CIRCABC

Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens

SADRŽAJ
Uvod Zašto CIRCA CIRCA usluge Ključni pojmovi Kako se registrirati Kako postati član grupe CIRCABC 3.2.1.

UVOD
Web aplikacija za jednostavan i učinkovit zajednički rad autoriziranih grupa korisnika. Učinkovita i sigurna razmjena dokumenata putem Interneta. Aplikacija zasnovana na otvorenom programskom kodu. Sudjelovanjem u ISA programu, Republici Hrvatskoj omogućeno korištenje alata CIRCA. CIRCA implementirana na domeni e-hrvatska.hr Dostupna svim tijelima državne uprave.

ZAŠTO CIRCA
Besplatno članstvo Jednostavno upravljanje i razmjena dokumenata Razmjena mišljenja s drugim članovima interesne skupine Uska suradnja s ljudima koji rade na sličnim/istim projektima Jedinstveno korisničko ime i lozinka koji omogućuju članstvo u više interesnih skupina Pristup interesnim skupinama u pet koraka:
Login CIRCABC Pregled kategorija Pretraga po nazivu kategorija Odabir kategorije Odabir interesne skupine

DOSTUPNE USLUGE
Knjižnica dokumenata (katalog pohranjenih dokumenata) Imenik korisnika (informacije o registriranim korisnicima) Informativne stranice (prezentacija rada interesnih skupina) “News“ grupe (forum za članove interesnih skupina) ”Meeting space” (najave događanja, planova, chat room) Kontakt usluge Elektronička pošta

KLJUČNI POJMOVI
Interesne grupe: aplikacija organizirana na principu interesnih skupina (Interest Groups) - privatni radni prostor za skupine koje surađuju na zajedničkim projektima Pristupni profil: članovima se dodjeljuju različite uloge/role (predsjedavajući, suradnik, tajnik) CIRCA Leader: korisnik zadužen za održavanje ažurnosti pojedinih grupa "Ono što vidite je ono čemu imate pristup" - korisničko sučelje automatski prilagođeno korisnicima (vidljiv samo onaj sadržaj kojem je dozvoljen pristup)

KORISNIČKO SUČELJE
Upisom adrese https://circa.e-hrvatska.hr/irc/ u preglednik, otvara se pristupna stranica:

KAKO SE REGISTRIRATI
Za pristup aplikaciji potrebno imati pristup internetu, web preglednik (javni sadržaji), korisničko ime i zaporku (ograničeni sadržaji) Za neregistrirane korisnike potrebno je prijaviti se koristeći Sign up. Registrirani korisnici mogu pristupati grupama u koje su već učlanjeni ili prijaviti se za članstvo u grupi. Održavanje ažurnosti pojedinih grupa radi administrator i/ili korisnik sa profilom Leader. Registrirani korisnik na naslovnoj stranici ima pregled interesnih grupa kojih je član i za koje grupe se može prijaviti.

KAKO POSTATI ČLAN GRUPE
Korisnik odabire profil koji želi imati i opisuje razloge za sudjelovanje u radu odabrane interesne grupe. Klikom na Apply, prijava se prosljeđuje korisniku koji u grupi ima profil Leader. Leader odlučuje o svakoj prijavi pojedinačno. Korisnik dobiva e-mailom informaciju o prihvaćanju/odbijanju prijave. Ako je prijava prihvaćena, omogućen je rad u grupi u okviru odobrenog profila.

3.2.1.
Odnedavno moguća migracija podataka na novu verziju – CIRCABC 3.2.1. (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) CIRCABC dostupna na: https://circabc.europa.eu Open Source softver dostupan besplatno putem EUPL 1.1 (Javne licence Europske unije) Unaprijeđene funkcije stare verzije u smislu kapaciteta, sigurnosti, dostupnosti i interoperabilnosti. Dostupno besplatno za javne uprave (Administrations), privatni sektor (Business), građane (Citizens).

3.2.1. NOVE FUNKCIONALNOSTI
Distribucija i upravljanje dokumentima i dosjeima u bilo kojem formatu, na bilo kojem jeziku i uz mogućnost kontrole verzija Jednostavno upravljanje dokumentima i korisnicima putem interaktivnih obrazaca Prilagođena navigacija sadržajima unutar pojedine grupe Brži i jednostavniji pristup najčešće korištenim radnjama Mogućnost prilagodbe veličine stranice (pregledniji sadržaji) Brže i jednostavnije pozivanje u interesnu skupinu Aktivno moderiranje sadržaja i dr.

Hvala na pažnji!

Više informacija na: http://circa.europa.eu/ https://circa.e-hrvatska.hr/irc/ https://circabc.europa.eu/ http://circabc.forge.osor.eu