoszi Polümedésztıl Praxitelészig (a köztük lévı idıtáv ugyancsak körülbelül hat nemzedék) és az itáliai mővészet a tizennegyedik és a tizenhatodik század között valóban ilyen kumulatív módon fejlıdött. Vasari úgy írta le a képzımővészet diadalmas fejlıdését Giottótól a tizenhatodik századig. A perspektíva.rámutassanak egy magasabbrendő. hogy nem egészen kétszáz év. Az élmény megvalósulásának elıfeltétele ismét csak az. vagy a fényeknek és árnyékoknak szentelt figyelem. amit csak akart. mire képes a kifinomult rutin.begyakorlott rutinná merevedett. Minden új felfedezést ügy értékeltek.Az érzékelési szinten mőködı vonzódások és ellenszenvek . hogy rossz tanítvány az. Az újítások.az esztétikai élményben alárendelt szerepet játszanak. csak részei a változatosságban való egység átfogó mintázatának. mint nehéz. a megfelelı variációkkal mindent ki tudott fejezni.ha mégoly burkoltan és közvetetten is . hogy minden festı felhasználhatta elıdeinek találmányait és újításait. Technikáját fáradhatatlanul tökéletesítve a tanítvány vagy az imitátor . az erek ábrázolása. hogy miért gondolta így. XXIII. olyasmik voltak. hogy a benne résztvevı mátrixok érzelmi potenciáljai emelkedı görbén helyezkedjenek el. az elsı nyitott szájú szobor megalkotása. a fények. Természetesen botorság lenne alábecsülni. İ már évekkel korábban megtalálta a stílusát . Itt azonban egy igen veszedelmes félreértés lehetısége fenyeget. mint elıdei.rendkívül hajlékony és alkalmazkodóképes.felsorolt. s valamiképpen . mint valamiféle tengerhajózási történelmet. színek.amint a kétes szerzıségek. s a második nagy eszmélés. s ha meggondoljuk. a reneszánsz idején ugyanígy vélekedett Vasari. a rövidülés. és valamivel messzebb látott. Leonardónak meggyızıdése volt. kicsavarodott mozdulatok ábrázolása. jobban megértjük. vagyis hat nemzedék választja el Giottót és Duciót Raffaellótól és Tizianótól. de mégiscsak rögzített kódok vezérelte . s a biszociációs aktus .mint félig tudományos felfedezéseket . arcátlan utánzatok és jóhiszemő hamisítványok története mutatja .vizuális szótárát -‚ és elégedett volt vele. Leonardo és Dürer is. Motívumainak és médiumának síkja egy bizonyos szögben szorosan és véglegesen összeforrt.a motívum és a médium biszociációjának újfajta módja . mint a valóság ábrázolásában való tökéletesség útján megtett mérföldköveket. KUMULATÍV PERIÓDUSOK Az eredeti felfedezés . Én leülök aztán figyelem és megfestem a modellemet.

amint Vasari tette . A mővész dönthet úgy. „A neolitikumtól egészen a tizenkilencedik századig . a kollektív felfedezés. Leonardo ráadásul azzal is tisztában volt.írja Fry -‚ tökéletesedett ez a felismerés. azt fogjuk látni. egyetért azzal. akik szakítani tudtak ezzel a bővölettel. „Minél jobban ismerjük az emberben élı hihetetlen erejő késztetést. A tudományok és a mővészetek bizonytalan. s a valóság érzékelésében és az anyagok kezelésében tett felfedezések ha egyszer megszülettek.ccxvii s a kiemelkedı mővészegyéniségeket és áramlatokat 1300-tól 1940-ig ábrázoló diagramjának elágazásai és egybefolyásai a Giottóval kezdıdı és Cézanne-nal végzıdı realista ciklust szemléltetik Végül: Gombrich. s már azok birtokában nézhet új felfedeznivalók után. akiknek vállain állnak. noha a prehisztorikus barlangi mővészet ábrázolási tökélye elképeszti.ábrázolásában megtett lépések egész sora. mint azok. hogy a mővészettörténet az ısi idıktıl kezdve az elıítéletek folyamatos levetkezése és a szem hajdani ártatlanságának fokozatos visszanyerése volt. Ruskin és Roger Fry úgy gondolták.”ccxviii Minthogy a vizuális felfedezéseket igen nehéz szavakba önteni. 1280-ban még nem létezett. s túlléptek a mások építette falakon. a folyamatban mérföldkövet jelentett a lineáris perspektíva. s az éppily szándékos homályosságok a szájzug és a szem körül mind-mind a kánontól való eltérések. hogy szembehelyezkedik velük. hogy a tanítványnak az elıdök felismeréseit nemcsak elsajátítania. mint „hatalmas vízgyőjtırendszert. de eredetük nem naiv tudatlanság. lépésrıl lépésre futnak egymásba a mellékfolyók”. sem Leonardo nem arról beszél. az „igazság pillanatáról” szóló önelemzı beszámoló. hanem a festészeti „tudományos realizmus” bizonyos vonatkozásainak tudatos tagadása. az egyoldalúság. hogyan találják meg útjukat a kép felé a tudattalan játékai. a tanítványoknak és utánzóknak már csak a fogásokat kellett elsajátítaniuk. annál nagyobb lesz csodálatunk és tiszteletünk azon kivételes személyiségek iránt. Sem Vasari.teljes egészként. hogy minden hatalmas újító szellem ott áll valahol a történelem huzatos peremvidékén. cikcakkvonalú fejlıdése közti párhuzam nyilvánvaló. amit megtanult. ahol a . A mővészet .” A mővészet kumulatív fejlıdése tekintetében a mai mővészettörténészek közül sokan osztják Vasari és Plinius nézeteit. a modorosság és a valóságtól való elidegenedés jóval hosszabb korszakaitól.írta Eric Newtonccxv . aligha állhat rendelkezésünkre egy festı tollából a tudós hasonló élményére emlékeztetı.vívmányai ebben az értelemben valóban kumulatívak és irreverzibilisek. ahol fokozatosan. de elutasítania is jogában áll. a tehetetlenség falanxai között. hogy „mindenfajta ábrázolás valamiképpen elhelyezhetı azon a skálán. Mona Lisa arcának szándékos aszimmetriái és torzulásai. s ugyanilyen szembeszökı a hasonlóság a tudományos és a mővészeti ortodoxia védelmezıi. 1300-ban már javában vágtatott. felismerés szemszögébıl szemléljük a mővészettörténetet. Amikor Leonardo arról beszél. amely a sematizmustól az impresszionizmus felé vezet”. de tudomásul nem vennie ıket nem lehet. hogy ismételje és gyakorolja.úgy kezdıdik mint startpisztoly dörrenésére a futás. nem tudhatjuk tehát. STAGNÁLÁS ÉS TERMÉKENYÍTİ KÖLCSÖNHATÁS Másfelıl: minden kultúra vagy ország történelmében könnyő megkülönböztetni a kumulatív fejlıdés viszonylag rövid periódusait a stagnálás. Ma azonban . csakis erre gondol: a tanítvány könnyőszerrel magáévá teheti az idısebbek felfedezéseit. míg az atmoszférikus színek és a színperspektíva felfedezésére a francia impresszionizmusig kellett várni. hogy a késıbb jötteknek abszolút értelemben jobb festıknek kell lenniük. hogy a tanítványnak kötelessége túlszárnyalnia mesterét.és a tudomány . „A firenzei festészet .”ccxvi Eric Newton úgy látja az európai mővészet fejlıdését. Az európai mővészet Giotto ideje óta többé-kevésbé folyamatosan ebben az irányban haladt.

ahogy elsıként Plinius felvetette -‚ hogy a mővészet. A gótikus mővészet az északról való népvándorlások és rablóhadjáratok különösen goromba klímájában született. illetve újrafelfedezése. Nagy Sándor késıbb megfordította a folyamatot. az olajfesték. mint annak a valóságnak. amellyel diagram. (Hadd ismételjem: az általa ábrázolt valóságnak nem kell tapintható. Figyelemmel kell lenniük ezenkívül a gazdaságosság szempontjaira is. az anatómia feltámadása (maga Leonardo több. különleges anyagaival és eszközeivel ı is a jelenségek modellezésével foglalkozik. a nagy fordulópontoknál azonban. mint harminc tetemet boncolt fel).és így tovább a kínai Chippendale-ig. a hellenisztikus mővészet az ı hódításainak farvizén hatolt be Egyiptomba. Egy másik nagy szintézis. a legjellegzetesebb nézetbıl ábrázolták. a pillérek és bordázat tartotta boltozatot a klasszikus római építészet oszlopaival és pilasztereivel összeházasítva teremtette meg a csodaszép hibridet. arcából csak egy utalásnyi kontúr látható. Triptichonunk harmadik paneljén a mővész alkalmaz hasonló technikát. hogy megengedhessék maguknak az ilyesmi iránt való érdeklıdés luxusát. már nagystílő biszociációkat találunk. kumulatív módon fejlıdik. a bizánci és a gótikus mővészeté láncreakciót indított el Sienában és Firenzében. háromdimenziós dolgokból állania. s a színes japán nyomatok Manet-ra és Degas-ra.különbözı kultúrák szelei találkoznak. semmivel sem inkább. s magunknak kell extrapolálnunk bájos vonásait.még Buddha arcán is görög derőt sugárzó mosoly ült. Saját. A „behajtogatás törvényét” nyomon követhetjük a mővészettörténet minden korszakában. amelyet egyenleteinek segítségével ragad meg és kezel a fizikus. . hogy kiemelje a valóságnak a számára fontos vonatkozásait. A Krisztus elıtti hatodik századi görög hajnal minden bizonnyal úgy jött létre. ahonnan a fejlıdés új irányban indul el. ÁLLÍTÁS ÉS SEJTETÉS Korábban (Elsı könyv.) már összehasonlítottam a karikaturista fogását. a tudós és a karikaturista . valamint az afrikai primitív szobrászatnak a modernekre gyakorolt hatásáig.egyaránt a szelektív hangsúlyozást.) Ekképpen tehát a mővész. amellyel egy arcot a legfıbb és legjellemzıbb vonalaira redukál. korszakok. ehhez sajátos formulakészletet alkalmaz. vitán felül áll . amíg meg nem alkotnak mindent. a túlzást és a leegyszerősítést alkalmazza. a Közép-Keletre és Indiába . Minthogy a fizika törvényei univerzálisabb jellegőek. és a tudós módszerét. III. s a fizikában a színelmélet evolúciója is. s végül elvezetett a pogány-keresztény hagyományok egyesüléséhez. ami az adott keskeny mesgyén megalkotható. de a stabiae-i híres falfestmény virágot szedı leánykája szemtelenül a hátát mutatja a nézı felé. amikor azok már elég szilárdan megvetették lábukat ahhoz. Összegezve tehát: úgy tőnik. s . keleti és krétai mővészet gyakorolt együttes hatást. de csak egy bizonyos ideig és csak szők határok között. Az egyiptomi sírfestményeken a test minden részét világosan és egyértelmően. hogy az északi eredető törzsek kultúrájára a látszólag összeférhetetlen egyiptomi. s a folyamatnak a görög szobrászat újrafelfedezése további lendületet adott. akárcsak a tudomány. a fametszet. tervrajz vagy modell segítségével szemléltet egy folyamatot. a reneszánsz építészetet . Éppily fontos volt az egymással közvetlen rokonságban nem álló területek termékenyítı kölcsönhatása: a perspektíva törvényeinek és Apollóniosz kúpszeletekkel kapcsolatos munkájának fel-.a valóságnak azokat az aspektusait vizsgálja.elkerülhetetlenül . képlet. kultúrák és az ismeretanyag különbözı területeinek termékenyítı kölcsönhatásait. keverednek és egyesülnek.a többi hátrányára . Brunelleschi a gótikus találmányt. amelyek számára (vagy a kor divatja és hagyományai szerint) fontosak. az ezeket reprezentáló szimbólumok burkoltabbak és megfoghatatlanabbak. a litográfia és a fényképezés feltalálása.

