P. 1
Ezoterikus körkép (ezotéria alapjai,

Ezoterikus körkép (ezotéria alapjai,

|Views: 476|Likes:
Publicado pord72

More info:

Published by: d72 on Aug 11, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

Sections

  • I. fejezet
  • II. fejezet
  • III. fejezet
  • IV. fejezet
  • V. fejezet
  • VI. fejezet
  • VII. fejezet

Ezoterikus körkép (ezotéria alapjai, színvonalas képekkel illusztrálva) Ennek a mûnek az Ezot.

körkép-TEXT-HTML változata az adatbázisokba történõ indexelést szolgálja, a benne található szakkifejezések internetes keresését segíti elõ. Az Ezoterikus körkép olvasásra szolgáló Word- és platformfüggetlen nyomtatást lehetõvé tevõ PDF változata az alábbi honlapról tölthetõ le: http://kunlibrary.com

KUN ÁKOS EZOTERIKUS KÖRKÉP

(I. kötet)

A csodák ott kezdõdnek, Mottó: ahol az emberi érzékek falat állítanak a természeti jelenségek megértése elé.

Ursula Spielmann

Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció; A természet nem törölte el a halálbüntetést!

Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy õk is megismerhessék az óhaza ezoteria terén elért eredményeit. Ez a mû azonban más nemzetek számára is hasznos lenne. Anyagi helyzetem viszont nem teszi lehetõvé mûveim széles nyilvánosság elé tárását. Ezért a világhálón keresztül fordulok a külföldi érdeklõdõkhöz: Kérem, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek különféle nyelvekre történõ lefordítását és Internetre való felrakását, adományával segítse elõ az ehhez szükséges összeg elõteremtését. Könyvtáramat nonprofit alapon mûködtetem, ezért az idegen nyelvû változatok letöltése is ingyenes lesz. Pénzküldeményeiket a következõ számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary

Rt. Közremûködésüket elõre is köszönöm. Annak érdekében, hogy a számítógéppel nem rendelkezõk is hozzájuthassanak ezekhez a mûvekhez és a bennük található hasznos információkhoz, ez úton keresek olyan ismert hazai és külföldi kiadókat, akik vállalják könyveim nyomdai megjelentetését. Ajánlataikat az alábbi e-mail címre továbbíthatják: info@kunlibrary.com vagy kel@kunlibrary.com

A hátsó borító szövege (1. Kötet): Ennek a könyvnek fõ profilja a természetgyógyászati módszerek ismertetése. Ennek során részletesen bemutatásra kerül az Agykontroll, az akupunktúra, az elektrostimuláció, különféle kiegészítõ természetgyógyászati módszerek, valamint egy új gyógyító eljárás, a magnetopresszúra. Ez a kötet átfogó tanácsokat ad az egészséges táplálkozással kapcsolatban is, sõt foglalkozik a lélek gyógyításával, és kitér a hit szerepére a modern társadalomban. Összefoglalja a karmaelmélet lényegét, és felhívja a figyelmünket az ok-okozati törvény egyéni és közösségi kihatásaira. Ebbõl a kötetbõl megtudhatjuk, hogy mi az élet határköve, és mi az élettelen anyag élõvé válásának kritériuma. Feltárja a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott sebészeti eljárás fizikai alapjait. Alapos ismereteket nyújt a földsugárzásokról, valamint a különbözõ tárgyakból kiáramló formasugárzásokról. A szubatomi energiasugárzás fizikai jellemzõinek boncolása során sok mindent megmagyaráz az a feltételezés, hogy a gravitációs kisugárzás és az éteri sugárzás áramlási sebessége 12 nagyságrenddel meghaladja a fénysebességet. Ennek alapján érthetõvé válik, hogy a több ezer fényévnyire lévõ csillagok miért képesek befolyásolni a sorsunkat, és arra is magyarázatot kapunk, hogy a SETI programban tevékenykedõ kutatók miért nem találnak rádióhullámokat a világûrben. Végül életünk szinte minden szférájára kiterjedõen megismerhetjük a várható jövõnket.

Megjegyzés: A gyors kiprintelhetõség elõsegítésére ez a mû A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek címû könyvemnél található betûtáblákat másoljuk be a Windows operációs rendszer Fonts mappájába. Kinyomtatás elõtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenõrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következõ oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappájából betöltjük az MSHY_HU.USR elválasztó kivételszótárt az Office à Proof mappánkba.) Az Office 97 2003 szövegszerkesztõ programok és a Windows 98 Windows XP operációs rendszerek kezdõk számára is érthetõ formában leírt kezelési szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó mûvem szintén az alábbi webhelyen található: http://kunlibrary.com ELÕSZÓ Ez a kiadvány tulajdonképpen egy cikksorozat, amely eredetileg az ELIXÍR magazinnak készült. Õk azonban a terjedelme miatt nem vállalkoztak a leközlésére, ezért az idõközben elkészült hét cikket most egybefûzve, könyv alakban adom közre. Bizonyára sokaknak feltûnik majd, hogy ennek az átmeneti egészségkárosodások árán kikísérletezett, és rengeteg munkával összeállított tanulmánykötetnek viszonylag szolid az ára. A magas nyomdai színvonal és a

jelentõs terjedelem ellenére ez annak tudható be, hogy az árkalkuláció csak a nyomdai és terjesztõi költségeket, valamint a forgalmi adót tartalmazza. Nem azért mondtam le a haszonról és vállaltam magamra a kiadói költségeket, mert felvet a pénz, hanem mert úgy látom, hogy ebben az országban egyre több a szegény, beteg ember, akik már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egy öngyógyítást elõsegítõ szakkönyvet megvásároljanak. Nem akarok beállni azok sorába, akik mások nyomorúságán és kiszolgáltatottságán akarnak meggazdagodni, nem vállalok közösséget olyan szerencselovagokkal, akik a természetgyógyászat egyre növekvõ népszerûségét kihasználva már 30 oldalas füzetekért sem szégyellnek csillagászati összegeket elkérni. A könyvemben említett termékek beszerzésének megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az ajánlások nem fizetett hirdetések. Csak olyan árucikkekre, illetve szolgáltatásokra hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, a legmegbízhatóbbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyû budapesti telefonszámok elõtt nincs feltüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot csak belföldi hívásnál kell alkalmazni. Külföldrõl történõ telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szûnnek meg a vállalkozások. Ezért mielõtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is elõfordulhat, hogy idõközben elköltöztek. Fõleg a régebbi kiadást használóknak célszerû ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Mûvem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzõkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók. A természetgyógyászatnak nem csak a test, hanem a lélek gyógyítása is feladata. Ennek szellemében mûvem sok olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely segít megtalálni önmagunkat, kialakítani saját normarendszerünket, és az álértékek jelenlegi hajszájában megpróbálja meggátolni az igaz értékek további pusztulását. Ezt a törekvést jelentõs mértékben elõsegítik azok a most napvilágra kerülõ új fizikai törvények és mûszaki megoldások is, melyek többnyire az egyes fejezetek végén találhatók. Ezeket az eredményeket az tette lehetõvé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mindegyikét. Ez a sokrétû ismeretanyag gondolkodásmódunk megváltoztatásán kívül remélhetõen képes lesz arra is, hogy elindítsa az emberiség fejlõdését egy magasabb rendû civilizációhoz vezetõ úton. Az ezotéria a XX. század végére meglehetõsen bonyolult tudománnyá nõtte ki magát. Annak érdekében, hogy a laikus olvasó is megértse az egyes szakágak közötti szövevényes összefüggéseket, a rendelkezésre álló ismeretek nem egyszerre zúdulnak a nyakába, hanem fejezetenként bõvülve tárulnak fel. Ez az építkezõ jellegû struktúra lépcsõzetesen emeli a tájékozódni vágyókat arra a szintre, ahol ma a szakemberek állnak. Így tiszta képet nyerhetünk mindazon problémákról, amelyek nehezítik, sõt sok esetben megakadályozzák ennek a tudománynak a hivatalos elismerését, a benne rejlõ lehetõségek hatékony kiaknázását. Az összes ismeret egyszerre való tálalása azért sem célszerû, mert az ezotéria tudománya roppant nagy információtömeget ölel fel, és ez csak átgondolt adagolással emészthetõ meg . Ráadásul az élethez hasonlóan ez a tudáshalmaz sem mentes az ellentmondásoktól. Az érvek és ellenérvek egyidejû közlése, az állítások és cáfolatok egymásmellettisége meglehetõs zavart keltene a tájékozatlan olvasóban. Ez csak úgy kerülhetõ el, ha szintenként ismerjük meg az ezotéria eredményeit, mert a magasabb fokozatokról visszatekintve már másként ítéljük meg a helyzetet. Az egyes fejezetekben elõrehaladva folyamatosan tágul a látókörünk, ami képessé tesz bennünket az ellentmondások feldolgozására. Egy idõ után azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre jobban hiszünk ezekben a dolgokban. A különbözõ jelenségek ugyanis oly sok ponton kapcsolódnak egymással, és olyan logikus rendszert alkotnak, ami a legmegátalkodottabb ellenzõket is gondolkodóba ejti. Miután a logika törvényei meggyõzõdéstõl függetlenül

mindenkire egyformán hatnak, ezért ennek a könyvnek az elolvasása után még az ateisták is elbizonytalanodnak, és egy idõ után felteszik maguknak a kérdést: Mi van akkor, ha mindez igaz? Budapest, 1990. augusztus Sajnos a hazai könyvszakma érdektelensége következtében könyvem sem 1990-ben, sem 1991-ben nem jelenhetett meg. Idõközben azonban újabb ötletek merültek fel, és számos új információhoz jutottam, amelyeket utólag bedolgoztam a hét fejezetbe. Ezzel egyidejûleg kibõvítettem a törzsanyagot egy melléklettel is, amely azok számára nyújt gyakorlati segítséget, akik át kívánnak térni az egészséges táplálkozásra. Ennek létrehozásában fõleg az motivált, hogy ne beszéljek a levegõbe , ne mondhassa rám senki, hogy én is csak papolok az egészséges táplálkozásról, de nem tudok olyan recepteket ajánlani, amelyek képesek lennének a húsos, zsíros és cukros ételeket kellõ színvonalon pótolni. Ezek a receptek 40 év fõzési-sütési tapasztalatait tartalmazzák egy füzetnyi terjedelembe sûrítve. A többszöri kipróbálás, az évtizedeken át tartó javítás, tökéletesítés következtében ezeknek az ételeknek bármelyike garantált minõségben elkészíthetõ. A járulékos tevékenységekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett az egyes receptek leírása oly módon történt, hogy a csekély fõzési tapasztalatokkal rendelkezõk is biztos sikerre számíthatnak. A reformtáplálkozás iránt behatóan érdeklõdõk számára megemlítem, hogy rövidesen elkészül ennek a receptgyûjteménynek a folytatása. Miután ez a kibõvített változat a számozatlan receptekkel együtt már több száz étel elkészítési módját ismerteti, ezért önálló kötetként jelenik meg. Budapest, 1991. december Mivel az általános érdektelenség nem csak a hazai könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedõk részérõl nyilvánult meg, hanem különbözõ újságok és folyóiratok is teljes közönyt tanúsítottak munkám iránt, mûvemet részletekben sem tárhattam az olvasók elé. Sajnos a bankok és a legfelsõ szintû állami intézmények, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok, és a gazdag vállalkozók, feltalálók is merev elutasítással reagáltak támogatást kérõ leveleimre, emiatt könyvem kiadására 1992-ben és 93-ban sem került sor. Csak négy év után, 1994 novemberében tudtam óriási erõfeszítések árán, minimális példányszámban, fénymásolva megjelentetni mûvem elsõ kiadását. Az információk áradata azonban az elmúlt évek során tovább fokozódott. Ráadásul idõközben napvilágra kerültek olyan titkos kutatási eredmények is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ennek a témakörnek a globális megértéséhez. Ez a helyzet szükségessé tette a már meglévõ fejezetek kiegészítését, valamint mûvem továbbírását. Az Ezoterikus körkép folytatása azonban már önálló kötetként lesz kiadva Az ezotéria kiteljesedése címmel. Mivel idõközben elkészült szakácskönyvem második, bõvített változata is, így az Ezoterikus körkép receptgyûjteményére már nincs szükség, a második kiadás tehát Melléklet nélkül jelenik meg. Remélhetõleg ez az 1994 végén elkészült tovább bõvített változat már nem jut arra a sorsra, mint az elsõ kiadás, az olvasók fokozott érdeklõdése talán képes lesz megtörni a könyvszakma közönyét, és végre lehetõvé válik mûvem kellõ színvonalon és megfelelõ példányszámban való elõállítása. Budapest, 1994. december Igyekezetem ellenére az események a továbbiakban sem a várakozásomnak megfelelõen alakultak. Az ezotéria eredményeivel kapcsolatos teljes érdektelenség, a természet pusztulásával, a világ bajaival szemben tanúsított abszolút közöny 1995-ben és 1996-ban sem tette lehetõvé mûveim nagy példányszámban való hazai megjelenését. A helyzetet csak rontotta az életszínvonal rohamos romlása, amely oly mértékben lecsökkentette a vásárlóerõt, hogy mostanára már meglehetõsen terjedelmessé vált könyveimet akkor sem lehetne itthon eladni, ha valamilyen isteni csoda folytán valamelyik

kiadó vállalkozna a megjelentetésükre. A jelenlegi körülmények között csupán egyetlen lehetõségem maradt gondolataim széles nyilvánosság elé tárásának, hogy az utóbbi két év anyagával kiegészítve újból átszerkesztetem, és felvitetem az Internetre. Abban reménykedem, hogy külföldön csak akad egy kiadó, aki meglátja ezekben a mûvekben az értéket, és 7 év után végre nyomdafestéket látnak az öngyógyítást és a természet megmentését elõsegítõ javaslataim. Meggyõzõdésem ugyanis, hogy ezek a felismerések döntõen befolyásolják majd az ezoterikus kutatások menetét, és végre kijutunk abból a kátyúból, amelybe a hitetlenség, a szûklátókörûség, az önzés és a haszonlesés juttatta a világot. Honfitársaim munkámhoz való negatív hozzáállása következtében hasonló módon fog napvilágra kerülni Az ezotéria kiteljesedése eddig elkészült három fejezete is. Az alapmû folytatásában megtalálhatjuk a kiegészítõ gyógymódokat, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy a világ különbözõ országaiban élõ kutatók milyen készülékekkel próbálják kinyerni a szabadenergiát, és ezek közül számunkra melyek a legperspektívikusabbak. Emellett ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet a lelki fejlõdésünk elõsegítésére. Erre azért van szükség, mert ha a pszichés fejlõdésünk nem tart lépést technikai ismereteink gyarapodásával, akkor mi is elkerülhetetlenül elpusztítjuk önmagunkat. A két mû együttes megismerése nem csak a szakemberek számára hasznos, hanem azoknak is, akik tájékozatlanok ebben a témakörben. Az Ezoterikus körkép második kiadásában és Az ezotéria kiteljesedésé -ben ugyanis összefoglalva minden lényeges információ megtalálható, ami az ezotéria szakirodalmában jelenleg hozzáférhetõ. Ahhoz az ismeretanyaghoz, ami ebben a két kötetben tömörítve megtalálható, a laikus olvasók csak hosszas utánjárás, valamint legalább 1200 könyv és több ezer újságcikk elolvasásával juthatnának hozzá. Remélhetõleg 1997 decemberében az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek címû könyvem második kiadása is felkerül az Internetre a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Szakácskönyvem elõzõekben említett elsõ kiadását szintén fénymásolva, minimális példányszámban tudtam csak megjelentetni 1994-ben. Az idõközben elkészült második, bõvített kiadás a hasznos tanácsok számának növekedésén kívül már több mint 400 étel elkészítési módját tartalmazza. Ez a változat kiegészült egy újabb fejezettel is, ami az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatást. Nagy elõnye ennek a fejezetnek, hogy szinte minden eszköz és készülék beszerzési és használati módja megtalálható benne, melyekre egy jól felszerelt konyhában szükség van. Budapest, 1997. október Az Ezoterikus körkép második kiadása fél évvel ezelõtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálóra, ahol a következõ címen érhetõ el: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/ezoterik/ezkorkep Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte mûveim A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhetõ meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, telefon/fax: (06)-26-397-445. E-mail: req@freemail.c3.hu Ezzel egyidejûleg felkerült az Internetre az Ezotéria kiteljesedése és a szakácskönyvem is. Az utóbbi nem az /ezoterik, hanem a /haztart polcon található. Ezek a mûvek ugyancsak megrendelhetõk könyv alakban. Azért is érdemes megvenni õket, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal mûveim tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé váltak. A meglehetõsen nagy terjedelem és a jelenleg alkalmazott költséges nyomdai technológia ellenére a forgalmazó által kért ár viszonylag szolid. A beszerzési költség megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a vaskos, és az átlagosnál apróbb betûkkel szedett kötetek három normál terjedelmû könyvnek felelnek meg egybekötve. Ha a fogyasztói árat elosztjuk hárommal, akkor már kifejezetten olcsónak tekinthetõ mindhárom mû. Budapest, 1998. július

A hazai kiadók, nyomdák és könyvkereskedõk figyelmét mûveim Interneten való hozzáférhetõsége sem keltette fel. A könyvszakma és a média rendíthetetlen közönye következtében mûveim továbbra is a saját költségemre, kis példányszámban jelennek meg. Mostantól kezdve azonban mindhárom könyv bõvített változatban, és A/5-ös formátumra kiszerkesztve lesz elõállítva, s a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhetõk. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen Tel: 52-322 237 begin_of_the_skype_highlighting 52-322 237 end_of_the_skype_highlighting, Miskolc Tel: 46- 509 084 begin_of_the_skype_highlighting 46- 509 084 end_of_the_skype_highlighting, Pécs Tel: 72-312 835 begin_of_the_skype_highlighting 72-312 835 end_of_the_skype_highlighting, Szeged Tel: 62-424 789 begin_of_the_skype_highlighting 62-424 789 end_of_the_skype_highlighting. A külföldön élõk a Líra és Lant Rt-tõl Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu A többtucatnyi rendkívül érdekes és hasznos betoldáson kívül a szakácskönyvem és Az ezotéria kiteljesedése ki lett egészítve egy újabb fejezettel is. A további hasznos tanácsokon túlmenõen az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek kb. 35 új receptet tartalmaz, a most elkészült IV. fejezetébõl pedig megtudhatjuk milyen jövõ vár ránk a táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. Az ezotéria kiteljesedésé -nek elsõ három fejezete szintén sok új információval gazdagodott. Az elmúlt közel 1 év során született új ismeretanyag zöme azonban a IV. fejezetben található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegezõdésérõl, és az emberiség fejlettségi szintjérõl. Budapest, 1999. március A magyar könyvszakma mûveim iránt tanúsított nagyfokú közönyét látva az elmúlt hónapokban megpróbáltam a pénzvilág és a politikai élet hatalmasságaitól segítséget szerezni. A szponzorálásra felkért nemzetközi bankok, biztosító intézetek, multinacionális és hazai iparvállalatok, tõkeerõs szolgáltató cégek, közhasznú alapítványok, különféle kormányhivatalok és a nyugati országok budapesti külképviseletei közül azonban egy sem akadt, aki hajlandó lett volna támogatni könyveim nagy példányszámban történõ kiadását. Az elküldött tiszteletpéldányok tanulmányozása után a több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezetõ igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azonban õ sem tudott adni, mert a közgyûlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetõségem maradt mûveim legújabb kiadásainak nyilvánosságára hozására, hogy kiszerkesztés után felküldtem õket az Internetre. Erre azért kellett haladéktalanul sort keríteni, mert az elmúlt másfél év alatt mindhárom könyv olyan új ötleteket, javaslatokkal egészült ki, amelyek megítélésem szerint minden téren képesek lesznek a paradigmaváltást elindítani. Az Ezoterikus körkép és az Egészségkímélõ ételek ínyenceknek negyedik, valamint Az ezotéria kiteljesedésé -nek harmadik kiadásai a korábbi változatok helyére kerültek fel. Ebben az idõszakban született egy negyedik könyvem is Az ezotéria kivitelezése címmel. Mint a címébõl is kiderül ez a kötet a korábban felvetett problémák gyakorlati megoldását igyekszik elõsegíteni, illetve hírt ad ennek a folyamatnak az állásáról. Az ezotéria kivitelezésé -nek eddig elkészült két fejezete szintén felkerült az Internetre. A két hasonló témájú mûvem mellett, az /ezoterik polcon található meg. Mivel mostanra sikerült feldolgozni a vonatkozó szakirodalmat, könyveim jelenlegi változatai már minden téren jól használhatónak tekinthetõk. Ennek ellenére most sem teljesek, mivel több ezer olyan könyv és újságcikk van a világon, amelyek nálunk nem hozzáférhetõk. Ugyancsak megszerezhetetlenek a titkos laboratóriumokban keletkezett kutatási eredmények. Egyelõre nem nyíltak meg a zsilipek a Földön kívüli civilizációk által földi emberek agyába ültetett

információk elõtt sem. A túlvilági szférák is sok olyan tanáccsal láttak el bennünket, amelyeket a velük kapcsolatban álló médiumok nem hoztak nyilvánosságra. Amennyiben ezek az ismeretek szabaddá válnak, ezekrõl Az ezotéria kivitelezésé -nek további fejezeteiben fogok hírt adni. Ennek elõsegítése érdekében ezúton kérem a tisztelt olvasóimat, hogy akinek ilyen jellegû, világviszonylatban is jelentõs információ van a birtokában, e-mail postán juttassa el hozzám. Egyúttal szeretném felkérni a különbözõ országokban tevékenykedõ fizikusokat és mérnökkollégákat, hogy tájékoztassanak engem azokról az eredményekrõl, amelyek a remélhetõleg hamarosan beinduló intenzív ezoterikus kutatások nyomán keletkeznek. Ezekrõl hírt adva, egymással összefogva többre jutunk, mint az elszigetelt törekvésekkel; és elkerülhetõ lesz a párhuzamos kutatásokból eredõ idõ- és pénzveszteség is. Ezen túlmenõen a nyilvánosság nagyfokú védelmet nyújt az ellenérdekû körök rosszindulatú törekvéseivel, manipulációival szemben. Budapest, 2000. december Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni, a nyomdaköltség elõteremtéséhez hozzájárulni. Idõközben elkészült mûvem tovább bõvített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentõs bõvítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben javította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. A szövegszerkesztés rejtelmei iránt érdeklõdõk számára megemlítem még, hogy év végére elkészül az ötödik könyvem Szövegszerkesztési ismeretek címmel. A jelenlegi körülmények között egyelõre ez is csak a számítógépes világhálón keresztül, a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesz elérhetõ. Végül egy felhívást szeretnék közzétenni. Ez úton keresek olyan újságszerkesztésben, honlapkészítésben járatos partnereket, akik hajlandóak lennének velem közösen egy internetes folyóiratot elindítani Ezoterikus Világ címmel. Ennek a kiadványnak a fõ feladata az lenne, hogy hírt adjon az ezotériában zajló legfrissebb fejleményekrõl, és a pszichotronikai fejlesztések állásáról. Innen lehetne letölteni könyveim naprakész felfrissítéseit is. Budapest, 2001. szeptember A rendszeres bõvítések sorozata 2002-ben sem szakadt meg. Erre azért is szükség van, mert az Internetrõl történõ letöltések növekedése azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklõdés mutatkozik a természetes gyógymódok, és az ezoterikus jelenségek iránt. Világunk rohamos pusztulása láttán mind többen látják be, hogy megmenekülésünk egyetlen lehetõsége az ezotéria által feltárt jelenségek kihasználása. Támogatás hiányában azonban továbbra sincs lehetõség mûvem nyomdai megjelentetésére. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefûzve legalább jegyzetként forgatható. Különbözõ stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyõn történõ olvasás esetén lehetõség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg. Budapest, 2002. augusztus Sajnos könyvem kiadásának ügye semmit sem mozdult elõre. Továbbra sincs támogató, aki hajlandó lenne hozzájárulni a nyomdaköltséghez. A címzettek újabban már nem is válaszolnak a leveleimre, pedig a kormányhivatalok számára törvény írja elõ, hogy kötelesek reagálni az állampolgárok beadványaira. A jelenlegi szocialista kormány Környezetvédelmi Minisztériuma már arra sem méltat, hogy elutasítsa a kérvényemet. Mindezek ellenére tovább folyt ennek a

mûvemnek is a bõvítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges információ megtalálható benne, amit az ezotéria alapjairól jelenleg tudunk. Mivel az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben nem várható, hogy a legfrissebb változat nyomtatásban is megjelenjen, elkészítettem a PDF formátumát, és felraktam a honlapomra. Ez a kivitel fõleg azok számára elõnyös, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. A PDF változatot már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem. Feltétlenül kétoldalasan nyomtassuk ki, mert így is legalább 2,5 cm vastag, és több mint 1 kg súlyú vaskos kötet lesz belõle. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel, a printelést két lépésben végezzük. (Elõször a páratlan, majd a páros oldalakat nyomtassuk. Nyissuk le a ingyenesen letölthetõ Adobe Reader program File menüjét, adjuk ki a Print parancsot, és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only[1] utasítást. Utána fordítsuk meg a lapokat, és az Even Pages Only[2] utasítás kiadásával folytassuk a printelést.) Ezt követõen vigyük el egy könyvkötõhöz, vagy mi is összefûzhetjük a Szövegszerkesztési ismeretek címû mûvem II. fejezetében leírtak szerint. Ez a változat biztosan nem fog szétesni, lapjaira hullani. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak. A kötésnél tegyünk eléje és mögéje is egy üres lapot, majd ragasszunk rá egy színes kartonpapírból hajtogatott borítót. Budapest, 2004. március Miután hat éve nem adtam hírt könyveim helyzetérõl, sokan érdeklõdnek, hogy van-e valami változás. Nos az elmúlt évek alatt semmi sem változott, sõt a helyzet sokkal rosszabb lett. Most már ott tartok, hogy nem is válaszolnak a segítségkérõ leveleimre, holott a kormányzati szerveknek törvény írja elõ, hogy reagáljanak az állampolgárok beadványaira. Politikusaink egymás ócsárlásával és korrupciós ügyleteik bonyolításával vannak elfoglalva, így nem érnek rá a természet megmentésével, az ország felemelésével foglalkozni. A gazdasági világválság miatt magánszemélyek támogatásában sem reménykedhetek. A szponzorálás világszerte rohamosan csökken, már a gazdagok is félnek a bizonytalan jövõtõl. Támogatás hiányában pedig nem tudok továbblépni. Korábbi pénztartalékaim elfogytak, ezért újabb magánkiadásra nem vállalkozhatok. Miután nem csak hétköznapokon, hanem hétvégeken is megállás nélkül napi 14 órát dolgozom, így állást sem tudok vállalni, hogy így próbáljak némi pénzt összegyûjteni a nyomdaköltség fedezésére. Erre már koromnál és fokozatosan romló egészségi állapotomnál fogva sincs esélyem. Közel 20 éve munkanélküli vagyok, és egy fillér jövedelemmel sem rendelkezem. Nyugdíjra sem számíthatok, mivel a két évtizednyi kihagyás miatt a minimál nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel sem rendelkezem. A kilátásaim tehát nem túl jók, pedig ezekre a mûvekre mindenkinek égetõen szüksége lenne. Sok olyan ötlet, tanács található bennük, ami segítene megoldani az energiaválságot, megszüntetné a környezetszennyezést, és kiemelné az emberiséget a jelenlegi erkölcsi válságból. De azok, akik ezt elõsegíthetnék, nem törõdnek a világ bajaival; akik meg aggódnak miattuk, azoknak nincs pénzük. Így csak a csodában reménykedhetek. Mindezek ellenére alkotókedvem nem csökkent, mûveim az elmúlt években is tovább bõvültek, tökéletesedtek. Kiadó hiányában azonban továbbra is csak elektronikus formában olvashatók. A saját könyvtáraimon, valamint a Magyar Elektronikus Könyvtáron kívül már a Magyar Digitális Könyvtárból is letölthetõk. Budapest, 2010. március

A szerzõ

Frissítés: 2011. június 27. A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthetõ le. Cím: http://kunlibrary.com Korábbi honlapok: http://kek.tar.hu és http://kel.tar.hu A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtárból is elérhetõ, a letölteni kívánt mû weblapjának FORRÁS mezejére kattintva. A http://kunlibrary.com honlapról tölthetõ le a 430 egzotikus gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó 33 nyelvû album legfrissebb változata is, 7201 képpel illusztrálva. Terjedelme: min. 360 MB. Ugyanitt érhetõ el a kontinentális zöldségeket és gyümölcsöket ismertetõ 33 nyelvû album rendszeresen frissített változata, ami jelenleg 9328 képet tartalmaz. Terjedelme min. 490 MB.

I. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ; AKUPUNKTÚRÁS ELJÁRÁSOK Mint az Elõszóból is kiderült, ennek a mûnek eredeti feladata a különféle természetgyógyászati módszerek ismertetése volt. Utólag szemlélve azonban ez a tanulmánykötet jelentõs mértékben kibõvült, és fokozatosan átalakult egy jelentõs terjedelmû ezoterikus könyvvé. Ennek oka, hogy a természetgyógyászat különféle módszerei csak a határtudományok megismerésével válnak tökéletesen érthetõvé, és komoly eredményeket csak átfogó ezoterikus ismeretek birtokában lehet elérni. A természetgyógyászat alapvetõen fontos területe az akupunktúra. Ebbõl alakult ki az akupresszúra, az elektrostimuláció, és ennek köszönheti létrejöttét egy általam kifejlesztett új kezelési módszer, a magnetopresszúra. Egyelõre azonban maradjunk az elektrostimuláció alkalmazási módjánál. Az akupunktúra szabályaival ellentétben ugyanis errõl a szakterületrõl eddig még sehol sem jelent meg részletes ismertetõ. Az elsõ két fejezet sokak számára kissé száraznak , túlságosan szakmainak tûnhet, de mindenképpen érdemes végigolvasni, mert ma már szinte nincs is olyan ember a világon, aki nem beteg, vagy elõbb-utóbb ne betegedne meg, és ne lenne szüksége valamilyen öngyógyító módszerre. A fizikailag alkalmazandó szelíd gyógymódok közül leghatékonyabb a magnetopresszúra, ezért saját érdekünkben ismerkedjünk meg ennek alapjaival: az akupunktúrával és az elektrostimulációval. (A leírásban szereplõ szakkifejezések a nemzetközileg használt formában, angol nyelven lettek feltüntetve. Mellettük azonban megtalálhatók a magyar nyelvben meghonosodott változatok is. Ezek a zárójeles kifejezések egyben a kiejtés módjára is utalnak.) Általános ismertetés Napjainkban a nyugati világban is egyre jobban hódít az akupunktúra, és annak egy otthoni használatra is alkalmas változata, az elektrostimuláció. A kereskedelemben kapható elektrostimulációs készülékek elõnye, hogy olcsón beszerezhetõk, bárki által könnyen kezelhetõk, használatuk nem igényel

Érdekességként megemlíthetõ. A hivatalos szervek vaskalaposságának igen jellemzõ példája a szívbetegségek ellen jelenleg is sokak által használt mágneses karperecek esete. Az akupunktõrök szerint az aranytûk energiát visznek be a meridiánba. A kis lapkákból kiáramló mágneses erõvonalak stimuláló hatása kisebb ugyan még az akupresszúránál is. szintetikus gyógyszerek alkalmazásán alapuló orvostudomány ezt az eszközt is placébónak. de lényegesen hosszabb a kezelési idõ. Csak összehasonlításképpen az elektrostimulációs készülékekkel (az akupunktúrás pontok bõrfelületen keresztül elektromos árammal való ingerlése által) legalább ötször annyi energia vihetõ be egyetlen kezelés során. Ezeknek a különleges képességû személyeknek a megkeresését és a gyógyítás szolgálatába állítását azonban még ma is erõsen hátráltatja az a hivatalos szemlélet. amely ezt a gyógymódot kuruzslásnak tekinti. de áramot is kapcsolunk rá. acél hegyû és réz nyelû) tûk használata esetén. mint akupresszúrával. azaz a környezeti hõmérséklet alacsonyabb. A magnetikus akupunktúrának általánosan is alkalmazható módja. hogy eljárásunk csak akkor lesz hatásos. mint egy átlagemberben. Hagyományos akupunktúránál. Vannak. Újabban elõszeretettel alkalmazzák ezt a módszert migrénes fejfájások ellen. Az elektroakupunktúrás kezelés. elvonni nem. Yang-os ujjak a mutatóés a gyûrûsujj. akkor ne feledkezzünk meg arról. mind a vérerek ura meridián szedáló pontja éppen a csuklóhajlaton található. mivel megfelelõ ujj használata esetén. Ellenkezõ esetben az ezeken a pontokon végzett kezelés az alacsony térerõ. Yin-es ujjnak azok az ujjak minõsülnek. hogy ezekkel a készülékekkel a meridiánokba csak beadni lehet energiát. Egyébként a test akupunktúrás kezelése szempontjából legegyszerûbb módszer az akupresszúra. így ez az ujj akupresszúrás kezelés céljára nem használható. talán minden százezer között egy akad. Ennek hatása egyébként már felér egy hagyományos gyógyszeres terápiával. Az akupresszúrás módszer hátránya. A kisujjon egyaránt található Yin és Yang meridián is. bimetall felépítésû (pl. a magnetikus akupunktúrának a legegyszerûbb alkalmazása. mint egy akupunktúrás eszköz. hogy vannak emberek. akik évszázadokon át kézrátevéssel gyógyítottak. Hátrányuk viszont. szélhámosságnak nyilvánította. Tûs kezelés esetén az elektrostimulációs készülékekkel szemben inkább az energiabeadás a bonyolultabb. és mentesek a fertõzésveszélytõl. akiknek a testmeridiánjaiban. és tûzzel-vassal harcol ellene. vagyis amikor a tû nem csak behatol a bõrbe. így idõvel joggal érezhetik sokan ezt a módszert hatásosnak. akinek az energiaszintje magasabb az átlagosnál. Ez a Távol-Keletrõl importált kis mágneses lapocskákból álló karperec pedig nem más.és a szív meridiánok telítettsége. Ezt használják a leggyakrabban. Mivel mind a szív-. Amennyiben az elõzõ példának megfelelõ módon kívánjuk ezt a módszert alkalmazni. valamint a laza illesztés következtében hatástalan marad. A korszerûnek mondott. Az ilyen ember azonban nagyon ritka. vagyis Yin-es ujjal Yang (jang) jellegû meridiánt. Ezek a személyek azok. ezek Yang meridiánok kiindulási helyei.és ezüsttûkkel végzik az energia terelését. míg az ezüsttûk elvezetik a felesleges energiát. amennyiben a tû vége.és a középsõ ujj. ezek a csukló körül elhelyezkedõ mágneses lapocskák állandó jelleggel nyugtatják mindkét meridiánt. az egyes pontok megszúrásakor külsõ beavatkozás nélkül végbemegy az energiaelvonás. amelyeken Yin meridiánok végzõdnek. akik arany. hogy átlagemberek által alkalmazva nem túl hatékony. vagy akár százszor nagyobb energia van felhalmozódva. mint a testhõmérséklet. ilyen a hüvelyk. Elektrostimulációs készülékekkel a meridiánok energiaszintjének csökkentése csak a szedáló pontokon keresztül lehetséges. . míg Yang-os ujjal Yin (jin) jellegû meridiánt kezelve a töltéskiegyenlítõdés automatikusan végbemegy. minimum tízszer hatékonyabb az akupresszúránál. ha szövetbarát ragasztóval kis mágneses korongokat ragasztunk pólushelyesen a kezelendõ pont fölé. Ezeket a tapasztalatokat azonban egyelõre semmilyen mûszeres mérés nem támasztja alá. ebben az esetben ugyanis hagyományosan moxás égetést kell végezni. ha a szívbetegség oka a vérerek ura.különösebb orvosi elõtanulmányokat. A rozsdamentes acélötvözetbõl készült tûk semlegesek. így az ujjak végén is tízszer.

(A külföldi szakirodalomban a befogadó vezetéket fogamzási vezetéknek nevezik. A kezelés elõkészítése Mint minden gyógyító eljárás során. pörög. akik a Távol-Keleten gyártott akupunktúrás bábukhoz hozzájuthatnak. Jobb. Egy átlagos intelligenciájú laikusnak ezt a könyvet legalább négyszer tanácsos áttanulmányoznia. mivel a Yin jellegû befogadó. a verejték rézionokat választ le a vörösréz karkötõrõl. Ebben az esetben az is elõfordulhat. A réz karkötõ az ízületi gyulladásokat gyógyítja. Szerencsések azok. amelyek egyáltalán nem gyógyíthatók akupunktúrával. illetve sok esetben teljesen megszünteti. aranyér. Erre legfõképpen azért van szükség. ha a telített befogadó vezeték vész. így a bevitt káros energiát utólag nem tudjuk kivonni.vagy irányító pontjaira rákezelünk. de alkalmazása nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. Elõvigyázatossági szabályok Elektrostimulációs kezelés esetén a készülék egyoldalú alkalmazhatósága miatt nagyon gondosan be kell tartani a kezelési szabályokat. ilyen pl. ellenkezõ esetben komoly állapotrosszabbodás léphet fel a betegnél. illetve az orvosi konzílium végeredményét az akupunktúrás szakkönyvek kezelési ajánlásaival összevetve megállapítható. amelyek a bõrön át felszívódnak. A nyelv színe. és harmadszorra annyira megértjük. A szabályok részletes leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. krónikus hasmenés vagy más kellemetlen következményei is lehetnek. a terápia meghatározása és a kezelési folyamat nyomon követése. Ennek tüdõgyulladás. és az alkalmazott módszerek közötti összefüggéseket tökéletesen megértsük. szívszúrás. A negyedik olvasásra a kezelés befejezése után van szükség azért. Az akupunktúrás szakkönyvek betegségfeltárás céljára több módszert is megemlítenek. Mivel a hónalj után testünk legizzadékonyabb felülete a csukló. Ebben az esetben még korrekcióra sincs lehetõségünk. A reuma gyakori kiváltó oka a szervezet rézhiánya. Még mielõtt készülékünket alkalmaznánk. Nem a téves . a bevitt energia fokozatos csökkenésével szûnik meg. a meridiánok kétdimenziós ábrázolása miatt pedig egy-egy ingerpont pontos helyzete csak több ábra összevetése útján állapítható meg. formája és a rajta lévõ bevonat minõsége ugyanis szoros összefüggésben áll a belsõ szervek állapotával.) Elõtanulmányok Az elektrostimulációs készülék megvásárlása után semmiképpen ne kezdjük el még saját magunk kezelését sem a mellékelt használati utasítás alapján. ha egyszerre több szakkönyvet is beszerzünk. Laikusok számára csupán a nyelvdiagnosztika szolgálhat információkkal.és a Yang jellegû kormányzó vezetékeknek nincs nyugtató pontjuk. vagy sem. és gondosan olvassuk el. Másodszor már nagy vonalakban kezdjük felfogni. az akupunktúrás kezelés esetén is nagyon fontos a betegség pontos megállapítása. hogy a beteg meghal. Már a régi egyiptomi-. A leleteket. Ez a fajta karperec nincs hatással a meridiánok energiaállapotára. A pontos diagnózis megállapítása érdekében a beteget szakorvoshoz. Ennek azonban semmi köze sincs az akupunktúrához. mivel ezeken minden egyes pont helyzete három dimenzióban tanulmányozható. hogy az illetõ betegség kezelhetõ-e az akupunktúra módszerével. Ennek magyarázata rendkívül egyszerû. Elsõ olvasásra semmit sem fogunk érteni belõle. hogy alkalmazni is tudjuk a benne foglaltakat. hogy a megfelelõ következtetéseket levonhassuk. mert vannak betegségek. Ilyen rosszabbodás állhat elõ pl. ahol megszüntetve a rézhiányt.és perzsa írások is említést tesznek róla. Ezek közül legtökéletesebb a pulzusdiagnosztika. A rézterápia sem alkalmazható bárkin és bárhogyan. szeptemberi számának 23. megszûnik a gyulladás is.Sokan hordanak réz karkötõt is. a rák. A probléma csak lassan. A véráram eljuttatja õket az ízületekhez. mert mindegyik szerzõ ad valami pluszt a másikhoz képest. legtöbbször belgyógyászhoz kell küldenünk. oldalán található. szerezzünk be egy komoly akupunktúrás szakkönyvet. Egyébként ez a fajta gyógymód nem új keletû.

és emiatt nem tudjuk elvégezni a szükséges korrekciót sem. illetve jelentõs javulás ). Kuriózumként megemlíthetõ. Ha találunk olyan pontokat. Az utolsó rovatba írjuk a kezelés dátumát. hanem egyszerre több panasz gyógyítására is alkalmas. Mint az elõzõekben már említésre került. mivel egy helytelenül alkalmazott akupunktúrás kezelés még nem halálos. és minden egyes meridián minden pontját átnézve melléírjuk. hogy az eljárás minden egyes fázisát dokumentáljuk. A kezelési folyamat nyomon követhetõsége érdekében nagyon fontos. amelyek nem használtak. A helyes pont megtalálásának idejét nagymértékben lerövidítheti. és az egymáshoz dörzsölõdés miatt felületük megsérült. Krónikus esetekben az akupunktúra már nem tudja a káros folyamatot visszafordítani. Ezzel a módszerrel biztosan elkerülhetjük.és ásványanyaghiányát. az egyes pontok energiaszintjének csökkentése nem lehetséges. migrénes fejfájás) vagy gyógyszerekkel csak tüneti kezelés lehetséges (pl. Ugyanígy nem tudja a degenerálódott ízületeket helyrehozni abban az esetben. és átlósan húzzuk át azokat a pontokat. akkor azokat kezeljük legelõbb. hogy egy-egy pont véletlenül kimaradjon a kezelésbõl. mert amennyiben több pontot is stimulálunk egyszerre. Ennek legegyszerûbb módja. hogy melyik meridiánnál követtük el a hibát. Végül írjuk oda azokat a pontokat is. ha esetleg valami káros hatás lép fel. addigra a betegség annyira elharapódzott. akik képesek arra. akkor az egyes betegségek után feljegyzett pontsorozatban karikázzuk be a jó pontot. leghosszabb rovatba a kezelés eredményességét jegyezzük be (pl. Ebben az esetben csak a fájdalmat lehet akupunktúrával csökkenteni. hogy nem tudjuk elõre. hogy ezek hozzák meg leginkább a várt javulást. A mély tûszúrás kikapcsolja az agy limbikus rendszerét. menopauza idején fellépõ görcsök). hogy mely pontok kezelése javallott a szakkönyvek szerint. akkor néhány nap múlva. A bioenergia befolyásolása nem szünteti meg a szervezet vitamin. nincs számottevõ javulás vagy kismértékû javulás . hogy a testbõl kiáramló energiakisugárzásokat észleljék. herpesz. A kezelés végrehajtása A szóba jöhetõ pontok kigyûjtése után a kezelés megkezdésekor legnagyobb gondot az okozza. ha a csontok már összeérnek. Az elsõ rovatba röviden beírjuk a kezelendõ pont azon betegségeit. amelyek a különleges meridiánok zavaraira utalnak. Ezek az emberek . elektrostimulációs készülékkel csak beadni lehet energiát. Mellé írjuk a stimulálandó pont célszerûen angol rövidítéssel jelölt megnevezését. hogy a legtöbb pont nem csupán egy. Nem szüntethetõk meg vele a hormonproblémák (pl. és mire kiderül hogy a terápia hatástalan. amelyek a betegre vonatkoznak. nemi élettel kapcsolatos rendellenességek). amelyeknél a javallatok egyszerre több betegséget is lefednek. vagyis a fájdalomközpontot. ha megpróbálunk összefüggéseket találni egy-egy betegség között. melyeknek egyenkénti kezelése igen nagy türelmet igényel. pl. reuma. hogy van néhány száz ember a világon. amelyeknek belgyógyászatilag még nem ismerik az okát (pl. mert valószínû. A kezelés megkezdése elõtt tehát alapvetõ fontosságú az egyes meridiánok energiaszintjének megállapítása. A könnyebb tájékozódás érdekében. dátum hiányában nem fogjuk tudni megkeresni. hogy felírjuk az egyes betegségeket. gyomorfekélynél a már perforálódott beleket az akupunktúrás kezelés nem képes befoltozni. Más gyógyító eljárásokhoz hasonlóan természetesen az akupunktúra is fõleg a betegség kezdeti stádiumában a leghatékonyabb. Az akupunktúrás eljárás azonban alkalmas több olyan betegség eredményes kezelésére is. Az egyes meridiánok kórképének felsorolásánál megfigyelhetõ. hogy már hagyományos gyógyszeres úton sem kezelhetõ. Egyes esetekben pl. hogy az idõ múlik. Erre azért van szükség. hogy készítünk egy táblázatot. A következõ. Az akupunktúra érzéstelenítésre is alkalmas. A terápia meghatározásának legcélszerûbb módja. hanem abba. fejfájásnál ilyen módon akár több tucat pont is összejöhet. ha valamelyik pont kezelése eredménnyel járt.kezelésbe hal bele. szénanátha. hogy a kezelni kívánt meridián energiával telített vagy energiahiányos. A betegek túlnyomó részének nem egy betegsége van. A hiánybetegségek sem orvosolható vele.

a homlokcsakra. Ez teremti meg a színterápia fiziológiai alapját. észlelik az energiapályákon fellépõ esetleges dugulásokat. Normál körülmények között azonban a látóidegek nem reagálnak erre a különleges fénysugárzásra. a Dzyan-könyv szerint a harmadik és negyedik faj még teljes mértékben birtokolta ezt a szervet. Késõbb megjelentek a ma is használt fizikai szemek. de nem továbbítja az agy látóközpontjába. A teljesség érdekében meg kell még említeni. így az átlagember nem látja az élettelen tárgyak auráját. vagy egy energiahiányos meridián szedáló pontjára rákezelünk. hogy a színek különbözõ érzelmeket váltanak ki bennünk. Végül a harmadik szem külsõ szerve is eltûnt. amely gyakoriságát tekintve még az auralátásnál is ritkább. Jellemzõ e két misztikus erõközpont máig felderítetlen kapcsolatára. A feljegyzések szerint az elcsökevényesedés oly módon ment végbe. hanem a magasabb frekvenciájú spektrumban is. Valószínûleg ez az oka annak is. Ez az érzékszervünk ugyanis összeköttetésben áll a hipofízissel (agyalapi miriggyel) is. amit a homlokcsakrájuk közvetítésével a belsõ szemükkel látni akarnak. vagyis hogy mi magunk határozzuk meg kísérleti úton az illetõ meridián energiaszintjét. Egy világkorszakkal késõbb az emberek belehullottak az anyagba . a meridián energiaegyensúlya még jobban eltolódik. elöl lencse zárta le. sõt más-más színben látják az inakat. és az élõ szervezet különbözõ színû energiakisugárzásait. és vékony hámréteg takarta. de a harmadik szem még sokáig megmaradt felettük. A tobozmirigy ugyanis közvetlen összeköttetésben áll a szem recehártyájával. szellemi látásuk elhomályosult. A kísérletezés során azonban nagyon ügyeljünk arra. Marad tehát a próba.szabad szemmel is érzékelik a testaurát. hanem minden anyagon áthatoló szubatomi energiasugárzást érzékel. a külvilág zavaró fényeffektusai ne tereljék el a figyelmüket arról. Nos ez a haszontalan féregnyúlvány a görög bölcselet szerint a lélek lakhelye. különbözõ színûnek látják a telített és az energiahiányos meridiánokat. hogy fizikai alapjait tekintve az auralátásnak nemcsak a harmadik szemhez van köze. mely szerint sokkal több szemideg ágazik el a hipofízis. Nagy a valószínûsége azonban annak. hogy a próbakezelést sohase végezzük a meridián aktiváló vagy nyugtató pontján. Az energiapályák szintjének megállapítására ismert még az ingás módszer is. és a helyét átvette szervezetünk hatodik csakrája. A tisztánlátó nem gyengén ionizált levegõ által keltett láthatatlan fényt. mely szerint a tobozmirigy felszínén a szemünkben található receptorokhoz hasonló képzõdmények vannak . A tibetiek szent könyve. Ez teszi lehetõvé a clairvoyance (klervoájansz) -nak. de az ilyen képességekkel rendelkezõ emberek felkutatása szintén körülményes. hogy ezt a képességet a tobozmirigy aktiválódása okozza. ami a beteg állapotának nagyfokú . Eónokkal korábbi õseinknél a harmadik szem még valóságos szerv volt. Látóképességének egyértelmû bizonyítéka az a tudományos megállapítás. Ezért az ily módon diagnosztizálók gyakran behunyják a szemüket. mint az agy látóközpontja felé. a harmadik szem fokozatosan elvesztette erejét. Ezek a jelenségek nem különíthetõk el élesen egymástól. A recehártya nem csak a látható fény tartományban érzékeli az elektromágneses sugarakat. vagyis a tisztánlátásnak nevezett jelenséget. hogy a túl sok információ. Ez az adottság a sokak által ismert bõrlátásnak egy magasabb rendû változata. és nagy lett a gõgje. és elkövesedett . Ezt bizonyítja egy müncheni szemészorvos felfedezése. elülsõ szélén ásványi konkrementumok (agyhomok-lerakódások) találhatók. mert a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között szoros kapcsolat áll fenn. az ürege bezáródott. amelynek fizikai alapjai még tisztázatlanok. Ezt jelenlegi tudományos ismereteink is alátámasztják. A tobozmirigy azonban látja. üregét recehártyaszerû képzõdmény bélelte ki. izmokat és a véredényrendszert is. hogy a tobozmirigy fokozatosan behúzódott az agyba. Ha ugyanis egy erõsen telített meridián tonizáló. Tudósaink sokáig az agy féregnyúlványának tekintették ezt a mirigyet. hogy a Védák-könyve szerint a lélek lakhelye a hipofízis. Ez a mitikus szerv eredetileg szemformájú volt. és a homlok közepén foglalt helyet. Ezen túlmenõen betölti a harmadik szem szerepét is. Az emberfeletti képességek elbizakodottá tették õket. mely szerint: A tobozmirigy kúp alakú. világosbarna agyrészlet. és ez okozta a vesztüket. és nem a tobozmirigy.

hogy betegsége illetve közérzete javult-e vagy inkább romlott. Ez ellen a legegyszerûbben úgy védekezhetünk. Biztonsági okokból mindegyik készüléket teleprõl táplálják. mely a beteg megkönnyebbüléséhez vezet. így a kezelõáramot többször is utána kell állítani. Ezzel az eljárással még a kezdõk is biztosan megtalálják a keresett pontokat. hogy az illetõ meridiánt abban a két órában kezeljük. tehát a feltételezett pont megtalálása után a szabályozó potenciométert lejjebb csavarjuk egészen addig. mégis gyakran elõfordul. akkor a meridián energiahiányos. a készülék több helyen is sípol. amekkora feltétlenül szükséges. ezért soha eszünkbe ne jusson. a telep félévenkénti kényszerû cseréjét. hogy önmagukban való kezelésük esetén az energiahiányos meridián ezen a ponton energiát vesz fel az energia tengerébõl . akkor nem tehetünk mást. Az elektróda bõrfelületen való mozgatása során nagyon ügyeljünk arra. hogy az illetõ meridián hosszanti Lo meridiánja üres-e vagy telített. (Az alkáliföldfémbõl készült szárazelem nem perforálódik. A beteget fel kell világosítani. ezért kezelését kerüljük. Ennek a módszernek az alkalmazása szinte elkerülhetetlen a test olyan felületeinek kezelése során. Ha az illetõ segédmeridián energiahiányos. Ha ritkán használjuk készülékünket. ahol az egyes meridiánok nagyon közel futnak egymás mellett. és a kezelés után neki kell megmondani. amikor az a szerv-óra szerint a legaktívabb. A készülék használata Mint a használati utasításból is kiderül. A legkedvezõbb idõintervallumok minden akupunktúrás könyvben fel vannak tüntetve. ezzel megakadályozhatjuk az önkisülést. Egy esetleges transzformátorzárlat esetén ugyanis a hálózati feszültség bekerül a készülékbe. hogy használatuk közben légpárna alakul ki az elektróda hegye és a kezelt bõrfelület között. így más pontokat is kezelhetünk rajta. amely a meridián pontjai közül a leginkább javallott az illetõ betegségre. A keresett pont megtalálása után kapcsoljuk át a készüléket kezelõáramra. amíg a sípolás éppen elhallgat. hogy nem találjuk meg a keresett pontot.romlását eredményezi. hogy az akupunktúrás szakkönyvünkben utánanézünk. Ez a mellettük felsorolt betegségtünetek alapján állapítható meg. hogy közvetlen hálózatra kapcsolt adaptert csatlakoztassunk hozzá. Ezenkívül amit még ezzel a készülékkel tehetünk. vagyis forrásponttal kapcsolatban azt írják. sõt sokszor keresztezik is egymást. akkor tegyünk bele alkáli elemet. A tapasztalat szerint ezeknek a készülékeknek az áramfelvétele olyan csekély. mely halálos áramütést okozhat. mint a környezõ bõrfelület ellenállása. mint rákezelünk a szedáló pontra. a bonyolultabb típusok pedig 2 kHz-ig növelhetõ frekvenciájú négyszög vagy csúcsimpulzus jellegû jelet bocsátanak ki magukból. Amennyiben a beteg állapota romlott.) A kezelés megkezdésekor a keresett pont helyzete az akupunktúrás térképek alapján jól behatárolható. Kissé növelve az áramot a készülék csak ezen az egy ponton jelezhet. akkor rákezelhetünk még a fõ meridián Lo pontjára is. Ezután mozgassuk meg az elektródát a megtalált pont környezetében. Ezt . Ha javult. az elektrostimulációs készülékek többnyire néhány Hz-es. nagyon fontos a beteggel kialakított jó kontaktus. A leghatékonyabb és leggyorsabb eredményt akkor érjük el. hogy a készülék sípolása. hogy általánosan is javítsuk a meridián energiaszintjét. A négyszög feszültséget szolgáltató készülékek hátránya. hogy most egy próba folyik. ha közvetlenül arra a pontra kezelünk rá. Ez valóban igaz. A továbbiakban az erre a meridiánra vonatkozó betegségek gyógyításának egyetlen módja a szedáló pont többszöri kezelése. de csak tûs kezelésnél. A hamis pontok ellen úgy védekezhetünk. Pontos megkeresésüket a készülék pontkeresõ állásában végezzük. telítettség esetén pedig energiát ad le oda. a készüléknek sehol sem szabad megszólalnia. Az akupunktúrás szakkönyvek a Yuan (juan). A kezelés végén célszerû stimulálni a tonizáló pontot is. Elektrostimulációs kezelésnél telített meridiánnál a Yuan pont stimulálása még tovább növeli a meridián energiaszintjét. Ezzel kivonjuk az elõzõleg bevitt káros energiát. Amennyiben nem magunkat kezeljük. Habár az akupunktúrás pontok villamos ellenállása legalább egy nagyságrenddel kisebb. hogy egy kis rádióelemrõl hónapokig mûködnek. hogy a szabályozó potenciométerrel csak akkora áramot állítsunk be.

és adjuk a készüléket a beteg kezébe azzal. vékonybél-. mert energiatorlódás lép fel. Ha a lábunkon végzett kezelés után változatlan potenciométer-állással rákezelünk az arcbõrre. azokból se kezeljünk egyszerre sokat. ha a beteget zavarja. hatékonyabb pontokat. Túl nagy kezelõáramokat ne használjunk. hogy számára mikor megfelelõ az áram intenzitása. ha kivárunk egy 24 órás áramlási ciklust. Ez nem károsítja az idegeket. Ez esetben keressünk más. hogy hunyja be a szemét. ezt idõnként utána kell állítani. illetve az orron keresztül távozhasson. hogy melyik pont okozta a változást. 3 percig végezzük. kopaszodás) amelyek megfigyeléséhez hosszabb idõre van szükség. amelyek ugyanarra a betegségre vonatkoznak.és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. Erre egyrészt azért van szükség. mint egy hosszúval. csak azt érjük el vele. mind hátrányaiban megmutatkozzon. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze. mert mi nem érezzük. akkor a pont megtalálása után állítsuk a kezelõáramot minimumra. fontos szabály. hogy egy idõben ne kezeljünk két olyan pontot. a háti shu és az elülsõ vész pontok. melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott. Legnagyobb bizonyossággal azonban akkor gyõzõdhetünk meg kezelésünk hatékonyságáról. Ami a többi pontokat illeti. Sajnos . javasoljuk neki. hogy a bõr megég. Amennyiben több betegségünk is van. a kezdõponttól a végpont felé haladva kezeljük. Erre azért van szükség. másrészt pedig ha kezelés közben gyengül az áram. A többi önálló kezelési pont. A kezelést min. a szervezet nem tudja feldolgozni azt a sokféle késztetést. de a legtöbb esetben csak néhány óra múlva jelentkezik a hatás. Egy nap ne kezeljük ugyanazt a pontot többször. Egyes esetekben a beavatkozás hatása már pár perc múlva érezhetõ.és epehólyag meridiánjait. az energiának legalább egyszer át kell mosnia az összes meridiánt.megelõzõen azonban feltétlenül állítsuk a kezelõáram-szabályozó potenciométert minimumra. Ezt követõen stimuláljuk csak a középsõ energiamezõt. sõt sok olyan különleges pont található a bõrünkön. és onnan hajtsuk kifelé az energiát a középsõ. Kivételt képez a speciális betegségek gyógyítása (pl. A szem körüli pontok. Ellenkezõ esetben az energia beszorulhat a belsõ energiarétegekbe. Jól ismertek azonban a fõ meridiánok különleges pontjai. amely alatt az energia végighalad a meridiánláncon. kissé kellemetlen áramütésben lesz részünk. a szív-. Többszöri rövid kezeléssel jobb eredményt érhetünk el. hogy a kívánt hatás mind elõnyeiben. hármas-melegítõ. és a stimulálás helyén kis heg keletkezik. hogy a beavatkozást a legbelsõ energiaszinten kezdjük. gyomor-. hogy azután a káros energia a tüdõn. vérerek ura. hajhullás. Végül a külsõ energiapáholy lép-. Közülük 397 tartozik a fõ. illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveket.és tüdõ meridiánjainak sorra vételével zárjuk a kezelést. hogy addig növelje az áramot. illetve a homlok stimulálása során a készülék mûködési frekvenciájával megegyezõ ritmusú villogást fogunk észlelni a szemben. de a kezelõáram-igénye is eltérõ. amelyet az ingerpontokon keresztül kap. akkor már valószínûleg nem is fog. Legtöbbször ez csupán a káros energia külsõ pályára szorulásának következménye.és a máj meridiánok kezelésével kezdjük. amíg enyhe csípést nem érez. amelyeket még fel sem fedeztünk. mivel a nagyobb áram nem jelent gyorsabb gyógyulást. Különleges pontok Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van. míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos. Az egyes meridiánok pontjait sorban. Az egyes betegségek gyógyítása során elõfordulhat. Ezek szerint betegségeink felszámolását a vastagbél-. vagyis azt az idõt. és ott káros hatást fejthet ki. majd a külsõ szintre. hogy mintegy mellékhatásként más betegségek tüneteit érezzük kismértékben magunkon. mert ekkor kedvezõ vagy kedvezõtlen hatás esetén nem fogjuk tudni eldönteni. Ha a kívánt hatás másnap sem jelentkezik. vese-. mert a test különbözõ felületein lévõ akupunktúrás pontoknak nem csak a keresõ-. Ahhoz. amely a kezelés elõrehaladtával fokozatosan megszûnik. Az egy alkalommal stimulálandó pontok kiválasztásánál ügyeljünk arra. Egy-két kezeléstõl soha ne várjunk tartós hatást. minimum nyolc-tíz alkalom kell a végleges gyógyuláshoz. húgyhólyag. Amennyiben nem magunkat kezeljük.

lecsapoló vagy feltöltõ tevékenységük idõszakos. mind pedig a szabályozandó meridián üres. Rajtuk kívül még 6 segédmeridián és 12 hosszanti Lo-meridián. ha a hozzájuk tartozó meridián üres. hogy a stimulálást a kezelendõ meridián szempontjából legaktívabb idõszakban végezzük. hanem a dél-éjfél szabály alapján a szívmeridián betegségei is javulnak. Ezáltal nem csak az epehólyag-meridián hiányával járó betegségeink gyógyulnak. tehát a társmeridián erõsítésével. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult. amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített. Erre egyszer lehetõséget ad a dél-éjfél szabály alkalmazása. ha az epehólyag-vezeték telített. vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját. Ezt az energiát utólag már nem lehet természetes úton növelni. Ugyancsak nem kezelhetõk azok a vész illetve shu pontok. Egyik részük a Yin. szívgörcsrõl van szó) nem csupán a szedáló pont segítségével gyógyíthatók. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték. az idõ múlásával és a különbözõ betegségek romboló hatása miatt a kapott energia csak csökkenhet. Pl. hanem a szerv-óra szerinti ellentétes meridián. nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére. Ezeknek a kettõs szerepet betöltõ pontoknak a kezelése igen sokrétû hatást vált ki a szervezetben. elvesztésével ne járjon. az energiaellátási zavarok elhárítása. másikuk a Yang jellegû zavarokat kompenzálja.és Yang energiák sokszínû mozgásának szervezése.ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg. valamint 4 úgynevezett Lo-edény található a szervezetben. A legtöbbjük tehát nem mûködik állandóan. (Lásd az I. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával elérhetjük. Rejtélyes. és akkor is segítenek. hogy ez túl sok energia kihajtásával. amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el. A többi segéd. akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezeléskor az állapot még súlyosabbá válik. akkor igen jelentõs eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával. A terápia gondos összeállításával azonban úgy is gyógyíthatjuk betegségeinket. hogy nem kezelhetõk az olyan vész vagy shu pontok. tonizálásával is visszaállítható. amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak. mint a 12 fõ meridiáné. hanem az epehólyag-meridiánt kezeljük. ha a tonizáló ponton kívül az idõ pontot is kezelésbe vesszük. Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetõk. az epehólyag-vezeték tonizálásával is. az epehólyag-meridián pedig üres. hogy több energia marad a szervezetünkben. Egy példát kiragadva. Feladatuk a Yin. A felborult egyensúly a férj gyengítésén kívül a feleség . akkor a rajta elhelyezkedõ vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel. a telített szívmeridián betegségei (hacsak nem krónikus szívbántalmakról. de fontos szabályozó. ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fõ meridiánok segítségével nem gyógyítható. A Lo-meridiánok a fõvezetékek Lo-pontjain keresztül érhetõk el. a húgyhólyag-meridián 62-es pontján. Magasabb rendû módszerek A kínai akupunktúra tanítása szerint minden ember születése pillanatában egy meghatározott energiamennyiséget örököl. Ugyanezt a felfogást alkalmazhatjuk az úgynevezett férj-feleség szabálynál is. A legfontosabb tiltás. Az ellentétes meridián szempontjából a gyógyulás hatásfoka tovább növelhetõ. így testünk sikeresebben védekezhet a kívülrõl támadó betegségek ellen. akkor ne a szív-. fejezet végén.vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fõ meridiánokhoz. összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián. Ennél a módszernél fokozottan ügyeljünk arra. Ezeknek a módszereknek az alkalmazását jelentõs mértékben megkönnyítik a Mellékletben közölt táblázatok. hogy a szívmeridián telített. Amennyiben az energiapályák szintjeinek felderítése után azt tapasztaljuk. Pl.) . Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban. Tehát ha szívmeridián telített. Jellegük alapján azonban egyértelmûen szétválaszthatók.

maximális stimuláló áram esetén is csak gyenge bizsergést érzünk. a kezelõáram óhatatlanul tölteni kezdi ezeket a meridiánokat is. A masszírozás pontos útvonala az akupunktúrás térképek alapján állapítható meg. akkor saját magunk kezelésére is használjuk a kétrészes elektródát. ha hosszirányban végigmasszírozzuk az energiapálya útvonalát. ezért egy idõ után érezhetõ mennyiségû áram szivárog be a telített meridiánokba is. Egy másik káros tünet lehet. Megeshet. kismértékû szívszúrást vagy asztmatikus zavart észlelhetünk. méghozzá úgy. Ezekben az esetekben néha kellemetlen. ha a meridiánt úgy képzeljük el. Ez a festék 2-3 napig is megmarad a bõrfelületen. és a legcsekélyebb mértékben sem mérgezi a szervezetet. Már néhány intenzív dörzsölés után többszörösére növekszik az ingerpontok érzékenysége. vagy sehol sem. A stimulálni kívánt pont feltételezett környékén lassan pásztázzuk át a bõrfelületet. mint egy visszeret. Ennek az a kiváltó oka.vagy tüdõmeridiánunk telített. Kapcsoljuk a készüléket kezelõ üzemmódba. Hipermangán (kálium permangán) alkalmazásával még tartósabbá válik a jelzés. hogy testünk azon felületein. vagy ha sietünk és gyors kezelésre van szükség. Az energia elõrehajtása során ügyeljünk arra. ahol ujjainkkal hajtjuk elõre a vért. Ha tabletta formájában árusítják annyi vízben oldjuk fel. Ennek a módszernek nagy elõnye még.Kisegítõ eljárások A kezelés során elõfordulhat. Ezek a káros jelenségek viszonylag egyszerû módon kiküszöbölhetõk. hanem energiahiányos meridiánok esetén is elõállhat. ha az illetõ vékonybél-meridiánja üres. de biztos módszer az árammal való keresés. Ha ilyen problémát észlelünk. már önmagában ettõl jelentõs mértékben javulni fog a közérzetünk. így az áthaladó áram ezt a csekély energiaáramlást is megzavarja. félelmet válthat ki a betegben. több meridiánt is érintõ kezelés során amennyiben a szív-. A legjobb. Ez a módszer akkor is elõnyösen alkalmazható. Ez a fertõtlenítõ folyadék gyógyszertárakban szerezhetõ be. hogy a földelõ elektródát helyezzük le a padlóra. és az áramszabályozó potenciométert állítsuk maximumra. hogy a dörzsölés iránya a kezdõponttól a végpont felé történjen. tehát nincs szükség a keresésére. Amennyiben a megtalált ponton többszöri kezelésre van szükség. hogy segítségével életre kelthetõk a krónikus betegségek folytán inaktívvá vált érzékelõ pontok is. Az áram nem az ujjbegy ellenkezõ oldalán lévõ akupunktúrás pontokon folyik ugyan át. Ebben az esetben hígítás nélkül alkalmazzuk. Ekkor csökkentsük a kezelõáramot olyan értékre. Az akupunktúrás pont megtalálásakor kisebb-nagyobb csípést fogunk érezni. A legtöbb elektrostimulációs készülékhez két elektródát adnak: egy kombináltat saját magunk. mivel a hirtelen meginduló erõs áram ijedtséget. így elkerülhetjük az elõbbi tortúra megismétlését. és csupasz lábbal lépjünk rá. hogy az energia pang a meridiánban. Ez fõleg akkor fordulhat elõ. Amennyiben egy-egy energiahiányos meridiánunkat mindkét oldalon teljesen végigmasszírozzuk. hogy a kézen átfolyó áram hosszabb idõ után csuklóízületi fájdalmakat okoz az arra hajlamos egyéneknél. és egy kétrészes kivitelt mások kezelésére. Tehát a zavaró hatás nem kizárólag telített. Járulékos hatások Egy-egy huzamosabb. A készülék ilyenkor vagy mindenhol jelez. de a közelben halad. Mivel a szív-. ha már jól ismerjük a kezelésre szoruló pont elhelyezkedését. ellenkezõ esetben az energiaáramlás még inkább lelassul. a vérerek-ura és a tüdõmeridián éppen azokon az ujjakon végzõdik. amelyet még fájdalom nélkül el tudunk viselni. illetve indul el. ahol vastagabb vagy érzéketlenebb a bõr. a pontkeresõvel nem találjuk meg a keresett pontot. szívburok. Most már nyugodtan megfoghatjuk a kezelõ elektróda fém . akkor jelöljük meg alkoholos filctollal. Másokon azonban lehetõleg ne alkalmazzuk ezt az eljárást. Ennek nagyon gyakran az az oka. hogy miközben más meridiánokat kezelünk a kézben tartott elektródán át az áram átfolyik az ujjainkon. Ilyen esetekben jelentõs intenzitásnövekedést érhetünk el. hogy tintaszerû folyadék legyen belõle. amelyekkel az elektródát tartjuk. hogy egyes ingerpontok meglehetõsen érzéketlenül viselkednek.

mert a testakupunktúrához hasonlóan egy-egy beavatkozás itt is kihat az egész test állapotára. Fülakupunktúra Elõfordulhat. Vigyázzunk arra is. Ez a kellemetlen jelenség az akupunktúra legfiatalabb ágával. mivel ennél a változatnál az elektróda földelõ pólusa nincs bekötve. Ennek tudható be. Súlyosabb esetekben ezeken a helyeken a bõr elszínezõdését. mert a kívánt pontot nem találtuk meg. és a talpunk alatt lévõ földelõ elektróda között folyhat. Ez nem csupán a lábboltozat ízületeit kíméli. A mindössze 34 fülakupunktúrás pont kezelésénél nem játszik szerepet az ingerületi pályák energiahiánya vagy telítettsége. hogy az évek óta tartó kóros állapot már beíródott az agykéregbe. Ilyenkor masszírozzuk meg a fülkagylóját. de testünk nagy része is mentesül a felesleges áramterheléstõl. Általánosságban azonban elmondható. sõt kombinált alkalmazásuk javítja a gyógyítás hatásfokát. A javulás elõrehaladtával csökkenteni kell a kezelések gyakoriságát is. Meg kell még említeni. korlátozzuk heti kettõ. Egy kezelés idõtartama 10 perctõl . hogy a talp közepétõl a sarokig terjedõ szakasz. akkor a keresést tovább kell végezni. Túl sok pontot ez esetben se kezeljünk. Ha készülékünkkel módszeresen áttapogatjuk a fül egész felületét. hogy ha a beteg a kezelés során nem érez fájdalmat. hanem elektroakupunktúrás módszerrel ingerlik. majd heti egy alkalomra a beavatkozások számát. a francia Nogier professzor által feltámasztott fülakupunktúrával a legtöbb esetben megszüntethetõ. Ezáltal nem csak a készülék hatásfoka javul. és a szervezet ezt tekinti normális állapotnak. az agy egy idõ után visszaállítja a korábbi rögzült állapotot. hogy ezeket a pontokat a korszerû klinikákon ma már nem tûvel. Ezek az anatómiailag szabályos alakzatot alkotó területek közvetlen összeköttetésben állnak az agykéregnek azon részeivel. míg jobb oldali meridiánjaink kezelésénél a jobb talpunk alá helyezni az elektródát. Ennek sok esetben az az oka. A fülakupunktúra érdekessége még. annál érzékenyebb a fülön található vetülete. Bal oldali meridiánjaink stimulálása során célszerû a bal-. annak egy jól elhatárolható darabkáján. mint a testakupunktúráé. hogy minél betegebb egy szervünk. Ezért lehetõleg úgy lépjünk rá a földelésre. hogy az egyes panaszok idõvel maguktól megszûnnek. hámlását vagy kis hólyagocskák keletkezését is megfigyelhetjük. Elõfordul az is. hogy a kezelés végeztével a földelõ elektródát ne a zsinórjánál fogva húzzuk ki a talpunk alól. így könnyen megeshet. amelyek az illetõ szervek mûködéséért felelõsek. Ebben az esetben hiába kezeljük a meridiánokat. vagy éppen ellenkezõleg. berepedését. és ezáltal az egészség helyreállítható. Így a fülkagyló pontjai megfelelnek a magzat egyes szerveinek. hogy a kezelendõ személy fülén szinte valamennyi pont érzékeny. majd ismételjük meg a vizsgálatot. akkor a krónikusan beteg szerveinknek megfelelõ területen még erõsen lecsavart potenciométerállásban is jelzést kapunk. A földelõ elektróda elhelyezésénél ügyeljünk arra. mert minden egyes szervünknek a vetülete megtalálható a fülön is. mind pedig kezelõ üzemmódban. Lábízületeink kímélése érdekében idõnként váltsuk a segédelektródát. mint a fejjel lefelé álló magzat képe. feszülést a fülkagylójában. hanem jelentõsen lerövidül az áramút mind a keresõ-. áram csak az elektróda tûje. ezért a kezelésük nagy gyakorlatot igényel.palástját is. vagy közvetlenül a lábujjaink alatti terület érintkezzen a segédelektródával. hogy ne érintse a vesemeridián talpon található 1-es nyugtató pontját. mert könnyen elszakadhat a csatlakozó vezeték. Kezdetben akár naponta ismételhetjük a kiválasztott pontok ingerlését. és csak ezt követõen vegyük sorra a még meglevõ betegségeket. mert az ingerre adott válasz erõssége megoszlik az egyes pontok között. a két kezelés nem zavarja egymást. 12-15 kezelés után pedig ajánlatos 2-4 hét szünetet tartani. Az õsi kínai írások szerint a fül formája úgy is felfogható. hogy egy-egy betegségünk huzamosabb kezelés után is csak átmeneti javulást mutat. Mivel a fülakupunktúra hatásmechanizmusa más. egyik sem. A vonatkozó fülpontok stimulálásával törölhetõ az agykéregbe íródott hibás információ. hogy miután a kis átmérõjû fülakupunktúrás pontokat elég nehéz megtalálni. de ha javulás mutatkozik. Ezt azért célszerû megtenni.

Ugyancsak ne kezeljünk olyan embereket ily módon. Az éhségérzet megszüntetésén kívül a fülakupunktúra az anyagcsere fokozására. Az akupunktúra egyéb módjai Az akupunktúrás kezelés legõsibb módja a mechanikus ingerlés. A lézerakupunktúra során az aktív pontok besugárzása vörös színû hélium-neon. Jó eredményeket értek el vele a migrén és az allergia megszüntetésében. mivel ebben az esetben a bimetall felépítés következtében már áram is folyik át az akupunktúrás ponton. A fülkagyló tüdõ pontját stimulálva csökken a beteg kábítószerfüggõsége. Fõként bénulások. A fül pontjai jól használhatók még tengeribetegség ellen. hogy meggyógyuljon. akiknek pacemakerük van. A szájüregben minden foghoz tartozik egy belsõ szerv. hanem a szájban is vannak. Az õskorban erre a célra csontból vagy kõbõl csiszolt tûket. Ennél az ugyancsak Kínából származó módszernél egy tehénfûfaj. akiknek ellenérzéseik vannak az akupunktúrával szemben. 56-58. Csak nem csonttal. nem divatból hordtak karikát a fülükben. elektromos árammal. gyógynövények magjával is megoldható az ingerlés. hanem életünk végéig megõrizhetjük egyes szerveink épségét. ami már néhány hét alatt radikális fogyást eredményez. hanem azért. A párhuzamosított fénysugárral való ingerlést monokromatikus. akik nem tudják elviselni a tû látványát. Szigorúan tilos az elektrostimulációs készülék használata lázas betegeknél.háromnegyed óráig terjedhet. ha a páciens minden tõle telhetõt megtesz annak érdekében. hogy akupunktúrás pontok nem kizárólag testünk külsõ felületén. Orvosi megfigyelések szerint a dohányzás elleni küzdelemben a fülakupunktúra a leghatásosabb módszer. (Ezt az õsi módszert ma is eredményesen alkalmazzák. a Semen Vaccariare apró magját helyezik a kezelni kívánt pontra. közvetlenül infarktus után vagy olyan személyeknél.) A tûs kezelés nem tekinthetõ egyszerû mechanikus ingerlésnek. Mellesleg a kínai akupunktúra szerint minden meridián kapcsolatban áll egy-egy fogunkkal is. valamint 12 YNSA pontot kezelnek a homlok hajvonalánál. Korunkban az aktív pontok kezelésének hagyományos mechanikus módját egyre inkább felváltja a korszerû eszközökkel. vagy lézersugárral kezelik a megfelelõ pontot. Az esetek 60 százalékában eredményes. Ezzel az eljárással nem csak gyógyítani lehet. fénysugárral vagy ultrahanggal történõ stimuláció. hanem egy kiürült golyóstoll hegyével stimulálják a meridiánpontokat. és a diétázás negatív következményeinek mérséklésére is képes. ez is csak akkor hatásos igazán. agyvérzés után rehabilitációnál alkalmazzák. A mag idõnkénti nyomogatásával a hatás tovább fokozható. Ha sikerül eltalálni õket. Ne kezeljünk akupunktúrával olyan betegeket. a hatás azonnali. így ha egy ép fogunk hirtelen fájni kezd. Az ily módon végzett fülakupunktúra hatékonysága vetekszik a tûszúrásos kezeléssel. (Pl. Ennek során 5 bázispontot. szúrószerszámokat használtak. Kisgyermekeknél vagy azoknál. Yamamoto-féle skalpakupunktúra. vagyis azonos hullámhosszú fényt elõállító lézergenerátorok teszik lehetõvé. vagy testsúlycsökkentésre is. hogy ne romoljon a látásuk. A fülakupunktúrához hasonlóan a kezelést itt is tûvel végzik. akik erõs gyógyszeres függésben vannak. Végezetül még egy jó tanács. annak többnyire a hozzá tartozó meridián energiazavara az oka. oldalak. Az orálakupunktúrát nem a szokásos módon végzik. Ugyancsak energiapályák útján fejti ki hatását a skalpakupunktúra új ága a dr. vagy infravörös tartományban mûködõ szilárdtest diódák által kibocsátott láthatatlan . ráadásul jóval olcsóbb. és egy kis darab ragtapasszal rögzítik. a dohányzásról való leszoktatásra. akiknél a kezelés alatt felfüggesztett gyógyszeres adagolás életveszélyt jelenthet. a vércukorszint csökkentésébõl eredõ fejfájás és egyéb pszichoszomatikus tünetek csillapításra. mert mint minden gyógymód. Egy új felismerés szerint a fülakupunktúra segít a drogokról való leszokásban is. A kezelési módról részletes tájékoztatást nyújt a Természetgyógyász Magazin (2006.) Jellemzõ a szervezetünket behálózó energiapályák sokoldalú szabályozhatóságára.) A több ponton történõ kezeléssel a napi kalóriabevitelt 1000 kalória alá lehet szorítani. A kalózok pl. és ezeknek az ingerpontja a nyálkahártyán található. hanem vagy injekciót kap a beteg. június. terhesség idején.

használatuk pedig szakismeretet igényel. hogy alkalmazásuk nem jár semmiféle stresszel. Az utóbbi eljárás feltételezhetõen oly módon fejti ki hatását. hogy az aktív pont felett egy speciális gyógynövényt. A moxás kezelés ritkább formája. A tûs kezelés mellett a hagyományos kínai akupunktúra másik legelterjedtebb módja a hõvel való ingerlés. mint az égetéses moxaterápia. Ebben az esetben a bõrfelületre helyezett harangokban keltett vákuum szinte kiszívja. A bõrön elhamvadó feketeüröm-zúzalék intenzívebb hõhatást kelt. maradandó heget hagy maga után. A kellemetlen illatú füst elkerülése érdekében német mérnökök kifejlesztették már a moxarúd modern változatát is. Ennek a közismert nevén moxaterápiának nevezett technikának a lényege. míg az égetéses módszerrel csökkenteni lehet a behatolt energia szintjét. többnyire fekete üröm szárított levelét égetik el rúd. Elõnye viszont. hogy az erõs hõ hatására a bõr pórusai kitágulnak. Nagy elõnye még ennek az eszköznek. A vastagabb moxarudat vagy a vékonyabb moxahengert meggyújtás után a kezelendõ pont fölé tartják. Mellékesen megjegyezve a köpölyözés éppen ellentétes hatást gyakorol a szervezetre. A moxaterápia érdekessége. (pl. a kezelt személyre teljesen veszélytelen áramerõsségû impulzusok jönnek létre. amelyben az intenzív infravörös hõsugárzást elektromos árammal fûtött zafír kristály szolgáltatja. mint a közismert piezoelektromos gázgyújtó karcsúsított változata. és fájdalomcsillapításra kifejezetten alkalmas. Ebben az esetben a tû nyelét folyékony szén-dioxiddal célszerû hûteni. Az ultrahangos vagy szonoakupunktúra során a nagyfrekvenciás koncentrált hanghullámokat egy piezoelektromos fej állítja elõ. A moxaterápia hátránya. hanem a testfelülettõl kifelé szóródjon. de igen alacsony. mert a piezoelektromos gázgyújtókhoz hasonlóan nedves. Az ily módon felszívódott hatóanyag sokkal intenzívebb hatást vált ki. a lumbágó kezelésére. áramcsípés) így elõszeretettel alkalmazzák gyermekek akupunktúrás gyógyításánál. elõszeretettel alkalmazzák a gyógytornászok. amikor az akupunktúrás tû végére helyezik a moxakúpot. hanem áramot. és a csúcsán meggyújtják. a hozzájuk szükséges készülékek meglehetõsen bonyolultak és drágák. Megjegyzendõ. Ajánlatos azonban száraz helyen tartani. Ízületlazításra. hogy egy elektronikai fejlesztésekben használt szén-dioxidos flakonnal befújjuk a tû nyelét úgy. hogy a bõrfelület megégetése során elzáródik a telített energiavezeték aktív pontja. ami az energiabeáramlás . Itt a piezoelektromos kristállyal nem ultrahangot gerjesztenek. ezért bárhol és bármikor használható. mint a besugárzásos technika. és ott égetik el. hogy hatásfokuk alacsonyabb. kitisztítja az eldugult akupunktúrás pontokat. hogy nincs szüksége tápáramforrásra. Egy kezeléshez 25-30 kattintásra van szükség az akupunktúrás pontokra. A viszonylag kis intenzitású ultrahang nem csupán a bõr külsõ felületét ingerli. Mivel gyorsan hat. henger vagy kúp formájában. Miután ennél a kezelési módnál sem történik behatolás a szervezetbe. nem áll fenn fertõzésveszély. ami fokozza az energiabevitelt.sugárnyalábbal történik. hanem a tûs kezeléshez hasonlóan a bõr alatti rétegekre is képes hatást gyakorolni. hogy ugyanezen az elven növelni lehet a tûvel való energiaelvonást is. Ennek legegyszerûbb módja. A piezotárcsák sorba kapcsolásával nagy feszültségû. Használata során csak enyhe csípést lehet érezni a bõrön. ezért ezt égetésnek nevezik. Az elektroakupunktúrával azonos hatásfokú a nagyfeszültségû impulzuskezelés. hogy a hõbesugárzásos kezelés tonizáló hatással van a meridián energiaszintjére. Ezt követõen ezen a ponton többé már nem képes a külvilágból energiát felvenni. a sportorvosok. Az elektroakupunktúrával összehasonlítva a lézeres és az ultrahangos kezelés hátránya. hogy a permet ne a bõrre. mintha az a gyomron keresztül jutott volna a szervezetbe. tûszúrás. Ez a töltõtoll méretû eszköz tulajdonképpen nem más. a reuma. és a moxakúp alá helyezett gyógynövényszeletkék hatóanyagai bediffundálódnak a testbe. páradús helyiségben ez az eszköz sem mûködik. hogy fõleg égetéses kezelés esetén a bõr elszenesedik és csúnya. Elõnyük viszont. és a belõlük kiáramló intenzív hõ végzi az aktív pontok stimulálását. így fokozatosan csökken a telítettsége. A moxakúpot gyógykenõcs vagy különféle gyógynövényszeletkék közbeiktatásával ráhelyezik a kezelendõ pontra. A bimetall tû nyelének melegítésekor ugyanis több áram folyik át az akupunktúrás ponton.

Az elektrostimulációs készülék egészségmegõrzõ hatása az elõzõekben részletesen ismertetésre került. fülfájás. A köldökön történõ kezeléssel szinte azonnal helyreáll az energiaáramlás. házilag is alkalmazható eljárások. Megrendelhetõ: Kamilla Biyó Bt. Ez a fogantyú alakúra kiképzett hordozható készülék tulajdonképpen egy masszírozó. Ugyancsak az energiadugók megszüntetésére szolgál a tölcséres méhviasz gyertya. Maga az ötlet nem rossz. és 8-10 kezeléssel rendezõdnek az emésztési problémák. Erõsebb hatású az õrölt mustármag és az ecet keveréke. a kettõ kombinációja azonban nem szerencsés dolog. és a viasz a dobhártyára kerül. Olcsó hamisítványoknál elõfordul. sõt az impotencia gyógyításánál. Ezt követõen mûködésbe lépnek a méhviaszba kevert különbözõ gyógynövény-hatóanyagok. Ismeretes. amelyet kb. és addig kell rajta hagyni. bele az alatta levõ szövetekbe. és ahol megkeményedett kötõszövetes csomók találhatók. Az energiadugulást ugyanis ezek a szövetkeményedések okozzák. hogy az üvegharang alatt a bõr elszínezõdik. hogy a vákuum befelé húzza a lángot. Szolnok. hanem a test különbözõ részein található reflexzónákra is hatást lehet gyakorolni. Ha rossz helyre tettük a harangot. A minden esetben fellépõ bõrpír hatása is kedvezõ. és emiatt nagyobb a vákuumhatása. ami a köpölyözéshez hasonló hatást vált ki. Jó eredményt értek el vele derékfájás és ágybavizelés. melyek mostanában kerültek kereskedelmi forgalomba. u. több meleget termel. Kiegészítés A teljesség kedvéért beszélni kell még az úgynevezett biostimulátorokról is. (Emelni nem szabad.és orrüreggyulladás.megnövekedését eredményezi. mert ezek a készülékek csak . Tel: (06)-56-240 259 és 06-20-936 6921. A természetgyógyászok által is használt TÁDÉ gyulladáscsökkentõ gyertya azonban teljesen megbízható. csak robosztusabb. A betegségtõl függõen 20-féle gyógynövénykivonattal preparált méhviasz gyertyák használatát egy videokazetta is elõsegíti. Ennek megfelelõen tovább ég. A moxaterápiával kapcsolatban megemlíthetõ még. Lényegében ugyanolyan.és egy elektrostimulációs készülék ötvözete. Ennek oka. A szívóhatás ereje átnyomja a füstöt a bõrön. A gennygyülem a vákuum következtében átdiffundál a bõr pórusain. Ennél a tisztító eljárásnál nem kell felvágni és kikaparni a nyirokcsomókban felhalmozódott salakanyagokat. és vákuum keletkezik. hideg falára. amelyet a fájó területre rakva gézzel és ragtapasszal le kell ragasztani. Hasonló hatást vált ki a fokhagymapor alkalmazása. A kezelendõ bõrfelületre helyezve elõször vákuumot kelt. hogy vibrációs masszírozó gépek a bõr intenzív mozgatása által vérbõséget idéznek elõ a sejtekben. bélrenyheség. indián eredetû eszköz kettõs feladatot lát el. Gyakran elõfordul. és lerakódik a gyertya belsõ. óvatosan odébb húzhatjuk. valamint gerincés ízületi problémák kezelésére használják. aminek igen kedvezõ kihatása van a közérzetre. ami teljes süketséget okoz. hogy a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a vákuum által megnyitott bõrpórusokon át szabadon távozhatnak. Fõként hasüregi megbetegedések (fekélyek. melyek a füsttel együtt fellazítják a gennyes törmeléket. Az üvegharangok felhelyezése elõtt vékonyan kenjük be a bõrt kenõccsel. vírusokat. amíg a helyén égõ-vöröses folt keletkezik. 21. A fülgyertya továbbfejlesztett változata a testgyertya. Kossuth L. Különösen érdemes testfelületeket köpölyözni. 3 órán keresztül kell a kezelendõ helyen tartani. görcsök) menstruációs zavarok. A fehér borsot vízzel és liszttel összekeverve a fájó területre kell kenni. Ekkor a belsõ üreg megtelik füsttel. Ez az õsi. A tisztító gyertyákat jól lehet alkalmazni krónikus arc. és az égõ érzés megjelenéséig rajta kell hagyni. hogy léteznek ezzel megegyezõ hatású.) A köpölyözéssel (népies nevén nyuvasztással) nem csak a meridiánok egyes pontjait lehet kitisztítani. 5000. miómák. ciszták. A gyertyát a felsõ. és allergia esetén is. mint a fülgyertya. szélesebb peremén kell meggyújtani. mert javítja a vérkeringést. mivel önmagában véve mindkét készülék igen hasznos. Sajnos a kereskedelemben kapható méhviasz gyertyák minõsége igen eltérõ. Ilyen a helyi fájdalmak csillapítására szolgáló õrölt fehér bors. baktériumokat.

így a fiziológiai reakció elmarad. és a fény eljutott mindenhová. 12%-kal jobban teljesítettek. A kutatás eredményeként kiderült. 2 mm. ahol nem csak a betegek. mint a növények nélküli szobában dolgozó társaik. hogy a betegségek fizikai tünetei csökkennek. 8-10 mm átmérõjû fémgombok teljességgel alkalmatlanok az akupunktúrás pontok megkeresésére.minimális és rendkívül felületes akupunktúrás ismertetéssel kerülnek forgalomba. A hagyományosan gyógyító orvosoknak azonban továbbra is fenntartásaik vannak az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. hogy mekkora kárt okozott nekünk a természettõl való elszakadásunk. és ebbõl erednek a problémák. akik kielégítõ akupunktúrás ismeretekkel bírnak. Hatékony akupunktúrás kezelésre csak olyan elektromos készülékek alkalmasak. és egyedi kezelésére. de a fenti veszély miatt az energiazavarokkal küszködõ egyének kerüljék ezeknek a divatos készülékeknek a használatát. Amikor ez a parányi eszköz hozzáér a bõrhöz. Az oslói egyetem professzora. Tove Fjeld is számos kutatást végzett ezen a területen. mivel mindhárom a megemelkedett stresszt jelzi. hanem csökkentik a levegõben található káros anyagok hatásait. A kísérlet eredményeként az elsõ csoportba tartozók sokkal nagyobb javulást mutattak. A munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok is egyértelmûen bizonyítják. mint egy színházi tõr. vagyis nem nagyobb. mint egyszerû mechanikus behatással. [ Lassan rájövünk. hogy melyik páciens kap valódi akupunktúrás kezelést. vérnyomásukat. A biostimulátorok szabályszerû használata még azok számára is lehetetlen. érzi a szúrást. mivel ezek a készülékek 2-3 db gombszerûen kialakított elektródával rendelkeznek. A TMP Worldwide tanácsadó cég például az egybenyitott iroda mellett döntött. Konrad Streitberger olyan akupunktúrás tût fejlesztett ki. míg a másik csoport tagjainál problémák jelentkeztek. elektródájuk vastagsága pedig max. és kívülrõl szemlélve semmi sem különbözteti meg a valódi tûtõl. A nyílt. ha az irodában növényekkel veszik körül magukat az alkalmazottak. A teljes bizonyossághoz még végre kell hajtani a kettõs vaktesztet is. az átlagnak megfelelõ értékeket produkáltak a méréseknél. hanem az orvosok sem tudhatják. egyterû irodák elterjedésével még nagyobb szerep jut a zöld élõlényeknek. Rendszeresen mérte a pulzusukat. a tompa hegye azonnal visszahúzódik a nyélbe. Ezt a lehetõséget kihasználva a Heidelbergi Orvosi Egyetemen végrehajtottak egy vizsgálatot vállproblémákkal küszködõ betegeken. a zaj is csökkent. [ Az akupunktúra ma már a világ szinte minden államában elismert. akiknek a szobájában növények is voltak. holott a tû nem hatol be a bõrbe. A zaj is nagymértékben tompítható a szobanövények segítségével. mint a legnagyobb akupunktúrás pont átmérõje. A páciens látja a testébe szúrt tût. Ráadásul a növények segítségével a levegõ páratartalma is könnyen az . hogy azok az operátorok. valamint bõrük vezetõképességét. amely úgy mûködik. Maga a gyártó is masszírozó gépként javasolja a használatukat. Közülük 25 normál akupunktúrás kezelést kapott. hogy a javulás placébóhatás eredménye is lehet. Különbözõ munkahelyeken folytatott vizsgálatok alapján bebizonyosodott. Sokan felvették közülük. A bõr rendszertelen. ami egy idõ után jelentõs egészségkárosodást okozhat. míg 27 pácienst placébótûkkel szurkáltak meg. A közérzetük pedig a második év végére 84%-kal javult. hogy a természetes környezet gyógyító hatást gyakorol ránk. Az egészségesebb csapat termelékenysége is jobbnak bizonyult. és bebizonyította. és ezek a nagyméretû. hogy szobai növények telepítésével könnyen látványos eredmények érhetõk el az egészségmegõrzésben. Ennek a vitának az eldöntésére egy német aneszteziológus. amelyek pontkeresõ és pontkezelõ áramkörrel egyaránt rendelkeznek. hogy egy telített meridián valamely pontjára kezelünk rá. de az alacsony elválasztó falakra rengeteg virágcserép került. Az amerikai Virginia Lohr professzor számítógépes operátorokat tartott megfigyelés alatt. hogy itt nem placébóhatásról van szó. Két éven keresztül figyelte a Statoil cég munkatársainak két csoportját. A növények ugyanis nem csupán a hangulatot teszik barátságosabbá. Így nemcsak a hangulat vált kellemessé. Kétségtelen. ami azt bizonyítja. hogy nagyfrekvenciás árammal hatékonyabban lehet a bõrt masszírozni. Ennek ellenére a tû a testen marad. és engedélyezett gyógymód. célorientálás nélküli elektromos ingerlése során ugyanis könnyen megeshet.

) Szobanövényeink tehát valóságos õrei egészségünknek. Az esseni oázis kialakításába az alkalmazottak is beleszólhattak. amely a számítógépek monitorából árad ki. melynek következtében az ember védtelenné válik a fertõzésekkel szemben. David Rapoport. csökkentik a levegõ ózontartalmát. hogy ha az emberek tudnák mi megy végbe egy olyan szervezetben. Egy nemrégen végzett vizsgálatban a Chicagói Egyetemen 11 egészséges fiatalembernek egy héten át csupán napi 4 óra alvást engedélyeztek. hogy akik csak 4 órát alszanak. A NASA kutatói egyenként is megvizsgálták a szobanövények környezetre gyakorolt hatását. Az alvás az étvágyunkra is hatással van.optimális 50-60% között tartható. William Dement. amely májkárosodást okozhat. lakkokban. Ez az oka annak is. A természetes környezet nagyban hozzájárult a munkahelyi stressz csökkenéséhez. azoknak mintegy 50%-kal nagyobb az esélyük a túlsúly kialakulására. A bútorok. Beisszák az ipari zsírtalanításra és száraz vegytisztításra használt triklór-etilént. [ Becslések szerint a világ lakosságának 35%-a küzd álmatlansággal. mielõtt visszatérnek a munkájukhoz. Mivel javarészt rajtuk múlik az ügyfelek cégrõl kialakított véleménye. Aki nem alszik eleget. hogy könnyebben alakulnak ki nála keringési zavarok. A telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottai óriási nyomás alatt állnak. A Sao Paulo -i alváskutató központ munkatársai megjegyezték. Különösen fontos a jó alvás a gyerekeknél. A mérések szerint a dracéna (életfa). Az alvás során szervezetünk könnyebben megköti a szabad gyököket. mint nappal. Sokan csupán dísznek tekintik a szobanövényeket. sõt rákot is okozhatnak. nagyon fontos volt egy olyan helyiség kialakítása. a fikusz és a krizantém issza a nyomtatók és a fénymásoló berendezések kipárolgását.és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. A szobanövények nem csak a szén-dioxidot nyelik el. A biztató eredmények láttán a német Sutter kiadócsoport esseni ügyfélközpontját is zöld oázissá alakították át. Az evés közben termelõdõ leptin visszafelé is hat. Ilyenkor termelõdik a legtöbb növekedési hormon. a Stanford Egyetem kutatója szerint az alvás minõségébõl lehet a leginkább megállapítani. melyek hatással vannak a sejtek öregedésére. de a növények gondozását már szakemberekre bízták. a New York -i Egyetem alvászavarokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint az álmatlanság a századforduló legsúlyosabb járványai közé tartozik. kevesebb leptin termelõdik. mint a cukorbetegeké. naponta több száz érdeklõdõ kérdéseire kell kedvesen és türelmesen válaszolniuk az egybenyitott irodában. annál nõ a szív. a szanszeveria. Ennek a hormonnak az a feladata. festékek és más vegyszerek hatásától legjobban a gerbera. Mennyiségének növekedésével kevesebb hipokretin termelõdik az agyban. hogy tudassa velünk. A szanszeveria (tigrislevél) és a bambuszpálma eszi azt a sugárszennyezést (elektromágneses kisugárzás. hogy az alvást csupán idõpazarlásnak. Meglepõ eredményre jutottak. bútorhuzatok. azoknak több mint 70%-kal. Alvás közben a szervezetünkben megnövekszik a leptin mennyisége. akik pedig 5 órát. Dr. Amikor a kelleténél tovább maradunk ébren. és emiatt elálmosodunk. és oxigént termelnek. Az alváshiány a fehérvérsejtek és a hidrokortizon nevû hormon termelõdését is befolyásolja. hogy sok országban rövid pihenõt tartanak ebéd után. ezért több szénhidrátot kíván a szervezet. az ügyfelekkel szembeni kulturált bánásmód biztosításhoz. Mások azért tartják õket. a lusták idõtöltésének tartsák. hogy valaki milyen hosszú ideig fog élni. (Ez a vegyület a festékekben. sõt sokan le is fekszenek egy-két órára. A New York -i Columbia Egyetem kutatói megállapították. A hatodik napon a sejtjeik már úgy mûködtek. másodlagos röntgensugárzás). kétszer is meggondolnák. nyomdafestékekben is megtalálható. amelyben a legtöbbet képesek nyújtani. A 18 ezer személyen végzett . ha már eleget ettünk. lakkok. mert elnyelik az általunk kilélegzett szén-dioxidot. a vérük inzulinszintje pedig olyan magas volt. A tizenévesek szervezete 50-szer több növekedési hormont termel éjszaka. mint egy 60 éves emberé. Valószínûleg ez is hozzájárult ahhoz. vagyis azokat a molekulákat. A nagyobb szénhidrátfelvétel pedig elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. amelyet megfosztanak az alvástól. a spatifilium (fehérpárta) és a dracéna véd meg bennünket. Agyunk az alváshiányt éhségérzetként értelmezi.

óra/ Máj1 . Budapest. Fékezik az inzulinképzõdést és a vércukorszint-emelkedést. megvédjék az egészségünket. Ezért szervezetüket csak úgy tudják fenntartani. Korunk zaklatott életmódja is elõsegíti az elhízást.és pektintartalmú táplálék ellenáll az emésztõenzimeknek. ipari lobbik által felajánlott pénzre nem tartanak igényt. Svéd kutatók megállapítása alapján stressz hatására megnõ a vér kortizoltartalma. A nyílt felszólalások és a sajtóviták már odáig fajultak. Hatására hastáji elhízás. szárított döghús) takarmányba keverésének kimutatására is. Nagyon fontos.5 h Vastagbél5 .9 h Lép-hasnyálmirigy9 . Minden lehetõséget megragadnak. A cellulóz. sõt jóllakottságot váltanak ki. a telített zsírsavak és a koleszterin felszívódását a bélbõl. tojásban) a genetikailag módosított takarmány maradványa.3 h Tüdõ3 . és zsíranyagcsere-zavar lép fel a szervezetben. Rendületlenül teszik a dolgukat. A módszer alkalmas az állati eredetû liszt (csontliszt. hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést. Megdolgoztatása során nem csak a harántcsíkolt izmok zsírtartalma csökken. A kutatók arra is rámutattak. szeptember MELLÉKLET MERIDIÁNOK ENERGIAMAXIMUMA /szerv . Mindemellett a bélrendszerben megduzzadva megszüntetik az éhségérzetet. hogy egyesek a zöldmozgalmak aktivistáit ökoterroristáknak nevezik. hogy a testmozgás életelemünkké váljon. Fokozzák az epesavak koleszterinbõl való képzõdését. amellyel kimutatható az élelmiszerekben (húsban. Függetlenségük megõrzése érdekében csak magánszemélyektõl fogadnak el támogatást. hogy a testmozgás a 2-es számú cukorbetegséggel ellen is hatásos. hanem az inzulinnal szembeni ellenálló képességük is. és ezeknek a szerves savaknak széklettel való kiürülését.megfigyelés során az is kiderült. [ A környezetszennyezés növekedésével fokozódik a harc a természetvédõk és a környezetszennyezõ létesítmények. Ez azonban nem zavarja a természetvédõket. ezért a befolyt összegekbõl komoly kutatásokat is tudnak finaszírozni. mert testünk vázizomzata reagál legérzékenyebben az inzulinra. Állami segítségre. Ezek az anyagok mérséklik a szõlõcukor. 1989. hogy aktivistái ingyen dolgoznak. Ezzel az eljárással egyértelmûen megállapítható. Az éjszakánként 9 óránál kevesebb ideig alvók szerveztében a jóllakottság érzetét keltõ leptin csökkenése mellett nõ az éhségérzetet keltõ ghrelin hormon mennyisége. Ennek eredményeként a Greenpeace szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki. A vizsgálatok azt is megerõsítették. Ezt a hormont a mellékvesekéreg állítja elõ a hipotalamusz és az agyalapi mirigy közremûködésével. hogy genetikailag módosított szóját etettek a haszonállatokkal. hogy legnagyobb mértékben a helyes étrend járul hozzá a 2-es számú cukorbetegség kialakulásának megakadályozásához. valamint a természet pusztulását közömbösen szemlélõ politikusok között. Érzékennyé teszik a szervezetet az inzulinnal szemben. Ezért álmatlan éjszakák után a kialvatlan emberek jóval többet esznek a szokásosnál. hanem a fokozott éhségérzet. hogy az elhízás oka nem csak a jóllakottság érzetének hiánya.7 h Gyomor7 . fáradhatatlanul végzik önként vállat feladataikat. tejben.11 h . inzulinnal szembeni ellenállás. Szerencsére mind több ember látja be tevékenységük nélkülözhetetlenségét.

13 h Vékonybél13 .Szív11 .FELESÉG KAPCSOLAT Szív .Hármas melegítõ Vastagbél .Szív Gyomor .Hármas melegítõ SZERV .19 h Vérerek ura19 .Vérerek uraMáj .ÓRA SZERINTI ELLENTÉTES MERIDIÁNOK Tüdõ .HúgyhólyagLép-hasnyálmirigy .VeseEpehólyag .Lép-hasnyálmirigyGyomor .17 h Vese17 .Vérerek uraHúgyhólyag .Vékonybél IRÁNYÍTÓ.15 h Húgyhólyag15 .TüdõVékonybél .1 h Befogadó vezetékKormányzó vezetékMásodlagos meridiánok- FÉRJ .ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK Tonizáló pontSzedáló pont"Lo" pont"Xi" kulcspontYuan forráspontIdõ pontElülsõ vészpontHáti shu-pont TüdõLu 9Lu 5Lu 7Lu 6Lu 9Lu 8Lu 1UB 13 VastagbélLI 11LI 2LI 6LI 7LI 4LI 1St 25UB 25 GyomorSt 41St 45St 40St 34St 42St 36CV 12UB 21 Lép-hasnyálmirigySp 2Sp 5Sp 4Sp 8Sp 3Sp 3Li 13UB 20 SzívH 9H 7H 5H 6H 7H 8CV 14UB 15 VékonybélSi 3Si 8Si 7Si 6Si 4Si 5CV 4UB 27 HúgyhólyagUB 67UB 65UB 58B 63UB 64UB 66CV 3UB 28 VeseK 7K 1K 4K 5K 3K 10GB 25UB 23 Vérerek uraP 9P 7P 6P 4P 7P 8CV 17UB 14 Hármas melegítõTW 3TW 10TW 5TW 7TW 4TW 6CV 5UB 22 EpehólyagGB 43GB 38GB 37GB 36GB 40GB 41GB 24UB 19 .Vastagbél Máj .23 h Epehólyag23 .21 h Hármas melegítõ21 .Epehólyag Vese .

Akiknek sikerült az elõzõ részben leírt szabályokat elsajátítani. A legkönnyebben ALNICO ötvözõanyagú mágnesrúdhoz juthatunk hozzá. hogy bátran elkezdhetik önmaguk kezelését. mivel a próbakezeléses módszer hátránya csak a telített meridiánjaink vizsgálatánál jelentkezik. mint a mágneses próba. Ennek a módszernek a hátránya. de hátránya. amely fõleg érzékeny. A próbát oly módon végezzük. Egy ennél is kíméletesebb. akkor elkerülhetjük a robbanást.) Az akupunktúrás szakkönyvekbõl tudjuk. a vérerek ura meridián energiahiánya az egyik oka. hogy ez a meridián a szerv-óra szerint 19 és 21 óra között töltõdik fel energiával. Tehát ezzel a csekély hatékonyságú eszközzel csak a telített meridiánjaink szedáló pontján keresztül tudunk érzékelhetõ hatást elérni. fejezet alapján eljutottak arra a szintre. Az akupunktúrának ez a sajátos alkalmazási módja azonban további lehetõségeket is rejt magában. mert ez a mûvelet gáztûzhely.MájLi 8Li 2Li 5Li 6Li 3Li 1Li 14UB 18 II. Ennek megállapítására a már ismertetett próbakezeléses módszer a leghatékonyabb. Ehhez szerezzünk be egy kb. TERMÉSZETES TÁPLÁLKOZÁS Az elõzõ fejezetben az elektrostimulációs kezelés alapvetõ szabályai kerültek ismertetésre. azok újabb hasznos információkra tehetnek szert az alábbi tanácsokból.és makrovilág összefüggéseinek átgondolása során sokan olyan felismerésre jutnak. 6-7 mm átmérõjû és 10-12 cm hosszú erõsen felmágnesezett acélrudat. akik az I. de lényegesen veszélytelenebb eljárás. hogy az ujjainkról ne kerüljön rá zavaró villamos töltés. hogy a mágnesrúd ellentétes töltésû végét néhány percig nyomjuk a vizsgálandó meridián megfelelõ pontjához. Ezeken a lépcsõfokokon haladva. vékony bõrû egyéneknél alkalmazható elõnyösen. hogy egy kritikus mértékben feltöltött palackból néhány százalék gázt elvezetünk. amely bárki számára megnyitja az öngyógyításnak ezt a hatékony és modern formáját. amely az akarat és az emberi agy lehetõségeinek végtelen tárházát nyitja meg elõttük. Újabb meridiánvizsgáló módszerek Mindazok számára. hogy alkalmazása átmeneti egészségromlással is járhat. testünk céltudatos figyelése. A visszér kialakulásának pl. A két fejezet együtt már olyan ismeretanyagot biztosít. vagy akár egy öngyújtó lángja fölött is végrehajtható. (A külföldi szakirodalomban a vérerek ura meridiánt szívburok vezetéknek nevezik. vastag falú zsugorcsõ felhúzás utáni zsugorításához nincs szükség ipari hõágyúra. Számukra javasolható egy hasonló hatásmechanizmusú. azok töltöttségi szintjét közvetlenül nem tudjuk érzékelni. Ezt a helyzetet az a szemléletes hasonlat érzékelteti leginkább. hogy csak a telített meridiánjaink megkeresésére alkalmas. Ha viszont egy üres tartályba néhány csepp vizet töltünk. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. Ez nem más. Ha este 7 óra után azt . akik idegenkedni fognak ettõl a nagy hatásfokú. a legnagyobb nehézséget meridiánjaik energiaállapotának feltérképezése jelenti. a mikro. A villamossági szaküzletekben beszerezhetõ 7 mm átm鍍rõjû. üresnek tûnõ meridiánjaink ellenõrzésénél nyugodtan alkalmazhatjuk az árammal történõ próbát. Az oldalát PVC zsugorcsõvel szigeteljük le. de kissé drasztikus módszertõl. Ez tulajdonképpen nem is olyan nagy baj. Mivel nem látjuk energiapályáinkat. attól az még nem fog megtelni. de bizonytalanabb módszer meridiánjaink energiaállapotának kifürkészésére. Ezért lesznek.

akkor jó okunk lehet a különleges meridiánjaink. hogy Fülöp-szigeteki healerek ezt a problémát percek alatt megoldják. vagyis a kozmikus erõközpontból kiáramló Yang. Tovább bonyolítja ennek a módszernek az alkalmazását. Mellesleg ez az állapot a vékonybél-vastagbél áttételeken keresztül emésztési zavarokat is szokott okozni. hogy téli idõszámítás esetén az óra által mutatott idõhöz adjunk +1 órát. hamis következtetéseket vonva le egyes betegségeik és meridiánjaik energiaállapotának viszonyáról. a Földbõl kiáramló Yin energia egyensúlya. vagy ha gyors életmentésre van szükség. hogy a telített meridiánú májbetegek gyakran éjjel 1 és 3 óra között vannak a legrosszabbul. az erek kevésbé dagadnak ki. illetve a férj-feleség szabály által megnyilvánuló áttételes hatásról van szó. A megfelelõ pontok elektrostimulációs úton való ingerlésével. A helytálló következtetések megállapításához tehát tisztában kell lennünk az egyes energiapályák szervezetünkre gyakorolt globális hatásával is. hanem a vérerek ura meridián töltöttségi fokától is erõsen függ. Az elhalt sejteket a szervezet öntisztító mechanizmusa távolítja . akkor valószínû. ha a megadott idõszakban a megfelelõ meridiánhoz tartozó szervünk állapota romlik. a szív. Az álmatlanságnak. Ennek ismeretében már könnyen eldönthetjük. hogy visszereink összehúzódnak. az energiaegyensúly helyreállítása után a kezelt meridián betegségein kívül a vele kapcsolatban lévõ telített meridián beteg szervei is automatikusan meggyógyulnak. elsõsorban a kormányzó. Az energiahiányos meridián feltöltése.tapasztaljuk. hogy a legtöbb tüdõbeteg. hogy a gyanúsnak talált meridián okozza-e az érzékelt jelenséget. Szervezetünk ugyanis nem követi a mi energiatakarékossági szempontból bevezetett idõszámításunkat. Kiegészítõ kezelési szabályok Az I. A szervezet energiaegyensúlyának megbomlása esetén rendszerint minden egyes energiatúltengésben lévõ vezetékhez tartozik egy energiahiányos meridián is. Ne feledkezzünk meg arról sem. Energiatúltengés esetén a szedáló pontokat csak akkor célszerû kezelni. vagy kora reggel köhögnek a legintenzívebben. mivel a kezükbõl kiáramló intenzív bioenergia-sugárzással rövid idõ alatt képesek az energiahiányos meridiánokat feltölteni. Így pl. Ilyen szervünk pl. vagy a dél-éjfél . és ezzel a beteg szerveket tartósan meggyógyítani. Ha pl. hogy vérerek ura meridiánunk energiahiányban szenved. melynek állapota nem csak a szív-. hogy elektrostimulációs készülékkel csupán beadni lehet energiát. Daganatos megbetegedések esetén az intenzív szubatomi sugárzás a rákos sejteket is képes elpusztítani. hogy kezünkön és lábunkon a visszeresség jelentõsen csökken. vagyis az energiahiányos meridiánokban folyó bioáram serkentésével a rendelkezésre álló készülékünkkel is visszaállíthatjuk bioenergia-egyensúlyunkat. vagy a tüdejüket dohányzással szándékosan rongálók miért éppen hajnalban. hanem egyúttal a legbizonytalanabb is. mert képzelgésre hajlamos egyének könnyen juthatnak tévútra. hogy a megfigyelt jelenség gyakran áttételek útján jön létre. Ugyanúgy következtethetünk valamely meridiánunk energiatelítettségére is. ha valamely szervünk állapotáért egyszerre több meridián is felelõs. hogy az energiával telítõdõ gyomormeridián a dél-éjfél szabály alapján csökkenti a vérerek ura meridián telítettségét és ez váltja ki az érzékelt hatást. ha erõs fájdalmaink vannak. mivel az egészség elõfeltétele a testünkbe áramló külsõ energiák összhangja. Ha valamely betegségünk intenzitása nem függ a napszakoktól. reggel 7 és 9 óra között azt tapasztaljuk. ennek tudható be. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni. és a mikrovilágunk középpontjából. hogy ez az utóbbi módszer nem csak a legkisebb hatásfokú. mely a dél-éjfél vagy a férj-feleség szabály szerint könnyen megtalálható. Érdekességként megemlíthetõ.és a befogadó vezeték befolyására gyanakodnunk. fejezetben szó volt arról. elvonni nem. Ez a hiányosság azonban ne keserítsen el bennünket. Normál esetben a társmeridiánok feltöltésével végezzük a gyógyítást. Ugyanezen az alapon könnyen megérthetjük. Kissé komplikálja a helyzetet. az nem a gyomormeridiánnak tudható be. a hajnali 2-3 óra közötti felébredésnek is gyakran a májmeridián telítettsége az oka. hanem annak.

