Você está na página 1de 1

PANITIA EKONOMI SMK ROMPIN 2011

ANALISIS SWOT
KEKUATAN (STRENGTHS S)
1. Ramai guru berpengalaman, berdedikasi dan komited 2. Ada guru pemeriksa dan penggubal kertas soalan percubaan 3. Sekolah satu sesi 4. Sumber kewangan mencukupi 5. Ada seminar dan teknik menjawab soalan

KELEMAHAN (WEAKNESSES W)
1. Pencapaian pelajar belum mencapai 100% lulus 2. Pelajar belum menguasai topik semasa Di tingkatan sebelumnya 3. Pelajar tidak bersedia semasa P&P 4. Pelajar kurang bermotivasi 5. Masih terdapat pelajar yang melanggar disiplin dan ponteng kelas/sekolah 6. Segelintir pelajar ketinggalan waktu P&P kerana terlibat dalam aktiviti Kokurikulum 7. Pelajar tidak dapat menunjukkan cara penyelesaian yang baik soalan jenis kajian kes 8. P&p belum mencapai tahap yang berkesan

PELUANG (OPPORTUNITIES O)
1. Perhubungan dan sokongan yang baik dari pentadbir dan sekolah 2. Sokongan yang baik dari pihak PIBG 3. Kerjasama dari pakar-pakar luar (Pemeriksa kertas, guru pakar / cemerlang dan golongan profesional) 4. Perhubungan dan kerjasama yang baik antara semua pihak

ANCAMAN (THREATS T)
1. Pengaruh dan anasir negatif dari luar 2. Jarak tempat tinggal pelajar luar asrama jauh (sukar mendapat kemudahan pengangkutan / waktu pengangkutan terhad 3. Ibu bapa terdiri dari golongan berpendapatan rendah dan sederhana (sukar mendapat sumbangan kewangan)