Você está na página 1de 2

AA8A1uL ulCLS1lv LA ASA8l

AA8A1uL ulCLS1lv LA
ASA8l

8uzele lnloculLe prln cloc
Llmba are forma cloculul
nu au dlnLl
Lsofagul prezlnLa o dllaLaLle
volumlnoasa numlLa gusarol
rezervor Lemporar de hrana
Au doua sLomacurlsLomacul glandular
sl sLomacul muscular(plpoLa)
8ecLul ulLlmul segmenL al lnLesLlnulul gros
se deschlde ln cloaca
orumbelul nu are vezlca blllara