Você está na página 1de 4

A GLOBALIZACIN

1.-Definicin A globalizacin un fenmeno econmico, social, poltico e cultural que se caracteriza pola interdependencia de todos os pases do mundo. Xorde a mediados dos anos noventa do sculo XX.

2.-Globalizacin econmica A globalizacin comezou sendo un fenmeno econmico. Vn definida por: -Concentracin do capital e formacin de grandes empresas multinacionais que dominan o mercado mundial (Coca-Cola, IBM, General Motors...) -Defensa da libre competencia, dicir, do mercado libre (sen proteccionismos) e da empresa privada. -Investimento de capital nos lugares que ofrecen oportunidades vantaxosas (man de obra barata, presin fiscal baixa, poucas esixencias para o medio natural, inexistencia de reivindicacins laborais, etc.) -Organzase arredor de tres grandes centros de poder: EE.UU., U.E. e Xapn.

3.-Consecuencias da globalizacin econmica: a desigualdade En teora, a globalizacin econmica fai posible o desenvolvemento de

actividades industriais e terciarias e a creacin de riqueza e emprego nos pases pobres e subdesenvolvidos, pero na prctica estes pases dificilmente poden competir cos pases ricos. En realidade, a globalizacin econmica unha forma de supervivencia do antigo colonialismo, xa que as empresas dos pases ricos explotan as materias primas ou mercan os produtos dos pases pobres a prezos moi baixos e a cambio vndenlles outros produtos e servizos a prezos moi elevados, obtendo os mximos beneficios. Podemos resumir as consecuencias da globalizacin econmica nos pases pobres nos seguintes puntos: -Explotacin laboral: contrtase man de obra que se lle paga un salario precario e que se lle negan dereitos laborais bsicos (xornada laboral digna, vacacins, asociacin...) -Comercio desigual: os pases en desenvolvemento non poden competir no mercado mundial, pois as sas empresas son pequenas e non poden facer fronte s grandes copaas dos pases poderosos que dispoen de moito capital, A GLOBALIZACIN aproferaquel@gmail.com 1

tecnoloxa, transportes e fabrican grandes cantidades, de maneira que poder vender mis barato. -Endebedamento: os pases pobres para medraren e poder competir necesitan contrur infraestruturas, comprar maquinaria, formar poboacin... Para dispor de capital piden emprstitos aos pases ricos ou a entidades financeiras internacionais a cambio de pagar xuros. A dbeda externa dos pases pobres vaise acumulando ata afogar a sa economa. -Crise econmica: a dependencia econmica dos pases en desenvolvemento respecto das inversins dos pases desenvolvidos provoca crises econmias posto que, por un lado, para pagar a dbeda externa preciso producir para a exportacin (o que explica a carencia de alimentos e produtos bsicos ) e, por outro, cando as vantaxosas condicins de producin desaparecen nun pas, as multinacionais retiran con rapidez os investimentos deixando poboacin nunha situacin crtica. -Destrucin do medio natural e contaminacin.

3.-Indicadores da desigualdade Para medir o grao de desenvolvemento dun pas emprganse distintos indicadores: a)Econmicos: -Produto Interior Bruto (PIB): suma do valor de todos os bens e servizos producidos pola poboacin activa dun pas no interior do seu territorio durante un ano. -PIB real ou PIB per cpita: PIB dun pas/ poboacin do pas. Serve para coecer o poder adquisitivo (capacidade de compra) dos habitantes. -Lia de Pobreza Humana (LPH): indica a cantidade de persoas que nun vas viven con menos dieiro do considerado como mnimo imprescindible. b)Demogrficos: -Esperanza de vida -Mortalidade infantil -Taxa de natalidade c)Socioculturais: -Taxa de alfabetizacin: permite coecer o acceso educacin bsica. -Consumo de caloras: indica o nivel de alimentacin da poboacin. A GLOBALIZACIN aproferaquel@gmail.com 2

-Nmero de coches por habitante -Nmero de televisins ou acceso a internet, etc. d)Indicadores mixtos (mis fiables) -ndice de Desenvolvemento Humano: Non s ten en conta o PIB e o PIB real senn tamn outros parmetros que fan referencia ao nivel de benestar como a educacin e a esperanza de vida. O IDH exprsase en valores do 0 ao 1.

4.-A globalizacin cultural A globalizacin econmica ten como consecuencia a chamada globalizacin cultural, isto , a globalizacin da forma de vida. Hoxe en da as diferenzas na forma de vida entre pases xeogrfica e historicamente moi afastados non son tan grandes. A globalizacin econmica levou a: -Homoxeneizacin das modas e dos gustos da humanidade. -A adquisicin dos mesmos produtos en todos os pases da Terra: o poder das multinacionais e influencia da publicidade permite a comercializacin dos mesmos produtos en todo o planeta: marcas de coches, de roupa, de calzado deportivo, etc. -O consumo do mesmo tipo de msica, mesmas pelculas, mesmas series televisivas... -Maior coecemento dos pobos e sociedades afastadas grazas s redes de informacin e telecomunicacin.

5.-A resposta fronte a globalizacin: os movementos antiglobalizacin Algns grupos de persoas, por motivos moi diferentes, rexeitan a globalizacin econmica e cultural pola desigualdade que xenera. Consideran que a libre competencia e a iniciativa da empresa privada non axudan a crear mis riqueza para todos e un mundo mis xusto, senn que amplan as diferenzas entre pases desenvolvidos e non desenvolvidos. A globalizacin depredadora co planeta e con quen o habita, concentra o poder nas multinacionais, que poen ao seu servizo os Estados, leva precariedade, non crea condicins de vida dignas, etc. Moitas desas persoas organzanse nos chamados Movementos Antiglobalizacin agrupados no FORO SOCIAL MUNDIAL cuxo lema Outro mundo posibel. Xurdiu en Brasil no ano 2001 e dende entn organiza anualmente un encontro en distintos pases non desenvolvidos. A GLOBALIZACIN aproferaquel@gmail.com 3

Os movementos antiglobalizacin defenden que, para superar as consecuencias negativas da globalizacin, os poderes polticos deben: -Condonar a dbeda externa dos pases pobres. Anda que non devolvan os cartos emprestados, xa pagaron de sobra durante o perodo colonial. -Dedicar o 0,7% do PIB dos pases ricos a axudas para o desenvolvemento dos pobres. -Establecer un comercio xusto para que os produtores dos pases mis necesitados reciban un prezo axeitado polos seus produtos -Eliminar as barreiras proteccionistas que existen nos pases ricos e que dificultan a entrada dos produtos agrcolas dos campesios pobres. -Supeditar as multinacionais ao control poltico e democrtico dos cidadns. -Reformar ou suprimir institucins financeiras internacionais coma o FMI, o Banco Mundial, etc.

Pola sa banda, os movementos antiglobalizacin pretenden que a sociedade civil : -Tome conciencia das desigualdades derivadas da globalizacin, solidarcese con elas e acte en consecuencia. -Presione aos seus respectivos gobernos para que anule a dbeda externa, dedique o 0,7% do PIB ao desenvolvemento, etc.

A GLOBALIZACIN

aproferaquel@gmail.com 4