Você está na página 1de 2

Aantekening werkcollege AV 14-09-2011 Verwijzen naar bronnen volgens APA-richtlijnen, ditt is een auteur-jaarsysteem.

Altijd dit in een tekst/literatuurlijst weergeven en in alfabetische volgorde. Zo informatief mogelijk je bronnen weergeven zodat het controleerbaar is. Verwijzen in tekst: Voorbeelden bronvermeldingen in tekst: Auteur ( jaartal, paginanummer ), toonde aan dat In jaartal toonde Auteur (paginanummer ) aan dat In een onderzoek over onderwerp ( auteur, jaartal, paginanummer )

Met meerdere auteurs: Auteurs ( jaartal, paginanummer ) toonden aan dat

Met instituut: Volledige naam instituut ( afkorting instituut ) ( jaartal, paginanummer ) In het rapport van instituut ( jaartal, paginanummer )

Parafrasen: zin in eigen woorden weergeven. Citeren: Auteur ( jaartal ) citaat ( paginanummer ). Lang citaat als blok weergeven. Verwijzen in de literatuurlijst: Boek: Auteur. (jaar). Titel van het boek. Plaats: Uitgever.

Tijdschriftartikel: Auteur. (jaar). Titel van het artikel. Tijdschrift, jaargang (nummer/aflevering), paginanummers ( zonder p. ).

Auteur: Internationaal: Van. Genugten., A. in Nederland: Genugten., van. A.

Wees consistent met verwijzen. Internetpublicatie: Auteur. ( jaar ). Titel van de publicatie. Vinddatum, op volledige URL. Indien er geen jaar is dan schrijf je ( g.j. ) Zie blackboard voor slides.

Aandachtspunten bij het schrijven van essays, scripties en referaten. Interpunctie Tabellen namen geven Geen punt achter een titel Beide(n) -> als regel, beiden alleen bij verwijzing naar personen en beide als verwijzing naar dingen. Gelijk -> niet gebruiken in de betekenis van meteen Opsomming -> signaalwoorden of 1. 2. 3., a. b. c. etc. 1.2.3. suggereert een volgorde en stipjes geven een willekeurige volgorde aan. Let op d/t fouten Vermijd lange zinnen