Você está na página 1de 30

Modun Hng dn Kim ton Din n i thoi Nui c Tra-Ba sa (PAD) Do Din n i thoi Nui c Tra-Ba sa xy dng Phm

vi p dng: C Tra, C Ba sa
Mo un PAD PAD Hp phn Nguyn tc Tiu ch S th t 1 1 . D liu/tiu chun th hin s tun th D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin tip theo Xy dng v vn hnh trang tri tun theo khung lut php ca chnh quyn Trung ng v a phng quy Cc quy nh ca trung ng v a phng Ch s Tiu chun a. Giy chng nhn s dng t hoc hp ng thu hoc (i vi nui c lng, b) giy php cho thy ch h c cp quyn xy dng trang tri ni quy nh v c sn xut theo hn ngch sn lng quy nh. b. Ti liu chng minh s dng t hp php c. Cc giy ng k, ng kim (nu p dng) d. Giy cho php s dng v x nc a. Giy chng nhn s dng t hoc hp ng thu hoc (i vi nui c lng, b) giy php cho thy ch h c cp quyn xy dng trang tri ni quy nh v c sn xut theo hn ngch sn lng quy nh. b. Ti liu chng minh s dng t hp php c. Cc giy ng k, ng kim (nu p dng) d. Giy cho php s dng v x nc

PAD

Ch s/tiu chun

1 .

. 1

Xut trnh tt c cc giy php, giy ng k c lin quan m chnh quyn Trung ng v a phng yu cu.

PAD

Ch s/tiu chun

1 .

. 2

Xut trnh cc ti liu chng minh s tun th cc lut thu c lin quan.

a. Ha n tr tin thu s dng t, nu c b. Ha n tr tin thu s dng nc, nu c c.Ha n np thu doanh thu t bn c, nu c, hoc ha n ti chnh theo quy nh ca php lut Ch p dng cho nui c ao a. Xc nhn/bo co ca phng th nghim t tiu chun ISO17025 chng minh cn b ca h thu mu ti im x thi b.Kt qu phn tch nc ca phng th nghim t tiu chun ISO17025 c. Cc ti liu php l c lin quan chng minh s tun th Hoc d. Xc nhn ca chnh quyn a phng c thm quyn v c nng lc phn tch cht lng nc cng nhn s tun th Ghi ch: Ch kim tra cc thng s cht lng nc c cp trong nhng tiu chun ny. Kim tra c tin hnh t nht 1 ln/nm.

a. Ha n tr tin thu s dng t, nu c b. Ha n tr tin thu s dng nc, nu c c.Ha n np thu doanh thu t bn c, nu c, hoc ha n ti chnh theo quy nh ca php lut Ch p dng cho nui c ao a. Xc nhn/bo co ca phng th nghim t tiu chun ISO17025 chng minh cn b ca h thu mu ti im x thi b.Kt qu phn tch nc ca phng th nghim t tiu chun ISO17025 c. Cc ti liu php l c lin quan chng minh s tun th Hoc d. Xc nhn ca chnh quyn a phng c thm quyn v c nng lc phn tch cht lng nc cng nhn s tun th Ghi ch: Ch kim tra cc thng s cht lng nc c cp trong nhng tiu chun ny. Kim tra c tin hnh t nht 1 ln/nm.

PAD

Ch s/tiu chun

1 .

. 3

Xut trnh cc ti liu chng minh s tun th cc quy nh v x thi nc (bo gm c nc thi) c lin quan.

1 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin Ch p dng cho nui c ao a. Giy chng nhn s dng t hoc hp ng thu b. Ti liu chng minh s dng t ph hp (hp php) c. Giy php s dng nc, nu p dng Cho nui c lng b d. Giy php chng minh ch h c cp php xy dng trang tri ni c quy nh v c php sn xut theo hn ngch sn lng cho php

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo Ch p dng cho nui c ao a. Giy chng nhn s dng t hoc hp ng thu b. Ti liu chng minh s dng t ph hp (hp php) c. Giy php s dng nc, nu p dng Cho nui c lng b d. Giy php chng minh ch h c cp php xy dng trang tri ni c quy nh v c php sn xut theo hn ngch sn lng cho php

PAD

Ch s/tiu chun

1 .

. 4

Xut trnh cc ti liu chng minh s tun th vi cc quy nh ca chnh quyn Trung ng v a phng v s dng ti nguyn t v nc.

PAD PAD

Nguyn tc Tiu ch

2 2 . 1

CC TRANG TRI PHI C TA LC, THIT K, XY DNG V QUN L TRNH (HOC T NHT L GIM THIU) CC TC NG TIU C LN MI TRNG V NHNG NGI S DNG KHC. Tun th cc k hoch-quy hoch pht trin chnh thng Trang tri [4] ta lc cc vng pht trin nui trng thy sn c cc cp thm quyn ph duyt - K hoch/quy hoch pht trin NTTS - K hoch/quy hoch pht trin NTTS chnh thng, nu c chnh thng, nu c - Ta GPS ca trang tri (t nht 4 - Ta GPS ca trang tri (t nht 4 im) im)

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 1

PAD PAD

Ghi ch Tiu ch 2 . 2

[4]

Bao gm cc c s nui c ao v nui c lng b Chuyn i cc h sinh thi t nhin a. Xc nhn ca chnh quyn a phng chng minh t ao nui l t nng nghip hoc t nui trng thy sn 10 nm trc hoc lu hn na, hoc bn /xc nhn s dng t c tnh lch s b. Xc nhn/bo co ca ch h chng minh nm, thng xy dng ao sau khi tiu chun ca PAD c cng b a. Xc nhn ca chnh quyn a phng chng minh t ao nui l t nng nghip hoc t nui trng thy sn 10 nm trc hoc lu hn na, hoc bn /xc nhn s dng t c tnh lch s b. Xc nhn/bo co ca ch h chng minh nm, thng xy dng ao sau khi tiu chun ca PAD c cng b

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 1

i vi nui c ao [5] , bng chng [6] chng minh ch t c phn b cho mc ch sn xut nng nghip hoc nui trng thy sn 10 nm trc y c s dng pht trin ao nui mi hoc cho mc ch m rng trang tri

PAD PAD

Ghi ch Ghi ch

5 6

[5] i vi ao nui/trang tri xy dng sau khi tiu chun ca PAD c cng b [6] T cc t chc ca chnh quyn

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 2

Bng chng chng minh hng nm ch h ng gp t nht 0.50 USD/tn c sn xut cho qu khi phc mi trng v bnh n x hi [7]

(Ph thuc vo s tun th vi tt c cc tiu chun khc) a. Bin lai thanh ton (nh k su thng) a. Th cam kt ng gp cho qu t tt c cho qu vi s lng c xc nhn c cc ma v thu hoch t ngy chng nhn th. u tin

2 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin [7] S c xc nh bi Hi ng qun l nui trng thy sn (ASC). Nu qu c thnh lp v cng nhn bi ASC ti thi im kim ton th tiu chun 2.2.2 s khng phi xem xt. Ch s Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 3

Bng chng chng minh [8] t/cht thi khng c x thi vo vc nc cng cng [9]

a. Bn t cng b ca ch h bo co ni /x thi t b. Trong qu trnh tho lun vi cng ng a phng khng qu 2 bo co c lp/thnh nguyn khiu ni t c x thi (khng ng ni quy nh?)

a. Bn t cng b ca ch h bo co ni /x thi t b. Trong qu trnh tho lun vi cng ng a phng khng qu 2 bo co c lp/thnh nguyn khiu ni t c x thi (khng ng ni quy nh?)

PAD

Ghi ch

[8] p dng cho cc ao c xy dng sau khi tiu chun PAD c cng b

PAD

Ghi ch

[9] Trng hp ngoi l p dng cho vic x thi vo vc nc thuc quyn s dng ca trang tri m khng gy nh hng tiu cc ln nhng ngi s dng ti nguyn nc khc

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

Bng chng [10] chng minh khng c nh hng tiu cc ln cc loi ang b e da dit chng [11]

a. Ch h s np kt qu tm kim ti liu (v d bo ch, tp ch) v cng trnh c cng b cung cp thng tin v s phn b ca cc loi ang c nguy c b dit chng vng h ang canh tc b. Quy trnh bng vn bn m t ch h s x l cc loi ang gp nguy him nh th no m bo khng c tc ng tiu cc. c. Xc nhn ca chnh quyn a phng m bo ch h hoc ngi lm thu ca ch trang tri khng gy tc ng ln loi ang gp nguy him

a. Ch h s np kt qu tm kim ti liu (v d bo ch, tp ch) v cng trnh c cng b cung cp thng tin v s phn b ca cc loi ang c nguy c b dit chng vng h ang canh tc b. Quy trnh bng vn bn m t ch h s x l cc loi ang gp nguy him nh th no m bo khng c tc ng tiu cc. c. Xc nhn ca chnh quyn a phng m bo ch h hoc ngi lm thu ca ch trang tri khng gy tc ng ln loi ang gp nguy him

PAD PAD PAD

Ghi ch Ghi ch Tiu ch 2 . 3

[10] Ch h s np kt qu tm kim ti liu (v d bo ch, tp ch) v cng trnh c cng b. Bo 10 co/xc nhn ca cng ng v cc t chc a phng cng s c tp hp. 11 [11] Theo quy nh ca IUCN v cc c quan c thm quyn ca quc gia S kt ni, lu thng gia cc a im

3 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a.Bng chng khng r rng i vi kim ton vin. "Trang tri" bao gm bt c c s no do ch h xy dng nn b. Xc nhn ca cng ng a phng cng nhn rng vic i li ca h khng b nh hng

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Bng chng khng r rng i vi kim ton vin. "Trang tri" bao gm bt c c s no do ch h xy dng nn b. Xc nhn ca cng ng a phng cng nhn rng vic i li ca h khng b nh hng

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 1

Trang tri khng gy cn tr giao thng, s di chuyn ca cc loi ng vt thy sinh hoc cc dng thy lu

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

2
i vi nui c lng. Chiu rng ti thiu ca vc nc trong trng hp khng c lng c (xem s 1, ph lc C)

50%

a. S do ch trang tri cung cp minh ha v khong cch b. kim ton vin xc nhn s tun th theo quy nh thng qua quan st trc tip

a. S do ch trang tri cung cp minh ha v khong cch b. kim ton vin xc nhn s tun th theo quy nh thng qua quan st trc tip

PAD

Ghi ch

[15] Thy vc: bt c ao, h, sng, sui, knh, rch hoc cc hnh thc vc nc khc, s hu cng cng 15 hoc s hu t nhn, bao gm c b v bao. a. S do ch trang tri cung cp minh Nh hn 20% ha v khong cch rng ca thy vc b. kim ton vin xc nhn s tun th theo quy nh thng qua quan st trc tip 2, ch khi rng a. S do ch trang tri cung cp minh ca dng sng cn ha v khong cch t nht bng chiu b. kim ton vin xc nhn s tun th di ca 2 b c tnh theo quy nh thng qua quan st trc t trang tri t c tip a. Bn ghi chp cc ln ly nc. b. xc nhn ca chnh quyn a phng hoc c quan c lp c uy tn cho bit nh mc phn b nc cho trang tri (xem ghi ch 17) c. kt qu tnh ton ly nc chng minh s tun th a. S do ch trang tri cung cp minh ha v khong cch b. kim ton vin xc nhn s tun th theo quy nh thng qua quan st trc tip a. S do ch trang tri cung cp minh ha v khong cch b. kim ton vin xc nhn s tun th theo quy nh thng qua quan st trc tip a. Bn ghi chp cc ln ly nc. b. xc nhn ca chnh quyn a phng hoc c quan c lp c uy tn cho bit nh mc phn b nc cho trang tri (xem ghi ch 17) c. kt qu tnh ton ly nc chng minh s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

i vi nui c b. rng ti a mt trang tri c th chim ch khi rng/mc nc ca thy vc mc cc tiu (xem s 2, ph lc C) i vi nui c b. S lng ti a ca cc b lin k (xem s 3, ph lc C) S dng nc

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

PAD

Tiu ch

2 .

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 1

Trang tri tun th vi ngng phn b nc do chnh quyn a phng hoc mt c quan c lp c uy tn quy nh [17]

4 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin [16] Hp l cho c nc b mt v nc ngm. Nc b mt c nh ngha l "nc t cc ngun t 16 mt t hoc t cc sng, sui, h, t ngp nc hoc i dng". Nc ngm l "nc di mt t cung cp cho cc ding nc v con sui" Ch s Tiu chun [17] C quan c lp c uy tn c th l mt t chc ca chnh ph, mt vin nghin cu hoc mt t chc khng lin kt cht ch vi ngnh nui trng thy sn, nhng xy dng cc thng s s dng nc cho vng, hoc chu trch nhim v phn b ngun nc. Uy tn ca t chc c chng minh bi ch trang 17 tri bng cch trng by cc bi bo c bnh duyt hoc cc bo co v phn b nc. Cc ti liu c xy dng cho cc ngnh khc cng c chp nhn. Cn trng by bng chng t nht hot ng t 3 nm tr ln.

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo

PAD

Ch s/tiu chun

2 .

. 2

Dnh cho nui c ao. T l ti a tng lng nc c bm ht [18] (khng phi tiu th) trn 1 tn c c sn xut (tnh ton theo lng nc c bm ht theo cng thc ph lc D)

5,000 m3/tn c c sn xut

a. ghi chp v cc ln ly nc. t nht l 1 v cho t nht 20% tng s ao nui b. Bin lai chng minh lng c thu hoch c. bo co k ca ch h chng minh kt qu tnh ton lng nc bm ht chng minh s tun th

a. ghi chp v cc ln ly nc. t nht l 1 v cho t nht 20% tng s ao nui b. Bin lai chng minh lng c thu hoch c. bo co k ca ch h chng minh kt qu tnh ton lng nc bm ht chng minh s tun th

PAD PAD

Ghi ch Nguyn tc 3

18

[18] Lng nc c bm bt t thy vc nc v cung cp vo trang tri. Bao gm c nc ngm v nc b mt. GIM THIU TC NG TIU CC CA NUI C TRA-BA SA CC TI NGUYN T V NC

5 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un PAD

Hp phn Tiu ch

S th t 3 . 1

Ch s Hiu sut s dng ngun dinh dng

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. i vi 6 thng qua. i vi mi loi thc n s dng, xc nhn t hng sn xut thc n cng b thnh phn pht pho tng s da trn kt qu phn tch ca phng th nghim t tiu chun ISO17025. i vi thc n t ch, kt qu phn tch t phng th nghim t tiu chun ISO17025 b. Ghi chp v thc n c s dng v lng s dng cho 1 v sn xut ca t nht 20% tng s ao ca trang tri c. Bin lai chng minh lng c thu hoch trong 1 v cho t nht 20% tng s ao ca trang tri d. Bo co c ch k ca ch trang tri bo co cc php tnh ton v s tun th

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo

PAD

Ch s/tiu chun

. 1

A. Lng pht pho tng s (TP) ti av[19] b sung trong thc n/ 1 tn c c sn xut.

20 kg/tn

a. i vi mi loi thc n s dng, xc nhn t hng sn xut thc n cng b thnh phn pht pho tng s da trn kt qu phn tch ca phng th nghim t tiu chun ISO17025. i vi thc n t ch, kt qu phn tch t phng th nghim t tiu chun ISO17025 b. Ghi chp v thc n c s dng c. Bin lai chng minh lng c thu hoch trong 1 v d. Bo co c ch k ca ch trang tri bo co cc php tnh ton v s tun th

PAD

Ghi ch

19

[19] Pht pho tng s bao gm tt c cc dng pht pho tm thy trong mu (theo tiu ch ca V kh tng thy vn, chnh ph Australia) a. i vi mi loi thc n s dng, xc nhn t hng sn xut thc n cng b thnh phn pht pho tng s da trn kt qu phn tch ca phng th nghim t tiu chun ISO17025. i vi thc n t ch, kt qu phn tch t phng th nghim t tiu chun ISO17025 b. Ghi chp v thc n c s dng c. Bin lai chng minh lng c thu hoch trong 1 v d. Bo co c ch k ca ch trang tri bo co cc php tnh ton v s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ghi ch

a i vi 6 thng qua. i vi mi loi thc n s dng, xc nhn t hng sn xut thc n cng b thnh phn pht pho tng s da trn kt qu phn tch ca phng th nghim t tiu chun ISO17025. i vi thc n t ch, kt qu i vi nui c lng, b. Lng ni t tng phn tch t phng th nghim t tiu 2 s ti a (TN) [20] b sung vo thc n 70 kg/tn chun ISO17025 [21] trn 1 tn c c sn xut. b. Ghi chp v thc n c s dng v lng s dng cho 1 v sn xut ca t nht 20% tng s ao ca trang tri c. Bin lai chng minh lng c thu hoch trong 1 v cho t nht 20% tng s ao ca trang tri [20] Ni t tng s bao gm cc dng ni t tm thy trong mu, bao gm ni t rt, ni t rt, ni t dng a m 20 ni c v cc dng ni t trong hp cht hu c ( theo V kh tng thy vn, chnh ph c) Thc n cp ti tt c cc loi thc n hoc cc hng mc thc n bt k t ngun no hay chng c sn xut nh th no, v p dng cho tt c cc trang tri mun mua giy chng nhn. Cc trang tri 21 p ng cc tiu chun cn phi chng minh s tun th, bt k ngun thc n ca h l t ch hay thc n t nh my ch bin. Xem nguyn tc 5 c thng tin chi tit.
[21]

PAD

Ghi ch

6 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu trong ao ly su 50% nc ao. Nc ao c ly t nht 6 gi sau khi ly nc vo. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng cho php khng vt ngng tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu trong ao ly su 50% nc ao. Nc ao c ly t nht 6 gi sau khi ly nc vo. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng cho php khng vt ngng tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

i vi nui c ao, lng pht pho tng s x thi trn 1 tn c c sn xut (xem phng php phn tch v c lng pht pho tng s ph lc D)

7.2 kg/tn

PAD

Ch s/tiu chun

i vi nui c ao, lng Ni t tng s x thi trn 1 tn c c sn xut (xem phng php phn tch v c lng Ni t tng s ph lc D)

27.5kg/tn

a.Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu trong ao ly su 50% nc ao. Nc ao c ly t nht 6 gi sau khi ly nc vo. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng cho php khng vt ngng tiu chun

a. Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu trong ao ly su 50% mc nc ao. Nc ao c ly t nht 6 gi sau khi ly nc vo. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng cho php khng vt ngng tiu chun

PAD

Criteria

3 .

o cht lng nc cc vc nc nhn x thi

7 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Lng xy ha tan mc o.3 mt thp hn b mt nc 1 gi trc khi mt tri mc (nhit v mui ghi chp ti thi im o xy ha tan). b. Lng xy ha tan mc o.3 mt thp hn b mt nc 2 gi trc khi mt tri mc (nhit v mui ghi chp ti thi Thay i tnh theo phn trm lng xy im o xy ha tan). ha tan (DO) [22] ca vc nc nhn x c. Kt qu o lng vo cc bui ti ca thi [23] trong mi tng quan vi lng ch trang tri trong 6 thng qua DO mc bo ha i vi mc nhit d. V tr (thu mu) l vc nc t nhin v mui c th ca vc nc. Trng u tin nhn x thi cn theo thc t . 1 <=65% hp ngoi l p dng cho ao x thi nc nhng khng vt qu 200m tnh im c Ni t v Pht pho tng s thp hn x thi. lng ni t v pht pho tng s ca e. Bo co c ch k ca ch trang tri th ngun nc ly vo (xem phng php hin cc tnh ton v dao ng xy ha o lng DO ph lc D). tan trung bnh nm t hn 65%. f. Kim ton vin kim tra kt qu. Cn phi kim tra li xc nhn s tun th ti thi im kim ton. g. Tt c cc thit b c iu chnh vi tn s v theo phng php do nh sn xut khuyn co. Nhit , mui v kim c iu chnh trong ln iu chnh [22]DO l hm lng xy ha tan trong nc, c o bng mg/l hoc theo phn trm bo ha, nng 22 bo ha l lng xy cc i c th ha tan trong nc theo l thuyt ti 1 cao v nhit cho (biology-online.org) Ch s Tiu chun 23 [23] Thy vc nhn x thi l vc nc t nhin u tin nhn nc x t trang tri v khng thuc s hu ca trang tri

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Lng xy ha tan mc o.3 mt thp hn b mt nc 1 gi trc khi mt tri mc (nhit v mui ghi chp ti thi im o xy ha tan). b. Lng xy ha tan mc o.3 mt thp hn b mt nc 2 gi trc khi mt tri mc (nhit v mui ghi chp ti thi im o xy ha tan). c. Kt qu o lng vo cc bui ti ca ch trang tri trong 6 thng qua d. V tr (thu mu) l vc nc t nhin u tin nhn x thi cn theo thc t nhng khng vt qu 200m tnh im x thi. e. Bo co c ch k ca ch trang tri th hin cc tnh ton v dao ng xy ha tan trung bnh nm t hn 65%. f. Kim ton vin kim tra kt qu. Cn phi kim tra li xc nhn s tun th ti thi im kim ton. g. Tt c cc thit b c iu chnh vi tn s v theo phng php do nh sn xut khuyn co. Nhit , mui v kim c iu chnh trong ln iu

PAD PAD PAD

Ghi ch Tiu ch Ghi ch 3 . 3

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

o cht lng cht thi ao nui v cht lng nc thi t ao nui [24] 24 [24] Tiu ch ny khng lin quan n hnh thc nui c lng, b a. Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c Lng thay i pht pho tng s ti a cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca tnh theo phn trm gia u vo v u phng th nghim c kim inh ly . 1 x ra (xem phng php tnh lng pht 100% trong na sau ca ma v sn xut. Mu pho tng s v cng thc tnh x thi c ly t nht 1 ao c la chn pht pho tng s ph lc D) ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng

a. Kt qu phn tch nc ao v nc ly vo ao ca phng th nghim c cng nhn/kim nh. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s lng

8 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 2

Lng thay i ni t tng s ti a tnh theo phn trm gia u vo [25] v u x ra [26] (xem phng php tnh lng ni t tng s v cng thc tnh x thi ni t tng s ph lc D).

70%

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Kt qu phn tch t phng th nghim c kim nh v ngun nc vo v ngun nc ra. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s tun th

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Kt qu phn tch t phng th nghim c kim nh v ngun nc vo v ngun nc ra. Mu do cn b ca phng th nghim c kim inh ly trong na sau ca ma v sn xut. Mu c ly t nht 1 ao c la chn ngu nhin. b. Bo co c ch k ca ch trang tri trnh by kt qu tnh ton v s tun

PAD

Ghi ch

25 [25] Ngun vo: Nc t knh ly vo, cng gn trang tri hoc ao nui c chng nhn cng tt

PAD

Ghi ch

26 [26] Ngun nc ra: Nc c x thi t ao nui, khng phi l nc ca vc nc nhn x thi a. Ghi chp v DO ca ch trang tri x thi nc vo mi trng t nhin (ni nhn nc, xem ghi ch 23). Phn tch tin Hm lng xy ti thiu ha tan trong hnh t nht 1 tun 1 ln. t nht 1 v sn . 3 nc x thi (xem phng php o lng 3 mg/l xut cho 20% tng s ao ca trang tri DO ph lc D) b. Kim ton vin kim tra DO khi n thm v xc nhn s tun th bng cch s dng thit b c hiu chnh X thi cht thi ao, b nui c, khng phi lng nui [27] [27] i vi nui c lng, khng c tiu chun gim st khu h sinh vt y v lng nui ch chim mt 27 phn nh sn lng sinh khi. Bi cnh ny cn c theo di v r sot nu sn lng nui c lng tng mt cch ng k. a. Ghi chp v DO ca ch trang tri x thi nc vo mi trng t nhin (ni nhn nc, xem ghi ch 23). Phn tch tin hnh t nht 1 tun 1 ln. t nht 1 v sn xut cho 20% tng s ao ca trang tri b. Kim ton vin kim tra DO khi n thm v xc nhn s tun th bng cch

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

PAD PAD

Tiu ch Ghi ch

3 .

Bng chng chng minh khng x nc thi

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 1 trc tip vo vc nc nhn x thi hoc cc h


sinh thi t nhin [28]

a. Ni cha cht thi c nh du hoc bo co chng minh quyn tip cn hp php ni cha thi (hoc l giy chng nhn s dng, hoc l chng nhn ca ch s hu) b. Nu cht thi c chuyn cho bn khc, xc nhn t bn khc (v d nng dn lm nng nghip, cng ty) v khi lng cht thi c chp nhn, thi gian thi v s dng c d tnh c. Bn m t chi tit v qun l cht thi d. Kim ton vin kim tra cho vi cng nhn vin

a. Ni cha cht thi c nh du hoc bo co chng minh quyn tip cn hp php ni cha thi (hoc l giy chng nhn s dng, hoc l chng nhn ca ch s hu) b. Nu cht thi c chuyn cho bn khc, xc nhn t bn khc (v d nng dn lm nng nghip, cng ty) v khi lng cht thi c chp nhn, thi gian thi v s dng c d tnh c. Bn m t chi tit v qun l cht thi d. Kim ton vin kim tra cho vi cng nhn vin

9 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin [28] Phc hp cng ng v mi trng ca n hot ng nh l mt n v sinh thi trong t nhin". 28 Ni mt cch n gin, n va cha cc thc th hu sinh va cha cc thc th v sinh tng tc vi nhau. Trong tiu chun ny, c h sinh thi thy sinh v h sinh thi trn cn u c xem xt. Ch s Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 2

Bng chng ni cha thi c kch c ph hp (xem cng thc tnh bi cha thi ph lc D)

Nu bi cha thi c s dng, a. Ni cha thi c kch c ph hp nh cp ph lc D. Tt c din tch/th tch cha thi lin quan n qun l cht thi u c xem xt. b. Tip cn hp php i vi ni cha thi (hoc l giy chng nhn s hu hoc l xc nhn quyn s dng ca ch s hu)

Nu bi cha thi c s dng, a. Ni cha thi c kch c ph hp nh cp ph lc D. Tt c din tch/th tch cha thi lin quan n qun l cht thi u c xem xt. b. Tip cn hp php i vi ni cha thi (hoc l giy chng nhn s hu hoc l xc nhn quyn s dng ca ch s hu)

PAD

Tiu ch

3 .

Qun l cht thi a. Khng c cht thi rn (v d ti, thng ng,...) trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin. B. K hoch qun l cht thi rn c chun b bng vn bn v c ch trang tri k a. Khng c cht thi rn (v d ti, thng ng,...) trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin. B. K hoch qun l cht thi rn c chun b bng vn bn v c ch trang tri k

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 1

Bng chng v cht thi rn t trang tri c x thi vo mi trng t nhin

Khng

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 2

Bng chng v cht thi rn c ngun gc t con ngi hoc ng vt c x thi vo mi trng t nhin

Khng

a. Khng c cht thi rn c ngun gc t con ngi hoc ng vt trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin. b. C toa lt t hoi c. Bng chng v vic chn ct phn ng vt

a. Khng c cht thi rn c ngun gc t con ngi hoc ng vt trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin. b. C toa lt t hoi c. Bng chng v vic chn ct phn ng vt

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 3

Bng chng v cht thi y t hoc cht thi ha hcc x thi vo mi trng t nhin

Khng

a. Khng c cht thi y t hoc cht thi ha hc trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin b. K hoch qun l cht thi y t/cht thi ha hc

a. Khng c cht thi y t hoc cht thi ha hc trong mi trng t nhin xung quanh trang tri hoc trang tri c th nh hng n mi trng t nhin b. K hoch qun l cht thi y t/cht thi ha hc

10 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

PAD

Ghi ch

PAD

Tiu ch

3 .

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. K hoch thi c sp cht/c cht mt cch hp l b. Cc im chn ct hoc cc im ha tng (loi tr cc im chn ct thng xuyn, v khng cho php) hoc cc Bng chng v s loi b c cht/c sp . 4 C thng/b ln men hoc xc nhn t ngi cht mt cch hp l mua hoc ngi c nh s dng. c. Nu c s dng lm thc n cho ng vt, xc nhn t chuyn vin qun lt sc khe chng minh t l cht khng phi do tc nhn truyn nhim hoc cc [30] Loi b mt cch hp l c cht bao gm: ha tng, chn ct, ln men v s dng lm phn bn hoc sn xut bt c hoc du c. Khng s dng c cht lm thc phm cho con ngi. ng thi cng chp 30 nhn c nu c bng chng thuyt phc rng t l cht khng phi do cc tc nhn truyn nhim hoc do nhim ha cht hoc thuc tr su gy ra, c c th c s dng lm thc n cho cc ng vt khc ngoi c tra, ba sa. Bng chng v nguyn nhn gy cht do cn b qun l sc khe ng vt thy sinh Tiu th nng lng Ch s Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. K hoch thi c sp cht/c cht mt cch hp l b. Cc im chn ct hoc cc im ha tng (loi tr cc im chn ct thng xuyn, v khng cho php) hoc cc thng/b ln men hoc xc nhn t ngi mua hoc ngi c nh s dng. c. Nu c s dng lm thc n cho ng vt, xc nhn t chuyn vin qun lt sc khe chng minh t l cht khng

PAD

Ch s/tiu chun

3 .

. 1

PAD PAD

Nguyn tc Tiu ch

4 4 .

Thng tin sn c vi cc bin s sau y a. Giy bin nh hoc ha n tiu th (theo nm/trang tri theo n v c nng lng v in sn sng trang tri a. Giy bin nh hoc ha n tiu th chng nhn): vo mi k 6 thng nng lng v in sn sng trang tri C - Nhin liu s dng b. Trong 1 v sn xut t nht 20% tng s b. Ghi chp s lng c cht v phng - Lng in tiu th ao ghi chp s lng c cht v phng php thi b c cht c p dng - S lng c cht i vi mi phng php thi b c cht c p dng php loi thi p p dng Gim thiu tc ng ca nui c tra, ba sa ln tnh ton vn v di truyn ca cc qun th c tra, ba sa bn a Su xut hin ca c tra, ba sa trong cc h thng x thi nc

11 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s Trang tri ta lc lu vc sng loi c nui l loi bn a hoc c kh nng t ti to ngun li [32] xc lp trc ngy 1 thng 1 nm 2005

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

. 1

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Ta GPS ca trang tri (t nht l 4 im) b. Tuyn b ca ch trang tri v loi c tra, ba sa ang nui c. Bn lu vc sng minh ha v tr ca trang tri d. Nu loi c nui l loi bn a, cung cp bng chng (c s bnh duyt, ca IUCN, FAO hoc cc t chc quc t khc) xc nhn s tun th e. Nu loi nui l loi c kh nng t ti to qun n, cung cp bng chng bi bo c s bnh duyt, bo co ca chnh ph (c quan c thm quyn) hoc cc ti liu thm kho tng ng khc v s xut hin ca cc c th cc la tui khc nhau ti cc thi gian v a im khc nhau chng minh qun n c kh nng t ti to trc ngy 1 thng 1 nm 2005 f. Nu loi nui khng c kh nng t ti to qun n v khng phi l loi bn a, nh gi s tun th theo tiu chun 4.1.3

PAD

Ghi ch

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

PAD

Ghi ch

Kh nng t ti to c nh ngha l kh nng t sinh sn t nhin. Bo co khoa hc c s bnh 32 duyt, bo co chnh thc ca chnh ph (c quan c thm quyn) hoc cc ti liu tham kho tng ng khc v s xut hin nhiu ln ca cc la tui khc nhau ti cc thi gian v a im khc nhau l nhng bng chng cn thit. n c Nu kh nng t ti to qun a. Bo co khoa hc c s bnh duyt, bo a. Bo co khoa hc c s bnh duyt, xc lp, cn bng chng chng minh co chnh thc ca chnh ph (c quan c bo co chnh thc ca chnh ph (c 2 C khng c nh hng tiu cc ln mi thm quyn) hoc cc ti liu tham kho quan c thm quyn) hoc cc ti liu trng [33] tng ng khc tham kho tng ng khc [33] Bo co khoa hc c s bnh duyt, bo co chnh thc ca chnh ph (c quan c thm quyn) hoc cc 33 ti liu tham kho tng ng khc v s xut hin nhiu ln ca cc la tui khc nhau ti cc thi gian v a im khc nhau l nhng bng chng cn thit. 3

[32]

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Ta GPS ca trang tri (t nht l 4 im) b. Tuyn b ca ch trang tri v loi c tra, ba sa ang nui c. Bn lu vc sng minh ha v tr ca trang tri d. Nu loi c nui l loi bn a, cung cp bng chng (c s bnh duyt, ca IUCN, FAO hoc cc t chc quc t khc) xc nhn s tun th e. Nu loi nui l loi c kh nng t ti to qun n, cung cp bng chng bi bo c s bnh duyt, bo co ca chnh ph (c quan c thm quyn) hoc cc ti liu thm kho tng ng khc v s xut hin ca cc c th cc la tui khc nhau ti cc thi gian v a im khc nhau chng minh qun n c kh nng t ti to trc ngy 1 thng 1 nm 2005 f. Nu loi nui khng c kh nng t ti to qun n v khng phi l loi bn a, nh gi s tun th theo tiu chun 4.1.3

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

PAD

Ghi ch

Nu loi nui khng phi l loi bn a a. Bo co khoa hc c s bnh duyt da a. Bo co khoa hc c s bnh duyt da v khng c kh nng t ti to qun C trn s liu thc a. Phn tch thun ty trn s liu thc a. Phn tch thun ty n, cn bng chng chng minh loi v l thuyt khng c chp nhn v l thuyt khng c chp nhn khng c kh nng xc lp lu vc sng [34] Cng b c s bnh duyt c c tp ch c uy tn l yu cu cn thit chng minh loi khng c kh 34 nng t xc lp qun n

12 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un PAD

Hp phn Tiu ch

S th t 4 . 2

Ch s S a dng v di truyn

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin Khng p dng cho cc trang tri tun th tiu chun 4.1.3. a. Ta GPS ca trang tri (4 im) b. Tuyn b ca ch trang tri th hin loi c ang nui c. Bn ca lu vc sng minh ha v tr ca trang tri d. i vi cc hot ng lu gi trong 6 thng trc y: xc nhn ca tri ging ngun c b m t lu vc sng v chng

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo Khng p dng cho cc trang tri tun th tiu chun 4.1.3. a. Ta GPS ca trang tri (4 im) b. Tuyn b ca ch trang tri th hin loi c ang nui c. Bn ca lu vc sng minh ha v tr ca trang tri d. i vi cc hot ng lu gi trong 6 thng trc y: xc nhn ca tri ging ngun c b m t lu vc sng v

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

. 1

Chng t [35] rng ging [36] c sn xut t qun th c tra, ba sa c kh nng sinh sn t nhin trong lu vc sng [37]

PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD

Ghi ch Ghi ch Ghi ch Tiu ch Ch s/tiu chun Tiu ch Ch s/tiu chun Tiu ch 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 3 3 4 4 5

35 36 37

[35]

Cn c bn chi tit v qun th c tra, ba sa ch r phm vi loi cng nh sinh khi ring bit

36]

Trong cc tiu chun c cp y, t "ging" c dng ch ging c tra, ba sa

Tiu chun ny p dng cho tt c cc trang tri s dng ngun ging sn xut t cc qun th bn a hoc cc qun th c to lp trc ngy 1 thng 1 nm 2005 Ngun ging a. i vi tt c cc hot ng th ging a. xc nhn ca tri ging chng minh trong sut 6 thng trc: xc nhn ca ging c sn xut t c b m c tri ging chng minh ging c sn xut tri ging lu gi t c b m c tri ging lu gi a. i vi tt c cc hot ng th ging a. bo co ca tri ging chng minh trong sut 6 thng trc: bo co ca tri ging khng thuc dng lai hoc chuyn ging chng minh ging khng thuc dng gene lai hoc chuyn gene

[37

. 1

c php s dng ngun ging nh bt t t nhin nui thng phm

Khng

Cc dng lai v dng p dng cng ngh di truyn . 1 Khng s dng ging lai hoc ging ci to bng cng ngh di truyn (chuyn gene) Cc c th trn thot Bng chng chng minh cng vo v cng thot ca cc h thng nui trng v tt c cc c s nui c trang b li v cc thit b vy c kinh c ph hp gi c trong h thng nui v ngn chn c vi bt c kch c no o Bng chng v s kim tra kp thi v thng xuyn (t nht 1 ln trong ngy); cc hot ng sa cha v khc phc c tin hnh vi li v cc thit b vy v c ghi chp trong s c nh (sn sng cho cng tc thanh tra) C

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

. 1

##################################### ####################################

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

a. Trong 1 v nui t nht 20% tng s ao ca trang tri lu gi bn ghi kim tra li v thit b vy hng ngy b. i vi 1 v nui t nht 20% tng s ao nui ca trang tri lu gi bn ghi v cc ln sa cha c. .Kim ton vin gim st 1 ln kim tra

a. Bn ghi hng ngy kt qu kim tra li v thit b vy b. Bn ghi v cc ln sa cha c.Kim ton vin gim st 1 ln kim tra

13 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

. 3

cao b chn[38] cao [39] ngn chn hin tng nc trn, cng vi s o thot ca c trong ma ma khu l lt xut hin

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. S liu chnh thng cho bit mc nc cc i trong 10 nm qua b. Xc nhn ca chnh quyn a phng bo co cao ca bao im cc thp v v tr ca im c o lng (trn s ca trang tri) c. Kim ton vin xc nhn s tun th d. Khng c bo co v s o thot ca c do l lt t thi im cp giy chng

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. S liu chnh thng cho bit mc nc cc i trong 10 nm qua b. Xc nhn ca chnh quyn a phng bo co cao ca bao im cc thp v v tr ca im c o lng (trn s ca trang tri) c. Kim ton vin xc nhn s tun th d. Khng c bo co v s o thot ca c do l lt t thi im cp giy chng

PAD PAD

Ghi ch Ghi ch

38 39

[38]

B: ng bao gi nc trong ao Xem xt mc nc cc i trong 10 nm qua(bao gm c cc trng hp c bo l) a. C th quan st thy by knh x thi hoc ngun thot nc b. lu gi bn ghi v s c o thot pht hin c c. bo co hnh ng thc hin kim tra c o thot

[39]

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

PAD PAD PAD PAD

Ghi ch Tiu ch Ch s/tiu chun Ghi ch 4 . 4 . 6 6

a. C th quan st thy by knh x thi hoc ngun thot nc b. i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao lu gi bn ghi v s c o thot 4 C pht hin c c. i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao c bo co hnh ng thc hin kim tra c o thot 40 [40] Nhng thit b ny khng lm tn thng hoc nh hng n sc khe ca c (v d, li vy) S hin din ca cc by [40] t knh x thi hoc ni thot nc bt gi c o thot, bn ghi v kt qu tm kim v cc hnh ng trin khai (sn sng cho cng tc kim tra) Duy tr bo dng ao nui . 1 41 Bng chng cho thy b ao c gi nguyn vn trong sut chu k nui[41]
[41]

a. Kim ton vin kim tra bng mt

a. Kim ton vin kim tra bng mt

Khng b nh hng cho php c o thot 1 phn hoc ton b c nui a.bn ghi v bin lai ca trang tri chng minh tt cc cc ma v th nui c bn hoc hy mt cch hp l (xem quy trnh hy b hp l nguyn tc s 3) b. bo co ca ch trang tri xc nhn ao c thi k khng hot ng di hn 3 thng

PAD

Ch s/tiu chun

4 .

PAD PAD PAD

Ghi ch Nguyn tc Tiu ch 5 5 .

a. i vi 1 v nui t nht 20% tng s ao v tt c cc ma v th sau lu gi bn ghi v bin lai ca trang tri chng Bng chng m bo khng c s phng minh tt cc cc ma v th nui c . 2 thch c ch [42] C bn hoc hy mt cch hp l (xem quy trnh hy b hp l nguyn tc s 3) b. i vi 1 v nui t nht 20% tng s ao v tt c cc ma v th sau lu bo co ca ch trang tri xc nhn ao c thi [42] Thi k ngh di ng nghi ng gia cc ma v nui c th l ch s th hin s phng thch c ch . 42 C c v bn ghi ca cc ma v trc c th c s dng kim tra thi k ngh ng nghi ng gia cc ma v. S DNG THC N V THC HNH CHO N M BO U VO THC N BN VNG V GIM THIU Tnh bn vng ca cc ngun nguyn liu ch thc n

14 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

S dng c cha nu hoc cha ch bin hoc cc sn phm t c [43] (bao gm c c tp) lm thc n nui c tra, ba sa

Khng

a. Trong 6 thng qua: bin lai mua thc n thng mi/ch bin b. Nu l thc n t ch, trong 6 thng qua, cung cp bn m t thnh phn thc n v cc bc chun b v cc bin lai t cc ln mua nguyn liu hoc bng chng chng minh s hu cc ngun c Kim ton vin khng pht hin thy bng chng no

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo
a.bin lai mua thc n thng mi/ch bin b.Nu l thc n t ch, cung cp bn m t thnh phn thc n v cc bc chun b v cc bin lai t cc ln mua nguyn liu hoc bng chng chng minh s hu cc ngun c Kim ton vin khng pht hin thy bng chng no

PAD

Ghi ch

[43] Sn phm t c c nh ngha l tt c cc dng c hoc sn phm ch xut t c (v d, c ti, c 43 ng lanh, xay, phi, bt, du, v cc sn phm ph t ch bin)

PAD

Ch s/tiu chun

S dng cc sn phm ph t ch bin c tra, ba sa [44] lm thc n hoc lm nguyn liu ch bin thc n
[44]

Khng

a. i vi thc n s dng trong 6 thng qua, cn c tuyn co/xc nhn ca nh my ch bin thc n b. Nu l thc n t ch cn chng minh khng s dng c tra, ba sa lm nguyn liu ch bin thc n

a.tuyn co/xc nhn ca nh my ch bin thc n b.Nu l thc n t ch cn chng minh khng s dng c tra, ba sa lm nguyn liu ch bin thc n

PAD

Ghi ch

Ni tng, u v xng t nh my ch bin c-d l c nui hay c nh bt t nhin l sn phm ph 44 t ch bin c. Ni chung cc sn phm ny khng c tnh thnh khi lng "sn phm c". S dng c tra, ba sa lm nguyn liu/sn phm ph ch bin thc n nui c tra, ba sa l khng chp nhn c. Sn phm c dng lm thc n khng thuc cc nhm "b e da" [45] theo sch v cc loi b e da do t chc IUCN ban hnh [46]
[45]

PAD

Ch s/tiu chun

a. Tuyn co/xc nhn ca nh my ch bin thc n trong 6 thng qua b. Nu l thc n t ch khng chp nhn dng cc loi b e da theo danh sch ca IUCN cng b lm ngun nguyn liu ch bin thc n

thc n b.Nu l thc n t ch khng chp nhn dng cc loi b e da theo danh sch ca IUCN cng b lm ngun nguyn liu ch bin thc n

PAD

Ghi ch

45

B tn thng, b e da v b e da nguy kch.

PAD

Ghi ch

PAD

Ch s/tiu chun

[46] www.iucnredlist.org s dng phin bn mi nht. Cho php tr 1 nm thch ng vi bt c tu 46 chnh mi no, do nu mt loi ng vt mi c b sung vo danh sch ca IUCN ngi nui c thi gian 1 nm p ng cc tiu chun . a.Tuyn co/xc nhn ca nh my ch bin thc a..Tuyn co/xc nhn ca nh my ch bin Sn phm c s dng lm thc n khng n trong 6 thng qua thc n trong 6 thng qua thuc cc loi c lit k trong cng 4 C b.Nu l thc n t ch khng chp nhn dng b.Nu l thc n t ch khng chp nhn dng c quc t v bun bn cc loi b e cc loi b e da theo cc ph ch CITES I, II v cc loi b e da theo cc ph ch CITES I, II v da (CITES) ph lc I, II v III [47] III III [47]

PAD

Ghi ch

47

http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml Sau 3 nm sn phm bt c v du c c chng nhn ca ISEAL sn c khu vc, a. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) sn c khu vc ca tt c cc nguyn liu thc n ch t trong vng 3 nm c. b. Bng chng chng minh cc ngun qua cung cp u c chng nhn tun th tiu chun ca mt thnh vin ISEAL (ngoi tr sn phm nui trng v sn phm thu ta) Sau 3 nm sn phm bt c v du c c chng nhn ca ISEAL sn c khu vc, a. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) ca tt c cc nguyn liu thc n ch t c. b. Bng chng chng minh cc ngun cung cp u c chng nhn tun th tiu chun ca mt thnh vin ISEAL (ngoi tr sn phm nui trng v

PAD

Ch s/tiu chun

S dng sn phm du c v bt c c chng nhn ca ISEAL

15 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

S dng sn phm du c v bt c c chng nhn ca ISEAL lm thc n

Trong thi hn 5 nm k t ngy cng b tiu chun PAD

n khi no phi p ng cc tiu chun 5.1.5 hoc 5.1.6: Phng n tm thi A: Sn phm du c hoc bt c lm thc n c ngun gc t khai thc vi im "nc mm" trung bnh PAD Ch s/tiu chun 5 . 1 7

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin Sau ngy 25 thng 2015 a. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) ca tt c cc nguyn liu thc n ch t c. b. Bng chng chng minh cc ngun cung cp u c chng nhn tun th tiu chun ca mt thnh vin ISEAL (ngoi tr sn phm nui trng v sn phm thu ta) Ch yu cu tun th khi cha tun th tiu chun 5.1.6. a. i vi thc n s dng trong 6 thng qua. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) ca tt c cc nguyn liu thc n ch t c. b i vi thc n s dng trong 6 thng qua. Cc bn sao im "nc mm" hoc cc chng ch ca IFFO chng minh s tun th

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo After 25 August 2015 a. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) ca tt c cc nguyn liu thc n ch t c. b. Bng chng chng minh cc ngun cung cp u c chng nhn tun th tiu chun ca mt thnh vin ISEAL (ngoi tr sn phm nui trng v sn phm thu ta) Ch yu cu tun th khi cha tun th tiu chun 5.1.6. a. i vi thc n s dng trong 6 thng qua. Xc nhn ca nh my sn xut thc n nu chi tit v ngun gc (quc gia, vng) ca tt c cc nguyn liu thc n ch t c. b i vi thc n s dng trong 6 thng qua. Cc bn sao im "nc mm" hoc cc chng ch ca IFFO chng minh s tun th

trung bnh 6.0 v khng c im no nh hn < 6.0 hoc im N/A trong hng mc nh gi sn lng

PAD

Tiu ch

5 .

Phng n tm thi B: Sn phm t c s dng lm thc n c ngun gc t cc c s c chng nhn tun th vi mc C 11 (ngun gc c trch nhim), 2 (truy xut ngun gc), v 3 (sn xut c trch nhim) ca t chc bt c v du c th gii (IFFO) v "chng trnh truy xut ngunl c c trch nhim phc vthc n trong trang tri Qun gc hiu qu vic s dng chng

PAD

Ch s/tiu chun

Trung bnh trng lng [50] ti a v t l chuyn ha thc n kinh t (eFCR) cho mt chu k (v) sn xut

1,68 PAD Ghi ch 50


[50]

a. Vi tt c cc ma v nui th trong 6 thng qua, bin lai/xc nhn ca tri ging nu r s lng v trng lng ging trung bnh b. i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao v tt c ma v th nui sau ca trang tri ghi chp lng thc n s dng c.i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao v tt c ma v th nui sau ca trang tri gi bin lai bn c d Php tnh ton chng minh s tun th

a. bin lai/xc nhn ca tri ging nu r s lng v trng lng ging trung bnh bghi chp lng thc n s dng c. bin lai bn c d Php tnh ton chng minh s tun th

Cn trng lng c quyt nh bi lng c sn xut cc n v khc nhau (v d ao nui, lng, b)


a. i vi tt c cc dng thc n s dng trong 6 thng qua, cn xc nhn ca nh sn xut thc n nu r phn trm du/bt c ti a trong mi loi thc n s dng b. Cc tnh ton v h s chuyn ha thc n kinh t c. Th c k nu r cc php tnh v th hin s tun th d. Sn phm ph t ch bin cc loi c khc khng phi c tra, ba sa v khng nm trong sch ca IUCN hoc danh sch ca CITES c th c s dng a. xc nhn ca nh sn xut thc n nu r phn trm du/bt c ti a trong mi loi thc n s dng b. Cc tnh ton v h s chuyn ha thc n kinh t c. Th c k nu r cc php tnh v th hin s tun th d. Sn phm ph t ch bin cc loi c khc khng phi c tra, ba sa v khng nm trong sch ca IUCN hoc danh sch ca CITES c th c s dng

PAD

Ch s/tiu chun

T l tng ng thc n c ngun gc t c ti a

PAD PAD

Nguyn tc Tiu ch

6 6 .

0,5 Gim thiu cc tc ng ln h sinh thi v sc khe con ngi ng thi ti a ha quyn li v sc khe ca c v m bo an ton thc phm T l cht

16 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 1

T l cht trung bnh ti a tnh theo phn trm, t lc th n lc thu hoch, trong qu trnh nui thng phm (xem cng thc tnh t l cht thc theo phn trm ph lc D)

20%

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Trong t nht 1 v sn xut t nht 20% tng s ao ca trang trai gi bin lai mua c ging k r tng s lng hoc tng sinh khi v kch c trung bnh b. Trong t nht 1 v sn xut t nht 20% tng s ao ca trang trai gi bin lai bn c k r tng s lng v kch c c trung bnh c Cc php tnh cho thy s tun th a. Trong t nht 1 v sn xut t nht 20% tng s ao ca trang trai lu gi bn ghi theo tng ao v cc loi sn phm s dng b. a ch lin lc v thng tin v ngi cung cp thuc th y v ha cht c.Trong t nht 1 v sn xut t nht 20% tng s ao ca trang trai lu gi danh sch cc sn phm s dng trong trong trang tri d. Danh sch cc sn phm cho php (s dng) nu r sn phm no c dng cho trang tri e. Nu ch h bit th trng (tiu th thy sn) c th no , lit k cc sn phm b cm th trng f. Nu ch h khng c thng tin v th trng, lit k danh sch cc sn phm b cm 5 th trng hng u trong nm trc khi cng tc kim ton c tin hnh g. Khng c bng chng s dng cc sn a. Trong t nht 1 v sn xut t nht 20% tng s ao ca trang trai lu gi bn ghi v cc loi sn phm s dng trong trang tri b. Trong vng 6 thng qua, vi mi ln p dng (thuc, ha cht) m t iu kin v bng chng ch r xc nhn ca bc s qun l sc khe ng vt thy sn c. Trong vng 6 thng qua nu p dng khc vi ch nh ghi trn nhn, cn xc nhn bng vn bn ca bc s qun l sc khe ng vt thy sn d. Trong vng 6 thng qua , lu gi bn sao chc danh ca bc s qun l sc khe ng vt thy sinh chng minh ng/b y

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. bin lai mua c ging k r tng s lng hoc tng sinh khi v kch c trung bnh b. bin lai bn c k r tng s lng v kch c c trung bnh c Cc php tnh cho thy s tun th

PAD

Tiu ch

6 .

Ha cht v thuc th y a.bn ghi theo tng ao v cc loi sn phm s dng b. a ch lin lc v thng tin v ngi cung cp thuc th y v ha cht c danh sch cc sn phm s dng trong trong trang tri d Danh sch cc sn phm cho php (s dng) nu r sn phm no c dng cho trang tri e. Nu ch h bit th trng (tiu th thy sn) c th no , lit k cc sn phm b cm th trng f. Nu ch h khng c thng tin v th trng, lit k danh sch cc sn phm b cm 5 th trng hng u trong nm trc khi cng tc kim ton c tin hnh g. Khng c bng chng s dng cc sn phm khng cho php hoc sn phm b cm trong trang tri

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 1

Ch s dng thuc th y, ha cht v cc ch phm sinh hc cho php dng trong nui trng thy sn bi cc c quan c thm quyn v khng b cm cc quc gia nhp khu tim nng

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 2

Ch s dng thuc th y v ha cht x l bnh theo n thuc do chuyn gia qun l sc khe c vt thy sn k, da trn iu kin c th kim chng c; lm theo cc ch dn ghi trn nhn nu r mc ch s dng thuc/ha cht cho mc tiu c th cho [56]

a. bn ghi v cc loi sn phm s dng trong trang tri b.vi mi ln p dng (thuc, ha cht) m t iu kin v bng chng ch r xc nhn ca bc s qun l sc khe ng vt thy sn c.nu p dng khc vi ch nh ghi trn nhn, cn xc nhn bng vn bn ca bc s qun l sc khe ng vt thy sn d. lu gi bn sao chc danh ca bc s qun l sc khe ng vt thy sinh chng minh ng/b y l ngi ph hp

17 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin tip theo [55] Chuyn gia qun l sc khe ng vt thy sn c nh ngha da trn cc quy nh ca chnh ph nu cc quy nh ang c hiu lc quc qua sn xut nui thy sn. Nu chnh ph khng quy nh v iu ny, nhng cn b di y c th xem l chuyn gia: 55 Bc s th vi t nht 3 thng o to chuyn nghip v qun l sc khe ng vt thy sn (tng thi gian t nht l 60 gi). Kha o to ny c th c lng vo trong thi gian o to cp bng bc s th y. Chuyn gia nui trng thy sn (c bng i hc hoc bng o to ngh) hon thnh t nht 3 thng hun luyn v mm bnh hc thy sn v cch phng bnh (tng thi gian t nht l 60 gi). Kha o to Ch s Tiu chun
[56]

PAD

Ghi ch

56

Ch nh c th b hy b bi cc khuyn co ca bc s qun l sc khe ng vt thy sn khi l do ra quyt nh c lu li trong s nht k trang tri hoc c ph chun trong k hoch qun l sc khe. a i vi thuc th y v ha cht p dng trong 6 thng qua v i vi tt c cc ln c cht c khai bo trong 6 thng qua, cn xc nhn ca chuyn gia qun l sc khe ch r khuyn co ca chuyn gia b. Tuyn b lm theo khuyn co ca chuyn gia c. Bng chng v s lu gi/bo qun ph hp theo khuyn co co ca chuyn gia (quan st trc tip) d. Th c k ca ngi c bo tin e. Khng c bng chng cho thy cc khuyn co khng c ch trang tri lm theo (quan st trc tip) a. i vi t nht 1 v nui v t nht 20% tng s ao ca trang tri, lu gi bn ghi hng ngy v cc sn phm s dng v nhit nc b. Cc nhn ghi r thi k thu hi c. Cc tnh ton th hin s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 3

Lm theo cc khuyn co ca chuyn gia qun l sc khe v: 1- Cch p dng cc thuc th v ha cht ch nh 2 - Cch thao tc v bo qun thuc th y v ha cht ch nh 3 - Ngi cn c bo tin v tnh hnh dch bnh 4 - Cch hn ch s lan truyn ca dch bnh sang qun th nui hoc qun th c t nhin

a. xc nhn ca chuyn gia qun l sc khe ch r khuyn co ca chuyn gia b. Tuyn b lm theo khuyn co ca chuyn gia c. Bng chng v s lu gi/bo qun ph hp theo khuyn co co ca chuyn gia (quan st trc tip) d. Th c k ca ngi c bo tin e. Khng c bng chng cho thy cc khuyn co khng c ch trang tri lm theo (quan st trc tip)

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 4

Cho php bn c hoc sn phm t c trc khi kt thc chu k thu hi c ch nh r trn nhn thuc th y hoc ha cht hoc 750 D chu k thu hi khng c ch nh r trn nhn

Khng

a.bn ghi hng ngy v cc sn phm s dng v nhit nc b. Cc nhn ghi r thi k thu hi c. Cc tnh ton th hin s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ghi ch

a. i vi t nht 1 v nui v t nht 20% tng s ao ca trang tri, lit k cc loi Cho php s dng khng sinh dng iu khng sinh s dng . 5 tr bnh cho ngi theo phn loi ca t Khng b. Khng c bng chng s dng khng chc y t th gii (WHO) [57] sinh iu tr bnh cp cho con ngi (quan st trc tip) [57] Tham kho hi ngh chuyn gia ln th 2 ca WHO v cc cht khng sinh quan trng/ti hn dng trong iu tr bnh cho ngi: phn loi phc v pht trin cc chin lc qun l ri r hn ch kh 57 nng khng thung do s dng khng sinh cho cc mc ch khc, 2931 May 2007 http://www.who.int/entity/foodborne_disease/resistance/antimicrobials_human.pdf

a.lit k cc loi khng sinh s dng b.Khng c bng chng s dng khng sinh iu tr bnh cp cho con ngi (quan st trc tip)

18 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. i vi thuc th y s dng trong 6 thng trc, phi c xc nhn ca chuyn gia ch r rng chuyn gia khng tm thy bng chng thuc khng sinh c s dng iu tr bnh trc khi ch trang Cho php s dng thuc th phng tri t vn chuyn gia . 6 nga bnh (loi tr vc xin) trc khi c Khng b. Trong 1 v sn xut 20% tng s ao ca bng chng c th v bnh dch trang tri v tt c cc v nui th sau , ch trang tri gi bin lai mua ch phm, thuc c. Bng chng cho thy tt c cc ch phm c xem xt (quan st trc tip a.Trong 1 v sn xut 20% tng s ao ca trang tri v tt c cc v nui th sau , ch trang tri gi bin lai mua ch phm, Cho php s dng thuc th y (tr vc . 7 Khng thuc xin) lm cht kch thch tng trng [58] c. Bng chng cho thy tt c cc ch phm c xem xt (quan st trc tip kho cha) [58] Cht kch thch tng trng: Thuc th y nh cht khng sinh c dng cho c khe mnh phc v 58 mc ch duy nht l lm c tng trng nhanh hn (khng phi tr bnh c th no ). Ch s Tiu chun K hoch qun l sc khe c tra, ba sa Trnh k hoch qun l sc khe c tra, ba sa bng vn bn, c r rot hng a. K hoch sn sng v in tt c cc . 1 nm, c cp nhp v ph chun bi C hng mc (ph lc E) chuyn gia qun l sc khe [59] (xem ph lc E v bn kim tra qun l sc [59] Tiu chun GlobalG.A.P. AB 5.2.3 c dng tham chiu v c sa i cho ph hp vi yu cu 59 ca cc bn tham gia i thoi PAD

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a.xc nhn ca chuyn gia ch r rng chuyn gia khng tm thy bng chng thuc khng sinh c s dng iu tr bnh trc khi ch trang tri t vn chuyn gia b. bin lai mua ch phm, thuc c. Bng chng cho thy tt c cc ch phm c xem xt (quan st trc tip kho cha)

a. bin lai mua ch phm, thuc c. Bng chng cho thy tt c cc ch phm c xem xt (quan st trc tip kho cha)

PAD

Tiu ch

6 .

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

a. K hoch sn sng v in tt c cc hng mc (ph lc E)

PAD

Ghi ch

19 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un PAD

Hp phn Tiu ch

S th t 6 . 4

Ch s Lu gi, bo qun d liu theo n v c th

Tiu chun

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Trang tri nui thng phm: i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao: lu bn ghi v tn, l do s dng, ngy thng, s lng v thi gian thu hi ca tt c cc loi thuc th y v ha cht s dng. b. Trong 6 thng trc, i vi mi hot ng nui th, lu gi bin lai (mua) ging bo co cc thuc th y v ha cht s dng trong tri ging. c. i vi 1 v sn xut t nht 20% tng s ao v tt c cc ma v sn xut sau : lu gi nhn ch r thi k thu hi (trit thoi) thuc d Trong t nht 6 thng trc, phi c tuyn co ca chuyn gia qun l sc khe xc nhn: cc schn on th din ra tr a. i vi ngy, kin nui bnh, iu trong 6 thng trc hoc sau, cn th c ch k ca tri ging v tri ng (chu trch nhim theo ton chui) bo co: ngy, m t cc du hiu chung, cc biu hin bt thng (nu c) ti thi im bn ging cho ch h, cc loi thuc th y, ha cht v cc ch phm sinh hc s dng cho sinh sn v ng, kt qu phn tch mm bnh theo quy nh nht 20% tng a. i vi 1 v sn xut t ca lut php.

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a.Trang tri nui thng phm: Lu bn ghi v tn, l do s dng, ngy thng, s lng v thi gian thu hi ca tt c cc loi thuc th y v ha cht s dng. b. i vi mi hot ng nui th, lu gi bin lai (mua) ging bo co cc thuc th y v ha cht s dng trong tri ging. c. Nhn ch r thi k thu hi (trit thoi) thuc d. Tuyn co ca chuyn gia qun l sc khe xc nhn: ngy, chn on bnh, iu tr bnh, thi gian tr bnh, thi gian thu hi (nu khc vi cc thng s ghi trn nhnh thuc) a. Th c ch k ca tri ging v tri ng (chu trch nhim theo ton chui) bo co: ngy, m t cc du hiu chung, cc biu hin bt thng (nu c) ti thi im bn ging cho ch h, cc loi thuc th y, ha cht v cc ch phm sinh hc s dng cho sinh sn v ng, kt qu phn tch mm bnh theo quy nh ca lut php. a.Cc bn ghi chp hng ngy (nht k) bo co ngy thng, biu hin bt thng, v d tp tnh n, cc du hiu tng qut bn ngoi (nh m, k sinh trng, rch vy, vy), s lng c cht

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

. 1

Chun b sn sng cc bn ghi v tn, l do s dng, ngy thng, s lng v thi gian thu hi ca tt c cc loi thuc th y v ha cht s dng trong tri ging v cc c s nui thng phm

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

Chun b sn sng cc bn ghi v ngun gc, kch c v cht lng ging th. Cc bn ghi v cht lng ging bao gm: 1- M t cc du hiu chung v cc biu hin bt thng 2- Bng k cc loi thuc th y, ha cht v cc ch phm sinh hc s dng 3- Kt qu phn tch mm bnh dch theo quy nh ca lut php

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ghi ch

s ao v tt c cc ma v sn xut sau , lu cc bn ghi chp hng ngy (nht 3 C k) bo co ngy thng, biu hin bt thng, v d tp tnh n, cc du hiu tng qut bn ngoi (nh m, k sinh trng, rch vy, vy), s lng c cht [60] Cc biu hin b sc hoc b bnh bao gm cc tp tnh khng bnh thng (v d bi), gim kh nng n 60 v bt thng, d dng bn ngoi (v d, cht nhy, cc m v b rch vy, trc vy) Gi cc bn ghi chp hng ngy cho thy c theo di thng xuyn cc biu hin b sc hoc b bnh c [60] Bo co tt c cc s kin c cht vi t l c cht hng ngy cao hn trung bnh t l c cht hng ngy trong trang tri cho chuyn gia qun l sc khe ng vt thy sinh a. Th ca chuyn gia qun l sc khe xc nhn trung bnh t l cht hng ngy ca trang tri theo: 1 tun, 1 thng v cho tt c cc thng nui n khi thu hoch b. Lu bn ghi t l c cht hng ngy cho t nht 1 v cho t nht 20% tng s ao ca trang tri v tt c cc ma v nui th sau c. Trong vng 6 thng trc phi c 1 th/xc nhn ca chuyn gia qun l sc khe cho mi s kin c cht nhiu hn t l cht trung bnh. Th cn nu nguyn

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

a.Th ca chuyn gia qun l sc khe xc nhn trung bnh t l cht hng ngy ca trang tri theo: 1 tun, 1 thng v cho tt c cc thng nui n khi thu hoch b Bn ghi t l c cht hng ngy c. 1 th/xc nhn ca chuyn gia qun l sc khe cho mi s kin c cht nhiu hn t l cht trung bnh. Th cn nu nguyn nhn cht (chn on) v cch tr bnh

PAD

Tiu ch

6 .

Quyn li/phc li ca c

20 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD PAD

Tiu ch Ch s/tiu chun

6 . 6 .

6 6 1

PAD

Ghi ch

61

PAD

Ch s/tiu chun

6 .

PAD PAD

Nguyn tc Tiu ch

7 7 . 1

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Bin lai ca ngi cung cp ging cho 1 v nui v cho t nht 20% tng s ao ca trang tri v tt c cc ma v th nui sau cho bit trng lng ging v trng lng trung bnh ca c hoc s lng c T l tng trng trung bnh ti thiu 3.85 g/ngy b. Bin lai ca ngi mua c cho t nht 1 v thu hoch v cho t nht 20% tng s ao ca trang tri v tt c cc ma v th nui sau cho bit trng lng c thu hoch v kch c thu hoch trung bnh a. K hoch ca trang tri cho bit b mt din tch nui thng phm Mt c ti a ti bt c thi im no 38 kg/m2 i v i b. Cc bn ghi chp hng ngy v ma v trong ao hoc trong b nui ao v nui b (t nht trn 1 v v t nht 20% tng s ao) c. Bin lai bn c cho t nht 1 v cho 20 % a. Bn m t v h thng (v d s lng Mt c ti a ti bt c thi im 80 kg/m3 i vi lng v th tch mi lng) b. Cc bn ghi chp hng ngy v ma v no trong lng nui c lng (t nht trn 1 v v t nht 20% tng s lng) Kim sot ch hi a. Lit k cc thit b kim sot ng vt Khng gi S dng ng vt d [61] kim sot b. Thanh tra thc a ph chun [61] ng vt gi l cc loi ng vt c kh nng git cht c tra, ba sa ang khe mnh. Tiu chun ny bao gm tt c cc loi ng vt gi xut hin trong qu trnh sn xut, nhng ch gm chim, b st v cc loi th trong qu trnh chun b n v nui (ao, lng, b). Khng tnh n chut v chut t c kh nng gy hi cho c trong trang tri, chng cng khng phi l loi ang gp nguy him v cng khng phi l i tng cn quan tm bo tn a. Bo v s nh hng th cp khi loi lit k trong sch ca IUCN c tim nng xut hin trong khu vc (bao gm cc vng nc nhn x thi v ngun nc cp) ca trang tri b. Hng dn: - Vo trang http://www.iucnredlist.org/ - Vo tip mc "cc la chn tm kim T l cht ca cc loi lit k trong sch 0 khc" ca IUCN. - La chn "phn loi" - La chn "ng vt" - nh du ph hp vo cc "v tr", "h thng", "sinh cnh", - Click chut vo muc "chy tm kim" v ghi cc loi c lit k v cc kh nng loi b e da bi cc hot ng canh Xy dng v vn hnh trang tri theo cch c trch nhim v xtc. ng gp c hiu qu cho pht trin hi, Ch s Tiu chun cng ng v xa i gim ngho. 3

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Bin lai ca ngi cung cp ging cho bit trng lng ging v trng lng trung bnh ca c hoc s lng c b. Bin lai ca ngi mua c cho bit trng lng c thu hoch v kch c thu hoch trung bnh c. Cc php tnh cho thy s tun th

a. K hoch ca trang tri cho bit b mt din tch nui thng phm b. Cc bn ghi chp hng ngy v ma v c.Bin lai bn c a. Bn m t v h thng (v d s lng lng v th tch mi lng) b. Cc bn ghi chp hng ngy v ma v c. Bin lai bn c a. Lit k cc thit b kim sot ng vt gi b. Thanh tra thc a ph chun

a. Bo v s nh hng th cp khi loi lit k trong sch ca IUCN c tim nng xut hin trong khu vc (bao gm cc vng nc nhn x thi v ngun nc cp) ca trang tri b. Hng dn: - Vo trang http://www.iucnredlist.org/ - Vo tip mc "cc la chn tm kim khc" - La chn "phn loi" - La chn "ng vt" - nh du ph hp vo cc "v tr", "h thng", "sinh cnh", - Click chut vo muc "chy tm kim" v ghi cc loi c lit k v cc kh nng loi b e da bi cc hot ng canh tc.

21 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

Tun th vi cc lut lao ng ca quc gia ni din ra cc hot ng sn xut nui trng c tra, ba sa.

PAD

Tiu ch

7 .

Lao ng tr em [62] v lao ng v thnh nin [63]


[62]

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. nh gi s tun th lut lao ng v: hp ng lao ng, lao ng tr em, gi lm vic, iu kin sng v lm vic, mc lng ti thiu v tr cp/phc li, iu kin sc khe v an ton lao ng, quy nh trong trang trin b. nh gi s tun th lut l khi kim ton cc tiu chun khc trong nguyn tc ny

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. nh gi s tun th lut lao ng v: hp ng lao ng, lao ng tr em, gi lm vic, iu kin sng v lm vic, mc lng ti thiu v tr cp/phc li, iu kin sc khe v an ton lao ng, quy nh trong trang trin b. nh gi s tun th lut l khi kim ton cc tiu chun khc trong nguyn tc ny

PAD

Ghi ch

Tr em: bt c ngi no di 15 tui, tr khi c lut quy nh tui lao ng ti thiu a phng quy nh tui lm vic cao hn hoc tui tham gia gio dc bt buc, trong cc trng hp , mc tui cao hn s c p dng. Tuy nhin nu lut tui lao ng ti thiu ca a phng quy nh 62 tui 14 chiu theo k vng ca nc ang pht trin theo cng c 138 ca ILO th tui (thp) ny s p dng. Lao ng tr em khng bao gm cc hot ng ca tr em gip b m trong trang tri, vi iu kin l cng vic tr gip khng nh hng n sc khe v hc hnh ca cc em.
[63]

PAD

Ghi ch

63

Lao ng v thnh nin: Bt c lao ng no c tui gia tui tr em v di 18 tui

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 1

Tui lao ng ti thiu

a. Lit k tt c nhng ngi lm cng b Sao tt c chng minh nhn dn ca nhng ngi lm cng lit k c Tui lao ng ti thiu ca ngi lm cng l 15 hoc cao hn

a. Lit k tt c nhng ngi lm cng b Sao tt c chng minh nhn dn ca nhng ngi lm cng lit k c Tui lao ng ti thiu ca ngi lm cng l 15 hoc cao hn

i vi ngi lm cng di 18 tui 1 -Cng vic khng nh hng n vic hc hnh 2 - Gi lm vic khi cng vi gi hc khng vt qu 10 gi /ngy 3 - Cng vic c gii hn cc cng vic nh [64] 4 - Khng c lm cc cng vic nguy him [65]
[64]

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 2

a. Bn m t cng vic cho ngi lm cng di 18 tui b. Lit k cam kt n trng ca mi ngi lm cng di 18 tui c. i vi k t nht l 6 thng, lu bn ghi gi lm vic hng ngy d. Phng vn ngu nhin 1 mu ngi lm cng c tui di 18 tui xc nhn s tun th

a. Bn m t cng vic cho ngi lm cng di 18 tui b. Lit k cam kt n trng ca mi ngi lm cng di 18 tui c. i vi k t nht l 6 thng, lu bn ghi gi lm vic hng ngy d. Phng vn ngu nhin 1 mu ngi lm cng c tui di 18 tui xc nhn s tun th

PAD

Ghi ch

Cng vic nh: (Cng c 138 ca ILO iu 7.1) cng vic nh l cng vic 1) khng c kh nng gy hi n sc khe hoc s pht trin ca tr em 2) khng c kh nng cn tr s tham gia hc hnh, s tham 64 gia vo cc chng trnh o to hoc nh hng ngh nghip hoc khng c kh nng trit tiu cc li ch tr nhn c t cc hng dn

22 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un PAD PAD

Hp phn Ghi ch Tiu ch

S th t 65 7 . 3

PAD

Ghi ch

66

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 1

PAD

Ghi ch

67

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin [65] Cng vic nguy him: Cc cng vic m bn cht hoc hon cnh cng vic c trin khai c kh nng gy hi cho sc khe, an ton lao ng hoc o c ca ngi lm cng Lao ng bt buc v lao ng p bc [66] [66] Lao ng cng bc (p buc): Tt c cc cng vic hoc dch v c trin khai di iu kin b e da trng pht nu ngi lm cng khng thc hin Cng vic a cho ngi lm mt cch tnh nguyn hoc cng vic hoc dch v c yu cu nh l mt hnh thc tr n. "Trng pht" c th m ch c trng pht v tin, trng pht v mt th cht, hoc mt quyn hoc b hn ch di chuyn (v d thu/ct gi giy t ty a. Hp ng lao ng lit k cc iu khon r rng v ngi lao ng hiu r, khng c tha c "tr tin lm vic" thng qua nhng ngi thu khon lao ng hoc cc chng trnh tn dng tp hun Ngi lm cng c t do chm dt b. Ngi lm cng c t do ri khi ni cng vic ca h v nhn c chi tr lm vic v t qun l thi gian ca h y n ngy lm vic cui cng, da C da trn iu khon ca hp ng trn s thng bo hp l [67] h gi cho c. Ch thu lao ng khng ct gi bn ngi thu lao ng [68] gc giy t ty thn ca ngi lm cng d. Ch thu lao ng khng gi bt c phn lng, phc li, ti sn hoc ti liu g ca ngi lm cng p buc ngi lm cng tip tc lm vic cho h. e. Ngi lm cng khng b bt buc lm [67] Nh cam kt trong hp hp ng Ch s Tiu chun
[68]

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo

a. Hp ng lao ng lit k cc iu khon r rng v ngi lao ng hiu r, khng c tha c "tr tin lm vic" thng qua nhng ngi thu khon lao ng hoc cc chng trnh tn dng tp hun b. Ngi lm cng c t do ri khi ni lm vic v t qun l thi gian ca h da trn iu khon ca hp ng c. Ch thu lao ng khng ct gi bn gc giy t ty thn ca ngi lm cng d. Ch thu lao ng khng gi bt c phn lng, phc li, ti sn hoc ti liu g ca ngi lm cng p buc ngi lm cng tip tc lm vic cho h. e. Ngi lm cng khng b bt buc lm

PAD PAD

Ghi ch Tiu ch 7 . 4

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

PAD

Ghi ch

Ngi thu lao ng l nhng ngi lm cng vic ca chnh h hoc vi mt hoc mt s thnh vin, gi cng vic c gi l "cng vic t thu" v trong kh nng nay, da trn nn tng lin tc (bao gm c thi k th thch/ tham chiu) tuyn mt hoc mt s ngi lm vic cho ngh kinh doanh ca h nh l nhng ngi lm cng Sc khe v an ton thc phm a. Lit k cc mi nguy v sc khe v an ton lao ng (v d ha cht) b. Bng chng chng minh rng ngi lm cng c bo v y trc cc mi nguy Ngi lm cng mi trng sng v lm c. Bng chng cho thy nc ung an . 1 C vic khng nguy hi ton/ung c l sn c d. Bng chng cho thy cc iu kin v sinh thi b cht thi t con ngi ang c thc thi e. Nh ca ngi lm cng c xy dng t nguyn liu bn vng vi iu Ngi lm cng nhn bit cc mi nguy a. Lit k cc mi nguy v sc khe v an v sc khe v mi nguy an ton lao ton lao ng . 2 C ng[69] ni lm vic v bit cch i b. Thc hnh SOP i ph vi tng mi ph vi cc mi nguy nguy [69] Mi nguy: Tim tng hin din gy tn thng hoc hy hoi sc khe ca con ngi- v d khng 69 c trang b x l my phn tch kim loi nng mt cch an ton/trc din vi cc ha cht c hi m khng c bo v 68

a. Lit k cc mi nguy v sc khe v an ton lao ng (v d ha cht) b. Bng chng chng minh rng ngi lm cng c bo v y trc cc mi nguy c. Bng chng cho thy nc ung an ton/ung c l sn c d. Bng chng cho thy cc iu kin v sinh thi b cht thi t con ngi ang c thc thi e. Nh ca ngi lm cng c xy dng t nguyn liu bn vng vi iu a. Lit k cc mi nguy v sc khe v an ton lao ng b. Thc hnh SOP i ph vi tng mi nguy

23 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s Ngi thu lao ng ghi chp tt c cc tai nn, k c tai nn nh [70],v trin khai cc hnh ng sa cha v phng nga
[70]

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 3

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Trong vng 6 thng trc, ghi chp tt c cc tai nn v cc hnh ng sa cha c thc hin b. Bng chng cho thy cc hnh ng sa cha ang c tip tc

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. ghi chp tt c cc tai nn v cc hnh ng sa cha c thc hin b. Bng chng cho thy cc hnh ng sa cha ang c tip tc

PAD PAD

Ghi ch Ch s/tiu chun 7 . 4

70 . 4

Nhng tai nn khng th x l trong nh, do vy ngi b nn c a n bnh vin gn nht

PAD

Ghi ch

Ngi lm cng m bo tt c cc lao a. Bng chng c bo him y t cho tt c a. Bng chng c bo him y t cho tt C ng thng xuyn c bo him y t cng nhn c cng nhn [71] Bo him y t l bt buc cho nhng ngi lm cng c thu trn 3 thng/nm. Nu bo him y t khng c quc gia chi tr ngi thu lao ng phi cung cp 71 Bo him thanh ton 100% chi ph ca bt c tai nn/tn thng do cng vic gy ra cho cc lao ng thng xuyn. Khng bao gm chi ph lin quan n tn tt vnh vin do tai nn lin quan n cng vic. T do ngn lun v thng lng tp th
a. Hp ng lao ng lit k r quyn t do lp hi b. Ngi lm cng c t do thnh lp v tham gia bt c t chc cng on no, t do m khng b cn tr bi ch thu lao ng or hoc bi cc t chc cnh tranh thnh lp bi hoc h tr cho ch thu lao ng. C th ILO cm "cc hot ng c tr tnh y mnh vic thnh lp cc t chc cng on di s kim sot ca ngi thu lao ng hoc c t chc ca ngi thu lao ng" c. T chc cng on lao ng a phng, khi cha c t chc dn s c uy tn hin hnh, xc nhn khng c cc trng hp ni cm lin quan n ch thu lao ng vi phm quyn t do lp hi v quyn thng lng tp th ca ngi lm cng d. i din ca cng on c tip xc vi cc thnh vin ti ni lm vic cc thi im hp l ni lm vic e. C thng tin cng khai t ngi thu lao ng v cam kt ca h i vi quyn t do lp hi v cc quyn thng thuyt tp th f. Nu cng on tn ti, h c th tip cn/thng bo trc tp cho tt c cng nhn (p phch, t ri, thm hi). a. Hp ng lao ng lit k r quyn t do lp hi b. Ngi lm cng c t do thnh lp v tham gia bt c t chc cng on no, t do m khng b cn tr bi ch thu lao ng or hoc bi cc t chc cnh tranh thnh lp bi hoc h tr cho ch thu lao ng. C th ILO cm "cc hot ng c tr tnh y mnh vic thnh lp cc t chc cng on di s kim sot ca ngi thu lao ng hoc c t chc ca ngi thu lao ng" c. T chc cng on lao ng a phng, khi cha c t chc dn s c uy tn hin hnh, xc nhn khng c cc trng hp ni cm lin quan n ch thu lao ng vi phm quyn t do lp hi v quyn thng lng tp th ca ngi lm cng d. i din ca cng on c tip xc vi cc thnh vin ti ni lm vic cc thi im hp l ni lm vic e. C thng tin cng khai t ngi thu lao ng v cam kt ca h i vi quyn t do lp hi v cc quyn thng thuyt tp th f. Nu cng on tn ti, h c th tip cn/thng bo trc tp cho tt c cng nhn (p phch, t ri, thm hi).

PAD

Tiu ch

7 .

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 1

Ngi lm cng [73] c quyn lp hoc tham gia cc t chc bo v quyn ca h (bao gm quyn thng lng tp th) m khng b cn tr t ngi thu lao ng v khng phi gnh chu cc hu qu tiu cc do thc thi cc quyn ny [74].

PAD

Ghi ch

Ngi lm cng/cng nhn: l ngi tha thun lm vic cho mt doanh nghip trong mt khong thi gian bt k v i li h s nhn th lao bng tin mt hoc bng hin vt. Cc thnh vin gia nh trc h 73 ca ch trang tri (v d, con, v, b m, anh em trai, ch em gi) v lao ng din trao i c th khng c xem l ngi lm cng tr khi h by t mong mun tr thnh ngi lm cng.
[74] Ngi lm cng khng b ngn cm tip cn vi cc t chc nh vy khi cc t chc tn ti. Nu cc 74 t chc khng tn ti hoc tn ti khng hp php, cc cng ty phi lm r rng h sn sng t chc i thoi tp th thng qua cu trc i din c bu c t do bi ngi lm cng. Phn bit, k th

[73]

PAD PAD

Ghi ch Tiu ch 7 . 6

24 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

PAD PAD

Footnote Tiu ch 7 . 7

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. C cc chnh sch chng k th bng vn bn, tuyn b cng ty khng tham gia/khng ng h s k th v thu mn, tr th lao, tip cn gio dc o to, thng tin, ngh vic hoc ngh hu trn c s ni ging, giai tng, ngun gc quc gia, tn gio, khuyt tt, gii, thnh vin cng on, lin minh chnh tr, tui tc hoc bt k iu kin khc c th gy nn k th. Ngi lm cng khng b thit hi t bt b. Li chng ca ngi lm cng cng . 1 k s k th no [75] t ngi thu lao C nhn cng ty khng cn tr quyn c nhn ng hoc cc cng nhn khc. trong vic quan st hoc thc thi hoc p ng nhu cu lin quan n ni ging, giai tng, ngun gc quc gia, tn gio, khuyt tt, gii, thnh vin cng on, lin minh chnh tr, tui tc hoc bt k iu kin khc c th gy nn k th. Cc bn ghi cho thy c ch khch quan cho vic kim tra ca ngi lm ng v to iu kin thng tin v c hi o to c. Trang tri c chnh sch hin hnh bo [75] Bao gm nhng khng hn ch vi: ni ging, giai tng, ngun gc, mu gia, gii tnh, s khuyt tt, tn 75 gio, nh hng gii, dn ng c hoc di c, lin minh cng on v chnh tr Ch s Tiu chun i x cng bng v tin b i vi cng nhn (bao gm c cc thc hnh qun l) a. Phng vn ngi lm cng cho thy ngi lm cng c i x tt v tn Ngi thu lao ng i x tt v tn C trng (v d, khng b lm dng v th trng tt c ngi lm cng. cht) b. Khng tr lng v l do b k lut Gi lm vic a. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng) 8h/ngy or 48h/tun (mc d ca tt c ngi lm cng xc nhn s S gi lao ng thng xuyn ti a khng nht thit tun th phi l gi lin tc) b . Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th a. Phng vn ngi lm cng xc nhn h c th ri trang tri trong thi gian t do Ngi lm cng c quyn ri trang tri m h c sau khi kt thc mt ngy lm vic theo C b. Hp ng lao ng xc nhn r rng tiu chun quyn ca ngi lm cng c ri trang tri Hai m ngh/mt a. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng) tun nu trong ca tt c ngi lm cng xc nhn s trang tri v tng tun th Thi gian ngh ti thiu cng 4 ngy b . Phng vn ngi lm cng xc nhn s ngh/thng cho tt tun th c cng nhn

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. C cc chnh sch chng k th bng vn bn, tuyn b cng ty khng tham gia/khng ng h s k th v thu mn, tr th lao, tip cn gio dc o to, thng tin, ngh vic hoc ngh hu trn c s ni ging, giai tng, ngun gc quc gia, tn gio, khuyt tt, gii, thnh vin cng on, lin minh chnh tr, tui tc hoc bt k iu kin khc c th gy nn k th. b. Li chng ca ngi lm cng cng nhn cng ty khng cn tr quyn c nhn trong vic quan st hoc thc thi hoc p ng nhu cu lin quan n ni ging, giai tng, ngun gc quc gia, tn gio, khuyt tt, gii, thnh vin cng on, lin minh chnh tr, tui tc hoc bt k iu kin khc c th gy nn k th. Cc bn ghi cho thy c ch khch quan cho vic kim tra ca ngi lm ng v to iu kin thng tin v c hi o to

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 1

PAD

Tiu ch

7 .

a. Phng vn ngi lm cng cho thy ngi lm cng c i x tt v tn trng (v d, khng b lm dng v th cht) b. Khng tr lng v l do b k lut a.. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng) ca tt c ngi lm cng xc nhn s tun th b . Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th a. Phng vn ngi lm cng xc nhn h c th ri trang tri trong thi gian t do m h c b. Hp ng lao ng xc nhn r rng quyn ca ngi lm cng c ri trang tri a. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng) ca tt c ngi lm cng xc nhn s tun th b . Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 1

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 2

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 3

25 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s Thi gian lm thm 1- L t nguyn 2- Khng vt qu con s ti a 12 gi/tun 3- Xut hin trn c s t xut (khng phi thng xuyn) 4- c tr theo mc u i [76], ( v d cao hn 20% so vi mc lng bnh thng)
[76]

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 4

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Ngi lm cng xc nhn gi lm thm l t nguyn b. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng qua) xc nhn s gi lm thm ti a/tun v gi lm thm xut hin trn c s t xut, khng phi thng xuyn c. Hp ng lao ng tha nhn s n p cho thi gian lam thm v xc nhn s tun th d. Phng vn xc nhn nhng im trn

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Ngi lm cng xc nhn gi lm thm l t nguyn b. Bng chm cng (cho t nht l 6 thng qua) xc nhn s gi lm thm ti a/tun v gi lm thm xut hin trn c s t xut, khng phi thng xuyn c. Hp ng lao ng tha nhn s n p cho thi gian lam thm v xc nhn s tun th d. Phng vn xc nhn nhng im trn

PAD PAD

Ghi ch Tiu ch 7 . 9

Mc u i: l mc chi tr cao hn mc chi tr thng thng. Phi tun theo cc lut l/quy nh ca 76 quc gia hoc cc tiu chun ca ngnh. Phi l 120% ca mc thng thng hoc cao hn. Mc lng cng bng v bn vng a. Vn bn php lut cho bit mc lng ti thiu cho khu vc ni trang tri ta lc v xc nhn s tun th b. Nu mc lng ti thiu khng c xc nh bng lut, ngi lm cng cn Ngi thu lao ng chi tr t nht l nh gi nhu cu cn bn c s tham kho mc lng ti thiu theo nh ngha ca ngi lm cng v cac t chc i din lut hoc m bo mc lng trang cho h, v nh gi chi ph sinh hot t . 1 C tri cc nhu cu cn bn [77], cng vi cc ngun ng tin cy. Qa trnh ny cn mt phn thu nhp ph tri[78], ty c t liu ha v lp thnh ph ch ca theo mc no cao hn. hp ng lao ng c.Hp ng lao ng ca tt c ngi lm cng d. Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th e. Bin lai thanh ton lng (cho t nht 6 [77] Nhu cu cn bn c xc nh bng cch tnh ton chi ph ca mt r mua sm c bn cho 1 khu phn n cht, phn trm ngn sch ca mt h trung bnh dnh cho chi tiu thc phm v cc chi tiu thit yu khc, v cho mt h c kch c trung bnh trong mt quc gia xc nh. Cc iu tra r mua sm i din c cng nhn bao gm cc iu tra do cc c quan thm quyn quc gia hoc cc t chc pht trin a phng thc hin. Mc lng c bn hoc mc lng sinh sng phi c kh nng nui 77 dng 50% nhu cu ca mt h gia nh c kch c trung bnh vi thc phm, nc sch, qun o, nh , i li, i hc, chi tr thu theo ngha v, chm sc y t v mt ngun thu nhp ph tri khong 10% (SA8000). Ngi thu lao ng chi mc ti thiu cho mt ngi lm cng trn thi gian bng mc lng c bn (m khng chit khu ti chnh) hoc chi theo mc ti thiu theo quy nh php lut ca quc gia, ty theo mc no cao hn. Mc lng c bn/mc lng sinh sng cp ti "chi tr mang v nh". Bt k chi ph bt buc ca nhn vin / cng nhn (v d, thng nht, cng c v n tra) s khng mang li 78
[78]

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

a. Vn bn php lut cho bit mc lng ti thiu cho khu vc ni trang tri ta lc v xc nhn s tun th b. Nu mc lng ti thiu khng c xc nh bng lut, ngi lm cng cn nh gi nhu cu cn bn c s tham kho ngi lm cng v cac t chc i din cho h, v nh gi chi ph sinh hot t cc ngun ng tin cy. Qa trnh ny cn c t liu ha v lp thnh ph ch ca hp ng lao ng c.Hp ng lao ng ca tt c ngi lm cng d. Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th e. Bin lai thanh ton lng (cho t nht

PAD

Ghi ch

PAD

Ghi ch

V hng dn v phng php tnh mc lng cn thit cn bn, xem ti liu hng dn SA8000 a. C ch quy nh mc lng nm trong chnh trch ca trang tri v c lp thnh ph ch ca hp ng lao ng b. Phng vn xc nhn ngi lm cng hiu c ch a.C ch quy nh mc lng nm trong chnh trch ca trang tri v c lp thnh ph ch ca hp ng lao ng b. Phng vn xc nhn ngi lm cng hiu c ch

PAD

Ch s/tiu chun

7 .

. 2

Ngi lm cng c quyn bit c ch tnh lng v li ch.

26 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un PAD PAD PAD

Hp phn Ch s/tiu chun Tiu ch Ch s/tiu chun

S th t 7 . 9 . 3

Ch s Lng c tr bng tin mt hoc theo phng thc tin li nht cho ngi lm Hp ng lao ng Ngi lm cng/cng nhn c bn sao v hiu hp ng lao ng ca h [79]

Tiu chun C

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Phng vn vi ngi lm cng xc nhn s tun th

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a.Phng vn vi ngi lm cng xc nhn s tun th a Bn sao hp ng lao ng do ngi lm cng cung cp b Phng vn vi cng nhn

7 . 10 7 . 10 . 1

PAD

Ghi ch

79

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 10 . 2

PAD PAD PAD

Ch s/tiu chun Tiu ch Ch s/tiu chun

7 . 10 . 3 7 . 11 7 . 11 . 1

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 11 . 2

a Bn sao hp ng lao ng do ngi lm cng cung cp b Phng vn vi cng nhn [79] Khi hp ng bng ming c p dng (v d cc vng nng thn x xi, cc trng hp cng nhn m ch v trang tri gia nh quy m nh), cn quan tm thm m bo ni dung ca bn tha thun c hiu k v hon ton ng . Phng vn cho xc quyt rng ngi thu nhn cng v ngi lm cng cng hiu ging nhau v cc iu khon tha thun bng ming. Thi gian th vic ti a c xc lp a. Hp ng lao ng trong hp ng ca lao ng thng 1 thng b. Phng vn ngi lao ng xc nhn thng, khc lao ng qun l trang tri s tun th v lao ng c bng i hc Thi gian th vic ti a c xc lp a. Hp ng lao ng trong hp ng cho lao ng qun l 2 thng b. Phng vn ngi lao ng xc nhn trang tri v lao ng c bng i hc s tun th H thng qun l Ch thu lao ng m bo tt c cc lao a. Thng th khiu ni sn c trong trang ng c knh ph hp giao tip ring tri C t vi lao ng khc v cc vn lin b. Phng vn ngi lm cng xc nhn quan n quyn lao ng v iu kin s tun th lm vic. a. Ghi nhn cc vn c ngi lao ng nu ln (bao gm c hnh thc khiu Phn trm s vn ngi lao ng nu ni), ngy thng c ch thu lao ng ln c ch thu lao ng ghi s, theo 100% phn hi. Ghi li ni dung ca tt c cc di v phn hi. bn ghi trong 6 thng trc b.Phng vn ngi lm cng xc nhn s Ghi nhn cc vn c ngi lao a. tun th C

a.Hp ng lao ng b. Phng vn ngi lao ng xc nhn s tun th a. Hp ng lao ng b. Phng vn ngi lao ng xc nhn s tun th a. Thng th khiu ni sn c trong trang tri b. Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th a. Ghi nhn cc vn c ngi lao ng nu ln (bao gm c hnh thc khiu ni), ngy thng c ch thu lao ng phn hi. Ghi li ni dung ca tt c cc bn ghi trong 6 thng trc b.Phng vn ngi lm cng xc nhn sGhi nhn cc vn c ngi lao a. tun th ng nu ln (bao gm c hnh thc khiu ni), ngy thng c ch thu lao ng phn hi. Ghi li ni dung ca tt c cc bn ghi trong 6 thng trc b. Th t c k bi 2 bn cho thy xung khc c gii quyt c. Phng vn ngi lm cng xc nhn chnh xc

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ghi ch

ng nu ln (bao gm c hnh thc khiu ni), ngy thng c ch thu lao ng Phn trm s khiu ni c gii phn hi. Ghi li ni dung ca tt c cc 7 . 11 . 3 quyt[80] trong vng 1 thng sau khi 90% bn ghi trong 6 thng trc nhn c [81] b. Th t c k bi 2 bn cho thy xung khc c gii quyt c. Phng vn ngi lm cng xc nhn chnh xc [80] Gii quyt xung t c nh ngha l khi c hai bn ng xa b xung t khi danh sch cc vn 80 ang tranh chp
[81]

PAD

Ghi ch

81

Khiu ni bao gm cc hnh thc n t ngi s dng ti nguyn khc, ngi lm cng v ngi mua sn phm (v d, thng li hoc nh ch bin) a. Ghi nhn vn c ngi lao ng nu ln v bo co vn no cn c gii quyt v quy trnh gii quyt xung t. Ghi nhn ni dung ca tt c cc bn ghi 6 thng trc b. Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th a. Ghi nhn vn c ngi lao ng nu ln v bo co vn no cn c gii quyt v quy trnh gii quyt xung t. Ghi nhn ni dung ca tt c cc bn ghi 6 thng trc b. Phng vn ngi lm cng xc nhn s tun th

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 11 . 4

K hoch quan tm gii quyt xung t c xy dng v c tun th

27 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ghi ch

Khung thi gian k kt hp ng[82] vi Trong vng 1 nm a. Th c k cam kt tun th trong nh cung cp v nh dch v m bo 7 . 11 . 5 k t ngy nhn iu kin an ton lao ng v an ton sc c chng nhn. vng 1 nm khe ph hp cho ngi lao ng[83]. [82] Bao gm hp ng bng vn bn hoc hp ng bng ming 82
[83]

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Ngi lm cng cung cp dch v hp ng ph c th a vo kim ton

PAD PAD PAD PAD

Ghi ch Tiu ch Ch s/tiu chun Tiu ch 7 . 12

83

Nh nh ngha trong cc tiu chun ny

7 . 12 . 1 7 . 13

Lu gi d liu-bn ghi Chun b sn cc bn ghi s gi lm vic a. Bng chm cng trong 6 thng trc ca mi lao ng c thu lm cho C b. Danh sch ngi lm cng trang tri. nh gi tc ng x hi c s tham gia ca cng ng a phng 7.13.1 nh gi tc ng x hi c s tham gia (p-SIA) [84] c trin khai (xem ph lc F c thng tin thm)

a. Bng chm cng b. Danh sch ngi lm cng

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ghi ch

a.Bn nh gi tc ng x hi c s a.Bn nh gi tc ng x hi c s tham tham gia c chun b sn v bo gm 7 . 13 . 1 C gia c chun b sn v bo gm cc vn cc vn c bo co trong ph lc F. B. Cc ln sa i nh gi p-SIA c c bo co trong ph lc F. tin hnh hng nm thng qua t vn cng ng a phng [84] p-SIA: L nh gi cc nh hng tiu cc v tch cc v nh gi ri ro ca d an lp k hoch hoc 84 ang c trin khai (v d trang tri hoc pht trin trang tri) c thc hin theo phng thc m tt c cc nhm bn lin quan u ng gp vo qu trnh, kt qu v sn phm ca nh gi , v cc bc thc hin cng nh thng tin c thu thp l m cho tt c mi ngi. Cc cng ng a phng [85], chnh quyn a phng v t nht l 1 t chc phi chnh ph c cng ng la chn c 1 bn sao v nh gi p-SIA bng ngn ng a phng ph hp. a. Th c t nht 10 i in cc h trong cng ng k, th c chnh quyn a phng k, v th c t nht 1 t chc x hi dn s xc quyt nhn c cc bn sao p-SIA a.Th c t nht 10 i in cc h trong cng ng k, th c chnh quyn a phng k, v th c t nht 1 t chc x hi dn s xc quyt nhn c cc bn sao p-SIA

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 13 . 2

PAD

Ghi ch

PAD

Tiu ch

7 . 14

[85] Cng ng: Mt nhm ngi vi nhng c im a dng khc nhau c lin kt vi nhau bng cc mi rng buc x hi, chia s nhng quan im chung, v cng tham gia vo nhng hot ng tp th trong mt vng a l c gii hn. C bn tiu ch thng thng l 1.) trng thi ca x hi c t chc 85 di mt hnh thc nh (th trn, lng, p) tha nhn mt i din (lnh o, chnh thng hoc khng chnh thng); 2.) cc c nhn trong cng ng nm trong mt vng a l c gii hn; nh cho php tng tc trc din nh l phng thc tip xc chnh gia cc c nhn trong nhm; 3.) c mt quan tm chung hoc ch chung v cng nhn; v c cng nhn l c ci chung ; v 4.) cm nhn v c tnh chung v nhn dng chung (v d, cm nhn ca "chng ta" i vi cm nhn ca "h") v nn tng Khiu ni ca cng ng a phng

28 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ghi ch

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Chnh sch gii quyt xung t cho cng ng a phng c chun b sn b. Ghi nhn cc vn khiu ni, ngy thng v k hoch phn hi khiu ni sn sng. Ghi nhn ni dung tt c cc bn ghi trong 6 thng trc c. Th c cng ng a phng k xc Pht trin v p dng chnh sch gii nhn k hoch phn hi c p dng. 7 . 14 . 1 quyt xung t c th xc minh c C d. Khi t chc cc cuc hp, chng trnh [86],[87] cho cc cng ng a phng. ngh s v tm tt ni dung hp u sn sng e. Th c i din ca chnh quyn a phng k v c t nht 1 t chc x hi dn s xc nhn nhn c bn sao chnh sch v cc ti liu c lin quan f. Phng vn cho thy hu ht cng ng [86] Chnh sch s nu r cc khiu ni v xung t c theo di mt cch cng khai v gii thch c ch 86 phn hi i vi tt c cc khiu ni nhn c. S th t Ch s Tiu chun
[87 Qa trnh gii qut c t liu ha v kt qu cc cuc hp cng c tm tt. Tm tt cuc hp bao gm chng trnh (danh sch cc mi quan tm), gii php hoc tha thun t c, ai s thc hin 87 hnh ng g v khi no, v danh sch i biu tham d. Chnh quyn a phng v t nht mt t chc dn s hoc t chc cng ng do cng ng la chn c tip cn vi qu trnh gii quyt xung t v cc ti liu sau . Xung t s c gii quyt nu nh trong qu trnh thng lng c hai bn ng a. Hp th khiu ni t ni cng cng cng ng a phng c th tip cn c b. Cc mu khiu ni trong 6 thng qua c. Bin lai ghi nhn khiu ni trong 6 thng Hp th khiu ni, ghi nhn khiu ni, v qua 7 . 14 . 2 bin lai ghi nhn khiu ni bng ting a C d. Ghi nhn khiu ni. Ghi nhn ni dung phng c s dng tt c cc bn ghi trong 6 thng qua e. Cc ti liu c cng ng a phng k xc nhn nhn c c phn hi v vic khiu ni f. Phng vn cho thy hu ht cng ng Trong vng 6 thng a. Ghi nhn ngy bo co khiu ni c lu file v ngy ha gii. Ghi nhn ni 50% Phn trm xung t cg gii quyt Trong vng 1 nm dung tt c cc bn ghi trong 6 thng qua 7 . 14 . 3 b. Cc ti liu c ngi khiu kin k trong khong thi gian c lu file. 75% Trong vng 2 nm xc nhn khi no th xung t c gii quyt 100% c. Php tnh cho thy s tun th 7 . 15 Gii quyt vic lm u tin cho cng ng a phng

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a.Chnh sch gii quyt xung t cho cng ng a phng c chun b sn b. Ghi nhn cc vn khiu ni, ngy thng v k hoch phn hi khiu ni sn sng. Ghi nhn ni dung tt c cc bn ghi trong 6 thng trc c. Th c cng ng a phng k xc nhn k hoch phn hi c p dng. d. Khi t chc cc cuc hp, chng trnh ngh s v tm tt ni dung hp u sn sng e. Th c i din ca chnh quyn a phng k v c t nht 1 t chc x hi dn s xc nhn nhn c bn sao chnh sch v cc ti liu c lin quan

PAD

Ghi ch

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

PAD

Tiu ch

a. Hp th khiu ni t ni cng cng cng ng a phng c th tip cn c b. Cc mu khiu ni trong 6 thng qua c. Bin lai ghi nhn khiu ni trong 6 thng qua d. Ghi nhn khiu ni. Ghi nhn ni dung tt c cc bn ghi trong 6 thng qua e. Cc ti liu c cng ng a phng k xc nhn nhn c c phn hi v vic khiu ni f. Phng vn cho thy hu ht cng ng a. Ghi nhn ngy bo co khiu ni c lu file v ngy ha gii. Ghi nhn ni dung tt c cc bn ghi trong 6 thng qua b. Cc ti liu c ngi khiu kin k xc nhn khi no th xung t c gii quyt c. Php tnh cho thy s tun th

29 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD

Mo un

Hp phn

S th t

Ch s

Tiu chun

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 15 . 1

Bng chng cho thy cc v tr c qung co trong cng ng a phng trc khi thu lao ng di c t bn ngoi

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln u tin a. Ti liu cho bit tn, a ch, s in thoi lin lc ca tt c cc c nhn c t vn qung co v tr cn tuyn trong cng ng a phng ( v d c nhn sng trong huyn hoc cc n v hnh chnh tng ng) b. Cc qung co c ghi ngy c dn quanh trang tri t nht l 6 thng trc c. Bn ghi v vic lm/hp ng cho thy

D liu/tiu chun th hin s tun th (yu cu tun th 100%) - Kim ton ln tip theo a. Ti liu cho bit tn, a ch, s in thoi lin lc ca tt c cc c nhn c t vn qung co v tr cn tuyn trong cng ng a phng ( v d c nhn sng trong huyn hoc cc n v hnh chnh tng ng) b. Cc qung co c ghi ngy c dn quanh trang tri t nht l 6 thng trc c. Bn ghi v vic lm/hp ng cho thy

PAD

Ch s/tiu chun

7 . 15 . 2

C, nu lao ng t Gii thch l d v sao tuyn ngi lm a. Danh sch ngi lm cng v qu quan a.Danh sch ngi lm cng v qu qun ngoi cng ng a cng v gii thch bin minh v sao khng b. Gii thch bng vn bn l do tuyn lao b. Gii thch bng vn bn l do tuyn lao phng c tuyn lao ng t cng ng a phng ng ngoi cng ng a phng ng ngoi cng ng a phng tuyn dng

30 ISRPA Auditor guidance manual by PAD STD