LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

Cada un deles computará 0. Celso Emilio Ferreiro.Castelao. Xerais Resistencia. Xavier Alcalá. 1ª AVALIACIÓN A esmorga. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias. Álvaro Cunqueiro. Xerais . Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. Eduardo Blanco Amor. Galaxia Os vellos non deben de namorarse. Xerais A sombra descalza. Galaxia Longa noite de pedra. Xerais Tempo de centeo.O. Agustín Fernández Paz. An Alfaya. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Xerais O lapis do carpinteiro. Manuel Núñez Singala. Xerais (poesía) Á lus do candil. Galaxia Xente no rodicio. Xerais A cabeza de Medusa. Xerais Os últimos fuxidos. Daniel R. Galaxia (teatro) Os outros feirantes. Manuel Rivas. Galaxia Os dous de sempre. Xosé Fernández Ferreiro.S.Castelao. Agustín Fernández Paz. Teresa Calo Fontán. A.LIBROS LECTURA 4º E. Marilar Aleixandre. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza. Fran Alonso. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. Xerais Corredores de sombra. Rosa Aneiros. Xosé Fernández Ferreiro. Ánxel Fole. Xerais Poetízate. Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. Marilar Aleixandre. Xosé Fernández Ferreiro. Xerais Noite de voraces sombras. A. Daniel R. Xerais Marta ante o espello. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Xosé Neira Vilas.

Xerais Poderosa 2. por suposto. Martín e J.A cova das vacas mortas. Non serven os sinónimos nin. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. non de xeito xenérico. Galaxia O diario vermello de Flanagan. é decir. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Xerais Moda galega. Galaxia Non volvas. Avaliarase mediante unha proba escrita. Galaxia Nun lugar chamado guerra. Manuel Rivas. Galaxia Poderosa. Xerais Morning Star. Manuel Lourenzo González. Teresa Moure. 3. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores. Narrativa K O diario vermello de Carlota. Sérgio Klein. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Ribera. Ademais disto. Sérgio Klein. pero sempre de xeito argumentado. O que debedes expresar é o que vos pareceu. María Reimóndez. se vos gustou ou non. Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. Xerais Ollos de auga. Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. Edicións Positivas Un millón de vacas. Xerais Poderosa 3. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Jordi Sierra i Fabra. Xosé Miranda. Galaxia A praia dos afogados. Vocabulario. Xerais A casa dos Lucarios. Xerais Made in Galiza. contar brevemente o que sucede antes e despois del. . Xerais Irmán do vento. Opinión persoal. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. 2. Sechu Sende. Domingo Villar. A. Localización dun fragmento do libro e resumo. Suso de Toro. Jaureguizar. Sérgio Klein. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. a tradución do termo ao castelán. Xerais Todo a cen. Domingo Villar. Gemma Lienas. John Boyne. Jaureguizar.

se o cambirariades. se é moi comercial. tema. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. explicando por que. cancións.Se non sabedes que comentar. época. II. forma…) • Películas. • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. se vos sorprendeu. narradores. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias. • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado. Cada un deles computará 0. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. lengua. indicando as razóns. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura. LECTURA VOLUNTARIA . autoría.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful