Você está na página 1de 7

PENGGREDAN PUSAT SUMBER PUSAT KEGIATAN GURU JOHOL TAHUN 2011

BAHAGIAN A PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH ( 62 Markah ) NAMA SEKOLAH 1. SK Dangi 2. SK Dato' Inas 3. SK Inas 4. SK Undang Johol 5. SK Dato' Undang Kamat 6. SK Nuri 7. SK Senibai 8. SK Kepis 9. SK Bukit Rokan Barat (F) 10. SJKC Yuk Chai Johol 11. SJKC Pei Chun Dangi 12. SJKC Kg. Baru Kepis 13. SJKC Yoke Hua Air Mawang 14. SMK Dangi 15. SMK Jelai 16. SMK Datuk Undang Abdul Manap 17. SM Rendah Agama Johol Petunjuk : 1.1. Carta Organisasi 1.2. JK Kerja PSS 1.3. JK Kerja Pengawas PSS 2. Pengagihan tugas JK Kerja 3. Mesyuarat JK 4. Pengurusan Minit Mesyuarat ITEM 4 5 4 6 JUMLAH 62 0 0 0 0 0 62 59 58 58 0 62 49 62 0 58 0 0

1.1 4

1.2 4

1.3. 5

2 4

3 9

6 6

7 5

8 7

9 4

10 4

4 4 4 4 4 3 4 4

4 4 4 4 4 3 4 4

5 5 5 5 5 3 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4

9 9 7 9 9 8 9 9

4 4 4 4 4 3 4 4

6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 4 6 6

5 5 5 4 5 3 5 5

7 4 5 6 7 5 7 5

4 4 4 3 4 3 4 2

4 4 4 3 4 4 4 4

5. Perancangan Strategik PSS Jangka Pendek 6. Perancangan Srategik PSS Jangka Panjang 7. Pengoperasian PSS 8. Perancangan Sumber kewangan / perbelanjaan 9. mengoptimumkan penggunaan geran perkapita 10. keselamatan

PENGGREDAN PUSAT SUMBER PUSAT KEGIATAN GURU JOHOL TAHUN 2011 BAHAGIAN B PERPUSTAKAAN ( 94 Markah ) ITEM 8 9 3 8 JUMLAH 94 0 0 0 0 0 90 72 87 79 0 89 77 85 0 79 0 0

NAMA SEKOLAH

1 13

2 5

3 5

4 8

5 7

6 4

7 5

10 5

11.1 9

11.2 5

11.3 5

11.4 6

11.5 6

1. SK Dangi 2. SK Dato' Inas 3. SK Inas 4. SK Undang Johol 5. SK Dato' Undang Kamat 6. SK Nuri 13 5 7. SK Senibai 13 5 8. SK Kepis 13 5 9. SK Bukit Rokan Barat (F) 11 5 10. SJKC Yuk Chai Johol 11. SJKC Pei Chun Dangi 13 5 12. SJKC Kg. Baru Kepis 12 3 13. SJKC Yoke Hua Air Mawang 12 5 14. SMK Dangi 15. SMK Jelai 13 5 16. SMK Datuk Undang Abdul Manap 17. SM Rendah Agama Johol Petunjuk : 1. Kemudahan Fizikal 2. Keceriaan 3. Nisbah Koleksi Buku Di Perpustakaan 4. Koleksi Pelbagai Bahan Cetak 5. Majalah Di Perpustakaan 6. Akhbar Di Perpustakaan 7. Penggunaan Tajuk Kemahiran Maklumat PSS 8. Penggunaan Bahan Sumber Perpustakaan

4 5 5 5 5 5 5 3

8 6 7 8 6 5 6 8

6 2 5 7 7 6 7 3

4 3 4 2 4 3 4 4

5 5 5 5 5 0 5 2

3 3 3 3 3 3 3 3

8 7 6 6 6 7 7 7

5 4 5 4 5 5 5 4

9 7 9 8 9 9 9 9

4 3 5 3 5 5 5 4

5 2 5 4 4 4 3 3

6 3 6 6 6 6 6 6

5 4 4 2 6 4 3 5

9. Pengurusan Bahan Buku 10. Waktu Penggunaan Perpustakaan 11.1. Pelaksanaan 11.2. Aktiviti 11.3. Pencapaian 11.4. Penglibatan 11.5. Pengiktirafan

PENGGREDAN PUSAT SUMBER PUSAT KEGIATAN GURU JOHOL TAHUN 2011 BAHAGIAN C BAHAN BANTU MENGAJAR ( 73 Markah ) ITEM 5 9 JUMLAH 73 0 0 0 0 0 68 54 44 57 0 67 57 69 0 53 0 0

NAMA SEKOLAH

1 8

2 8

3 10

4.1 4

4.2 5

6 3

7 7

8 10

9 5

10 4

1. SK Dangi 2. SK Dato' Inas 3. SK Inas 4. SK Undang Johol 5. SK Dato' Undang Kamat 6. SK Nuri 8 8 8 7. SK Senibai 8 8 4 8. SK Kepis 7 8 2 9. SK Bukit Rokan Barat (F) 8 8 8 10. SJKC Yuk Chai Johol 11. SJKC Pei Chun Dangi 8 8 10 12. SJKC Kg. Baru Kepis 6 7 10 13. SJKC Yoke Hua Air Mawang 8 8 10 14. SMK Dangi 15. SMK Jelai 8 8 4 16. SMK Datuk Undang Abdul Manap 17. SM Rendah Agama Johol Petunjuk : 1. Kemudahan Fizikal Bilik BBM 2. Kemudahan Fizikal Bilik Audio Visual 3. Penambahan Kuantiti Bahan AV tahun semasa 4.1. Koleksi Bahan Bukan Cetak (directori Laman Web) 4.2. Koleksi Bahan Bukan Cetak ( Perisian Kursus) 5.Koleksi Peralatan

4 4 0 3 4 1 4 4

5 5 5 4 3 2 5 2

8 9 8 7 7 7 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3

7 4 3 4 5 4 4 4

8 4 7 6 10 10 10 7

5 1 1 2 5 4 5 2

4 4 0 4 4 3 4 3

6. Penyimpanan Bahan Bukan Buku 7. Pengurusan Bahan Bukan Buku 8. Kadar Penggunaan Bahan Bukan Buku 9. Kekerapan Penghasilan BBM 10. Penghasilan Bahan ICT

PENGGREDAN PUSAT SUMBER PUSAT KEGIATAN GURU JOHOL TAHUN 2011

BAHAGIAN D PROGRAM DAN AKTIVITI ( 49 Markah ) ITEM 5 6 5 5 JUMLAH 49 0 0 0 0 0 49 41 36 37 0 49 41 48 0 38 0 0

NAMA SEKOLAH 1. SK Dangi 2. SK Dato' Inas 3. SK Inas 4. SK Undang Johol 5. SK Dato' Undang Kamat 6. SK Nuri 7. SK Senibai 8. SK Kepis 9. SK Bukit Rokan Barat (F) 10. SJKC Yuk Chai Johol 11. SJKC Pei Chun Dangi 12. SJKC Kg. Baru Kepis 13. SJKC Yoke Hua Air Mawang 14. SMK Dangi 15. SMK Jelai 16. SMK Datuk Undang Abdul Manap 17. SM Rendah Agama Johol Petunjuk : 1. Latihan Dalaman 2. Minggu / Bulan PSS 3. Pameran 4. Orientasi PSS 5. Aktiviti Galakan Penggunaan PSS

1 5

2 4

3 5

4 3

7 5

8 5

9 4

10 8

5 2 1 3 5 4 5 5

4 4 4 3 4 4 4 4

5 3 2 3 5 3 5 3

3 3 3 3 3 3 3 3

5 2 5 3 5 4 5 1

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 0 2 5 2 5 4

4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 7 6 8 7 7 4

6. Penerbitan Brosur PSS 7. Penerbitan Buletin 8. Penghasilan Kajian Tindakan 9. Penggunaan ICT Sekolah 10. Pemupukan Budaya Maklumat

PENGGREDAN PUSAT SUMBER PUSAT KEGIATAN GURU JOHOL TAHUN 2011

BAHAGIAN E PROGRAM KHAS ATAU PROJEK KHAS ( 5 Markah) ITEM NAMA SEKOLAH 1. SK Dangi 2. SK Dato' Inas 3. SK Inas 4. SK Undang Johol 5. SK Dato' Undang Kamat 6. SK Nuri 7. SK Senibai 8. SK Kepis 9. SK Bukit Rokan Barat (F) 10. SJKC Yuk Chai Johol 11. SJKC Pei Chun Dangi 12. SJKC Kg. Baru Kepis 13. SJKC Yoke Hua Air Mawang 14. SMK Dangi 15. SMK Jelai 16. SMK Datuk Undang Abdul Manap 17. SM Rendah Agama Johol Petunjuk : 1. Program / Projek Inovasi 1 5 JUMLAH 5 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 5 0 0 0 3 0 0

5 3 0 2 5 0 0 3

ANALISA PERATUS DAN GRED PENGGREDAN PSS PKG JOHOL TAHUN 2011

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SK DANGI

NAMA SEKOLAH

MARKAH 0 0 0 0 0 274 229 225 233 0 272 224 264 0 231 0 0

% 0 0 0 0 0 97 81 80 82 0 96 79 93 0 82 0 0

GRED D D D D D A A B A D A B A D A D D

SK DATO' INAS SK INAS SK UNDANG JOHOL SK DATO' UNDANG KAMAT SK NURI SK SENIBAI SK KEPIS SK BUKIT ROKAN BARAT (F) SJK(C) YUK CHAI JOHOL SJK(C) PEI CHUN DANGI SJK(C) KG. BARU KEPIS SJK(C) YOKE HUA AIR MAWANG SMK DANGI SMK JELAI SMK DATUK UNDANG ABDUL MANAP SM RENDAH AGAMA JOHOL

Bilangan sekolah yang mendapat Gred A Bilangan sekolah yang mendapat Gred B Bilangan sekolah yang mendapat Gred C Bilangan sekolah yang mendapat Gred D Jumlah sekolah

6 2 0 9 17

buah

0D 40 C 60 B 80 A