Você está na página 1de 1

ANALISIS SOALAN KOMSAS PMR KERTAS 2 NOVEL

2002 TEMA DAN PERSOALAN ( T1 , T 2 ,T 3 )

2003 WATAK DAN PERWATAKAN UTAMA ( T1,T2,T3 )

2004 NILAI MURNI ( T1,T2,T3 )

2005 LATAR ( MASA , TEMPAT , MASYARAKAT ) CONTOH PERISTIWA ( T1,T2,T3 )

2006 3 PERBANDINGAN WATAK UTAMA DAN WATAK SAMPINGAN ( T3 )

2007 4 PERISTIWA YANG MEMBERI PENGAJARA ( BANTU MEMBANTU DALAM KEHIDUPAN ) - ( T2,T3 )

2008 3 LATAR TEMPAT DAN CONTOH PERISTIWA DI SETIAP TEMPAT ( T3 )

2009 PERSOALAN KASIH SAYANG ANTARA KELUARGA ( 3 PERISTIWA ) T2

2010 NILAI KEGIGIHAN ( 3 PERISTIWA ) T3