Você está na página 1de 3

ACTA COCOPE

Punts:

7 DOCTUBRE DE 2011

1. Seguiment del Pla de Millora. Al llarg daquestos diez llegar el Pla de Millora (ficat al pen), vore qu prioritzem i anar omplint les fitxes que hi ha dins per a tindre un seguiment. Les fitxes han destar omplides al final del trimestre. 2. Correllengua. A les 1030 h ees pesrar la msica i ens col.locarem baix de la porxada. Llegir el manifest i donar la benvinguda a la flama. Ballar la dans. Es repartir el pa i boix. Jocs populars. 3. ACIS Totes les propostes dACIS ja estn fetes i ficades als expedients. Les ACIS shan de fer i presentar-les a la capalera destudis fins el 15 de noviembre. Nicols les ficar als expedients. Per a ficarr-les en TACA heu de fer-lo des de matriculaci i no des dalumnes amb n.e.e. Magda recordabque Raquel i ella tenen els models per a fer-les. Si alguna persona te elgun dubte que consulte ams elles. 4. ACI Les fa el tutor o tutora i les tindr ell o ella. No es fiquen als expedients.

Nicols proposa preparar un model dACI per a que estiga en linforme daprenentatge dels alumnos.

5. Excursions.

Comunicar a Nicols les excursions fixes del cicle i la resta de dates de les altres excursions. Recordar que quan sacoste lexcursi heu domplir la fixa a Nicols per a saber la quantitat de xiquets i cridar a lexcursi. Excursions definitives per cicles: Infantil: Granja Escola Bombers. La Lloixa. 1r Cicle: Granja Escola Parc de Trnsit 2n Cicle: Penyal dIfach Torrevella/ La Mata 3r Cicle: Font Roja Les Corts i Generalitat. 5. Recordatoris.

Repectar el torn de pati. Pujar a clase quan sona la msica i no abans per cortesia als compayns i pels xiquets que arriben a la seua hora i la cua ja no est.

Natalia comenta que recordem als pares que la cua no es lloc ni moment de possar-se a parlar amb els mestres.

6. Altres. Magda presenta el Pla dactivitats del SPES qu es ficar a la PGA. Tamb presenta un nou model de sol.licitut per als informes. Jlia comenta qu fer a lAtenci Educativa i si per part de Coonselleria proposen alguna programaci.

Jose comenta que el dimarts 4 doctubre, va ser la reuni de La Cvica. A lArbre Blanc es far La Trobada daquest any debut al 25 aniversari de lescola. La data ser el 29 dabril.

Jose tamb ens comenta que ha rebut una carta de benvinguda a lany escolar per part de la nova inspectora deducaci.