P. 1
Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

|Views: 1.540|Likes:
Publicado porSarolta Jándi

More info:

Published by: Sarolta Jándi on Sep 27, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 53. FEJEZET
 • 54. FEJEZET
 • 55. FEJEZET
 • 61. FEJEZET
 • 62. FEJEZET
 • 65. FEJEZET
 • 69. FEJEZET
 • 71. FEJEZET
 • 72. FEJEZET
 • 73. FEJEZET
 • 74. FEJEZET
 • 76. FEJEZET
 • 77. FEJEZET
 • 79. FEJEZET
 • 80. FEJEZET
 • 84. FEJEZET
 • 86. FEJEZET
 • 87. FEJEZET
 • 89. FEJEZET
 • 90. FEJEZET
 • 91. FEJEZET
 • 92. FEJEZET
 • 94. FEJEZET
 • 95. FEJEZET
 • 97. FEJEZET
 • 98. FEJEZET
 • 100. FEJEZET
 • 101. FEJEZET
 • 103. FEJEZET
 • 105. FEJEZET
 • 106. FEJEZET
 • 109. FEJEZET
 • 110. FEJEZET
 • 111. FEJEZET
 • 112. FEJEZET
 • 113. FEJEZET
 • 114. FEJEZET
 • 115. FEJEZET
 • 116. FEJEZET
 • 117. FEJEZET
 • 118. FEJEZET
 • 119. FEJEZET
 • 120. FEJEZET
 • 121. FEJEZET
 • 123. FEJEZET
 • 124. FEJEZET
 • 125. FEJEZET
 • 127. FEJEZET
 • 128. FEJEZET
 • 130. FEJEZET
 • 131. FEJEZET
 • 132. FEJEZET
 • 133. FEJEZET
 • 112. FEJEZET/230
 • 113. FEJEZET/234
 • 116. FEJEZET/239
 • 121. FEJEZET/246
 • 122. FEJEZET/248
 • 131. FEJEZET/264

ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

hogy abból jöjjek". Azt sem mondta meg. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. míg végül bementem abba a Rejtélybe. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. Ezért nem tudták. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: .dékánjaikról (szolgáikról). hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. Ezért gondolták a tanítványok. sem rendjeikről. a mindenség feje és az egész bőség. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. azt sem mondta meg nekik. hogy minemű az Öt Segítő. És nem mondta a tanítványainak. sem terjedelmükről. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. arról sem szólt. és hol helyezték el őket. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. vagyis a Hét Hangról. hogy ez minden teljesülés teljesülése. sem a szférák lakásairól. Jézus nem mondta meg tanítványainak. s hogy mineműek a rendjük szerint. aki a gyermek gyermeke. sem ezeknek a rendjéről. de a ter­ jedelmükről. Hanem csak azt tanította nekik. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. 12 .Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. nem szólt a Hét másik Ámenről. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei.

amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. mérhetetlen fényességgel. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. és teljesen beborította őt. ez a fény elvakította őket.. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. telihold napján. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. amikor a nap a pályájára indult. mely őrajta volt. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak.2. 13 . nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. így beszélgettek. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. nagyon világos ragyogással. A hold tizenötödik napján. melyből sok fénysugár áradt.. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . És ez a világosságerő lejött Jézusra. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. Csak világosságot láttak. A fény a földtől az égig ért. amelyben volt. hatalmas.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. mérhetetlen fényességben. Tübi hónapban történt. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. és az utolsó Rejtélyből származott. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek.

4. s mind azt gondolták. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. a következő nap kilencedik órájáig. FEJEZET Most aztán. Ekkor Jézus felszállt a magasságba.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. fokozatosan teljesen beborította őt. szüntelenül.3. Ez történt a hold tizenötödik napján. amíg ő el nem érte a mennyet. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. s egymás ellen zendültek mindannyian. mint a tanítványokat. mialatt egyre fényeseb­ ben. mindennel. hogy a földet talán összegöngyölítik. A világon is minden embert félelem fogott el. Azután az történt. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. mérhetetlenül ragyogott. minden területükkel és rendjükkel együtt. mint valami szőnyeget. addig mélységesen hallgattak. minden eonjukkal. És az egész kozmosz megrendült. sírtak és azt mondták: . ami benne él. A tanítványok utána pillantottak. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. és egyik sem beszélt. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. a telihold napján Tübi hónapban.

a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták.. egyik csodásabb mint a másik. így szólt hozzájuk: . az alsó. az alsó.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. a következő nap 9. mérhetetlen világosságban. de csak a fényessége hasonlított arra.. arra hasonlított. A fénysugarak bőségét árasztotta. Az egész fény pedig egymásban háromféle. csodásabb volt mint az első. mint a másik. Az első fény. az irgalmas és szelíd. 5. rendkívül ragyogóan. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. Midőn pedig Jézus. hanem sokféle. Világossága nem volt egyforma. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. a középső. nagyon féltek és zavarba jöttek. látta tanítványai nagy izgalmát. Mert még jobban fénylett. és egyik csodásabb.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. órája körül megnyíltak a mennyek. és sok tulajdonságú. A második világosság. és látták Jézust leszállni. különböző fajtájú volt.

küldetésem feladatán. még nem küldte el a ruhámat. vond magadhoz a fényességedet.Mester. így szóltak: . hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. mert azokhoz a területekhez mentem. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. az irgalmas: . de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. elgondolkodtam a megbízáson. milyen feladat volt az. s nem példabeszédeket mondok. mert vakítasz és mi megrendültünk. hogy teljesült. ha te vagy. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. hová mentél. mely az Első Rejtély második terében van). nagy öröm­ mel imádván őt. Uram. hanem közvetlenül beszélek veletek. annak kezdetétől a teljesüléséig.6. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. Halljátok. amelyet be kellett töltened. Jézushoz léptek és leborultak előtte. és hogy az utolsó Rej­ tély. hogy a megbízás feladata. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. ahonnan azelőtt jöttem. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. Felismertem. hogy kibírhassuk.0. amelynek érdekében kiküld- 16 . s így szóltak: . A tanítvá­ nyok így felbátorodtak.

hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. Örvendjetek tehát és ujjongjatok.tek. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. 7.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. mely kezdet­ től fogva van. és az emberiségnek kezdek beszélni. azt a tizenkétszeres erőt. melvet kezdettől fogva nekem szánt. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. s amelyből éppen jöt­ tem. ha eljön az ideje. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. olyan erőket. teljesült. amelyet hát­ rahagytam őbenne. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. amikor erre a világra jöttem. míg be nem telik az ideje . hogy magamra öltsem. az történt az Első Rejtély által. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. mely most a testetekben 17 . mert amikor elindultam a világhoz. hanem most . melynek akaratából a mindenség lett. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. nem a keresztrefeszítésem előtt. s amelvet az utolsó. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig.

Erzsébetre találtam. akik az egész világot megmentik. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. Mert gyakran mondtam nektek. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. 18 . hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. mivel ti lesztek azok. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. Felvettem. Azonkívül az archoniélek helyett. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. és a világosság szűzleányához vittem. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. hogy Gábriel angyal vagyok. mert azt hitték. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. aki középen van. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. a jótól. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Akkor az történt. Ez az erő van János testében. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. amelyet a kis Jaótól kaptam. keresztelő János anyjára. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Amikor útban voltam erre a világra. melyet kapnia kellett volna. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. Én sem vagyok ebből való. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. mielőtt megfogant volna. amelyet először kaptam. az eonok angyala alakjában. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. vettem a lelkét. melyet az én erőm azon részéből vettem.van.

melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. az archonok szférájába taszítottam bele. Amikor észrevettem. A szolgák pedig elhozták. s amikor felém fordult a magasba. akiről mond­ tam. hogy az utat készítse neki". a jótól kaptam." 8. ahogy akartak". megszülettetek a világban. hogy ezek archonlelkek. ez a fénytest-erő. úgy Éliás fog előtte jönni. hogy nem értitek. anélkül.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. hogy eljő.Ezért kételkedtetek egyszer. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. Beszéltem vele Gábriel alakjában. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. és így szólt: . ame­ lyet a magasságban viseltem. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. ahogyan meg van írva. amit Bárbelótól vettem. belé taszítottam az első erőt. 19 . és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. F E J E Z E T Jézus folytatta. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. Amikor aztán eljött az időtök. és úgy bántak vele. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. amelyet a nagy Szabaóthtól. hogy ha a Krisztus jön. Máriára találtam. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus".

amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. hogy beszéljek veletek az igazságról.hogy archonlélek lenne bennetek. akik az egész világot megmentik. Az a teljesülésnek az ideje. aki a keveredés világában él. mert eljöttek az idők. Örvendjetek és ujjongjatok. ahogyan most mondtam nektek. mivel a világ megmentése általatok lesz. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. amikor magamra öltöm a ruhát. minden archonnal és minden eonnal. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. az Első Parancsolatba taszítottam. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam.Örvendjetek és ujjongjatok. Ezt az erőt. míg el nem jön a teljesülés ideje. kerasmou]. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. ti vagytok azok. Ez az az erő. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. és mindenről a belsőtől a külsőig. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. 20 . És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. És ez a rész van most mindenkiben. és folytatta: . mely kezdettől fogva nekem készült. örömöt örömre halmozzatok.

Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. mielőtt 21 . ami történt velem. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. hogy amikor a nap felkelt keleten. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. Még egy kis idő. FEJEZET Az történt. Mi ugyanazok vagyunk.9. amelyben a ruhám volt. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. keletkezett . nagy világosságerő szállt le. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. ami a ruhámban van. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. hogy mindent elmondjak nektek. ahogyan az előbb mondtam nektek. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. mely kint van a világban . jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Rejtély.a mindenség oka -. Veled teljesen egyek vagyunk. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. Hallgassatok hát.íme. ez a tökéletes kimenet és bemenet. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Az öt szó a következőt jelenti: 0. 10. a következőképpen folytatta: . most felöltöttem a ruhámat. Te vagy az Első Rejtély. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival.

Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. íme. mivel inkább létezel. az idő beteljesedett. Az ő nevét mi képezzük együtt. mely kezdettől fogva a tiéd. és az Öt Irányító. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. hogy felruházzunk vele. aki a gyermek gyermeke. Ezen kívül benne van a fény- 22 . Abban a ruhában pedig. és előttünk vagy. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. mely nekünk egy részünk. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. az Öt Segítő Rejté­ lye. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. mely két öltőből áll. mint mi. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk.megjelent. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. amelyet most küldtünk neked. amelvet az utolsó határon. a Hét Amen és Hét Hang. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. azon kívül. amit már elküldtünk neked. Most elküldtük neked a ruhádat. hogy az Első Rejtélybe. Mert méltó vagy rá. az Első Parancsolat fényessége.

akik a szférákban vannak. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. Jöjj hamar hozzánk. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. és azoké. nagyon rövid az időd. arkangyalaik és angyalaik nevei. hogy felruházzunk vele. akik jobb oldalon vannak. ami a sorshatalomban. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. meg a tizenkét eon és archonjaik. ezek minden lakójáé és területéé. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. és azoké. Benne van mindennek a neve. akik a tizenharmadik eonban vannak. íme. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. az idő beteljesedett. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. hozzánk jössz és elhagyod a világot. íme. meg minden mennyországban van. valamint az ő firmamentumaiké. Jöjj hamar. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. Szintén benne van azok nevének a fényessége. akik középen vannak. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. meg mindennek a neve. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. ami a tizenkét eonban van. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. hogy megkapjad teljes fényességedet. elküldtük neked ezt a ruhát. meg mindazoké.

rendkívül erősen világítottam. ezt azonnal magamra öltöttem. Amikor az első szféra kapujához értem. és a firmamentum kapui megmozdultak. A mennyek kapujához értem. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és felmentem a magasba. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. imádtak. és egyszerre megnyíltak mind. Mind leborultak előttem. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. 24 . így erősen vilá­ gítottam. megmozdultak a kapuk. csak a világosságot. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. Engem azonban nem láttak. nagyon féltek. és rettegtek. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. 12.11. és felmentem az első szférához. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. amely az ő nevüket tartalmazta. És minden kötelékük feloldódott. FEJEZET Azután az történt. és meg voltak zavarodva. negyvenkilencszer fényesebben. És minden archonok és hatalmak. mint a firmamentumban.

Itt is megmozdultak a kapuk. mely körülvett engem. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. amikor meglátta nagy világosságomat. és látták benne a nevük Rejtélyét. Egyszerre leborultak előttem. így még jobban zavarba estek. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. és maguktól megnyíltak egyszerre. a sors-erők kapujához. mind rettegett. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. Megpillantották a fényruhámat. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. imádták a fényru­ hámat. Minden archon. Mind egyszerre jött leborulni. és felszálltam a második szféra. engem imádni. Látták a nagy fényességet.Beléptem a szféra házaiba. és nagy félelemmel. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. megpillantották fényruhámat. rendjeik és házaik minden kötelékei. körzeteik és rendjeik. mérhetetlenül fényesen világítva. 13. 25 . és minden. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet.

mint az a fényruha. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. mely most más volt. A fátylak maguktól félrehúzódtak. mint nálatok a földön. és nagy félelem fogta el őket. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. mint a sorserők házaiban. és a kapuk egymásra nyíltak. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. fátylaik és kapuik összevesztek. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. szférájukat és rendjüket. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. fényszikráik és csillagaik. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. mely még 49-szer fényesebb volt. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással.14. 26 . A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik .megláttak engem mérhetetlen csillogásommal.az ő erőik. arkangyala. Az eonok minden angyala. Amikor elértem a tizenkét eont. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. Egymásra támadtak. amely az emberiség földjén jött rám. amikor meglátták nagy fényességemet.

hogy mindig balra nézze­ nek. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. mind kimerültek. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. És nem tudták. és úgy csináltam. 27 .15. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. egymás ellen lázadoztak. és élet-lehelet nélküli halottak lettek. amelyen uralkodnak. mivel nem értették a Rejtélyt. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. A sors erőit és a szférát pedig. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. Lezuhantak az eonokba. És Adámász. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. Úgy esett pedig. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. hogy ki ellen harcolnak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. mint a föld lakói. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. ami történt. és az eonokban futkostak. megfordítottam.

hogy nyíltan beszéljek. egy óra hosszat a levegőbe meredt.Akinek van füle. Jézus. hogy hat hónapig balra nézve.Uram. te áldott. így szólt hozzájuk: . hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. parancsold meg. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta.Mária. A sors erőit és a szférát. Én pedig elvettem erejük egyharmadát. 28 . Úgy lett. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. az hallja. majd így szólt: . FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. 17. beszélj nyíltan. te. amelyen uralkodnak. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be.16.

hogy az igédet helyesen értsük. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . mert mulandó anyagok. hogy „nem fogjátok tudni. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. mint végzett Egyiptom felől az Úr.Ezzel kapcsolatban. amelyeken ural­ kodnak. azért mondod.18.Uram. hogy akinek van füle az hallja. megfordítottam. mit teszel mostantól kezdve. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. és tudják. Mert megfordítottad a szféráikat. mit tesz majd az Úr. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. Szabaóth". Az archonokat kell Egyiptomnak látni. Azért mondtad. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Halld tehát Uram. ó. hogy megjelentessék néked. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. és akik a méhéből idéznek. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. Ez azt jelenti. Azt mondtad. melyet hozzánk intéztél. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. azokban a Rejtélyekben. és akik a földből idéznek. 29 . Uram. az igét. . hogy nyíltan szóljak. hogy többé semmit se tudjanak. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt.

és lábait imádván azt mondta: . kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. és engedd. mondtad nekünk. ujjongott. hogy megtudd. Jézus azt felelte Máriának: .Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. ahová mentél. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. Uram Jézus. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. hogy „akinek van füle. azt mondta 0: . Szabaóth. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. 30 . megjelentetem neked. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. mely most a te anyagtestedben van. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. Jézus elé lépvén leborult előtte. hallgass meg. 19. a jótól.Jól mondtad. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. az hallja"." Szabaóthtól. hogy mit tesz az Úr.Uram.

mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. az emberek. és megmondhatják. hogy a jó tetteket magakadályozzák. mostantól kezdve el tudják-e végezni.Nem úgy fogják elvégezni. ahogyan kezdetben tették. vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: .Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. akkor jóslataik helyesek lesznek. akik a tizenharmadik eonban vannak.Uram. mert elvettem erejük egyharmadát. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. akkor sem- 31 . ahogyan kezdetben terjedtek. FEJEZET Mária így szólt: . akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. aminek meg kell történnie.20.Uram. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. erről a területről nem vettem el erőt. 2 1. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. újra Mária kérdezett: . Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik.

négyzeteiket és más ábráikat. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. mindent pontosan meg tudnak mondani. hogy mit tesznek. hanem megzavarodnak. mert a befolyásaikat. mivel neveik balra nézve másak. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. mivel befolyásaik. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. négyzeteik. Ehelyett nagy zavarba jön. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. most megfordítottam. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . az semmi igazat sem fog találni. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. káprázatba és tévedésbe esik. éppoly kevéssé a háromszögeiket. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. mert a műveiket. melyeket azelőtt a négyzeteikben. alti tudja így észlelni őket.mi igazat sem mondhatnak. amikor jobbra fordultan találják őket. mert ahhoz képest. amikor jobbra fordultak. négyzeteiket. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. Most azonban hat hónapig balra. sőt veszélyeztetik magukat. A látnokok is. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. hogy teljesen megzavarodjanak. akkor nem fognak rájuk hallgatni. most másképpen néznek ki. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket.

hogy amit mondtál. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. hogy előadd.hónapig balfelé elvégezni. és mondta Jézusnak: . leborult előtte. ahová szolgálatod alapján mentél. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . megengedem neked. pályájukon való megzavarásukra.Legyen.Uram. Fülöp lépett elő. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük.Uram és Megváltóm. ahhoz egy kérdést tegyek fel. hagyj megszólalni. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. amit mondani akarsz. 22. aki Jézus minden szavát feljegyezte. Fülöp így felelt. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. vagy sem? 33 . hogy már a saját pályáikat se értsék meg.

34 . mely az ő világuk anyagában van. bizony mondom nektek. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. 24. Ezért fordítottam meg a pályáikat. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . s akiket nem mentenek meg. Hogy akiket meg lehet menteni.Uram.23. és kiadják az erőt. és nagyon sok idő menne veszendőbe. azok megsemmisüljenek. légy türelemmel irántam és engedd. és a tökéletes lelkek.Mondj bármit. Bizony. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. létszámának betelése sokáig elhúzódna. hogy hozzád szóljak. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. Ne haragudj. szám­ talan lélek ment volna tönkre. s Jézus lábai elé borulva így szólt: .Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. előlépett Mária. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. FEJEZET Jézus pedig felelt. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. s én nyíltan megmagyarázom neked. az ékesen szóló és áldott. amely­ ből lelkeket csinálnak.

Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. Halld hát Mária. hogy köreiket gyorsabban fussák be. És Melkhisédek. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint.mivel pedig elviszi onnan. FEJEZET Jézus így válaszolt: . s hallgassátok. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. ahogyan Jeu. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket.Mária így szólt Jézushoz: . Amikor aztán eljön Melkhisédek. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. ahogyan Jeu állította be őket. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 .Uram. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. azok felháborodnak -. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját.Kitűnő. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . Mária! Jó kérdést teszel fel.

gyengék és erőtlenek lettek. úgyhogy kimerülnek. s leküldik ezeket az emberek világába. akkor ezekből kivonják a fényerőt. hüllőleikeket. akkor. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. hüllők. háziállatleikeket. állatok. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. lefogytak. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. 26. hogy Melkhisédek. mígnem átadhatják Melkhisédek. Ha pedig erőtlenek lesznek. ahogyan szokta. akkor bennük az erő kezd megszűnni.fényüket a világosságkincshez viszi. s így működtek. felfelé nézvén. és csinálnak belőle emberleikeket. vadállat­ leikeket és madárleikeket. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. újra kijött. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . és az emberek. ahogyan mondtam nektek. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. Ott pedig lelkekké válnak. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. Amikor pedig időben észrevették. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. A sorserő archonjainak szolgái. mielőtt az erejüket csök­ kentették. birodalmuk megsemmisül.

ahogyan mindig szokta. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. amelyek őbennük az erők. és az erőket (lélekerőket). Felháborgatta őket. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. hogy ne menjenek tönkre. Zabálják tehát. Melkhisédek pedig. és világosságukat a világosságkincshez hordja. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. s így már nem hagyták. és nem hagyják már. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. s oda hatott.akkor ezt tették két cikluson keresztül. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. bekebelezik. 27. Most már a saját anyagukat zabálják. azért.szféra archonjai közé. ezeket az erőket meg­ tisztítja. aki a világosságot kapja. felmentem. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. s hogy a tökéletes lelkek száma. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak.

hogy ki ellen harcolnak. egy ideig pedig jobbra nézzenek. Ezt tették. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. s úgy intéztem. Köreiket kisebbre szabtam. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását.ragyogott. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. a nagy kényúr. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. ösvényüket könnyebbé tettem. ahogyan azelőtt volt. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. Amikor elvettem erejük egyharmadát. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. nem tudván. és menetüket felgyorsíttattam. meg sorserőik és szférájuk pályáját. Ádámász. s meg akarták ragadni. háromszögeikre és nyolcszögeikre. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. mely így felgyorsult. elfordítottam a szféráikat. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. Úgy megbolygattam őket. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. hogy egy ideig balra.

amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. melyet maguk ettek volna meg. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. és azt mondta tanítványainak: . akik részesülnek a Rejtélyekben. Amikor Jézus így szólt. Ez a válasz részletes kérdésedre. a tanítványok egyszerre borultak le. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. s őt imád­ ván azt mondták: . Mind leborultak.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. és sok lelket semmisítettek volna meg. 28.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le.Halljátok a dolgokat. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . ők és velük vadházasságban élő társaik. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. mert ezek a kiválasztottak.

És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. négyszögeikre és más aspektusaikra. s emiatt rettenetesen megijedtek. amikor elvettem az erejüket. Amikor elhagytam azokat az eonokat. s megpróbáltak közelebb kerülni. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. három­ szögeikben és más aspektusaikban. az ő nemzetleneik. Imádattal nézték azonban némi távolságból. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . egyszóval a nagyjaik mind látták. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. akikben már nincsen lélegzet. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Elgyengültek. Amikor elértem a fátylaikat. FEJEZET Ezután az történt. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. úgy volt. mint az archonok abban az órában. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. 29. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók.

Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. aki a párja. az ő magasabb helyére. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. mérhetetlen fényességemben. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. hogy ez hogyan történt Úgy volt. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. 41 . és az ő [emanáció].tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. És azok közül senki sem volt vele. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. a tizenharmadik eonban. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. nagy izgalom fogta el. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. Nagyon búsult a kínok miatt is. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. meglátott rendkívül ragyogó. De a magasabb világosságot dicsérte. amelyeket a nagy. amelyeket Authádésztól. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek.

.

és így szólt: . hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt.Uram. egyszer azt hallottam tőled. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból.30. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. akkor az történt. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. Éppígy gyűlölte őt a nagy.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. és azt mondta tanítványainak: . Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. és rettenetesen gyűlölték őt. láthatatlan test­ a magasba pillantott. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. Háromszor-hatalmas Authádész is. Jézus válaszolt. Erre azonban nem volt képes. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. így meglátta a véreivel. hogy oda jusson. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. akkor a nagy 44 . hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. előlépett Mária. amikor az archonok adják le a tisztájukat. aki fölöttük volt. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA.

s arra csábította. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. melyek fölöttük voltak. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. majd pedig oda akarjon jutni. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. SOPHIA SOPHIÁRA. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. amelyet látott. anyagi. nagyon hatalmas lényt. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. s ő is haragudott PlSTIS őt. állandóan búsult. a káosz területére. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. és a fényt kereste. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. hogy a magasságokhoz megy fel. 45 . mert PlSTIS volt őnáluk. És gyűlölték őt az archonok.

0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. akiről gyakran beszéltem nektek. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. amelyet először a magasságban pillantott meg. világosságát és elnyelte. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül.31. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. mivel dicsőségre pályázott. hogy magához vegye. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. hanem azt hitte. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. melynek egyik fele tüzes. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. 46 . s amely a fénykincs függönvéből való. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. hogy abból a világosság­ ból származik. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. Nem tudta. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. FEJEZET Erre az történt.

hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. s magamhoz veszem azt a világosságot. és a magasba néztem fel. amiben hittem. Világosságok Világossága. 2. ó Világosság. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. amelyet kezdetben látott. melyet én nem őtőlük vettem. tudod. mert azt hittem. ó. tudták. És mentem. s amelyben hitt. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. Alaptalanul gyűlöltek engem. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. hogy a fény. És a magasba pillantottam. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. akiben kezdettől fogva hittem. a vezeklésemet! Ments meg. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. láttam ott egy világosságot. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. 47 . 5. Igazság Világossága. hogy én ártatlanul cselekedtem. elvették tőlem. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. ó Világosság. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. És segítségért kiáltottam. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. segítségemre siessen. holott én velük semmi rosszat sem tettem. hall­ gasd meg most. 0. Lenéztem az alsó területekre. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. Most pedig. és a világossá­ got. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1.32. hogy azok nem jönnek a segítségemre. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. 3.

amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. és hittem benned. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. 11. erők világossága. Mert miattad. ó. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. ahol a szégyen borít engem. megváltassak Authádész teremtményeitől. Haragszik rám. aki nem teljesítette a parancsodat. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . s ne hagyd. Ne hagyd. és eljönnél most megmenteni engem. siránkoztam és a világosságot kerestem. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. És az eonok kapuőrei kerestek engem. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. melyet a magasságban láttam. hogy sugározza ki alkotása erejét. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Én pedig ott voltam. 10. Uram. Ha lennél oly jó. Ne hagyj a szükségben. Eljött rám Authádész haragja. mert az ő eonjában voltam. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. Ments ki e sötétség anyagából. 14. Világosság. 9. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. 12. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. mert nagy a te irgalmad. kigúnyoltak engem. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. Ez történt velem. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. ó. ó. Uram. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól.6. És minden archon és eon gúnyolt engem. Világosságok Világossága. 13.

és erőt ad nekem. világosság. Járj el velük tetszésed szerint. hogy tehetetlen lenne velem szemben. ó Világosságok Világossága. akik gyűlölnek engem. s ítéleted ragadja meg őket! 25. Most pedig. ó. nem tudván. hagyd elbukni őket. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. a sötétség és az anyag. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. Vártam pár­ társamat. amit Authádész teremtményei hoztak rám. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. hogy jön. azok nyilvánvalók előtted. anvagot adtak nekem. aki azt hitte. de nem találtam őt. És ami­ kor az erőmet kerestem. mert istentelen és arcátlan az ő istenük.16. 20. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. sötétséget adtak nekem. 22. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. Hallgasd meg hamar az imádságomat. Maguk gabalyodjanak bele. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. mert nagyon kínlódom! 18. 49 . Hallgass meg. Amikor a világosságot kerestem. Zárd ki őket az ő istenük. 21. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. Válts meg az archonok miatt is. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. Authádészük területéről. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. hogy eljön-e küzdeni értem. annál inkább üldöztek engem. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Vártam. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. Bosszuld meg rajtuk. hogy ezt a gonoszságot magától tette. de nem jött. őket magukat buktassa el. és mentsd meg az erőmet! 19. A saját bosszújukat ereszd rájuk.

Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. Keressétek a világosságot. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. akik sietnek megbánni. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. és hiányolom az én világosságomat. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. ami bennük van. 50 . Világosság. Világosságerőt vettek el tőlem. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. És ne hagyd azokhoz számítani őket. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. 34. dicsőítem a te nevedet. 36. hogy azokhoz számítsanak. ó. minden eonok Urát. és minden. Örüljön minden anyag. ó. Világosság. akik töredelmesek. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. Világosság. 30. 28. 35. 32. 29.27. így hát. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. akik a Rejtélyeket megkapják. mely bevezet a világosság kapuin. ó. És ne hagyd. s akik ennek a világosságát megtisztítják. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. És azoknak a lelkei. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. És egy város készül a világosságban. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. és újra zaklattak. aki benned és velem van. 31. a dicsőségben. ott fognak időzni. Mert elvették tőlem az én világosságomat. mihelyt azok mond­ ják ki.

8. bűne megbánásával kapcsolatban. várván Istenemet.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. Isten. Izraelnek Istene. Szemeim elbágyadtak.Uram. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. azt követelik tőlem. Uram. Szabadíts meg engemet. Az Abisszusz mély sarába estem be. és borítja pironság az én orcámat. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. hol meg nem állhatok. akik téged keresnek. és az én bűneim nyilván vannak előtted. zsoltárban: 1. 6. és az áradat elborít engem. ami történt vele. A te szellemed. és mindent megmondott. akik ok nélkül gyűlölnek engem. ó Isten. és így szólt: . 51 . Atyámfiai előtt idegenné lettem. te tudod az én balgatagságomat. mely velem van. hatalmasak a vesztemre törők. Ne szégyenüljenek meg miattam. 4. és hallok az én világosságerőmmel. fene­ ketlen tengerbe jutottam. amikor bűnét megbánta. Elfáradtam a kiáltásban. 5. akik ellenségeim alaptalanul. Mert teéretted viselek gyalázatot. felébresztett engem. erők Istene! 7. kiszáradt a torkom.33. 0. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. és anyám fiai előtt jövevénnyé. Mária lépett elő újra. ó Uram. Amit nem ragadtam el. Többen vannak fejem hajszálainál. 3. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . az hallja. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. Nos. akik tebenned remélnek.

Uram. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . és kigúnyoltak engem. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. s az is gyalázatomra vált. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. 13. 12. őrizd meg az én lelkemet. Sőt ételemben mérget adtak nekem. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17.9. és váltsd meg azt! 19. Hallgass meg engem. és a borozók rólam énekelnek. Ments ki engem az iszapból. Siess. Gyászruhát öltöttem. Ontsd ki a te haragodat reájuk. A kapuban ülők rólam fecsegnek. mert szorong az én lelkem! 18. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. 10. Jól ismered minden szorongatómat. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. 20. 21. vigasztalókra. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. Uram. Vártam a részvétre. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. te tudod. szégyenemet és pirulásomat. Hogy el ne borítson a vizek árja. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. és szomjúságomban ecettel itattak. és el ne nyeljen az örvény. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. az én gyalá­ zatomat. 23. ó. megtorlás és bosszúságuk. de nem találtam. A gyalázat megtörte a szívemet. hogy el ne süllyedjek. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. 22. hallgass meg engem. de hiába. 11. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk.

25. Álnokságra álnokságot halmoznak. és abban laknak majd. Mert megmenti Isten a Siont. 27. szedd össze bűneiket. akik szeretik az ő nevét. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. Isten. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Legyen az ő palotájuk puszta. A te üdvösséged. és a foglyokat nem veti meg. 53 . 32. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. 34. óvjon meg engem! 30. azt üldözik. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. Dicsérjék őt az egek és a föld. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. és megépíti Júdának városait. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. Keressétek Istent. és magasztalom hálaadással. Mert akit te megvertél. ó. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. Töröltessenek ki az élők könyvéből. 31. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok.

ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2.Uram. FEJEZET Jézus folytatta. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. így szólt: . Szabadíts meg. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. és így szólt: . ó. Mária! Bőségesen áldott vagy te. Világosságok Világossága. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. ó. Mert te vagy az. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. benned bíztam.Nagyon jó.34. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. Világosság. így szólt: . Világosság. 54 .PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. 0. te vagy a mindenben boldog teljesség. 35.

Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. ó. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. ne hagyj el. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . Világosság. és az erőmet ellenőrizték. Világosság. Világosság! 10. Szájam tele van dicsérettel. És te magad sugároztál ki engem.6. ó. mellyel taló énekkel a Világossághoz. Akik az erőmet akarják elrabolni. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. Világosság! 8. Ezért. ó. Világosság. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. Ezért tehát. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. 9. Te vagy a Rejtélyem. ó." Te vagy a megmentőm és megváltóm. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. El akarták venni minden világosságomat. ó. 7. 11. Amikor pedig benned hittem.

6. Uram. Uram. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. Most pedig látom az erődet benned. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. Én Istenem. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. nem állhatjuk ezt az asszonyt.36. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. Gondolkodásom mindig reád irányul. ahová menekülhessek. ó. 0. Jézus felelt. annyit beszél. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . azt mondta: . PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Akkor hát Péter. az lépjen elő és beszéljen. hogy megérti az Én szavaimat. és ezt mondta Jézusnak: . és így szólt tanítványainak: . tebenned bízom. és így szólt Jézushoz: . Péter.Halljad. Istenem. hogy megérted latot testvéreid előtt. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. Mert te vagy az én reménységem. Reád támaszkodtam születésem óta. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. mert nem hagy minket szóhoz jutni. ne szégyenüljek meg soha! 2.Uram.Értitek-e. Légy erősségem és sziklaváram. Péter pedig felelt. Uram Istenem.

Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. ez az ő megbánásának megoldása. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. 9. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. Uram. így szólván Péterhez: . mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. együtt tanácskoznak. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. minden napon a te dicsőségedet zengem. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. 57 . Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. ó. ne hagyj el engem! 10. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. mert nincs aló megszabadítsa! 12. Péter. siess a segítségemre! 13. Mintegy csudává lettem sokaknak. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Szégyenüljenek meg. de te vagy az én erős bizodal­ mam. Én Istenem. mikor elhuny az én lelkem. Megtelik szájam dicséreteddel. mondván: 11. 8. Bizony. te vagy a megváltóm.)ól van. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig.7. és akik lelkemre törnek.

hogy akiket a földön befogadtok. akik szorongatnak engem. amit elraboltak tőlem. ó. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. Világosság. Hamar váljanak sötétséggé. Akik azonban a világosságot keresik. 4. és akiket a földön nem fogadtok be. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. 0. te vagy a megváltóm és megmentőm. azok örüljenek és ujjongjanak. 0. 58 . akik az erőmet akarják elrabolni! 3. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. mert hiányzik az én világos­ ságom. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. Világosság. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. erők világossága. És akik a te Rejtélyedre vágynak. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. melyet elvettek! És az erőre éhezem. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5.Bizony. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. tarts meg és válts meg engem! 2. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. Ments meg most tehát. mondván: Legyőztük őt. ó.

nagyszerű! 4. Uram. hogy: kitűnő. megcsókolta azokat. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke.Uram irgalmazz és szánj meg. és így szólt: . zsoltárban: 1. Márta pedig válaszolván. Isten. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. így szólt: . akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. Hirdesd ki tehát . amikor a mennyeket dicséri. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. akik a lelkemre törnek! 3. az én segítségemre siess! 2. és mély alázattal.38. te boldog vagy.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. lépjen elő. Márta. Szégyenüljenek meg és piruljanak. Isten. Nos. Jézus pedig megfogta Márta kezét. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. Uram. sírva azt mondta: . FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. akik azzal gúnyolnak. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. az én szabadításomra. ó. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. előlépett Márta. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. ó. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok.Boldog. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. aki alázatos. 59 . leborult a lábai előtt. mert irgalmasságot nyer. Mielőtt Jézus befejezte volna.

hallgasd meg a panaszomat. így szólt: . s mulandó anyag lettem. És szolgalénv [dékán] lettem. amelyre építek. 60 . 6. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. hogy elrabolják a maradék világosságát. elfelejtettem [elhanyagoltam]. 7. 5. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. melvet azelőtt teljesíteni szoktam.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények.Kitűnő. aki magányosan lóg a levegőben. amikor hozzád könyörgök! 3. Authádész teremtményei beszorítottak engem. és szép. 0. hanem védj meg. Jézus folytatta a beszélgetést. Márta.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. és társpárom azt mondta magának: 9. A Rejtélyt. Furcsa [idiotikus. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. istentelen]. 8. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem.39. Mert az én időm szellőként illant el. Világosság. és így szólt tanítványaihoz: . 4. démonszerű lény lettem. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. .

hogy az anyaga is megmentessék. 14. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. kelj fel. A nem pedig. Most tehát. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. Világosság. Te azonban. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. 21. 17. mint a káosznak egy ereje. Az én erőm megkristályosodott bennem. akik a lenti területeken vannak. És ez az az idő. 18. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. 15. az teljesült. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. az örök világosság vagy. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. Ezek jöttek rám. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. Világosság. ó. 20. A te parancsolatod küldött le. hogy keresni fogsz engem. 13. 11. és lesüllyedtem. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. 12. mely akkor születik. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. ó. Amit nyomoromban rám parancsoltál. Eljött az időm. hogy itt vagyok.10. 16. Ez tehát a Rejtély. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. 19. az egeket fogja magasztalni. És a te határozatod. 61 . Uram. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. mivel a szám teljes lett. amelyet elhatároztál.

mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. mint a magányos madár a háztetőn. zsoltárban: 1. mint valami tűzhely. hallgasd meg az én imádságomat. adj engedélyt nekem megoldására. Mert elenyésznek az én napjaim. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. mint a fű az én szívem. Most pedig aki megérti. Amikor Jézus ezeket mondta. mint a füst. előlépett János. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. 62 .Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát.Uram.40. János válaszolt. 7. és így szólt: . 5. mint kuvik a romokon. 6.Uram és Megváltóm. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. mikor szorongatnak engem. Virrasztok és olyan vagyok. így szólt: . Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. olyanná lettem. hajtsd hozzám a te füledet. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. Jézus így szólt Jánoshoz: . Letaroltatott és megszáradt. mikor kiáltok. hamar hallgass meg engem! 3. Hasonló vagyok a pusztai csókához.Ez meg. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Uram. üszkösök. és csontjaim. 4.

A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. 14. Napjaim árnyéka megnyúlt. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. és megláttatja magát az ő dicsőségében. és földhöz vertél engem. és elfogadják az országukat. 17. 12. örökké királyi székedben ülsz. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. 20. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 10. És a pogányok félik az Úrnak nevét. mert eljött a megszabott idő. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. 15. 19. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. megszá­ radtam. magam pedig. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. mint a fű. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. a mennyekből a földre nézett le az Úr. De te. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet.8. 11. és italom a könnyekkel vegyült. és azoknak imádságát meg nem vetette. 63 . 13. 16. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. Uram. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. 9. Te kelj fel. 18.

tanítványai között. ó. az esdeklésemre! 3. te tiszta [szűzies]. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Ez a magyarázata. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg.Újra az történt. Imádkozó könyörgését. Világosság. 64 . PlSTIS SOPHIA esdeklésének. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. és el akarták rabolni egész világosságát. hogy mentsem ki a káoszból. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. azt mondta Jézus neki: . s felkiáltott. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. Jézus pedig folytatta beszédét. még nem fejezte be teljesen.Kitűnő. és világosságom a káoszhoz süllyedt. És az Első Rejtélv parancsa. hogy vezettessék ki a káoszból. Az történt. és így szólt a tanítványokhoz: . A mennvekben dicsőítettelek. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. 41. 0.21. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. János. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. Dicsérlek a himnuszaimmal. Figyelj fel. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. még nem ért el engem. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. Uram. üdvösségem világossága.

Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. 6. 14. melyek halottak és erőtlenek. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. mint a káosz archonjai. és eljönnek-e. Magam is olyan lettem. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. Világosság. Én azonban megbecsültelek.4. 5. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. 10. 65 . amit akartál. ó. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. mint az anyagosodott lények. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. 7. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. mint az anyagi testek. s a te parancsodra mentek tönkre. felálltam és lementem. Rám sújtottad törvényedet. melvektől megvonták az erőt. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. 0. És még nem semmisültem meg teljesen. Világosság. felkelnek-e a sötétség­ ben. akik a te törvényed szerint eljönnek. akiket te nem mentettél meg. sötétségekbe és anyagba. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. Mert elvették az én világosságomat. 9. Olyan lettem. s karjaimat feléd tártam. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. Olyan lettem. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. és mindent. aki megmentené őket. hogy eldobják őket a káoszban. 8.

ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője.Uram. melyet a káoszban mondott. az lépjen elő.16. így szólt: . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. mint a vizek. És akiben a szellem felbuzdul. az hallja. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. és a bűnbánatának magyarázására. te áldott. 18. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. melyeket nekem elren­ deltél. így szólt hozzá: . szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. hogy beszélhessek veled. megzavartak engem. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. hogy a világról gondos­ kodjak. engem bíztál-e meg egyedül azzal. és az ijedelmek. De nem tudok előlépni. hogy társpárom megszabadítson szükségemből. Veled együtt 66 .mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . A te törvényed jött rám. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. És körülvettek. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. és letette a kezében tartott könyvet . 17. egész idő alatt szorítottak engem. Fülöp.Halljad. És nem engedted. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ez tehát PlSTlS támadta őt.Akinek van füle.

ez az ige magyarázata. Meghallgatsz-e engem. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent." A három tanú Fülöp.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. Fülöp. Ami téged illet. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. Tamás és Máté.Kitűnő. amit láttok majd. minden dolognak a felírásával. 67 . az hallja". Ha betelik. amit mondtál. 43. Ekkor újra Mária lépett elő. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. és hirdesd amit akarsz. az én fényben-lakómnak van füle. akkor lépj elő. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. hogy azokról tanúskodj. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. az hallja. középre állt Fülöp mellé. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. hogy „akinek van füle. Mária. Megértettem. és az én erőmmel kész vagyok hallani. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: .Akinek van füle.Uram. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. Most azonban te lépj elő. és mindent. és így szólt Jézushoz: . Tamás és Máté. amit láttok majd. Fülöpnek azt mondtad: „Te. hárman vagytok." Halld.

amit a szellemed megért. Jusson elődbe imádságom. és így szólt Jézushoz: . sírokban alszanak. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. Fülöp válaszolt. mindennap. mint a megöltek. akik odadob­ va. éjjel-nappal kiáltok neked. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. 9. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. szabadításomnak Istene. kiáltalak téged. 10. Aztán előléphetsz. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. hanem ők engem. Uram. és jegyezd fel minden beszédemet. 6. a halál sötétségeibe és árnyai közé. utálattá tettél előttük engem. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88.Azután ülj le. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. 7.Uram. Fel! 8. 4. Uram. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. Nem én hagytam el őket. Most pedig hirdesd ki megoldását. A te haragod reám nehezedett. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. akikre többé nem emlékezel. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. Mély sírba vetettek engem. mert elszakaszttattak a te kezedtől. hogy dicsérjenek téged? 11. zsoltárban: 1. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. és megmondhatod. A szabadok a holtak között olyanok. hozzád terjengetem kezeimet. 2. akinek nincsen segítője. 5. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal.

Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. 15. ó Világosság. És a világosság megbocsátotta a bűnét. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. így szólt: . és jó reggel eledbe jut az én imádságom. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. Körülvettek engem. 17. és így szólt a tanítványaihoz: . Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. ha fel­ emelkedtem. mint a vizek. Uram. Általmentek rajtam a te búsulásaid. Téged dicsértelek. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. a legmélységesebb sötétségben. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. De én hozzád rimánkodom. Jer azonban. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. amelyről meg­ feledkeztél? 13. amikor a káoszban szorongattatott.Nagyon jó. 16 Viselem a te rettentéseidet. 44.12. » 69 . FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. amit engem tenni látsz. megaláztattam. 14. Jézus folytatta beszédét. 18. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. ülj le újra. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. egész nap. roskadozom. szeretett Fülöp. ismerősöm: a sötétség.

Ha megemlékezel a bűnömről. és hagyd. Világosság. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. az értse meg. amikor a magasságban lévőkben volt. akkor nem állom meg a helyemet előtted. Mert a világosság irgalmas. A világosságban bízzon bennem minden erő. Nos. Hallgassd meg a bűnbánatomat. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. akkor.Uram. 7. ha a magasság helyeire jutnak. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. Erőm mindig bízott a világos­ ságban.2. amikor a káoszban volt. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. és akkor is bízzanak abban. A világosságban egy nagy. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. a te világító nevedért hittem benned. így szólt: . ó. 8. és mondta: . akinek az értelme ránemesedett. Világosság. meg akkor is. 4. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. és megvált minket. Mert te vagy a megmentőm. mentő Rejtély van. 45. 6. zsoltárban: 70 .Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. 5. ó. és elhagysz.

mert a te neved miatt bíztam benned. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. hogy addig marja a zsarnokokat. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. Az én lelkem a te igédet várja.1. 8. Uram. András. megparancsolom. hogy féljenek. Hallgasd meg az én szómat. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. ald világossága tisztáját nem adta ki. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. 5.Kitűnő. minden uralkodótól a szol­ gáikig. jobban várta az Urat. 71 . a barmok és a hüllők teremtéséig. ott lesztek ti is velem. amelyen a tökéletesek átmennek. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. Uram! 2. Bizony. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. bizony mondom nektek. Hiszen tenálad van a bocsánat. az emberek teremtésétől az állatok. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. Ha a bűnöket számon tartod. 6. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. mint az őrök a reggelt. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. Uram. Bizony. A mélységből kiáltok hozzád. a Világosságok Világosságától az anyagig. Jézus ekkor azt mondta neki: . minden istenektől a démonokig. kicsoda maradhat meg? 4. És megparancsolom a bölcs tűznek.

Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. így szólt: .Megértitek-e. Erre 72 . hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . kárörvendeztek.Igen. 46. újra nak-e. Amikor azt mondod. és a magasság felé fordult.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. hogy a „keverék feloszlatásánál. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. Mária. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. látni akarván. hogy elfogadtatik-e a megbánása. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. mi. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. és így szólt: . Uram. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . azt látta. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. pedig a jobbod felől. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. látni akarván. a te tanítványaid. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. megértettem a te igédet. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. Amikor a magasság felé fordult. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból.

a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. Világosság. Erőim előtt pedig. ó. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Uram.nagyon elszomorodott. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. A te neved Rejtélye kedvéért. Világosság! 8. ó. ó. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. 10. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. 6. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. Világosság. ó. Ügyelj a megmentésemre. 0. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. Benned bízom. ezt mondván: 1. Mert aki benned bízik. és tudasd velem. Világosság. hozzád emeltem fel az én erőmet. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. mert a te irgalmad örök. én világosságom! 2. Világosság. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. Akik elrabolták az erőmet. Ne hagyj megcsúfolni engem. 4. maradjanak a sötétségben. a hibámat. 7. 9. és ne legyen hasznuk az erőből. ó. És erőimet. Ne ródd fel nekem. Világosság. 0. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . Mert jóságos és igazságos a Világosság. az nem szégyenül meg. az ő Gnózisára fogja megtanítani. hanem vétessék el tőlük. Vezess a te világosságodban. mutasd meg nekem a te utaidat. amelyen megmenekülök a bűneimtől. 11.

Világosság. akik abban bíznak. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. Világosság. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. akinek az értelme világos. és így szólt: . Ezért. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. és bocsásd meg a vét­ kemet. mert benned hittem. józan vagyok. Tamás lépett elő.12. Nézd. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. 20. 13. 14. aki hisz őbenne. amelyik neki tetszik. ó. melyek szorongatnak engem! . nagyon józan. És bolondnak tartottak engem. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. Oltalmazd az erőmet.Uram. Aid a világosságban bízik. ó. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. értelmem szabadon van énbennem. 15. A világosság mindenkinek erőt ád. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. 19. mert rád vártam! 21. Világosság. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. és ujjongok.Nos. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. ó. Eddig előre 74 . annak azt a Rejtélyt adja. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. az legyen józan. Mindenkor hittem a világosságban. és ments meg. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. 22. hogy ezeket megjelentetted nekünk. 16 Őrizz meg.

az irgalmasságodról és kegyelmedről. ne szégyenüljek meg. akik ok nélkül vétkeznek. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. Uram. zsoltárban: 1. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. szégyenüljenek meg. Benned bízom. mert mindegyiket magam elé engedem. Útjaidat. Kicsoda az. Uram. 25. Hozzád emelem. 12. bocsásd meg bűnömet.engedtem a testvéreimet. hogy megadja zatát. Igazságban járatja a szelídeket. Uram! 8. amelyet választott. Most tehát. 9. 4. 11. mert azok öröktől fogva vannak! 7. azért útbaigazítja a vétkezőket. a lelkemet! 2. Uram. ismertesd meg velem. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. aki téged vár. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. mert te vagy az én szabadító Istenem. nehogy megharagítsam őket. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. 3. Senki sem szégyenül meg. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. Uram. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Emlékezzél meg. Uram. 10. ló és igaz az Úr. mert sok az. A te nevedért. a te jóvoltodért. mindennap várlak téged! 6. ösvényeidre taníts meg engem! 5.

mert téged vár­ lak. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. hogy benned bíztam! 21. ó. Még egy kis idő. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. mert árva és szegény vagyok! 17. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. 76 . Isten. Ne szégyenüljek meg. Annak lelke megmarad a jóban. azt mondta neki: .13. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. 22. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. Eláradtak szívemnek szorongásai. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata.Kitűnő. 14. és szövetségére oktatja őket. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Tekints reám és könyörülj rajtam. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. hogy kap­ tatok az én szellememből. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. Lásd meg ellenségeimet. Tamás. és magzatja örökli a földet. Bizony. Mentsd ki. amit mondok. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. Az Úr erőssége az őt félőknek. mivel megértitek. 16. Uram. bocsásd meg minden bűnömet! 19. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. 15. kívülről bentig és bentről kintig.

hogy erősen megtámadják. Amikor azonban észrevették. hogy én voltam a segítője. hogy ez a világosság az ő segítője. hogy mégsem viszik ki. fel is fogják vezetni őt a káoszból. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását.47. s amelyben hitt. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. Engem egyáltalán nem ismert fel. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. Hallgassatok azonban tovább. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. mert azt hitték. De irgalomból. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. azonnal újra neld fordultak. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. hogy kihirdessek nektek mindent. és bűnbánatát elfogadják. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Azt hitte. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. hanem ellene fordultak. Azt mondta tehát: 77 . Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. hogy most kivezetik őt a káoszból. és azt mondta tanítványainak: . Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. magamtól. melyet egykor látott. hogy az az egyetlen igaz világosság.

mert te vagy a megváltóm. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. és vezess el a te világosságodhoz! 3. hogy irgalmaztál nekem.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. A te neved Rejtélye miatt vezess. hogy ményével. Haragudtál azokra. ó. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. a te Gnózisod szerint. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. és tehozzád fogsz engem vezetni. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. ó. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. Világosság! Igen. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . ó. szabadíts meg. Én pedig a világosságban bíztam. 6. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. Világosság. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. akik ellenőriznek engem. Igen. Mert te vagy a megváltóm. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. 5. 8. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. Benned reménykedtem. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak.1. így folytatta: . melvet csapdának állítottak fel nekem. 7. 48. Te jöttél mentésemre.

Az eonok archonjaival szemben. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. Világosságom megcsappant. Olyan lettem. Mégis bíztam benned. 13. azok miatt. azt mondván. Ne hagyj megszégyenülni. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából.9. 10. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. amíg a káoszban vagyok. 79 . Irgalmazz nekem. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". amelyben nincsen világosság. vártam rád. 12. És időm száma fogyatkozik. mert téged dicsértelek. mert orcád előtt semmi vagyok. Küldjed a te világosságodat énreám. ó. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. ó. mely az archonok hulladéka. Világosság. amelyeknek a helyein tartózkodtam. 11. mint egy anyagi erő. 16. amikbe kerültem. és minden erő megrendült bennem. ó. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. Testvérem." 15. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. akik gyűlölnek engem. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. melyet rendeltél nekem. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. az erőm és az eszem elsötétítve. Sorsom. Világosság. mert elrabolták az erőmet. a te kezedben van. 14.

Záruljon le azoknak a szája. 4. Kezedre bízom szellememet. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. erődített házam. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. Én pedig az Úrban bízom. hamar szabadíts meg. 80 . 6. hiszen te vagy az én erősségem. igazság Istene. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. Uram.18. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. előlépett Máté. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. Tebenned bíztam. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. 5. Te kimentesz a hálóból. melyet titkon vetettek nékem. sőt tágas térre állítod lábaimat. zsoltárban: 1. holott én semmi rosszat sem tettem velük. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. 49. 7. ó. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. Mert kősziklám és védőváram vagy te. Hajtsd hozzám füledet. hogy megtarts engem. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát".Uram. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. és így szólt: . 3. légy nékem erős kőszálam. Te váltottál meg engem. 8.

mert szorongattatom. amint együtt tanácskoznak ellenem. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. De én benned bízom. 12. Eletem ideje kezedben van. olyanná lettem. hogy elrabolják a lelkemet. Töröltettem a szívükből. mint az elroshadt edény 13. testem. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. szabadíts meg engem jóvoltodból. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. bűnöm miatt roskadoz erőm. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Ne hagyj megszégyenülni. lelkem. akár a halott az emlékezetből. és sóhajtásban múlnak éveim. akik az utcán látnak. elfutnak előlem. és kiasznak csontjaim. mivelhogy hívlak téged. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. kevélységgel és megvetéssel! 81 . ó. 18. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. és tervezik. 14. 11. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. Uram. Uram! 17. 15. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Könyörülj rajtam. Mert bánatban enyészik életem.9. A hazug ajkak némuljanak el. 10.

akik elrabolták az erőmet. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök.Helyes. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. és üljetek tizen­ két királyi széken. ó. Világosság.Kitűnő. Uram. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. akkor én a fénykincsben trónolok majd. és a mindenség mennyekké emeltetett. Máté. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. ami teljesen el 82 . ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben.Megértitek-e. és erőtlenedjen el minden. Én azért országot adok nektek. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1.50. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. vedd el az erőt azoktól. Nos.0. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. amit mondok? Mária lépett elő. így szólt: ." .mondta Jézus. Mária .Az történt ezután. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. Verd le azokat. akik elvették azt tőlem! 2. aki meg fog menteni téged! 4. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. Veszítsék el az erejüket mind. Ezek után azt mondta: . és így szólt: .

Hagyd. amelyet nem fognak tudni elvenni." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből.akarja rabolni az én világosságomat. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. anélkül hogy észrevenné. 5. Világosság. 12. melyet saját magadért dicsérek. bántanak engem. mely elvette az én erőmet. És megmentesz azoknak kezéből. Mert ellenem vonultak. 0. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. és hazugságokat szegeznek mellemnek. Porladjon el az erejük. 14. Mert anélkül. 8. melytől el lesz véve ereje. világosság. 10. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. mely csapdát vet nekem. 0. a sötétben ültem. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. ments meg! Tudom. Kényszerítenek engem. 9. 13. hogy megmentette a világosság. hogy Jeu angyalod leverje őket. amelvben bízom. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. és vedd el Authádész gondolatát. hogy én rosszat tettem volna velük. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. Akkor ujjongani fog az én világosságom. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. 11. 83 . Megtámadták bennem azt az erőt. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. mert azt mondják. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. amelyet én nem ismerek. 6. és örül. Amikor kényszerítettek. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. ragadja meg őket a sötétség.

Én pedig búsul­ tam. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. fogukat vicsorgatták rám. 19. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. Aztán elme­ nekültek. mint a láthatatlanok. Kitátották a szájukat ellenem. 21. akik szükségbe visznek engemet. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. 16. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. Aztán újra visszatértek. amelyeket nem ismerek. mint az én társpárom is. Rettentően sarokba szorítottak. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. Ne tűrd őket többé. A te akaratodat. és nem sajnáltak meg. mióta az én eonomban vagyok. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. cserbenhagytak engem. Világosság. ahol az én helyem van. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. és kísértésbe vittek. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. most megláttad rossz szándékukat. akik ugyanott voltak. ó. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. 17. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. Világosság. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 .hogy meg fogsz menteni. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. egyedül. ezen a helyen. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 18. Nos. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. 15. 0 Világosság. Most tehát ne hagyd többé. meddig tűröd. 0. Világosság. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. mert a te akaratodat teljesítettem. holott nem ismerem őket.

Uram a velem perlőkkel. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. szellemed megvilágosított engem. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1.Aki közületek megvilágosult szellemű. harcolj a velem harcolókkal! 85 . Perelj. mert vágyom a tizenharmadik eonra. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. zsoltárban. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0." 26. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok.Uram. Ó. megcsókolta Jézus keblét." 27. és kész vagyok magyará­ zatot adni. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". és így szólt: . Ments meg hát. ne hagyd.23. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. 51. Világosság. Világosságok Világossága. az magyarázza meg e szavak jelentőségét. hogy örüljek. Ekkor Jakab lépett elő. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne engedd. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. az igazságosság helyére. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. így folytatta: .

örvendezve szaba­ dításában. 13. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek.2. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. csuszamlós. testvérem volnál. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. azt kérdezik tőlem. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. 8. és mégsem nyugodtak. Különválaszttattak. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. úgy beszéltem veled. Ragadj pajzsot és vértet. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. Amikor nem hagytak nyugton. Erőszakos tanúk állnak elő. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. 11. gyalázat érje azokat. saját vesztükre. úgy jártam. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. vettessenek hátra és piruljanak. Ok pedig örültek. akik vesztemet koholják. fogja meg hálója. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. Mintha barátom. amiről nem tudok. Érje őt romlás váratlanul. 14. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. mint a polyva a szél előtt. mint te. bútól meggörnyedten. 4. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. 16. Legyen útjuk sötét. 5. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. mintha anyámat siratnám. 12. 15. amelyet ellenem lövetett! 9. akik lelkemre vadásznak. Szégyen. durva ruhát öltöttem. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. Legyenek olyanok. és kelj fel segítségemre! 3. és megszégyenültek. Kísértésbe visznek engem. 86 .

akik felfuvalkodnak ellenem! 27. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. piruljanak együttesen. 21. Föltátják rám a szájokat. hogy nevessenek rajtam. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Szégyenüljenek meg. ne hallgass. Uram. Serkenj föl. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23.ó. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. Téged vall a nyelvem. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. akik kívánják az én igazságomat. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. 19. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. Uram. Istenem. 87 .17. a te dicsősé­ gedet egész nap. Mert képmutatók békés szavaikkal. Ne hagyd. De vigadjanak és örüljenek. Ó. ébredj ítéletemre. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. Hadd mondják mindenkor. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. nagy gyülekezetekben. Istenem! 25. és az erős népek között magasztallak téged. ó. Uram. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. Láttad . az én ügyemért! 24. Uram. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd.

Megértitek. világosság. és az 0 parancsára küldtek ki engem. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. Segítségére siettem.52. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába.Jól mondtad. azok a Láthatatlanok. De nem csak ti. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. Jézus ezt felelte neki: . így újra a világossághoz könyörgött. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet.Jó. Az emberek pedig. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. és így szólalt meg: . amit mondok nektek? Mária sietett elő. így szólt Jézus: . akiket előttünk teremtettek. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. mely minden erőt el akart venni tőle. még hozzátette: . és 88 . akik az emberiség előtt keletkeztek. elsőkként mennek be a mennyek országába. akik megkapják a Rejté­ lyeket. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. ők és az Istenek és az archonok.Igen. és ezt mondta tanítványainak: . így szólván: „ 0 . hanem mindenki. Mária. Majd folvtatta beszédét. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. Jakab. Amikor ezt mondta.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. melyben kezdettől fogva hittem. Uram. Az elsők pedig. egyszer azt mondtad nekünk.

Mert nem voltam goromba őhozzá. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. mint az oroszlánkinézetű erő. hálóit és csapdáit kivetette. hogy amikor a káoszhoz értem. 4. hanem kimentem közülük. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. 5. és mert a világosságban hitt. hogy megértő vagyok. Az történt. hogy minden belső világosságát elvegye. nem viszik el tehozzád. Felismerte. Szükségemben hozzád kiáltottam. hogy a magasságok magasságából származom. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. anélkül. Világosságok Világossága. sem a legkülsőbbeké. Semmi más nem vezette őt félre. Az isteni Authádész félrevezette őt. Mert Authádész. sem a legbelsőbb erői. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. A világosságot. felismert Engem. 0. mert saját lakóhelyem messze volt. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. hogy titokban segítsek neki. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. ó. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . hogy bármelyik erő tudta volna ezt. 2. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. Jaj nekem. mert megbánta. csak az Első Rejtély tudta. SOPHIA látta. amelvben hitt. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem.kivezettem a káoszból. és te meghallgattál. csak egy olvan fénverő. Észrevette. a kegyetlen. Világosság. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt.

mint idegen. zsoltárban. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. 53. melyek nem az enyémek.6. Lelkem sok helyen lakott. ó. melyet kifejezett. De ha megszólalok. Erőm olyan területeken feküdt. hogy a távolban laktam. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. ezt mondván: 1. 5. Uram. Péter felelt. Ments meg. s meghallgattál engem. 90 . akit a szelleme arra késztet. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. 6.Uram. 7. Ez. te csalárd nyelv? 4. 2.Most az lépjen elő. ők viadalra készek. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. vagy mit nyújtson néked. és a Kédár sátrai közt lakom. így folytatta: . Jaj nékem. 7. így szólván: . ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. Uram. Mit adjon néked. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. Uram. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel.

és nem lesznek engedetlenek.Jól van. hogy mi történt veled. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. a világosság elhozza tőlük a világosságát. 54. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata.Jézus így felelt neki: . Igen. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. és minden anyaguk megsemmisül. és így szólt tanítványaihoz: . 4. Le kívántam szállni a káoszba. a tizenharmadik eonban. Félni fognak. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. 6. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. még jobban megharagudott. És nevük nem található meg többé az élők helyén. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. ahelyett. 3. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. az igazságosság helyén. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. ó. hanem leadják a világosságuk tisztáját.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. FEJEZET Jézus folytatta. 91 . 5. oroszlánfejű erő.

5. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. hogy azt adjam le. zsoltárban.7. és nevetnek rajta. És látják ezt az igazak. 92 ." Most az lépjen elő. mint igazságot szólni. „íme az a férfiú. s elbizakodottságában bajt csinált magának. akinek ereje felkelt. És látni fognak téged. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. s olyan mint az éles olló. 4. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . és félnek. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. Meg is ront az Isten téged.Uram. örülni fognak a dolognak. aki nem Istent fogadta erősségévé. Uram. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése." 8. te magabíró? 2. hogy megmenttessék. kigyomlál téged a te hajlékodból. Ez. és hazugságot inkább. teljesen eltakarít. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. ezt mondván: 1. 3. mely fénye tisztáját nem adta le. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. Áldlak téged örökké. nevedben remélek. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. Mit dicsekedel gonoszságban. 9. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. hogysem a jót. mert kegyes az a te szentjeidhez. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. hogy így cselekedtél velem. melyet nem a saját erejéből keltett. te álnokságnak mestere. mondván: 7. és kiszaggat téged az élők földjéről. A gonoszt inkább szereted. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. ó. Világos! 6.

bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. Salomé! Bizony. hogy elrabolják az erőmet. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. félt. 93 . mert téged dicsérlek. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. 0. De Énhozzám kiáltott fel. hogy segítsen neki. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. felém fordult a magasba. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. Mivel hatalmasan világítot­ tam. nagyon félt.Nagyon jó. és Authádész-istenéhez kiáltott. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást.Ezután az történt. azt mondván: 1. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. 55. Körülvettek engem. És gyűlölnek. FEJEZET Jézus folytatta. 3.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. Most az történt. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. Világosság. így szólt: . s megint ravaszul cselekedett ellenem. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. és segítségért kiáltott. és azt mondta tanítványainak: . és segíteni akart oroszlánfejű erejének.

7. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. mert én téged szeretlek. amelyet Authádész hozott létre. vedd el az övét. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. rágalmaznak és vádolnak. És gyűlölnek engem. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Ne 94 . Ahelyett hogy szeretnének. a tizenharmadik eonhoz menni. 11.4. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. 10. aki teremtette. 12. 6. 5. 9. Én viszont dicsérek. Jöjjön el a sötétség Authádészre. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. Azt tervezték. 14. hogy elrabolják a világosságomat. Világosság. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. még jobb. 8. ítéleted napján vedd el az erejét. Ne hagyd őt máshol befogadni. 15. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. mert dicsértelek téged. És mert az én világosságomat akarta elvenni. ó.

és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. 19. Világosság. Maradjanak tehát a káoszban. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. és belefolyt minden erejébe. mint az olaj. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. mint valami bőrövvel. 23. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. És kigúnyolnak. És mert akik ide helyeztek engem. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. Te azonban. mint a szél szelleme. el akarták venni egész világosságomat. mint valami köpenybe. 25. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. s közöttük nem tudok megállni. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Hányódom. 17. Ez történjen mindazokkal. Vétkessé tett anyaggá lettem. Belső erőm megrendült. 20. Le akartak szállni a káoszba. 24. mint valami köpenyt. ó. Sötétbe burkolta magát. Mert elvették a világosságomat és erőmet. mert elvették a világosságomat. és övezze fel magát sötétséggel. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. 26. integetnek nekem és lenéznek. és világosságot és erőt vettek el tőlem. És anyagom megcsappant. mivel 16. 21.engedd őket kinézni a káoszból. 95 . akinek szelleme kész. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. Erőm elsatnyult. nem kíméltek engem. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. hanem szorongattak. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt.

FEJEZET András lépett elő. zsoltárban: 1. Senki se mutasson kegyelmet iránta. 5. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. és a felesége özveggyé! 10. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. Életének napjai kevesek legyenek. és ostromolnak engem ok nélkül. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. Állíts föléjük gonoszt. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. mint gonosz jöjjön ki. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. Mikor törvénykeznek. 8. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. még az imádsága is bűnné legyen. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. így szólván: . a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. Én dicséretemnek Istene. és a hivatalát más foglalja el! 9. 6. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. és gyűlölséggel az én szeretetemért.56. Fiai legyenek árvákká. ne hallgass! 2. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . és ne legyen. 4. én pedig csupa ima vagyok. aki könyörüljön az ő árváin! 13.Uram és Megváltóm. 7. 3. Vesszen ki az ő magva. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12.

mint a sáska. mint a víz. mint az árnyék az ő megnyúlásakor.maradjon az távol őtőle! 18. Úgy hanyatlom el. 20. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. 97 . én Uram. Uram Istenem. és emlékezete is vesszen ki e földről. 24. mint a ruháját.15. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. hogy a te kezed munkája ez. és övül. Úgy öltözte fel az átkot. 26. 23. ide s tova hányattatom. Hadd tudják meg. amelybe beburkolódzik. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . mivelhogy' jó a te kegyelmed. hogy kegyelmet gyakoroljon. ha látnak engem. fejüket csó­ válják. szabadíts meg engem! 22. Istenem. 25. azért ment beléje. Mert szegény és nyomorult vagyok én. Mert nem gondolt arra. mellvei mindenkor övezze magát. Sőt gyalázatossá lettem előttük. De te. 16. Az átkot szerette . mint az olaj. Térdeim tántorognak az éhségtől. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. 19. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. Mindenkor az Úr előtt legyenek. hogy te cseleked­ ted ezt. és az ő csontjaiba. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. bánj velem a te nevedért. Legyen az néki palástul. 17. Segíts meg engem. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. 21.

mely soha sem marad rejtve előtted. ez igen nagy.57. Add meg nekem a keresztelőt. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. hogy a te parancsod teljesüljön. és azt mondta tanítványainak: . hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. ó. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. a te nagy Rejtélyedben. 3. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. Hallgass meg. 98 J . az én helyemen. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. az eoné. Teérted követtem el a szabálysértést. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. akiknek helyein tartózkodtam. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő.Ezután ismét az történt. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. és onnan leszálltam. folytatta. Ezért. melynek szabályát meg­ sértettem. ahonnan kimentem. Világosságok Világossága. ahonnan lementem. A Láthatatlanok közül. és mond­ ta: „ 0 . Világosságok Világossága. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. azét a helyét. Most pedig. Ments meg. mert miatta mentem le. s amelyből lementem! 2. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. bocsásd meg a bűnömet. mert elhagytam a magasság területeit. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. hallgass meg. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. minden eonért egyet. ó. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. a tizenkét eonban hibát követtem el. Világosságok Világossága. 6.

És Márta lépett elő. Könyörülj rajtam. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. én Istenem.Uram. Ez tehát a szavak megoldása. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. zsoltárban. azt mondván: 1. és mondta: . hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. az most lépjen elő. Mert ismerem az én vétkeimet.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. Jézus így szólt hozzá: . Márta. Hogy igaz légy beszédedben. szellemem arra unszol. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. a te kegyelmességed szerint. áldott vagy! 99 . Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. és tiszta az ítéletedben. és magyarázza meg az ő gondolatát. 4.Nagyon helyes. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz.

.

hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. melyet mentésemre küldtél.Az történt. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból.58. válts meg. hogy ne lássa­ nak engem! 5. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. 1. És magamból. az Első Rejtély parancsára várván. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. és így szólt a tanítványaihoz: . hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. azt mondván: üldözték. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. Világosság. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. hogy a káosz magasabb területeire vezették. Az Én fényerőm pedig. ó Világosság. hogy ideje beteljesedett. FEJEZET Jézus újra folytatta. mert téged magasztaltalak! 3. követték oda is. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. Dicsérlek. mert arra vágyom. 4. ó. ó. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. Ne hagyj el a káoszban. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. amelyet leküldtem. mennynek világossága. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. hatalmasan sugárzott. az Első Rejtély nélkül. mert te vagy a megmentőm! 2. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. újra dicsérő himnuszt énekelve.

Porba hulljanak az üldözőim. hogy meglássanak engem. és nem fogok rettegni. Álnok tervet szőttek. Jézus így szólt neki: . ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. Uram. Az Úrban reménykedem. Megváltóm. erőm a szavakkal: 1. és amit gonoszul terveztek. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. A te igazságodat ingyen adtad nékem. hogy meg ne fogjanak engem. . Terveik erőtlenek legyenek. 6. az őket érje. a saját fejükre roskadt. Mivel a világosságban bízok. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. de nem tudták elvenni. 5. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. mert velem volt a te világosságerőd. 9.6. Ne hagyj el. 8. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. És azt mondták. A világosság az én megváltóm. és nem félek. hogy elveszik a világosságomat. 9. Uram. hogy erőmet elrabolják. mert te vagy az én Istenem. mondván: . 8. Salomé. 3. s amit koholnak. Világosság. 2. Salomé lépett elő. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Most pedig mondja meg az ereje képes erre.Nagyon jó. ne hagyd.Uram. de nem használt nekik. 4. Tervüket. nem fogok félni. ott vedd el az övékét! 7. 7. és a te karod mentett meg engem. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. hogy elveszik egész világosságomat. ó. mert te vagy a reménységem. mert te vagy az én Istenem. Hálát adok neked. Amikor Salomé befejezte. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem.

Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. Amikor ez történt vele. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -.mind­ az. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. s azt mondta tanítvánvainak: . 104 . én nyugodt maradok. mely koronaként ragyogott fel a fején. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. A világosság korona lett a fejemen. FEJEZET Jézus tovább beszélt. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak.59. így szólt PISTIS SOPHIA. lépjen elő. és én egyesültem a világossággal. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. 2. én nem semmi­ sülök meg. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. melyet megmentésére küldtem. Aki megérti e szavak értelmét. és őbenne minden megtisztult. a világosságerőt. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. 4. 3. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. és adja elő a megoldást. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. Hódolt az én világosságerőmnek. mely az ő fején fénykoszorú lett. többé nem válok el tőle. Mert a világosság velem van. Ha minden anyag megmozdul is. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek.

azt mondta neki: . Jézus felelt. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. És miattatok keletkezett a sötétség. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. Jézus anyja. az áldott. 4. melv nem sarjad. Mária pedig. parancsold meg nekem. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. így felelt. és így szólt: . Ez a szent örökség a kezdet és a vég.Uram. Továbbá az anvagtest. 3. Az úr az én fejemen. Nem tágítok tőle. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. melyben most vagyok. és mondotta: . Istenem és Megváltóm a menny szerint.Nagyon jól mondtad! Bizony. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. megteltek a te üdvösségeddel. Az igazság koszorúja fonatott nekem. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. te és a másik Mária is.Mária. Mert nem hervadó koszorú. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad.Fiam e világ szerint. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. azt mondom neked. Jézus anyja. ódájában prófétált és mondta: 1. mint a koszorú. 105 . s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Jól van tehát. belőled kelt. 2.Ekkor Mária lépett elő. A te gyümölcseid érettek és telik. mondván: .

hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból.Uram. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. A kegyelem tehát a világosságerő. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . megértem. amit mondasz. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak.Úgy volt. melyet az Első Rejtély küldött nekem. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. zsoltárban: 11. minden ítélet és büntetés. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. az igazságosság a mennyből teldntett alá. 12. hogy megváltassék a káoszból. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. és eljött az ideje. azt mondván tanítványainak: . Kegyelem és igazság összetalálkoznak. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK.60. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Értitek-e. és így szólt: . 106 . És találkoztak. Az igazság a földből sarjadt. és minden sötétségből kive­ zettessék. így szólt: .én magam a káosz fölött voltam -. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. és láttam a fényerőt. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. mely az Első Rejtély által jött le.

mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. hogy az igazság a földből sarjadt. A békesség az az erő. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. Az igazság pedig az az erő. 107 . Az igazságosság ellenben. és így szólt: . hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból.Uram és Megváltóm. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. mely az Első Rejtély által jött elő. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. mely tebelőled jött elő. Jézus anyja is előlépett. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. azt mondta: . Az igazság pedig az az erő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által.Nagyon helyes.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. az az erő. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mindezt azért. mely tebelőled jött elő. te áldott. és az ő erejével összeegyeztesd. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. mely belőled jött elő. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. Továbbá az igazságosság az az erő. Mária. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. mely a mennyből tekintett alá. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál.

Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. hogy hasonlítotok egymásra. azt nem akadályozom. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. azt hittem.Jézus azt mondta: . így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. beléptünk a házba. ahol József karókat vert a földbe. azonnal visszamentünk együtt. és a szellem nem jött le rád. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. megdöbbent. és egyek lettetek. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. Úgy esett. akibe betértem annak idején." Amikor József ezt hallotta tőled. hogy kísértet. Amikor még kicsi voltál. és bement a házamba. Mária. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. az anyag szerint anyám. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. azonnal megértetted. a testvérem. hadd lássam. Néztünk téged és őt. különben itt várom őt ezen a helven. és én nem ismertem meg. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . igazságosság és békesség megcsókolták egymást. és a szőlőskertben találtalak titeket. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. Megragadtam tehát. s úgy találtuk. zavarba jöttem. Rád hasonlított. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. nagyon örültél. melv próbára akar tenni engem. és azt mondtad: „Hol van. mert azt hittem. s az ágy lábához kötöttem a házamban. sőt bátorí­ tom.Akinek az esze meg tudja érteni. és így szólt: . Mária felelt tehát. Jer tehát.Uram.

Az igazság viszont az az erő. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. azt mondta: . „az igazságosság az égből". Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. ott az igazságos­ ság az az erő. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. A békesség pedig az az erő. és megkeresztelte az emberi nemet. Amikor pedig azt mondják. hogy az igazság a te anyagtested. hogy az emberi nemnek adja azokat. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". amikor Bárbelóból kivált.nyilvánít meg. a te anyagi testeddé lett. Ahol pedig azt mondják. az azt jelen­ ti. Az igazságosság aztán a te szellemed. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. „az igazság a földből sarjadt". Mária! 109 . mert ő megszánta az emberi nemet. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. mely a magasságból lejött. és az igazság országáról prédikált. és örököljék a világosságbirodalmat. Máriától. és szellemét küldte.Nagyon szép. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. mely hozzám jött. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból.

Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. a kegyelem a szellem. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . a jónak erejére vonatkozik.az igazságosság a világosság szelleme. Máriából. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. Az igazságosság. Az emberek majd igazak és jók lesznek. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. és így szólt: . a földlakóból sarjadt. ott ez Szabaóthnak. mely keresztelt. és a magasságok Rejtélyeit hozta. engem is sürget az erőm. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. a jónak erejével. leereszkedett. mely rád jött.Neked is megparancsolom a magyarázatot. 110 . mely rád jött. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. a jónak ereje. amikor János megkeresztelt téged. hogy az igazság a földből sar­ jadt. melv rád jött.Uram. és talál­ kozott Szabaóthnak. és az emberi nemnek megbocsátott. mely benned van . és szintén adjak magyarázatot. A kegyelem tehát isteni szellem. Mária így szólt: . mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. mely édesanyádból. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő.az. hogy az emberi nemnek adja. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. ne bosszankodj miattam. hogy lépjek elő. A békesség pedig Szabaóthnak. ne neheztelj. az a szellem a magas­ ságban.Uram. mely a mennyből tekintett le. Megszánta az emberi nemet.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. Jézus azt mondta neki: .

mely a te anyag­ testedben van. akivel találkoztam. Te szántad meg az egész emberi nemet. János anyja. Mária. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Az igazság tehát Szabaóthnak. édesanyjától. Gábriel alakját vetted fel. a te anyád.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. ez „az igazság.Uram és fiam és megváltóm. Az igazság a földből sarjadt. Jézus anyja. ne haragudj rám és bocsáss meg. ald eljött. mely bennem van. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. akik megcsókolták egymást. 111 . Uram. Miután pedig beszéltél velem. megfogantattál bennem.Kitűnő. leborult a lábai előtt. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. aki te vagy. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. mely a földből sarjadt". mely belőlem kiment. így szólt: . a jónak erejét jelenti. megcsókolta azokat és így szólt: . és prédikált az igazság útjáról. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. Az igazság ellenben az az erő. Én Mária vagyok. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. ald Jánossal találkoztál azon a napon.ez te vagy. és itt van Erzsébet. A kegyelem a Szabaóth ereje. Ez arra az időre vonatkozik.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. így szólt: . amikor magadat szolgáltad.

Uram. és ezt mondta: . fogta ezt az erőt. és így szólt: . a jó. És a kis Szabaóth. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. az Első Rejtély. „És az igazságosság és a békesség. mely összekapcsolta magát veled. az igazságosság te vagy. a jónak ereje. melv belőled kisugárzik. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. mivel ő leküldött Téged. És elmentél az archonok területeihez.Ez az az ige. FEJEZET János is előlépett. az Első Rejtélv. melyek megcsókolták egymást". Te. mely besugárzik. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. Az igazság viszont Szabaóthnak. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. hogy hirdesd ki. és így szólt: . Az igazság a földből sarjadt. a kegyelem és az igazság. Jézus pedig felelt Jánosnak. bementem Szabaóthba.63. a jóba. János. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 .0. s amelyet balra taszítottál. az Első Rejtélv által. és megkeresztelted Szabaóthnak." Nos. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. a jónak erejét. és beletaszította Bárbelo anyagába. János pedig válaszolt. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen.Neked is parancsolom.

amely ruha Jézus. s így igazak lettek és jók.hogy Én és az erő. melyet Szabaóthtól. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. összejött.Kitűnő. mely kisugárzik. az te vagy. a jótól kaptam. És te leereszkedtél a fényruhára. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. az Első Rej­ tély. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . tehát Én. a jó erejének. A béke pedig Szabaóth ereje. mely bement Bárbelo anyagába. a mi megváltónk. és egyetlen világosságáramlatot képezett. mivel az én Atyám küldött Engem. vagyis a te lelked. Az történt. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. hogy az erő. János.Úgy történt. beszélt hozzá az Első Rejtély. bement Bárbelo anyagába. mely nagyon fényesen ragyogott. szeretett testvér. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. mint egy galamb. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. mely belőlem jött elő. Az igazságosság. és így szólt: . melv kifelé sugárzik: . megfelel Szabaóth. mely a magasságból jött. mely a földből sarjadt. Atyámnak. 64. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból .lyeit. mely a jobb oldali területekről jött. És az igazság. és a lélek. És elment a bal oldaliak területeihez. mely az égből tekintett alá. hogy amikor János ezeket mondta. melyet Bárbelo kezéből vettél át.

s amelyet a káoszhoz vittek. félni kezdtek még egymástól is. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. Michael és Gábriel pedig. melyet Én adtam nekik. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . Odaadtam nekik a világosság­ áramot. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. mert újra megkapták a világos­ ságukat. melyet egykor elvettek tőle. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. beletaszította a testébe. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. melyet egykor elvettek tőlük. mint szolgák. megvilágosultak. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. a világosságáramot a káoszhoz vitték. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. melyeknek világosságát egykor elvették. és leküldtem őket a káoszba. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. akik. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. és mindazt a fényerőt. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. és a benne lévő erők [képességek]. Őrájuk van bízva a világosságáram.

Mindent magához vont. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. s majdnem tönk­ rement. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. és nagy. és a templom felé fordult. vagy tönkre is ment. széles folyammá lett. és így szólt: .Uram. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. szintén vidámak és fényesek lettek. 115 .erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. 2. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. s újra a régiek lettek. amelyben azelőtt nem volt világosság. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. fényerejük fokozódott. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. FEJEZET Péter lépett elő. PISTIS SOPHIA lankadó. és megmenttettek e fényáram által. és így szólt hozzájuk: . Egy folyó jött elő. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. ismét beszélt. ami a te szavaid magyarázatát illeti. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. oszladozó erőit a világosságok újra felállították.

azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. és mindent magával ragadott. hogy azok meg ne haljanak. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. melyekbe lélegzetet leheltek. széles folyammá vált. 7. belenyomtak a testébe 116 . 4. Továbbá az ige. hogy nyíltan beszéljek. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Elértek lelkeket. 8. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. Az egész országon átvezették. nyíltságuknak erőt adtak. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. 6. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. és nagy. SOPHIÁTÓL vettek el. Uram. Meggörnyedteket felegyenesítettek. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. Az az ige pedig. akik a vizeket szabályozzák.3. 9. akikre az élet vizét bízták. és megmentette őket az örök élet vize. és újra PlSTlS Aztán az ige. Akik száraz homokon voltak. Szomjuk csillapodott. és mindent betöltött. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. Halljad tehát. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. ittak belőle. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. sem azok. sze­ müknek világot adtak. Mert egymásra ismertek az Úrban. A kimerültek szíve felvidult. 5. Boldogok annak az italnak a felszolgálói.

akikre ez az áramlat rá lesz bízva. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. És az ige. azt jelenti: mindazok. mert azt beléjük taszították. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. és megtelt fénytársaik világosságával. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. amit elvettek tőlük. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. megkapták a világosságot. amit mondtál. Ahol pedig a te erőd azt mondta. Az ige: A szomjuk csillapodott. szintén nagyon boldog lett. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. hogy meg ne haljanak. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. ott ez annak felel meg. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. mely tebelőled.minden világosságot. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. ittak belőle. visszakapták. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. s amely már-már halálán volt. mivel a világosságot. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. az Első Rejtélyből jött elő. felélénkítették testének anyagát. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. 117 . s azután ők is vezették ki onnan. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. AZ az ige pedig. s anyagteste felragyogott. melytől egykor elvették a világosságot.

Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. és felismerték. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. s olyanok lettek. Péter. Ez a kijelentések magyarázata.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. azt mondta neki: . melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. mert már-már feloszlottak. azt jelenti. te áldott. helyreállították. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . Ez a magyarázata minden igének. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. Amikor a te világosságerőd azt mondta. 118 . ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait.Kitűnő. mint azelőtt. hogy többé ne essenek el. elhagyta a káoszt és rád jött.azt jelenti. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. hogy a világosságáram a magasból jött. És az ige. aki a templom vagy. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. majd megfordult. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. hogy nyíltságuknak erőt adtak.

És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. hogy jöjjön és segítsen nekik. 119 . hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. mivel az én Atyám. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. és így szólt: Az történt ezután. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. de Authádész teremtményei követték. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. és újra nagyon nyugtalanították őt. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. elmenekült előlük. Mivel ennyire zaklatták. bepillant]. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. és Authádész első ereje. Amikor pedig ez a fényerő lejött. ahogyan kezdetben volt. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. és nagyon zavarba hozták. egy másik egy nagy. most visszavette tőlük. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. aki megijedt és nagyon zavarba jött. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. ezt még nem parancsolta meg nekem. Az lejött a káoszhoz. fénye­ sen. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. mely besugároz [benéz. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. S újra Authádészükhöz kiáltottak. mint a suhanó nyílvessző. üldözték. az Első Rejtély. hétfejű sárkánykígyó. és újra a káosz magasabb területeire jutott.66.

te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. látta. Világosság! 3. ó. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. mely mindegyikőjük fölött volt. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. 0. 120 . hogy elvegyék minden világosságát. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. és azt mondta: 1. a zsarnok. Világos­ ság. Ezért haragudott rá. Amikor tehát Ádámász. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. vagyis ez a démon lejött a káoszba. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. Világosság. kinézett a tizenkét eonból. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. mert benned bízom. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. ahonnan ki fogják vezetni őt. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz.Ezután az történt. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. akkor Atyám. és tehozzád akarok jönni. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. a zsarnok. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. Mert te vagy az oltalmazom. Továbbá megparancsoltam. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. hogy vezessék át a káosz területein. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. ó.

mely az eonokból jött. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. s így 121 . Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. fején is koszorút képezvén. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. balról is meg jobbról is és minden oldalon. s így sokan lerogytak jobb oldalon. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. és elvettem a benne lévő egész világosságát. de az erős fényt sem bírták. És fénvkoszorú lett az ő fején. folyamot]. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. mivel rendkívül erősen világított. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. És Atyám. És az Én parancsomra. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. az oroszlánfejű erő elé léptem. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket.Az történt. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. és sok más esett össze bal olda­ lon. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. és minden oldalon. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. új erejétől. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. mely fénylett. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. sem Authádész másik. ő nagyon felbáto­ rodott. mert ő a világosságban bízott. Ekkor megijedtek.

mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt.mind erőtlenül estek össze a káoszban. újra beszélni kezdett. és így szólt: . akiben bízom. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. váram. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. zsoltárban: 1. és megsemmisítettem egész anyagát. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. 122 . Istenem. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. 2. És a nagy fényár újra belé áradt. mint a többi együtt. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. és azt mondta: .Megértitek-e. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 67. Én pedig. az Első Rejtély vele voltam. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem.Uram. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is.

hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. 6. Megvédem őt. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . Testével fedez be téged. és hozzád nem is közelíthetnek. mondja Isten. Hosszú élettel elégítem meg őt. mert az ő angyalainak parancsol felőled. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. sem a délben támadó démontól. sem a repülő nyíltól nappal. Nem illet téged a veszedelem. 12. 10. 15. Kézen hordoznak téged. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Mert azt mondtad. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. 5. Kígyón és áspiskígyón jársz. 11. Segítségül hív engem. Elesnek mellőled ezerén. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. Bizony szemeiddel nézed. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. 16.3. és jobb kezed felől tízezerén. 4. ezért meghallgatom őt. Ez a magyarázata a szavaidnak. hogy őrizzenek téged minden utadban. Uram. Uram. 8. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. 9. 14. Hallgasd meg. 13. Sem a sötétben settenkedőtől. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. és szárnyai alatt lészen oltalmad. megszabadítom őt. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. mert megismerte az én nevemet. 7. Mivelhogy ragaszkodik hozzám.

a zsarnok teremtményeitől. Továbbá az ige. ami az éjszaka. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. váram. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. Továbbá az ige. mert az erő a tizen- 124 . amely volt a káoszban. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. és tehozzád jövök én. És az ige. amely általad jött le a magasságból. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. Istenem. benned bízom. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. melyet végül Authádész küldött a magasból. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. bizalommal megmaradt a világosság mellett. mely az ő bal és jobb oldalán volt. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. benne maradt a világosságár fényében. te vagy az én oltalmam. mely nappal repül. mely tőled jött. Továbbá az ige. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. Továbbá az ige.Felségesnek védelmében lakozik. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. ezek a világossá­ gáram szárnyai. Világosság.

tízezren a jobbja felől. és nem voltak képesek közeledni hozzá. mely a délnek. azért mondta a te világosságerőd. hogy „nappal". vagyis a sötétségben ijesztgette. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. mert azt mondtad: te. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. de neld közelébe sem kerülhetnek. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. mert a káoszból jött. azt jelenti. hogy bánthassák. Továbbá éjszaka. De nem 125 . vagy az én reménységem. a tizenkettedik órának felel meg. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak.harmadik eonból jött. vagyis Authá­ dész teremtményeit. mely délben pusztít. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán.délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. Uram. Továbbá az ige. mely az éjszakának felel meg. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. . Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. hogy „dél". azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. sokan pedig a jobb oldalán. mely pontosan a kettő között van. Ezért mondta Dávid. Továbbá az ige. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. Továbbá az ige. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Továbbá az ige. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. mely a káoszban. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed.

Uram. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. Uram! 2. hogy leplezetlenül mondhassam el. Mert te voltál a jobb kezem felől. 4. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . Az ige. 7. ó. Hallgass meg. 9. és én megigazultam a te jóságodban. és te elvetted az én betegségemet. olyan voltam előttük.Uram. és nem jelentek meg. Ez tehát. ami a himnuszt illeti. mert a te nyugodalmad örök. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Tamás felelt. mint az ólom. Megmenttettem a béklyóktól. A te igazságodban lettem erős. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. 5. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. s kiemeltek engem a bőrruhákból.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . 3. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. 6. A te jobbod emelt fel engem. és így szólt: . ó. Visszatartottad ellenségeimet. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. Ellenségeim távoztak tőlem.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. mivel a káoszból megmenttetett. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. 8. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. és hozzád menekültem.

nem ér baj téged. ha azt nézzük. úgy fizettél meg nekik. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . kísérjék. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . Továbbá az ige. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. „hanem ellenségeidet nézed. hogyan esnek át egymáson. mely az oroszlánfejű erőben volt. Továbbá az ige. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. és kezei­ ken hordozzanak. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. Nem csak saját szemével látta. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. hogy őrizzenek téged minden utadon. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. Uram. hanem te. hanem a megbüntetésüket is látta. dicsérő énekét énekelte. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. az Első Rejtély. magad vetted el a világosságerőt. amit PISTIS SOPHIA mondott. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. és nem is szorongathatták. Továbbá az ige.csak a szemeivel nézte őket. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul.

68. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. ó. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra.kígyón jársz. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. mindezektől megmenekült. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. 4. mert ismeri a nevemet . Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Authádész teremtményeit pedig. s nem tudtak közeledni hozzám. a hétfejű teremt­ ményre. Mivel a világosságban hitt. mert a te világosságod velem volt. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást.Kitűnő. elvették az 128 . azt jelenti: mivel Bennem bízik. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. 3. Mert te körös-körül világosság lettél nekem.Ekkor az történt. újra hangosan felkiáltott. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. így szólt: . és azt mondta a tanítványainak: . vissza­ tartottad a te világosságoddal. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. amelyek harcoltak ellenem. Világosság! 2.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. hogy felemelkedett a káoszból. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. és ezt mondta: 1. Uram.

akinek van füle. s eszem megértette a te beszédedet. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. az hallja. Authádész teremtményei távoztak. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. fényben-lakómnak van füle.Uram. a te áramod tiszta világosságában. Nos. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. amelyet mondott. amikor a káoszból feljött. és minden oldalról körülvett. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. 7. és a káosz kötelékeitől megszabadult. Parancsold meg tehát. bízom a te világosságodban. 69. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. Tamás lépett elő és így szólt: . ezért számukra én lomha. Bizodalmam pedig megerősödött. mert te mindig mentesz. 5. én pedig felragyogtam a te nagy erődben.erőmet és letaszítottak a káoszba. 8. nehéz anyag lettem. mely megmentett engem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Balról is világított meg jobbról is. 6. 129 . Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke.

és megmentett a te világosságáramlatoddal. irgal­ masságodban az én megmentőm . számukra lomha. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül.tettem a béklyóktól. Továbbá az ige. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. ó.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . Továbbá az ige.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. és hozzád menekültem. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. melyek harcoltak ellenem. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. mely megmentett engem. Uram. És az ige. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. Továbbá az ige. és nem tudtak közeledni hozzám. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . Továbbá az ige. olyan voltam előttük . ó. Továbbá az ige. és kitaszított voltam. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. és nem jelentek meg . elvették az erőmet. nehéz anyag lettem. és hozzád jöttem. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. Világosság. visszatartottad a te világossá­ goddal.

távoz­ tak tőlem. Uram. és minden oldalról körülvett. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. Továbbá az ige. és te levetted rólam a betegséget. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. Továbbá az ige. és megváltották a sötétség kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. Ez tehát. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. mert te mindenldt megmentesz.meg balról is. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. amikor a káoszból megmentették. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. mert a te nyugodalmad örök. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. 131 . megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. és a te igazságosságodban megtisztultam. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. melyek szorongattak engem. hogy a te világosságáramod az. Továbbá az ige. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata.

5. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. 3. mely minden fölött van. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. 132 . Te pedig velem voltál. hogy ldvezessél a káoszból. 4. FEJEZET Az történt. 7. és én látni kezdtem. s a lenti területekre vittél engem. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. Megsemmisítetted. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. és így szólt: 1. 6. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. azt mondta neki: . 2. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . És hatalmat adtál nekem. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. Mert te elvetted a világosságerejüket.70.Nagyon jól mondtad Tamás.

71. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . s én megtisztult világosság lettem. és azt mondta: . Belém fektetted a te zuhatagod világosságát.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. hogy nyíltan adjam elő. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. az lépjen elő és magyarázza meg. Máté. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. 11. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. Máté válaszolt. a pusztulás zavaros helye fölé. Máté lépett elő.8. és így szólt: . Parancsold meg. Tagjaimnak egyenes utat adtál. 10. Aki megérti ezt a meg­ bánást. Felvezettél engem a káosz fölé. és így szólt: . és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. és a te világosságod legyen bennük.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. 9. És az Első Rejtély felelt. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak.Megparancsolom. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke.

Szétszórta ellenségeimet. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. a fentiekből. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. a mélységből. bárhol voltam. Uram. és testtel ruháztad fel őket. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. 7. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. 5. mely fent van. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. hogy minden feloszoljon és megújuljon. 11. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak.1. 4. az vezetett fel engem az alsó területekről. És te velem voltál. és engem az ő gyökere fölé állított. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. 8. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. Aid levezetett engem a magasabb terekből. és szent lakóhely lett. 2. kezed utat csinált a te igazaidnak. Fogtad a holt csontokat. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. 3. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. Halljad. és a megdermedteknek életerőt adtál. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. 9. s a lenti területekre vittél engem. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. 10. 134 . fentről. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. hogy segíts nekem. a te neved vett körül engem. a mélységből. A te gazdagságodat építetted reá. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. 6. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja.

és mindenhol a te neved vett körül engem. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. és az ő anyaga fölé állítottál. Megsemmisítetted. Továbbá az ige. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. mert te elvetted az erejük világosságát. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. és oktatott engem azok felől. és én láttam azt. hogy a magját is megsemmisítsem.És az ige. hogy segíts nekem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. hogy megoldhassam béklyóimat. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. Továbbá az ige. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 .

és minden tagomnak. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. és a megdermedteknek életerőt adtál. ságod lett. melyben már nem mozdult világosság. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. melyekben nem volt világosság. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. hogy minden feloszoljon és megújuljon. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. melyektől elvetted a világosságot. és szent lakóhely lett. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. Továbbá az ige. mert hittem benned. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. és vittél el az anyag sötétségeiből. életvilágosságot adtál a magassá­ godból.utat a te igazaidnak. és a világosságban minden erőm megújuljon. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. Továbbá az ige. Továbbá az ige. hogy kivezess a káoszból. Továbbá az ige. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől.

és gyűlöli a mi nemünket. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. akik leszálltak a sötétségbe. és azt mondta: . FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. Te mentettél meg engemet. És az Első Rejtély folytatta. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. 72. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. NOS. Uram.ságát. 0. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. de félek Pétertől. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat.Kitűnő. Világosságok Világossága. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. Világosság. 3. így szólt: .Uram. 0. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . eszem mindig kész előlépni. az erőmet te vezetted fel a káoszból. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. és én megtisztult világosság lettem. 2. azt mondván: . PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. és szavaid magyarázatát előadni. Mária lépett elő. és így szólt: 1. s nem hagytad. akinek az esze bölcs lett. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Ez tehát. mert fenyeget engem. és mentettél meg azok elől.

Istenem. Uram. 2. Magasztallak. Mária. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. hogy felemeltél engem a mélységből. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. 3.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. És sötétségemet világossággá változtatta.Uram. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . Márta lépett elő. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől.Nagyon szép. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . azt senki sem fogja tudni akadályozni. áldott vagy te. Mária pedig így felelt. Mária. A világosság lett a megmentőm. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. amikor hozzád kiáltottam. Uram. és nem engedted. Uram.-Akit a világosság szelleme tölt el. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és azt mondta tanítványainak: . és így szólt: 1. 73. Tehát. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. így szólt az Első Rejtély: . meggyógyítottál engem. és így szólt: . 2. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. zsoltárban: 1.Uram. s engem világossággal övezett fel. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

hogy leküldje a káoszba. amikor ezeket mondta. és így szólt: . és azt hiszi. és a világossághoz mentem. mialatt az embervilágban voltam 144 . mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében.Ha pedig a három idő beteljesedett. és segítségedre sietek. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. eljövök és elhozom neked. és el akarja majd rabolni a világosságodat. 77. és leszállok az ő területeikre. nagyon örült. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. hogy elvegyék a világosságodat. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. És ahhoz a területhez megyek. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. ahová vittelek. és én nem késlekedem majd. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. amíg majd elvihetlek a te helyedre. megváltam tőle. s az bemehessen a teremtményeibe. mert haragszik rád. Elkeseredetten ellened fordul. Ezután folytatta.Mindezek után pedig az történt. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. FEJEZET Ezeket az eseményeket. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. ahonnan jöttél. hogy elvegyem a világosságu­ kat.

meg azt hitte. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. És elhozta sok archonját. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. ezen a helyen ugyanis. zavaros [káoszos] erejébe. lenézett a káosz területeire. és két sötét. hatal­ mas teremtésének akarta adni. és meglátta. s ott belenyomják az ő sötét. én az embeivilágban voltam. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén." Amikor ez az időpont bekövetkezett. üldözni kezdték SOPHIÁT. nagyon haragudván rá. kívülről azonban első Rejtélyben. mert azt hitte. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. és mielőtt a magasságba jutottam. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. mely a Nagy Felfoghatatlan. az Olajfák-hegyén. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. két hatal­ mast a káoszban. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. sötét káoszhoz. És látta. hogy megkapjam második ruhámat. hogy ez a sötétté 145 . és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. mert én elvettem a világosságát tőle. míg el nem vették tőle egész világosságát. hogy az erő sötét. mielőtt elküldték a ruhámat. betelt az idő. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. az Olajfák-hegyén. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt.és az út szélén ültem. hogy azt levigyék a nagy. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. amelyben kibontakoztam. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik.

védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. és Én veletek ültem ezen a helyen. vagy szorongattam volna. Ezért tehát. ahogyan engem szorongatott. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. akkor hozzád sietek és segítek neked". ó Világosság. 3. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. benned hittem. Hanem haragudott rám Ádámász. Lelkesíts meg engem hamar. 4. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz." 146 . 0. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. az Olaj­ fák-hegyén. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. Világosságok Világossága. akik most ellenem keltek! 7. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". Most tehát. 6. ez az erő most sötét volt. akik üldöznek engem. s hagyjanak itt engem üresen. mivel azt mondta nekem. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. mivel azt mond­ tam neki. és segíts nekem! 2. mert Én elvettem a világosságát. 5. ha azt tettem volna. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. ő újra fel­ kiáltott. ó Világosságok Világossága. Hogy el ne vegyék a világosságomat. hogy megmentsen. Amikor tehát szorongatták. Ments meg ezektől az archonoktól. Ekkor az történt. ha megkötöttem volna.

Uram. te vagy a megvédelmezőm. 5. ha cselekedtem ezt. szeretett Jakab! 147 . Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. ha hamisság van az én kezeimben. 3. Uram. haragodban. az lépjen elő. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. és így szólt: . PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. Rajta! 6.Kitűnő. és sújtsa porba az én dicsőségemet. így szólt: . Kelj fel. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. ha nincsen szabadító. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. zsoltárban: 1. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. Jakab lépett elő. ha gonosszal fizettem meg. 2.Ald ezeket megértette. azt mondta: . Én Uram. és ismertesse a jelentésüket. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. Istenem. szét ne szaggas­ sa. Serkenj fel mellettem. te. Én Uram.78. Akkor ellenség üldözze lelkemet. 4. Istenem.

és azt mondta nekik: 1. hogy igaz és erős bíró a világosság. hogy nincsen segítségem. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. sötét teremtést. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. Továbbá meglátta a két hatalmas. Világosság. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. az erőszakos haragszik. hogy üldözték őt. s minden erejét beveti. nézd! Ádámász. Ha tehát nem tértek meg. és erőit elkészítette. hogy meg­ semmisüljetek. amelyet mondott nekem. és megfordult. és látta a sötét és zavaros helyet.79. aki megszabadítana tőletek? 2. ezt mondván a tanítványoknak: . s nem hagyjátok abba az üldözésemet. és egy sötét alkotást teremtett. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. hogy elvegye a ti erőtöket. melyeket Ádámász alkotott. 3. 4. És erősségében készen áll. 0. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. Most azonban itt az idő. Tudjátok meg. hogy ott szorongassák és kínozzák. amelyet az alkotott. mondván. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. Miért üldöztök engem. 148 . FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta.Ekkor az történt. de türelmes addig az időpontig." És haragját nem veti reátok az idő előtt. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. Ekkor őhozzájuk fordult. Ádámász területére nézett. azt nézvén. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. Látta azonban. megijedt.

amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. FEJEZET Újra Márta lépett elő. hogy beletaszítson engem. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. vedd el az ő világosságát tőle. és így szólt: . Erre azt mondta Márta: . aki nem haragszik mindennap. és megtüzesíti a nyilait. és megértem.Megparancsolom. akkor kardját élesíti. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. 149 . Erre az Első Rejtély így felelt: . 13. mivel káoszt alkotott. és magyarázza meg. 4. Ha valaki nem tér meg. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. add elő a szavak magyarázatát. Isten igaz bíró.Uram. vedd el az övéit. és elvegye az én világosságerőmet. Halálos eszközöket fordít reá. amiket mondottál. szellemem világos. kézívét felvonja és felkészíti azt. Most tehát. zsoltárban: 12. Akinek szelleme meg­ érti. Világosság. 3. erős és türelmes. káoszos teremtést csinált és készített elő. Parancsold meg tehát. Kieszelt terve miatt. 14.2.Uram. Márta. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. 80. És még egy zavaros és még egy sötét. ezek azok a szavak. az lépjen elő. olyan Isten.

és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. nem tudták ki vagyok. aki álnoksággal vajúdik. Jézus újra folytatta beszédét. 17.Nagyon jól mondtad Márta. A baj. engem azonban nem ismertek fel. íme. Felismerték őt. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. Amikor Márta ezeket mondta. Gödröt ás és mélyre vájja azt. te áldott. 8 1 . visszafordul az ő fejére. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. és bevezettem a tizenharmadik eonba. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. amit tervezett.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. oly fényesen. így szólt hozzá az Első Rejtély. örvendezett és ujjongott. mert a világossághoz akart menni. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. de beleesik a verembe. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. mely kifelé néz: . és azt mondta tanítványainak: . és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. amit csinált. a Láthatatlanokat. amiket Én tettem érte 150 .15. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. hamisságot fogan és vétket szül. aki velem volt. 16. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. Meglátták SOPHIÁT.

mivel kimentem a helyemről. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért.lent. olyan terekben tévelyegtem. És a világosság törvényét megharagítottam. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. Amikor erőm elfogyott. 7. A Láthatatlanok közé lépett. világtalan lettem. és meghallgatott bajomban. 10. Erőm teljesen kimerült. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. Amikor a magasságból lementem. ó Világosság. egészen az ő megmentéséig. ó Világosság. Hálát adok neked. 5. 12. és nem volt bennem világosság. Mert bennem sem világosság. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. 9. 11. Mindenhonnan megszabadítottál engem. a lakó­ helyemhez visszavigyen. sem erő nem volt. tiszta világossággal töltöttél meg engem. 8. Átkísért az eonok alkotásain. mert megmentett. 4. az emberiség földjén. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. hogy a tizenharmadik eonhoz. a lakóhelyemre. ahol nincsen világosság. és senki se segített nekem. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. elveszítettem az erőmet. erőt adtál nekem. Hálát adok neked. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. és a szférák archonjainak eonjaitól. 151 . És amikor lementem. és amikor már nem volt világosságom. 6. 3.

és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. 16. s mivel vétkeztem. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit.13. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. akinek gondolkodása megvilágosult. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. amelyet ővele tettem. a megmentésemért. ez erőt adott nekem. 152 . Hálát adok neked. és meg­ szabadított minden bajomtól. Te hagytál engem elszökni a területről. 19. És otthagytam a Rejtélveket. És mert tudtukra akarta adni. 18. és az megszabadított minden kínomtól. és kimentett minden szükségemből. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. és leszálltam a káosz kapuihoz. Hálát adok neked. Ez tehát a himnusz. az lépjen elő. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. hogy megmentettél. 20. Világosság. hogy az ember­ világhoz mentem. őt dicsérvén. dicsérve kiáltottam a világossághoz. 21. 15. 14. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. Nos. ó. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. ahonnan hiányoztam. 17. el lett véve az én erőm. ó Világosság.

és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Uram. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. 7. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Éhesek és szomjasak voltak. 5. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Lakóhelyet nem találtak. 6. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. Dávid próféta egykor a 107. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. északról és a tenger felől. 8. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. a lelkük is elepedt bennük. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. 12. 3.82. mert jó. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. 2. gondolkodásom világos. És vezette őket egyenes útra.Jézus. zsoltárban prófétált erről: 1. 9. 153 . és a Felségesnek tanácsát megutálták. Fülöp lépett elő. mert ellenszegültek az Isten beszédének. és így szólt: . mert örökkévaló az ő kegyelme. Magasztaljátok az Urat. 4. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. De az Úrhoz kiáltottak. 10. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. 11.

Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. hogy adjatok hálát az Úrnak. 16. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. és ellenségeim. mert megmentett. Uram. 15. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Minden étket megutált az ő lelkük. 19. 20. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. és az ő kegyelme örökkévaló. 21. mert jó. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. ó Világosság. 14. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. Továbbá az ige. Uram. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. az archonok kezéből megszabadított. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. mert azt 154 . sanyarúságukból kiszabadította őket.13. Amit ugyanis Dávid mondott. és kimentette őket az ő vermeikből. és sanyarúságukból kiszabadította őket. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 17. köteleiket pedig elszaggatta. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. 18. és a halál kapujához köze­ ledtek. mert megváltóm és megszabadítom vagy. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte.

hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. 155 . és mert tudtukra akarta adni. amelyet te cselekedtél vele. így szólt: .akarta. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége.Nagyszerű. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek.

.

amik felől kérdezlek téged. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. és ezt mondta: . hogy Mária lépett elő. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. Uram.Uram. Bizony. Nos. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . ahogyan a világ embere kérdez. Uram. annak ajtót nyitnak. hogy kérdezlek.83. ald kopogtat.Nos. kit fogok találni. hanem a magasság tudatában kérdezünk. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. ne haragudj rám. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. és így szólt: . Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. és megnyittatik néktek! Mert aki keres.Kérdezz. bocsásd meg. amelyet te adtál nekünk. FEJEZET Mindezek után az történt. zörgessetek. és találtok. válaszolt. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. amit akarsz. . ahogyan kérdezni tanítottál minket. az talál.

Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. vagy miből áll a világosságuk? 84. ahogyan már máskor is mondtam nektek. majd így szólt Jézushoz: . ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. ahogyan már korábban is mondtam nektek. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. és Én örömmel nyilatkozom neked. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. Bizony mondom nektek. nagyon örült és ujjongott. ami hozzájuk hasonló. A Nap világossága. és nincsen itt semmilyen kép. hogy mindent határozottan megkérdeztek. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket.Uram és Megváltóm. és azt mondta Máriának: . ami a lényüket jelképezhetné.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. bizony mondom nektek. Kérdezz tehát. ami mennyei minőségű lenne. ahogyan kell. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. akkor nagyon fogok örülni. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. Bizony. és úgy kérdeztek. FEJEZET Jézus pedig felelt. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. eredeti minőségében 159 .Mit találhatnánk ezen a világon.

Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. nincsen ezen a világon semmilyen kép. De kis idő múlva elvezetlek téged. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. hogy milyen fényességben vannak. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. amely elválasztja az archonok területétől. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. nem példázatban. s mint a porszemre. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. akkor nagyon csodálkoztok majd. hanem valóban. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. és a nagyszerűség miatt is. ahogyan korábban is mondtam már nektek. amellyel az archonok helyét felülmúlják. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. akkor meglátjátok. Háromszor hatalmas Istenségnél is. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. mellyel azok felülmúlják ezt. ahogyan már régebben is mondtam nektek. sem világosság sem forma. amelyben van. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. meglátjátok a pompát. Ezért tehát Mária. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. milyen pompásak. meglátjátok majd. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. és a nagyszerűség miatt.

És ha a középre tekintetek. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. mint az embervilág éjszakája. mint az embervilág délben. mekkora pompában vannak. 161 . Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. mint az embervilág napjának a fénye. de borús időben. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. mely a fénykincstől elválasztja. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. akik jobbra vannak. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. akkor meglátjátok. Ha pedig a világosságországra tekintetek. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. Ha pedig titeket a világosságországba. amivel ez a hely a többit felülmúlja. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. amelyben fekszenek. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. meg a nagyszerűség miatt. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. és a nagyszerűség miatt. s annak a dicsőségét látjátok. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. a nagy távolság miatt. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. akik középen vannak.

és a nagy világosság miatt. ami után kérdezősködsz.Kérdezz amit akarsz. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. A világosságország tehát a fényldncs. Nos. nagyon megörült. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Mária. ne neheztelj. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig.Uram. a kisugárzások [teremtés] helye. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. a világ emberei tehát. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. mely elválasztja őket. majd így szólt: . ha megkérdezlek. és nagy örömmel nyilatkozom neked. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. és így szólt: .Uram. felül­ múlják majd a világosságországot. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . amit akartál. és nyíltan. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. kérdezd.85. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Mária Magdaléna sietett elő. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. azt mondtad.Azok az emberek pedig. . hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket.

melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. mert velem együtt királyok az én országomban. 163 . de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. ezt mondván Máriának: . Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. Az ötödik Megváltó. a nagy a nagysága szerint. a kicsi a csekélysége mértékében. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. Ez még nem most fog megtörténni. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. FEJEZET És Jézus felelt. akkor a fénykincs. velem lesznek a fényörökség helyén. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz.86. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. Ide hallgass tehát. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. a teremtés helye. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz.Bizony nagyon szép.

ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. a hetedik. És az Ikermegváltó. És a Hét Ámen. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. mivel ők is királyok a fényörökségben. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. És a tizedik Megváltó. meg az Öt Fa. azok lelkeinek helyén lesz. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. azok lelkeinek helyén lesz. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. A nyolcadik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. ahogyan már a fénykincsben is teszi. mert királyok a fényörökségben. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. 164 . akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. azok lelkeinek helyein lesz. azok lelkeinek helyein lesz. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. És a tizenkettedik Megváltó. ez azok lelkeinek helyén lesz.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. ez a gyermekek gyermeke. És a kilencedik Megváltó.

Az Őr azonban. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. a nagy és jó. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. aldt Atyámnak neveztem. Feladatuk jelentősége miatt. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. amelyre rendeltettek. a második Fából keletkezett. Jeuból. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. És Jeu. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. aki azoknál van. a világosság felvigyázójából lett. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. Szabaóth pedig. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. melyeknek mindenkori feladatáról. királytársak lesznek 165 . még beszélni fogok veletek. a nagy. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött.

amit mondtam. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. Mindez. hanem az eon végén. mindegyik abban az időpontban. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. A közép többi angyala. nem történik meg a vég előtt. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. A lelkek mind jönni fognak. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél. amely töredelmesen megtért. akik középen vannak. ahová rendeltetett. amelyre kezdettől fogva állíttatott. mind azon a helyen maradnak. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. azon a helyen marad. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. Mindez pedig. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. de mindenki az ő területén lesz. ahová beiktatták őket. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. mely azok lelkeinek helyén lesz. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. amikor 166 . amit mondtam nektek. És minden archon. nem most lesz.

a Rejtélyt megkapja. a fénykincshez. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. meg akik jobbról valók. Ok pedig átmennek a közép minden területén. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. minden megbánó archon előtt fog menni. ameddig megkapta a Rejtélyeket. És megelőzik azokat is. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . És mindegyik azon a helyen marad. Röviden: az emberiség minden lelke. akik a középen lévő helyen vannak. és akik a fénykincs helyéről valók. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. akik a közép helyeiről valók. És azokat is megelőzik. És mindegyik elvégzi a hivatalát. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. Azok pedig. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. aki a fénykincs területéről való. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. amíg a mindenség fel nem emeltetik. egészen addig. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. És a középen lévők megkeresztelik őket. akik jobb oldalon vannak. akik az Első Parancsolat területéről valók. És azok előtt is mennek. és tovább mennek a fényörökség helyére. Egyszóval: mindenkit megelőznek. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. aki megkapja a Rejtélyeket.

előbb megy be majd a világosságbirodalomba. Egyébként: akinek van füle. FEJEZET Úgy esett. Ez tehát az ige. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. hogy felfogunk-e minden szót. Jézus újra felelt. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket.megkapó lelkek begyűjtésénél. és így szólt: . 168 .Uram. Vagyis az utolsó. akik az elsők. Mária. Amikor ezeket mondta. Mária. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. hogy akinek van füle. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. az hallja. amit mondasz. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. az hallja. mint a magasság helyeiről valók. Tudni akartad tehát. Nos. és azt mondta neki: . Nos. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. ezek azok. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. megelőz minden bűnbánó archont. Uram. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. világosságban-lakómnak van füle. és azokat. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. Ezért mondtad Uram azt is. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. és az utolsók az elsők. és minden szavadat meg­ értem. szavaidat illetően. ez az egész emberi nem. 87.Rendkívüli. Uram: Az elsők lesznek az utolsók.

amihez hasonlítani lehetne őket. nem csak ezen a világon. mivel gyakran zaklattalak. mint ennek a világnak egy váro­ sát. a hely nagyságához képest. és így szólt tanítványaihoz: . sem világosság. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . és meglátjátok pompás dicsőségét. sem nagyság. hogy miiven a fajtájuk.Hallgassátok. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. Ne haragudj tehát. amelyben él. amelyben van. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. aki a fénykin­ cset veszi körül . és a nagy fényesség miatt is. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. akik minden Segítő fölött állnak. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen.Uram. Mária Magdaléna lépett elő. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. akik az ő területük alatt vannak. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. amelyen az utolsó Segítő van.88. ami leírhatná ezt a fényességet. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. aki a kis Segítő fölött áll. Uram. ne bosszankodj. ha megkérdezlek. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. Ezért tehát valóban semmi sincsen. és azt mondta Jézusnak: . hanem azokhoz sem hasonlók.

jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . a hosszat és a szélességet is illeti.Uram. s Én határozottan és megbízhatóan. 89. nagyon megörült. arkangyalokon. nem csak magunkat sajnáljuk. Uram. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. mélységes irgalommal felelt neki. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. Amikor Jézus. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. bizony mondom nektek. a Megváltó ezt hallotta Máriától. nagyon messze van tőle az angyalokon. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. amit akarsz. Mert mérhetetlen távolságban. hanem az egész emberi nemet. majd így szólt Jézushoz: . a mélységet. Mert mi. arkan- 170 . hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot.Bizony.Kérdezz. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. ezt mondván: .

De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. 90. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. mérhetetlenül világosabban ragyog. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . az angyalok és arkangyalok miatt. negyedik és ötödik Segítő.Ha azok. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. azok az alacsony rendben lesznek. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). és nincsen mértéke a világosság­ nak. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. ott fog ő maradni a fényörökségben. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. És sokkal. amikor megmagyarázom őket. Ezért mondtam egyszer 171 . ahogyan korábban is mondtam már nektek. az angyalokon. Éppígy a harmadik. ahogyan már korábban is mondtam nektek. akik a világosság Rejtélyeit kapták. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. kik és milyenek lesznek azok. és ezt kérdezte Jézustól: . az archonok anyagi testeiből jöttek. újra Mária Magdaléna lépett elő. amelyben van. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. arkangyalokon.Uram.

arra a helyre jutnak. amelynek a Rejtélyét kapták. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. mely ezekben van. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. és minden rendet is. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. lemehet az alatta lévő rendekbe. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de a magasságba. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. rendszerébe. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. abban a Szel­ lemben. 173 . amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni.

és azt mondta Jézusnak: . ameddig megkapta a Rejtélyeket.Uram és Megváltóm. mert. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. az mind azon a területen marad. FEJEZET Jézus pedig felelt. megnyilvánítod azt.Uram. és ne haragudj. parancsold meg nekem is. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. Ez azt jelenti. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. ami után érdeklődünk majd. céltudatosan és nyíltan. János felelt. és nem áll hatalmában más. megígérted nekem. fölötte lévő rendekbe bemenni. és azt mondta Jánosnak: .János. és az sem áll hatalmában. neked is megparancsolom. ott lesz a ti kincsetek is. hogy bármit is kérdezek. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. János lépett elő. te áldott és szeretett. Most azonban hallgasd. Uram. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. ne titkolj el előlünk semmit sem. hogy beszéljek előtted. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. és így szólt Jézushoz: . hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. Uram. és mindent megmondok. és nem 172 . hogy mond­ jad. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. és így szólt Jánoshoz: . Nos.Bizony jól kérdeztek mindent. ott lesz ő. János. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. amit akarsz.nektek: Ahol van a ti szívetek.

Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. lemehet az alatta lévő rendekbe. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. rendszerébe. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de a magasságba. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. arra a helyre jutnak. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. de a fölötte lévőkbe nem mehet. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. abban a Szel­ lemben. amelynek a Rejtélyét kapták. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. és minden rendet is. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. 173 .ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. mely ezekben van.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe.

hogy miért keletkezett a káosz. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. És ez a Rejtély tudja. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . és miért keletkezett a világosságok világossága. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. a felette lévő rendekhez. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. és miért kelet­ kezett a fénykincs. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. 174 . és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. és miért lett a világosság. hogy miért keletkeztek az ítéletek. És ez a Rejtély tudja. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén).az a Rejtély tudja. de nem mehet magasabbra. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. És ez a Rejtély tudja.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. És ez a Rejtély tudja. és hatal­ mában áll ott maradni. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. fentről le és lentről felfelé. miért keletkezett a sötétség. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól.

és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkeztek a bűnösök. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a bűn. Tudja. és miért keletkezett a nevetés. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. Tudja. hogy miért keletkezett a sírás. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a gyilkolás. És ez a Rejtély tudja.És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek az istentelenek. és miért keletkeztek a világosság örökségei. Tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. és hogyan keletke­ zett a béke. hogyan keletkezett a harag. hogy a tűz ne ártson. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. És ez a Rejtély tudja. 175 . és miért keletkeztek a jók. Tudja. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. és miért keletkezett a megtartóztatás. És ez a Rejtély tudja.

hogy miért keletkeztek a hüllők. és miért lesznek megsemmi­ sítve. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. és így szólt: . és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett az erősség. Tudja. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. és miért keletkezett az irgalom. hogy miért keletkezett a halál. Tudja. 0 pedig folytatta beszédét. 176 .Hallgassatok tovább. Tudja. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Tudja. azok nagyon megörültek. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. Tudja. Tudja. tanítványaim. hogy miért lettek a világ gazdagjai. hogy miért keletkezett az engedékenység. Tudja. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. és miért keletke­ zett az élet. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. és miért lett a szolgaság. És ez a Rejtélv tudja. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a lázadozás.Tudja. és miért keletkezett a gyen­ geség. 92. hogy miért keletkezett a bűn.

Tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. Tudja. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. 177 . és miért keletkezett a faggyú anyaga. És ez a Rejtély tudja. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. és miért lesznek megsem­ misítve. hogy miért keletkezett a növényvilág. és miért keletkezett maga a föld is. és miért keletkeztek a tengeri állatok. hogy miért keletkezett az arany anyaga. hogy miért keletkeztek a vadállatok. hogy miért keletkeztek a hegyek. és miért keletkezett az ezüst anyaga. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkezett a világ anyaga.

és minden szót. és miért kelet­ kezett a Kelet. miért süllyedt le a föld. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Hallgassátok tovább. Tudja. fogjatok fel és értsetek meg. 178 . és miért keletkeztek a felhők. hogy miért keletkezett a por. Ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat. és miért jött fölé víz. Tudja. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. Tudja.Tanítványaim és társaim és testvéreim. hogy miért keletkeztek a démonok. hogy miért keletkezett a nyugati szél. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. amit még mondok nektek. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a csillagok. miért keletkezett a Nyugat. hogy miért keletkezett a hideg dér. maradjatok ébren. és miért az Észak.93. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. és így szólt a tanítványokhoz: . Tudja. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. hogy miért keletkezett a Dél. és miért kelet­ kezett az emberiség. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. és miért jött rá eső. hogy miért keletkezett a jégeső. Tudja. Tudja. És tudja. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. Mert ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a hőség. és miért keletkezett a hűvös. és miért keletkezett a keleti szél. hogy miért száradt ki a föld. tanítványaim.

Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. hogy miért keletkezett a viszály. Tudja. és miért keletkeztek az arkangyalok. 179 . Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. hogy miért keletkezett a déli szél. Tudja. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. Tudja. és miért keletkeztek a szolgák. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. akik bűnüket megbánták. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. hogy miért keletkeztek az angyalok. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. és hogyan keletkezett a megelégülés. Tudja. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. és miért keletkezett az egyetértés. és miért keletkezett a sze­ retet. Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai.Tudja. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. és miért keletkeztek azok az archonok.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

és miért jöttek elő az Atvátlanokból. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak.végtelen térben.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . a második térhez vitték őket. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. és miért jött elő az Atvátlanokból. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. 185 . hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. vagyis az Egyet­ lennek. Tudja. mely befelé és kifelé néz. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. Tudja. amelyet most felsoroltam. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. amely az Első Rejtély tere. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. mígnem az Első Rejtélv teréhez. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. aki az Első Rejtélv. Tudja.

s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. És ez a Rejtély tudja. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. amelyek az Egyetlen. amely felülről az Első Háromszellem. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. és miért jött elő a Második Háromszellemből. Abból. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . mely az Atyátlan utolsó területén van. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. és miért jött elő az Atyátlanokból. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. és miért jöttek elő az Atyátlanból. aki mindegyikőjükön uralkodik. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. és miért jött elő az Atyátlanokból. miért áldozta fel magát. És ez a Rejtély magától tudja. És ez a Rejtély tudja. egymás mögött állván. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája.és miért terjedt el. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a misztérium tudja. Tudja. 186 . és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból.azok közül. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. Tudja.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

ne neheztelj. és így szólt: . 192 . hogyan alapították a vilá­ got. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. előre sietett Mária Magdaléna. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. felismerik majd minden szavam Gnózisát. Uram.bizony mondom nektek: azok az emberek. hogy miért lett a mindenség. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. amelveket mondtam nektek. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . és az Én trónom az övékét múlja felül. akik azt a szót ismerni fogják. 97. És minden ember. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mint az egész ismeret igéje.És mindenben egyenlők lesznek veletek. és az én trónom a tiétek fölött. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. akik a magasságból valók. a hosszáról is meg a székéről is. És tudni fogják. és azt mondta: . csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. a mélységről is meg a magasságról is.Uram.Igen. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. amit mondtam nektek. csak a trónotok lesz őfölöttük. Nos. és amelyeket még nem mondtam. És tudni fogják.

ha megkérdezlek. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. amely a mindenség Gnózisa. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. De minden ember. Aki alantast kap. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. hogy mindez miért keletkezett. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja.Uram. És aki magasabb Rejtélyt kap. aki egy igaznak hisz. ameddig a Rejtélyeket kapta. addig a helyig fog menni és örökölni. prófétának jutal­ mát kapja. és azt mondta Máriának: . De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. légy türelemmel irántam és ne haragudj. És még egyszer. ameddig a Rejtélyeket kapta.De igen. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. az alantas Rejtélyt örököl. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. az addig a helyig megy és örököl. és nagy örömök és ünnepség közepette él.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. 193 . világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. igaznak jutalmát kapja. az a maga­ sabb területeket örökli.

hogy elhagyják az archonanyag­ testet. Ez történik azokkal is. ítélők]. Ugyanígy azok. És ez a lélek felszáll. és eljön az ideje. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. 194 . harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. hanem minden területen átmegy és túlmegy.Most azonban hallgassatok meg. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. akkor a megtorlók fogadják őket. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. Ha eljön az ideje. és erőtlenül esnek arcra. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. És nem felelnek és nem vitatkoznak. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. nem mentegetődzik. úgy hogy előreha­ lad. És ez a lélek sehol sem válaszol. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. sem az archonok bármelyik területén. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. akik az Első Rejtély második.

a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. negyedik.Uram. mert egy hatalmas világosságáramlat. ha kérdezlek. amelyről beszélek veletek . légy türelemmel irántam és ne haragudj. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. Nos. az. és így szólt: . Uram. Mária lépett elő. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. 98. vagyis az abszolút Rejtélyt.akik az Első Rejtélytől a harmadik. Továbbá öt Rejtélyből 195 . amit kérdezünk tőled. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. Uram. és azt mondta: . De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. és ezekben a rendekben marad. ha elhagyja a világot. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. mert magasztosabb. és nyilváníts meg nekünk mindent. amely az Első Rejtélyhez tartozik. megcsókolta Jézus lábait. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. de ez három Rejtélyből áll. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. FEJEZET Az történt. szánj meg minket. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. ameddig a Rejtélyt kapták.Csak egy Rejtélye van ugyan. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt.

Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. aki az ő Rejtélyét elvégzi. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. nagy világosságáramlat lesz. és átmegy minden területen. És nem ugyanazok a birodalom számára. és mindkét fülébe belemondja.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében.áll. mihelyt elhagyta a testet. de tulaj­ donságaik különbözők. és részesül az igazság igéjében. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. mígnem eljut az ő országának területére.testét elhagyó . az archonok egyet- 196 . ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. aki elhagyja a testét. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. nagy világosságáramlat leszel. akkor azonnal kijutsz a testedből. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. akkor. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . hanem tulajdonságaikra nézve különböző.az olyan ember.

akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. leszállatja őt egy olyan testbe. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. amelyben kiszállt a testből. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. mely őrajta van. szigorú ítéletei előtt. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. és abban a hónapban.len területén sem ítélik el őt. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. 197 . A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. És sietnek egymásnak továbbadni őt. mely vele van. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék.

ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. Ugyanez történik mindazokkal. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. leszállatja egy tisztességes testbe. és az ő kiterjedésükről. hogy ő milyen. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. Ha azonban odáig jutok. s hogy mennyi tag [rész] van benne. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . ha a testet elhagyja. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. és hogyan terjedt el a tagjaival.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl.amit most nem mon­ dok meg nektek. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. hogy milyen.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. és minden működéséről sem . de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. amelyben a testet elhagyta. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. meg tagjainak elágazódásait 198 . amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. az. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. valamint minden Rejtélyt megkapnak.

Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. ami mind az egyetlen. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. felelete. addig a helyig fog örökölni. amit egyszer megmondok nektek. A mindenség feloszlatásánál azonban. sem magyarázatokat. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. igaz. sem titkos jeleket. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. ameddig kapott. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. amiért a mindenség egyáltalán lett. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek.és halmozódásait. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. hanem átmennek minden területen. azok máshol nem adnak válaszokat. akik minden Rejtélyt megkaptak. 199 . igazolása és titkos jele. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. mert nin­ csenek titkos jeleik. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). telje­ sült. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal.

akik a háromból kaptak. hanem mögöttetek maradnak. és így szólt Máriához: . Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. Ti pedig. Mária Magdaléna lépett elő. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban.Egy világosságnap a világnak ezer éve. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Továbbá azok. azok azok mögött maradnak. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. tanítványaim és mindazok. akik az 200 . szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. holott királyok. és így szólt: . akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. És mind. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. holott ők is királyok.99. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. szintén király lesz. mindegyik az ő rendjének megfelelően. és ezek mögött maradnak azok.Uram. Azok meg. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják.

Ennek számos Rej­ télye van. mind azon a területen marad. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. azok a magasabb terekben maradnak. a maga­ sabb területeken maradnak. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. Ez a második király öröksége azok számára. amelyek a területek elöljárói. azok a magasabb területeken is maradnak. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. mindegyik abban a Rejtélyben. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. mindegyik a saját dicsősége szerint. amelyben elterjedtek. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják.Első Rejtély Rejtélyét kapják. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. de megtaláljátok Jeu két 201 . ameddig [a magasságig] megkapta azt. ameddig megkapta a Rejtélyeket. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. az alacsonyabb területeken fognak maradni. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. mindegyik a saját dicsősége szerint. az örökölt örökség terére fogják vezetni. azok a lenti területeken maradnak. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell.

sem számjelképei. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. és így szólt: . felmentéseit és titkos jeleit. példázatok nélkül. és én nyíltan nyilatkozom neked. András pedig felelt és ezt mondta: .ha elhagyják 202 . sem pecsét­ je. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. A Megváltó pedig felelt neki. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. azaz az első külső tér pecsétjét. amelyet megkérdezek tőled. sem titkos jelei. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. hanem szánj meg. minden formájukat és típusukat. sem felmentései [megokolásai]. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. nincsenek feleletei. 100. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. és nem értettem.Uram. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. ne haragudj rám. A második térnek ellenben. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak.Uram.Kérdezz. melyeket Henokh írt. amit akarsz. és így szólt: . átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. mely belül van.könyvében. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . András lépett elő. mert nehéz volt nekem.

és ti vagytok a középsők területének erjesztője. és így kiáltott fel: . bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. nehéz nekem. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője.bevándorolni azokat a mennyboltokat. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. és öröklik a világosságbirodalmat. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. Uram. és átmenni mind­ ezeken. 203 . és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője.ezt a világot . Nos. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. ugyanabból az anyagból vagytok. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. Amikor András ezeket mondta. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. De nem maguktól tisztították meg magukat. megmozdult a Megváltó szelleme. lényegben ugyanazok. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. És egyáltalán nem szenvedtek. nem is törték magukat. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. Ez a folyamat.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. és nem változtatták a területüket.

Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. De az emberi nemnek kellenek. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. és találtok. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. Ezért mondtam egykor nektek. melyek megtisztítottak titeket. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. Hanem az emberi nemnek kellenek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. melvek megtisztítják az anyag testét. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. hogy keressetek. hogy mindenkit megtisztítsak. s nem örökölhetnék a világosságországot. mert tiszták. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. mert egész anyaguk anyagának élesztői. mert ők megtisztult világosságok. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. éjjel­ nappal kutassatok.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. ebből eszik és 204 . vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. mivel­ hogy anyagi. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. És nem lankadtatok a keresésben. kristálytiszta. Ezért mondtam egykor nektek. hanem a betegnek. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól.

és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője.iszik. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. s így tiszta. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. amiket mindenütt eltűrtetek. s ne nyugodjatok. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . nagyon megtisztult világossággá váltatok. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. te és testvéreid. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. Tehát. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. András. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. Ezért mondtam nektek egykor. akkor minden archon elszégyelli magát. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. Ez a felelet a kérdésetekre. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. András. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. Nos.

de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. A fej a fej rangjának megfelelően. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. és a szem a szemek rangja szerint. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. de egyetlen a test. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . és a fül a fülek rangja szerint.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. András világosan tudta . a példa szerint. és a három térnek is. Azért küldött engem az Első Rejtély.Amikor a Megváltó ezeket mondta. 206 . FEJEZET . 101.Azok pedig. melyhez hasonlítottam.nem csak ő. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. akik nem mentek ki belőle.. azok számára tehát. és a többi tag szin­ tén.Uram. Világos tehát: sok tag van. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. és alak benne laknak.. azok a Rejtélyek fölött állnak. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. akik a Kimondhatatlanban laknak. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé.

Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. és azokkal egyenlő. az a Legmagasságosabbal egyenlő. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. És egy Isten az.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. Azért. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. amelyben és amelyből azok vannak. boldog. azért velük egyenlő. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. amelyen kívül nincsen más fényldncs. melynek nincsen párja a kozmoszban. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. akik a harmadik térben vannak. amelyben ma beszéltem veletek. bizony mondom nektek: Az az ember. Az kiválóbb a mindenségnél. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. és ez az Első alkotta a mindenséget. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. Nos. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. 207 .

hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. akkor hirdessétek ki az egész világnak. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. melyek megtisztítanak.102. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. minden aggodalmáról és minden bűnéről. annak minden anyagáról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmeneküljetek. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. 208 . és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról.és tűzruháitól.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. 209 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 210 . és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. mely rettenetes. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. egészen a végig. akik tévtanokat terjesztenek. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. Mondjátok meg azoknak.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

akarod-e. melyek az első. hogy nem tetteti magát. megbán és örökli a világosságbirodalmat. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. ezután pedig újra megtért. engedjétek át. aki nem színlel. akkor bocsássatok meg neki. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. azután viszont megtért és komolyan megbánta. és azt mondta Jánosnak: . bocsássatok meg neki. a világ minden bűnét abbahagyta. hanem valóban Istenre vágyik. az egész világról lemondott. fogadjátok el a bűnbánatát. ő megfordul. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. vagy sem? És a Megváltó felelt. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. akkor újra forduljatok őhozzá. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét.hirdessük ki. Szeretnéd-e. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. akkor újra forduljatok őhozzá. bocsássatok meg neki. úgy hogy igazán tudjátok. abbahagyta a világ bűneit. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. hogy ő nem színlel. majd további rejtélyeket adok neki. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. és ő nem úgy cselekszik. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. hanem iga­ zán Istent kívánja. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. és ő örökli a világosság országát. ti pedig biztosan tudjátok. mivel az Első 217 . Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét.Ha olyan testvér az. hanem igazán vágyik Istenre. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. külső térben vannak.

" Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. Ha a gyülekezetre sem hallgat. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből.Rejtély irgalmas és megszán. akkor bizony mondom nektek. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. Ha pedig nem hallgat rád. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. sem terád nem hallgat. amit szintén mondtam. És bizony mondom nektek. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. akkor adjátok neki a másodikat. végy magad mellé még egyet. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Ha sem arra. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. Az ige pedig. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. ha ez az ember megbán. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. Ha a másodikban sem használható. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. megnyerted a te atyádfiát. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. vidd a gyülekezet elé. Csakis azok 218 . menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát.

mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. hogy van egy nagyon bűnös testvér. szóval: akarod-e. s ha valóban tudjátok. és így szólt: . s magatok vizsgáljátok meg. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. 106. János folytatta beszédét. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. ennek minden anyagáról. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. minden viszonyáról és minden bűnéről. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. annak minden gondjáról. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. hogy ez az ember lemondott az egész világról. 219 . hogy odaadjuk neki. És amire ránemesedett.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. vegyük úgy. hogy nem rosszindulatú. és mindig készek megbocsátani. minden bűnéről és minden gondjáról. mert ha visszatartjátok tőle.Ha biztosan tudjátok.Uram. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. hanem igazán vágyik Istenre. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. aki lemond az egész világról.

akkor ne adjatok neki tovább. 220 . mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. ennek minden gondjáról és bűnéről. és a bűnöket mindig megbocsátják. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. majd újra megtér. egé­ szen a harmadik ismétlésig. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. És bizony mondom nektek. nem hallgathatja meg őt. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. és ő vétkezik. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. s így örökké létezés nélkül marad. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. az nagy ítéletre érett. és bocsátják meg a bűne­ it. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is.

ha kimegyünk hírt adni. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. akkor megnyeritek a lelküket. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és mi úgy véljük. rejtély. hogy nem azt teszik. és ők öröklik a világosság birodalmát. ahol befogadnak titeket.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. akkor adjatok nekik egy rejtélyt. hogyan hirdessük az embereknek. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. akit ezeknek az istente- 221 . mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni.Uram. és tudjuk. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. és az emberek ott kijönnek hozzánk. viselj el engem és ne neheztelj rám. mivel minket is próbára tettek. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. hogy tudjuk. példázatok nélkül és pontosan. újra János beszélt.Kérdezz csak mindent. és mi nem vesszük észre. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. amit tudni akarsz. és azt mondta: . mely mindenkit megszán. ami a rejté­ lyekhez méltó.Uram.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. hogy Istenre vágynak. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. Ha méltók. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. s egy városba vagy faluba érünk. János pedig felelt. meg a rejtélyeinket is . ha megkérdezlek. és betértek a házba. és így szólt: . és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. és fondorlatosok voltak veletek szemben.107. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. és azt mondta Jánosnak: . és mondjátok a következőt: „Te.

Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. anélkül. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. meg a világ minden bűnéről. tireátok száll vissza. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. mint a házatok pora". Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. hogy észrevettétek volna. 222 . akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. igazán Istenre vágynak. hanem nevetségessé tettek minket. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. ameddig a formát [alakot] kapták. amit adtatok nekik. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. minden rejtélye el lesz véve tőlük. azután újra gúnyt űznek azokkal. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. ha nem. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. és annak a területnek.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. és befogadnak titeket." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. amit adtatok nekik. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. akkor a ti békességtek azokon marad. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. Ha azonban időben megbánják.

Kérdezz amit akarsz. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit.Uram. nos. vagy nem is bűnös. ha van egy jó és kitűnő testvér. és ne neheztelj. mert amaz a büntetőítéletekben van. A Megváltó felelt. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. és így szólt: .Erről beszéltem már. vagy istentelen. az olyan embereken. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. ha kérdezlek. és teljesen megnyilatkozom neked. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét." 223 . ezt mondván: . hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . És Mária válaszolt. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. Mária megcsókolta Jézus lábait. akik bűnösök vagy nem bűnösök. No. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. és elhagyta a testét. Uram. szóval valakije. mely tisztességes és jó lesz. aki bűnös.Uram. FEJEZET Az történt. de hallgassátok még egyszer. akiknek azt akarjátok. bírj ki engem. mit kell tennünk. és azt mondta Máriának: . hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. akire a szívünkben gondolunk. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa.108. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat.

de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. hanem mindenki. kínzásokban és bántalmazásokban. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. úgy hogy ha kínoznak minket. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. a rejtélyt kimondjuk. törvényes büntetések folytán. kard által vagy vízben. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg.Erről korábban is beszéltem veletek. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. és így szólt tanítványainak: . vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. és a testet azonnal elhagyhatjuk.Ha ezt mondjátok.De Uram. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. 109. míg a világosság Szüze elé nem vezették. akkor azok. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. hanem hirtelen. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. és így szólt: . FEJEZET Mária felelt. hanem 224 . úgy hogy ő jó lesz. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét.

És Jézus válaszolt. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. és folytatta. és lelke nagy fényáramlat lesz. 110.Uram. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. mert nincsenek rajta titkos jelek. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. még valamit akarok megkérdezni. sem indoklásokat nem ad sehol sem. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. és ne titkold el előlünk. és akkor megmenekül attól. bárhol és bármikor felhívhatja. akkor megtudják. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. Mária vetette magát a lábai elé. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. azt felelvén: . mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . Nyilvánítsd meg nekünk.Uram. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. Sem választ.Kérdezz amit akarsz. hogy ha az emberekhez megyünk az országban.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. megcsókol­ ta azokat. azt mondván: . gyengeség és erő van. Mária felelt. úgy hogy felszáll. és így szólt: .

mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. amelyeket megneveztél. nemcsak ti. amelyeket felsoroltál nekünk. éppígy meggyógyít minden betegséget. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. Amikor a Megváltó ezt mondta. gyengeségben vagy erőben. mely kigyógyít a démonokból. hanem mindenld. ald ezt a rejtélyt .Ha elmentek a városokba. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. Mária. a te birodalmadba. szegénységben vagy gazdagságban. azután bármit kér. és azt mondta nekik: . FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. bénák.amelyet már odaadtam nektek . vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből.. süketek vagy némák meggyógyítását. fogyatékos vagy egészséges testben. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: .megkapja és elvégzi. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. nagyon akarnak kimenni tehozzád. te Megváltó. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. bármiféle testi gyógyulást kér.0. 226 .Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. De megismétlem: Nos. vagy birodalmakba vagy országokba. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. gyógyító tettek miatt. és erősen unszolnak. az hamar meg is történik neld. 111. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. vagy vakok. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. vagy halottak feltámasztását.

És semmit se rejtegessetek előlük. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. jót vagy 227 . anélkül. hogy Én vagyok. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. Szóval ez a három gyenge. folytatta beszédét. akkor az ereje kevés. és azt mondta Máriának: . és az ellenségszellem [ellenzékszellem. És ezek miatt aztán hiszik nektek. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. Amikor a Megváltó ezt mondta. és elhiszik nektek amit mondotok. Mária. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. és nem fogadnak be titeket. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. és sokakat félrevezetnek majd". hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. megértene]. a lélek is gyenge őbenne. Ezért senkinek se adjátok azt.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. a vakokat és sok betegséget ott. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. holott nem Én vagyok. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. ki kényszeríti az embert vétkezni. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. azt kérdezted. Akik azonban hozzátok jönnek. azoknak azokat adjátok. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. azoknak azokat adjátok. és azt mondják. se ne oktassatok senkit se azokra. vádoló] is gyenge őbenne.Hallgass ide.

a feledés nyomasztó terhe miatt. ha nem vesz fel erőt az anyagból. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. hogy minden helytelen tettét. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . mely nagyon nehéz. észrevesz minden bűnt és rosszat. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket.rosszat. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. Továbbá a test is gyenge. mert a keveredés helye. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. a lélek és az ellen­ zékszellem. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. ami gonoszság. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. vágy és bűn. hanem úgy megy ki a világból. És az ellenzékszellem felfigyel erre. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. hogy az igazságosság területét keresse. Ez a három tehát így észlel. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. És lassan növekszik az erő. és mindezzel bántalmazza a lelket. ahogyan bejött. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. A test nem tud észlelni. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. amely azon­ ban el van keveredve. A test azt az anyagot veszi fel. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. mindegyik a természetének megfelelően. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. mert azokkal nincsen elkeveredve.

a gonoszság cselekvésére. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. Szóval a lelket abba hajszolja. és arra ösztönzi. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Mária. mert azt téteti vele. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. ami a léleknek nem tetszik. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. és a lelket kivezetik a testből. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. és elvezeti mindenhová. és a lélek ellensége lesz. és kivezeti őt az archonok középső útján. Sőt. és ez kényszeríti a lelket. Ha pedig a lélek 229 . Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. amiket a lélekkel tétet. Az emlé­ keztetők [átvevők. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. átadják a megbüntetőknek. míg el nem követett minden bűnt. mert őhozzá kapcsolódik. akkor először a sors jön elő. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. ez valóban ellensége a léleknek. Nos. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. hogy a világ dolgaira vágyjon. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. amit az archonok parancsoltak neki. ahol a bűnöket rábizonyítja. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal.

A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. ahogyan megérdemelte. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. minden lélek bűnének megfelelően. amelyekbe taszítják őket. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. és így szólt: . és a Nap világossága elé viszi az első ember. és olyan testbe nyomatja. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. 112. amely megfelel elkövetett bűneinek.az archonokhoz jut. 0 megvizsgálja ezt a lelket. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. akkor megkérdezik az ő sorsát. Jeu parancsa szerint.Ha ellenben olyan lélekről van szó. és megkapta a világosság rejtélyeit. Ha ő ezeket nem találta meg. melyek a második térben 230 . FEJEZET Jézus újra folytatta. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. megmondom majd nektek. hanem jó lélek lett. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. nem engedett neki. a bírónő elé. a világosság Szüze elé viszi.

sőt szárnyas világosság lesz. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve.vagy a harmadik. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. és az emlékeztetők. arra a helyre. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. és eljön a testből való kilépésének ideje. ahol az azokhoz van kötve. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. akik a lelket kivezették a testből. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. míg el nem jut az ő saját birodalmához. aki az első. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. Mielőtt pedig felemelkedik. Ha olyan lélekről van szó. ám visszaesett. ezeket be is töltötte. külső tér rejtélyeit kapta. belső térben vannak. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. Ekkor a lélek nagy fényáradat. 231 . Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét.

Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. szóval rettegve. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. és nincs többé a lélekhez fűzve. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. és megszabadítja magát üldözőitől. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. aldk a világossághoz tartoznak. melyeket kapott. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . amely megkapta a rejtélyeket. akik visszatérnek az archonok feladatához. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. De még nincs minden az ő hatalmában. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. Örökre elidegenedtem tőletek. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván.

Elidegenedtem tőletek örökre. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. a jónak. Ha a lélek ezt tette. És Melkhisédek. kivezetik a sorserők eonjaiból. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. lepecséte­ li ezt a lelket. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak.tánál. a jobb oldaliak területén. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. a nagy és jó. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. lepecsételi őt a pecsétjeivel. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. és elvezetik a magasság minden eonjához. és megtalál minden jelet rajta. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. És Szabaóth. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. akit az élet kapujánál. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. Atyának neveznek.

mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. a következőket mondván: . hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. Halljad tehát. és Istennek ami Istené. és fényemberem vezetett engem. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és láttad. Erre mondtad nekünk. 234 . Uram. Uram. ujjongott és felbuz­ dult bennem. A mondás pedig: A pénz fénylett. 113. amikor a pénzt vitték neked.elvezetik a fénykincshez. és ő bemegy öröksége helyére. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. megértek minden szót. így folytatta: . . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. hogy megmondjam a négy gondolatot. hogy ezüstből és rézből van. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték.Igen. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. Am amikor láttad. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket.

annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik." Ami ezt illeti. az első gondolat. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. amit most mondtál a lélekről. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. ez a harmadik gondolat. óvást ad] minden területnek. akinek a félelemmel. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. Uram. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. Ez. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik.akinek adóval. Ez a második gondolat. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. 235 . a tiszteletet. akinek vámmal. És tiszte­ lő. annak a vámot. akinek tisztelettel. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. a félelmet. akinek dicsérettel. Uram. íme. amire az jogosult.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz.arra a sajátosságra utal. annak adót. azon bűnök alapján. A második gondolat arra vonatkozik. a lélek. akik a világosság területeiről valók. Uram. Ez azt jelenti. amivel tartoztok . és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . amelyeket ő követtetett el a lélekkel.

egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. amely a testet elhagyja.ha még nem találta meg a rejtélyt. és útját az ellenzékszellemmel járja. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. emlékeztetőjének]. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. Ez. s így azzal kell maradnia. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. hogy vétkezett. az ítélőbíróhoz. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. Uram. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. s úgy találja. mely feloldoz minden köteléktől. Ez nyilván azért van: minden lélek. És a világosság Szüze. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. negyedik gondolatom. És nem jön ki a testek váltakozásából. És a bíró. Mert bizony ki nem jössz onnét. amíg az úton vagy vele. míg el nem végezte az utolsó körét is. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. aki elvezeti és testbe taszítja. Ami ezeket illeti. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. és az tömlöcbe ne vessen téged. a bíró. ha tehát még nem talált meg. 236 . és nem jut ki a körforgásból.

Uram. amit akarsz. FEJEZET És Mária felelt. hanem mostantól kezdve mást is. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . te tehetséges és kegyelemmel teljes. Mária felelt és így szólt: . kérdezz. amik nem merültek fel az emberszívben. Mária. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. tovább kérdezlek. és én nyíltan megmondom azt neked. 115. amit kérdezünk arra való tekintettel. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. Mária. Uram. légy hát türelemmel irántunk. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. és nyilváníts meg nekünk mindent.Kitűnő. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. ezt mondván: .114. 237 . hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. Most pedig. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. Amikor pedig ezeket mondta. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. amiket kérdeztek.Uram. így szólt: . nem példabeszédben. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata.

hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. 238 . hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. mialatt a lelkeket megragadják. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. így szólván Máriához: . akik megkapták a rejtélyeket. melyek kivezethetnék őket a káoszból. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. akik minden bűnnek a tanúi. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. mialatt megbün­ tetik őket. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. amíg még a világban vannak. s ha ld is jutnak. elítélnek. nekünk. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. aki nem kapott rejtélyt. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. és minden bűnös lelket. mert pontosan tudni akarjuk.ICitűnően mondtad. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. Uram. amit a lélek elkövet. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. és ráerősíti a lélekre.Nos. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. de az ítéletben maradnak. Hallgassatok hát tovább. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. és tanúi lesznek minden bűnnek. és azokat tartják fel. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. Uram. És a Megváltó felelt. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát.

ami rejtetten az életére tört.Megértitek-e. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. a lelket és az erőt a másik résszé. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. amit az ellenszellem kötött rá. így járnak el minden bűnös lélekkel. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. igazán minden szavadon elgondolkodom. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. és kiűz onnan mindent. és így szólt: .hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. így szólt a tanítványaihoz: . hogy aszerint büntessék. úgy hogy az ellenszellemet. nehogy az anyag bemocskolja őket. Uram. mely elégeti a bűnöket. Nos. hogy 239 . 116. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. Mária. állandóan elválasztva őket.Igen. akkor rejtetten bemegy a testbe. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét.

három kettő ellen és kettő három ellen. így szólt a Megváltó: . hogy már meggyulladt volna". sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. hogyan fogom kibírni. mennyire kívánom. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. mondom nektek. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. Mária. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. és mennyire örülsz. hogy békességet adjak e földön? Nem. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem.abban kereszteljek. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. három kettő ellen és kettő három ellen. Ez szavaim magyarázata. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. mert az ellenszellemet.tok-e. hogy azért jöttem. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. hogy azzal kereszteljek. és kettő három ellen. és mely igen szorongattatom. hogy tüzet bocsássak e földre. Amikor Mária ezeket mondta. míg végre elvégeztetik? ." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. Gondolja. míglen az elvégeztetik. Vagyis három kettő ellen. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. 240 .Kitűnő.

és így szólt: . továbbá megbocsátják a bűneit. amikor a mindenséget magya­ rázom. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. és az Első Rejtély rejtélye. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. hogy ennyit kér­ dezek. amelyeket ezután követ el addig az időpontig. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. J 241 . Megbocsátják neki. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. amelyet elkövetett. minden gonosztettet. FEJEZET Mária újra felelt. Arról az időről. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. és így szólt: . De ennek a három térnek a rejtélye. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt.117. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké.Uram. és a Kimondhatatlan rejtélyei. Nézd. világosan felismertük. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. Most tehát tűrd. még folytatom a kérdezést.Nem. És nem csak megbocsátanak neki. akkor beszélek majd veletek.

majd tizenkétszer megbánja.Igen. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. azt mondván: „Boldog az. Mária folytatta." És amit mondtál. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az.Kitűnő.Bizony. hamar felfogtam minden szavadat.118. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből.Uram. és azt mondta Máriának: . vétke elfedeztetett. az 242 . és így szólt: . bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. nem­ csak azokat. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. azután pedig újra megtér. amelyeket kezdettől fogva követtek el. Uram. így szólt tanítványaihoz: . akinek hamissága megbocsáttatott. vagy sem? A Megváltó felelt. A Megváltó azt mondta: .Megértitek-e. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. megbocsátatik-e neki.egykor Dávid próféta prófétált erről. Mária. azt mondván: . hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. de visszaesik." Ez azt jelenti. és bűnözik és kihágásokat követ el. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. és minden rejtélyében imádkozik. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata.

kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. és nem maradtak meg benne. 119.bocsánatot nyer. öröklik-e a birodalmat. ezután 243 . Mária felelt. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. mindazoknak. és így szólt: . visszaesnek és kihágásokat követnek el.Bizony. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. és először. mindazok. és így szólt Máriának: .Uram. bizonv mondom nektek. FEJEZET Újra Mária folytatta. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. nem talál bűnbánatot. mielőtt megbántak volna.Uram. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. és elhagyják a testet. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. ha azonban azok. de visszafordultak. és így szólt: . akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. vagy sem? A Megváltó válaszolt.

És még ha újak lennének is.bizony boldogok azok a lelkek.Uram. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. és minden rejtélyében imádkozik. s még élete folyamán megtér és megbán. és így szólt Jézushoz: .Bizony. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. azt mondván: . s ezen kívül elhagyták a testet. Mária újra felelt. mielőtt megbántak volna.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. de ha eltérnek és vétkeznek. színlelés nélkül. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. és a testet elhagyják. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. azok. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. és örökké létezés nélkül maradnak. és így szólt: . bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. hanem mindenkor.Bizony. mielőtt megbántak volna. vagyis először jöttek volna a világra. mindenkor bocsánatot nyer. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. ha vétkezik. 244 . az ítélet akkor is óriási lenne. és nem lesznek képesek bármit is tenni. az nemcsak akkor nyer bocsánatot.

hanem kidobják őket a külső sötétségre. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. Uram. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . mivel sózzanak? Sem a földre. és eltérnek és vétkeznek." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. és azt mondta: . amit mondok nektek? Mária felelt. de ha megízetlenül. sem másra. és kidobják a külső sötétségbe. és ott elmúlik. és hitben megfogyatkoznak. Amikor ezt mondta a Megváltónak. és testüket megbánás előtt hagyják el. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. Ami ezt illeti. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt.Megértitek-e.bizony boldogok az ilyenek -. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt.Magamba ittam minden szavadat. azok az emberek. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. sem másra. ha azonban továbbra is vétkezik. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit .Bizony. akik nem vétkeztek. ő azt felelte: . Nos. Mária. így szólt a tanítványaihoz: .120. És újra folytatta Mária.Uram. ezt mondván: .Kitűnő.

és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. így folytatta: . hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor azoknak mindig megbocsátanak. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. elpár­ tolnak és vétkeznek. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. 121. mert megmondtam. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. azok olyanok. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . akik megkapják a rejtélye­ ket. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. Ha viszont azok. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. tudnák testük elhagyásának az időpontját.

Igen. teszi ezt ha úgy tetszik neki. Mária felelt: .mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . aki megkapja a világosság rejtélyeit. A Megváltó válaszolt. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. Uram. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. így szólt a Megváltó: .. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. mert királyi palástban van . és nem engedné. hogy mindenkinek megbocsátanak. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. halálos bűnöket követ el. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. Amikor a Megváltó ezeket mondta. úgy. aki a világ embere [e világhoz tartozik].Kitűnő. vigyázna. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. Mária. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. akik a mindenség urai. . ha az ilyen. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. az pedig gyilkosságot és súlyos.Hirdessétek tehát minden embernek. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. és így szólt Máriának a tanítványok körében: .Ha manapság egy király. aki a világ embere. hogy az ő házába törjön. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága.Uram. mely órában jő el a tolvaj. ahogyan tetszik nekik. nagyon gondosan követtem a beszédedet. sőt gyilkosoknak." Amikor Mária ezt mondta. és el ne hagyjátok a testet anélkül.

és 248 . akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. hogy Péter irgalmas. s ha erényes. végezd el a fényrejtélyt. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. Péter. így szólt Péterhez: . Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. amelyekben ez az asszony részesült. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. hogy lássa. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . így szólt Péter: . Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy azon gyümölcsöt keressen. de nem talált. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. Amikor mindez megtörtént. hogy meglássa. Amikor Péter ezeket mondta.Megértettétek a mondottakat. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve.Uram. Háromszor meg­ keresztelte. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. a Megváltó látta. megértettem a dolgok rejtélyét.íme. Végezd el ezt a rejtélyt. elment. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. engedd meg még egyszer. és kész megbocsátani. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. azt mondván: —Uram. irgalmase és kész-e megbocsátani. ald eljött vezekelni. mint ő maga. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. ahogyan ő parancsolta nekik. és örökli a fénybirodalmat.122. megmentetted. ha nem erényes.

hogy megbocsássa a bűneit. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. Mária.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. hogy megbo­ csássa a bűneit. azt mondta néki: Uram. hagyj békét néki még ez esztendőben. amiket kapott.Kitűnő.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. és így szólt Máriához: . bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. 123. amit először kapott. íme Uram. ez az ige magyarázata. te szellemmel telt. mert még egyszer megkapja. mely meghallgatja őt. FEJEZET Újra Mária folytatta. és így szólt a Megváltónak: . ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . és így szólt Máriának: . mely magasabb annál. hátha jövőre gyümölcsöt terem. Nos. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. A Megváltó felelt.Bizony. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. ha pedig nem. azután vágd ki azt". de az a rejtély.az első. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. 249 . ezt jelenti ez. hanem elpártolt és vétkezett. és a második azért. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok.Uram. mert ez a többieket felülmúlja. Az első nem azért hallgatja meg. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit .

mondván: . mert nem vétkezett.Uram. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . elhagyja a testét. hogy segítsen neki a vezeklésében. az elsőtől az utolsóig. sem a magasabbak. 124. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. és nem követett el kihágásokat. ezek azok.Uram.az bocsátja meg a bűneit. ahogyan tetszik neki. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . FEJEZET Újra Mária folytatta. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. belső térben. hanem még a hitében van. és így szólt: . őszintén és tettetés nélkül. és ez is istentelen bűnös. így szólván: . amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből.és egy másik ember. és az előbbi is elhagyja a testét. Mária felelt. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. és nem vétkezett. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. sem az alacsonyabbak. és nem fordult vissza.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. és elpártol és vétkezik. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben.

arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. FEJEZET Mária újra beszélt. nem áll-e fenn annak a veszélye.Ez. és azt mondta a Megváltónak: . attól többet kívánnak. mint ald Istent nem ismerte. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. kevesebbel büntettetik.Bizony. és így szólt Máriához: . azt jelenti. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. és akire sokat bíztak. Uram. sokkal büntettetik meg. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta.A Megváltó újra felelt. így szólván: . Nos." . melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. az hallja. és nem végezte el. ald Istent nem ismerte fel.Uram. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. Amikor a Megváltó ezeket mondta. azt sokkal keményebben ítélik el. és én megértettem egész igédet. fényemberemnek van füle. amit mondtál. mert azt remélik. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. de vétkezett. Ez a szavaid magyarázata. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. Mária vetette magát eléje.Uram. Uram. 125. akinek van füle. Ald pedig nem tudta. attól sokat követelnek. Mert akinek sokat adtak.

és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. És úgy találják. sem nem jön ki onnét. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. ami miatt a mindenség keletkezett. hogyan tanítottam. és a világosság kapuihoz jutnak. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. és úgy találják. Ezek a lelkek 252 . mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. ha a következő fordulatban világra jöttök. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. akik hallottak engem. Az ilyen emberek nem tudják. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. sem nem jön elő onnan. és azt mondta tanítványainak: . vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. hogy a világosság kapuit bezártam. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat.Hirdessétek ki az egész világnak. És ettől az órától kezdve senld se megy be. mielőtt tüzet vetettem a világra. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett.A Megváltó felelt. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni.

újra Mária vetette magát eléje.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. azt mondván: . hanem a lelkem is hallotta. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. . Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. Nos. honnét valók vagytok ti. felelvén. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit.És én. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. azokat illetően. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett.. azt mondom nekik: mondom nektek.24-gyel szembesí­ tettek. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. amit mondtál. és minden szót megértett.Uram. Uram. honnét valók vagytok. azt mondom nekik: nem tudom. nem tudom. amelyben Lukács 13. Nos. Amikor a Megváltó ezt mondta. nemcsak a fényemberemnek van füle. .aztán a világosság kapuit zörgetik majd. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. akik mostanig hamisságot cselekesztek. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról.. felelvén. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. az hallja. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. és te tanítottál minket az utcáinkon. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. ti. 253 . akinek van füle. azt mondván: Ó. nyisd meg nekünk! És én.

amelyik a második kamrában van. az macskafejű. az keselyűfejű. az farkasfejű. ezt mondván Jézusnak: . neve az ő helyén Archaroch. melynek farka a saját szájában van. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. És az archon. És az archon. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. neve az ő helyén Laraoch. És az archon. És az archon. Ez az. 254 . az medvefejű. az krokodilfejű. És az archon.Milyen a külső sötétség. És ebben sok törvényszék van. Az első archon. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. neve az ő helyén Achrochar. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. amelyik a negyedik kamrában van. neve az ő helyén Marchur. ez a sötétség az egész világon kívül van. neve az ő helyén Charachar.A külső sötétség olyan. amelyik a hetedik kamrában van. az fekete bikafejű.126. aki az első kamrában van. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. amelyik a harmadik kamrában van. és körülveszi a vilá­ got. az vadkanfejű. És az archon. az kígyófejű. és minden jég a sárkány torkából jön. azt mondta Máriának: . és minden kamrában egy archon. neve az ő helyén Lamchamor. És az archon. mint valami nagy sárkány. farka a szájában van. FEJEZET És újra Mária folytatta. és az archonok arca különböző. amelyik a nyolcadik kamrában van. neve az ő helyén Luchar. amelyik az ötödik kamrában van.

aki fölöttük van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. macskaarcú feje van.Uram. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. akit Jeu. 127. és mindegyiknek hét. amelyik a kilencedik kamrában van. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. Mária Magdaléna felelt. neve az ő helyén Archeoch. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. amelyre rászolgált? 255 . azt mond­ ván: . A nagyot pedig. az Xarmaroch. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. az ő helyén Chremaornak nevezik. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. hogy az. aki fölöttük van. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. és mindegyik óránként változtatja az arcát. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. az ő helyén Rocharnak nevezik.És az archon. és a nagyot. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. és mindegyiknek hét sárkányfeje van.

így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. meg a férfiak. meg azokét. Ilyen tehát a külső sötétség. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. és bezárja őket. vagyis a világmindenség feltárna- 256 . a sárkány farkának torkába vezetik. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. az mindet mondja. meg az óriási tűzben. hanem makacsul bűneikben maradtak. akik férfiakkal közö­ sülnek. akik a hazug tant tanítják. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. mely kint visszamaradt. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. Mária felelt. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. mely ezeken a helyeken van. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. de egymásban vannak. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . akik a hazug tanban vannak. úgy hogy aki az egyik nevet mondja.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. És ez a tizenkét név külön­ böző. Hanem azokat.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél.A Megváltó így válaszolt Máriának: . És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. valamint minden lel­ ket. minden név az egyik tér kapujának felel meg. azt mondván: . az istentagadók lelkeit.

FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy megint kérdezlek.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. ő. azt mondván: . vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . tűrd. leborult Jézus lábaihoz. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. így szólt: . Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő. hogy gyak­ ran zaklatlak. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . 128. és minden tanítvány felkiáltott: . az emberiség területén. Uram. és sírva kiál­ tott fel. Mária összecsapta a kezét. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél.Uram. Mária felelt. hol forróbb a tűz. és ne haragudj rám.Jaj a bűnösöknek.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. és megcsókolván azokat. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél.

hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. és nem jutott el a megbánáshoz. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. és van egy rokona.. megjavuljon. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. és semmi hasznosat sem tett. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. Mária felelt. és nem volt képes a bűnbánatra. ald minden bűnt elkövetett. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. mely a bűnöket mindig megbocsátja. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. aki istentagadó. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. s mi pontosan tudjuk róla. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és elhagyta a testét. mit tegyünk érdekében. aldre a szívemben gondolok. mely megtalálja a fényrejtélyeket. és felemelkedvén. úgy hogy meg- 258 . akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és azt mondta: . hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. és tisztességes testbe akarjátok tétetni.Uram. vagy valakije.Kérdezz bármit. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. amit akarsz. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. vagy a sárkány más büntetéseiben. örökölje a fénybirodalmat. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte.

mely a fénykincsben van. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. mert befejezte a körforgásait. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. 259 . És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. és megkeresztelik a keresztelőikkel. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. elvezetik a világosságkincshez. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel.javulván felszálljon. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. megadják neld a szellemi kene­ tet. ha a rejtélyt elvégzitek. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. akár a sárkány ereszti el. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és örökölje a fénybirodalmat. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. és ezt a lelket elereszti. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. Ezt kell mondanotok. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. bárhol is van. bárhol is legyen. És akkor is. akiket a keresztségekhez rendeltek. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét.

vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. felelvén.129. 260 . és tisztességes testbe taszíttassanak.Uram. és áthatolnak minden terü­ leten.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. azt mondta Máriának: . és áthatolnak minden területen. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. azt hallottam tőled. míg el nem érik örökségük területét. FEJEZET Az történt azután. A Megváltó. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. míg el nem jutnak örökségük helyére. azt mondván Jézusnak: . hogy Mária felelt. Ha azonban bűnösök. és testüket elhagyják. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket.

amelyben volt.Uram. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. amelyeket már megkapott. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. szánj meg minket. ó. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. amelyek az első. Mert te vagy a kulcs. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. mi pontosan tudtuk. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. akkor Uram. külső térben vannak. mely megnyitja a mindenség 261 . amely ebben a helyzetben lesz. és eljött az idő. és így szólt a Megváltóhoz: . Nos. sem olyanja. mielőtt újra vezekelt volna. ald irgalmas lenne. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. FEJEZET Mária folytatta. és ez az ember elhagyja a testét. Amikor a testét elhagyta. Uram. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. te. ameddig a rejtélyek érvényesek. Megváltó. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. mit lehet tenni őérte.130. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. azokból.

hogy Jeu elé. és bezárja a mindenség kapuját. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. míg még élnek és a földön vannak. még ha nagyon bűnösök is. Tehát.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. És amikor az archon a lelket kidobja. akkor abban az órában. azt. Uram. amit mondott. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. azután pedig vétkeztek. Tehát. akik ennek a helynek a terét őrzik. Jeu. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. amelyben ezek az emberek vannak. az Első Ember elé. amelyiket megadok nektek. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. odasietnek és megragadják azt a lelket.kapuját. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. Uram. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. és először megkapták a fényrejtélyeket. amikor a nevet kimondják. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . ezek tehát. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. és a térségnek. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. az ajtaja megnyílik felfelé. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. az Első Ember követei [angyalai]. az első paran- 262 . az egész sárkány felindul és nagyon megrendül.

akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. hogy amikor ez rátok ront. Amikor a Megváltó ezeket mondta. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes.csolat követe elé vigyék.Megértettétek. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is.Uram. És abban az időben. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. hogy mit beszélek? Mária felelt. és így szólt: . újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. ezek arra vonatkoznak. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. és tilos újra a világba vinni őket. Úgy találja. és a kincs világosságába állítják őket. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. Ha viszont Jeu úgy találja. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. s nem szabad őket újra a világra vinni. megint rejtélyeket adnak nekik. de nem adnak nekik szellemi kenetet. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. És Jeu. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. A hamis mammon pedig ld lenne más. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. így szólt tanítványaihoz: . de nem viszik az örökség rendjeibe. De megmentik őket minden büntetéstől. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. hogy fordulataikat befejezték. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. és egy jó testbe nem helyezik majd. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. hogy befejezték a fordulataikat.

ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. mint a füst. Uram. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. ha azonban a nap a föld alatt van. és így szólt Máriának: . Ez a beszéd. Uram. akkor megmenekül. tiszta! Ez az ige megoldása.Kitűnő. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . és ne titkold el előlem. akik az embert vétkezni kényszerítik. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. 131.A sorserők archonjai azok. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt.Uram. vagy sem? A Megváltó. felelvén. FEJEZET Újra Mária beszélt.Uram. No.Amikor a nap világossága a föld fölött van. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. leszállnak-e az archonok a világba. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. még egyszer megkérdezlek.felismeri. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. a sárkányt nevén nevezi. felelvén. így szólván: . így szólt a Megváltóhoz: . így szólt Máriához: . így szólván Máriához: . Mária. A Megváltó újra válaszolt. te szellemmel telt. újra folytatta Mária. Amikor a Megváltó ezeket mondta.Uram. és így szólt a Megváltóhoz: .

És megmagyarázom nektek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. 265 . Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. hogy ki mindenki csinálja a lelket. akik az eonok főterületein vannak. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. vagy melyik archon csinálja őket.Nem úgy van. különválasztva és saját erejéből létezve. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. akik a lelket csinálják. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. ahogyan rendeltetett. hogy a léleknek tudatot adjon. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. megparancsoltam neki. hogy milyen a szerkezetük. hogyan készült az ellenzékszellem és a sors.A Megváltó azt felelte Máriának: . hogy leszállnak a világba. hogyan készülnek. A lelken kívül nem létezhet. azon a területen. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. megmagyarázom nektek. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hanem benne marad. amelyet Ádámász birodalmának neveznek.

hogy a lelket ellenőrizze. hogy a lelket mindig kényszerítse. ahogyan mondtam nektek. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. mielőtt megtisztult volna. És megmondom nektek minden kötelék nevét. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. És mindez után megmagyarázom nektek. miután megtisztult és tiszta lett. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. amelyek a világba küldik őket. ezen kívül pedig megmondom a nevét. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. hogy a lélek megállja a helyét. hogyan alkotnak lelkeket. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. Ide hallgassatok tehát. mint valami köpenyt. hogy ezek miért történtek. És megmondom nektek minden dékán nevét. hogy a lélekről beszéljek veletek. mely a világba jön. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. és a lélekhez legyen kötve.És megmondom nektek a lélek nevét. És meg­ mondom nektek. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. és megmondom nektek a sors nevét. és az ő archonjaik fajtáját is. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . és belőlük az én erőmnek egy része jön.

hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. Salomé sietett előre. miért van Mózes törvényében. amely a lélekhez van kötve. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. hogy aki nem hagyja el apját. Ezért mondtam egyszer nektek. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. hogy testvéremnek. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket.Uram. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. hogy aki elhagyja apját és anyját. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. anyját. nem jön és nem követ engem. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . ha szüleink az archonok. az nem méltó énhozzám.jon. utánzóhoz]. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. az eredethez [első kiindulóhoz].Uram. az archonokat. Azokat a rejtélyeket. és így szólt: . bizony meghal. amelyek a lelket megszaba­ dítják. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. az Első Rejtély birodalmába örökre. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. amiket mondott. szüleiktől. 267 . parancsold meg. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon.

Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. amelyen bűnöket követtettél el vele. és így szólt Máriához: . nehogy a lelket állandóan megingassa. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. ki az. mivel hozzá tartozol. szintén üdvözölte. Mária. Amikor a Megváltó ezt mondta. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. áldottnak nevezte őt.Halljad tehát.Az történt. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. mely a Megváltóból jött. ne rázkódtasd meg. üdvözölte. sem a testtel. mint amilyen te vagy.Megparancsolom. 268 . hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. Salomé hozzá fordult. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. testvérem Salomé.Testvérem. Mária.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. s ami ma a fényember bennünk. Salomé. és így szólt hozzá: . az nemcsak meg­ hal. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. dicsérte őt és boldognak mondta. az bizony meghal". amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. majd felelt. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. és azt mondta: . sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. Mária Saloméhoz sietett. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. nos. ellenlábasát] a lélekkel. felelt Máriának. a törvény ezt nem a lélekkel. és így szólt a tanítványok körében: . és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint.

és feloldjon minden pecsétet és köteléket. Vezesd el a büntetésekhez. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. aki őt újra a körforgásba küldi. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. mert ez tartja egyenesen őket. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. de az erő az. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. Az ellenzékszellem a lélek külseje. ragadd meg őt és ne ereszd ki. és ismeri a hely apológiáját. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. míg a lélek maga mindkettőben van. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. háromszázhatvan­ ötöt. amellyel téged hozzákötöttünk. az erőkeverék pedig a belseje. hogy helytállhassanak. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. számunkra és számodra idegen lett. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet.hogy minden törvényszéken megbüntessék. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. nehogy kimondja a rejtélyeket. azt mondván: Ez az a típus. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. így parancsolják meg szolgáiknak. amiket tétettél vele. és megérkezik. hogy helytállhassanak. és minden pecsétet és köteléket felold. mely mindkettőt támogatja. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket.

aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. mely a romlás magjának van átengedve. viszi ezt. abba a részbe. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. És egy részt a férfinek adnak. és belenyomja a nő méhébe. úgy. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. megtartják az asszony testében negy- 270 . amit eszik meg iszik. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. amelyet aztán felvesznek. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. és hogy hogyan mennek be a testbe. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. Nos. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. Majd mindezt kétfelé osztják. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. akiknek titokban jelt adtak. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. minden lélek fajtáját. a végzettel. hogy beléjük küldik ezt. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. hogy ott lakozzék. ahogyan mondtam nektek. hogy egyezzenek egymással e világ módjára.ellentípus testébe. a másik részt meg a nőbe.

És a sorsot mindezek köré terítik. mely aztán belül van. a jobb kézbe pecsételik. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. képződmény] bal kezébe pecsételik. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. És a napot.ezt a plazma [alkotás. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. És azt a napot. És a napot. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. És a napot. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. mindegyik épít egy tagot [részt]. Ezután a lelket hívják be. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. 271 . amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették.ven napig is. amelyen az archonok ezt átadták nekik. és jól összegyúrják az asszony méhében. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. a plazma agyába. És lepecsételik azt a napot. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. amelyen beköltöztek az asszony testébe . amelyen a lélek előjött az archonokból. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. hanem kíséri és követi őket. amikor a testet befejezték. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. amelyek a testet építik. És a napot. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. És a napot. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat.

Ha egy állatnak kell megölnie őt. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. a gyermek megszületik. Vagy ha kígyó által kell 272 . és kicsiny a lélek. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. Kicsiny őbenne az erőkeverék. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. hogy uralkodjon rajta. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. hogy mindez miért történt. a halál módja miatt. amit el fog követni. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. hogy a lelket vezessék ki a testből. hogy odalépjenek . Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. És amivé a testet lepecsé­ telték. Amikor a hónapok száma betelt. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. hogy tudják az időt. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. s azt az időt. amikor a testet meg kell születtetniük. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. a teremt­ mény homlokára pecsételik. aszerint.És az évek számát. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. kül­ dötteknek]. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. amivel azt meg fogja ölni.a szolgák és az ellenzékszellem -. hogy az megölje. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. melyet a lélek a testben fog eltölteni. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. amikor a lélek majd elhagyja a testet. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. de nagy a sors. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai.

amelyek az eonok archonjaitól vannak.Az emberekkel. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. FEJEZET Mária felelt. sem igaz ember. akár jó az. 273 . bűn vagy halál vagy élet. vagy minden bűn. minden jó. vagy vízbe kell fulladnia. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. amit az őneki szánt. más feladata nincsen. Ez a sors feladata. szóval a sors az.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. hogy a bűnösöket. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. a fentieknél még rosszabbal. sem bűnös. amit a sorshatalom rendelt el számukra. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. mindennek meg kell-e történnie. szóval minden. akik a világon vannak. vagy könnyebbel.meghalnia. megvált­ sam. vagy fel kell akasztania magát. vagy más halálnemmel kell meghalnia. szóval minden. akár rossz. meg­ történik vele. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. vagy balesetnél valami gödörbe esik. 133. és azt mondta: .

Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. Zörgessetek. De aki utánam jő.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. Akinek szórólapát van az ő kezében. mert azt mondtam: Keressetek. és találtok. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. és a zörgetőnek megnyittatik. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. és őértük hoztam a rejtélyeket. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. erősebb nálamnál. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. lemosom. és a világosságörökséghez kössem őket. és megtisztítja az ő szérűjét. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. tudván. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. Ezért nem titkoltam el tehát. 274 . azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. hanem nyíltan ldhirdettem. És a bűnösöket nem különítettem el. nemcsak a bűnösöket. a bűnösök bűnét pedig. hanem az igazakat is. az mind talál.

De szükséges ez még az igazaknak is. És azt letétettem vele Ararát sziklájára.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. és hazug tanokra találnak. Nos. akik soha sem vét­ keztek. úgy fogjátok pontosan tudni. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. záporeső jön. Nos. És amikor halljátok fújni a déli szelet. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. minden vizekkel is és amik azokban vannak. és úgy lesz. mint az értelmes pénzváltók. honnan tudhatják meg. ezt mondván: . vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . azonnal azt mondjátok. mint hozzátartozókat. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. és úgy lesz. hogy a tanok tőled vannak-e. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól.Uram. ha az emberek elkezdenek keresni. mindennel. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. vegyétek fel azokat. hogy meg­ mentsem őket. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. a jót vegyétek. azt mondjátok: hőség lesz. Ezt kell megmondanotok az embereknek. amit Én mondtam nektek. Mária felelt. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. 275 . a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek.134. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. ha kihirdetitek nekik. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. hogy megtalálják a rejtélyeket. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. melyek Jeu könyvében találhatók. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. ami azon van.

felelvén. 135. ald egyáltalán nem vétkezett. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. és mielőtt leszálltai a világ­ ba.És felállítottam Kálápatauróth archont. és kettőt tíz­ ezer között. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. ald a Hétcsillag fölött van. FEJEZET Mária felelt. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . A Megváltó. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. Ezeket odaadom majd nektek. kicsoda az a világon.Uram.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. Ezért törtem magamat tehát. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. azt mondta Máriának: . azt mondván a Megváltónak: . s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat.Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. azt mondván: . ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. mielőtt az archonok területére jöttél. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. Mária felelt. akkor valami másiknak a rabja. mivel ha az egyiktől mentes. akinek a fején Jeu lába nyugszik. Ezt megmagyarázom majd nektek.

megnyitottam a kapukat a világossághoz. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. És a Megváltó. hogy eljöttem. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. Mária folytatta. hogy a próféták bementek a világos­ ságba. bemennek a világosságba. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. azt mondván Máriának: . 277 . akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. feltártam. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba.A Megváltó felelt. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket.Bizony. egyetlen lélek se ment be a világosságba. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. és a világossághoz akarok menni. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. így szólt Máriához: . bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. és öröklik a világosságbirodalmat. azt mondván: . A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig.Uram. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. azt hallottam ugyanis. És ha felmegyek a magasságba. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. amikor az eonok területére jöttem. folytatván. tisztességesekbe.Bizony. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. amelyek oda vezetnek. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. Most pedig. és az utakat.

felelvén. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. íme nyíltan. Mária folytatta. 278 . azt mondta: . ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. pontosan és világosan felismertük.Uram. megtisztítja.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. A Megváltó könyveinek egy része.Mária. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. és így szólt a Megváltóhoz: .

amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. eon félig oroszlánfejű erő. egyetemes erőtér 279 . a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe.

.

A Kiadó . eredetének és céljának a kérdései.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben." E kér­ dések ma is érvényesek. A könyv abban az időszakban jelenik meg. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének.

FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. Én sem ebből vagyok. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2.

FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam.8. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. mondja Jézus] 10. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. rendjük és házuk kötelékei. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. az hallja] 18. FEJEZET / 21 [íme. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. az idő eljött. negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. hogy hat hónapig balra.

hogy mit teszel. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. az semmi igazat sem talál] 22. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. sok lélek elpusztulna] 24. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. egyedül] 285 . minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20.

zsoltár. Második vezeklés] 36. Harmadik vezeklés] 286 . FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. 70. ó. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. sötétséget adtak. Világosság. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. anyagot adtak nekem] 33. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. hogy a káosz betemesse az erőimet.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. De nem tudott oda menni. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. és lement. Amikor a fényt kerestem. Epével etettek és ecettel itattak] 34. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. Ne hagyd. és ahhoz kívánkozott. zsoltár] 37. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. te vagy a rejtélyem. Mérgesek voltak rá. 69. A huszonnégy kisugárzás. amikor erőmet kerestem.

A 87. Mert az én időm szellőként illant el. zsoltár. Hetedik esdeklés. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. mentő rejtély] 45. Eljött az időm. Világosság. zsoltár. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. zsoltárhoz] 39. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. Tamás és Máté. az én szívem.38. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. az nem semmisül meg. 25. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. A világosságban van egy nagy. 130. András] 46. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. zsoltár. 0. Uram. amelyről megfeledkeztél?] 44. Tamás. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. s mulandó anyag lettem. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. Letaroltatott és megszáradt. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. mint a fű. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned.

ne hagyd. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. Nyolcadik esdeklés. ó. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. De nemcsak ti. FEJEZET / 85 [Jakab. zsoltár. te magabíró?] 288 . zsoltár. FEJEZET / 77 [De irgalomból. és a mindenség mennyekké emeltetett. FEJEZET / 90 [Péter. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. zsoltár] 54. 35. magamtól. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt.47. hanem védettebb helvre vittél] 48. 0. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. Rajtad kívül nincsen mentő. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. Világosságok Világossága. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. akkor én a fénykincsben trónolok. hanem mind. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. 120. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. FEJEZET / 80 [Máté a 31. Kilencedik bűnbánat. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. Mit dicsekedel gonoszságban. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53.

Rosszal fizetnek nékem a jóért. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. melyek egyesültek] 62. mint a koszorú. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. 51. hallgass meg engem. Úgy öltözte fel az átkot. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . és gyűlölséggel a szeretetemért. Mária. 0. És gyűlölnek engem. mert én téged szeretlek. zsoltár. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. ahonnan kimentem. FEJEZET / 96 [András. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. Mária. 109 zsoltár. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Az Úr az én fejemen. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. mint a ruháját] 57. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. Világosságok Világossága.55. 85. Nem tágítom tőle] 60. mint valami köpenyt] 56. Salomé Salamon szavait idézi] 59.

63. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Általad jött hozzám a megszabadító erő. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. Kézen hordoznak téged. és látni kezdtem] 290 . Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. széles folyammá lett. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70.áoszba viszi. amit egykor elvettek tőle] 65. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. zsoltárt idézi. és nagy. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején.

Uram. ments meg] 78. És megtüzesíti a nyilait] 291 . FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. zsoltár. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött.71. Két sötét teremtményt alkotott.. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. zsoltár. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80.. Világosság. ellenségeim végezetére] 79. amikor a három idő beteljesedett] 76. Márta. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. Ha akkor szorongatnak. Jakab. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. FEJEZET / 139 [ 103. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. zsoltárhoz hasonlítja] 73. Aki levezetett engem a magasból. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. zsoltár. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. FEJEZET / 148 [A két. FEJEZET / 147 [7.. FEJEZET / 143 [Ha látod. és Adámász látta. nagyon elkeseredett és megharagudott.. Mindezek megtörténnek. Kelj fel. benned hittem. az vezetett fel engem a mélységből] 72. fenyegető. FEJEZET / 149 [A 7. Mária. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75.

mi a 24 Láthatatlan?] 84. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. zsoltár. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. eonba. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. és meghallgatta őket nyomorúságukban. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki.. ó. Világosság. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. 107. A világosságbirodalom hierarchiájáról. Hálát adok neked. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 .81. akik megkapják a fényrejtélyeket. FEJEZET / 153 [Fülöp. Mindenki addig a területig jut el. ameddig a rejtélyeket kapta] 87.. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85.

További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94.89. Aki lemond. mert minden rejtély rátok van bízva. Mária Magdaléna: Uram. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . és Istennek rendeli alá magát. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. mint a fény birodalom minden más rejtélye. Aki ezt a rejtélyt kapja. de a magasabbakhoz nem. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. annak egyszerűbb ez. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. aki képes mindezeket megérteni?] 95. az egy ember a világban. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. hol van az az ember a földön. ott lesz a ti kincsetek is. és átmegy az archonok minden területén.

hogy ti minden angyallal. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. ne csak hétszer. három és öt nézetéről. Nem látjátok-e. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. A lelkek átvonulása az archonok területén. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. de az emberi nemnek szükségesek. arkangyallal. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. Azért küldött engem az Első Rejtély. mely a mindenkori rejtélytől függ. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. Az örökség három része] 100. FEJEZET / 202 [András nem érti. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. A feleletekről. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . hanem sokszor hétszer] 105. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben.97. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet.

akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. a rejtélyek segítségével] 110. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. 4: Nem jössz ki onnét.107. 2: Akinek vámmal tartoztok. Ellenzékszellem. Mária négy gondolata. sors. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. annak vámot adjatok. és a testek váltása az utolsó fordulatig. Azokat is. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. Keressetek és ne lankadjatok. lélek. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111.

FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. az nagyon rosszul jár. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. eldobják. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Én vagyok ez a rejtély.. amikor a testüket el kell hagyniuk. hogy tüzet vessek a világra. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. bezárom a világosság kapuit. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . Terméketlen fügefa] 123. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. Jó a só. majd vétkezik és nem bánja meg.. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. attól sokat várnak el] 125. Akire sokat bíztak. A bűnbánat szükségessége] 119. Azért küzdjetek. akkor vigyáznának] 121. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. de ha megízetlenül.116. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. Ha az emberek tudnák az időpontot. A megbánás szükségessége.

Aki a sárkányt nevén nevezi. sorsról. És a sárkány kiadja a lelket] 129. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. lélekről és erőről. mely nem tér meg. és ahogyan ezt az archonok teremtik. sem bűnös. A lelkek.126. A Megváltó dicséri érte. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. megmenekülhet] 131. mely a bűnöket mindig megbocsátja. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. amelyet a lélekre kötött] 132. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. ellenlábas). FEJEZET / 261 [Mária kérelme. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. sem igaz ember] 297 . Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. FEJEZET / 260 [A lélek. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. nem tud áthatolni a tereken] 130. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). A sors elkerülhetetlensége] 133. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. mely bűneit nem bánja meg. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi.

Azért jöttek a rejtélyek a világba. mert mindenki a bűnökben áll.134. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. nem fognak ők sem bemenni a világosságba. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. Az igaz és a hazug tanok. Mária. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . Azt mondom neked. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->