Você está na página 1de 13

Amortizacija dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

dr. sc. Hrvoje Perevi

Pojam amortizacije
Postupno troenje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine Sustavni raspored amortizirajueg iznosa imovine tijekom njezinog vijeka upotrebe Nadoknada troka amortizacije kroz prodajnu vrijednost uinaka (proizvoda, usluga, robe)

Amortizacija s raunovodstvenog gledita


Troak proizvoda Zalihe Proizvodnje i Gotovih proizvoda Rashod

Troak nabave

Troak amortizacije
Troak razdoblja

Rashod

Amortizacija s financijskog gledita

Troak amortizacije

Prodajna cijena proizvoda, usluga i robe

Novani primitak

Imovina koja se amortizira

Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina:


1. 2. 3.

Koja se koristi due od jednog obraunskog razdoblja Koja ima ogranien vijek trajanja Koja se koristi u proizvodnji proizvoda, prodaji robe, pruanju usluga ili za administrativne svrha

Zemljita, ume, umjetnika djela, dugotrajna financijska imovina se ne amortiziraju

Osnovica za obraun amortizacije


Troak nabave Troak nabave umanjen za ostatak vrijednosti Revalorizirana vrijednost

Razdoblje amortizacije
Vijek trajanja (upotrebe) Razdoblje koritenja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine Procjena vijeka upotrebe Za porezne svrhe odreen Zakonom o porezu na dobit

Metode amortizacije
Vremenske metode Metoda obrauna po uinku (funkcionalna metoda)

Proporcionalna metoda (pravocrtna, linearna)

Degresivna metoda

Progresivna metoda

Proporcionalna metoda

Iznos AM isti tijekom cijelog vijeka upotrebe


100 % AM =

vijek upotrebe

Iznos AM = osnovica (troak nabave) x % AM

Degresivna metoda
Iznos amortizacije je vii u prvim godinama vijeka upotrebe pa se postepeno smanjuje Najnii iznosi amortizacije u zadnjim godinama vijeka upotrebe Imovina veim dijelom amortizirana u prvim godinama vijeka upotrebe

Progresivna metoda
Iznos amortizacija je nii u prvim godinama vijeka upotrebe pa se postepeno poveava Najvii iznosi amortizacije u zadnjim godinama vijeka upotrebe Imovina se veim dijelom amortizira u zadnjim godinama vijeka upotrebe

Metoda obrauna amortizacije po uinku


Iskoritenje imovine Procjena koliine uinaka (proizvoda i usluga) u vijeku upotrebe

osnovica za amortizaciju AM po uinku procijenjena koliina uinaka

Iznos AM = proizvedena koliina uinaka u razdoblju x AM po uinku

Knjienje amortizacije
Troak amortizacije

Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine