P. 1
dc_llcnn&pl

dc_llcnn&pl

|Views: 7.771|Likes:
Publicado porTrinh Dinh

More info:

Published by: Trinh Dinh on Nov 08, 2011
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước
 • Câu 2: Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước
 • Câu 3: Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Câu 4: Hình thức nhà nước CHXHCN VN
 • Câu 5: Bộ máy nhà nước CHXHCN VN
 • Câu 6: Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN
 • Câu 7: Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp
 • Câu 8: Hệ thống chính trị Việt Nam
 • Câu 10: Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN VN
 • Câu 11: Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các thuộc tính
 • Câu 12: Hình thức, chức năng, các mối liên hệ, nguồn của pháp
 • Câu 13: Bản chất và đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam
 • Câu 14: Lý luận và thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm
 • Câu 15: Xu hướng cơ bản phát triển của pháp luật
 • Câu 16: Quan hệ pháp luật
 • Câu 17: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật
 • Câu 18: ý thức pháp luật
 • Câu 19: Cơ chế điều chỉnh của pháp luật

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.

vn

Ôn tập lý luận chung nhà nước và pháp luật Mục lục Lý luận chung về nhà nước Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam Câu 5: Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam Câu 6: Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN Câu 7: Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp Câu 8: Hệ thống chính trị Việt Nam Câu 9: Câu 10: Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN Việt Nam Câu 11: Lý luận chung về pháp luật 37 40 33 29 26 20 16 Bản chất, đặc trưng, vai trò nhà nước Chức năng, hình thức, bộ máy nhà nước Bản chất, đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam 3 6 10 13

Sự hình thành, bản chất, giá trị xã hội, các Câu 12: thuộc tính cơ bản của pháp luật
1

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

Hình thức, chức năng, các mối liên hệ, Câu 13: nguồn của pháp luật Bản chất, đặc điểm cơ bản của pháp luật Câu 14: Việt Nam. Các mối liên hệ Lý luận và thực trạng của hệ thống văn bản Câu 15: quy phạm pháp luật Câu 16: Xu hướng cơ bản phát triển pháp luật Câu 17: Quan hệ pháp luật Câu 18: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật Câu 19: ý thức pháp luật Cơ chế điều chỉnh pháp luật

45 46 49 52 56 59 64

2

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

Phần I: Lý luận chung về nhà nước Câu 1: Bản chất, đặc trưng, vai trò của nhà nước. I. Bản chất nhà nước: - Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác khẳng định: nhà nước, xét về bản chất, trước hết là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là bộ máy duy trì sự thống trị giai cấp. - Tính giai cấp: Trong xã hội có giai cấp đối kháng, sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác thể hiện trên 3 mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng. Muốn đạt được hiệu quả thống trị, giai cấp thống trị sử dụng nhà nước như là một công cụ sắc bén nhất, thông qua nhà nước, quyền lực kinh tế đủ sức mạnh để duy trì quan hệ bóc lột. Có trong tay công cụ nhà nước, giai cấp chiếm ưu thế về kinh tế bảo vệ quyền sở hữu của mình, đàn áp được sự phản kháng của giai cấp bị bóc lột. Trở thành giai cấp thống trị về chính trị. Thông qua nhà nước giai cấp thống trị tổ chức và thực hiện quyền lực chính trị của mình. Hợp pháp hóa ý chí của giai cấp mình thành ý chí của nhà nước, buộc các giai cấp khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Nắm quyền lực kinh tế và chính trị bằng con đường nhà nước, giai cấp thống trị xây dựng hệ thống tư tưởng giai cấp mình thành hệ tư tưởng thống trị xã hội buộc các giai cấp khác lệ thuộc về tư tưởng. Nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc vì nó củng cố và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Ví dụ:. Nhà nước chiếm hữu nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản: nhà nước có đặc điểm chung là bộ máy đặc biệt duy trì sự thống trị về chính trị, kinh tế, tư tưởng của thiểu số đối với đông đảo quần chúng lao động, thực hiện chuyên chính của giai cấp bóc lột. . Nhà nước XHCN là bộ máy củng cố địa vị thống trị và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đảm bảo sự thống trị của đa số đối với thiểu số. - Tính xã hội:
3

vị trí trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị. kinh tế phát triển. nhận thức. -Trong các nhà nước khác nhau hoặc trong cùng một nhà nước. 5 đặc trưng: 1. Quyền lực công cộng này là quyền lực chung. * Trong bản chất nhà nước. đảm bảo các giá trị xã hội đã đạt được. trình độ văn hóa. Đặc trưng nhà nước. Chủ thể là giai cấp thống trị chính trị. xóa đói. thực hiện chức năng này hoặc chức năng khác phù hợp yêu cầu của xã hội. chính sách đối với thương binh. giảm nghèo.. đảng phái.) và các yếu tố chủ quan (quan điểm. II. xã hội. Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt không còn hòa nhập với dân cư trong chế độ thị tộc nữa mà hầu như tách rời khỏi xã hội. Ngoài tư cách là bộ máy duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác. ý chí của các giai cấp khác trong xã hội... 4 . trong điệu kiện đổi mới đất nước.vn + Một nhà nước không tồn tại nếu chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị mà không tính đến lợi ích.com. bảo đảm xã hội trật tự. .. + Nhà nước giải quyết mọi vấn đề nảy sinh trong xã hội. cũng đảm bảo lợi ích nhất định của các giai cấp trong chừng mực lợi ích đó không đối lập găy gắt với lợi ích giai cấp thống trị. nguyện vọng.. phân biệt với tổ chức chính trị xã hội khác. nhà nước còn là tổ chức quyền lực công. ở những giai đoạn phát triển khác nhau. ổn định và phát triển.Đặc trưng nhà nước thể hiện vai trò. Ví dụ: Trong nhà nước Việt Nam. .Đặc trưng nhà nước cho phép phân biệt nhà nước với tổ chức của xã hội thị tộc bộ lạc. nhà nước quan tâm thực hiện các chính sách xã hội nhiều hơn so với thời kỳ chiến tranh. thời kỳ bao cấp. tùy thuộc vào các yếu tố khách quan (tương quan lực lượng giai cấp.hanhchinh.Sinh viên Hanh chinh – www. tính giai cấp và xã hội của nhà nước luôn luôn thống nhất với nhau. đời sống nhân dân nâng cao.) bản chất nhà nước được thể hiện khác nhau. là phương thức tổ chức đảm bảo lợi ích chung của xã hội.. liệt sỹ.

Dấu hiệu lãnh thổ xuất hiện dấu hiệu quốc tịch. làm kinh phí xây dựng và duy trì cơ sở vật chất kỹ thuật. Các quy định của nhà nước đối với công dân thể hiện trong pháp luật do nhà nước ban hành. Dưới góc độ thuế nhà nước gắn chặt với xã 5 . trên lãnh thổ ấy lại phân thành các đơn vị hành chính như tỉnh. Chủ quyền quốc gia có tính tối cao.. 3. Nhà nước phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính lãnh thổ không phụ thuộc vào chính kiến. Mỗi nhà nước có một lãnh thổ riêng. đối với tất cả dân cư và tổ chức xã hội. Là lực lượng đại diện xã hội. 2. các tổ chức khác không có quyền này và chính nhà nước bảo đảm cho pháp luật được thực thi trong cuộc sống. xã. nghề nghiệp. giới tính. Không một tổ chức xã hội nào trong xã hội có giai cấp lại không có lãnh thổ riêng của mình. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với mọi công dân. huyện. Trong xã hội chỉ nhà nước có quyền ban hành pháp luật.com.Sinh viên Hanh chinh – www. Lãnh thổ là dấu hiệu đặc trưng của nhà nước. trả lương cho cán bộ công chức. Chủ quyền quốc gia mang nội dung chính trị pháp lý thể hiện ở quyền tự quyết của nhà nước về chính sách đối nội và đối ngoại không phụ thuộc yếu tố bên ngoài. không trừ một ai... không tách rời nhà nước. quận. Nhà nước quy định và thực hiện thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc: quyết định và thực hiện thu thuế để bổ sung nguồn ngân sách nhà nước.hanhchinh. 4.. bắt giai cấp khác phục tùng theo ý chí của giai cấp thống trị. lớp người này được tổ chức thành các cơ quan nhà nước và hình thành một bộ máy đại diện cho quyền lực chính trị có sức mạnh cưỡng chế duy trì địa vị giai cấp thống trị. Việc phân chia này quyết định phạm vi tác động của nhà nước trên quy mô rộng lớn nhất và dẫn đến hình thành cơ quan quản lý trong bộ máy nhà nước. Mối quan hệ nhà nước và pháp luật: Không thể có nhà nước mà thiếu pháp luật và ngược lại. Nhà nước có chủ quyền quốc gia: Nhà nước là một tổ chức quyền lực có chủ quyền..vn Để thực hiện quyền lực quản lý xã hội. Nhà nước thực hiện sự quản lý của mình đối với công dân của đất nước. 5. có phương tiện cưỡng chế. Thể hiện quyền lực nhà nước có hiệu lực trên toàn đất nước. Nhà nước thực thi quyền lực trên phạm vi toàn lãnh thổ. huyết thống. nhà nước phải có một tầng lớp người chuyên làm nhiệm vụ quản lý.

chức năng. Chính sách kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN đã làm cho kinh tế nước ta từ 1986 đến nay phát triển mạnh. thúc đẩy phát triển nhanh thông qua các chính sách kinh tế có căn cứ khoa học và phù hợp với quy luật tiến hóa của nhân loại trong chừng mực nó phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị. cản trở sự phát triển kinh tế. có bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện chức năng quản lý xã hội nhằm thể hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng. Nhà nước và kinh tế.Định nghĩa nhà nước: Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị. Thể hiện chính sách kinh tế lỗi thời. bộ máy nhà nước đều phụ thuộc vào đòi hỏi khách quan của cơ sở kinh tế. Nhà nước XHCN.tiện lợi. . nhà nước Tư sản trong giai đoạn đầu phát triển xã hội tư bản: xác lập và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.hanhchinh. Ví dụ: Nhà nước chiếm hữu nô lệ.Nhà nước được quy định bởi kinh tế. Ví dụ: . không còn phù hợp với sự phát triển chung của thế giới. công bằng và hợp lý.Sinh viên Hanh chinh – www. + Trong một thời kỳ lịch sử nhất định. III. đơn giản. .vn hội và dân chứ không tách rời.com.Không phụ thuộc tuyệt đối. + Nhà nước có thể đóng vai trò tiêu cực. nhà nước đồng thời có tác động tích cực hoặc tiêu cực đối với kinh tế phụ thuộc vào khả năng nhận thức và nắm bắt kịp thời hoặc không kịp thời các phương 6 . chỉ tương đối thể hiện ở 2 phương diện: + Nhà nước cùng các bộ phận khác của kinh tế tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế. . hình thức. Từ sự xuất hiện của nhà nước. Vai trò của nhà nước: 1. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản trong xã hội xã hội chủ nghĩa. .kìm hãm sự phát triển của quan hệ sản xuất tiến bộ. do điều kiện kinh tế quyết định. bản chất. Cần phải xây dựng một chính sách thuế đúng đắn. phong kiến vào giai đoạn cuối trong quá trình phát triển lịch sử.

vn diện khác nhau của quy luật vận động của kinh tế cũng như phụ thuộc vào lợi ích của giai cấp thống trị. . + Nhà nước là công cụ sắc bén nhất của quyền lực chính trị. + Nhà nước là tổ chức chính trị độc lập có chủ quyền.Trong các tổ chức chính trị xã hội.hanhchinh.com. Các đảng chính trị là tổ chức của các giai cấp. Nhà nước và tổ chức xã hội có quan hệ chặt chẽ theo nguyên tắc hỗ trợ. tính chất của tổ chức đó.. mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng nhiệm vụ khác nhau dưới sự lãnh đạo của đảng. 2. định hướng sự phát triển xã hội. thể hiện lợi ích giai cấp và gồm những đại biểu tích cực nhất đấu tranh cho lợi ích giai cấp mình. Nhà nước và tổ chức chính trị. 7 .Trong các tổ chức chính trị.. là bộ phận không thể thay thế được của bộ máy chuyên chính giai cấp. Đảng chính trị có vai trò đặc biệt. hội phụ nữ. .. hội nông dân. là tổ chức có sức mạnh cưỡng chế đủ sức thực hiện những nhiệm vụ mà không một tổ chức chính trị nào làm nổi vì nhà nước có bộ máy chuyên cưỡng chế như: Tòa án. là tổ chức mà quyền lực của nó bắt buộc đối với mọi người trong quốc gia thông qua pháp luật. Các tổ chức chính trị của xã hội là những hình thức và phương diện bảo đảm thực hiện quyền lực chính trị trong xã hội có giai cấp. nhà tù. nắm trong tay nguồn tài nguyên. có quyền đặt ra và thu thuế. là lực lượng có vai trò lãnh đạo. đối ngoại độc lập không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. kiểm tra hoạt động Đảng viên trong việc thực hiện chính sách Đảng.Nhà nước và tổ chức xã hội: Tổ chức xã hội có vai trò quan trọng tùy thuộc vào quy mô. Chúng có vai trò khác nhau trong đời sống chính trị. là tổ chức thực hiện chức năng quản lý xã hội hiệu quả nhất. Đảng chính trị cầm quyền vạch ra chính sách lớn định hướng cho hoạt động của nhà nước. quân đội. nhà nước là trung tâm vì: + Nhà nước là tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt. . đoàn thanh niên.xã hội. Nhà nước thực sự là trung tâm của đời sống chính trị của hệ thống chính trị xã hội. Quan trọng nhất: công đoàn. thực hiện quyển đối nội. giúp đỡ lẫn nhau.Sinh viên Hanh chinh – www. cảnh sát.. các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.

là những vấn đề đặt ra mà nhà nước cần giải quyết. được thực hiện thông qua pháp luật và bị hạn chế bởi pháp luật. đồng thời tác động đến các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng cũng như tác động đến cơ sở kinh tế của xã hội. tương quan lực lượng giai cấp. Câu 2: Chức năng. gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ và chức năng ấy. thực hiện chức năng.Sinh viên Hanh chinh – www. 4. + Chức năng của nhà nước là những phương diện. Các tổ chức chính trị đểu thông qua chính trị để tác động lẫn nhau.vn 3. Quyền lực của nhà nước dựa trên cơ sở pháp luật. Khái niệm chức năng: . Nhà nước và chính trị. +Nhiệm vụ của nhà nước là mục tiêu mà nhà nước cần đạt tới. bộ máy nhà nước. Trong xã hội. là sự biểu hiện tập trung của kinh tế trong xã hội có giai cấp. Một chức năng có thể là phương tiện thực hiện 8 .com. loại hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. trật tự xã hội. hình thức. được quy định trực tiếp bởi nhiệm vụ. Nhà nước và pháp luật: Pháp luật là công cụ để nhà nước duy trì sự thống trị. Chức năng của nhà nước là phương tiện. giữ gìn an ninh chính trị. công cụ để thực hiện nhiệm vụ. I.Bản chất và vai trò của nhà nước thể hiện trực tiếp trong nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Chức năng của nhà nước. nó là sợi dây liên kết giữa nhà nước với cơ sở hạ tầng kinh tế với các bộ phận khác trong kiến trúc thượng tầng. nhiệm vụ. Chính trị với tư cách hiện tượng phổ biến xác định quan hệ giai cấp. Một nhiệm vụ cơ bản chiến lược thường được thực hiện bởi nhiều chức năng. Ví dụ: nhiệm vụ chung xây dựng CNXH.hanhchinh. 1.

Ví dụ: Tòa án thực hiện chức năng xét xử vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp. . Ví dụ: nhiệm vụ quan trọng hiện nay là xây dựng nền kinh tế phát triển. . Cơ sở kinh tế của nhà nước XHCN là chế độ công hữu với tư liệu sản xuất và nhà nước là tổ chức chính trị thể hiện ý chí. cấp bách. 2. nguyện vọng của nhân dân lao động..) bị quy định bởi quyền tư hữu tư liệu sản xuất và chế độ bóc lột nhân dân lao động. . tiến hành xâm lược hòng nô dịch các dân tộc khác. Ví dụ: Chức năng cơ bản của kiểu nhà nước bóc lột (bảo vệ. Chức năng quản lý kinh tế có nhiều nội dung mới và phương thức thực hiện năng động nhạy bén phù hợp với cơ chế quản lý mới.Chức năng nhà nước và chức năng cơ quan nhà nước: + Chức năng nhà nước là phương diện chủ yếu của cả bộ máy nhà nước mà mỗi cơ quan nhà nước đều phải tham gia thực hiện ở những mức độ khác nhau. Các chức năng cơ bản của nhà nước luôn được bổ sung bằng những nội dung mới phù hợp với nhiệm vụ và tình hình của mỗi giai đoạn phát triển xã hội. lợi ích.Căn cứ vào tính chất chức năng phân thành: + Chức năng cơ bản + Chức năng không cơ bản.Chức năng nhà nước XHCN khác chức năng nhà nước bóc lột: thể hiện ở nội dung và phương thức thực hiện. trấn áp phản kháng của giai cấp bị trị.Xét ở phạm vi bao quát hơn. 9 . Tòa án..Sinh viên Hanh chinh – www..xã hội(kết cấu giai cấp).vn nhiều nhiệm vụ cụ thể. Phân loại chức năng: . Chức năng của Viện kiểm sát là công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. vì dân. do dân. Ví dụ: chức năng bảo vệ pháp luật và tăng cường pháp chế thuộc về các cơ quan: Quốc Hội. chống lạm phát.. ổn định đời sống nhân dân..nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự điều tiết của nhà nước. chức năng nhà nước được quy định một cách khách quan bởi cơ sở kinh tế.hanhchinh. + Chức năng của một cơ quan nhà nước là những phương diện hoạt động của cơ quan đó nhằm góp phần thực hiện chức năng chung của nhà nước.com. duy trì chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất.. Viện kiểm sát. là nhà nước của dân. Ví dụ: chức năng kinh tế thực hiện nhiều nhiệm vụ như: đảm bảo tự túc lương thực trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật.Căn cứ vào thời gian thực hiện chức năng: + Chức năng lâu dài + Chức năng tạm thời . 2 loại chức năng này có quan hệ mật thiết với nhau. Nhà nước bóc lột: cưỡng chế là phương pháp cơ bản. Có hai loại: 10 .Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước. Sự khác nhau căn bản giữa nhà nước XHCN và nhà nước bóc lột: phương pháp chủ yếu của nhà nước XHCN là thuyết phục. Bảo vệ pháp luật + Hình thức mang tính tổ chức kỹ thuật. Tổ chức thực hiện pháp luật .Căn cứ vào đối tượng của chức năng: + Chức năng đối nội (là chức năng cơ bản) + Chức năng đối ngoại. giáo dục không đạt kết quả và cũng chỉ với mục đích cải tạo người xấu thành người tốt có lợi ích cho xã hội.xã hội.kinh tế.Sinh viên Hanh chinh – www. được áp dụng rộng rãi mà chủ yếu là để áp bức . các chức năng đối ngoại luôn xuất phát từ việc thực hiện chức năng đối nội và phục vụ chức năng đối nội. là phương thức chuyển ý chí giai cấp thống trị thành ý chí nhà nước.Hình thức thực hiện chức năng: + Hình thức mang tính pháp lý: . Hình thức và phương pháp thực hiện chức năng: . giáo dục còn cưỡng chế chỉ được áp dụng khi thuyết phục. bóc lột nhân dân lao động.vn .hanhchinh. 3. Chức năng đối nội quan trọng và có vai trò quyết định đối với sự tồn tại của nhà nước. Hình thức nhà nước: . Thực hiện tốt chức năng đối nội sẽ thuận lợi cho thực hiện chức năng đối ngoại và ngược lại. ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực chứ hoàn toàn không mang tính chất đàn áp. II.Hình thức nhà nước bị quy định bởi bản chất nhà nước. .com. .Phương pháp thực hiện chức năng: 2 phương pháp : thuyết phục và cưỡng chế. .

hoàng đế. Ví dụ: Việt Nam. Nhưng vấn đề này thực hiện được hoặc không thực hiện được còn phụ thuộc vào nhà nước thuộc giai cấp nào. . hoàng đế. cơ cấu. Chính thể quân chủ được chia thành: .) có quyền lực vô hạn. thống nhất.hanhchinh.. Hình thức chính thể: ..Sinh viên Hanh chinh – www. 11 . Chính thể cộng hòa có 2 hình thức: . giữa các cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương. .. Chính thể cộng hòa quý tộc: quyền tham gia bầu cử để thành lập các cơ quan đại diện của nhà nước chỉ dành riêng cho giới quý tộc (dưới chế độ nô lệ và phong kiến).Có 2 hình thức cấu trúc nhà nước chủ yếu: + Nhà nước đơn nhất: là nhà nước có lãnh thổ toàn vẹn.Hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao.. Hình thức cấu trúc: .com.Là sự tổ chức nhà nước theo đơn vị hành chính lãnh thổ và tổ chức quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước. Trung Quốc..vn 1.Hình thức chính thể gồm 2 dạng cơ bản: + Chính thể quân chủ: quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong tay người đứng đầu nhà nước ( vua. Có hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. .) theo nguyên tắc thừa kế. Lào. Chính thể quân chủ tuyệt đối: người đứng đầu nhà nước ( vua. các bộ phận hợp thành nhà nước là các đơn vị hành chính lãnh thổ không có chủ quyền quốc gia và các đặc điểm của nhà nước. Chính thể quân chủ hạn chế: quyền lực tối cao được trao cho người đứng đầu nhà nước và một cơ quan cấp cap khác. 2.. Chính thể cộng hòa dân chủ: pháp luật quy định quyền của công dân tham gia bầu cử thành lập cơ quan đại diện của nhà nước. trình tự thành lập và mối liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này. . + Chính thể cộng hòa: quyền lực nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan đại diện do bầu ra trong một thời gian nhất định.

1. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là nhà nước liên minh sau trở thành nhà nước liên bang.. chức năng trong phạm vi luật định. Cũng có trường hợp phát triển thành nhà nước liên bang. Liên Xô cũ. . chủ quyền quốc gia. hành pháp. Cơ quan nhà nước là tổ chức chính trị có tính độc lập tương đối về cơ cấu tổ chức. tư pháp. Ví dụ: Mỹ. Ví dụ: Từ năm 1776 đến năm 1787. bao gồm những cán bộ. thẩm quyền: cơ quan quyền lực. viên chức nhà nước.Phân loại cơ quan nhà nước. thể hiện qua việc ra quyết định có tính bắt buộc thi hành đối với các đối tượng liên quan. .Cơ quan nhà nước khác tổ chức xã hội: Chỉ cơ quan nhà nước mới được nhân danh nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước. 12 . . + Theo chức năng: cơ quan lập pháp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục đích.Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Tòa án. Bộ máy nhà nước. viên chức nhà nước là những con người được giao quyền hạn nhất định để thực hiện nhiệm vụ.Sinh viên Hanh chinh – www. tính chất. cơ quan quản lý. . Nhà nước liên minh tự giải tán. Cán bộ. + Theo vị trí.Bộ phận cấu thành nhà nước là cơ quan nhà nước. được tổ chức thực hiện theo nguyên tắc tập trung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ và chức năng của nhà nước. Nhà nước liên bang có 2 hệ thống cơ quan nhà nước và 2 hệ thống pháp luật. là tổng thể quyền và nghĩa vụ được nhà nước giao cho.com. III. Viện kiểm sát.hanhchinh. Khái niệm Bộ máy nhà nước..Có một loại hình nhà nước khác nữa là nhà nước liên minh: nhà nước liên minh chỉ ra là sự liên kết tạm thời của các quốc gia để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu nhất định. Phạm vi thực hiện quyền lực nhà nước được pháp luật quy định chặt chẽ. Braxin.vn + Nhà nước liên bang: không chỉ liên bang có dấu hiệu nhà nước mà các nhà nước thành viên ở mức độ này hay mức độ khác cũng có các dấu hiệu của nhà nước. .

. có 13 . một tổ chức xã hội hoặc một nhóm người nào. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức".nông dân. .hanhchinh.xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www.Bản chất bao trùm nhất.com. Điều 2.vn 2. đổi mới để thích nghi. . đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam.Bộ máy nhà nước chịu sự quy định của yếu tố chủ quan: quan điểm. giai cấp nông dân.Bộ máy nhà nước chịu sự quy định của yếu tố kinh tế. Quyền lực nhà nước phải hoàn toàn thuộc về nhân dân lao động bao gồm giai cấp công nhân. a) Tính tất yếu khách quan của sự phát triển bộ máy nhà nước. I. b) Quy luật phát triển của bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước. luôn vận động. từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện trên cơ sở thừa kế những điểm tiến bộ của bộ máy nhà nước trước đó.Bộ máy nhà nước được tổ chức từ đơn giản đến phức tạp. tầng lớp trí thức và những người lao động khác mà nòng cốt là liên minh công nhân. biến đổi để thích nghi với điều kiện khách quan của xã hội. do dân và vì dân. truyền thống văn hóa. . Nông dân là người chủ sở hữu duy nhất toàn bộ tài sản vật chất và tinh thần của nhà nước. Sự phát triển của bộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nước trong lịch sử. phong tục tập quán.trí thức. chi phối mọi lĩnh vực đời sống nhà nước Việt Nam hiện nay từ tổ chức đến hoạt động thực tiễn là tính nhân dân của nhà nước. tương quan lực lượng chính trị. hoàn cảnh lịch sử.Bộ máy nhà nước luôn được cải cách. quyền lực nhà nước không thuộc một đẳng cấp. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam. . .Như vậy. Câu 3: Bản chất. bản chất nhà nước.Hiến pháp 1992 quy định:" nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước của dân. nhận thức.Bộ máy nhà nước là phạm trù năng động. .

Nhân dân trực tiếp bầu ra các đại biểu của mình vào các cơ quan quyền lực nhà nước Trung ương và địa phương và có quyền bãi nhiệm các đại biểu đó khi họ tỏ ra không xứng đáng.Nhân dân với tư cách là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Đặc điểm của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước. đến đời sống chính trị. do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân".hanhchinh. giải quyết tất cả công việc có liên quan đến vận mệnh đất nước.Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành đấu tranh cách mạng trải qua nhiều gian khổ đánh đuổi quân xâm lược. Hình thức cơ bản nhất là thông qua bầu cử.vn quyền quản lý toàn bộ công việc của nhà nước và xã hội. quản lý xã hội. nhân dân còn thực hiện quyền lực của mình dưới hình thức trực tiếp tham gia vào công việc quản lý nhà nước. tự mình định đoạt quyền lực nhà nước. tự mình thiết lập nên nhà nước của mình. II. 2. 1. Bản chất nhà nước CHXHCN Việt Nam được thể hiện rõ thông qua đặc điểm của nó.com. . làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. tham gia thảo luận Hiến pháp và pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www. chính là nguồn gốc sức mạnh của nhà nước. . truyền thống lâu dài. Nhà nước CHXHCN VN hiện nay là nhà nước do nhân dân mà nòng cốt là liên minh công nông trí tự tổ chức thành. không làm tròn trách nhiệm. Tính dân tộc của nhà nước Việt Nam là vấn đề có tính lịch sử. là biểu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em. văn hóa. Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 5 14 . tư tưởng của toàn thể dân tộc. Ngoài ra. Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định:" nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. trực tiếp thể hiện ý chí của mình khi có trưng cầu dân ý. lập ra các cơ quan đại diện quyền lực của mình. Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải báo cáo công việc của mình trước cử tri. kinh tế.

Hiến pháp 1992). các phiên họp của Chính phủ bàn về chính sách dân tộc. người dân chỉ thấy bổn phận và nghĩa vụ mà không có quyền đòi hỏi. . mối quan hệ giữa bộ máy nhà nước và công dân đã thay đổi. nhà nước XHCN cũng tôn trọng các quyền tự do dân chủ 15 . các quyền tự do.. kiến nghị các vấn đề dân tộc mà còn được quyền tham gia các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nhà nước với tính cách là bộ máy quan liêu luôn áp đặt.. đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc. đè nén nhân dân.com.hanhchinh.Sinh viên Hanh chinh – www. được Chính phủ tham khảo ý kiến khi quyết định các chính sách dân tộc(Điều 94.. khi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.. các đại diện dân tộc được chú ý lựa chọn bầu giữ chức vụ trong chính quyền địa phương. . . Người dân bị lệ thuộc vào nhà nước. . thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt.Có các hình thức tổ chức trong các cơ quan quyền lực nhà nước để thực hiện lợi ích dân tộc và tham gia quyết định các chính sách dân tộc như Hội đồng dân tộc trong Quốc hội và các ban dân tộc trong HĐND. Về phần mình. 3. Đồng thời công dân cũng tự giác thực hiện mọi nghĩa vụ trước nhà nước. nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc. Nhà nước CHXHCN VN được tổ chức và hoạt động trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong các mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Trước nhà nước.Trước đây trong điều kiện nhà nước cực quyền.vn Hiến pháp 1992 quy định" nhà nước CHXHCN VN là nhà nước của các dân tộc cùng sing sống trên đất nước Việt Nam. Quyền thì ít nhưng nghĩa vụ thì lại nhiều.Ngày nay. mối quan hệ nhà nước và công dân là mối quan hệ lệ thuộc.Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng dân tộc." Nhà nước đảm bảo để trong các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước (Quốc hội và HĐND) các thành phần dân tộc thiểu số có số đại biểu thích đáng (Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội). dân chủ bị hạn chế. công dân có đầy đủ các quyền tự do. giám sát. Các cơ quan này đặc biệt là Hội đồng dân tộc không chỉ được quyền tham gia. dân chủ trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

" (Điều 15 Hiến pháp 1992). sở hữu tập thể. . kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản nhà nước nhiều dưới hình thức.. Cần phải hiểu kinh tế thị trường nhiều thành phần không phải là mục đích tự thân của CNXH mà nhà nước ta chủ trương sử dụng cơ chế thị trường để tận dụng mặt tích cực của cơ chế đó (ví dụ năng suất lao động.xã hội không chỉ là nhu cầu bức thiết của thời đại mà còn là đòi hỏi có tính nguyên tắc xuất phát từ bản chất dân chủ của nhà nước CHXHCN VN trong điều kiện hiện nay.xã hội.. kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân.Sinh viên Hanh chinh – www." (Điều 15). tránh mọi nguy cơ xâm hại từ phía các cơ quan nhà nước. hiệu quả sản xuât) đồng thời định hướng nó phục vụ các mục tiêu công bằng ổn định và tiến bộ xã hội. quy định nội dung chính sách kinh tế mới của nhà nước.. + Nhà nước thừa nhận"cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức. phân hóa giàu nghèo.. Luật pháp không chỉ quy định địa vị pháp lý của công dân mà còn buộc các cơ quan nhà nước phải tôn trọng và đưa ra các đảm bảo thực tế cho các quyền ấy.com.. 4.. Tính chất dân chủ rộng rãi của nhà nước CHXHCN VN. +" Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. kinh tế tập thể. ngăn ngừa những mặt tiêu cực (nạn thất nghiệp." (Điều 16).Mối quan hệ nhà nước và công dân được xác lập trên cơ sở tôn trọng lợi ích giữa các bên. các nhà chức trách.. 16 . đầu cơ..hanhchinh.Dân chủ hóa đời sống kinh tế . Chế độ kinh tế được Hiến pháp 1992 quy định là một sự khẳng định pháp lý không chỉ đối với công cuộc cải cách kinh tế hiện nay mà còn là biểu hiện cụ thể của tính chất dân chủ của nhà nước ta trong lĩnh vực kinh tế. . ghi nhận đảm bảo cho các quyền tự do được thực hiện đầy đủ.. cá thể.. sở hữu tư nhân trong đó sở hữu tập thể làm nền tảng. kinh tế. phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tê: kinh tế quốc doanh. -Hiến pháp 1992 đã thể chế hóa đường lối xây dựng kinh tế của Đảng. đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.) mà cơ chế này luôn tiềm ẩn trước định hướng XHCN. + Nhà nước khuyến khích".vn của công dân.

thể hiện mong muốn hợp tác trên tinh thần 17 . 7. Sức mạnh bạo lực của nhà nước XHCN không nhằm bảo vệ sự thống trị chính trị của một cá nhân nào.) .Để đạt mục tiêu dân giàu.hanhchinh. trẻ mồ côi. cho an ninh xã hội và mỗi công dân song việc sử dụng nó phải theo đúng quy định của pháp luật để loại trừ mọi khả năng sử dụng bạo lực tùy tiện. quyền và lợi ích của công dân. nhà nước CHXHCN VN không thể không áp dụng các biện pháp kiến quốc mạnh mẽ nhằm chống lại mọi âm mưu. những hành vi vi phạm pháp luật. tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. được liên doanh. đòi hỏi sự quan tâm giải quyết của nhà nước và toàn xã hội.Nhà nước CHXHCN VN một mặt tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt chính trị. bình đẳng với nhau trước pháp luật.vn Các thành phần kinh tế được tự do. chính trên lĩnh vực này bản chất nhân đạo của nhà nước được thể hiện rõ nét nhất.. văn minh. hòa bình. 6. ý nghĩa thực sự. . . tự chủ trong kinh doanh. có quyền hợp tác và cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh. người tàn tật. người già cô đơn.Giải quyết những vấn đề xã hội nhà nước CHXHCN VN xuất phát từ sự tôn trọng các giá trị của con người. người về hưu. hợp tác hữu nghị với tất cả các quốc gia. . . ý đồ gây mất ổn định chính trị của đất nước. Nền kinh tế thị trường trong các điều kiện của CNXH không thể không làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội. 5. Chính sách đối ngoại của nhà nước CHXHCN VN thể hiện tính cởi mở. xã hội công bằng. chế độ kinh tế đã được quy định trong Hiến pháp 1992. mặt khác quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong điều kiện kinh tế thị trường (có công ăn việc làm. từ nhân quyền có một nội dung.. không phân biệt chế độ chính trị. xâm hại đến an ninh quốc gia. một nhóm người nào mà nhằm bảo vệ quyền lực của nhân dân. nước mạnh. thất nghiệp. pháp lý.Sinh viên Hanh chinh – www.Bạo lực không còn là hoạt động cơ bản của nhà nước CHXHCN VN nhưng nó vẫn luôn cần thiết cho sự ổn định và phát triển của xã hội. liên kết với cá nhân. bảo vệ chế độ chính trị. Chính sách và hoạt động đối ngoại của nhà nước ta thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân.com. kinh tế để đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế.

Hình thức chính thể nhà nước CHXHCN VN.com. các bên cùng có lợi. I.Hình thức chính thể là hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao. dân chủ và tiến bộ xã hội. tăng cường đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước XHCN và các nước láng giềng.hanhchinh. trình tự thành lập và mối liên hệ của chúng với nhau cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này. phổ thông. Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về Quốc hội. có quyền lập pháp. tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình.Chính thể nhà nước CHXHCN VN. Hình thức nhà nước là cách thức tổ chức quyền lực.vn hòa bình. là phương thức chuyển ý chí của giai cấp thống trị thành ý chí nhà nước. bình đẳng. mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Quốc hội được bầu theo nhiệm kỳ 5 năm. . . trực tiếp và bỏ phiếu kín nhân dân đã bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện của mình (Quốc hội. cơ cấu. độc lập dân tộc. Câu 4: Hình thức nhà nước CHXHCN VN. hữu nghị. HĐND các cấp). cùng có lợi với tất cả các quốc gia. quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. 18 .Sinh viên Hanh chinh – www. quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước. không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau. thông qua nguyên tắc bầu cử bình đẳng. hữu nghị. trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Điều 14 Hiến pháp 1992 khẳng định "Nước CHXHCN VN thực hiện chính sách hòa bình. Hình thức nhà nước gồm 2 yếu tố: Hình thức chính thể và hình thức cấu trúc.

+ Đảng giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong. bổ nhiệm. gương mẫu. Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc tập quyền XHCN nhưng có sự phân công. + Đảng kiểm tra tổ chức của đảng trong tổ chức và thực hiện đường lối. vì dân.Sinh viên Hanh chinh – www. định hướng cho sự phát triển của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực trong từng thời kỳ. đội ngũ cán bộ nhân viên nhà nước làm việc tận tụy vì lợi ích nhân dân. chủ trương. nhân dân lao động và của cả dân tộc. là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.vn .Chính thể cộng hòa dân chủ của nhà nước CHXHCN VN có nhiều đặc điểm riêng khác với cộng hòa dân chủ tư sản. giới thiệu giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước thông qua bầu cử. hạn chế từ đó có biện pháp khắc phục. . + Đảng đề ra đường lối. 19 . phân nhiệm rạch ròi giữa các cơ quan. theo chủ nghĩa Mác. tập hợp quần chúng động viên họ tham gia quản lý nhà nước và xã hội.Điều 4 Hiến pháp 1992: Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân. chủ trương.hanhchinh. chính sách. rút kinh nghiệm để không ngừng bổ sung đường lối của mình.Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị có vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. 2. quy chế làm việc khoa học. tổng kết. + Đảng phát hiện bồi dưỡng đảng viên ưu tú và người ngoài đảng. . do dân. 1. Nhà nước có bộ máy nhà nước chính quy.com. Đảng kiểm tra cơ quan nhà nước phát hiện sai lầm.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. thực hiện đường lối của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước. đại biểu trung thành quyền lợi giai cấp công nhân. chính sách. + Đảng vạch ra phương hướng và nguyên tắc nhằm xây dựng nhà nước Việt Nam thực sự của dân. Chính thể CHXHCN VN qua Hiến pháp khẳng định việc tổ chức quyền lực nhà nước phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. nghị quyết Đảng.

20 . văn hóa xã hội.cơ quan duy nhất do nhân dân cả nước bầu ra nhưng có sự phân công. + Tòa án tuân theo pháp luật.hanhchinh. Chính thể nhà nước CHXHCN VN được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.Nội dung: + Các cơ quan nhà nước được thành lập bằng con đường bầu cử. + Nhân dân giải quyết mọi vấn đề kinh tế. . an ninh quốc phòng. HĐND do nhân dân bầu ra. phù hợp. + Nhân dân là chủ sở hữu tài sản vật chất và tinh thần của nhà nước. 3. phối hợp giữa Quốc hội và những cơ quan nhà nước khác trong thực hiện quyền lực nhà nước tạo thành cơ chế đồng bộ góp phần thực hiện chức năng. giai cấp nào. .Sự tập quyền thể hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. + Chính phủ là cơ quan quản lý mọi mặt của đời sống xã hội. . phụ thuộc vào pháp luật để thực hiện chức năng xét xử. . xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng bộ. quyền lực nhà nước là của nhân dân.com. không thuộc tổ chức nào. thông qua cơ quan đại diện Quốc hội. chủ động trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình. chế độ dân chủ tạo điều kiện cho sự sáng tạo. trong phạm vi quyền hạn của mình thực hiện tốt chức năng lập pháp. + Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.Sinh viên Hanh chinh – www. thể hiện: + Nhân dân là chủ sở hữu tối cao của quyền lực nhà nước.Bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện ở sự thống nhất giữa chế độ tập trung lợi ích nhà nước với sự trực thuộc. bổ nhiệm. chính trị.Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua bỏ phiếu.Theo nguyên tắc này quyền lực nhà nước tập trung trong tay Quốc Hội.vn . phục tùng của cơ quan nhà nước cấp dưới trước cơ quan nhà nước cấp trên. + Viện kiểm sát thực hiện chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. nhiệm vụ của nhà nước. + Nhân dân quản lý mọi công việc của xã hội.

xây dựng pháp luật. nhà nước của dân . công bằng.Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của quyền lực nhà nước. 4.Nhà nước Việt Nam là nhà nước dân chủ. tổ chức theo quy định của pháp luật. . bản chất chuyên chính vô sản được thể hiện dưới dạng nhà nước của dân. Trong phạm vi quyền hạn của mình có quyền kiểm tra. động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ. mục tiêu xây dựng CNXH. 5.Sinh viên Hanh chinh – www. Chính thể CHXHCN VN mang bản chât giai cấp công nhân.hanhchinh. . giám sát hoạt động của cơ quan. . thực hiện mục tiêu xây dựng CNXH.Hiện nay. tổ chức xã hội tạo ra sức mạnh tổng hợp để xây dựng cuộc sống phồn vinh. do dân và vì dân. lợi ích giai cấp công nhân gắn liền với lợi ích giai cấp khác và nhân dân lao động. cùng với cơ quan nhà nước. . . + Khi ra quyết định cơ quan nhà nước cấp trên phải tính đến lợi ích cơ quan nhà nước cấp dưới. có quyền đề nghị bãi miễn đại biểu không xứng đáng và tham gia vào tổ chức thực hiện quyền bãi miễn đó. hạnh phúc. + Cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan nhà nước cấp trên. cá nhân chịu trách nhiệm với phần việc được giao theo chế độ thủ trưởng. + Trong phạm vi quyền hạn của mình cơ quan nhà nước được chủ động và phát huy sáng tạo trong giải quyêt mọi công việc. đơn vị. 21 . văn minh. Trong chính thể nhà nước CHXHCN VN. xây dựng xã hội giàu mạnh. nhưng chuyên chế với kẻ thù. . cơ quan nhà nước cấp trên không được can thiệp.com. âm mưu chống phá nhà nước.Mặt trận tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong thiết lập cơ quan nhà nước.Nhà nước Việt Nam thực hiện dân chủ với nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội có vai trò quan trọng. do dân và vì dân.vn + Làm việc theo chế độ tập thể. . quản lý nhà nước.Các tổ chức xã hội là phương tiện để nhân dân tham gia quản lý nhà nước.Mặt trận tổ quốc thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân.

. Các đơn vị hành chính không có chủ quyền quốc gia và đặc điểm như nhà nước. + Nhà nước Việt Nam là nhà nước thống nhất của các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Nhà nước thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.hanhchinh. + Nhà nước Việt Nam có lãnh thổ thống nhất.com. quyết định mọi vấn đề của đất nước. có độc lập. các hải đảo. là chủ thể quan hệ quốc tế toàn quyền đối nội. Tương ứng mỗi đơn vị hành chính là cơ quan hành chính nhà nước. tập quán của dân tộc.Hình thức cấu trúc nhà nước CHXHCN VN là nhà nước đơn nhất. pháp luật. vùng biển và vùng trời. không phân chia thành các tiểu bang hoặc cộng hòa tự trị mà chia thành các đơn vị hành chính trực thuộc. chủ quyền. Hình thức cấu trúc nhà nước: . hiệu lực Hiến pháp và pháp luật trải rộng trên phạm vi toàn quốc. 22 . giữ gìn và phát huy phong tục.vn II. có chủ quyền.Nhà nước CHXHCN VN là nhà nước đơn nhất. + Nhà nước Việt Nam là tổ chức duy nhất trong hệ thống chính trị có chủ quyền quốc gia. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Câu 5: Bộ máy nhà nước CHXHCN VN. có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc. bao gồm đất liền.Sinh viên Hanh chinh – www. đối ngoại. . Các cơ quan nhà nước trong khi thực hiện chức năng.Hình thức cấu trúc nhà nước là sự tổ chức nhà nước theo đơn vị hành chính lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước. nhiệm vụ của mình có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở cụ thể hóa Hiến pháp. được Hiến pháp 1992 quy định tại điều 1: Nước CHXHCN VN là một nhà nước độc lập. có một hệ thống pháp luật thống nhất. + Một hệ thống pháp luật thống nhất với một Hiến pháp. phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. giữa các cơ quan nhà nước trung ương và cơ quan nhà nước địa phương.

quyền giám sát tối cao. cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhà nước CHXHCN VN. Quốc hội họp mỗi năm 2 lần. 1. chính quyền địa phương. . + Hướng dẫn và tạo điều kiện đại biểu Quốc Hội hoạt động.Cơ cấu: Chủ tịch. có nhiệm kỳ là 5 năm. nhân danh nhà nước thực hiện chức năng. phương pháp đặc thù. Chủ tịch nước. . Chính phủ. nhiệm vụ của nhà nước. . quyền hạn: + Tổ chức.Bộ máy nhà nước là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.Hoạt động của Quốc hội thông qua kỳ họp là chủ yếu.Sinh viên Hanh chinh – www. Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban. Tòa án. Viện kiểm sát.Bộ máy nhà nước Việt Nam gồm: Quốc hội.Bộ máy nhà nước CHXHCN VN là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. . 23 .com.vn . quyết định những vấn đề cơ bản quan trọng của đất nước.Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. phó chủ tịch.hanhchinh. + Điều hành và phối hợp hoạt động của các Hội đồng và ủy ban. có tính độc lập tương đối về cơ cấu tổ chức.Là cơ quan thường trực của Quốc hội. triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội. UBTVQH: . được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ thực hiện chức năng. chuẩn bị. + Công bố và chủ trì đại biểu Quốc hội. Quốc hội có quyền lập pháp. I. trong trường hợp cần thiết Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể triệu tập kỳ họp bất thường.Cơ cấu: UBTVQH. nhiệm vụ của nhà nước bằng hình thức. Quốc hội: . . ủy viên. Nhiệm vụ. được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Quốc hội là cơ quan nhà nước do nhân dân cả nước bầu ra. do Quốc hội thành lập và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. + Thay mặt Quốc hội trong hoạt động đối ngoại.

+ Kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của UB. UB kinh tế ngân sách. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được tham gia phiên họp UBTVQH bàn về chính sách dân tộc. 3.xã hội ở miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.Do Quốc hội thành lập. kiến nghị với Quốc hội những vấn đề dân tộc. phó chủ tịch.Cơ cấu: Chủ tịch.com. UBTVQH giao. + Thực hiện quyền giám sát trong phạm vi luật định. + Thay mặt Quốc hội. ủy viên. được Chính phủ tham khảo ý kiến khi thực hiện chính sách dân tộc.Nhiệm vụ. UB văn hóa giáo dục thanh niên. báo cáo được Quốc hội. + Kiểm tra. ủy viên. Hội đồng dân tộc.Sinh viên Hanh chinh – www. .vn + Giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động cơ quan nhà nước. chịu trách nhiệm và báo cáo trước Quốc hội. . quyền hạn: + Thẩm tra dự án luật. UB đối ngoại. 2. pháp lệnh. +Trình dự án luật. quyền hạn Quốc hội trong thời gian giữa 2 kỳ họp. Nghị quyết trong phạm vi vấn đề được giao. 24 . giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc và chinh sách phát triển kinh tế. thiếu niên và nhi đồng. .Cơ cấu: Chủ tịch. UBTVQH. .Do Quốc hội thành lập. UB các vấn đề xã hội. Được bầu trong kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa.hanhchinh. UB quốc phòng và an ninh. UB khoa học công nghệ và môi trường. phó chủ tịch. + Ban hành pháp luật.Gồm: UB pháp luật. chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. thực hiện nhiệm vụ. . quyền hạn: + Nghiên cứu. Các Uỷ ban (7 ủy ban). .Nhiệm vụ. Hội đồng dân tộc còn có quyền hạn như ủy ban. .

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. chủ tịch nước. thay mặt nhà nước trong hoạt động đối nội. Quyết định thực hiện quyền hạn của mình.Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh. Chủ tịch nước. + Ban hành luật. phó chủ tịch và các thành viên do Quốc hội phê chuẩn trên cơ sở đề nghị của chủ tịch nước. triệu hồi đại sứ. chịu trách nhiệm trước Quốc hôi. đề nghị Quốc hội bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 25 . Bổ nhiệm thẩm phán. văn hóa xã hội. chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.Nhiệm vụ. bộ trưởng và các thành viên khác thuộc chính phủ. do chủ tịch nước làm chủ tịch. đối ngoại. + Nhóm quyền hạn liên quan đến sự phối hợp các thiết chế nhà nước trong việc thực hiện chức năng lập pháp. quốc phòng và an ninh. . tiếp nhận đại sứ. . UBTVQH.Gồm: Thủ tướng. quyền hạn: + Thống nhất quản lý mọi lĩnh vực chính trị. . Tham gia thành lập Chính phủ. . Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Chủ tịch nước là nguyên thủ Quốc gia. . . đối ngoại. III. . . UB quốc phòng và an ninh là cơ quan thuộc chủ tịch nước. báo cáo công tác với Quốc hội. tư pháp. Ví dụ: cử đại sứ. bền vững và thống nhất của quốc gia. . phó thủ tướng.vn II. đối ngoại.Chính phủ do Quốc hội thành lập. . được bầu ra trong số đại biểu Quốc hội theo giới thiệu của UBTVQH.Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Quốc hội. Chính phủ. kiến nghị sửa đổi luật. hành pháp.com. UB có quyền huy động toàn bộ lực lượng và khả năng nước nhà để bảo vệ tổ quốc. Trình dự án luật.Nhiệm vụ. Ví dụ: .Chủ tịch nước là biểu tượng cho sự ổn định. kinh tế. quyền hạn: + Nhóm quyền hạn liên quan đến hoạt động đối nội. cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước CHXHCN VN.

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

+ Tổ chức thực hiện và bảo đảm thực hiện Hiến pháp, pháp luật trên phạm vi toàn quốc. + Bảo đảm tính hiệu lực của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. + Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. - Cơ cấu: Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. + Bộ trưởng và thành viên Chính phủ thống nhất quản lý trên phạm vi toàn quốc lĩnh vực, ngành mình phụ trách. + Trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, chủ tịch nước, UBTVQH, Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên chính phủ ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và kiểm tra việc thực hiện những văn bản đó trên toàn quốc. + Bộ trưởng và thành viên chính phủ báo cáo công tác trước Quốc hội, Thủ tướng về lĩnh vực ngành mình. IV. Chính quyền địa phương. 1. Hội đông nhân dân. - HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương. - HĐND là một mắt xích quan trọng trong mối liên hệ cơ quan nhà nước với nhân dân địa phương. - Gồm: + Thường trực HĐND do HĐND thành lập (chỉ từ cấp huyện trở lên). + Các ban thuộc HĐND: giúp nghiên cứu, thẩm tra trước báo cáo, nghị quyết( dự thảo); giúp thực hiện Nghị quyết; vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết. - Trên cơ sở Hiến pháp, HĐND ra quyết định về việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, đường lối thực hiện chính sách kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. - Hoạt động thông qua kỳ họp và tổ chức kinh tế ở cơ sở. 2. UBND.

26

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

- Là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính cấp trên. - Trong UBND có các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hành pháp thuộc UBND và cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên (sở, phòng, ban). - Nhiệm vụ: + Quản ly mọi mặt của đời sống xã hộ ở địa phương. + Thực hiện văn bản cơ quan hành chính cấp trên và Nghị quyết của HĐND. V. Tòa án. - Là cơ quan xét xử đảm bảo tính pháp chế, công bằng, duy trì trật tự pháp luật và ổn định xã hội. - Gồm: + Tòa án nhân dân tối cao. + Các tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. + Các tòa án nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. + Tòa án quân sự trung ương. + Các tòa án quân sự quân khu. + Các tòa án quân sự khu vực. - Nguyên tắc: + Công khai trong xét xử. + Xét xử có hội thẩm nhân dân. + Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập, tuân theo pháp luật. + Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật. + Công dân có quyền dùng tiếng nói, chữ viết dân tộc mình. + Bảo đảm quyền bào chữa. + Xét xử tập thể và quyết định theo đa số. - Thẩm phán do Chủ tịch nước bổ nhiệm, chánh án tòa án nhân dân tối cao do Quốc hội bầu theo giới thiệu của chủ tịch nước. - Tòa án chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp. - Chánh án tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, UBTVQH.
27

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

VI. Viện kiểm sát. - Là cơ quan thực hiện chức năng công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động cơ quan nhà nước. - Gồm: + VKS nhân dân tối cao + VKS nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. + VKS huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. + Các VKS quân sự. - Nguyên tắc: + Tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành. + Độc lập với cơ quan nhà nước ở địa phương. - Viện trưởng do Quốc hội bầu theo giới thiệu của Chủ tịch nước; Có quyền bổ nhiệm, bãi miễn các thành viên khác. - Hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Câu 6: Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. - Nhà nước pháp quyền là con đẻ của Cách mạng tư sản Châu Âu thế kỷ XII, của phong trào giải phóng nhân loại khỏi chế độ phong kiến chuyên chế. - Các tác giả học thuyết nhà nước pháp quyền khi xây dựng học thuyết nay đã tiếp thu các thành quả tư tưởng của các lĩnh vực có liên quan của nhân loại. Ví dụ: học thuyết pháp luật tự nhiên, học thuyết về nhân quyền, tư tưởng nhân trị... - Hiện nay nhà nước pháp quyền đang trở thành giá trị văn minh của nhân loại mà mọi nhà nước muốn trở thành nhà nước dân chủ, nhà nước văn minh đều phải hướng tới không phân biệt chế độ chính trị. - ở Việt Nam, nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, nhà nước của dân, do dân và vì dân đã được Đại hội VII, VIII, IX của Đảng đặt sự quan tâm và mong muốn thiết lập. - Để thực hiện đường lối đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam về việc xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. ở Việt Nam, chúng ta cần tìm hiểu một số vấn đề lý luận về nhà nước pháp quyền. I. Những vấn đề lý luận chung về nhà nước pháp quyền.
28

Các đạo luật. của con người. Khái niệm nhà nước pháp quyền. . phù hợp với lý trí thể hiện đầy đủ những giá trị cao cả nhất của xã hội. Hiện nay. Chưa được nghiên cứu nhiều song mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đã được đề cập đến trong văn kiện Đại Hội đại biểu lần thứ VII.Nhà nước pháp quyền là nhà nước gắn liền với xã hội công dân. . IX của Đảng cộng sản Việt Nam. * Mặc dù hiện nay chưa có một quan điểm chính thống.com.Nhà nước pháp quyền được coi là xu thế chung của thời đại.Nhà nước pháp quyền là sản phẩm.Nhà nước pháp quyền chỉ là nhà nước tồn tại trong học thuyết. vấn đề nhà nước pháp quyền là một vấn đề mới cả về phương diện lý luận nhận thức và thực tiễn. 2.một hệ thống pháp luật có tính pháp lý cao. Trên cơ sở những nghiên cứu khác nhau. có giá trị pháp lý và có hiệu lực bắt buộc đối với mọi chủ thể trong đó Hiến pháp đóng vai trò tối thượng. .Nhà nước pháp quyền là một kiểu nhà nước. chính xác về nhà nước pháp quyền nhưng ở góc độ khái quát nhất có thể hiểu: nhà nước pháp quyền là nhà nước mà trong đó mọi chủ thể (kể cả nhà nước) đều phải nghiêm chỉnh phục tùng pháp luật. của nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc điểm nhà nước pháp quyền. xung quanh vấn đề khái niệm nhà nước pháp quyền có nhiều quan điểm khác nhau.Là nhà nước có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. 29 . . * ở Việt Nam. một hình thức nhà nước. .vn 1. là phạm trù tư tưởng tư sản chỉ tồn tại và phù hợp với các nước phương Tây. VIII. thậm chí mâu thuẫn nhau. có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống các văn bản pháp luật.hanhchinh.Sinh viên Hanh chinh – www. có thể chỉ ra những đặc điểm cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền. là mô hình nhà nước lý tưởng được các học giả tư sản đặt ra để các quốc gia phấn đấu chứ không thể trở thành hiện thực. . Còn các quốc gia phương đông chỉ tiếp cận mang tính chất nghiên cứu chứ không thể vận dụng được. + Hiến pháp được coi là luật cơ bản. bộ luật và những văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. một khái niệm hoàn chỉnh.

com. hành vi nào không được phép thực hiện. những hành vi nào buộc phải thực hiện.nhà nước mà mọi mặt tổ chức và hoạt động đều trên cơ sở pháp luật. có sự phân quyền giữa các cơ quan Lập pháp. chịu sự quản lý thống nhất của pháp luật. công dân có đầy đủ quyền tự do. hách dịch cửa quyền và tham nhũng của những người có chức vụ trong cơ quan nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật khác xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của công dân đều bị nghiêm trị. là một " cơ thể" phức tạp nhưng vận 30 . ghi nhận và bảo đảm cho các quyền đó được thực hiện đầy đủ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của công dân phải đi liền với việc đấu tranh không khoan nhượng với biểu hiện độc quyền. Mối quan hệ nhà nước và công dân được xác lập trên cơ sở tôn trọng lợi ích giữa các bên. Đồng thời công dân cũng tự giác thực hiện mọi nghĩa vụ trước nhà nước. hành pháp.Là nhà nước trong đó mối quan hệ nhà nước và công dân là mối quan hệ bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. . dân chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. tư pháp. Trên cơ sở đó mỗi công dân sẽ nhận thức được những hành vi nào được phép thực hiện. Về phần mình. .Là nhà nước trong đó mọi công dân đều có ý thức pháp luật đúng đắn. triệt để. người có chức vụ và công dân đều phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. . đảm bảo cho pháp luật được thực hiện một cách tự giác.Sinh viên Hanh chinh – www. hiệu quả của quá trình sử dụng quyền lực nhà nước. Là nhà nước trong đó quyền lực nhà nước được tổ chức một cách khoa học. hành pháp. dân chủ của công dân. . Quan điểm khởi thủy của tư tưởng nhà nước pháp quyền về tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước là quan niệm về sự phân quyền là yêu cầu về sự sắp xếp quyền lực và phối hợp thực thi quyền lực nhằm tạo ra sự đồng bộ. rành mạch giữa các cơ quan lập pháp. quan liêu. dân chủ và lợi ích chính đáng của con người được pháp luật bảo đảm và bảo vệ toàn vẹn. Trong nhà nước pháp quyền.hanhchinh.vn + Mọi cơ quan. phát huy tính đúng đắn của nó trong thực tế.Là nhà nước trong đó các quyền tự do. tổ chức xã hội. tư pháp tạo thành cơ chế đồng bộ.Là nhà nước thống nhất quyền lực có sự phân công hợp lý. Trên đây là những quan điểm chung của nhà nước pháp quyền. nhà nước pháp quyền cũng tôn trọng quyền tự do.

Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã làm tăng trưởng kinh tế.Mở rộng và thực hiện dân chủ hóa trong đời sống xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. . đồng bộ. toàn dân hướng tới và phấn đấu thực hiện. Đổi mới nội dung. . 2. Phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đưa ra quan điểm nhà nước pháp quyền XHCN: . đảm bảo sự thống nhất cao trong tổ chức và quản lý xã hội. Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.Quyền lực nhà nước thống nhất có sự phân công phân nhiệm và phối hợp giữa cơ quan nhà nước thực hiện quyền lập pháp. . công chức.Cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng. do dân và vì dân. . phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước. công dân có nhiệm vụ chấp hành Hiến pháp và pháp luật. do dân và vì dân. tạo hành lang pháp lý cho mọi chủ thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. tư pháp. II. Nguyên tắc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. 31 . dân chủ của nhân dân. a) Nguyên tắc nhà nước của dân. .vn động hài hòa. Xây dựng nhà nước pháp quyền là một vấn đề có tính tất yếu khách quan và tính thời đại. cán bộ.Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật.Nhà nước của dân. hành pháp.com. 1. phát huy bản chất dân chủ của nhân dân và hội nhập với xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. thực hiện tốt nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. mọi cơ quan. tổ chức. Đi đôi với nó là nhu cầu thiết lập sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do.hanhchinh. là mục tiêu toàn đảng.

Nhân dân có thể trực tiếp thực hiện quyền lực của mình hoặc thông qua cơ quan đại diện do nhân dân bầu ra (Quốc hội.Mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. bồi dưỡng đào tạo để bổ nhiệm chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. ..vn Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Quốc hội. HĐND các cấp). nhân dân còn tham gia quản lý nhà nước thông qua các tổ chức chính trị xã hội. . đại biểu trung thành của quyền lợi của giai cấp công nhân. HĐND là những cơ quan đại diện cho ý chí nhân dân.Để thực hiện nguyên tắc này nhà nước cần tạo mọi điều kiện để nhân dân nâng cao trình độ văn hóa chung.. .Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Đảng bộ.com.Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự tồn tại của chế độ nhà nước ta.Sinh viên Hanh chinh – www. tổ chức xã hội nghề nghiệp. đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhân dân thực hiện quyền của mình một cách trực tiếp thông qua việc bầu ra đại diện của mình vào cơ quan đại diện quyền lực nhà nước. đồng thời bảo đảm điều kiện vật chất và thông tin đầy đủ cho nhân dân biết tình hình mọi mặt của đất nước để họ trở thành chủ nhân thực sự của đất nước. b) Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác.hanhchinh. .Hiến pháp xác định" Đảng cộng sản Việt Nam. + Pháp luật ghi nhận các tổ chức thích hợp của Đảng trong cơ quan nhà nước để thực sự đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng như chi bộ. + Đảng giới thiệu để bầu ra cán bộ Đảng vào những cơ quan nhà nước. tổ chức kinh tế. là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội" (Điều 4). biểu hiện tính chất dân chủ và tính nhân dân sâu sắc của Bộ máy nhà nước XHCN. .Nội dung: + Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dựa trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng. 32 . . đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc quan trọng trong vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.Ngoài ra.

hanhchinh.com. + Bảo đảm sự kiểm tra của Đảng đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. tăng cường hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước.Để thực hiện vai trò của mình. xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững manh.vn + Bảo đảm sự thể chế hóa đường lối của Đảng bằng Pháp luật. . nhân viên phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật trong thực hiện quyền hạn. . Thể hiện: + Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.Nguyên tắc này được quy định tại Điều 12: nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. d) Nguyên tắc pháp chế XHCN. đổi mới công tác cán bộ và phương thức lãnh đạo cho phù hợp với tình hình mới của đất nước.Nguyên tắc tập trung dân chủ được quy định trong Điều 6 Hiến pháp: Quốc hội. + Quyền lực nhà nước thống nhất từ trung ương đến địa phương. nhiệm vụ của mình. kiện toàn tổ chức.Sinh viên Hanh chinh – www.Đảm bảo sự họat động bằng định hướng đúng đắn của bộ máy nhà nước.Để khắc phục sự tùy tiện và lộng quyền của cơ quan nhà nước. Đảng cộng sản không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. . + Phụ thuộc 2 chiều cơ quan hành chính nhà nước địa phương. HĐND và các cơ quan khác của nhà nước đều phải tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. công chức trong cơ quan nhà nước. . + Mọi cán bộ.Nội dung: + Việc tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước phải tiến hành theo pháp luật và trên cơ sở pháp luật. không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. 33 . + Phân cấp quản lý. cán bộ. . . + Sự phục tùng của cấp dưới với cấp. c) Nguyên tắc tập trung dân chủ. trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN cần áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ. phát huy hiệu quả. đảm bảo công bằng xã hội cần áp dụng nguyên tắc pháp chế.

Đổi mới lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội. .Hòan thiện khung pháp lý.Sinh viên Hanh chinh – www. dành vai trò quan trọng cho tiếng nói doanh nghiệp và nhân dân. khắc phục sự chồng chéo. cửa quyền. công bằng và nhân đạo. Phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. phân 34 . . a) Cải cách thể chế hành chính.Làm tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. nâng cao ý thức kỷ luật trong thực hiện pháp luật.vn + Tăng cường công tác kiểm tra. bầu cử đại biểu QH trên cơ sở phát huy dân chủ.Đổi mới phương thức xây dựng thể chế. tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. xây dựng chương trình dài hạn về lập pháp theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. trước hết bãi bỏ những quy định mang tính chất quan liêu.Đổi mới chức năng và cải cách phương thức hoạt động của Chính phủ theo hướng Chính phủ thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế. 3.com. giám sát và sử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. . quyết định phân bổ ngân sách. thực hiện quyền giám sát tối cao.Đổi mới công tác lập pháp. .Nâng cao chất lượng đại biểu QH. văn hóa.hanhchinh. bãi bỏ quy định pháp luật đã lạc hậu. hiệu quả thiết chế kiến trúc thượng tầng.xã hội. đồng bộ. . khoa học. .Hòan thành về cơ bản và vận hành thông suốt.2 Cải cách nền hành chính Quốc gia. cản trở sự phát triển xã hội.1. quy định ứng cử. các ngành có liên quan. tăng cường công tác chỉ đạo. mâu thuẫn trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật. cải tiến sự phối hợp giữa các cấp. . coi trọng việc sử dụng chuyên gia liên ngành. an ninh quốc phòng và đối ngoại. tháo gỡ mọi rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. quản lý việc sử dụng vốn và tài sản nhà nước. b) Đẩy mạnh công cuộc cải cách bộ máy hành chính. Chính phủ và cơ quan hành chính không trực tiếp can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.khách quan. gây khó khăn và sách nhiễu nhân dân. chính trị. 3. 3. đảm bảo hoạt động tối đa nguồn lực từ các thành phần kinh tế.

chức năng. khách quan.Tòa án: kiện tòan tổ chức hệ thống tòa án. thanh lọc những kẻ tham nhũng trong cơ quan nhà nước.hanhchinh. 3. kỷ luật. đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin.Viện kiểm sát làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.Đẩy mạnh công tác đào tạo. xã. ..Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế tuyển dụng. giản tiện và hiệu quả.com. kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ. quyền hạn của các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành. gây khó khăn chậm trễ trong giải quyết các khiếu kiện của nhân dân. phẩm chất cán bộ công chức. .Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ để đảm bảo không chồng chéo. . Các bản án có hiệu lực pháp luật phải được thực hiện. .Tách cơ quan hành chính công quyền ra khỏi tổ chức sự nghiệp. 35 . đa lĩnh vực. nghỉ hưu. có cơ chế giải quyết thỏa đáng số người dôi ra. kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh giảm biên chế. Cải cách tư pháp. tạo điều kiện để nhân dân được tiếp xúc với cơ quan công quyền. . tạo điều kiện để tổ chức thực hiện một số dịch vụ công dưới sự giám sát của cộng đồng. .3.Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.vn biệt chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước về kinh tế. bồi dưỡng cán bộ công chức với chương trình và nội dung sát hợp. phân định thẩm quyền tòa án các cấp một cách hợp lý. nâng cao tính chủ động.Hiện đại hóa công tác hành chính. . Thực hiện tốt nguyên tắc xét xử công khai.Phân công. phân cấp hợp lý. Tăng cương vai trò Tòa hành chính trong giải quyết khiếu kiện hành chính. đổi mới. c) Nâng cao năng lực. . nâng cao số lượng và chất lượng Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân..Sinh viên Hanh chinh – www. chuyển đổi công tác cán bộ công chức không đủ năng lực. sáng tạo của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. . khuyến khích hoạt động không vì lợi nhuận. đùn đẩy trách nhiệm. . . chú trọng đội ngũ cán bộ phường.Cơ quan điều tra và Thi hành án: kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra và thi hành án theo nguyên tắc gọn . khen thưởng.Quy định nhiệm vụ.

cơ quan Đảng đoàn thể từ trung ương đến cơ sở. đặc biệt cán bộ quản lý. . trách nhiệm kỷ luật với cán bộ công chức có hành vi tham nhũng. tổ chức xã hội. lãnh đạo các cấp.Quy định trách nhiệm hình sự.Xem xét trách nhiệm hình sự và biện pháp kỷ luật với những cán bộ lãnh đạo cơ quan có hành vi tham nhũng lớn. không làm oan người vô tội. Gắn chống tham nhũng với chống lãng phí. đoàn thể quần chúng và mọi công dân có trách nhiệm phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng. . điều tra. giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị. chống lạm dụng chức quyền làm giàu bất chính.Kiện toàn tổ chức và quy chế hoạt động của các đoàn Luật sư. kiểm kê tài sản nhà nước và các quỹ trên. khởi tố. .4 Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng. đoàn thể. cán bộ chủ chốt. Những cán bộ đứng đầu cơ quan quản lý.com.Tăng cường tổ chức và đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng trong cơ quan nhà nước.Nâng cao đời sống người hưởng lương bằng cách cải cách chế độ tiền lương. doanh nghiệp nhà nước phải kê khai tài sản cá nhân và gia đình. gây hậu quả nghiêm trọng.Sinh viên Hanh chinh – www. xét xử. Liên tục thực hiện công tác thanh tra. lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản nhà nước.Mọi cơ quan nhà nước. hệ thống chính trị. kiểm tra. Công ty luật.Cụ thể và chi tiết hóa điều cấm đối với cán bội công chức. . có biện pháp bảo vệ và khen thưởng những người phát hiện và tố cáo.hanhchinh. 3. 36 .các ngành. thi hành án đảm bảo không để lọt tội phạm. . đạo đức cách mạng cán bộ công nhân viên nhà nước. chính sách Đảng và nhà nước trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. giam giữ.Bồi dưỡng.Hoàn thiện quản điểm về cơ chế. . . Cải cách tư pháp theo định hướng đổi mới công tác bắt. quỹ của tổ chức.vn . . Xử lý nghiêm minh những người có tài sản có nguồn gốc bất minh. quỹ do nhân dân đóng góp hoặc do nước ngoài tài trợ.

Nội các.(Nội các gồm: Thủ tướng. . Chính phủ. .Chính phủ: là cơ quan hành chính cao nhất của toàn quốc. phó chủ tịch nước. Tòa án nhân dân tối cao. lập nên nền cộng hòa. biểu quyết ngân sách. . + Là cơ quan có quyền lực cao nhất. ngược lại còn có thể (qua vai trò của Chủ tịch nước) phủ quyết luật của Nghị viện (Điều 31). * Hoàn cảnh: Cách mạng Tháng Tám thắng lợi. 1.Tòa án nhân dân tối cao: + Đứng đầu hệ thống cơ quan tư pháp gồm Tòa án nhân dân tối cao. các tòa án phúc thẩm. chuẩn y các hiệp ước mà Chính phủ ký với nước ngoài. bộ trưởng. lật đổ chế độ thực dân giành độc lập dân tộc.mô hình cơ chế nhà nước thuộc phạm trù XHCN( ở cấp độ thấp). + Nội các mất tín nhiệm phải từ chức (Điều 54). do Chủ tịch nước đứng đầu. Hiến pháp 1946 được Quốc hội lập hiến (bầu ra ngày 06/01/ 1946) thông qua kỳ họp thứ 2 (tháng 11/ 1946). 37 . + Gồm: Chủ tịch nước.hanhchinh. thủ tiêu chế độ quân chủ lập hiến. thông qua ban thường vụ để kiểm soát và phê bình Chính phủ. có thể có phó thủ tướng). + Chưa có Viện Kiểm sát mà trong thành phần của Tòa án ngoài thẩm phán xét xử còn có thẩm phán buộc tội (công tố). đặt ra pháp luật. do nhân dân trực tiếp bầu ra. + Thẩm phán do chính phủ bổ nhiệm. + Chính phủ chưa hoàn toàn là cơ quan chấp hành của Nghị viện. Hiến pháp xây dựng nhà nước theo mô hình dân chủ nhân dân. + Lập ra Chính phủ. ở trung ương BMNN gồm: Nghị viện nhân dân. có quyền giải quyết những vấn đề chung quan trọng của đất nước.Nghị viện nhân dân (thực chất là Quốc hội do hoàn cảnh kháng chiến Nghị viện nhân dân đã không được thành lập mà Quốc hội lập hiến đã thay thế Nghị viện nhân dân). Hiến pháp 1946.vn Câu 7: Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam qua các bản Hiến pháp.Sinh viên Hanh chinh – www.com. thứ trưởng. các tòa án đệ nhị cấp và sơ cấp. I.

khu tự trị.Nam) và huyện chỉ có Uỷ ban hành chính. 1.HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.Chủ tịch nước không còn đồng thời là người đứng đầu nhà nước. thị xã.com. . xã. cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chính quyền địa phương: ở tất cả các cấp hành chính (tỉnh. 3. . Uỷ ban hành chính do HĐND bầu ra. Hiến pháp 1959.Viện kiểm sát được Quốc hội lập ra để thực hiện quyền giám sát (kiểm sát việc thực hiện theo pháp luật) đối với các cơ quan nhà nước từ Bộ trở xuống. ở trung ương có: Quốc hội. HĐND quyết nghị các vấn đề thuộc địa phương mình. cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. * Hoàn cảnh: Miền bắc chuyển sang chế độ XHCN. Hội động chính phủ. 2. tòa án nhân dân tối cao. thị trấn).hanhchinh.Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. chỉ huy công việc hành chính trong địa phương. tuy còn nghiêng nhiều về chính phủ.Sinh viên Hanh chinh – www. . thành phố trực thuộc trung ương. .Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử duy nhất. chủ tịch nước. II. . Uỷ ban hành chính có trách nhiệm thi hành các mệnh lệnh của cấp trên và các Nghị quyết của HĐND. Cấp nào không có HĐND thì do các HĐND cấp dưới bầu ra. .vn 2. Chính quyền địa phương: Gồm Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính.Hội đồng chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Riêng ở cấp bộ (Bắc.Trung. . huyện. chịu trách nhiệm trước Quốc hội. -Tòa án: 38 . khu phố. Tòa án và Viện kiểm sát: Tổ chức theo lãnh thổ.Uỷ ban hành là cơ quan chấp hành của HĐND. thành phố thuộc tỉnh. viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ máy nhà nước được xây dựng lại theo hướng bộ máy kiểu XHCN mà đặc trưng là vận dụng nguyên tắc tập quyền XHCN một cách mạnh mẽ. bảo đảm việc tuân thủ pháp luật để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất và thực hiện quyền công tố. HĐND do nhân dân bầu ra. Các cơ quan đều được Quốc Hội thành lập và chịu sự giám sát của Quốc hội.

là chủ tịch tập thể của nước CHXH CN VN. Nguyên tắc tập quyền XHCN được vận dụng một cách triệt để. cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất". không chịu trách nhiệm trước HĐND.Sinh viên Hanh chinh – www. . + Tòa án nhân nhân tối cao và tòa án địa phương do Quốc hội và HĐ ND bầu và chịu trách nhiệm trước cơ quan đó. . huyện) và viện kiểm sát quân sự. . Trung ương. Trung Quốc).Quốc hội được xây dựng một cách đầy đủ hơn về mặt tổ chức cũng như thẩm quyền theo hướng cơ quan có toàn quyền"Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.Hội đồng nhà nước được thiết lập là cơ quan cáo nhất hoạt động thường xuyên của Quốc hội. Hội đồng chính phủ tuy xác định là cơ quan chất hành của Quốc hội song vẫn là cơ quan hành chính cao nhất của nhân dân (không phải của Quốc hội như sau này). các nước Đông âu. huyện) và tòa án quân sự. bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1959 tuân theo mô hình XHCN song vẫn còn yếu tố dân chủ nhân dân thể hiện trong chế định chủ tịch nước và Hội đồng chính phủ. viện kiểm sát nhân dân địa phương (tỉnh.Viện kiểm sát: + Gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hiến pháp 1980.hanhchinh. tòa án nhân dân địa phương (tỉnh. 39 . III. Về cơ bản. + Tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Chủ tịch nước chọn bầu trong nhân dân (không bầu trong Quốc hội) có vai trò phối hợp với các cơ quan nhà nước. lãnh đạo trong ngành. 1.vn + Gồm: Tòa án nhân dân tối cao.com. . chỉ có Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo trước Quốc hội.Chế định chủ tịch nước cá nhân được thiết kế lại sao cho gắn bó với Quốc hội. * Hoàn cảnh: Nhà nước được thiết kế theo đúng mô hình Bộ máy nhà nước XHCN tình hình lúc bấy giờ ở các nước XHCN (Liên Xô.

* Hiến pháp 1992 xây dựng lại Bộ máy nhà nước trên tinh thần đổi mới. Tòa án. . HĐND hầu như toàn quyền. 40 . .vn .Hội đồng chính phủ đổi thành Hội đồng Bộ trưởng với tính chất là cơ quan chấp hành và hành chính cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. bầu ra UBND. Hội đồng bộ trưởng do Quốc hội thành lập bằng cách bầu ra từ chủ tịch đến thành viên. miễn nhiệm đối với chủ tịch.Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức theo nguyên tắc thống nhất từ trên. phó chủ tịch UBND cấp dưới. 2. 3.Sau được sửa đổi. . Cách tổ chức này đã hạn chế tính chỉ đạo thống nhất trong hệ thống hành chính nhà nước.Quốc hội thànhlập Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Hiến pháp 1992. Hiến pháp 1992 tiếp tục khẳng định quyền lực nhà nước là thống nhất ( thống nhất vào Quốc hội) chứ không phân chia các quyền. chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nguyên tắc tập quyền XHCN được nhận thức lại và vận dụng hợp lý hơn. hành pháp. Vai trò cơ quan hành chính cấp trên không rõ rệt. cần thiết phải có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp. cách chức.Viện kiểm sát: Về cơ bản được giữ nguyên như trước. Trong các quyền này. kể cả Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng với chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng như vậy. Cơ quan hành chính cấp trên không có quyền điều động.Sinh viên Hanh chinh – www. Chính quyền địa phương: Hội đồng nhân dân và UBND ở tất cả các cấp. Thật ra là có việc phê chuẩn đối với một số quyết định quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch.com.ngân sách về bầu UBND song chỉ mang tính hình thức. Mặt khác.HĐND tỉnh. IV. huyện thành lập Tòa án nhân dân tương ứng. tư pháp chứ không chỉ tập trung vào Quốc hôi còn các cơ quan khác lại không được phân định rõ ràng làm hạn chế vài trò và hiệu lực của chúng. -Thay đổi quan trọng: Tăng cường vai trò HĐND ở mỗi cấp: quyết định vấn đề xây dựng địa phương.hanhchinh. Hội đồng bộ trưởng.cơ quan trước đây vốn có nhiều độc lập đã lệ thuộc hoàn toàn vào cơ quan quyền lực( về mặt lý thuyết).

Trong tổ chức chính phủ và UBND phân định rõ tính tập thể và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. kiểm sát viên). chức năng. .Chính quyền địa phương: Quy định rõ hơn mối liên hệ giữa HĐND & UBND với cơ quan nhà nước cấp trên. + UBND chịu trách nhiệm trước HĐND vừa chịu sự lãnh đạo của cơ quan hành chính cấp trên.Sự phân công phối hợp thể hiện ở chỗ quy định phạm vi.com. kiểm tra của Chính phủ. nhiệm vụ của từng cơ quan một cách rõ ràng. + Chủ tịch nước: phân định rõ chức trách giữa chủ tịch nước và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. .Sinh viên Hanh chinh – www. Đặc biệt xác định rõ thẩm quyền của cấp trên trong việc điều hành Bộ máy hành chính. song là cơ quan hành chính(quản lý) cao nhất. + Quốc hội: Tập trung vào lĩnh vực lập pháp và giám sát. Chủ tịch UBND cấp trên và cao nhất là Thủ tướng có quyền điều động.hanhchinh. Các cơ quan khác lập ra phải chịu sự giám sát. tức độc lập tương đối trong lĩnh vực hành chính. Đây là các bảo đảm mặt thống nhất quyền lực.Quốc hội vừa là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. + Tòa án.vn Bộ máy nhà nước xây dựng lại theo hướng vừa bảo đảm thống nhất quyền lực vừa phân công phân nhiệm rành mạch. 41 .Viện kiểm sát: thực hiện chứcnăng xét xử và kiểm sát việc tuân theo pháp luật được tăng cường tính chuyên nghiệp( bổ nhiệm thẩm phán. thống nhất các quyền. chịu trách nhiêm trước Quốc hội. . + Chính phủ: là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực. miễn nhiệm. . . Câu 8: Hệ thống chính trị Việt Nam. + HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương vừa chịu sự hướng dẫn và giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và sự hướng dẫn. cách chức Chủ tịch.phó chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp.Xác định rõ quyền giám sát của HĐND với Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp. Đương nhiên vẫn có quyền quyết định các vấn đề cụ thể (hành pháp) song chỉ những vấn đề quan trọng.

tổ chức xã hội tuy có vị trí . . sáng tạo trong giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ.Các tổ chức trên được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ. tư tưởng trong xã hội nước ta.Các thiết chế cấu thành HTCT đều là các thiết chế của nền dân chủ XHCN. Dân chủ là mục tiêu. Tính tổ chức cao của HTCT nước ta được đảm bảo bởi các nguyên tắc chỉ đạo:+ Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mục tiêu là xây dựng một xã hội phồn vinh. dân chủ. + Tập trung dân chủ. b) Hệ thống chính trị Việt Nam có sự thống nhất về lợi ích lâu dài và mục tiêu hoạt động. Cùng với sự phát triển của chế độ mới. Tính thống nhất của HTCT XHCN VN bắt nguồn từ sự thống nhất về kinh tế. + Sự lãnh đạo của Đảng. 2. động lực. + Pháp chế XHCN. quyền hạn của mình. 42 . nhà nước. .vn I. nhu cầu của giai cấp công nhân. Các thiết chế của HTCT nước ta như Đảng. khoa học trên cơ sở phân định rõ chức năng.Sinh viên Hanh chinh – www. đặc biệt là Hiến pháp 1992. Đó là những tổ chức được thành lập ra nhằm thực hiện và đảm bảo các lợi ích. phương tiện để tổ chức vận hành HTCT. nhân dân lao động. Đặc điểm.hanhchinh.Khái niệm HTCT: .com. bình đẳng. HTCT nước ta ngày nay càng phát triển và hiện nay là HTCT XHCN. HTCT mới ra đời sau Cách mạng Tháng Tám với sự hình thành nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam á. Vấn đề đó được thể hiện rõ trong pháp luật nước ta. c) HTCT XHCN VN có tính dân chủ.HTCT XHCN là toàn bộ các thiết chế chính trị gắn bó hữu cơ. Khái niệm hệ thống chính trị và đặc điểm hệ thống chính trị Việt Nam.chức năng. . nhiệm vụ riêng nhưng đều nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân lao động. tác động lẫn nhau cùng thực hiện quyền lực của nhân dân lao động. nhiệm vụ của mỗi tổ chức. chính trị. 1.ở Việt Nam. a) Là một hệ thống tổ chức chặt chẽ. không có áp bức bóc lột. vừa đảm bảo tập trung thống nhất vừa tạo điều kiện cho các bộ phận của tổ chức phát huy tính chủ động.

Đảng và nhà nước chú trọng tiến hành đổi mới mạnh về kinh tế kết hợp với sự đổi mới từng bước vững chắc HTCT.com. Điều này đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng và là bộ phận quan trọng của kho tàng tri thức lý luận của Đảng. II. + ĐCS VN có khả năng tổ chức to lớn. chính sách và phương hướng phát triển.ĐCSVN. 43 . ĐCSVN đã đề ra đường lối. theo chủ nghĩa Mác. cải cách và nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước.Lênin và sự phân tích một cách khách quan điều kiện XHCN. Cơ cấu HTCT: 1. . là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội (Điều 4 Hiến pháp 1992).Sinh viên Hanh chinh – www. Vấn đề đổi mới HTCT đòi hỏi phải: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. đội tiên phong giai cấp công nhân. đại biểu trung thành lợi ích nhân dân lao động và của cả dân tộc. kiện toàn các tổ chức xã hội. .Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. + ĐCS VN luôn ủng hộ phong trào đấu tranh vì hòa bình. thực hiện đường lối chính sách của mình.vn . Tác phong và nhân cách chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng kế thừa và phát huy.Quan hệ giữa các tổ chức trong HTCT nước ta là quanhệ bình đẳng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được xác lập dựa trên những đặc điểm sau: + ĐCS VN bao gồm những người được trang bị thế giới quan của Chủ nghĩa Mác.Trong HTCT VN. Đảng cộng sản Việt Nam. * Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. trên cơ sở học thuyết Mác.hanhchinh. thực hiện mục tiêu cách mạng. mọi vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ đa dạng phức tạp đó được giải quyết theo một cơ chế dân chủ. + ĐCSVNđược chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân trên thế giới nên uy tín của Đảng rất to lớn.Lênin. Đảng có khả năng tập hợp mọi tầng lớp nhân dân lao động trong việc đấu tranh cách mạng.

Trong mối quan hệ Đảng. Nhà nước XHCN có vị trí.Nhà nước XHCN là đại diện chính thức cho mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. chính sách. bổ nhiệm. dựa trên đường lối. vai trò đặc biệt quan trọng. Đảng lãnh đạo chính trị mang tính chất định hướng. tổng kết rút kinh nghiệm để không ngừng bổ sung và hòan thiện đường lối. . bồi dưỡng đảng viên và những người ngòai Đảng có phẩm chất. Điều đó tạo cho nhà nước XHCN một cơ sở xã hội rộng rãi có thể triển khai nhanh chóng và thực hiện những quyết định. Hệ thống lực lượng vũ trang. nhà nước thể chế hóa đường lối. chính sách của mình. nhà tù. + Đảng kiểm tra công tác tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng.Trong quan hệ với Đảng. Chức năng quản lý của nhà nước bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội. đứng ở vị trí trung tâm của HTCT vì nó có một số điều kiện sau: . . tòa án là những phương tiện mà qua đó nhà nước XHCN có thể duy trì trật tự và ổn định xã hội. chính sách của Đảng nhà nước xây dựng pháp luật. kiểm tra họat động của các cơ quan nhà nước trên cơ sở đó phát hiện những sai lầm.vn * Mối quan hệ Đảng và nhà nước. chính sách của mình. + Đảng giáo dục đảng viên gương mẫu trong thực hiện đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. 2.Nhà nước XHCN là chủ thể của quyền lực chính trị.com.hanhchinh. phương hướng phát triển cho từng giai đoạn. chính sách của Đảng phải phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. chính sách trong thực tiễn. chính sách của mình. thuyết phục. Về phía mình. Mọi đường lối. chính sách của Đảng bằng pháp luật và tổ chức thực hiện đường lối. có một bộ máy đặc biệt chuyên làm chức năng quản lý. + Đảng đào tạo. Nhà nước.nhà nước. 44 . . Pháp luật của nhà nước cũng là một phương tiện để Đảng kiểm tra tính đúng đắn trong đường lối. chủ trương. năng lực để giới thiệu vào giữ các chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước thông qua cơ chế bầu cử. Phương pháp lãnh đạo của Đảng là giáo dục. Đảng lãnh đạo nhà nước dưới các hình thức sau: + Đảng đề ra đường lối.

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

- Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và thông qua hoạt động của các cơ quan chức năng đảm bảo pháp luật được thực hiện trong đời sống. Nhờ có pháp luật , mọi chủ trương, chính sách của nhà nước được triển khai rộng rãi và thống nhất trên quy mô tòan xã hội. - Nhà nước là tổ chức duy nhất trong HTCT có chủ quyền quốc gia. Đó là quyền tối cao của nhà nước trong quyết định những vấn đề đối nội và đối ngoại của đất nước. Nhà nước là tổ chức duy nhất của HTCT được coi là chủ thể của công pháp quốc tế. - Nhà nước là chủ sở hữu tối cao đối với tư liệu sản xuất quan trọng nhất của xã hội. Thông qua việc nắm giữ các tư liệu sản xuất đó nhà nước thực hiện điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế, đảm bảo cho nó phát triển vì lợi ích của nhân dân thông qua chính sách tài chính, tín dụng, chính sách thuế... Nhà nước nắm trong tay nguồn vật chất tài chính to lớn, nó không chỉ đảm bảo cho sự họat động của nhà nước mà còn tạo điều kiện vật chất cho các tổ chức xã hội hoạt động. Những ưu thế trên đã quy định vị trí trung tâm của nhà nước trong HTCT. Vị trí trung tâm của nhà nước trong hệ thống chính trị xác định tầm quan trọng của cải cách nhà nước trong đổi mới HTCT. Hiện nay chúng ta chủ trương cải cách bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Đó là yêu cầu khách quan, là con đường đưa đất nước ta trở thành một đất nước văn minh, quản lý tốt đời sống xã hội. 3. Tổ chức chính trị xã hội. - ở nước ta nhân dân lao động thực hiện quyền lực của mình không chỉ bằng nhà nước mà còn thông qua các tổ chức xã hội. Với tư cách là một bộ phận cấu thành HTCT VN, các tổ chức xã hội được gọi là tổ chức chính trị xã hội và có các đặc điểm sau: + Được thànhlập một cách tự nguyện và hoạt động theo nguyên tắc tự quản nhằm thỏa mãn lợi ích các thành viên. + Các quyết định của các tổ chức xã hội chỉ có hiệu lực đối với nội bộ tổ chức đó. + Tài sản của tổ chức chính trị xã hội hình thành bằng sự đóng góp của thành viên, bằng tài trợ của các tổ chức quốc tế, bằng hoạt động sản xuất kinh doanh và một phần là của nhà nước. + Hoạt động bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục, bằng biện pháp tác động xã hội.
45

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

Đó là đặc điểm chung của các tổ chức chính trị xã hội, từng tổ chức cụ thể lại có những đặc điểm riêng. - Tổ chức chính trị xã hội gồm: + Mặt trận tổ quốc Việt Nam: là liên minh chính trị của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc và tôn giáo, nhiệm vụ của MTTQVN là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia và quản lý nhà nước. + Tổng liên đoàn lao động Việt Nam: là tổ chức của giai cấp công nhân và cán bộ viên chức nhà nước, bảo đảm đời sống vật chất của các thành viên và bảo vệ lợi ích của họ. + Đoàn TNCSHCM là tổ chức rèn luyện và bồi dưỡng thế hệ trẻ, lực lượng xung kích trong lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học. + Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam: là tổ chức của phụ nữ Việt Nam, có nhiệm vụ giáo dục thành viên hiểu rõ vai trò của họ đối với Tổ quốc, động viên họ nâng cao tinh thần phấn đấu vương lên trong mọi lĩnh vực xã hội. + Hội nông dân Việt Nam: là đại biểu của giai cấp nông dân , có nhiệm vụ động viên nông dân hăng hái lao động sản xuất và tham gia xây dựng, quản lý nhà nước. - Mối quan hệ nhà nước và tổ chức xã hội. + Nhà nước quy định về mặt pháp lý hình thức để các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội hoạt động. + Các tổ chức chính trị xã hội là chỗ dựa của nhà nước, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là cầu nối nhân dân với nhà nước. + Trong mối quan hệ nhà nước- tổ chức xã hội, các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước bằng cách tham gia trong tổ chức bầu cử cơ quan quyền lực nhà nước, tham gia xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật và hành vi tham nhũng,hối lộ... trong bộ máy nhà nước thông qua kiểm tra mang tính xã hội đối với hoạt động bộ máy nhà nước.
46

Sinh viên Hanh chinh – www.hanhchinh.com.vn

Câu 10: Các chức năng cơ bản của nước CHXHCN VN. Chức năng của nhà nước là những phương diện hoạt động của nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. I. Chức năng đối nội. 1. Chức năng kinh tế. a) Trước nhu cầu của cơ chế kinh tế mới, chức năng kinh tế của nhà nước ta nhằm giải quyết những nhiệm vụ sau: - Tạo lập, đảm bảo sự ổn định và bầu không khí lành mạnh để giải phóng tất cả các tiềm năng phát triển kinh tế đất nước, khắc phục hậu quả do cuộc khủng hoảng của cơ chế kinh tế cũ và kiên quyết chuyển toàn bộ nền kinh tế quốc dân sang cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. - Xây dựng và đảm bảo các điều kiện chính trị, xã hội, pháp luật, tổ chức cần thiết cho sự bình đẳng và khả năng phát triển có hiệu quả của tất cả các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. - Củng cố và phát triển các hình thức sở hữu với phương châm đảm bảo vai trò chủ đạo của sở hữu quốc doanh và sở hữu tập thể, tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. - Tạo lập các tiền đề cần thiết và đảm bảo các điều kiện thuận lợi để các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần vươn tới thị trường nước ngoài, tham gia có hiệu quả vào sự hợp tác kinh tế quốc tế. * Để thực hiện nhiệm vụ trên, nhà nước đổi mới phương thức chỉ đạo và điều hành đối với hoạt động kinh tế theo hướng điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế. Hoạt động điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế của nhà nước, một mặt tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế khả năng độc lập tự giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ để nhà
47

. .Thể hiện bản chất nhà nước. Nhà nước 48 .Những vấn đề xã hội đòi hỏi giải quyết trong mối quan hệ giữa nhu cầu tăng trưởng kinh tế với tính nhân đạo của nhà nước. giám sát tòan bộ hoạt động kinh tế của đất nước trên cơ sở đó có giải pháp cụ thể. thông qua. hàng giả. đảm bảo giá trị đồng tiền quốc gia. khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết cho nền kinh tế quốc dân thông qua chính sách ưu đãi về thuế. xác định các lĩnh vực được ưu tiên đầu tư.giải quyết vấn đề xã hội. . Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí. . nhân đạo vì các giá trị cao cả của con người. chống độc quyền. 2. trên cơ sở đó định hướng cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân phát triển trong các điều kiện thị trường.Nhà nước áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước.hanhchinh. .Xây dựng. buôn lậu qua biên giới.Xây dựng và thực hiện một chính sách đầu tư hợp lý.Sinh viên Hanh chinh – www. Chức năng xã hội của nhà nước càng quan trọng. b) Nội dung: . tín dụng.Trong điều kiện hiện nay. Việc giải quyết vấn đề xã hội góp phần xây dựng xã hội dân chủ...Phương pháp tác động của nhà nước đối với nền kinh tế không còn là các biện pháp hành chính mà chủ yếu là biện pháp đòn bẩy kinh tế và được thực hiện bằng pháp luật. tổ chức thực hiện một chính sách tài chính. văn minh. .vn nước thực hiện hoạt động kiểm tra.Nội dung: + Nhà nước xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. . + Nhà nước xác định khoa học công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nước ta.com. hợp lý giải quyết mọi biến động của nền kinh tế. . đào tạo nhân lực. tiền tệ hợp lý. Chức năng xã hội. với cơ chế thị trường việc giải quyết vấn đề xã hội nảy sinh từ cơ chế này là đòi hỏi bức thiết. là trách nhiệm của mọi cơ cấu xã hội trong đó vai trò cơ bản thuộc nhà nước. góp phần ổn định thị trường vốn. bồi dưỡng nhân tài.Xây dựng và thông qua các chương trình phát triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn.

* Việc thực hiện chức năng xã hội phát huy bản chất nhân đạo của nhà nước ta đồng thời kế thừa truyền thống văn hóa. lật đổ nhà nước XHCN. người tàn tật. người già cô đơn đảm bảo họ có cuộc sống ổn định. phát triển đồng bộ các ngànhkhoa học. + Nhà nước sử dụng sức mạnh bạo lực để ngăn ngừa. + Nhà nước chăm lo giải quyết vấn đề trẻ mồ côi. các tệ nạn xã hội. góp phần thiết lập xã hội nhân bản. đói nghèo. đạo đức tốt đẹp của dân tộc. + Nhà nước đầu tư phát triển và thống nhất quản lý sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân. + Trấn áp mọi hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng. Nhà nước quan tâm giải quyết vấn đề thất nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ những người thất nghiệp có việc làm. Xây dựng nền khoa học công nghệ tiên tiến. Chức năng đảm bảo sự ổn định an ninh. thực hiện đào tạo lại ngành nghề.com.Sinh viên Hanh chinh – www. + Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân có năng lực lao động đều có quyền có việc làm. + Nhà nước xây dựng và thực hiện chính sách thu nhập hợp lý bằng việc thực hiện chế độ thuế thu nhập nhằm huy động sự đóng góp của người có thu nhập cao vào quỹ phân phối lại nhằm tạo điều kiện giúp đỡ người có thu nhập thấp. bảo vệ các quyền tự do dân chủ của công dân. 49 . . khuyến khích các thành phần đơn vị kinh tế mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh thu hút ngày càng nhiều lao động bằng chính sách tài chính. cản trở sự phát triển xã hội. những người có hoàn cảnh khó khăn. chính trị. kinh tế và pháp luật lao động. bảo vệ trật tự an tòan xã hội.xã hội vì con người. phát triển dịch vụ. + Nhà nước quan tâm giải quyết.vn xây dựng và thực hiện một chính sách khoa học và công nghệ quốc gia. trấn áp hành vi gây mất ổn định an ninh chính trị. giới thiệu việc làm.hanhchinh. 3. nhà nước đầu tư và khuyến khích tài trợ cho khoa học. nhà nước chú trọng áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm ổn định an ninh chính trị chống lại những hành vi phá hoại sự nghiệp đổi mới và âm mưu của kẻ thù gây an ninh chính trị.Trong sự phát triển của đất nước. giúp đỡ người về hưu. lang thang.

xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân. chính sách hậu phương quân đội. góp phần giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ trong nước. + Giáo dục quốc phòng và an ninh cho tòan dân. năng lực chuyên môn và phẩm chất cán bộ công chức trong cơ quan này để đảm bảo mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. . + Xây dựng công nghiệp quốc phòng.Nhà nước duy trì trật tự an tòan xã hội. hình thức luật định. bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ. kết hợp kinh tế quốc phòng. Bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN. bảo vệ pháp chế XHCN bằng cách: + Đổi mới và hòan thiện hệ thống pháp luật. chính trị.hanhchinh. .com. công nhân . 50 . + Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân.vn + Hoạt động trấn áp bằng sử dụng sức mạnh bạo lực của nhà nước để thực hiện trong những phạm vi. nhân viên quốc phòng.Sinh viên Hanh chinh – www.Để thực hiện nhiệm vụ này. ngăn ngừa mọi nguy cơ xâm lăng từ các quốc gia bên ngoài. nhà nước ta chăm lo xây dựng và củng cố khả năng quốc phòng của đất nước. + Giáo dục và hướng dẫn mọi công dân đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật. 1. + Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự. bảo đảm cho các quyền đó được thực hiện bằng các điều kiện kinh tế.Nhà nước ghi nhận quyền tự do dân chủ của công dân bằng pháp luật. Chức năng đối ngoại: Hoạt độngđối ngoại của nhà nước là lĩnh vực đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc tạo ra các điều kiện quốc tế thuận lợi. + Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật. II. . chiến sỹ. văn hóa xã hội để công dân bảo vệ quyền tự do dân chủ của mình. bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang.

Trong diễn đàn quốc tế và khu vực. phong trào không liên kết và rất nhiều tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc. 2. vì sự hợp tác bình đẳng và dân chủ. 51 . nước ta luôn tỏ rõ thiện chí và nỗ lực hợp tác để góp phần giải quyết hòa bình nhiều vấn đề quốc tế. mở rộng quan hệ kinh tế chính trị. Thiết lập và tăng cường các nỗ lực chung trong cuộc đấu tranh vì trật tự thế giới mới. Hiện nay.com. không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước.Sinh viên Hanh chinh – www. nước ta thực hiện chính sách mở cửa. Thiết lập .xã hội khác nhau trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. ảnh hưởng và uy tín của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và tăng cường.hanhchinh. vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên tòan thế giới.vn + Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh. quan hệ với tất cả các nước. Ngày nay nước ta là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc. 3. củng cố và phát triển các mối quan hệ và sự hợp tác với tất cả các nước có chế độ chính trị. tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau. văn hóa theo nguyên tắc của pháp luật quốc tế. bình đẳng và cùng có lợi.

+ Chúng điều chỉnh cách xử sự của những con người liên kết với nhau theo tinh thần hợp tác. bản chất. dần dần được cộng đồng thị tộc. Con đường thứ nhất hình thành pháp luật. giá trị xã hội.com. xã hội cộng sản nguyên thủy cũng cần đến trật tự. vận dụng. bộ lạc. Sự hình thành: .vn Phần II: Lý luận chung về pháp luật Câu 11: Sự hình thành. xã hội phân chia giai cấp có lợi ích đối lập nhau.Lênin.xã hội chưa có tư hữu và giai cấp. Tầng lớp có của luôn hướng hành vi của mọi người phù hợp với lợi ích của riêng họ. các thuộc tính cơ bản của pháp luật. . Quy phạm xã hội trong xã hội cộng sản nguyên thủy có đặc điểm: + Thể hiện ý chí phù hợp với lợi ích của tòan thể thị tộc. 52 . vẫn có sự cưỡng chế trong trường hợp chúng bị vi phạm nhưng sự cưỡng chế không phải do một bộ máy đặc biệt của xã hội nguyên thủy thực hiện mà do toàn thị tộc tự tổ chức. họ giữ các tập quán có lợi. Đây chính là những quy tắc xã hội bao gồm tập quán và các tín điều tôn giáo. Các tập quán không còn phù hợp vì tập quán thể hiện ý chí chung và bảo vệ lợi ích của mọi thành viên trong cộng đồng thị tộc.Theo các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác. bộ lạc chấp nhận và trở thành quy tắc xử sự chung mang tính chất đạo đức và xã hội. 1. các quy tắc tập quán đã bị biến đổi trở thành những quy tắc xử sự chung. từ đó xuất hiện những quy tắc xử sự chung. Tuy nhiên. Bằng sự thừa nhận của nhà nước. Lợi dụng địa vị xã hội. trong xã hội Cộng sản nguyên thủy chưa có pháp luật nhưng như mọi xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. Tập quán xuất hiện một cách tự phát. Khi chế độ tư hữu ra đời. + Chúng được thực hiện một cách tự nguyện theo thói quen của từng thành viên thị tộc. giúp đỡ.hanhchinh. bộ lạc. bộ lạc. biến đổi nội dung các tập quán sao cho phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị nhằm mục đích củng cố và bảo vệ một trật tự xã hội mà họ mong muốn. ổn định để tồn tại và phát triển.Các quy phạm này phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nguyên thủy.

Quy tắc xử sự mới ra đời. Nhà nước ban hành nhiều văn bản nhằm củng cố chế độ tư hữu và quy định đặc quyền của giai cấp thống trị trong xã hội. nhiều quyết định của tòa án và cơ quan hành chính được coi là những quy tắc xử sự chung có tính chất bắt buộc. . Hoạt động này lúc đầu còn đơn giản. những quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp mới phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội đặt ra yêu cầu phải có những quy tắc mới để điều chỉnh. một trật tự phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị. Tổ chức quyền lực mới ra đời( nhà nước) đã tiến hành hoạt động xây dựng các quy tắc xử sự mới trong nhiều lĩnh vực.Bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp của nó.vn . pháp luật không thể được mọi thành viên trong xã hội có giai cấp thực hiện một cách tự giác.Mặt khác. + Tính giai cấp còn thể hiện ở mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. bảo vệ và củng cố địa vị của giai cấp thống trị.hanhchinh. ý chí của giai cấp thống trị được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Do nắm trong tay quyền lực nhà nước. thống nhất thành ý chí của nhà nước. Trong xã hội có giai cấp.là quy tắc xử sự chung thể hiện ý chí của giai cấp thống trị do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được đảm bảo thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước. Con đường thứ 2 hình thành pháp luật. 53 . giai cấp thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình một cách tập trung. 2. sự điều chỉnh pháp luật trước hết nhằm mục đích điều chỉnh các quan hệ giai cấp.quy tắc pháp luật. Bản chất. Pháp luật chính là yếu tố điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm định hướng cho các quan hệ xã hội phát triển theo một mục tiêu. Pháp luật là công cụ thể hiện sự thống trị giai cấp.com. đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh. Hệ thống pháp luật được hình thành dần dần cùng với việc thiết lập và hòan thiện bộ máy nhà nước. nội dung ý chí đó được quy định bởi điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp thống trị. Vì vậy. Biểu hiện: + Pháp luật phản ánh ý chí nhà nước của giai cấp thống trị trong xã hội. Xuất phát từ nguồn gốc trên.Sinh viên Hanh chinh – www. nhà nước có một bộ máy chuyên cưỡng chế.

hanhchinh. Trong pháp luật tư sản có nhiều quy định về quyền tự do. + Trong những điều kiện lịch sử nhất định. bỏ qua và vượt lên những yếu tố ngẫu nhiên. Pháp luật ở những thời điểm lịch sử nhất định. Sự biểu hiện tính giai cấp trong các kiểu pháp luật khác nhau không giống nhau. pháp luật tư sản trước hết thể hiện ý chí của giai cấp tư sản và mục đích trước hết phục vụ lợi ích giai cấp tư sản. người ta có thể tìm thấy nhiều quy định phù hợp với lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp trong xã hội. rất có thể lợi ích của giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích chung của giai cấp khác. do giai cấp này đặt ra trước hết vì lợi ích của nó. Trong cuộc sống hàng ngày. được đa số đông chấp nhận. Pháp luật chủ nô công khai quy định quyền lực vô hạn của chủ nô và tình trạng vô quyền của giai cấp nô lệ. + Pháp luật chủ nô là pháp luật của giai cấp chủ nô. Thực chất. Có thể nói rằng các quy phạm pháp luật là kết quả của sự" chọn lọc tự nhiên" trong xã hội. cách xử sự phổ biến. Cách xử sự này được nhà nước thể chế hóa thành những quy phạm pháp luật. dân chủ. do nhân dân xây dựng và vì lợi ích của nhân dân.Sinh viên Hanh chinh – www. không mang tính giai cấp.vn -Bản chất giai cấp của pháp luật luôn là vấn đề hàng đầu khi nghiên cứu pháp luật của một kiểu nhà nước. trải qua bao biến cố xã hội. Giá trị xã hội của pháp luật.com. 3. + Tính giai cấp của pháp luật tư sản thì không dễ nhận thấy. phù hợp với lợi ích của số đông trong xã hôi. Dưới góc độ này quy phạm pháp luật mang tính quy luật vì nó phản ánh được chân lý khách quan. của cả xã hội. làm nhiều người lầm tưởng pháp luật tư sản là phápluật chung của xã hội. Ví dụ: trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Xã hội thông qua nhà nước ghi nhận những cách xử sự hợp lý khách quan. Nói cách khác. có thể coi quy phạm pháp luật là 54 . những hành vi. -Bên cạnh tính giai cấp không thể coi nhẹ giá trị xã hội to lớn của pháp luật. cá nhân và tổ chức có quan hệ với nhau rất đa dạng và được thể hiện trong hành vi xử sự khác nhau. lợi ích của giai cấp thống trị địa chủ phong kiến và triều đình pháp luật về cơ bản phù hợp với lợi ích của tòan dân tộc. được khái quát hóa thành những quy phạm pháp luật mang tính ổn định và chuẩn mực.

của pháp luật bên cạnh tính giai cấp. So với các quy phạm xã hội khác.Thuộc tính của sự vật.Thuộc tính của pháp luật: là những tính chất.. . rộng khắp hơn.Mặt khác. trình độ văn minh văn hóa của dân tộc.. .hanhchinh. 4. tính mở. Các thuộc tính cơ bản của pháp luật. thấm nhuần tính dân tộc. là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quá trình xã hội. tín điều tôn giáo. sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu của nền văn minh văn hóa pháp lý của nhân loại để làm giàu cho mình. dấu hiệu riêng có của sự vật. giá trị xã hội của pháp luật còn thể hiện ở chỗ. Xét về mặt nguyên tắc. . tập quán.Các quy phạm pháp luật được áp dụng nhiều lần trong không gian và thời gian. Khía cạnh này đồng thời thể hiện tính xã hội của pháp luật.com. . Đây chính là ưu thế của pháp luật so với các vi phạm xã hội khác.Sinh viên Hanh chinh – www. Tính quy phạm phổ biến chính là cái để phân biệt pháp luật với các quy phạm xã hội khác. hiện tượng. quy phạm pháp luật có tính quy phạm phổ biến. đặc trưng của pháp luật. Nhưng khác với quy phạm trên. Nó phản ánh được những phong tục. là chân lý khách quan. vừa là công cụ kiểm nghiệm các quá trình. dấu hiệu riêng biệt. tập quán. hiện tượng: là những tính chất. một quy phạm pháp luật vừa là thước đo của hành vi con người.vn quy luật khách quan của xã hội. . + Nó cũng phải là hệ thống pháp luật mở. pháp luật có tính bao quát hơn. pháp luật có thể điều chỉnh một phạm vi quan hệ xã hội bất kỳ nào đó.Cũng như các quy phạm pháp luật. các quy định có tính điều lệ đều có chứa những quy tắc xử sự chung. tính xã hội và giá trị xã hội của pháp luật. . + Pháp luật mỗi nước muốn được người dân chấp nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc. đặc điểm lịch sử. các hiện tượng xã hội. Việc áp dụng những quy phạm này chỉ bị đình chỉ khi cơ 55 . các quy phạm đạo đức. * Ngày nay người ta còn thường nói đến tính dân tộc.Pháp luật có 3 thuộc tính: a) Tính quy phạm phổ biến: Quy phạm là tế bào của pháp luật. điều kiện địa lý.

. không rõ. trong các điều luật. sửa đổi.Tùy theo mức độ khác nhau mà nhà nước áp dụng các biện pháp về tư tưởng. lãng phí. bổ sung hoặc thời hạn đã hết. c) Tính được đảm bảo bằng nhà nước. kể cả biện pháp cưỡng chế cần thiết để đảm bảo cho pháp luật được thực hiện đúng. tham nhũng. cũng có thể hiểu theo nghĩa khác. Chính quyền lực chính trị đem lại cho pháp luật tính quy phạm phổ đặc biệt. nhà nước đảm bảo thực hiện. . Khi pháp luật thể hiện đầy đủ nguyện vọng.tính quy phạm phổ biến. 1 văn bản có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.Tính xác định về mặt hình thức thể hiện nội dung pháp luật trong những hệ thống nhất định. . chặt chẽ. không chính xác sẽ tạo ra những kẽ hở cho sự chuyên quyền. khái quát trong các khoản của mọi điều luật. vi phạm nghiêm trọng pháp chế. Pháp luật làm cho ý chí này có tính chất chủ quyền duy nhất trong một quốc gia. những hành vi vi phạm pháp luật như tham ô. chặt chẽ. . chặt chẽ. điều đó có nghĩa là nhà nước đã trao cho các quy phạm pháp luật tính quyền lực bắt buộc đối với mọi cơ quan.com.hanhchinh.Tính phổ biến của pháp luật dựa trên ý chí của nhà nước"được đề lên thành luật"... .Pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận. . tổ chức và công dân. khuyến khích.1 quy phạm pháp luật. Nội dung của pháp luật phải được biểu hiện bằng ngôn ngữ pháp luật rõ ràng. b) Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. Điểm rõ nét nhất của pháp luật là ở chỗ nội dung của nó được xác định rõ ràng. tổ chức.) không thể gọi là 1 quy phạm. trong cách viết có sử dụng những từ "vân vân" và các dấu (. 1 văn bản pháp luật có thể hiểu theo nghĩa này. tức là pháp luật mới trở thành quy tắc xử sự có tính chất bắt buộc chung. phá hoại. Nếu các quy phạm pháp luật quy định không đủ.Nội dung của pháp luật phải được quy định rõ ràng.vn quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ. ý chí. nhằm đảm bảo nguyên tắc"bất cứ ai được đặt vào những điều kiện ấy cũng không thể làm khác được". chính xác dưới hình thức nhất định của pháp luật. lạm dụng. Tính xác định rõ ràng. kích thích. sáng sủa.Sinh viên Hanh chinh – www. trong một văn bản pháp luật và toàn bộ hệ thống pháp luật nói chung.. lợi ích của đông đảo nhân dân 56 ..

Đây cũng là điều khác nhau căn bản giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác. tính được đảm bảo bằng nhà nước. chức năng. nhờ đó nó có khả năng được thực hiện trong cuộc sống một cách thuận lợi.Sinh viên Hanh chinh – www. 57 .com. dạng tồn tại thực tế của pháp luật. Câu 12: Hình thức. . .hanhchinh. . 1. là các hình thức biểu hiện ra bên ngoài của pháp luật.Hình thức của pháp luật chỉ có giá trị khi nó có khả năng phản ánh nội dung và các dấu hiệu thuộc về bản chất của pháp luật.vn trong xã hội thì nó cũng được mọi người trong xã hội tôn trọng và tự giác thực hiện. tính quy phạm phổ biến. tức phản ánh được tính giai cấp. đồng thời đó cũng là phương thức tồn tai. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. nguồn của pháp luật. . của mỗi nước mà nhà nước chấp nhận và thừa nhận hình thức pháp luật này hay hình thức pháp luật khác.Hình thức pháp luật có 2 dạng: hình thức bên trong và hình thức bên ngoài.Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.Tính quyền lực nhà nước chính là yếu tố không thể thiếu bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện. + Chính nhà nước đảm bảo cho tính hợp lý.Hình thức của pháp luật là khái niệm dùng để chỉ ranh giới tồn tại của pháp luật trong hệ thống các quy phạm xã hội. .Tính đảm bảo bằng nhà nước có thể được hiểu dưới 2 khía cạnh. Hình thức của pháp luật. đặc điểm cụ thể của từng xã hội. uy tín của nội dung quy phạm pháp luật. . + Khả năng tổ chức thực hiện của nhà nước bằng cả phương pháp thuyết phục và cưỡng chế. Khái niệm hình thức của pháp luật. I. khi đó không phải dùng biện pháp cưỡng chế của nhà nước. các mối liên hệ.

Trong phạm vi 1 quốc gia có 1 hệ thống pháp luật. chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. cơ quan. được vận dụng như những phương châm chỉ đạo chung trong quá trình áp dụng pháp luật..Các nguyên tắc chung phổ biên của pháp luật là những cơ sở xuất phát điểm cho phép mỗi công dân. trong các chế định pháp luật có các quy phạm pháp luật.com. Hình thức bên trong. Hình thức bên ngoài của pháp luật (nguồn của pháp luật).. . để áp dụng pháp luật. ngành luật hình sự.nhưng cũng có thể không được quy định trực tiếp trong pháp luật mà tồn tại trong học thuyết pháp lý. ngành luật. 3. Quy phạm pháp luật gồm: giả định. trong thực tế đời sống chung của mọi người. trong các ngành luật có các chế định pháp luật. Bao gồm: các nguyên tắc chung của pháp luật.. hệ thống pháp luật.hanhchinh. bác ái.Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính chất bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận. dân chủ.Sinh viên Hanh chinh – www. để thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân).vn 2. .. .Ngành luật là 1 hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh 1 lĩnh vực quan hệ xã hội nhất định với những phương pháp điều chỉnh nhất định.. quy định và chế tài. 58 .Các nguyên tắc pháp luật có thể được quy định trong pháp luật. Ví dụ: ngành luật dân sự.Khi nói đến hình thức bên ngoài của pháp luật là nói đến sự biểu hiện ra bên ngoài của nó. Ví dụ: Luật dân sự có các chế định: quyền sở hữu. chế định pháp luật và quy phạm pháp luật. cũng như cơ quan xây dựng và áp dụng pháp luật tự xử sự trong trường hợp cần có 1 hành vi pháp lý tương ứng với hoàn cảnh (Ví dụ: để làm luật. Những nguyên tắc nổi tiếng như: được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. . công bằng. . quyền thừa kế... . Quy tắc xử sự chung ở đây có nghĩa là quy tắc xử sự cho tất cả các chủ thể pháp luật: các công dân. . trong đó yếu tố lĩnh vực quan hệ xã hội tức đối tượng điều chỉnh giư vai trò chủ đạo. tổ chức. Trong hệ thống pháp luật ấy có các ngành luật. 2 yếu tố quan hệ xã hội và phương pháp điều chỉnh là 2 yếu tố để phân biệt ngành luật này với ngành luật khác.Chế định pháp luật là hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cùng loại trong cùng 1 ngành luật.

+ Văn bản quy phạm pháp luật: là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. nhưng ở phạm vi hẹp hơn so với các thời đại trước. về giá trị của từng loại nguồn. nhất là ở Anh. những quy định của luật tôn giáo (ví dụ: luật hồi giáo). Các quyết định.vn . sử dụng rộng rãi trong các nước phong kiến và hiện nay chiếm một vị trí quan trọng trong pháp luật tư sản. phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị đã được nhà nước thừa nhận. ở không ít các quốc gia các quyết định. HTPL Anh. các văn bản đó là án lệ. Văn bản pháp luật.com.Nguồn pháp luật bao gồm: tập quán pháp.Sinh viên Hanh chinh – www. + Tập quán pháp là những tập quán lưu truyền trong xã hội. trong nhà nước tư sản hình thức này vẫn được sử dụng nhất là những nước có chế độ quân chủ. tiền lệ pháp. HTPL tôn giáo. người ta có quan niệm riêng của mình về nguồn của pháp luật . . sửa đổi. các văn bản của tòa án tối cao về những vụ việc mà sự áp dụng pháp luật gặp khó khăn (do không có quy định pháp luật hoặc các quy định pháp luật đã quá lạc hậu) đã trở thành khuôn mẫu để các tòa án giải quyết các vụ việc tương tự sau đó. Đây là hình thức pháp luật xuất hiện sớm nhất và được sử dụng nhiều trong nhà nước chủ nô và phong kiến.hanhchinh. được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội). Các văn bản quy phạm pháp luật nói chung đều được ban hành. + Tiền lệ pháp là các quyết định của cơ quan hành chính hoặc xét xử được thừa nhận là khuôn mẫu để giải quyết những vụ tương tự.Mỹ (common law). làm cho chúng trở thành những quy tắc xử sự chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện. 59 . ở 1 số nước người ta còn coi học thuyết khoa học pháp lý cùng là nguồn pháp luật. Từ khi nhà nước tư sản ra đời thì Hiến pháp trở thành văn bản pháp luật cơ bản nhất của nhà nước. trong đó quy định những quy tắc xử sự chung (có tính quy phạm phổ biến đối với tất cả các chủ thể pháp luật. Mỹ. hủy bỏ hoặc bổ sung theo một trình tự nhất định và chứa đựng những quy định cụ thể. Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: văn bản luật và văn bản dưới luật. Sau Hiến pháp đến các văn bản luật và văn bản dưới luật. Hình thức này được sử dụng trong các nước chủ nô. Hệ thống pháp luật trên thế giới: HTPL lục địa. tức là quy phạm pháp luật.Mỗi hệ thống pháp luật.

tập quán pháp hoặc còn gọi là luật tục chưa được nhà nước coi như 1 loại nguồn của pháp luật.Mỹ là một phần cơ bản của bản án hay quyết định của tòa án cấp trên. những vụ án dân sự.hoặc bị phản ứng mạnh từ phía nhân dân địa phương. Tuy nhiên trong thực tế. hình sự cụ thể.Mỹ: quy phạm được gắn liền với tình tiết của một vụ án cụ thể đưa ra áp dụng tương tự cho các vụ án sau này. Có thể coi đây là 1 biến dạng của án lệ. Các cơ quan pháp luật không được sử dụng các tục lệ ở các địa phương. Tòa án nhân dân tối cao vẫn thường làm công tác tổng kết việc giải quyết 1 số loại vụ việc để từ đó đề ra đường lối hướng dẫn cách giải quyết những vụ việc tương tự cho các tòa án địa phương. + HTPL Anh. đạo luật. càng về sau án lệ không được cọi trọng nữa.. bản án của tòa án hoặc không phát huy được hiệu lực pháp lý.vn + Những nước theo hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa. Là luật án lệ nên các quy phạm trong luật Anh. hoặc nói chung là không được thi hành đầy đủ. +Quy phạm theo luật Châu Âu lục địa chính là những quy tắc xử sự chung có tính khái quát và trìu tượng cao được chứa đựng trong các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. ở nước ta. Điều này đặt ra cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nghiên cứu thấu đáo vấn đề luật tục để từ đó đề ra những giải pháp phù hợp. của các dân tộc khác nhau để giải quyết những tranh chấp.hanhchinh. Tuy nhiên. Khi nhà nước khẳng định trong Hiến pháp nguyên tắc:" khi xét xử thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" cũng có nghĩa là không coi án lệ là nguồn của pháp luật. nguồn pháp luật chủ yếu có giá trị nhất chính là các văn bản pháp luật: các bộ luật.Sinh viên Hanh chinh – www. + HTPL Anh . người ta lại coi kinh Coran như 1 loại nguồn chủ yếu của pháp luật.. . Kết quả là 1 số quyết định. nghị định. bên cạnh các văn bản của Chính phủ. trong thời gian mới giành chính quyền . + ở 1 số nước theo đạo hồi. 60 .com. nó đã từng được coi là 1 loại nguồn quan trọng của pháp luật. Còn về án lệ.Mỹ: nguồn quan trọng nhất và giá trị nhất là án lệ.ở nước ta. nước ta vẫn còn án lệ nhưng theo 1 cách khác.

