LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

Xerais O lapis do carpinteiro. Celso Emilio Ferreiro. Xosé Fernández Ferreiro. Eduardo Blanco Amor. Xerais (poesía) Á lus do candil. Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo.Castelao.LIBROS LECTURA 4º E. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza. Manuel Núñez Singala. Daniel R. Xosé Neira Vilas. Manuel Rivas. Agustín Fernández Paz. A.S. Xerais Tempo de centeo. Xerais Noite de voraces sombras. Galaxia Os dous de sempre. Xerais A sombra descalza. Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. Xerais A cabeza de Medusa. A. Ánxel Fole. Marilar Aleixandre. Teresa Calo Fontán. Fran Alonso. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón. Xerais Resistencia. Galaxia Os vellos non deben de namorarse.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Xerais Corredores de sombra. Rosa Aneiros. Xerais Os últimos fuxidos.Castelao. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. 1ª AVALIACIÓN A esmorga. Daniel R. Xerais . Xerais Marta ante o espello.O. Galaxia (teatro) Os outros feirantes. Xosé Fernández Ferreiro. Cada un deles computará 0. An Alfaya. Galaxia Xente no rodicio. Xosé Fernández Ferreiro. Xerais Poetízate. Xavier Alcalá. Marilar Aleixandre. Galaxia Longa noite de pedra. Álvaro Cunqueiro. Agustín Fernández Paz.

por suposto. Xerais Todo a cen. Localización dun fragmento do libro e resumo. Manuel Lourenzo González. Xerais Moda galega. Jordi Sierra i Fabra. Non serven os sinónimos nin. pero sempre de xeito argumentado. Sérgio Klein. 2. Suso de Toro. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Sérgio Klein. . Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. A. Galaxia O diario vermello de Flanagan. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. non de xeito xenérico. Sechu Sende. 3. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. Sérgio Klein. Jaureguizar. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. O que debedes expresar é o que vos pareceu. John Boyne. Galaxia A praia dos afogados. Galaxia Nun lugar chamado guerra. se vos gustou ou non. Domingo Villar. Opinión persoal. Galaxia Poderosa. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores.A cova das vacas mortas. Edicións Positivas Un millón de vacas. é decir. Ribera. Avaliarase mediante unha proba escrita. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Xerais A casa dos Lucarios. Galaxia Non volvas. Teresa Moure. Xerais Poderosa 2. a tradución do termo ao castelán. Vocabulario. Jaureguizar. Martín e J. Ademais disto. María Reimóndez. Xerais Morning Star. Xosé Miranda. contar brevemente o que sucede antes e despois del. Xerais Poderosa 3. Xerais Irmán do vento. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. Manuel Rivas. Gemma Lienas. Domingo Villar. Narrativa K O diario vermello de Carlota. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. Xerais Made in Galiza. Xerais Ollos de auga.

autoría. lengua. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. época.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). II. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura. se é moi comercial. • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado. explicando por que. tema. pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. forma…) • Películas. narradores. se o cambirariades. extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura.Se non sabedes que comentar. • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0. cancións. LECTURA VOLUNTARIA . se vos sorprendeu. • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. indicando as razóns.