SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG

81560 Gelang Patah,
Johor Bahru,
Johor Darul Ta’azim

BORANG ADUAN
KES SALAH LAKU PELAJAR
* KES BERAT / SEDERHANA / KECIL.
KESALAHAN :........................................................................................................
TARIKH : ................................... HARI : ......................... MASA..................................
TEMPAT KEJADIAN :........................................................................................
NAMA PELAJAR TERLIBAT :

TINGKATAN

1.

..........................................................................

.....................................

2.

.........................................................................

.....................................

3.

..........................................................................

.....................................

4.

..........................................................................

.....................................

5.

..........................................................................

.....................................

6.

...........................................................................

.....................................

7.

......................................................................... ...

......................................

8.

............................................................................

.....................................

9.

............................................................................

......................................

10. ............................................................................

......................................

CATATAN : ......................................................................................
TINDAKAN:.....................................................................................
NAMA GURU : ...............................................................

TANDATANGAN GURU:..................................................................

................. 5.... ..............................................................SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG ADANG 81560 Gelang Patah..................................... TEMPAT KEJADIAN :.................. 9................................................................................... CATATAN : .......................................................................... 7.......... NAMA GURU : ....................................................................... ........... HARI : ........................................................... ..... 4.................................................................................................................................................................... ........................... ...................................................... .................................................................... TINDAKAN:..... ............................ 3...... MASA. Johor Darul Ta’azim BORANG ADUAN KES SALAH LAKU PELAJAR * KES BERAT / SEDERHANA / KECIL........... ...................... ................................. 10................................. ................ ... KESALAHAN :.............. .................................................................................................................................................................. .............. TARIKH : . 6.................................................................... .... .......................................... ........................... ...................................... .................................................. ......................................................................... 2........ .......................................... NAMA PELAJAR TERLIBAT : TINGKATAN 1. ................................................................................................................................................... TANDATANGAN GURU:.......................................................... ...... 8......................................... Johor Bahru...