A healer energiaszintjétõl függõen ez az eljárás ruhán keresztül is eredményes lehet. meggátolva a bõrfelület manipuláció alatti összezáródását. és salakanyagként eltávolítani. mind pedig töltöttségi szintjét. Ennél a típusú gyógyításnál gond csupán azokkal a healerekkel van. hanem a meridiánok egészével. hogy egy ilyen tömegû elhalt sejtburjánzást a szervezet már nem képes lebontani. A nagyobb daganatokat azonban mûtéti úton kell eltávolítani. akkor a fekélyes bélszakaszt az ujjaikból kiáramló antikohéziós energiával besugározva kiszakítják. ezért a vérveszteség csak minimális. hogy a Yin zóna Yang meridiánt. Ebben a tevékenységükben már szükségük van egy segédhealerre is. az akupresszúránál figyelembe kell venni mind a meridián jellegét. Ennek a magasabb rendû gyógyítási módszernek az az elõnye. ami megegyezett a testsúlyával. illetve a meridiánokban a töltéskiegyenlítõdés létrejöjjön. hogy energiafeltöltés esetén a kéz Yin és Yang energiamezõivel itt is csak ellentétes jellegû meridiánok kezelhetõk. Ha a beteg szerv egy darabja teljesen elhalt (pl. A . a Yang zóna pedig Yin meridiánt sugározzon be. ha tudjuk. Semmiképpen ne hagyjuk. Náluk könnyen elõfordulhat. és más módon sem látnak bele a testbe. és varratmentesen összezárják. Ez a gyógyítási mód azonban csak abban az esetben hatásos. egy 60 kilós daganatot kellett kioperálni. majd az antikohéziós erõtér megszüntetésével az összegyúrt molekulák között ismét helyreáll a kohéziós erõ. A legtöbb healer ezt az irányítást sokszor öntudatlanul végzi. vér csak annyi keletkezik. Nyilvánvaló. vagyis a sejtek szétroncsolása nélkül is képesek behatolni a test belsejébe. akkor az energiabesugárzás irányíthatatlanná válik. vagy a beteg szervben automatikusan végbemegy a töltéskiegyenlítõdés. hogy az általuk jónak vélt koreográfián alapuló rapszodikus mozdulataikkal szétzilálják meridiánjaink energiaegyensúlyát. Miután a behatolás során a hagyományos mûtéti eljárástól eltérõen az egyes sejtek nem sérülnek meg. Itt a kézbõl kiáramló Yin és Yang energiák nem az egyes akupunktúrás pontokkal érintkeznek. mint használ. és a kezelt testrész meridiánjaiban. mert csak a beteg szerv aurájának elszínezõdését figyeli. és saját érdekünkben ragaszkodjunk a szigorúan irányított akupresszúrás kezeléshez. hogy a kezébõl kiáramló energiával egy erõs antikohéziós teret hozzon létre. 2000-ben egy spanyol asszony gyomrából pl. Egyébként a rekordot egy kaliforniai asszony tartja. amely semlegesíti a molekulák közötti összetartó erõt. aki képes arra. Maga a diagnosztizálás. Kezelés közben a kezét már eleve úgy helyezi el. tehát az energiabesugárzás útján meggyógyított szerveket egyúttal meg is tisztítják. A kezet tehát úgy kell elhelyezni a beteg szerv vagy meridián felett. A healer nem keres akupunktúrás pontokat. akinél 1991-ben egy 138 kilós cisztát operáltak le a petefészkérõl. és ezáltal vágási sebek keletkezése. ha a healer le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját legalább alfa szintre. Az ép szövetek varratmentes csatlakoztatását az teszi lehetõvé. aki mûtét közben szintén az ujjaiból kiáradó energiával nyitva tartja a sebet. hogy fõleg nagyobb testfelületek kezelése esetén a helytelen energiairányítás következtében súlyosbítják a telített vagy energiahiányos meridiánok állapotát. Ügyelni kell azonban arra. A healer ezeket a felpuhított szövetdarabokat egymásba nyomja. Ha erre nem képes. Mint tudjuk. hogy a gyulladás csökkenjen. az ép végeket egymáshoz illesztik.el a nyirokérrendszer segítségével. hogy energiával való kezelés során a szétválasztott felületek mentén lévõ molekulák között nagymértékben csökken az összetartó erõ. hogy az elhalt szövetdaraboknak az eltakarítását nem bízzák a szervezet lassú öntisztító mechanizmusára. vagy a már meglévõ energiazavart tovább fokozzák. akik nem képesek kezelés közben figyelemmel kísérni a meridiánokat. hanem egy sajátos mûtéti eljárás során kiemelik a testbõl. hogy melyik meridiánunkkal van baj. Egyébként ezek a jellegzetes söprõ kézmozdulatok nagy hasonlóságot mutatnak a mesmerizmussal. a betegség megállapítása kétféleképpen megy végbe. és ez biztosítja az illeszkedõ felületek tökéletes összeforradását. hanem végigsimítja a páciens bõrét. Ebben a földrajzi régióban számos olyan gyógyító is van. A kézrátételes gyógyításnál azonban egyszerûbb a helyzet. amennyi a felnyitott bõr. illetve a kiszedett szövetdarabok hajszálér-csatlakozásaiból kiszivárog. bélfekélynél). Ilyen healerekhez tehát csak akkor menjünk. és többet árt.

hanem azt meg is kell õrizni. Erre két módszer áll rendelkezésünkre. A healerek ezeket a dugókat egyetlen nagy energialökettel szüntetik meg. a másik út pedig meridiánjaink karbantartása. mint a tonizáló pont kezelése. a készülék mindig kéznél van. A healerek nagyobbik része a clairvoyance technikát alkalmazza. hanem a mûtétet az aura ötödik. Gyakran elõfordul. rejtélyes betegségek esetén érdemes figyelmet fordítani a különleges pontokra is. Az energiahiányos meridiánok stimulálása során fordítsunk figyelmet a kezdõpontra is. ezért ezeknél az operációknál nem alkalmaznak altatást sem. és saját lábán távozik. illetve a szívmeridián kezelésével lehet segíteni a P9. hogy a visszaszerzett egészség néhány év múlva hirtelen elkezd romlani.healerek egy része látja az aurát és az erõs elszínezõdések alapján könnyen megtalálja a beteg szerveket.) A mûtét elvégzése után az antikohéziós tér megszüntetésével a molekulák közötti vonzóerõ cipzárszerûen ismét zárja a megnyitott bõrfelületet. Ennek oka. és így keresi meg a beteg szerveket. ami idõvel áttevõdik a fizikai testre. mivel az intenzív bioenergia-sugárzás életképtelenné teszi a szervezetbe került baktériumokat. Az egyik az önszuggesztiós (önszuggeszciós). izgulásnál (különösen. A bioenergia-kisugárzásnak a fertõtlenítésen kívül fájdalomcsillapító hatása is van. a korábbi betegség ismét visszatér. Sem a férj-feleség sem pedig a dél-éjfél szabály nem vonatkozik azonban a kormányzó és a befogadó vezetékekre. hogy az energiaegyensúlyt nem elég helyreállítani. és ráadásul nem kerül pénzbe a rendszeres igénybevétele. ezért energiahiányos meridiánjaink átjárhatóvá tétele alapvetõ feltétele egészségünk visszaszerzésének. vagyis a hit útján történõ energiaregenerálás. hogy ha a férj-feleség szabály alá tartozó meridiánok mindegyike telített vagy energiahiányos. akkor egymás után mindkét meridiánt kezelni kell. A kormányzó vezetéken elhelyezkedõ In-Do pont. mint a hagyományos tûs akupunktúrával. mivel könnyebben lehet vele energiát beadni. mert ezek a meridiánok a napszaktól és egymástól függetlenül bármikor kezelhetõk. vagyis erõs koncentrálás útján agyfrekvenciájának egy alsóbb tartományában a páciens testét belülrõl fokról-fokra végigvizsgálja. de szükség esetén ezek az akadályok lassú feltöltés útján is legyõzhetõk. de a tetemes útiköltségen kívül van egy hátránya. vágási nyomok nem láthatók. Az üres meridiánokba juttatott bioenergia ugyanis az egyes kezelések között is állandóan gyógyítja a beteg szerveinket. P5. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen különleges erõkkel. fertõzésveszély nincs. annál inkább képes legyõzni az útjába került gátakat. Nehezen diagnosztizálható. energia-dugókat . éterinek nevezett rétegén hajtják végre. Energiahiányos meridiánjaink elektrostimulációs készülékkel való töltögetése nem a leghatékonyabb módszer. Ezeknek az ingerpontoknak a kezelése egyébként reumás megbetegedések és izületi panaszok esetén is rendkívül hatékony lehet. így a beavatkozás után seb nem képzõdik. de ne veszítsük el a türelmünket. A kezelés elõrehaladtával minél több energia kerül az energiahiányos meridiánba. hogy az Arigo nevû mexikói pszí-sebész által operálóeszközként alkalmazott rozsdás bicska sem okozott soha fertõzést. A többnyire néhány perces beavatkozás után a beteg felkel a mûtõasztalról. meggátolva ezzel a szaporodásukat. A Fülöp-szigeteken végzett gyógyítás rendkívül hatékony ugyan. ha az szívpanaszokkal párosul) a vérerek ura meridián. jó hatásfokkal kezelhetõ az energiahiányból eredõ lámpaláz és beszédhiba. Utóbbi célra igen alkalmas az elektrostimulációs készülék. . Ügyeljünk arra is. annál akadálymentesebb lesz a meridián saját energiaáramlása is. Energiatúltengésbõl eredõ szorongásnál. hogy a test nem fertõzõdik. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni. Ennek a ma még misztikusnak mondható gyógyítási módszernek további elõnye még. az itt betöltött energia hasonló hatást vált ki. ellenkezõ esetben a másik meridiánban jelentõs állapotromlás lép fel. hogy a nyugati országokban praktizáló pszí-sebészek sok esetben meg sem nyitják a testet. (Ez a baktériumölõ hatás annyira intenzív. valamint a fejen levõ pontok stimulálásával pl. Az energiadugulás nagyon könnyen lehet egymást kiváltó betegségek elindítója is. P7. Az elõzõekben elmondottak alapján a kezelésnél az esetleges energiadugók mielõbbi megszüntetése érdekében fordítsunk fokozott gondot a Xi kulcspontok megmozgatására.

a kezelés kellõ hatékonysággal csak ezt követõen folytatható. Ami a kezelési idõt illeti. oldja a beszédközpontban kialakult görcsöt. Az elsõ mindig energiaegyensúlyunk felborítója lesz. több töltést már nem tud elnyelni. ezért gyakran elõfordul. Egy példával alátámasztva. elszállíthassa a kapott energiát. Ugyancsak kerüljük az akupunktúra alkalmazását heveny megbetegedések (pl. egy idõ után rá fogunk jönni. az akupunktúrás eljárásnak idõbeli korlátja nincs. A magasabb rendû kezelési eljárás kidolgozásánál fokozottan alkalmazzuk az akupunktúra jól bevált szabályait. A betegségnek ebben a végsõ szakaszában már csak a gyors operáció segíthet. és ha nem kezeljük ki. és mi ilyen intenzív energiabeadásra nem vagyunk képesek. ha betegségeink folytán meridiánjaink energiaállapota úgy alakul. Az akupunktúrás szakkönyvek receptúrájában az egyes ingerpontok mellett feltüntetett javallatokat ne vegyük szentírásnak. mi indította el egészségünk fokozatos romlását. Nincs értelme ugyanis tovább folytatni a stimulációt. amit a receptúrák nem említenek. hogy a meridián feldolgozhassa. ami viszont a férj-feleség szabály szerint erõsíteni fogja a vesemeridiánt. mert könnyen elõfordulhat. ezért próbáljunk meg összefüggéseket keresni az egyes betegségeink között. A gyomormeridián erõsítésével ugyanis a dél-éjfél szabály szerint a vérerek ura meridián gyengülni fog. Szimmetrikus meridiánjaink kezelése során vegyük figyelembe.és a vesemeridiánok üresek. Egyébként ez a láncreakció mindig létrejön. A töltésbevitelt pedig csak addig célszerû végezni. ha vissza tudunk emlékezni. hogy az eddigi tapasztalatok szerint egy-egy betegség kezelésére mely pontok voltak a legalkalmasabbak. de a mi esetünkben mégis igen hatékonynak bizonyul. hogy a jobb és a bal oldali energiapályánk töltöttségi szintje nem mindig azonos. Ekkor egy ciklusnyi idõt. Ebben a stádiumban már ismerjük testünk szinte minden reagálását a külsõ káros behatásokra.H9. Ezek csak azt jelölik. hogy a gyomor. Ez nem jelenti azt. hogy csak féloldalas kezelésre van szükség. különösen a dél-éjfél és a férj-feleség szabályt. hogy mi volt az elsõ komoly betegségünk. Ezért ha a javasolt ingerpontok nem segítenek. kisimul. akkor a beteg szervünk közelében vegyük kezelésbe az összes üres meridiánunk ingerpontjait. amikor már nem szükséges. Betegségeink feltárása. hogy szolgai módon. Ne alkalmazzuk az elektrostimulációt bakteriális és vírusos megbetegedések esetén. a tûre gyakorolt kezdeti szorítása megszûnik. A kezelés maximális idõtartamának csak az ésszerûség szab határt. akkor már lényegesen könnyebbé válik a kezelés is. az akupunktúrás gyógyító eljárás viszont lassú. Ez azt jelzi. Ekkor az ingerpont környékén bõrünket hidegnek érezzük. vakbélgyulladás) esetén is. Így tehát egyetlen kezeléssel a gyógyulásban is elõidézhetünk egy láncreakciószerû folyamatot. akkor semmiképpen sem célszerû a meridiánokat egyenként stimulálni. hogy egy-egy meridiánunk energiaegyensúlyának felbomlásáért melyik meridián a felelõs. Ezeket a gyorsan végbemenõ kóros folyamatokat a rákhoz hasonlóan csak koncentrált bioenergia-sugárzással lehet megállítani. ha nem kívánatos a . Ha ez sem segít. még akkor is. amíg az elektróda hegyét a bõr nem öleli körül. hogy az akupunktúrás pont telítõdött. meridiánról meridiánra haladva végezzük a kezelést. hogy valamelyik hatásos lesz. Ha ezt felismerjük. Egyébként a beszédzavar gyógyításánál jelentõs javulás érhetõ el a hasi légzés elsajátításával is. mivel ezek sohasem egyszerre alakulnak ki. ha az akupunktúrás pont már kimerült. hogy a bõr ellazul. meridiánjaink energiaállapotának alapos megismerése után eljuthatunk egy olyan szintre. a vérerek ura meridián pedig telített. A gyógyítást szintén meghatározott sorrendben kell végrehajtani. amely az agyba eljutva tágítja az ereket. H7 és H5 pontokon. és enyhe pír keletkezik a kezelés helyén. A tüdõ mélyére lejutó levegõ ugyanis megnöveli a vér oxigéntartalmát. hogy nem találunk esetleg olyan pontot. a kardinálpontok stimulálására. Töltéselvonásnál ez abban nyilvánul meg. azaz 24 órát ki kell hagyni. amíg a bõr észrevehetõ módon rá nem szorul az elektródára. akkor gondoljunk a fõ és a másodlagos meridiánok találkozási pontjaira. láncreakciószerûen újabb és újabb betegségek kiváltójává válik. Ha kellõ kombinatív képességgel rendelkezünk. ezért nem árt. mivel a fertõzõ mikroorganizmusok szaporodása gyors.

mint hogy felkeressünk egy megfelelõ anatómiai ismeretekkel rendelkezõ szakképzett akupunktõrt. vagyis ebben az esetben a gyomorés a szívmeridiánokat feltöltjük. Egy-egy meridiánon belül váltakozó energiaszintû energiapontok nem fordulhatnak elõ. ezért elõfordulhat. hogy egy idõ után olyan betegségek lépnek fel. és tipikusan vesemeridiánra jellemzõ betegséggel állunk szemben. Pl.megnyilvánulása. Tehát ne lepõdjünk meg. hogy a meridián telített vagy energiahiányos pontjainak sorába beékelõdik egy ellenkezõ energiaszintû. hogy az epehólyag-meridián nyakon aluli szakaszában energiatúltengés lép fel. ha a kezelt meridiánnal közvetlen kapcsolatban lévõ energiapályákat stimuláljuk. amikor a vastagbél-. amely túltöltéshez vezet. Fõleg a kormányzó és a befogadó vezetékek esetén gyakran tapasztalható. esetleg köhögési rohamokat vált ki. hogy a végtagjainkon kidagadnak a visszerek. akkor mindaddig nem tapasztalunk kóros hatást.és a vérerek ura meridiánok mindegyike telített. Ebben az esetben a fenti szabályok nem használhatók. és megszünteti a káros hatásokat. illetve telített pont is. Ez azonban nem lehetséges. hogy ilyen szabálytalanságok nem csak az egyes energiapályák között. aki tûs kezeléssel a kiválasztott pontokon keresztül csökkenti a vesemeridián töltöttségi szintjét. Ebben az esetben nem célszerû a kezelt meridián töltési szintjét csökkenteni. A szívmeridián zavara szívszúrásokban vagy szívritmuszavarokban nyilvánulhat meg. amelyek tipikusan a társmeridiánok energiazavarára utalnak. Sajnos a betegségek elõrehaladott stádiumában elõfordulhatnak szabálytalan esetek is. nem múlik el az epehólyag-meridián energiahiányából eredõ fejfájás. Így pl. hogy az összes megváltozott energiaszintû meridiánunkat utántöltsük. a másikban energiahiány lép fel. amikor csak egy-egy meridián energiaszintje csökkent le. Ha pl. akkor a 43-as pontján keresztül hiába tonizáljuk a meridiánt. Akut esetekben azonban nincs más választásunk. Ez megakadályozza a láncreakció továbbgyûrûzését. Így pl. álmatlanság vagy fejfájás ellen az epehólyag-meridiánunk tonizáló pontját kezeljük. A probléma csak az üres meridiánok töltöttségi szintjének emelésével számolható fel fokozatosan. hogy a dél-éjfél szabály szerint a szívmeridián. ami a vérnyomás növekedését eredményezi. és arra sincs szükség. hogy egy energiadugó következtében a meridián egyik felében energiatöbblet. Ennek legszembetûnõbb megnyilvánulása. ami leginkább rekedtséget. amíg az energiaegyensúly be nem áll. A szívmeridián viszont a férj-feleség kapcsolat következtében a tüdõmeridián energiaszintjét fogja megnövelni. az epehólyag-meridián 20-as pontjában energiablokk keletkezik. pedig normál körülmények között a tonizáló pont stimulálásával ennek a problémának meg kellene szûnnie. Ha tovább erõltetjük a dolgot. amelyek a 21-tõl 44-ig terjedõ . ha valamely meridiánunk kezelése során a kezdeti elõnyös változásokat hirtelen fellépõ káros hatások követik. A láncreakció azonban rendszerint nem áll meg itt. így a fejfájásunk mellé olyan betegségek is társulnak. mivel ez az eredeti betegség újbóli fellépését eredményezné. ilyen szituáció állhat elõ. mandulagyulladást. amíg az alapbetegség újra vissza nem tér. az energiapálya fejen található szakasza továbbra is energiahiányos lesz. Ebben az esetben már radikálisan változik a társmeridiánok energiaszintje is. akkor természetesen tovább folytatjuk a stimulálást. azaz energiahiányos. akkor könnyen elõfordulhat. A két társmeridián feltöltése ugyanis visszahatásként lecsökkenti az epehólyag-meridián energiaszintjét. hanem tovább gyûrûzik. a vese. mert a bonyolult összefüggéseket nem biztos. Ezt követõen az epehólyag-meridiánunkat ne kezeljük tovább. míg a gyomormeridián energiaszintjének csökkenése emésztési rendellenességeket okozhat. hanem egy-egy meridiánon belül is elõfordulhatnak. mert ez a túltöltés következménye. elõnyösebb lenne a feltöltést úgy elvégezni. hogy ez ne legyen kihatással a társmeridiánokra. Egyszerûbb esetekben. Amennyiben az alapbetegségünkért nem csak ez a meridián a felelõs. Ha pl. és beáll az egyensúly. ami azt eredményezi. tehát amíg a töltésszintje nem kezd el ismét csökkenni. Nagymértékben nehezíti a helyzetet. Ebben a szituációban elég. a férj-feleség szabály szerint pedig a gyomormeridián energiaszintje csökkenni fog. a dél-éjfél szabály következtében a gyomormeridián lemerülése fokozza a vérerek ura meridián töltési szintjét. de az gyakran megesik. hogy nyomon tudjuk követni.

Ez abban nyilvánul meg. gerjed. ha a hálózati tápegység és a készülékek közé beiktatnak egy biztonsági leválasztó transzformátort. mivel a kezelõáram csökkenésével egyre jobban rá kell nyomni az elektródát a bõrfelületre ahhoz.5 . akik ritkán használják a készüléküket.5 V) és a töltést egy sorba kötött ampermérõn figyelve addig folytassuk. Ekkor fejezzük be a töltést. tönkremennek. ha alkáli elemet vásárolunk. a behelyezett telep rendszeres használat esetén is több mint egy hónapig elegendõ.5 V-os cellák használata esetén az új elemeket ne keverjük a használtakkal. hogy pontkeresõ állásban a készülék lecsavart potenciométerállásban is sípol. 1. Karbantartás .pontok telítettségébõl erednek. mert ha egy ilyen típusú elemre új állapotban külsõ feszültséget kapcsolunk.) A normál elemek beszerzése során fokozott gonddal járjunk el. akkor a rákényszerített feszültségtõl lemerül. Tápenergia-ellátás A legtöbb hordozható kivitelû elektrostimulációs készülék igen kis fogyasztású. azaz tápfeszültséget nem igénylõ. és nem kell számolni a telepcsatlakozók elsavasodásával sem. 10. amelyeknek a kapocsfeszültsége Depr&#232. Szükség esetén a közönséges cink-karbon elemet megfelelõ készülékkel egyszer fel is tölthetjük. (Ez a közvetlen töltési eljárás egyébként jól alkalmazható kvarcórák lemerült gombcelláinak regenerálására is. mert az elektrostimulációs készülékbõl kivett elemek kvarcórákban vagy híradástechnikai készülékekben még sokáig használhatók. Áramkorlátozó ellenállás nélküli gyorstöltésnél a töltõfeszültséget állítsuk az üresjárási feszültségre (ez 9 V-os elemnél kb. hanem egy szabályozható kimenetû feszültségstabilizátorról közvetlenül is tölthetõk. Lemerülõfélben levõ elemmel ne használjuk a készüléket. Olcsóbb készülékeknél elõfordulhat. Mivel nem mindenki rendelkezik otthon mérõmûszerrel.7 V. lézersugaras vagy ultrahangos akupunktúrával hivatásszerûen foglalkozók telep helyett hálózatról is üzemeltethetik a készülékeiket. mivel a túltöltés. Amennyiben egy ilyen szituációba kerülve bajt okoznánk magunknak. A töltõvezetékeket legegyszerûbben egy ruhaszárító csipesszel rögzíthetjük a gombelem fegyverzetein. és hatóságilag bevizsgált transzformátort vásároljunk. Ebben az esetben a töltési feszültség kb. Ezeknek a szavatossági ideje ugyanis 4 év. használt állapotban pedig a töltõáram hatására kialakuló gáztól fel is robbanhat. vagy a töltõáram növekedése az elem melegedéséhez és gyors tönkremeneteléhez vezet. ahol forog az áru. A használt telepet nem kell eldobni.4. mivel így évek múlva is mûködõképes marad. ezért elemet nagyobb szaküzletekben ajánlatos vásárolni. mert csak azok a telepek használhatók kellõ hatékonysággal. mert egy lemerült cella az összes többit tönkreteszi.z. Az elektrostimulációval. akkor egy kiadós energiaregeneráló alvás sokat segíthet a helyzetünkön. hogy a töltõfeszültség nehezebben szabályozható. Ennek a módszernek a hátránya viszont. Ilyenkor fordítsuk meg a tápegység villásdugóját a konnektorban. hegesedésével jár.5 vagy 9 V-ot). és képtelenek vagyunk kijutni belõle. és a vasmag védõföldelve illetve nullázva van. A cink-karbon elemek ugyanis fél év alatt a raktározás során is lemerülnek. kis bemenõ ellenállású mûszerrel mérve eléri a névleges értéket (1. hogy a tápegységbõl kiáramló elektromágneses sugárzás zavarólag hat a mûködésükre. 1. A beszerzésnél ügyeljünk arra. különálló csévékben helyezkedik el. Mindezen hátrányok elkerülhetõk. hogy a primer és a szekunder tekercs külön jármon. akkor többször is fel tudjuk tölteni az elemet. Ezeken a bonyolult helyzeteken többnyire csak nagy gyakorlattal rendelkezõ képzett akupunktõrök képesek úrrá lenni. amíg a töltõáram nem csökken minimumra. hogy a kívánt hatást elérjük. és ez a hámréteg sérülésével. hogy kizárólag szakemberek által készített. Ha stabil feszültség helyett együtemûen egyenirányított feszültséget használunk. Alkáli elemeknél azonban az újratöltés szigorúan tilos. Ennek az 1:1 feszültségarányú transzformátornak a lényege. A normál elemek azonban nem kizárólag speciális töltõáram-korlátozó készülékekrõl. Különösen elõnyös ez a megoldás azok számára.

ha hosszú idõre a készülékben felejtjük. vagyis a tudata. elengedhetetlenül szükséges. A karbantartással és javítással kapcsolatos teendõket célszerû szakemberre vagy szervizre bízni. hogy ha a betegségnek megfelelõ zónát masszírozzuk. hogy energiával lássák el a szervezetet. A talp egy-egy meghatározott területének masszírozása az idegpályákhoz hasonló reflexpályák útján fejti ki gyógyító hatását. és jelzik. hogy az akupunktúrás kezeléssel ellentétben a reflexzónás kezeléseknél többnyire csak 2-3 hónap múlva mutatkozik a kívánt hatás. szövetek energiaellátásának szabályozása útján fejti ki hatását. A korrodált telepcsatlakozók polírpapírral többnyire felújíthatók. de ennek a gyógyítási eljárásnak csupán annyi köze van az akupunktúrához. ha az agy közvetlenül nem avatkozik be a folyamatba. a kezelõáram csak az átkapcsoló megmozgatása után (többnyire maximumra csavart potenciométerállás mellett) indul meg. ugyanúgy ahogy a talppontokat. a tisztítás sajnos nem kivitelezhetõ. a különbség csak a gyógyítás kivitelezésében van. egy idõ után a folytonos átkapcsolgatástól kontakthibák léphetnek fel. ha a testben valahol energetikai zavart észlelnek. század elején azáltal. hogy a talpreflexológia hasson. mint a talp. Reflexzónák egyébként nem csupán a talpon. Ez alól csak a fülakupunktúra a kivétel. hogy a talpat a test egyes szerveihez rendelt zónákra osztotta. hogy a megfelelõ zóna kezelésekor a panaszok néhány hétig tartó súlyosbodása gyakran elõfordul. Mivel a fül jóval kisebb. hogy a szervezet öngyógyító erõi életre kelnek. az agya elfogadja. akkor a kívánt hatás többnyire elmarad. hanem a kézen. vagy a körmünkkel is stimulálni. Ha az agy ellenáll. hogy a páciens higgyen a gyógyulásban. hogy a fül ingerpontjait. sõt a test egyéb felületein is vannak. Ha a potenciométerek zárt kivitelûek. hogy pontkeresés után kezelõáramra való átkapcsoláskor nem érzünk semmit. Alapvetõen ezért került ez a reflexpályás gyógyítási módszer az akupunktúra szakterületéhez. Fitzgerald teremtette meg a XX. elõfordulhat. Ennek oka. és a megélénkülõ tevékenység tüneteit észleljük. Az áttételes hatásmechanizmusnak tudható be.Ha nagyon gyakran használjuk a készülékünket. a hideg. nem lehet az ujjainkkal. a készüléket szét kell szedni. Ennek a gyógymódnak a jellegzetes kísérõjelensége. Ezek az ingerületek tehát az agyba jutnak. Mellesleg a fülakupunktúrához hasonlóan a talpreflexológia is õsi kínai módszer. További sajátossága ennek a terápiának. vagy az egyensúly helyreállítása akkor is kihat a szervezetre. A fülakupunktúra hatásmechanizmusa tulajdonképpen megegyezik a talpreflexológia mûködési elvével. Ezeknek az ingerpályáknak nem az a szerepük. nem képes elfogadni ennek a módszernek a hatékonyságát. Pl. utasítást ad a szervezetnek a korábbi egészséges. Amennyiben ez a jelenség gyakran ismétlõdik. A szervezet energiaegyensúlyának felborítása. Ez persze nem jelenti azt. az egyes szervek. Az akupunktúra és az akupresszúra viszont a szervezet energiapályáinak. merev láb meleg és laza lesz. erre számos példát találhatunk az akupresszúrás szakkönyvekben. és az átkapcsoló érintkezõit 96%-os alkoholba mártott ecsettel ki kell mosni. vagyis a normális állapot helyreállítására. Ahhoz. Ez néha meglehetõsen kellemetlen formában nyilvánul meg. Ugyancsak kontakthibát okozhat az elsavasodott cink-karbon elem is. Talpreflexológia Sokan összetévesztik a talpreflexológiát az akupresszúrával. és tulajdonképpen az agy váltja ki a gyógyító hatást. Ezen átmeneti idõszak után azonban folyamatos javulás tapasztalható. a hiba csak csere útján szüntethetõ meg. holott a kettõnek nem sok köze van egymáshoz. Kezelés szempontjából azonban ezeknek a zónáknak kisebb a . hanem az idegekhez hasonlóan az aggyal állnak összeköttetésben. Amennyiben ezt a hatást nem érjük el. Késõbb hasonló kontakthibák léphetnek fel az áramszabályozó potenciométerekben is. így a tudat kevésbé befolyásolja a gyógyulást. a fáradozásunk nem lesz eredményes. A modern zónaterápia alapjait viszont az amerikai dr. így az egyes ingerpontokhoz csak tûvel lehet kellõ hatékonysággal hozzáférni. hogy ez az eljárás alkalmas gyógyításra. hogy ezt is tûvel gyakorolják.

de elõsegíthetjük szervezetünk méregtelenítését is. Betegségeink gyakori kiváltó oka. Ennek köszönhetõ. III. Suh Jieguang kínai orvos akupunktúrás leírásokat tanulmányozva nemrégen rájött arra. Ez a probléma egyébként a lábon is elõállhat. hogy: A szegény embert a munka. a nyelvakupunktúrát. ami a kezdõdõ betegségek automatikus gyógyulását váltja ki. Újbóli feltámasztása. hogy akut esetekben az egyes zónákban húgysavkristály-lerakódások jönnek létre. hogy ujjaink különbözõ pontokon való összeérintésével létrehozunk egy (szükség esetén több) energiahidat a telített és az energiahiányos meridiánok kezdõ és végpontjai között. Az egész életükön át keményen dolgozó emberek nagyrészt annak köszönhetik kifogástalan egészségüket és hosszú élettartamukat. ahogy a kínaiak is a saját isteneiktõl tanulták meg az akupunktúra szabályait. illetve a nyirokérrendszerbe. hanem energiahidak létrehozásáról. Intenzív fizikai munkával nem csak testünk fittségét õrizhetjük meg. a gazdagot az orvos gyógyítja. amelyek a 12 meridiánnal. A kínai Huang Ti császár az i. . magasan fejlett Földön kívüli civilizáció mutatta meg az indiaiaknak ugyanúgy. hogy itt nem az agyi energiaszabályozó. A mudrák. Reflexzóna-terápia alkalmazása esetén kerüljük a fém óraszíjak. a mudrák. Az indiaiak azonban a kínaiakkal ellentétben nem fektették le írásban az egyes szabályokat. a bõrpórusokon keresztül is jelentõs mennyiségben képesek eltávozni. -felügyelõ központ egyes területeinek ingerlésérõl van szó. Igen jelentõs viszont ezeknek a zónáknak a szerepe vitalitásunk megõrzése szempontjából. de nagy a valószínûsége annak. hanem lézersugárral. hogy a nehéz fizikai munka minden reflexzónájukat alaposan megmozgatja. A szerzõ a mudrákat reflexzóna-kezelésnek nyilvánította. aki az indiai mesterektõl elsajátított kéztartásokat összehangolta a kínai akupunktúra által rögzített ingerpontokkal. és csontritkulás következtében egyre törékenyebbé válnak a csontjaink. így azokat a mesterek mind a mai napig szóban adják tovább tanítványaiknak. sõt gyermekbénulást is. fizikai és pszichikai egyensúlyának megteremtésére szolgál. Érdekessége még a reflexzóna-terápiának. arcbénulást.jelentõségük. évezredben megalkotta a Sárga Császár Belgyógyászati Könyvét . Újabban ezen a módon sikerrel gyógyítottak már bénulásos beszédzavart. szerepük többnyire a talp sérülés következtében begyulladt zónáinak helyettesítésére korlátozódik. Természetesen a nyelven található reflexzónákat nem nyomkodással. hiszen a testünkben felhalmozódott salakanyagok izzadás útján. valamint az egyes szervekkel állnak kapcsolatban. így ezt a zavart más úton kell korrigálni. hogy ez a történelmünk hajnalán keletkezett gyógymód mindmáig torzításmentesen. Ez a salakanyag azonban a masszírozás során lassan felszívódik a véráramba. A mudrák alkalmazási módját az õket pártfogoló. Az akupresszúrán és a reflexzóna-terápián kívül a kezünkön végezhetõ gyógyításnak van egy harmadik módja is. Ezen segítenek a mudrák azáltal. illetve elektrostimulációval ingerlik. amely a szervezet energetikai. mivel aktív mozgás hiányában elsorvadnak az izmaink. hogy a fülhöz hasonlóan a nyelven is található legalább 40 reflexzóna. A kezelés során ügyeljünk arra. vagyis a speciális ujjtartásokkal történõ gyógyítás egy õsi indiai módszer. Nem hiába tartja a közmondás. Mellékesen megjegyezve a henyélés közvetlenül is beteggé tehet bennünket. és nagyrészt feledésbe merült. agyvérzés okozta mozgásképtelenséget. hogy a masszírozás mindig a test irányába történjen. hogy a meridiánláncban elakad az energia. fém karperecek és nyakláncok viselését. de sajnos a lábujjainkat nem vagyunk képesek hasonló ügyességgel összeérinteni. és az európai emberek számára is alkalmazhatóvá tétele Kim da Silvának köszönhetõ. A mudrák alkalmazási módja viszont napjainkra erõsen elbizonytalanodott. és gyakorlatban is használható módon fennmaradt. A teljesség kedvéért meg kell még említeni a reflexzóna-kezelések legújabb ágát. e. amely sok hasznos tanácson kívül rögzítette az akupunktúra addig csak szájhagyomány útján öröklõdött szabályait. tehát a talpon a sarok. a kézen pedig a csukló felé mozgassuk a zónába lerakódott salakanyagot. és az ily módon pontosított szabályokat Kezünkben az egészség címû könyvében közreadta. nem tud kellõ mértékben átáramlani az egyik energiapálya végpontjából a másik kezdõpontjába. mert ezek a tárgyak az érzékelõ vezetékek energiaáramlását megzavarják.

Emellett az íriszdiagnosztika néhány perc alatt lezajlott. a nyelven. Az írisz tanulmányozása útján történõ diagnosztizálás azonban komoly szakmai ismereteket igényel. ami egyértelmû jele annak. mert ezek rendellenességébõl a szem betegségeire lehet következtetni. hogy az agy megkapta az üzenetet. hanem a test tükre is. és igen magas fokra fejlesztve szivárványterápiának nevezték el. A láb-. mert ha az agynak egyszerre több blokkolást kell végrehajtani. az orron. hogy a gyógyulási idõ a hagyományos gyógyszeres terápiához viszonyítva harmadára csökken. a húgyúti megbetegedéseknél több mint 80%-ban. hogy egy németországi felmérés szerint a gyomor. és betegség esetén jellegzetes elszínezõdések jönnek létre ezekben a zónákban. valamint az arc más részein megfigyelhetõ elváltozásokból mélyreható következtetések vonhatók le a páciens betegségeivel kapcsolatban. akik a szem reflexzónáit nem csupán diagnosztizálásra használják. Az írisz nem csak kimutatja a szervezet elváltozásait. a kézen vagy a lábon. ami gyógyító ingert vált ki az agynak abban a tartományában. Péczeli Ignác felfedezésén alapul. Arra azonban ügyelni kell. a zónák pedig szervrendszereket képviselnek. hogy az írisz speciális zónái egyben reflexológiai vezetékek végpontjai is.Újabban az akupunktõrök egy része talpreflexológia-kezeléseket is végez ezzel a módszerrel. Nem kevésbé megbízható módszer a körömdiagnosztika. A megfigyelések szerint az alfa szinten végzett kezelések hatékonysága rendkívül jó. Az általuk alkalmazott kékeszöld színû. ami a kezelés után felszabadulttá. idegileg oldottabbá teszi. a szemfehérjét és a szem környékét is tanulmányozzák. Ezt az teszi lehetõvé.és a nyelvdiagnosztikán kívül egyre nagyobb jelentõségre tesz szert az arcdiagnosztika. A test minden egyes szerve meghatározott területet foglal el a szivárványhártyán. Az alsó és felsõ ajkak állapotából. Ennek következtében a tükörben látott kép éppen fordítottja annak. az idegrendszeri betegségeknél pedig 70%-ban egyezett az íriszen talált elváltozás a hagyományos módszerekkel felállított diagnózissal. hanem az elõbb említett módon rajta keresztül meg is lehet gyógyítani a beteget. hogy egy pontszerû. hogy a tükör felcseréli a jobb és a bal oldalt. Amennyiben a sok színes szakkönyv valamelyike alapján mi magunk kívánjuk tanulmányozni az íriszünket. Az írisz mellett a pupillát. A fókuszált fénysugár aktiválja a beteg szervvel összeköttetésben álló reflexpályát. akkor a beteg agyfrekvenciája is lecsökken erre az értékre. és a fül reflexvezetékeihez hasonlóan összeköttetésbe állnak az aggyal. a szem alatti táskákból. amely egy magyar orvos. és az ingerületet továbbítva képesek pozitív változásokat kiváltani benne. de ezen keresztül meg is gyógyítják a betegséget. Nálunk ezt a módszert elõször az Ormos Intézetben kezdték el alkalmazni. gyenge fénysugarat irányítanak a szem beteg szervhez tartozó zónájára.és érrendszeri panaszoknál 77-78%-ban. Jellemzõ az íriszdiagnosztika megbízhatóságára. . [ Sajátos ága a reflexológiának az íridológia. belülrõl kifelé haladva. és csupán pár percig tart. és a különféle ultrahangos és rétegröntgen berendezések alkalmazása következtében óriási összegbe kerültek. ügyeljünk arra. és utasítást adott a betegség megszüntetésére. Az arc ugyanis nem csak a lélek. Ennek lényege. a laikusok csak súlyos belsõ elváltozásokat képesek észrevenni a szivárványhártyán. hogy ha a készüléket 10 Hz-es frekvenciára állítják be. A vizsgálatot speciális lámpával (iridoszkóp vagy réslámpa) végzik. amit a színes fotók mutatnak. az íriszen hasonló reflexpontok találhatók. hogy a szem szivárványhártyáján. ami teljesen fájdalommentes. míg a hagyományos vizsgálatok órákig tartottak. Egyszerûségén kívül nagy elõnye még ennek a módszernek. Vannak orvosok. A gyors javuláshoz feltehetõen hozzájárul a beteg relaxációja is.és bélrendszeri megbetegedések esetén a páciensek 80%-ánál. az nagyon kifárasztja a szervezetet. a szív. a tenyér-. hogy hetente csak egy kezelést szabad végezni. Érdekessége ennek a fajta kezelésnek. amely ennek a szervnek a felügyeletéért felelõs. homlokon vagy az állon található jellegzetes vonalakból. Ennek módja. és emellett teljesen veszélytelen. Az írisz. felnõtteknél 70-80% arányban képes blokkolni a betegségeket. Az írisztérképen az úgynevezett szeletek a test egyes részeihez vagy funkcióihoz kapcsolódnak. alacsony frekvenciájú fénysugár gyerekeknél 90. A 15 másodperctõl 3 percig terjedõ kezelések után az íriszen eloszlik a megbetegedésre utaló folt. mint a fülön.

általános tapasztalatok alapján megállapítható. mind lelki betegségeink gyógyításában. és semmilyen betegség nem támadja meg a szervezetüket. ha az energiaegyensúly beállta után az összes meridiánunkat párhuzamosan kezdjük el tölteni. Az önszuggesztió. Érdekességként megemlíthetõ még. hogy mindenki önmagának a legjobb orvosa. emésztési zavar) kívül arról is tájékoztatást adnak. hogy ugyanaz a betegség a meridián energiahiánya és telítettsége esetén is fennállhat. akik monstre gyógyító körútjaik során naponta tízezer embert képesek kezelni. hogy hatásfoka nem éri el az akupunktúra hatékonyságát. A talpreflexológiai kezelések során beszámolnak ugyan olyan különleges betegségekbõl való tökéletes kigyógyulásokról is. képes mûködésbe hozni a szervezet öngyógyító mechanizmusát.A köröm valamint a körömágy elváltozásai a testben rejlõ betegségeken (pl. hogy energiatartalékaikat agyuk segítségével azokra a területekre koncentrálják. A jövõben talán az orvostudomány legizgalmasabb feladata lesz annak a szervnek a megtalálása. Ily módon tehát nem lehet több életenergiához jutni. de ezekben a gyógyulásokban valószínûleg nagyobb szerepe volt a hitnek. amely a haj állapotából. Ennek ellenére soha nem fáradnak el. Ha egy meridiánt bármilyen módszerrel elkezdünk tölteni. Az agy ugyanis egészségünk legfõbb õre. és ebben az állapotban nem jelent nekik nehézséget. Ez a módszer a nyugati világban is egyre nagyobb teret hódít. Amennyiben képesek lennénk arra.és nyaki panaszok megszüntetéséhez az is. Elõnye. A csontkovácsolás azonban nem a szubatomi energiapályák. vagy az élettartamunkat meghosszabbítani. és ezzel a teljesítõképességünket megnövelni. Az önszuggesztió. az eltökéltségnek. májmérgezés. hogy ennek a szervnek a mûködését mesterséges úton befolyásoljuk. . hogy a masszírozás hatására kitágulnak hajszálerek. Ilyen jellegû próbálkozások csak akkor vezetnének eredményre. akik az átlaghoz képest egy nagyságrenddel nagyobb energiát vesznek fel és sugároznak ki az ujjaikon keresztül. agyunk tudatos szférájának mélyebb tudatszintekre való alámerülése ugyanis döbbenetes eredményeket produkálhat mind testi. Érdekes megnyilvánulása mind az akupunktúrának. Azoknál a healereknél. amelyek már szinte csodaszámba mennek. akik meditációs gyakorlataikkal képesek önmagukat hipnotizálni. így valóban igaz. Ismeretes még a skalpdiagnosztika is. A testbe irányuló energia megsokszorozódásának létezik ugyan egy központilag irányított természetes módja is. és talán még az élettartamunk is jelentõs mértékben megnövekedne. A fokozott energiafelvétel miatt a healerek szervezete rendkívül ellenálló. mind pedig az akupresszúrának. a hajas fejbõr terjedelmébõl és alakjából von le fontos következtetéseket egészségi állapotunkat illetõen. hatékonysága pedig felülmúlja minden más gyógyító eljárás hatásfokát. ahol erre egészségük helyreállítása érdekében szükség van. mint a reflexpályák ingerlésének. hogy nem kell hozzá tû vagy egyéb segédeszköz. hanem a vitalitásunk. hanem a gerincvelõbõl kiinduló idegpályák útján fejti ki hatását testünk különbözõ szerveire.vagy fontos ásványianyag-hiányban. hogy a szervezet szenved-e valamilyen vitamin. Ez a jelenség egyébként a reflexzóna-kezeléseknél is megfigyelhetõ. akkor az egészség csak az energiaegyensúly létrejötte esetén áll helyre. hátunk masszírozásával visszaszoríthatjuk kezdõdõ lumbágónkat. hogy a reflexológiához hasonló elven mûködik egy másik természetgyógyászati eljárás. Jelentõsen hozzájárul a háti. akkor nem csak a betegségektõl szabadulna meg az emberiség egyszer s mindenkorra. Vannak közöttük olyanok is. akkor ismételten ugyanazok a betegségtünetek kezdenek mutatkozni. Mellesleg ezt a hatást mi is elérhetjük. [ Visszatérve a talpreflexológiához. de ennek mechanizmusa még nem ismeretes. Ha tovább töltjük az energiapályát. sõt gyógyító hatása valamivel alatta marad az akupresszúra hatékonyságának is. ami elõsegíti a beteg testrészben felhalmozódott méreganyagok kimosódását. valamint az alsó tudatszinteken végrehajtható gyógyítási mód a nyugati országokban minden misztifikációtól megfosztva Agykontroll néven vonult be a köztudatba. Mindenki hallott már a keleti jógikról. ez a jelenség többnyire utólag. amely testmeridiánjaink energiaszintjének generál szabályozásáért felelõs. és valamilyen külsõ behatás következtében alakult ki. a kiropraktika.

Ennek fõ oka. Szeged. Emiatt megszûnik a sejtek oxigénfelvétele. aki helytelen életvitelt folytat. A Lengyelországból importált PIOKAL talpbetét magyarországi forgalmazója: ANSA Bt. Ezen a problémán lehetne ugyan segíteni. vagy a reumatikus fájdalmak nem véletlenül alakulnak ki a szervezetben. Kiegészítés Nem tartozik ugyan szorosan ehhez a témához. a vesét a vért. 23. és növeli a szervezet energiaszintjét. hiszen e nélkül nincs végleges gyógyulás. Kazimierz Pietrowich találmánya a PIOKAL energiastimulátor. mint a kezelés elõtt. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban nem eléggé átgondolt módon történt. 6. Emiatt ennek a terméknek a használata során természetes alapanyagú zoknit kell hordani. de szólni kell a sikeres gyógyulás alapvetõ zálogáról. A felhasználási tapasztalatok szerint ez a betét hatékonyan szabályozza a vérnyomást. Jelentõsen csökkenti a gerinccel. az õ rendszeres felügyelete mellett. A klinikailag tesztelt talpbetétek között világszerte elismerést aratott dr. mind bennrekednek a húsban. Hiába próbálja gyógyítani magát az. Az akupunktúrás kezelés ugyan átmenetileg enyhülést hoz bajainkra. a . ennek többnyire a helytelen táplálkozás. ezért kerüljük ezeknek a papucsoknak az ellenõrzés nélküli rendszeres használatát. abban a pillanatban megáll a vérkeringése. Az már köztudott. mert ezek a mintázatok járás közben masszírozzák a talp megfelelõ zónáit. amit naponta 2-3 alkalommal váltani kell. elhasznált bomlástermékek. az egészségtelen életmód az oka. hogy ez az idõpont mikor következik be. amíg a szervezetünket nem szabadítjuk meg a mérgektõl. máshol meg nyomja a lábat. a dohányzás és a narkotikumok. Húsfogyasztás esetén ugyanis olyan toxikus anyagok választódnak ki az emésztés során. mivel a nálunk kapható papucs mintázatát egy síkban képezték ki. és ezen keresztül az egész testünket. nem követi a láb boltozatát. és meghatározott ideig szabad használni. az egészséges életmódról is. Szék u. Tel: (06)-62-497 003. Mindaddig. de a természetellenes életmód által beteggé tett test ezt a hatást elõbb-utóbb lerontja. érszûkülettel és érgyulladásokkal járó panaszokat. köztük a feketekávé is. vese. hogy a természetgyógyászatot divathullámként felfogó élelmes vállalkozók nemrégen megjelentették a piacon a reflexológiai papucsot. Ezenkívül a Herbária Rt. a magas vérnyomás. A sejtek megfulladása következtében felszaporodott méreganyagok azután kicsapódnak a hús hajszálereiben. Emellett fogyasztó hatást is kivált. de a konstruktõrök figyelme nem terjedt ki arra a jelenségre sem. amelyek erõsen mérgezik a májat. A rendelésnél meg kell adni a lábméretet is. valamint a káros. hogy a reflexzónák stimulálásán túlmenõen felszabadítja az egyes zónákban lerakódott mérgeket. ahol hozzá sem ér a talphoz. és széndioxid-leadása. Pl. Kedvezõen hat a szív. boltjaiban kapható ez a termék. hogy az akupunktúrás vezetékekhez hasonlóan a reflexzónákat sem szabad túlkezelni. Amikor az állatot megölik. a húsevés szokása is. Ennélfogva van. az izmokban. a vércukrot és a koleszterinszintet. Mivel a laikusok nem tudják megállapítani. mert ebben az esetben is ugyanazok a betegségtünetek lépnek fel.Ezzel a témával kapcsolatban meg kell még említeni. Nem egy esetben segített gyógyíthatatlannak hitt betegségekben is. hogy milyen veszélyt jelent egészségünkre az alkohol. kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert. semmi reményünk sincs arra. gyomor és bélrendszer mûködésére. máj. mentesítve bennünket a kézzel történõ fáradságos és idõrabló kezeléstõl. Jól alkalmazható azonban ez a megoldás kúraszerûen. A talp reflexzónáit leutánzó fröccsöntött mûanyag papucs tulajdonképpen nem rossz elgondolás. anatómiailag gondosan megtervezett betétként. 6753. A szervezetet azonban nem csak ezek a drasztikus mérgek pusztítják. amelyek normális esetben a szervezet öntisztító rendszerén át eltávoznának. hanem az egészségtelen táplálkozás. kifejezetten kellemetlenné téve a járást benne. visszérrel. az epét. így a félelem által felszabadított hormonok. Pf. Nagy elõnye ennek a gyógyászati segédeszköznek. hogy levágás elõtt a megrémült állatokban mélyreható biokémiai változások mennek végbe. hogy az akupunktúrával teljes gyógyulást érjünk el. Ezt a talpreflexológiás segédeszközt azonban csak természetgyógyász javaslatára. amelyek fokozott izzadás formájában távoznak a talpból.

és a szervezetünkbe kerülve tovább folytatja bomlasztó tevékenységét. A döghúst a földbe kell temetni. hogy a fogazata megegyezik a növényevõ állatokéval. a kénsavat. lúgos nyálkaképzõdés segíti elõ. Mivel az ember a húsevõ állatokkal ellentétben nem rendelkezik húgysavbontó enzimmel. gomba. Ezek a rothasztó enzimek az állat elpusztítása után azonnal elkezdik bomlasztó tevékenységüket. A húsevõ állatok bélrendszere testhosszukhoz viszonyítva meglehetõsen rövid. . így a mérgek és a rothasztó baktériumok nem szívódnak fel a szervezetükbe. Ebbõl következik. Nem véletlenül nevezik sokan a húsfogyasztókat dögevõknek. hogy megsemmisítse önmagát. a máj és a vesék hõsies küzdelmet folytatnak ugyan a test megtisztításáért. Mivel az ember élettanilag növényevõ és nem húsevõ. és az általa keltett méreganyagok felszívódnak a sejtjeinkbe. Ráadásul sütés. kánikula idején egy húsbolt elõtt. Növényi étrend esetén a hosszú béltraktus nem okoz gondot. Ugyancsak egyértelmû bizonyítéka az ember eredendõen vegetáriánus táplálkozásra való beállítódásának. mégis meghal tõle. menjen el nyáron. hogy a hús jóval több idõt tölt a bélcsatornában. Az elfogyasztott hús nagyon lassan halad át a bélcsatornán és ezalatt a bomlástermékei. akkor a szervezetünkben oszlik szét. Ezek a káros anyagok azután a véráramba jutva lassan minden szervünket elárasztják méreggel. Az önpusztító enzimek bomlasztó hatása sokak számára csak akkor érzékelhetõ. Érdekes hogy a purinban gazdag zöldségfélék (bab. addig az emberben a növényevõkre jellemzõ hosszú emésztési idõ alatt nagymértékben felszívódnak a rothadás során felszaporodó méreganyagok. borsó. és az emésztésüket bõ. Az ember béltraktusának a hossza azonban háromszorosa a testmagasságának. mint az alacsony rosttartalmú hús. az emésztõrendszere nem alkalmas a húsételek célszerû feldolgozására. Ha a vese már nem tudja a húgysavat maradéktalanul kiválasztani. spenót) nem okoznak köszvényt. a hús feldolgozására képtelen. aki megeszi. Amíg fiatal valaki. mert nagyon finom . amikor a hús már kezd romlani. hogy az emberi szervezet növényevésre lett felkészítve. a zöldség és gyümölcs négyszer olyan gyorsan halad át az emésztõrendszeren. ezért ezek a káros salakanyagok az állat leölése után szintén benne maradnak a húsban. ezt a káros anyagot a vesének kell kiválasztani. Az állati anyagcsere elhalási és rothadási termékeihez csatlakoznak a fehérjeemésztés és az elégés salakanyagai is. köszvény és idült reumatikus bántalmak. A különbség csak az. A gyilkos galócából fõzött leves is ízletes. de egy idõ után telítõdnek és törvényszerûen bekövetkeznek a húsevésre jellemzõ különbözõ betegségek. A hús szintén tele van halálos mérgekkel. A valeriánés izovaleriánsav a friss húsban is benne van. hogy bent feltrancsírozott állati tetemet árulnak.nyirokérrendszerben és egyúttal önmegsemmisítõ enzimek szabadulnak fel. Ha a hullát nem ássuk el. de késõbb egyre kevésbé képes a méreganyagokkal megbirkózni. Ráadásul gyomruk tízszer annyi sósavat termel. tehát a gyorsan romló húst képesek rövid idõ alatt kiüríteni. Mint ismeretes. mivel az ember természetes tápláléka. Sokan azért esznek húst. Az ajtaján kiáramló hullaszag majd meggyõzi arról. A természet törvényei szerint az élettelen tetemnek el kell rothadnia. Miután a hús fehérjéi szállítják a húgysavat. így a fõtt és sült húsokban is szinte változatlan mennyiségben megtalálhatók. nem a gyomrunkba. a húsevõk tépõfogazatával ellentétben a növényevõ állatoknak szorosan egymás mellett álló õrlõfogaik vannak. A húsban levõ méreganyagok nagy része ugyanis ellenáll a hõkezelésnek. Ezek legismertebbike a húgysav és vegyületei által okozott vesekõ. Erre a fertõzések megakadályozása érdekében van szükség. Ez is azt bizonyítja. mint a növényevõ állatoké. Amíg a húsevõ állatok egy-két nap alatt megszabadulnak a bélrendszerükben lévõ káros bomlástermékektõl. a foszforsavat. hogy lassabban öl. mint amennyi megengedhetõ lenne. ezért jobban meg tudják emészteni a hús szöveteit. így az emésztés során keletkezõ bomlástermékek nem képesek felszívódni a testünkbe. addig az erõs szervezete ellensúlyozni tudja azt a többletterhelést amit a húsevés ró rá. ami rákkeltõ hatású. füstölés hatására megnõ a ciklikus szénhidrogének mennyisége a húsban. kelbimbó. A test legfõbb méregtelenítõ szervei. ami a hús szállítása és tárolása alatt csak fokozódik. valamint a húsban lévõ salakanyagok hosszú idõn át kapcsolatba kerülnek az emésztõszervekkel. Aki kételkedik ebben. és kellemetlen hullaszagot áraszt. hanem megesszük.

érelmeszesedést és érszûkületet okozva. Az el nem bontott zsírsavakból képzõdõ koleszterin fokozottan lerakódik az érfalakra. elnyelõdik az izmokban. akkor ennek neurózis és ideggyulladás a következménye. hogy elõzõ este malacsültet vacsorázott. hogy sok helyen a magasabb húshozam érdekében növekedésserkentõ hormonokat adagolnak az állatok takarmányába. A modern húsgyárakban összezsúfolt állatok óhatatlanul fertõzik egymást. A gomba spórái és fonalai természetesen belekerülnek a gyümölcslébe is. az immunrendszerük pedig legyengül. Nemrég pl. hogy sokan a húsevés abbahagyása. hogy minél tovább gusztusos. hogy könnyebben ki tudják préselni belõle a levet. amikor a férfihormonnal kezelt paradicsomtól a sok nõnek bajusza nõtt. ízületekben és apró kristályokat alkot. Egyébként sok helyen a narancsot is speciális gombákkal érlelik. hogy a húsevõk között olyan sok az agresszív. A húsevõ állatoktól eltérõen az ember nem képes az állati eredetû zsírban levõ telített zsírsavak maradéktalan feldolgozására sem. A mûtrágyák és a különbözõ rovarirtó szerek az állati sejtekben elraktározódnak. Észrevétlenül beépülnek a zsírsejtjeinkbe. hogy ez komolyan veszélyezteti a sportrendezvények zavartalan lebonyolítását is. Ezek a mérgek a szervezetünkbe kerülve különféle rákos megbetegedéseket válthatnak ki.) A legújabb tudományos vizsgálatok szerint többek között a növekedésserkentõ hormonok használatának tudható be a fiatal korosztály jelentõs (elõzõ nemzedékhez képest 10-15 centiméteres) testmagasság-növekedése is. Gyakran elõfordul az is. az epekõ kiváltó oka is a fokozott zsírfogyasztás. a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek! A húsok és az állati eredetû zsiradékok fogyasztásának kísérõ jelenségei még a bágyadtság. Angol kutatók szerint ez az oka annak. egy olasz válogatott labdarúgó azért bukott meg a doppingvizsgálaton. a hányinger és a krónikus székrekedés. Nem kevésbé ártalmas a szervezetre az állati eredetû zsiradékok fogyasztása. hogy a Biblia is óvta az embereket az állati zsírok fogyasztásától: Az ökörnek. Az érelzáródás következménye a magas vérnyomás. amely az idegszálakat dörzsölve egyre nagyobb fájdalmakat okoz. hogy sok országban az eladásra kínált nyers húsokat rendkívül mérgezõ nitritté lebomló nitrátokkal kezelik. Amennyiben a húgysav az idegekben gyûlik össze. Nem szabad elhallgatni azt sem. Ennek következtében könnyen megfertõzõdnek tbc-vírussal. hogy a vágóhídi állatokat gyakran beinjekciózzák bizonyos gombákkal. ezért az elhullás csökkentése érdekében különféle antibiotikumokkal . és betegségmegelõzõ antibiotikumot adnak a haszonállatoknak. az erõs telítettségérzés. a fogyókúra elkezdése után kapnak rákot. ideges ember. mert ettõl pikánsabb lesz a húsuk íze. ráadásul megzavarják a felnövekvõ nemzedék szexuális érését is. Ezt csak akkor hagyták abba. így nem penészedik meg az ital. A gyártók emiatt nem aggódnak. hogy a New Scientist szerint az Európai Unió országaiban. Az élve pácolt állatokból készült sonkát. vöröses színük legyen. így a növényevõ állatok zsírjában egy nagyságrenddel több rákkeltõ kemikália található. hogy idõzített bombaként mûködnek. Az egyik legkellemetlenebb civilizációs betegség. Nemrég derült ki. Nem véletlen tehát. amelynek könnyen lehet végbél-kiöblösödés és aranyér a következménye. A Portugál Nemzeti Állategészségügyi Intézet megállapítás szerint a malacok húsa oly nagy mennyiségû növekedésserkentõ nandrolont tartalmaz. a felgyülemlõ koleszterin lerakódása az epében Nem véletlen. Ezt a helyzetet a kereskedelem még tovább súlyosbítja azzal. Ettõl a csontés izomállományuk deformálódik. A növekedésserkentõ hormonok mértéktelen adagolása már az élsportra is kihat. kolbászt fogyasztók viszont allergiát kapnak a húserjesztõ gombától.az testszerte lerakódik. és csak fogyáskor. (Görögországban az 1980-as években a növényeket is kezelték növekedésserkentõ hormonnal. mert a sok belekevert tartósítószer megakadályozza a szaporodásukat. hogy a húsukban felhalmozódott növekedésserkentõ hormonok erõsen rákkeltõ hatásúak. a lebomló zsírsejtekbõl kiszabadulva aktiválódnak. Jól érzékelteti a helyzet súlyosságát. Mellesleg egy 20 éven át végzett vizsgálat szerint hasonló hatást vált ki a nyakló nélküli cukorfogyasztás is. valamint az Egyesült Államokban évente több mint 10 ezer tonna növekedésserkentõ hormont. A tuberkulózis veszélye azonban eltörpül amellett. a gutaütés és végsõ esetben a szívtrombózis. mint magukban a növényekben.

2002-ben már 1144 bejelentett BSE-fertõzést tartottak nyilván Nagy-Britanniában. Az évtized talán legnagyobb sajtóbotránya alapján derült fény arra. Ezen túlmenõen az állandó gyógyszerezés antibiotikum-rezisztens baktériumokat alakít ki az állatokban. Ez a számítás azon a becslésen alapul. hogy az állatokat természetes takarmány helyett táppal etetik. Ezen a hús fõzése sem segít. a fertõzött hús elfogyasztása az emberben is rákot okoz. és az emberi szervezetbe jutva Creutzfeldt-Jakob szindrómát vált ki. Ez önmagában nem lenne baj. Egy angol mikrobiológus kiszámolta. melynek ellenszere nincs. elõsegítik a rákos sejtek elszaporodását. hogy semmilyen antibiotikumra sem reagálnak. egyelõre felbecsülni sem lehet. hanem nagyon gyakran kerül bele elhullott állatok teteme is. amihez olcsón hozzájutnak. Ennek következtében alakult ki a kergemarhakór (BSE) is. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran daganatos megbetegedéseket váltanak ki. Az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetének (FAO) felmérése szerint 1986 és 1996 között legalább 100 ország vásárolt európai készítésû hús és csontlisztet. ami szintén halált okoz. hogy ennek a kórokozónak a lappangási ideje 10-15 év. de felelõtlen gyártók ebbe a mesterséges táplálékba mindent beledarálnak. 800 ezer fertõzött állat került be a táplálékláncba. mert az újonnan felfedezett kórokozók annyira ellenállóak. sötét kamrákban történõ üzemszerû tartás miatt az állatok idegessé válnak. valamint lépfene-baktériumokkal történõ fertõzést okoz. hogy milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek külföldön. mert ennek a módosult szerkezetû fehérjének az elpusztításához 20 percig tartó hõkezelésre van szükség 133 °C feletti hõmérséklet és 3 bar nyomás mellett. ugyanis még a fejlett nyugati országokban is annyira túlterheltek az állatorvosok. (Statisztikai kimutatások szerint a világ antibiotikum-termelésének több mint felét az állatokkal etetik fel. amelyet a hatóságok nem egyszer próbáltak már eltussolni. Ha az orvosi ellenõrzés lazasága folytán ezek a beteg állatok értékesítésre kerülnek. mely szerint a szivacsos agysorvadás megjelenése. Arra már nem is mernek gondolni a tudósok. Bár hivatalos adatok szerint a magyar szarvasmarha-állományban még nem ütötte fel a fejét a . hogy még a közismerten növényevõ szarvasmarhákkal is húslisztet etetnek. Csupán az Egyesült Államokban 1 év alatt több ezer tonna antibiotikumot használnak erre a célra. Jellemzõ az állattenyésztésben érdekelt körök lelkiismeretlen üzelmeire. A kontinensen eddig 682 ember halt meg a Creutzfeldt-Jakob kórban. javarészt fiatalok. ezekre a fertõzésekre sokszor csak tömeges ételmérgezések után derül fény. megfertõzve ezzel az ország 11 milliós szarvasmarha-állományát. hogy minden brit állampolgár eddig átlag 80 adag fertõzött marhahúst fogyasztott el. Mivel az angol marhahúst több mint 100 országba exportálták.és baromfipestis-járványt. és megbetegszenek. Az alapos vizsgálatra szigorú hatósági elõírás esetén sem lenne mód. Az állatok gyors súlygyarapodását szolgáló tápba azonban nem csak szárított tengeri halat adagolnak. Ennek legenyhébb következménye. Ez idõrõl idõre súlyos sertés. hogy Angliában a surlókórban elhullott juhokat bedarálták a marhatápba. Példa erre a kergemarhakórt elõidézõ prion. amelyekre a jövõben számítani lehet. A szúrópróbaszerûen végzett laboratóriumi vizsgálatok sem segítenek. legyengülnek. hogy a baromfinak halíze van. Ezek a húsokkal együtt bekerülnek az ember emésztõrendszerébe is. hogy 2015-re 5 ezer és 500 ezer halálos megbetegedéssel kell számolnunk csupán a szigetországban. ami normál konyhatechnikai eszközökkel nem valósítható meg. hogy a lappangási idõ után ez milyen következményekkel jár majd a húsevõkre nézve. ahol mindenféle gyógyszernek ellenálló fertõzések forrásává válnak. a szûk. Egy skót szakorvos nem tartja kizártnak.) A természetellenes környezet. Súlyosbítja a helyzetet.rendszeresen gyógyszerezik õket. vagyis 1984 óta kb. Jelentõs mértékben hozzájárult ennek az állapotnak a kialakulásához. A nagybani állattenyésztés során a fokozódó környezetszennyezés következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan különleges betegségek is. Ez már érezteti is a hatását. hogy 1 percnél kevesebb idejük jut egy állatra. Ennek az elkerülése érdekében nyugtatószereket is kevernek a tápba. Ez azonban csak egyike azoknak a rejtett betegségeknek. amelyeket az állatorvosok rutinszerû ellenõrzéssel nem tudnak kiszûrni.

Az ítélet hírére a dohánygyárak részvényei 7-9%-ot zuhantak a tõzsdén. Hasonló határozatot hozott az Európai Unió brüsszeli bizottsága is. Megsemmisítésük egyetlen módja az elégetés. amely kaphatott a fertõzött tápból. hogy azért kapott tüdõrákot. A vád az. ezért ebben az országban és Chilében minden 100 ezer 5 éven aluli gyerekbõl 8 vált áldozatává a verocitoxin-mérgezésnek. Õk 2 millió kannibalizmusra kényszerített marha leölését rendelték el a kontinens országaiban. Miután Argentína a világ fõ marhahús-exportálója. ennyi van hátra. Ez a döntés 400 ezer állat megsemmisítését jelentette. valamint bõrsérüléseken keresztül is bejuthat a szervezetbe. A gyorséttermi lánc gyanútlan vendégei hasi fájdalomra. Németországban eddig 22 ezer tehenet küldtek ily módon a halálba. Súlyos gondot okoz a fertõzött marháktól való megszabadulás is. és az agrárminiszter. A kórokozó Argentínából származik. . Ez a méreg áthatol a bélrendszer sejtjeinek falán. melynek következtében a marhahús fogyasztása 80%-kal csökkent. hogy a BSE-kór okozója a szem-. hogy az állami szervek 8 éven át következetesen elhallgatták a BSE kórból eredõ. Itt 100 ezer gyerekbõl 3 szenved hemolitikus urenia -ban. Ennélfogva tömegesen fertõzi meg a hamburgerfogyasztókat. Az állat bélcsatornájában ártalmatlan lakóként viselkedik. hogy néhány év múlva a húsipart fogják ugyanezen az alapon tönkretenni. Hasonló a helyzet a legtöbb nyugat-európai országban is.BSE kór. Már halálos áldozatai is vannak ennek a járványnak. és véres hasmenésre panaszkodnak. és azt a célt szolgálja. és a gazdasejtek elpusztulása után sem hal el. Angliában már 160 ezer marhát hamvasztottak el erre a célra szolgáló hatalmas krematóriumokban. A súlyos veseelégtelenség agyi károsodás is kiválthat. emberre is leselkedõ halálos veszélyt. A szivacsos agyvelõgyulladásban elhunytak vagy szarvasmarhák közelében dolgoztak. Az Egyesült Államokban eddig 70 ezerre tehetõ a megbetegedések száma. Közülük 26 ember meg is halt. Végsõ stádiumban már a vérátömlesztés. és ezzel egyidejûleg 40 ezer munkahely szûnt meg a húsiparban. amelyek emberek millióinak haláláért felelõsek. már az északi féltekére is átterjedt a fertõzés. Az egészséges felnõtt szervezete egy-másfél hét alatt úrrá lesz a betegségen. Sütés hatására elpusztul. amely antibiotikumos kezelés hatására stresszes állapotba kerül. Erre a német kormány elrendelte.és az orr nyálkahártyáján. Ez a helyzet a veszélyt agyonhallgató. aki azt állította. és el kell égetni. ezért túléli a hõkezelést. Ezért Németországban a vágóhídi alkalmazottakat egyszer használatos védõruhával látják el. amihez csak védõfelszerelésben lehet hozzáérni. Mivel a prion mindennek ellenáll. Jogi szakértõk szerint a megítélt összeg büntetés jellegû. és még min. A folyamat felgyorsítását nem csak a pénzhiány akadályozza. Kiderült ugyanis. A krematóriumok környékén élõk meglehetõsen rosszul viselik az égett hús szagát. Mindezek ellenére a kór tovább terjed. ami halállal végzõdhet. Az esélyeik nem rosszak. és a vesedialízis sem segít. hogy a csõdbe kergesse a dohánygyárakat. Könnyen lehet. a botrányt eltussoló politikusoknak is sok kellemetlenséget fog okozni. de kisgyerekeknél és idõs embereknél gyakran hemolitikus urenia -nak nevezett tünetegyüttes alakul ki. pszichikailag erõsen megviseli õket ez a tevékenység. de a darált húsból készült pogácsákat kevés hõ éri. A tragédiát ennek a kórokozónak az O 157-es törzse okozza. és megtámadja a vesét. a leölt állatokat nem lehet dögtemetõkbe helyezni. és verocitoxin-t termel. hanem a lakosság ellenállása is. mivel a minap egy amerikai bíróság 28 milliárd (nem tévedés 28 000 000 000) dollár (7 000 000 000 000 Ft) kártérítést ítélt meg egy amerikai asszonynak. amit az Escherichia coli baktérium okoz. a száj. vagy az átlagosnál jóval gyakrabban fogyasztottak marhahúst. 2001-ben és 2002-ben nálunk is 33 Creutzfeldt-Jakob kóros megbetegedést regisztráltak. Miután a fertõzés tovaterjedését a hatósági intézkedések ellenére sem sikerült megállítani. Mi pedig nyugodtan megesszük azt a húst. Ez tovább fokozta a fogyasztók bizalmatlanságát. hogy minden marhát le kell vágni. mert a dohánygyárak nem figyelmeztették a dohányzás ártalmaira. Ugyancsak ketyegõ bombaként hat egy másik szarvasmarhák által terjesztett betegség. Franciaországban két család egyenként 3 millió frank kártérítésre perli a kormányt gyermekük elvesztése miatt. a botrány hatására lemondott a német egészségügyi-.

Eddig világszerte 100 ember betegedett meg madárinfluenzában. Hollandiába. A fogyasztók megrökönyödésére újabban világító csirkék árasztották el a piacot. Egy magyar gazdaságban herpesz vírussal fertõzött disznókat találtak. Megjelentek a herpeszes disznók is. feldolgozása során fertõz. hogy a botrány után a belga tojások is eladhatatlanná váltak. hanem a házi disznótorokat is megtiltotta. Már biztosan megfertõzõdik. a teljes állomány egyharmadát irtották ki a gumikesztyûvel és védõmaszkkal felszerelt különítmények. Már Magyarországot is elérte a járvány. sõt bizonyos hírek szerint transzformátorolajat is. hanem számos európai országba (pl. Rohamosan terjed a listéria. Az ipari hulladékkal kevert táppal etetés következtében sötétben a csontjaik foszforeszkálnak. Már nálunk is felütötte fejét a fertõzõ burzitisz. ami késõbb komoly tojáshiányt. Ezen már a megrögzött húsevõk is elgondolkoztak. hanem fáradt étolajat. Újabban azonban már ez sem tanácsos. Mivel a már eladott hús. Skóciában pedig 20 ember halt meg verocitoxin mérgezésben.1995-ben pl. melynek következtében mindenféle társfertõzést szed össze. Németországba) is exportálták. Eltekintve a költségektõl a . mert a járvány tovább terjedt. gázosítottak el. Legutóbb 2003 tavaszán jelent meg. A kezdeti intézkedések azonban nem bizonyulta elegendõnek. Utána már teljesen mindegy. ami 20 milliárd forint kárt okozott az országnak. Az elhasznált étolaj azonban nagy mennyiségû rákkeltõ dioxint tartalmaz. Egy állatorvos meghalt. Az ellene való védekezés. Nem megoldás a háziszárnyasok védõoltással való ellátása sem. Emellett számolnunk kell a szárnyasokat sújtó fertõzõ betegségekkel is. A pánik hatására Belgiumban 8. Belgiumban emiatt 1 millió szárnyast semmisítettek meg. A baromfivész átterjedt Németországra is. Ez a baromfi AIDS-nek is nevezett betegség legyengíti az állat immunrendszerét. A Belgiumban nemrég kirobbant mérgezési botrány során kiderült. a belga kormány azonnali hatállyal lemondott. és a kereslet csökkenése miatt ismét mélypontra zuhant a baromfi ára. Legutóbb az Egyesült Államokban tombolt ez a szalmonellafertõzéshez hasonló tüneteket kiváltó járvány. Közülük leggyakoribb a baromfipestis. világítanak. amit csak tetõzött. illetve öltek meg árammal. és 200 millió szárnyast öltek le. és ebben a betegségbe minden második ember belehal. A pusztulásra ítélt szárnyasok között 9 millió tojótyúk volt. libát és kacsát pusztított el a közegészségügyi hatóság. így a világ minden állama megtiltotta a nyugat-európai baromfihús behozatalát. Mindezek tetejébe itt van nyakunkon a vándormadarak által terjesztett madárinfluenza. A sertés. mert nem tartotta be a biztonsági elõírásokat. ami a takarmánnyal együtt belekerült a szárnyasok húsába. a védõoltáshoz szükséges vakcina tömeges elõállítása dollármilliárdokat emésztett fel világszerte. A kár 500 ezer euróra rúgott. és rövid idõ alatt hatalmas állományt képes megfertõzni. hogy megállapítsák.5 millió egészséges csirkét is levágtak. A hatóságok azzal nyugtatják az embereket.és tojásmennyiség egészségügyi következményei beláthatatlanok voltak. A kár 400 millió belga frank volt. Ellenintézkedésként az amerikai hatóságok 8 millió tonna listériabaktériummal fertõzött pulykahús megsemmisítését rendelték el. Hollandiában 45 millió szárnyast. Ezzel egyidejûleg az egészségügyi hatóságok letakarították az élelmiszer-áruházak és szupermarketek húspolcait. hogy a húsfogyasztó mit csinál a szárnyassal. hogy egy helyi tápszergyártó cég nem csak állati tetemeket kevert a tápba. ami tovább sokkolta a fogyasztókat. A rohamosan terjedõ súlyosabb változata ellen nincs védõoltás. Ausztráliában 22. hogy a hõkezelés (sütés-fõzés) elpusztítja a vírust. és áremelkedést okozott a nyugat-európai tojáspiacon.és marhahús veszélyességére való tekintettel sokan átálltak a baromfihús fogyasztására. ahol 100 ezer állatot gázosítottak el. emberre való áterjedésének megakadályozása. A belga cég nem csak otthon forgalmazta a mérgezett tápszert. A járványügyi hatóság nem csak a fertõzött településeket vette zárlat alá. Arról azonban hallgatnak. hiszen senki sem akart dioxin-gyanús élelmiszert vásárolni. A hatóságok által elrendelt kényszervágások következtében a baromfifarmok egynegyede tönkrement. mely termékek tartalmaznak dioxint. amely idõrõl idõre felüti a fejét. hogy az állatról emberre terjedõ H5N1 vírus a nyers hús megfogása. Nálunk eddig 800 ezer pulykát.

Így derült fény arra. A húsfogyasztók fokozódó idegessége miatt azonban egyre nehezebb eltitkolni a jelentõsebb járványokat. Ez azt eredményezi. és elszívja a táplálékot a szervezetbõl. Összesen 8 milliárd font kár keletkezett. a vadászatokat. a patás állatok évezredek óta rendszeresen visszatérõ betegsége. hogy elõbb-utóbb a világ teljes szárnyasállománya körbefertõzõdik. nem egy esetben halált okoz. a csontritkulásnak is.és körömfájás. Az országos méretûvé terebélyesedett járvány következtében 180 ezer állat pusztult el. hogy érdemes-e tovább ragaszkodnunk a húsfogyasztáshoz? A húsfogyasztás a fõ okozója egy másik népbetegségnek. Ennyi sok veszély és kár láttán felvetõdik az emberben. Ez emberre is átterjed.beoltott szárnyas nem immunissá. a gerincvelõbe. antibiotikumokkal és hozamfokozó hormonokkal telenyomott turbódisznók húsa. A horgasfejû galandféreg sertésekben tenyészik. A hatóságok nagyarányú fertõtlenítéssel próbálták a vírust megfékezni. A szigetországban való megjelenése most sem a véletlen mûve volt. Terjed a sertésborsókór is. Ott fejével a bélfalra tapad. A hatósági vizsgálatok kiderítették. a kormány úgy próbált gátat vetni a további terjedésének. Ez azt jelenti. és a vérbe jutva elsodródik az izmokba. hogy Kínából becsempészett fertõzött húst szolgáltak fel egy étteremben. mint a BSE-kóros teheneké. Ennek ellenére a kór 1880 helység több mint 3000 gazdaságában ütötte fel a fejét. hogy elrendelték 7 millió fertõzésgyanús állat leölését a gócpontok környékén. Az emberi felelõtlenség és a környezetszennyezés növekedésével ezek a problémák nagy valószínûséggel tovább fokozódnak. a maradékot pedig moslékként feletették egy környékbeli gazdaság sertéseivel. Ennek költsége napi 2 millió font volt. A széles nyilvánosság csak ezeknek a jelentéseknek a révén szerzett tudomást arról. kacsák. és súlyos izombénulást. Növekedése során átfúrja a bélfalat. A Creutzfeldt-Jakob kórt kiváltó prion ugyanis csak a szarvasmarha agyvelejében. Ezzel egyidejûleg Franciaországban elrendelték 30 ezer. amely 27 millió fontot emésztett fel. a gazdák igyekeznek eltitkolni a járványt. feldolgozza a nyers húsukat. Ezáltal az epilepsziától kezdve a vakságon át az agyhártyagyulladásig sokféle betegséget okozhat. mert a járvány kontinensre való behurcolásának megakadályozása érdekében az Európai Unió megtiltotta mindenféle élõállat behozatalát a tagországokba. hogy Angliában 20 év után ismét felütötte a fejét a száj. hogy csirkék. A járványos fertõzések a húsállattartók korábbi üzelmeire is felhívták a figyelmet. Ehhez járult még 20 ezer francia birka megsemmisítése azzal az indokkal. majd a többi hasított patájú állatra. mert a vadállományt meg fonalféreg-fertõzés sújtja. valamint a madarakra is. A fertõzés átterjedt a vadállományra. hanem csak tünetmentessé válik. és a rosszul átsütött hússal kerül az emberi szervezetbe. a futószalagon hizlalt sertéseknek viszont minden porcikájuk mérgezett. mint az elhullott állatok értéke. aki csak hozzáér ezekhez a fertõzött állatokhoz. gerincvelejében és a zsigereiben van jelen. amelyeket óriási máglyákon égettek el. libák. A disznóhús fogyasztói sincsenek biztonságban. Ez önmagában több kárt okozott az országnak. Miután a száj. Ezt követõn minden ember megbetegszik. A betegség róluk terjedt át a szarvasmarhákra. A beteg állatok kilövésére a hadsereget kérték fel. hanem az emberi felelõtlenség következménye. Mivel itt a kár jóval nagyobb. Holger Uhlig szerint a fogyasztókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelent a mesterséges vitaminokkal.és körömfájás vírusát a szél is terjeszti. amely hónapokon át terhelte a költségvetést. hogy milyen körülmények között készül a hús. Így kezdték el a szakemberek fokozottan vizsgálni a hízlalás körülményeit. Már a vadhúst sem lehet zavartalanul fogyasztani. az agyba. hogy ez látszana rajtuk. Az állatkereskedelem is a csõd szélére jutott. korábban Angliából importált birka leölését. és korlátozták a turizmust. hogy érintkezhettek az angol juhokkal. A . A Bayer Gyógyszergyár szakértõje. Késõbb más kontinensek országai is hasonló módon jártak el. mert a sertéspestis ugyancsak rendszeres gyakorisággal fertõzi meg egy-egy ország állatállományát. Nem is szólva a BSE-kórt feltáró két és fél évig tartó vizsgálat költségeirõl. a fogyasztók megbetegedése esetén derül ki. pulykák milliói fogják magukban hordozni a vírust anélkül. A fertõzés ténye sok esetben csak a hús eladása. További óvintézkedésként egész Nagy-Britanniában betiltották a sportrendezvényeket.

a könnyen emészthetõ ételek a jóllakottság érzése nélkül is képesek hiánytalanul ellátni a szervezetet tápanyagokkal. hogy a hústermelés mekkora terhet jelent az ivóvíz-ellátásban. Jelenleg az emberiség 300 millió tonna húst fogyaszt évente. 1 kg marhahús elõállításához 16 ezer liter. hogy a húsfogyasztók szervezete elsavasodik . hiszen a kirántott zöldségféléket. A leggyakoribb kifogás az. hogy feláldozza a bázistartalékát. A test igyekszik az egyensúlyt helyreállítani. A legtöbb ember tulajdonképpen nem is az íze miatt idegenkedik a vegetárius étrendtõl.és hátfájdalmak. hogy ezekkel az ételekkel nem lehet jóllakni. diétás étrendet követõ húsfogyasztók is ki vannak téve. Ebbõl könnyen kiszámítható.hús ugyanis hússzor annyi foszfort tartalmaz. ezért szervezetünk a csontokból vonja el ezt az alapvetõ testépítõ anyagot. mivel a húsban nagyon sok a rejtett zsír. mivel a kétségtelenül ízletes. A csonttömeg csökkenését fokozza az a hatás is. hanem a laktató képességük is ugyanolyan. hogy az állati zsiradékokban levõ telített zsírsavak szintén gátolják a kalcium felszívódását. Fehérjetartalmuk pedig jóval meghaladja a húsét. a legtöbb méreganyagot pedig a disznó.zsír-. ha feszül a gyomor. A véráram által kimosott kalcium azonban már nem képes beépülni csontjainkba. mert önmérgezés jön létre.és Mg-sók alkotják. Mellesleg a különbözõ húsok közül legkevésbé mérgezõ a halhús. hogy helyreállítsa a helyes foszfor-kalcium arányt a táplálékban. A jóllakás érzete azonban csak egy rossz beidegzõdés. zsírpárnáink vastagodásával kell számolnunk. Mindezen bajok elkerülésének legcélravezetõbb módja visszatérni az ember természetes táplálkozásmódjához. és gyakran emésztetlenül kerülnek ki a szervezetbõl. ami észrevétlenül kerül a szervezetükbe. Statisztikai kimutatások szerint 200 évvel ezelõtt a 60 éven felüli lakosságnak csupán 15%-át érintette ez a betegség. Nem fenyeget ez a veszély olajos magvak fogyasztása esetén. és megakadályozzák a felszívódását. A korszerû szójás ételeknek nem csak az ízük. Ugyancsak a csontritkulásnak tudhatók be a késõbbiek során jelentkezõ csigolya. A szervezetet kizárólag a felszívódó tápanyag képes táplálni. A szervezet normális mûködéséhez azonban egyáltalán nem szükséges. A hús káros hatása elleni védekezés másik módja. Ez tovább növeli a csontritkulás veszélyét. a gyümölcsöt. amelyet kizárólag a húsevés szokása alakított ki. Ezek magas olajtartalmát ugyanis ellensúlyozza a bennük található jelentõs mennyiségû kalcium. mivel a lipáz enzim által el nem bontott zsírgolyócskák körülveszik a kalciummolekulákat. Testünk nem akkor van jól táplálva. valamint a testmagasság fokozatos csökkenése. de ezt csak úgy tudja megtenni. mint kalciumot. de a heti húsadag fokozatos csökkentésével egy idõ után végleg abbahagyható a húsevés. Ennek a veszélynek a zsírszegény. A hústermelés a vízgazdálkodásra is rossz hatást gyakorol. Egyik napról a másikra nem is lehet. A terhelést tovább fokozza. Így túlzott fogyasztásuk során csupán súlygyarapodással. ami számos betegség kiváltója lehet. Ez természetesen nem megy nehézségek nélkül. ezért ezek az ételek megülik a gyomrunkat. mivel a foszfor leköti. A húsos és zsíros ételek csak panganak a bélrendszerben. Ez a csontritkulásnál is kellemetlenebb következményekkel jár. A húsmentes receptek számának rohamos bõvülésével egyébként sem kell már a vegetáriusoknak éhségérzettel számolniuk. a vegetarizmushoz. Ezért ha valaki végképp . hogy a gyomor telítõdjön. azaz 16 köbméter vízre van szükség. és az emésztés befejezõdése után a foszforfelesleggel együtt eltávozik a szervezetünkbõl.és nádcukor fogyasztása is. hogy a húst és az állati eredetû zsiradékot a szervezet nehezen tudja feldolgozni. A táplálkozástudományi szakemberek úgy említik ezt a jelenséget. hogy a szervezet elraktározza a felesleges savakat. amelyhez jelentõs mértékben hozzájárul a répa. cukor. vagy a gusztusos salátakészítményeket mindenki szereti.és marhahús tartalmazza. A csontritkulás már gyermekkorban jelentkezõ következménye a fogszuvasodás. és abból ered.és szénhidrátfogyasztás következtében ez az arány ma 85%. A zsírban gazdag étkezés is elõsegíti a csontritkulást. 40%-nyi zsírt tartalmaz. hogy az elõrejelzések szerint 2050-re a húsfogyasztás megduplázódik. mint a húsé. Még a színhús is kb. mert a tartalékot a Ca. kellõképpen fûszerezett fõtt és sült húsokról nehéz lemondani. Az idõközben többszörösére emelkedett hús.

A vízben levõ baktériumoktól ugyanis hamar romlásnak indul. fél év alatt lerabolnánk az óceánok teljes halállományát. ezért rendszeres fogyasztása esetén nem mentesülünk a húsevés egyéb ártalmaitól. hogy a húsevésbõl eredõ egészségkárosodás csökkentésének van egy történelmileg kialakult módja is. s húgysavként rakódik le az izmokban és ízületekben. holott a jelenlegi hatékony tisztítószerek és hûtési módok mellett erre már nem lenne szükség. hurka. hogy a zsidó vallási közösségbe tartozók annyira komolyan veszik ezt az intelmet. A hal azonkívül. magas fehérjetartalma mellett sok foszfort is tartalmaz. A különféle módon kezelt hús ugyanis még mindig jelentõs mennyiségû mérget tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a szabály azt a célt szolgálta. hogy az állat ne kerüljön stresszhelyzetbe. hogy a szervezet által fel nem használt foszfortartalma jelentõs mennyiségû kalciumot von el a testünkbõl. A vérben levõ káros bomlástermékek eltávolítására úgy rendelkezett a Biblia. a benne rekedt vért pedig sós vízben történõ többszöri áztatással kell eltávolítani. Ha most mindenki elkezdene halat enni. A kóser hús elõállítására szolgáló rituálé nem öncélú volt. ami a szakirodalom szerint jótékony hatással van az idegrendszerre. Ettõl nem csak puhává. hogy a hús minél kevesebb kárt tegyen az ember szervezetében. ezért ezt a rendelkezést azzal a frappáns magyarázattal indokolta meg az Úr. de ennek megvannak a hátrányai is. A joghurt teljesen feloldja a hús rostjait. hogy még ma is külön edényeket és étkészletet használnak a húsos és a tejes ételekhez. A kóser hús nem tûnik túl ártalmasnak. mert a világtengerek már most is túl vannak halászva. mivel ezeknek a húsa koleszterinbontó enzimeket is tartalmaz. ennek ellenére nem ajánlott a fogyasztása. amely más húsok emésztése során bennreked a szervezetben. hogy az Úr miért írta elõ választott népe számára oly szigorúan az állatok leölésének és fogyasztásának módját. a vér pedig a halált szimbolizálja. a székrekedéstõl. hanem a joghurt sok mérget kiold belõle. utána a feldarabolt húst alaposan le kell mosni. hogy többnyire nem tartalmaznak szálkát. hogy az állatot borotvaéles késsel. így a kettõ keverése súlyos vétek. Érdekességként elmondható. kolbász) nem lehet belõle készíteni. A Szentírás szigorúan tiltotta a hús és a tej együttes feldolgozását is.és gyümölcstartósítási módszerek. A fenti ismeretek birtokában már érthetõ. sokan joghurtban pácolják a húst. Miután ma már szinte minden háztartásban van hûtõszekrény. Megemlíthetõ még. Meg kell azonban említeni. (A tengeri halak fogyasztásával járó veszély azáltal is csökken. A húsevõket azért sem lehet halfogyasztásra átállítani. Ez az eljárás az ókeresztény vallás kötelékébe tartozók körében terjedt el. mind a tej könnyen romló nyersanyag. hogy a legtoxinmentesebb hús. hogy egy pillanat alatt fájdalom nélkül kimúljon. így az éhínség elkerülése érdekében az Ószövetség a vér elfogyasztásának tilalma mellett megengedte a húsevést. és a rosthiány valamint a telített zsírsavak következtében ebben az esetben sem mentesülünk sem a székrekedéstõl. fogyasszon halat. omlóssá válik. Kalciumhiányos táplálkozás esetén ez még a hagyományos húsoknál is intenzívebb csontritkulást válthat ki.nem tud lemondani a húsevésrõl. Az ily módon tisztított hús azonban csak korlátozottan használható. pl. hogy a tej az életet. A halak közül is legelõnyösebb a tengeri halak és az édesvízben is tenyésztett növényevõ busa fogyasztása. A méregtartalom csökkentésének elsõ szabálya az volt. Ez az elõírás szintén érthetõ. hiszen mind a hús. További hátránya még a halfogyasztásnak. és még ma is a zsidóság táplálkozási szokásainak alapvetõ meghatározója.) A halhúsban általában kevesebb a purin. Az ókorban ugyanis még nem álltak rendelkezésre a jelenlegi zöldség. . hogy miután a hal is hús. sem a különbözõ érrendszeri megbetegedésektõl. hogy leölés során az állatot teljesen ki kell véreztetni. és egyetlen mozdulattal kellett megölni. Miután az akkori embereknek nehéz lett volna elmagyarázni a vírusok és baktériumok szaporodásának mechanizmusát. így együttes alkalmazásuk veszélyes baktériumtenyészetet eredményezhet. és ne árasszák el a testét a félelem által felszabadított hormonok. ezért hosszabb ideig tárolt töltelékárut (pl. valamint a különbözõ kémiai reakciók káros kihatását. hanem ma már tudományosan is igazolható óvintézkedések sorozatát tartalmazta.

illetve a birka hájában kisütött ételeket. Édesítõszerként árpamalátát használnak. A fehérjeés vitamindús étrend szempontjából egészségesebb az ovo-laktovegetárius étrend. tojás. 20-25%-ban idényzöldségekbõl. gyümölcsön és olajos magvakon kívül a tejtermékek és kismértékben a tojás fogyasztása is. Ez olyan. mert ezt szokták meg. errõl a továbbiakban sem kell lemondania.és zamatanyagok mind zsírban oldódó molekulák. mint a növényi eredetû élelmiszerek elõtérbe helyezése. Ennélfogva a disznó-. A nomád népek szeretik. Ennek legcélszerûbb módja. Aki születésétõl kezdve hozzászokott a növényi olajok aromaanyagaihoz. ez sem használ az egészségüknek. az rosszul lesz tõlük.) A teljesség kedvéért megemlíthetõ még a makrobiotikus étrend. hogy használhatóságát tekintve az étolaj és a zsír között semmi különbség nincs. hogy a többi. hogy a friss gyümölcs szinte teljes mértéken hiányzik belõle. Bárki könnyen meggyõzõdhet róla.és olívaolajnak is igen kellemes zamata van. mivel igen magas E-vitamin-tartalmuk jelentõs mértékben csökkenti a vér koleszterinszintjét. hanem a növényi zsiradékokban is felhalmozódnak. a tojást. zabkorpa vagy búzacsíra formájában pótlólagosan elfogyasztja. és minden falatot legalább 50-szer megrágnak. (Az ovo a tojás. A makrobiotika mellõzi a húsokat. valamint 5% tengeri algából áll. Hogy ki mit tart finomnak. A telített zsírsavakat tartalmazó állati zsiradékok káros hatása ellen úgy védekezhetünk. hogy helyette könnyen emészthetõ növényi eredetû zsiradékot használunk. így a bélrendszerbe kerülõ táplálék jóval kevésbé terheli meg a hasnyálmirigyet. Az állati zsiradékokhoz való ragaszkodást az okozza.és kacsazsírnak az illetõ állat húsára emlékeztetõ íze van. a lakto a tejtermékek fogyasztására utal. Íz. gyomortelítõ ízét. hogy az ételeiket maguk szeretik elkészíteni. Német kutatók vizsgálatai szerint napi 400-800 milligramm E-vitamin 80%-kal csökkenti a szívinfarktus veszélyét. Az élvezeti cikkeken. nem is szólva a tökmag-. az szokás kérdése. Ha valaki pl. rákot is fogyasztanak. de aki soha nem kóstolta az erjesztett kancatejet. A tejtermékek és a tojás mellõzésén kívül legnagyobb hátránya ennek a táplálkozási módnak. Ugyanakkor hetente egy-két alkalommal száraz. mint a kumisz és a birkafaggyú fogyasztása. mert az emésztés a szájban kezdõdik. mint sokan gondolják. A növényi olajok közül is különösen elõnyös a napraforgó.és zamatanyagok azonban nem csak az állati. vagyis a növényeken és magvakon kívül semmiféle táplálékot ne vegyen magához. s csak értéktelen ballasztanyagként pang a belekben. A nyálban levõ amiláz enzim elbontja a szénhidrátokat. Ha valaki nem tud teljes mértékben leszokni a húsevésrõl. Az ésszerûen szervezett egészséges táplálkozás egyáltalán nem jár akkora áldozatokkal. Táplálékuk 50-60%-ban gabonafélékbõl.és enzimtartalmát. cukor és zsiradék hozzáadása nélkül. Mivel a hõkezelés tönkreteszi a gyümölcs C-vitamin. A makrobiotikus táplálkozást folytatók követendõ szokása még. legalább a gyermekei egészsége érdekében álljon át a növényi olajok alkalmazására. Étkezéseik során nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt környezetre. hogy az íz. 5-10%-ban hüvelyesekbõl és 5% miszóból. Egyébként egyáltalán nem szükséges. ami nem más. Nyers gyümölcs hiányában vérük lúgossá válását bancha-tea (zsengén leszüretelt zöld tea) fogyasztásával érik el. A makrobiotika hívei néha halat. Desszertjeik teljes kiõrlésû gabonából készülnek. Ráadásul az étolajban sült ételek nem szívják magukba a zsiradékot. korábban megkedvelt ételünkrõl is le kell mondanunk azért. és hidegen fogyasztva sem dermed meg az olaj rajtuk. szereti a kalácsszerû fehér kenyeret. illetve a szezámmagolajról. A napraforgó. Italként szénsavmentes ásványvizet fogyasztanak. a cukrot és a mézet. amelyek a finomított liszt elõállítása során elvesztek. az állati zsiradékon és a húson kívül a kevésbé egészséges élelmiszerek hatása semlegesíthetõ. és gátolja a szabadgyökök képzõdését. . de ételeik zöme leginkább a vegán táplálkozási módnak felelnek meg. Nem jelenti azt. hogy valaki fundamentalista (vegán) legyen. liba.és a tökmagolaj használata. vagyis a zöldségen. undorítónak fogja tartani a disznózsír tömény. Ezáltal véd a szívinfarktus és a rák kialakulása ellen. ha azokat a nyomelemeket és vitaminokat. fehér húsú halakat vagy rákot esznek. mert egészségtelen. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gabonák és olajos magvak fogyasztására.Számos elõnye miatt a vegetárius életmód könnyen megszokható. Ez viszont rendkívül elõnyös szabály. A gyümölcsöket kompót formájában vagy párolva fogyasztják. a tejtermékeket.

Nálunk a cikóriakávét a generációk óta jól ismert Franck gyárban készítik. Dr. Egyrészt azért. ezt a luxus kalóriát testünk teljes mértékben képes nélkülözni. A finomított fehér cukorként ismert szacharóz ugyanis diszaharidnak nevezett összetett molekulákból épül fel. ami különbözõ hiánybetegségeket idéz elõ. másrészt visszaállhatunk a régen oly gyakran fogyasztott cikóriára.és más alapanyagú pótkávék közül ennek íze hasonlít leginkább a babkávéhoz. Az agysejtek táplálása glukózzal történik ugyan. és stimulálja a gyomormozgást. 5 perc állás után szûrjük le. érrendszeri megbetegedéseket okoz. cukorkák. mert jelentõs gyógyhatása van. és nem utolsósorban jelentõsen hozzájárul a zsírsejtek növekedéséhez. miközben élénkíti a vesemûködést. Ennek következménye a kóros elhízás és a cukorbaj. A táplálkozástudomány által már régóta bizonyított tény. hogy személyenként 2.5 dl tejben elkeverve. bélpanaszokat. Nem kis veszélyt jelent a szervezetre. és serkenti az epekiválasztást. Este is fogyasztható. hiszen a feketekávéval ellentétben ez a fajta kávé nem árt. ha a búzacsírát elõzõleg megpirított majd megõrölt napraforgómaggal keverjük össze. A mezei katáng megszárított. briós) tálalva finom vacsorát csinálhatunk belõle. vagyis az elhízáshoz. A napjainkra csaknem elfeledett cikória nem más. hanem rombolja az idegrendszert. mivel nem okoz álmatlanságot. kalács. A megrögzött kávéfogyasztóknak sem kell lemondaniuk errõl az élvezetrõl. és megszünteti a székrekedést. Csokoládék esetén további veszélyt jelent még a kakaó purintartalma. Édes péksüteménnyel (kuglóf. mivel négyszer gyorsabban halad át a gyomron. Miután a purinok kakaóban található változatát a teobromint a szervezet nem képes megemészteni. Különösen elõnyös a cikóriával ízesített tejeskávé fogyasztása. O. sõt kifejezetten használ a gyerekeknek. és 1 evõkanál mézzel édesítve tálaljuk. olyan íze lesz.valamint B-vitamin. (A diszacharid hirtelen megemeli a vércukorszintet.és kalcium-felhasználással képes elégetni. mint pótkávé. gyomorfekélyt. hogy a cikória kesernyés anyaga jó hatással van a gyomornedv-elválasztásra.) Ennek a jelenségnek tudható be a B-vitamin hiányára visszavezethetõ betegségek. és köszvényt okoz.vagy gyümölcscukorral) ellentétben csak jelentõs energia. hogy szervezetünknek élettani szempontból nincs szüksége nagy szénhidráttartalmú üres cukorra. A májból is képes eltávolítani a méreganyagokat. és 1 kávéskanál cikóriát belekeverve 3 percig fõzzük. mint a diónak. így ez az anyag gyomorfájást. A hasnyálmirigy túlterhelésének nagy szerepe van a 2-es számú cukorbetegség kialakulásában. mert már kapható koffeinmenetes babakávé is. amely a szervezetben húgysavvá bomlik le. A cikória nem csak azért volt közkedvelt. Egyébként a zsírdús nyerstejbõl készített cikóriakávé íze és állaga nagyon hasonlít a közkedvelt olasz cappuccino (kapucsínó)-ra. kefirben vagy 0. mint az egészségre. A cikóriát étrendjükbe iktatóknál egy idõ után vörösvértest-növekedést is megfigyeltek. mert a maláta. Ennek következtében az erjedést okozó emésztetlen gyomortartalom-maradékok továbbjutnak a vékonybélbe. amit a szervezet a monoszahariddal (szõlõ. A különbözõ cukrok közül is a legártalmasabb a finomított fehér cukor fogyasztása. de ezt a naponta megevett zöldség és gyümölcs cukortartalma is képes fedezni. Egyes vizsgálatok szerint nagy adagokban fogyasztva még a veseköveket is feloldja. enyhébb esetben fejfájást eredményez. Köztudott a különbözõ édességek. hogy a cikória fékezi a kártékony baktériumok szaporodását a vastagbélben. Ezen túlmenõen gyorsítja a bélmûködést. Használatának legcélszerûbb módja. hanem azért is. A túlzott cukorfogyasztás elõsegíti a máj elzsírosodását és a hasnyálmirigy túlterhelését. Mellesleg. Baglioni és Arullani professzorok kutatásai azt bizonyították. hogy együtt reggelizhet az egész család. immáron 90 éve. mint a pasztõrözött tej. melynek lebontásához sok inzulinra van szükség. hogy a nehezen felszívódó szacharóz elégetése felemészti a szervezet B-vitamin-tartalékait.5 dl nyerstejet felforralunk. és a . pörkölt és porrá õrölt gyökerébõl készül. Schmideberg[3] professzor azt is megállapította. A gyógyhatásán kívül a cikória használatának nem elhanyagolható elõnye még. Ez a biológiailag holt anyag nem csak a hasnyálmirigyre és a fogak kalciumtartalmára hat károsan.hogy mindennap megeszünk 2 evõkanál zabkorpát illetve búzacsírát ízlés szerint joghurtban. csokoládék káros hatása úgy a fogazatra.

ami a fogbélállomány megritkulásához. ezért nem terheli túl a hasnyálmirigyet. (A biztonság kedvéért ellenõrizzük a csomagoláson. Ne higgyük. mert fertõtlenítõanyagai. mert csak kismértékben emeli a vércukorszintet. mert a méhek csak olyan növényekrõl gyûjtenek virágport. A mész kalciumtartalma azonban nem képes felszívódni a csontokba. Régen sárga színû volt a kristálycukor. mint az agyonvegyszerezett édességek. valamint kevesebb szénhidrátot tartalmaz. A fogyókúrázóknak sem használ a kristálycukor (porcukor) mert zsírvisszatartó hatása van. Ezért a méz nem rongálja a fogakat sem. A gyári készítményekhez ragaszkodók vásároljanak gesztenyemasszát. Egyetlen példát felhozva: 1 liter kólában 6 evõkanál cukor van. és az örök ifjúság hormonja. mert a kompótok. a benne levõ természetes antibiotikumok gátolják a fogszuvasodás megindulását. a hagyományos édességek helyett fogyasszunk diót mézzel.vagy . hogy rajta van-e az erre utaló felirat. manapság viszont hófehér. hogy ez az egyik legkellemesebb ízû csemege. italaink ugyanis nagyon sok rejtett cukrot tartalmaznak. Ez ráadásul karcsúbbá is teszi. vagyis fogaink kilyukadásához vezet. Így mézbõl is kevesebbet fogyaszt.illetve nádcukor és a méz édesítõ hatása közel azonos. A cukor lebontásához nagy mennyiségû inzulin kerül a vérbe. A tapasztalatok szerint. Legideálisabb édesítõanyag azonban a gyümölcscukor. mert a szervezet a szacharóz lebontásához szükséges kalciumot a legkönnyebben elérhetõ helyrõl. hanem rárakódik a felületére. A méz a hagyományos édesítõszerekkel ellentétben könnyen felszívódó gyümölcs. mivel a virágpor a vitaminokon és aminosavakon kívül antibiotikumokat is tartalmaz. illetve gátolja a késõbbi elhízást. hogy gyengíti az immunrendszert. Ez a fajta cukor a csontritkuláson kívül a cukorbetegségtõl is megóvja a szervezetet. ami azt jelenti. hogy tovább finomítva vonzóbbá válik a termékük. így fogyasztása nem káros az egészségre. Az alacsony glikémiás értékû gyümölcscukor nagyon lassan emeli a vércukorszintet. a férfi nemi hormonként ismert tesztoszteron. A fehérvérsejtek ugyanis a baktériumok helyett inkább cukrot esznek. ami lerakódik az érfalon. melynek hatására nem tudják kifejteni hatásukat az ifjúsághormonok sem: a karcsúsághormonként emlegetett glukagon. hogy az élelmiszerek közül a méz az egyetlen. Ne felejtsük el azt sem. aki kizárólag mézet fogyaszt. A méz oly módon is segít megõrizni egészségünket. a fogakból vonja el. Ezenkívül megköti a koleszterint. dzsemek és a legtöbb sütemény mézzel is édesíthetõ. és a többnyire sütemények formájában fogyasztott fehérliszt magasan tartja a vércukorszintet. Mivel a répa. Ételeink. A kristálycukor legújabb elõállítási módja még súlyosbítja is ezt a helyzetet. Miután a gesztenyemasszát mélyhûtve forgalmazzák. amiben semmilyen méreganyag sincs.fogszuvasodás.) Korábban megszokott ételeink egészségkímélõ átalakítása sem jelent gondot. amelyek permetmentesek. Ráadásul a méz vírusölõ hatással rendelkezik. Vigyázzunk azonban a mézhez hasonló állagú édesítõanyagokkal. mert ezek nem gyümölcs. tartósítószert sem tartalmaz. az STH. A túlzott cukorfogyasztás köztudott következménye még. hogy csökkenti a desszertek iránti vágyat. mint a húsfogyasztás. kedvtelenné tesz bennünket. elkezd leépülni a csontrendszerünk.és szõlõcukrot. A gyártók ugyanis úgy gondolták. Ezen túlmenõen lustává. Ezáltal különféle ízületi problémákat vált ki. Az olajos magvak közül a dió és a mák az. A cukorfogyasztás tehát hasonló mértékû csontritkulást vált ki a szervezetünkben. ezért a kész cukrot szárítás elõtt mésszel kifehérítik. Összekapcsolva a kellemest a hasznossal. Ha már semmiképpen nem tudunk lemondani az édességrõl. melyekben a legtöbb vitamin és nyomelem van. A gyümölcscukor glikémiás indexe ugyanis csupán egyötöde a szacharóznak. Ez a többnyire csak sütemény-alapanyagként ismert csemege tejszínhab nélkül is finomabb és egészségesebb. Miután a fogaink tönkrementek. hogy ez a napi negyed kilogrammnyi cukor olyan tetemes mennyiség. Sokan nem is tudják. annak szervezete egy idõ után nem kívánja az édességet. akkor a répa és nádcukor helyett fogyasszunk mézet. még az elõírt mennyiségen sem kell változtatni. hogy a lebontása szinte egyáltalán nem igényel inzulint. mert a cukor. A naponta 12 evõkanál cukrot fogyasztók fehérvérsejtjei már csak 1 baktériumot képesek elpusztítani. Egy cukrot nem fogyasztó személy minden egyes falósejtje 12 baktériumot öl meg.

Ráadásul az édesítõ hatása kisebb. amelybõl egyszerûen és olcsón lehet mellékízmentes folyékony cukrot készíteni. A-. kristályos változata. Szintén tartalmaz ásványi anyagokat a répa. Sütni-fõzni is lehet vele. amely a cukorjuharfa. A malátacukor a malátaszirup szárított. A hamis juharszirup 90% izocukrot tartalmaz. Csak fele annyira édes. de még így is hígabb a méznél.vagy nádcukrot használnak.és a torok nyálkahártyáján. kálium. B6-vitaminokat és folsavat. mert elõsegíti az ásványanyagok visszaépülését. sõt erõsíti a fogzománcot. nálunk pedig a legtöbb helyen elképzelhetetlen a karácsony e nélkül az igen sokféle kivitelben gyártott cukorka nélkül. a világos borostyántól a sötétbarnáig terjed. ezért nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. A legjobb az A-minõségû. mint a cukor. hanem túlnyomórészt diszacharidból állnak. Felesleges kilóinktól úgy szabadulhatunk meg a legkíméletesebben. Kanadában elsõdleges édesítõszer. de kelt tészták elõállítására nem alkalmas. A fogyókúrának ez a módja azonban csak akkor . helyette rostos gyümölcslevet vagy kevés gyümölcsöt fogyasztunk. Ilyen termék a szaloncukor. õrölt. Egyre nagyobb népszerûségnek örvend viszont a xilit. a Távol-Keleten barna rizsbõl készül. (Öt szénatomos szerkezetét a szájban levõ baktériumok nem tudják felhasználni. vagy közismertebb nevén a malátaszirupnak. Csupán annyiban különbözik a répacukortól.szõlõcukorból. Rendkívül intenzív. Bizonyos esetekben azonban ez nehezen oldható meg. de finomabb. B2-. illetve répa. 1 liter sziruphoz 40 liter lecsapolt folyadék kell. mint a nád. mint a kukoricaszirup (izocukor). Intenzív karamell íze miatt kevesen kedvelik. mert az élesztõgombák a xilitet nem bontják el. és a színe világos. Megakadályozza a baktériumok megtapadását az orr. Sajnos a csokoládégyárak termékeik édesítésére ma még szinte kizárólag izocukrot. Alapanyaga a kukoricakeményítõ. mint a többi diszacharidé. B5-. foszfor. A malátaszirup is tartalmaz vitaminokat és ásványanyagokat. ezt is hamisítják. ha lemondunk a vacsoráról. Miután egy átlagos méretû karácsonyfa feldíszítéséhez 2 kg szaloncukorra is szükség van. Nem szükséges azonban az ezidõtájt egyébként is túlterhelt gyomrunkat még ennek a megpróbáltatásnak is kitenni. valamint biotint tartalmaz. valamint aminosav is van benne. hogy a kristálycukorral ellentétben nem okoz fogszuvasodást. hogy megpenészedne. A színe is ettõl függ. A jövõben valószínûleg nem lesz szükség erre a gyakorlatra. A nehéz laktató ételek lefekvés elõtti elhagyása nem csupán testsúlyunkra lesz jótékony hatással.) A légúti megbetegedések ellen is véd. pedig ennek a fajta cukornak legalacsonyabb a glikémiás indexe. Kalóriatartalma 40%-kal. mert kíméletes bánásmód esetén ez a közkedvelt karácsonyfadísz is évekig raktározható. illetve a feketejuharfa besûrített nedvébõl készül. réz. illetve nádcukornál. és díszes papírba csomagolva forgalmazzák. mivel élelmes vállalkozók elkezdenek mûanyagból szaloncukrot gyártani. Túlsúllyal küszködõk számára a fogyókúrának van egy természetes módja is a megerõltetõ tornagyakorlatok helyett. vagy más néven izocukor. hogy a csokoládégyárak igen nagy mennyiségben használják. amely otthon nem állítható elõ esztétikailag is megfelelõ kivitelben. Az amerikai kontinensen nagyon népszerû a juharszirup. az ünnepek elmúltával igen nagy veszélyt jelent ennek a tetemes mennyiségû cukornak az elfogyasztása. Nagy elõnye még.és nádcukorgyártás mellékterméke. Ugyancsak igen erõs mellékíze van az árpaszirupnak. mivel nem annyira ártalmas. Egyébként négyféle sûrûségben forgalmazzák. Kalcium. így a hagyományõrzõ családok is mentesülhetnek ettõl az évenként ismétlõdõ egészségromboló kényszerfogyasztástól. hogy vitaminok és ásványi anyag (pl. Legismertebb közülük a kukoricaszirup. ha csokoládé-bevonat nélküli szaloncukrot vásárolunk. Ne együk meg a tömény cukorból készült habkarikákat se. Az íze nem túl markáns.vagy répacukor. Nálunk árpából. króm. Mint mindent. Ez a tömény cukorból préselt olcsó szaloncukor ugyanis akár évtizedekig is elrakható anélkül. a melasz. amit nyírfakéregbõl vagy kukoricarostból állítanak elõ. de biztosítja éjszakai álmunk zavartalanságát is. kellemetlen mellékíze folytán csak kevés helyen alkalmazzák. kalcium). Fogyasztása a gluténmentes diétára kényszerültek számára is engedélyezett. vas. magnézium. valamint különféle vitaminok és esszenciális aminosavak vannak benne. ezért tartózkodjunk a túl édes készítmények fogyasztásától. Ez az oka annak. szénhidráttartalma pedig 70 %-kal alacsonyabb a répa-. cink. ezért nem tudnak belõle fogszuvasodást kiváltó savakat termelni.

mint a nassolás. Ez feltehetõen azért van így. . Egyébként a gyümölcsök közül az alma tisztítja leghatékonyabban a szervezetet. legalkalmasabb fajta a ranet (renet). és a mérgezõ nehézfémek kiválasztását. illetve annak kisajtolt levével végzett böjtkúra. Ez utóbbi enzim lassítja az öregedési folyamatot. sõt sérüléseknél. ha szakítunk a nassolási szokásainkkal is. Ha valaki nem tudja megállni. ami P4DI és SOD enzimtartalmára vezethetõ vissza. mert hiába hagyunk el egy fõétkezést. hogy az éhségérzetet nem befolyásolja a gyomor telítettsége. Savanyú. így nincs mi elõl futni. mert a szükségtelenül elfogyasztott kalória zsír formájában elkerülhetetlenül ránk fog rakódni. vértisztító. Magas savtartalma fertõtleníti a bélrendszert. Evolúciós fejlõdésünk során emésztõrendszerünk úgy alakult ki. arra hivatkozva. hogy naponta csak egyféle gyümölcs levét igyuk.) Miután eldöntöttük. hanem méregtelenítõ. Ne töltsük ezt az idõszakot további evéssel. hogy félig telt gyomorral elmenjen az étvágyunk. ráadásul a bõrt is szépíti. hogy az adalékanyagok egy része igazoltan fogyasztó hatású. hogy 10 dg búzafû 2 kg fõzelék tápértékének felel meg. mindvégig tartsunk ki választásunk mellett. A búzafû ugyanis 70% klorofillt. ami csemegézésre csábítaná. A friss zöldségek közül leghatékonyabb a búzafûvel. Ennek a túlevési szokásnak azonban könnyen elejét lehet venni. A legtöbb ember viszont ma is ezt teszi. ha az így kiesõ kalóriamennyiséget csipegetéssel pótoljuk. kiütéseknél. A búzafû levével való böjtölés során tehát a szervezet minden szükséges tápanyagot megkap. hogy félóránként ne nyissa ki a hûtõszekrény vagy az éléskamra ajtaját valami ízes falat után kutatva. amíg a táplálék a gyomorból nem kezd el lejutni a vékonybélbe. A fogyókúra és a vegetárius életmód megkezdése elõtt mindenképpen tanácsos a szervezetet egy 3-5 napos léböjt kúrának alávetni. és eltûnik a torokgyulladás. A mozgáshiányból eredõ elhízás sem fenyegette az õseinket. ásványi anyag és antioxidáns van. 7000 kalóriából 1 kg zsír képzõdik. és gátolja a vér túlsavasodását. holott ez még alattomosabb módon járul hozzá az elhízáshoz. az ne tartson otthon semmi olyan ételt. A nemkívánatos testsúlynövekedésnek azonban van egy másik oka is. hogy az éhségérzet csak addig tart.vagy zöldséglével végezzük. de érett almát használjunk erre a célra. A búzafû levét a rákterápiában is eredményesen alkalmazzák. és biztosan meg fog szûnni az éhségérzetünk. A normális ételmennyiség elfogyasztása után tehát ne együnk többet. hogy éhes. 1 kg búzafûben annyi vitamin. erõsíti a fejbõrt. A búza zöld hajtásából készült levet az USA-ban elixírként dicsõítik. A civilizált társadalomban azonban a folyamatos élelemellátás biztosítása már nem jelent gondot. ha tudatosítjuk magunkban. és stabilizálja az immunrendszert. mint 32 kg gyümölcsben. és nem minden alap nélkül. A zöld lé az immunrendszert is erõsíti. és megszünteti a korpásodást. tehát semmi szükségünk arra. vérnyomáscsökkentõ hatást is kivált. Emellett segíti az emésztést. amit tovább fokoz.vagy zöldséglevet fogyaszthatunk. mivel feszessé teszi a fáradt bõrt. Gazdag tápanyagtartalmának köszönhetõen a búzafû nem csak roborálja a szervezetet. Egyébként a magas biológiai értékének tudható be az is. Búzafû levével gargalizálva megszûnnek a fogínypanaszok. Sajnos a szervezet energiaraktározása rendkívül hatékony folyamat. amit ha nem vigyázunk 1 hét alatt is könnyen fel lehet szedni. és az összes ismert ásványi anyagot tartalmazza. Még kozmetikai célokra is alkalmazható. hiszen az újbóli élelemhez jutás bizonytalan volt. hogy a kúrát gyümölcs. (Ez alól csak az almalé és a sárgarépa ivólé képez kivételt. a különféle gyümölcsök nem keverhetõk egymással. mert a szûkös élelemforrások következtében nem lett volna kívánatos. rengeteg vitamint. Sok esetben tehát az elhízás oka a torkosság.lesz eredményes. Ez alatt a méregtelenítõ kúra alatt csak gyümölcs. Az eltérõ emésztési idõ miatt szigorúan tilos a gyümölcs és zöldséglevek együttes fogyasztása. amire szintén kevesen gondolnak. Ezen a kényszerû mozgás sem segít. Nagyon fontos. mert a rájuk vadászó tigrisek és oroszlánok gondoskodtak a napi testedzésrõl. enzimet. égési sebeknél és rovarcsípés esetén szintén jó eredményeket értek el vele. mert vérszomjas vadállatok is már csak az állatkertben vannak. hanem várjunk 1-2 órát. 21% teljes értékû fehérjét. hogy minden étkezésnél megtöltsük a gyomrunkat.

illetve pörkölést nem igénylõ olajos magvakból álljon. B-komplex. A csírastádium tartalmazza a legtöbb enzimet a növény teljes fejlõdés ciklusa során. az érvédõ koleszterin képzõdését serkentik. C. ami még súlyosabb helyzetet. a beleket nem terhelik.akár zöldséglével végezzük a kúrát. teljes bélelzáródást idézhet elõ. D. pl. valamint nyerstejjel. E. A legalkalmasabb azonban erre a célra a speciális búzafûprés. zöldségekbõl. A növényi rostok ugyanis saját tömegükhöz mérten négyszer annyi vizet képesek magukba szívni. 1. ezért nem kell kipréselni a levüket. így nem kerülnek ki . A búza és egyéb gabonák csíráztatásának kezdeti. A szervezetet méregtelenítik. Rostdús táplálkozás esetén azonban a lebontási termékeket a ballasztanyag felszívja. A kihajtott magokat 10-14 nap után arathatjuk le. melyek elengedhetetlenek az egészséghez.5 liternyi) vízfogyasztás. és csak egy hét után kezdjük el a hõkezelt ételek fogyasztását. hogy a böjt befejezése után se fogyasszunk egy ideig feldolgozott ételeket. Mivel a rost emészthetetlen. Az összes ásványi anyagot. Ha végleg átállunk a rostokban gazdag élelmiszerek (zöldség. A mellékhatások minimumra csökkentése érdekében ajánlatos a böjt megkezdése elõtt legalább egy napig nyers táplálékot fogyasztani. A búzafûvel ellentétben a csírák rostjai emészthetõk. gyümölcs. mint a zsenge fû fogyasztása. és ezekbõl az anyagokból építi fel. Budapest. Ennek elõfeltétele azonban a megfelelõ mennyiségû (napi 2-2. a szervezet számára legkönnyebben hasznosítható formában tartalmazzák. Ezek károsíthatják a bélfalat. ami a gyomorba kerül. csonterõsítõ hatásúak. Nyersen. mivel intenzív tisztító hatásánál fogva a testben felszabaduló méreganyagok rosszullétet okozhatnak. A levét paradicsompasszírozóval sajtoljuk ki. a kalciumon a magnéziumon. mert a turmixgép vagy a mixer felaprítja az emészthetetlen rostokat is. és nyelvünk lepedékessé válik. Vízzel 10 : 1 arányban hígítva fogyasszuk. vértisztító. a székrekedés. A gazdag enzimtartalom a csírákat elfogyasztó ember szervezetében is fokozza az enzimtermelést. korpás kenyér) fogyasztására. mint a belõlük kifejlõdõ gyümölcsök. és száz százalékban emészthetõk. a szelénen. mert ez a fokozott méregkiválasztás jele. a végbélkiöblösödés és az aranyér sem fog többé kínozni bennünket. mivel ebben az idõszakban a szervezet minden anyagot felszív. ne lepõdjünk meg. ha a kezdetén a vizeletünk elsötétedik. ami nagymértékben lerontja a kúra hatékonyságát. aludttejjel. Ugyanilyen fontos. hanem az emésztés során képzõdõ ártalmas termékeket. ha a végén a vizelet teljesen kitisztul. vízszínûvé válik. pótolja a böjt során kiselejtezett beteg. a jódon át mind természetes. amely az alábbi címen rendelhetõ meg: Vegetáriusok Baráti Köre.) A rostok nem csak a vizet lépesek megkötni. K. Rezgõfû u. H. csíra stádiuma legalább olyan hasznos a szervezet számára. A csírák tartalmazzák mindazokat az alkotóelemeket.Búzafüvet leghatékonyabban bioboltokban beszerezhetõ csíráztató tálakban hajtathatunk. Ezek az ételek természetesen már nem tartalmazhatnak húst. állati zsiradékot és finomított fehér cukrot. mégsem hizlalnak. vitamint (A-. Akár gyümölcs. A böjtkúra akkor nevezhetõ eredményesnek. mert akkor értelmetlenné válik a böjtölés. Jóval több telítetlen zsírsavat. Lúgosító hatásúak. A böjt után táplálékunk friss gyümölcsökbõl. az immunrendszert erõsítik. G. különféle saláták formájában célszerû fogyasztani õket. megkeményedését. és ezáltal a székrekedés kialakulását. 1165. és megterhelhetik a kiválasztó szerveket. hogy a szervezet méregtelenítése ne hirtelen. mert könnyen felszabadítható energiát tartalmaznak. Ennek módja a mellékelt használati utasításban megtalálható. U) és ásványi anyagot vehetünk általuk magunkhoz. Kezdetben 1-2 kávéskanálnyinál többet ne használjunk egyszerre. ezáltal javítja a vérkeringést. (Ellenkezõ esetben a rostok a bélrendszerbõl vonják el a táplálék által bevitt folyadékot. zöldségek fogyasztásával mondhatni a kifejlett növény esszenciáját tartalmazzák. A teljes értékû fehérjéket a csírák úgynevezett elõemésztett a szervezet számára a legjobban hasznosítható formában tárolják. hanem fokozatosan kezdõdjön el. joghurttal vagy kefirrel elkevert búzacsírából. Egyre több kutatás erõsíti meg gyógyító hatásukat. A fõtt és sült ételek fogyasztására való azonnali visszatérés esetén a szervezet ismét mérgezett anyagokból fog felépülni. ami megakadályozza a széklet végbélben történõ kiszáradását. megrongált sejteket. a fehérjék feldolgozásakor elõálló nitrozo-vegyületeket. a gyulladásokat csökkentik. Energiatartalmuk meghaladja a húsokét.

Tartózkodjunk tehát a szélsõségektõl. Érdemes a vízhez 0. és mint tudjuk az elfogyasztott ételmennyiség csökkentése segíti elõ legintenzívebben a fogyást. Az irrigátorcsõ végbélbe helyezését jelentõsen megkönnyíti. karcinogén anyagokká alakulhatnak a bélflóra tevékenysége által. Fokozott megkötõ tevékenysége során ugyanis a káros anyagok mellett létfontosságú ásványanyagokat (kalcium. Ezáltal elkerülhetõ a vastagbél nyálkahártyájának gyulladása. A testmérgek eltávolításával nyíltabbá. ami daganatot eredményezhet. A cellulóztartalmú búzakorpa. mivel így a folyadék bejut a vakbelünkbe. Az ehhez szükséges irrigátor-felszerelés gyógyszertárakban szerezhetõ be. és csökkenti az édességek iránti vágyat. Az édesség. és az oldalunkra fekve elhelyezkedünk rajta. és eltávolítani. és naponta csak egy hosszabb séta erejéig hagyjuk el a lakásunkat. kitisztul az agyunk. és szinte szárnyakat kapnak gondolataink. amely legnagyobb mennyiségben a vörös húsokkal kerül a szervezetbe. ami csökkenti az érrendszeri megbetegedések valószínûségét. Célszerû a jobb oldalunkra feküdni. banán. a szervezetnek nincs szüksége pótlólagos rostbevitelre. könnyedebbé válunk. ezért fokozhatják a már meglevõ gyulladást. majd mûanyag fóliával letakarjuk az ágyat. A rostok két csoportra oszthatók. ha a böjtölés idõtartamára szabadságot veszünk ki. A salakanyagok eltávolítását igazán intenzívvé csak akkor tehetjük. ha elõzõleg növényi olajjal bekenjük. hanem már a gyomorban is sok vizet szívnak magukba. A savanyú közeg megfékezi ezt a folyamatot.5 literes víztartályba az elõírt hõfokra melegített víz betöltése elõtt célszerû 4-5 csepp eukaliptuszolajat önteni. és stimulálja a hasznos mikroflóra tevékenységét. Túlságosan zsíros táplálkozás esetén az epesavak a vastagbélben káros. fekélyt. gátolja a kórokozó mikrobák szaporodását. és naponta fél literrel növeljük a mennyiséget. A legjobb. ha víz helyett kamillateát használunk a beöntéshez. néhány csepp citromlével elkeverve. vas) is magába szív. a természetellenes táplálkozástól. alma. narancs. zabkorpa. A túl sok rost fogyasztása is káros lehet. Mélyeket lélegezve a tea bejutása jelentõsen gyorsítható. ami megzavarja a tápanyag felszívódását. és eltávolítja a szervezetbõl. sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. amitõl megdagadnak. és rossz közérzetet teremt. Az elsõ nap 0. A CLA-nak nevezett konjugált linolsav pedig a késõbb ismertetendõ módon meggátolja a zsír beépülését a zsírsejtekbe. A mûvelet legegyszerûbben úgy végezhetõ el. a lerakódott zsír. és az önmérgezés során vérünkbe került káros anyagok.5 literenként 1 evõkanál citromlevet vagy almaecetet is adni. Még hatékonyabbá válik a tisztítás. A vízoldhatókra (pektin) és a vízben oldhatatlanokra (cellulóz). A vastagbélrák másik kiváltó oka a mioglobin. Sokan önmagában eszik a búzakorpát.5 liter vízzel kezdjük a kezelést. Amennyiben teljes kiõrlés lisztbõl készül kenyeret. és jelentõsen növeli a szervezet ellenálló képességét. és azt is kitisztítja. A böjtkúrával kapcsolatban meg kell még említeni. A rostok ezeket a méreganyagokat is képesek megkötni. mivel az erjedés enyhén lúgos közegben zajlik. ha a böjt alatt naponta egyszer 42 °C-ra felmelegített vízzel beöntést végzünk. A szellemi erõnk viszont jelentõs mértékben növekedni fog. ebben az idõszakban tartózkodjunk a nehéz testi munkától. zabpehely. . hogy a teával töltött edényt egy magasan elhelyezett szegre akasztjuk. 1.belõlük a méreganyagok. A pektintartalmú élelmiszerek (pl. a szervezet a széklettel együtt eltávolítja õket. nyugodtabban kezeljük a mindennapi életünkben felmerülõ problémákat. a húgysav. lenmag) kevésbé terheli az emésztõrendszert. nyers zöldségfélék viszont mechanikai hatást gyakorolnak a bélfalra. A derék körül megmaradó zsírpárnákat étrendi kiegészítõkkel (krómvegyületekkel és konjugált linolsavval) lehet eltüntetni. A rostok nem csak a végbélben. Igen áldásos a koleszterin-megkötõ képességük. A kb. A böjt során ugyanis a szervezetbõl fokozott mértékben távoznak el az anyagcsere bomlástermékei. hogy a szabályok betartása esetén a böjt teljesen ártalmatlan. Mivel a kúra végzése során a fizikai erõ átmeneti csökkenésével kell számolnunk. Testünk tisztulásával megváltozik a tudatállapotunk is. Ezáltal jóllakottságérzetet keltenek. A króm egyensúlyba hozza a szervezet vércukorszintjét. A rostanyagok nem engedik a koleszterint felszívódni a bélrendszerbe.és a sütemények formájában hozzá kapcsolódó szénhidrát fogyasztásának mérséklõdése kíméli a hasnyálmirigyünket is.

lehetõleg reggel 5 és 7 óra között. gyomor. valamint a lefolyórendszerhez. mert egyes esetekben a beáramló víz hirtelen nyomásnövekedése következtében a bélfal megsérült. Ez a módszer nem csak egészségmegõrzési céllal alkalmazható. Beöntést nem csak böjtkúra esetén célszerû végezni.hu Honlap: http://www. Ez a hatás fõleg annak tudható be. A zárt rendszer következtében ez a világszerte szabadalmaztatott eljárás igen higiénikus. vastagbélgyulladás. Ehhez 2 liter langyos vízbe keverjünk 3 evõkanál almaecetet vagy citromlevet. Béltisztításra legjobb az almaecetes vagy citromos beöntés. ami a bélflóra pusztulását okozhatja. és a meleg valamint hideg víz alkalmazásának váltogatása a Kneipp-kúrához hasonló edzõ hatást fejt ki a bélfalon. hogy ezt a házilag kivitelezhetõ módszert alkalmazza. tüdõasztma. Címük: 1024. Aki nem képes arra. Az elsõ héten minden nap. A 20-21 oC-os hideg víz hatására a bélizomzat összehúzódik. és közben különbözõ mozgásokat végezni. Ez az USA-ban kifejlesztett. a második héten minden második nap. Aki ragaszkodik a hashajtós módszerhez. a falra szerelnek fel. javul a véráramlás. depresszió felszámolására. amikor a vastagbél meridián a legaktívabb. Legfõbb jellegzetessége. Egy-egy kezelés során 10-15 alkalommal különbözõ hõmérsékletû vizet engednek be a vastagbélbe. hogy a falán levõ kemény lerakódásokat is kimozdítsuk.illetve glaubersót. Budapest. Szentkirályi u. keverjen hozzá kevés citromlevet. a fáradékonyság. A készülék egy speciális. hogy haspuffadás lép fel. Kizárólagos hazai forgalmazója: Naturmed Kft. A vegyszeres béltisztítás nem ajánlott. vagy a hasat masszírozni. 1-5. 8. valamint a bélférgesség. amelyet a betegágy mellé. E-mail: biovital@biovital.hu Vállalkozó szellemû természetgyógyászok már itthon is beszerezhetik ezt a berendezést. és fellazulnak a kiöblösödésekben levõ felrakódások. allergiás betegségek. krónikus puffadás.és bélrendszeri vérzések. A Nyugat-Európában is nagy sikert aratott védõszelep segítségével a vastagbélben uralkodó nyomás folyamatosan ellenõrizhetõ.és zöldséglevek helyett ízesítés nélküli gyógyteákat fogyasszunk. Lövõház u.és Nálunk ez a kezelés többek között a Biovital Wellnessközpontban vehetõ igénybe. Krónikus székrekedés esetén a beöntéseket addig kell folytatni. májbetegségek. a kolon-hidroterápia. mert a hashajtók a végbélen kívül az egész béltraktusra hatással vannak. de jelentõs mértékben tehermentesíthetõ vele az immunrendszer is. Erre azért volt szükség. akkor a vér fokozottabb tisztulása érdekében a gyümölcs. Tel: 315 2069. amíg a léböjtkúra ellenére darabos széklet távozik tõlünk. A csõrendszerbe oxigén is vezethetõ. Melissa Egészség. Tel: 317 1680. A 38-41 oC-os meleg víz hatására a bélizomzat görcse oldódik. sokízületi gyulladás. használjon keserû. hanem 8-15 kezelésbõl álló kúra esetén hatékonyan gyógyítható vele a krónikus székrekedés. és .és kismedence-gyulladások. Nálunk is terjedõben van ugyanis egy új eljárás.Ürítés elõtt ajánlatos a teát legalább 10 percig a végbélben tartani. 2 dl vízbe tegyen 1 púpozott kávéskanál sót. egyszer használatos mûanyag csövön keresztül érintkezik a pácienssel.és melegvíz-hálózathoz. Ezen túlmenõen alkalmas egyes bõrbetegségek: akné. reuma. hogy közvetlenül kapcsolódik a hideg. Gajdos Gábor találmányával. Ha a mérgezés olyan fokú. pszoriázis. dr. hogy a kezelést a bélbaktériumflóra visszatelepítése zárja le. a harmadik héten pedig minden harmadik nap végezzünk béltisztítást. kimerültség. Nem alkalmazható a kolon-hidroterápia súlyos szívbetegség. amely reflexes érösszehúzódást vált ki. valamint a fejfájás és a migrén. valamint elõrehaladott terhesség esetén. amely a vastagbél nyálkahártyájának regenerálódását segíti elõ. húgyúti. Beleink tisztaságának fenntartására már elegendõ a havi egy alkalommal végzett beöntés. Ennek következtében a székletrögök útra kelnek. érfaltágulat. Ez a probléma azonban kiküszöbölhetõ egy magyar orvos-kutató. klinikai segítséget is igénybe vehet. Budapest. gépesített beöntésnek is nevezhetõ módszer egy mûszerrel szabályozható készüléken alapul. A jól kiképzett kezelõszemélyzet a csõrendszerben áramló víz irányát és hõmérsékletét a mûszerfal állításával szabályozza. A helytelen táplálkozás miatt elsavasodott szervezet kitisztításának leghatékonyabb módja a beöntés. vagy a körülményei nem teszik lehetõvé a lebonyolítását. ekcéma gyógyítására. aranyér. A magyarországi bevezetése után némi tökéletesítésen is átesett ez a készülék.biovital. felsõlégúti-.

mivel a méregtelenítés idõszakában a szervezet nem csupán a salakanyagokat választja ki. különbözõ hiánybetegségek léphetnek fel. Elõsegíti a pangó epe ürülését. Aki nem irtózik a savanyú gyümölcsöktõl.éhgyomorra igya meg. tehát nem von el jelentõs energiát a salaktalanítást végzõ szervezettõl. amelyek a májban lévõ méreglerakódásokat rendkívül hatékonyan tisztítják. Ebben az idõintervallumban tehát tartózkodnunk kell a táplálékfelvételtõl.) A gyümölcs testünk kúraszerû kitisztításán kívül a méreganyagok felhalmozódásának megakadályozására. 12 napig végezhetõ. Nagy elõnye. mert a citromhéj olyan különleges anyagokat tartalmaz. akkor reggelire kizárólag gyümölcsöt. az nyugodtan elfogyaszthatja a visszamaradt rostját is. Ezenkívül epehajtó tulajdonsága is van. ami elmulasztja az éhségérzetet. A MIRA keserûvíz. reszeljük le. a Hunyadi János. a salakanyagok kiválasztása és eltávolítása hajnali 4 órától délig tart. hogy nem kell éhezni. mivel a mérgek szervezetbõl való kimosása csak alapos átöblítéssel lehetséges. mert a mérgekkel együtt olyan tápanyagok is kimosódnak a szervezetbõl. miközben emlékezetünkbe idézõdik régen elfelejtett ételek íze és illata. szervezetünk állandó karbantartására is alkalmas. Nálunk természetes gyógyvizek is használhatók erre a célra. és ez gyengéden leoldja a bélfalakra rakódott székletet. amely nem képes a szervezetet kellõ mértékben átöblíteni. mert cianidot tartalmaz. és a fogak kímélése érdekében szívószállal kortyolgassuk. mivel így könnyebben és gyorsabban emészthetõ. ennek ellenére nagyon hatásos. vagyis a felesleges kalóriát is. hogy egy nyomasztó tehertõl szabadultunk meg hirtelen. Ez a Knoll József magyar biokémikus által felfedezett fehérje a továbbiakban megvéd bennünket attól. Ezen túlmenõleg megszabadít bennünket a helytelen táplálkozás következtében ránk rakódott többletsúlytól. A só hatására folyadék marad vissza a belekben. Mellesleg a szervezet méregtelenítésének van egy lassúbb. A harmadik napon még nyomott lehet a hangulat. és gyorsan felszívódik. Ilyen nagy víztartalmú és maximum fél óra alatt megemészthetõ méregmentes élelmiszer a friss gyümölcs vagy annak kifacsart leve. Ha sikerül permetmentes citromhoz hozzájutnunk. hanem eltávolítja a szervezetbõl a fel nem használt energiautánpótló anyagokat. ami naponta 3-4-szer ürül ki. Az elfogyasztandó mennyiség azonban függ a gyümölcs fajtájától is. ha a gyümölccsel nem fogyasztunk együtt más. hosszabb . A gyümölccsel történõ méregtelenítés elõnye még. A harmadik szakasz.és májbetegségeken kívül a székrekedést is megszünteti. epe. de már kialakul a szervezetben a Saddietin nevû fehérje. hogy az éhségérzetünk tovább fokozódjon. A böjtölõ ember egyébként csak az elsõ két napon érez farkaséhséget. Nagy elõnye még. Ennek elõfeltétele. amelyeket ha nem pótolunk. mint a friss gyümölccsel való fokozatos méregtelenítés. Amennyiben almával végezzük a kúrát. azt is csak este 8 óráig. (Az almamagot ne együk meg. mivel a citrom nem növeli a gyomorsavat. sõt a böjt elõrehaladtával egyre jobb lesz a közérzetünk. Ez a hatás azonban csak akkor jön létre. akkor vékonyan lereszelve a héját is keverjük bele. hogy naponta 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztanunk. amely könnyen emészthetõ. hogy a szervezet az elfogyasztott étel feldolgozását három fázisban végzi. Ennél kevesebb gyümölcs olyan kevés folyadékot tartalmaz. vagy csak olyan táplálékot vehetünk magunkhoz. hogy a vékonybelet is tisztítja. hogy kellõ mértékben ellátja a szervezetet vitaminokkal és fontos ásványi anyagokkal. és megvéd az epekõképzõdéstõl. Ha ily módon kívánjuk szervezetünket méregteleníteni. Citromból elegendõ naponta 1 kg. de csak most kezd tömeges méretekben elterjedni. Feldolgozott ételt csak délután szabad enni. ha a szervezetben tökéletes méregtelenítést végeztünk. A citromlevet kevés ásványvízzel hígítsuk fel. A szervezet kimosásának ez a módszere már több mint fél évszázada ismert. illetve friss gyümölcsbõl készült gyümölcslevet fogyasszunk. görögdinnyébõl viszont naponta legalább 3 kilogrammot kell megenni. és a kúra végén azt fogjuk tapasztalni. A friss gyümölccsel történõ tisztító kúra max. Ez nem más. Az eredményes kúra lefolytatásához naponta minimum 2 kg friss gyümölcsre van szükség. A megtisztulásnak ez a felemelõ érzése azonban csak akkor következik be. de kíméletesebb módja is.és a Ferencz József gyógyvíz az ér-. Ennek a folyamatosan alkalmazandó eljárásnak a hatékonysága azon a megfigyelésen alapul.

és erjedésnek indul. a bélrendszer méregtelenítése után ezek a kellemetlenségek megszûnnek. hogy testünk ne csak a súlyfeleslegtõl szabaduljon meg. Ennek feltehetõen az az oka. mert ebben az esetben a gyümölcs megreked a gyomorban. és rágcsáljuk el gyümölcsfogyasztás után. (A szívpanaszokkal küszködõk csak néhány karmozdulat erejéig végezzék ezt a gyakorlatot. Ebben a testhelyzetben néhányszor hajlítsuk a csípõnket körkörösen jobbra. A mérések szerint ugyanis közkedvelt gyümölcseink közül az alma és a narancs hajlamos legkevésbé mágneses töltések befogadására. Ebben az esetben hámozzunk meg egy zellert. A grépfrútlé. és csak addig végezzük. nem tudja magával vinni a felesleges anyagokat. és közben ne tartsák vissza a lélegzetüket. A nyers gyümölcsöt tehát mindig éhgyomorra kell fogyasztani. majd balra. elernyesztett testtel. hogy a természetgyógyászok az almát tartják legalkalmasabbnak gyümölcskúra végzésére. és kezünkkel nyomjuk ki magunkat. ha a reggeli tornát kibõvítjük néhány perces súlyzógyakorlattal. Ezt a leghatékonyabban úgy biztosíthatjuk. Könnyen megõrizhetjük izmaink acélosságát és teherbíró-képességünket. mintha fekvõtámaszt végeznénk. A gyümölcsevéssel kapcsolatos gyakori gyomorpanaszok könnyen elkerülhetõk. akkor a testhajlító gyakorlatok után kapaszkodjunk fel lakásunk legmasszívabb ajtószárnyára. Ha idõsebb korunkra nem akarunk hajlott háttal járni. Egy minimális mozgásgyakorlat elengedhetetlen ahhoz.) Az aranyérrel küszködõk végezzenek néhány törzshajlítást is vízszintes testhelyzetben. A gyümölcskúra elkezdésekor elõfordulhatnak kisebb gyomorpanaszok (pl.emésztési idõt igénylõ ételeket. sõt az erjedés más ételekre gyakorolt rothasztó hatása miatt tovább fokozódik a szervezet mérgezõdése. hasmenés) de ez átmeneti jelenség. Egyébként ezt a szabályt napközben is célszerû betartani. Tehát intenzív. ha más ételek fogyasztása elõtt és után három órán keresztül nem eszünk nyers gyümölcsöt. Ehhez két kisméretû (max. Egyes gyümölcsök nem csak béltisztításra alkalmasak. hogy a kora reggeli gyümölcslé elfogyasztása után egy 10 perces összetett. illetve a friss grépfrút fõleg hasi típusú elhízás esetén csökkenti a testsúlyt. Valószínûleg ez a jelenség is közrejátszott abban. és húzassuk ki a derekunkat is. gázképzõdés. hogy keresztben magunk elé fektetjük. 3 kilogrammos) súlyzót használjunk. A szervezet elõzetes méregtelenítése esetén ez a gyakorlat nem csak ettõl a kellemetlen betegségtõl szabadít meg bennünket. Ennek következtében nem tudja átmosni a szervezetet. Ha túl sok mérgezõ üledék található az emésztõrendszerben. A gyakorlatot felhúzott lábakkal. ha karjainkat magasba nyújtva lábujjhegyre állunk. Ez a kissé szokatlannak tûnõ gyakorlat fõleg az ülõ foglalkozást ûzõknél igen hasznos. Fogyókúra esetén . hogy a felfúvódás elviselhetetlen mértéket ölt. de rugalmas is legyen.és farizmunkat megfeszítjük. és acélkéssel szeletelve fogyasztjuk. hogy a radiesztéziai megfigyelések szerint a banán jelentõs mennyiségû földsugárzást képes magába gyûjteni. egészségünket veszélyeztetõ tornagyakorlatok nélkül is le lehet fogyni. (Akinek gerincsérülése vagy lumbágója van. akkor lehet. itt is kövessük a fokozatosság és a mérsékletesség jól bevált elvét. hanem a közérzetünket is jelentõsen javítja. Ne erõltessük túl az ízületeinket. Mint minden téren. A grépfrút az inzulinszint csökkentése. A geopatológusok szerint ennek szervezetünkbe kerülését úgy tudjuk megakadályozni. és megakadályozza a felfúvódást. az éhség csillapítása révén segíti elõ a fogyást. Az erõsen lúgos kémhatású nyers zeller semlegesíti a mérgezett szervezet által termelt savakat. Banán alkalmazása esetén székrekedés is elõfordulhat. ameddig jólesik. Ennek módja. hogy a megterhelt gyomor tartalmának megemésztéséhez rengeteg energiára van szükség. puffadás. daraboljuk vékony hasábokra. és semmi mást nem ehetünk hozzá. miközben a has. mert a csontritkulás és az ízületi panaszok megelõzésének leghatékonyabb módja a mozgás. minden tagunkat megmozgató tornagyakorlatot végzünk. hanem fogyasztó hatásuk is van. kerülje ezt a gyakorlatot. Egyébként a sport a fogyás legtökéletesebb módja. Ezt a helyzetet még az is súlyosbítja.) A rendszeres testgyakorlat azért is hasznos. Ugyancsak hasznos gyakorlat az aranyér ellen. de a helyes táplálkozáson kívül az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás is. hogy lábunkat támasszuk a falnak. és a méregtelenítés fázisában levõ szervezet ezt az energiát a salakanyag-kiválasztástól vonja el.

Ennek legegyszerûbb módja. ami a beteg szívet túlerõlteti. Azt viszont már sikerült kideríteni. mert mechanikus tisztítás nélkül a lepedék. ha a reggeli tornát jógalégzéssel fejezzük be. orrunkon át annyi levegõt lélegzünk be. Nagymértékben növelhetjük a jógalégzés hatékonyságát. ami a nyálelválasztást fokozva serkenti a méregtelenítést. Azért is célszerû ezt megtenni. Különösen jó eredményt érhetünk el. Tegyünk reggelente 1 evõkanál hidegen sajtolt napraforgóolajat a nyelvünk alá. Jelentõsen elõsegíti a mérgezett test tisztulását és egészségünk megõrzését. hanem idõvel kiszélesedik tõle a vállunk. Egy holland vizsgálat szerint 30 olajrágással gyógyított páciens közül 24-nél jelentõs javulás lépett fel. fehér habbá válik. Ezt oly módon érhetjük el. A rendszeresen végzett jógalégzés egyébként nem csupán a méreganyagok tüdõn keresztül történõ távozását segíti elõ. amikor . hogy a hasunk behorpadjon. melyek élének mikrobarázdái biztonságosan és alaposan eltávolítják a nyelvfelszíni felrakódásokat. és negyedóráig forgassuk a szánkban. és annak méreganyag-tartalma a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába. Érdekességként megemlíthetõ még. ha váltólégzést alkalmazunk. hogy nyitott ablak elé állva lassan szívjuk magunkba a levegõt. amíg a tüdõnk teljesen megtelik. hogy a rekeszizmot leengedve csukott szájjal. hogy elõször a bal orrlyukon szívjuk be a levegõt. Erre a célra kaphatók mûanyagból készült kaparókések is. hogy a szájban megtelepülõ kórokozók (pl. Amennyiben jelentõs mennyiségû lepedék található a nyelvünkön. Még akkor is. hanem izomszöveteink egy része is. Ezt alkalmanként háromszor-négyszer ismételjük. sõt gyarapodik. Hasonlóan jótékony hatást gyakorol szervezetünkre a pajzsmirigy stimulálása. hogy ez a pepszintartalmú zsíros folyadék a nyelvre rakódó lepedékbõl távolítja el a mérgeket.ugyanis nem csak a háj olvad le rólunk. Eközben a sûrû olaj felhígul. Ennek lényege. majd öblítés után fogkrémmel alaposan mossuk meg a szánkat és a fogainkat. majd nyolcig számolva a tüdõnkben tartjuk. Ezáltal az éjszakai méregtelenítés során kiválasztott toxinanyag visszamérgezi a szervezetet. tehát ezzel a módszerrel igen hatékonyan távolíthatjuk el a szájüregbõl. mert a nagy mennyiségû friss levegõ jelentõsen serkenti a vérkeringést. de segít a bõrproblémák. hogy a hasunk kidomborodjon. és a balon engedjük ki. a vérképzéssel és az erekkel kapcsolatos bajok leküzdésében is. ezért napraforgóolajjal lehet a leghatékonyabban elõcsalogatni a rejtekhelyérõl. és kiegyenesedik a hátunk. A táplálkozástudományi szakemberek szerint az olaj feltehetõen a nyirokkeringést aktiválja. miközben négyig számolunk. és megszilárdítja a laza fogakat. Nem zárható ki az a feltételezés sem. Izomállományunk nem csökken. az emésztési zavarok. így az olaj megköti õket. majd ugyanolyan lassan ahogy beszívtuk. A kilégzést négyig számolva a jobb orrlyukon át végezzük úgy. Ezt követõen köpjük ki. Szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedõk csak módjával végezzék ezt a gyakorlatot is. Ha a mozgást izzadásig fokozzuk. ha fürdés közben. Ezután néhány másodpercig hagyjuk a levegõt a tüdõben. a szaunázáshoz hasonlóan sok méreganyag távozik a sejtjeinkbõl. A Michigan Állami Egyetem által készített tanulmány szerint a nyelv naponkénti tisztítása nagymértékben gátolja a szájszag kialakulását. mindkét oldalon megnyomkodjuk. Ennek a gyakorlatnak a lényege. Intenzív mozgás esetén azonban csupán a zsírszövetektõl szabadulunk meg. a trichomonas) kedveli a liponsavat. Ezután a jobb orrlyukon át szívjuk be a levegõt. Mellesleg ez a különös kúra a szervezet méregtelenítésén kívül a fogakat is kifehéríti. engedjük ki úgy. Az eljárás hatásmechanizmusa egyelõre nem tisztázott. és rengeteg baktériumot valamint salakanyagot szív magába. A trichomonas anyagcseretermékei zsírban oldódnak. Ha fokozni akarjuk a hatást. reumatikus panaszok. akkor ezt a mûveletet minden étkezés elõtt ismételjük meg. hogy nyakunk elülsõ felületét a kulcscsonttól az állig. Más vélemények szerint a nyálkahártyák megtisztítása és aktiválása révén fejti ki hatását. azt ajánlatos idõnként egy kiskanállal lekapargatni. hogy most a hüvelykujjunkkal a bal orrlyukunkat zárjuk el. A szürcsöléses technika megszünteti még a fogínyvérzést. hogy szervezetünk méregtelenítésének van egy sajátos módja is. ökölbe szorított kézzel végezzük ezt a gyakorlatot. Az olajrágásnak is nevezett módszer elsõsorban a fej területén fellépõ betegségek ellen hatásos. még tisztul is a szervezetünk.

akkor fehérjébõl van túl sok a szervezetben. akkor a testünk elsalakosodott. (Erõsen nem szabad megnyomni a szemgolyót. A következõ öndiagnosztikai módszer a vastagbél állapotáról árulkodik. hogy B12 vitamint is tartalmaz. Nem szükséges azonban ezt kivárni. Nagy elõnye. Ez a bioboltokban 200 grammos csomagolásban árusított termék annak köszönheti . Ennél is szélesebb körû tájékoztatást nyújt kezdõdõ betegségeinkrõl az íriszdiagnosztika. Az alga élelmiszer-alapanyagként való elterjedése azonban teljes mértékben meg fogja oldani ezt a problémát. A szemünk azonban ezen túlmenõen is képes elõre jelezni a rendellenességeket. ha abbahagyjuk szervezetünk szisztematikus mérgezését. ha napi élesztõadagunkat részletekben fogyasztjuk el. Savanyú szag esetén a szénhidrát van túlsúlyban a szervezetben. Ezt követõen változtassuk meg a táplálkozásunkat. hanem akut ízületi gyulladások esetén is. a rajta található lerakódások és egyenetlenségek hûen tükrözik szinte valamennyi szervünk állapotát. hogy a térdünk nem hajlik kellõképpen (feszül. így a vegán életmódot folytatók sem betegszenek meg. Az intenzív széndioxid-felszabadulással járó kellemetlen böfögés könnyen elkerülhetõ. édességek túlzott fogyasztására utal. Ezt az új terméket inaktivált élesztõbõl készítik szárítással. amelyek öndiagnosztikával könnyen felfedezhetõk. és Európában elõször nálunk került forgalomba. étvágytalanság és vérszegénység gyógyítására is. akkor szervezetünk mentes a méreganyagoktól. Sokszor a B5 vitamin (pantoténsav) hiánya okozza az idõ elõtti kopaszodást. húzódik). Mivel az élesztõ a B-vitaminok egész skáláját tartalmazza. Ideje elkezdeni a tisztítókúrát a betegségek megelõzése végett. az élesztõt. Sürgõsen szükség van egy böjtkúrára vagy egy alapos béltisztításra. kiválóan alkalmas neuraszténia. Sok országban külön erre a célra szárított étkezési élesztõt is gyártanak. Ennek tünetei sokak számára csak akkor válnak nyilvánvalóvá. akkor baj van az emésztõrendszerünkkel. színe. Az egészséges életmód kialakításánál semmiképpen ne hagyjuk ki étrendünkbõl a vitaminok leggazdagabb tárházát. Visszautalva az akupunktúrára. Amennyiben a reggeli torna közben a sarkunkra ülve azt érezzük. Ez a látványként sem éppen kellemes jelenség csak akkor szûnik meg véglegesen.) Egy másik módszere segítségével az is kideríthetõ. különben betegségek egész sora fog kialakulni a testünkben. feszes és telt. A búzafû és a zöldárpa 66-szor több klorofillt tartalmaz. mint a marhamájban. mindkét lábon. mert ez mind a látószervünket. Mint tudjuk a nyelv formája. és két ujjunkkal gyakoroljunk gyenge nyomást a szemgolyónkra. A búzafûnél leírtak alapján tudjuk. hogy milyen jellegû táplálék okozza a fõ bajt. A zöldárpa esetében sikerült ezt a gazdag beltartalmat megõrizni szárított állapotban is. sütemények. a nyomás pedig fájdalmat okoz. mind a szívet károsítja. mert szervezetünk elsalakosodásának számos elõjele van. Teljes mértékben megszabadulunk ettõl a kellemetlen jelenségtõl élesztõtabletta fogyasztásával. A Béky László természetgyógyász által javasolt eljárás során hunyjuk le a szemhéjunkat. Vegyünk szagmintát a lábujjaink tövérõl. mivel a kékeszöld tengeri algában kétszer-háromszor annyi B12 vitamin van. Hasonlóan univerzális hatást gyakorol a szervezetre a zöldárpa. mert a korábbi étrend követésével újra szembe kell néznünk az elsalakosodásból eredõ problémákkal. ha rendszeresen esznek élesztõt. csírák igen gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. ami fõleg tészták. amikor kialakultak a helytelen táplálkozásból eredõ betegségek. A 25 éves kutatómunka eredményeként. a hajhullásnak nem mindig energiazavar az oka. Amennyiben a szemgolyónk kemény. A természetgyógyászok által javasolt módszerek egyike az elõzõekben említett nyelvdiagnosztika. Ilyen esetekben is legcélszerûbb élesztõt fogyasztani. és formára préseléssel.más szerek csõdöt mondtak. Ha a tapintáskor a szemgolyót lágynak. mint a spenót. a sajtokban és a tojássárgájában található meg jelentõs mennyiségben. rugalmasnak találjuk. ideggyulladás. ami egyértelmû jele a mértéktelen húsevésnek. Ha ammóniaszagú. és a nyomás nem vált ki kellemetlen érzést. Napi 5 dg élesztõ csodákat tehet nem csak a hajhagymák regenerálása. Hagiwara professzor szabadalma. hogy a zsenge hajtások. Ez a vészes vérszegénységet megakadályozó vitamin csak a húsokban. A nyelv ily módon történõ tisztítása azonban csak tüneti kezelés. különleges technológiával elõállított zöldárpapor dr.

rendkívüli népszerûségét. amely egy emlõrák elleni hathatós gyógyszerben. A B11 vitamin elõnyös hatása még. A kisfogyasztók a zöldárpaport illetve tablettát a bioboltokban keressék.és emlékezõtehetségre gyakorol jó hatást. ami fontos szerepet játszik a hormonális eredetû rákos megbetegedések megelõzésében. és semlegesítik az emésztést gátló káros anyagokat. így menetesít bennünket mindazon tünetektõl. ezért könnyen és gyorsan felszívódnak. A zöldárpában megtalálható az összes fontos ásványi só és nyomelem is. hogy nyelvi fogalmat sem alkottak rá. A szójafehérjében mind a 10 esszenciális aminosav megtalálható. elõsegítik az anyagcserét. Ez az aminosav károsítja a véredényfalakat. Ez a 2%-nyi szójalecitin azonban jelentõsen csökkenti az elhízás veszélyét. A szójának ezt a jótékony hatását az is bizonyítja. Budapest Hold u. A londoni King s College kutatócsoportja szerint a szójaprotein olyan kémiai anyagot tartalmaz. ami a laboratóriumi vizsgálatok szerint csökkenti a rákkeltõ anyagok felszívódását. Ennek oka. A szója táplálkozásban betöltött fontos szerepét az a megállapítás is alátámasztja. köztük a B12-t. hogy Kínában és Japánban. A kínai és japán nõk mentesek a menopauzával járó hõhullámoktól is. ami csökkenti a vér homocisztein-szintjét. hogy a szójában. így nem kell lemondanunk a korábban megszokott ételeink fogyasztásáról sem. Emellett öregedésgátló E. Ezenkívül 19 vitamin jelenlétét mutatták ki benne. Ez a reformétrenddel foglalkozó szakácskönyvekben részletesen megtalálható. hogy ezek a készítmények ízben és külsõ megjelenésben semmivel sem maradnak el a hagyományos ételektõl. melyek korai szakaszban képesek feltartóztatni az emlõdaganat fejlõdését. amelyre a szervezetünknek szüksége van.és A-provitamin is van benne. amelynek aminosav. amelyek az egészségtelen táplálkozásból és életvitelbõl erednek. végzi. A testi-lelki fáradtság enyhítésén kívül növeli az ellenálló képességet. hogy megtisztítja a szervezetet. A szakértõk szerint a B11 vitamin hiánya felelõs a szívinfarktusok és agyvérzések 30-40 százalékáért. vas.és szellemi teljesítõképességet. Klorofillt is tartalmaz. A továbbiakban nincs értelme kitérni minden egyes növényi eredetû táplálék egészségre gyakorolt hasznosságának taglalására. hogy terhes nõknél védi a magzatot a fejlõdési rendellenességektõl. Alkalizáló hatásánál fogva segít helyreállítani a helytelen táplálkozás következtében kibillent pH-értéket. A szójafehérje további építõanyagai az isoflavonoidok. magnézium. A legújabb kutatási eredmények szerint a zöldárpa koleszterinszint-csökkentõ. . ez a sok szenvedést okozó betegség jóval ritkábban fordul elõ. így jól pótolja a húst. kalcium. 2%. a Tamoxifenben található. Az egészségre gyakorolt jótékony hatását fokozza. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján a szója nem csak a húsevés következményeitõl szabadít meg bennünket. Címük: 1054. A szójának jelentõs a fito-ösztrogén-tartalma is. és az artériák megvastagodásához vezet. hanem jelentõs gyógyhatása is van. Ezzel kapcsolatban csupán annyit érdemes megemlíteni. A szójából vagy gombából elõállított húspótló készítmények segítségével pedig a legtöbb húsos étel hasonló minõségben elkészíthetõ. gyulladáscsökkentõ és antioxidáns hatást is kivált.és fehérje-összetétele minden fontos alkotóelemet tartalmaz. A szója B11 vitamint is tartalmaz. A zöldárpában ezek polipeptidek formájában vannak jelen. ahol a legtöbb szójakészítményt fogyasztják. Fax: 302 4379. A szója különféle ásványi anyagokat (kálium. hogy a hússal ellentétben 3-4 százaléknyi rost is található benne. nátrium) is tartalmaz. zsírtartalma pedig rendkívül alacsony: kb. mint a világ más országaiban. hogy mind a 18 aminosavat tartalmazza. Nagykereskedelmi forgalmazását a Vital-Club Kft. hogy az egyetlen növény.és ösztrogén hormon található. és fokozza a fizikai. cink. 29. a távol-keleti országokban oly annyira ismeretlen ez a jelenség. amely átsegíti a nõket ezen a nehéz életszakaszon. de fõleg a tofuban jelentõs mennyiségû progeszteron. hogy a táplálkozástudományi szakemberek a szóját teljes tápértékû élelmiszernek tekintik. Különösen a koncentráló. A legáltalánosabb hatása azonban az. fekélymegelõzõ. amit a bélbaktériumok olyan anyaggá alakítanak át. Tel: 302 4277. Amíg a nyugati orvosok pótlólagos hormonadagolással próbálják a nõket a hõhullámok okozta kellemetlenségektõl megóvni. Nem véletlen tehát.

addig a tönkölybúzaliszt fehérjetartalma 17-20%. mert aggódnak a fogyasztók egészségéért. mint a szójahús. Ráadásul a szójalisztbõl készített tészta kevésbé szívja fel az olajat. mert ezt olcsóbban be lehet szerezni. Kevesen tudják. Termesztésénél vegyszeres gyomirtásra sincs szükség. (Egyébként a húsevõk nagyon meglepõdnének. hogy a szervezetnek jóval kevesebb fehérjére van szüksége.(emésztésgátló enzim) tartalmát nem szénhidrogénekkel. hogy a szója jelentõs rosttartalma lassítja a szénhidrát felszívódását. Újabban ugyanis olyan reform szakácskönyvek is megjelennek. mivel késlelteti a bõr ráncosodását. hanem ezzel hamisítják a húst. Járulékos elõnye még. Az élelmiszergyárak nem azért kevernek szóját a termékeikbe. mivel sokoldalúbbá teszi a vegetáriusok étkezését. míg ugyanannyi húsban 28 gramm fehérje található. hogy e nélkül a szervezet nem jut elegendõ fehérjéhez. mert 10 dg szója annyi fehérjét tartalmaz. hogy az elõzõ este ráöntött áztatóvizet reggel leöntjük róla. Napi fehérjeszükségletünket bõven fedezhetjük tejtermékekkel is.és oldja a stresszhelyzetekbõl adódó feszültséget. Amíg a hagyományos búzából készült liszt fehérjetartalma 10-14%. Az élelmiszervegyészek szerint a szénhidrogénnel kezelt szójakészítmények kesernyés íze úgy szüntethetõ meg. ami egyenletessé teszi a vércukorszintet. Biotáplálkozásban betöltött szerepét fokozza. . és 100%-ban emészthetõ. A szójás készítményekkel viszont bõven pótolni tudjuk a húsfogyasztás miatt kiesett fehérjeveszteséget. hogy összegyúrva és beáztatva kimossuk belõle a keményítõt. és a környezetszennyezés káros hatásaitól. Ezen túlmenõen a külföldi húsipari készítmények jelentõs része génkezelt szóját tartalmaz. Szerencsére az egészséges táplálkozás szükségességét ma már egyre szélesebb néptömegek ismerik fel. A cukorbetegek számára további elõny. mind sütve nagyon hasonlít a húshoz. Tápértéküket tekintve a kettõ együtt már nem csak pótolja. mint azt korábban hittük. Ezen a téren a tejtermékek sem képesek vetekedni a szójával. hogy mennyi szóját esznek. amit a szervezetnek elõbb le kell bontania egyszerû szénhidráttá (cukorrá) és csak ezt követõen kezdõdhet el a felszívódása. hogy az élelmiszerek közül a szójában van a legtöbb fehérje. ennek is vannak negatív megnyilvánulásai. Ennél a korszerû technológiai eljárásnál a szójabab szaponin. így az áztatóvíz leöntésére nincs szükség. Sajnos mint minden kampánynak. hanem felülmúlja a húst. hanem tésztáként használva is elõnyös a szója fogyasztása. Nem elhanyagolható elõnye még ennek a különleges alkotóelemnek. A szójaliszt ugyanis feleannyi szénhidrátot sem tartalmaz. hogy 60%-a életfontosságú linol.2 liter tej. hogy a szójaallergiások is fogyaszthatják. Ennélfogva a tönkölylisztbõl sokoldalúan használható tésztahúst állíthatunk elõ. és hagyjuk tovább ázni a felhasználásig.) Sokan azzal indokolják a húsfogyasztás szükségességét. Mellesleg egészséges emberek esetében sem jár következmények nélkül a túlzott szénhidrátfogyasztás. mint 1. mint a tönkölyliszt meglehetõsen magas sikértartalma. 10 dg szójában 35 gramm. A belõlük készített liszt ugyanis összetett szénhidrátot tartalmaz. melyek a szervezetben csökkentik a vér koleszterinszintjét. mivel a szervezet a fel nem használt cukrot zsírrá alakítja. amihez úgy lehet hozzájutni. Zárt pelyvája megvédi a gombafertõzésektõl. hanem enzimekkel távolítják el. A fûszereket ekkor adjuk hozzá. Ma már azonban a legtöbb gyártó nemesszóját állít elõ.és linolén zsírsav. hogy a tönkölybúzát nem kell mûtrágyázni. és csupán 30%-a emészthetõ. Húspótló alapanyagként jól használható a tönkölybúza is. Ma már a húskészítmények 60%-ában van szója. Sajnos a tönkölyliszt magas ára miatt a szejtán-nak is nevezett tésztahús háromszor annyiba kerül. A visszamaradt gyurmaszerû anyag állaga mind fõzve. Jelentõs mértékben hozzájárul a felszívódás mérséklõdéséhez az a biokémiai okokra visszavezethetõ tény is. és friss vízzel újra felengedjük. lassítja az öregedést. mint a búzaliszt. Ettõl függetlenül rohamosan terjed. Nem csak húspótlóként. A házilagos elõállítása is sok idõt vesz igénybe. kissé leöblítjük. A tésztahús valójában nem más. ami elhízáshoz vezet. A szóján kívül a gomba is teljes értékû fehérjéket tartalmaz. ha tudnák. A modern táplálkozástudomány azonban megállapította. Ráadásul a szójalecitinnek kozmetikai hatása is van.(ízrontó keserûanyag) és tripszininhitor. hogy a gabonák és a különféle hüvelyesek szénhidráttartalmát a szervezet nem képes közvetlenül hasznosítani.

vízbõl és E-adalékokból állnak. amelyek elõsegítik a szervezet tökéletes mûködését. gyorsítva ezzel a természetes sejtmegújulást. irányítják a belsõ elválasztású mirigyek hormontermelését. Ezzel együtt elpusztul a hõkezelt élelmiszerek vitamintartalmának túlnyomó része is. mint használ. így többet árt. csontlisztbõl. hogy nem elég vitamindúsak. Megtisztítják a vért. ahol kijavítják az egészségtelen életmód következtében kialakult károsodásokat. igen sokféle variációban létezõ enzimmolekulák a friss zöldségen és gyümölcsön kívül a nyerstejben is megtalálhatók.és nyomelem-igényének kielégítése érdekében van szükség. gyümölcsök és olajos magvak fogyasztására azonban nem csupán a szervezet vitamin-. A rothadásból eredõ mérgezésen kívül igen kellemetlen következménye még a pasztõrözött tej fogyasztásának. mentesítse a bélrendszert a rothadáskeltõ baktériumoktól. Az ásványi sók és nyomelemek megmaradnak ugyan a feldolgozott élelmiszerekben. rothasztja a gyomor tartalmát. A biokatalizátorként mûködõ enzimek olyan aminosavakból felépülõ bonyolult szerves vegyületek. a szintetikus D-vitaminnal kiegészített tej megfosztja a szervezetet a magnéziumtól. azt jóízûen együk. amelyek korábbi ételeinket ízletessé tették. finomított cukron és a káros élvezeti cikkeken kívül fogyasszuk továbbra is azokat az ételeket. ezért hiába szorgalmazzuk a tejfogyasztást. melegítés esetén felépítésük megváltozik. Ezek azonban nem képesek pótolni a természetes vitaminokat. aminosavból felépülõ. és miután a tejgyárak az általuk forgalmazott tej zsírtartalmának jelentõs részét kiszeparálják. hanem nélkülözhetetlen szerepük van testünk enzimekkel való ellátásában is. hogy önmagában véve minden egyes alkotóelem teljes tápértékû legyen. Nem az a fontos. valamint a feldolgozott zöldségrõl és gyümölcsrõl. A pasztõrözött tej vitaminokban is igen szegény. A nyers zöldségek. hogy minden gramm étel amit elfogyasztunk. mivel a növésben levõ szervezetnek alapvetõen szüksége lenne az optimális mûködésre. Az ily módon elvesztett vitaminokat friss saláták.és mészszükséglet fedezésére. Ezek a tartós tejek savóból. hogy semlegesítse a szervezetben a káros savakat. Ezzel a legtöbbször azt érik el. és ne érezzünk bûntudatot azért. hogy kalciumtartalma enzimek hiányában nem a csontokba szívódik fel. hanem rárakódik a csontokra és az érfalakra. elõsegítve ezzel az ízületek elmeszesedését. Ez a helyzet különösen gyermekek esetén kritikus. Receptjeikben sorra tiltják meg azoknak a nyersanyagoknak a használatát. beszabályozzák és összhangba hozzák az egyes szervek munkáját. és úgy elkészítve. mivel ezeknek az anyagoknak a felszívódásához enzimekre van szükség. A legújabb kutatások szerint pl.amelyek már túlzásba viszik az egészséges táplálkozás propagálását. vele együtt kivonják a vitaminokat is. hogy bõségesen és sokrétûen étkezik. Ezek a több száz. Megszokott ételeink ízét egymással nem harmonizáló adalékanyagokkal teszik tönkre csak azért. Éppen ezért kifejezetten káros gyereknek forralt vagy pasztõrözött tejet adni a vitamin. hanem hogy amit megeszünk. Ezért a nyerstej szintén képes arra. tökéletesen megfeleljen a reformkonyha elõírásainak. amelyeket szeretünk. Teljes mértékben hiányoznak az enzimek és a vitaminok a mûtejbõl. hogy aki kézbe vesz egy ilyen szakácskönyvet. Enzimek hiányában ugyanis ezek az anyagok nem tudnak felszívódni. hogy aki nem fogyaszt nyers táplálékot. és a felszívódó enzimek által tisztítsa az egész testet. mert az elkészítés során valamelyik nyersanyag több vitamint vesztett a kelleténél. Ez a túlbuzgóság többet árt. ásványi só. sõt éppen ellenkezõ hatást váltanak ki. de nem képesek a szervezet számára hasznosulni. az élet hordozóinak tekintett speciális fehérjék ugyanis rendkívül érzékenyek a hõhatásra. illetve forralt tejrõl. annál különbözõ hiánybetegségek lépnek fel annak ellenére. arra hivatkozva. mint használ. A hiányt mesterséges vitaminokkal próbálják pótolni. Messzemenõen tartózkodjunk a . a test fokozatos merevedését. annak már a belelapozáskor elmegy a kedve a reformtáplálkozástól. Ezek a természet csodáinak is nevezhetõ. Ezért fordul elõ gyakran. A vitaminok többsége ugyanis zsírban oldódó. holt anyaggá válnak. a forralt tej csak erjeszti. némi tejporból. és behatolnak a sejtekbe is. nyers gyümölcsök és különféle magvak fogyasztásával pótoljuk. ahogyan szeretjük. állati zsiradékon. A húson. Sajnos ugyanez nem mondható el a pasztõrözött.

vagy a belõle készített kefirt fogyasztja. A finomabb eloszlású tejzsírgolyócskák következtében az emészthetõsége is jobb. így nem kell nélkülözniük a tej jelentõs kalcium. mivel kisebb tejzsírgolyócskákat tartalmaz. ami bekerül a tejbe is. tárolása is kevesebb gonddal jár. Orotsav és karbonsav is található benne. mely által 90%-kal nõ az elfogyasztott tejfehérje hasznosulása is. Megbízható helyrõl vásároljuk. mint a tehéntejé. ami sokféle betegség megelõzésében közremûködik. mint a tehéntejé. hogy a kecsketej savója sok kiváló kozmetikum alapanyaga. Nem tartalmaz viszont tejallergiát kiváltó ASI-kazeint. A homoktövises készítményeirõl híres Dr. mint egy sûrû. mert az összes tej közül a kecsketej összetétele hasonlít leginkább az anyatejhez. Különleges zamata következtében egyre több helyen készítenek joghurtot és kefirt is belõle. D-vitaminból négyszer. zsírdús tehéntej. de ez nem rontja az élvezeti értékét. A történelem során az emberiség hozzászokott a fõzött és sült táplálékhoz. hogy leszedjük az egyébként elég jelentõs mennyiségû fölét. Olyan. és azzal együtt fogyasztjuk a tejet. mert a gyomorsavval összekeveredve kicsapódik. Az élõ tejsavbaktériumok folytán a nyerstej emésztése is jóval könnyebb. hogy 6-15%-kal javul a csontépítõ . A beszerzett zöldség és gyümölcs frissességén és vegyszermentességén kívül vigyázzunk arra is. Guoth János szerint. Ezt a káros hatást legegyszerûbben úgy elõzhetjük meg. Pár nap után tejszínszerûen besûrûsödik. ahol állandó állatorvosi felügyelet van. A kialakult savanyú közegben az ásványi anyagok ionos állapotba kerülnek. õk is allergiásak lesznek. Vitamin. mint a tehéntej. és elpusztítják a vastagbélben felhalmozódott káros. a nem fehérje nitrogén pedig 50%-kal növekedik. mert a magas ára és az alacsony hozam miatt elõszeretettel vizezik. de csak pár percre. mivel esszenciális aminosavakban. A különféle tejtermékek összetett biológiai hatóanyag-tartalmuk következtében még a nyerstejnél is fokozottabb gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. A savanyított tejtermékek nagy elõnye. A belõle képzõdõ oligoszacharidok. Természetesen a kecsketejet is hûtõszekrényben kell tárolni. nagymértékben enyhül az allergiája. Egészségünk védelmében azonban igyekezzünk a feldolgozott ételek mellett minél több nyers táplálékot fogyasztani. és a fehérjetartalma is alacsony. pasztõrözött tejé. Emellett baktériumölõ hatása is van. Miután szénhidráttartalma kisebb. rákenjük egy szelet korpás kenyérre. de nyersen fogyasztva igen egészséges. így ne sajnáljuk rá a pénzt. hogy nyerstejet csak olyan helyrõl vásároljunk. Mindezek ellenére nem sokkal olcsóbb a valódi tejnél. kevésbé hizlal. így nem lehet az embereket egyik napról a másikra visszaszoktatni a nyers kosztra. valamint vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb. ami azt eredményezi.és vitamintartalmának szervezetre gyakorolt jótékony befolyását.reggeli ital -nak nevezett tejimitátumtól. és ez a csomós massza már meglehetõsen nehezen emészthetõ. A savanyítás során a tej aminonitrogén-tartalma közel háromszorosára. vagyis enzimnélküli értéktelen savóval keverve. ezért tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. mint a tehéntej. ezért csekély az esetleges fertõzés valószínûsége. Savanyítás hatására ugyanis a tejcukor lebomlik. és a csontritkulást. Sajnos az ára több mint kétszerese a tehéntejnek.) Ugyancsak nagyon finom és tápláló a juhtej. Nem véletlen. hogy a laktóz-intoleranciában szenvedõk is fogyaszthatják. Felmelegíteni nem szabad. (Semmilyen mellékíze sincs. mint a tehéntej. ezeknek az ételeknek az elkészítési módja beépült a kultúránkba. Forgalmazása. Avitaminból háromszor. Magas kalciumtartalma segít megelõzni a fogszuvasodást. A kecsketej még a pollenallergia ellen is hatásos lehet. ha a kecskékkel parlagfüvet etetnek. Egymagában azonban lehetõleg ne igyuk. Utána gyorsan ellenanyagot termel a szervezetük.és ásványanyagtartalma csekély. rothasztó baktériumokat. mint tejpor magas hõfokon kezelt. Ha valaki ezt a tejet hõkezeletlenül naponta issza. a laktuloz és a laktinok (vízben oldódó diétás rostok) elõsegítik a bélmozgást. így nem kell homogenizálni. Ez a papírdobozban forgalmazott tejesalapú készítmény nem más. mert ettõl kecskeízû lesz. míg B5 vitaminból hatszor többet tartalmaz. mint a forralt. Csecsemõk táplálására is elõnyösen használható. Újabban kezd ismét divatba jönni a kecsketej.

A legjobbak közül legolcsóbbak a WÉS Tejipari Rt. fogyasszon továbbra is állati eredetû tejet és tejterméket. Érdekességként megemlíthetõ. így szinte pótolhatatlan a szervezet számára. A tejsavas erjesztés során bekövetkezõ fehérjebontás következtében megnõ az egészségvédõ bioaktív anyagok mennyisége is. szobahõmérsékleten. . akkor az UHT márkanéven forgalmazott papírdobozos tejet keressük. így fogyasztása nem vált ki kellemetlen ingert azokban sem. és a maradékot két-három nap alatt el kell fogyasztani. és az aszeptikus Tetra Brik csomagolás következtében az UHT tej három hónapig is eltartható hûtés nélkül. ami bõrpanaszokban. hogy a kíméletes tartósításnak és a nyersanyagok károsodás nélküli fõzésének van még egy ennél is különlegesebb módja. de nem tartalmaz tejcukrot. Ez a növényi eredetû tej igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. mivel újabban elkezdték mesterségesen elõállítani azt az enzimet. légzési nehézségekben és székrekedésben nyilvánul meg. akik undorodnak a forralt tej ízétõl. Egyébként a szójatejbõl rendkívül egészséges túró is készíthetõ. és a Hercegtej Kft. a foszfor és a rákellenes szelén felszívódása. vagy ha ehhez nem tudunk hozzájutni. hogy a szervezetük nem tudja megemészteni a tej cukortartalmát. miáltal csökken a vér koleszterinszintje. Iskolai tanulmányainkból tudjuk. Közülük a peptidek az egész szervezetet védik a rák kialakulásától. és kénytelenek vagyunk pasztõrözött tejet vásárolni. Ebbõl a szakorvos által felírt és térítésmentesen kiváltható tejcukorbontó szerbõl 1 kávéskanálnyit kell beletenni 1 pohár tejbe. így az allergiás tünetek maradéktalanul megszûnnek. termékei. hogy a sok kefirt fogyasztó kaukázusi népek között miért olyan gyakori a száz éves kort megért ember. és fejti ki áldásos tevékenységét. A csecsemõk egy része allergiás az állati eredetû tejre. akkor itassunk vele szójatejet. Emellett csökkentik a vérnyomást. Érdemes megragadni ezt a lehetõséget. Felbontás után természetesen ez a tej is csak hûtõben tárolható. Amennyiben a lakásunk közelében nincs piac. Ennek módja a vegetárius szakácskönyvekben részletesen le van írva. hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságot meghaladva már nem lehet normál edényben fõzni. de szójababból házilag is elõállítható. vagyis az a felnõtt korban is megmaradó probléma. Ennyi sok pozitív hatás láttán már érthetõ. Ezért a nagyobb hegyekben már 70-80 °C-on elkezd forrni a víz. hanem néhány másodpercre 140 °C-ra hevítik. Élvezeti értéke még így sem éri el a valódi tejbõl készült túróét (ráadásul drága is). emiatt csak fûszerezve használható. A kisgyermekek számára azonban létfontosságú a tejfogyasztás. A szójatej bioboltokban szerezhetõ be. majd hirtelen lehûtik.és B-vitamin-tartalma. Ilyenkor adjunk a babának kecsketejet. ezért aki nem szenved laktóz-intoleranciában. ami azt jelenti. amely a laktóz-intoleranciában szenvedõk szervezetébõl hiányzik. Ezáltal ennek a tejnek is megsemmisül a teljes enzimtartalma. mert a legújabb kutatások fényt derítettek arra. A savanyú közegben a vitaminok is jobban megõrzõdnek. folsav) valamint a biotin fel is dúsulnak. Ez a jelenleg legkorszerûbb technológiai eljárással tartósított tej abban különbözik a hagyományos pasztõrözött változattól. és ugyancsak kevésbé károsodik az A. Ultrapasztõrözött tejet már sok cég gyárt nálunk. Mindemellett a savanyított tejtermékekben biológiailag aktív anyagok keletkeznek. Ennek oka a laktóz-intolerancia. Ráadásul a tejsavas erjesztés alatt egyes vízben oldódó B-vitaminok (nikotinsav. Ezek egyike. hogy átalakítják az epesavakat. 2 dl aludttejben 100 millió élõ tejsavbaktérium van. míg a probiotikus eljárással készült tejtermékek fogyasztása során 30 milliárd tejsavbaktérium kerül a szervezetbe. és elõsegítik a jó alvást. a magnézium. hogy a tejben 2000 összetevõ található. de a C-vitamin 90%-a megmarad.kalcium. vele együtt az érelmeszesedés veszélye. A gyors hõkezelésbõl adódóan az ultrapasztõrözött tej jobban megõrzi a nyerstej eredeti ízét is. A szójatúró (ismertebb nevén a tofu) azonban a szójakockához hasonlóan semleges ízû. hogy itt nem tartósan forralják 70 °C-on a nyerstejet. ami a vastagbélrák megelõzésének fontos feltétele. maró hatása. Mellesleg az ultrasteril körülmények között történõ töltés. Mellesleg ma már az allergiások is fogyaszthatnak tejet. hogy a víz forráspontja függ a külsõ nyomástól. Másrészt megszûnik az epesavaknak a bél nyálkahártyájára gyakorolt izgató. Ez a fizikai jelenség azonban ellenkezõ irányban is érvényesül.

vagyis a környezeti nyomás növelésével csökkenthetõ a fõzési hõmérséklet. Ezt használták ki a japán tudósok, amikor szerkesztettek egy közel 1 tonna súlyú berendezést, amellyel 8000 bar nyomást állítottak elõ. Ezen a nyomáson már szobahõmérsékleten is megfõzhetõ a nyers táplálék, így sem a vitamin- sem pedig az enzimtartalma nem károsodik. Annak ellenére, hogy ez a nyomás tízszerese a legmélyebb tengerek fenekén uralkodó nyomásnak, még tojás is fõzhetõ benne. A roppant nagy nyomás alá helyezett nyers tojásnak azért nem törik össze a héja, mert a víz átjut a pórusain, így a külsõ és belsõ nyomás kiegyenlíti egymást. Ez az eljárás a nyers táplálék ízének maradéktalan megõrzésén túlmenõen alkalmas ételeink károsodás nélküli tartósítására is, mivel a nagy nyomás hatására elpusztulnak a baktériumok, ami tökéletes sterilitást eredményez. Egyetlen hátránya ennek a berendezésnek, hogy nagyon drága és meglehetõsen nagy helyet foglal el, így a háztartásokban való alkalmazása nem várható. Egyébként a Kiotói Mezõgazdasági Egyetemen folytatott hidegfõzési kísérletek egy másik meglepõ jelenséget is eredményeztek, a melegfagyást. Rihamoro Hajasi professzor elmondása szerint ezt akkor tapasztalták, amikor kíváncsiságból tovább növelték a nyomást. 10 ezer bar felett elkezdett a víz fagyáspontja növekedni, és elérte a szobahõmérsékletet. Ennek következtében a nagy nedvességtartalmú élelmiszerek nem fõttek meg, hanem éppen ellenkezõleg, megfagytak. Ily módon felfedeztek egy új tartósítási eljárást. Még nagyobb volt az örömük, amikor a vizsgálatok kimutatták, hogy az így fagyasztott élelmiszerek aromája és vitamintartalma kevésbé károsodik, mint a mélyhûtött mirelit termékeké. A különleges fagyasztóeljárásokkal kapcsolatban érdemes szót ejteni a fagyasztva szárításról is. Az eljárás kifejlesztését az amerikai kormány rendelte meg ûrhajósok számára. Lényege, hogy az élelmiszereket gyorsfagyasztással tartósítják, majd kivonják belõle a teljes nedvességtartalmát. Ez úgy történik, hogy a fagyasztás légmentes kamrában történik. Amikor a zöldség-gyümölcs már keményre fagyott, a hideg hûtõfolyadék helyett gázt nyomnak be a kamrába. Ennek hatására az élelmiszerben levõ jég gõzzé alakul anélkül, hogy felolvadna. Ezt követi a légmentes lezárás, hogy se levegõt, se párát ne tudjon magába szívni az étel. Az ily módon tartósított élelmiszer friss súlyának csak egynegyedét nyomja. A dupla tartósításnak (fagyasztás + szárítás) köszönhetõen évekig megõrzi az ízét, és az elkészítéséhez csupán forrásban levõ vízre van szükség. Visszatérve az elõzõ témára, ha hagyományos módon fogyókúrázunk, akkor se kínozzuk magunkat olyan ételekkel, melyek undort keltenek bennünk, csupán azért, mert csekély a kalóriatartalmuk. Ne méricskéljük a nyersanyagokat patikamérlegen, és ne bújjuk a kalóriatáblázatokat. Ne feledjük, hogy csak attól hízunk, amit megeszünk. A kövér embereknek maximum 2%-a szenved hormonzavarban, a túlnyomó többség tehát azért kövér, mert sokat eszik. Egy ismert magyar táplálkozástudományi professzor ezzel a drasztikus kijelentéssel zárt le egy tudományos vitát: A náci koncentrációs táborokban nem akadt egyetlen túlsúlyos, vagy kórosan elhízott ember sem. A kövéreknek tehát nem azt kell kérdezniük, hogy: Mit egyek, hogy lefogyjak? A fogyáshoz nem enni kell, hanem koplalni. Egyébként is groteszk dolog ilyen problémával elõhozakodni egy olyan világban, ahol évente több mint 1 milliárd ember éhezik, és évente 30 millióan halnak éhen, köztük 10 millió gyerek. A helytelen táplálkozás okozta betegségekre is megvan a legegyszerûbb és legolcsóbb gyógymód. Amikor az ausztrál bennszülöttek megismerkedtek a jóléti társadalom vívmányaival, elkényelmesedtek, és meghíztak. Valakinek az az ötlete támadt, hogy egy önként vállalkozó kisebb csoport térjen vissza az õsi életformához. A kísérletben részt vevõk ismét halásztak, vadásztak, gyûjtögettek. Néhány hónap alatt szépen lefogytak, rendezõdött a vércukorszintjük, normalizálódott a magas vérnyomásuk. Mellesleg a szegény emberek nem az élelem világméretû hiánya következtében éheznek és szenvednek különbözõ hiánybetegségekben, hanem az egyenlõtlen elosztás miatt. Soha ennyi élelmiszerfelesleg nem képzõdött a világban, mint manapság. Az Európai Unió hûtõházaiban évtizedek óta eladhatatlan vajhegyek, és több millió tonnányi lefagyasztott hús vár vevõre. Más élelmiszer-alapanyagokból is hatalmas készletek halmozódtak fel a raktárakban. Összességében a Föld minden lakosára napi 1,25 kg gabona és hüvelyes termény; 0,5 kg hús, tojás és tej;

valamint 0,5 kg gyümölcs és zöldség jut. Ha ezt az adagot naponta meg kellene enniük az éhezõknek, elhíznának tõle. Helyettük a nyugati országokban élõk eszik meg a felesleget. Észak-Amerikában már minden harmadik ember olyan kövér, hogy szinte gurul. Õk meg a zabálásba betegednek bele. Ha valaki túlsúlyos, egyen kevesebbet. Aki a vacsora elhagyása után is hízik, az mondjon le a tízórairól és az uzsonnáról is. Mindaddig csökkentsük a napi ételadagunkat, amíg normális tempóban nem csökken a testsúlyunk. Az a kevés étel viszont amit magunkhoz veszünk, legyen ízletes, mivel a nemkívánatos étel pszichésen könnyebben idézhet elõ gyomorbajt, mint a helytelen táplálkozás. Különben is csak azok az ételek válnak igazán a hasznunkra, amelyeknek az elfogyasztása élvezetet jelent. A csökkentett ételmennyiségbõl származó éhségérzetet könnyen elûzhetjük búzacsíra vagy korpás kekszek fogyasztásával, mert ezek az anyagok annyi vizet képesek magukba szívni, hogy háromszorosára dagadnak a gyomorban, tompítva ezzel éhségérzetünket. Akinek kevés a gyomorsava az is alkalmazhatja ezt a módszert, mivel valódi citromlébõl készített cukormentes limonádéval ellensúlyozni tudjuk a keksz gyomorsavfelszívó hatását. Az éhségérzet oka azonban a legtöbbször nem más, mint folyadékhiány. Így ha két étkezés között éhesek vagyunk, igyunk 1-2 pohár vizet. A fogyókúrának ez a módja csak az elsõ napokban nehéz, 3-4 hét után gyomrunk átáll az új étkezési módra, és akkor végleg megszûnik kínzó éhségérzetünk. Nem jó megoldás a csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása sem. A sovány tejbõl pl. nem csak a zsír túlnyomó részét vonják ki, hanem vele együtt eltávolítják a teljes A-, D- és E-vitamin-tartalmát. Hasonló a helyzet a többi preparált élelmiszernél is. Aki ily módon fogyókúrázik, annak minden esélye megvan rá, hogy egy idõ után a karcsúsága hiánybetegségekkel fog párosulni. Idõközben az is kiderült, hogy a light os termék csapda. Vásárlói nem fogynak, hanem inkább híznak. Ennek oka, hogy amikor a nyelvünk édes ízt érzékel, kalóriát vár. Ezért beindul a szervezet szénhidrátlebontást elõsegítõ folyamata, az inzulintermelés. A mesterséges édesítõszerrel ízesített ételek azonban nem tartalmaznak kalóriát, így nincs mit lebontani. A sok inzulin azonban már a vérben van, ami jelzést küld az agynak, hogy kalória-utánpótlást vár. Ez éhségérzetünk fokozódásában nyílvánul meg, melynek eredményeként rögtön nassolnivaló után nézünk. Az utólag elfogyasztott édességekkel együtt már sokkal több kalória jut a szervezetünkbe, mintha hagyományosan édesített ételt ettünk volna. A felesleg aztán háj formájában ránk rakódik. Arról nem is szólva, hogy a light és egyéb agyonsoványított szörnyûségek ízetlenek. Nem váltanak ki gasztronómiai élvezetet, e nélkül pedig a táplálkozásunk vegetálássá válik. Az ember nem csak azért eszik, hogy életben maradjon. Étkezési kultúránk fontos része az ízek élvezete. Ez boldogságunk egyik forrása. Ne mondjunk le tehát a finom ételek fogyasztása által nyújtott örömökrõl. Az elhízás ellen nem a lesilányított, értéktelen, denaturált táplálékra való átállással kell védekezni, hanem az adagok, illetve az étkezések számának csökkentésével. Már egy vicc is született a célszerû eljárásról: Mi a leghatékonyabb fogyókúra? Egy rendkívül egyszerû tornagyakorlat. Forgassuk a fejünket jobbra-balra, valahányszor étellel kínálnak. A minden áron való fogyni akarás mosolyra fakasztó kúrákat is eredményez. A hollywoodi színésznõk legújabb diétája, hogy: Mindent ehetsz, amit csak kívánsz, de mindenbõl csak egy falatot. A gazdagok, a tehetõsek feltalálták a szegénységet. Eszükbe sem jut, hogy a szegény ember is ezt teszi. Nyomorúságos helyzete folytán jó, ha egy falat étel jut neki naponta. Így természetes, hogy nem hízik meg. Innen már csak egy lépés, hogy szétosszák a pénzüket, vagyonukat a szegények között. Így az éhezõk néha jól is lakhatnának. Amerikában a mérsékelt táplálkozás hívei mozgalommá fejlesztették a korlátozott táplálékfelvétel módszerét. Steven Hawks által hirdetett intuitív evés fogyókúra lényege, hogy bármit ehetünk, da csak akkor, ha valóban éhesek vagyunk, és ahogy megtelt a gyomrunk, azonnal abba kell hagyni. (Mellesleg ez a módszer az évezredek óta ismert önkorlátozó, civilizált emberhez méltó táplálkozás felelevenítése. 80 évvel ezelõtt Bicsérdy Béla, a vegetarizmus magyarországi megteremtõje is így táplálkozott. Amikor érezte, hogy megtelt a gyomra, felállt az asztaltól, és otthagyta az ételt. A feltehetõen vénuszi

származású Saint-Germain gróf is így táplálkozott. Kizárólag zöldséget, gyümölcsöt és olajos magvakat fogyasztott, és a csak addig, amíg az éhségérzete el nem múlt. Egy falattal sem evett többet.) Ha valaki továbbra is ragaszkodik a kalóriatáblázatok alapján összeállított hagyományos diétához, az mindenképpen kerülje a drasztikus módszereket. A hosszú távon folytatott éhezés nem csak a fölös kalóriától szabadítja meg a szervezetet, hanem megfosztja a létfontosságú vitaminoktól, valamint a makro- és mikroelemektõl is. Ennek elkerülhetetlen következménye az immunrendszer leromlása, és különbözõ betegségek kialakulása. A táplálkozástudományi kutatások szerint az egészségre a mérsékelten energiaszegény, napi 1500 kcal-os (6300 kJ) étrend bizonyult a legkevésbé veszélyesnek. Ez ugyan havi 3-4 kilogrammnyi fogyást eredményez csupán, de mentes minden mellékhatástól, és nem jár semmilyen szenvedéssel. Az alacsony- vagy nullkalóriás diéta további hátránya még, hogy a súlycsökkenés jelentõs részben izomszövetünk megfogyatkozása révén jön létre. Ennek következtében nem csak karcsúak, hanem soványak leszünk, ami egészségünk kockáztatásán kívül újabb pszichés zavarokhoz vezet. Az eredményes fogyókúra alapvetõ feltétele tehát a türelem, ami egy járulékos szempont miatt is fontos. Sokan nem tudják, hogy a testszerte lerakódó zsírréteg csak akkor kezd el csökkenni, amikor a szervezet a májban lerakódott zsírt már elégette. Krónikus elhízás esetén egy hónap is kell, amíg a májban és a zsigerek között felhalmozott zsírmennyiség elbomlik. Legyünk tehát türelmesek, a testsúlycsökkenés elõbb-utóbb megindul. A fogyás elkezdõdését a vizelet színe jelzi. Minél sötétebb, annál intenzívebb a súlycsökkenés. A szervezet ugyanis az emésztésnél felszabadult energiát a szervezet méregtelenítésére fordítja. Ennek alapján szinte azonnali visszajelzést kapunk arról, hogy ha túlettük magunkat. A túl sok táplálék feldolgozása oly sok terhet ró a szervezetre, hogy abbamarad a méregtelenítése, melynek látható következménye, hogy a vizeletünk kivilágososodik, vízszínûvé válik. (Ez a jelenség egy alapos böjtkúra, a szervezet teljes méregtelenítése után is bekövetkezik, de ez azért történik meg, mert a szervezetünk méregmentessé vált. Állandósulhat is ez az állapot, de csak addig tart, amíg nem kezdünk el megint egészségtelen, vegyszerekkel mérgezett ételeket fogyasztani.) A sikeres fogyókúra másik buktatója a jojó-effektus fellépése. Amennyiben a jól táplált szervezet azt veszi észre, hogy a megszokottnál kevesebb tápanyagot kap, takarékoskodni kezd. Ezért szokott a látványos fogyással induló kúra néhány hét múlva megtorpanni. Ha ilyenkor feladjuk, akkor a szervezetünk a bevitt tápanyagból jóval többet raktároz el, mint korábban. Ennek következtében zsírpárnáink a zsinóron rángatott jojó pörgéséhez hasonló gyorsasággal fognak visszatérni, sõt még többletsúly is rakódik ránk, hiszen az elõzõleg takarékra állított szervezet még nagyobb hatásfokkal dolgozza fel a táplálékot. Ráadásul az újabb fogyókúra sokkal keservesebb lesz, mert a hatékony anyagcsere lassabban reagál a csökkentett energiatartalmú étrendre. Széleskörû tapasztalatok szerint ez az effektus napi 1200 kalóriás étrend, vagyis drasztikus fogyókúra esetén mindig fellép. (Ez valójában kcal. A fogyókúrás szakkönyvekben az egyszerûsítés érdekében elhagyják a kilo elõtagot. Az új szabvány szerint a kJoule-t kell használni. 1 kcal kb. 4,2 kJ-nak felel meg.) Nagy probléma még ennél az effektusnál, hogy a fogyás során nem csak zsírszövetet, hanem fehérjét is veszítünk, visszahízáskor azonban csak a zsírszövetek szaporodnak, izmaink nem. Egy átlagos (1-2 hetes) böjtkúránál ettõl nem kell tartanunk, mert a fehérjelebontás csak 2 hét után indul meg. Addig a szervezet a májban felhalmozódott glikogén, majd a testszerte lerakódott zsírok elbontásából fedezi a glukózszükségletét. A jojóeffektus járulékos következménye, hogy károsítja az immunrendszert. Amerikai kutatók vizsgálata szerint, aki 5 éven át váltakozva fogy majd hízik, annál 30%-kal csökken az ölõ sejtek száma, így gyakrabban betegszik meg. Az alacsony vagy nullkalóriás diéta azok számára sem ajánlott, akik azért böjtölnek, hogy megszabadítsák a szervezetüket a felhalmozódott mérgektõl. A sovány testalkatúak a tisztító kúrát gyümölcslével végezzék. A léböjtkúra elõnye, hogy a gyümölcs cukortartalma biztosítja az agy táplálását. Az agynak

ugyanis naponta 130 gramm szõlõcukorra van szüksége a zavartalan mûködéshez. A böjt idején azonban a szervezet nem jut hozzá cukorhoz, ezért olyan aminosavakból állítja elõ, amelyek a testfehérjék lebontása révén keletkeznek. Ez a biokémiai folyamat szintén az izomszövet csökkenéséhez vezet. Kellemetlen velejárója még ennek a jelenségnek, hogy az ily módon elõállított cukor mellett ketonok is keletkeznek, amelyek mérgezõen hatnak a szervezetre. Ennek tünetei: ingerlékenység, apátia, fáradtság. Másik lehetõség a tejsavóval végzett böjtkúra. A tejsavó literenként 30 grammnyi fehérjetartalma ugyancsak képes megakadályozni a szervezet fehérjeegyensúlyának megbomlását. Arra azonban ügyeljünk, hogy a savó nyerstejbõl származzon, mert enzimek hiányában értékes hatóanyagai nem képesek felszívódni. Izomszöveteik védelme érdekében érdemes ezt a módszert alkalmazniuk a kisebb súlyproblémák miatt böjtölõknek is. Azért is fontos a friss savó használata, mert az állás során a benne található jobbra forgató tejsav balra forgatóvá válik, ami lassítja az anyagcserét. A savóban levõ aminosavak és egyszerû felépítésû fehérjék (albumin, globulin) valamint az orotsav segítik a máj méregtelenítõ funkcióját is. Fogyókúrát újhold idején ajánlatos tartani, mivel a súlycsökkenés ilyenkor a leghatékonyabb. (Az amerikai Georgiai Egyetem kutatói szerint holdtöltekor 8%-kal növekszik a tápanyagfelvétel.) Ebben az idõszakban célszerû elkezdeni a dohányzásról, kávézásról és az alkoholról való leszokást is. Ha regeneráló kúrára is szükségünk van, ezt növekvõ hold idején tartsuk. Ekkor duplán hatásos minden, ami erõsít, tehát a vitaminok, az ásványi anyagok és roboráló készítmények. A tornagyakorlatok és masszázsok jótékony hatásai is ilyenkor a legintenzívebbek. Lokális fogyasztás esetén jó hatást lehet elérni borókakrémes masszázzsal. A krémmel naponta 20 percig kell masszírozni a karcsúsítani kívánt testrészt. A fogyni vágyók ne tévesszék össze a böjtölést a koplalással. Az éhezés nem szabadítja meg a szervezetet a mérgektõl. A böjtkúra elengedhetetlen része a béltisztítás, a naponként végzett beöntés. Még kevésbé nevezhetõ böjtölésnek a pénteki hústilalom, mert ez csak lemondás. Ezzel csupán annyit érünk el, hogy valamivel késõbb telítõdik a szervezetünk a húsban található mérgekkel. Ezzel nem elõzzük meg, hanem csak elodázzuk a húsevés okozta betegségeket. Többet árt, mint használ a dohányzás és a szeszfogyasztás mellett végzett böjtölés. A káros szenvedélyek kielégítése melletti éhezés azt eredményezi, hogy nagyobb hatásfokkal szívódik fel a szervezetbe nikotin és az alkohol. A böjtkúra eredményességének záloga a sok mozgás. Enélkül a kiéheztetett test egyre bágyadtabb lesz, teljesen elernyed. A sok mozgás, a rendszeres és intenzív tornagyakorlatok azonban fokozzák a szervezetben a bioenergia áramlását, ami növeli a vitalitásunkat, az életkedvünket. Így a böjtkúra végén nem csak karcsúbbak, hanem erõsebbek, aktívabbak is leszünk, és megtisztított szervezetünk következtében sokkal jobb lesz a közérzetünk. A legújabb táplálkozástudományi kutatások szerint tekintélyes túlsúllyal rendelkezõk hamarabb is megszabadulhatnak zsírpárnáiktól. Ennek a kiegészítésként alkalmazandó módszernek a lényege az ételek szétválasztásában rejlik. (Az ételszétválasztás lényege, hogy bizonyos fajta ételek, pl. a zsírok és a szénhidrátok nem fogyaszthatók egyszerre.) A diétás étrend összeállításával foglalkozó szakemberek már régóta gyanítják, hogy a zsírszövetek kialakulásához egyes ételeknek (a zsíroknak és a szénhidrátoknak, illetve a fehérjéknek és a szénhidrátoknak) össze kell kapcsolódniuk a szervezetünkben. Az elfogyasztott ételeknek a zsírtartalmát leginkább a kenyér és a burgonya köti meg, így aki lemond ezeknek az élelmiszereknek más, fõleg nagy zsiradéktartalmú ételekkel való együttfogyasztásáról, az még intenzívebb testsúlycsökkenésre számíthat. Egy zacskónyi (25 dg chips) 1350 kalóriát tartalmaz. Annyit, mint egy kétfogásos ebéd. Ezzel szemben 25 dg szamócában csak 75 kalória van. Ez is magyarázatot ad arra, hogy a vegetáriusok miért nem híznak el. Nem azért soványak, mert éheznek. Az érett gyümölcs ugyanúgy csillapítja az éhséget, mint a zsiradékban sült krumpli vagy a hús. A kalóriatartalma azonban több mint egy nagyságrenddel kisebb. Egy új keletû táplálkozástudományi felismerés szerint ennél is veszélyesebb kombináció, ha cukrot és zsírt fogyasztunk együtt. Ha zsíros fogásaink egyben

cukrot is tartalmaznak, a zsírok beépülése akár 60%-kal is megnövekedhet. A szervezet ugyanis egy idõben csak szénhidrátot vagy zsírt tud elégetni. Mivel a szénhidrát könnyebben hasznosítható, ezzel kezdi a lebontást. Ilyenkor a vércukorszint hirtelen megemelkedik, melynek hatására a hasnyálmirigy nagy mennyiségû inzulint termel. Az inzulin viszont gátolja a zsír lebontását elõsegítõ glükonon hormon érvényesülését, melynek következtében a zsír lerakódik az energiaraktárakba, a derékra és a csípõtájra. A zsírégetés csak a szénhidrátok lebontása után kezdõdik el, de mivel az elfogyasztott étel szénhidráttartalma többnyire bõven fedezi a szervezet energiaigényét, erre már nem kerül sor. A zsírpárnák megmaradnak, sõt vastagodnak. Az elhízás fõ oka tehát a túlevés, testünk táplálására fele annyi élelem is elegendõ lenne. A legtöbb ember viszont ragaszkodik a jóllakottság érzéséhez, ezért az elhízás csak úgy akadályozható meg, hogy tartózkodunk a zsírok és a szénhidrátok együttes fogyasztásától. A legjobb és legradikálisabb eredményt azonban a három módszer, vagyis a diéta, a gyümölcskúra, és a dr. Hay kutatásain alapuló Testkontroll néven ismert ételszétválasztás együttes alkalmazásával érhetjük el. Egyre nagyobb népszerûségnek örvend az ételszétválasztás egy sajátos módja, a négynaponként eltérõ táplálkozás. Ennél a 90 napig tartó fogyókúránál naponta más-más ételfajtát kell enni, majd a negyedik nap után ismétlõdik a ciklus. A diéta a fehérjenappal kezdõdik. Ekkor ebédre csak fehérjetartalmú ételeket (pl. szóját, tojást, tejtermékeket) szabad enni. A második nap a keményítõnap. Ekkor a zöldség bármely fajtája (bab, borsó, lencse, krumpli) fogyasztható, de más nem. A harmadik, szénhidrátnapon fõtt tésztát (pl. spagetti) vagy sült tésztát (pl. pizza) illetve kelt tésztás készítményeket (kalács, sütemények) kell enni. A negyedik nap a gyümölcsnap. Ekkor bármilyen nyers gyümölcs fogyasztható, korlátlan mennyiségben, de ezen kívül semmi más. A vacsora mind a négy napon ugyanaz, mint az ebéd, csak fele mennyiségben. Utána ismétlõdik a négynapos ciklus, három hónapon keresztül. A reggeli az egész kúra alatt csupán 2 szem friss gyümölcs (alma, körte) vagy ennek megfelelõ mennyiségû apró gyümölcs lehet. Inni kizárólag cukormentes teát vagy ásványvizet szabad. 30 nap után a kúrába be kell iktatni egy víznapot a gyümölcsnap után. Ekkor böjtölni kell. A szervezet tisztulása érdekében egész nap csak ásványvíz fogyasztható. Bár a napok sorrendjét feltétlenül be kell tartani, a szelektív ételfogyasztással történõ fogyókúra nem jár éhezéssel, sõt egyhangúnak sem mondható. Az egyes ételféleségeken belül a receptek szabadon változtathatók. Ha elõzõleg sajtos pizzát készítettünk, nem kell négy nap múlva is azt enni. Csinálhatunk helyette bármilyen ízesítésû pizzát, vagy más sült tésztát. Ennek ellenére ezzel a fajta diétával 18-25 kiló súlyfelesleget is le lehet adni 3 hónap alatt, és a leadott kilók nem jönnek vissza. Ha mégis súlygyarapodást észlelünk, újabb 90 napig csak friss gyümölcsöt ehetünk reggelire, vagy meg kell ismételni az egész kúrát. Ennek a fogyókúrának a növekvõ sikere is azt bizonyítja, hogy nem csak azért hízunk, mert sokat eszünk, hanem azért mert mindenfélét összeeszünk. A húsos feltétet fõtt tésztára rakva fogyasztjuk, majd utána jóízûen bekebelezünk egy nagy szelet tortát. Végül jöhet a friss gyümölcs. Szegény gyomrunk azt sem tudja mit csináljon ezzel az egyveleggel. Még rendesen megemészteni sem tudja, mert közben megerjed benne a nyers gyümölcs, és megbuggyan a tartalma. A vékonybél sem tudja, hogy mit válaszon ki, mert egyszerre zúdul rá a fehérje, a keményítõ és a szénhidrát. Ráadásul ott a desszert, a magas cukortartalmával. Ez a fajta mindenevés a hasnyálmirigyet is túlterheli. A tortában, és egyéb süteményekben levõ összetett cukor (diszacharid) lebontásához sok inzulin kellene, a nagy mennyiségû inzulin viszont gátolja a máj zsírlebontó tevékenységét. Így végül semmi sem tud rendesen megemésztõdni és felszívódni. Ilyen körülmények között csak a hájréteg vastagodik meg rajtunk, mivel a felesleges zsír nem képes távozni a szervezetbõl. Ezt követi a cukorbetegség, mert a kifáradt hasnyálmirigy nem tudja a sok répa- és nádcukrot könnyen felszívódó szõlõcukorrá alakítani. A lebontatlan cukrot a sejtek képtelenek felvenni, így pang a vérben, elõidézve korunk népbetegségét, a 2-es számú cukorbetegséget. A vegyes étkezést folytatók már akkor is elkerülhetik ezeket a

kellemetlenségeket, ha a különféle összetételû ebédet két részletben fogyasztják el. Ebédre a fõ fogást (valamilyen egytálételt), vacsorára pedig a levest, vagy a desszertet. Így az eltérõ alapanyagok nem keverednek egymással, és zavartalanul végbemegy az emésztés. Marad idõ az elfogyasztott cukor lebontására, sejtekbe szállításra, a májban felhalmozott zsírok kiürítésére. A sejtek jóllakásával megszûnik az éhségérzet is, pedig csak fele annyit eszünk, mint korábban. A hollywoodi sztárok kedvenc fogyókúrás módszere az Atkins-diéta. A lényege, hogy bármit lehet enni, csak szénhidrátot nem. Korlátlan mennyiségben engedi fogyasztani a húst és zsírokat, de szigorúan tiltja a kenyeret, a tésztákat és a süteményt. Az ily módon történõ fogyás biokémiai magyarázata nagyon egyszerû. Ha nem fogyasztunk cukrot vagy cukorrá alakítható szénhidrátokat, szervezetünk azt hiszi, hogy nem kap elegendõ táplálékot. Ezért elkezdi lebontani az elraktározott tartalékot, vagyis a ránk rakódott hájréteget. Ily módon látványos súlycsökkenés indul meg. A húsfogyasztás ártalmaitól azonban így nem szabadulhatunk meg, ezért jobb, ha a fehérjét szójakészítmények formájában fogyasztjuk. Azért is célszerû áttérni a húsról a szójára, mert a hús LDL-koleszterin-tartalma szívtrombózist okoz. Amerikában az 53 éves Jody Gorran kártérítési pert indított az Atkins-birodalom ellen, mert miután az általuk elõírt módon kezdett el táplálkozni, koleszterinszintje 50%-kal megugrott. Kétévi fogyókúra után az artériái úgy eltömõdtek, hogy életmentõ mûtétet kellett rajta végrehajtani. Az Atkins-diéta hívei azonban továbbra is kitartanak amellett, hogy a zsírok és húsok korlátlan fogyasztása biztonságos, és egészséges. Mindenesetre sokat ront ennek a diétának a hitelén, hogy kidolgozója, Atkins doktor túlsúlyos volt, és 2003-ban szívrohamban halt meg. Ironikusan hangzik, hogy halálakor 115 kilót nyomott. (Az utóbbi években a fogyókúrázás évi 50 milliárd dolláros üzletággá vált az Egyesült Államokban, és ennek köszönhette az Atkins vállalathálózat is a kiépülését.) A fiaskó ellenére ezt a módszert érdemes továbbra is alkalmazni, mivel az Atkins-diéta szójával is végezhetõ. A szójában sokkal több a fehérje, mint a húsban; de nem tartalmaz LDL-koleszterint, valamint purint és egyéb mérgeket. A testsúly karbantartásának van egy szervezet által irányított természetes módja is, a kiegyensúlyozott hormonháztartás. Az elhízást a pajzsmirigy jódtartalmú hormonja akadályozza meg. Túlmûködése esetén a pajzsmirigy által termelt trijód-tironin hormon kóros soványságot is kiválthat. Alapvetõen ennek a zsírégetõ hormonnak a mennyisége szabja meg zsírpárnáink vastagságát. A trijod-tironin eltérõ szintje az oka annak, hogy egyesek folyton zabálnak mégsem híznak egy grammot sem, mások pedig már attól is híznak, ha csak ránéznek az ételre. A pajzsmirigy hormonjainak zsírbontó hatása nem új keletû ismeret. Már az 1920-as években felfedezték, és mesterséges hormonokat használtak a pótlására. Való igaz, hogy gyorsan lehetett tõle fogyni, de igen kockázatos volt az alkalmazása. Sok esetben süketséget, vakságot, sõt halált okozott. Ezért pár év után betiltották a használatát. Korunk narkós nemzedéke felfedezett egy anfetamin származékot, amely amellett hogy élénkít, az anyagcserét is felpörgeti. Ez a szer Gracidin néven vált ismertté. Ezzel szintén gyorsan lehetet fogyni, de aki rászokott, a kábítószer rabjává vált. Abbahagyni se lehetett a szedését, mert ennek következménye gyors visszahízás volt. Ezért világszerte betiltották a gyártását. A klinikákon azonban továbbra is kezelik a hormonzavarral küszködõket, de a testsúlycsökkentés szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik. A fogyókúra ugyanis hormonpótlással sem garantált, mert a pajzsmirigy hormonja rendkívüli mértékben megnöveli az étvágyat. Aki ezt nem tudja leküzdeni, még többet eszik, amitõl még jobban elhízik. Nem csak a pajzsmirigy alulmûködése, hanem a mellékvesék túlzott mûködése is okozhat elhízást. Ennek a fajta elhízásnak az a jellegzetessége, hogy a nõknek csak a hasuk növekszik, a combjuk elvékonyodik. Ez azért szokatlan, mert a legtöbb nõ ha hízik nem csak pocakot ereszt, hanem a csípõje, a combjai is megvastagodnak. A jódhiány különösen nálunk okoz gondot, mert Magyarországon meglehetõsen jódhiányos a talaj. Ez jelentõsen hozzájárult ahhoz, hogy az alacsony átlagjövedelem ellenére nálunk még a nyugati országokban regisztráltnál is több

a túlsúlyos ember. Aki pajzsmirigy-alulmûködésben szenved, napi 800 kcal táplálék bevitele mellett sem tudja csökkenteni a testsúlyát. Ha valaki ennél is kevesebb energiatartalmú táplálékot vesz magához, az sem segít rajta, mert ettõl krónikus székrekedése lesz. A szervezet ugyanis igyekszik a rendelkezésére álló kevés táplálékból kivonni az igényelt tápanyag- és folyadékmennyiséget, melynek következtében nem engedi az ürüléket távozni. A végbélben megrekedt bélsár beszárad, a korábban naponkénti széklet heti két, majd egy alkalomra csökken. Ennek látható jele az állati ürüléknél tapasztalható bogyósodás. A végbélbõl történõ kivonás ennél is veszélyesebb következménye, hogy a maradék nedvességés tápanyagtartalommal együtt rengeteg méreg is felszívódik a székletbõl. A szervezet által kiürítésre szánt méreganyagok nem távoznak el, hanem újra felszívódnak. (Ennek elkerülése érdekében írják elõ szigorúan a böjtkúrát folytatóknak a naponként beöntést, végbélmosást.) Ráadásul a táplálék mennyiségének radikális csökkentése nagyfokú vitamin- és nyomelemhiányt okoz a szervezetben, ami számos betegség kiváltója lehet. Súlyosbítja a helyzete, hogy a jódhiány még mintegy 100 másik tünetet produkál: Pl. nehéz a reggeli felkelés, a betegnek nincs kedve semmihez, motiválatlan. Ezen túlmenõen ízületi- és izomproblémát, depressziót, bõr-, haj- és körömrendellenességet, memóriazavart, dekoncentráltságot, szívizom- és keringési tüneteket, potenciazavart és libidócsökkenést okoz. Jódhiányos gyerekeknél az elhízás mellett gyakori jelenség a lustaság, a tanulási nehézségek és a koncentrációképtelenség. Az UNICEF felmérése szerint a jódhiányos gyerekek IQ-ja 14 ponttal alacsonyabb a többieknél. Ezen az évtizedek óta ismert helyzeten az élelmiszer-felügyeleti hatóságok jódozott só forgalomba hozatalával próbáltak segíteni. A szervetlen jód azonban nehezen, rossz hatásfokkal szívódik fel. Ezt a gondot oldja meg egy magyar találmány, a könnyen felszívódó szerves jódvegyületekbõl álló METABOL. Ez a szer a pajzsmirigy alulmûködését nem az általa termelt hormon pótlásával, hanem a rendellenességet kiváltó jódhiány megszüntetésével orvosolja. A biojód alapú készítmény L-Carnitint és biokrómot is tartalmaz, ami fokozza a testsúlycsökkenést. A tapasztalatok szerint 1 hónap alatt 3 kilót lehet fogyni ezzel a veszélytelen szerrel. 3 hónapra van szükség ahhoz, hogy az anyagcsere átálljon a normális szintre, és a jódhiányból eredõ egyéb betegségek is megszûnjenek. A jód pótlása sok esetben megszünteti a hajhullást, lassítja a kopaszodást, enyhíti a memóriazavart, és nyugodttá, kiegyensúlyozottá teszi a fogyókúrázót. (A fogyást közvetlenül az váltja ki, hogy a jódvegyületbõl a pajzsmirigy által készített tiroxin élénkíti az anyagcserét.) Mivel a világ lakosságának egyharmada szintén jódhiányban szenved, nagy érdeklõdés mutatkozik a METABOL iránt külföldön is. Forgalmazója: Avalon Team Kft, 1148. Budapest, Vezér u. 134. Tel: 460 0684 és 460 0685, Fax: 470 0010. A forgalmazó honlapja és onlinerendelés: http://www.avalonteam.hu Bioboltokban és gyógyszertárakban egyaránt kapható. Érdemes több helyen is érdeklõdni, mert a beszerzett mennyiségtõl függõen jelentõs árkülönbséggel árusítják. Jellemzõ a METABOL népszerûségére, hogy másfél év alatt 1 millió dobozzal adtak el belõle. A Metabol új változata a Forte a korábbinál nagyobb mennyiségben tartalmazza a hatóanyagokat. Ezen túlmenõen belekerült egy új elem is, az Indiában õshonos Garcinia cambogia kivonata, a hidroxi-citromsav. A HCA elõsegíti a zsírok energiává való átalakítását a szervezetben, növeli a mozgással kombinált diéták eredményességét. Szinte biztos, hogy a pajzsmirigy elégtelen mûködése az oka az elhízásnak, ha a fogyókúra hatástalansága fokozott hajhullással, kopaszodással és õszüléssel párosul. A hajhullás gyakori oka ugyanis a jódhiány. Aki napi 1000 kalóriás koszt mellett sem képes lefogyni, és egyre jobban kopaszodik vagy õszül, vizsgáltassa meg a pajzsmirigyét, majd szedjen jódtablettát. Mellesleg a pajzsmirigy fokozott mûködése is okozhat hajhullást, ezért nem árt felkeresni egy hajgyógyászt, aki mûszeres mintavételezéssel, és vegyelemzéssel megállapítja fejbõrünk, hajunk összetételét, kimutatja a hiányzó anyagokat. Ezek a többnyire magánrendelõk gyakran alkalmaznak Voll-féle számítógépes diagnózist is, ami kideríti a hajhullás esetleges szervi eredetét. A probléma bonyolultságára jellemzõ, hogy a stressz is okozhat hirtelen hajhullást és õszülést, mert

összeszûkíti a hajhagymákat vérrel ellátó hajszálereket, ami vitamin- és ásványanyaghiányhoz vezet. A kóros elhízás gyakori oka még, hogy a kövérek szervezete nem termel elég PYY3-36 hormont, melynek feladata tudatni az aggyal, hogy a gyomor megtelt. Brit vizsgálatok szerint a túlsúlyos emberek szervezetében egyharmaddal kevesebb található ebbõl a figyelmeztetõ hormonból, ezért addig esznek, amíg már feszül a gyomruk, nem fér bele több étel. Nagy-Britanniában már dolgoznak a PYY3-36 hormon szintetikus elõállításán. A napi adagja 20 fontba fog kerülni. Angliában azonban a társadalombiztosítás hajlandó ezt a költséget magára vállalni, mert az elhízottságból eredõ betegségek kezelése többe kerül. Emellett 54 ezer haláleset történik évente a kóros túlsúly miatt. A kialvatlanság is hozzájárul zaklatott korunk emberének elhízásához. Az általa elõidézett stressz növeli a mellékvesében termelõdõ kortizol szintjét. Ez a hormon nagy szerepet játszik a cukor-, a fehérje-, az ásványanyag- és zsíranyagcsere szabályozásában. A magas kortizolszint növeli a szénhidrát- és zsíranyagcserét befolyásoló inzulin mennyiségét. A magas inzulinszint pedig gátolja a zsírraktárak lebontását, mivel a sok inzulin lecsökkenti a vércukorszintet. Az álmatlanság azáltal is fokozza az elhízás veszélyét, hogy a kialvatlan személy állandóan fáradt, gyengeséggel küzd. Energiahiányát gyakori táplálékfelvétellel próbálja pótolni. Az emésztéssel nyerhetõ többletenergia azonban nem pótolja a hiányzó bioenergiát, hanem zsírsejtek formájában elraktározódik. Ráadásul az energiahiányt sokan nassolással (sütemények, édességek, csokoládé) fogyasztásával próbálják megszüntetni, amitõl gyakran felszökik az inzulinszintjük. A tartósan magas inzulinszint pedig rezisztenciát okoz. Az aromás fûszerek (édeskömény, ánizs, kardamommag, fahéj, szegfûszeg, citromfû) szintén rendelkeznek fogyasztó hatással, sõt mint már szó volt róla a fogyókúra sikerét a Hold állása is befolyásolja. Különösen az édeskömény gyorsítja a zsírégetést. Ezért sokan tea helyett édeskömény kifõzött levével mossák át a szervezetüket, és a kúrát fogyó holdkor kezdik. (2 evõkanál édesköményt forrázzunk le 1 liter vízzel, és lefedve 10 percig áztassuk, majd szûrjük le.) Ez a zsírégetõ tea böjt nélkül is fogyaszt, és az íze sem rossz. (Nem szabad ízesíteni se cukorral, se citrommal.) A fûszerek mellett a zöldségek is fogyasztó hatásúak. Ide tartozik a csípõs paprika is. Nem egy túlsúllyal küszködõre csodás hatást gyakorolt a káposztaleves-kúra. (Káposzta alatt nem csak a fejes káposztát kell érteni. A káposztafélék közé tartozik a kelkáposzta, a kínai kel és a kelbimbó is.) Néhány hónap alatt éhezés nélkül 15-20 kilogrammot is leadhatunk vele. Azért hogy ne legyen olyan egyhangú, a fehér káposzta fele mennyiségben más idényzöldségekkel is keverhetõ. A káposztán kívül zsírlebontó hatású még a brokkoli, a karfiol, a sárgarépa, a cékla, az articsóka és a vöröshagyma. A belõlük fõzött levesektõl akkor sem fogunk elhízni, ha bõven mérjük az adagot. A zöldséglevesek fogyasztó hatása fõként annak tudható be, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaznak. A káposzta megemésztése pedig nagy energiaráfordítást igényel, és csak kevés tápanyagot tartalmaz. Nagy elõnye ennek a kúrának, hogy a káposzta megtisztítja és regenerálja a vastagbelet, sõt a kezdeti daganatok lebontásra is alkalmas. Ha puffadást, görcsöt tapasztalunk, váltsunk át egyik káposztafajtáról a másikra. A szervezet nem mindegyik káposztafélére reagál azonosan. Egyébként a puffasztó hatás krumplival csökkenthetõ. A káposztafélék kicentrifugázott leve is hasonló hatást vált ki. Rostok hiányában a káposztás léböjtkúra nem okoz puffadást. Igen alkalmas fogyasztó- és tisztítószer még a savanyú káposzta leve. A káposztaleves egyébként nem csak azért fogyaszt, mert kevés a kalóriatartalma. Tudományos kutatások szerint a levesek tovább maradnak a gyomorban, mint szilárd ételek, ezért hosszú ideig jóllakottság érzetet okoznak. Aki tehát fogyni akar, a rejtett zsírtartalmú húsok és különféle szénhidrátok helyett fogyasszon leveseket. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy van egy olyan módszer is, amely pszichikai úton befolyásolja a szervezet anyagcseréjét, illetve étvágyunk intenzitását, de ennek alkalmazásához Agykontroll ismeretekre van szükség.

Nincs viszont szükség különleges képességekre az akupunktúrás fogyasztásnál. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy a fülön van egy pont, amelynek ingerlésével nagymértékben csökken az étvágy, a vastagbél-meridián köldök melletti vészpontjainak a kezelésével pedig fokozódik a szervezet anyagcseréje. A felkaron, a deltaizom tapadási pontjánál is van egy-egy éhségérzet-csökkentõ pont. Messzemenõen kerüljük azonban az olyan módszereket, amelyek különbözõ vegyszerek szervezetbe juttatásával segítik elõ a fogyást. A különféle fogyasztó csodaszerek, a hipp-hopp diéták kotyvalékaiba kevert vegyületek felhalmozódnak a májban, és egy idõ után komoly mérgezést okozhatnak. Ez alól csupán a krómtabletta a kivétel. A króm ugyanis az esszenciális, vagyis a szervezet számára alapvetõen fontos nyomelemek közé tartozik. Nélkülözhetetlen szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamatában, a felesleges zsírszövetek elégetésében. A különbözõ vegyszerekkel ellentétben káros mellékhatások nélkül segíti elõ a fogyást. Elõnye még, hogy a zsírpárnák onnan tûnnek el, ahol a legtöbb ember számára gondot okoznak: a hasukról és a combjukról. Ráadásul a zsír helyére izom kerül, így a testalkat is elõnyösen változik. Ezen túlmenõen közrejátszik a vér koleszterinszintjének ellenõrzésében, csökkenti a vér zsírszintjét, és gátolja az érelmeszesedést, valamint a koszorúér-megbetegedést. A fentieken kívül serkenti a fehérjeszintézist, segít eljuttatni a fehérjéket oda, ahol a szervezetnek szüksége van rájuk, és növeli a fertõzésekkel szembeni ellenállást. Ráadásul megfelelõ adagokban szedve lassítja az öregedést. A króm elõsegíti a szervezet vércukorszintjének egyensúlyban tartását is, ami megszünteti az állandó édességfogyasztási kényszert. Ezt azáltal éri lel, hogy serkenti a szervezetben levõ GTF (glukóz tolerancia faktor) molekula mûködését. Ha ez a cukornak a véráramból a sejtekbe szállításáért felelõs molekula nem elég aktív, a vércukorszint ingadozik. Süllyedése esetén ellenállhatatlan vágyat érzünk az édességek iránt, amelyek aztán zsírrá alakulva testszerte ránk rakódik. A kevesebb édesség tehát szintén elõsegíti a fogyást. A krómtabletta szedésével elmúlik a fáradtság, az ingerlékenység, a remegés és a fejfájás is. Növeli a króm hatását a CLA (Conjugated Linoleic Acid) -val való kombinálása. A linolsav egy különleges zsírsav, ami meggátolja a zsírsejtek zsírfelvételét. Helyette átirányítja a zsírmolekulákat az izomsejtekbe, ahol azok közvetlenül energiává alakulnak át. A háj egy idõ után kemény izomkötegé válik. A CLA megakadályozza a jojó-effektus gyakori kísérõ jelenségét, az izomszövetek csökkenését is. A szervezet napi krómszükséglete min. 50 mikrogramm. Mivel a vegytiszta króm a legtöbb nyomelemhez hasonlóan önmagában nem képes felszívódni a szervezetbe, a gyártók krómpikolát formájában állítják elõ. Ez a három vegyértékû krómvegyület azonban csak max. egyharmad részben tartalmaz tiszta krómot, így ebbõl min. 160 mikrogrammra van szükség naponta. Ez a biológiailag hasznosuló krómtabletta 120 darabos csomagolásban EURO CHROMIX néven szerezhetõ be a gyógyszertárakban. Mellesleg ez a nyomelem nagyobb dózisban sem mérgezõ, a túladagolása veszélytelen. A krómpikolátnál már van egy háromszor hatékonyabb krómvegyület is, a króm-polinikotinát. Ezt a floridai kutatók által kifejlesztett vegyületet különbözõ fogyasztószerek adalékanyagaként használják. A krómtabletta szedésénél se számítsunk azonnali fogyásra. A lassú súlycsökkenés csak egy-két hét után indul meg. Sokan úgy próbálják elõsegíteni a fogyásukat, hogy cukor helyett alacsony szénhidráttartalmú mesterséges édesítõanyagokat használnak. Ez azonban nem vezet eredményre. Egy 80 ezer nõn végzett amerikai felmérés szerint az édesítõszer-használóknál nagyobb mértékû volt a súlygyarapodás, mint a cukrot fogyasztóknál. Ezt a meglepõ eredményt a mesterséges édesítõszerek étvágynövelõ hatása okozza. Éppen ezért a disznók tápjába édesítõszereket kevernek étvágygerjesztés céljából. Emellett egészségügyi szempontból is kockázatos a használatuk. Néhány darabtól még semmi bajunk sem lesz, de rendszeres fogyasztásuk esetén ezek a vegyi anyagok is feldúsulnak a szervezetben. Ez azért veszélyes, mert az állatkísérletek során kiderült, hogy az édesítõszerek nagy adagokban történõ alkalmazása különféle szervi elváltozásokat, és daganatos megbetegedéseket okoz. A legtöbbször meglehetõsen vegyszerízû mesterséges

Mûtéti beavatkozással feltárják a beteg gyomrát. Fõleg cukorbaj. Ezzel mesterséges telítettségérzetet kelt. mivel a gyomorsav erõs maró hatásának a szilikon sem képes tovább ellenállni. Ezek közül legnépszerûbb a sztívia. Magas C-vitamin-tartalma is hozzájárul ahhoz. Hatására a páciens nem érzi éhesnek magát.) Régen. és annyi fiziológiai sóoldatot töltenek bele. akné. hogy az operáció 40 ezer dollárba kerül. magas vérnyomás és bõrbetegségek esetén használják. a híres operaénekesnõ is ezzel a módszerrel fogott le 28 kilogrammot. így a páciens rákényszerül az éhezésre. és annak egy részét fémgyûrûvel elzárják. Egy szilikonból készült labdát a nyelõcsövön keresztül a gyomorba helyeznek. a narancsbõr eltávolítására is használják a Body Line ananásztablettát. fáradtság és kimerültség ellen. Magas cinktartalmánál fogva ekcéma. hogy a gyomor felét kitöltse. 1 kg gyümölcsbõl készített lekvárt 1 dg sztívia is megédesít. és elették gazdájuk elõl a táplálékot. ami joghurthoz keverve a vékonybélben peptideket szabadít fel. Nem számolt azonban az egészségre gyakorolt káros mellékhatásaival. -italokig sok mindenbe használják. (Az Egyesült Államokban évente 100 ezer gyomorszûkítõ mûtétet végeznek. Az 1920-as években jött divatba a bélféregpetét tartalmazó pasztilla használata. Nála ez abban nyilvánult meg. és egyetlen kalóriát sem tartalmaz. mert gátolja a szuvasodás. az ínygyulladás és az ínyvérzés kialakulását. Ezeknek az íze nem kellemetlen.és homloküreg-gyulladást és a különféle allergiákat. és megakadályozza az újabbak beépülését. Ez az eszköz nem akadályozza a pácienseket a szokásos életvitelükben. -süteményekig. annak ellenére. Sõt jelentõs gyógyhatása van.édesítõanyagok helyett tehát érdemes áttérni a természetes fogyasztószerekre. Egyetlen hátránya. Növekedni és szaporodni kezdtek. Kozmetikai célokra. a vérnyomás normalizálására. hogy a kilóival együtt eltûnt a hangja is. A jégkrémektõl kezdve a diétás kekszekig. A természetesség jegyében a skótok kifejlesztettek egy pálma. Természetes eredeténél fogva a mézlevélkivonat a legcsekélyebb mértékben sem károsítja az egészséget. valamint a gombás fertõzések megszüntetésére. Maria Callas. Hasonló hatást vált ki egy új gyári készítmény is. Érdekes fogyasztó eljárás a gyomorba helyezett feltölthetõ gumiballon. Hatóanyaga a stevisoid háromszázszor édesebb. Sokan rosszabbul jártak. a túlsúly csökkentésére. hogy rendszeres használóinál termékenység-csökkentõ hatást figyeltek meg. Nálunk szintén kapható. A tesztek alapján az emberek 2-3 hónap alatt átlagosan testsúlyuk 10%-át adták le a legcsekélyebb megerõltetés és szenvedés nélkül. Mivel a megtelepedett férget . mint a répacukor. A lecsökkentett méretû gyomor jóval kevesebb táplálékot tud befogadni. szárított és porrá tört levele pedig harmincszor édesebb. A fogápolásban szintén alkalmazzák. Ebbõl a porból egy pohár teába 0. A mézlevél Japánban az édesítõszerek piacának már 50%-át teszi ki.vagy nádcukor. az arc. a radikális fogyást nem gyomorszûkítõ gyûrûvel. pikkelysömör és más bõrproblémák esetén is hatásos.és noradrenalin-szintet. fogkõlerakódás. A féregpeték a bélrendszer falára tapadva féreggé fejlõdtek. Igen népszerû az Egyesült Államokban. A BASF cég által kifejlesztett Reductil megemeli a szerotonin. az asztmát. Egyetlen tabletta 300 kalóriát éget el. a torokfájást. Egyetlen kényelmetlensége. A fogyni vágyók ezzel fertõzték meg magukat. Ezzel a módszerrel 30 kilogramm súlyfeleslegtõl is könnyedén meg lehet szabadulni. ami azonnal megkezdi a felesleges zsírok elégetését. és erõsíti az immunrendszert. mivel többnyire növényi alapanyagokból készülnek. és Izraelben is. Az ananász torzsájának kivonata hidrokloridsavat képez a gyomorban. hogy csillapítja a náthát. A növény levelének nedve húszszor.1 dg is elegendõ. A nem cukor alapú vegyületek közül ez a legédesebb. amikor a mûtéti technika még nem volt olyan fejlett.és zabolajból álló keveréket. hanem egy meglehetõsen kártékony módszerrel oldották meg. Így fele annyi táplálék esetén is kialakul a teltségérzet. Gyógyszert is készítenek belõle az emésztés serkentésére. Mindemellett semmilyen mellékhatása sincs. Egyébként már természetes alapú édesítõszereket is gyártanak. ami egy Paraguayban õshonos növény kipréselt levébõl készül. azaz megszünteti az étvágyat. hogy fél év után ki kell cserélni. a fogyásra. Ennél radikálisabb eljárás a gyomorszûkítõ gyûrû alkalmazása. mint a répa.

hogy már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. a borsot. illetve olcsón beszerezhetõ állati vérbõl készült fehérjét akarnak keverni. Ugyancsak különleges megoldás a vaníliatapasz. viszont telíti a gyomrot. majd hûtik. amelyeket a feldolgozás során kiöltek belõlük.és gerániumillatú tégelyeket szagoltatnak a páciensekkel. A fogyás elsõsorban a különösen fontos csípõ. antioxidánsokat. szeptember 5. pelyhesítõket. Illóolajuknak szagoltatásával a tesztelésben részt vett hölgyek 1 hónap alatt átlagosan 1. A férgek után a vegyszerek jöttek divatba. mellékíz-semlegesítõket. stabilizátorokat. A tapaszt a kézfejre kell felhelyezni. hogy ezzel a gyártók magukhoz láncolják a fogyasztót. Ez a kevés méz jelentõs kalóriát nem tartalmaz. amelyeket laboratóriumokban. és 1 hónap után lényegesen csökken a nassolási vágy. Végül szintetikus vitaminokkal és különbözõ tápszerekkel próbálják pótolni bennük azokat az anyagokat. oldal. Az élelmiszer-feldolgozó ipar ugyanis elárasztotta az üzleteket tetszetõs csomagolású értéktelen termékekkel. olvassa el Jelinek Márta Mibõl készül a fagylalt címû cikkét a Népszabadságban. hogy bizonyos illatok zsírégetõ anyagok termelésének elindítására serkentik az agyat. fehérítõket. citromfû. permeátumokat. amelyek idõvel táplálkozási szenvedélyt váltanak ki a fogyasztókban. zselésítõket. telítõanyagokat. Sokan nem is gondolnak rá. vagyis különbözõ fizikai módszerekkel úgy lesilányítják.) . héjszerkezet-optimalizálókat. csomósodásgátló anyagokat. alginátokat. kondicionálókat. amelyek tartós kötõdést hoznak létre a termék iránt. Ezt bizonyítja a legártalmatlanabbnak tûnõ készítmény. Legkellemesebb módja a fogyókúrának az illatdiéta. (25. Az iparilag fejlett országokban az elhízásnak van egy rejtett oka is. Ezeket az élelmiszereket már a gyártás kezdetén tönkreteszik azzal. borsmenta-. A lelkiismeret nem szab határt ezeknek az üzelmeknek. hogy mértéktelen étvágyuk alapvetõen arra vezethetõ vissza. hogy még több haszonra tegyenek szert. Az õsrégi tibeti módszer szerint az étvágy csillapításának legjobb módja. és mesterséges édesítõszerekkel ízesítik. amelyet olyan adalékanyag alakít ki. ízfokozókat. Aki kíváncsi rá mi minden történik kedvenc csemegéjével mielõtt a tölcsérbe kerül. savfokbeállítókat. 2002. kelátképzõket. A kotyvasztásnál olyan rafinált vegyszerek is belekerülnek a feldolgozott élelmiszerbe. a feldolgozott élelmiszerektõl való függõség. és reggel. A különféle hashajtók azonban szintén nem váltak be.1 kg -ot adtak le testsúlyukból. éhgyomorra megisszuk. mivel az illatanyag telítettségérzést okoz náluk.és deréktájon következett be. Egyrészt hamar hozzászokott a szervezet. Japán kutatók felfedezték. valamint csomagológázokat) adnak hozzájuk. A Londoni St. fényezõket. Ennek ellenére ma is sokan használják. Vizsgálataik során különösen hatékonynak találták a grépfrútot. lesülésgátló anyagokat. volumennövelõket. a fagylalt elõállításának leírása. mert a különféle ízû szörpöket már most is gumiarábikummal és cellulózzal dúsítják. szárítják. Ezt a narkotikumokra emlékeztetõ függõséget sokszor csak egy illat okozza. Ennél a kúránál apró alma-. és nem nassolnak. Mi sem bizonyítja jobban az élelmiszergyártók lelkiismeretlenségét. alapozókat. emulgeátorokat. másrészt ennek is számos mellékhatása volt. aprítják. banán-. Utána ugyancsak kátrányból kivont észterekkel. Most éppen arra várnak. ami nem jellemzõ az eredeti alapanyagra. többnyire kátrányból állítanak elõ. A különféle manipulációk következtében az ipari élelmiszerek gyártástechnológiája valóságos horrorregény. Ezt követõen különféle vegyszereket (színezõanyagokat. a köményt és a tárkonyt. hogy természetes táplálék helyett mesterségesen elõállított élelmiszereket fogyasztanak. George s Hospital kutatási eredményei szerint a vanília édeskés illata csökkenti a vágyat a csokoládé és a magas kalóriatartalmú sütemények iránt. hogy 1 kávéskanál mézet elkeverünk egy pohár vízben.nem lehetett eltávolítani. hogy az egészségügyi hatóságoktól megkapják erre az engedélyt. A résztvevõk átlagosan 200 kalóriával kevesebbet esznek naponta. viaszos bevonást eredményezõ tapadásgátlókat. végül porrá õrlik. tartósítószereket. hogy újabban már a csokoládéba is vért. hogy az alapanyagot elõször hevítik. textúrajavítókat. habosítókat. és hajtógázokat. tönkretéve vele a bélflórájukat és az immunrendszerüket. hidrokolloidokat. fõzik. közel 50 ember halt meg a mértéktelen szaporodásuk okozta betegségekben.

180 aromáról pedig megállapították. Hasonló módon csinálnak növényi olajból almaaromát.hu Az E-származékok részletes listája az Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület honlapjáról is letölthetõ: http://www. és hihetetlen mértékben megnöveli a vércukorszintet. adalékanyagok. Az eperízû gyümölcsjoghurtban pl. Átfogó képet kaphatunk a XX. ami kóros elhízáshoz vezet. hanem növényi alapanyagból. Annyit azonban mindenkinek célszerû megjegyezni. állagjavítók. hogy a valódinak látszó adalékanyagoknál sem jobb a helyzet. hogy az Európa Tanács listája a 2176 közismert aromából csupán 391-et minõsít veszélytelennek. savanyító szerek. hogy bármelyik testsúlycsökkentõ módszerrel tartós fogyást érünk el. a 400-asba a sûrítõanyagok. töltse le dr. hanem faforgácslé. hogy a 100-as sorozatba a természetes és mesterséges színezékek. Kalas György: Élelmiszer-adalékanyagok címû összeállítását a Magyar Elektronikus Könyvtárból. Az agyonfinomított élelmiszerek fogyasztása még növeli is az étvágyat. Aki ezen a mûtáplálékon él. Rostok hiányában a szénhidrát-tartalmuk gyorsan átalakul.A legnagyobb baj azonban az. mert ezeket eltávolították a mesterséges táplálékból.oszk. Ebbõl kiderül. egy bizonyos gombafajtából pedig kókuszaromát. A 900-as sorozatban az egyéb anyagok vannak. Cím: http://mek. (Ennek a 26 oldalas anyagnak Word-ben kiszerkesztett változata megtalálható a Kun Elektronikus Könyvtárban is az ökoélelmiszereknél alkalmazható E-számokkal kiegészítve. ízfeltárók. Ennek törvényszerû következménye a kalória-túltengés. Nem járunk jobban akkor sem. Hiába van tele a gyomor. amelyet természetes aromával ízesítettek. vagyis a lista legelején levõbõl van a legtöbb a megvásárolt termékben. Érdemes még tudni. A hirtelen emelkedést azonnali zuhanás követi. emulgeálószerek. század élelmiszeriparának fejlõdésérõl . A visszamaradt gyümölcshús-vázdarabokba azután a joghurtgyártók különféle vegyszerekkel (aromákkal. zselésítõszerek. és adalékanyagokat kevernek hozzá. Ebbõl az élelmiszeripari konszernek által kialakított csapdából csak egy módon szabadulhatunk. ha a joghurtban gyümölcsdarabokat vélünk felfedezni. mesterséges . nem valamilyen olcsó zöldség vagy eperre emlékeztetõ aromájú bogyó leve van. Egy Ausztráliában honos fafajta forgácsát vízzel felfõzik. így kényszerevés alakul ki. Amíg ezt nem tesszük meg. a 300-asba az antioxidánsok. tápsók. idegessé is teszi a helytelenül táplálkozót. A mesterséges táplálékban ugyanis nincsenek meg azok az anyagok (pl. hogy ezekkel a feldolgozóipar által tönkretett élelmiszerekkel nem lehet jóllakni. ha visszatérünk a természetes táplálék fogyasztásához.hu Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány 1997. többnyire latin eredetû elnevezést tartalmaz. Annál több azonban ezekben a korszerû élelmiszer álcájába bújtatott készítményekben a szénhidrát és egyéb értéktelen töltelékanyag. emulgeátorok. Ne örüljünk. Nem véletlen. az agyba nem érkeznek meg a véráram útján azok az ingerek. ami farkaséhséget vált ki. Nem jobb a helyzet az amerikai mintára létrehozott tömegtakarmány-elõállító gyorsétkezdék által készített ételek esetében sem. Ez a fajta éhség ingerlékennyé.com ) Az E-számrendszer meglehetõsen összetett. ha olyan gyári terméket vásárolunk. Aki részleteiben is szeretne tájékozódni az egyes adalékanyagok és E-származékok káros hatásáról. ahol mindent kicentrifugáztak belõle. amit mértéktelen evéssel próbál elûzni. majd alkohollal kezelik. így természetazonos -nak minõsül. már több mint 1500 nehezen érthetõ. a 600-asba pedig az ízfokozók tartoznak. csomósodást gátló anyagok. az 500-asba a térfogatnövelõk. amelyek azt jeleznék. ricinusolajból õszibarackízt. hogy a gyártóknak csökkenõ sorrendben kell felsorolniuk az adalékanyagokat. az egész nap ennivaló után kutat. mivel kielégíthetetlen éhségérzet kínozza. addig ne is reméljük. ami ízessé és értékessé tette. Miután nem kátrányból készült.ofe. ételimitátumok szörnyû világáról Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik Az ételek szép világa címû könyvében. Cím: http://kunlibrary. hogy a szervezet megkapta a számára szükséges anyagokat. a 200-asba a tartósítószerek. nyomelemek) amelyek a véráramba jutva megszüntetnék az éhségérzetet. mert ez a gyümölcs elõzõleg már átment egy szörpüzemen. Az eredmény tökéletes eperaroma lesz. hogy nagy valószínûséggel rákkeltõ. míg az 1000 és 1500 közötti sorozatban a kiegészítõ vegyületek találhatók. fogyasztásuk nem csillapítja az éhséget. az aromák. enzimek. ízfokozók.

hogy felhalmozódnak-e a táplálékláncban. Ha utána elrágcsál egy rágógumit is. hogy a lista már az E-1521-nél tart. hanem csontritkulást is okoz. hogy kis mennyiséget termelnek. Az ipar még a készételekbe rakott rizst is hamisítja. Õk ugyanis jóval kevesebb tartósítószert és helyettesítõ adalékanyagot használnak. Emiatt telerakják tartósítószerekkel meg mindenféle rafinált vegyszerekkel. Az ásványvízen kívül kizárólag természetes alapanyagú. és gátolják csontrendszerük kialakulását. Ez a hulladékból ragasztott rizsutánzat jóval olcsóbb. így kisebb a romlásveszély is. Kerüljük a szénsavval dúsított. Aki készételeken él.és . Az egészséges táplálkozásra való átállás során ne csak az ételünk. Fõleg kisgyermekeknél ártalmas a szénsavas üdítõitalok fogyasztása. hogy lassan megrokkanunk. és 70%-uk lebomlási folyamatát sem ismerik. az egy átlagos vacsora során 20-25-féle E-származékot csúsztat le a torkán. Az EU kémiai bizottságának jelentése szerint a tömegesen használt vegyszerek 80%-át sohasem vizsgálták meg egészségügyi szempontból. mivel a sok vegyszer nem teszi tönkre az alapanyagok ízét. ami egyetlen ország esetében is sok ezer tonnát tesz ki. A töltött. mint a valódi gyümölcsleveké. elõbb-utóbb mindenki beteggé válik. A multinacionális konszernek azonban szinte a világ minden országába szállítanak. hogy a kisiparos terméke nem csak veszélytelenebb. ami további betegségek kiváltója lehet. Aki nem tud megválni a gyári termékektõl. Ezt egy gondosan titkolt vegyszerrel összekeverik. Ennyi veszélyes vegyszert etetnek meg velünk nap mint nap. Különösen nagy kárt okoz ezen a téren a kóla. és piacképessé váljanak. a saját súlyuk alatt összeroskadnak. és csak rövid távolságokra utaztatják az árut. mert magas koffein. A sok esetben évszázadok óta õrzött hírnév elvesztése katasztrofális hatást gyakorolna a termékeik iránti keresletre. hogy nagy baj van az élelmiszerellátásunkkal. mivel kikezdik a fogzománcot. Jellemzõ az adalékanyagok sokféleségére. hogy még véletlenül se romoljon meg. Ráadásul az üdítõitalok mesterséges gyümölcssavtartalma csökkenti a vér lúgos kémhatását. vagyis emésztést elõsegítõ gyümölcsleveket igyunk. Az alkalmazott vegyszerek hatásáról csak a lakosság gyógyszerfogyasztásának emelkedésébõl. 85%-ukról nem tudjuk. és legtöbbször még az áruk sem alacsonyabb. Ezek az adatok igen meggyõzõen bizonyítják. Ennek oka. akkor a hatóságok a teljes mennyiséget bevonják a boltok polcairól. Ezek a cukrozott lónyálnak is nevezett italok különféle rákkeltõ anyagokat tartalmaznak. hogy a táplálékát maga készítse el természetes alapanyagokból. további 11 E-származék kerül a szervezetébe. Ennek a helyzetnek tudható be.édesítõkkel. mert ha valamely termékük megromlik. Belénk is annyi vegyszert pumpálnak az élelmiszer. nem egész rizsszemeket fõznek. válassza a kistermelõk által elõállított árut. hogy minél hamarabb megnõjenek. ezért nem éri meg a vegyészeti manipulációkhoz szükséges költséges eszközöket beszerezni. hogy ilyesmi ne forduljon elõ. A nagy élelmiszer-elõállító trösztök azért sem kockáztatnak. A kisvállalkozó viszont még országos terítés esetén is csupán 1-2 tonnányi árut kockáztat. és a halálozási ráta növekedésébõl kapunk visszajelzést. Telenyomják õket mûtrágyával és növekedésserkentõ hormonokkal. rakott ételekbe pl. savakkal) lehelnek életet. hanem a barna rizs koptatásánál visszamaradt rizsport. és formára préselik. és gyakran hónapokig. Hivatalos vizsgálatok szerint az Európai Unió piacain kapható termékek több mint százezer különféle vegyi anyagot tartalmaznak. ha nem térünk vissza a termesztés táplálkozásra. ami a hatalmas apparátus fenntartásából eredõ terheik következtében nagyon hamar csõdhelyzetet teremtene. hanem többnyire finomabb is.és gyógyszergyárak. ha mankót dugnak a hónunk alá. A sok vegyszertõl azonban elvesztik a tartásukat. hanem az italunk megválasztásában is legyünk körültekintõek. lehetõleg rostos. mint az üvegházban nevelt virágok. amelynek elvesztése még nem teszi tönkre. mint a gyáróriások. Amerikai kutatók vizsgálata szerint a szén-dioxid nem csak a bélbolyhokat teszi tönkre. A márkavédelem is arra ösztönzi õket. mint a valódi rizs. Csak úgy tudunk talpra állni. vagy nincs rá ideje. sõt évekig áll az áru a raktárban. Ezért drótot csavarnak a szára köré. világviszonylatban pedig több milliárd dollárra tehetõ a kár. a vegyszermentes élelemelõállításra. Nemsokára úgy járunk mi is. festékkel színezett és észterekkel ízesített üdítõitalokat. ágynak esünk.

amelyek fõként üdítõitalokban és édességekben fordulnak elõ. mert a fogkefe sörtéje beledörzsöli a fogzománcba a savat. A Southamptoni Egyetem kutatói megállapították. hogy sokan a vécékagyló és egyéb lefolyók tisztítására használják. A fogorvosok a fogzománc eróziójaként emlegetik a jelenséget. A vizsgálatok kiderítették. szintetikus festékekkel színezett. Végül a fogak helyén már csak csonkok maradnak. ami súlyosbítja a helyzetet. hogy Belgiumban és Luxemburgban több száz gyerek lett rosszul különféle palackozott üdítõitaloktól. Mivel a többi üdítõitalt is mesterséges úton. a zacskós levesen át. a nagyobb kárt az okozza. Sokan nem törõdnek az üdítõitalok fogyasztásából eredõ veszéllyel. ha frissen facsart gyümölcslevet fogyasztunk. Nálunk pléhdobozos kivitelben kapható. színezõanyagoktól mentes. Nem elhanyagolható elõnye még ennek a terméknek. hogy a szénavas üdítõitaloktól gyermekeik foga bebarnul. a borkõsavat. Nem is szólva a károsanyag-tartalmáról.rizs és csiliültetvényeket a kártevõktõl. konzerválásuk hõkezelés útján történik. ananász-. A hír hallatán a francia hatóságok 50 millió doboz kólát vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból. Így azoknál a gyerekeknél. grépfrút-. és hirtelen töredezni kezd. jelentõs szénsavtartalmuk pedig órákig tartó erjedést okoz az emésztõrendszerben. és közülük ötvenet kórházba szállítottak. de az egészségügyi hatóságok már aggódnak. ezek fogyasztása is hasonló veszélyeket rejt magában.és narancssûrítmény formájában. és kihatnak a gyerekek tanulási és koncentrálóképességére is. Az állott. Az észterekkel ízesített. Az indiai földmûvesek Coca Cola -permettel védik a gyapot. Valóságos pánikot keltett a szülõk körében. A nyugtalanságra az adott okot. elkerülhetetlenül bekövetkezik a teljes fogpusztulás. Az agyoncukrozott üdítõitalok fogazatunk épségét is nagymértékben veszélyeztetik. valamint Sprite márkanevû üdítõitalaiban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségû rákkeltõ dioxin található. hogy a Coca Cola cég Cola és Fanta . Az Európai Unió szakembereinek felmérése szerint a nyugat-európai gyerekek a különféle mesterséges adalékanyagokból a megengedett érték tizenkétszeresét eszik meg. Ez a 8 : 1 arányban hígítható gyümölcskoncentrátum az izraeli piacon 60%-os részesedést ért el. hogy a megerjedt táplálék méreggé válik. a különféle szószalapig minden gyárilag elõállított élelmiszer tartalmaz citromsavat. Ezt az E 330-nak nevezett adalékanyagot igen nagy mennyiségben tartalmazzák a különféle üdítõitalok. a nátrium-benzoát tartósítószerrel együtt hiperaktivitást okoznak. és tartósítószertõl. akik rendszeresen isszák ezeket a gyümölcsléutánzatokat. Az ok a citromsav maró hatása. Ennek tudható be a mind gyakoribb allergiás roham is. a korszerû módszerekkel elõállított változatokat keresse. mint a többieknél. ami felszívódik a szervezetbe. . Ennek csupán kellemetlen tüneti jelensége a lenyelt szén-dioxid felböfögése. vagy annak vegyileg töményebb változatát. Ezt támasztja alá az a két évvel késõbb született egészségügyi jelentés. Ez esetben még a rendszeres fogmosás sem segít. A legkisebbek is veszélyben vannak. mert a gyárilag elõállított rostos levek enzimtartalma a hõkezelés következtében tönkremegy. õszibarack. mert a gyereknek gyártott gyümölcsízû teákban is van citromsav. A rostos gyümölcslevek közül jelenleg az izraeli Gat Food Canneries cég Grand Gold márkajelzésû sûrítményei a legjobbak. így az 1 liter gyümölcslével együtt nem kell 8 liter vizet is hazacipelni. hogy vákuumos párologtatással besûrítették. cukortól. kátrányból és egyéb vegyszerekbõl állítják elõ. hogy a világ egy újabb mérgezési botránynak néz elébe. A rostos gyümölcslevek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket. hogy egyes ételszínezékek. és vegyszerekkel tartósított üdítõitalok a fiatal korosztálynak ártanak legtöbbet. A felmérések szerint a sok kólát fogyasztó fiataloknál ötszörte nagyobb a csonttörés kockázata. Aki továbbra is ragaszkodik a készen megvásárolható gyümölcslevekhez. és eddig a világ 20 országában nyilvánították legjobb minõségûnek a természetes gyümölcslevek kategóriájában. Ráadásul a lekvártól kezdve. A legjobb azonban. amikor kiderült. maradék kóla pedig annyira maró hatású.foszfortartalma valósággal kimossa a szervezetbõl a kalciumot. mely szerint a dioxinmérgezés bizonyíthatóan 5000 rákos megbetegedést okozott Belgiumban. A kíméletes gyártástechnológiának köszönhetõen a frissen facsart gyümölcs minden értékes tulajdonságát megõrzi.

Közegészségügyi szempontból tisztának mondható ugyan. A zacskós. Mivel ez az eljárás meglehetõsen költséges. hogy az E-számok helyett csak annyit írnak a termékükre. Ránézésre is kristálytisztának kell lennie. hanem a mélyebb rétegekbõl tör fel. A 61-féle élelmiszercsoportban megtalálható szulfidok elõsegítik egy agresszív baktériumfajta megtelepedését a szervezetben. Ásványvíz: Föld alatti forrásokból származó legalább 1000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó víz. amíg nem kerül belõle testsúlykilogrammonként 0.8 milligramm. többnyire tiszta. Mindent egybevetve a szervezet számára a legegészségesebb szomjoltó ital továbbra is a víz. A barnulás azonban meg is akadályozható. Az E 220 és E 227 közötti adalékanyagok még a gyárilag tartósított szárított gyümölcsökben. Közvetlenül a helyszínen kell palackozni. 2005. tisztasága és pH-értéke miatt ajánlott csecsemõknek. nem kell szivattyúzni. Asztali víz: Csapvíz és ásványvíz keveréke.7 grammnál több a szervezetbe. Ezt a profitérdekelt forgalmazók is kezdik felismerni. mangán) amely utólag zavarossá teheti. Egyébként a nátriumszulfid nem káros az egészségre. (Az artézi víz az egykori francia Artois megyérõl kapta a nevét. Egyes gyártók mostanában úgy próbálják palástolni az össznépi mérgezésben történõ buzgólkodásukat. Sok gyerek azonban a megengedett érték tizenkétszeresét fogyasztja el a különbözõ gyári készítményekkel. Miután nem a felszín alatt. ami súlyos bélbetegséghez vezet. azt bonyolult technológiai mûveletekkel el kell távolítani belõle. ezért ezen a téren sem problémamentes a helyzet. elején a Szentkirályi ásványvíz ízesített kategóriában is elnyerte az Oskar-díjat a párizsi Aqua Expón. klórozni. vas.) Az artézi kutak vize két vízzáró réteg közötti vízáteresztõ rétegben rejtõzik. A Lufthansa és a SAS légitársaság is ezt az ásványvizet szolgálja fel a járatain. de egy idõ után rárakódik a vízhordásra használt üvegekre. ahol az elsõ ilyen kutat fúrták. A barna elszínezõdés ecetes áztatással távolítható el belõlük. 2. édes ízû szénsavmentes Szentkirályi ásványvíz a párizsi Aqua Expón aranyérmet nyert 2004-ben. nem fog kicsapódni belõle a vas és a mangán. ha figyelembe vesszük az alábbi osztályozást. hanem szabadon használható forrássá nyilvánítva a környéken lakók rendelkezésére bocsátják. amitõl fémízû lesz a víz. 56 milligrammot tartalmaz. Tilos vegyileg kezelni. porított élelmiszer-alapanyagok mindegyike tartalmazza ezt az adalékanyagot. sõt a gyorsetetõ étteremláncok hamburgereiben is megtalálhatók. Az eseményen számos ország ételeit és italait vizsgálták a nemzetközi élvonalba tartozó szakértõk: séfek. 3. mert a felszín alatti vizeket összegyûjtõ ásott kutakhoz hasonlóan a mélyfúrású artézi kutakat is veszélyezteti az elnitrátosodás. Pedig a mezõny ugyancsak erõs volt. A szabályok szerint most is vakon értékelték a vizeket. Az ózondús illatú. mert a citromsav lemarja a falán levõ lerakódásokat is. Általában természetes szénsavval telített. kismamáknak a . Nem minden forrásvíz tör a felszínre. Viszonylag kevés ásványi sót és nyomelemet tartalmaz. az ilyen vizet nem szokták palackozni. (Ennek az eljárásnak az alkalmazása esetén tiszta palackokat használjunk. A Veritas Gold egyébként összetétele. Egy 40 kilós gyereknél a napi megengedhetõ szulfid értéke 3. Maguk a franciák nyilvánították az eviani ásványvíznél is finomabbnak a buborékmentes kategóriában. Egyetlen hamburger ennek kétszeresét. Vidéken a mélyebb talajrétegekbõl fúrással felhozott vizet artézi víznek nevezik. vagyis csak az élvezet intenzitását figyelték a zsûri tagjai. Ahogy nõ a vízfogyasztók száma. Forrásvíz: Föld alatti vízforrásból származik. sommelier-k[4]. Sajnos már ez a víz sem fogyasztható vizsgálat nélkül. Könnyebben védekezhetünk a hamisítók ellen.Szintén sok gondot okoz az E 223-nak nevezett nátriumszulfid. Nagyon szigorú hatósági elõírások vonatkoznak rá. ezért ha olyan ásványi anyag van benne (pl. Ha literenként 2-3 csepp citromlevet teszünk a friss vízbe. de jellegénél fogva nem mentes a klórtól. úgy szaporodik a palackozott vizekkel történõ visszaélés. A Legkiválóbb Íz díját nyerte el Brüsszelben nemrég a magyar Veritas Gold szénsavmentes és szénsavas ásványvíz.) Egyébként a világ legjobb ásványvize Magyarországon. 1. a Kecskemét melletti Szentkirály forrásból fakad. hogy: egyéb kémiai hatóanyagok . A hidroszatikus nyomás hatására gyakran magától a felszínre tör. A túlzott ásványianyag-tartalom nem káros az egészségre. klórozást nem igénylõ víz kerül a palackokba.

és az ily módon keletkezõ savak megtámadják a fogzománcot. jobb a közérzetük. mint húsevõ társaik. Henrik udvari orvosa is tudta. bõrünk pedig feszessé. 600 évvel ezelõtt ezt írta róla: A cukor megfeketíti a fogakat. Az egészséges életmód. mert a világ ásványvízkészletének 70%-a a Kárpát-medence alatt található. Már csekély vízhiány is 3%-kal csökkenti az anyagcserét. és összpontosítási zavarokat egy képernyõ vagy egy kinyomtatott oldal felfogásánál. mely azáltal jön létre.és cukorfogyasztás abbahagyásának elõnyös mellékhatása még. mint amennyi szükséges lenne? Bizonyított tény. A mûanyag szervesanyag-tartalma ugyanis elõsegíti a baktériumok szaporodást. rugalmassá. Nem elhanyagolható elõnye a vegetarizmusnak az sem. hogy a hús szövetei és a cukormaradványok beragadnak a fogak közé. ami lehetõvé teszi. Naponta 5 pohár víz elfogyasztása 45%-kal csökkenti a vastagbélrák veszélyét. Gyógyvíz: Igen nagy ásványianyag-tartalmú víz. és tökéletes eltávolításuk alapos fogmosás útján sem lehetséges. Folyamatban lévõ tanulmányok kimutatják. A nappali fáradtság elsõszámú okozója a vízhiány. hiszen nátriumtartalma mindössze 7. A böjtkúrák hatására ízlelõbimbóink regenerálódnak. A gyógyvíz speciális változata a termálvíz. pattanásoktól mentessé válik. amelyet az el nem távolított húsmaradványok bomlasztó hatása tovább gerjeszt. hogy a növényevõ . mivel a kalciumelvonáson kívül a fogszuvasodás leggyakoribb kiváltó oka. sõt a nátriumdiétára szorulók is bátran ihatják. hanem szívósabbak. nehézségeket okozhat az alapmûveletek elvégzésénél. és magasabb kort is érnek meg. nyugodtabbak. A vegetáriusok nem csak egészségesebbek.és ízületi fájdalmakban szenvedõk 80%-ánál naponta 8-10 pohár víz csökkenti a fájdalmakat. A termálvizet külsõleg. és ezek közül legalább 20 savat képez a cukorból.folyadék pótlására. hogy a cukor árt a fogaknak. Az amerikaiak 37%-ánál a szomjúságérzet annyira gyenge. Már IV. Ráadásul vegyszerek oldódnak ki belõle. hogy gyakran összetévesztik az éhségérzettel. 4. és édes íze mögött keserûség lappang. Fõ táplálékuk a cukor. Emellett finomodik a szaglásunk. a mellrákét 79%-kal és 50% -kal kevesebb a rizikó a hólyagrák. fürdõkúrák formájában használják. Az íze sokszor kellemetlen. hogy a rendkívül mély rétegekbõl feltörõ gyógyvíz a magma közelsége folytán felmelegszik. Ennek következtében a fogak között rekedt cukor megerjed. hogy ételünk és italunk gondos megválasztásának kiváló élettani hatása van. Tényleg annyi vizet iszik. ahol a víz ásványianyag-tartalma a bõrön keresztül szívódik fel. A hús. Már 2% folyadékvesztés megzavarhatja a rövid távú emlékezetet. A gyógyvizet és a minõségi ásványvizet üvegbe töltik. Szomjoltásra nem alkalmas. a fogak közé szorult húsban pedig intenzív szaporodásnak indulnak. amely folyamatosan marja. A Washingtoni Egyetem felmérése szerint egy pohár víz maradandóan csökkentette a diétázók 100%-ának éhségérzetét. a zöldség. vékonyítja a fogzománcot. Egy kis ösztönzés a vízivásra: Az amerikaiak 75%-a krónikusan vízhiányos (ez vonatkozik az emberiség felére is). Ennek következtében testünk egyre ruganyosabbá. A kimerülés veszélye sem fenyeget. A kutatók szerint a szánkban több mint 500-féle baktérium található. hogy nagymértékben megõrizzük vele fogazatunk épségét. hogy szervezetünk öregedési folyamata lelassul. és nem mûanyag palackba. hogy ismét észleljük az ételek finom illatát.4 mg/1.és gyümölcsfogyasztásra való átállás járulékos hatása még. Az eredmény ugyanaz: nagy mennyiségû sav. és újra érezni fogjuk a rég elfelejtett ízeket. ami rontja a víz ízét. hogy a hát.

odalépett a társasághoz. és nem csak Németországra. és ez a közérzetünk javításán kívül megkönnyíti az emberekkel való kapcsolattartást is. zöldségbõl és gyümölcsbõl pedig a harmadát. kukoricából. Késõbb két sivatagi vándor betért a kalifátus egyik kocsmájába. Tovább fokozta az egészségrombolást az élelmiszeradalékok és a tartósítószerek használatának nagyságrendnyi növekedése. egészségünket hosszú távon csak a szervezet öngyógyító mechanizmusa képes fenntartani. Ez önmagában még nem lenne baj. ami ezeken kívül vagyon. aki agyonvert állat húsát eszi. és táplálkozási szokásaink radikális megváltoztatásával szabadulhatunk ki. hogyan étkeznek. Nagy megrökönyödésére ezt a választ kapta: Csak akkor eszünk. kérdezd már meg. valamint újkori jelenségként a kábítószer-élvezet. hogy a szomszéd asztalnál a helyi vendégek csak beszélgetnek. Ezért felkereste Musztafa kalifát. Ehhez járul még az alkoholfogyasztás és a dohányzás mértéktelen növekedése. Ezt azért is célszerû megtenni. árpából csupán az egyötödét. Ezek az intelmek közel 2000 éven át segítették a természetes táplálkozási szokások megõrzését. és továbbállt. Iktassuk ki az étrendünkbõl az egészségkárosító-. Ha ez sikerül. hüvelyesekbõl azonban csak fele annyit. rozsból. Állataitoknak az õ tejükbõl. az a halál húsát eszi. italokat. Németországi adatok szerint az emberek húsfogyasztása 1816 és 1934 között évi 14-rõl 54 kg-ra emelkedett. ha éhesek vagyunk. hogy: Az emberek nem meghalnak. Ezzel egyidejûleg a táplálkozás helyes módjáról is felvilágosított bennünket: Egyetek mindig Isten asztaláról: a fák gyümölcseibõl. erõt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe. és a bûnök a betegségek útjain a halálba vezet. és megkérdezte. valamint Amerikára. és soha betegséget nem láttok. hanem a magas életszínvonallal rendelkezõ államok mindegyikére jellemzõk. A vegetárius életmód végsõ célja. Akkor hát itt semmi keresnivalóm sincs mondta az orvos. és ezzel a szervezet vitalitását. de amíg a korpás. A cukorfogyasztás is 2 kg-ról 24-re. Ezen belül a sertéshúsé 4 kg-ról 35-re nõtt. Ezek a kedvezõtlen arányok napjainkra tovább romlottak. és a feldolgozás következtében testidegen élelmiszerek fogyasztása. akkor egyre kevésbé szorulunk rá az akupunktúrára és egyéb gyógymódokra.emberek testének kipárolgása sohasem olyan kellemetlen. Bizony mondom néktek. cukros üdítõitalokból pedig 27-szer többet fogyasztunk.5 kg-ról 36-ra emelkedett. Egy perzsa orvos jól fizetõ állásra vágyott. Az Egyesült Államokban készült legújabb felmérés szerint tartósítószerekbõl tízszer. Erre az egyik vándor odaszól a cimborájának: Te ismered a nyelvüket. A vitalitást azonban nem pótolni kell. illetve az energiaegyensúly helyreállításával növeli a sejtek ellenálló képességét. Ma is igaz tehát Seneca 2000 évvel ezelõtti megállapítása. Azok az eledelek viszont amelyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek. Ebbõl az öngyilkossággal is felérõ életmódból csak tudati felvilágosítással. A történelem során az emberiség legnagyobb bölcsei és a nagy vallásalapítók mind vegetáriusok voltak. a mezõk magvaiból és füveibõl. hanem megölik magukat. a zsíré 3. mert a WHO jelentése szerint a tíz leggyakoribb halált okozó egészségügyi kockázati tényezõ közül hét az evésbõl és az ivásból származik. a vitalitást. Az akupunktúra lényege ugyanis. nevetgélnek. Ugyanakkor a kenyérfogyasztás évi 250-rõl 115 kg-ra csökkent. Amikor már pukkadásig jóllaktak megütközve látták. mint 100 évvel ezelõtt. majd néhány . és térjünk vissza a természetes táplálék fogyasztására. és alig fogyasztanak valamit. Ennek leghatékonyabb formája a vegetarizmus. a Sátántól jõ.és a finomlisztbõl készült kenyerek aránya 1816. Búzából. hanem megõrizni. hogy többletenergia-bevitellel. mint a húsevõké. A mérsékletes táplálkozás egészségmegõrzõ hatása már az ókorban is köztudott volt. hogy felszabadítsuk a szervezetünkben rejlõ öngyógyító erõt. Mert mindaz. Az iparosítás elõretörésével azonban ugrásszerûen megnövekedett az egészségtelen. és méheiteknek az õ mézükbõl. miért nem esznek-isznak? A másik felállt. Jézus a következõképpen óvta az embereket a húsevéstõl: Az állat húsa az emberben saját sírja lesz. 1954-ben pontosan a fordítottja. valamint az iparilag feldolgozott élelmiszereket. s étvágyunkat akkor sem elégítjük ki teljesen.ban 90 : 10 százalék volt. Az akupunktúrának csupán a gyógyulási folyamat elindításában lehet átmeneti szerepe.

és hozzájárul a korpásodás megszûnéséhez. A betegek majdnem fele csak azért kénytelen szedni egy másik gyógyszert is. A Földön minden betegségnek megvan a természetes gyógyszere. és az okos ember nem veti meg. és keresztülvitele semmilyen szakismeretet sem igényel. Végezetül a mérsékletesség mellé még egy jó tanács. Ez nem csak az egyén szempontjából lenne elõnyös. az állat viszont igen. anyagilag mindenki számára elérhetõ. hogy emiatt több ember hal meg. Amikor csak lehet. hogy a páciens vegyszermérgezésben hal meg. és lehetõleg ízesítés nélkül. nagyon ügyeljünk arra. aki él és mozog. A hivatalos statisztika szerint csupán az Egyesült Államokban évente 106 ezer ember veszíti életét különféle gyógyszerek mellékhatásai következtében. a magnézium-sztearát. A legfrissebb kutatási eredmények szerint nem csak a gyógyszerek hatóanyagai váltanak ki mellékhatást a szervezetben. a vas-oxid. Amennyiben magunk kívánjuk begyûjteni a számunkra szükséges gyógynövényeket. Na. mint rendszeresen igénybe venné ennek a két gyógynövénynek egészségmegõrzõ és gyógyító erejét. tartózkodjunk a szintetikus gyógyszerek szedésétõl. ha éhesek és szomjasak. de a tejcukor is. mellékhatásmentes készítményt vagy gyógynövénykeveréket. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik az a székely adoma is. Ugyancsak intenzív gyógyhatás érhetõ el fõleg nõknél a cickafark tea és -fürdõ alkalmazásával. hogy a gyógyászati célra alkalmas mezei zsurló rendkívüli módon hasonlít a mérgezõ mocsári zsurlóra. mint ahány áldozatot a közlekedési balesetek követelnek. Ma már a gyógynövények termesztése és forgalmazása annyira kiterjedt. Ezenkívül hetente egyszer alkalmazzunk gyógyfürdõt oly módon. ezek olyanok. óriási mértékben csökkentené az egyes országok kormányainak egészségügyi kiadásait is. sok esetben helyreállíthatatlan egészségrombolás alakult ki. hogy szinte minden betegségre találunk valamilyen természetes alapanyagú. megállítja a kopaszodást. éhgyomorra igyuk meg. Ebben az esetben az elõírt mennyiség négyszeresét használjuk. hogy az elõzõ mellékhatásait semlegesítse. Vigyázat! Tartósan forralni. Intenzív íze és magas illóolaj-tartalma miatt sokan kerülik a zsályatea fogyasztását. hogy alkalmazása nem függ a kortól. a gyógynövényfõzetbõl készült fürdõk igénybevételére mindenki képes. Ez a . hogy õk csak akkor esznek-isznak. Az alkalmazás legcélszerûbb módja. hogy az egyenlõ arányban összekevert csalán és zsúrlószárítmányból 1 kávéskanálnyi mennyiséget minden reggel 3 dl vízzel forrázzunk le. megfõzni nem szabad. amelyek a többi gyógynövénnyel összehasonlítva szintén kimagasló gyógyerõvel rendelkeznek.perc múlva elképedve tért vissza. mint az állatok. de a gyógyteák fogyasztására. Az ismert gyógynövények közül legintenzívebb és legsokoldalúbb hatást a csalán és a zsurló fõzetével érhetjük el. másnap melegítsük fel forrásig. A magas vastartalmú csalánból készített fõzet mellesleg a hajhagymákra is kitûnõ hatást gyakorol. Ez azt jelenti. mit mondtak? Képzeld. Ilyen pl. Azt mondták. A vegyi úton elõállított gyógyszerek legtöbbször kigyógyítanak ugyan eredeti betegségünkbõl. csak meg kell keresni. de mellékhatásuknál fogva újabbakat hoznak létre helyette. Ennek persze szintén vannak mellékhatásai. mely sokszor oda vezet. Az akupunktúrás kezelés viszonylag drága. hanem azok az adalékanyagok is. További 2. Egy gyógyszergyár önkritikus fejlesztési igazgatója szerint: Az egészség legfõbb akadálya a gyógyszeripar. A Biblia szerint: A gyógyszereket a földbõl adja az Úr. hanem járulékos hatásként. mert akkor a hatóanyagai lebomlanak. akkor a különbözõ megbetegedésekben szenvedõk száma egyik évrõl a másikra minimum 10%-kal csökkenne.5 milliónál egészségkárosodás. A gyógynövénykúra elõnye még. serkenti a haj növekedését. Ha az emberiség a természetes gyógymódokra való áttérés során semmi mást nem tenne. amelyeket a gyártás megkönnyítése érdekében kevernek az orvosságokba. amely csattanója így szól: Az ember nem tudja mennyi az elég. a titán-oxid. Feltétlenül meg kell még említeni a zsálya és a jól ismert kamilla széleskörû hatékonyságát is. ha friss növényeket alkalmazunk. majd szûrjük bele a fürdõvízbe. a házilag végezhetõ elektrostimulációs kezelés kivitelezésére nem mindenki alkalmas. hogy elõzõ este ebbõl a gyógynövénykeverékbõl 5 dekagrammot áztassunk be 5 liter vízbe. Még intenzívebb hatást érhetünk el.

és ezáltal az életkedvünket. Ezután következik a comb. és igen sok betegséget képes meggyógyítani ez a nemzetközileg elismert készítmény. kalcium. hogy testünk regenerálódásának fontos feltétele még a sok mozgás. A növekvõ megterheléshez sok energia kell. amelyek a betegségeinktõl való megszabadulás. de nem utolsósorban említsük meg. Ezen túlmenõen ismert még a menstruációszabályozó szerepe. ezért ezt átmenetileg felfüggeszti. és kioldódik belõle egy olyan enzim. Vegyük figyelembe azt az örök érvényû tapasztalatot. 3 percnyi fõzés után a zsályában lévõ éterolaj elpárolog. hanem sokáig tartó. 20 perc múlva. a szabad levegõn való kiadós séták. és ennek következtében egyszerre több betegséget is képesek meggyógyítani. Ne szégyelljük tehát az érzéseinket. és az átlagosnál jóval hosszabb élettartamra számíthatunk. Elsõként azoktól a zsírsavaktól szabadulunk meg.és A-vitamin-tartalma pedig a hajunkra gyakorolt jótékony hatáson kívül rendbe hozza a körmeinket is. akkor tovább folytatódik a glukózból történõ energiakinyerés. hogy citrommal és mézzel ízesítve igen kellemes íze van.kellemetlenség azonban a helytelen készítési módnak tudható be. A sportolás csak akkor jár fogyással. egyenletes megterhelésre van szükség. ha a testünk regenerálásán kívül a lelkünk megfiatalítására is gondot fordítunk. vagyis az izom megfelelõ mennyiségû oxigénhez és tápanyaghoz jut. ami jelentõs mértékben növeli a vitalitásunkat. A csalánteáról el kell mondani. amely az idõsebb korosztály szerelmi . A zsírlebontáshoz nem impulzusszerû. kár feláldoznunk az egészségünket. A testi örömök csökkenéséért bõségesen kárpótolnak minket azok a lelki örömök. beindul a zsírégetési mechanizmus. hanem a gondolataink is kitisztulnak. porckorong és a gerincvelõ számára létfontosságú. Ha a mozgásból eredõ terhelés nem egyenletes. hanem hirtelen megnõ. A zsírsavakat a mellékvese velõállománya által termelt adrenalin hormon mobilizálja. az úszás. amely az összes mirigy. a humor és az élményekre való fogékonyság olyan lelki smink. A kombinált gyógynövénykivonatok összetett hatást fejtenek ki a szervezetre. és enyhíti az ízületi és reumatikus fájdalmakat. melyekben megtalálható az adrenalin hormon béta receptora. ami szintén magas vastartalmának köszönhetõ. és az izomszövetekben raktározott zsírtömeg. Ezen csodálatos hatású szerek közül különösen nagy gyógyereje van a svédcseppeknek. legyünk lelkileg nyitottak. hogy a derû. ezért egyre többen fogyasztják élvezeti céllal is. miután az izmokat átszövõ vérerek már kellõen kitágultak. A testmozgás azért is tanácsos. valamint a gyógyvizek elõnyös hatásáról sem. A zsályát ugyanis a csalánnal és a kamillával ellentétben nem forrázni kell. Azért a csekély gasztronómiai örömért. Jelentõs vas-. Dr. Ezért szoktak a élsportolók szõlõcukrot vagy csokoládét fogyasztani verseny után. Az eltávozó mérgek következtében nem csak a testünk lesz ruganyosabb. Ezért olyan hatékony a kocogás. hanem fõzni. Utoljára. mert a rendkívüli erõkifejtés következtében nagyon lecsökken a vércukorszintjük. legalább 1 órán át kell tartania. Emellett a testmozgás a leghatékonyabb és legolcsóbb fogyasztó módszer. Ez a has bõre alatti zsírszövet.és fartájék. mint ivókúra formájában. vagy a lendületes séta. hogy az ifjúság hamvával együtt lekopjon az öröm is az arcunkról. a jó kedélyállapot és a lelki kiegyensúlyozottság. amelyet a húsevés és a nagy szénhidráttartalmú édességek nyújtanak nekünk. a napozás. mivel a csontritkulás lelassításának leghatékonyabb módja. a megértés. A kiegyensúlyozott testmozgás során a szervezet az elsõ 20 percben szénhidrátból nyer energiát. ha egyenletes megterhelést okoz. és tegyük túl magunkat azon az elõítéleten. amely belülrõl késlelteti az öregedést. hanem gazdag ásványianyag-tartalma következtében segít leküzdeni a fertõzõ betegségeket. úgy fürdõ-. és a zsírsavak oxidációja elmarad. Samst svéd orvosprofesszor 18-féle gyógynövénybõl állította elõ ezt a fõzetet. Ahhoz hogy hatékony legyen. A glukózt és az izomszövetekben elraktározott glikogént bontja le oxigén segítségével. Nem törvényszerû ugyanis. A természetes táplálkozás szabályainak következetes alkalmazása során egyre jobban kitisztul a szervezetünk. de nem használ minden esetben. a csontok megterhelése. és az akadálytalan önmegvalósítás tudatából erednek. A zsírlebontás lassú folyamat. majd a hasüregi zsírszövet. és a szervezet energiát csak cukorból tud gyorsan elõállítani. Tovább fokozhatjuk ezt a hatást. A fitoterápia mellett ne feledkezzünk meg a szaunázás. A csalántea egyébként nem csupán a mérgezõ anyagokat oldja ki a szervezetbõl.

1990. egymás után kell kezelésbe vennünk. Egyik sétájuk alkalmával a leányzó a bohó szerelmesek szokása szerint kergetõzni kívánt. különben könnyen úgy járhatunk. ami sok bajjal járhat. hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra. mint a szeretet. aki körülvesz bennünket. Ezen túlmenõen a mosoly olyan. hogy ne lenne gazdagabb általa. A lélek ugyanis nem öregszik együtt a testtel. és senki sem olyan szegény. Ez a probléma is megoldható azonban egy kis átalakítással. másrészt a másik elektróda segédelektródájaként funkcionál. PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS Az elõzõ két fejezetben az akupunktúra házi használatra szánt változatának. mert elõsegíti karrierünk alakulását. Amerikában az ismert keep smiling szlogen nem azért vált olyan népszerûvé. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. és az egyik elektróda hegyét érintsük a bal oldali meridiánunk. mint annak. amelynek mindkét végén tûs elektróda van. hogy a legtöbb betegségén képes úrrá lenni. nekünk az egyes meridiánpontokat egyenként. Ebben a stádiumban gondot már csak a kezelés idõigényessége jelent. Szeretetünk önzetlen megnyilvánulása során gondoljunk arra is. Az öreg költõ utána. Budapest. egyrészt fõ elektródaként. és megajándékoz a fiatalság érzésével. amikor a 74 éves Goethe Marienbadban halálosan beleszeretett a 17 éves Ulrike von Lewetzow nevû csitribe. és II. hogy a mosoly a természet legjobb orvossága a bajok ellen. kiegészítve az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal. aki már nem tud mosolyogni. fejezetekben közölt kezelési szabályokat maradéktalanul elsajátította. Így egy olyan öszvér kábelt kapunk. maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. március III. míg a másik elektróda hegyét a jobb oldali meridiánunk megfelelõ pontjához. Mielõtt belevágnánk az ezotéria sûrûjébe. mint Goethe. Ennek legismertebb esete. Életünk alkonyán ugyanis a szerelem finomítja a magatartást. forrasszuk le róla az elektródafejet. Most mindkét elektróda kettõs feladatot lát el. Szeretetünk megnyilvánulását a hozzánk legközelebb álló személyeken kívül terjesszük ki legalább egy mosoly erejéig minden emberre.életét övezi. Ezzel a módszerrel egyszerre vehetjük kezelésbe a szimmetrikus . A lélek kortalanságának érzete eredményezte azt a jelenetet. amelyben a világ költõfejedelme porban fetreng. az elektrostimulációs kezelésnek a szabályait vettük sorra. és eliramodott egy hegyi ösvényen. és elhasalt. míg a buta liba trillázva eltûnik a fák között. Mivel tartós kezelések során a kombinált elektródás kábelt a fokozott áramterhelés miatt szinte már nem is használjuk. Ezután kapcsoljuk a készüléket kezelõáramra. A felhasználási mód kiszélesítése Aki az I. de megbotlott. karbantartja a testi-lelki kondíciót. Amíg a hagyományos akupunktúrás gyógyításnál az orvos több tût is használ egyszerre. az mind a készülék használatában. senki sem olyan gazdag. és szereljük a kétrészes kábel földelõ elektródájának helyére. hanem mert a fejlettebb társadalmak már tudják. elsimítja az öregkor torzulásait. A szerelemnek hódolva azonban ne feledkezzünk el teljesen a korunkról. hogy meglehetne nélküle. mind meridiánjai energiaszintjének kiismerésében már olyan tapasztalatra tett szert.

felére csökkentve ezáltal a kezelési idõt. a luxuskalória-fogyasztás megszüntetésével a szervezet jelentõs energiatartalékokat képes felszabadítani és a beteg helyre irányítani. A történelem során az ember életfeltételeinek fennmaradásán túlmenõen egészségének fenntartásáért is örök harcot folytatott. Az összecserélhetõség elkerülése érdekében a tûs elektródákat lássuk el egyértelmû jelzésekkel. Az eddigiek közül ez az eljárás biztosítja a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelést. A helyes táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be egészségünk megõrzésében. fejezetben is említésre kerültek. akik behunyt szemmel is megtalálják már a meridiánpontjaikat. Ez az életmód fõleg a túltáplált emberek egészségét befolyásolja rendkívül elõnyös .meridiánpontjainkat. Betegségeink gyógyulását pedig nagymértékben elõsegíti a szervezet tehermentesítése. de az ember már méltóságán alulinak tartja. A betegségek leküzdésének legõsibb módszere a böjtölés volt. mert aszimmetrikus kezelésnél áram csak az aktív elektróda és a földpólus között folyik. Aszimmetrikus meridiánjaink kezelésénél hagyományos módon is használhatjuk az átalakított vezetékeket úgy. elõsegítve ezzel a gyors gyógyulást. ellenkezõ esetben féloldalas lesz a hatás. Egészséges táplálkozással. mint az eredeti gyári kivitelé. akkor készülékünket egyenértékûen használhatjuk mind szimmetrikus. mert a tû által hátrahagyott mélyedésbe könnyen visszatalálunk. A vitalitás visszaszerzésének több természetes útja is van. de ez nem is olyan nagy baj. amikor a beteg már meggyógyult. és egyéb testrészeink is itt vannak legkevésbé kitéve felesleges áramterhelésnek. Ezen a napon csak gyümölcslevet és kevés friss gyümölcsöt fogyaszthatunk. Mellesleg a böjtölés nem csupán a beteg embereknek használ. mert ezt a technikát többnyire azok fogják alkalmazni. Sajnos ezt az egyébként nagyon eredményes módszert a civilizált társadalom szinte teljesen elfelejtette. Ha a kezelõáram utánállítására lenne szükség. Akár magunk. megfelelõ intenzitású áramot csak új elemmel tudunk beállítani. féltve õket a betegség alatti legyengüléstõl. Néhány napos böjtöléstõl még senki sem halt éhen. hogy az egyik elektródát lehelyezzük a padlóra. Természetesen ezzel a módszerrel csak a lábainkat. nyugodtan engedjük el az egyik elektródát. Mindenki számára ajánlatos hetente legalább egy böjtnapot tartani. akik már nagy rutinra tettek szert az elektrostimulációs készülékek használatában. Mivel itt a földelõ elektróda mérete kisebb. Ily módon a szimmetrikus meridiánpontokon kívül két egymástól független akupunktúrás pont is kezelhetõ. Egy kis átalakítással azonban ez a hátrány is megszüntethetõ. Az állatvilágban még ma is ez a leghatékonyabb módja a betegségek legyõzésének. de semmiképpen ne alkalmazzunk zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. mind pedig aszimmetrikus kezeléseknél. (A két egyforma tûs elektróda közül az az aktív. és annak a végére szereljük a segédelektródát. Sokan azonban agyonetetik hozzátartozóikat. hogy alkalmazása komoly gyakorlatot igényel. és sarkunkkal finoman rálépünk a hegyére. Ezzel viszont éppen ellenkezõ hatást érnek el. melyek közül a leghatékonyabbak a II. hogy ilyen primitív módszerekkel gyógyítsa magát. A böjtöt zöldséglével és frissen fogyasztott nyers zöldséggel is végezhetjük. Ennek a típusú kezelésnek a hátránya viszont. Erre azért van szükség. az elektródákat úgy kell irányítani. hogy csak nagyon körülményesen valósítható meg a pontkeresés. További hátrányt jelent még ennél a módszernél. így csak azok folyamodjanak ehhez a módszerhez. Ha a csatlakozó dugó földpólusa mellé beforrasztunk egy pótvezetéket. a törzsünket és fejünket tudjuk kezelni. de sajnos betegségek így is elõfordulhatnak. amely a készülék pontkeresõ állásában a földelõ elektródához érintve sípoló hangot vált ki. Két kezünk és hátunk meridiánjainak kezelésénél segítséget kell igénybe vennünk. a kondíció helyreállítását akkor is ráérünk elkezdeni. akár segítséggel végezzük a kezelést.) Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek A természetes gyógymódok közül a betegségek gyógyításának csak egyik módja az akupunktúra. hogy mindkét akupunktúrás pontnál érezzük a csípést. mivel az eltérõ emésztési idõ következtében megerjedõ gyomortartalom sejtmérgezést okoz. mert a gyógyuláshoz szükséges energia nagy részét az emésztés munkája köti le.

Egyébként Jézus tanításai ezen a ponton szervesen beilleszthetõk a tudományos kutatások legújabb eredményeibe is. amely az egyensúly törvényének megsértésébõl ered. mivel ezzel lehetetlenné tennénk a szervezet salaktalanítását. Ekkor hajlamosak vagyunk arra. és apróra zúzva a testébe juttatná. majd a napi ciklust a salaktalanítás fázisa zárja hajnali 4-tõl délig. Nem elég tehát elvárni a gyógyulást. Ha valaki belefekszik abba a gyógynövénybe. Amennyiben életünket nem hozzuk összhangba a világ. valamit tenni is kell érte. Ennek bizonyítására több olyan eset is szolgál. és hosszú életetek lesz a Földön. és a helytelen életvitel törvényszerûen vezet a különbözõ betegségek kialakulásához. Amit mi rontottunk el. és akkor. megszüntetve ezzel számos betegségünket. ha mérsékletesen élünk. és várjuk a csodát. vagy megszárítva fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. mintha azt a gyógynövényt megszárítva. A természetes életmódtól való eltávolodás. János apokrif evangéliumában a következõ intelmekkel próbálta Jézus rávezetni az embereket a helyes táplálkozási rendre: Ne zavarjátok gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját testetekben. amikor a nap a legmagasabban áll az égen. hogy Istennek angyalai hangosan vigadjanak testetekben. Aki a természet törvényeinek megsértése következtében megbetegszik. hanem élõ állapotban. amely megszabadít bennünket a kínjainktól. Mária Treben -nek az Egészség Isten patikájából címû könyv írójának a javaslata alapján ez a II. A mérsékletes táplálkozás egyébként nem csak betegség idején. Egyes természetgyógyászok egyre nagyobb meggyõzõdéssel állítják. hanem a normál életvitel során is tanácsos. hogy az emberi létnek nem elválaszthatatlan velejárója az egészség. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek ugyanis rájöttek arra. [ Az energetikai úton történõ gyógyítással kapcsolatban feltétlenül meg kell még említeni. ahol a feltaláló egy különleges technológiai eljárással gondoskodik . A természetes életmódon kívül az egészség megõrzésének nagyon fontos követelménye még a mérsékletesség. a kilengéseket. az elõbb-utóbb visszaszerzi korábbi egészségét. Csak akkor egyetek. akkor kitesszük magunkat mindazon veszélynek. Ezért nem tanácsos reggel és délelõtt jelentõs feldolgozást igénylõ táplálékot magunkhoz venni. mert ezáltal felborítjuk a táplálék-feldolgozás rendjét. Sokan akkor döbbennek rá. de kívülrõl is képesek hatni a testmeridiánjainkra. fejezetben említett gyógynövényfõzet a belsõ használaton túlmenõen a testen kívül elhelyezve is képes befolyásolni a szervezetet. Aki felhagy korábbi önpusztító életmódjával. amelynek az energiakisugárzása leginkább képes hatni a beteg szerv aurájára. ha harmóniában él a természettel. A természet nem tûri a túlzásokat. hogy a szervezet az élelem feldolgozását három fázisban végzi. vagyis napnyugta után étkezni. mert bizony mondom néktek. este 8-tól hajnali 4 óráig. Isten egyébként sem segít olyan dolgokban. vagy párnáját illetve matracát ezekkel a növényekkel tölti meg. Ugyancsak nem tanácsos este 8 óra. az ne várja az isteni csodát. Ennek egy konkrét példáját a svédcseppek alkalmazási módja szolgáltatja. Az ember kizárólag akkor képes megõrizni az egészségét. Testünk és lelkünk harmóniáját csak akkor tarthatjuk fenn. amikor a beteg éjszakára svédcseppekbe mártott vattát dugott az olajjal bekent fülébe. amikor váratlanul beteggé válnak. azt nekünk kell helyrehozni. a teremtés rendjével. déltõl este 8 óráig tart. akkor naponta csak egyszer üljetek az Úr asztalához. mert Isten egy esetleges beavatkozással nem fogja szentesíteni az egészségtelen életmód bûnét. a táplálékfelvétel fázisa. hogy a gyógynövények nem leszakítva. Ennek alapján ma már olyan szabadalmi bejelentésekrõl is hallani. a Sátán pedig jó messzire elkerüljön benneteket.módon. amikor leáldozik. Ezt követi a felszívódás fázisa. amelyet némi akaraterõvel az ember is képes végrehajtani. és reggelre megszûnt az évek óta tartó orvosok által gyógyíthatatlannak nyilvánított süketsége. az a Sátánnak munkáját cselekszi az õ belsejében. összezavarjuk az egyes fázisokat. akkor jóval intenzívebb hatást ér el. hogy egyes anyagok nem csak belülrõl. és tudatosan keresi a gyógyulás legmegfelelõbb módját. Az elsõ. és soha betegséget nem fogtok látni. Ha pedig azt akarjátok. Erre azonban hiába várunk. eltoljuk. hogy a sorsot hibáztassuk szerencsétlen állapotunkért. kisajtolva. az egyensúly felborítását. aki több mint kétszer eszik naponta.

ha egyértelmû és jelentõs javulást tapasztaltunk egészségi állapotunkban. akkor fokozott vizelet-kiválasztást vált ki a szervezetben. de ronthatnak is a beteg állapotán. Ebben az esetben valószínûleg az történik. pedig nem volt rá szükségük. akár fürdõ formájában egyenként próbáljuk ki. fluor. de ha éveken át folyamatosan isszuk. és kevesebb koffein van benne. Ha egy orvos ennyi beteget hagyományos úton akart volna meggyógyítani. hogy az egyes betegségekre javasolt gyógynövények nem csak javíthatnak. Elõfordulhat. Egy nem mindennapi módszert kiragadva még a teleterápia sem használ mindenkinek. Különbözõ növények fõzetét csak abban az esetben keverjük össze. ha külön-külön meggyõzõdtünk mindegyik összetevõ hatásosságáról. a másik nap bodzavirágból.5 ezreléke a teljes növényállománynak. nem úgy mint annak az asszonynak. Cserzõanyagtartalma alacsony. mint a zöld tea. Antioxidánstartalma lassítja az öregedést. ásványi anyagokban (kalcium. vagy közvetett hatásánál fogva rátölt a betegséget kiváltó telített meridiánunkra. Ennek ellenére ez a gyógymód sem bizonyult mindenhatónak. édeskés íze kedvezõ élettani hatással párosul. Jóval több vitamint és ásványanyagot tartalmaz. Zsíroldó hatása is van. hogy 2-3-féle gyógynövénynél többet alkalmazzunk egyszerre. Az sem szerencsés dolog. Ezért a fitoterápia alkalmazása során az ajánlott gyógynövényeket akár tea. aki a világhírû parafenomén fájdalommentes szüléssel kapcsolatos elõadását nézve hirtelen nyilallást érzett a hasában. Kitûnõ alternatív megoldás a zöld tea fogyasztása. illetve a fekete teafû félig érlelt változatáról van szó. További 150-et esetenként. A stúdióba érkezett levelekbõl ítélve a telekommunikációs úton szervezett szeánsz meglehetõsen sikeresnek bizonyult. Ez a 300 faj csupán 0. ezért nem keserû. mangán. voltak akikre károsan hatott. de közülük némelyik éppen ellenkezõleg befolyásolja a betegségért felelõs meridián állapotát. 1988-ban Kaspirovszkij a kijevi televízióban távgyógyítást végzett eunézisben (ágybavizelésben) szenvedõ gyerekek számára.arról. hogy az ajánlott gyógynövény tovább csökkenti az energiahiányos meridiánunk töltöttségi szintjét. Hasonló a helyzet más gyógyító eljárások esetén is. Az ottani lakosság évszázadok óta issza. A gyógynövények meridiánokra gyakorolt hatását támasztja alá az a tapasztalat. A rooibos egy dél-afrikai cserje zsenge hajtásaiból készül. Másnap az orvosok megállapították. Ennek a kellemetlen hatásnak az elkerülése érdekében soha ne használjunk kellõ szakértelem nélkül összeállított gyógynövénykeveréket. hogy a felhasznált gyógynövények aurája a lehetõ legkisebb mértékben sérüljön meg a feldolgozás során. és a méhe lecsúszott . A vörös tea koffeinmentes. mint a szárított teafû. hársfavirágból. Szerencsére a vizelési ingeren kívül nem történt komoly bajuk. ezért hatékony fogyasztó szer. Különösen elõnyös a dohányosoknak. amelyek a beteg gyerekeket meggyógyították. készült teát. ezért a legtöbb természetgyógyász nem ajánlja. magnézium. Ezen a téren szinte korlátlanok a lehetõségeink. bokor és faféle él a Földön. akkor 100 éven át rendelhetett volna reggeltõl estig. Egyik nap csalánból. Azok a távhipnózis útján küldött energiasugarak. másnap reggel 300 ezer kis beteg ébredt száraz lepedõvel. Nem a zöld. cink. Mivel könnyen elõfordulhat az is. az egészséges embereknél éppen ellenkezõ hatást váltottak ki. 620 ezer növény. hogy a szervezetünkben az egyes gyógynövények lerontják vagy csökkentik egymás hatását. Ennek ellenére ne mondjunk le a herbatea rendszeres fogyasztásáról. A legtöbb füvészkönyv egyáltalán nem említi. Minél szélesebb a választék. kamillavirágból. Reggel élénkítõ. hogy . este nyugtató hatású. Közülük mindössze 150-et használunk a napi gyakorlatban gyógynövényként. annál kisebb a hatóanyagok felhalmozódásának. Nálunk kevesen ismerik a vörös teát. A csalántea pl. több ezer teljesen egészséges férfi egyszer csak elkezdett futkosni a vécére. A nagy nyilvánosság elõtt zajló pszichoterápia alatt pl. ha túl sokáig használjuk valamely gyógynövény fõzetét. nappal szomjoltó. A benne található polifenolok megindítják a rákos sejtek önmegsemmisítõ mechanizmusát. de az általunk kedvelt gyógynövények fõzetét felváltva igyuk. és kizárólag akkor alkalmazzuk tartósan. réz) gazdag. csipkebogyóból stb. hogy nem mindegyik gyógynövény használ mindenkinek. Finom. hogy a javasolt növények hatást gyakorolnak ugyan a szervezetre. mert a legújabb vizsgálatok szerint segít megelõzni a szájrákot. kiválóan alkalmas a vashiány megszüntetésére. a szervezet túltelítõdésének veszélye.

és ezzel az egészség helyreállításához szükséges anyagot. ami tulajdonképpen nem más. A Bach által kiválasztott 38 virág színes fotója. Egy angol mérnök pl. akkor már semmi mást nem kell tenni. Amennyiben a beteggel olyan jellegû vizet nyeletnek le. Ez a módszer ma már annyira kifinomult. Ennek a gyógymódnak egy speciális változata a Bach-féle virágterápia. hogy a hivatásos orvosok gyógyeljárása a legtöbb esetben ugyanolyan hatást fejt ki a szervezetre. és hatásuk leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. hogy a baktérium. pszichikai és fizikai állapotáról. hogy a hivatalosan elismert orvostudomány ugyanazt az eljárást nyilvánítja kuruzslásnak. Ilyen gyógyvizet azonban ma már mesterséges úton is állítanak elõ úgy. hogy a kellõ szakismerettel rendelkezõ természetgyógyászok a megnevezett virágok alapján meglehetõsen pontos képet tudnak kialakítani a beteg szellemi. és nem pedig vegyi úton. mint ahogy azt jelenleg hisszük. Elõször megvizsgálja a beteg auráját. Vigyázni kell tehát a bioenergián alapuló gyógyító technikákkal. hogy azok a gyógynövénykivonatok és vegyszerek. hogy a homeopátiával .) A Bach-féle virágterápiával rokon gyógymód az aromaterápia. hogy helyreállítsa a betegségért felelõs meridiánok energiaegyensúlyát. [ Említést kell még tenni a természetes gyógyítás egy különleges módjáról. ami tudományos alapossággal összehasonlítja az anyagból kiáramló energiasugárzás spektrumát a beteg aurájával. Ennél a módszernél különbözõ vadvirágok mûszerekkel is kimutatható energiakisugárzását használják gyógyításra oly módon. mint kiválasztani azt az ételt. eltekintve a szintetikus elõállítás következtében fellépõ mellékhatásoktól. amelyet a testbe juttatnak. amely nagy mennyiségben tartalmazza az aura regenerálásához. mint a természetes eszenciákkal történõ gyógyítás kiterjesztése az összes növényre. a homeopátiáról. valamint a hiányzó anyagokat pótló gyógyszereken kívül a legtöbb szintetikus készítmény szintén energetikai úton gyógyít. majd egy varázsvesszõvel kiválasztja a polcrendszerben elhelyezett anyagok közül azt. mert fekete-fehérben használhatatlanná válnak. modern tudományos eszközökkel kivitelezve õk is alkalmaznak. és ezzel megszüntesse a betegséget. A kiválasztott nagy tisztaságú anyagot utána behelyezi egy saját maga által konstruált berendezésbe. Sokak szerint lehetetlen. több ezer különbözõ anyagot gyûjtött össze a laboratóriumában erre a célra. Ha a két görbe harmonizál egymással. Ebben az esetben tehát az alkoholban tartósított kivonat készítése nem csupán a virágokra korlátozódik. és nem az a néhány molekulányi idegen anyag. Csak színes fénymásoló géppel érdemes kimásolni.és vírusölõ. oldalak. Könnyen meglehet tehát. Ennek az egyre divatosabbá váló tudományágnak azonban ma még nem eléggé tisztázott a hatásmechanizmusa. hogy a páciens elé kirakják a jelentõsebb vadvirágokról készült színes fotókat. mint a gyógynövények. Elõtte teljesen egészséges volt. hogy ennél a Samuel Hahnemann német gyógyszerész által közel 200 évvel ezelõtt kidolgozott eljárásnál az autoszuggesztió váltja ki a gyógyító hatást. és ezekbõl a beteg kiválasztja a számára legszimpatikusabbakat. Sokan nem is gondolnák. akkor ez az elektromágnessel kezelt víz képes arra. hogy a másiknak is használ. amit kerülõ úton. Ebben az esetben az a komikus helyzet állna elõ. májusi számában található (24-29. Ezt az állítást látszik alátámasztani az a körülmény is. amelyeket a homeopátiával gyógyító orvosok sokszor egymilliomodnyi hígításban nyeletnek le a beteggel. hogy a különbözõ anyagok aura-helyreállító hatását ma már tudományos alapossággal felmérték. amelynek a kisugárzása harmonizál a beteg szerv aurájának energiasugárzásával. A diagnózist követõen a kiválasztott virágokból készült kivonatokkal végzik a gyógyítást. hogyha kiderülne. Edward Bach dolgozta ki az 1930-as évek elején.méhsüllyedése van. Ezek után már az sem lenne meglepõ. és a gyakorlatban is alkalmazzák. amely képes a beteg meridiánjainak energiaegyensúlyát helyreállítani. képesek legyenek bármilyen gyógyító hatást kifejteni a szervezetre. gyógynövényt vagy gyógyvizet. az nem biztos. melynek alapjait egy angol tudós. Nem zárható ki az a feltételezés. mert ami az egyik embernek jó. hogy desztillált vizet különbözõ jellegû és rezgésszámú szubatomi energiával sugároznak be.

Ennél is nagyobb hígítást alkalmaznak a centizimális rendszerben. de ezek olyan erõsek. Ebbõl következik. és ezzel szinte átprogramozzák az agyát. a valóságot jobban megközelítõ magyarázat szerint a gyógyulás oka az. hanem az okot gyógyítja. így a gyógyító erõ inkább az elõzõ magyarázatban keresendõ. mint vegyületnek semmi szerepe sincs. hogy nem váltanak ki allergiát. hogy minél nagyobb hígításban állítjuk elõ a homeopátiás gyógyszereket.kezelõ orvosok a gyógyítás megkezdése elõtt kb. hogy a 23. mivel a homeopátiás gyógyítás során legtöbbször ugyanazt az anyagot használják speciális hígításban. a homeopátia tehát nem a testi tüneteket. mint aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Speciális sugárzásával az ember éteri vázán javítja ki azt a hibát. Ezt bizonyítja az a tény is. Különbség csak a hígítás mértékében van. a hagyományos gyógyszerekhez hasonlón forgalmazzák. Léteznek M -el jelölt 1/1000 hígítású homeopátiás szerek is. Az ily módon energetizált folyadékot 1 CH-val jelölik. amely a fizikai testre áttevõdve létrehozta a betegséget. 30 dinamizálással. hogy az alapszer 1 részéhez 99 rész oldószert adnak. hogy neki ettõl a szertõl meg kell gyógyulni. Az állat ugyanis nem tud arról. tehát a továbbiakban az alkohol lesz ennek a szubatomi energiaképletnek a hordozója. hogy a homeopátia lényege nem a hígítás. illetve olyan tüneteket vált ki. mégis látványos és gyors javulás áll be az állapotában. hogy biztos legyen benne. A többségét tablettázva. Az étertest korrigálása maga után vonja a fizikai test gyógyulását is. A gyógyszertárakban 30 CH-nál erõsebb homeopátiás szereket nemigen árulnak. Ily módon akaratlanul is egy gyógyulást elõsegítõ pozitív programot ültetnek el a tudatalattijában. az immunitás kialakításának ezt a módját a hagyományos gyógyítás is elterjedten alkalmazza. Ezt a folyamatot dinamizálásnak. Ha ebbõl elveszünk 1 részt. vagy potencirozásnak nevezik. amely az egészséges szervezet megbetegedését okozta. A homeopátiás szerek száma ma már meghaladja a 3000-et. hogy csak kutatási célokra használják. hanem az étertestet befolyásolja. hogy a homeopátiás kezeléseknél minimális mennyiségû gyógyszert alkalmaznak. és hozzákötõdik a hígító anyaghoz. hiszen a védõoltások jelentõs része ugyanezen az elven fejti ki a hatását a szervezetben. annál intenzívebben gyógyítanak. közvetlenül a forrásnál hat. márpedig kémiai tanulmányainkból tudjuk. amibõl az a következtetés vonható le. hogy a hatóanyag energianyomokat hagy a hígításhoz használt alkoholban. hogy a homeopátiás gyógyszer nem is a fizikai testre gyakorol hatást. és ez egyértelmûen cáfolja. amelyre ne készítettek volna homeopatikus gyógyszert. hogy a homeopátia tulajdonképpen nem tesz mást. gyógyszerfüggõséget. melynek hatása . Ezt a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is. Ennek oka. A gyógyszervegyészek szerint ugyanis a homeopátiában alkalmazott egymilliomodnyi vagy annál is kisebb hígítású szerek képtelenek mozgásba hozni a szervezet immunrendszerét. Sõt a legtöbb homeoterapeuta azért alkalmaz legalább harmincszor 1 : 10 arányban hígított szert. Szinte nincs olyan betegség. elvonási tüneteket. hogy a szert 30-szor hígították 1/100-ra. akkor 2 CH erõsségû szert kapunk. A CH -val jelölt hígítás úgy készül. A homeopátiás szerek azonban az állatokra is hatnak. és tulajdonképpen ez az energiasugárzás gyógyítja áttételesen a beteg szöveteket. és vibrátorral erõsen összerázzák. Még ennél is kézenfekvõbb az a magyarázat. Ennek alapján belátható. Nagy elõnyük még ezeknek a szereknek. hogy a homeopátiás szerek hatásmechanizmusában a kiindulási anyagnak. hogy Hahnemann és követõi a kúrák során szinte kizárólag a D 30-as hatványt alkalmazták. 150 kérdést tesznek fel a páciensnek betegségével kapcsolatban. és ez okozza a bizonytalanságot. amely ennek a gyógyító módszernek a megítélése terén tapasztalható. Jelen esetben ez az alapanyag latin neve mellett feltüntetett szám azt jelenti. hanem a hatványozás. már nem anyaggal dolgozik. amelyek leginkább hasonlítanak a beteg panaszaihoz. hatvány után már egyetlen molekula sem marad az eredeti anyagból az alkoholban. és újból 99 rész oldószerrel keverjük össze. annál erõsebbek. A betegség gyógyításának. Tehát minél kevesebb bennük az eredeti hatóanyag. hogy az önszuggesztiónak szerepe lenne ebben a gyógymódban. A természetgyógyászok szerint a lépcsõzetes hígítás valamint az összerázás következtében fokozatosan leválik az étertest a hatóanyagról. Egy másik.

) Valóban nem. míg a homeopátiás szerek növelik az életminõséget. A tudományos alapokon álló hivatalos gyógyítás szoros értelmezési összefüggésben áll a homeopátiával. ha tisztában vagyunk a gyógyítás alapjaival is. hogy fogalmuk sincs a homeopátia mûködési mechanizmusáról. Amennyiben tabletta formájában forgalmazzák a szert. hogy az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint az ellentétest kell a gyógyításra felhasználni. hogy gyorsan hatnak. hagyjuk abba a szedését. hogy az áruk is viszonylag alacsony. ahol kell. mert a homeopátiás szerek nem mérgezik a szervezetet. ott is. mivel a benne elnyelõdött specifikus energiahullám a száj nyálkahártyájáról szívódik fel leghatékonyabban. próbálkozzunk másik készítménnyel. inni. eukaliptusz. naponta kell szednie ezt az energiával átitatott szert. mikrohullámú sütõ. Erre a mûködési módra vezethetõk vissza a mellékhatásai is. Erre utal az allopátia elnevezés is. a mentol-. televízió vagy számítógép közelébe. Tehát ne tegyük mágnes. A mellékhatás-mentességen kívül a homeopátiás gyógyszerek nagy elõnye. Többek között ennek tudható be. Ha valaki érezhetõ hatást akar elérni. csupán annyi történik. Az eredmény is különbözõ. hogy könnyebb valamit nevetségessé tenni. hogy a kávé. A hagyományos vegyszeres gyógyszerek közé se rakjuk. A homeopátiás szert óvjuk a tûzõ napfénytõl. és ilyen kenõcsöket. vagy káros hatást gyakorol a szervezetünkre. A homeopátia lényege. Arra azonban ügyeljünk. amelyet Hahnemann vezetett be a vegyileg elõállított gyógyszerekkel való gyógyításra. ne nyeljük le. A cél mindkét esetben a betegség legyõzése. a kifejlesztésükhöz nincs szükség állatkísérletekre. mint egyetlen szem. ahol mágneses vagy elektromágneses sugárzás nem érheti. az eredmény azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi az allopátia kudarcát. Ezzel szemben az allopátiás kezeléseknél nagy mennyiségû gyógyszert használnak.illetve fodormenta-tartalmú teát. Ha nem. Ez a két irányzat tehát merõben különbözik egymástól. de elõtte és utána fél óráig nem tanácsos enni. Amennyiben nem megfelelõ szerrel próbálkozunk. Ezekkel az akciókkal nem a homeopátiát járatják le. Túladagolás pedig akkor fordulhat elõ. rádió. vagyis ellentétes hatású szert használva a kellemetlen . illetve túl hideg helyre se tegyük. és túl meleg. enyhülnek a fájdalmak. amely mindenhol hat. majd fennhéjázva bizonyítgatják. és rövid ideig tart. fogat mosni.célzott. ha sokszor szedjük. Az új módszerek ellenzõi már számtalanszor tanújelét adták annak. A homeopátiás szerek szedése nincs étkezéshez és napszakhoz kötve. csupán a céljaik egyeznek meg. míg az allopátiánál a hatás agresszív. míg az allopátia szerint az ellentétest az ellentétessel kell gyógyítani. Bevételük után 1 órán belül megmutatkozik a hatásuk. és szelíden zajlik le. hogy a szervezet nem reagál rá. hogy a homeopátiás szereket egészséges embereken próbálják ki. a homeopatikus szer is túladagolható. hogy ezt a fajta gyógyszert olyan helyen kell tartani. Ezért ha meggyógyultunk. hanem a nyelvünk alatt szopogassuk el. Sokszor már néhány perc múlva jobban leszünk tõle. A hagyományos. Ezért a kúra idõtartama alatt ne együnk mentolos cukorkát.és kámfortartalmú anyagok. hogy semmi hatást sem gyakorolt rájuk. Speciális elõírás. A természetes gyógymódok mûködési mechanizmusának megértése csak abban az esetben lehetséges. mert ez megzavarja a benne elnyelõdött szubatomi energia struktúráját. Mint minden gyógyszer. hogy a két gyógyítási irányzatot jól elkülönítse egymástól. Sokak számára nem elhanyagolható szempont. balzsamokat se használjunk. mert a szervezetre egy marék homeopatikus szer ugyanannyi hatást gyakorol. Ráadásul a hagyományos gyógyszerek csökkentik a beteg vitalitását. ott hat. A szkeptikusok bohóckodása csak azt bizonyítja. ne igyunk borsmenta. A Szkeptikusok Tárasága gyakran szervez nemzetközi kampányokat. hogy a hasonlót a hasonlóval. Ártani nem tudunk vele. vegyi alapú gyógyszerekkel ellentétben a homeopatikus szereket nem lehet mennyiségileg túladagolni. A homeopátia alkalmazása során a gyógyulás maradandó. hanem a saját korlátoltságukat bizonyítják. valamint a parfümök felfüggesztik a hatásukat. Ez a tömör meghatározás arra utal. A kórokozót megtámadó. gyógynövény. ahol önkéntesek fejenként egy-egy doboz homeopatikus szert nyelnek le. mint elmélyedni benne és megérteni. Hahnemann mindkét kifejezést görög eredetû szavakból alkotta meg. ahol nem kell.

Ezzel ellentétben a homeopátia és más természetes gyógymódok nem a tünetek kezelésére. így szervezete beáll az orvos által elrendelt kemikáliákra. amely ellenkezik a korábban felállított törvényekkel. Az utóbbi esetben célszerû lenne elõbb akupunktúrás .tünetek gyorsan megszüntethetõk ugyan. hogy a materialista alapokon álló hivatalos orvostudomány ma még mereven elutasítja a lélek létezését. nem lehet aktivizálni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. hogy kizárólag a testtel foglalkozik. akkor ez a folyamatban részt vevõ izomcsoportok további gyengülését. A hivatalos gyógyítás megingathatatlansága fõleg annak tudható be. az pedig nem szorul gyógyításra sem. Az elsõ problémánál a legcélravezetõbb természetes gyógymód a hipnózis lenne. lábboltozatot támasztó betétet ír fel az orvos. Sajnos a szervi bajok gyógyítása esetén sem jobb a helyzet. Ennek kompenzálására újabb és újabb szereket írnak elõ. és olyan retorziókban részesítik õket. amelyek nem szüntetik meg a kiváltó okot. hogy az allopátiás módszer az évezredek során rendkívül kifinomulttá vált. A test és a lélek kapcsolatának helyreállítása nélkül pedig nincs végleges gyógyulás. Az orvostudomány ma már felismerte. Miután minden tudományág az önmaga által megszabott törvényszerûségek alapján tevékenykedik. és kellemetlen mellékhatások sorozatát váltja ki. de ez a gyógymód nem törõdik azzal. Ez a mérgezésnek is beillõ szisztematikus vegyszerezés elõbb-utóbb legyengíti a szervezetet. Ugyanakkor a figyelmen kívül hagyott ok egyre nagyobb erõvel munkálkodik a szervezetben. akkor azonnal újra jelentkeznek a tünetek. Ezek a módszerek végleges. A gyógyításnál tehát azokat a lelki okokat kellene megszüntetni. hogy ez a helyzet megváltozzon. Manapság a gyógyítás annyira leköti az orvos minden energiáját. hanem a betegséget kiváltó ok megszüntetésére törekszenek. amelyek a stresszt elõidézték. hogy az allopátiás kezelés hamis hipotézisen alapul. és nem veszi tekintetbe a lélek egészségre gyakorolt hatását. hogy a betegre már nem tud figyelni. Egy idõ után már a felemelt gyógyszeradag sem használ. mivel a beteget testi. Ezzel szemben az allopátia nyugtatókat javasol erre a betegségre. hanem végleg meggyógyul. Ennek megfelelõen az új tanok hirdetõit rebellis lázadóknak tekintik. szellemi egységben vizsgálja. Az allopatikus gyógymód mint hipotézis a kezdeti látszateredmények alapján teóriává alakult. Az allopátia kudarcának másik kiváltó oka. ami végül krónikussá teszi a páciens állapotát. csupán a panaszai enyhülnek. elsatnyulását fogja elõidézni. és mellékhatásoktól mentes gyógyulást eredményeznek. hanem a beteget. Egy lúdtalppal küszködõ betegnek pl. és kiderítse. mert ha az amúgyis gyenge lábboltozatot betéttel támogatjuk. Az allopatikus gyógyszert tehát szabályos idõközönként újra és újra be kell adni a betegnek. csak elkábítják a szervezetet. ezért a beteg gyógyszeradagját folyamatosan növelni kell. Ez a helyzet több okra vezethetõ vissza. hogy a testet állandó nyugtalanságban tartó stressznek mi a kiváltó oka. ezért még erõsebb hatású szereket kell alkalmazni. amely képes arra. A homeopátia holisztikus módszer. ennek ellenére az allopátia mint hivatalos gyógymód továbbra is rendíthetetlenül õrzi a szerepét. de megmarad az ok. Ha egy kezdeti feltevés elméletté válik. Ami nincs. és ezek közül a gyógyszergyártó lobby profitérdekeltsége csak másodlagos szerepet tölt be. A lélek figyelmen kívül hagyásának egyik példája a gyomorfekély jelenlegi gyógyítási módja. lelki. ezért egy olyan módszer bevezetése. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a lélekkel. és a gyakorlattal összhangba hozva törvénnyé vált. hogy mi a tünetek oka. így nem helytállóak a reá épülõ teóriák és törvények sem. Ebben az esetben még a betegség súlyosbodása is várható. akkor már csak a gyakorlati alkalmazhatóságától függ. hogy elvetik. csillapítják a fájdalmakat. Ahhoz. és sikeresen kelti a tudományosság látszatát. Ellentétes szert alkalmazva megszûnik a tünet. forradalmi kihívásnak számít. Nem a betegséget kezeli sablonok szerint. és akkor véglegesen megoldódna a probléma. hogy elvegyék a kedvüket a fennálló rendszer szétzilálásától. Ennek a módszernek a széleskörû elterjedését és az orvosi egyetemeken való tanítását azonban meggátolja az a helyzet. Ezáltal a beteg nem csak tünetmentessé válik. vagy törvény lesz belõle. hogy a gyomorfekély fõ kiváltó oka a stressz. fel kellene ismerni. Ha a szer hatása csökken. amellyel sohasem fog meggyógyulni.

a testben rekedt mérgek bõrpórusokon való . hogy a vitalitását visszaszerezhesse. amelyet a mûvelõi tanúsítanak a világot fenntartó és mûködtetõ erõkkel szemben. majd a szervezetet egy méregtelenítõ kúrának kellene alávetni. Mivel a múlt századi Európában szinte teljesen ismeretlen volt a kínai akupunktúra és a reflexzóna-terápia. mint a reflexzóna-kezelések. ezért nem mindenki engedheti meg magának. és feldolgozatlan. amelyek feltehetõen szoros kapcsolatban állnak a reflexzóna-kezeléssel. Mint tudjuk a reflexzónákra nem csupán mechanikus úton. és erõsíti az egész szervezetet. és a továbbiakban az öngyógyító mechanizmus gondoskodhasson a végleges gyógyulásról. hogy a hivatalos gyógyászat tagadja a szervezet mûködését fenntartó meridiánrendszer létét. ami lehetõvé teszi a bõrpórusok tisztulását. [ A természetes gyógyítás fizikai módszerekkel mûvelhetõ területéhez tartozik még néhány gyógymód. Ennek a gyógymódnak az általános bevezetését akadályozza. módszerei futótûzként terjedtek a világ minden részébe. Ennek oka. ezért Kneipp módszereinek hatásosságát kizárólag élettani alapon értékelte. és tanai mind a mai napig fennmaradtak. Nem kell fáradoznia azért. a testben felhalmozódott méreganyagok bõrön keresztül történõ távozását is. mint a lázcsillapítók használata. hogy a sokkszerû hõkezelésen kívül megizzasztja a testet. és legnagyobb érdeme. A XX. így bárki számára nyitva áll a gyógyulásnak és a szervezet edzésének ez a nagyon egyszerû. Ráadásul a gyógyítás felelõssége is az orvost terheli. A Kneipp-féle vízkúra módszerei viszont otthon is alkalmazhatók. és hivatalos elismerés hiányában a költségek is õt terhelik. hogy idõközben elterjedt a finn szaunázás módszere. hogy a szervezet természetes úton. pakolás. Az allopátia alacsony hatékonysága tehát a hibás alapokon kívül arra a nagyfokú rugalmatlanságra is visszavezethetõ. hogy a vízgyógyászat Priessnitz által kidolgozott módszereit továbbfejlesztette. A hideg vizes pakolás pl. a kúra költségeit pedig a társadalombiztosítás fedezi. hogy hatékonyan szabályozza a vérkeringést. A hirtelen hõmérsékletváltozások reflexzónákra illetve meridiánvezetékekre gyakorolt stimuláló hatása csupán hozzájárul a gyógyuláshoz.kezeléssel megerõsíteni a lábboltozatot tartó izomzatot. melynek nagy elõnye. Létezését azonban azok az esetek támasztják alá. Ez a hitetlenség azonban az orvosokon kívül a páciensekre is jellemzõ. mert tudományos módszerekkel ma még nem mutatható ki a szubatomi energiarészecskék létezése. és nem állítja le a szervezet önvédelmi mechanizmusának mûködésbe lépését. Tudományos munkásságára az egész világ felfigyelt. így nem kell számolnunk semmilyen mellékhatással. általános alkalmazása ma már csak a német nyelvterületre jellemzõ. és máris elviselhetõvé válnak a fájdalmai. Ezzel szemben a természetes gyógymódok esetében a betegnek tevékeny szerepet kell vállalnia a gyógyulás folyamatában. A hideg és a meleg vizes kezelés általa felismert fõ elõnye. gyógynövényfõzettel való inhalálás (fejgõzölés) valamint fürdõ. melynek az egész világon elismert élharcosa Sebastian Kneipp bajor orvos-pap volt. század végére a Kneipp-féle vízkúra visszaszorult. A hõvel történõ reflexzóna-ingerlés legegyszerûbb módja a vízkúra. fokozott hõkeltéssel pusztítsa el a vírusokat. borogatás. Az allopátiás kezelés fennmaradásának erõs támasza még. csupán néhány tablettát kell lenyelnie. A Kneipp által különbözõ betegségekre javasolt hideg és meleg vizes lemosás. Nem okoz szövõdményeket. amelyek meggátolják. még ma is a leghatásosabb módja a lázcsillapításnak. hanem a meridiánok moxás kezeléséhez hasonlóan hõvel is lehet hatni. és tudományos alapokra helyezte. hogy a betegsége enyhüljön. amelyeknél a vízkúra valamint a kezelést követõ ledörzsölés huzamosabb alkalmazása ugyanolyan tartós. ami szintén az allopátia malmára hajtja a vizet. hogy a beteg számára rendkívül kényelmes. Ennek a minden bizonnyal fellépõ gyógyhatásnak a mértéke és pontos mûködési mechanizmusa mind a mai napig ismeretlen.és zuhanyterápiák nagy elõnye még. olcsó és hatékony módja. élénkíti az anyagcserét. és eredményessége csak hosszabb távon figyelhetõ meg. Kneipp a múlt század közepén élt. felfrissíti az idegrendszert. A gõzölõ kamrák és a hideg vizes medencék építése azonban rendkívül költséges és helyigényes. hogy a gyógyszeres kezeléssel ellentétben nem mérgezik a szervezetet. A hideg vizes pakolás ugyanis csak a test túlhevülését akadályozza meg. sõt végleges gyógyulást eredményezett.

Ha a vízvezeték-hálózat nyomása túl nagy. ha 1 pohár vízbe belekeverünk 1 evõkanál kovaföldet. bárkinek a segítsége nélkül. mert ez túl erõs ingert vált ki. A zuhanykezelést mindig a jobb lábon kell elkezdeni. Különösen elõnyös ennek a kúrának az alkalmazása reumás és köszvényes megbetegedések esetén. nyissuk meg jobban a hidegvizes csapot. és a . Hatékonyság szempontjából a Kneipp-féle vízkúra legeredményesebben hasznosítható módszere a váltott hõfokú vízzel történõ zuhanyozás. legalább 38-40 °C-os vizet a lehetõ legnagyobb nyomással folyassuk a lábujjainkra. és a minél nagyobb hatékonyság érdekében tartsuk be az elõírt koreográfiát. akkor folytassuk a kúrát combzuhannyal. hogy a Kneipp által javasolt váltott hideg-meleg vizes kúrát otthon. a harmatos fûben való járást. Ezt a kúrát 3 hónapon át. mivel a kitáguló hajszálerekben intenzív véráramlás indul meg az ízületeken át is. de az akkori technikai lehetõségek következtében nehézkes volt ennek a módszernek a kivitelezése. A kúrát fokozatosan elõrehaladva végezzük. A zuhanykarból kifolyó. ha 14-16 °C-nál hidegebb a csapvíz. Utána zárjuk el a meleg vizet. Mindezt többször megismételve kb. ami megóv bennünket ettõl a veszélytõl. és emiatt borzonganak a hideg víztõl. és semmilyen gyógyhatást nem vált ki a szervezetbõl. hogy az illetõ sokkot kap. Ennek súlyos megfázás lehet a következménye.távozását. Utána a terápiát Prisnitz féle borogatással folytatta.és melegszabályozó gombjaival állítsunk be olyan hõfokú meleg vizet. Ma már minden fürdõszobában található hideg és meleg vízzel egyaránt üzemeltethetõ zuhanykar. Elõször az alsó lábszáron illetve a térden végezzünk zuhanykezelést oly módon. Ezután már végezhetünk egésztest-zuhanyt is. Mellesleg sokat javít a mellek feszességén az is. de elõfordulhat az is. mert a hideg bõrre hideg víz nem folyatható. egészen a combunk kezdetéig. és megisszuk. és ez csökkenti a kúra hatékonyságát. Ügyeljünk arra is. amelyet a bõrünk még éppen el tud viselni. a saroknál kezdeni a kezelést. A vízgyógyászaton kívül Kneipp igen gyakran alkalmazta betegeinél kiegészítõ gyógymódként a talajon való mezítlábjárást. hogy ne fröcsköljük össze a fürdõszobát. Ne erõltessük a hideg vizes zuhanyt olyan személyeknél. ami fokozatosan kimossa a húgysavkristály. Az antik Rómában. A Kneipp-kúra nem alkalmazható mindenkinél. hogy nyitott ablaknál végzett tornagyakorlatokkal kombinálva megõrzi a bõr és a mellek rugalmasságát. Nyáron viszont a kúra megkezdése elõtt folyassuk ki a csõhálózatból a felmelegedett vizet. hogy oldalról is érje a bõrünket a víz. hogy a csaptelep hideg. ugyanezen az útvonalon menjünk vissza. naponta kell folytatni. elhúzott függönyök mellett végezni. mert hamar hozzászokik a szervezet. mivel a langyos víz csak elbágyasztja a testet. akkor a gerincoszlopra ne irányítsuk rá a hideg zuhanyt.és mészlerakódásokat. Télen. majd lassan irányítsuk a lábfejen és az alsó lábszáron keresztül a térdre. majd száraz törölközõvel erõteljesen dörzsöljük le a vizet a bõrfelületrõl. így semmi akadálya annak. Antonius Musa már 2000 évvel ezelõtt alkalmazta a váltott hideg és meleg vizes leöblítés módszerét. bármikor alkalmazzuk. Minél jobban kipirul a bõrünk. Nõknél a váltott hideg-meleg vizes kúra alkalmazása azzal a járulékos elõnnyel is jár. fél percig. Ezt követõen a sarkunkra folyassuk a vizet. ajánlatos a kezelést zuhanyzófülkében. mert törölközéskor a bõr erõteljes dörzsölése következtében felélénkül a vérkeringésünk. A megfázástól nem kell tartanunk. és folytassuk a kezelést ugyanúgy kb. akiknek a hajszálerezete beszûkült. egy rabszolga. majd a vádlin keresztül a térdhajlatig. A váltott hõfokú vízzel elölrõl és hátulról történõ zuhanykezelést összesen 10 percig végezzük mindkét lábon. Ebben az esetben a vízsugarat egészen a derekunkig irányítsuk úgy. Itt azonban célszerû hátulról. Amikor a bõrünk kellõen átmelegedett. hogy a zuhanykezelést mindig hideg vízzel fejezzük be. A hideg zuhanyt már az Hippokratész is ajánlotta. Ez a módszer egyébként egyáltalán új. Amikor szervezetünk megszokta (sõt megkedvelte) a térdzuhanyt. hogy a bõrünk legyõzhesse a nagy hõmérsékletkülönbségbõl eredõ kezdeti viszolygást. annál biztosabbak lehetünk a kúra hatékonyságában. végül a balkaron fejezzük be. és vissza. A Kneipp-féle zuhanykezelést hetente maximum három alkalommal végezzük. majd áttérve a bal lábra folytassuk az alhas környékén. A kúra kezdetén viszont mindig meleg vizet kell használni. 2 percig végezzük.

Akinek a lábai visszeresek. Hatékonyabbá tehetjük a bélmozgást.hideg vízben taposást. Ebben az esetben drasztikusabb ingerre van szükség. hogy a hideg víztõl megbetegszünk. majd vastag takaró alá bújva pihenjünk le. Ily módon a helytelen táplálkozásból eredõ renyhe bélmûködés felfokozódik. tisztítja a fekélyeket. ami csak iszappakolással szüntethetõ meg. hogy annak idején éppen ez a módszer váltotta ki a legnagyobb értetlenséget az orvostársadalomból. A kúrát hetente kétszer végezzük max. a szervezetébõl távozó mérgek és egyéb tisztátalanságok következtében megnõ a vitalitása. a rothadásnak indult testfelületekbõl. Ne aggódjunk amiatt. amelyet hideg vízbe merítettünk. ha rajta hagyjuk az inget vagy télen egy pulóvert is. kiszívja a mérgeket a gennyes gócokból. A bélrendszer ugyanis az alhasban található. hogy a kezelés után székelési inger lép fel. jótékony hatása már a kúra kezdetén jelentkezik. a fürdõvíz tetején pedig zsíros váladék található. Ennek biztos jele. ami el tudná indítani az öntisztulás folyamatát. ami elõsegíti a tisztulást. Az ülõfürdõ legegyszerûbb kivitelezési módja. a gyógyuláshoz még erõsebb ingerre van szükség. mert a kellõen át nem melegedett emésztõrendszert nem lehet terhelésnek kitenni. tályogokat. Ennek lényege. akkor a zuhanykezelés már nem képes olyan erõs reakciót kiváltani. akkor nem lesz semmi bajunk. valósággal felfrissül tõle a szervezetünk. hogy beleülve a köldökünkig érjen. és az utókor már így vélekedett errõl: Ha Kneipp semmi mást nem adott volna az emberiségnek. Ugyancsak nem szabad közvetlenül étkezés után. aminek leghatékonyabb módja a hideg ülõfürdõ. vagy felmelegített téglát. amely tovább fokozza a hatást. ezért gondoskodjunk róla. Amennyiben a szervezet telítõdött a helytelen táplálkozásból eredõ mérgekkel. Közvetlenül a fürdõ után ne együnk még akkor se. Az ülõkúra hatékonyságának egyértelmû jellemzõje még az étvágy fokozódása és a közérzet javulása. hogy a törzsünket tartósan hideg víz alá merítjük. Ennek hatására a felsõ testrészünkbõl intenzív véráramlás indul meg a hideg víznek kitett szervek irányába. a szervezet mérgektõl való fokozatos megszabadulását. hanem fokozódik az emésztõszervek tevékenysége is. hogy ne érjen bele a vízbe. ha hirtelen megjött az étvágyunk. ha fürdés közben egy puha pamutkendõvel dörzsöljük az alhas környékét. az ujját és a derékrészt pedig feltûrjük. hogy a testünk minél elõbb felmelegedjen. hogy a kúra idõtartama alatt állandóan legyen kéznél forró víz. mint a mezítlábjárás által kínálkozó gyógyulási lehetõséget. akkor jól öltözzünk fel. mint a mezítlábjárást. hanem tegyenek a talpuk alá forró vízzel töltött gumitömlõt. A lavórban levõ víz melegen tartása utántöltéssel biztosítható. Utána a hideg vízbe mártott pamutkendõvel dörzsöljük át az egész testünket. ami . amely a bõrpórusokból távozó toxikus anyagok következménye. Az intenzív véráramlás következtében nem csak a hideg víznek kitett testrész kezd el melegedni. ma már azonban mindenki számára egyértelmû. már ezzel is elég érdemet szerzett volna magának. Az iszap lelohasztja a gyulladásokat. Ugyanakkor a melegen tartott lábból is megindul a véráram felfelé. Ezáltal a beteg megkönnyebbül. Késõbb bebizonyosodott ennek a gyógymódnak a hatékonysága. a gyomor kiürüléséig elkezdeni a kúrát. Krónikus mérgezés esetén már nem használ az ülõfürdõ sem. Ha az ülõfürdõt az elõírásoknak megfelelõen végezzük. ellenségei egyik módszerét sem gúnyolták ki annyira. 30 percig. Ha nincs módunk rá. míg a felsõ testrészünket és a lábunkat melegen tartjuk. Kneipp ennek a terápiának a hatását szintén élettani alapon értékelte. vagyis abban a testrészben. de jó hatással van a vegetatív idegrendszerre és a csontvelõre is. Felsõ testrészünk melegen tartásához elég. eléje pedig egy meleg vízzel töltött lavórt teszünk a lábunknak. azok ne alkalmazzanak meleg lábfürdõt. hogy egy mûanyag mosóteknõbe annyi hideg csapvizet engedünk. és végezzünk fizikai munkát. mert ha a lábunkat egész idõ alatt melegen tartjuk. Ebben az esetben ugyanis a méreg-felhalmozódások következtében a test különbözõ részei gyulladásba jönnek. így az intenzív véráramlás másodlagos hatásaként a mérgezésért leginkább felelõs emésztõrendszerben megindul a bélmûködés. hogy kompenzálja a lehûlést. hogy ezek a módszerek a talpreflexológia hatásmechanizmusa alapján fejtik ki jótékony hatásukat. hogy a kúra után lefeküdjünk. Érdekes.

amíg a betegség el nem múlik. hogy az iszappakolás hatékonysága kétszerese a gyógyvízzel elérhetõ javulásnak. Erre helyezzünk rá 3-4 réteg újságpapírt. Napjainkra az is kiderült. Az apró kavicsoktól és más szennyezõ anyagoktól mentes port töltsük fa. 40 cm széles és 1. A föld illetve az agyag tárolásához ne alkalmazzunk mûanyag vagy fémedényt. ízületi gyulladásnál) apróra vágott vöröshagymát vagy összezúzott faszenet is kevernek a sárba. amelyek az emberi testben is jelentõs mennyiségben megtalálhatók. hanem más beteg testrészekre is (pl. hogy lágy vajhoz hasonló állagú legyen. hogy a hajról könnyebben el tudjuk távolítani. lábra. majd rostáljuk át. több mint 70%-ban számoltak be jelentõs fájdalomcsökkenésrõl. illetve zöld káposztalevekbõl készített borogatás is. Az iszapkezelés után zuhany alatt mossuk tisztára testünket. hogy a beteg ne izzadjon meg az ágyvédõ mûanyag lepedõn. naponta ismételve. hogy leásunk a földbe kb. Az iszappakolás felhelyezése elõtt borítsunk az ágyra egy mûanyag lepedõt (PVCvagy polietilénfóliát). így kisugárzása jótékony hatást gyakorol a szervezetre. és jól betakarózva pihenjünk le. Az iszapterápia céljára legalkalmasabb az agyag. hogy a föld ugyanazokat az ásványi anyagokat tartalmazza. s vastagon kenjük az arcunkra. A végtagokra nagyon hatásos a reszelt almából vagy fõtt lenmagból. Cukorbetegség kezelésénél tiszta faszenes pakolást szoktak alkalmazni. A kiszedett földet napos helyen terítsük szét egy nagyobb csomagolópapíron. 2 cm vastagon az iszapot. gyerekeknél 2 óra. és használat után dobjuk ki. Közülük csupán minden harmadik fájdalmát enyhítette a kezelés. a tehéntúróból készített pakolással pedig a vizenyõt húzzák ki a végtagokból. akkor az iszappakolást óránként fel kell frissíteni. Fektessük a beteget az iszaprétegre. behegeszti a sebeket és megnyugtatja az idegrendszert. A nyers . gyökerektõl. Az iszappakolás fokozott hatása valószínûleg annak tudható be. akik közvetlen iszappakolást kaptak a térdükre. rakjuk fel a hasára az elõírt vastagságú iszapot. és a kezelés 6-8 órán át is végezhetõ. míg a másik részüknél csak az iszapból kiszüremlõ vizet engedték érintkezni a bõrükkel. A Ben Gurion Egyetemen végzett kutatások során térdízületi artrózis gyógyítására használták az iszapot. elõsegíti testszöveteink természetes állagának visszanyerését. akkor jó helyette a sár is. vagy felmelegített téglát.vagy üvegedényekbe. Keverjünk össze kétharmad rész agyagot egyharmad rész mézzel. fejre). utána az újságpapírt. szemre.5 m hosszú vastag pamutanyagot (pl. és kenjük rá kb. A vöröshagyma-zúzalékból készített pakolás a hörgõk tisztítására jó. Az iszap víztartalmával kezel betegeknél sokkal rosszabb volt a gyógyulási arány. de ha nem tudunk tiszta agyaghoz jutni. fülre. 70 cm mélyen.elengedhetetlenül szükséges a teljes gyógyuláshoz. hogy megvédje az elsározódástól. és az egyszer már felhasznált sarat frissel összekeverve se rakjuk újra a betegre. ami gondoskodni fog a kezelt testrész hõszigetelésérõl. és ha megszáradt. Intenzívebbé válik a tisztulás hagymával kevert burgonyapakolással. végül a plédet. kézre. illetve a derékra tehetõ. és felhasználás elõtt a szükséges mennyiséget áztassuk be hideg vízbe. Ugyancsak ajánlatos gézbe csomagolni a sarat.agyag. A mûanyag fóliára terítsünk egy kevésbé kényes használt pamutlepedõt. A pattanásos arc kezelésére is igen hatékony az agyagkúra. üvegcserepektõl és egyéb szennyezõdésektõl mentes talajból kiveszünk annyit. törjük össze. sódertõl. majd tekerjük derekára a vásznat. A jól összedolgozott masszához annyi vizet adjunk. Mindaddig hagyjuk rajta. A fejre helyezett masszát célszerû finom gézbe csomagolni. A kezelés idõtartama felnõtteknél 3. Azok a betegek. összehajtogatott plédet). A betegek egyik részénél holt-tengeri iszappakolást helyeztek a térdükre. ha nyílt sebre helyezzük. Az ágy derékrészére fektessünk keresztbe egy kb. Az iszap nem csak az emésztõrendszer környékére. Ennek a legegyszerûbb elõállítási módja. A sár feltapasztására szolgáló pamutkendõ csak meleg vízben történõ alapos átmosás után használható újra. A törzs körültekerése után helyezzünk a beteg talpára egy forró vízzel töltött gumitömlõt. Amennyiben a beteg súlyos állapotban van. amíg meg nem szárad. amennyi a teljes kúrához elegendõ. hogy hatékonyabb legyen a kezelés. A terápia végén az iszap kitakarítja a betegbõl a tisztátalanságokat. Egyes betegségeknél (pl. és a homoktól. Ezután tegyünk az újságpapírra egy akkora pamutvásznat mint a pléd.

hogy a bélcsatorna belsõ falára lerakódott salakanyagoktól is maradéktalanul megszabaduljunk. amely belsõleg tisztítja az epehólyagot és serkenti a májat. Ez a max. állati zsiradék. Ezen túlmenõen fokozódik a májtevékenység. azaz a végtagokba és a bõrbe. sõt a magas vérnyomás leküzdésében is. A végtagok bedörzsölését a lábaktól. 15 perces felmelegedést követõ lehûtés (hidegzuhany. szemölcsök. Bizonyos esetekben jó eredményt érhetünk el a Cayce által javasolt mogyoró. hogy a +80 °C-os kamrahõmérsékletet a szervezet csak úgy tudja elviselni. A tévedhetetlennek bizonyult látnok regeneráló kúrái közül talán a legnagyobb sikert a ricinusolajos borogatással aratta. vagy zöldséget. és csak utána elkezdeni a kúrát. Ennek érdekében mind az ülõkúra. mind az agyagpakolás megkezdése elõtt beöntéseket kell végeznünk testhõmérsékletû kamillateával. hideg tóba merülés) szintén frissítõ és serkentõ hatású. hanem fokozódik a hormontermelés is. mert megnõ az antitestek száma. és eltávolítjuk a bélcsatornából a lerakódásokat. A finn szauna oly módon fejti ki hatását. zöldséglevet. hanem jelentõs részük a bõrpórusokon keresztül távozik. gyümölcslevet. Végezetül megemlíthetõ még. Még intenzívebbé tehetjük az elõzõleg megmosott majd szárazra törölt káposztalevél hatékonyságát. epehólyag-gyulladás. hogy sok vért küld a perifériára. illetve a kezektõl kiindulva a törzs irányába. csökkenti az allergiát és fékezi a gyulladásos folyamatokat. ha abbahagyjuk a szervezet mérgezését. A ricinusolajos borogatás az anyajegyek. Erre legalkalmasabbak a különbözõ gyógyvízkenõcsök. vakbélgyulladás.és iszapkúrák nagy hatékonyságát az teszi lehetõvé. alkohol és kávé fogyasztása. Ezáltal fokozódik a vér oxigénellátása. így jelentõs mértékben felgyorsítja a toxikus anyagok kiválasztását. amelyek híres gyógyfürdõk vizében található ásványi sókat tartalmazzák. a salakanyagok távozása után a bõr is szebbé. vastagbélgyulladás. A kezelés idõtartama: fél óra. rugalmasabbá válik. Szigorúan tilos a hús. gyomorfekély. A véráramlás fokozásával és az izzadságmirigyek által keltett víz elpárologtatásával próbálja a bõr +42 °C-os hõmérsékletét +37 °C-ra visszacsökkenteni. besûrített formában.káposztalevélnek a gyulladásokon túlmenõen gennyes sebeknél is erõs tisztító hatása van. és erõsödik a légzés. A légzéskapacitás növekedése fokozza az erõnlétet. hogy ebben az esetben a testmérgek nem csak a szokásos úton ürülnek ki. Heveny gyulladások esetén ajánlatos elõbb a fájdalmat enyhíteni. ezért nem csupán az izmokra és az ízületekre gyakorol jótékony hatást ez a masszázs. A legújabb kutatási eredmények szerint a testmérgek bõrpórusokon át történõ kiválasztódását nagymértékben fokozza a B3 vitamin (más néven niacin vagy nikotinsavamid). A kezelés teljes idõtartama alatt csupán gyümölcsöt. valamint a dohányzás is. A kb. amelybõl próbálgatás útján válasszuk ki magunknak a leghatásosabbat. propoliszt és gabonamagvakat ehetünk csíráztatott. 3 hetes kúra könnyû. Az immunglobulin . és félórás tüdõtágító futás egészíti ki. köszvény és vesekövek ellen is. Erre a felismerésre alapul a szaunázásnak az a gyógyterápiaként alkalmazott módja is. gyorsítja a hörghurut gyógyulását. hogy a fürdõ. A borogatások után célszerû a betegnek olívaolajat adni. A vérellátás fokozódása javítja a szövetek immunitását. lehetõleg lefekvés elõtt végezzük. és bizonyos esetekben a lábak dagadása. finomított fehér cukor. ami gyorsítja a zsíranyagcserét. Eközben szaporábbá válik a pulzus. ha a belsõ felületét mézzel megkenjük. Ez a naponta néhány órán át alkalmazandó egyszerû és olcsó eljárás igen hatékonynak bizonyult a gyomorhurut. illetve pelyhesített formában. nehogy a hideg víz fokozza a fájdalmat.és kámforolajos masszázzsal is. ami javítja az izomzat és az agy teljesítõképességét. de sikerrel alkalmazzák pszoriázis. és tisztítja a légutakat. rostos táplálék fogyasztása mellett is képes a szervezet teljes megtisztítására. melynek során a vér zsírtartalma cukorrá alakul. Nálunk az ilyen jellegû készítmények közül jól bevált a Hemovit termékcsalád. hanem a bõrforradásokat is eltünteti. naponként váltva a két olajat. ciszták visszafejlesztésében szintén eredményes volt. Ezek a testtisztító terápiák természetesen csak akkor képesek kellõ hatást kifejteni. ahol a kúraszerû néhány órás szaunafürdõt naponként adagolt B3 vitamin. Az izzadás. A szélsõséges hevítés és lehûtés hatására testünk nem csak megtisztul. A hörgõk kitágulása jót tesz az asztmának. gyógyteákat. Miután a mogyoróolaj serkenti a szövet fejlõdését.

amely az elvesztett folyadékot úgy pótolja. ha ásványvízzel hígított gyümölcslevet iszunk. Viszonylag új keletû méregtelenítõ módszer az Aqua detox. hogy korábbi vágyaink és céljaink megvalósulása közelít felénk anélkül. így ezek a rejtett pszichikai gócok elõbb csak a viselkedésünket. hogy szubjektív eredetû egészségügyi problémáink hosszú ideig megbújhatnak testünk belsõ rétegeiben. eredményesebben tudjuk az élet csapdáit kikerülni. A sámánmasszázs hatásának tanulmányozása során rájöttek arra. Elfojtott érzelmeinktõl megszabadulva könnyebben tudunk az élet nehézségein is úrrá lenni. A legjobb. Egyes tudósok azonban felfigyeltek a sámánikus gyógyítások hatásosságára. késõbb a vitalitásunkat is veszélyeztetik. és teszi lehetõvé. A sámánmasszázs alkalmas arra. és rajtuk keresztül eltávozik a szervezetünkben felhalmozódott mérgek jelentõs része. melyek fõ oka a szervezet salakanyaggal történt telítõdése. Szaunázásnál ügyeljünk arra. Ezáltal nem csak víz. a vér felhígul. hogy különösebb erõfeszítést tennénk érte. hogy a test méregtelenítõ szervei jobban eltávolíthassák a vér által leadott méreganyagokat. hogy a testbe zárt érzelmeket a felszínre hozza. A testünkbe zárt érzelmek szövetkeményedéseket hoznak létre. Sámánmasszázs A gyógyításnak õsidõk óta léteznek olyan különleges módszerei is. és sejttisztító hatás elmarad. és jobbá teszi. Ha elõtte sokat iszunk. annál azonban sokkal több. A sós vízzel teli tartályba merülõ elektródák alacsony áramerõsségû áramot áramoltatnak át a vízen. és ma már több kutatóintézetben is próbálják megfejteni ezeknek a szertartásoknak a lényegét. és csökken az infarktus kockázata. hogy megszívja a szöveteket. primitív népek kuruzslásának tartotta ezeket a rituálékat. hogy gondoskodjunk a szervezet átöblítése során eltávozó tápsók és vitaminok pótlásáról. A sámánmasszázs a nyugati világban deep tissue néven vált közismertté. A véredények regenerálódása következtében a vérnyomás normalizálódik. A talp több ezer pórusa kinyílik tõle. A fájdalommentes kezelés amelyen bárki bármilyen életkorban részt vehet mindössze 20-30 percig tart. mert sokan csak akkor érzik testüket. izmokba ágyazódva. a bõr alatti szövetekbe. Az izzadás során ugyanis besûrûsödik a vér. Az egyenáram hatására létrejövõ elektrolízis hatással van az elektrolitba mártott lábunkra is. A legtöbbször ezt észre sem vesszük. melynek hatásai csak késõbb mutatkoznak meg. láthatóan szennyezetté válik. hogy bárki saját kezébe vehesse sorsa irányítását. A kezelés után nem csupán a testtartásunk változik meg. Pszichoorientációs gyógyítás . hogy se elõtte. hanem sok salakanyag is bekerül az erekbe. ha az fáj. Angliából indult világhódító útjára az orvosi mûszernek minõsített méregtelenítõ berendezés. A civilizált világ sokáig vallási hiedelemnek. hanem a masszázs mély tudatalatti folyamatokat indít el bennünk. jelentõs mértékben megjavítva a kommunikációs készségünket. amelyek egy idõ után testtartásunkat is deformálják. válik természetessé. megszabadítva bennünket gátlásainktól. Ettõl a víz megbarnul. A törzsi közösségekben élõ sámánok a gyógyfüvek gyûjtésén és alkalmazásán túlmenõen egy-egy súlyos betegség esetén szertartásszerû varázslattal ûzték ki a gonoszt a testbõl. A természetgyógyászok olyan betegségek gyógyításának kiegészítõ módszereként ajánlják. amely életünket szebbé. Az egész test végigmasszírozása kapcsolatot teremt tudatunk alsóbb régióival. Hetente 2-3 alkalommal is végezhetõ. A masszõr által felszabadított energia olyan pozitív változásokat hoz létre a tudatalatti énünkben. Érezzük. Ez a technika ma már egyre több embernek segít megismerni önmagát. amelyeknek a hatásmechanizmusát még csak most kezdjük megérteni. Személyünknek ez az értéknövekedése szinte kisugárzódik belõlünk. A legtöbb betegségünk pszichoszomatikus eredetû. kialakítva ezzel a testérzést. melyek a bõrpórusokon át. A készülék egyszerû lábfürdõre hasonlít. Utána viszont bõséges folyadékot kell fogyasztani. ami értékesebbnél értékesebb embereket vonz körénk. illetve a vizelettel távoznak.szaporodása véd az influenzától is. se közben ne igyunk folyadékot.

A deep tissue azonban nem az egyetlen módja annak. és rögtön ébredés után rákényszerítjük agyunkat erre. A viszonylag nehéz és szokatlan tartalmuk miatt azonban ezeket a mûveket minimum kétszer el kell olvasni ahhoz. Napjainkig 103 országban szerveztek Agykontroll tanfolyamot 700. Ez történhet írásban. hogy az olvasóknak csak egy része jut el ezekre a tanfolyamokra. ha lassabban is. Ezekben a képsorokban sokszor a tudatalatti vágyaink tükrözõdnek vissza. tartsuk be az elõírt fokozatokat. magas fokon képzett oktató irányításával. Többször elõfordul. Ugyancsak tudatalatti tevékenység a hipnotikus álom. a túlságosan analitikus gondolkodásmód. vagy a földönkívüliek szóhasználatával élve kozmikus aggyal rendelkeznek. Jellemzõ rájuk a befelé forduló alkat. az érdeklõdés változatlanul olyan nagy. csak álomfejtés útján lehet kibogozni értelmüket. hogy ébredés után valamilyen eszközzel azonnal rögzítjük az átélt eseményeket. hogy médium típusúak. Aki magánúton próbálja elsajátítani ezeket az ismereteket. õk azok. 5%-uk pedig nem hipnotizálható. Az álom azonban nem irányított alfa tevékenység. A helyzet azonban nem olyan kilátástalan. hogy a végzett hallgatók száma már a 14 milliót is eléri. Annak ellenére. Egyébként a statisztikai felmérések szerint az emberiség 5%-a jobbfélteke domináns. akik kizárólag a bal agyféltekéjüket használják a mindennapi tevékenységük során. hanem látszólag össze-vissza csapongó fantáziaképek sorozata. annak a könyv szerint is több mint egy havi gyakorlásra van szüksége. Eleinte az álommegõrzés legjobb módszere. mert a szerzõk szerint ezeket az ismereteket. A nagy többség. A pszichikai és mentális gyógyítás legismertebb iskoláját José Silva és munkatársai teremtették meg az 1976-ban Agykontroll és az 1986-ban Gyógyíthatsz címen megjelent mûveikkel. hogy képtelenek lejutni alfába. hogy mirõl álmodunk. azzal a különbséggel. A helyzet azonban nem teljesen reménytelen. Õk az Agykontroll elolvasása után viszonylag könnyen elsajátíthatják a benne foglalt ismereteket. Ez persze nem igaz. de könyvbõl is el lehet sajátítani. A kezdeti idõket is beszámítva ez a módszer 1991-ben ünnepelte pályafutásának negyedszázados évfordulóját. akik többszöri elolvasás után sem tudják elkezdeni a gyakorlatokat. hogy ez már irányított. Egyébként ha elalvás elõtt rendszeresen koncentrálunk rá. Ha a Silva-féle visszaszámlálási módszerrel nem sikerül alfa tartományba jutnunk. ne akarjunk egyszerre sokat. a 90% helyzete viszont lényegesen nehezebb. és azóta több mint 100 országban adták ki a legkülönbözõbb nyelvekre lefordítva. Nagyon sokan vannak viszont. hogy tökéletesen megértsük és szolgálatunkba állíthassuk az abszolút világ gyógyító képességét. csak legfeljebb nem emlékszik rá. A két mû már megjelenésekor óriási sikert aratott. róluk mondják azt. sokszor ellenséges magatartás. mivel mindenki le tud menni alfába. Ebben az esetben teljesen elveszítjük az irányítást tudatunk felett. vagy diktafonba mondva. hogy: én nem szoktam álmodni . elalvás után. és naponta legalább egyszer le is megy. kontroll nélkül erõsen kiszínezve. Mindkét könyv a gyógyításra helyezi a fõ hangsúlyt. Itt a hipnotizõrtõl függ. Ez sem igaz. Az 5% médiális típusnak nem lesz különösebb problémája. Az emberiség 90%-a átlagosnak mondható ezen a téren. mert mindenki álmodik. Mivel ez a tevékenység nincs irányítva. mert tanár nélkül nem sok esélyük van a tudat régióinak gyors birtokbavételére. a mélyen belénk ivódott erkölcsi tiltásoktól eltekintve teljesen ki vagyunk szolgáltatva a hipnotizõr akaratának. de az azonos hatásmechanizmus miatt a szerzõk más parapszichológiai jelenségekrõl is említést tesznek. vagy elõremegyünk a jövõbe. és a hit teljes hiánya. hogy visszaemlékezzünk vizuális élményeinkre. vagyis nem hipnábilis. akik kifejezetten hajlamosak a tudatalatti tartománnyal való kommunikálásra. kinek-kinek lehetõsége szerint. ezért ezek a képsorok többnyire meglehetõsen zavarosak. álmában. Õk azok. hogy álmainkban is visszamegyünk a múltba. A gyakorlatok során ne legyünk türelmetlenek. vagy mit cselekszünk. hogy testi és lelki betegségeinket tudatunk alsó tartományának bekapcsolásával gyógyítsuk. alkalmazzuk elõtte a Gyógyíthatsz címû könyvben ismertetett relaxációs gyakorlatokat. Egy idõ után . és egy idõ után kijelentik magukról. Erre sokan azt mondják. akkor Silva szerint elõbb-utóbb egyre hosszabb ideig fogunk emlékezni álmainkra. a zárkózott.

ne próbáljuk kirekeszteni. Az abszolút világgal nem lehet tudatosan. szemgolyóját pedig fordítsa az ég. Ennek lényege. ez nem igaz a pszichoorientációs gyakorlatoknál. Aki ezt a pozitúrát kényelmetlennek találja. de ez nem baj. feledkezzünk bele az eseményekbe. Megpróbálkozhatunk a Jakobson-módszerrel is. Nos. Ha már jelentõs haladást értünk el a meditatív állapot elérése terén. Engedjük õket tovalebegni. hogy ott legyen. majd elernyesztve tartsunk egy kis szünetet. illetve a mennyezet felé. akkor bárhol. és végül egy meleghullám vonul végig egész testünkön. és tápláljunk pozitív elvárást a siker iránt. forgalmas helyen meditálni. rövid ideig feszítsük meg testünk minden egyes izmát a lábujjaktól a homlokredõkig. hanem hagyni kell a megtörténtét. térjünk át az állapotstabilizáló gyakorlatokra. és kellõ könnyedséggel. nagyvonalúsággal keressük a megoldást. de ne reagáljunk rá. Ez a mû részletesen ismerteti az agyfrekvencia-csökkentés szabályait. Az agyfrekvencia csökkenésével ugyanis fokozatosan lelassul a légzés. ez a hallucináció mindig beindul. Ez már egy biztató jel. Ha már rutinszerûen megy az ellazulás. engedjük el magunkat. Tanári segítség nélkül természetesen a relaxációval egybekötött számolási módszerrel sem tudunk egyik napról a másikra alfába jutni. mert akkor kizökkenünk a meditatív állapotból. Az elengedés rendkívül hatékony módszer a külsõ és belsõ zavaró tényezõk kiküszöbölésére. Ennek a képességünknek a mindennapi tevékenységünk során is hasznát vesszük. és akkor szinte észrevétlenül lecsökken az agyfrekvenciánk. Nem akarni kell a meditációs állapot létrejöttét. annál nagyobb sikert érünk el. álomszerû víziók nem jelennek meg a szeme elõtt. majd engedjük ki onnan. és réveteg tekintettel nézzen elõre. Ian Gawler: A lélek csendje címû könyvében. amelyeknek az ellazítására koncentrálunk. Mellesleg ugyanezt kell tenni a zavaró gondolatokkal is. hogy kellemes bizsergést érzünk azokban az izmainkban. mivel ez az alfa tartomány megközelítését jelzi. akkor ott folytassuk. és az egyes meditációs szintek jellemzõit. tele van várakozással. A helyes hozzáállás tehát erõlködésmentes. Ez a gyakorlat azért hasznos. Hagyjuk. mint a bárányfelhõket az égen. Ha nem reagálunk rájuk. hogy közben elalszunk. Lazítsunk. az emésztés és a vérkeringés. elveszítik fontosságukat. Ne harcoljunk ellene. lelki egyensúlyunkat úgy tudjuk leghatékonyabban megõrizni. tudatos erõfeszítés nélkül fog végbemenni. Ha valaki még így sem tudná beindítani a folyamatot. A számunkra legmegfelelõbb gyakorlási mód megtalálásához hasznos útmutatót találhatunk dr. A sok hasznos tanács egyike: Az agyfrekvencia csökkenését nem lehet akarattal beindítani. Viselkedjünk úgy. mintha egy érdekes filmet néznénk. Engedjük be a tudatunkba. akarattal érintkezésbe lépni. Próbáljunk felülemelkedni a problémáinkon. bármilyen körülmények között lecsökkenthetjük az agyfrekvenciánkat. bár a szakemberek szerint erre legalkalmasabb a lótusz. hogy minél nagyobb erõfeszítést teszünk valamiért. és kezdjük el az alfába jutás Silva-féle módszerének gyakorlását. ami testünk lehûlését eredményezi. Teljes nyugalomban. A jelenlegi generáció abban a tudatban nõtt fel.vagy a törökülés. Egyébként . A szemünk elõtt gyengén villódzó képek megjelenése után kezdjük el a relaxációs gyakorlatot. Egy idõ után ez a folyamat automatikusan. ahol abbahagytuk. feküdjön le. koncentráljunk agyfrekvenciánk csökkenésére. nehogy megfázzunk. nem fog zavarni bennünket a háttérzaj. Ennek legegyszerûbb módja. Ne reagáljunk rá. A gyakorlatok elkezdése elõtt ügyeljünk arra. hogy jól takarózzunk be. ha a lehetõ leglazább állapotban vagyunk. nyújtózkodjon el kényelmesen az ágyban. de szorgalmas gyakorlással ez az összetett módszer egy idõ után meghozza a kívánt eredményt. míg színes foltok. majd térjünk át a visszaszámlálós módszerre. ha nem gondolunk a külvilág dolgaira. hogy fekvõ helyzetben. Eleinte rendkívül zavaróan hat ránk a zaj. amíg el nem nehezednek a szempillái. A megfeszült akarat a legnemesebb cél esetén is akadályozó erõ. mert egészségünket. mert ha megszokjuk a lármát. ne erõltesse. nem veszünk róla tudomást. Ekkor hunyja le a szemét. és várjon türelmesen. egyszerûen eltûnnek. ha felébredünk. de céltudatos.észre fogjuk venni. Könnyen elõfordulhat. hogy lakásunk kényelmes. Néhány percnyi gyakorlat után bekövetkezik az ellazulás. illetve le sem jutunk oda. zárt tere helyett próbáljunk meg zajos. A meditatív állapot elérése nincs meghatározott testhelyzethez kötve.

Hiába mondta elé a nem szócskát. akkor hiába próbálunk tudati szinten. vagyis tetteink megváltoztatásával kiszakadni ebbõl a rögzült állapotból. Bal agyféltekénk a hatás szintjén mûködik. ha nem megfelelõek az érdemjegyek. Ha pl. addig semmi reményünk arra. Agyunk átprogramozása alfa szinten viszonylag egyszerû és gyors. ha a gyerek valamit tanul is. Amíg ezt a mélyen belénk vésõdött káros beidegzõdést. Emellett persze nem árt. Azonban a mintavételezéses kapcsolattartás következtében az átprogramozás béta szinten. Ebben az esetben gyakoroltassuk velük az alábbi mondatot: Napról napra bátrabb vagyok. mint a hangnak. ha elõbb megbarátkozunk ezzel a gyógyítási móddal. Ezért ezt a technikát elsõsorban gyermekeinknél alkalmazhatjuk igen jó hatásfokkal. A fülünket nem tudjuk becsukni. Tulajdonképpen ez a mechanizmus alakítja ki a szuggesztiót. és az így szerzett sikerélmény nagy hajtóerõt biztosít a továbbiak során. Szükség esetén Emil Coué híressé vált mondását. hogy a kezdõk is jelentõs eredményeket érhetnek el vele. Erre kitûnõ lehetõséget kínálnak a szuggesztiós és önbizalom-erõsítõ gyakorlatok. Elõkészítõ gyakorlatok A pszichoorientációs gyógyító technika szokatlansága miatt nem minden esetben tanácsos a tanulást mindjárt a fõ gyakorlattal kezdeni. az inger nem fog tudatosulni az agyunkban. egy beteg azt szuggerálja magának. A negatív módon programozott agy további káros következménye még. boldogtalanságot. Más jellegû problémák esetén természetesen más mondatokat kell kitalálnunk. mint a szemünket. hogy nem vagyok asztmás. és ott programként rögzülnek. és azok is haszonnal alkalmazhatják. tudatalattink tehát mintavételezés útján tartja a kapcsolatot tudati világunkkal. mert tudatunk negatív irányítása nem szûnik meg. csak olyan dolgot lehet beleprogramozni. vagyis a negatív programot nem változtatjuk meg. hogy szinte magához vonzza a romboló erõket. hogy megváltozzon az életünk. ennek tudható be. nem fog sikerülni. Silvát idézve. Parapszichológiai kísérletek kimutatták. akik nem tudnak. sikertelenséget és betegséget szül. hogy negatív vagy pozitív gondolataink. A letapogatási idõ viszonylagos rövidsége miatt ez a kapcsolat lazának tûnik. vagyis a nem szócskával. hogy: Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam kiegészíthetjük más mondatokkal is. érzéseink elõbb-utóbb eljutnak a tudatalatti tartományba is. hogy agyunk két másodpercenként néhány ezred másodpercre lemerül alfába. Ezen a téren érhetünk el legkönnyebben látványos eredményeket. hogy ezek a mondatok ne kezdõdjenek tagadással.környezetünk egyre intenzívebb zajszennyezése ellen is így védekezhetünk a legeredményesebben. a tudatalatti nagyobb jelentõséget tulajdonít a képnek. és tetteinket irányítja. Sokkal elõnyösebb. mivel az agy csak olyan dolgot hisz el. Ez a módszer lassabb ugyan. Ezek az önszuggesztiós mondatok a kisebbrendûségi érzés vagy egyéb negatív rögzülések megváltoztatását segítik elõ. Ennek szükségessége könnyen belátható. hogy tudatunk jelentõs mértékben befolyásolja a tudatalatti tartományt. de ha nem reagálunk a zajokra. de a sûrû ismétlõdés következtében mégis alkalmas arra. Ezért . egyéb tevékenységünkben való elmerülés. mi jelenik meg a képzeletében? Egy asztmás roham képe. Pl. Ha tehát egy rossz behatás következtében beleragadunk egy negatív programba. és tetteink indítékáért felelõs. A meditatív állapoton kívül a zajok kirekesztésének igen eredményes módja még a munkánkban. Gyakori probléma gyermekeinknél a mindentõl való félelem. önszuggesztió formájában is végrehajtható. egy idõ után visszatérünk korábbi viselkedésünkhöz. Minél nagyobb koncentrációt igényel az elfoglaltságunk. Arra azonban ügyeljünk. akkor nagyon hasznos lehet az alábbi mondat begyakorlása: Napról napra jobban megy a tanulás vagy Napról napra jobban értem a matematikát . agyunk annál kevésbé képes törõdni a kívülrõl jövõ ingerekkel. Jobb agyféltekénk viszont az ok szintjén tevékenykedik. hogy a 12 és 17 év közötti gyerekek képesek a legkönnyebben kapcsolatot teremteni tudatuk alsóbb tartományaival. így azt fogadja el. A negatív programot csak pozitív programozással lehet megváltoztatni. vagy valamilyen megfontolásból nem akarnak alfa szinten tevékenykedni. amelynek valóságalapja van. emlékképeink negatív módon hatnak. de elõnye. Az alfa tartomány bétában való programozását az teszi lehetõvé.

mert az akarat már nem bénítja ezt az érzékszervét. valaki beszédhibás. és a siker elõfeltétele a nyugalom. az elõbb említettek alapján. Egy értelmes mondatot sem tud kinyögni. Amennyiben valamit nagyon szeretnénk elérni. Elhatározza. mint az akarat. Tudom. amit meg akarsz hallani. Hiába akartuk a kormányt elfordítani. mert programozni csak kijelentéssel lehet. és határozottan fogalmazni. vagy jól hallunk. hogy a baleset elkerülhetetlen. hogy sikerrel fogunk járni. hogy folyékonyan fog beszélni. Ennek a gyakorlatnak az eredményessége érdekében kapcsoljuk ki a folyamatból az akaratot is. Az akarat tovább erõsíti a negatív hitet. Helyette bizonyosság van. hogy jobban halljon. Biztosan megesett már velünk is. kéréssel. hogy: könnyen. de nem ment. azt meghallod. éppen ellenkezõ hatást gyakoroltak önmagukra. három okból is. Hasonló okok miatt kerüljük a negatív tartalmú kifejezések használatát is. szabályos ritmus szerint lélegzem. Az ok: azt hittük. mint az akarat. amit azonban nem. ha erõltetjük. de legnagyobb bánatára még akadozottabban fejezi ki magát. Ezeknek a hangosan kimondott önbizalom-erõsítõ. A hit viszont nyugodttá teszi az embert. és a hit minden irányban teremtõ erõ. kívánsággal nem. a testi-lelki kiegyensúlyozottság. Megpróbáltuk kikerülni. A lámpalázzal küszködõk közül sokan tapasztalták már. kitûnõ a hangulatom. hogy: remélhetõleg holnap nem lesz migrénem! biztosan rá fog törni a fejfájás. hogy mirõl folyik a diskurzus. így a hozzátartozói kénytelenek még hangosabban szólni hozzá. bármennyire erõltetjük. nem tudtuk. hirtelen feltûnt elõttünk egy kõ. nincs akarat. A félelem a rosszban való hitet jelenti. és határozottan: Holnap harmonikus lesz az agymûködésem! Azért mert holnap vizsgáznom kell. tudatformáló mondatoknak a megfogalmazásánál nagyon fontos még. Kritikus megjegyzését ily módon kommentálja a lánya: Érdekes. hogy amikor kerékpározni tanultunk. Meg kell tanulnunk kétségek nélkül gondolkodni. ne akarattal próbáljuk megvalósítani. Az eredmény: rosszabbul hall. halkan. Felborultunk. és jól összezúztuk magunkat. hanem egy határozott kijelentés legyen az értelme. A családtagok egymás közötti beszélgetésekor viszont már nem érvényesül ez a kényszer. átmenetileg megszüntetheti ezt a problémát. Úgy állítsuk be a dolgot. hogy érvényesüljön a szándékunk. A családtagok szinte kiabálva szólnak hozzá. hiszen a józan ész keretein belül mindent képesek vagyunk megtenni. hogy most nyugodtak lesznek. amiben hittünk. annál jobban dadog. Általános értelemben ennek a sajátos terápiának a . A nagyothalló az akaratával próbálja magát arra kényszeríteni. Ennek ellenére hallja. Ebben az esetben is fogalmazzunk precízen. hogy ne azt tartalmazza. de mégsem érti. Mindenki elõtt ismert szituáció: az izgulós beosztottat hívatja a fõnöke. Ezzel a hozzáállással természetes. Kabarétréfákból is ismert kép: a nagymama rosszul hall. Az akarat megnyilvánulását az agy ebben az esetben is negatív hitként kezeli. hogy: a depresszióm elmúlt.mondjuk helyette azt. és miután a hitem szilárd. ha arra kényszeríti magát. A gyanúsítás azonban alaptalan. hogy dadogjon. hogy: vidám és jókedvû vagyok. A kõ szinte mágnesként magához vonzott minket. Ez esetben a félelem még táplálta is a kárt okozó hitet bennünk. és az eredmény teljes kudarc lesz. Ha pl. Késõbb a szülõk egymás között beszélgetnek. azt nem érted. Aki azt programozza be magának. A hit ugyanis jóval erõsebb. de a hit erõsebb. hogy gördülékenyen beszélünk. így bekövetkezett. mert nem hiszünk valamilyen képességünkben. mert ez esetben nem jellemgyengeségrõl van szó. Megpróbáltunk ugyan tenni ellene. Az eredmény paradox módon az lesz. képes vagyok rá. Higgyünk benne. mint általában. hanem azt. hogy a javunkra is fordítható. hogy mit szeretnénk. Nincs félelem. Agyunknak ez a tulajdonsága annyira erõs. Ha nagyon akarunk valamit. így nincs miért izgulni. hogy kárt is tudunk okozni vele. Mellesleg hasonló módon hat az akarat is. amiben nagyon hiszünk. Jellemzõ a hit erejére. sõt többnyire nem is érdekli. hogy nem fogunk dadogni. és nem engedi. Az önszuggesztió során felejtsük el a remélhetõleg fogalmát is. A késõbbiekben ismertetendõ módon képzeljük el. mintha a kívánt eredmény már be is következett volna. Hirtelen közbeszól a nagymama. hogy ez a képességünk megvan. minél jobban erõlteti a nyugalmat. ezt azért tesszük. Tehát ne azt mondjuk. hogy amikor elhatározták.

Egy asszonyban az Egyre jobban és jobban vagyok mondat gyakori hajtogatása nem megkönnyebbülést. egy pillanat alatt eltûntek. sõt egyes esetekben évek múlva derül ki. A gyötrõ emlékeket ugyanis tudat alá nyomja az elfojtás. vagy szellemileg. Ezt erõsíti meg az is. a gazdagság . A pszichológusok koporsószegeknek nevezik ezeket az emlékeket. akinek a gazdagság szóról a mocskos pénz vagy a csalás. hogy a programozás kudarchoz vezetett. és nem jelentkezik tovább a problémánk. Nála az egyre jobban szavak negatív érzelmeket váltottak ki. hanem egészségügyileg. mint a múlttal. amíg ragaszkodunk hozzájuk. hogy az egyre jobban szlogen õt a hajdani tornatanárára emlékeztette. ezért nem jelent veszélyt számunkra. Ettõl azonban nem szûnnek meg. mert egy idõ után annak tudatában. lopás. vagy hatástalanok maradnak. Ezért mondanivalónkat mindig jelen idõben fogalmazzuk. mert szeretünk! . Az erõltetett tempó fiatal korában megutáltatta vele a tornatanárát és a tornaórákat is. Az idõközben felnõtt férfi már nem is emlékezett az egészre. hogy ismételgetésük a betegség irányába kormányozta az életét. vagy ellenkezõ hatást eredményeznek. nem villanyozza fel õket a gazdagság gondolata. csak csodálkozott. mint a sok pénzzel. a vagyon szavak negatív tartalommal társultak az elméjében. könnyen kiadhatjuk az útjukat. A hatékony alkalmazás érdekében nem szabad elhallgatni. A te félelmednek van szüksége ránk. Nem válik gazdaggá az sem. vagy a bõség szavakat. Kiderült. hanem fokozódó feszültséget keltett. akkor az emlegetésük lelki sebeket tép fel. alkalmazza a gyarapodás . hogy a hölgy megkérdezte a fenyegetõ alak nevét. A következetes nevelés közben szülei folyton ezt hajtogatták: Azért büntetünk fiam. hogy mit keresnek itt. de akadt. Sajnos csak hónapok. és az önszuggesztió során elõjönnek. Mindebbõl arra a következtetésre juthatunk. hogy mi legyen velük. Simonfalvy Tamás pszichotréner arra is felhívta a figyelmünket. hogy az agy könnyebben azonosul a jelen idõvel. így nem csoda. Coué módszerének közel egy évszázados alkalmazása fényt derített arra is. gyakran ismételt szavak milyen képzetet keltenek bennünk. Az agy elrejti a korábbi fájó emlékeket. és azt válaszolták: Hogyhogy? Hiszen te rendeltél ide bennünket. amitõl a legjobban félünk.lényege. amivel többre megy. de a pénz . a gazdagság mögött csúf emlékek bújnak meg. Ha tehát az öröm. mire azt a választ kapta. és miután közölte. hogy: Honnan tudjam. A félelmeink tehát csak addig vannak jelen az életünkben. hogy nincs mitõl tartanunk. megszûnik a félelmünk. a boldogság. mi tartjuk fenn õket. hanem hogy a kimondott. Ha nem tartunk rájuk igényt. akiben izomfeszültséget váltott ki. A szeretet szó mindenkiben pozitív képzeteket kelt. akiket valójában hidegen hagy a pénz. Sõt azok sem érnek el anyagi gyarapodást. mit akarnak tõle. Aztán egyik éjjel minden bátorságát összeszedve megkérdezte õket. mert sok ember fejében idõzített bombaként mûködnek. Ekkor az is elõfordulhat. hogy nála miért nem segít a: Szeretettel nézek a világra mondat ismételgetése. Erre a szörnyek csodálkozva néztek rá. hogy azt kell akarnunk. hogy ne zavarja a jelenlegi életünket. hogy gyerekkorában gyakran megbüntették. hogy nem csak az Agykontrolban. hanem már az önszuggesztió során is döntõ a képzettársítás. hogy a jól bevált mondatok ismételgetése egyeseknél negatív reakciót vált ki. és mi határozzuk meg. és a várakozással ellentétben nem tesz bennünket boldoggá. hogy nem ragaszkodik a jelenlétükhöz. Erre utal. hogy a pozitív gondolkodás nem mindig váltja ki a remélt hatást. A múlt idõben elhangzott kijelentéseket az agy . Nem az a fontos. Félelmeinkkel a gonosz erõket is magunkhoz vonzzuk. és egész lénye ellenállt a szeretet elfogadásának. Ha a gyakran ismételt kulcsszavak. te álmodsz engem! A félelmeink tehát belõlünk származnak. Kitartó és következetes alkalmazása esetén ez a módszer meg is szüntetheti a fóbiánkat. élõsködés jut az eszébe. tudat alatt ott munkálnak bennünk. Félelmeink tárgya nem valós lény. hogy nem anyagilag gyarapodik. Kiderült. Aki minden áron meg akar gazdagodni. hogy mit mondunk. hogy egy nõ hosszú idõn át lángoló szemû rémséges alakokkal álmodott. mentális képek nem váltanak ki bennünk pozitív képzetet. aki ezzel a biztatással ösztökélte diákjait teljesítményük fokozására. A fiatalasszony nagyon elcsodálkozott.

és csak az tapad meg benne. és a siker elvárása olyan pozitív programként hat az agyunkra. a lármás szórakozástól. mintha szóban hangzana el. mivel az imaházakhoz kötött gyülekezetek templomaikat kelet-nyugati irányba tájolva építették. Hiába programozunk jól. ami azt jelenti. annál több segítõ erõ koncentrálódik körénk. mint a célorientált dinamikus meditációnak. Agyunk gondolkodik. A passzív meditáció során egy olyan megváltozott tudatállapotba jutunk. hogy a Föld mágneses erõvonalai észak-déli irányban haladnak. Ezért önszuggesztió után teremtsünk csendet magunkban. ha utána nem hagyjuk az agyunkat dolgozni. programozó mondatok ismétlési tempója is. és azt gondolja. amelyek segítenek bennünket terveink megvalósításában. mint a szép. és felváltva. hadarás hatástalan marad. vagyis az imádság Isten által való meghallgatásának vágya. a logikus gondolkodásra képtelen tudatalatti már elfelejti az elejét. mert ez szétforgácsolja az agyat. akkor olyan pozitív erõk gyûlnek körénk. Háromnál több programot azonban ne alkalmazzunk egy idõben. Fogalmazás közben ne alkossunk litániát. gondolattokkal is célt érünk. amire szükségünk van. Annak idején a hozzánk látogató istenek sem véletlenül tanítottak meg bennünket arra. hogy ha mély átérzéssel. szelektál. A passzív meditációnak. A mohamedán vallásban Allah szigorúan megparancsolta híveinek. A gondolatban végzett programozásra is ugyanez érvényes. vagyis a befelé fordulásnak és a mély hitnek tehát majdnem olyan erõs megvalósító ereje van. hogy a jobb agyfélteke elhiggye. hogy mi sem tudunk egyszerre több dologgal foglalkozni kellõ hatékonysággal. Csak a tisztán. annál nagyobb a megvalósulás valószínûsége. Végül arra is idõt kell hagyni az agynak. amit hasznosnak tart. hogy észak vagy dél felé fordulva az . Mondandónkat nem szükséges szóban kifejezésre juttatni. Az irányított. A múltbeli megállapítások. hogy a jelenre már nem sok hatást gyakorol. Az agy ugyanis nem magnószalag. amely az intenzív imádság során is kialakul. Nagyon fontos a kulcsszavak. tagoltnak és határozottnak kell lennie. hogy milyen módon imádkozzunk. Minél jobban hiszünk kérésünk teljesítésében. Tudjuk. értelmez. Néhány kellemes érzetet keltõ kulcsszó jóval hatásosabb. Ha több célt is el akarunk érni. az elhangzott mondatok nem rögzülnek rajta azonnal. Az általunk fogalmazott állítások lassan hatnak. Alkossunk mindegyikre egy-egy programozó mondatot. Tudományos szempontból vizsgálva ennek az iránynak a kijelölése egyáltalán nem tekinthetõ véletlennek. amit szuggerálunk neki. hogyan juttathatjuk el kéréseinket hozzájuk a leghatékonyabban. A gondolatban ismételt mondatoknak azonban ugyanolyan érthetõnek. a kellemes meglepetések gyógyítnak viharos sebességgel. vagyis a dinamikus meditáció érzése leginkább a passzív meditációs tevékenységgel hasonlítható össze. a hallottakat helyükre rakni. mint vágyak. különbözõ idõszakokban mondogassuk õket. Legalább fél óráig tartózkodjunk a figyelemelterelõ tevékenységtõl. ismétlése. Gondoljunk arra. szónoklatokkal. Ezért nagyon fontos még a türelem. kijelentés gyakori hajtogatása. kerek mondatokba foglalt ömlengés. Ezen a téren a jó értelembe vett megszállottság kifejezetten elõny. a jövõre vetíttet vágyak nem elég meggyõzõek. A másik igen elõnyös elõkészítõ gyakorlat a meditáció. mondatok épülnek be a tudatalattiba. válasszuk szét õket. hogy a programozó mondatok tartalmát feldolgozza. A motyogás. amit a tudat határozottan állít. Ne töltsük az idõnket szavalással. A különbözõ vallásokban az imádság kivitelezési formája is a minél sikeresebb kapcsolatfelvételt segíti elõ. A jövõ idõben fogalmazott kijelentések pedig nem mások. Az imádságnak az a lényege. Mire a végére érünk. lassan és hangsúlyozottan ismételt szavak. A hit. hogy imádságaikat mindig kelet felé fordulva kell végrehajtani. A majd megvalósuló szeretném ha típusú programozás az Agykontrollban is hatástalan. A többi információt kiselejtezi. a kulcsszó. Ennek következtében az oltárra tekintõ hívek automatikusan kelet felé néztek. hittel kérjük azt. amely szinte a szárnyára vesz bennünket. A tudatalatti csak olyan dolgot hisz el. érthetõen. pusmogás. A keresztény egyházakban ez a követelmény külön felhívás nélkül valósult meg. Csak a jó hírek. Az imádság egyébként a túlvilági erõkkel való kapcsolatteremtésnek a legõsibb módja.lezártnak tekinti. Sok idõ kell ahhoz.

ha kissé felfelé fordítjuk a szemgolyónkat. mert a tudományos mérések szerint ez a mértani alakzat a gúlában fellépõ piramis effektus -hoz hasonló hatást gyakorol az épületben tartózkodókra. Ezen túlmenõen a harangszó több száz méter sugarú körben semlegesíti a Hartmann-hálót. Mellesleg a keleti vallásokban a mantrázás is hasonló hatást gyakorol a Hartmann-hálóra. mint a klasszikus módszerrel. amelyek gátolják a meditatív állapot létrejöttét. hanem lehajtják a fejüket.erõvonalak merõlegesen metszik az auránkat. A bioenergia eltávozásának megakadályozása fokozza a testi ellazulás lehetõségét. Ezek az erõvonalak gyengék ugyan. Agykontroll tanulmányaink alapján tudjuk. Ez a hatás igen sokrétû. hogy a kupolás és hajós oszlopcsarnokok a piramisokkal megegyezõ módon kioltják az alattuk levõ Hartmann-ingersávokat. A tisztánlátók megfigyelései szerint a föld felszínén elfektetett energiaháló csak a harangozás után pár perccel nyeri vissza eredeti alakját. Visszatérve a templomi szertartások hatékonyabbá tételéhez. ma már azt is értjük. míg a bal tüdõnk a Yin energia uralma alatt áll. . a déli pólusa pedig Yang energiával telített. valamint a kupolát tartó oszlopok ideális száma és egymástól való távolsága is növeli ezt a hatást. Az indiai jógik szerint a jobb tüdõnk a Yang. még akkor is. mint a harangszó. a boltívek összefutó bordái. mert kirekeszti mindazokat a külsõ zavaró hatásokat. Saját bevallása szerint José Silva. Az ájtatosságot. és a csoporténeklés. az Istennek szentelt figyelmet jelentõs mértékben növeli a harangzúgás is. ami a bent levõ emberekben a végtelen nyugalom érzetét kelti. hanem kelet felé kell fordulni. hogy az agyfrekvencia csökkenése nem függ a fejtartástól. mivel a kötelezõ letérdelés során olyan testhelyzetbe kerül az imádkozó. de elég erõsek ahhoz. Az imádságnak ez a formája éppen azt a célt szolgálja. így a jógalégzés során a felesleges Yang energia a jobb. hogy a legtöbb keresztény templomban az oltárt jóval a normál szemmagasság felett helyezik el. hogy ebben a testhelyzetben már számottevõ zavart keltsenek meridiánjaink energiaegyensúlyában. Az aranymetszés szabályai szerint kialakított belsõ tér. így ebben a pozícióban testünknek közvetlenül azt a felét éri a két különbözõ jellegû energiakisugárzás. a meditatív állapot kialakulásához vezet. így az energia nem tud kisugárzódni a szervezetünkbõl. Tovább növeli az ellazulás lehetõségét a katolikus templomok kör alakú kupolája is. amely elengedhetetlen feltétele az agyfrekvencia csökkenésének. hogy az agyfrekvencia csökkentése. amely egy idõ után szellemi ellazuláshoz. Ez azt a feltételezést látszik igazolni. míg a Yin energia a bal orrlyukon keresztül távozik a testünkbõl. A legújabb vizsgálatok alapján ugyanezt eredményezi az orgonamuzsika. Miután a Föld északi pólusa Yin. Ennek elsõsorban fizikai állapotunk szempontjából van nagy jelentõsége. és így érik el a meditatív állapotot. A szemhéjak lezárásának is fontos szerepe van az imádkozásban. Egészségünk és közérzetünk ily módon való átmeneti javulása tehát jelentõsen megkönnyíti a meditatív állapot elérését. ha ez nem tudatosul bennünk. Lehajtott fejjel is el lehet érni a meditatív állapotot. és a csodavárásra szolgáló kegytárgyak elõtt. vagyis az abszolút világgal létesített kommunikáció csak tökéletes testi ellazulás és szellemi összpontosítás esetén lehetséges. így mindig jobb eredményt ér el. hogy az oltárra tekintés óhatatlanul elõidézi a szemgolyó felfelé fordulását. amelyek gátolják a testi ellazulást. amelynek uralma alatt áll. Ebben az esetben a két tenyér összeillesztésekor az azonos jellegû ujjak egymáshoz érintésével lezárjuk az energiaköreinket. Nagy valószínûséggel ugyanezt a célt szolgálja a római-katolikus vallásban is az imádkozás rituális módja. Imádkozás elõtt az oltárra vetett tekintet ugyanis önkéntelenül is abba a szöghelyzetbe állítja a szemet. Tudományos vizsgálatok egyértelmûen igazolják. Bizonyára nem tekinthetõ véletlennek az sem. és a belsõ nyugalom kialakulását. az Agykontroll megalkotója is ezt a módszert alkalmazza. Sokan vannak azonban. de a templomépítõk fõleg azt használják ki. akik imádkozás közben nem az oltárra vetik a tekintetüket. Vizualizálásai során lehajtja fejét mintha imádkozna. hogy a lobogó gyertya lángjának hipnotikus hatása van. Annak is megvan az oka. Ez a hatás egyébként még kisebb templomokban is kialakul. hogy minél alacsonyabb szintre szorítsa le az egészségünket befolyásoló zavaró hatásokat. hogy nem nyugat. miért égetnek gyertyát az oltár.

Mivel ilyen kitüntetett hely az egyes településeken belül másutt nemigen adódott. hogy folyton zárva vannak.A zsidó vallásban sem véletlenül jelent meg a Dávid-csillag. a Yin energia pedig a gyökércsakrán át áramlik a testünkbe. A sugárzás néha olyan erõs. hogy a házak kelet-nyugati irányba álljanak. Régen a beavatottak képesek voltak átpolarizálni a kártékony vízereket. hogy a vízerekbõl kisugárzó energia jelentõsen javítja a helyiség akusztikáját. így ennek a szakterületnek a feltárását is jóformán elölrõl kell kezdenünk. hogy fejünk déli irányba essen. Hiába terjeszkedett a falu vagy város ellenkezõ irányba. Ennek egyik elõnye az lenne. eltéríti a földsugárzásokat. még akkor is. másrészt az ágyak észak-déli tájolása sem jelentene megoldhatatlan gondot. hogy ágyunkat lehetõleg észak-déli irányban helyezzük el. ahová a természet törvényeit nálunk sokkal jobban ismerõ õseink helyezték. bizonyára nem véletlen. A Föld mágneses erõvonalainak egészségre gyakorolt elõnyös. rengeteg dombormûvel ékesített templom. Az eddig összegyûlt tapasztalatok alapján javasolják a természetgyógyász-szakkönyvek. a kór jellegét pedig nagy valószínûséggel a mágneses hullámok frekvenciája szabja meg. akik hisznek benne. hogy az alatta levõ földbõl gyógyító energia sugárzik ki. hogy furcsa jelenségek (pl. mivel helykihasználási és esztétikai szempontból a bútorokat kénytelenek vagyunk a fal mellé állítani.és Curry-háló szinte mindig betegséget okoz. rejtélyes fényeffektusok) kísérik. valamint a Hartmann. Ennek helye attól függ. hogy a legtöbb templom alatt régi templomok romjai nyugszanak. és alkalmatlanok a meditálásra. és járkálni kezdett. Miután õseink radiesztéziai ismeretei a múlt ködébe vesztek. amelyeket a vízfolyásokba helyeztek. Az õsi templomokban az erõtér fokozására drágaköveket is raktak az oltárkõbe. és komolyan kutatják. Szurjavarman uralkodása idején építettek. nem segítik elõ a szellem nyugalmát. amelyet még II. Egyes esetekben az õsi templomok alatti erõtér annyira intenzív. Ezért is lenne célszerû a jövõben új települések létrehozása esetén az utcákat úgy kijelölni. a templomot nem telepítették át. Ezért úgy célszerû az ágyon elhelyezkedni. így a lehetõ legtöbb éltetõ napfény érne bennünket. A balra forduló vízerek. Ennek következtében az oltár elõtt prédikáló pap hangját az utolsó padsorban is tisztán lehetett érteni. Egy 26 éves khmer asszony csontrákban szenvedett. hogy a lakások ablakai dél felé néznének. majd felállt a hordágyról. A több ezer éves indiai templomokban látható kristályok elsõdleges szerepe nem a díszítés volt. Miután az orvosok lemondtak róla. és az északi pólusból kiáramló Yin energia így áramlik legnagyobb hatásfokkal a testünkbe. illetve elõnytelen hatását a modern tudomány még tagadja. A beteg három nap és három éjen át a kövezeten feküdt. Emiatt az emberek öntudatlanul is kerülik õket. hogy gyógyító hatást is kiválthat. Az észak-kambodzsai Angkorban van egy hatalmas. mivel fekvõ helyzetben így metszi testünket a legkevesebb erõvonal. hanem a hely pozitív energiákkal való megtöltése. Ehhez bizonyos köveket használtak. Emiatt ajánlják az energiakisugárzások . Az intenzív szubatomi sugárzás hatására teljesen kigyógyult a betegségébõl. hogy testünknek mely részét éri káros sugárzás. Az újkori kutatások fényt derítettek arra is. Mellékesen megjegyezve a Föld mágneses erõvonalai nem csupán az emberre. mert tudományos mérések szerint a drótból hajlított hatágú csillag szintén deformálja. Ráadásul rossz az akusztikájuk. rokonai hordágyon elvitték ebbe a templomba. ha suttogva beszélt. Ez a körültekintõ eljárás arra a ma már feledésbe merült tapasztalatra vezethetõ vissza. amelyek elvesztették a kapcsolatot a kozmikus és a földi erõkkel. Ez a tudás napjainkra teljesen feledésbe merült. mert az éjszakai alvás során a Föld déli pólusából kisugárzódó Yang energia. A modern kor templomai nem mások. napjainkban már csak használhatatlan imahelyek épülnek. A kínai akupunktúra szerint a Yang energia a fejtetõn. hogy a fõoltár kettõ vagy három vízér keresztezõdésére essen. hanem maradt ott. de mind többen vannak. Ez a háromszintes szentély arról nevezetes. Sajnos jelenleg ez még nem minden esetben kivitelezhetõ. Nem véletlen. Sajnos csak a jobbra forduló víz vált ki gyógyító hatást a szervezetben. hanem a növényvilágra is hatnak. mint rideg csarnokok. hogy a templomok helyét õsidõk óta úgy választották meg.

az idõ sürget bennünket. A jövõnket illetõen nagy a tét. Márpedig a tudat alsó tartományaiban ezzel a módszerrel még soha senkinek sem sikerült ártani. Egyre bonyolultabbá váló világunkban elengedhetetlenül szükséges. Így minden egyes növény maximális napfényt kap. théta vagy delta szinten a Magasabb Intelligencia közremûködésével kárt okozni egyszerûen lehetetlen. márpedig ez a módszer újdonságát illetõen forradalminak minõsül. azt meg is tanítja. sem meggyógyítani. valamint a beltartalmi érték és a terméshozam növelésének. hogy valaki csupán a gondolataival. Az emberiség fejlõdése olyan stádiumba érkezett. magasabb rendû céljaink szolgálatába állíthassuk. Ehhez pedig az szükséges. de a legtöbben elképzelni sem tudják. hogy beleavatkozzunk a dolgába. hogy az egész univerzum egy intelligenciaközpont felügyelete alatt áll. Alfa. hogy ismét megteremtse magának a földi Paradicsomot. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az emberiség képes lesz arra. A hagyományos orvoslást mindenki ismeri. hogy a Földön tökéletes béke uralkodjon. A legfõbb ok a minden újtól való idegenkedés. akiknél a technikai nehézségeken kívül egyéb akadályok is hátráltatják ennek a gyógyító eljárásnak az elfogadását. nem árnyékolják le egymást. Vannak olyanok is. Elhangzanak olyan aggodalmak is. A technikai fejlõdés jelenlegi szintjén olyan veszélyes önpusztító eszközök kerültek egyes társadalmak birtokába. egymás értelmetlen pusztítására. hogy beleavatkozzon a világ Isten által elrendelt menetébe. és kivegyük részünket a fejletlenebb civilizációk irányításában. hogy visszaadja az embernek azon képességeit. Olyan szélsõséges véleményeket is lehet hallani. amikor a továbbhaladás érdekében is feltétlenül szükséges ezeknek az ismereteknek az elsajátítása. A legkézenfekvõbbnek tûnõ mûködési mód azon a feltételezésen alapul. Ha ez az erõ valóban az ördögtõl származna. mert errõl a lépcsõfokról már csak az õ útbaigazítása alapján tudunk eredményesen továbbhaladni. Vallási alapon magyarázva a Paradicsomból való kiûzetésünk óta eltelt évezredek alatt az emberiség megszenvedett bûneiért. Ezzel kapcsolatban a módszer kidolgozói is csak találgatásokkal szolgálnak. hogy más Földön kívüli civilizációkkal összefogva hozzájáruljunk mi is az univerzum távoli világának felfedezéséhez. amelyek felett az egyén hagyományos módon már nem képes ellenõrzést gyakorolni. hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Hatásmechanizmus Az Agykontroll tudományos elfogadásának és hivatalos terjesztésének legnagyobb gátja az. a bûnesetek felderítésére sem alkalmasak már a meglevõ eszközeink. A tapasztalat azonban az. Fel kell készülnünk arra. ami ugyancsak elõfeltétele a növekedés gyorsításának. amelyeket korábban elveszített. A civilizált világ feladata nem a rombolás. Ha Isten nem akarná. Alkalmazási aggályok Sokan vannak. A növényeket azonban a napsugarak maximális kihasználása érdekében itt is kelet-nyugati irányba kell sorba ültetni. hogy akit Isten így akar tanítani. Nem fecsérelhetjük tovább erõinket állandó viszálykodásra. hanem a teremtés. hogy jön ahhoz egy földi halandó. hogy nem ismerjük a hatásmechanizmusát. akiket vallási megfontolások tartanak vissza ettõl a gyógymódtól. ahol csak a Jó uralkodik. hogy elménknek ez a felhasználási módja az ördögtõl származik.tanulmányozásával foglalkozó szakemberek a kiskerttulajdonosoknak is az észak-déli tájolási módot az ágyások kialakítása során. akkor nem adta volna ezt a túlélést és továbbfejlõdést elõsegítõ módszert a kezünkbe. a primitív szinten megnyilvánuló Rossz pedig egyszer s mindenkorra kiûzetik ebbõl a világból. hogy minden erõnket az eljövendõ. az élet leckéjének elsajátításától fosztja meg az embert. azt mondván. ahol minden létezõ tárgynak és . az akupunktúráról már sokan hallottak. és Isten elérkezettnek látta az idõt. nem engedi idõ elõtt sem meggyógyulni. akkor ártani is lehetne vele. az akaraterejével gyógyítson. hogy Istennek vagy Jézusnak van csak joga ily módon gyógyítani. hogy ez a módszer a tanulástól. fennmaradásunk érdekében szükség van új védekezõ módszerek megismerésére. A rohamosan növekvõ bûnözés megállítására.

amelyek földi viszonylatban a béta világ eszközeivel elméletileg is kivitelezhetetlenek. Így agyunk tudatalatti tartományában tulajdonképpen semmi mást nem kell tennünk. A dematerializált sejteket azután újramaterializálja és felhozza a bõr alá. hanem szubatomi energiát. Így vastagabb erek szétválasztása esetén sem kell komolyabb vérveszteséggel számolnunk. Itt tehát egy sajátos pszichikai úton végbemenõ materializáció és dematerializáció jön létre. mint energiából való anyagteremtés. Az antikohéziós erõtér egyébként a fertõtlenítésen és a fájdalomcsillapításon kívül képes a véráramlás csillapítására. Az elhalt vagy beteg szövetek dematerializálásakor felszabaduló szubatomi méretû energiarészecskék valószínûleg akadálytalanul eltávozhatnának a testbõl. Mivel a koncentrált energiasugárzás eltorlaszolja a véráram útját. hanem csak átalakul egyik energiafajtából a másikba. Ennél a típusú mûtétnél tehát nincs szükség vérátömlesztésre. így most már biztosan meg fog gyógyulni. mint a jobb agyféltekénk révén összeköttetésbe lépni a Magasabb Intelligenciával. ha a valós környezetében semmilyen romboló erõ nem hatna rá. Itt azonban energia alatt nem az atomi világban ismert energiafajtákat (hõ. Akkor miért van szükség erre az újramaterializálási folyamatra? Talán így akarja a Mindenható felhívni az emberek figyelmét arra. Az univerzum törvénye sokkal tágabb ennél. A healerek jelentõs része ugyanis a test megnyitása után nem tisztítja meg a beteg szerveket.) kell érteni. Van olyan gyógyító is. vagy mibõl keletkeztek a hiányzó testrészek. amely nem más. a leválasztott részek atomjai pedig energiává alakulnak át. illetve az anyag energiává való lebontása egy magasabb értelem által irányított módon. amikor Jézus az éhezõ zsidó népet néhány darab kenyérrel és füstölt hallal lakatta jól. végtagok kívánatos lerövidítése vagy meghosszabbítása. mint amennyi az eredeti ételmennyiség volt. Az energiából történõ anyagteremtés leglátványosabb bizonyítéka éppen a Bibliában olvasható. Ennek kapcsán felmerül bennünk a kérdés. Ezen az úton nem csak a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott betegségek bármelyike szüntethetõ meg. hogy a Fülöp-szigeteki gyógyítók által végzett operációk során tapasztalható egy értelmetlennek látszó folyamat is. hanem teleportációval kihozza a materializált tárgyat a bõr külsõ felszínére. Eszerint minden energiából keletkezik. amelyekre csak a Bibliában találunk példát. hogy az összeszedett maradék is tízszer annyi. sõt megállítására is. Még az anyag is. Ezt követõen a Mindenható engedélye alapján az egyetemes számítógép összehasonlítja a valós helyzetet a tárolt képpel. aki fel sem nyitja a bõrt. amilyen lehetne. A világegyetem viszonylatában tehát módosul az energiamegmaradás törvénye. fény stb. és dematerializálás után energiává alakul vissza. mint ahogy ez a spontán remisszióval gyógyuló rákos betegeknél tapasztalható. hanem még a mûtét elõtt kívülrõl irányított sugárzással dematerializálja az elhalt szöveteket. az a kép. olyan csodaszerû gyógyulások is megtörténhetnek. illetve beteg szövetek eltávolítása esetén . hogy itt egy másfajta alapokon álló operációval állunk szemben? Vagy csupán a beteg bizalmának az elnyerésérõl van szó. Csak a lakoma befejezése után derült fény erre a ritka materializációs csodára. Ily módon olyan fantasztikus változások. mivel az energia anyaggá válva látszólag megsemmisülhet. mely szerint: Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik. és új energia jöhet létre az anyagból. és onnan távolítja el. és energiamoduláció útján a szükséges korrekciókat elvégzi. amikor látták. amely a csirkebéltõl kezdve a pénzérméig bármi lehet. így nem fenyeget a fertõzõ betegségek vérrel történõ terjesztésének veszélye. és nem semmisül meg. hogy a hiányzó molekulák energiából keletkeztek. A saját vagy a gyógyítandó személy adatait megadva lehívjuk ennek a végtelen kapacitású agynak a memóriájából a kívánt képet. és gondolatok útján közöljük a számítógéppel. hogy milyen változtatást kérünk. Ez esetben már nem érvényesül az energiamegmaradás elve. az ortopédiai korrekciók. aki látván a vérzõ szövetdarabot megnyugszik.élõlénynek megvan a tökéletes mása. hogy hová lettek a felesleges szövetdarabok. Erre sajnos a tudomány nem tud választ adni. de olyan hiányosságok is. Ilyen változások lehetnek pl. Ezt követõen felnyitja a bõrt és kiemeli a materializált tárgyat. hogy valóban megoperálták. Itt célszerû megemlíteni. A legvalószínûbb magyarázat az.

amelyek túllépik a születésünk pillanatában nekünk rendelt adottságokat. Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot. amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. A képességek maradéktalan kiteljesedésének.lehegeszti az ereket. és olyan agykapacitása legyen. az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos elõfeltétele az egészség. ingyen semmit sem kapunk. amennyit a Mindenható földi küldetésének idejére neki útravalóul adott. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében. hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa. Egy-egy fejlõdési fokozat átugrása azért sem lehetséges. és tegyük túl magunkat az elõítéleteken. Éppen az összehasonlításos alapon való gyógyítás miatt nem kérhetünk olyan változtatásokat. ez a világnézet ma még meglehetõsen idegen számunkra. elmarad a vizenyõképzõdés is. amelyekre fent már nem lehet szert tenni. rájövünk arra. Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében. amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendõ. amelyeket elõzõ életünkben elkövetett bûneink miatt rótt ki ránk a sors. az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni. fontos alkotóeleme vagyunk a világnak. mert vannak olyan ismeretek. Ezen túlmenõen kérésünk csak akkor talál meghallgatásra. hogy ellássuk a ránk . Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetõt. A kiugró képességek ki nem használása bûn. az Úrhoz való fohászkodással elõbb-utóbb feloldható. Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cselekedetünk helyességét illetõen. senki sem kérheti. Visszatérve az Agykontroll hatásmechanizmusára. A tudás. minél kiemelkedõbb tehetséget kap valaki az élettõl. Az életben mindenért meg kell küzdeni. A kozmikus alkotmány minden ember számára lehetõséget biztosít ahhoz. számon tart minket. nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni. Ez a magatartásforma. hogy legyõzzük az elénk tornyosuló akadályokat. Azonban még az ilyen sorsszerû betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. Az univerzum reagál ránk. mint kedvenc filmszínésze. Sõt még azt sem lehet kérni. sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit. így ez a kérés törvényszerûen meghallgatásra talál. annál nagyobb felelõsséggel tartozik a világegyetemmel szemben. Minél jobb képességeket. és még ily módon sem lehet emeleteket ugrálni. amelyek nem illetnek meg bennünket. Emberbaráti cselekedeteink. Ha csak egyetlen egy leckét is elmulasztunk megtanulni. de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek. A lélek fejlõdésének lépcsõfokai vannak. szerves részei vagyunk egymás világának. hogy áttörje környezete gátjait. mert e nélkül nincs továbblépés. így nem jelentkezik a mûtét utáni fájdalom sem. hogy a Magasabb Intelligencia egyik pillanatról a másikra elõre kezünkbe adja testi. Miután mi is része vagyunk az univerzumnak. sõt az univerzum minden egyes élõlényével egyetlen létközösséget alkotunk. a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbáljunk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön. és akaratát szabadon érvényre juttathassa. hogy ezentúl úgy nézzen ki. Összetartozunk mindannyian. de a küszöbön álló new age korszakban. mint egy Nobel-díjas tudósnak. és megfelelõ szinten szerezhetõ be. hogy minden emberrel. aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát. ennek a minden eddigi elképzelést felülmúló gyógyítási módnak is vannak határai. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel. aki a jelenlegi életében szenved. hogy részt vehessen a világegyetem alakításában. a tapasztalat minden építõkockája csak a maga idejében. akkor gondoljunk arra. Csak azoknak a veszteségeknek a korrigálását kérhetjük tõle. hanem ez egyben kötelességünk is. Sõt minden tõlünk telhetõt meg kell tennünk annak érdekében. ha az nem ütközik mások érdekével. még ez a szuperintelligens agy sem ajándékoz meg minket olyan dolgokkal. amelyeket ebben az életünkben érhetünk el. Mindenki csak annyit kérhet. az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben. Pl. és ha az az egyetemes világ fejlõdését szolgálja. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedésen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út. Ha nagyobb látószögbõl tekintünk a bennünket körülvevõ világra. amelyeket földi életünk harcai során elszenvedtünk. Persze adódhatnak olyan bûnök is. hogy nem mindenki volt gonosz. de ezek legtöbbje imádsággal. szellemi és lelki fejlõdésünknek azokat az eredményeit. kénytelenek leszünk visszatérni.

hogy képességei ne váljanak a meggazdagodás eszközévé. hiszen a fõállásban gyógyítónak meg kell élnie valamibõl. de ha konkrétan is megvizsgáljuk az atomok belsõ méretarányait. pazar körülmények között élhessen. Ez ahhoz hasonló. és rengeteg csillagot látunk. az egyetemes világ fejlõdését szolgáljuk. ezért ingyen adjátok! Elanyagiasodott világunkban ez az intelem már nehezen tartható be. hogy évente egy hónapot a Kanári-szigeteken nyaralhasson. Az ilyen ember élõsködik a társadalmon.rótt feladatokat. hogy a HÉK során kivetített tudatunk átlát minden anyagon. akkor látnánk csak. ami körülöttünk van. és a szemléletesség kedvéért nevezhetjük akár éternek is. Az erõs nagyítás ellenére az elektron még ennél is kisebb. hogy a hidrogénatom tömegének 99. a molekula és minden anyag. sõt még maga a tudat is. aki hivatásszerûen ûzi a gyógyítás mesterségét. Neki is van rezsiköltsége. illetve lezárt épületbe. emiatt nehéz a létezésének kimutatása. hogy a sokmilliárdnyi csillag ellenére valójában milyen üres a csillagközi tér. hogy van-e egyáltalán joga a természetgyógyásznak pénzt kérni a munkájáért. vagyis a mi világunkban közvetlenül nem hozzáférhetõ. Az atomi térkitöltést akkor érzékelhetnénk a leglátványosabban. ha egy hidrogénatomot képzeletben akkora méretû buborékká nagyítanánk fel. hogy ennek a pályának a népszerûségét nemcsak a hivatástudat eredményezi. szabad-e kamatoztatnia istenadta képességeit. Földi küldetésünknek magasztos célja van. amelyben Jézus így vélekedett errõl a kérdésrõl: Ingyen kaptátok. Ami nekünk folytonos. Miután a szubatomi energiarészecske rendkívül kicsi. visszaél istenadta képességeivel. hogy a teremtést. ha viszont egy ûrhajóval kirepülnénk az ûrbe. Az anyagnak ezt a hihetetlenül laza szerkezetét még . az a rendkívül parányi energiarészecskék számára szinte légüres tér. Tulajdonképpen a materializálódott anyag atomjai is ugyanilyen közegnek számítanak a szubatomi energiakvantumok számára. gyakorlatilag láthatatlan lenne. Sajnos a rotációs energia atomi szinten. vagy azon áthatolni. akik kiemelkedõ gyógyító képességekkel jönnek a világra. Napjainkban mind többen vannak. Mivel a tudat szintén energia. amit a Teremtõ a végsõ elszámolásnál számon fog kérni rajta. Kétkedésük alapja a Biblia. A földi világunkban is szinte felmérhetetlen mennyiségben jelen van. Elméleti alapok Az energia a világot alkotó anyag legkisebb részecskéje. Méretére jellemzõ. Az õsrobbanás középpontjából szétsugárzó rotációs energia mindenütt megtalálható. betelepedhet bármilyen anyag vagy tárgy belsejébe. Ebben az esetben az atommag csupán egy porszemnek látszana a buborék közepén. luxusautón járhasson. mert ezekbõl az energiakvantumokból épül fel az atom. Ezt látszik alátámasztani a szelíd gyógymódok alkalmazói által kért tiszteletdíjak sokszor csillagászati összege. betölti az egész univerzumot. Ezért lehetséges az. és pici kis golyóknak látszanak csupán. kufárkodik vele. Az õsenergiát szubatomi részecskének is nevezik. így kénytelen pénzt kérni a munkájáért. a végsõ célt illetõen mindnyájan azért létezünk. akkor már hihetõbbé válik ennek a jelenségnek a kivitelezhetõsége. Aki nem tesz eleget az elvárásoknak. Elsõ hallásra az anyagnak ez a nagyfokú átjárhatósága képtelenségnek tûnik. Az egyes égitestek roppant távol vannak egymástól. Közülük nem egy akad. az nem használja. luxuslakásban. a HÉK során kivetített energiarészecskéknek semmilyen akadályt nem jelent bármilyen anyagon átlátni. hanem kihasználja a képességeit. mint egy családi ház. és könnyedén bejuthat bármilyen zárt térbe.95%-át ez a közepén levõ kis porszem alkotja. az nem csak önmagának árt. Ennek láttán gyakran felmerül a betegekben. áthatolhatatlan anyag. amit ki kell fizetni. Aki azért ûzi ezt a szakmát. hanem a világegyetem harmonikus fejlõdésében is kárt okoz. ezért ez lehetõséget ad a clairvoyance vagy az Agykontrollban használt terminológia szerint a Hatékony Érzékelés Kivetítés magyarázatára is. mint amikor felnézünk az égre. aki nem teljesíti küldetésének célját. A természetgyógyászok meredeken emelkedõ számát tekintve sok emberben megfogalmazódik a gyanú. Arra azonban ügyelnie kell.

mint egymilliárd évvel ezelõtt. hogy a kéthónapos embrióban egy fényérzékelésre alkalmas. hanem az atommagnak is legalább 99%-a ûr. Ez a sajátos anyaghalmaz azonban még mindig nem tekinthetõ tömörnek. Kb. 2 m hosszú DNS-láncból csak 2 centiméternyi szakasz vesz részt tulajdonságainak átörökítésében. Dr. energiakisugárzása van. hogy a nukleonok össztömege térfogatának az 1%-át sem tölti ki. Ez alatt a karakter szintje található. Pl. valamint a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés lehetõségét. mely az õsrobbanás elõtti állapotot tükrözi. Ennélfogva nem csak az atomnak. Itt õrzi a psziché a tudatosan nem hozzáférhetõ emlékeket. A negyedik a molekuláris energiamezõ. Ez a réteg a hiedelmek. a magzat fejlõdése során csupán egy borsószemnyi tobozmirigy lesz belõle. hogy atommagjai és elektronjai egymás mellé kerüljenek. mely az anyagi világ kialakulásának kezdetét õrzi. míg a hetedik energiamezõ eredménye már mindenki számára látható és érzékelhetõ. Orosz kutatók megállapították. akkor ezt az 1 milliárd km hosszú vasrudat változatlan vastagság mellett 1 mm-re tudnánk összezsugorítani. Az embernél az univerzális evolúció nyomai a test körüli aurán. a félelmek és a vágyak rendszere. és az átmérõjük 10 34 cm nagyságrendû. de folyamatosan változik. és az elmúlt évezredek alatt csökevényesedett el. Nem csoda tehát. A harmadik szem is megjelenik az embrionális fejlõdés során. mivel minden testnek. egészen a gerinces emlõsökig. Az õsenergia materializációja egy jól nyomon követhetõ folyamat. akár élettelen. a magatartás. aminek alapján az egyén mindig a megszokott módon viszonyul az õt körülvevõ dolgokhoz. indulati világa.egyértelmûbben érzékelteti az alábbi hasonlat. egy kõdarab lényegében most is olyan. Az ötödik energiamezõ a sejtekhez kötõdik. mivel ez az élõ szervezet csakrája. Ha egy 1 cm vastag és a Földünk egyenlítõjénél 25 ezerszer hosszabb vasrudat össze tudnánk úgy nyomni. Az élõlények azonban az univerzális evolúció nyomain kívül a földi evolúcióét is megõrizték. Az életenergiának ezeket a központjait közismert néven csakrának is nevezik. Az atommagot ugyanis nukleonok (protonok és neutronok) alkotják. ami az élõvilág elindulásának elõfeltételét teremtette meg. emberekhez. a világhoz. Az általunk tömörnek tekintett anyag tehát gyakorlatilag üres. Fejlõdése során egy idõre még a majmokra jellemzõ szõrzetet is magára veszi. Az atommag átmérõje viszont 10 14 cm. A második csakra a szubatomi energiamezõ. esetleg érzelmileg feldolgozatlan történéseket. ami az õsrobbanás utáni állapotot örökítette meg. Ez azonban nem nõ tovább. Jellemzõ az emberre. legyen az akár élõ. A legkülsõ héj a viselkedés. Egyébként a pszichológusok szerint a léleknek is vannak rétegei. Kozmikus eredetünk nem kevésbé rejtélyes bizonyítéka. testünk energiakisugárzásán figyelhetõ meg. A harmadik az atomi energiamezõ. a hatodik az egyes szerveket képviseli. hét forgó kerékként örvénylõ erõkör helyezkedik el egymás felett. Az élõlények energiakisugárzása azonban összetett. önmagához. A következõ réteg a személyiség érzelmi. Személyiségszerkezeti rétegzõdésünk a hagyma héjaihoz hasonlítható. Mint ismeretes. az emberi embrió az anyaméhben való fejlõdése során az egysejtûektõl kezdve a kétéltûeken keresztül végighalad a teljes evolúciós láncon. magukon viselik fejlõdésük nyomait. Az élettelen tárgyaké homogén. Ez alatt . amíg végleg ki nem alakul a magzat emberi formája. A gerincoszlop mentén hét sugárzó energiamezõ. Vitalij Pravdivcsev professzor szerint ez a szerv korábban cseresznye méretû volt. Egyfajta állandó beállítódást jelent. mert nem mentek át evolúciós fejlõdésen. 100 van belõlük. hogy a sejtjeink magjában található kb. hogy az elektronnál is nagyságrendekkel kisebb energiakvantumok minden nehézség nélkül átszáguldanak rajta. Még mélyebben található az egyéni tudattalan. A gerincoszlop legalján helyezkedik el a tisztán szubjektív. Ezzel együtt elvesztettük a telepatikus és tisztánlátó képességünket. A karakter jellegét ezek a már tudatatlanba süllyedt emléknyomok határozzák meg. Hároméves kor körül alakul ki. anyagtalan energiamezõ. és lényegét tekintve az élet során nem változik. örömteli vagy fájdalmas. A sejtben tárolt információk 99%-a feltehetõen kozmikus fejlõdésünk korábbi állomásainak örökítõ anyagát tartalmazza. melyeknek egy része az elõzõ életeinkbõl ered. lencsével ellátott és idegsejtekkel rendelkezõ szervképzõdmény fejlõdik ki. ami azt jelenti.

vagy koronacsakra. Ide tartoznak mindazok az emlékképek. A szellemi világgal valamint az ember pszichikai képességeivel kapcsolatban minden megnyilvánulás ezen a centrumon keresztül zajlik. Ez az energiacentrum a testi jólétre. A csakrák forgási energiája nem függ a kortól és a nemtõl. a szellemi világosság. Frekvenciája a d hang. a gazdagság. A csakráknak azonban nem csupán energiakisugárzásuk van. Általában csak lassan. Ezen a centrumon át érhetõ el a teljes összetartozás az éteri energiával és Istennel. mert a két szem között. többszöri kapcsolatfelvétel után lehet látványos eredményt elérni. Kevesen képesek arra. vagyis nem áramlik energia rajta. a vitalitásra van hatással. amíg . frekvenciája az e hang. Színe az indigókék. Ez a centrum táplálja az öntudatot. és a hanglétra legalsó hangjegyére a c hangra érzékeny. Nem véletlen tehát. Közös energiavezetékekre kapcsolódnak rá. a szellemi és anyagi jólét csakrája. valamint a szexuális energiával. amelyeket az õsöktõl átörökítetten kapunk. A mellcsonton. A negyedik energiacentrum a szívcsakra. frekvenciája az a hang. A tantra jóga szerint a gerinc bal oldalán halad a negatív (Yin) energiát szállító idá. amely elsõ alkalommal képes végleges gyógyulást produkálni. frekvenciája az f hang. hogy a különbözõ színek és a zene képes befolyásolni az egészségi állapotunkat. valamint az univerzummal való egyesülés kozmikus tudata. A hatodik a homlokcsakra. Ettõl a centrumtól függ az intellektus minõsége. amit harmadik szemnek is neveznek. és a narancsszín tartozik hozzá. az alkotóenergiák elosztója. tudtatartalmak maradványai. a kifejezõképesség forrása. A csakrák egymással szoros összeköttetésben álló energiacentrumok. Az óra járásával megegyezõ irányban forognak. Ezen a központon át áramlanak a szeretetre való képesség energiái. a mellbimbók vonalában helyezkedik el. sajnos a gyógyításnak az elõzõleg ismertetett legegyszerûbb módját a legnehezebb kivitelezni. Közöttük húzódik a semleges szusumná ösvénye. mozgásukat a szervezet energiatelítettsége befolyásolja. az általános szenzitivitást. és a logikus gondolkodás képessége is. amelyek a gerincben húzódnak. sõt a színekre és a hangokra is. Az emberi lélek belsejében legmélyebben a lélek magva található. Ez az életörömcentrum. melynek helye a csecsemõkor után összenövõ kutacs. és ellenkezõleg. amely a köldök alatt helyezkedik el. de a túlvilággal való kapcsolattartást is befolyásolja. és sokan napfonatcsakrának nevezik.van a kollektív tudatatlan tartománya. amely a nyaki hajlatban található. Színe a sárga. csak addig kell elménkben tökéletesíteni. frekvenciája a g hang. Éteri testünk energiaközpontjai alkotják az auránkat. A szusumná az átlagemberek esetén zárva van. a szemöldökvonalban helyezkedik el. Ha pl. ha energiát adnak le. és összefügg a betegséggyógyítással. A hetedik energiaközpont a fejtetõ. Ez az energiaközpont a hang. Ez az. A szervezetben a kiválasztás és tisztulás folyamatára gyakorol hatást. A hozzá tartozó szín a kék. ha energiát vesznek fel. mint a valóságban. lelki és szellemi tudatát a pörgõ csakrák centrumai át egyre magasabb szintre emeli. A gáton található és a föld felé irányuló gyökércsakra a piros színre. ha elképzelünk olyan eszközöket. melyen a jógi testi. hanem igen érzékenyen reagálnak a környezet energiasugárzásaira. amit sokszor szellemiségnek nevezünk. nagy mennyiségû baktériumot kell valamely testrészünkbõl eltávolítani. Az ötödik a gégecsakra. A harmadik csakra a mellcsont alatt található. Aktív közremûködés Ismét visszatérve az Agykontrollhoz. A szusumnát a kundalini tölti meg energiával. akkor ennek érdekében bevethetjük a Silva által említett lézersugarat is. a más emberek feletti hatalommal. A második energiaközpont a keresztcsonti csakra. hogy olyan hatásfokkal kommunikáljanak a Magasabb Intelligenciával. Színe a zöld. frekvenciája a h hang. az intuíciót. a növekedés. Viszont sokkal hatékonyabban megy végbe a gyógyulás. és segít átváltoztatni a durva anyagit lelki-szellemi értékké. a jobb oldalán pedig a pozitív (Yang) energiát továbbító pingalá. Színe a lila. ha mi is tevékenyen közremûködünk benne. A lézergenerátornak azonban nem kell olyan precíznek lennie. amelyeket alkalmasnak vélünk betegségünk gyógyítására.

Az elgondolás ugyanis jelen van. Mivel ebben az esetben nem a Magasabb Intelligencia. Ezt a szivacsbetétbe ágyazott elektromágnest a test azon felületére kell helyezni. hogy belelássunk a testbe. akkor most képzeljük el azt. mert az agy így is megkapja az üzenetet. hogy mi meg legyünk gyõzõdve ennek a rúdnak a mûködõképességérõl. Képzeljük el. hogy milyen energiák kerüljenek kisugárzásra. amirõl fogalmunk sincs. és ettõl egyre jobban vagyunk. valószínûleg itt a beteg tudatalattija veszi át az irányítást. Általános regeneráló és gyógyító módszerként jól bevált az a gyakorlat. hogy ujjaink energiamezõibõl milyen és mennyi energia áramoljon be a beteg szervbe ahhoz. amely a környezetünkben tartózkodókat egy idõ után meglehetõsen idegesíti. Amennyiben régebben találtunk egy olyan pontot. hogy a testfelületre helyezett kisebb méretû magnó hangszórójából nem csak elektromágneses hullámok áramlanak ki. és energiarészecskékkel árasztja el minden sejtünket. és auránkat megnövelve vastag védõburkot von körénk. Az erre a célra alkalmas készülékek egy beépített generátor segítségével 10 Hz frekvenciájú jelet állítanak elõ. Ez a fehéren izzó golyó egyre nagyobbá válik a testünkben. káros hatások kivédését. ha az elménk képernyõjén csak egy darab rúd jelenik meg. a lényeg az. míg végül meggyógyulunk. így annak megfelelõen játszik vele. itt is energiabesugárzás útján történik. melynek során energiával árasztjuk el a szervezetünket. hogy az egy hajó. Ilyen kísérletek egyébként már korábban is folytak a mûsoros kazettán árusított úgynevezett gyógyító hanggal . és a gyógyító hatás így is létrejön. hogy itt nem kell irányítani az energiabesugárzást. ezt elvégzi helyettünk a . hanem a 10 Hz frekvenciának megfelelõ kattogó hang is. hogy milyen segédeszközzel ûzhetnénk ki szervezetünkbõl. Nem baj. Hatásmechanizmusa lényegében megegyezik az Agykontroll gyógyító mechanizmusával. ha az elképzelt eszköz mûszakilag nem tökéletes. hogy mire kell vigyázni az akupunktúrás. A II. és nem is a gyógyító jobb agyféltekéje irányítja. hogy ezen a ponton egy elektrostimulációs készülékkel kezeljük magunkat. Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A statikus kézrátételes gyógyításból kifejlesztett Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer a kézrátételes terápiák legtökéletesebb formája.elhisszük róla. Gondolati úton beprogramozzuk a kozmikus agy számítógépét. Mellékesen megjegyezve újabban ezt a hatást mesterséges eszközökkel is ki lehet váltani. A dinamikus kézrátétellel való gyógyítás alapvetõen abban különbözik a statikus kézrátételes gyógyítástól. amely összehasonlítja a beteg szervet a tárolt képpel és a szükséges korrekciókat elvégzi. Tudatunk alfa tartományában felvesszük a kapcsolatot a Magasabb Intelligenciával és kezünket a kezelendõ testrész fölé helyezve mintegy rámutatunk a beteg szervre. a napfonat mögött egy kis nap van. hogy az energiaegyensúly létrejöjjön. fejezetben részletesen szó volt arról. hogy a kezünket ráhangoljuk az agyunkra. ahol a fájdalmat érezzük. A másik hibája ennek a módszernek. hogy az egy mûködõképes sugárforrás. Ha valami rejtélyes betegségünk van. A gyógyulás. hogy a periodikusan kisugárzott Yang és Yin jellegû energiából mennyit vesz fel. és azt képzeli róla. de most a Magasabb Intelligencia vezérli. kapóra jöhet a korábban alkalmazott akupunktúrás kezelés is. Olyan ez. vagyis kézfejünket azon a frekvencián rezgessük. hogy a harmadik csakránk. és dönti el. tehát nincs szükség rá. A gyógyító lánc kialakulásának alapvetõ feltétele. az akupresszúrás és a statikus kézrátételes energiabevitelnél. a különbség csak annyi. Egy idõ után a fehér fény kilép a testünkbõl. így a kívánatos 10 Hz-es frekvencia nem biztosítható pontosan. mint minden kézrátételes módszernél. amelyet felerõsítve belevezetnek egy elektromágnesbe. Nem számít. hanem az elképzelés. amely valamilyen mértékben segített a betegség tüneteinek csökkentésében. a szándék nyelvét a lelki képek alkotják. A jobb agyféltekében sohasem a valóság a fontos. ami lehetõvé teszi a külsõ. és az elgondolás. amely frekvencián agyunk a kommunikálást végzi. hogy ezt a módszert lokális problémák gyógykezelésére használjuk. a lábujjainktól kezdve a fejünk tetejéig. hogy a kommersz magnók sebessége többnyire eltér a szabványértéktõl. mint amikor a gyermek talál egy csorba kanalat. Ennek a módszernek azonban az a hátránya.

A bútorokon átáramló antigravitációs erõtér felborítja a korábbi erõegyensúlyt. Statikus kézrátétellel csak az képes gyógyítani. elengedhetetlenül szükséges. míg a Yin energiával. ezért az utcán mindig zsebre tett kézzel sétálnak. További érdekes megnyilvánulása ezeknek a szeánszoknak. A Fülöp-szigeteki healereknél járt betegek is nem egyszer említették. Ahhoz. mint az atomok. akiknek annyira erõs az energiakisugárzásuk. A dinamikus kézrátétellel való gyógyításnál azonban nincs szükség erre a különleges képességre. A II. Érdekes kísérõ jelensége az asztaltáncoltatásnak. hogy most Yin vagy Yang energiát kell-e kisugározniuk. Kiegészítés Mivel a pszichoenergetikai gyógyítás és a parapszichológiai jelenségek között igen szoros összefüggés van. mint egy átlagember ujjaiból.Magasabb Intelligencia. A hõmérséklet ugyanis nem más. hol pedig melegnek érezték a kezelt testrészeiket. Önmaguk megsértése ellen védettek ugyan. míg a Yang energia néhány fokkal lehûti az útjába esõ anyagot. Ez arra enged következtetni. jelen esetben a gázmolekulák alkotta levegõ hõmérséklete. hogy a mágneses erõterekkel ellentétben itt a két ellenkezõ pólus nem vonzza. akinek a kezébõl legalább tízszer akkora energia áramlik ki. Arra is van magyarázat. hogy ellensúlyozni képes a földbõl kilépõ Yin energiát. Az UFO-kat magasba emelõ antigravitációs energia is gravitációsemlegesítõ energiarészecskékbõl áll. Amikor a Yang energia olyan nagy. ezt szintén az egyetemes agy dönti el. nehogy egy véletlen érintés folytán megsértsenek valakit. ropogásában nyilvánul meg. A levegõbe vagy egyéb anyagokba beáramolva gátolják az atomok rezgését. az érdekesség kedvéért próbáljuk meg néhány parajelenség feltételezett hatásmechanizmusát megfejteni. de kívülrõl jön. de ennek az az ára. ezeken a szeánszokon a résztvevõk körülülnek egy asztalt. A mérések szerint az asztal körüli hõmérsékletcsökkenés az 5-6 °C-ot is elérheti. vagy megnyitni felette a bõrt. Az elõbbi pszichokinézisen alapuló jelenséggel rokon a telekinézis . a szekrények recsegésében. Miután itt az energia rajtunk keresztül ugyan. Vannak olyan healerek is. tehát állandó jelleggel generálódik és intenzitása csak fáradtság esetén csökken kissé. akkor az asztal felemelkedik a levegõbe. Sokak számára komolytalannak tûnhet a téma. hogy tudatának alfa tartományában 10 Hz-es frekvenciájú rezgõ mozdulatokat végezve kézrátétellel gyógyítson. és népszerûsége vetekszik az akupunktúrával. így bárki képes arra. kezüket az asztal fölé helyezik. hogy saját magukat többnyire nem képesek kezelni. az irányítást is külsõ erõk végzik. hogy a helyiségben áramló Yang energia sokszor a többi berendezési tárgyra is kihatással van. Japánban a kézrátételes gyógyítás szabályait a Reiki foglalja össze. hogy a szellemek az UFO-k jelenlétében miért érezzük hidegebbnek a levegõt. amely pl. fejezetben szó volt arról. hogy a Yang energiával töltött berendezési tárgyak az energiakisugárzást elõidézõ személy felé mozdulnak el. Azt természetesen a résztvevõk nem tudják. hanem taszítja egymást. Ez az energia béta tartományban. Úgy tûnik. a súlyerõ csökkenésével a belsõ feszültségek felszabadulnak. befejezésül. amelyek behatolnak az anyagba. vagy bármely anyagban. molekulák rezgése a levegõben. hogy az akupunktúrás kezelések során a Yang vezetékek telített pontjainál hidegnek. hogy a Magasabb Intelligenciával létrejöjjön a kapcsolat. erre más healereket kell megkérniük. Mivel energiájukat kikapcsolni nem tudják. hogy már 20 cm távolságból is képesek besugározni a beteg testrészt. a Yin vezetékek telített pontjainál pedig melegnek érezzük a bõrt. de az úgynevezett asztaltáncoltatásnál is megfigyeltek egy határozottan hidegnek tûnõ légáramlatot. hogy a Yin energia terjedése során kissé felmelegíti. hogy a kézzel való energiabesugárzás során hol hidegnek. hogy legalább a résztvevõk egyike le tudjon menni alfa szintre. Mint ismeretes. vagyis a gravitáció által átjárt átlagszemélyek taszító hatást fejtenek ki ezekre a tárgyakra. a gravitációt. és gondolati úton Yang energiát sugároznak az asztallapba. mely által csökken az anyag. A Távol-Keleten egyébként évszázadok óta alkalmaznak egy ehhez hasonló módszert. Az éteri részecskékbõl álló asztráltest intenzív pozitív szubatomi energiarészecskéket sugároz magából.

és a kövezetrõl felemelkedve lebegett. aki ájtatos fohászai során a levegõbe emelkedett. vagyis a könnyebben összenyomható felület felé hajlítja a fémet. hogy ennél a jelenségnél a mechanikai védelem semmit sem segít a hõ visszatartásában. A vádlott tanúk elõtt történt vízbe merítése során a súlytalan vagy az átlagosnál könnyebb test természetesen fennmaradt a víz felszínén. A levitáció jelensége nálunk sem volt ismeretlen. hogy a kanál nyele felfelé görbül. Nem volt azonban ilyen szerencséjük a hasonló adottságokkal rendelkezõ. hogy az anyag keményebb részeiben uralkodó feszültség a puhább. hogy átvágjanak a fortyogó lávafolyamon. hogy a tárgy könnyen el is törhet. és szomjazó serege számára a sziklából vizet fakasztott. Egy bizonyos határon túl a Yang energia feldúsulása a besugárzott tárgy kristályszerkezetét is szétrobbanthatja. Ennél a ma még csak kanálhajlítgatásoknál alkalmazott jelenségnél szintén egy intenzív energiaáramlás okozza a fémek alakváltozását. A boszorkányüldözés nem egyszer tömeggyilkosságba torkollott. Brigham. Gondolati úton õ idézte elõ a tordai hasadékot az õket üldözõ tatárok megállítására. Ennek a tapasztalatnak az alapján vált általánossá a boszorkányperekben az úgynevezett vízpróba. az egyház nem neheztelt rá. Dr. Ennek valószínûleg az az oka. 1590-ben a németországi Werdensfels egész lakosságát (4700 embert) kínozták és küldték máglyára. Három bennszülöttel figyelte a Kona-szigeten kitört vulkánt. Miután az anyag az energia belépése helyén puhább. ami az anyag szétmorzsolódásában. hanem a földtõl elrugaszkodva repülni is tudott. Ha az anyagban túl nagy a feszültség. Évszázadokon át több mint 1 millió nõ és férfi halt máglyahalált az esztelen boszorkányüldözések miatt. Minden bizonnyal a levitációhoz hasonló energiafeldúsulási jelenséggel állunk szemben a tûztáncnál is.hatásmechanizmusa is. A történeti leírások szerint amikor Szent László királyunk a kápolnájában imádkozott. mûanyag vagy hõkezeletlen üveg esetén. ezért felülrõl alkalmazva a besugárzást az a fura jelenség is elõállhat. A . hanem elindultak. W. mely egyet jelentett a vád beigazolódásával. hogy talpukon az égés legcsekélyebb jelei is tapasztalhatók lennének. Kísérõi azonban nem estek kétségbe. Ebben a korban ugyanis a parapszichológiai képességekkel megáldott vagy inkább megvert embereket boszorkánysággal vádolták. ebben az esetben a kísérlet alanyai 400-700 °C-os izzó parázsszõnyegen sétálnak át anélkül. hogy tartson velük. Annak ellenére. amikor a láva elzárta az útjukat. Siennai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz. T. Szent Domonkos. A feljegyzések szerint több mint 200 katolikus szent levitált rendszeresen. Mint ismeretes. akkor nem csak lebegni. Õ hallani rászánta magát az sem akart róla. aki ha théta szinten lezajló meditáció során kellõ mennyiségû Yang energiát gyûjtött magába. ezek a személyek kisebb-nagyobb mértékben szintén veszítettek a testsúlyukból. a British Museum kutatója személyesen tapasztalta. Az ujjakból kiáramló antikohéziós energia megpuhítja a fémtárgyakat. Egyébként nem Copertinói Szent József volt az egyetlen szent. hogy a középkorban élt. Megpróbálták rávenni a tudóst is. amelyek ily módon már a saját súlyuk alatt is meghajlanak. mint a kilépés helyén. mert a szomszéd város szerint az ördöggel cimboráltak. csupán élete végén szigetelték el egy kolostorba zárva az érdeklõdõk egyre növekvõ tömegétõl. pl. akkor a feszültséggócok besugárzásának hatására olyan kiegyenlítetlen erõk szabadulnak fel. Nevéhez több természetfeletti cselekedet is kapcsolódik. kevésbé szentéletû kortársaknak. Köztük volt Assisi Szent Ferenc. Ennek a jelenségnek a legismertebb gyakorlója Copertinói Szent József szerzetes volt. Feltételezhetõen az asztaltáncoltatáshoz hasonlóan a levitáció jelensége is egy tudatalatti szinten magunkban elõidézett energiafeltöltõdés következménye. és miután az agyfrekvencia tartós lecsökkenése rendszerint együtt jár a szubatomi energia intenzív felvételével. és maga után vonta a máglyán való élve elégetést. de a végén más megoldás nem lévén átkelésre. Különös módon ennek a madarakkal is beszélni tudó szerzetesnek kisebb vizsgálatoktól eltekintve nem származott komoly hátránya ebbõl a képességébõl. a teste fénylett. Ne higgyük. A biztonság kedvéért azonban a cipõjét és a zokniját magán hagyta. szilánkokra való szétesésében nyilvánul meg. hogy ezek a perek egyedi esetek voltak a középkorban.

A tûzpróba azonban így sem veszélytelen. Azonban nem csak többlet Yang energia áramolhat belénk. és közben izzásig hevített fémdarabokkal zsonglõrködött. hogy önmagát hipnotizálja. vagy csak enyhén melegnek érezzük. meg kellett várniuk. folyékony. sérülés nélkül átjut a sokszor 25 m hosszú izzó ösvényen. aki meg tudja állapítani. hogy az illetõ szentül meg legyen gyõzõdve arról. legyen az gáz-. vagy belelógatja nyelvét illetve ujjait az olvadt vasba és semmi baja sem esik. hogy teherautóval áthajtsanak rajtuk. hanem bármely testfelületen megjelenhet ez a koncentrált energiasugárzás. A XVII. anélkül hogy megégne. amikor a lábbeli és a zokni elégett cafatai lemaradtak mögötte. Eközben nem gyulladt meg sem a ruhájuk. Rettenetesen összeégett. ahonnan már ki tudták húzni. Ezen a téren Richardson. Van aki ebben az állapotban megfogja a vörösen izzó vasrudat. mintha szájvizes öblögetést végezne. aki a durbani újságok híradása szerint egy izzó parázzsal teli árkon próbált végigsétálni. és színe kékrõl vörösre vált. az afrikai kung törzs tagjai bele is hemperegnek a tûzbe. de végül õ is sértetlenül tette meg a 46 méteres utat. hogy bármi bajuk esett volna. és utána sértetlenül állnak fel. ezért elengedhetetlen egy tisztánlátó személy jelenléte.vagy szilárd halmazállapotú. hogy tudatunk alsó tartományában többlet Yang energia áramlik testünkbe. hogy forró ólmot önt a szájába. Mivel a koncentrált energiahullámok nem csak a kézen és a lábon áramlanak ki. mert a fájdalomtól eltorzult arccal összeesett. A marylandi Eastonban élõ kovács 1871-ben mezítláb állt egy fehéren izzó lapáton. majd nyílt lángon megolvasztott cseppfolyós üveget ivott. és nem szenvedtek semmilyen bõrsérülést. hogy koncentrált energiából összefüggõ páncélinget alkossanak a testük körül. sem a hajuk. hogy a sérthetetlenséget a szeánszok idejére a nézõire is képes volt kiterjeszteni. a lábfejem elzsibbad és anélkül. hogy ebben az állapotban a lábakból kiáramló energiasugárzás intenzitása megnõ. hogy kiállja a próbát. hogy bármelyik végtagját a tûzbe tartsa. Ezt követõen hagyják. amíg kínlódva elkúszott az árok széléig. század fõnemesi udvaraiban számos naplóíró feljegyezte. mintha kiszökne a vér a lábamból. A Yang energia bõrfelületen való koncentrálása. Ennek tudható be. Azonnal a legközelebbi kórházba szállították. hogy az intenzív energiasugárzás megindult-e a szertartáson résztvevõk lábain. majd puszta kézzel vastag betonlapokat törnek össze. A Chi Kung (csi kung) beavatott mesterei képesek arra. A Chi Kung gyakorlatok egy speciális formája a Kung Fu (kungfu). A nézõk nem tudtak rajta segíteni. majd olvadt ólommal gargarizált. Léteznek ugyanis olyan emberek. sõt arra is vállalkozik. mint az a hindu vezeklõ. és utána olyan nyugalommal viselkedik. hanem a Yin energia is felhalmozódhat a testünkben. Ennek a jelenségnek a legvalószínûbb magyarázata. Ezzel a mutatvánnyal sokkolta nézõit Nathan Coler is. Nagyon fontos. hogy érinteném. A társaihoz hasonlóan õ is baj nélkül elindult. A kandallóból kivett izzó parazsat a kezükbe adta anélkül. Az aranyharang technika alkalmazása megvédi testüket minden külsõ sérüléstõl. Egy bolgár fiatalember pl. Ezenkívül képes arra is. a középkor híres mutatványosa produkálta a legmeghökkentõbb eseteket. A tûzön járók egyike szerint ilyenkor olyan érzés fog el. akikbõl kipihent . hogy a nyelvére tett égõ szénen osztrigát sütöttek. de az árok közepén hirtelen megingott. hogy az intenzív hõenergia-sugárzás nem képes a bõrünkbe hatolni. kézen állva is végig tud menni a parázson. séta közben az izzó parazsat hûvösnek. Különben úgy jár. amíg az ki nem hûlt. Az irányítástól függõen nem csak a lábon. ahol csak többszöri bõrátültetéssel tudták az életét megmenteni. akik a bioenergia által gyengén ionizált levegõ láthatatlan fénysugarait is érzékelik állítják. Ez a koncentrált energiakisugárzás a páncélnál is keményebben védi bõrünket. hanem az egész testfelületen. Különleges adottsága volt. A 200 évvel ezelõtt élt híres médium Home is gyakran fürdette arcát a tûzben. a támadásnak kitett testfelület ily módon történõ mechanikus védelme a régi kínai harcmûvészetben is megfigyelhetõ. Az auralátók vagyis azok a személyek. szinte repülök a parázson. amely a kívánt helyen kisugárzódik.bennszülöttek jót nevettek rajta. ahol az energiát az egyik karba irányítják. távol tart minden anyagot a testünktõl. Nem mindenki alkalmas arra. Valószínûleg kiesett a transzból .

Harasztosi László tart. vagy különbözõ anyagokat távol tudnánk tartani magunktól. Ezért a Missouri államban élõ Frank McKinstry séta közben nem állhat meg. hanem taszítják egymást.6 kg. Ezt az állapotot nem lehet tudatilag befolyásolni. annál lassabban tudja a szétválasztó pajzs a gyors haladáshoz szükséges légüres. hogy járás közben sem esnek le a hátukról vagy a mellükrõl. hogy az ûrhajót egy energiapajzs veszi körül. Mivel a víz közegellenállása ezerszerese a levegõének. hogy minél sûrûbb az anyag. míg felül a két sebesség összege jelenik meg. (Ezt a feltételezést támasztja alá az is. hogy az intenzív Yin energiát kibocsátó emberek súlyos. Orosz kutatók azonban rájöttek arra. mert akkor úgy odatapad a lába a földhöz. hogy a kávéskanáltól a több mázsás szekrényig minden elhúzódott tõle. században élt Angelique Cottin nem csak az iránytût bolondította meg. Nem zárható ki. . nem szükséges õket ily módon stabilizálni. hogy ezek a Bernoulli törvénye alapján egyetlen nagy és irányfüggetlen szárnyfelületnek tekinthetõ csészealj alakú jármûvek levegõben max. A gekkókkal ellentétben az ember ma még nem képes a szubatomi energiakisugárzását befolyásolni. odatapadnak a földhöz. hogy a bõréhez tapadó evõeszközöket erõvel kellett leszedni róla. hogy ezeknek a sugárzásoknak a mûvi úton való elõállításával nagyobb tömegû tárgyakat is mozgásba lehet hozni. A Biblia részletesen leírja. [ Sokan nem hisznek az UFO-történetekben. kisugárzását tekintve Yin jellegûnek tekinthetõ. Az intenzív Yang energia-kibocsátás másik kísérõ jelensége a Yin energiarészecskékkel átjárt tárgyak taszítása. sokszor több kilogrammos tárgyakat is képesek megtartani a testükön. 72 000 km/h. sõt a legkisebb zaj nélkül képesek közlekedni. 1852 km/h sebességgel képesek haladni. Kézrátétellel megnöveli az önként jelentkezõk szervezetének Yin-energiaszintjét. Miután a levegõ nem játszik szerepet a repülésükben. hogy a haladási sebességet nem a hajtómû szabja meg. Néha gömb alakú UFO-kat is látni. Ennek a fajta sugárzásnak egy másik igen gyakori megnyilvánulása. hogy amikor a zsidó nép a tenger partjához ért. mivel az általa megérintett tárgyak vibráltak. A 14 éves lányt a Francia Tudományos Akadémia tudósai is megvizsgálták. de a különféle leírásokból egy-két elgondolkoztató következtetés azért levonható. Felgyógyulása után olyan magnetikus lett. vagyis súrlódásmentes teret megteremteni. Meg kell kérnie valakit.) A nagyságrendnyi sebességkülönbségbõl arra lehet következtetni. és megállapították. Caroline Clare Yin energiakisugárzása másfél évig tartó rejtélyes betegsége után nõtt meg. mert a saját erejébõl nem képes elmozdítani a talajtól.) Azt is megmérték. Egy Ontario állambeli tinédzser. Minden valószínûség szerint Mózes is ezt a csodával határos jelenséget idézte elõ a Vörös-tenger kettéválasztása során. amit egy magyar természetgyógyász. Ezt követõen az emberek száraz lábbal kelhettek át a fövenyen. A különbözõ tárgyak úgy odatapadnak a bõrükhöz. így a közlekedésük tulajdonképpen légüres térben történik. A jelenlegi világcsúcs egyébként 57. nagyon valószínû. hogy ha hosszabb idõre megállnak. miközben az energiafallal védett folyosó két oldalán a víz szilárdan állt . amely szétnyitja elõtte a levegõt. akik aztán szintén képesek különféle tárgyakat megtartani a testükön. vízben pedig (az eddig mért legnagyobb érték szerint) max. hogy nincsenek rajtuk függõleges vezérsíkok. hajók hiányában nem tudtak tovább menekülni. ami felszippantja a haladó gömböt. hanem a helyiség berendezési tárgyait is. Ezeknél a felhajtóerõt a Magnus hatás biztosítja. hogy nem tud továbbmenni. Emiatt felül vákuum alakul ki. hogy emelje fel a lábait. A szubatomi energia világában ugyanis az ellentétes töltésû tárgyak nem vonzzák.állapotban olyan erõs Yin jellegû sugárzás árad ki. A XIX. Mivel ezek a jármûvek hangrobbanás. Mivel a Föld felszínén minden tárgyat és anyagot átjár a gravitációs energia. a hadihajók által kilõtt torpedók sebessége nem haladta meg a 100 km/h -át. Ezt a képességét másokra is át tudja ruházni. A testébõl feltehetõen változó intenzitású Yang hullámok áramlottak ki. Mellesleg ez a sebességnövelõ módszer már elõttünk sem ismeretlen. (Tengelyére merõleges mozgatása esetén a gömb alján a forgatás és a transzláció sebességének különbsége. hanem az energiapajzs anyagszétválasztó képessége. Ekkor Mózes a botjával a vízre mutatott és Isten segítségével kettéválasztotta a tengert. Úgy látszik.

Az óránkénti 180 km -es sebesség elérésekor kavitációs buborékok keletkeznek az úszótest körül. hogy ezeket a jármûveket hagyományos eszközökkel megtámadni is lehetetlen. mert az ûrhajót körülvevõ intenzív energiapajzs illetve a fedélzeti sugárfegyver a kilõtt rakétát. hogy birtokukban van az antigravitációs energia tetszõleges mértékû sûrítési módszere. Léteznek azonban kifejezetten víz alatti közlekedésre kifejlesztett speciális USO-k is. (Nem a vízben oldott levegõmolekulák válnak ki. A Jeges-tengeren megfigyeltek már olyan UFO-t is. ezek a jármûvek a fénysebességet is könnyen el tudják érni. és a spanyol nyelvterületet ahol OVNI a nevük. A vízben is ugyanúgy halad. Ebben a közegben is a súrlódás hiányának tudható be az igen nagy sebessége. Ezt látszik alátámasztani az a megfigyelés is. mint az azonosítatlan repülõ objektum. Már arról is van adatunk. A Washington állambeli Cascade-hegységben egymotoros gépébõl mintegy 3000 méteres magasságban egyszerre 9 ilyen tárgyat észlelt. habár ezt 1878-ban a Daily News tudósítója is használta már. melynek legtökéletesebb magvalósítási módja a szubatomi plazmaburok létrehozása. A plazmaburok létrehozásának másik módja. hanem az erõs súrlódás hatására a vízmolekulák felbomlanak. így alig fékezõdik. a haditengerészet jól ismeri õket. Az azonosítatlan úszó objektum azonban nem más. A jármû fém burkolatából kisugárzódó plazmaburok által keltett légüres kapszulában siklik elõre. Ismert még az USO (Unidentified Swimming Object) kifejezés. ilyenkor az energiaburok színét vörösnek látjuk. A földönkívüli ûrhajókat egyébként az egész világon ezzel a szakkifejezéssel illetik. levegõmolekulákkal való összeütközés hozza létre. kivéve Franciaországot. Az UFO elnevezés pedig nem más. amelyeket a beszámolójában repülõ csészealjakhoz hasonlított. 1947. hogy a jármû külsejét nagy sebességgel forgatjuk az irányítótorony körül. Mivel kint a világûrben semmi sem lassítja az UFO-k haladását. nem érintkezik a vízzel. Ezt az utat a Concorde szuperszonikus utasszállító repülõgép jelenleg 3. Csupán a propellert kellett rakétahajtómûre lecserélni. vagy a támadó repülõgépet egy pillanat alatt dematerializálja. Az energiakisugárzás legnagyobb sebesség esetén a legintenzívebb. Az általuk fellõtt napvizsgáló mûhold fotóit elemezve észrevették rajta egy UFO-t. . Mu-kontinens) használják kutatási. hogy a világûrben milyen sebességgel haladnak ezek a jármûvek.hogy ha a rombolót gázburokkal veszik körül. hogy szinte kirobbantotta a jeget maga felett. Ez esetben az ionizálódást a súrlódás. mint a tengerbe merült. Ez az energia egyébként szilárd anyagon keresztül is képes utat vágni. amint egymás után repültek. Aki még nem tudná a repülõ csészealj elnevezés az újkori UFO-észlelések kezdetekor. amikor John Martin texasi farmer Denison város környékén hasonló jármûvet látott. amely 1 óra alatt átszelné az Atlanti-óceánt. Közegellenállás hiányában elvileg csak a fénysebesség szabhatna határt a haladásuknak. melyek a sebesség fokozódásakor gázköpennyé sûrûsödnek. A gázköpeny létrehozása nem igényel üzemanyagot. június 24-én került be a köztudatba. Sokszor bebizonyosodott már. Idaho állambeli Kenneth Arnold (egy szenvedélyes amatõr pilóta) Földön kívüli jármûveket látott.5 óra alatt teszi meg. Ezeket a föld alá költözött civilizációk (Atlantisz. megfigyelési célokra. mint a levegõben. hogy az UFO-k maximális sebességgel történõ haladásuk során is képesek egy pillanat alatt megállni vagy irányt változtatni. Ilyenekkel már mi is találkoztunk. A hírek szerint már tervezik egy 5000 km/h sebességû tengeralattjáró létrehozását. Japán ûrkutatók azonban a Soho segítségével a fénysebesség 14-szeresét regisztrálták. mert magától kialakul. Nem ér hozzá a vízhez. ezért biztos.) A gázcsóvában repülõ Skval torpedó sebessége már a kísérletek kezdetén elérte az 500 km/h -át. és a jármû a plazmaburkon belüli légmentes alagútban akadálytalanul repül. tengeralattjáróként közlekedõ UFO. amely 11 méteres jégpáncél alól emelkedett fel úgy. Ezen a napon a 32 éves. és az ily módon keletkezett oxigén illetve hidrogéngáz alkotja a pajzsot. Az újságírók tõle vették át a repülõ csészealj kifejezést. Az igazi megoldás azonban a légüres térben történõ repülés lenne. Ennek a legtöbbször sarló alakú energiapajzsnak a színe a repülõ csészealj sebességétõl függ. amely 4 176 000 km/s sebességgel haladt a napkarima mentén. angolul Unidentified Flying Object rövidítése. Miután ilyen sebesség mellett gyorsításnál és lassításnál már elviselhetetlen mértékû tehetetlenségi erõ lépne fel.

Ennek a sajátos viselkedésnek valószínûleg az az oka. Egészen más reakciót vált ki ez a cselekedet a világunkat jól . mész. hogy ez a pókhálószerû anyag az UFO-k interplanetáris. Lehet hogy ez a csavarásnak és húzásnak egyaránt ellenálló szálas anyag a szubatomi energiagerjesztés mellékterméke? Egy olasz professzor. akkor felszállás után az aszfalt sokszor meggyullad úgy. hogy a bennünket elõször felkeresõ idegenek félnek a vakuval történõ fényképezéstõl. Ezzel egyidejûleg a talaj kémiailag megváltozik. mint az angyalhaj. hogy sugárfegyverrel támadtunk rájuk. Különös következmény még. mikroorganizmusoktól mentessé válik. hogy az égés mindig belülrõl. ami a levegõbõl kicsapja ezeket a zselés tapintású szálakat. A hozzánk érkezõ idegenek feltehetõen eltérõ fejlettségi szinten álló civilizációk küldöttei. A legemlékezetesebb angyalhajhullás a portugáliai Fatimában történt 1917 októberében. Elképzelhetõ. nem képes magába szívni a vizet. a gyökerük viszont érdekes módon elszenesedik. szilícium és magnézium. Egyébként angyalhajat a világ minden kontinensén találtak már. amelyen semmilyen anyag nem képes áthatolni. Ez csak bizonyos típusú jármûvekre jellemzõ. amelyet a bent lévõ személy beenged. Ez a hõhatás leginkább a mikrohullámú sütõhöz hasonlítható. hogy a vakut koncentrált energiaforrásnak vélik. hogy a legintenzívebb sugárzásnak kitett helyeken a talaj sterillé. nem alakul sárrá. illetve általunk még fel nem fedezett nagy atomsúlyú anyagokból készült ruházattal védekezik a támadások ellen.és ugyancsak egy szemvillanás alatt képesek a legnagyobb sebességüket elérni. Több jel mutat arra. hanem szubatomi energiasugárzás a belülrõl kifelé irányuló melegedés kiváltó oka. A hiperûrsebességgel történõ utazások során. mûködésképtelenné teszi a repülõgépek navigációs rendszerét. Az UFO távozásával ezek a hibák rendszerint maguktól megszûnnek. különleges szkafandert visel. Ez is nyomtalanul felszívódik egy idõ után. a mélyebb rétegekbõl indul ki. hogy egy részük. vagy nagyfeszültségû távvezetékek felett áramkimaradást okoz. Figyelemre méltó még. hogy az UFO-nak az energiaburkán kívül a hajtómûve is szubatomi energia. amikor a legtöbb UFO-t látták az égen. és nem égetik össze a talajt. Melegítés hatására megkeményedett. Ezt a feltételezést támasztja alá. vagyis arra az idõszakra. Fõ összetevõi: bór. hogy felépítését tekintve rostos szerkezetû. sõt vízbe szórva lebeg a felszínen. az étertestrõl fizikai testre átváltva olyan intenzív szubatomi reakció lép fel. azzal a különbséggel. A legfejlettebb civilizációk képviselõi azonban már energiaburokkal védik önmagukat. Ennek a fémesen csillogó vagy sötét színû egybeszabott ruházatnak a jellegzetessége. vagy kelt maga körül angyalhajat. illetve dimenziók közötti közlekedésének következménye. Ez egy olyan átlátszó gömb. Ha az UFO országúton landol. a külvilágból csak olyan anyag juthat be a gömbbe. hogy a Földön kívüli jármûvek hajtómûvének kisugárzására vezethetõ vissza a sokfelé talált rejtélyes tûk keletkezése is. a Szent Szûz kinyilatkoztatása során. Ezt igazolja az a megfigyelés is. hogy a spiritiszta szeánszok során gyakran megjelenõ ektoplazma is hasonló tulajdonságú. hogy rendkívül szilárd. Érdekes megfigyelés. és emiatt a leszállás helyén a jármû méretével arányos kör alakú területen éveken keresztül nem nõ új növényzet. Erre utal az a megfigyelés. hogy itt nem elektromágneses. Sajátos hatása ennek az energiakisugárzásnak. és megállapította. majd olvadni kezdett. Áttetszõ folyadék lett belõle. Giovanni Canneri megvizsgálta ezt a különös anyagot. hagyományos eszközökkel szétroncsolhatatlan. Nem zárható ki az sem. A megfigyelések alapján azonban nem minden UFO bocsát ki magából. hogy megbénítja az elektronáramlást. hogy a szubatomi sugárzás hatására a talaj rendkívül szárazzá válik. hogy földreszállásuk után a hajtómûbõl kiáramló lángnyelvek nem gyújtják fel a növényzetet. Az intenzív energiakiáramlás következtében a fûszálak csupán elsárgulnak. Ehhez valószínûleg az is hozzájárul. hogy a földön többfelé is találtak már úgynevezett angyalhajat amely nagy valószínûséggel az UFO-k valamilyen salakanyaga. és azt hiszik. nem roncsolják szét a növényi sejteket. Ilyenkor maximális sebességgel cikcakkban elrepülnek. Az angyalhajhullás dömpingje az 1940-es 50-es és 60-as évekre tehetõ. számítva az ellenséges magatartásunkra. közvetlen közelrõl leállítja a gépkocsik gyújtását.

ami aktiválja a földi világunkban láthatatlanul jelen levõ démoni erõket. így ezen az alapon szemlélve a jelenséget már könnyen érthetõ az idõtõl és távolságtól való relatív függetlensége. Mindezen jelenségeknek egy fura keveréke a spontán pszichokinézis (Poltergeist) melynek jellegzetessége. ha ez a jelenlegi feltételezéseink szerint a negyedik dimenzióba való átforgatás útján történik. A magas fokú értelem jelenlétére utal. Háromheti megfeszített keresés után feladták a reményt. oda nem illõ tárgyak materializálását tehát láthatatlan szellemek végzik. A jóindulatúak nem törõdnek vele. vagy a Földet felügyelõ kihelyezett számítógépén keresztül pedig könnyen megvalósítható a tökéletes kopírozás. de ez már késõ volt. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés is. A szállítás tehát elmarad. és a rádióösszeköttetés végleg megszakadt a tengerészekkel. Ennél is súlyosabb következményekkel jár. és ugyanabban a pillanatban materializáció útján megjelenik az objektum az új helyen. a Norvégia. hogy a gumiballonja kifordult. április 15-én odaküldtek egy hadihajót. amelyek azelõtt nem voltak ott.ismerõ földönkívüliekbõl. hogy a dematerializálódott tárgy néha nem az eredeti formájában materializálódik újra. ami nem sok jót ígér a gyanútlan fényképésznek. hogy a családban vagy a munkahelyen egy médiumi képességekkel rendelkezõ személy labilis idegállapotba kerül. [ A materializáció és a dematerializáció elve alapján viszonylag egyszerûen megfejthetõ lenne a teleportáció rejtélye is. a teleportáció tértõl és idõtõl független jelenség. és eközben lecsökken az agyfrekvenciája arra a szintre. vagy teleportáció illetve materializáció útján olyan tárgyak jelennek meg a helyiségben. Ezt nem kellett volna. és ha az nem ütközik az univerzum törvényeivel. Mint ismeretes. a rosszindulatúak viszont sugárfegyverrel visszalõnek. Amikor találat érte a hajó derekát. Az idegenek azonban nem nézték jó szemmel. Érdekes. amely váratlanul megtámadta a hadihajót. még akkor is. Mostanában az Atlanti-óceán északi részén. akkor a jelenség egy pillanat alatt lezajlik. Az objektum eredeti helyén dematerializáció megy végbe. Más parapszichológiai jelenségekkel ellentétben a Poltergeist (poltergeiszt) mûködési mechanizmusára egyelõre semmilyen tudományos magyarázat sincs. hogy egy bármekkora tömegû test pillanatok alatt eljuthasson Földünk bármilyen távoli pontjára. és közben a levegõ sem szökött el belõle. hogy levitálnak körülöttünk a tárgyak. Ekkor egy hatalmas tûzlabda villant a nyílt vízen. Az UFO ismét tüzel mondta. utasítást adott a visszafordulásra. hogy ennek a jelenségnek a fellépése során a kísértetjáráshoz hasonlóan érezhetõen csökken a helyiség hõmérséklete. A helyszínre érkezett mentõalakulatok nem találták meg sem a hadihajó roncsait. aki elõ kívánja idézni ezt a jelenséget. Valószínûleg a folyamat tökéletesebb megértését próbálták elérni a túlvilági erõk azzal. Velencében egy ötéves kislány kezében a teniszlabda úgy tûnt el. majd kiadta a parancsot a repülõ objektum megsemmisítésére. Izland és Skócia által határolt háromszögben intenzív ufótevékenység zajlik. Márpedig nehezen képzelhetõ el. feltehetõen sugárfegyverrel. Kiváltásának legvalószínûbb oka. Az orosz haditengerészet által is megerõsített esetleírás alapján a legénység aznap éjfélkor egy szivar alakú. hogy az. hogy utánuk kémkedünk. tudatának alsó tartományában kapcsolatba lép a világegyetem központi memóriájával. Közli. hogy az UFO tüzet nyitott a hajóra. hogy mit és hová akar áttelepíteni. mert 3 perc múlva már rémült hangon tájékoztatta a központot. hogy a levitáló. Mivel az amerikai haditengerészetet is nagyon érdekli a földönkívüliek technikai színvonala. repülõ tárgyak viszont melegek. sem a 860 fõs legénység egyetlen tagját. a Magasabb Intelligencia központi. mert mindenütt korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. sõt sok . legalább 60 méter hosszú objektumot pillantott meg az égen. Energiát szállítani nem kell. A különbözõ berendezési tárgyakkal való dobálózást. és jelent meg újra. ezért a See Shadow lopakodó hadihajót megsemmisítették. ha rájuk támadunk. 1993. A figyelmeztetés azonban nem használt. hogy 1975-ben. május 18-án a Zsukov hadihajó elleni rejtélyes támadás borzolta a kedélyeket ebben a térségben. A teleportáció végbemenetelére sokkal racionálisabbnak tûnik az a magyarázat. Szergej Vorlenov kapitány rádión értesítette a fekete-tengeri központot az incidensrõl. 1997.

akik nem csak a helyszínt változtatják csatatérré. Még mielõtt végleg kimúlt volna a szerkezet. hogy ez a jelenség sohasem egyformán zajlik. vagy a mennyezetrõl hullik le. Mielõtt ráülne egy székre. a víz ugyanúgy ahogy a tûz a semmibõl keletkezik. Ilyen keveredés tapasztalható annál a magyar asszonynál. Különösen a fémtárgyakra gyakorol erõs hatást. mivel minden csavar naponta kilazul bennük. Az orvosok szerint a gerince soha nem látott módon eldeformálódott. Bizonyos esetekben ez az igen kellemetlen helyzet átmenetileg megszüntethetõ. hogy az illetõ egyszerre több parajelenséget idéz elõ. a szegecsek pedig elnyíródnak. További bizonyíték. ha a jelenséget elõidézõ személy ágyának vagy székének lábai alá üveget helyezünk. pedig egy asztallal odébb kifogástalanul mûködött. A démonvilág önkéntelenül megidézett küldöttei romboló tevékenységük során többnyire tekintettel vannak a közelben tartózkodó emberek testi épségére. Sok esetben nem különíthetõ el élesen az egyik megnyilvánulás a másiktól. de ezzel sem volt szerencséje. Neki még simogatni sem kell a szárát. jelenlétében a lekapcsolt izzólámpák pislákolni kezdtek. A fiatal lány testébõl minduntalan elektromos szikrák pattantak ki. Missouri államban a kamaszkorú Jennie Morgant nem volt célszerû megérinteni. gyorsan menekültek elõle.esetben forrók. A szerelõ szerint valaki erõszakosan visszafelé tekerte a programkapcsolóját. Saját szervezetére sem gyakorol jó hatást ez a mindent megmozgató energia. Ezt követõen kvarcórával próbálkozott. Egyszer 25 órát mutatott. A poltergeistek csínytevésének listáját a végtelenségig lehetne sorolni. Amikor divatba jött a kanálhajlítás. Amikor a kis unokája meglátogatja. mivel minden tönkrement a közelében. A Poltergeist egyes fajtáinál az is segít. ha a kabátunk bal zsebébe gombostût rakunk. Egy idõ után ugyanis az egyes elemeket rögzítõ csavarok maguktól kicsavarodnak. Régen ördögûzõ szertartással próbálták a gonosz szellemet eltávolítani a környékrõl. hogy tönkreteszi a közelben lévõ elektromos berendezéseket. és néhány perc múlva a feje magától elkezd az óra járásával ellenkezõ irányba csavarodni. Az asztali lámpája nála nem volt hajlandó világítani. õ is megpróbálkozott vele. sõt a szellemek tevékenységét még intenzívebbé teszi. a tûzõgép elakadt. órák álltak . hogy felgyújt maga körül minden éghetõ anyagot. Ha elhaladt egy pénztárgép mellett. hogy elkezdett sípolni. az óramutatók visszafelé jártak. aki a testébõl kiáramló erõs mágneses sugarakkal látszólag telekinézist hoz létre. megvizsgálja. Aki ezt megtette. a legkevesebb. hazatérve rendszeresen megbetegszik. Az olló szétesett a kezében. Ebben az esetben azonban ez az eljárás nem mindig használ. ahogy megérezték a közeledtét. A körülmények azonban arra vallanak. Egyik ismerõsének a veseköve mindig megmozdul. A munkahelyén az íróasztalát katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították a kollégái. olyan változatos. Ez is megbolondult. A belõle kiáramló erõs mágneses sugarak az élõ szervezetre is hatást gyakorolnak. hanem eszeveszett vagdalkozásaikkal súlyos sebeket ejtenek a közelben tartózkodókon. A kisebb tócsákban megjelenõ víz vagy a padlón keletkezik. Lakása ajtaján lötyögnek a zárak és a zárcímkék. A munkatársai már nem mertek semmit kölcsönadni neki. Karórát nem hord. mert néhány napi viselés után a rugók és a fogaskerekek összevissza hajlottak benne. olyan erõs áramütés érte. Az agyfrekvencia kontroll nélküli lecsökkenése következtében az is elõfordul. hogy az általa életre keltett jelenségek elõidézésében nagy szerepe van a Poltergeist szellemeinek is. Az állatok sem szerették. amikor nála van. de a villamos készülékek is különösen viselkednek a jelenlétében. Csõtörésnek azonban nyoma sincs. az ecsetnek kilazult a nyele. Gyakori megnyilvánulási módja még ennek a képességnek. mert mindent elrontott . hanem vízömlés keletkezik a házban. vagy olyan erõs szikrák ugrálnak ki a testébõl. Az újonnan vásárolt mosógépe pár nap alatt elromlott. amikor nem tûz. Akadnak olyan esetek is. hogy a spontán pszichokinézist elõidézõ többnyire serdülõkorú vagy frusztrált személynek annyira intenzív az energiakisugárzása. Külföldön is nagyon gyakori ez a jelenség. melynek következtében a szék vagy fotel összecsuklik alatta. hogy eszméletét vesztette. Úgy látszik a fájdalom is kiválthatja a megnövekedett energiakisugárzást. Néha azonban olyan goromba szellemek érkeznek. A parapszichológiai jelenségek gyakran egymásba folynak. Megfogja a végét. hogy nincs-e benne fém alkatrész. Amikor a bristoli Henburyben lakó Vivian Jones eltörte a karját.

amelyeknek mûvi elõállítása ma még nem lehetséges. amikor valaki agyfrekvenciájának tartós lecsökkenése miatt állandó kapcsolatba kerül az abszolút világgal. hogy magától létrejöhessen. A parapszichológiai képesség egyébként sok emberben megvan. Ennek egyik megnyilvánulása. A 12 éves lánynak gyakran égnek meredtek a hajszálai. Az elõzõek alapján már könnyebben megérthetõ az is. Sok múlik tehát a környezet megértésén és segítségén. vagy állatokat öl meg). hogy akár õk. mert a szervezetébõl kiáramló töltések leföldelõdése következtében az egész teste vibrált és rezgett. idegrohamszerû tiltakozással reagálnak. akkor hasonló hatásmechanizmusa alapján joggal feltételezhetnénk. Ez azért is furcsa. nem bontakoztatják ki. Ott egy pillanatra megállt. [ Ugyancsak õsrégi rejtélye az emberiségnek a gömbvillám. hogy az útjába kerülõ anyagot dematerializálja. amire õk félelemmel. tudathasadásosnak nyilvánítják. sõt a televízió is megbolondult. és megsemmisülésének módját irányító szellemek is ügyelnek a jelenlevõk testi épségére. Ilyenkor vagy megnyitja a falat a rendkívül erõs antikohéziós erõterével. de sajnos el is tûnhetnek. amikor egy démoni lény költözik a beteg testébe. nem sistergett amikor a vízzel érintkezett. Csak nagy ritkán öl meg valakit. Ha a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott energiával vagy telekinézissel le lehet gyõzni a molekulák közötti kohéziós erõt. Az árok alján egyszerûen eltûnt. Mivel a normális emberekbõl álló társadalom egyelõre nem tud mit kezdeni az ilyen állapotban lévõ személyekkel. Ezt bizonyítja egy magyar szemtanú esete is: Egy nyári zápor után hazafelé mentem. ez magyarázatot ad arra a furcsa jelenségre. összeégeti az épület elektromos vezetékeit. és emiatt gyakori víziók gyötrik õket. és elmegyógyintézetbe zárják õket. és kiûzetést igénylõ áldozat sínylõdik ezekben az intézetekben anélkül. hogy a gömbvillám nem más. akkor az a kohéziós erõ csökkenése folytán megnyúlik. ismerõseit. mint egy Yang jellegû koncentrált szubatomi energiagömb. A Poltergeist dühöngõ szellemeihez hasonlóan a gömbvillám haladási irányát. de többnyire elkerüli az embereket. hogy ha a gömbvillám belevág egy fémtárgyba. A fürdõkádból pedig alig tudták kicibálni. és megrázta a családtagjait. villamos készülékeket robbant fel. majd a hátam mögé került. Yang jellegére utal az a megfigyelés is. . szerintem az égbõl. mint a mûvészi képességek. képlékennyé válik.meg. Eltûnésének pillanatában azonban legalább 3 vedernyi víz ömlött egyszerre a nyakamba. ami lassan a derekamig ereszkedett. ugyanúgy elkallódik. hogy a gömbvillám hogyan képes akár a legvastagabb falakon is átsétálni. és a víz csak azon a körön belül zúdult alá. A hivatalos szervek egyelõre nem vesznek tudomást errõl a jelenségrõl. hogy a Poltergeisthez hasonlóan a gömbvillámok tevékenységét is intelligens erõk irányítják. amikor a fejemtõl 30 centiméterre megpillantottam egy teniszlabda nagyságú világospiros gömböt. Súlyosabb esetekben elõfordul a megszállottság is. ha a birtokosuk egészségromboló életmódot folytat. Nem adott hangot. hogy ha elhalad mellettünk. háztetõket emel le. ezért nem zárható ki. Egy másik kellemetlen következménye a jobb agyfélteke fokozott aktiválódásának. Sokszor gonosz túlvilági erõk is telepatikus kapcsolatba lépnek velük. és hõt sem éreztem a közelében. vagy lyukat vág bele úgy. hidegnek érezzük a levegõt. Erre utal. akár az ápolóik tisztában lennének ezzel a helyzettel. Õk ugyanis a kísérletet végzõ kutatók számára bármikor képesek azokat a parapszichológiai jelenségeket produkálni. és a mellettem levõ vizesárokba gurult. de ha nem figyelnek oda. hogy a szubatomi energiarészecskékbõl álló tûzgolyó megszûnésekor miért kerülhetnek ismeretlen eredetû tárgyak a gömbvillám eltûnésének helyére. akik elitták a tehetségüket. Ismeretes ugyanis. Megfelelõ közegben ezek az adottságok kiteljesednek. Például nem egy orosz parafenoménrõl tudunk. mert már nem esett az esõ. Ez a jelenség azonban túlságosan összetett ahhoz. A tréfa azonban nem áll távol tõlük sem. pedig ezeknek a különleges embereknek a felkutatása a tudományos haladás szempontjából alapvetõ fontosságú lenne. hogy ezek a személyek tökéletesen emlékeznek az elõzõ életeikre. Jelenleg tehát több tucatnyi képzetlen médium. hogy a gömbvillám sokszor igen nagy kárt tesz az épületekben (falakat üt át. Miután a materializáció jelenségét is ez a különleges energia idézi elõ.

Wonder beszámolója szerint: Miközben heves vihar vonult át Beugnon felett. és közöttük voltak a bútorok épen maradt fémcsavarjai. mint a belsõ potenciáltér vonzóereje. mert helyüket szürkés tócsák mutatták a szõnyegpadlón. még csak meg sem pörkölõdött. a szigetelõanyagokat pedig érintetlenül hagyja. hogy a rárakott fûzfa kosár és a fapolc. Az eset utólag is tanulmányozható. hogy a koncentrált szubatomi energiát kibocsátó generátor elektronhiányos atomjai olyan erõs vonzóhatást gyakorolnak a besugárzott fémes vezetõ szabadelektronjaira. hogy a koncentrált szubatomi energia elõszeretettel hatol be fémtárgyakba és ionizálható folyadékokba (pl. de a benne levõ. Szakmai körökben köztudott. a szabadelektronok mozgásiránya megváltozik. ezért teljes komplexitásában kell vizsgálni a megnyilvánulásait. 11 ökör elpusztult. Intelligens lények jelenlétére. Jelen esetben a villamos szempontból igen jó szigetelõnek tartott mûanyag tárgyak estek áldozatul a rombolásnak. A karácsonyfa csúcsdísze is kókadtan lógott lefelé. Valamiféle intelligens erõ jelenlétére utal az a beszámoló is. hogy azok többé nem engedelmeskednek a két végpontjuk között fennálló feszültségkülönbségnek.ahol a gömbvillám körbejárt. Egy ismert francia tudós. A kazettás rádiómagnó mûanyag kávája úgy folyt szét. de az igazi meglepetés az elõzõ napi ünnepség helyszínén várta õket. Még sugárzás sem érte. hogy ez az energia bizonyos erõk közremûködésével azt tesz tönkre. amely késõbb magától helyreáll. A leheletvékony üvegdíszek és a színes papírba csomagolt szaloncukrok sértetlenek maradtak. ezért távol tartja magát az efféle összefonódásoktól. a folyamat irányítására utal az 1898-ban történt eset is. most nem érnek rá a problémájával foglalkozni. és az istálló ajtajában álló gyerekekhez kúszott. mivel a siófoki városi televízió egy 9 perces videofelvételt készített a helyszínrõl. a ruháján és az alatta levõ szalmán azonban semmi nyoma sem volt hõség okozta károsodásnak. Egy azonban biztos. Fémes összeköttetés hiányában azonban megrekednek a fémes vezetõ palástja mentén. Nem tûntek el nyomtalanul. Ezt a meghökkentõ esetet egy siófoki óvodában dokumentálták 1995. A mûanyagházas fényképezõgép tócsává olvadt ugyan. mivel a filmeket ma már nem celluloidból. hogy vegyék fel a gyermekét az óvodába. A szakirodalom ennél meglepõbb esetekrõl is beszámol. Ennek a jelenségnek feltehetõen az az oka. Nyomukban egy alma nagyságú tûzgömb jelent meg. A tócsára megdermedt rongyként csüngtek rá a mennyezetrõl a fénycsõarmatúrák megolvadt mûanyag burkolatai. majd feldúltan távozott. Ezt követõen helyreáll a normális elektronmozgás. hanem a szubatomi energiaforrás irányába áramlanak. Az élet azonban gyakran produkál ilyen eseteket. A tûzoltók a mai napig sem értik. Ha a gömbvillám elektromos berendezéseknek csapódik. hanem PVC-bõl vagy egyéb mûanyagból gyártják. december 20-án. mert mûanyagból volt. Az óvónõk némi türelmetlenséggel közölték vele. vízbe). hogy a pusztulás elõtt néhány órával egy cigányasszony azzal a kéréssel állított be ebbe a helyiségbe. Egy önmagát komolynak tartó kutatónak gondot okoz a mágikus elemek keveredése a fizikai jelenségekkel. A megsértett asszony erre ezzel az átokkal illette õket: Csapjon a mennykõ az óvodába! . hiszen utólag elõ tudták hívni. hogy két gyerek egy kõistállóba szaladt be. hogy nem minden mûanyag tárgy olvadt meg a helyiségben. de a gyerekek nem sérültek meg. nem villámcsapás érte az épületet. Minden fizikai törvényszerûségnek ellentmond az a sajátos szelekció is. akkor töltése az UFO-k energiakisugárzásához hasonlóan megbénítja az elektronáramlást. A szoba közepérõl hiányoztak a mûanyag székek és az asztal. pótolhatatlan felvételeket tartalmazó film épen maradt. amely egy nyárfa törzsén gurult le. Egy Magyarországon történt esemény azt bizonyítja. mi történt. A reggel beérkezõ óvónõk már a folyosó falain is ragadós lepedéket láttak. és ott lebénulnak. de csak azért. Ez a hatás mindaddig tart. A jászolban levõ mûanyag játék baba teste is megolvadt. és különben is éppen a karácsonyi ünnepségre készülõdnek. M. Ez azért is zavarba ejtõ. amelyen állt. Amikor az egyik gyerek megérintette. amit akar. hogy év közben nincs felvétel. észrevettem. nem a pozitív elektróda. Sajnos tudományos körökben nem keltett visszhangot ez az eset. az istállót hatalmas robbanás rázta meg. Néha azonban ennek ellenkezõjére is képes. újra . amíg a belsõ erõtér ismét nagyobb nem lesz a külsõ vonzóerõnél. Mivel a külsõ vonzóerõ nagyobb.

megindul az áram a vezetékekben. Az étkezések közben fogyasztott víz ugyanis csökkenti a nyálképzõdést. l. nem oszlik szét alkotórészeire. se más folyadékot. s az általa keltett kb. Az egészségtelen táplálkozás sok helytelen szokásból tevõdik össze. de ezt csak úgy tudja megtenni. és . Ez a jelenség ugyanis többnyire nagyobb nyári záporok után figyelhetõ meg. Budapest. Ennélfogva egy erõteljes villámlás középpontjában a keletkezõ energia értéke elérheti a 10 milliárd Joule-t is. 30 ezer oC-os hõmérséklet nem csak fény. hanem belülrõl is tisztítja a szervezetet. Ha ezt a jelenséget sikerülne leutánoznunk. hogy a hagyományos villámlást elõidézõ több millió voltos elektromos kisülés. Emellett kitágul a gyomor. hogy ez az energiagömb képes önmagát fenntartani. Arra azonban ügyeljünk. akkor ez a korszakalkotó eljárás minden valószínûség szerint forradalmasítaná az ipart.5 liter folyadékot kell magunkhoz vennünk. mert a felkelés után megivott 1-2 pohár szénsavmentes ásványvíz kedvezõ hatást gyakorol az emésztésünkre is. mert ez esetben a gyomornak elõbb fel kell melegíteni testhõmérsékletre a hideg folyadékot. mely által jelentõs mértékben csökken az emésztés hatásfoka.5 liternyi mennyiség az elfogyasztott ételek víztartalma következtében jut a szervezetünkbe. A vese megpróbálja ugyan eltávolítani szervezetünkbõl a testidegen anyagokat. Ahhoz hogy méregtelenítõ szerveink kellõ hatékonysággal el tudják látni feladatukat.és hangjelenséget produkál. Ennek valószínûségét növeli. naponta legalább 2. a maradék 1 litert viszont pótlólag kell meginnunk. Egy bizonyos szint felett a pozitív szubatomi energiarészecskék vonzóereje már olyan nagy. hogy az étkezések alatt ne igyunk se vizet. ami szintén nehezíti a munkáját. ha elegendõ folyadék áll a rendelkezésére a sejtek átmosására. Most még csak annyi biztos. Egyelõre nem tudjuk. hanem összesûríti az étert is. hogy a szubatomi energiarészecskék összesûrûsödése a természetben miért és milyen módon megy végbe. az energiatermelést és életünk szinte minden területét. Korunk rohanó embere mind több gyárilag elõállított. A gömbvillámmal kapcsolatban ugyancsak érthetetlen számunkra. AZ ÉLET TITKAI Mostantól kezdve egyre mélyebbre merülünk a szubatomi energiarészecskék világába. valamint a min. Különösen ne igyunk jégbe hûtött italokat. Ennek legcélszerûbb módja az ásványvízfogyasztás. Ezen túlmenõen hígítja a gyomornedveket. 60 ezer ampernyi áramerõsség. április IV. Ezek egyike az elégtelen folyadékfogyasztás. hogy szoros összefüggésben áll a villámlással. Ezt már korán reggel ajánlatos elkezdeni. vegyszerekkel kezelt élelmiszert fogyaszt. hogy a villámok energiájának 85%-a a villámcsatorna felmelegítésére fordítódik. mivel a gyomornak elõbb a pótlólag felvett vizet kell feldolgoznia. Ebbõl kb. 1990. Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek Az elõzõ fejezetben megismerhettünk a Kneipp-féle vízkúra egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. A víz azonban nem csak külsõleg alkalmazva. Úgy látszik. hogy az UFO-k szubatomi generátora milyen módon állítja elõ a koncentrált energiasugárzást. Ezek a mérgek testszerte lerakódnak. ami lehetetlenné teszi ennek a fontos elõemésztõ folyamatnak a lezajlását. de továbbra se feledkezzünk meg a természetgyógyászatról. fejezet PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS. mesterséges körülmények között létrehoznunk.

Az önszuggesztió mottója: Változtasd meg a tudatodat és a valóság is megváltozik . Ha bétában megváltoztatjuk a véleményünket saját magunkról. mert nem kívánják a vizet. Ez esetben készítsünk magunknak teát. mert ebben az állapotban a hipnotizõr kikapcsolja a tudatos agyat. Különösen káros a nyers és a hõkezelt ételek együttes fogyasztása. Az sem jó. A bonyolultabb szabályokat valószínûleg csak a második olvasás után fogjuk tökéletesen felfogni. az a sorsát is megváltoztatja. a besûrûsödött vér nem tudja eljutni minden sejtünkhöz. ha sokféle ételt eszünk egyszerre. Önszuggesztió Az abszolút világ birtokbavételének legegyszerûbb módja az önszuggesztió. Ha az egyes étkezések között elegendõ vizet fogyasztunk. Amit meggyõzõdéssel mondunk ki. Ha . Ennek közvetlen oka az agy két féltekéjének sajátos együttmûködésében rejlik. Az önszuggesztió gyakorlati kivitelezése során döntõ fontosságú a célba jutás módjának megváltoztatása. sikerre vágyik. és ezért nem szabad megengednünk. hogy az óhajtott állapotot elérjük. ezzel átprogramozzuk agyunk jobb féltekéjét. Erre azért van szükség. mivel a tudatalatti nem kritizál. hogy sorsunk ennek megfelelõen alakuljon. hogy negatív gondolatok befészkelhessék magukat a tudatunkba. hogy azért nem isznak elég folyadékot. mint utána. azt a jobb agyfélteke kézzelfogható valósággá formálja. Többnyire csak arról van szó. mert ha a vágyaink és az elképzeléseink ellentmondanak egymásnak. és tegyük jól látható helyre. Emiatt a vastagbélbõl felszívott vitaminok és ásványanyagok megrekednek a szervezetben. amíg az egész anyagot maradéktalanul elsajátítjuk. hanem elfogadja agyunk tudatos döntését. amely a kívánt tulajdonságúra formál bennünket. át kell élni. A tudatalatti bármilyen irányú befolyásolhatóságának legegyértelmûbb bizonyítékát a hipnózisban figyelhetjük meg.csak utána tudja elkezdeni az emésztést. de a bétaprogramozást mindenki már elsõ alkalommal érteni fogja. de nem elégséges feltétele annak. Mellesleg a vízivás lábszárgörcs ellen is hatásos. azt a tudatalatti magáévá teszi. és a szerint cselekszik. Fõzzünk egész napra elegendõ mennyiséget. Ezért ne várjunk. Az izmok görcsbe rándulásának nem mindig magnéziumhiány az oka. Mivel a tudatalatti nem rendelkezik semmiféle kritikai képességgel. Nem kell melegíteni. annak nem elég naponta többször gépiesen elismételni. sikeres vagyok mert ez önmagában még nem hoz sikert. vakon követi a hipnotizõr utasításait. hogy nem iszunk elegendõ vizet. és szavak útján irányítja a tudatalattit. Gondolataink tehát felszabadítják a tudatalatti hatalmát. és korlátlan lehetõségeit kihasználva mindent megtesz annak érdekében. hanem el is kell képzelni. Agyunk jobb féltekéje tehát mindent igaznak tekint. akkor evéskor nem leszünk szomjasak. és az eredménytelenségbe elõbb-utóbb belefáradunk. Az önszuggesztió módszerének mechanikus gyakorlása sem hoz eredményt. Ezért aki változtat a gondolatain. Aki végképp nem tudja leküzdeni ezt a rossz szokását. inkább étkezés elõtt igyon folyadékot. képileg minden lehetséges részletében meg kell jeleníteni. A Biblia szerint a szavak testet öltenek . még akkor is. hogy a tudatalattit nem lehet akarattal szolgálatra bírni. Emiatt kell gondosan megválogatnunk a gondolatainkat. az elõbb-utóbb valósággá válik. mert ennek feldolgozása szintén nagy erõfeszítést igényel a gyomortól. A sikert nem csak akarni kell. mivel ez kevésbé árt a gyomornak. ha ez negatív következményekkel jár a médiumra nézve. mert a tea hidegen is finom. Ennek az elõzõ fejezetben már említett követelménynek a lényege. hogy: sikeres vagyok. sõt ettõl a dolgok még rosszabbra fordulnak. mert a mielõbbi gyógyulásunk érdekében minden elvesztegetett napért kár. Tudniillik amit a bal agyfélteke gondolatban kijelent. a lelkünk mélyén elhiszünk. Aki pl. Jobb agyféltekénk gondolati úton való befolyásolása azért lehetséges. Sokan panaszkodnak. Az Agykontroll szabályainak tanulmányozása során az önszuggesztiós gyakorlatokat már a könyv elsõ elolvasása után célszerû elkezdeni. Aztán jártunkban-keltünkben hajtsunk fel belõle egy-egy pohárral. akkor mindig a képzelet gyõz. Tehát amit tudatosan elfogadunk. amit a tudatosan mérlegelõ elme kijelent. A gondolatot testünk tetté alakítja. A vágyaink tárgyát kifejezõ szavak gyakori ismételgetése szükséges.

Kellõ türelemmel a jó gondolatok úgy megerõsödnek.vágyunk a sikerre. vagyis igénybe vesszük a tudatalattink által megjelölt eszközöket. amelyeket az abszolút világ kínál. a tudatalattink a képzeletünk által kialakított javaslatnak veti alá magát. amelyek kivívják számunkra a kívánt célt. így ha mindennap elalvás elõtt ellazítjuk magunkat. el kell várnunk a sikert azoktól. Sajnos. hogy az Agykontrollból ismert harmadik nélkülözhetetlen feltétel. mint . Tehát hessegessük el magunktól a káros gondolatokat. mint a hang. Ha a képzeletünk szabadjára engedése után kétségeink ismét eluralkodnak rajtunk. hiszen a tudatalatti mindig az erõsebb javaslatnak engedelmeskedik. mint a rossz földmûves. összeveti a lehetõségekkel. Ha már egyszer sikerült elvetnünk a magot . a legtöbb esetben azonban a sikertelenség a hit. a meggyõzõdés hiányára vezethetõ vissza. A hit erejére és az emberek kishitûségére utal Jézusnak az a Bibliában található kijelentése is. hogy az áhított sikert zavartalanul elképzelje. és 5 percet rászánunk arra. Joseph Murphy -t idézve ebben az esetben úgy cselekszünk. hogy már nem tud kihajtani mellettük a gyom. mert nem elég elképzelni a siker beteljesülését. hanem fogja a kapát és gyomtalanít. Ahhoz. A dolgot természetesnek tartja. Ez a helyzet azonban már nem egyezik meg az elõzõvel. Mivel a kép több és ezáltal meggyõzõbb információt tartalmaz. hamarosan megtaláljuk a tudatalattinkhoz vezetõ utat. Ilyenkor gondoljunk arra. Dr. és ettõl kezdve jobbnál jobb ötletekkel árasztja el a tudatot. Ugyanígy vagyunk a gondolatainkkal is. A normális. számunkra kedvezõ helyzetet teremtenek. épelméjû emberek vágyai ugyanis sohasem elérhetetlenek. hogy elképzeljük vágyaink beteljesülését. ügyelnünk kell arra is. A jó kertész ilyenkor nem esik kétségbe. Nekünk semmi mást nem kell tennünk. Ez rendszerint lefekvéshez készülõdve következik be. ha a gyakorlati megvalósításban is aktívan közremûködünk. vagyis az a folyamat. az elvárás is hatékonyan bekapcsolódhasson az önszuggesztió folyamatába. lerontjuk a már beindult folyamatot. nem fogunk sikert elérni. aki az elvetett magot másnap kiássa a földbõl. úgy elterebélyesednek. Aki egyáltalán nem képes arra. csak a beléjük vetett hit olyan kicsi. Eközben kihasználja mindazokat a lehetõségeket. ez nem mindig sikerül. amikor a kritikus elme. fizikailag megvalósíthatatlan vágyak esetén a józan ész diktálta negatív reakció ellen nem sokat tehetünk. hogy vágyainkat a lelkünk mélyén hazugnak érezzük. vagyis a bal agyfélteke a legkevésbé aktív. Néhány hét múlva a virágok között ismét felüti fejét a gyom. hogy negatív gondolatok ne mérgezzék a tudatalattinkat. Most sem idegeskedik. hogy: Ha csak akkora hitetek lenne. A képzelet pozitív irányú befolyásolásának legtöbbször az az akadálya. Erõfeszítéseink azonban csak akkor fognak kamatozni. ha kell. hogy megtalálja az ideális megoldást. a káros gondolatokat kiirtsa. hegyeket tudnátok vele megmozgatni. Irracionális. de képzeletünkben a kudarc képe jelenik meg. amely láncreakciószerû javulást fog elõidézni az életünkben. és töretlen hittel higgyünk vágyaink beteljesülésében. amikor elképzeljük magunkban. Ennek leghatékonyabb módja a vizualizálás. amikor egy ágyást bevet virágmaggal. ha hiszünk a megvalósíthatóságukban. Éjjel-nappal fáradhatatlanul munkálkodik. Késõbb a kisebb sikerek láttán rohamosan nõni fog a hitünk. még a Magasabb Intelligenciával is érintkezésbe lép. hogy hazugnak érzik a megvalósulás lehetõségét. vagyis a rossz gondolat. akiktõl függ. Az így kapott információkat betárolja az agyba. Vágyaink valóra válása azonban még sikeres vizualizálás esetén sem mindig biztosított. hagyjuk meggyökeresedni. A tudatalatti ugyanis amint az akarat és a képzelet egyetértésre jut rögtön nekilát vágyaink megvalósításának. akkor bármennyire erõlködünk. mint ez a kis mustármag. A vágy ugyanis önmagában még akkor sem elég kívánságaink beteljesüléséhez. hogy mit tesz a kertész. válasszon a vizualizálásra egy olyan idõpontot. mivel kevesebb lett a gyom és a virágok közben megerõsödtek. A képi megjelenítés a tudat meggyõzésén kívül azt is lehetõvé teszi. hogy vágyaink valósággá váljanak. ezért nekilát és kiirtja a nemkívánatos növényeket az ágyásból. elõfordulhatnak átmeneti visszaesések. hogy az ügyünkben döntõ szerepet játszó személyek pozitív hozzáállásukkal elhárítják az utunkban álló akadályokat. A dísznövénnyel együtt kihajtanak a gyomok is.

hatása azonban alfa tartományban. hanem arra kér bennünket. abban a pillanatban elõkerült a Magasabb Intelligencia memóriatárából a kívánt képsor. Már a béta tartományban lezajló passzív meditáció során is jelentõs mértékben befolyásolja a jobb agyféltekét. valamint a rögzített érzelem energiaspektrumát kell összehasonlítani. akik nem tudják lecsökkenteni az agyfrekvenciájukat. ezért most térjünk vissza az eredeti témához. Egy számsor vagy betûsor keresése esetén az egész információs bázist bitenként át kell vizsgálni. A tudatalatti ugyanis szoros kapcsolatban áll az abszolút világgal. Ha idegesek. a dinamikus meditációnál a legintenzívebb. akár rossz. Próbáljuk meg tehát minél jobban átélni az elképzelt sikert. és ezáltal egyre nagyobb hatást gyakorol a tudatalattira. hogy aki kényszerrel akarja rábírni a tudatalattiját akaratának elfogadására. Az erõszak megnyilvánulásával együtt járó magasabb agyfrekvencia lebénítja a képzeletet. és szinte teljesen megszûnik a kapcsolat agyunk tudatos és tudatalatti tartománya között. így nem nehéz rájuk találni. ezért javasolják az Agykontrollban is az alfában történõ gyógyítást. agyfrekvenciánk tovább nõ. Ebben a frekvenciatartományban ugyanis a tudat felügyelõ szerepét a Magasabb Intelligencia kihelyezett egységei veszik át. a megoldás tudatosulása után pedig haladéktalanul kezdjük el a megvalósítást. A túlvilág mûködésérõl a késõbbiekben még bõven lesz szó. 20 Hz frekvenciájú energiahullámokat bocsát ki magából. Gyermekeinket azonban nem csupán a már meglévõ . nyugalmi állapotban agyunk kb. hanem intenzitása fordított arányban áll az agyfrekvenciával. hogy amikor a halálunk után szeretnénk felidézni valamely ismerõsünkkel kapcsolatos eseményt. Ez azt jelenti. és ne az akaratunkat.megvalósítani ezeket a briliáns ötleteket. és tág teret enged a képzelet csapongásának. Úgy látszik. amit a képzelet megjelenít. a tudat nem tudja többé kontrollálni a képzelet tevékenységét. tényközlõ adatok közül. hiszen ezt a technikát fõleg azok alkalmazzák. Agyfrekvenciánk csökkenésekor ugyanis a képzelõerõ egyre inkább aktiválódik. Így agyunk jobb féltekéjébe is hamarabb beépülnek az érzelemmel átszõtt közlések. A képzelõerõ korlátozás nélküli szabadon engedése tehát nem mindig tanácsos. zaklatottak vagyunk. hogy nem csak erõsebb a szavaknál. és már csak a felidézett. Az önszuggesztiót az elõzõ fejezetben leírt módon a gyermekeinknél is igen eredményesen alkalmazhatjuk. próbáljuk felidézni azt az érzést. A klinikai halálból visszatértek élménybeszámolója szerint amint ez sikerült. Képzelõerõnk rendkívül fontos tulajdonsága még. Mint tudjuk. vagy mikor született. Aki azonban ölbe tett kézzel várja a sült galambot vagy nem ismeri fel ezekben az ötletekben az isteni szikrát az továbbra sem fog érvényesülni. Legyen az akár jó. és ebben a korlátok nélküli világban az érzelmek sokkal könnyebben rögzíthetõk. mivel ebben a frekvenciatartományban a bal agyfélteke teljesen kikapcsolódik. mint a szavak. hogy szinte kiugranak a száraz. Ha hatékonyabbá akarjuk tenni ezt a módszert. de bármilyen betegséget létre is tud hozni. õ csak irányítani képes bennünket. mivel a tudatalattink nem tud helyettünk cselekedni. akkor a fénylény nem azt kérdezi tõlünk. Képzelõerõnk intenzitása thétában éri el maximumát. Jellemzõ az érzelmek hatékony rögzülésére. hanem az Agykontroll többi gyakorlatánál is meghatározó szerepet tölt be. és máris lepergett szemük elõtt az esemény. hogy az illetõnek mi a neve. az éppen ellenkezõ hatást ér el. az nyomban meg is valósul. Tudatalattink meggyõzésénél tehát a képzelõerõnket használjuk. így semmi sem lesz többé lehetetlen. akkor próbáljuk az önszuggesztiós mondatokat minél jobban átélni. míg érzelmek keresésekor elég a kiugró intenzitású energiaimpulzusokat vizsgálni. a megvalósítás ránk vár. hiszen ebben a frekvenciatartományban a tudat már nem befolyásolja számottevõen az agymûködést. amelyek csak a hasznos elképzelések megvalósítását segítik elõ. A képzelõerõ azonban nem csak az önszuggesztió során nélkülözhetetlen. Az önszuggesztiós gyakorlatok helye a béta tartomány. és ezzel együtt csökken a képzelõerõnk. Ebben a tartományban a képzelõerõ bármely betegségbõl képes kigyógyítani bennünket. E frekvenciahatárok között a szellemen kívül a testet is a képzelet irányítja. az érzelmek olyan intenzív energiasugárzást váltanak ki. amit a vele való találkozáskor átéltünk. mert ezáltal hamarabb érjük el a célunkat.

milyen színû lenne? (pl. Ha a késõbbiek során újabb stressz érné õket. dohos) hallhatnánk. kezünket. hogy amint megnevezzük. és az ebbõl eredõ beszédzavar. A bal agyfélteke tudomást szerezve az objektív problémáról utasítást ad az agy megfelelõ tartományának. hogy játékos jellegénél fogva ezt a módszert gyermekeink könnyen meg fogják tanulni. naponta 2-3 alkalommal. Ezt a pár perces gyakorlatot mély átérzéssel. hogy ha olyan jellegû problémánk van. mivel apró sérüléseik vagy gyomorrontás következtében hol a kezük. lila) megízlelhetnénk. vagy a tévében egy krimi néhány képsorát látva negatív gondolatok indulnának be náluk. Ugyancsak nagyon érdekes és rendkívül egyszerû gyakorlata az Agykontrollnak az úgynevezett Pohár Víz technika. majd gondolatban jelentsük ki a számunkra legelfogadhatóbbnak tûnõ választ. testünket lazítsuk el. Egyébként a pszichológusok egyszerûségénél és igen jó hatásfokkal való alkalmazhatóságánál fogva ezt tartják az Agykontroll legzseniálisabb gyakorlatának. Ennek leküzdésére eredményesen alkalmazható az alábbi autoszuggesztiós gyakorlat. hogy agyunk megszüntesse a kellemetlen érzetet. így tudatunk már kénytelen foglalkozni vele. Vegyük sorra az öt érzékszervünkre alapuló kérdéseket és magunkba mélyedve képzeljük el. képileg is megjelenítve végezzük. Megkönnyíti helyzetünket. akkor tanítsuk meg õket arra. hogy képtelenek vagyunk választani a lehetséges megoldások között. és amennyire csak tudjuk. Valamelyik kezed elsõ három ujját szorítsd össze. A beszéd ritmusára és a mondatok harmonikus hanglejtésére mindig ügyelek. Ennek a technikának a lényege. Erõs ingerhatás esetén a ciklust mindaddig ismételni kell. ezért már a legkisebb fájdalom is kétségbeesést. milyen szaga lenne? (pl. Mutassunk rá a középpontját) 2. hogy miként tudják ezt a káros programot hatástalanítani. és meglehetõsen hatékony. hogy a fájdalmat lokalizáltuk. nézz kissé felfelé. Ha a fájdalmat 4. hogy a konkretizált helyre fájdalomcsillapító endorfint küldjön. mekkora doboz kellene ehhez? (pl. A szavakat érthetõen és hangsúlyozottan ejtem ki. az objektívvé válik. hol a lábuk. Ha a fájdalmat konzervdoboz) 3. hisztériás megnyilvánulásokat válthat ki bennük. lábunkat. Idézzük nekik Silva szavait: Ha bármikor negatív hatás ér. tulajdonságait megismertük. A fájdalom szubjektív érzés. töröld! Ezzel a félelem forrását csírájában elfojtod. milyen ízû lenne? (pl. milyen hangot adna? (pl. Üljünk le egy kényelmes székre. Ha a fájdalmat fájdalom pontos helyére! (tapintsuk meg a fájdalmas testrész dobozba zárhatnánk. Agykontroll tanulmányaink elõrehaladtával a hatodik érzék. Az Agykontroll egyik legérdekesebb gyakorlata. hol a hasuk fáj. keserû) megszagolhatnánk. így lehetõvé tettük. tulajdonságait felsorolva tárgyiasítjuk a fájdalmunkat. a tárgyiasítást az alábbiak szerint célszerû végezni. az ESP (Extra Sensory Perception) segítségével a tudatalatti tartományban már a fájdalom okát is megkereshetjük és a Képzeletbeli Képernyõ (Elmetükre illetve Laboratóriumi Képernyõ) technikáját alkalmazva a panaszt végleg megszüntethetjük. amíg a fájdalom el nem múlik. Tökéletes artikulációval és gördülékenyen beszélek. Ehhez a gyakorlathoz szintén nem szükséges alfába kerülni. Silva módszerét kissé kibõvítve. hanem célszerû megtanítani õket a gondolattisztítás módszerére is. sípoló) Ezt követõen gondoljunk arra. derûs. A tárgyiasítás technikája gyermekeinknél is igen hatásos lehet. hunyjuk le a szemünket. Ha a fájdalmat 6. így tudatalattink tartja fenn akaratunktól függetlenül. Igen gyakori probléma. és bármikor szívesen alkalmazzák. egy látnánk. mert béta tartományban is mûködik. magabiztos és higgadt vagyok. és hunyd le a szemed. vagy . Ha a fájdalmat 5. fõleg diákoknál a lámpaláz. vagy helytelen gondolat jut eszedbe.félelmeiktõl kell megszabadítani. 1. állj meg. Miután a tûrõképességük ebben a korban még rendkívül csekély. és minden figyelmünket szavaink értelmére koncentrálva gondolatban lassan ismételgessük az alábbi mondatokat: Nyugodt. és gondolatban mondd az agyadnak: Töröld.

tehát tudományos szempontból is elfogadható eredményt ad. A telepatikus úton végzett kémkedés tehát szintén felfedezhetõ. Az agyfrekvencia lecsökkenésekor a tudat kikapcsolt állapotban van. hamis képet sugároznak neki. Tilalmakkal csak akkor élnek. Elõnye ennek a módszernek. és közben gondolatban mondjuk el ezt az egyszerû mondatot: Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében.évek óta gyötör bennünket valamilyen gond. politikai célokból alkalmazták. Az univerzumban ugyanis sok olyan dolog történik. Ilyenkor vagy blokkolják a távolbalátó szemét. amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki az 1980-as évek elején a CIA-val együttmûködve. hogy körülnézzünk a jármûveikben. így nem zavarja a kommunikációt. lefekvés elõtt saját kezûleg töltsünk meg egy külön erre a célra fenntartott kisebb poharat vízzel. ha egy számunkra hozzáférhetetlen információ hiánya miatt nem tudunk megbirkózni valamely fontos feladatunkkal. Ezen túlmenõen ki van téve a sátáni erõk manipulációjának. mint egyszerû fantáziálás. hogy a megfigyelõ ne használja a tudatát az ülés alatt. manapság viszont kezdenek megnyílni a zsilipek . A Hatékony Érzékelés Kivetítés különleges kiviteli módja az SRV (Scientific Remote Viewing). Nincs rá szükség. Az eredmény a tények nagyfokú eltorzulása. Ha azonnal nem is. Amennyiben a tudat belép a hírszerzés folyamatába. kellemetlen balesetek esetén is eredményesen alkalmazható. mielõtt nyugovóra térnénk. Erre fõleg eleinte került sor. amely egy rövid. és megismételhetõ. mivel õk a telepátia gyakorlása során megváltozott tudatállapotba kerülnek. Ebben az esetben ennek a gyakorlatnak a naponkénti végzése során a Magasabb Intelligencia elõbb-utóbb olyan szituációt teremt a környezetben. Azért is szükség van erre a nagyfokú különbségtevõ képességre. akik képesek különbséget tenni a maszlag és a valós értesülések között. Ez a veszély az SRV-nél is fennáll. csukott szemmel igyuk ki a víz kb. még ha a lebukás nem is jár olyan drasztikus következményekkel. vagy ha meg akarnak védeni bennünket olyasmitõl. hogy megoldást találjak arra a problémára. aminek a tudomásulvételére még nem vagyunk elég felkészültek. Ehhez a gyakorlathoz nem szükséges lecsökkenteni az agyfrekvenciánkat. vagy ami rosszabb. 20°-kal feljebb állítani. de rendszerint 3 napon belül megkapjuk tudatalattinktól a választ vagy álom vagy egy napközben kipattanó isteni szikra formájában. lelki látószervét. ami ellen nem tudunk védekezni. hogy elsajátításához nincs szükség parapszichológiai képességekre. akkor este. Amikor megtörtént a baj. ami foglalkoztat . vagy a világukban. A természetes módszer hátránya azonban. de ezt a módszert többnyire magasan képzett tudományos szakemberek alkalmazzák. Ezért az SRV legfontosabb alapszabálya. hogy emiatt izgassuk magunkat. ha felkeltünk. Az SRV-t gyakorlók tapasztalatai alapján a Földön kívüli civilizációk újabban nem gördítenek akadályokat a kukkolásaink elé. mert a magasan fejlett civilizációk nem mindegyike engedi meg. Ez a technika jól alkalmazható akkor is. Médiumok esetén ez a veszély kevésbé áll fenn. Eleinte kémkedésre. újabban azonban a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvételre használják. hogy meglehetõsen megbízhatatlan. Az SRV alkalmazásánál fontos szabály. és ismételjük meg az elõbbi mondatot. Reggel. azonnal hozzálát az információ értelmezéséhez. mind több UFO-jelenségbe nyerhetünk bepillantást. Bétaprogramozás váratlan szituációkban Az önszuggesztió a mindennapi életünkön kívül váratlan helyzetek. mint a hagyományos módszer. ami aktivizálja a képzeletet. vízivás közben azonban ajánlatos a szemgolyónkat a csukott szemhéjunk alatt kb. mert a nélkül az eljárás nem más. amely sokkolóan hatna ránk. ha az ily módon szerzett értesülések alapján beleavatkozhatnánk a tevékenységükbe. frappáns tanáccsal megoldható lenne. ahol véletlenszerûen hozzájutunk a hiányzó információhoz. Miközben erõsen foglalkoztat bennünket ez a gond. igyuk meg a víz másik felét. amíg áramlanak. akik ily módon dezinformációk tömkelegét juttatták már el hozzánk. Az alábbi módszer követése sok felesleges idegességtõl kímélhet meg bennünket. felét. hogy az adatok mindaddig nem kerülnek elemzésre. mivel a szemgolyónak ez a kissé felfelé irányuló helyzete alfa agyhullámok generálását eredményezi. a . mivel a bennünket felügyelõ fejlettebb lények minden veszélytõl megóvnak minket.

A második lépés. Ha egy hír vagy esemény sokkszerû hatást gyakorol ránk. mint amilyenben a baj megtörténte elõtt voltunk. hogy eloszlatjuk a stresszt. akkor sincs értelme a kétségbeesésnek. és ezt a tapasztalatot arra fogjuk használni. hogy még jobbá váljunk. hogy mik a legfontosabb teendõink. hogy nem esett komolyabb bajom! Vagy: Örülök. hogy fogadjuk el ami történt. a társadalmi ranglétrán való fokozatos lecsúszás. hogy higgadtan. amelyet bajaink enyhítésére fordíthatunk. A megoldás kulcsa tehát az. Végül miután belefáradtak az értelmetlen szélmalomharcba. és az újrakezdési lehetõségeiken elmélkednének. Fogadjuk meg Silva tanácsát: Bármilyen baj ér bennünket. akkor véget vetünk képzeletünk õrjítõ csapongásának. hanem gyakran elõnyösebb helyzetbe juttat minket. amely a félelmeink következtében telepedett ránk. és befagyasztja. Ez azért fontos. hogy életben maradtam! Utána a megõrzött lélekjelenlétünkre támaszkodva gondoljuk át. és hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni. hogy velük ilyen baj nem eshet meg. Ha megõrizzük lélekjelenlétünket és ráadásul még gyors reflexekkel is rendelkezünk. vad harcba kezdenek a megváltoztathatatlan ellen. amelytõl kitisztul az agyunk. a szerencsétlenség következményeit milyen sorrendben és hogyan tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni. Önmagunk sajnálata helyett gondoljunk inkább arra.legelsõ és legfontosabb reakció: Nem szabad megijedni! Az ijedtség lebénítja az agyunkat. Ne feledjük: Minden baj akkora. és fel kell készülni a legrosszabbra. hogy nincs mit vesztenünk. A szerencsétlenség következményeinek felszámolása során tehát az elsõ lépésünk az legyen. mert megtörtént eseményeket nem lehet semmissé tenni. A nyugodt állapot energiát szabadít fel bennünk. tegyük szokásunkká. hogy a legkedvezõtlenebb esetben mi vár ránk. Ahelyett. ami gyakran öngyilkossággal végzõdik. a sopánkodással csak növeljük a bajt. pl. ami történhet velünk. nem vagyunk képesek tudomásul venni a megváltoztathatatlant. hanem inkább gondoljuk végig az eseményeket abból a szempontból. Erre a két lépésre azért van szükség. amelynek elfogadására lelkileg készen álltunk. és ennek következtében nem tudjuk a szükséges döntéseket meghozni. mély légzés szinte varázslatos erõvel nyugtatja az idegeket. . akkor mentesítjük magunkat attól a roppant pszichikai nyomástól. amit tehetünk. Ha ezt megtesszük. sokszor a legnagyobb bajból is ép bõrrel juthatunk ki. hogy nem tudunk szembenézni a tényekkel. hogy mentenék a még menthetõt. és józan ésszel már képesek leszünk problémáink fokozatos leküzdésére. vagy helytelen irányba tereli energiatartalékainkat. akkor harmadik lépésként a megnyugvásból nyert energiát fordítsuk arra. A nemtörõdöm lelkiállapotnak azután törvényszerû következménye az egzisztenciális leépülés. a relaxáció. és dühöngve áltatják magukat.: Örülök. és álljunk készen ennek elviselésére. a probléma lerendezése után se keseregjünk. és szükség esetén ülõ vagy álló helyzetben is alkalmazható. megfontoltan próbáljunk javítani a helyzetünkön. hogy szembenézzünk a legrosszabbal. Sokan nem hajlandóak elfogadni a tényeket. Dale Carnegie szerint mindezen bajok legfõbb oka. akkor feküdjünk le. hogy el kell fogadni a megváltoztathatatlant. és lelki békével helyettesítjük azt. Egyébként a hirtelen jött stressz feloldásának van még egy igen hatékony módja. Sajnos ma még a legtöbb ember ennek az ellenkezõjét teszi. Ez a lassú. a búskomorság és a melankólia lesz úrrá rajtuk. tudatosítsuk magunkban. A szükséges intézkedések megtétele. hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belõlük. és percenként legfeljebb nyolcszori gyakorisággal végezzünk hasi légzést. mint amilyenek voltunk. Sok esetben ez a magatartás nem csupán enyhíteni képes a helyzetünket. hogy a negatív érzés helyébe ültessünk egy pozitívat. amekkorát csinálunk belõle! A baj megtörténte után Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva elsõ dolgunk az legyen. Ha ez megtörtént. hogy ennyivel is tapasztaltabbak lettünk. a szerencsétlenség visszavonhatatlanul megtörtént. így minden energiánkat gondjaink megoldására tudjuk koncentrálni. Ez a legokosabb. Amennyiben erre már nincs mód. mivel az idegeskedés lehetetlenné teszi gondolataink koncentrálását. mert ha tudatában vagyunk annak. akkor egy olyan belsõ béke lesz úrrá rajtunk. igyekezzünk jobbá tenni annál. Ha viszont kényszerítjük magunkat. helyzetünk az elképzelhetõ legrosszabb esetnél rosszabb már nem lehet. hogy lelkileg készüljünk fel a legrosszabbra.

hanem haladéktalanul kezdjük el mások gyógyítását. Önmagából kiindulva. hogy keleten. A kettõ ugyanis egymás tükörképe. Ezzel az egyszerû képzettársítási módszerrel egyébként más hétköznapi dilemmánkat is egyszer s mindenkorra a helyére tehetjük. tehát az órát egy órával elõbbre kell állítani. Ha valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek magunkat teljes mértékben meggyógyítani. tehát óránkat egy órával vissza kell állítani. Ez a dilemma a Silva-féle hasonlattal élve rendkívül egyszerûen feloldható. ha elképzeljük. Tehát az öngyógyítást is kezdjük el minél elõbb. áttérhetünk komolyabb gyakorlatok végzésére is.és visszaállás. Késõbb minél mélyebbre jutunk az alfa tartományban. Ha szerencséje van. Ezzel a rendszerrel mindennapi elintéznivalóink sorát tudjuk betárolni a fejünkbe. (Sokaknak problémát jelent pl. tehát arra. mert az Agykontrollban minden azon múlik. Az õszi óraállításnál hol van a nyár az õszhöz képest? Mögötte. A kezdeti tréningezés után ahogy sikerül lejutnunk alfába. Ez a bizonytalanság is feloldható az alábbi rendkívül egyszerû képzettársítással. mentesítve magunkat a cédulázással járó kellemetlenségektõl. mint amikor valaki sötétben tapogatózva próbál kijutni egy számára ismeretlen épületbõl.A késõbbiek során. amikor még csak az alfa közelében járunk. ezzel is javulni fog az állapotunk. A kezdeti sikertelenséggel ne törõdjünk. ne habozzunk egy percig sem. Ha a múlt érdekel bennünket. azzal önmagunkat is gyógyítjuk. hogy egy vizualizált probléma elmúljon. végezzük a naponként elõírt gyakorlatokat szorgalmasan.) Ennek a módszernek a céltudatos alkalmazását segíti elõ az Agykontroll tanfolyamon oktatott memóriafogasok rendszere. A tavaszhoz képest hol helyezkedik el a nyár a naptárban? Elõtte. illetve a bal oldala az irányadó. a kitartás és a hit egy idõ után meghozza gyümölcsét. ami összehasonlíthatatlanul megnöveli tevékenységünk hatásfokát. amint gyarapodnak Agykontroll ismereteink. amely a késõbbiek során fog érvényesülni. Segítõ módszerek Egyeseknél zavart okoz. elõbb-utóbb sikerül neki. valós testhelyzetének a jobb. hogy milyen intenzíven tudjuk a vágyainkat a képzeletünkben megjeleníteni. vagyis a bal kezünk felé van a jövõ. akkor keletre. mindjárt kezdjük el a vizualizálás gyakorlását. annál részletgazdagabbá válik. hogy egy nagyméretû iránytû közepén ülünk arccal dél felé. tehát a jobb kezünk felé van az elmúlás. ha közben bekapcsolja a világítást. Minél erõsebb a vizualizáló képességünk. A betûnként változó vizuális képek megtanulása rendkívüli mértékben képes memóriánkat feljavítani. vagyis vizualizáció útján érhetõ el. ami az egészség szempontjából szintén hasznos. hogy a visszahatás mintegy a Mindenható jutalmaként megszünteti maradék egészségügyi problémánkat is. A vizualizálást nem lehet elég korán kezdeni. Ha kellõképpen vágyunk rá és hiszünk benne. Hol kel fel a nap? Mindenki tudja. szabályainak gyakorlásával már akkor próbálkozhatunk. de életlen képpel is tudunk gyógyítani. akkor alacsonyabb hatásfokkal ugyan. vagyis ha azt akarjuk. akkor nyugat felé. Amennyiben sikerül mélyebb alfába jutnunk. tehát balra kell elmozdítani a képet. Képzeletünk képernyõjén is ennek megfelelõen kell mozgatni a képeket. hogy ha meggyógyítunk másokat. Ha a jövõre vagyunk kíváncsiak. próbálkozzunk a körülöttünk élõk gyógyításával. Könnyen elõfordulhat. tehát jobbra mozgassuk a képet. képünk annál színesebbé. Hatékonyabb gyógyítás csak dinamikus meditáció. Silva szintén hangsúlyozza. vagyis a múlt és a jövõ helyzetének a megítélésénél milyen alapállásból induljon ki. A képernyõ a dél. tavasszal és õsszel a nyári idõszámításra való át. hogy a jobb és a bal. . A vizualizálás tulajdonképpen egy ilyen villanykapcsoló. de nem elég hatékony. Embertársaink gyógyítása ugyanis kihat ránk is. Hol nyugszik le a nap? Nyugaton. A gyógyító tevékenységgel se várjunk addig. Vizualizálás nélkül csak passzív meditációs állapotban leszünk. amíg tökéletes nem lesz a vizualizáló képességünk. de mennyivel hatékonyabbá válik a keresés. vagy ha egy gyógyító eljárást vizualizálunk. a türelem. vagy képzelete képernyõjének jobb és bal oldalát kell figyelembe venni. Ez olyan. a múlt. és ezért a két oldal felcserélõdhet. ennyivel is közelebb kerülünk a végsõ gyógyuláshoz. annál erõsebb a gyógyító hatás.

A modern felfogás szerint a prána nem más. így óhatatlanul közelebb jutunk az alfa tartományhoz. Ebben az állapotban a jógi közvetlen kapcsolatba kerül egy túlvilági fénylénnyel. elfelejtik. vagyis az újraélesztés során ez a tudásanyag erõsen korlátozott formában marad csak meg. Egyszerre minden értelmet nyer. Sajnos a lélek testbe való visszaléptetése. az megpróbálkozhat a légzésszabályozás módszerével. hogy semmi sem történik ok nélkül. A jógának ez a válfaja lényegében nem más. Ennek alapján ha lassítjuk a percenkénti levegõvételeink számát. amelyeket egy jógi évekig tartó önmegtartóztatással ér el. Az arcból kiáramló kékes fény érdekessége viszont. de mindig meghozzák a kívánt eredményt. A hatha jóga alapelve. hogy azokat az eredményeket. mert a klinikai halálból visszatértek azokat az ismereteket. amely többet nyújt. Egyikük így fogalmazta meg ezt az élményt: Hirtelen letépik rólunk a szemellenzõt. A nyolcadik gyakorlat során ugyanis a jógik eljutnak a szellemi megvilágosodás állapotába. A lassabb lélegzetvételekkel tehát ráhangoljuk magunkat az elalvásra. minden abszolút igazságos. Ilyenkor többlet Yin és Yang energia áramlik a testünkbe. mi a helyem a világegyetemben.Az alfába jutás további módszerei Ha valaki az elõzõ fejezetben vázolt elõgyakorlatokkal sem tud lejutni alfába. Mellékesen megemlíthetõ. mint Agykontroll gyakorlat. Van azonban a jógának egy befejezõ szakasza is. A behatóan végzett jógagyakorlatoknak van még egy rejtélyes mellékhatása is. illetve a théta állapot elérésének. Tökéletesen értettem. mint a kundalini. és a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájának elsajátítására kerül sor. de a megvilágosodás stádiumába került jógik. hogy ki vagyok én valójában. A szakemberek elõtt már régóta ismeretes. hogy miért vagyok. valamint a Yin-nek nevezett negatív szubatomi energia (amely fizikailag gravitációs sugárzásnak tekinthetõ) helyreállítják a szervezet energiaegyensúlyát. Az ujjakból kiáramló többletenergia hatását már ismerjük. hogy átsiklunk az alfán. míg a hetedik gyakorlat során a Képzeletbeli Képernyõ technikának. vagyis az életenergiát is. benyomások formájában kapnak tájékoztatást az univerzális rendrõl. mint szubatomi energia. akkor könnyen az alváshoz hasonló állapotba juthatunk. amely sokszor látható kisugárzással jár. Legközelebb némi koncentrálással el tudjuk kerülni az elalvást. és thétába kerülve elalszunk. és ez a nyolcadik gyakorlat. Eközben elõfordulhat. A nyolc gyakorlat közül a hatodik felel meg az alfa. hanem magunkba szívjuk a pránát. a jógi légzés során belénk áramló Yang-nak nevezett pozitív szubatomi energia. és ezáltal az abszolút tudás birtokába jut. hogy ezt a jelenséget a nyugati féltekén is többször megemlítették már olyan emberekkel kapcsolatban. A meditációval egybekötött jógalégzés során nem csupán kellõ mennyiségû levegõt szívunk a tüdõnkbe. A jóga nem kizárólag testi gyakorlatból áll. valamint a klinikai halálból visszatértek már a földi életükben szert tesznek erre a tudásra. Az akupunktúra nyelvére lefordítva. de emiatt ne bosszankodjunk. a technikai részletek rejtve maradnak elõttük. amelyek a világ jelenlegi fejlettségi szintjét meghaladják. helyünket a dolgok egyetemes rendjében . A világegyetemet létrehozó és fenntartó erõk megismerésére a halálunk után mindnyájan képesek leszünk. akikbe az intenzív vallásgyakorlatok során . hanem van egy szellemi irányzata is. A jógik is csak globálisan. A hatás fokozható jógi légzéssel. az Agykontroll tanfolyamon egy hét alatt meg lehet tanulni. hogy a percenkénti légzésszám alvás közben jelentõsen lelassul. A pranayamanak nevezett légzõgyakorlatok kerülõ úton ugyan. Ez nem más. és teljes dicsõségében látjuk meg a kozmikus világot. Rájöttem. hatékonyan gyógyítva ezzel a test egyéb vegetatív rendellenességeit is. hogy az indiai jógik szerint a szellemi koncentrációval összekötött légzésgyakorlatoknak mágikus hatásuk van a szervezetre. hogy a test és a szellem együttmûködése elengedhetetlenül szükséges a tökéletes egészség kialakításához. A szellemi jóga annyiban különbözik az Agykontrolltól. fokozott érvényre jutása. vagyis mély és egyenletes légzésvétellel. vagyis az emberi evolúciós energia feléledése. mint amit az Agykontroll tanfolyamon el lehet érni. Egy másik szemtanú szerint: Teljesen tisztában voltam azzal.

Ezt a fájó. Ez a csoda késõbb megismétlõdött. és a szíve nyitott. vagy talán a csecsemõmirigy. és a szervezetébõl gyakran fénylõ sugarak áradtak szét. század elején a franciaországi San Urban községben egy olyan gyerek született. és ekkor az életenergia automatikusan megnövekedik. Úgy rémlett. század elején élt Padovai Szent Antalról feljegyezték. melyek a lelki tökéletlenségünk következményei. A tudománynak eddig még nem sikerült kideríteni. amikor a tanítványok Jézustól prófétálásra szóló megbízást kaptak. ami iszonyatos fájdalommal jár. Akinek a szervezetében nincsenek akadályok. leginkább a mennyei boldogsághoz hasonlítható. Miután a levegõvel teli tüdõ nyomást gyakorol az elõtte levõ csecsemõmirigyre. akik eleve megnövekedett energiaszinttel születnek. Akadnak azonban olyanok is a világunkban. A telepatikus közlés tényét támasztja alá az a korabeli tudósítás. valamint az ezzel járó több nyelven beszélésrõl (telepatikus kommunikációs képességrõl) egyébként a Biblia is beszámol. és nagy figyelemmel hallgatták miszerint õk különösen hálásak lehetnek az úrnak. a Szentlélek lángnyelvszerû energiagömbként való megjelenésérõl. hogy az indiai jógik és a tibeti papnövendékek szinte mindegyikének pokoli szenvedéseket okoz ez a gyakorlat. hogy prédikációit mindenki anyanyelvén hallotta . Annyi azonban biztos. akik puszta kézzel operálnak. hogy az állatok is értették szavait . hogy ebben az országban oly sok gyógyító van. hogy az emberi szervezet energiaszintjét ebben a vegetatív idegközpontban található . Egyelõre fogalmunk sincs arról. és az emberi testbe való belépésérõl. Egy közelmúltban napvilágra került információ szerint azonban ez a keresett szerv nem a mellkasban. Az energia tehát nagy valószínûséggel nem a prána belégzése során kerül a testbe mint ahogy azt a jógik hirdetik hanem az intenzív légzõgyakorlatok során ennek a rejtélyes belsõ szervnek a mechanikus ingerlése váltja ki ezt a hatást. Nemsokára meg is halt. Jelenlegi fejlettségi szintünkön azonban csak erõszakkal tudjuk eltávolítani az energiadugókat. A XIII. A Fülöp-szigeteki Luzon törzs tagjai között apáról fiúra öröklõdik ez a tulajdonság. Ennek az energiának a fokozódása a legtöbbször szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. A közelében az emberek intenzív vonzó és taszító hatást érzékeltek. amíg el nem jut az agyba. hogy a pranayama gyakorlatok során visszatartott lélegzetnek meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. mert nekik ne ártott az özönvíz. akinek tiszta az elméje.beleszállt a Szentlélek . és a szusumná csatornán áramolva fokozatosan végighalad minden egyes csakrán. hogy milyen úton-módon megy végbe ez az energianövekedés. Az akadálymentes energianövelésre azonban ma még kevés ember képes. így lehet. Amikor Szent Antal földi maradványát három évtized után új helyre költöztették. hogy a thymus-csomó mechanikus ingerlése okozza a testbe áramló szubatomi energia koncentrálódását. Errõl a misztikus jelenségrõl. A halak egyszer nagyság szerinti sorrendben sorakoztak fel elõtte a tengerparton. mintha nem is lenne teste. A reinkarnációs láncban elõre haladva ezek a dugók fokozatosan megszûnnek. aki nem csak az ujjaiból. meglepõdve tapasztalták. sõt primitív lelkek esetén ennek a folyamatnak a siettetése akár halállal is végzõdhet. a maximális energiaszint elérése után szûnik meg. hanem a gyomor mögötti zsigeri idegközpontban van. a tobozmirigy aktiválódik-e. hogy a nyelve teljes épségben megmaradt. mert egyszerre csak alázatosan lehajtották fejüket . melynek fénye az egész szobát betöltötte. Földönkívüliek egy rendkívül segítõkész csoportja ugyanis elárulta nekünk. hogy ilyenkor pontosan mi megy végbe a szervezetben. és komolyan megbetegedett. a halak mindent megértettek. A XX. Halála pillanatában olyan erõs sugárzást bocsátott ki a teste. 1 éves korában ideges érzékenység vett erõt rajta. hanem az egész testébõl igen erõs mágneses sugárzást bocsátott ki. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. A fájdalom csak a végsõ stádiumban. Nem véletlen. lüktetõ érzést a szervezetünkben levõ energiadugók okozzák. Nem véletlen. Ekkor viszont mennyei béke költözik a testbe. Ez a fajta mámor még a szexnél is nagyobb élvezetet nyújt. holott õ a valóságban egy nyelven beszélt. az kivételes gyönyört érez ettõl az energiától. és a jógi olyan könnyûnek és szabadnak érzi magát. A hindu bölcsek szerint a kundalininek nevezett energia a gerincoszlop aljáról mozdul el.

A távol-keleti gyógymódok sokszínûségére jellemzõ. a belsõ és külsõ elválasztású mirigyek mûködését. a meditáció. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. az viszont tapasztalati tény. hogy ha lassan kortyolva isszuk. Ez nem a siker érzése volt. a vérkeringést. hogy szinte fulladásig visszatartotta a lélegzetét. hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. vagyis a befelé fordulás. Hasonló hatásról beszélt Reinhold Messner. Mint tudjuk. a beleket mozgató sima izmok összehúzódását és elernyedését. a szívverést. hogy a jógik ebben az állapotban különbözõ parapszichológiai jelenségek elõidézésére is képesek. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett õsi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthetõ. A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakorlatok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévõ prána úgy nyerhetõ ki a leghatékonyabban. Több beszámoló szól arról is. mint amikor a lélek elhagyni készül az életképtelenné vált testet. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevõen az élettartamot. Nem kevesen vallják. Ez a klinikai halálhoz hasonló állapot olyan hatást gyakorol a tobozmirigyre. A legtöbb ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentõséget. illetve a lélek ily módon való aktivizálhatóságát támasztja alá José Silvának az a beszámolója is. nem zárható ki. hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni. viszont rendkívül egészségessé. valamint a szervezet hõszabályozását. mintha az értelmemet kikapcsolták volna. A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levõ PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. hogy az Agykontroll módszereinek kidolgozása elõtt õ csak úgy tudta radikálisan lecsökkenteni az agyfrekvenciáját. és lótuszülésben is létrejöhet. addig Kínában a Chi . a húgyivarszervek életfolyamatát. hogy közvetlen úton valóban ennek a különös szervnek a ritmikus ingerlése váltja ki a szervezet energiaszint-növekedését. hogy jól átjárja az életenergia. hogy ha a szem és a fül nem kap elegendõ ingert a külvilágból. Amíg Indiában a jógagyakorlatok szolgálnak a többletenergia felvételére. az oxigénhiányos levegõben úgy éreztem magam. Mivel a pranayama gyakorlatok során a levegõvel telt tüdõ illetve az alatta levõ rekeszizom nyomást gyakorol a gyomorra is. A szórt fényben állva. A tobozmirigy. hogy ételeiket fogyasztás elõtt kiteszik a napra. Az alfába jutásnak tehát van egy õsidõk óta alkalmazott módja is. háttal a szélnek hirtelen valamilyen mindenségérzés töltött el. Ilyen feladat lehet a szervezet szubatomi energiával történõ ellátása is. Lelkem azonban áteresztõbb. A földi tudósok szerint azonban sokkal valószínûbb. hogy ezt a reakciót a légzési funkció leállítása okozza a szervezetben. hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki. az egész anyagcserét. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során. hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. mintha gyorsan lenyelnénk az egészet.szerv szabályozza. ami elõször a gyökércsakrához tartozó szerveken érezteti hatását. és más ma még fel nem fedezett feladatokat is ellát. Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetõk vissza. hol is vagyok. hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége. A mindenhatóság érzése leheletnyi boldogságérzetként nyilvánult meg a fejemben és a keblem mélyén. Öntudatom tiszta és világos volt. és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. aki csak elõttünk itt járt. érzékenyebb lett. Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek. bár nem igazán tudtam. az autonóm idegrendszernek is nevezett zsigeri idegközpont a tudattól függetlenül szabályozza az emésztést. nagyobbá és megfoghatóbbá vált. vagy csendes erdõk mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során. aki oxigénpalack nélkül mászta meg a Mount Everestet: A csúcs felé közeledve. Ennek az izomnak a stimulálása szintén a kundalini energiát ébreszti fel. de valószínûleg ennek nem a megnövekedett energiaszint az oka. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba. hogy én erõsebb lennék mindenkinél. Ezenkívül szabályozza az egyes szervek közötti együttmûködést.

akik a tiltás ellenére végzik a gyakorlatokat. 1999 júliusában aztán a kínai kormány betiltotta az alkalmazását. A tanítások és a gyakorlatok hatóereje rengeteg embert lenyûgözött. valamint a forgási sebességük és aktivitásuk megnövelésére hat rendkívül egyszerû gyakorlat szolgál. Öt gyakorlatból és a hozzájuk tartozó tanításokból áll. Önmagunk által is használható változata ennek az eljárásnak az Indiából és Kínából származó do-in (du-in) önmasszázs. és a tanítások által jobb emberré szeretnének válni. A test és szellem mûvelésére szolgáló gyakorlatok közül üstökösként jelent meg. Ugyancsak az energia megsokszorozódását eredményezi a japán Shiatsu (siatszu). Mifelénk még hajszoltabbak. A módszer a Könyörületesség. ahol a csupasz testbe gyógyhatású illatos olajokat masszíroznak bele. Rövid idõn belül 70 millió ember gyakorolta nap mint nap. hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik. A Shiatsu klasszikus változata a thai masszázs. A második fázisban megtanulják. ha a nép egyszerû fiai okosabbá. és az energiapályák közül csupán tizet dolgoznak meg. Ez a meditációval és légzéstechnikával összekötött egészségmegõrzõ módszer a testi-lelki megújulás mellett részletes állapotfelmérést is biztosít. Ezt a technikát ruhán keresztül alkalmazzák. Így fejlõdött harcmûvészetté ez a módszer. ha a fizikai és szellemi egészség fejlett erkölcsi érzékkel párosul. és felerõsítik a szervezet ellenállását. és hullócsillagként végezte a Falun Dafa. majd kívülrõl befelé. Eleinte csak szájról szájra terjedt. Egyébként a Tai Chi régebben a Kung Fu egyik ága volt. A jógával megegyezõ hatásfokú energiaregeneráló gyakorlatokat alkalmaznak a tibeti lámakolostorokban. hogy megszabadítsák a levegõbõl és a táplálékból származó mérgezõ anyagoktól. a chi (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. belülrõl kifelé. A 15 perces thai masszás az autóvezetõkben is nagymértékben enyhíti a feszültséget. Ez volt vele a baj. A kínai parasztnak tilos volt a fegyverviselés. az Õszinteség és a Tolerancia egyetemes elveire épül. Bevezetése óta jelentõsen javultak a baleseti statisztikák. Ennek a nehezen elsajátítható módszernek a végzése során a terapeuta képes megérezni az ujjaival. Ezekkel a naponta végzendõ tornagyakorlatokkal a gerincoszlop körüli csakrákat lehet feltölteni. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg. és ezáltal az egész testünkre. Ezek az elõírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncentrációt igényelnek. tökéletesebbé válnak a hatalom birtokosainál. és a kívánt cél eléréséhez itt is sok idõre van szükség. Thaiföldön már 21 benzinkútnál vehetõ igénybe ez a szolgáltatás. Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben. A gyakorlatok együttesen harmonizálják a testet és a szellemet. vagy más néven Falun Gong. amely a középkorban keletkezett. ezért kénytelen volt puszta kézzel megvédeni magát. és ezáltal pozitív hatást gyakorolnak az egészségre. A legkomplikáltabb az ajurvéda-masszázs. Ezt a módszert nem ártana a nyugati országokban is alkalmazni. hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyrõl a másikra áramoltatni. ami nem más.Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását. megnyitja a zsilipeket . mint egy sajátos masszázstechnika. amelyet a . ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizálásával hat a fizikumra. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erõsítését fizikai módszerekkel érik el. A diktatúrákban nem szeretik. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata. és ennek megfelelõen meghatározott nyomástechnikával stimulálja az eldugult meridiánt. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal elõször átjárhatóvá teszik a perifériális meridiánokat. ezért nagy szükség lenne a stressz okozta figyelmetlenség enyhítésére. amely egyrészt megnöveli az auránkat. A nagy sikerre való tekintettel megjelentették könyv alakban is. Azóta kegyetlen módon üldözik azokat. a Tai Chi (taj csi). fentrõl lefelé. Nem jó. Ezek közül a legkönnyebben elvégezhetõ és talán a leghatékonyabb az a gyakorlat. vagy közismert nevén az árnyékbokszolás amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. Ezt az õsi kínai módszert Li Hongzi mester elevenítette fel és hozta nyilvánosságra 1992-ben. Harcmûvészet. hogy a beteg meridiánjai üresek vagy telítettek. Mára azonban egészségvédõ gyakorlatokká szelídült. másrészt fiatalító hatást gyakorol a szekréciós mirigyekre. fáradtabbak a kamionsofõrök. A csakrák megtisztítására.

van akinek nehezebben. amelyek lehetetlenné teszik a testi és szellemi ellazulást.agykontroll. 115. Ráadásul ezek a miniatürizált készülékek komplex elven mûködnek. Az alfa tartomány megközelítésének a légzésszabályozáshoz hasonló hatásmechanizmusú. hogy képesek legyenek komolyabb feladatokat megoldani. Ennek szabályos kiviteli módja. Budapest. és az alfa agyhullámok detektálását a bõrfelülettel lágyan érintkezõ elektródák végzik. amelyet valamelyik . hogy a készülék kezelõ gombjainak keresése ne zökkentsen ki bennünket a meditatív állapotból. ha beiratkozunk egy Agykontroll tanfolyamra. Tapasztalatok szerint a kollektív relaxáció mindig jobb hatásfokú. A hazugságvizsgáló berendezésekhez hasonló elven történõ bõrellenállás-mérés itt egy külön elektródával történik. így már semmi mást nem kell tennünk. A biofeedback (biofídbekk) készülékek legmodernebb változatai már mikroprocesszorokkal mûködnek. majd az alfa agyhullámok megjelenésének arányában frekvenciamodulált hangimpulzusokat bocsátanak ki magukból. Jelentõsen segíthetjük azonban a tanulási folyamatot biológiai visszajelzõ (biofeedback) készülék használatával. Végsõ soron tehát várjuk ki. vagyis a GSR jeleket is. Egyébként a tapasztalatok szerint éppen azokból lesznek a legjobb eredményeket elérõ agykontrollosok. és amikor odaérünk. amely közvetlen kapcsolatban áll a hipofízissel. de jóval hatékonyabb eljárása az önhipnózis.hu Bár az érintettek szemérmesen hallgatnak róla. Ennek a tanulási formának a hatékonyságát az is elõsegíti. az legjobb. Ez a gyakorlat a hetedik csakrát nyitja meg.táncoló dervisek szoktak úton-útfélen produkálni. akkor hamar elérjük az elõírt 21 fordulatot anélkül. akiknek a legnehezebben ment a szabályok elsajátítása. a megnövekedett energiamennyiség pedig fokozza az életerõnket. hogy nem kell többé érzékelõ tûket szúrni a fejbõrbe. A Jack-dugós távvezérlõ kábel másik végére könnyen kezelhetõ billenõkapcsolót szereljünk. és karjainkat oldalirányban emeljük vízszintes helyzetbe. hogy álljunk egyenes testtartásba. amellyel a tápáramforrás egyik ágát megszakítjuk. Pf. Erre a célra pszichológusok által összeállított és különbözõ folyóiratokban megjelent speciális szövegek állnak rendelkezésre. Nem vagyunk egyformák. Az Agykontroll Iroda címe: 1389. amíg el nem szédülünk. Ebben az esetben csak egy dolgot lehet tenni. akik irányított relaxációval fél óra alatt szinte mindenkit képesek alfa szintre vezetni. tehát az EEG jeleken kívül mérik a bõr ellenállását. hogy néhányan az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sem tudják az agyfrekvenciájukat olyan szintre lecsökkenteni. hogy a hipofízis az egész endokrin mirigyrendszer karmestere. hogy beépítünk egy Jack-aljzatot. Forgás közben szemmagasságban keressünk ki egy pontot. A felélénkülõ hormontermelés fiatalító. amelyet vagy felolvasnak nekünk. fiatalságot konzerváló hatást gyakorol a szervezetünkre. aki deep tissue technikával kihozza belõle azokat a gátlásokat. de sajnos még a legjobb oktatók csoportjában is elõfordul. Ismeretes. kissé pihentessük meg rajta a szemünket. amíg alkalmunk nyílik egy Agykontroll tanfolyam elvégzésére. és mélyülõ hang formájában kijelzik az agyfrekvencia csökkenését. ha felkeres egy gyógymasszõrt. van akinek könnyebben megy valamely tevékenység elsajátítása. Gyakorlással azonban elõbb-utóbb minden megtanulható. Telefonszáma: 488 0118. hanem egy keskeny fejpántot helyeznek fel a homlokra. Ma már kész hipnorelaxációs kazetták is számos változatban beszerezhetõk. Honlap: http://www. Ha mindennap szorgalmasan gyakorlunk. ami lehetõvé teszi. hogy folyamatosan mérik. Természetesen az alfába jutás rövid idõn belüli elérésének leghatékonyabb módja az. ezáltal minden egyes belsõ elválasztású mirigyünk aktivizálódik.) Ha valaki a hipnorelaxáció módszerével sem tudna belátható idõ alatt alfába jutni. így megfelelõ biztonsággal képesek ellenõrzésük alatt tartani a relaxáció teljes folyamatát. mintha azt egyénileg végezzük. mert ezeket a kurzusokat olyan szakképzett oktatók vezetik. vagy magnókazettára felvéve hallgathatjuk vissza. Ezeknek a készülékeknek a lényege. Ezután kezdjünk el balról jobbra forogni. hogy elszédülnénk. akkor a problémát legegyszerûbben úgy oldhatjuk meg. (Amennyiben a készülékünkön nincs ilyen csatlakozó. szorgalmasan gyakorolni. hogy a tanulók sikereikkel egymást is inspirálják. mint egy távkapcsolót csatlakoztatni a magnónkhoz.

a relaxálást irányító szöveg tartalma). mivel a könnyen elérhetõ eredményeket sohasem értékeljük kellõképpen. A nehezen relaxáló személyek számára azonban már ez is nagy segítséget jelent. Úgy látszik. ezért végig kell élnünk magunkban a Jó és a Rossz párharcát is. hogy tulajdonképpen mi végre vagyunk mi ezen a Földön. Ha valaki pl. utána már úgy sem tudunk mit kezdeni ezzel a segédeszközzel. hogy az új. Egyébként sem elõnyös. mert több mint húszezerszeres ellenállást már nem lehet legyõzni. A biofeedback készülékekkel nem lehet mesterségesen lecsökkenteni az agyfrekvenciát. akinek találmánya tízszer jobb a már ismert megoldásoknál. szokatlan elgondolások vagy tettek mindig ellenállást váltanak ki környezetünkbõl. A lélek csak a jó cselekedetek által fejlõdhet. hogy újjászületéseink során túl gyorsan haladjunk a fejlõdés lépcsõfokain. hogy vakációzzunk. Ha az ötlete négyszeresen jobb. Alfa szinten erre választ is fogunk kapni. a sors ily módon akadályozza. Silva szerint ezek a válaszok nagy vonalakban sejtetni engedik feladatainkat. hogy agyfrekvenciájuk csökkenése milyen mértékû. ha valaki túl könnyen jut valamihez. a szemgolyó felfelé fordításának mértéke. Nem szükséges azonban megvásárolni. vagyis olyan technikai feltételeket teremthetnek maguknak. a meg nem szenvedett siker . Ennek a készüléknek a segítségével kiválaszthatják a számukra legideálisabb körülményeket (pl. akkor a vele szemben tanúsított ellenállás minimum ötvenszeres lesz. hogy mit alkotott. Ennyi idõ elegendõ arra. mint a korábbi eljárás.ujjunkra kell felerõsíteni. a Rossz pedig hátramozdítja a fejlõdésünket. hogy hallható módon jelezze agyunk frekvenciakisugárzásának változását. Mivel a Jó elõre-. akkor rá fogunk jönni. A fejlõdés elõfeltétele a próbatétel. melynek mozgatórugója a lélek tökéletesedésének túlvilágról magunkkal hozott feszítõ ereje. amely elõsegíti a lélek fejlõdését. lelkileg át kell élni. azokat fel is kell magunkban dolgozni. akkor az illetõ személyiségének adott fejlettségi szintjén fel sem tudná fogni. így nem tudna belõle megfelelõ tanulságokat levonni. Az agyhullám-érzékelõ fejpánt felhelyezése elõtt az egyenletes és megbízható mûködés érdekében ne feledkezzünk meg a gyártó által mellékelt elektródazselé használatáról. ezért a Jó elérése nehézségekkel terhelt. és ez a küzdelem az. A lélek fejlõdése szempontjából ugyanis nem elég az eseményeket véghezvinni. Ha ez sikerült. Földi életünk alapvetõ értelme tehát a ránk nehezedõ terhek minél eredményesebb leküzdése. Ennek tudható be az is. ez a készülék kizárólag arra szolgál. és egy belsõ kényszer. amely nem más. akkor a logaritmus naturalis -nak nevezett természetes szám második hatványa szerint a megvalósítás során hétszeres ellenállásba fog ütközni. hogy nem azért vagyunk itt. a testhelyzet. vagy az ötlet önmagától olyan lassan dolgozza ki magát. A megfelelõ technika kialakítása során a kísérletet terjesszük ki az Agykontroll tanfolyamon tanult kézlevitációs gyakorlatra is. mert ez a módszer nagymértékben képes hozzájárulni a relaxáció elmélyítéséhez. Az a feltaláló. a Jóért viszont meg kell küzdenünk. Világunk kozmikus törvényei Az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sokan fel fogják tenni maguknak a kérdést. hogy megfelelõ tapasztalatokat szerezzünk agyfrekvenciánk lecsökkentésének ideális módjáról. Ebbe vagy a feltaláló roppan bele. mivel a gyakorlatok végzése közben ellenõrizni tudják. hogy valaki rövid idõ alatt túl nagy eredményt érjen el. Az ellenállás mértéke és a gondolat újdonsága között e -ad alapú exponenciális összefüggés van. A Rossz mindig akadálytalanul érvényesül életünkben. A lélek csak materializálódott testbe költözve képes intenzíven fejlõdni. hogy tehertétel nélkül nem születnek új dolgok az életben. Ha a Mindenható engedné. Az ellenerõ leglátványosabb megnyilvánulási formája az. nem lesz belõle haszna. Ezeknek a készülékeknek az ára az egyre csökkenõ méret ellenére még most is meglehetõsen magas. kétszer jobb dolgot talál ki. hogy azt a feltalálója már nem éri meg. és ha kellõképpen magunkba mélyedve végiggondoljuk létünk értelmét. reménytelen helyzetben van. elég ha csak kibéreljük 1 hétre. mint a már meglévõ. amelyek a leghatékonyabban képesek ellazulásukat elõsegíteni. a nehézségek legyõzése. Ebben segít bennünket a túlélés ösztöne. mint küldetésünk teljesítésének tudatalatti vágya.

és eközben bátorrá és bölccsé tesznek bennünket. Az asztrológusok véleménye szerint: Aki hisz benne. mivel elõsegítik lelki és szellemi fejlõdésünket. és nem akarja feltétlenül elkerülni a Rosszat. amely azért van. a Rosszból pedig azért veszi ki a részét. Mivel az ellentétes erõk egymástól függnek. Az erõ forrása ugyanis az akadály. és a Mindenható ezt sohasem hagyja megtorlatlanul. Nem tudja elviselni a minden oldalról feléje áradó elismerést. A sikert ugyanis csak az erõs. Ezek felhívást jelentenek a küzdelemre. hogy dinamikus egyensúlyt hozzon létre a Jó és a Rossz között. hanem olyan kihívásként fogjuk fel. hanem a szerencséje révén jutott fel a csúcsra. (Korunk magasztos eszméket nem kedvelõ nemzedéke ezt a mondást így fogalmazta át: Ha az utadon vagy. azt vezérli. Ebbõl sokan ösztönösen arra következtetnek. Ezt felismerve a felvilágosult ember már nem harcol mindenáron a Jóért. Vannak azonban szép számban olyan emberek is. az sohasem fog érvényesülni. Ennélfogva a Rossz sem képes teljes diadalt aratni a Jón. fejlett lelkek képesek kezelni. hogy legyõzzük. Jót csak annyit enged magának. annál nagyobb a várható siker is. hogy megedzõdjünk. A gondoktól nem rettegni kell. és minden rosszban valami jó. a Rossz nem semmisül meg mellette. Ez a magatartás viszont ellenkezik a világegyetem fejlõdésének törvényeivel. hogy tapasztalatokat gyûjtsön. ezért a nehéz helyett ezt a szót használják: kihívás. azzal a sors kegyetlen meghurcoltatások útján fogja megértetni az örök törvény mindenhatóságát. Bármennyire jó a Jó. aki ezt nem teszi. a nagy népszerûséget. hanem arra törekszik. mivel a lelke mélyén érzi. amely azáltal fejti ki hatását. ráncigálnak. hogy: Minden jóban van valami rossz. Aki ezt a törvényszerûséget felismeri. vagy nem akarja földi küldetésének célját belátni. növelik a sikerhez. aki nem hisz benne. hogy le akarjuk gyõzni. Az akadályokban lehetõség rejlik. felülrõl vezetnek. hogy még nem érdemelte ki az ovációt. lelkileg kellõen erõssé váljunk. Aki szándékosan kerül minden akadályt. a minõségi ugrás nem jellemzõ rájuk. A ránk kiszabott feladatokat maradéktalanul el kell végeznünk. az könnyebben teljesíti feladatait. az nem képes úrrá lenni a túl korán jött gyõzelem buktatóin. az gyenge és életképtelen marad. a céljaink megvalósítását akadályozó ellenerõt tehát ne úgy tekintsük. Az ellentétpárok tehát a mi világunkban felszámolhatatlanok. sõt fejlõdésünk érdekében nélkülözhetetlenek. Az élet nehézségeit. figyelmezteti az elbizakodott embert erõinek végességére. egymásnak feszülésük nem végzõdhet az egyik oldal teljes gyõzelmével. Tisztában van vele. amelyek csak mennyiségi fejlõdést mutatnak. az érvényesüléshez és a maradéktalan önmegvalósításhoz szükséges erõt. akik földi életük során még a minimális követelményeket sem teljesítik. Ennek a hatványozó ellenerõnek a kíméletlen megnyilvánulása fékezi nagyravágyó hajlamainkat is. hogy ne ártson. azt vonszolja a csillaga. Ennek az univerzális törvénynek a megnyilvánulása fejlõdésünk elõsegítésén túlmenõen védelmet is nyújt számunkra. és minél nagyobb az akadály. mert a fejlõdési láncból nem lehet kimaradni.) Nem szabad tehát megrettennünk az élet akadályaitól. és nem engedi kizökkenteni a fejlõdés menetét az ésszerû tempóból. hogy lelki fejlõdése nem éri el . amit szellemi vezetõi jónak látnak. Oda és olyan körülmények közé kell születnie. az változatlan szinten megismételt újraszületésre kárhoztatja magát. hogy legjobb az arany középút. Aki viszont nem tudja. mint egy sorscsapást. Az ilyen hozzáállásból születnek azután a tucatmûvek. Ennek a törvénynek a gyakorlati megnyilvánulása alapján alakult ki az a mondás. ha nem. hogy nem választhatja meg reinkarnációja feltételeit. Zavarja õt a személye iránt tanúsított fokozott figyelem. Az elvárásokat nem teljesítõ lélek további büntetése. azaz esély a sikerre. Az eredmény mindig a két erõ egymásra hatásának valamilyen fokú megnyilvánulása lesz.nem szolgálja lelki épülésünket. Az amerikai pszichológusok már tisztában vannak ezzel. és ezáltal bölcsebbé váljon. Legyünk hálásak tehát a gátló tényezõkért. Ebben az újraszületésben azonban már sokkal nehezebb feltételek mellett kell a korábbi feladatainkat ellátni. sõt sokszor évtizedeken át tartó küzdelem azt a célt szolgálja. Aki szándékosan elkerüli az élet nehézségeit. Az éveken. hanem örömmel kell fogadni. Aki nem küzdött meg a sikerért. hogy tanuljon belõle.

de sajnos nem jár következmények nélkül. és elkezdenek szédülni. ezért ha valaki többet juttat a környezetének. Kezdetben alkoholra. Hirtelen szakad a nyakukba a hírnév. Minél fiatalabb valaki. A sokak által irigyelt áldozat olyan helyzetet teremt magának. hogy pályájuk üstökösként fog felfelé ívelni. illetve drogelvonó szanatórium lesz. Úgy látszik. Az újbóli talpra állás iszonyú szenvedések árán lehetséges csak. Ekkor a bizonyítási kényszer. Fõleg a mûvészvilágban a véletlen. a kiszolgáltatott és sok szenvedést átélt embereket. Ezt a Biblia a következõképpen fejezi ki: Adjatok és adatik nektek! Persze nehéz eldönteni. a szakmai lecsúszástól való félelem hatására kábítószerekhez nyúl. Az önsorsrontáshoz szükséges ideális állapot kialakítását megkönnyíti a sikerei révén hirtelen ölébe hullott vagyon. erõsödhet. . hogy ez hátrányosan fog ránk visszahatni. Mélyebben belegondolva a dolgokba lehet. amelyeket az élet korábban megtagadott tõle. bepótolja. annál intenzívebben lép fel ez a jelenség. Sylvester Stallone így jellemezte a sztárok életét: A világhír elsõ 5 perce totális eufória. Az ilyen tettet nemes gesztusként értékeli a Mindenható. bárhová mennek. hogy ebben van is valami igazság. az életben mindenért fizetni kell. hanem egy alkohol-. A drogok még egy darabig biztosítják a megfeszített munkához és az egészségromboló életmódhoz szükséges energiát. A züllött életmód. A híres hollywoodi filmszínész. ami nõknél gyakran bulimiában csúcsosodik ki. amiért nem szenvedünk meg. hogy most behozza a lemaradást . a legtöbbjük nem is akart azonnal világhírûvé válni. Ez a cselekedet az emberiség szempontjából igen üdvösnek tûnik. A gyengéket. már fenn vannak a csúcson. ami végsõ soron hozzájárul az egyén fejlõdéséhez. amit ingyen kapunk. hogy Isten a túlbuzgó tettet a teremtésbe való beavatkozásnak tekinti. megszerzi mindazon élvezeteket. alkalmi szexpartnerekre. de behajtja a számlát. és teljesen felkészületlenül éri õket. ami hírnevük újbóli feltámadását eredményezi. bármit tesznek. Ilyenkor a pánik hatására szándékos önsorsrontásba kezdenek. akkor büntetés vár rá. a közízlés kiszámíthatatlansága is okozhat ilyen váratlan fordulatot. mert ez az élet normális mûködési mechanizmusába illeszthetõ. Nem ritka. mint ami megilletné. amelyben szenvedhet. Erre szokták mondani a szkeptikusok. A tinédzser-korból éppen hogy csak kinõttek mentségére legyen mondva. paparazzók[5] loholnak a nyomukban. de ez az állapot már a szervezet vésztartalékait emészti fel. az önhibájukon kívül segítségre szoruló közösségeket továbbra is támogatnunk kell. Persze nem csak a jó. sokszor számolatlanul. hogy csak a szenvedések által fejlõdhet. amely a teremtés elõsegítésének tudatából eredõ boldogságérzettel tölt el bennünket. vagy egy annál sokkal értékesebb ajándékban. hogy az életben a jó mindig elnyeri méltó büntetését. A sztárok minden lépését árgus szemekkel figyeli a bulvársajtó. hogy agyonzabálja magát. vagy úgy. nálunk sokkal értelmesebb intelligenciák tudják. és a méltó jutalom nem is marad el. Szerencsés esetben a végállomás nem az öngyilkosság. Ennek tudható be. nem válik javunkra. A folyamat végén törvényszerûen bekövetkezik a teljes fizikai. azzal késõbb fizetteti meg. mert tudat alatt érzi. és ezért bünteti. és megrémül attól a gondolattól. és szellemi összeomlás. Akadnak viszont olyanok is. Mint már szó volt róla. Ezeket az eleinte kellemesnek tûnõ kilengéseket olykor meg is ideologizálja azzal. hogy az. ahová rajongói helyezték õt. és nem számítottak arra. Szinte mindegyikük ugyanazt a forgatókönyvet követi. Ráadásul mindez a nyilvánosság elõtt zajlik. de ez nem olyan feltûnõ.azt a szintet. hanem lelkileg is megerõsödve kerülnek ki ezekbõl az intézményekbõl. Aki nem fizeti meg elõre a siker árát. az elesetteket. a lelki békében. Csupán egy kis sikert akartak elérni. hiszen a felnõtt kor küszöbén még megfelelõ élettapasztalatokra sem támaszkodhat. onnantól kezdve pedig lidércnyomás. Ennek következtében már képesek lesznek megállni a helyüket. féktelen tivornyázásokra költi a pénzét. hanem a rossz is büntetésben részesül. az agyonhajszoltság következtében azonban egy idõ után az idegösszeomlás szélére jut. Az élet tehát vagy így. hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. hogy a legtöbben nem csak testileg. Mire feleszmélnek. ha ezentúl minden segítséget megtagadnánk a környezetünktõl attól tartva. akik túlteljesítik a rájuk kirótt feladatokat. Ez a jutalom megnyilvánulhat anyagiakban. Helytelen lenne azonban. mivel az életünket irányító.

mert a gyermekeinkkel való kapcsolat csak akkor válik szilárddá és tartóssá. ezért komiszkodásaival bünteti õket. hanem szeretettel neveljük õket. Pl. Ekkor szoktak kifakadni a szülõk. Az a gyerek. hogy túlvilági tanácsadók segítségét kérjük. hogy gyermekük kidolgozza önmaga karmáját. és mikor ne. ha nem rideg. hogy õk önálló lények. törvényszerûen bekövetkezett a sors büntetése. Tudat alatt érzi. Lelke mélyén azonban érzi. Az önfegyelemre azért van szükség. akkor már nem bírunk velük. különcködésnek tekinti. Valós emberi modellre. bölcs és erõs. Értessük meg velük. így képtelen a saját sorsa buktatóin átjutni. és tanítsuk meg nekik az önbecsülést. A felelõsségérzet azonban csak akkor alakítható ki utódainkban. hogy a problémák ne tudják megtörni a szellemüket. és ennek következményeivel. Mivel meggátolták. folyamatosan vonjuk be õket a családi döntésekbe. amelyet látva megtanulhatják hogyan lehet feldolgozni a különbözõ problémákat. hogy ez az állapot nem szolgálja a javát. hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülõk problémáitól. gyengéd. Agykontroll tanulmányaink elõrehaladtával lehetõségünk van arra. amikor a gyermek még idejekorán felismeri a gazdag szülõi házban reá leselkedõ veszélyt. és ezek betartását. hogy érezzék a döntés felelõsségét. hogy annak saját életünkre is kiható következményei lesznek. A felelõsségérzettel rendelkezõ szülõk sohasem nevelnek a gyermekükbõl elkényeztetett csemetét. az önbecsülés pedig abban segíti õket. mint beteljesült a törvény. hogy spártai szellemben neveljük ifjainkat. és amennyire csak lehet a saját dolgaikban rájuk bízzuk a döntést. sokszor a társadalom peremérõl próbálja magát felküzdeni a képességeinek megfelelõ szintre. tucatjával ismerünk olyan eseteket. és önállósítja magát. akik a saját felelõsségükre élnek. Ha néha panaszkodik. mert ha a fejünkre nõnek. de már kicsi koruktól kezdve állítsunk eléjük követelményeket. a rossz tett meghozta gyümölcsét. mert semmiért sem kellett megküzdenie. Ezeket a ritkaságszámba menõ eseteket a legtöbb ember ma még meglehetõsen értetlenül fogadja és gyakran hóbortnak. A rosszul nevelt gyermek viszont egyre elviselhetetlenebb lesz. és nem is akar változtatni. és a saját jótevõi ellen fordul. [ Sajnos a mindennapi környezetünkben ma még lépten-nyomon találkozhatunk a káros segítség kirívó példáival. Ezen a kényelmes helyzeten a gyermek legtöbbször nem tud. ezért elõbb-utóbb fellázad ellene. A legfontosabb feladatunk azonban az. Ezért ahogy nõnek. akit példamutatóan nevelnek. A gyerekek azonban nem színjátékot és babusgatást. Istentõl származó képességeinkkel azonban ezt a dilemmát könnyen feloldhatjuk. akik bármikor megbízható útmutatással szolgálnak nekünk bármilyen ügyünkben. hogy gyermekeinket már kezdettõl fogva szoktassuk önfegyelemre. de amire képes. Néha azért akadnak olyan esetek is. akkor megemlíthetjük neki. ami többnyire agyondédelgetett utódaink által teljesedik be. azt ki kell belõle hozni. Ez nem jelenti azt. és idõvel egyre kezelhetõbbé válik. hogy súly alatt nõ a pálma! Érdekes. holott semmi más nem történt. hogy a szülei által alkalmazott nevelési elv nem szolgálja a javát. hogy kissé nehéz a teher. hogy milyen hálátlan gyermeket hoztak õk a világra. miként kell viselkedni a váratlan helyzetekben. de a legtöbbször szót fogad. hogy a gyerekek ösztönszerûen megérzik. Nem szabad a gyereket túlterhelni. és megtapasztalják annak következményeit is. Sokan azt hiszik. Nem voltak olyan nehézségek az életében. ha megbízunk bennük. és saját erejére támaszkodva. távolságtartó szellemben. amikor tehetõs szülõk csupa jóindulatból minden terhet levesznek gyermekeik válláról. a rájuk kiszabott feladatok elvégzését következetesen kérjük számon. hogy lépten-nyomon . Ösztönösen megtagad minden szülõi segítséget. Az ilyen gyermek azután törvényszerûen elzüllik. amelyek a jellemét megedzhették volna. Nevelési módszereink kialakításánál ügyeljünk arra. hogy a jó szülõ állandóan szerepet játszik. Nincs szükség arra. hanem õszinteséget igényelnek. Hagyni kell. A következetes nevelés tehát a mi érdekünket is szolgálja. Ne kényeztessük õket.hogy mikor támogassunk egy ügyet. osszuk meg velük a mindnyájunkra nehezedõ felelõsséget. hogy felnõtté válva képesek legyenek eltûrni a szenvedéseket. hogy mikor nevelik õket jól. néha ugyan lázadozik. Azt gondolják. viselkedésmintára van szükségük. mindig türelmes.

az nem fogja megismerni a vágyat. Ennek . hanem az õt kísérõ hozzátartozó erõs hite váltja ki a gyógyulást. Az elõzõekben már szó volt róla. mint egy elmélyült ima. mint használnánk). A hit pedig csodatevõ hatalommal rendelkezik életünk felett. mert ezek csak azt a célt szolgálják. akkor egy idõ után hiábavalónak érezzük evilági létünket. az abszolút világ lehetõségeinek a kiaknázásához ugyanis a legegyszerûbb út a hiten keresztül vezet. az elvárást. hogy olyanok is meggyógyulnak a zarándokhelyeken. de ennek a mintának az alakulása. Akik a környezetük által túlságosan simára egyengetett úton járnak. azt a tudatalatti is elfogadja. Ha nincs miért küzdenünk. hanem a beléjük táplált erõs hit. Amennyiben a tudatunkkal mentálisan sikerül elfogadtatni vágyaink létjogosultságát. Persze néha elõfordul. Az ifjúságot természetesen nem csak értelmileg kell nevelni. lelki meghasonláshoz. Vágyaink beteljesülése iránti sóvárgásunk olyan erõs hatást gyakorol agyunk tudatalattijára. rendíthetetlen hit önmagában is elegendõ vágyaink beteljesítéséhez. hogy ezen a téren mi magunk vagyunk számukra a példakép. megértésre és segítségre van szükségük. hogy a hitünk valósággá váljon. Ha valaki nagyon vágyik valamire. az ezáltal imádkozik. akkor ezt ne tagadjuk meg tõlük. Azok a gyerekek. sõt még az odaszállításukba is kényszeredetten egyeznek bele. hogy miként kell egy felnõtt férfinak viselkedni. hogy az életben való boldogulás titka a tudatalattinkban rejlik. és haladéktalanul nekilát a megvalósításnak. lányainkat olyan átmeneti kudarcok érik. Közvetlenül ugyan az anyjával azonosul. minõsége jelentõs mértékben az anya magatartásától függ. A mély. bármilyen kényelmesen is élünk benne. Amennyiben valaki olyan körülmények közé kerül. bármit teszünk. Hit nélkül pedig céltalanná. hasonlóképpen fog cselekedni. ha nem hiszünk semmiben. érzéseit átélve elsajátítja a nõi viselkedés normáit. fontosságát senki sem vitatja. Ha pedig a tudatunk valamit igaznak tart. amikor szeretetre. [ Az Agykontroll szerint a hit. A hit. mélyen a tudatalattijába vési. Agyunk jobb agyféltekéjének a bekapcsolásához. amely magában foglalja az elvárást is. hogy mindent megkap az élettõl. A hit ugyanis annyit jelent. A feltétlen hit a vágy és az elvárás segítsége nélkül is meghozza a gyümölcsét. Bármit mondunk. de a mintát az apja szolgáltatja azzal. Mivel nincsenek megélhetési gondjaik. akképpen adatik nektek. Ez az életmód azonban elõbb-utóbb kiégéshez. Amikor egy kislány azt tapasztalja. Az anyját figyelve. üressé válik életünk. életundorhoz vezet.majomszeretettel csüngjünk rajtuk (mivel ezzel többet ártanánk. Pedig Joseph Murphy szerint a vágy nem más. vagyis olyan körülményeket teremt. azt gyermekünk megjegyzi. akkor kívánságaink megvalósulásának lehetõsége hitté válik. és ha felnõtté válik. akik nem hisznek ennek lehetõségében. ahogyan bánik a feleségével. amely bármilyen változást képes az életünkben elõidézni. és nemegyszer öngyilkosság a vége. akiket következetes szeretettel neveltek. A fiú az apját figyelve tanulja meg. Ezeken a búcsújáró helyeken nem a csodavíz vagy a különbözõ szenteket megformázó ikonok gyógyítanak. Nem hiába mondja a Biblia: Amilyen a hitetek. azok személyiségüket illetõen erõtlenné és jelentéktelenné válnak. a vágy és az elvárás az élet katalizátorai. Ne felejtsük el. mindig kellõ önbizalommal és biztonságérzettel felvértezve lépnek ki az életbe. az eltökéltség által sarkallt képzelet aktivizálja a tudatalattit. mint valamit igaznak elfogadni. és ezáltal megfosztjuk õt a hit lehetõségétõl is. hanem erkölcsileg is. A hit bûverejének tudhatók be a különbözõ kegyhelyeken tapasztalható csodálatos gyógyulások is. A hit életünkben betöltött szerepét mindenki ismeri. hogy meggyõzzék a tudatalattit hitünk komolyságáról. A gyermek számára a másik nemhez tartozó szülõ is szolgáltathat viselkedési mintát. hogy idõ elõtt kimenekülhessenek a saját életükbõl. életük céljának az élvezetek hajszolását tekintik. bárhogyan viselkedünk. automatikusan õ is értékesnek érzi magát. Ebben az esetben nem a beteg. hogy anyja szeretetet kap az apjától. mint egy magunkban hordozott ima. de ha önállósulási törekvéseik során fiainkat. Sokak számára kevésbé egyértelmû azonban a vágy és az elvárás fontossága. Az élettõl megcsömörlött emberek nagyon könnyen válnak rabjaivá az alkoholnak és narkotikumoknak is.

és semmire sem viszi az életben. Amikor elkészült vele. hogy akár csodának is nevezhetnénk. és nem függvénye a vallási rituáléknak. lassítja a törvény beteljesülését. de valójában nem az. hogy a magunk által épített úton eredményesen haladhassunk. az ember individuális fejlõdésének megszabásán kívül irányítás alatt tartják az egész fizikai és szellemi világrendet. vagyis a kozmikus igazságtétel törvénye. Ebbõl a körforgásból csak egy út vezet ki. A hit nélküli embert viszont félelmek és kételyek gyötrik. vagy a következõ életében. meggyógyított téged. kellõen át nem gondolt segítség csak látszólag könnyíti sorsunkat. . hanem az átlagemberek is gyakran tapasztalhatják magukon. A sors ritkán büntet azonnal. A Bibliából vett idézet szerint: Nincs szabadulás. Amíg földhözragadt vágyaink szûk körébõl nem vagyunk képesek kilépni.mechanizmusa annyira bonyolult. Nem töri rá senkire az ajtót. melynek elkerülhetetlen velejárója az ellenhatás. amíg lelkünk a testiségen nem képes felülemelkedni. A hit. [ A hindu bölcselet szerint minden tett. boldogabbá és legfõképpen teljessé tevõ képességét. A földi halandó által nyújtott. mint az állat. annak elkerülhetetlenül meg kell történnie. gátolja. nem mer elõrehaladni. addig a karma törvénye könyörtelenül kíséri minden léptünket. mint a vallás. õ elkerül minket. Ezt a bibliai jelenetet örökítette meg egyik festményén Rembrandt. Ez a karmának nevezett ok-okozati törvény minden fejlõdésnek az alaptétele. szükségünk van segítségre is. Ezek közül az egyik legismertebb a placébóhatás. örökkévaló. nincs kilincs az ajtón. hanem egy önmagunkban rejlõ képesség kihasználása. sokkal régebbi. az nem képes kihasználni tudatalatti képességeit. a mûbírálók egyike így kiáltott fel: De mester. Ezt az ajtót csak belülrõl lehet kinyitni. Minden akció a legkisebb gondolatrezdülés is következményekkel jár. minden tevékenység hatások egész áramlatát indítja el. A léleknek vállalnia kell minden cselekedetének a következményét. Ha mi nem nyitunk ajtót Istennek. A Mindenható bölcsességén ugyanis nem lehet kifogni. A reakció minden következménye a hatás kiváltójára hull vissza. a számlát jóval késõbb szokta benyújtani. Ha a beteg hisz az orvosa által felírt tabletta hatékonyságában. A hit által kiváltott gyógyulás tehát nem csoda. de hathatós segítséget csak a Mindenható adhat nekünk. amelyet Jézus így fogalmazott meg: Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik! Jézus csak annak a szívébe költözik be. Itt az egyén és a túlvilági erõk olyan sajátos együttmûködésérõl van szó. amely mindig visszatér önmagába. A karmikus törvényszerûségek általános érvényûek. A hit és az önbizalom szárnyakat ad. mivel hit nélkül olyanná válik az ember. Minden embernek meg kell adni a hit megismerésének lehetõségét. nem képes sorsa irányítását a kezébe venni. az egyetemes törvény tiszteletben tartása. Jézus minden esetben elhárította azt a feltételezést. Mindenkinek meg kell ennie a maga által ültetett fa gyümölcsét. A gyógyulás okát ekképpen magyarázta: A te hited megtartott. befutja a maga pályáját. A hatás és az ellenhatás egy nagy kör. a lelki megtisztulás útja. akár keserû. az életet szebbé. Egyértelmû bizonyítékát adja ennek a Biblia is. A hit csodával határos erejét nem csak a vallásos. vagy a jelenlegi. így nem lehet bemenni! Erre Rembrandt: Igen nincs. Máté evangéliumának II. és úgy tér vissza hozzánk. és az akciót törvényszerûen követi a reakció. aki beengedi. hogy õ csodát tett. Másképpen fogalmazva: A tett életre kel. legyen az akár édes. hogy kihasználhassa a tudatalatti gyógyító hatalmát. akkor a gyógyszeres dobozba csomagolt cukortablettától is meggyógyul. amíg az akció-reakció számláján tételek állnak terhünkre írva. Ahhoz. A keresztény hit elõtt sem idegen a karma. akkor. Nem szabad tehát senkit sem megfosztani a hitétõl. valójában visszavet minket a fejlõdésben. fejezete szerint csak bekopog az ajtón . amikor a legkevésbé számítunk rá. mint az elhajított bumeráng. ezért lemarad. akárcsak az élet. amit a fejlõdés törvénye megkövetel. nem hatol be sehová erõszakkal. Nem függ egyetlen felekezettõl sem. csak vegetál és sodortatja magát az árral. Megretten a lehetõségeitõl. Aki nem hisz semmiben.

a Mindenható szerepe csak addig terjedt. melynek intenzitása. Testünket agyunk és különbözõ szerveink energiakisugárzása következtében egy rendkívül bonyolult aura veszi körül. hanem ez a rendkívül finom és részletgazdag energiamezõ nagyon érzékenyen reagál a külsõ energiabesugárzásokra is. Ennek a kozmikus világnak is szigorúan meghatározott fizikai törvényei vannak. tettünk értelmetlenségére csak késõbb derül fény. Érzékcsalódásunkra. Az élõlényeket irányító és az élettelen anyagokat formáló külsõ mechanizmusok együttese igen sokféle lehet. Egyelõre ezen a téren is csak megérzéseinkre és az Agykontroll tanulmányainkból származó ismereteinkre támaszkodhatunk. meridiánjaink energiaegyensúlyától függ.Az élet mozgatórugói Az élet értelmén túl másik nagy dilemmánk. Ha ilyenkor ránk kérdez valaki. amikor a tudatába más információ jutott el. Ezek a képességek genetikailag belénk vannak táplálva. Tudatunk alsó tartománya ugyanis mindent rögzít ami velünk történik. A rendszer megteremtése után a bonyolult mozgásáttételek már maguktól végbemennek. vagy amikor nem talál magyarázatot valamely tettére. Mikrovilágunkat tehát egy nagyságrendekkel nagyobb méretû makrovilág irányítja. még a legkisebb esemény lefolyása is irányításra szorul. amelyeket szintén csak egyszer kellett megalkotni. Csupán sejtjük. Földi viszonylatban ilyen külsõ kormányzó mechanizmus pl. Természetesen ezeket a helyi hatásokat is irányítani kell egy nagyobb erõnek. hogy cselekedetünket véghezvigyük. A rutinszerû feladatok helyes végzése tehát rajtunk múlik. megalkotta annak törvényeit is. hogy egy levél mikor hulljon le a fáról. A test azonban nem csak kisugároz magából energiát. milyen rugók mozgatják a világmindenséget. mint amit pl. Ezt támasztja alá két amerikai tudós legutóbbi felfedezése. és a megtévesztett agy önkéntelenül késztetett bennünket arra. a nappalok-éjszakák és az évszakok váltakozása a Föld naprendszerben történõ mozgásának a következménye. színe. szilárd anyagoknál pedig a kristályszerkezetbe rendezõdés tartja fenn. a szemével látott. Amikor Isten megteremtette a periodikusan újjászületõ univerzumot. hogy lábainkat helyesen rakjuk egymás után. mert irányítás nélkül nincs élet. de itt sincs szükség intelligens beavatkozásra. mint hogy nem tudjuk. csak zûrzavar és pusztulás. nincs szükség külsõ vezérlésre. A Magasabb Intelligencia. Minden ember energiamezeje egyedi. nem ügyel arra. rengeteg olyan . illetve az évszakok folyamatos váltakozása. ösztönösen végezzük õket. hogy valamilyen külsõ erõ megzavart bennünket. Az elõzõ fejezetek alapján már tudjuk. molekuláknál az atomok közötti kohéziós erõ. akik méréseikkel igazolták. hogy génjeinkbe ültette ezeknek az ösztönöknek a kifejlõdési képességét. illetve az életünket befolyásoló rendkívül fejlett kozmikus lények csak sorsszerû eseményekbe avatkoznak be. Erre a tudomány ma még nem tud minden tekintetben kielégítõ választ adni. A stabil rendet. a rutinszerû eseményeket belsõ és külsõ mechanizmusok irányítják. Magától semmilyen folyamat nem zajlik le. A kívülrõl érkezõ energiahullámok azonban egészségünk befolyásolásán kívül az agyi energiamezõ modulálása révén a gondolkodásunkat. Ezek a dolgok a természet törvényei szerint zajlanak. az atommag elektronokra gyakorolt vonzóereje. vagy hogy egy málladozó szikla az esõvíz hatására évente hány millimétert kopjon. nincs két egyforma aurájú ember. amikor töprengéseink során segítségül hívjuk a tudatalattinkat is. frekvenciája állandóan változik. míg bonyolultabb élõlények esetén a sejtek fizikai irányítását belsõ elválasztású mirigyek végzik. Élettelen anyagoknál a stabilitást atomfizikai törvények. hogy miként mûködik a világunk. az általuk termelt enzimek és hormonok segítségével. Mindenki tapasztalt már önmagánál érzékcsalódást. Eszerint a Magasabb Intelligencia nem irányítja minden lépésünket. az idõjárás. vagy gyermekkorunkban bétaprogramozás útján tanuljuk meg. Mint tudjuk. Egysejtûeknél a belsõ rend a protoplazma szabályozó hatásának következménye. állaga és helyzete jelentõsen befolyásolja. a tetteinket is képesek alakítani. akkor nem tudunk mást mondani. Az egyszerûbb események végbemeneteléhez azonban nincs szükség intelligens irányításra. hogy testünk aurogramját a külvilágot alkotó tárgyak formája. hogy egészségi állapotunk is auránk rendezettségétõl. a nappalok és éjszakák. hogy ezt miért tettük. nem foglalkoznak azzal.

hanem a tudatalattinkra is képes hatni. ami leglátványosabban a mûvészvilágban figyelhetõ meg. Noel Tyl[6] német asztrológus kiszámította. Gyakran elõfordul azonban az is. akkora objektumra van szükség. Sõt. hogy egy energiakisugárzás a Föld összes élõlényére hatással legyen. Lehet. amely a saját törvényei szerint végzi a dolgát. hogy az emberek sorsát a kozmikus sugárzások irányítják? Lehet. valószínûleg ebbõl ered az ékszer. amely a földgolyó méreteivel összevethetõ. A tudatalatti befolyás kollektív formában is megnyilvánul.és az amulettkultusz. Igen nagy a valószínûsége annak. hogy a variációk száma gyakorlatilag végtelennek tekinthetõ. eredõje minden pillanatban más és más. Ennek egy csekély töredéke. hogy ez a stílus benne van a levegõben . A magyarázat az energiabesugárzásban keresendõ. Természetesen ahhoz. és mindaddig ott lappang.4×1067. A variációk számát szinte a végtelenségig növeli az állócsillagok hatása. Erre nem lehet magyarázat az. hogy a Mindenható sorsunk rutinszerû irányítását is rábízta egy mechanizmusra. hamis információt juttatva a tudatunkba. miután minden ember sorsa más. mint hogy ezt a feladatot külsõ égitestek látják el. hogy nem csak testünk sejtjeinek. hogy a különbözõ asztrológiai paraméterek kombinációs lehetõségeinek legkisebb értéke: 5. a hat érzékszervünkön keresztül. A kívülrõl érkezõ sugallatok a tudat alsó tartományaiba épülnek be. hanem bennünk volt. az energiaforrásnak elég nagynak kell lennie ahhoz. hanem egyszerre több energiaforrásnak is kell lennie. hogy az egész Földet besugározza. hogy egymás stílusát lemásolták. szabályozás folyik a háttérben. Szervezetünkben a beérkezett információk alapján rengeteg számítás. de mi csak az eredményt látjuk önmagunkon. hanem egyéni esetekben is nagyon hasonló módon megy végbe. szinte megállíthatatlanul elárasztja a tudatot. amelyek kisugárzásukkal képesek lennének az egész világot befolyásolni. valamilyen rejtélyes külsõ erõ egy pillanatra felborította érzékszerveink és agyunk normális együttmûködését. hogy a sorsszerû folyamatok rutinszerû lezajlása sem igényel a Mindenható részérõl egyénekre lebontott irányítást. hogy az élõ szervezetek auráját az élettelen tárgyakból kisugárzódó energia is képes befolyásolni. A naprendszer bolygói elég nagyok ahhoz. hogy a hiba nem a környezetünkben. Mint már szó volt róla testünk közvetlen közelében egészen apró tárgyak is érzékelhetõ hatást gyakorolnak az aurára. mindössze 50 bit az. és az ily módon rögzült információk szinte észrevétlenül fejtik ki inspiráló hatásukat a tudatra. hogy sorsunk tendenciózus irányítását elõre meghatározott lefolyású külsõ energiabehatások végzik.információt is elraktároz. A fentiek alapos átgondolása után nem zárható ki. Ez a speciális energiabehatás azonban nem csak kollektív megnyilvánulási formában. amíg meg nem érlelõdik. hanem az egész emberiségre. ami tudatosul is. de ezek az égitestek is sugároznak energiát a Földre.) A történtek alapos átgondolása után elõbb-utóbb rájövünk arra. a variációk számának növelése érdekében pedig ezeknek az energiaforrásoknak mind a Földhöz. A bétában mûködõ elme a kreatív gondolatokat valószínûleg a tudatalatti tartomány közvetítésével kapja. mivel távolabbról ugyan. (Minden másodpercben 100 millió bitnyi információ fut be az agyba. de a léleknek is van génje. mert a mûvészek többsége éppen a nagy távolság miatt sohasem találkozott egymással. Mivel ez az energia nem egy-egy emberre hat csupán. és akkor hirtelen. Évszázadokra visszamenõen ellenõrizhetjük. ezért másra nem gondolhatunk. amit õk úgy fejeznek ki. hogy mégis igazuk van az asztrológusoknak. Ez a rejtélyes erõ azonban nem csupán a tudatunkra. bonyolult mozgásuk következtében pedig az egyes sugárzások jellege. egy sajátos összetételû . amely normális körülmények között soha nem jut el a tudatunkba. ezért nem csak egy. hogy az új gondolatfoszlány benyomások formájában beíródik a tudatalattiba. mind egymáshoz képest állandó mozgásban kell lenniük. Emiatt erõsen gyanítható. hogy folyamatos és elég intenzív energiasugárzással árasszák el a Földet. akik évezredek óta állítják. Miután a Földünkön nincsenek olyan méretû tárgyak. hogy a világ legtávolabbi sarkán élõ képzõmûvészek és zenészek koronként azonos stílusú mûveket alkottak. és õk csupán engedelmeskednek a külsõ késztetésnek. Ennek a 67 nullát tartalmazó számnak a láttán könnyen beláthatjuk. Az utóbbi idõben tudományos mérések sorozata bizonyítja.

beállítottságunk. hogy lelki összetételünknek. és ezek az apró lélekkezdemények az évmilliárdok során átélt szenvedések által egyre gyarapodnak. Azért is érdemes a lélekre bízni problémáink megoldását. Ha egy olyan döntést hozunk. hogy a hindu mitológia szerint az emberi lélek mérete egy gombostû fejének a tizede. amikor a kozmikus hatások összessége megfelel annak a lelki alkatnak. A lélek csírájában magával hozza mindazokat a jó és rossz behatásokat. hogy akkor kell leszületnünk. megváltoznak a tenyérvonalaink. amikor az elemek megfelelõek számunkra. fogalmuk sincs. mely szerint mindazon érzések.és a mikrokozmosz. illetve közvetlen segítõi kiválasztják nekünk azt a pillanatot. érzelmeink. Mi sem pusztulunk el nyomtalanul. A tudomány már meghatározta a személyiség fogalmát. amelyek az embert egyénivé teszik. ahol az az elõzõ életünkben abbamaradt. Születésünk pillanatától kezdve folyton döntenünk kell. amelybe a lelki késztetésünk oly gyakran sodor bennünket. a nála alacsonyabb rendû lényeknek pedig korlátaik vannak. hogy maga a lélek energiaösszetétele (a benne található energiakvantumok rezgési frekvenciája. A túlvilági lények egyébként nem a kozmikus és a természeti erõk együttmûködésérõl beszélnek.energiakód. valamint kozmikus lehetõségeinknek a lenyomata szemmel látható formában megtalálható a kezünkön is. szokásaink. Az embert alapvetõen a lélek irányítja. belátásunk. Ezek az adottságok ugyanis a lélekben lakoznak. mert jóval gyorsabb. Ezeket a tulajdonságokat a lélek gyûjti magába az életek hosszú során. még ha ez nem is tudatosul bennünk. A legracionálisabbnak az az elképzelés látszik. Arról azonban hogy ezek a tulajdonságok hol szervezõdnek az agyban. pedig az eszünk képes lenne átlátni az estleges csapdákon. vagyis a lelkünk irányít bennünket. és a következõ periódusban apró kis lélekkezdeményeiben él tovább. akkor is tudattalanul megszületik a döntés. míg végül fénylénnyé fejlõdve visszatérnek a forráshoz. és a továbbiakban ez a születési horoszkópnak nevezett energiaképletünk korrelációba kerülve a pillanatnyi égitestállásokkal életünk végéig befolyásolja sorsunkat? Az is lehet azonban. és ettõl kezdve e két világ halálunk pillanatáig szoros kapcsolatban áll egymással. hogy a teremtés kezdetén Isten hatalmas lelkébõl sejtnyi részeket választ le. amelyekben majd az új élete során részesedik. amely a születésünk pillanatában belénk íródik. és a Mindenható. Nem véletlenül. Egyébként nem egy szakember állítja. illetve a kisugárzás intenzitása) a kód. döntési képességünk velünk született képességek. jellemvonások és gondolatok összessége. A legvalószínûbb magyarázat azonban az. kiteljesítve õket. Értelmünk. Születésünk pillanatában tehát az égitestek konstellációja pontosan megfelel lelki összetételünknek. Döntéseink nagy része azonban tudattalan. hanem feloszlatja önmagát. akkor a tudatalatti már eleve eldöntötte a dolgot. Isten egy óriási lélek. amikor megszületve pontosan ott folytathatjuk lelki fejlõdésünket. Ez a helyzet a szülõ-gyermek viszonyhoz hasonlítható leginkább. illetve a lélek rezgésszintjének. az ember lelke viszont parányi. A fejlõdés módján kívül évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget az a rejtély is. Amíg a bal agyfélteke 2000 bit/s sebességû adatkezelésre képes. mivel génjeinket továbbadjuk az utódainknak. A bennünket körülvevõ égitestek által kibocsátott kozmikus sugárzások közül minden ember azokra a frekvenciákra reagál a legintenzívebben. Ugyanígy ha valamihez vonzódunk. Az asztrológusok szerint az ember csak akkor születhet új életre. Ha valamitõl viszolygunk. amelyet az egyén az elõzõ életében alakított ki. Így nem is gondolunk rá. így bennük élünk és fejlõdünk tovább. Érdekes. hogy honnan származik a lélek. a jobb . Így hangolódik össze a makro. hogy a teremtés elõzõ ciklusait irányító Mindenható nem pusztul el. tenyérvonalak formájában. úgy idelenn! Úgy viszonyulunk a bennünket körülvevõ univerzumhoz. amelyeknek érzékelésére lelkük összetétele a leginkább affinitást mutat. Ez a korlát annál nagyobb. Ezért Isten mindenható. ki teremtette és hogyan? Sajnos erre a kérdésre nem találunk választ az ezoterikus irodalomban. hogy a szabad akarat megnyilvánul a tenyérelemzésben is. Többnyire az ösztöneink. hanem azt mondják. Érdekességként megemlíthetõ még. mint tárgy a tükörképéhez. állandóan fejlesztve. meglátná a veszélyt. Az õsi mondás szerint: Ahogy odafenn. minél fejletlenebb egy lélek. El sem jut a probléma a tudathoz. ami alapvetõen megváltoztatja a sorsunkat.

Azaz a tudatalatti kétmilliószor gyorsabb. Bár az ember természetét. a kövek vagy a viharok nem élnek. Külsõnk megváltoztatása megváltoztatja a belsõnket is. fizikai megjelenésünk. hanem szubatomi energiarészecskékkel. Sokakat foglalkoztat. A helyes döntések meghozatalához tehát szükség van az észre is. Tehát a bennünket körülvevõ használati tárgyaknak is van tudatuk. hanem csak késztetést jelentenek számunkra. amit beszélünk is hatással van ránk. mint a miénk. a molekuláknak is van egyéniségük. Sõt a születésünk pillanatában fennálló konstelláció nagymértékben megszabja azt is. Ha baj van. és önként vesz részt. és idõnként megköszönjük nekik hûséges szolgálatukat. ettõl kissé õ is orosszá válik. A nyelv által hat rá az orosz nép lelkülete. Ha egy született angol elkezd oroszul beszélni. Mivel a szubatomi energiarészecskék 12 nagyságrenddel kisebbek az elektronnál. az egyéniséget és a lelkiismeretet. jellemét a lelke szabja meg. riasztják fajtársaikat. Bizonyos rezgésszámú Én-tudattal az élettelennek tartott tárgyak is rendelkeznek. a szerszámainkkal. A lélek ugyanis nem mindentudó. a forma létrehozásban minden tudat örömmel. többé annál. Ha kedvesen bánunk mindennapi használati tárgyainkkal. Csak azt tudja. Nem szabad lebecsülni a jelenlegi életünkben összegyûlõ tapasztalatokat. és ebbõl merítenek ismereteket. hogy vajon a növényeknek és az állatoknak van-e lelkük. Az anyag legkisebb egységeinek az atomoknak. mint egy bábut. hanem a testmeridiánjainkkal kölcsönhatásba lépve különbözõ betegségeket is elõidézhetnek. A kettõ együtt tesz bennünket fejlettebbé. a bútorainkkal. Ez a közös tudat irányítja õket. ezt meghálálják nekünk. amit korábban megtanultunk. mint a tudatos agyunk. A kozmikus erõhatások nem dróton rángatnak bennünket. hogy a tárgyak. A kozmikus sugárzások nem pusztán a sorsunkat irányítják. a szobai. Az univerzumból érkezõ rezgést . Ez az iszonyatos sebesség annak tudható be. ami korábban voltunk. De az is. tartózkodási helyünk is hatást gyakorol ránk. ha nem is olyan magas szintû. Az egész világra kiterjed. Az emberi tudat is összetett. ezért a mozgékonyságuk is jóval nagyobb. aki nem hallgat az ösztöneire. A planéták harmonikus szögállása elõsegíti. Érzéseink.agyfélteke 400 000 000 000 bit/s sebességgel dolgozza fel a betáplált információt. Agyfrekvenciánk lecsökkentése útján elbeszélgethetünk a ruháinkkal. Az emberi agyban 270 trillió bitnyi információ halmozódik fel életünk végéig. hajlamosak azt hinni. Ezek szolgáltatják számunkra a tapasztalatot.és kerti növényeinkkel. szokásaink és viselkedésformánk ugyanis szoros kapcsolatban állnak fizikai körülményeinkkel. Ugyanez a helyzet a növényekkel. de nehezebbé is tehetik életünket egy-egy kedvezõtlen konstelláció esetén. Sorsunk külsõ irányítása azonban a lelkünkön keresztül történik. Mivel az emberek legtöbbje ezt a kifejezõrendszert nem érti. Egyes tudósok ezt a közös tudatot nevezik morfogenetikus mezõnek.és közösségjelölõ. a megérzéseire. a közös tudaton keresztül figyelmeztetik. A nyelv ugyanis identitás. Ezért környezetünk is erõsen befolyásolja lelki állapotunkat. hogy a lélekben nem villamos impulzus impulzusok formájában történik az adatfeldolgozás. a különbözõ adottságokat. Az õ mozgási szabadságuk korlátozott ugyan. hogy sorsunk kedvezõ fordulatait kihasználhassuk. önálló emberi egyéniségek alkotják. szabályai a bal agyféltekénkben tárolódnak. de a fajtársaik közötti kommunikáció határok nélküli. de a megtestesülésben. Jelenlegi életünkben az éppen aktuális személyiségünk ezekkel az entitásokkal áll szoros kapcsolatban. mert a korábbi tapasztalatok csak a jelenlegi életünk játékszabályainak szûrõjén átjutva válnak használhatóvá. aki nem használja az eszét. Sajnos a szakirodalom errõl nem sokat mond. sõt az univerzumból is érzékelnek erõsebb jeleket. Ebbe táplálják bele az egyéni tapasztalataikat. A szerzõk figyelme csupán a transzmigrációra (emberi lélek állati testbe költözésére) terjed ki. Tehát nagy hibát követ el az. mert nem veszi figyelembe a korábbi tapasztalatait. Nem könnyû elképzelni egy kavics létezését. Még a nyelv. hogy mely betegségekre leszünk a leginkább hajlamosak életünk folyamán. A jelenlegi életünk tapasztalatai. de még az élettelennek tekintett kövekkel is. Túlvilági lények által közvetített információk szerint az egyes állatfajok egyedei közösen alkotnak tudatot. A mi lelkünket azonban az elõzõ életeinkbõl származó személyiségek.

meg kell halnotok. hogy az agy aurogrammjában olyan elváltozásokat hozzanak létre. melyek végül a pusztulását okozzák. döntõ hatást fejtve ki sorsukra egész életük folyamán. és frekvenciájú kozmikus sugarak feladata. Az asztrológusok legtöbbje erre a kérdésre válaszolva a kissé pesszimista 60/40% arányt tartja reálisnak. hogy miért cselekedtek az adott szituációban teljesen irracionálisan. fõleg primitív embereknél megfigyelhetünk olyan eseteket is. Kedvezõ konstelláció esetén a bonyolult összetételû energiasugarak többnyire környezetünket alakítják úgy. hogy: Ezernyi kívánsága van a testnek. mint önmagának. ugyanannyi esélyt adva az embernek. és ha abban hibát. hogy kivédhesse a káros kozmikus behatásokat. Ez az emberiség szempontjából átlagnak tekintendõ arány azonban nem mindenkinél érvényesül azonos mértékben. A véletlen nem más. A ma emberének már nem kell feltétlenül szentnek lennie ahhoz. A félvezetõtechnikában pl. Jézus tanítása alapján a keresztény hit a következõképpen önti szavakba a karma mindenhatóságát: Ha a test szerint éltek. az illetõ teljesen rábízza magát a sorsára. rendellenességet tapasztal. akkor magunk hasznára tudjuk fordítani a körülményeket. mind a társadalomnak. élni fogtok. Az elõre meghatározott sorsszerû események elõidézése a minden irányból felénk áradó eltérõ intenzitású. Ez persze nem jelenti azt. Az életben minden történésnek oka van. Aquinói Szent Tamás szerint: Az a lélek. A bölcs uralkodik a csillagjain! A legtöbb ember azonban ma még képtelen kiszabadulni önzõ érdekei szûk körébõl. a dualisztikus vallás megalapítója pedig arra a kérdésre. Ami történik velünk. amelyek megzavarják gondolatainkat és ezáltal tetteinket. az energiasugárzások keverékét fehérzajnak nevezik. hogy hány százalékban befolyásolják sorsunkat a külsõ erõk.egyébként elektronikus eszközökkel érzékelni is lehet. úgy érezték. amelyek átmenetileg meg tudják bénítani az érzékszerveink ingerületeit feldolgozó agysejteket. hogy véletlen . hogy õk maguk sem tudják. valamelyik korábbi életünkben gyökerezik. mint az ateizmus. hogy Isten nem foglalkozik a világ mûködtetésével. Ennek a rendszernek a mûködési mechanizmusát látva arra a következtetésre juthatunk. és nemegyszer elõfordul. Ennél is egyértelmûbben fogalmazott. az nem a véletlen mûve. hogy fele-fele arányt állapított meg ennek a rendszernek a megalkotásánál. Az elõzõekben említett körülmények között képesek arra. szabad teret engedve a negatív külsõ behatásoknak. hogy a Mindenható volt annyira lovagias. mint a sors által elõre elrendelt eseményeknek egy láncszeme. A Mindenható szolgálatában álló Magasabb Intelligencia kihelyezett számítógépeivel állandó megfigyelés alatt tartja az egész univerzumot. Kedvezõtlen konstelláció esetén nemegyszer közvetlenül ránk irányul a hatás. mintha egy pillanatra kikapcsolt. A fatalizmus. amely nem rabja többé szenvedélyeinek. mert szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén már nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a sors vak akaratának. hogy azok optimális körülményeket teremtenek törekvéseink számára. de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit. fölébe emelkedik ezeknek a hatásoknak. hogy a jövõben többé ne használjuk ezt a kifejezést. Nagyon rossz konstellációk esetén olyan káros energiabehatások érhetik agyunkat. az egyre kevésbé van kitéve a csillagok kényszerítõ erejének. azonnal korrigálja azt. hogy: Melyek azok? azt felelte. hogy: A testnek kívánságait ne teljesítsétek! Zarathusztra. hogy egy-egy esemény oka nagyon mélyen. Õsidõk óta sarkalatos kérdés. a bigottság pedig többet árt mind az egyénnek. így a lelkük legmélyén munkálkodó elemek önkéntelenül kapcsolatba lépnek a nekik megfelelõ planétákkal. Súlyos balesetek elõidézõitõl sokszor megkérdezték már. leblokkolt volna az agyuk. Néha. Ha élünk a lehetõséggel. Õ csak akkor avatkozik be a rutinszerû folyamatokba. Korunkban az átlagembernek is . Egyébként a fatalista életfelfogás azért sem indokolt. ha azokban valami hiba keletkezik. Erre a legtöbbször az volt a válasz. és hány százalékban múlik ez a szabad akaratunkon. amikor azt kérdezték tõle. hogy: Mi az örök élet titka? Jézus azt válaszolta. amikor az egyéni akaratnak szinte alig van meghatározó szerepe. Ilyenkor teljes mértékben az állati ösztönök uralják az egyént. Aki felismeri a fejlõdés magasztos törvényét. Sokkal valószínûbb azonban. mert akkor fatalistákká válnánk. mert mûködik az magától is. véletlenek ugyanis nincsenek.

akkor a legjobb. A mennyországban nincs ütközés. amelyeknek elkerülhetetlenül be kell következniük ahhoz. hogy tapasztalati úton megismerjük. Ebben a: Mi lett volna. a gonosz érzelmek itt nem képesek érvényesülni. Az ellenõrzésen kívül a Magasabb Intelligencia legfõbb feladata. Ilyen elkerülhetetlen esemény a természetes halál is. Csak az emlékezetvesztéssel járó fizikai lét ad lehetõséget arra. ahol a legutóbbi testet öltése után állt. Ezt a lehetõséget hívják szabad akaratnak. Így a Jó és a Rossz. Ennek bekövetkezése azonban a kezünkben levõ autogén módszerekkel ma már az emberi élet legvégsõ határáig kitolható. annak többé nem lesz rá lehetõsége. A földi világban való tapasztalatszerzésnél arra is tekintettel kell lenni. hogy bizonyos benyomásokra csak meghatározott korokban tehetünk szert. Az alantas indulatok valamint az ösztönök átélésére csak fizikai testben van mód. hogy a választásunk alapján azzá legyünk. valamint a különféle indulatok ütközésén alapuló teljes értékû fejlõdés itt lehetetlen. hogy átélje a tapasztalattárából hiányzó élményeket. hogy hatékonyan fejlõdjünk. földhözragadt vágyait. így a fejletlen lélek nem tudja a feszültségeit kisütni . hogy elkerülje a sorscsapásokat. szeretet. ami lehetõvé teszi. Sorsunk Isten által elrendelt fele a küldetés. indulatait illetõen megmarad fejlõdésének azon a szintjén. Végtelen lehetõség nyílik azonban a mennyországban a spirituális fejlõdésre. ha? programban újra átélhetjük a földi . Ahhoz. Aki késlekedik. A Magasabb Intelligencia a rutinszerû mechanizmusok felügyeletén kívül állandó megfigyelés alatt tartja az élõlények szabad akaratából származó eseményeket is. hogy az élet ne billenjen ki a normális kerékvágásból. hogy milyen események várnak ránk. miután ebben a világban a magasabb rendû ismeretek megszerzésének semmi akadálya sincs. Ennek eszköze a választás. rávilágít a hibáinkra. csak feltétel nélküli elfogadás. és ezt folyamatosan belekalkulálja a teremtés alakulásába. hogy életünk hogyan alakul. amivel még a Mindenhatónak is nap mint nap számolnia kell. aki gazdag tapasztalatai révén segít kiértékelni a földi életünket. Nagy átlagban tehát az egyénnek ugyanannyi beleszólási lehetõsége van élete irányításába. hogy az abszolút világban. akik vagyunk. Az ember tehát nem csupán eredménye. nem ül kocsiba. Amennyiben szükségét érezzük igényelhetünk magunknak egy mestert (egy fejlettebb lelket) is. és mi mindenkor engedelmeskedünk az akaratának. el kell felejtenünk azt. hogy sorsunkat feltehetõen csak 50%-ban határozzák meg kívülrõl érkezõ homogén besugárzások. és megfigyelhetjük. Érdekes. mivel közvetlen környezetünknek tevékeny formálói vagyunk. Ha valaki alfába merülve vagy kreatív álomban látja. A testet öltés harmadik indítéka: fizikai mivoltunk az egyetlen lehetõség. Még az asztrológusok szerint is csak néhány százalék az olyan esetek száma. hanem tevékeny résztvevõje is a teremtésnek. A túlvilági lelkek szerint: Csak azt tehetjük. a szabad akaraton múló döntés. A rajtunk múló másik felétõl függ. ha otthon marad. hogy honnan jöttünk. életünk alakulása 50%-ban rajtunk múlik. Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva tudatunk alsó tartományában elõre mehetünk az idõben. és ez az. és megmutatja a kijavítási módjukat. A hatékony fejlõdés másik akadálya. A szabad akarat megnyilvánulása a teremtés szempontjából nem káros.lehetõsége van arra. hogy másnap balesetet fog okozni vagy szenvedni. így a kedvezõtlen kozmikus behatások következmények nélkül fognak elmúlni. Ne felejtsük el. hogy a világot igazgassa. Ezen keresztül nem csak részei. amit az Úr elrendel nekünk. Az embert is megilleti a teremtés joga. Istenhez hasonlóan mi is teremtünk. Ezért aki nem vállalja a további inkarnációkat. és elszalasztja az optimális idõpontot. hogy a volt partnerünkkel helyzetgyakorlatokat végezzünk. sikerrel vagy bukással végzõdik. vagyis a testetlen szellemek világában ismeretlen fogalom a szabad akarat. hogy a mennyországban a szeretet uralkodik. mint a sorsnak. az nem lesz teljes értékû lélek. hanem nagyon is hasznos. kik vagyunk. és ezáltal megismerjük önmagunkat. mert Isten társává tett bennünket a teremtésben. A világegyetem csak a szabad akarat jobbító szándéka által válhat tökéletesebbé. Reinkarnálódásaink hatékonyságának megállapítása érdekében rendelkezésünkre áll egy szimulációs program is. hanem alakítói is vagyunk az univerzumnak. amivel fogalmilag már tisztában vagyunk. Ennélfogva ebben a világban nem tudunk igazán fejlõdni.

amelyeket azután vagy megfogad. Mivel a ma embere még nem képes arra. az önmegvalósítás vágya azonban lehetõvé teszi. Érdekes. hogy a tornádókat mikrováltozások hozzák létre. Az akarat kötetlen megnyilvánulása. Így kikísérletezhetjük. Intelligens irányításra utal az a múlt század végi eset is. akkor ezzel önmagának is kárt okoz. amely megszabja a spirál emelkedésének meredekségét. hogy a szabad akarat megnyilvánulásának a mértéke az. és visszataláljanak a helyes útra. Ha valahol egy kis porszem körül légnyomáskülönbség alakul ki. földrengés. hogy ne pusztítsuk. hogy mindig tökéletesebb világot hozzunk létre magunknak. akkor ez az effektus lavinaszerûen növekedve hatalmas forgószéllé válhat. Isten intelmekkel látja el mind az egyént. és a légörvények haladásának útvonalát mi határozza meg. hogy feladatainkat hogyan oldhattuk volna meg optimálisan. kivonva ezzel egy láncszemet a fejlõdés menetébõl. ha csak a külsõ behatásoknak engedelmeskednénk. amikor 1958-ban Kansas állam El Dorado városában egy nõt a szélvihar az ablakon át az utcára repített. Nagy valószínûséggel igazuk van azoknak a fizikusoknak. Egy híres amerikai színész. Ott is temették el egy hermetikusan lezárt ónkoporsóban. Még ennél is viccesebb eset volt. Ha bárhol a világon valaki kárt okoz a másiknak. hurrikán) figyelmezteti haladásuk helytelen irányára. Úgy tûnik. A sokszor 300 km/h sebességet is elérõ pusztító szélviharok egyike pl. Ily módon a modern kor tudósai már kiderítették. hogy ezeket a mikrováltozásokat mi indítja el. bünteti a rosszat. hogy az önmegvalósítás jogával minden ember szabadon élhessen. amely annak idején nagy izgalmat keltett a babonás emberek körében. Eszerint már számtalan õsrobbanás és evolúció történt elõttünk is. 1974-ben Ohio állam Xenia városában miszlikbe aprított egy parasztházat a teljes berendezésével együtt. mindnyájan fontos láncszemei vagyunk ennek a folyamatnak. hogy ezáltal az egész univerzum tökéletesebbé váljon. hogy tetteiket az égi jelekbõl levont következtetéseknek megfelelõen korrigálják. A Mindenhatónak az az érdeke. Csupán három törékeny tárgy élte túl a katasztrófát: egy falitükör. ha valaki nem él veleszületett képességeivel. hogy a primitív társadalmak sokkal komolyabban vették ezeket a figyelmeztetéseket. egyre feljebb emelkedve ezáltal a fejlõdési spirálon. Charles Caughlen 1899-ben hunyt el a galvestoni vendégszereplése során. Mivel a fejlõdési spirált az egész univerzum együtt alkotja. akkor az elõzõ fejlõdési spirált ismételnénk meg. A társadalmakat gyakran természeti katasztrófák (pl. A XX. század felvilágosult szellemben nevelt tudósai viszont fáradhatatlanul törekszenek arra. Pontosan mellette landolt elpusztult lemeztárából a Viharos idõ címû hanglemez. Ha nem létezne szabad akarat. hanem építsük a világunkat. mert több alkalommal is elõfordultak olyan tréfás esetek. Korunk öntelt társadalmai azonban egyre kevesebb jelentõséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. mind a társadalmakat. hogy a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit materialista alapon tárják fel. Az egyén sokszor álmok formájában kapja meg az instrukciókat. illetve a sorsfordulóinkban hozott döntéseink módosítása révén elõálló helyzetekben. és megpróbálják a jelenséget tudományos alapon megmagyarázni. hanem csak sodortatja magát az árral. és fog történni utánunk is. Ennek érdekében mindent meg is tesz. A tornádók azonban gyakran megleckéztetik õket. Arra azonban még nem sikerült a tudósoknak rájönniük. amely mozgásában teljesen rapszodikusan viselkedik. 20 méterre tett le. vagy ha egy galaktikus civilizáció megtámad egy értelmes lények által lakott másik bolygót. Hajlamosabbak voltak arra. és leszûrhetjük belõle a szükséges tanulságokat a következõ életünkre vonatkozóan.életünket megváltoztatott kezdeti feltételekkel. és a háztól kb. amelyeknek a fizika és a józan ész törvényei szerint nem lett volna szabad elõfordulniuk. a Mindenható szigorúan bünteti. Miután a rész kihat az egészre. Az intelligens irányításnak ez a legmagasabb megnyilvánulási formája azonban többnyire hiábavalónak bizonyul. egy doboz tojás. és a jó érdekében megpróbálja az embert rávezetni a helyes útra. és a karácsonyfa üvegdíszei. vagy nem. Egy év múlva Galveston fölött . teljes épségben. hogy belássa cselekedeteinek helyes vagy helytelen voltát. akik az univerzum fejlõdését egy folytonos spirálként képzelik el. ezért olyan fontos a Mindenhatónak.

A technikai fejlõdés egyre hatékonyabbá tette a fegyverkezést. Az apró részletek még misztikusabbá teszik a történetet. és teljesen beborította azt. a rabszolgaság megszüntetéséért küzdött. itt nincs számára hely.) A számmisztika szerint mindkét név betûinek összege: 15. Lincolnt 1860-ban lett elnök. tettek egy tiszteletkört a sír felett. neve: Hugh Williams. Aki azt mondaná erre a háromszoros (dátum. 1664. Amikor a lelkész a temetõben elkezdte a szertartást. amíg a pap befejezte a halott búcsúztatását. Ismert jelenség az is. Kennedyt pedig egy Lincolnban. Ekkor felszálltak. hogy a véletlen mûve. hogy az egyes méhcsaládok nem nagyon szívelik más családok tagjait. Lyndon Johnson. És végül. de egy-egy eltévedt méhnek hamar értésére adják. hogy 1860. Mindkettõjüket pénteki napon ölték meg feleségük jelenlétében. Ez azért is különös. Lee Harvey Oswald 1939-ben. hogy visszatérhessen õsei földjére. Kennedy pedig 100 évvel késõbb. hogy normál körülmények között több mint 40 méhcsalád összes egyede egy rajban egyesüljön. Egyiket sem ítélték el. és elrepültek. nem hagyják felügyelet nélkül a királynõt. december 5-én a Menai szorosban ismét elsüllyedt egy hajó. A két merénylõ is ugyanúgy végezte. és egy hatalmas rajban egyesülve 15 kilométert repültek a temetõig. majd egy hatalmas méhraj leereszkedett a koporsóra. A Lincolnt megölõ John Ikes Booth 1839-ben született. aki Kennedyt iktatta be. tenger. Nálunk is történtek meghökkentõ. a Menai szorosban. Kennedy pedig egy héttel a gyilkosság elõtt Marilyn Monroenál volt. Csupán egy utas élte túl a katasztrófát. 3000 kilométernyi viszontagságos út után a szülõháza közelében ért partot. az elhunyt méhész több tucat méhcsaládjának összes méhe egyszerre repült ki. Az egyetlen túlélõ neve: Hugh Williams. joviális méhész. december 5-én elsüllyedt egy személyszállító hajó Wales partjainál. A halott közel 9 hónapig tartó kb. Kennedy titkárnõjét pedig Lincolnnak hívták. Sokak szerint valamilyen rejtélyes erõ segítette õt. mint amennyi a földi élet elpusztításához elegendõ lenne. 1946-ban választottak képviselõvé. amely a kriptákat is kimosta. hirtelen elsötétült az égbolt. mert szakmai körökben köztudott. és mindkettõjük halálát fejlövés okozta. 1960-ban. akik a rárakódott kagylók és moszatok eltávolítása után megdöbbenve olvasták az oldalán. Lincoln a faji megkülönböztetés. További furcsaságok: Lincolnt a Ford színházban lõtték le. Kennedy pedig a kisembereket elnyomó monopóliumok ellen lépett fel.hatalmas hurrikán tombolt. vajon mit szól hozzá. hogy egykori földijük tetemét fogták ki. mert még a tárgyalás elõtt megölték õket. 1785. hogy a méhek soha nem repülnek ki egyszerre a kaptárból. aki 1846-ban került be a Kongresszusba. Nem harcolnak ugyan egymással. hogy Lincoln titkárnõjének vezetékneve Kennedy volt. Mindkét elnök feleségének volt egy abortusza. december 5-én ugyanott egy újabb hajó süllyedt el. Hugh Williams maradt életben. hogy más családból való. Mindkét gyilkos használta a teljes nevét. akit 100 évvel késõbb. és a színész tetemét a tengerbe sodorta. és ma már ott tartunk. Modern világunk válságban van. Biológiailag tehát lehetetlen. amíg a Fehér Házban voltak. és talán már mondani sem kell. A Mindenhatótól való eltávolodásunk arányában nõ a lelki bizonytalanságunk. De földi világunkat nem csak a tömegpusztító . és mindkettõjüket a déliek ölték meg. 1958-ban meghalt egy idõs. Mindketten az emberi jogok élharcosai voltak. A Lincolnt beiktató Andrew Johnson 1808-ban született. majd vissza mindegyik a saját kaptárába. (Második keresztnevükre nemcsak egy betûvel utaltak. Mint késõbb kiderült. személynév) egyezésre. A tenger ennél hihetetlenebb történetet is produkált már. aki mindig nagy szeretettel beszélt a méheirõl. hogy az emberiség által felhalmozott nukleáris fegyverkészlet százszor akkora. a másik John F. 1908-ban látta meg a napvilágot. több tucat tanú által igazolt esetetek. Mozdulatlanul pihentek rajta. Mindkét elnököt egy Johnson nevû ember iktatta be. amelyet a Ford Mûvek gyártott. Ott lelték meg az Edward herceg szigetérõl kievezett halászok. A hullámokon hányódó koporsó bekerült a Golf-áramlatba. Különös. Csak egyetlen utas. hogy még hihetetlenebb legyen a történet: Egy héttel azelõtt hogy megölték. Ennél is több egybeesést fedeztek fel a kutatók két amerikai elnök életrajzában: Az egyik Abraham Lincoln. Kennedy. hogy Kennedy gyilkosa. ami elvitte a Szent Lõrinc öbölbe. Lincoln elnök Monroeban volt. ez esetben is 100 évvel késõbb.

hanem a lassan már katasztrofális méreteket öltõ környezetszennyezés is. Ráadásul napjainkra soha nem tapasztalt mértékûvé vált a bûnözés. hogy létezik egy interplanetáris alkotmány. Nem az a cél. Önzõ. gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. A sötétben tapogatózó. mert a be nem avatkozás kozmikus törvénye tiltja a közvetlen segítségnyújtást. hanem hogy elõkészítsék. A túlvilági és földönkívüli lények tehát nem hagytak bennünket magunkra. botladozva haladó ember új utakra is tévedhet. hanem kihasználjuk a környezetünket. csak rákényszerítenek bennünket a fejlõdésre. Ha állandóan támogatnának bennünket. A Mindenható a maga végtelen bölcsességével tudja. Feltehetõen erre az okra vezethetõ vissza. egyre gyorsuló ütemben lelakjuk a világot. hogy csak azok válhatnak tökéletes lénnyé. Egy földönkívüliekkel szoros kapcsolatban álló férfi hiába kért tõlük segítséget spirituális fejlõdésének elõsegítésére. hogy végrehajtsák a paradigmaváltást. akik az evolúciós fejlõdésük során nem hagytak ki egyetlen lépcsõfokot sem. A kozmikus világ hozzánk látogató. a korábbiaktól eltérõ megoldások létrejöttének elõfeltétele az önállóság. mint ahhoz. készen átnyújtott eredményeket. segítsék. Anyagcseréje már oly mértéket ért el. a gondok szüntelen áradatában nyilvánul meg. amit önmaga teremtett. Mindezek összegzéseként megállapítható. Ezt az intelmüket egyébként már szóban is közölték velünk. Az is elképzelhetõ. amit másoktól készen kapott. Ebben önös érdekek is szerepet játszhatnak. Sokan más. így ne várjunk tõlük közvetlen manuális segítséget. tõlük remélvén gondjaink megoldását. amely a kozmikus értelem parancsára tételesen is tiltja az ilyen jellegû beavatkozást az univerzumban. Az indok az volt. hogy civilizációk másolatai jöjjenek létre. A találékonyság csak bajban. az élet minden területén megnyilvánuló erõszak. Napi gondjaink megoldódnának ugyan. akik gondjaink megoldását egy új Megváltó . Akinek folyton tanácsot adnak. akinek mindig mindent meg kell mondani. az nem keres kiutat a bajaiból. amelyektõl a léte függ. és ezt követõen minden téren tõlük függnénk. az új gondolatok keletkezésének. hogy a föld alá szorult civilizációk. A túlvilági szellemek még inkább elzárkóznak a közvetlen segítségnyújtástól. Nem kevés azoknak a száma sem. hogy önpusztító indulatoktól. Egy kívülrõl érkezõ jelentõs technikai segítség hosszú távon egyébként sem válna javunkra. Elvesztenénk az önállóságunkat. mint magasan fejlett másolatok. sürgetik a velük való kapcsolatfelvételt. A hiteles statisztikai adatok bizonyossága alapján ijesztõ jövõ vár civilizációnkra. de ez a látszathaladás a tudati fejlõdésünket nem segítené elõ. problémáinkat tehát nekünk kell megoldanunk. A fogyasztói társadalom hedonizmusa mind nagyobb súllyal telepedik rá a természetre. Ezáltal még tökéletesebb világ jön létre. mert ezzel magukhoz kötöznének bennünket. A fejlõdésnek. Az univerzumnak önálló lényekre van szüksége. hogy: Semmit sem segíthetünk neked. de nem lennénk mások. Nem elõráncigálni akarják a változást. valamint a közénk beépült képviselõik nem fedik fel a kilétüket. Sem nekünk. kíméletet nem ismerõ életvitelünkkel már nem használjuk. Már ma is félelmetes dolgok történnek velünk. nincs rákényszerítve a kreatív gondolkodásra. A magasan fejlett civilizációk küldöttei nem azért vannak itt. hanem világra segíteni. Egyedül kell a fejlõdés útját járnod. Azért sem nyújtanak közvetlen segítséget. sohasem tudnánk a saját lábunkra állni. Új megoldásokat is kidolgozhat. Az ember sokkal jobban ragaszkodik ahhoz. idegen civilizációktól várják a segítséget. Miután a szellemvilág szoros felügyelet tart bennünket. Az ilyen jellegû kapcsolatfelvételben való reménykedés azonban hiábavaló. és technikai felkészültségükbõl ítélve jóval intelligensebb küldöttei tökéletesen tisztában vannak a harmonikus fejlõdés által diktált törvény érvényesülésének szükségszerûségével. Csak önmagunk kiteljesítésével válhatunk tökéletessé. sem a Mennyei Atyának nincs szüksége olyan emberre. független lénnyé. ezeket a tapasztalatokat összegyûjtik. Csak a saját tapasztalataink által válhatunk önálló. A felügyeletünket ellátók utánzásával gyorsabban fejlõdhetnénk ugyan. de még nehezebb problémákkal kell megbirkózniuk utódainknak az apokaliptikus viszontagságokkal terhelt korunkban. A szinte már barátinak mondható viszony ellenére merev elutasításban részesült.eszközök fenyegetik. és az utánunk következõ civilizáció irányításánál felhasználják. hogy káosszá alakítja azoknak a természeti erõknek a rendjét.

hogy egy világméretû katasztrófa esetén Isten nem hagyja elpusztulni a világot. Minél többet adunk belõle másoknak. elengedhetetlenül szükséges. hogy valaki maradéktalanul boldog lehessen. A hit nem külsõség többé. Az átlagember azonban ma még nem képes önzetlen. amelyekben megbocsátásra. Az ezoterikus tanítások szerint az ember lelke mélyén kell megszületnie Isten fiának. hanem a visszafejlõdésre is lehetõségünk van. de a számunkra biztosított 50%-os cselekvési szabadság arra is feljogosít bennünket. Az utóbbi kétezer évben túlságosan elmerültünk a bal agyfélteke anyagias és túl racionális világában. Ezzel a módszerrel útmutatást kaphatunk arra a problémánkra is. Emiatt egyre lazábbá váltak kapcsolataink Istennel és az õ határtalan világával. az évszázadok alatt belénk ivódott. amelyekkel hatékony társává lehetünk a teremtésben. mint annak idején Mózesnek. A csoda bennünk van. hanem bennünk él. A Mindenható csak figyelmeztet bennünket cselekedeteink helytelen irányára. hogy helytelen irányba fejlõdjünk. akár jó. hogy elhiggyük Isten mindenhatóságát. és az univerzum által kínált lehetõségek végtelenségét. hogy az emberiséget megváltsa. hogy íme itt van. Ezen a téren nincs értelme a fukarkodásnak. Ennek a korszakalkotó lépésnek a megtétele elõtt azonban elkerülhetetlen jelenlegi világunk megtisztítása. hanem a lélek épségét is. mindenkire kiterjedõ szeretetre. sem közösségi értelemben. Jobb agyféltekénk képességét felhasználva ki kell szabadítanunk magunkat önzõ érdekeink rabságából. mert Isten országa már közöttetek van! Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért. a modern kor megváltói mi vagyunk. az erõinket szétforgácsoló problémák felszámolása. az egészség megszerzése azonban önmagában nem biztosítja a tökéletes boldogságot. megszabadítsa korábbi bûneitõl. akár rossz cselekedeteket viszünk véghez. hogy egészséges legyen. A testi gyógyulás. Az abszolút világ megismerése után rá fogunk jönni. A földi világunkból való kilépéshez. amit teremtett. Hamarosan rá fogunk azonban jönni. Az élet célja Az Agykontroll abban különbözik a többi természetes gyógymódtól. így nem csak az elõre-. hogy az élvezetek mértéktelen hajszolása. az univerzum által kínált lehetõségek kihasználásához elengedhetetlenül szükségünk lesz az õ útmutatásaira. Ahhoz azonban. Minden ember legfõbb vágya. és fel kell számolnunk az egyes embercsoportokat egymástól elválasztó konfliktusokat. Ehhez segítséget nyújtanak Jézus példabeszédei. hogy fejlõdésünk jelenlegi stádiumában az õ irányítása nélkül nem tudunk hatékonyan továbbhaladni. hanem ismét ki fogja vezetni az emberiséget a válságból. Ne várjunk új Megváltóra. Sokan hisznek abban is. hogy nem csupán a test egészségét állítja helyre. vagy elfordulva tõle elpusztítjuk önmagunkat. hogy egyszerre képes gyógyítani a testet és a lelket. Jézus a következõképpen szólt errõl a Biblia szerint: Isten országa nem úgy jön el. Isten nem gátolja meg a tapasztalást sem egyéni. annál több marad nekünk. vagy aki tetszik nekünk. és akkor bekövetkezik a beígért találkozás a megváltó és megváltott között. Nekünk már nem fog Isten személyesen megjelenni. hogyan érhetjük el az igazi boldogságot. akit tisztelünk. szeretetre és egymás iránti bizalomra tanított bennünket.eljövetelétõl várják. csak élnünk kell vele. Fejlõdésünk jelenlegi szintjén azonban ez már közvetlen formában nem fog megtörténni. a tudatunkban rejlik. ne Krisztus újbóli eljövetelétõl reméljük gondjaink megoldását. és hogy megtarthassuk magunknak ezt a világot. M csak azt tudjuk szeretni. hiszen a szeretet olyan érték. hogy boldog legyen. Isten olyan eszközöket adott a kezünkbe. hogy az általa kínált lehetõséget elfogadva fennmaradunk-e. Istent tehát abban kell keresnünk. Az alapvetõ testi és szellemi szükségleteinket kielégítõ anyagi javak birtoklásán túlmenõen tökéletes boldogság csak ép lélekkel érhetõ el. abból sohasem . A fizikai lét ugyanis a minden irányú kiterjedés szabadságát kínálja nekünk. hanem megsokszorozódik. Szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén nincs már többé szükség bibliai csodákra ahhoz. Most már csak rajtunk múlik. megteremtve az ép testben ép lélek ideális állapotát. Az Agykontroll nagyszerûsége abban rejlik. az anyagi javak esztelen gyarapítása nem vezet maradéktalan boldogsághoz. Ha öncélúan hajszoljuk az élvezeteket. amely sohasem fogy el.

A pénz imádatát. és csak ideig-óráig nyújtanak boldogságot. bármikor történt is az. és ennek a folyamatnak nincs vége. Elapasztja a tetterõnket. hosszú távú megelégedettség. és nem is az alantas vágyaink kielégítésében keresendõ. izgatóbbnak kell lennie. Ezek az energianyomok a halál beállta után sem szûnnek meg. Az anyag. Az önmegvalósítás nem más. hanem a csontokban fixálódnak. Az ilyen ember már csak azt fogja keresni az életben. és maradéktalanul betölti földi küldetésének célját és értelmét. mint tudjuk bármikor dematerializálható. a rengeteg eltékozolt szabadidõ lassan. amelyek valaha megfordultak a fejünkben. A legnagyobb baj azonban az. hanem minden materializálódott anyag is. A túl sok vagy túl hosszúra nyúlt szórakozás. A mulandó értékek megszerzése. Az élvezetcentrikus ember hamar ráun az ismétlõdõ örömforrásokra. és rejtett tulajdonságairól. Életünk célja és értelme tehát nem az anyagi javak gyarapításában. napjainkig betöltött szerepérõl. mert a szubatomi energiahullámokat semmilyen anyag nem képes leárnyékolni. Azonban ezek a vágyak szintén tévútra visznek bennünket. a gyönyör különbözõ szintjeire. hogy megtalálta élete értelmét és egyben az igazi boldogságot. A lélek ilyenkor eggyé válik a Mindenható akaratával. Még a legapróbb gondolatok is. Az idõben visszafelé haladva a materializálódott anyag által kibocsátott energiahullámok bárhol megtalálhatók. és aki ennek szellemében él. az élvezetek hajszolása helyett életünk céljának az önmegvalósítást tekintsük. vagy a hatalomvágy is ösztönzi. Miután a lélek mi magunk vagyunk. senki nem tud elvenni tõlünk. az elmondhatja magáról. tettünket már a szándék pillanatában akaratlanul és visszavonhatatlanul közöljük az egész világegyetemmel. az igazi érték a lélek. A pénz. semmilyen erõ nem képes a terjedésüket megakadályozni. Legalábbis erre következtethetünk abból a ténybõl. Energia viszont végtelen mennyiségben található a világmindenségben. a hiúság vásárát sokszor a telhetetlenség. de biztosan elvesztegeti egész életünket. Kiegészítés Befejezésül az elõzõek alapján próbáljuk meg ismét néhány parajelenség. elsorvasztja a képességeinket. Tartós és tökéletes boldogságot. megõrzõdnek az idõk végezetéig. távol tartja tõlünk a lelki örömöket. hogy miközben a hívság az élet felszínes örömeit kínálja érzékeinknek. az arany gyakorlatilag nem más. A fizikai lét által kínált örömök mértéktelen élvezete testi. akár rosszat. A múló pillanat nyújtotta gyönyör tehetetlen áldozataivá válunk. így lelki fejlõdésünk az egyetlen érték. Példabeszédeiben már Jézus is óvta az embert a talmi értékek tiszteletétõl. köztük a telepátia hatásmechanizmusát megfejteni. örök kielégületlenségre kárhoztatja szívünket. az elévülés nem létezõ fogalmak.származik igazi. energiakisugárzás formájában fennmaradnak. Akár jót teszünk. amit soha. és materializálás útján elõ is állítható. és egyre többet akar. amikor egy tárgy megérintésével információkat szerezhetünk keletkezésének történetérõl. Földi életünk során maradandó értéket csak a lelkünkben tudunk gyûjteni. Ez teszi lehetõvé a pszichometriának nevezett jelenséget. hogy vannak olyan személyek. majd szellemi tespedtséget okoz. mint az õsenergia tárgyiasult formája. A világegyetemben semmi sem tûnhet el nyomtalanul. képességeink felajánlása a köznek. Az anyagi érték tehát nem jelent valódi értéket. Mivel a tudatalatti tartományban az idõ elveszti dimenzió jellegét. mint az emberiség szolgálata. a sznob kivagyiság. Ez az a cél. ami által egész életünket az univerzum érdekeinek rendeljük alá. Ez ellen fizikailag semmit sem tehetünk. Az agy minden egyes megnyilvánulása energiakisugárzással jár. az abszolút világban a feledés. Azonban nem csupán a gondolatok által kiváltott energiahullámok hagynak nyomot maguk után. és élõlények esetén az energianyomok alapján egész életfolyamatuk végigkövethetõ a keletkezéstõl az elhalásukig. amiért az ember megszületik. Alfa tartományban bárki bármilyen energiakisugárzással járó folyamatot megvizsgálhat. letargiába taszítja életünket. igazi örömöt csak lelki gazdagságunk gyarapításával érhetünk el. A következõ élvezetnek mindig intenzívebbnek. ez az érték fennmarad az idõk végezetéig. ami számára azonnali örömforrást jelent. akik az elhunyt sírja mellett állva a földi maradványokból .

még maga a Mindenható sem tudja. egy magasabb fejlettségi fokon. hogy ezeknek az energiakisugárzásoknak a terjedési sebessége több nagyságrenddel meghaladja a fény sebességét. ha azok a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés alapján születtek. ha késedelem nélkül megy végbe. és ily módon képes egy hihetetlenül pontos jövõkép kialakítására. hogy teljesen kiszámíthatatlan. Azt. A védikus szakirodalom szerint Brahma. hogy a jelenlegi tendenciák szerint valószínûleg mi fog történni. még akkor sem. A tudósok egy része szerint a lélek valamilyen módon megõrzi az elõzõ ciklus eseményeit. és hová megy. Ennek a mûveletnek az elvégzését az teszi lehetõvé. hogy milyen jövõ vár ránk. késõbbi cselekedeteinktõl függõen jelentõs mértékben változhatnak. Az univerzum minden egyes õsrobbanás után nagy valószínûséggel az elõzõ fejlõdési ciklust ismétli meg. Ennek a szinte felfoghatatlan jelenségnek az elõidézhetõségét az teszi lehetõvé. hanem azt is. amelyek az akaratunktól. A számítások során figyelembe veszi mindazokat a környezeti hatásokat. A számítások szerint az éteri energia világában minden mozgás 1. amelyet szinte biztos jövõként könyvelhetünk el. Erre enged következtetni az úgynevezett déj&#224. és szerveinkbe impregnálódva mindaddig fennmaradnak. Ez a prekogníciónak nevezett jelenség minden képzeletet felülmúló fantasztikus lehetõséget ad az emberek kezébe. hogy mi történt. Emiatt a prekogníció által szimulált jövõ csak feltételezett jövõ. Ezek a jóslatok ugyanis csak tendenciák. Jézus is megemlítette egyszer. hogy a szervezetben semmilyen változás nem múlik el nyomtalanul. hogy minden cselekedet. A legkisebb részletre is kiterjedõ információáradat alapján azután olyan pontos valószínûség-számítást képes végezni. A váltószám meghatározására jelenleg egyetlen forrás áll rendelkezésünkre. így utólag is kideríthetõ a halál közvetlen oka. hogy a Magasabb Intelligencia a világegyetem minden egyes energiakisugárzását képes érzékelni. mert ez legalább olyan mértékben múlik rajtunk. A különbséget egyelõre csak találgatni tudjuk. hogy egy bizonyos esemény már valaha. Éppen ezért nem szabad vakon hinni az emberiség jövõjére vonatkozó jóslatokban. mint rajta. Ezt a hihetetlennek tûnõ jelenséget az teszi lehetõvé. Ha ennek az értéknek az összegét átkonvertáljuk napokra. ami tõlünk függõen kisebb-nagyobb mértékben még változhat. sorsuk irányítását illetõen. nem lehet tudni. hogyha érintkezésbe lépünk ezzel a szuper k鍍pességû aggyal. de nem tudja belekalkulálni a szabad akaratunkból származó késõbbi döntéseinket. Ez a sajátos energetikai kommunikáció a világegyetem élõlényei és élettelen tárgyai.57788×1012 -szer gyorsabban megy végbe. a mindenható isten 1 napja 4 320 000 000 földi évnek felel meg. Egyébként sok bölcselõ szerint éppen az a legcsodálatosabb az emberi fejlõdésben. vu érzés is. és a maga végtelen kapacitású memóriájába betárolni. Bármennyire ellenkezik jelenlegi fizikai ismereteinkkel. ma már több tudós is állítja. és segítségével elõre megyünk az idõben.kisugárzódó energia alapján képesek megállapítani a halál okát. Ebbe kombinálja bele a jelenlegi fejlõdési ciklus eredményeit. mint a mi . amelyek a jövõben érnek majd bennünket. de minden jel arra vall. amikor valaki halványan emlékszik rá. egy meglehetõsen nagy szorzószámot kapunk. valamikor megtörtént vele. hogy ennek az információs rendszernek a mûködését nem. sõt akár az ellenkezõjére is fordulhatnak. Az abszolút világgal történt kapcsolatfelvétel esetén viszont nem csak azt tudjuk megvizsgálni. hogy az emberi akarat olyan mint a szél által felkavart porszem. minden változás újabb lehetõségeket teremt önmaga számára. Elsõ hallásra döbbenetesnek tûnik. A Magasabb Intelligencia jövõnk valószínûség-számításon alapuló meghatározása során feltételezhetõen az elõzõ fejlõdési ciklus adathalmazok formájában megõrzött történéseibõl indul ki. valamint az egész információs rendszert felügyelõ Magasabb Intelligencia között csak akkor lehet kellõen hatékony. vagy csak alig befolyásolja az idõ. Testünk rendkívül finom aurája megõrzi korábbi betegségünk energiaképletét. hogy honnan jön. amíg egyetlen molekula marad belõlünk.

és a moduláló jelekhez hasonlóan az információforrás mintegy ráül erre a közvetítõ közegre.25 nap) Mivel az abszolút világban a leggyorsabb mozgás az étert alkotó energiarészecskék áramlása. A kisebb tömegbõl eredõ nagyobb mozgékonyság pedig már hihetõvé teszi a fénysebesség többszörös túlhaladásának lehetõségét.15576×107 s · 3. (3. Ezt a váltószámot alkalmazva az idõtágulás aránya nagyságrendileg szintén 1012 lesz. Amerikában Cleve Backsternek[7]. Feltételezhetõen ez a korlátlan. Az elektronok és a szubatomi energiakvantumok tömege között azonban feltételezhetõen több nagyságrendnyi különbség van. hogy a növények igen intenzíven reagálnak minden információra. hogy eljussanak az egyik végébõl a másikba. A . hogy ha egy fémhuzal két végére feszültséget kapcsolunk. Ebben az esetben a vivõhullám szerepét a kozmikus teret betöltõ õsenergia látja el. A moduláció. akkor az elektromos áram nem úgy alakul ki. és ha egy információforrás modulálja a körülötte lévõ energiarészecskéket. akkor a szubatomi energiarészecskéknek már 50 nap kell ahhoz. A világûr tele van õsenergiával. Lehet hogy a szubatomi energiarészecskékkel történõ információközlés is a dominóelv szerint zajlik? Ha igen. Az elektronáramlás sebessége relatíve nem nagy. mint az elektronok a fémes anyagban. Nos hát.1927848 km/s) Hogy melyik a valós érték. még ideális vezetõ esetén is csak megközelíti a fénysebességet. Adódik egy másik számítási mód is. Ez az idõ még elhanyagolhatóan kicsi.25 nap = 31 557 600 s · 299 792 km/s = 9.375×104 = 1. valami lélekcsíra kell hogy legyen bennük. hogy sokak számára már felfoghatatlan.2×1017 km/s -ra adódik.73×1017 km/s : 9. vagyis az információközlés módja hasonló lehet a rádiós hírközléshez. és mérik az elektromos potenciálváltozásként megnyilvánuló reakcióikat. Ezek az energiaimpulzusok valószínûleg úgy terjednek a térben. A kozmikus térben tehát létezik egy olyan tökéletes és mindent átfogó információs rendszer. (2. Egy védikus asztrológiai írás a Suriasiddhánta szerint Brahma idõskáláján egy földi év vagyis 31 557 600 másodperc csupán egy pillanatnak számít. és tulajdonképpen a hatás vonul végig a vezetõn. de ez csak irdatlan nagy távolságok esetén nyilvánul meg. minden irányú szétsugárzás az oka annak.46×1012 km) Ekkora távolságot tesz meg a fény 1 év alatt.00002 s alatt jutnak el 1 fényévnyi távolságra. Ismeretes. hogy megvizsgálják. vagyis 1 másodperc alatt 50 000 fényév hosszúságú utat tesznek meg. a hazugságvizsgáló berendezés szaktekintélyének vezetésével évtizedek óta folynak olyan kísérletek. de az abszolút világban is van idõ. hanem a dominóelv alapján az egyik elektron meglöki a másikat. és a világegyetem átmérõje valóban 216 milliárd fényév.16×1011 fényév · 0. amelyhez képest a mi rádiós hírközlésünk csak római õrtüzek egymás közötti üzenete lehet. hogy különbözõ növények leveleire galvanométert kapcsolnak. azt majd a késõbbi mérések döntik el. akkor ebben az esetben érthetõ lenne ez a szédületes terjedési sebesség. (1. mivel rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti energiakisugárzásokra. (4. a szubatomi energiarészecskék áramlási sebessége 3.46×1012 km = 5×104) Ebbõl következik.065×1012) Ha ezt az értéket beszorozzuk a fénysebességgel. hogy a szubatomi energiarészecskék kereken 0. Az is kiderül ebbõl az írásból. így a helyzetbeli különbségbõl adódóan a szubatomi energiaáramlás terjedési sebessége: 4. hanem érzékelik az emberi aurát is. (299 792 km/s · 1. nálunk pedig a fotonsugárzás. Ezeket a kísérleteket annak idején azért kezdték el. Nem csak az egyszerû energiasugárzásokat képesek felfogni. A Tejútrendszer egyik szélétõl a másikig pl.32×109 év · 365. hogy ha nem is olyan jelentõs mértékben. amely a kozmoszból felénk árad. hogy van-e a növényeknek lelkük.00002 s : 86 400 s = 50 nap) Az istenek világa sem mentes tehát az idõtõl. ily módon ez a hatás a világûr bármely pontjára szinte pillanatok alatt eljuthat. (60 s · 60 min · 24 h · 365.73×1017 km/s. de ha helytállóak Einstein számításai. hogy minden egyes elektron egyenként végighalad a vezetéken.065×1012 s · 299 792 km/s = 3. hogy a pillanat 1/33 750 másodpercnek felel meg. (4. ezért érdemesebb a különbséget azzal érzékeltetni. 2 másodperc alatt juthatunk el asztráltestben.fizikai életterünkben.57788×1012) Ez az érték olyan óriási. akkor az így keletkezett impulzus vagy impulzuscsomag gömbhéjszerûen rezgésbe hozza az egész energiaóceánt .

és a népzene iránt viszont közömbösek maradtak. vagy a környezetük létét kedvezõtlenül befolyásolja. Ugyancsak különös reakció. Egy londoni kutatóintézet kijelölt munkatársa naponta letörte valamelyik muskátli levelét. szép. és a többi muskátli is vele remegett. ez a zenei mûfaj nem érdekelte õket. Az országos versenyeket nyert nemesítõkrõl rendre kiderül. A levéltépõ kollega közeledtére azonban a kiszemelt áldozat reszketni kezdett. amely a legkisebb elmozdulást is ezerszeresére nagyította fel. Bonyolult szerves anyagokból felépített érzékelõ egységek után kár is lenne kutatni a sejten belül. Különösen jó eredményt lehet elérni a növények szeretetével. A fülsiketítõ heavy metal zene hatására elhajoltak. és különbözõképpen reagálnak a jó és a rossz szándékú emberekre. és égesse el õket. Számos laboratóriumban végeztek hasonló kísérleteket. egészséges leveleket növesztettek. Ekkor a tökéletes elszigeteltség ellenére a környéken az azonos fajtájú fák mind élettelennek mutatták magukat. Ezt követõen az egyik munkatárs azt a feladatot kapta. A Prodigy együttes számainak hatására hét egér kimúlt. hogy az intézettõl távol tépjen ki növényeket a földbõl. de a növény akkor is jelzett. ha az a saját. Különösen érzékenyek a növények a zenére. szubatomi energiahullámok formájában történhetett. hogy felismerik a gondozóikat. se vegyi-.kísérletek során kiderült. hogy onnan se levegõ.) A rockzenére hasonló módon reagáltak. hogy ha depressziós munkatárs locsolta a növényeket. a többi pedig agykárosodást szenvedett. rettenetesen irritálja õket korunk könnyûzenéje. semmilyen reakciót nem mutatott. hogy amikor állati kártevõk megtámadnak egy fát. hogy a mellettük elhaladó emberekben felismerjenek különbözõ betegségeket. se hang-. Bizonyos növényi kártevõket olyan környezetbe telepítettek át. ha az illetõvel valami baj történt. Rendkívül érzékenyen reagálnak a kozmikus behatásokra is akkor. így a vészjelzés csak egy módon. Mivel elektromágneses és radioaktív kisugárzást sem érzékeltek a zárt térben. a leveleik fokozatosan elsárgultak. Backster kutatásai felkeltették más szakemberek érdeklõdését is. Ezután az elszigetelt térbe behelyezték az állati kártevõket. Amikor ez a kutató megjelent a laboratóriumban a növények valósággal sokkot kaptak. hogy naponta becézgetik növényeiket. A pavlovi reflex is megnyilvánul a növényeknél. a környezõ fák kb. Egy német és japán kutatókból álló csoport szerint a növények beszélgetnek egymással. és erre gyenge áramütéssel hívták fel a figyelmét. ahol azok korábban nem fordultak elõ. vagy egyéb jelzések nem juthattak ki. Amennyiben valaki szeretettel bánik velük. Egy fát hermetikusan elzártak a külvilágtól úgy. életfunkcióik abbamaradnak. akkor telepatikus úton akár több ezer kilométeres távolságból is megérzik. gyors növekedést eredményezett. és az észlelt információ a növényen belül elektromos impulzus . hogy termeljenek a rovarok számára kellemetlen szagú ellenanyagot. hanem a sejtek körül kialakuló aura érzékeli. 100 méteres körzetben lelohasztják leveleiket. és sorra elmentek elõttük a kutatók. Ez a fajta információközlés mind több tudós figyelmét kelti fel. simogatják a leveleiket. Viszonylag könnyen meg lehet tanítani õket arra. ha csak az ércdarabot tették mellé. A country. halottnak mutatják magukat. Kutatók különbözõ stílusú popzenét hallgattattak egerekkel. mert az energiakisugárzásokat feltehetõen nem a sejt. Azután galvanométert helyeztek a leveleikre. Haydn muzsikája és az indiai szitárzene azonban kedvezõ hatást gyakorolt rájuk. Amelyiknek erre nem volt lehetõsége. Egy idõ után elmaradt az áramütés. Ezt a megfigyelést kísérletekkel is igazolták. Megfigyelésük szerint a bab atkaveszély esetén riadóztatja a társait. optimista kollega gondozása új hajtásokat. Mellékesen megjegyezve az állatok még intenzívebben reagálnak a zenére. Ezzel az állatvilágból jól ismert módszerrel védekeznek a kártevõk ellen. A növényi sejteknek ez a rendkívüli adottsága nem természetfeletti erõk megnyilatkozásának a következménye. fizikai reakcióit egy speciális tükörrendszerrel mérték. A növénypusztítók általános pánikot váltanak ki ebben a világban. Miután nekik fülük is van. az elpusztult. A növények teljes közömbösséget mutattak. Ezek egyike. Intenzív növekedésnek indultak. (A növények mozgását. babusgatásával. Kazahsztánban a kutatók egy ércdarabot helyeztek a filodendron mellé. Ha más ásványt raktak a közelébe. míg a jókedvû.

) A recehártyájukon levõ pigmentekre esõ fény mágneses töltéseket hoz létre. Robert Syrgley és Andre Riveros beszámolója szerint a legtöbb hangya nem tért vissza az ösvényre. Térbeli tájékozódásukat a csápjaikban levõ nagy koncentrációjú vasoxid-kristályok teszik lehetõvé. hanem vevõként is képesek tevékenykedni. Ez az elektromos feszültségkülönbség már a jelenlegi eszközeinkkel is könnyen mérhetõ. Az energiakisugárzásokat egyébként a növényeken kívül az állatok is képesek felfogni. informatikai szempontból nem kizárólag adóként.formájában kerül továbbításra. Az aura közvetítésével Yang és Yin energia kerül be a sejtbe. hogy alaposan összezavarták õket. hogy a postagalambok a föld domborzati viszonyai által kisugárzott aurogram alapján tájékozódnak. amely elválasztja egymástól az élõ és az élettelen világot. Az anyát mindig az északi sarokban levõ függöny mögé rejtette. ahol megtanította õket anyjuk felismerésére. és azok mind keleti irányba indultak el. hogy a galambok tájékozódó szerve a csõrükben van. és ez tette lehetõvé a növényekkel való intenzív kísérletezést. Amikor elfordulnak. de a fejlettebb állatok is reagálnak ezekre a kisugárzásokra. francia és német kutatók kísérletei alapján kiderült. hogy a házi tyúk és a vörösbegy a 66 millió évvel ezelõtti közös õsüktõl származik. Hasonló zavaró hatást fejt ki a madarakra az elektromágneses kisugárzás. ez az erõ tartja fenn az életet. hogy az északi pólus a földrajzi keletnél legyen. Ennek bizonyítására Wolfgang Witschko. Az útirány-meghatározásnál a legerõsebb kisugárzást. a Föld mágnese erõterét használják. hogy visszafordulnak az ösvény felé. mindenhonnan hazataláltak. és ez az életerõ készteti a sejtet. és véletlenszerûen elfordítva letették õket egy olyan pontra. Az élettelen anyag szervezõdésének egy fokán az anyaghalmaz aurája polarizálódik és ettõl kezdve már nem csak kibocsát. Spanyol. amely környezetük mágneses kisugárzását érzékeli. Azt várták. Cordula Mora. Az állatoknak tehát van egy speciális érzékszervük is. szaporodásra. mert ez van legközelebb hozzájuk. Az élõ sejtek aurája azonban az információn kívül statikus energiát is felvesz a környezetébõl. akkor nem találják meg a költési helyüket. amit fel tudnak ismerni. Kísérleteik során felemelték a hangyákat a felderítõ ösvényrõl. A primitív állatok közül nem egy ennek alapján tájékozódik a környezetében. amelyben magnetitkristályok helyezkednek el. Az élõlények aurája döntõen abban különbözik az élettelen anyag aurájától. és folytatják az útjukat. az Észak-Kariloniai Egyetem kutatója azt is megállapította. Ezt azonban csak addig . De nem ezt tették. ahol a sarkokban függönyöket helyezett el. hogy ha a vándormadarak szárnya alá mágnest kötnek. többsejtû élõlények esetén a sejtek által termelt elektromos impulzusok összeadódnak és villamos feszültséget hoznak létre. Az élettelen és az élõvilág között az aura informatikai képessége a határkõ. A baromfinál és az európai vörösbegynél viszont a mágneses szenzor a szemükben van elrejtve. hogy a környezetükkel való kapcsolattartás kétoldalú. hogy a postagalambok a rádióállomások adóantennái fölött teljesen elveszítik tájékozódási képességüket. ez az a határmezsgye. az élet különbözõ szerves és szervetlen anyagok egymásra hatása során alakul ki. hogy nem csupán kisugároz magából energiát. Bonyolultabb. hanem torony iránt elindult a boly felé. Az élõlényeket tehát alapvetõen az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól. (Az azonos tájékozódási mód annak tudható be. Visszaengedte a csirkéket a helyiségbe. Utána mesterséges mágneses erõvonalkeltõvel megváltoztatta a természetes mágneses teret úgy. a Frankfurti Egyetem zoológusa 38 frissen kikelt csirkét szállított a laboratóriumába. tudták. sem az égboltot. ott keresték az anyjukat. hogy mi a céljuk. hanem érzékel is energiasugárzásokat. Az evolúciós fejlõdésben az aura fizikai tulajdonságának ez a fajta megváltoztatása az élet csírája. és ezek a töltések érzékelik a környezet mágneses kisugárzását. A Smithsonian trópusi kutatóintézet munkatársai szerint a hangyák még érzékenyebben reagálnak a mágneses erõvonal-változásra. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tudományos megfigyelés. Mint tudjuk. a csõrük iránytûként szolgál. ahol nem láthatták sem a tereptárgyakat. de érzékelni is képes a környezetében fellépõ energiasugárzásokat. Igen nagy a valószínûsége annak. Annak ellenére. vagy sejtszervezõdéseket anyagcserére.

Létezik nálam jobb eledel is . és nemzedékrõl nemzedékre átöröklõdik. Pl. Ezek a képességek azonban csak a mi szemünkben tûnnek rendkívülinek. Olyan helyekrõl is hazataláltak. Ez a kristály titánt. a bollyal ellentétes irányba próbált hazajutni. Elõtte azonban letakarták a szemüket. Erõs mágneses impulzusok hatására a hangyák összevissza indultak el. Az állatoknak ez a rejtélyes tájékozódó képessége már a tudósok fantáziáját is megmozgatta. így minden nemzedék évrõl évre megpróbálja megtalálni volt ívó-. és sötét tartályba helyezték õket. Ugyancsak ennek a képességnek tudható be. hogy egyes fajok apró mágneseket használnak a tájékozódás. több évezredes ívóhelyükre. Kenneth Lohmann[9] szerint: Bármit csináltunk. merre kell menni. a kísérleti rovarok fele az új erõvonalakat követte. és a Földön kívüli civilizációk minden olyan megnyilvánulását. mintha rég elveszett fészküket keresnék. egy jó humorú agykontrollos egyszer alfába merülve az alábbi szöveggel tartott távol magától egy egész szúnyograjt: Én is Isten teremtménye vagyok. mint a miénk. A lódarazsak fészke vízszintesen elhelyezkedõ lépek sorából épül fel. amelyeket függõleges oszlopok támasztanak meg. Azt is megfigyelték. Mindezen képességek arra az okra vezethetõk vissza. Sokan tapasztalták már azt is. hogy a földbõl kiáramló gravitációs sugarak és a mágneskristályok Yin jellegû szubatomi energiakisugárzása mekkora szöget zár be egymással. vasat és oxigént tartalmaz. ennek következtében állandó kapcsolatban állnak az abszolút világgal. hogy a fészkük veszélyes mértékben megdõlt. ahol az emberek teljesen eltévednének. Összhangban állok a természettel. Az energiakisugárzás alapján itt kellene lennie a költõhelyüknek. a navigációs rendszerük minden helyzetben megbízhatóan mûködött. Ennek ellenére mindegyikük korábbi tartózkodási helye felé fordult. Hiába furikáztunk velük körbe-körbe. hogy fészkeik építésekor egy apró mágneses kristályt ragasztanak fel a lépet alkotó hatszögletû sejtek tetejére. vagy egy gonosz ember közeledik feléje. amikor látják. hogy a kutya megérzi. Ennek eszköze az Agykontrollból ismert szubjektív kommunikáció. a gravitációs erõ leszakítással fenyegeti. A kutatást vezetõ dr. Ez a keresési ösztön az évmilliók során beépült a génjeikbe. Pl. a gének errõl nem vesznek tudomást.tudták megtenni. amíg a kutatók helyileg meg nem zavarták a Föld mágneses erõvonalait. az állatvilágban ez teljesen természetes jelenség. amelynek eredményes alkalmazására számtalan esetet lehetne felsorolni. hogy az Atlanti-óceán felett átrepülõ néhány madárfaj hosszú ideig repül körbe-körbe egyes területek felett. A legtöbbször azonban ennél . Ebbõl kifolyólag észreveszik az asztráltestben megjelenõ szellemeket is. Amikor pedig 180°-kal elfordították fölöttük a mágneses mezõt. egy teljesen más környezetben szabadon engedték az állományt. a languszták mindig kitalálták. hiába helyeztük õket ismeretlen vizekbe. de nem találják. Az izraeli Tel-Aviv Egyetem tudósai a lódarazsak tanulmányozása során azt tapasztalták. az állatok számára ez információforrásként szolgál. Az angolnák is a mindenen áthatoló szubatomi energiasugárzás segítségével találnak vissza minden évben a Sargasso-tengerbe[8]. és a hossza 0. Amerikai kutatók a Floridai-szigetek közelében több tucat langusztát ejtettek foglyul. hogy telepatikus úton faji és fejlõdésbeli korlátok nélkül az egysejtûektõl kezdve az elefántig bármely állattal kapcsolatba léphetünk. hogy az állatok agyfrekvenciája jóval alacsonyabb.1 mm. Aztán elszállították. illetve költõhelyét. A rovarvilágban arra is van példa. hogy néhány elerõtlenedett társuk beleesett a tengerbe. Hiába süllyedt el idõközben Atlantisz. mert az állatok agyfrekvenciája a törzsfejlõdés alacsony szintje következtében megrekedt alfa frekvencián. hogy rendkívül érzékenyen reagálnak mindenféle szubatomi energiasugárzásra. Ezt valószínûleg abból állapítják meg. a hazatalálás megkönnyítésére. amely szubatomi energiakisugárzással jár. ezért az anyagi testen kívül a belõle kisugárzódó étertestet is jól látják. Ezek a kristályok arról is tájékoztatják a darazsakat. ha egy jó. és igyekeztek minél hamarabb hazajutni. már messzirõl megérzik az UFO-k hajtómûvébõl kiáramló energiasugárzást. A raj csak akkor indul tovább. Ez teszi lehetõvé azt is. Mivel lelki beállítottságunk harmóniája kisugárzódik belõlünk. és 37 kilométerrel odébb.

Az állat és az ember között akkor is fennáll a telepatikus kapcsolat. Egy elképedt katona mellett ért véget az útja. 1952-ben egy Sugar[11] nevû macska állított fel hasonló rekordot. ahonnan akkoriban rengeteg katonai szállítmányt indítottak útnak a tengeren túlra. Egyre kevesebbet evett. Útvonalát tökéletesen sikerült rekonstruálni. és kerülte az emberek társaságát. amikor valamit keresnek. és a kapuba leheveredve vár rá. Ez a ragaszkodás oly mérvû is lehet. Nem sokkal utána beteljesedett a fáraó átka. A spaniel pár napig ténfergett a hatalmas hajók között. Útvonalának utólagos feltérképezése alapján nem összevissza keresgélt. lord Carnarvonhoz[15] fûzõdik. Elutazásuk után az állat különösen viselkedett. hogy a háziállatok nagy távolságból is rátalálnak gazdájukra. hanem a lovak és más háziállatok is képesek a számukra fontos személy halála miatt érzett bánatba belepusztulni. folyókon sok-sok kerülõvel 5000 kilométert kutyagolt. sehol sem találták. Nem tett kitérõket. hogy a nagy örömmel körbecsaholt férfi Raye volt. az állatnak errõl megérzései sem lehettek. Raye[12] Pittsburgban[13] élt. Ennek a féloldalas szubjektív kapcsolatnak legismertebb megnyilvánulása. beleszagolt a levegõbe. Befagyott tavakon. de végül épségben megérkezett a számára annyira hiányzó családhoz. Jól ismert jelenség az is. majd váratlanul eltûnt. Joker gazdája. Elõzõ évben gazdái Kaliforniából Oklahomába költöztek. nem tévedt el. Fogalma sem volt róla. Ez nem a szokás hatalma. ivott. Csak hetek múlva tudta meg a család. de a kutya egyetlen esetben sem lépett a szárazföldre. A családtagok hiába kutattak az eltûnt kutya után. Addigra azonban Joker eltûnt. Alkalmi gondozóinak feltûnt az állat szokatlan izgatottsága. ha ti sem bántotok engem. ha az illetõ nem képes az agyfrekvenciáját lecsökkenteni. de nem a szabadság iránti vágy hajtotta. majd kiválasztott egyet. Már a kikötõ megközelítésekor hegyezte füleit. A hitetlenek persze most legyintenek. Miután ez nem történt meg. melyik frontra küldik. Nem csak a kutyák. Így amikor hõn szeretett kutyájától. nem találta a helyét. hogy sok kutya megérzi. Õ lépte át elõször Tutenkámen sírjának a küszöbét a bejárat fölé vésett figyelmeztetés ellenére. hogy a kutyák. de megsajnálták a szomorú ebet. hogy az állat a növényekhez hasonlóan megérzi. A hosszú út során a hajó több szigetnél is megállt. és erõsen szimatolva. Azonban egy esetben nem így viselkedett. mert ha váratlan idõpontban . Az otthon hagyott eb nem sokáig tûrte ezt a helyzetet. A Guiness[10] rekordok könyve szerint a csúcsot egy Bobby nevû kutya tartja. hanem nagyon is céltudatosan haladt. Halálának pillanatában. majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. Így azt gondolták. macskák. ha a gazdája hazaindul. Joker valóban megszökött.egyszerûbb mondat is megfelel. A harapós kutyákat alfa agyfrekvencián már ezzel a rövid kis üzenettel is jobb belátásra lehet téríteni: Én nem bántalak titeket. és a lordot utolérte a végzete. amikor besorozták. Tulajdonosa oregoni otthonától 2000 kilométerre nyitott éttermet. A víz azonban közismerten szagzáró. míg 6 hónap után végre rálelt a gazdájára. A több mint 2400 kilométeres távolságot 14 hónap alatt tette meg. hogy fiúkat egy csendes-óeáni állomáshelyre vezényelték. majd visszament a vackára. Végül kiderült. A cicát otthagyták a szomszédnál. elment megkeresni a gazdáját. és kíváncsian követni kezdték. Elõször Oaklandba[14] ment. világháború alatt sok amerikai katonát vezényeltek a tengeren túlra. hogy Raye egyszer csak betoppan a lakásba. és gondját viselték. Csupán minden kikötésnél kiszaladt a hajóhídra. Jokertõl elbúcsúzott nem mondhatta meg neki hol fog kikötni. Egyszer csak útnak eredt a Sziklás-hegység irányába. természetfeletti képességét kihasználva magabiztosan és célirányosan haladt. mivel hosszú vándorlása alatt gyakran befogadták. mert félt a motorzúgástól. macskák szag után mennek. hogy megszökött. Több ezer kilométert utazva talált rá. hogy hová. tõle 5000 kilométerre az angliai otthonában hagyott kutyája hirtelen felvonított. A legkülönösebb eset egy materialista gondolkodású amatõr régészhez. nagyokat vakkantva szaladt le a partra. ha gazdája bajban van. A matrózok egy idõ után felfedezték a potyautast. Egész nap a bejárati ajtó elõtt feküdt. arra várva. Stanley C. A spániel rendkívül rosszul viselte gazdája távollétét. és felsomfordált a fedélzetére. Pedig a csapategységek és az utánpótlás kirakása olykor napokat is igénybe vett. Vajon az óceán hogy képes megõrizni egy rajta átutazó szagát? A II.

vagy a környezethez való alkalmazkodás szerencsésebb módjára. Ennek tudható be. Nagyon érdekes. telepatikus úton. Ez az akadálymentes kapcsolatfelvétel viszont csak a tudat alsó tartományában hozható létre. sõt a szavak kombinációiból rövid mondatokat alkotott. illetve füllel hallható bizonyíték is létezik. hogy kozmikus információkat felfogjon. mint belõlünk. Mindezek alapján az a következtetés vonható le. hogy a Jung által feltételezett kollektív tudatalatti nem más. orr) segítségével kommunikálnak egymással. A mûszerek intenzív elektromos impulzust mértek az agyában. Az állatok telepatikus képességére már szemmel látható. Olyan háziasszony is van. és mire a férj hazaér. amint a papagáj megérezte a gondolatait. A telepátia érdekessége még. hogy nincsenek nyelvi korlátai. A tulajdonos videokamerával dokumentálta. A balagyfélteke-dominánssá vált ember. miközben a kutatók másik csoportja a szárazföldön tartott anyanyúl reakcióit vizsgálta. Ezeket tudatosan használta. Az éteri segélykiáltás -on túlmenõleg azonban minden ember képes rá. hogy a más országokban élõ madarak is próba-szerencse útján jutottak volna el erre a felismerésre. hogy gondolatainkat milyen nyelven öntjük szavakba. a vízre gondolunk.érkezik. ez minden emberbõl. akkor is már percekkel elõtte elindul a fogadására. akkor. aki ekkor kezd el teríteni. Ennek bizonyítéka. csak gondolt rájuk. Az abszolút világgal való közvetlen kapcsolattartás lehetõsége korábban az ember számára is adva volt. Ahogy a faj valamely egyede rátalál egy hasznos felismerésre. ha egy közvetlen hozzátartozónk életveszélybe kerül. és ezáltal az egész közösség az evolúciós fejlõdésnek egy nagyobb fokára jut. hogy nagy távolságokra repülõ madarak eltanulták egymástól ezt a módszert. fül. Az állatok telepatikus képességét a hadiipar is intenzíven firtatja. vagy bárkivel telepatikus úton kapcsolatba lépjen. Az anyaállat minden esetbe megérezte kölyke elvesztését. Az orosz hadsereg kutatói egy tengeralattjáróval kölyöknyulakat vittek le olyan mélyre. A nõstény papagáj olyan szavakat is elkezdett szajkózni. A módszer igen rövid idõ alatt elterjedt az egész nyugati kontinensen. Aztán egyenként megölték õket. sõt az univerzum minden értelmes lényébõl ugyanazt az energiaimpulzust váltja ki. ahol már a rádióösszeköttetés is megszûnt a kikötõi központtal. hanem õk maguk is képesek ilyen jellegû jelzések kibocsátására. tálalva van vacsora. vagyis a természet által szolgáltatott információkat. ha ezek a kisugárzások rendkívül intenzíven hatnak rá. hogy leihassa a fölét. Ezt a feltételezést viszont megcáfolja az egyik japán szigeten élõ majmok esete. Egy afrikai szürke papagáj megtanult a gazdájától beszélni. Az információátadás valószínûleg nem beszéd. hogy ily módon a vészjeleken kívül információkat is eljuttatnak az azonos fajhoz tartozó társaikhoz. akik rájöttek arra. Az állatok alacsony agyfrekvenciájuk következtében nem csak érzékelni tudják a környezetükbõl kiáramló szubatomi energiasugárzásokat. és ezt követõen már ösztönszerûen . és artikulálta a ki nem ejtett szavakat. A mindennapi kapcsolattartás során az állatok is a szokásos érzékszervek (szem. Ha pl. és ezzel a rendkívül gyors és hatékony módszerrel figyelmeztetik a környezetükben tartózkodókat a várható veszedelemre. az úgynevezett harmadik típusú találkozások során minden nehézség nélkül képesek telepatikus módszerekkel kommunikálni velünk. és ennek a módszernek minden bizonnyal nagy szerepe van az evolúcióban. függetlenül attól. és ez kizárja. Ilyen intenzív hatás érhet bennünket pl. amelyeket a gazdája még ki sem mondott. hanem gondolati képek továbbítása útján történik. Ekkor váratlan dolog történt. Persze sokakban felmerülhet a gyanú. de a civilizációs fejlõdés során ez a képességünk a legtöbb érzékszervünkkel együtt eltompult. Nem sokkal ezután a szomszédos szigeteken élõ majomkolóniák szintén nekiálltak leöblíteni a táplálékukat. Egy idõ után ezek a tapasztalatok genetikailag rögzülnek. telepatikus üzeneteket már csak akkor képes észlelni. telepatikus úton azonnal továbbítja azt társainak. hogy a földbõl kikapart édesburgonyát célszerû levinni a tengerhez megmosni. de vészhelyzetekben áttérnek a telepatikus kapcsolatfelvételre. mint az egyes élõlények közötti intenzív kapcsolattartás. hogy Angliában a kékcinegék egy csoportja megtanulta hogyan nyissa fel az ajtók elé kitett tejesüvegek fóliakupakját. hogy az idegen civilizációk küldöttei. Három és fél év alatt 600 szót sajátított el.

Csak akkor vadul meg. Ahogy kiért a házból egy kis izzó gömb csapódott be a konyhába. A háborút követõen elismerésképpen ezüst medállal tüntették ki. A Magasabb Intelligenciával való közvetlen összeköttetés legegyértelmûbb bizonyítéka. Idõközben különös telepatikus kapcsolat alakult ki a farkas és gazdája között. London bombázásának idõszakában egy Faith[16] nevû macska több tucat ember életét mentette meg azzal. de a farkas megvédte. Akik így tettek. A Walting Streeten található Szent Ágoston templom parókáján élõ cica a német légierõ támadásaikor sorra járta a lakóépületek pincéit. Két hét alatt elsajátították az összeadás. hanem valahol a környéken. kivonás mûveletét. Számolásnál a jobb lábukkal jelezték a számokat. amikor a lánynak eltûnt egyik fülbevalója. ha a gazdáját bántani akarják. hogy nem tud ugatni. Csak azt furcsállják. Kluger Hans túlélte a gazdáját. hogy számolja ki 1 874 . és minden egyedhez megbízhatóan eljutó telepatikus információáramlásra. Az elsõ bemutató olyan sikeres volt. de erre nincs semmi oka. A környéken az összes gyerekkel összebarátkozott. Örökre elment a kedvük a magányos nõk molesztálásától. hogy egész Európából özönlöttek a tudósok Eberfeldbe. hogy utat mutatott számukra egy biztonságos helyre. és a többi kutyával is jó viszonyban van. Képességét tudós csoportok ellenõrizték. A megszelídített farkas sokkal fegyelmezettebb. mert a kis ékszert még az édesanyjától kapta kicsi korában. hogy ez a rendszer mûködjön okvetlenül szükség van a gyors. azok bizony elpusztultak. a tanulás vagy a láncreakciószerû kapcsolatteremtés ezen a szinten még nem elég hatékony. A kis kölyökfarkas elcsatangolt a falkájától. A II. hogy a gazdáját valami bántja leült eléje. Ahhoz. 10 perc múlva jött vissza fogai között óvatosan tartva a megtalált ékszert. Két támadója valószínûleg élete végéig sem felejti el ezt az esetet. Ennek bizonyítéka az az alaszkai farkas. Közülük legismertebb egy Hans nevû csõdör volt. Nagyon szomorú volt. de fogalma sem volt róla. és szinte lordoknak kijáró tisztelettel illették. A meteorit egy 2 méter széles krátert vájt a kövezetbe. amelyet gazdája egy kutatóútján vett magához. Mohammed és Zarif szintén nagyon eredményesek voltak a tanulásban. mivel Faith a templom alatt húzódó pincerendszerének legalsó szintjeire vezette õket. és kiszökött a kertbe. mert az õ agyfrekvenciájuk ezen a szinten áll. hogy a kutyák gyakran megérzik a gazdáikra leselkedõ egyéni tragédiákat is. megtévesztésnek semmiféle nyomát sem találták. Nekik nem kell Agykontrolltanfolyamot végezni ahhoz. amikor a kutyája vonítani kezdett. Oswald rendkívüli gondolatolvasó képessége akkor derült ki. Aztán felpattant. és mélyen a szemébe nézett. Nagyokat játszanak együtt.és mínuszjelek fogalmát. és nyávogással. megértették a plusz. de csalásnak. Faith egyébként saját kölykét is a templom egyik pincehelyiségében óvta. különös viselkedésével rávette az embereket arra. és az embereket is ide kalauzolta. Münchenben egyszer meg akarták támadni a lányt egy aluljáróban. mint a kutyák. világháború idején. Ennélfogva könnyen hozzájutnak az emberekkel kapcsolatos rejtett ismeretekhez is. a ballal pedig a helyértéket. hogy a ló késõbb elsajátította a hatványozást és a gyökvonást is. Nem otthon veszett el. amelyet Wilhelm von Osten tanított meg számolni. hogy alfába merüljenek. A morfogenetikus mezõ a Magasabb Intelligencia egész univerzumra kiterjedõ információtárnak a részét képezi. Kiment az udvarra. Ezért az állatok bármikor képesek ezzel az adatbankkal is kapcsolatba lépni. majd az utcába. A Magasabb Intelligenciával való kapcsolattartás egyértelmû bizonyítéka a számoló lovak esete is. A lovak patájuk kopogásával válaszoltak a feltett kérdésekre. és a biztos pusztulás várt volna rá. A matematikai mûveletek után betûk és szavak következtek. hogy Oswald kutya. ha Helga Morenz nem talál rá. túlélték a bombázásokat. és az eberfeldi új tulajdonos Karl Krall két arab csõdört is vásárolt mellé. és akik ott maradtak. mivel az utánzás. 2004-ben egy pulai nõ éppen ebédet fõzött a családjának.irányítják a faj egyedeinek cselekvését. Az iskola olyan eredményes volt. Vonítani azonban igen. hogy korábbi búvóhelyük borzalmas romhalmazzá változott a támadások során. hogy hol. Mackenzie[17] és Assagioli professzorok Mohammednek azt a feladatot adták. hogy kövessék õt. Szerencsére a szomszédok a mai napig úgy tudják. Amikor a farkas látta. Késõbb a túlélõk elrettenve vették tudomásul. és nem viszi magával Salzburgba. hogy megnézze mi a baja.

mint a könnyebbeket. A különbözõ szintû életközösségek az azonos fajhoz tartozó társaikon kívül minden élõlénnyel. Állat viszont egy sem. Az I. Sajnos az eberfeldi lovakat késõbb besorozták a hadseregbe. Elõször a keresztnevét kérdezte tõle. hogy az állatok képesek közvetíteni a világunkat felügyelõ magas fokú értelem üzeneteit. Jack Woodford 1933-ban fogta vallatóra Ladyt. olyanok. és felmentek a dombokra. A leckét krétával felírták egy táblára. Talán ennek a személyválogatásnak is az a célja. Ennek a mindent átható kommunikációs rendszernek tudható be. választások. amely a szövetségesek bombázását már 15 perccel korábban jelezte. Ezeket a lovakat tulajdonképpen arra tanították meg. hanem idomítás volt. D. Döbbenten. szökõárról. az 1369-et. Mint látható a telepatikus üzenetek közvetítése nemcsak a növények világára korlátozódik. Korunk hitetlen embere azonban már nem hisz az állatoknak sem. Ezt a feltevést erõsíti meg az a tapasztalat is. hogy az állatok annál jobban számolnak. hogy ennek a sajátos kommunikációnak a révén egy nagy közösséget alkossanak. Ne a látszat alapján ítéljünk. Gyakran igénybe vette a rendõrség is. Az eredményre nem kellett sokáig várniuk. amely felemelkedett. világháború idején a lakosság éberen figyelte az állatok viselkedését. mint a közelgõ természeti katasztrófák bekövetkezését. mint megtanítani az állatot egy fából készült klaviatúra betûfeliratos billentyûinek a mozgatására. Erre a ló megvetõen végigmérte Woodfordot. karácsonyán a délkelet-ázsiai szökõárban 287 ezer ember pusztult el. hogy miként továbbíthatják számunkra a Magasabb Intelligencia üzeneteit. Rajta kívül senki sem szólította õt így. mert pár másodperc múlva már ki is kopogtatta patájával a helyes számot. Ha a hátukon felállt a szõr és pánikszerûen igyekeztek elbújni. akiknek esélyük van arra. Az állatok a növényekhez hasonlóan minden eseményrõl információt kapnak. hogy az orrával hozzáért a megfelelõ betûhöz. Ily módon megjósolta az idõjárást. Ennek tudható be. hogy nem ez a keresztneve. minél intelligensebb a feladatot megfogalmazó személy. Aki továbbra is kételkedik abban. majd elhagyták az istállót. hanem próbáljunk végre messzebb látni az orrunknál. akkor már indultak is az óvóhelyre. A feladat nehézségébõl egyértelmûen kitûnik. Az emberi tevékenység rájuk ható veszélyét ugyanúgy elõre érzékelik. hanem nézzünk a dolgok mögé. magaslatokra. világháborúban mindegyikük odaveszett. hogy rájöjjenek az igazságra. Ezzel több ezer ember életét mentette meg. a kacsa pedig emlékmûvet kapott a hálás polgároktól. Lady gondolkodás nélkül a JACK betûit nyomta le. Természetesen ebben az esetben is akadtak notórius kétkedõk. hogy lehetõleg értelmes emberek kerüljenek a lovak közelébe. majd a következõ betûkombinációt nyomta le: JOSH. Fonda házaspárnak ebben az esetben sem kellett mást tenniük. és a környezetükre. hogy itt szó sincs magas fokú számolási készségrõl. életük minden egyes megnyilvánulásában reagáljanak egymásra. A ló úgy válaszolt a feltett kérdésre. hogy ne az állatban keressük a tudás forrását. hogy 2004. Mintha ezzel is azt akarnák sugallni a túlvilági erõk nekünk. hogy a kísérleti állatok a nehéz matematikai feladatokat mindig gyorsabban és eredményesebben oldották meg. hogy a lebontásra ítélt házakat a robbantás elõkészítésekor elhagyják az egerek. Ekkor cselhez folyamodott. A turistaparadicsomként szolgáló szigeteken az állatok már jóval a szökõár megérkezése elõtt pánikszerûen elmenekültek a tengerpartról. Az is érdekes megfigyelés. megnevezte elveszett tárgyak lelõhelyét. Dr. és betegségek ellen gyógyszereket javasolt. Az elõre elkészített nyíláson át azonban figyelték az eseményeket. hogy egy ló hogyan képes jósolni.161 négyzetgyökét. azt mondta. a híres kancát. Ez az iskola tehát nem fejtágítás. ami a környezetükben zajlik. A nagymama viszont már évek óta halott volt. teljesen megzavarodva állt a rozoga istállóban. A háború után Freiburg újjáépült. hogy eltûnt emberek nyomára bukkanjanak. A II. Gyakori megfigyelés az is. A primitív lények fennmaradásának és fejlõdésének elengedhetetlen feltétele. sportesemények eredményét. hogy az állatok jó elõre tudomást szereznek a közelgõ viharokról. mivel a nagyanyja becézte õt Joshnak gyermekkorában. A férfinak rögtön elszállt a tréfás kedve. patkányok és csótányok. az magyarázza meg. sõt az egész természettel kezdettõl fogva szerves egységet . A jövõbelátó csodaló tulajdonosainak a virginia állambeli C. sõt az ember pusztító megnyilvánulásairól is. Hans Bender a Freiburgi Egyetem Parapszichológiai Tanszékének vezetõje felfigyelt egy kacsára.

és ma már annyira eltávolodott a transzcendentális gondolkodásmódtól. Ezért rendkívül mély benyomást gyakorolnak a jelenlevõkre. Sajnos ezek a magas szintû lelki megnyilvánulások nagyon ritkák. sõt nem egyszer tragédiát okozva ezzel a velük kapcsolatba kerülõ. de az elsõ látásra visszataszítónak tûnõ burkon átragyog a szép lélek. Ennek a láthatatlan vonzerõnek tudható be az is. Sok esetben tehát nem kell közelebbrõl megismerkednünk valakivel ahhoz. megtévesztésre hajlamos emberek életében. A modern kor embere ugyanis hamis úton indult el környezetének megismerésében. értéktelen embereket ruház föl elõnyös külsõvel. Ez a jelenség fõleg a mûvészvilágban figyelhetõ meg. hogy van egy hatodik érzékszervünk is. amely akkor volt rajta. Mi azonban ennek nem vagyunk tudatában. . amikor a sors primitív lelkû.) A belsõ sugárzás megnyerõ ereje azonban gyakran független a külsõ megjelenéstõl. Ezek a vamp típusú nõk és playboy típusú férfiak többnyire meglehetõsen buták. mint a lélek. hogy mereven tagadja az egész univerzumot felölelõ egységes élõvilág létezését. és ez nem más. mégis a legtöbb nõ ellenállhatatlan vonzalmat érez irántuk. amely minden embert elbûvöl. mégis mágnesként vonzzák magukhoz az embereket. mint a lélek. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla. a szimpátia. így a csúf test megszépül. hogy egyik rajongója 250 millió dollárt adott egy árverésen Marilyn Monroe ruhájáért. Amikor Marilyn Monroe Kennedy elnök születésnapján elénekelte rövid kis köszöntõjét. a világon nincs két egyforma ember) és ez elsõsorban nem a testi adottságok különbözõségének tudható be. amely a testbe költözés után kialakítja a reá jellemzõ személyiségjegyeket. mert a közvetlen kapcsolatteremtés során olyan magnetikus erõ árad ki belõlük. de minden ember reagál erre a sugárzásra. reakciója a lélek fejlettségi szintjét. Ennek következtében nem rendelkeznek az értékes emberekre jellemzõ vonzerõvel. üresfejûek. Sajnos ennek az ellenkezõje is gyakran elõfordul. és egy pillanat alatt meghozza a döntést.képeznek. varázsa mit sem ért volna akkor. A jelentõs belsõ értékkel rendelkezõ karizmatikus személyeknek nem mindig van elõnyös külsejük. belsõ értékeinek kisugárzódásával. Ezek a belsõ tulajdonságok ugyanúgy kisugárzódnak belõlünk. Lelki emóciók hatására minden emberbõl olyan erõs sugárzások áradnak ki. Az értékes lélek gyakran elõnytelen külsõt vesz fel. akik kifejezetten csúnyák. és sokan hatodik érzéknek is nevezik. hogy vannak férfiak. Az eltérés fõ oka a lélekben rejlik. A test tehát olyan. és ez vonatkozik az emberiségre is. A telepatikus úton történõ információközlésnek van egy akaratunktól független módja is. az emberi tudat rezgésszintjének a kisugárzódása. és az agy mentális beállítottságát tükrözi. hogy egyénisége mennyire harmonizál a miénkkel. és akaratlanul is befolyásolják a környezetünket. hogy eldönthessük. Valószínûleg ennek az életre szóló. amely a belsõ fülben található. amikor ezt a köszöntõt énekelte. ha ez nem párosul egyéniségének szuggesztív erejével. és ennek tudható be. Személyiségének bája.vagy antipátia-keltésben kétségtelenül nagy szerepe van a külsõ megjelenésnek. amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzõek. Ennek alapján a megérzés már hetedik érzéknek számít. vagy sem. Ez a képesség egyébként a nõkben sokkal intenzívebben mûködik. és általában a felületes szemlélõket is csak ideig-óráig képesek a külsõ megjelenésükkel megtéveszteni. és az egyensúlyunk megtartásáért felelõs. Ha nem is tudatosan. hogy amikor valakit meglátunk. Minden ember más (ahogy szokták mondani. egész életre szóló csalódást. akkor az embereket elsõsorban nem az egyébként bombasztikus testi adottságaival bûvölte el. hogy az illetõ szimpatikus-e számunkra. mint a testünk állapotát feltáró auránk. mivel a tudatalattink képes felfogni a másik emberbõl kiáramló lelki sugárzásokat. A test minden egyes megmozdulása. Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. akkor a legtöbbször már elsõ látásra el tudjuk dönteni. (Mellesleg ez helytelen meghatározás. A miliõteremtésben. ez azonban önmagában nem elegendõ a megfelelõ atmoszféra kialakításához. ahol elsõ látásra sokszor jelentéktelennek látszó emberek nagy népszerûségnek örvendenek. és az egyéniségnek még a szikrája sem lelhetõ fel bennük. mint a többnyire balagyfélteke-domináns férfiakban. feledhetetlen élménynek tudható be.

Különbözõ lelkiállapotok. és egy kezükben tartott failletve fémrúd. oldalirányú elmozdulásukat. mint két rövid csõ. Erõs izgalom vagy meglepetésszerû közlés esetén az agy összezavarodik. Ez a képesség azonban csak addig mûködik. hanem bétában. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is elõidézhetõ. és hegyének függõleges irányú mozgását kell figyelni. annak mélyen a szemébe néz. amelyet a környezetünkben levõ emberek megéreznek. egy ösztönös mozdulat. ami nem más. és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. amelyek csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl. Idõnként a primitív emberek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. A lélek ugyanis nem képes hazudni. és ekkor már akadálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. mint a beszéd. Ezt az teszi lehetõvé. vagy közismert nevén varázsvesszõ közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kõolajkészleteket is. Egyébként a mûvészvilágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. A hagyományos Y alakú varázsvesszõnek a két szárát kell megfogni. mivel a pupilla tágulata. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú keresztezõdése jelzi a keresett anyagot. ennek legegyszerûbben megvalósítható formája a szemtõl szembe történõ kommunikáció. hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk. elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett. A lengyelpálca nem más. a szívbõl jövõ sajnálat. Vannak. akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák õket. akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra. hogy jóval megbízhatóbb. Ezért fordul elõ gyakran. Ezekbe illesztik a fémpálcák rövidebb szárát. Visszatérve a telepatikus információközlésre. mivel a lélekkel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni. Tartósan azonban ez sem szokott sikerülni. Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiakisugárzása is felfogható. így a kéz szorítása nem befolyásolja a mozgásukat. és ennek olyan erõs az energiakisugárzása. hogy a szem nem kizárólag a látás. ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírû színészért. ezért sokkal gyorsabb. mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. egy elkapott tekintet. hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elõ balesetek. a szembõl kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtõl kímélheti meg magát. Gondolják. és máris leleplezõdött az illetõ. azaz normál tudati állapotban is. Ez a különös képesség annak tudható be. A vizsgálatok kimutatták. A profik csapágyazott pálcákat használnak. hogy a lélek az érzékelésen túlmenõen beszél is a szemen keresztül. hogy az élõ szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. hogy kellõ átélés esetén bármikor képesek kiváltani magukból ezeket az energiasugárzásokat. a szem közvetítésével. az õszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentõs energiakisugárzással jár. A jó színészi képességekkel rendelkezõk viszont ezen az úton is megtéveszthetnek bennünket. Elég egy õszinte pillantás. A francia Íves Rocard[18] professzor mérései alapján a varázsvesszõs emberek már 0. melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni. hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik. valamint a szembõl kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. tökéletesebb. a pupilla összeszûkül. pl. és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektõl. Ennek tudható be. Ennek az eszköznek alapvetõen kétféle kivitele van. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik. hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. Az elõzõekben már volt szó róla. hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. az önzetlen cselekedet. Sok helyen megfigyelték már.0001 G mágneses . A közvetlen lelki kontaktus nagy elõnye még. felrebbenõ szempilla. egy sunyi. hogy aki meg akarja tudni valakirõl hogy igazat mond-e. mint két derékszögben meghajlított fémhuzal. amíg az illetõ képes uralkodni magán. és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel.

asztma.T. amelyeket sokan azért keresnek fel. sõt az eltemetett részt kígyószerû. hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. akik krónikus Yang energia hiányban.és elmebetegségek. A geomágneses tér az egyenlítõ környékén a legkisebb: 24 &#956. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötõ út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp. A történelem elõtti idõkben még kétszer ilyen erõs volt. altesti bántalmak. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas õseink hatalmas kõoszlopokat állítottak. hogy egyeseknél szédülést. mert a föld mágneses tere folyamatosan gyengül. Némely kõ energiakisugárzása még most is annyira erõs. hormonzavarok. Ezen túlmenõen a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok. ha az istállójukat egy föld mélyében rejlõ vízér fölé építik. A földbõl kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. a modern építkezés. petefészek-gyulladás. tüdõgyulladás. egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erõvonalsûrûségének.T. vízkórság. . Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik. és a nagyüzemi földmûvelés áldozataivá váltak. menstruációs panaszok. Ilyen geomágneses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elõ. illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van. hogy ha valakinek a szobája. orrbántalmak. látászavarok. ezért ezek a gyógyhelyek elsõsorban azok számára hasznosak. így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetõdött vándorokban. a 337 m magas Hegyeskõ. úgy ahogy egy rúdmágnesé. szaporodására és tejhozamára sincs jó hatással. Mivel a földsugárzás alapvetõen Yin jellegû. sõt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. A maradványai azonban még most is felfedezhetõk. Ebben az apró hegyi faluban betegek százai szabadultak meg a mandulagyulladástól. mint az állatoké. Egyébként az állatok viselkedésére. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. trombózis. akkor állandó fejfájások gyötrik. cukorbaj. vésett barázdákkal látták el. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is koncentrálódik. Magyarországon: 48 &#956. hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erõvonalsûrûsége 10 000 Gauss (1 Tesla) felett van. illetve Yin energia telítettségbõl eredõ betegségekben szenvednek. Statisztikai kimutatások szerint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. A Föld erejének minél hatékonyabb összegyûjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyezték. amit a sziú indiánok úgy értek el. mert a föld mélyébõl feltörõ koncentrált szubatomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. míg Bulgáriában és Belsõ-Ázsiában kurgánoknak nevezték. (A Föld mágnese tere változó. ennek ellenére egy Wilhelm de Boer nevû kísérleti alany 10 10 Gausst is képes volt észlelni. hogy a Kárpát-medencében épített kunhalmok számát 40 ezerre becsülik. pajzsmirigytúltengéstõl. reumás megbetegedések. szamárköhögéstõl. szívizomgyulladás. és álmatlan éjszakái vannak. Érdekes módon hasonló kisugárzásuk van a vulkánikus eredetû kõzeteknek is. Összehasonlítási alapként megemlíthetõ. gyomorfekély. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek. fül-. csonttuberkulózis. hallucinációt. Sajnos a legtöbbjük eltûnt.) Ugyancsak a földbõl kiáramló sugárzásnak tudható be. A nem megfelelõ helyen álló épületeket viszont sugármentesítõkkel használhatóvá lehet tenni.erõvonalsûrûséget is képesek érzékelni. Ez az érték nem állandó. néhány perc alatt feltöltõdik energiával. abortusz. hanem a Föld majd minden országában összefüggõ nyomvonalak is találhatók. ami kb. lábszárfekély. koraszülés. és a pólusoknál a legerõsebb: 66 &#956. Bár az emberek mágneses érzékenysége sokkal rosszabb. köszvény. Az ily módon megjelölt gyógyító erejû kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak.T. érzéki csalódást okoznak. epilepszia. és átlagosan 15-20 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükbõl. Aki nekidõl a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérõjû bazaltoszlopoknak. továbbá ideg. Ezeknek a viszonylag egyszerû eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható. A kõ ugyanis összegyûjti a föld mélyébõl kisugárzó mágneses energiát. prosztatagyulladás. Sok csodával határos gyógyulást tulajdonítanak a bükkszentkereszti köveknek is. és a modern térképeken is feltüntetik õket. Egykori népszerûségére jellemzõ.

A felfedezõjérõl. Ez azt jelenti. de ezeknek az energiakisugárzása jóval alacsonyabb. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások. A kövek alól feltörõ pozitív sugárzás olyan erõs. aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását.és Curry-sugárzás. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszúsági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót. A szerzõ Elektroszmog címû könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. valamint a nagyfeszültségû villamos távvezetékek okozta különbözõ betegségekben. lepedõket helyezhetünk az ágy alá. A szakirodalom a dr. ami az Egyenlítõ felé haladva növekedik. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. A Hartmann-háló sûrûsége folytán fõleg a szûk. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. hogy a varázsvesszõ a paranormális képességekkel nem rendelkezõ személyek kezében is a kövek irányába fordul. és egy rendkívül sûrû hálót hoznak létre. Egyébként a XX. Aschof-féle vértesztet is. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai. Aki hajlamos arra. A földsugárzások egyébként nemcsak varázsvesszõvel érzékelhetõk. A tudós testület azonban válaszra sem méltatta a levelét. mint a megalitoké. A legegyszerûbb és legbiztosabb védekezési módszer. hogy egy éjszaka alatt telítõdnek. Így lett a dicsõség a német Hartmanné. Manfred Curryrõl[19] elnevezett háló rácsszélessége hozzávetõlegesen 4 méter.tüdõcsúcshuruttól. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is. Ezzel a módszerrel egy csepp vérbõl megállapíthatók a kezdeti stádiumban levõ betegségek. a sarkok irányába pedig csökken. isiásztól és nõgyógyászati cisztáktól. a Curry-hálót. a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse. ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel keresztezõdnek. mind a beköltözés elõtt elõírják a kötelezõ geopatológiai felmérést. asztmától. A természetes eredetû földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. és rádöbbentette õket arra. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket. több száz éves fák is alkalmasak. Ukrán természetgyógyászok szárított csalánnal. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésû ingersávjainak a szélessége kb. dr.5 m. Mellesleg az ily módon való feltöltõdésre a nagy átmérõjû. modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat. hogy mindenki az életével játszik. az ideggyengeségtõl. a logikus. hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont. 0. páfránnyal és fagyönggyel tömött ágybetétet ajánlanak erre a célra. szõnyegeket. A Hartmann. akkor egyéni védõeszközt is alkalmazhatunk. valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni védelem módszere megegyezik. amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentõs részét képesek elnyelni. és megpróbálnak különbözõ módszerekkel védekezni ellene. Ezekbõl a könyvekbõl megismerhetjük a dr. ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkezõ geopatológussal illetve radiesztétával felméretjük. tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelõdõ kedvét. amelyrõl 1950-ben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát. vagy a vulkánikus kõzeteké. század közepén Hernádi Mihály is felfedezte a Föld energiahálóját. Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását. így összehajtogatva naponta át kell helyezni õket a lakás egy sugárzásmentes . hogy a földsugárzások egészségkárosító hatását elbagatellizálja. ezért ezek a kb. az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus mûszereket is gyártanak. és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. Ha ez nem lehetséges. és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerû háló az egész Földet körülveszi. Ennek a mûnek a tárgyilagos hangneme. A legveszélyesebbek azonban azok a helyek. ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése.3 m. sõt korábbi betegségeink is kimutathatók vele. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban. olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség címû könyvét. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhetõ el.

hogy elpusztítja a levegõben levõ vírusokat és baktériumokat. illetve semlegesíti a földbõl kiáramló káros negatív sugárzásokat. Könnyen beszerezhetõk. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékbõl álló sugárpalást valószínûleg elriasztja a legyeket. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségû mágneses energiát képes magába fogadni. hogy telítõdne. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást. Nem véletlen. és lefedjük egy 30 cm átmérõjû sima krómnikkel lappal. indulatos ember . Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függõlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük. A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerûbb alakzata a sugárzásvédõ ék.) Nem lebecsülendõ elõnye volt még a szalmazsáknak. földbõl kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni. hogy a szalmazsákon alvó õseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal. falakon kívül szorítja. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthetõ még a nyitott fém karperec. ami erõs fejfájásban nyilvánul meg. Ezzel a 12×17 cm méretû találmánnyal. hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. Mire ez megtörténhetett volna. hogy nem atkásodott el. mert túltöltést okoznak.zónájába. amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. Mûködési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható. az összetöredezett szalmát kicserélték. pótolhatjuk az elvesztett energiát. pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. hogy az épület körül intenzív negatív energiakisugárzó eszközöket helyezünk el. mint nekünk. A semlegesítõ eszközök hátránya még. hogy legalább 100 db ing. Sokak szervezete közömbösen viseltetik a mágikus gyûrûkkel szemben. Beletöltünk kb. ezért már egy maréknyi mennyiség is elegendõ ahhoz. hogy szakszerûtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket. mivel a védett területen túl feltörõ sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. és a Hartmann-csomópontba rakjuk. amely eltaszítja. illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát. Ennél jobb megoldás a lengõgyûrû felállítása. hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérõjû mûanyag edényt. de csak rövid idejû védelmet nyújtanak a földsugárzások ellen a különféle héjas magvak. akikre kifejezetten károsan hat. mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épületekbe.és kabátgombot vászonzacskóba varrunk. Ennek legegyszerûbb módja. Ezek után érthetõ. Bármennyire meglepõ. Közülük is leghatékonyabb a vadgesztenye. így a védett téren belül élõk szinte abszolút nyugalmat élveznek. A megfigyelések szerint a mágneses gyûrûn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások. -gyûrû és -homlokpánt. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól. Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. Állandó használatuk azonban nem ajánlott. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. A veszekedõ. szúnyogokat és egyéb rovarokat is. hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani. 1 centiméternyi vizet. A másik védekezési mód feltehetõen az lesz. emiatt ki kell cserélni õket. Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja. Az össze-vissza elhelyezkedõ gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erõterét. hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erõs pozitív energiakisugárzó készüléket. vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk. hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. Néhány nap után azonban telítõdnek. A káros földsugárzásokat a jövõben valószínûleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani.5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelõ méretû területet képes sugármentessé tenni. Tudományos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentõs hatást gyakorol a földsugárzásokra. de olyanok is vannak. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni. Arra is legyünk tekintettel.

szervezetünkre szinte záporoznak a különbözõ intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok. Ez azért van. vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása aztán különbözõ betegségekhez vezet. bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok. koncentrációs zavarok. mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér. így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltõdik. és a mások iránt érzett szeretetünket. melynek következtében megjön az étvágyunk. émelygés. így nem egy esetben elõfordul az is. hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegõváltozás miatt gyakorol ránk elõnyös hatást. a megszokott tartózkodási helyén tölti. Ennek leggyakoribb megnyilvánulási formája. A vizsgálatok egyértelmûen kimutatták. hogy a túltöltõdött meridiánjainkból vonnak el energiát. Sok esetben tapasztalható a migrén.Curry. megsokszorozza a káros hatásokat olyannyira. hanem azért is. mint akibe csak hálni jár a lélek . A földsugárzások zavartalan megnyilvánulása. Korunk dübörgõ popzenéje éppen ellenkezõleg hat. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zenemûvek és örökzöld dallamok hallgatásakor lép fel. mert ez a sugárzás viszonylag gyenge. A . hogy mindazon elõnyös hatásokban részünk legyen. Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugárzásra. Így csak azt észleljük. hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. A legtöbbször azonban fejfájás. fülzúgás. A környezetváltozás tehát minden ember számára igen fontos. kapkodva síró személynél. hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj. mintegy magába sûríti a körülötte levõ Hartmann-vonalakat. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen. elhagyják a földsugárzások. viselkedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni õket. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. A tekintet átható ereje. amelyek szûk környezetünk elhagyásával járnak. fáradtságérzet. illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. ahol valaki áhítattal zenét hallgat. de ezek többnyire máshol. hányinger. hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság. illetve rossz közérzet. vagy a város környéki kirándulás lehetõsége minden ember számára adott. Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat. más testrészünkre gyakorolnak hatást. szédülés. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól. Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el. A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonmaradásnak. Az sem titok többé. hogy bélrendszerünk mûködése újra beindul. nyugtalanság. visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a nyavalyánk . Ezek oly mértékben megmozgatják a meridiánjainkban áramló energiát. hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy külföldre megyünk minden panaszunk megszûnik. kéz. nyugtalanságot és haragot kelt. Az emberiség fennmaradását fenyegetõ globális válság. Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. Ennek következtében korábbi panaszaink megszûnésén kívül még jelentõs közérzetjavulás is felléphet. vagy megszûnik krónikus székrekedésünk. a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. neuraszténia. Ezzel szemben a kedves becézõ szavak. Felerõsíti. Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyernek teret az életünkben. hogy egy idõ után félelmet ébreszt.eltéríti.vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya. hogy azt a helyiséget. nagy hibát követ el az. A legtöbb emberben fel sem merül.és Hartmann-sugárzásait. gyomorpanaszok. valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség. ingerlékenység vagy depresszió lép fel. hiszen a hátizsákos turizmus. álmatlanság. hogy korábban pangó szerveink mûködése normalizálódik.és lábzsibbadás. vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. aki a szabadságát otthon. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. Amennyiben Hartmann. így csak elhatározás kérdése. ami még ingerlékenyebbé teszi. vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levõ összes Hartmann-sugárzást. vagy úgy érezzük magunkat.és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások.

Legegyértelmûbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének. mert társaik puha testére zuhantak. Ennek tudható be. A sûrûsödõ energiakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból. hogy 1973. végül kimúlt az emberek szeme láttára. a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tõle. egy kutyát teleportációs kísérletnek vetünk alá. A környezetben általuk észlelt energiahullámokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív. A házak fele összeomlott. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. és közülük sokan a vízbe fulladtak. Egyszer csak távoli zúgást hallottak. majd váratlanul megtorpant. de a kínai kormány a mûszeres mérésekkel sem törõdött. A mit sem sejtõ emberek azonban nem mozdultak. Sokan azonban nem veszik komolyan ezeket a figyelmeztetéseket. amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására elõbb ugatni kezdett. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal. hanem más tevékenységüket is jelentõsen megkönnyítik. Röviddel a rengés elõtt a háziállatok megvadulnak. Az eredmény több mint 63 ezer halott és közel 24 ezer ember eltûnt. A felettük elhaladó UFO hatására a cica elõbb menekülni akart. megbetegszenek. és a földre vetette magát. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz . 10 évvel késõbb Annecy[21] városában 50 tehénbõl álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. és nem akartak pánikot kelteni. melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meridiánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. akkor sokak szerint ösztönösen keresik azokat a gyógynövényeket. február 4-én kiürítették Haicseng városát. Páni félelmükben a maradék 14 is utánuk ugrott.macska pl. Ennek a Richter-skála szerint 7. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is elõbújnak a föld alatti odvaikból. Ha pl. a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. Újabban a kínai földrengéskutató intézet bekameráztatta a kígyótenyésztõ telepeket. amikor a repülõ csészealj még nem is látható. de õk életben maradtak. hogy még napokkal az áttelepítés után is levert lesz tõle. és a vészhelyzetek felismerésében segítik. intenzíven reagálnak a föld mélyébõl feltörõ magma energiakisugárzására. és így szinte százszázalékos elõrejelzésre képesek. Franciaországban egy békésen legelészõ csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülõ csészealj. amelyek gyógyulást hoznak számukra. Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban. mintha elpusztult volna. és nem hajlandóak visszamenni az ólba. de különösen a patkányok már órákkal a kitörés elõtt érzékelik a földrengéseket. A politikusok a pekingi olimpia elõkészületeivel voltak elfoglalva. amikor pl. Kanadában néhány gyerek a Vancouver[20] melletti erdõ szélén játszott egy macskával. A teleportáció elõfeltétele a koncentrált energiamezõ. majd körbe-körbe forgott. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyogásba. a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek. A Szecsuan tartományt romba döntõ földmozgás elõtt több ezer varangyos béka és hatalmas lepkerajok menekültek el a környékrõl.9 erõsségû rengésnek a valószínûségét külföldi szakértõk is megjósolták. és megérzik hogy mely gyógynövények azok. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. hogy az állatok. de nem ezen lepõdtek meg. Idõnként a politika is beleszól a szükséges intézkedések megtételébe. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával próbálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. Már 5 nappal korábban megérzik a közelgõ katasztrófát. hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak. A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegyzett. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. nagyon szereti az ilyen energiazónát. Valójában azonban a növények auráját észlelik. hanem az állat szokatlan viselkedésén. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szubatomi energiasugárzás. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya. hogy már akkor reagálnak rá. Egyébként az állatok közül a kígyók a legérzékenyebbek a földrengések.3 erõsségû földrengés rázta meg a települést. Pedig a 2008 nyarán bekövetkezett kínai földrengés során is bebizonyosodott. hátha ezzel elriasztják a külföldi sportolókat a Kínába utazástól. a lovak szinte sikoltozó nyihogásba. az egymásnak feszül kéreglemezek által keltett mágneses sugárzásra. hogy az állatok szinte százszázalékos biztonsággal megérzik a közelgõ katasztrófát.

Ezt követõen egy kanna vizet tartott magánál az autójában. soha nem fog belevágni a villám. Szerencsére nem vesztette el az eszméletét. Ellenkezõ esetben a méhek a hideg idõ beköszönte után is idegesen röpködnek. Nõknél sem ritka ez a jelenség. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. A Chapel[24] városkában épített házukba többször belevágott a villám. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait. és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlõ pocsolyákat is. Utána 3 méterre kirepítette a kocsijából. akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. így nem szenvedett égési sérüléseket. Talán ennek tudható be. annak nem sok reménye van a túlélésre. Egyik alkalommal a kutyájuk is elpusztult. baktériumok. amikor a mezõn telibe találta egy hatalmas villámcsapás. A jelenség férjhez menetele után is folytatódott. Élõ villámhárítóként tartják számon a virginiai Waynesborow[25]-ban élõ nyugdíjas erdészt. Az otthona már kevésbé viselte el a megpróbáltatásokat. A Mississippi állambeli Betty Jo Hudsont[23] már gyerekkorában több villámcsapás érte. amikor közéjük csapott a villám. és lelökte róla a cipõjét. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni. Nem segített a fedezékbe húzódás sem. Ray Cleveland Sulliwanba[26] 36 év alatt 7-szer csapott bele a villám. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni. 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. hogy az állatok . mert biztosan vízérre bukkanunk. gombák) szaporodását is. Sajnos a földbõl kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elõsegíti a mikrobák (vírusok. hogy 71 éves korában golyót röpített a fejébe.energiakisugárzására. hogy kórházba kellett szállítani. A hatodik villámcsapásban a bokája sérült meg. A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energiakisugárzásokat. gyûjtik a mézet . Az 1957-es villámcsapás véglegesen tönkretette. A harmadik villámcsapás megbénította. és ismét felgyújtotta a haját. Egyes rovarok szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. A tehenek egy fa alatt kerestek menedéket a vihar elõl. Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák. és a villám mély barázdát szántott az udvarukban. a szülõi házat érte sorozatos villámcsapás. Az õrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. mert 1973-ban vezetés közben csapott le rá egy alacsony felhõbõl a villám. Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat. a hetedik pedig horgászás közben érte. A vadászok megfigyelték. ezért elõszeretettel telepszik vízfolyások keresztezõdése fölé. Ezt is túlélte. Ezek hol a fején. Aki az esõ elõl ilyen fa alá húzódik. Arra azonban ügyelni kell. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. 2004-ben Kurt Nielsen dán gazda 85 tehene közül 31-et pusztított el egyetlen villámcsapás. mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást. végigfutott a lábán. Ezúttal olyan súlyosan megégett a mellkasa. A harmadik csapás a bal vállán égette meg. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az ég nyilait . és elájult. Hat év után Vancouverben. Szükség is volt rá. amelynek kéményén fészket rak a gólya. Rögtön magára öntötte a vizet. A természettõl elszenvedett üldözés azonban annyira megviselte az idegeit. de mindegyiket megúszta kisebb sérülésekkel. emiatt az õsi Kínában olyan helyre. csípnek. A föld alatti vízér különösen erõs vonzerõt gyakorol a villámra. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. A vízerekre ültetett fák is rendkívüli mértékben vonzzák a villámot. 1918-ban egy floridai csatatéren villámcsapás érte J. hol a kezén okoztak fájdalmas sérüléseket. Negyedszer lángra lobbant a haja. hogy a népi hagyomány szerint abba a házba. A fokozottan koncentrált energia nem csak a fát égeti szénné. ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás. A katonatiszt leesett a lováról. Elõször csak a nagylábujját veszítette el. másodszor pedig a szemöldöke perzselõdött meg. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton. Ha éppen nem tartózkodott a szabadban. ahol a szarka fészkel. akár kutat is áshatunk azon a közöttük a méhek helyen. hanem a környékén levõket is megöli. A három legnagyobb villámcsapás a szomszéd épületeket is megrongálta. de mindegyiket túlélte. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. halászás közben csapott bele a villám. hogy a pihenési idõ alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat. Summerford[22] kanadai õrnagyot.

hogy vannak növények. azaz vegyszermentes növényeket. Ehhez a mûvelethez 5 db bot egyszerû földbe szúrása is elegendõ. annál magasabb a hatóanyag-tartalmuk. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni. vagyis a körülöttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. gyümölcsöket termeszthessünk. A kertészek már régóta tudják. A földmûvelésügyi minisztérium szakértõje megállapította. Erõs homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentõs mértékben felgyorsul. vagy egymással nem harmonizáló energiakisugárzásában. és pár év alatt kiszáradnak. hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat. Tel: 06-80-269 446.vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megszakadnak. Jellemzõ rájuk. és a levegõre gyakorolt ionizáló képességükben. csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. Az ok a növények különbözõ frekvenciájú egymást kiegészítõ. amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét. hogy idõ elõtt elsárgulnak. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára. A vizuális jelek alapján sokan tévesen hiszik azt. akkor gyakori jelenség az elhajlás is. és a növényi kártevõk ellen. Úgy látszik. hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. sokszor úgy védekeznek ez ellen. termésük pedig kirepedezik. míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elõ. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztetõ repedések. amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is. hogy permet-. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve. Ha nem túl erõs a sugárzás. a növények pedig dússá. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák.) A biokertészet lehetõségeinek kimeríthetetlenségét bizonyítja egy misztikus jelenség is. Vannak azonban olyan növények is. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erõs földsugárzást. hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán. Olyan növények is vannak. a környezetet nem károsító permetszerek elõállítási módját. Beszerezhetõ az Ökoszolgálat Alapítványnál. mivel a zöldségek közül a bab tûri legjobban az energiakisugárzást. Azok a fák. 29. Címük: 1054. hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévõ levegõmolekulákat. ha a kritikus helyeken babot termesztenek. rákos daganatok keletkeznek. A gyümölcsfák pl. Ha az . ami a vadakat ugrásra kényszerítené. hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C-os hõmérsékletemelkedés idézhetõ elõ. ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhetetlen. Vadász u. ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken. míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. A növényekre a földbõl kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét. bujává válnak. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helyeken csak gyengén fejlett. amelyek nem kedvelik a földsugárzást. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. Anglia dél-nyugati partjainál elterülõ Scilly[27]-szigeteken megfigyelték. és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. csenevész példányok találhatók. Ezen túlmenõen megismerhetjük ebbõl a mûbõl az egyes növényi kártevõk elleni természetes védekezés. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz címû könyvébõl részletesen is megtudhatjuk. Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet. mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól. és csak azután kezdenek függõleges növekedésbe. Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerûbben. A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyébõl kiáramló koncentrált energiasugárzás. A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugárzások is érdekes módon hatnak. így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények. amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetõk jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. hogy az egyik nárciszfajta két hónappal korábban virágzik. Jól bírja azonban a földsugárzást a fûzfa és a tölgyfa. Budapest. (Belföldrõl ingyen hívható. és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetõvé.

az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. hogy: Ezek az erõk. Ilyenek az egymást derékszögben keresztezõ vonalak. és a homorú kiképzés. álmatlanság lesz úrrá rajtunk. hogy az elfektetett gyûrû a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökbõl álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. betûhöz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge. mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvezõ energiájú helyeken épült. a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk. és ezt az eszközt úgy szereljük össze. hogy a bennünket körülvevõ természetes információs mezõt teljesen elszennyeztük. A geomágneses mezõk szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból elõkerült Nílus kulcs . Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Az utóbbi években kifejlesztett korszerû mûszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni. Sajnos nem folytattak szakértõi vizsgálatokat annak megállapítása érdekében. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belsõ állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét). akkor oly módon kell tájolni. Tapasztalataik alapján dr. melyeknek a közepében vasatom helyezkedik el. hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza. Az emberi test mágneses térerõváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható. a talaj hõmérsékletét fokozatosan 5-6 °C-kal lehet emelni. illetve vízerek idéznek elõ. Mint tudjuk. illetve azok bonyolult struktúrái.ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon. akkor egy harmonikus. Kifejezetten erõs sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak. Ami pillanatnyilag biztosra vehetõ. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek. és nagyon hamar megbetegszünk. és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. illetve erõvonalak speciális térbeli mágneses mezõk. úgy kell elhelyezni. ha a gyûrût kettévágjuk. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegû eszközöket. energetizáló hatásúak. Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk. Az összetett geometriai alakzatok is erõteljes energiahullámokat . tehát káros hatásúak. Súlyosbítja a helyzetet. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekrõl a helyekrõl. Vannak azonban olyan geometriai formák. hogy 70%-a víz. amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázisát. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítõ. Ezek úgy mûködnek. betûre emlékeztetõ idom is. Ennek a cirill &#1046. a szobánkban) használjuk. mert nem tudták mérni õket. káros sugarakat semlegesítõ eszközt kapunk. Ezek a változások igen csekély mértékûek. Amennyiben egy réz vagy vasgyûrût azonos anyagból készített rúdra erõsítünk úgy. mint egy információcsomag. A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenõriznek minden olyan terméket. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erõkel. de az élõlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. A Föld egészét felölelõ mágnesesség lokális változásai. amelyekbõl a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. Amennyiben vízszintesen (pl. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög &#1060. összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. hogy a szára lefelé nézzen. éltetõ. Ezzel a jelenséggel rokon a különbözõ formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. ami erre a területre jellemzõ. hogy számottevõ hatást nem gyakorol ránk. Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. Ez a hatás azonban csak megfelelõ tájolás esetén indul meg. hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon. A legjobb hatásfokúnak a porított. amelyek gyártói azt állítják. A reakció elsõsorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehetõ. Hatósugaruk néhány méter. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. amelyeket geológiai folyamatok. kitûzõként viseljük. Noemi Kempe fizikus kijelentette. vagy térbeli tárgyaknál a különbözõ szögû élek. hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz. hogy védõ hatásúak. vagy szerepet játszik benne valamilyen geomágneses anomália is.

Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul. mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben. Ennek a többnyire palackok. befõttesüvegek. rézkarikát) teszünk az edény aljába. Ugyanezen okok miatt azokat a . mivel a turbulencia kialakulását a felsõ víztükör megtörése is megakadályozhatja. A baj az. A sugárzás erõssége a vízoszlop magasságától. akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása. Ez azért jön létre. Ismert jelenség. amelyeknek a leveleit. valamint a folyadékfelszín által alkotott felsõ tükör között turbulencia alakul ki. sõt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerõsebb. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel. egy sorban elrendezõdve viszont fokozott gerjesztés lép fel. egy rézgyûrût. így jelenléte akár hasznos is lehetne. mint a felszíni folyók laza. de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással. hogy az edényben levõ folyadék fenéktükre. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes. A gondot nem a víz okozza. és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását. Megszûnik azonban ez a jelenség. hogy a homorú tükör összegyûjti. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekû palackoknál sem. hanem ugyanúgy. Intenzitására nincs számottevõ hatással a víz áramlási sebessége. homokos medre. a hengeres testek. melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetbõl kiáramló mágneses sugarakat. Egy szabadban levõ vízfelület esetén ez elkerülhetetlenül létrejön. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. hogy valamilyen tárgyat (pl. ahogy a felszíni folyók. lábasok. A másik megoldás. Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. ami azt eredményezi. Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. mert a föld mélyén levõ kõzetek általában keményebbek. Ennek megfelelõen újhold idején célszerû azokat a gyógynövényeket begyûjteni. és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. ha néhány centiméternyi víz vagy más folyadék is található benne. fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetõvé. fókuszálja a fénysugarakat. ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében. Mindezekre nincs szükség. Ez esetben ugyanis az összeszûkülõ nyakrész megszünteti a felsõ folyadéktükröt. felülete pedig az alsó víztükör szélességétõl függ. hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta. hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. ha a félig kiürített palackot elfektetjük. mivel a víz magához vonzza a földsugárzást. így létrejön az a sajátos hatás. melynek következtében a víz a magába gyûjtött mágneses sugarakat felerõsítve kisugározza magából. mivel a felsõ víztükör ekkor a legsimább. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élõlényekre is hatást gyakorol. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csõszerûen folynak. ha a palack tele van. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások esetén is igaz. ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. legjobb teleholdkor szedni. A legtöbb folyó medre lapos. az aszimmetrikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. amely a hozzánk meglehetõsen közel álló nagy tömegû Hold gravitációs vonzásának tudható be. egy helytelenül kialakított virágtartó. páratlan számban. és fõleg ne a fókuszpontjában. akkor a kisugárzás ferde irányú lesz. ami döntõen befolyásolja. Egy rendkívül erõs homogén energiabehatás következménye az ár-apály jelenség. A szimmetrikus formák kedvezõen befolyásolják az élõvilág egyensúlyi állapotát. hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben. amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók elõzõleg említett változata csak véletlenül. illetve virágját hasznosítjuk. Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg. Csupán a folyómeder partjai lejtõsek. de jóval gyakoribb formája.bocsátanak ki magukból. A víz lassú áramlása viszont nagy valószínûséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára.

és színérzékelésre. melynek közvetlen kiváltó oka a föld . ásd ki éjfélkor a csodagyökeret. és áztasd forró vízbe. hogy a fülével látott. vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. a Szûz vagy a Bak jegyében áll. amitõl viszont szabadulni szeretnénk. Pl. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények hatóereje akkor a legnagyobb. Ezek az emberek eltérõ alapon. és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. csak élni kell vele. Amennyiben a gyökerére van szükségünk. (Nálunk az Ideál címû folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra elõre. az állával és a sarkával szagolni tudott. Mint ismeretes. azokat pedig. A Természetgyógyász Magazin januári számához pedig egész évre szóló falinaptárt mellékelnek a holdfázisokról. Egy angol festõmûvész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlõdött. a gyümölcs beérését ösztönzi. A levélnapok azok.: Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra. és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. Mára azonban elfelejtõdtek. Ezt látszik alátámasztani a bõrlátás jelensége is. A növények telepítésénél is célszerû figyelembe venni a Hold állását. A velük végzett laboratóriumi kísérletek során kiderült. azt növekvõ. a bõrlátók olyan ritka képességû személyek. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások. színétõl és egyéb fizikai jellemzõitõl. hanem ágaskodó lovakon ülõ keresztes lovagok. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk. ennek legoptimálisabb begyûjtési idõpontja éjfélkor van. negyedévenként elõre megadva. azt az Elixír magazinban találhatjuk meg. Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. hogy az õsi népi gyógyászat csodákra is képes volt. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre. Pl. mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak. A növekvõ holdnál vetett magok elgazosodnak. A haszonállat-tartásnál sem árt figyelembe venni a holdjárást. az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés. holdtölte idején. Ez a módszer természetesen csak abban az esetben követendõ. Ma már csak egyes népmesei motívumok õrzik ezeknek a szabályoknak a jelentõségét. az esedékes hónapra megadva. de néha kísérõ jelenségek formájában látni is lehet. az kedvez a gyökérképzõdésének. mit érdemes csinálni. A növekvõ holdnál megtermékenyített állatok erõs. vidd haza. sõt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket. Az õskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz. hogy mikor. a holdfogyatkozás idõtartama alatt kell kiültetni. Az Ikrek. ha délben vagy koradélután végezzük a begyûjtést. hogy vaksága ellenére nagyméretû színes képeket is képes készíteni. vagyis ezek az ültetés napjai. A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétõl. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a Természetgyógyász magazin asztrológiai rovatából juthatunk hozzá. A fogyó hold idején ültetett növénynek erõs gyökerei lesznek. azt fogyó holdnál tegyük. ha a Hold a Bika. hogy gumikesztyûben. A természetben elõforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni. a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. Ez a lehetõség számunkra is fennáll. amikor a Hold a Rák. Egy olasz lány azon túlmenõen. a Mérleg és a Vízöntõ csillagképben álló Hold a virágzást. Ez a lista folyamatosan bõvül. amelyek a föld felszíne felett hozzák a termésüket. hanem az emberi tevékenységre is kihatnak. mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük. és a sziderikus holdritmusok között is. Általános szabályként elmondható. hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is. Andrew Thorpe[28] festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók. eltérõ színû betûket letakart állapotban is könnyen elolvasnak. Ezek a történetek bizonyítják.) Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége. ha a növény szárát. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlõdésére. egészséges utódokat hoznak világra. míg az újhold vetése kitûnõ termést hoz. Pusztító erejû földrengések elõtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetõk meg az égen. amelyeknek a földben fejlõdik ki a termésük. levelét. A bõr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény.növényeket. a Kos. akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik idegsejtjeinek rendkívüli érzékenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást.

illetve a méhek a kaptáraikat. mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájékozódásban. A törésvonalakból kiáramló mágneses erõvonalak szinte fogságba ejtették az általuk körülzárt felhõket. és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak.7-es erõsségû földrengés 70 ezer ember halálát okozta. és közel ezer ember megsérült. minden élõlény bárhol van is. másokon kékes fény látszott. ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik. szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. és 30 ezren megsérültek. hogy a víz kitûnõ szagzáró anyag. vagy a madarak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket. lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat. és órákon át ott maradtak. 1976 nyarán a kínai Tangsan lakói is különös fényvillanásokat láttak az égbolton. Másnap egy 7. orra. A közelünkben levõ tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemzõ energiakisugárzást. A mentõkutyák a víz alatt is képesek megtalálni a vízbe fúlt áldozatot. hogy minden tárgy. A megfigyeléseket követõen 2-2 hónappal a környéket nagy erejû földrengések rázták meg. energianyomokat hagy maga után. hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. Némelyik képen vörös sávok. Két kínai geofizikus a súlyos iráni földrengések elõtt szokatlan lyukakat észlelt a felhõzetben. hogy a nyomkövetõ kutyák erõs ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. mert ezek az idomított állatok több méter vastag. Ismét visszatérve a telepátiára. Megállapították. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energiakisugárzását. 2003. az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre . Ezt legmeggyõzõbb módon a hegyimentõ kutyák bizonyítják. A Teherántól 700 kilométerre történt természeti csapás 602 halottat követelt. miközben a környezetükben levõ felhõk folyamatosan mozgásban voltak. A Richter-skála szerint 8. Az anyagra jellemzõ specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba. bárhol jár is. a környezetében való tájékozódó képessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét.mélyébõl kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás. 1999-ben az Izmit városát ért földrengés elõestéjén a török tévé egy fénygömbszerû jelenséget mutatott be. hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitûnõen lehet tájékozódni benne. A villámok által létrehozott fényjelenségekhez hasonlították a földbõl kiáramló intenzív energiahullámok levegõmolekulákra gyakorolt ionizáló hatását. 2004. hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgyakat és személyeket. hanem ráhangolódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra. Ennek bizonyítéka. A víz. de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd. 1969-ben Japánban le is fényképezték ezt a sajátos jelenséget. február 21-én újabb földrengés rázta meg Iránt. és a továbbiakban azt keresi. bõre. és 240 ezer ember lelte halálát az épületek alatt. Nagy a valószínûsége annak. akkor többnyire a szag után tájékozódik. A Richter-skála szerint 6. Ez azonban csak a látszat. A környezet által kibocsátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunkról.3 erõsségû földrengés rázta meg Irán dél-keleti részét. különösen a folyóvíz azonban eltünteti. akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben. füle. így ennek és a táj domborzati viszonyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós esõ után is hazatalálnak otthonaikba. Bám város épületinek 90%-a romba dõlt. A törésvonalakból kisugárzódó mágneses hullámok olyan erõsek. láthatatlan falat emeltek köréjük. hogy a fölöttük levõ felhõkre is hatást gyakorolnak. Az omladék alatt több mint 40 ezer ember vesztette életét.4 erõsségû földmozgás több falut a földdel egyenlõvé tett. így egy nagyobb esõ után a nyomkövetõ kutyák tehetetlenek lesznek. Erre legmeggyõzõbb példa a termeszhangya. Az 1755-ös lisszaboni földrengés során is az eget villámok fénye világította meg . Ha a kutya keres valamit.8-as magnitúdójú földrengés romba döntötte a várost. Ez persze nem jelenti azt. december 26-án a Richter-skála szerint 6. hogy ezek a lyukak pontosan követték az alattuk levõ tektonikai törésvonalakat. az elsõsorban nem szagmintát vesz. hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bûnözõket. Sokan azt hiszik. Azt pedig mindenki tudja. amelynek nincs szeme. Rendkívül érdekes kísérõjelensége még az energiasugárzásoknak. ennek ellenére értelmi képessége.

gyulladáscsökkentõ-. fertõtlenítõ-. A legfontosabbakat már megismertük az elõzõ fejezetekben. Megfelelõ koncentrációban az illóolajok külsõleg szintén alkalmasak fertõtlenítésre. hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetõséget. május V. ficam. most lássuk a legkellemesebbet. Egyébként egyre többen meg vannak gyõzõdve arról. szélhajtó-. A legfejlettebb élõlény. Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdõkészítmények bevonultak a fitoterápia eszköztárába is. és csak rajtunk múlik. és jelenlétük kimutatható a véráramban is. Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegõfertõtlenítés.és féreghajtó hatást fejtenek ki a szervezetben. míg a növény. izomgörcsök kezelésénél. köptetõ-. A gyógy. amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idõ elméletet. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat.és száj nyálkahártyáján.alkalmas. 0. a rándulás. Kb. ülõidegzsába. a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. görcsoldó-. és az alatta elhelyezkedõ szervekben. nyugtató-. A fürdõkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat). hogy vérbõséget idéznek elõ a bõrben. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. Budapest. ezért jó eredmény érhetõ el velük a sportorvosi gyakorlatban. szívmûködést és vérkeringést serkentõ-. Kiegészítõ természetgyógyászati módszerek Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia. szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít. Jelentõs sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései. hormonális. sõt helyi érzéstelenítõ (hûsítõ) hatásuk is van. 1990. hogy nem vagyunk már messze attól az idõponttól. JÖVÕKÉP A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség elõtt. amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. Belsõ használat esetén az illóolajok étvágygerjesztõ-. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak. baktériumokra.és fûszernövényekbõl kivont olajak nem csak gyógyítják. epestimuláló-. Kiválasztásuk elsõsorban a tüdõn keresztül történik. tejelválasztó-. és a helyiség levegõjében található vírusokra. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakorlatokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. a kenõcs és a paszta. ami kb. A különféle illóolajok zsíroldékonyságuk következtében nem csak az orr.5-2 óra múlva indul meg.és állatvilágnak be kell érnie távirati szintû információközléssel. valamint a bélcsatornán át képesek felszívódni. és tegyük a szoba közepére. a telepátiával. a gyomor-. hanem a bõrön keresztül is. váll-karszindróma) esetén is. az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekrõl. fejezet AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI. vizelethajtó-. zúzódások. Fajtától függõen 20-120 perc a felszívódási idejük. a gél. Külsõleg alkalmazva legjelentõsebb hatásuk. hanem . 1 óra múlva az illóolaj elpárolog.

A grépfrútmag-kivonat olyan hatékonyan veszi fel a küzdelmet a kórokozókkal. bõrkiütés. Elsõsorban gyomor.és bélpanaszok. tartózkodjunk a minõségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól. mint vegyszerek. aki ideges. az önszuggesztiós gyakorlatok során is nagyon fontos a vágy. és nem vágyik arra sem. A megfigyelések szerint a borsmentaolajos csoport 40%-kal jobban teljesített.és fülfertõzés. Brit kutatók érdekes megfigyelést tettek: borsmentával jobban megy a munka. Ecsetelés formájában eredményesen alkalmazható vírusos szemölcs. A szintetikus úton elõállított illóolajok. megfázás. agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly. szájpenész. Nem mindegy azonban. rossz lehelet. Pszichoorientációs gyógyítás A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfõbb és egyben legnehezebben elérhetõ feltétele az alfába jutás. és szabályosan kiéheztetik õket. Ha valaki munka közben borsmentaolajat szagolgat. az nem fog lejutni alfa szintre. Mindezt kísérletekkel igazolták. aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást. Nagyon fontos még. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági idõre is.és fogínysorvadás. mert a különbözõ készítmények hatékonysága az illóolaj koncentrációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minõségtõl is függ. Természetes antibiotikumként használják. hogy a vágyunk mire irányul. Akinek nincs problémája az egészségével. s nem veszélyezteti a hasznos bélbaktériumokat. szõrtüszõgyulladás. közel száz gombatörzs. torok. gombás fertõzések. Közülük legismertebb a grépfrút magjából kivont olaj. húgyhólyaggyulladás. és nagyszámú egysejtû parazita ellen indítanak támadást. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva. A hatékonyság növelése Mint az elõzõ fejezetben láttuk. valamint hüvelyfertõzés ellen hatásos. Hatóanyagai elpusztítják a kórokozó citoplazmájának membránját. Ezen túlmenõleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka. övsömör. Igen intenzív gyógyhatással rendelkeznek a trópusi gyümölcsökbõl nyert olajok. Ezért semmilyen káros mellékhatása nincs. herpesz. Ahhoz.stimulálják is a szervezetet. antioxidáns hatása erõsíti az érfalat. a vágy és az elvárás megléte. nyugalomra és lelki békére van szüksége. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk. Több száz különbözõ baktériumés vírustörzs. ekcéma és korpásodás megszüntetésére is. vagy nagyon könnyen kibillen onnan. jobban tud koncentrálni. kölnik. hogy másokat gyógyítson. az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra. Jó minõségû terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. hûtõszekrényben célszerû tárolni. melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elõ. Ráadásul ezt mellékhatásmentesen teszik. Két felnõtt csoportot nehéz iskolai feladatok megoldásával bíztak meg. miközben 5 percenként az egyik csoport friss levegõt. hogy az illóolaj természetes alapanyagú legyen. A IV. Nem megfelelõ tisztaságú illóolaj használata esetén bõrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat. parfümök nem mások. ellenkezõ esetben a következõ használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén. meggátolja vérrögök képzõdését. mint az antibiotikumok. Különösen vonatkozik ez a terpentin. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben. Ha káros . Az alfa tartomány birtokbavételének alapvetõ feltétele azonban a hit. a másik pedig borsmentaolajjal dúsított levegõt kapott. mint a kontrollcsoport tagjai. fejezetben több módszert is megismertünk. amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra. köröm. hogy valaki az abszolút világ által kínált elõnyöket kihasználhassa. Bioflavonoid-tartalma javítja a vérkeringést.és a borókaolajra.

és célba juttat minket. hogy ártunk magunknak. így ebben a tartományban ártani nem tudunk. a pulzusát tetszõleges módon gyorsítani vagy lassítani. ha nehezen. majd életét tragédiába sodorják. Erre azért van szükség. hogy ha nem iszunk. így könnyen elõfordulhat. hogy agyunk frekvenciáját oly mértékben lecsökkentsük. szöveteinkkel és szerveinkkel. Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. A hívásra mindig jön válasz. Itt szükséges megemlíteni. A légzésszám csökkentésével lelassítják szívritmusukat is. ezért a képzetlen médiumot könnyen félrevezetik. de a már meglévõ sebeket meg is lehet gyógyítani. mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Magasabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát. A hipnotizõr akaratától függõen a médium testén is létrehozhat sebeket úgy. így a siker nem marad el. bárkinek a képében meg tudnak jelenni. hogy egy jógi bármikor képes testhõmérsékletét lecsökkenteni. hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket. hogy a normál mélységû alvás ezen a szinten zajlik. nem arra kell vágynunk. mint a fekete mágia. hogy másokat is gyógyítani tudjunk. Az Agykontroll gyakorlásának elõrehaladott stádiumában képesek leszünk arra. Errõl a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell. fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. hogy az alfa tartomány alá jussunk. Kitisztul az agyunk.szenvedélyeink vannak. és az egyén saját felelõsségére is tevékenykedhet. hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehetõ legkisebb szintre. hogy leszokjunk a dohányzásról. felénél. Valójában ugyanolyan veszélyes. és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta használják egészségük fenntartására. és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. Az asztrállények bárkinek ki tudják adni magukat. ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis. hogy legyõz minden nehézséget. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. vagy az alkoholról. hogy közvetlen összeköttetést teremt az illetõ agyával. vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett. annak elõbb-utóbb szembe kell . szintén ezen az agyfrekvencián csökkentik le percenkénti levegõvételeik számát a minimumra. hogy csak látszólag tûnik ártalmatlannak. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos. akkor ez. mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel. Ha agyfrekvenciánkat tovább csökkentjük. Képzeljük el. akik élve eltemettetik magukat. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz. mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erõk hálójába. és utasítást adnak a sejtjeiknek. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is. Mindig a leszokásból eredõ elõnyökre vágyjunk. képességeinknek megfelelõ munkát találunk. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. azaz 7 Hz-re kell lemennünk. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll. mert az alacsony rezgésszintû (földhöz kötött) szellemek nagyon keresik a kapcsolatot az emberi világgal. amikor parajelenségeket idéznek elõ bûnös célok érdekében. hívjuk segítségül a képzeletünket. Ezt a lehetõséget használják ki a fekete mágia hívei. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhetõ. hogy gondolati úton sebeket is elõ lehet idézni a bõrön. alapszintre. Ahhoz. Azok a fakírok. gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe. 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. lejutunk thétába. és nyílt seb esetén a vérzést megállítani. akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink. A csapdába esett áldozat aztán már nem képes szabadulni tõlük. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert. hanem másoknak is árthatunk. meggyógyul a májunk. Azon kívül. A felelõtlen játszadozót aztán orránál fogva vezetik. helyreállíthatjuk meridiánjaink energiaegyensúlyát. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erõs. A Biblia szerint: Aki a gonoszt idézi. hogy nehezebben kivitelezhetõ. A théta szintû tevékenység hátránya az alfa szinten történõ gyógyítással szemben. rendezõdik a magánéletünk. is de be fog következni. A 4-7 Hz közötti théta tartományban sok csodás dolog történhet velünk. és itt kezdõdnek a parapszichológiai jelenségek is. hogy théta szinten nem csak magunknak.

Aki úgy rendezi be az életét. ezért egy idõ után visszaállítja a dolgok normális menetét. A Biblia szerint: A gonosz közöttünk lakozik. Ez a szembenézés azonban könnyen végzetessé válhat. és gyûlöletet szít az emberek lelkében. hogy a lélek fejlõdhessen. ám ha tisztán látunk ebben a dologban. aki egy általa létrehozott energia-védõköpeny alatt mentesít bennünket ettõl a nemkívánatos hatástól. a fáradalmak kipihenésére. Akinek tiszta a lelke. hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon. szükség van az idõnkénti felengedésre. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás. A Biblia szerint így lesznek az elsõkbõl utolsók. azt a fekete mágusok is produkálni tudják. a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár. sikerei csúcsán hajlamos arra. Vagy az életével fizet érte a kísérletezõ. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn. Ahhoz. az egy idõ után földre szállt istennek hiszi magát. A mágia ellentétpárja a parapszichológia. vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól. hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erõket szolgáljon. Ne engedjük azt se. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni. A fejlõdés törvénye azonban nem tûri az egyensúly megbomlását. határtalannak képzeli erõit és képességeit. mert a sátáni erõk végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat. terhelésre van szüksége. Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról. a környezet ellenállásának hatványozott megnyilvánulásáról. félelmeinktõl pedig agyunk átprogramozása útján eredményesen megszabadulhatunk. vagyis a mennyországot választja a pokol helyett. a félelmeink. az messzemenõen tartózkodjon attól. akkor védekezhetünk ellene. mivel a ma embere hatalma. A végtelenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik. akik a fekete mágia. a képzelõerõnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. az erõsebbé tesz. nehézségekre. személyi kultusz formájában. és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. vagy megköveteli környezetétõl. az messzemenõen tartózkodjon a mágia mindennemû megnyilvánulásától. hogy tanulhasson belõlük. Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni. a különbség csak a céljaikban van. hanem mindennapi világunk szerves része. A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerû sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van. a tisztességes utat választja. hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik. Spinoza szerint: Ami nem öl meg. Azokra. hogy ezek a sötét erõk önszuggesztió által. addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. keressünk fel egy képzett hipnotizõrt. az a saját fejlõdését akadályozza meg.néznie vele. és a bûnt kell szolgálniuk az idõk végezetéig. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényérõl. A léleknek szüksége van a kudarcokra is. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni. Ahogy bárki eldöntheti. Aki a becsületes. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. így arról is dönthet. hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit. hanem egy jellegzetes periodicitás is megfigyelhetõ ebben a folyamatban. Az emberi lélek fejlõdését azonban nem csupán statikus erõk befolyásolják. annak nincs mitõl tartania. öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben. A pozitív módon kezelt kudarc idõvel még elõnyünkre válhat. mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlõdését. az utolsókból pedig elsõk. A világegyetem fejlõdése a dualizmus jegyében zajlik. hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez. Világunk kozmikus törvényei A IV. mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg. Ha az Agykontroll módszerével saját erõnkbõl nem tudunk megszabadulni a fóbiától. A képmutató. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát. hogy a mágia eszközeit használja. visszaéljen kedvezõ helyzetével. hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya. másrészt a mindig sikeres ember egy idõ után elbízza magát. egyszer lenn esete. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek. A törvényszerû bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig. vagy az idõk végezetéig a Sátánt kell szolgálnia. ezért ne féljünk tõlük. .

Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis. amely az emberi élet különbözõ tevékenységeit juttatja elõtérbe. hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözõkön való felülemelkedésének szükségszerû bekövetkezése. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegõdõ segítõ erõk halála után aratnak gyõzelmet ellenfelei felett. hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki. hogy ily módon a saját bõrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerû beteljesülését. amely elkerülhetetlenül kihajt. amikor valakit nem felmagasztalnak. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdõdik. akik hittek az õ igazságában. Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a gyõzelemrõl. hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre. ami azt eredményezi. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el.melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek. hanem az áldozat gyõzelmét segíti elõ. amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erõket. élete példaértékûvé válik. és minél kegyetlenebb. napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt. mivel a kiontott vér maggá válik. amivel a földi életében érintkezésbe került. Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni. cserébe viszont a Mindenható kellõképpen megjutalmazza õket állhatatosságukért. [ A mûvészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete. hogy a hatalom. hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erõk özöne árasztja el. Ez az erõ egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével. hanem örökre halhatatlanná teszi ellenségei nevét. az erõ fokozatosan átáramlik az üldözött félhez. hogy: Ki lesz a mennyországban a legnagyobb? A válasz így szólt: Az. Az sem elképzelhetetlen. mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná. mely által az áldozat neve fennmarad az idõk végezetéig. és akadálytalanul útjukra indulnak. Ebben a folyamatban az üldözõ és az üldözött közötti erõkülönbség elõbb-utóbb az ellenkezõjére fordul. kiszolgálója lesz. akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye. a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az õsrégi törvénynek a minden akadályt elsöprõ érvényesülésébõl. vagyis arra az esetre. Érdemes ennek az egyetemes érvényû törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. az elkövetkezõ életükben bõséges jutalmat nyernek kárpótlásul. hanem éppen ellenkezõleg. Az általa kisugárzott erõbõl azok is bõséggel meríthetnek. ezek az erõk az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg. amely a Bibliában a következõképpen van megfogalmazva: Aki felmagasztalja magát. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját. annál hamarabb következik be a fordulat. és aki megalázza magát. Az áldozattá válás olyan erõk aktiválását váltja ki az univerzumban. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdetõ embert meggyilkolnak. hogy az üldözött egyre erõsebb lesz. mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor. Mert ami az emberek elõtt magasztos. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt. az üldözõ viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. mégpedig olyan fölényes sikert. Ezzel azonban éppen ellenkezõ hatást ér el. annál magasabb szintre emeli õt a hatalom. Történelmi elõdeikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden eszközzel igyekeznek ártani a nekik nem tetszõ személyeknek. embercsoportoknak vagy népeknek. az felmagasztaltatik. hogy a volt üldözõ a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje. megaláznak. és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi. Mindnyájan . szinte megszentelõdik. hogy kioltja ellenségei életét. minél embertelenebb az elnyomás. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár. Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellentétpárjára is. Jézustól megkérdezték egyszer. aki közületek a legkisebb! Annak ellenére. akik hõssé magasztosulva vonulnak be a történelembe. az megaláztatik. Minden. akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. az Isten elõtt utálatos. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat.

hogy a C-vitamin körüli reklámkampány tudományosan . Hemingway: Akiért a harang szól. ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. Tolsztoj: Háború és béke. Úgy látszik. Amióta csak létezünk. Kizárólag oda. hogy Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli. Valószínûleg ennek tudható be. és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. Nem azért. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását. sõt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása. A magyarországi viszonyok annyira kedvezõtlenek az alkotó munka számára. A XX. Ez különösen nagyobb embercsoportok erõs fizikai. Verdi életében volt. Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlagteljesítmények születnek.és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. és a II. Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá. a díszítés háttérbe szorult. de a modern mûvészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyûzenei számokat írni. Ennek a jelenségnek az ellenkezõje figyelhetõ meg tartós béke idején. Mi még a saját Nobel-díjasainknak is ártunk. netán felülmúlni. és erkölcsi fölényérzetét. Korunk tervezõi a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. se utána nem figyelhetõ meg. hogy az elõzõ évszázadok korszelleme inkább a mûvészeteknek kedvezett. Az elõtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni. de ez inkább hasonlít majd az ûrzenéhez. (Az eredmény valójában 7:3 volt. hogy igaza van a Bibliának. hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek. hogy a felmerülõ nehézségeket legyõzzék. A harmadik évezredben is lesz könnyûzene. jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás. Közülük legnagyobb jelentõségû a rock. ahol azok óriási erõfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. vagy George Orwell: 1984 címû mûve. Úgy tûnik. Az építõmûvészet és a belsõ építészet pl. olyan helyekre ad nagy lehetõségeket. hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírû angol futballcsapatot.és a diszkózene megszületése. A mai mûvészeknek nincs türelmük ahhoz. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerûségnek örvendenek pl. Ebben megrágalmazták tudóstársukat. Ezekben az idõszakokban az irodalomban is kiemelkedõ alkotások születnek. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek. Magyarországon pl.tudjuk. hogy kontinensekre kiterjedõ háborúk idején annyi sok kiváló mûvészegyéniség tevékenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban. Amikor Szentgyörgyi Albert 1937-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat az aszkorbinsav feltalálásáért. 70-es és a 80-as évek voltak. amikor azt írja. világháború idején alkotott Diktátor címû filmjére. mint ebben a három évtizedben. a langyosat kiköpi .) A 90 éve veretlen angoloknak a budapesti visszavágón sem sikerült szépíteniük. hogy a gazdag. az ügyet könnyen célba juttassák. mint a rockhoz. mint Isten kiválasztott népe. 1953-ban. történelmünk akár az önsorsrontás mintaképe is lehetne. hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erõket. A magyarokat nem a közös szeretet. akadállyal. Ugyancsak kiemelkedõ szerephez jut ezekben az idõszakokban a sport. annyi nehézséggel. Ennek alapján már érthetõ. mert mi olyan kreatívak vagyunk. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. hanem a közös gyûlölet tartja össze. hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre. a kommunista diktatúra tetõfokán a magyar aranycsapat olyan kiugró formában volt. ahol minden feltétel adva van ahhoz. a bejelentés után több neves magyar tudós tiltakozólevelet küldött a svéd akadémiának. hanem egyes földrajzi térségekben is. vagy olyan országokban. szüntelenül pusztítjuk önmagunkat. amely se elõtte. hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. Messze elkerüli az olyan társadalmakat. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében. melynek fénykora az 1960-as. de a holland játékvezetõ egy szabályos gólt nem adott meg nekünk. hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek. arról nem is szólva. Solohov: Csendes Don. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. szenvedéssel. század köztudottan a technikai fejlõdésnek kedvezett. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára.

mert az illetõ túl sok gondot fordított a körülötte élõk elvárásainak a kielégítésére. egyszer lenn állapotával jellemezhetõ. Endrõdi Sándor élete. ha valaki a legnagyobb kincsét. hogy életükkel fizetnek érte. amit rövid életében megalkuvás nélkül. A határozott élet. az amerikai popdíva egyszer ezt nyilatkozta: Inkább éljek egy évig tigrisként. karakán kiállásuk következményeinek. határozatlan mentalitást. a pitiáner . Érdekes. Sokan életfilozófiájuknak tekintik ezt a viselkedést. hogy középen állt. Úgy tûnik. Kiváló emberi tulajdonságokkal bírt. Többek között ennek a szükségszerûségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség történetében. hogy már jó elõre leszerelte környezete rosszallፍsának legkisebb megnyilvánulását is. Erre mondta Zarathusztra: Halj meg idõben! Ez a követelmény nem csak a mûvészek világában érvényesül. hogy céljaink erõfeszítések nélkül valósuljanak meg. Egy ismert mondás szerint. kurázsi is kell hozzá. így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. Visszakanyarodva a fõ mondanivalóhoz a Mindenhatónak nem érdeke. hogy a Teremtõ nem csak az egyes közösségek fejlõdése során irtózik a langyos közegtõl. amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják. Ennek ellenére mégis elfeledett költõ lett belõle. Madonna. A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják maguk után. túl simára egyengette az útját azzal. Nem egy világraszóló tehetség életmûve fulladt már az érdektelenség mocsarába. Ennek a jelenségnek a felismerése egyébként nem új keletû. mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is. hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerõ törvénye. de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. ahol jó néhány énekescsillag elsõsorban nem a tehetségével. akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki. mint száz évig birkaként. idõ elõtt áldozatává válnak állhatatos. Az elhomályosíthatatlan hírnévhez valószínûleg az is hozzájárul. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt századi költõnk. Hazafi.és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilatkozásaival és életformájával vált világhírûvé. hogy mi még a szülõhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet. hanem az élet minden területén. Endrõdi Sándort Petõfi és Arany halála után a legnagyobb élõ költõnek tartották Magyarországon. Ezzel szemben Petõfi lánglelkû költõként írta be nevét az irodalomtörténetbe. de nem nacionalista. Kitûnõ költõ. hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. minden szélsõségtõl mentes pályafutásának teljes életmûve. amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. ezért kortársai mindnyájan szerették. neve még az iskolai irodalomkönyvekbõl is hiányzik. A méltatlan feledés oka. hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag. nem elég a szakértelem. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték. A kollektív tudat fejlõdése sem mentes attól a hullámzástól. Haladó. nyomot hagyjon maga után. ma már senki sem emlékezik rá. Nem csak egyéni. amit a Szeged környéki paprikatermesztõk pénzeltek. Már az ókorban is gyakran emlegették a filozófusok. de nem vátesz. az életét áldozta az ügyért. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fejlõdése is csak kellõ súly alatt mehet végbe. mint a 70 évig élt Endrõdi Sándor nyugodt. de nem forradalmár. hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget. hogy valaki az élete során maradandót alkosson. Érdekes. az élet kihívásaival szembeni határozott fellépés annyira elengedhetetlen. Sokan fanyar humorral vették tudomásul a halhatatlanságnak ezt a módját. Igaz. hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaotikus szakaszok követnek. Az egyes nemzetek történelmének tanulmányozása során jól megfigyelhetõ.megalapozatlan és félrevezetõ. önmagát sem kímélve képviselt. hogy ezért az életével fizetett. mi egymás torkát. hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása. amely az egyszer fenn. mind magánéletét. mind munkáját illetõen semleges volt. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja. Ahhoz. Hegedûs Géza megállapítása szerint: Bírál. de nem gyûlöl.

nem engedi. amikor átbillen a mérleg nyelve. hogy siker helyett az öregség. és máris biztosítva van a siker az életben. visszafejlõdés jellemzi ezeket az embereket. hogy képességünk. és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében. Egy másik találó mondás szerint: Aki egy embertõl lop. Nincsenek tisztában azzal. hogy elõrevivõ céljaink erõfeszítések nélkül valósuljanak meg. Ebbõl következik. képzettségünk és egyéb adottságaink elegendõk-e a feladat elvégzéséhez. Az elõzõekbõl azt is tudjuk. ha az állhatatosság. Az egymás után jelentkezõ nehézségek láttán azután elkeserednek. ha a kitûzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhetõ el. annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. Ebbõl következik. a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót. Hiába a szorgalom. ha erõfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerõ mértékét. Az ily módon történõ bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást. hogy létezik egy erõ a világegyetemben. az kutat. hogy ezek az emberek a következõ életükben jóval nehezebb körülmények közé születnek vissza. de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kiszabásukra. ami minden sikernek megkéri az árát. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat. és többdiplomás utcaseprõkkel. A nagystílû bûnözõk csak életük végén. Lehet. attól kezdve tûzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett. Ismerjük a közmondást: Aki kifoszt néhány járókelõt. hogy átmenetileg még a bûnözõket is védi. annál kevésbé esik bántódása . mint vegetálásnak. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. és a sors utat nyit elõttünk. hogy az akadályok csak akkor hárulnak el. és feladják a küzdelmet.viselkedést. ha nem párosul türelemmel. soha nem tudhatjuk. hogy nincsenek tisztában az univerzum törvényeivel. a halál vár ránk. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat. A fejlõdés legfõbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerõ megnyilvánulása. Nem mindegy azonban. kitartással. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bûntudatuk támad. minden rossztól megszabadulsz. de ha több millió embert foszt ki. Sokan azt hiszik. pénzt. Mindebbõl látható. Nem véletlenül tartják sokan. Nem véletlen. A céljait feladó ember viszont megkeseredik. Ha kiszállunk a küzdelembõl. hogy minél többet lop valaki. ami azt jelenti. nem érünk el nagy dolgokat az életben. a magas fokú képzés. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg idõt. amikor a sors már nem veszi hasznukat. az plagizál. mégse adjuk fel a küzdelmet. Talán azért huny szemet a Teremtõ az ilyen jellegû bûncselekmények felett. hogy az elszántság. Nem tudják. hogy eközben elszáll az életünk. A szorgalom sem ér önmagában sokat. emberi ronccsá válik. A büntetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el. vagy a következõ életükben nyerik el méltó büntetésüket. a tehetség. és egyre valószínûbb. hogy a Teremtõ mindenek fölé helyezte a fejlõdés szükségességét. energiát. az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. mert nem hagyja õket nyugodni. mérjük fel. mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak. az gengszter. Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket. hogy: Soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielõtt belevágunk valamibe. Ha viszont továbbra is kitartunk. A Biblia így biztatja a küzdelmüket reménytelennek látókat: Ne félj! Ellenségeid csak addig lövik feléd láthatatlan nyilaikat. meg nem értett zsenikkel. hogy erõfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet. hogy az ellenerõ mértéke pozitív törekvéseink horderejétõl függ. az egész addigi életünket. hogy igen. még akkor is. elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni. pénzügyi szakértõ. aki több embertõl. hogy kudarcot vallottak. Ez az univerzális törvény annyira erõsen hat a társadalomra. Amikor lejár az idejük. hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. hogy az átélt szenvedések jelentõs mértékben elõsegítették lelki fejlõdésünket. akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhetõ másnak. biztosan veszítünk. amíg az Úr megengedi nekik. mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok. amelynek a következõ életünkben nagy hasznát vesszük. A legtöbbször azonban hanyatlás. Ha úgy döntünk. Néha . illetve magas fokú képzettséget szerezni. hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel. amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belõlünk. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges.

sem a világ érdekeit. Nem véletlenül született az a mondás. csak azzal nem. legszívesebben kifutnánk az életbõl. Midõn az emberek ráunnak. annál nagyobb bajba kerülünk. A tünetek: általános súlytalanodás. Ezért az ügyeletes sztárok jönnek-mennek. kellemesnek tûnõ lebegés érzete. hogy a Nobel-díjas tudósok túlnyomó része a díj odaítélése után már nem alkotott semmi jelentõset. módosítani kell az életpályánkat. hogy most kihasználjuk a kínálkozó lehetõségeket. hogy már nem mi irányítjuk az életünket. A népszerûség olyan. de ekkor sem képes a váltásra. a süllyesztõbe kerülnek. és sikerrel vettünk minden akadályt. mint a küzdelmet feladóké. mint az erejüket túlértékelõk. ha lemondunk a nyilvános sikerrõl. Elõször is rosszkedvûvé válunk. hogy: Nehezebb a dobogón állni. újabb eredmények elérésére. A korábban nyíltan támadó gonosz erõk most ezzel az ármánnyal térítenek le minket a korábbi útról. minél nagyobb eredményt értünk el. hogy: A harcos számára a gyõzelem órája a legnehezebb. akkor sem lesz könnyû dolgunk. A kapcsolatok kiépítése. mint egy popsztár. Miért is hárítanánk el az ismert emberek. egyre kevésbé gondolunk a szürke mindennapok gyötrelmes küzdelmeire. mindenki érintkezésbe akar lépni velünk. tárgyalások egyre több idõt vesznek el tõlünk. ami depresszióhoz. nincs tekintettel a körülményekre. és sorsa nem lesz más. Ennek tudható be az a jelenség is. Ezt a csapdát csak úgy tudjuk elkerülni. és élménybeszámolókat tartanak. mint a kábítószer. Könnyû rászokni. hanem a makacsságnak tudható be. Mindennel foglalkozunk. hanem elismerésre. de így sem gyõzzük a kíváncsiskodók kielégítését. önpusztításhoz vezet. hanem a keblére ölel. mert a média. a sorozatos sikereinkkel. a megfutamodók. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. Érethetõ. Futószalagon jönnek a korábban elérhetetlennek tûnt ajánlatok. Mivel az események középpontjában állunk. Egyszer csak azt vesszük észre. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. Elõadókörutakat szerveznek. Ne páváskodni . hogy rossz irányba visz az útja. és az ily módon keletkezett cikkekért hatalmas összegeket kapnak a bulvársajtótól. csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett. de valójában kísértés. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak. amikor végre sikeresen befejezi feladatát. Miután nem mondhatunk nemet. Dalcsev úgy jellemzi ezt az idõszakot.elõfordul. Miközben eltelünk önmagunkkal. Olyanná válunk. megy a saját feje után. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén. Ez a folyamat szinte elkerülhetetlen. intézmények személyünk iránti érdeklõdését? Hiszen korábban ezt évtizedeken át nélkülöznünk kellett. Ez az ellenség mi magunk vagyunk. Megszédítenek bennünket. A sok szenvedés után a váratlanul jött nyilvános elismerés áldásnak tûnik. a valódi értékteremtésre. és folyton azon jár az eszünk. Ne népszerûségre törekedjünk. Késõbb megpróbálunk ugyan szelektálni a rajongóink között. Legtöbbjük a hírnevébõl él. A makacs. Onnan aztán nincs többé felemelkedés. minden könnyûnek tûnik. mint odáig eljutni. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát. Két elõadás között szenzációhajhász újságírók kérdéseire válaszolnak. Ilyenkor nincs mit tenni. Ráadásul dõl hozzánk a pénz. A siker ördöge egy pillanatnyi idõt sem enged munkánk folytatására. hanem sodornak bennünket az események. és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre. Kornis Mihály szavaival élve elmegy a kedvünk mindentõl. de nem lehet leszokni róla. Amikor elmúlik és ejtenek bennünket. hogy mire költhetnénk. a bennünket keresõkkel való beszélgetések. figyelmünk ezerfelé aprózódik. annál nagyobb üresség támad utána a bensõnkben. Nem leszünk képesek az újabb és újabb lehetõségeket visszautasítani. hiábavalóságok körül forognak a gondolataink. Minél nagyobb dolgot hajtottunk végre. amivel kellene: az alkotó munkával. a különféle meghívások. elfelejtetik velünk eredeti feladatunkat. Eközben azonban lényegtelen dolgokkal telik meg az életünk. Ha végre nem utasít el bennünket a világ. súlyos elvonási tünetek keletkeznek. Az ember legalattomosabb ellenfele akkor jön el. a nagyközönség folyton új arcokra vágyik. vagy egy filmcsillag. hogy rossz cél felé haladunk. Minél nagyobb a siker. Egy idõ után már õ is látja. Jusson eszünkbe korunk bölcs mondása: A siker a halhatatlanság aprópénzre váltása. akkor ránk ront a dicsõség. Az igazi nehézségek ugyanis a célszalag átszakítása után várnak ránk. Ha jól választottuk meg a célt.

Ezért szép lassan a rabjává válunk. mint a bensõnkben kongó rideg. Az sem jó. [ A különbözõ korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után. Amennyiben megdicsérnek bennünket. Beépül civilizációnk történelmébe. Ezt legegyértelmûbb módon akkor tapasztalhatjuk. nyomot hagyunk magunk után ebben a világban. Emiatt úgy állunk hozzá mindenhez. hanem lelki fejlõdésünk kerül egy fokkal magasabb szintre. akkor beteggé válik. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedõ tehetséggel ajándékozta meg. Ismerjük fel. Zseni vagy. Sokan érthetetlennek tartják a Bibliának azt a kijelentését is. Nem véletlen tehát. hogy a valódi siker munkánk következményeiben fog megnyilvánulni. hogy a legtöbb ember jobban szeret a langyos vízben dagonyázni . Mások kénye-kedvétõl függve akaratlanul is érzelemkoldussá válunk. Ez a sokak által irigylésre méltónak tartott helyzet azonban elõbb-utóbb felzabál bennünket. Kerüljük a talmi dicsõséget kínáló nyilvános ünneplést. hogy nekünk semmi sem sikerül. Ha a sok kudarc és lekicsinylõ vélemény miatt nem kap elég energiát. Minden pillanatban alávetjük magunkat mások véleményének. mámorító érzést biztosít. Örök vesztesnek érezzük magunkat. Amikor sikerünk van. hanem az emberek külsõ karakterét is erõsen befolyásolják. Az idõtálló értéket alkotó embert a környezete nem képes megalázni. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöztetése. és állandóan fájdalmat. boldogok vagyunk. és mi örömmel elfogadjuk a hódolatot. Akármi történik is velünk. akkor nem marad más. kisebbrendûségi komplexusunk lesz. ha kritizálnak szomorúvá válunk. A világteremtésben való részvétel tudata nem engedi összeomlani. hanem hatni rá. ha nem váltjuk aprópénzre. amely azután egy világméretû holocaustban végzõdött. hogy ennek milyen következményei lettek. felszabadító élményt nyújt. A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: Csak veletek léptem szövetségre a Föld minden nemzetsége közül. akkor meg a fejletlensége. melynek lényege. Miután lealkonyul a csillagunk. érezzük magunkban. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlõdését szenvedések által segíti olyan magasságba. igazi szuperhím! mondogatják nekünk. már nem ünnepelnek bennünket sztárként. rajongóink nem hizlalják többé az egónkat. hogy az egónk kívülrõl kapott energiából él. a reflektorok éppen aktuális sztárra szegezõdése. a felszínes kapcsolatokat. Az imádat olyan. mint világmegváltó tettekkel bajlódni. jóképû vagy. hogy akkor már rég nem fogunk élni. hogy az elõzõ generációk charmos . hogy Isten akit szeret. Ráadásul a környezetünk által felpumpált egónk hozzáköt bennünket az embertársainkhoz. elsorvad a belsõ Énünk. hogy földi életünk nem volt hiábavaló. Még a felületes szemlélõ számára is azonnal szembeötlik. férfias vagy. Ha megszokjuk. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez a tõkéhez. Nem lesz múlandó. A valódi siker érzete. ha kicsi. életünk végéig táplálkozhatunk belõle. Lehet. de egyben nagy csapás is. mint a kábítószer. akkor a nagysága korlátoz. A történelembõl tudjuk. azt bünteti. és tevékenységünknek nem lesz semmi publicitása. sötét ûr. nem éltünk hiába. Nem anyagilag gyarapodunk általa. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép. a függetlenségünket. Bármikor gyötri is ínség testünk-lelkünk. de ez a siker maradandóvá válik. és kitörölhetetlenül fennmarad a világ végéig. Az igazi sikerrel ritkán jár nagy pénz. ha a századelõ színészeinek portréit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényképeivel. vagy ahogy az utókor említi: a halhatatlanság páncélként vesz körül bennünket. ezért kérem számon rajtatok minden bûnötöket. Így aztán nem is fog. Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás. hogy elhisszük amit rólunk gondolnak. a sorozatos pogromok. a zsidóság esetében. de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. amely kiemeli õt az átlagból. kultúrájába. A külvilágtól rengeteg energiát kap azáltal. Ha nagy az egónk. mérget pumpál a lelkünkbe. Ezáltal elveszítjük az önállóságunkat. ha az egónk kicsi marad. és fenntartja bennünk a reményt a legnehezebb idõkben is. Ez erõt ad. Egy ideig csodálatos. az egónk hatalmasra nõ. mondanak. igazságnak tekintjük a hízelgõ szavakat. mint a percemberek dicsfénye.akarjunk a világban.

elromolhat. A továbbfejlõdés elõfeltétele a harmónia. Ennek a kettõnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegû meridiánjainkban ahhoz. Akik nem beszélgetnek. tehát életképesek legyünk. A harmóniához. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla. mely mélységében és intenzitásában minden más kapcsolatot felülmúl. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlõdéshez. Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen mûve. hogy az élet kifejlõdésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerõ. a házasság kiüresedhet. Az egyensúly további eltolódása életképtelenséget vált ki. Müller Péter szerint a vérségi kapcsolatok. és megérzik egymás gondolatát. ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. Az arc karakterének megegyezése ugyanis rokonlélekre vall. a szeretet. a természetet uraló pozitív és negatív erõk létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erõnek is. közönnyé. A fejlõdés elõfeltétele a keletkezés. ami a továbbfejlõdés gátjává válik. olyan bensõséges viszony alakul ki közöttünk. hogy az arc a lélek tükre. hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak. hanem társalognak egymással. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki. ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemléletmóddal lehetséges. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét. A világegyetem kialakulása és fejlõdése tehát a dualizmus jegyében zajlik. amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. melynek törvényszerû következménye a pusztulás. Egyetlen élet kevés ahhoz. Az élet mozgatórugói Az elõzõ fejezetben az univerzum kialakulásával kapcsolatban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking[29] angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. Korábban több életet kellett egymással leélniük. Különösen vonatkozik ez a szemekre. és én is magamba tudom fogadni õt. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok. ami megteremtette a természet egyensúlyát. Az univerzum fejlõdése során a keletkezés az õsrobbanás volt. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is. gyûlöletté fajulhat. a modern korhoz illõ arcvonások. hogy egészségesek. Ha az õsenergiát pozitív erõnek tekintjük. hogy a harmonikus kapcsolathoz szükséges hasonlóság és szeretet kialakuljon közöttük. Az élet minden megnyilvánulása. mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. amíg a dualitás törvényébõl eredõ erõegyensúly fel nem borul. az élet elindulásának alapvetõ feltétele. Biológiai ismereteink alapján tudjuk. hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csiszolódjon. és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével. rezgési frekvenciája is befolyásolja. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak . Olyan emberek között. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energiaösszetétele. hogy egy hullámhosszon vannak. mivel a partnereket a megértés. Nem hiába mondják azt. Amikor valaki beenged a lelkébe. a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erõ szükséges. Ha az erõegyensúly eltolódik. vagy az evolúció során bármely faj fejlõdése csak addig tart. Az anyagot feltehetõen a dualitás törvénye hozta létre. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyagból kisugárzódó negatív energiának. az õsrobbanás során keletkezett roppant mennyiségû energia önmagában nem képes továbbfejlõdni. akik figyelni tudnak egymásra. míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. és az egymással harmonizáló lelkû emberek vonzzák egymást. Elmélyült kapcsolat csak rokon lelkek között alakulhat ki. A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához. akkor a fejlõdés harmóniája megbomlik. A sikeres házasságban élõk úgy szokták ezt kifejezni. az így létrejött erõegyensúly pedig a fejlõdés.arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemzõ arctípus. az együvé tartozás érzése fûzi egymáshoz.

Igen nagy a valószínûsége annak. hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külsõ homogén besugárzásokra.globális formában. hogy rendkívül nagy tisztaságú aranyat. a penicillinszármazékokkal szemben rezisztens baktériumok is elpusztíthatók vele. ezüstöt. Növekedésük korlátlanságára jellemzõ. Egy Turet-szindrómában szenvedõ (streptococcus pyogenes fertõzött) fiú pl. Ha nem kémiai úton. Az elõzõ fejezet végén láttuk. illetve ezüst. szaporodásba kezdenek. fénykibocsátó vegyi anyagoknak azonban nyomát sem találták benne. A vegytiszta ezüstionok ugyanis képesek a szervezet antibakterializálására. illetve a testen belül elszigetelõdött sejtek fokozott energiafelvétele az oka. különbözõ gyógyszerekkel próbálnának a kutatók a rák ellen harcolni. és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre. amelybõl az egyik színtiszta arany. hanem megnövelik a páciens életenergiáját. A rákot csak úgy gyõzhetjük le. hogy rendkívül erõs szubatomi energiasugárzás áradt ki a szövetekbõl. mert az erek a rák ollóihoz hasonlóan ölelik körül a daganatos részt. Ennek következtében ez a szer a gyógyításon kívül az életerõ fokozására is alkalmas. A nálunk megszokottnak tekinthetõ ellenpropaganda ellenére az ezüstkolloiddal való gyógyítás sok esetben igen hatékonynak bizonyult. A nemesfémrõl fémionok válnak le. Mivel a kolloidrészecskék jóval kisebbek. és a saját polarizált aurájuk segítségével ellenõrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek. fülfájás. ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát. Nálunk az MTV A tévé ügyvédje címû mûsora bemutatta és részletesen ismertette az ezüstkolloid elõállítására szolgáló készülék mûködését. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. Nem zárható ki. hogy az elszigetelõdött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenõrizhetetlenné válik. Az Ajurvéda modernizált változatában már kolloid formájában használják az aranyat és az ezüstöt. hogy leleplezze a csalót és távol tartsa az embereket ettõl a kuruzslástól . amelyek belekerülnek a vízbe. hanem egy fizikus szemszögébõl közelítenék meg a problémát. Egyébként a rák nevet Hippokratész adta ennek a betegségnek. egyensúlyfenntartó hatása alól. majd a beteggel lenyeletik. hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegû daganatot operáltak ki. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztõl azzal a veszéllyel jár. az egysejtûek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal. és kiégetés után ezt a szénszerû anyagot megõrlik. és az emberiség végre elfelejthetné ezt az alattomos betegséget. Feszültséget kapcsolnak rá. vagy egyszerûen elpusztítjuk a felesleges sejteket. Indiában az Ajurvéda[30] tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen. A rákos sejtek meridiánláncból való kiszakadását és korlátlan energiafelvételét támasztja alá az az orvosi beszámoló is. kis elszigetelt tartományban is lehetséges. hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridiánok energiaszabályozó. torokfájás. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert. és ez keltett fényhatást. . ami ionizálta a levegõt. másfél hónap után teljesen tünetmentessé vált az ezüstkolloid fogyasztásától. mint a porrá tört fémrészecskék. amely a limfociták mozgósításával legyõzi a betegséget. Korábban kiderült. hogy a legegyszerûbb élõlények. hogy miként szüntethetõ meg a rákos sejtek túlburjánzása. a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba. szélhámosságtól. A természetes gyógymódok hívei bõrviszketés. Az antibiotikumoknak ellenálló. hogy erõs homogén energiabesugárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak. március 23-án sugárzott riportnak az volt a célja. hogy világítani lehetett vele. Fényforrásnak. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el. és hogy az aura közvetítésével miként kerül az életenergia a sejtbe. mely szerint egy kioperált rákos daganat olyan erõs fényt bocsátott ki magából. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati. melynek hatására megindul a galvanizálódás. így a gyógyhatásuk is nagyobb. Ennek a 2005. Két elektródot helyeznek egy pohár vízbe. vasat és rezet gyantába kevernek. hanem az élõ test egészén belül. hogy a rákos sejtek kialakulásának is az energetikai egyensúly felbomlása. ami arra utal. hamar rájönnének arra. Arról is szó volt. sõt az emberi szervezetben is megfigyelhetõ.

melyek képesek elpusztítani a hónaljban tanyázó. hogy a tiszta aranynak nem csak antibakteriális hatása van. és apró méretû aktív ezüstrészecskéket tartalmaz. Belsõleg is hasonló hatást váltana ki az ezüstionok alkalmazása. Elõdeink hûtõszekrény híján ezüstérmét dobtak a tejbe. A dél-koreai Samsung cég 2006-ban kifejlesztett egy automata mosógépet. Otthon meglehetõsen nehéz jó minõségû ezüstkolloid oldatot elõállítani. Ezen túlmenõen stimulálja a nyirokkeringést. Ellenkezõ esetben a reakció ezüst-nitrát kibocsátáshoz vezet. A lábszagot a textil. amelyeket fõleg kórházi betegek használnak. tartósítószerként és gyógyszerként egyaránt használt ezüstkolloid ajánlott töménysége: 5 ppm. Az ezüst intenzív fertõtlenítõ hatására a mosógépgyártók is felfigyeltek. A kozmetikai ipar is felfedezte az ezüst baktériumölõ hatását. Az ezüstszállal átszõtt kelme csökkenti a kellemetlen testszagot. amely mosás közben 650 kórokozó 99. mint a 90 °C-os fõzõ. A hajszálvékony ezüstszálakon képzõdõ ezüst-dioxid réteg megszünteti a bõrviszketést. gombákat. Az ezüst a tejsavbaktériumok szaporodást is gátolja. A dezodorokba újabban ezüst-ionokat kevernek. ami egy toxikus vegyület. és gátolja az neurodermitiszt[31].és cipõipar úgy próbálja elûzni. A nanométer méretû ezüstrészecskék rárakódnak a ruha rostjaira. Az ezüsttartalmú ragtapaszok csökkentik a fertõzés lehetõségét. és új energiával látja el a sejteket. Pár nap alatt elmúlik tõle a hüvelygomba. Hatására beindul a szervezet öngyógyító folyamata. ezüstkolloid azonban mentes minden szennyezõdéstõl. a mûtõkben veszik nagy hasznát.csírátlanító program. Magasabb koncentrációban a makroszkopikus méretû ezüstionok károsan befolyásolják a bélflóra egyensúlyát. bizonyíthatóan 99%-kal csökkenne az ott megtelepedõ és tenyészõ baktériumok száma. és védõbevonatot képeznek rajta. megszünteti az egészséges sejtek megtámadását. Kétszázaléknyi ezüsttartalmuk az antibiotikumoknak ellenálló fertõzõ baktériumokat is elpusztítja. A tehetõsebbek ezüstkannába töltötték a tejet. 16 ezer forint). Részletes információ a honlapjukon található: http://www.hu Tel: 273 1572.99%-át elpusztítja. Ez a mennyiség hosszabb ideig is fogyasztható. mert a lehetõ legtisztább és megfelelõ tisztaságú víz kell hozzá. lassítja. által forgalmazott. hanem elõsegíti az oxigénmolekulák szállítását a bõr rétegeiben. Ezáltal nem savanyodott meg olyan hamar. Mindez nem kuruzslás. Ajánlott adagolás: 1 hétig napi 2 kávéskanálnyi. Utána az adagot csökkentsük 1 kávéskanálnyira. mert ma már a sebkezelésben is használnak ezüstvegyületeket. Ha a betegszobai vizsgáló asztal felületét ezüsttel vonnák be. Az autóimmun betegségben szenvedõknél újabban mikroszkopikus méretû aranyszemcséket fecskendeznek a páciens szervezetébe. mert a szervezet nem válik immunissá az ezüstkolloiddal szemben. amelybõl a mosás során több százmillió ezüstrészecske oldódik ki.kötõhártya-gyulladás ellen alkalmazzák. károsítását. Az AIDS-betegséget okozó HIV-vírus. az izzadságért felelõs baktériumokat. ami leválasztja az immunrendszer proteinjeit a megtámadott szövetekrõl. A Silver Nano gépekbe egy ezüstlapot szereltek be. Egyébként az ezüst és az arany antibakteriális hatására már az ókorban felfigyeltek. A fertõtlenítõszerként. Angliában már áruházban is kaphatók az ezüstszálas pizsamák. támogatja sejtek metabolizmusát[32]. hogy az összes kórházi eszköz. hogy a lenyelt ezüst kékes bõrelszínezõdést okoz a pácienseknél. és utána még 1 hónapig baktériummentessé teszi a ruhát. A Biopharma Kft. Késõbbi kutatások azt is kiderítették. A nõk hüvelyi irrigálásra is használják.biopharma. A baj csak az. tárgy felületét vonják be ezüsttel. A textilipar szintén kihasználja az ezüst kórokozókra gyakorolt bénító hatását. kellemetlen szagot árasztó baktériumokat. az influenzavírus és a legtöbb antibiotikummal szemben ellenálló streptococcus baktériumot hatékonyan tudná elpusztítani. hogy ezüstszállal átszõtt zoknikat és ezüstszálas béléssel ellátott cipõket gyártanak. szálaira. Ezeknek a tapasztalatoknak tudományos szintre emelt alkalmazási módja az Ajurvéda. Az ezüsttartalmú antibakteriális folyékony szappanok gyártásának fõleg a kórházakban. és aktiválja az . A 3000 mosásra (10-14 évre) elegendõ nemesfém már 30 °C-os vízben is hatékonyabban megöli a kórokozókat. A sikereken felbuzdulva sokan már azt szorgalmazzák. és gyorsítják a sebgyógyulást. Ára: 45 font (kb.

A jövõben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani. megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. hogy a réz tömör fémként is képes a fertõtlenítésre. de nem olyan formában. hogy a rézbõl készült kilincsek jelentõsen csökkentik a veszélyes mikrobák számát a kórházakban. és nagy elõnye még ennek a módszernek. ahogy jelenleg alkalmazzuk. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplálékhoz. de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szubatomi alapon történõ sugárkezelést. vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követõ kezelések során nem adódik össze. hanem el is tûnik. akkor a daganatok elmúlnak. nem kumulálódik úgy. Fontos azonban a kilincsek rendszeres tisztítása. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasztja alá az a kísérlet is. Egy perccel a fémmel történõ érintkezés után maradéktalanul elpusztulnak. Már rézkolloid is kapható. a böjtölés. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugárzás. hogy az erõs energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurájából az egyik energiaösszetevõt. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedõ csodadoktorok már ma is alkalmazzák. üdévé teszi a bõrt. Mellesleg nem tudatosan ugyan. és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sejtek elkerülhetetlen pusztulását okozza. hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hipertermiás rákkezelõ módszernél ugyanis nagy valószínûséggel nem a keletkezõ hõ. Legújabb felfedezés. hogy ha rákos növényeket nagyfrekvenciás mágneses mezõvel kezelnek. valamint a Martin Luther Egyetem kutatói kiderítették. A rák legyõzésének létezik egy harmadik lehetõsége is. és állítják vissza az energiaegyensúlyt. A sokkszerûen alkalmazott intenzív szubatomi energiasugárzás viszont arra is képes lenne. Mint ismeretes. Ez feltehetõen dematerializációt idéz elõ. mivel az intenzív energiabesugárzás felborítja a testtõl idegen sejtek energiaegyensúlyát. ezeknél a beavatkozásoknál a meglehetõsen rossz higiéniai viszonyok ellenére sem kell számolni fertõzésveszéllyel. hogy elõdeink miért használtak réz kilincseket. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepõen jók.izzadságmirigyeket. akik rossz vérképük javítására használják az aranykolloidot. Egyébként feltételezhetõen ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett mûtéteknél a fertõzõ baktériumok megsemmisülését is. A hamburgi Asklepios Klinika. hogy egy igen erõs elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. különben a felületükre rakódott zsír és izzadság szigetelõréteget hoz létre rajtuk. Amikor már elégette a zsírsejteket. Õk ösztönösen érezték. Most már érthetõ. hanem jótékony hatást gyakorol az egészségünkre. hogy ez a fém nem csak szép. így kénytelen felélni a saját tartalékait. amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektõl. Speciális hatása. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciájának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. Végsõ stádiumban már . Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyrõl az emberiség nem nagyon vett tudomást). Õk az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekbõl az azonos jellegû többletenergiát. hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. A rák ellen hatásos lehet a sugárkezelés is. elkezdi megenni a szervezet kiöregedett sejtjeit. vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. ami elõsegíti a szervezet méregtelenítését. amelyet a földönkívüliek sugalltak nekünk. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve. amelyek energiautánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. hogy eltünteti az õsz hajszálakat. Vannak. amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja. A dr. ami meggátolja a réz fertõtlenítõ hatását. hogy az elektromágneses. így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik. mert ezek nem önállósították magukat. így a sugárzás megszüntetése után az õket tápláló meridiánokból pótolni tudják az energiaveszteséget. Ezt közvetlenül az váltja ki. Meg kell azonban jegyezni. hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegû energiasugárzást. mint a röntgensugárzás.

Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvõ számával. az egészséges életmód. ami azt jelenti. hanem az. még akkor is. Ha a globális felmelegedés következtében ezek kiszabadulnak a jég fogságából. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. A virulógusok azt sem tartják kizártnak. Ennek a betegségnek felszámolása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendõ. és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket. Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis pumpát . A hagyományos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot. Egyre nyilvánvalóbb. Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredõ energiaegyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál. Már olyan szuperbaktériumok is vannak. gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül. hanem a májfunkció hiánya miatt. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a . Minden élõlény ellen bevethetõ. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelõzõ toxikológiai vizsgálatok. amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni. hogy nem fajspecifikus. hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk. amelyeket nem ismernek. és áttérünk a fizikai módszerekre. Májráknál pl. a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. A pusztító hatás azonnali. ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történõ védekezéssel. nagyon fontos a megelõzés. hogy az orvostudomány néhány év múlva csõdöt vall. így bármikor felütheti a fejét egy világméretû járvány. Az elõbb említett rezisztencia miatt a kemoterápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk. és a rendszeres szûrés. A kellõ technológiai fejlettséggel rendelkezõ nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 800 millió dollárt is felemészthet. hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. használni egyre kevésbé képesek. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerû és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg. hamar rá fogunk jönni. Ennek oka a rák természetébõl fakad. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. ha a májnak már nincsenek ép szövetei. amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk. hogy a dzsungelekhez hasonlóan a sarki jégtakarók alatt is találhatók ismeretlen kórokozók. Az Archives International Medicine címû folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: Ma már nem az a kérdés. hogy az új kórokozók beazonosítása. A több mint 10 ezer éves õsvírusokkal szemben ugyanis nem tudott kialakulni az immunitásunk. még azok ellen is. az idõ. a szubatomi energiasugárzásra. hogy mikor veszti el. függetlenül annak származásától és méretétõl. hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhetõ antibiotikum ellen rezisztenssé váltak. akkor a beteg menthetetlen.lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását. Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni. és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. Mindezek tetejébe a kivágott õserdõk mélyérõl szinte hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok. hanem táplálékként fogyasztják õket. nem is szólva a folyamat idõigényességérõl. a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük. hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot. A kórokozók fizikai úton történõ megsemmisítésének nagy elõnye. ami ellen az ép immunrendszerû emberek is védtelenek lesznek. és megtanulni ellenük a védekezést. Májcirrózis (málymoly) esetén csak azt érjük el. melyek nem csak rezisztensek az antibiotikumokkal szemben. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. közülük is a leghatékonyabbra. ha azokkal korábban soha nem találkoztak. melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetszõ vegyi anyagokat. egy olyan vírusrobbanás történik a Földön. valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. Mint az elõzõekben is láthattuk ennek oka.és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebbõl a versenybõl. A másik gond. tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani õket. hogy az illetõ nem rákban.

ami tárgyiasult formát öltött. hogy az ûrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék. Ennek tudható be. amely akár a százszorosára is nõhet. vagyis mindannak. Napsütés hatására az arany nanorészecskék semlegesítik a levegõben levõ káros anyagokat. a gravitációs erõterük is egyre nagyobb lesz. Ez a jelenség nem azáltal jön létre. illetve annak gravitációs erõterére. orvosok. A feltételezések szerint egy új csillagrendszer keletkezésérõl van szó. Sõt azt is tudjuk. akkor súlytalanná válik. Egy idõ után a világmindenség anyaghalmazainak . illetve szerves vegyületeket. mint a mi Tejútrendszerünk. mint anyagra. ellipszis alakú hidrogénfelhõt fedeztek fel. de nem is oly módon. A szubatomi energiagenerátor elõállításig jó eredményt érhetnénk el aranybevonatú ablakokkal is. hogy ellöki magát a talajtól. hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levõ õsenergiát gyûjt magába. Minden létezõ anyagnak. mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre. fizikusok és mérnökök összefogásával. amely ezután szilárd anyaggá. Õsrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak. Ez a folyamat évmilliárdokon keresztül megszakítás nélkül tart. gravitációs kisugárzása van. korábban azt is láttuk. Pár évvel ezelõtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas. A Queensland Tudományegyetem kutatói szerint a levegõtisztítás azáltal jön létre. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelõre sem az intenzitását. hogy az illetõ kezével csapkod a levegõben. a tömege viszont csak a tizede. [ Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhetõ okára is magyarázatot találhatunk. a modern vegyipar által gyártott aranyszínû festékek nem váltják ki ezt a hatást. hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévõ anyagokra. majd égitestekké áll össze. akkor repülni is képes. hogy ha valaki felugrik a levegõbe. Ez azonban nem mindig van így. A részecskék távolodása. Különösen a kórházakban lenne nagy szükség erre a fertõtlenítõ eszközre. Ez a folyamat csak nagytisztaságú arany alkalmazása esetén jön létre. Ennek a tõlünk 65 millió fényévnyire levõ galaxiskezdeménynek az átmérõje tízszer akkora. hogy ha valaki többletenergiát vesz fel. hogy a szubatomi energia világában az egynemû töltések vonzzák egymást. és ezt követõen már sterilen kerüljünk át a vizsgáló terembe. A súlytalanságnak és a talajtól való elszakadásnak kizárólag az az oka. Továbbra is megmaradva az elõbbi példánál. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk. és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy. Ebbõl por lesz. Ezeknek a derengõ fényt keltõ Yang jellegû szubatomi energiahullámoknak az a feladatuk. akkor nagyon hamar visszazuhan a földre. A megnövekedett mágneses kisugárzás elbontja a levegõben levõ szennyezõ anyagot.jármû fogadási csarnokában kékes fényt láttak. hogy a napsugárzás gerjeszti az arany nanorészecskéinek mágneses mezejét. A legújabb kutatások szerint az arannyal festett üvegfelületek fertõtlenítõ hatást gyakorolnak a környezetre. [ A negatív energiasugárzás. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok.) A világegyetemben szétterülõ anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából. Közülük 90 ezer meg is hal. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. vagyis az univerzum tágulása során elkezdõdik az anyag kialakulása. A III. fokozatosan távolodva a robbanás helyétõl. és baktériumoktól. Más országokban még rosszabb a helyzet. azaz a gravitáció elválaszthatatlan az anyagtól. sem a frekvenciáját nem ismerjük. és mivel folyamatosan növekvõ mennyiségû anyag jön létre. A hidrogénfelhõket a szupernóvák robbanása által kiváltott lökéshullámok összepréselik. A világegyetem õsrobbanás elõtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. Az Egyesült Államokban pl. évente 2 millió ember betegszik meg kórházban szerezett vírusoktól. Erre a legszemléletesebb példa. mintha szárnya lenne. amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölõ) fényéhez volt hasonló. hogy elõbb hidrogéngáz képzõdik. hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magától a pozitív energiarészecskékkel telített testet.

hogy az anyaghalmaz sûrûsége egy bizonyos határon túl oly mértékûvé válik. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár. ha ez az erõ önmagát semmisíti meg. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus méretekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart. és ez okozza a világegyetem tágulását. hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncentráló erõ. vagyis végtelenül kicsi. amelyben annyira erõs a gravitációs erõtér. Erre viszont minden esélye megvan. Anyag hiányában nem létezett idõ sem. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésbõl sokan arra következtettek. ami azt jelenti. és minden kezdõdik elölrõl. hogy szinte elképzelhetetlen mértékû a gravitációs erõtere. Az õsrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképzõdés. és korábbi méretének töredékére zsugorodik. ez azonban már nem negatív. majd az atommag is alkotóelemeire bomlik. . hogy ettõl kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál. amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. Ez a végtelen gravitációs erõtér mindent magához vonz. és mint anyag megszûnnek létezni. azaz 273 °C-nál. hogy az anyaghalmaz összeroppan. és energia formájában szétsugárzódik a világûr minden irányába. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül. hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. Külsõ erõ hiányában valóban semmi sincs. hogy akkora mint egy pont. ez csak úgy következhet be. mivel a bennük levõ szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadnak. Ennek alapján azt hihetnénk. hogy megállítja az univerzum tágulását. amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. Az angol singularity szó köznapi értelemben furcsát. hogy a világegyetem hõmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. Ennek a fekete lyuknak is nevezhetõ tartománynak olyan nagy a sûrûsége. Ezután következik be az úgynevezett õsrobbanás. Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá. különlegeset. Ez a pozitív erõtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben mindenütt fellelhetõ szubatomi energiarészecskéket is. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erõs vonzást gyakorolnak egymásra. hogy a szubatomi energiarészcskékbõl álló gömb mekkora volt. Az anyag fokozatos koncentrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez. egyedit. hanem exponenciális görbe szerint zajlik. hogy a fekete lyuk felrobban. amelynek szintén van gravitációs erõtere. hanem engedelmeskedve a növekvõ vonzóerõnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. hogy ez az állapot akár az idõk végezetéig is eltarthat. Ebbõl kiszámolható. Ilyen hõfokon viszont nem létezhet anyag. sõt az éter megszûnésével tér sem. Mint tudjuk. ezért semmiféle külsõ behatás nem képes a stabilitását megingatni. illetve az atommagot alkotó elemi részecskék saját forgását is. Jelentõs mértékben segíti a megállást. a kozmikus háttérsugárzás hõmérséklete fokozatosan csökken. mivel az univerzum koncentrálódása után már nem található olyan erõ a világmindenségben. mert a sûrûség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékû erõkoncentrációnak a gravitációs erõtere is egyre nagyobb lesz. Ettõl kezdve az egyre sûrûsödõ anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik. az elektronok belezuhannak az atommagba. és egyre távolabb kerülnek az õsrobbanás helyétõl. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínûsége sem. amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesûrûsödött energiakvantumokat. Ebben az állapotban megszûnik az anyag atomi szerkezete. Azt nem tudjuk. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak. ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. Ez azt jelenti. hogy az univerzum tágulása nem lineáris.gravitációs erõtere már oly mértékûvé válik. Univerzális méretekben ez az esemény az õsrobbanás. hanem pozitív. ami ezt a végtelen nagy erõkoncentrálódást szétrobbanthatná. melynek az lesz a következménye. amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok. hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hõmérsékletét. Az éter megszûnése után az egész világegyetem egy roppant sûrûségû energiagömbbe koncentrálódik.

ahol a megoldás érvényessége megszûnik. de megközelítõ számításokat végezhetünk a kiterjedésére vonatkozóan. A maradék 73% az éter. ahol a legmeghökkentõbb következtetés is elõfordulhat. mert a fekete lyuknak már olyan nagy a gravitációs erõtere. és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelõre még találgatások formájában sem vállalkozik. Ezt követi Brahma éjszakája. Ezt hozzáadva a fekete lyuknál tapasztalható közel 6 nagyságrendnyi méretcsökkenéshez. 50 milliárd évig tart. Amennyiben feltételezzük. hanem egy állapotot. hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezûleg végzi. Ebbõl már könnyen kiszámítható. a Mahábhárata. Ebbõl a több mint három és félezer évvel ezelõtt keletkezett õsi indiai eposzból megtudhatjuk. Tehát még 13%-nyi éternek kell anyaggá alakulnia. 18 nagyságrenddel kisebb a magába szippantott neutroncsillagoknál. 4%-ra emelkedik. A szingularitásnak nevezett energiagömb pontos méretét tehát nem ismerjük. amely ugyanennyi ideig tart. hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni. 25 milliárd évet vesz igénybe. A fekete lyukban egy Nap méretû csillag már néhány száz méter átmérõjûre zsugorodik. Ennek csillagászok által becsült mennyisége 23%. Hawking szerint. amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak. Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete. a láthatatlan szubatomi energia. Amennyiben figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók. és neutronokká alakítja. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum 13. A világegyetem élettartama tehát véges. ha a világegyetem galaxisaiban fellelhetõ összes csillag tömegét összeadjuk. mint a tágulás. A régi írások között azonban található egy részletes számadatokkal szolgáló forrásmû. hogy az univerzum tágulási periódusa kb. Mivel az elektron és a szubatomi energiarészecske közötti méretkülönbség több mint 12 nagyságrendû. mint energia. s a láthatatlan por és gáz tömegét. vagyis az univerzum energiagömbbé alakulása után. A neutroncsillagban egy Nap méretû csillag 10 km átmérõjûre zsugorodik össze. hanem olyan fizikai törvényeket állított fel. A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk.7 milliárd éves. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta. ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. amelyek saját szabályaiknak megfelelõen. mint a fekete lyukak által elnyelt anyag. ami nem más. akkor az össztömeg már kb. ennek megfelelõ méretcsökkenés következhet be az anyag szubatomi energiarészecskékké válása. és ez az egyensúlyvesztés. A fokozódó anyagképzõdés ugyanis az anyag-energia egyensúly megbomlásához vezet. de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetõleges becsléseket már folytathatunk. ahol a józan ész megáll. minden külsõ beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. (A Nap átmérõje 1 392 000 km. a dualizmus törvényének a megsértése váltja ki az univerzum pusztulását. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni. amikor már több anyag lesz az univerzumban. mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutroncsillaggá válnak. Ehhez jön még az úgynevezett sötét anyag . plazmává alakítja az atomjait. hogy a fényt alkotó fotonokat is magába szippantja. vagyis a teremtés egy-egy periódusa kb. a szubatomi energiagömb mérete kb. akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. Ezeknek a törvényeknek a legfõbb õre és mozgatórugója a dualitás. A dualitás törvénye azonban nem csak a világegyetem kialakulásának a kényszerítõje. Az univerzum ura tehát 72 ezer égi . Csak azért nem látszik az izzásuk. Ennélfogva 1 cm3 térfogatú neutroncsillag tömege kb.) Ezekben az égitestekben a neutronokat felépítõ kvarkok. ahol az értelmezési tartomány véget ér. Az összehúzódás valószínûleg akkor fog elindulni. Ennek számszerû értékét nem ismerjük. azért sem. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. A belsejében uralkodó hatalmas hõmérséklet és nyomás felbontja. akkor az univerzum élettartama. hogy a teremtést elindító isten nem él örökké. A rohamosan növekvõ tömegvonzás az elektronokat belepréseli az atommag protonjaiba. 1 milliárd tonna. és az õket összetartó gluonok forró plazmává olvadnak össze.különös dolgot jelent. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent. hanem az összehúzódási folyamat. vagy ahogy sokan nevezik a sötét energia. vagyis a megsemmisülés elõidézõje is.

a pusztító isten. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. de ha lenne. majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget. A titkolódzás másik oka. az agyonhallgatás akkor sem a legjobb védekezési forma. véghez viszi a teremtés mûvét. A földönkívüliektõl származó információk szerint a személytelen. A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget. hogy a világban szaporodnak a hírek a különbözõ UFO-megfigyelésekrõl. A mennyei szférában ez kb. hogy helyet adhasson az újnak. visszaolvad eredetébe. Egy világméretû katasztrófa valószínûsége esetén össztársadalmi összefogásra van szükség. végül az univerzum szétbomlását felügyeli. és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyûjtik. a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba. és ebbõl 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. beleárasztva a természet törvényeit.napig él. A világnappal végét Brahma éjszakája követi. Erre a kérdésre a nálunk nagyságrendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. Technikai fejlõdésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítõ jármûvet küldenek hozzánk. Az õsenergiából megteremti az egyetemes élet magvait. hogy a fejlõdésének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik. hogy mióta tart ez a folyamat. hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetõleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs. a fenntartás istene uralkodik. A bejelentett eseteket a lehetõ legrövidebb idõn belül alaposan kivizsgálják. hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlõdési spirál szakaszokra osztódó fenntartását.) A teremtés ismétlõdõ folyamata azonban nem ér véget. de . a tökéletesebbnek. Az örökös változás fenntartója Siva. amikor minden visszaolvad kútfejébe. Sajnos ebbõl még mindig nem világlik ki. Egy új Brahma lép elõ az Õsokból. amely két szakaszra oszlik: a folyamatos keletkezésre. hogy a világ vezetõ politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. Ezt követõen Brahma maga is megszûnik létezni. ez a misztikus állapot valószínûleg nem a megsemmisülést jelenti. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket. (72 000 : 365. hány Brahma volt eddig. aki a megszületett világok.25 nap = 197. és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlõdésben. Nem akarják tudomásul venni. a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világûrben. hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása. A világnap nem más. 200 éves élettartamot jelent. és örökké lesz. melyekben a létezés további kibontakozásának lehetõsége rejlik. A vizsgálatok eredményérõl azonban eddig még nem adtak ki széleskörû tájékoztatót. a mindenséget fenntartja és élteti. vagyis világkorszakában élünk. csupán a tevékeny isten személye változik. ami 311 040 000 000 000 földi napnak felel meg. nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek. kezdetét és alapjait. hogy Brahmának csak a teremtés elindításában van szerepe. a személytelen Brahmanba. Fejlõdésünk buktatói Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról. a felfoghatatlan. A mérhetetlen idõben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu. A hindu mitológia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még. õ az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli. mint egy világkorszak. és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. ami azt jelenti. és még mennyi lesz. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett. (72 000 × 4 320 000 000) Ez az idõtartam csak a mi idõsíkunkon számít csillagászati értéknek. (Mint már szó volt róla. meg nem nyilvánuló isteni Õserõ mindig volt.125 év) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. hanem azt. kalpájában. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Õsoknak. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001.

hogy vannak olyan értelmes lények. ami gyakorlatilag meggátolja az ilyen jellegû információk kiszivárgását. OPNAV 94-P-3B számú elõírás részletesen ismerteti az ellenség észlelésekor használandó riasztó rendszereket. Ebbõl is látható. ahová az áradás nem ért el. és a piacon értékesítettek. hiszen már törvény is született a kapcsolatfelvétel korlátozására. akik ebben vétkesnek találtatnak. akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolatfelvételt. valamint ötezer dollár pénzbüntetésre ítélendõk. sõt különbözõ hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik õket. amelyeket a helybéliek összegyûjtöttek. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak. 1861. mint holnap egy összeomlás. az idegen civilizációk tagjait is bosszantja. mint az agyonhallgatás. A tizenöt centiméter hosszú halak ezüstszínûek voltak. ha az állományába tartozók UFO-val találkoznak. de ez csak akkor lehetséges. Egy lépésre sem lehetett ellátni. Az 1969. hogy itt nem az elismeréssel van probléma. a hadihajók és tengeralattjárók legénysége megkapta a két leggyakoribb UFO-típus körvonalrajzát. már pedig ma már világosan látható. Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket. mert megdöbbentõ számukra. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség. hogy mit kell tenni. Azután elhomályosodott a nap és a városra sötét éjszaka borult. mivel jobb ma egy pánik.hogyan segítsenek az emberek akkor. Azt nyilatkozták. aki nincs tisztában azzal. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelenséggel. A problémamegoldáshoz ugyanis információra van szükség. május 5-én délután Londonban hirtelen minden elõjel nélkül szél kerekedett. Azok. Egy agyonmanipulált társadalom képtelen hatékony adatszolgáltatásra. és egyéves börtönbüntetésre. Az ellenséges hadihajók. A rendelet végrehajtását az amerikai légierõnél a 200-2. hogy még sosem láttak hasonló . hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket. ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. addig nem tudnak kiválni belõle azok a személyek. akkor is elõnyösebb a széleskörû tájékoztatás. Korábban különbözõ állatok egyik helyrõl másikra való átdeportálásával próbálkoztak. hogy: Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy jármûveikkel. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerû esõzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élõ törpeharcsákat. amíg a nép nem ébred rá. Úgy látszik. Hogy senkinek se legyenek kétségei mirõl van szó. szakasz 14-es bekezdése azt írja. 1881 májusában az angliai Worchesterben tonnányi hal és rák hullott az égbõl. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. A titkolódzás stratégiai szempontból is erõsen kifogásolható. ha a hatalom alapvetõen változtat eddigi politikáján. karanténba zárandók. akik képesek lennének segíteni a problémák leküzdésében. akik nem engedelmeskednek az akaratuknak. és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben. A Marine Raport Procedure Nr. repülõgépek és rakéták mellett a kiadványban az Azonosítatlan Repülõ Objektumok is szerepelnek. valamint a fegyveres erõk tagjaira. mert még ha komoly veszély leselkedne ránk. számú parancs szabályozza. ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják elõlük. A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt. nagy uszonyokkal. hogy mi a baj. Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kormánytisztviselõkre. Tanúvallomások szerint 1848. hogy mi zajlik körülötte. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyûjteményében az 1211. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez. az nem keres rá ellenszert sem. illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására. a hatalommal való kooperálásra. hogy ha nincsenek földönkívüliek. tengeralattjárók. mert zártkertekben is találtak égbõl hullott halakat. Az amerikai haditengerészet is rendeletben szabályozza. Az incidens után szinte minden brit egyetemre elküldték a halmintákat. Ezt követõen közel egy óráig tartó víz és halesõ eredt el a városban. hogy a kormányszervek széleskörû segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztetõ problémákkal. De egyik tudós sem tudott kielégítõ magyarázattal szolgálni.

Rájuk 1976-ban 2000 márka esett nagy magasságból. USA Iowa államának Keokuku nevû városban ásványvizes dobozok. amikor véresõ kíséretében keresztek hullottak az égbõl. mert a forgószél nem képes kiválogatni a vízbõl a halakat. Néha élve. George Walton házára. José Manuel Subirana ellátogatott a mai Honduras Yoro térségébe. Az ottani szegényekkel történt találkozás során . A babonások az ördögök mûvének tekintették a kövek és egyéb anyagok hajigálását. a többit ott hagyom. 2004-ben a kínai Dzsincu tartomány Taicsu nevû falujában pintyesõ hullott az égbõl. 1921. A hurrikán-magyarázat azért is sántít. Az elsõt 764-ben jegyezték fel Franciaországban. Idõnként más állatokra is sor került. Az eset a kínai újév elsõ napján történt. 1642. derült idõben. A következõ kõesõ már nem kímélte a birtokon élõ parasztok házait sem. Kaliforniában pedig édes esõ. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak. július 12-én a Missouri állambeli Kansas City lakói egy felhõszakadás alkalmával fehér békákat láttak hullani az égbõl olyan nagy mennyiségben. hogy most csak törpeharcsákat. azzal magyarázták a jelenséget. Nem szelektálja a tó vagy a tenger élõvilágát. 1578-ban az USA-beli Utah államban gyíkok. 1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. hogy több négyzetkilométeren lépni sem lehetett tõlük. Az emberek többsége azonban nem tulajdonított túl nagy jelentõséget ezeknek a jelenségeknek. Nem tévedett. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égbõl. Néhány évtized múlva véget ért a 150 éves török megszállás Magyarországon. májusában több órán át kõesõ hullott egy tehetõs földbirtokos. 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek. Ez a jelenség ma sem ritka. 1969-ben Floridában apró golflabdák ezrei potyogtak alá. de az emberek találkoztak már egerekkel. Ennek a jelenségnek az elõidézésében a túlvilági erõknek is szerepük lehet. 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Wales-ban pedig garnélarákok estek az égbõl. Amikor pl. Mások megpróbálták a dolgot természeti jelenségként elkönyvelni. 1682. A különbözõ méretû kövek átszakították a mennyezetet. Ennek a jelenségen az elõidézésére csak egy intelligens erõ képes. amelybõl az amerikai állam lakói azonnal szirupot készítettek. hogy a törökök tálakban vitték a fémeket a pasa elé. Aztán 1501 húsvétján Németalföldön. Az angliai Poole városban nem is olyan régen. Ez többször is elõfordult. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetû terményekkel is. Ezt a megszálló sereg fõvezére intõ jelnek tekintette.halfajtát. Ennél is gyakoribb volt a békaesõ. majd 2 évvel késõbb Németországban megismétlõdött az eset. Leggyakrabban halak és békák esnek az égbõl. Hamburg lakói szerencsésebbek voltak. Az ásványi.és egyéb anyagok sem hiányoztak. Ezenkívül hullott már az égbõl nyers hús és vér is. 1979. február 12-én mustármag és zsázsaesõ árasztott el Southamptonban egy angol kertet. Tudósainkat még kevésbé gondolkodtatták el a hihetetlen események. 1971-ben egy brazil tanyára afrikai eredetû bab hullott. szétverték a falakat. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak. felhõtlen égbõl hullott alá. A közel 10 ezer apró madár teteme percek alatt betemette a települést. ahol egyszerûen megfagynak. Mi sem maradtunk ki az égi áldásból . és megrongálták az épület berendezéseit. Ez utóbbi állapotot a tudósok azzal magyarázzák. ami a hagyományok szerint rossz elõjelnek számít. amely ellen még a sisakos rendõröknek is menedéket kellett keresniük. 1873. és 1922-ben a kaliforniai Chicoban 9 hónapon át hullott a kõesõ. vagy békákat közülük is kizárólag fehéreket szippantom fel. De nem csak állatkák hullnak az égbõl. december 12-én Budán ólom és cinkesõ esett olyan nagy mennyiségben. hogy ezek a világûrbõl származnak. A rejtélyes égi áldások jelentõs része azonban csendes. varánuszokkal. máskor csonttá fagyva landolnak a földön. hogy az állatok magasabb légköri részekbe jutnak. Ezt támasztják alá azok az elgondolkodtató esetek is. Legalábbis erre lehet következtetni az alábbi történetbõl: 1856 egy spanyol katolikus misszionárius. hogy a madárinfluenza lenne a jelenség oka. tengeri rákokkal vagy macskákkal is. 1977-ben Memphisben kígyók. A legnagyobb kõdarabok súlya elérte a 15 kilogrammot. 1980-ban szénesõ hullott a felhõtlen égbõl. Sokak szerint forgószél vagy víztölcsér idézi elõ ezeket a titokzatos erõket. A hatósági vizsgálat kizárta.

Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak. pörkölõdés nyomaira sem bukkantak. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretû ábrát. és arra a következtetésre jutottak. amely nálunk ismeretlen. Ennyi embert étel nélkül már rég nem látott. mert a hossztengelye éppen észak-déli irányban helyezkedik el. Az elszínezõdött búzaszálak pozitív mágneses kisugárzását õk sem tudták megmérni.5 méter széles sávban egy szabályos körgyûrût rajzoltak. Már több mint 100 éve hullanak halak Hondurasban. Ezért szorgalmasan imádkozni kezdett. mert az éteri sugárzás kimutatására jelenleg nem létezik mûszer. A helyi lakosok már úgy megszokták ezt a jelenséget. Vagy megzavarták õket a rajzolásban. hogy mit. sõt egy ízben le is filmezték az égbõl alászálló UFO-kat. amelyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak. Ezután vakító villámlás. Ennek a mintázatnak a legfeltûnõbb tulajdonsága az. hogy teljesen magától értetõdõknek tekintik. egy Cegléd mellett búzatáblában 2003. majd szorosan alája egy nagyobb átmérõjû ellipszist. hogy a sárga búzatáblába hogyan került a fekete ábra. a koncentrált energiasugárzással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek. hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. Bár idõközben néhány tréfás kedvû szélhámos is megpróbált különbözõ mértani ábrákat készíteni. Amint az esõ eláll. A tájolását sem bízták a véletlenre. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat. Azóta a májustól júliusig mindig halak tonnái hullnak a földre. Különlegességét az adta. Ezek a mûvészi színvonalú rajzok feltehetõen azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni. hanem szabályos ívben meghajlanak. Léteznek a megszokottól teljesen eltérõ gabonakörök is. A bal oldala hiányzik. amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasugárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat. hanem az elszínezõdése okozta. amelyek az óra járásával ellenkezõ irányban kb. Három napon és három éjen át könyörgött. Ennek leglátvፍnyosabb módja az volt. és tovább növekednek. hogy a rajzolatát nem a búzaszálak elhajlítása. erõs szél és heves esõ következik. de csak félig készült el. vagy ez a félig kész 8-as valamilyen szimbólum. . nem úgy. Az égen minden elõjel nélkül sötét felhõ jelenik meg. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek. spirál alakú mintákat. Meglehetõsen fura ábrára bukkantak Magyarországon. Ennek a fajta sugárzásnak az érzékelése ma még csak varázsvesszõvel lehetséges. Ez lett volna a 8-as szám alja. Égés. az utcákon és a földeken élõ halak ezrei hemzsegnek. ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén. hogy Isten adjon ennek a népnek valamilyen táplálékforrást. és a radioaktivitás szintje is megfelelt a normál háttérsugárzásnak. Úgy nézett ki.kimondhatatlan szomorúságot érzett. sõt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: We are not alone! vagyis: Nem vagyunk egyedül! Ennek a 12 m magas betûkbõl szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén. de vannak szemtanúk. akik nappal is látták. Szemtanúk leírása szerint a halesõ minden évben hasonlóan kezdõdik. ezért nem tudták megállapítani. hogy körvonalai élesen elhatárolódnak a környezõ gabonatáblától. ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tekinthetõ egzakt mérési eredménynek. Korunk emberének technikai érdeklõdését kihasználva. május 28-án. Vizsgálataik során a magyar UFO-kutatók semmilyen biokémia szer vagy vegyszer nyomát nem találták. hajfonatszerû szerkezeteket. egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. hogy ez feltehetõen egy idegen civilizáció meglehetõsen gyors ritmusú beszéde. mint a letaposott gabonaszáraknál. Idõközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is. idõközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek elõidézésére. mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre. 1. Kb. de nem értjük. mint egy félbehagyott 8-as szám. Valószínûleg így akarnak közölni velünk valamit. Ennélfogva itt a kalászok egy idõ után kiegyenesednek.

Az iránytû vad forgásának az az oka. hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függõleges helyzetet felvenni.és képrögzítõ készülékek idõlegesen mûködésképtelenné válnak. a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idõ után fejfájásra majd hányingerre. hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvesszõvel is. hogy a mágnesezõ hatás felülrõl érkezett. Ez is azt bizonyítja. hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat. és megszünteti a betegséget. valamint a talajban. A szubatomi energiasugárzás intenzitására jellemzõ még. Köztük egy Mandelbrot-ábrát. de már csak az alsó pólus. hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelõdik az elhajlított gabonaszálakban. Mint már szó volt róla. Az intenzív mágneses sugárzás ugyanis leállítja a szívritmusszabályzó áramforrásban az elektronáramlást. Ha ez megtörténik. amely arra utal.Valamivel érthetõbb már az a jelenség. A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt. hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció mûvei. Ennek minden bizonynyal az a magyarázata. és emiatt mûködésképtelenné válik a készülék. ha az illetõ Yang energiahiányban szenved. hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különbözõ génmutációkat fedeztek fel. majd különféle feliratokat készítettek. hogy ebben a figyelemfelkeltõ tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizációja is szerepet vállalt. Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni. Ez akkor fordul elõ. Az ily módon bevitt többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát. megszabadulnak fájdalmaiktól. az elektronikus hang. Ennél is különösebb jelenséget idéz elõ a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. hogy õk a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak. Nem zárható ki. szemgyulladásra panaszkodnak. Erõs energiasugárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytû körbe forog. Egyre bonyolultabb. azonnal húzzuk távolabb az ájult embert. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták. Ezenkívül a körök túlnyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található. hogy ezt a hamisítók mûvelték. hogy ennek a körülménynek alapvetõ jelentõsége van a titok megfejtésében. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét. Ezt követte egy óriási pókháló pontos kirajzolása. Emiatt kifejezetten veszélyes ezeknek a helyeknek a látogatása a szívritmusszabályzóval élõknél. Akadnak azonban olyanok is. hogy a gabonatáblákban a nagyméretû körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is. hogy az illetõ testébõl kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levõ elektromos berendezésekben. akikre éppen ellenkezõ hatást gyakorol ez a sugárzás. majd egy rúdmágnes tudományos alapossággal ábrázolt mágneses mezeje. A sugárzás csökken鍍sével a szívritmusszabályzó impulzusok újra megindulnak. ami a felgyorsult anyagcserétõl kezdve az álmatlanságon át különbözõ víziók átéléséig sok mindent okozhat. amelyrõl még a cambridge-i egyetem matematikai . Gyakran megesik az is. és megerõsödnek. A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni. a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különbözõ betegségeket vált ki a szervezetben. a rádiók pedig elhallgatnak. Ekkor azzal álltak elõ. hogy ez a forgószél mûve. hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettársításra ösztönzõ szimbólummal kívánta felhívni a figyelmünket arra. és az erõs sugárzás többletenergiát sugároz a szervezet Yang meridiánjaiba. a besugárzott föld van jelen. és ennek legkorábban észlelhetõ megnyilvánulása a fejfájás. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat. kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: Hadd éljünk! Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés. melynek megfejtése arra enged következtetni.

A forogj következõ héten örömmel tapasztalta. hogy a gyûrû alakban kiolvasztott léken belül nem képzõdik úszó sziget. agyonhallgatják az ügyet. hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket. és ilyen precizitással kivitelezve õk sem mernék vállalni az elkészítését. és suttogta egy idegen hang. Hamisításról szó sem lehet. Az északi államokban. Mindenesetre elgondolkodtató.5 méter vastag jeget 120 méter hosszan körbefûrészel 30 oC-os hidegben anélkül. ami eltüntetné a hamisítás bizonyítékait. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különbözõ irányból. hogy a természeti erõk tudnának errõl. megtévesztés céljából készült. aki 0.5 méteres kis híd köti össze a külsõvel. hanem ugyanolyan méretû jégköröket. Errõl a 700 méter kiterjedésû. ahol az év túlnyomó részében hó és jég fedi a tavakat nem gabonaköröket rajzolnak. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. Miután nekik sem hittek a kutatók. Amint távozni akart belõle. mert annak elõbb a jeget kellene megolvasztani. de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. . Egyébként is ki az a bolond. mert a hozzájuk vezetõ hóban nem találhatók lábnyomok. 1997-ben a petersfieldi Diana M. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették. Az is furcsa. hanem besugározták õket gyógyító energiával. A megpörgetett UFO hajtómûvébõl kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás percek alatt megolvasztja a jeget. szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. Alulról fakadó hõforrás sem hozhat létre ilyen képzõdményt. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák. Ezek azonban messze voltak. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. hogy egy légzési allergiában szenvedõ angol asszony azt érezte. és csillogó jégréteg látszik az alján. amelyeket hamisítók készítettek. Ez úgy derült ki. hanem taktikát váltottak. néhány napi torokfájás után légzõszervei kitisztultak. Állj fel. és korong alakú lék keletkezik a tavon. ahol 6 db jégkör is állt egymás mellett. amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe.tanszékének professzorai is azt nyilatkozták. majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztõ ábrákat. Miután hazament. A legnagyobb átmérõjû elérte a 20 métert. Lengyelországban és Észak-Amerikában is. és most az kezdte el üldözni a helikoptert. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. és teljes egészében csak repülõgéprõl látható piktogramról már senki sem hihette. Sajnos még az ismeretlentõl való félelem is a kezükre játszik. hogy reggelre készen legyenek vele. Ilyen léket elõször Svédországban fedeztek fel. Volt olyan hely. A beteg megszívlelte a tanácsot. hogy ebbõl bármi haszna származna. amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármû. Ezeknél a jégre rakódott havat gyûrû alakban szétfújják. Ezt követõen egy olyan piktogramot hoztak létre. hogy az éj leple alatt. A belsõ. Friss hó sem esett. az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni. hogy összeszorul a torka. és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot. Gyakoriak a hókörök is. majd megjelent Finnországban. Nem valószínû. A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel. amely 175 különbözõ nagyságú ábrából állt. hogy a brit légierõ miért üldöz nem létezõ UFO-kat olyan gabonakörök felett. hogy megtekintsék õket. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat. és megszûnt az évek óta tartó betegsége. Ez az alakzat egyébként a meteorológiában a jégréteg nemzetközileg használt szimbóluma. Sarki területek havában. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erõ a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. és ilyen piktogramokat alakítanának ki nekünk. Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött. hogy ilyen rövid idõ alatt. a titokzatos erõ visszahúzta a gabonakörbe. kör alakú jégtáblát egy 0. Újabban már jégköröket is készítenek. hogy fájdalma teljesen megszûnt.

valamint a különbözõ meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a jármûvek hajtómûvének rekonstruálása. és a tudományos körökben is erõsen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFO-kutatást. hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más. hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánikkeltéstõl való félelemnek tudható be. A szerencsétlenül járt UFO-k darabjainak. hogy a teljesen egyértelmû és megcáfolhatatlan eseteket egyszerûen figyelmen kívül hagyta. ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meglepetést. A titok hosszú távú megõrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása. óriási költséggel. mint õseik elfelejtett tudományának . Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. akkor a fejlõdõ országok nagyon gyorsan felzárkóznának. Nem segíti elõ az együttmûködést. A rendelkezésre álló információk kicserélésével. amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket. Közvetlenül halála elõtt ugyanis bevallotta. hogy a nagyhatalmak szigorúan õrzött laboratóriumaiban. indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által használt rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. a kutatási lehetõségek egyesítésével nagyobb eredményeket lehetne elérni. a többit pedig meteorológiai megfigyelõ ballonnak. földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minõsítette. Edward U. hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. Erõsen gyanítható. hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerû hallgatásnak politikai okai is vannak. Condon. Ami azt illeti. mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevõ hitetlenkedést. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a Project Blue Book -on alapuló Condon jelentés volt. amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. hogy az ismeretlentõl való félelem kollektív hisztériát eredményez. úgy kezelnék. és az újságírók is lépten-nyomon nevetségessé tették azokat. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák. Ezen két apró termetû ufonauta magával vonszolja Edward Condont. sokszor párhuzamosan folyó kísérletezgetésekkel. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra. A legutóbbi évek politikai eseményei. hogy vicceket is gyártottak róla. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak. Ezt a feladatot a Központi Hírszerzõ Hivatal látta el. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejezõdött be. az emberek félrevezetése is. hogy a Blue Book -ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze. akiknek ilyen jellegû élményben volt részük. mondja csak azt. Az emberek kezdettõl fogva sejtették. kételkedést sem kell legyõzni. Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyhatalom érdekszférájába tartozott. hogy mi semmit sem hiszünk el az egészbõl. hogy a háttérben látható repülõ csészealjjal elrabolják. Ettõl kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel. Az újságírók sem titkolták a véleményüket errõl az ügyrõl olyannyira.Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára Világok harca címmel. mint egy átfogó dezinformációs hadmûvelet. hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás. Különösen nagy a valószínûsége Kína és India gyors felemelkedésének. hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. Ez abból a felismerésbõl ered. Nagy a valószínûsége azonban annak. Condon az UFO-jegyzõkönyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el. Condon beismerõ nyilatkozata után állt be. hanem sokkal inkább annak. biztonsági szempontból érthetõ volt ez a nagyfokú titoktartás. és belátható idõn belül megszûnik a világ megosztottsága. és komoly geopolitikai tényezõvé válnának a világban. Némi változás csak az utóbbi években. mint egymástól elszigetelt. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: Nyugalom dr. a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást.

az Egyesült Államok járul hozzá a legintenzívebben. a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk. de elég gazdagok ahhoz. a bejelentés derült égbõl villámcsapásként érte a nagyhatalmakat. Kína lakosságának pedig 40%-a hisz az UFO-k létezésében. hogy ezt megtehessék. hogy másod-. Azért is nagy a valószínûsége a technikai lemaradás gyors behozásának. Mivel a közeljövõben újfajta repüléstechnikai eszközöket is ígértek. szuperhatalommá válásához éppen a legnagyobb vetélytárs. Ebben az esetben már nem lesz jelentõsége annak. A világgazdasági folyamatokat szemlélve egyértelmûen megállapítható. hogy ki járt az élen a fejlõdésben. Amerikának jelentõs kára származik abból. mert a kormány a szûkszavú nyilatkozat után mély hallgatásba burkolódzott. Többen is megkérdezték. és telepítik át Kínába. hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot. (A Raiter News által végzett statisztikai felmérés szerint India lakosságának 45%. Felvilágosítást azonban nem kaptak. de egy dolgot figyelmen kívül hagy. mint az utolsók. és beszüntetik a kõolajalapú technológiák alkalmazását és gyártását. Az új technológia elterjedésének akadályozásával. hogy újabban India bizonyos területein fokozott kémtevékenység zajlik. A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különbözõ planétákról érkeznek. mert ott még olcsóbb a munkaerõ. Ezeken a városszerû bázisokon közel 4000 ûrhajó .újbóli birtokba vételét. Belgiumban. 2004-ben az indiai Energiaügyi Minisztérium nyilatkozatot adott ki. A nyugati kormányok nagyon kíváncsiak arra. és víz alatt is mûködik. több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. Amikor az amerikaiak fellõtték az elsõ ûrhajóikat. hanem a korábban embargósnak számító technológia elsajátításával világszínvonalúvá válik az ipara is. mert ezekhez a fejlesztésekhez nincs szükség horribilis összegekre. a szubatomi energia széleskörû hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. mely szerint fokozatosan új energiatermelési eljárásokat. hanem fagypont alatt is lehet írni. és az ázsiai országok mellett egyre jobban lemorzsolódik. Nem is szólva a régi vetélytárs. Ezáltal Kína nem csak gazdaságilag erõsödik meg. Az amerikai tulajdonban levõ multinacionális vállalatok ugyanis sorra szerelik le csúcstechnológiát megtestesítõ üzemeiket Kelet-Európában. A hír nagy meglepetést okozott a külföldi újságírók számára. hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra. Nem csak a paradigmaváltás késleltetésével. Semmibe sem került. A nagyobb profit érdekében a jövõjüket is áruba bocsátják. hogy a kozmoszban a golyóstoll nem mûködik. és 12 millió dollárba került. mert a természet tönkremenetelével az elsõk ugyanúgy elpusztulnak. A fejlõdésben jelenleg élen járó 300 millió fõs Egyesült Államoknak nem érdeke. Nem csoda. illetve harmadrendû hatalom legyen az 1. Ráadásul az ingyen energia lehetõvé tenné a nyomor és a bûnözés felszámolását. így a volt ellenfél ütõképességét belsõ nehézségek sem nehezítenék többé. Emellett üvegre is lehet vele írni. hogy Kína felemelkedéséhez. Erre kifejlesztettek egy tollat. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren. illetve az 1. ami fejjel lefelé is ír.3 milliárd fõs Kína.1 milliárd lakosú India mögött. hamar rájöttek. Svédországban és Hollandiában ez az arány 8%. hogy miféle technológiáról van szó. Elõtte azonban az Egyesült Államok el fogja veszíteni a világgazdaságban betöltött vezetõ szerepét. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belõle. Oroszország feléledésérõl. hogy az indiai szakemberek hol tartanak a paradigmaváltásban. és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. Úgy látszik az amerikai pénzvilág irányítói nem tanulnak a hibáikból. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszûkében levõ oroszok? Ceruzát használtak. Mindez egy évtizedbe. A sok pénz egyébként sem mindig elõny a fejlesztések során. eszközöket vezetnek be. és a világ számos pontján. és csúcstechnológiára sem. nem látnak tovább az orruknál. Paradox módon ezt éppen õk idézik elõ rövidlátó gazdaságpolitikájukkal. és +300 oC-ig mûködõképes. hanem a jelenlegi ismereteik elkótyavetyélésével is maguk alatt vágják a fát. a robbanásszerû fejlõdést biztosító ezoterikus felismerések semmibevételével. és ezzel nem csak nagy melegben. Ez a gondolkodásmód érthetõ.) Egyébként ez a folyamat már be is indult.

ha egy paranoiás õrült beszabadul az erdõbe. Ugyanezt teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. hanem a szárazföldön is. mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják. hogy a két civilizáció között óriási a fejlõdésbeli különbség. Tegyük fel. úgy ahogy az univerzum. és könnyen megeshet. és közöttük csupán tíz akad. egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba.és állatvilágát. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik. a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. mire mennénk vele? A földi élet. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvezõ körülmények hatására élet. Erre szintén azt lehet válaszolni. hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció. Ha valaki meglát az erdõben egy termeszhangyavárat. ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk. hogy nyersanyagszükségleteiket bányászás útján elégítik ki. mivel semmi érdekünk sem fûzõdne hozzá. ezek közül kettõ hivatalosan is engedélyezett. A másik ok. vagy elpusztítja önmagát. már akkor is ezres nagyságrendû a körülöttünk lévõ élõ bolygók száma. hogy a sötétebb színû hangyák háborút indítanak a világosabb színûek ellen. Einstein számításai szerint a világegyetem átmérõje 216 milliárd fényév. hogy jó-jó. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket. hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket. szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. mint mi a természettel. A roppant nagy távolságok miatt valószínû. hogy minden száz civilizáció közül kilencven életképtelenné válik. hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fejlõdésünket. a 0. A közvetlen környezetünkben lévõ és bennünket idõnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is. Õk úgy lehetnek velünk. legfeljebb érdeklõdéssel figyeli. és hozzávetõleg 1023 számú égitestet tartalmaz. akik rendszeresen érdeklõdnek a sorsunk iránt. így egyszerûen nem tudnak mit kezdeni velünk. Ennek több oka is lehet. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja. és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen õrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek. Ez a hatalmas térség kb. hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe. ha kipusztítanánk a föld növény. Feltehetõen minden nap körül kering legalább 1. akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek. hogy ha mi látnánk. csonkítatlanul. a szakértõkbõl álló személyzeti állomány pedig meghatározott idõközönként cserélõdik. vagyis olyanokat. 100 milliárd galaxist. hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi. megváltoztatják a politikánkat. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolhatunk. Csupán a mi közvetlen világunk. . hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlõdésünk menetét. de mi van akkor. de az õ fejlettségi szintjükön már nem valószínû. mit tesz vele. akik tisztában vannak cselekedetük következményeivel. Ezek közül a legvalószínûbb. Az õ viselkedésük hasonlatos ahhoz. Lehet. hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. elpusztítja? Nem. sugárfegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. hogy egy intelligens erõ fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában. Sokan sérelmezik is. Sok ember számára természetes.tartózkodik állandó jelleggel. de ezekre a felelõsségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki. akkor beavatkoznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem. akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkrõl. maximum 10 bolygó. hogy ezek az ûrlények ellátogatnak hozzánk.1 millió fényév átmérõjû Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. 100 milliárdra tehetõ. Vannak. akik tudnak rólunk. akik azért aggódnak. Ezek a civilizációk feltehetõen a közvetlen szomszédaink. Sokan feltehetnék azt a kérdést is. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre. hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztetõ olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben.

Évmilliárdok telhettek el addig. és nagyon hosszú idõ után alakult ki. a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. Ha ez a saját erõnkbõl sikerül. a fejlõdés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges. vagy a rendkívül tûrõképes kék algák betelepítésével célszerû megkezdeni. A beavatkozás több tízezer évvel ezelõtt történt. Az élet terjesztése és a fejlõdés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. az egysejtûekkel. az evolúciós fejlõdés klasszikus szabályai szerint.Múltunk érthetetlen hézagai. a fényerõ. az értelem terjesztése valószínûleg a globális túlélés érdekében történik. A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet. spermákat mindig az illetõ bolygón kifejlõdött élõlényekbe kell bevinni. akkor kiselejtezõdünk. A galaktika elsõ értelmes lényei hosszú idõn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is. Az élet továbbadása. az átlaghõmérséklet. Az emberi faj kialakulásának lépcsõzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. ha az elõzõ fejlõdési periódus életképes volt. a többi már rajtunk múlik. hogy bármely élõlény csak a saját bolygóján kifejlõdve lehet életképes. egymástól jól elkülöníthetõ rassz él. Az egyes népcsoportok sokrétûsége. és látván. hogy teljesen egyedül vannak. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. Ez azt eredményezte. A késõbbi sikeres menekülés valószínûsége ugyanis annál nagyobb. Ez azonban csak úgy lehetséges. Nem zárható ki tehát. és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklõdését. a légnyomás vagy a levegõ oxigéntartalma is eltérõek lehetnek. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszonyai. A következõ lépcsõfok. amelyek közvetlenül nem származhattak egy közös õstõl. ha minél rövidebb idõ alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban. Az életet a legegyszerûbb élõlényekkel. hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. Az újabb csírákat. hiszen egy-egy fejlõdési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. A fajtanemesítés után létrejött új egyedeket azután megint hosszú idõre magukra hagyják. hogy lássák. azután magunkra hagytak minket. mert az õ génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb õsrobbanás elõtti teljes megsemmisülésbõl. mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. hogy a Földön több. amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlõdött élõlények áttelepítésével létrehozni. fejlõdésünk menetének ugrásszerû változásai arra engednek következtetni. Mindezek együttvéve azt eredményezik. hogy a következõ civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idõ kellett. Ha nem sikerül. akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. Az élet megindulását követõen az elsõ civilizáció feltehetõen igen keservesen. mire jutunk. A légkör. egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. Ezt látszik alátámasztani az a tény is. Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk. amíg sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az elsõ életképes társadalom. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon megörökített sumér nyelvû feljegyzések szolgálnak. Az univerzális élet feltehetõen versenyfutásban áll az idõvel. illetve fejlettebb élõlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket. hogy ismét bizonyíthassák életképességüket. A szomszédos égitestek különbözõ elrendezõdése miatt minden bolygót más jellegû gravitációs besugárzások érnek. E szerint az elsõ . Fejlõdésünk menetébe nem avatkoznak be. Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása. így biztosítva van az életképes továbbfejlõdés alapfeltétele. vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élõlényeket telepíteni egy bolygóra. minél nagyobb tömegû intelligencia segíti elõ ennek az akciónak a lebonyolítását. a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása. hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk. Az ékírásos szövegek hitelességét az õsi mezopotámiai templomok épen maradt dombormûvei támasztják alá. A technikai fejlõdés egy adott szintjén azután az univerzum úttörõi kijutottak a kozmoszba.

sejtjei 23 kromoszómapárt tartalmaztak. hogy egy a Földdel megegyezõ méretû és tömegû bolygó max. amely az erdõkön és a felsõ talajrétegekben levõ olajpalán kívül a levegõ nitrogéntartalmát is elégette. hanem a szárazföldbe csapódott be. Ezt követõen a fajtanemesítés már magától is folytatódott azáltal. nevelték fel. Ebben a fejlõdésgyorsító folyamatban természetesen elõfordulhatnak kudarcok is. és ami a legfontosabb. amelyek a koromfelhõk miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. A felperzselõdött erdõk által keltett szén-monoxid felemésztette a levegõ oxigéntartalmát. Nem egy tudós állítja. hogy a Hold korábban a Föld kísérõbolygója lett volna. amely különbözik a fúzió elõtti sejtektõl. melyek olyan új genetikai kódot hordoznak. Az ily módon képzõdõ nitrogénvegyületek késõbb savas esõket eredményeztek. 20 km átmérõjû kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye. 50 km átmérõjû égitestet képes befogni. a teremtés rendjét végrehajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel. Erre azért volt szükség. Az sem elképzelhetetlen. A különbözõ földtörténeti korokból származó kõzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították. egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt. párba állított kromoszómakészlet van. hogy a lépcsõzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímnemûeket tartották meg. és ettõl kezdve az új egyedek nem lombikban. Az ily módon létrejött elõember még meglehetõsen primitív volt. Erre a meglehetõsen bonyolult átalakításra feltehetõen azért volt szükség. és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták. ezért a föld alatt élõ állatok is elpusztultak. Ez lehetõvé tette a további finomítás leegyszerûsítését. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el. hogy 65 millió évvel ezelõtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. hanem tûzhalált szenvedtek. ami a . mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül összeházasítani az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel. hanem mesterséges megtermékenyítés útján. hogy a korábbi. testét tetõtõl talpig szõr borította. pl. Az Isten ábrázatára teremtett . Ez az égitest azonban feltehetõen nem óceánba. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc. Értelme azonban jóval meghaladta a majomemberét. mert a nõstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak. ami az õssejthez képest teljesen más. ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét. isteni szülõanyák méhében fejlõdtek ki. hogy az új periódus megindítása elõtt módosítják az életfeltételeket. Õk ugyanis tudják. A mi világunkban ennek egyértelmû bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül. A Hold átmérõje azonban egyharmada a Földének. Ennél az eljárásnál két különbözõ fajtájú élõlénybõl vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek. A földi élet fejlõdésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. melynek idõpontja összefüggésben állhat az elõzõ. és újraindítják ezt a periódust. ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. amelyben két sejtmag és egy kettõs. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal. magához láncolni. isteni szinten álló értelmes civilizációk valószínûleg elpusztítják a fejlõdés legutolsó fázisát. primitív fajta egyedeivel is párzani fognak. hogy minõségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. Ilyenkor az élet irányítását végzõ. hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hõ keletkezett. A mûvelethez elõemberek hímivarsejtjeit.ember a Földön talált majomember és az istenek megkettõzésével készült. de ez is csak elliptikus pályán képzelhetõ el. Az égimechanika törvényeit jól ismerõ csillagászok sem hiszik. táplálkozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz. elfajzott. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtmagok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre. mint az emberhez. Ehhez az istenektõl vett vér sejtjeit használták. A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történõ kombinációjával végezték. hogy a mûvelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. és szokásai. Az eredmény két utódsejt. így a keletkezõ óriási robbanáshõtõl az egész Földön összefüggõ erdõtüzek keletkeztek. a környezõ égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illetõ bolygóra annak érdekében.

amit szintén égitestek váltottak ki. de a globális méretû pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. 1954. ami feltehetõen annak tudható be. van okunk a félelemre. hanem az óceánba csapódtak be. Ez a gravitációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magnetoszférájában. így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa . hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. majd kitépte õket. a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen. hanem aktív vulkáni tevékenység okozta. és a szemében mindez semmi sem volt. mígnem megalkotta a mi világunkat. A Nap-Hold-Föld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nõtt. Újabb és újabb világokat teremtett. Ne becsüljük le ezt a gerjesztõ hatást. így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte. Ha az utóbbi. hogy ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki.és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra. mert a Nemezisként érkezõ égitestek nem a szárazföldre. mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerõsödik a gravitációs erõ. így ennek tudható be. amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér. az 1970. Az eredmény annyira meghökkentõ volt. majd rombolt le. majd lerombolta õket. és egyik a másik rovására növekedett. Ezt követõen a Föld élõvilágát szinte teljesen újra kellett teremteni. hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul. hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tûzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. a Nap gáztömegének háborgása. majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. A fizikusok már régóta tudják. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevékenység. A csendes-óceáni kontinens azonban nem csak romhalmazzá vált. hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön. mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya. ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani. amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. mert még kuszán nõttek. hogy késõbb Erwin Saxl. ami kihat a nagy vastartalmú belsõ magra is. mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a Héber mítoszok címû szöveggyûjteménybõl: Ezer világot teremtett az Úr kezdetben. ami a vízben élõ állatok láncreakciószerû éhenhalásához vezetett. Az Úr világokat formált. Ez nem azt jelenti. Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetõk tûz általi pusztulások is. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot. A késõbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékû következményekkel a Föld élõvilágában. majd megint csak újabb világokat hozott létre. melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. de el is süllyedt. de az ily módon fellépõ erõt már megmértük. de más formában. amazok nemtetszést keltettek bennem. hanem a Föld belsõ magját is. Ez a totális pusztítás valószínûleg a végsõ állomása volt a természet megteremtésének. az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. Nem zárható ki. március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenõrizték a kísérletet. június 30-án a párizsi teljes napfogyatkozás alkalmával azonban meglepõ változást tapasztalt. amely évmilliárdok során jellemzõ volt a bolygónkra. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élõ õshüllõk is. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant. A Föld belsejének háborgása óriási erõket gerjeszt.katasztrófát túlélõ állatfajok. Ezeket a kataklizmákat azonban nagy valószínûséggel nem totális pusztulást eredményezõ kisbolygó-becsapódás. fákat ültetett. vagy a Nap-Hold együttállásból eredõ gravitáció-növekedés. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem. hogy a jelenlegi növény. hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetû. esetleg meg is gyulladt. Régóta ismert tény. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt. Azt még egyelõre nem tudjuk. hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra. hogy ennek az erõnek mi a kiváltó oka. ami arra vall. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erõ tovább hatványozódik.

ezeket a földrészeket. Ez a jelenség az ókori tudósok elõtt sem volt ismeretlen. Az i. e. III. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította, hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. Baljós jövendõmondása így szól: Én Berószosz, a Bellus értelmezõje állítom, hogy a Föld a lángok martaléka lesz, amikor a Rákban összegyûlnek a bolygók, és egy sorban rendezõdnek oly módon, hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható. A legközelebbi jelentõs bolygóegyüttállás 2012. december 22-én várható. A maják szent könyve, a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció, vagyis a mi világunk ekkor ér véget. Csillagászaink utánajártak ennek a dátumnak, és kiszámították, hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az idõpontban. Ez a naprendszerbeli planétaelrendezõdés annyira ritka, hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. A maják szerint a sorozatos földrengések elsõsorban a Csendes-óceán nyugati partvidékét, a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. A földrengésveszélyes területeken a lemeztektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetõk. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek, de Földön túli erõk igen. Egyes médiumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk. Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegetõ földrengéseket, illetve csökkentették a kitörések erejét. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a késõbbiek során is számíthatunk, ha kiérdemeljük. Mítoszaik szerint: Ennek a világnak a sorsa attól függ, hogy lakói a Teremtõ tervei szerint viselkednek-e . Platon: Timaiosz címû mûvében Szuchisz, az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön, leggyakrabban tûz és víz által. Ti csak egy vízözönrõl tudtok, holott oly sok elõzte már meg. A ti (minoszi kultúrának nevezett) õsi civilizációtok a legutolsó özönvízben pusztult el. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlõdni, amennyiben a szokásos idõ letelte elõtt az ég áradata rátok nem tör. Ez csak a primitív életviszonyokhoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és mûveletleneket hagyja életben. Akkor megint fiatalok lesztek, és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkrõl, de a tiétekrõl sem. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tûzözön is. Amikor az égitestek letérnek pályájukról, mindent tûz emészt el a Földön. Az emberek tûzhalált halnak az istentelenségük miatt. Ám még rosszabb idõk is lesznek, az emberek megundorodnak majd az élettõl, és nem tisztelik többé a világot. Így a világ elkorhad, és tûz által fog megsemmisülni. Ez utóbbi jövendölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. Némi vigasz a túlélõk számára: A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében, míg a tûzözön után felemelkedés következik. A XXI. század elejére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó aranykor várható. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelõzõ civilizációk létét, de a múltban történt világégések tényét nem vitatják. Õslénytani kutatóink megállapították, hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma, melynek során az élõvilág úgyszólván tejesen kihalt. Az elsõ a földtörténeti ókorban, 440 millió évvel ezelõtt; a második pedig 360 millió éve történt. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott, 250 illetve 200 millió évvel korábban. Az ötödik, a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt, 65 millió évvel ezelõtt. A legutóbbi vízözön elõidézõje egy kb. 10 km átmérõjû kisbolygó lehetett, ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk. Az évezredes múltra visszatekintõ népek szent könyvei mind más adatot említenek. A kiváltó ok idõpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. Egy régi felsõ-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép, amely az egymást követõ fõpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményezõ erõk hatalomra jutásának idején. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították, hogy ez a bolygóállás i.e.

9792-nek felel meg. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentõs mértékben megnõtt a légnyomás, és ennek következtében viharos szelek keletkeztek. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C-ra emelkedett a levegõ hõmérséklete, és egy pillanat alatt vízgõzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség, amely a számítások szerint kb. kétszeresére emelte a levegõ páratartalmát. Ez a jelenség rövid idõn belül trópusi esõzésekre emlékeztetõ, szûnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén. A tragédiát azonban nem ez okozta, hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kõzetmennyiség, amely az ütközés következtében felforrósodott kráterbõl kilökõdött, és a robbanáshõtõl elpárologtatott tengervízbõl eredõ vízgõzzel együtt a felsõ légrétegbe került. Ráadásul közvetlenül az ütközés után földrengések sokasága rázta meg a kontinenseket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy rövid idõn belül eget eltakaró por- és hamufelhõ borította be az egész földgolyót. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhõrétegen, hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra. A jelek szerint ezzel egyidejûleg 5 km magas szökõár tört a szárazföldekre, és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította, ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. Az özönvíz következtében a magas hegycsúcsok kivételével minden víz alá került. Miután az összefüggõ por és vízgõzfelhõk elzárták a napsugarak útját, ezért rohamosan csökkent a hõmérséklet, így az irtózatos pusztulást túlélõ élõlényeket még a fagyhalál is fenyegette. A tragédia méreteire jellemzõ, hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérõjû kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérõjû kráter keletkezne a Föld felszínén, ha pedig vízbe zuhanna, akkor 1,5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. A robbanáshõ következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegõ 18 ezer °C-ra hevülne fel, ami háromszorosa a Nap felszínén mérhetõ hõmérsékletnek. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét, és ez a XX. század embere számára is jól érzékelteti, hogy egy ilyen kataklizmának milyen következményei lehettek a valóságban. A csekély számú, primitív életviszonyok közé süllyedt túlélõ megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget, mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú idõre megszûnt bolygónk mágneses védõköpenye. A magnetoszférával együtt valószínûleg az ózonpajzs is feloszlott. Ennek eredményeként rendkívüli mértékben megnõtt az ultraibolya sugárzás. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. Késõbb visszatértek a medrükbe, majd hosszú ideig elviselhetetlenül forróvá vált a föld lehelete. Az elektromágneses védõernyõ hiányának másik kihatása, hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különbözõ mutációkat idéztek elõ a túlélõk utódai között. Emiatt évszázadokon keresztül szerencsétlen torzszülöttek tömege jött a világra, és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat. Ez a kozmikus csapás az elõzõ civilizáció elpusztításán kívül alapvetõen megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. Ebben az esetben a nagyméretû égitest becsapódása következtében nem csak erõs vulkáni tevékenység és szökõár keletkezett, de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyébõl, és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: A Föld gömbje letért tengelyérõl. Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot, melynek következményei mind a mai napig meghatározzák idõjárásunkat, és ezáltal az életterünket. Az Atlantiszként emlegetett hetedik kontinens totális elpusztulását eredményezõ becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét, hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. A földgolyó ellenkezõ oldalán viszont a korábban virágzó, zöld Szibéria északabbra, a hideg égövbe tolódott át, és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodalmává. Az egyenlítõ áthelyezõdése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát, és a Kara-kum, Kizil-kum, Takla-Makán, valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré. A

klímaváltozás járulékos hatása volt még, hogy az Északi- és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak, és emiatt kb. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje, amely sok kis sziget, valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltûnését eredményezte. Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni, hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban, a különbség csak annyi, hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe, hanem egy magasabb rendû értelem céltudatosan irányítja a folyamatot, jelentõsen gyorsítva ezzel a fejlõdés menetét. A mi világunk tehát egy programozott világ. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú, lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az idõszakos beavatkozások, mert megfosztottak bennünket fejlõdésünk természetes menetétõl. Nagyon valószínû azonban, hogy az evolúciónak nem a klasszikus, darwini formája a fejlõdés legcélravezetõbb útja. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe, mintha az spontán módon zajlana. Egyáltalán nem zárható ki, hogy a Mindenható az univerzum fejlõdésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segítségnyújtást; így lehet, hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete. Ha a mi fejlõdésünk nem irányított evolúció formájában történne, akkor valószínû, hogy most mi is olyan úton haladnánk, mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai, akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak, testüket mindenütt szõr borítja, kezükön ujjak helyett karmok vannak, magasságuk pedig az 1 métert sem éri el. Az evolúció törvénye szerint az értelem elõbb-utóbb minden élõ bolygón kifejlõdik, és ha más testet nem talál, akkor állati testben érlelõdik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlõdést, így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk, nem tudtak idejében beavatkozni fejlõdésük menetébe, és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínûségét támasztja alá az a földönkívüliektõl származó információ, mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség. Földünk élõvilága viszont max. 3,5 milliárd éves, így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon, háborítatlanul zajló evolúció eredménye. Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja, hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori õslény, a sztenonihoszaurusz csontvázát. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag, mind szellemileg messze felülmúlta hüllõtársait. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelõvel rendelkezett. Késõbb számítógépes szimulációval kimutatták, hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelõtt, akkor az evolúciós fejlõdés következtében ezek a hüllõk emberszerûvé váltak volna, és igen fejlett civilizációt alkotva most õk uralnák a Földet. A számítógép képernyõjén megjelent alak megdöbbentõen hasonlított azokra a bennünket látogató földönkívüliekre, akiket mi kis szürkék -nek nevezünk. Az irányított evolúció tehát nem ártott nekünk, hanem óriási minõségi változást eredményezett a fejlõdésünkben. E nélkül mi is oda jutottunk volna, mint a többi, természetes úton kifejlõdött faj. Az univerzumban található kb. 70 millió intelligens civilizáció 75%-a vizes bolygókon, tengerekben, óceánokban fejlõdött ki. Ezért fizikai megjelenésük halszerû, illetve poliphoz vagy rákhoz hasonló. Amelyik égitesten számottevõ szárazföld is volt, ott az evolúció magasabb fokot ért el, de beavatkozás hiányában nem jutott el a legmagasabb szintig. Ezeken a bolygókon a civilizációk 60%-hüllõszerû, vagyis megrekedt a dinoszauruszok szintjén. 30%-uk oldalirányban fejlõdve madárszerûvé vált. Egy idõ után õk is elkezdenek két lábon járni, és már nem tudnak repülni, de megmaradnak a szárnyaik és a tollazatuk. Csupán 10%-uk az emlõs, de közöttük is nagy eltérés mutatkozik a megjelenésüket illetõen. A kb. 1,75 millió emlõs faj több mint 90%-a meglehetõsen groteszk külsõvel rendelkezik. Bár többnyire két lábon járnak, karomszerû körmeik és egzotikus állatokra emlékezetõ ábrázatuk van. A testüket csaknem mindenütt szõr fedi. A több ezer évvel ezelõtt átadott ismereteket rögzítõ Bhagavad Purána 400 ezer emberi fajról ír, melyek között

vannak csúnyák, rémisztõen torzak, de csodálatosan szép, Adonisz kinézetû lények is. A hozzánk valamennyire hasonlító humanoid fajok száma nem haladja meg a 100 ezret. A hasonlóság fõleg a fejformában nyilvánul meg, mert a testmagasságuk igen eltérõ. A nagy tömegû bolygó erõs gravitációs vonzása ugyanis visszafogja a növekedést. Ezeken a helyeken liliputi termetû emberek keletkeztek. (Az óriásbolygókra be sem tudnak települni nagy tömegû idegenek, mert az erõs gravitációs vonzás következtében összemorzsolódnak a csontjaik, és leszakadnak a belsõ szerveik.) A kis bolygókon viszont mind a növények, mind az emberek óriásira nõnek. A Földnél valamivel kisebb (marsi méretû) bolygókon pl. 3-3,5 méter testmagasságú emberek fejlõdtek ki. Nem kizárt, hogy az ókorban nálunk élt óriások a Marsról származtak, a kb. negyedmillió évvel ezelõtt lezajlott katasztrófa során hozzánk telepítették át õket. Túlnyomó részük a vízözönben elpusztult, a megmaradók pedig elvadultak. Ezért a bennünket felügyelõ civilizációk harci ûrjármûveikkel kiirtották õket. A javát azonban elõzõleg kiválogatták, és áttelepítették egy másik bolygóra. Nem zárható ki, hogy a Mars belsejében, egy kéreg alatt kialakított mesterséges világban, vagy a Phobos bolygón élnek. Onnan látogatnak meg bennünket idõnként. Néha 10-12 méteres óriások is megfordulnak nálunk. Õk egy egészen apró bolygón, vagy valamely bolygó holdján fejlõdtek ki. A velünk teljesen megegyezõ kinézetû fajok száma nem több féltucatnyinál. Ezek néhányszor tíz, illetve száz fényévnyire élnek tõlünk, és nagy szerepük van civilizációnk alakításában. Génjeikkel nemesítették ki az emberi fajt, illetve a saját bolygójukról 6 rasszt telepítettek ide, hogy lehetõvé tegyék az egészséges vérkeveredést, egy új, még tökéletesebb faj kifejlõdését. (Volt egy hetedik rassz is, a kék bõrûek, de õk a vízözön után úgy döntöttek, hogy nem költöznek vissza a Földre. Csupán India népeinek segítésére, fejlõdésük támogatására tértek vissza néha a történelem kezdetén.) Így maradt a fehér, a sárga, a barna, a fekete és a rézbõrû, valamint az eszkimó rassz, melyeknek értékes tulajdonságait összegezve egy kiváló képességû, sokoldalú és kiegyensúlyozott fajt kell létrehoznunk. Egyelõre ez a mi feladatunk az élet univerzumban való terjesztésében, az intelligens fajok alakításában. Ha nem irtjuk ki egymást, és sikerrel járunk, akkor ennek az általunk létrehozott tökéletes fajnak a génjeit, illetve egyedeit fogják továbbvinni a teremtésben segédkezõ civilizációk a ma még kezdetleges szinten álló bolygókra, hogy az intelligens fajok egyre magasabb szintet érjenek el az univerzumban. Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetûen az evolúciós fejlõdés darwini vonalában. Évtizedeken át tartotta magát az a teória, hogy az élet a Földön az úgynevezett õslevesben keletkezett. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet, és kiderítették, hogy ennek valószínûsége 1 : 10113. Ehhez csak annyit kell hozzáfûzni, hogy a matematikusok már az 1 : 1050 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. Ugyancsak ellentmond a valószínûség-számítás törvényeinek, hogy bolygónkon az élõ szöveteket alkotó fehérjék mind balra forgatók . Mint tudjuk több mint száz aminosav van, de az élõ fehérje felépítéséhez csupán háromra van szükség. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elõ: jobbra- és balra forgatók. A véletlen kialakulás, a statisztika törvényei szerint kb. fele-fele arányban kellene hogy elõforduljanak az élõvilágban. Ennek ellenére Földünk összes élõlényében balra forgató molekulák vannak. Még azt sem lehet mondani, hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élõ szövetek fejlõdését, mert a hozzánk érkezõ meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. Ez azt jelenti, hogy máshol, más bolygókon éppen ellenkezõ módon történt az élet formálása. A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlõdésnek, az élõlények egysejtûekbõl való kialakulásának. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény elõtt, hogy a Föld kialakulásának elsõ hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlõdött, tökéletes tengeri állatok jelentek meg, igen változatos formában. Nem egy közülük kemény külsõ

vázzal is rendelkezett, ami az evolúció törvényei szerint egy késõbbi fejlõdési lépcsõnek felel meg. Az élõlények robbanásszerû kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fõ csoportja. A korábbi kõzetekben nyoma sincs azoknak az õsmaradványoknak, amelyekben felismerhetõ lenne a primitív teremtményektõl magasabb rendû formákig vezetõ láncolat. Nemhogy könnyen felismerhetõ kövületek, de az õket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. Tehát azt sem lehet állítani, hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kõzetek felgyûrõdése, elsüllyedése következtében, vagy a nagy hõ és nyomás hatására megsemmisültek. Az összekötõ láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be, hanem annak, hogy nem léteztek. Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. a bogarak hirtelen, sokrétûségük teljében jelentek meg a kõzetekben anélkül, hogy bármilyen evolúciós elõfutárukat ismernénk. Ez annál is furcsább, mert utána meg szinte semmi fejlõdés nem történt. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. A dinoszauruszok is hirtelen tûntek fel a kövületekben, majd több száz millió éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltûntek. A növény- és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlõdésre. Akkor mitõl táltosodtak meg hirtelen, minek tudható be a korábbi ugrásszerû fejlõdésük? Az általunk elképzelt ütemû evolúciós fejlõdés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is, amelybõl egyértelmûen megállapították, hogy a 40 millió évvel ezelõtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. A ma élõ növény- és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elõdeiknél. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlõdési szintje, és az ember között van. Amíg az állat az ösztöneire hallgat, az ember logikusan gondolkodó lény. Beszédkészsége, intelligenciája kezdetektõl fogva adva volt. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlõdés során. Így biológiai fejlõdésrõl aligha beszélhetünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy evolúciós fejlõdés nem létezik. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlõdésére, de nem olyan léptékben, mint gondolnánk. Ahhoz, hogy a Földünkön tapasztalható ütemû változás létrejöjjön, idõnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták, hogy az élõlények leszármazási vonalából a kezdetektõl fokozatosan követhetõ teljes kövületi anyag fog összegyûlni. Ennek hiánya, a fejlõdés ugrásszerû változása elõtt azonban értetlenül állnak. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk, de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerû változásokkal. Ilyesmi csak külsõ beavatkozás hatására jöhet létre, ami viszont azt feltételezi, hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak, mint az ateista evolúciópártiak a teremtõ Isten létének feltételezésétõl. Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét, megpróbálja rávenni õket a realitások elfogadásra, de mindhiába. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról, a külsõ beavatkozásról. Hogy ennek mi az oka, kideríthetetlen. Talán a sötét erõk késztetése váltja ki belõlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes, hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak, mindjárt arra gondolnak, hogy ez nem jöhetett létre magától. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. A 600 oldalas könyvet kitevõ utasítássorozatot tartalmazó DNS kettõsspirál, vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. Nem volt szükség semmilyen tervezõ munkára, irányításra ahhoz, hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan mûködésû és képességû egységgé álljon össze. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki. A kör tehát ezen a téren is bezárult. A hit hiánya, a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány fejlõdésének. Korunk tudósait nem jellemzi Einstein hozzáállása, aki gyakran hangoztatta: Tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot! Hitetlenségünk persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét. Isten megbízása, jóváhagyása alapján továbbra is töretlenül végzik irányító, felügyelõ tevékenységüket.

A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. Mostanában a hírforrások egyre több olyan esetrõl számolnak be, amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rendszeresen elrabol, illetve elhurcol fiatal nõket és férfiakat, és erõszakoskodnak velük. Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erõszak általunk ismert primitív megnyilvánulási formájáról szó sincs. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja, hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. A hímivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja, hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat, hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket. Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket, már csak azért sem, mivel nekik is van gondjuk elég. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik elõnyére. A rohamos urbanizálódás folytán a természettõl való elszakadás, az érzelmek és ösztönök elsatnyulása, a fokozott elidegenedés, a lelki sivárság elõbb-utóbb életképtelenséghez vezet. Az emberi agyban az ösztönök, az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására, mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását vonja maga után. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapítani, akkor a fejlõdés elkerülhetetlenül zsákutcába jut. Amennyiben egy faj ösztön- és érzelmi világának alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával, akkor a fejlõdés egyoldalúvá válik. Az egyensúly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan, és hibát jelez. Ekkor szükségszerûen mûködésbe lépnek azok a mechanizmusok, amelyek a hibás fejlõdési irányt leblokkolják, és az életképtelennek ítélt fajt kiselejtezik. Folyamatos fejlõdés csak harmonikus egységben, a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. Ha bárhol, bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba, akkor az elõzõleg említett okok miatt a fejlõdés megáll, és a faj kipusztul. A törzsfejlõdés törvényei nem csak a növény- és állatvilágra hatnak, hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát, legyen az akármennyire civilizált. A fejlõdés törvényei egyben a túlélés törvényei is. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja, semmibe veszi, az a saját jövõjét kockáztatja. Annak a civilizációnak, amely felborítja az evolúció természetes folyamatát, számolnia kell a biológiai leépüléssel, a fizikai elkorcsosulással, és a végleges kihalással. Végsõ fázisban ennek a folyamatnak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak, hogy az utódok nem képesek felnõni, sejtjeik aktivitása annyira gyenge, hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között, lassú agonizálás formájában megy végbe. A személyes érintkezésbõl eredõ információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség, hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése, vagy egy végzetes nukleáris háború következtében elpusztítja a felszíni élõvilágot, így idõ elõtt kénytelenek bolygójuk belsejébe, mesterséges környezetbe költözni. A föld alatti városokban, alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlõdést természetes módon szabályozni, és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát. Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció, annál kevésbé tud beletörõdni fajának kipusztulásába. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat, kultúrájukat. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani, és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. Mentségükre legyen mondva, hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. Senkit nem bántanak, senkit sem kínoznak meg, elképesztõen fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyûjtik be, gondosan ügyelve arra, hogy se testileg, se lelkileg ne okozzanak túl nagy traumát nekünk. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét, hogy ez az incidens ne okozzon az illetõnek a további életében lelki válságot. A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olyanok is,

akik élet-halál harcukat vívják, és élõ példaként állnak elõttünk, hogy mivé válhatunk mi is, ha a nyomdokaikban haladunk. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani, de kétséges, hogy ez sikerül-e nekik. A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk, de még nem tökéletesek. Nagyon valószínû, hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni, ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket. Ha ezen az úton haladnak, akkor az a kérdés, hogy végül mi marad belõlük. Egy idõ után akaratlanul megjelenünk mi, emberek, az õ bolygójukon, egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni, de biztosan nem a saját fajtájuknak. A fejlõdés törvényeit nem lehet kijátszani, az életképtelen fajok vagy így, vagy úgy, de menthetetlenül kipusztulnak. Ha érzelmi világunkat, természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük, mi is könnyen oda juthatunk, ahová õk. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. Az értelem önmagában nem segít túléléshez, az értelmi fejlõdés minden áron való erõltetése zsákutcába visz minket. Nekünk még nem késõ meggondolni magunkat, mi még a természettõl való elszakadásban, az elidegenedésben, az ösztön- és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. Most még helyreállíthatjuk biológiai egyensúlyunkat, még nem késtünk el vele. Az értelem önmagában nem sokat ér. A társadalmi fejlõdés elkerülhetetlen velejárója, hogy elõbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. Ebben a versenyben nem az gyõz, aki hamarabb ér célba. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn, amely mindvégig megõrzi fejlõdésének harmonikus jellegét. Ha nem fordítunk kellõ figyelmet érzelmi fejlõdésünkre is, és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket, akkor idõ elõtt kidõlünk mi is a sorból, könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet. Megszerzett tudásunkat egy késõbbi hibridizáció útján valószínûleg mi is át tudjuk majd menteni egy fejletlenebb, de életképes civilizációba, a biológiai megsemmisülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni. Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye, hogy bizonyos határon túl ez a folyamat természetessé válik. Az egyre fokozódó értelem egy idõ után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. Ennek legjellegzetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg, mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselõire annyira jellemzõ az érzelmi sivárság, hogy már el sem tudják képzelni, hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. Az elraboltak közül többen említették, hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk, akkor õk önként is hajlandóak lettek volna segíteni. Úgy látszik azonban, hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik, hogy kérés helyett a közvetlen elvétel a célszerûbb, kevesebb komplikációval jár. Nem valószínû, hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövõt az utódainknak. Mindent meg kell tehát tennünk, hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. Természetes világunk lerombolásával, természetellenes életvitelünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínûleg megoldást találunk majd az õsenergia birtokbavételével. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart, a mezõgazdaságot és közlekedést is, megszüntetve a levegõszennyezést, a vizeink és a talaj mérgezését. Energia- és táplálkozási gondjaink megszûnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár, érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni. Jövõnk alakulása Az eddigiekben arról volt szó, hogy mi vár ránk, ha felelõtlenül alakítjuk a

jövõnket. Most nézzük meg, hogy feltehetõen milyen jövõ elé nézünk, ha belátjuk hibáinkat, és közös erõvel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlõdését. A következõ évezred a kozmikus öntudattal rendelkezõ galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. Számos forradalmian új technikai felfedezés vár ránk, amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást, és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. Ezzel egyidejûleg nagymértékben változni fog a gondolkodásmódunk, etikai értékrendünk, sõt még a vallással kapcsolatos felfogásunk is. Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket, és korábbi életvitelünket. Egyelõre azonban ne szaladjunk annyira elõre, hanem nézzük meg, hogy nagy valószínûséggel mi fog történni az elkövetkezendõ évtizedekben. A Vízöntõ korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelsõ dolga lesz a környezet megmentése. Már a XXI. század elején egy olyan új világrend alakul ki, amely a meddõ politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi elõtérbe. Mivel a hatékony cselekvés elõfeltétele az együttmûködés, a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. Minden jel arra mutat, hogy már a közeljövõben el fognak tûnni az országhatárok. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. egy közös folyó, tenger illetve hegység mentén elhelyezkedõ szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni, és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem elõtt tartása mellett közösen fogják intézni. Ezek az államszövetségek késõbb egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni, a tájegységek szerinti országcsoportosulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. Késõbb a gazdasági erõk fokozatos koncentrálódása, valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak, és az egész világ egységes államot fog alkotni. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd, melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelezõ érvényûek lesznek. Ezzel egyidejûleg a nemzeti hadseregeket összevonják, és egy közös fõparancsnokság alá fogják rendelni. Ennek a hadseregnek a jövõben csak rendfenntartó és katasztrófaelhárító szerepe lesz. Az integrálódás következtében elkerülhetetlenné válik a közös nyelv használata is. A közös nyelv minden tagállamban való kötelezõ oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. A világ népei egyre szorosabb kontaktusba kerülnek egymással, egyre jobban megismerik majd egymás szokásait és kultúráját. A személyes kapcsolatok bõvülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket, ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. Nem zárható ki azonban az a lehetõség sem, hogy a dualitás jegyében nem egy, hanem két konföderáció jön létre a világban, amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. A kétpólusú világ nagy elõnye a rivalizálás, ami a jövõben nem katonai szembenállásban, hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyilvánulni. Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia, illetve az Agykontroll kötelezõ oktatását. Erre egyébként már ma is van példa, az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban, hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. Parapszichológiai képességeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. Az önpusztító, egészségromboló életmód a múlt emléke marad. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövõ évszázadban 100-120 évre növekedik. A környezetszennyezés fokozatos megszûnésével, a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhetõ lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. Ahogy a tudomány fejlõdni fog, nem zárható ki, hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégsõ határát, amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év, de a távoli jövõben bizonyos gének átalakításával elképzelhetõ lesz az 1000 év is. Ezzel egyidejûleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni, az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében. Áttérve a technikai újításokra, egy idõ után a természet harmóniáját már semmi

sem fogja megbontani. Nem lesznek vízi erõmûvek, nem lesznek füstölgõ szénfûtéses erõmûvek, a veszélyes atomerõmûvek emléke a múlté lesz. Az erdõket nem pusztítják többé a savas esõk, a mezõket pedig nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni, mivel a földet jelenleg behálózó villamos távvezetékrendszer valószínûleg megszûnik. Ezt követõen többé nem veszélyeztetnek bennünket az áramütéses balesetek, a jelenlegi földelt rendszerbõl eredõ halálos kimenetelõ tragédiák. A villamos távvezeték felszámolása a madárállományra is kedvezõ hatást fog gyakorolni. Csupán nálunk 45 ezer védett madár pusztul el évente áramütés következtében. Az energiatermelés mindenütt helyileg, a fogyasztónál megy majd végbe. Ez annál is inkább elképzelhetõ, mert az energia elõállítása a jövõben rendkívül egyszerû folyamat lesz. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni, hiszen az mindenütt jelen van, csak fel kell használni. Egyébként bármilyen lehetetlennek tûnik, de ilyen közvetlen energiafelhasználó gépek már ma is léteznek. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat, amelyekben villamos erõtérrel nyeri ki egy sokmenetû réztekercsbõl álló villanymotorból a szubatomi energiát, és túlnyomórészt ez az energia hajtja a jármûvet. A Newman-féle elektromotor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemzõ, hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. A széleskörû elterjedés egyetlen gátja, hogy a szabadalmi hivatal rásütötte találmányára, hogy az egy perpetuum mobile; ilyen pedig fizikailag nem létezik, tehát hivatalból nem engedélyezhetõ az alkalmazása. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingõzben, amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztõiben. Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek, de lehet hogy nem sokáig. Egy friss hír alapján elképzelhetõ, hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bûzölgõ robbanómotoroktól. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette, hogy elkezdte a sûrített levegõvel mûködõ gépkocsik gyártását. A 35 kilogrammos motor max. 110 km/h sebességgel hajtja az autót. Az üzemanyagtankba 330 liter levegõ fér, ami 200 km megtételére elegendõ. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. Ez kb. harmada a benzin- illetve dízelolaj árának. Ráadásul a sûrített levegõ a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet. El sem fogy, mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. Nem ég el, mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. Miután a sûrített levegõ nem gyúlékony, a balesetveszély is minimális. A jármû beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg, azaz kb. 25 ezer DM lesz. Ebbõl is kitûnik, hogy a fejlõdés nem állítható le. Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput, a sors nyit helyette másikat. A sûrített levegõvel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs, amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivõk beleköthetnének. A régi, az elavult, a kártékony eljárások tehát elõbb-utóbb megszûnnek. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával, akkor átmenetileg alternatív megoldások lépnek a helyébe. Most még elég szokatlan gondolatnak tûnik, de a jövõben valószínûleg megszûnik a távolsági út- és vasúthálózat is. Ez nem azért fog megtörténni, mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. Az ily módon történõ közlekedésre különben ma is van példa. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élõ szerzetesek körében a helyváltoztatásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszûnésének sokkal valószínûbb oka lesz, hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetõvé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését. Mivel ezzel egyidejûleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erõ legyõzése is, így nem lesz szükség leszállópályára. Ezek a jármûvek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel- és leszállni, a pillanat törtrésze alatt megállni, vagy irányt változtatni, ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. A jármûvet körülvevõ energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat, nem is szólva a légszennyezésrõl, ami szintén elmarad. A sebesség növekedése miatt az utazási idõ nagyságrendekkel csökkenni fog. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyancsak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is. A jövõben a

sõt a nem kívánt esõvizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekrõl. mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik. nem szennyezi a levegõt. lassan is elszakadhatunk a Földtõl. A létesítési költség jelentõs csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz. hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. nem engedi át a talajvizet. Koncentrált energiasugárzással esõt fakasztunk a felhõkbõl. hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az idõjárást is. az alagútfalak olyan keménnyé válnak. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkezõ jármûvet a levegõsúrlódás következtében fellépõ túlmelegedéstõl. Ez nem csupán vágyálom. így világûri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. hanem tömörítéssel. hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képzõdtek az ereikben. A kilövés elmaradása következtében pályaszámításokkal sem kell többé bajlódni. A járatokban a szerelvények mágnespárnán lebegve. mert az üvegszerû alagútfal nem korrodál. A repülõút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. és a vízbõl kiemelkedve a levegõbe repülni.és leszállásához nincs szükség kiépített repülõtérre. továbbá fel. a szökési sebességet tetszõleges gyorsulással is elérhetjük. Az erõs szubatomi energianyalábok megolvasztják a kõzetet. mivel a jövõ univerzális hároméltû jármûvei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak. Jelentõs változások várhatók a városi forgalomban is. Ezek a ventilátorszerû propellerekkel hajtott jármûvek már most is hasonló sebességgel képesek haladni. amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek. az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. mint a gyémánt.teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút. hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni. UFO formájú jármûvek egyébként már ma is léteznek. Nagy a valószínûsége annak. Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre. amely sokszor több mint maga a repülõút. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá. Korábban a 10-12 órás repülõutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt. Ez azt jelenti. a sebességük elõvárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített energiaellátó konverterek végzik. A Föld vonzáskörétõl való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének. Miután állandó tolóerõvel. hogy zajtalanná válnak.és vasúthálózat fenntartását. Mivel az UFO zajtalanul közlekedik. súrlódásmentesen fognak közlekedni. Az ehhez szükséges alagutakat nem hagyományos bányamûvelési technikával fogják kialakítani. már ma sem megoldhatatlan feladat. vagy ha szükséges. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni. hogy fél óra alatt körbekerülhetjük vele a Földet. akár a városok fõterén is landolhat. el is tudjuk kergetni azokat a nap elõl. Ennek következtében elmarad a repülõtér megközelítésével járó idõveszteség. mert ezek a jármûvek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is. vagyis az indítás pillanatában fellépõ gyorsító erõnek. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd. mert a köd megszüntetése pl. hanem zömítik úgy. ami tovább csökkenti a menetjegy árát. hogy mindenféle . Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra. így karbantartást nem igényel. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra. és a hányót sem kell kitermelni. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülõ csészealjakat. hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. és az elõre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. tartógerendázatra.) Így ezeken a jármûveken ételt-italt sem kell felszolgálni. Mivel a mi UFO-inknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük. Az új típusú jármûvekkel való fuvarozás nagy elõnye lesz. amelyek nem marják a talajt. illetve áramvezetõ sínekre sem lesz szükség. így az alagutakban villamos kábelekre. Ennek következtében azon túlmenõen. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe. (Jelenleg a Föld körberepüléséhez a Concorde utasszállító repülõgéppel is 32 órára van szükség. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az ûrbe.

és szebb lesz. mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt.és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték. Azonban nem csak a mezõgazdasági termékek mennyiségét lehet mágneses sugárzással növelni. a bútor és az építõipari faáru is. pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levõ ködöt. Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van. Ezért nem képes az öntözõvíz pótolni az esõvizet. mivel a technikai fejlõdés elõrehaladtával valószínûleg lehetõségünk lesz arra. (A részletes mûködési mechanizmust lásd a VII. mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a hó. Különlegessége még ennek az eljárásnak. hogy végleg megoldódnak idõjárási gon