Você está na página 1de 1

ANGGARAN BELANJAWAN PENDIDIKAN ISLAM 2012

1)

BUKU RUJUKAN PELAJAR PENDIDIKAN ISLAM SPM -

Tingkatan.4 dan 5 Nexus Edisi Khas Sasbadi 40 x 27.90


RM 1,116

2)

BUKU RUJUKAN PELAJAR PENDIDIKAN ISLAM SPM -

Tingkatan 1,2 dan 3 Nexus Edisi Khas Sasbadi 30 x 22.90


RM 687.00

3)

BAHAN EDARAN NOTA RINGKAS PENDIDIKAN ISLAM - Tingkatan 1,2,3,4 dan 5 SPM - Info Didik - RM 1,500.00

JUMLAH ANGGARAN BELANJAWAN P.ISLAM 2012

- RM 3,303.00