LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

An Alfaya.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Xerais Os últimos fuxidos. 1ª AVALIACIÓN A esmorga.O. Celso Emilio Ferreiro. Xerais . Xerais Poetízate. Xerais A sombra descalza. Teresa Calo Fontán.S. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. Daniel R. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Xerais (poesía) Á lus do candil. Xerais Resistencia. Xerais Corredores de sombra. Xosé Neira Vilas. Eduardo Blanco Amor. Xosé Fernández Ferreiro. Cada un deles computará 0. Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. Daniel R. Manuel Núñez Singala.Castelao. Xerais A cabeza de Medusa. Xavier Alcalá. Xerais Noite de voraces sombras. Rosa Aneiros. Xosé Fernández Ferreiro. Xerais O lapis do carpinteiro. Marilar Aleixandre. Manuel Rivas. A. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza. Fran Alonso. Xerais Tempo de centeo. Galaxia Xente no rodicio.Castelao. A. Galaxia (teatro) Os outros feirantes. Galaxia Os dous de sempre. Xerais Marta ante o espello. Agustín Fernández Paz. Galaxia Longa noite de pedra. Xosé Fernández Ferreiro. Álvaro Cunqueiro. Marilar Aleixandre. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias. Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. Ánxel Fole.LIBROS LECTURA 4º E. Galaxia Os vellos non deben de namorarse. Agustín Fernández Paz.

Xerais Morning Star. Localización dun fragmento do libro e resumo. Domingo Villar. Domingo Villar. Gemma Lienas. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Jaureguizar. Teresa Moure. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores. Jaureguizar. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Galaxia Non volvas. é decir. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. Avaliarase mediante unha proba escrita. O que debedes expresar é o que vos pareceu. Xerais Poderosa 3. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. a tradución do termo ao castelán. pero sempre de xeito argumentado. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Jordi Sierra i Fabra. Vocabulario. . Xosé Miranda. Opinión persoal. Sérgio Klein. Sérgio Klein. Galaxia O diario vermello de Flanagan. Suso de Toro. Galaxia Nun lugar chamado guerra. por suposto. Xerais Todo a cen. Ribera. Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. Xerais Made in Galiza. María Reimóndez. Manuel Lourenzo González. Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. se vos gustou ou non. Sérgio Klein. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. non de xeito xenérico. Xerais Moda galega. Xerais A casa dos Lucarios. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. Galaxia A praia dos afogados. Xerais Poderosa 2. Sechu Sende. contar brevemente o que sucede antes e despois del. Xerais Ollos de auga. Edicións Positivas Un millón de vacas. 3. Galaxia Poderosa. Xerais Irmán do vento. Narrativa K O diario vermello de Carlota. A. Martín e J. John Boyne. Non serven os sinónimos nin.A cova das vacas mortas. Ademais disto. Manuel Rivas. 2.

Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. forma…) • Películas. pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. Cada un deles computará 0. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura. II. extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias. • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. época. indicando as razóns. narradores. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. LECTURA VOLUNTARIA . tema. se vos sorprendeu. lengua. se o cambirariades. • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). cancións. autoría. se é moi comercial.Se non sabedes que comentar. • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura. explicando por que.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful