LIBROS LECTURA 2º E.S.O.

1º AVALIACIÓN O diario violeta de Carlota, Gemma Lienas, Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN ENTRE OS SEGUINTES O centro do labirinto, Agustín Fernández Paz, Xerais Asústate Merche, Fina Casalderrey, Xerais O tesouro das ánimas, Conchi Regueiro, Baía Ed. 3ª AVALIACIÓN O achado do castro, Manuel Núñez Singala, Ed. do Castro LECTURA VOLUNTARIA
Ademais das lecturas obrigatorias, poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Cada un deles computará 0,2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. A banda sen futuro, Marilar Aleixandre, Xerais O ceo dos afogados, Francisco Castro, Xerais Maldito DNI, Pepe Carballude, Xerais Cartas de inverno, Agustín Fernández Paz, Xerais Aire negro, Agustín Fernández Paz, Xerais Dragall I, a herdanza do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Dragall II, a metamorfose do dragón, Elena Gallego Abad, Xerais Vaiche boa, Paul Jennings As mans do medo, Xosé Miranda, Xerais Piratas do Miño, Xosé Miranda, Xerais Anagnórise, Mª Victoria Moreno, Galaxia Mecanoscrito da segunda orixe, Manuel de Pedrolo, Galaxia Bala perdida, Manuel Rivas, Conta Saldada, Suso de Toro, Xerais Cómplice, Anke de Vries, SM

Xerais Marta ante o espello. Xavier Alcalá. Xosé Neira Vilas. Daniel R. Xerais O lapis do carpinteiro. Daniel R. A. Galaxia Os dous de sempre. Xerais Os últimos fuxidos. Fran Alonso. Xerais Corredores de sombra. Xosé Fernández Ferreiro. Xosé Fernández Ferreiro.LIBROS LECTURA 4º E. Xerais A sombra descalza. Xerais Noite de voraces sombras. Xerais Resistencia. Galaxia Os vellos non deben de namorarse. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. Xerais (poesía) Á lus do candil. Cada un deles computará 0. Galaxia Longa noite de pedra. Marilar Aleixandre. Teresa Calo Fontán. Xerais . Xerais 3ª AVALIACIÓN A comedia bífida. CLÁSICOS GALEGOS A nosa cinza.Castelao.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). Xosé Fernández Ferreiro. Galaxia (teatro) Os outros feirantes. Marilar Aleixandre. Ánxel Fole. Celso Emilio Ferreiro. A. Álvaro Cunqueiro.S.Castelao. Agustín Fernández Paz. Galaxia Xente no rodicio. Eduardo Blanco Amor. Galaxia LECTURA VOLUNTARIA Ademais das lecturas obrigatorias.O. Galaxia AUTORES/AS GALEGOS Rúa Carbón. Manuel Núñez Singala. Xerais Poetízate. Agustín Fernández Paz. Xerais Tempo de centeo. An Alfaya. Manuel Rivas. Rosa Aneiros. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. Xerais A cabeza de Medusa. Galaxia 2ª AVALIACIÓN ESCOLLER UN LIBRO ENTRE OS SEGUINTES TÍTULOS Agosto do 36. 1ª AVALIACIÓN A esmorga.

Avaliarase mediante unha proba escrita. O que debedes expresar é o que vos pareceu.A cova das vacas mortas. Suso de Toro. María Reimóndez. teredes que resumir nun espazo determinado o conxunto da obra. Manuel Rivas. é decir. Xerais Todo a cen. Espérase unha opinión acorde coa vosa formación como lectores. Seleccionarase un fragmento significativo da obra e deberedes situalo no argumento. Sérgio Klein. A. Teresa Moure. Opinión persoal. Xerais Ollos de auga. Sérgio Klein. pero sempre de xeito argumentado. Jaureguizar. LECTURA OBRIGATORIA En cada avaliación será obligatoria a lectura dun libro. Subliñaranse tres palabras no texto correspondente e deberedes explicar o seu significado no contexto en que se atopan. Xerais Made in Galiza. Galaxia O diario vermello de Flanagan. Jordi Sierra i Fabra. por suposto. ESTRUTURA DA PROBA DE LECTURA A proba de lectura terá unha duración de 50 minutos e constará de 3 preguntas: 1. Xerais A casa dos Lucarios. Domingo Villar. Sechu Sende. Martín e J. Puntuarase de 0 a 10 puntos e computará un 10% da cualificación global da avaliación. Manuel Lourenzo González. Non se procura a opinión dun especialista en literatura. Xerais Poderosa 2. Localización dun fragmento do libro e resumo. Gemma Lienas. Polo tanto fuxide de expresións como “é un libro excelente” / “é un libro malo” ou similares. Ribera. Sérgio Klein. Galaxia TRADUCIÓN O neno do pixama de raias. Edicións Positivas Un millón de vacas. Galaxia Nun lugar chamado guerra. non de xeito xenérico. John Boyne. Xerais Morning Star. Domingo Villar. 3. . Xerais AVALIACIÓN DAS LECTURAS I. se vos gustou ou non. Galaxia Non volvas. Galaxia Poderosa. Xerais Moda galega. Xerais Poderosa 3. Xosé Miranda. Vocabulario. Narrativa K O diario vermello de Carlota. Galaxia A praia dos afogados. 2. a tradución do termo ao castelán. Non serven os sinónimos nin. Ademais disto. contar brevemente o que sucede antes e despois del. Jaureguizar. Xerais Irmán do vento.

extensión…) • Recomendariades a súa lectura? Por que? Ademais das lecturas obrigatorias. se o cambirariades. Cada un deles computará 0. pódenvos servir de guía os seguintes aspectos: • Que partes / aspectos vos resultaron máis atractivos e cales menos. Para constatar a súa lectura deberedes superar un control oral ou escrito que se realizará en horas de recreo. cancións. tema. forma…) • Películas.Se non sabedes que comentar. lengua. II. época. LECTURA VOLUNTARIA . se vos sorprendeu. indicando as razóns. obras de arte que vos pasaron pola cabeza durante ou despois da lectura. • Valoración do final: indicar se vos pareceu axeitado. • As reflexións que podedes facer para a vosa vida a partir da lectura. explicando por que.2 puntos sobre a media final do curso (sempre a partir do aprobado). • A orixinalidade / novidade do tema en relación ao que vós coñecedes e lestes. poderedes ler ata un máximo de 5 libros máis durante o curso. • O nivel de dificultade que tivo para vós a lectura (na estrutura. se é previsible de máis … • Personaxes: parecéronvos ben caracterizados? Identificástesvos con algún deles? Cal/cales vos suscitaron máis interese? Algún deles provocouvos rexeitamento? Por que? • Outros libros cos que o podedes relaciojnar ou comparar (pola temática. se é moi comercial. narradores. autoría.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful