TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) AMBILAN JUN 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN NAMA PELAJAR: WAJ3105: LITERASI NOMBOR TARIKH MULA: 20 OGOS 2011 SEMESTER 1 TARIKH HANTAR: 24 SEPT. 2011

HASIL PEMBELAJARAN
1. Amalkan kefahaman dengan intergrasi pengalaman pendekatan nombor dan strategi dalam bilik darjah. 2. Jelaskan keperluan kaitan ide matematik dengan menggunakan situasi seharian , bahan maujud serta teknik penyoalan dan perbincangan yang sesuai.

3. Bincang kesesuaian penggunaan kaedah dalam penyelesaian masalah atau situasi
tertentu.

OBJEKTIF 1.Mengumpul maklumat berkaitan dengan teknik penyelesaian masalah , bahan manipulatif dan perwakilan data. 2.Melaksanakan tugas mengikut teknik penyelesaian masalah 3.Membuat laporan bertulis mengandungi hasil tugasan. 4.Menulis refleksi individu. 5.Menjawab Ujian Akhir Kursus.

2. Muka hadapan kertas laporan berwarna kuning. 1. 2.Penguasaan idea yang baik dalam menyelesaikan tugasan. 2. Ada bukti kolaborasi dan bahan rujukan. Menduduki Ujian Akhir Kursus.Penyusunan maklumat yang komprehensif dalam laporan bertulis. 2.2 selesaikan masalah berikut: Anda ditugaskan untuk menghasilkan maklumat penggunaan bahan manipulatif Matematik di sekolah untuk satu pameran pendidikan. Pengetahuan tentang nombor boleh dilanjutkan penggunaannya bahan manipulatif serta semasa mewakili data dalam bentuk graf yang besesuaian. Kefahaman kemahiran ini dalam diterjemahkan dalam aktiviti pembelajaran Matematik di bilik darjah. 2. 3.Penulisan refleksi yang menunjukkan pengalaman dan kemahiran yang bermakna diperolehi sepanjang kerja kursus ini. Ada bukti pengumpulan data.6 tulis refleksi berkaitan kerja kursus pendek ini.Mengumpul maklumat mengenai teknik penyelesaian masalah .4 gambar dan penerangan kegunaan setiap bahan manipulatif dalam Nombor di sekolah anda. 4.5 graf yang sesuai mewakili data yang dikumpul mengenai kekerapan penggunaan setiap bahan maniputif tersebut oleh semua guru Matematik di sekolah anda. bahan manipulatif dan perwakilan data. bahan manipulatif dan perwakilan data. pengetahuan bahan manipulatif dan pengetahuan perwakilan data yang sesuai. 4. 2. 4. Aplikasi teknik penyelesaian masalah .Bukti pengumpulan maklumat yang mencukupi. 3. Pencapaian yang baik untuk Ujian Akhir Kursus . 5. TUGASAN YANG BAIK MESTI MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT: 1.7 sediakan bukti pengumpulan data . 6. Sedia satu laporan bertulis yang mengandungi : 2.1 bukti pengumpulan maklumat mengenai teknik penyelesaian masalah .kolaborasi dan senarai rujukan anda. 2.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK Seseorang guru perlu menguasai literasi nombor secara holistik.. 7.. 2.3 tunjukkan penggunaan teknik penyelesaian masalah dengan jelas.

7-12 Lemah 0-3 Bukti maklumat tidak bersesuaian B(40%) Penguasaan pengetahuan dan kemahiran 4-5.RUBRIK PENTAKSIRAN Aspek yang dinilai Komponen Tugasan Baik 7-10 A(10%) Pemerolehan Paparan Pengetahuan maklumat Bukti maklumat yang mencukupi Kriteria Sederhana 4-6 Bukti maklumat yang kurang mencukupi 2-3. 7-10 .13-20 0-1. Menggunakan graf yang tidak sesuai. 0-6 Teknik Kefahaman ide yang Kefahaman penyelesaian jelas ide yang kurang jelas masalah (5) Tidak menunujukkan kefahaman ide Penghasilan kerja(15) Perkembangan ide penggunaan bahan manipulatif yang menyeluruh Graf yang bersesuaian digunakan. Bukti dokumen sokongan (10) Bukti pengumpulan data mencukupi. Perkembangan ide penggunaan bahan manipulatif tidak menyeluruh. 4-6 . Rujukan dinyatakan Bukti pengumpulan data kurang mencukupi Rujukan kurang dinyatakan Tiada bukti pengumpulan data. Ada kaitan ide penggunaan bahan manipulatif dan kurang menyeluruh Graf yang kurang sesuai digunakan . Tiada rujukan .0-3 .

ABDUL RAHIM ROSLIE. Kesedaran Ruangan Disediakan ABDUL SAMAD MD DIN. cadangan yang baru 2-3 Menunjukkan kesungguhan yang sederhana Bukti kolaborasi yang kurang jelas 0-3 Tidak boleh mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan yang baru D(10%) Sikap dan personaliti Komitmen(5) 4-5 Menunjukkan kesungguhan yang tinggi 0-1 Tidak menunjukkan kesungguhan Kolaborasi(5) Bukti kolaborasi yang jelas Tiada bukti kolaborasi UJIAN AKHIR KURSUS (40 %) 2 soalan struktur Tajuk : 1. cadangan yang baru 4-6 Kurang boleh mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan. ZURHANA MUHAMAD Disemak HJH SUFIAH HJ SU`UT KJ MATEMATIK . Pengukuran 2.Penulisan refleksi (10) 7-10 Berkemampuan mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful