TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) AMBILAN JUN 2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN NAMA PELAJAR: WAJ3105: LITERASI NOMBOR TARIKH MULA: 20 OGOS 2011 SEMESTER 1 TARIKH HANTAR: 24 SEPT. 2011

HASIL PEMBELAJARAN
1. Amalkan kefahaman dengan intergrasi pengalaman pendekatan nombor dan strategi dalam bilik darjah. 2. Jelaskan keperluan kaitan ide matematik dengan menggunakan situasi seharian , bahan maujud serta teknik penyoalan dan perbincangan yang sesuai.

3. Bincang kesesuaian penggunaan kaedah dalam penyelesaian masalah atau situasi
tertentu.

OBJEKTIF 1.Mengumpul maklumat berkaitan dengan teknik penyelesaian masalah , bahan manipulatif dan perwakilan data. 2.Melaksanakan tugas mengikut teknik penyelesaian masalah 3.Membuat laporan bertulis mengandungi hasil tugasan. 4.Menulis refleksi individu. 5.Menjawab Ujian Akhir Kursus.

1 bukti pengumpulan maklumat mengenai teknik penyelesaian masalah . Aplikasi teknik penyelesaian masalah . 2.Mengumpul maklumat mengenai teknik penyelesaian masalah . Menduduki Ujian Akhir Kursus. 3.Penulisan refleksi yang menunjukkan pengalaman dan kemahiran yang bermakna diperolehi sepanjang kerja kursus ini.4 gambar dan penerangan kegunaan setiap bahan manipulatif dalam Nombor di sekolah anda.TUGASAN KERJA KURSUS PENDEK Seseorang guru perlu menguasai literasi nombor secara holistik. Pengetahuan tentang nombor boleh dilanjutkan penggunaannya bahan manipulatif serta semasa mewakili data dalam bentuk graf yang besesuaian. 4. Ada bukti kolaborasi dan bahan rujukan. Pencapaian yang baik untuk Ujian Akhir Kursus . Ada bukti pengumpulan data.5 graf yang sesuai mewakili data yang dikumpul mengenai kekerapan penggunaan setiap bahan maniputif tersebut oleh semua guru Matematik di sekolah anda. TUGASAN YANG BAIK MESTI MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT: 1. 4.Penyusunan maklumat yang komprehensif dalam laporan bertulis. 2. 3. Sedia satu laporan bertulis yang mengandungi : 2. Muka hadapan kertas laporan berwarna kuning.6 tulis refleksi berkaitan kerja kursus pendek ini. 7.Penguasaan idea yang baik dalam menyelesaikan tugasan. 2. pengetahuan bahan manipulatif dan pengetahuan perwakilan data yang sesuai.. bahan manipulatif dan perwakilan data. 6. 5. 2.7 sediakan bukti pengumpulan data . bahan manipulatif dan perwakilan data. 2.3 tunjukkan penggunaan teknik penyelesaian masalah dengan jelas. 2.Bukti pengumpulan maklumat yang mencukupi. 2. 1. 2. 4. Kefahaman kemahiran ini dalam diterjemahkan dalam aktiviti pembelajaran Matematik di bilik darjah.kolaborasi dan senarai rujukan anda..2 selesaikan masalah berikut: Anda ditugaskan untuk menghasilkan maklumat penggunaan bahan manipulatif Matematik di sekolah untuk satu pameran pendidikan.

7-10 .7-12 Lemah 0-3 Bukti maklumat tidak bersesuaian B(40%) Penguasaan pengetahuan dan kemahiran 4-5. 0-6 Teknik Kefahaman ide yang Kefahaman penyelesaian jelas ide yang kurang jelas masalah (5) Tidak menunujukkan kefahaman ide Penghasilan kerja(15) Perkembangan ide penggunaan bahan manipulatif yang menyeluruh Graf yang bersesuaian digunakan. Tiada rujukan . Ada kaitan ide penggunaan bahan manipulatif dan kurang menyeluruh Graf yang kurang sesuai digunakan .13-20 0-1.RUBRIK PENTAKSIRAN Aspek yang dinilai Komponen Tugasan Baik 7-10 A(10%) Pemerolehan Paparan Pengetahuan maklumat Bukti maklumat yang mencukupi Kriteria Sederhana 4-6 Bukti maklumat yang kurang mencukupi 2-3.0-3 . Bukti dokumen sokongan (10) Bukti pengumpulan data mencukupi. 4-6 . Menggunakan graf yang tidak sesuai. Perkembangan ide penggunaan bahan manipulatif tidak menyeluruh. Rujukan dinyatakan Bukti pengumpulan data kurang mencukupi Rujukan kurang dinyatakan Tiada bukti pengumpulan data.

cadangan yang baru 2-3 Menunjukkan kesungguhan yang sederhana Bukti kolaborasi yang kurang jelas 0-3 Tidak boleh mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan yang baru D(10%) Sikap dan personaliti Komitmen(5) 4-5 Menunjukkan kesungguhan yang tinggi 0-1 Tidak menunjukkan kesungguhan Kolaborasi(5) Bukti kolaborasi yang jelas Tiada bukti kolaborasi UJIAN AKHIR KURSUS (40 %) 2 soalan struktur Tajuk : 1.Penulisan refleksi (10) 7-10 Berkemampuan mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan . cadangan yang baru 4-6 Kurang boleh mengenal pasti kekuatan serta pengetahuan. ABDUL RAHIM ROSLIE. Pengukuran 2. ZURHANA MUHAMAD Disemak HJH SUFIAH HJ SU`UT KJ MATEMATIK . Kesedaran Ruangan Disediakan ABDUL SAMAD MD DIN.