. III. mặt khác pháp luật phải bảo đảm cho sự phát triển của các quan hệ xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. đưa chúng vào những phạm vi khuôn mẫu nhất định. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành (hoặc thừa nhận) và bảo đảm thực hiện. Trong mối quan hệ pháp luật. khuyến khích. nhà nước cần anh ta phải xử sự như thế nào khi ở hoàn cảnh mà pháp luật mô tả và nếu không xử sự như thế thì phải chịu những hậu quả bất lợi như thế nào. Chức năng điều chỉnh của pháp luật đươc thực hiện thông qua các hình thức: quy định. Các mối liên hệ của pháp luật. 1. Chức năng của pháp luật: .hanhchinh. Con người hiểu được rằng xã hội. thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội. những phương diện chủ yếu của pháp luật. + Chức năng giáo dục của pháp luật: được thực hiện thông qua sự tác động của pháp luật vào ý thức và tâm lý con người. Nói cách khác. Pháp luật và kinh tế. + Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội của pháp luật: thực hiện theo 2 hướng chính: 1 mặt pháp luật ghi nhận các quan hệ chủ yếu trong xã hội.Sự phụ thuộc của pháp luật vào kinh tế thể hiện: 61 . vừa tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng mong muốn.Pháp luật có 2 chức năng chủ yếu: chức năng điều chỉnh và chức năng giáo dục (tác động vào ý thức con người). . quy định quyền và nghĩa vụ qua lại giữa các bên.Chức năng của pháp luật là những mặt. Pháp luật sinh ra trên cơ sở hạ tầng và được quy định bởi cơ sở hạ tầng. là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm tạo ra trật tự và ổn định trong xã hội.com. cho phép. pháp luật vừa làm nhiệm vụ "trật tự hóa" các quan hệ xã hội.Pháp luật là yếu tố của kiến trúc thượng tầng xã hội. . ngăn cấm.kinh tế thì các điều kiện kinh tế không chỉ là nguyên nhân trực tiếp quyết định sự ra đời của pháp luật mà còn quyết định tòan bộ nội dung và sự phát triển của nó. thể hiện bản chất và giá trị xã hội của pháp luật.vn II.

mức độ. trong những bước chuyển.hanhchinh.. cùng có lợi. Pháp luật muốn phản ánh kinh tế. ghi nhận yêu cầu.Pháp luật vừa là biện pháp.Mối liên hệ pháp luật. đến cách tổ chức và vận hành của toàn bộ nền kinh tế. . tuyên truyền. của cơ chế kinh tế quyết định tính chất của các quan hệ pháp luật. . . Pháp luật làm 62 .mệnh lệnh. + Pháp luật kích thích kinh tế phát triển ở 1 số mặt nhưng lại kìm hãm sự phát triển của nó ở 1 số mặt khác. giáo dục pháp luật. tác động đến kinh tế phải tiếp thu các yếu tố chính trị. Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế trong các mối quan hệ qua lại giữa các tầng lớp. Chính trị gắn chặt với lợi ích kinh tế và nhu cầu phát triển của kinh tế. nội dung chính trị của giai cấp cầm quyền. vừa là hình thức biểu hiện của chính trị. Đây là điều xảy ra đối với pháp luật trong thời kỳ quá độ.com. các thủ tục pháp lý) chịu ảnh hưởng quyết định từ phía chế độ kinh tê..Sinh viên Hanh chinh – www.vn + Cơ cấu kinh tế. bình đẳng. hệ thống kinh tế quyết định cơ cấu của hệ thống pháp luật. Pháp luật phản ánh các yêu cầu của nền kinh tế thông qua chính trị. giai cấp. + Các tổ chức và thiết chế pháp lý( cơ quan lập pháp. dân tộc trong hoạt động của nhà nước. hoặc 1 trong các yếu tố hợp thành của hệ thống kinh tế nếu nó không phù hợp với các quy luật kinh tê. cũng như bên trong của nền kinh tế nếu nó được xây dựng phù hợp với quy luật kinh tế.Pháp luật tác động ngược trở lại với kinh tê. + Pháp luật kìm hãm sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.Mối quan hệ pháp luật và kinh tế là mối quan hệ gián tiếp.). phương pháp điều chỉnh của pháp luật (ví dụ: trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chỉ cần phương pháp điều chỉnh hành chính. + Tính chất của các quan hệ kinh tế. phương tiện để thực hiện chính trị của giai cấp cầm quyền . Đường lối chính trị của đảng cầm quyền có ý nghĩa chỉ đạo trong việc xây dựng. 2. Pháp luật và chính trị.xã hội. chính sách của đảng cầm quyền và pháp luật của nhà nước.xã hội. + Pháp luật tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế.chính trị biểu hiện tập trung trong mối quan hệ giữa đường lối. nhưng trong kinh tế thị trường thì lại cần các phương pháp tự do thỏa thuận. .

cần thấy sự lệ thuộc vào nhà nước của 2 yếu tố thuộckiến trúc thượng tầng này: + Pháp luật có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của nhà nước. tôn giáo. . pháp luật cũng lệ thuộc vào nhà nước và không tồn tại được nếu thiếu nhà nước.. nhà nước ban hành pháp luật thì nhà nước có quyền quyết định sử dụng hoặc không sử dụng pháp luật.. thành ý chí nhà nước. 63 . Pháp luật và các quy phạm xã hội khác. Pháp luật là công cụ trong tay nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội: quyền lực dựa trên cơ sở pháp luật. quy phạm pháp luật chỉ tồn tại và phát triển trong xã hội có giai cấp và sự hình thành. . Pháp luật có thuộc tính riêng để phân biệt với quy phạm khác(3 thuộc tính). + Pháp luật do nhà nước bàn hành và cũng chính nhà nước bằng nhiều biện pháp khác nhau đã đảm bảo cho pháp luật được thực hiện trong cuộc sống. phát triển và tiêu vong.Nhà nước phụ thuộc vào pháp luật. .com. tập quán.Sinh viên Hanh chinh – www. tồn tại. không được chà đạp pháp luật.Để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Pháp luật và nhà nước. được thực hiện thông qua pháp luật và bị hạn chế bởi chính pháp luật (quan niệm nhà nước pháp quyền). . xã hội loài người đã dùng những quy phạm xã hội: quy phạm đạo đức. 3. chính sách của đảng thành ý chí chung. không thể coi nhà nước cao hơn pháp luật. tồn tại và phát triển của quy phạm pháp luật luôn gắn liền với nhà nước. Trong mối liên hệ nhà nước và pháp luật.Nhà nước và pháp luật là 2 yếu tố của kiến trúc thượng tầng. đều là phương diện của quyền lực chính trị.Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. 4.vn cho đường lối. Ngược lại.hanhchinh. cùng phát sinh. quy phạm pháp luật. . +Nhà nước đề ra pháp luật thì chính nhà nước phải nghiêm chỉnh tuân theo pháp luật trong tổ chức và hoạt động của mình.Khác với các quy phạm xã hội khác. Nhà nước là tổ chức của quyền lực chính trị. Quy phạm pháp luật chỉ là một trong nhiều loại quy phạm xã hội dùng để điều chỉnh quan hệ xã hội. pháp luật là tổng hợp các quy tắc xử sự chung của tòan xã hội.

tạo ra sự đảm bảo cho sự thực hiện quyền đó. chính trị.Bản chất pháp luật XHCN với tính cách là kiểu pháp luật kiểu mới còn được thể hiện trong các đặc điểm sau: 1. đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam: . lệ thuộc trong xã hội cũ trở thành những chủ nhân chân chính của xã hội mới.Pháp luật là 1 yếu tố điều chỉnh không thể thiếu được trong 1 nước.Nội dung của nó thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nông dân. ghi nhận chủ quyền nhân dân. . Pháp luật XHCN khẳng định đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 64 . .hanhchinh. Câu 13: Bản chất và đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam.kiểu pháp luật chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị chiếm thiểu số dân cư. giá trị xã hội. . Bản chất. Pháp luật XHCN mang tính nhân dân sâu sắc. các chức năng của pháp luật nói chung. những thuộc tính.Sinh viên Hanh chinh – www. làm thuê.com.Pháp luật XHCN đưa người dân lao động từ thân phận tôi đòi. 2.Không nên tuyệt đối hóa vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. phải đánh giá đúng vai trò của nó và biết kết hợp sử dụng nó với các quy phạm xã hội khác để điều chỉnh các quan hệ xã hội có hiệu quả nhất.vn . .Bản chất của pháp luật XHCN thể hiện trong tính giai cấp. tầng lớp trí thức và những người lao động khác chiếm tuyệt đại đa số trong bộ phận dân cư trong xã hội. nhà nước và các quy phạm xã hội khác. Các mối liên hệ. I. 1 xã hội phân chia giai cấp. quy định một cách rộng rãi các quyền tự do dân chủ cho công dân. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với kiểu pháp luật bóc lột. cũng như trong mối liên hệ pháp luật với kinh tế.

. thuyết phục.Về căn bản cưỡng chế được đặt ra đối với người vi phạm pháp luật và nó được tiến hành trong sự kết hợp chặt chẽ với giáo dục. nó cũng ngăn cản. khác với các kiểu pháp luật bóc lột. Đến lượt mình. quản lý lao động như: định mức lao động.Sinh viên Hanh chinh – www. pháp luật lại củng cố và truyền bá các giá trị đạo đức đó. . tập quán và các quy phạm của các tổ chức xã hội. dự liệu những biện pháp cưỡng chế song do nội dung của pháp luật XHCN phù hợp với lợi ích. 5. .. nhu cầu của đại đa số nhân dân nên nhìn chung nó được thực hiện một cách tự giác. trên cơ sở giáo dục thuyết phục.Pháp luật có quan hệ mật thiết với các quy phạm của các tổ chức xã hội nhất là Nghị quyết. Giữa pháp luật XHCN và các tư tưởng. Không những nó quy định những vấn đề như tổ chức quyền lực nhà nước. đặc biệt là các quy tắc đạo đức. Đường lối chính sách của Đảng là một trong những cơ sở của pháp luật. Pháp luật XHCN là một hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện. điều lệ của Đảng cộng sản. kiểm tra. .com. mà còn điều chỉnh cả lĩnh vực trực tiếp tổ chức. thể hiện ý chí của giai cấp công nhân. chính sách (Điều 4 Hiến pháp 1992).vn nhà nước trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể làm nền tảng. . đa thê. Pháp luật XHCN liên hệ mật thiết với các quy phạm xã hội khác. 4..) . tổ chức nước ngoài đầu tư vào trong nước. quy tắc đạo đức có điều gì mâu thuẫn thì điều đó phải được giải quyết trên cơ sở đạo đức.Pháp luật XHCN bảo vệ những tập quán truyền thống tiến bộ. Mặt khác.Các tư tưởng và các quy tắc đạo đức tiến bộ luôn là cơ sở cho pháp luật XHCN . quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. khuyến khích các cá nhân.. 3. Pháp luật XHCN có phạm vi điều chỉnh rộng. giai cấp nông dân. thống kê. pháp luật cũng là một trong những cơ sở để Đảng hoạch định đường lối.. hạn chế và loại trừ những tập tục lạc hậu ( như tảo hôn.Trong pháp luật XHCN cũng có những quy định bắt buộc. cấm đoán. tầng lớp trí thức và những người lao động khác.hanhchinh. Mặt khác. được quy 65 .. Pháp luật XHCN tuy mang tính cưỡng chế nhưng tính cưỡng chế đó đã chứa đựng những nội dung mới.

áp dụng trong mọi trường hợp khi có sự kiện pháp lý xảy ra. Quốc hội: + Hiến pháp + Luật + Nghị quyết. có chứa đựng các quy tắc xử sự chung nhằm điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định. là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội nhằm mục đích xây dựng một xã hội dân chủ và phồn vinh. 1. 66 . + Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: không phải mọi văn bản pháp luật đều là văn bản quy phạm pháp luật. + VBQPPL được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội. II. Hiến pháp là luật cơ bản. VBQPPL được thực hiện theo 1 trình tự luật định.com. I. quy định những vấn đề cơ bản nhất của quốc gia.Sinh viên Hanh chinh – www.Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức thể hiện của các quyết định pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự và dưới hình thức nhất định. + VBQPPL là văn bản chứa đựng các quy tắc xử sự chung (mang tính quy phạm phổ biến). Mối liên hệ pháp luật Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay: (xem giáo trình). được áp dụng nhiều lần. trong thực tiễn đời sống và việc thực hiện văn bản không làm chấm dứt hiệu lực của nó.hanhchinh. Lý luận: .vn định bởi cơ sở kinh tế của CNXH trong thời kỳ mới. Câu 14: Lý luận và thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

5. 4.vn Luật điều chỉnh các loại quan hệ trong đời sống nhà nước và xã hội. HĐND: + Nghị quyết. UBND: + Quyết định + Chỉ thị Hệ thống VBQPPL ở Việt Nam theo Hiến pháp 1992 và luật ban hành VBQPPL bao gồm: . Nghị quyết. Chủ tịch nước: + Lệnh + Quyết định Có hiệu lực pháp lý gần như ngang với văn bản của UBTVQH. điều chỉnh quan hệ xã hội chưa được pháp điển hóa thành luật. Nghị quyết giải quyết những vấn đề cụ thể. 2. luật. Viện trưởng VKSNDTC: + Quyết định + Chỉ thị + Thông tư 9. 3.Văn bản do UBTVQH ban hành: Pháp lệnh. tổ chức xã hôi cùng thực hiện một vấn đề chung. Thủ tướng Chính phủ: + Quyết định + Chỉ thị Sử dụng quá trình điều hành Chính phủ. .com.hanhchinh. 6. 7. Nghị quyết giải quyết những vấn đề cụ thể. Nghị quyết. thủ trưởng cơ quan ngang bộ: + Quyết định + Chỉ thị + Thông tư Giới hạn trong phạm vi của 1 bộ. 67 . nhất thời. cao hơn các văn bản của Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương.Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp. 10. Hội đồng thẩm phán TANDTC: + Nghị quyết 8. ban ngành. Bộ trưởng. hoặc cùng các bộ. UBTVQH: + Pháp lệnh + Nghị quyết Nhiều pháp lệnh mang tính chất luật. Chính phủ: + Nghị quyết + Nghị định Có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản của Chủ tịch nước.Sinh viên Hanh chinh – www.

+ Quyết định. chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. + Nghị quyết của HĐND.Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để thi hành VBQPPL của Quốc hội và UBTVQH: + Lệnh. . Ưu điểm: (4) . bổn phận. giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các tổ chức chính trị. Văn bản do UBND ban hành còn để thi hàng Nghị quyết của HĐND cùng cấp.Văn bản do HĐND. chỉ thị. Hạn chế: (7). Quyết định. + Quyết định. khách quan và khả thi hơn.vn . UBND để thi hành VBQPPL của Quốc hội.Bước đầu có sự pháp điển hóa thành các bộ luật.com. + Nghị quyết. chỉ thị của UBND. quyết định của Chủ tịch nước. + Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC.Pháp luật ngày càng ghi nhận các quyền và lợi ích chính đáng của con người mà trước đây chủ yếu nói về nghĩa vụ.hanhchinh. từng bước giải quyết 2 vấn đề tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. 68 . thông tư của Viện trưởng VKSNDTC. 2. .Sinh viên Hanh chinh – www. .xã hội. thể thức ban hành văn bản của ta về cơ bản còn lạc hậu so với các nước trên thế giới. thủ trưởng cơ quan ngang bộ. UBTVQH và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.Pháp luật từ chỗ tản mạn nay đã có hẳn chương trình xây dựng pháp luật.Quy trình. +Nghị quyết. + Nghị quyết. .Ta đã quan tâm đến cả 2 mặt pháp luật kinh doanh và pháp luật về các vấn đề xã hội phát huy những mặt tích cực và phát huy những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường. II. Thực trạng: 1. . có luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. nghị định của Chính phủ. thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. chỉ thị. pháp luật trở nên gần gũi. thông tư của Bộ trưởng.

đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân.. rà soát những văn bản đã hết hiệu lực. có nhiều văn bản hướng dẫn hay quy định 1 cách sai lạc so với quy định của pháp luật hoặc văn bản cấp trên.Tăng cường công tác pháp điển hóa. dẫn đến tình trạng người dân không hiểu luật.Hoàn thiện hệ thống VBQPPL để người dân có thể dễ dàng truy cập. Phương hướng hòan thiện: (5). nghị định. . mất đi tính ổn định của pháp luật. VBQPPL ban hành phải thể hiện được ý chí và nguyện vọng của nhân dân. ngôn ngữ cần phải đơn giản. dễ vận dụng trên thực tế. qua đợt tổng rà sóat đã phát hiện nhiều sai phạm. .Trong những năm gần đây. không khả thi và khó thực hiện. . chưa được áp dụng một cách triệt để và đồng bộ. xét về tổng thể. bằng việc khảo sát thực tế. dễ hiểu. trái với quy định của luật.VBQPPL của ta.Dân chủ hóa trong việc ban hành các văn bản pháp luật. tập hợp hóa các văn bản dưới luật để đề lên thành luật. hệ thống VBQPPL của ta hiện rất lộn xộn. Nhiều văn bản mức độ khái quát hóa cao. . . nhiều văn bản chồng chéo. tuy nhiên vấn đề thực thi trên thực tế lại không mấy hiệu quả do pháp luật của chúng ta chưa đi vào cuộc sống. thậm chí thờ ơ trước pháp luật. phát hiện những vấn đề hợp lý nhưng chưa hợp pháp cần tháo gỡ để hoàn thiện.Nhiều văn bản pháp luật không được công khai hóa.Văn bản pháp luật của ta thường xuyên thay đổi. xây dựng VBQPPL. tham gia lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. 69 . . .Văn bản cần phải minh bạch. không hẳn là chúng ta thiếu các văn bản pháp luật. chặt chẽ về mặt hình thức. . . Đồng thời kiểm tra. khó cập nhật với người dân.Quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.Sinh viên Hanh chinh – www. dẫn đến việc hiểu như thế nào cũng được.. đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung. 3.com.Nâng cao chất lượng soạn thảo.VBQPPL của ta thiếu tính minh bạch.vn . mục đích xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. nhiều quy phạm khôngcó cách hiểu thống nhất. .hanhchinh.

bổ sung 2001 và đang được nghiên cứu. để xây dựng thành công nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.com. .Hiện nay. mọi quốc gia muốn trở thành dân chủ. mặc dù nhà nước pháp quyền là vấn đề mới cả về phương diện lý luận nhận thức và thực tiễn nhưng mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN đã được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội Đảng VII.Để thực sự phát huy được vai trò to lớn của mình trong nhà nước pháp quyền.vn Câu 15: Xu hướng cơ bản phát triển của pháp luật. .hanhchinh. tiến bộ. văn minh đều phải hướng tới. đối với mọi công dân tồn tại trong xã hội đó. . pháp luật Việt Nam cần đổi mới và phát triển theo các xu hướng sau: 1. có thể thấy vị trí. . Nó không chỉ là phương tiện để đảm bảo thực hiện quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà còn là yếu tố đảm bảo và duy trì ổn định và phát triển xã hội. Quy định rộng rãi hơn trong pháp luật các thiết chế dân chủ và những hình thức dân chủ trong đời sống xã hội. VIII. .ở Việt Nam. đảm bảo về mặt pháp lý quyền tự do dân chủ của công dân được thực hiện. IX của Đảng. của đất nước.Pháp luật trong nhà nước pháp quyền chỉ là phương tiện quản lý mọi mặt của đời sống xã hội mà còn là sự ghi nhận về mặt pháp lý trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội. Đối chiếu những điều khoản tương ứng của Hiến pháp 1992 với Hiến pháp 1980. mở rộng các quyền tự do dân chủ của công dân. dân chủ hóa hoạt động tư pháp. xây dựng cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước. xung quanh vấn đề khái niệm nhà nước pháp quyền có nhiều quan điểm rất khác nhau thậm chí mâu thuẫn nhau nhưng tất cả các quan điểm đó đều đề cập đến 1 đặc điểm rất quan trọng và nổi b ật của nhà nước pháp quyền đó là vai trò to lớn của pháp luật.Hiện nay nhà nước pháp quyền đang được coi là giá trị văn minh của nhân loại mà mọi người. .Hiến pháp 1992 và các đạo luật tổ chức bộ máy nhà nước đã thực hiện tư tưởng cải cách bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền. Hiến pháp 1992 sửa đổi. vai trò của các cơ quan lập 70 .Sinh viên Hanh chinh – www.

ngoại hối..tạo ra cơ sở cho công dân tham gia tòan diện hơn vào công tác quản lý nhà nước. . tín dụng.. thảo luận góp ý kiến dự án pháp luật.. hành pháp.. Nhiều năm gần đây xuất hiện những quy định pháp luật mở rộng quyền tự do đi lại.bao cấp và xây dựng nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. tạo điều kiện cho chúng tham gia quản lý những công việc của nhà nước và xã hội. doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. ngân sách. đảm bảo về mặt xã hội đối với người lao động. Xuất hiện những văn bản quy phạm pháp luật mới điều chỉnh những vấn đề: đầu tư của cá nhân.com. phá sản. ra nước ngoài thăm thân nhân. bảo vệ môi trường.. biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý. tố cáo. đào tạo. coi trọng nguyên tắc bào chữa và từ bào chữa của bị can . 2. giá cả.Việc dân chủ hóa trong hoạt động tư pháp. hành chính trong hệ thống tòa án cùng với chế độ bổ nhiệm thẩm phán. bỏ phiếu tín nhiệm. tư pháp đã được nêu cao một bước. -Dưới tác động của quá trình xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu. đi học tập.. Có những quyền lần đầu tiên được Hiến pháp 1992 quy định. 71 . Pháp luật hiện hành cũng quy định chặt chẽ hơn địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội và quan hệ của các tổ chức đó với nhà nước. mở rộng hoặc quy định chi tiết hơn các hình thức như bầu cán bộ lãnh đạo. bị cáo. khiếu nại..Pháp luật hiện hành điều chỉnh chi tiết hơn những hình thức để công dân và các tổ chức của họ tham gia vào đời sống chính trị. sửa đổi quy định Hiến pháp về chức năng VKS. việc ban hành pháp lệnh luật sư. ví dụ: công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật (Điều 57). bảo vệ người tiêu dùng. đã thể hiện bước tiến quan trọng của pháp luật nước ta. Mở rộng sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội. bên cạnh đòi hỏi hoàn thiện luật dân sự chắc chắn sẽ phải có các văn bản điều chỉnh chi tiết hơn về hoạt động.. việc thành lập tòa kinh tê.Hiến pháp 1992( chương V) quy định rộng rãi và hợp lý hơn các quyền và nghĩa vụ của công dân so với Hiến pháp 1980.Sinh viên Hanh chinh – www. . tổ chức nước ngoài vào Việt Nam. công khai hoạt động xét xử. tổ chức.vn pháp. phạm vi điều chỉnh của pháp luật nước ta có những thay đổi nhất định và ngày càng mở rộng. . Để nhà nước thực hiện tốt vai trò quản lý vĩ mô đối với nền kinh tế thị trường. thuế... chống độc quyền.hanhchinh.

thuyết phục và các biện pháp tác động xã hội khác.Sự thay đổi và mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp luật diễn ra không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà ở các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. .Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền là quá trình phải đề cao vai trò của pháp luật và các đạo luật. Ví dụ: vấn đề dân số. .Tuy nhiên xu hướng nhân đạo hóa không loại trừ việc pháp luật quy định tăng nặng hình phạt và các chế tài khác đối với một số vi phạm nhất định nhằm thiết lập. Pháp luật xử phạt hành chính hiện hành cũng xóa bỏ nhiều hình thức xử phạt trước đó và chỉ giữ 2 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền và 2 hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép và tịch thu tang vật. quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. di sản văn hóa. củng cố trật tự pháp luật. làm hàng giả và kinh doanh trái phép. phương tiện vi phạm. Ví dụ: Gần đây pháp luật hình sự nước ta đã quy định mức án cao nhất là tử hình đối với tội tham nhũng hoặc pháp luật xử phạt hành chính cũng có xu hướng tăng mức tiền phạt đối với buôn lậu. người tiêu dùng.. 4.hanhchinh. Sự phát triển pháp luật gắn liền vơi xu hướng pháp điển hóa các ngành luật.Xu hướng nhân đạo hóa vì con người và bảo vệ con người được thể hiện ở chỗ chẳng những pháp luật ngày càng chú trọng tới lợi ích người sản xuất. thiết lập lối sống tập thể .vn .Xu hướng nhân đạo cũng được biểu hiện ở sự xóa bỏ 1 số hành vi trước đây coi là vi phạm pháp luật và chuyển giao cho các tổ chức xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. Trong pháp luật hình sự có những hành vi ít nguy hiểm cho xã hôi trong điều kiện mới đã không bị coi là tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính. mở rộng quyền tự do dân chủ.com. 3.Ngay từ khi hình thành. vì con người và bảo vệ con người. . mà còn ở quá trình thay thế các biện pháp quản lý cứng nhắc mang tính chất trừng trị bằng các biện pháp mang tính nhân đạo hơn và giáo dục hơn. du lịch. tập thể lao động giải quyết bằng giáo dục.. bộ luật ngày càng chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong việc điều chỉnh những lĩnh vực quan hệ xã hội quan trọng 72 . nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân. Nhân đạo hóa. Ngày nay pháp luật Việt Nam ngày càng quan tâm nhiều hơn đến con ngừoi và cuộc sống của họ. . nguyên tắc nhân đạo của pháp luật nước ta đã được khẳng định. .

Hiện nay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng pháp luật.. . . bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. bộ luật. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật. Khái niệm quan hệ pháp luật. Luật công chức nhà nước.Sinh viên Hanh chinh – www. Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN là xây dựng nhà nước pháp quyền thực sư của dân.com. Trên cơ sở Hiến pháp 1992. Pháp luật thực sự bắt nguồn từ nhân dân. Câu 16: Quan hệ pháp luật. pháp luật chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền và góp phần vào quá trình hiện thực hóa nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN. Với những xu hướng phát triển cơ bản như trên. Thời gian tới nhà nước sẽ ban hành nhiều các đạo luật khác như Luật Tòa án hành chính. quan hệ xã hội sẽ trở thành quan hệ pháp luật.Phân biệt quan hệ pháp luật với quan hệ xã hội: Không phải dưới tác động của quy phạm pháp luật. Nhân dân là trung tâm. bộ luật dân sự cũng đang được quan tâm xây dựng. nhiều đạo luật mới. Quan hệ pháp luật cũng không phải là 1 bộ phận của quan hệ 73 . của nhân dân và phục vụ nhân dân. I. Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi.hanhchinh. . chồng chéo và tình trạng cục bộ ngành. do dân và vì dân. . đã được ban hành. chủ nghĩa đa phương thể hiện trong pháp luật. . là mục tiêu hướng tới của pháp luật cũng như mọi thiết chế chính trị. hoạt động xây dựng pháp luật theo hướng đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền đã được triển khai một cách có hiệu quả.Bên cạnh Bộ luật hình sự. khắc phục sự mâu thuẫn..Thời gian qua. Bộ luật tố tụng hình sự. ví dụ các luật về tổ chức bộ máy nhà nước đã được ra đời.Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội dưới tác động điều chỉnh của các quy phạm pháp luật. bộ luật hàng hải.vn của đời sống. Thực tiễn đòi hỏi phải dần thay thế các văn bản dưới luật bằng những đạo luật.

. QHPL thay đổi phù hợp với sự thay đổi của cơ sở kinh tế. QHPL là quan hệ mang tính ý chí. .Pháp luật nói chung là một hiện tượng thuộc kiến trúc thượng tầng. trong khuôn khổ quy phạm pháp luật đã xác định. kiểu quan hệ sản xuất nhất định sẽ sản sinh ra kiểu QHPL tương ứng. 2. -Sự tác động trở lại của QHPL với cơ sở kinh tế: sở dĩ như vậy vì hầu hết các quan hệ kinh tế XHCN đều thực hiện dưới hình thức pháp lý. QHPL không chỉ có vai trò quan trọng trong việc củng cố các quan hệ kinh tế mà còn tạo điều kiện cho nó phát triển thuận lợi. mà nội dung quy phạm pháp luật phản ánh ý chí nhà nước. 3. QHPL xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www.QHPL. còn QHPL do khoa học pháp lý nghiên cứu.Sự phụ thuộc của QHPL vào cơ sở kinh tế: là 1 loại quan hệ thuộc kiến trúc thượng tầng.Đặc điểm: 1. thay đổi và chấm dứt do ý chí của các bên tham gia. Khi một QHXH được khoác chiếc áo pháp lý thì vẫn tồn tại song song 2 loại quan hệ: QHXH nội dung vật chất của QHPL.hanhchinh. QHPL là một loại quan hệ tư tưởng. QHPL phát sinh. QHXH được nhiều khoa học xã hội khác nhau nghiên cứu. . QHPL xuất hiện trên cơ sở quy phạm pháp luật vì vậy nó thuộc kiến trúc thượng tầng. hướng nó phát triển phù hợp với ý định của nhà làm luật. quan hệ thuộc kiến trúc thượng tầng. . Quan hệ xã hội luôn tồn tại khách quan.QHPL phát sinh trên cơ sở quy phạm pháp luật. hạn chế sự phát triển của quan hệ kinh tế. Không loại trừ khả năng nó kìm hãm. Nhưng 2 khái niệm này có mối quan hệ mật thiết với nhau. 74 .vn xã hội.Trong đa số các trường hợp. Tính chất và nội dung QHPL phụ thuộc vào tính chất quan hệ sản xuất.com. quan hệ pháp luật là phạm trù chủ quan xuất hiện trên cơ sở ý chí của nhà làm luật. QHPL có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc làm trật tự hóa QHXH. QHPL là hình thức pháp lý của QHXH. .

tự nguyện của các bên tham gia.Quy phạm pháp luật xác định trước điều kiện xuất hiện của QHPL.Tính chất nghĩa vụ được trao cho các bên tham gia: 75 . quyền và nghĩa vụ pháp lý và những biện pháp bảo vệ quyền và nghĩa vụ ấy khi chúng bị vi phạm. . Trên cơ sở quy phạm pháp luật.. + QHPL đơn giản: 1 bên thuần túy có quyền.Căn cứ vào cách quy định quyền và nghĩa vụ giữa những bên tham gia: + QHPL phức tạp: mỗi chủ thể có cả quyền và nghĩa vụ. * Phân loại QHPL: .Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định cấu thành nội dung của quan hệ quy phạm.QHPL xác định rõ trách nhiệm phap lý của các chủ thể vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc quyền chủ thể. 5.Không có quy phạm pháp luật thì không có QHPL. 1 bên có nghĩa vụ. chủ thể tham gia quan hệ. QHPL là phương tiện thực hiện quy phạm pháp luật.. QHPL là quan hệ mà các bên tham gia( chủ thể) quan hệ đó mang quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý.com. .Sinh viên Hanh chinh – www. giám sát việc thực hiện pháp luật và xử lý khi có vi phạm. QHPL có tính xác định. Sự thực hiện quan hệ pháp luật được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước. 6. QHPL có tính xác định cụ thể vì nó chỉ xuất hiện khi có sự kiện pháp lý. khi có chủ thể nhất định tham gia. đồng thời quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các cơ quan bảo vệ pháp luật.hanhchinh. QHPL được thực hiện trong đời sống không chỉ nhờ cưỡng chế mà còn được thực hiện nhờ ý thức tự giác. Quy phạm pháp luật luôn quy định sao cho quyền chủ thể của một bên phải tương ứng với nghĩa vụ pháp lý của bên kia và ngược lại. vì quy phạm pháp luật được thực hiện trong đời sống thông qua QHPL. nghĩa vụ pháp lý của 1 bên phải phù hợp với quyền chủ thể của bên còn lại. quan hệ pháp luật hình sự.Tương ứng với các ngành luật: quan hệ pháp luật dân sự. . . . 4.Tuy nhiên. .vn . nhiều QHPL được hình thành.

Nhà nước là chủ thể đặc biệt của pháp luật. II. là chủ thể của QHPL quốc tế.hanhchinh. viện kiểm sát.Sinh viên Hanh chinh – www. + Người nước ngoài.).com. + QHPL bảo vệ: là quan hệ hình thành trên cơ sở quy phạm pháp luật bảo vệ trật tự pháp luật. tòa án. quyền lực nhà nước. trong 1 số lĩnh vực. có được quyền và nghĩa vụ pháp lý trên cơ sở những quy phạm pháp luật. tổ chức có khả năng trở thành các bên tham gia QHPL . Chủ thể pháp luật và chủ thể QHPL: . + Các tổ chức: gồm tổ chức nhà nước (cơ quan quản lý. Năng lực hành vi: đến một độ tuổi nhất định. khả năng này được nhà nước thừa nhận. sức khỏe.. . tổ chức xã hội. nhà nước nói chung. .Chủ thể QHPL là những cá nhân. ngoài ra còn phụ thuộc vào trình độ.. . . 76 .Căn cứ vào đặc trưng của sự tác động: + QHPL điều chỉnh: là quan hệ hình thành trên cơ sở quy phạm pháp luật điều chỉnh. người không có quốc tịch: có thể trở thành chủ thể QHPL theo các điều kiện áp dụng cho công dân Việt Nam. năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong trường hợp cá biệt được mở rộng hơn. + Năng lực pháp luật: là khả năng chủ thể có được quyền và nghĩa vụ pháp lý m à nhà nước thừa nhận. Tuy nhiên.vn + QHPL tích cực: bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bằng những hành động tích cực. + Năng lực hành vi: là khả năng của chủ thể.Đặc điểm các loại chủ thể: + Công dân: . của ngành luật nhà nước. tổ chức kinh tế.Chủ thể pháp luật có thuộc tính đặc biệt do nhà nước trao cho là năng lực chủ thể. + QHPL thụ động: bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ bằng không hành động. bằng các hành vi của mình thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý khi tham gia các QHPL. Năng lực chủ thể xuất hiện từ khi sinh ra. .

Quyền chủ thể: là khả năng xử sự của những người tham gia quan hệ được quy phạm pháp luật quy định trước. tổ chức trên cơ sở quy phạm pháp luật. được bảo vệ bởi sự cưỡng chế nhà nước. Quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. 2) Có năng lực pháp lý xác định.vn .com. xuất hiện ở các cá nhân. có trụ sở và quốc tịch. người đại diện. 3) Họat động với danh nghĩa riêng.Sinh viên Hanh chinh – www. Các tổ chức: có đặc trưng: 1) Cơ cấu tổ chức thống nhất quy định trong quy chế. 1. 4) Có thể nhân danh mình tiến hành các hoạt động kể cả hoạt động tố tụng và chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ hoạt động đó. 3) Năng lực pháp luật. 77 . + Khả năng yêu cầu bên kia (chủ thể cùng tham gia QHPL) thực hiện nhiệm vụ của họ ( sự thực hiện có thể bằng hành động hoặc không hành động). . II. năng lực hành vi xuất hiện đồng thời với việc thành lập tổ thức. điều lệ. 4) Năng lực hành vi được thực hiện thông qua cơ quan. hoàn chỉnh.hanhchinh. 2) Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm tài sản của mình. + Trong lĩnh vưc dân sự. Là nội dung của QHPL. 5) Hoạt động của các tổ chức được gắn liền với những lĩnh vực nhất định của đời sống nhà nước và xã hội. kinh tế. các tổ chức có tư cách pháp nhân: 1) Là tổ chức có cơ cấu thống nhất.Đặc điểm quyền chủ thể: + Khả năng được hoạt động trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xác định trước. hoặc trong văn bản của nhà nước.

. thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. tinh thần. Nghĩa vụ pháp lý: .com.Sinh viên Hanh chinh – www. Những hành vi trên gắn chặt với quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. hoặc thông qua những hành vi thực hiện quyền chính trị. Là khả năng của 1 bên.Các cá nhân.. khả năng đó được nhà nước bảo vệ.Nghĩa vụ pháp lý xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao nghĩa vụ: xuất hiện nghĩa vụ thụ động. tổ chức khi tham gia vào QHPL.Đặc điểm: + Là sự bắt buộc phải có những xử sự nhất định do quy phạm pháp luật xác định trước. . nhiệm vụ pháp lý sẽ được thực hiện bằng cưỡng chế nhà nước. Khách thể QHPL: . yêu cầu bên kia có xử sự cần thiết trong khuôn khổ do quy phạm pháp luật xác định.Khách thể QHPL là cái mà QHPL đó tác động tới.hanhchinh. Khách thể QHPL là các hành vi của các công dân. + Các xử sự này nhằm thực hiện quyền chủ thể của bên kia. .Quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao quyền: là những loại biện pháp thuộc khả năng xử sự của bản thân chủ thể được nhà nước bảo vệ.. tổ chức tham gia vào những QHPL nhằm thỏa mãn những nhu cầu kinh tế.Nghĩa vụ pháp lý trong QHPL là cách xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mà một bên phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền chủ thể của bên kia.Quyền chủ thể xuất hiện trên cơ sở quy phạm trao nghĩa vụ: quyền năng. IV. . . 78 . quyền bầu cử. tức bên có nghĩa vụ phải kìm chế mình không thực hiện những hành vi bị ngăn cấm. + Trong trường hợp cần thiết.vn + Khả năng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết đối với bên kia để họ thực hiện nghĩa vụ trong trường hợp quyền chủ thể của mình bị bên kia vi phạm. 2. chính trị.

.hòan cảnh.. giá trị tinh thần (danh dự.Sinh viên Hanh chinh – www.Sự kiện pháp lý là những điều kiện.Không phải mọi điều kiện. điều kiện làm này sinh hậu quả pháp lý: . thời gian công tác. tình huống của đời sống thực tế được chỉ ra trong phần giả định của quy phạm pháp luật mà nhà làm luật gắn chặt sự xuất hiện.Phân loại: + Phụ thuộc vào số lượng những hoàn cảnh. mà chỉ những sự kiện có ý nghĩa pháp lý trong số đó và được nhà làm luật thừa nhận. Sự kiện pháp lý phức tạp: Ví dụ: được nhận lương hưu phải có những điều kiện như thâm niên công tác. Sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPL. hành vi bất hợp pháp là xử sự trái với yêu cầu của pháp luật. Sự kiện pháp lý đơn giản: Ví dụ: cái chết của 1 người.hoàn cảnh. quyết định. Sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPL. .com. tình huống của đời sống thực tế là sự kiện pháp lý. chấm dứt của QHPL với sự tồn tại của nó. thay đổi.hanhchinh. Hành vi: bao gồm : hành động và không hành động. . Sự kiện pháp lý: . đơn xin về hưu.. . 79 . + Phân theo dấu hiệu ý chí: . V. . nhân phẩm. . Sự kiện pháp lý làm biến đổi QHPL.Các hành vi này luôn hướng tới 1 đối tượng cụ thể như lợi ích vật chât (tài sản). Hành vi hợp pháp: là xử sự phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Các đối tượng này là khách thể của hành vi. . Sự biến: là những hiện tượng của đời sống khách quan xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con người. tự do) hoặc lợi ích chính trị (bầu cử).vn . + Căn cứ vào hậu quả sự kiện pháp lý.

Chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật trao cho theo ý chí của mình. .thi hành pháp luật. 2. trong đó nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.hanhchinh. tố cáo của công dân.Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật. khoa học pháp lý chia thành những hình thức thực hiện pháp luật sau: 1. Thi hành pháp luật: Là 1 hình thức thực hiện pháp luật. 4. Tuân thủ pháp luật: Là 1 hình thức thực hiện pháp luật.vn Câu 17: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật. 80 . Thực hiện pháp luật.tuân thủ các quy định của bộ luật đó. Trong trường hợp đặc biệt. . 3. Ví dụ: pháp luật quy định quyền khiếu nại. phục vụ trong quân đội. quá trình có mục đích làm cho những quy định của pháp luật trở thành hoạt động thực tế của các chủ thể pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www. trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành động tích cực. I.Thực hiện pháp luật là hiện tượng. Ví dụ: 1 công dân kiềm chế không thực hiện những hành vi mà Bộ luật hình sự ngăn cấm. áp dụng pháp luật: Là 1 hình thức thực hiện pháp luật. 1 thanh niên trong độ tuổi trên nhập ngũ. theo quy định của pháp luật. 1 công dân có quyền gửi đơn khiếu nại tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình bị vi phạmsử dụng pháp luật. Trong trường hợp này các chủ thể thực hiện pháp luật có sự can thiệp của nhà nước. tổ chức xã hội cũng có thể thực hiện hoạt động này. trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình (thực hiện bằng những hành vi mà pháp luật cho phép). Sử dụng pháp luật : Là 1 hình thức thực hiện pháp luật. trong đó các chủ thể pháp luật kiềm chế không thực hiện những hành vi mà pháp luật ngăn cấm.com. Ví dụ: pháp luật quy định công dân nam từ 18-27 phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đặc điểm của áp dụng pháp luật. tổ chức nhà nước chỉ phát sinh khi có quyết định tuyển dụng..Khi quan hệ pháp luật với những quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý cụ thể không thể không mặc nhiên phát sinh nếu thiếu sự can thiệp của nhà nước. Ví dụ: tranh chấp giữa những bên tham gia hợp đồng kinh tế.hanhchinh. chứng thực thế chấp. a) Sự áp dụng pháp luật xảy ra trong các trường hợp sau: . xét xử.Trong 1 số quan hệ pháp luật mà nhà nước thấy cần thiết tham gia để kiểm tra. Ví dụ: việc xác nhận di chúc. Nó vừa là hình thức thực hiện pháp luật. áp dụng pháp luật là hoạt động thực hiện pháp luật của cơ quan nhà nước. áp dụng pháp luật là hình thức luôn có sự tham gia của nhà nước. thi hành pháp luật.vn * Tuân thủ pháp luật. áp dụng pháp luật: 1. Khái niệm áp dụng pháp luật.com. 81 . Cần phải có hoạt động của cơ quan Tòa án.Khi xảy ra tranh chấp. 2.Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế do các chế tài pháp luật quy định với những chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật.vừa là cách thức cơ quan nhà nước tổ chức cho các bên chủ thể thực hiện pháp luật. Nhưng quan hệ pháp luật lao động với những quyền và nghĩa vụ lao động cụ thể giữa công dân với cơ quan. giám sát hoạt động của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật. . Ví dụ: Hiến pháp 1992 quy định mọi công dân có quyền và nghĩa vụ lao động. ra bản án và buộc chấp hành.. sử dụng pháp luật là hình thức mà mọi chủ thể đều có thể thực hiện. .Sinh viên Hanh chinh – www. quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật mà các bên đó không tự giải quyết được. hoặc nhà nước xác nhận sự tồn tại hoặc không tồn tại của 1 số sự việc. cơ quan bảo vệ pháp luật có liên quan điều tra. sự kiện thực tế. Ví dụ: 1 chủ thể pháp luật thực hiện hành vi phạm tội thì không phải ngay sau đó trách nhiệm hình sự tự động phát sinh và người vi phạm tự giác chấp hành hình phạt. hợp đồng dân sự. . II.

Trong quá trình áp dụng pháp luật. + Khi áp dụng pháp luật cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ lưỡng vụ việc.áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức quyền lực nhà nước. trình tự. thủ tục được pháp luật quy định chặt chẽ.áp dụng pháp luật là hoạt động đòi hỏi tính sáng tạo. + Pháp luật quy định rõ ràng cơ sở.áp dụng pháp luật là hoạt động điều chỉnh cá biệt .áp dụng pháp luật là hoạt động có hình thức. công cụ cần thiết để cơ quan nhà nước thực hiện chức năng của mình. quyết định áp dụng pháp luật được bảo đảm bằng cưỡng chế nhà nước. thủ tục.vn .com. 82 . ra văn bản áp dụng và tổ chức thi hành. + Hoạt động áp dụng pháp luật được tiến hành theo ý chí đơn phương của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ áp dụng pháp luật. điều kiện. pháp luật được coi là phương tiện. cụ thể đối với các quan hệ xã hội. + Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên có liên quan trong quá trình áp dụng pháp luật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có tính thủ tục đó. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành áp dụng pháp luật không phụ thuộc vào ý chí của chủ thể bị áp dụng. +Đối tượng của hoạt động áp dụng pháp luật là những quan hệ xã hội yêu cầu sự điều chỉnh cá biệt. + Chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: pháp luật quy định mỗi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 1 số hoạt động áp dụng pháp luật nhất định. bổ sung trên cơ sở những mệnh lệnh quy phạm chung. những quy phạm pháp luật nhất định được cá biệt hóa. cụ thể hóa vào đời sống xã hội. .hanhchinh. + Trong trường hợp cần thiết. + Bằng hoạt động áp dụng pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www. lựa chọn quy phạm. làm sácg tỏ cấu thành pháp lý. . . + Sự áp dụng này có tính bắt buộc đối với chủ thể bị áp dụng và chủ thể liên quan.

mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền. * Định nghĩa: áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức quyền lực nhà nước được thực hiện thông qua những cơ quan nhà nước có thẩm quyền. nhà chức trách. . 3. nó luôn hướng các cá nhân. quyết định. Đặc điểm: . 4. tổ chức cụ thể.hanhchinh.Có tính chất cá biệt. Không phù hợp với thực tế thì sẽ không thực hiện được hoặc thực hiện kém hiệu quả. . nhằm cá biệt hóa những quy phạm pháp luật vào các trường hợp cụ thể đối với các cá nhân. ai mang nghĩa vụ pháp lý bằng con đường cá biệt hóa phần quy định của quy phạm pháp luật. * VBADPL là văn bản pháp lý cá biệt. tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành và được đảm bảo băng biện pháp cưỡng chế nhà nước. cưỡng chế nhà nước đối với các cá nhân.Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Văn bản bảo vệ pháp luật: là văn bản chứa đựng những biện pháp trừng phạt. Phải phù hợp với luật và quy phạm pháp luật cụ thể nếu không sẽ bị đình chỉ.com...Phải hợp pháp và phù hợp với thực tế. tổ chức cụ thể trong những trương hợp cụ thể. nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành trên cơ sở quy phạm pháp luật nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ pháp lý cụ thể mang tính tích 83 .VBADPL là 1 yếu tố của sự kiện pháp lý phức tạp. tổ chức vi phạm pháp luật. hủy bỏ. .Có những hình thức pháp lý nhất định: như bản án.Sinh viên Hanh chinh – www. Hình thức thể hiện của hoạt động áp dụng pháp luật là văn bản áp dụng pháp luật. nhà chức trách hoặc các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền. Căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ của VBADPL: chia thành 2 loại: .Văn bản xác định quyền và nghĩa vụ pháp lý theo hướng tích cực: là loại văn bản trong đó xác định cụ thể ai mang quyền chủ thể. . .vn + Trong trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ cần vận dụng 1 cách sáng tạo bằng cách áp dụng pháp luật tương tự.

tư tưởng. Thực tiễn áp dụng pháp luật: ở nước ta trong điều kiện chuyển đổi cơ chế kinh tế và xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay. Nguyên nhân của xu hướng này là sự đổi mới vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. các quyền tự do dân chủ. tổ chức hoặc xác định những biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm pháp luật. Đặc điểm: 84 . III. Khái niệm và chức năng ý thức pháp luật. dân sự. tòa lao động.Sinh viên Hanh chinh – www.vn cực của các cá nhân. sự đánh giá về tính công bằng hoặc không công bằng. xuất hiện 2 xu hướng có liên hệ mật thiết với nhau: .Xu hướng thu hẹp phạm vi những quan hệ xã hội cần có sự điều chỉnh cá biệt mang tính quyền lực nhà nước. Khái niệm: ý thức pháp luật là tổng thể các học thuyết. đúng đắn hoặc không đúng đắn của pháp luật hiện hành. về tính hợp pháp hoặc không hợp pháp trong cách xử sự của con người. I. 1. . Câu 18: ý thức pháp luật.com. tổ chức.hanhchinh.Xu hướng nâng cao vai trò của hoạt động áp dụng pháp luật nói chung và chất lượng của VBADPL nói riêng. 2. tòa kinh tế. Điều đó nhằm tạo ra cơ chế hữu hiệu để đảm bảo trật tự kỷ cương. hôn nhân và gia đình xuất hiện 1 loại tòa án mới như tòa hành chính. Ngoài hệ thống Tòa án truyền thống xét xử những vụ việc hình sự. tình cảm của con người thể hiện thái độ. trong hoạt động của các cơ quan . sự công bằng và tiến bộ xã hội. pháp luật trong quá khứ và pháp luật cần phải có. trong đó đặc biệt quan trọng là đề cao hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án và hiệu quả của các quyết định xét xử của nó.

Tất nhiên những yếu tố được kế thừa có thể là tiến bộ hoặc không tiến bộ. Tùy thuộc vào ý thức pháp luật tiến bộ hoặc lạc hậu mà sự tác động của nó có thể là thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của các hiện tượng trên.ý thức pháp luật là hiện tượng mang tính giai cấp: + Thế giới quan pháp lý của 1 giai cấp nhất định được quy định bởi địa vị pháp lý của giai cấp đó trong xã hội.hanhchinh. song nó cũng kế thừa những yếu tố nhất định thuộc ý thức pháp luật của thời đại trước. Thể hiện: + Nó thường lạc hậu hơn tồn tại xã hội. nơi mà các thói quen truyền thống đóng vai trò to lớn. 85 .com. Những tàn dư của quá khứ được giữ lại đặc biệt ngoan cố trong lĩnh vực tâm lý pháp luật. với ý thức chính trị. bị trị.Với tính cách là 1 hình thái ý thức xã hội. nhiều tư tưởng pháp luật. Ví dụ: những biểu hiện tâm lý của pháp luật phong kiến như sự thờ ơ. đạo đức. + ý thức pháp luật phản ánh tồn tại xã hội của 1 thời đại nào đó. Nếu là tư tưởng pháp luật của giai cấp cầm quyền thì nó sẽ có cơ hội thuận lợi thể hiện thành pháp luật và tạo ra những tiến bộ trong đời sống xã hội. + Trong những điều kiện nhất định.vn . + Mỗi quốc gia chỉ có 1 hệ thống pháp luật nhưng tồn tại 1 số hệ thống ý thức pháp luật: có ý thức pháp luật của giai cấp thống trị. đặc biệt là tư tưởng pháp luật khoa học có thể vượt lên trên sự phát triển tồn tại xã hội. với các yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng pháp lý như nhà nước và pháp luật. phủ nhận đối với pháp luật vẫn phổ biến trong xã hội ta. + ý thức pháp luật tác động trở lại đối với tồn tại xã hội.Sinh viên Hanh chinh – www. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục pháp luật là phải biết phát huy mặt tích cực trong những biểu hiện của tính độc lập tương đối của ý thức pháp luật và hạn chế tới mức thấp nhất những mặt tiêu cực của biểu hiện đó. Thực tế đã chứng minh: tồn tại xã hội cũ mất đi nhưng ý thức nói chung trong đó có ý thức pháp luật do nó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng trong 1 thời gian dài. của các tầng lớp trung gian. . ý thức pháp luật chịu sự quy định của tồn tại xã hội nhưng có tính độc lập tương đối.

do đó ý thức pháp luật mang tính thống nhất cao. Những vấn đề lý luận và xây dựng pháp luật. quan niệm. . nông dân và các tầng lớp lao động khác trong xã hội có lợi ích thống nhất với nhau về cơ bản. + Trong xã hội ta.Hệ tư tưởng pháp luật là tổng những tư tưởng. mối quan hệ quyền và nghĩa vụ.hanhchinh. thái độ. II.ý thức pháp luật có chức năng nhận thức. ý thức pháp luật của giai cấp thống trị mới được phản ánh vào trong pháp luật.Chức năng nhận thức: Để hình thành các quan điểm. tư tưởng của các giai cấp.tức nhận thức các quá trình kinh tếxã hội. 86 .. Cơ cấu ý thức pháp luật: 1.vn + Về nguyên tắc. nội dung chia thành: + Hệ tư tưởng + Tâm lý pháp luật . Chức năng của ý thức xã hội: . sự bình đẳng của các thành viên. phải phân tích hiện thực khách quan và nhận thức được hiện thực đó. .Chức năng mô hình hóa pháp lý: Kết quả của quá trình nhận thức là sự hình thành nên các mô hình hành vi nhất định mà ý thức pháp luật đánh giá là các mô hình cần thiết và tất yếu để các quan hệ xã hội phát triển có kết quả. giữa giai cấp công nhân . tình cảm đối với pháp luật và các hiện tượng pháp lý. lòng tin về các quy phạm pháp luật hiện hành và cần ban hành.Tâm lý pháp luật: được hình thành 1 cách tự phát dưới dạng tâm trạng. Nó phản ánh sự thống nhất về chính trị. xúc cảm. Căn cứ vào tính chất. quan điểm và học thuyết pháp luật.Chức năng điều chỉnh: ý thức pháp luật hướng cho hành vi của con người phù hợp với yêu cầu của hệ thống pháp luật hiện hành.Thể hiện chức năng điều chỉnh của pháp luật. thuộc hệ tư tưởng pháp luật. pháp chế trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước. .giá trị xã hội và chức năng của pháp luật. các giá trị đạo đức đã được thể chế hóa hoặc sẽ được thể chế hóa.Sinh viên Hanh chinh – www.com. hoặc làm cho hành vi của con người trở nên sai lệch với các yêu cầu đó.. 2. ý thức pháp luật của giai cấp bị trị mâu thuẫn với ý thức pháp luật của giai cấp thống trị trong xã hội. tầng lớp trong xã hội ta.

ý thức pháp luật mang tính lý luận: Tồn tại dưới dạng học thuyết.com. Tâm lý pháp luật gắn bó chặt chẽ với truyền thống. tình cảm pháp luật của cá nhân phụ thuộc vào đạo đức và trinh độ tư tưởng pháp luật. + YTPL nhóm. 2. quan điểm về pháp luật.So sánh tư tưởng pháp lý và tâm lý pháp lý là bộ phận bền vững hơn. thái độ. vai trò của cơ chế điều chỉnh pháp luật trong xã hội. tập quán. sự phát triển của tư tưởng pháp luật chịu sự ảnh hưởng của tâm lý pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www.YTPL xã hội: là YTPL của bội phận tiên tiến đại diện cho xã hội. . Tâm lý pháp luật cá nhân là tiền đề của những tư tưởng pháp luật mà cá nhân đó cần đạt tới. Nó hình thành chậm chạp và ít biến đổi. Căn cứ vào chủ thể mang ý thức pháp luật: chia thành: + YTPL xã hội. hệ thống pháp luật nhưng đã có những hiểu biết nhất định về quy phạm pháp luật. YTPL xã hội trê cơ sở khoa học cao. . sự tác động qua lại của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. bảo thủ hơn. Căn cứ vào mức độ và phạm vi nhận thức: chia thành: +ý thức thông thường + ý thức mang tính lý luận . có tính chất cục bộ của hiện tượng pháp luật. tình cảm pháp luật phần lớn được hình thành dưới sự tác động của giao tiếp của con người. + YTPL cá nhân . .. thói quen của con người.Tư tưởng pháp luât và tâm lý pháp luật có mối quan hệ biện chứng: Mức độ xúc cảm. ý thức pháp luật mang tính lý luận bao gồm những quan điểm về bản chất pháp luật. 1người mang ý thứcpháp luật thông thương có nghĩa anh ta chưa có những kiến thức sâu sắc mang tính lý luận. 3. chưa đi vào bản chất bên trong của hiện tượng này.ý thức thông thường phản ánh mối liên hệ bên ngoài.vn Những tâm trạng. YTPL xã hôi chứa đựng những 87 . là sự biểu hiện phản ứng của con người trước các hiện tượng pháp lý..hanhchinh. kinh nghiệm giải quyết những vụ việc pháp lý cụ thể. Ngược lại.

ở Việt Nam hiện nay.hanhchinh. Đó là những quan điểm.YTPL là tiền đề trực tiếp cho hoạt động xây dựng pháp luật. YTPL cao đảm bảo cho hoạt động soạn thảo . nhân đạo. III.YTPL là nhân tố chủ quan. . Với tính cách là bộ phận lýluận khoa học của YTPL mà ở đó phản ánh các lợi ích và nhu cầu xã hội và chuyển hóa chúng thành các chế định và quy phạm pháp luật. cần thiết phải hoàn thiện hệ tư tưởng pháp luật.pháp luật. 88 . . nhận thức. YTPL là 1 hình thái ý thức xã hội cùng với pháp luật và các hiện tượng pháp lý khác cấu thành kiến trúc thượng tầng pháplý xã hội. có ý nghĩa quyết định đối với nội dung của các VBQPPL.vn khái niệm khoa học về bản chất.. . pháp luật hiện hành phù hợp với những tư tưởng cơ bản của ý thức pháp luật tiến bộ. YTPL cao cho phép đánh giá đúng đắn tầm quan trọng pháp lý của các quan hệ xã hội. ghi nhận và phản ánh trung thành các tư tưởng dân chủ. chức năng. nhìn tòan cục. Quan hệ ý thức pháp luật.Sinh viên Hanh chinh – www. tâm trạng.com. của mỗi công dân.. công cụ bằng sự thống nhất quyền và nghĩa vụ.YTPL nhóm: là những đặc điểm của nhóm xã hội.. vai trò. quan điểm.YTPL và hoạt động xây dựng pháp luật. 1. YTPL và pháp luật là 2 hiện tượng pháp lý khác nhu nhưng có quan hệ biện chứng với nhau. tình cảm pháp lý.YTPL cá nhân: là những khái niệm. Do giống nhau về điều kiện sống và lợi ích đã tạo cho các thành viên trong nhóm có những khái niệm. Trình độ YTPL của mỗi cá nhân có sự không giống nhau. tình cảm pháp luật của 1 nhóm người nhất định trong xã hội. YTPL nhóm và cá nhân chịu ảnh hưởng to lớn của YTPL xã hội.. của pháp luật và được hình thành dưới sự tác động của khoa học pháp lý. xây dựng dự án pháp luật được tiến hành tốt. nguyên tắc. . xây dựng pháp luật điều chỉnh chúng. nhận thức. . thái độ tương đối giống nhau đối với pháp luật. Không phải ý thức pháp luật cá nhân của mọi cá nhân đều đạt tới YTPL xã hội.Xuất phát từ vai trò trên của YTPL đối với hoạt động xây dựng pháp luật.

phát 89 . cụ thể. .com.hanhchinh. mục đích. + Đối với các cá nhân. tổ chức thi hành. YTPL của các cán bộ có thẩm quyền áp dụng pháp luật càng cao thì hoạt động áp dụng pháp luật càng đúng và có hiệu quả. chấp hành pháp luật của họ càng đúng đắn. Tác động của pháp luật đối với ý thức pháp luật: . xác định rõ đặc trưng pháp lý của nó.Pháp luật chịu sự tác động của YTPL nhưng ngược lại nó cũng tác động tích cực đến việc hình thành. 2. . củng cố. YTPL và thực hiện pháp luật..Sinh viên Hanh chinh – www. làm sáng tỏ nội dung tư tưởng quy phạm pháp luật được lựa chọn. sử dụng pháp luật. + YTPL của các chủ thể càng cao thì sự tuân thủ pháp luật . nhà chức trách phải thu thập nhanh chóng. cơ quan có thẩm quyền xây dựng pháp luật. + Trong điều kiện hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh. phát triển YTPL. hành động nhận thức các yêu cầu của quy phạm pháp luật từ đó xác lập động cơ. 3. YTPL cao cho phép áp dụng pháp luật tương tự được đúng đắn.lựa chọn phản ánh xử sự xảy ra trước khi họ thực hiện hành vi pháp luật..Bản thân sự tồn tại của hệ thống pháp luật cũng tác động bằng cách này hay cách khác tới ý thức của từng thành viên trong xã hội. nhân dân lao động ngày càng tham gia rộng rãi hơn vào quá trình xây dựng pháp luật. + Các quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi của các chủ thể thông qua sự tác động vào ý thức của họ. phân tích chính xác các tình tiết của vụ việc. + Để giải quyết tốt vụ việc cá biệt. + Đòi hỏi nâng cao YTPL cho các tầng lớp nhân dân lao động vì trong quá trình phát triển và mở rộng dân chủ.Sự thực hiện pháp luật cũng tùy thuộc vào trình độ nhận thức và trạng thái tâm lý pháp luật của con người.vn + Liên quan tới sự nâng cao trình độ pháp luật nghề nghiệp của các cán bộ. nhà chức trách giải quyết tốt các vụ việc pháp lý. Lựa chọn quy phạm pháp luật thích ứng để giải quyết vụ việc. + YTPL nghề nghiệp cho phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ra quyết định áp dụng pháp luật hợp pháp và hợp lý. .YTPL có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động áp dụng pháp luật. đòi hỏi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thói quen sản xuất nhỏ. Hệ thống pháp luật càng hoàn chỉnh thì càng tạo điều kiện cho việc nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân.Không có pháp luật với tính cách là tổng thể các phạm trù. mà cội rễ của nó chính là văn hóa làng xã đã ăn sâu và là đặc trưng truyền thống của người Việt. nguyên tắc pháp lý tiên tiến của YTPL xã hội. . nhân đạo. cơ quan bảo vệ pháp luật nhân danh nhà nước thực hiện công lý. Hiện nay.com. . IV. tuyên truyền.vn triển và nâng cao YTPL của họ.Nhiều nhà nghiên cứu sử học khi nghiên cứu về truyền thống pháp luật ở Việt Nam đã từng nhận xét" Nước ta đã chịu hàng ngàn năm Bắc thuộc. phát triển các quan niệm. . . Thực tiễn: . không bị đồng hóa. nhưng chúng ta không mất đi cái bản sắc. trong 1 thời gian dài người Việt có thói quen chống lại luật pháp. giải thích pháp luật và cần sử dụng nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân". hạn chế về nhận thức. không tuân thủ pháp luật của nước đô hộ mà coi trọng những quy định của làng xã mà nay gọi là hương ước nhiều hơn". các nguyên tắc công bằng. Với căn cứ đó các nhà sử học đã khẳng định rằng.hanhchinh. Họat động của chúng tác động trực tiếp. mà tất cả các yếu tố hợp thành của kiến trúc thượng tầng pháp lý đều tác động tích cực tới sự hình thành và phát triển YTPL trong toàn bộ hoạt động này. tập tục lạc hậu vẫn còn vì vậy việc giáo dục nâng cao YTPL còn gặp rất nhiều khó khăn. tình cảm pháp luật đúng đắn. nâng cao YTPL của các cá nhân lên ngang tầm với YTPL tiên tiến trong xã hội. đặc biệt là Tòa án trong hoạt động áp dụng pháp luật là rất quan trọng. ở nhiều 90 .Trong pháp luật phản ánh những tư tưởng.Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ VI nhấn mạnh:" Coi trọng công tác giáo dục. Dựa trên cơ sở pháp chế. Khi đó pháp luật đóng vai trò như là phương tiện truyền bá YTPL xã hội tới YTPL cá nhân. tích cực đến việc hình thành.Sinh viên Hanh chinh – www. bất di bất dịch của những quyền và nghĩa vụ và tự do. khẳng định trong ý thức công dân tính tất yếu. quan điểm. vai trò của cơ quan bảo vệ pháp luật.Trên thực tế nước ta đi lên CNXH từ 1 điểm xuất phát thấp. những tồn tại và tàn tích.

hoặc xử lý không đúng pháp luật. tổ chức cho nhân dân tham gia một cách mạnh mẽ vào công tác này. dễ áp dụng trên thực tế. tuyên truyền. Sự lãnh đạo của Đảng phải đảm bảo thường xuyên. Văn bản pháp luật phải dễ truy cập.vn vùng dân tộc thiều số. tạo điều kiện cho nhân dân tham gia một cách đông đảo vào việc soạn thảo.com. có phẩm chất chính trị và phong cách làm việc tốt để bố trí vào các cơ quan làm công tác pháp luật. nhiều văn bản của ta còn khó cập nhật dẫn đến tình trạng trong 1 bộ phận người dân không hiểu luật.Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ pháp lý có đủ năng lực. nhiều vùng không biết đến pháp luật.Phải kết hợp giáo dục pháp luật vơi giáp dục đạo đức. . đóng góp ý kiến về các dự án pháp luật để qua đó nâng cao YTPL của người dân. dễ hiểu.Mở rộng dân chủ công khai.. Ngôn ngữ của pháp luật phải phổ thông. cần tìm hiểu những giá trị của luật tục để đưa ra sự điều chỉnh về mặt pháp luật cho phù hợp. . . dẫn đến hiện tượng vi phạm pháp luật.hanhchinh. thảo luận. thiếu thống nhất. nhiều văn bản pháp luật ra đời nhưng không đi vào cuộc sống. .phổ biến pháp luật. Thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật còn lạc hậu cả về thể thức ban hành và nội dung ban hành. văn hóa nâng cao trình độ chung của nhân dân.Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật.Trở lại với vấn đề thực tiễn hiện nay. . kết hợp với dư luận quần chúng. dùng sức mạnh pháp chế XHCN.. trình độ. . * Phương hướng hoàn thiện: . Mặt khác. chúng ta thấy để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống bên cạnh việc giáo dục.Đẩy mạnh sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục. nâng cao ý thức pháp luật. Văn bản thiếu minh bạch. nhiều văn bản chồng chéo. kết hợp giải quyết tốt mối quan hệ về tính hợp lý và tính hợp pháp để pháp luật có được tính khả thi. đầy đủ và toàn diện.Sinh viên Hanh chinh – www. thờ ơ trước pháp luật. đi vào cuộc sống. 91 .Đó là chưa kể đến qua đợt tổng rà sóat các văn bản quy phạm pháp luật vừa qua đã phát hiện nhiều sai phạm. đấu tranh chống những hành vi vi phạm pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh pháp luật là phạm vi các quan hệ xã hội được pháp luật nói chung điều chỉnh.vn Câu 19: Cơ chế điều chỉnh của pháp luật. 92 .Đặc điểm: + Là 1 những loại hình của điều chỉnh pháp luật. văn bản áp dụng pháp luật. II.hanhchinh. những hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý) để điều chỉnh các quan hệ xã hội. sử dụng 1 loạt các phương tiện pháp lý đặc thù ( quy phạm pháp luật. tác động đến các quan hệ xã hội theo hướng nhất định. 2. . + Là sự điều chỉnh được thực hiện thông qua 1 hệ thống các phương tiện pháp lý cơ bản. . phạm vi điều chỉnh của 1 văn bản pháp luật là các vấn đề được đặt ra và giải quyết trong văn bản đó. Phạm vi điều chỉnh pháp luật: . quan hệ pháp luật. Khái niệm điều chỉnh pháp luật: .Phạm vi điều chỉnh của 1 văn bản pháp luật là các quan hệ xã hội được các văn bản đó điều chỉnh. .Sinh viên Hanh chinh – www. đặc thù.Cơ chế điều chỉnh pháp luật là khái niệm phức tạp: + Dưới góc độ chức năng: là hệ thống các phương tiện pháp lý tác động đến các quan hệ xã hội thông qua chủ thể. tính tổ chức và tính hiệu quả. Cơ chế điều chỉnh pháp luật: .Điều chỉnh pháp luật được hiểu là việc nhà nước dựa vào pháp luật.Khái niệm "cơ chế điều chỉnh pháp luật" có ý nghĩa lớn về mặt phương pháp luận. . Điều chỉnh pháp luật: 1. Nói cách khác. Nó giúp cho người nghiên cứu tiếp cận pháp luật từ quan điểm hệ thống. I. + Là điều chỉnh có tính định hướng.Xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật là xác định ranh giới của việc sử dụng pháp luật vào việc điều chỉnh các quan hệ xã hội.com.

Đây chính là sự mô hình hóa các hành vi xử sự trong quan hệ xã hội.com. + Yếu tố 3: là các quan hệ pháp luật. . nhằm đảm bảo đưa các yêu cầu của quy phạm pháp luật vào cuộc sống. + Giai đoạn 4: là giai đoạn thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý. tức cơ chế tác động của các quy phạm xã hội lên các quan hệ xã hội nhằm tạo ra 1 trật tự xã hội phù hợp với lợi ích cộng đồng xã hội. cụ thể. Chính các quy phạm pháp luật buộc các chủ thể phải hành động phù hợp với lợi ích của sự phát triển xã hội mà khuôn mẫu của hành động đó do chính quy phạm đưa ra. Cơ chế điều chỉnh pháp luật bắt đầu"hoạt động" bằng sự kiện đề ra các quy phạm pháp luật.Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật: +Yếu tố 1: ý thức cơ sở của cơ chế điều chỉnh pháp luật là quy phạm pháp luật. hoặc bảo đảm sự xuất hiện các quan hệ pháp luật hoặc bảo đảm sự thực hiện quyền và nghĩa vụ. + Giai đoạn 2: là giai đoạn áp dụng pháp luật.hanhchinh. Các chủ thể bằng hành vi của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý trong thực tiễn đời sống. +Góc độ xã hội: nằm trong cơ chế xã hội. Trên cơ sở quy phạm pháp luật và các quyết định áp dụng pháp luật được ban hành theo sáng kiến 93 .Sinh viên Hanh chinh – www.vn + Góc độ tâm lý: là sự tác động đến ý chí của con người nhằm tạo ra cách xử sự thích hợp (với quy phạm pháp luật) ở chủ thể. Đây là giai đoạn cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các quy phạm pháp luật để ban hành các quyết định áp dụng pháp luật. . tổ chức).Cơ chế điều chỉnh pháp luật là 1 quá trình thực hiện sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội: 4 giai đoạn: + Giai đoạn 1: là giai đoạn định ra các quy phạm pháp luật. + Giai đoạn 3: là giai đoạn xuất hiện các quan hệ pháp luật mà nội dung của nó là xuất hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể (cá nhân . ( có trường hợp không có giai đoạn này). + Yếu tố 2: là các quyết định áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có tính cá biệt.

điều kiện của đời sống thực tế quy định trong phần giả định của quy phạm pháp luật.hanhchinh. Sự xuất hiện. Ví dụ: chủ thể tuân thủ đúng những quy tắc hành vi chứa đựng trong pháp luật: làm việc phải làm. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của quan hệ xã hội được quy phạm pháp luật điều chỉnh. Trong nhiều trường hợp quy phạm pháp luật không thể tự thân đi vào cuộc sống nếu không có hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền. Nếu cơ chế điều chỉnh pháp luật có yếu tố quyết định áp dụng pháp luật: cơ chế điều chỉnh pháp luật phức tạp. Cũng có trường hợp quy phạm pháp luật được thực hiện 1 cách trực tiếp bởi các chủ thể mà không cần trải qua giai đoạn áp dụng pháp luật. 94 . + Yếu tố 4: là các hành vi thực tế của các chủ thể quan hệ pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.Sinh viên Hanh chinh – www.vn hoặc trên cơ sở xuất hiện các sự pháp lý khác. Và cuối cùng thông qua hành vi thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể mà quy phạm pháp luật được thực hiện trong cuộc sống. trong trường hợp này ta có cơ chế điều chỉnh pháp luật đơn giản. Các quy phạm pháp luật và các quyết định áp dụng pháp luật được ban hành kéo theo sự xuất hiện của quan hệ pháp luật. Như vậy. trên cơ sở pháp lý của cơ chế điều chỉnh pháp luật là quy phạm pháp luật. Quan hệ pháp luật với nội dung là quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý của các bên tham gia chính là phương tiện để thực hiện quy phạm pháp luật. Chính các quy phạm pháp luât tạo nên mô hình. khuôn mẫu cho hành vi của các chủ thể( cá nhân. thay đổi. tổ chức. chấm dứt quan hệ pháp luật gắn liền với sự kiện pháp lý tức là những hoàn cảnh. cơ quan).com. các quan hệ pháp luật phát sinh với nội dung là các quyền và nghĩa chủ thể. không làm việc bị cấm.

Sinh viên Hanh chinh – www.com.hanhchinh.vn 95 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->