LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

A. Xosé Fernández Ferreiro. Xerais A cabeza de Medusa. Xerais A sombra descalza. Xerais Noite de voraces sombras. Galaxia Os dous de sempre.LIBROS LECTURA 4º E. Xosé Fernández Ferreiro. Marilar Aleixandre. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. An Alfaya. Xerais .S. Rosa Aneiros. Xerais Poetízate.O. Xerais Os últimos fuxidos. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón. 1ª AVALIACIÓN A esmorga. Xerais Corredores de sombra.Castelao. Xerais O lapis do carpinteiro. Agustín Fernández Paz. Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. Xosé Neira Vilas. Daniel R. Galaxia (teatro) Os outros feirantes. Cada un deles computará 0. Xerais Resistencia. Manuel Núñez Singala. Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. Galaxia Xente no rodicio. Marilar Aleixandre. Galaxia Os vellos non deben de namorarse. Eduardo Blanco Amor. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza. A. Xavier Alcalá. Teresa Calo Fontán. Agustín Fernández Paz. Manuel Rivas. Xosé Fernández Ferreiro.Castelao.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Daniel R. Xerais (poesía) Á lus do candil. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. Ánxel Fole. Galaxia Longa noite de pedra. Xerais Tempo de centeo. Xerais Marta ante o espello. Celso Emilio Ferreiro. Fran Alonso. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias. Álvaro Cunqueiro.

Vocabulario. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Manuel Lourenzo González. Xerais Moda galega. Xosé Miranda. Martín e J. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Galaxia O diario vermello de Flanagan. Teresa Moure. O que debedes expresar é o que vos pareceu. Galaxia Nun lugar chamado guerra. 3. Xerais Made in Galiza. Edicións Positivas Un millón de vacas. Avaliarase mediante unha proba escrita. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores. John Boyne. Opinión persoal. Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. María Reimóndez. a tradución do termo ao castelán. Sérgio Klein. Localización dun fragmento do libro e resumo. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. Ademais disto. Xerais Poderosa 2. Manuel Rivas.A cova das vacas mortas. Gemma Lienas. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Ribera. por suposto. Narrativa K O diario vermello de Carlota. . Xerais Poderosa 3. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. Galaxia A praia dos afogados. é decir. Sérgio Klein. Galaxia Non volvas. Suso de Toro. A. Xerais Todo a cen. Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. contar brevemente o que sucede antes e despois del. Jaureguizar. Non serven os sinónimos nin. Domingo Villar. Sérgio Klein. Xerais Ollos de auga. Xerais A casa dos Lucarios. Jaureguizar. Xerais Irmán do vento. non de xeito xenérico. Sechu Sende. se vos gustou ou non. Galaxia Poderosa. pero sempre de xeito argumentado. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. Domingo Villar. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. Xerais Morning Star. Jordi Sierra i Fabra. 2.

II. • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. se o cambirariades. se é moi comercial. extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias. pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. cancións. forma…) • Películas. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. explicando por que. LECTURA VOLUNTARIA . lengua. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado. autoría. Cada un deles computará 0. tema.Se non sabedes que comentar.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. narradores. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura. época. se vos sorprendeu. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura. indicando as razóns.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful