P. 1
A_magyar_helyesírás szabályai

A_magyar_helyesírás szabályai

|Views: 217|Likes:
Publicado porLajos Herpai

More info:

Published by: Lajos Herpai on Feb 13, 2012
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • A magyar helyesírás szabályai/Előszó
 • A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók
 • A magyar helyesírás szabályai/A betűk
 • A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód
 • A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód
 • A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód
 • A magyar helyesírás szabályai/Az egyszerűsítő írásmód
 • A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás
 • A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk
 • A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása
 • A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása
 • A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás
 • A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek
 • A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók
 • A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók
 • Szócikkek forrása és közreműködői
 • Licenc

A magyar helyesírás szabályai

MTA 1985

A PDF-et a nyílt forrású mwlib eszközkészlet generálta. Lásd a http://code.pediapress.com/-ot további információkért. PDF generated at: Sun, 12 Feb 2012 17:31:11 UTC

Tartalom
Szócikkek
A magyar helyesírás szabályai A magyar helyesírás szabályai/Előszó A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók A magyar helyesírás szabályai/A betűk A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód A magyar helyesírás szabályai/Az egyszerűsítő írásmód A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók 1 3 5 6 12 18 27 29 30 41 43 59 64 69 80 87

Hivatkozások
Szócikkek forrása és közreműködői 91

Szócikk licencei
Licenc 92

A magyar helyesírás szabályai

1

A magyar helyesírás szabályai
A magyar helyesírás szabályai Magyar Tudományos Akadémia

Tizenegyedik kiadás Második (változatlan) lenyomat Akadémiai Kiadó, Budapest 1985

Bevezetés
Az alábbi lapokon tartalma található meg. A különálló lapok a fejezeteket alkotják. A tartalomban a fejezetek mellett láthatók a bennük szereplő pontok tartományai, ezzel segítve adott pontok megtalálását.

Forrás
Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból [1] származik. Elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthető, de csak saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni. A dokumentum másolással került ide, emiatt bizonyos formázások elvesztek. A formázásokat kézzel állították helyre. FIGYELEM! A Wikiforrás és a Wikipédia szerkesztői nem vállalnak felelősséget a kiadott és az itt megjelenő példány közötti esetleges véletlen különbségekért.

Tartalom
• Előszó • Szabályzat • Általános tudnivalók [1–2.] • Írás és helyesírás • A magyar helyesírás • A betűk [3–16.] • A magánhangzók írása • A mássalhangzók írása • Az ábécé • A betűrendbe sorolás • A kiejtés szerinti írásmód [17–48.] • A szótövek írása • A toldalékok írása • A szóelemek elhomályosulása • A szóelemző írásmód [49–85.] • A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód • A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód • A hagyományos írásmód [86–91.]

] • A szótagolás szerinti elválasztás • Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása • Az írásjelek [239–275.] • • • • • • A személynevek Az állatnevek A földrajzi nevek A csillagnevek Az intézménynevek A márkanevek 2 • A kitüntetések és a díjak neve • A címek • Tulajdonnevek köznevesülése • Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222.] • A magyar írásmód szerinti írás • Az idegen írásmód szerinti írás • Az átírás • Az elválasztás [223–238. valamint az ikerszók írása • Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása • Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek • A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153.A magyar helyesírás szabályai • Az egyszerűsítő írásmód [92–94. .] • A szóismétlések írása • A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek.] • A mondatokat záró írásjelek • A tagmondatok közötti írásjelek • A mondatrészek közötti írásjelek • A szövegbe ékelődést jelző írásjelek • Szavak és szórészek közötti írásjelek • Toldalékok kapcsolása • Egyéb írásjel-használati tudnivalók • A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] • A számok • A keltezés • Más esetek A szótár és a tárgymutató itt nem található meg.] • A különírás és az egybeírás [95–142.] • A kis kezdőbetűk • A nagy kezdőbetűk • Egyéb esetek • A tulajdonnevek írása [154–201.] • A rövidítések • A mozaikszók • Egyéb tudnivalók [288–299.

a kiejtés tükröztetéséről ezért is a hagyományőrzés felé tolódott el a hangsúly. hogy az Akadémia ismét áttekintse helyesírásunk szabályainak rendszerét. A helyesírás azonban csak akkor tudja betölteni társadalmi szerepét. Az a minden irányú fejlődés. időszerűvé tette. s ezért elszigetelődnek. mint a szavak ezreinek írásmódját megváltoztató. Elemezték a felvetett módosító javaslatok indokoltságát. Nem kíván mélyreható reformot közönségünk sem. és felmérték. helyesírási alapelveink viszonyának és arányainak módosítására komolyan gondolni sem lehetett. Ez alatt az idő alatt a magyar helyesírásnak azelőtt sohasem tapasztalt egyöntetűsége jött létre. Hogy vitatható reformokkal ne kísérletezzünk. amely társadalmunkban így is végbement. hogy a helyesírási módosítások társadalmi feszültségek forrásaivá is válhatnak. oszk. évi kiadása három évtizeden át szolgálta társadalmunkat. kimaradnak a fejlődés nagy áramából. Hangjelölésünk rendszere például oly mélyen gyökerezik társadalmunk tudatában és rendkívül kiterjedt mindennapi írásgyakorlatában. továbbá egyéb népgazdasági és művelődéspolitikai indítékoknak szükségszerű következménye volt. hu A magyar helyesírás szabályai/Előszó . tehát az írásgyakorlat teljes összezavarodásával járó ötletekkel próbálkozni. hogy a gyakorlatban és a szakmai vitákban megszilárdult hagyomány minden értékét megőrizzük. 1954 óta mind beszélt. Hogy helyesírásunk egységesebbé és szabályozottabbá vált. hanem a már megszokott írásmódok mellett maradjunk: ezt tanácsolta az az ismert tény. A társadalmi s a tudományos érdek egyaránt azt diktálta. a 10. hogy teljesíthetetleneknek bizonyultak a magyar betűállomány átalakítását célzó javaslatok. a szokásosan elsőnek emlegetett helyesírási alapelvről. a kikristályosodott írásgyakorlat lényegének fenntartása napjainkban sokkal fontosabb társadalmi érdekké vált. sőt egész rétegek is hátrányos helyzetbe kerülhetnek amiatt. mint bármikor ezelőtt. Kiadásnak az addig szabályozatlan esetekre adott tanácsai és ésszerű újításai is a közgyakorlat szerves részeivé lettek. Hagyományos különírási-egybeírási rendszerünket is gyakran kifogásolják.A magyar helyesírás szabályai 3 Hivatkozások [1] http:/ / mek. módszerek jelentkeztek. . a könyvkiadás és általában a sajtótermék-előállítás ugrásszerű fejlődésének.. Ez a több évig tartó munka azzal az elvi tanulsággal zárult. Az előkészítő munkálatok során az illetékes akadémiai testületek aprólékosan megvizsgálták helyesírásunk minden kérdéskörét. Ez a veszély a határainkon élő magyarság körében fokozott mértékben jelentkezett volna. az az életünk alapjaiig ható változás. mert nehéznek vélik. a nyomdaiparral szemben támasztott szigorú követelményeknek. Írásrendszerünk nagyobb mérvű átalakítása ezért sem látszott ésszerűnek. hogy a helyesírás állandósága. ha szünet nélkül gondozzák. mind írott nyelvünk – elsősorban szókincsében – sokat változott. Ezért is beszéltünk meg ottani szakemberekkel is minden felmerült kérdést. az iskolai oktatás kiterjesztésének.. 1954. hogy az újításokról csak késve vagy egyáltalán nem értesülnek. a nyelvi tudományban új nézetek./ Magyar Tudományos Akadémia (Előszó) Általános tudnivalók→ Előszó Helyesírási szabályzatunk 10. hogy végrehajtásuk esetén nyer-e velük a magyar helyesírási gyakorlat. az írással élő emberek igényei megnövekedtek. és formájában megújítva – a magyar írással bárhol a világon foglalkozó egyének és közösségek számára – közzétegye. Mégis célszerűbb volt megtartani. Egyes személyek.

hogy az eddigi írásmódok túlnyomórészt változatlanul maradtak. áttekinthetőbb. – Bár a 11. a Magyar Tudományos Akadémiának a társadalom véleményét tekintetbe vevő állásfoglalása. ezzel többnyire elismerve már egyébként is elterjedt. kiadás az eddig legszélesebb körű demokratikus közmegegyezésen nyugvó rendszerezés.A magyar helyesírás szabályai/Előszó Helyesírásunk hagyományos rendszerét érintő fontos változás a 11. A szabályokra. kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki. a 10. április 24-i ülésén megadta. Annak ellenére. szabályzatunk 11. az idegen szavak sorvégi elválasztását stb. – Minden eddigi szabályzatnál több figyelem fordul most a helyesírásban rejlő stilisztikai lehetőségekre. kiadásban csak az. A szabályzathoz csatlakozó szótár jelentősen megújult. hogy a közös lényeget kiemelő rövid bevezető után a részletek alpontokba rendezve következzenek: ezáltal a belső összefüggések jól érzékelhetővé váltak. és róluk véleményt nyilváníthassanak. amelyek az illető szó írása szempontjából fontosak. hogy a dz és a dzs betű ábécénknek teljes jogú tagjává lépett elő: a 11. A helyesírási tekintetben fontos és ezért szerepeltetett szóanyag mellé. – A szabályzat gondozói egyeztették a nyelvészet és más szaktudományok szempontjait. Számos esetben lehetőség nyílt arra. a szabályzati fejezetek és a szótár sokszorosítását és többszöri korrigálását. hogy a tervezeteket sokan megismerhessék. Ebből az is következik. csak a nyelvészetben használt idegen szakszókat tudatosan kerülték. Így lehetett a 11. kiadásnál rugalmasabban ítéli meg helyesírásunk több vitatott kérdését (így pl. kiadása több tekintetben jelentősen különbözik a megelőzőtől. előtag és utótag szerint csoportosított szókapcsolatok és összetételek a különírási-egybeírási kérdések megoldásához segítenek hozzá.). hogy tartózkodni kellett helyesírásunk megbolygatásától. A szabályzat megszövegezői érthetőségre és világosságra. a Nyelvtudományi Bizottság egyetértésével terjesztette a Nyelv. főként a 10. – A szabályzat fejezetei (a helyesírási részrendszereknek megfelelően) a hagyományosak. Ezzel lehetővé tették. az egyes pontok elrendezése szervesebb. A címszók után következő. Szavaink helyesírása a szabályzathoz igazodik. A Kossuth Nyomda szedőüzemének dolgozói – tanúsítva a nyomdászok ügyszeretetét – társadalmi munkában vállalták a bizottsági előterjesztések. politikai és tudományos életünk fontos és gyakran használt szavai kerültek. Ezzel hosszú helyesírás-történeti folyamatban léptünk előre.. . s tiszteletben tartották az akadémiai szinten kidolgozott és jóváhagyott szakmai szabályzatokat és szójegyzékeket./ (Előszó) Általános tudnivalók→ 4 . de ezek tagolása. gazdasági. helyeselhető írásmódokat. Az osztály javaslatára a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást 1984. A szabályok értelmezésében és megfogalmazásában a nyelvtudomány mai álláspontjának megfelelő szemlélet érvényesül. a betűrendbe sorolást.és Irodalomtudományok Osztálya elé. kiadásbelinél. csak kevés szó írása módosult. kiadás kimondja jegyeik sorvégi szétválaszthatatlanságát. A magyar helyesírás szabályainak 11. törekedtek. a nem közismert. kiadás idejére jellemző szavak helyére (mint a szabálypontok példái esetében is) mai társadalmi. utalószámok hívják fel a figyelmet. kiadás is (minden elődjéhez hasonlóan) a helyesírási egység előmozdítója kíván lenni. az alakváltozatokat. ésszerűbb a 10.

szemben az olyan írásokkal. A magyar helyesírás 2. a) Írásunk betűíró rendszerű. A helyesírás valamely nyelv írásának közmegállapodáson alapuló és közérdekből szabályozott eljárásmódja.] Az írásjelek [239–275. hanem hangokat jelölő betűk. latin betűs. a különírás és az egybeírás révén megkülönböztetjük egymástól a szókapcsolatokat és az összetételeket.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. az írásmóddal érzékeltetjük a tulajdonnevek különféle fajtáit. illetőleg az ezt tükröző. .] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. stb. Helyesírásunkat ezért nevezhetjük értelemtükrözőnek is.] [1] 1. c) A magyar írás hangjelölő.] A szóelemző írásmód [49–85. Az írás közlendőink rögzítése látható jelekkel.] Egyéb tudnivalók [288–299. amelyekben a leírt forma jelentős mértékben eltérhet a kiejtéstől. Helyesírásunk betűíró. az összetett szavak elválasztásakor tekintettel vagyunk a szóhatárokra.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. rögzítő és irányító szabályrendszer.] A hagyományos írásmód [86–91.] Az elválasztás [223–238.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153.] A tulajdonnevek írása [154–201. mert legkisebb egységei nem szót vagy szótagot rögzítő írásjegyek. mert a sajátos magyar betűsor a latin betűkészletből alakult ki. mert betűi legtöbbször a szóelemekben valóban kiejtett hangokra utalnak.] A különírás és az egybeírás [95–142.] A betűk [3–16. hangjelölő és értelemtükröző írásrendszer./ Magyar Tudományos Akadémia (Általános tudnivalók) A betűk→ Általános tudnivalók Írás és helyesírás A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2.. Ez hozzásegít a közölnivalók pontos kifejezéséhez és gyors felfogásához.A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók 5 A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók ←Előszó . b) Helyesírásunk a latin betűs írások közé tartozik. d) Írásunk sokat tükröz a magyar nyelv rendszeréből: a szóalakokban általában ragaszkodunk a szóelemek feltüntetéséhez.

. 10.. Zs./ (Általános tudnivalók) A betűk→ Hivatkozások [1] http:/ / en. r. azaz fonémáinak) írott vagy nyomtatott jeleit betűknek nevezzük.] Az írásjelek [239–275. ü.] A betűk [3–16. mind nyomtatásban vannak kisbetűink: a. A magyar betű vagy egyjegyű. C. 8. í.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222..] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. Mind kézírásban.] Az elválasztás [223–238.] A tulajdonnevek írása [154–201. 5. stb. vagy többjegyű.. dzs./ Magyar Tudományos Akadémia (A betűk) A kiejtés szerinti írásmód→ A betűk A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. ty. (Vö.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. R.] Egyéb tudnivalók [288–299. ő. zs. Ő. és vannak nagybetűink: A.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. Gy.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. wikipedia. Dzs. v. gy. stb.A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók 6 ←Előszó .] [1] 3. Nyelvünk hangjainak (pontosabban hangtípusainak. org/ wiki/ Sablon:szabályzat-nav A magyar helyesírás szabályai/A betűk ←Általános tudnivalók .. s. dzs.) . c. r. stb. b.] A hagyományos írásmód [86–91. sz. azaz egyetlen írásjegy: e. á.] A különírás és az egybeírás [95–142.] A szóelemző írásmód [49–85. azaz írásjegyek kapcsolatából áll: cs. zs.

Vereb – veréb – véreb stb. p. ddzs. c. 6. – Csak a rövid i nagybetűs alakján nincs pont: Ilona.. asz-szony-nyal stb. ü: ceruza. g. zzs: loccsan. A mássalhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. Izland stb.. GYSEV stb. dz. TILOS A DOHÁNYZÁS. nn. r. gy. 5. hh. Ugyanígy: Ssz! (indulatszó). iparkodik stb. A hosszú nagy Í-re azonban ki kell tenni az ékezetet: Írország. csökönyös stb. Zsolt stb. a)] – Hasonlóképpen járunk el akkor is. nyolc. Dzsingisz. más részük ékezetes (vagyis ponttal vagy vonással van ellátva).vagy többjegyű. a) A rövid magánhangzókat jelölő hét betűt pont nélkül. húr. nny. j. fénynyaláb. hős. k. ly. közül. dd. kk. más szó lehet a rövid és más a hosszú magánhangzós: akar – akár bal – bál oda – óda áru – árú kemény – kémény öt – őt irt – írt tüzért – tűzért koros – kóros – kórós stb. tty. mellékjel nélküli betűkkel jelöljük. lódít. egyéb helyzetekben egyszerűsítve kettőzzük őket. 283. – Az egyjegyűeket kétszer írjuk le: bb. h. ggy. stb. (mondat). cc. ú. zz: add. vagyis csak első jegyüket írjuk kétszer: ccs. szikes. d. i. űr stb. [Vö. ű: játék. v.A magyar helyesírás szabályai/A betűk 7 A magánhangzók írása 4. 227. b) A hosszú magánhangzókat jelölő hét betűre egy vagy két vonást teszünk: á. sz. CSKP. kellett stb. pp. eddzük. Nyolc betűnk kétjegyű: cs. Magánhangzóinkat egyjegyű betűkkel jelöljük. rr. 226. más szó lehet a rövid és más a hosszú mássalhangzós: . l. Óbuda. jj. stb. [De elválasztáskor: locs-csan. kér stb. aggot. vv. ö. í. gg. Mássalhangzóinkat egy. A többjegyű betűknek csak az első jegyét írjuk nagybetűvel: Csoma.. egy betűnk pedig háromjegyű: dzs: lándzsa stb. o. – A többjegyűeket csak az összetett szavak határán kettőzzük teljesen: jegygyűrű. mint a kisbetűkre: Ökrös. díszszemle stb. A csupa nagybetűkben írt betűszókban a többjegyű betűk minden jegyét naggyal írjuk: KISZ. f). ss. tt. ff. b) A mássalhangzók hosszúságát betűkettőzéssel jelöljük. Ázsia. a) A mássalhangzókat jelölő betűk közül tizenhét egyjegyű: b. A magánhangzók időtartamának fontos nyelvi szerepe van. Szolnok. ny. f. z: pálma. ty. Nyár van. n. ll. ddz. A mássalhangzók írása 7. egy részük ékezet nélküli. Ürményi. m. Stb. asszonnyal stb. Őze stb. zs: batyu.] 8. lly. mm. A magánhangzókat jelölő nagybetűkre mind kézírásban. 9. ha bármely szót (vagy akár hosszabb szöveget) végig nagybetűvel írunk: CSOMAGMEGŐRZŐ. fejtegetés. illetőleg egy vagy két ponttal írjuk: a. t. edz-dzük. vö. mind nyomtatásban ugyanúgy föl kell tenni az ékezeteket. Új Írás stb. Stilisztikai okból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a magánhangzót jelölő betűket halmozhatjuk is: Één? Góóól! Neeem. é. ő. ssz. u. e. ó. s.

G. C.: grinics]. Ű.: ötvös] ew = ö: Thewrewk [e. Živogošće [e. 5. x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p. ö. R. L. z. Zs. Ü. (Vö. dz. É. ZS. Az ilyen régi betűket tartalmazó nevek betűrendi besorolásának módjáról a 15.: zsivogostye] Az idegen betűket és betűkapcsolatokat tartalmazó tulajdonnevek és egyéb szavak betűrendi besorolásának elveit a 15. Ö. Stilisztikai célból (a szokatlanul hosszú ejtés érzékeltetésére) a mássalhangzót jelölő betűket többszörözhetjük is: Nnem! Terringettét! Psszt! Stb.: özsen]. H.: török] oó = ó: Soós [e. Ty.: verter] olasz: Bologna [e. TY. ty. v.: skoda] francia: Eugène [e. ó. … P. DZ. É. X. Gy. Z. 157. Dz. C. mind mássalhangzók jelölésére: angol: Greenwich [e. Az idegen tulajdonnevekben és egyéb szavakban más ábécék betűi és betűkapcsolatai is előfordulnak mind magánhangzók. m. 15. 13. Y. ű.: vér] eő = ö: Eötvös [e. (Vö.: séfer]. DZS. N. J. zs. I.) 11. l. Ly. . c. kasza – kassza stb. E. y. Í. o. r. V. A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t.A magyar helyesírás szabályai/A betűk 8 hal – hall len – lenn eset – esett hason – hasson feje – fejje orom – orrom megy – meggy stb. ü. pont szól. g.: csát] ts = cs: Takáts [e. R. q. Y. D.: kölcsei] stb.: cucor] s = zs: Jósika [e. r … v. w = v: Wesselényi [e. Werther [e. Cs. P. Ó. O. dzs. Q. U. j. k. 8. pont tartalmazza. ma már egyébként nem használatos magyar betűkkel családneveinkben találkozunk. I. b. Régi. cs.: dvorzsák]. NY. B. S. joule [e. D.: takács] y = i: Kölcsey [e. Ny. í. ő. P. Az így kialakult 44 betűs magyar ábécé: A. Á. Ű. Ó. G. f. Ő. K. (Vö. gy. A magyar magánhangzókat és mássalhangzókat jelölő 40 kisbetű hagyományos állománya és sora (a magyar ábécé): a. U. F.: józsika] th = t: Csáth [e. n. p. S. Q. e. piaţa [e. E.: sós] ch = cs: Madách [e. ú.) 12. x.: gimarajs]. K..: dzsúl] cseh: Dvořák [e. R … V. V. W.: tirgovisté].) Ezek a többnyire kétjegyű betűk magánhangzókat és mássalhangzókat egyaránt jelölhetnek: aa = á: Gaal [e.: bolonya]. á. Ő. L. A magyar nagybetűk sorrendje ugyanaz. Á. N. Ú. w. T. Zs. X. zs. w-t. W.: piránya] román: Tîrgovişte [e. sz.. Sz. Ü. piranha [e. Nîmes [e. 87. Dzs. O.: madács] cz = c: Czuczor [e. Í. t.: veselényi] stb. SZ.: pjácá] szerbhorvát: Đurić [e. GY.: kvatrocsentó] portugál: Guimarães [e. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h kapcsolatnak tekintjük. Z. LY. M.: gyúrity]. Ö. T. Az ábécé 10.: nim] német: Schäfer [e. CS. ny. quattrocento [e. d. Z. B. H. Ú. i. é. alakjuk a következő: A. ly. Škoda [e. M. Az ábécé a betűk meghatározott felsorolási rendje..: gál] eé = é: Veér [e. J. z. h. 3. F. s. u.

háromjegyű) betűtől. – Az egyjegyű betűt (miként a szó elején is) teljesen elkülönítjük az azonos elemmel kezdődő. lexikonokban.és a nagybetűk között. A fontosabb általános szabályok. Piroska stb. hanem a megkettőzött betűt mindig két külön betűre bontjuk. Zsigmond stb. (Vagyis: ccs = cs + cs. stb. (Vagyis: bb = b + b. ddzs = dzs + dzs. s így soroljuk a szót a megfelelő helyre.) – A többjegyű betűk kettőzött változatait sohasem az egyszerűsített alakok szerint soroljuk be a betűrendbe. Az egyjegyű betűt teljesen elkülönítjük az azonos írásjeggyel kezdődő.) . Az egységes módon való elrendezés teszi lehetővé. a sorrendet az első nem azonos betű ábécébeli helye határozza meg: lom lomb lombik Lontay pirinkó pirinyó pirít pirkad tükör Tünde tünemény tüntet lovagol stb. A betűrendbe sorolás az az eljárás.A magyar helyesírás szabályai/A betűk 9 A betűrendbe sorolás 14. A betűrendbe sorolás szempontjából nem teszünk különbséget a kis. a következők: a) A különböző betűvel kezdődő szavakat – a d) pontban jelzett kivételekkel – az első betűk ábécébeli helye szerint állítjuk rendbe. illetőleg keressük meg: acél kettő remény cukor Nagy sokáig csók gép nyúl szabad olasz Tamás hideg öröm vásárol stb. – Az egyjegyű betűk sorrendjében a kettőzött betűk első és második írásjegye külön-külön betűnek számít. névsorokban stb. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. háromjegyű) betűtől. de külön mássalhangzót jelölő kétjegyű (ill. Mindig az egyjegyű betű van előbb: cudar cukor cuppant csalit csata dac domb duzzog dzsem Dzsungária Zoltán zongora zúdul zsalu zseni Csepel stb. e) A szavakat a szó belsejében és a szó végén levő betűk tekintetében a következőképpen szedjük betűrendbe. tehát az egyjegyű mindig megelőzi az utóbbiakat. hogy a szavak rengetegében tájékozódni lehessen. b) Ha a szavak azonos betűvel vagy betűkkel kezdődnek. rr = r + r. amellyel a szavakat – általában a magyar ábécé alapján – sorrendbe szedjük. Dzsungel stb. ggy = gy + gy. való eligazodást segítik. tüzér stb. melyek a szótárakban. stb.

Márvány Zsolt másféle másol stb. d) A magánhangzók rövid és hosszú változatát jelölő betűk (a – á. mind pedig a szavak belsejében azonos értékűnek számítanak a betűrendbe sorolás szempontjából. mint az egyszerű szavakat. e – é. vagy csak az első elem alapján szokás besorolni. ö – ő. kissorozat-gyártás márványtömb kis számban kistányér kis virág stb. ahogyan a könnyebben kezelhetőség . A magánhangzó hosszú változatát tartalmazó szó tehát meg is előzheti a rövid változatút: ír Irán író Irak írandó iroda iram iránt irónia stb. i – í. kartotékokban stb. – Ugyanez a szabály érvényes a közszavak közé besorolt tulajdonnevekre is. ha két szó betűsora csak az azonos magánhangzók hosszúsága tekintetében különbözik: égbolt kerek szel szél szelel szeles szelés széles Égei-tenger kerék Eger egér éger égés egész stb.A magyar helyesírás szabályai/A betűk 10 kas Kasmír Kassák kastély kasza kaszinó kassza mennek mennének menü menza meny Menyhért mennybolt nagy naggyá nagygyakorlat naggyal nagyít nagyobb nagyol kaszt stb. u – ú. A szóhatárokat tehát nem vesszük figyelembe. keres kérés koros kóros kórós stb. nagyoll stb. f) Különleges célt szolgáló névsorokban. tárgymutatókban. ü – ű) a kialakult szokás szerint mind a szavak elején. Kis részben kissé Kiss Ernő kis sorozat márvány márványkő márvány sírkő tiszafa Tiszahát Tisza Kálmán Márvány-tenger Tisza menti Tiszántúl Tisza-part tiszavirág tiszt stb. mennyi stb. A rövid magánhangzós szó kerül viszont előbbre olyankor. o – ó. szelet stb. e) A különírt elemekből álló szókapcsolatokat és az egybeírt vagy kötőjellel kapcsolt összetételeket minden tekintetben olyan szabályok szerint soroljuk betűrendbe. a több szóból álló egységeket vagy az egész kapcsolat.

– Az idegen betűk közül azok. l. cz = c + z./ (A betűk) A kiejtés szerinti írásmód→ . A követendő eljárást a könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén szabvány (MSZ 3401) írja elő.). w. 15. stb. j. atlaszok és térképek névmutatói stb. és a besorolás nincs tekintettel sem a magyar ékezetekre. g. gáz geodézia Georges góc Goethe stb. r. i. Az ilyenfajta munkák szavainak betűrendbe sorolása bonyolult feladat. stb. 16. m. Ilyenkor az idegen mellékjeles szó kerül hátrább: cérna Černý Gaal galamb moshat mosna Mošna mosópor Møsstrand mostan munka 11 Champagne Gärtner Cholnoky címez cukor Czuczor csapat stb. n. valamint az idegen szavakban és tulajdonnevekben előforduló régi magyar. u. Az olyan sajátos célú munkák (lexikonok.A magyar helyesírás szabályai/A betűk érdeke vagy egyéb szempont kívánja. sem az idegen betűk mellékjeleire. ←Általános tudnivalók . y. s. h.. önálló egységnek számít. sch = s + c + h.). Ebben a rendszerben mind a magyar. Ezek hatálya azonban nem terjeszthető ki írásbeliségünk általános gyakorlatára. o. illetőleg belső szakmai útmutatók szabályozzák. ch = c + h.): – Az idegen ábécékben használt kapcsolatokat szintén külön betűk egymásutánjának tekintjük. q. – A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén követendő eljárást szabvány írja elő (MSZ 3401). f. amelyekben magyar és idegen nyelvű szóanyag erősen keveredik egymással. c. k. ha az idegen mellékjeles betűt tartalmazó szó betűinek sorában nincs más különbség. x. rendszerint az úgynevezett általános latin betűs ábécét követik: a. A betűrendbe soroláskor a szokásostól némiképp eltérően kezeljük a régies írású magyar családnevekben. enciklopédiák. oe = o + e. v. z. d. p. Az idegen mellékjelet csak akkor vesszük figyelembe. (ch = c + h. e. b. mind az idegen többjegyű betűknek minden egyes eleme külön. illetőleg idegen betűket. az ábécébe soroláskor nem tekintendők önálló betűknek. Muñoz stb. A régies írású magyar családnevekben levő kétjegyű betűket elemeikre bontva soroljuk be (ew = e + w. amelyek valamelyik magyar betűtől csak mellékjelükben különböznek. t.

A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód 12 A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód ←A betűk . -ve. -n. hanem az írásgyakorlat alapján is kikristályosodott köznyelvi formákat rögzíti.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. A szóelemek leírásának alapja a történeti hagyományban kialakult. ha több szóelemből álló szóalakokba kerül.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. „ellemez” stb. véd. esetleg nyilvánvaló helytelenségeket (pl. stb.] Az elválasztás [223–238. ír./ Magyar Tudományos Akadémia (A kiejtés szerinti írásmód) A szóelemző írásmód→ A kiejtés szerinti írásmód A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. formákkal. -kor. képzők. „szóma”. A kiejtés szerinti írás elve azt jelenti.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] Az írásjelek [239–275.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. zöld.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. szemben a nyelvjárási (ill. formák nyelvjárási (ill. régies vagy más nem köznyelvi alakok használatára is szükség lehet. akác.] A hagyományos írásmód [86–91. az „erőssen”.] A szóelemző írásmód [49–85. „ákác”. -j. -s.] [1] 17. -telen.] Egyéb tudnivalók [288–299. hogy általánossá válásukat segítse. köznyelvi alakokkal szemben a „látnyi”. kell. hogy a szóelemek (szótövek. ezért az írásban kerülendők. -va. „házbul” stb. ejtésmódot) helyesírásunk nem veszi figyelembe. -től. „szöllő” stb. a „kőrut”.] A betűk [3–16. Művészi vagy tudományos célból azonban nyelvjárási. húsz. Így van ez a toldalékok esetében is: a látni. A beszélt nyelvben mutatkozó ingadozásokat (pl. régies) kiejtésűek. „kő”. fény. „ződ”. szalma.] A különírás és az egybeírás [95–142. Bizonyos típusokban azonban a szóelemek kiejtésbeli módosulását az írás is feltünteti. . „nígy” stb. -tól.. régies) „késér”. -bb. -talan. a helyesírás által is őrzött mai köznyelvi kiejtés. tíz.] A tulajdonnevek írása [154–201. ragok) írásformáját köznyelvi kiejtésük szerint rögzítjük: láz. Szavaink legnagyobb részének köznyelvi kiejtése határozottan megállapítható.). 18. köznyelvi alakok. -t. például a kísér. házból stb. négy stb. „köppeny”. Legnagyobb részük ezt az írásformáját tartja meg akkor is. jelek.

eskü. u. fiú. foltoz – foldoz. stb. apu. fizet. gyalu. dől – dűl. borjú. korlátozás nélkül egymás helyébe léphet. hosszú. hús. stb. falu. gyűjt. seprű. A szavak végén legtöbbször rövid i van: kocsi. Szavaink legnagyobb részének csak egyetlen. Vannak azonban olyan főneveink is. illetőleg a szóbelseji í. gyűszű. súlya. kikirikí stb. ü-t. húsból. gyepű. tűk. gyűjtjük. gyerek – gyermek. bácsi. stb. stb. Peti. seprű – söprű. a csend és a csönd stb. fedél – födél. tű. általános használatú. ű 20. szörnyű. Néhány szócsoport azonban – a nyelvhasználatbeli váltakozás vagy ingadozás miatt – bizonytalanságokra ad okot. újra. mért – miért. kapu. áru. fenn – fent. színes. füst. saru. gömbölyű. amelyeknek a végén az u. alku. Az i. u. ű: íz. szívből. stb. ú. de néhány összetett szavunk csak egy változatban szokásos: cseppkő. illetőleg í. nyí. homorú. satu. színez. batyu. az általános köznyelvi kiejtést tükröző írott formája van. stb. gyűrű. kinn – kint. 23. – Van azonban néhány hosszú í-re végződő szavunk is: sí. 34. savanyú.A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód 13 A szótövek írása 19. nagyszerű. lapu. ürge. gyanú. reá stb. (Vö. a leány. ü rövid: adu. rá stb. kifli. stb. Mari. A csepp és a csöpp. gyűjtemény. ürü. helyesírásunkban már általában kialakult. súly. 24. Egyes szavaknak minden alakjában hosszú a szókezdő. szaru. daru. A melléknevek végén mindig hosszú ú. csorog – csurog. ű van a legtöbb főnév végén: ágyú. amelyek a köznyelvben kétféle alakban használatosak. szív. önálló szóként egymással váltogatható. Icu. ugat. csepeg – csöpög. csicsí. rí. hűs. szomorú. gyí.) Az alakváltozatok 25. hűsít. b) Mássalhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: lenn – lent. szíves. szín. ú. zsalu. újabb. Szavaink többségében az i. revü. zrí. háború. súlyos. lábas – lábos. újság. a) Magánhangzók tekintetében váltakoznak többek között a következő szavak: fel – föl. cseppfertőzés. hindu. tanú. kicsi. 21. csendháborítás stb. íznek. rá – reá. fésű. ű-t. a lenn és a lent stb. Ilyenkor az írásban is mindkét alakváltozat használata jogos és helyes. választékos hangulatú. hova – hová. A hova és a hová.) 22. menü. bábu. levő – lévő. szú. hamu. mienk – miénk. – Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu. (Vö. koszorú. bürü. Bár sok szóban ingadozik a kiejtés. stb. kátyú. föveny – fövény. faggyú. könnyű. varjú. ú. 27. ü és az í. stb. ü az egész magyar nyelvterületen rövid: igaz. új. Vannak olyan szavaink. csoda – csuda. fut. u. néni. . ízes. A lány. tied – tiéd. tűvel. betű. húsok. hogy mely esetekben írunk i. ű van: domború. lány – leány. nini. Hosszú ú. Az alakváltozatok legtöbbször nem azonos értékűek. gyönyörű. mű. hűsek.

köszörű szó végén levő hosszú ú-val. de: huszadik. más toldalékok előtt megváltoztatják alapformájukat. ú. b) Vannak viszont szabályos í – i. az MTA-t. lencseféle. csepű. köpű. Ráckevéig. – húsz. 206. zsíros. szlavisztika. 21. dülöngél. hegedű. stb. Ez a szabályszerűség a továbbképzésben is érvényesül. 286. ma is élő kettős alakok. akadémista. vagy ss betűkapcsolattal írjuk: metssze és messe. bújtat. s csak néhány származékban váltja rövidre: zsír. mint a nyár vagy a kéz magánhangzója. dűlő. stb. ú hangot tartalmazó szavaink két csoportra oszlanak. Ráckeve. ráckevei. írok. bosszul. stb. e váltóhangú változatok jobbára választékosabbak és ritkábbak. – A szabály nem vonatkozik azonban a betűszókra: MTA. faluk – falvak. huszon-. de: lencsét. a)] 30. de: Tompát. akadémizmus. lencsék. A borjúk – borjak. ELTE. (Vö. zászlója – zászlaja. de: zsiradék. húszas. dülleszt. írás. stb. Például: kéz víz út tűz 14 kézben vízben útban tűzben kézre kézi de: kezet kezek kezes vízre vízi vizet vizek vizes útra úti utat utak utas tűzre tűzi tüzet tüzek tüzes kezünk vizünk utunk tüzünk 28. köszörül. látsszék és lássék. de: Ráckevén. hipnózis – hipnotikus. ű-vel szemben az -l képzős formában rövid u. kéz – kezet típusú szavakkal való összehasonlításuk: általában ugyanazon toldalékok előtt vált rövidre az í. erdője – erdeje stb. Hosszú í. bújócska. ü van: borul. hipnotizmus. stb. – dűl. A ború. kolléga – kollegiális – kollegialitás stb. (Vö. borjút – borjat. A közkeletű idegen szavak jelentős részében egyes idegen eredetű képzők előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: szláv – szlavista. de: bujkál. iroda. ű. az MTA-nak. bár az a.) a) Számos szó a toldalékos alakok többségében is megőrzi a tőbeli magánhangzó hosszúságát. de: irat (főnév). varjúk – varjak. – akadémikus. de: tized. ú – u. lencsével. ill. fésül.) 29. bujdosó. a látszik és a tetszik ige felszólító módú alakjait – a kétféle kiejtés miatt – vagy tssz.) . dűlt. (Vö. a legtöbb toldalék előtt á-ra. stb. [Vö. – ír. szociális – szocialista. huszad. stb. köpül. tetűk – tetvek. például: lét – levet. tízen. stb. hipnotizál. Az igék és a névszók bizonyos csoportjai egyes toldalékok előtt megtartják. mind pedig v hangzós tövéből létrejöhet (főképp összetételekben) azonos toldalékolású forma. A metsz. de apát. heroizmus. szók – szavak. szuverén – szuverenitás. Írásukat megkönnyíti a nyár – nyarat. 27. írat (ige). ű – ü váltakozást mutató főnevek.A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód A tőváltozatok 26. – tíz. tizen-. de: düledezik. derül. bosszú. dűlve. tízes. illetőleg é-re változik: apa. Tompával. apai. szocializmus. stb. az ELTE-re. ú. – bújik. hegedül. irónia – ironikus. stb. 31. bújjon. 81. 32. fésű. ill. irodalom. apátlan. ironizál. hérosz – heroikus. húszat. – Hasonlóképpen: Tompa. tetsszem és tessem stb. derű. stb. (halas)tót – (halas)tavat. – lencse. Ugyanígy egyes v tövű névszóknak mind magánhangzós. A szóvégi a és e csak néhány toldalék előtt marad rövid. zsírt. – De: akadémia. csepül.

-tyű és -ttyú. a -dít és a -sít igeképzőnek: épít. jószívű. cipőstül. építmény. (vö..). kitűzött (cél). többször stb. sarkantyú. éles elméjű. mozdít. felforrt (víz). hazáig. -kőzik: zárkózik. -dül igeképzőnek: gyógyul. stb. kerül. pezsdül. 38. nagy kiterjedésű. pörgettyű stb. tiszta vizű. valakit stb. -ozik.. kerület. lapos tetejű. -ül és a -stul.. fehér falú. helyesebb. buzdítás. s csak néhány indokolt esetben ad helyt a toldalékolásbeli kettősségeknek is. A -képp. Kaposvárt v. a -t. a főnevek -tyú. -ködik: árulkodik. mássalhangzó után nem.. helyesbít. A helyesírás ezeket rögzíti. kevesebb. ruhástul. a -ról. közül. -jú. -ödik: alkonyodik. Pécsett. csengettyű. között. a -ból. a -t. szürkületkor. fölött. stb. az -ú. -kozik. -bb középfokjel: idősb. 24. mérsékelt árú. -tt helyhatározórag: Vásárhelyt.. sárgát. a toldalékos szóalakok végén levő i-nek: esti. kertjei. dobott. nyolcat. 23. mögül. Több toldalékunk mássalhangzóját magánhangzó után megkettőzzük. bőkezű. fésülködik. a -szor. fordulva. veszkődik. tanító. tetőről. csengetett. Mindig hosszú a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ít. mindig röviden ejtjük. a -t.. -tt a névutók végén: iránt. keresztül. hátul. távolabb.. mérkőzik. szerint. mozdítva. megrótták. kente. -tt időjel: folyt. (vö. belül. fordul. -kózik. ö – ő közti eltérés mutatja: -odik. Néhány igeképzőnk különbségét az o – ó. az időhatározó -kor ragjának: éjfélkor. -közik: kínálkozik. -től határozóragnak: szobából. ötször. 39. hatkor. kevésbé. -őzik: hallgatózik. stb. gyógyulás. -jű melléknévképzőnek: négylábú. -ől végződésének: alól. idősebb. pezsdülő stb. négyig. kérdi.. az -ul. Győrött. hallottuk. dugattyú. -ózik. elvégzett (munka). öltözik. A magánhangzók a toldalékokban 34.. szivattyú.). -özik: fáradozik. A mássalhangzók a toldalékokban 37. a t-t. ezért egy t-vel írjuk: hajót. a honnan? kérdésre felelő névutók ragszerű -ól. Kaposvárott. végül. könyvet.. -kódik. elől. víztől stb. . 36. -képpen határozóragot két p-vel írjuk: ekképp. feleségül. mindig stb. egyenáramú. házai. házról. buzdít. állandósítani stb. -kődik: rázkódik. -ül és a -dul. -ű. stb. például. -ődik: oldódik. mosott (ruha). tanít. a -b. -ttyű képzőféle végződésének: fogantyú. állandósít. varrtuk. tulajdonképpen. törülközik. jobb. sast. stb. hússzor. -ül végződésének: alul. családostul. -ódik. dalolni. voltaképpen. gömbölyödik. nézi. kitalált (történet). másképp. -kodik. erdőből. kecskeméti.. kezdődik. Mindig rövid a magánhangzója az alábbi szóelemeknek: az -ul. alatt. billentyű. A szavakhoz járuló toldalékoknak – a köznyelvi kiejtésben élő ingadozások ellenére – általában megvan az irodalmi nyelvben kikristályosodott. kivéve: át és hosszat.. felül és fölül. öklömnyi stb. a névutók és a határozószók -ul. holnapig. -ből. erős rugójú. Az ilyen váltakozást mutató toldalékok a következők: a -t. egyöntetű formájuk. -ször határozóragnak: háromszor. mellől stb. nyolc órakor stb. szebb. stb. írni. -ről és a -tól. mögött stb. hosszú szempillájú. Vácott. stb. töpörtyű. csőstül stb. 35. hatott. közt. -tt igenévképző: bérelt (lakás). felől. (kivéve: túl). kergetőzik. A tárgy ragját. fától.A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód 15 A toldalékok írása 33. -stül határozóragnak: magyarul. nélkül stb. az -ig határozóragnak: városig.

lesz. – És természetesen: megadatik. -tet formában járul. Magánhangzós és mássalhangzós kezdetet váltakoztató toldalékok 40.). 83–84. -et. keveslem v. vesz. -etlen képző van a befejezetlen. ill. foglaltatik. lopóddzék stb. peddzük stb.. fűtetlen. De: helyesel. viseltetik. kővé. sértetlen stb. (ablakot) nyittat. éretlen. tesz. vagy -tat. képzetlen. stb. stb. dohhal. 55–58.) 43. érett stb. jöjjön. vetetlen. Ugyanez a szabálya a ma már ritka -atik. visz igék magánhangzós tövéhez -gy alakban járul: egyem. sz. (kenyeret) süttet.. 77–79. például: babával. (A h végű szavak egy részét – mivel bennük a h-t nem ejtjük ki – magánhangzós tövűnek kell tekintenünk. stb. mint a -j módjel. a ’valamilyennek látszik’. nézd.). kicsinyelli. például: dobbal.. -telen változatában járul: csorbítatlan. stb. (szobát) festet. (Vö. 68. alakokkal állnak ellentétben) ezekben sem kettőzzük a képző t-jét. 66. (könyvet) köttet. a t végű névszókhoz pedig -talan. -etik. vigyed. emberré. a hosszabb formában azonban mindig csak egy -d a személyrag: írjad. gyűjtetik.) (Vö.. A tárgyas ragozás kijelentő módú személyragjainak -j eleme az s. higgyen. ezért (bár jelentésük alapján a befejezett. A hisz ige felszólító alakjaiban ez a -gy megnyúlt: higgyem. idd. Hasonlóképpen viselkedik a -tyú. piroslik. – A t végű igékhez sajátos szabályok szerint járul. stb. zöldell.) 16 . -ttyű képzőféle végződés: fogantyú. sejteti (vele). azaz a tővégi mássalhangzóval azonos kezdő hanggal jelentkezik: mossuk. fosztóképzős származékokban is. hitetlen stb. (Vö. bont). edd. szőjön. 75. fedetlen. stb. (Vö. igyál. sződd. ezért ezek kiejtésük szerint is mássalhangzós tövűek. vesszen. Tehát (új üveget) bontat. stb. úttalan. barnállik.. (vasat) gyűjtet. élettelen. kinyittatik. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. legyen. -tet a képző. A műveltető képző a t végű igékhez vagy -at. -vé rag v eleme a szótő végső mássalhangzójával azonossá válik. fegyelmezetlen. 80–81. -vel és a -vá. iszik. csehvel. -tatik. (vö. visszük. higgyünk stb. 45. egyes szám 2. tolattyú. (erdőt) irtat. csengettyű. kösöntyű.A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód a -d. akkor -at. arat). kékellett. vegye. -tetik szenvedő igeképző írásának is: oltatik. fújjon. pléhvé. stb.) – Az eszik. (vö. de: észrevétlen. nagyollom. akkor -tat. szőjed stb. ha a t-t magánhangzó előzi meg (pl... kéretik. Sajátos viselkedésű toldalékok 42. (Ez utóbbi szavak alapformájában kiejtjük a h-t. kicsinyli v. taníttatja (a lányát).) 44. nézzük. -tyű és a -ttyú. sötétlik. -dd személyrag a felszólító módbeli tárgyas ragozású. stb.) Mássalhangzós végű tőhöz járulva a -val. Az -atlan. ’valamilyennek tart’ jelentésű -l. 82. kihirdettetik. -etlen. de: (búzát) arattat. tegyek. szénnel. stb. dz végződésű tövekhez járulva ugyanúgy viselkedik. A -val. z. lőjön.: – Más esetekben a tővégi mássalhangzóval azonos hangként jelentkezik: ásson. -et. -ll képző: fehérlik. ezekben az alakokban a tő és a toldalék határán hosszú mássalhangzót írunk. Allahhal. 41. 43. -vé határozórag magánhangzóra végződő tőhöz alapalakjában kapcsolódik. kéklett v. parttalan. öntözzön. osztatlan. kevesellem. -vel és a -vá. 45. személyű rövidebb formában: írd. A fosztóképző a t végű igékhez -atlan. A felszólító mód -j jele a szótövek nagyobb részéhez -j (a rendhagyó ragozású jön ige rövid magánhangzós tőváltozatához pedig -jj) alakban kapcsolódik: lépjen. jósággal.

hétköznapi használatú. ki és le határozószók középfokát részben vagy egészen a kiejtést követve írjuk: beljebb. add. szeretniük – szeretniök. elavuló formák. küldötte. Bár a benn. érted – éretted. bent. nézz – nézzél. bennszülött. küldte – küldötte. rég – régen. dobd – dobjad. vágj – vágjál. – Ha az összetételnek a t végű alak az előtagja. fenntart vagy fönntart. hogy az alkotóelemek eredeti hangalakját nem vesszük figyelembe. Ilyen toldalékolásbeli kettősségek például a következők: hallgatódzik – hallgatózik. akad.. lenn szavakkal függenek össze. kérj – kérjél. kérd – kérjed. állsz – állasz. amelyek a köznyelvben egyaránt használhatók. fel vagy föl. illetőleg képzett volta annyira elhomályosult.). kint. mossál. vágd – vágjad. kezdték – kezdették. Az állsz. a második a lélek szóból származik. régiesebb. nincs – nincsen. stb. Mind az igék. tűrniük – tűrniök. rugdalódzik – rugdalózik. Az alakváltozatok nem mindig azonos értékűek. lopódzik – lopózik. 49.A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód Toldalékolásbeli kettősségek 45. adjad. hogy – hogyan. ←A betűk . között nemigen van különbség. faggat. hanem a szót a kiejtése szerint írjuk. hullt – hullott. fenn vagy fönn. igyekezik – igyekszik. (Vö. írj – írjál. higgyed stb. 39. A hallgatódzik és hallgatózik. dolgozz – dolgozzál. fakaszt. fakad. kijjebb. mind a névszók toldalékos formái között vannak olyan kettős alakok. hidd – higgyed. öregedik – öregszik. A látniok. fenséges. Több szavunk összetett. szégyellni – szégyelleni. Írásban is helyes tehát mindkét forma. kevesellem. kicsinyli – kicsinyelli (vö. higgy – higgyél. most – mostan. érette stb. szaggat összefüggését sem az akaszt. lejjebb. fent vagy fönt. Nem tartjuk már számon az aggat./ (A kiejtés szerinti írásmód) A szóelemző írásmód→ . érte stb. 47. szeretniök stb. feljebb vagy följebb. szakad igék tövével. látniuk – látniok. 39.) 48.).). 17 A szóelemek elhomályosulása 46. nyomatékosabb felszólítás. rosszallnám – rosszallanám. az evvel és ezzel stb. Így járunk el például a kesztyű vagy a lélegzik esetében. vájd – vájjad (vö. egy n-nel írjuk ezeket a szavakat: benső. moss – mossál. várniuk – várniok. A be. bár az első a kéz. itt – itten. 66. lent. azzal – avval. oly – olyan. mondta – mondotta. moss. nézd – nézzed. mint az írjál. Viszont az írj. toldták – toldották (vö. kinn. kissé ünnepélyesebb. mosd – mossad. írd – írjad. keveslem – kevesellem. szakít. keveslem. ezzel – evvel. az állasz. hidd stb. kinnlevőség stb. értem – érettem. épp – éppen. dobj – dobjál. természetesen csak egy n-et írunk: bentlakó stb. küldte. – Ugyanezek a szavak azonban az összetételekben általában a két n-es formájukban szerepelnek: bennlakás.

: kertye). e. fusson (= fus+s+on) stb.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 18 A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód ←A kiejtés szerinti írásmód .] [1] 49. amely a szóelemek módosult alakváltozatait tünteti föl..] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. kertnek. amely a szóelemek mai állandó alakját tükrözteti. barátaival (= barát+ai+val) stb. . barátfüle (= barát+fül+e). mint a szóelemeket külön-külön: kertje (= kert+je. néztük (= néz+t+ük. hiszen pl. A szóelemző írás fő szabálya nem érvényesül minden toldalékos szó leírásakor. A házzal. az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. ha a szó egészét másképp mondjuk ki./ Magyar Tudományos Akadémia (A szóelemző írásmód) A hagyományos írásmód→ A szóelemző írásmód A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2.] Az írásjelek [239–275. másrészt pedig azt.] A betűk [3–16. e. szóalak a kiejtés alapján is így íródnék. a ház tőhöz a -val rag módosult -zal formában járul.. mind a toldalék. A szóalakok szóelemző írásának tárgyalásakor meg kell tehát különböztetnünk egyrészt azt az írásmódot.] A különírás és az egybeírás [95–142. Természetesen ezt gyakran észre sem lehet venni. fusson esetében pl.] Egyéb tudnivalók [288–299.] Az elválasztás [223–238. nyolcban (= nyolc+ban.: kösség). stb.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. A szóelemző írásmód elvének érvényesítése akkor válik különösen fontossá. lóval stb. Az egynél több szóelemből álló szóalakokat általában a szóelemző írás elve alapján írjuk le. szállnak (= száll+nak. A toldalékos szavak egy részében ugyanis a szóelemeket nem eredeti alakjukban. e.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48.a felszólító módban használatos töve. ahogyan külön-külön ejtve hangzanak: barátság (= barát+ság).] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. e.: nyoldzban). e. község (= köz+ség.] A hagyományos írásmód [86–91. Ezért a toldalékos és az összetett szavak legnagyobb részében a szóelemeket olyan alakjukban sorakoztatjuk egymás mellé.: szálnak).: nésztük). hogy a toldalékos szavakban mind a szótő. állatbarát (állat+barát) stb. hanem – a hangtani környezetnek és a szóelemek történeti alakulásának megfelelően – módosult változatukban tüntetjük fel: házzal (= ház+zal). a házban. illetőleg a fut igének fus.] A szóelemző írásmód [49–85. s ehhez a -j módjelet s változatban tesszük hozzá.] A tulajdonnevek írása [154–201. Helyesírásunk a szóelemző írásmód elvének érvényesítésével biztosítja azt.

Ilyen párok: p–b. valamint az egymást követő szavak szóelemeinek érintkező hangjai kölcsönösen hatnak egymásra. c–dz. a jeles és a képzős szavak. gy. Az írásban a zöngésség szerinti hasonulást általában nem jelöljük: alkotó tagok: ablak+ban tűz+höz ad+hat lök+dös nép+dal víz+szint ejtés: ablagban tűszhöz athat lögdös nébdal víszszint írás: ablakban tűzhöz adhat lökdös népdal vízszint eszik + belőle eszig belőle eszik belőle hideg + tél hidek tél hideg tél stb. – sz+zs és z+zs = zzs. amelyeknek tagjait ugyanazon a helyen és módon képezzük. Két mássalhangzó találkozásának gyakran az a következménye. a kiejtésben az első hang zöngésség szempontjából legtöbbnyire hasonul az utána következőhöz. d+c és gy+c = cc. ty és ny előtt ny-nek (vagy az ny-hez közel álló hangnak) ejtjük. 53. de nem zöngésít. – s+z és zs+z = zz. A v – bár van zöngétlen párja – a köznyelvben zöngétlenül. az összetételek. Ezt a hasonulással bekövetkezett változást egyik esetben sem jelöljük az írásban: alkotó tagok: szén+por azon+ban tan+menet van + még ön+gyújtó ejtés: szémpor azomban tammenet vam még önygyújtó írás: szénpor azonban tanmenet van még öngyújtó negyven + tyúk negyveny tyúk negyven tyúk szín+nyomat színynyomat színnyomat stb. b és m előtt m-nek (vagy az m-hez közel álló hangnak). csakhogy az egyiket a hangszalagok rezgése nélkül. tehát zöngésen. s–zs. t–d. hogy a két hang a kiejtésben teljesen azonossá válik: t+cs. – t+gy és d+gy = ggy: – t+c. s a szavak kimondásakor e hangok sokszor megváltoznak. így zöngétlenít ugyan. ty–gy. Ha a felsorolt hangok közü egy zöngétlen és egy zöngés mássalhangzó kerül egymás mellé. cs–dzs. sz–z. A beszédben az n hangot p. Helyesírásunk azonban nincs tekintettel az alkalmi hangváltozásokra.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 19 A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 50. tehát zöngétlenül. – sz+s és z+s = ss. A ragos. k–g. A teljes hasonulás révén előálló kiejtésbeli módosulásokat általában nem tüntetjük föl az írásban. d+cs és gy+cs = ccs. de maga nem zöngésülhet. – s+sz és zs+sz = ssz. f–v. hanem a szóelemeket eredeti alakjukban íratja le. hanem az eredeti szóelemeket jelöljük: . 52. a másikat a hangszalagok rezgésével. A h-nak nincs zöngés párja. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-hasonulás 51. Vannak olyan mássalhangzópárok.

hanem megtartja a szavak eredeti ny. Ezt a szóbelseji teljes hasonulást az írás nem jelöli. 56. -játok. száraz zsömle) kis+szerű kisszerű (v. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. 55. a kiejtésben általában teljes hasonulás következik be. vagyis -ja. kis-szerű) kisszerű stb. valamint a nagy névszóhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). ty és gy hangjának. -juk. -ják) vagy pedig a felszólító mód -j jele járul.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 20 alkotó tagok: át+csap jegy+csalás ejtés: áccsap jeccsalás (v. 83–85. Az írás ezt a szóbelseji teljes hasonulást nem jelöli. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. nátcukor) kösség egésség írás: átcsap jegycsalás át+cipel nád+cukor átcipel nádcukor köz+ség egész+ség község egészség száraz + zsömle szárazs zsömle száraz zsömle (v. a kiejtésben a j teljes hasonulása következik be. jetycsalás) áccipel náccukor (v. -jük. -jaik járul. 80–81. illetőleg a toldalékok eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: ejtés: hagy+játok hagy+juk hány+ja huny+játok fagy+j+on írás: haggyátok hagyjátok haggyuk hánnya hagyjuk hányja hunnyátok hunyjátok faggyon fagyjon stb. Ha a gy és az ny végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas igerag (-ja. atya és bátya névszók csonka tövéhez. valamint a toldalék j-jének jelét változtatás nélkül írjuk egymás mellé: . -juk. -jai. -juk. illetőleg a toldalék eredeti j hangjának jelét: alkotó tagok: ejtés: any+ja any+juk aty+ja aty+juk báty+jai báty+juk nagy+ja nagy+jaik annya annyuk attya attyuk báttyai báttyuk naggya írás: anyja anyjuk atyja atyjuk bátyjai bátyjuk nagyja naggyaik nagyjaik stb.) 54. hanem megtartja az igék eredeti gy és ny hangjának. Ha az l és az ll végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. (De vö.. Ha az anya. -játok. s így az igék eredeti l. -ják) vagy a felszólító mód -j jele járul. illetőleg ll hangjának.

A mássalhangzó-összeolvadás 57. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. A t+sz. a t+s. -jeik járul. d+s. ts. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyja: alkotó tagok: ejtés: kert+je kürt+jei part+jai bot+ja híd+jai kard+juk vad+jai kín+juk turbán+ja kertye kürtyei partyai bottya híggyai kargyuk vaggyai kínnyuk írás: kertje kürtjei partjai botja hídjai kardjuk vadjai kínjuk turbánnya turbánja stb. -juk. -je. -jei. -jük. -jai. d+sz. -jaik. Helyesírásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. gy+sz hangkapcsolat a kiejtésben gyakran rövid vagy hosszú c hanggá. hanem mind a névszó végső mássalhangzóját. 58. -játok. Ha a t. a kiejtésben a mássalhangzók összeolvadnak. -jük. -ják). Ha a t. illetőleg – a t végű igék kivételével – a felszólító mód -j jele járul. mind pedig a toldalék j-jét változatlanul hagyva írjuk: alkotó tagok: tanít+ja félt+jük lát+ják márt+játok szeret+jük ad+j+a hord+j+a ejtés: taníttya féltyük láttyák mártyátok szerettyük aggya horgya írás: tanítja féltjük látják mártjátok szeretjük adja hordja marad+j+anak maraggyanak maradjanak fon+j+átok ken+j+ük fonnyátok kennyük fonjátok kenjük stb. s így mind az ige végső mássalhangzóját.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 21 alkotó tagok: ítél+jük kapál+ják tanul+ja áll+j ejtés: ítéjjük kapájják tanujja ájj írás: ítéljük kapálják tanulja állj beszél+j+etek beszéjjetek beszéljetek stb. gys betűkapcsolatot használja: . a d és az n végű igékhez j-vel kezdődő tárgyas személyrag (-ja. vagyis -ja. gysz. Az írás ezt a szóbelseji mássalhangzó-összeolvadást nem jelöli. a d és az n végű névszókhoz j-vel kezdődő birtokos személyrag (-jel). dsz. Írásunk ezt a szóbelseji összeolvadást nem jelöli. -juk. 59. hanem az eredeti tsz. gy+s hangkapcsolat pedig rövid vagy hosszú cs hanggá olvad össze. ds.

az összetételi tagok határán vagy az egymást követő szavak érintkezési helyén egy hosszú és egy másfajta rövid mássalhangzó vagy egy rövid és egy másfajta hosszú mássalhangzó kerül egymás mellé.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 22 alkotó tagok: ejtés: met+sz ad+sz egy+szer barát+ság költ+ség bolond+ság vad+ság nagy+ság mecc acc eccer (v. akkor a hosszú mássalhangzó az ejtésben gyakran megrövidül. Ha a toldalékos szó belsejében. Az ilyen alkalmi hangkivetés írásunkban általában nem tükröződik: . natyság) nagyság stb. A mássalhangzók mennyiségi változásainak jelöletlensége A mássalhangzó-rövidülés 60. A mássalhangzó-kiesés 61. etyszer) baráccság kölcség boloncság vaccság írás: metsz adsz egyszer barátság költség bolondság vadság naccság (v. hanem – hogy a szókép állandóságát megtartsa – feltünteti a hosszú mássalhangzókat: alkotó tagok: jobb+ra varr+t vidd+be ott+hon vissz+hang küld+d arc+cal part+talan ing+gomb ejtés: jobra vart vid be othon viszhang küld arcal partalan ingomb írás: jobbra varrt vidd be otthon visszhang küldd arccal parttalan inggomb hozzánk+képest hozzán képest hozzánk képest stb. Hármas mássalhangzócsoportok középső tagja a kiejtésben – nemegyszer más hangváltozás kíséretében – kieshet. Helyesírásunk ezt a mássalhangzó-rövidülést nem veszi figyelembe.

rosszallás. de: dülled. oldd stb. múló. szedd. zöldellik. védd stb. fedd be. játszd. sarkallik. szégyellni. -be). rosszallhatjuk. szégyell. edzd. legel. stb. nagyoll (a szükségesnél nagyobbnak tart) és nagyol (= valamit csak nagyjából csinál meg). 94.. Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik (pl. hívd. állomás. váll-lövés. állt. mind a -d személyragot.) A kezdd-féle írásmód is az általános szabályt követi: ír+d = írd. legelő. zöldellő. de: fullad. mosd.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 23 alkotó tagok: ejtés: azt+hiszem asz hiszem (v. de a képző eltérése jelentéskülönbséget hordoz: torkollik (= beleömlik) és letorkol (= szavába vágva elnémít). Az összetételt ilyenkor kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. legelik. kör). mert a -szerű. alakokban. zöldellt v. 49. Az írás azonban mindig feltünteti mind a tővégi d-t. szidd.) Ha viszont a hosszú mássalhangzóra végződő szóhoz (pl. zöldellett. Az egyszerűsítés elve alapján azonban (a kiejtésnek is megfelelően) csak két azonos betűt írunk egymás mellé: többe (kerül). (Vö. (Vö. 60. balett-táncos. rosszall. személyű rövidebb alakot magánhangzó után hosszú d-vel. mállottak. tudd. mind+nyájan minnyájan mondd+meg mom meg (v. küldd. cipőt). aszt hiszem) mos sincs írás: azt hiszem most+sincs mind+nek csukd+be most sincs minnek (v. sakk). a -féle képzőszerű utótagot ssz-re. így tehát két d-t írunk nemcsak az add. 94.) Néhány ll-es ige egy-két származékában azonban – a kiejtésnek megfelelően – rövid l-et írunk: torkollik. de: gyullad. . tépd. mállik. gyullaszt. szégyellheti. gyúl. 94. fedd meg stb. hanem az áldd. A d végű igék felszólító módjában a tárgyas ragozású egyes szám 2.. ill. pl. szállna. fúl. Egyes szavaknak mind ll-es. sarkall (= ösztönöz) és sarkal (= sarokkal lát el. kezdd. stb. mind pedig l-es származéka él. Az l-re végződő igék toldalékos alakjaiban általában megtartjuk az egy l-es írást. noha a rá következő mássalhangzó hatására a hosszú l mindig megrövidül: áll. stb. össz-szövetségi stb. szégyellem. zöldell v. mindnek) mindnek csug be csukd be mindnyájan mondd meg stb.) – Hasonlóképpen: dzsessz-szerű. orra (bukott). de: torkolat. mondd. dülleszt. (megkérdezték a) vádlottól. több) ugyanolyan mássalhangzóval kezdődő toldalék kapcsolódik (pl. hagyd. A szabály alól csak néhány származékige kivétel: dűl.. stb. ff-re végződő szavakhoz kapcsoltuk. szálloda. nyomd. 60. szólás. mond meg) Azonos hosszú és rövid mássalhangzó találkozása 62. málló. málljanak. múlik. fújd stb. bár egyes alakok kiejtésekor hosszú l is hallható: szól. tehát: kezd+d = kezdd. hordd. fullaszt. a szóelemző elvet követve megtartjuk az alkotó tagok eredeti írásmódját. ill. nézd. utótagja pedig ugyanolyan mássalhangzóval kezdődik (pl. Az ll-re végződő igék legnagyobb részének toldalékos alakjaiban megtartjuk a két l-es írást. (nem jól) hallak. stb. (Vö. (a) szebből (kérek). puff-féle stb. (Vö. expressz-szerű. de: sarkalatos. formákban is. (De vö. száll. Az l és ll végű igék 64.) A d végű igék 63. 65. a szóelemzés szerint három azonos betűt kellene írni egymás után. mássalhangzó után rövid d-vel ejtjük.

más részében viszont röviden: egyed. egyedül. utánunk. leszünk. (Vö. egység. Ezért a szókép állandósága érdekében az egyszerűbb módon. azaz mindig egy sz-szel írjuk: lesz. mint a példák is mutatják. jöttél. rósz. (Vö. 39. egyéb. kékellik és kéklik. juhakol. jöjjön. A lesz igealakot magánhangzóval kezdődő szó előtt és mondat végén hosszú sz-szel ejtjük. ujjat. de csak egy s-sel írjuk őket: erőset. növendék. stb. -tök személyragos alakjait. személyének rövidebb alakja a kiejtést követi: ródd. magasabb. hosszabb meg egy mássalhangzó utáni l-es. kevesellte v. méhkas. újat.) A hosszú magánhangzóra végződő igék 67. stb. kisebbedik. egyetem stb. ríjon. 73. kicsinyellés és kicsinylés. stb. kicsinyellné v. juh. névszóban a h-t csak akkor ejtjük. leszel. egyek. Egyéb esetek 68. A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh. rísz. méh. – De természetesen: eggyel és eggyé.. nősz. csehtől. keveselli és kevesli. rótok. méhes. sződd. Az -s végű melléknevek tárgyragos és -n határozóragos alakját. stb. A rendhagyó ragozású jön ige toldalékos alakjaiban (a jődögél és a jőve alak kivételével) a tő magánhangzóját rövid ö-vel írjuk: jön. jövök. róttak. stb. Ha mássalhangzó következik a gy után. juhász. egy magánhangzó utáni ll-es. lődd. 43. kicsinyell. kicsinyellő és kicsinylő.. továbbá többes számát és középfokát sokan hosszú s-sel ejtik. rója. stb. bennünket. csehvel. egyes. 74. juhtúró. 83. kisebbít.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód 66. tőlünk. rüh stb. de egy s-sel írjuk: kisebb.tőhöz járuló egy mássalhangzós toldalékokat általában kettőzött alakban írjuk: jössz. (Vö. erősebb. vagy magánhangzóval járul a tőhöz. erősek. egyenlő. stb. nő. A személyes névmások határozóragos és névutós formáinak megfelelő alakokban. rövidebb változat: kevesell. rovok stb. kékellő és kéklő. egyért. újabb. valamint befejezett melléknévi igenévi származékaikban – a magánhangzó után – két t-t írunk: rótt.) 71. együtt stb. stb. egyé (= egy+é). egyetlen. róla. Néhány ll végű igének két alakja van. méhvel. nálad. A kis szó fokozott alakjait és ezek származékait hosszú s-sel ejtjük. 39. lesztek. de: kicsinyelli és kicsinyli. akkor is rövid a gy: egyben. A céh. juhok. méhek. juh. Csehszlovákia. 69. valamint j hangzós toldalékú kijelentő és felszólító alakjait – ingadozó kiejtésük ellenére – a t. kevesellette.) 75. nőttek. valamint egyszerűségére törekedve a szó minden alakját egy gy-vel jelöli: egy. rítok. jöhet. újra stb. jöjj. jönne stb. csehnek. 70. méhnek. kisebbség stb. egybe. – De: jöszte. ha a toldalék magánhangzóval kezdődik. egynek. 39. (Vö. legkisebbnek. magasat. egyel (ige). nyűdd. lövő. – Hangzik a h ezekben: csehek. úgy. 72. pléh. rí. kicsinyellené. lesznek. Az egy számnév mássalhangzóját a szó alapalakjában. előled. egyre. valamint magánhangzók között a toldalékos szóalakok és a származékok egy részében hosszan ejtjük: egyet. méh. – De: benne. ujjra stb. magasan. csehül. egyre stb. juhval. egyén. – Az írásban azonban. rójuk. együtt. (fába) rótt (betűk). Az új melléknév mássalhangzóját – a szó alapalakjában és magánhangzó előtt – sok nyelvjárásunkban hosszan ejtik. jöjjenek stb. de: kevesellem és keveslem.) – Hosszú az n is ezekben: jönni.) – A hosszú magánhangzó a v-vel bővült tövekben többnyire megrövidül: fövetlen. Múlt idejű alakjaikban. – De: rívok. jövedelem stb. csehet. A hosszú magánhangzóra végződő igéknek -sz és -tok. erősen. egyed. cseh. düh. nőtök.) – A felszólító módban a tárgyas ragozás egyes szám 2. azaz a személyragos határozószókban a gyakran hallható hosszú ejtés ellenére is egy l-et vagy egy n-et írunk: belőlem. A jö. (Vö. (nagyra) nőtt (fa). ujjak. Írásunk a szókép állandóságára. egyezik. 45. rívás stb. egyik. mint a többiben: leszek. együvé. írásunkban ennek ellenére csak egy j-t tüntetünk fel: új. nőtt. ezekben a szóalakokban a kettőzés mutatja a rag v-jének hasonulását. magasak. (A testrész nevének írása viszont: ujj. de más helyzetekben – az ige többi alakjaihoz hasonlóan – röviddel. nőj. a szavak minden 24 . az sz és a j betű megkettőzése nélkül írjuk: ró.

mert a j módjelnek a módosult (a csonka tő s. áh. valamint a lát és a bocsát ige (továbbá a lót-fut összetételbeli lót előtag) felszólító alakjaiban sem az igető véghangját. vadásszátok. nevesse. éh. s hogy a szavak írott alakja ne szakadjon el teljesen a kiejtett formától. szónak minden alakjában ejteni szoktuk a h-t. Az s. -ják) j elemének módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. illetőleg sz mássalhangzójához hasonult) s. kösd.). sem a felszólító mód jelét nem tüntetjük fel eredeti alakjában. 79. illesszük. mossa. sz változatát tüntetjük fel: fess. egyes szám 2. sz. Ezeket az igealakokat tehát kettőzött s-sel. 78. ezért ezeket az alakokat egy s-sel. márts. -jük. Ezekben az esetekben helyesírásunk tehát eltekint a szóelemeknek eredeti hangalakjuk szerinti írásától. a szóelemek módosult változatait tünteti fel. mint h-tlan. végezzük. nyisd stb. mártsd. stb. e)] A h végű szavak egy részének kiejtése ingadozik. pech stb. éppen úgy. játsszuk. A bolyh.) Ezekben az igealakokban tehát kettőzött s-et. A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége az igealakokban A t végű igék 77. s a -d személyrag ehhez kapcsolódik. doh. személyének rövidebb alakjában ts-et írunk a -d személyrag előtt: ejtsd. de a módjel mai leggyakoribb j alakja helyett annak s változatát írjuk le: ejtse. 42. elolvassák. hanem mind a tővégi t-nek. megtartjuk az igető végső t-jét. lássuk. rekeszd.) képezzük. amelyekben a tővégi t-t mássalhangzó (de nem s. fűts. – Ennek a ts-nek a kiejtésben rövid vagy hosszú cs hang felel meg.stb. illetőleg egy sz-szel írjuk: fesd. -játok. enyh. potroh. sah. padisah. A MÉH betűszó inkább h-s ejtésű. Allah. z és dz végű igék kijelentő módú. illesz. és mindig írjuk is. [Vö. válaszd stb. fürösszétek. sz. hallgassák. mert a szóelemeken a régiségben erős hangváltozások mentek végbe. moh. de a j-vel kezdődő személyragok (-ja. akkor a szó kiejtett alakja és írásképe között szakadék támadna. Azoknak a t végű igéknek a felszólító alakjaiban. lássuk. A felszólító mód tárgyas ragozású. személyének rövidebb alakjaiban a személyrag eredeti d formájában a módjel nélküli csonka tőhöz kapcsolódik. füröszd. . sz) vagy hosszú magánhangzó előzi meg (vö. kettőzött sz-szel (ssz-szel). keh. 81. 78. hogy híven tüntessük fel a szóelemek mai alapalakját. eh. válassza stb. hozzák. hah. illeszd. mint az s és az sz végű igék felszólító alakjait. – Természetesen a játszik és a metsz típusú igék is ezt a szabályt követik: játssza. A felszólító mód tárgyas ragozású. taníts. Így például az ah. 25 A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód 76. tanítsd stb. szítsa. illetőleg kettőzött sz-et (ssz-et) írunk. 83. rekessze. stb.. – A ch végű szavak (pl. hallgasd. nyissátok. fürösz-. – Akárhogyan ejtsük is azonban a h végű névszókat. Zilah stb. kössétek. Az st és az szt végű igék felszólító alakjait a t nélküli csonka tőből (fes-. a h betűt írásban mindig feltüntetjük. Ha helyesírásunk ezekben a szóalakokban is a szóelemek alapalakjának a feltüntetésére törekednék. -juk. egyes szám 2. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van. A szóalakok egy részének leírásakor azért nem érvényesülhet a szóelemző írásmódnak az a törekvése. stb. fellah. z és dz végű igék 80. sz. bocsássa. tárgyas ragozású alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. (Vö. féltsétek. Ezeknek az igéknek felszólító mód tárgyas ragozású.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód alakjában jelen van a h. egyes szám 2.) végén is mindig ejtjük a h-t. ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: bocsásd. Az s. lósson-fusson. eddzük. mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatát írjuk le: alkoss. heh indulatszó ejtésében váltakozik a h-s alak a h-tlannal. almanach. A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék. kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: keressük. z és dz változatát tüntetjük fel.

arannyal. kékkel. Allah stb. egyél. – A doh. -vé határozórag v-je (bizonyos h végűek kivételével) minden mássalhangzóra végződő névszóhoz. -vé alakmódosulásai 83. a bölccsé (válik) és a bölcsé (= a bölcs tulajdona). idd. vesz.) c) Két mássalhangzós szóvég + -val. metszd (vagy mesd). kettőzött z-vel és kettőzött dz-vel (ddz-vel) írjuk: késsen. b)] a) Egy rövid mássalhangzós szóvég + -val. savvá. metsszük stb. -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel. tessél. sz. nedvvé. Ezeket az igealakokat tehát (az eredeti s+j. vesszenek. a briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal) és a bridzsel (= bridzsezik). Megváltozott. kedvvel. sah. húzd. -vel és a -vá.) A mássalhangzók minőségi változásainak jelöltsége a névszóalakokban A -val. A lesz. 39. királlyá. de a -j módjelnek módosult (az igető végső mássalhangzójához teljesen hasonult) s. hogy csak játszanak velünk. tetszik és metsz ige is ezt a szabályt követi: hallatsszatok. a -val. szénné. -vá. tetszik. stb. hidd. szárnnyá. higgye. bölccsé. és betűkettőzéssel jelöli. -vel és a -vá.) A tesz. Betakarom. Az s. látszik. eszik. vidd. metssze stb. – Jó érzés lesz. pl. tervvel. névvé. sahhá. -vé rag v szóvégződéssel találkozik. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t. dz+j helyett) általában kettőzött s-sel. pléhvé. tesz. jobbá. – Kilátszanak. személyének rövidebb alakjaiban azonban a módjel nélküli tőhöz kapcsolódik a -d személyrag: nyeld. iszik ige felszólító alakjaiban a módjel gy alakban járul az igék magánhangzós tövéhez: legyek (= le+gy+ek). tetsszél. iszik. ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal.) A hallatszik. – A hisz ige felszólító alakjaiban hosszú gy-t ejtünk.). metsz ige több kijelentő és felszólító módú formájának azonos a kiejtése. edzd. alakváltozatok használata is helyes.: jáccunk). özveggyé. potrohhal. tessék. játsszák. -vá.) 26 . tettel. vesz. a két v-t mindig jelöljük az írásban: hévvel. A többjegyű betűket természetesen a rájuk vonatkozó szabályok szerint kettőzzük meg. (Vö. – Hasonlóképpen: játszd.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód játsszátok. -vel és a -vá. rosszá. stb. -vé: jobbal. egyes szám 2. 75. szárnnyal. szívvel. cukorral. A felszólító mód tárgyas ragozású. komppal. -vá.) d) Ha a -val. juhvá. higgyétek stb. stb. stb. z és dz végű igék felszólító alakjaiban megtartjuk az igető eredeti formáját. látsszam. Azt akarjuk. néggyel. tegyen. amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö. [Vö. lássék stb. és kettőzött gy-t írunk: higgy. sz+j. sz. vízzé. edd. olvasd. ronggyá. gyönggyel. vadásszatok. visz. tollá.) 81. könnyé. szilánkká. játsszál. -vé: hanggal. rozzsal. 75. vigyétek. 32. Nem azonos például a szívvel és a szível (= szeret. lopóddz(ál). 94. ha tetszünk neki. füstté. végezd. kettőzött sz-szel (ssz-szel). tetté. hozzad. gallyal. -vel. hisz ige tárgyas ragozású egyes szám 2. a névszó tövének végső mássalhangzójával azonos (teljesen hasonult) formában járul a -val. végezzünk. Kértem őket. A tessem. visz. (Vö. a tervvel és a tervel (= tervez). játszod. könyvvé. tudóssá. nehogy kilátsszanak. meggyel. (A többi. j-t nem tartalmazó alakban csak egy sz-et írunk: játszom. vegyük. stb. eszik. (Vö. b) Egy hosszú mássalhangzós szóvég + -val. -vel és a -vá. -vel. (Vö. úszd. z+j. vedd. hogy tetsszünk neki. z és dz változatát tüntetjük fel. Allahhal stb. potroh. eddzétek. játszik. metszi stb. 43. A betűkettőzés elmulasztása nemegyszer eltorzítja a szóalak értelmét. játszik. mossam. higgyük. minddel. e) Azokban a névszókban. tollal. tűr). stb. Ezt a kiejtésbeli módosulást írásunk tudomásul veszi. stb. Stb. játszunk és játsszunk (e. 60. kulccsal. mászd. -vé: bottal. könnyel. (Vö. látszik. – Természetesen a hallatszik. igyanak stb. -vel. bolonddá. személyének rövidebb felszólító formáiban a -d személyrag a módjel nélküli magánhangzós tőhöz kettőzött alakban járul: tedd (= te+dd). 7. hogy játsszanak velünk. 82. E formák írásban való pontos megkülönböztetése azonban fontos követelmény: Látom. stb. (Vö.

amelyek az az. ekképp.. e alakjából és valamelyik névutó kapcsolatából keletkezett összetételeket az elő. c)] 85. 216–217. ez névmás 84. 222. affajta. Ezt a módosulást betűkettőzéssel jelöljük: abba. pont foglalkozik./ (A szóelemző írásmód) A hagyományos írásmód→ 27 A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód ←A szóelemző írásmód . 130. ehhez.. ekkora.] A szóelemző írásmód [49–85. Az az. ez névmásnak és a -beli képzőnek. Mindig hosszú mássalhangzót jelölünk azokban a szavakban.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. evégett stb. Az az. afölött./ Magyar Tudományos Akadémia (A hagyományos írásmód) Az egyszerűsítő írásmód→ A hagyományos írásmód A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. -féle.] A tulajdonnevek írása [154–201. az idegen szavakhoz és tulajdonnevekhez illesztésével pedig a 211. az evvel és ezzel alakváltozatok egyaránt helyesek.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153.. Helyesírásunk bizonyos meghatározott esetekben a hagyományt követi a mai hangjelölési rendszer. effajta. -kora képzőszerű utótagoknak a kapcsolatából alakultak: abbeli. erre. a mai kiejtés. ugyanahhoz stb. -vé ragnak a személynevekhez kapcsolásával a 163.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. ←A kiejtés szerinti írásmód . ekkor stb.] A különírás és az egybeírás [95–142. amiatt. – Hasonlóképpen: amannak. [Vö. A mutató névmás a.] Az írásjelek [239–275. Ám csak: azzá.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94.. ahhoz.] [1] 86.] Egyéb tudnivalók [288–299.A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód A -val. ez mutató névmás z-je teljesen hasonul a mássalhangzóval kezdődő határozórag első hangjához. -vel és a -vá.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. akkora.] Az elválasztás [223–238. afféle. arra. efféle. .] A hagyományos írásmód [86–91. illetőleg a szóelemzés rovására.. ebbeli. akképp. emellett. ezzé.] A betűk [3–16. valamint a -fajta. mindettől. Az avval és azzal.és utótag határán egy mássalhangzóval írjuk: afelé. akkor. eszerint. ebbe.

csigolya. kevély. karaj (és karéj). amely. Köznyelvünk hangrendszerében már nincs meg a régi ly hang. ezeket tartalmazzák a következő alpontok.: battyányi] Hajnóczy [e. lye végződésű szavak: boglya. foly(ik). De: karvaly. sem a szóelemzés elvével nem magyarázható.: görcs] Kossuth [e. stb. zsivaj. robaj. pólya. moly.A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód A hagyomány érvényesülése ennél természetesen jóval szélesebb körű helyesírásunkban. b) Ha a j hang a szó végén fordul elő. osztály. akadály. cserje. talaj. – A szó végén j-vel írandó szavak között többségben vannak az aj. ezt helyesírásunk nem jelöli külön betűvel. ibolya. nagyon sokféle eredetűek. lyukad. nyavalya. a) Szó kezdetén csak a lyuk szóban és toldalékos alakjaiban írunk ly-t: lyuk. gally. (Vö. zsöllye stb. ma-haradzsa. korcsolya. ragály. Hagyományos írásmódról.: ellipszilon] betűt. süly. A hagyomány alakította ki és őrzi betűink alakját. Gergely. tolvaj. Dózsa. ha hosszú hangot jelölnek: bodza. Csányi. dörej. lyukból. írásunk azonban megtartotta az ly [e. de vannak olyan családneveink is..és egybeírási szokásainkat. Kis. Török stb. ha a máig megőrzött írásmód sem a kiejtés. mely. A dz-t és a dzs-t általában akkor sem kettőzzük meg.). amelyek ly-nal írandók.: zicsi] stb. mosoly. madzag. 28 88. lyukak. amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos. perje (fű) stb. pedzi. Az ly írására pontos szabályaink nincsenek.: tököli] Zichy [e. lyukban.: egresi] Georch [e. skatulya. zárt ë hang. Bizonyos fogódzóink mégis vannak. peddze. c) Jellegzetes szócsoportot alkotnak a lya. tavaly. fogoly. Ipoly. Meggyesi.) 89. zörej stb.: hajnóci] Cházár [e. oly. ej végűek: duhaj. Mihály. lyukas stb.: tarcsai] Thököly [e. papagáj stb. azaz a hagyomány elvének érvényesüléséről – a szónak szűkebb értelmében – mégis csak akkor beszélünk. Az egy szótagú szavak közül a következők írandók ly-nal: boly. zsindely. 12. lyuggat. hely (főnév). ilyen. 83. De: lakáj. melyekben j-t. sóhaj. mily. mint más szavainkban (pl. Hunyadi. csekély.. 80–81. kristály. briddzsel (= a bridzs kártyajátékkal). régies betűket (vö. bridzs. olyan. ezért számos szóban hagyományosan ly a j hang jele.: császár] Czetz [e: cec] Dessewffy [e. gereblye. harkály. mely szavakban írunk ly-t.): Batthyány [e. olaj. edz. edző. pedz. mély. A családnevekben általában ugyanazokkal a betűkkel jelöljük a hangokat. különböző jellegűek. A névmásokban ly-nal jelöljük a j hangot: ily. A két (vagy ennél több) szótagú szavak legnagyobb részében ly-nal jelöljük a szó végén ejtett j-t: bagoly. stb. pocsolya.: kosut] Széchenyi [e. tartály. lyukaszt.157. milyen. Kétség esetén szótárban kell megnézni. mert azok a szavak. héja (madár). 87. súly. a jelölésmód tekintetében különbség mutatkozik az egy szótagú és a több szótagú szavak között. tavaly stb.: szécsényi] Tartsay [e.: dezsőfi] Egressy [e. amelyik stb. De: bója (vízi jelzőeszköz). A toldalékok hasonulásából eredő hosszúságot azonban ezekben a szavakban is föltüntetjük: eddzük. hanem hagyományosan szintén az e-vel: . stb. hülye. pehely. külön. Bár több nyelvjárásunkban és a köznyelvben is él az ún. sőt a kiejtés és a szóelemzés elvének érvényesülését is. 90. óhaj.

játszik. rögtön. dzs stb. meggy.] A különírás és az egybeírás [95–142. illetőleg: . cs.. kapzsi./ Magyar Tudományos Akadémia (Az egyszerűsítő írásmód) A különírás és az egybeírás→ Az egyszerűsítő írásmód A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. illetőleg a régebbi írásformát: esd. tetszik. ty. hagyján.A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód 29 ejtés: ëgyél ëgyetëm embër lëhet szerelëm írás: egyél egyetem ember lehet szerelem gyerëkëket gyerekeket stb.] Az írásjelek [239–275. így a többjegyű betűk kettőzésekor és három azonos mássalhangzót jelölő betű találkozásakor. 7.] A tulajdonnevek írása [154–201. Néhány szóban a hagyomány megőrizte a ma már nem érzett eredetet.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94.] A szóelemző írásmód [49–85.] Az elválasztás [223–238.] A betűk [3–16. ósdi. b)]: loccsan. pünkösd stb. A többjegyű betűk (pl.] Egyéb tudnivalók [288–299.] [1] 92. vagyis a betűnek csak az első jegyét ismételjük meg [vö./ (A hagyományos írásmód) Az egyszerűsítő írásmód→ A magyar helyesírás szabályai/Az egyszerűsítő írásmód ←A hagyományos írásmód .] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. Helyesírásunk néhány esetben ésszerű egyszerűsítést alkalmaz.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48.) kettőzött alakját a tőszókban és a toldalékos alakokban csonkítottan írjuk. hosszú. 93. mindnyájan. metsz. mindjárt.. hágcsó.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. ←A szóelemző írásmód .] A hagyományos írásmód [86–91.. sz. 91. fütty stb.

mésszel. vádlottól (= vádlott+tól). (Vö. expressz-szerű stb. hallak (= hall+lak).] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. c)] A -szerű utótag sz-ét általában csonkítva (azaz toldalék módjára. 62./ (Az egyszerűsítő írásmód) A különírás és az egybeírás→ 30 A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás ←Az egyszerűsítő írásmód . füttyel (= fütty+tyel). eljátsszuk stb. tollal (= toll+lal).] Egyéb tudnivalók [288–299. Ezekben a hosszú mássalhangzós betűhöz a vele azonos újabbat kötőjellel kapcsoljuk: Széll-lel. jegygyűrű. fedd meg (= fedd+d meg). ha a -szerű-t kettőzött sz-re (ssz-re) végződő szavakhoz kapcsoljuk: dzsessz-szerű./ Magyar Tudományos Akadémia (A különírás és az egybeírás) A kis és a nagy kezdőbetűk→ A különírás és az egybeírás A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. balett-táncos. [Vö. [Vö. Kodállyal stb.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. 62. ←A hagyományos írásmód . Wittmann-né stb. (e helyett: jegygyel stb. stb. A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos. Nem egyszerűsítjük azonban az összetett szavak tagjainak határán találkozó azonos kétjegyű betűket: kulcscsomó...] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A hagyományos írásmód [86–91. fénynyaláb. [vö.] Az elválasztás [223–238. 163. – Nem egyszerűsítünk viszont akkor. össz-szövetségi stb. 163. Arannyal.. Meggyes. hossz-számítás.). illetőleg: sakk-kör.] A szóelemző írásmód [49–85. 62. rosszal. c)] A szabály nem érvényesíthető a magyar családnevekre.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. nagyobban (= nagyobb+ban).).] [1] .. nagygyűlés. 94. c)]. Mariannal (Mariann+nal). díszszázad stb. az idegen tulajdonnevekre és a szóösszetételekre.] A tulajdonnevek írása [154–201.] Az írásjelek [239–275.A magyar helyesírás szabályai/Az egyszerűsítő írásmód jeggyel. hússzor) kapcsoljuk az sz végű szavakhoz: ésszerű.] A különírás és az egybeírás [95–142. mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra). mésszerű stb. vö. Hermann-nál. 163. eddzék. Tarr-ról. könnyé (= könny+nyé). Bernadettől (Bernadett+től). – Hasonlóképpen: puff-féle (ülőke) stb. – Általában ez a szabály érvényes a tulajdonnevekre is: Hosszú.] A betűk [3–16. briddzsel.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94.

kéményt seprő. de: sokszög (a mértanban). napsugár stb. szót is összetételnek tekintjük. szebbnél szebb. – A meggyökeresedett szokást megtartva. márványtábla. mint a tagok jelentésének összege. ha két vagy több szó összekapcsolódásával keletkezett (azaz összetett) szavakat írunk le. stb. néha-néha (= nagy ritkán).. az élen járó (csapat). rádiót javít stb. (A kötőjelnek itt egyszersmind tagoló szerepe is van. kérve kéri. (veszélyt) jelző lámpa. Az alkalmilag (általában nyomatékosítás végett) megismételt szavak közé vesszőt teszünk: fiam. sok lehetőség. hogy két szó kapcsolatának jelentése több vagy más. illetőleg saját írásgyakorlatára hagyatkozni. tömérdek). továbbá a névutós szóismétlések tagjait: fej fej mellett. Ezek többféleképpen keletkezhetnek. ezért például a jókedv. A különírás és az egybeírás szabályai a szavak összekapcsolásának.. de: gyorsírás (= sztenográfia). stb. alig-alig (= nehezen). de: jelzőlámpa (pl. főnévi igenév. Egybeírjuk viszont az összetett szavakat. sokszor egyénenként eltérő megoldást sugall. de nem ló. de tagjai már alig tekinthetők egymáshoz képest önálló szavaknak. Ezt az alapszabályt azonban nem alkalmazhatjuk olyankor. tudván tudta. a tűzrőlpattant menyecske vagy leány nem a tűzről pattant. hehe. Szépirodalmi alkotásokban stilisztikai szándék is indokolttá teheti az általános szabályoktól eltérő különírást vagy egybeírást. Az összefüggő szövegben egymás után következő szavakat általában egymástól külön írjuk le. Ezekből a körülményekből következik az. nap nap után stb. a nap sugara stb. dádá típusú indulatszókat. sok-sok (= nagyon sok. – Ha egy raggal jelölhető. A változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkezett összetételeket kötőjellel írjuk: más-más (= mindig más és más). 31 A szóismétlések írása 96. Ezt érzékeltetjük az alkotóelemek egybeírásával.) elemeit is: dugába dől.) A különírás és az egybeírás fontos kifejezőeszköze helyesírásunknak. várt. a közlekedésben). Ilyen előfordulásukban külön kell írnunk őket. 97. hogy a szókapcsolatok és az összetételek között nincs éles határ: sok olyan szókapcsolat van. jobbnál jobb. egyhavi. Ezeknek szoros egységét ugyanis egybeírással vagy (ennek egyik megoldási formájaként) olykor kötőjeles kapcsolással fejezzük ki. napról napra. többféleképpen is megítélhető esetek. félkész. bár valójában csak a hangos nyelv és az írás természetéhez alkalmazkodik. Például a víziló vízi állat ugyan. Mondatainkban a szavak nagy többségükben alkalmi szókapcsolatok tagjaiként kerülnek egymás mellé. 98. várva várt stb. A szóbeszéd is más. háztól házig. nagyon ügyes. illetőleg kötőjel alkalmazását. lépre csal. különírt szókapcsolat elemei (pl. hogy az írott szöveg világosan áttekinthető legyen. mint a szó és beszéd: ’alaptalan híresztelés’-t jelent. hogy a különírás és egybeírás szabályainak megfogalmazása más szabálypontokhoz képest olykor határozatlannak látszik. A kétféle írásmód jól szemlélteti a kétféle alakulat közötti jelentéskülönbséget: gyors írás (= sebes írás). stb. szakkifejezés stb. . már-már (= majdnem. nemegyszer jelentésváltozás nélküli szókapcsolatokat is egybeírunk. illetőleg az összetett szavak alkotásának törvényszerűségein alapulnak.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás 95. – Az egyik gyakori ok az. Ilyenkor ki-ki hajlamos a nyelvérzékére. ami viszont nem biztos alap. szinte). nono. messze-messze (= nagyon messze) stb. egy-egy (= néhány). – Eredetük tudatának elhomályosulása miatt egybeírjuk viszont az azaz kötőszót és a nana. fiam. nini. amely még nem igazi összetétel ugyan. gyorsan. vízbefúlás stb. félig kész. mindig együtt használt. Ilyenkor különírjuk őket: szilárd jellem. A jelentésváltozás miatt egybeírt összetétel alkotó tagjai természetesen alkalmi kapcsolatban is kerülhetnek egymás mellé. Különírjuk számos. várt. sok szög (= számos szög). egységet alkotó szókapcsolat (szólás. villamos gép. ki-ki (= mindenki). Ennek legfőbb oka az. Helyesírásunk e területén mégis meglehetősen nagy számban vannak ingadozások. de: élenjáró (= irányító szerepű). Különírjuk egymástól ugyanannak a szónak különböző toldalékokkal ellátott változatait: szemtől szembe. a tízórai-t nemcsak tíz órakor fogyaszthatjuk el. szintén egybeírt összetett szót alkotnak: kéményseprő.) rag nélkül állnak együtt. gyorsan. hasonlóképpen: ember ember hátán stb.

búbánat. hadseregek. a) A csak alkalmilag egymás mellé kerülő egynemű (halmozott) mondatrészeket vesszővel választjuk el egymástól: apja. sakk-mattot (mondott). hadseregben. stb. legeslegnagyobb. sík-domborúra (csiszolt). de: híre-neve. rúgkapálnak. de híres-neves. hogy mennyire szoros a kapcsolat az alkotóelemek között. többé-kevésbé. ide-oda. illetőleg kettőnél több szót ne írjunk vessző vagy kötőszó helyett kötőjelesen: nyelvtani. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az egyformán toldalékolt szavakból alakult mellérendelő összetételek tagjait akkor is. kérő-esdeklő (szavakkal). árvíz. nem: nyelvtani-stilisztikai-helyesírási (gyakorlatok). A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: édes-búsan. Az ilyen mellérendelő összetételek tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: édes-bús. alapformájában egybeírt mellérendelő összetétel kétféleképpen toldalékolható. mint azok külön-külön. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) mellérendelő összetételek csoportja nem különül el élesen egymástól. A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek tagjai egyenrangúak. Ezzel a lehetőséggel azonban ne éljünk vissza: nem rokon vagy ellentétes értelmű tagokat. oktató-nevelő stb. stb. kenyeret (vásárolt). ezért csak második tagjukon toldalékolt mellérendelő összetett szavakat egybeírjuk: rúgkapál. b) Ha az egymásnak mellérendelt tagok együttese már mást jelent. sík-domború (lencse). ég-föld. b) Néhány. stb. sütnek-főznek. 99. A túlzófok kifejezésére használt leges. kezét-lábát. körös-körül. több-kevesebb. tejet. gazdasági-társadalmi (változások). (a padlón) csúszó-mászó (kisgyerek). Két. hadsereg. ha toldalék nélküli formájuk nem él összetételként: apraja-nagyja. stb. stilisztikai és helyesírási (gyakorlatok). – A kétféle toldalékolásnak oka lehet a jelentések elkülönülése is: (a határban) szántó-vető (emberek). . azonos szerepű toldalékkal ellátott szó alkalmi egységét újabban gyakran éreztetjük kötőjeles összefűzésükkel: kínos-fájdalmas (búcsú). hányavetiek. stb. Az ilyen alakulatok írásmódja elsősorban attól függ. végestelen-végig. akkor az összetétel még laza. rúgkapáló. stb. Ilyenkor a toldalékos formák írásképe is vagylagos: hírnév: hírneve. 101. eget-földet. sütött-főzött. de még mind a két tag felveszi a toldalékokat. ezért elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: süt-főz. hírneves. keze-lába. idébb-odább. szoba-konyha. 32 A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek. sakk-matt. réges-régi. anyja (eljött). stb. fűrészelt. sütni-főzni. rabló-pandúrt (játszottak). vajat. piros-fehér-zöld. búbánata. szoba-konyhás (lakás). testi-lelki. de: a szántóvetők (= földművesek). nyelvi-stilisztikai (elemzés). búbánatos. c) A már teljesen összeforrott. sütés-főzés. de: a csúszómászók (= hüllők). piros-fehér-zöldet. apraját-nagyját. stb. amely nem vagy csak kivételesen – és csak az utótagon – látható el toldalékokkal. hányaveti. melyeknek tagjai közül az egyik nem él önállóan: örökkön-örökké. árvíztől. írás-olvasás. unos-untalan. valamint az ikerszók írása A mellérendelő szókapcsolatok és összetételek 100. gyalult (egész nap). rabló-pandúr. orrán-száján.előtagot egybeírjuk a felsőfokú melléknévvel: legeslegjobb. nőttön-nő stb. legeslegszebb stb.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás Kötőjellel írjuk viszont az olyan módosított alakú szóismétléseket. a) Számos olyan mellérendelő kapcsolatunk van. sírva-nevetve (ölelte át) stb. piros-fehér-zöldre.

a) Vannak olyan ikerszavaink is. dimbes-dombos. (a) munkások szervezte (gyűlés). irult-pirult. Alanyos.és mennyiségjelzőnek nincs ragja: aszály sújtotta (vidék) és farkasordító (tél). Ezek tagjainak együttes jelentése más.és a mennyiségjelzős kapcsolatok 105. porhó borította (lejtő). ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: szélsőbal párt. b) A csak a végükön toldalékolható ikerszókat egybeírjuk: mendemonda. traktor szántotta (föld). mert az alanynak. b) Az ingadozó toldalékolású ikerszókat alapformájukban egybeírjuk. 107. Ista-Pistát. baráti kézfogás. A minőségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A minőségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: jobb kéz. limlom. tíz forint és öttusa. más esetekben a toldalékolás módjához igazodunk: gizgaz. a) A mindkét tagjukon külön-külön toldalékolható. stb. . – Hasonlóképpen írjuk a tulajdonnévi ikerszókat is: Ista-Pista.. lélekszakadva (= nagy sietve) stb. Az ilyen ikerszók tagjait kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: csihi-puhi. amely kisebb vagy nagyobb alakítással mondatrészi viszonyú szókapcsolattal is kifejezhető. hegygerinc: minek a gerince? – a hegynek a gerince (az előtag az utótagnak birtokos jelzője). limlomot. Az alanyos. minőségjelzős és mennyiségjelzős viszonyban a szókapcsolatok és az összetételek egyaránt jelöletlenek. piff-puff. Az ikerszók írása a mellérendelő összetett szavakéval azonos szabályokhoz igazodik. izeg-mozog. csigabiga. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: agyafúrt (= ravasz). ipari ország. A lazább (kötőjellel írt) és az összeforrott (egybeírt) ikerszók csoportja nem különül el egymástól élesen. Az alanyos kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) Az alanyos kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: gondatlanság okozta (baleset). nyakatekert (= bonyolult). mezőgazdasági gépgyár stb. b) Az alanyos összetételeket egybeírjuk. csinn-bumm stb. gizgazok. icipici. félszeg). hébe-hóba. különösen olyankor. gizgazos. fidres-fodros. egyetértő mosoly.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás Az ikerszók 102. általános iskola. icipicit. napsütötte (táj). meleg nyár és színesfém. terefere. stb.. Anna-Panna. csigabigák. tereferél. szúette (bútor). 106. (a zenekar) csinn-bummja stb. ímmel-ámmal. illetőleg toldalékolt ikerszók elemeit kötőjellel kapcsoljuk össze: irul-pirul. tyúkom-búkom. orvosi titoktartás. érett gyümölcs stb. limlomos. mendemondák. Anna-Pannával. a minőség. Az alárendelő összetételek első tagja a másodikkal olyan kapcsolatban van. stb. – Így például: szavahihető: mi hihető? – a szava hihető (az előtag az utótagnak alanya). 103. amelyek nem vagy csak kivételesen láthatók el toldalékokkal. de: gizes-gazos. eszeveszett (= őrült). anyja nevelte (gyermek) stb. izgő-mozgó. stb. valamint a minőség. (a) számítógép ellenőrizte (adatok) stb. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: árvíz mosta (töltés). (a) barátom kölcsönadta (pénz). izegnek-mozognak. stb. 33 Az alárendelő szókapcsolatok és összetételek írása 104. háromszög: hány szög? – három szög (az előtag az utótagnak mennyiségjelzője). olvasó lány. ügyefogyott (= gyámoltalan. molyrágta (szőnyeg). tehát az utótaggal az előtagra kérdezhetünk. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több alanyos kapcsolat tagjait: dércsípte (levelek). magvaváló (szilva) stb. életképes: mire képes? – életre képes (az előtag az utótagnak határozója). különösen olyankor. A tagok közötti kötőjelet az esetleges toldalékoláskor is megtartjuk: (nagy) csihi-puhit (rendezett). favágó: mit vágó? – fát vágó (az előtag az utótagnak tárgya). drágakő: milyen kő? – drága kő (az előtag az utótagnak minőségjelzője). hercehurca. ugribugri. de: icit-picit.

jótett stb. útitárs. Ha viszont az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (az igenév nem folyamatot. diáklány. szak. -jú. nyúltagy. A fokozó vagy nyomósító szerepű melléknévi jelzőt nem írjuk egybe a jelzett melléknévvel: szép piros. fedett uszoda. általában különírjuk jelzett szavától: dolgozó nő. pótágy. kül-. típusú (általában fajtajelölő) főnévi minőségjelzős alakulatokat. amelynek valamelyik tagja összetett szó: forgószínpad. kőfal. -ú. külügy. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: halványlila színű. izzó fém. 108. világossárga. hogy az utótagként megnevezett tárgy abból az anyagból készült. kort. élüzem. közgazdász szakértő. kis hordónyi stb. szép kövér. haragoszöld. nagy erejű. izzólámpa. -jű. belépőjegy. újpiros. A színárnyalatot kifejező melléknévi jelzőt egybeírjuk a színt jelölő melléknevekkel: halványlila. mindig egybeírjuk: alelnök. közérdek. (az újoncokat) kiképző tiszt stb. esetleg csak nyomatékosító főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: mérnök bátyám. mérőműszer. szomszéd falubeli. hanem főnév is. hidegvérű (= nyugodt). 138. bel-. alumíniumedény. dőlt betű. forgószél (szélfajta). fűszeráru. legényember. iskolaköteles korú. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: gyorsvonat (vonatfajta). kutya hideg. növényvédő szer. földrengésjelző műszer. rongy fráter. zöldeskék. védőnő. (Vö. rakétaindító állvány. sötétzöld. 110. tanár úr. b) Egybeírjuk viszont az akácerdő. csuda jó. rabszolga. vendéglátóipar stb. szörnyű hideg stb. fiúgyermek. vízinövény. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos minőségjelzős kapcsolat tagjait: nagyfokú. a különírást általában megtartjuk: bal parti. javítóműhely. Anyagnévi jelzős kapcsolatnak azokat az alakulatokat tekintjük. átütőpapír. fenyőfa. stb. jó erős.. Minőségjelzőként nemcsak melléknév állhat. minőséget. – Az összetett színnevek árnyalatát jelző mellékneveket azonban különírjuk: sötét rózsaszín. különösen olyankor. -tt képzős melléknévi igeneveket legtöbbször különírjuk jelzett szavuktól: csapolt sör. lakatosmester. söröspohár (= sörnek való pohár). zártszék stb. világos narancssárga. kiváló termék. mélykék. apró szemű. halvány kékeszöld stb.. amelyekben a főnév minőségjelzője az összetett szóban levő alakjában vagy jelentésében önálló szóként nem használatos (al-. A -t. köz-. adott szó. Az -ó. előadó körút stb. különösen olyankor. stb. felvonóhíd. pihenőnap. belgyógyász barátunk.) A kialakult szokást megtartva több olyan (részben jelentésváltozást is mutató) kapcsolatot is egybeírunk. kutatóintézet. 112. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: mutató névmás. -ű. 115. öntelt magatartású stb. illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója). fiatalkorú. a két egyszerű szót egybeírjuk: cséplőgép. gyermek király. egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: aranygyűrű. sült hús. ha egyszerű szó. melegágy (a kertészetben). légiposta. faburkolat. huszár főhadnagy. kispárna (párnafajta). 114. stb. hálószoba. -ő képzős igenevet. borzasztó rossz. Az anyagnévi jelzőt. – Csak néhány jelentésváltozáson átment kapcsolatot írunk egybe: aludttej. – Hasonlóképpen különírjuk az ilyen alakulatokat is: igazgató elvtárs. belföld. ha csak alkalmi minőségjelző. rendőr százados. holtpont. amelyekben az előtag azt jelöli. gyapjúsál. 111. mozgókórház.stb. tanító néni. sajgó térd. kölyökkutya. evezőlapát. költőpénz.). ajándék könyv. közvetítő javaslat. vendég néni. holtág (folyóé) stb. platinatégely stb. jó nagy. előhívótank. hanem valamire való képességet. erős bordájú. fehér virágú. Ezek tagjainak együttes jelentése más. a) A foglalkozást. az anyagnevet különírjuk jelzett 34 . vendégművész stb. kiképzőtiszt (beosztás). csoportot jelölő. piros tetős. eladólány (üzletben). -s. almásszürke. Hasonlóképpen: nagy néha. -nyi képző járul. mellékjövedelem. haditerv. Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat második tagjához -i. ivóvíz. szakember stb. – Ha azonban az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó. csiperkegomba. zárolt anyag. rendeltetést fejez ki. vetített kép stb. -beli. 109. szélező körfűrész. Az olyan összetételeket. törtfekete. parancsoló hang. ellenőrző bizottság. előtag. 113. jó néhányszor stb.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás b) A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. összekötő híd. mérnök szaktárs stb. felszabadító mozgalom. hosszú szempillájú. szürke télikabátos. desztillálótorony. tüzér tizedes.

ötéves. háromlábú. tizenötödrangú. stb. -s. kezet fog. 117. egy szótagos. kilenchavi. két négyzetméternyi. sokmilliós. valamint egy -i. -ú. tizenkettedik havi. ötödéves. -ű képzős) melléknévvel: ezredik év. számjegyekkel írva is: 40 köbcentiméteres. színgazdag = szín(ekben) gazdag. stb. helytáll (= derekasan viselkedik). A hónap vagy nap jelzőként álló nevét különírjuk jelzett szavától: január hónapban. állást foglal. századmagával. ezermester (= sok mindenhez értő). hetedízben. sem a (rendszerint -i. huszonegy köbméteres stb. kétnyelvű. huszonötödmagukkal. a kapcsolat jelöletlen: kincskereső = kincs(et) kereső. sok munka. ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: negyvenöt perces. c)] Hasonlóképpen írjuk az ilyen -nként ragos alakulatokat is: kéthetenként. harmadik napon. száz hektoliternyi. március havi. 119. – A -d képzős sorszámnévi jelzőt viszont egybeírjuk mind a főnevekkel. ötévenként. tekintélyes) stb. a sok. stb. 123. másodrendű. péntek esti. hátat fordít. 117. mind a melléknevekkel. véget ér. vasárnap déli.. a). 15 naponként. tízezer kilowatt áram. húsznaponként stb. tizenkétszög (mértani idom) stb. harmadfél. három hónaponként. különösen olyankor. c) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk számos (főleg képzővel ellátott) mennyiségjelzős kapcsolat tagjait: egynapi. ezer esztendő. vasbeton gerenda. stb. [Vö. valamint birtokos jelzős viszonyban azok a szókapcsolatok és összetételek a jelöltek. tenger virág. A -dik képzős sorszámnévi jelzőt nem írjuk egybe sem a jelzett főnévvel. számottevő (= jelentős. Ezek tagjainak együttes jelentése más. a határozós és a birtokos jelzős kapcsolatok 122. Az ilyen főnévi jelzőket különírjuk jelzett szavuktól: egy csomó retek. 35 . tizenkét emeletes. stb. száz hektár föld stb. határozós. 117. kedd reggeli.) b) A mennyiségjelzős összetételeket egybeírjuk. háromhavonként. hetvenöt centiméteres. stb. több. Ezek tagjainak együttes jelentése más. iskolaudvar = (az) iskola udvar(a). dologtalan).A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás szavától: acél mérőszalag. Ha az alkotóelemek egyike sem ragos. -ű. 119. ötágú. Egy egyszerű tőszámnévnek (ill. csütörtök estére. negyvennyolc órás. A mennyiségjelzős kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A mennyiségjelzős kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: öt ujj. – Ha azonban akár a melléknév. -s. műanyag padlóburkolat. Mennyiségjelzőként nemcsak számnév állhat. A tárgyas kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A raggal jelölt tárgyas kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eleget tesz. hetedik alkalommal. stb. húszfőnyi stb. nagyságot jelentő) főnév is. 119. (Vö. (Vö. egy rakás fa. tízpercnyi. tízperc (iskolában). nyersselyem ing. 116 napi stb. az asztal lapja és vásárfia. ötvenhét másodpercnyi. A visszaható névmásokkal a számnevekből alkotott -d sorszámnévképzés jelzőket egybeírjuk: másodmagammal. De számjegyekkel írva: 9 havi. 291. négyoldalas. két hordó bor. b) A jelölt tárgyas kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. 5 évenként. hétfejű. 116. stb. nagy halom kavics. stb. tizenöt naponként. tíz deka vaj.) 121. c)] 120. hatökör (= buta). tizenhatodmagunkkal. nyolcoldalú. a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól: hat vegyértékű. -nyi képzős egyszerű melléknévnek a kapcsolatát egybeírjuk: harmincnapi. mind a számnevekkel: ötödévben. fél számnévnek). akár mind a kettő összetett szó. ötödik rendű. A tárgyas. öttusa (sportban). (Vö. negyedik osztályos. semmittevő (= lusta. több energia stb. könyvtárt összerendez. mértéket. százszor mond és százszorszép. -jú. amelyekben a tagok közti viszonyt rag mutatja: fát vágó és egyetért. ezredévi. hanem (mennyiséget. száztizenhat napi. negyven négyszögöles. szemet szúr. -ú. stb. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: egyetért (= azonos véleményen van). jótáll (= szavatol). -jű. kétpetéjű.) 118. száz forint. harmadik havi. főtengelyt esztergál. hétfő reggel. [Vö. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: háromszög (mértani idom). akár a számnév. tévéantennát szerel. kétzónájú. 20 főnyi stb. bőr pénztárca. huszonnégy tagú. Tárgyas.

papírba csomagolás. pellengérre állítás. ha valamelyik vagy mindkét tagjuk maga is összetett szó: alvázvédő. (Vö. tökkelütött (= buta) stb. munkába lép. túlérzékenység. istennyila (= villám). ráncba szed. a nyomda szedőterme. 128. tengeralattjáró-támaszpont stb. a különírást megtartjuk: nagyot akaró. menedékhelyet nyújtó. a gépkocsi alváza. Határozószóknak főnevekkel és melléknevekkel (melléknévi igenevekkel) való kapcsolatából gyakran alakulnak összetett szavak: általút. 138. a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó. bennszülött. nyakon csíp. rosszul jár. azaz személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg. stb. menetgyakorlatot tartva. véghezvisz (= befejez). közeljövő. könnybe lábadt. gyorsan ölő. előítélet-mentes stb. vásárfia (= ajándék) stb. munkaképes. Nem írhatjuk külön a jelöletlen tárgyas összetételeket akkor sem. híradó. stb. úttörő. d)] 127. stb. gerelyhajítás. bankjegyforgalom. 126. nyugdíjjogosult. világlátott. közhírré tétel.) járul. előtérbe kerülő.) járul. munkavállaló. földre hull. tagbaszakadt (= jól megtermett). tápanyagszegény stb. tanácsháza. napraforgó (növény). világot járt. keveset érő. gépkocsifényszóró. középpontba állítás. munkatárs. semmirekellő (= haszontalan). 125. bennfentes. 125. külföldre utaztakor. lélegzet-visszafojtva. mint az előtag és az utótag jelentésének összege: barátfüle (tésztaféle). 138. -és stb. földrengés. a brigád tagjai. külföldre utazik. pellengérre állít. áldozatkész. Ezek tagjainak együttes jelentése más.. régmúlt. stb. bérbeadás stb. ágrólszakadt (= szegény). az írógép billentyűi. c) A jelöletlen (rag nélküli) határozós összetételek tagjait mindig egybeírjuk: energiagazdálkodás. -ó. iskolaorvos. Ezek tagjainak együttes jelentése más. ha a kapcsolatnak valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó: készpénzért veszi. 138. A birtokos jelzős kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A birtokszón a birtokviszonyra utaló birtokos személyraggal (-jellel) jelölt kapcsolatok tagjait általában különírjuk egymástól: a folyó vize. legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: vízvezeték-szerelő. a park virágágyai. Nem írhatjuk külön a jelöletlen határozós összetételeket akkor sem. raktárellenőrző stb. karöltve stb. tojásfehérje. fényképezőgép-objektív. szélvédett stb. utat tévesztve.. (Vö. -ás. ökölvívás. legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: alkatrész-nyilvántartás. -ás. baleset-előidéző stb. zűrzavar). mint az előtag és az utótag jelentésének összege: észrevesz (= észlel.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás c) A jelöletlen (ragtalan előtagú) tárgyas összetételek tagjait mindig egybeírjuk: autómentő. kárvallott. c) A jelöletlen. bolondokháza (= felfordulás. b) A jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. ha előtagjuk maga is összetett szó: atombombamentes. az iskola kapuja.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk néhány jelölt birtokos jelzős kapcsolat tagjait: napkelte. Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. rögtönbíráskodás. fennszóval. a világ népei. -és stb. mélyhűtött.) 124. távollét. -ó.. kézhezvétel. a lakóház pincéje. -ó. (Vö. A határozós kapcsolatok írásának fő szabályai a következők: a) A valamilyen raggal jelölt határozós kapcsolatok tagjait (az állandó szókapcsolatokban is) általában különírjuk egymástól: eszébe jut.. b) A jelölt birtokos jelzős kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk. próbára tevés. városháza stb. ellenfél. vizsgára előkészít stb. rigófészek. sújtólégbiztos. csapágyfémgyártás. iskolaköteles. háttérben mozgó. disznóhús. helységnévtár. legföljebb a túl hosszúakat a fő tagok határán kötőjellel tagoljuk: adóbevallás-köteles. stb. albérletet kereső. -ő. urat játszás. létszámnyilvántartó. 36 . [De vö. gázcsőfektető. szakmunkásképző. lényegbevágó. megfigyel). Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt tárgyas kapcsolatának igei tagjához képző (pl. utánfutó. különösen akkor.) d) A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás. mindent megvetés. jutalomra érdemes stb.

kifestetem a lakást. keresztül-. utána-. eldobott. Azalatt. neki-. hozzá-. – Ha a névutóhoz -i képző járul. Dolgozz. Ezután mindig jó leszek. Más és más tehát: megvan húszéves. össze-összevesznek. Stb. 84. el-. benéz.és utótagja között olyan bonyolult kapcsolat van. de: meg van töltve. végig-. hamutálca. ide-. (ti már) mehettek vissza stb.v. át-.v. ha egységes határozószót alkotnak. mindig egybeírjuk: barázdabillegető. szó szerint. agyon-. hogy ő tette. munka nélküli (jövedelem).v. végbe-. stb. meg nem értés stb. megtartó. hazafelé. a) Ha az igekötő közvetlenül saját igéje (vagy igeneve) előtt áll. illegális). közre-. s ezért összetett szóvá váltak. villanyvilágítás. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki. be-. különírjuk tőle: pihend ki (magad). benn-. beleszeretett a lányba. csak az iránt érdeklődik. vagy az ezt követőhöz. alá-. c) Az a. emlékkönyv. közbe-. a nélkül a könyv nélkül. Mindene a zene. fölnyit. galambősz. elő-előtűnő. Az igekötők különírása vagy egybeírása gyakran értelmi különbségre is utal: annak jelölője. bele-. az. össze-. Sok alárendelő összetett szavunknak elő. szembeszállás stb. napközben. közre kell bocsátani. úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait. – Igekötők lehetnek a következők: abba-. mindenekfelett. félre-. szembeállva. míg nyaraltok. visszafelé stb. föl sem véve stb. 131. de: meg fogom nézni. de: bele szeretett volna szólni. munka nélkül. holnaputáni. szénapadlás. tönkre-. meg-. vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. fenn. szó szerinti stb. oda-. motorcsónak. felesége iránt. Itt a hiba. üljünk bele. ketté-. ház mellett. köztük a hasonlító összetételeket. félbe-. hollófekete. hogy az igekötő a közvetlenül utána álló igéhez tartozik-e. körül-. ház melletti. helyre-. szét-. újjá-. visszaszerez. többek között stb. de: el leszek fáradva. 243. Mindent megbeszéltünk. vissza. de: meg tudták javítani. földalatti (= 1. ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk. csigalépcső = mihez hasonló lépcső?: a csiga házához hasonló lépcső. ha közte és igéje (vagy igeneve) között más szó is van: el ne késs.). ahelyett hogy heverészel! Stb. e. stb. b) Ha azonban az ilyen kapcsolatok jelentése módosult. [Vö. ne sározd össze. tova-. könyvnélküli (= szóról szóra megtanulandó lecke). le nem tenné. föl-. megtudták a hírt. újjá is építjük. vámmal kapcsolatos vizsgálat. bokor mögötti. a különírást megtartjuk: idő előtti. és együttesüket egybeírjuk az igével (vagy igenévvel): ki-kinéz. egybeírjuk őket: délelőtt. fönn-. újra-.stb. hátra-. testvérváros. munkanélküli (fn. elő-. egybeírjuk vele: átad.). mindenekelőtt. eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől. Hasonlóképpen: vissza-visszatérés stb. a szerint kell eljárni. túl-. kiállítani. menjetek előre. hogy köszönt volna. de: le szokott utazni vidékre. délutáni. lebecsül. (akkor) ültünk le. haza szabad menni. le-. holnapután. nem e szerint. föld alatt. 2. stb. szerte-. előre-. rá-. továbbá ha rámutatószói szerepűek. nem nézve oda. fel. fölül-. cinóbervörös. Hasonlóképpen: be nem avatkozás. ultramarinkék. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. megfogom a lepkét. hófehér. szembe-. meg-megállt. mellé-. ki-. 37 Egyéb típusú szókapcsolatok és összetételek 130. rendszerint. tovább-. pártonkívüli (fn. külön-. Az ilyen.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás A jelentéstömörítő összetételek 129. Így például: vámvizsgálat = hol történő. felül. c) Az igekötő külön szó marad. felnyit v. hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. mivel kapcsolatos vizsgálat?: vámnál történő. vissza-visszatérve. b) Ha az igekötő követi az igét (vagy igenevet). rajta-. stb. bokor mögött. föld alatti (üreg). Elment anélkül. . d) A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk. elleszek nélküle. tele-. egybe-. A névutós kapcsolatokat a következőképpen írjuk: a) A névutót az előtte álló névszótól különírjuk: idő előtt. e miatt nem működik a gép. Hasonlóképpen: megtartás. haza-. délelőtti. délután. leszokott a dohányzásról. széjjel-. le-leereszt.. stb. akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré. hagyj fel (ezzel). ellen-. metró.

A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze. mihozzánk. önmaguk. éppakkora. semmint. de: hozzájárul (valamihez). Az ilyen kapcsolatokat egybeírjuk: kétségkívül (= biztosan). mint ha sír. semmilyen. – De: sohase. bármi. csakhogy. A névmásokat egybeírjuk az előttük álló nyomatékosító elemmel: egymagam. szintolyan. munkanélküli. fönnmarad (a neve). ha névmások és határozószók után állnak: semmi se. ill. semmikor stb.és egybeírás az ilyen szavak esetében is értelmi különbség hordozója lehet: úgy tett. sehova se. sehogy sem. 38 . de: egy részt kapott belőle. szintakkora. önnönmagunk. csakennyi. önmagad. stb. őtőle. sosem. de: (rossz) rágondolni is. egyrészt (kötőszó). ha határozószói szerepét hangsúlyozzuk: abba tette (amiben eredetileg volt). Olyan szavak. valami. sose. hanem. senki sem.és vala. Hasonlóképpen: szerteszét szórás stb. stb. szerteszét határozószókat is: összevissza beszél. de: fennmarad v. csak annyi szükséges (a hangsúly az annyi szón). stb. semmi szót egybeírjuk az utána következű szóelemmel: semekkora. 134. ha nevet. ugyanolyan. ugyanannyi. mindig rád gondolok stb. e) Az igekötőül is használt határozószót különírjuk akkor. semeddig. semmitől sem. 133. de: szebb. (csak) rá (= őrá) gondolok. mindenki. tinélkületek. de: idejött hozzám. mint utótagja önállóan volt: csúszómászó. Csak különírt (határozószói) formája van a nem egyes szám harmadik személyű alakoknak: hozzám adták feleségül. hogyne. szerteszéjjel. de hogy is gondolod? . csakannyi. semmiféle stb. semmikor se. földalatti. ide jött (nem a szomszédba). egymagad. bár-. melléknév). Különírjuk viszont a se és a sem szót. minden. tenálad. járókelő. csakolyan. az első sorban ült. (melléknévből főnév). (nem) félre állt (hanem középre). bármikor. stb. egymagatok. ide-oda tekinget. fogdmeg(ek). és különírjuk őket az igétől (vagy igenévtől): ki-be járkál. (névutós vagy egyéb kapcsolatból határozószó). éppolyan. dehogy. nefelejcs. senkinek se. de: abbahagy. A külön. sehogy. neki (= őneki) megy a levél. hogy egybeírandó az olyan összetétel. ugyanakkora. le-föl sétál. Hasonlóképpen: le-föl sétálás stb. elsősorban stb. mintha szeretné. tinektek. dehogyis! (= nem). (igés kapcsolatokból főnév. ennivaló. ennél fogva húzd stb. Sok eset mutatja. semennyi. őközöttük. visszafelé. A névmási határozószókat is egybeírjuk a nyomósításukra szolgáló. éjféltájban. Az akár-. hártyásszárnyúak stb. eléjük tett személyes névmásokkal: énbennem. amely egészét tekintve más szófajú. szintannyi. – De természetesen: az utcán járó-kelő emberek. nemszeretem (dolog) stb. stb. Az igekötővel alakilag azonos határozószót is különírjuk az igétől (vagy igenévtől). – A határozószókban szintén egybeírjuk a se és a sem szót az utótaggal: sehol. valamerre stb. éppannyi. stb. mind-. De: én magam megyek oda (a hangsúly a magam szón). teáltalad. mindazonáltal. sohasem. mindenhonnan. 132. (határozószóból kötőszó). önnönmaga.előtagú névmásokat és névmási határozószókat egybeírjuk: akármekkora. mimellettünk. épp olyan esetben (a hangsúly az olyan szón). előre-hátra pillantva. 135. nemsokára. sehonnan. miután stb. szerteszét szórva stb. de: (tapintatból) félreállt. sohasem. 136. akárhol. oda-vissza utazni. de: nekimegy (a szekrénynek). önnönmagatok. stb. Tagadó névmások előtagjaként a se. nekünk jött a csomag. haddelhadd. tegnapelőtt. ennélfogva. sehol sem. amelyek beszédünkben gyakran fordulnak elő egymás mellett. ugyanez. nemtörődöm (ember). mindannyi. ővelük. nemegyszer új jelentést hordozó összetételekké forrnak össze. Különírjuk az igétől (vagy igenévtől) az összevissza. énmiattam. szerteszéjjel szórták. sem. stb. önmagam. stb. ugyanis. ha világosan személyes névmási szerepű: hozzá (= őhozzá) ment feleségül (nem hozzád). inni való víz. fenn v. fönn maradt (a padláson). őutána.

de: számtan-házifeladat. légi fénykép. Alapformájukban különírt kapcsolatok egybeírását eredményezi a felsőfoknak összefoglaló jelezése is az ilyenekben: szívhez szóló és szívhez szólóbb. a) Ha egy kötőjellel már tagolt szóhoz újabb. Az egyébként szabályos. hasonlóképpen: egymásutániság. stb. készruhaáruház. pénzügyőrlaktanya. nitrogénasszimiláció. kerekasztal-konferencia. úttörővasút. elnemkötelezettség. de kerékpár-javítási. dokumentumfilm-bemutató. Az ilyen felsőfokú formák helyett általában jobb a szerkezetes megoldás: harcra legkészebb. könyvritkaság-gyűjtemény. honvédemlékmű. Az ilyen túlzottan hosszúra nyúlt szavak helyett azonban jobb a szerkezetes megoldás: anyagcsere-vizsgálat kérése. deka-. Az úgynevezett szótagszámlálás szempontjai a következők: Szótagszámon az összetett szó jel és rag nélküli alakjának szótagszámát kell érteni: cserépedénygyártás. televíziókészülék. Ezeket bizonyos esetekben célszerű kötőjellel tagolni. felezőegyenes. De: sakk-kör stb. ivóvízellátás. kerékpárjavításokat. mértékegységrendszer stb. de egymásmellettiség. szabad vezeték. – Ritkábban ugyan. barnakőszénkoksz. és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár. de: szabadvezeték-hálózat. szintén kötőjellel kapcsolandó utótag járul. az első kötőjelet (mivel közszói alárendelő összetételekben két kötőjel egy összetett szóban nem lehet) kihagyjuk. leghasznothajtóbb stb. (bőséges) élelmiszer-készletű stb. teljesítménynövekedés stb. Szóösszetétel révén gyakran keletkeznek hosszú szavak. extra-) tekintjük külön szónak: centiméter-beosztású. amely az egészhez járul. cserépedénygyártásnak. de túlzottan hosszú összetett szavak szerkezetes megoldással elkerülhetők: tervezőiroda-vezető = a tervezőiroda vezetője. Egyetlen képzőnek különírt szókapcsolatokhoz járulása nagyobbrészt nem teszi a kapcsolatot egybeírandóvá. de: hidegvíz-csap. – A hat szótagnál hosszabb többszörös összetételeket azonban már többnyire kötőjellel tagoljuk két fő összetételi tag határán: csapatzászló-avatás. de előtag is járulhat szókapcsolathoz: házi feladat. Ha szószaporítás nélkül lehetséges.. mint a kéttagúakat: cseppkőbarlang. de: legszívhezszólóbb. paradicsomsaláta. matematikatanítás. de: befogadóképesség. – A származékszók képzőeleme azonban beleszámít a szótagszámba: kerékpárjavítás. stb. foszforműtrágya-gyártás stb. egyenlőoldalúság. cserépedénygyártásban. de: anyagcserevizsgálat-kérés.) A kettőnél több szóból alakult (úgynevezett többszörös) összetételeket általában ugyanúgy egybeírjuk.és egybeírásban három úgynevezett mozgószabály is érvényesül. ha értelmetlenséget kerülünk el vele. rádiószaküzlet. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. honvédemlékműveink. rendőrjárőr. de: békeszerződéstervezet-kidolgozás. a békeszerződés tervezetének kidolgozása. 138. Az idegen szavaknak csak a magyarban is önállóan használatos elemeit (pl. 62. vagyis az eredetileg kötőjelezett szórészt az új alakulatokban egybeírjuk: anyagcsere-vizsgálat. szeretetreméltóság stb. de: kerekasztalkonferencia-rendezés. extraprofit-elmélet stb. hogy könnyebben olvashatók legyenek. – Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak: előadó-művészet. nyersolajmotor. munkaerő-nyilvántartás. de: házifeladat-készítés. 139. gyár). A szabályt csak akkor alkalmazzuk. centi-. (Vö. de: légifénykép-montázs. éljünk inkább szerkezetes megoldással: lőtt vadak. képzők halmozódása azonban már egybeírást von maga után: egymás mellett és egymás melletti. az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás 137. házi feladat. állománykiegészítés stb. leginkább hasznot hajtó stb. gépkocsivezető-tanfolyam = gépkocsi-vezetői tanfolyam stb. megnemtámadási (szerződés). kerekasztal-konferencia rendezése stb. A külön. A két egyszerű közszóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap. Hasonló esetek: hideg víz. lőtt vadak árusítása (nem 39 . deci-. kölcsön-visszafizetés stb. stb. tornász-csapatbajnokság. hasonlóképpen: legharcrakészebb. stb. békeszerződés-tervezet. élelmiszerkészletüknek. élelmiszerkészlet. gépkocsivezető. b) Ha egy különírt szókapcsolat (pl.

ajakhang. fonóipar. A -fajta. c) Két azonos utótagú összetétel (pl. -ű. továbbá: kutya-macska barátság. rézötvözet. de: ajak-fog hang. egynemű. 170. a tizedes törtekkel a 274.) Az ilyen kapcsolatok közül néhány köznévvé vált. – A tulajdonnevekhez a -féle és a -szerű szóelemeket kötőjellel kapcsoljuk: Eötvös-féle. (Vö. -ú.és nyírfafélék. Herkules-erejű.. röntgensugár stb. Fabulon arckrém.és Gárdonyi-szerű. Ady-szobor.A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás lőttvad-árusítás).) Felsorolásban az elmaradó közös. a törtszámnevekkel a 291. fényjáték.. Petőfi-szerű. aranyötvözet. a két szót különírjuk egymástól: Mariska néni. (Vö. Zsiguli gépkocsi. Balassi-strófás. Kászim pasa bástya stb. Hasonlóképpen: szövőipar. Kovács mérnök. de: réz-arany ötvözet. föld-levegő rakéta stb.) 141. 201. de: fény-árny játék. 167. a) és a 290. stb. stb.: 171. negyedrét. ←Az egyszerűsítő írásmód . ésszerű stb. kötőjellel kapcsoljuk őket össze: Afrika-kutató. Kossuth-díjas. az összetett számnevek és a számok tagolásával a 289. Fazekas elvtárs. Az ilyen szerkezetű minőségjelzős előtagot különírjuk az utótagtól: munkás-paraszt szövetség. a Nagy család. Apáczai Csere János-emlékünnepély. József Attila-díj. többféle.) b) Ha egy tulajdonnév egy köznévvel vagy egy (rendszerint -i. Jedlik Ányos-féle. pálfordulás. -rétű és -szerű képzőszerű utótagot a közszókkal egybeírjuk: másfajta. a sorszámnevekkel a 267. csak az utolsó taghoz hozzáfűzött képzőszerű utótagra kötőjellel utalunk: bükk-. -jű képzős) melléknévvel valamilyen jelöletlen összetételt alkot. sokrétű.. (Vö. Ezeket kisbetűvel kezdve egybeírjuk: ádámcsutka. 169. hőre lágyuló műanyagok feldolgozása (nem: hőrelágyulóműanyag-feldolgozás) stb. és a 291. Kazinczy-verseny. a Kalmár fiú. – Hasonló esetek: Julianus barát szobor. parasztszövetség) különböző előtagja gyakran lép egymással mellérendelő kapcsolatba (munkás-paraszt). foghang. stb. A mozgószabályok alkalmazása révén létrejött írásképek a kiindulási formákat természetesen nem módosítják! 140. 168. -jú. -nemű.... Mátyás-templom. -rét. (Vö. Főneveket és mellékneveket tulajdonnevekkel a következőképpen kapcsolunk össze: a) Ha egy tulajdonnév egy köznévnek minőségjelzője. pont. -féle. árnyjáték. -s. mogyoró.. Mária-arcú. de: szövő-fonó ipar. [Vö. c)] 142. munkásszövetség. Tömörkény./ (A különírás és az egybeírás) A kis és a nagy kezdőbetűk→ 40 . Dezső bácsi. stb. Az összetett számneveknek és a számoknak több vonatkozásban sajátos írásmódjával a következő pontok foglalkoznak: a betűírással és a számjegyírással a 288. 262.

A rendezvények. párt.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. – Az . külön fejezetben tárgyaljuk őket.] A különírás és az egybeírás [95–142. család stb. élet. a honfoglalás. a francia forradalom. ötéves terv. ugye. ami. a nevezetes napokat./ Magyar Tudományos Akadémia (A kis és a nagy kezdőbetűk) A tulajdonnevek írása→ A kis és a nagy kezdőbetűk A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. (De vö. erdészeti és faipari tudományos napok. szókapcsolatokat (bár olykor nem kicsi az érzelmi töltésük): március tizenötödike.. drága. haza. kevés. a magyar nyelv hete. 149. fenséges. bármennyi.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. nemzetközi nőnap. karácsony.] Az írásjelek [239–275. vasutasnap. jóllehet.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. ejha. elnök. programok stb. 150. virágzik. kellemes hangulatú és jelentésű szavakat is: béke. fásítási hónap. a szakma ifjú mestere. húsvét. Mivel azonban a tulajdonnevek saját részrendszert alkotnak helyesírásunkban. a szabadságharc. de egyes meghatározott esetekben naggyal is.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. stb.A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk 41 A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk ←A különírás és az egybeírás .] [1] 143. Közszavainkat általában kisbetűvel kezdjük: szeret. tavasz. termoanalitikai tudományos ülésszak. felszabadulás. társadalmi és politikai mozgalmak. a nagy honvédő háború.] A hagyományos írásmód [86–91. a felszabadulás napja. stb. a debreceni országgyűlés. rendezvénysorozatok. pedagógusnap. az alkotmány ünnepe. légkörkutatási szimpózium. édesanya. Mindig nagybetűvel kezdjük a tulajdonneveket.] Egyéb tudnivalók [288–299. a rövidebb-hosszabb időszakokat.. Erős érzelmi töltésük ellenére általában kisbetűvel írjuk a magasztos tartalmú. szabadság. itt. nemzetközi orvoskongresszus.) 145.] A betűk [3–16. ország. olvasó népért. anyák napja.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. és. nahát. A magyar közszavakat általában kis kezdőbetűvel írjuk. most.] A szóelemző írásmód [49–85. országos középiskolai tanulmányi verseny stb.] Az elválasztás [223–238. Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepeket. országos távlati tudományos kutatási terv. három. A kis kezdőbetűk 144. 146. a nagy októberi szocialista forradalom. május elseje. a mohácsi vész.] A tulajdonnevek írása [154–201. nevét általában kisbetűvel írjuk: jövőkutatási konferencia. a történelmi eseményeket jelentő szavakat.

hogy motyóikat összeszedjék… Ez a háromórai idő pedig éppen elég volt arra. palóc. nyugati szláv.) Egyéb esetek 151. a Végzet. néger. szíveskedjék ügyemet kedvezően elbírálni. Kisbetűvel kezdjük a népek. – Ha egy ilyen szöveg több szóból áll. sőt egyszerre is szolgálhatja mindegyik célt: a Szerelem. akkor csak az első szó nagy kezdőbetűs: Kettős megállóhely. felekezetekhez tartozást jelentő szavak: buddhista. Melegen érdeklődött irántatok. ha nem értene félre. Bárcsak itt lehetnél te is! Valószínűleg önöket is érdeklik fejlesztési terveink. (Vö. perzsául! Hát még a sánta Biróczy hogy tréfálta meg őket víg ötleteivel! S most ezeket mind kicsapták.) 150. 144. Igazgató. 144. Az útbaigazító feliratokat. illetőleg kisbetűvel: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 149. Házfelügyelő. a). az utána következő szó kis kezdőbetűs: 2. erősítheti a szavak hangulatát. szlovák.”. 5.” (Vagy: „…a földre sütöttük” stb.] 152. Magánlevelekben a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül a többi szót kezdhetjük kisbetűvel is: Kedves barátom! Tisztelt Nagy úr! Édes jó anyám és apám! Azokat a közneveket. orosz. III. metróvonal. Örökké hálás leszek neked a segítségedért. s ezt számjeggyel írjuk.. kötőszókat már nem): Drága Ilonka Néni! Osztályvezető Kartárs! Tisztelt Kovács Úr! Mélyen tisztelt Asszonyom és Uram! Stb. névmásokat és névmási szerepű határozószókat. hogy soraimmal fölkeresem! Tisztelettel emlékeztetem (az) Államtitkár asszonyt arra. kérdőjel. törökül. A legfőbb érdem az Önöké. Nyilvános telefon. B porta. elsősorban költői művekben – lehet a megszemélyesítés eszköze. Szegedi Szabadtéri Játékok stb. „Légy fegyelmezett!” stb. ajtó. Stb. grafikonok. Széntermelésünk. urál-altaji. látogass meg minket! Arra kérem (a) tanácselnök elvtársat. hogy… stb. román. stb. kínai. szász. finnugor. magyar. Igazgató úr. germán. Pénztár. (Vö. 256. stb. Ezt Ferenc bátyám és Erzsi néném is jól tudja. – Fokozott tisztelet kifejezésére azonban az ilyen esetekben nagybetű is alkalmazható: Szeretném. Szeretnék mindig Veled lenni. valamint – pont. Apám. ábrák stb. / Engesztelés és nagy Ítélet. Közszavaknak nagybetűs kezdése – kivételesen. Az idézeteket és az idézeten belüli további részeket az eredeti szövegnek megfelelően kezdjük nagy-. 191. Az iskola szeme fényeit! Az általános szabályoktól – stilisztikai okokból – csak a szépírók szoktak olykor eltérni. a Hatalom. Két (vagy több) szóból álló megszólításoknak ilyenkor is csak az első szavát kezdjük nagybetűvel: Bocsássa meg. stb. Mi vagyunk: Jövő és Igazság.A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk intézményszerűeket azonban az intézménynevek mintájára írjuk: Budapesti Nemzetközi Vásár. stb. sváb. alatti szövegeket nagybetűvel kezdjük: Bejárat. Levelekben és hivatalos iratokban a megszólítás első szaván és tulajdonnévi tagján kívül nagybetűvel szokás kezdeni a megszólításban szereplő közneveket is (de a mellékneveket. Ugyancsak kis kezdőbetűsek a vallásokhoz. (Vö. . felkiáltójel és bizonyos esetekben kettőspont után – minden új mondat élén: Háromórai idő volt engedve a kitiltottaknak. barátom. református stb. népcsoportok és nyelvcsaládok nevét: észt. katolikus. székely. vágány stb. felhívhatja a figyelmet fogalmi tartalmukra. szöveg belsejében általában kisbetűvel kezdjük: Légy szíves. indián. Kinyílt / a földbe zárt titok.. Stb. – Ha a szöveg első szava számnév. Hasonlóképpen: Felkérem Horváth akadémikust vitaindító előadásának megtartására. illetőleg: „a földre sütöttük szemünk. Stb. mohamedán.) 147. 264. hogy a város népessége mindent megtudjon… Mi volt a diákok vétsége? Hogyan védelmezték magukat? Milyen nagy dolgokat vágott oda a vaskalaposoknak Jenőy? Hát Barkó hogy replikázott nekik tatárul. 253. 42 A nagy kezdőbetűk 148. A légfék vázlatos rajza. a táblázatok.) [Vö. Írásunknak világossá és áttekinthetővé tétele végett a közszavakat is nagybetűvel kezdjük minden szöveg. népelemek. amelyek a megszólított személyére vonatkoznak.

miniszter..] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. három szempontból mégis egyformán viselkednek. idősb. Kelemen László. Bár az egyes típusok írásmódja nem egyetlen elvhez igazodik.] A betűk [3–16.) és mondat elején kezdjük nagybetűvel: Dr. oklevelek stb. Mészáros Mihály. szót. Patyolat . 153.] [1] 154.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. a címeket stb. Lukács Péter panaszt tettek özvegy Jakab Imréné ellen.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. Mészáros Mihály is. a bizottság titkára. ifjabb. de: rák (állat neve). oszlopba rendezett névsorban stb. Hollófészek (hegy neve). – Hasonlóan a történelmi nevek esetében: Gróf Széchenyi István. de: mór (népnév).] Az elválasztás [223–238. az intézményneveket.] A tulajdonnevek írása [154–201. özvegy stb. rektor.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. stb. az állatneveket. A tulajdonneveknek több típusát különböztethetjük meg: a személyneveket. de: fakó (színnév). A családnevek előtti doktor. Özvegy Lukács Péterné azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz. Rák (csillagkép neve). a csillagneveket. igazolványok.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. Fakó (lónév).. személynév). ezért minden tulajdonnevet nagybetűvel kezdünk: Szőke (családnév). a társtulajdonosok közös képviselője.] A különírás és az egybeírás [95–142. a márkaneveket. de: szőke (hajszín). a) Mindegyik csoport írásában érvényesül helyesírásunknak az a régi törekvése.A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk Kisbetűvel kezdjük az ügyiratok./ (A kis és a nagy kezdőbetűk) A tulajdonnevek írása→ 43 A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása ←A kis és a nagy kezdőbetűk .] A szóelemző írásmód [49–85. hogy a tulajdonneveket megkülönböztesse a köznevektől. Jakab Imréné. Ifj. – Mondat belsejében ugyanezek kisbetűvel írandók: Ott volt dr. végén az aláírás alatti megjelölést: elnök. igazgató.] Az írásjelek [239–275. a földrajzi neveket. hogy…. stb. de: hollófészek (a holló fészke). ←A különírás és az egybeírás ./ Magyar Tudományos Akadémia (A tulajdonnevek írása) Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása→ A tulajdonnevek írása A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2.] A hagyományos írásmód [86–91. Mór (helységnév. Id. de szövegben: Miniszteri tárcát vállalt gróf Széchenyi István is. Szép Gergely és ifj.] Egyéb tudnivalók [288–299. levélcímzésben. titkár. illetőleg rövidítésüket csak kiemelt helyzetben (aláírásban.

Hajdú. Thewrewk. Kazinczy. Körmendi. Kiss. – Az ilyen neveket nem szabad sem visszarégiesíteni (pl. Sigray. de már hosszú és következetes hagyományuk van írásgyakorlatunkban. Kőrösi Csoma Sándor. Kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz az alkotó tagokat: Nemeskéri-Kiss. Helyesírási tanácsadó szótár stb. s azt kell következetesen érvényesíteni: Apafi. korunkhoz legközelebb eső formát kell használni. Vay stb. Pál. Olaszország stb. .. (Vö. ebben a formában használandók: Bocskai.) 44 A személynevek 155. Parázs (tűzhelymárka neve). Gaál. Észak-Afrika stb. Takács stb.. György. Egybeírjuk az alkotó tagokat: Kispista.) miatt azonban számos élő névben találkozunk a mai írásformáktól kisebb-nagyobb mértékben eltérő jelölésmódokkal: Biró. (Vö.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása (vállalat neve). 12. Keöcherepy stb. Lorántffy. sem pedig korszerűsíteni (pl. Velencei-tó. ami eltérhet a régi család vagy történelmi személy nevének írásmódjától: Dezsőfi. ezért az eredeti formák mellett az idők folyamán névváltozatok is keletkeztek (pl. A címek esetében az alakulat sajátos (kiemelt) helyzete teszi világossá a tulajdonnév terjedelmét: Egri csillagok. Rákóczi. Éva. mind a keresztneveket (utóneveket) nagy kezdőbetűvel írjuk: Bakos. Kemechey. c) A tulajdonnevek írásának jellemző vonása az állandóság. Teleky stb. b) A nagy kezdőbetű mutatja ugyan. Rutascorbin. Ez egyrészt azt jelenti. Batsányi. New York-i stb. Eördögh. Zrínyi. a című (c. meddig tart a tulajdonnév. A családnevek és a keresztnevek írásmódját – helyesírásunk rendszerének figyelembevételével – az anyakönyvezésre és a személyi okmányok kiállítására vonatkozó jogszabályok állapítják meg. stb. A többelemű nevek tagjainak összetartozását többféleképpen jelezhetjük. newyorki stb. hogy a tulajdonnevek egyes típusaiban ragaszkodunk a történelmileg kialakult vagy a mai helyesírási szabályok szerinti formákhoz: Thököly. Hajdu. stb. az Ének a pesti ligetről című vers stb. Másrészt arra kell törekednünk. stb. Nagykőrös. Pepsi-Cola.) szó pedig közvetlenül követi a név utolsó elemét: Kiss János altábornagy utca. Központi Fizikai Kutatóintézet. Verseghy stb. Wittmann-né. Annamária. Deli. Szerencsés András. c) Az olyan névformák. Pais stb. (Nem pedig: Kissel. Zsuzsa. Budapesti Műszaki Egyetem. 12. Bíró. Buday. Apáczai Csere.) – Hasonlóképpen tiszteletben tartandó a tudatos szépírói névadással alkotott nevek írásmódja is: Baradlay. Rákóczy. de: patyolat (fehér. Werbőczy. Tóthpál. Csécsi). Hegyalja. Szeremlei-Szabó Zsolt. Gombocz. 156. de: kortárs (valakivel egy időben élő). Magyar Nyelvőr stb. hófehér). Zrini). Kortárs (folyóirat címe). így pl. Ilyenkor az egyöntetű írásgyakorlat biztosítása végett a család vagy a kiemelkedő történelmi személy által rögzített. Tsétsi János. melyek eltérnek ugyan az egykoriaktól. amely biztosítja az alapforma visszaállíthatóságát: Kiss-sel. A város peremén. Mind a családneveket (vezetékneveket). Kis. Szántó. Batsányi – Bacsányi). Wittmanné. de a több elemből álló nevek esetében érzékeltetni kell a tulajdonnevek terjedelmét is. Ma élő személyek is viselnek történelmi családneveket. A történelmi családnevek írásának főbb szempontjai a következők: a) A történelmi nevek védelme érdekében a régi magyar családnevek eredeti alakját általában megőrizzük: Beythe. az utca (u. hogy a toldalékos alakok leírására olyan megoldást találjunk.) szó a név utolsó eleme. Családneveink nagyobb részének formája követi a mai magyar hangjelölési rendszert: Asztalos. – A családnevek írásában érvényesülő hagyomány és egyéb okok (jogi megfontolások stb. hogy tulajdonnévvel van dolgunk. stb. Nagybetűvel kezdjük a tagok mindegyikét: Zrínyi Miklós. 87. Orczy. de: parázs (izzó tüzelőanyag). Ezek természetesen az anyakönyvben rögzített alakjukban használandók. 157. hogy világosan elhatárolódjanak a környező szövegtől.) b) A családnevek hagyományőrző helyesírása viszonylag későn alakult ki. 87. Maszlaczky. A név nyelvi felépítése is jelezheti. Kultsár.

a -val.) 164. de egyszersmind lehetővé teszi. Az összetett (két külön névből eggyéforrt) családneveket egybeírjuk: Kispéter. illetőleg olyan szövegösszefüggésben. stb. Csulyak stb. Marcellal v. Mind régi (eredeti és jövevény). Nagy Jánosné Kovács Anna. c) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik.) – Egyszerűsítve írjuk viszont a keresztneveket: Bernadettel. Madáchcsá. – A ch-t és az x-et azonban (a közszókhoz hasonlóan) a keresztnevekben és a becenevekben is megtartjuk: Richárd. (Vö. Zsanett. 94. (Vö. stb. Táncsics Mihálynak. Ilosvai Selymes Péternél. -vé) rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá. a Hunyadiak. amely az elolvasását nem zavaró régies írássajátságokat tiszteletben tartja. Klaudia. mi lett vele. Nagy Anna és (ha valaki férjhezmenetele után is lánynevét tartja meg) Kovács Anna. kispéteres. Árpád. amelyben kisbetűs kezdése a helyes: a görög istenek. Csombor. – De: Táncsics Mihály-i.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása d) Szilárdan kialakult név hiányában olyan formát szokás kialakítani. A jelzős nevek is szerves egységet alkotnak. 62. stb. Ilosvai Selymes Péter-es stb. – Bár nem hivatalos. Zsolt. Endrődy-Somogyi. A mitológia és a vallás fogalomkörébe tartozó. Artúr.) 163. stb. Chuliak stb. képzőket). Czombor. Paiszsal. Az isten szerelmére! Hála istennek! Stb. erdey-grúzi. (nem Komjáti. Pesti. Kovács Anna forma is. Nagyné Kovács Anna. Jupiter.) b) Ha régies betűre végződő családnevekhez kapcsolódnak ezek a ragok. Vatai stb. marxista. Bálinttal. Boldogasszony. Kunszabó. -vé) ragos formájának írásában a következőképpen járunk el: a) Ha a név rövid mássalhangzót jelölő betűvel végződik. A magyar személynevekhez általában ugyanúgy közvetlenül. Kőrösi Csoma. (Vö. Makk-kal. és sorrendjük nem cserélhető fel. Papp-pal. Betti. A férj nevének -né képzős származéka és a leánykori név közé nem teszünk vesszőt. Csokonai Vitéz. akkor ezt a betűt megkettőzzük: Ádámmal. Piroska. petőfieskedők. illetőleg: Kakas. Werbőczy. a rag v-je helyett pedig ennek a név végén ejtett hanghoz idomult mai formáját írjuk: Kossuthtal. A régi jelzős családnevekben a jelző és a tulajdonképpeni név közé nem teszünk kötőjelet: Baróti Szabó. rövidítés beiktatása is fölösleges: Szabó Lászlóné Nagy Katalin vagy Szabóné Nagy Katalin stb. Kerpel-Fronius.). Kossuthhoz.). 161. ezért a két névelem általában együtt használandó. mint a közszavakhoz: Dózsát. rippl-rónais. tóthpáli. 165. Nagygyörgy. mind pedig más nyelvekből újabban átvett keresztneveinket mai köznyelvi kiejtésüket tükröztetve írjuk: Csilla. Kodállyal. Tóthmátyás. Tótfalusi Kis stb. Mariannal stb. hogy az alapforma világosan kitűnjön: Kiss-sel. személynévként használt nevek általában nagy kezdőbetűsek: Allah. 159. jókais. -vel (és néha -vá. Márió. (nem Cacas. – Stilisztikai okokból vagy rövidség kedvéért azonban a jelzőt magában is használhatjuk a teljes név helyett: Csokonai. és a képzőket közvetlenül kapcsoljuk hozzájuk: móriczi. Rátzcal. leninizmus. A kettős (két név mellérendelő kapcsolatából alakult) családnevek tagjait az újabb anyakönyvi jogszabályok szerint kötőjellel kell összekapcsolni: Bajcsy-Zsilinszky. (Vö. Hadúr. Isten. Tótfalusi stb. Wathay stb. Vilma. Pesthi. mikszáthos. Móriczcal. illetőleg kettős (kötőjellel összekapcsolt) személyneveket kisbetűvel kezdjük. Konkoly-Thege stb. Verbőci. Bálint. Jolán. Zeusz stb. A mássalhangzóra végződő személynevek -val. – De ha a 45 .) 162. Véghgel. Ozirisz. Szabolccsal stb. Vörösmartyé. 94. Tudja isten.. használatos az N. -vel (és néha a -vá. Szemeréről. Vörösbaranyi stb. az -ista és az -izmus főnévképzővel ellátott egyelemű és összetett (egybeírt). – Az isten szót gyakran használjuk köznévi értelemben is. hogy a nevet az egykori hangzásnak megfelelően ejthessük ki: Komjáthy. s a szül. Raul. Lexi stb. 83. Félix. Az -i és az -s melléknévképzővel. Babitscsal. Az asszonynevek formái a jogi előírások szerint a következők: Nagy Jánosné. jeleket. Marcellel. 160. Széll-lel stb. azaz kötőjel nélkül illesztjük hozzá a toldalékokat (ragokat. László. Alexandra. 209. (Vö. 158. a régies betűt változatlanul hagyjuk. madáchi.

[Vö. stb. Radnóti őrs. Ady Endre úttörőcsapat. stb. Konkoly-Thege-érem. nagy kezdőbetűs formájához: az Árpádok. Mátyás-templomi. akkor megtartjuk az eredeti nagy kezdőbetűket.vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása személynév két vagy több elemből áll. Kossuth-díj. Szent István vértanú plébániatemplom. 168. Hadrovics–Gáldi-szótárbeli. 140. Az ilyenekben a tagokat kötőjellel fűzzük össze: Árpád-kori. Bartók Béla-emlékév. [Vö. Előre brigád. Anjou-ház. család és dinasztia szót is kötőjellel kapcsoljuk a családnévhez: Árpád-ház. Somogyi Béláné főelőadó. 140. Kodály-módszerű. Ady-vers. b). 141. Az egy. a)] Azoktól a felvett vagy kapott személynevektől (vagy más tulajdonnevektől. stb. Egy. 162. Hadrovics–Gáldi-szótár. Csokonai Vitéz Mihály-os (verselés) stb. -beli. Noszty fiú. stb. Jókai-regénybeli. haragot stb. Rőtszakállú Frigyes. Szalay Tamás érdemes művész. krisztustövis. Zrínyi-soros. -jú. Nádasdy-kastély.] A kisebb-nagyobb embercsoportokat vezető személyek nevéhez szintén kötőjellel kapcsoljuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Aranyosi-brigád. Szemere-kormány.) A személynevek alkalmi kis kezdőbetűs írása (többnyire -k többesjeles formában) stilisztikai fogás lehet: a név viselőjével szemben érzett megvetést. személynévből és köznévből álló minőségjelzős szerkezetekhez (Julianus barát) egy újabb főnév (pl. Petőfi-kultusz. Táncsicsok kora. Németh mérnök. az összetételt kisbetűvel kezdve egybeírjuk: katicabogár. a Kossuthok. akár többelemű – állhat köznév minőségjelzőjeként is. Mária-arcú. Kossuth-szobor = Kossuth szobra. Geiger–Müller-számlálócső. Szinyei Merse Pál-szerű. s a név utolsó tagjához kötőjellel kapcsoljuk a képzőt: Széchenyi István-i (elképzelések). 201. Kovács államtitkár. 169. Csák nemzetség. Sabin-cseppek. Az uralkodóházat jelentő ház. Wesselényi-féle. -s. Bessenyei-kúria. Munkácsy-szerű. Ha egymástól különírt. Arany János-idézet. Vajda Elemér akadémikus. Ilyenkor a személynevet és a köznevet különírjuk egymástól: István király. 167. a nyelvújító Kazinczy. -ű. [Vö. József Attila-díjas. Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa. 167. a Kisfaludyak. Rettegett Iván.) Az ilyen szerkezetek gyakran erőltetettek. Nagy Péter. A -féle és a -szerű képzőszerű utótagot kötőjellel kapcsoljuk a személynevekhez: Eötvös-féle. érzékeltetheti. az Ady Endrék és József Attilák küzdelmei stb. Oroszlánszívű Richárd. Kászim pasa bástya. stb. 168. Szent Erzsébet stb. Habsburg-ház. sőt fantázianevektől). (Vö. Petőfik.] 169. Konkoly-Thege-érmes. (Vö. -jű képzővel) alakult melléknevek is összetételszerű kapcsolatok. Földényi-kórus. – A történelmi személyek nevének szerves részét alkotó állandó jelzőket azonban nagy kezdőbetűvel írjuk: Könyves Kálmán. szobor) kapcsolódik. b). Moharos kartársnő. ez elé nem teszünk kötőjelet: Julianus barát szobor. Erdélyi Ilona tudományos kutató. martinkemence stb. a szép Csapóné stb. Deák-párt. (Vö. Paál László-szerű. Marót-csoport. Jeremiás próféta kolostor stb. Személynév – akár egy-. 171. A -k többesjelet közvetlenül kapcsoljuk a személyneveknek általában változatlan. Tudor-dinasztia. stb.vagy többelemű személynevek és köznevek együtteséből az alapforma megtartásával (többnyire -i. Eötvös József-i (iskolareform).). stb. Ha a személynév és a köznév együtteséből köznév lett. Joliot-Curie-féle. -ú. különírjuk a gyűjtőnévi vagy gyűjtőnévi jellegű közszókat: Benedek család. Erdey-Grúz–Schay-féle. 165.] 170. Jagelló-ház. Zsófi néni. b). Celsius-fok. Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta stb. 140. amelyeket kisebb-nagyobb embercsoportok viselnek. Kossuth-díjas. az ifjú Ady. Zalka Máté lövészezred. Lenkey-század. 140. Nyék törzs. Kodály-módszer. Szent Benedek-rend. Polgár doktor. Bourbon-család.) 46 . Sárosi János marós. A személynév elé tett alkalmi minősítő jelzőket kisbetűvel kezdjük: a nagy Napóleon. Tanácsos feloldani őket: Julianus barát szobra stb. Dobay szakaszvezető. 166. Herkules-erejű. [Vö. Bánk bán. Inotai úr.

Ezeknek az egységét bizonyos típusokban az egybeírás mutatja (pl. Ferenc-hegy (domborzati név). stb. A többi toldalék kapcsolása megegyezik a más tulajdonnévtípusokban követett eljárásokkal. ország.) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi fölépítés érzékelteti az összetartozást.). Tiszántúl. Apáthy-szikla. Dél-Amerika stb. Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri. de: Ferenc körút (utcanév). mert a formailag hasonló (sőt azonos). Cirmos. tamási stb. Villám. az országrészneveket. Csákó.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 47 Az állatnevek 172. Sáros-patak (víznév). de más-más dolgot jelölő nevek írásmódja eltérően alakulhat: Hűvös-völgy (domborzati név). – Más nyelvi kategóriákhoz hasonlóan a földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését. Alapforma: -i képzős forma: Európa Itália Erdély Mátra Duna Debrecen Krakkó európai itáliai erdélyi mátrai dunai debreceni krakkói Tamási stb. Olasz Köztársaság.). Szeged stb. Magyarország fontosabb hivatalos földrajzi neveinek jelentős részét a hivatalos helységnévtár és a földrajzinévtár tartalmazza. más csoportokban a szoros kapcsolatot (a többelemű nevekre leginkább jellemző módon) az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (pl. a különírt tagokból álló nevek (pl. Ennek a sűrűn előforduló toldaléknak a kapcsolási módja ugyanis nem minden típusban egyforma. de: Hűvösvölgy (városrésznév). -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk: a) a több elemből álló. Pillányi út stb. Vuk stb. A földrajzi nevek 173. 175. A földrajzi nevek nyelvi fölépítése rendkívül változatos. föld. Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek 174. Zsivány-patak. Az itt következő szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást. Szombathely stb. Ráró lovam stb. Az -i-re végződő ilyen szavak -i képzős származékában (kiejtésüknek megfelelően) csak egy i-t írunk. Az egyelemű nevek (pl. Bagira.) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. alföld. az alapformát természetesen nagybetűvel. az -i képzős származékot pedig kisbetűvel kezdjük. part utótagú országneveket. – Az esetleges magyarázó utótag kisbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya. Alapformájukban nagy. Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen egyszerű szó). de: Sárospatak (helységnév). valamint a jelentésükben tömbösödött tájneveket: . Ráró. mégpedig az -i (olykor -beli) képzős származékokkal együtt.

a) Közszói előtaggal . Ha az alapforma előtagja tulajdonnév. kisalföldi hegyaljai stb. a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot. Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll. A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek 176. valamint általában a helységrészneveket: alapforma: Budapest Balatonalmádi -i képzős forma: budapesti balatonalmádi Hódmezővásárhely hódmezővásárhelyi Törökkanizsa Fokváros Békásmegyer Újszeged Alsóbélatelep Albertmajor Csehipuszta Rétitanya stb. törökkanizsai fokvárosi békásmegyeri újszegedi alsóbélatelepi albertmajori csehipusztai rétitanyai stb. Az egybeírandó tájneveket a szótári rész tartalmazza. b) a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 48 alapforma: Magyarország Franciaország Jakutföld Németalföld -i képzős forma: magyarországi franciaországi jakutföldi németalföldi Elefántcsontpart elefántcsontparti Kisalföld Hegyalja stb. egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük. – Az -i képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. ennek nagy kezdőbetűjét megtartjuk. Az i-re végződő ilyen nevek -i képzős származékának végén csak egy i-t írunk.

b) pontban: Huron. a 177. és a kötőjelet megtartjuk. tó. patak. dombvidék. -tavi Szandaváralja-pataki Dunazug-hegység stb. előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév. Dunazug-hegységi stb. -tavi sólyom-szigeti szabadság-hegyi kis-kősziklai holdvilág-ároki Dunántúli-középhegység stb. 177.. Zéland. Így pl. a) Közszói előtaggal . dunántúli-középhegységi stb. holtág. az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is. Ezek lehetnek egyszerű szavak is: óceán. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. öntözőcsatorna. a) pontban: Cselőte. a 176. b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: János-dűlő Csepel-sziget Duna-part Balaton-felvidék Kaszpi-tenger Kab-hegy Huron-tó Szandaváralja-patak -i képzős forma: János-dűlői Csepel-szigeti Duna-parti Balaton-felvidéki Kaszpi-tengeri Kab-hegyi Huron-tói v. Kab. sivatag stb. ill.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 49 alapforma: Arany-patak Velencei-tó Sólyom-sziget Szabadság-hegy Kis-kőszikla Holdvilág-árok -i képzős forma: arany-pataki velencei-tói v. Az olyan nevek. domb. fennsík. halastó stb. alapforma: Vas Mihály-hegy -i képzős forma: Vas Mihály-hegyi József Attila-lakótelep József Attila-lakótelepi Buen Tiempo-fok stb. Kaszpi. egyelemű tulajdonneveknek számítanak. lapos. dűlő. Buen Tiempo-foki stb. szőlőhegy. Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév. akár idegen eredetűek). – Az ilyen nevek -i képzős származékában általában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük. völgy. amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer föl közszói jelentést (akár magyar. hegy. névrészek. összetett szavak is: félsziget. hágó.

ezt az írásmódját az új névalakulaton belül is megtartja. győr-ménfőcsanaki stb. b) Tulajdonnévi előtaggal alapforma: Kál-Kápolna (vasútállomás) Győr-Sopron (megye) Bödd-Bakod (terület) -i képzős forma: kál-kápolnai győr-soproni bödd-bakodi Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) stb. belső. 176. az alakulatot nagybetűvel kezdjük. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjellel kapcsolódik. s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze. vö. Nagy-New York-i stb. . a) Ha egy kételemű. amikor a hivatalos helységnév után a helységrész vagy kerület nevét is föltüntetjük. vö. alapforma: -i képzős forma: Keleti-Sierra Madre Keleti-Sierra Madre-i Nagy-New York stb. vö. 177. Érd-Ófalu érd-ófalui Győr-Ménfőcsanak stb. Ha a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) utótag két (vagy több) különírt elemből áll. b)] elé egy közszói előtag (rohonci. Hasonlóképpen járunk el olyankor is. 178. kötőjellel összefűzött földrajzi név [Arany-patak. Holt-Tisza. Háromelemű földrajzi nevek keletkezésének két különösen gyakori módja van. 176. a). csörnöc-herpenyői stb. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. a). a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. nagy stb.) kerül.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 50 alapforma: Holt-Tisza Dél-Kína Öreg-Cselőte Új-Zéland Nyugat-Dunántúl -i képzős forma: holt-tiszai dél-kínai öreg-cselőtei új-zélandi nyugat-dunántúli Délkelet-Magyarország stb. a közszói tagokat kisbetűvel. délkelet-magyarországi stb. János-dűlő.

a). vö. győr–sopron–ebenfurti stb. ha azok valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek. vö. ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez. holt-Tisza-bereki sebes-Körös-dűlői János-dűlő-oldalasi Misa-réti-pataki stb. 176. 177. alapforma: Arany-patak-völgy Két-bükkfa-nyereg Dél-kínai-tenger -i képzős forma: arany-patak-völgyi két-bükkfa-nyeregi dél-kínai-tengeri Észak-borsodi-karszt észak-borsodi-karszti Holt-Tisza-berek Sebes-Körös-dűlő János-dűlő-oldalas Misa-réti-patak stb. déli-Shetland-szigeteki stb. és az képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá. a). Holt-Tisza. kötőjellel írt földrajzi név [Arany-patak. – Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk. vö. – Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 51 alapforma: Rohonci-Arany-patak Nagy-Ausztráliai-öböl Alcsi-Holt-Tisza Új-Dél-Wales Belső-János-dűlő -i képzős forma: rohonci-arany-pataki nagy-ausztráliai-öböli alcsi-holt-tiszai új-dél-walesi belső-János-dűlői Déli-Shetland-szigetek stb. Az ilyen alakulatokhoz földrajzi köznevet kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk. a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük. – Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását. kötőjel nélkül. János-dűlő. 179. b) Ha egy kételemű. a közszói tagokat kisbetűvel. 176. b)] egy utána tett földrajzi köznévvel bővül. de minden tagot kisbetűvel kezdünk. . Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket akkor. alapforma: Budapest–Bécs Moszkva–Párizs -i képzős forma: budapest–bécsi moszkva–párizsi Győr–Sopron–Ebenfurt stb.

alapforma: Magyar Népköztársaság -i (-beli) képzős forma: magyar népköztársasági Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság grúz szovjet szocialista köztársasági Egyesült Királyság Ománi Szultánság Amerikai Egyesült Államok Dél-afrikai Köztársaság Római Birodalom Kijevi Nagyfejedelemség Központi Iparvidék Észak-kaukázusi Gazdasági Körzet de: Zaire Köztársaság San Marino Köztársaság stb. terület stb. zala–somogyi-határároki stb. a közszói tagokat kisbetűvel. mint: Cseh–Morva-dombság cseh–morva-dombsági Zala–Somogyi-határárok stb. Minden tagot külön szóba írunk. -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait. grófság. városkörnyék. Alapformájukban hasonlóképpen. a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. egyesült királysági ománi szultánsági amerikai egyesült államokbeli dél-afrikai köztársasági római birodalomi kijevi nagyfejedelemségi központi iparvidéki észak-kaukázusi gazdasági körzeti Zaire köztársasági San Marino köztársasági stb. Duna–Majna–Rajna-csatornai stb. csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagybetűsnek. továbbá a gazdasági földrajzi körzetnevekben. A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs megye.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 52 alapforma: Volga–Don-csatorna -i képzős forma: Volga–Don-csatornai Duna–Majna–Rajna-csatorna stb. utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől. de az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük. bánság. és nagybetűvel kezdünk a mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót). 181. A különírt elemekből álló földrajzi nevek 180. – Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. . járás.

voronyezsi területi szörényi bánsági Baranya megyei Szabolcs-Szatmár megyei Kent grófsági New York állami v.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 53 alapforma: Budai járás Veszprémi városkörnyék -i képzős forma: budai járási veszprémi városkörnyéki Letenyei nagyközségkörnyék letenyei nagyközségkörnyéki Voronyezsi terület Szörényi bánság de: Baranya megye Szabolcs-Szatmár megye Kent grófság New York állam stb. tér. tér Tábor-hegyi út Erzsébet híd stb. A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca. Szahara sivatagi stb. híd stb. szót különírjuk az előtte álló névrészektől. 194. – Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá. alapforma: Gyöngyös város Mátra hegység Duna folyam -i képzős forma: Gyöngyös városi Mátra hegységi Duna folyami Szahara sivatag stb. alapforma: Váci utca Gorkij fasor -i képzős forma: Váci utcai Gorkij fasori Szabó Ilonka lépcső Szabó Ilonka lépcsői Tas vezér utca Március 15. (Vö. köz. ez azonban nem válik a név részévé. a Duna-hidak stb. Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót. téri Tábor-hegyi úti Erzsébet hídi stb. állambeli stb.) Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is: . – Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást. Ha a híd szó valamely folyó nevével birtokos jelzős viszonyban van. 183. Tas vezér utcai Március 15. 182. kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja). Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk. út. s a kezdőbetűk változatlanul maradnak.

– Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát. Hasonlóképpen: . Maros–Körös közi stb. Kis-kút feletti stb. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas. alji) Kis Bot foki Alsó Dunára dűlő stb. jelölt birtokos jelzős. – Az -i képző a változatlan alapformához kötőjel nélkül kapcsolódik. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk. de a szerkezetek első tagját természetesen nagybetűvel kezdjük. Hasonlóképpen: Duna–Tisza köze Duna–Tisza közi Maros–Körös köze stb. 184. (a) második bakui stb. jelölt határozós. az egész alakulatot pedig nagybetűvel kezdjük. alapforma: Keveset érő Székre járó Tilos alja Duna mente Szekszárd vidéke Vác környéke Rétek alatt -i képzős forma: Keveset érői Székre járói Tilos aljai (v. alapforma: Hosszú Csobod alja Kis Bot foka -i képzős forma: Hosszú Csobod aljai (v. s ehhez fűzzük hozzá a képzőt.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 54 alapforma: (az) olasz Alpok (az) erdős Bükk -i képzős forma: (az) olasz alpokbeli (az) erdős bükki (a) lengyel Magas-Tátra (a) lengyel magas-tátrai (a) második Baku stb. alji) Duna menti Szekszárd vidéki Vác környéki Rétek alatti Felső-Marcal melléke Felső-Marcal melléki Kis-kút feletti stb. Alsó Dunára dűlői stb. Az ilyen nevek elé járuló köznevet vagy az őket követő földrajzi köznevet különírjuk. valamint névutós szerkezetek is gyakran szolgálnak földrajzi nevekként.

– A mindennapi írásgyakorlatban azonban az ilyen tulajdonnévi szándékú szóhasználatot fölösleges erőltetni. tudományos intézetek. munkáspártbeli Danuvia központi szerszám. A csillagok. építőipari vállalati Volga szállói (v. Orion. Fiastyúk. A csillagnevek 185. országos Széchényi könyvtári Új Egység cipészipari szövetkezeti magyar–szovjet baráti társasági Április 4. gépgyári kelet-bükki állami gazdasági 43. holdak stb. sz. Az -i (néha -beli) képzős származékokban a tulajdonnévi vagy az azzal egyenértékű tag(ok) nagy kezdőbetűjét megtartjuk. nevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Ikrek. Az intézménynevek – néhány esetet nem számítva – több szóból állnak. bolygók. szövetkezetek.: Vas Megyei Tanács -i képzős forma: egészségügyi minisztériumi magyar tudományos akadémiai magyar szocialista munkáspárti v. a köznévi elem(ek)et pedig kisbetűvel kezdve írjuk. társadalmi szervezetek. 187. Az intézménynevek 186. a nap sugarai stb. alapforma: Egészségügyi Minisztérium Magyar Tudományos Akadémia Magyar Szocialista Munkáspárt Danuvia Központi Szerszám. Építőipari Vállalat Volga Szálló Szabadság Szálló stb. A világos főszabályon kívül – az intézménynevek körében élő nyelvhasználati ingadozások miatt – néhány kiegészítő szabályt is figyelembe kell venni. A hivatalok. tehát: föld körüli utazás. valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel kezdünk. Vénusz stb. a hold és a nap szót tulajdonnévként használjuk. ill. Sz. cégszerű nevében – az és kötőszó. szállóbeli) stb. Ezek összetartozását. Gépgyár Kelet-bükki Állami Gazdaság 43. Egyszavas intézménynevek is vannak: . Ha a föld. szállóbeli) Szabadság szállói (v. csillagképek. a név kezdetét és végét az alkotóelemek nagy kezdőbetűs írása jelzi.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 55 Mária asszony sziget Mária asszony szigeti Pál varga dűlő Külső Pesti út Régi Fóti út stb. oktatási intézmények. Tejút. a hold szépen világít. Merkúr.és Készülékgyár Madách Színház József Attila Gimnázium Vas Megye Tanácsa. vállalatok és hasonlók többelemű hivatalos. Plútó. nagybetűvel kezdjük: a Hold távolsága a Földtől stb. Pál varga dűlői Külső Pesti úti Régi Fóti úti stb.és készülékgyári Madách színházi József Attila gimnáziumi Vas megyei tanácsi Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskola Géza király téri egészségügyi szakközépiskolai Országos Széchényi Könyvtár Új Egység Cipészipari Szövetkezet Magyar–Szovjet Baráti Társaság Április 4.

Tolmácsi Általános Iskola stb. segélyt kapott a vállalattól. 189. . Nemzeti Színház. Ha az ilyen szerkezetű alakulatok helységnévi eleme -i képzős melléknévi jelzőként a név élére kerül. A teljes és cégszerű intézménynevek mellett vagy helyett használt egyéb formák írásában a következők szerint kell eljárni: a) Sok olyan intézménynevünk van. Ker. a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. a Bölcsészettudományi Kar gondnoksága. testület stb. az intézménynév részének tekintjük. d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium. de intézménynévként: Balatonfenyvesi Állami Gazdaság. s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk. stb. Szeged. – Kisbetűsek önmagukban használva is: emlékeztető a műszaki osztály részére. Dusnok. egyetem. amelyekben a telephely neve (vesszővel elkülönítve) az alakulat végén áll: Egyesült Munkás-Paraszt Tsz. a Medicor Művek Vállalkozási Gyára. Állam. Ezek nevét is minden tagjában nagy kezdőbetűvel írjuk: Műszaki Kémiai Kutatóintézet (az MTA intézete). kérelem az üzemi szakszervezeti bizottsághoz stb. Pécsi Nevelőintézet. a Szakszervezetek Nógrád Megyei Tanácsa. iskola. Kisbetűvel kezdjük viszont az intézmények működési helyére utaló -i képzős melléknévi jelzőket. a tolmácsi általános iskola stb. Tanács szakorvosi rendelője stb. b) Teljes és cégszerű intézménynévnek tekintjük az olyan formákat. az Eötvösön v. tanács. Országos Pedagógiai Intézet (a Művelődési Minisztérium intézménye). a tanács intézkedett. Az intézmények alárendelt egységeinek nevét a következők szerint írjuk: a) Számos intézménynek (mint főhatóságnak) alárendelt intézményei is vannak. Említésben: a balatonfenyvesi állami gazdaság. stb. ha nyilvánvalóan alkalmiak. de: a bizottság véleménye szerint. a Nemzetiben játsszák. stb. c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyesítő elemét használjuk. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). 188. üzem. rendőrkapitányság stb. neve akkor írandó intézménynévszerűen. amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske.és Jogtudományi Kar (az Eötvös Loránd Tudományegyetemen). a szegedi József Attila Tudományegyetem stb. – Hasonlóképpen: bement a minisztériumba. ha ki akarjuk emelni a megnevezés tulajdonnévi jellegét. bélyegmúzeumi stb. s ezért nagybetűvel kezdjük: Dusnoki Egyesült Munkás-Paraszt Tsz.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 56 Belügyminisztérium belügyminisztériumi Pénzügyminisztérium pénzügyminisztériumi Bélyegmúzeum stb. Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. hivatal. a XI. a tanárképző főiskolán stb. Nagy kezdőbetűket csak akkor írunk. Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg. az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb.és Bányászati Tudományok Osztálya (az MTA testülete). intézet.) olyankor is kisbetűvel írjuk. c) Az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusukra utaló megnevezését kis kezdőbetűvel írjuk: a Kossuth Nyomda személyzeti osztálya. a Hazafias Népfront X. b) Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység. Sopron. feljegyzés a jogi csoportnak. Kerületi Bizottsága stb. az Eötvös Lorándon végzett. tehát a névnek nem részei: a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem. Fővárosi Földhivatal (Budapest Főváros Tanácsánál). Magyar Földrajzi Társaság (főhatósága az MTA) stb. ahogyan az intézményt nem hivatalosan is emlegetni szoktuk.és Magfizikai Kutatóintézet. Szegedi Nemzeti Színház stb. Soproni Kisegítő (Foglalkoztató) Iskola és Nevelőotthon. de: a kutatóintézet kidolgozta. a pécsi nevelőintézet. vállalat. amely megegyezik azzal a formával. ha az egyediség érzékeltetésére szükség van: a Föld.. – Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia). Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti.

A (a) Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. hirdetésen stb. vásárok stb. – De: jövőkutatási konferencia stb.) . a különírást is: Keleti pályaudvari. mozik. termékeknek. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa. Tomi Mat mosópor. egy karbantartó csoportot szerveztek. meggylé. magyar vagy magyarra fordított hivatalos nevét úgy írjuk. nevét az intézményekével azonos módon szokás írni: Budapesti Nemzetközi Vásár.. üzletek. Panangin tabletta. stb. 194. (Vö. a Kis Rablóban vacsoráztak stb. megnevezésében az intézménynévi jelleg kevésbé érvényesül. tokaji bor. Trabant (gépkocsi). stb. d) Az alárendelt viszonyú intézményeket jelölő birtokos jelzős szerkezetek névelőjét és a birtokszó személyragját (-jelét) általában ki kell tenni: A (a) Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Kis Rabló éttermi stb. Ugocsa mozibeli. fürdők. mint a magyar intézményneveket: az Egyesült Nemzetek Szervezete. 146. a Lukácsba jár úszni. Gyártmányoknak. repülőterek. stb. (vagyis kiemelt helyzetben) más megoldás is helyes lehet: Magyar Tudományos Akadémia Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvtudományi Intézet Építészmérnöki Kar 57 190. készítményeknek márkanévként használt elnevezését. Odol fogkrém. stb. Intézményszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvények. megállóhelyek. illetőleg az azzal egyenértékű tagot (tagokat) nagybetűvel írjuk. Coca-Cola (üdítőital). a kettő közé nem teszünk kötőjelet: Omnia kávé. a lengyel hadsereg. Cégtáblán. kiállítások. az értelmezésre szolgáló köznévi tagot (tagokat) pedig kisbetűvel kezdve különírjuk: Keleti pályaudvar. a dolgot jelölő szót is. az olasz fémipari szakszervezetek. 183. Alfa Romeo (gépkocsi). szervezeteknek stb. Az intézménynévszerű megjelölések -i (-beli) képzős származékában meghagyjuk a nagy kezdőbetűket is. alakulatkezdő helyzetben az első tagot természetesen nagybetűvel kezdjük: Kecskeméti barack stb. Nemzetközi vagy külföldi intézményeknek. – Címkén. Lukács fürdő. többnyire a termék anyagára vagy származási helyére utaló nevekben a tagokat kis kezdőbetűvel írjuk: narancsital. A nem márkanévként használt. Ha a márkanév után tájékoztatásképpen odatesszük a típust. kecskeméti barack. 191. levélpapíron. Kerepesi temető stb. (Vö. bélyegzőn stb. A pályaudvarok. A márkanevek 193. – Az intézménynévszerű megjelölések értelmezésére szolgáló köznévi tag(ok) elhagyható(k): a Keletiből indul. stb. az osztrák légitársaság stb.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása A nem állandó jelleggel működő bizottságokra stb. Vegacillin (gyógyszer). Fabulon (arckrém). Nemzetközi Valutaalap. Vén Diák eszpresszó. Katonatelep vasúti megállóhely. annak minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Ultra (mosópor). vendéglők. Kis Rabló étterem. utaló szavakat. a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma stb. Ugocsa mozi.) 192. Szegedi Szabadtéri Játékok. temetők stb. eszpresszók. Ezekben a csak intézménynévszerű megjelölésekben a tulajdonnévi. Nem kell viszont intézményszerűen írni az ilyen (nem hivatalos) megnevezéseket: a francia külügyminisztérium jegyzéke. Rómeó férfiruházati bolt. szókapcsolatokat szintén kisbetűvel kell írni: a két vállalat koordináló bizottságot alakított. Vadászati Világkiállítás stb. Ferihegyi repülőtér. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.

Képes politikai és gazdasági világatlasz. A tanácskozáson Nagy József. Elterjedt szokás azonban az egyedi címek idézőjelbe foglalása vagy eltérő betűtípussal való szedése is: József Attila utolsó évének versei között van az „Íme. b) A több különírt közszóból álló kitüntetés. a Siralomháznak a betyár a főalakja. A kitüntetések és a díjak nevét a következőképpen írjuk: a) A díj. a szocialista munka hőse is megjelent. – Stb. Akadémiai Aranyérem. címét a következőképpen írjuk. Nők Lapja. tehát az újságok. Ha a címeket szövegbe illesztjük. illetőleg típusait jelölő szavakat. – Az új híd felavatásáról az Esti Hírlap közölte az első tudósítást. – Ihletetten szavalta el Az eltévedt lovast. A ragokat és a jeleket a címekkel általában egybeírjuk: a Kritikában. A címek 196. Örökzöld dallamok. kifejezéseket kisbetűvel írjuk: a Munka Érdemrend arany fokozata. Martinász. érem. Nyugat. 198. Nobel-díjas. a Társadalmi Szemlét. emlékérem stb. c) A kitüntetések és díjak fokozatait. Hazám. 199. – A többszavas címekben csak az első szót és a tulajdonneveket írjuk nagy kezdőbetűvel: Magyar értelmező kéziszótár. Új Tükör.és díjnevekben az alkotó tagokat nagybetűvel kezdjük: Állami Díj. a képzőművészeti alkotásoknak. – Munkácsy képének. József Attila-díj. Ember az embertelenségben. műsorszámok stb. hetilapoké. – Az egyszavas címeket nagybetűvel kezdjük: Szózat. a Nemzeti dalt. a Munka Vörös Zászló Érdemrendje. Az Est. Zenedélelőtt stb. Valóság. A kőszívű ember fiai. Különösen az egyszavas címek és a többszavas állandó címek szövegbeli megkülönböztetése fölösleges: Móricznak egyik híres regénye a Rokonok. Az értekezleten Fejes Katalin kiváló dolgozó ismertette munkamódszereit. Arany Toldijában. zeneművek. Hajóvontatók a Volgán. a Szocialista Munka Hőse. – Egyedi címük van viszont az irodalmi műveknek. Az állandó címeket. cikkek. vagy ha valamilyen rövidebb formában használjuk őket: Erős Bálint állami díjas tudós új kötete elfogyott. – A címek írása tükrözi ezt a jellegbeli kettősséget.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása 58 A kitüntetések és a díjak neve 195. szót tulajdonnévhez (rendszerint személynévhez) kötőjellel kapcsoljuk: Kossuth-díj. tehát a költői művek. Pest Megyei Hírlap. – Stb. – Tanulmányát a Magyar Nyelv jelentette meg. – Az ilyen nevek -s képzős származékában az alapformát változatlanul megtartjuk: Kossuth-díjas. Nobel-díj. a Szerelem?-nek…. A szabályt akkor is követni kell. Stb. egyediségre és egyszeriségre törekszik. Pályamunkások. 197. József Attila-díjas. – Állandó cím az újságoké. Ezeket az jellemzi. 200. Kis éji zene. Eötvös Loránd-emlékérmes stb. Jókainak „Az arany . – Egyes hosszabb állandó címekben csak az első szó nagybetűs: A magyar nyelv és irodalom tanítása stb. – Kis kezdőbetűsek viszont az ilyen nevek esetleges melléknévi származékukban. Kék fény stb. A többelemű címekben – a címben levő és kötőszó kivételével – minden szót nagybetűvel írunk: Búvár. Kincskereső. – Hosszan gyönyörködött a Majális színeiben. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) területén a szabvány (MSZ 3424/2) előírásait követve az állandó címekben is csak az első elemet kezdik nagybetűvel. stb. a Népszabadságé. A szerző ezeknél szándékosan kerüli az ismétlődést. stb. általában nem szükséges őket idézőjelbe tenni vagy más módon kiemelni. a cikkeknek. hogy több. továbbá ha csupán címként szerepelnek. Magyar Nemzet. Kiváló Munkáért kitüntető jelvény stb. a zeneműveknek stb. A címek két nagy csoportra oszthatók: állandó címekre és egyedi címekre. Eötvös Loránd-emlékérem stb. értekezések. – A valamilyen írásjellel lezárt és a ragra végződő címekhez a ragokat és a jeleket kötőjellel kapcsoljuk: Juhász Gyula versének. Továbbá: 1916 őszén. könyvek. sőt sok szám címeként használatosak. szimfónia stb. folyóiratoké. szobrok. Álarcosbál. ha a címlap megtervezői esetleg más írásmódot alkalmaztak. Népszabadság. képek. hetilapok és folyóiratok címét nagybetűvel kezdjük. hát megleltem hazámat” is. Tanulmányok Arany János költészetéről. Élet és Tudomány. Kiváló Dolgozó stb. a Számadásnak. Az egyedi címeket. IX.

Ragos címhez újabb rag függesztését lehetőleg el kell kerülni a mondat átszerkesztésével. [Vö. 140. Orvosi Hetilap-beli (cikk). pullmankocsi. háryjános. pl. Éjjeli menedékhely-beli (alakok). makadámút. pecsovics. konyak.. s az egykori tulajdonnév írásmódjától esetleg más tekintetben is eltérünk: röntgen.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222.] . ferencjóska.] Az írásjelek [239–275. stb. priznic.] A különírás és az egybeírás [95–142. ←A kis és a nagy kezdőbetűk .] Az egyszerűsítő írásmód [92–94.] A tulajdonnevek írása [154–201.. wertheimkassza. szendvics. stb.] A hagyományos írásmód [86–91. termosz stb.] A szóelemző írásmód [49–85.A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása ember”-e…. Ilyenkor már természetesen kis kezdőbetűvel írjuk őket.] A betűk [3–16. pálfordulás. b). Az idegen írásmódot is gyakran magyarossal váltjuk föl: pasztőroltás. stb. Az írásmódváltozásra csak akkor kerülhet sor. Ennek során az írásformák egy ideig ingadoznak a nagy kezdőbetűs. 59 Tulajdonnevek köznevesülése 201./ Az elválasztás→ Magyar Tudományos Akadémia (Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása) Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. 168.] A köznevesülés lassú folyamat. ha a társadalmi tudatban a köznévvé válás már elég széles körben végbement. és az alkotóelemeket egybeírjuk: ádámcsutka. a Kritika-féle folyóiratok. dízelmotor. idegenesen írt tulajdonnévi és a kis kezdőbetűs. havanna. szentjánoskenyér. A tulajdonnevek és közszók összeforrásából keletkezett összetett szavakat is kisbetűvel kezdjük. Magyar Hírlap-beli (közlemény).] A kiejtés szerinti írásmód [17–48.] Az elválasztás [223–238. stb. Tulajdonnevek gyakran válnak köznevekké. Odüsszeia-beli (világ). Új Tükör-szerű hetilap. Népszava-beli (hirdetés). így: Petőfi a Szülőföldemen című versében….] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. magyarosan írt közszói formák között. dízelolaj stb./ (A tulajdonnevek írása) Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása→ A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása ←A tulajdonnevek írása . stb. A -beli képzőt és a képzőszerű utótagokat a címek változatlan formájához mindig kötőjellel kapcsoljuk: Valóság-beli (vita). Az idegen írásmódot is magyarossal cseréljük fel: aszpirin.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. Petőfi a Szülőföldemen-ben….

A jövevényszavakat ezért mindig magyarosan írjuk. (Vö. periódus – periodikus. karbamid. mechanikus. A tulajdonneveknek azonosító. monarchia. lehetőleg a forrásnyelvből írjuk át. realizál. technikus stb. szemben azokkal az idegen nevekkel. típus – tipikus. . eredeti írásmódját a magyar kiejtést tükröző formával váltjuk fel. szexuális.] [1] 202. hogy a latin betűs írású nyelvekből átkerült idegen neveket általában minden változtatás nélkül.. azaz olyannyira meghonosodhatnak. 206. Bizonyos meghatározott esetekben azonban más átírási rendszerek is alkalmazhatók. Ha a magyarosan írt közkeletű idegen szavak eredeti idegen írásában ch. antikvárium stb.A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása • 60 Egyéb tudnivalók [288–299. még akkor is. -izmus stb. ha közkeletűek. a következőképpen járunk el: A ch-t. x vagy q betű van. dzsunka. tajga. -izál. tipizál. textil. amelyeknek más nyelvekből való származását még felismerjük. akadémista. ha h-nak ejtjük.) A hosszú magánhangzó azonban (nem mindig következetesen) néhány szó származékaiban is megőrződik: akadémia – akadémikus. stb. 209. 204. s csak egy-egy kivételes esetben írunk helyette ksz-et: bokszol stb. Az idegen szavakat tehát aszerint írjuk már magyar vagy még idegen írásmód szerint. s csak néha tartjuk meg: exegézis. reális – realista. lézer. stb. technika. exogámia stb. Az olyan szavakat. eredeti formájukban használjuk. fix stb. 205. Ha egy latin betűs írású nyelvből átvett. idegen szavakként tartjuk számon. mechanika. egzisztencia stb. -ista. digitális. szelektív stb. általános fogalmat jelölő idegen szó közkeletűvé válik. amelyeknek más nyelvi eredete még többé-kevésbé nyilvánvaló. – Az egyébként magyarosan írt alakokban is megőrződött az eredeti írásmódnak a magyar kiejtéstől eltérő egy-egy eleme: bonbon. megtartjuk: jacht. esztéta – esztétika. hisztamin. millió stb. magnetofon. c) A nem latin betűs írású nyelvek közszavait és tulajdonneveit általában a magyar ábécé betűivel. Az egymással érintkező nyelvek mindig adnak át egymásnak. láma.) előtt a tőbelseji hosszú magánhangzó rövidre változik: passzív – passzivitás. -itás. mecset. kóla. futball. A közkeletű idegen szavak túlnyomó többségében egyes idegen eredetű képzők (-ikus. realizmus. egyedet jelölő nyelvi szerepéből következik.) Az eredeti qu betűegyüttes helyett mindig kv betűkapcsolatot írunk: akvárium.. esztétikum. (Vö. karate. azaz szokásos kiejtésüket a magyar hangjelölés szabályai szerint tükröztetjük: antracén. oxigén. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) átvett és már meghonosodott szavakat – a forrásnyelvre vonatkozó átírási szabályoktól függetlenül – a magyarban szokásos kiejtésük szerint írjuk: szamovár. mikroszkopikus. b) Az idegen eredetű tulajdonnevek egy részét már teljesen magyarnak tekintjük. hogy mennyire haladtak előre a jövevényszóvá válás útján. kombájn. hogy más nyelvből való származásuk feledésbe merül. és vesznek át egymástól közszavakat is. szamuráj. számum stb. Csak kisebb részüknek van magyar alakja. menedzser. gésa. a) Az idegen eredetű közszavak idő múltával jövevényszavakká válhatnak. izotóp. tájfun. minaret. egzotikus. tulajdonneveket is. – A gz ejtésű x-et többnyire átírjuk: egzakt. taxi. A latin betűs írású nyelvekből átvett és közkeletűvé vált köznyelvi és szakmai idegen szavakat általában magyarosan írjuk. szovjet. esztétikus. 28. A ksz-nek ejtett x-et általában meghagyjuk: expressz. akadémizmus. pech. pagoda. kemping. A magyar írásmód szerinti írás A közszavak írása 203. televízió.

A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása A tulajdonnevek írása 207. A latin betűs írású nyelvekből átvett személynevek közül csak néhány nagy történelmi vagy irodalmi múltú és rendszerint közismert nevet használunk hagyományos megmagyarosodott formájában. Ezek közül némelyik teljesen magyaros alakú: Brankovics György, Husz János, Kálvin János, Kolumbusz v. Kolumbus Kristóf stb. (Đorđe Branković, Ján Hus, Jean Calvin, Cristoforo Colombo stb. helyett). Más nevekben a sorrend és a keresztnév magyaros, de megmaradt a családnév eredeti írása: Engels Frigyes, Luther Márton, Marx Károly, Wagner Richárd stb. (Friedrich Engels, Martin Luther, Karl Marx, Richard Wagner stb. helyett). Újabban a nyelvhasználat nem törekszik ilyen teljesen vagy részben magyaros névformák kialakítására, de – a régi hagyományt folytatva – a keresztnevekből a viszonylag újabban átvetteket is magyarosan írjuk: Kármen, Mercédesz; Krisztián, Oszvald; stb. (Vö. 161.) 208. Latin betűs írásrendszerű országok, külföldi területek, határainkon kívüli hegyek, vizek, helységek stb. megnevezésére gyakran magyar neveket vagy magyaros formájú és írású névváltozatokat használunk: Franciaország, Ausztrália, Hispánia, Itália, Svájc; Alsó-Ausztria, Burgundia, Moldva, Szicília; Sziklás-hegység, Alpok, Kordillerák, Vezúv; Csendes-óceán, Szent Lőrinc-folyó, Elba, Odera, Rajna, Temze; Bécs, Eperjes, Nagyvárad, Szabadka, Isztambul, Koppenhága, Krakkó, Nápoly, Párizs; stb. A földrajztudomány, a könyvtárügy, a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció), az idegenforgalom, a postai forgalom területén, továbbá a térképeken – főleg a helységnevek esetében – az idegen nyelvbeli név is használható: Wien, Prešov, Oradea, Subotica, İstanbul, København, Kraków, Napoli, Paris stb. 209. A ch-t és az x-et a magyarosan írt idegen eredetű keresztnevekben és földrajzi nevekben is megtartjuk: Albrecht, Maximilián, Beatrix; Luxemburg, Mexikó; stb. (Vö. 204.) 210. A nem latin betűs írású nyelvekből (gyakran több nyelv közvetítésével) korábban olyan névformák is bekerültek nyelvünkbe, amelyek a mai átírási szabályoktól eltérnek. Ezeket közkeletű, hagyományossá vált magyar alakjukban írjuk: Dárius, Ezópus, Herkules, Krőzus, Anyegin, Lenin; Athén, Babilon, Kairó, Peking; Himalája, Kréta, Néva; stb. Az ilyen hagyományos nevek közül e formában több csak bizonyos állandósult kifejezésekben él: valóságos Krőzus, de görögösen: Kroiszosz; Potemkin-falvak, de: Potyomkin; stb. A toldalékok kapcsolása 211. A magyarosan írt idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez ugyanazon szabályok szerint kapcsoljuk a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz és nevekhez: frontálisan, hobbija, koktélt, lemberdzsekben, riporttal, Milánóig, Prágában; arabeszkek, Huszé; krómoz, löncsöl, nikotinos, kálvini, nápolyi; stb. (Vö. 163–165., 174–184.)

61

Az idegen írásmód szerinti írás
A közszavak írása 212. A latin betűs írású nyelvekből átvett, nem általános használatú közszavakat idegenesen, vagyis a forrásnyelv helyesírásának szabályai szerint írjuk: bestseller, couchette, lady, myocarditis, rinascimento, señor, show, tüchtig stb. (Vö. 214.) 213. Eredeti idegen írásmódjuk szerint írjuk a latin betűs írású nyelvekből átvett többszavas kifejezéseket, szólásokat, közmondásokat: all right, conditio sine qua non, eppur si muove, park and ride, tête-à-tête stb. Ha az egyébként már magyarosan írt idegen szó idegen kifejezésben, annak tagjaként fordul elő, eredeti helyesírással írandó: bacilus, de: Bacillus anthracis; dózis, de: dosis effectiva minima; tuberkulózis, de: tuberculosis bronchialis; stb.

A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása A tulajdonnevek írása 214. A latin írású nyelvek tulajdonneveiben általában változtatás nélkül követjük az idegen írásmódot: Cervantes, Chopin, Eminescu, Horatius, Puccini, Rousseau, Shakespeare, Zweig; Bologna, Buenos Aires, Dubrovnik, Karlovy Vary, Latium, Loire, Rio Grande do Norte, Tallinn, Vaasa, Wuppertal; stb. Így járunk el természetesen akkor is, ha az idegen nevek a magyarban nem használatos mellékjeles betűket tartalmaznak: Čapek, François, Krleža, Molière; Châtelet, Gdańsk, Liepāja, Łódź, Mărăşeşti, Marañón, Njegoš, Plzeň; stb. Nyomtatásban, ha nincs megfelelő betű, és ha a nyomtatási eljárás a mellékjel pótlását nem teszi lehetővé, a mellékjelet elhagyjuk, az alapbetűt megtartjuk: Capek, Francois, Moliere; Chatelet, Gdansk, Liepaja, Lódz, Marasesti, Maranón, Plzen; stb. – A mellékjelek elhagyása szükségmegoldás, de a mellékjeles betűk helyett az alapbetűktől eltérő más magyar betűk alkalmazása, azaz a névnek fonetikus vagy éppen eltorzított átírása (pl. Françoise helyett Franszoáz v. Franszoise, Karadžić helyett Karadzsity v. Karadzsics) teljességgel helytelen. A toldalékok kapcsolása 215. Az idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez általában ugyanúgy közvetlenül (tehát kötőjel nélkül) tapasztjuk hozzá a toldalékokat, mint a magyar szavakhoz és tulajdonnevekhez: businessből, cowboynak, fairül, schillingért, signorét, Amundsenről, Stockholmnál, Janus Pannoniustól; stewardessek, Habsburgok; barrelnyi, shoppingol, horatiusi, verdis, greenwichi, wrocławi, toulouse-lautreci, karl-marx-stadti; stb. (Vö. 163–165., 174–184.) Az i-re végződő idegen helységnevek -i képzős származékának végén (a magyar i végű helységnevekhez hasonlóan) csak egy i-t írunk: (a) helsinki (olimpia), (a) pompeji (ásatások) stb. [Vö. 175. b)] Ha az i képző egyelemű, y-ra végződő idegen helységnévhez járul, az -i-t a névhez közvetlenül kapcsoljuk: coventryi, vichyi stb. 216. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat, az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni: a) Mind a közszavak, mind a tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina, de: signorinák; – Coca-Cola, Coca-Cola-szerű, de: Coca-Colát; – Sinaia, sinaiai, de: Sinaiában; campanile, campanileszerű, de: campanilén; – Goethe, goethei, de: Goethének, goethés (Vö. 29.); – allegro, allegroszerű, de: allegróban, allegrós; – Oslo, de: Oslóban, oslói; – Malmö, de: Malmőből, malmői; stb. b) A -val, -vel és a -vá, -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul, hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz: Andrićtyal, Balzackal, pechhel, Bachhal, Greenwichcsel, Steinbeckkel, Engelsszel, hertzcel, fixszel, fixszé, ortodoxszá, Félixszel, Marxszal stb. [Vö. 163. b)] 217. Bizonyos esetekben kötőjellel kapcsoljuk a toldalékokat az idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez. a) Ha az idegen írásmód szerint írt közszó vagy tulajdonnév végén hangérték nélküli (ún. néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli, akkor a magyar toldalékot mindig kötőjellel fűzzük a szó testéhez: guillotine-t, monsieur-nek; Glasgow-ban, Iaşi-nál, Loire-on, Montesquieu-nek, Montreux-ig, Peugeot-t, Rousseau-val, Voltaire-é; stb. – De hagyományosan: Anjouk. A -val, -vel és a -vá, -vé rag v-je ilyenkor is az utolsóként kiejtett mássalhangzóhoz hasonul: guillotine-nal; Iaşi-sal, Molière-rel; stb. Az egyelemű vagy kötőjellel összefűzött tagokból álló tulajdonnévnek (a néma betűs végződés miatt kötőjellel odakapcsolt) -i (-s, -ista, -izmus) képzős származéka természetesen kis kezdőbetűs:

62

A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása shakespeare-i, voltaire-es, voltaire-izmus, bordeaux-i, lille-i, ploieşti-i; joliot-curie-s, châlons-sur-marne-i; stb. b) Ha az idegen tulajdonnév két vagy több különírt elemből áll, akkor az -i (-s, -ista, -izmus) képzőt (a többelemű magyar tulajdonnevekhez hasonlóan) mindig kötőjellel kapcsoljuk az utolsó elemhez, s az alapforma szerinti kezdőbetűket megtartjuk: Victor Hugó-i, Walter Scott-os, Leonardo da Vinci-s, Anatole France-i; New York-i, Karlovy Vary-i, Frankfurt am Main-i; stb. (Vö. 164.) c) A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékot (s így a -val, -vel és a -vá, -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk, hogy a név alapformája világosan kitűnjék: Mann-nak, Tallinn-nál, Scott-tól, Falstaff-fal, Grimm-mel, Scott-tal stb. [Vö. 94., 163. c)]

63

Az átírás
Az átírás elvei 218. A szépirodalmi művekben, a sajtóban, az általános és középiskolai oktatást szolgáló vagy kiegészítő kiadványokban a nem latin betűs írású nyelvek neveit és szavait a magyar ábécé betűivel (vö. 10.), lehetőleg a forrásnyelvből (tehát más nyelv közvetítése nélkül) írjuk át. Átíráskor az idegen hangsort (pl. a kínai esetében) vagy az idegen betű- és hangsort együttvéve (pl. az orosz, az arab, a görög stb. esetében) nyelvenként szabályozott módon helyettesítjük magyar hangokkal, illetőleg az ezeknek megfelelő magyar betűkkel. A magyar átírás alkalmazása a forrásnyelvvel kapcsolatban kialakult közgyakorlattól is függ (pl. az orosz vagy a kínai magyar átírása elterjedtebb más átírási módok használatához képest). Ha egy tulajdonnév vagy közszó nem szabályosan átírt alakban honosodott meg nyelvünkben, hagyományos formájában használjuk. (Vö. 205., 210.) 219. A magyar átírású neveket és közszavakat a bennük szereplő magyar betűk hangértéke szerint kell olvasni: Hérakleitosz, Periklész, Platón, Odüsszeusz, Délosz, Thébai, khitón; Evdokía, Venizélosz, Iráklion, Kavála; Fagyejev, Gogol, Tolsztoj, Irtis, Kijev, Seremetyjevo, szputnyik; Po Csü-ji, Szun Jat-szen, Zsenmin Zsipao, Hupej, Lancsou, Sanghaj, Szecsuan; Hokuszai, Kuroszava, Hirosima, Macujama, Nagoja, ikebana; Ahmed, Dzulfikár, Szaladin, Harun ar-Rasíd, Báb-el-Mandeb, Iszmáilíja, Marrákes, bektási, hidzsra; stb. 220. Az egyes nem latin betűs nyelvekre vonatkozó magyar átírás szabályait a következő akadémiai kiadványok tartalmazzák: Keleti nevek magyar helyesírása. Budapest, 1981. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása. Budapest, 1984. 221. A szaktudományok, az idegenforgalom, a postaforgalom, az egyetemi és főiskolai oktatás, a tudományos ismeretterjesztés területén, továbbá a térképeken olyan átírást szokás alkalmazni, amilyet az adott nyelvet beszélő országban hivatalosan előírnak, vagy elterjedten ismernek, amilyet a szaktudományok a nemzetközi érintkezésben általában alkalmaznak, vagy amilyet valamely nemzetközi testület (amelynek hazánk is tagja) használatra javasol. E helyett vagy e mellett – a munka jellegétől függően – a magyar átírás is alkalmazható. A könyvtárügy és a szakirodalmi tájékoztatás (dokumentáció) a mindenkor érvényes szabványokat követi.

] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. A nem latin betűs írású nyelvekből átírt nevekhez és szavakhoz ugyanazon szabályok szerint tapasztjuk a toldalékokat. Szapphóé. Szöulnál.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. Plutarkhosszal. tatamin. Velikije Luki-i. alma-atai. arisztotelészi. Csak összetett szavak elválasztásakor veendő figyelembe az alkotóelemek (az összetételi tagok) határa. Az írásnak ez a megszakítása az elválasztás.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A hagyományos írásmód [86–91. mint a magyar nevekhez és szavakhoz: Csehovtól. Tobrukig. kamikadzék.] A tulajdonnevek írása [154–201.] A szóelemző írásmód [49–85. száriban. Elég gyakori..] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153.] Egyéb tudnivalók [288–299.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. ←A tulajdonnevek írása . hogy helyszűke miatt (vagy más okokból) a szónak vagy szóalaknak egy részét a sor végéről át kell vinni a következő sorba.] [1] 223.] A különírás és az egybeírás [95–142.. . Solohovval./ (Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása) Az elválasztás→ 64 A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás ←Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása . Az elválasztásnak – alapformákban és toldalékos alakokban egyaránt – a szótagolás az alapja. dzsúdózik. Hriszto Botev-i.] A betűk [3–16.] Az elválasztás [223–238.A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása A toldalékok kapcsolása 222. kuvaiti./ Magyar Tudományos Akadémia (Az elválasztás) Az írásjelek→ Az elválasztás A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. stb.] Az írásjelek [239–275.

tet-ted. eu betűkapcsolat. fi-atal. hajt. font. fe-udális stb. „e-móció”. tal-palatnyi. ba-tyu. 230. Me-csek. könyvei-tek vagy könyve-itek. rossz-kor. [Vö. vá-szon. bugy-gyos. „emóci-ó”. ró-zsa. Zsolt. Nîmes. Hume. stb. tiha-nyi. Car-rara. ker-tig. De: Széll-lel. Maupas-sant. kalci-um. stb. há-zig. Mari-etta. – A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot: di-ó-nyi. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ablaká-ig. hal-lak. fosz-fát. a)] – A szótag mindig vagy magánhangzóval kezdődik. stb. meggy-ből. stb. [Vö. stb. kom-munális. ka-sza. drog. ás-vány. Er-zsi. „Á-ron”. amelyek szótagot kezdenek. Tallin-nig. [De vö. c)] . illetőleg a következő sorba átvinni. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: bron-zot. tolnai-ak vagy tolna-iak stb. 163. Brahms. part. hit-tem. ha a két mássalhangzó közül az elsőt kettőzött betű jelöli: hall-gat. Bony-hád. Csil-la.. Azokat a szavakat. Szabol-csé. Heren-dig. Le-ó stb. Leo-nóra vagy Le-onóra. te-ker-vé-nyes. Maugham. recs-ki. ka-to-na. lajst-rom. né-gyet. pesti-es. mil-liméter. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: árui-nak vagy áru-inak. al-lons. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: apá-mé. pa-don. dob-ban. – A több szótagú szavakat és szóalakokat bármelyik szótag határán meg lehet szakítani: ren-dületlenül. Sásd. team. Pest. bizott-ság. fia-tal. a „haza-i”. shop. me-ta-fo-ra. Az egyszerű közszavak és tulajdonnevek alapformáját és toldalékos (képzős. illetőleg több kiejtett magánhangzót tartalmazó szavak és szóalakok elválasztásának szabályai a következők: a) Az egymagukban szótagot alkotó magánhangzók tetszés szerint hagyhatók az előző sorban. Bar-tók. stb. Kiss-nek. ill. Bánk. Mikló-sék. stb. rendületle-nül. több-let. fi-a-i-é. ha az eredeti helyesírással átvett.A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás 65 A szótagolás szerinti elválasztás 224. stb. töl-gyes. Tri-eszt. Ke-re-csend. – Minden szó annyi szótagú. Annáé-ké vagy Anná-éké. 229. ko-sár. Papp-tól. moza-ik. stb. szükség esetén elválasztható: kala-uz.. street. „Le-a” stb. blues. másik jegyét pedig átvisszük: ber-reg. Georch. sztrájk. Kecskemé-ten. nem választjuk el: föld. mor-zsa. Chartres. 225. stb. ahány magánhangzó van benne: bál. Az au. dry. Tallinn-nak stb. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: ember-rel. d) A két magánhangzó között levő kétféle mássalhangzót jelölő nem kettőzött betűk közül – akár egy-. ragos. strand. 226. Job-bágy. Ecse-ren. váku-um stb. e) Ha a két magánhangzó közötti mássalhangzót kettőzött betű jelöli. c) A két magánhangzó között levő egyetlen mássalhangzót – akár egy-. stb. 224. rendü-letlenül. nyolc. Be-rety-tyó. mivel tagjai a szótagoláskor szétválhatnak. maga-san. a nyomtatásban nem ajánlott elválasztási formák. akár többjegyűek – az elsőt az előbbi sorban hagyjuk. Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot – bár önállóságát nyelvi tekintetben el kell ismerni – esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén hagyni. ennek egyik jegyét az előző sorban hagyjuk. Vajdá-ék. Gaal. stb. Boz-zai. stb. könny-től. – A két magánhangzót jelölő azonos betűket is szétválaszthatjuk: ko-ordinál. jeles) alakját a szótagolás szerint választjuk el. György. asz-tal. Gyu-la. b) Azokat a magánhangzókat. asz-tal. Szél-lért. amelyek csak egyetlen magánhangzót tartalmaznak. tehát az „a-lap”. De-zső. – Ez a szabály olyankor is érvényes. tarisz-nya. Schmidt. stb. víz-zé. ma-gá-nyos. ki-sebb. É-va. pró-ba. York. vagy (az elsőt kivéve) egyetlen rövid mássalhangzóval: le-ány. háza-ik. akár többjegyű a betűje – a következő sorba visszük át: be-tű. ton-na. pén-zért. átvisszük a következő sorba: fi-ók. vagy vihetők át a következőbe: dia-dal vagy di-adal. Soós. ideá-lis vagy ide-ális. vi-asz. stb. A szótagolás szerinti elválasztás fő szempontjai a következők. leni-nizmus. – Így járunk el akkor is. de ejtésükben egy szótagú idegen közszavak és tulajdonnevek vagy a régies magyar családnevek írásformájuk alapján megszakíthatók volnának: air. A több szótagú. a)] 226. a másodikat pedig átvisszük a következőbe: am-per.

: tö-rök]. azaz a magyar kiejtésükön alapuló szótagolás szerint választjuk el. tele-xezünk.: fara-gó]. ha utánuk magánhangzó következik: almana-chot. A szótagolás szerinti elválasztás szabályai érvényesek természetesen a szóalakokhoz járuló újabb és újabb toldalékokra is: adós-ság. pe-ches.: bő-ti]. – A toldalékos alakokat is így kell elválasztani: ágy-gyal. kilenc-kor. -vel és a -vá. ce-chem. lán-dzsás. stb. bórax-szá. Ford-dal. kossu-thi. de egyetlen jegyű. -vé ragos alakulatok elválasztása: pech-hel. Pap-pot. bratsz-ki stb. ma-chináció. A ch kétjegyű ugyan. (Vö. egy magánhangzót jelölő betűcsoportokat nem választjuk el: cou-chette. Bo-lo-gna. mene-dzser. adósságo-kat. galy-lyak. az x pedig két hang (k+sz) jele. Nagy-gyal. az elválasztás általános szabályai szerint szakítandók meg: bo-dza. mar-xizmus. edz-het. tá-dzsik. metsz-szük stb. hanem egy-egy önálló mássalhangzót. azaz nem hangkapcsolatot jelöl. mind a következő sor elején ki kell írni a teljes rövid megfelelőjét: meny-nyi. Me-xikó. köny-nyes. A fontosabb szempontok a következők. – A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni: batiszt-ból. ennek elválasztásakor mind a sor végén. adóssá-gok. War-gha [e. há-zunk. fi-xet. he-xameter. rongy-gyá. Cze-tzet. Féli-xé. – Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny. ce-pha-lal-gia. ész-szerű. stb. Ben-czúr [e.: ben-cúr]. stb. s így mindkettő egy betűnek számít az elválasztáskor. A dz és a dzs többjegyű betű. Fi-scher. ösz-sze. szity-tya. b)) 229. com-pa-gnie. – A mássalhangzót jelölő kettőzött betűk közül az egyiket az előző sorban hagyjuk. g) Ha két magánhangzó között kettőnél több mássalhangzót jelölő betű van. tink-túra. edz-dze. de nem egy hangot jelölnek. móri-czos. A latin betűs írású nyelvekből átvett. kamika-dzék. 216. Ily-lyés. a) Az egy szótagba kerülő. Gi-gli. 226.: szé-csi]. Baude-laire. Veszp-rém. stb. A családneveinkben előforduló többjegyű régies magyar betűk az elválasztásban hangértéküknek megfelelően kezelendők: De-seö [e. Ale-xandra. Mah-ler. Thew-rewk [e. Szé-chy [e. Gior-gio. stb. stb [Vö. – A toldalékos alakok elválasztásakor a régies magyar betűk egységét természetesen szintén megőrizzük. Szabolcs-csal. csoport-tól. Hosz-szú. kulcs-csal. mahara-dzsa. 227.A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás f ) Ha a két magánhangzó közötti hosszú mássalhangzót egyszerűsítetten kettőzött többjegyű betű jelöli. a ch-t és az x-et a következő sorba visszük át akkor. or-chidea. lajst-rom. stb. ma-ximum. hogy a kettőzött betű egyik tagját meghagyjuk a sor végén. Ing-rid. stb. temp-lom. mint más többjegyű betűinket. ery-the-ma. Fara-ghó [e. c) A különböző hangokat jelölő olyan betűcsoportok. Boty-tyán. d). húsz-szor. ódz-kodik. Ugyanígy: játsz-szál. Ojszt-rah. Wa-shing-ton. mint a rövid mássalhangzókat jelölő magyar betűket: ar-chívum.. Kis-sék stb. Ka-ra-džić. magyar szövegben szótagolási szabályainknak megfelelően 66 . Beö-thy [e. Fu-dzsi. kivéve a kettőzött betűkét: Deseö-nek. Kiliman-dzsáró. pra-xis.: var-ga] stb. Kodály-lyal. ma-dzag. akkor úgy választjuk el a szót. bóra-xos. halan-dzsázik. stb. megy-gyel. Mün-chen. Dosztojevsz-kij. házun-kat. – Ha a ch és az x végű idegen szavak toldalékos formáit a szó és a toldalék érintkezése táján kell elválasztanunk. – A -val. Coo-per. Bach-hal.) b) Az egy mássalhangzót jelölő betűcsoportokat (a többjegyű magyar betűkhöz hasonlóan) nem választjuk szét: bron-chi-tis. karszt-tá. Thewrew-köt. Kos-suth stb. A dz-t és a dzs-t tartalmazó szavak ennek megfelelően a leírt szóalak alapul vételével. pe-dzi. illetőleg: Szél-lért. Babi-tsé. züri-chi. f)] 228. stb. pszi-chológia. Bibera-chot. Ma-dzsar. idegen írásmód szerint írt közszavakat és tulajdonneveket is a magyar szokásnak megfelelően. Ri-chárd. Fuku-dzava. pogy-gyász. bridzs-dzsel (ragos fn. csak az utolsó kerül a következő sorba: cent-rum. lopó-dzott. a másikat pedig átvisszük a következő sorba: Bes-senyei. refle-xek. 230. brin-dza.: de-zső]. stb. Hamburg-ban. Ezért úgy tekintjük őket. c). Mar-xot. cou-lomb. lopódz-dzanak. Balo-ghék. Mon-taigne. de egyetlen hangot jelöl. Gellért-től. bri-dzset. ezért elválasztáskor ugyanúgy kezeljük őket. – Ha a toldalékos alakokban a két magánhangzó között álló mássalhangzók közül az utolsót kettőzött betű jelöli. Marx-szal. a másikat átvisszük az új sorba: bors-sal. arany-nyal. gyűrű-dzik. Ljub-lja-na. amelyek az idegen nyelvekben elválasztáskor többnyire együtt tartandók. ost-rom. stb. vonz-za. Chur-chill. [Vö. 224.). tömb-ben.

elválasztáskor az illető nyelv elválasztási szabályait kell követni. b) A szóösszevonásokat. ha elválasztásukra kényszerülünk. MLSZ. rek-lám. hogy az egyik szó az első. Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos magyar nyelvérzék általában nem tartja számon. külön-élés. ha a kötőjel nem szótaghatáron áll. inf-láció. 234. ing-ujj. nem választható el: BVSC. stb. ion-stabilitás. Int-ransz-mas. Magyar-alád. komp-resszor. ELTE-re. szak-avatott. mind alap-. Bornem-issza. még-is. Fab-ri-zio. Mivel a szavakat a sor végén természetesen máshol is meg lehet szakítani. mind-egy. van betoldva. amelyben csak mássalhangzó vagy legfeljebb egy magánhangzó van. amelyek a forrásnyelvben két (vagy több). mind toldalékos alakjukban a szótagolás alapján szakítjuk meg: Ag-ro-co-op. stb. Az összetett közszavak és tulajdonnevek elválasztásában csak az összetételt alkotó tagok határán lehet különbség az egyszerű szavakéhoz képest. bekezdés stb. KISZ-esek. Ke-ra-vill. pa-ragrafus vagy paragra-fus. Mi-chelangelo vagy Michelan-gelo stb. Kis-oroszi. hogy összetett szót csak szóhatáron szabad megszakítani. Ped-ro. – Elválasztás esetén a toldalékos betűszóknak a kötőjellel kapcsolt toldalékát kell a következő sorba átvinni akkor is. A mai átlagos magyar nyelvérzék számára felismerhető összetételeket ugyanis az alkotó tagok szerint választjuk el akkor is. kül-ügy. SZOT. épp-úgy. stb. ENSZ-ért stb. A két egytagú szóból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket úgy választjuk el. zápor-eső. vas-út. A sor végére kerülő mozaikszók elválasztásának a következők a lehetőségei: a) Az olyan betűszó. prog-ram. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: aspi-ráns. meg-öl. a magyarban nem önálló létű elemből keletkeztek. Az összetett szavakat alkotó tagok (alap. obst-rukció. stb. a másik összetett szó: me-gint (= újra). dél-után. mikrosz-kóp vagy mikro-szkóp. latin. Kis-ar (helységnév). NDK-beli. Ez a szabály azonban nem azt jelenti. de: gép-elem (fn. hón-alj. Ugyanígy járunk el természetesen az igekötős igék elválasztásában is: fel-ad. kivált szaktudományi munkákban. Pál-ffy. konk-rét. szintén elfogadható: fotog-ráfia vagy foto-gráfia. mert az azonos alakú szópár egyik tagja toldalékos alak. mondat. 235. ha az összetett szót vagy szóalakot nem az összetételi határon szakítjuk meg. fi-lantróp. vírus-interferencia. Ofo-tért. NA-TO stb. kataszt-rófa. kis-asszony. francia.A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás szétválhatnak: cas-co. szét-üt stb. Ha magyar szövegbe idegen (pl. az ismertebb elő. nem tekintjük összetételeknek. Za-laegerszeg.és utótagok figyelembevételével történő elválasztás. NOB. amelynek elválasztása kétféle. kar-öltve. 232. ugyan-is. gépe-lem (ige). stb. vagy-is. szind-róma. Zág-ráb. 231. as-piráns. angol. stb. stb. maest-ro. Shakes-peare. Az azonos alakú szavak között több olyan van. – A két vagy több magánhangzót tartalmazó betűszók szükség esetén szótagolás szerint szakíthatók meg: MÉ‑MOSZ. Chris-tie. elektron-optika. viszont-eladó. Ma-va-dé. inst-ruktor. Belg-rád. egyszer-egy. leg-alább. de a toldalék tartalmaz magánhangzót: ASZSZK-ban. Röl-tex. diszk-rét. esp-la-nade. stb. 67 Az összetett szavaknak elemeik szerinti elválasztása 233.) nyelvű többszavas kifejezés. termosz-tát vagy termo-sztát stb. . Bu-vá-ti. a másik szó pedig a következő sorba jusson: csak-is. lengyel stb. nemcsak a problémát okozó helyen. demok-rata. Gas-cogne. de: meg-int (= figyelmeztet). leg-erősebb. Dessew-ffy. Zala-egerszeg vagy Zalaeger-szeg.). Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket. Miche-langelo. Kö-zér-tig.és toldalékos alakjukban egyaránt) a szótagolás szerint választandók el. egy-előre. Helyes elválasztások ezek is: elekt-ronoptika vagy elektronop-tika. ha az összetevők határa nem esik egybe a szótaghatárral. parag-rafus. ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el őket: abszt-rakt. Nyír-egyháza vagy Nyíregy-háza. A kettőnél több szótagból álló összetett közszavakat és tulajdonneveket leginkább az összetétel tagjainak határán szokás elválasztani: csal-étek. SZTK. tölgy-erdő. rend-őr. prog-nózis. hol-ott. MTESZ.

víg-operai. Ha a sor végi elválasztás ezeknek találkozási helyén válik szükségessé. nagyatá-di. im-produktív vagy imp-roduktív. és a szót vagy szóalakot itt szakítjuk meg: centi-gramm. transz-urán. a kötőjeles alapformára való figyelmeztetés végett: …földrajzinév-tár… …Nagy-Kevély… …nátrium-klorid… 68 (helyesírási szótárban) (helyesírási szótárban) (kémiai szakkönyvben) ←Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása . amelynek egyik eleme (legtöbbször az utótagja) a magyarban is önálló szó. a szótagolás szerinti elválasztás is helyes: de-presszió vagy dep-resszió. Tito-grad stb. Ha az ilyen alakulatok összetettsége a mai átlagos magyar nyelvérzék számára kevésbé nyilvánvaló. Mivel a szavakat sor végén máshol is meg lehet szakítani. az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el: rend-őri. infra-struktúra.. vas-utas. para-frázis vagy paraf-rázis. a másik eleme (legtöbbször az előtagja) viszont csak néhány esetben külön szó értékű. extra-kromoszomális. tranz-akció vagy tran-zakció. Ha az összetett szó egészéhez járul képző. Ha a kötőjellel írt szóösszetételt vagy tulajdonnevet a szóhatáron szakítjuk meg. preklasz-szikus. melo-dráma. ultra-projektométer. megál-lás. inter-akció.A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás 236. meg-állás. proto-plazma. Sok olyan idegen szavunk van. kivételesen. nagy-atádi. Ant-arktisz vagy An-tarktisz. fela-dat. 238. milli-gramm. stb. anti-klerikális. stb./ (Az elválasztás) Az írásjelek→ . Lenin-grád. deci-liter. Antark-tisz stb. Nem szabálytalanok természetesen az ilyen megoldások sem: rendő-ri. Ennek a sor elején való megismétlése csak szakmunkákban szokás. in-tranzitív vagy int-ranzitív. vígope-rai. fel-adat. mikro-klíma. stb. pre-klasszikus. kétség esetén tanácsos ezzel a lehetőséggel élni: in-terakció vagy interak-ció. kilo-gramm. az alakulat összetett voltára általában tekintettel vagyunk. dez-informál vagy de-zinformál. – Hasonlóképpen: Jugo-szlávia stb. nemcsak a problémát okozó helyen. vasu-tas. a kötőjelet csak a sor végén tesszük ki. 237.

a nagykötőjel (vö.). Az írásgyakorlatban használt sok írásjel közül a legfontosabbak: a pont (vö.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287. 253. a kettőspont.. az idézőjel (vö. 299.... 256..).)... Az írásjelek változatos és kifejező használata fontos eszköze az értelmileg és érzelmileg egyaránt árnyalt közlésmódnak.). 258–259. 290.)... Részben a mondatok szerkezetét. ezért csak szépíróktól fogadható el – egyes esetekben.. 266.] A különírás és az egybeírás [95–142. 250–252. 266–267.. a gondolatjel előtt és után stb.] A szóelemző írásmód [49–85. 244. 275.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222.. 256–257. 256.. a kérdőjel. 278. 268–269.] Az elválasztás [223–238. a gondolatjel (vö. Ilyenkor azt az írásjelet kell választani. a kötőjel (vö.] Az írásjelek [239–275.] A tulajdonnevek írása [154–201. 263. annak részletkérdéseit gépírási szabványok és tipográfiai előírások tartalmazzák. a felkiáltójel.. 296–297. a vessző. továbbá a kötőjel és a nagykötőjel két oldalán./ Magyar Tudományos Akadémia (Az írásjelek) A rövidítések és a mozaikszók→ Az írásjelek A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. 266..) . Nincs viszont szóköz a pont. amelyikkel mondanivalónkat a lehető legteljesebben tudjuk érzékeltetni. 256.). 247. 274. 299. 100. 270. a vessző (vö.. tudatos eljárásként – az írásjelek részleges vagy teljes mellőzése. a zárójel (vö. a kettőspont (vö. 281.. 240–242. 275..] [1] 239. 271.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. 250. 250..).) a kérdőjel (vö. a berekesztő zárójel és idézőjel pedig az előtte álló szóhoz stb. (Hogy mikor kell szóközöket hagyni.. 246. 260–261. Ezeknek a keretein belül egyazon esetre sokszor több. 247–255. 248.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153.. részeik-részleteik egymáshoz kapcsolódását tükrözik. 262...] A betűk [3–16. Szóközt hagyunk a szavak.. részben némiképpen a beszédnek betűkkel ki nem fejezhető sajátságaira.. a felkiáltójel (vö..A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 69 A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek ←Az elválasztás . 248. 250–252. Az írásjelek használatának szabályai általában a nyelvtani viszonyokhoz igazodnak... 293–297.).). 245.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. 96. a pontosvessző (vö... 240–242.)...] Egyéb tudnivalók [288–299. 264. 256. 265..] A hagyományos írásmód [86–91. a kezdő zárójel és idézőjel hozzátapad az utána következő.. 248. tagolódását. a hanglejtésre és a beszédbeli szünetekre utalnak. 243. Az egyéb írásjelek közül a gyakoribbakat egy összefoglaló pont tartalmazza (vö. 256.. 240–242.. egyaránt helyes megoldás kínálkozik. Az írásjelek szerepe kettős. 271..). a pontosvessző előtt. 272–273. valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között. Az írás tagolásában fontos szerep jut a szóköznek is.. a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után.

(A második tagmondat kijelentő. amilyent a főmondat kíván: Ki mint vet. meg. hogy úszik el a dinnyehéj. Stb. miért várnánk rá tovább? (A második tagmondat kérdő. mennyire szeretlek? Vajon megmondták már neki. utasítást kifejező. a) Az egyszerű kijelentő mondat végén pont van: Jóból is megárt a sok. s.. hiszen nem jön már.és egy felkiáltójel (?!). minek neked kettő? Induljunk már. mint a gondolat maga.. mi a baja. amelynek (akár el is hagyható) főmondata csupán mellékes tájékoztatást tartalmaz. A mondatok végén a legtöbb esetben csak egy írásjel áll. Az érzelmek hullámzását vagy erősebb fokát írásjelek halmozásával érzékeltethetjük: Hogy képzeled ezt?! Valóban?? Nem!!! Stb.) A mellékmondatnak megfelelő írásjellel is zárható az olyan mondatszerkezet. vagy kötőszóval kapcsolt rész önálló tagmondat-e: Bevágta az ajtót. b) Az egyszerű kérdő mondat végére kérdőjelet kell tenni: Ki látta? Meglátogattok-e holnap? Szereted a zenét? Stb. [De vö. olyan nagy hibát követtem el? Javasolom. b) A tagmondatokat bevezető és. Szeretném tudni. Ne várjunk rá tovább. ne üsse bele az orrát! Stb. holnap indulhat! Figyeljétek. A mondatzáró írásjelet akkor is a mellékmondathoz igazíthatjuk. vagy kötőszó előtt is ki kell tenni a vesszőt: Az ebédre nem kell senkit is megvárnom. meg. Az összetett mondatok tagmondatait általában vesszővel választjuk el egymástól.) Az apja is Miska.) 242.? vagy . Sokszor meglehetősen nehéz eldönteni. ne várjunk rá tovább! (A második tagmondat felszólító. hogy anyanyelvét is jobban tudja. kenyér. és dühösen elrohant.!) A több felkiáltó.vagy egy felkiáltójel (. c) A mint kötőszóval bevezetett hasonlítás önálló (bár sokszor hiányos) tagmondatnak számít. c) Az egyszerű felkiáltó. család. Több írásjel használata csak az alábbi esetekben elfogadható: három pont (…). Az egyszerű mondatok végére a közlés szándékának megfelelő írásjelet teszünk. A mellérendelő összetett mondatok végére az utolsó tagmondatnak megfelelő írásjelet teszünk: Esik a hó. haza. mint a fal. / És mindnyájan várnak énrám. a) A tagmondatok határán a vessző mindig kiteendő. (A főmondat kijelentő. egy kérdő. A rakodópart alsó kövén ültem. Pipacsot éget a kövér határra / A lángoló magyar nyár tűzvarázsa. amire megkértelek? (A főmondat kérdő. akár van kötőszó. hogy máskor jöjjön? Nem felejted el. hogy azonnal menjen haza. mégis fekete az utca. bár felszólító alakú mondatokat ponttal is zárhatunk: Írjunk egy-egy mondatot ezekkel a főnevekkel: béke. akár nincs: Régi igazság. három pont és egy kérdő.) [1] 241. ahol abbahagytad! Mondd meg neki. Fehér lett. / néztem.) Érzed-e. úgy arat.vagy kérdőjel nem elfogadható! (Azaz ilyen: !!!!!! és ilyen ??? nincs. aki még egy nyelven tud. vagy szemem világa veszett ki? Stb.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 70 A mondatokat záró írásjelek 240. . Éj van-e.. ezért kötőszava elé mindig vesszőt kell tenni: Tündöklik. hogy az és. Az alárendelő összetett mondatok végére olyan írásjelet kell tenni. – Közvetett felszólítást. Stb. vagy csak a figyelem fölkeltésére szolgál: Kérdem. ki lesz az első! (A főmondat felszólító. De: Hirtelen fölugrott és elrohant. Ilyenkor az írásjelhasználat ingadozhat. hogy nem szabad bejönni! A tagmondatok közötti írásjelek 243.. Kérdő alakú felszólítások és felkiáltások végén felkiáltójel is szokott állni: Nem viszed el mindjárt! Miért ver engem a sors! Stb. ha az voltaképpen idézet: Hiába mondtam neki. s. legyen ő is Miska! Sokat késik. hogyha késem. óhajtó és felszólító mondatot felkiáltójellel zárjuk: Ezt aztán megcsináltad! De soká jön a tavasz! Bárcsak sikerülne a tervem! Legalább a szemem lenne jó! Azonnal idejössz! Szeresd a hazát! Légy jó mindhalálig! Stb.) A többieknek egy takaró is elég. Stb. Kértem. / a téli éjszaka.) Folytasd ott.

[De vö. Hat több. mint öt. felkiáltójel és kérdőjel után még gondolatjelet is teszünk: Rabok legyünk. vagy ha jelezni óhajtjuk. Ég és föld között lebegett. . becsületes. Stb. most váljunk ellenségekké? Ezt többet nem veszem fel. eléjük nem teszünk vesszőt: A tésztára sok mákot és cukrot szórt. Ha kettősponttal lezárt közös figyelemfelhívó mondat után több külön mondat következik. A más-más tartalmi típusú tagmondatok közé szintén tehetünk vessző helyett pontosvesszőt: Eddig jól megvoltunk. ír. ahelyett hogy stb. Összetett mondatainkban kettőspontot teszünk. A többszörösen összetett mondatokban pontosvesszővel határoljuk el egymástól a szorosabban összetartozó tagmondatok csoportjait: Nyugat felől sötét felhőket hozott a szél.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 249. nyáron is azt hordta. meg. s. (Ilyenkor a több nem ragozható. Stb. vagy szabadok? / Ez a kérdés. a büszke jegenyék alázatosan hajlongtak. Vörös jelek a Hadak Útján: / Hunniában valami készül. meg.. elé is pontosvesszőt kell tenni. egyre jobbat akarunk. külön-külön hangsúlyozott azonos szerepű mondatrészek (s az ilyenekből alakult felsorolások tagjai) közé vesszőt teszünk. de helytelen elméletet agyalt ki. vesszőkkel tagolt mondatrészeket akarunk elkülöníteni másneműekből álló sorozattól: Mindenki ismeri az ilyen szavakat: beszél. / Pocsolyás víz. Stb. Kéttagú összetett mondatban is állhat pontosvessző. Több mint öt évig élt külföldön. lelkes. vagy kötőszókat): Tetszetős. nagyot alkotni. ha egy-egy lényeges gondolatra hívjuk fel a figyelmet. Kétszer.) – Nem kell azonban vesszőt tenni a több mint alakulatban a mint elé. Stb. stb. hogy bizonyos mértékig elkülönülő gondolatsor kezdődik. Stb. anélkül hogy pihent volna. könyv. hogy pihent volna. ha azonos szerepű. eléjük nem teszünk vesszőt. káka lakják. mint szerkezetben vessző van a mint előtt: Ez sokkal több. s a közeledő viharnak látni lehetett már egy-egy távoli villámlását is. kötőszószerű szókapcsolatok elé vesszőt teszünk. és az emberek arcába vágta. mint ötöt stb. a port felkavarta. égesd el! Stb. pont. Elhibázott. sás. álmos. Tiltakozást jelentett az elnémetesítéssel szemben. furcsa árok. ha a több mint (a majdnem ellentéteként) a mondanivaló tartalmának erősítésére. Stb.) d) Az anélkül hogy. Szeretett volna valami újat.] c) Ha az azonos szerepű mondatrészek között kötőszó van. (Ilyenkor a több ragozható: többet. ahelyett stb. szorgalmas. Stb. hogy rabok tovább / Nem leszünk! Stb. [De vö. d) alpont. hogy derekuk ne törjön. A mellérendelt mondatrészek közötti írásjelhasználat fontosabb esetei a következők: a) Az egymásnak mellérendelt. Irodalmunknak új kifejezési formákra volt szüksége. nem pedig összehasonlításra szolgál: Ez több mint szemtelenség. vagy kötőszó áll. mindegyiket (már az elsőt is) nagy betűvel kezdjük: A nyelvújításnak több oka volt: Nem tudtuk a tudományokat anyanyelven művelni. válasszatok! – / A magyarok istenére / Esküszünk. a)] b) A felsorolásban pontosvesszőt is használunk. aszerint hogy. sőt veszedelmes vállalkozásba fogott. olvas. Az ilyen jellegű felsorolások végén a stb. Ilyenkor a hogy előtt nincs vessző: Felrohant a lépcsőn. aszerint. a szegfűnek vagy a levendulának az illatát szereted? Stb. Ha azt akarjuk jelezni. ahelyett hogy tétovázol! Stb. A rózsának. Cselekedj ahelyett. ez elé vesszőt teszünk (kivéve az és. 249. – Ha azonban az anélkül. / Esküszünk. 71 A mondatrészek közötti írásjelek 247. s. mint a tavalyi. 244. hogy a tagmondat fontosabb magyarázatot vagy következtetést tartalmaz: Közös a célunk: mindig többet. szépet. 246. Cselekedj. tinta. elemek az első tagmondathoz tapadnak. b)] A hasonlító több. 245. ha a tagmondatok kapcsolata laza: Kabátja szinte a bokájáig ért. utánuk (a hogy elé) azonban igen: Felrohant a lépcsőn anélkül. hogy tétovázol! Stb. ha kötőszó nélkül következnek egymás után: Az Ér nagy. illetőleg háromszor kezdtük újra. d) Ha azonos mondatrészek között és.. ceruza.

Egész nap az erdőt járta. c) Ha a kitüntetést. [De vö. és szegény nővérére. Hol ehhez. d) Ha az értelmezett szó vagy az értelmező a maga vagy a mind névmás. e) A szünettel elkülönülő értelmezőszerű. Ernyőt hozzál magaddal a kirándulásra. Stb. a csupa vesszős felsorolás végén nem kell eléje vessző: Gyakorító igék például ezek: járkál. főleg ha az értelmező felsorolást tartalmaz. Petőfi mint ember nem hazudtolta meg a költőt. 248. rövidítésben az s kötőszó rejlik (= s a többi).] e) Ha az és. búsak. sem lelkem nem kívánja. vagy azt választhatod. és a beszédben szünet van közöttük. meg a zöldpaprikát. és a személynév után nincs vessző: Mózes Pál nagykövetet. Maga János is ott lesz. a szerkezetet csak a végén ragozzuk. nincs szükség vesszőre: Te magad mondtad. meg a kenyeret. 249. az állami díjas mérnökkel. Szép Izabella SZOT-díjassal. vagy kötőszó beszédszünettel elválasztott. beszélget stb. Kossuth-díjas írónőnknek. Kertjük díszét. se posztó. meg. Stb. Nagybátyám szombaton érkezett meg. vagy kabátot! Stb. a feleségével együtt. nem teszünk eléje vesszőt: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. népköztársaságunk nagykövetét. – Ugyanígy: Balla Erzsébetnek. hanem gondolatjellel (esetleg zárójellel) különítjük el: A baleset sérültjét – a motorkerékpárost – kórházba szállították. rossz is. A község tanácselnökének. f) A páros kötőszóval alakult mellérendelő szerkezetekben a második kötőszó elé mindig vesszőt teszünk (a páros vagy második tagja elé is): Vagy ezt. a tőszomszédomat kereste. furcsák. felszabadultan. városunk díszpolgára. majd jóízűen falatozni kezdett. a) Az egymás után kötőszó nélkül következő egynemű jelzők és egynemű határozók közé nem teszünk vesszőt akkor. Az értelmezővel kapcsolatos fontosabb írásjel-használati esetek a következők: a) Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre. Kálmán Etelkát. nagyokat lélegezve. kapdos. bíborak… Fölröppen a komor ég homlokára / Egy nagyszerű mosoly: / A forradalom vörös hajnala. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert. az irodalomtudomány doktora. [De vö. A sok pásztor mind muzsikál. ha alárendelő viszonyban vannak egymással: Fehér bottal a kezében egy fekete szemüveges férfi jött vele szemben. akkor az előtte álló személynév értelmezőjének számít. A vessző helyére kettőspont is kerülhet. 247. egy öreg diófát. varrni tanult. a Magyar Népköztársaság kiváló művészét. Stb. hol ahhoz kapott. Az országban mindenütt jó termés ígérkezik. Ha azonban az ilyen kifejezések nem értelmezők. mögéje is vesszőt tehetünk: Anna. Aztán elővette a bicskát. Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. a)] b) Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll. vagy csattanós befejezője a szerkezetnek: S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: / Füstösek. az éjszakai vihar kidöntötte. Se pénz. Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni. a leány. Stb. s. e kötőszók elé vesszőt teszünk: A szüleire gondolt. stb. Mózes Pált. Az ilyen közbevetésszerű értelmezőt olykor nem vesszővel. Dömötör Béla. Magát Bartókot hallottuk a hanglemezről. b) alpont. Stb. és az értelmezős szerkezetnek mindkét fő tagja ragozódik. Kossuth 72 . illetőleg: Kovács Tiborral. Zsigmond Elek Kossuth-díjastól stb. Sem testem. rangot jelentő. az élet anyját… Stb. Stb. stb. Ha az értelmező távolabb kerül az értelmezettől. a lámpa mellé tette. minősítést. a vesszőt közvetlenül eléje tesszük: Én őt dicsérem csak. A személynév után ebben a típusban vesszőt teszünk: Nagy Elemér. Kállay Imre kandidátusé. b) Ha az értelmező után is szünet van a beszédben.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek Mivel a felsorolások végére tett stb. fokozatot. Stb. gyakran határozott névelővel kezdődő kifejezés birtokos szerkezet. valamint a mondathoz lazán hozzátoldott határozók elé vesszőt teszünk: A könyvet az íróasztalára. mind az értelmezőre külön hangsúly esik. Ma reggel nagy eső esett. hátravetett mondatrészeket vezet be. János maga is ott lesz. meg a szalonnát. Lehet jó is. álldogál.

áteveztünk a túlsó partra. Stb. mint mérnököt. Egy gondolat bántotta (és nem tudott megszabadulni tőle): hogy ő is felelős a hiányért. nyom). gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: Évi. sajnos. többször is kihallgatták.) . c).) Stb. Sok megszokott holmiját becsomagolta. Évi (bár még át tudott volna szaladni az úttesten) előbb hagyta elmenni a teherautót. / Csúnya hazugság volt. kabátját magára kapva. hazugság. s csak néhány alkalmatlant kellett elutasítani. a mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: Bizonyos szavak igék is. (Vö. Stb. Mivel a közbevetés szándékát és írásbeli kifejezésének szükségét valójában csak a közlemény megalkotója érzi. hogy minél kényelmesebben érezze magát – ez mindig fontos volt neki –. Stb. mint említettem. gondolatjelek vagy zárójelek közé tesszük: A vonat.] e) A -va. Bátyámat (a baleset tanújaként) többször is kihallgatták. – Ha azonban az igeneves szerkezet szinte külön mellékmondatnak érződik. Ha az összetett mondat valamelyik tagmondatába beékelődik egy másik tagmondat. ezért többnyire nem különítjük el vesszővel a mondat egészétől: Munkaruhát húzva fogott neki a motor szerelésének. vagyis a közbevetett részt körülfogó gondolatjelpár vagy zárójelpár második tagja után ki kell tenni: Műszaki egyetemen szerzett diplomát – vegyészmérnökit –. Ádám barátomtól (mint országszerte jól ismert mérnöktől) gyakran kérnek szakvéleményt. 271. 252. Ha a közbevetett szó. beteg lett. les. A rádió zenéjét hallgatva is jól tudok tanulni. bár még át tudott volna szaladni az úttesten. de író lett. Stb. A kiejtés szerinti (fonetikus) átírás a nyelvjárásgyűjtésben igen fontos. 249. amit mondtam. -ve és a -ván. 250. szókapcsolat vagy tagmondat írásjelnél ékelődik a mondatba. persze. Bátyámat – a baleset tanújaként – többször is kihallgatták. névszók is (pl. (De vö. fagy. Akár le is mondhat a beékelésről: A vonat persze megint késett. Stb. a baleset tanújaként. Ha a zárójelbe tett megjegyzés a mondat végére esik. csak még a magnója hiányzott. nem tud eljönni. Évi – bár még át tudott volna szaladni az úttesten – előbb hagyta elmenni a teherautót. megint késett. b)] Érzelem kifejezésére – főleg régies vagy szépirodalmi jellegű szövegekben – a mondatba felkiáltójel vagy kérdőjel is beékelődhet. [De vö. Új találmányát – természetesen – azonnal szabadalmaztatta. Ádám barátomnak – mint kiválóan képzett mérnöknek – az átlagosnál magasabb a fizetése. célszerű vesszővel elkülöníteni: Gondolván egy merészet. 243. vesszők. ezt a közbevetett mondatot vesszők. amelyet a közbevetés szándékával ékelünk be a mondatba. Stb. amit javíttatni vitt. Stb. Péter. -vén képzős igeneves szerkezet csak mondatrész. a fenti szabály alkalmazása a fogalmazó egyén megítélésétől függ. Kiszaladt az udvarra. Ne felejts el fölébreszteni holnap reggel (6-kor)! Stb. imádott / Jankóm… Most veszem észre. A mint kötőszó sokszor beszédszünetekkel határolt közbevetést vezet be: Ádám barátomat. hohó! mind. 73 A szövegbe ékelődést jelző írásjelek A közbevetés 250. 251.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek korábban mint meg nem alkuvó újságíró harcolt a magyar nép jogaiért. Stb. vagy hátravetve a mondathoz lazán kapcsolódik. Felvették a jelentkezők nagyobb részét (45 fiút és lányt). [De vö. 271.) – A zárójelbe tett önálló mondat írásjele azonban a zárójelen belülre kerül: A jelenlevők mind helyeselték a javaslatot. az írásjelet a közbevetés után. Bátyámat. előbb hagyta elmenni a teherautót. Az olyan szót vagy szókapcsolatot. (Az ellenvéleményen levők el se jöttek a gyűlésre. Az ilyen közbevetett felkiáltójel vagy kérdőjel után a mondat természetesen kisbetűvel folytatódik: Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja. a műszakiakhoz osztották be. István.

Mások szavainak némiképp megváltoztatott. hogy nincs az az áldozat. „Ó. Stb.” „Lesz-e gyümölcs a fán – kérdi Petőfi –. ember: küzdj és bízva bízzál!” ma is gyakran idézzük. mint farsangi plakátok. Így szokás kezelni az úgynevezett kapcsolt egyenes beszédet is: Mondtam neki. Tudod-e. (Vö. a berekesztő idézőjel elé olyan írásjel kerül. 74 .A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek A megszólítás 253. hogy az eredeti szövegben is kisbetű van: A közeledő őszt ekképp jeleníti meg Babits: „már hullnak a cifra virágok / szirmai. a mondatot befejező írásjelet az idézőjel után tesszük ki: Juhász Gyula a munkában azt az erőt látja. „Még kér a nép.” Stb. és az idézetet kezdő közszót (az eredeti szöveg ellenére is) kisbetűvel kezdjük: A tanterv szerint az iskola egyik célja az. amely „a szabadág útjára visz gyász és romok felett”. szellemileg egészséges. rongyban. és kisbetűvel kezdjük. Stb. Idézés alkalmával az idéző mondat megelőzheti. barátaim. Stb. Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük saját szövegünkbe. hogy társadalmi rendszerünknek a munka az alapja. melynek nincs virága?” „Az eszmék erősbek / A rossz anyagnál – vallja Madách. Az első idézőjel után az idézet első szavát általában nagybetűvel kezdjük.” Örök kérdést tesz fel Vörösmarty: „Mi dolgunk a világon?” Petőfi így kezdi híres versét: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez!” Stb. vagyis úgynevezett tartalmi idézésekor nem használunk idézőjeleket: Alkotmányunk kimondja. hegyével befelé forduló jelpárt használunk: Petőfi írta apjáról: „Szemében »mesterségem« / Most is nagy szálka még. az örökre élni fog. A mondat elején vagy végén álló megszólítást vesszővel választjuk el a mondat többi részétől: Gyerekek. amire ne lennék képes a gyerekeimért. a pontot azonban nem: „Ismerni a jót könnyebb. e) Az idézetbe iktatott idéző mondat közbevetésnek számít.” Stb. b) Ha az idéző mondat követi az idézetet.) Magánlevelekben a kiemelt megszólítások után vesszőt is lehet tenni. Stb. – Ezt ledöntheti / Erőszak. / Előítéletét az / Évek nem szünteték. ha úgy emeltük ki. mint követni” – írta unokaöccsének Kölcsey. de ez csak a társadalom egészének tevékeny közreműködésével érhető el. Ilyenkor az idézet végén a kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. Az idézet végére. A szövegbe ékelt szó szerinti idézetet általában idézőjelpár fogja közre. Ha a megszólítás beékelődik a mondatba. Stb. és kisbetűvel kezdjük. Az idézés 256. edzett nemzedéket neveljen”. – A megszakított idéző mondat kisbetűvel folytatódik: Madách szavait: „Mondottam. Az olyan önálló. követheti vagy megszakíthatja az idézetet. A „rendületlenül” később jelszóból magatartásformává érett. 254. eléje is. Kisbetűvel kezdjük az idézetet. Stb. az idézett részt idézőjelek közé foglaljuk. A második idézőjel a szövegzáró írásjel után következik: „A tudományos felfogás szerint – írja Kosztolányi – nincs semmiféle rangkülönbség a nyelvek között.” Stb. Stb. 257. rátérünk a dolog lényegére. Ha az idézőjelbe tett mondaton belül még egy idézőjelre van szükség. / ha süvít a böjti szél. Stb. általában felkiáltójelet teszünk: Drága Szüleim! (Drága szüleim!) Tisztelt Közönség! Kedves Barátaim! Igen tisztelt Főorvos úr! Egyetlen Ilonám! Stb. de idegenen sohasem. a) Az idézetet bevezető mondat után kettőspontot teszünk. Sándor. tehát gondolatjelek közé tesszük. 149. hogy „testileg. nézzétek csak! Nagyon vártalak már. 255. amelyek egy hosszabb szöveget vezetnek be. mögéje is vesszőt teszünk: Most pedig. édes fiam. Az idézőjelet (kézírásban és nyomtatásban) az idézet kezdetén alul. most adjatok neki!” – figyelmeztette Petői az urakat. a kötelességedet? Stb. mondat értékű kiemelt megszólítások után. – Ha a mondat az idézett résszel végződik. az idézet végén pedig fölül tesszük ki: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok” – figyelmezteti Kazinczy költőtársait. gondolatjellel kapcsoljuk. amilyent az idézett mondat tartalma kíván: Bessenyei ma is érvényes igazságot fogalmazott meg: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós. megvan-e még az az otthon?” – sóhajt fel Radnóti.

– Sok a teendőnk. utánuk viszont nincs. – Maga itt volt. a megszakítás után újabb gondolatjel következik. [Vö. de elfáradtam! Stb. ha a mondat hangsúly. csak itt lenne már! Jaj. láthatta. c) Ha az író idéző mondata a szereplő szavai közé van iktatva.és szünetviszonyai ezt megkívánják: Ejnye be megjártam! vagy: Ejnye. jelszókhoz stb. Reménykedve kérdezte: – Ugye. b). hanem gondolatjeleket szokás használni. és a beszélők első szavai előtt gondolatjel van: – Kapitány uram. ezeket gondolatjelpár fogja közre. – Add már ide! – szólt rá türelmetlenül. Vesszőt szoktunk tenni az indulatszók után. Az idéző mondatok nélkül egymást váltogató párbeszéd megszólításonként külön sorokban kezdődik. 256. 259. az indulatszó és a nyomósító szócska közé csak akkor teszünk vesszőt. be megjártam! Jaj de elfáradtam! vagy: Jaj. c)] a) Ha az író idéző mondata megelőzi a szereplő szavait. kiegészítő megjegyzést fűzünk. 75 Szavak és szórészek közötti írásjelek 260. sarkigazságokhoz. haj. Szépirodalmi művekben az író mintegy idézi a szereplők szavait. . – Hova a pokolba? – Maklárra. b) Ha valamely indulatszó után a be vagy a de nyomósító szócska következik. messze szálltak! Stb. vagy kétszázan kimennénk az éjjel. és segíts már egy kicsit! – Sehogy sem tudok belenyugodni abba – folytatta –. nem használunk idézőjeleket. Hová merült el szép szemed világa? – szoktuk tréfásan kérdezni. magyarázó. Stb. – Ne higgy neki! – támadt rá. a) Az indulatszókat vesszővel különítjük el: Hej. hogy kisemmiztek. – Maklárra? – Jó estét mondani a töröknek. – Annyiszor becsapott! – Gyere ide – kiáltott rá –. Határozatlanul mondta: – Nem is tudom. hiszel nekem? – kérdezte reménykedve. gondolatjel van előttük. de az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében az idézéskor szokásos írásmódot követjük: Ki korán kel. illetőleg elé. Az írásjelek és a kezdőbetűk tekintetében egyébként az idézéskor szokásos írásmódot alkalmazzuk. – Ugye. szállóigékhez. Ha közmondásokhoz. aranyat lel – tartja a közmondás. – Kik jártak itt? – faggatta tovább. hé? Fiatalságunk évei. Termeljünk többet és olcsóbban! – ez most a feladat.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 258. – Nagyon vártalak már – fogadta a barátját. hiszel nekem? Türelmetlenül szólt rá: – Add már ide! – Nem adom! b) Ha az író idéző mondata követi a szereplő szavait. a). – Nem is tudom – mondta határozatlanul. eszem a lelked! Hova megy. de ennek jelzésére nem idézőjeleket.

). német–franciás (ti. b)]. Vas Mihály-hegy (vö. tej-.. Nagy-New York. h) Az -e kérdőszócskát kötőjellel kapcsoljuk az előtte álló szóhoz: Tudod-e. s mikor egy forráshoz ért. 5-6 (darab). merre menjünk? Jobbra-e vagy balra? Stb. b). b) Két vagy több tulajdonnév kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: Marx–Engels–Lenin. Stb. (Vö. 103. nyolc-tíz (napra). Széll-lel. szövő-fonó ipar [vö. Kazinczy-verseny. József Attila-díj. stb. 289. orrán-száján. Rohonci-Arany-patak. 101. stb. 139. Osztrák–Magyar Monarchia.és külkereskedelem. néha-néha (vö. 76 . süt-főz. Mann-né. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra. 177. de mert hideg volt. 94. szoba-konyhás [vö.). Hívták. Érd-Ófalu (vö. a mellérendelő összetételeknek és az ikerszóknak. szótárban). mind a számjegyekkel írt számkapcsolatokban kötőjelet teszünk. tizenegyezer-huszonnyolc stb. (Vö. valamint az alárendelő összetételeknek bizonyos típusaiban az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz: egy-egy. [Vö. a)] e) Tulajdonnevekhez főneveket és belőlük képzett mellékneveket bizonyos típusokban kötőjellel kapcsolunk: Afrika-kutató. illetőleg tulajdonnévi szóalakokat. -szerelő és -javító üzem. a)]. zöldség. unos-untalan (vö. Hadrovics–Gáldi: Orosz–magyar szótár.). Arany-patak-völgy (vö. 100. 140. Ha a tagmondat közbeékelődése miatt vagy bármi más okból két kötőszó kerül egymás mellé. vissza-visszatérés. Szokatlan. sírva-nevetve [vö. vagylagosságot fejez ki: egy-két (ember). Kötőjelet szavak és szórészek között az alábbi esetekben alkalmazunk: a) Az olyan összetett szavakat.. 131. kötőjellel tagoljuk: sakk-kör. rokon-őrtüzek stb. József Attila-díja.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 261. bogáncs-szívem. Konkoly-Thege stb. Cseh–Morva-dombság. meg-megállt. [Vö. illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet. irul-pirul [vö.] f) A kettős családnevek elemeinek összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Endrődy-Somogyi. a)]. stb. 138. csak az első elé teszünk vesszőt: A hegymászásban elfáradt. gépgyártó. stb.. gyémánt-hitemet. 10-12 (éves).). könyvritkaság-gyűjtemény.) Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: (a) magyar–angolban (ti. köd-gubában. 263. illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. le-föl sétálás [vö. [Vö. d) Kétezeren felül – ha az ezres után még más szám is következik – az összetett számnevek írásában kötőjelet használunk: ötezer-nyolcszáztíz. 158.és gyümölcsfelhozatal. örökkön-örökké. b)]. stb. Balassi-strófás. mássalhangzót jelölő betű kerül egymás mellé. 62. 178. gizes-gazos (vö. amelyekben a tagok. 139. édes-bús.).) g) A többelemű földrajzi nevek több típusában kötőjellel fejezzük ki az alkotó tagok összetartozását: Arany-patak. illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép. 179. ki-be ugrál. stb. a)]. (láttam az) angol–brazilt (ti. szakos) stb. ha a kapcsolat hozzávetőlegességet. c) Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja. illetőleg a szóelemek határán három azonos. 97. ott-tartózkodás. a)] b) A szóismétléseknek. csihi-puhi. d)].). 168–169. mérkőzést). 262. Újpesti Dózsa–Ferencváros (rangadó) stb. b)]. francia–spanyol (határ). anyagcserevizsgálat-kérés [vö. Csepel-sziget. foszforműtrágya-gyártás (vö. 102. stb. bel. Holt-Tisza. c)]. olasz–német (mérkőzés). 265. 98. i) Mind a betűkkel. a)]. nem indult útnak. rendszerint csak az utolsó. dimbes-dombos. 176. stb. Magyar–Szovjet Baráti Társaság. kő-iszonyatját.és gyorsíró. Nagykötőjelet szavak között a következő esetekben szokás használni: a) Két vagy több nép (nyelv) nevének kapcsolatát nagykötőjellel érzékeltetjük: angol–magyar (szótár). alkalmi szóösszetételeknek kötőjeles írása a költői nyelv kifejezőeszköze: rőzse-dalok. Kál-Kápolna. Anna-Panna [vö. rövid pihenőt tartott. 103. össz-szövetségi. hidegvíz-csap [vö. 139.

Apollo–11. Szojuz–14. Ménesi út 11–13. 1981–1985-i. Duna–Majna–Rajna-csatorna. b)] – Hasonlóképpen: Magyar Nemzet-beli stb.). az első–negyedik osztályban.) – De: a 128–9. mérkőzésen) stb. Néhány esetben azonban kötőjelet használunk. stb. 6%-kal. 19-szer. 171. Illyés Gyula-féle. az I–IV. stb. 265. tavasszal–nyáron. (vö. a)] e) Kötőjellel kapcsoljuk a számjegyekhez. (Vö. betű.-en. 217. a 15. puff-féle (vö. 217. Az ilyen alakulatok utolsó (esetleg mindkét) tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a toldalékokat: Budapest–Bécsen át. Bonyolultabb esetekben a nagykötőjel kivételesen szóközökkel illeszkedhet a tagok közé: i. 94. stb. 67-es. 141. 286. a toldalékokat: 4-et. stb. 20-án. Wittmann-né [vö. 200. Az ilyen alakulatokhoz minden toldalékot kötőjellel kapcsolunk: T–34-et. 164.. amelyek valamitől valameddig viszonyt érzékeltetnek: Budapest–Bécs. Omega-féle (időmérők). 94. New York-szerű. [Vö. Leonardo da Vinci-s. ha valamely szövegből kihagyunk egy részt: …s rendezni végre közös dolgainkat. a 128–9.25-kor. 456.-en. (a) Videoton–Haladáson (ti. kelet–nyugati. Bonn-nal. a IV. 1983–1984. §-ban. 77 Toldalékok kapcsolása 265. A ragokat. c) Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz az olyan szavakat.. Három pontot teszünk a gondolat befejezetlenségének jeléül: De tart a harc… a kard s az ágyú / Helyett most eszmék küzdenek. 753 – i. Frankfurt am Main-i. (Vö. mássalhangzót jelölő betű közvetlen találkozását egyes típusokban. [Vö.. osztályban. voltaire-es.-ben. Bp. stb.) c) Kötőjellel kapcsoljuk az egyelemű személynevekhez a képzőszerű utótagokat: Eötvös-féle. a képzőket és a képzőszerű utótagokat általában közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz. az MTA-tól. Karlovy Vary-i. a tavasz–nyár folyamán. Népszabadság-beli (cikk) stb.. / ez a mi munkánk… Respublika. rövidítésekhez. TU–154. stb. 1848–49-ben. / Ami immár közelebb van… stb. 264. tavaszi–nyári.) – Hasonlóképpen: Vág-szerű (folyó). Petőfi-szerű stb. 141. 62. 217. a jeleket. szótárban). Szojuz–14-ben.vagy szó.és számjelzése között: T–34. Meggondolni háborítlan. ahol az egyszerűsítés nem alkalmazható: Széll-lel. írásrendszerünkben szokatlan betűcsoportokra végződő szavakhoz a toldalékokat: guillotine-t. írásjelekhez.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek Az ilyen alakulatok utolsó tagjához kötőjel nélkül kapcsoljuk a ragokat: (a) Hadrovics–Gáldiban (ti. Montreux-ig. [Vö. betűszókhoz stb. budapest–bécsi.. Három pontot használunk akkor is. T–34-es. stb. ploieşti-i stb. 80%-os. 163..-be jár. 1914–18-as.. e. Rousseau-nak. New York-i. 100 °C-on. aug. (Vö. 12-t. b) Kötőjellel kapcsoljuk a több különírt elemből álló személynevekhez és földrajzi nevekhez a képzőket és a képzőszerű utótagokat: Arany János-i. sz. stb. 280. az első–negyedikben. évi. dzsessz-szerű. kelet–nyugat irányban. Glasgow-ban.). c)]. Apollo–11-es. szabadság gyermeke / …Köszöntelek a távolból előre! Stb. néma) betűre és a bonyolult. az I–IV. 16. d) Kötőjellel fűzzük hozzá a hangérték nélküli (ún. illetőleg: a Szojuz–24 – Szaljut–5 űrkomplexum. 179. június–júliusi. lapon. Bonn-nál [vö. c)]. 164. e)] d) Nagykötőjelet használunk géptípusok stb. [Vö. stb. TU–154-gyel. a) Kötőjellel hárítjuk el toldalékok kapcsolásakor három azonos. a)] . június–július hónapban.

Sor végén. Kettőspontot teszünk a szerző neve és az írásmű címe közé akkor. utalásban. 252. cikkek.. Pontot használunk viszont a következő esetekben: a) A sorszámneveket jelölő számok után általában pont van: 10. Ezzel a lehetőséggel azonban – a divatnak hódolva – ne éljünk vissza! 273. A hírlapok. ha kiemelt címsorokként vagy önmagukban szerepelnek: Népszabadság Puszták népe Nemzeti dal Előszó Kettős megállóhely Szerencsi Csokoládégyár stb. tárcsás boronákkal stb. könyvek. kerület stb. A könyveknek. a hónapot és a napot jelölő szám után: 1848. értekezéseknek. – Birtokos szerkezetben azonban a név és a cím közé nem teszünk írásjelet: Arany János Toldija fellelkesítette Petőfit. értekezések. költői művek. Stb. Mikszáth „Különös házasság” című regényéből filmet készítettek. stb. cikkeknek stb. fejezetek címe. Stb. Személyes névmásoknak nevezzük azokat a szavakat… – A kérdőjelet és a felkiáltójelet a kiemelt címsorok végén is ki kell tenni: Minek nevezzelek? Készülj.. elválasztáskor – a szétválasztott szórészek összetartozásának jelölésére – kötőjelet használunk: asz-tal.. gúnyos vagy egyéb értelmét ki akarjuk emelni: Megkaptam „kedves” soraidat. Petőfi: János vitéz. 267. kombájnokkal. hogy a szóalakban már van kötőjel: tűzzel. Stb. évi. Ha a mondat végén levő zárójeles rész szorosabban kapcsolódik a mondathoz.) b) Pontot teszünk a rövidítések egy része után: aug. és a zárójel után is használnunk kell a megfelelő mondatvégi írásjelet: Szövetkezeteink már saját gépeikkel dolgoznak (traktorokkal. 15. hazám! Stb. – Ha a zárójelbe tett rész ponttal rövidített szóval végződik. Dumas. a SZOT. a végére pontot teszünk: A személyes névmások. Kettősponttal mutatunk rá a példaként említett szóra.): Vörösmarty: Csongor és Tünde. (Vö. Bp. du. közlünk valamit: Magyarország legnagyobb tava a Balaton.). A kijelentő mondatban megállapítunk./ vassal.) c) Pontot teszünk a keltezésben az évet./ ot stb.. valamint az intézménynevek és útbaigazító feliratok után a mai gyakorlat szerint nem kell pont akkor. kb. a berekesztő zárójel elé a rövidítést jelző pontot ki kell tennünk. 278. 282.. (Vö. szócsoportra vagy mondatra: A felszabadulás óta számos új összetétel keletkezett nyelvünkben: békepolitika./ nak. amelyeknek hangulati velejáróját. Stb. Idézőjelek közé teszünk a mondaton belül olyan szavakat. Ne akarj te engem mindenáron „jobb belátásra bírni”! Stb.. munkaverseny. ha a nevet és a címet mondattani viszonyítás nélkül említjük egymás mellett (pl. versszak. katalógusban stb. IX. s utána mondat kezdődik. 199. stb. Az elválasztás alapja lehet az a körülmény is. III. mint gyakorlati anyanyelvismeret (Az általános iskolai nevelés és oktatás terve). 271. több szóból álló címét szöveg közben idézőjelbe is tehetjük: A haladó magyar költészet remekeit mutatja be a „Hét évszázad magyar versei” című négykötetes antológia. Arany: Toldi. (De vö. felsorolásban. költői műveknek. folyóiratok. 1983.) 272. Stb. Ugyanígy nagykötőjelnél: egy TU– / 154-esen stb.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek 78 Egyéb írásjel-használati tudnivalók 266. Ilyenkor a toldalékok kötőjellel kapcsolódnak: Ez benne van a „Hét évszázad magyar . 269. 293. dolgozatok. (Vö. özv.) 268.) 270. 290. (Vö. tervhivatal stb. te-kint stb. – Ha azonban a cím szövegben van. jövőkutatás. a mondat tartalmának megfelelő mondatvégi írásjelet a berekesztő zárójel után tesszük ki: A helyesírás nem egyéb.

a paragrafus és a fok jeléhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot.6 (harmincnyolc egész hat tized). valamint kiírjuk az esetleges kötőhangzót is: 10%-os. jele ~ az ismétlődés. [Vö. 3°-kal stb. amilyenben a kimondott formához kapcsolódnék. 265./ (Az írásjelek) A rövidítések és a mozaikszók→ Hivatkozások [1] http:/ / 4dimenzio. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. a 6.és többjegyű számokat általában közzel tagoljuk a hátulról számolt hármas csoportok szerint: 23 816 stb. 1.A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek versei”-ben. 79 a paragrafus jele /. ←Az elválasztás .) 274. fordíts! vagy 1 a jegyzet jele az ismétlés jele a hiány jele a fok jele * ” ’ ° % a százalék jele / a vagylagosság. ning.) – Az öt. Gyakrabban használjuk még a következő írásjeleket is: + – · : = az összeadás jele a kivonás jele a szorzás jele az osztás jele az egyenlőség jele § .. 289. (Vö. a tört szám stb. Stb. (Vö. Ilyenkor a toldalék mindig olyan alakjában járul az írásjelhez. e)]. [Vö. §-ban. b)] 275. 199. stb. illetőleg a megfelelés jele A százalék.23 (egy egész huszonhárom század). A számok írásában a tizedes törtek kezdetét vesszővel jelöljük: 38. com/ forum/ topics/ irodalom-klub-nyelveszet . 291.

Bp. a f. kiejtve Budapest. (= a felelős kiadó).] Az egyszerűsítő írásmód [92–94. kiejtve utca./ Egyéb tudnivalók→ Magyar Tudományos Akadémia (A rövidítések és a mozaikszók) A rövidítések és a mozaikszók A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. vagy összeolvassuk a betűket: MÁV (= Magyar Államvasutak) kiejtve máv. Közszavak és tulajdonnevek teljes alakja helyett gyakran használjuk rövidített formájukat. A mozaikszók különféle fajtáit (a betűszókat és a szóösszevonásokat) írásformájuk alapján ejtjük ki. .] A hagyományos írásmód [86–91.] Az írásjelek [239–275. stb. Vagy a betűk nevét mondjuk ki egymás után: OTP (= Országos Takarékpénztár) kiejtve ó-té-pé. – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő rövidítések előtt az. A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek.] Az elválasztás [223–238. az MTA. (= a szerkesztő). stb. stb.] A szóelemző írásmód [49–85. a Mahart. az OTP. az Áfor.. mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt használunk: az igh. (= az igazgatóhelyettes).A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók 80 A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók ←Az írásjelek .] A különírás és az egybeírás [95–142. a tsz. – A mozaikszók előtti határozott névelő a kiejtett alakhoz igazodik: a MÁV. gyes (= gyermekgondozási segély) stb.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. az i.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222.] [1] 276.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48. km kiejtve kilométer. Mahart (= Magyar Hajózási Részvénytársaság).] Egyéb tudnivalók [288–299.. Áfor (= Ásványolaj-forgalmi Vállalat) kiejtve áfor. a szerk. k. m. (= az idézett mű). az szb. szb (= szakszervezeti bizottság) kiejtve esz-bé stb.] A betűk [3–16.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A tulajdonnevek írása [154–201.

jeleket és kódokat is alkalmazhatnak.-ban (= utcában). – Nem ritka azonban a rövidítés elemeinek egybeírása sem: stb. m. sin (= szinusz). (= magyar). é. (= Magyarország) stb. (= római katolikus)... (= parancsnokság). °C-on. (Vö. fszla. rég. (= s a többi).-nek (= kerületnek). N (= newton). stb. (Vö. stb. Y. r. A magyar és a nemzetközi szabványokban rögzített jeleket és kódokat az ott előírt formában kell használni. Stb. (= december). (= Székesfehérvár). B. Celsius-fokos) stb. A szokásos eljárásokkal alkotott rövidítéseken kívül a szaktudományok különleges rövidítéseket. (= Debrecen). forinttal). húszan leszünk. 281. °C-kal. (= év nélkül). K-mal (= káliumot. 278. – Nincs pont az olyan rövidítések után sem. Mo. k.. ÉNy (= északnyugat). alsó). első betűje természetesen nagyra cserélődik: Csüt. (Vö. é. v (= sebesség). kb. k. négyzetméteres). amilyenben a kiejtett formákhoz kapcsolódnának. valamint kiírjuk az esetleges előhangzót is: u. D. a fizikai mennyiségek jelét: a (= gyorsulás). ALAPTERÜLET: 100 m². 279. hogy a jel közszóból vagy személynévből származik: m (= méter). Ha egy magában kisbetűs rövidítés mondatkezdő helyzetbe kerül. ( időszámításunk szerint). Szfv. nagy tömegben fordulnak elő. HTSz.A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók 81 A rövidítések 277. A gyakrabban előforduló állandó rövidítések és jelek: . Ilyenkor célszerű őket külön jegyzékbe foglalni: nm (= névmás). (= nota bene!) stb. a vegyjeleket: S (= kén). káliummal). ú. gk. ahány különírt szóból áll a rövidített szókapcsolat: a. Na (= nátrium) stb. (= magasföldszint). m2-enként. Celsius-fokkal. amelyeknek a vége teljes szó: uő (= ugyanő). (= Boldog új évet kíván). (= Salgótarján) tb. cm (= centiméter). Kb. km (= kilométer). – Szabványokban előírt formákat csupa nagybetűs szövegben sem szabad megváltoztatni: A KÉSZÍTMÉNY ÁRA 15 Ft. m2-es (= négyzetméterenként. Mindig nagy kezdőbetűvel írjuk azonban az elemek vegyjelét: O (= oxigén). ol. (= New York) stb.) Pont nélkül írjuk azonban (szabványainkhoz és a nemzetközi szokáshoz igazodva) a pénzfajták rövidítését: f (= fillér). jelekhez stb. NL (= Hollandia). Ha a rövidítés valamely teljes szóval alkot összetételt. ÉK-en (= északkeleten).) Egyébként ponttal írt rövidítések (nm. (= Helyesírási tanácsadó szótár) stb. rég (= régies forma).) mellől is elhagyható a pont. NB. Rbl (= rubel). A különírt szavakból álló szókapcsolatok rövidítése általában annyi (ponttal elkülönített) tagot tartalmaz. K-ot. (= alatt. a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk. dec. ha szótárakban. (= című). lexikonokban stb. 282. m. n. 282. (= saját kezével). CS (= Csehszlovákia). 280. ol (= olasz) stb. délben érkezünk.) – A nemzetközi mértékegységek (az SI-egységek) írásmódját minisztertanácsi rendelet szabályozza. Ilyenkor ezek mindig olyan alakjukban járulnak a rövidítésekhez. k. 279. az elő. vö. stb. uaz (= ugyanaz) stb. (= körülbelül). jelekhez stb. pság. K (= kelvin). a mértékegységek jelét: g (= gramm). A rövidítésekhez. Sok rövidítés azonban a kis. (= gépkocsi). Ft-tal (= forintot. v. stb. (= vesd össze!). 282. mfszt. a) Az egyszerű és az összetett szavaknak több betűből álló rövidítése egységes csoportot alkot: ált. rkp. Salg. m. Cl (= klór). a gépkocsik országjelzését: H (= Magyarország). A rövidítések többsége után pontot szokás tenni: a. MW (= megawatt). (= mint vendég). ÉK (= északkelet). A rövidítések alakja általában emlékeztet a rövidített szavak teljes formájára. (= általános). 278. hl (= hektoliter). (= rakpart). ker. az országnevek kódjait: HU (= Magyarország). °C-os (= Celsius-fokon. b) A rövidített szónak vagy szavaknak kis vagy nagy kezdőbetűjét általában a rövidítésben is megtartjuk: c.és nagybetűk tekintetében nem követi az alapforma írásmódját: Ft (= forint). A mértékegységek jelét kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk aszerint. az égtájak rövidítését: D (= dél). N. a matematikai jelöléseket: lg (= logaritmus).. (= annyi mint).és az utótagot kötőjellel fűzzük össze: mm-beosztás. sz.-kivonat stb. stb. s. i. tehát tekintetbe vesszük az illeszkedés és a hasonulás törvényeit. Ft-ot.

ÉNy érk. v. é. A á. bp. DK dkg v. D db de. alsó amper átvitt értelemben állami általános annyi mint április augusztus bar Budapest budapesti Boldog új évet kíván Celsius-fok című centiméter négyzetcentiméter köbcentiméter csütörtök dél darab délelőtt december délkelet dekagramm deciliter deciméter délnyugat doktor délután ezer forint észak északkelet emelet északnyugat érkezik évfolyam fillér fent . ú. °C c. alatt. dr. E Ft É ÉK em. dag dl dm DNy Dr. aug. ált. f f. dec. áll. m. é. bar Bp. cm cm2 cm3 csüt. ápr. a. du. k. évf.-i B.A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók 82 a.

kb. é. Id. Ft g gimn. hó ford. f. isk. év febr. hiv. igh. jún. f. f. v. felv. h h. i. júl. i. v. ker. Ifj. m. ill. i. folyó évi folyó év február fejezet felvonás folyó havi folyó hó fordította folyószámla földszint forint gramm gimnázium(i) óra helyett(es) hivatalos hektoliter honvéd idősb időszámításunk előtt(i) ifjabb igazgató igazgatóhelyettes idézett helyen illetőleg. jegyz. fej. h. fszla. h. i. ig. ifj.A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók 83 f. hl honv. sz. J jan. id. K K k. illetve idézett mű indul(ás) iskola(i) időszámításunk szerint(i) joule január jegyzet július június kelet kelvin kötet körülbelül kerület . ind. fszt. e.

A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók

84

kg kk. km km2 K. m. f. köv. krt. l l. l. ltp. m m. m. M Ft m2 m3 máj. márc. mb. m. é. megh. min min. mm Mrd Ft N NB. N. N. nov. ny. Ny o. okl. okt. olv.

kilogramm következők (lapszám után) kilométer négyzetkilométer Kelt, mint fent következő körút liter lap lásd! lakótelep méter magyar megye millió forint négyzetméter köbméter május március megbízott múlt évi meghalt perc miniszteri milliméter milliárd forint newton nota bene! (a figyelmeztetés jele) az ismeretlen név pótlásául november nyugalmazott nyugat oldal okleveles október olvasd!

Özv. v. özv. özvegy p. Pa pont pascal

A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók

85

(P. H.) pl. pu. r. s s. k. stb. sz. sz. szept. szerk. Szt. szül. t t. tc. ti. tvr. u. ua. ui. Ui. úm. ún. uo. v. V vö. vsz. W X. Y.

pecsét helye például pályaudvar rész másodperc saját kezével s a többi szám(ú) század szeptember szerkesztette, szerkesztő(ség) szent született tonna tisztelt törvénycikk tudniillik törvényerejű rendelet utca ugyanaz ugyanis utóirat úgymint úgynevezett ugyanott vagy volt vesd össze! versszak watt az ismeretlen név pótlásául

A mozaikszók
283. A betűszókat, vagyis azokat a mozaikszókat, amelyek (nyelvünkben, esetleg már az átadó idegen nyelvben) valamely többszavas név elemeinek kezdőbetűiből alakultak, kétféleképpen írjuk. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk, mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek: BKV (= Budapesti Közlekedési Vállalat), KGST (= Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa), MSZMP (= Magyar Szocialista Munkáspárt), NDK (= Német Demokratikus Köztársaság), ELTE (= Eötvös Loránd Tudományegyetem), KISZ (= Kommunista Ifjúsági Szövetség), TASZSZ (= Tyelegrafnoje Agentsztvo

A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók Szovjetszkovo Szojuza), UNESCO (= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) stb. b) A közszói betűszók csupa kisbetűből állnak, mivel kis kezdőbetűs szavakat helyettesítenek: gmk (= gazdasági munkaközösség), tbc (= tuberkulózis), tmk (= tervszerű megelőző karbantartás), szb (= szakszervezeti bizottság), tsz (= termelőszövetkezet), tv (= televízió), vb (= végrehajtó bizottság) stb. A szaktudományok körében a többelemű közszói alakulatokat is csupa nagybetűkkel írt betűszókkal szokás helyettesíteni: CB (= citizen band), DNS (= dezoxiribonukleinsav), EKG (= elektrokardiogram), NE (= nemzetközi egység), PVC [= poli(vinil-klorid)], URH (= ultrarövidhullám) stb. Nem helytelenek az ilyen köznyelvi, nagybetűkkel írt betűszók sem: OTTKT (= országos távlati tudományos kutatási terv), TDK (= tudományos diákkör) stb. A közszói betűszót alkotó betűk nevét néhány esetben már teljesen kiírjuk: pévécé, tébécé, téesz, tévé stb. 284. A szóösszevonásokat, vagyis azokat a mozaikszókat, amelyek rövid (vagy rövidített) szavakból, kisebb-nagyobb szórészletekből, esetleg részben kezdőbetűkből alakultak, kétféleképpen írjuk. a) A tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-, a többi betűjét kisbetűvel írjuk, tehát úgy, ahogyan a tulajdonneveket: Aluterv (= Alumíniumipari Tervező Vállalat), Fényszöv (= Budapesti Fényképész-szövetkezet), Javszer (= Fővárosi Javító-szerelő Vállalat), Kermi (= Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet), Vegyterv (= Vegyiműveket Tervező Vállalat), Ofotért (= Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat), Alitalia (= ala italiana), Komszomol (= Kommunyisztyicseszkij Szojuz Mologyozsi) stb. Reklámcélokból stb. a nagybetűs írásmód is szokásos: VEGYTERV, ALITALIA stb. b) A közszói szóösszevonásokat (és az idegenből átvett ilyen alakulatokat) csupa kisbetűvel írjuk, tehát úgy, ahogyan a közszavakat: belker (= belkereskedelem), gyes (= gyermekgondozási segély), kisker (= kiskereskedelem), kolhoz (= kollektyivnoje hozjajsztvo), radar (= radio detection and ranging), szovhoz (= szovjetszkoje hozjajsztvo), telex (= teletype exchange), trafó (= transzformátor) stb. A tulajdonnévi szóösszevonásból köznevesült közért (= élelmiszerüzlet) szót kisbetűvel kezdjük. 285. A mozaikszóknak sem az alkotóelemei közé, sem a végére nem teszünk pontot: HNF (= Hazafias Népfront), ENSZ (= Egyesült Nemzetek Szervezete), NATO (= North Atlantic Treaty Organization), LSD (= lizergsav-dietil-amid), tmk (= tervszerű megelőző karbantartás), Agrober (= Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tervező, Beruházási Vállalat), Csemadok (= Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete), Komintern (= Kommunista Internacionálé) stb. 286. A mozaikszókhoz a toldalékokat olyan formában fűzzük, amilyet kiejtett hangalakjuk kíván; tehát ennek alapján vesszük tekintetbe az illeszkedés és a hasonulás törvényeit, továbbá kiírjuk az esetleges előhangzót. a) A betűszókhoz a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: a BKV-nál, a MÁV-ot, az ENSZ-szel; a tmk-ban, a tsz-szel, tbc-s, tv-zik (v. tévézik), DNS-sel; stb. – A csupa nagybetűvel írt betűszók alapalakjukat melléknévképzős formájukban is megtartják: ENSZ-beli, KISZ-es, MAFC-os, TDK-s stb. – A csupa nagybetűvel írt tulajdonnévi betűszók végén toldalékoláskor írásban nem nyújtjuk az a, e, o-t: az MTA-nak, az ELTE-n, az ETO-hoz stb. (Vö. 29.) b) A szóösszevonásokhoz a toldalékot kötőjel nélkül kapcsoljuk: a Fényszövnél, a Röltexszel, az Alitaliánál; gyesen (van), (a) trafója, kolhozban, telexszel, telexezünk; stb. De értelemszerűen: a Keravill-lal, az Elzett-től stb. (Vö. 94.) Hasonlóképpen a betűk nevével kiírt közszói betűszókhoz: tébécés, tévézik stb. – Ha a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz melléknévképzőt kapcsolunk, a létrejött szót kisbetűvel kezdjük: aluterves, fényszövbeli, komszomolista stb. – A kisbetűs testű szóösszevonásokban megnyújtjuk a toldalékok előtt az a, e, o-t: stukák, a Hungexpónál stb. 287. A mozaikszókhoz az összetételi utótagokat a következőképpen kapcsoljuk:

86

mikor számjegyírást. húsz. számjegyekkel is. nagyobb számok írásában: 388 személy részére. . tévéközvetítés stb.] Az egyszerűsítő írásmód [92–94.] A betűk [3–16.] Az elválasztás [223–238. névutós szókapcsolatban vagy más szóval összetéve szerepel: huszonötöt. pont szól. A kialakult gyakorlat szerint inkább betűírást használunk egyrészt a folyamatos. 65 téglát stb.] A rövidítések és a mozaikszók [276–287.] A kis és a nagy kezdőbetűk [143–153. URH-adás. statisztikai adat és hasonlók lejegyzésében: du. 289.. tsz-tag./ Magyar Tudományos Akadémia (Egyéb tudnivalók) Egyéb tudnivalók A számok A magyar helyesírás szabályai • • • • • • • • • • • • • • Általános tudnivalók [1–2. kéthetenként stb.] Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása [202–222. Alitalia-iroda. A számokat írhatjuk betűkkel is. arra nincsenek határozott szabályok. téesztag. b) A közszói szóösszevonásokkal az összetételi utótagokat egybeírjuk: telexgép. harmadmagával. mérték. szb-titkár. ha a szám toldalékos alakban.] Az írásjelek [239–275.. másrészt akkor. ←Az írásjelek .] A szóelemző írásmód [49–85.] A különírás és az egybeírás [95–142. ezer. pénzösszeg. TDK-dolgozat. 15 méter szövet stb.] [1] 288. stb. ezernek.] A kiejtés szerinti írásmód [17–48./ (A rövidítések és a mozaikszók) Egyéb tudnivalók→ 87 A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók ←A rövidítések és a mozaikszók . másrészt az időpont. A mozaikszók alapformáinak és toldalékos alakjainak elválasztásáról a 232.A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók a) A betűszókhoz és a tulajdonnévi szóösszevonásokhoz kötőjellel fűzzük az utótagokat: MTI-hír. tv-közvetítés. Fényszöv-laboratórium. OTP-kölcsön. Áfor-kút.. Hogy mikor használunk betűírást. tízféle. Ofotért-üzlet.. SZOT-üdülő. hatvan után. tízmillió stb.] A hagyományos írásmód [86–91. trafótekercselés stb.] Egyéb tudnivalók [288–299.] A tulajdonnevek írása [154–201. A számokat a következőképpen tagoljuk. Hasonlóképpen: tébécészakorvos. UEFA-torna. százezer. főképpen irodalmi jellegű szövegben a rövid szóval kimondható számok lejegyzésekor: öt. 5 órakor. 3 Ft 50 f. Számjegyírást használunk egyrészt a hosszabb szóval kimondható.

-nak futott be. az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. Az órát jelölő kapcsolatokat is ezek szerint írjuk: negyed kilenckor. Terjedőben van a pontok nélküli.. b) Ha a számokat számjeggyel írjuk. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után. 37. harmincnyolc egész egy tized stb. arab számmal is. stb. IV.) . március 9. a Tutaj u. 16. hatvankétmillió stb. nov. Rákóczi Ferenc. ezerhétszázhetvenkettő. század. IX. s az egyes csoportokat közzel választjuk el egymástól: 1552. 5826. ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat. 20 611. osztály. 1983. XIX. háromnegyed óra múlva stb. november 28. s utána pontot teszünk. a kapcsolat két tagját különírjuk: egy negyed.) 291. IV.16. Egyébként egyaránt helyes: 3. Béla. kötet. 4. XVI.. NB I. 4. 38 tanuló.413. 1983. oldalon stb. s utána pontot teszünk. Az általános iskolai osztályokat arab számmal szokás jelölni: 2. de: 20 611. stb. ezeket is közzel tagoljuk: 21 4 12 9 126 210 305 258 88 290. 28. Római számokat következetesen csak néhány hagyományos esetben és csak sorszámnevek jelölésére használunk: IV. 1983. márciusban. A keltezés 293. Ha a törtszámnévnek tőszámnévi jelzője van. kerület. nyolcszázkilencvenhat. 292. 296. és a csoportok közé kötőjelet teszünk: háromezer-tizenhat. A számjegyeket túlnyomórészt arab számokkal írjuk: 25 mm.-kel. évi. fél tizenkettőig. A számjegyekkel írt tizedes törtek egész és tört értékei közé (köz nélkül) tizedesvesszőt teszünk: 3.vagy ennél több jegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk. Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba.. a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető. 9710. A sorszámnevek után – ha számjegyekkel írjuk őket – pontot teszünk: 1. ötvenháromezer. kétezerig minden szám nevét egybeírjuk. Gergely. század v. kongresszus stb.A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók a) Ha a tőszámneveket betűvel írjuk. 8. két harmad. IV/A osztály. sor. II. Petőfi u. a napot mindig arab számmal írjuk. 2500 Ft stb. a v. A pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk: 3. 1983. A v.5. illetőleg jelölhető római számmal is. VII. stb. a két számnevet egybeírjuk: az ország kétharmad része. negyvenhétezer-ötszázhatvanhárom. 365 nap. ha az ezres után a szám még folytatódik. 28. ha az arab számokkal szemben megkülönböztető vagy tagoló szerepük lehet: 1983. 11. 3. 1978. Az évszámot mindig arab számmal írjuk. IV/3-as körzet. a 10. 295. kötet v.-ben stb. de: 1848 márciusában (vö. Használatuk leginkább olyankor tanácsolható. 2. kötőjelekkel tagolt forma is: 1983-11-28 294. osztály. A szakmai szokások is tiszteletben tartandók: X.-ba jár. XI. háromnegyed négyre stb. 28. ágyéki csigolya stb. (A keltezés e tekintetben kivétel. III. XI. agyideg. stb. a 10–12. – Kétezeren felül. Ha azonban a tőszámnévi jelzős törtszámnév egészében jelzői szerepű. vö. a 8. az öt. 4/a osztály. A római számok visszaszorulóban vannak. hétmillió-négyszázkilencvenezer-ötszázharminc stb. osztály. s a jelzett szó főnévi értékű. ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban: 1848. III. 5 602 164. a középiskolai osztályokat pedig római számmal: II. 353 864. tizennégy. 12. Mai alkalmazásuk pontos körét nem lehet meghatározni. 1848.

december 10-e óta stb. márc. őszi. 1-jéig stb. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül. század v. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek. 295. stb. 295. kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz. 1983/84. évi 19–20. április 4-ig vagy 4-éig. 1983/1984. december 20. XIX–XX.) 1918. 296. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont: a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi. 1-jei.) 1945. v. elsejéig stb. vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak. ha a mondatban ez az alany: 1789 fordulópont az emberiség történelmében. elsején. de: 1944 őszén (vö. 297. 295. Leveleket és más küldeményeket a posta címzésmintái szerint kell megcímezni: . október folyamán. október havában 1918. óta. Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1983) rendkívül aszályos volt. Az elseje. b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után. 15-én. 1944/45 nehéz telén stb. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. között. Más esetek 298. 12-től vagy 12-étől. 1918–1919 forradalmai stb. áprilisi 1983. Ha a napok sorszáma után névutó következik. de: 1918 októberének végén (vö. december 20-a és 31-e között. v. de: 1983. évi 1983–1984. de: 1918 folyamán (vö. vagy: 1983. 1-jén. március–áprilisban 1919. és 31. tavaszi–nyári 1918. 295.) stb. 1848. szóalakok számjegyes írása: 1-je. december 10. de: 1983. század 1944. Magyarország 1514-ben. 1983–84. a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni: 1983. v. nem teszünk utána pontot: 1848 előtt 1848 előtti 1849 után 1526 augusztusában 1848 hősei 1849 mártírjai 1918 késő őszén 1848 első felében 1849 tavaszi hónapjai 89 1867 és 1896 között stb.A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók 1848. Az elseji v. október végén.

10. 10. kerület. Rákóczi út 28./ (Egyéb tudnivalók) .35 stb. Rákóczi út 28/A II. 10.. 10/B Budapest VII. II. 20 4024 3500 A folyamatosan. egy sorba írt lakáscímeket.35-kor. Kadarka u. II. 10/B 1072 Szekszárd. Budapest VII. 2700 299. ker. 4–6. Pf. Az óra és a perc szót folyó szövegben általában kiírjuk: 10 óra 25 perckor stb. rendeltetési helyeket a következőképpen írjuk: Budapest VII. 6–8.. em. az óra és a perc közé (szóköz nélkül) pontot teszünk: 10.A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók 90 Mátyás Antal Debrecen Kis János Miskolc Csapó u. ←A rövidítések és a mozaikszók .35-ig.. em. – Ha az időpontot számjegyekkel adjuk meg.35-ös stb. Ehhez a formához a toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk: 10. Rákóczi út 28/A II.

5 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A kiejtés szerinti írásmód  Forrás: http://hu. Mathae. 27 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Az idegen közszavak és tulajdonnevek írása  Forrás: http://hu. Gubbubu.org/w/index. Gubbubu A magyar helyesírás szabályai/A betűk  Forrás: http://hu. Burumbátor. Peyerk.php?oldid=77393  Közreműködők:: Adam78. Gubbubu.Szócikkek forrása és közreműködői 91 Szócikkek forrása és közreműködői A magyar helyesírás szabályai  Forrás: http://hu.php?oldid=78828  Közreműködők:: Adam78.php?oldid=74128  Közreműködők:: Adam78. Gubbubu.php?oldid=74435  Közreműködők:: Adam78.wikisource.wikisource. Gubbubu. Burumbátor.org/w/index.org/w/index.wikisource.php?oldid=26842  Közreműködők:: Adam78. Samat. Zlajos. OsvátA.php?oldid=40688  Közreműködők:: Adam78. FBöbe.org/w/index. FBöbe.php?oldid=78969  Közreműködők:: Adam78. Burumbátor. Phurtoo.org/w/index. Dhanak.org/w/index.wikisource. Gubbubu.org/w/index.org/w/index. Gubbubu A magyar helyesírás szabályai/Általános tudnivalók  Forrás: http://hu. Csega.php?oldid=74635  Közreműködők:: Adam78.org/w/index. FBöbe.wikisource. 18 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A szóelemző írásmód  Forrás: http://hu. Gubbubu. Dhanak. Dhanak. 2 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Az írásjelek  Forrás: http://hu. Gubbubu. FBöbe. FBöbe. Dhanak.org/w/index. FBöbe.php?oldid=73912  Közreműködők:: Adam78. BRUTE. Dhanak. Dhanak.php?oldid=76302  Közreműködők:: Adam78. 3 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Egyéb tudnivalók  Forrás: http://hu.wikisource.php?oldid=75058  Közreműködők:: Adam78.org/w/index. Dhanak. Dhanak.wikisource. Gubbubu. FBöbe. Fekist.org/w/index.php?oldid=74289  Közreműködők:: Adam78. Dhanak. FBöbe.org/w/index. Zlajos. Zlajos. 1 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Az egyszerűsítő írásmód  Forrás: http://hu. FBöbe. Gubbubu.wikisource. 3 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Előszó  Forrás: http://hu. Burumbátor. OsvátA.wikisource. Gubbubu.org/w/index.wikisource.wikisource. Dhanak. Dhanak. CsGábor.php?oldid=26841  Közreműködők:: FBöbe.wikisource.php?oldid=77423  Közreműködők:: Adam78. 4 névtelen szerkesztés . Őszapó A magyar helyesírás szabályai/A tulajdonnevek írása  Forrás: http://hu.wikisource. Burumbátor. Zlajos.org/w/index. Dhanak.org/w/index. 2 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A különírás és az egybeírás  Forrás: http://hu. 5 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/Az elválasztás  Forrás: http://hu. FBöbe.wikisource. FBöbe.php?oldid=75220  Közreműködők:: Adam78.php?oldid=76018  Közreműködők:: Adam78. FBöbe. FBöbe.wikisource. Dhanak. Burumbátor. Vadaro. FBöbe. Dhanak. Gubbubu.wikisource. Gubbubu. Gubbubu. 6 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A hagyományos írásmód  Forrás: http://hu. Vadaro. 5 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A rövidítések és a mozaikszók  Forrás: http://hu. Gubbubu. 10 névtelen szerkesztés A magyar helyesírás szabályai/A kis és a nagy kezdőbetűk  Forrás: http://hu. Wutsje. FBöbe.

org/licenses/by-sa/3.0/ . licencei és közreműködői 92 Licenc Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.Képek forrásai.

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->