STRUKTUR ASAL PENDIDIKAN PEMULIHAN YANG DIGUNA PAKAI MULAI JANUARI 2009 KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104

PKP3105 PKU3106 PKP3107 PKP3108 PKU310 9 PKP3110 PKU311 1 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

STRUKTUR TERKINI – MULAI AMBILAN 2009 KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 ***PKP31 07 ***PKP31 08 *PKU3109 PKP3110 PKP3111 *PKU3112 PKU3113 *PKP3114 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam Pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 8 6 8 6

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Matematik Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan PKP3115 Penyelidikan Tindakan II **PKP Sistem Bahasa Melayu 3116 **PKP Seni Bahasa dan Sastera dalam Pendidikan 3117 Pemulihan **PKP Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan 3118

25 Mei 2011

*kursus yang digugurkan ** Kursus Baharu *** Kursus yang disemak semula

TIGA kursus di bawah digugurkan dan digantikan dengan kursus kontent: *PKP31 09 *PKP 3112 *PKP31 14 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Pengurusan Pemulihan dan Pentadbiran Pendidikan 3(1+2) 3(1+2) 3(3+0) 5 6 8

TIGA Kursus yang menggantikan **PKP 3116 **PKP 3118 **PKP 3117 Sistem Bahasa Melayu Asas Mengenal Nombor untuk Guru Pemulihan Seni Bahasa Pemulihan dan Sastera dalam Pendidikan 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 6 6 8

DUA kursus yang disemak semula ***PKP31 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I 07 ***PKP31 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II 08 3(2+1) 3(2+1) 4 4

25 Mei 2011