Você está na página 1de 1
‫اعرماربامیہج ۔، گنپاجب(اپاتسکن)‬ ‫میلعت: امیاکم(یلیہاکجل)‬ ‫ہشیپ: میلعت‬ ‫ااسفونںاکومجمہع: ولخمق‬ ‫اشعئدشہ: ۱۹۹۶وگرارشلبپالوہرج ۔‬ ‫ربمم: رارٹئزڈلگاپاتسکن‬