Você está na página 1de 1

Amerika obeana zemlja?

ovjeanstvo jo od biblijskih vremena trai obeanu zemlju. Mojsije i njegov narod obeanom zemljom smatrali su Kanaan. Prola su stoljea, smijenile su se generacije, ali u ljudima je jedno ostalo isto: elja za savrenom zemljom, zemljom bez netolerancije, nasilja i problema, zemljom koja doputa vlastite stavove, miljenja i izbore. Ta je elja nadjaala vrijeme, razne katastrofe, ratove i bolesti. to je nekad bio Kanaan, posljednjih su nekoliko stotina godina Sjedinjene Amerike Drave. Zasluuje li SAD takav epitet, i postoji li uope obeana zemlja? Meu prvima koji su se u potrazi za obeanom zemljom doselili na prostor dananjih Sjedinjenih Amerikih Drava bili su tzv. puritanci, engleski protestanti, u 16. i 17. stoljeu. Neslagavi se s radom i odlukama tamonje protestantske crkve za koju su smatrali da je pod utjecajem politike i pojedinaca, odluili su drugdje pronai svoje mjesto pod Suncem. Nakon njih dolazi do vala naseljavanja drugih europskih naroda, Iraca, kota, Talijana, te naroda iz istone i jugo-istone Europe. Svim narodima razlozi migracija bili su jednaki ili barem slini. Glad, bolesti, politiko neslaganje, manjak slobode i vlastitih izbora, nemogunost zaposlenja samo su neki od razloga. Novostvorena zemlja na drugom kraju svijeta u kratkom je vremenu postala utoite i rjeenje problema mnogih ljudi. Migracije u Ameriku prisutne su i danas u velikom broju, te su se proirile na itav svijet. ivot na novom prostoru mnogima je ostvario snove. Bez ikakvih sankcija i osuivanja mogli su u slobodi njegovati svoje obiaje, izraziti svoja miljenja, iriti svoju vjeru. Gladni su postali siti, bolesni su postali zdravi, siromani su postali bogati. No, s vremenom rasne, vjerske, nacionalne i druge razliitosti dole su do izraaja. Kao najvei problem istie se rasizam. Crnci su i danas podreeni bijeloj rasi. Na viim i vanijim poloajima nalaze se bijelci. Predrasude o crncima kao kriminalcima i dalje su aktualne. Udio zaposlenih ena nii je od udjela zaposlenih mukaraca. Novac je kao i u drugim dravama pokreta svega. Tko posjeduje novac ima vlast i mo do kojih dolazi preko malih ljudi. Proces zvan melting pot, stapanje svih vjera, kultura i naroda u jedan jedinstveni narod, ipak nije uspio nadvladati razliitosti meu ljudima i uiniti ih meusobno jednakima. Moje je miljenje da SAD nije jedina obeana zemlja, ve da takvih na svijetu trenutano ima 204. Svaka je zemlja na svijetu obeana zemlja, a na stanovnicima pojedinih zemalja je da je svojim idejama, trudom, radom uistinu i uine obeanom. ime Mrai