P. 1
Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

Pistis Sophia evangéliuma-A lélek rejtéje

|Views: 1.532|Likes:
Publicado porSarolta Jándi

More info:

Published by: Sarolta Jándi on Sep 27, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

Sections

 • 53. FEJEZET
 • 54. FEJEZET
 • 55. FEJEZET
 • 61. FEJEZET
 • 62. FEJEZET
 • 65. FEJEZET
 • 69. FEJEZET
 • 71. FEJEZET
 • 72. FEJEZET
 • 73. FEJEZET
 • 74. FEJEZET
 • 76. FEJEZET
 • 77. FEJEZET
 • 79. FEJEZET
 • 80. FEJEZET
 • 84. FEJEZET
 • 86. FEJEZET
 • 87. FEJEZET
 • 89. FEJEZET
 • 90. FEJEZET
 • 91. FEJEZET
 • 92. FEJEZET
 • 94. FEJEZET
 • 95. FEJEZET
 • 97. FEJEZET
 • 98. FEJEZET
 • 100. FEJEZET
 • 101. FEJEZET
 • 103. FEJEZET
 • 105. FEJEZET
 • 106. FEJEZET
 • 109. FEJEZET
 • 110. FEJEZET
 • 111. FEJEZET
 • 112. FEJEZET
 • 113. FEJEZET
 • 114. FEJEZET
 • 115. FEJEZET
 • 116. FEJEZET
 • 117. FEJEZET
 • 118. FEJEZET
 • 119. FEJEZET
 • 120. FEJEZET
 • 121. FEJEZET
 • 123. FEJEZET
 • 124. FEJEZET
 • 125. FEJEZET
 • 127. FEJEZET
 • 128. FEJEZET
 • 130. FEJEZET
 • 131. FEJEZET
 • 132. FEJEZET
 • 133. FEJEZET
 • 112. FEJEZET/230
 • 113. FEJEZET/234
 • 116. FEJEZET/239
 • 121. FEJEZET/246
 • 122. FEJEZET/248
 • 131. FEJEZET/264

ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. sem rendjeikről. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. s hogy mineműek a rendjük szerint. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. nem szólt a Hét másik Ámenről. azt sem mondta meg nekik.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. arról sem szólt. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. de a ter­ jedelmükről. Hanem csak azt tanította nekik. 12 . Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. aki a gyermek gyermeke.dékánjaikról (szolgáikról). Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. hogy abból jöjjek". sem terjedelmükről. Ezért nem tudták. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. sem a szférák lakásairól. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. És nem mondta a tanítványainak. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. és hol helyezték el őket. vagyis a Hét Hangról. Ezért gondolták a tanítványok. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". a mindenség feje és az egész bőség. míg végül bementem abba a Rejtélybe. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. Azt sem mondta meg. sem ezeknek a rendjéről. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. Jézus nem mondta meg tanítványainak. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. hogy ez minden teljesülés teljesülése. hogy minemű az Öt Segítő. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa.

mérhetetlen fényességben. amelyben volt. És ez a világosságerő lejött Jézusra. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. Csak világosságot láttak. így beszélgettek. melyből sok fénysugár áradt. telihold napján. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . nagyon világos ragyogással. ez a fény elvakította őket.2.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. hatalmas. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. mely őrajta volt. A hold tizenötödik napján... amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik. 13 . Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. és az utolsó Rejtélyből származott. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. Tübi hónapban történt. amikor a nap a pályájára indult. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. és teljesen beborította őt. A fény a földtől az égig ért. mérhetetlen fényességgel.

ami benne él. addig mélységesen hallgattak.3. mérhetetlenül ragyogott. Azután az történt. a következő nap kilencedik órájáig. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. és egyik sem beszélt. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. mint valami szőnyeget. minden területükkel és rendjükkel együtt. amíg ő el nem érte a mennyet. Ekkor Jézus felszállt a magasságba. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. szüntelenül. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. s egymás ellen zendültek mindannyian. hogy a földet talán összegöngyölítik. A világon is minden embert félelem fogott el. fokozatosan teljesen beborította őt. Ez történt a hold tizenötödik napján. 4. sírtak és azt mondták: . a telihold napján Tübi hónapban. mialatt egyre fényeseb­ ben. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig. A tanítványok utána pillantottak. s mind azt gondolták. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. FEJEZET Most aztán. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. minden eonjukkal. És az egész kozmosz megrendült. mindennel. mint a tanítványokat.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 .

Midőn pedig Jézus. egyik csodásabb mint a másik. rendkívül ragyogóan. a középső. úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. mint a másik. különböző fajtájú volt. a következő nap 9. A második világosság. látta tanítványai nagy izgalmát. az alsó. nagyon féltek és zavarba jöttek. Az első fény.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. hanem sokféle. de csak a fényessége hasonlított arra. mérhetetlen világosságban. 5. órája körül megnyíltak a mennyek. az alsó. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. az irgalmas és szelíd. Világossága nem volt egyforma. Az egész fény pedig egymásban háromféle.. arra hasonlított. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak.. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. így szólt hozzájuk: .Mialatt így beszéltek és siránkoztak. és egyik csodásabb. és sok tulajdonságú. A fénysugarak bőségét árasztotta. Mert még jobban fénylett. csodásabb volt mint az első. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. és látták Jézust leszállni.

de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. nagy öröm­ mel imádván őt. s így szóltak: . Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. vond magadhoz a fényességedet. küldetésem feladatán. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. ha te vagy. hanem közvetlenül beszélek veletek. hogy a megbízás feladata.6. és hogy az utolsó Rej­ tély. mely az Első Rejtély második terében van). hogy teljesült. s nem példabeszédeket mondok. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak.Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. Felismertem. az irgalmas: . Halljátok. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. még nem küldte el a ruhámat. Jézushoz léptek és leborultak előtte. s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. Uram.Mester. mert vakítasz és mi megrendültünk.0. amelyet be kellett töltened. mert azokhoz a területekhez mentem. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. így szóltak: . hová mentél. elgondolkodtam a megbízáson. annak kezdetétől a teljesüléséig. hogy kibírhassuk. milyen feladat volt az. amelynek érdekében kiküld- 16 . ahonnan azelőtt jöttem.

s amelvet az utolsó. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. mely most a testetekben 17 . melynek akaratából a mindenség lett. mely kezdet­ től fogva van. olyan erőket. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. hogy magamra öltsem.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. míg be nem telik az ideje . Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. amikor erre a világra jöttem. nem a keresztrefeszítésem előtt. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. ha eljön az ideje. mert amikor elindultam a világhoz. melvet kezdettől fogva nekem szánt. hanem most . Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. teljesült. amelyet hát­ rahagytam őbenne. 7. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig.tek. s amelyből éppen jöt­ tem. és az emberiségnek kezdek beszélni. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. az történt az Első Rejtély által. azt a tizenkétszeres erőt. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe.

Felvettem. mivel ti lesztek azok. melyet az én erőm azon részéből vettem. a jótól. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. és a világosság szűzleányához vittem. vettem a lelkét.van. Erzsébetre találtam. hogy nem ebből a világból valók vagytok. Én sem vagyok ebből való. mielőtt megfogant volna. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. az eonok angyala alakjában. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. amelyet először kaptam. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. aki középen van. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. 18 . akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. akik az egész világot megmentik. Ez az erő van János testében. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. keresztelő János anyjára. Mert gyakran mondtam nektek. Amikor útban voltam erre a világra. hogy Gábriel angyal vagyok. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. Azonkívül az archoniélek helyett. amelyet a kis Jaótól kaptam. Akkor az történt. mert azt hitték. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. melyet kapnia kellett volna. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. Én pedig egy erőt vetettem el beléje.

ame­ lyet a magasságban viseltem. és így szólt: . Amikor észrevettem. ahogy akartak". hogy eljő. A szolgák pedig elhozták. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. hogy ezek archonlelkek. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. F E J E Z E T Jézus folytatta. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. anélkül.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték.Ezért kételkedtetek egyszer. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. úgy Éliás fog előtte jönni. hogy ha a Krisztus jön. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. hogy nem értitek. az archonok szférájába taszítottam bele. hogy az utat készítse neki". Beszéltem vele Gábriel alakjában. amelyet a nagy Szabaóthtól. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". s amikor felém fordult a magasba. akiről mond­ tam. a jótól kaptam. Amikor aztán eljött az időtök. ez a fénytest-erő. és úgy bántak vele. Máriára találtam. belé taszítottam az első erőt. 19 . A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. ahogyan meg van írva. amit Bárbelótól vettem. megszülettetek a világban." 8.

s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. Ezt az erőt. És ez a rész van most mindenkiben. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. Az a teljesülésnek az ideje. ahogyan most mondtam nektek. és folytatta: . És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. Örvendjetek és ujjongjatok. 20 . örömöt örömre halmozzatok. mert eljöttek az idők. ti vagytok azok. mivel a világ megmentése általatok lesz. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. amikor magamra öltöm a ruhát. és mindenről a belsőtől a külsőig. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. mely kezdettől fogva nekem készült. hogy beszéljek veletek az igazságról.hogy archonlélek lenne bennetek. aki a keveredés világában él. kerasmou]. Ez az az erő. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. míg el nem jön a teljesülés ideje. akik az egész világot megmentik. annak kez­ detétől a beteljesüléséig.Örvendjetek és ujjongjatok. az Első Parancsolatba taszítottam. minden archonnal és minden eonnal. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. melyet kezdettől fogva magamból keltettem.

a mindenség oka -. amelyben a ruhám volt. Hallgassatok hát.9. hogy amikor a nap felkelt keleten. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. ami történt velem. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van. FEJEZET Az történt.íme. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben. a következőképpen folytatta: . keletkezett . hogy mindent elmondjak nektek. 10. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. ahogyan az előbb mondtam nektek.és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. ami a ruhámban van. Te vagy az Első Rejtély. most felöltöttem a ruhámat. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Az öt szó a következőt jelenti: 0. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. Rejtély. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Mi ugyanazok vagyunk. Veled teljesen egyek vagyunk. amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben. nagy világosságerő szállt le. Még egy kis idő. mely kint van a világban . mielőtt 21 . ez a tökéletes kimenet és bemenet.

míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. mint mi. Mert méltó vagy rá. az Öt Segítő Rejté­ lye. az Első Parancsolat fényessége. Most elküldtük neked a ruhádat. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. Abban a ruhában pedig. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. mely nekünk egy részünk. a Hét Amen és Hét Hang. Ezen kívül benne van a fény- 22 . Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. mely kezdettől fogva a tiéd. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. aki a gyermek gyermeke. az idő beteljesedett. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. amelvet az utolsó határon. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. Az ő nevét mi képezzük együtt. íme. amit már elküldtünk neked. amelyet most küldtünk neked. és az Öt Irányító. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél.megjelent. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. mivel inkább létezel. mely két öltőből áll. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. és előttünk vagy. hogy felruházzunk vele. azon kívül. Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. hogy az Első Rejtélybe.

íme. ezek minden lakójáé és területéé. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. és azoké. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. hogy megkapjad teljes fényességedet. ami a tizenkét eonban van. meg a tizenkét eon és archonjaik. meg minden mennyországban van. akik a tizenharmadik eonban vannak. és azoké. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. elküldtük neked ezt a ruhát. hozzánk jössz és elhagyod a világot. az idő beteljesedett. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. meg mindazoké. az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . Jöjj hamar hozzánk. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. íme. arkangyalaik és angyalaik nevei. valamint az ő firmamentumaiké. akik középen vannak. Szintén benne van azok nevének a fényessége. akik a szférákban vannak. akik jobb oldalon vannak. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. hogy felruházzunk vele. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. nagyon rövid az időd. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. meg mindennek a neve. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. Benne van mindennek a neve. ami a sorshatalomban. Jöjj hamar.

FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. csak a világosságot. FEJEZET Azután az történt. nagyon féltek. Amikor az első szféra kapujához értem. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. és meg voltak zavarodva. 24 . 12. amely az ő nevüket tartalmazta. negyvenkilencszer fényesebben. és egyszerre megnyíltak mind. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. ezt azonnal magamra öltöttem. Engem azonban nem láttak. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és a firmamentum kapui megmozdultak. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. rendkívül erősen világítottam. és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. Mind leborultak előttem.11. És minden archonok és hatalmak. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt. A mennyek kapujához értem. megmozdultak a kapuk. imádtak. és felmentem az első szférához. így erősen vilá­ gítottam. És minden kötelékük feloldódott. és rettegtek. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. mint a firmamentumban. és felmentem a magasba.

Itt is megmozdultak a kapuk. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. rendjeik és házaik minden kötelékei. Minden archon. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. mind rettegett. körzeteik és rendjeik. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és felszálltam a második szféra. engem imádni. imádták a fényru­ hámat. és minden. 25 . Megpillantották a fényruhámat. mérhetetlenül fényesen világítva. mely körülvett engem. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét.Beléptem a szféra házaiba. a sors-erők kapujához. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. 13. amikor meglátta nagy világosságomat. Mind egyszerre jött leborulni. így még jobban zavarba estek. és nagy félelemmel. Látták a nagy fényességet. Egyszerre leborultak előttem. és látták benne a nevük Rejtélyét. megpillantották fényruhámat. és maguktól megnyíltak egyszerre.

A fátylak maguktól félrehúzódtak. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. Amikor elértem a tizenkét eont. szférájukat és rendjüket. fényszikráik és csillagaik. Az eonok minden angyala. amikor meglátták nagy fényességemet. mely most más volt. mint a sorserők házaiban. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. 26 . mint az a fényruha. mint nálatok a földön. fátylaik és kapuik összevesztek. és nagy félelem fogta el őket.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz.az ő erőik. Egymásra támadtak. és a kapuk egymásra nyíltak. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. amely az emberiség földjén jött rám. arkangyala. mely még 49-szer fényesebb volt. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt.14. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. archonja és istene és ura és hatalma és kényura .

és élet-lehelet nélküli halottak lettek. 27 . hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. mind kimerültek. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. És nem tudták. megfordítottam. és úgy csináltam. A sors erőit és a szférát pedig. Úgy esett pedig. mint a föld lakói. és az eonokban futkostak. egymás ellen lázadoztak. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. ami történt. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. amelyen uralkodnak. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. Lezuhantak az eonokba. mivel nem értették a Rejtélyt.15. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. hogy ki ellen harcolnak. hogy mindig balra nézze­ nek. És Adámász. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják.

majd így szólt: . te áldott. további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. te. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. Jézus. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. az hallja. 17. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. amelyen uralkodnak. akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem. így szólt hozzájuk: . az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . Úgy lett. hogy hat hónapig balra nézve.Uram.Akinek van füle. akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. A sors erőit és a szférát. parancsold meg. Én pedig elvettem erejük egyharmadát. 28 . egy óra hosszat a levegőbe meredt. hogy nyíltan beszéljek. beszélj nyíltan.16.Mária.

Az archonokat kell Egyiptomnak látni. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. és akik a méhéből idéznek. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. Azt mondtad. és akik a földből idéznek. mert mulandó anyagok. hogy akinek van füle az hallja. hogy nyíltan szóljak. hogy az igédet helyesen értsük. Ez azt jelenti. azért mondod. ó.18. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Mert megfordítottad a szféráikat. megfordítottam. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". az igét. melyet hozzánk intéztél. 29 . hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. amelyeken ural­ kodnak. hogy „nem fogjátok tudni. hogy többé semmit se tudjanak. hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. mit tesz majd az Úr. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. Azért mondtad.Ezzel kapcsolatban. és tudják. azokban a Rejtélyekben. mit teszel mostantól kezdve. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . hogy megjelentessék néked. . mint végzett Egyiptom felől az Úr. Uram. Szabaóth". az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. Halld tehát Uram. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket.Uram. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat.

Jézus azt felelte Máriának: . hogy mit tesz az Úr. megjelentetem neked. 19. Jézus elé lépvén leborult előtte. mely most a te anyagtestedben van. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól." Szabaóthtól. mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. Szabaóth. hogy megtudd. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön. hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. ahová mentél.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. azt mondta 0: . mondtad nekünk. hogy „akinek van füle. 30 . hallgass meg. ujjongott.Uram. és engedd. és lábait imádván azt mondta: . mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. Uram Jézus.Jól mondtad. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. az hallja". a jótól.Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára.

ahogyan kezdetben tették. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. akik a tizenharmadik eonban vannak.20.Uram. FEJEZET Mária így szólt: . F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. az emberek. és megmondhatják. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik. aminek meg kell történnie.Nem úgy fogják elvégezni. 2 1.Uram. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. akkor sem- 31 . vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . hogy a jó tetteket magakadályozzák. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. mostantól kezdve el tudják-e végezni. újra Mária kérdezett: . mert elvettem erejük egyharmadát. erről a területről nem vettem el erőt. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. De azoknál fognak erőt kölcsönözni. akkor jóslataik helyesek lesznek. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják. ahogyan kezdetben terjedtek.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják.

az semmi igazat sem fog találni. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. A látnokok is. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat. amikor jobbra fordultak. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. mivel neveik balra nézve másak. hanem megzavarodnak. Most azonban hat hónapig balra. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. mert a befolyásaikat. mert a műveiket. káprázatba és tévedésbe esik. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. sőt veszélyeztetik magukat. akkor nem fognak rájuk hallgatni. mivel befolyásaik. melyeket azelőtt a négyzeteikben. négyzeteik. mert ahhoz képest. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. négyzeteiket és más ábráikat. most másképpen néznek ki. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . Ehelyett nagy zavarba jön. hogy teljesen megzavarodjanak. négyzeteiket. éppoly kevéssé a háromszögeiket. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. amikor jobbra fordultan találják őket. most megfordítottam. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. mindent pontosan meg tudnak mondani. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. hogy mit tesznek. alti tudja így észlelni őket. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket.mi igazat sem mondhatnak.

22. amit mondani akarsz.hónapig balfelé elvégezni. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. és mondta Jézusnak: . vagy sem? 33 . melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására.Legyen. pályájukon való megzavarásukra. FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. megengedem neked. Fülöp így felelt. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. leborult előtte. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. Fülöp lépett elő. aki Jézus minden szavát feljegyezte.Uram.Uram és Megváltóm. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. ahhoz egy kérdést tegyek fel. hogy előadd. ahová szolgálatod alapján mentél. hagyj megszólalni. hogy amit mondtál. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . és lábait imádván [illetvén] így szólt: .

az ékesen szóló és áldott. előlépett Mária. mely az ő világuk anyagában van. bizony mondom nektek. azok megsemmisüljenek. Ne haragudj. légy türelemmel irántam és engedd. s akiket nem mentenek meg. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . ha pályáikat nem fordítottam volna meg. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. s Jézus lábai elé borulva így szólt: . Ezért fordítottam meg a pályáikat. és kiadják az erőt. 34 . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. szám­ talan lélek ment volna tönkre. FEJEZET Jézus pedig felelt.Mondj bármit. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek.23. hogy hozzád szóljak. s én nyíltan megmagyarázom neked. létszámának betelése sokáig elhúzódna. 24. Hogy akiket meg lehet menteni. és a tökéletes lelkek. Bizony. amely­ ből lelkeket csinálnak.Uram. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. és nagyon sok idő menne veszendőbe.

ahogyan Jeu. És Melkhisédek. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott.mivel pedig elviszi onnan. azok felháborodnak -. Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját. Halld hát Mária.Mária így szólt Jézushoz: . s hallgassátok. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. hogy köreiket gyorsabban fussák be. FEJEZET Jézus így válaszolt: . s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. Amikor aztán eljön Melkhisédek. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. ahogyan Jeu állította be őket.Kitűnő. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket.Uram. Mária! Jó kérdést teszel fel. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . a szemük könnyéből és a testük verejtékéből.

akkor bennük az erő kezd megszűnni. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. Ott pedig lelkekké válnak. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. újra kijött. akkor ezekből kivonják a fényerőt. meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. felfelé nézvén. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik. és csinálnak belőle emberleikeket. háziállatleikeket. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. mígnem átadhatják Melkhisédek. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. állatok. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. ahogyan szokta. hogy Melkhisédek. A sorserő archonjainak szolgái. 26. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. s így működtek. Amikor pedig időben észrevették. vadállat­ leikeket és madárleikeket. akkor. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. lefogytak. birodalmuk megsemmisül. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját.fényüket a világosságkincshez viszi. Ha pedig erőtlenek lesznek. ahogyan mondtam nektek. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. hüllők. s leküldik ezeket az emberek világába. mielőtt az erejüket csök­ kentették. és az emberek. úgyhogy kimerülnek. hüllőleikeket. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. gyengék és erőtlenek lettek.

Zabálják tehát. és nem hagyják már. aki a világosságot kapja. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 .szféra archonjai közé. ezeket az erőket meg­ tisztítja. melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott. azért. s így már nem hagyták. Most már a saját anyagukat zabálják. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. és az erőket (lélekerőket). hogy ebből lelkek készüljenek a világnak.akkor ezt tették két cikluson keresztül. Felháborgatta őket. hogy ne menjenek tönkre. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. s oda hatott. Melkhisédek pedig. bekebelezik. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. 27. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. s hogy a tökéletes lelkek száma. és világosságukat a világosságkincshez hordja. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. felmentem. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. ahogyan mindig szokta. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. amelyek őbennük az erők.

és menetüket felgyorsíttattam. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. ahogyan azelőtt volt. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni.ragyogott. Ádámász. s meg akarták ragadni. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. elfordítottam a szféráikat. Amikor elvettem erejük egyharmadát. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. egy ideig pedig jobbra nézzenek. Köreiket kisebbre szabtam. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. Ezt tették. nem tudván. a nagy kényúr. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. hogy egy ideig balra. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. Úgy megbolygattam őket. mely így felgyorsult. s úgy intéztem. háromszögeikre és nyolcszögeikre. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. meg sorserőik és szférájuk pályáját. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. hogy ki ellen harcolnak. ösvényüket könnyebbé tettem. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák.

az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. és sok lelket semmisítettek volna meg. akik részesülnek a Rejtélyekben. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz. Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. Ez a válasz részletes kérdésedre. s őt imád­ ván azt mondták: . mert ezek a kiválasztottak. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. Mind leborultak. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg. 28. a tanítványok egyszerre borultak le. és azt mondta tanítványainak: .Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. Amikor Jézus így szólt. Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál.Halljátok a dolgokat. melyet maguk ettek volna meg. ők és velük vadházasságban élő társaik. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . FEJEZET Jézus folytatta beszédét.

az isteneik és fényszikráik és csillagaik. az ő nemzetleneik. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. három­ szögeikben és más aspektusaikban. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. 29. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. Amikor elhagytam azokat az eonokat. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. Imádattal nézték azonban némi távolságból. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. s megpróbáltak közelebb kerülni. Amikor elértem a fátylaikat. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. s emiatt rettenetesen megijedtek. Elgyengültek. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. mint az archonok abban az órában. amikor elvettem az erejüket. akikben már nincsen lélegzet. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. FEJEZET Ezután az történt. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. egyszóval a nagyjaik mind látták. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. úgy volt. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . négyszögeikre és más aspektusaikra. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon.

akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. az ő magasabb helyére. amelyeket Authádésztól. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. 41 . az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. És azok közül senki sem volt vele. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. aki a párja. és az ő [emanáció]. mérhetetlen fényességemben. De a magasabb világosságot dicsérte. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba. Nagyon búsult a kínok miatt is. hogy ez hogyan történt Úgy volt. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. meglátott rendkívül ragyogó.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. amelyeket a nagy. a tizenharmadik eonban. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. nagy izgalom fogta el.

.

PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. és rettenetesen gyűlölték őt. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. Háromszor-hatalmas Authádész is. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. akkor a nagy 44 . az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban. hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. így meglátta a véreivel. akkor az történt. egyszer azt hallottam tőled.Uram. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. Erre azonban nem volt képes. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. láthatatlan test­ a magasba pillantott. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott. és így szólt: . Éppígy gyűlölte őt a nagy.30. amikor az archonok adják le a tisztájukat. Jézus válaszolt. Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. előlépett Mária. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. aki fölöttük volt. és azt mondta tanítványainak: . hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. hogy oda jusson. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod.

s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. s arra csábította. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. anyagi. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. melyek fölöttük voltak. 45 . mert PlSTIS volt őnáluk. s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. a káosz területére. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. s ő is haragudott PlSTIS őt. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. és a fényt kereste. amelyet látott. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. hogy a magasságokhoz megy fel. amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni. állandóan búsult. nagyon hatalmas lényt. SOPHIA SOPHIÁRA. majd pedig oda akarjon jutni. Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. És gyűlölték őt az archonok. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására.

FEJEZET Erre az történt. Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá. akiről gyakran beszéltem nektek. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. amelyet először a magasságban pillantott meg. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. hogy abból a világosság­ ból származik. melynek egyik fele tüzes. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. mivel dicsőségre pályázott. hogy magához vegye. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. világosságát és elnyelte. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották.31. Nem tudta. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. hanem azt hitte. s amely a fénykincs függönvéből való. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. 46 .

32. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. elvették tőlem. ó Világosság. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. tudod. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. segítségemre siessen. hall­ gasd meg most. És a magasba pillantottam. mert azt hittem. tudták. s magamhoz veszem azt a világosságot. láttam ott egy világosságot. és a magasba néztem fel. mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. hogy én ártatlanul cselekedtem. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. 5. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. 0. s amelyben hitt. ó. 3. Lenéztem az alsó területekre. amiben hittem. Igazság Világossága. akiben kezdettől fogva hittem. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. 47 . A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. és a világossá­ got. Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. Világosságok Világossága. a vezeklésemet! Ments meg. amelyet kezdetben látott. hogy azok nem jönnek a segítségemre. melyet én nem őtőlük vettem. Most pedig. És segítségért kiáltottam. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. holott én velük semmi rosszat sem tettem. ó Világosság. hogy a fény. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. Alaptalanul gyűlöltek engem. És mentem. 2.

hogy ez a sötétség lehúzzon engem. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Uram. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. ó. aki nem teljesítette a parancsodat. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . megváltassak Authádész teremtményeitől. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. melyet a magasságban láttam. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól.6. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. Én pedig ott voltam. És az eonok kapuőrei kerestek engem. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. Ez történt velem. erők világossága. 11. siránkoztam és a világosságot kerestem. És minden archon és eon gúnyolt engem. Világosság. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. Mert miattad. hogy sugározza ki alkotása erejét. s ne hagyd. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. Ne hagyj a szükségben. Haragszik rám. ahol a szégyen borít engem. mert az ő eonjában voltam. és hittem benned. Ments ki e sötétség anyagából. és eljönnél most megmenteni engem. Uram. ó. ó. mert nagy a te irgalmad. Eljött rám Authádész haragja. Ne hagyd. Világosságok Világossága. kigúnyoltak engem. 12. 13. 14. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. 9. Ha lennél oly jó. 10.

nem tudván. 49 . hagyd elbukni őket. de nem jött. Vártam. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál.16. hogy eljön-e küzdeni értem. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. Amikor a világosságot kerestem. azok nyilvánvalók előtted. Bosszuld meg rajtuk. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. Válts meg az archonok miatt is. világosság. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. de nem találtam őt. És ami­ kor az erőmet kerestem. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. Zárd ki őket az ő istenük. Járj el velük tetszésed szerint. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. hogy tehetetlen lenne velem szemben. amit Authádész teremtményei hoztak rám. hogy jön. őket magukat buktassa el. annál inkább üldöztek engem. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. 20. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. akik gyűlölnek engem. hogy ezt a gonoszságot magától tette. 22. Vártam pár­ társamat. anvagot adtak nekem. A saját bosszújukat ereszd rájuk. s ítéleted ragadja meg őket! 25. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. sötétséget adtak nekem. Most pedig. mert nagyon kínlódom! 18. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. a sötétség és az anyag. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. aki azt hitte. ó. Hallgass meg. és erőt ad nekem. Authádészük területéről. Hallgasd meg hamar az imádságomat. 21. és mentsd meg az erőmet! 19. Maguk gabalyodjanak bele. ó Világosságok Világossága.

34. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. aki benned és velem van. 50 . hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. 32. akik töredelmesek. mely bevezet a világosság kapuin. hogy azokhoz számítsanak. ott fognak időzni. s akik ennek a világosságát megtisztítják. akik a Rejtélyeket megkapják. ó. Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. 29. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. Örüljön minden anyag. Mert elvették tőlem az én világosságomat. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból.27. 28. mihelyt azok mond­ ják ki. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. ó. És ne hagyd azokhoz számítani őket. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. és minden. 36. akik sietnek megbánni. És ne hagyd. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei. 30. ó. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem. ami bennük van. És azoknak a lelkei. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. Világosság. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. Keressétek a világosságot. és újra zaklattak. és hiányolom az én világosságomat. Világosságerőt vettek el tőlem. így hát. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. Világosság. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. minden eonok Urát. 31. dicsőítem a te nevedet. Világosság. a dicsőségben. 35. És egy város készül a világosságban.

Az Abisszusz mély sarába estem be.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. 6.Uram. 3. és mindent megmondott. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. mely velem van. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . és borítja pironság az én orcámat. és az áradat elborít engem. és hallok az én világosságerőmmel. Mert teéretted viselek gyalázatot. Atyámfiai előtt idegenné lettem. Uram. és az én bűneim nyilván vannak előtted. Amit nem ragadtam el. Nos. Ne szégyenüljenek meg miattam. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. erők Istene! 7. 5. akik ok nélkül gyűlölnek engem. felébresztett engem. Mária lépett elő újra. az hallja. akik téged keresnek.33. 0. ami történt vele. hol meg nem állhatok. ó Uram. bűne megbánásával kapcsolatban. várván Istenemet. 4. azt követelik tőlem. akik tebenned remélnek. Isten. te tudod az én balgatagságomat. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. és anyám fiai előtt jövevénnyé. Szabadíts meg engemet. A te szellemed. Elfáradtam a kiáltásban. zsoltárban: 1. Többen vannak fejem hajszálainál. 8. fene­ ketlen tengerbe jutottam. Izraelnek Istene. 51 . erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. amikor bűnét megbánta. ó Isten. hatalmasak a vesztemre törők. Szemeim elbágyadtak. és így szólt: . akik ellenségeim alaptalanul. kiszáradt a torkom.

Siess. 13. Uram. 10. őrizd meg az én lelkemet. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Gyászruhát öltöttem. s az is gyalázatomra vált. és el ne nyeljen az örvény. te tudod. Ments ki engem az iszapból. de hiába. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. Jól ismered minden szorongatómat. Ontsd ki a te haragodat reájuk. az én gyalá­ zatomat.9. 21. vigasztalókra. A gyalázat megtörte a szívemet. és szomjúságomban ecettel itattak. 20. 12. hogy el ne süllyedjek. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. Hallgass meg engem. megtorlás és bosszúságuk. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. mert szorong az én lelkem! 18. és váltsd meg azt! 19. 22. hallgass meg engem. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. de nem találtam. Hogy el ne borítson a vizek árja. ó. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. 23. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. szégyenemet és pirulásomat. 11. és a borozók rólam énekelnek. Sőt ételemben mérget adtak nekem. Vártam a részvétre. Uram. és kigúnyoltak engem. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. A kapuban ülők rólam fecsegnek. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól.

Dicsérem az Istennek nevét énekkel. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. és magasztalom hálaadással. Keressétek Istent. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. Legyen az ő palotájuk puszta. Mert akit te megvertél. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. 53 . és megépíti Júdának városait. és abban laknak majd. 27. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. 31. akik szeretik az ő nevét. és a te igazságodra ne jussanak el! 28.25. és a foglyokat nem veti meg. 34. Mert megmenti Isten a Siont. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. A te üdvösséged. Dicsérjék őt az egek és a föld. Álnokságra álnokságot halmoznak. 32. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. óvjon meg engem! 30. azt üldözik. szedd össze bűneiket. Töröltessenek ki az élők könyvéből. Isten. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. ó. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35.

Világosságok Világossága. Világosság. így szólt: . ó. Mária! Bőségesen áldott vagy te.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. és így szólt: . FEJEZET Jézus folytatta. 0. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Mert te vagy az. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. te vagy a mindenben boldog teljesség. benned bíztam. Szabadíts meg. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. ó.Uram. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2.34. ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5.Nagyon jó. Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak. így szólt: . Világosság. 35. 54 .

Amikor pedig benned hittem. 9. Világosság! 10. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. 11. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. Világosság. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. Szájam tele van dicsérettel. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. Ezért. Világosság. 7. mellyel taló énekkel a Világossághoz." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. És te magad sugároztál ki engem. Akik az erőmet akarják elrabolni. ó. Ezért tehát. ó. Világosság! 8. ó. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Világosság. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Te vagy a Rejtélyem. és az erőmet ellenőrizték. ó. ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 .6. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. ne hagyj el. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. ó. El akarták venni minden világosságomat.

Uram. annyit beszél. Reád támaszkodtam születésem óta. hogy megérti az Én szavaimat. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. anyámnak méhéből te vezettél ki engem. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. nem állhatjuk ezt az asszonyt. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. azt mondta: . 6. és ezt mondta Jézusnak: . Uram. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. 0. mert nem hagy minket szóhoz jutni. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. Én Istenem.36. Péter pedig felelt. Akkor hát Péter. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. mert kőszálam és menedékem vagy te! 4.Uram. ahová menekülhessek. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. ne szégyenüljek meg soha! 2. ó. Légy erősségem és sziklaváram. Uram Istenem. Mert te vagy az én reménységem. hogy megérted latot testvéreid előtt. és így szólt tanítványainak: . az lépjen elő és beszéljen. Gondolkodásom mindig reád irányul. Péter.Értitek-e. tebenned bízom. Most pedig látom az erődet benned. és így szólt Jézushoz: .Halljad. Jézus felelt. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. Istenem.

siess a segítségemre! 13.)ól van. Én Istenem. ne hagyj el engem! 10. együtt tanácskoznak. mikor elhuny az én lelkem. és akik lelkemre törnek. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. de te vagy az én erős bizodal­ mam. 8. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. Bizony. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. 57 . mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek. Mintegy csudává lettem sokaknak. ez az ő megbánásának megoldása. ó. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. Szégyenüljenek meg. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. Megtelik szájam dicséreteddel. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. Péter.7. minden napon a te dicsőségedet zengem. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. így szólván Péterhez: . mondván: 11. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. te vagy a megváltóm. 9. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. Uram. mert nincs aló megszabadítsa! 12.

melyet elvettek! És az erőre éhezem. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. Világosság. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. amit elraboltak tőlem. 4. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. mondván: Legyőztük őt. azok örüljenek és ujjongjanak. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. ó. Hamar váljanak sötétséggé. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. te vagy a megváltóm és megmentőm. Ments meg most tehát. és akiket a földön nem fogadtok be. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. Akik azonban a világosságot keresik. tarts meg és válts meg engem! 2. erők világossága. akik szorongatnak engem. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. 58 . És akik a te Rejtélyedre vágynak. hogy akiket a földön befogadtok. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. Világosság. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. mert hiányzik az én világos­ ságom. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. ó. 0.Bizony. 0.

Uram irgalmazz és szánj meg. és mély alázattal. te boldog vagy. 59 . Márta pedig válaszolván. hogy: kitűnő. az én segítségemre siess! 2. és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. Isten. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme.Boldog. akik a lelkemre törnek! 3.Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. akik azzal gúnyolnak. leborult a lábai előtt. az én szabadításomra. Hirdesd ki tehát . Isten.38. Uram. megcsókolta azokat. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. Mielőtt Jézus befejezte volna. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. aki alázatos. ó. amikor a mennyeket dicséri. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. sírva azt mondta: . nagyszerű! 4. ó. és így szólt: . Uram. Jézus pedig megfogta Márta kezét. hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. zsoltárban: 1. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően. lépjen elő. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. így szólt: . mert irgalmasságot nyer. előlépett Márta. Márta. Szégyenüljenek meg és piruljanak. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. Nos.

39. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. 5. hogy elrabolják a maradék világosságát. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. Jézus folytatta a beszélgetést. és szép. és így szólt tanítványaihoz: . hallgasd meg a panaszomat. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. Márta. amelyre építek. elfelejtettem [elhanyagoltam]. hanem védj meg. amikor hozzád könyörgök! 3. istentelen].A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. aki magányosan lóg a levegőben.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. 0. 4. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. így szólt: . nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban.Kitűnő. A Rejtélyt. démonszerű lény lettem. Világosság. Authádész teremtményei beszorítottak engem. melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Mert az én időm szellőként illant el. Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. s mulandó anyag lettem. Furcsa [idiotikus. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. És szolgalénv [dékán] lettem. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. és társpárom azt mondta magának: 9. 7. . A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. 60 . 6. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. 8.

Megnyilvánította az ő Rejtélyét. 14. A te parancsolatod küldött le. Ez tehát a Rejtély. Világosság. az örök világosság vagy. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. 16.10. Ezek jöttek rám. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. az teljesült. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. És a te határozatod. 61 . Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. 15. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. Az én erőm megkristályosodott bennem. 20. ó. mely akkor születik. hogy az anyaga is megmentessék. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. mint a káosznak egy ereje. 12. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. Most tehát. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. Te azonban. hogy keresni fogsz engem. És ez az az idő. 11. mivel a szám teljes lett. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. 21. ó. akik a lenti területeken vannak. az egeket fogja magasztalni. Világosság. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. Amit nyomoromban rám parancsoltál. Eljött az időm. hogy itt vagyok. amelyet elhatároztál. 19. 13. 18. kelj fel. Uram. 17. A nem pedig. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. és lesüllyedtem. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa.

Letaroltatott és megszáradt. így szólt: . PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. adj engedélyt nekem megoldására. olyanná lettem. Jézus így szólt Jánoshoz: . 6. 5. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. mint a magányos madár a háztetőn. Virrasztok és olyan vagyok. Most pedig aki megérti. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem. mint a fű az én szívem. Uram.Uram. János válaszolt. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. mikor kiáltok. Mert elenyésznek az én napjaim. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. és csontjaim. hajtsd hozzám a te füledet. hamar hallgass meg engem! 3.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. 62 .Uram és Megváltóm. mint a füst. Hasonló vagyok a pusztai csókához. mikor szorongatnak engem. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . 4. 7. üszkösök. hallgasd meg az én imádságomat. előlépett János. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. zsoltárban: 1. mint valami tűzhely.40. és így szólt: . Amikor Jézus ezeket mondta.Ez meg. mint kuvik a romokon. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102.

18. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. 15. 63 . hogy meghallja a foglyoknak nyögését. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. megszá­ radtam. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. 20. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. magam pedig. Uram. örökké királyi székedben ülsz. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. és azoknak imádságát meg nem vetette. De te. 16. 10. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják.8. Napjaim árnyéka megnyúlt. és italom a könnyekkel vegyült. 14. És a pogányok félik az Úrnak nevét. 13. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. és földhöz vertél engem. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. a mennyekből a földre nézett le az Úr. mint a fű. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. 11. és megláttatja magát az ő dicsőségében. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. és elfogadják az országukat. Te kelj fel. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. mert eljött a megszabott idő. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. 12. 17. 19. 9.

hogy vezettessék ki a káoszból. hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. 64 . FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. még nem fejezte be teljesen. az esdeklésemre! 3. És az Első Rejtélv parancsa. és el akarták rabolni egész világosságát. János. Figyelj fel. Világosság. Ez a magyarázata. ó. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2.Újra az történt. még nem ért el engem. te tiszta [szűzies]. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. Dicsérlek a himnuszaimmal.Kitűnő. 41. Az történt. Uram. azt mondta Jézus neki: . Erőm ugyanis sötétséggel telt meg.21. és világosságom a káoszhoz süllyedt. üdvösségem világossága. A mennvekben dicsőítettelek. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. 0. Jézus pedig folytatta beszédét. s felkiáltott. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. és így szólt a tanítványokhoz: . aki a világosságban fogsz ural­ kodni. tanítványai között. PlSTIS SOPHIA esdeklésének. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét. hogy mentsem ki a káoszból. Imádkozó könyörgését.

Jöjjön el rám a te világosságod! 15. 7. és mindent.4. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. Én azonban megbecsültelek. Világosság. amit akartál. sötétségekbe és anyagba. melyek halottak és erőtlenek. 65 . Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. akik a te törvényed szerint eljönnek. felálltam és lementem. mint az anyagi testek. ó. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. s a te parancsodra mentek tönkre. Olyan lettem. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. aki megmentené őket. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. Mert elvették az én világosságomat. Világosság. 8. felkelnek-e a sötétség­ ben. 10. Olyan lettem. 0. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. mint az anyagosodott lények. 14. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. s karjaimat feléd tártam. És még nem semmisültem meg teljesen. és eljönnek-e. 9. hogy eldobják őket a káoszban. mint a káosz archonjai. 5. akiket te nem mentettél meg. melvektől megvonták az erőt. Rám sújtottad törvényedet. Magam is olyan lettem. 6. Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13.

egész idő alatt szorítottak engem. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. melyet a káoszban mondott. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. De nem tudok előlépni. hogy beszélhessek veled. 17. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. engem bíztál-e meg egyedül azzal. melyeket nekem elren­ deltél. És körülvettek. És akiben a szellem felbuzdul. Fülöp. És nem engedted. A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. mint a vizek. és a bűnbánatának magyarázására. hogy a világról gondos­ kodjak. A te törvényed jött rám. és az ijedelmek. az hallja.16. az lépjen elő. 18. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő. és letette a kezében tartott könyvet . megzavartak engem. te áldott. Veled együtt 66 .mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. hogy társpárom megszabadítson szükségemből.Akinek van füle. így szólt hozzá: . így szólt: . mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. Ez tehát PlSTlS támadta őt.Uram. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke.Halljad.

hogy „akinek van füle. és az én erőmmel kész vagyok hallani. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. amit láttok majd. Fülöpnek azt mondtad: „Te. Ami téged illet. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. Most azonban te lépj elő. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. Ha betelik. hogy azokról tanúskodj." A három tanú Fülöp. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: . hárman vagytok. Mária. Tamás és Máté. Meghallgatsz-e engem. az hallja".Kitűnő." Halld. amit láttok majd. az hallja. 67 . középre állt Fülöp mellé. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével.Uram. 43. és hirdesd amit akarsz. és mindent. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. akkor lépj elő. az én fényben-lakómnak van füle. minden dolognak a felírásával.Akinek van füle. amit mondtál. Fülöp. Tamás és Máté. ez az ige magyarázata. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Ekkor újra Mária lépett elő. és így szólt Jézushoz: . Ezek hallatán Jézus azt mondta: . Megértettem.

hozzád terjengetem kezeimet. Uram. Mély sírba vetettek engem. 7. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. kiáltalak téged. 10. hogy dicsérjenek téged? 11. és minden vajúdásoddal nyomtál engem. és így szólt Jézushoz: . Fel! 8.Uram. 2. A szabadok a holtak között olyanok. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . és megmondhatod. Aztán előléphetsz. hanem ők engem. akik odadob­ va. Nem én hagytam el őket. mert elszakaszttattak a te kezedtől. mint a megöltek. zsoltárban: 1. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. a halál sötétségeibe és árnyai közé. sírokban alszanak. mindennap. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. éjjel-nappal kiáltok neked. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. 9. Jusson elődbe imádságom.Azután ülj le. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. utálattá tettél előttük engem. Uram. és jegyezd fel minden beszédemet. Fülöp válaszolt. 6. 5. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. akinek nincsen segítője. amit a szellemed megért. A te haragod reám nehezedett. 4. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. Most pedig hirdesd ki megoldását. akikre többé nem emlékezel. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. szabadításomnak Istene.

12. ismerősöm: a sötétség. roskadozom. És a világosság megbocsátotta a bűnét. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. Uram. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. amikor a káoszban szorongattatott. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. De én hozzád rimánkodom. 17. amelyről meg­ feledkeztél? 13. amit engem tenni látsz. ha fel­ emelkedtem. 18. a legmélységesebb sötétségben. egész nap. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. mint a vizek. megaláztattam. Jézus folytatta beszédét. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. » 69 . így szólt: . ó Világosság. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. Jer azonban. 44. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Körülvettek engem.Nagyon jó. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. 14. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. 15. 16 Viselem a te rettentéseidet. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1. ülj le újra. és így szólt a tanítványaihoz: . szeretett Fülöp. Téged dicsértelek. Általmentek rajtam a te búsulásaid.

Nos. akinek az értelme ránemesedett. ha a magasság helyeire jutnak. és mondta: . a te világító nevedért hittem benned. Világosság. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. Mert te vagy a megmentőm. mentő Rejtély van. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. amikor a magasságban lévőkben volt. akkor nem állom meg a helyemet előtted. 6. meg akkor is. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. 7. Mert a világosság irgalmas. 5. Ha megemlékezel a bűnömről. 8. A világosságban bízzon bennem minden erő. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Világosság. akkor. 4. ó. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. és akkor is bízzanak abban. 45. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt.Uram. az értse meg. és megvált minket. Hallgassd meg a bűnbánatomat. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. zsoltárban: 70 . és hagyd. ó. és elhagysz. A világosságban egy nagy. amikor a káoszban volt.2. így szólt: .

Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. hogy addig marja a zsarnokokat. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták.Kitűnő. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. ott lesztek ti is velem. ald világossága tisztáját nem adta ki. kicsoda maradhat meg? 4. András. Bizony. 6. Ha a bűnöket számon tartod. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. Jézus ekkor azt mondta neki: . 5. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. bizony mondom nektek. Bizony. hogy féljenek. Uram. az emberek teremtésétől az állatok. megparancsolom. A mélységből kiáltok hozzád. Az én lelkem a te igédet várja. Uram. Hiszen tenálad van a bocsánat. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. 71 . Uram! 2. 8. mint az őrök a reggelt. mert a te neved miatt bíztam benned. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. amelyen a tökéletesek átmennek. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. Hallgasd meg az én szómat. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. a barmok és a hüllők teremtéséig. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. minden istenektől a démonokig. a Világosságok Világosságától az anyagig. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. És megparancsolom a bölcs tűznek. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. minden uralkodótól a szol­ gáikig.1. jobban várta az Urat.

látni akarván. Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. látni akarván. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. és így szólt: .Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. 46. újra nak-e. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el. Amikor azt mondod. Amikor a magasság felé fordult. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében.Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. hogy a „keverék feloszlatásánál. Erre 72 . hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . pedig a jobbod felől. Uram. hogy elfogadtatik-e a megbánása.Igen. mi. így szólt: . a te tanítványaid. kárörvendeztek.Megértitek-e. és a magasság felé fordult. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött. megértettem a te igédet. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. Mária. azt látta.

Mert aki benned bízik. 7. a hibámat. Erőim előtt pedig. Ne hagyj megcsúfolni engem. mert a te irgalmad örök. Világosság. 4. én világosságom! 2. Ne ródd fel nekem. 6. hozzád emeltem fel az én erőmet. 0. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani.nagyon elszomorodott. Világosság. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. az nem szégyenül meg. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára. A te neved Rejtélye kedvéért. 0. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. Világosság. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. ó. az ő Gnózisára fogja megtanítani. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. Vezess a te világosságodban. és tudasd velem. Benned bízom. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. 11. 10. hanem vétessék el tőlük. ezt mondván: 1. Mert jóságos és igazságos a Világosság. Világosság. ó. Ügyelj a megmentésemre. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . És erőimet. 9. mutasd meg nekem a te utaidat. Akik elrabolták az erőmet. ó. Világosság. Uram. maradjanak a sötétségben. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. amelyen megmenekülök a bűneimtől. ó. és ne legyen hasznuk az erőből. ó. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. Világosság! 8. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat.

15. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. az legyen józan. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli.12.Nos. 20. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. mert benned hittem. és ujjongok. hogy ezeket megjelentetted nekünk. Mindenkor hittem a világosságban. Ezért. Aid a világosságban bízik. ó. 22. melyek szorongatnak engem! . akik abban bíznak. Tamás lépett elő. amelyik neki tetszik. és ments meg. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Világosság. 16 Őrizz meg. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. nagyon józan. akinek az értelme világos. És bolondnak tartottak engem. 13. A világosság mindenkinek erőt ád. értelmem szabadon van énbennem. ó. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. 14. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. mert rád vártam! 21. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól. 19. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. Eddig előre 74 . és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. józan vagyok. Világosság.Uram. Nézd. és bocsásd meg a vét­ kemet. ó. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. aki hisz őbenne. Oltalmazd az erőmet. annak azt a Rejtélyt adja. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. Világosság. és így szólt: .

Uram. Senki sem szégyenül meg. ne szégyenüljek meg. hogy megadja zatát. ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. mindennap várlak téged! 6. akik ok nélkül vétkeznek. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. a lelkemet! 2. Igazságban járatja a szelídeket. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. ösvényeidre taníts meg engem! 5. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. 4. mert azok öröktől fogva vannak! 7. mert te vagy az én szabadító Istenem. 3. Emlékezzél meg. amelyet választott. aki téged vár. mert sok az. 12. Benned bízom. A te nevedért. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. Uram. Most tehát. ló és igaz az Úr. Kicsoda az. szégyenüljenek meg. a te jóvoltodért. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Útjaidat. Uram. mert mindegyiket magam elé engedem. zsoltárban: 1. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. 9. Hozzád emelem.engedtem a testvéreimet. 11. 25. Uram. Uram! 8. az irgalmasságodról és kegyelmedről. Uram. ismertesd meg velem. azért útbaigazítja a vétkezőket. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. bocsásd meg bűnömet. nehogy megharagítsam őket. 10.

Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. mert téged vár­ lak. Még egy kis idő. Uram. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. és magzatja örökli a földet. mivel megértitek. mert árva és szegény vagyok! 17. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. 76 . bocsásd meg minden bűnömet! 19. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18.Kitűnő. Tamás. Isten. 16. 22. 14. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. Annak lelke megmarad a jóban. Bizony. mert ő húzza ki lábamat a csapdából. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. és szövetségére oktatja őket. ó. Az Úr erőssége az őt félőknek. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. amit mondok. Ne szégyenüljek meg. Tekints reám és könyörülj rajtam. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. Mentsd ki. kívülről bentig és bentről kintig. Lásd meg ellenségeimet. hogy benned bíztam! 21. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. azt mondta neki: . Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól.13. hogy kap­ tatok az én szellememből. 15. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. Eláradtak szívemnek szorongásai. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket.

hogy mégsem viszik ki. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. fel is fogják vezetni őt a káoszból. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. Azt hitte. Hallgassatok azonban tovább. hogy ez a világosság az ő segítője. De irgalomból. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. hogy az az egyetlen igaz világosság. hogy erősen megtámadják. hogy most kivezetik őt a káoszból. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. és bűnbánatát elfogadják. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. magamtól. mert azt hitték. melyet egykor látott. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. és azt mondta tanítványainak: . Azt mondta tehát: 77 .Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. hogy én voltam a segítője. s amelyben hitt. Engem egyáltalán nem ismert fel. azonnal újra neld fordultak. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban.47. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. hogy kihirdessek nektek mindent. hanem ellene fordultak. Amikor azonban észrevették. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették.

Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. 5. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. így folytatta: . melvet csapdának állítottak fel nekem. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. a te Gnózisod szerint. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. A te neved Rejtélye miatt vezess. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. Te jöttél mentésemre. ó. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. akik ellenőriznek engem. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból.1. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. Én pedig a világosságban bíztam. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. 7. Világosság. Haragudtál azokra. Igen. ó. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. Világosság! Igen. Mert te vagy a megváltóm. Benned reménykedtem. 6. 48. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. szabadíts meg. és tehozzád fogsz engem vezetni. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. és vezess el a te világosságodhoz! 3.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. 8. mert te vagy a megváltóm. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból. ó. hogy ményével. hogy irgalmaztál nekem. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 .

12. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. 79 . ó. 16. a te kezedben van. Testvérem. Küldjed a te világosságodat énreám. amikbe kerültem. Irgalmazz nekem. azok miatt." 15. mint egy anyagi erő. És időm száma fogyatkozik. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. amelyben nincsen világosság. mert elrabolták az erőmet. mert orcád előtt semmi vagyok. azt mondván. amelyeknek a helyein tartózkodtam. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. 14. mert téged dicsértelek. 10. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. Az eonok archonjaival szemben. amíg a káoszban vagyok. melyet rendeltél nekem. ó.9. akik gyűlölnek engem. Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. Olyan lettem. ó. 13. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. Világosság. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. az erőm és az eszem elsötétítve. Mégis bíztam benned. mely az archonok hulladéka. és minden erő megrendült bennem. Világosság. Ne hagyj megszégyenülni. vártam rád. 11. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. Sorsom. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Világosságom megcsappant. pártársam pedig nem mer segíteni nekem.

80 . akik ravaszul el akarnak nyelni engem. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. Uram. igazságoddal szabadíts meg engem! 2.18. sőt tágas térre állítod lábaimat. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". 6.Uram. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. 49. 4. Kezedre bízom szellememet. 5. 3. 8. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit. igazság Istene. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Hajtsd hozzám füledet. hogy megtarts engem. előlépett Máté. Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. hiszen te vagy az én erősségem. 7. hamar szabadíts meg. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. holott én semmi rosszat sem tettem velük. Én pedig az Úrban bízom. erődített házam. Te kimentesz a hálóból. melyet titkon vetettek nékem. Tebenned bíztam. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. ó. szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. és így szólt: . Te váltottál meg engem. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. Záruljon le azoknak a szája. Mert kősziklám és védőváram vagy te. légy nékem erős kőszálam. zsoltárban: 1.

Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. bűnöm miatt roskadoz erőm. ó. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. mint az elroshadt edény 13. Mert bánatban enyészik életem. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. szabadíts meg engem jóvoltodból. olyanná lettem. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. 15. és tervezik. Uram. elfutnak előlem. 12. amint együtt tanácskoznak ellenem. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. mert szorongattatom. 14. Töröltettem a szívükből. testem. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. Könyörülj rajtam. 11. akár a halott az emlékezetből. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. és kiasznak csontjaim. Ne hagyj megszégyenülni. 10. mivelhogy hívlak téged. kevélységgel és megvetéssel! 81 . és sóhajtásban múlnak éveim. akik az utcán látnak. Uram! 17.9. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. 18. lelkem. hogy elrabolják a lelkemet. Eletem ideje kezedben van. A hazug ajkak némuljanak el. De én benned bízom.

ami teljesen el 82 . amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. ahogyan az én Atyám adott nékem országot. mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén.Az történt ezután. Ezek után azt mondta: . akkor én a fénykincsben trónolok majd. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. Nos. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben.0. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. Mária . amit mondok? Mária lépett elő. Én azért országot adok nektek. Uram. és üljetek tizen­ két királyi széken. így szólt: . Veszítsék el az erejüket mind. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: .Megértitek-e.mondta Jézus. és a mindenség mennyekké emeltetett." . Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3.Kitűnő. Világosság. Verd le azokat. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban.Helyes.50. ó. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. és így szólt: . akik elrabolták az erőmet. akik elvették azt tőlem! 2. és erőtlenedjen el minden. aki meg fog menteni téged! 4. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. vedd el az erőt azoktól. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. Máté.

És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. mert azt mondják. Mert ellenem vonultak. És megmentesz azoknak kezéből. amelyet én nem ismerek. melyet saját magadért dicsérek. Hagyd. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. melytől el lesz véve ereje. ments meg! Tudom. Mert anélkül. Amikor kényszerítettek. 5. 83 . hogy én rosszat tettem volna velük. hogy Jeu angyalod leverje őket. 0. 12.akarja rabolni az én világosságomat. mely csapdát vet nekem. és hazugságokat szegeznek mellemnek. ragadja meg őket a sötétség. a sötétben ültem. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. mely elvette az én erőmet. 11. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. bántanak engem. Megtámadták bennem azt az erőt. Porladjon el az erejük. és örül. világosság. Világosság." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. Akkor ujjongani fog az én világosságom. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. 8. 13. amelyet nem fognak tudni elvenni. hogy megmentette a világosság. amelvben bízom. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő. 10. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". és vedd el Authádész gondolatát. 9. anélkül hogy észrevenné. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. Kényszerítenek engem. 14. 0. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. 6.

Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. 19. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. Rettentően sarokba szorítottak. ezen a helyen. fogukat vicsorgatták rám. és kísértésbe vittek. ahol az én helyem van. Nos.hogy meg fogsz menteni. és nem sajnáltak meg. mint a láthatatlanok. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. akik szükségbe visznek engemet. Világosság. Én pedig búsul­ tam. mert a te akaratodat teljesítettem. Világosság. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. 18. A te akaratodat. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. 17. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. Világosság. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. Ne tűrd őket többé. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . mióta az én eonomban vagyok. 21. meddig tűröd. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. 16. most megláttad rossz szándékukat. Most tehát ne hagyd többé. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. holott nem ismerem őket. Aztán újra visszatértek. Kitátották a szájukat ellenem. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. amelyeket nem ismerek. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. ó. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. 15. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. egyedül. cserbenhagytak engem. akik ugyanott voltak. Aztán elme­ nekültek. 0. 0 Világosság. mint az én társpárom is. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet.

ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. és kész vagyok magyará­ zatot adni. Világosság. Ments meg hát. mert vágyom a tizenharmadik eonra. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban." 27. az igazságosság helyére. szellemed megvilágosított engem. megcsókolta Jézus keblét. és így szólt: . ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. Ó. Uram a velem perlőkkel. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. így folytatta: . ne hagyd. harcolj a velem harcolókkal! 85 .23. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". Világosságok Világossága. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el.Uram. Ne engedd. az magyarázza meg e szavak jelentőségét. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Ekkor Jakab lépett elő. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28.Aki közületek megvilágosult szellemű. hogy örüljek. 51." 26. zsoltárban. Perelj. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25.

Mintha barátom. 8. vettessenek hátra és piruljanak. Erőszakos tanúk állnak elő. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. amiről nem tudok. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. durva ruhát öltöttem. fogja meg hálója. Érje őt romlás váratlanul. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől. akik vesztemet koholják. úgy jártam. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától.2. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. 4. Amikor nem hagytak nyugton. 86 . és megszégyenültek. Legyenek olyanok. és kelj fel segítségemre! 3. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. azt kérdezik tőlem. úgy beszéltem veled. mintha anyámat siratnám. mint a polyva a szél előtt. 14. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. 16. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. 5. Szégyen. akik lelkemre vadásznak. Ragadj pajzsot és vértet. 11. testvérem volnál. csuszamlós. saját vesztükre. és mégsem nyugodtak. bútól meggörnyedten. Különválaszttattak. 12. gyalázat érje azokat. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. amelyet ellenem lövetett! 9. Kísértésbe visznek engem. 13. örvendezve szaba­ dításában. mint te. Ok pedig örültek. 15. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. Legyen útjuk sötét.

Uram. Uram. 19. ó. Istenem! 25. piruljanak együttesen. Láttad . Istenem. 21. Föltátják rám a szájokat.ó. Hadd mondják mindenkor. Uram. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20. Téged vall a nyelvem. és az erős népek között magasztallak téged. De vigadjanak és örüljenek. a te dicsősé­ gedet egész nap. az én ügyemért! 24. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. ne hallgass. Serkenj föl. Mert képmutatók békés szavaikkal. Ó. hogy nevessenek rajtam. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. akik kívánják az én igazságomat. de haragosan álnok dolgokat koholnak. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. ébredj ítéletemre. nagy gyülekezetekben. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. Ne hagyd. Uram. akik felfuvalkodnak ellenem! 27.17. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. Szégyenüljenek meg. 87 .

így szólván: „ 0 . akiket előttünk teremtettek.Megértitek. mely minden erőt el akart venni tőle. így szólt Jézus: . azok a Láthatatlanok. és ezt mondta tanítványainak: .Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. Segítségére siettem. Amikor ezt mondta. minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Majd folvtatta beszédét.Igen. Uram. hanem mindenki. Jézus ezt felelte neki: . és így szólalt meg: . aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. De nem csak ti. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket. Az emberek pedig. Az elsők pedig. elsőkként mennek be a mennyek országába. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. Jakab. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak.Jól mondtad. amit mondok nektek? Mária sietett elő. ők és az Istenek és az archonok. Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. egyszer azt mondtad nekünk. FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta.Jó.52. és 88 . segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. világosság. Mária. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása. így újra a világossághoz könyörgött. akik az emberiség előtt keletkeztek. melyben kezdettől fogva hittem. és az 0 parancsára küldtek ki engem. akik megkapják a Rejté­ lyeket. még hozzátette: .

mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. Világosság. sem a legbelsőbb erői. felismert Engem. csak az Első Rejtély tudta. anélkül. Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. Mert Authádész. Az történt. a kegyetlen. hogy a magasságok magasságából származom. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . mert saját lakóhelyem messze volt. hogy titokban segítsek neki. 0.kivezettem a káoszból. hálóit és csapdáit kivetette. nem viszik el tehozzád. Világosságok Világossága. Semmi más nem vezette őt félre. Szükségemben hozzád kiáltottam. mert megbánta. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. hogy minden belső világosságát elvegye. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. 5. Észrevette. ó. 4. csak egy olvan fénverő. amelvben hitt. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. Felismerte. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. hanem kimentem közülük. hogy megértő vagyok. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. A világosságot. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. amelynek világosságában kezdettől fogva hitt. Mert nem voltam goromba őhozzá. hogy amikor a káoszhoz értem. és mert a világosságban hitt. mint az oroszlánkinézetű erő. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. sem a legkülsőbbeké. Az isteni Authádész félrevezette őt. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. és te meghallgattál. 2. Jaj nekem. SOPHIA látta.

ezt mondván: 1. te csalárd nyelv? 4. melyet kifejezett. zsoltárban. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. vagy mit nyújtson néked. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Erőm olyan területeken feküdt. Ez. Uram. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. Uram. hogy a távolban laktam. Lelkem sok helyen lakott. 6. melyek nem az enyémek. 7. ők viadalra készek. Mit adjon néked. Péter felelt. s meghallgattál engem. Ments meg. 90 . így folytatta: . hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. mint idegen. 7. Uram. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. és a Kédár sátrai közt lakom. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel.6. Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. 5.Uram. 53. 2. ó. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. így szólván: . akit a szelleme arra késztet. Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. De ha megszólalok. Jaj nékem.Most az lépjen elő.

Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. Félni fognak. FEJEZET Jézus folytatta. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. 3. az igazságosság helyén. 91 . Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. oroszlánfejű erő. és nem lesznek engedetlenek. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja. hanem leadják a világosságuk tisztáját. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. és így szólt tanítványaihoz: . és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett.Jól van. hogy mi történt veled. még jobban megharagudott. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. ahelyett. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. 5. a világosság elhozza tőlük a világosságát. 4. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. Igen. És nevük nem található meg többé az élők helyén. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. a tizenharmadik eonban. Le kívántam szállni a káoszba. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2.Jézus így felelt neki: . 54. ó. és minden anyaguk megsemmisül. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. 6.

4. hogy így cselekedtél velem. akinek ereje felkelt. teljesen eltakarít. te magabíró? 2. és hazugságot inkább." Most az lépjen elő.Uram. 92 . Uram. Meg is ront az Isten téged. mint igazságot szólni. 3. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. 9. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap. aki nem Istent fogadta erősségévé. s elbizakodottságában bajt csinált magának. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. mely fénye tisztáját nem adta le. A gonoszt inkább szereted. hogy azt adjam le. Ez. ezt mondván: 1. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. s olyan mint az éles olló. Áldlak téged örökké. hogysem a jót. örülni fognak a dolognak. és kiszaggat téged az élők földjéről. mondván: 7.7. És látni fognak téged." 8. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . mert kegyes az a te szentjeidhez. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. Mit dicsekedel gonoszságban. kigyomlál téged a te hajlékodból. te álnokságnak mestere. és nevetnek rajta. „íme az a férfiú. ó. melyet nem a saját erejéből keltett. Világos! 6. nevedben remélek. hogy megmenttessék. és félnek. 5. És látják ezt az igazak. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. zsoltárban.

nagyon félt. 0. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. De Énhozzám kiáltott fel. Mivel hatalmasan világítot­ tam. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem.Nagyon jó. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. Salomé! Bizony. azt mondván: 1. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták. Körülvettek engem. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. És gyűlölnek. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket.Ezután az történt. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. így szólt: . s megint ravaszul cselekedett ellenem. mert téged dicsérlek. 93 . hogy segítsen neki. Most az történt. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. hogy elrabolják az erőmet. FEJEZET Jézus folytatta. ne feledd el dicsérő énekemet! 2. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. 3. félt. és segítségért kiáltott. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. felém fordult a magasba. és azt mondta tanítványainak: . és Authádész-istenéhez kiáltott. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. Világosság. 55.

5. 15. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. mert dicsértelek téged. A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. a tizenharmadik eonhoz menni. Ne 94 . Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. 10. 9. 11. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. hogy elrabolják a világosságomat. Világosság. ítéleted napján vedd el az erejét. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Ahelyett hogy szeretnének. Azt tervezték. 12. Ne hagyd őt máshol befogadni.4. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. mert én téged szeretlek. Maradjanak a teremtményei a káoszban. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. aki teremtette. 6. amelyet Authádész hozott létre. 7. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. vedd el az övét. Én viszont dicsérek. És mert az én világosságomat akarta elvenni. 8. És gyűlölnek engem. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. 14. még jobb. ó. rágalmaznak és vádolnak.

és világosságot és erőt vettek el tőlem. 25. 17. Hányódom. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. Vétkessé tett anyaggá lettem. mint valami köpenyt. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. mint az olaj. mert elvették a világosságomat. 95 .engedd őket kinézni a káoszból. mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. Mert elvették a világosságomat és erőmet. ó. mint valami bőrövvel. És anyagom megcsappant. mint a szél szelleme. Te azonban. mivel 16. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. Sötétbe burkolta magát. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását. mint valami köpenybe. 19. s közöttük nem tudok megállni. Erőm elsatnyult. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. Le akartak szállni a káoszba. Maradjanak tehát a káoszban. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. És kigúnyolnak. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. és övezze fel magát sötétséggel. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. Világosság. Belső erőm megrendült. hanem szorongattak. És mert akik ide helyeztek engem. 26. akinek szelleme kész. 23. integetnek nekem és lenéznek. és belefolyt minden erejébe. el akarták venni egész világosságomat. 20. Ez történjen mindazokkal. nem kíméltek engem. 24. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. 21.

És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. 3. 4. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. ne hallgass! 2.56. 8. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 . és ostromolnak engem ok nélkül.Uram és Megváltóm. zsoltárban: 1. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. én pedig csupa ima vagyok. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. aki könyörüljön az ő árváin! 13. így szólván: . Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. Állíts föléjük gonoszt. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. és gyűlölséggel az én szeretetemért. 6. Rosszal fizetnek nékem a jóért. mint gonosz jöjjön ki. Mikor törvénykeznek. Fiai legyenek árvákká. és ne legyen. Foglalja le minden jószágát az uzsorás. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. Én dicséretemnek Istene. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. és a felesége özveggyé! 10. FEJEZET András lépett elő. Életének napjai kevesek legyenek. és a hivatalát más foglalja el! 9. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. még az imádsága is bűnné legyen. Senki se mutasson kegyelmet iránta. 5. Vesszen ki az ő magva. 7.

mint a víz. Hadd tudják meg. mellvei mindenkor övezze magát. fejüket csó­ válják.maradjon az távol őtőle! 18. mint az olaj. Sőt gyalázatossá lettem előttük. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. én Uram. és emlékezete is vesszen ki e földről. bánj velem a te nevedért. 23. 19. Legyen az néki palástul. Istenem. ha látnak engem.15. és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. De te. 25. szabadíts meg engem! 22. Segíts meg engem. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. 26. 24. amelybe beburkolódzik. hogy kegyelmet gyakoroljon. 16. 97 . 17. Mindenkor az Úr előtt legyenek. azért ment beléje. ide s tova hányattatom.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . és testem megfogyatkozott az olaj miatt. Mert szegény és nyomorult vagyok én. Úgy öltözte fel az átkot. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. mint a sáska. Úgy hanyatlom el. 20. Uram Istenem. hogy te cseleked­ ted ezt. mivelhogy' jó a te kegyelmed. Az átkot szerette . Térdeim tántorognak az éhségtől. és övül. és az ő csontjaiba. 21. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. Mert nem gondolt arra. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. mint a ruháját. hogy a te kezed munkája ez.

ahonnan kimentem. minden eonért egyet. Add meg nekem a keresztelőt. Világosságok Világossága. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. hallgass meg. mert miatta mentem le. Ezért. ez igen nagy. 3. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. ó. Világosságok Világossága. Hallgass meg. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása.57. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. A Láthatatlanok közül. ó. melynek szabályát meg­ sértettem. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. és azt mondta tanítványainak: . Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. 98 J . Teérted követtem el a szabálysértést. azét a helyét. a tizenkét eonban hibát követtem el. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. az eoné. folytatta. akiknek helyein tartózkodtam. 6. mely soha sem marad rejtve előtted. hogy a te parancsod teljesüljön. és mond­ ta: „ 0 . és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. ahonnan lementem. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. mert elhagytam a magasság területeit.Ezután ismét az történt. s amelyből lementem! 2. az én helyemen. Ments meg. és onnan leszálltam. Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. bocsásd meg a bűnömet. a te nagy Rejtélyedben. Világosságok Világossága. Most pedig.

Mert ismerem az én vétkeimet. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. Hogy igaz légy beszédedben. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. Jézus így szólt hozzá: . 4. és magyarázza meg az ő gondolatát.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. az most lépjen elő. azt mondván: 1.Uram. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. és tiszta az ítéletedben. a te kegyelmességed szerint. Könyörülj rajtam.Nagyon helyes. áldott vagy! 99 . zsoltárban. én Istenem. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. Márta. szellemem arra unszol. És Márta lépett elő. Ez tehát a szavak megoldása. és mondta: .

.

újra dicsérő himnuszt énekelve. Dicsérlek. válts meg. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire.Az történt. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . melyet mentésemre küldtél. ó. hogy a káosz magasabb területeire vezették. És magamból. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe.58. Az Én fényerőm pedig. Ne hagyj el a káoszban. 4. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. az Első Rejtély nélkül. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. és így szólt a tanítványaihoz: . ó. mert arra vágyom. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy ne lássa­ nak engem! 5. követték oda is. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. mennynek világossága. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. azt mondván: üldözték. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. az Első Rejtély parancsára várván. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. mert te vagy a megmentőm! 2. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. 1. ó Világosság. FEJEZET Jézus újra folytatta. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. hatalmasan sugárzott. amelyet leküldtem. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. mert téged magasztaltalak! 3. Világosság. hogy ideje beteljesedett. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában.

és nem félek. ne hagyd. mert te vagy a reménységem. 4. az őket érje. Salomé lépett elő. 2. erőm a szavakkal: 1. azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. de nem tudták elvenni. Az Úrban reménykedem. Álnok tervet szőttek. de nem használt nekik. Ne hagyj el. 9. Hatalmuk ellenére legyőzettek. 3. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. Hálát adok neked. Salomé. 6. Porba hulljanak az üldözőim. hogy meg ne fogjanak engem. ott vedd el az övékét! 7. nem fogok félni. és nem fogok rettegni. A te igazságodat ingyen adtad nékem. Megváltóm. 7. Jézus így szólt neki: . hogy meglássanak engem.6. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. Uram. és amit gonoszul terveztek. mert te vagy az én Istenem. 8. 8.Uram. ó. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. és a te karod mentett meg engem. 5. Tervüket. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. mondván: . Uram. A világosság az én megváltóm. 9. a saját fejükre roskadt. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. . Mivel a világosságban bízok. Ne hagyd rájuk felkelni a napot.Nagyon jó. mert te vagy az én Istenem. Terveik erőtlenek legyenek. Amikor Salomé befejezte. s amit koholnak. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. hogy elveszik egész világosságomat. hogy erőmet elrabolják. Világosság. És azt mondták. hogy elveszik a világosságomat. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. mert velem volt a te világosságerőd.

a világosságerőt. Hódolt az én világosságerőmnek. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. melyet megmentésére küldtem.59. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. Amikor ez történt vele. így szólt PISTIS SOPHIA. mely koronaként ragyogott fel a fején. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. és adja elő a megoldást. 3. én nem semmi­ sülök meg. 4. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. 2. én nyugodt maradok. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. Mert a világosság velem van. Ha minden anyag megmozdul is. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. többé nem válok el tőle. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne.Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. FEJEZET Jézus tovább beszélt. és én egyesültem a világossággal. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. s azt mondta tanítvánvainak: . lépjen elő. A világosság korona lett a fejemen. Aki megérti e szavak értelmét. és őbenne minden megtisztult. 104 .mind­ az. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad . mely az ő fején fénykoszorú lett. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. ami Authádész teremtményei számára észlelhető -.

Mert nem hervadó koszorú. azt mondom neked. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. 4. És miattatok keletkezett a sötétség. Jól van tehát. A te gyümölcseid érettek és telik. 105 . te és a másik Mária is. Jézus anyja. És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. Az igazság koszorúja fonatott nekem.Mária. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. 3. Továbbá az anvagtest. ódájában prófétált és mondta: 1. Jézus felelt. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és így szólt: . azt mondta neki: .Nagyon jól mondtad! Bizony. bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig.Uram. az áldott. Jézus anyja.Ekkor Mária lépett elő. mondván: . így felelt. megteltek a te üdvösségeddel. Mária pedig. Az úr az én fejemen. 2. parancsold meg nekem. Nem tágítok tőle. Istenem és Megváltóm a menny szerint. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. belőled kelt. mint a koszorú. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. melyben most vagyok. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad.Fiam e világ szerint. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. és mondotta: . melv nem sarjad. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19.

amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. és láttam a fényerőt. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85. És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. és eljött az ideje.60. az igazságosság a mennyből teldntett alá. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. amit mondasz. melyet az Első Rejtély küldött nekem. hogy megváltassék a káoszból. így szólt: . Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba.Értitek-e. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát. 106 . mely az Első Rejtély által jött le.Uram. És találkoztak. azt mondván tanítványainak: . Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. zsoltárban: 11. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. és így szólt: . abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre.Úgy volt. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . 12. és minden sötétségből kive­ zettessék.én magam a káosz fölött voltam -. Az igazság a földből sarjadt. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. A kegyelem tehát a világosságerő. minden ítélet és büntetés. megértem. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. igazságosság és békesség megcsókolták egymást.

és az ő erejével összeegyeztesd. Az igazságosság ellenben. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. Jézus anyja is előlépett. A békesség az az erő. mely belőled jött elő. az az erő. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. Mária. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. mely tebelőled jött elő. Az igazság pedig az az erő.Uram és Megváltóm. mindezt azért.Nagyon helyes. Továbbá az igazságosság az az erő. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. mely az Első Rejtély által jött elő. és így szólt: . hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. hogy az igazság a földből sarjadt. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. mely tebelőled jött elő. te áldott. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. 107 . hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál. mely a mennyből tekintett alá. Az igazság pedig az az erő. azt mondta: .

és én nem ismertem meg. és bement a házamba. Mária. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. és így szólt: . Rád hasonlított. különben itt várom őt ezen a helven. a testvérem. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak.Akinek az esze meg tudja érteni. beléptünk a házba. melv próbára akar tenni engem. Mária felelt tehát. azt hittem. Amikor még kicsi voltál. amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . Jer tehát. hogy kísértet. Néztünk téged és őt. hogy hasonlítotok egymásra. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. az anyag szerint anyám. és egyek lettetek. Megragadtam tehát. ahol József karókat vert a földbe. azt nem akadályozom.Jézus azt mondta: . megöleltétek és megcsókoltátok egymást. s úgy találtuk. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. s az ágy lábához kötöttem a házamban. mert azt hittem. sőt bátorí­ tom." Amikor József ezt hallotta tőled. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. azonnal visszamentünk együtt. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. azonnal megértetted. hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. és a szőlőskertben találtalak titeket. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. Úgy esett. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. megdöbbent.Uram. hadd lássam. akibe betértem annak idején. és a szellem nem jött le rád. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. zavarba jöttem. nagyon örültél. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. és azt mondtad: „Hol van.

Az igazság viszont az az erő. és megkeresztelte az emberi nemet. mely hozzám jött. az azt jelen­ ti. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. Mária! 109 . Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. és szellemét küldte. Az igazságosság aztán a te szellemed. és örököljék a világosságbirodalmat. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be. és az igazság országáról prédikált. „az igazság a földből sarjadt". hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. azt mondta: . melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. Amikor pedig azt mondják. Máriától. mely a magasságból lejött. ott az igazságos­ ság az az erő.Nagyon szép. hogy az emberi nemnek adja azokat. a te anyagi testeddé lett. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. mert ő megszánta az emberi nemet. A békesség pedig az az erő.nyilvánít meg. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat. amikor Bárbelóból kivált. „az igazságosság az égből". hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". hogy az igazság a te anyagtested. mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. Ahol pedig azt mondják. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel.

mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. Megszánta az emberi nemet. és szintén adjak magyarázatot. mely rád jött. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által. mely a mennyből tekintett le. mely keresztelt. a jónak ereje. Az igazságosság. ne bosszankodj miattam.az. melv rád jött. és a magasságok Rejtélyeit hozta. az a szellem a magas­ ságban.az igazságosság a világosság szelleme. hogy az igazság a földből sar­ jadt. hogy lépjek elő. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. és az emberi nemnek megbocsátott. engem is sürget az erőm. a jónak erejére vonatkozik. amikor János megkeresztelt téged. Jézus azt mondta neki: . és talál­ kozott Szabaóthnak.Uram.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. A békesség pedig Szabaóthnak. a földlakóból sarjadt. Mária így szólt: . mely benned van . a kegyelem a szellem. ott ez Szabaóthnak. leereszkedett.Uram. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. mely édesanyádból. 110 . és öröklik a világosságbi­ rodalmat. Máriából.Neked is megparancsolom a magyarázatot. mely rád jött. Az emberek majd igazak és jók lesznek. A kegyelem tehát isteni szellem. a jónak erejével. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást . és így szólt: . ne neheztelj. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról. hogy az emberi nemnek adja.

így szólt: . aki te vagy.Uram és fiam és megváltóm. Te szántad meg az egész emberi nemet. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. amikor magadat szolgáltad. akivel találkoztam. Ez arra az időre vonatkozik. mely bennem van. és prédikált az igazság útjáról. János anyja.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. Uram. ne haragudj rám és bocsáss meg. édesanyjától. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. mely belőlem kiment. akik megcsókolták egymást. a te anyád. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. így szólt: . Jézus anyja. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. és itt van Erzsébet.Kitűnő. Én Mária vagyok. 111 .Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. ald Jánossal találkoztál azon a napon. Az igazság a földből sarjadt. mely a földből sarjadt". A kegyelem a Szabaóth ereje. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak.ez te vagy. ez „az igazság. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. Mária. Az igazság tehát Szabaóthnak. megcsókolta azokat és így szólt: . Az igazság ellenben az az erő. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . leborult a lábai előtt. a jónak erejét jelenti. megfogantattál bennem. mely a te anyag­ testedben van. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. Gábriel alakját vetted fel. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. ald eljött. Miután pedig beszéltél velem.

Az igazság a földből sarjadt. melyek megcsókolták egymást". a jónak ereje. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. Uram. És elmentél az archonok területeihez. az Első Rejtélv által. János. és ezt mondta: . és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. az Első Rejtélv. melv belőled kisugárzik.Ez az az ige. bementem Szabaóthba. mely besugárzik.0." Nos. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. FEJEZET János is előlépett. az Első Rejtély. és így szólt: . Te. fogta ezt az erőt.63. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 . Jézus pedig felelt Jánosnak. az igazságosság te vagy. „És az igazságosság és a békesség. hogy az egész világnak irgal­ mazz meg. mivel ő leküldött Téged. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. és megkeresztelted Szabaóthnak. és így szólt: . Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. a jónak erejét.Neked is parancsolom. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását. És a kis Szabaóth. a jó. amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak. s amelyet balra taszítottál. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. János pedig válaszolt. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. a jóba. és beletaszította Bárbelo anyagába. mely összekapcsolta magát veled. Az igazság viszont Szabaóthnak. a kegyelem és az igazság. hogy hirdesd ki.

melyet Szabaóthtól. a jó erejének.Kitűnő. mely a jobb oldali területekről jött. És te leereszkedtél a fényruhára. mely az égből tekintett alá.hogy Én és az erő. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . Az igazságosság. mivel az én Atyám küldött Engem. és a lélek. Az történt. tehát Én. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel. mely belőlem jött elő. az te vagy. hogy amikor János ezeket mondta. beszélt hozzá az Első Rejtély. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. s így igazak lettek és jók. és egyetlen világosságáramlatot képezett. mely nagyon fényesen ragyogott. amely ruha Jézus. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. hogy az erő. és így szólt: . szeretett testvér. A béke pedig Szabaóth ereje. a mi megváltónk. mint egy galamb. a jótól kaptam. vagyis a te lelked. És az igazság. összejött. János. mely kisugárzik. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. bement Bárbelo anyagába. mely a magasságból jött.lyeit. mely bement Bárbelo anyagába.Úgy történt. melyet Bárbelo kezéből vettél át. mely a földből sarjadt. 64. Atyámnak. melv kifelé sugárzik: . a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. megfelel Szabaóth. És elment a bal oldaliak területeihez. az Első Rej­ tély.

Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. mert újra megkapták a világos­ ságukat. mint szolgák. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. s amelyet a káoszhoz vittek. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. melyet egykor elvettek tőlük. és a benne lévő erők [képességek]. melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. és leküldtem őket a káoszba. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. melyet egykor elvettek tőle. akik. Michael és Gábriel pedig. Őrájuk van bízva a világosságáram. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. megvilágosultak. félni kezdtek még egymástól is. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . azonnal nagyon világos lett az egész káoszban.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. és mindazt a fényerőt. a világosságáramot a káoszhoz vitték. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. beletaszította a testébe. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. melyet Én adtam nekik. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. melyeknek világosságát egykor elvették.

széles folyammá lett. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. PISTIS SOPHIA lankadó. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. és így szólt hozzájuk: . Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. és nagy. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. ismét beszélt. és így szólt: . fényerejük fokozódott. amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. ami a te szavaid magyarázatát illeti. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. 115 . s újra a régiek lettek. és a templom felé fordult. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. s majdnem tönk­ rement. és megmenttettek e fényáram által. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. 2. Egy folyó jött elő. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették. szintén vidámak és fényesek lettek.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. vagy tönkre is ment. amelyben azelőtt nem volt világosság. Mindent magához vont. FEJEZET Péter lépett elő.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA.Uram.

A kimerültek szíve felvidult. sem azok. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Akik száraz homokon voltak. SOPHIÁTÓL vettek el. akik a vizeket szabályozzák. akikre az élet vizét bízták. nyíltságuknak erőt adtak. belenyomtak a testébe 116 . és mindent betöltött. Halljad tehát. Szomjuk csillapodott. Az egész országon átvezették. hogy azok meg ne haljanak. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. 6. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. Elértek lelkeket. ittak belőle. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között. és mindent magával ragadott. és újra PlSTlS Aztán az ige. Meggörnyedteket felegyenesítettek. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. 5. és megmentette őket az örök élet vize. Mert egymásra ismertek az Úrban. hogy nyíltan beszéljek. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. 8.3. melyekbe lélegzetet leheltek. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. Az az ige pedig. 4. sze­ müknek világot adtak. Uram. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. 9. és nagy. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Továbbá az ige. 7. széles folyammá vált.

azt jelenti: mindazok. AZ az ige pedig. Az ige: A szomjuk csillapodott. az Első Rejtélyből jött elő. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. 117 . s azután ők is vezették ki onnan. mert azt beléjük taszították. és megtelt fénytársaik világosságával. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. megkapták a világosságot. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. ott ez annak felel meg. felélénkítették testének anyagát. amit mondtál. szintén nagyon boldog lett. mely tebelőled. s anyagteste felragyogott. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. mivel a világosságot. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. És az ige. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. melytől egykor elvették a világosságot. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni. Ahol pedig a te erőd azt mondta. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. amit elvettek tőlük. visszakapták. s amely már-már halálán volt. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták.minden világosságot. ittak belőle. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. hogy meg ne haljanak.

vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. Ez a kijelentések magyarázata. 118 . hogy a világosságáram a magasból jött. azt mondta neki: . mert már-már feloszlottak. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat.Kitűnő. mint azelőtt.Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott. aki a templom vagy. Amikor a te világosságerőd azt mondta. Ez a magyarázata minden igének. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. elhagyta a káoszt és rád jött.azt jelenti. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. azt jelenti. s olyanok lettek. és felismerték. helyreállították. majd megfordult. Péter. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. hogy többé ne essenek el. te áldott. És az ige. hogy nyíltságuknak erőt adtak. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által.

Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. egy másik egy nagy. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. hogy jöjjön és segítsen nekik. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. ahogyan kezdetben volt.66. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta. és nagyon zavarba hozták. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. de Authádész teremtményei követték. bepillant]. és újra a káosz magasabb területeire jutott. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. Amikor pedig ez a fényerő lejött. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. és újra nagyon nyugtalanították őt. Az lejött a káoszhoz. S újra Authádészükhöz kiáltottak. 119 . az Első Rejtély. és Authádész első ereje. ezt még nem parancsolta meg nekem. fénye­ sen. üldözték. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. mely besugároz [benéz. mint a suhanó nyílvessző. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. hétfejű sárkánykígyó. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. most visszavette tőlük. elmenekült előlük. és így szólt: Az történt ezután. aki megijedt és nagyon zavarba jött. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. Mivel ennyire zaklatták. mivel az én Atyám. miután tehát Authádész teremtményei észrevették.

újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. Ezért haragudott rá. 120 . és azt mondta: 1. Világos­ ság. Világosság. és tehozzád akarok jönni. látta. Világosság! 3. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Továbbá megparancsoltam. mert benned bízom. a zsarnok. mely mindegyikőjük fölött volt. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. Amikor így zaklatták és nyugtalanították. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez.Ezután az történt. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. ó. kinézett a tizenkét eonból. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. ahonnan ki fogják vezetni őt. 0. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. akkor Atyám. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. hogy elvegyék minden világosságát. Amikor tehát Ádámász. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. a zsarnok. hogy vezessék át a káosz területein. vagyis ez a démon lejött a káoszba. Mert te vagy az oltalmazom. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT. ó. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek.

Az történt. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. mert ő a világosságban bízott. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. mely fénylett. És az Én parancsomra. És fénvkoszorú lett az ő fején. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. balról is meg jobbról is és minden oldalon. a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. sem Authádész másik. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. de az erős fényt sem bírták. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt. mely az eonokból jött. És Atyám. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. és elvettem a benne lévő egész világosságát. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. fején is koszorút képezvén. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. és minden oldalon. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. s így 121 . ő nagyon felbáto­ rodott. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. és sok más esett össze bal olda­ lon. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. mivel rendkívül erősen világított. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. s így sokan lerogytak jobb oldalon. Ekkor megijedtek. folyamot]. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. az oroszlánfejű erő elé léptem. új erejétől.

Istenem. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. és így szólt: . és azt mondta: .Megértitek-e.Uram. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. 122 . FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld. 2. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. és megsemmisítettem egész anyagát. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. újra beszélni kezdett. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. zsoltárban: 1. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. És a nagy fényár újra belé áradt. Én pedig. mint a többi együtt. váram. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. az Első Rejtély vele voltam. akiben bízom. Aid a Felségesnek védelmében lakozik.mind erőtlenül estek össze a káoszban. 67.

megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. mert az ő angyalainak parancsol felőled. 6. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. ezért meghallgatom őt. 14. és jobb kezed felől tízezerén. Elesnek mellőled ezerén. Hallgasd meg. hogy őrizzenek téged minden utadban. Uram. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. 15. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. 16. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. mondja Isten. Sem a sötétben settenkedőtől. 9. megszabadítom őt. 4. 5. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. Testével fedez be téged. Kézen hordoznak téged. és szárnyai alatt lészen oltalmad. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. Megvédem őt. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . sem a délben támadó démontól. 12. 8. Uram. 10. Nem illet téged a veszedelem. Hosszú élettel elégítem meg őt. Mert azt mondtad. 7.3. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. Segítségül hív engem. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. Ez a magyarázata a szavaidnak. Kígyón és áspiskígyón jársz. 11. mert megismerte az én nevemet. sem a repülő nyíltól nappal. Bizony szemeiddel nézed. 13. és hozzád nem is közelíthetnek. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe.

benned bízom. mely tőled jött. ami az éjszaka. benne maradt a világosságár fényében. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. te vagy az én oltalmam. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. Továbbá az ige. Továbbá az ige. amely általad jött le a magasságból.Felségesnek védelmében lakozik. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. melyet végül Authádész küldött a magasból. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. váram. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. Továbbá az ige. Istenem. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. ezek a világossá­ gáram szárnyai. És az ige. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. és tehozzád jövök én. a zsarnok teremtményeitől. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. amely volt a káoszban. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. bizalommal megmaradt a világosság mellett. mely nappal repül. Továbbá az ige. mely az ő bal és jobb oldalán volt. Világosság. mert az erő a tizen- 124 . hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól.

a tizenkettedik órának felel meg. mely a délnek. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. Továbbá az ige. sokan pedig a jobb oldalán. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. Továbbá az ige. Továbbá az ige. De nem 125 . melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. hogy „dél". azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. Továbbá az ige. és nem voltak képesek közeledni hozzá. tízezren a jobbja felől. Ezért mondta Dávid. Továbbá éjszaka. mely a káoszban. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. . vagy az én reménységem. mely pontosan a kettő között van. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. Uram. de neld közelébe sem kerülhetnek. azt jelenti. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. mely délben pusztít. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. vagyis a sötétségben ijesztgette.délben. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán. mely az éjszakának felel meg. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. mert azt mondtad: te. azért mondta a te világosságerőd. hogy bánthassák. vagyis Authá­ dész teremtményeit. hogy „nappal".harmadik eonból jött. mert a káoszból jött.

Az ige. A te igazságodban lettem erős. ó. 7. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél. és te elvetted az én betegségemet. Ez tehát. a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Uram! 2. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. Tamás felelt. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. 3. Általad jött hozzám a megszabadító erő. hogy leplezetlenül mondhassam el. és így szólt: . a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. és én megigazultam a te jóságodban.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. Mert te voltál a jobb kezem felől. mivel a káoszból megmenttetett. mert a te nyugodalmad örök.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . ó. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. és nem jelentek meg. mint az ólom. Visszatartottad ellenségeimet. Ellenségeim távoztak tőlem. 9. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. Hallgass meg. Uram. Megmenttettem a béklyóktól. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . olyan voltam előttük. 4. 6. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. és hozzád menekültem. s kiemeltek engem a bőrruhákból. 8.Uram. ami a himnuszt illeti. 5. A te jobbod emelt fel engem.

magad vetted el a világosságerőt. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. és kezei­ ken hordozzanak. hogy őrizzenek téged minden utadon. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. hogyan esnek át egymáson. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. kísérjék. úgy fizettél meg nekik. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . mely az oroszlánfejű erőben volt. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe . Továbbá az ige. „hanem ellenségeidet nézed. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. nem ér baj téged. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. az Első Rejtély. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. hanem te. hanem a megbüntetésüket is látta. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. amit PISTIS SOPHIA mondott. Nem csak saját szemével látta. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. dicsérő énekét énekelte. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . Továbbá az ige. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. ha azt nézzük.csak a szemeivel nézte őket. és nem is szorongathatták. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki. Uram.

Ekkor az történt.Kitűnő. 68. mindezektől megmenekült. Authádész teremtményeit pedig. így szólt: . s nem tudtak közeledni hozzám. és azt mondta a tanítványainak: . Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem.kígyón jársz. azt jelenti: mivel Bennem bízik. meg fogom menteni és árnyékomban védeni. 4. és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. a hétfejű teremt­ ményre.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. mert a te világosságod velem volt. vissza­ tartottad a te világosságoddal. újra hangosan felkiáltott. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. Uram. 3. amelyek harcoltak ellenem. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. hogy felemelkedett a káoszból. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. és ezt mondta: 1. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. ó. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Mivel a világosságban hitt. elvették az 128 . Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem. Világosság! 2. mert ismeri a nevemet .

Uram. 129 . nehéz anyag lettem. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. és minden oldalról körülvett. Parancsold meg tehát. ezért számukra én lomha. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. akinek van füle. amikor a káoszból feljött. Tamás lépett elő és így szólt: . 8. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. Bizodalmam pedig megerősödött. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. Balról is világított meg jobbról is. az hallja. bízom a te világosságodban. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. mert te mindig mentesz. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül.erőmet és letaszítottak a káoszba. 69. fényben-lakómnak van füle. Nos. a te áramod tiszta világosságában. 7. és a káosz kötelékeitől megszabadult. Authádész teremtményei távoztak. s eszem megértette a te beszédedet. és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. mely megmentett engem. 6. 5. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. amelyet mondott.

ó. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . mely megmentett engem. És az ige. Továbbá az ige. ó.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met. Továbbá az ige. és nem tudtak közeledni hozzám.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. visszatartottad a te világossá­ goddal. irgal­ masságodban az én megmentőm . és hozzád jöttem. és nem jelentek meg . elvették az erőmet. és kitaszított voltam. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől. olyan voltam előttük . számukra lomha. Továbbá az ige. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . Világosság. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. és hozzád menekültem.tettem a béklyóktól. melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. melyek harcoltak ellenem. nehéz anyag lettem. Uram. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. és megmentett a te világosságáramlatoddal. melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. Továbbá az ige. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül.PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem.

Továbbá az ige. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. és te levetted rólam a betegséget. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. és minden oldalról körülvett.meg balról is. Ez tehát. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. 131 . amikor a káoszból megmentették. hogy a te világosságáramod az. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. és a te igazságosságodban megtisztultam. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. távoz­ tak tőlem. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. melyek szorongattak engem. Uram. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. mert a te nyugodalmad örök. Továbbá az ige. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. és megváltották a sötétség kötelékeitől. Továbbá az ige. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. mert te mindenldt megmentesz.

engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. 2. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné.70. FEJEZET Az történt. És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel. mely minden fölött van.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. 5. azt mondta neki: . Te pedig velem voltál. 132 . Mert te elvetted a világosságerejüket. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . és én látni kezdtem. 7. 4. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. és így szólt: 1. 6. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. Megsemmisítetted. s a lenti területekre vittél engem.Nagyon jól mondtad Tamás. hogy ldvezessél a káoszból. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. És elvittél engem minden anyagi sötétségből. És hatalmat adtál nekem. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. 3.

Máté. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 .Megparancsolom. 10. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. 71.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. Parancsold meg. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem. és így szólt: . hogy nyíltan adjam elő. s én megtisztult világosság lettem. 9. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. a pusztulás zavaros helye fölé. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. Máté lépett elő. az lépjen elő és magyarázza meg. És az Első Rejtély felelt. és a te világosságod legyen bennük. Tagjaimnak egyenes utat adtál. és így szólt: .8. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. és minden erőm a te világosságodban megújuljon. Aki megérti ezt a meg­ bánást. Felvezettél engem a káosz fölé.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. és azt mondta: . 11. Máté válaszolt.

a mélységből. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. 8. Fogtad a holt csontokat. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. és szent lakóhely lett. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. 2. fentről. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk.1. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. hogy segíts nekem. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. hogy minden feloszoljon és megújuljon. A te gazdagságodat építetted reá. mely fent van. Uram. és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. Aid levezetett engem a magasabb terekből. És te velem voltál. Szétszórta ellenségeimet. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. és engem az ő gyökere fölé állított. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. 3. 10. bárhol voltam. 134 . kezed utat csinált a te igazaidnak. a te neved vett körül engem. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. az vezetett fel engem az alsó területekről. és testtel ruháztad fel őket. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. 6. 9. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. a mélységből. s a lenti területekre vittél engem. a fentiekből. 11. Halljad. 5. 4. 7. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket. és a megdermedteknek életerőt adtál. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige.

hogy a magját is megsemmisítsem. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel.És az ige. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. és én láttam azt. Továbbá az ige. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . és oktatott engem azok felől. Megsemmisítetted. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. mert te elvetted az erejük világosságát. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. Továbbá az ige. és az ő anyaga fölé állítottál. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. hogy megoldhassam béklyóimat. hogy segíts nekem. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. Továbbá az ige. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. és mindenhol a te neved vett körül engem. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem.

melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. és vittél el az anyag sötétségeiből. melyektől elvetted a világosságot. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. Továbbá az ige. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. Továbbá az ige. Továbbá az ige. és minden tagomnak. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. Továbbá az ige. hogy minden feloszoljon és megújuljon. hogy kivezess a káoszból. melyben már nem mozdult világosság. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. Továbbá az ige. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. és a megdermedteknek életerőt adtál. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. ságod lett. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. és a világosságban minden erőm megújuljon. Továbbá az ige. mert hittem benned. és szent lakóhely lett. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. melyekben nem volt világosság.utat a te igazaidnak.

s nem hagytad. és mentettél meg azok elől. és szavaid magyarázatát előadni. akik leszálltak a sötétségbe.ságát. és gyűlöli a mi nemünket. az erőmet te vezetted fel a káoszból. de félek Pétertől. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. NOS. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. 0. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Mária lépett elő. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. 3. Uram. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. eszem mindig kész előlépni. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. 0. Világosságok Világossága. 72. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait. és én megtisztult világosság lettem. azt mondván: . Világosság. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. és azt mondta: . Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . és így szólt: 1.Uram. Te mentettél meg engemet. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak.Kitűnő. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. akinek az esze bölcs lett. így szólt: . mert fenyeget engem. Ez tehát.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. 2. És az Első Rejtély folytatta.

Mária. Márta lépett elő. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . 73. Uram. 2. amikor hozzád kiáltottam.Uram. Mária. hogy felemeltél engem a mélységből. Tehát. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. és azt mondta tanítványainak: . hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . Magasztallak. s engem világossággal övezett fel. Istenem. így szólt az Első Rejtély: . meggyógyítottál engem.-Akit a világosság szelleme tölt el. és így szólt: 1.Uram. azt senki sem fogja tudni akadályozni.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét. és nem engedted. 2. áldott vagy te. 3. A világosság lett a megmentőm. Uram. zsoltárban: 1. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. És sötétségemet világossággá változtatta. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. és így szólt: . Mária pedig így felelt.Nagyon szép. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. hogy elvegyem a világosságu­ kat. hogy leküldje a káoszba. hogy elvegyék a világosságodat. FEJEZET Ezeket az eseményeket. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. megváltam tőle. mialatt az embervilágban voltam 144 . Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem.Mindezek után pedig az történt. eljövök és elhozom neked. és segítségedre sietek. ahonnan jöttél. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. ahová vittelek. és el akarja majd rabolni a világosságodat. nagyon örült. s az bemehessen a teremtményeibe. mert haragszik rád. és így szólt: . És ahhoz a területhez megyek. és leszállok az ő területeikre. és én nem késlekedem majd. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. Elkeseredetten ellened fordul. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. és azt hiszi.Ha pedig a három idő beteljesedett. Ezután folytatta. amíg majd elvihetlek a te helyedre. amikor ezeket mondta. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. 77. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. és a világossághoz mentem.

én az embeivilágban voltam. mialatt nálatok ültem ezen a helyen. lenézett a káosz területeire. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. betelt az idő. hogy megkapjam második ruhámat. az Olajfák-hegyén. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. És látta. mielőtt elküldték a ruhámat. mert én elvettem a világosságát tőle. mely a Nagy Felfoghatatlan. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. üldözni kezdték SOPHIÁT. kívülről azonban első Rejtélyben. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. És elhozta sok archonját. hogy az erő sötét. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. hatal­ mas teremtésének akarta adni. s ott belenyomják az ő sötét. hogy azt levigyék a nagy. mert azt hitte. és két sötét. ezen a helyen ugyanis. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. míg el nem vették tőle egész világosságát.és az út szélén ültem. amelyben kibontakoztam. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. az Olajfák-hegyén. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni." Amikor ez az időpont bekövetkezett. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. és mielőtt a magasságba jutottam. nagyon haragudván rá. meg azt hitte. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. és meglátta. sötét káoszhoz. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. két hatal­ mast a káoszban. hogy ez a sötétté 145 . zavaros [káoszos] erejébe.

vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. Lelkesíts meg engem hamar. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. akik most ellenem keltek! 7. az Olaj­ fák-hegyén. Hanem haragudott rám Ádámász. Amikor tehát szorongatták. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. ha megkötöttem volna. benned hittem. akkor hozzád sietek és segítek neked". mivel azt mondta nekem. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. hogy megmentsen. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. Ekkor az történt. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. ez az erő most sötét volt. Ments meg ezektől az archonoktól. Világosságok Világossága. ha azt tettem volna. Ezért tehát. mivel azt mond­ tam neki. Hogy el ne vegyék a világosságomat." 146 . és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. Most tehát. ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. 6. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. ó Világosság. 5. és Én veletek ültem ezen a helyen. s hagyjanak itt engem üresen. ahogyan engem szorongatott. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". 0. ő újra fel­ kiáltott. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. ó Világosságok Világossága. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna. akik üldöznek engem. 3. mert Én elvettem a világosságát. és segíts nekem! 2. vagy szorongattam volna. 4. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer.

5. Rajta! 6.Uram. te vagy a megvédelmezőm.Kitűnő. Uram. azt mondta: . Én Uram. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. 2. Én Uram. ha cselekedtem ezt. 4. az lépjen elő.Ald ezeket megértette. szét ne szaggas­ sa. 3. és így szólt: . akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. ha gonosszal fizettem meg. Kelj fel. Akkor ellenség üldözze lelkemet. haragodban. Istenem. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. Jakab lépett elő. és ismertesse a jelentésüket.78. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. Serkenj fel mellettem. ha nincsen szabadító. és sújtsa porba az én dicsőségemet. Istenem. így szólt: . te. szeretett Jakab! 147 . ha hamisság van az én kezeimben. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. zsoltárban: 1. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet.

FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. 0. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. hogy elvegye a ti erőtöket. és egy sötét alkotást teremtett. hogy nincsen segítségem.79." És haragját nem veti reátok az idő előtt. Világosság. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. 148 . azt nézvén. hogy üldözték őt. aki megszabadítana tőletek? 2. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. hogy meg­ semmisüljetek. mondván. melyeket Ádámász alkotott. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked.Ekkor az történt. Ha tehát nem tértek meg. 4. az erőszakos haragszik. amelyet az alkotott. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. sötét teremtést. Miért üldöztök engem. de türelmes addig az időpontig. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. megijedt. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. és látta a sötét és zavaros helyet. és azt mondta nekik: 1. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. Látta azonban. ezt mondván a tanítványoknak: . Továbbá meglátta a két hatalmas. hogy ott szorongassák és kínozzák. amelyet mondott nekem. nézd! Ádámász. 3. és megfordult. Ádámász területére nézett. hogy igaz és erős bíró a világosság. és erőit elkészítette. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. s nem hagyjátok abba az üldözésemet. Ekkor őhozzájuk fordult. És erősségében készen áll. Tudjátok meg. Most azonban itt az idő. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. s minden erejét beveti.

szellemem világos. hogy beletaszítson engem. És még egy zavaros és még egy sötét. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. 14. 4. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. Halálos eszközöket fordít reá. ezek azok a szavak. Akinek szelleme meg­ érti. Parancsold meg tehát. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. olyan Isten. add elő a szavak magyarázatát. vedd el az övéit. 3. zsoltárban: 12.Megparancsolom. mivel káoszt alkotott. 149 . az lépjen elő. és megtüzesíti a nyilait. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. Erre az Első Rejtély így felelt: . erős és türelmes. aki nem haragszik mindennap. és elvegye az én világosságerőmet. és magyarázza meg. Kieszelt terve miatt. kézívét felvonja és felkészíti azt. Márta. káoszos teremtést csinált és készített elő. és így szólt: .2. FEJEZET Újra Márta lépett elő. Világosság. és megértem. Isten igaz bíró. akkor kardját élesíti. Erre azt mondta Márta: . Ha valaki nem tér meg. 13. vedd el az ő világosságát tőle. amiket mondottál.Uram. 80.Uram. Most tehát.

8 1 . és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól.Nagyon jól mondtad Márta. hamisságot fogan és vétket szül. A baj. amit tervezett. aki álnoksággal vajúdik. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. aki velem volt. te áldott. mert a világossághoz akart menni.Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért.15. amit csinált. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot. engem azonban nem ismertek fel. Meglátták SOPHIÁT. Felismerték őt. nem tudták ki vagyok. örvendezett és ujjongott. és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. Gödröt ás és mélyre vájja azt. Jézus újra folytatta beszédét. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. a Láthatatlanokat. 16. de beleesik a verembe. Amikor Márta ezeket mondta. és bevezettem a tizenharmadik eonba. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. 17. és azt mondta tanítványainak: . visszafordul az ő fejére. oly fényesen. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. amiket Én tettem érte 150 . hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. így szólt hozzá az Első Rejtély. mely kifelé néz: . mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. íme. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére.

tiszta világossággal töltöttél meg engem. Mert bennem sem világosság. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. és amikor már nem volt világosságom. Hálát adok neked. A Láthatatlanok közé lépett. Átkísért az eonok alkotásain. mert megmentett. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. 10. ó Világosság. és senki se segített nekem. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. 151 . 12. 4. 8. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. Erőm teljesen kimerült. Mindenhonnan megszabadítottál engem. 7. És amikor lementem. az emberiség földjén. Amikor a magasságból lementem. ó Világosság. 11. a lakó­ helyemhez visszavigyen. elveszítettem az erőmet. világtalan lettem. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. sem erő nem volt. hogy a tizenharmadik eonhoz. egészen az ő megmentéséig. és nem volt bennem világosság. a lakóhelyemre. És a világosság törvényét megharagítottam. 3. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. erőt adtál nekem. olyan terekben tévelyegtem. és meghallgatott bajomban. 5. 9. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. Amikor erőm elfogyott. és a szférák archonjainak eonjaitól. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. mivel kimentem a helyemről.lent. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. ahol nincsen világosság. Hálát adok neked. 6.

melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. ó Világosság. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. Nos. hogy megmentettél. 16. 18. s mivel vétkeztem. Hálát adok neked. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. És mert tudtukra akarta adni. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. 20. és kimentett minden szükségemből. Ez tehát a himnusz. 17. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. akinek gondolkodása megvilágosult. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. 19.13. 15. hogy az ember­ világhoz mentem. ahonnan hiányoztam. Világosság. 152 . amelyet ővele tettem. És otthagytam a Rejtélveket. 14. ez erőt adott nekem. és meg­ szabadított minden bajomtól. az lépjen elő. Hálát adok neked. Te hagytál engem elszökni a területről. és az megszabadított minden kínomtól. és leszálltam a káosz kapuihoz. dicsérve kiáltottam a világossághoz. 21. a megmentésemért. őt dicsérvén. ó. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. el lett véve az én erőm. És szükségemben a világossághoz kiáltottam.

82. északról és a tenger felől. Magasztaljátok az Urat. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. zsoltárban prófétált erről: 1. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. és így szólt: . Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Uram. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. 10. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. 4. 5. De az Úrhoz kiáltottak. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket. Dávid próféta egykor a 107. 8. és a Felségesnek tanácsát megutálták. 12.Jézus. Éhesek és szomjasak voltak. mert ellenszegültek az Isten beszédének. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. gondolkodásom világos. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. 9. Lakóhelyet nem találtak. 153 . hogy lakóhelyükhöz juthassanak. mert jó. 6. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. 2. mert örökkévaló az ő kegyelme. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Fülöp lépett elő. 3. 11. a lelkük is elepedt bennük. 7. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. És vezette őket egyenes útra.

19. és a halál kapujához köze­ ledtek. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. köteleiket pedig elszaggatta. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. hogy adjatok hálát az Úrnak. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. az archonok kezéből megszabadított. és kimentette őket az ő vermeikből. 17. Uram. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. 20. Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. mert azt 154 . Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. 18. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Uram. és ellenségeim. mert jó. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. mert megváltóm és megszabadítom vagy. sanyarúságukból kiszabadította őket. és az ő kegyelme örökkévaló. Minden étket megutált az ő lelkük. Amit ugyanis Dávid mondott. és sanyarúságukból kiszabadította őket. 16. mert megmentett.13. 21. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. ó Világosság. 14. Továbbá az ige. 15.

Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. 155 .akarta.Nagyszerű. hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. és mert tudtukra akarta adni. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. így szólt: . amelyet te cselekedtél vele. hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek.

.

Bizony. hanem a magasság tudatában kérdezünk. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. amelyet te adtál nekünk. és így szólt: . zörgessetek. ahogyan kérdezni tanítottál minket. annak ajtót nyitnak. Nos. Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. és ezt mondta: .Kérdezz.Uram. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk. hogy kérdezlek. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. ahogyan a világ embere kérdez. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. ne haragudj rám. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. hogy Mária lépett elő. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. amik felől kérdezlek téged.Nos. valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. ald kopogtat. bocsásd meg. amit akarsz. Uram. FEJEZET Mindezek után az történt. kit fogok találni. Uram.83. . aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. válaszolt. és találtok. az talál.

hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. ahogyan már korábban is mondtam nektek. vagy miből áll a világosságuk? 84. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon. bizony mondom nektek. ahogyan kell. és nincsen itt semmilyen kép. majd így szólt Jézushoz: . eredeti minőségében 159 . Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. és azt mondta Máriának: . Bizony mondom nektek. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. Kérdezz tehát.Mit találhatnánk ezen a világon. akkor nagyon fogok örülni. nagyon örült és ujjongott. Bizony. FEJEZET Jézus pedig felelt. ahogyan már máskor is mondtam nektek. és Én örömmel nyilatkozom neked. ami hozzájuk hasonló. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. ami a lényüket jelképezhetné. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. ami mennyei minőségű lenne. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át.Uram és Megváltóm. A Nap világossága. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. és úgy kérdeztek. hogy mindent határozottan megkérdeztek. Mert a nap eredeti világossága nem itt van.

és a nagyszerűség miatt. De kis idő múlva elvezetlek téged. nem példázatban. amellyel az archonok helyét felülmúlják. amely elválasztja az archonok területétől. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. sem világosság sem forma. ahogyan már régebben is mondtam nektek. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. nincsen ezen a világon semmilyen kép. meglátjátok a pompát. ahogyan korábban is mondtam már nektek. meglátjátok majd. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. s mint a porszemre. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. akkor nagyon csodálkoztok majd. mellyel azok felülmúlják ezt. Háromszor hatalmas Istenségnél is. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. amelyben van. amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. Ezért tehát Mária. akkor meglátjátok. és a nagyszerűség miatt is. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . És le fogtok tekinteni az egész embervilágra.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. milyen pompásak. hanem valóban. hogy milyen fényességben vannak. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait.

a nagy távolság miatt. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. mely a fénykincstől elválasztja. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. Ha pedig titeket a világosságországba. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. s annak a dicsőségét látjátok. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. akik középen vannak. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. mint az embervilág éjszakája. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. Ha pedig a világosságországra tekintetek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. és a nagyszerűség miatt. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. meg a nagyszerűség miatt. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. mekkora pompában vannak. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz. akkor meglátjátok. akik jobbra vannak. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. mint az embervilág napjának a fénye. mint az embervilág délben. amivel ez a hely a többit felülmúlja. de borús időben. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. És ha a középre tekintetek. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. 161 . amelyben fekszenek. És ha elviszlek titeket azoknak a területére.

Nos. határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak. és így szólt: . hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. ne neheztelj. kérdezd. ami után kérdezősködsz. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. ha megkérdezlek. A világosságország tehát a fényldncs. a világ emberei tehát. és nyíltan. . hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. és nagy örömmel nyilatkozom neked. majd így szólt: . amit akartál. felül­ múlják majd a világosságországot. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát.Azok az emberek pedig. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig.Uram. Mária Magdaléna sietett elő. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam.85. a kisugárzások [teremtés] helye. és a nagy világosság miatt. akik megkapják a világosság Rejtélyeit.Kérdezz amit akarsz. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. nagyon megörült.Uram. mely elválasztja őket. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . azt mondtad. Mária.

Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően. a teremtés helye. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz. Ide hallgass tehát. Az ötödik Megváltó. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. mert velem együtt királyok az én országomban. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. ezt mondván Máriának: . velem lesznek a fényörökség helyén. akkor a fénykincs. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. FEJEZET És Jézus felelt.86. a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. a kicsi a csekélysége mértékében. 163 . akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban.Bizony nagyon szép. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. Ez még nem most fog megtörténni. a nagy a nagysága szerint. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel.

meg az Öt Fa. azok lelkeinek helyein lesz. És a tizenkettedik Megváltó. És a Hét Ámen. ez azok lelkeinek helyén lesz. azok lelkeinek helyein lesz. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. azok lelkeinek helyén lesz. ahogyan már a fénykincsben is teszi. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. A nyolcadik Megváltó. mivel ők is királyok a fényörökségben. És a kilencedik Megváltó. azok lelkeinek helyén lesz. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. ez a gyermekek gyermeke. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. mert királyok a fényörökségben. a hetedik. ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. És a tizedik Megváltó. 164 . akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. Éppígy a tizenegyedik Megváltó. És az Ikermegváltó. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. azok lelkeinek helyén lesz.

meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. a nagy és jó. Jeuból. aldt Atyámnak neveztem. a világosság felvigyázójából lett. amelyre rendeltettek. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. Az Őr azonban. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. a második Fából keletkezett. És Jeu. Feladatuk jelentősége miatt. a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. Szabaóth pedig. Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. a nagy. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. még beszélni fogok veletek. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. melyeknek mindenkori feladatáról. királytársak lesznek 165 . És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. aki azoknál van.

amit mondtam nektek. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. ahová rendeltetett. a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. mind azon a helyen maradnak. A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. És minden archon. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. Mindez. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. azon a helyen marad. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. nem most lesz. ahová beiktatták őket. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. amikor 166 . míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok. mindegyik abban az időpontban. amely töredelmesen megtért. amelyre kezdettől fogva állíttatott. nem történik meg a vég előtt. amit mondtam. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. akik középen vannak. A közép többi angyala. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. Mindez pedig. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. hanem az eon végén. A lelkek mind jönni fognak. mely azok lelkeinek helyén lesz. de mindenki az ő területén lesz. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél.

meg akik a fény­ kincs helvén vannak. Röviden: az emberiség minden lelke. aki megkapja a Rejtélyeket. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . akik a középen lévő helyen vannak. akik az Első Parancsolat területéről valók. és tovább mennek a fényörökség helyére. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak. meg akik jobbról valók. És azok előtt is mennek. Egyszóval: mindenkit megelőznek. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. akik jobb oldalon vannak. És mindegyik azon a helyen marad. És mindegyik elvégzi a hivatalát. amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. és akik a fénykincs helyéről valók. ameddig megkapta a Rejtélyeket. egészen addig. És a középen lévők megkeresztelik őket. És azokat is megelőzik. amíg a mindenség fel nem emeltetik. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét.a Rejtélyt megkapja. Azok pedig. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. aki a fénykincs területéről való. Ok pedig átmennek a közép minden területén. a fénykincshez. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. akik a közép helyeiről valók. És megelőzik azokat is. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. minden megbánó archon előtt fog menni. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére.

hogy akinek van füle. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. akik az elsők. Mária. Ez tehát az ige. Ezért mondtad Uram azt is. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. 168 . amit mondasz.megkapó lelkek begyűjtésénél.Rendkívüli. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. az hallja. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. Vagyis az utolsó. Tudni akartad tehát. megelőz minden bűnbánó archont. hogy felfogunk-e minden szót. Nos. Uram: Az elsők lesznek az utolsók. szavaidat illetően. Amikor ezeket mondta. világosságban-lakómnak van füle. Jézus újra felelt. Nos. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. Uram. mint a magasság helyeiről valók. ez az egész emberi nem. és így szólt: . Egyébként: akinek van füle. hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. és minden szavadat meg­ értem. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. Mária. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. FEJEZET Úgy esett. az hallja. és azt mondta neki: . és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. és azokat. ezek azok. 87.Uram. és az utolsók az elsők. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni.

Hallgassátok. hanem azokhoz sem hasonlók. a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. mint ennek a világnak egy váro­ sát. nem csak ezen a világon. és így szólt tanítványaihoz: . Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Uram. akik az ő területük alatt vannak. Ne haragudj tehát. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . sem világosság. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. hogy miiven a fajtájuk. amelyben van. amelyben él. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. és meglátjátok pompás dicsőségét. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. ne bosszankodj. amihez hasonlítani lehetne őket. ami leírhatná ezt a fényességet. és azt mondta Jézusnak: . amelyen az utolsó Segítő van. mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem.88. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is. aki a fénykin­ cset veszi körül . sem nagyság. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok. akik minden Segítő fölött állnak. és a nagy fényesség miatt is. Ezért tehát valóban semmi sincsen. Uram. ha megkérdezlek. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. aki a kis Segítő fölött áll. Mária Magdaléna lépett elő. mivel gyakran zaklattalak. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. a hely nagyságához képest. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak.

valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. ezt mondván: . a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . hanem az egész emberi nemet. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. majd így szólt Jézushoz: . bizony mondom nektek. példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. Mert mi. a Megváltó ezt hallotta Máriától. nagyon megörült. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. mélységes irgalommal felelt neki. s Én határozottan és megbízhatóan. Amikor Jézus.Uram. 89. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. a mélységet.Bizony.Kérdezz. nem csak magunkat sajnáljuk. hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. nagyon messze van tőle az angyalokon. amit akarsz. Uram. Mert mérhetetlen távolságban. arkan- 170 . arkangyalokon. a hosszat és a szélességet is illeti. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot.

90. És sokkal. kik és milyenek lesznek azok. ahogyan már korábban is mondtam nektek. és ezt kérdezte Jézustól: . azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. Éppígy a harmadik. újra Mária Magdaléna lépett elő. és nincsen mértéke a világosság­ nak. negyedik és ötödik Segítő. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. amikor megmagyarázom őket. amelyben van. azok az alacsony rendben lesznek. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket.Uram. ahogyan korábban is mondtam már nektek. az angyalokon. arkangyalokon. akik a világosság Rejtélyeit kapták. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. az archonok anyagi testeiből jöttek. Ezért mondtam egyszer 171 . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Ha azok. ott fog ő maradni a fényörökségben. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. az angyalok és arkangyalok miatt. mérhetetlenül világosabban ragyog.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak).

aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. 173 . vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. lemehet az alatta lévő rendekbe. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. és minden rendet is. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. abban a Szel­ lemben. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . a fölötte lévő rendekbe nem mehet. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de a fölötte lévőkbe nem mehet.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. rendszerébe. amelynek a Rejtélyét kapták. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. mely ezekben van. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. de a magasságba. arra a helyre jutnak. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni.

te áldott és szeretett. ott lesz a ti kincsetek is. és ne haragudj. parancsold meg nekem is. János lépett elő. és az sem áll hatalmában. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. Ez azt jelenti. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. és így szólt Jánoshoz: . megígérted nekem. Uram.Bizony jól kérdeztek mindent. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. hogy bármit is kérdezek. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. Most azonban hallgasd.Uram. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. neked is megparancsolom. Nos. János felelt. amit akarsz. és azt mondta Jánosnak: . megnyilvánítod azt. FEJEZET Jézus pedig felelt. és mindent megmondok. ami után érdeklődünk majd. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. ameddig megkapta a Rejtélyeket. és így szólt Jézushoz: . amelyikig megkapta a Rejtélyeket. és nem 172 . és azt mondta Jézusnak: . céltudatosan és nyíltan. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. az mind azon a területen marad.Uram és Megváltóm. ne titkolj el előlünk semmit sem. mert. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. Uram.nektek: Ahol van a ti szívetek. és nem áll hatalmában más. hogy beszéljek előtted. hogy mond­ jad. János. ott lesz ő. fölötte lévő rendekbe bemenni.János.

annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. mely ezekben van. amelynek a Rejtélyét kapták. rendszerébe. és minden rendet is. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. de a fölötte lévőkbe nem mehet. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. 173 . És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. arra a helyre jutnak. de a magasságba. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. lemehet az alatta lévő rendekbe. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. abban a Szel­ lemben.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. vagyis a harmadik tér minden rendjébe.

a felette lévő rendekhez. hogy miért keletkeztek az ítéletek. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. hogy miért keletkezett a káosz. És ez a Rejtély tudja. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése. És ez a Rejtély tudja. fentről le és lentről felfelé. és hatal­ mában áll ott maradni. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. És ez a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. [a Rejtélyt] aki Én vagyok . és miért keletkezett a világosságok világossága.Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . de nem mehet magasabbra. És ez a Rejtély tudja. és miért kelet­ kezett a fénykincs. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. 174 . Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. és miért lett a világosság. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. miért keletkezett a sötétség.az a Rejtély tudja. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma.

hogy miért keletkeztek az istentelenek. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. és miért keletkeztek a jók. És ez a Rejtély tudja. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. és miért keletkezett a megtartóztatás. hogyan keletkezett a harag. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a tisztaság. hogy miért keletkezett a gyilkolás. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a bűnösök. Tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. és miért keletkezett a nevetés. és hogyan keletke­ zett a béke. Tudja. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a nemi közösülés.És ez a Rejtély tudja. és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. És ez a Rejtély tudja. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. 175 . hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a sírás. hogy a tűz ne ártson. hogy miért keletkezett a bűn. Tudja. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a világosság örökségei. hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás].

0 pedig folytatta beszédét. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és miért keletke­ zett az élet. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. Tudja.Hallgassatok tovább. és miért keletkezett a gyen­ geség. 176 . Tudja. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkezett az engedékenység. és miért keletkezett az irgalom. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. 92. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. Tudja. hogy miért lettek a világ gazdagjai.Tudja. tanítványaim. hogy miért keletkezett az erősség. Tudja. És ez a Rejtélv tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a halál. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. Tudja. és miért lett a szolgaság. és miért keletkezett a tisztaság. és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett a lázadozás. azok nagyon megörültek. hogy miért keletkeztek a hüllők. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. és miért lesznek megsemmi­ sítve. És ez a Rejtély tudja. és így szólt: . Tudja. Tudja.

Tudja. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. Tudja. és miért keletkeztek a tengeri állatok. Tudja. Tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja.Tudja. hogy miért keletkezett az üveg anyaga. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. és miért keletkezett maga a föld is. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. és miért keletkezett az ezüst anyaga. Tudja. és miért lesznek megsem­ misítve. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. hogy miért keletkezett az arany anyaga. hogy miért keletkezett a világ anyaga. hogy miért keletkezett a növényvilág. 177 . és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. hogy miért keletkeztek a vadállatok. és miért keletkeztek a madarak. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. és miért keletkezett minden anyag. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek.

hogy miért száradt ki a föld. és így szólt a tanítványokhoz: . miért süllyedt le a föld.Tanítványaim és társaim és testvéreim. És tudja. és miért keletkezett a jótékony harmat. Ez a Rejtély tudja.93. és miért kelet­ kezett a Kelet. és miért az Észak. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a felhők. Tudja. hogy miért keletkezett a hideg dér. fogjatok fel és értsetek meg. miért keletkezett a Nyugat. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. Tudja. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség. hogy miért keletkeztek a démonok. 178 . amit még mondok nektek. hogy miért keletkezett a nyugati szél. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. hogy miért keletkezett a Dél. tanítványaim. és minden szót. és miért kelet­ kezett az emberiség. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a hőség. és miért keletkezett a hűvös. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. Tudja. és miért jött fölé víz. hogy miért keletkezett a por. maradjatok ébren. és miért jött rá eső. FEJEZET Jézus pedig folytatta. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. hogy miért keletkeztek a csillagok. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a keleti szél. Mert ez a Rejtély tudja. Tudja. halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. hogy miért keletkezett a jégeső. Hallgassátok tovább.

hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. Tudja. és miért keletkezett a pénzéhség. hogy miért keletkeztek az angyalok. és miért keletkeztek a szolgák. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés. és hogyan keletkezett a megelégülés. és miért keletkezett az egyetértés. hogy miért keletkezett a déli szél. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. hogy miért keletkezett a gyűlölet. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai. akik bűnüket megbánták. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. és miért keletkeztek az arkangyalok. hogy miért keletkezett a falánkság. és miért keletkeztek azok az archonok. Tudja. és miért keletkezett a sze­ retet. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. 179 . hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás. Tudja. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is.Tudja. Tudja. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a viszály. Tudja. és miért keletkezett az észald szél.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

és miért jött elő az Atvátlanokból. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. 185 . a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye]. melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. amelyet most felsoroltam. Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. aki az Első Rejtélv.végtelen térben. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. vagyis az Egyet­ lennek. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. Tudja. mígnem az Első Rejtélv teréhez. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. Tudja. a második térhez vitték őket. mely befelé és kifelé néz. Tudja. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. amely az Első Rejtély tere. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. és miért jöttek elő az Atvátlanokból.

amely felülről az Első Háromszellem. Tudja. És ez a Rejtély magától tudja. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. Tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. mely az Atyátlan utolsó területén van. És ez a misztérium tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. egymás mögött állván.és miért terjedt el. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. És ez a Rejtély tudja. aki mindegyikőjükön uralkodik. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. 186 . amelyek az Egyetlen. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. Tudja. és miért jött elő a Második Háromszellemből. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. miért áldozta fel magát. Abból. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jöttek elő az Atyátlanból.azok közül. és miért jöttek elő az Atyátlanokból.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

És tudni fogják. felismerik majd minden szavam Gnózisát. És tudni fogják. előre sietett Mária Magdaléna. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. Nos. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. és az Én trónom az övékét múlja felül. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. És minden ember. a hosszáról is meg a székéről is. és az én trónom a tiétek fölött. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és amelyeket még nem mondtam. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. mint az egész ismeret igéje.És mindenben egyenlők lesznek veletek.Igen. amelveket mondtam nektek. ne neheztelj. hogy miért lett a mindenség.bizony mondom nektek: azok az emberek. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. akik azt a szót ismerni fogják. amit mondtam nektek. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta. hogyan alapították a vilá­ got. 192 . Uram. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. akik a magasságból valók. milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. a mélységről is meg a magasságról is. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja . csak a trónotok lesz őfölöttük. 97. a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e.Uram. és így szólt: . és azt mondta: .

az alantas Rejtélyt örököl. igaznak jutalmát kapja. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. prófétának jutal­ mát kapja. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. 193 . amely a mindenség Gnózisa. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. és azt mondta Máriának: . És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. és nagy örömök és ünnepség közepette él. addig a helyig fog menni és örökölni. És még egyszer. az a maga­ sabb területeket örökli. És aki magasabb Rejtélyt kap. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. légy türelemmel irántam és ne haragudj. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. aki egy igaznak hisz. ameddig a Rejtélyeket kapta. hogy mindez miért keletkezett.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: .De igen. ameddig a Rejtélyeket kapta. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. Aki alantast kap. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. az addig a helyig megy és örököl. ha megkérdezlek.Uram. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek. De minden ember. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja.

Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. akik az Első Rejtély második.Most azonban hallgassatok meg. Ugyanígy azok. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. ítélők]. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. És nem felelnek és nem vitatkoznak. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. És ez a lélek sehol sem válaszol. akkor a megtorlók fogadják őket. úgy hogy előreha­ lad. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. Ha eljön az ideje. hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik. 194 . Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. és erőtlenül esnek arcra. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. sem az archonok bármelyik területén. hanem minden területen átmegy és túlmegy. nem mentegetődzik. És ez a lélek felszáll. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. és eljön az ideje. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. Ez történik azokkal is. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók.

akik az Első Rejtélytől a harmadik. amely az Első Rejtélyhez tartozik. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. és ezekben a rendekben marad. amelyről beszélek veletek . légy türelemmel irántam és ne haragudj.Csak egy Rejtélye van ugyan. megcsókolta Jézus lábait. FEJEZET Az történt. az. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal. ha kérdezlek. Uram.Uram. és így szólt: . holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. vagyis az abszolút Rejtélyt. mert egy hatalmas világosságáramlat. Továbbá öt Rejtélyből 195 . ameddig a Rejtélyt kapták. Uram. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. és nyilváníts meg nekünk mindent. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén. és a tizenkét Megváltó rendjében marad. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. 98. uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. Nos. amit kérdezünk tőled. és azt mondta: . szánj meg minket. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt. de ez három Rejtélyből áll. negyedik. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. Mária lépett elő. mert magasztosabb. ha elhagyja a világot.

Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. hanem tulajdonságaikra nézve különböző.áll. és mindkét fülébe belemondja. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. És nem ugyanazok a birodalom számára. az archonok egyet- 196 . holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők.az olyan ember. mígnem eljut az ő országának területére. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. és részesül az igazság igéjében. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. nagy világosságáramlat leszel. akkor azonnal kijutsz a testedből. nagy világosságáramlat lesz. aki az ő Rejtélyét elvégzi. mihelyt elhagyta a testet. aki elhagyja a testét. akkor. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. de tulaj­ donságaik különbözők.testét elhagyó . Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. és átmegy minden területen.

És sietnek egymásnak továbbadni őt. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. leszállatja őt egy olyan testbe. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. mely vele van.len területén sem ítélik el őt. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. 197 . de nem hagyja a világossághoz vinni őt. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. szigorú ítéletei előtt. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. amelyben kiszállt a testből. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. és abban a hónapban. mely őrajta van. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is.

leszállatja egy tisztességes testbe. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. és minden működéséről sem . ha a testet elhagyja. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. hogy milyen. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. amelyben a testet elhagyta. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. az. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől. meg tagjainak elágazódásait 198 . és miért nevezik a Kimondhatatlannak. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . Ha azonban odáig jutok. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. s hogy mennyi tag [rész] van benne. Ugyanez történik mindazokkal. és hogyan terjedt el a tagjaival. amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. és az ő kiterjedésükről.amit most nem mon­ dok meg nektek. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. valamint minden Rejtélyt megkapnak. hogy ő milyen. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek.

akik minden Rejtélyt megkaptak. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. igazolása és titkos jele.és halmozódásait. A mindenség feloszlatásánál azonban. hanem átmennek minden területen. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. addig a helyig fog örökölni. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. azok máshol nem adnak válaszokat. sem magyarázatokat. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. igaz. sem titkos jeleket. felelete. telje­ sült. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal. ami mind az egyetlen. amiért a mindenség egyáltalán lett. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. amit egyszer megmondok nektek. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták. mert nin­ csenek titkos jeleik. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. ameddig kapott. 199 . És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély.

aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. akik a háromból kaptak. hanem mögöttetek maradnak. holott ők is királyok. tanítványaim és mindazok. azok azok mögött maradnak. és ezek mögött maradnak azok. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: .99. Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. akik az 200 . És mind. holott királyok. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. és így szólt Máriához: . de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. mindegyik az ő rendjének megfelelően. Azok meg. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. szintén király lesz. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. Továbbá azok. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták.Uram. Ti pedig.Egy világosságnap a világnak ezer éve. Mária Magdaléna lépett elő. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől.

mindegyik abban a Rejtélyben. az alacsonyabb területeken fognak maradni. amelyek a területek elöljárói. Ennek számos Rej­ télye van. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. az örökölt örökség terére fogják vezetni. a maga­ sabb területeken maradnak. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. ameddig [a magasságig] megkapta azt. mindegyik a saját dicsősége szerint. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. amelyben elterjedtek. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. azok a lenti területeken maradnak. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. ameddig megkapta a Rejtélyeket. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. mindegyik a saját dicsősége szerint. mind azon a területen marad. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. Ez a második király öröksége azok számára. de megtaláljátok Jeu két 201 . vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei.Első Rejtély Rejtélyét kapják. azok a magasabb terekben maradnak. és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. azok a magasabb területeken is maradnak.

mert nehéz volt nekem. amit akarsz. hanem szánj meg. azaz az első külső tér pecsétjét. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit.Uram. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. A második térnek ellenben. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. amelyet megkérdezek tőled. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. 100.könyvében. melyeket Henokh írt. András pedig felelt és ezt mondta: . minden formájukat és típusukat. hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében . és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. és így szólt: . sem számjelképei. nincsenek feleletei. példázatok nélkül.ha elhagyják 202 . András lépett elő. ne haragudj rám. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. sem titkos jelei. és így szólt: . felmentéseit és titkos jeleit.Kérdezz. A Megváltó pedig felelt neki. sem felmentései [megokolásai]. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. mely belül van. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. és nem értettem. sem pecsét­ je.Uram. és én nyíltan nyilatkozom neked. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit.

Amikor András ezeket mondta. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. nehéz nekem. Nos. szóval ti vagytok mindnek az élesztője. és nem változtatták a területüket. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. és ti vagytok a középsők területének erjesztője. 203 . lényegben ugyanazok. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. nem is törték magukat. és öröklik a világosságbirodalmat. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. És egyáltalán nem szenvedtek. megmozdult a Megváltó szelleme.ezt a világot .bevándorolni azokat a mennyboltokat. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. Uram. bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. ugyanabból az anyagból vagytok.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. és így kiáltott fel: . és átmenni mind­ ezeken. De nem maguktól tisztították meg magukat. Ez a folyamat.

Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. ebből eszik és 204 . Ezért mondtam egykor nektek. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. Hanem az emberi nemnek kellenek. melvek megtisztítják az anyag testét. És nem lankadtatok a keresésben. mivel­ hogy anyagi. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. hogy mindenkit megtisztítsak.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. Ezért mondtam egykor nektek. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. mert ők megtisztult világosságok. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. hanem a betegnek. melyek megtisztítottak titeket. s nem örökölhetnék a világosságországot. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. kristálytiszta. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. mert egész anyaguk anyagának élesztői. mert tiszták. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. hogy keressetek. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. és találtok. éjjel­ nappal kutassatok. De az emberi nemnek kellenek. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek.

Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. Tehát. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. Ezért mondtam nektek egykor. akkor minden archon elszégyelli magát. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket. te és testvéreid. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. András. Nos. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. s így tiszta. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. András. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. amiket mindenütt eltűrtetek. s ne nyugodjatok. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek.iszik. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. nagyon megtisztult világossággá váltatok. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. Ez a felelet a kérdésetekre. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket.

A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. akik nem mentek ki belőle. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. és a három térnek is. azok a Rejtélyek fölött állnak. melyhez hasonlítottam. és a szem a szemek rangja szerint.. akik a Kimondhatatlanban laknak.Azok pedig. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. hanem minden tanítvány tudta pontosan -.nem csak ő.Uram. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: .Amikor a Megváltó ezeket mondta. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint. és a fül a fülek rangja szerint. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. de egyetlen a test. A fej a fej rangjának megfelelően. 206 . Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. és a többi tag szin­ tén. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam. Világos tehát: sok tag van. Azért küldött engem az Első Rejtély. FEJEZET .. András világosan tudta . a példa szerint. és alak benne laknak. azok számára tehát. 101.Megbocsátok és meg fogok bocsátani.

Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. boldog. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. 207 . és azokkal egyenlő. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. Azért. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. És egy Isten az. És egy Megváltó és felfoghatatlan az.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. bizony mondom nektek: Az az ember. amelyen kívül nincsen más fényldncs. akik a harmadik térben vannak. Nos. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. azért velük egyenlő. amelyben ma beszéltem veletek. melynek nincsen párja a kozmoszban. amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. az a Legmagasságosabbal egyenlő. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. Az kiválóbb a mindenségnél. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. amelyben és amelyből azok vannak. és ez az Első alkotta a mindenséget.

FEJEZET Jézus pedig folytatta. 208 . míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. melyek megtisztítanak. minden aggodalmáról és minden bűnéről. akkor hirdessétek ki az egész világnak. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. és megmeneküljetek.102. és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. annak minden anyagáról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról.

és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. 209 . hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és tűzruháitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. 210 . és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén.és szuroktengereitől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról.

egészen a végig. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. mely rettenetes. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. Mondjátok meg azoknak. akik tévtanokat terjesztenek. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. Mondjátok meg azoknak. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

hanem iga­ zán Istent kívánja. ő megfordul. akkor bocsássatok meg neki. Szeretnéd-e. külső térben vannak. az egész világról lemondott. melyek az első. aki nem színlel. ezután pedig újra megtért. a világ minden bűnét abbahagyta. abbahagyta a világ bűneit. hanem igazán vágyik Istenre. megbán és örökli a világosságbirodalmat. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. mivel az Első 217 . majd további rejtélyeket adok neki. akkor újra forduljatok őhozzá. bocsássatok meg neki. engedjétek át. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó.hirdessük ki. vagy sem? És a Megváltó felelt. úgy hogy igazán tudjátok. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. és azt mondta Jánosnak: . hogy ő nem színlel. hogy nem tetteti magát. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. fogadjátok el a bűnbánatát. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. azután viszont megtért és komolyan megbánta. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. ti pedig biztosan tudjátok. akkor újra forduljatok őhozzá. hanem valóban Istenre vágyik. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. és ő nem úgy cselekszik. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. és ő örökli a világosság országát. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez.Ha olyan testvér az. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. bocsássatok meg neki. akarod-e. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón.

s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. Ha pedig nem hallgat rád. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. akkor bizony mondom nektek. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. ha ez az ember megbán. És bizony mondom nektek. Ha a gyülekezetre sem hallgat. vidd a gyülekezet elé. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. sem terád nem hallgat. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. végy magad mellé még egyet.Rejtély irgalmas és megszán. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. Ha a másodikban sem használható. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó". Az ige pedig. akkor adjátok neki a másodikat. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. Csakis azok 218 . Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. megnyerted a te atyádfiát." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. amit szintén mondtam. Ha sem arra. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő.

akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. annak minden gondjáról. János folytatta beszédét. mert ha visszatartjátok tőle. és mindig készek megbocsátani. minden bűnéről és minden gondjáról. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. s ha valóban tudjátok. ennek minden anyagáról. 106.Ha biztosan tudjátok. hogy ez az ember lemondott az egész világról. hogy nem rosszindulatú. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. hanem igazán vágyik Istenre. és így szólt: . s magatok vizsgáljátok meg.Uram. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. hogy odaadjuk neki. szóval: akarod-e. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. hogy van egy nagyon bűnös testvér. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. És amire ránemesedett. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. vegyük úgy. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. minden viszonyáról és minden bűnéről. aki lemond az egész világról. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. vagy sem? És a Megváltó válaszolt. 219 .

mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. nem hallgathatja meg őt. és bocsátják meg a bűne­ it. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. az nagy ítéletre érett. akkor ne adjatok neki tovább. és ő vétkezik. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. egé­ szen a harmadik ismétlésig. 220 . ennek minden gondjáról és bűnéről.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. majd újra megtér. akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. s így örökké létezés nélkül marad. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. És bizony mondom nektek. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. és a bűnöket mindig megbocsátják. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba.

Uram. hogy tudjuk. mely mindenkit megszán.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. János pedig felelt. hogy Istenre vágynak. ahol befogadnak titeket. és mi úgy véljük. ami a rejté­ lyekhez méltó. ha kimegyünk hírt adni. Ha méltók. példázatok nélkül és pontosan.Uram. akit ezeknek az istente- 221 . hogyan hirdessük az embereknek. akkor megnyeritek a lelküket. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. rejtély. újra János beszélt. és fondorlatosok voltak veletek szemben.107. mivel minket is próbára tettek. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. és mondjátok a következőt: „Te. és tudjuk. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. és azt mondta Jánosnak: . Ha azon­ ban nem érdemelték meg. és az emberek ott kijönnek hozzánk. és mi nem vesszük észre. és betértek a házba. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. és azt mondta: . akkor adjatok nekik egy rejtélyt. ha megkérdezlek. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. és ők öröklik a világosság birodalmát. hogy nem azt teszik. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba. amit tudni akarsz.Kérdezz csak mindent. s egy városba vagy faluba érünk. meg a rejtélyeinket is . viselj el engem és ne neheztelj rám. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és így szólt: .

akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. minden rejtélye el lesz véve tőlük. és annak a területnek. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit. meg a világ minden bűnéről. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. anélkül. akkor a ti békességtek azokon marad. ameddig a formát [alakot] kapták. ha nem." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. hogy észrevettétek volna. azután újra gúnyt űznek azokkal. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja. mint a házatok pora". azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét. 222 . És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. Ha azonban időben megbánják. amit adtatok nekik. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. amit adtatok nekik. hanem nevetségessé tettek minket. tireátok száll vissza. és befogadnak titeket. igazán Istenre vágynak.

és elhagyta a testét. mit kell tennünk. szóval valakije. FEJEZET Az történt. mely tisztességes és jó lesz. No. vagy nem is bűnös. akik bűnösök vagy nem bűnösök. ha van egy jó és kitűnő testvér. hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta.108. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. És Mária válaszolt. és azt mondta Máriának: . akire a szívünkben gondolunk. A Megváltó felelt. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. vagy istentelen.Uram. ha kérdezlek. nos. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel. bírj ki engem. aki bűnös. és ne neheztelj. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit." 223 .Kérdezz amit akarsz. akiknek azt akarjátok. az olyan embereken. és teljesen megnyilatkozom neked. Uram. Mária megcsókolta Jézus lábait. ezt mondván: . és így szólt: . mert amaz a büntetőítéletekben van.Erről beszéltem már. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek.Uram. és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. de hallgassátok még egyszer. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét.

és a testet azonnal elhagyhatjuk. FEJEZET Mária felelt. kínzásokban és bántalmazásokban. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. a rejtélyt kimondjuk. akkor azok. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. hanem hirtelen. 109. míg a világosság Szüze elé nem vezették. hanem mindenki. úgy hogy ha kínoznak minket. hanem 224 . és így szólt tanítványainak: . szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. törvényes büntetések folytán. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba.De Uram. aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi.Erről korábban is beszéltem veletek. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. úgy hogy ő jó lesz. de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. és így szólt: . kard által vagy vízben.Ha ezt mondjátok. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak.

Uram.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. azt felelvén: . és folytatta. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. bárhol és bármikor felhívhatja. még valamit akarok megkérdezni.Kérdezz amit akarsz. és lelke nagy fényáramlat lesz. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . gyengeség és erő van. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. Sem választ. akkor megtudják. megcsókol­ ta azokat. Mária vetette magát a lábai elé. 110. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. és így szólt: . És Jézus válaszolt. Nyilvánítsd meg nekünk. mert nincsenek rajta titkos jelek. Mária felelt. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára.Uram. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. és ne titkold el előlünk. és akkor megmenekül attól. És ebben az órában kijön az archonanyag testből. úgy hogy felszáll. azt mondván: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. sem indoklásokat nem ad sehol sem.

bármiféle testi gyógyulást kér. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. 226 . azután bármit kér. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. vagy halottak feltámasztását. nemcsak ti. éppígy meggyógyít minden betegséget. az hamar meg is történik neld. gyógyító tettek miatt. Amikor a Megváltó ezt mondta.megkapja és elvégzi. fogyatékos vagy egészséges testben. vagy birodalmakba vagy országokba. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. mely kigyógyít a démonokból. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. bénák. a te birodalmadba. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: . vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből. gyengeségben vagy erőben. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. és azt mondta nekik: . ald ezt a rejtélyt . nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. szegénységben vagy gazdagságban. nagyon akarnak kimenni tehozzád. vagy vakok.. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. Mária. De megismétlem: Nos. süketek vagy némák meggyógyítását.amelyet már odaadtam nektek . 111. te Megváltó.0. amelyeket megneveztél. amelyeket felsoroltál nekünk. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. hanem mindenld.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek.Ha elmentek a városokba. és erősen unszolnak.

Akik a magasabb rejtélyekre méltók. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. És semmit se rejtegessetek előlük. és elhiszik nektek amit mondotok. és azt mondta Máriának: . hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. se ne oktassatok senkit se azokra. Amikor a Megváltó ezt mondta. Szóval ez a három gyenge. és nem fogadnak be titeket. vádoló] is gyenge őbenne. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. Mária. Ezért senkinek se adjátok azt. jót vagy 227 . Akik azonban hozzátok jönnek. a vakokat és sok betegséget ott. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. azoknak azokat adjátok. akkor az ereje kevés. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. a lélek is gyenge őbenne. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. megértene].míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. azt kérdezted. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. folytatta beszédét. azoknak azokat adjátok. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. és az ellenségszellem [ellenzékszellem. és azt mondják. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. holott nem Én vagyok.Hallgass ide. hogy Én vagyok. Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. anélkül. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. ki kényszeríti az embert vétkezni. és sokakat félrevezetnek majd". És ezek miatt aztán hiszik nektek.

ami gonoszság. a feledés nyomasztó terhe miatt. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. mert a keveredés helye. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. És az ellenzékszellem felfigyel erre. mely nagyon nehéz. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. vágy és bűn. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. és mindezzel bántalmazza a lelket. Ez a három tehát így észlel. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. mert azokkal nincsen elkeveredve. amely azon­ ban el van keveredve. Továbbá a test is gyenge. a lélek és az ellen­ zékszellem. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. ahogyan bejött. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. hogy az igazságosság területét keresse.rosszat. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . És lassan növekszik az erő. észrevesz minden bűnt és rosszat. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. A test nem tud észlelni. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. ha nem vesz fel erőt az anyagból. A test azt az anyagot veszi fel. hogy minden helytelen tettét. hanem úgy megy ki a világból. mindegyik a természetének megfelelően. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést.

és ez kényszeríti a lelket. ez valóban ellensége a léleknek. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. és kivezeti őt az archonok középső útján. ami a léleknek nem tetszik. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. ahol a bűnöket rábizonyítja. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. Sőt. Mária. míg el nem követett minden bűnt. holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. hogy a világ dolgaira vágyjon. Ha pedig a lélek 229 . és a lélek ellensége lesz. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. amiket a lélekkel tétet. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. mert őhozzá kapcsolódik. mert azt téteti vele. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja.a gonoszság cselekvésére. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Amikor pedig leviszik a káoszhoz. akkor először a sors jön elő. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. átadják a megbüntetőknek. és elvezeti mindenhová. amit az archonok parancsoltak neki. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. és a lelket kivezetik a testből. Nos. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Az emlé­ keztetők [átvevők. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. Szóval a lelket abba hajszolja. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. és arra ösztönzi.

minden lélek bűnének megfelelően. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. a világosság Szüze elé viszi. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. és így szólt: .Ha ellenben olyan lélekről van szó. amely megfelel elkövetett bűneinek. melyek a második térben 230 . és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. megmondom majd nektek. ahogyan megérdemelte. hanem jó lélek lett. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. és a Nap világossága elé viszi az első ember. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. akkor megkérdezik az ő sorsát. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. Jeu parancsa szerint. és megkapta a világosság rejtélyeit. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről.az archonokhoz jut. amelyekbe taszítják őket. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. a bírónő elé. Ha ő ezeket nem találta meg. és olyan testbe nyomatja. nem engedett neki. FEJEZET Jézus újra folytatta. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. 112. 0 megvizsgálja ezt a lelket.

231 . és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. Ha olyan lélekről van szó. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz.vagy a harmadik. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki. ezeket be is töltötte. és az emlékeztetők. míg el nem jut az ő saját birodalmához. Ekkor a lélek nagy fényáradat. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. és eljön a testből való kilépésének ideje. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. ám visszaesett. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. aki az első. akik a lelket kivezették a testből. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. belső térben vannak. Mielőtt pedig felemelkedik. sőt szárnyas világosság lesz. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. külső tér rejtélyeit kapta. arra a helyre. ahol az azokhoz van kötve. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt.

mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. melyeket kapott. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. aldk a világossághoz tartoznak.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. akik visszatérnek az archonok feladatához. Örökre elidegenedtem tőletek. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. szóval rettegve. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. és nincs többé a lélekhez fűzve. és megszabadítja magát üldözőitől. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. De még nincs minden az ő hatalmában. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. amely megkapta a rejtélyeket. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez.

És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. a jónak. Atyának neveznek. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. Ha a lélek ezt tette. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. és megtalál minden jelet rajta. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. és elvezetik a magasság minden eonjához. És Szabaóth. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 . Elidegenedtem tőletek örökre. kivezetik a sorserők eonjaiból. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. a nagy és jó. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. lepecsételi őt a pecsétjeivel. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. És Melkhisédek. a jobb oldaliak területén.tánál. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel. lepecséte­ li ezt a lelket. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. akit az élet kapujánál.

és Istennek ami Istené. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. Erre mondtad nekünk.Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. így folytatta: . Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. hogy megmondjam a négy gondolatot. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja.Igen. amikor a pénzt vitték neked.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. 113. 234 . Uram. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. ujjongott és felbuz­ dult bennem. a következőket mondván: . és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét. Uram. és láttad. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. és fényemberem vezetett engem. A mondás pedig: A pénz fénylett. megértek minden szót.elvezetik a fénykincshez. Am amikor láttad. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és ő bemegy öröksége helyére. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. hogy ezüstből és rézből van. . Halljad tehát.

akinek tisztelettel. akinek a félelemmel. És tiszte­ lő. amivel tartoztok . hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben. akik a világosság területeiről valók. íme. óvást ad] minden területnek. amire az jogosult. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. az első gondolat. A második gondolat arra vonatkozik. akinek dicsérettel. azon bűnök alapján. annak adót. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. Uram. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle." Ami ezt illeti. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. akinek vámmal. Ez a második gondolat.akinek adóval. ez a harmadik gondolat. amit most mondtál a lélekről. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut.arra a sajátosságra utal. Uram. Ez. a félelmet. a lélek. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. 235 . Uram. annak a vámot. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. Ez azt jelenti. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok. a tiszteletet.ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek.

236 . és útját az ellenzékszellemmel járja. aki elvezeti és testbe taszítja. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. negyedik gondolatom. És a bíró. az ítélőbíróhoz. mely feloldoz minden köteléktől. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. s így azzal kell maradnia. És nem jön ki a testek váltakozásából. és az tömlöcbe ne vessen téged. amíg az úton vagy vele. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. Ez nyilván azért van: minden lélek. s úgy találja. Mert bizony ki nem jössz onnét. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. és nem jut ki a körforgásból. Uram. míg el nem végezte az utolsó körét is. hogy vétkezett. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. És a világosság Szüze. a bíró. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt.ha még nem találta meg a rejtélyt. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. emlékeztetőjének]. ha tehát még nem talált meg. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel. amely a testet elhagyja. Ez. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. Ami ezeket illeti. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

Mária felelt és így szólt: . nem példabeszédben.Uram. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. kérdezz. Amikor pedig ezeket mondta. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. hanem mostantól kezdve mást is. és nyilváníts meg nekünk mindent. FEJEZET És Mária felelt. Uram. amik nem merültek fel az emberszívben. légy hát türelemmel irántunk. Mária. ezt mondván: . amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél. Most pedig. és én nyíltan megmondom azt neked. 237 . Mária. amit akarsz. amit kérdezünk arra való tekintettel.Kitűnő. tovább kérdezlek. amiket kérdeztek.Uram. te tehetséges és kegyelemmel teljes. így szólt: .Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. 115.114.

és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. mert pontosan tudni akarjuk. hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. akik minden bűnnek a tanúi. És a Megváltó felelt. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. és ráerősíti a lélekre. s ha ld is jutnak. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. nekünk. melyek kivezethetnék őket a káoszból. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. Uram. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. de az ítéletben maradnak. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. aki nem kapott rejtélyt. elítélnek. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. és minden bűnös lelket. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. amit a lélek elkövet. mialatt a lelkeket megragadják. Hallgassatok hát tovább. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. mialatt megbün­ tetik őket. és azokat tartják fel. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. Uram. 238 .ICitűnően mondtad. mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. akik megkapták a rejtélyeket. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva.Nos. így szólván Máriához: . amíg még a világban vannak. és tanúi lesznek minden bűnnek.

Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. hogy 239 . Nos. igazán minden szavadon elgondolkodom. és így szólt: . a lelket és az erőt a másik résszé. állandóan elválasztva őket. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. amit az ellenszellem kötött rá.Megértitek-e. Mária. akkor rejtetten bemegy a testbe. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. így szólt a tanítványaihoz: . És amikor befejezte ezt a tisztogatást. nehogy az anyag bemocskolja őket. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket.Igen. 116. ami rejtetten az életére tört. és kiválasztja azt a test egyik oldalán. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. úgy hogy az ellenszellemet. mely elégeti a bűnöket. hogy aszerint büntessék. és kiűz onnan mindent. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. így járnak el minden bűnös lélekkel. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem. Uram.

" A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. mert az ellenszellemet. és mely igen szorongattatom. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. Ez szavaim magyarázata. mennyire kívánom. Mária. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. míglen az elvégeztetik. hogy azért jöttem." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. hogy tüzet bocsássak e földre. hogy azzal kereszteljek. hogy békességet adjak e földön? Nem. inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. így szólt a Megváltó: . 240 .tok-e. és kettő három ellen. míg végre elvégeztetik? . hogy már meggyulladt volna". hogyan fogom kibírni. három kettő ellen és kettő három ellen. három kettő ellen és kettő három ellen.abban kereszteljek. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét.Kitűnő. Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. és mennyire örülsz. Amikor Mária ezeket mondta. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra. Gondolja. mondom nektek. Vagyis három kettő ellen.

és így szólt: .Uram. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. világosan felismertük.117. továbbá megbocsátják a bűneit. akkor beszélek majd veletek. még folytatom a kérdezést. De ennek a három térnek a rejtélye. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. és a Kimondhatatlan rejtélyei. FEJEZET Mária újra felelt. minden gonosztettet. Nézd. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. Megbocsátják neki. és az Első Rejtély rejtélye. J 241 . hogy ennyit kér­ dezek. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett.Nem. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. Arról az időről. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. és így szólt: . hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. És nem csak megbocsátanak neki. amikor a mindenséget magya­ rázom. amelyet elkövetett. Most tehát tűrd. amelyeket ezután követ el addig az időpontig.

hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak. azt mondván: . ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből.Kitűnő. nem­ csak azokat. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik. Mária folytatta. megbocsátatik-e neki. te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az. A Megváltó azt mondta: . azután pedig újra megtér. így szólt tanítványaihoz: ." És amit mondtál. hamar felfogtam minden szavadat. Uram. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták. akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. aki megkapja ezeket a rejtélyeket.Megértitek-e.Bizony. vagy sem? A Megváltó felelt. az 242 . Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . Mária. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és azt mondta Máriának: .egykor Dávid próféta prófétált erről. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit. de visszaesik." Ez azt jelenti. hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. majd tizenkétszer megbánja.118.Uram. akinek hamissága megbocsáttatott. vétke elfedeztetett. s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat. és bűnözik és kihágásokat követ el. azt mondván: „Boldog az.Igen. és így szólt: . és minden rejtélyében imádkozik. amelyeket kezdettől fogva követtek el.

119. és így szólt: .Bizony. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. öröklik-e a birodalmat. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. vagy sem? A Megváltó válaszolt. kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. és így szólt: .Uram.bocsánatot nyer. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van.Uram. Mária felelt. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. nem talál bűnbánatot. mielőtt megbántak volna. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. FEJEZET Újra Mária folytatta. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. visszaesnek és kihágásokat követnek el. és így szólt Máriának: . mindazok. és nem maradtak meg benne. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. ezután 243 . mindazoknak. de visszafordultak. és elhagyják a testet. és először. bizonv mondom nektek. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. ha azonban azok. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el.

és így szólt: . mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak.bizony boldogok azok a lelkek. és a testet elhagyják. ha vétkezik. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. azt mondván: . és így szólt Jézushoz: . mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. mindenkor bocsánatot nyer. mielőtt megbántak volna. s ezen kívül elhagyták a testet. és nem lesznek képesek bármit is tenni. Mária újra felelt. akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak.Bizony. s még élete folyamán megtér és megbán. az ítélet akkor is óriási lenne. de ha eltérnek és vétkeznek. És még ha újak lennének is. mielőtt megbántak volna. és örökké létezés nélkül maradnak. 244 . színlelés nélkül. Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta.Bizony. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. azok.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. és minden rejtélyében imádkozik. vagyis először jöttek volna a világra.Uram. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit . hanem mindenkor. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb.

akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. ezt mondván: . akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. sem másra. Uram. Mária. ha azonban továbbra is vétkezik. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . és testüket megbánás előtt hagyják el. mivel sózzanak? Sem a földre. és azt mondta: . sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt.Magamba ittam minden szavadat. ő azt felelte: . és így szólt Máriához a tanítványok körében: . aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. hanem kidobják őket a külső sötétségre. És újra folytatta Mária.Megértitek-e. azok az emberek.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. és kidobják a külső sötétségbe. és eltérnek és vétkeznek. de ha megízetlenül. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta.Bizony. így szólt a tanítványaihoz: . Nos.Uram. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só.bizony boldogok az ilyenek -. ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. Ami ezt illeti. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat." Ez azt jelenti: boldog minden lélek. amit mondok nektek? Mária felelt.Kitűnő. akik nem vétkeztek.120. sem másra. és ott elmúlik. Amikor ezt mondta a Megváltónak. ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak . és hitben megfogyatkoznak.

hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. így folytatta: . FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. azok olyanok. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. akik megkapják a rejtélye­ ket. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. 121. tudnák testük elhagyásának az időpontját. Ha viszont azok. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. akkor azoknak mindig megbocsátanak. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. mert megmondtam. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. elpár­ tolnak és vétkeznek. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben.

hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot.Igen. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: .. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája.Uram. Mária. és el ne hagyjátok a testet anélkül. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. halálos bűnöket követ el. mert királyi palástban van . és nem engedné. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. akik a mindenség urai. ahogyan tetszik nekik. aki a világ embere. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. így szólt a Megváltó: . mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik.Hirdessétek tehát minden embernek. hogy az ő házába törjön. Mária felelt: . vigyázna. sőt gyilkosoknak. hogy mindenkinek megbocsátanak. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld.Ha manapság egy király. mely órában jő el a tolvaj. . Amikor a Megváltó ezeket mondta. az pedig gyilkosságot és súlyos. nagyon gondosan követtem a beszédedet. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem.Kitűnő. úgy. s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön. aki megkapja a világosság rejtélyeit. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. Uram. ha az ilyen. aki a világ embere [e világhoz tartozik]." Amikor Mária ezt mondta. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. A Megváltó válaszolt.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. teszi ezt ha úgy tetszik neki.

Végezd el ezt a rejtélyt. engedd meg még egyszer. és kész megbocsátani. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. ahogyan ő parancsolta nekik. hogy Péter irgalmas. így szólt Péterhez: . így szólt Péter: . Amikor mindez megtörtént. végezd el a fényrejtélyt. hogy lássa. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt. megértettem a dolgok rejtélyét. elment. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. hogy azon gyümölcsöt keressen. a Megváltó látta.122. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. ald eljött vezekelni. ha nem erényes. irgalmase és kész-e megbocsátani. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. amelyekben ez az asszony részesült. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani. Péter. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre.íme. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. Amikor Péter ezeket mondta. Amikor a Megváltó ezeket mondta. azt mondván: —Uram. s ha erényes. és 248 . Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. háromszor megkereszteltem ezt a lelket.Uram.Megértettétek a mondottakat. de nem talált. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. hogy meglássa. Háromszor meg­ keresztelte. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól. mint ő maga. És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. és örökli a fénybirodalmat. megmentetted.

míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. 123. Az első nem azért hallgatja meg. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. ezt jelenti ez. azután vágd ki azt". bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . és így szólt Máriához: . hátha jövőre gyümölcsöt terem. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. FEJEZET Újra Mária folytatta. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. hogy megbo­ csássa a bűneit.az első. ez az ige magyarázata.Uram. de az a rejtély. mert még egyszer megkapja. íme Uram. amiket kapott. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt. amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. mely meghallgatja őt. ha pedig nem. te szellemmel telt. amit először kapott. hagyj békét néki még ez esztendőben. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. és így szólt a Megváltónak: . Mária. hanem elpártolt és vétkezett.Bizony. hogy megbocsássa a bűneit. és a második azért.Kitűnő. Nos. A Megváltó felelt. és így szólt Máriának: . 249 .nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. mert ez a többieket felülmúlja. azt mondta néki: Uram. mely magasabb annál.

ezek azok.Uram. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. és az előbbi is elhagyja a testét. 124. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. sem az alacsonyabbak. mert nem vétkezett. és elpártol és vétkezik.és egy másik ember. sem a magasabbak. hanem még a hitében van. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . elhagyja a testét. és nem vétkezett. ahogyan tetszik neki. és nem fordult vissza. őszintén és tettetés nélkül. mondván: .az bocsátja meg a bűneit. hogy keresse a vezeldés lehetőségét . és ez is istentelen bűnös. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. Mária felelt. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. hogy segítsen neki a vezeklésében.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. FEJEZET Újra Mária folytatta. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. és így szólt: . mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. így szólván: . belső térben. az elsőtől az utolsóig. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. és nem követett el kihágásokat.Uram.

az hallja. fényemberemnek van füle. mert azt remélik. kevesebbel büntettetik. de vétkezett. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . Uram." .Uram. és nem végezte el. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. mint ald Istent nem ismerte. Ald pedig nem tudta. Uram. arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. akinek van füle. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. és akire sokat bíztak.Uram. és én megértettem egész igédet. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél].Bizony. amit mondtál. nem áll-e fenn annak a veszélye.A Megváltó újra felelt. 125. Mária vetette magát eléje. azt jelenti. ald Istent nem ismerte fel. és azt mondta a Megváltónak: . így szólván: . sokkal büntettetik meg. Amikor a Megváltó ezeket mondta. melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. FEJEZET Mária újra beszélt. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát. és így szólt Máriához: . és elmulasztják a rejtélyek átvételét. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. Ez a szavaid magyarázata. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. Mert akinek sokat adtak.Ez. azt sokkal keményebben ítélik el. attól többet kívánnak. attól sokat követelnek. Nos.

Az ilyen emberek nem tudják. A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. hogy a világosság kapuit bezártam. és úgy találják. mikor telik be a tökéletes lelkek száma. sem nem jön elő onnan. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. ha a következő fordulatban világra jöttök. sem nem jön ki onnét. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. akik hallottak engem. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett.Hirdessétek ki az egész világnak. mielőtt tüzet vetettem a világra. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. és azt mondta tanítványainak: . hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. ami miatt a mindenség keletkezett. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. hogyan tanítottam. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti. És úgy találják. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. És ettől az órától kezdve senld se megy be. hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit.A Megváltó felelt. Ezek a lelkek 252 . hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. és a világosság kapuihoz jutnak. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik.

azt mondom nekik: nem tudom. honnét valók vagytok ti. amit mondtál. és te tanítottál minket az utcáinkon. nyisd meg nekünk! És én. 253 . azt mondván: Ó. felelvén. Uram. és minden szót megértett. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. amelyben Lukács 13. Nos. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról.24-gyel szembesí­ tettek. Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. nemcsak a fényemberemnek van füle. akinek van füle. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás.Uram. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit. Amikor a Megváltó ezt mondta. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett.Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. újra Mária vetette magát eléje. ti.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. . nem tudom. azokat illetően. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. . akik mostanig hamisságot cselekesztek. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. azt mondom nekik: mondom nektek. azt mondván: .És én.. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. honnét valók vagytok. az hallja. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek.. hanem a lelkem is hallotta. Nos. felelvén.

amelyik a hetedik kamrában van. és az archonok arca különböző. neve az ő helyén Luchar. azt mondta Máriának: . vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. És az archon. 254 . amelyik a második kamrában van. neve az ő helyén Achrochar. neve az ő helyén Charachar. és minden jég a sárkány torkából jön. az farkasfejű. és minden kamrában egy archon. az medvefejű. És az archon. neve az ő helyén Laraoch. az kígyófejű. ez a sötétség az egész világon kívül van. és körülveszi a vilá­ got. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. És az archon. amelyik a negyedik kamrában van. Az első archon. aki az első kamrában van. az krokodilfejű. amelyik a nyolcadik kamrában van. farka a szájában van. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. neve az ő helyén Marchur. az fekete bikafejű. És az archon. ezt mondván Jézusnak: . És az archon. Ez az. melynek farka a saját szájában van. FEJEZET És újra Mária folytatta. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. És ebben sok törvényszék van. neve az ő helyén Lamchamor. az macskafejű. az keselyűfejű. amelyik az ötödik kamrában van.126. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. És az archon. amelyik a harmadik kamrában van. az vadkanfejű. neve az ő helyén Archaroch. És az archon. mint valami nagy sárkány.A külső sötétség olyan.Milyen a külső sötétség.

És az archon. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. és mindegyiknek hét. Mária Magdaléna felelt. és mindegyik óránként változtatja az arcát. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. A nagyot pedig. és a nagyot. hogy az. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. 127. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. neve az ő helyén Archeoch. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. az Xarmaroch. amelyre rászolgált? 255 . A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. És a tizedik kamrában egy csomó archon van. amelyik a kilencedik kamrában van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll. azt mond­ ván: . az ő helyén Chremaornak nevezik. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. akit Jeu. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. macskaarcú feje van. és mindegyiknek hét sárkányfeje van.Uram. aki fölöttük van. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. az ő helyén Rocharnak nevezik. a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. aki fölöttük van.

valamint minden lel­ ket. meg az óriási tűzben. akik férfiakkal közö­ sülnek. a sárkány farkának torkába vezetik. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. hanem makacsul bűneikben maradtak. akik a hazug tant tanítják. az istentagadók lelkeit. de egymásban vannak. azt mondván: . Hanem azokat. Ilyen tehát a külső sötétség.A Megváltó így válaszolt Máriának: . mely kint visszamaradt. vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. akik a hazug tanban vannak. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. Mária felelt. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. mely ezeken a helyeken van. úgy hogy aki az egyik nevet mondja.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. És ez a tizenkét név külön­ böző. vagyis a világmindenség feltárna- 256 . és bezárja őket. meg azokét. minden név az egyik tér kapujának felel meg. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. az mindet mondja. meg a férfiak. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin.

És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. hogy megint kérdezlek. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő. hol forróbb a tűz. és ne haragudj rám. ő.Jaj a bűnösöknek. tűrd. hogy gyak­ ran zaklatlak.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. Mária összecsapta a kezét.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos. azt mondván: .Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. az emberiség területén. és sírva kiál­ tott fel.Uram. 128. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . és minden tanítvány felkiáltott: . Mária felelt. vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: . leborult Jézus lábaihoz. Uram. és megcsókolván azokat. így szólt: . És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél.

akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. ald minden bűnt elkövetett. és azt mondta: . és nem volt képes a bűnbánatra. és van egy rokona. amit akarsz. Mária felelt. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. mely megtalálja a fényrejtélyeket. mely a bűnöket mindig megbocsátja.Kérdezz bármit. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. és nem jutott el a megbánáshoz. aldre a szívemben gondolok. aki istentagadó. megjavuljon. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. vagy valakije. és tisztességes testbe akarjátok tétetni.Uram. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével.. vagy a sárkány más büntetéseiben. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. és semmi hasznosat sem tett. mit tegyünk érdekében. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: . úgy hogy meg- 258 . hogy megtalálja a fényrejtélyeket. örökölje a fénybirodalmat. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és elhagyta a testét. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. és felemelkedvén. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. s mi pontosan tudjuk róla.

És a világosság Szüze megvizsgálja őt. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. 259 . akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. ha a rejtélyt elvégzitek. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. akár a sárkány ereszti el. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. és vezessék el őt a világosság rendjeihez.javulván felszálljon. És akkor is. mely a fénykincsben van. és elviszik az első Megváltó rendjeibe. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. bárhol is van. megadják neld a szellemi kene­ tet. elvezetik a világosságkincshez. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. Ezt kell mondanotok. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. és ezt a lelket elereszti. bárhol is legyen. akiket a keresztségekhez rendeltek. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. és örökölje a fénybirodalmat. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. mert befejezte a körforgásait. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. és megkeresztelik a keresztelőikkel. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé.

azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. míg el nem jutnak örökségük helyére. azt hallottam tőled. FEJEZET Az történt azután. és testüket elhagyják. és tisztességes testbe taszíttassanak. míg el nem érik örökségük területét. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. és áthatolnak minden területen. Ha azonban bűnösök. azt mondván Jézusnak: . És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. 260 . mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat.129. A Megváltó. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. hogy Mária felelt.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken.Uram. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. és áthatolnak minden terü­ leten. azt mondta Máriának: . felelvén. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. mert a rejtélyt nem maguk végezték el.

amely ebben a helyzetben lesz. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. és így szólt a Megváltóhoz: . mi pontosan tudtuk. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. amelyeket már megkapott. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. és eljött az idő. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát. azokból. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. mit lehet tenni őérte. szánj meg minket. amelyek az első. és ez az ember elhagyja a testét. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. ameddig a rejtélyek érvényesek. Mert te vagy a kulcs. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. FEJEZET Mária folytatta. mielőtt újra vezekelt volna. mely megnyitja a mindenség 261 . Amikor a testét elhagyta. amelyben volt. sem olyanja. és ennek az embernek nincsen segítője a világon. külső térben vannak. akkor Uram. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. Uram. Megváltó. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. Nos. ald irgalmas lenne.Uram. ó. te.130. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket.

azt. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. Jeu. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. Uram. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. Uram. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. még ha nagyon bűnösök is. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. az első paran- 262 . És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. amelyben ezek az emberek vannak. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. És amikor az archon a lelket kidobja. az ajtaja megnyílik felfelé. és bezárja a mindenség kapuját. és először megkapták a fényrejtélyeket. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. amelyiket megadok nektek. odasietnek és megragadják azt a lelket. Tehát. az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. amit mondott. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. és nagyon gyengéden szólt hozzá: .kapuját. míg még élnek és a földön vannak. akik ennek a helynek a terét őrzik.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. és a térségnek. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. hogy Jeu elé. ezek tehát. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. az Első Ember elé. azután pedig vétkeztek. Tehát. amikor a nevet kimondják. az Első Ember követei [angyalai]. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. akkor abban az órában.

csolat követe elé vigyék. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. megint rejtélyeket adnak nekik. és tilos újra a világba vinni őket. A hamis mammon pedig ld lenne más. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket.Uram. és a kincs világosságába állítják őket. De megmentik őket minden büntetéstől. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. de nem adnak nekik szellemi kenetet. hogy amikor ez rátok ront. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. s nem szabad őket újra a világra vinni. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. hogy befejezték a fordulataikat. hogy fordulataikat befejezték. ezek arra vonatkoznak. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk. És abban az időben. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk. hogy mit beszélek? Mária felelt. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. de nem viszik az örökség rendjeibe. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. Úgy találja. És Jeu. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. és egy jó testbe nem helyezik majd. és így szólt: . Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. Ha viszont Jeu úgy találja. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. így szólt tanítványaihoz: . amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is.Megértettétek.

felelvén. mint a füst. te szellemmel telt. felelvén. vagy sem? A Megváltó. Amikor a Megváltó ezeket mondta.Amikor a nap világossága a föld fölött van.felismeri. akkor megmenekül. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. így szólván: . No. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. Ez a beszéd.Uram. tiszta! Ez az ige megoldása. újra folytatta Mária. akik az embert vétkezni kényszerítik. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . ha azonban a nap a föld alatt van.A sorserők archonjai azok. Uram. még egyszer megkérdezlek. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe. Uram.Uram.Uram. A Megváltó újra válaszolt. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. így szólt a Megváltóhoz: . Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. és ne titkold el előlem. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. 131. Mária. leszállnak-e az archonok a világba. így szólván Máriához: . és így szólt Máriának: . a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt.Kitűnő. a sárkányt nevén nevezi. FEJEZET Újra Mária beszélt. és így szólt a Megváltóhoz: . és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka. így szólt Máriához: .

265 . hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. hogy leszállnak a világba. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. akik a lelket csinálják.Nem úgy van. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. hanem benne marad. hogyan készülnek. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. amelyet Ádámász birodalmának neveznek.A Megváltó azt felelte Máriának: . ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe. különválasztva és saját erejéből létezve. megparancsoltam neki. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. vagy melyik archon csinálja őket. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. ahogyan rendeltetett. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. hogy milyen a szerkezetük. hogy ki mindenki csinálja a lelket. És megmagyarázom nektek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. megmagyarázom nektek. akik az eonok főterületein vannak. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. hogy a léleknek tudatot adjon. azon a területen. És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. A lelken kívül nem létezhet.

És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. mint valami köpenyt. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. és az ő archonjaik fajtáját is. ahogyan mondtam nektek. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. hogyan alkotnak lelkeket. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. és megmondom nektek a sors nevét. És mindez után megmagyarázom nektek. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát.És megmondom nektek a lélek nevét. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. hogy ezek miért történtek. És meg­ mondom nektek. És megmondom nektek minden kötelék nevét. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd. s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . amelyek a világba küldik őket. ezen kívül pedig megmondom a nevét. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. miután megtisztult és tiszta lett. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. És megmondom nektek minden dékán nevét. mielőtt megtisztult volna. Ide hallgassatok tehát. és belőlük az én erőmnek egy része jön. hogy a lélek megállja a helyét. mely a világba jön. hogy a lelket mindig kényszerítse. és a lélekhez legyen kötve. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. hogy a lelket ellenőrizze. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. hogy a lélekről beszéljek veletek.

az eredethez [első kiindulóhoz]. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. az Első Rejtély birodalmába örökre. hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta.Uram. parancsold meg. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. hogy aki nem hagyja el apját. utánzóhoz]. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. szüleiktől. 267 . az nem méltó énhozzám.Uram. Ezért mondtam egyszer nektek. nem jön és nem követ engem. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta.jon. amelyek a lelket megszaba­ dítják. Azokat a rejtélyeket. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. hogy testvéremnek. anyját. miért van Mózes törvényében. amely a lélekhez van kötve. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. Salomé sietett előre. amiket mondott. hogy aki elhagyja apját és anyját. bizony meghal. az archonokat. és így szólt: . felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. ha szüleink az archonok. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez.

mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő.Megparancsolom. nos. nehogy a lelket állandóan megingassa. Mária.Halljad tehát. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. az nemcsak meg­ hal. mely a Megváltóból jött. felelt Máriának. a törvény ezt nem a lélekkel. áldottnak nevezte őt. Mária Saloméhoz sietett. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. és azt mondta: . ne rázkódtasd meg. sem a testtel.Az történt. és így szólt hozzá: . sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. dicsérte őt és boldognak mondta. üdvözölte. mint amilyen te vagy. és így szólt a tanítványok körében: . ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. Salomé hozzá fordult. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. s ami ma a fényember bennünk. 268 . Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. szintén üdvözölte.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. amelyen bűnöket követtettél el vele. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. mivel hozzá tartozol. Amikor a Megváltó ezt mondta. ki az. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. majd felelt. Salomé. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. és így szólt Máriához: . testvérem Salomé. az bizony meghal". add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát.Testvérem. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. Mária. ellenlábasát] a lélekkel.

és minden pecsétet és köteléket felold. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . amellyel téged hozzákötöttünk. azt mondván: Ez az a típus. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. hogy helytállhassanak. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. aki őt újra a körforgásba küldi. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. és megérkezik. hogy helytállhassanak. Vezesd el a büntetésekhez. nehogy kimondja a rejtélyeket. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. de az erő az. számunkra és számodra idegen lett.hogy minden törvényszéken megbüntessék. és ismeri a hely apológiáját. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. az erőkeverék pedig a belseje. mert ez tartja egyenesen őket. ragadd meg őt és ne ereszd ki. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. mely mindkettőt támogatja. és feloldjon minden pecsétet és köteléket. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. Az ellenzékszellem a lélek külseje. míg a lélek maga mindkettőben van. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. amiket tétettél vele. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. így parancsolják meg szolgáiknak. háromszázhatvan­ ötöt.

hogy egyezzenek egymással e világ módjára. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. a másik részt meg a nőbe. akiknek titokban jelt adtak. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. és hogy hogyan mennek be a testbe. viszi ezt. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. Nos. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. ahogyan mondtam nektek. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. amit eszik meg iszik.ellentípus testébe. és belenyomja a nő méhébe. És egy részt a férfinek adnak. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. minden lélek fajtáját. a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. mely a romlás magjának van átengedve. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. Majd mindezt kétfelé osztják. a végzettel. ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. megtartják az asszony testében negy- 270 . amelyet aztán felvesznek. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy. hogy beléjük küldik ezt. abba a részbe. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. úgy. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. hogy ott lakozzék.

És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik.ven napig is. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. És a sorsot mindezek köré terítik.ezt a plazma [alkotás. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. És a napot. amelyen az archonok ezt átadták nekik. És a napot. a plazma agyába. amikor a testet befejezték. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. És a napot. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. és jól összegyúrják az asszony méhében. És a napot. a jobb kézbe pecsételik. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. Ezután a lelket hívják be. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. amelyek a testet építik. hanem kíséri és követi őket. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. képződmény] bal kezébe pecsételik. amelyen beköltöztek az asszony testébe . amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. mindegyik épít egy tagot [részt]. Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál. mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. 271 . mely aztán belül van. amelyen a lélek előjött az archonokból. a plaz­ ma tarkójába pecsételik. És a napot. És azt a napot. És lepecsételik azt a napot. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe.

És az évek számát. hogy uralkodjon rajta. amikor a testet meg kell születtetniük. amivel azt meg fogja ölni. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. a halál módja miatt. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. a gyermek megszületik. Vagy ha kígyó által kell 272 . hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. aszerint. hogy odalépjenek .a szolgák és az ellenzékszellem -. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. de nagy a sors. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. melyet a lélek a testben fog eltölteni. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. hogy a lelket vezessék ki a testből. hogy tudják az időt. hogy az megölje. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. És amivé a testet lepecsé­ telték. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. hogy mindez miért történt. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. kül­ dötteknek]. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. amikor a lélek majd elhagyja a testet. a teremt­ mény homlokára pecsételik. Amikor a hónapok száma betelt. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. és kicsiny a lélek. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. Kicsiny őbenne az erőkeverék. amit el fog követni. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. Ha egy állatnak kell megölnie őt. s azt az időt.

meg­ történik vele. vagy minden bűn. Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. szóval a sors az. vagy könnyebbel. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. Ez a sors feladata. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. szóval minden. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: . Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. mindennek meg kell-e történnie. vagy balesetnél valami gödörbe esik. bűn vagy halál vagy élet. vagy vízbe kell fulladnia.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. akár jó az. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. amit a sorshatalom rendelt el számukra. szóval minden. FEJEZET Mária felelt. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. akár rossz. és azt mondta: . amit az őneki szánt. 133. akik a világon vannak. vagy fel kell akasztania magát. sem igaz ember. minden jó. vagy más halálnemmel kell meghalnia. más feladata nincsen. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. megvált­ sam. sem bűnös.meghalnia. hogy a bűnösöket. 273 .Az emberekkel. a fentieknél még rosszabbal. amelyek az eonok archonjaitól vannak.

mert azt mondtam: Keressetek. 274 . a bűnösök bűnét pedig. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. és őértük hoztam a rejtélyeket. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. erősebb nálamnál. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. hanem az igazakat is. az mind talál. Ezért nem titkoltam el tehát. Akinek szórólapát van az ő kezében." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. De aki utánam jő. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. tudván. hanem nyíltan ldhirdettem. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. és találtok. és a zörgetőnek megnyittatik. nemcsak a bűnösöket. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat.Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. és megtisztítja az ő szérűjét. Zörgessetek. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. és a világosságörökséghez kössem őket. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. lemosom. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. És a bűnösöket nem különítettem el.

ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. hogy a tanok tőled vannak-e. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek. És amikor halljátok fújni a déli szelet. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. ezt mondván: . hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. akik soha sem vét­ keztek. honnan tudhatják meg. és úgy lesz. hogy meg­ mentsem őket. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. azt mondjátok: hőség lesz. Nos.Uram. És azt letétettem vele Ararát sziklájára. Mária felelt. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. ha kihirdetitek nekik. De szükséges ez még az igazaknak is. a jót vegyétek.134. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. Nos. úgy fogjátok pontosan tudni. hogy megtalálják a rejtélyeket. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. ami azon van. mint az értelmes pénzváltók. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. vegyétek fel azokat. minden vizekkel is és amik azokban vannak. mindennel. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. melyek Jeu könyvében találhatók. mint hozzátartozókat. azonnal azt mondjátok. ha az emberek elkezdenek keresni. amit Én mondtam nektek. és hazug tanokra találnak. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. záporeső jön. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. 275 . és úgy lesz. Ezt kell megmondanotok az embereknek. amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban.

és kettőt tíz­ ezer között. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. Ezért törtem magamat tehát.És felállítottam Kálápatauróth archont. Ezeket odaadom majd nektek. Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon.Uram. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. felelvén. azt mondta Máriának: . akkor valami másiknak a rabja. FEJEZET Mária felelt. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. Mária felelt. ald egyáltalán nem vétkezett. Ezt megmagyarázom majd nektek. azt mondván: . mivel ha az egyiktől mentes. A Megváltó. ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. kicsoda az a világon. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve. azt mondván a Megváltónak: .Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. ald a Hétcsillag fölött van. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. Amikor a Megváltó ezeket mondta. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára.Uram. mielőtt az archonok területére jöttél. 135. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. akinek a fején Jeu lába nyugszik. akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz.

A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. egyetlen lélek se ment be a világosságba. hogy eljöttem. 277 . És a Megváltó. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. és az utakat. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. Mária folytatta. amikor az eonok területére jöttem. azt mondván: . mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. folytatván.A Megváltó felelt. hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. bemennek a világosságba. Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. azt mondván Máriának: . így szólt Máriához: . amelyek oda vezetnek. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. És ha felmegyek a magasságba.Uram. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. feltártam. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. Most pedig. és a világossághoz akarok menni. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. hogy a próféták bementek a világos­ ságba.Bizony. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. megnyitottam a kapukat a világossághoz. tisztességesekbe. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. azt hallottam ugyanis. és öröklik a világosságbirodalmat.Bizony.

pontosan és világosan felismertük.Mária. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben. felelvén. Mária folytatta. 278 .Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket. azt mondta: . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. és így szólt a Megváltóhoz: . megtisztítja. A Megváltó könyveinek egy része.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. íme nyíltan.Uram.

egyetemes erőtér 279 . a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13.Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. eon félig oroszlánfejű erő. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre.

.

amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének. eredetének és céljának a kérdései.„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben. A Kiadó ." E kér­ dések ma is érvényesek. A könyv abban az időszakban jelenik meg.

Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. Én sem ebből vagyok. FEJEZET / 16 [Örvendjetek.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek.

Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11.8. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. az idő eljött. hogy hat hónapig balra. mert a világosság pompája rejlik benne] 12. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 21 [íme. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. negyvenkilencszer fényesebben] 14. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. hanem azonnal megsemmisült volna] 15. mondja Jézus] 10. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. az hallja] 18. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába.

hogy mit teszel. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. sok lélek elpusztulna] 24. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. az semmi igazat sem talál] 22. egyedül] 285 .

70. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. 69. anyagot adtak nekem] 33. Világosság. A huszonnégy kisugárzás. zsoltár] 37. és lement. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. ó. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. te vagy a rejtélyem. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. Második vezeklés] 36.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. De nem tudott oda menni. Mérgesek voltak rá. amikor erőmet kerestem. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. zsoltár. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. Amikor a fényt kerestem. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. sötétséget adtak. Harmadik vezeklés] 286 . és ahhoz kívánkozott. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. Ne hagyd. FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. hogy a káosz betemesse az erőimet. Epével etettek és ecettel itattak] 34.

Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. Letaroltatott és megszáradt. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. Mert az én időm szellőként illant el. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. Tamás. Világosság. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. amelyről megfeledkeztél?] 44. A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. 0. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. az nem semmisül meg. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. Tamás és Máté. Hetedik esdeklés. zsoltárhoz] 39. A 87. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak. mentő rejtély] 45. az én szívem. zsoltár. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. zsoltár. FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. mint a fű. 130. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. s mulandó anyag lettem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. 25. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. András] 46. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 .38. Eljött az időm. Uram. zsoltár.

ó. hanem védettebb helvre vittél] 48. FEJEZET / 85 [Jakab. akkor én a fénykincsben trónolok. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. zsoltár. 35. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. 120. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. zsoltár. Kilencedik bűnbánat. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. 0. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. Nyolcadik esdeklés. Világosságok Világossága. te magabíró?] 288 . zsoltár] 54. hanem mind. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Mit dicsekedel gonoszságban. FEJEZET / 80 [Máté a 31. és a mindenség mennyekké emeltetett. ne hagyd. De nemcsak ti. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. magamtól. Rajtad kívül nincsen mentő. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. FEJEZET / 77 [De irgalomból. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. FEJEZET / 90 [Péter.47. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett.

mint a ruháját] 57. FEJEZET / 96 [András. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . FEJEZET / 107 [(ézus anyja. mint valami köpenyt] 56. zsoltár. Salomé Salamon szavait idézi] 59. És gyűlölnek engem. ahonnan kimentem.55. Az Úr az én fejemen. 51. 85. mint a koszorú. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. Világosságok Világossága. 0. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Rosszal fizetnek nékem a jóért. hallgass meg engem. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. mert én téged szeretlek. Mária. Mária. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Nem tágítom tőle] 60. hogy kivezettessen a káoszból. melyek egyesültek] 62. és gyűlölséggel a szeretetemért. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. Úgy öltözte fel az átkot. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. 109 zsoltár. FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének.

hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. széles folyammá lett. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák.63. és nagy. Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől.áoszba viszi. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. és látni kezdtem] 290 . hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. Általad jött hozzám a megszabadító erő. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő. Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. Kézen hordoznak téged. amit egykor elvettek tőle] 65. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. zsoltárt idézi. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának.

nagyon elkeseredett és megharagudott. amikor a három idő beteljesedett] 76. Kelj fel.. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. Két sötét teremtményt alkotott. Mária. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0.. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. zsoltár. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. zsoltárhoz hasonlítja] 73. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. Jakab.. FEJEZET / 149 [A 7. FEJEZET / 139 [ 103. az vezetett fel engem a mélységből] 72. Világosság. Aki levezetett engem a magasból.71. FEJEZET / 147 [7. és Adámász látta. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. ellenségeim végezetére] 79. Uram. ments meg] 78. Ha akkor szorongatnak. fenyegető. FEJEZET / 143 [Ha látod. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. zsoltár. benned hittem.. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. FEJEZET / 148 [A két. zsoltár. És megtüzesíti a nyilait] 291 . Mindezek megtörténnek. Márta.

FEJEZET / 162 [Mária: Uram. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél.. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. akik megkapják a fényrejtélyeket. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. ó. és meghallgatta őket nyomorúságukban. A világosságbirodalom hierarchiájáról. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. zsoltár. kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. 107. Hálát adok neked. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette. Világosság.81. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. Mindenki addig a területig jut el.. FEJEZET / 153 [Fülöp. eonba. mi a 24 Láthatatlan?] 84.

aki képes mindezeket megérteni?] 95. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. és Istennek rendeli alá magát. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. mint a fény birodalom minden más rejtélye. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni.89. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. és átmegy az archonok minden területén. de a magasabbakhoz nem. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. hol van az az ember a földön. mert minden rejtély rátok van bízva. Aki lemond. A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. annak egyszerűbb ez. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . Mária Magdaléna: Uram. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. Aki ezt a rejtélyt kapja. ott lesz a ti kincsetek is. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak. az egy ember a világban.

Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. A világnak hány éve egy világosságév?] 99. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. A feleletekről. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. A lelkek átvonulása az archonok területén. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e.97. arkangyallal. Nem látjátok-e. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. FEJEZET / 202 [András nem érti. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . ne csak hétszer. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. mely a mindenkori rejtélytől függ. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. de az emberi nemnek szükségesek. három és öt nézetéről. Az örökség három része] 100. hogy ti minden angyallal. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102. Azért küldött engem az Első Rejtély.

FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. annak vámot adjatok. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. lélek. Mária négy gondolata. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. sors. 2: Akinek vámmal tartoztok. 4: Nem jössz ki onnét. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . és a testek váltása az utolsó fordulatig. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. Ellenzékszellem. Azokat is. Keressetek és ne lankadjatok.107. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. a rejtélyek segítségével] 110. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése.

majd vétkezik és nem bánja meg. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. Jó a só. A megbánás szükségessége.. Akire sokat bíztak. de ha megízetlenül. az nagyon rosszul jár. akkor vigyáznának] 121. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége. bezárom a világosság kapuit.116. A bűnbánat szükségessége] 119. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. Ha az emberek tudnák az időpontot. attól sokat várnak el] 125. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. amikor a testüket el kell hagyniuk. hogy tüzet vessek a világra. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. eldobják. Én vagyok ez a rejtély. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. Azért küzdjetek.. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. Terméketlen fügefa] 123. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől.

nem tud áthatolni a tereken] 130. Aki a sárkányt nevén nevezi. A Megváltó dicséri érte. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. megmenekülhet] 131. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. és ahogyan ezt az archonok teremtik. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. amelyet a lélekre kötött] 132. sem bűnös. FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. FEJEZET / 260 [A lélek. mely a bűnöket mindig megbocsátja. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. lélekről és erőről. A lelkek.126. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre. mely bűneit nem bánja meg. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. sorsról. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. És a sárkány kiadja a lelket] 129. sem igaz ember] 297 . melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. A sors elkerülhetetlensége] 133. mely nem tér meg. ellenlábas).

Azt mondom neked. FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . Mária. nem fognak ők sem bemenni a világosságba.134. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. Az igaz és a hazug tanok. Azért jöttek a rejtélyek a világba. mert mindenki a bűnökben áll. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. egyetlen lélek sem ment be a világosságba.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->