P. 1
Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

|Views: 1.537|Likes:
Publicado porSarolta Jándi

More info:

Published by: Sarolta Jándi on Sep 27, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 53. FEJEZET
 • 54. FEJEZET
 • 55. FEJEZET
 • 61. FEJEZET
 • 62. FEJEZET
 • 65. FEJEZET
 • 69. FEJEZET
 • 71. FEJEZET
 • 72. FEJEZET
 • 73. FEJEZET
 • 74. FEJEZET
 • 76. FEJEZET
 • 77. FEJEZET
 • 79. FEJEZET
 • 80. FEJEZET
 • 84. FEJEZET
 • 86. FEJEZET
 • 87. FEJEZET
 • 89. FEJEZET
 • 90. FEJEZET
 • 91. FEJEZET
 • 92. FEJEZET
 • 94. FEJEZET
 • 95. FEJEZET
 • 97. FEJEZET
 • 98. FEJEZET
 • 100. FEJEZET
 • 101. FEJEZET
 • 103. FEJEZET
 • 105. FEJEZET
 • 106. FEJEZET
 • 109. FEJEZET
 • 110. FEJEZET
 • 111. FEJEZET
 • 112. FEJEZET
 • 113. FEJEZET
 • 114. FEJEZET
 • 115. FEJEZET
 • 116. FEJEZET
 • 117. FEJEZET
 • 118. FEJEZET
 • 119. FEJEZET
 • 120. FEJEZET
 • 121. FEJEZET
 • 123. FEJEZET
 • 124. FEJEZET
 • 125. FEJEZET
 • 127. FEJEZET
 • 128. FEJEZET
 • 130. FEJEZET
 • 131. FEJEZET
 • 132. FEJEZET
 • 133. FEJEZET
 • 112. FEJEZET/230
 • 113. FEJEZET/234
 • 116. FEJEZET/239
 • 121. FEJEZET/246
 • 122. FEJEZET/248
 • 131. FEJEZET/264

ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

sem ezeknek a rendjéről. de a ter­ jedelmükről. aki a gyermek gyermeke. s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. sem a szférák lakásairól. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". sem rendjeikről.dékánjaikról (szolgáikról). hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. Jézus nem mondta meg tanítványainak. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. arról sem szólt. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. És nem mondta a tanítványainak. hogy ez minden teljesülés teljesülése. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. a mindenség feje és az egész bőség. Ezért gondolták a tanítványok. azt sem mondta meg nekik. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. 12 .Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. s hogy mineműek a rendjük szerint. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. Hanem csak azt tanította nekik. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. Ezért nem tudták. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . sem terjedelmükről. Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. hogy abból jöjjek". Azt sem mondta meg. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. míg végül bementem abba a Rejtélybe. vagyis a Hét Hangról. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. nem szólt a Hét másik Ámenről. és hol helyezték el őket. hogy minemű az Öt Segítő. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról.

Tübi hónapban történt. telihold napján. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. A fény a földtől az égig ért. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk.2. és teljesen beborította őt. így beszélgettek. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. mely őrajta volt. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik.. És ez a világosságerő lejött Jézusra. nagyon világos ragyogással.. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. hatalmas. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. mérhetetlen fényességben. melyből sok fénysugár áradt. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. amelyben volt. ez a fény elvakította őket. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. A hold tizenötödik napján. Csak világosságot láttak. 13 . mialatt Jézus távolabb ült tőlük. mérhetetlen fényességgel. amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. és az utolsó Rejtélyből származott. amikor a nap a pályájára indult. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek.

és egyik sem beszélt.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 . sírtak és azt mondták: . amíg ő el nem érte a mennyet. szüntelenül. a telihold napján Tübi hónapban. ami benne él. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. fokozatosan teljesen beborította őt. Ez történt a hold tizenötödik napján. mindennel. a következő nap kilencedik órájáig. mialatt egyre fényeseb­ ben. mint valami szőnyeget. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. És az egész kozmosz megrendült. mint a tanítványokat. s egymás ellen zendültek mindannyian. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. A világon is minden embert félelem fogott el.3. s mind azt gondolták. 4. FEJEZET Most aztán. minden eonjukkal. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. hogy a földet talán összegöngyölítik. Azután az történt. mérhetetlenül ragyogott. minden területükkel és rendjükkel együtt. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. addig mélységesen hallgattak. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. A tanítványok utána pillantottak.

a középső. egyik csodásabb mint a másik. az alsó. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. mérhetetlen világosságban. órája körül megnyíltak a mennyek. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. különböző fajtájú volt. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. az irgalmas és szelíd. hanem sokféle. de csak a fényessége hasonlított arra. így szólt hozzájuk: . úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. A második világosság. rendkívül ragyogóan. Az első fény.Mialatt így beszéltek és siránkoztak.. arra hasonlított. nagyon féltek és zavarba jöttek. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. és sok tulajdonságú. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . a következő nap 9. csodásabb volt mint az első. A fénysugarak bőségét árasztotta. és egyik csodásabb. mint a másik. Midőn pedig Jézus. és látták Jézust leszállni. Világossága nem volt egyforma. látta tanítványai nagy izgalmát. az alsó. Mert még jobban fénylett. 5. Az egész fény pedig egymásban háromféle. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak..

Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. elgondolkodtam a megbízáson. amelynek érdekében kiküld- 16 . mert azokhoz a területekhez mentem. küldetésem feladatán. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig.6. Jézushoz léptek és leborultak előtte.0. hanem közvetlenül beszélek veletek. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. ahonnan azelőtt jöttem. Felismertem. ha te vagy. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. s nem példabeszédeket mondok. Halljátok. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. és hogy az utolsó Rej­ tély. amelyet be kellett töltened. s így szóltak: . hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. Uram. hová mentél. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. mely az Első Rejtély második terében van). hogy a megbízás feladata. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. hogy kibírhassuk.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. mert vakítasz és mi megrendültünk. még nem küldte el a ruhámat. annak kezdetétől a teljesüléséig. az irgalmas: . milyen feladat volt az. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt.Mester. így szóltak: . nagy öröm­ mel imádván őt. hogy teljesült. vond magadhoz a fényességedet.

melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. melvet kezdettől fogva nekem szánt. mely kezdet­ től fogva van. mert amikor elindultam a világhoz. 7. amelyet hát­ rahagytam őbenne. az történt az Első Rejtély által. teljesült. nem a keresztrefeszítésem előtt. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. olyan erőket. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. mely most a testetekben 17 . Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt.tek. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. s amelvet az utolsó. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. hogy magamra öltsem. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. amikor erre a világra jöttem. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. míg be nem telik az ideje . s amelyből éppen jöt­ tem. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. azt a tizenkétszeres erőt.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. és az emberiségnek kezdek beszélni. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. hanem most . kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. melynek akaratából a mindenség lett. ha eljön az ideje.

A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. Én sem vagyok ebből való. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. 18 . hogy Gábriel angyal vagyok. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. a jótól. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. hogy nem ebből a világból valók vagytok. az eonok angyala alakjában. mielőtt megfogant volna. Akkor az történt.van. Amikor útban voltam erre a világra. keresztelő János anyjára. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. mivel ti lesztek azok. melyet az én erőm azon részéből vettem. melyet kapnia kellett volna. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. Felvettem. Én pedig egy erőt vetettem el beléje. Mert gyakran mondtam nektek. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. akik az egész világot megmentik. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. vettem a lelkét. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. amelyet a kis Jaótól kaptam. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. aki középen van. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. mert azt hitték. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Erzsébetre találtam. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. amelyet először kaptam. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Ez az erő van János testében. Azonkívül az archoniélek helyett. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. és a világosság szűzleányához vittem.

A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. anélkül. 19 . megszülettetek a világban. amelyet a nagy Szabaóthtól. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. a jótól kaptam. Beszéltem vele Gábriel alakjában. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. akiről mond­ tam. hogy ezek archonlelkek. és úgy bántak vele. A szolgák pedig elhozták. ahogy akartak". ame­ lyet a magasságban viseltem. hogy eljő. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. hogy nem értitek. Máriára találtam. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. az archonok szférájába taszítottam bele. Amikor aztán eljött az időtök. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. Amikor észrevettem.Ezért kételkedtetek egyszer. és így szólt: . hogy ha a Krisztus jön.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. ez a fénytest-erő. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva." 8. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. ahogyan meg van írva. belé taszítottam az első erőt. úgy Éliás fog előtte jönni. s amikor felém fordult a magasba. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. hogy az utat készítse neki". amit Bárbelótól vettem. F E J E Z E T Jézus folytatta.

annak kez­ detétől a beteljesüléséig. minden archonnal és minden eonnal. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. Ezt az erőt. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. kerasmou]. aki a keveredés világában él. És ez a rész van most mindenkiben.Örvendjetek és ujjongjatok. Ez az az erő. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. és folytatta: . mert eljöttek az idők. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. akik az egész világot megmentik. örömöt örömre halmozzatok. mely kezdettől fogva nekem készült. ahogyan most mondtam nektek. ti vagytok azok. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. hogy beszéljek veletek az igazságról. Örvendjetek és ujjongjatok. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. míg el nem jön a teljesülés ideje. az Első Parancsolatba taszítottam.hogy archonlélek lenne bennetek. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. Az a teljesülésnek az ideje. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. amikor magamra öltöm a ruhát. és mindenről a belsőtől a külsőig. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. 20 . mivel a világ megmentése általatok lesz.

most felöltöttem a ruhámat. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. amelyben a ruhám volt. ami történt velem.íme. ahogyan az előbb mondtam nektek. 10. Te vagy az Első Rejtély. hogy mindent elmondjak nektek. mely kint van a világban . és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. ez a tökéletes kimenet és bemenet. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk.a mindenség oka -. Hallgassatok hát. keletkezett . Mi ugyanazok vagyunk. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. hogy amikor a nap felkelt keleten. Veled teljesen egyek vagyunk. Rejtély. a következőképpen folytatta: . mielőtt 21 .9. nagy világosságerő szállt le. Még egy kis idő. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. FEJEZET Az történt. Az öt szó a következőt jelenti: 0. ami a ruhámban van. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -.

Abban a ruhában pedig. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. mely nekünk egy részünk. és az Öt Irányító. az Öt Segítő Rejté­ lye. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. amelvet az utolsó határon. Most elküldtük neked a ruhádat. a Hét Amen és Hét Hang. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. Az ő nevét mi képezzük együtt. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. mivel inkább létezel. hogy az Első Rejtélybe. Ezen kívül benne van a fény- 22 . amelyet most küldtünk neked. íme. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. aki a gyermek gyermeke. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. Mert méltó vagy rá. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. az Első Parancsolat fényessége. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. és előttünk vagy. mely két öltőből áll. amit már elküldtünk neked. hogy felruházzunk vele. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon.megjelent. az idő beteljesedett. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. azon kívül. mint mi. mely kezdettől fogva a tiéd.

valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. valamint az ő firmamentumaiké. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. hogy megkapjad teljes fényességedet. ami a tizenkét eonban van. ezek minden lakójáé és területéé. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. akik jobb oldalon vannak. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. meg mindazoké. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. és azoké. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . íme. arkangyalaik és angyalaik nevei. íme. elküldtük neked ezt a ruhát. ami a sorshatalomban. az idő beteljesedett. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. és azoké. meg a tizenkét eon és archonjaik. hogy felruházzunk vele. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. hozzánk jössz és elhagyod a világot. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. akik a tizenharmadik eonban vannak. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. Szintén benne van azok nevének a fényessége. nagyon rövid az időd. Jöjj hamar. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. meg minden mennyországban van. Jöjj hamar hozzánk. meg mindennek a neve. Benne van mindennek a neve. akik a szférákban vannak. akik középen vannak.

és meg voltak zavarodva. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. mint a firmamentumban. A mennyek kapujához értem. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. negyvenkilencszer fényesebben. imádtak. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. Mind leborultak előttem. Engem azonban nem láttak. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. és felmentem az első szférához. így erősen vilá­ gítottam. és rettegtek. És minden kötelékük feloldódott. és egyszerre megnyíltak mind. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. ezt azonnal magamra öltöttem. És minden archonok és hatalmak. 24 . FEJEZET Azután az történt. Amikor az első szféra kapujához értem. megmozdultak a kapuk. és a firmamentum kapui megmozdultak.11. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. amely az ő nevüket tartalmazta. csak a világosságot. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. nagyon féltek. rendkívül erősen világítottam. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. 12. és felmentem a magasba.

és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. Itt is megmozdultak a kapuk. Minden archon. mely körülvett engem. engem imádni.Beléptem a szféra házaiba. mérhetetlenül fényesen világítva. rendjeik és házaik minden kötelékei. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. megpillantották fényruhámat. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. és látták benne a nevük Rejtélyét. amikor meglátta nagy világosságomat. mind rettegett. így még jobban zavarba estek. Mind egyszerre jött leborulni. és maguktól megnyíltak egyszerre. a sors-erők kapujához. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. 25 . körzeteik és rendjeik. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. Egyszerre leborultak előttem. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. és minden. imádták a fényru­ hámat. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. 13. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. és felszálltam a második szféra. Látták a nagy fényességet. és nagy félelemmel. Megpillantották a fényruhámat.

amikor meglátták nagy fényességemet.az ő erőik. Egymásra támadtak. és a kapuk egymásra nyíltak. szférájukat és rendjüket. amely az emberiség földjén jött rám. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. mint az a fényruha. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . mint nálatok a földön. 26 .14. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. Az eonok minden angyala. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. és nagy félelem fogta el őket. fényszikráik és csillagaik. fátylaik és kapuik összevesztek. Amikor elértem a tizenkét eont. arkangyala. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. A fátylak maguktól félrehúzódtak. mint a sorserők házaiban. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. mely még 49-szer fényesebb volt. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. mely most más volt.

hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. Úgy esett pedig. ami történt. És nem tudták. és élet-lehelet nélküli halottak lettek. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. hogy ki ellen harcolnak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. mivel nem értették a Rejtélyt. amelyen uralkodnak. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. És Adámász. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. mind kimerültek. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. megfordítottam.15. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. és úgy csináltam. és az eonokban futkostak. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. mint a föld lakói. A sors erőit és a szférát pedig. 27 . Lezuhantak az eonokba. hogy mindig balra nézze­ nek. egymás ellen lázadoztak.

hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. Úgy lett. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Mária. az hallja. majd így szólt: . így szólt hozzájuk: . további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. te áldott. beszélj nyíltan.Akinek van füle.Uram. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . Én pedig elvettem erejük egyharmadát. hogy hat hónapig balra nézve. Jézus. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. A sors erőit és a szférát. 28 . hogy nyíltan beszéljek. parancsold meg. amelyen uralkodnak. egy óra hosszat a levegőbe meredt. 17. te. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul.16.

hogy akinek van füle az hallja. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket.18. és tudják. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. Halld tehát Uram. amelyeken ural­ kodnak. Azért mondtad. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. azért mondod. Szabaóth". azokban a Rejtélyekben. Mert megfordítottad a szféráikat. hogy megjelentessék néked. hogy nyíltan szóljak. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. és akik a földből idéznek. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". hogy az igédet helyesen értsük. hogy többé semmit se tudjanak. Uram. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. ó. Ez azt jelenti. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. melyet hozzánk intéztél. mert mulandó anyagok.Ezzel kapcsolatban. . hogy „nem fogjátok tudni. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. az igét. mit tesz majd az Úr.Uram. Azt mondtad. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . megfordítottam. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. mint végzett Egyiptom felől az Úr. mit teszel mostantól kezdve. 29 . Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. és akik a méhéből idéznek.

FEJEZET Amikor Mária elhallgatott." Szabaóthtól. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. mely most a te anyagtestedben van. az igazságosság helyéről vett világosságerő által.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. hogy „akinek van füle. hallgass meg. és lábait imádván azt mondta: . megjelentetem neked. és engedd. hogy mit tesz az Úr. Uram Jézus. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. Szabaóth. ahová mentél. a jótól. hogy megtudd.Jól mondtad. azt mondta 0: . mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. Jézus azt felelte Máriának: . mondtad nekünk. az hallja". 19. 30 .Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. Jézus elé lépvén leborult előtte. ujjongott. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön.Uram.

vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. aminek meg kell történnie. akkor sem- 31 . ahogyan kezdetben terjedtek.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. erről a területről nem vettem el erőt. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. 2 1. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek.20. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. újra Mária kérdezett: . ahogyan kezdetben tették. akik a tizenharmadik eonban vannak.Nem úgy fogják elvégezni. akkor jóslataik helyesek lesznek.Uram. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját.Uram. FEJEZET Mária így szólt: . hogy a jó tetteket magakadályozzák. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. az emberek. mostantól kezdve el tudják-e végezni. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. mert elvettem erejük egyharmadát. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. és megmondhatják. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik.

káprázatba és tévedésbe esik. Most azonban hat hónapig balra. az semmi igazat sem fog találni. hanem megzavarodnak. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. mert a befolyásaikat. amikor jobbra fordultak. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. Ehelyett nagy zavarba jön. mert ahhoz képest. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. amikor jobbra fordultan találják őket. hogy mit tesznek. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. hogy teljesen megzavarodjanak. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. négyzeteiket. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. mivel neveik balra nézve másak. A látnokok is. négyzeteik. akkor nem fognak rájuk hallgatni. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. most másképpen néznek ki. melyeket azelőtt a négyzeteikben. négyzeteiket és más ábráikat. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . most megfordítottam. mivel befolyásaik. mert a műveiket. mindent pontosan meg tudnak mondani. alti tudja így észlelni őket. éppoly kevéssé a háromszögeiket. sőt veszélyeztetik magukat. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket.mi igazat sem mondhatnak. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel.

hónapig balfelé elvégezni. ahhoz egy kérdést tegyek fel.Uram és Megváltóm. Fülöp lépett elő. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. Fülöp így felelt. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük.Legyen. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . és mondta Jézusnak: . mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. ahová szolgálatod alapján mentél. leborult előtte. hogy előadd. pályájukon való megzavarásukra.Uram. hogy amit mondtál. aki Jézus minden szavát feljegyezte. hagyj megszólalni. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . vagy sem? 33 . amit mondani akarsz. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására. megengedem neked. 22. hogy már a saját pályáikat se értsék meg.

ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek. 24. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. s akiket nem mentenek meg. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. s én nyíltan megmagyarázom neked. mely az ő világuk anyagában van. azok megsemmisüljenek. FEJEZET Jézus pedig felelt. Hogy akiket meg lehet menteni. Bizony. létszámának betelése sokáig elhúzódna. szám­ talan lélek ment volna tönkre.23. 34 .Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. az ékesen szóló és áldott. Ne haragudj. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. előlépett Mária. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak.Mondj bármit. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . és nagyon sok idő menne veszendőbe. bizony mondom nektek. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . és a tökéletes lelkek. Ezért fordítottam meg a pályáikat. amely­ ből lelkeket csinálnak. légy türelemmel irántam és engedd. hogy hozzád szóljak. és kiadják az erőt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Uram.

Kitűnő. s hallgassátok. azok felháborodnak -. Amikor aztán eljön Melkhisédek. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. És Melkhisédek. ahogyan Jeu állította be őket.Mária így szólt Jézushoz: . és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot .Uram. Mária! Jó kérdést teszel fel. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. hogy köreiket gyorsabban fussák be.mivel pedig elviszi onnan. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. Halld hát Mária. ahogyan Jeu. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. FEJEZET Jézus így válaszolt: .

és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. háziállatleikeket. hogy Melkhisédek. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. Ott pedig lelkekké válnak. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. és az emberek. felfelé nézvén. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. gyengék és erőtlenek lettek. állatok. újra kijött. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. mígnem átadhatják Melkhisédek. A sorserő archonjainak szolgái. Ha pedig erőtlenek lesznek. és csinálnak belőle emberleikeket. mielőtt az erejüket csök­ kentették. s így működtek. hüllők. hüllőleikeket. ahogyan mondtam nektek. úgyhogy kimerülnek. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . Amikor pedig időben észrevették.fényüket a világosságkincshez viszi. ahogyan szokta. akkor bennük az erő kezd megszűnni. 26. lefogytak. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. birodalmuk megsemmisül. akkor. s leküldik ezeket az emberek világába. vadállat­ leikeket és madárleikeket. akkor ezekből kivonják a fényerőt.

hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. s így már nem hagyták. hogy ne menjenek tönkre. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. és nem hagyják már. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam.akkor ezt tették két cikluson keresztül. s hogy a tökéletes lelkek száma. Most már a saját anyagukat zabálják. bekebelezik. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. Zabálják tehát. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. 27. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. amelyek őbennük az erők. azért. és világosságukat a világosságkincshez hordja. Melkhisédek pedig.szféra archonjai közé. felmentem. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. Felháborgatta őket. aki a világosságot kapja. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. s oda hatott. ezeket az erőket meg­ tisztítja. ahogyan mindig szokta. és az erőket (lélekerőket).

Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. hogy ki ellen harcolnak. ösvényüket könnyebbé tettem. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. ahogyan azelőtt volt. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. háromszögeikre és nyolcszögeikre. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. Amikor elvettem erejük egyharmadát. Köreiket kisebbre szabtam. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. Ezt tették. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. mely így felgyorsult. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. és menetüket felgyorsíttattam. egy ideig pedig jobbra nézzenek. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. meg sorserőik és szférájuk pályáját. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. nem tudván. a nagy kényúr. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. elfordítottam a szféráikat. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. hogy egy ideig balra. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. s meg akarták ragadni. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni.ragyogott. Úgy megbolygattam őket. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. Ádámász. s úgy intéztem. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem.

FEJEZET Jézus folytatta beszédét. és sok lelket semmisítettek volna meg. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. 28. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. mert ezek a kiválasztottak. az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg".Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. s őt imád­ ván azt mondták: . akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg.Halljátok a dolgokat. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. akik részesülnek a Rejtélyekben. Ez a válasz részletes kérdésedre. melyet maguk ettek volna meg. ők és velük vadházasságban élő társaik. Amikor Jézus így szólt. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. a tanítványok egyszerre borultak le. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . és azt mondta tanítványainak: . Mind leborultak.

de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. egyszóval a nagyjaik mind látták. 29. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. úgy volt. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. Amikor elhagytam azokat az eonokat. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. amikor elvettem az erejüket. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. Amikor elértem a fátylaikat. s emiatt rettenetesen megijedtek. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. Imádattal nézték azonban némi távolságból. az ő nemzetleneik. három­ szögeikben és más aspektusaikban. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. mint az archonok abban az órában. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. FEJEZET Ezután az történt. négyszögeikre és más aspektusaikra. Elgyengültek. s megpróbáltak közelebb kerülni. akikben már nincsen lélegzet.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét.

rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. 41 . meglátott rendkívül ragyogó. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. mérhetetlen fényességemben. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. aki a párja. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. És azok közül senki sem volt vele. amelyeket a nagy. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. De a magasabb világosságot dicsérte. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. az ő magasabb helyére. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. és az ő [emanáció]. nagy izgalom fogta el. Nagyon búsult a kínok miatt is. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. amelyeket Authádésztól. hogy ez hogyan történt Úgy volt. a tizenharmadik eonban. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából.

.

amikor az archonok adják le a tisztájukat. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. Erre azonban nem volt képes. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. és rettenetesen gyűlölték őt. előlépett Mária. akkor az történt. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. aki fölöttük volt. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. láthatatlan test­ a magasba pillantott. Éppígy gyűlölte őt a nagy. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. Háromszor-hatalmas Authádész is. Jézus válaszolt. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. és azt mondta tanítványainak: . De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette.Uram. egyszer azt hallottam tőled. és így szólt: .30. hogy oda jusson. akkor a nagy 44 . így meglátta a véreivel.

SOPHIA SOPHIÁRA. hogy a magasságokhoz megy fel. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. nagyon hatalmas lényt. melyek fölöttük voltak. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. majd pedig oda akarjon jutni. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. s arra csábította. amelyet látott. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. állandóan búsult. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. és a fényt kereste. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. mert PlSTIS volt őnáluk. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. s ő is haragudott PlSTIS őt. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. 45 . hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. a káosz területére. És gyűlölték őt az archonok. anyagi. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek).

hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. Nem tudta. hogy abból a világosság­ ból származik. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. melynek egyik fele tüzes. akiről gyakran beszéltem nektek. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. hanem azt hitte. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. amelyet először a magasságban pillantott meg. FEJEZET Erre az történt. 46 . világosságát és elnyelte. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. mivel dicsőségre pályázott. s amely a fénykincs függönvéből való. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. hogy magához vegye. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. másik fele sötét: ez Jaldabaóth.31.

a vezeklésemet! Ments meg. És mentem. amiben hittem. amelyet kezdetben látott. és a magasba néztem fel. 5. hogy én ártatlanul cselekedtem. mert azt hittem. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. láttam ott egy világosságot. Lenéztem az alsó területekre. Alaptalanul gyűlöltek engem. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. melyet én nem őtőlük vettem. és a világossá­ got. hogy a fény. És segítségért kiáltottam. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. ó Világosság. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. ó. Most pedig. tudod. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. Igazság Világossága. elvették tőlem. segítségemre siessen. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. Világosságok Világossága. akiben kezdettől fogva hittem. holott én velük semmi rosszat sem tettem. ó Világosság. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. 0. 2. hall­ gasd meg most. És a magasba pillantottam. tudták. 3.32. hogy azok nem jönnek a segítségemre. 47 . s amelyben hitt. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. s magamhoz veszem azt a világosságot.

amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. ahol a szégyen borít engem.6. ó. erők világossága. Ez történt velem. ó. Uram. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. Ne hagyd. kigúnyoltak engem. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Ments ki e sötétség anyagából. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. Uram. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. 13. Én pedig ott voltam. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. 14. Eljött rám Authádész haragja. s ne hagyd. Világosságok Világossága. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. és eljönnél most megmenteni engem. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. aki nem teljesítette a parancsodat. és hittem benned. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. Ha lennél oly jó. Mert miattad. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. 12. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. Haragszik rám. megváltassak Authádész teremtményeitől. 10. melyet a magasságban láttam. ó. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. siránkoztam és a világosságot kerestem. mert az ő eonjában voltam. Világosság. 9. 11. És minden archon és eon gúnyolt engem. hogy sugározza ki alkotása erejét. És az eonok kapuőrei kerestek engem. mert nagy a te irgalmad. Ne hagyj a szükségben. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7.

aki azt hitte. Hallgass meg. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. sötétséget adtak nekem. a sötétség és az anyag. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. anvagot adtak nekem. Vártam. 49 . Most pedig. Hallgasd meg hamar az imádságomat. A saját bosszújukat ereszd rájuk. hogy tehetetlen lenne velem szemben. hogy ezt a gonoszságot magától tette. világosság. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. Authádészük területéről. és mentsd meg az erőmet! 19. ó Világosságok Világossága. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. Maguk gabalyodjanak bele. de nem találtam őt. őket magukat buktassa el. mert nagyon kínlódom! 18. de nem jött. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. Járj el velük tetszésed szerint. akik gyűlölnek engem. Zárd ki őket az ő istenük. s ítéleted ragadja meg őket! 25. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. nem tudván. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. és erőt ad nekem. ó. És ami­ kor az erőmet kerestem. Amikor a világosságot kerestem. Válts meg az archonok miatt is. annál inkább üldöztek engem. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. hagyd elbukni őket. Bosszuld meg rajtuk. 21. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. 22.16. 20. hogy eljön-e küzdeni értem. Vártam pár­ társamat. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. azok nyilvánvalók előtted. amit Authádész teremtményei hoztak rám. hogy jön.

Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. ami bennük van. 30. 31. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. dicsőítem a te nevedet. És egy város készül a világosságban. aki benned és velem van. mint vala­ mi kitűnő Rejtély.27. És azoknak a lelkei. 29. Világosság. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. és újra zaklattak. ott fognak időzni. Világosság. s akik ennek a világosságát megtisztítják. 35. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. akik a Rejtélyeket megkapják. a dicsőségben. és hiányolom az én világosságomat. így hát. mihelyt azok mond­ ják ki. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. akik töredelmesek. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. ó. Mert elvették tőlem az én világosságomat. 50 . Örüljön minden anyag. Világosság. ó. Világosságerőt vettek el tőlem. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. 28. 36. akik sietnek megbánni. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. és minden. hogy azokhoz számítsanak. És ne hagyd. 32. Keressétek a világosságot. minden eonok Urát. mely bevezet a világosság kapuin. ó. És ne hagyd azokhoz számítani őket. 34.

akik tebenned remélnek. ami történt vele. Ne szégyenüljenek meg miattam.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. bűne megbánásával kapcsolatban. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . Szabadíts meg engemet. Elfáradtam a kiáltásban. Uram. 4. amikor bűnét megbánta. és mindent megmondott. Amit nem ragadtam el. kiszáradt a torkom. és így szólt: . és hallok az én világosságerőmmel. hatalmasak a vesztemre törők. 8. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. és az áradat elborít engem. erők Istene! 7. és borítja pironság az én orcámat. zsoltárban: 1. 51 .Uram. 5. várván Istenemet. azt követelik tőlem. mely velem van. 0. és anyám fiai előtt jövevénnyé. Isten. Atyámfiai előtt idegenné lettem. Mert teéretted viselek gyalázatot. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. akik ok nélkül gyűlölnek engem. te tudod az én balgatagságomat. ó Isten. Mária lépett elő újra. akik ellenségeim alaptalanul. Izraelnek Istene. 6. felébresztett engem. Szemeim elbágyadtak. 3. fene­ ketlen tengerbe jutottam. Többen vannak fejem hajszálainál. és az én bűneim nyilván vannak előtted. Nos. ó Uram. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69.33. az hallja. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. akik téged keresnek. A te szellemed. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. Az Abisszusz mély sarába estem be. hol meg nem állhatok.

vigasztalókra. 11. Ontsd ki a te haragodat reájuk. hogy el ne süllyedjek. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. őrizd meg az én lelkemet. Sőt ételemben mérget adtak nekem. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . te tudod. az én gyalá­ zatomat. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. A gyalázat megtörte a szívemet. ó. Uram. Siess. és el ne nyeljen az örvény. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. mert szorong az én lelkem! 18. de nem találtam. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. és a borozók rólam énekelnek. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Uram. megtorlás és bosszúságuk. 20. Ments ki engem az iszapból. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. és szomjúságomban ecettel itattak. 10. Gyászruhát öltöttem. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. 23. és váltsd meg azt! 19. Hallgass meg engem. hallgass meg engem. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. Jól ismered minden szorongatómat. Hogy el ne borítson a vizek árja. Vártam a részvétre.9. 12. s az is gyalázatomra vált. és kigúnyoltak engem. de hiába. 13. 22. A kapuban ülők rólam fecsegnek. szégyenemet és pirulásomat. 21. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.

Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. óvjon meg engem! 30. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. Mert akit te megvertél. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. ó. 27. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. és megépíti Júdának városait. Dicsérjék őt az egek és a föld. 31.25. 32. akik szeretik az ő nevét. és abban laknak majd. A te üdvösséged. Álnokságra álnokságot halmoznak. 53 . Isten. Keressétek Istent. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. és magasztalom hálaadással. és a foglyokat nem veti meg. azt üldözik. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. szedd össze bűneiket. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. Legyen az ő palotájuk puszta. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Mert megmenti Isten a Siont. 34.

Uram. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. Mária! Bőségesen áldott vagy te. te vagy a mindenben boldog teljesség. ó. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. és így szólt: . Világosság. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. FEJEZET Jézus folytatta. Világosság. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. 54 . Világosságok Világossága.34. 35. így szólt: . Mert te vagy az.Nagyon jó. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. benned bíztam. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. ó. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. 0. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Szabadíts meg. így szólt: .

Ezért. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. ó. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . ne hagyj el. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. El akarták venni minden világosságomat. ó. Szájam tele van dicsérettel. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. ó. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. Te vagy a Rejtélyem. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. Ezért tehát. Világosság. Világosság. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. és az erőmet ellenőrizték." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Akik az erőmet akarják elrabolni. 9. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. Világosság. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. 11.6. mellyel taló énekkel a Világossághoz. ó. Világosság! 8. Világosság! 10. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. És te magad sugároztál ki engem. Amikor pedig benned hittem. 7. ó. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned.

hogy megérted latot testvéreid előtt. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. az lépjen elő és beszéljen. és így szólt Jézushoz: . ahová menekülhessek. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. Istenem. 6. nem állhatjuk ezt az asszonyt. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. Péter pedig felelt. Uram. Jézus felelt. Uram Istenem. Gondolkodásom mindig reád irányul.Halljad. hogy megérti az Én szavaimat. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. annyit beszél. mert nem hagy minket szóhoz jutni. Én Istenem.36. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. tebenned bízom. Akkor hát Péter. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . ó. Reád támaszkodtam születésem óta. azt mondta: . anyámnak méhéből te vezettél ki engem. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. Péter. Légy erősségem és sziklaváram. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Mert te vagy az én reménységem. Most pedig látom az erődet benned. ne szégyenüljek meg soha! 2. és így szólt tanítványainak: . mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. Uram. 0. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. és ezt mondta Jézusnak: .Értitek-e.Uram.

Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. ne hagyj el engem! 10. Mintegy csudává lettem sokaknak. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. 9. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37.7. Bizony. ez az ő megbánásának megoldása. siess a segítségemre! 13. mert nincs aló megszabadítsa! 12. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. így szólván Péterhez: . de te vagy az én erős bizodal­ mam. 8. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. Péter. Szégyenüljenek meg. és akik lelkemre törnek. Megtelik szájam dicséreteddel. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. mikor elhuny az én lelkem. ó. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. együtt tanácskoznak.)ól van. mondván: 11. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. 57 . bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. Uram. te vagy a megváltóm. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. minden napon a te dicsőségedet zengem. Én Istenem.

bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. amit elraboltak tőlem. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. 0. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. te vagy a megváltóm és megmentőm. és akiket a földön nem fogadtok be. hogy akiket a földön befogadtok. azok örüljenek és ujjongjanak. melyet elvettek! És az erőre éhezem. ó. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. Akik azonban a világosságot keresik. ó. Ments meg most tehát. 58 . 0. mert hiányzik az én világos­ ságom. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. mondván: Legyőztük őt. Világosság. És akik a te Rejtélyedre vágynak. 4. Világosság. erők világossága. tarts meg és válts meg engem! 2.Bizony. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. akik szorongatnak engem. Hamar váljanak sötétséggé.

hogy: kitűnő. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. és így szólt: . és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. előlépett Márta. sírva azt mondta: . Isten. Nos.Uram irgalmazz és szánj meg. nagyszerű! 4. az én segítségemre siess! 2. ó. Mielőtt Jézus befejezte volna. amikor a mennyeket dicséri.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. aki alázatos. Szégyenüljenek meg és piruljanak. Uram. lépjen elő. Hirdesd ki tehát . az én szabadításomra. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke.38. Márta pedig válaszolván. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. zsoltárban: 1. és mély alázattal. akik azzal gúnyolnak. így szólt: . 59 . leborult a lábai előtt. mert irgalmasságot nyer. te boldog vagy. akik a lelkemre törnek! 3. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. Jézus pedig megfogta Márta kezét.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. megcsókolta azokat. ó. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. Isten. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. Uram. Márta. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70.Boldog. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen.

39. Furcsa [idiotikus. És szolgalénv [dékán] lettem. és társpárom azt mondta magának: 9. és így szólt tanítványaihoz: . amelyre építek. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt.Kitűnő. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. és szép. démonszerű lény lettem. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. elfelejtettem [elhanyagoltam]. A Rejtélyt. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. 4. hogy elrabolják a maradék világosságát. Márta. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. s mulandó anyag lettem. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. Authádész teremtményei beszorítottak engem. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. hanem védj meg. Jézus folytatta a beszélgetést. Mert az én időm szellőként illant el. 5. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. így szólt: . mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. 7. . istentelen]. aki magányosan lóg a levegőben. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. amikor hozzád könyörgök! 3. 8. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. hallgasd meg a panaszomat. 60 . Világosság. 0. 6.

mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. és lesüllyedtem. hogy keresni fogsz engem. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. hogy az anyaga is megmentessék. 15. 11. 21. Most tehát. 12. És ez az az idő. amelyet elhatároztál. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. Az én erőm megkristályosodott bennem. Ez tehát a Rejtély. ó. kelj fel. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. az örök világosság vagy. És a te határozatod. Ezek jöttek rám. mely akkor születik. 17. 61 . Te azonban. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. ó. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. akik a lenti területeken vannak. az teljesült. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. 16. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. Világosság. mint a káosznak egy ereje. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. Világosság. Eljött az időm. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. 19. A te parancsolatod küldött le. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. mivel a szám teljes lett. Amit nyomoromban rám parancsoltál. 14. hogy itt vagyok. 20.10. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. 18. Uram. 13. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. A nem pedig. az egeket fogja magasztalni. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat.

Uram és Megváltóm.Ez meg.40. előlépett János. így szólt: . mint a magányos madár a háztetőn.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. 7. Jézus így szólt Jánoshoz: . Mert elenyésznek az én napjaim. hajtsd hozzám a te füledet. adj engedélyt nekem megoldására. János válaszolt. Letaroltatott és megszáradt. zsoltárban: 1. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. olyanná lettem. Amikor Jézus ezeket mondta. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Most pedig aki megérti. Hasonló vagyok a pusztai csókához. hamar hallgass meg engem! 3. és csontjaim. mint a fű az én szívem. mint kuvik a romokon. 6. 5. mint a füst. hallgasd meg az én imádságomat. Uram. mint valami tűzhely.Uram. mikor kiáltok. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. üszkösök. Virrasztok és olyan vagyok. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. mikor szorongatnak engem. 4. 62 . megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. és így szólt: .

magam pedig. 13. mert eljött a megszabott idő. 63 . Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. 12. Napjaim árnyéka megnyúlt. és megláttatja magát az ő dicsőségében. Te kelj fel. és elfogadják az országukat. a mennyekből a földre nézett le az Úr. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. 10. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. 18. megszá­ radtam. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. 17. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. 14. és italom a könnyekkel vegyült. Uram. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. és földhöz vertél engem. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. és azoknak imádságát meg nem vetette. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 16. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. És a pogányok félik az Úrnak nevét. De te. örökké királyi székedben ülsz. mint a fű. 15. 19. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt.8. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. 9. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. 20. 11.

A mennvekben dicsőítettelek.21. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Dicsérlek a himnuszaimmal. Ez a magyarázata. Uram. még nem fejezte be teljesen. és világosságom a káoszhoz süllyedt. És az Első Rejtélv parancsa.Kitűnő. 64 . hogy vezettessék ki a káoszból. hogy mentsem ki a káoszból. tanítványai között. Jézus pedig folytatta beszédét. azt mondta Jézus neki: . te tiszta [szűzies]. Imádkozó könyörgését. és így szólt a tanítványokhoz: . 0. János. ó. s felkiáltott. és el akarták rabolni egész világosságát. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. Világosság. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. üdvösségem világossága. aki a világosságban fogsz ural­ kodni. 41. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. még nem ért el engem. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. Az történt. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. az esdeklésemre! 3. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz.Újra az történt. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. Figyelj fel.

8. akik a te törvényed szerint eljönnek. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. Magam is olyan lettem. ó. 65 . hogy a te tanítványaid legyenek? 11. 9. hogy eldobják őket a káoszban. 0. és mindent. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. s a te parancsodra mentek tönkre. mint a káosz archonjai. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. Olyan lettem. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. s karjaimat feléd tártam. És még nem semmisültem meg teljesen. 5. Mert elvették az én világosságomat. Én azonban megbecsültelek. 6. akiket te nem mentettél meg. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. 7. aki megmentené őket. mint az anyagosodott lények. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. 10. felálltam és lementem. melyek halottak és erőtlenek. amit akartál. sötétségekbe és anyagba. Rám sújtottad törvényedet. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. 14. mint az anyagi testek. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. felkelnek-e a sötétség­ ben. melvektől megvonták az erőt. Jöjjön el rám a te világosságod! 15.4. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. Olyan lettem. Világosság. Világosság. és eljönnek-e.

SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. te áldott. hogy a világról gondos­ kodjak. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. mint a vizek. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő.Halljad. hogy társpárom megszabadítson szükségemből.Uram. és az ijedelmek. Veled együtt 66 . így szólt hozzá: . Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. megzavartak engem. És nem engedted. A te törvényed jött rám. engem bíztál-e meg egyedül azzal. az hallja. 17. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. hogy beszélhessek veled. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. és letette a kezében tartott könyvet .16.Akinek van füle. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. Fülöp. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. Ez tehát PlSTlS támadta őt. És körülvettek. így szólt: . az lépjen elő. És akiben a szellem felbuzdul. 18. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és a bűnbánatának magyarázására. egész idő alatt szorítottak engem. De nem tudok előlépni. melyeket nekem elren­ deltél. melyet a káoszban mondott.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42.

amit láttok majd. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. Tamás és Máté. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. 43. Ezek hallatán Jézus azt mondta: .Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével.Kitűnő. hogy azokról tanúskodj." Halld. és hirdesd amit akarsz. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Ekkor újra Mária lépett elő. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. és így szólt Jézushoz: ." A három tanú Fülöp. Mária. minden dolognak a felírásával. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. akkor lépj elő. amit mondtál.Akinek van füle. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . Tamás és Máté. Most azonban te lépj elő. Meghallgatsz-e engem. hárman vagytok.Uram. 67 . Ami téged illet. és mindent. az én fényben-lakómnak van füle. hogy „akinek van füle. Megértettem. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. és az én erőmmel kész vagyok hallani. ez az ige magyarázata. Ha betelik. amit láttok majd. az hallja". az hallja. Fülöpnek azt mondtad: „Te. középre állt Fülöp mellé. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. Fülöp.

2. kiáltalak téged.Uram. Jusson elődbe imádságom. hanem ők engem. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. Uram. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . utálattá tettél előttük engem. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. Uram. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. és így szólt Jézushoz: . zsoltárban: 1. a halál sötétségeibe és árnyai közé. amit a szellemed megért. mindennap. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. és jegyezd fel minden beszédemet.Azután ülj le. és megmondhatod. 4. Mély sírba vetettek engem. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. 7. A te haragod reám nehezedett. akinek nincsen segítője. éjjel-nappal kiáltok neked. 9. hozzád terjengetem kezeimet. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. Fülöp válaszolt. Nem én hagytam el őket. akikre többé nem emlékezel. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. akik odadob­ va. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. 10. mint a megöltek. Aztán előléphetsz. Fel! 8. A szabadok a holtak között olyanok. 5. 6. hogy dicsérjenek téged? 11. mert elszakaszttattak a te kezedtől. sírokban alszanak. szabadításomnak Istene. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Most pedig hirdesd ki megoldását.

És a világosság megbocsátotta a bűnét. és így szólt a tanítványaihoz: . 18. De én hozzád rimánkodom. Jer azonban.Nagyon jó. 44. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. 16 Viselem a te rettentéseidet. ó Világosság. » 69 . ismerősöm: a sötétség. amelyről meg­ feledkeztél? 13. szeretett Fülöp. Körülvettek engem. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. egész nap. 15. megaláztattam. amit engem tenni látsz. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön.12. a legmélységesebb sötétségben. mint a vizek. 14. Jézus folytatta beszédét. Uram. amikor a káoszban szorongattatott. Téged dicsértelek. ülj le újra. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. roskadozom. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. ha fel­ emelkedtem.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. 17. Általmentek rajtam a te búsulásaid. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. így szólt: . Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. a te szorongatásaid elemésztettek engem.

8. Nos. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. amikor a káoszban volt. mentő Rejtély van. és elhagysz. ó. ha a magasság helyeire jutnak. A világosságban bízzon bennem minden erő. az értse meg. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. Világosság. Ha megemlékezel a bűnömről. és hagyd. Hallgassd meg a bűnbánatomat. 4.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. 45. és mondta: . Mert a világosság irgalmas. Világosság. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. akkor. akkor nem állom meg a helyemet előtted. amikor a magasságban lévőkben volt. és akkor is bízzanak abban. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. 5. és megvált minket. Mert te vagy a megmentőm. 6. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. zsoltárban: 70 .2. így szólt: .Uram. A világosságban egy nagy. meg akkor is. 7. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. ó. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. akinek az értelme ránemesedett. a te világító nevedért hittem benned.

bizony mondom nektek. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. 8. 6. Hiszen tenálad van a bocsánat. az emberek teremtésétől az állatok. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. ald világossága tisztáját nem adta ki. a barmok és a hüllők teremtéséig. mert a te neved miatt bíztam benned. 5. Uram. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. minden uralkodótól a szol­ gáikig. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. ott lesztek ti is velem. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. Ha a bűnöket számon tartod. Uram! 2. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. hogy féljenek. Hallgasd meg az én szómat. András. Uram.1. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. Jézus ekkor azt mondta neki: .Kitűnő. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. megparancsolom. minden istenektől a démonokig. a Világosságok Világosságától az anyagig. mint az őrök a reggelt. Bizony. Bizony. hogy addig marja a zsarnokokat. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. A mélységből kiáltok hozzád. Az én lelkem a te igédet várja. És megparancsolom a bölcs tűznek. 71 . Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. kicsoda maradhat meg? 4. amelyen a tökéletesek átmennek. jobban várta az Urat. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák.

és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. a te tanítványaid.Igen. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. Uram. megértettem a te igédet. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. Amikor a magasság felé fordult. és így szólt: . Amikor azt mondod. Erre 72 . hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. így szólt: .Megértitek-e. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. látni akarván. látni akarván. mi. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. és a magasság felé fordult.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. újra nak-e. 46. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. Mária. hogy elfogadtatik-e a megbánása. azt látta. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. hogy a „keverék feloszlatásánál. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" .Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . kárörvendeztek.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. pedig a jobbod felől.

az nem szégyenül meg. amelyen megmenekülök a bűneimtől. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. az ő Gnózisára fogja megtanítani. Benned bízom. Mert jóságos és igazságos a Világosság. 11. én világosságom! 2. mert a te irgalmad örök. Ne ródd fel nekem. Világosság. Világosság. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . Vezess a te világosságodban. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. ó. 6. hozzád emeltem fel az én erőmet. ó. ó. Világosság. maradjanak a sötétségben. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. Mert aki benned bízik. 4. és tudasd velem. ó. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. 0. és ne legyen hasznuk az erőből. 0. És erőimet. hanem vétessék el tőlük. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is.nagyon elszomorodott. mutasd meg nekem a te utaidat. Világosság! 8. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. ó. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. 9. Világosság. a hibámat. Ügyelj a megmentésemre. Uram. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. 7. Akik elrabolták az erőmet. Ne hagyj megcsúfolni engem. Erőim előtt pedig. A te neved Rejtélye kedvéért. Világosság. 10. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. ezt mondván: 1.

és ujjongok. akik abban bíznak. értelmem szabadon van énbennem. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.12. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. nagyon józan. 22. annak azt a Rejtélyt adja. 15.Uram. és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. ó. Világosság. akinek az értelme világos. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. aki hisz őbenne. az legyen józan. Világosság. 16 Őrizz meg. Oltalmazd az erőmet. mert benned hittem. Eddig előre 74 . Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. Ezért. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. Világosság. és így szólt: . Aid a világosságban bízik. hogy ezeket megjelentetted nekünk. És bolondnak tartottak engem. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Nézd. melyek szorongatnak engem! .Nos. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. és ments meg. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. 20. Mindenkor hittem a világosságban. 14. józan vagyok. ó. mert rád vártam! 21. A világosság mindenkinek erőt ád. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. 19. és bocsásd meg a vét­ kemet. Tamás lépett elő. amelyik neki tetszik. 13. ó.

mindennap várlak téged! 6. ösvényeidre taníts meg engem! 5. 9. ismertesd meg velem. 25. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. ne szégyenüljek meg. Útjaidat. bocsásd meg bűnömet. mert mindegyiket magam elé engedem. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. azért útbaigazítja a vétkezőket. mert sok az. Igazságban járatja a szelídeket. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . Uram. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. hogy megadja zatát. Emlékezzél meg. Uram. Uram! 8. a lelkemet! 2. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Senki sem szégyenül meg. nehogy megharagítsam őket. Benned bízom. amelyet választott. zsoltárban: 1. Uram. aki téged vár. a te jóvoltodért. Hozzád emelem. Uram. ló és igaz az Úr. 11. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. akik ok nélkül vétkeznek. mert azok öröktől fogva vannak! 7. az irgalmasságodról és kegyelmedről. 10. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Most tehát. A te nevedért. 12. Kicsoda az. Uram. 4. 3. szégyenüljenek meg. mert te vagy az én szabadító Istenem.engedtem a testvéreimet.

Bizony. Annak lelke megmarad a jóban. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. azt mondta neki: . ó.13. Eláradtak szívemnek szorongásai. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. Ne szégyenüljek meg.Kitűnő. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. mert téged vár­ lak. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. Tamás. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. bocsásd meg minden bűnömet! 19. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. 14. 16. Az Úr erőssége az őt félőknek. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. amit mondok. Lásd meg ellenségeimet. és szövetségére oktatja őket. hogy benned bíztam! 21. mert árva és szegény vagyok! 17. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. Mentsd ki. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. Isten. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. és magzatja örökli a földet. 15. 22. 76 . Tekints reám és könyörülj rajtam. mivel megértitek. Még egy kis idő. Uram. kívülről bentig és bentről kintig. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. hogy kap­ tatok az én szellememből. Feltárja nevét az őt tisztelőknek.

melyet egykor látott. Amikor azonban észrevették. De irgalomból. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. hogy én voltam a segítője. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. hogy most kivezetik őt a káoszból. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt.Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették.47. hanem ellene fordultak. Engem egyáltalán nem ismert fel. és azt mondta tanítványainak: . hogy ez a világosság az ő segítője. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. mert azt hitték. hogy mégsem viszik ki. fel is fogják vezetni őt a káoszból. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. hogy erősen megtámadják. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. s amelyben hitt. Hallgassatok azonban tovább. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. és bűnbánatát elfogadják. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. Azt hitte. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. hogy az az egyetlen igaz világosság. azonnal újra neld fordultak. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. Azt mondta tehát: 77 . hogy kihirdessek nektek mindent. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. magamtól. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását.

A te neved Rejtélye miatt vezess. ó. Mert te vagy a megváltóm. 6. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. Te jöttél mentésemre. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. Benned reménykedtem. Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. ó. mert te vagy a megváltóm. és vezess el a te világosságodhoz! 3. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. akik ellenőriznek engem. így folytatta: . szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. ó. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. 48. Világosság! Igen. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA.1. Haragudtál azokra. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . a te Gnózisod szerint. Világosság. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. 7. hogy irgalmaztál nekem. szabadíts meg. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. Igen. és tehozzád fogsz engem vezetni. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. Én pedig a világosságban bíztam. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. 8. 5. melvet csapdának állítottak fel nekem. hogy ményével.

melyet rendeltél nekem. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". akik gyűlölnek engem. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. ó. 14. ó. Világosság. pártársam pedig nem mer segíteni nekem. a te kezedben van. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. Világosság. Olyan lettem. Sorsom. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. 10. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. Irgalmazz nekem. mert elrabolták az erőmet. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. 11. amikbe kerültem. És időm száma fogyatkozik. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. Az eonok archonjaival szemben. mely az archonok hulladéka. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. Testvérem. azok miatt. Ne hagyj megszégyenülni. amíg a káoszban vagyok. vártam rád." 15. mint egy anyagi erő.9. amelyeknek a helyein tartózkodtam. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. Mégis bíztam benned. 13. az erőm és az eszem elsötétítve. ó. Küldjed a te világosságodat énreám. 12. 79 . amelyben nincsen világosság. Világosságom megcsappant. mert téged dicsértelek. és minden erő megrendült bennem. mert orcád előtt semmi vagyok. azt mondván. 16.

Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. Te váltottál meg engem. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31.18. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. melyet titkon vetettek nékem. hamar szabadíts meg. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". 5. ó. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Uram. sőt tágas térre állítod lábaimat. 7. zsoltárban: 1. igazság Istene. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. 4. holott én semmi rosszat sem tettem velük. légy nékem erős kőszálam. 80 . Te kimentesz a hálóból. 6. Kezedre bízom szellememet. Én pedig az Úrban bízom. erődített házam. Mert kősziklám és védőváram vagy te.Uram. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. 8. hiszen te vagy az én erősségem. Záruljon le azoknak a szája. és így szólt: . 3. előlépett Máté. 49. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. Hajtsd hozzám füledet. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. hogy megtarts engem. akik ravaszul el akarnak nyelni engem. Tebenned bíztam.

Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. olyanná lettem. akik az utcán látnak. Uram! 17. A hazug ajkak némuljanak el. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. 12. De én benned bízom. 11. testem. Mert bánatban enyészik életem. 15. és kiasznak csontjaim. akár a halott az emlékezetből.9. ó. 18. mert szorongattatom. Ne hagyj megszégyenülni. Töröltettem a szívükből. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. és sóhajtásban múlnak éveim. hogy elrabolják a lelkemet. lelkem. Könyörülj rajtam. mint az elroshadt edény 13. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. Uram. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. és tervezik. 14. 10. szabadíts meg engem jóvoltodból. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. elfutnak előlem. mivelhogy hívlak téged. amint együtt tanácskoznak ellenem. Eletem ideje kezedben van. bűnöm miatt roskadoz erőm. kevélységgel és megvetéssel! 81 .

és üljetek tizen­ két királyi széken. akkor én a fénykincsben trónolok majd. amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. akik elvették azt tőlem! 2.Helyes. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén. aki meg fog menteni téged! 4. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. Máté. vedd el az erőt azoktól. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Verd le azokat." . Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. ó. Én azért országot adok nektek. Nos.50. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban.Kitűnő. Veszítsék el az erejüket mind. amit mondok? Mária lépett elő. Uram. és így szólt: . és erőtlenedjen el minden. Világosság. így szólt: . Ezek után azt mondta: .mondta Jézus. ami teljesen el 82 .0.Megértitek-e. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. akik elrabolták az erőmet. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . Mária . és a mindenség mennyekké emeltetett. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz.Az történt ezután.

Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. Amikor kényszerítettek. 13. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. melytől el lesz véve ereje. ragadja meg őket a sötétség. 0. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. amelyet nem fognak tudni elvenni. 14. amelvben bízom. Porladjon el az erejük. mert azt mondják. 10. anélkül hogy észrevenné. világosság. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. És megmentesz azoknak kezéből. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. és vedd el Authádész gondolatát. 6. hogy Jeu angyalod leverje őket. a sötétben ültem. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. hogy én rosszat tettem volna velük. és örül. mely elvette az én erőmet. Kényszerítenek engem. amelyet én nem ismerek. 9. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. ments meg! Tudom. Hagyd. Akkor ujjongani fog az én világosságom. 0. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. hogy megmentette a világosság. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". és hazugságokat szegeznek mellemnek. Megtámadták bennem azt az erőt. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. 5. Világosság. bántanak engem. mely csapdát vet nekem. 12. 8. 83 . Mert ellenem vonultak. Mert anélkül. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7.akarja rabolni az én világosságomat. melyet saját magadért dicsérek. 11. akik elvették az én erőmet és a világosságomat." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből.

Én pedig búsul­ tam. most megláttad rossz szándékukat. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. Rettentően sarokba szorítottak. ó. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. 18. 0. Világosság. és nem sajnáltak meg. fogukat vicsorgatták rám. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 19. ahol az én helyem van. és kísértésbe vittek. meddig tűröd. 16. Aztán újra visszatértek. Világosság. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. mint a láthatatlanok. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. Kitátották a szájukat ellenem. 0 Világosság. ezen a helyen. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. Világosság. Aztán elme­ nekültek. mióta az én eonomban vagyok. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. akik ugyanott voltak. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . mert a láthatatlanok közül vagyok itt. egyedül. cserbenhagytak engem. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. holott nem ismerem őket. mert a te akaratodat teljesítettem. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. 15. Most tehát ne hagyd többé. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. mint az én társpárom is. akik szükségbe visznek engemet. Nos. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette.hogy meg fogsz menteni. 21. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. Ne tűrd őket többé. 17. A te akaratodat. amelyeket nem ismerek.

az igazságosság helyére. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el.Uram. Ne engedd. és kész vagyok magyará­ zatot adni." 26. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. hogy örüljek. Világosságok Világossága. Ments meg hát." 27. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". így folytatta: . zsoltárban. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. Uram a velem perlőkkel. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. Perelj. és így szólt: . hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. szellemed megvilágosított engem. Ó.Aki közületek megvilágosult szellemű. harcolj a velem harcolókkal! 85 . akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. az magyarázza meg e szavak jelentőségét. 51.23. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. Ekkor Jakab lépett elő. ne hagyd. mert vágyom a tizenharmadik eonra. megcsókolta Jézus keblét. Világosság. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0.

Érje őt romlás váratlanul. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. Szégyen. 5. amiről nem tudok. amelyet ellenem lövetett! 9. Különválaszttattak. vettessenek hátra és piruljanak. úgy beszéltem veled. bútól meggörnyedten. Kísértésbe visznek engem. Erőszakos tanúk állnak elő. azt kérdezik tőlem. 11. 14. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. úgy jártam. 13. 12. mint a polyva a szél előtt. akik vesztemet koholják. akik lelkemre vadásznak. Ok pedig örültek. Legyen útjuk sötét. és megszégyenültek. saját vesztükre. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. Amikor nem hagytak nyugton. örvendezve szaba­ dításában. 15. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. mintha anyámat siratnám. 16. Mintha barátom. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. csuszamlós. Legyenek olyanok. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. fogja meg hálója. testvérem volnál. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. Ragadj pajzsot és vértet. mint te. 8. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. durva ruhát öltöttem. 4. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. és mégsem nyugodtak.2. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. 86 . és kelj fel segítségemre! 3. gyalázat érje azokat. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. Jóért rosszal fizetnek meg nékem.

Föltátják rám a szájokat. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. nagy gyülekezetekben. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. ne hallgass. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. De vigadjanak és örüljenek. Ne hagyd. Téged vall a nyelvem. Mert képmutatók békés szavaikkal. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. Láttad . ó. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. Uram. piruljanak együttesen. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. és az erős népek között magasztallak téged. Hadd mondják mindenkor.ó. ébredj ítéletemre. Uram. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Istenem! 25. 87 . azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. Serkenj föl. Uram. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. akik kívánják az én igazságomat. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. 21. Ó. Szégyenüljenek meg. Istenem. 19. hogy nevessenek rajtam. Uram. az én ügyemért! 24. a te dicsősé­ gedet egész nap.17.

minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. elsőkként mennek be a mennyek országába. és 88 . mely minden erőt el akart venni tőle. Az elsők pedig. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. azok a Láthatatlanok. Az emberek pedig. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. így szólt Jézus: . még hozzátette: . és ezt mondta tanítványainak: .Jó. és az 0 parancsára küldtek ki engem. hanem mindenki. ők és az Istenek és az archonok. így újra a világossághoz könyörgött.Jól mondtad. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket.52. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. De nem csak ti. és így szólalt meg: . Segítségére siettem. egyszer azt mondtad nekünk. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. Jakab.Megértitek. Uram. akik megkapják a Rejté­ lyeket. Majd folvtatta beszédét. így szólván: „ 0 . akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. akiket előttünk teremtettek. világosság. Mária.Igen. Amikor ezt mondta. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. melyben kezdettől fogva hittem. Jézus ezt felelte neki: . akik az emberiség előtt keletkeztek. amit mondok nektek? Mária sietett elő.

Felismerte. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. felismert Engem. mert saját lakóhelyem messze volt. 2.kivezettem a káoszból. amelvben hitt. Világosság. Mert Authádész. ó. Szükségemben hozzád kiáltottam. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. Jaj nekem. mint az oroszlánkinézetű erő. hálóit és csapdáit kivetette. Észrevette. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. csak az Első Rejtély tudta. és mert a világosságban hitt. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. hogy titokban segítsek neki. sem a legkülsőbbeké. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. csak egy olvan fénverő. Semmi más nem vezette őt félre. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. Az isteni Authádész félrevezette őt. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . 5. és te meghallgattál. A világosságot. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. mert megbánta. SOPHIA látta. hogy minden belső világosságát elvegye. a kegyetlen. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. anélkül. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. hogy a magasságok magasságából származom. Az történt. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. 4. hanem kimentem közülük. Világosságok Világossága. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. sem a legbelsőbb erői. 0. nem viszik el tehozzád. hogy amikor a káoszhoz értem. Mert nem voltam goromba őhozzá. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. hogy megértő vagyok.

de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. így szólván: . így folytatta: .Uram. melyet kifejezett. melyek nem az enyémek. 53. mint idegen. hogy a távolban laktam. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. De ha megszólalok. Uram. akit a szelleme arra késztet. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 5. ó. Uram. Erőm olyan területeken feküdt. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. Mit adjon néked. 6. zsoltárban. Péter felelt. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. s meghallgattál engem. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam.Most az lépjen elő.6. Lelkem sok helyen lakott. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. ezt mondván: 1. 2. Ments meg. Uram. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. te csalárd nyelv? 4. 7. Jaj nékem. és a Kédár sátrai közt lakom. vagy mit nyújtson néked. Ez. ők viadalra készek. 7. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. 90 .

s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. FEJEZET Jézus folytatta. 91 . és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. 4. 5. ahelyett. 54. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. az igazságosság helyén. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. És nevük nem található meg többé az élők helyén. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2.Jól van. 3. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. oroszlánfejű erő. még jobban megharagudott. hogy mi történt veled. 6.Jézus így felelt neki: . Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. ó. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. a világosság elhozza tőlük a világosságát. és minden anyaguk megsemmisül. Le kívántam szállni a káoszba. a tizenharmadik eonban. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. Félni fognak. Igen. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. és nem lesznek engedetlenek. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. és így szólt tanítványaihoz: . hanem leadják a világosságuk tisztáját.

melyet nem a saját erejéből keltett. „íme az a férfiú. Uram.7. és hazugságot inkább. Mit dicsekedel gonoszságban. És látni fognak téged.Uram. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. és félnek. nevedben remélek. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. hogy így cselekedtél velem. mert kegyes az a te szentjeidhez. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. és kiszaggat téged az élők földjéről. te magabíró? 2." Most az lépjen elő. zsoltárban. És látják ezt az igazak. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. örülni fognak a dolognak. mint igazságot szólni. hogy megmenttessék. 5. mondván: 7. te álnokságnak mestere. s olyan mint az éles olló. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. aki nem Istent fogadta erősségévé. Áldlak téged örökké. ó. teljesen eltakarít. 4. és nevetnek rajta. 9. Világos! 6. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . Ez. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. 3. mely fénye tisztáját nem adta le. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. hogysem a jót." 8. kigyomlál téged a te hajlékodból. hogy azt adjam le. A gonoszt inkább szereted. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. 92 . s elbizakodottságában bajt csinált magának. Meg is ront az Isten téged. ezt mondván: 1. akinek ereje felkelt. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott.

Nagyon jó. Körülvettek engem. mert téged dicsérlek. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. És gyűlölnek. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. felém fordult a magasba. FEJEZET Jézus folytatta.Ezután az történt. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. és Authádész-istenéhez kiáltott. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. hogy elrabolják az erőmet. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. 55. 93 . bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. 0. félt. s megint ravaszul cselekedett ellenem. De Énhozzám kiáltott fel. nagyon félt. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. 3.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. és segítségért kiáltott. így szólt: . hogy segítsen neki. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal. Salomé! Bizony. azt mondván: 1. Most az történt. és azt mondta tanítványainak: . hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. Világosság. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. Mivel hatalmasan világítot­ tam.

És gyűlölnek engem. aki teremtette. Világosság. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. 6. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. rágalmaznak és vádolnak. még jobb. 8. Ne 94 . A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. ó. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. vedd el az övét. Ne hagyd őt máshol befogadni. 7. 14. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. mert dicsértelek téged. a tizenharmadik eonhoz menni. 5. 12. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. ítéleted napján vedd el az erejét.4. mert én téged szeretlek. 11. Én viszont dicsérek. Azt tervezték. 15. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. Ahelyett hogy szeretnének. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. 10. Jöjjön el a sötétség Authádészre. hogy elrabolják a világosságomat. 9. És mert az én világosságomat akarta elvenni. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. amelyet Authádész hozott létre.

Sötétbe burkolta magát. Ez történjen mindazokkal. 19. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. Vétkessé tett anyaggá lettem. és világosságot és erőt vettek el tőlem. Le akartak szállni a káoszba. mint az olaj.engedd őket kinézni a káoszból. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. Hányódom. Világosság. mint a szél szelleme. mint valami köpenybe. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. Te azonban. ó. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. akinek szelleme kész. 17. 20. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. 26. 21. 24. integetnek nekem és lenéznek. 95 . És kigúnyolnak. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. mert elvették a világosságomat. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. Mert elvették a világosságomat és erőmet. Belső erőm megrendült. hanem szorongattak. mivel 16. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. 25. s közöttük nem tudok megállni. Maradjanak tehát a káoszban. 23. és belefolyt minden erejébe. mint valami bőrövvel. És mert akik ide helyeztek engem. És anyagom megcsappant. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. mint valami köpenyt. és övezze fel magát sötétséggel. el akarták venni egész világosságomat. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. Erőm elsatnyult. nem kíméltek engem.

Fiai legyenek árvákká. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. még az imádsága is bűnné legyen. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. Életének napjai kevesek legyenek. 8. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. 4. 5. Én dicséretemnek Istene. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. Senki se mutasson kegyelmet iránta. 7. és gyűlölséggel az én szeretetemért. ne hallgass! 2. Rosszal fizetnek nékem a jóért. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. mint gonosz jöjjön ki. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. és ne legyen. én pedig csupa ima vagyok. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. zsoltárban: 1. és a hivatalát más foglalja el! 9. és ostromolnak engem ok nélkül. és a felesége özveggyé! 10. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel.56. Vesszen ki az ő magva. aki könyörüljön az ő árváin! 13. 6. így szólván: . Állíts föléjük gonoszt. FEJEZET András lépett elő.Uram és Megváltóm. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. Mikor törvénykeznek. 3.

Úgy hanyatlom el. azért ment beléje. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. ide s tova hányattatom. Istenem. Uram Istenem. mint az olaj. Legyen az néki palástul. én Uram. Mert szegény és nyomorult vagyok én. 19. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. Az átkot szerette . Mert nem gondolt arra. és emlékezete is vesszen ki e földről. bánj velem a te nevedért. ha látnak engem. Sőt gyalázatossá lettem előttük. 25. fejüket csó­ válják. 17. 97 . amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. 26. 24. Úgy öltözte fel az átkot. és övül. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. 16.15. mint a víz. 20. és az ő csontjaiba. Mindenkor az Úr előtt legyenek. mint a sáska. mivelhogy' jó a te kegyelmed. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. hogy te cseleked­ ted ezt. hogy kegyelmet gyakoroljon. mint a ruháját. 23.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . szabadíts meg engem! 22. amelybe beburkolódzik. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. De te. Hadd tudják meg. 21. hogy a te kezed munkája ez. mellvei mindenkor övezze magát.maradjon az távol őtőle! 18. Térdeim tántorognak az éhségtől. Segíts meg engem. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak.

A Láthatatlanok közül. Világosságok Világossága. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. 98 J . amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. 3. hogy a te parancsod teljesüljön. Hallgass meg. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. Add meg nekem a keresztelőt. az én helyemen. és mond­ ta: „ 0 . és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. az eoné. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. mert miatta mentem le. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. Ezért. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg.Ezután ismét az történt. Világosságok Világossága. ahonnan lementem. Teérted követtem el a szabálysértést. azét a helyét. ó. folytatta. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. melynek szabályát meg­ sértettem. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1.57. és azt mondta tanítványainak: . mely soha sem marad rejtve előtted. mert elhagytam a magasság területeit. hallgass meg. bocsásd meg a bűnömet. Most pedig. akiknek helyein tartózkodtam. Világosságok Világossága. és onnan leszálltam. s amelyből lementem! 2. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. ó. a tizenkét eonban hibát követtem el. minden eonért egyet. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. a te nagy Rejtélyedben. 6. ez igen nagy. Ments meg. ahonnan kimentem. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet.

És Márta lépett elő. szellemem arra unszol. Hogy igaz légy beszédedben. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. 4. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. áldott vagy! 99 . én Istenem. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. Márta.Uram. és magyarázza meg az ő gondolatát. az most lépjen elő. Ez tehát a szavak megoldása. Mert ismerem az én vétkeimet.Nagyon helyes. a te kegyelmességed szerint. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. Könyörülj rajtam. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. zsoltárban. és tiszta az ítéletedben. azt mondván: 1. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. és mondta: . Jézus így szólt hozzá: .

.

ó.58. FEJEZET Jézus újra folytatta. Dicsérlek. És magamból. hogy ne lássa­ nak engem! 5. mennynek világossága. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. amelyet leküldtem. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. követték oda is. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. azt mondván: üldözték. Világosság. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. Az Én fényerőm pedig. mert te vagy a megmentőm! 2. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. ó Világosság. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. az Első Rejtély parancsára várván. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. mert téged magasztaltalak! 3. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. 4.Az történt. hogy ideje beteljesedett. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. mert arra vágyom. újra dicsérő himnuszt énekelve. az Első Rejtély nélkül. ó. hatalmasan sugárzott. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. hogy a káosz magasabb területeire vezették. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . melyet mentésemre küldtél. Ne hagyj el a káoszban. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. 1. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. válts meg. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. és így szólt a tanítványaihoz: . hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek.

Terveik erőtlenek legyenek. az őket érje. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. mert velem volt a te világosságerőd. de nem használt nekik. Az Úrban reménykedem. mert te vagy a reménységem. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. Uram. hogy meg ne fogjanak engem. 2. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. Tervüket. erőm a szavakkal: 1. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. 9. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. hogy elveszik egész világosságomat. A te igazságodat ingyen adtad nékem. 4. Ne hagyj el.6. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. mert te vagy az én Istenem. és a te karod mentett meg engem. mondván: . Hatalmuk ellenére legyőzettek. ott vedd el az övékét! 7. hogy erőmet elrabolják. hogy meglássanak engem. és nem fogok rettegni. 3. ó. Megváltóm.Nagyon jó. és amit gonoszul terveztek. de nem tudták elvenni. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. Álnok tervet szőttek. és nem félek. Salomé. 6.Uram. 8. 8. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. a saját fejükre roskadt. A világosság az én megváltóm. 5. mert te vagy az én Istenem. Mivel a világosságban bízok. Salomé lépett elő. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. nem fogok félni. 9. Amikor Salomé befejezte. . Jézus így szólt neki: . És azt mondták. Uram. 7. ne hagyd. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. s amit koholnak. Hálát adok neked. Világosság. hogy elveszik a világosságomat. Porba hulljanak az üldözőim.

Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. 3. 104 . én nem semmi­ sülök meg. és adja elő a megoldást. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. Ha minden anyag megmozdul is. A világosság korona lett a fejemen. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. s azt mondta tanítvánvainak: . a világosságerőt. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. és én egyesültem a világossággal. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. 2. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . Amikor ez történt vele. és őbenne minden megtisztult. többé nem válok el tőle. Aki megérti e szavak értelmét. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. mely koronaként ragyogott fel a fején. Mert a világosság velem van. Hódolt az én világosságerőmnek. 4. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában.59. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. melyet megmentésére küldtem. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. így szólt PISTIS SOPHIA. lépjen elő. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. FEJEZET Jézus tovább beszélt. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak.mind­ az.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. mely az ő fején fénykoszorú lett. én nyugodt maradok.

Jézus anyja. azt mondom neked. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. melv nem sarjad. így felelt. 3. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. az áldott. ódájában prófétált és mondta: 1. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. parancsold meg nekem. 2. Az igazság koszorúja fonatott nekem. mondván: . ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint.Fiam e világ szerint. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. Jól van tehát.Mária. Mária pedig. A te gyümölcseid érettek és telik. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Jézus anyja. Istenem és Megváltóm a menny szerint. mint a koszorú. azt mondta neki: .Uram. és mondotta: . Az úr az én fejemen. 105 . Ez a szent örökség a kezdet és a vég. belőled kelt. te és a másik Mária is. melyben most vagyok. Továbbá az anvagtest.Ekkor Mária lépett elő. 4. megteltek a te üdvösségeddel.Nagyon jól mondtad! Bizony. És miattatok keletkezett a sötétség. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. Nem tágítok tőle. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. Mert nem hervadó koszorú. és így szólt: . hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. Jézus felelt. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem.

és eljött az ideje. Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. mely az Első Rejtély által jött le. 12. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. így szólt: . és láttam a fényerőt.Értitek-e.Uram. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. A kegyelem tehát a világosságerő. és így szólt: . amit mondasz. És találkoztak. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta.60. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.én magam a káosz fölött voltam -. megértem. Az igazság a földből sarjadt. az igazságosság a mennyből teldntett alá.Úgy volt. melyet az Első Rejtély küldött nekem. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. zsoltárban: 11. 106 . hogy megváltassék a káoszból. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. minden ítélet és büntetés. azt mondván tanítványainak: . akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. és minden sötétségből kive­ zettessék. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak.

Az igazságosság ellenben. mely tebelőled jött elő. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. és az ő erejével összeegyeztesd. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. Az igazság pedig az az erő. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. te áldott. Továbbá az igazságosság az az erő. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. azt mondta: . mindezt azért. mely a mennyből tekintett alá. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. A békesség az az erő. Az igazság pedig az az erő. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból.Nagyon helyes.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. hogy az igazság a földből sarjadt. 107 . hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. Jézus anyja is előlépett. az az erő.Uram és Megváltóm. Mária. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. mely tebelőled jött elő. mely az Első Rejtély által jött elő. és így szólt: . Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. mely belőled jött elő. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat.

és azt mondtad: „Hol van. nagyon örültél. és így szólt: . Mária felelt tehát. különben itt várom őt ezen a helven. beléptünk a házba. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. Úgy esett. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. Ezalatt lejött a szellem a magasságból.Akinek az esze meg tudja érteni. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. akibe betértem annak idején. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. Mária. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. hogy kísértet. azonnal megértetted. sőt bátorí­ tom. Néztünk téged és őt. azt hittem." Amikor József ezt hallotta tőled. megöleltétek és megcsókoltátok egymást. hadd lássam. és egyek lettetek.Jézus azt mondta: . és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. megdöbbent. zavarba jöttem. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. a testvérem. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. azonnal visszamentünk együtt. hogy hasonlítotok egymásra. Amikor még kicsi voltál. Rád hasonlított. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. és a szellem nem jött le rád. Megragadtam tehát. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. és bement a házamba. ahol József karókat vert a földbe. és én nem ismertem meg. melv próbára akar tenni engem. s az ágy lábához kötöttem a házamban. és a szőlőskertben találtalak titeket. mert azt hittem.Uram. az anyag szerint anyám. s úgy találtuk. Jer tehát. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. azt nem akadályozom.

ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". mely a magasságból lejött. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. Máriától. hogy az igazság a te anyagtested.nyilvánít meg. és örököljék a világosságbirodalmat. ott az igazságos­ ság az az erő. és szellemét küldte. „az igazságosság az égből". mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. A békesség pedig az az erő. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel.Nagyon szép. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. „az igazság a földből sarjadt". hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. a te anyagi testeddé lett. és az igazság országáról prédikált. amikor Bárbelóból kivált. Az igazságosság aztán a te szellemed. az azt jelen­ ti. Amikor pedig azt mondják. Az igazság viszont az az erő. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. Ahol pedig azt mondják. hogy az emberi nemnek adja azokat. és megkeresztelte az emberi nemet. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. azt mondta: . Mária! 109 . mely hozzám jött. mert ő megszánta az emberi nemet.

a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. Az emberek majd igazak és jók lesznek. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott.az. mely édesanyádból. a jónak erejére vonatkozik. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. és az emberi nemnek megbocsátott. Megszánta az emberi nemet. a jónak erejével. Mária így szólt: . a jónak ereje. mely rád jött. melv rád jött. Máriából.az igazságosság a világosság szelleme. a kegyelem a szellem.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. 110 .Uram. a földlakóból sarjadt. mely benned van .Neked is megparancsolom a magyarázatot. és a magasságok Rejtélyeit hozta. ott ez Szabaóthnak. hogy az emberi nemnek adja. hogy az igazság a földből sar­ jadt. amikor János megkeresztelt téged. A békesség pedig Szabaóthnak. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. az a szellem a magas­ ságban. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. mely keresztelt. leereszkedett. és így szólt: . Jézus azt mondta neki: .Uram. hogy lépjek elő. ne bosszankodj miattam. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. Az igazságosság. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. ne neheztelj. mely a mennyből tekintett le. mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. és szintén adjak magyarázatot. és talál­ kozott Szabaóthnak. A kegyelem tehát isteni szellem. engem is sürget az erőm. mely rád jött.

amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. így szólt: . ne haragudj rám és bocsáss meg. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. János anyja. édesanyjától. megfogantattál bennem. akik megcsókolták egymást. Mária. és prédikált az igazság útjáról. aki te vagy.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása.Kitűnő. A kegyelem a Szabaóth ereje. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. ald Jánossal találkoztál azon a napon. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. mely bennem van. Én Mária vagyok.ez te vagy. a te anyád. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. amikor magadat szolgáltad. Az igazság a földből sarjadt. Miután pedig beszéltél velem. Te szántad meg az egész emberi nemet.Uram és fiam és megváltóm. Uram. 111 . Az igazság ellenben az az erő. ald eljött. mely belőlem kiment. mely a földből sarjadt". és itt van Erzsébet. Ez arra az időre vonatkozik. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. mely a te anyag­ testedben van. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. Jézus anyja. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. ez „az igazság. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. leborult a lábai előtt. Gábriel alakját vetted fel. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Az igazság tehát Szabaóthnak. a jónak erejét jelenti. megcsókolta azokat és így szólt: . Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. akivel találkoztam. így szólt: .

mely összekapcsolta magát veled.Ez az az ige. Uram. és így szólt: . És elmentél az archonok területeihez. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. és így szólt: . és beletaszította Bárbelo anyagába. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. az igazságosság te vagy. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. mivel ő leküldött Téged. fogta ezt az erőt. melyek megcsókolták egymást". amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. az Első Rejtélv. az Első Rejtélv által. bementem Szabaóthba. „És az igazságosság és a békesség. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. az Első Rejtély. a jó. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. Jézus pedig felelt Jánosnak. és az igazságosság a mennyből tekintett alá.63. hogy hirdesd ki. a jónak ereje. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. a jónak erejét.Neked is parancsolom. FEJEZET János is előlépett. És a kis Szabaóth." Nos. melv belőled kisugárzik. Az igazság a földből sarjadt. Te. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . János pedig válaszolt. mely besugárzik. és ezt mondta: . Az igazság viszont Szabaóthnak. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. János. s amelyet balra taszítottál. és megkeresztelted Szabaóthnak. a kegyelem és az igazság. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. a jóba.0.

és egyetlen világosságáramlatot képezett. mely a jobb oldali területekről jött. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. mely kisugárzik. tehát Én. mely a magasságból jött. mely az égből tekintett alá. melyet Szabaóthtól. mely belőlem jött elő. hogy amikor János ezeket mondta. hogy az erő. a jótól kaptam. mely a földből sarjadt.Úgy történt. és így szólt: . és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. A béke pedig Szabaóth ereje. beszélt hozzá az Első Rejtély. János. az Első Rej­ tély. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. Az igazságosság. bement Bárbelo anyagába. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. mint egy galamb. Az történt. Atyámnak. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét.lyeit. a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . az te vagy. a mi megváltónk. mely nagyon fényesen ragyogott. És az igazság. és a lélek. megfelel Szabaóth.hogy Én és az erő. És elment a bal oldaliak területeihez.Kitűnő. a jó erejének. összejött. szeretett testvér. mivel az én Atyám küldött Engem. melyet Bárbelo kezéből vettél át. melv kifelé sugárzik: . hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . amely ruha Jézus. mely bement Bárbelo anyagába. s így igazak lettek és jók. 64. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. vagyis a te lelked. És te leereszkedtél a fényruhára.

De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. mert újra megkapták a világos­ ságukat. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. félni kezdtek még egymástól is. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. és mindazt a fényerőt. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. melyeknek világosságát egykor elvették. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. beletaszította a testébe. melyet egykor elvettek tőlük.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Michael és Gábriel pedig. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. Őrájuk van bízva a világosságáram. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. akik. melyet egykor elvettek tőle. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. és a benne lévő erők [képességek]. a világosságáramot a káoszhoz vitték. és leküldtem őket a káoszba. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. megvilágosultak. s amelyet a káoszhoz vittek. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. melyet Én adtam nekik. mint szolgák.

hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban.Uram. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. s újra a régiek lettek. ami a te szavaid magyarázatát illeti. és megmenttettek e fényáram által. szintén vidámak és fényesek lettek. és így szólt: . És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. amelyben azelőtt nem volt világosság. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. s majdnem tönk­ rement. 2. és a templom felé fordult. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. vagy tönkre is ment. FEJEZET Péter lépett elő. Mindent magához vont. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. PISTIS SOPHIA lankadó. és nagy. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. 115 . széles folyammá lett. ismét beszélt. fényerejük fokozódott. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. Egy folyó jött elő. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. és így szólt hozzájuk: . És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők.

sze­ müknek világot adtak. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. 4. hogy azok meg ne haljanak. melyekbe lélegzetet leheltek. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. és újra PlSTlS Aztán az ige. Halljad tehát. Az az ige pedig. 8. 6. és nagy. akikre az élet vizét bízták. SOPHIÁTÓL vettek el. Akik száraz homokon voltak.3. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. Meggörnyedteket felegyenesítettek. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. sem azok. 9. Mert egymásra ismertek az Úrban. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. belenyomtak a testébe 116 . melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. 7. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Uram. ittak belőle. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. Az egész országon átvezették. akik a vizeket szabályozzák. széles folyammá vált. hogy nyíltan beszéljek. és mindent magával ragadott. A kimerültek szíve felvidult. és megmentette őket az örök élet vize. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. Továbbá az ige. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. nyíltságuknak erőt adtak. Szomjuk csillapodott. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. Elértek lelkeket. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. és mindent betöltött. 5.

és megtelt fénytársaik világosságával. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. s amely már-már halálán volt. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. mivel a világosságot. ittak belőle. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. s azután ők is vezették ki onnan. AZ az ige pedig. ott ez annak felel meg. 117 . amit elvettek tőlük. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. felélénkítették testének anyagát. s anyagteste felragyogott. És az ige. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. melytől egykor elvették a világosságot. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni.minden világosságot. hogy meg ne haljanak. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. azt jelenti: mindazok. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. mert azt beléjük taszították. az Első Rejtélyből jött elő. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. visszakapták. Ahol pedig a te erőd azt mondta. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. mely tebelőled. szintén nagyon boldog lett. Az ige: A szomjuk csillapodott. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. amit mondtál. megkapták a világosságot. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek.

akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. hogy a világosságáram a magasból jött. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. aki a templom vagy. és felismerték. Ez a kijelentések magyarázata.Kitűnő. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. elhagyta a káoszt és rád jött. majd megfordult. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. hogy nyíltságuknak erőt adtak. mint azelőtt. te áldott. helyreállították. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. azt mondta neki: . s olyanok lettek. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . mert már-már feloszlottak. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. És az ige. hogy többé ne essenek el. 118 . Amikor a te világosságerőd azt mondta. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. Péter. azt jelenti. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. Ez a magyarázata minden igének.azt jelenti.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek.

és így szólt: Az történt ezután.66. és újra a káosz magasabb területeire jutott. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. Amikor pedig ez a fényerő lejött. aki megijedt és nagyon zavarba jött. az Első Rejtély. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. és nagyon zavarba hozták. hogy jöjjön és segítsen nekik. ezt még nem parancsolta meg nekem. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. és Authádész első ereje. hétfejű sárkánykígyó. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. bepillant]. most visszavette tőlük. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. 119 . amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. egy másik egy nagy. mint a suhanó nyílvessző. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. S újra Authádészükhöz kiáltottak. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. fénye­ sen. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. üldözték. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. Mivel ennyire zaklatták. Az lejött a káoszhoz. elmenekült előlük. de Authádész teremtményei követték. mely besugároz [benéz. mivel az én Atyám. miután tehát Authádész teremtményei észrevették. és újra nagyon nyugtalanították őt. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. ahogyan kezdetben volt.

Továbbá megparancsoltam. és tehozzád akarok jönni. Világosság. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák.Ezután az történt. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. mert benned bízom. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. a zsarnok. és azt mondta: 1. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. a zsarnok. Világosság! 3. mely mindegyikőjük fölött volt. hogy elvegyék minden világosságát. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. Mert te vagy az oltalmazom. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. Ezért haragudott rá. 0. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. vagyis ez a démon lejött a káoszba. Amikor tehát Ádámász. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. kinézett a tizenkét eonból. 120 . látta. ó. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Világos­ ság. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. ahonnan ki fogják vezetni őt. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. akkor Atyám. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. ó. hogy vezessék át a káosz területein. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT.

mely fénylett. mert ő a világosságban bízott. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz.Az történt. és sok más esett össze bal olda­ lon. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. És az Én parancsomra. balról is meg jobbról is és minden oldalon. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. És fénvkoszorú lett az ő fején. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. Ekkor megijedtek. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. És Atyám. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. s így 121 . fején is koszorút képezvén. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. az oroszlánfejű erő elé léptem. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. mely az eonokból jött. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. és minden oldalon. és elvettem a benne lévő egész világosságát. de az erős fényt sem bírták. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. s így sokan lerogytak jobb oldalon. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. folyamot]. mivel rendkívül erősen világított. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. sem Authádész másik. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. ő nagyon felbáto­ rodott. új erejétől. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak.

és így szólt: . az Első Rejtély vele voltam. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. váram. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. 67. és azt mondta: . mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. Én pedig. Istenem. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő.Megértitek-e. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. és megsemmisítettem egész anyagát. 2. zsoltárban: 1. 122 .mind erőtlenül estek össze a káoszban. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. újra beszélni kezdett. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. És a nagy fényár újra belé áradt. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. mint a többi együtt. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta.Uram. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. akiben bízom. Aid a Felségesnek védelmében lakozik.

Uram. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. Sem a sötétben settenkedőtől. 6. Kígyón és áspiskígyón jársz. és szárnyai alatt lészen oltalmad. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. Uram. 8. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt.3. Megvédem őt. megszabadítom őt. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. 13. mert megismerte az én nevemet. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 10. 16. sem a délben támadó démontól. Nem illet téged a veszedelem. Hallgasd meg. 4. 14. 11. Elesnek mellőled ezerén. sem a repülő nyíltól nappal. Kézen hordoznak téged. Ez a magyarázata a szavaidnak. Mert azt mondtad. ezért meghallgatom őt. és jobb kezed felől tízezerén. 9. mert az ő angyalainak parancsol felőled. 7. Segítségül hív engem. Testével fedez be téged. és hozzád nem is közelíthetnek. Bizony szemeiddel nézed. 15. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Hosszú élettel elégítem meg őt. hogy őrizzenek téged minden utadban. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. 12. 5. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . mondja Isten.

mely nappal repül. És az ige. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. bizalommal megmaradt a világosság mellett. Továbbá az ige. melyet végül Authádész küldött a magasból. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. te vagy az én oltalmam. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. Világosság. Továbbá az ige. Továbbá az ige. váram.Felségesnek védelmében lakozik. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. Továbbá az ige. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. mely tőled jött. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. mely az ő bal és jobb oldalán volt. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. benned bízom. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. és tehozzád jövök én. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. Továbbá az ige. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. ami az éjszaka. Istenem. mert az erő a tizen- 124 . amely általad jött le a magasságból. ezek a világossá­ gáram szárnyai. a zsarnok teremtményeitől. benne maradt a világosságár fényében. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. amely volt a káoszban. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni.

közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. hogy „nappal". hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. de neld közelébe sem kerülhetnek. sokan pedig a jobb oldalán. hogy bánthassák. Továbbá az ige. mely az éjszakának felel meg. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. mert a káoszból jött. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól.délben. Továbbá az ige. mely délben pusztít. azt jelenti. hogy „dél". azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. vagyis a sötétségben ijesztgette. tízezren a jobbja felől. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől.harmadik eonból jött. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. Továbbá éjszaka. . melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. mert azt mondtad: te. a tizenkettedik órának felel meg. és nem voltak képesek közeledni hozzá. vagy az én reménységem. azért mondta a te világosságerőd. mely a délnek. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mely a káoszban. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. Ezért mondta Dávid. De nem 125 . Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. mely pontosan a kettő között van. Továbbá az ige. Uram. Továbbá az ige. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. vagyis Authá­ dész teremtményeit. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el.

amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. A te igazságodban lettem erős. mint az ólom. mivel a káoszból megmenttetett. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. ó. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. Tamás felelt. és nem jelentek meg. 7. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 .Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. és én megigazultam a te jóságodban. s kiemeltek engem a bőrruhákból. Hallgass meg. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. ó. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. Ellenségeim távoztak tőlem. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. hogy leplezetlenül mondhassam el. 3. 5. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. 8. Az ige. Uram! 2. Általad jött hozzám a megszabadító erő. és hozzád menekültem. Visszatartottad ellenségeimet. Uram. ami a himnuszt illeti. A te jobbod emelt fel engem. és te elvetted az én betegségemet. 9. amelvet PISTIS SOPHIA zengett.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: .Uram. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. mert a te nyugodalmad örök. Mert te voltál a jobb kezem felől. olyan voltam előttük. Ez tehát. 6. 4. Megmenttettem a béklyóktól. és így szólt: .

hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett.csak a szemeivel nézte őket. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. Uram. az Első Rejtély. hanem te. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . Nem csak saját szemével látta. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. dicsérő énekét énekelte.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. amit PISTIS SOPHIA mondott. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. hogy őrizzenek téged minden utadon. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". Továbbá az ige. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. kísérjék. hogyan esnek át egymáson. hanem a megbüntetésüket is látta. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. magad vetted el a világosságerőt. úgy fizettél meg nekik. „hanem ellenségeidet nézed. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. Továbbá az ige. és kezei­ ken hordozzanak.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. mely az oroszlánfejű erőben volt. nem ér baj téged. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. ha azt nézzük. és nem is szorongathatták.

és azt mondta a tanítványainak: . hogy felemelkedett a káoszból. újra hangosan felkiáltott. mert ismeri a nevemet . Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott.kígyón jársz. s nem tudtak közeledni hozzám. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. és ezt mondta: 1. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. vissza­ tartottad a te világosságoddal. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. Mivel a világosságban hitt. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. 4. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. Authádész teremtményeit pedig. ó. a hétfejű teremt­ ményre.Kitűnő. Világosság! 2. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. mindezektől megmenekült. elvették az 128 .Ekkor az történt. amelyek harcoltak ellenem. azt jelenti: mivel Bennem bízik. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. mert a te világosságod velem volt. 68. Uram. így szólt: . a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. 3.

Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. ezért számukra én lomha. Authádész teremtményei távoztak. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. amikor a káoszból feljött. Bizodalmam pedig megerősödött. 5. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. mert te mindig mentesz. s eszem megértette a te beszédedet. az hallja. Balról is világított meg jobbról is. 129 .Uram. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. Tamás lépett elő és így szólt: . hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. 7. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. amelyet mondott. Parancsold meg tehát. és a káosz kötelékeitől megszabadult. mely megmentett engem. a te áramod tiszta világosságában. Nos. akinek van füle. nehéz anyag lettem. és minden oldalról körülvett. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. 8. fényben-lakómnak van füle. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. 69. bízom a te világosságodban.erőmet és letaszítottak a káoszba. 6. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság.

megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. Világosság. Továbbá az ige. és megmentett a te világosságáramlatoddal. És az ige. és nem jelentek meg . nehéz anyag lettem. és nem tudtak közeledni hozzám. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . ó. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. elvették az erőmet.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. és hozzád jöttem. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. Továbbá az ige. olyan voltam előttük . és hozzád menekültem. Továbbá az ige. számukra lomha. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. visszatartottad a te világossá­ goddal. mely megmentett engem. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. Uram. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. irgal­ masságodban az én megmentőm . Továbbá az ige.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . ó. melyek harcoltak ellenem.tettem a béklyóktól. és kitaszított voltam.

Ez tehát. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. mert a te nyugodalmad örök. Továbbá az ige. Továbbá az ige. hogy a te világosságáramod az. amikor a káoszból megmentették. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. Uram. Továbbá az ige.meg balról is. melyek szorongattak engem. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. 131 . Továbbá az ige. Továbbá az ige. mert te mindenldt megmentesz. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. és minden oldalról körülvett. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. és a te igazságosságodban megtisztultam. és megváltották a sötétség kötelékeitől. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. és te levetted rólam a betegséget. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. távoz­ tak tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból.

FEJEZET Az történt. és így szólt: 1. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. 4. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. és én látni kezdtem. 3. hogy ldvezessél a káoszból. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől.70. 6. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. 5. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. 2. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. s a lenti területekre vittél engem. Te pedig velem voltál. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. 7.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól.Nagyon jól mondtad Tamás. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. 132 . mely minden fölött van. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. Megsemmisítetted. Mert te elvetted a világosságerejüket. És hatalmat adtál nekem. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. azt mondta neki: .

8. Felvezettél engem a káosz fölé. Tagjaimnak egyenes utat adtál. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. s én megtisztult világosság lettem. hogy nyíltan adjam elő. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. és a te világosságod legyen bennük. az lépjen elő és magyarázza meg. 11. Aki megérti ezt a meg­ bánást. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. és így szólt: .Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. a pusztulás zavaros helye fölé. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. 71. 10. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. Máté lépett elő. és azt mondta: . És az Első Rejtély felelt.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. 9. Máté válaszolt. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 .Megparancsolom. és így szólt: . és minden erőm a te világosságodban megújuljon. Parancsold meg. Máté.

melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből.1. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. 7. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. a mélységből. 4. a fentiekből. Uram. Aid levezetett engem a magasabb terekből. a mélységből. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. mely fent van. És te velem voltál. hogy minden feloszoljon és megújuljon. Szétszórta ellenségeimet. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. 11. bárhol voltam. és a megdermedteknek életerőt adtál. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. 134 . Halljad. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. az vezetett fel engem az alsó területekről. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. a te neved vett körül engem. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. hogy segíts nekem. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. 10. 6. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. s a lenti területekre vittél engem. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. 8. 3. és engem az ő gyökere fölé állított. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. 5. A te gazdagságodat építetted reá. fentről. kezed utat csinált a te igazaidnak. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. 9. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. és szent lakóhely lett. 2. Fogtad a holt csontokat. és testtel ruháztad fel őket.

és az ő anyaga fölé állítottál. és oktatott engem azok felől.És az ige. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. és én láttam azt. hogy a magját is megsemmisítsem. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. hogy megoldhassam béklyóimat. Továbbá az ige. hogy segíts nekem. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. mert te elvetted az erejük világosságát. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. Továbbá az ige. Továbbá az ige. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. Továbbá az ige. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. Megsemmisítetted. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. és mindenhol a te neved vett körül engem. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. Továbbá az ige.

melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. melyektől elvetted a világosságot. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. hogy kivezess a káoszból. mert hittem benned. melyekben nem volt világosság. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. Továbbá az ige. Továbbá az ige. Továbbá az ige. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. Továbbá az ige. és szent lakóhely lett. és a megdermedteknek életerőt adtál. Továbbá az ige. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. Továbbá az ige. és a világosságban minden erőm megújuljon. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. hogy minden feloszoljon és megújuljon. és vittél el az anyag sötétségeiből. és minden tagomnak. ságod lett.utat a te igazaidnak. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. melyben már nem mozdult világosság.

ságát. azt mondván: . 3.Uram.Kitűnő. NOS. Mária lépett elő. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. 72. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. de félek Pétertől. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Ez tehát. és gyűlöli a mi nemünket. és én megtisztult világosság lettem. 0. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. mert fenyeget engem. akik leszálltak a sötétségbe. s nem hagytad. és azt mondta: .PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. Uram. akinek az esze bölcs lett. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . az erőmet te vezetted fel a káoszból. és szavaid magyarázatát előadni. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. És az Első Rejtély folytatta. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Világosságok Világossága. így szólt: . hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. Világosság. 0. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Te mentettél meg engemet. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. és így szólt: 1. 2. eszem mindig kész előlépni. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. és mentettél meg azok elől.

meggyógyítottál engem. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. Uram. és nem engedted.Nagyon szép. 3. azt senki sem fogja tudni akadályozni. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . És sötétségemet világossággá változtatta.Uram.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. Mária. Uram. Mária. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. Mária pedig így felelt. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és azt mondta tanítványainak: .Uram. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. amikor hozzád kiáltottam. Márta lépett elő. így szólt az Első Rejtély: . zsoltárban: 1. 2.-Akit a világosság szelleme tölt el. és így szólt: . erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . hogy felemeltél engem a mélységből. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. Istenem. 73. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Tehát. és így szólt: 1. Magasztallak. A világosság lett a megmentőm. s engem világossággal övezett fel. Uram. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. áldott vagy te. 2.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. mert haragszik rád. és így szólt: . hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez.Mindezek után pedig az történt. megváltam tőle. és leszállok az ő területeikre. eljövök és elhozom neked. Elkeseredetten ellened fordul. amíg majd elvihetlek a te helyedre. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. ahonnan jöttél. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. 77.Ha pedig a három idő beteljesedett. amikor ezeket mondta. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. hogy leküldje a káoszba. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. hogy elvegyem a világosságu­ kat. FEJEZET Ezeket az eseményeket. és én nem késlekedem majd. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. és segítségedre sietek. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. és a világossághoz mentem. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. Ezután folytatta. és el akarja majd rabolni a világosságodat. és azt hiszi. ahová vittelek. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. hogy elvegyék a világosságodat. mialatt az embervilágban voltam 144 . mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. s az bemehessen a teremtményeibe. És ahhoz a területhez megyek. nagyon örült. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat.

mert én elvettem a világosságát tőle. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. és mielőtt a magasságba jutottam. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. üldözni kezdték SOPHIÁT. és meglátta. két hatal­ mast a káoszban. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. míg el nem vették tőle egész világosságát. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. meg azt hitte. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. betelt az idő. sötét káoszhoz. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. lenézett a káosz területeire. hogy azt levigyék a nagy. s ott belenyomják az ő sötét. nagyon haragudván rá. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. mert azt hitte. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. ezen a helyen ugyanis. mielőtt elküldték a ruhámat. hatal­ mas teremtésének akarta adni. amelyben kibontakoztam." Amikor ez az időpont bekövetkezett. hogy megkapjam második ruhámat. zavaros [káoszos] erejébe. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. az Olajfák-hegyén. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged.és az út szélén ültem. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. kívülről azonban első Rejtélyben. hogy az erő sötét. az Olajfák-hegyén. És látta. mely a Nagy Felfoghatatlan. És elhozta sok archonját. hogy ez a sötétté 145 . hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. és két sötét. én az embeivilágban voltam. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt.

és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. Hogy el ne vegyék a világosságomat. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. ha megkötöttem volna. vagy szorongattam volna. akkor hozzád sietek és segítek neked". hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. 3. mert Én elvettem a világosságát. Most tehát. s hagyjanak itt engem üresen. Ezért tehát. az Olaj­ fák-hegyén. 5. hogy megmentsen. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. ahogyan engem szorongatott. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. Világosságok Világossága. mivel azt mondta nekem. 6. 4. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. Ments meg ezektől az archonoktól." 146 . Amikor tehát szorongatták. ó Világosság. benned hittem. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. Ekkor az történt. 0. mivel azt mond­ tam neki.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. és Én veletek ültem ezen a helyen. akik üldöznek engem. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ó Világosságok Világossága. ez az erő most sötét volt. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". Lelkesíts meg engem hamar. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. Hanem haragudott rám Ádámász. ha azt tettem volna. ő újra fel­ kiáltott. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. és segíts nekem! 2. akik most ellenem keltek! 7.

FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. szeretett Jakab! 147 . Uram. Én Uram. így szólt: . ha hamisság van az én kezeimben. Akkor ellenség üldözze lelkemet. zsoltárban: 1. ha nincsen szabadító. te vagy a megvédelmezőm.Ald ezeket megértette. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. szét ne szaggas­ sa. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. Istenem. 4. és ismertesse a jelentésüket. te. Kelj fel. haragodban.Uram. Rajta! 6. Én Uram. és így szólt: . 3.78. azt mondta: . és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet.Kitűnő. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. Jakab lépett elő. ha gonosszal fizettem meg. és sújtsa porba az én dicsőségemet. 5. Serkenj fel mellettem. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. az lépjen elő. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. Istenem. ha cselekedtem ezt. 2.

hogy igaz és erős bíró a világosság. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. hogy üldözték őt. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. s minden erejét beveti. Látta azonban. És erősségében készen áll. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. Most azonban itt az idő. 3. 148 . és megfordult. nézd! Ádámász. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát.Ekkor az történt. és egy sötét alkotást teremtett. és azt mondta nekik: 1. és erőit elkészítette. de türelmes addig az időpontig.79. hogy elvegye a ti erőtöket. 4. Miért üldöztök engem. Ádámász területére nézett. 0. azt nézvén. ezt mondván a tanítványoknak: ." És haragját nem veti reátok az idő előtt. hogy nincsen segítségem. az erőszakos haragszik. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. aki megszabadítana tőletek? 2. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked. melyeket Ádámász alkotott. és látta a sötét és zavaros helyet. mondván. amelyet az alkotott. Ekkor őhozzájuk fordult. Tudjátok meg. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. amelyet mondott nekem. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. hogy meg­ semmisüljetek. Továbbá meglátta a két hatalmas. Ha tehát nem tértek meg. hogy ott szorongassák és kínozzák. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. megijedt. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. sötét teremtést. Világosság.

vedd el az ő világosságát tőle. és így szólt: . Most tehát. erős és türelmes.Uram. szellemem világos. mivel káoszt alkotott. és megtüzesíti a nyilait. kézívét felvonja és felkészíti azt. és magyarázza meg. vedd el az övéit. Halálos eszközöket fordít reá. 80. ezek azok a szavak. add elő a szavak magyarázatát. akkor kardját élesíti. FEJEZET Újra Márta lépett elő. 14. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. káoszos teremtést csinált és készített elő. olyan Isten. Isten igaz bíró. Kieszelt terve miatt. Ha valaki nem tér meg. 3. 149 . aki nem haragszik mindennap. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában.Megparancsolom. Akinek szelleme meg­ érti. 13. 4. És még egy zavaros és még egy sötét. az lépjen elő.2. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. és elvegye az én világosságerőmet. amiket mondottál. és megértem. Erre azt mondta Márta: . zsoltárban: 12. Parancsold meg tehát. Márta. Erre az Első Rejtély így felelt: . hogy jelentésüket nyíltan adjam elő.Uram. hogy beletaszítson engem. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. Világosság.

és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. Jézus újra folytatta beszédét. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban.15. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. és bevezettem a tizenharmadik eonba. mert a világossághoz akart menni. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. Amikor Márta ezeket mondta. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. a Láthatatlanokat. amiket Én tettem érte 150 . íme. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte.Nagyon jól mondtad Márta. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. de beleesik a verembe. örvendezett és ujjongott. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. Felismerték őt. Meglátták SOPHIÁT. mely kifelé néz: . oly fényesen. A baj. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. és azt mondta tanítványainak: . 8 1 . te áldott. amit csinált. hamisságot fogan és vétket szül. aki velem volt. 16. engem azonban nem ismertek fel. így szólt hozzá az Első Rejtély. nem tudták ki vagyok.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. amit tervezett. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. visszafordul az ő fejére. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. Gödröt ás és mélyre vájja azt. aki álnoksággal vajúdik. 17.

a lakóhelyemre. és meghallgatott bajomban. 151 . és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. elveszítettem az erőmet. tiszta világossággal töltöttél meg engem. Amikor a magasságból lementem. mert megmentett. 9. Amikor erőm elfogyott. Mert bennem sem világosság. az emberiség földjén. 10. 6. 11. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. 4. 7. 5. és amikor már nem volt világosságom.lent. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. sem erő nem volt. a lakó­ helyemhez visszavigyen. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. Hálát adok neked. és nem volt bennem világosság. ó Világosság. erőt adtál nekem. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. olyan terekben tévelyegtem. A Láthatatlanok közé lépett. Átkísért az eonok alkotásain. És a világosság törvényét megharagítottam. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. mivel kimentem a helyemről. 8. és a szférák archonjainak eonjaitól. Hálát adok neked. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. Erőm teljesen kimerült. 3. És amikor lementem. Mindenhonnan megszabadítottál engem. 12. és senki se segített nekem. ó Világosság. hogy a tizenharmadik eonhoz. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. egészen az ő megmentéséig. világtalan lettem. ahol nincsen világosság.

őt dicsérvén. 21. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. ó Világosság. és az megszabadított minden kínomtól. 152 . és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. akinek gondolkodása megvilágosult. 14. 15. Hálát adok neked. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. ahonnan hiányoztam. és leszálltam a káosz kapuihoz. el lett véve az én erőm. 16. amelyet ővele tettem. 18. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. ó. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. s mivel vétkeztem. Nos. Világosság. az lépjen elő. hogy az ember­ világhoz mentem. És mert tudtukra akarta adni. Te hagytál engem elszökni a területről. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. és kimentett minden szükségemből. 19.13. Hálát adok neked. És otthagytam a Rejtélveket. és meg­ szabadított minden bajomtól. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. Ez tehát a himnusz. hogy megmentettél. 20. ez erőt adott nekem. dicsérve kiáltottam a világossághoz. a megmentésemért. 17.

12. És vezette őket egyenes útra. a lelkük is elepedt bennük. 2. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. és a Felségesnek tanácsát megutálták. 10. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. zsoltárban prófétált erről: 1. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 9. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. Magasztaljátok az Urat. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. gondolkodásom világos. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. 153 .82. 6. mert ellenszegültek az Isten beszédének. mert jó. 8. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. 4. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. 5. 7. Éhesek és szomjasak voltak. mert örökkévaló az ő kegyelme. Fülöp lépett elő. Uram. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 11. De az Úrhoz kiáltottak. 3. és így szólt: . Lakóhelyet nem találtak. északról és a tenger felől.Jézus. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Dávid próféta egykor a 107.

hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. 17. Minden étket megutált az ő lelkük. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. 18. köteleiket pedig elszaggatta. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. 15. sanyarúságukból kiszabadította őket. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. és ellenségeim. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. Uram. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai.13. mert azt 154 . 20. mert megváltóm és megszabadítom vagy. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. Továbbá az ige. hogy adjatok hálát az Úrnak. 14. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. és az ő kegyelme örökkévaló. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. 19. Amit ugyanis Dávid mondott. mert jó. 16. és sanyarúságukból kiszabadította őket. Uram. ó Világosság. az archonok kezéből megszabadított. 21. mert megmentett. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. és kimentette őket az ő vermeikből. és a halál kapujához köze­ ledtek. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban.

amelyet te cselekedtél vele. így szólt: . hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől.akarta. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége.Nagyszerű. és mert tudtukra akarta adni. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek. 155 .

.

Nos. annak ajtót nyitnak. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . amelyet te adtál nekünk.Uram. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. az talál. FEJEZET Mindezek után az történt. amik felől kérdezlek téged. . és így szólt: . hogy Mária lépett elő. Nos. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. Bizony. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. hogy kérdezlek. kit fogok találni. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. amit akarsz.Kérdezz. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. ahogyan kérdezni tanítottál minket. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. ne haragudj rám. zörgessetek. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. ahogyan a világ embere kérdez. Uram. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. bocsásd meg. hanem a magasság tudatában kérdezünk. Uram.83. és ezt mondta: . és találtok. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. ald kopogtat. válaszolt.

és azt mondta Máriának: . Kérdezz tehát. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. hogy mindent határozottan megkérdeztek. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. nagyon örült és ujjongott. ami a lényüket jelképezhetné. ahogyan már korábban is mondtam nektek. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. FEJEZET Jézus pedig felelt. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. ahogyan már máskor is mondtam nektek.Uram és Megváltóm.Mit találhatnánk ezen a világon. és Én örömmel nyilatkozom neked. eredeti minőségében 159 . ami hozzájuk hasonló. akkor nagyon fogok örülni. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. Bizony. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. vagy miből áll a világosságuk? 84. ami mennyei minőségű lenne. és nincsen itt semmilyen kép. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. majd így szólt Jézushoz: . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. bizony mondom nektek. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen. ahogyan kell. és úgy kérdeztek. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. Bizony mondom nektek. A Nap világossága.

Ezért tehát Mária. De kis idő múlva elvezetlek téged. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. és a nagyszerűség miatt is. sem világosság sem forma. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. meglátjátok a pompát. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. nem példázatban. nincsen ezen a világon semmilyen kép. amellyel az archonok helyét felülmúlják. amelyben van. amely elválasztja az archonok területétől. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. mellyel azok felülmúlják ezt. hogy milyen fényességben vannak. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. hanem valóban. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. akkor nagyon csodálkoztok majd. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. és a nagyszerűség miatt. ahogyan már régebben is mondtam nektek. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. milyen pompásak. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. meglátjátok majd. Háromszor hatalmas Istenségnél is. akkor meglátjátok. ahogyan korábban is mondtam már nektek. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. s mint a porszemre.

akik jobbra vannak. mely a fénykincstől elválasztja. a nagy távolság miatt. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. Ha pedig a világosságországra tekintetek. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. de borús időben. És ha a középre tekintetek. amivel ez a hely a többit felülmúlja. s annak a dicsőségét látjátok. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. akik középen vannak. amelyben fekszenek. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. Ha pedig titeket a világosságországba. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. mekkora pompában vannak. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. mint az embervilág éjszakája. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. meg a nagyszerűség miatt. mint az embervilág napjának a fénye. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. mint az embervilág délben. 161 .a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. akkor meglátjátok. és a nagyszerűség miatt. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt.

És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . és nyíltan. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak.Uram. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. mely elválasztja őket. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. akik megkapták a világosság Rejtélyeit.Uram. felül­ múlják majd a világosságországot. . hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. A világosságország tehát a fényldncs. nagyon megörült. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . a világ emberei tehát.Kérdezz amit akarsz. amit akartál. ne neheztelj. ami után kérdezősködsz. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. kérdezd. Nos. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. majd így szólt: . Mária. ha megkérdezlek. Mária Magdaléna sietett elő. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. és nagy örömmel nyilatkozom neked. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. és a nagy világosság miatt.Azok az emberek pedig. azt mondtad. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. akik megkapják a világosság Rejtélyeit. és így szólt: . a kisugárzások [teremtés] helye.85.

ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. 163 . Ez még nem most fog megtörténni. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. FEJEZET És Jézus felelt. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. Az ötödik Megváltó. velem lesznek a fényörökség helyén. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. a teremtés helye. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. ezt mondván Máriának: . És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. akkor a fénykincs. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz.Bizony nagyon szép. mert velem együtt királyok az én országomban.86. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. a nagy a nagysága szerint. a kicsi a csekélysége mértékében. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. Ide hallgass tehát. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya.

mert királyok a fényörökségben. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. És az Ikermegváltó. mivel ők is királyok a fényörökségben. meg az Öt Fa. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. ez a gyermekek gyermeke. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. És a tizedik Megváltó. a hetedik. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. azok lelkeinek helyén lesz. azok lelkeinek helyein lesz. azok lelkeinek helyén lesz. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. És a Hét Ámen. 164 . aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. azok lelkeinek helyein lesz. És a kilencedik Megváltó. ez azok lelkeinek helyén lesz. ahogyan már a fénykincsben is teszi. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. És a tizenkettedik Megváltó.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. A nyolcadik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad.

aki azoknál van. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. Szabaóth pedig. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. a nagy és jó. És Jeu. amelyre rendeltettek. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. melyeknek mindenkori feladatáról. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. Feladatuk jelentősége miatt. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. a világosság felvigyázójából lett. Jeuból. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. a nagy. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. királytársak lesznek 165 . Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. még beszélni fogok veletek. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. aldt Atyámnak neveztem. a második Fából keletkezett. Az Őr azonban.

És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. A lelkek mind jönni fognak. nem történik meg a vég előtt. ahová beiktatták őket. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. amit mondtam nektek.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. azon a helyen marad. akik középen vannak. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. amit mondtam. Mindez pedig. mind azon a helyen maradnak. hanem az eon végén. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. amely töredelmesen megtért. És minden archon. amikor 166 . A közép többi angyala. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. Mindez. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. mindegyik abban az időpontban. de mindenki az ő területén lesz. nem most lesz. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. ahová rendeltetett. amelyre kezdettől fogva állíttatott. mely azok lelkeinek helyén lesz. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél.

Röviden: az emberiség minden lelke. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. és akik a fénykincs helyéről valók. Egyszóval: mindenkit megelőznek. aki megkapja a Rejtélyeket. És azok előtt is mennek. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. aki a fénykincs területéről való. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . amíg a mindenség fel nem emeltetik. És a középen lévők megkeresztelik őket. És azokat is megelőzik. akik a középen lévő helyen vannak. minden megbánó archon előtt fog menni. És mindegyik azon a helyen marad.a Rejtélyt megkapja. akik jobb oldalon vannak. És mindegyik elvégzi a hivatalát. akik az Első Parancsolat területéről valók. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. és tovább mennek a fényörökség helyére. Azok pedig. a fénykincshez. ameddig megkapta a Rejtélyeket. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. És megelőzik azokat is. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. egészen addig. meg akik jobbról valók. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. akik a közép helyeiről valók. Ok pedig átmennek a közép minden területén. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején.

és azt mondta neki: . akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. Jézus újra felelt. Ezért mondtad Uram azt is. Ez tehát az ige. akik az elsők. és minden szavadat meg­ értem. és az utolsók az elsők. az hallja. mint a magasság helyeiről valók. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. szavaidat illetően. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. Tudni akartad tehát. Mária. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. és azokat. Egyébként: akinek van füle. FEJEZET Úgy esett. Nos. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. megelőz minden bűnbánó archont. ez az egész emberi nem. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. Mária.Rendkívüli. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. Amikor ezeket mondta. ezek azok. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni.Uram. 168 .megkapó lelkek begyűjtésénél. hogy akinek van füle. és így szólt: . hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. amit mondasz. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. Uram. hogy felfogunk-e minden szót. az hallja. Vagyis az utolsó. Nos. 87. világosságban-lakómnak van füle.

mivel gyakran zaklattalak. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. hanem azokhoz sem hasonlók. sem nagyság. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus.88. ne bosszankodj. akik minden Segítő fölött állnak. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. amelyben él. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. sem világosság. Uram. és meglátjátok pompás dicsőségét.Hallgassátok.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. és így szólt tanítványaihoz: . nem csak ezen a világon. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. a hely nagyságához képest. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. ha megkérdezlek. aki a fénykin­ cset veszi körül . és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . Mária Magdaléna lépett elő. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. amihez hasonlítani lehetne őket. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. mint ennek a világnak egy váro­ sát. akik az ő területük alatt vannak. Ezért tehát valóban semmi sincsen.Uram. aki a kis Segítő fölött áll. és azt mondta Jézusnak: . Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. Ne haragudj tehát. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. amelyen az utolsó Segítő van. ami leírhatná ezt a fényességet. és a nagy fényesség miatt is. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. amelyben van. hogy miiven a fajtájuk.

nem csak magunkat sajnáljuk. a Megváltó ezt hallotta Máriától. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. bizony mondom nektek. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. arkan- 170 . s Én határozottan és megbízhatóan. a hosszat és a szélességet is illeti. Amikor Jézus. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. Mert mi. Mert mérhetetlen távolságban. hanem az egész emberi nemet.Bizony. amit akarsz.Kérdezz. 89. mélységes irgalommal felelt neki. Uram. majd így szólt Jézushoz: . nagyon megörült. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. a mélységet. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. nagyon messze van tőle az angyalokon. arkangyalokon.Uram. ezt mondván: . mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: .

és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. akik a világosság Rejtélyeit kapták. az archonok anyagi testeiből jöttek. újra Mária Magdaléna lépett elő. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. ahogyan már korábban is mondtam nektek. az angyalok és arkangyalok miatt. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek.Uram. Ezért mondtam egyszer 171 . Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. és nincsen mértéke a világosság­ nak.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. az angyalokon. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. azok az alacsony rendben lesznek. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. negyedik és ötödik Segítő. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és ezt kérdezte Jézustól: . ahogyan korábban is mondtam már nektek. amelyben van. 90. mérhetetlenül világosabban ragyog. Éppígy a harmadik. arkangyalokon. amikor megmagyarázom őket. kik és milyenek lesznek azok. ott fog ő maradni a fényörökségben.Ha azok. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket. És sokkal. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: .

Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. rendszerébe. abban a Szel­ lemben. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. és minden rendet is. de a magasságba. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. amelynek a Rejtélyét kapták. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. 173 . Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. lemehet az alatta lévő rendekbe. arra a helyre jutnak. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . mely ezekben van. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni.

hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. János. és így szólt Jánoshoz: . János felelt. hogy mond­ jad. ott lesz ő. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. te áldott és szeretett. ne titkolj el előlünk semmit sem. megnyilvánítod azt. és ne haragudj. neked is megparancsolom. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. Nos. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. hogy bármit is kérdezek.Uram.Bizony jól kérdeztek mindent. parancsold meg nekem is. és azt mondta Jézusnak: . s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. és így szólt Jézushoz: .János. Uram. céltudatosan és nyíltan. ameddig megkapta a Rejtélyeket. FEJEZET Jézus pedig felelt. az mind azon a területen marad. mert. és azt mondta Jánosnak: . és az sem áll hatalmában. és nem 172 . Uram. amit akarsz. megígérted nekem. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. hogy beszéljek előtted.nektek: Ahol van a ti szívetek. Ez azt jelenti. ami után érdeklődünk majd. és nem áll hatalmában más. Most azonban hallgasd. fölötte lévő rendekbe bemenni.Uram és Megváltóm. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. János lépett elő. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ott lesz a ti kincsetek is. és mindent megmondok.

áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. abban a Szel­ lemben. rendszerébe. és minden rendet is. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. mely ezekben van. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de a fölötte lévőkbe nem mehet. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. arra a helyre jutnak. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. lemehet az alatta lévő rendekbe. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. de a magasságba. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. amelynek a Rejtélyét kapták. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. 173 . amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni .

És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. És ez a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. miért keletkezett a sötétség. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. hogy miért keletkeztek az ítéletek. és miért keletkezett a világosságok világossága. a felette lévő rendekhez. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. és miért kelet­ kezett a fénykincs. és miért lett a világosság. És ez a Rejtély tudja. Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . hosszától széltéig és székétől a hosszáig. de nem mehet magasabbra. és hatal­ mában áll ott maradni. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól.az a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. hogy miért keletkezett a káosz. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. 174 . az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. fentről le és lentről felfelé.

hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. hogy miért keletkeztek az istentelenek. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett a harag. hogy miért keletkeztek a bűnösök. hogy miért keletkezett a sírás. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). és miért keletkezett a lelkek életre keltése. Tudja. hogy a tűz ne ártson. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a bűn. Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. És ez a Rejtély tudja. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. Tudja. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. és hogyan keletke­ zett a béke. És ez a Rejtély tudja. Tudja.És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a nevetés. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. 175 . Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. hogy miért keletkezett a gyilkolás. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. és miért keletkeztek a világosság örökségei. és miért keletkeztek a jók. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek.

hogy miért keletkeztek a hüllők. és miért keletke­ zett az élet. és miért lett a szolgaság. hogy miért keletkezett az engedékenység. Tudja. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. 92. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a tisztaság. Tudja. 0 pedig folytatta beszédét. Tudja. azok nagyon megörültek.Hallgassatok tovább. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. Tudja. és miért lesznek megsemmi­ sítve. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. Tudja. hogy miért keletkezett a lázadozás. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. És ez a Rejtélv tudja. és miért keletkezett a gyen­ geség. hogy miért keletkezett a halál. tanítványaim. hogy miért keletkezett az erősség. Tudja. hogy miért lettek a világ gazdagjai. Tudja. és így szólt: . és miért keletkezett az irgalom. hogy miért keletkezett a bűn.Tudja. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. 176 .

És ez a Rejtély tudja. és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. Tudja. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. Tudja. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkeztek a vadállatok. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. Tudja. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkezett a növényvilág. Tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. és miért keletkezett maga a föld is. 177 . hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. hogy miért keletkezett a világ anyaga. és miért keletkeztek a tengeri állatok. Tudja. hogy miért keletkezett az arany anyaga. és miért keletkezett az ezüst anyaga.Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért lesznek megsem­ misítve.

és miért keletkezett a kelle­ mes hó. FEJEZET Jézus pedig folytatta.Tanítványaim és társaim és testvéreim. hogy miért keletkezett a hőség. és miért keletkezett a keleti szél. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. és miért az Észak. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a démonok. Tudja. És tudja. hogy miért keletkeztek a csillagok. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. Tudja. és miért jött rá eső. hogy miért keletkezett a jégeső. miért keletkezett a Nyugat. Hallgassátok tovább. Tudja. hogy miért keletkezett a hideg dér. Tudja. maradjatok ébren. 178 . a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. és miért kelet­ kezett az emberiség. és miért kelet­ kezett a Kelet. és minden szót. és miért jött fölé víz. és így szólt a tanítványokhoz: . tanítványaim.93. Ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a nyugati szél. Mert ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a Dél. és miért keletkezett a hűvös. és miért keletkeztek a felhők. miért süllyedt le a föld. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. hogy miért keletkezett a por. és miért keletkezett a jótékony harmat. fogjatok fel és értsetek meg. Tudja. Tudja. Tudja. amit még mondok nektek. Tudja. hogy miért száradt ki a föld.

Tudja. és miért keletkeztek azok az archonok. 179 . Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. és miért keletkezett az egyetértés.Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. és miért keletkezett az egyet­ értés. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. Tudja. és hogyan keletkezett a megelégülés. és miért keletkezett a sze­ retet. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. Tudja. hogy miért keletkezett a viszály. és miért keletkeztek az arkangyalok. és miért keletkeztek a szolgák. akik bűnüket megbánták. és miért keletkezett a pénzéhség. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. hogy miért keletkeztek az angyalok. Tudja. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. Tudja. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkezett a déli szél. Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. Tudja. amely az Első Rejtély tere. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. 185 . hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye].végtelen térben. mely befelé és kifelé néz. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. aki az Első Rejtélv. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . Tudja. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. a második térhez vitték őket. amelyet most felsoroltam. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. vagyis az Egyet­ lennek. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. és miért jött elő az Atvátlanokból. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. mígnem az Első Rejtélv teréhez. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. Tudja.

És ez a Rejtély tudja. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája.azok közül. miért áldozta fel magát. Abból. És ez a Rejtély magától tudja. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. amelyek az Egyetlen. és miért jött elő az Atyátlanokból. egymás mögött állván. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. És ez a Rejtély tudja. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a Második Háromszellemből. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. aki mindegyikőjükön uralkodik. és miért jöttek elő az Atyátlanból. És ez a misztérium tudja. 186 .és miért terjedt el. Tudja. Tudja. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. amely felülről az Első Háromszellem. Tudja. és miért jöttek elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem .

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

hogy miért lett a mindenség. ne neheztelj. És tudni fogják. és amelyeket még nem mondtam. felismerik majd minden szavam Gnózisát.Igen. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. hogyan alapították a vilá­ got. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. amit mondtam nektek. és azt mondta: . aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. és így szólt: . a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.bizony mondom nektek: azok az emberek. és az Én trónom az övékét múlja felül. 192 . de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. akik azt a szót ismerni fogják. amelveket mondtam nektek. és az én trónom a tiétek fölött. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. És tudni fogják. Uram. csak a trónotok lesz őfölöttük. előre sietett Mária Magdaléna. a mélységről is meg a magasságról is. a hosszáról is meg a székéről is.Uram. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. És minden ember. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mint az egész ismeret igéje. akik a magasságból valók. 97.És mindenben egyenlők lesznek veletek. Nos.

Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. De minden ember. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. és nagy örömök és ünnepség közepette él. És még egyszer. aki egy igaznak hisz. amely a mindenség Gnózisa. Aki alantast kap. 193 . és azt mondta Máriának: . igaznak jutalmát kapja. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. ameddig a Rejtélyeket kapta. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. az a maga­ sabb területeket örökli. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét.Uram. És aki magasabb Rejtélyt kap. addig a helyig fog menni és örökölni. hogy mindez miért keletkezett. az addig a helyig megy és örököl. prófétának jutal­ mát kapja. ameddig a Rejtélyeket kapta.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . az alantas Rejtélyt örököl.De igen. ha megkérdezlek. légy türelemmel irántam és ne haragudj.

Most azonban hallgassatok meg. és erőtlenül esnek arcra. hanem minden területen átmegy és túlmegy. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. ítélők]. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. és eljön az ideje. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. 194 . akik az Első Rejtély második. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. És ez a lélek felszáll. sem az archonok bármelyik területén. nem mentegetődzik. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. És nem felelnek és nem vitatkoznak. És ez a lélek sehol sem válaszol. Ez történik azokkal is. úgy hogy előreha­ lad. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. Ha eljön az ideje. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. Ugyanígy azok. akkor a megtorlók fogadják őket. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik.

FEJEZET Az történt. negyedik. amit kérdezünk tőled. de ez három Rejtélyből áll. 98. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. Uram.akik az Első Rejtélytől a harmadik. Mária lépett elő. amelyről beszélek veletek . légy türelemmel irántam és ne haragudj. amely az Első Rejtélyhez tartozik. mert magasztosabb. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye.Csak egy Rejtélye van ugyan. Nos. ha kérdezlek. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. szánj meg minket. mert egy hatalmas világosságáramlat. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. Továbbá öt Rejtélyből 195 . holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. és így szólt: . ameddig a Rejtélyt kapták. megcsókolta Jézus lábait. vagyis az abszolút Rejtélyt. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt.Uram. ha elhagyja a világot. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. és ezekben a rendekben marad. Uram. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. és nyilváníts meg nekünk mindent. az.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. és azt mondta: . Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt.

és részesül az igazság igéjében. akkor. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától.áll.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. akkor azonnal kijutsz a testedből.az olyan ember. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . mígnem eljut az ő országának területére. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. az archonok egyet- 196 . Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. de tulaj­ donságaik különbözők. aki elhagyja a testét. nagy világosságáramlat lesz. és átmegy minden területen. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők.testét elhagyó . és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. mihelyt elhagyta a testet. nagy világosságáramlat leszel. És nem ugyanazok a birodalom számára. és mindkét fülébe belemondja. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . aki az ő Rejtélyét elvégzi.

hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. 197 . Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. szigorú ítéletei előtt. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. amelyben kiszállt a testből. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. leszállatja őt egy olyan testbe. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. mely őrajta van.len területén sem ítélik el őt. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. mely vele van. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. És sietnek egymásnak továbbadni őt. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. és abban a hónapban. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját.

ha a testet elhagyja.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. az. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. és az ő kiterjedésükről.amit most nem mon­ dok meg nektek. Ugyanez történik mindazokkal.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. Ha azonban odáig jutok. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. amelyben a testet elhagyta. s hogy mennyi tag [rész] van benne. hogy milyen. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. és miért nevezik a Kimondhatatlannak. hogy ő milyen. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. meg tagjainak elágazódásait 198 . amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. valamint minden Rejtélyt megkapnak. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. és hogyan terjedt el a tagjaival. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. és minden működéséről sem . Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. leszállatja egy tisztességes testbe.

Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. felelete. hanem átmennek minden területen. azok máshol nem adnak válaszokat. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. ameddig kapott. igaz. addig a helyig fog örökölni. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. sem titkos jeleket. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. ami mind az egyetlen. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója.és halmozódásait. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. A mindenség feloszlatásánál azonban. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. 199 . hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. igazolása és titkos jele. amit egyszer megmondok nektek. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. akik minden Rejtélyt megkaptak. telje­ sült. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. amiért a mindenség egyáltalán lett. sem magyarázatokat. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. mert nin­ csenek titkos jeleik. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben.

Ti pedig. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. és így szólt: . hanem mögöttetek maradnak. Továbbá azok. mindegyik az ő rendjének megfelelően. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. szintén király lesz. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. holott ők is királyok. És mind.Uram. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. tanítványaim és mindazok. holott királyok. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. Azok meg.99. azok azok mögött maradnak. és ezek mögött maradnak azok. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél.Egy világosságnap a világnak ezer éve. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. akik a háromból kaptak. és így szólt Máriához: . Mária Magdaléna lépett elő. akik az 200 .

ameddig [a magasságig] megkapta azt. ameddig megkapta a Rejtélyeket. mindegyik abban a Rejtélyben. de megtaláljátok Jeu két 201 . mindegyik a saját dicsősége szerint. amelyek a területek elöljárói. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. azok a magasabb terekben maradnak. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. azok a lenti területeken maradnak. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. mind azon a területen marad. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. mindegyik a saját dicsősége szerint. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. amelyben elterjedtek. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. Ez a második király öröksége azok számára. Ennek számos Rej­ télye van. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a magasabb területeken is maradnak.Első Rejtély Rejtélyét kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. az örökölt örökség terére fogják vezetni. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. az alacsonyabb területeken fognak maradni. a maga­ sabb területeken maradnak. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában.

minden formájukat és típusukat. amelyet megkérdezek tőled. A második térnek ellenben. 100.ha elhagyják 202 . sem titkos jelei. A Megváltó pedig felelt neki. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. mely belül van. András lépett elő.Uram. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. András pedig felelt és ezt mondta: . és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. mert nehéz volt nekem. sem pecsét­ je. és így szólt: . hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . felmentéseit és titkos jeleit.Uram. példázatok nélkül. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit. nincsenek feleletei. azaz az első külső tér pecsétjét. és így szólt: . hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak.könyvében. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. sem számjelképei. ne haragudj rám. melyeket Henokh írt.Kérdezz. amit akarsz. és nem értettem. hanem szánj meg. sem felmentései [megokolásai]. és én nyíltan nyilatkozom neked.

De nem maguktól tisztították meg magukat.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. megmozdult a Megváltó szelleme.bevándorolni azokat a mennyboltokat. ugyanabból az anyagból vagytok. lényegben ugyanazok. És egyáltalán nem szenvedtek. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. és nem változtatták a területüket. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. nehéz nekem. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. Nos. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. 203 . és öröklik a világosságbirodalmat. és így kiáltott fel: . és átmenni mind­ ezeken. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. nem is törték magukat. Uram. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. Ez a folyamat. Amikor András ezeket mondta. és ti vagytok a középsők területének erjesztője.ezt a világot . különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől.

mivel­ hogy anyagi. hogy keressetek. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. De az emberi nemnek kellenek. ebből eszik és 204 . mert tiszták. mert ők megtisztult világosságok. éjjel­ nappal kutassatok. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. Hanem az emberi nemnek kellenek. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. mert egész anyaguk anyagának élesztői. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. Ezért mondtam egykor nektek. s nem örökölhetnék a világosságországot. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. Ezért mondtam egykor nektek. És nem lankadtatok a keresésben. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. kristálytiszta. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. melyek megtisztítottak titeket. és találtok. hogy mindenkit megtisztítsak. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. hanem a betegnek.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. melvek megtisztítják az anyag testét. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól.

akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. András. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. akkor minden archon elszégyelli magát. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. Ez a felelet a kérdésetekre. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. nagyon megtisztult világossággá váltatok. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. András. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. Tehát. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. te és testvéreid. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. Ezért mondtam nektek egykor. s így tiszta. Nos. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek.iszik. s ne nyugodjatok. amiket mindenütt eltűrtetek. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek.

101. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. FEJEZET . azok a Rejtélyek fölött állnak. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé.Megbocsátok és meg fogok bocsátani. és alak benne laknak. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak.. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. a példa szerint. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. de egyetlen a test. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára..Amikor a Megváltó ezeket mondta.nem csak ő.Uram. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. András világosan tudta . és a többi tag szin­ tén.Azok pedig. melyhez hasonlítottam. akik nem mentek ki belőle. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. Világos tehát: sok tag van. azok számára tehát. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. és a fül a fülek rangja szerint. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: . Azért küldött engem az Első Rejtély. 206 . akik a Kimondhatatlanban laknak. és a három térnek is. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. és a szem a szemek rangja szerint. A fej a fej rangjának megfelelően.

melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. azért velük egyenlő. és ez az Első alkotta a mindenséget. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. akik a harmadik térben vannak. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. Az kiválóbb a mindenségnél. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. amelyen kívül nincsen más fényldncs. amelyben ma beszéltem veletek. melynek nincsen párja a kozmoszban. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. amelyben és amelyből azok vannak. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. és azokkal egyenlő. bizony mondom nektek: Az az ember. boldog. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. az a Legmagasságosabbal egyenlő. 207 . Nos. És egy Isten az. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. Azért. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. 208 . és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. melyek megtisztítanak. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.102. annak minden anyagáról. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. akkor hirdessétek ki az egész világnak. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. és megmeneküljetek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. minden aggodalmáról és minden bűnéről.

és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől.és tűzruháitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 209 . és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. 210 . és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől.

és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. egészen a végig. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg azoknak. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. mely rettenetes. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. akik tévtanokat terjesztenek. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 .

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

fogadjátok el a bűnbánatát. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. majd további rejtélyeket adok neki. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. akkor bocsássatok meg neki. a világ minden bűnét abbahagyta. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. megbán és örökli a világosságbirodalmat. hogy nem tetteti magát. akkor újra forduljatok őhozzá. és ő örökli a világosság országát. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. bocsássatok meg neki. hogy ő nem színlel. és ő nem úgy cselekszik. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. akarod-e. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. engedjétek át. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. hanem valóban Istenre vágyik. az egész világról lemondott. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. aki nem színlel. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. ő megfordul. Szeretnéd-e. abbahagyta a világ bűneit. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el.Ha olyan testvér az. hanem iga­ zán Istent kívánja. ti pedig biztosan tudjátok.hirdessük ki. úgy hogy igazán tudjátok. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. bocsássatok meg neki. akkor újra forduljatok őhozzá. melyek az első. hanem igazán vágyik Istenre. mivel az Első 217 . és azt mondta Jánosnak: . ezután pedig újra megtért. külső térben vannak. vagy sem? És a Megváltó felelt. azután viszont megtért és komolyan megbánta.

és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. akkor adjátok neki a másodikat. Az ige pedig. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. Ha sem arra.Rejtély irgalmas és megszán. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Csakis azok 218 . Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. amit szintén mondtam. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. megnyerted a te atyádfiát. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. akkor bizony mondom nektek. sem terád nem hallgat. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. És bizony mondom nektek." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. Ha a gyülekezetre sem hallgat. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". vidd a gyülekezet elé. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. Ha pedig nem hallgat rád. ha ez az ember megbán. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. Ha a másodikban sem használható. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. végy magad mellé még egyet. akkor legyen ő botrány és gonosztevő.

hogy melyik rejté­ lyekre méltó. és így szólt: . vagy sem? És a Megváltó válaszolt. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. 106. szóval: akarod-e. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. annak minden gondjáról. vegyük úgy. mert ha visszatartjátok tőle. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. s magatok vizsgáljátok meg. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: .Ha biztosan tudjátok. János folytatta beszédét. És amire ránemesedett. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. s ha valóban tudjátok. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hogy nem rosszindulatú.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. ennek minden anyagáról. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. 219 . és mindig készek megbocsátani. hogy van egy nagyon bűnös testvér. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. aki lemond az egész világról. hogy ez az ember lemondott az egész világról. hogy odaadjuk neki. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hanem igazán vágyik Istenre. minden viszonyáról és minden bűnéről.Uram. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. minden bűnéről és minden gondjáról.

És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. az nagy ítéletre érett. és ő vétkezik. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. 220 . Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. akkor ne adjatok neki tovább. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. nem hallgathatja meg őt. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. egé­ szen a harmadik ismétlésig. s így örökké létezés nélkül marad. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. majd újra megtér. És bizony mondom nektek. és a bűnöket mindig megbocsátják.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. ennek minden gondjáról és bűnéről. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. és bocsátják meg a bűne­ it.

Uram. ha megkérdezlek. akit ezeknek az istente- 221 . Ha azon­ ban nem érdemelték meg. János pedig felelt. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. hogy Istenre vágynak. ha kimegyünk hírt adni. és mi nem vesszük észre. és betértek a házba. mely mindenkit megszán. újra János beszélt. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. és azt mondta: . de mindent megkérdezek pontosan és határozottan. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. és fondorlatosok voltak veletek szemben. ahol befogadnak titeket. és így szólt: . és mi úgy véljük. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. hogy tudjuk. és mondjátok a következőt: „Te. rejtély. példázatok nélkül és pontosan. amit tudni akarsz.Kérdezz csak mindent.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mivel minket is próbára tettek. és tudjuk. viselj el engem és ne neheztelj rám. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. Ha méltók. s egy városba vagy faluba érünk.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. és azt mondta Jánosnak: . akkor megnyeritek a lelküket. és az emberek ott kijönnek hozzánk. hogyan hirdessük az embereknek. meg a rejtélyeinket is .Uram.107. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. és ők öröklik a világosság birodalmát. ami a rejté­ lyekhez méltó. hogy nem azt teszik. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. akkor adjatok nekik egy rejtélyt.

ha nem. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. ameddig a formát [alakot] kapták. mint a házatok pora".len és gonosztevő lelkeknek adtunk. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. minden rejtélye el lesz véve tőlük. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. hanem nevetségessé tettek minket. meg a világ minden bűnéről. és befogadnak titeket. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. és annak a területnek. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. amit adtatok nekik. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. hogy észrevettétek volna. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. 222 . akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. akkor a ti békességtek azokon marad. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. tireátok száll vissza. anélkül. azután újra gúnyt űznek azokkal. igazán Istenre vágynak. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. Ha azonban időben megbánják. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. amit adtatok nekik. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek.

és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. mert amaz a büntetőítéletekben van. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. szóval valakije.Erről beszéltem már. aki bűnös. Uram. akiknek azt akarjátok. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: .108. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. és így szólt: . A Megváltó felelt. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. mit kell tennünk. akik bűnösök vagy nem bűnösök. vagy istentelen. és ne neheztelj. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét.Uram. ha van egy jó és kitűnő testvér.Kérdezz amit akarsz. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. de hallgassátok még egyszer. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. No. és azt mondta Máriának: . És Mária válaszolt. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. FEJEZET Az történt. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. ezt mondván: . vagy nem is bűnös." 223 . mely tisztességes és jó lesz. nos. ha kérdezlek. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. akire a szívünkben gondolunk. az olyan embereken. és elhagyta a testét.Uram. bírj ki engem. Mária megcsókolta Jézus lábait. és teljesen megnyilatkozom neked.

aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét.Ha ezt mondjátok. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi.Erről korábban is beszéltem veletek. kard által vagy vízben. és a testet azonnal elhagyhatjuk. törvényes büntetések folytán. a rejtélyt kimondjuk. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. kínzásokban és bántalmazásokban. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. 109. akkor azok. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. hanem hirtelen. hanem mindenki. és így szólt tanítványainak: .De Uram. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. úgy hogy ő jó lesz. úgy hogy ha kínoznak minket. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. FEJEZET Mária felelt. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. hanem 224 . míg a világosság Szüze elé nem vezették. és így szólt: . sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak.

és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. és lelke nagy fényáramlat lesz. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. és folytatta. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. azt mondván: . Mária vetette magát a lábai elé. Sem választ. sem indoklásokat nem ad sehol sem.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. még valamit akarok megkérdezni. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. és akkor megmenekül attól. azt felelvén: . és ne titkold el előlünk. úgy hogy felszáll. Mária felelt. És Jézus válaszolt. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . megcsókol­ ta azokat. mert nincsenek rajta titkos jelek. míg el nem jut az ő birodalma helyeire.Uram. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. bárhol és bármikor felhívhatja. 110. akkor megtudják. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba.Kérdezz amit akarsz. és így szólt: . Nyilvánítsd meg nekünk.Uram. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. gyengeség és erő van.

éppígy meggyógyít minden betegséget. Amikor a Megváltó ezt mondta. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. De megismétlem: Nos. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését.. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. nemcsak ti. vagy vakok.megkapja és elvégzi. Mária. nagyon akarnak kimenni tehozzád. hanem mindenld. bénák. és azt mondta nekik: . gyógyító tettek miatt. süketek vagy némák meggyógyítását. az hamar meg is történik neld. vagy halottak feltámasztását. amelyeket felsoroltál nekünk. amelyeket megneveztél.amelyet már odaadtam nektek . bármiféle testi gyógyulást kér. ald ezt a rejtélyt .0. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . vagy birodalmakba vagy országokba. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. 226 . FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. és erősen unszolnak. fogyatékos vagy egészséges testben.Ha elmentek a városokba. a te birodalmadba. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. szegénységben vagy gazdagságban. gyengeségben vagy erőben. te Megváltó. azután bármit kér. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. 111.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek. mely kigyógyít a démonokból.

Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. és azt mondta Máriának: . Ezért senkinek se adjátok azt. azoknak azokat adjátok. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. azoknak azokat adjátok. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. Szóval ez a három gyenge. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. folytatta beszédét. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. ki kényszeríti az embert vétkezni. azt kérdezted. anélkül. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. a vakokat és sok betegséget ott. és sokakat félrevezetnek majd". és azt mondják. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. vádoló] is gyenge őbenne. Akik azonban hozzátok jönnek. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. Mária.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. megértene]. és elhiszik nektek amit mondotok. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. És ezek miatt aztán hiszik nektek. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. és nem fogadnak be titeket. a lélek is gyenge őbenne. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. jót vagy 227 . holott nem Én vagyok. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. hogy Én vagyok. Amikor a Megváltó ezt mondta. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon.Hallgass ide. akkor az ereje kevés. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. És semmit se rejtegessetek előlük. se ne oktassatok senkit se azokra. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek.

A test nem tud észlelni. hogy minden helytelen tettét. amely azon­ ban el van keveredve. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. Továbbá a test is gyenge. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. a lélek és az ellen­ zékszellem. mindegyik a természetének megfelelően. vágy és bűn. hogy az igazságosság területét keresse. mert azokkal nincsen elkeveredve. mely nagyon nehéz. A test azt az anyagot veszi fel. Ez a három tehát így észlel. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. ahogyan bejött. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. ami gonoszság. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. és mindezzel bántalmazza a lelket. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. És lassan növekszik az erő. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. a feledés nyomasztó terhe miatt. ha nem vesz fel erőt az anyagból.rosszat. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. mert a keveredés helye. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. És az ellenzékszellem felfigyel erre. hanem úgy megy ki a világból. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. észrevesz minden bűnt és rosszat.

altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. Sőt. és ez kényszeríti a lelket. és elvezeti mindenhová. Mária. ahol a bűnöket rábizonyítja. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. és a lélek ellensége lesz. míg el nem követett minden bűnt. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. Nos. akkor először a sors jön elő. és a lelket kivezetik a testből. ami a léleknek nem tetszik. ez valóban ellensége a léleknek. Szóval a lelket abba hajszolja. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. amiket a lélekkel tétet. és arra ösztönzi. átadják a megbüntetőknek. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. mert őhozzá kapcsolódik. hogy a világ dolgaira vágyjon. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. és kivezeti őt az archonok középső útján. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. mert azt téteti vele. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Az emlé­ keztetők [átvevők. amit az archonok parancsoltak neki.a gonoszság cselekvésére. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. Ha pedig a lélek 229 . Amikor pedig leviszik a káoszhoz.

Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját.az archonokhoz jut. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. a bírónő elé. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. akkor megkérdezik az ő sorsát. FEJEZET Jézus újra folytatta. Jeu parancsa szerint. melyek a második térben 230 . Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. és olyan testbe nyomatja. és megkapta a világosság rejtélyeit. a világosság Szüze elé viszi. ahogyan megérdemelte. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa.Ha ellenben olyan lélekről van szó. hanem jó lélek lett. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. és így szólt: . A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. 0 megvizsgálja ezt a lelket. amelyekbe taszítják őket. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. megmondom majd nektek. amely megfelel elkövetett bűneinek. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. 112. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. és a Nap világossága elé viszi az első ember. minden lélek bűnének megfelelően. nem engedett neki. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. Ha ő ezeket nem találta meg. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről.

és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. ahol az azokhoz van kötve. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. Ekkor a lélek nagy fényáradat. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. sőt szárnyas világosság lesz. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. aki az első. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. 231 . félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. külső tér rejtélyeit kapta. ám visszaesett. és eljön a testből való kilépésének ideje. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. ezeket be is töltötte. arra a helyre. míg el nem jut az ő saját birodalmához. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. belső térben vannak. Mielőtt pedig felemelkedik. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. akik a lelket kivezették a testből. és az emlékeztetők. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. Ha olyan lélekről van szó. amellyel téged a lélekhez kötöttünk.vagy a harmadik. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain.

és megszabadítja magát üldözőitől. melyeket kapott. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . szóval rettegve. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. és nincs többé a lélekhez fűzve. amely megkapta a rejtélyeket. Örökre elidegenedtem tőletek. aldk a világossághoz tartoznak. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. De még nincs minden az ő hatalmában. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. akik visszatérnek az archonok feladatához. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét.

és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. lepecséte­ li ezt a lelket. a jobb oldaliak területén. lepecsételi őt a pecsétjeivel. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És Szabaóth. akit az élet kapujánál. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. kivezetik a sorserők eonjaiból. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének.tánál. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. a nagy és jó. a jónak. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. és megtalál minden jelet rajta. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . Ha a lélek ezt tette. és elvezetik a magasság minden eonjához. Elidegenedtem tőletek örökre. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. És Melkhisédek." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. Atyának neveznek.

Uram. Erre mondtad nekünk. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. 234 . és láttad. Am amikor láttad.elvezetik a fénykincshez. Uram. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. a következőket mondván: . hogy megmondjam a négy gondolatot. megértek minden szót.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. és fényemberem vezetett engem. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének.Igen. és Istennek ami Istené. ujjongott és felbuz­ dult bennem. 113. hogy ezüstből és rézből van. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. . amikor a pénzt vitték neked. így folytatta: .Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. és ő bemegy öröksége helyére. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. A mondás pedig: A pénz fénylett. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. Halljad tehát.

Uram. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. A második gondolat arra vonatkozik. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . a tiszteletet. ez a harmadik gondolat. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. annak a vámot.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. Ez. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. amit most mondtál a lélekről. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. annak adót. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége." Ami ezt illeti. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. a félelmet.arra a sajátosságra utal. azon bűnök alapján. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. amivel tartoztok . az első gondolat. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. Ez azt jelenti. 235 . amire az jogosult. akinek tisztelettel. Ez a második gondolat. akik a világosság területeiről valók. És tiszte­ lő. akinek dicsérettel. akinek vámmal. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. íme. akinek a félelemmel. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. a lélek. Uram. Uram. óvást ad] minden területnek.akinek adóval. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben.

míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. negyedik gondolatom. Ez nyilván azért van: minden lélek. És nem jön ki a testek váltakozásából. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. és nem jut ki a körforgásból. a bíró. ha tehát még nem talált meg. Uram. Ami ezeket illeti. aki elvezeti és testbe taszítja. emlékeztetőjének]. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. és az tömlöcbe ne vessen téged. És a világosság Szüze. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. s így azzal kell maradnia.ha még nem találta meg a rejtélyt. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. hogy vétkezett. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. És a bíró. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. amely a testet elhagyja. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. mely feloldoz minden köteléktől. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. 236 . az ítélőbíróhoz. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. amíg az úton vagy vele. Ez. Mert bizony ki nem jössz onnét. és útját az ellenzékszellemmel járja. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. s úgy találja. míg el nem végezte az utolsó körét is. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála.

te tehetséges és kegyelemmel teljes. 115. Most pedig. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. és nyilváníts meg nekünk mindent.Uram. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. nem példabeszédben. légy hát türelemmel irántunk. Uram. és én nyíltan megmondom azt neked. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . ezt mondván: . te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. amit kérdezünk arra való tekintettel. amit akarsz. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. így szólt: . FEJEZET És Mária felelt. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek.Uram. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. Mária. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. hanem mostantól kezdve mást is. Amikor pedig ezeket mondta. Mária. 237 . amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek.Kitűnő. Mária felelt és így szólt: .Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. amik nem merültek fel az emberszívben. kérdezz.114. tovább kérdezlek. amiket kérdeztek.

és ráerősíti a lélekre. És a Megváltó felelt. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. melyek kivezethetnék őket a káoszból. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. mialatt megbün­ tetik őket. és azokat tartják fel. Hallgassatok hát tovább. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. 238 . és a káosz fölötti rendekhez eljutni. Uram. akik megkapták a rejtélyeket. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. amit a lélek elkövet. így szólván Máriához: . mialatt a lelkeket megragadják. Uram. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. de az ítéletben maradnak. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. nekünk. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. akik minden bűnnek a tanúi.ICitűnően mondtad. s ha ld is jutnak. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. amíg még a világban vannak.Nos. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. és tanúi lesznek minden bűnnek. aki nem kapott rejtélyt. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. elítélnek. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. mert pontosan tudni akarjuk. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. és minden bűnös lelket.

116. a lelket és az erőt a másik résszé. így szólt a tanítványaihoz: . s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. Uram. ami rejtetten az életére tört. akkor rejtetten bemegy a testbe. Mária. amit az ellenszellem kötött rá. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. úgy hogy az ellenszellemet. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. Nos. mely elégeti a bűnöket. és így szólt: . És amikor befejezte ezt a tisztogatást. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. és kiűz onnan mindent. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. hogy aszerint büntessék. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. hogy 239 .Igen. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. nehogy az anyag bemocskolja őket.Megértitek-e. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. igazán minden szavadon elgondolkodom. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. így járnak el minden bűnös lélekkel. állandóan elválasztva őket.

míglen az elvégeztetik. hogyan fogom kibírni. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. Amikor Mária ezeket mondta. Mária. hogy békességet adjak e földön? Nem. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. és mely igen szorongattatom. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. Gondolja. három kettő ellen és kettő három ellen. és kettő három ellen.tok-e.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. három kettő ellen és kettő három ellen. mert az ellenszellemet. hogy tüzet bocsássak e földre. hogy azért jöttem. 240 . Ez szavaim magyarázata. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. hogy már meggyulladt volna". mondom nektek.abban kereszteljek. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. hogy azzal kereszteljek. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. így szólt a Megváltó: .Kitűnő. és mennyire örülsz. mennyire kívánom. Vagyis három kettő ellen. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. míg végre elvégeztetik? .

amelyet elkövetett. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. amelyeket ezután követ el addig az időpontig.117. J 241 . Arról az időről. hogy ennyit kér­ dezek. amikor a mindenséget magya­ rázom. Nézd. és így szólt: . És nem csak megbocsátanak neki.Uram. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. akkor beszélek majd veletek. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. világosan felismertük. és így szólt: . de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. Megbocsátják neki. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. továbbá megbocsátják a bűneit. és a Kimondhatatlan rejtélyei. még folytatom a kérdezést. minden gonosztettet.Nem. és az Első Rejtély rejtélye. FEJEZET Mária újra felelt. Most tehát tűrd. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. De ennek a három térnek a rejtélye.

de visszaesik.Kitűnő. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. hamar felfogtam minden szavadat." Ez azt jelenti. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. vétke elfedeztetett. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit.Igen. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . és így szólt: . FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mária folytatta.Bizony. aki megkapja ezeket a rejtélyeket. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. és bűnözik és kihágásokat követ el. így szólt tanítványaihoz: . vagy sem? A Megváltó felelt. akinek hamissága megbocsáttatott.118. az 242 . azután pedig újra megtér.Uram. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. Mária. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. Uram. megbocsátatik-e neki. azt mondván: . amelyeket kezdettől fogva követtek el.Megértitek-e. azt mondván: „Boldog az. és azt mondta Máriának: . te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata.egykor Dávid próféta prófétált erről. és minden rejtélyében imádkozik. A Megváltó azt mondta: . nem­ csak azokat." És amit mondtál. majd tizenkétszer megbánja. ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat.

ezután 243 .bocsánatot nyer. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. de visszafordultak. 119. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. és így szólt Máriának: . Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. Mária felelt. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el. FEJEZET Újra Mária folytatta. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. és így szólt: . hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. mindazok. bizonv mondom nektek. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. mielőtt megbántak volna. ha azonban azok. mindazoknak. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. és nem maradtak meg benne. nem talál bűnbánatot.Uram. és először.Uram. és így szólt: . mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van. vagy sem? A Megváltó válaszolt.Bizony. öröklik-e a birodalmat. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. visszaesnek és kihágásokat követnek el. és elhagyják a testet. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben.

és így szólt: . s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. azok. de ha eltérnek és vétkeznek. ha vétkezik. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. és minden rejtélyében imádkozik. és örökké létezés nélkül maradnak.Bizony. az nemcsak akkor nyer bocsánatot.Uram. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb. és a testet elhagyják. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. s még élete folyamán megtér és megbán. és így szólt Jézushoz: .Bizony. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. Mária újra felelt.bizony boldogok azok a lelkek. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. mindenkor bocsánatot nyer. hanem mindenkor. mielőtt megbántak volna. s ezen kívül elhagyták a testet. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. és nem lesznek képesek bármit is tenni. 244 . azt mondván: . mielőtt megbántak volna. színlelés nélkül. vagyis először jöttek volna a világra. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. az ítélet akkor is óriási lenne. És még ha újak lennének is.

Magamba ittam minden szavadat. akik nem vétkeztek. sem másra. és azt mondta: . ő azt felelte: . aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. Ami ezt illeti. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 .Bizony.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. mivel sózzanak? Sem a földre. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre.bizony boldogok az ilyenek -. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . hanem kidobják őket a külső sötétségre. és hitben megfogyatkoznak. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit.Megértitek-e. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. sem másra." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. és eltérnek és vétkeznek. Nos. amit mondok nektek? Mária felelt. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . ha azonban továbbra is vétkezik. ezt mondván: . ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. azok az emberek. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta.120.Kitűnő. és testüket megbánás előtt hagyják el. így szólt a tanítványaihoz: . Mária.Uram. Amikor ezt mondta a Megváltónak. és kidobják a külső sötétségbe. de ha megízetlenül. Uram. És újra folytatta Mária. és ott elmúlik.

mert megmondtam. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. tudnák testük elhagyásának az időpontját. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. 121.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . elpár­ tolnak és vétkeznek. akkor azoknak mindig megbocsátanak.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. azok olyanok. Ha viszont azok. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. akik megkapják a rejtélye­ ket. így folytatta: . mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni.

Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. Amikor a Megváltó ezeket mondta. úgy.Kitűnő. aki a világ embere.Igen. az pedig gyilkosságot és súlyos. ha az ilyen. sőt gyilkosoknak. halálos bűnöket követ el. vigyázna. aki megkapja a világosság rejtélyeit. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. aki a világ embere [e világhoz tartozik].Uram. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. ahogyan tetszik nekik." Amikor Mária ezt mondta. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. mely órában jő el a tolvaj. Uram. és el ne hagyjátok a testet anélkül. hogy az ő házába törjön.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. így szólt a Megváltó: . te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. Mária felelt: . s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. és így szólt Máriának a tanítványok körében: .. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot. Mária. mert királyi palástban van . akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. . mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. és nem engedné. nagyon gondosan követtem a beszédedet. hogy mindenkinek megbocsátanak. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. A Megváltó válaszolt. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. akik a mindenség urai.Ha manapság egy király. teszi ezt ha úgy tetszik neki.Hirdessétek tehát minden embernek.

Megértettétek a mondottakat. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. végezd el a fényrejtélyt. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. megértettem a dolgok rejtélyét. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. Amikor Péter ezeket mondta. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. Amikor mindez megtörtént. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. és 248 . Amikor a Megváltó ezeket mondta. ha nem erényes. így szólt Péterhez: . amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. így szólt Péter: . és kész megbocsátani. Végezd el ezt a rejtélyt. mint ő maga. de nem talált. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . amelyekben ez az asszony részesült. és örökli a fénybirodalmat. engedd meg még egyszer. hogy meglássa. irgalmase és kész-e megbocsátani. Péter. hogy azon gyümölcsöt keressen.122. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. ald eljött vezekelni. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. hogy Péter irgalmas. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. s ha erényes. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. elment. megmentetted. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. Háromszor meg­ keresztelte.íme. ahogyan ő parancsolta nekik. hogy lássa. a Megváltó látta. azt mondván: —Uram.Uram.

hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. azután vágd ki azt". 123. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt .szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. amiket kapott. és így szólt a Megváltónak: .Kitűnő. és a második azért. bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. azt mondta néki: Uram. A Megváltó felelt. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. íme Uram.az első. Nos. de az a rejtély. 249 . amit először kapott. mert még egyszer megkapja. Az első nem azért hallgatja meg. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. te szellemmel telt. és így szólt Máriának: .nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. hátha jövőre gyümölcsöt terem. ez az ige magyarázata. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . ha pedig nem. hogy megbocsássa a bűneit. és így szólt Máriához: . hogy megbo­ csássa a bűneit. mely magasabb annál. Mária. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. mert ez a többieket felülmúlja.Bizony. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. hagyj békét néki még ez esztendőben. mely meghallgatja őt.Uram. FEJEZET Újra Mária folytatta. ezt jelenti ez. hanem elpártolt és vétkezett.

melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 .és egy másik ember. elhagyja a testét. és nem követett el kihágásokat. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . Mária felelt. ahogyan tetszik neki. és nem fordult vissza. az elsőtől az utolsóig. belső térben. és az előbbi is elhagyja a testét. őszintén és tettetés nélkül.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben.az bocsátja meg a bűneit. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását.Uram. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. ezek azok. és elpártol és vétkezik. hanem még a hitében van. FEJEZET Újra Mária folytatta. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. 124. és így szólt: . és ez is istentelen bűnös. mondván: . mert nem vétkezett. így szólván: .Uram. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. sem a magasabbak. hogy segítsen neki a vezeklésében. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. és nem vétkezett. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. sem az alacsonyabbak.

ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. Uram. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. nem áll-e fenn annak a veszélye. akinek van füle. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát.Bizony. ald Istent nem ismerte fel.Uram.Uram. és én megértettem egész igédet. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. és így szólt Máriához: . de vétkezett.A Megváltó újra felelt. így szólván: . Ez a szavaid magyarázata. 125. azt sokkal keményebben ítélik el. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. mint ald Istent nem ismerte. fényemberemnek van füle. azt jelenti. Mert akinek sokat adtak. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . és azt mondta a Megváltónak: . Mária vetette magát eléje. és nem végezte el. attól többet kívánnak. FEJEZET Mária újra beszélt. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. Uram. Amikor a Megváltó ezeket mondta." . kevesebbel büntettetik. mert azt remélik. amit mondtál. sokkal büntettetik meg. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. attól sokat követelnek. Ald pedig nem tudta.Ez. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. és akire sokat bíztak. az hallja. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. Nos.

ha a következő fordulatban világra jöttök. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését.A Megváltó felelt. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. és a világosság kapuihoz jutnak. Az ilyen emberek nem tudják. hogyan tanítottam. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. és úgy találják. akik hallottak engem. sem nem jön ki onnét. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni.Hirdessétek ki az egész világnak. sem nem jön elő onnan. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. És úgy találják. mielőtt tüzet vetettem a világra. És ettől az órától kezdve senld se megy be. Ezek a lelkek 252 . hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. és azt mondta tanítványainak: . ami miatt a mindenség keletkezett. hogy a világosság kapuit bezártam. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit.

Uram. akik mostanig hamisságot cselekesztek. azokat illetően. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. nyisd meg nekünk! És én. akinek van füle. nemcsak a fényemberemnek van füle. azt mondván: Ó. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. felelvén. honnét valók vagytok. hanem a lelkem is hallotta.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. . nem tudom. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. azt mondom nekik: mondom nektek. . Nos. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. az hallja. és te tanítottál minket az utcáinkon. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. és minden szót megértett.És én.. 253 . újra Mária vetette magát eléje. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. honnét valók vagytok ti. Uram. azt mondván: . amit mondtál. felelvén. azt mondom nekik: nem tudom.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. Amikor a Megváltó ezt mondta. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. ti.24-gyel szembesí­ tettek. Nos.. amelyben Lukács 13.

az macskafejű. az fekete bikafejű. és az archonok arca különböző. az farkasfejű. amelyik a negyedik kamrában van. az kígyófejű. neve az ő helyén Marchur. ezt mondván Jézusnak: . és minden jég a sárkány torkából jön. amelyik a nyolcadik kamrában van. ez a sötétség az egész világon kívül van. neve az ő helyén Luchar. neve az ő helyén Charachar. amelyik az ötödik kamrában van. És az archon. az krokodilfejű. aki az első kamrában van. amelyik a harmadik kamrában van. és körülveszi a vilá­ got.Milyen a külső sötétség. És az archon. az medvefejű. Ez az. az keselyűfejű. És az archon. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. És az archon. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. neve az ő helyén Laraoch. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is.126. És az archon. neve az ő helyén Achrochar. az vadkanfejű. azt mondta Máriának: . neve az ő helyén Lamchamor. amelyik a második kamrában van. és minden kamrában egy archon.A külső sötétség olyan. farka a szájában van. amelyik a hetedik kamrában van. neve az ő helyén Archaroch. És az archon. FEJEZET És újra Mária folytatta. mint valami nagy sárkány. melynek farka a saját szájában van. 254 . És az archon. Az első archon. És ebben sok törvényszék van. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van.

A nagyot pedig. amelyik a kilencedik kamrában van. és mindegyiknek hét. macskaarcú feje van. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. Mária Magdaléna felelt. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. aki fölöttük van. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. és mindegyik óránként változtatja az arcát. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. hogy az.És az archon. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. neve az ő helyén Archeoch. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. aki fölöttük van. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. az Xarmaroch. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. 127. és a nagyot. azt mond­ ván: . Amelyik pedig mindegyik fölött áll.Uram. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. amelyre rászolgált? 255 . És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. az ő helyén Rocharnak nevezik. az ő helyén Chremaornak nevezik. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. akit Jeu.

a sárkány farkának torkába vezetik. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin. akik a hazug tant tanítják. Mária felelt. És ez a tizenkét név külön­ böző.A Megváltó így válaszolt Máriának: . az mindet mondja. mely ezeken a helyeken van. azt mondván: . így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. mely kint visszamaradt. akik a hazug tanban vannak. hanem makacsul bűneikben maradtak. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. akik férfiakkal közö­ sülnek.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . az istentagadók lelkeit. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. minden név az egyik tér kapujának felel meg. meg az óriási tűzben. de egymásban vannak. meg azokét. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. vagyis a világmindenség feltárna- 256 . hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. valamint minden lel­ ket. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. Hanem azokat. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. és bezárja őket. meg a férfiak. Ilyen tehát a külső sötétség. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta.

így szólt: . Uram. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. ő. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Uram. Mária felelt. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 .Jaj a bűnösöknek.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. 128. és sírva kiál­ tott fel. hol forróbb a tűz. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . hogy gyak­ ran zaklatlak. leborult Jézus lábaihoz. tűrd. és minden tanítvány felkiáltott: . És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. az emberiség területén. azt mondván: . Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. hogy megint kérdezlek.Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. és ne haragudj rám. és megcsókolván azokat. Mária összecsapta a kezét.

s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. úgy hogy meg- 258 . mely a bűnöket mindig megbocsátja.Uram. és elhagyta a testét. és nem volt képes a bűnbánatra. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. amit akarsz. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. s mi pontosan tudjuk róla. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. és semmi hasznosat sem tett. és van egy rokona. mit tegyünk érdekében. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. vagy valakije.Kérdezz bármit.. megjavuljon. vagy a sárkány más büntetéseiben. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. és azt mondta: . hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. mely megtalálja a fényrejtélyeket. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . és nem jutott el a megbánáshoz. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. Mária felelt. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. ald minden bűnt elkövetett. és felemelkedvén. aldre a szívemben gondolok. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. aki istentagadó. örökölje a fénybirodalmat.

akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. mert befejezte a körforgásait. bárhol is legyen. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. mely a fénykincsben van. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni.javulván felszálljon. bárhol is van. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. akiket a keresztségekhez rendeltek. 259 . megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. És akkor is. és ezt a lelket elereszti. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. megadják neld a szellemi kene­ tet. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. és megkeresztelik a keresztelőikkel. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. és örökölje a fénybirodalmat. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. ha a rejtélyt elvégzitek. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. akár a sárkány ereszti el. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. elvezetik a világosságkincshez. Ezt kell mondanotok. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken.

míg el nem jutnak örökségük helyére. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. A Megváltó. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. azt hallottam tőled. FEJEZET Az történt azután. mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. Ha azonban bűnösök. míg el nem érik örökségük területét.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. mert a rejtélyt nem maguk végezték el.Uram. azt mondván Jézusnak: .129. és áthatolnak minden területen. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. felelvén. és áthatolnak minden terü­ leten. és testüket elhagyják. azt mondta Máriának: . hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. és tisztességes testbe taszíttassanak. hogy Mária felelt. 260 . És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket.

azokból.130. akkor Uram. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. Amikor a testét elhagyta. amely ebben a helyzetben lesz. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. ald irgalmas lenne. külső térben vannak. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. és eljött az idő. mielőtt újra vezekelt volna. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. mely megnyitja a mindenség 261 . te. mit lehet tenni őérte. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. FEJEZET Mária folytatta. és így szólt a Megváltóhoz: . mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. szánj meg minket. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. Uram. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. Nos. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. Mert te vagy a kulcs. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. ó. Megváltó. amelyben volt.Uram. mi pontosan tudtuk. amelyeket már megkapott. ameddig a rejtélyek érvényesek. és ez az ember elhagyja a testét. amelyek az első. sem olyanja. És légy irgalmas minden lélekkel szemben.

és a térségnek. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. míg még élnek és a földön vannak. Tehát. még ha nagyon bűnösök is. az első paran- 262 . amelyiket megadok nektek. amelyben ezek az emberek vannak.kapuját. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. akkor abban az órában. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . és bezárja a mindenség kapuját.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. az Első Ember elé. az Első Ember követei [angyalai]. És amikor az archon a lelket kidobja. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. Uram. Uram. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. odasietnek és megragadják azt a lelket. amit mondott. azt. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. és először megkapták a fényrejtélyeket. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. Jeu. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. az ajtaja megnyílik felfelé. akik ennek a helynek a terét őrzik. amikor a nevet kimondják. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. ezek tehát. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. Tehát. azután pedig vétkeztek. hogy Jeu elé.

akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . ezek arra vonatkoznak.Uram. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. hogy mit beszélek? Mária felelt. és így szólt: . hogy befejezték a fordulataikat. megint rejtélyeket adnak nekik. Ha viszont Jeu úgy találja. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. hogy fordulataikat befejezték. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. és egy jó testbe nem helyezik majd. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. és tilos újra a világba vinni őket. Úgy találja. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. Amikor a Megváltó ezeket mondta. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. de nem adnak nekik szellemi kenetet. És abban az időben. A hamis mammon pedig ld lenne más. s nem szabad őket újra a világra vinni. És Jeu. De megmentik őket minden büntetéstől. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat.csolat követe elé vigyék. így szólt tanítványaihoz: . Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. hogy amikor ez rátok ront. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. és a kincs világosságába állítják őket.Megértettétek. de nem viszik az örökség rendjeibe.

így szólván Máriához: .Kitűnő. így szólván: . és így szólt a Megváltóhoz: . így szólt a Megváltóhoz: . felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. akik az embert vétkezni kényszerítik. te szellemmel telt. Ez a beszéd. FEJEZET Újra Mária beszélt. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. és így szólt Máriának: . akkor megmenekül. A Megváltó újra válaszolt. Uram. hanem a föld feloszlana és tönkremenne.Uram. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. 131.felismeri.A sorserők archonjai azok. és ne titkold el előlem. leszállnak-e az archonok a világba.Amikor a nap világossága a föld fölött van. felelvén. vagy sem? A Megváltó. Mária. és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. még egyszer megkérdezlek. Amikor a Megváltó ezeket mondta. No. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. tiszta! Ez az ige megoldása. mint a füst. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. Uram. újra folytatta Mária. felelvén.Uram. a sárkányt nevén nevezi. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . így szólt Máriához: .Uram. ha azonban a nap a föld alatt van.

És megmondom nektek mindazoknak a nevét. hogy ki mindenki csinálja a lelket. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe.A Megváltó azt felelte Máriának: . hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. hanem benne marad. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. hogy a léleknek tudatot adjon. hogyan készülnek. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. különválasztva és saját erejéből létezve. akik a lelket csinálják. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. A lelken kívül nem létezhet. azon a területen. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. 265 . vagy melyik archon csinálja őket. megmagyarázom nektek. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. És megmagyarázom nektek. megparancsoltam neki. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. akik az eonok főterületein vannak. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hogy leszállnak a világba.Nem úgy van. hogy milyen a szerkezetük. ahogyan rendeltetett. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni.

És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. mielőtt megtisztult volna. hogy a lelket ellenőrizze. hogy a lélekről beszéljek veletek. mely a világba jön. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. hogy ezek miért történtek. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. amelyek a világba küldik őket. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. miután megtisztult és tiszta lett. és megmondom nektek a sors nevét. hogyan alkotnak lelkeket. hogy a lélek megállja a helyét. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. ahogyan mondtam nektek.És megmondom nektek a lélek nevét. És mindez után megmagyarázom nektek. és az ő archonjaik fajtáját is. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. és belőlük az én erőmnek egy része jön. és a lélekhez legyen kötve. mint valami köpenyt. Ide hallgassatok tehát. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. És megmondom nektek minden kötelék nevét. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. hogy a lelket mindig kényszerítse. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. ezen kívül pedig megmondom a nevét. És meg­ mondom nektek. És megmondom nektek minden dékán nevét. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét.

szüleiktől. amiket mondott. nem jön és nem követ engem. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. és így szólt: . anyját. miért van Mózes törvényében. az nem méltó énhozzám. az eredethez [első kiindulóhoz]. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. hogy aki elhagyja apját és anyját. Azokat a rejtélyeket. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. parancsold meg. az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. az Első Rejtély birodalmába örökre. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. amelyek a lelket megszaba­ dítják.jon. Ezért mondtam egyszer nektek. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. amely a lélekhez van kötve. hogy aki nem hagyja el apját. az archonokat. utánzóhoz]. 267 . hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132.Uram. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. bizony meghal. Salomé sietett előre. és Mária így szólt a Megváltóhoz: .Uram. hogy testvéremnek. ha szüleink az archonok.

hogy „aki atyját és anyját elhagyja. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. Mária Saloméhoz sietett. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. és azt mondta: . hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta.Testvérem. ellenlábasát] a lélekkel. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. és így szólt Máriához: . és így szólt a tanítványok körében: . amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. mivel hozzá tartozol.Megparancsolom. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. amelyen bűnöket követtettél el vele. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. s ami ma a fényember bennünk. testvérem Salomé. majd felelt. felelt Máriának. üdvözölte. mely a Megváltóból jött. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. dicsérte őt és boldognak mondta. szintén üdvözölte. az nemcsak meg­ hal. áldottnak nevezte őt. mint amilyen te vagy. mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő.Halljad tehát.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. a törvény ezt nem a lélekkel. Salomé hozzá fordult. nehogy a lelket állandóan megingassa. sem a testtel. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. Mária. ne rázkódtasd meg. 268 . hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. és így szólt hozzá: .Az történt. az bizony meghal". Mária. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát. nos. Salomé. ki az. Amikor a Megváltó ezt mondta.

így parancsolják meg szolgáiknak. azt mondván: Ez az a típus. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik.hogy minden törvényszéken megbüntessék. Vezesd el a büntetésekhez. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. amiket tétettél vele. Az ellenzékszellem a lélek külseje. és megérkezik. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. számunkra és számodra idegen lett. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. nehogy kimondja a rejtélyeket. az erőkeverék pedig a belseje. mely mindkettőt támogatja. aki őt újra a körforgásba küldi. de az erő az. ragadd meg őt és ne ereszd ki. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. és ismeri a hely apológiáját. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. háromszázhatvan­ ötöt. hogy helytállhassanak. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. és minden pecsétet és köteléket felold. míg a lélek maga mindkettőben van. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. amellyel téged hozzákötöttünk. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . mert ez tartja egyenesen őket. hogy helytállhassanak. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek.

egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. megtartják az asszony testében negy- 270 . amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. viszi ezt. és belenyomja a nő méhébe. hogy beléjük küldik ezt. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. abba a részbe. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. amelyet aztán felvesznek. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. és hogy hogyan mennek be a testbe. És egy részt a férfinek adnak. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. Majd mindezt kétfelé osztják. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. mely a romlás magjának van átengedve. minden lélek fajtáját. a másik részt meg a nőbe. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. Nos. amit eszik meg iszik. ahogyan mondtam nektek.ellentípus testébe. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. akiknek titokban jelt adtak. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. hogy ott lakozzék. a végzettel. úgy. és hogy hogyan mennek be az emberekbe.

a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. amelyen a lélek előjött az archonokból. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. képződmény] bal kezébe pecsételik. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. És azt a napot. amelyen az archonok ezt átadták nekik. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. És a napot.ezt a plazma [alkotás. amikor a testet befejezték. amelyek a testet építik. mindegyik épít egy tagot [részt]. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. amelyen beköltöztek az asszony testébe . amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. És a sorsot mindezek köré terítik. 271 . és jól összegyúrják az asszony méhében. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. És a napot. Ezután a lelket hívják be. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. És a napot. a jobb kézbe pecsételik. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. És lepecsételik azt a napot. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. mely aztán belül van. hanem kíséri és követi őket.ven napig is. És a napot. a plazma agyába. És a napot. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be.

hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. hogy a lelket vezessék ki a testből. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. amikor a lélek majd elhagyja a testet. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. és kicsiny a lélek. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. amikor a testet meg kell születtetniük. hogy odalépjenek . kül­ dötteknek]. És amivé a testet lepecsé­ telték.És az évek számát. aszerint. hogy uralkodjon rajta. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. Vagy ha kígyó által kell 272 . Kicsiny őbenne az erőkeverék. hogy tudják az időt. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. amit el fog követni. de nagy a sors.a szolgák és az ellenzékszellem -. Ha egy állatnak kell megölnie őt. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. melyet a lélek a testben fog eltölteni. a teremt­ mény homlokára pecsételik. a halál módja miatt. hogy mindez miért történt. a gyermek megszületik. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. s azt az időt. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. amivel azt meg fogja ölni. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. Amikor a hónapok száma betelt. hogy az megölje. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz.

Az emberekkel.meghalnia. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. szóval minden. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. minden jó. akár rossz. amelyek az eonok archonjaitól vannak. Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. megvált­ sam. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. és azt mondta: . szóval a sors az. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. vagy más halálnemmel kell meghalnia. 133. vagy vízbe kell fulladnia. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. amit az őneki szánt. akár jó az.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. hogy a bűnösöket. vagy fel kell akasztania magát. Ez a sors feladata. vagy minden bűn. vagy balesetnél valami gödörbe esik. akik a világon vannak. FEJEZET Mária felelt. sem igaz ember. sem bűnös. mindennek meg kell-e történnie. 273 . vagy könnyebbel. más feladata nincsen. szóval minden. amit a sorshatalom rendelt el számukra. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. bűn vagy halál vagy élet. meg­ történik vele. a fentieknél még rosszabbal.

hanem az igazakat is. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. nemcsak a bűnösöket. és őértük hoztam a rejtélyeket. és a zörgetőnek megnyittatik. És a bűnösöket nem különítettem el. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. lemosom." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. tudván. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. Zörgessetek. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. Akinek szórólapát van az ő kezében. De aki utánam jő. 274 .Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. és a világosságörökséghez kössem őket. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. erősebb nálamnál. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. mert azt mondtam: Keressetek. az mind talál. Ezért nem titkoltam el tehát. és megtisztítja az ő szérűjét. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. és találtok. a bűnösök bűnét pedig. hanem nyíltan ldhirdettem.

a jót vegyétek. ha az emberek elkezdenek keresni. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. hogy meg­ mentsem őket. melyek Jeu könyvében találhatók. és úgy lesz. Ezt kell megmondanotok az embereknek. És amikor halljátok fújni a déli szelet. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. záporeső jön. vegyétek fel azokat.Uram. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. mint hozzátartozókat. azt mondjátok: hőség lesz.134. mint az értelmes pénzváltók. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. Nos. hogy megtalálják a rejtélyeket. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. Nos. mindennel. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. és úgy lesz. és hazug tanokra találnak. minden vizekkel is és amik azokban vannak. úgy fogjátok pontosan tudni. hogy a tanok tőled vannak-e. akik soha sem vét­ keztek. azonnal azt mondjátok. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. ami azon van. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. honnan tudhatják meg. ezt mondván: . a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. 275 . De szükséges ez még az igazaknak is. amit Én mondtam nektek. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. ha kihirdetitek nekik. Mária felelt.

és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. azt mondván a Megváltónak: . s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat.Uram. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . Amikor a Megváltó ezeket mondta. 135. Ezért törtem magamat tehát.Uram. akinek a fején Jeu lába nyugszik. Ezt megmagyarázom majd nektek. Mária felelt. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. azt mondván: . azt mondta Máriának: . és kettőt tíz­ ezer között. FEJEZET Mária felelt. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. ald a Hétcsillag fölött van. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes.És felállítottam Kálápatauróth archont. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. A Megváltó. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. kicsoda az a világon. mivel ha az egyiktől mentes. akkor valami másiknak a rabja. felelvén. mielőtt az archonok területére jöttél. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz. ald egyáltalán nem vétkezett. Ezeket odaadom majd nektek.

De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. folytatván. és az utakat. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. És a Megváltó. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit.Bizony. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. amelyek oda vezetnek. feltártam.Bizony. Mária folytatta. 277 . és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. egyetlen lélek se ment be a világosságba. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. azt mondván: .Uram. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. tisztességesekbe. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. és öröklik a világosságbirodalmat. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. megnyitottam a kapukat a világossághoz. azt mondván Máriának: . És ha felmegyek a magasságba. Most pedig. hogy eljöttem. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. és a világossághoz akarok menni. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. azt hallottam ugyanis.A Megváltó felelt. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. így szólt Máriához: . amikor az eonok területére jöttem. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. bemennek a világosságba. hogy a próféták bementek a világos­ ságba.

pontosan és világosan felismertük. íme nyíltan.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. 278 . A Megváltó könyveinek egy része. felelvén. megtisztítja. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . Mária folytatta. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket.Mária. mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait.Uram.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. és így szólt a Megváltóhoz: . amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. azt mondta: .

a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. egyetemes erőtér 279 . amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. eon félig oroszlánfejű erő.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13.

.

" E kér­ dések ma is érvényesek. A könyv abban az időszakban jelenik meg. eredetének és céljának a kérdései. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben. A Kiadó .

A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. Én sem ebből vagyok. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. hogy nem ebből a világból valók vagytok.

Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. hogy hat hónapig balra. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 29 284 . negyvenkilencszer fényesebben] 14. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen.8. az hallja] 18. az idő eljött. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. mondja Jézus] 10. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. FEJEZET / 21 [íme. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16.

az semmi igazat sem talál] 22. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. egyedül] 285 . FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. sok lélek elpusztulna] 24. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. hogy mit teszel. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve.

Második vezeklés] 36. zsoltár] 37. ó. 70. Ne hagyd. és ahhoz kívánkozott. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. zsoltár. és lement. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. sötétséget adtak. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. De nem tudott oda menni. Amikor a fényt kerestem. Világosság. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. anyagot adtak nekem] 33. 69. Epével etettek és ecettel itattak] 34. amikor erőmet kerestem. te vagy a rejtélyem. hogy a káosz betemesse az erőimet. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. Harmadik vezeklés] 286 . A huszonnégy kisugárzás.

és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. A világosságban van egy nagy. zsoltár. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. 130. zsoltár. Világosság. az nem semmisül meg. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. Mert az én időm szellőként illant el. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. 0. Tamás és Máté. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. mint a fű. Tamás. Letaroltatott és megszáradt. A 87. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . amelyről megfeledkeztél?] 44. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. s mulandó anyag lettem. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. András] 46. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Eljött az időm. Hetedik esdeklés. mentő rejtély] 45. Uram. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. 25. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. zsoltárhoz] 39.38. az én szívem. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. zsoltár.

De nemcsak ti. ó. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. zsoltár] 54. FEJEZET / 80 [Máté a 31. Mit dicsekedel gonoszságban. zsoltár. 120. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. FEJEZET / 85 [Jakab. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. FEJEZET / 77 [De irgalomból. Kilencedik bűnbánat. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett. magamtól. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. Nyolcadik esdeklés. akkor én a fénykincsben trónolok. ne hagyd. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. zsoltár. te magabíró?] 288 . ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. 35. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. 0. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 90 [Péter. Rajtad kívül nincsen mentő.47. és a mindenség mennyekké emeltetett. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. hanem mind. Világosságok Világossága. hanem védettebb helvre vittél] 48.

Mária. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. 0. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. hogy kivezettessen a káoszból. És gyűlölnek engem.55. Rosszal fizetnek nékem a jóért. 85. hallgass meg engem. 51. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. mint valami köpenyt] 56. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Salomé Salamon szavait idézi] 59. ahonnan kimentem. Nem tágítom tőle] 60. zsoltár. mert én téged szeretlek. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. mint a koszorú. melyek egyesültek] 62. Az Úr az én fejemen. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . Úgy öltözte fel az átkot. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. és gyűlölséggel a szeretetemért. mint a ruháját] 57. FEJEZET / 107 [(ézus anyja. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. Mária. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. FEJEZET / 96 [András. Világosságok Világossága. 109 zsoltár. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek.

Általad jött hozzám a megszabadító erő. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. és látni kezdtem] 290 . amit egykor elvettek tőle] 65. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. széles folyammá lett. és nagy. Kézen hordoznak téged. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67.áoszba viszi. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején.63. zsoltárt idézi. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől.

Uram. fenyegető. FEJEZET / 139 [ 103. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. zsoltárhoz hasonlítja] 73. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. zsoltár. az vezetett fel engem a mélységből] 72. benned hittem. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. Márta. Mária.. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. Világosság. Jakab. Aki levezetett engem a magasból. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. FEJEZET / 148 [A két. FEJEZET / 143 [Ha látod.. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80.. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. ellenségeim végezetére] 79. Kelj fel.71. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. FEJEZET / 147 [7. És megtüzesíti a nyilait] 291 . FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. nagyon elkeseredett és megharagudott. amikor a három idő beteljesedett] 76. és Adámász látta. Két sötét teremtményt alkotott. Ha akkor szorongatnak.. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. zsoltár. zsoltár. Mindezek megtörténnek. ments meg] 78. FEJEZET / 149 [A 7.

ameddig a rejtélyeket kapta] 87.81. A világosságbirodalom hierarchiájáról... ó. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. és meghallgatta őket nyomorúságukban. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. Világosság. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. FEJEZET / 153 [Fülöp. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. Mindenki addig a területig jut el. zsoltár. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. eonba. mi a 24 Láthatatlan?] 84. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. 107. Hálát adok neked. akik megkapják a fényrejtélyeket.

FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. hol van az az ember a földön.89. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. Aki lemond. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. Mária Magdaléna: Uram. de a magasabbakhoz nem. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. mert minden rejtély rátok van bízva. annak egyszerűbb ez. mint a fény birodalom minden más rejtélye. az egy ember a világban. aki képes mindezeket megérteni?] 95. és átmegy az archonok minden területén. ott lesz a ti kincsetek is. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. Aki ezt a rejtélyt kapja. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. és Istennek rendeli alá magát. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92.

A világnak hány éve egy világosságév?] 99. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye.97. három és öt nézetéről. FEJEZET / 202 [András nem érti. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). Nem látjátok-e. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. ne csak hétszer. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. A feleletekről. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. A lelkek átvonulása az archonok területén. Az örökség három része] 100. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. hogy ti minden angyallal. Azért küldött engem az Első Rejtély. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. hanem sokszor hétszer] 105. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. arkangyallal. de az emberi nemnek szükségesek. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. mely a mindenkori rejtélytől függ. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek.

míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. Ellenzékszellem. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . és a testek váltása az utolsó fordulatig. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. Mária négy gondolata. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. a rejtélyek segítségével] 110. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. Azokat is. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. lélek. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. 2: Akinek vámmal tartoztok. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. sors.107. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. 4: Nem jössz ki onnét. Keressetek és ne lankadjatok. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. annak vámot adjatok. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint.

hogy tüzet vessek a világra. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. bezárom a világosság kapuit. Azért küzdjetek. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Jó a só. akkor vigyáznának] 121. de ha megízetlenül. amikor a testüket el kell hagyniuk. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. Ha az emberek tudnák az időpontot. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. az nagyon rosszul jár. Terméketlen fügefa] 123. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . attól sokat várnak el] 125. Akire sokat bíztak.. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. A bűnbánat szükségessége] 119. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. A megbánás szükségessége. eldobják.116. majd vétkezik és nem bánja meg.. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. Én vagyok ez a rejtély. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul.

FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. sem igaz ember] 297 . És a sárkány kiadja a lelket] 129. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. amelyet a lélekre kötött] 132. A lelkek. mely bűneit nem bánja meg. FEJEZET / 260 [A lélek.126. megmenekülhet] 131. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. mely nem tér meg. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. sorsról. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. A Megváltó dicséri érte. Aki a sárkányt nevén nevezi. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. és ahogyan ezt az archonok teremtik. sem bűnös. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. mely a bűnöket mindig megbocsátja. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. A sors elkerülhetetlensége] 133. lélekről és erőről. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. nem tud áthatolni a tereken] 130. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). ellenlábas).

nem fognak ők sem bemenni a világosságba. Azért jöttek a rejtélyek a világba. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. Az igaz és a hazug tanok. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Mária.134. Azt mondom neked. mert mindenki a bűnökben áll.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->