LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón. Xerais O lapis do carpinteiro. Xerais A cabeza de Medusa. Daniel R. Xerais Os últimos fuxidos. 1ª AVALIACIÓN A esmorga. Galaxia Xente no rodicio. Daniel R. Celso Emilio Ferreiro. Eduardo Blanco Amor. Marilar Aleixandre.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Xerais Resistencia. Xerais A sombra descalza. Manuel Núñez Singala.Castelao. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias. Xerais . Galaxia Longa noite de pedra. Xerais Marta ante o espello. A. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Xosé Fernández Ferreiro. Rosa Aneiros. Galaxia (teatro) Os outros feirantes.Castelao.O.LIBROS LECTURA 4º E. Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. Xerais (poesía) Á lus do candil. Ánxel Fole. Álvaro Cunqueiro. An Alfaya. A. Galaxia Os vellos non deben de namorarse. Teresa Calo Fontán.S. Xerais Poetízate. Cada un deles computará 0. Manuel Rivas. Xosé Neira Vilas. Agustín Fernández Paz. Xavier Alcalá. Xerais Corredores de sombra. Xosé Fernández Ferreiro. Fran Alonso. Xosé Fernández Ferreiro. Galaxia Os dous de sempre. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. Marilar Aleixandre. Xerais Noite de voraces sombras. Xerais Tempo de centeo. Agustín Fernández Paz. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza.

Ribera. 3. Martín e J. pero sempre de xeito argumentado. por suposto. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. Non serven os sinónimos nin. Xerais Poderosa 3. Edicións Positivas Un millón de vacas. Galaxia A praia dos afogados. a tradución do termo ao castelán. contar brevemente o que sucede antes e despois del. Xerais Todo a cen. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Xerais Ollos de auga. Ademais disto.A cova das vacas mortas. non de xeito xenérico. Jaureguizar. é decir. O que debedes expresar é o que vos pareceu. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Teresa Moure. Galaxia Poderosa. Sérgio Klein. Xerais Irmán do vento. Xerais Morning Star. Galaxia Nun lugar chamado guerra. Suso de Toro. Domingo Villar. John Boyne. Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. A. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. Sechu Sende. Xerais Made in Galiza. Xosé Miranda. Narrativa K O diario vermello de Carlota. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores. Xerais Moda galega. Avaliarase mediante unha proba escrita. Gemma Lienas. Galaxia O diario vermello de Flanagan. Vocabulario. Sérgio Klein. Opinión persoal. Jaureguizar. Sérgio Klein. Manuel Lourenzo González. Xerais A casa dos Lucarios. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. Manuel Rivas. Galaxia Non volvas. . Jordi Sierra i Fabra. 2. Xerais Poderosa 2. María Reimóndez. Localización dun fragmento do libro e resumo. se vos gustou ou non. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. Domingo Villar.

pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. se é moi comercial. autoría. lengua. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. narradores. II. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura. se o cambirariades.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado. época.Se non sabedes que comentar. se vos sorprendeu. indicando as razóns. LECTURA VOLUNTARIA . • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. forma…) • Películas. • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. explicando por que. tema. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura. Cada un deles computará 0. cancións. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful