Você está na página 1de 40

Apendice Propriedades Gerais

Area
I. mmr=1;OxlO-Gm2
[ 1tI1 '"

1 ft1;;; 144 inl! 1 ft2 '" 0.092903 1 Btwl(lbm·R)


IlIIz

10,766,9

if 'e8i1n~cmca. ,enilro;pm especific:::!J

CalPaci.d:adJe tell"Hilfca

I..kJJ(I.::g·K) = 0,238846 Btut(lbm,R)


,die' 'll"3JiSf'e{[i~iIlda die caillOir

;;; 4,1868 kJJtkg.J{J

Oocllclel'ite

1 Wf(m1"K,)'" 00,176] 1 Btu1(Hn!·R)


OomlPrimmm
] mm =0,001 m .. O.l em

IpoJegada '" ~M~254ii I


1 ft = [2 polegadas 1 B.1lI/(h,ft·R) = 1,730735 W/(oo'K)

1 m '"'3,28084 ft ""39,370 polegadas CondJutJlliJidade Itti'mica l \VI(m'K)", OS77739 Btll/(h·ft·JR) Energia

I. J ;;; 1 N'm", 0,737562 ~hf·ft leal (lilt) '" 4. ]&68 J


Emergiia especilica l lUlkg li1Iu.x,1.Ide calor 1 Wfm2
Fol',~
;;; es

t Btu (Int.) '" ].(1.:')5056JotJ

1 Ibf.tlt = 1,35:5 ~H8 J '" 1.2&507 x 1.00 -J Btl] = 778..16,93 IlbHt l BtiJIlilm '" 2.326 kJlk,g

0.42992 Btw'lbm 0,3] 6998 Bw/(b:W)

1 N 0.224809 11hl' 1 kgf;;; 9,g0665 N Massa

] 1bf

= 4.448222

lkg ""2,204623 lbm . .t\'Iassa ~dfiC8J


lkg/ml PoWlicia '" 0.06242791 ~bmlftJ

.1 Ibm", 0,453591 kg

] W = 1 Us;;;;0,737562 IbUlIs 1 kW"" 3412,14 Bm/ih 1 hp (mBtricQ) = 0,735499 kW 1 eonetada de refri,gt:'ra.~i.iD = :3 .5 1.685 kW Pl."eSS5o' l Pa;;; ] Nfn:Jil
lbar == l.O x IO~Fa. '" toO kfa l atrn ;;; ] ,325 k:Pa

J lbHtfs = I.,355:8 18 W -4,,62624 Btuib ] Bmls ;;;;I ,0'55056, kW J hp (lJrit:iuioo) -- 0,745'7 kW


] ronelada de re(rigera.~1i.o '" 12000 B~uIh.

1 Ibfr(poi)2 '" 1 llIfl.in2 ;; 6,&947.57 kPll

rn

1 ImT '" l.mrn Hg; [0

0q

l'eIll~erntnLra I.K-.I"C IT ""TK - 273,15 'ifK- 'JRllJi; l'rnbalJJo V(ll~m~ (Torque) ] Nrn 0:0,737562 .~bm.-flt

.1R '" {5J'9) K


']'F

-l"iR. - 4j9,67

WR", ~,g, TK

35,314'7 n.} .~.Iitrn ee O,OOl . rrlkg


] m) =

] il3", 2,331685

x I{)r1 m]

] galao (US) -- 3,7854]2 x lO--~ rnJ? I gallo (bfWiruco) = ~,546090 xl~m]

Vo.hlllle

e&)il'Bdil1ioo
1 clill~lg -

[I,om

11il~1k.tl

1 mVkg "" 16,,0l846 flJtlilm

1 iVUbi11 "" O,0624Z3

[nIl/kg


I'~
l!lli!le~II~!!~
TeiiL!po

"

)"

,~C
V,~~(lin~
1~!I!ii:i:ifd

!F.~.tOr Aceutri(1o
O,2<~O 0.0I1DI ~,1~8

AjIi&~ja A:~d.nio .Bromo Di~ioo d'e csUlJtioo'

NHJ AI IiIrl

17,mU

39,948
159.8Q:1!

400,5 150,8
5~1I

11..35
4,87 1,(1;30 7J!I

{I,,0725 o."I)ii'49
{I.]2n

IOO~

MO!lro:ido de ~ii'bonnl
CI= ~~.ur Hello

CO

M.,m

30401

28JJ~
70,91}6

~3i2,9'
416.9

3,:50
7,98, :5.,22 0,221 (~1!ol

(1,.09'39 ,[I.o9:3~

0;239'
0,066 0,000 0.0154 -'!l,365

CJ~ F~ H~

1l,997
4,.®OO

~44J
5.19

(1,1"238: o..O~3
Oll574

Hclio'
H.id:ro,g@m:~,IjnDil'm.a.l) Cl'i]:lUbnio Nc~.rci.o

tie
til Kr

:1,011
2,016

3J~
.1:Ji,2 209,4 44,4

0,0129
j)110i'iii51

1,lO
.5.~

~,Ai3 ---'0,,218
OJXI5 -0.02·9

&3.SO
21l~~3 JOiG!06 2UIU .t6!1MM 411,013
~],999 (14.003

CMl9'~2

6~joomitdco N~~ro~nt()
Dlli~i:I(l de nitr'Dgeiiio

N.c

NO
N~ NO~
]\13°'

I.~O ,126..21

2,76 '1j,48

0.(101116
O,0,5n
1},oo~8

0,588
0,039

otJi
3®9,~

~o,W

3<39 ,),,2.'4

0,167;8
IMI'lJ7>1 0',073<1 Od212

,o,JIM
O,l65 0.256

OJ;.iOODilln:lisu
OJli.gmiD IDi6xidl!l d~ ~n::ro:r~ Agua

O~
S02:

1:54,6
4JQ,8 641.3

~[iO>
Xe

Ken6nio
Aoeni~eoo
B~,!iirll;nl!l

Cli2

n.:iJ;ulmo Tetl':'.J£lonlttl de CatIt!cM' DiI'Iu~r,001lliio''' Uit2&) DifliJ:ordl:ltfioJe!anu ((2)! OJor,ofDmti.o

C.H~
C~H.IQ CCl~

~8.m5; BI,30 2.6.008 711.114 58.124


153,823

289,:7 3U8,3
SCi1,,2 425.2
S5(i,;j

5.Qo1l il.81l 22.12 5;84


6,!~

o.tW
0.3414
0!008

~l'J~TI ~ O,U84,
(],1127

0,190
0,2]2 0.1.99 1.\193
O~

4.89
3;80,

O;:!l5'9~} O.25S0'
10.27.59 10,2310>

CJ:n~ocr.J'l'~
C'j.fttF~ -

~OO,4l}ll;
8~,'l69'

~~U~

Ct1:Cl"l
cr~f2 CH}XL1F

U9.37~
rlO.914

l6!U S36,4
385,0

4,56 4,2fi: 4,9'1


:irH

'OJ65~
'0,2389
(1,2167 0,25'20

O'.l2~
0,'2JS

Dicl(}IT:Id:it1luo:rIDlM~o (l:2} Diciorofluoret.'lllio" (~41)


Dh::loruf:li1l)r_larID (1~.) [)ich).!1!!trif:h,!D~I~ [12l} DinuOrei'alm" (]1512a)
l)iftD.mmetllmA,l~ (:32) Etl:lto

cnC~'l
'CHC~aJ
ctIF..CH 2.
)

U6.9:5
~tl~'J.!D 152.93 fID.o() !i2,l)~ lll,@7Ot

4SU
451,6 456.9

4.14 4,54 15,111

O,2O<t 0.215
O','i'.~'O

M7
4,52 ji,il8:

IBM
35],.3 305,4

°2iH~
~H~

O.I:!lIM O,27$~ 0,]195 (1,]:228


Q,14~B

~,'2R2

@,21:5
®,2~

4,83

O,O9!l'

SulOO:t~ru:'-J19.
A.lco()l et(]!toCl

F6rmun'a C~H~()~

Pew. [lOOlect!.l'ar'

'if.~rnp. K 51.3,,9 2&2,4 540.3 507,5 19(1;;1

PftS'lIiIl' Mr~ 6,14 j,M 2,74 3,m

VQliunlie mrlkm.o.l 0,1671


0..1304 o,43i20 0(1,3"700 ~99.l 0,1180 {I, 1.389 0,4920

Falor JII.£eIil~i(1o
0,644

46.069
2&,llM

t:~iJE:;J1C1
rn-Hbp!~n(j
Id-B"exSllti;l

C;H~

O,mw
0,349

'9:;l,~
C~HE~
C[~4

100,20:5
86.178

0,2.99 O~O<U
0,556

iM:etano Alcool

11l,Mao
32.1hl2 50.488

4,fiQi 8/D9' ,6,711)


2,49

metfiOCoCI

CAP"
CH~CiL. CJiIE C~HI6

51J,6
4]o1:},3, 568,& 469.1

oC]gret[)=tfllio[) Il"OCIlIjIO

00,153

Il4,232
72.ISI

~}.l98
O,l:.1!
O,lSJ 0.144

I'iI·Pentarul} P,ropano .Propeli'l~} PrnpulJtu 'Ietmloorrnetlrno"

3,3'7
4,26

0,30:10
0\2000 0\1810 O,Ui40

'9\,
C~H~

44Jl94
42,mll 4{1,.(!6$

369',8
364,9

'MOO'
.5,63

n34a)

CH • l,
CF~CHJ

~Cl2A

czis
0.327

J02,113

:.n4,2

4,00

0, ~.9S.o

S<'llld'o
Af;o {A1S]SOO) Alllinf~io Areh (~f1lCa) As:faltoQ· BOrnil.cl'i9. {m9da) Carbo.1itl,. iili9"trui!ilOO O<lxiJDl'lI)"grnfile

~p.l!Jlkg K
O,4S (1,9

PIIIgI!ll~
:BQ5~) 2700 1500

UlJjllido

~p,kJlJig
·UM
4,8: ],72

(J',~'

Agua
Amm!l~
B~O'J~ng

997
602
879

0,:8
0,92 ~,67

2120
]100

Butaw
CC_~

2,469

.556
1.584

0,83
2,9'

~,51
Q,6t 1,26 0,3:86

lZSij

,OO!
.BWio.l G.3IlCl.Hna Giltoe:rlliila

2500
B.'iQ~-.. ®900 2200

Duvio CQbm; C'Q~~ 0l:i!1W.I!lOO


&l1Inh(i F!:[!'Q,f~DC!i(i!o

0,8:8 O,t2i! Oj21' 00,42


2.(14

1lJlO
5'130 1272
917 2150 100

Metai1Io.1 n-oeeaae Mer,eurio


6leo (reve) 61ro de

2.'156 2.00 2.410 2.55 2,.1


0,13:9'

680 1&3 7:50 1.200


7&'1 692 ~31$m,

1.8
1.9 2,54 O,Q7]

Oel[) Hf'C}
Gl'aJJito LIt Udevidro' L-IIIll!io,OO- ,<l)(I Madeirll CUI'll

motor

9101 S8j
510' BUl

0,&9 1,12 0,66 0,38 1.2.6

Pr0po R-~:2:
R-22 0.·.32.

200
8400

l.,43

Madeirll m.ol~ (piDho)


Nf'quel, P;l!pel Prutfl 10%0:

r.as

no

1,94
1041 1,43 (1,14
0,16

.~W6 ~:~
H91
]2{16

R-l2:5
R-·]34!a M~t:lis ~iqll!idos
iB-i,!;lmllll;!

0,44

5W 8666,

1,2 0,2:1<5
(CA)!mlilm} 0,84

700 18001
2$00 7144

10040
1G660 13SS0

Hl4'O 19300

'CilIumb(l
MeW_rjl[l

'fij~,
Viilro Zinc[)

O,W.4
1.13

Tum8!>ttl'li(!!

0.!30,3 0,39

~aIK (56144)

S6diQ
Zi!J:tct)

US 050

887 929 65700

F6:rmLllla

~nI

R
kJ~gK

Gh
AD~ti!roo
Ar

ql.l.n'm1~

C .fii.1

C,""

mJl}~illGul~!If

C;9~
NFh
A~

26,(138: 23,97
~.1,o3~

0,319'3
0,2370

M.Il!.:!!lK U;9M
1,0<.)35 2,I:lOO
0,5200 ~,,7'~Jfi4 0,8418

l;,IJfi!!:gK U793 0,'71M 1,MtE: 0,3122


~;S734

k
!,23] U,400 ];197 1.0667 1,001 1.289 1,400

Am6ruiil ArgoriJ.o
1B(jj~aJnnl

0,488:]1;1
O;208~3

39,94&
,SlI,124 44,(11

C.H~,

0,14.304 0,18892-

DiruidD de C~QbDrno

CO~ C2H,
Cll}Jil-I C~4

O.~iS~9 0,7445 l,4&97 1,246 ~.2Sl8 3.,11.56 1,7154 1.,J4.5:S

Moo6Jdd(l
Etilm~

~ C1lJ_rb~J;)o 00

2.8,01
30,07

0,29003
0,276:5'0
0,]0048 0.19617 2.lJ(l70~ 4,12,4,18 [).5]S3.~

1))4~3 l,7662
1.,427

1.186 1.14;5 ~.,2S1


l,661

EtarnoU ~ileno H~l~(I

46.009 :28.oS4
4.003 2,0]6
16,M

He

I,5W
5,!926 i4,2001

Hic!cogtnio
M~lijo

en,
CHpH
N~

H~

~{n.oS49
OIi~'i'9
(I,7448

1,409 1.2~ 1,221 1,667 l,.400' ~.,38:'7


~.,274

2,2537
1.",1<050 ~"O:l99 l,04J6

Meta:ruo~
!\i~~{jfIa;m.

32,OOU
.20,18.3,

O,2~948
0,4U9.S: (112%00

NHtoo~rui.o
'OxidClli~tticCi 'OxidCl nu[JOO)
IiI-Ottiim.l

N2

28"Ot3
~O,OO!i

NO

Np
C~Hi.S 0~
C~:H~

«,OD
U4,23

0,2771 10,18891
{I.,07279 1~8J
{I, 181155

11),993
Q,8793, ~,iIU

U,n6

n,6004
L631lS

i,OM l,J93
1.,126

O~~
j'ro~(I R·.ll R-22 R<~2

31,999
44.i097

0,92116 1,679A 0..616


0,6.58

{lo,M18 1,4909
{l,547 0562

CCl;F~
CHC~f~

12(1.;914
86,469

0/()6g']6 0/196i6

t, 12.6 1.171
UA!2

CF~H~ CHF~CF~ CF~CHl ItiQ 8°2 S03

S2.,{12J
121i1,012

OJ5~8
j]I,069,l7

O,S'22
0<,79111. 0,852 ~,Sn3 OJi2U

O;(K],2

R~U5 R-B4~.
VapClr d,"agu<1

ij,n:~
0;771 1.-4iOB
0,4918

IIWJ7
I.W6 1.327
1,2,63 1,~96

102,Q3 IM~S 64,0.59


fOCI,05i!1

0,08149 O,4ti1.52 OJ 2919

lIi6:l:ido de ,e~LilCIfroe
Tri.i'ixioo de elI~olite
OJ;

O,iOJ:86

0/6346

0,530'1

oo.l1Ia~';&Q

~ S!!~n_~..ose esta [al'

meoo.r do

qL!e HIO~

l'aihcla A.6 -

Calor ,especffi.co aptr:ess§o c.o[lS~3!lirede v:mos gases .perlieiltns


emthn~aod!a rempersmra

G.~s Avoeti.~e.11O

Fm~mIlla

,cD

,C~. 2;91
(I,U}/'

,Ci -1.92 (1,5$6 1.00 n,B:,)

.I!riI!.cn.ai.o ,C$ 0;54


-0,20 -tl,1 -0.39 0 -9.(149 .K.

~I:h

VB
],79

250-UOO
2-:ID-l200 2:ID-1200
25{1-i200

Afl.'U~ (v,lIIpur)
AmO:ilna .Ar ~~tlIJ.(IsferiCj))

~O
NI-IJ A:r CtH,o

1/60
1.00:

VIO --{!<,3M

Ati~.Uiii(j
BUit3:1iI0

0,52
Od63

...
5.7Q

...
-1.;9'06

25(1-1200 250-1200

~p~ndjD9 A

52-3

Tabela Altli (Conml1l!31t30) -Calor espeefficoa p;ll~ssiiiocoastame de varios gases perfeitos emitl~-fu) da le.mperdlllucaJ
.~II.terVllllo K 2:50 - .I;wo

G§s Di6xid~}de caJ'bol'lJ)


:010:0;.[00 de ·cnmfre Elano E[ilJl.o9 EJillim~,

.F@rlllUifi

C~ 0>,4..'i
0.37 0.18 1l.1Cl W;J6 5,193 13,46

C.
1,67
1,05

c~ --{I.,n
-1,31 -1.S2 -1.,2{

C~
0..39
0.21 0.29 0,03 O,6J
I) 3,79 -0,71 -0,.89 ·D"1A54,

CO~

H~li(!l
Hidru~Clfli(j

SO, C;ff~ C21isOH 'C1H~


He

2.~O- 1200
250 ~ 1200

5.9:2 -4.. 5 6
5,SII 0 4.,6
3,25 2,;21

H2
C~

MeotlliJ:io Metmml ~;nonw.:id.o iill tarolfUI


N~i1r~CI Nimgtnio
[1-

1.2
0;66 1,~ij 1.03

-3 OO' 0 -6.85
J

;!jO-1200 ~-l2~1) 250- ttoo


2501.200

0,7:;

250- 12(]0
250 - 12QO 250 - J~OO

CH~OH

eo
Ne

Nl
c,~~llt

OOlhTIO

Oxido mtriro

O:tddu. nl~r08o
O:>:.igenio Propano R·l2 R-12 R.:l2:
R-12S

NO

-O',o("~3 0,98
0.,49

t.n

~46 0
-{I.4B 6,75

O,,!!l 1.00
I(]

0.%
-3.61'

{I,ns
0,42

0 -0.42

250- ]200

2S0-120n
2S0-1200 250-1200 251) - 12-011
2-5{1- l200

N!O

o,

GCI~Fz
CHCIFz

C~I\

o,sa

-(l,,031 1,'6:5 -{I.{!IOOL


6,95 1,47

-MS>.6
0,26(1 0,200'

eF~~
CI~~FtCF~

0):27
(1,305

un
1,68

2,21 2,8;1
.1.700

0,12.5 -1,:U 1),54 -3160 -1.2:5-1,3:5 -0,93


-'Q,2S4 -2,23

-o'~4
-0,33
Cl.73

2-:50-1.200
250-500 250-500 250-500 :l-50 -:WiO'

{J,l6 00,35
0,041

0
1.11

R-134a, 'fri6xioo de

CFJC'H2F
eil~Ofre

0.16'5
0,24

2c50-500
250-1.:1.00

Sl()~

-I.~

0',46

TabcEa A.7 -

Prt)pri1edade.s terJ:l1OdiMmicas doar referdncia para a eullJ.upia e O.~ MFa)


u

(gtt~ perle-iln e a pres8iQ de

K 200 22i1
):W

kJlkg
142,77 151',07

h kJikg
200,17 l20,2.2 240,27

sl!
kJ/kr;:K Pr
l',

6,462A50
6,5:S8l2
6,64535 6,72562

o;:nl}3
I),Jno 0,5100 O,6j1'S7 1(1,8-756

HI,JS
]&5.70

2'00
180 290
293,15 300

49JA7 389.15 313.27

200,,02 207.00

260.,32 omO,39
290,43 298,62. 300,47

'6.7'~9S,
,6,,83521

256.58 213.,26
~95;,36 U!2,29 119.4'9

2i.\04
214,36 2:28.73

,6,&63'05
6.86926 6.93413

0.9899
I;Cl907

320 340 360


400

Ul46
1J972 1,7281 2.112.3 2.5~
3,,01512 3,.6373

2143.,1

320.58 340',70

380

257,53 27[,99

3-60,86

286,49301.04

420 4!40 460


480

3iU,06 401,30 421,59

6.99.515 7.05276 l,milS 7,J5926


7,20875

15-'2,73 Ul,10
Il:Mi5

'!Xl,ISa 87.137
77,niB

3:11.5,64 330,31
145.()4

500 520
540
56(1

359,84
3'74,'73

44~,94 462,34 482,81 503.316


5l3.98 544~6'!J

1,l~01' i.lOM2
1,34499

7.3;8692

4;289'7 .5.,0233, 3,&466 6,7G63


7.7900 8;92Si 10,182

68,409<

61,OM
54,748

7.42736
7,46642

49'.2711 44,5:14
4[;,344

l89,069
,0W4,74 4]9,87

565.47
586,35

f.50~n
7,54084

3f.i/676
33,436

.'500

]L568

1'3~).emaJ A,'
T K MO 62Q

(CO!i1fLI!nrn~) -

Ptopriedades te.nnodinMllCtl£ aOM (gas perfeho e a pressao de .refe.renda para a ensopla e 0.] MP.ilI)
Ii

~
4~5.W
45{1142

UJ1ll:
007.32 628.38

S"" l,JiikglK 1.5763B MI®';IO


7.C'I#t.1il 1.61'117

/"

~ ,.
.

MO
660 6811

~~,SJ 48U4
4~l!i;94

700

no
740 700 '.t80'
800 8.~O g,

51.2.64

5(i!l),32

544.:n

SlIlM

()4!o!,.53 670.,,),!! ,692,12 7Uj6 13:5',10 '150.73


nS,A(1

13.002 i4.766 16,598


11l,(:j(~O

JQ,:56!
2&,Om

25,7!3
23.662

",10903 7.1'4010' 7.170044


7.8fii(1i08 7.s;2~

20,JM

21,8111
2{U55

:r3,HiO
25,742
2s'54,l

~~,~2 17,2159
~Q.,I),S2 ~4,'92:; 13.81)1 i IM5-

S76,40
~92,5!!
CB3.4l 674.82 Jlti,,(i

800.,28
822,20 877,40 93:3,,]5

'1;&5-740 7.88514
7.9"£200

31,573 34,8.6:1.
38,388

48AG4!
,00,520 74JIIS ·91,.65,1 II ]035
134,25

1100]581
8,00667 8,1349tl

950'

Q39A4
~0fi.,2l

1.000'
10SO 11,00 1150 1200

'159.,19

sm:..w
845,45:
8gL2~

9.917£1 M6,n 'i')100

1.10),4& U61.1&
1.219',3(1

8,19aIl~
8.24449

6..2885 5.4MI
4,m4 4.1859 3..68S0
J,,26l6 2,.!t!liJ'~

1250'
1300' m® 14O®
145@

um::rs
It59,2U)1

933,37 'ilin,8~

1277,.81 rn1lJ6.~!I ~39S,g9


~45~'A3

11.2%]6 8,34596
8,3940!2 8.4!4046 8.4&539 8jlBilIi SSTllI

160,73 !9~.,1 '7


n~2,

265.7.2
JW,74

ICII67.94 111M3 1;W~,1-'5 1251,.5~ i2911,Ql1


1341.83

131.'5,2'

1500
1550

MaS:,.8[1

157:>'AO

IOIXI
~6$O

~6gM'
~7S',33
18~8.M 1879.76 19~1,H 2f.I02,99

8.61208 S,65 185


$,.60051 &..7:281 I &.7647.2 :s;,SOOl\l'
.8,!l3;)~.6

361.62 4Ul.!I')I' 48,l,]6 554.9(j, 634;97

2,~17 .;t3()83

2,OO'OJ
I.8(]Z5
U'i804

nso

]700

in.so

13c91.s®

1438.37
]4:I!6,3J 1533:,;87

lS®O
1850

:2064,gs

822,33 931,1:4 In5UI5

1,2S:UGI

1,;5;200'7 1.318:5'S

1.142041

8,~8

1900
1950

lS81,59
1,629,47
1,677,,52

2!OOO lOOiO

2H!lO
2150

~'714,06
l82254
1:B7U6 19.~51,9~.

m5<.71

2U26,9S 2lS\'l,19' 22S1,SS: 2J1'U3


2376.&2

8,900~9 8,93452
:Il\966H B,Il'9699

.~U2,9

mil,s

U142'94 0;9$$145
O.S1S;2,~ OISMm

~48S.8
1,6Slljfi

:l439166
2S02,63

1200
llSiO

9',0C!72.1 9')0$6';18 9jlJ85H


9',1I<!l!M

1847.1 2052.1

0.74012

2214;8
2516,2 1717,!i :J05!;l.9

o,.~242
O,6Jfi2i 0,58305 0',54010 ~l'.50U4 ~}.46576 0,43333 0,403111 O.l,7,MSl U,.3S185
0.32963

256:5,73.
2628;%

2300
2350 2100
:'l:4~{1 .15001

J968 ,7'9 20]7,7'9 2066.:91 2116.,14 ;1;165,4'8

269:2.3]
2'iSU8 2819.11
203,06

9.1.41.89 9.16913

3364,.6

9,195.136
9122fil1

3069J..1}
40461
.'1!4~ .

25S0 2600
2650

2l~4,93
2264.48

9J4I"ij:~

294M6 3010,1'6
W14.1'7 :lD8.87 12.0~,o6 3Ul'l'.JS

:m4J3
J363,88

~.n30B 9,'2S1100
932228 9J4@S

48Jl,lJ' 5t2~9,S
5716.,7

2100 .3750' .1SOO


l85~l'
29(IU

6.'B6.,2
,1f1651.7 133&,7

O,,3()S05 O,lSB72

.2tUJ,.7J, 24&3,66

U69'110
~.39291 9,.4l576

0,17089
0,,25443 O.,~300:!

lSI.:Mi9'
~56.HO 26D.9'9 .2664,l7

33.lL7J 13~6.19
3460.73

19'!<5.J
8500.7 92Yf.2 ~OOO?O

2950

3000

35\2:5,.36

9A·30S.]S 9.4602-5 9.,48198

uzssu

021200 '0..1.9992.

TabeWa A.S -

Propriedades de vmas sllIibstancia.'i: ria. base massica perfeitos ,I,: entropia relariva a 0.,1 MFa)
Nltro;g~t1jo. diaWmiw· (1'9 R=O,2%8 kllkgK M =2l!.m3
Oxigtnio, di~~{I'mico(02)

(gases

R=O,25918 kJ/kgK M = 31;999


Ii

T K
2~)i

h,

.~~
t,J'lkg.K 6,42,50

s~ r
IWIIkgK

[kJJkg 2m.iS 259.10


311.67 .ld3,68 4ruS,81

k,Ji'Jk,Jl lSUl 227.37


27:3.15

6,0400.
6,24JJ;JiI} 6.4168

2:50
300

M5~
6,8463 1,006, 7,~4S9 7,2W2
1,3800

350
400 450

319.31 366,03
413,45 .<161,63

6,5500

M!f38
6,7954 6,8969

MiS,13
520,75 573,76

500
550
600 650 700

7,4S11
7S7'11

627,24 ,1IJ;8~,26 73S,B6

7,.6606 7,,7415
7,8116

1'50 000
850

191,1)5
&416,85
9(13,26

51'0,61 560,36 610,86 002,O{) 713,90


766,33 819,30

6,9903
7.07~

',,1m
7.2336

7,8897

7.30~J 1,3728
7.4370

7.958.]
8,023:2 8,08S5 8,1'1501 8,2572
1!l,3612

900,
9SQ

WOO 1100
1200

960,2:5 101.7$1 1075.91 11'93.62 ~3l3,16


1434,31 l5:56,8l

872,15
9.26.'65 980.95

M'81
7,50601. i/i121 7.1166 l,8l3l 1,?[Jrl7
7.98M

[000,62 12,01,5<3

Ul.IO
1400 1500
U6I}il

8,45B,; 85490
8,6345

lI.JU,sl
1426,44

1100

181m
1900, lOOO
2,]00 2200

1680,7(1 1~OS:,60 1.9'3l,45 lOS8,15 2185,58


2313168

Sc,7m ~,.7914
8,8638

154(),23 1654,:83
~770,21

8.06<19 8,1389
8,2088

8,93'l7

i!.99&t1
9.(16l2 9.1.21.3

1886,33 100:3,!9 .2-120;77


2239.07

8,2,'Sl 8,3384
g,3981

2~42J6
2571,58

8,45M

1300 MOO 2500 2,1600


'2700

.3701,18, 2.331,41 2961.,93


3092,81

9',1.789'
9.2343

9.2676
9'.3389

2358.08 .2471,79' 259·8.20 2719,30 2S4l,()7


2963,49

8,5Ui
8,56S11 8,616'2,
8,6{10()

8,7134 8,7596

2800 2000
3000

3224,03 3:3SS-;S4
]4g7,J4

9.38.154
~'~3(iJ 9,4&25 9,520'73

3066.,:5; 3210,22
3334.48

3619,41

1I.8D4<i1 8,8478 8,B899

1',alili:la .A.8 (Con!liilnl!l!a:cio)-

PfQp:riedad(i.:.~de vsnas

massi.c1I (gases perfeitus O,~ MP~)


Dl6xido de C~!:wml) rCO~)

subS!tiincia's 1li0000t'J;ase e e[JJtro;p:ia relati va.

iI.

A.;gU<lJ (~~P)
If M

9 = (I,1889 kJ/kg K M '" 4A1OUJ' 'F K


h

= 0,461.5 = ~:8,OI5

.kJilkgK

s~
'I"

Ufkg 1.35;.m

kJ~gK
4,5439 4,7139

h kJiikg
3{i$,@ 461.36

~~
kJlkgK
9,7412 V(I,LS47 10,4936 ]0,7821 :nIDJ~S:

200
2~1) 3M

nJ.44
214)8

4,8i6J!

5.54,32
M7,9!] '742,40 838.00

3SO
400

251.00
JO!,7i6 lSt10 Am ,52 4.')3.,@3

.11,9971
!ii,UM

4;50

5,:1325
5,3J75 5.4356

1l,2,(iOCI
11.4644

Soo
.s~(I

600 (iSO'
'700,

506.,~7
.';60,51
616,22

5.5279
:5,06151
:"1.6916 5,1'76]

7S0'
&OG

67~MI9
13011(12 18,9;93 8019,72
910.33

&50
'!ohIlIO

950
1,()ijO

5.85:08 5\,9223 $,9006 6.0~61


,6,]100

9J5d2 1033.,63 113Mi' rn2Js,30 rnS,56 M43,49 ~55:o. ~J h15:S,49


lji6!ii@il

~1,(1;522
~.1.8263

ni~inlllli 12,1421 1.2.2868 12A24~ 1255-58

12,6817
12.;111026

uoo
1200

~m.61
10%,36 .12'2,3,34

.1.1!8CI,4E 1994.13
21U11j'3

12.9Hl2
13.]408

6,2319

6..34ll!3.
!lJ,f,!jlS 6,54&3

2~,'25
2712,46

B,3492
l~ti! 13,7334

UOO
l400

US2.28
I,otBl;BJ lfoI4,1!S.
1148,12

2%5,03

LSOO
~6(il{I

6,6.394
6.7254 6,8008 (l,:8Ml

3223,51
J4:Il7,G9

H,91l7
14,,0022

1100
~8001

IR1!2.4:l

li56.9S

)011.61
21;53,13 l'290,5,1 24121,9.5

";ml.JI~
4300.,]& 459tlO 4877.,29:)16~,64 .S4S!l<,DS: .S1S4,31 0052,3]
'~:)2.-7{1 6655,36 ,6900j13

1900 2000, 21i(JiiJo


2-200, ,2300'

fJ.9'5Tl 7.001:8

12.2454 ~4,!UlOO ~".5~J:4 ~'M],9':11


~4,83fKi

1JKP49
7.1~9] 7,22100
7,2798

2565,97
.l104,S'2, 2l!43,~S
2893,{14

~4.97U:
15,lO12

240015(llll 26(1)

7;.);KI3
7.3911 ,',4446

15,1269 IS,34~:5

27'00

3]22,9'3 );llfi3.19

!SA661
ISj8{15

284)0 2900
JoOOO

3403,19
3:)44,'71
3685,95

',.49<57 7,m2
7'S93~

IM914

1'2clo6.S7 1S7:S,44

15,79<90
15,9036

Apffidice A . 527

Tabela A~' -

Propriedades de varias substancias (gases perfeitos e entropia relative a 0.1 Mfa}


Nitro~io,.
_D

d~~[~r.r.tie(j (N)

Niilmg.cnl", mQoo~~l!JI!iC()
-0

(N)

h.r,l~t= I} U I ~~ol
M =28,,0.13

!Jf,~S '" "·726iK1 kI ! !j:jnrm'l M = ~.4,OO'

r
K

(11 -1~/.m)

-u

SO
UlkmolK 0
I5·9JJ.i2

(II: -,lIpu)

-~

iO

U!1m:u.d --8670
-576&

kJlbnlill

~IK

0
100

200, 29'8
300

-2857' 0
:5,4,

i.i9,!/S~ l!lIJi19
191,789

J,OO

SOO
000
800 900 1000 J 100

roo

2971 5911 8894 11937 ~SMfi


18223

2OO.IIH
206,740

--'6197 --'1119 -1l140 0 38 2U7 4~9fi


6274

o
I;}O,m

145,001
];s'''3,J(!()

1S3~429
~5J).409

212.n7
216,:865

83:'/3

2.1463
24760 28109

1:21.llil6 224.,157 228,17] 231,314


234.2:27 l:llii\943

U~31
125lO

14589
16667

164J147 1'07.837 1"11.041 1'73.,816 r76,265 178.455


180,436

l200 t3oo,

18746
2:08.25 22003

MOO
15'00 1600

.liISGS 349;l6
3&4105

4l9M
45430

1100
1800

]9(10 2000 2200 24VO


2600 2800

48979' ~2S49
56137

239,4:87 24~,88~ 244.13'9 246,27,6 248,304 250,234 252,.075


255,518

I82,2M 18.3,908 13.5.4<18

240022,7000

] 8;6,8:83
18:.8.2.24 189,484 190,'67.2. 191.796 i92,863
194,845

sooo
3i200

63%2 7'O&W 77%3 85323 92'71:5


WQl34 WIS77

258,684
261,.615
204,342 26£,$92

29L%I 31218 332% 3~B'5 39534 43695


.t786l1

196,655
19!i,3.12

269,2!6
2']1,542

3400' 3600 38'00

4000
4400

ll~:l. l2252{i 13(1027 145078


IW1SE

17J!67S 215.6.98
277,622

520.33 :s62HI 60420 64646 68901


73194

.19~,86$ 201,311 2G!2,667 2-Cl3;94S 2(15,164

2W,32S
207.437
209,542

4800 5VH1 5000 6000

2.8l209284,;495
287,Ji.3iO;

175351 ]90072 20Ss.m

290,349 292,984

'77532 86367 95457 10484-3 114550 ]24590

211.519
113,391

21S,J95
21 (i,9.26

l'fii1Jel3J A;9 (COnJ~JiII!1!II:~jjO) ellitropia rel.1l1i.na 0, 1 MP~)


OXi!:l~D:iQ. di~M)mico ,(O~) h':!!iIJ "'- I} kl/.bnn'1 .frI- 3i.999' T
~D

o.;.:;i~n~Q. m(llrnr~!I.'tijmrD!)~O} hf.'/!J!J '" 249110 hl f Milo!


-0

M·_ UkOO
j"n

Oi - iF;':'l.'lO)
kilJikrrr1tll1 -8683 -5777 -2~
0 SJi

(Ii -lil.m) kJtJtfiitfI

~o

rO
kJtltm~!K

!K
(I

kJ\Ik_m(dK

1.00
200 298 30,0

0 173,311)8 .19M8J
2cnS,,1<W

---6725
---4518

0 J,3S/J~,1
]j2.!~

-:21St),
0

~6,]"O~9
~~l,l94

20s"~
213.873

01100

seo
88(1

]0"2.1 6086
9:l14!S 12499 lS!lJ6

220,699:
226,450

6«1 70C1
900

41 2-207 4343 64&


,BSlO

231.4615
2lS,920 239;931

~1.D61112767
~.48i6G

uro
~iOO
1200

19241
22700 26212

~67.43,J ~n.!9S ~16J116O n9,:'WJi 18:2:,116 ~84.sS5


l8~,79!J'

243.519
246;923

2976l
3&3~S:

1300'
1400

2S0,OJ 1 lS(2,S"78

I~OO 1@OOo
1700

36958 400!.lO
44267 47959 ~U614 55414

2SS,SS6
2SIl,{lo68,
i.OO',434

U195® 19G.39 .lU26 2.32,]2 m96 l73lH


294M

1!1OO'

2\62,613, 2l64,797
266,81'9

~U4:7
33!6JO 35713

iOOJ
200!D

59 170fi

:2200 2400'
2600 '2&00
300{)

661'70
744501
8.2.216: 900&0

980t3

3200
34011) 300{1

[0602:2
114JOI 12-Z24S

26,8,748 272.366 2'75.708: 2,7S,8:tJ1S 2:E 1,129' 2;84.466 21:!7.0&l 2.89.499' 2t.!il.8~

18&.783 190,6001 192',270, 191,&16 193,254 1%,599 1~,Sfi!2 1!l'9~Q!S3 200,179 20.1.247
:l!(l3,:2)2

3S187&
4404S

2\15,Q4:5
206;114

48;2:Mi 523~1 56S74 60761' 64971 69lJ)Q


734"~ 77675 &6:234 94873

2(18.262

209,70S
2lV)58 21.2.312 :l!l3,s,S; 214,682 21::1,773
217.8U.

3800

41000
4400 4800

nOM7 ]387U5
.~5:S3'4 1n240·

2.94,00
29t].,H:i~
"300,133 31)3.,801

S100 %00
6QiDO

1~r.U2 2066ll! 2:l.4110

:no,4Z3
313,,457

3Oi7.U7

10lSJi2 1.1239]
.121 liM

219.691 .1Z~;I!5
22::).,!)66,

2l4,:Si9il

Tabela A.9 {Collltinu8'tiio) -

Propriedades de varias substanciae perfeitos e entropia relativa a 0.1 MPlI)


M.oo6xidl} de carbone (CO) M",2S,Ol

(gases

Di6;l:,ioo de carbone (CO~)


-0

hI :1~ = -393522 Id I k,mol M ='44,01


-0

;;;j~'" -1·1052.7 kJ I kInQI


(Ii
-~,tls)

r
K 00
II (!II), 200

(li - hf.1~)

iO

f~

ikJlkmiDl -9364
-6457

IkJlImIDlK
(I

kJlkmol -S67J -S77"l.


-;::800 0 5~ 2977 59.32 8942 12021 15114

kJrt;;moiK
0 165.852 186.,024 197.,651

i19JHO
100.976 213J94

2~
300 400 500
6O()

-3413 0 69
4t)(I3

2.1.4.004 225.-314
234.902 243;284

197,.831
206,240

gJ'OO
1290>6
17754 2.1&0'6

211.&33
21~.3l1 223.067 2'],1,1:n 231,074 234,538 237.726

'00

800
901}

250.7:52 ~7J1%
261,646 269,299 274,5~ 279,390

281)30
33397 .38881 44473 5014:!!

1&397
21.686 2:5031 28421

IOOQ
I IOU 1200 1300
1400 U500 1600

283,'93.rn
2~.190

5.5895
6l70(15
67569

31861 3Sl43
3::!!152 4238&

2A<O,679 14Jr431 '2.-46.,006


248.426 250.707

noo
m:800
1900

2902,199 29'5.984
299,567 ,300.,.9(~

73480
79'11.32
85420 91439

45948
49529 53128 56743 64m2 71326

2~1,&66
25"4~913 2.56.860 258,716 262,]&2 2.65,361

306,2(17
309,294

:WOO
2200

10'3562
1.15179

2400
1.6(10 2800, 3000 3200 3400 3600

12800'4, 14Ml.'J

31smo 32.0,384 Jl5,J411i


329,~7 334.rIllO

7:8(179
1l:6{m~

U8..:U!'l
271,,044 :;!73.~07 2-76.0 12 278.279 lM,42-2 282,454 284,387 287.989

15USJ
165321 m&36 l:m94

93:504 100%2.

33;8,19-4, 341.9118
345.;5% 348.981

J.0M40 n'93l1

3800

202W!l
215624 2'W~2 266488

U3454.
D0989 146108

4000
44(]lO

352,221 35~,U!6
363,812 368,939 37.3,7'11

4S00

Hi12&S

291;100
29~-.337

5200 56l.}
6000

2.9'21U
317870 343782,

li~S 0
1917S2
207105

J7U80

297,]67 299;.809

l'abe~~ A.9 (Co~~nll!la~a()~

Propriedades

de

vanas

SUb!M'hcw

(gases

pencitos e en.tropill. relatjva ll. 0,1 Mila)

-0

Iff;l'j';j '" -:M 1826 M' .. ~S;,OI5

._

l!;,I I

._

klIloo

-~

'~f,m • 3:B987 W l.kl1'!lol. M '" 11,007 (J.i - h:t,2'l3) ~JRiliiol -91.72


~. "..0)

7'
K
Q 1.0!J]
201)

(h-·lI:t,m)

e-

.,--ig

~o k.!Jtk_lI!o!I.ffit, 0 1.52,386
115,411& ],88,8JS .rn&l,Q","3

yo
kjilmliolK
(I

kltJrn'Ull ..199M -6611 -3282, 0


62: 345iO

-61.40 -2975
(I

149,:)'9] 171.592 1113,100 18l,B9~ i92..41i6

298 300
400 5{lQ

55
J(I,34,

:19$,1'11,
2-OfiSll

6OI1J
1O!ll

~O
9'OI1D

1000 .IJOO

l:roo

6\)2-2 ]04!·99 ]4100 UroOl, ll937 26(JOO 3{1!OO

j99~
1!~3

1S!9;066
2M.MII

21J.os~ 218.139
m;8ill6

I.IOO~

209.008
2,]]2;984

moo

2'211.400 232,7J9 23ii,lJ-2

14S3:~ 17889
209:.15 l4024

216,;'i::leJ, 2)9.135 222,680


225.408

1JOO .~400
1500

~1
43491 48149

1J44,oas
Zl!7,4li!6
250,600

24®MS

27lSSI
30M!l1

2l'7;!lSS
230\347

1000

noo
UOO
]\)00

5:2.907
),175,7

253,600
2.l6,&3.1 .159.452-

33567 36'~J8 <l(lISi


4l5®2 46800

23:UIII14 234.'4~
236.712 238,'70\1' 2<Itl15i56

1SUi'-3, 67"J\06
72788

262,162
2.64,769' 2.69·i.1{1I6,

5®Jll
53763

2000

UU28
245/6S9 24$,74.3 1S:116:~.4 254.301 256.825 259.205
261.456

2200
2400 2600 2800
3(1!!)0

&3l53 [;13741
~!MS2iji

607SI
G7Jl40 'l!m~g 82268 895&5

274.3t2 2.82,680
2!ii6jM·

2.'8.61'5

HS%l
]U-<i48 B175{j 149073 1!~84

3200 3400

:l6UO lllOO
4iI!OO

I7.I9:S.~ 1835'2

190,I20' 293.,$50 2.l!6,1Ul 299,91.9


3®2J!8;1

96900

10433-8
11186t!

::li63;S92.

1 ~93&:i! 1.26940
142].6.5

U:..~.62S
2(\')',563

~>lOO
4:&00

2:M&92
1'30456
2542Ui

3®8\448
313,:)'73
.M$,318

21'1,191
2J4,531

Sloo
5600
6000

Z18~6]
lOll9'5

32-2,.764
3216,926

1!i'i'522 17.30~2 U!8SS'S '2MJiOO

277,629'
lBO.5~:8 283.221

A\Pendioo

.t\,531

Taheia A.9 (Climtinmu.;:iio)-

Pmpriiedades

de vanas s~hsU'll]()ias (gases perfeites e entropia relative 21.0,1 MFa)


(H) [;lid'ru,g&!iw mooo.a,tUmiro (H) fiN-V] = Ui'999 hl , kr.rn0l M =1.00& 5"~ {h -)!i:r.m)
_. _D

H.idrog.enio
--<D hf2¥!l

M=:Umi

= '0 kJ ! kmDl

..

r
K

{It -h/,'N?o) kJlkmol

.,.-"!)

;0
kJ/kmolK

kJllmmllK
0

kD\lkmol -6~97 -4H9


·-2fl40

0 100 200
298

-&467
-5467

0
",21009

l.OO,727
U9,410
{I

-2774
S3
21J6~

IfNSA!7
1~4.n6

BO.678
1,3(1.,8~ 1$9.,2~9 1.45,,738 IS [.0,8

0
:l!~;

31)0
400

U4,845
120,825 125.46'3 129.253
l32,4$7

2.UI'
4.1% 6274

500
000 700 :800
900
l.OOQ

5883
:B7'99

H730
14681
176.')7

IS5,009
159',554
~63.(]IfjO ~(K].2'2.5 1.69,~2]

8353
lM3,1

13S,233
D7,68.~ 139.,871

206o!i3
23704

l:2.:SIO ~4j'89

HOO
r200 1300
1400

l6667
~.1l746

26785 29:907 33073


36281. J9533 42826 'l1!~U'iij' 49:)3:2

1:5'00
.1CliOO .~700 J8I)0

17],79& 174,294 J76,637 178,849 lSO,9Mi ]32,94,1


Ui4,8~ U!6,670

14~.,852 143,661
14S~24

WS:2S 22903
24982270&0
29139

]46,®6:.l ~4S.299

1.49;640
1SI},WIJ
~,S2iC!S9

3~:U8
332%

19(1U
2000

52942
59®&5 ,(1015915 7.:1082

22.00
2J0(I 216110

~8R,4H) 191:ri9
194.789

3<:5.375
39532

197,659

43689 .fl'S47
5,2004

l800
3000 32~)'

813.55
88f2~ 96137

100,355
202.&98

56161
(:.O{U3 6M7S ,68633 72790

3400
3600

W3736 l11367
110017

3000
4000

2O.S,306 207.593 2'00.,773 211,8S6


213,BSI.

1.53,212 J54,2f9 ~j6.100 t58.o69 lS9,712, H:H,lT3 Ui2,ioOi' h:i4,04$ 165,w.!! 166,,497
167.62.0

1216864
142.65:8

769'41
85'261

44()O
4800

217.612
221TU{~

I6IB.6B1 l70;606l1
172,476

:5160
5600

15:8730 17505:7
L91007 208332

224,379'

93,57,610~;S%l
1102(15 U85~.9

227,447
.2JoO.322

6000

1'74,140 175i'illl. 17:7,114

1'~bt:mlJi }} (Co:JlitjlliluH:'!'ao)A

Propriedades

de

vanas

!;l]bstlin.c.iacs (gases

peri'e~tQ5 e e.mJ~pi.a rehu.I'I!'II. 110,1 MP.a),


6~id(lnilriro
-0

[NO)

l)iru:ido de niIH!,IlCPj:} (NO~~

"/ em

= ~9

M ='
-0 ~hJ',l"tl

!~_jI1 klilllJJI )0,00('1

if;'.l<!" = B~OO
M =46.orl~
o~ -u ~ll:/,2'iIlI)

~Jt mml

{h

iO kJ/kmaliK

j"1

IS:

kJ/kmo:ll

kJi/km.ol
-HH86

UifkmolK
0 20.2.563
225.&52 240.Ul4

o
100,
2{1(]

-919:2
-0073 -;1.9~1 0 55 ~040
CJOO.9'

In.oo~
19'3.747
2m,7~9 21.!};9~3

-6861
-~Ml;lj

lin:
300

0 ~1I

24:o,7J~
251.142 260,6311

400
SO!i1'
6()ii)

tOO
800
900
]{l!(I~j

9' ~4t!
123(18 1~5.:t!i

21~.529 2"26.203 231.~86

:W:Z7

8009
125S:S

236:762. 2411088

rrzso
121:311 32:Ji114

268,7.55
275.98$ 282,513 2it~,4,~O 2()3.&B9 298,904

]S,sSIl 22-22.9 256513


29']20 361M

m,sJ{!.
:;m;l00
254,8Ui

244;985

27UlO

I lOll
] 2OIl)

.noon
5380S 59309

"11946

JOJ.:s,sl
307,816

]000
I4flO 1500

326:W

2'5iiJ21

4SlS~

:wn9
4J319
4.61)29
Sll5S,'

260;243 262.703
26:5.o'~9' 267,WE .m9,,l82, :m,l5i2 273.12:fl 276.{i3'j! 279,8<11;

J~ 1;920

ns::n:')

~600

64RMi
1IMN

3!.9;:u!9
122ii-64

.~'OO
~;!IOO
j.JtI)O

2000 22flO 2400 2600

54J.m 57859 US212 UOQI'i .lIOO34


3149':11 '94913
]02<1,7] I, H)(~)!]

1fiOO!I IH624
1!1259

l!5;B:6~ 328,Sml: ~31,78S


J37,182342,128 :WS~Cj,9S :l~CM~J4 354.800 3!i~,5~r 162,085 .36--:5.,378

9&5111

1000'l,g
UJ3iS8 1J-2:E0Cl

2:~OO
1Q1]0

18U22 28s..5s.:s
288.]~5 29Q,:l87 292,367

32®O
3400

14426' 1557J{! !6n~2

l60D
J;~OCl 4(HrlO MillO
4'E0CI .i200 5600
,(]VQ(I

111541.
~'2-:m!l9 B267~,
~47&:i7 1163004

19$,022
:l97j®6:5
29%001 302:,626

178783
I t){I3 ~.6

3641.495
37],456 316,963 381,9'!n 38Ii,tii3:1

201860
224973 24B.Uhl

nll~i7
193701

305\9;I~j 308,/9911
3ll.,&38 314.4BII

27121<i
2,()44;'}5

390.9llQ
394,900

2fi9!)iIIO

3nMB

Tahela A.IO-

Entalpla de fonlla~aoe ell/tropiaabsoluea de varias suestsncias a 25"C e lOOkPa


-f)

hf Subsl;.;ncill A!;l1U1} AGr~a lfi'mmuilii


[-]P

-0

~f

M 1&,111.5

~o

lJiiIlutIDl

k.il1iilloo1K 188,834

gils l[qllioo ,g,1s

-241826 -2~5:RJO
-136WC:i ~'142:674

I:lp [-IP2

18,01.5 .34,015 47i~9~,


12.011 28,OH 44,.0 I() l6,'()4J 26,038

69,950 232.99'
238.932 5,7<110
i97I653 213,79:'l

Per6x~dj) de hidrog~nio Ozt'illi[~ Cru-buno (grafL[a.)


IOil!lomiJo de clIribrmo

0-~
C CO

gas
soudo

0
-JIlOS21 -39:3522

gas
giis

Di6:>;i!io de Mei_ano AcelileJIo


leI.en!)
IElaJrIO

CillbOOIO

0°1

CH. Cll2
CIH~

sl~
gU'li glis

-NR73+22lJ731

136,ln 200;9511
219',3"30 229,,597

2!'I,(154
}I),(l70

+5246,7 -8A14(J
+~O -1030Cl!ll -126200, -14,6500 ~29s.o -1673001

I~ropeno
I'li'OprIDO
Bllt:~Il(1

C~"6 C3R,
C11~~

gas
g;.t~ giiJI g~s .gB~ ga~ g,;~, gds

41,0111 4il",0'M
_~1I,124

267,:066
26~,917

Cll1u

.306,647
348,94S

P'entaJlo
Benzene
'Jji'!l!:0liO

ClI'2 CR~ ~ C~HlA


CJ~ I Ja r;!l-I,a

12.1:51
78 •.114 8O,17;g 100.205 l14.232 lI4.23232#-12

2.69,56.2 3117,979 427,8Cl5


466.514 360.575

Hepiaao
Jr-OcUmo
!'fo-Q;;I~lIo

-l879(~) -2086(1(1
-lSOHl5 -2013(l(l -23$000

Slls IICJjlliJu
gil!; Sill;; g~!'i

Cl'13
ClI}JI-I CJlpH NIt~
cI4.4n~,~

M~namul
Eillil~~]1

239.7119
282.444

461069

AlIllI6nia T-T-Dits.el J!l.n~~)fre Dl00:_id-Qde. elt:{ofm


Tri~~ido
de;

n,03il
198,{,6 31,06 64,059

--45720
-17011(100

~:92,572 525;90
32.1001') 2.'1:8,212 2S6,769 219,957

IDqu.it!lo
siiDiflo gill! gaN

S
$;°1

n
-2906M2 -395765 +82050

enxofre

gO~

8'0,053 <14,0[3
6~J)4

(}xido de Nilrul!,'6nio
Nitmm~biml

Np
C~NO~

ll:i~
litjuido

~U3100

171,110

Tabela A.II -

Logarlanos na base e da constaate de equiHbdo K

.K
Temp.

'"c Ye·),!)

j.iD

YA Y/J

L'A, . LI8

(:~ JC~~D-VA-"~,p
.~o:;=. ~+WJ[
-212,Cl75 -120,331 -51.,951 -400467 -.32,244, -26,061 -21;25:8 -17,.406 -14,253 -111625

=O.lWWa

K
298500 WOO ]200

~~2H
-164,0113 -92,&30

O~;;:=20
-1.86,.963 -105,623 -45.146

~'=2N mp;=::~+,~
-367,52 -213,.4115

ZC02

~21JOl'l\

N.z-!'O~:;;::::NJl ~·~~1.NOt
--69,868 --40,449' -U!.'j'(l9 -15,08"2-

-IM,420 -105,385
-46,320

-201,529
-1.15,234

-4U:55 -30,725 -2~.m9


-21,75-2

-39,!"IIO
-310.&78

-99.146

-47,<0.52
-3.'5,716

-35,003 -27S41
-22,282 -1&,OZE

-00,025
-66,J4.6 -56.,069

-3tiJ63
-29,222: -n,849 -19,6Sft -16.299

1400
1600

-24467
-19,638

-27,679 -2i,656
-16,981

-121491
-W.S47

-20,8,116
-20,126 -19.517 -19.136 -1.8.713

1800 :1000
2200

-15,86'8
-12..841

-48,,0606

1400, 2.600
2BOO

-W,35C> -s,2S0
-6,51.9 -.5,00$

-]4,619 -11.:826
...i9<,495 -7,nO

-·n,6sS
-36,404

-IJ.,266
-1'0,132 ~7,-71S

-9,035 -7,82S
-6,836

-l2:,GU
-28,3l3
-25.129 -22,367

-B,546 -11,249 -9,303 -7.633 -6J1!4


......916

-4/on
-Bt6
-4.720

-~.8,470
-18,214 -17.994

-9.,402
-7,496

-5,594 -3,781
-2,207 -{I,!!.53 '0,346

~.S.326 -1.356 -3,069 -0,922 4P,On


0,198

3000
12.00

-3/i'90 -2.538
-0,611

-5,845 -4,401

-4,205
-.3.755-

-17.005
-11.64.0

3<WO 3600
38.00

-~.519' -1,932
0,201 0,934
2,483 3,724 4.7395.S!!.7

-E~.9,j,? -~7;SU)
-15,909

-3,795 -2,799

-3.,t.l:8,
-1,996 -O,9f!-4

-3,359 -3.008 -2,6'9-4


-2,413 -1,824 ,-1,358

-'t7.4~
-11,369

1..M18
2;3S5

-14J,o!5
-12.671
-9,42:3

4000
4:500 3000 5500

-1.9'[1;5 -1.101
(I,tl02 1,972

-17,257
-17.157

-0,074
1.847

3,.204
4,9115 6.,391 7,542 8.488

1.,520 1,®9S ::;,00.1'


5,969

-6,816
-4,6n -1.IH6

'},09:8
4))40

3,383 4,6.39
5.684

-0,980
-{j,671

-16.,953 -16,797 -16,678


-16.588

6000

Apendice Tabclas Termodinamicas


Tabem3iRlPropriedadel.l te.f:mod][Idmicas da agilla T3!bemaB.:LI - AgM,iiI Md![radJ a; tahela ern. fum;a'o da temperatura
V,l[Iil!limt CSpf~ff:i[)[) m~f~g

B
Eumrop:i;Jj kJlkgK
EVilP.,
~"

En!!~gi~.i!Jle~l!a
kJfik:g VapU't E\'I:IIi.
Ii....

hOOpla kJlkg
LiQuid.!]
~:i!Jt

I'emp.

-c

.1l'RS531!1

Llq1J!ido
nIl.
~l

V,8;pUl'" LiquiditJ,

kl'l:1J
0,6113

sat,

Iha;~.
:nLr,.

~~.~

1'1'

'u;.

hi

r~..

sat,
S,r

o,cmooo
{I,omooo

2(]15,.ll2 1.47,H8 I'~$il'

0.00 20,91] 411.99 83,94 1[14.26

M121
1 ;n76 1.7{I:H

23753 236103 23&1,2


2375:,3 23472 23]9,0'
23{!4.9

0,00 25()U
20,9.8 41,99 62,~ IM,37 24:Ei9',6 2465,9 2442J

2501,3 [)'00l0 9,LS62 9J,562


Q,.ffiI'61 8;9496 9J.S69 8,)'lOfi &.1905 9.[J257 8,7813 8,6671

rumCilOO

23&91 23%:0 24ro;9


2400,,&

2S W-,5 2477 J 2519,7 2SJS,l

o.l:5m
~. 0,3673

&,.7498, :8.9007

(I,OOHIIIH ,7;rn5

6\2,98: 2333'.1

25:28,90,2:245

2,33S:5 3,1691

0',0010015\1',790 O.oo~OO3 43,359


O:(ilijl'lll!~ 32,893

83.,94M:54.1

254t7.2
2565,3 2574,3 2592,.1 2600 •. 9 261&,2 ~~: 263iS,3 2M3.7

$,5Si'9' 11,45'33
8,3::i'3\l 8,25@ 8,1647 S.0762 7,9912 7.9005 7,1l309 '7,7~ 7 .6U.~ 7,5444 7.4790

~J4l6l 5,.6280
7.,3831 9$34

U:0010:)6 15.116 Q,OOIOOS 19S23 OilIOWJlO 13,2!i1l

125.77 229O,1l 146,65 'll76, 7

241M 2423,4

1JS,J7

24:ID1S 2556.:2 0A369

s,oUi4

1,<l6,OO 2418,6 Ri7.,54 2400, J 209,3 ~ 230,20 2382:,7

{I,.."f(1:)27,3473 {I,s72.47,6845 0',6386 0.7679 0,&934 II,ll'S48 1,0154, U342 l.l9:M 1,2500'

Im$
l!1:!!fll 230,.19 251:09

2262.6 2'4:m,.1
2J4iIl,'l
2219,9 2205,5

~
2*13,5 2.,.;1:50, I 24506Ji
24(i,'3.]

1:88,42 2394!"B 2:W,l

1',:5261
7.2234 6,9375 6)lOO4

~2,350'
1:5,'758 J9.941 25.033

(D,o:nm2
n,o:nOt) o,oolOl7 0.0011)20

l:vm
9,;)68

2(w,3!ll' 2234,2

'l.on
6,]97
5,(142
4,BI 1,407 2,m

mo.,
zssas
2J46,2 2333,8

O\7IJG1 7.1725

25 1.1~.
17.2.03 292,96 313,91 3J4.1lB 355,$8 37'6jl1l

26CfM'i 0.3311. 7J1S4

;;:n,oo
313\87 334.84

2l91,~ 2162,0

31,t88
38,578

'ClMUI~
O,Om026

m:,93 1176;' 2469!,5


1415.9
214,I,A 24~J 355.82 2132,6 248:804

2321,'1 2lOS,8 22.8],2

6,tJ,6'ro 7.6824 MHJ2 6,;2S66 '6,1659'

41'J91J
Sl.834 7{1,J39

O,oo~.@.2.9
O.oo~.Q32

1,(1752. 6,53!69

22915,0 2U51.9

2,361

316..82 2] 17,7 2494,5 J91:i',86


4]MI
4fj.] ,12

J66(1,J

84,sM
101)1 ~ .~ W ~LS O,]OtfS O:OOlfI.;W

~,:9f12
~,6n9

2100,7
2081',6 ;;:057.0 202-5,8 19'93\9 1977.7 1961.,3

~
~

397,94 1270',2 2668,l 4~Slm


440,13 461,27 225;'1,.0 1241,7 2230,2 2(i7'6~ 26B3.8 2691,;5 2;'706,3

7,~ISg
7.,3548 7,2958 '7,2300

IJ068 1,36l9 l.4733 UZ75

!ri,00b),

~Ckn-2Ql2. 0.001047 0.,1432.8 0.,0010.52

1.!!.9J
1.2U02

<WO.ol:l 2072,3

2R2,3
25l8. ~ ~~,1; 2S34,6 2S39.9 254S.o 2:550,{I 1S54,9'

S.93ZB

1.41184 S;8202 M02.6'

0..16900 0.;®Olo.56 1,03i~


i(!,:~.9853 o"oClHI.6f1 O,:8llHl o.132~. 0,2701 (l,3,IJiO 0,3613 1Jj41S4 O,47~ 0,5431 OJ()!nOO5 o:rro,59 0,001000 0.00107;5 o~'mn8S o.oonl90 O,ooH)96 0.66850 0,5&217 '0;141j3.Z {I,39278 (I.,:J.4.676

4S2,18
:mt:!8 546..00 56'.}4 588,7:2

no
125
130 135 140 ~.45 150 ]55,

l()o11ft ..__ 2513;7

4&:2,46 221ft,;) 2699,0


SOJ,;§9 1202,6

S.7~OO U~32

324,'12 2009Jl

$24.% 21S8,~ 2713,S 1,S8:12 S,'l~62 ,')46.29 2174,2 272{1,S ~,634i3 5j~2S 567.67 2l59Ji
589.11 610,61 632.18 2144.S 2114.3 2i'2U 2733,9 2746,4 2752,4 1.,68:6952907

'7,1295 7.0074 7,0069


6.'9177 6.929$ 6$832 6.:rms

O.oolO~OO,.'508!!5

I.7~90:5d'908
1,.7906 I,MH 1,&924 ,S.olU6

6~Wru!6 194!4.7 653,23

.2U9Ifi!7.ro~

631,&6! 1927,9 lSS9j 19'1(1,& 2564.0'

4,9%0

,653,:82 2098.6

4;OOU) 6,7934

536

Furlialmlenros da. Termmlim1imica

VOIIUlle'~IlO

kmgla[nt~,

niikg
Vap~F sat,

kJlJhg
VlIijI'(lf Ii,\!,a:p.
,!.Ih,

!I!lnl:ldp'i1a Ulkg Li!JuMiig. ",a:!~ sat. Eva!}" JIl,,, ,r.Il. ,lil 675S3 2082,6
697.3<'2 2066,2 l' ~ 9.20 2049,5

~l:nJpia
lkjI~K

VaporUqIlJdo

$:ln.
Il',

Va]Klli" lEYll\p. ~'" 4.00175 6.15~)l

S!!~

53t.

,~~

]00 ,16S no

0.61,78

10,00] J.02
o.,OOH08 O.OOiU 4
0;[10] ~21

O,30M 0.272.61:1

674.8:5

1893.5

256'8..4 2-:"112.5 2580,2:

;a5S.1 2i'63.s 2i68,f

1.9'f26
1.992.4 2,(Iom:

0,7005
0.7'917

696.:55: 1876.0 1~U6.~

4r:n 53 6.:1008 4.6244


415341' 6..60663

O.2M$3lI8.31

!&58,1 251'65

]1.5 UOOI
.~8:.5
~9!)1

o,mr;a
1.orr2z 1.12.27

0.2 ]680

:wn'.o

1'41. ~6. 2O.)-l4 2173,6, 2)))(19 ~1~~5


201878

6.i625fi 6,ss~ 6S464

I~OOU27 O,OOl ~34

M9Ano;
0.11400 0\1 5654

"j!&~08 ~81I,6 25:<13,11 'J'roJ,21 >1.015,,0 m8,2 784.03 ~SOO,9 258,1.0 7&S,3tJ, ~997, 1 2782.4 Sfl6J 7 ~78J.8, 2590\.0 ~764,4 2m.S 1114,:5 1m,S: ]700,9' 2m,4
200].1 801 ,61 ~9'7U

4,4461
4.358.6

1.25414 o.;OOH4~

2786.4 2.2158
:2,31Ol!

4.21lO 6,50084,ICH4 M322

]9.5 200 205 2W


215

I,?'OO'$ 0.;00H49

Ild4IMS28,36

829',96 ~9fiiO.;O 2190.0 2,2835 4.1,863 ~1 85::t;13 ~!J4O,7 2191,2 8"7:51031921,0 279M' 1l97.75 19OO,7 2l9Sj
920,61 187'9;9 1858.5 !8}6,;;' 2800,:5 23®2,J 2St)3,,.J

1,5.53& OJOOll56 0.12136

8lSO,64 ~744.' W!i.3

1,:7:230 O~OOI.uM0,n~~.S7M2: 1.9Q63 o.ooU73 O.]!M4I,R95.,5~.


2, l042 2.541'][ (1,100]1.81 0.f,l9479 0.001199 2,30178: 0.0011.90 ®,'oS6]9

2;,3179 ",(Iil.n 6,3951 2,42'1')' 3,m,')' 6.1584


2,4713 Z,:!i rn JiSOOil 6,Jc:!21

91 s, 12~682.9'

no,
2'25

94{1,i5 166~,,:5 2002.3 26013.,91 2004,.1


2600.'1

~h]
900:77

3,;1$8:3 6,2.800
3,6$6$ 6.2502

O,OCl.849 96~,72. 16.39,6 2003.3 rii942


~546,7

~~,9

230 235 2';10


4~:i 2J;O

2,19~9
3.0601

0\001[209 'O)lr71SS 9S6.n~J6J7.2 O~OO'~:H9 'o..oo.s36 IOilliiU.8 o,ooii29


®'.(i!]I251 10'.001240 10,05470 Q,~QI3 Wa:6~W 1000.37

!WO,m l!lUiS I0I3,6~


],oo.l,21

18Ol,9:!;,6009

1,6047

6,1146
6.119J 6,1436 6.HDSJ

1790-,5 :l1!®U 2,6551 3j233 iiii66,5 2803.S


!74.~.7 2.802,9

3,34\l2
:3.(1482 J,9r;l3{l

lo,mtSlJ16 HU.3,~9' 157(1,,112{103.9 1031,3]


15n:,l)26l)2A 141(1,6 2599.,0 1.4Ui,3

2.701:5 1,M22
2,147 l

3..3612

IOOS,34 17l61Z 2.301,S 2,1921

3<2w::l 6).J!71.9

:l55
260

'I.Jfll$
4,68t'!6

'0..001263 (l;04S~; UM~


0.00 1276 (I,04i<l20 !12$,37 1®.0IlI1302

~4'6,;7 .!000,9' n09.12 1443,9 259M ~93.7

1689',!!: 2:799'05

.~134,.35:~ 6fj.2.5 27%,9

2,'1I33l 3.,1992 6,0131',* 2.&ll37 3,]HH6,00l8

26~ S.oo!3 ~7,[_1 5,49&7


27:)

'01JtI)l2&9' o,o:urTll 1]52.'72 o.rosMlrn;33


0.03219'

.~ 1::19,21 HJ34J 279<3.6 2,9293 3..0368 :5,9661 ]1114.4,'9 .Hi05.2 27&9.1' 2.91502,,9.5\51 :5,:93(1]
]2 ]Q,,®c5:

S.9418

'0.00 13 ~1

1202,23

1.387;9 :2j90.,2

~57'4,9' 2785,0

3.00(l8,

lJI1j{1

5,&937

280
285: 290

6,4]1~' 'O,OO13J2 0,03017 12;1.7,43 13~,' 2'58~~ lL.135J17 l!.54l,6 l'l,lll!$ 6.9094 ,0.001348 O.mm 12~2;98 1328.4 25!U ,;4 ]26"2:,29 ]~ I~.o 177J.3,

300061 2,1903 5.8S10 3,112'9 l,JQ!iWI 3\319fl


2,6127 2.531.5 ,5,,1&2~. $,/436 ~,:UI6I

1.43<00
7,mg 8j8Ul,

'0.001366

CMJ2.51\J

.1218.89

1291, I

2576.;1)'

t:!8'9JI4~471

.•1 ;;!7ti.6,1 J,I j93 2158,Q

295
300

0..001384 O,02l54 0.001404


O,®(I1447

IJ.O<5.2] 12!'i",1 2569;9 135~,;;l2 1lI,95jil' l:S$S,2 HI~,MI


]SQ~.;l,

fH6..2i
i

]44it,8

0!l2U'i1 l131.,97

1231.0 2563JD t344,O

140<lSi 21-1i8.9 3,2533 lJ66;4


~3::M.ll' '];727.3 J;3<l,?'1 ::Ii)!!!!:]

2,45 ~I 5,104;1 SjtiMl


5,$8®3 2,:213'1 5Ji229 2,!821

305 31.5
320u

'9.,2018 WKlI4:15 Oy[)I~5


]o,S41 1.,2iOll ~2,l!45

3 W!iI..&56I'i

o..m 8]:5

W3n,JJ

~;311.1 3,30091 ~

13$7.0,3 I ~;.s!},4 2$46,4. l <ten ~21,1 253.6~6 ]~&O,9' ~,S:

,~')

O,OCI14120,0]687 o.;n"1I1 6] '0<,l)r29% $


0I00H4(]

1~,3{1;n 12.1!J\5 2n4,l! l461,45 rD8,6 1125.29' ll4O,6


89M

0;l1K)1499 0,(1]5419 N44,5.'

33.0 J.:ro
J:fO

'993,7 1I9o;1,J
H6f,

24?8.:9
24M,!>

2700 •.1 3,4W19 2,00&2 5,SJ61 l6oi!SS.:f!3.5SOO, ] .8-909' 5,441 ~6 :S,33~,


2563,9
24$ U)I

14,S8li,
1MI<I

OIooU}:38Mi~Ol91 1S7'~
t[l,0088~3~'MU!l
,@~

1594,JI.5 ~!lil1,:9 26ll,O!l,6S93U:!!ii63 3,7776

3001 ~M$!
:nQ2lJOO$ 37<11!<I:n.'0'89

o,OO]&~2

1125\J9
~843,.M

~,4!M 1670,54 626,3 23<5],5 17o(lO,4:ll


l84.7

],4J,-36 5,21 I]

7l'O,S
WI

1,9l46
4,4297

1.1379 5,Q52J
4.79'12. 4.4191
O'.!l0Qi]1

0I0C1:n13 1~,D04926

OJOO3l5S '@,00;3]50 2Ql9,;58;

l22II.5: 2029,6

1~"j,7

441.11 2332.] 2099.J

4,] 1(111 MOO!!

2099.2.0,

Apendicl} B

537

VollUll'ile ~'t:;-clfiic:o

Energia

iUJternilJ Vllpor
SIU.
Il,

Entalpjll
~.

m'I~
Pin:5.'l~,o

kJr~g
ViliF

EDtfopl_a

k.T/k:g K
VIll10r Uqmdll
SIlt. S:R. 9j

IWa
P 0,61 D

T~" "C 'I'

lJgl!ido
sat, .u,r

LlqlJiilQ
1;31:.

~J!!:.
F"

I.i.r
0,00

h. 250 l;3 2501;3

s
9.1562

o.m
B,(I]

0,01) woo 2G6.,132


0,0011001 S'MJ80

I ,00

6,9~ 0,00 1000 .129.2-03 1.7.50' 211M 24.00 28,96 32,88 4G,2S1 4S,81 .51,97 0,00.1001 '61,004 0,001002 54,254 1),001 003 45,665 O,GJlIW04 34.800 O}lOH~1'!i 28;.1'93 O,OOJ.oOOlll W,238 'o,OIH'QI!O 14,67'4 0,001014 1(1.,002 60.,06 OJItOW17 7,649 M.!n OJIt)1000 6.204
69.10 0.00 IO~2 0100l02l6, 5.229 3;993

0,00 237$,3 1375.3 29,29 2355,'7 2385,0,


54,70 88.-47 101,03 12lM 137,7'9 2338.6 2393,3 2404."

.0,00)0

9,1562

I.S
2,0 2,S 3,0 4.0
5.0 7.5

73,41 2326.0 2399,5

29.29 2484,9 2514,2 54.70 247(1,6 2525;3 73,47 246(1;,1) 2533,5


88"of1 241;[,6 2540.0

OJOS9
0.1956

8.3697

$;97s;6

,8Ji.122 $,8218

UIM

23Qi.,!) 2408,5

2293.7 241.5.2
22&2,7 242.0,:'i, 2430,S

W8,76
191,19

226l.7
224rt,l

101(1 L'l,O 20,0 25,0


30,0

225,'00 22n.8
2S i,35 l205,4
211.88 2191.2

7,.6'·.'H 3,25:14 2437,'9 191,81 2392,8258416 '0,6492 '7,50111 ,!I,.1,SlU. '244t,' 22.5.91 23T.U 2m,1 O.,7.54S 7.2536 8,0084 24.56,7 25] ,38 2358,3 2601)09,1 0.,&319 1.m66 7.008.5 2%il.1 2'1,90 234fi,3 2618,2 0.,8930 6.9383 7.3313
G,5'l'M 2336.1 2625,3 0,9439 6,S247 7,7686

IOL03 2444,S 25455 121,44, 2432,9 2554,4 131.1'9 2423,7 2561 A ]68.17 2406.0 25'7'4.S,

0.2.601 $,4629 8;7236 0',31.20 8,3,3U 8iM31 0.3545 8.2231 8,sns 0,4226 8,0020 8,4746
0,4763 1,9l.87 3,3950

411,0
51),0

75,Si'

7.5.,0
!\oWl)

gJ,33 0.0010:3090],77 0.001037

3.24Q
2,217

289,18 2179.2 2468,4 239,21 317,5.W 21.59.,5 2477.,0 317.,55 34M2 214J,.4 2483.,8 34(1,47 384;29 21 i2,4 2496,1 384,,36 411.33 2.088,7 2506, i 44A,l(i 2069,3 25l3.5 46fi;(Y.! 2052.7 251M 486,7ll 2038.1 2524.9
'04,47 520,45 :BS,M 548,57 561.13 372,88 10245,0 2S29,5 2G13,1 2533,6 4U,44

2319,2 2636,;

ti~(;441 '116'00, 2301,4 21545.,9 ]'0910' 6,5029 7.5939 2'27&,6 2663,0 ],2129 6.2434 7A5ro

ljiJ2SS,

00,100
O,l50 0,175

o.us
o,~oo,
G,,22S

99.62 0,0010048 1,6940 W5.99 0.,001048 1,3749 U ~,J,), O.OCH053 1,~S99116.06

2258,0

2675,5

1.3025 l,3139

6.0668
j',9W4

7,3593 1,2843

444.30
46f.{18

2241.1.2635,3

0:OOWS7 LO(l3o

O,2SO
0,275

O,lO(}

,o,m
0.350

@,'OOill!iU ,0..8857 O,OOWM 0,7'933 127,43 O,OOlO67 0,71.81 130,60 0,001010 0.6573 133.55 0.001073 (1,0058 ~,M,M O,001fl16 O\5IS20'
124,00 lJ8.88 (1,00] 079 0,5243 0,,00]1)81 0.49 JA

12(1,.23

2,22.6.5 :26'fJ'3,5 l..,4335 5.,7397 '7,2232 48.15.97 221316 2100,5 1.,484S .5.,686~ 7,171 f 504,068 22102,0 27'0(',6 1,5300 1,U71

~,.,o
5,5173

520.69 548,87 561,45

2191.3 2172,4 2l63,9

2712.0 2721.,3 2725,3

l,5105

7,OIns

2002.! 2537,2 1992.0 2540,5


1982,4 l'973,:5 2543,6

535;34 2I.IH,5 2716,9

um7

Ui072 5.4455 7,ilSl6 I.M07 5.3801 7,0208


5,3201 6,9918

2S<1Ifi,J 573,23

583,93
5M,38 6M,2,g 621, 15 655,30 669Jl8 696,43 '7(18,62; 720,20

(1.315
0.40

O.4.~

O,~O
(),55
G,6(1 (1,65

1<11.-32 l43.63 l47.93, 15lJ!6 15SAS 158,85


16Ull

ms6,9

1965",0 25~,8,9

25:)1,3,
2557/6 2561,2. 2564,5

0.,001-084 O,«il5
11),001008 0,4140

n 9;;1190,3255<3,6

~934,9 1909.2

O,OO'W930,3749 O'{IIDI(I970,3427 0 OlMlUOl O,3l.57


O,ooU04 1),2927

ti3\}',(06 19:n1t'i

215M 2729,0 584,31 2J 48" 1 2i'!ilA 594,79 2140,8 273M 6M., 73 2133.3 27~:B.5 623.24 nW.7 2743;9 64-0',2.l 21!l1:8,; 2748,'7
655,91 670.54 684,26 697.20 2(}9'7,O 2752.9 2086,3 2076,0 2066,3 2~7.o 2043,0 W39,4

1,7005 5,2646 6,9651 1,1214 5,21.30 6,9404 1,7527 S,IM7 6,9f74


1,7766 ~.3506 1.9311 1,%21 1,9922 2,0461 2.0946 S,ll93 4,9606 4,&28'9 4.7704 6,895a '6,8565 L,8:2~6 5.,0359

,6,8111
6,7,892 6.1600 6.1330 6,6346

t,&9n 4,8'92'0

I8'EJo7,5 2S67,41 lS:i'6,! 1866.1 1856,6 2J72.5 2574.7

2756,8
2760,3 2763,5 21f.i9,1 2iil,6

6113,55 1886,5 2570,1

0,700

'0,7.5
0,00
0,&5 0.;00 0;95 1/(1(1

]64,97 O.ooUI)8 0,2129' 167;77 O,ooIUl O,lSSt;


110.43 0.001115 0.001118 0.2.4(14

4.71:5.8 6,1080 4,61.'66 6,662,7 4,5280

709,,4S

2166,.<:1 21{)i199 41~"7

:112,96 17S.,:18
ri'7.69

00,2270

0,.001121 0,2150

(I.,1.)01 4 0;.2042 U

17!1.9~ '0.00:1127 0,19444

2576,8 '731,25 1847,4 2578.7 74J.,IU 1B3&,7 258(1,:} 7S ~,,94 lSJoO,2 258'2.) 761,6'1 1821;0 ~!:!3i6

121.,10 7J2,W ;42,82 753,00 762.,.79

2,0<100 4~'i711. 6,64'2.1

zon,l
2023.,1

2773,9
2776, 1

6.62]~5
6,.0040

2O'~S,3 2.718,1

2,1 rn 4.4009 2,13864.,4478

,6.,5864

"'~hllIDl ,e,:;pumco
1i1i1 3

lhg

Energilainterna, l:J~ Uquido E~~_p.. Vapor


~~. l.!.

EnI:alpla
U,ikg

EnI:N>pla ,k.'Jltlg K
~,

~g

Temp.

Ligllido
53!;,

'!'!1h
/(J'

~C
'F
~'

Eh~~
51r.

,!.I,r

l.Ir.

h,r 7811.32 2[!!O!)J1,4,278,] ,7

u,u~, 11.20
1,3(l
1,40 ,[,sO U,7~

184,00 19tM 19U~


l®5,76 2J2:,M.

0..001133,

(!,] H5c3

')"8~)i,01l 7f)7,27 !HJ.42 82:8/till 843,14'


816,<14 OCl6,42

I !!IIJo6,3 2J<86A

2, 179 ~ 4,)i$1

'6,5535

187,99' (I,(]!IJlU:l9 {~,J6,B3 o,(]!!J'll44 (~,15~25 195,,07 0,00114'9 'O,,~~~M

17'fUi

2S~!!.8

7'f8M!9~6;2,
830;29 ~78,4!1 908.17

2184,8

2,21~S 4,Ji(k57 ,6,,52]3 2,2514 2,28~2 4,,243~ ,6,4!f53 4\ 18$0 ,6.,46c92 6,3895 6,J.4Qm

1777,S j!:}'!lO,9 $14,91 1764.1 1S92,~


1'i':51..~ 1~9t:i!.s I nu... 1693.8 2m ~ 2601lD,3

1972,'7 2787.6 19.59,7 279M


1918,0 1890.7 2196,4 2799.,5

o~oo',mw 'O,I:3l'71
0.001166 O,~.·UI n
0.,] 1349 0))0063

844,8'1 194'i' ..~

~7:9\2.1 2,3] SO 4,Jl19S 'fi"dl4;'I8

::U85 1 4.®Q44
lM7J 3,8935

2,Ofm 2.2'5 2,5© 2,7:5 3,00


3,25

2] 8:.;45, OJII),U 8" i(k,Os:B"S 221,®

933.811668.2 ~~Jl ~S99J

2602.0 2600,1 2604,1

936.48186.5.2 %2,09IMl,{1 IGI08.4 H95.'7 1

280]

,",I

2.500i4, 3\7938 6..29" ~ 2,554(1 3,7008 6.,2574 6,1869-

OJIII)H9' 'Il,O'j?~.E: 959.00

2&00,1

129,D
13&,38
:242.00

O~OO~l01'0..01'215

!)S2,5S 16;1.1,2 26Q~,:s 9:SS,97 181-7.,9' 28'1],3,9 l,60rm;&.'M19() 6,2;208


28.Q4.1 2,,64;)6 3,JAl2

233,9{I ~MM)!2U'i (1,(16M81004,i6

3.5®
4.0

2-50,.40
263199 21.5,64

O!C~U!2!6 0,0611$2 1rn25,62 1:578;4 2604,0 IG2.'!l.60 1Ti'4.4 2804,{l2,;~3M ~.M6$5 6,135~ OjCMH215 0..051101 IMe5.41 1:5.5S;3 2600.7 JM9,73 1153.'7 200'3.'1 2,n~ 3,1lOIDO 6..t2'52 o.ooU.52 O,®4971l8 I ®82.2!l1 S21)!.O 2002,3 Hl87 29 1714,1 28(1],'1 2,i'9~3 3.273"1 6.,o01'®O
O\(iO~286; 1i!I"OJ944~. .41,'78 H o.OODl9 Q,®3iM40IJO.'iAl nOS.54

5,0' 6,0 7,01


8,0
9,0

14149,3 2597,1
]384) 1264,3

llS4!,2111MO..l ].500.,] 1441,3 1378,9 ]255(,5

:.l79~.;l
2712,]

2,'9201
3,0066 3, ~.2W

31OS\l2, 5\9733
2.8.6,25 5,&391

~5i89,'il ]213<,22

]~,';ll,,o, 2i:S4j

285,88 29S,C116 3UjM :3 Ul,I5

0,00 rss I iI};®2.7370.~ ,.5~ B23,tI' 257


O,O(H3M 0.,o.n51&

2SS0,,'i ] 266,97 2569,8 1316,G~ 2557,8 13G3,2~


2529.,7 ]45(1,$5

2.6922

5,&13'2 5.74]1

2751,9 ~74U
2m,7 ;r10M

3."2067 2.5365

3(13.4(1 O.OOI.4~ ..E:0..020484 B5G.47 O~OO14S2, ,018006 ll9'3,oo 0 00,olD14&90,01 :)987 NJ3,6&

12WJ
]056,]

3.2S~7 :2,3915 5/i77 I 3;31595 Z,:!.'54S 5,(,1 4'0' 3,42941 2. i233 5.5521'
1

10,0'

U5W,,4 2S44j1 .1.4017$3131"7,1


](WU,8 25 n,7 ]4~ 1,24 2A1~6,] ].~ J,Mi

Il"O
12.0

B,O'
]4,0

32:4,75 1).00 l51.7 0,0142.6:3, ]472,92 33(1;~3 ~)i,O!)IS6f 0;012'180 ] 5,1J ,,09

1191,6

~5<J!l'

2684,3 3,4961 1.9962 5,49:l3 11:lIOJ! 2lOO2~2 3,56041,&7 is 5.432:'3

336.75

0,0016 ~] OJn 1~&5 ] 54ft,53

9028:,2 20:1'16,8 l.5ii'L,!l}8 ] 006,5 009.;8 24SMI!6];(I,45~OOM 809,1 2:4Jl.,7 1,6,'50,(111) 9;l(l,6
144)1 615;4 59&,2 3$8:,'7 [08,2 2.:105,(0 1M1Q,25 2374,3 2118.J 173 1;9'1 1')!JiM3 856,9

lS.o
Hi,O l7,,O
18,,0
]'9,,~}

342,24 11,001658 O,OloJ3il1U'85,:S8 347..1:3 O,oo17~ 1 0,009306 1612,63


35-2,37 36] .54 1\00 11f0 0,ooaJ6.5 1606rl.l'6

2!6J 7,5 3,623~~ ,1485 S.3ill6 l!i~M 3,6847 U;250 5,3097


258(1.6
2$47,2

3,74fi1J1 ~,499<5 5,2..454


31Scn7g U691! 3.87131,2330 5.1"1'76 5.1044

3:5-1.06 01001840 0.007400

1,698,86

CMIO 1.9.:l.4(I,0066cj7' n3~.8l

i77.1 25®9.1 63S.~ 2:464.,) 583,6


446,4

3,9r;l8,7~ .084] 4',olrnJIl' OI9'L~

!i,on.?
4,9c.'J&1'

20,,0

2U~
n,®

365;81 0',oo21135 O~OOSS:MI"Ss,Ar7 3f19.&9 O,OO2lOO {I.OO49S3 1M l!n


373.80 ®,00l00ll 0\003526 19F7j,]6

507,,6 n93,:~~S26,;~8:
223{1,'7 1888,3(1 2QS 1,4 2{11;;M,9:2.

2.<109.7
23M,7

4,1 0'13 ~.M;'~2 4,80 ~.S

374.l4

(D,0031S5 !M~3lS5

2ru9,5<S

0,0 2029,6 2099,2~

124,0 21 ~'9',~ 4,,33(11 0,1911 4,5224 (1,0 2099,3 4,42'91 (D,OOOO 4,4291

T Silt. 50 100 150 14,674

,h :2437.9 25$11,6 a,! 50) 3,2'Ul 2483,3 3,418 2645.9 7,5939 7/1!!47 1,@.S~ ~S[)616 2676,2 1.9304 2,172J 2,4000 2,6388 3,.565S 2582.7 265110 27.33.7 2810,4 3 Dl,S 2776,4, 1l75,J 2974,3 3074,3 3218.1 3488,.1 3928,2 7,,3593
",;1.614

~4!.g,m 2441,9 2Sf1.2,6 &,1749 ri', Hl6 2515.,5 26&7,5 3,4479 ~9,513 2587,9 27SJJI SAM]

25"11;6 2682,5

200
230

21,825' 266i,3 2819,S 8.,90:37


29n3 .26,44:'1 2812.,1 30,6,S
.24.1.36 lllfi,O 31.053 40,29:;: 2'968.9 3302,S 3279.5 3489.0 3928,7 41.59) 35,679 111:2,) 44,91~. 3479'.6

300
400 .500

9,1002 9.,28,n.
~Mi016 9.8977 WAOOS

3.8.S9 2585,6 27S~U 4,lS6 2559,8 2877,6 4.8.21 2735:.0 2976,0


5,2;84 281l.,J i'J34 81058 9,904 113 L9 1302,2 6;209 296&,4 327&,9 l70Sl,1 :l92&,5

7.9400 8,1519
8)5.55 3,8641 9,4W?7 9.,6599 9.,8&.52

7,0133

7;8:342
:8,0332 8.2.157

307:S.,5 8,5172 34:E:&,6 9,~545

3,1 ozs 2%7;8

B.54M
8,&34.1 9'1007'5

600
700

3j\05,4~o,,~!608

4))2.78 3Ji1l1il,9' 37Q4I,7 4.,4&99 3479,'2 4.,9517 36oiJ3,:S 41.58,7

8,98~. 1419.,5

800
900

49r526 3>663,8.
58,757

1O,628~.

3>663,7 4~SR,9

54 •.14 i. 3~55iO 4396,4

WOO Il00
1.200

W,&39S 40513,0 4&110,6 11,0392


.s~47;B ~.I,4{I9{I

10,828. :l.8S4SD 4396,3 10,0967


1.1.75~. OOll,9 13.597 4467,8 4640,;5 10,2%4 1216,74 42S7,~ 4,S9i,~.1!0;1~8

63,372 .ofl;;?,:;: 48~'l,1 .~1,22117


67,981 4461;9

5.,4US 3&54,8 4396,~ 5,8753 4{152,:S 4~0,3 6,,3370 ;;1'2:57,;34890,9


6,79:ij6 7,,2003 4<1,67,.7 S~4/,6

9.~39:~ 9,56;5.2 9,1767


9.9764

10,16:51
10,3462

SI4-7.,7 10,60.62
5409',6 10,8382

1300
&Ii, 150

72,603

4,683,1 5409,7

U ,:5:810 U2TI
7,279.5 7,5000 7 .70&5

14,52 ~ 4683,6

461l~,,5 5<10';1,$ 10,5 1S2

0.,8857:3 1529,S 2706,6 0.,95964 2576,9 27<lS,g


l.rnS034 2654.4 I.~ 9880 2.731.2 2%6,7 3130,1' 330l.4 2870,:} 29n"O

{I,6053"2,2543,6 2725,3 6,9918, {I,6338:8 2570,& 2761,Q 710778


2.650,7 2S65,5 0., 7963G27~"7 2967li
{I,71629 I;(Bl5! 1.34136 1,49!i73 2~65,5 3300,8 3478.4 .3275,0 '7.3115 7.5165 8,{l329 8,3250 8,5892 8,83 ~9

0,462-46 2553,6 2738,S (}.47084 2564"S 275:2,8


0,;53422 2646,8 2800,:5 l'ffi66;:7 34&4;9

6;8958

6,92;99
7,1706

2:00
2.50

O,:.'!9512 2726, 1 296<1,2

~
400 500 ,600 700

1,31616
1,54930 1,78139

2!J!t]S,6 )G'il,8
3481,0 3,704,,0

',s9.21ii
8;:: 132 8.77,1}9 9,019>'1

(Ji,81:5:l9 1800,7 301)9,3 .,,1~J.:tl


I. ~.B669 3130,0

'MS484,
0.,88934

2804,8 3129.2

1:2J.6,5: 8,2U7

{),77262 296<1.4 3273,4

1.,31'88-7,,561!l 1.,8984
&,1'9.12

34Sti,0
3700.2 :3927,1

2.0]297
2,24426

3478:,;8 392:7,7

SIlO

900
1000 1100 DOli

3(l'ISll;2 4158,3 9.;24.50 ),649,9'4l662.~ 4~S7$ 9,0575 2,70M3 3854,5 4395,8. 9j15'6:..~ I,004{k5 ,1;8;54.2 4395,4 9.2~9.1 2,47.;J9
2,9'l740 3.16834 3.39927 4Ct52,:5 464(1;0 9.,6563 9,,84.58

~,;00550 33100,2 3102,4 1.,12]47 34 rts 3926,5 1,2372:1 3662,5 41S'l',4


1,3528:8 3853;9

MS57 8,6~f
8,924"

4:3195, I

'9,1361
9,1360 9.5255

1;9Sfl12 M152,3 4639,7


2,U2.14 2,42013 42..56;8 4&90,4

9,4689 9,6585 9,8389

izoo
Silt 200 250 300

4257.,0 489'0.,7
4467,5

1,4{i84!' 4052,(1 <1639,4 158404 41256,5 4890,1


1,69958 4467.0 5146,8

51"ll/,3 1'0,0262

2,2661.4 4467,2

.s~47,1

3,63011:1 .;1683,2 54(19,3 .10.1:1!82 0;37489 0,47436 256! ,2 2.748,76,82.] 2.723,S 2900,7

41683.0 5~9,,o IO,o.~.(19

1,8151l 46Sl;S S't(l8;R 0,24043 2~'16,8 2769,1


0.26080 0,29314 0,32411 2630,6 2715,5 2797.1 2839.2 2950,0 30.56,4

9,7009 ~~',8781i1
6;6627

p '" 800 .kPa. (I j\[I"o;1!J}

0,4249.2. 2642,,9 2855.41 7"Q592


-7.nO& 7,4.59& 7.7937 ,B,rnsn 0,:522:56 2::102,9 3064.2 en,6I72S 2963.2 {),7 W93 312M '0"B040fi 3299.6 '0,59691. 34 n,5 3211,8 3483,8 392M 4lS7.,(I 4194,7 4639,1

0,3 U61 256/.,4 2756,3 6,7600 0,3520'2: 263S.,9 2S,sO,.! 6,9&&S


0,39383 2720,,9 295/,2 306].,6 7,1316 7,3723 '7,soWJ
jI.,';i\OI'~

6,&.ISB
7111384 7,T!/n 7,4088 7,57t'i 7,8671

O,4!J4J7 2S0LO

3~(I
400 500 600 7'00 800 900 1000

0;S7GI1 2882,6 3~'C>'7 7,6)28 ~

0,47424

];sliM

Jl6~7

0,5137-2 2962..~ 12i10',2

0';9199 3121,6 14t2,7

&,0020 8,,2673

0,:."5439 2818,2 3~til,7 0,38426 2959,1 3267,~ 0.44331 J t2S,9 3430,6

3701.7~.J52

8,S'!l52 S,8:M 1

~~

0,66'974

1299.1

3700,9

.MWJH

3297,9

3699.4 ~~4,3 4l!iS.7 4fi3&,l

8,1332
8,3770 816033 8,8153

J47"7,1 3925.,4
)!;61,11 41!5tl,5

8.,5 W7
8.,7M7

Q.~:W76)
1I,6'UIl3 36!1l,1 0,67,610 0,13401 405U

'0JI8"JS'_9'

3662,2

n,824S(I

~.,0821'j' 3S53;6
~.,174@ 4051,~

'<W.329<
9.2.328

O,901@9 3:853,1 439~,4 S,MS5 {n,97:88341lS I,S 4I'BS.~ '9,l484

3852.1! 43,93',6

9.01.53

540

FurndamerJlQ$da Termodirnamica

Tahela 8.1.3 (CfintiDl1.!1a~a'o) -Vapor


p T

d'agua superaquecido
p "" 6{l0 tFu

= 500

kP,~ (l:UJU'i) 4.!!S9.9


9,4224 9,7749

(ISS,SiS)

1 WO
12!m 1300

].2.61'18 4256,3
],35964 M5210 4466,85

.1,05:5094 4256. I 4889.(30


1,13100 1.2.1009 4466.5 4682,3 5146,3 5408,3

9.3J~, I 9,51&5

oO,79H18 4l~5.ti 00,!I41)74 A4~.l 00,907:>8 46&1,&

4B89J 5145.& 5407.9

9,2049 9,38.54 9,5575

1.:106,Ji 9,6018

46112,5 5408,6

9ii91}6,
6,5233 6.S898

II '" l,oO MPH (17'9';!11) SiiL


20{)

p ;;; 1.U! MPa {~;S7,99) 0,16333 '2588.8 2784,8 2935.0

P .. 1.,40 M~Il. (l95,D1)


0.140&4 2-5Sfl,!I 27C#();[P 0,4@2 O,J4.302. 260],] 0,,163:W 2698.,3 2.~03.3 29'27,2. J040,4 3149,5 32.57,4 ~,'I91S 6.N67

O. ~9444 0,20'596 0,232611

2~ 83,6 27'09,9

277B, 1 2942,6 30$1,2 .3151".7 3263,9 347M 3:923,1 4154,8 4392.9

6.5i1'64 6.6,939 6,92.46 7,1228


:,I ,3010

2621 ,9 2;821'.9

0, l6,930 1612,7 21U S,')'


O,l.9235 2700l.2 0.2138.2 2789.2
0,2345'2 0.25400 0,2:')463 2954,9 3122.7

2.50 300 3$0 400


5{10

fiJ129.3

O,2c579'4 2793.2 ilI,2Ill47 2875,2 0,30659 2957.J 0,154 ~'I 3124.3

3045.8
3200.'7 3476,3

7J.131.6
1,2120 '7,3'773 7,(;'758

0,1&22& 2785.2

6,9533
7,1359 7 ,301..~ 7.0026 i\S7W 8,3431 8.5555 :3.755·8 ;~;94S'6 9J262 9',298.3

.2872",2 3153,'6

0..2000:2-1";ZS6'9;~
0,'21 780 2952.,5

7,4650 7' .'7621 8.273,1 8,49!il'i

O,'2S"21S
0.21159(; 0.3194'] 11,3528

312~.,1 3474,1 329~,,~, 3694,8 3473,6 J~9,,1 4lS1,O

600
700 800'

O,~QI09
0,44779 '0,A~31 0.,54075

32'96.8
3475,4 MIlO,S 3852.2

3<69:1',9 8.02&9

0,3339.3 3295,6 36~6.,3 1'.9434 0,17294 3474,5 3,9ZUI S, l881


'0;1117·7 36S9,8 00.,45051 0,52783 :l:ESL6 4'2S4.;6 41180,9 259&,.4 263M oCI,4f1.91'9 40'50,0 4153,9 4392.,2 4637.0 4S8&,0 ,S,~149 80,(;272-

39:2(1,9 8.1100

900
1000

8,7118

oO.,s:m
0,67971

2 4050,5 4465.6

4637.6B,9119 4&88..'1 9.W16 51415,4 540'1.,4 (2lO1,40) 9,21l21 9';41i,U: ,6.,42H 6,:)5l8, 6,6'732-

8.,11274
9,0171 9,1977

(],38006 sss 1.0 4391,.'l 0.41924 4>1:149,5 4636,4


0..45239 OM5,52 4254,1 4887

ilOO

00,63345 4255J
(I,72!1i1lS ,4681,3 p '" l,60MPa

.s

UOO
130[1 Sat, 225
25{1

0.5~16
(1611507 0.11042 O,U673 0,12497

A~oS.,1 $144,9

44M.6

5144,4 5400,5

S4-0t.,9 '.3698
2791.1 2846,7 6,3793 MOO7 6,6(}66 6,8226 7.,G099

O',S:.1864 46811,4

p '" ~)!OMra. (207.:115)

s=
0,09963 O,wan 0,12547

2,0(10MPH {212,42) 2000,3 26'28,3

O,123i!'O 2595,9
0,13281 O,i4184 2.644,6

219"4.0
211.57,2

~n99,5 6,1408,
21m.B 2902.5 6,4146 6.5452

2692-.3 2919.2

2('1<86,0 2911 ,0 3141,2

0, u 144 2679,6

300 3~O
400

0,15862 2781,0 .3034.8 6,11844 0,17466 1866,0 3~4:5,4 7,0693


0,10005 0.2200:9 2'950,1 3254,2 7,231J

0,14021 Z176,8 3029,2


11,154:57 28tJ2,.9 0,[6847 0,19550 2947,7

27721'1 3023,5 3247'.,r;,

1J,:~38S7 211:59,8 313710 O.L':i1l0 2945.2

6.7663 ,s.,9S'61
7,12?i0 7,4316 7.702], 1,9487 &~}&9S 8.7800 8.96VU

3250,9 7,1793
'7.48'24
7.'7S2.3 7;1')9&3 8,21SS g,43~ 8,«W!I) 8.8200 9.00% 9,un7 .369'1,7 4131,3 43'90,1 4635,1 4S8:6,4 5143.4 540516

sen
·600
700

3~1'9,S 34l~,9 7,'BE~ 0.2499& 3293.,J 3693.2 7,8(180


0,21937 1472.,7 3919.1 !l.(IS3S

3 U '].8 3469.7

{I,l756.8
0.22323

31 ~6.2 3467/6

0,22~ 99 3292,1 0;27420 0,30012 0,35180 0.3776] JIJS7,7 3849,9 4153.2 4463.7

0,199003290:9 3471.0

369jll
3917,5 4389.4 4885.9

.,.,

0,24& 18 34,71,9 3918,6,

800 '90l~ I'OOO ] 100


1200 BOO

30859 00.33172 1Jo,3M7!! 0,395,81


(I

3(i58,4 4152,1. 8,llm8 3850,5 4300.8 8,4934 4,049,0 "'63S.~ 8,69.38


4253,7 4679.,9 4S157,0 8,8831 9,0642 9.1364

'1),24(168 31'is? ,'041 SIlI',.t 11.,1766

'C),270M 3849.3

O,32:Sl9$ 404!.4

0(1.,2933.3

4047.9

46J4!...6 805000
S 142.9 S4OS.~

oO,316j!} 42S2.7

{I,42482 4<lti4,,i 0,45182

S 143,9
S4116,0

(I,3391{4 4463.2
0,363116
" c::

O,oU1J4.0 4619,4

467'9,0

9.,1328
6,1252 6.1748 0.4460 1I!6S7S 6,B404 7.0051 7,157'1 7.433:8

3;50 MI.'a, (24.2.,00) 2.0603,7 2803,4 2623.7 273S.Cl 2829,2 2977,5

S$i.
225 250 lOCI 35'0

0,0799;8 0.0802,7

26m. I 2005,6

2803,,1 280fd

(J,2H4 6.2.638 6,4084 6,6431 6iS4ltl 7,0147 7.1 N5 7.3233 7.5900 O,0705B 2044.0 21!:>5.8 3H5,3 ].2lO,& 3.344.0 0.08 [14 2750.0 o,.O!l1053 284:3,7

Q,05f07

O,Of!700' 2662,5 0,,09890 2761,6 'o.~0976 2851;S

2880,1 J.008,&
3126,2

6,2St I 2993.5 M389


'6,7427 '(}'9111. 1'.0833 7.2337' 7,~4

0,05873 0,06842

0,1]1'7,678 1S3s.J

311.".0
32.22,2 3450,9 367&.4

400
450 500

0,12010 2.939.{1 3D9,3


(1,130l ~ 302-5.4 33.50Jl O,13\l9~ 0,15930 3112.1 34l52,O

O,OM16 2932.7
(), 101&1 3010,4 0,11619' 0,13243 3107,9 3285.,0

0,(lti453 mb,4
0,00196 0,009.18 0.11324 3103',7 3282.1

30I 5 ,3 3337',2

~56.5
36.82,3

600

31s:8,{1 3686 2:

Tahela .8.1.3 I( Contililu~~iio) - Vapor ,J!';1gl,l;,i superaqueeido

~ 700 800
900

r. J.466,6 J653,6 3846,5 4045,4


44M,9

:Ii:

1000
UIIO

0,17832 30'168,3 39 ~4,6, 0,1971.6 l6S3,J 4148,2 0.21590 3lS47,9 '1387,6 0,234;5& 404(),7 4633,1 0,25322 4,251,5 4884,.6
02718.5 4462.,1 SlU7

7.,8435: 8,G720
8,2853-

M~6U
&,67i'i.m. 8,8569

0,1483& 0,16414 0,17980 0,1954]


0,22652

3'911,7 4146,.0 438),9 4631,6

7.7Yi'1 7.9&62 8.1999 3,.40C19

0,12699 0,14056 0.l5402


0.16743

34c64,,4

3651,8
3845,0

:tOCil1l,.87.6837 4143,.8 7,9DS


4384,1 463(1,1 51]9.3 8.1275 8,3288 ij,70Uj)

O,lUl!J!ImOJ 0.24lO6

L200 1300
SBL

4~3,J 8,59U S ~4(11,5 11.;7/19


8.9442

0;20046 4677,8

5404,{I~M291 6.0700
6,22.:84

4676,lJ 5~m,.8

4044.J 0,18080 4249,1 OJ9415 4459;B O,2m49 4675,,5


0.03944

4SU,!I 11,5191 5401.7 ;:;,8723

s=
2.75

4,1)00M'Pa C~5n,40} 0,(14406 2600,00 2798.3 0,04 730 2650,3 2&63 I 0,0,'5135 17 12,(} 2943, I 00,05&410 1&17.8 3080,6 0,00475 2913,3 32(14,7 0,07004 3004.9 3323,2 00,07651 3005,2 3439,5 Ol!B7M 3216.0 36'10,5 00,09847 3459,9' 3901.0 O,~09t1. 3648,4 4139,4 0,.11965 3842,1 438.0,6
0.DOl3 4(»1.,6 4627,2

p '" .5,00 MPn (2163,99) 6.0198 6.140 l 6,28'2:1


tir5130

0.(14'918 2602,3

300
35(1

400 450

2:801.4 0,05457 2667,9 2886,2 O,05S:E4 2725,3 2960.7 0,0664' 2826.,6 3092,4 OliJri.34m 2919.9 32~3,S:
3010,1 3l30,2

6,3614 6,5&20
6,7689

6,70'"
6.iH45 7,0300

Olt8003

SOO
600 700 !roO 000

0,0:8643 3099,5 3445,2 O.ooSB5 3279,'[ 3674,4


00,1~005 3%2.~

6,9362 7,1)000 7,3688


7.,8~OO 8.0647 8.266l

7.3 UN
7,563, I 7,7942
I!'(X)91 g,2W8

39(115,9 7,6 19i!!

WUO
1100

0',122&7 3650,14141,.6 00,13469 3843.6 438'2.,3 0.046'15 4M29 4628,7


0, t5S 17 424!1.0 ,4:880,6

1200 1.~O
Sa~

8,45166 0, h'J9S7 4458,6 5,138·, 8,Q3;6 l 0',1IU56 4674,3 $'100,5 11,8099


p ;;;; 6,00

0,14056 41146,8 4879,3 00,1509:8 445i\4 5136,9 'M6139' 46"73,1 5399,4 00,02737 2580.5 0.,02947 2632, ~ O,(B524 2769,3 0,0399.3 2l!78,6 00,04416 isri» 00,04:814 3073,3 0,05 195 J 167 ,2 0,05565 J200,7
00,.06283 3448,6

8,40 14
8,5824

8,7.54&

1597,1 27'94,3 .5.9733 1631,2 2838,3 6.0543 0,.04l532 2097,9 2924,5 6,2083 (}'o'SI94 2008,7 3068,4 6,4492 0,1167812906,.6 3t~l~ ,&,(.458 0,(163300 2999,6 33[6,1 ,6,8185 0/116.857 3090;9 3433.8 ,~97:58, O;07!!69 3273/0 366<6,5 7,;:':588, {I,OS849 3457.7 3900,1. 7,:)122 'i[I,.o9'8W 3646,6 4137,! 1 7.7440 0,10762 3840,7 4378.8 7,9593 00,1rl07 4040.3 4625,7 8.,1'612 0,12M8 4245;6 4:Il7:tl.o ~,3519 00,135:111 4456,3 5 m.7 3,,5330 '0.14526, 467l1O S398,2.8,7i[iSS
0,.04141

MPa. (275,64,) 5,3891 2884.,2 6,0673 ;1.043,0 6,3334 3177,2 6.54(r7 3301,8 6:719'1 3422.1 {i,SSW 3540.6 7m37 3658,4 U6'76
2784.3 3894.3 7.4234 7,.6566

p 27T.U 5,S I n 2:83804 5,9'3(J14 3016,0 6,2282 3158,1 6,4417 3287,.0 6,fI326 3410,3 6,7974
35:l(1,9 '6,~6

= 8.Oi) MPa

(295,06)

300 350 400


450
S(J(J

550 600 ioo' 800' 900 WOO


111(1(1

O,U3244 2589,1 1),.(l36l6 1667;2 (I,~m 2789,6 0..04739 2S'9U: 0,05214 2988.9 0,05665 3082.2 0,06101 3174/6 0,06525 3266,9'
0,0:7352 3453.2

3'65iO,3 7,(It89j ~'1l8S,4 7,3A76

0,02352 2569.& 2757.9 00,0242,6 2.590,9 27&5.00 U,,02995 :274'7,7 29&7J O,JJ34]2 2863,8 3,B8J, 0,03817 2966,7 3272,0 0,04175 3(}64,,3 3:398,3 004.516 315'9,8 3521,(1 0,04845 3254,4 3(42,0

5,7431 j,.19(1j 6.BOO


6.3633

6.5550

(1,n39

1200
1300,

0,.0&100'364.3,1 00.089:58 3837.8 (I.,09'7,49 403'i ,8 0,10536, 4243,3 0,1132] 4454,00 10.UI060 4669',.6

4132,7 4375.3 4ti22 7 437'.4 ~~ L~lrl


53!16.0

7.STl:7 ,8,0075 I

s.ses i
8,44'73
8~6199

0,06931 36,39,.64128,3 7,5822 0.0'1669 3835"U 437[,8 7,79i1:1 O,O&3:Si0 403S.3 461'9,8 S,(]I020 0,00027 4240,9 4872.8 8,1933 0,09703 «50 51l0.9 s ,3"74'7 0,10377 4667,3 5393.7 8,M72: p '" 10,.110MPH (3UI0ti)
0,018.oJ 2544,4 2724,7 :;,.6140

M77~ 7.1X'.(l5 0.0'54$1 3444,0 3S81,5 7.2812 O~}(i(},J7 M36,,1 ~123.8 7.,511.73 0,06702 3832,1 4368,3 7.73.50
O.(mO~4032,8 4'6l,6.9 7.9384

0.(17896 "l13&,6 4870.,3 8,1299 0,o&Cj94A4~,4 5128,,5 8,:3115 0,09(1S0 46tJ5.0 5391,5 8,4342
p= 12,50 MPa (.327,89) 0,0 L350 2505.1

Sat
32.5
350

0.0204S 2557,S 2742,1


00,02327 0,02500 002993 n,Il33BD 26%,5
2720M

5.,6711
5$711.
,6,0361

26'73,$

5,46:23

2&55,9
2956.5

400 4~

2848.4 .:31 17,3 '&,2853, 19S5, ~ 32!i6,.1!! '6.41843

0.01986 ihW,4 0,02242 2.699,2 0,0264] 2832,4 O,62'!11'75 2943;3

2S!lM 2923.,4
3096,5

S,756l:i 5.9442
6.2119

3240,8

6,4,~S9

00,0]613 2624,6 O,OOOOQ iJ89,3 0',102299 2912,4,

2&26,2 17 3039,3 6.0416 3m99,,8, ti,27.m&

s.n

.li
500

550 600

0,036[7 3055, ~ 3386,.1 6,6575 0,039&1 3152,2 351 La 6..&14.1 o.,042&S 324:U 363:1,1 6·;958:8
0,04$14 Q,05409 3j.4JJ 3632,5 3755.,3 7 .OO~J 4119,4 M597

0,.03279

3045,8: 3373,6

6,:Si905

650
',00 800

'(),015M 3144"S 3500,9 6,7561 00,,03:B37 3241.7 3615.3· 6.,9028 fl,M 10 I 3338.2 3748.3 7.eB97

,o,.oilS:57 3.\1119,4 3&',116,5 7,ll21 0.,05950 3829,2 4364,1 7.67&2


7,S:S2.1

900
WOO 11'00

{I,06486 .:1030,3 4611,9

oO.o43~ 34M, I :M!1~S: '0,,04859 3629,0 4~ l4!,9 (),m349 3IU>6,J 4361.2. '(},05S32 4OQ.7.& 4611.()
n,06312 4234.0 4$65.1

i",.woG81
Moen 7,6272. i'.&315
S.,02Y6

30l1.,] O,.OZ~OI.:.H24,9 0,OJ.Q29 3215,4 O,'oJ:248 3324,4 0.034~(I 34\2;1,9


0,02500

3341,7

6,Min

3475,1
36(M..0

6.62:89
6,7&10

31J.o!14 6,9ZHI .3<855,4 7.,0:536


7,2%5 7.5~81

l~,O;),800 36;l.{~O 4103,7

{l,Q70Hi 4<':36,3 ~861.,78lI7j9

1200 1300 SaL 350 400 450


500

'(1,.1175444414',Z 0,08072 4662.1

S126,l i!,;!:5)6 5389,lM2&3 5,ID0/7 .~.4<I20


5,S:W)

0II6'iSf! .4444,.9 0,07:265 4600.4

5:12ll,8 :s:,21m54 53&j' JD 8.1'733

3H19.,] O,04tl5S40lI,(i 0,05.045 4228,2 0,05430 M39,3


0,04267 0,O~813 p == 46:54.,8

.4J!i"2,5 4~03,ij ·<l:~5-8,e 5lV1,O j·3!H A

] ,7'Lfi
1,9 ~.6S;

UW!7
8.171]

:;m MIP!i (365",81)


2"293.,1 2409.,7 4,92169 2619.,2 .,_~ 8,1 :5,5539 I
300(1,1 S,90Hi

.OlO3j8 245.5,4 2610,5 ,Oll470 2520.4 2692,4 .(115649 :n@.1 2975,4 ,018446 2.1179.5 31.56,2

,0058342
,0~2<Mn .,0LHi<KI 26&5,0 2902...3 5.,7.212

,0099423

6, ]4()3
r6,M42

,M(kI!iom·

.1996,:;: 3308.;5

550 600
650 rOO

,002-927 3104,1 3448,,6 6,51 ss .0041) I 321)8,6 3582,3 6,6775 l .ru67'J7 ·33lOA ~m 2,3 6,8.123 ,028612 34 W;9 3840,1 6,9572 ,G:320!M 36111[1 4002,4
,03545738 .03874$ ~1;9 4343.,l!

800
900

1000
I H~

40 ~SA 4596,6
~~52,6 511.2,3

,o,1:200~ 4222.6 !2!OO ,O;lS~~J 44S3,~


1300

7,~40' 7.4279 7.6347 r .&28.2 8iOEl8

2844,2 ,,017358.,2,971(1,3 m 30ll3.,8 ,02.]()64(I 3191.:5 ,0227372 32~6,O .,()243,3tk'i 3J~8,& ,O!711l49· ::M01,9

~m77

'6,0 I&2- m 26'953 2806,2 ~74,JI ,6,2;3!12, "II147t1iilU Z~Z,8 ,0 hi5.55.3 1002,3 3421i~Ml2'9 3500.1 'Go,SSM ,0 is 178 i 3114,,0 3693.9 ,6.,7356 ,m96'92'9 32M,:) ,0211311 1386,5 382<1,1 ,6,81% .02J!l.S32 3592.,7 4081,Ji!. 7,Uors
I',3501' 1'.:5588 ,02G4463 379704 ,(J2.Il~6&4003.,

3109',7

32J!1._.2
3393.,5

:1-337,6 3067.5.,3 6,6582


3:B09., 1 .4J2i6,4 6.7~g

(i,l'iliOO G."334·7 65cm

·4'1)69',8 7~544
'7,'2&30

,030J071 ,033tSW

3~M., 7 4335.~. .wcn9,3~589.5

,03590695 4216.9otE:46A I'J'SJ!!) ,(D38i605 4428,3 5~06.6 7.93S9 ,tWIM.ru7 4643,5 S"J7~,SU093 3,93U3
4-AnS p .. 30 Mrll.

$l4!845.S 46019,1 537:']:,,9 :!l,U!lMI

14582,:'1 ,0314471 421 LJ 4So1J(I,2 ,0339(1714422,8 5101.,0 J)M3.S74 4638.,0 5.36$.1 ,00'1'700 ]'701,9 ]762,4 ,00:2:10(1 1914,() J9!l7,5
.c!llk14lS 2253,4 2J73,4

7,49.25 7.68.74

7.,8706
1I,IIM4:1

3-75 400 42.5 450 500 550 600


650 7{!!1) 800

.O<H973 1.700.6 .00@(l4 243M .0018&"2 2609.2 .(109!6:2 .2.72(1.7 ,~Ul24 .2884,3 ,01272-4 30 ~7.5 ,014~3;8 3137;9
.015431 "325Ui

.~847,9 4,0319 258(),2 5, ~4~:B 2806.,3 M722


2949.;,1 5.6743

,0021'00

3162,4 5;9.592. 3335.,6 0, rl'6<I J4.9~,4 6,3601


3637

.s

,OOn&9 173'7,g ~791A 2067 ,3 2~5; I,(~ .0053M 2455,1 2614.,2 .0061'35 2619'.,3 2:Bll A 1008&79' 18W,:7 3081,0 ,Olm 68 2970,3 327.5.4 ,(11 ~M.fi. 3100,5 3443;9
.0125% 3221,0 3598,9 4ON,3 4291.9

5.1503 5..441'3 .5,:7904 '6,034:26,2310 6,4(lS7

6,5229

900 1000 I H~) 1300

.mri064i' 3361.4 ~I;S')U 30'14,3 ,021045 3783.0 ,003](12 .3900;9 ,025~ ~9 42C.},:2 $Jo291,01 46~i51

3777,,6 4(}41.,1

6..61'0i'
6;930\16

,013-001 ~335.,8 3745,7


1[11 :%13~SS,.6 .m '74!4B 31685

,6,;)606'6,8332. ·7,011'7

4309.1 4563,5 4S2&,2

7.hii9 7,3:BOI .,.5'765

,o~91 % 3978,8 4554,'7 .000003 41!19·,24:816.3


,(1225a9 il4(}1,3 5079,0 ,[124266 ·ifJlil~U 53'l14jU

·7.,2867 7.4845
7.6691 /',1I<!31

,.004962 ,006927 ~OO834S .009.527 ~O!O.575 ,.1)] 1533 ,0112,7& 10.14883 1010410
/()17895

2149&,7 267M 2751,9 2.994,3 2:920.,9 3213,0 Mt6"2,o 3395.,:} 3!89.,8 3-SS!).,9 3309,9 3·'13.,5 3536,11 otOlll,5
J966,74541,1

3,872l ~,n24 4,'774.7 5,1~62 M~i'll :),9u!2} 6.1 178 6.3010 6,4631 6,146"0

3'754,0 4274S~ 6,9886

1200 .oz7~15 44~U~ 5009,9

7,16(111 53-5<i-.4 7,~342,

7,10fij 417&,3 4804,6 ')',4056 ,019360 439(),7 :)Q(JS,4 7.59! 0 ,!.I208lS 4~:i,l WJ,6 ',76$2

Ap!3ndioo B

5413

:~

375
400'

,00]6:1-00 U~ n.1

17412.7 03,8;2&9' ,,00015iSgJ Ui3B.6 4.1 B4

Ii! l.M;

3.7638

~OO~9077 11154,5 19lCl.!!

425
450.

,00253l9 2®96.8 219&.~ 4.592.8


iOCl3693~ 2.36501 25 12.11 4,91459

,OCI1I300' r.lSS.(I 187'1.6 .®OlOO~1 1.9j.9.6 20010 .{1024862:2JS~.6n:1U.9


172.6jI

.s:GO IOO~2;u; 2618.4 l~W 5,4699 ,(lI)i;l<8924~l5.5 6()O .(IIIlW94J 3022,6 33~i6,~ 6,0113 J1I061113 2942,(1 ,650 .0000636 3158.0 352{1,6 6,1054 /00&.;1657 30~.M ,OO?n'N 3230,5 70G .ooWA IS n83J) 36S 1.3 6.3750 soo .m !5Ug 3~11.9 3978.8 6,666(;l ,0iM'J7611 34 }~,8 ,Ql~!I3l 3,71013, 900 ,{IU9626 3139,,4 4251'.9 6,9'l50 1000 .m43~38 3954,6 4-52'7.6 7.1356 ,OJ 14~.IJ 3930'.5 .(1124966 4~45:r 11.00 .Ol56426 4~67.4 479:-3J 7.3364 1200 ,0169403 43:80,15057.1' 7.,5224 .0HS606 4339.1 ,(1146 t~9 4572,1l BOO )l182292 4594,,2 S31J,5 7,6%9

4.0000 4.21'33 ".5883 5,11lS

.Oll!Wl 1600'.3 li!i99,;S3:n·w .oo~6315, 1l45.3 1843.,4 1.9J17


.OO~816.5 1892.7 WIlDI.'] 4,J62c5

,fmo!!50 2053;9 2179,.0 4,4~19

3Z4Uj.
3441.8

5,8 t 77
6,0-342

.lloa~S512:39dJjS 25!t7;94.,9320 ,0lJ<l~. .N5 286U 31S 1.2 5.,645l


,OO~S9S3 31}2U ,0062.7 ~9 ,@lJi7458,8 336;1,6 35513,6 38S9'J 5.,8R29

3616.9' 6.2181) 3933,6 6,529()1 4inqJ,4, 6.1'1181 4150].1 7.{1146 41nO,Q 7.2183 j037,2 7.410.58
53(13,6 7,5800

3m J
344Ui

6,®S24
6.;,4 u0

,OOSSIJ8J 3t.il!l,Q 4]91$ iOO94l1'OO 3006,4 44i5,:2 10104091 4.124.1 4,7.;1,3,6 ,OI1.n67 433:B_2 jOn,2 ,0 L 22155 45:5l.4 5284.3

~ll5 6,9126
I, ~19<I

7,~2 7 A8:n

Sat.

.00 Li!&59 .~ ~47.78 ] 154.21 2,920 l .0009977 0,03 ;5,(1(2 (I.,OOOI zo ,0009995 83,,64 8&,64 0.295>5 40 ,00100<56 166,93 In ,.95 0.5705 6CI ,0010149 .Ui:O,;H .Ui:S,l8 O\Sl84 so .0010268, 3:n,f;9' 338,83110')' 19 IOO.oolMlO 4r:l.50 422.71 1.31l'30 120,0010576 S~!,19 5o.'i,®1 1,5232 14(1 ,00 10768 586,14 592, n J;7341 100 ,nOlOOSS (jiMl 6,'jI.IlI,MI 1;!l!l74 '0
nIO,Q{IJ 12~Q 7~'Y,62 765,24 2.1341

,(I!W 14:>24139J.oo

.OO1}9952 ,0009912. ,0010034 .001012'7 .00 1024:5, .00103&5


.J)OII(I$49

2(11) ,rum ~5300 84,~,08 :SJi3,!J:5 2,3254 22J)1 .[i(lU IBM 938A3 944.306 2,$ 1'21:1
:MO .OOUZ2~ WS.!.M Ilmi~l 2,6918 ~J'iO ,ooU74$ 112.'7;9:2,~IM,JQI 2,8l129 280;3.00.

,001073'7 .1I01:0953, ,OO~ US'll ,(!(I~ !400

,(lO.~ l.IS9 753.74 170,4$ ,flo] ~4Jj· &41,04 sss.rs ,om ]148, 92M99<17,5~ ,®O~ ums 9M,ID 945\.88; 2.5038 ,oem I ]4,I02U2W38,99 ,tlOnl87 1005\94 W3&.B 2.0012 ,00.12645; ~ tum Ul:\68 2;!l~'iiWi; .OOl:!iESO U 1<ru,59UJJ.,4Jl .0CI~3i2~6, rnQ,.90 ~2J4.,11 3,0'547 10M .1212.47~232.(19 ,.oon770 13.16,5& 1337,23 ,0013972 ~328,J4 ~.342.JI 3.2468

3,'359:5 O"OO!lJ3 0,2945 0.,5685 (1,8:258 ,oogr .1 J,9~.2 500.07 's,I{D,6ll ,S,! 88 .s~4,67 59:5.40 1.7291 '670,11 '6SW.07 l;!y'UJ6 75(i,63 767,$3 2.1.274 344,49'855,97 1.3HB

1401.53 O.HI 10,05 :B3,35 9:1.32 hi6j3 ~76J6 2,<19,,J4 .ZJ59.,4J 332,56 342.811 416.09 426048

iOOi658lt58S,S'i8 !61M5

3,6&47

.oo~!n8
,IiJ'OO9950 ,00100 D

0, to;

&3.00 1~.7J 1801,750,5665 ,oomm& 248,49 263165 ~)i,!I2Jl ,OOlOIl2l 33.1,46 Ji4tJ,79 1,005.5 ,00.1036J. 41.41.72 430.26 .1,l9M .oolG522 498;39 51.4,11 1,5144 .00 umJrl :582.64 m,7l) l,1241
,OOlO~],!I 667,69 6M,(17

~5i(l;l (1.,0004 97;'>7 0,2'9:34,

1;92S9'
2.120'9 2.311/(13 VI~S~ :;;l,(I1iQ ;;!,8157'5 3,r092 3.2259

.oo~

320

,0014724

14.31,05 145:.l,U~ 3,<1246

30'10
P'" W MFa (36iS;Sl) S~l. .oolffi53 .1785.47182£i, III 4.0 137' ,(M_1fi9904 0,20 20,(~} n,OOi);i, ,0009~.2I1S:2.75 102,6! 0,29:2..2
,QOO9992 ~M.15 185,14 Q.;}646

,(IfJHI3]1 1567,42 1.59J..,88, 3,6!S45

o
2® 4!@

,OOO9i!156 0.25
JKlO'9886 ,000995] 32J 61

2!U.2 0.0001
U.&1 0.2&98

~M.0]!93.g70j~

00

,OOHI08~, 247M
3JO.3fl

:SC~ .OOW199

U7,82 {I,820's" 330,'18 ~.,0623

.00 ~0042 2i16JIJ 276J 6 O.lm3 .00 W ~j6 32CS.2!! 35:B,75 1,0561

.00Jr9"l'66 ,~ .CIIOO'!l'll72 ;fDtm96.'2 .00lOOI3

0..20 49.03 -0.(1014 80.,98 130m 0,2847


16lM 2n,2(I 0.55<26 10,8051

242,% 292,TJ 3Vl,J237ot,68

~,0439

p .. SO M'.a,
W® ~2@ ~.40 ~.60

,OGlOB37 41337 4.34,04 1,:l9.~7


JII.l!0496 JIO10613 496,7;) ::117.14 1,5UH

um

2(10

no
PtQ

200
280

5RO,61 600.03 L 1192, ,00 10385 6G~,34 687.11 1;9203 ,o'imno 7!lOP4 773,18 2,U46 .o0l133i 837,70 A60,41 '2.3061 ,00l1'&H92~,R9949,27 2.48@ .0012046 lOJ;5.,,94 :lMGJJ4 2.0073 .00 12462 1 Hlfl,53~ 131,45 2,8:4.51')
.001~6.S~,!04ift9! U30,,6,~ 3~

300 320 340


360

,0013.5~~ 1.306,10 1333,29 3,2.0071 .OO~4iB1 l..n 5,6'6 1444,:53, 3,31,)78 ,0015683 l!l39,M 15jtO~ J.~j14
,OI}~&l:li6170l,7S 1739,2j

,(IOIO!2.'90 410',16 4i4IJi3 L2!!M ,{J11H4t!5 4}tJ,51! S2/l!.9,1 I.,SQI7 0 .00 I ®6:21 516;86 608,73 ~,IOO7 .001 082 ~ ~,81 (i/93.21 UjJ}95 ,!DOl 'M7 701$,57 778,71 ,2,,~,M" ~ .orDi ] 302 8-31,34 865,2t1 2,2892 ,0011590 918.32 953.00 2-"tHO ,00 119201'OCI6.1!4 IMl,OO 2,644t9 .001230,3 1>(1973!1 11.34,29 2Jt2A2 ,,00111$:5 H90,,69 1228,96 2,998:5 33~ ] 2lS7,11913<21 ;8©3.l740

.001000! .ooUtl41!

405.816 "·5~8'1 48'1.63 539,37

~.2103 , l.,4&57

.oIJo!OSI.:l ,00 ~0703


,0010912 .00 ~1408

569'.76, 6~_jl,3J ~,mlS (j,5i2,3@ 105.9~ ~ .11800


7JSI68 790',M2.,0793

,om .1146

tll9.73
9(14,61

875,46
961. 'H

2,2i63~,
2..,4419

.00 II 700 900,6,9 1049',lO 2,61::18. ,01] 1.20.341 0018,061 .~ 3J-Ei.n :2...7800
,oO~241St "oomB8 Hi7,19' 1229',26 2,9536 3.1200 ,CHIH 2fWl 1258,66 IJl2;~5

.oo!

.ooB997

B90,64~432,I'io:l

U53S 3.5425

:uno

,001491'9 Ism ,n 154M7

1353;23 142[1\17 3,2867 ,00 14032 1451.9'1 15'"21.0.-;r3,4.sS6

,01)l6.165 1616.,571675,36

3,7492

.00 14&38

l5.55,9'7 Hi30, 16 3J~'200

38[1

.oOl869l

1,18~,lS:

U137,43 4~fI(l1'O

,00).:5883 1667,13 174tii,Sa 3,3100

VGIIi~,c"f!S~:Iieo n1lkg 1~:l. l"ess~o


I{Pfl

Energia Solido
~~I:,

[Unl:e:mBI
Vfi]l!!]l"

.ElnMtlpl8J

Elmo,iJi~1

I!.JJkg
Solido
~ilII. S~~.

kJ~_g
Vapor SOlido
Sill, !iM~
J]I'

kJlkgK
S'uibl.
,~

S6TIiil!(I Vllpor
!;~t.

·C
T 0.,01

SLlbl.

SlJibl.
Ii 2834.7

P'

'~.)( lO~

~~. 206.J5J-J3J,4V' 2708.1

h::r
-333.40

,.

..

Vapor
smrn.

lSOU, -1.2:1.]OI[o.37'n 9,1562 2.W1.3 -1,Z-21; 10,3"n6 9,lm I OjUTiI l,00CIr5 24!.663-J37.6U 2lU2 21135.3 2491,6 -1.2369 lo..4562~ 9.2191} ..;j [j,'l376 l)}9(Il 2i'!3,799-JAII,7!! 2711,5 :23~~,~ -341,78 21135.7 2494.0 -1,,2:S~6 10,;5.358 9,11l32 -6 0,368.9 ~,()898 334.,139 ,-34-5,91 2112.ii :2367~iJ)-3416:,91 283G,12400j3 -1,2683 ~MUi5 9,348i2: -8 0,3102 [,0&94 39<1<.414-350.02 2714,2 ll64.l -350,02 l!l3GI(j, 2486,6 -1 ..1839 lo.,6~8:l. 9.4J43 , -10 O,200~ I,rnl9 1 466.,7.~7-3.M,OO 27'1:5; 2161,4 -354.09 21137,0 2482;9 -1,2'99.5 ;10.7809< 9,4815 -12 0.2116 l.Gll$8 513.803 -158,14 2/1U 23.5ft,7 -3:58,1<1 :;!~m.3 2479,2 -1,3!S(I W,S648 9,.54911 -l4 ~,H::151,ooB4 658,324 -3-62,16 27HI,O 2355,9' -362,16 21B7,6 24,:55 -1.33G6 W.;949S 9.6~9(2 -m.6 O,1510~.o!ll~ '711.5\9{JIjI' -Ji66,1~ 2-719,,2 2cJSJ.,l -36fi,~4 2831,'fli 2.;t-ll,8 ~ 1,3461 UID.3S9J 9.68'!UI -lB 0,]2$2 J ,Ol!:;i'l! 94-0,183 -3'1©.!0 :;n;m,~ 235@) -37l),W' ::um:.il 2468.1 -1,3tJn U.~2Jj '9,76H!J -2-(1, 0.10355 ~,0814 ! 1:28J 13 -31'4,0il 272~.,6 2347,S -3:1<1l)J 211311,4 2~·1'14,3-1J1i12 11,212\119.,lB4!1
0,6] 13 ~.0908 2375.3

o -.2

00,6](1:8 II~

21]6,315 ~33J,42 2700,7

23,::;,3 -:m\.42 23"12,5 -31'.1.61

2834.S

-22 -24
-2Il -32

0,OS5J~ UJS7~ 0,007012 1,0863


0,04684 ~ .•0S61

IJ57.Su4
1639.75),

-377,93

2722,7

2344,7

-J77;93 -3&1.8.0

2&311,6 2460,06, -1.39l~ 2&311,7 24.56,9 -1,41)&3 2&'39.0 2M9J -1.4394

-ssi.so

2'723.,7 2342.0

~1.3002(1' '9.,9;(193, ~1.39159<.,9852


IISEGB lQ.14B

-16 0.057~l~JJ~"

HI~,n6 -M!SM m..u J-3J9.,2-3:tfMloi 2415,2.01 -~$9.4:S: 21251,8 2336,4-,3&9,45 -::10' O.o(l_8~O~,l]85S294.sJ2S -393.23 1126..11 23J3.,6-m,~3
Q,!l6090 U)S54 3601.&23, -39~,Q8

2~1I,9 24.53,2, -114239 1114:864~'M~5 2839.0 :M4S.8 -1.4550 11,6165


I~.nu

1.0,z.:US;

-)4 -JG
-38 -40

O,4l!24100 Ul8~~1 44Hi,253

2'127,3 23JO,.Il-3i96,98 2&39,.1 2442.1 -i,4.'1OS -400..il~. 2.728,7 23~8Jl -4OO)"H 2SJ9.~ 2438.'1 -t4SfiO 2!IJ9"l
2839.,0

10,3008. I.U,S·N3 W.1853 :ruO,.%90 l05546


).0,644l

o,om1ru>61,.0848

!i4'30,U6

(),O~618 I,('D8M 6707.002

U,.OUOO 1,0841~300.39e.

---404iAO 3719,.6 2:USi,2-4(1.::!,40 -'10&,06 271{1,S 2322,4 -408&6 -4U,,",,O 2'731,3 2319,6 ---4HJO

2434,7
2431.0

-1,5014 11,'97,04 -i.siss 12.07~4


-1.532L !2.l7fl~

2iiiJ!I,9 2427,1

~I

Apendllce B

545

Tabela D.2 - Propriedades termodil1amicas da 1limonia Tabela 8.2.1- Amflni.a serurada


i"RSS3!:1 Volume ,~pedl'l~o., m~~k:1L_

EIrtall!!j~; kJ/~S
UquHdo 'iilQPo:r E~·~p. IIr•

Temp.. "C

Ab~
KPa

L1guidiD set,
~I

Eliap.
I"J'P

VI!J,II'Il:r ~1I't.

Uquido
sM~ SJ

Enlrupia, IlWlIgK V,~pur


ilt'llb\p..
Stv

V. 2162667 2.35440 2,11.5003 1;90<W6 1.55269 1.406.27 1,27007 U60C14


1,05643

sat. 111 -43,76 -35.M -26,31


-17,5{. ~7'9!

~t.
H.

sat
&

-50 -48 -46 --44 -42


-40

40,9

0,001424

46.0 51.5
57.7 64,4

0.00 i429
0,001434
0.001439

2.62.524 2,35297 2.11359 1.90262

1416 •.3 1411,0 1405.5 1400,0


1394,4

71.•7
79,7

-38 -l6

-34
-32-310
-28-

88.,S 9B,,()
108,3

-26
-24

11'9,S ~JI,5 144,6 15&,7


173.8

-22
-2(1

-18

-re
-14
-12

090,2 2007.6 2.26.3 2464


267,,8 290.9

-10

-8 -6 -4 -2 0 5 10 15
.20

25
30>

35 40 4S 50 ~5 60 65 70 75
80 8.5 'XI

3015.1 3411 1 •. Jfjij,7 3,. ~,OO1553 M8.,1 0,801559 0,001566 429.6()"OO~S'83 :50]5.9 0,00.1600 615,2 00,001619 n~.6 8.57,5 '0..0111638 00,00]658 1003,2 O,I)016~0 U(i7.0 03.50.4 \~,,)h0,001702 a,OOI725 15:54.9 17,$2,1 0,,0017,5:0' 2033,1 0..001777 o,Oo.i804 2310,0 2:614.4 0.001834 lMi.S 0.0018663JU,O
3')1I)1m

1.5$124 1.40482 1,274>61 1.D5&51 (1/001471 1/OS4'~6 0.;96226 0.001416 O,OOl4l!l 0\,&'7916 00,Ql}]<W7 0\,00453 0,73738 0.00'1493 Ilii)!I)'~498 (~6'76S:5 (MKllS04 (\,62220 0,00151(1 0,5'7217 0,001516 .0.52.800 0.001522 00..48737 0,001.5111 'O,il5U4.5 0\,'001534 00.41.684 '1),001540 00.,38621 0,001.54{) 0.,35824
0.,332(1B
0,3(192:8;

0,1101444 O,O(.H450 0,00145.5 Il.Om400 0,(I(H465

1,7101,15 1.11769

13'72,6 1375.9 1379,2 1382.4 1lS:5,7


1J8g,g

-0,1916 --{I,1528 -0,1142 --o.01S9'


--{I,OJ7,8

0
8,81

17,64 26,4'9
J5.,J6 44,26

0,%374
{I,880M

0,006(12 0,13887
10,.6'7835 0,61371

53-,17 62,.t 1
i1m 80,05

138'8,8 IJS3,1 i371,4 1371,6 136.5,7 03~.A 1353.7 D4'7.7 1341.S


1335,3 1329.0

.0.57428 0,52951 0.48889

89,05 98.008
Im,l;:!

1:l'JI/1 13'95.0 139:ll.1 141)1,1 14M.O 1406,9 1400,S 14!";!,6 14~5,3 1418.1
[4~{l,7 1423.3

0 0.,0376 00,0749 {I.,1020 ,0,,1439


0.,1&56 0.2210

6,34700 6,2&i6 ,6.1875 6,1095 ;(.,.0326 5.,9563 5,,8820 5.,80'~2 5,1353 :5,.6634 5,,$914 5:,4530 5,3&46 5,3~70
5,2501

6.l553 6,1139 6.0733


6,03.36

5.,;9948 5.9:568
5,9196

5,7443 ~.~~2:n

5,8831 5,84'73 5,8U3 :1,7180 5,'7113 5 •.(H83


5,6470

>O)~:82 0,2942 O"J3!!U


0,.3657

5.6158
5,51151

'(1.,45197
0,41837

n~l8715 0,.15979 0,33413 0,.310!14


0.,2&940

I Hi,19 U5,l9 134,41 143,55 152.'72


h}I.91

1322,,6 131'6,2 BeW.7 ~303~~


1'196.,4

1425.9 1428,4

0,4011 (lI.4363 0.4713

5.1840 5,1181 5,01541


4,9901 4,9269

5,55:500 5,5254
5,4963

128'9.7 1282,8 1275,9


~168,9

~.4.J3,2 J4.J5,6

~4¥1.s

0,.506'1 0,5400
0,57$3 Qlirl95 0,6437 0,6,7.'16

~437,:iI

4,:E:642 4,80.23 4.'7400


oi,(lSCl1

5.4U76 5,43'95 J,41Ul

5,334.6
:5,3S77 5.3313 5.26Ci6 5,204:8 5,1444
510863

li'"l.12
180;36
200 •.58 2'l6,W

M4o,;~
1442,2

0.,28.783 (),24140 a,2oo92


0.11300

0,,001900

0.,1,4764 0,12647 O,W883 0.09.397 ®.OSI4l 0,0700,3 0.06159 0,00.375: 0,04697 0.04109 0;005:97
0,1)314&

0,,24299 (),20553 O,H462 M,4in8 (),112813 O,IWSI 0.09567 0,01:1.31,3


0,!lr7l4!1

250,54 27'4,36 2~,25 322.42 3461800


3TI.~

l26I.,9 1243,7 1225,1 12,05,8 ·~i8S.9 1 !65.,2 1143)}


1m,!! Wg~)!

1447,3 1452,1 l456,3 1.460,1: l4635 1466,3


1<W!I.,6

(),71 14 0,7951 0.8719 O.9~9'11


l,(t408

4,6199 4.4715 4.3269 4.1846 4;04~S

100 105 110


lIS

95

120
i25 130

,4~40,) 4608.6 5.115.3 566._1.,9 6.253,7 6890,4 7575,7 8313.,3 91~(k,2 9963,5 10891.,6

().OOI93,'7 0,0(1197:8
0,002022

0,02753
0,Q2404

0.002.011
0,00.1126

o,oor)1)3
O,oUIlS

132.3 1133).,2

0,00218'8 0,002261. O~2347 0,002;1.$2 0'$10.2589 0.OOi183 001003122 Ol1042S5,

00,0]565
0.0]3.37

0,OIJ23
0.00933

0,06337 0.05.555 O,Q4Sl30 00,Q4296 O'Im8'f 0'()3341 0.02951 0102606 0.'(12300 0','020211 0.0]184 0,015'64 0;01363 0.01178

:Mt6,31 4.21,41l
446;96 472,79

1:014.,9
IOSG,O

1>0.24.1
997.0

1470,2 1471.2 1471,j 1471.0


]469,7

U2W 1,21)05 1.2792 1.3574


1,4300

3;908:3
3.1734
J.ofi403

5,0293 4;9738 4,,9.19-6

i.ssss
1,6652

i,512~

3,50&8 3,3786 3.2493 3,~20B


2.;9925 2.8642

4,8.662

4,8136 4,11614 4,7'095


4.,6577 4,60$7

499'.01
li15,i'i9 .552.&8 580.69' 6m),21 ,638.59
,(i6g,9.9 700.,64 731,87

968,5
9.3.8,"
900,2

873,9
83.8,'6 800,&

7ool! 716,2 668J


614,6

0./001744 0100554 0.00337


(I

o,.otooo
0,00426

169,,1:5 ~1,21
!l49;36

553,&
482.3

Q,00!l3J

0/1OM9

8.98-,4:2 9itB.29
J035,85

393;0 263,7
0

1467,.5 1464!,4 1460.1 1454,6 1447,8 1439.4 14'19,2 14i6,9 1402,0 1383,7 1361,0 1331,'1291.4 122'7.0 Ul1l5.9

1.14H 1,8178 1.8943 1.9712


2,,04&8

2,7;154, 2,6058
2.4146

4,353.3 45001
4,,114584,3901

2,r:m
2,1Q73 2,2893

2,J.t13 2,W51
2,00S0

4.3325

4J123
4,2m8

2,3'74(1 2,462.5 2,5.566 2:,.6593 2,7175 2,9326 3,2316

1,919.5 1,76l'ii7 1,6(140 1,4267 l.2_;wS 0.,98.70 0,.6540


I)

4,1407 4,OOO~ 3.9&33l,II!I1i; 3;7fi4.5 3.5866 3,2316

546,

FiUl'I!JameFliloo da T€rmOOjIlil!imi~

Tahel a B.2.2 rre.ssilo nbs, klP~1

.A:rn.o:tl]a

superaquecida

(SiS 111:1klades,

sao as, mesmas da TllOO~1l! 3.]iit:eTI@r)


'~C
SiQi 601 701

'['('1:trlJIi!talut~,.

f['~mt~~1!.)-20
D' .~

-ro

1(1

~{I

2101 2JW6!ii

J!!DI

-tm,
3JW4i

SO
3..-4300 Ul48,S 7"Oj]2 2:,__lSi.tS:

1,00' 3,6155

.~

50

II
~'

{--4fi,53} 5

75 Ii (-3'9.~J6) s
1J'

~,OO (-:13.59,

125
(-29,00)

~ ~
h
11" V"

Ii

rso
(-25,21) 200

fj

~
.1I
::!'

("':[S,35J

2SO
3[10 (~,,2i;,

v II
~'

(-1],65) 8 ,f!
~.

350
H:,J4)

'I
8
II

11:00 HJl7)' 450


[

h
~'

1,:m s

,~
v

25471 t6474 2:,7472 ~.4J4.6 ~4!55.7 ~476.'9 ~.<l98,1 Ci,3Un '&AOO6 6,4195 6,55~6 ~.62,22 1,,6905 ~~'1S81 ~,S15S; 1431,7 145-3~ 14-74;8 149o!i,3 '1'i.~120 5,~'Q;S" ,~,Z756 16,35:2:7' i,2WJ !,2'62 ~ ~,3136 ~,3647 1428,8 1450,S ~4i'2;6 1494.4 6,2073 .5,~626 ,6,;(M77 6J291 Q,9627 1.00iS~ I1M6g UWIl ~42$~J 144:1i~ 14'1U\$ 14112,5 5\3446 $,9314 6~.ol~1 61,00I3J O,791il7 0,8336 O,8tlS'\l' 0,003"1 1422,9' 1445,7 146g,3 1400,(l, 5.,7465 5,&349 5.9~8'\l' 5;9'992 !M193 01f46.5 0,673.2. 1<:14016 M6J;R l'i186;S ::;,8484 :;,6'791 5,7~~1 M905 (l,5U9 0,::>348 143$,3 1459,3 1482.9' 55544 5,6441 5,ng8 O'.42l!l: ~)i,.<I42iS 1454.1 1418.9 5,s42.Q 5,6:200' 0,3601 (I,37U5 W!~:il I~N,9 5.4532 5,5427 0,3123 013270' 144~,1. 14-70.' 5,.1741 5,4663 2.4463

2.~~~8 1.519<.3 1~6 6\,6293 6,7008: 1,8~\M 1,9591 1:5t7,7 1539,2.


l6,iU7.2 1~,~,'!l9.3

3JI435 3.2"2~ IS8U I6MJ ,6,8379 6,903& '6,7108 2,,0,2-5S, ~l5i7 1:500,'7 1.:5S'2"" lti[i!4,l

tS6211

1,mn7'
1,~~8

16,:Hi9J!

16,fi:l,7.1lo

1,4153

IShU
6,2826 UI290

1;(1398 !S?8;~' ~S.291 (I 6~076~ 1l!,69~S 0',776~ 1~I.,9 155'1..1 151'610 IS09,4 5,9.211(1 tiI!OOtzS 6~mSl 6,1401! OS56S 0,5774 0,5983 0.6100 15,4.3 Is.oc.O 1~~9.0 l£il.1 5,8.003 5,8.861 5,9'519'9 6,o3G9' IMli08: Oj4787 O',1I9M 015138 150C.QI 15:25.9' 1549.0' 151~.?' 5,1Ha, :5,'.l8!M 5,864-.5 S;Q;365
0,3925 5,6270 0A081 U,4235

15~4"" 6;~61)4, 0,931H 15U:,~

1,51SS 1:537.'1 155'),5 6.355.3 M2~8 1,]jtj96 1,2100, 15M') 1~84 6"NZll: 6,lJJiIJ: 1,00tli:2 0.9123 1534.8 !S56.9' 6JS02 6.22li' 0,'7'255 ~,n;~3

1,40657

ISSL2
0.4943

1.2S0\l ISS-U
6,3<82-7'

H:i93,,l 7,]5033 1,2aJl 2,i'l210 1.6:2JIi,{l IM8/(I ru69.1,~ 6,7~jl\l6 '6,7683 16,13~S 'ri,9539 1,6ISf. Ui.t'i52 L7148 l.ani 16ro,~ 1&25,1 1641.1 169i" 6..5m9 16,62:58 6,6892 6,8120 1,1.903 1,3.3(1.1 1,31'00 1,4494 lI'ilQil,i! 1.6M,I. 16oM,3 169!1,Q 6,4496, iIS,5ldo'9 6.S7!15 !517!1ln 1,m'34 U068 LhlOI 1.:w65 HiiO],(I i~23,~ 1645.4 16'90,2 tiJ_~3~ 6.42:18 6AS7l' 6.6~1:2
6,9682 0;8275

3J·Ill6 Ui2h,9

O',S02:3,

1~9®.!" 6,113.3· 0;6396 1:9il6,B 6,09\11

lli;l:lJ
6,1794 IM'i600

00,88;1;1 O~OO~~ 1M3.,? 1681;S


6~3431' 6,46'19

OI5JU
1S')~,",l

O.(IB03 161M 164],9 ~MM3 6,23l2 015653 O~SJ


Hil1,5 lfi40,2

0.,206 1M.;!) td,56 I


U,!i9!i12 16ll5.,:Il

tilOO~1

~~<99.1 1.522,9 U546,J 5.1'068 5,7828 OI34JJ, OJ:5.5~ O036~


J,4~:i,6, ~,Sl9.,8 1:i;;1J.,ti 5,7UI

0.438.6 0,4536
IS69.5
5,855,1 5.9259

6,(t7.:J'2 6,13SllJ 0,4683 0.4832 1638,4 15"92,6 1f.IS,s


5.9938 6,00% 0,4211'1 ~J613,6 16J6,7 53!W1 5.9900

5,5515 5,633,11 01,2885 ~UO~4 0,3140' 146fi,5 W12,O' m6,7


5.<1855 5.5685
~[I

O'J2~
]540Jl S,6470

'),3912 .20 30

O..11113 1.56,7.1 5,'7850 03384 :~.564.,j! 5.7U9

OJ9!R5
~,S90,4 5,:856.01 O,3SOO J,588,2

OAO~

5,.1!B6

O,3~1.20'0\3737 16~U5 ]634.9 5:;I!617 S.9:l9',) 140

6,2642 OSlM l6'84.3 6,JlloO 0,44:73 IJ68i!,II 6.U7!J' 0.3%7


11~I,J

6.0~i75
1®!J

~,
:5{!® [ ,ll
$

40

50

0..2695
1488.3 5,4244

4,IS) 9,,29)

600
(

l~

700
[l3.1'!11' :800

~ ~
h
j

0,22115 1480.,8 5,:MiMi 0.1812

O;23W (fi,'292J ~5:ljJ 153&.~ S,5®90 S..'i8B9 0;131:5 U~12 ~50ij1"1 ~512'.,5 5,486:2
0.20<16

0,1033 .~5G,2,j L586J 5.6647 5.7373 0.15'06 '8,2$98 15;5'103 ~S8M

rn,:u·n

60

80

mo
O,3~62
1619.,I! 6.0(1.31 8.2935

no
0,37&
1726,6 6 •.1253

lIW

0,3248 0.3353 l6l19,fi 1633.1 5.801'0 5.8744 1(1.,2689 8,17711 ~GtI$.7 1!.629\,5
5.'ji\OO~ O.• 2lE9

G,3972 0,4113 0.4376 n73.8 1!t2.1.4 ~8J69,6 6.242.2 6.3j~$ 6,46J6

(17.,86),
9tIXI

Il:
:Il
'~

5.,4113' O.!%~ 1473,0 1.500,4 5.21'96 5.3115 O,161~ O.16~!I

i,sM~

®.2l29 ~.526.,7 L552,2

~ ~

5.,1328

1"'4.9

(l~.j:.n ~.
10001

1(24,91)

II

I!l49M ~52(1,S n541,O !i,2187 .s.J~',!'~ S,3~(i 10..1487 O.~5j8 0..1626 ~.48(,,5 15l.4,7 ~54i,t SJ530 5.244:7 53296 'O,t],2;~ 'D,~3S7 '0.14;8[1 ~4791,~ 1508,5 ~531i,3

5,J%8 0.1772

s.,6a:s3 0,:2210 l5TI.l MHO 5,5529 0,1!!46 '0,1919


~572,5

~.601.6
5,6254 10000'9'!IO

toP1S ~4;n4 5:.,5;13 o..~692 0,1.,:56 156'1,9 159.3,3


5,.400'j

5Jl!1G

6,11118 5,2G!54

'[I,.I5U l:5m,]] S,:W'n

o,.u::l'0
15891~ 5)4240

5AB4i'

'(I,J~211 (l,JlOO 0,3471]0 G},363!) 16']o6J1 n24,lI I!l71,s Ei!l19A ~Sti,7.8 :;,'1-1'.18 s.c9(1;S:~ fi.,O.~14 ti.,]491~ 6,26:lJ 6,371.7 0236,}' 0,252] O.2l67l O.2S:~9 0,2966 0.3:1,12 Hi~5.8, Hint ~nlA l.il69'.J .lIS,~:r,J 18M,O 5,6'949 5,82.6& 5,95H ,1£,0698 6.11137 6.2935 <Q,J()s9 002195 1[1,2328 1(1,24:59 '002569 0;2717 ~S~S,31864,2 ~6H,~ 1611(1,(' t7~a,7 11~i9 S.'ji'.~5~ 5:"II8U '.0006 6.U50 6.2254 s,6119 ~U8,~90.]94:.7; 0,2Q(i~ 0,2179 0,22..95 i(}J41@ !66[5 m6..~ I7,M5 I.SJ:U 1.B6:lA !6UVi 5';565 5,691'9 .5.8187' 5,9389 ,6,054l 6,IM9 'o"rn6~j' U7351 Q,;W84!1 (I,.DIil!SS 'D,:l'iO(i![l 0,2164 U ~~n'M:; ;64,3 liKM 17,62,1 ~8U,l: 18fiOl,!i: $',4~j71 S,!iJ42: S,'1i1liU 5,S834 ,S\9~9.! 6,nos

Ap~ndioo 8

54'7

Tabela B..2.2 (Clmtiillll!UU;ao) - Amenia superaquecid a


P~[lialY:;.

kh ITemp. !ia~.)
"C
'V

T,j!mper,atm'a,

"C Mil!

40

SO

fi1il!

'I[) i(l,1:i1$9

SO

l,~J{I'

L20' '0,1521 1108,0 5,6()31

160' 0,1'07' 1807.1 5;9031

~S4J'
(I,1'79~ 1856.9 6.0156 1I,1s':J2 U?;Sl,l

20t.l

22.000,1968

1'200 (30.95)
W400 (36;26)

II s

O,1129 0,1185 149.5.4 iS25.i 5.0564- 5.1.491 0'10043 0010094M$~.,6 1:513,4

I'

1600(~,i,O~)

UNO
(45,37)

~ ~
II

2000
(<19,36)

".

0.1238. 1553,3 5.2351 0,11142 lS'43.,1 4,94{~J 5,01#62 5.;1370 (1,.0851 (i,0~95 l501"O 1.532.5 4,95]0 5,04,72 10,0138 (1,0730 14&7,9 l52l,4 4',86,14 4;9637

0,1339 1600,S 5.3916 0',1088 O,lLU 1S'n,;5 1S98,:1i :5;2100 5,29f}4 (I.o~m (10917 156'2.3- 1590,7 5,13:H 5.,2hi7 'O,fiS~'9 1(1;I)8IS7 1580,5 5.3,tS9
IS52,7

l!'
is

S,05fil. 0.064,'7 O.{l687 0.Q7l5 [473,9 151l9,1! 1.5"42,7 01,'7754 4,8848 4.9821

19S7.9 6,2292 O.~.681 0',12!l'9' 0',]378 o.I4S5 1,5.5m.4 1702:;5 17.'52,8 'UIDr2:,9 H~OJ,8 1955,(1 5,4443 5;577:5 5,1023 S,8i100 5,9M3 6.0n7 6,1495 00,1(154- (1,1127 0,.1197 (1,1.2.66 00,1334,0,14005 0>.14003 1644.& 16%.9 ~N~,O 1798,7 1849S 19'005 19'52.0 .5.7485 5.1!63 0 :i/nH 6.,0000 5,3659 5,5{llS 5,6~6 Q,oO!1'27 '0.,0\19,3 6,.U:I57 ~MIU9 Q,I1I1'O ().] Mo() 10,1299 19A,9. I 16381(} l6iJl,1. 1743,1 1'194,5 1s.t5,7 i891.2 15M,1 5,14,II!O 5,29<1'8· S,4Jl7 5,*24, 5,683<8- 5,7995 5,910"] 601018 00.076(1 o,os2S 0.0086 0/0945 0.100:2 0,1057 0.1112 OJHi5 1573,5 1631,[ ~6$S,S [138.2 17':Jilt:t 1842,0 1119"3,9 1'M6,1 5,07Qi 5,2294 5.3714 5,5022 5,6251. 5,74'2{) 5.8540 5.9621
5.7860

0,1435 1651!.O 5.5325 0,LU7

0,1,618 1757.5

O,1~2 1907.1 6,1241 O,16Oi

Tabela B.3-lP.ropri.edade.s termodi!iit:lllcas do refr]geran~e-12 (Diclorodifluormetaaol Tabela 8.3.1- R- I 2 satnrado


I'llelis30

rem;..
"'C
T

AIII:t~.
MP,1'l

Vn!l'Ilme !!I!el'JlIco1 Uquid'Q,


,~l.
'PI

iF.J:Ilnlpil!, kJ/kg_ V!i!)lor sar,

Entr,opiio, kJ~

II:
V;j(PQI]"

Jl.iqmo
!!i~t.

p 0.00284.

Ev~.
Vtv

V'~i!l'ifi'l;' EVllP. II", 189,743


l87,737

Lhluii'($(!
sat.
Ev,lIjp,
l,."

sat

hj

Ii ,

sI

~at.

--85
-8'0 -75
-7()

-90

-65
-55 -SO --45 -40 -3:5 -30 -25

-6~"

-00 -ts
-~.O

-.~
to
0 5 1.5
2{1

2S
3G' 35 40
45

50

55

-43)11:4 -39,005 -34,,1-:11 -30,430 'i..J:I.'1U!O -26"llS 0.,1141 i66 -21$14 ~MH680 o.OO(]irm. O.SJOS3A 0,02262 0,000031 0 ..637274 {l,,63791 1 -17.4$5 0.029'98 o.o0Cl642 0.4003:5,8 0.491000 -t3.l4~ 0,3&:2457 1).383m5 0,03915- 0.00064$ .--8.719-4,40(1 o.~~044 0,.000664 11,302029 0,30.2.682, O;M19g0 0,06417 00,000659 (J,24U.5l 0 0,080''11 0,000666 10,194732 0,1953198 4.4l1l 0.,1(.)41 0,(100672 0.,158703 0,159375 &,862 0,1236B 0..000679 0,131 ~.66 13,121 0.130487 'o,:~,(18&47 l1,816 O,U09J (D'IOOOlii8S' 0,1 0816l. 0.181l6O 0.000693 0.0903260 O.mHOlS 21,3J~ OJli6ti<1.(, 26,.874 0.21912 0,000700 0,005946 0,26096 0,0001108 0,064255 3 ~,446 0,064963 0,30861 0.000'716 O.oM(i73 O,mS3&9 36.052 0,36255 n~lO"-'n4 l),ooUi76~. O,G4"Y4SS 40,694 (1,42.330 0,000733 10.,04018(1 o.o~0914 4:),375 0.,034671 0,49]37 0,000743 O,.G.l35413 50,100 O,~m)780 0,56729 0.,000':52 0,0.30028 54.&14 O,o(i20091 0.,026854 0..651062 OJl<l0163 :59.702 ,64,5i')2 (1',74490 0','(100774, (1'llW734 0,0.215'08 OJMn2 0,000786, O,Ol9SS5 0.00(1&1.1 69.551 0,9(1)(}5- 0,000798 O,017:m 11,018171 74.587 1.08432 0.000811 0))15220 O,(H6ilH2 '9,'12 0,014170 1,21932 O,OOOS:26 (J,OllM4 1S4.93J6 90,274 1.36630 ·o.oOOB4l 'O~0117Qim O,Gil2M2
1

(i.O(III)608 4.414937 ().I)M24 O;CliOO612 l,o.36704 10,0001' O/lfj()6H 2,137728 O,m:m7' Q,(M)()6022 l,;'j,37030 '0<,012:1'1 O~(MJDG'27 1,126664

4.41.5545 3,OO-nUi 2,13.8345 1;537651

l1lS,'740 183.i:"l 1
18I.7M

155,(03G

146,46.4 ~48,7JI 151,01.8 1:53,3211

179,774 H7,nS 175.762 ti3,730 171/6716 l69,s95 167,48'2 165,335 163.,149


10(1,910 158.643

157.%0 1,60.lB9 1,62162 l 164,9'51 ~1I'i'7,271fi ~69,595 m,91B 174,197 176.'176


118,736

-0,2()86J ~,,1&SS8 ~.Ui312 -4),14119 --00,11977 -{I.098BO -0,07&27 -O.o5SIS -0,03841


~,oi~,}OJ

1,.03-593
n.,99jji'i

O,C)61:~S O.n725 00,89'465


0.86361

'0,,82730 (I,81213 0,79843 Q,71:l606


0',n4SI)

'.

0,83397
0,80563 0,7784&

0.76480
0:75510
Cl,i4'4&

0.1,"241

0.74007
00:.7,31318 o.,727JS

l56.314 153;918.
151.479 148,961

UW.,6S4
191,740

18.0;974 183.18~ 185,375 ~.B7.s:U

0 0.0111'11 0.03711 OJISS22 010'i·~'6

0,09(163

146,365 143.,684 140,909


138,028

13510211 13J,S96 128.613 125,160 121,514 ~17,645

193.,784 195,,783 19-7.730 1'991620 201,-446

0,10796 0,12506 0,[4196 ,000l5'8(;.5 0,17517 0,1.9'1~4 0.,20777 00.22388


O,139!1·m

0.,7~73.5 0.70322 0,72.193 O/I;99_~ (I,1!'l1lJ4 0.65742 0.7 12IG4 O~ijJS~3 O',708i'i9 0,70513 0,601450 (1,7(1194 0,39397 0,5740[1 £1,6>-907 0,$54:53 10,.69649' 'o,694~6 'o.J.35S1 0.69(21)6 05168.9
0,49862 0.48064 0.69015

n,462Q2
O,44.S-39

20J;200
2{)4,.8n

201J)20

206450

0.25587 0,27179 0;2&n~ U,}U3M '0,31967

0.412800 0,4](1;58, 039.338 0,37601 'O,J5S49'

O.6~~,1 0.,0068(1 0&8530 0,68387 0,611248 O,6SI(l1;l 10,67967 '(),678t7

548

~lUndalil1e:ntos ua TermodJn:SII'iiica

Tabela B.3.1 (Contirnulil~.o) l'R5.slIo. A~.


M'a P

R -12 saturadn
Eiit91p:ia, kJllq~ EntropllI,
8llt.

ValiUn.e· ~·dIico, nl.~/ki!


(;jquidQ set,

Temp.

nc
T

60 65 :SO 85 '90 '95


iOO .HIS

fO fS

1.52592 0,000858 1.69&84 o.oornl71 I.8'B578 0.000'897 ::W~74S 0.000'920


2,J0460

~.

Vlillor Ev.~p.

Uquido
N;iU.

0.01025,3 0.00&971
O.(1()6802 O'II[M)SS,'!.S

~'"

5~t.

V!lpOI' EVllp.
hI.

'''.

:LilJuid.o ~1I1:.
SI

kJJk~ K V,apgr
il'l.

Ev!!p..
'~r.,

l~[

0.007828
OJI05029' OJ.)4246 Q,003S0S (1,002790
{I,o.l)2(145 O,(itOlOQS .0

0,000946,

110 112

2.,:)3&02 2.,78&50 3,O.56B9 3.34406 3.65093 3,978% 4,ll54~

0.00(1916
O.{IIIJIOI'l

0.001056 0.;001.1B 001°11 .197 0,001364 o,OCH792,


1

95.741 OJI0984ji 101.362 0.0CI8725 lm.tS:5 0.OOi72] lD.153 o,O(((i82~ ]n,39~ 0.000005 12.5,932 0,0052.-S!I IJ2,~1 1~!(}.235 O,Q04SM {),003003 148,314
(Mill III '1) 1032:42

~.

L13.521
lO9.1()99

209.264

0.33580
0.35209

.1 ()4.,126 99.,136 87,10'7 7'9.,961 1l.1>01 18444 0


61.810 49·ml'

9M31

157,521

0.002462

169,550
1113,413

0,0(117'92

210,460 20 1,.4~] 212.28& 212,102: 213iIJ9 212.8.0'22] 1,942 210,124 'UI(,,568 197.,995 ISM!!!

0.368.61 0.38543
0',40265

0.421)40 OA.l!l.!H
0,451:133

0.34013 0.32262 O,30~1 0.,28474 0',264:.'i7


(I,2A3'20 0.22018

0.4192.8 O,S02SS 0,53334

OJ 941'7 O,]65e64 (i!.U9fO


0.,(}7423 0

0,67,653 0i6747l Oh7262 OJi7f1117 0,.(>6122: 0.,(1636] 0,6590:5 0..65310


0,64492

o,~~

0,(;3254 0.00758 0,56888

Tahela 8.3.2 Temp.

Rdrigcrru:u:e-12 superaquecido
II,
'kJ.!'kg

·C

m~lkg
0,341859 0.356228 0,3705(19 0.,384717
Oc,39!l:lhl4

11

s
kJlk:g K
0,7'9U2

m'!{k:g

It kJlikg

kJ/kgK
Q,74(lfi4

II:

l~

mYkJ:

kJlf1kg
1).,15 MP.ji

kJil.:I!K

-10
2.1), 30
.;If)

-20

0 W

0,11:> MIi'a 181,170 186.,889 I92,7()j 19&,.614


2:04,.617

0,81388 {I,83557
0.,&568.1

0,16110'2 0,175223 .0,182648 0,1&9995


O.U1I7217

O.lOMP~ 179,98,7 i85.,839 191.765 ~97.770


lO'l,8S5

'11,7<6331
0,78541 0.,80700

0,]148.10

50

6'0
7'0

80 90

n
J()

60
70 80
90 lOU'

20 30 40 50

2.1O.7W 216,891 2.'2J,lfil) 2:29,512 Q,4S50liil 0,.468980 2Y.i;946 (1,482919 24,2,400 0.,49683'9 249_9:l1 Oo,lilMl"a O;OS86{)9 ~&9.S05 0,(1)2550 1%.020 {),fl%419 20"2,281 0,lOO'l29 208.597

ML296Q 0,427014 OA4W31

'II,.8nfi4 O,~OO08 O.9I1H4'


n,Q31f14

0,204507
0,211M1'2

0,21.:B839 0,2131145 0.240112 0.24'71<00

0.95720. 0,994/94 1,01334

O,9i76,2,3

tl.2ZS9.S6

2.lOmB 2I!;,262 2'22.51'13 228,9822315,451


242,007

O,8;utu (1,841179 0.86905 lI,88$()2 O,90~42 0,92.757


0,94638

0.,1199.80 (I,l2.5(),51 D.:t.JtlOSJ n,1.35000


0, l3!JOCK!

i84.,753 190,8'00 19Q,9[lfi 201,071


209,314

Cl,I4476.1
O,i4'!l'589 0,154391

215,621 2l1,9~8
2'~!! 446 234,963 241,,549-

0,73240 0.,154'95 0.,11690 'lI.,791l3J 0,11192-4 '0.83971 0.8597.5 0.87'940

O,8!Ji861

O.iI'l13900
0.107710 (1,]11397 0.115056

2211<100 227.902
234,462

2rn4m~

0,73249 O.75om4 0;~n6..'i7 0,1971:5


00,8UW3 0,8..,8-66

O,!jR691

2AI.087 254.,52.5 2.6 !,,338


O,40M'a. 241,.71:5

0.&5846 O,8IiBfi 0$9689 0,93390 0.,9.51'9! 0,72043 0,14231 0.76447 0.7&549 0;80595 O,82.~91 O,:B454JO 0,:86447 0.B83I5,

HO
2()
3{1

1I,1:n3OS 0,125902 0;129484 0,Q45837 0.(147971

OJllSSti

24l!,629 O,Z5 MPii O,OO907S2 ISS.719 0.073024 195,109 0.016219 201,468 1)'{J793SD 2{}7$66 (11082:432 1~4,309 0.085470 220..800 (1,088474, nT.1SI 0,09144'9 233,956 fJ./(Jrt)4,399 2.:1(1,620 IOj.09Ii3211 247,.341 254,122 0,100239 00.,l03135 260,962
0,50 MPii.

0,96487 0.,11431 0;13,]113 O,1S91l1 0.i80()(j6


!Ml(ltS7

O.159'H~1! 0,163926 lIIlI.1M G,30MPn O,OSlljO I.Mi',71& 0,059984 194.173 0,0062715 200.636
0.005419

0,911590,93617
0,69894

O,8.:U98 0.&4193 0,&:6~47


0$8(161

O.9ln9 0,93:588

IO,!f!l!I3'

O'I[I<6~'\1i51 0.070616 Om31&6 0.015706 00/078200 Oill83127 (1,08:5566


'01080673

220.191 226,793 2-33,444

2117.D!9 2-131635

0;72:215 0.14458 0.1'6633 0',18147 0,8(81)& 0.82320 0.86712

140,~4.7 246;J,!i!]~ 253.716 200,s!l2 0,60 MPii.

o,~'mn
0.90449 (1,92265

G,!lSS99

tiD 70 80 100

40 SO

90

193,9[16, :W:~\5T1 0.05(111)46 212,250 O,'l~20n 218,939 01054009 225,653 {I,0.50014 232,4() 1 0.,051""\[ 239,188 0,0.59846 2.46.011 O,(n6L 731 252.892-

0,.035646 0,037464 (l,03921:5 0,040012


0,0425"

197,077 20['1,963 210,810 217,643


124,419

'1);10043
0,72352

0;030422
Q,031!Ml'l O,u33450

0.74574 0.7(\721

0;;8606

202.,263 2Il'iI,107 2.16,300

0,70679

1I},72965
O.75U'I3 <0.'ii''12!11

0,0441&5 0.045715 OJ)47341


O,o.i,Bflflti,

231.330
238,206

245.112252.054

O)!Oll32 0,:82801 0,84735 0,B&621

n,n34llS7 0,o.%28u ().03765J 1),0:3R9'16 O,O<Io..~~.6

.12-l""CoS
~JU,231
237201

244.18S 251.200

019346 0.8!34S O.1l3199 0.1l5:i!(}It,

\.

Ap~ndicelB

549

l'ahel.a B.3.2 (Con,t~n.!l~h)


1'~'mp.

Refrjge.lOuu:e-~. superaquecido 2
1n.~Ik:i
OJI5 04 1 5

~c

.~

I:d'ikg

It LMig

kJll.1gK
O.9014'~

U/ikJ,;
'i).,!5[1MPa

s
k.T{k.!!:K

11

n:n.~Ik!l O,04161f.l
O.~29f))'

I~ U!ikl!

s kT!k5K
O,~7Q(.6
0.&8889

UO
U:O 130

40 SU OU 10 80
00 HW

L20 13000
140

~W

[50
50

00
70

'0,40 M:P1Il 0,063001 259.&15 {I,065456 2(KlS.'l6 O.Oei72.99 27.].800 0,70 MPl:! O,0,2676~ 201'.1'32 O,O:;WU)O 214,903 2.22,017 0:009337 OJIJOI'i.'l2, 219,(199 OI[)J~841 236.,171, 0103)(123 243,244 U,W41!W 25(),J30 257,4:;.6 0,035.332 O.mM~'i<;) 2fi4~~68 27~.,731) iD10375720,00&613 278,925 0,009765 2.Il6•.l:Xi ~"OOMP,e 0.0l836.i6 210,317 O.Ql941U 117.,97'{1 O,ooI}_~97 225.,485
O.02I34I

MOMh
l5S,Z42

0.91941 ().937U4 Q,71529 0.73783 O,7519S~ O,7~)45 n,sOIDr;r,(i O,82.05~ O,1l397() (I,8S8~5
n,!!7693

0,031929' {l1053430

2~~'J,o.35 0,8~4C>7 0;002,6 266.051

273,123
{l,RIlI1!I(~

0;92030
O.7()2H)

o.o:ns3fI
0,024068 0,025247
Q,WWi~ 0.028545

0,iDQ:!'477

2;M.fl74 2U,.446 22.0,120 227.934


~1-'S,1l4 242.279

0.72527 0,74744 0.7687S


1.1.78940

'0$941)2O,9U54
Q,92984 0.7005')

O;8094l O,m,'9'5S1l O;S28t!7 249.443 M3()61;;l Z56,616 O,:r!47M O,o31M9 26:.l,806 O,:8fi,6~l6 (1.,012151.2 2'H,~N9 n,s844S O,.O:BS92 2.78.259 O,9022i 0,.034563 28:5,529 O,.9l.9W I,lO.MP.2
O,O~448) 2.06.813 0.,68,165

265.,318 0,044~81 272A31 '(}.90 MPh 2M.3:20 0.m'!744 O.oo09l2- 211;92J 0,002.012 2~9.373 0,023(162 226,730 Q:341~)28 0,004073 M~,2-90 0.025051 24:r!,537 0.020005 O,02Mm 255,'1!~ 0,001852 263.032n,M:S7S1 270,29& 0,029639 277,585 O,O30.5!5 284,896 1,4!1Ml'a
OJl:ll,~79 {1,l)l3448 Om4147 ~m49~7

0;9'067S OJi8972 0.1'1361 0.73633 0,7:)808


0,'17005

0.1'9932
Q,~19fll

018381 j
Q;B5685 0,8751:0

O,~919.5
0191043

O,T2.591 O.748~4
0.76946

SO 00
100
]

0,0:12.251 0,1)23133 0,024835


rn,02.566I

232.,9W 240.):78

'(I,790M
{I,s.w%

10

0,023993 lJ"l,931

247.,6U:

120

130 l40 J.50


16Q

no

70 80 90 100 120

14U ISO 160 170


~1!0

no

284,2.55 291,632 1,(lOoMl"ll O,Oi 12{18 2]6.810 O.OI.1~B4 225.344 0,01269& 233.563 (1,013366 14.~.575, {I,lH'IOOO 249,4411 0.014661& 257.225 O.015~95 2J64,9'37 (1,01:)765 l72IOO6 O:0163~O 2RO;2.~O Oj016SM 28.7,880 I}IOl739S 295,506
O,(J;U;058 2,5I1MI'lt

n.o2ll'ii4"14 0,02.7215

'162,246 26').5'67 2'tI6,i),flIl

0.,8.2931 0,84816

0.86655
iU,S;S452

'l1,O~54&3 214,9641 {1,0~6Yi3 222,851 o,o~nzl 2JCh,56B 'o,.o18ro~ .238.,171 O,()UmI2 245,69'9 {I,019567 '253,18lJ I),O;1030~ 1(:)[J,631
0,0210!8, {J<i(I:MTII 26s'(m

O,'Ji1)649
fI,72D&2 0.,15198 '0.77321

211,613 219,984 2::n:,(J6-'9 2J5..9J!l!O'


243.fi()2

{).i5&B06

o,nna
'i1,17907

0.,73601 '(k,158020,19934 0.81893


0..&37'95 0,86644

0,7'9:300 0,81344 O,~3~65


0.83133

fM~57m {I,,0~6393
!I},llI.S:UI.

251.,355 o,o~7o.5; 2$&,961 0.0116')5 266.,530


:174,.078

0;90211 0,91933 O,wMI 0,72002 0,74387 0,76564 O,78M6 0,:80649 0,8251':6


O,lii4465

0,;0:224120,023093
Oil~940e. OJWH87

27.5,~(19 2&2..9.52
29{1,400

G,~95iS 0.8;8735 0;9'0477 Ih()7992


0,70622 0.73036

0..0 1S914 O~0195J5

2S~.,6l$ 11:19,158
<l.JU.ll!<U?a

0,&7447

OJ,9W1!

1,80 MP::I
~13,~

0,:86193
0,881Yi1tl

O,O~7923 300,D~ O,9l51'9


(),OO659S O.OOf264 0.001:837 0,ooR3~!
0,1IlI0882'f

0,8~816

0.(H0884 O.o~ ]525 Ol!l2:U~ 147,4<lfi 0.01 26!)7 255.4n 0,013244 21'i.l28f\ 0,01.3772 271.000 O,Ol4J84 l71M47 0,01)14,784 Q:~,574 0,01527:2 294,284 3{ll,98S 0.015752 3100 MPIl.
IM10523I

22'2.363 231:007 239.332

0,008704

0.1'52.97
0,77443

0;19497 O,81.t,74
0;83385

O,0094Q6 0,010035 010106]5 O,{H11:)'\l


0,(11 ]616

O,SS240 O,:E:SS05 O,9cnSM


MlilJ45

0.012112 265 1
U,oI;IUH6

om

0.013310
O,(I]40J3

219.Ch'24 0,69143 228.2.26 0.7~713 2Jfi,936 0;74079 245.336 0',76:1100 253S!8 0,78411 261,571 0,80433 269.526 O.823:BO 277A~:S O,~416~ Q:S5,2J'J 0;86[194 0,87874 293.037
~M1'9' 3,5'0 MI'a

o,~~61 ~

00
100 lW 1.20

2]9,B6 2.30,029 239,453


2..:1,8,,3"79 256,9801ii

100,
140

0,68284 0,7 Hlfl 1 0.,73573 (I,751!73 n,.7:80lS


0..&0091

150
Hilil

O,OO92:n 265,3n Q.QQ!f697 n3.,6~6


0,0](11.'04 O,{ll04C)7

0.,003886 '0,()OO419 'MlIolj,8~7 10.007313


i[J,()(I7109

220,7:<'.3 {l,677s.5 2.32:,256 O.1OS(}6


242,J9i~ (1,73420

(),O(M324

222,300

~U!~

2.6(),8tE:

rro
~;SO

.190
200

O,Ot~illI79 0,01 1250 305,,764 Ch,OlI6~4 3l3.701

:2f!L,J4S 289,002 297,301

0,!J.2061 O,&.3%U
0,&57'9'9 ~87SS;;l 0,&9322

0;91018

2.69,:n.1 o.,flIOSfn83 278,024 0,()(I8439 286,3B4 '0,,0(1,1178,2 !9~ 0.009~.14 302Jl20 0.(JIt}9436 31O.'Mti

'ij.757~ 0,17991 0,00072 (Mll0~9 0,113967 O,!I.S"R09 0.&75'94 0.&9130

'0,0049.59 'll.OIJS4.S6 0.,005884 O,()OO;1:70 O,OOtlo'26


0.,006%1 'o,n07279

235.o®~
240,866 2.5:5,723 274.,.027

cn,675:''9 'O,'JiCl.S40
'O,7~4S

(1,75905 0.,80091
0,822&4 '0,.!14194, (1,&"71116

26',O~3 O,18J9.5
282,759 .29~,J19 299,752
30&,.092

O,O075;~4 0.007&7&

MMl35

Thmp.

~c

]2{1 ~3t)i

Ii [:;Jlkg 4"OO'.MP'B (I,0OC1036 22.'i,I~O '~ oilkg

s
kJI-:&g:.K
CMi7169

rnJ!i1l, IJ\.OI1H369

u_
5.OOIMPa
1l~,300
::W5,45S 235,004

It

kJ~

~
iJi,]~S:

[Ullg

UlkgK

&

O,f10432S
O:CI!04;81.

l.:lll)

23!U!H

150

~)OO

Q,oo.nn
!o,~"'22

0,71164 2~9,9j(l 0,719'18 260.124 0.1'6.3~7

O',{W!i)2:iOI
O,OO3.~3,9 0,0035&5 O,oo.12rl8

0..54710 O'.C48,~ 1
O~Ml359 0,1256&

rm

190 200
2:10. 220

180

Ol~)58A5 218,903 1l,OO(i147 287.825 (I,OOM34 296.5;)2

2t.!l.UO

0.18596
OJo.tl!.I4

O.oo.'WSO

24$.4~6

259,9];0
270,;100

!li7~253 o.,77IMilI
O\:l985~

O,OO6"UJ&

230

(J~OO69!j.l 313.,(i'~4 0.,8819'7' 0,00172:28 32:1;,0'13 O!.I!:~1.7


~liC~fj'4.J7

300,136

0,826&5 U4500

@,:8M2>I
U,9l592

0.00¢.55,5 280.2.76 Cl',l)(~1821 289.74{)

0,0050/1

330;3J.:2

o.,OO$ilOil! 0,005:)3;5

2~8.9]6 0,83877
301jl';Il1t!

O,~]'9n'
O,:sS7S.~ 0,87'551

(),005J53

116.690

325,380

0,8930~

~C]orodJif][Ion'W.ernno) 'r~belo:aJ n.41- Prorrie<J!",d~ H~rrrn.odilnimka..'l do ref'l!i.~~r~n~c..:22 'r~bem;)jB.4.1 ~R-22 .sah.!IO!do


l;iiJel;.5i1!l

Volume especi:tiiClh ilYlkl!; U~uJ)dI(I


~I,r

Ejjt~l:p:nli\,kJ~, Llllluido
SBt. il,r V~[p!IJ~"

Blltf(l;p!:a, :k,ilfikg K liq,wdo


sM.
.Eva[), ~rd~

'[emp.

·c
T

A.1tl11.

M'~
P

~~~. 1!l¥,~iP'
1fr.

Vapor
~!it.
'~

EV.9Ili"

-10

-es

0.0.205

(1,.0006,70 (),OOil!I616

Ot,94IJ268.
0.70'1>7%

(1.940018

Il..
149.415

Il. 2~&,8lg
221.267

s~
-Q,J41n

~ -r.

VaJiCl:r ~t,

O.<rlOO OICt944
0,0827
1l,IO;I@

-00' -55 -<15


-J:S

-SO

0,037.5 IlI(1495

-m
-3~'
-:25 -lV' -IS -10

0,1317 1l'.!63!i 0.',201,01 0'.2448


~},29Si!

0,3543 004976
O,5R31!

-:')

0,4213

0
S

.10 IS 20 2-5

0,6807 0,'89'1 0.9009


~.,!D4I39

:m
35: 40

1,!919 l,3~48 1.S33;}


1,7290

45-

50
SS;

~.9J(l-3
2,17'44,

!':rO 65,
7<C1
j[i<

2.4266
2,,6~9

80
85

2,99'59 l.3Ui~ 1,6623.


4,036& 4'>'1425 4,88J5 4,9773

01,53:1'15<1-20,652 OI4~4:821 -LSSBS 010000&9 1I,32~S7 -10',456 010000515 0.000701 O.2562s.8 0.25699!1} -5,262 0;205745 0 0.0001109 0,205036 5,)28 O.Qi007n O.I6_~68J 0.166400 ~,.Qt[IQ72.!i ~UlS1W ~l',13i58441 !n,l1S o.,lU8S9' Ui,19'~ o.'flOO733 0.',lU1Ul, ~l'.0100741 0',OO2m2 O.OO2M3 :n.ng [j',(Iij07j~J' 0.00&76 [),Oln625 21,334 33,OU 0,000759 0.064:58] 0.005340 O,OOOO,fi,8 0,0:54571 38,;62 0,05.5139 O,ooG77l1 0,0463$7 O,Mn3S 44,SS6 C],Q!)07S,9 0.(1395'67 0»40056 50,485 0.OO}800 0,033914 OJll4714 56,463 0,ll0l)812 O.o:l9176 0.029987 62J2~ O,ll!Mlit24 0»'..:5119 O.o~@III)l 63,610 7~,91~.O 0.,000838 O,O~178,7 O,o1!2624 s 1,l5{l ®,{1OOii.52 O,U'18S9~ O,ol9'7<12 0,00011'6'7 0.0 Hi401 O,mnJfl9 B1,700 0.000&84 cn,0l.4251 ().o~5135 94.'2720.(1(Il[002 U.or.iBB2 O.oU1Il4 UJO,982 .0..000922 n.oi~Oi747 n.Oml:6G9 IOi7Ji51 0.,,00)944 I 14,003 0,,000308 {lJH02n 'Il,,OO:E032 Q.009001 Il:Uro 'Il.ooo9!l9 (1,0018;87 !29,n9 't),OCIW9'7 n.,(!t))~O o.oo~mo 0.005859 10.006889 I 37,.6!!5

U.00IJI!58\2

O>,SJfi4'JO 014J4~3S 0,323862

O'.70~72. -2:5,658

-3Q,00i

24fi,925
24ot.,J54 24~,jI'm

2-38;,.9&5 U6,132 2J3,19!R lJQ.156


223,;7:27

2)o,a70
213,19'7 23.'iAB4

223',702 .226,117 228,'500

-O,,1116~ -O.®924
-Q.06®9

1,2'277 1;1862 1.14CB


UQ79'

~J8,76 1.070'1
~.,®'54Q

-{liMO;
~JD217

i.;®300

2ZH}(I]
220,327

23'7,1:2.6
239';918 :M::iMI.')S

0 0.:0.225 O!044~
!l1O!'i,ji(l OIll~OO

110108 1;(134'9IlK!02. (I.'%M 0,9335


!I';WI~!i:

2J6,7'98
20'9,3i2j

2~.3,U2

244.t12

IJi,t 107

0,8.103

2as,~
201.2'16 ~.96,%@
~92.495

2A6,M4 248J~85 249;949 251,731 25\3,423


2:55.(118

O',U2J4

0,8398
0,809'1) O.l8(]!6, O,7:S~.S

l,02c5i ~,0122 1:0CI02 0;9,iil!l9 0;9184 QjlijSS: 0:9593

0;9503
0;W22
{l,;9344

Od538 !U751 O.~96J 0,217.3


O,23&l

0,7235 .1>,6956
O,66W O,64{17

0i92,,~'
.),9!J97
0,9129' 0.900.2

!S1,~6 Ul:2;9ti8 177.869

256,506 l59.U9

2St,;s-n
200,2.16

1,606,877 26U49 1.'60,9~4 26.~.896 .154,5116 2162,428

1[2,5U6

0',2500 O',l7lr.l 0',3004

O,32W
~nH7 0.3624 0,3832

141,800
1.32,541 1.23,712

262,11)5,

140.497' n3,\102 100,'175


B8.59&

MO];OO9
'(I,()OI, ~13

00

9S,
96,006

O,OmUii3 {I,.®(IU:I!2

'O~O(l491'4 O,O(l4OJ] 0..003115

'MOS'l83
O,O]}5~49

o,~~.sJ~
~OOl906

Q,®022ll1l O,®QJOlO
'0

1:55,0~i 0.,004358 165,.1)9:2 117,;ID4 O.®oo564 (1,002551 19~,.3S9 0,00]:906 21U46

145J186

262.67& 2~,ll~ 2i6~,397 ~9 ..st!8


25'7,486

0,'1042

0,61.1:7 O.5~67 O,SS9'I! 0,5:129 0•.')0511 Orl7SJ


~,'I504

O,S9sn'
O';B9M

0',8$7']
O,880!9 0.8746 0,:86&1 Ollj615 O,8S4ti O,g4n OJ39~
O;B:.ml

0'.42:515 0.. 472 1 0,4&9'5

0.4217
tl.J~O 0,3607

0,4927

70,00-7

34,925
0'

l53,GOO 2,:a17,l41

2l1,2114
2;12.;54)6

0,,5173 0,5445 0.57,f!7 0,6273 0..&7V1I

.0,2002 0,241'4 U,l929 R094.9

IlJ2'12

01

0.s~'.MI 0.8075 O,79HI [11.7695 ®.7222 M"ffl8

A.pei;1d"ICeB

iS1

l'abcmlli B.4.2 1'em:p.

~c

~.
~

Refl'i,gerame- 22 superaquecido
h Uli!!l.

s
kllkgK
!i07616

~
mi'lkg
0,2!6331

1t

~
kJ/kgK
ilOCiS2J 1<O:3Q52 1105513 IJri'914

kiJ~
UOi\!Wa, 233,337

v mNkfl

11 kJ~
'O,lS lli.W~,

&

kJlkgK

'(1,,(15

-to
-30
-1U

O,440011
(}.4~1 O,4S054J

MIi'a ~34,nA

2411602 246,;5,86

UOO84
U2495 UMIS5 1,17166 1,19433 I,Uf09 1.2)g.:I~

0.2:267'54
O,2Ji7004

2J9,159
245.400 2jl,6fiI$

0.148723

233,G7l!
244,31.9

0;9.8773
110]2S11 ~,m733 1,Q6U6 1,o&W1, ~,lO721

o,l5S8.s~
ilJ62:819 OI~69.S2J {lI,~76699

-10 '0
](1

{n,scmSf
'0,;5:10096 (1,51971] Q,559393 o.Slg91~'

25.:2.676
2ii4l,S1~ 265.lIl0

0.2<17219
012:5-741:} 0.267485 0.271500 0.287467 0;.297394 O',:ID7287 O.3·~7!~:9 0.326986 0\3J680~ 0\34&596

250;1';31
251',.022 263,496 :210,051 276.700 283.452 ~9IlI,289 297.220 :lM.246

25'7',956
264,345 210,8:31 271.416 284JOl 29ID18S7 ]/}7,772 304.757 3~U:42 3~9.ru6

1,iO!li6:~.
1,[2558 1.14800 U7{)11 1,19lB7 1,:n:UO 1;234!8

so
40

2Q

2TI.s.9tl,
2iS,ilS 28.4;7'43 291,478 29~.3i9

0, !815 Hi

SO
60 7.0

o,m500
'O"ti180H
1(1,637485

1.2.59'98
1,281M

0.100284 o.~970] I O',m3-'ll!

U2952
U5l40 1,1'ijU:j9 U941J2

80 90
-2(1

-10
Q

(1,656935 3'05,2.6' o,.~)j636~ 3~2JU4 0.69577] 31.9,%& OJ_ZOI!'Ill'!!! . Q,lI!!203 243,140 0,1206417 249.574
(1,126003 (I,]31~6 256.009

1.30l99
U,3:l:253

OJ.Hn362
0\2L69~7 0,223i!i$8 1l'.2302lI1O

U42711
1.3~2?:)

U54:84 ~,275!9
1.295\24

,~ M-:Fa
MB,49l

31 ~.368 318.584
OIl'D'~1Pa

l.21419 ~J3Si2~' lJ5!i40

O,9SIlS4
1.00676
],{l3{i!"JtJ

O.oo:)l8Q

0.98231

HI
2(1

!(},rn3ti6Xa9
0. 14J,6:B1
0,146800 0,15]902 (I,~56%.'1

262.'633
269,27.3 215.992 282,796

1.{!<54511
1,0\1'763 ].100]6 ].12:224, U,I4300 U.I~:nfl

u,0096W'
0.1040'22 0,108292. O',ll2.5@8

25"5J191
2!6~.75~: 268,476

1.00695
~.ooOS9

l,o;';42~
],(I9W1 U.I~100

10 40

O.I]~I
0,12(1;815 ®,!24~l.8

275.2.67 2~J.132
289,(116

~/Jr71M9

O,{l78;344 0'(182128 0.005832 0,(189469' q).oo301!j,!

;;!47,3112

254,W4
200,861

0,961110 0.98677 t,iHIQ6

261lY(j"!
2t4,!iJ~. 281,400 288.460 29<5.535 ~0tl,689

l,Os:468
tOSO]9 ].H1220 ].123706

0.0065:118
OJ®OO8.5
0,103550 O,lOW8tii, 0.110099 O,J 1379'0'

~.o~i1~

:JO 00

289.006

ro

80 00
~(!I(I

ICI.J!l6~it9<')!~ 3'tKl.,131 OJ67003 1IOiB()O O.r1'1999 J.18,ll9


O,r76972 J;!l!i,400

m.664

1,18~7
1.]()fi63 1;226&7 1,14631 1.26646

0,128-993
0,133044 0.131'075 O,U4!flfl9 0.14503.6,

2'9'6,lm: U,l4.250 3(Kl,21~ [,16$-53


310.409 317.692

.~.141491
1,165@ t,I3.612 1,2C1!!i;l,3

HO
{I

3025,(1ifi3
3;32.522 O~ll'M.Pl!

W 20 300 ,oW'
,00

O.i:S19(l)~ 332,912 O\,40MPIlJ O,Q60IJI. 252.051 O,OOJ.OOO 259.003 O.OOS\'l'15 266.,010


0\0681'10

1,18400 1.l(l14!54 1.22--4:S6 ].24428:

309,924
317,2,;j~

ru,UlrlM
0.1205~2

3<24,643
332,.129'

1.2U1'n3

O',6U'IIIJ]J,'aJ G,9S223
0,97717 1,00128 ~,.o2467'
1,q)4,743

O,9SJ:W
O,9'ffl~

O,Q49lSS
0)}51751
O,OM08.!

257,HD&

0,040180

2:55,109
262,51'

1.00291
1,02.646 ~,,64911l ].07]15 1.I)9J62

2Jfi4,'29.5
21'l.483 278,oIii9(1 ~8!io.9';J-O 29'111.5 300,5:')2-

0,04228V
O.o443Q{ o.,046~76

50. W

°107W4SS:
o.,(I74,! 00

,0

O\01~l{j
0\019470

213,1}2;9 280,OlU 2$7,;200 2943$16

n,Os.6JS8 O,Oi!iS~90
0,00:1186 0.1)6295] [I,005~~' 0.0672l[Hj! a,.©69lO3 0,071384 (I,07J45(J

3OUiOO
3()S,94A1

t]ISM
~.U3605 ~.]5fii68:

O,OO:WSS
O~OO4(i,79'

'00, 100 110

00.0872-54
0.009813
!).{I92;3;S.S

J1J!5.,3.32
323,7% BL339 JJ&,96~

30-7,9.:19' 31:i,4,rno
322.939 330,539

t,ooJ63 l.OOlJ3 l,~Li!:'n

O,DcSiHlD8] O.Oi'W\l~] (1,053754

O,0481'9!8

J69;l88 :m,2S0 2$4,62:2


292.000 199.45-6

O}.ll945 0,95517 0,979&'9 UlOJ78, 1,!!U2tlOS UD495D

Ur1N9'

~.H695
U969'O 1,21654

M~!

n..o~!i5""1
{l,057332 10,059094

.30fi/~3:8
ll!li,4'i:S 322.071

~.;m"'.s
~.Ullro l.,13466 l,~54ru:·

~.153Si6

~,lfJ95
1,19:l73

110 130
20'

0.(194800
0'.005481

34~,M4
0,7,0 l'!!'Wlil

l,235~;8 {I.93S6:) 0,%105


0.98:549 1.,00910

(J,©75500 (I,O]09MJ .0,0.320.34 10,033632


i(I,cnJj~'7S '(110366-74 !l}J)3!!~J6

3J8.,lD 3~96J
O,llOl'!!'W;a, l.'i&.jlj,7 :2.66,513 274.243 2IH,9{17

Q,OMlS42
(MD61S,76 o,@'Ui35S OJI21915 0.0:19397 Q;o30S19

L21J~9
0,917&')' 0.94402 0.~5

3i29,73I 337,458 345.255


tl,?O N,W.a, U~71l

~,~7482 U944~
0.00132

3~}


50 60

o.ocm05
0.04Q163 0,o4242/!1

o.om5~
®)}l.II051 0,IM$6501
0,04722.4

200,~7 :2.68,2,m 215.1,69


2-83.,282 29(1,800

O,~JI4
l,J1l644

1,0020.1.

7(]

"298,3039 3®.5J112

ua5431

90
~.O!!I

.3I3.S27 ~,Q<lsn8 321,192

1,®76015 UD9732
1,1UIEi

.2119,5$3 297.2102 ~),~39"j68 3®4.868 ),]M:65 0.0409'14 0,042359 3~.300

1(I,ro::ml;~
0.03352& 11®34832 0,0.:36lO8 0;03736a

264.1'06(1 o,92s:n 2n.67O' o,95l9t! :2!!{1,491 0.97&59


2118:,218 29fi,M2 I,OO~O 1,(12;5':2.6

UD.3~
1.06108 U)82S7

3®3,007
3] 1,;)'91.)'

I.M751
!.00930 1,0005:2

U0159

319140]

5.52

FUnci'.i:lJmenlOO da Te'rmooinWriicO'l

T3be~a :8.4.2(Continua~o)- ReJ[igelante~22 superaquecido


Temp. "C lUi
v

m~/~

h k.Tl1:;g

II

kJl/kgK 1,138SL'i
1,15861 1,17832

urlkg O,043n5 0,045076


0,04(i4U

k.Tlkg
l}i~OMh
328,007 343,1l21

kJ}k;::K 1,12411 1.,14437


1,16420

h
kJ/l;:g

s
UlkIlK

n:r"Ilkg

1l,10MPa

uo

1:.Jiij

140 ISO 30

01050.313 3l~,914, 0.051830>1, 336,696 O',lIS334W 344,5411 0.(154836 352.454 0.056321 360,435
1.(~O'MPa

335,9:25
351.773 359.799 1,2:G MFa 261.002 n(i,OII 284,216}
29M15 30().,S()8

1.19770 l,211679 0.;91.35& 0,93996 0.%512 0,98923 1,0l2(~ 1.0352-0 l,07861 1.09955 11.,12.004 l,14()14 1,15Q86 1,11924 1.19B31

0,047738 0.049'1l5l

l.18369 l,202f!8,

0;90 f'>~Pa 327.25~ 3J5,1~.] 0,0'1102.2 J4.J1J94 O.(M2115 351.097 0.(143398 359,1.)9 i,4JtD.M"Fa 0,o385'9.B O,039'1ln 0,(11112(1 O.UIS247 0.0192.99 '0,020295 0,0212411 0.,0221157 rl,023058 O,0l392~ 1),024,7'75 0,025(;;08 0,026416
0,0.2:7233

l,~ 1128, U3.162


1,15158

l.17119 ~,It}CI47

40
50 70
90

60 SO

0.024000 0,(1259'95 0,027323 O.02S60~ 0,0,29-83-6 0,031035


0.032213

100 12.0, 130 U4(I


H5{I 110

OAl~lfi4,
0.034495

262,9!2 '271.042 21'9;046 2.86.973 294,8$\1 302.,727 [0,5'00 31.&,411:B 1'26.40,5

0.010851
'{),02412S2

OJI'220s1 .0'(123191 0,025336 O,O26l5~


O.,(~2,7157

0',91.411 0,94055 0,%~'70

'O,98!lSl

i,oms

0'11)35609 0,.036709
(W31797

334,360 342.300 350.410

0,028:134 1),019292
(1030236

311&,570 3 ~6,.623 324,6&"2


332,762,

1,(11305 U13556 U15744 UH875

.~.I!l")S1

160
S{)

60 70 80 90 WO
~IO

120
130

150 1.00 1.10 ISO 70


I\()

~.w

358,51.4 366.677 I,OO.M.!!a {k,O ~535 I 269;262 O,016~,51 27:lS.35!1 0,017284 2&7,17) 295.797 om8167 0.,019011 J04,,;'\IIlI1 O,019R2_~ 3j'2,725 0,01-0614 321,103 (l.0213S2 319.,457 ~31,80S 0.022133 1I,1.!1~186'!l .J46.Hi2 0,00;3592 354,5400 0.02430.5 362,.945 0.025008 311.386 0.0025703 379.:B69'
2,50MP~

Q,(B8S73 0,0:399'40

IW3 l 1'00 0,032084QJX\2993 0.0130'52 0.014028 Oom492 I 00,01:5755

340,!!7I 349,O]'g. 3.57,210 365,4-50


1.8Ill'MPa

1,11994 1,13900 1.15949' 1,17873

'26.3.8-61 272~766 281.,401 289,IGl:i 29&,202 306.473 3l4,703 ~22.9!6, 3.n,US, 339,.354 ;147,603
355,885

0.S9010 0,9HI09 O,~l O.!Mi942 0,99339 ~,(n31!~ 1,00056

~mM9

w,oS172
:I l0238

0.0281)29

JM.20~ 2.,00 Mp..a


271,563 2~I,310

1. l 2:25'9 1.~4140 1..16183

1J.8900~
0;!)2461 0;95068 0;97546 ~,.99920 1,02200 1,044241,00:576 l,tl8673 I.-1IM2.:1 1.,12724 U46&B U{j6141 1,18.507 0,87476 0.9(1537 0,93332 i);9'5'939 0,;90340;; 1100760 1,'03023 1,'iJ521O 1iO'73,31 l,D'J39-S U.I408
1,,133'76

2(;:5.423
1i%007

0.811625
0.9057300;93304 0.95876
~,9S:J23

28.4,331 '293.282 IU,m6:5~6 302.,046 {WI7303 310,683 0.01800231'9,239 327.,74,$ O.OUrJ3S 0,019427 336,22~ O,lI.W099 344.;695 3_H,I.72 0.,020759 O,Q2U4Q1 361,666 (l,022Ms 310136 0,02:2675 378.738

1,0000·9 1,0'2932 !,(I$.i 23 1.01253


lJl'!l1l9

1,J13S6 ].1334{11.15284 1.l7193

O,~!ln9 00.9lo(i12 O,OJ3.81I 200,640 0,9'4292 (111°14563 ,;W~"fi97 1111%821 O,9"}232 (><0152.77 308S71 1,01546 0.01:5960 317,322 imno O.0166l9 325,99'1 L05944 {)"O 172.511 334,010 O,0l7g8~. 3<1],2(11 1,,0'.8049 Q,011!490 351,783 1,10102 360.,369 0,019087 LIllO? 368,970 o.al9613 1.14070 0,020251 317..595 1.15995 0.012.135

om300~

.3iOOMP\l1
11,(107747 0,00846.5 0.OO9()98
0,00%,74

J,50MP~
0,86780 O,8~95 O.92Sf!l O;9;iS47 00;98053 IJQO'DS I 1027.1S 1I0491S
1,0'll041

00

no
!,j,o

100

12()

030 150 h!iO

no
190

l~O
200

IOn
no
LID
nl}

'90

272,677 0.010243 283,332 00,01094& 29],33& 0.,01 15A)8 3lt.!;9'_l5 O.0122M1 312,26~ 0.,012788 321.400 0,013343 310.412 0,013&80 3J.9,3'36 0,,0]4400 348,205 0,O~491!)'7 3,S.,~.040 0.015401 365,860 O,oi58~7 374.,679 0,01'63M 383,500 0.0106834 392,3;i4 ~,oOMP,1I. 0.005037 2tlS.629 O,(IIIlS<804 280,991'
(),(JlI}94.59 0'1006405 2\1'3,748

274.:5l0 286,Q42 29'M>63


306,744

0.005765 (lJJ()6..'i97 0.001'25·7


01007829

262,739' 2i7,268

I.,153'1J,3 1,17192 0,82544 0.86721


0,90094

0.OI()21I 00,(110717 1)0.011200 Q,()11665 o(lo,Oi:U14 0.,012550 00,012976 O,013l92 0,013801

316,410 .32.5.955 33.5.270 344,46,7


353,584

362.,()41 371.,619 380,e95 389,708 5,OOM',l!.


2:~3,fJ42

1,00116 I,~ 1131 1.,t3099 1.,15014

0.008..346 O.OOS.8~5 0,(IIIJ927 6 00.0119704 O~(lJOlI4 O,OIOSUJ 0.0 1()894.


1

289,504 3i1J!11,di40 :U 1,129 J30;9i(~ 340,554 349',98-9 3:59,)'24 368,5'90 317,81.0


3jtl,Oi)4

0.82489 0.:B654S OiSIlS72


0,9:2818

321.096

O~9552() 0.98049
1,{I(N4::1

1.{I2736 11041140 1.01011 1J(19l'38


LUISI.

°lIl12.6&

0.011634

l,tHls

i'i,OOM'a 0,78005
0,84064

0,003334
0.004.2S-5 O,O()4gS I (J.OOS3l5

0..0069'24
{),00739!

3O'5;:.m 316,()30

0,93064
0,9S11S

:l'75,9'~9 291.362 }{14,46'9

(1.88045 0,91.331

O,O{kW2 243.,278 0.003333 272 •..385 0.OO3119'!l 290,253

0,7Mi74 [),8218S

(),86675

Aip~ndloe19 553

Tabt.lla. B.4.2 (ColI.tijnua~ao) Refrigetante-22 sepeeaquecido T,l!ml)l.

-c

~.
kJlkgK
Q.if83i2

~
D~~ ~.

1~ SiOOMPa

~.

U~
4,.OOMPii 32.6.422
336.446

s
kJlkgK IMM256
Il,Q693I

rn(l:ffi;. 0,00434:5
0,004r728

1~ Uii1q;. 6·,'OO'MPa
304,157

s k,Jlk:g K
0,91}2:m (1,93310 0,96'094 O,9S67J
I,rP34(12

140. 1.50
1.60 1.70

0.001822

0,oogn6
O,oo{!{j)O

1.0(1'710
],02999 Uf5199 .rn,,o'73U

O,oogj)i)'8

180 190

O,Q4}'13:2
'O,O!ll'%75

346,246 355,885
Ui5;4{19

'0..(105751 (1,006]39 0'(10649'3

3~6,379

327.563
338,266 348,6\B 35!1:.700

0,(100826

(1,99431
~.ll!J':l97

0,000071

~OO
210

'0.010000 0.1)1011)
0,010654

37<l~S3 384,240
393,593 402925

Ul931l6
t]D9~ r, 13347

0<,00i1~4!2: 0\,0074M 0,0017135


0.0080]8

368;,7~3
37S,:'i37 388.2fi.8 39;,932

~.o.ws-7
~Jl62){1 .. L®SJlS

o.,00S386
O',(M1U80 O.OO59SE 0.006222 O,O!lM77 O,01l6722

340.8493S~.n5 1.01098
362,271 312...602 3&2.764 392.801

317.633 3·29,553

l ..o.S6rr9
110'7734

i.lOO63
1,L2343

220

1.,15259-

0.008.292-

1,09790

Tabeb ItS - Prepriedades teMl0diu§imicas do remgeI<lIlte-134a (1,1.,1.2 - TetrafJlllormetano) Tabella; 11.5.1 - R~134a saneado
Prt~'O

'f'emp. "'C

~bs..

MPa P 0,Q737 O,08Sl O,ItH3 0.10\13

VQlmne ~lIDtll·, Liqllldo Ev:ap. .SIIt.


'Ii'.

m>~
Vapor·
'1'.

t.lnhllpl'.11,Utll;g Uqnido sal. 11I Vapor


E~'!!p.
sa,1,

-33
-30
-2.6.25

o.OO(JI1I8

0I00tl)722 0,OO()n8
0,00(7)0

0,25574. 0;22330
o.~8947 O,rl'956 0\140'15

~"

~~.

IJIF

Ii

1),25646
0,22400. O.~~OO
O,lS0~9 ~14(i49'

-2~ -20 -15 -10 -5 0

~51.• 1.7 2.20,4191 4 2HI.6S-3 16·Ul8 lti5,!102 2Hi,300 161.1S] 215,5&}


173,744 2U,MO

,m;oos.
379,802J82,.162 3:82,9:51}
386,083

'-.

Ent[lo;p:iao; IIJlkg K Vll[lfl~ Llq.illirilll E!ro(li. sat. sal.


S,

s·.!O

S.

I[l.SJA6, 0,8499 0,.8690


O,!I754

0;9181 O',S994 (MJ.7,6J


U,86&7

1,7528 1,7493. .1.7453 ],7441

'0.,1.337
·0.1650, 0,2017
O,24<1S

0.294[1
CI,3BW

0',000138 0,000746 0·,000755 O,00Q7M 'O"OOO'i1'73


'o.oooljl8;l

o,iJOOil
0,9258 0;9507

'O,83SS
'(1,8006

i,139S
1,7354 1.1319

O.U9J2 0.008454 0,08181.2 ®.06S4lO


0,0:57551 (b,006S8

0.1.2007 O,0992V9 QJ)82576 0\009193·


U,(lSS334

HIli, 193 2G!'),004 ]8,6·,121 203564 ]9'3,324 20210]6


200,1))0

389.,]97 392,285

39S.3.oW
351,s.3·S6
401,323 404,233

O;9r7SS
],0000

go
1$ 20
2-5 30 40

OAISS
0,4895 0,5728

o.,()OO791li
o.,«]IOOS05

00.6663
O,"~O'

O~OOOgI7 0.000829 0100..843


0.(100857

O,04IU6 10.,035238 1010.30148 '1Ji.i02-SBtiS


(}j~m7

O.{I494lSI 211,5!1O O,O'l2:IJI 22Il,4S12


(l,OM!)S,')

206.''51

198.356 :m94,57.J

0,7812 0,7534 0,7:262


ij~699.5

l,7288
~,.7262

'1,0043
1,04&5 1.0%3

190,651 i86,5&-2
182,345

0,0.30017
o,.OatiijfOO O"J)23()94 O,U2OOl® 0,0 I 731W

227,493 234,590'

171,920 16~,41j 163,282 .1:51'.&52 1~-i1lB5 .4S;933


173,285

401.015 400,838 412,501)'


415,(1115 4]1';sl.B

1,om ~.l43il 1,1.673 1.19fJ9


1,2]450

UZOI

3'

Ui81'6

45 50
.6,5

~,om
j

loU.790' 249JOJ
2506,539

i,1{:iOi

ss
W 10' 7:5 80 gj

i,3181l I 4915 1.68.18


].SBI!)S

0'.011)(1'873 0.019141 0,016499 0',(101)800 ij,0009US 0,014211

0.000028. 0,(0)9;6
0,001951

2.U69

2.3644
2,;63''1 2.9265 3~

95, 3,5914 1()1.,J5' 4.oMO

90

O,(]IjUOOS (lJ(llW38 O,'OOUl'18 0,001128 O.OIlH 195 0',001297· 0,001969-

42:S;IiSO 28.7,794· 139.336 0.0 105 U 427.130 0,008995 O'.()O~·70 :2'96J)~8· I32.'n6 42:8.3005 i(I,®07653 O,oOS6:"F1' 304,,642 ~24A6~ 429.~]{I o.,C!I06453 'jJl,5l3 115,919 429,45~ ~.oo749J IIl,O(IoSM8 0,1)00446 3J2.;7ijt4 106,J98 4:29,18!l' 0,004367 ·0.00549:5 3J"2,6oW 9:5,440 428,084 ,4.25.1).76. 82,295 OiOOJA·r2: 0,.004600 341,380· 0,003729 3S.'i.!I34 64,98.4 ;K~O.8~8 °iOOM3t2 (I 0.001%9 300,917 390,977
0,llU231 m,i11S

0;01:5124 ily013l(t6 0,(111462

2-64.lJ'O 2'71,SJO

"'I·9.1!2~ 42g,962
423.915

0,.6713 DiM7S 0,622.0 ~M961 n,;5:j1~(i· '0.5465 0,:5214


0.4%2 (1,.4706

1.7239
l,nHI 1.1100

1.7183 1.711'18.
1,7153

1,UiJlii 1,2857 ~,309'9· l,JJ4J

1,2381

].i~39' 1,1'123 1.1100

0,4182 0\,3<9'10
0.3621

AI44'1

JI;nl66

1,7(188

1,1IMO 1,7009 1,(19i1iO


1,692~

J.lm
~,3849

l •.4U7
1,4404

i.sssa

1,4733

0'.3·330 n,30'i3, ·0,2665 '!l.2lM· {I,1765 0

1.,6782
],6670

l,·~

U;4~8
1,565'8

5S4,

Fundarnenlm

ea T@rmodtni'lmiC81

Tab-elaB.S.2 Tcrmp.

Refrigerallte- B4a superaquecido


11,
",

nc

I'

mJ1k1l: 0,19400 0,19800 0,2076-5 0.21652 0\2;-2511 0',2)3(13 0,24250 0,2510:2 0,25948 '0,16791 0,276\31 ~,15058 1,7'6655 1.79775 1.328B

!II"!"!!

II kJIkg

~
1kJ~g:K

v
m~/kg

II k.JIkj: 0,20
(\\l!:"!!

~;

lkJilkg K

(1,15 -CPu -20

-25
0

-w
1(1,

20, 30
40
60

SO
70 80 90. 100
0

10 20 40 50. 60 7f) 80
90

30

lOCI
110 120

30 4€1 5@ 60 '70 90

20

~o

HlO
120 ~30 140.
4(1

uo

395,270 403,413 1,!llS,78i)' 4rnl,668 420,048 1.886&'9' 4128,564 1.91545 437.2l3 1.941!iS 446,,029 L97123 IJl~Jj5.3, 454,986 46,M96 2,02:5411 473.)59- 2,05.!08 0,28468 2,018.37 0.,29303 4:82,n:l O~O136 4')-2,349 2,10'1037 0.25 !\\l!:'~ 0,08.2..637 399.579 1.74284 4'00,357 t,77440 0.086S84 OiOOG~O:!l 411,~51 ~,804g.2 0,(194139 42S,~7 1.8... 3460 O,O!Ii1198 434.9.25 1.86,351 0,101401 443,953 1,89'195 1,91980 0,1049511 4503.0~ 0>.]084,80 1,(}4nOl 462,359 (I,11]972 411,754 1,9141.9' ;181,1:8.'5 .2,0(1080 O\.U5440 2,0.27@7 0,1181188 490,955 0,122318 500,766 2.05302 LJOi866 0,125734 510,720' o,,:sOMPIi. 0.042256 41l.,645 t73420 Q;04445,' 421.,221 t;76632 0.04655,., 430,720 1,7971IS, 1,82696 0.04&581 4111);205 ,449,118 ~.;8o:;96 M5l1547 ~,OtS246i' 459,290 1;88426 0,054.351 468;942 1;91l99 0,0.56205, 418,690 1;93921 O,05!1035o 48.8,546 ],9065'9<8 J9'.8,SHI °I(l>5iJ.8'45 1;99136 0,06,1639 50'8,613 2,01836 0.,06,3418 518.835 2,()4403 0,0605184 529.187 ___1.0G941()
iQ\BOM!!',9

0,13603

0,142220,,]4;828

0,,15424 O,160H (1,16592 0,11168 0,1711'40 0,1830'11 O,18g-74 0,19431 0,~9009

410~OOtl
419',111. 427,730
416.473 445.350 454,3~,

3~3,839 402,1~7

1,76058 1,1'91' ~ 1,8.2 ~97 1,&51.50 1.&8041 1.9007'9 1.93669


IJl~l;t)

O',l0~13

.0,10501 {1,rn'0974

463,515
472.831

482,285 491..;888 0.30 M'P1'l 401,m 416.124 42511)96 413·iI;l14 44.1,234 452,4112 4{;J,163 471,206 J8IlI',777 400,482 500..314 5l0,3J04
Q\60MIi':a

1,99125 2,1.'11798 2,0413& 2,07rW6

39'2,338 400;911 4'D,9,S!I)(I 418,145 0,114;)6 42,6,875 0,118890.,1,2,335 435.708 o,m16 444,658 O,11t.2]J 453,,7315 0,13646 462,946 0.14{176 472,2% 41H,7&B ~,14S04 0.14930 491.424 O,,40MP~1 4046.51 413,965, 423,2]6
432,465

1.73276 1,16474 1,79:562 1,8:2:563 1.854,91 1.88357 1.,91l71


1,93937

.1l~~6,1,4

1,96661 1.99346 l,IH991

OI@7HW {l,O'N415 o,on620 '1ilI09G148 0,0&3816 0.0&68]8 (l,0&9'82I 0,09'2'774


0.0957(1-2

1,156.37 1.78744 1.81754


],84684

0,(19860'9' 0,101493 0;104371

1,87147 '~,()in54 1,93110 1,9582.3 1,984'5 2,01131 ::;l,03734 2,06305

0.0.51631 0,054362 01,056926 0105940'2 00,061812 '0\,0641609 (1,0615484 o.,O().81,67 1.1.;0'1£112 0.,073254 0,07'546:8 O,OTI66S

1.72611
l,75M4

t,~8947 ~igl949 o'lA11,7SI ~,84S68 .1,8,7718 4S~,I04 400,54:$ I,OOSIO 470.,088 1,9.3252 .f79',745 1;'594:8 489,523 1,5k~6rl4 49'!l<,42$ 2,01223 5_m:,4~ 'JI38()9

O'.70Mli'ilI

60

SO

10'
8(1

100

90

1111
~20 130 1.40 1.50

(1.027113 0,0286111 .0,1)301124 '0,031375 '(1,,032:678 0.03,3944 o"mSl!IO 0.,03·6392 0.,037584 O,o'JSc76Ql 0;0399'21 0,041071

424,,800 435,114 445,223 455,27(1 4(i5.,;'308, 415,.375


4.85499

1,1445; 1,776801 1.!0761 1.113732


i,.866~6

495,69& 505,988 :516,379 ;5,26.880 537,496

1.,.89427' 1,92177' 1,94814 1.9752) Z;~OlJ5 2.02708 21(1$24'7

41S1,1M 417,611 4,87,550 ,oW"l'.,;S9oi 501,150 518,Q26 (1,0539:58 5.28.425 O;OO,MPIl 0.,Ol3446 4:22,642 ().O24868 433,235 om.'fil92 44.3,595 453.835 O,O~'44i 0,o'Z8f.i4<9' 464,015 414,216 0.02g,~lO 0,&30940' 484;441 494.726 0.032043 505,.o8B 0;033126 S~5,541 "',0'.34190 O,OOIS.241 526.096 0,0.36278 536,760

0;0300,94 0;0079'58 0,039735 0.041447 0,043108: 0',(144130 0',046319 O,1W78!B 0',0494:;16 0(1,0509511 {1,0S246]

4]9,,093 42&.881 438:,589 448.'27'9'


4$7,9M

1,7461'(1 l,77786 1,.S083S lJll791


1):6664

],B9471 1.922.20 1,94920 rn;~'7S76 2,000193 2J02774 2,05322

1,762'13 1.7'9431 1,!l2459 1,85387 1.88232 1,,91010 1,,93730


t,9('i3~9

1.'72943

2,01,611 2,Q"H61

1.99'0'2;5

1;819'64 416S07' 1.90743 4,86.535 1,'l3467 ,<196,(;154 ~.;9614J ~J.(14W9'80 5.06,815: '1;9'8177 O,M3314 0',0414633- 511,207 2.lJI372 'O,iW5938 527,6.56 2.03932 1,00 M'Pu 1,7'147'9 0.02.0473 420,249 (),IlWI49 431,243 1,74936 [1.,1)23110 441.8'90 1,78181 0,024293 1,1I1273 452,34!i 0,02;5417 461.1013 1,.8424:8. 1.87131 O.0:l!649'7 41.3,021 0,0111543 1.8993.8 483.361 0,0/18561 1,92682, 493.136 0,029.5:56 SM.,17S 1,9S1m
466,554 01000633 5~4,694, ~.98o.13

(1,03,0069' 0,031781 0,0.33392 0,m49Z!iI' O.OrJ6'lIO 0,0.37848 Q,OJ.9251 0,040627

'U6,809' 426.,933 436,$95 446.,78:1 4$6,65<5

1,1277'() 1,16(}56 i,19187


1,81201 1.,;ESI21

0,001495 0,032:444

5250,305 536.017

2,00613 2.0,3175

AI)~lldlce B

555

Tabc~9i B..S.2 ~Contl!tILl3.;:a(l)


Temp.

Refrigerante-Baa

superaquecido
Ii
!S

~C

I!

jfi}/,k:g (I,(H724\l 0.1D~.8439 '(1,0195.311 0.0""20548 lMIUSll 0,(1:22416 0,023329 0,024191 0,025044 0IO!25874 0.026;jJ9 I 0.027495 0&282&9 O;O~1341
()',1H2273

h .kJl.kg

k.T/kg K 1.r.mJ U,""J58J7 1,790.81 I,S2~68 W;8:513:5 1,88009 1,90805

~
1tIl.]lki:

k,Tlkl!1: l.40MP~

kJfkg 11

" mi'ltg

~.

kl/kg ~,60Mrl.

kJJkjlf{

l.l,(lMr~ 50 60 70 80
4:U5.845

100. 110 12.0 130

90

W40
j,60

150

PO
70 80

438,210 449,179 459,925 410,55l 481.12S 491,702 502.3(17 1~1}3:m 1,9t,,:!14 512,965 523,697 1,98844 534.,5~4 2,01431 545,426 2,0398.0' 5$6,4~J 2.llG49J1
1•.80 I!.1]i':B

no

11)0

90

'0.(1130'99 '0,1)i3854
0,014560

43-7562 45.0.2.02 46l,l.64 473.7<11


48:6,'095

1210
130 14'1)'

lS0 1,00 170


180

0,01.5230 00,01.5811 0,0150190 1.1,0]7091


0,017"6,17

4%,325 5!O1,498 518,659 529.1l41


S4mJ)6B

1,13085 1,76717 1.80057 1.83202 1,:S61115 1,89008 1.919005 1.941'].39 1,97.314


1,.99<.936

~90
90

O,n182~1 o.,oj 8i!:l'l 0.,01.'9169 l~OO.S75j 0;000653 00,1101139 0.007924


Ill\I.IOS446

552,35-7 563,7201
515,177 3,O!lMP,~

2,,0.2513 2,05(WJ .2,07549 1,69950 1.74717 1,786.23 1,82113


m;IIS347

1,1.3597 1,17040 O,OI10.j,0 1,8.0265 45-6.944 0IO'~7931 461,931 l,S3.3J3 0,018175 478,190 t,~6282 0,0195&3 489,589 1,89139 O,O:l)()J62 500.379 1,91918 (I,0211l8 5011.192- 1 94634 {lJrW:l~ ~,97.296 5.!:VJ54 0,022:579 532,984, 1,999'10 0.(123289 543-,994 2.,(]248I 55:5.00;)7 O,o.1l9.S8 U)SOlS 1~10 f\if1P~ ~,('lW5Sl 4J2.,S31 1.71O~ I 446,)CM 0,010550 1,7496-~ 4S8,95I 1,18500 0,011374 0.0012111 47'(1,996 1,81772 1,84866 OiOn789 482,6'" Cl,013424 M>4,[87 I,S7&27 (1,01.4028 SOS,569 1,00686 0,0146(18 516,000 1;9'34(J3 ();O151.68 528,224 1.96171 0,0115712 539,571 ~.,98Sl1 0,01.6242 5·.50,963 2.0142~ 0,016762 2,03977 562,413 ,(llDI72n 573_,950 2,06494
O,OI@1I3 !,.SO Mry

0,0 I SOJ2.

434.079 445.720

'0,012392 0,013449 0,.014313


0,'015225

429.322 44D,SS.R
453,722

1.71349 1.7S~~66 1,18466


1,816.56

1.11010015
OlH6763

0,011479' 0,018.i69
O,OmS840

0.01;9'493 ()'020U3 ~02,o1'~1

46S.~4S 476,:333 4&7,390 498,3R7 509,371 520,376 .531,427 5-42,542

:5.53.1735

1.84695 1.87619 1,9(14,52 1,93211 ~.9~908 ],9&5.51 2,OU47 ~O370:2

~0.MJf'~

0,(.07221 O,o.08~51 O,008'9j)1 0,'00951511 0;01014S QiOl0694 1l•.()11208 0.mI6~8

433.,'797 449,499 463,279 47'M29 488,457


500,4074

o.omtw

5l2,307 s"24NJ7

1,7>(1100 1,14567 1,7S311 1,81709 1,84886 1,87904 1,90804


],93&l9

(I.,Oj2624

$47,399 0,013066S59,0·98 OADt14'9-8 57G,B41 4,(lOMPa

535,721

M6338 l,90004 2,O~614 2,04n7

no,

100 110 12,0

14C1 ISO ~6()O 110


~,86

0',0031126 0,009375 0;009801 Om020S


01010001

1'900 2'00

O,OHI1~8"2 {I,Ot) IJ5J

4JG,19J 453,131 468.500 4&2,043 49'4;915 5!i}7.38S 51916U 531,704 543,713 S5M·90' S67.()70' 5'79,678

0,004839

0,00$661
0;007219'

0,006289 0IOO68~3

4SS,71m
502,079 514,928 527,496 539.890

440.433 45'9,211 474,6'97

1,70386 1,75355
1,79346 1,S281U 1.861.42

1.8$403 1,91328 j,94151 1.96892


1,.9956S

0,004277 O,OO5!OO:5 °10055:59 01006()27


0,11)06444

446,844 465,987
481,865

2,02HKI 2,001745

0,007706 0,008103 (I,OOMOO 0,1"10.81139 5.51,nI5 5<tS4,4}O 0.009185 00,009119 576,665

1,89216 1,92151 1.949'80


w,977Z4

4%.295 5t19.ns

0.006825 Il,M7'1 11 I
1

!il.vm
S4fi,S'7,3,

535,0117 %,1,117 573,'601

1,11480 1,76415 I,SMM 1,83940 I,S7200. 1,90:;m 1.9J~03


~.960!l8

0,,111"17517

2.,00.397 2,03mO

0,00-783'1 0,00B145

~,9&166 2,O~4J2

Tahela B.IG Tabela B.ii.1. Temp, K T

Propriedades termodinauucas

do nitrog8nio
1E.n:talpilll, kJilk41
Liq!llid(l
S~~·.

Nitl'og'e[l~o saturado
"V'O~lIImeeJlpeelJlitn, mllkg .IL.{q:lilldo VapDr EV;!lp.
~'Iv

Pn~~!l' Abs.

Mh
Ii

~~~~
iV,

sat,

'~,

63,l48 0,01.25:2
65 {~O~7~'1 ,lI,03I1i8, 70 ,o,o76~0 75 77,34& 0.,10132.5

1..480099' 1,4t!1249' 1,09.2665 I,093:Kl5 o.,ilO1l91 M2S1J15 0;52162(1"6 0.,OO122J o.,.2®0400 O,2!117ll 0.• 01240 O,2tS145 0 o..2~6ls..s O,OIHI:5!o. O,OOI.I6iO<

It'j

E-wjI. 1t 11

VII.PO sat,
ll. 64.4&2 66,2J2

UqUJfll.o sd

EntllolPj;!, Il..Jtkg K Vap.or· sa.~~ ~.at. Mv~IP"


iii
Iv

«:

-150;9] 1 215,39:2 -141,112 213,384 ·-U1.tOS!I 201,.7,S:R -126iW~ 20l,811'i -112:,1!i0 .198,839

"HI.,":IOO 74.;867 76,689

2,41134 2,4gl~ 1,61Q7 2,7700 2,8326

1,4 lOS
~,l&29 1,.96fi~

5'.,8342: 5".7646 5,5~~


5;4@9

2,69009 .2,5707

5.40)3

l"ftSSiiio 'ift'fiIIp. K T SO

Volume (,llpllcffiol},m]&,i:;

Eliii!alpiil, U}k~ l.iq;illdo


!i~,~.
v.~O:it

I.l:nftl'I',pi~. Uflkg !K

Ah~
MPa P 0.13699

M(]j!lido sa~.
V,

Vapor
1!:'~',iiiIiJ..,

liiquloo

V!l@'l!!f

~ ,r-

!i.iim.

1&",,9,.
III.,

!:is:n~

~t.
.!I"!

Elol'!!p,
IJiI.

~II!I~
;:1'•

v.
0,163744

II

0,(.)11259

I},162:485

85
00 95

~,129llJ3
(1,360!!!!6
(},:$4{IS2

1:00
~i(lS

'o'.77'!!lIl ~,1l&423

WJ!D'~.299 0'.1.00204 Oi)~)~143 fl.ll!M8f1l O,(lillB93 0.c1433~ 0,001452 O,G2'n64 O,OO~522 0,02(1673 O.OOi6~O 0.014342 0,001729 '@,01')97l7 ~',(IIl19~.5 O~:!ij 0,002353, 0.002530

O',IO~5®3
~VI6I'iHlfi

-~16li89 -1(1),152

h'.

OJ)44192 O,oollru.6
O,02:2J9S ~D.015952 ®,In 144:5 0.0099.8 0,004883 O.oo3.~94

...955';07 -84,593
-7J,l!;19 -61,238 --4flM6 -:M,3(J8 -17,~

195\-1111' 78,630 U!s;.]49 :81.898 :;;4,.5~) I 8{1. 131' m.075 86.48.2


16(1,.691 148\5')7 lJ4.,ht5 87.,49.3 1!7.,JS<) 85,7Hl 8~>9\M 74.324

2,~14 3.ot2605 :J.,J466 3.,2627


3,376i

l,44l~ 2.2136

5,:142.t' :S.24{1~

2,{11!H6
I,;8®O1.l

5,14~
:SJllm36

1,,6070
1AL53

4,91131
4,'m3~ 4,731~ 4.6197

HO

~~5 ]2.0
1.25 :~26,193

~.46111 1,,93875
2,51248 J,l0881i; 3,39ilSO

3;18:83 :1.(1017
3.7204 3,,&536 ~39S

1.2~97 4.:8215

116,212
91,930 4Il~76~

1.0100
®,1'66l
O,J9O'.W
{I

6,6':1'7
29.1'91

®JI11B~9'4

SS,4J.8 29,,191

4,42196
4.2193

4.2 I9Cl

'l':abl:llll E,.6.l- N~t[Qgeruo 8uper.lqu~ido


~o abs.

(<*8

da ul1Jid~dei>r):li!o as m~~:maq T8JbBla. 311JliC:fUO:r)


'iI"~mp£MI1nU!l'9, .K

MIPa (l,l
v fI
:JI

100 O',2,~ll 03{! UJii,938

1125
0',367236

~~O 0,442612 154,695

1!']:S:
01,5]1571 1.80,.$00'

200 O~9nU 2lJe,967

.2:2:5 (I,6(l69M

.l!iO {l,1414M

275

300'
o,~0229

~1
IU
l,Ol

~
h

5,6944 1I,141S21

~.2&'4n 5,9';J.01l
0,1111'111

~ ~
J~ s
F

lOO~8

121,294
123,716

6;;11:;33 6.1225 O,12..Jl)OO")' O,l5ft!:18

6,423:2
O,1?5i,U5

233,0&9' 6..546.1
O,33j.Qll.8 232:,644 6,3300'

2j~.ooo
6.,fI5~'9

5.,4'1'1'5

:5,7'~9~

153,816
ISl,J76
5,629fi

O,063G62
94\~«D' S,IOOl

0,000028 5,4282 'o,olnOO:l lr:l',3:!17 :;,UI'.l2

:5,91~30 O,0®6429

18~

206,4'76
6,2:1,51

OIl?0408 258,166

0.8 I S839 285.128: 6..7.5::11 (MOI7143


2:riI4~S61 ~6 0. I 6\Jfl92

J~],!W ,ri,M57
(~.w~ro:) ::nO,;9Ji8 0, n792

~ ~
h:
iI'

(l,04UI'Ui 1.:1171.003 5,4(1311

2.0

~ liP ~

,~
~
h 1.50' (1,00442] &1,298 4,5005

i~,~)14000 (I,Ol9541 13'7,n9 101541 4,ij8:~7 5.15411 O,ooRl.l1 ]l6~~5

6,01755 0,1'(12059 !Jg,J.49 5,1'959 'OJI~!UO 175,J56 5,5712 i(),024~jJ

0.117442

~~

O.132(tH

5,9383

168SB4
5,3443 IQ,O~U8S 1S4~,672

0,415S093 20~2 5,7:23 'U,O!J:84j6 197.,528


5,4989

6,4491 ~).147I!n 2:.~tA5~ 2:57,7W (iOO:l.9 6,n40 O,06Sii)~1 °10113!1i)]

,6,6393

28400

310,216

6,2141

2'29,482
5,3S{14
0,002548 22S.,:S43 5.{iJW O,(Ii~s:912 11'7;741J' _____!,3m

O~8~:28S
2ii:!,?.ro,

6,3653 OyQ88S9J, 3O~'.lIn

~6,1'll4

5,'963(1'
O,OO('i55:1l 253.o~4 5.1467

6~l)G41
0,040500
1

6,~56l,
O,Q44395 Mli,O:W 5;9438 O,ro2:1'i9<

2BO,I~f}
5,&502 0,000145

-ru,u19

O,4JU6.S0 18Ml?
5,lS48
25(1,

O,~I:SOI:l3 14(o,!!OO<
!ii,S'2OJ,

;!.?'S.(DM:
51628:2 3c:SO
~),oli Ji3~ 7

5,01797
215 o,nUJ4!2 21OJ25

3OO.s~
400

5:,~7lSQ'

6.0'
8,0

o,~

115

200'
~OCI8n] 171,293 5.®9SS

27S
2.7{k,294 5,41921

300
0.,01<1800 2~il>,9Af! 5,5920 O,On~3S

~O]'~.!Sl31 'O,(]i] 3193


240,&22

u,o:ro!~1
4C}9,83

s
'~

I39',94S

.354.,9:5]

h:
h

'0,.000914
0.002388

~ ~ ~ ~
II

,6119"..4
4.,:ts:22: <I:I!mSl '1.2:200

'o.oM~~
12i5,326
4,746(1

4.&5!t.S6

Q,.OQ6387
Hi7,46!ol

SJ50ll '0,00770'11
2(2)\:33 S,13$5 O,OQ{iiU2 i%,(rJ2: 5.0474

5,Jl97
'0)108005 l-1S,1.4~

4,.')''11'7

W,O

OIOOJI':S2 ] ~2,l6;
4,6'233

0I005Q~4

1~,J!i3
4,8697 Oy~:;

29.5.3111 S,2'i48 5,39l6 5,41J4~ O,.®071.13 i(I,fJOS053 (1.008952 22"),8.4~ 161,53:2 191,900
S.I90~

'O,U004:2 265~7~1

:S,9~ til 5.1646. 'O,Oi~323fi O,Oilg~ 352.511

~,67'G'J 0101067 5,5%7


'D,OO'llSO

408j:.l':,I' S,fI]~

OyOOI~9SS

OU.oorull)8
~1,9~

lS,()

s v
20,0 h

MiIlOS
4~1I?9!!I OI(1I!Ji~782 33,64"

4,'19~ Q/OO2Iit7

.3,0000

83~~n

l40,:S~ 4,6796 Cl.iOO~!lr


!30,Hii8

~100 UU,9OS 4,B?4S


0,003213

~~~

s,:noo

3~-"261~'
M5~6

o.012~2
406,700 5,7411 o,OO&IUi, 403,7\lf1 5,6139

:5.'1]67

'O,oot!iDSli
2!14,St!i5 S,2'1e~
i(I,l.aQ41{i4

171,324,
4,,751i

2~S\,S86 S.029.~ 0,003729

2S:2,;t70

41~nA,

4\~S29

2WA~ 45n24

S,UlIS (I,®(I4r2l6 245Ji99 5'il'l69

279,001/'

S)529

5,4SSiI. U,005011 ~14~J!$6 5.3~~

(1,006487 4~U!49 :5,5 1,60

1'abe~;li K.7 -

rropriedades

tetrnmdiniimkas do metene

l'8illllc~9J 7.lme.
PlIessao, TtiiWIi l'

Metanc satul:8ido
Vo.lmlil.t el1'.!lpl!~lr.tn,nfIll'kg m.iq;l)Iii!l(l sM.
~l

.HJJ],hilpia, UThg
Lfqul'jjj(l
VfiP(!lI"

I!l..mnmpili,U'kgK
,saL,

A~. Mr:;,jJ
P ©.mUi9 0,0]9.83

VapoJi" EVil]).
sM~

v....
3,97955

90,6&5 95 UlO

no us

res

®,00441
0,08Sl0 0.13232

®,ooM3
O,19lS& (1,268.96
0.36160 cI),,4OO1,2:

0110022.1 OJIOO2.4 0,J0022.8 O,002SU


O~OO~35

~.

sat,
,lI,

1!¥lIp. hili

.Uq,lliLm !.iiIi.
~l

IEvii!p.
~lF

Vapor sat.

It

2.,4482'4 1,47657 (1,93791


!O,6nru9 M2-808

3.98176 2,4iSfWfC

1,4178$:5 0,9400;:': n,6~


o.4!J048 0,300]:)

0.00239
0,00244 ~l>OO~.'49

IlIJ

0,30071
(I.2'2~10

us
rss

125 130

n,22;3~9
{I,~6;02.

-15~M -34~l,1 -lUi,S -309,7 -2:9i2,3 -214" -257.0 -239.0


-220,1 --,2;002,1

s.tU
537.2. 529,8, 52],8 Sll,3
104,1

]85,1
1193,<1·

s.
I (D:.n6

4,226

~,3S1
4554 4,711 lI~l

202.9' 2U.2 21:1,01 22,9,4


237.2

.5;9&9 5,6.54 5,298

4sno
4.184

0.00254

140. 145 !:KI


~6.5

e(l.64I ss eO,8l319
~,l}!l(h65<

01002:59
0.00[165

0..16448
0,~24S'i 0'(119574 0,07444

494,2 483,4 4?t?

2'44,5
251.0

0.1211'1
0,]9:839 U,OifH6

-~:S3.2
-Ui1,1' -~43,r

458,9
444,8 429.4 412,3

25M
2i(j;),7

]61.7

O.OO~72 0,002:79
0.00288

16{l

l75
]11(1

no

t29580 ~,.5lj196 ~.,93.60el


2.329'36 2..7n6,];

O,oo29'i
0,00300 0.00:122 O,(I!!J~J~

o.M6M
0;0:286B 0\102241 0)U1713

010$838

(I,061n
(l,MB92

o~ro63:8,
O.012lfitie 0100845 0,002% 0

eOJ}l96S
0,031716

0.,02:563 0.,02,058:
O,0~62S: iI!I,JIU43

-~.2J,1 _:~OM -79,1 -55.2 -19,3


-0,.5 Ja,8

2168,5
27®,2

39Cl.3

3128655.
3,,86361 4,5'2002

©,Ot!l362
0,00398

185 ]00

~9O,,:)j.~ 4,S9'920

0,00499 eO,{106~:5

(1,00796 0,006J.5

92,2

312,(1 141;B X.W.O 2:87,2 2<16;8 ~92.1 79,:8

2:7--U;3 2164,3

2)63.'
2:57,9
2<16,2
2.25,,9 172,0 ~2.9,7

5,037' S,187 5,332. 5,473 :5,611 5,746 5,879 6,0]1 6.141 6,17.1
6,405 6,54{1

4,666
4,~H! 3.S6.1! 3,629
3~

10,0015 9,,8:51 9,,,69i 9,54:S 9,4~1

9,,305
9,U,ll

9,200

1,%] 2.1'418 2,5137


2,32S 2,W&

3,rn

9"on
&,841

&,92<1 &,.759 8,,679


&,397

~,681 6,813 711091


'jlr~m,5 7,;500

129,7

0.,420 ®

MI3S

1,8:82 I,M! 1,3·71

S:,5~1 S,422
8,322

:8:J148
1,7:'25
'j,${I!lJ

8,21)4

'IabdOl! 8..7.2 h~
abs.
v

Metano 8UiPeFaql!lecid!o (as uliiddades

sao as mesmas

da Tabela .1I[1ten,o:r)

''FeIll(i)~ratu~a, Ii

MJ'a cJ),05· li
s
~.

iSO 1,5433
3I()8.5

175 !,8054
300.,8 10,8399 (l,B~

liDOe

2,z,s
2,3270

2,o6~5
,n3·,2 ~~.~ 196

465,8
~11,3m4. 1,1609' 4iIlS,(]1 ll,oos:& 0:2280

105110 01,16159
JQ(i~8

~l!O

II

~
v s

(ISo.

r!

~OI~:!:!i04 0,1413'3
192,3

~o,m5.!j
0,1T26

3:S1Sl,ti

W ..o~e9ge 412:,2 ID.7S1'1Jc eO,lOCl6


4Q4.]

DO 275 2,~n 2,:8472 )1.8,9 512,9 11,;)9]4· Jt7972 ~,1i~U:;: ~.,4219 !51!8,3 5:J1M U,2300 U,,43l!iiiS 0,25)(1 1(l,2SI7
~12,9

300

3S0

3,W69
62g,~
1],9'89]

3,61.6:2
742,9 12.1<1129 1,8123 742>~ .~1,9i291 0,36t I 739,6 1 1,1.422
OI~798;

400 4,J45l
865,4

~SO

112,6691
z,o\1'2;~.

l,s'51:1
U,61&fi

62,M

865.~
12,J{IlJ9

~ ~

1,00 h
£

9,2S~5 U~ .nO,6 R,79(Il

349J 9.002~

O,OSt5
334;9

~,~S71
0,(lj0& 318,8 8;912~

'9,.8959 i(lJ)WJ8 393,5 9,5006


0,062.1

458,5 1O.IS20
450,1

Mn3
9;m12
0,0124

W,3:E12

1.50 ir
8

332.3
9,25M (1,0446 370\2: 9,0596

441.,41 .O,o52ge 432:,4


9.,JS31 9,53(Jl

.~ 2,ooe 11,
S
~'

°103iSO

3OO~O

,618,,8 .5DZ,.O ~O~OO!2;8 Uk,2IG4 10041.38 o,og22 (I,09f7 0,1010 499,0 556,2 e6B\1! g,'1730 9.,991 ~ ~U.!916 O,oii'Sl 0\0006 ~O ,,')!~.,s 5~13 &18,9
:;Q6~O
e

Q,JI2M

56'7,!;l ~i(1,j9'06 lo.l392

0,3083 m:},7 1@,7850


0,15111

(1,.4137

S~1,3
~,IA7110

8~6839

9',6Drn6

QJ)2tJ·9
342.7 8.7492 0,0176 300,2

0.&339
413,,3

3,00

fj,
iI'

4,M1 III s

9.,oa13
O.O~5
391,A M65!3

0,Q300 477.1

~9,.8l.66 0,0442

10,0006

0,0492
598,8

9.3Sr2
.0\0081
461,6

53:E.3 9,:$84&

9,'1'954
O,03!i3

Wl'324

~,.ro'i'$

9.1SY4

:51tii,l 9,,4'031

.5118,7 M::n:ll

-7315,9' 860,e.o IOm:.ti U e ~OB9 O,U93 0,~373 85'7.2, 732.3 U)c,5565 W,:3:SIJ9 0,l}891 0\:11007 728,6e 8&1,3 ~.i]1;7J.;t9 10~'lI2 (1,0174 (lc,OSS.9 Oll&2 -721,2 ~.g 98.3,:; 10,1126 1.0\.5130 1(1,8303 OeIOS.I.~ 1D,:0580 0,Q433 113}}e 843,2 979',2: 1O,QOill 1013523 ~.o,672S

5S8

Fundamer'nl,OSde Termodlna_mlca

Tahela 8.7.2 (CollltLnlUa~io)- Metana superaquecido


1'(le.sS30

ahs. MFa 3.00

T,~mpera.l;UI·a. !K

,~
,1
II

190

175

200 0,0114 25S,3 81439

o.ori':5
8,6728

ns

250.
0,0216
445,6 8.9945

275
0,0152 513.,6 9,lJ.410 OIOOiOS
9,1253

)00

0,0086
51'8,6
9,'1800 0,0034

lSI) 0,00.4$
706,7 9,875] 0,02S! ,699,5

400 O,o4{NJ 837,8

450
0,04'63 9i'S,o 10.5483 OjOJ!ki

,369,,3

MIO,

h
j

0,0061 160.,J 7,tiiL25


0,0041

O;fJiI3S
343,,7

0,Q'~73
,428Ji

10,2251 O.oo.34l
832,4

8,49C17
0,0085

8;SO'02
0,1)120 393,9

500.9

v
8.00 lr
9

gS,s

0,0]47
475,,4

~
IIiI,OO' b

7,2069 0,0038 72,2 7!(Io861

218:5',.0 8.1344

,S6S,4 9,36111 .0,01 n 5'18,]


9.lS~

970.,9
10,4453 0,02&9

9.764.3
j),Q2D

10,11'92

8.595~,
0'10089'
3511,6,

0;0059
229,3

8;0064
O',O113

68S,4
9.5831 0'10169' 671;8:

0.0052
&:22.CI 9,94n

906i2.9
10.27%
O',1!)l31 955,3

0',0133
5:28,4, 8,'1jI9~,

1;8245

8,37li1i

4So.,] 8;1210,

9,4.36:2

O',fI'201 IIUI9' 9',8104

lO',14!ro