P. 1
Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

|Views: 1.534|Likes:
Publicado porSarolta Jándi

More info:

Published by: Sarolta Jándi on Sep 27, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 53. FEJEZET
 • 54. FEJEZET
 • 55. FEJEZET
 • 61. FEJEZET
 • 62. FEJEZET
 • 65. FEJEZET
 • 69. FEJEZET
 • 71. FEJEZET
 • 72. FEJEZET
 • 73. FEJEZET
 • 74. FEJEZET
 • 76. FEJEZET
 • 77. FEJEZET
 • 79. FEJEZET
 • 80. FEJEZET
 • 84. FEJEZET
 • 86. FEJEZET
 • 87. FEJEZET
 • 89. FEJEZET
 • 90. FEJEZET
 • 91. FEJEZET
 • 92. FEJEZET
 • 94. FEJEZET
 • 95. FEJEZET
 • 97. FEJEZET
 • 98. FEJEZET
 • 100. FEJEZET
 • 101. FEJEZET
 • 103. FEJEZET
 • 105. FEJEZET
 • 106. FEJEZET
 • 109. FEJEZET
 • 110. FEJEZET
 • 111. FEJEZET
 • 112. FEJEZET
 • 113. FEJEZET
 • 114. FEJEZET
 • 115. FEJEZET
 • 116. FEJEZET
 • 117. FEJEZET
 • 118. FEJEZET
 • 119. FEJEZET
 • 120. FEJEZET
 • 121. FEJEZET
 • 123. FEJEZET
 • 124. FEJEZET
 • 125. FEJEZET
 • 127. FEJEZET
 • 128. FEJEZET
 • 130. FEJEZET
 • 131. FEJEZET
 • 132. FEJEZET
 • 133. FEJEZET
 • 112. FEJEZET/230
 • 113. FEJEZET/234
 • 116. FEJEZET/239
 • 121. FEJEZET/246
 • 122. FEJEZET/248
 • 131. FEJEZET/264

ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . Hanem csak azt tanította nekik. Ezért nem tudták. míg végül bementem abba a Rejtélybe. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. vagyis a Hét Hangról. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. hogy minemű az Öt Segítő. sem rendjeikről.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. de a ter­ jedelmükről. sem ezeknek a rendjéről. s hogy mineműek a rendjük szerint. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. hogy abból jöjjek". hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. Ezért gondolták a tanítványok.dékánjaikról (szolgáikról). nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. Jézus nem mondta meg tanítványainak. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. sem terjedelmükről. azt sem mondta meg nekik. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. arról sem szólt. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. aki a gyermek gyermeke. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. Azt sem mondta meg. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. nem szólt a Hét másik Ámenről. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. 12 . és hol helyezték el őket. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. a mindenség feje és az egész bőség. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. sem a szférák lakásairól. hogy ez minden teljesülés teljesülése. És nem mondta a tanítványainak.

mialatt Jézus távolabb ült tőlük. hatalmas. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő.. és teljesen beborította őt. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. Tübi hónapban történt. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. nagyon világos ragyogással. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak.2. A hold tizenötödik napján. telihold napján. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. ez a fény elvakította őket. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. így beszélgettek. Csak világosságot láttak. És ez a világosságerő lejött Jézusra.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. amelyben volt.. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. mérhetetlen fényességgel. mérhetetlen fényességben. és az utolsó Rejtélyből származott. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. mely őrajta volt. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. 13 . A fény a földtől az égig ért. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . melyből sok fénysugár áradt. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. amikor a nap a pályájára indult. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést.

És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. addig mélységesen hallgattak. hogy a földet talán összegöngyölítik. A világon is minden embert félelem fogott el. mint valami szőnyeget. A tanítványok utána pillantottak. a következő nap kilencedik órájáig. sírtak és azt mondták: . FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. mialatt egyre fényeseb­ ben. mérhetetlenül ragyogott. És az egész kozmosz megrendült. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. FEJEZET Most aztán. mint a tanítványokat. fokozatosan teljesen beborította őt. Ez történt a hold tizenötödik napján. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. ami benne él. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. s egymás ellen zendültek mindannyian. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. amíg ő el nem érte a mennyet. Azután az történt. és egyik sem beszélt.3. minden eonjukkal. s mind azt gondolták. minden területükkel és rendjükkel együtt. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. 4. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. szüntelenül.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . mindennel. a telihold napján Tübi hónapban.

és sok tulajdonságú. rendkívül ragyogóan. különböző fajtájú volt. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. mint a másik. Mert még jobban fénylett. Midőn pedig Jézus. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. az alsó. a középső. és egyik csodásabb. az irgalmas és szelíd. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható.. arra hasonlított. Az egész fény pedig egymásban háromféle. Világossága nem volt egyforma. így szólt hozzájuk: . A második világosság. nagyon féltek és zavarba jöttek. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. mérhetetlen világosságban. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. a következő nap 9.. A fénysugarak bőségét árasztotta. és látták Jézust leszállni. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. látta tanítványai nagy izgalmát. hanem sokféle. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. 5. órája körül megnyíltak a mennyek. egyik csodásabb mint a másik. de csak a fényessége hasonlított arra.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . az alsó. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. csodásabb volt mint az első. Az első fény.Mialatt így beszéltek és siránkoztak.

hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. mert azokhoz a területekhez mentem. hanem közvetlenül beszélek veletek. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. még nem küldte el a ruhámat. mert vakítasz és mi megrendültünk. nagy öröm­ mel imádván őt. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. az irgalmas: . Felismertem. mely az Első Rejtély második terében van). így szóltak: . amelynek érdekében kiküld- 16 . s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. hová mentél. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak.6. hogy teljesült. küldetésem feladatán.0. milyen feladat volt az. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. ahonnan azelőtt jöttem. s nem példabeszédeket mondok. és hogy az utolsó Rej­ tély. Jézushoz léptek és leborultak előtte. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. elgondolkodtam a megbízáson.Mester. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. amelyet be kellett töltened. s így szóltak: . FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. Halljátok. ha te vagy. vond magadhoz a fényességedet. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. hogy a megbízás feladata. hogy kibírhassuk. Uram. annak kezdetétől a teljesüléséig.

mert amikor elindultam a világhoz. amikor erre a világra jöttem. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. az történt az Első Rejtély által. melvet kezdettől fogva nekem szánt. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. olyan erőket. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. és az emberiségnek kezdek beszélni.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. azt a tizenkétszeres erőt. ha eljön az ideje. mely most a testetekben 17 . melynek akaratából a mindenség lett. s amelvet az utolsó.tek. teljesült. hanem most . amelyet hát­ rahagytam őbenne. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. nem a keresztrefeszítésem előtt. 7. hogy magamra öltsem. mely kezdet­ től fogva van. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. míg be nem telik az ideje . s amelyből éppen jöt­ tem. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott.

hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. 18 . melyet az én erőm azon részéből vettem. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. Azonkívül az archoniélek helyett. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam.van. Erzsébetre találtam. amelyet a kis Jaótól kaptam. Ez az erő van János testében. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. mielőtt megfogant volna. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Amikor útban voltam erre a világra. a jótól. vettem a lelkét. aki középen van. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. keresztelő János anyjára. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. Én sem vagyok ebből való. hogy Gábriel angyal vagyok. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Akkor az történt. az eonok angyala alakjában. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. Mert gyakran mondtam nektek. amelyet először kaptam. akik az egész világot megmentik. és a világosság szűzleányához vittem. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. mert azt hitték. mivel ti lesztek azok. melyet kapnia kellett volna. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. Felvettem.

szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. hogy az utat készítse neki". az archonok szférájába taszítottam bele. hogy ha a Krisztus jön. úgy Éliás fog előtte jönni. F E J E Z E T Jézus folytatta. s amikor felém fordult a magasba. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. A szolgák pedig elhozták. anélkül. a jótól kaptam. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. amit Bárbelótól vettem. Amikor észrevettem. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. és úgy bántak vele. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. amelyet a nagy Szabaóthtól. 19 .Ezért kételkedtetek egyszer. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". Máriára találtam. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. hogy ezek archonlelkek. ahogy akartak". Beszéltem vele Gábriel alakjában. Amikor aztán eljött az időtök. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. ez a fénytest-erő. hogy eljő. ame­ lyet a magasságban viseltem. hogy nem értitek.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. és így szólt: . ahogyan meg van írva." 8. belé taszítottam az első erőt. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. akiről mond­ tam. megszülettetek a világban. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig.

amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. Örvendjetek és ujjongjatok. És ez a rész van most mindenkiben. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. és mindenről a belsőtől a külsőig. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. az Első Parancsolatba taszítottam. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. mely most össze van keverve minden láthatatlannal.hogy archonlélek lenne bennetek. mert eljöttek az idők. akik az egész világot megmentik. aki a keveredés világában él. ti vagytok azok. amikor magamra öltöm a ruhát. ahogyan most mondtam nektek. Ez az az erő.Örvendjetek és ujjongjatok. kerasmou]. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. örömöt örömre halmozzatok. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. és folytatta: . mivel a világ megmentése általatok lesz. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. 20 . mely kezdettől fogva nekem készült. míg el nem jön a teljesülés ideje. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. minden archonnal és minden eonnal. Ezt az erőt. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. Az a teljesülésnek az ideje. hogy beszéljek veletek az igazságról.

a következőképpen folytatta: . Veled teljesen egyek vagyunk. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. ami a ruhámban van. most felöltöttem a ruhámat. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. FEJEZET Az történt. keletkezett .íme. Hallgassatok hát. nagy világosságerő szállt le. ez a tökéletes kimenet és bemenet.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. Még egy kis idő. Mi ugyanazok vagyunk. amelyben a ruhám volt. mely kint van a világban . mielőtt 21 .9. hogy mindent elmondjak nektek. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. 10. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. ami történt velem. Rejtély. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. hogy amikor a nap felkelt keleten. Te vagy az Első Rejtély. ahogyan az előbb mondtam nektek. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Az öt szó a következőt jelenti: 0. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt.a mindenség oka -. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj.

mely nekünk egy részünk. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. az idő beteljesedett. a Hét Amen és Hét Hang. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. íme. Most elküldtük neked a ruhádat. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. mivel inkább létezel. és az Öt Irányító. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád.megjelent. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. aki a gyermek gyermeke. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. amit már elküldtünk neked. amelvet az utolsó határon. Ezen kívül benne van a fény- 22 . mely két öltőből áll. Mert méltó vagy rá. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. hogy felruházzunk vele. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. hogy az Első Rejtélybe. azon kívül. mely kezdettől fogva a tiéd. Abban a ruhában pedig. az Első Parancsolat fényessége. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. Az ő nevét mi képezzük együtt. az Öt Segítő Rejté­ lye. mint mi. és előttünk vagy. amelyet most küldtünk neked. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát.

íme. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. akik középen vannak. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. hozzánk jössz és elhagyod a világot. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. és azoké. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. akik a szférákban vannak. Szintén benne van azok nevének a fényessége. hogy felruházzunk vele. ezek minden lakójáé és területéé. meg mindennek a neve. és azoké. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . Benne van mindennek a neve.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. meg minden mennyországban van. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. ami a tizenkét eonban van. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. nagyon rövid az időd. hogy megkapjad teljes fényességedet. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. valamint az ő firmamentumaiké. az idő beteljesedett. meg a tizenkét eon és archonjaik. arkangyalaik és angyalaik nevei. íme. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. meg mindazoké. akik a tizenharmadik eonban vannak. elküldtük neked ezt a ruhát. Jöjj hamar. akik jobb oldalon vannak. Jöjj hamar hozzánk. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. ami a sorshatalomban.

Engem azonban nem láttak. 12. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. és egyszerre megnyíltak mind. Mind leborultak előttem. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. mint a firmamentumban. imádtak. és meg voltak zavarodva. 24 . hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. így erősen vilá­ gítottam. A mennyek kapujához értem. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és felmentem az első szférához. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. és rettegtek. FEJEZET Azután az történt. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. Amikor az első szféra kapujához értem. És minden kötelékük feloldódott. ezt azonnal magamra öltöttem. és felmentem a magasba. csak a világosságot. rendkívül erősen világítottam.11. amely az ő nevüket tartalmazta. negyvenkilencszer fényesebben. megmozdultak a kapuk. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. nagyon féltek. és a firmamentum kapui megmozdultak. És minden archonok és hatalmak.

a sors-erők kapujához. mind rettegett. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Itt is megmozdultak a kapuk. körzeteik és rendjeik. és nagy félelemmel. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Mind egyszerre jött leborulni. Egyszerre leborultak előttem. Megpillantották a fényruhámat. 25 . imádták a fényru­ hámat. és maguktól megnyíltak egyszerre. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. és látták benne a nevük Rejtélyét.Beléptem a szféra házaiba. így még jobban zavarba estek. 13. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. rendjeik és házaik minden kötelékei. Minden archon. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. és felszálltam a második szféra. és minden. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. megpillantották fényruhámat. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. mérhetetlenül fényesen világítva. amikor meglátta nagy világosságomat. engem imádni. Látták a nagy fényességet. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. mely körülvett engem. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam.

Egymásra támadtak. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. A fátylak maguktól félrehúzódtak. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. és a kapuk egymásra nyíltak. Az eonok minden angyala. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni.az ő erőik. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. mint a sorserők házaiban. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. fátylaik és kapuik összevesztek. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. és nagy félelem fogta el őket. 26 . amely az emberiség földjén jött rám. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . Amikor elértem a tizenkét eont. arkangyala. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. mint az a fényruha. fényszikráik és csillagaik. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. mely még 49-szer fényesebb volt. mint nálatok a földön. mely most más volt. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. amikor meglátták nagy fényességemet.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal.14. szférájukat és rendjüket. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén.

ami történt. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. egymás ellen lázadoztak. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől.15. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. mind kimerültek. és az eonokban futkostak. hogy mindig balra nézze­ nek. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. mivel nem értették a Rejtélyt. Úgy esett pedig. és úgy csináltam. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. És nem tudták. megfordítottam. amelyen uralkodnak. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. mint a föld lakói. És Adámász. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. hogy ki ellen harcolnak. Lezuhantak az eonokba. 27 . és élet-lehelet nélküli halottak lettek. A sors erőit és a szférát pedig. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu.

A sors erőit és a szférát. te.16. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. 28 . hogy hat hónapig balra nézve. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be.Uram. majd így szólt: . 17. parancsold meg. Én pedig elvettem erejük egyharmadát. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. Jézus. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. az hallja. így szólt hozzájuk: . te áldott. hogy nyíltan beszéljek. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. Úgy lett. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta.Mária. amelyen uralkodnak.Akinek van füle. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. egy óra hosszat a levegőbe meredt. beszélj nyíltan. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket.

és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. hogy többé semmit se tudjanak. azokban a Rejtélyekben. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. amelyeken ural­ kodnak. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. mert mulandó anyagok. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. melyet hozzánk intéztél. 29 . amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". Uram. Szabaóth". és szféráikat és sorserőiket megfordítod. azért mondod. hogy megjelentessék néked. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. megfordítottam. az igét. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . Azt mondtad. Mert megfordítottad a szféráikat. és akik a földből idéznek. mit tesz majd az Úr. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. Ez azt jelenti. ó. és tudják. . hogy akinek van füle az hallja. Halld tehát Uram. hogy „nem fogjátok tudni. és akik a méhéből idéznek. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. mint végzett Egyiptom felől az Úr.Ezzel kapcsolatban. Azért mondtad. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. mit teszel mostantól kezdve.Uram. hogy nyíltan szóljak.18. hogy az igédet helyesen értsük.

mondtad nekünk. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott.Uram. Uram Jézus. Szabaóth. hogy mit tesz az Úr.Jól mondtad. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. hallgass meg. Jézus elé lépvén leborult előtte. és lábait imádván azt mondta: . az hallja".Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. Jézus azt felelte Máriának: . hogy „akinek van füle.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. ahová mentél. megjelentetem neked. ujjongott. azt mondta 0: . 30 . hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. a jótól. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól." Szabaóthtól. hogy megtudd. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. és engedd. mely most a te anyagtestedben van. 19. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön.

Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. erről a területről nem vettem el erőt. és megmondhatják.Uram. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. hogy a jó tetteket magakadályozzák. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. mert elvettem erejük egyharmadát. aminek meg kell történnie. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. akik a tizenharmadik eonban vannak. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . FEJEZET Mária így szólt: . akkor sem- 31 . az emberek. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják.Uram. 2 1. újra Mária kérdezett: . ahogyan kezdetben terjedtek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik.Nem úgy fogják elvégezni. ahogyan kezdetben tették. akkor jóslataik helyesek lesznek.20. mostantól kezdve el tudják-e végezni.

ahogyan állásukat Jeu határozta meg. most megfordítottam. az semmi igazat sem fog találni. mert ahhoz képest. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. mert a befolyásaikat. négyzeteiket és más ábráikat. mivel befolyásaik. éppoly kevéssé a háromszögeiket. hogy teljesen megzavarodjanak. alti tudja így észlelni őket. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . melyeket azelőtt a négyzeteikben. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. akkor nem fognak rájuk hallgatni. káprázatba és tévedésbe esik. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. hanem megzavarodnak. mivel neveik balra nézve másak. sőt veszélyeztetik magukat. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. amikor jobbra fordultan találják őket. Most azonban hat hónapig balra. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják.mi igazat sem mondhatnak. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. négyzeteik. mert a műveiket. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. Ehelyett nagy zavarba jön. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. amikor jobbra fordultak. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. most másképpen néznek ki. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. mindent pontosan meg tudnak mondani. négyzeteiket. hogy mit tesznek. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. A látnokok is.

22. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. és mondta Jézusnak: . FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . ahová szolgálatod alapján mentél. hagyj megszólalni. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. pályájukon való megzavarásukra. megengedem neked. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . amit mondani akarsz.Uram és Megváltóm.Uram. Fülöp így felelt. Fülöp lépett elő. ahhoz egy kérdést tegyek fel. aki Jézus minden szavát feljegyezte. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.hónapig balfelé elvégezni.Legyen. hogy amit mondtál. hogy előadd. vagy sem? 33 . leborult előtte.

és a tökéletes lelkek. létszámának betelése sokáig elhúzódna. 34 . és nagyon sok idő menne veszendőbe. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. az ékesen szóló és áldott. Hogy akiket meg lehet menteni. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. FEJEZET Jézus pedig felelt. előlépett Mária. hogy hozzád szóljak.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. 24.Uram. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. légy türelemmel irántam és engedd. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. ha pályáikat nem fordítottam volna meg.23. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: .Mondj bármit. mely az ő világuk anyagában van. szám­ talan lélek ment volna tönkre. azok megsemmisüljenek. Ne haragudj. amely­ ből lelkeket csinálnak. Ezért fordítottam meg a pályáikat. és kiadják az erőt. Bizony. bizony mondom nektek. s én nyíltan megmagyarázom neked. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . s akiket nem mentenek meg. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel.

Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. Amikor aztán eljön Melkhisédek. ahogyan Jeu állította be őket. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. És Melkhisédek. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. ahogyan Jeu. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . hogy köreiket gyorsabban fussák be. azok felháborodnak -. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket.Uram. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve.Mária így szólt Jézushoz: . Mária! Jó kérdést teszel fel. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 .Kitűnő. Halld hát Mária. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. s hallgassátok.mivel pedig elviszi onnan. FEJEZET Jézus így válaszolt: .

Ha pedig erőtlenek lesznek. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. akkor ezekből kivonják a fényerőt. újra kijött. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. akkor. Ott pedig lelkekké válnak. mielőtt az erejüket csök­ kentették. birodalmuk megsemmisül. hüllőleikeket. A sorserő archonjainak szolgái. és csinálnak belőle emberleikeket. 26. ahogyan szokta. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. akkor bennük az erő kezd megszűnni. s leküldik ezeket az emberek világába. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. s így működtek. hogy Melkhisédek. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. ahogyan mondtam nektek. háziállatleikeket. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. lefogytak. és az emberek. gyengék és erőtlenek lettek. úgyhogy kimerülnek. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. vadállat­ leikeket és madárleikeket. Amikor pedig időben észrevették. állatok.fényüket a világosságkincshez viszi. hüllők. felfelé nézvén. mígnem átadhatják Melkhisédek. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek.

aki a világosságot kapja. s hogy a tökéletes lelkek száma. ahogyan mindig szokta. 27. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják.szféra archonjai közé. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. s oda hatott. azért. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. s így már nem hagyták.akkor ezt tették két cikluson keresztül. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. Most már a saját anyagukat zabálják. és az erőket (lélekerőket). Felháborgatta őket. és nem hagyják már. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . ezeket az erőket meg­ tisztítja. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. bekebelezik. és világosságukat a világosságkincshez hordja. Melkhisédek pedig. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. hogy ne menjenek tönkre. felmentem. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. amelyek őbennük az erők. Zabálják tehát.

hogy ki ellen harcolnak. Ádámász. Az archonok megzavarodtak a pályáikon.ragyogott. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. ösvényüket könnyebbé tettem. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. s meg akarták ragadni. Köreiket kisebbre szabtam. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. elfordítottam a szféráikat. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. nem tudván. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. és menetüket felgyorsíttattam. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. egy ideig pedig jobbra nézzenek. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. a nagy kényúr. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. ahogyan azelőtt volt. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Ezt tették. háromszögeikre és nyolcszögeikre. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Amikor elvettem erejük egyharmadát. hogy egy ideig balra. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. meg sorserőik és szférájuk pályáját. s úgy intéztem. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. mely így felgyorsult. Úgy megbolygattam őket.

FEJEZET Jézus folytatta beszédét. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". akik részesülnek a Rejtélyekben. melyet maguk ettek volna meg. és sok lelket semmisítettek volna meg.Halljátok a dolgokat. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. ők és velük vadházasságban élő társaik. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. Ez a válasz részletes kérdésedre. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. s őt imád­ ván azt mondták: . az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. Mind leborultak. mert ezek a kiválasztottak.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. a tanítványok egyszerre borultak le.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. 28. és azt mondta tanítványainak: . Amikor Jézus így szólt.

FEJEZET Ezután az történt. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. három­ szögeikben és más aspektusaikban.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. s emiatt rettenetesen megijedtek. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. amikor elvettem az erejüket. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Amikor elhagytam azokat az eonokat. Imádattal nézték azonban némi távolságból. s megpróbáltak közelebb kerülni. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. az ő nemzetleneik. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. Elgyengültek. úgy volt. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. 29. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. Amikor elértem a fátylaikat. négyszögeikre és más aspektusaikra. egyszóval a nagyjaik mind látták. mint az archonok abban az órában. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. akikben már nincsen lélegzet.

az ő magasabb helyére. Nagyon búsult a kínok miatt is. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. De a magasabb világosságot dicsérte. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. meglátott rendkívül ragyogó. nagy izgalom fogta el. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. amelyeket a nagy.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. és az ő [emanáció]. a tizenharmadik eonban. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. 41 . Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. És azok közül senki sem volt vele. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. amelyeket Authádésztól. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. hogy ez hogyan történt Úgy volt. aki a párja. mérhetetlen fényességemben.

.

FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. láthatatlan test­ a magasba pillantott. Erre azonban nem volt képes. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. és így szólt: . sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. amikor az archonok adják le a tisztájukat. egyszer azt hallottam tőled. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. előlépett Mária. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. aki fölöttük volt. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. így meglátta a véreivel.30. Éppígy gyűlölte őt a nagy. Háromszor-hatalmas Authádész is. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. és rettenetesen gyűlölték őt. akkor az történt. és azt mondta tanítványainak: . akkor a nagy 44 . Jézus válaszolt.Uram. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. hogy oda jusson. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét.

hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. nagyon hatalmas lényt. hogy lenézzen az alsó körzetek felé.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). amelyet látott. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. 45 . és a fényt kereste. SOPHIA SOPHIÁRA. majd pedig oda akarjon jutni. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. mert PlSTIS volt őnáluk. hogy a magasságokhoz megy fel. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. állandóan búsult. melyek fölöttük voltak. És gyűlölték őt az archonok. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. a káosz területére. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. s ő is haragudott PlSTIS őt. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. s arra csábította. anyagi. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg.

hogy magához vegye. hogy abból a világosság­ ból származik. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. 46 . hanem azt hitte. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei.31. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. akiről gyakran beszéltem nektek. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. világosságát és elnyelte. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. melynek egyik fele tüzes. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. amelyet először a magasságban pillantott meg. FEJEZET Erre az történt. Nem tudta. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. s amely a fénykincs függönvéből való. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. mivel dicsőségre pályázott. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül.

A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. tudod. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. mert azt hittem.32. láttam ott egy világosságot. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. Most pedig. segítségemre siessen. 2. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. És segítségért kiáltottam. hogy a fény. 3. ó. tudták. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. és a magasba néztem fel. És mentem. 47 . ó Világosság. hogy én ártatlanul cselekedtem. akiben kezdettől fogva hittem. melyet én nem őtőlük vettem. 5. elvették tőlem. és a világossá­ got. 0. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. Igazság Világossága. s magamhoz veszem azt a világosságot. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. amiben hittem. hogy azok nem jönnek a segítségemre. ó Világosság. Lenéztem az alsó területekre. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. a vezeklésemet! Ments meg. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. amelyet kezdetben látott. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. s amelyben hitt. holott én velük semmi rosszat sem tettem. hall­ gasd meg most. És a magasba pillantottam. Alaptalanul gyűlöltek engem. Világosságok Világossága. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2.

siránkoztam és a világosságot kerestem. ó. ahol a szégyen borít engem. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. megváltassak Authádész teremtményeitől. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. ó. Ez történt velem. Ne hagyj a szükségben. hogy sugározza ki alkotása erejét. És az eonok kapuőrei kerestek engem. Ha lennél oly jó. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . erők világossága. Világosságok Világossága. Uram. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. És minden archon és eon gúnyolt engem. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. melyet a magasságban láttam. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Világosság. 11. Ne hagyd. mert az ő eonjában voltam. s ne hagyd. Ments ki e sötétség anyagából. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. kigúnyoltak engem. Uram. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. ó.6. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. 9. aki nem teljesítette a parancsodat. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. és eljönnél most megmenteni engem. mert nagy a te irgalmad. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Mert miattad. 14. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. Eljött rám Authádész haragja. Haragszik rám. 13. Én pedig ott voltam. 10. és hittem benned. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. 12.

hogy eljön-e küzdeni értem. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. aki azt hitte. hogy ezt a gonoszságot magától tette. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. 49 . A saját bosszújukat ereszd rájuk. hogy tehetetlen lenne velem szemben. anvagot adtak nekem. 20. de nem jött. ó Világosságok Világossága. amit Authádész teremtményei hoztak rám. Hallgasd meg hamar az imádságomat. Vártam. hagyd elbukni őket. s ítéleted ragadja meg őket! 25. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Authádészük területéről. 22. Járj el velük tetszésed szerint. a sötétség és az anyag. Most pedig. azok nyilvánvalók előtted. de nem találtam őt. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. Bosszuld meg rajtuk. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. nem tudván. sötétséget adtak nekem. Válts meg az archonok miatt is. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. Vártam pár­ társamat. ó. és mentsd meg az erőmet! 19. Hallgass meg. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. 21. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. akik gyűlölnek engem. világosság. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. őket magukat buktassa el. annál inkább üldöztek engem. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. Zárd ki őket az ő istenük. Amikor a világosságot kerestem. mert nagyon kínlódom! 18. hogy jön.16. És ami­ kor az erőmet kerestem. és erőt ad nekem. Maguk gabalyodjanak bele.

mely bevezet a világosság kapuin. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. Világosság. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. 34. ó. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. ami bennük van. így hát. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. és minden. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. 35. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. ott fognak időzni. és hiányolom az én világosságomat. 36. dicsőítem a te nevedet. ó. Mert elvették tőlem az én világosságomat. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. a dicsőségben. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. 28. Világosságerőt vettek el tőlem. És egy város készül a világosságban. Keressétek a világosságot. és újra zaklattak. És ne hagyd azokhoz számítani őket. minden eonok Urát. hogy azokhoz számítsanak. ó. aki benned és velem van. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. akik a Rejtélyeket megkapják. Világosság. 29. 30. Örüljön minden anyag. 50 . Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. s akik ennek a világosságát megtisztítják. Világosság. És ne hagyd. És azoknak a lelkei. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. akik töredelmesek.27. 32. akik sietnek megbánni. mihelyt azok mond­ ják ki. 31.

A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. Szemeim elbágyadtak. Elfáradtam a kiáltásban. zsoltárban: 1. 51 .Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. ó Isten. 6. fene­ ketlen tengerbe jutottam. ó Uram. Amit nem ragadtam el. Többen vannak fejem hajszálainál. kiszáradt a torkom. ami történt vele. és az áradat elborít engem. akik tebenned remélnek. bűne megbánásával kapcsolatban. 0. 5. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. várván Istenemet. te tudod az én balgatagságomat. erők Istene! 7. 4. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . Nos. akik téged keresnek. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. és az én bűneim nyilván vannak előtted. hatalmasak a vesztemre törők. hol meg nem állhatok. 3. Mert teéretted viselek gyalázatot. Az Abisszusz mély sarába estem be. és mindent megmondott. Ne szégyenüljenek meg miattam. mely velem van. akik ellenségeim alaptalanul. Isten.Uram. amikor bűnét megbánta. Mária lépett elő újra. Uram. Atyámfiai előtt idegenné lettem. az hallja. és így szólt: . Szabadíts meg engemet. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. és hallok az én világosságerőmmel. A te szellemed. és borítja pironság az én orcámat. és anyám fiai előtt jövevénnyé.33. azt követelik tőlem. Izraelnek Istene. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. akik ok nélkül gyűlölnek engem. felébresztett engem. 8.

Hogy el ne borítson a vizek árja. 13. 23. hogy el ne süllyedjek. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. és el ne nyeljen az örvény. őrizd meg az én lelkemet. Sőt ételemben mérget adtak nekem. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. Vártam a részvétre. de nem találtam. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. az én gyalá­ zatomat. 21. és kigúnyoltak engem. Jól ismered minden szorongatómat. Ments ki engem az iszapból. Uram. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. vigasztalókra. és a borozók rólam énekelnek. te tudod. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. Uram. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. 12. de hiába. megtorlás és bosszúságuk. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. szégyenemet és pirulásomat. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. és szomjúságomban ecettel itattak. 10. A gyalázat megtörte a szívemet. Siess. Hallgass meg engem. A kapuban ülők rólam fecsegnek. 20. hallgass meg engem. Ontsd ki a te haragodat reájuk.9. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . 22. és váltsd meg azt! 19. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Gyászruhát öltöttem. mert szorong az én lelkem! 18. s az is gyalázatomra vált. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. ó. 11.

Álnokságra álnokságot halmoznak. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. azt üldözik. Dicsérjék őt az egek és a föld. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36.25. 32. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. Mert megmenti Isten a Siont. akik szeretik az ő nevét. Keressétek Istent. és a foglyokat nem veti meg. óvjon meg engem! 30. 31. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. 53 . a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. és megépíti Júdának városait. szedd össze bűneiket. 34. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. A te üdvösséged. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. Isten. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. 27. Legyen az ő palotájuk puszta. Mert akit te megvertél. és magasztalom hálaadással. ó. és abban laknak majd. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg.

és így szólt: . benned bíztam. ó. így szólt: . hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. Világosság. Világosságok Világossága. FEJEZET Jézus folytatta. ó.Uram. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától.34. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. Mária! Bőségesen áldott vagy te.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. 0. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. te vagy a mindenben boldog teljesség. Mert te vagy az. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Világosság. 35. így szólt: .Nagyon jó. Szabadíts meg. 54 .

11. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . és az erőmet ellenőrizték. ó. ó. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. Ezért. Akik az erőmet akarják elrabolni. Világosság! 8. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. 9. mellyel taló énekkel a Világossághoz. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Szájam tele van dicsérettel. Ezért tehát. Amikor pedig benned hittem.6. Világosság! 10. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Világosság. Te vagy a Rejtélyem. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. ó. ó. Világosság. El akarták venni minden világosságomat. ó. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. ne hagyj el. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Világosság. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. És te magad sugároztál ki engem. 7.

Most pedig látom az erődet benned. hogy megérti az Én szavaimat. Uram. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . zsoltárban az ő megbánásáról: 1. ahová menekülhessek. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. hogy megérted latot testvéreid előtt. Reád támaszkodtam születésem óta. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. az lépjen elő és beszéljen.Értitek-e. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. azt mondta: . és így szólt Jézushoz: . tebenned bízom. ne szégyenüljek meg soha! 2. Akkor hát Péter.Uram. Péter pedig felelt. Péter. és ezt mondta Jézusnak: .36. Istenem. ó. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. nem állhatjuk ezt az asszonyt. 6.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. Gondolkodásom mindig reád irányul. Mert te vagy az én reménységem. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Uram.Halljad. Jézus felelt. 0. mert nem hagy minket szóhoz jutni. Légy erősségem és sziklaváram. Én Istenem. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Uram Istenem. annyit beszél. és így szólt tanítványainak: . a hamisnak és kegyetlennek markából! 5.

minden napon a te dicsőségedet zengem. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. 8. te vagy a megváltóm. ez az ő megbánásának megoldása. Bizony. 9. 57 . Ne vess el engem az én vénségemnek idején. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig.7. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. mondván: 11. ne hagyj el engem! 10. ó. siess a segítségemre! 13. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. Mintegy csudává lettem sokaknak. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. együtt tanácskoznak. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. mert nincs aló megszabadítsa! 12. Szégyenüljenek meg. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. Megtelik szájam dicséreteddel. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. Uram. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket.)ól van. így szólván Péterhez: . és akik lelkemre törnek. mikor elhuny az én lelkem. Péter. Én Istenem. de te vagy az én erős bizodal­ mam.

És akik a te Rejtélyedre vágynak. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. Ments meg most tehát. 4. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. amit elraboltak tőlem. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. ó. Akik azonban a világosságot keresik. melyet elvettek! És az erőre éhezem. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. mondván: Legyőztük őt. 0. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. akik szorongatnak engem. 58 .Bizony. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. te vagy a megváltóm és megmentőm. Hamar váljanak sötétséggé. ó. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. és akiket a földön nem fogadtok be. azok örüljenek és ujjongjanak. tarts meg és válts meg engem! 2. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. mert hiányzik az én világos­ ságom. 0. erők világossága. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. hogy akiket a földön befogadtok. Világosság. Világosság.

Nos. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. lépjen elő. nagyszerű! 4. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. leborult a lábai előtt. így szólt: . amikor a mennyeket dicséri. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. Szégyenüljenek meg és piruljanak. akik azzal gúnyolnak. Jézus pedig megfogta Márta kezét. mert irgalmasságot nyer. ó.38.Boldog. hogy: kitűnő. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. az én szabadításomra. Márta pedig válaszolván. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. előlépett Márta. és így szólt: . te boldog vagy. Márta. aki alázatos. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. Uram. akik a lelkemre törnek! 3. és mély alázattal. Isten. az én segítségemre siess! 2. Hirdesd ki tehát . Isten. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. zsoltárban: 1.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. sírva azt mondta: . Mielőtt Jézus befejezte volna. ó. 59 .Uram irgalmazz és szánj meg. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. Uram. megcsókolta azokat.

Jézus folytatta a beszélgetést. Authádész teremtményei beszorítottak engem. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. Márta. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. aki magányosan lóg a levegőben. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. amikor hozzád könyörgök! 3. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. 60 . 5. hallgasd meg a panaszomat. így szólt: .39.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. A Rejtélyt. 0. s mulandó anyag lettem. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. elfelejtettem [elhanyagoltam]. 8. és szép. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. 7. . Mert az én időm szellőként illant el. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. 4. hanem védj meg. istentelen]. Furcsa [idiotikus. És szolgalénv [dékán] lettem. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. hogy elrabolják a maradék világosságát. és így szólt tanítványaihoz: . és társpárom azt mondta magának: 9. 6. amelyre építek. Világosság. démonszerű lény lettem. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban.Kitűnő. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától.

Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. 13. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. 14. 12. Az én erőm megkristályosodott bennem. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. és lesüllyedtem. 61 . 16. Világosság. 17. Ez tehát a Rejtély. ó. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. az örök világosság vagy. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. Most tehát. A te parancsolatod küldött le. mely akkor születik. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. ó. amelyet elhatároztál. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. mint a káosznak egy ereje. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. az teljesült. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. 21. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. 11. Ezek jöttek rám. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. A nem pedig. hogy az anyaga is megmentessék. kelj fel. Te azonban. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. Világosság. akik a lenti területeken vannak. az egeket fogja magasztalni. Eljött az időm. És a te határozatod. 19. Uram. 15. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. 18.10. mivel a szám teljes lett. Amit nyomoromban rám parancsoltál. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. És ez az az idő. hogy keresni fogsz engem. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. 20. hogy itt vagyok.

Letaroltatott és megszáradt. mikor kiáltok. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. olyanná lettem. előlépett János.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. és így szólt: . így szólt: . mint kuvik a romokon. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . és csontjaim. Virrasztok és olyan vagyok. adj engedélyt nekem megoldására. Mert elenyésznek az én napjaim. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. mint a füst. 62 . 7. mint valami tűzhely. Hasonló vagyok a pusztai csókához. mint a fű az én szívem. Most pedig aki megérti. Jézus így szólt Jánoshoz: .Uram. üszkösök. hallgasd meg az én imádságomat. 5. hajtsd hozzám a te füledet.Uram és Megváltóm.Ez meg. 4. Amikor Jézus ezeket mondta. 6. mikor szorongatnak engem. mint a magányos madár a háztetőn. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem.40. János válaszolt. zsoltárban: 1. hamar hallgass meg engem! 3.

19. De te. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. 20.8. 9. 11. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. Uram. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. és azoknak imádságát meg nem vetette. 12. 16. és megláttatja magát az ő dicsőségében. és földhöz vertél engem. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. 14. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 10. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. örökké királyi székedben ülsz. Napjaim árnyéka megnyúlt. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. mint a fű. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. mert eljött a megszabott idő. megszá­ radtam. 63 . hogy meghallja a foglyoknak nyögését. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. 17. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. és italom a könnyekkel vegyült. a mennyekből a földre nézett le az Úr. És a pogányok félik az Úrnak nevét. magam pedig. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. 18. és elfogadják az országukat. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. 13. 15. Te kelj fel.

üdvösségem világossága. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. és el akarták rabolni egész világosságát. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. Világosság. azt mondta Jézus neki: . dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. Ez a magyarázata. hogy vezettessék ki a káoszból. s felkiáltott.Kitűnő. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. az esdeklésemre! 3. 41. 64 . És az Első Rejtélv parancsa.21. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. Imádkozó könyörgését. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. még nem ért el engem. János. A mennvekben dicsőítettelek.Újra az történt. ó. még nem fejezte be teljesen. és így szólt a tanítványokhoz: . Uram. te tiszta [szűzies]. 0. Figyelj fel. hogy mentsem ki a káoszból. tanítványai között. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. Dicsérlek a himnuszaimmal. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. Jézus pedig folytatta beszédét. és világosságom a káoszhoz süllyedt. Az történt.

melvektől megvonták az erőt. amit akartál. 6. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. aki megmentené őket. Rám sújtottad törvényedet. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. és mindent. akiket te nem mentettél meg. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. 5. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. akik a te törvényed szerint eljönnek. És még nem semmisültem meg teljesen. és eljönnek-e. melyek halottak és erőtlenek. felálltam és lementem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. mint a káosz archonjai. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. s a te parancsodra mentek tönkre. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. sötétségekbe és anyagba. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. 14. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. 9. 10. Olyan lettem. felkelnek-e a sötétség­ ben. mint az anyagosodott lények. Mert elvették az én világosságomat. Világosság. Magam is olyan lettem. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. hogy eldobják őket a káoszban. s karjaimat feléd tártam. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. 0. Világosság. mint az anyagi testek. Olyan lettem. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. 8. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben.4. 65 . 7. ó. Én azonban megbecsültelek. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva.

ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. Ez tehát PlSTlS támadta őt. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. A te törvényed jött rám.Uram.Akinek van füle. És nem engedted. melyeket nekem elren­ deltél. az lépjen elő. egész idő alatt szorítottak engem. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre.Halljad. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem.16. És körülvettek. És akiben a szellem felbuzdul. Fülöp. te áldott. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. engem bíztál-e meg egyedül azzal.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . melyet a káoszban mondott. 18. és a bűnbánatának magyarázására. az hallja. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. 17. hogy a világról gondos­ kodjak. Veled együtt 66 . hogy beszélhessek veled. így szólt hozzá: . és az ijedelmek. mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. De nem tudok előlépni. mint a vizek. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. és letette a kezében tartott könyvet . megzavartak engem. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. így szólt: . hogy társpárom megszabadítson szükségemből. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát.

Fülöp. amit láttok majd. és így szólt Jézushoz: . 67 . Fülöpnek azt mondtad: „Te. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet.Akinek van füle. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. az hallja". akkor lépj elő. Ha betelik.Uram. Tamás és Máté. ez az ige magyarázata. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. amit mondtál. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Most azonban te lépj elő. és hirdesd amit akarsz. hogy azokról tanúskodj. Mária. és az én erőmmel kész vagyok hallani. hogy „akinek van füle. középre állt Fülöp mellé. hárman vagytok. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. 43." Halld.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. amit láttok majd." A három tanú Fülöp. minden dolognak a felírásával. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad.Kitűnő. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. az hallja. az én fényben-lakómnak van füle. Tamás és Máté. Megértettem. Meghallgatsz-e engem. és mindent. Ekkor újra Mária lépett elő. Ami téged illet.

mint a megöltek. akikre többé nem emlékezel. amit a szellemed megért. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. 7. akik odadob­ va. 10. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . Mély sírba vetettek engem. hanem ők engem. 2.Uram. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. Jusson elődbe imádságom. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. Uram. Fel! 8. A szabadok a holtak között olyanok. Nem én hagytam el őket. 6. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. Fülöp válaszolt. akinek nincsen segítője. utálattá tettél előttük engem. és jegyezd fel minden beszédemet. 5. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. hogy dicsérjenek téged? 11. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. és megmondhatod. sírokban alszanak. zsoltárban: 1. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. hozzád terjengetem kezeimet. Most pedig hirdesd ki megoldását. 9. mert elszakaszttattak a te kezedtől. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. kiáltalak téged. és így szólt Jézushoz: . a halál sötétségeibe és árnyai közé. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. szabadításomnak Istene. 4. Uram.Azután ülj le. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. éjjel-nappal kiáltok neked. mindennap. Aztán előléphetsz. A te haragod reám nehezedett.

Uram. ismerősöm: a sötétség. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. amikor a káoszban szorongattatott. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. » 69 .Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. ülj le újra. 18. és így szólt a tanítványaihoz: . így szólt: . 17. 16 Viselem a te rettentéseidet. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. Körülvettek engem. Téged dicsértelek. És a világosság megbocsátotta a bűnét. 14. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Jer azonban. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. amelyről meg­ feledkeztél? 13. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. Általmentek rajtam a te búsulásaid. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. szeretett Fülöp. egész nap. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. roskadozom. 15. ó Világosság. 44. mint a vizek. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. De én hozzád rimánkodom. amit engem tenni látsz. a legmélységesebb sötétségben. ha fel­ emelkedtem. megaláztattam.12.Nagyon jó. Jézus folytatta beszédét.

4. a te világító nevedért hittem benned. 45. az értse meg. ha a magasság helyeire jutnak. Mert te vagy a megmentőm. Mert a világosság irgalmas. és megvált minket. és elhagysz. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. 6. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. és hagyd. A világosságban bízzon bennem minden erő. és mondta: . Hallgassd meg a bűnbánatomat. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ha megemlékezel a bűnömről.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. akkor. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. zsoltárban: 70 . így szólt: . És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. ó. akinek az értelme ránemesedett. ó. mentő Rejtély van. amikor a magasságban lévőkben volt. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. A világosságban egy nagy. akkor nem állom meg a helyemet előtted.Uram. Nos. és akkor is bízzanak abban.2. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. 7. amikor a káoszban volt. 8. meg akkor is. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. Világosság. 5. Világosság.

minden uralkodótól a szol­ gáikig. a barmok és a hüllők teremtéséig. És megparancsolom a bölcs tűznek. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. 6.1. 8. Bizony. hogy addig marja a zsarnokokat. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. minden istenektől a démonokig. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. Hiszen tenálad van a bocsánat. Az én lelkem a te igédet várja. A mélységből kiáltok hozzád. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában.Kitűnő. amelyen a tökéletesek átmennek. Bizony. kicsoda maradhat meg? 4. ott lesztek ti is velem. Ha a bűnöket számon tartod. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. Uram. a Világosságok Világosságától az anyagig. Uram. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. hogy féljenek. Uram! 2. megparancsolom. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. 71 . András. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. bizony mondom nektek. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. ald világossága tisztáját nem adta ki. Hallgasd meg az én szómat. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. Jézus ekkor azt mondta neki: . hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. jobban várta az Urat. mert a te neved miatt bíztam benned. 5. mint az őrök a reggelt. az emberek teremtésétől az állatok.

és a magasság felé fordult. kárörvendeztek. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. Amikor azt mondod. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . Amikor a magasság felé fordult. pedig a jobbod felől. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. mi. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. hogy a „keverék feloszlatásánál. látni akarván.Igen. megértettem a te igédet. újra nak-e. hogy elfogadtatik-e a megbánása. a te tanítványaid. így szólt: . 46. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni.Megértitek-e. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. és így szólt: .Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. azt látta.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. Erre 72 . látni akarván. Mária. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket.

Akik elrabolták az erőmet. mert a te irgalmad örök. Világosság. ó. Ne ródd fel nekem. 6. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Vezess a te világosságodban. Mert jóságos és igazságos a Világosság. én világosságom! 2. 9. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. ó. amelyen megmenekülök a bűneimtől. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. A te neved Rejtélye kedvéért. ó. ó. és tudasd velem. Világosság! 8. és ne legyen hasznuk az erőből. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. Uram. Világosság. az nem szégyenül meg. 0. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. ezt mondván: 1. a hibámat. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. 10. Erőim előtt pedig.nagyon elszomorodott. hozzád emeltem fel az én erőmet. ó. Világosság. Ne hagyj megcsúfolni engem. 7. Ügyelj a megmentésemre. mutasd meg nekem a te utaidat. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . Mert aki benned bízik. hanem vétessék el tőlük. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. Világosság. az ő Gnózisára fogja megtanítani. És erőimet. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. 4. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. maradjanak a sötétségben. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. Benned bízom. 11. Világosság. 0.

mert rád vártam! 21. aki hisz őbenne. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Ezért. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. akinek az értelme világos. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. és ments meg. 14. Világosság. Mindenkor hittem a világosságban. és bocsásd meg a vét­ kemet. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. értelmem szabadon van énbennem. Tamás lépett elő.12. 19. és így szólt: . Világosság. Aid a világosságban bízik. 16 Őrizz meg. ó. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. Világosság. mert benned hittem. 13. amelyik neki tetszik.Nos. 22. ó. Nézd. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. A világosság mindenkinek erőt ád. hogy ezeket megjelentetted nekünk. és ujjongok. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18.Uram. Eddig előre 74 . mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. ó. annak azt a Rejtélyt adja. nagyon józan. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. józan vagyok. És bolondnak tartottak engem. 20. melyek szorongatnak engem! . az legyen józan. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. Oltalmazd az erőmet. 15. akik abban bíznak. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet.

kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. szégyenüljenek meg. Hozzád emelem. 9. Igazságban járatja a szelídeket. azért útbaigazítja a vétkezőket. 25. mert mindegyiket magam elé engedem. Benned bízom. ne szégyenüljek meg. a te jóvoltodért. ösvényeidre taníts meg engem! 5. Uram. zsoltárban: 1. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. amelyet választott. 11. mert te vagy az én szabadító Istenem. Uram. hogy megadja zatát. az irgalmasságodról és kegyelmedről. ló és igaz az Úr. 4.engedtem a testvéreimet. Most tehát. 12. Uram! 8. ismertesd meg velem. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. aki téged vár. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. mindennap várlak téged! 6. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. mert azok öröktől fogva vannak! 7. bocsásd meg bűnömet. Senki sem szégyenül meg. a lelkemet! 2. akik ok nélkül vétkeznek. Uram. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Emlékezzél meg. 3. Uram. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. Uram. A te nevedért. mert sok az. 10. Útjaidat. Kicsoda az. nehogy megharagítsam őket.

Ne szégyenüljek meg. Még egy kis idő. és magzatja örökli a földet. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. hogy kap­ tatok az én szellememből. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. 16. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. 22. azt mondta neki: . Annak lelke megmarad a jóban. Bizony. mert téged vár­ lak. hogy benned bíztam! 21. Tekints reám és könyörülj rajtam. Mentsd ki. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket.Kitűnő. 15. ó. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. mivel megértitek. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Isten. Az Úr erőssége az őt félőknek. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek.13. Lásd meg ellenségeimet. 76 . Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Tamás. és szövetségére oktatja őket. mert árva és szegény vagyok! 17. bocsásd meg minden bűnömet! 19. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. kívülről bentig és bentről kintig. Eláradtak szívemnek szorongásai. amit mondok. 14. Uram.

hanem ellene fordultak. hogy én voltam a segítője. hogy most kivezetik őt a káoszból. Azt hitte. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. mert azt hitték. és azt mondta tanítványainak: . s amelyben hitt. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. melyet egykor látott. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. Amikor azonban észrevették.47. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. hogy kihirdessek nektek mindent. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. hogy erősen megtámadják. magamtól. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. hogy mégsem viszik ki. fel is fogják vezetni őt a káoszból. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. De irgalomból. Hallgassatok azonban tovább. Engem egyáltalán nem ismert fel. azonnal újra neld fordultak. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. Azt mondta tehát: 77 . és bűnbánatát elfogadják. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. hogy ez a világosság az ő segítője. hogy az az egyetlen igaz világosság. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát.

És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. 7. ó. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. 6. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. a te Gnózisod szerint. Igen. Világosság! Igen. és tehozzád fogsz engem vezetni. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. hogy ményével. Te jöttél mentésemre. Világosság. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. így folytatta: . Benned reménykedtem. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. akik ellenőriznek engem. Haragudtál azokra. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. szabadíts meg. Én pedig a világosságban bíztam. 5. Mert te vagy a megváltóm. hogy irgalmaztál nekem. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. és vezess el a te világosságodhoz! 3. melvet csapdának állítottak fel nekem.1. 48. ó. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. 8. mert te vagy a megváltóm. A te neved Rejtélye miatt vezess. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. ó.

Testvérem. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. ó.9. amelyben nincsen világosság. 12. mert elrabolták az erőmet. És időm száma fogyatkozik. ó. vártam rád. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". amikbe kerültem. Mégis bíztam benned. Irgalmazz nekem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. mert orcád előtt semmi vagyok. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. Küldjed a te világosságodat énreám. a te kezedben van. akik gyűlölnek engem. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. mert téged dicsértelek. amelyeknek a helyein tartózkodtam. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. melyet rendeltél nekem. Világosság. mint egy anyagi erő. Sorsom. Világosság. 79 . az erőm és az eszem elsötétítve. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. mely az archonok hulladéka. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. ó. Olyan lettem. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. 10. Világosságom megcsappant. 13. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. azok miatt. 14. Ne hagyj megszégyenülni." 15. 11. Az eonok archonjaival szemben. és minden erő megrendült bennem. 16. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. azt mondván. amíg a káoszban vagyok.

5. 7. holott én semmi rosszat sem tettem velük. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. Hajtsd hozzám füledet. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. 3. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. zsoltárban: 1. előlépett Máté. Tebenned bíztam. Kezedre bízom szellememet. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. hiszen te vagy az én erősségem. és így szólt: . Uram. igazság Istene. Én pedig az Úrban bízom. sőt tágas térre állítod lábaimat. ó. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. Te kimentesz a hálóból. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. Záruljon le azoknak a szája. Mert kősziklám és védőváram vagy te. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. erődített házam. Te váltottál meg engem. 80 . 8. melyet titkon vetettek nékem. 4. hamar szabadíts meg. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". hogy megtarts engem. légy nékem erős kőszálam. 6.Uram.18. 49. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31.

Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. és kiasznak csontjaim. és sóhajtásban múlnak éveim. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. Mert bánatban enyészik életem. 18. Eletem ideje kezedben van. 15. 11. mert szorongattatom. amint együtt tanácskoznak ellenem. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Töröltettem a szívükből. mint az elroshadt edény 13. bűnöm miatt roskadoz erőm. Ne hagyj megszégyenülni. szabadíts meg engem jóvoltodból.9. olyanná lettem. akár a halott az emlékezetből. akik az utcán látnak. és tervezik. De én benned bízom. Uram. elfutnak előlem. 14. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. mivelhogy hívlak téged. kevélységgel és megvetéssel! 81 . Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. A hazug ajkak némuljanak el. lelkem. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. Uram! 17. ó. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 10. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. testem. Könyörülj rajtam. 12. hogy elrabolják a lelkemet.

akik elvették azt tőlem! 2. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. akik elrabolták az erőmet.50. Uram. aki meg fog menteni téged! 4." . hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. ó. akkor én a fénykincsben trónolok majd.Helyes. és így szólt: . ami teljesen el 82 . és erőtlenedjen el minden. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. vedd el az erőt azoktól. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök.mondta Jézus. és üljetek tizen­ két királyi széken. így szólt: . Világosság. Verd le azokat.Az történt ezután. Ezek után azt mondta: . mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén.0. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. Veszítsék el az erejüket mind. Nos. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Mária .Megértitek-e. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. és a mindenség mennyekké emeltetett. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. Máté. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: .Kitűnő. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. amit mondok? Mária lépett elő. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. Én azért országot adok nektek.

mely elvette az én erőmet. 6. amelyet nem fognak tudni elvenni. 8. Kényszerítenek engem. 5. 13. Mert ellenem vonultak. anélkül hogy észrevenné. Hagyd. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. 14. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. melyet saját magadért dicsérek. Mert anélkül. Amikor kényszerítettek. világosság. hogy Jeu angyalod leverje őket. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. Akkor ujjongani fog az én világosságom. a sötétben ültem. 10. 0. hogy megmentette a világosság. 83 . Porladjon el az erejük.akarja rabolni az én világosságomat. Megtámadták bennem azt az erőt. Világosság. és hazugságokat szegeznek mellemnek. 9. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. ments meg! Tudom. 0. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. ragadja meg őket a sötétség. és örül. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. 11. melytől el lesz véve ereje. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. amelvben bízom. hogy én rosszat tettem volna velük. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". mely csapdát vet nekem. És megmentesz azoknak kezéből. bántanak engem. és vedd el Authádész gondolatát. amelyet én nem ismerek. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. mert azt mondják. 12. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt.

akik kár­ örömmel szorongatnak engem. és nem sajnáltak meg. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. Én pedig búsul­ tam. ahol az én helyem van. mióta az én eonomban vagyok. egyedül. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. Ne tűrd őket többé. Nos. holott nem ismerem őket. Világosság. Rettentően sarokba szorítottak. mert a te akaratodat teljesítettem.hogy meg fogsz menteni. és kísértésbe vittek. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. meddig tűröd. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. 21. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . fogukat vicsorgatták rám. Aztán elme­ nekültek. A te akaratodat. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. mint a láthatatlanok. mint az én társpárom is. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. cserbenhagytak engem. 15. Világosság. akik ugyanott voltak. akik szükségbe visznek engemet. 17. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 18. Világosság. ó. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. 19. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. amelyeket nem ismerek. most megláttad rossz szándékukat. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. Aztán újra visszatértek. 16. 0. Kitátották a szájukat ellenem. 0 Világosság. Most tehát ne hagyd többé. ezen a helyen.

az magyarázza meg e szavak jelentőségét. Uram a velem perlőkkel. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. így folytatta: . Ekkor Jakab lépett elő. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. az igazságosság helyére. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. ne hagyd. Ó. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. harcolj a velem harcolókkal! 85 .Uram. mert vágyom a tizenharmadik eonra. Ments meg hát. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. 51. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. szellemed megvilágosított engem. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával".23. hogy örüljek. és kész vagyok magyará­ zatot adni. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. és így szólt: ." 26. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. zsoltárban. Világosság. megcsókolta Jézus keblét. akik el akar­ ják venni az én világosságomat.Aki közületek megvilágosult szellemű. Ne engedd. Világosságok Világossága." 27. Perelj. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.

Legyenek olyanok. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. 5. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. gyalázat érje azokat. amiről nem tudok. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. bútól meggörnyedten. csuszamlós. úgy jártam. Különválaszttattak. 4. Mintha barátom. Amikor nem hagytak nyugton. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. Kísértésbe visznek engem. Erőszakos tanúk állnak elő. mintha anyámat siratnám. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. saját vesztükre. és mégsem nyugodtak. és megszégyenültek. 13. vettessenek hátra és piruljanak. úgy beszéltem veled. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. 15. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. 8. 14. 11. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. 16. Ok pedig örültek. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám.2. örvendezve szaba­ dításában. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. azt kérdezik tőlem. Legyen útjuk sötét. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. Szégyen. akik lelkemre vadásznak. 86 . amelyet ellenem lövetett! 9. 12. testvérem volnál. mint te. Érje őt romlás váratlanul. durva ruhát öltöttem. fogja meg hálója. Ragadj pajzsot és vértet. és kelj fel segítségemre! 3. mint a polyva a szél előtt. akik vesztemet koholják.

piruljanak együttesen. Uram. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. Uram. Ne hagyd. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. az én ügyemért! 24. ó. 21. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. és az erős népek között magasztallak téged. Ó. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Láttad . Istenem. Téged vall a nyelvem. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. a te dicsősé­ gedet egész nap. Uram. 19. nagy gyülekezetekben. De vigadjanak és örüljenek. Istenem! 25. 87 . de haragosan álnok dolgokat koholnak. ne hallgass. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. Szégyenüljenek meg. Hadd mondják mindenkor. Mert képmutatók békés szavaikkal. Föltátják rám a szájokat. ébredj ítéletemre. hogy nevessenek rajtam. akik kívánják az én igazságomat.17. Serkenj föl. Uram. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat.ó. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20.

egyszer azt mondtad nekünk.52. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. világosság. és 88 . hanem mindenki. akik az emberiség előtt keletkeztek. Amikor ezt mondta. még hozzátette: . Az emberek pedig. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta.Igen. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. így újra a világossághoz könyörgött. azok a Láthatatlanok. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. Mária. Majd folvtatta beszédét. amit mondok nektek? Mária sietett elő. így szólván: „ 0 . akiket előttünk teremtettek. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Segítségére siettem. és így szólalt meg: . melyben kezdettől fogva hittem.Jól mondtad. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. akik megkapják a Rejté­ lyeket. így szólt Jézus: . mely minden erőt el akart venni tőle. és az 0 parancsára küldtek ki engem. ők és az Istenek és az archonok. De nem csak ti. Az elsők pedig.Jó.Megértitek. Jézus ezt felelte neki: . Uram. elsőkként mennek be a mennyek országába. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. és ezt mondta tanítványainak: . akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. Jakab.

hanem kimentem közülük. Jaj nekem. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. Az isteni Authádész félrevezette őt. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. SOPHIA látta. 5. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. Az történt. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. 0. hogy titokban segítsek neki. amelvben hitt. A világosságot. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. Észrevette. mint az oroszlánkinézetű erő. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. Mert nem voltam goromba őhozzá. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. nem viszik el tehozzád. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. hogy a magasságok magasságából származom. sem a legbelsőbb erői. hálóit és csapdáit kivetette. mert saját lakóhelyem messze volt. csak egy olvan fénverő. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. anélkül. hogy minden belső világosságát elvegye. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. mert megbánta. és mert a világosságban hitt. Világosság. Felismerte. Szükségemben hozzád kiáltottam.kivezettem a káoszból. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. hogy amikor a káoszhoz értem. ó. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. felismert Engem. csak az Első Rejtély tudta. Világosságok Világossága. 4. Semmi más nem vezette őt félre. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. hogy megértő vagyok. és te meghallgattál. sem a legkülsőbbeké. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. 2. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . a kegyetlen. Mert Authádész.

ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. s meghallgattál engem. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. ők viadalra készek. te csalárd nyelv? 4. Ments meg.6. így folytatta: . melyek nem az enyémek. 5. Uram. 2. De ha megszólalok. Uram.Most az lépjen elő. 90 . hogy a távolban laktam. Erőm olyan területeken feküdt. Jaj nékem.Uram. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. 7. Lelkem sok helyen lakott. 53. Péter felelt. vagy mit nyújtson néked. így szólván: . ezt mondván: 1. 7. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és a Kédár sátrai közt lakom. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. melyet kifejezett. mint idegen. zsoltárban. Ez. Uram. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. 6. ó. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. akit a szelleme arra késztet. Mit adjon néked. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem.

hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. Le kívántam szállni a káoszba. még jobban megharagudott. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. Félni fognak.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. ahelyett.Jól van. oroszlánfejű erő. és így szólt tanítványaihoz: . és nem lesznek engedetlenek. És nevük nem található meg többé az élők helyén. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. 5. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. és minden anyaguk megsemmisül. az igazságosság helyén. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. 6. 3. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. a tizenharmadik eonban. 4. hanem leadják a világosságuk tisztáját. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. FEJEZET Jézus folytatta. ó. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. Igen. 54. 91 . s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön.Jézus így felelt neki: . hogy mi történt veled. a világosság elhozza tőlük a világosságát.

" Most az lépjen elő. aki nem Istent fogadta erősségévé. s elbizakodottságában bajt csinált magának. melyet nem a saját erejéből keltett. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. Áldlak téged örökké. 9. örülni fognak a dolognak. Mit dicsekedel gonoszságban. zsoltárban. Ez. ó. „íme az a férfiú. és félnek. hogysem a jót. És látják ezt az igazak. kigyomlál téged a te hajlékodból. és kiszaggat téged az élők földjéről. hogy így cselekedtél velem.7. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. 3. 5. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. mint igazságot szólni. akinek ereje felkelt. és nevetnek rajta. 4. És látni fognak téged. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. te álnokságnak mestere. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. mondván: 7. te magabíró? 2. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap.Uram. hogy azt adjam le. és hazugságot inkább. Uram. 92 . Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . Világos! 6. mert kegyes az a te szentjeidhez. hogy megmenttessék." 8. mely fénye tisztáját nem adta le. A gonoszt inkább szereted. Meg is ront az Isten téged. s olyan mint az éles olló. ezt mondván: 1. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. nevedben remélek. teljesen eltakarít.

Salomé! Bizony. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. Mivel hatalmasan világítot­ tam. mert téged dicsérlek. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. Most az történt.Nagyon jó. nagyon félt. 93 . felém fordult a magasba. De Énhozzám kiáltott fel. így szólt: . ne feledd el dicsérő énekemet! 2. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. hogy segítsen neki. Világosság. hogy elrabolják az erőmet. és Authádész-istenéhez kiáltott. és azt mondta tanítványainak: . hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. És gyűlölnek. azt mondván: 1. s megint ravaszul cselekedett ellenem. 3. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. félt.Ezután az történt. FEJEZET Jézus folytatta. 55. 0. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. és segítségért kiáltott.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. Körülvettek engem.

Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. Ne 94 . és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. 15. 6. aki teremtette. hogy elrabolják a világosságomat. 12. ítéleted napján vedd el az erejét. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. Ne hagyd őt máshol befogadni. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. rágalmaznak és vádolnak. 11.4. Világosság. vedd el az övét. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. Maradjanak a teremtményei a káoszban. 10. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. És mert az én világosságomat akarta elvenni. ó. 9. Én viszont dicsérek. a tizenharmadik eonhoz menni. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Azt tervezték. 5. még jobb. Ahelyett hogy szeretnének. mert dicsértelek téged. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. amelyet Authádész hozott létre. 14. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. 7. 8. És gyűlölnek engem. mert én téged szeretlek. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13.

el akarták venni egész világosságomat. mint valami köpenyt. és belefolyt minden erejébe. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. mint valami bőrövvel. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. 25. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Hányódom. és övezze fel magát sötétséggel. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. és világosságot és erőt vettek el tőlem. akinek szelleme kész. integetnek nekem és lenéznek. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. Ez történjen mindazokkal. Mert elvették a világosságomat és erőmet. hanem szorongattak. 21. mint az olaj. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. mint valami köpenybe. Te azonban. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. mert elvették a világosságomat. s közöttük nem tudok megállni. Sötétbe burkolta magát. ó. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. Erőm elsatnyult. És anyagom megcsappant. mivel 16. 26. 24. mint a szél szelleme. 23. Vétkessé tett anyaggá lettem. 20. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. Maradjanak tehát a káoszban. 95 . Világosság. 17. nem kíméltek engem. És kigúnyolnak. Belső erőm megrendült. Le akartak szállni a káoszba. És mert akik ide helyeztek engem. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz.engedd őket kinézni a káoszból. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. 19. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét.

és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. Mikor törvénykeznek. Senki se mutasson kegyelmet iránta. Fiai legyenek árvákká. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . mint gonosz jöjjön ki. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. és gyűlölséggel az én szeretetemért. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. 3. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. 5. és ne legyen. 8. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. én pedig csupa ima vagyok. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. és ostromolnak engem ok nélkül. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. FEJEZET András lépett elő. 7. Én dicséretemnek Istene. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. Vesszen ki az ő magva. így szólván: . aki könyörüljön az ő árváin! 13. zsoltárban: 1. Állíts föléjük gonoszt.Uram és Megváltóm.56. 6. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. ne hallgass! 2. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. 4. és a felesége özveggyé! 10. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Életének napjai kevesek legyenek. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. még az imádsága is bűnné legyen. és a hivatalát más foglalja el! 9.

De te. mivelhogy' jó a te kegyelmed. Sőt gyalázatossá lettem előttük. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. Úgy öltözte fel az átkot. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. én Uram. 23. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. fejüket csó­ válják. mint a ruháját. mint a sáska. 17. és az ő csontjaiba. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. Legyen az néki palástul. azért ment beléje. mellvei mindenkor övezze magát. mint az olaj. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27.15. ide s tova hányattatom. Hadd tudják meg. 21.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . és övül. hogy te cseleked­ ted ezt. Mert szegény és nyomorult vagyok én. szabadíts meg engem! 22. Segíts meg engem. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. Úgy hanyatlom el. és emlékezete is vesszen ki e földről. 25. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. bánj velem a te nevedért. hogy a te kezed munkája ez. Istenem. 24. hogy kegyelmet gyakoroljon. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. 20. ha látnak engem. 19. 16. Mindenkor az Úr előtt legyenek.maradjon az távol őtőle! 18. amelybe beburkolódzik. 97 . mint a víz. Uram Istenem. Mert nem gondolt arra. Térdeim tántorognak az éhségtől. Az átkot szerette . 26.

ó. a te nagy Rejtélyedben. melynek szabályát meg­ sértettem. 3. Ezért. a tizenkét eonban hibát követtem el. Világosságok Világossága. minden eonért egyet. folytatta. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. Világosságok Világossága. 6. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. és azt mondta tanítványainak: . ó. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. hogy a te parancsod teljesüljön. ahonnan kimentem. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. mely soha sem marad rejtve előtted. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. Világosságok Világossága. Most pedig. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. 98 J . ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. s amelyből lementem! 2. bocsásd meg a bűnömet. akiknek helyein tartózkodtam. és onnan leszálltam. Add meg nekem a keresztelőt. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. Hallgass meg. az én helyemen. ahonnan lementem. mert miatta mentem le. és mond­ ta: „ 0 . mert elhagytam a magasság területeit. ez igen nagy. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. azét a helyét. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. az eoné. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. Teérted követtem el a szabálysértést. Ments meg. A Láthatatlanok közül.57.Ezután ismét az történt. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. hallgass meg.

Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. azt mondván: 1. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. és tiszta az ítéletedben. Könyörülj rajtam. az most lépjen elő. szellemem arra unszol. én Istenem. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. Ez tehát a szavak megoldása. a te kegyelmességed szerint. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. áldott vagy! 99 .Nagyon helyes. Jézus így szólt hozzá: . És Márta lépett elő. zsoltárban. Mert ismerem az én vétkeimet. és mondta: . Hogy igaz légy beszédedben. 4. és magyarázza meg az ő gondolatát.Uram.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. Márta. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott.

.

PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. követték oda is. 4. újra dicsérő himnuszt énekelve. és így szólt a tanítványaihoz: . mennynek világossága. mert arra vágyom. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. válts meg. FEJEZET Jézus újra folytatta. hatalmasan sugárzott. ó. hogy ideje beteljesedett.58. Az Én fényerőm pedig. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. Világosság. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. És magamból. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. hogy a káosz magasabb területeire vezették. 1. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. az Első Rejtély parancsára várván. azt mondván: üldözték. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. az Első Rejtély nélkül. hogy ne lássa­ nak engem! 5. ó. mert te vagy a megmentőm! 2. melyet mentésemre küldtél.Az történt. ó Világosság. amelyet leküldtem. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. Dicsérlek. mert téged magasztaltalak! 3. Ne hagyj el a káoszban. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe.

mert te vagy az én Istenem. Terveik erőtlenek legyenek. ó. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Uram. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. hogy elveszik egész világosságomat. 8. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. 9. Porba hulljanak az üldözőim. ott vedd el az övékét! 7. Amikor Salomé befejezte. Jézus így szólt neki: . És azt mondták.Nagyon jó. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. Salomé. hogy meglássanak engem. Ne hagyj el. Hálát adok neked. 6. Álnok tervet szőttek. 7. hogy erőmet elrabolják. a saját fejükre roskadt. mert te vagy a reménységem. Mivel a világosságban bízok. A te igazságodat ingyen adtad nékem. és a te karod mentett meg engem. Az Úrban reménykedem. . és nem félek. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. ne hagyd. de nem használt nekik. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. 2. Megváltóm. mert velem volt a te világosságerőd. az őket érje. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. és nem fogok rettegni. A világosság az én megváltóm.Uram. 9. 3. Uram. 4. hogy elveszik a világosságomat. 5.6. Salomé lépett elő. Tervüket. 8. erőm a szavakkal: 1. s amit koholnak. és amit gonoszul terveztek. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. mert te vagy az én Istenem. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. Világosság. nem fogok félni. mondván: . de nem tudták elvenni. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy meg ne fogjanak engem.

2. Ha minden anyag megmozdul is. 3. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. s azt mondta tanítvánvainak: . A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. A világosság korona lett a fejemen. melyet megmentésére küldtem. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne.mind­ az. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. és adja elő a megoldást. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. mely koronaként ragyogott fel a fején. így szólt PISTIS SOPHIA.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. én nem semmi­ sülök meg. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. lépjen elő. a világosságerőt. és én egyesültem a világossággal. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . többé nem válok el tőle. és őbenne minden megtisztult. én nyugodt maradok. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. 4. Aki megérti e szavak értelmét. 104 . mely az ő fején fénykoszorú lett. Amikor ez történt vele. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. Mert a világosság velem van. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. Hódolt az én világosságerőmnek. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. FEJEZET Jézus tovább beszélt. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -.59.

s a te ágaidat sarjasztotta bennem. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát.Uram. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. mint a koszorú. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. A te gyümölcseid érettek és telik. és így szólt: . hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. parancsold meg nekem. és mondotta: . hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem.Mária. te és a másik Mária is. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. Az úr az én fejemen. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. ódájában prófétált és mondta: 1. 105 . mondván: . Az igazság koszorúja fonatott nekem.Fiam e világ szerint. Mária pedig. Istenem és Megváltóm a menny szerint. 4. az áldott. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Jól van tehát. Jézus anyja.Nagyon jól mondtad! Bizony. megteltek a te üdvösségeddel. Továbbá az anvagtest.Ekkor Mária lépett elő. melyben most vagyok. 3. így felelt. Mert nem hervadó koszorú. 2. azt mondom neked. melv nem sarjad. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. És miattatok keletkezett a sötétség. azt mondta neki: . belőled kelt. Jézus felelt. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Nem tágítok tőle. Jézus anyja. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint.

60. zsoltárban: 11. És találkoztak. melyet az Első Rejtély küldött nekem. és így szólt: . hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. és eljött az ideje. és minden sötétségből kive­ zettessék. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. megértem.Uram. Az igazság a földből sarjadt. A kegyelem tehát a világosságerő. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. minden ítélet és büntetés. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból.Úgy volt. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba.én magam a káosz fölött voltam -. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. amit mondasz. azt mondván tanítványainak: . és láttam a fényerőt. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. 106 . ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. 12. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. hogy megváltassék a káoszból. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. az igazságosság a mennyből teldntett alá. mely az Első Rejtély által jött le. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak.Értitek-e. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. így szólt: . Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta.

mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. az az erő. 107 . mely a mennyből tekintett alá. Az igazságosság ellenben. A békesség az az erő. mely tebelőled jött elő.Nagyon helyes. hogy az igazság a földből sarjadt. Az igazság pedig az az erő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. Az igazság pedig az az erő. te áldott. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. Jézus anyja is előlépett. mely az Első Rejtély által jött elő. mindezt azért. mely tebelőled jött elő. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. mely belőled jött elő. és az ő erejével összeegyeztesd. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. azt mondta: . mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. Továbbá az igazságosság az az erő. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. Mária.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta.Uram és Megváltóm. és így szólt: . hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse.

az anyag szerint anyám. és a szőlőskertben találtalak titeket. azonnal megértetted. hogy hasonlítotok egymásra. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. hadd lássam. Néztünk téged és őt. s az ágy lábához kötöttem a házamban. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. különben itt várom őt ezen a helven. azt nem akadályozom.Uram. Mária felelt tehát. zavarba jöttem. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . ahol József karókat vert a földbe. Megragadtam tehát. és bement a házamba. a testvérem. megdöbbent. Mária. és én nem ismertem meg. Úgy esett. Jer tehát. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. Rád hasonlított.Akinek az esze meg tudja érteni. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. azt hittem. és azt mondtad: „Hol van. nagyon örültél. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. akibe betértem annak idején. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. melv próbára akar tenni engem. Amikor még kicsi voltál. s úgy találtuk. és a szellem nem jött le rád. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. és egyek lettetek. mert azt hittem. beléptünk a házba." Amikor József ezt hallotta tőled. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. azonnal visszamentünk együtt.Jézus azt mondta: . és így szólt: . Ezalatt lejött a szellem a magasságból. sőt bátorí­ tom. hogy kísértet. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál.

Nagyon szép. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. és az igazság országáról prédikált. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. „az igazság a földből sarjadt". A békesség pedig az az erő. ott az igazságos­ ság az az erő. hogy az emberi nemnek adja azokat. és szellemét küldte. Mária! 109 . a te anyagi testeddé lett. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. „az igazságosság az égből". Máriától. amikor Bárbelóból kivált. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. azt mondta: . ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". és megkeresztelte az emberi nemet. hogy az igazság a te anyagtested. az azt jelen­ ti. Ahol pedig azt mondják. Az igazságosság aztán a te szellemed. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. és örököljék a világosságbirodalmat. Amikor pedig azt mondják. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. mely a magasságból lejött. mert ő megszánta az emberi nemet. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel.nyilvánít meg. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. mely hozzám jött. Az igazság viszont az az erő.

és talál­ kozott Szabaóthnak. a jónak erejére vonatkozik. mely édesanyádból. Megszánta az emberi nemet. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak.az. a jónak ereje. ne bosszankodj miattam. amikor János megkeresztelt téged. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. hogy az emberi nemnek adja. és az emberi nemnek megbocsátott. és a magasságok Rejtélyeit hozta. az a szellem a magas­ ságban.az igazságosság a világosság szelleme. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. Mária így szólt: . ott ez Szabaóthnak.Uram. leereszkedett. melv rád jött. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő.Neked is megparancsolom a magyarázatot. és szintén adjak magyarázatot.Uram. Az emberek majd igazak és jók lesznek. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. A békesség pedig Szabaóthnak. a kegyelem a szellem. Jézus azt mondta neki: . mely benned van . mely rád jött. A kegyelem tehát isteni szellem. Máriából. engem is sürget az erőm. a jónak erejével. hogy az igazság a földből sar­ jadt. és így szólt: . mely keresztelt. Az igazságosság. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. hogy lépjek elő. mely a mennyből tekintett le. ne neheztelj. 110 . mely rád jött. a földlakóból sarjadt. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást .

ha a szavak jelentését még egyszer előadom. ald Jánossal találkoztál azon a napon. aki te vagy. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. és prédikált az igazság útjáról. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. mely a földből sarjadt". Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. ald eljött. mely belőlem kiment. és itt van Erzsébet. Mária. Te szántad meg az egész emberi nemet. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. 111 .Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. ne haragudj rám és bocsáss meg. Jézus anyja. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . akivel találkoztam.Uram és fiam és megváltóm. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. akik megcsókolták egymást. megfogantattál bennem. A kegyelem a Szabaóth ereje. Az igazság tehát Szabaóthnak.Kitűnő. mely a te anyag­ testedben van. János anyja. Én Mária vagyok. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. leborult a lábai előtt. Az igazság a földből sarjadt.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. ez „az igazság. a jónak erejét jelenti. így szólt: . Ez arra az időre vonatkozik. mely bennem van. Miután pedig beszéltél velem. édesanyjától.ez te vagy. megcsókolta azokat és így szólt: . amikor magadat szolgáltad. a te anyád. Uram. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. Az igazság ellenben az az erő. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. így szólt: . Gábriel alakját vetted fel.

amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. a jóba. a jónak erejét. János. És elmentél az archonok területeihez. Jézus pedig felelt Jánosnak. János pedig válaszolt. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. És a kis Szabaóth. a jónak ereje. melv belőled kisugárzik. az Első Rejtélv által. a kegyelem és az igazság.Neked is parancsolom. mely összekapcsolta magát veled. az Első Rejtélv." Nos. és ezt mondta: . az igazságosság te vagy. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. melyek megcsókolták egymást". aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. és így szólt: . a jó. Az igazság viszont Szabaóthnak. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. mivel ő leküldött Téged. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. és beletaszította Bárbelo anyagába. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . Uram. Az igazság a földből sarjadt. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. Te.0. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. hogy hirdesd ki. és megkeresztelted Szabaóthnak. és így szólt: . s amelyet balra taszítottál.63. bementem Szabaóthba. „És az igazságosság és a békesség. fogta ezt az erőt. mely besugárzik. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. az Első Rejtély. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását.Ez az az ige. FEJEZET János is előlépett.

és a lélek. És te leereszkedtél a fényruhára. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . János. mely bement Bárbelo anyagába. És az igazság. hogy amikor János ezeket mondta. melyet Szabaóthtól. mely kisugárzik. 64. beszélt hozzá az Első Rejtély. az Első Rej­ tély.lyeit. melv kifelé sugárzik: . szeretett testvér. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. mely a földből sarjadt. mely nagyon fényesen ragyogott. Az történt. melyet Bárbelo kezéből vettél át. a jótól kaptam. az te vagy. mivel az én Atyám küldött Engem. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. s így igazak lettek és jók. összejött. amely ruha Jézus. A béke pedig Szabaóth ereje. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. mely belőlem jött elő. megfelel Szabaóth.Kitűnő. mely a jobb oldali területekről jött. vagyis a te lelked. a mi megváltónk. mely az égből tekintett alá. a jó erejének. És elment a bal oldaliak területeihez. Atyámnak. mely a magasságból jött. hogy az erő. és egyetlen világosságáramlatot képezett. bement Bárbelo anyagába. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. Az igazságosság. mint egy galamb. tehát Én. és így szólt: .hogy Én és az erő.Úgy történt.

melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. akik. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. s amelyet a káoszhoz vittek. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. melyet egykor elvettek tőlük. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. mert újra megkapták a világos­ ságukat. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. a világosságáramot a káoszhoz vitték. melyet Én adtam nekik. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. beletaszította a testébe. megvilágosultak. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . félni kezdtek még egymástól is. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. Michael és Gábriel pedig.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. mint szolgák. melyeknek világosságát egykor elvették. Őrájuk van bízva a világosságáram. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. és a benne lévő erők [képességek]. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. melyet egykor elvettek tőle. és leküldtem őket a káoszba. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. és mindazt a fényerőt. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban.

Megértitek-e mit mondok nektek? 65. Mindent magához vont. s újra a régiek lettek. és megmenttettek e fényáram által. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. vagy tönkre is ment. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. és a templom felé fordult. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. széles folyammá lett. szintén vidámak és fényesek lettek. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. és így szólt hozzájuk: . PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. s majdnem tönk­ rement. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők.Uram. és nagy. és így szólt: . ismét beszélt. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. FEJEZET Péter lépett elő. 115 . amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. 2. PISTIS SOPHIA lankadó. fényerejük fokozódott. Egy folyó jött elő. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. ami a te szavaid magyarázatát illeti. amelyben azelőtt nem volt világosság. és PISTIS SOPHIÁBA taszította.

széles folyammá vált. Továbbá az ige. hogy azok meg ne haljanak. nyíltságuknak erőt adtak.3. és újra PlSTlS Aztán az ige. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. sze­ müknek világot adtak. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. akik a vizeket szabályozzák. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. 5. 7. Elértek lelkeket. SOPHIÁTÓL vettek el. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. és mindent magával ragadott. ittak belőle. és megmentette őket az örök élet vize. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. hogy nyíltan beszéljek. Meggörnyedteket felegyenesítettek. és nagy. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Halljad tehát. 9. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. Az egész országon átvezették. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. Akik száraz homokon voltak. melyekbe lélegzetet leheltek. 4. A kimerültek szíve felvidult. sem azok. akikre az élet vizét bízták. Az az ige pedig. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. Szomjuk csillapodott. Uram. Mert egymásra ismertek az Úrban. és mindent betöltött. 6. belenyomtak a testébe 116 . Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. 8.

hogy meg ne haljanak. mivel a világosságot. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. ittak belőle. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. akikre ez az áramlat rá lesz bízva.minden világosságot. Az ige: A szomjuk csillapodott. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. szintén nagyon boldog lett. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. az Első Rejtélyből jött elő. megkapták a világosságot. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. És az ige. és megtelt fénytársaik világosságával. amit mondtál. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. 117 . azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. mert azt beléjük taszították. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. mely tebelőled. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. s azután ők is vezették ki onnan. felélénkítették testének anyagát. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. amit elvettek tőlük. Ahol pedig a te erőd azt mondta. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. azt jelenti: mindazok. ott ez annak felel meg. s anyagteste felragyogott. AZ az ige pedig. melytől egykor elvették a világosságot. s amely már-már halálán volt. visszakapták.

mint azelőtt. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. s olyanok lettek. helyreállították. hogy a világosságáram a magasból jött. aki a templom vagy. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . hogy többé ne essenek el. Péter.Kitűnő. 118 . És az ige. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. te áldott. Ez a magyarázata minden igének. elhagyta a káoszt és rád jött. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. azt jelenti.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. majd megfordult. Amikor a te világosságerőd azt mondta. és felismerték. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. Ez a kijelentések magyarázata. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől.azt jelenti. mert már-már feloszlottak. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. hogy nyíltságuknak erőt adtak. azt mondta neki: . ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait.

Amikor pedig ez a fényerő lejött. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. üldözték. bepillant]. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. de Authádész teremtményei követték. hogy jöjjön és segítsen nekik. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. elmenekült előlük. most visszavette tőlük. fénye­ sen. hétfejű sárkánykígyó. 119 . És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. S újra Authádészükhöz kiáltottak. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. és így szólt: Az történt ezután. ezt még nem parancsolta meg nekem. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. és újra nagyon nyugtalanították őt. mely besugároz [benéz.66. ahogyan kezdetben volt. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. és nagyon zavarba hozták. Mivel ennyire zaklatták. aki megijedt és nagyon zavarba jött. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. mivel az én Atyám. mint a suhanó nyílvessző. az Első Rejtély. és Authádész első ereje. Az lejött a káoszhoz. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. egy másik egy nagy. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. és újra a káosz magasabb területeire jutott. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA.

újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák.Ezután az történt. hogy elvegyék minden világosságát. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. látta. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. hogy vezessék át a káosz területein. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. ó. ahonnan ki fogják vezetni őt. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. és tehozzád akarok jönni. kinézett a tizenkét eonból. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. mert benned bízom. ó. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. Továbbá megparancsoltam. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Világosság! 3. Világosság. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. mely mindegyikőjük fölött volt. Amikor tehát Ádámász. Világos­ ság. 120 . a zsarnok. Mert te vagy az oltalmazom. Ezért haragudott rá. vagyis ez a démon lejött a káoszba. és azt mondta: 1. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. a zsarnok. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. 0. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. akkor Atyám. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot.

Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. És fénvkoszorú lett az ő fején. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. Ekkor megijedtek. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. de az erős fényt sem bírták. és minden oldalon. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. és elvettem a benne lévő egész világosságát. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. balról is meg jobbról is és minden oldalon.Az történt. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. És az Én parancsomra. új erejétől. sem Authádész másik. s így 121 . és sok más esett össze bal olda­ lon. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. És Atyám. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. folyamot]. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. ő nagyon felbáto­ rodott. az oroszlánfejű erő elé léptem. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. mivel rendkívül erősen világított. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. mely fénylett. s így sokan lerogytak jobb oldalon. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. mely az eonokból jött. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. mert ő a világosságban bízott. fején is koszorút képezvén.

akiben bízom. zsoltárban: 1. az Első Rejtély vele voltam. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. és így szólt: . Istenem. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. váram. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem.mind erőtlenül estek össze a káoszban.Uram. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. mint a többi együtt. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. és azt mondta: . És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta.Megértitek-e. Én pedig. 67. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. 2. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. És a nagy fényár újra belé áradt. 122 . elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. újra beszélni kezdett. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. és megsemmisítettem egész anyagát.

Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. 7. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . sem a repülő nyíltól nappal. Testével fedez be téged. 6. Hallgasd meg. 4. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését.3. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. 5. Uram. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. Bizony szemeiddel nézed. és szárnyai alatt lészen oltalmad. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. 11. sem a délben támadó démontól. Nem illet téged a veszedelem. ezért meghallgatom őt. 15. mert megismerte az én nevemet. hogy őrizzenek téged minden utadban. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Uram. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 16. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. Hosszú élettel elégítem meg őt. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. és hozzád nem is közelíthetnek. megszabadítom őt. Megvédem őt. mert az ő angyalainak parancsol felőled. és jobb kezed felől tízezerén. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. Ez a magyarázata a szavaidnak. 12. Elesnek mellőled ezerén. Segítségül hív engem. 13. 10. Kézen hordoznak téged. 9. 14. Kígyón és áspiskígyón jársz. 8. Mert azt mondtad. mondja Isten. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. Sem a sötétben settenkedőtől.

mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. Továbbá az ige. Továbbá az ige. amely általad jött le a magasságból. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. És az ige. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. és tehozzád jövök én.Felségesnek védelmében lakozik. mely tőled jött. a zsarnok teremtményeitől. Továbbá az ige. ami az éjszaka. mert az erő a tizen- 124 . Istenem. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. ezek a világossá­ gáram szárnyai. benned bízom. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. te vagy az én oltalmam. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. mely nappal repül. bizalommal megmaradt a világosság mellett. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. Világosság. melyet végül Authádész küldött a magasból. amely volt a káoszban. váram. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. benne maradt a világosságár fényében. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. Továbbá az ige. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. mely az ő bal és jobb oldalán volt. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól.

és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. Továbbá éjszaka. mely a káoszban. Továbbá az ige. és nem voltak képesek közeledni hozzá. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. vagyis Authá­ dész teremtményeit. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. Továbbá az ige. mely pontosan a kettő között van. sokan pedig a jobb oldalán. tízezren a jobbja felől. Továbbá az ige. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. Ezért mondta Dávid. azt jelenti. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. . mert a káoszból jött. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. Uram. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni.délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. hogy „nappal". azért mondta a te világosságerőd. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. de neld közelébe sem kerülhetnek. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. hogy „dél". mely a délnek. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. a tizenkettedik órának felel meg. mely délben pusztít. hogy bánthassák. Továbbá az ige. vagyis a sötétségben ijesztgette. mely az éjszakának felel meg. vagy az én reménységem.harmadik eonból jött. De nem 125 . mert azt mondtad: te.

Az ige. Hallgass meg. 6. s kiemeltek engem a bőrruhákból. és hozzád menekültem. 4. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. Uram. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. Uram! 2. hogy leplezetlenül mondhassam el. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Mert te voltál a jobb kezem felől. 7. Ez tehát. és én megigazultam a te jóságodban. Visszatartottad ellenségeimet. ami a himnuszt illeti. ó. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. A te jobbod emelt fel engem. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. 8. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 .Uram. mint az ólom. olyan voltam előttük. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. Megmenttettem a béklyóktól. és te elvetted az én betegségemet. 5. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . mivel a káoszból megmenttetett. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és nem jelentek meg. A te igazságodban lettem erős. ó. Ellenségeim távoztak tőlem. 9. Tamás felelt. 3.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. mert a te nyugodalmad örök. és így szólt: .

hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan.csak a szemeivel nézte őket. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. hogy őrizzenek téged minden utadon. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. ha azt nézzük. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. Nem csak saját szemével látta. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. és nem is szorongathatták. hanem a megbüntetésüket is látta. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. mely az oroszlánfejű erőben volt. „hanem ellenségeidet nézed. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. nem ér baj téged. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. dicsérő énekét énekelte. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. amit PISTIS SOPHIA mondott. Továbbá az ige. magad vetted el a világosságerőt. Uram. hogyan esnek át egymáson. hanem te. Továbbá az ige. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. úgy fizettél meg nekik. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. Továbbá az ige. kísérjék. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . és kezei­ ken hordozzanak. az Első Rejtély.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. és látni fogod a gonoszok megbüntetését".

azt jelenti: mivel Bennem bízik. mert a te világosságod velem volt. a hétfejű teremt­ ményre. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. újra hangosan felkiáltott. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. így szólt: .Ekkor az történt. Mivel a világosságban hitt. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. elvették az 128 . meg fogom menteni és árnyékomban védeni. mindezektől megmenekült. vissza­ tartottad a te világosságoddal. Világosság! 2. hogy felemelkedett a káoszból. mert ismeri a nevemet . 3. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. 4. és ezt mondta: 1. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem.Kitűnő. és azt mondta a tanítványainak: . ó. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Mert te körös-körül világosság lettél nekem.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. Authádész teremtményeit pedig. Uram. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. s nem tudtak közeledni hozzám. 68. amelyek harcoltak ellenem. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra.kígyón jársz.

én pedig felragyogtam a te nagy erődben. Bizodalmam pedig megerősödött. Balról is világított meg jobbról is. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. fényben-lakómnak van füle. 8. a te áramod tiszta világosságában. mely megmentett engem. s eszem megértette a te beszédedet. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. 7.Uram. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Authádész teremtményei távoztak. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül.erőmet és letaszítottak a káoszba. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. az hallja. 69. 5. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. és minden oldalról körülvett. 6. 129 . amikor a káoszból feljött. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. nehéz anyag lettem. Parancsold meg tehát. bízom a te világosságodban. Nos. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. mert te mindig mentesz. Tamás lépett elő és így szólt: . és a káosz kötelékeitől megszabadult. akinek van füle. amelyet mondott. ezért számukra én lomha. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát.

elvették az erőmet. Továbbá az ige.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. Továbbá az ige. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. olyan voltam előttük . PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. és hozzád menekültem. és kitaszított voltam. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. ó. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. számukra lomha. ó. Uram. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. és nem jelentek meg . Továbbá az ige. irgal­ masságodban az én megmentőm . és nem tudtak közeledni hozzám. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem.tettem a béklyóktól. visszatartottad a te világossá­ goddal.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. És az ige.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. Továbbá az ige. Világosság. nehéz anyag lettem.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. mely megmentett engem. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . és megmentett a te világosságáramlatoddal. és hozzád jöttem. melyek harcoltak ellenem.

és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. és te levetted rólam a betegséget. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. Uram. Továbbá az ige. 131 . melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. távoz­ tak tőlem. amikor a káoszból megmentették. és megváltották a sötétség kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. hogy a te világosságáramod az. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem.meg balról is. Továbbá az ige. mert a te nyugodalmad örök. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. és minden oldalról körülvett. és a te igazságosságodban megtisztultam. mert te mindenldt megmentesz. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. Ez tehát. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. melyek szorongattak engem. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával.

hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. hogy ldvezessél a káoszból. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. 7. azt mondta neki: . És elvittél engem minden anyagi sötétségből. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. 3. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. FEJEZET Az történt. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. 5. Mert te elvetted a világosságerejüket. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. és így szólt: 1. s a lenti területekre vittél engem. 4. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól.70. 6. és én látni kezdtem. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné.Nagyon jól mondtad Tamás. És hatalmat adtál nekem. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. Te pedig velem voltál. Megsemmisítetted. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. mely minden fölött van. 132 .PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. 2. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J .

71. és így szólt: . és minden erőm a te világosságodban megújuljon. 9. Máté válaszolt. hogy nyíltan adjam elő. 10. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. Felvezettél engem a káosz fölé. És az Első Rejtély felelt.Megparancsolom. és így szólt: . Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. és a te világosságod legyen bennük. a pusztulás zavaros helye fölé. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . Máté lépett elő. Aki megérti ezt a meg­ bánást. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. Parancsold meg. az lépjen elő és magyarázza meg. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. Tagjaimnak egyenes utat adtál. és azt mondta: . Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele.8. s én megtisztult világosság lettem. 11.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. Máté. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát.

a te neved vett körül engem. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására.1. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. 7. 6. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. mely fent van. és szent lakóhely lett. 2. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. Halljad. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. 134 . A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. a mélységből. 3. hogy minden feloszoljon és megújuljon. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. És te velem voltál. Aid levezetett engem a magasabb terekből. a mélységből. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. 9. bárhol voltam. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. a fentiekből. 8. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. fentről. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. és a megdermedteknek életerőt adtál. Szétszórta ellenségeimet. 4. 5. s a lenti területekre vittél engem. és engem az ő gyökere fölé állított. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. 10. Uram. kezed utat csinált a te igazaidnak. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. hogy segíts nekem. és testtel ruháztad fel őket. 11. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. A te gazdagságodat építetted reá. az vezetett fel engem az alsó területekről. Fogtad a holt csontokat.

hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. és én láttam azt. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. mert te elvetted az erejük világosságát. Továbbá az ige.És az ige. Továbbá az ige. és mindenhol a te neved vett körül engem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. Megsemmisítetted. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. hogy segíts nekem. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. hogy a magját is megsemmisítsem. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. és az ő anyaga fölé állítottál. hogy megoldhassam béklyóimat. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. Továbbá az ige. és oktatott engem azok felől. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. Továbbá az ige. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. és a szét-szórakodásba hajtottad őket.

és a világosságban minden erőm megújuljon. melyektől elvetted a világosságot. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. és szent lakóhely lett. melyben már nem mozdult világosság. és minden tagomnak. mert hittem benned. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. és a megdermedteknek életerőt adtál. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. Továbbá az ige. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. Továbbá az ige. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. hogy minden feloszoljon és megújuljon. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . Továbbá az ige.utat a te igazaidnak. Továbbá az ige. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. melyekben nem volt világosság. ságod lett. és vittél el az anyag sötétségeiből. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. hogy kivezess a káoszból. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel.

akinek az esze bölcs lett. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. Világosságok Világossága. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. és gyűlöli a mi nemünket. Világosság. Ez tehát.ságát. és én megtisztult világosság lettem. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. 72. akik leszálltak a sötétségbe. és mentettél meg azok elől. azt mondván: . 2. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. eszem mindig kész előlépni. És az Első Rejtély folytatta. s nem hagytad. Uram. és így szólt: 1. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. mert fenyeget engem. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. de félek Pétertől. Te mentettél meg engemet.Kitűnő. NOS. és azt mondta: .Uram. Mária lépett elő. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. 3. 0. így szólt: . Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. és szavaid magyarázatát előadni. 0. az erőmet te vezetted fel a káoszból.

Uram. Mária pedig így felelt. Márta lépett elő. amikor hozzád kiáltottam. Istenem. és azt mondta tanítványainak: . most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti.-Akit a világosság szelleme tölt el. s engem világossággal övezett fel.Uram. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. És sötétségemet világossággá változtatta. és nem engedted. 73. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. és így szólt: . és így szólt: 1. Tehát. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. 2. áldott vagy te. zsoltárban: 1. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . Magasztallak. Uram. 3. hogy felemeltél engem a mélységből. 2. Uram.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. így szólt az Első Rejtély: . Mária. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja.Nagyon szép. A világosság lett a megmentőm. Uram. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. azt senki sem fogja tudni akadályozni. meggyógyítottál engem. Mária.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. Ezután folytatta. amikor ezeket mondta. s az bemehessen a teremtményeibe. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. és el akarja majd rabolni a világosságodat. eljövök és elhozom neked. mert haragszik rád. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. hogy leküldje a káoszba. megváltam tőle. és azt hiszi. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. és leszállok az ő területeikre. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat.Ha pedig a három idő beteljesedett. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. és így szólt: . Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. és a világossághoz mentem. Elkeseredetten ellened fordul. FEJEZET Ezeket az eseményeket. és én nem késlekedem majd. hogy elvegyem a világosságu­ kat. mialatt az embervilágban voltam 144 .Mindezek után pedig az történt. 77. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. És ahhoz a területhez megyek. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. ahová vittelek. ahonnan jöttél. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. hogy elvegyék a világosságodat. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. és segítségedre sietek. amíg majd elvihetlek a te helyedre. nagyon örült.

hogy ez a sötétté 145 . betelt az idő. lenézett a káosz területeire. míg el nem vették tőle egész világosságát. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. kívülről azonban első Rejtélyben. én az embeivilágban voltam. hogy az erő sötét. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. az Olajfák-hegyén. s ott belenyomják az ő sötét. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged.és az út szélén ültem. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. amelyben kibontakoztam. hogy azt levigyék a nagy. üldözni kezdték SOPHIÁT. hogy megkapjam második ruhámat. és meglátta. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. zavaros [káoszos] erejébe. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. mely a Nagy Felfoghatatlan. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. nagyon haragudván rá. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. sötét káoszhoz. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. hatal­ mas teremtésének akarta adni. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. meg azt hitte. és két sötét. két hatal­ mast a káoszban. az Olajfák-hegyén. És látta." Amikor ez az időpont bekövetkezett. mert azt hitte. és mielőtt a magasságba jutottam. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. És elhozta sok archonját. mert én elvettem a világosságát tőle. mielőtt elküldték a ruhámat. ezen a helyen ugyanis. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén.

akkor hozzád sietek és segítek neked". Most tehát. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. Hanem haragudott rám Ádámász. és segíts nekem! 2. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. s hagyjanak itt engem üresen. Ezért tehát. mert Én elvettem a világosságát. 4. ha megkötöttem volna. mivel azt mond­ tam neki. Amikor tehát szorongatták. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ó Világosság. 0. ő újra fel­ kiáltott. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. 6. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. ez az erő most sötét volt. Ments meg ezektől az archonoktól. ó Világosságok Világossága. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". Ekkor az történt. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. az Olaj­ fák-hegyén. vagy szorongattam volna. mivel azt mondta nekem. akik üldöznek engem. ha azt tettem volna. hogy megmentsen. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. 3. akik most ellenem keltek! 7. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. és Én veletek ültem ezen a helyen. Világosságok Világossága. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. benned hittem. Lelkesíts meg engem hamar. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer." 146 . 5. Hogy el ne vegyék a világosságomat. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. ahogyan engem szorongatott.

Ald ezeket megértette. haragodban. szét ne szaggas­ sa. és ismertesse a jelentésüket. ha cselekedtem ezt.78. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. Én Uram. te vagy a megvédelmezőm. az lépjen elő. te. zsoltárban: 1. Uram. ha hamisság van az én kezeimben.Uram. Istenem. 5. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. 4. szeretett Jakab! 147 . akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. azt mondta: . 3. így szólt: .Kitűnő. Serkenj fel mellettem. Rajta! 6. ha gonosszal fizettem meg. és sújtsa porba az én dicsőségemet. Akkor ellenség üldözze lelkemet. Én Uram. ha nincsen szabadító. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. Jakab lépett elő. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. és így szólt: . 2. Istenem. Kelj fel.

Ekkor őhozzájuk fordult." És haragját nem veti reátok az idő előtt. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. melyeket Ádámász alkotott. megijedt. amelyet az alkotott. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. Most azonban itt az idő. és megfordult. mondván. hogy igaz és erős bíró a világosság. s minden erejét beveti. az erőszakos haragszik. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. sötét teremtést. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. melyeket Ádámász sugárzott ki magából.79. és egy sötét alkotást teremtett. azt nézvén. hogy meg­ semmisüljetek. ezt mondván a tanítványoknak: . és látta a sötét és zavaros helyet. 3. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. 0. Továbbá meglátta a két hatalmas. és azt mondta nekik: 1. És erősségében készen áll. 148 . de türelmes addig az időpontig. Tudjátok meg. hogy ott szorongassák és kínozzák. hogy nincsen segítségem. amelyet mondott nekem. hogy elvegye a ti erőtöket. Látta azonban. hogy üldözték őt. 4. Miért üldöztök engem. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. Ha tehát nem tértek meg. Világosság. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. aki megszabadítana tőletek? 2. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. és erőit elkészítette. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. s nem hagyjátok abba az üldözésemet.Ekkor az történt. Ádámász területére nézett. nézd! Ádámász. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt.

3. aki nem haragszik mindennap. Kieszelt terve miatt. Parancsold meg tehát. 149 . és így szólt: . Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. akkor kardját élesíti. erős és türelmes. olyan Isten. amiket mondottál. 4. FEJEZET Újra Márta lépett elő. Erre az Első Rejtély így felelt: . mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7.Megparancsolom. Ha valaki nem tér meg. 80. az lépjen elő. szellemem világos. kézívét felvonja és felkészíti azt. Akinek szelleme meg­ érti. 14. és megtüzesíti a nyilait. Erre azt mondta Márta: . vedd el az ő világosságát tőle. És még egy zavaros és még egy sötét.Uram.Uram. hogy beletaszítson engem. Világosság. Most tehát. és elvegye az én világosságerőmet. káoszos teremtést csinált és készített elő. és magyarázza meg. Isten igaz bíró. zsoltárban: 12. ezek azok a szavak. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. vedd el az övéit. Halálos eszközöket fordít reá. 13. add elő a szavak magyarázatát. mivel káoszt alkotott. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. Márta. és megértem.2.

és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. te áldott. Jézus újra folytatta beszédét. mert a világossághoz akart menni. oly fényesen. örvendezett és ujjongott. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. íme. és bevezettem a tizenharmadik eonba. amit tervezett.15. amiket Én tettem érte 150 .Nagyon jól mondtad Márta. a Láthatatlanokat. engem azonban nem ismertek fel. 8 1 . amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. 16. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. és azt mondta tanítványainak: . aki álnoksággal vajúdik. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. aki velem volt. Gödröt ás és mélyre vájja azt. A baj. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. így szólt hozzá az Első Rejtély. 17. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. visszafordul az ő fejére. nem tudták ki vagyok. Amikor Márta ezeket mondta. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. amit csinált. hamisságot fogan és vétket szül. Felismerték őt. mely kifelé néz: . és erőszakossága az ő feje tetejére száll. Meglátták SOPHIÁT. de beleesik a verembe.

és meghallgatott bajomban. tiszta világossággal töltöttél meg engem. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. Átkísért az eonok alkotásain. 4. 5. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. Hálát adok neked. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. Amikor erőm elfogyott. 7. Mert bennem sem világosság. és a szférák archonjainak eonjaitól. egészen az ő megmentéséig. És amikor lementem. és amikor már nem volt világosságom. ahol nincsen világosság. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. az emberiség földjén. Hálát adok neked. elveszítettem az erőmet. világtalan lettem. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. 3. sem erő nem volt. 151 . ó Világosság. és nem volt bennem világosság. olyan terekben tévelyegtem. Amikor a magasságból lementem. És a világosság törvényét megharagítottam. 6. Mindenhonnan megszabadítottál engem. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. 8. a lakó­ helyemhez visszavigyen. 9. erőt adtál nekem. 11. 12. 10. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. hogy a tizenharmadik eonhoz. mivel kimentem a helyemről.lent. a lakóhelyemre. A Láthatatlanok közé lépett. Erőm teljesen kimerült. és senki se segített nekem. ó Világosság. mert megmentett.

az lépjen elő. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. Hálát adok neked. ó. Ez tehát a himnusz. Te hagytál engem elszökni a területről. És mert tudtukra akarta adni. 17. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. 14. őt dicsérvén. ó Világosság. és kimentett minden szükségemből. 21. 15. 152 . És szükségemben a világossághoz kiáltottam. és leszálltam a káosz kapuihoz. a megmentésemért. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. Hálát adok neked. ez erőt adott nekem. akinek gondolkodása megvilágosult. hogy megmentettél. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. 20. Világosság. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. És otthagytam a Rejtélveket.13. 18. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. és meg­ szabadított minden bajomtól. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. dicsérve kiáltottam a világossághoz. amelyet ővele tettem. és az megszabadított minden kínomtól. 19. Nos. ahonnan hiányoztam. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. 16. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. el lett véve az én erőm. hogy az ember­ világhoz mentem. s mivel vétkeztem. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit.

a lelkük is elepedt bennük. 10. 8. Fülöp lépett elő. és így szólt: .82. 6. északról és a tenger felől.Jézus. És vezette őket egyenes útra. mert jó. 7. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. Lakóhelyet nem találtak. Éhesek és szomjasak voltak. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Magasztaljátok az Urat. 4. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. mert örökkévaló az ő kegyelme. 9. és a Felségesnek tanácsát megutálták. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 153 . 12. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. Uram. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. 11. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Dávid próféta egykor a 107. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. 2. 5. gondolkodásom világos. De az Úrhoz kiáltottak. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. zsoltárban prófétált erről: 1. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. mert ellenszegültek az Isten beszédének. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. 3.

és sanyarúságukból kiszabadította őket. Továbbá az ige. 15. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. mert jó. mert megmentett. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. 21. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. és a halál kapujához köze­ ledtek. 16. és ellenségeim. ó Világosság. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. 14. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Uram. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. 17. sanyarúságukból kiszabadította őket. az archonok kezéből megszabadított. 20. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Amit ugyanis Dávid mondott. és kimentette őket az ő vermeikből. mert megváltóm és megszabadítom vagy. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. köteleiket pedig elszaggatta. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban.13. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Minden étket megutált az ő lelkük. mert azt 154 . Uram. hogy adjatok hálát az Úrnak. és az ő kegyelme örökkévaló. 18. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. 19. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából.

így szólt: . Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. 155 .Nagyszerű. és mert tudtukra akarta adni.akarta. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. amelyet te cselekedtél vele.

.

ald kopogtat. amit akarsz. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. zörgessetek. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel.Uram. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. ne haragudj rám. amelyet te adtál nekünk. hanem a magasság tudatában kérdezünk. ahogyan a világ embere kérdez. FEJEZET Mindezek után az történt.83. Bizony. bocsásd meg. és ezt mondta: . az talál. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. válaszolt. Uram. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. kit fogok találni. ahogyan kérdezni tanítottál minket. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. hogy kérdezlek. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. annak ajtót nyitnak. Nos. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 .Nos. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el.Kérdezz. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. Uram. és találtok. hogy Mária lépett elő. amik felől kérdezlek téged. és így szólt: . aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. .

majd így szólt Jézushoz: . hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. és azt mondta Máriának: . ahogyan kell. és úgy kérdeztek.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. ami hozzájuk hasonló. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. nagyon örült és ujjongott. A Nap világossága. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. ami a lényüket jelképezhetné. ahogyan már korábban is mondtam nektek. és Én örömmel nyilatkozom neked. ahogyan már máskor is mondtam nektek. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. Kérdezz tehát. vagy miből áll a világosságuk? 84. és nincsen itt semmilyen kép.Mit találhatnánk ezen a világon. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ami mennyei minőségű lenne. akkor nagyon fogok örülni. hogy mindent határozottan megkérdeztek. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. Bizony mondom nektek. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. Bizony.Uram és Megváltóm. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. eredeti minőségében 159 . bizony mondom nektek. FEJEZET Jézus pedig felelt.

Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. nem példázatban. ahogyan már régebben is mondtam nektek. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. meglátjátok majd. hanem valóban. akkor meglátjátok. amellyel az archonok helyét felülmúlják. s mint a porszemre. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. De kis idő múlva elvezetlek téged. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. Ezért tehát Mária. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. nincsen ezen a világon semmilyen kép. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 .a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. sem világosság sem forma. meglátjátok a pompát. hogy milyen fényességben vannak. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. amely elválasztja az archonok területétől. milyen pompásak. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. és a nagyszerűség miatt is. ahogyan korábban is mondtam már nektek. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. akkor nagyon csodálkoztok majd. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. és a nagyszerűség miatt. Háromszor hatalmas Istenségnél is. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. amelyben van. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. mellyel azok felülmúlják ezt.

amelyben fekszenek. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. meg a nagyszerűség miatt. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. de borús időben. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. Ha pedig a világosságországra tekintetek. mekkora pompában vannak. s annak a dicsőségét látjátok. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. Ha pedig titeket a világosságországba. mint az embervilág délben.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. És ha a középre tekintetek. akkor meglátjátok. 161 . Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. akik középen vannak. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. akik jobbra vannak. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. mely a fénykincstől elválasztja. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. és a nagyszerűség miatt. mint az embervilág éjszakája. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. a nagy távolság miatt. mint az embervilág napjának a fénye. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. amivel ez a hely a többit felülmúlja.

és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 .Uram. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. és nyíltan. és így szólt: . Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. ne neheztelj. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. ha megkérdezlek. Mária.Kérdezz amit akarsz. Nos. a kisugárzások [teremtés] helye. és a nagy világosság miatt. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . felül­ múlják majd a világosságországot.85. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. . akik megkapták a világosság Rejtélyeit. a világ emberei tehát. kérdezd. amit akartál.Azok az emberek pedig. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. Mária Magdaléna sietett elő. azt mondtad. mely elválasztja őket. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. A világosságország tehát a fényldncs. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát.Uram. majd így szólt: . határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. és nagy örömmel nyilatkozom neked. nagyon megörült. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ami után kérdezősködsz. akik megkapják a világosság Rejtélyeit.

Az ötödik Megváltó. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. a teremtés helye. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. FEJEZET És Jézus felelt. a nagy a nagysága szerint. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. velem lesznek a fényörökség helyén. a kicsi a csekélysége mértékében. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. ezt mondván Máriának: . Ide hallgass tehát. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. akkor a fénykincs.Bizony nagyon szép. 163 . És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. mert velem együtt királyok az én országomban. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. Ez még nem most fog megtörténni.86. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták.

A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. ez a gyermekek gyermeke. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. És a Hét Ámen. 164 . ahogyan már a fénykincsben is teszi. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. mivel ők is királyok a fényörökségben. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. És a kilencedik Megváltó. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. És a tizenkettedik Megváltó. A nyolcadik Megváltó. azok lelkeinek helyein lesz. És a tizedik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. ez azok lelkeinek helyén lesz. meg az Öt Fa. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. a hetedik. azok lelkeinek helyein lesz. mert királyok a fényörökségben. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. És az Ikermegváltó. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták.

Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. királytársak lesznek 165 . És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. Az Őr azonban. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. a nagy. aldt Atyámnak neveztem. amelyre rendeltettek. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. Szabaóth pedig. Feladatuk jelentősége miatt. még beszélni fogok veletek. És Jeu. a második Fából keletkezett. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. aki azoknál van. melyeknek mindenkori feladatáról. a nagy és jó. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. a világosság felvigyázójából lett. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. Jeuból. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából.

A közép többi angyala. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. hanem az eon végén. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. de mindenki az ő területén lesz. ahová rendeltetett. nem történik meg a vég előtt. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. mind azon a helyen maradnak. amikor 166 . azon a helyen marad. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. amit mondtam nektek. amely töredelmesen megtért. amelyre kezdettől fogva állíttatott. ahová beiktatták őket. nem most lesz. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. És minden archon. A lelkek mind jönni fognak.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. akik középen vannak. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. Mindez pedig. mindegyik abban az időpontban. mely azok lelkeinek helyén lesz. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. Mindez. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. amit mondtam. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok.

Röviden: az emberiség minden lelke. amíg a mindenség fel nem emeltetik. akik az Első Parancsolat területéről valók. aki a fénykincs területéről való. És mindegyik azon a helyen marad. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. és tovább mennek a fényörökség helyére. meg akik jobbról valók. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. Ok pedig átmennek a közép minden területén. És azokat is megelőzik. egészen addig. És megelőzik azokat is. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. aki megkapja a Rejtélyeket. Azok pedig. akik a középen lévő helyen vannak. És a középen lévők megkeresztelik őket. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . akik jobb oldalon vannak. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak.a Rejtélyt megkapja. ameddig megkapta a Rejtélyeket. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. akik a közép helyeiről valók. minden megbánó archon előtt fog menni. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. Egyszóval: mindenkit megelőznek. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. a fénykincshez. És azok előtt is mennek. és akik a fénykincs helyéről valók. És mindegyik elvégzi a hivatalát. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut.

ez az egész emberi nem. Tudni akartad tehát. ezek azok. Ezért mondtad Uram azt is. 87. akik az elsők. Nos. és így szólt: . hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Vagyis az utolsó. Ez tehát az ige. Amikor ezeket mondta. az hallja. Uram. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. Mária. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. Egyébként: akinek van füle. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. mint a magasság helyeiről valók. Mária. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. 168 . te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. szavaidat illetően. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. hogy felfogunk-e minden szót. az hallja.Uram. és az utolsók az elsők. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. és minden szavadat meg­ értem. világosságban-lakómnak van füle. hogy akinek van füle. és azt mondta neki: .Rendkívüli. FEJEZET Úgy esett. Nos. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. amit mondasz. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. Jézus újra felelt. megelőz minden bűnbánó archont. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni.megkapó lelkek begyűjtésénél. és azokat. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni.

és így szólt tanítványaihoz: . Ezért tehát valóban semmi sincsen. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. amihez hasonlítani lehetne őket. akik az ő területük alatt vannak. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. sem nagyság. és a nagy fényesség miatt is. aki a fénykin­ cset veszi körül . amelyben él. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ami leírhatná ezt a fényességet. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. hogy miiven a fajtájuk. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. és meglátjátok pompás dicsőségét. a hely nagyságához képest. Ne haragudj tehát. nem csak ezen a világon. amelyben van. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak.88. Uram. mint ennek a világnak egy váro­ sát. aki a kis Segítő fölött áll. sem világosság. Mária Magdaléna lépett elő. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. mivel gyakran zaklattalak.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. ha megkérdezlek. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek.Hallgassátok. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . amelyen az utolsó Segítő van. ne bosszankodj. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. akik minden Segítő fölött állnak.Uram. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. és azt mondta Jézusnak: . hanem azokhoz sem hasonlók. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm.

amit akarsz.Uram. a Megváltó ezt hallotta Máriától. 89. Mert mi. mélységes irgalommal felelt neki. ezt mondván: . hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. Amikor Jézus. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. Mert mérhetetlen távolságban. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . s Én határozottan és megbízhatóan.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. majd így szólt Jézushoz: . arkan- 170 . a mélységet.Kérdezz. bizony mondom nektek. nem csak magunkat sajnáljuk. Uram. arkangyalokon. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. nagyon megörült. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. a hosszat és a szélességet is illeti.Bizony. nagyon messze van tőle az angyalokon. hanem az egész emberi nemet. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól.

amelyben van. az angyalok és arkangyalok miatt. újra Mária Magdaléna lépett elő. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. akik a világosság Rejtélyeit kapták. És sokkal. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. kik és milyenek lesznek azok. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. arkangyalokon.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. és ezt kérdezte Jézustól: . De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. az angyalokon. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. 90. az archonok anyagi testeiből jöttek. és nincsen mértéke a világosság­ nak. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. Éppígy a harmadik. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. ahogyan már korábban is mondtam nektek. Ezért mondtam egyszer 171 . egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. mérhetetlenül világosabban ragyog. ott fog ő maradni a fényörökségben. ahogyan korábban is mondtam már nektek. azok az alacsony rendben lesznek.Uram. amikor megmagyarázom őket.Ha azok. negyedik és ötödik Segítő.

vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. abban a Szel­ lemben. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. arra a helyre jutnak. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. mely ezekben van. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. rendszerébe. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. és minden rendet is. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. 173 . és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de a magasságba. amelynek a Rejtélyét kapták. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. lemehet az alatta lévő rendekbe.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni.

ami után érdeklődünk majd. és azt mondta Jánosnak: . hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott.Bizony jól kérdeztek mindent. és nem áll hatalmában más. és az sem áll hatalmában.Uram. János lépett elő. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. Ez azt jelenti. FEJEZET Jézus pedig felelt. és azt mondta Jézusnak: . hogy bármit is kérdezek.nektek: Ahol van a ti szívetek. Uram. Most azonban hallgasd. parancsold meg nekem is. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. ott lesz a ti kincsetek is. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. Nos. János felelt. ameddig megkapta a Rejtélyeket. és így szólt Jánoshoz: . hogy mond­ jad. te áldott és szeretett. ott lesz ő. céltudatosan és nyíltan. fölötte lévő rendekbe bemenni. neked is megparancsolom. amit akarsz. ne titkolj el előlünk semmit sem. János. megígérted nekem. és így szólt Jézushoz: . és ne haragudj. az mind azon a területen marad. és mindent megmondok. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után.Uram és Megváltóm. mert. hogy beszéljek előtted. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. Uram.János. megnyilvánítod azt. és nem 172 . hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket.

amelynek a Rejtélyét kapták. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. 173 . mely ezekben van. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. arra a helyre jutnak.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. és minden rendet is. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. abban a Szel­ lemben. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de a fölötte lévőkbe nem mehet. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. rendszerébe. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. lemehet az alatta lévő rendekbe. de a magasságba. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta.

miért keletkezett a sötétség. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. hogy miért keletkeztek az ítéletek. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg.az a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságok világossága. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. a felette lévő rendekhez. És ez a Rejtély tudja. fentről le és lentről felfelé. de nem mehet magasabbra. és hatal­ mában áll ott maradni. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. 174 . vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. hogy miért keletkezett a káosz. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. és miért lett a világosság. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . [a Rejtélyt] aki Én vagyok . és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. és miért kelet­ kezett a fénykincs. És ez a Rejtély tudja.

hogy miért keletkezett a nemi közösülés. és miért keletkeztek a világosság örökségei. Tudja. hogy miért keletkezett a sírás. hogy miért keletkezett a bűn. és miért keletkezett a nevetés. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. hogy miért keletkezett a gyilkolás.És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett a harag. és hogyan keletke­ zett a béke. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). és miért keletkezett a tisztaság. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek az istentelenek. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. Tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. Tudja. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. és miért keletkeztek a jók. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. hogy miért keletkeztek a bűnösök. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. Tudja. 175 . és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. hogy a tűz ne ártson. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. És ez a Rejtély tudja.

Tudja. Tudja. 176 .Tudja. hogy miért keletkezett az erősség. hogy miért keletkezett a halál. hogy miért lettek a világ gazdagjai. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. És ez a Rejtélv tudja. Tudja. és miért keletkezett a tisztaság. és miért lett a szolgaság. azok nagyon megörültek. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkezett az engedékenység. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. 92. tanítványaim. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. Tudja. és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. és miért keletkezett az irgalom. és miért keletke­ zett az élet. és miért keletkezett a gyen­ geség. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: . 0 pedig folytatta beszédét. és miért lesznek megsemmi­ sítve. Tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a lázadozás. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. hogy miért keletkeztek a hüllők.Hallgassatok tovább.

hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. és miért keletkezett az ezüst anyaga. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. hogy miért keletkezett az arany anyaga. És ez a Rejtély tudja. 177 .Tudja. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. hogy miért keletkezett a világ anyaga. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek. Tudja. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. Tudja. és miért keletkezett minden anyag. És ez a Rejtély tudja. és miért lesznek megsem­ misítve. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkeztek a vadállatok. és miért keletkezett maga a föld is. Tudja. Tudja. és miért keletkeztek a madarak. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. Tudja. hogy miért keletkezett a növényvilág.

mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről].Tanítványaim és társaim és testvéreim. hogy miért keletkezett a hideg dér. maradjatok ébren. Tudja. és miért jött fölé víz. És tudja. és miért kelet­ kezett a Kelet. hogy miért keletkeztek a csillagok. miért keletkezett a Nyugat. és így szólt a tanítványokhoz: . tanítványaim. fogjatok fel és értsetek meg. hogy miért keletkezett a Dél. Tudja. hogy miért keletkezett a nyugati szél. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. Tudja. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. FEJEZET Jézus pedig folytatta. és miért jött rá eső. Mert ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat. hogy miért száradt ki a föld. Ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a keleti szél. hogy miért keletkezett a por. és miért keletkeztek a felhők. Tudja. és miért az Észak. és minden szót. amit még mondok nektek. hogy miért keletkezett a jégeső. 178 . és miért kelet­ kezett az emberiség. miért süllyedt le a föld.93. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a hűvös. Tudja. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. Hallgassátok tovább. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. hogy miért keletkezett a hőség. Tudja. hogy miért keletkeztek a démonok. Tudja.

hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. és miért keletkeztek a szolgák. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek.Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. és hogyan keletkezett a megelégülés. és miért keletkezett az észald szél. hogy miért keletkezett a gyűlölet. Tudja. hogy miért keletkezett a déli szél. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. 179 . hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. hogy miért keletkezett a viszály. hogy miért keletkeztek az angyalok. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a sze­ retet. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. Tudja. Tudja. és miért keletkeztek azok az archonok. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. Tudja. Tudja. Tudja. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkezett a falánkság. Tudja. és miért keletkeztek az arkangyalok. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. és miért keletkezett az egyetértés. és miért keletkezett az egyet­ értés. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. mely befelé és kifelé néz. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. a második térhez vitték őket. vagyis az Egyet­ lennek. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. amelyet most felsoroltam.végtelen térben. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. aki az Első Rejtélv. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . Tudja. mígnem az Első Rejtélv teréhez. 185 . és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. Tudja. Tudja. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. Tudja. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. és miért jött elő az Atvátlanokból. Tudja. amely az Első Rejtély tere.

és miért jöttek elő az Atyátlanból. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. És ez a misztérium tudja. 186 . Abból. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. És ez a Rejtély magától tudja. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. miért áldozta fel magát. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. és miért jött elő a Második Háromszellemből. Tudja.és miért terjedt el. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. Tudja. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. amelyek az Egyetlen. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . amely felülről az Első Háromszellem.azok közül. aki mindegyikőjükön uralkodik. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. egymás mögött állván. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

a hosszáról is meg a székéről is.Uram. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok.Igen. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. amit mondtam nektek. és az Én trónom az övékét múlja felül.bizony mondom nektek: azok az emberek. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . előre sietett Mária Magdaléna. Uram. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. csak a trónotok lesz őfölöttük. És tudni fogják. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. És minden ember. és azt mondta: . a mélységről is meg a magasságról is. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és amelyeket még nem mondtam. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. 192 . 97. hogy miért lett a mindenség. És tudni fogják. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. akik a magasságból valók. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e. ne neheztelj. hogyan alapították a vilá­ got. felismerik majd minden szavam Gnózisát. Nos. akik azt a szót ismerni fogják.És mindenben egyenlők lesznek veletek. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. amelveket mondtam nektek. és az én trónom a tiétek fölött. és így szólt: . mint az egész ismeret igéje.

de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. az a maga­ sabb területeket örökli. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. az alantas Rejtélyt örököl. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. hogy mindez miért keletkezett. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. ameddig a Rejtélyeket kapta. ameddig a Rejtélyeket kapta. Aki alantast kap. és azt mondta Máriának: . De minden ember. 193 . amely a mindenség Gnózisa. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. igaznak jutalmát kapja. légy türelemmel irántam és ne haragudj. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. És aki magasabb Rejtélyt kap. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. prófétának jutal­ mát kapja. és nagy örömök és ünnepség közepette él. ha megkérdezlek. aki egy igaznak hisz.De igen. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. az addig a helyig megy és örököl. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. addig a helyig fog menni és örökölni. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. És még egyszer.Uram.

hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. úgy hogy előreha­ lad. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. akik az Első Rejtély második. Ugyanígy azok. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. Ez történik azokkal is. És nem felelnek és nem vitatkoznak. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. És ez a lélek felszáll. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. nem mentegetődzik. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. ítélők]. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. 194 . egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és erőtlenül esnek arcra.Most azonban hallgassatok meg. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. és eljön az ideje. És ez a lélek sehol sem válaszol. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. sem az archonok bármelyik területén. akkor a megtorlók fogadják őket. Ha eljön az ideje.

ha elhagyja a világot. Mária lépett elő. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. de ez három Rejtélyből áll. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. amelyről beszélek veletek . vagyis az abszolút Rejtélyt. és azt mondta: . Uram. és nyilváníts meg nekünk mindent. mert magasztosabb.Csak egy Rejtélye van ugyan. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. amely az Első Rejtélyhez tartozik.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. és így szólt: . Továbbá öt Rejtélyből 195 . 98. megcsókolta Jézus lábait. negyedik. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. légy türelemmel irántam és ne haragudj. amit kérdezünk tőled. ha kérdezlek. az. szánj meg minket. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. ameddig a Rejtélyt kapták. Nos.akik az Első Rejtélytől a harmadik. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. és ezekben a rendekben marad. FEJEZET Az történt. Uram.Uram. mert egy hatalmas világosságáramlat.

De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. de tulaj­ donságaik különbözők. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. az archonok egyet- 196 . Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem.az olyan ember. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. akkor. nagy világosságáramlat leszel. mihelyt elhagyta a testet. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. És nem ugyanazok a birodalom számára. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki elhagyja a testét. és átmegy minden területen. nagy világosságáramlat lesz.áll.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. mígnem eljut az ő országának területére. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. és mindkét fülébe belemondja. és részesül az igazság igéjében. aki az ő Rejtélyét elvégzi. akkor azonnal kijutsz a testedből. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke.testét elhagyó .

és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. szigorú ítéletei előtt. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. mely őrajta van. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. leszállatja őt egy olyan testbe. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik.len területén sem ítélik el őt. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. 197 . vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. és abban a hónapban. És sietnek egymásnak továbbadni őt. mely vele van. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. amelyben kiszállt a testből. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt.

és minden működéséről sem . amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. meg tagjainak elágazódásait 198 . A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. hogy milyen. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. valamint minden Rejtélyt megkapnak. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni.amit most nem mon­ dok meg nektek. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. és az ő kiterjedésükről. az. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. s hogy mennyi tag [rész] van benne. leszállatja egy tisztességes testbe. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. amelyben a testet elhagyta. Ugyanez történik mindazokkal. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. ha a testet elhagyja. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. Ha azonban odáig jutok. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. hogy ő milyen. és hogyan terjedt el a tagjaival. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél.

igazolása és titkos jele. sem titkos jeleket. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. igaz. telje­ sült. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. amiért a mindenség egyáltalán lett. A mindenség feloszlatásánál azonban. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben.és halmozódásait. mert nin­ csenek titkos jeleik. ami mind az egyetlen. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). azok máshol nem adnak válaszokat. sem magyarázatokat. felelete. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. ameddig kapott. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. hanem átmennek minden területen. 199 . akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. amit egyszer megmondok nektek. akik minden Rejtélyt megkaptak. addig a helyig fog örökölni. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak.

s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Mária Magdaléna lépett elő. És mind. holott ők is királyok. hanem mögöttetek maradnak. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. akik a háromból kaptak. Azok meg. szintén király lesz. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. és ezek mögött maradnak azok.Uram. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. azok azok mögött maradnak. Ti pedig. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. és így szólt: . akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. és így szólt Máriához: .99. Továbbá azok. tanítványaim és mindazok. akik az 200 . akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. holott királyok. mindegyik az ő rendjének megfelelően. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban.Egy világosságnap a világnak ezer éve. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni.

amelyben elterjedtek. az alacsonyabb területeken fognak maradni. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. az örökölt örökség terére fogják vezetni. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak.Első Rejtély Rejtélyét kapják. mindegyik abban a Rejtélyben. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. azok a magasabb területeken is maradnak. mindegyik a saját dicsősége szerint. Ennek számos Rej­ télye van. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. de megtaláljátok Jeu két 201 . És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a magasabb terekben maradnak. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. ameddig [a magasságig] megkapta azt. Ez a második király öröksége azok számára. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. a maga­ sabb területeken maradnak. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mind azon a területen marad. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. amelyek a területek elöljárói. ameddig megkapta a Rejtélyeket. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. azok a lenti területeken maradnak. mindegyik a saját dicsősége szerint. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják.

hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. és így szólt: .könyvében. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. sem számjelképei. nincsenek feleletei. A Megváltó pedig felelt neki. sem titkos jelei. András lépett elő. András pedig felelt és ezt mondta: . amelyet megkérdezek tőled. ne haragudj rám. minden formájukat és típusukat. 100. melyeket Henokh írt. azaz az első külső tér pecsétjét. mert nehéz volt nekem. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. sem felmentései [megokolásai]. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában.ha elhagyják 202 . példázatok nélkül. és így szólt: . A második térnek ellenben. felmentéseit és titkos jeleit. és én nyíltan nyilatkozom neked. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. hanem szánj meg. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. az ő szám-jelképeiket és az utolsó.Uram. mely belül van.Uram. és nem értettem. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit.Kérdezz. amit akarsz. sem pecsét­ je.

különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. nem is törték magukat.bevándorolni azokat a mennyboltokat. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. ugyanabból az anyagból vagytok. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. És egyáltalán nem szenvedtek. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője.ezt a világot . sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. nehéz nekem. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. és nem változtatták a területüket. lényegben ugyanazok. megmozdult a Megváltó szelleme. és öröklik a világosságbirodalmat. De nem maguktól tisztították meg magukat. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. és átmenni mind­ ezeken. Amikor András ezeket mondta. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. Uram. és így kiáltott fel: . 203 . és ti vagytok a középsők területének erjesztője. Ez a folyamat. Nos.

És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. ebből eszik és 204 . Hanem az emberi nemnek kellenek. kristálytiszta. melyek megtisztítottak titeket. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. mert ők megtisztult világosságok. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. Ezért mondtam egykor nektek. melvek megtisztítják az anyag testét. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. éjjel­ nappal kutassatok. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. mivel­ hogy anyagi. hogy mindenkit megtisztítsak. s nem örökölhetnék a világosságországot. és találtok. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. hogy keressetek. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. Ezért mondtam egykor nektek. mert tiszták. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. mert egész anyaguk anyagának élesztői. De az emberi nemnek kellenek. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. És nem lankadtatok a keresésben. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. hanem a betegnek. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat.

s így tiszta. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. András. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. Nos. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek.iszik. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. amiket mindenütt eltűrtetek. Ezért mondtam nektek egykor. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. Tehát. nagyon megtisztult világossággá váltatok. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. s ne nyugodjatok. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. akkor minden archon elszégyelli magát. te és testvéreid. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. András. Ez a felelet a kérdésetekre. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. meg a változásai­ tok miatt minden helyen.

101. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. és a szem a szemek rangja szerint..Amikor a Megváltó ezeket mondta. Azért küldött engem az Első Rejtély. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint.nem csak ő. és alak benne laknak. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. és a fül a fülek rangja szerint. akik a Kimondhatatlanban laknak. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . azok a Rejtélyek fölött állnak. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat.Uram. melyhez hasonlítottam. Világos tehát: sok tag van. A fej a fej rangjának megfelelően. FEJEZET . és a többi tag szin­ tén. azok számára tehát.Azok pedig. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg.Megbocsátok és meg fogok bocsátani.. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. de egyetlen a test. András világosan tudta . Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. és a három térnek is. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. a példa szerint. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. 206 . akik nem mentek ki belőle.

azért velük egyenlő. bizony mondom nektek: Az az ember. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. amelyben és amelyből azok vannak. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. És egy Isten az. és azokkal egyenlő. amelyen kívül nincsen más fényldncs. az a Legmagasságosabbal egyenlő.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. Az kiválóbb a mindenségnél. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. 207 . Nos. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. melynek nincsen párja a kozmoszban. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. boldog. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. amelyben ma beszéltem veletek. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. akik a harmadik térben vannak. és ez az Első alkotta a mindenséget. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. Azért. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. annak minden anyagáról. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. 208 . minden aggodalmáról és minden bűnéről.102. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. FEJEZET Jézus pedig folytatta. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. melyek megtisztítanak. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. és megmeneküljetek. akkor hirdessétek ki az egész világnak. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire.és tűzruháitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. 209 . és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről.és szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. 210 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól.

hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. mely rettenetes. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. akik tévtanokat terjesztenek. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. egészen a végig. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. Mondjátok meg azoknak. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

vagy sem? És a Megváltó felelt. engedjétek át. majd további rejtélyeket adok neki. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. hanem valóban Istenre vágyik. melyek az első. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. aki nem színlel. Szeretnéd-e. hanem igazán vágyik Istenre. akkor újra forduljatok őhozzá. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. az egész világról lemondott. abbahagyta a világ bűneit. a világ minden bűnét abbahagyta. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. hanem iga­ zán Istent kívánja. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. mivel az Első 217 . akarod-e. megbán és örökli a világosságbirodalmat.Ha olyan testvér az. hogy nem tetteti magát. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. ti pedig biztosan tudjátok. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. úgy hogy igazán tudjátok. fogadjátok el a bűnbánatát. azután viszont megtért és komolyan megbánta. ő megfordul. bocsássatok meg neki. és ő örökli a világosság országát. hogy ő nem színlel. külső térben vannak. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. akkor újra forduljatok őhozzá. és azt mondta Jánosnak: . akkor bocsássatok meg neki. bocsássatok meg neki. és ő nem úgy cselekszik. ezután pedig újra megtért.hirdessük ki.

azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. végy magad mellé még egyet. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. akkor adjátok neki a másodikat. amit szintén mondtam. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. akkor bizony mondom nektek. Csakis azok 218 . Engedjétek ezt az embert tovább haladni. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. vidd a gyülekezet elé. Ha pedig nem hallgat rád. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. megnyerted a te atyádfiát. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". sem terád nem hallgat. ha ez az ember megbán. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. Ha sem arra. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. Ha a gyülekezetre sem hallgat. Az ige pedig. Ha a másodikban sem használható. És bizony mondom nektek.Rejtély irgalmas és megszán. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt.

és mindig készek megbocsátani. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . vagy sem? És a Megváltó válaszolt.Ha biztosan tudjátok. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. ennek minden anyagáról. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. János folytatta beszédét. minden bűnéről és minden gondjáról. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. 106. aki lemond az egész világról. mert ha visszatartjátok tőle. s ha valóban tudjátok. annak minden gondjáról. szóval: akarod-e. hanem igazán vágyik Istenre. és így szólt: . azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. És amire ránemesedett. hogy ez az ember lemondott az egész világról. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. minden viszonyáról és minden bűnéről.Uram.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. hogy van egy nagyon bűnös testvér. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. vegyük úgy. hogy nem rosszindulatú. 219 . sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. s magatok vizsgáljátok meg. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. hogy odaadjuk neki.

akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. 220 . Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. nem hallgathatja meg őt. az nagy ítéletre érett. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. egé­ szen a harmadik ismétlésig. majd újra megtér. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. és bocsátják meg a bűne­ it. s így örökké létezés nélkül marad. és ő vétkezik. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. akkor ne adjatok neki tovább. És bizony mondom nektek. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. és a bűnöket mindig megbocsátják. ennek minden gondjáról és bűnéről. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak.

és fondorlatosok voltak veletek szemben. és mi nem vesszük észre. akkor megnyeritek a lelküket. ahol befogadnak titeket. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat.Uram. Ha méltók. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. meg a rejtélyeinket is .Kérdezz csak mindent. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. ha kimegyünk hírt adni. amit tudni akarsz. hogy nem azt teszik. ha megkérdezlek. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük.Uram.107. és így szólt: .mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. akit ezeknek az istente- 221 . hogy tudjuk. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és azt mondta Jánosnak: . hogyan hirdessük az embereknek.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. ami a rejté­ lyekhez méltó. példázatok nélkül és pontosan. és tudjuk. és azt mondta: . mivel minket is próbára tettek. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. hogy Istenre vágynak. és betértek a házba. János pedig felelt. és ők öröklik a világosság birodalmát. és az emberek ott kijönnek hozzánk. viselj el engem és ne neheztelj rám. rejtély. újra János beszélt. mely mindenkit megszán. és mi úgy véljük. s egy városba vagy faluba érünk. és mondjátok a következőt: „Te. akkor adjatok nekik egy rejtélyt. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked.

anélkül. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. amit adtatok nekik. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. és befogadnak titeket. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. és annak a területnek. igazán Istenre vágynak. Ha azonban időben megbánják. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. ameddig a formát [alakot] kapták. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. akkor a ti békességtek azokon marad. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. 222 . és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. minden rejtélye el lesz véve tőlük. amit adtatok nekik. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. azután újra gúnyt űznek azokkal. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. tireátok száll vissza. hogy észrevettétek volna. meg a világ minden bűnéről. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. hanem nevetségessé tettek minket. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. ha nem. mint a házatok pora".

szóval valakije. de hallgassátok még egyszer. A Megváltó felelt. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé." 223 . emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. bírj ki engem.Uram. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. akik bűnösök vagy nem bűnösök. mely tisztességes és jó lesz. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: . Uram. vagy istentelen. és ne neheztelj. nos. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. ezt mondván: .Erről beszéltem már.Uram.Kérdezz amit akarsz. az olyan embereken. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. aki bűnös. és elhagyta a testét. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. és azt mondta Máriának: . s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. ha kérdezlek. ha van egy jó és kitűnő testvér.108. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. mert amaz a büntetőítéletekben van. Mária megcsókolta Jézus lábait. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. FEJEZET Az történt. akiknek azt akarjátok. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. vagy nem is bűnös. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. mit kell tennünk. és teljesen megnyilatkozom neked. És Mária válaszolt. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. akire a szívünkben gondolunk. No.

És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. és a testet azonnal elhagyhatjuk.De Uram. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. míg a világosság Szüze elé nem vezették. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. a rejtélyt kimondjuk. hanem mindenki. törvényes büntetések folytán. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. 109. FEJEZET Mária felelt. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. és így szólt tanítványainak: . akkor azok. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. kínzásokban és bántalmazásokban. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. hanem hirtelen. úgy hogy ha kínoznak minket. úgy hogy ő jó lesz. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. kard által vagy vízben. és így szólt: . sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni.Erről korábban is beszéltem veletek.Ha ezt mondjátok. hanem 224 . akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt.

és lelke nagy fényáramlat lesz. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. Nyilvánítsd meg nekünk. És Jézus válaszolt. 110. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. mert nincsenek rajta titkos jelek. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. azt mondván: . és folytatta. megcsókol­ ta azokat. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. gyengeség és erő van. Sem választ.Uram. és így szólt: . mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. még valamit akarok megkérdezni. úgy hogy felszáll. Mária felelt. és akkor megmenekül attól. Mária vetette magát a lábai elé.Kérdezz amit akarsz. és ne titkold el előlünk. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . bárhol és bármikor felhívhatja. akkor megtudják. azt felelvén: .Uram. sem indoklásokat nem ad sehol sem.

és azt mondta nekik: . 111. gyógyító tettek miatt. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. bármiféle testi gyógyulást kér.Ha elmentek a városokba. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. 226 . mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. te Megváltó. és erősen unszolnak. Mária. a te birodalmadba. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel.megkapja és elvégzi. süketek vagy némák meggyógyítását. szegénységben vagy gazdagságban. az hamar meg is történik neld.. azután bármit kér. vagy vakok. ald ezt a rejtélyt . bénák. gyengeségben vagy erőben. hanem mindenld. éppígy meggyógyít minden betegséget.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. De megismétlem: Nos. vagy halottak feltámasztását. mely kigyógyít a démonokból. nagyon akarnak kimenni tehozzád. nemcsak ti. amelyeket felsoroltál nekünk. fogyatékos vagy egészséges testben. amelyeket megneveztél. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. Amikor a Megváltó ezt mondta.amelyet már odaadtam nektek . betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. vagy birodalmakba vagy országokba.0.

Mária. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. holott nem Én vagyok. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. azoknak azokat adjátok. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. és elhiszik nektek amit mondotok. azt kérdezted. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. és sokakat félrevezetnek majd". a lélek is gyenge őbenne. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. se ne oktassatok senkit se azokra. anélkül. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. akkor az ereje kevés. és azt mondta Máriának: . Ezért senkinek se adjátok azt. És ezek miatt aztán hiszik nektek. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. a vakokat és sok betegséget ott.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. Szóval ez a három gyenge. és nem fogadnak be titeket. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. azoknak azokat adjátok. jót vagy 227 . Amikor a Megváltó ezt mondta. és azt mondják. megértene]. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. És semmit se rejtegessetek előlük. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. folytatta beszédét. Akik azonban hozzátok jönnek. vádoló] is gyenge őbenne. hogy Én vagyok. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. ki kényszeríti az embert vétkezni.Hallgass ide.

hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. A léleknek ellenben az az észlelőképessége.rosszat. hogy minden helytelen tettét. amely azon­ ban el van keveredve. ami gonoszság. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. A test nem tud észlelni. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. És az ellenzékszellem felfigyel erre. És lassan növekszik az erő. a lélek és az ellen­ zékszellem. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. Ez a három tehát így észlel. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. mert a keveredés helye. hogy az igazságosság területét keresse. mely nagyon nehéz. mert azokkal nincsen elkeveredve. észrevesz minden bűnt és rosszat. Továbbá a test is gyenge. a feledés nyomasztó terhe miatt. ha nem vesz fel erőt az anyagból. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. mindegyik a természetének megfelelően. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. hanem úgy megy ki a világból. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. ahogyan bejött. vágy és bűn. és mindezzel bántalmazza a lelket. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. A test azt az anyagot veszi fel. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban.

míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. Ha pedig a lélek 229 . ez valóban ellensége a léleknek. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. amit az archonok parancsoltak neki. Nos. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. mert azt téteti vele. amiket a lélekkel tétet. és a lélek ellensége lesz. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. Mária. Sőt. ahol a bűnöket rábizonyítja. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. és elvezeti mindenhová. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. ami a léleknek nem tetszik. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. mert őhozzá kapcsolódik. Szóval a lelket abba hajszolja. átadják a megbüntetőknek. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. akkor először a sors jön elő.a gonoszság cselekvésére. és kivezeti őt az archonok középső útján. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. és ez kényszeríti a lelket. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. és arra ösztönzi. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. míg el nem követett minden bűnt. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. Az emlé­ keztetők [átvevők. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. hogy a világ dolgaira vágyjon. és a lelket kivezetik a testből.

és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. minden lélek bűnének megfelelően. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa.Ha ellenben olyan lélekről van szó. amelyekbe taszítják őket. a bírónő elé. Jeu parancsa szerint. ahogyan megérdemelte. melyek a második térben 230 . akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. 0 megvizsgálja ezt a lelket. és megkapta a világosság rejtélyeit. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. FEJEZET Jézus újra folytatta. és olyan testbe nyomatja. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. Ha ő ezeket nem találta meg. a világosság Szüze elé viszi. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. amely megfelel elkövetett bűneinek. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. akkor megkérdezik az ő sorsát. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. 112.az archonokhoz jut. és a Nap világossága elé viszi az első ember. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. megmondom majd nektek. nem engedett neki. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. és így szólt: . hanem jó lélek lett. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején.

aki az első. ahol az azokhoz van kötve. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. míg el nem jut az ő saját birodalmához. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. akik a lelket kivezették a testből. sőt szárnyas világosság lesz. ám visszaesett. Ha olyan lélekről van szó. külső tér rejtélyeit kapta. Mielőtt pedig felemelkedik. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. Ekkor a lélek nagy fényáradat. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. belső térben vannak. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. 231 . ezeket be is töltötte. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. arra a helyre. és az emlékeztetők. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. és eljön a testből való kilépésének ideje. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve.vagy a harmadik. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket.

hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. aldk a világossághoz tartoznak. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. Örökre elidegenedtem tőletek. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. amely megkapta a rejtélyeket. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. szóval rettegve. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. De még nincs minden az ő hatalmában. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. akik visszatérnek az archonok feladatához. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. és megszabadítja magát üldözőitől. melyeket kapott. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . és nincs többé a lélekhez fűzve. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel.

lepecséte­ li ezt a lelket. Atyának neveznek. lepecsételi őt a pecsétjeivel. a nagy és jó. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. kivezetik a sorserők eonjaiból. akit az élet kapujánál. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. a jobb oldaliak területén. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. És Melkhisédek. Elidegenedtem tőletek örökre. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. és megtalál minden jelet rajta. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. Ha a lélek ezt tette. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. És Szabaóth. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal.tánál." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. a jónak. és elvezetik a magasság minden eonjához. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját.

és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. A mondás pedig: A pénz fénylett. Uram. Erre mondtad nekünk. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. Am amikor láttad. és ő bemegy öröksége helyére. és láttad.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. és fényemberem vezetett engem. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. 234 . hogy ezüstből és rézből van. amikor a pénzt vitték neked. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. ujjongott és felbuz­ dult bennem.Igen. 113. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. Halljad tehát. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. így folytatta: . megértek minden szót. Uram.elvezetik a fénykincshez. . megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. a következőket mondván: . hogy megmondjam a négy gondolatot. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és Istennek ami Istené. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja.

Uram. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. akinek dicsérettel. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. amivel tartoztok .ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. a félelmet. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát.arra a sajátosságra utal. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. amit most mondtál a lélekről. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. azon bűnök alapján. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. annak a vámot. az első gondolat. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. akinek tisztelettel. a tiszteletet. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . amire az jogosult. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. annak adót. óvást ad] minden területnek. Uram. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. Ez. Uram. A második gondolat arra vonatkozik. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. akinek vámmal. Ez a második gondolat. Ez azt jelenti. akik a világosság területeiről valók.akinek adóval." Ami ezt illeti. akinek a félelemmel. És tiszte­ lő. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. íme. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. a lélek. 235 . ez a harmadik gondolat.

hogy vétkezett. Mert bizony ki nem jössz onnét. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. és az tömlöcbe ne vessen téged. Ami ezeket illeti. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. s úgy találja. míg el nem végezte az utolsó körét is. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. és nem jut ki a körforgásból. mely feloldoz minden köteléktől. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. a bíró. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. és útját az ellenzékszellemmel járja. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. emlékeztetőjének]. És nem jön ki a testek váltakozásából. aki elvezeti és testbe taszítja.ha még nem találta meg a rejtélyt. amíg az úton vagy vele. Ez nyilván azért van: minden lélek. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. negyedik gondolatom. ha tehát még nem talált meg. És a világosság Szüze. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. az ítélőbíróhoz. s így azzal kell maradnia. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. 236 . amely a testet elhagyja. Uram. Ez. És a bíró.

tovább kérdezlek.Kitűnő. Mária felelt és így szólt: . hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. ezt mondván: . így szólt: . kérdezz. Uram. hanem mostantól kezdve mást is. légy hát türelemmel irántunk. 115.114. FEJEZET És Mária felelt. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. Mária. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. amit akarsz.Uram. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. Mária. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. Amikor pedig ezeket mondta. Most pedig. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. és én nyíltan megmondom azt neked. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . nem példabeszédben. 237 . hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. te tehetséges és kegyelemmel teljes.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek.Uram. amit kérdezünk arra való tekintettel. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. amiket kérdeztek. amik nem merültek fel az emberszívben. és nyilváníts meg nekünk mindent. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre.

és azokat tartják fel. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. mialatt a lelkeket megragadják. Uram. Uram. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. nekünk. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. s ha ld is jutnak. És a Megváltó felelt. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból.Nos. Hallgassatok hát tovább. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. és tanúi lesznek minden bűnnek. így szólván Máriához: . akik megkapták a rejtélyeket. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. és minden bűnös lelket. mert pontosan tudni akarjuk. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. de az ítéletben maradnak. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek.ICitűnően mondtad. mialatt megbün­ tetik őket. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. amíg még a világban vannak. akik minden bűnnek a tanúi. melyek kivezethetnék őket a káoszból. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. amit a lélek elkövet. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. elítélnek. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. aki nem kapott rejtélyt. 238 . hogy a káoszon kívül ítélhesse el. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. és ráerősíti a lélekre. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket.

és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. a lelket és az erőt a másik résszé. így szólt a tanítványaihoz: . Nos. hogy aszerint büntessék. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. akkor rejtetten bemegy a testbe. ami rejtetten az életére tört. és így szólt: . hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. amit az ellenszellem kötött rá. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. 116. igazán minden szavadon elgondolkodom. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. nehogy az anyag bemocskolja őket. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. így járnak el minden bűnös lélekkel.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. állandóan elválasztva őket.Megértitek-e. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. és kiűz onnan mindent. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. hogy 239 . úgy hogy az ellenszellemet. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. Mária. Uram. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot.Igen. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. mely elégeti a bűnöket. És amikor befejezte ezt a tisztogatást.

hogy tüzet bocsássak e földre. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban.tok-e.Kitűnő. míglen az elvégeztetik. hogy békességet adjak e földön? Nem. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. Mária. így szólt a Megváltó: . mennyire kívánom. 240 . hogy azzal kereszteljek. míg végre elvégeztetik? .abban kereszteljek. három kettő ellen és kettő három ellen. és mely igen szorongattatom. Ez szavaim magyarázata. és mennyire örülsz. Amikor Mária ezeket mondta. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. mondom nektek. hogy azért jöttem. hogyan fogom kibírni. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. három kettő ellen és kettő három ellen. Gondolja. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. hogy már meggyulladt volna". a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. Vagyis három kettő ellen. és kettő három ellen.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. mert az ellenszellemet.

és az Első Rejtély rejtélye. FEJEZET Mária újra felelt. Megbocsátják neki. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd.Uram. amelyet elkövetett. hogy ennyit kér­ dezek. Arról az időről.117. Most tehát tűrd. minden gonosztettet. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. és így szólt: . J 241 . és a Kimondhatatlan rejtélyei.Nem. világosan felismertük. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. És nem csak megbocsátanak neki. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. amikor a mindenséget magya­ rázom. akkor beszélek majd veletek. és így szólt: . továbbá megbocsátják a bűneit. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. Nézd. még folytatom a kérdezést. De ennek a három térnek a rejtélye.

nem­ csak azokat. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.118. de visszaesik. és bűnözik és kihágásokat követ el. Mária folytatta.Igen. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. majd tizenkétszer megbánja. amelyeket kezdettől fogva követtek el.Bizony. vétke elfedeztetett. és így szólt: . az 242 . így szólt tanítványaihoz: . és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. megbocsátatik-e neki.Megértitek-e. azután pedig újra megtér. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hamar felfogtam minden szavadat." Ez azt jelenti. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. akinek hamissága megbocsáttatott. és minden rejtélyében imádkozik. Uram. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek.Kitűnő. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . vagy sem? A Megváltó felelt. azt mondván: „Boldog az. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. azt mondván: . hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak." És amit mondtál. Mária. A Megváltó azt mondta: .egykor Dávid próféta prófétált erről. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből.Uram. és azt mondta Máriának: .

kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak.Uram. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. és nem maradtak meg benne. és elhagyják a testet. és így szólt: . vagy sem? A Megváltó válaszolt. öröklik-e a birodalmat. de visszafordultak.bocsánatot nyer. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. nem talál bűnbánatot. ha azonban azok. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. ezután 243 . 119. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak.Uram. mindazoknak. és először. bizonv mondom nektek. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el.Bizony. FEJEZET Újra Mária folytatta. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. mielőtt megbántak volna. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. visszaesnek és kihágásokat követnek el. és így szólt: . és így szólt Máriának: . mindazok. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. Mária felelt. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben.

és nem lesznek képesek bármit is tenni.Bizony.Uram. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. színlelés nélkül. és így szólt Jézushoz: . vagyis először jöttek volna a világra. mielőtt megbántak volna. hanem mindenkor. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. mindenkor bocsánatot nyer. és örökké létezés nélkül maradnak. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . és minden rejtélyében imádkozik. s ezen kívül elhagyták a testet. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. s még élete folyamán megtér és megbán. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. és így szólt: . az ítélet akkor is óriási lenne.bizony boldogok azok a lelkek. azok. És még ha újak lennének is. de ha eltérnek és vétkeznek.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. ha vétkezik. azt mondván: . hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. mielőtt megbántak volna. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. 244 .Bizony. és a testet elhagyják. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. Mária újra felelt. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja.

azok az emberek. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. ha azonban továbbra is vétkezik. és hitben megfogyatkoznak. így szólt a tanítványaihoz: .milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt.Kitűnő. és azt mondta: . mivel sózzanak? Sem a földre. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. Mária. sem másra. és kidobják a külső sötétségbe. sem másra. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . és eltérnek és vétkeznek. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. Uram.Bizony. ezt mondván: . Amikor ezt mondta a Megváltónak. és ott elmúlik. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. hanem kidobják őket a külső sötétségre.Megértitek-e.Magamba ittam minden szavadat. amit mondok nektek? Mária felelt. akik nem vétkeztek. ő azt felelte: . És újra folytatta Mária.Uram. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. és testüket megbánás előtt hagyják el. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta.120. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. Nos. de ha megízetlenül. Ami ezt illeti. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre.bizony boldogok az ilyenek -. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 .

rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. Ha viszont azok. azok olyanok. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. 121. akkor azoknak mindig megbocsátanak. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. elpár­ tolnak és vétkeznek. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. tudnák testük elhagyásának az időpontját.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . mert megmondtam. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. akik megkapják a rejtélye­ ket. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. így folytatta: .

akik a mindenség urai.Ha manapság egy király. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától." Amikor Mária ezt mondta. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. úgy.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni.Igen. és nem engedné. és így szólt Máriának a tanítványok körében: .. ha az ilyen. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. sőt gyilkosoknak. vigyázna. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. Amikor a Megváltó ezeket mondta. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . teszi ezt ha úgy tetszik neki. így szólt a Megváltó: . akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. mert királyi palástban van . Mária.Uram. hogy mindenkinek megbocsátanak. hogy az ő házába törjön. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. A Megváltó válaszolt.Kitűnő. nagyon gondosan követtem a beszédedet. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. az pedig gyilkosságot és súlyos. . és el ne hagyjátok a testet anélkül. Uram. Mária felelt: . mely órában jő el a tolvaj. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. ahogyan tetszik nekik. aki megkapja a világosság rejtélyeit. halálos bűnöket követ el.Hirdessétek tehát minden embernek. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. aki a világ embere. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld.

elment.Uram. megértettem a dolgok rejtélyét. Háromszor meg­ keresztelte. engedd meg még egyszer. hogy lássa. így szólt Péter: . amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. hogy azon gyümölcsöt keressen. hogy meglássa. de nem talált. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani.íme. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. irgalmase és kész-e megbocsátani. mint ő maga. így szólt Péterhez: . hogy Péter irgalmas. és 248 .122.Megértettétek a mondottakat. ha nem erényes. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. és örökli a fénybirodalmat. s ha erényes. és kész megbocsátani. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. Amikor a Megváltó ezeket mondta. végezd el a fényrejtélyt. Végezd el ezt a rejtélyt. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. azt mondván: —Uram. a Megváltó látta. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. megmentetted. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. ald eljött vezekelni. Amikor Péter ezeket mondta. Péter. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. Amikor mindez megtörtént. ahogyan ő parancsolta nekik. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. amelyekben ez az asszony részesült.

hogy megbo­ csássa a bűneit. 123. és így szólt Máriához: . és így szólt a Megváltónak: . amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit.Bizony. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak.Kitűnő. ez az ige magyarázata. hogy megbocsássa a bűneit. FEJEZET Újra Mária folytatta. amit először kapott. hagyj békét néki még ez esztendőben. de az a rejtély.az első. A Megváltó felelt. és a második azért.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. te szellemmel telt. azután vágd ki azt". s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. Az első nem azért hallgatja meg. hanem elpártolt és vétkezett. hátha jövőre gyümölcsöt terem. mely magasabb annál. amiket kapott. íme Uram. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . Nos.Uram. és így szólt Máriának: . 249 . ezt jelenti ez. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. mely meghallgatja őt. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. ha pedig nem. mert még egyszer megkapja. azt mondta néki: Uram. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. mert ez a többieket felülmúlja. Mária.

hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. hanem még a hitében van. hogy segítsen neki a vezeklésében. FEJEZET Újra Mária folytatta. Mária felelt. és így szólt: . amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. és nem követett el kihágásokat. mert nem vétkezett. 124. és elpártol és vétkezik. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. az elsőtől az utolsóig. és nem vétkezett. sem a magasabbak. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. és az előbbi is elhagyja a testét. sem az alacsonyabbak. mondván: .Uram.Uram. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . belső térben. őszintén és tettetés nélkül. így szólván: .az bocsátja meg a bűneit. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. ahogyan tetszik neki. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. és nem fordult vissza. ezek azok.és egy másik ember. elhagyja a testét. és ez is istentelen bűnös.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben.

125. ald Istent nem ismerte fel. azt sokkal keményebben ítélik el. azt jelenti. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak.Ez. Nos. kevesebbel büntettetik." . hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta.A Megváltó újra felelt. FEJEZET Mária újra beszélt. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. Amikor a Megváltó ezeket mondta. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. Uram. sokkal büntettetik meg. és akire sokat bíztak. és én megértettem egész igédet. az hallja. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. de vétkezett. mint ald Istent nem ismerte.Uram. Ez a szavaid magyarázata. mert azt remélik. attól többet kívánnak.Bizony. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket.Uram. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. így szólván: . Mert akinek sokat adtak. fényemberemnek van füle. és nem végezte el. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. attól sokat követelnek. Uram. Mária vetette magát eléje. akinek van füle. amit mondtál. és így szólt Máriához: . Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. Ald pedig nem tudta. és azt mondta a Megváltónak: . nem áll-e fenn annak a veszélye.

mikor telik be a tökéletes lelkek száma. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. sem nem jön elő onnan.Hirdessétek ki az egész világnak. és azt mondta tanítványainak: . hogy a világosság kapuit bezártam. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. És ettől az órától kezdve senld se megy be. ha a következő fordulatban világra jöttök. sem nem jön ki onnét. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. mielőtt tüzet vetettem a világra. Az ilyen emberek nem tudják. És úgy találják. akik hallottak engem. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. és úgy találják. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni.A Megváltó felelt. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. Ezek a lelkek 252 . és a világosság kapuihoz jutnak. ami miatt a mindenség keletkezett. hogyan tanítottam.

. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. azt mondván: . 253 . Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. azt mondom nekik: nem tudom. és minden szót megértett. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit.24-gyel szembesí­ tettek. ti. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. honnét valók vagytok.. újra Mária vetette magát eléje. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. felelvén. Nos. nemcsak a fényemberemnek van füle. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. nyisd meg nekünk! És én. nem tudom. hanem a lelkem is hallotta. Uram.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. amit mondtál. Amikor a Megváltó ezt mondta. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. amelyben Lukács 13. akik mostanig hamisságot cselekesztek.Uram. azt mondván: Ó.És én. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. honnét valók vagytok ti. felelvén.. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. az hallja. akinek van füle. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. azokat illetően. azt mondom nekik: mondom nektek. Nos. .Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. és te tanítottál minket az utcáinkon.

Milyen a külső sötétség. neve az ő helyén Charachar. És az archon. és körülveszi a vilá­ got. És az archon. és az archonok arca különböző. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. az krokodilfejű. azt mondta Máriának: . És ebben sok törvényszék van. az keselyűfejű. mint valami nagy sárkány. az macskafejű. neve az ő helyén Marchur. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. ez a sötétség az egész világon kívül van. az kígyófejű. az vadkanfejű. neve az ő helyén Achrochar. Az első archon. És az archon.A külső sötétség olyan. amelyik a nyolcadik kamrában van. farka a szájában van. amelyik a második kamrában van. 254 . az fekete bikafejű. melynek farka a saját szájában van. amelyik az ötödik kamrában van. És az archon. És az archon. amelyik a harmadik kamrában van. az farkasfejű. neve az ő helyén Laraoch. az medvefejű. És az archon. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. ezt mondván Jézusnak: . és minden kamrában egy archon. És az archon. aki az első kamrában van.126. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. amelyik a hetedik kamrában van. neve az ő helyén Luchar. neve az ő helyén Archaroch. amelyik a negyedik kamrában van. neve az ő helyén Lamchamor. Ez az. és minden jég a sárkány torkából jön. FEJEZET És újra Mária folytatta.

akit Jeu. aki fölöttük van. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda.És az archon. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve.Uram. A nagyot pedig. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. 127. azt mond­ ván: . az Xarmaroch. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. macskaarcú feje van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. az ő helyén Chremaornak nevezik. az ő helyén Rocharnak nevezik. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. aki fölöttük van. és mindegyik óránként változtatja az arcát. hogy az. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. és a nagyot. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. Mária Magdaléna felelt. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. és mindegyiknek hét. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. amelyre rászolgált? 255 . neve az ő helyén Archeoch. amelyik a kilencedik kamrában van.

meg azokét.A Megváltó így válaszolt Máriának: . vagyis a világmindenség feltárna- 256 . ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. akik férfiakkal közö­ sülnek.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . És ez a tizenkét név külön­ böző. Mária felelt. meg az óriási tűzben. azt mondván: . mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. de egymásban vannak. Hanem azokat. a sárkány farkának torkába vezetik. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. az mindet mondja. meg a férfiak.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. hanem makacsul bűneikben maradtak. mely kint visszamaradt. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. Ilyen tehát a külső sötétség. az istentagadók lelkeit. akik a hazug tanban vannak. és bezárja őket. minden név az egyik tér kapujának felel meg. akik a hazug tant tanítják. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. valamint minden lel­ ket. mely ezeken a helyeken van. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. úgy hogy aki az egyik nevet mondja.

Jaj a bűnösöknek. ő. Mária felelt. így szólt: . hol forróbb a tűz. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő. és sírva kiál­ tott fel. és ne haragudj rám. hogy megint kérdezlek. és megcsókolván azokat. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. azt mondván: . tűrd. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 .Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. leborult Jézus lábaihoz.Uram. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: .dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. Mária összecsapta a kezét. és minden tanítvány felkiáltott: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy gyak­ ran zaklatlak. Uram. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. 128. az emberiség területén.

hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. és elhagyta a testét. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget.. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. mely megtalálja a fényrejtélyeket. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. úgy hogy meg- 258 . örökölje a fénybirodalmat. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. Mária felelt. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. és azt mondta: . és semmi hasznosat sem tett. és felemelkedvén. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. vagy a sárkány más büntetéseiben. vagy valakije.Kérdezz bármit. és nem volt képes a bűnbánatra. mit tegyünk érdekében. amit akarsz. és nem jutott el a megbánáshoz. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. és van egy rokona. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. s mi pontosan tudjuk róla. megjavuljon. ald minden bűnt elkövetett.Uram.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. aldre a szívemben gondolok. aki istentagadó. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. mely a bűnöket mindig megbocsátja. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe.

ha a rejtélyt elvégzitek. 259 . És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. mely a fénykincsben van. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. akár a sárkány ereszti el. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. megadják neld a szellemi kene­ tet. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. akiket a keresztségekhez rendeltek. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. akkor ezt a lelket újra megtisztítják.javulván felszálljon. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. mert befejezte a körforgásait. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. Ezt kell mondanotok. És akkor is. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. és megkeresztelik a keresztelőikkel. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. és ezt a lelket elereszti. bárhol is legyen. és örökölje a fénybirodalmat. elvezetik a világosságkincshez. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. bárhol is van. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte.

azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. és áthatolnak minden területen. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. azt hallottam tőled. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. és áthatolnak minden terü­ leten. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. FEJEZET Az történt azután.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják.Uram. felelvén. és testüket elhagyják. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. azt mondta Máriának: . Ha azonban bűnösök. és tisztességes testbe taszíttassanak. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. 260 . akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. míg el nem jutnak örökségük helyére. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. azt mondván Jézusnak: . A Megváltó. hogy Mária felelt.129. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. míg el nem érik örökségük területét. mert a rejtélyt nem maguk végezték el.

Uram. Nos. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. Uram. sem olyanja. külső térben vannak. Mert te vagy a kulcs. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. azokból. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. akkor Uram. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. FEJEZET Mária folytatta. mielőtt újra vezekelt volna. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. amelyben volt. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. mit lehet tenni őérte. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. ald irgalmas lenne. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. Amikor a testét elhagyta. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. ó. és ez az ember elhagyja a testét. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. és így szólt a Megváltóhoz: . te. és eljött az idő. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. mi pontosan tudtuk. ameddig a rejtélyek érvényesek. amelyeket már megkapott. amelyek az első.130. szánj meg minket. mely megnyitja a mindenség 261 . ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. Megváltó. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. amely ebben a helyzetben lesz. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem.

És amikor az archon a lelket kidobja. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. akkor abban az órában. akik ennek a helynek a terét őrzik. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. azután pedig vétkeztek. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . hogy Jeu elé. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. és először megkapták a fényrejtélyeket. az Első Ember követei [angyalai]. Uram. és bezárja a mindenség kapuját.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. amelyiket megadok nektek. amelyben ezek az emberek vannak. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. Uram. ezek tehát. azt. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. az ajtaja megnyílik felfelé. amit mondott. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. amikor a nevet kimondják. Tehát. és a térségnek. Tehát. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. az Első Ember elé. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték.kapuját. odasietnek és megragadják azt a lelket. Jeu. még ha nagyon bűnösök is. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. az első paran- 262 . míg még élnek és a földön vannak.

külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. hogy mit beszélek? Mária felelt.csolat követe elé vigyék. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. És Jeu. de nem viszik az örökség rendjeibe. De megmentik őket minden büntetéstől. A hamis mammon pedig ld lenne más. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. Úgy találja. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. hogy befejezték a fordulataikat. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. és egy jó testbe nem helyezik majd. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket.Uram. hogy fordulataikat befejezték. és így szólt: . és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. így szólt tanítványaihoz: . amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. hogy amikor ez rátok ront.Megértettétek. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . És abban az időben. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. ezek arra vonatkoznak. de nem adnak nekik szellemi kenetet. megint rejtélyeket adnak nekik. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. és a kincs világosságába állítják őket. Ha viszont Jeu úgy találja. s nem szabad őket újra a világra vinni. és tilos újra a világba vinni őket. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket.

A Megváltó újra válaszolt. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. felelvén. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. Mária. No.Amikor a nap világossága a föld fölött van.Uram. Ez a beszéd. akik az embert vétkezni kényszerítik. így szólt Máriához: . hanem a föld feloszlana és tönkremenne. ha azonban a nap a föld alatt van. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. és így szólt Máriának: . mint a füst. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . vagy sem? A Megváltó. akkor megmenekül. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. így szólt a Megváltóhoz: .Kitűnő. és így szólt a Megváltóhoz: . Amikor a Megváltó ezeket mondta.felismeri. 131. Uram. leszállnak-e az archonok a világba. te szellemmel telt. Uram. így szólván Máriához: .Uram. tiszta! Ez az ige megoldása. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. FEJEZET Újra Mária beszélt. felelvén. a sárkányt nevén nevezi. így szólván: . még egyszer megkérdezlek.A sorserők archonjai azok.Uram. újra folytatta Mária. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. és ne titkold el előlem.

akik az eonok főterületein vannak. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. hogyan készülnek. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. hogy leszállnak a világba. hogy a léleknek tudatot adjon. hogy milyen a szerkezetük. A lelken kívül nem létezhet. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. hanem benne marad. hogy ki mindenki csinálja a lelket. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. különválasztva és saját erejéből létezve. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. akik a lelket csinálják. megparancsoltam neki. megmagyarázom nektek. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. 265 . ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki.A Megváltó azt felelte Máriának: . ahogyan rendeltetett. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. azon a területen.Nem úgy van. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. vagy melyik archon csinálja őket. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. És megmagyarázom nektek.

és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. És mindez után megmagyarázom nektek. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . hogy a lélekről beszéljek veletek. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. és a lélekhez legyen kötve. ahogyan mondtam nektek. És megmondom nektek minden kötelék nevét. hogy ezek miért történtek. Ide hallgassatok tehát. hogy a lelket ellenőrizze. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. és megmondom nektek a sors nevét. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. hogyan alkotnak lelkeket. És megmondom nektek minden dékán nevét. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. és belőlük az én erőmnek egy része jön. hogy a lelket mindig kényszerítse. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. És meg­ mondom nektek. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. mielőtt megtisztult volna. hogy a lélek megállja a helyét. mint valami köpenyt. miután megtisztult és tiszta lett. ezen kívül pedig megmondom a nevét. amelyek a világba küldik őket. mely a világba jön. és az ő archonjaik fajtáját is. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját.És megmondom nektek a lélek nevét. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez.

Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. miért van Mózes törvényében. hogy testvéremnek. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. hogy aki nem hagyja el apját. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. 267 . Azokat a rejtélyeket. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. amelyek a lelket megszaba­ dítják. Ezért mondtam egyszer nektek. utánzóhoz]. az nem méltó énhozzám. és így szólt: . parancsold meg. anyját. az archonokat.Uram. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. hogy aki elhagyja apját és anyját. nem jön és nem követ engem. az eredethez [első kiindulóhoz]. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz.jon. az Első Rejtély birodalmába örökre. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. bizony meghal. szüleiktől.Uram. Salomé sietett előre. amely a lélekhez van kötve. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. ha szüleink az archonok. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . amiket mondott.

Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. és azt mondta: . a törvény ezt nem a lélekkel. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő.Megparancsolom. ellenlábasát] a lélekkel.Az történt. ne rázkódtasd meg. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. testvérem Salomé. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. Mária. és így szólt Máriához: . Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. nos. 268 . hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. és így szólt hozzá: .Halljad tehát. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. szintén üdvözölte. mely a Megváltóból jött. nehogy a lelket állandóan megingassa. s ami ma a fényember bennünk. üdvözölte. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. és így szólt a tanítványok körében: . felelt Máriának. majd felelt. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. dicsérte őt és boldognak mondta. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. az nemcsak meg­ hal. Salomé hozzá fordult. Salomé. mint amilyen te vagy. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. mivel hozzá tartozol. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. Mária.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. áldottnak nevezte őt. Amikor a Megváltó ezt mondta. sem a testtel. ki az. az bizony meghal". amelyen bűnöket követtettél el vele. Mária Saloméhoz sietett. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát.Testvérem.

és megérkezik. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. de az erő az. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. és ismeri a hely apológiáját.hogy minden törvényszéken megbüntessék. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. számunkra és számodra idegen lett. aki őt újra a körforgásba küldi. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. amellyel téged hozzákötöttünk. hogy helytállhassanak. az erőkeverék pedig a belseje. hogy helytállhassanak. Vezesd el a büntetésekhez. mely mindkettőt támogatja. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. így parancsolják meg szolgáiknak. azt mondván: Ez az a típus. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. amiket tétettél vele. nehogy kimondja a rejtélyeket. míg a lélek maga mindkettőben van. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. Az ellenzékszellem a lélek külseje. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. és minden pecsétet és köteléket felold. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. ragadd meg őt és ne ereszd ki. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. háromszázhatvan­ ötöt. mert ez tartja egyenesen őket.

a végzettel. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. úgy. minden lélek fajtáját. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. megtartják az asszony testében negy- 270 . A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. mely a romlás magjának van átengedve. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. hogy ott lakozzék. Nos. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. amit eszik meg iszik. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. ahogyan mondtam nektek. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert.ellentípus testébe. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. abba a részbe. és hogy hogyan mennek be a testbe. a másik részt meg a nőbe. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. akiknek titokban jelt adtak. Majd mindezt kétfelé osztják. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. és belenyomja a nő méhébe. És egy részt a férfinek adnak. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. hogy beléjük küldik ezt. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. amelyet aztán felvesznek. viszi ezt. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal.

mely aztán belül van. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. és jól összegyúrják az asszony méhében. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára.ezt a plazma [alkotás. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. És a napot. amelyen a lélek előjött az archonokból. a jobb kézbe pecsételik. És azt a napot. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. amelyen beköltöztek az asszony testébe . a plazma agyába. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. És a sorsot mindezek köré terítik. amelyen az archonok ezt átadták nekik. amelyek a testet építik. És a napot. hanem kíséri és követi őket. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. És a napot. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. képződmény] bal kezébe pecsételik. Ezután a lelket hívják be. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. mindegyik épít egy tagot [részt]. amikor a testet befejezték. 271 . És a napot. És a napot.ven napig is. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. És lepecsételik azt a napot. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat.

hogy uralkodjon rajta. És amivé a testet lepecsé­ telték. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. Kicsiny őbenne az erőkeverék.És az évek számát. amikor a testet meg kell születtetniük. amivel azt meg fogja ölni. hogy odalépjenek . amikor a lélek majd elhagyja a testet. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek.a szolgák és az ellenzékszellem -. Amikor a hónapok száma betelt. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. a teremt­ mény homlokára pecsételik. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. a gyermek megszületik. és kicsiny a lélek. Vagy ha kígyó által kell 272 . és a mindenség megmagyarázása után megmondom. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. de nagy a sors. kül­ dötteknek]. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. amit el fog követni. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. Ha egy állatnak kell megölnie őt. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. hogy az megölje. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. aszerint. melyet a lélek a testben fog eltölteni. a halál módja miatt. s azt az időt. hogy mindez miért történt. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. hogy tudják az időt. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. hogy a lelket vezessék ki a testből.

akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. más feladata nincsen. a fentieknél még rosszabbal.Az emberekkel. megvált­ sam. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. minden jó. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . akár jó az. amit a sorshatalom rendelt el számukra. meg­ történik vele. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. sem bűnös. hogy a bűnösöket. vagy könnyebbel. szóval minden. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. vagy balesetnél valami gödörbe esik. és azt mondta: . vagy minden bűn. sem igaz ember. akik a világon vannak.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. vagy más halálnemmel kell meghalnia. bűn vagy halál vagy élet. Ez a sors feladata. mindennek meg kell-e történnie. akár rossz. amelyek az eonok archonjaitól vannak. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. FEJEZET Mária felelt. 273 . vagy vízbe kell fulladnia. 133. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. vagy fel kell akasztania magát. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. szóval a sors az. szóval minden. amit az őneki szánt.meghalnia.

a bűnösöknek és a tisztességeseknek is.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. és találtok. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. hanem az igazakat is. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. mert azt mondtam: Keressetek. és megtisztítja az ő szérűjét. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. tudván. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. és a világosságörökséghez kössem őket. nemcsak a bűnösöket. Akinek szórólapát van az ő kezében. erősebb nálamnál. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. lemosom. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. De aki utánam jő. az mind talál. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. 274 . hanem nyíltan ldhirdettem. a bűnösök bűnét pedig. és őértük hoztam a rejtélyeket. Ezért nem titkoltam el tehát. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. és a zörgetőnek megnyittatik. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. Zörgessetek. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. És a bűnösöket nem különítettem el.

úgy fogjátok pontosan tudni. és úgy lesz. Ezt kell megmondanotok az embereknek. és hazug tanokra találnak. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. mint az értelmes pénzváltók. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. akik soha sem vét­ keztek. a jót vegyétek. és úgy lesz. minden vizekkel is és amik azokban vannak. Mária felelt. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. mint hozzátartozókat. hogy a tanok tőled vannak-e.134. honnan tudhatják meg. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. ha az emberek elkezdenek keresni. hogy meg­ mentsem őket.Uram. hogy megtalálják a rejtélyeket. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . Nos. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. ezt mondván: . amit Én mondtam nektek. azt mondjátok: hőség lesz. Nos. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. 275 . ami azon van. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. ha kihirdetitek nekik. melyek Jeu könyvében találhatók. azonnal azt mondjátok. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. záporeső jön. vegyétek fel azokat. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. És amikor halljátok fújni a déli szelet. De szükséges ez még az igazaknak is. mindennel.

hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. 135. akkor valami másiknak a rabja. Ezeket odaadom majd nektek. és kettőt tíz­ ezer között. Ezért törtem magamat tehát. azt mondván: .És felállítottam Kálápatauróth archont. ald egyáltalán nem vétkezett. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. ald a Hétcsillag fölött van. azt mondta Máriának: . azt mondván a Megváltónak: . aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. Ezt megmagyarázom majd nektek. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. Amikor a Megváltó ezeket mondta. akinek a fején Jeu lába nyugszik. kicsoda az a világon. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 .Uram. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. felelvén. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. mivel ha az egyiktől mentes. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget.Uram. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. A Megváltó. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. Mária felelt. mielőtt az archonok területére jöttél. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. FEJEZET Mária felelt.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között.

és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. megnyitottam a kapukat a világossághoz. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. tisztességesekbe.Bizony. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik.Uram. így szólt Máriához: . A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. 277 . Mária folytatta. folytatván. amelyek oda vezetnek. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. egyetlen lélek se ment be a világosságba. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. azt mondván Máriának: .Bizony. és az utakat. azt hallottam ugyanis. És a Megváltó. bemennek a világosságba. és öröklik a világosságbirodalmat. hogy a próféták bementek a világos­ ságba.A Megváltó felelt. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. Most pedig. feltártam. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. amikor az eonok területére jöttem. És ha felmegyek a magasságba. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. hogy eljöttem. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. azt mondván: . akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. és a világossághoz akarok menni.

hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. felelvén.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. és így szólt a Megváltóhoz: . A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . azt mondta: . megtisztítja.Uram. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. íme nyíltan. A Megváltó könyveinek egy része. pontosan és világosan felismertük. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. Mária folytatta. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. 278 . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket.Mária.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról.

Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. eon félig oroszlánfejű erő.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. egyetemes erőtér 279 .

.

eredetének és céljának a kérdései. A könyv abban az időszakban jelenik meg. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének. A Kiadó ." E kér­ dések ma is érvényesek.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben.

PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. Én sem ebből vagyok. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4.

hogy hat hónapig balra. az hallja] 18. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. FEJEZET / 21 [íme. az idő eljött. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9.8. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam.

FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. sok lélek elpusztulna] 24. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. az semmi igazat sem talál] 22. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. egyedül] 285 . FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. hogy mit teszel.

Világosság. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. amikor erőmet kerestem. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. anyagot adtak nekem] 33. és lement. ó. Második vezeklés] 36. hogy a káosz betemesse az erőimet. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. Ne hagyd. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. sötétséget adtak. Harmadik vezeklés] 286 .MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. Amikor a fényt kerestem. te vagy a rejtélyem. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. 70. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. zsoltár. A huszonnégy kisugárzás. Epével etettek és ecettel itattak] 34. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. De nem tudott oda menni. 69. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. és ahhoz kívánkozott. zsoltár] 37.

amelyről megfeledkeztél?] 44. Eljött az időm. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. mint a fű. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. az én szívem. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. 130. A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . 0. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. zsoltár. Mert az én időm szellőként illant el. Világosság. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. mentő rejtély] 45. Uram. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik.38. az nem semmisül meg. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. Hetedik esdeklés. 25. Tamás. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. Tamás és Máté. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. zsoltár. zsoltárhoz] 39. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Letaroltatott és megszáradt. A 87. zsoltár. András] 46. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. s mulandó anyag lettem.

te magabíró?] 288 . Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. FEJEZET / 90 [Péter. Mit dicsekedel gonoszságban. ne hagyd. ó. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52.47. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. FEJEZET / 77 [De irgalomból. 35. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. 120. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. 0. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. Világosságok Világossága. akkor én a fénykincsben trónolok. zsoltár. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. zsoltár] 54. hanem mind. Rajtad kívül nincsen mentő. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Nyolcadik esdeklés. FEJEZET / 85 [Jakab. magamtól. és a mindenség mennyekké emeltetett. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. FEJEZET / 80 [Máté a 31. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. Kilencedik bűnbánat. De nemcsak ti. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. hanem védettebb helvre vittél] 48. zsoltár.

zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. ahonnan kimentem. FEJEZET / 96 [András. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. mint a koszorú. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Mária. hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. mert én téged szeretlek.55. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. 0. Mária. mint a ruháját] 57. Nem tágítom tőle] 60. 51. mint valami köpenyt] 56. hallgass meg engem. 109 zsoltár. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. Világosságok Világossága. És gyűlölnek engem. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Az Úr az én fejemen. Rosszal fizetnek nékem a jóért. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. 85. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. és gyűlölséggel a szeretetemért. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . Salomé Salamon szavait idézi] 59. zsoltár. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. Úgy öltözte fel az átkot. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. melyek egyesültek] 62.

és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. amit egykor elvettek tőle] 65. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. széles folyammá lett. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. Kézen hordoznak téged. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi.áoszba viszi. zsoltárt idézi. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól.63. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. Általad jött hozzám a megszabadító erő. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és nagy. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. és látni kezdtem] 290 . Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával.

ellenségeim végezetére] 79. Ha akkor szorongatnak.. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. Márta. FEJEZET / 143 [Ha látod. zsoltárhoz hasonlítja] 73. Két sötét teremtményt alkotott. és Adámász látta. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. FEJEZET / 149 [A 7.. fenyegető. az vezetett fel engem a mélységből] 72. Világosság. zsoltár. FEJEZET / 148 [A két.. ments meg] 78. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. FEJEZET / 139 [ 103. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. zsoltár. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. Aki levezetett engem a magasból. Jakab. nagyon elkeseredett és megharagudott. FEJEZET / 147 [7. amikor a három idő beteljesedett] 76.. És megtüzesíti a nyilait] 291 . benned hittem. Kelj fel.71. Mindezek megtörténnek. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Mária. zsoltár. Uram.

FEJEZET / 153 [Fülöp. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. ó. Világosság. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről.. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. Hálát adok neked. Mindenki addig a területig jut el. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki.. 107. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. A világosságbirodalom hierarchiájáról. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . zsoltár. mi a 24 Láthatatlan?] 84. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél.81. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. és meghallgatta őket nyomorúságukban. eonba. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. akik megkapják a fényrejtélyeket.

és Istennek rendeli alá magát. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. de a magasabbakhoz nem. mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. aki képes mindezeket megérteni?] 95. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. Mária Magdaléna: Uram. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. és átmegy az archonok minden területén. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. hol van az az ember a földön.89. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. az egy ember a világban. Aki ezt a rejtélyt kapja. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. annak egyszerűbb ez. ott lesz a ti kincsetek is. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. mert minden rejtély rátok van bízva. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. Aki lemond. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel.

hanem sokszor hétszer] 105. Nem látjátok-e. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. három és öt nézetéről. Azért küldött engem az Első Rejtély. FEJEZET / 202 [András nem érti. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. A feleletekről. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . A lelkek átvonulása az archonok területén. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. de az emberi nemnek szükségesek. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. Az örökség három része] 100. mely a mindenkori rejtélytől függ. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. arkangyallal. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. hogy ti minden angyallal. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. ne csak hétszer. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e.97. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101.

akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. Mária négy gondolata. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. 4: Nem jössz ki onnét. sors. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. Ellenzékszellem. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint.107. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. Azokat is. Keressetek és ne lankadjatok. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. 2: Akinek vámmal tartoztok. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. és a testek váltása az utolsó fordulatig. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. lélek. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. a rejtélyek segítségével] 110. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. annak vámot adjatok.

FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124.. majd vétkezik és nem bánja meg. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. A megbánás szükségessége. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. Akire sokat bíztak. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. eldobják. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Azért küzdjetek. az nagyon rosszul jár. Ha az emberek tudnák az időpontot. hogy tüzet vessek a világra. bezárom a világosság kapuit.116. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. A bűnbánat szükségessége] 119. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. Terméketlen fügefa] 123. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120.. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. Jó a só. de ha megízetlenül. akkor vigyáznának] 121. Én vagyok ez a rejtély. amikor a testüket el kell hagyniuk. attól sokat várnak el] 125.

amelyet a lélekre kötött] 132. sem igaz ember] 297 . mely nem tér meg. megmenekülhet] 131. mely a bűnöket mindig megbocsátja. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). Aki a sárkányt nevén nevezi. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. nem tud áthatolni a tereken] 130. ellenlábas). FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. FEJEZET / 260 [A lélek. lélekről és erőről. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. A lelkek. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. És a sárkány kiadja a lelket] 129. mely bűneit nem bánja meg. sem bűnös. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. és ahogyan ezt az archonok teremtik. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. sorsról. A sors elkerülhetetlensége] 133. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most.126. A Megváltó dicséri érte.

nem fognak ők sem bemenni a világosságba. Mária. Azt mondom neked. Az igaz és a hazug tanok. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. Azért jöttek a rejtélyek a világba. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. mert mindenki a bűnökben áll. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem.134.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->