Utóbbinak megdöbbentı példája ugyanannak a velencei motívumnak (a Campo San Zanipolónak) két ábrázolása Canaletto (1140) és Guardi (1782) képem: az elsı takaros. a homályos árnyékok füstfátylát.mint ahogyan a festı minden ügyességével és igyekezetével teheti. olyannyira.mondjuk . Leonardo találta fel a sfumatót. akik körül olykor egy-egy harmadik szem vagy láb is ıgyeleg. diszkrét. hogy a nézıt az eredetire emlékeztesse. A szemlélı már semmi támogatást nem kap a struktúrától ahhoz. Mona Lisa szeme sarkainak elmosódott kontúrjait. a portré egy egész élet igazságát idézheti fel. hogy részt vegyen a mester e formákkal folytatott kísérleteiben akárcsak Leonardo kiméráinál. Reynoldst aligha vádolhatja bárki is túlzott modernséggel. amelyek évszázadokon át találgatásokra késztették az embereket. az állítás rejtvénnyé álcázására irányuló törekvés a tizenkilencedik század közepétıl folyamatosan és egyre erısödik. azt magunknak kell elménkben megidéznünk. hogy ez a befejezetlenséget sugalló stílus hozzájárult ahhoz a megdöbbentı karakterességhez. a vásznon lévı festéken keresztül lélegzı. és belevetítse ıket a vásznon látott foltokba és vonalakba. egyetlen kifejezésben összesőrített karakter és személyiség misztériumát. hogy mozgósítsa a látható világról való emlékeit. és arra a hajlandóságára támaszkodnak. „Az impresszionista festészetben . amely oly jellemzı a portréira.és talán sokkal pontosabban is . hogy ebben a meghatározatlan. A skála túlsó végén ott találjuk Holbeintıl . hogy elkerüljék a túltelítıdést. Ugyanez mondható el Fra Angelico szándékosan egyszerő. a „behajtogatás törvénye” egy-egy festı egyéni és egy-egy egész mővészeti ág történeti fejlıdésében egyaránt érvényesül. Gainsborough munkásságáról megemlékezı írásában. Picasso részben szembıl.” A burkoltságra. ahogy Vasari említette ıket bámulattal -‚ amelyeknek közelrıl szemlélve semmiféle értelmük és jelentésük sem látható. leszámolni az illúzióval is. Azt lehetne mondani: a kép nincs szilárdan a vászonhoz horgonyozva. Minthogy azonban mesterségének tökéletesen a birtokában volt. részben pedig profilból ábrázolt asszonyai. értelmezését segíti elı. cuki kiskutyáikat ölelgetı édes leánykáinak némelyike pontosan azt a szirupos-ragacsos minıséget képviseli.”ccxix Innen már csak egy lépés elvágni a horgonykötelet. hogy ezek a képek tökéletesen nyílt és egyértelmő állítások. képes volt az érem másik oldalát is észrevenni. a második szuggesztív. amely elegendı ahhoz. s a többit már mind a képzelet szolgáltatja sokkal kielégítıbben . a Beszélgetésekben egy meglepı részt találunk: „Gyakran arra gondoltam. amelyek szintén kihívást és invitálást jelentenek. hogy felfedezzük a látható valóság mögött rejtızı lehetséges többi világokat. Lehet. mint egy fénykép. hogy olykor már-már összehajtogatásnak tőnik a „behajtogatás”.jegyzi meg Gombrich . homályos elıadásmód rendelkezik egy alapvetı hatással. utalásszerőségre. amely túlságosan is nyíltan igyekszik hatni az érzelmekre. és mint túlságosan is kézenfekvıvel. s ezzel saját céljainak megvalósulását akadályozza meg.A bizánci mővészet szándékos visszatérése a prehellenisztikus szigorúsághoz és naivitáshoz a világi realizmus elvetését jelentette az üzenet átadásának egy burkoltabb és tartózkodóbb módja érdekében. Valószínőnek tartom. és Tiziano volt. tiszta és részletes. egyedül a szemlélınek a nıi formáról alkotott képére. hogy e festészetnek ilyen hatása van. Az aprólékostól és precíztıl a laza és utalásszerő ecsetkezelésig hasonló folyamat figyelhetı meg Rembrandtnál a textilek és hímzések ábrázolásában. aki kései éveiben felfedezte a merész és durva ecsetvonások technikáját . Tisztán optikai értelemben azt is mondhatnánk.az ecsetvonások iránya többé már nem a formák megértését. hogy véleményem kissé különcnek tőnik mégis azt hiszem: racionális oka van annak.azokat a „nyersen odamázolt vonalakat és foltokat”. szinte mentegetızı perspektíva-használatáról és a késıbbi mővészek szőnni nem akaró törekvésérıl aziránt. impresszionisztikus és modern. de egy másik dimenzióban ezek is tartalmaznak valamiféle misztériumot. visszafogják a nyilvánvalót és munkára fogják a szemlélı képzeletét. .Fantin Latourig egy sor hatalmas portretista aprólékos realizmusát. A fénykép elmondhatja egy pillanat igazságát.

Lothar Malskatra bízták. Egy másik irány az érzelmekre való bárminemő. ha azok megfelelık. Goya sorozatában. amikor elıbukkan a kesernyés főszerezés mögül. heves mozgásérzetet vigyen tájképeibe. és a spontaneitás hiányának vagy a mértékletességre való törekvésnek tekintenünk. de megragadhatók néhány vonással. Munkásai egy napon tizenharmadik századi gótikus falfestmények nyomait fedezték fel késıbbi eredető festékrétegek alatt a templom falain. Nemcsak ecsetet. ahogyan a ritmus is egyhangú lesz.kerülése. A cinkosság nem zárja ki az erıszakot. a festék szaga mérgezı!” . jól bevált hagyományokban fogant portréi a mértékletesség minden erényét felmutatják. melodramatikust.attól a gyönyörőségtıl. csiszolatlan és látszólag befejezetlen kıfelület mögött rejtızködik .ismét Mallarmét idézve . ha lüktetésén egy komplex zenei vagy metrikus minta nem vérzik át. XXIV.A behajtogatásnak tehát változatos dimenziói vannak. hogy erıteljes. Shihuyi a nyers hal halvány íze. különbözı irányok. mintha látnának. amelyen egy arc vonások nélküli körvonala is meglepıen kifejezı: a szemek nélkül megfestett alakoknak olyanoknak kell lenniük. amelynek bája durva. „Ne csinálj a vászonból légypapírt. de festékbe mártott. de lapos és lendülettelen szabatosságukkal megfosztják a szellemet . hogy úgy tőnik. Másfelıl a Royal Academy régi. A japánoknak van erre egy szavuk: shihuyi. az utalást beteljesítenie. utálom a szagát. a kézenfekvı elkerülését azonban nem szabad félreértelmeznünk. amely a korábbi keverékbıl minden további kínálást. amit megteremt. maroknyi szalmacsutakot is használt. A mővész célja. annál gyorsabban bekövetkezik az eltelítettség állapota. ha túlságosan szájbarágósak és nyilvánvalók. amelyet az elfátyolozott sfumato és a laza. pornografikust vagy csak mint émelyítı. Minél kevesebb teret engedünk a megérzésnek. akár egy nápolyi naplemente . Vannak dolgok. Ez valóban a láthatatlan kifejezése. Sesshu. ostoba giccset. Egy szobor.megfordítható. túlságosan kendızetlen hatás .„Ne dugd oda a képhez az orrodat. Az egyik irány abban a fejlıdésben tükrözıdik. s tanítását szemlélteti is az ismerıs ábrával. amelyeket száz ecsetvonással nem lehet megfesteni. mint szentimentálist. .Eastlake szavaival: „az értı mester alkalmazta megfontolt befejezetlenség” . amint könyvünk elején láttuk.ccxx Az eszközökkel való takarékosságot és a nyilvánvaló. és amely kiteljesedett a kortárs mővészet elképesztı provokációiban.” Minden archetipikus tartalmuk ellenére még a sokféleségben való egység mintázatai is unalmassá és üressé válnak.az shihuyi. Rembrandt híres intelme a képtıl való ajánlatos távolság megtartására . nincsenek is színei . talán a legnagyobb japán festımővész (Leonardo kortársa) mestere volt az elhagyás technikájának. felidézı ecsetvonások .indítottak el. de mindenképpen egy közös titkon kell alapulnia. Egy tizenhetedik századi festészeti kézikönyv az „elhagyás” technikájának alkalmazására biztatja a tanulót. hogy közönségét tettestársaivá tegye. A képek restaurálását Fey asszisztensére. Ha egy kimonó színei annyira diszkrétek és visszafogottak.legyen az akár egy emberi arc. a fül nélkülieknek. A háború borzalmaiban a legmagasabb szintő gazdaságosság párosul a borzadály csúcsaival. amelyekben a szemlélınek meg kell erıltetnie képzeletét és a célzást elértenie. hogy elképzelje. elutasít. hogy megfogd vele az érzelmeimet. aki két év alatt kész is lett velük. mintha figyelnének. Terméketlenség és zőrzavar A SZNOBIZMUS ESZTÉTIKÁJAccxxi 1948-ban egy Dietrich Fey nevő német restaurátor a lübecki Mária székesegyház helyreállításán dolgozott.shihuyi. A „behajtogatás törvényét” már jóval korábban felfedezték a kínaiak.

és Chagall-képet készített. A hatóságok vizsgálóbizottságot állítottak fel. s nem valaki más? És ha van Megeeren ugyanolyan jó Vermeer-képeket festett. Corot-. A vezetı német mővészettörténészek természetesen ragaszkodtak eredeti véleményükhöz. hogy Herr Malskat festette ıket. akkor a hamis Vermeer-ek minden bizonnyal ugyanolyan esztétikai élményt nyújtanak a múzeumlátogató tömegeknek. amely megállapította.de csak azután. together with several other poems composed by Ossian. s eladta ıket eredetiként. a munkálatok befejezésekor rendezett ünnepségekre. Toulouse-Lautrec-. hogy a lübecki freskó csakugyan hamisítvány . James Macpherson (1736-1796) skót költı és kalandor azt állította. Vlaminck. A dolog annyira közismert. s Macpherson változatos. hogy Németország legtekintélyesebb szakértıi e corpus delicti nélkül is beismerték volna tévedésüket. Ismét felmerül a kérdés: befolyásolja-e a költıi minıséget az. the Son of Fingal címmel meg is jelentette az elsı kötetet. és igen kevéssé meggyızı kifogásokkal haláláig megtagadta. A kurátoroknak csak Vermeerrıl van Megeerenre kellett volna javítaniuk a nevet a katalógusokban és a képek alatt. an ancient Epic Poem in Six Books. és azt állította. szenteket ábrázoló képek egybehangzó véleményük szerint „hallatlan értékő kincsek és az európai mővészet elveszett. hogy Macpherson folytathassa kutatásait.1950-ben.mondták . Watteau-. Önszántából jelentkezett a lübecki rendırségen. mint maga Vermeer. Osszián fia? Az „ossziáni” szövegeket sok nyelvre lefordították. de az Osszián-szövegek a saját költeményei. de megkerült mesterdarabjai”. a The Works of Ossian. hogy hamisításért helyezzék vád alá. hogy Herr Malskat bevallotta: korábban már több száz Rembrandt-. hogy a freskó teljes egészében az ı keze munkája. A szakértık egyike sem adott hangot a freskók eredetiségét illetı kétségeknek sem akkor. szeretném eljátszani az advocatus diabolit egy egészen más jellegő hamisítás: Macpherson Ossziánja esetében is. és a mő a késı tizennyolcadik és kora tizenkilencedik század Európájának irodalmára jelentıs hatást gyakorolt. meghívták Európa legnevesebb szakértıit. Angliában szinte azonnal kétségbe vonták a macphersoni szövegek hitelességét. egy még terjedelmesebb ossziáni eposz. hogy a verseket James Macpherson írta. amelyeken Adenauer kancellár elnökölt. leghíresebb talán a van Megeeren-féle hamis Vermeer-képek története. fınöke. ezt pedig egy összegyőjtött kiadás.és kérte. de mielıtt elmerülnénk ezekben. Osszián a kelta irodalom legendás bárdja és hérosza. Lelkes skót literátorok győjtést rendeztek. sem bármely késıbbi idıpontban. Két év múlva maga Herr Malskat leplezte le a csalást. Malskat teljesítménye csupán egy a számos hasonlóan sikeres hamisítási eset közül.minden kétséget kizáróan eredeti. Herr Fey utasítására készítette el . A századfordulóra a vita elült. hogy a Fennsíkon tett vándorlásai során ısi gael kéziratokat talált. hogy nyilvánosságra hozza az állítólagos eredeti gael kéziratokat. A Fingalt hamarosan követte a Temora. a freskó . A templomfalon látható. Johnson (akinek Macpherson párbajkihívással válaszolt). hogy csak egészen röviden ismertetem. A rendırség Herr Fey lakásán meg is talált néhányat e hamisítványok közül. mint az igaziak. Korántsem bizonyos. ı pedig 1761-ben Fingal. E történet elbeszélésével célom nem a szakértık gyarlóságának bizonygatása volt. Henri Rousseau-. és nem Fingal. Az ilyen érvelésre többféle válasz is lehetséges. elsısorban Dr. nyilvánvalóvá vált. s Herr Malskat célja csakis a bulvársajtó nyilvánossága lehet. Felmerül azonban a kérdés: a lübecki szentek talán kevésbé szépek attól. hogy Macpherson felhasznált ugyan ısi kelta töredékeket. Az Encytlopaedia Britannica e sorokkal zárja Macpherson értékelését (kiemelés tılem): Munkáinak sokféle forrása és a valódi kelta költészet átírása tekintetében kimondható . akkor miért kell levenni ıket a Holland Nemzeti Galéria és a világ minden nemzeti galériájának falairól? Ha még a szakértık sem tudják megkülönböztetni ıket az eredetiektıl.

gótikus Madonnákat és régi vagy újkori mesterek mőveit minden idıben másolták és hamisították.ccxxii Hadd ismételjem meg: a géniusz ismertetıjegye nem a tökéletesség. A másolatok azonosítása a vendégek feladata volt. hogy az avatatlan szem végképp nem vehet észre efféle eltéréseket. de nem csalhatatlan szakértık által végzett aprólékos vizsgálat döntötte el. amelyen a kiállított tárgyak némelyike hamisítvány volt. hogy eredeti. összehasonlították azt a hivatalosan bejelentett végeredménnyel. szimultán folyamatnak. hanem újítóképessége miatt géniusz.a vélt reprodukcióról kiderült. Történetesen köztük volt maga Chaplin is . hogy olyan mővészetet hozott létre. . az egyik legjelentısebb itáliai barokk festı egy portréja és annak jelenkori másolata. Akkor tehát mindannyian sznobok vagyunk. s csak egy részük eredeti alkotás. 1962-ben a harvardi Fogg Museum szakértık számára zárt körő kiállítást rendezett. a meghódított terület köztulajdonba megy át. Azt gondolta. amelyek a mester stílusától gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek. s bennük a technika olykor még az övénél is tökéletesebben érvényesül. A példákat a végtelenségig lehetne sorolni. a szorgalmas tanítványok és utánzók képesek olyan alkotásokat létrehozni.azt hiszem.és errıl is két másolat. azt bizonyítja. A Chaplin-esethez hasonló eredménnyel zárult a dolog. reprodukció. amelyet máshol már megírtam részletesebben is: Egy barátom. egy tapintatos hódolójától egy Picasso klasszikus korszakából származó rajzot kapott ajándékba. hogy eldöntsék. eltorzítani. hogy meg lehessen állapítani: a darab nem litográfia vagy reprodukció. az adott korból származó postabélyeg fontosabb a kérdéses tárgy belsı szépségénél? És mi a helyzet Shakespeare vagy Johann Sebastian Bach vitatott szerzıségő mőveivel? Minden drámai. Az effajta vizsgálat soha nem volt és nem is lehet tévedhetetlen azon egyszerő oknál fogva. Herder és Goethe is mélységesen csodálta ıt. s az árat. és elsısorban: eredménye két vagy több egymástól független. ha egy-egy új technika kialakul.romantika bármely egyedi alkotása.. amelyek hajlamosak egymást befolyásolni. Carracci vagy Vermeer és egy hamisítvány esztétikai értékei között. az új távlatok felfedezése. akiknek egy szignatúra.egy jelmezbálon versenyt rendeztek. azok között. azt hiszem. mi a különbség egy eredeti Picasso.Anya gyermekével . más szakértık pedig „papíron pontozták és összesítették véleményüket. valamint egy eredeti Picasso-rajz . akik a hamisítványokat tartották eredetinek. hanem az eredetiség. Monte Carlóban . mint az európai és különösen a német . hogy még a hivatásos szakértık is képtelenek megmondani. ott volt a Princeton Mővészeti Osztályának elnöke és a Fogg Museum fıtitkára is. és a képet lakása lépcsıházában akasztotta fel. szakértıre. Az antik bútorokat.övé lett a harmadik helyezés.. költıi és harmonikus minıségük a specialisták technikai vitáin dılne el? A válasz. akit most Catherine-nek fogok nevezni. Amikor legközelebb meglátogattam. a tucatnyi Chaplinnek öltözött résztvevı közül melyik hasonlít legjobban az eredetihez. Az a tény.értéktelensége nem változtat azon a tényen. hogy az adott tárgy mennyire szép és milyen mértékben gyönyörködteti a szemet. ha pedig a felfedezés megtörtént. az értéket nem annak alapján állapították meg.. . többet jelentett. Minthogy fehér papíron fekete tusrajzról volt szó. Hadd idézzek fel itt egy történetet. Néhány évvel ezelıtt . amely . hogy a géniusz nem a mesterség technikáinak tökéletes birtoklása és alkalmazása. Sem Catherine. görög tanagra-figurákat. a kép már fı helyen függött a szalonban . egyezményes aktus. de legalábbis jó nagyítólencsére volt szükség ahhoz. A tárgyak között volt Annibale Carracci. A Metropolitan Museum igazgatója nem volt hajlandó részt venni a játékban. egy röntgenfelvételen alapuló bizonylat vagy egy. az eredetiség kérdését figyelmes. majd nyugodtan összegyőrték és eldobták a cédulát”.. egyetlen mondatban összefoglalható: egy képzımővészeti vagy irodalmi mő értékelése aligha egységes.

s annak minden finomabb és durvább változata valami efféle zavarodottsággal magyarázható. nem kellene másként becsülnie a másolatot és az eredetit. hogy egy tárgy eredetisége és ritka volta nem befolyásolja annak esztétikai minıségeit. hogy a kép természetesen nem változott. hogy az idısebb Broeckendael szignóját viseli. sem semmi ilyesmivel nem áll összefüggésben. Catherine nem volt ostoba. noha semmi közük sincs az esztétikai minıséghez. s ı ıszintén elmondta. de egymással kölcsönhatásban álló folyamat eredményeként alakul ki. Catherine tehát nem lett volna sznob. hogy a falon lógó Picasso mégiscsak másolat.a szépséggel semmiféle összefüggésben nem lévı okok miatt . hogy Catherine mit gondolt a kép felıl.sem barátaink közül senki nem volt képes felismerni a különbséget. sem esztétikummal.a birkák. Véleményünknek . s ha csakugyan pusztán esztétikai meggondolások határoznák meg a képhez való viszonyát. Teljességgel haszontalannak bizonyult ismételgetni neki. hogy egy kép eredetének és esztétikai értékének egymáshoz semmi köze sincs. Sokan még fel is háborodnak.számára sokkal érdekesebb és izgalmasabb. Képtelenek vagyunk eredetének és történetének összefüggéseibıl kiragadva szemlélni egy mőalkotást. holott maga a rajz ugyanaz maradt. oly szorosan összefonódnak vele. amelyet az elızı fejezetben . ha így beszél: ennek a tusrajznak a reprodukciója az eredetitıl gyakorlatilag megkülönböztethetetlen. hanem egyetlenegy apró információ. Komolyan hitt abban. erı. ha azt hallják. s voltaképpen mindannyian osztozunk következetlenségében és bizonytalanságában. még a legfásultabb mőkereskedı szemében is. Megkérdeztem. miközben véleményünket alapvetıen befolyásolják egészen más szempontok is. amely nem a festékbıl. hogy valódi Picasso és nem csak egy másolat. magyarázza meg. és ilyesmi.ezúttal a védelem oldalán. hogy a kép értéke ennyire megváltozott a szemében. hogy ezeken a minıségeken alapuló. mint az igazi. hogy természetesen esztétikai szempontok: kompozíció. tiszta esztétikai értékítéletek vezérlik. A sznobizmus jelensége. és sokkal szebben festenek. amely lehetett igaz vagy hamis. Csodálkozott a balga kérdésen. hanem a mővészeti sznob agykérgébıl villant elı. s ha Catheríne egyszer csak megtudná. ı látja egészen másképpen. ezt tanúsította a lépcsıházból a szalonba való költöztetés. a szélmalom és a patak eredetiként igenis másként. Kértem. Amikor azonban kiderült. harmónia. Utóbbi azonban . de Catherine képtelen volt belátni. amióta kiderült. Hajlamosak vagyunk azt hinni. a képhez való viszonya ismét az új összefüggéseknek megfelelıen változna meg. Sajnos azonban képtelen elválasztani egymástól az érzéseit meghatározó kétféle tényezıt. ha azonban valóban ez volt a helyzet. és azt felelte.és a mőkereskedı magatartásának . És mégis . s ezzel többé-kevésbé így vagyunk mindannyian. s ezért pontosan olyan szép. sem szépséggel. hogy egy tárggyal kapcsolatos magatartásunkat csakis esztétikai megfontolások határozzák meg. mi az oka annak. a szerzıség és a hitelesség. egészen más szemmel nézett rá.megváltozása. Az egyik komplex folyamat maga az esztétikai élmény. hogy önellentmondásba keveredett. de az esztétikai értékhez semmiképpen nem lehetett köze. miért változott meg a képhez való viszonya.és Isten bizony . A valóságban természetesen nem esztétikai szempontok játszottak szerepet abban. hogy a kép eredeti. amikor maga a kép semmit sem változott? Hosszasan fejtegettem a látszólag nyilvánvaló problémát. milyen meggondolások határozzák meg általában a képhez való viszonyát. Egy morzsányi mellékes információ aranyló napsugarat vetett a nyomorult birkákra. repedezett és elfeketedett képrıl kiderül. Elménkben ugyanis a korszak. amikor egy szélmalommal és három birkával ékes tájat ábrázoló. Egy mőalkotás becse általában két vagy több egymástól független. hogy szinte képtelenség ıket szétválasztani. szín. sugarat. A SZEMÉLYES KISUGÁRZÁS Hadd beszéljek el egy esetet .

amely valakinek a birtokában volt. Eleink hitték. hogy a mőhelyben dolgozó tanítványok dolgozhattak a mester által elvállalt nagyobb munkákon. A kisleány értékrendje . és azok közül az emberek közül.”ccxxiii Az ember még a királyi család tagjának is érezheti magát. hogy a mővek értékének megállapításakor alacsonyabb helyre kerül egy kifogástalan mővészi minıségő. az orr leprás. más folyamatok is. ami sugárzik Napóleon tintásüvegébıl. s közremőködésük állhatott a háttér kitöltésében és az apróbb részletek kidolgozásában. de a mester vázlatai alapján akár az egész kép megfestésében is.amint azt a legtöbb becsületes mővészettörténész elismeri . amit a gróf birtokán termett baracknak. hogy egy tárgy. a minıség tekintetében.a határesetek és kivételek olyan gyakoriak. Tény azonban. ugyan ki ne szeretne egy fürtöt egy egyiptomi múmia hajából? Ám . hogy mi tetszett neki legjobban.elemeztem. és ugyanolyan vonzerıt gyakorol. amelyre soha nem figyeltek különösebben. amikor a valódiság kérdését csak szakértıi vizsgálat döntheti el. Ha arra gondolunk. a kötélbıl. ami egy igazi történelmi személyé volt valaha. de vitatható eredető munka. Dickens írótollának vagy Galilei távcsövének tulajdonítunk. arra a következtetésre jutunk. Egyik barátom elvitte kisleányát a Greenwich Museumba. mint egy jóval kevésbé tökéletes alkotás. de az érték. még ha az idık során elvesztette is már eredeti. amellyel egy hírhedt gyilkost akasztottak. akik végül ezrével álltak sorba.másolatot. vagy a Tolsztoj kézírását hordozó kefelevonatból. hogy megtekintsék. Nem a hamisítványokról beszélek. A mágia vonzerejét ugyanúgy nem tudjuk leküzdeni. és csonka a fül. amelyen hitünk szerint ítéletünk alapul. módosítják az eredendı ítéletet. Az angolok egymillió fontot költöttek arra. A véleményében testet öltı érzés ugyanabból a mágiából ered. Igazi vér egy igazi ingen. minden segítség nélkül festette meg. egy szent csontszilánkjának. amit az eredetinek és hitelesnek tulajdonítunk még olyan határesetekben is. Innen ered vonzereje. Az elsı egy tizenkét éves kislány egy mondásával foglalható össze.írta a Daily Expressben egy zsurnaliszta -‚ hogy legtöbbünk számára különös élvezetet jelent. A mester kezével való hajdani kontaktusban kapott „töltés” még rajta dereng. a szent minden körmeneten végighordozott ereklyéjébıl. A kérdésre. Érdekes dolog kézbe venni egy praxitelészi szobortöredéket. hogy a közönséges halandók . amelyet a királyi családdal rokonságban lévı egyik gróf birtokán termesztettek.hogy ugyanis a Sixtus kápolna freskóit egyesegyedül.még romlatlan volt. azt felelte: Az a véres ing igazán szép volt. a vitatott szerzıségő alkotás és az adott iskolához tartozó névtelen mester mőve a legtöbb esetben nem megkülönböztethetı. hogy mi volt abban olyan gyönyörő. A túlzott jelentıség. ez magába foglalja az értékrendszert és bizonyos kritériumokat a kiválóság. ebben a sajátos fétisimádásban gyökerezik. telítıdött annak személyes kisugárzásával. amely azonban bizonyosan az idıs mester kezétıl származik.közéjük értve a szakértıket is túlnyomó többsége számára a hiteles mestermő. hogy még a szakemberek sem tudtak azonosítani egy eredeti Carracci-portrét és egy korabeli . a gyermek habozás nélkül azt válaszolta: Nelson inge. egy se tudta volna megkülönböztetni egy képzımővész-hallgató . E gyakorlat elterjedtségét és természetes voltát azon az ámulaton is lemérhetjük. hogy szinte inkább azok jelentik a szabályt. Megnyilvánulásai lehetnek nemesek vagy kevésbé tiszteletreméltók. mint Nelson ingén a vér vagy a Picasso tollából származó. ha elég sokáig kitartóan mőveli ezt a szubsztanciaátvitelt. mint a gravitációt. hogy ne kerülhessen Amerikába egy Leonardo-vázlat. s késıbb ki is árasztja magából ezt a megfoghatatlan szubsztanciát. amelyek torzítják. a szimpatetikus mágia ugyanazon forrásából származik. ha belemélyeszthetjük fogainkat egy barackba.feltehetıleg egyik tanítványa kezétıl származó . hanem arról a klasszikus gyakorlatról. Két ilyen interferens rendszert szeretnék megemlíteni.akárcsak Catherine-é . „Bizonyos vagyok benne . Ezzel azonban kölcsönhatásban állnak más értékrendeken alapuló. s amikor megkérdezte tıle. emberi formáját. „igazi” tus. amit Michelangelo „hóbortos” hıstette váltott ki kortársaiból .

Még az olyan korszakokból származó festményeknél is. hogy ennél kevésbé sikeres szerzıkkel képtelen elérni a kielégülést. a hajviselet elkerülhetetlenül hangsúlyozzák. amit korábban elemeztünk. hogy A fogalomkörébe tartozó minıségeket B értékrendje alapján értékelünk. és irodalmi körökben jól ismerték egy különös szokásáról: számtalan pikáns kalandja volt írókkal . hogy ez a felejthetetlen. s helyét a történelemben kijelöli. akiknek mővei több mint húszezer példányban fogytak el. de mindig ott vannak és hatnak a rivaldafények is. A tünetek közismertek: a megkülönböztetés nélküli tisztelet minden iránt. dundi. noha a képek mit sem változtak azóta. A Hitler elıtti idıkben élt Berlinben egy fiatal nı. de betolakszik a korszak-tudatosság. Ez a magatartás azon a ponton hitványul régiségkereskedı-sznobériává. hagyományait és vakfoltjait. a másik a korszak-keret. rózsaszín. A dolgot azzal magyarázta.voltaképpen Nelson ingének megtekintésére sereglettek oda. társadalmi rangjuk szerint válogatja meg a barátait. egyik a súlyos. azt hívén.skicceitıl . külön terét. idıtlen arcú férfiú VIII. Azonkívül. A MEDDİSÉG KÉNYELME A mindemez elferdülésekért felelıs mechanizmus ugyanaz. külön idıt teremt. Az archetipikus minıség jelen van. hogy ünnepélyesen leleplezték ıket. szárnyas kis rémségeket -. amely a felületet környezetétıl elhatárolja és létrehozza a térben a saját. Elıször bámultuk a lübecki templom gótikus freskóit. hogy saját reflektoraink használatával alkotunk tisztán esztétikai értékítéletet. Botticelli be). a társasági sznob nem emberi értékeik. Belépve az adott kor szellemiségébe és klímájába automatikusan tekintetbe vesszük annak technikai gyarlóságait.az olyan külsıségek. hanem a kor értékeire és technikáira való tudattalan ráhangolódás mentén értékelünk. Henrik udvarában élt. A RÉGISÉGKERESKEDİ TÉVEDÉSE A második „interferáló rendszer” a korszak-tudatosság. amelyek abból erednek. és a divat idiotizmusát (Fra Angelico ki. mint egy értı és szívélyes antikvárius. hogy utóbbi fogja uralni a helyzetet. aranyozott ráma. Egy bizánci ikont vagy egy pompeji freskót nem saját. Az idıkeret változott meg. . Száz évvel ezelıtt. ami itáliai primitív vagy osztrák barokk . másodszorra pedig szemléltük ıket. a korszakok megítélésének kollektív változásait (az anti-viktoriánustót a viktorianizmus iránti rajongásig). s az ebbıl következı hibás értelmezések. mint a ruházat. s vele a színpad rivaldafényei. mert megcsendül benne valami klinikai hitelesség. hogy eredetiek. hanem a Ki kicsoda? alapján. Egy régi képet kettıs keret mögül szemlélünk tehát. és félı. amikor az osztriga a legszegényebbek eledele volt.beleértve a tömeggyártott. az esztétikai ítélet viszonylagosságának vannak jó oldalai is. úgy hajolunk a múlt fölé. és kézenfekvı definíciót is kínál nekünk: a sznobéria két. Azt hisszük. különbözı értékrendek jellemezte referenciakeret (A és B) keveredése. amelyek képi nyelve sokkal közelebb áll hozzánk . ahol a képnél is fontosabbá váló kor-keret megfordítja értéksorrendünket.korra és nemre való tekintet nélkül -‚ de csakis azokkal. A mővészeti sznob öröme nem a képbıl. s már tudtuk.például egy Holbein-portrénál . a tapasztalat a két esetben teljességgel különbözött. hogy Herr Malskat mővei. hanem a katalógusból fakad. önálló becsén. mint a restaurátor által megmentett mestermőveket.és illatérzékelését és -értékelését vagy szexuális vonzalmait is. aki egy kiadónál dolgozott. az élmény. A hibás mechanizmus megzavarhatja akár biológiai ösztöneit. a sznobok ízlelıbimbói még egész másképpen funkcionáltak. hogy elkerülhetetlen. íz. Meglehetısen nyomasztó kis történet. amely elménkben a kép számára saját.

amelyekkel alá fogom támasztani. és sok tekintetben a kreativitás elvének tagadását képviseli. amellyel Mózes vizet fakasztott a sziklából. és sütkérezhet dicsıségük sugaraiban. hanem önmagától van elragadtatva. két inkompatibilis összefüggésrendszer metszıdését is. A válasz benne van a kérdésben: a sznobéria megítélésem szerint egyáltalán nem hétköznapi vagy érdektelen jelenség. A kreativitás szimbóluma a varázspálca. s csak olykor-olykor tettem említést a létezés alacsonyabb szintő rutinjairól. megelégedettsége helyettesítı természető.és term