Você está na página 1de 8

PENDEKATAN INDUKTIF BERASASKAN BAHAN KATA ADJEKTIF

Contoh 1 warna

Contoh 2 Perasaan

Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis.

1. Adjektif sifat

2. Adjektif perasaan

3. Adjektif cara

4. Adjektif ukuran

5. Adjektif bentuk

6. Adjektif waktu

7. Adjektif warna

8. Adjektif jarak

9. Adjektif pancaindera

Sifat/keadaan - Menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama/frasa nama. Warna - Menunjukkan warna sebagai unsur keterangan sesuatu kata nama/frasa nama.

Ukuran - Menunjukkan ukuran sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama. Bentuk - Menerangkan rupa bentuk sesuatu kata nama/frasa nama. Waktu - Menunjukkan maksud masa sebagai unsur keterangan. Jarak - Menunjukkan maksud jarak atau penerang kepada kata nama/frasa nama. Cara - Menunjukkan keadaan atau ragam sebagai unsur penerang kata nama/frasa nama.

Perasaan - Menunjukkan maksud perasaan sebagai unsur keterangan kata nama/frasa nama.

Pancaindera - Menunjukkan maksud sifat, keadaan atau rasa yang dapat dikesan oleh pancaindera

1. Adjektif sifat

Lemah, pintar, cergas dan jahat

2. Adjektif perasaan

Malu, geram, marah dan rindu

3. Adjektif cara

Cepat, laju, perlahan dan gopoh

4. Adjektif ukuran

Tinggi, rendah, kecil dan nipis

5. Adjektif bentuk

Bundar, bujur, buncit dan bulat

6. Adjektif waktu

silam, dahulu, awal dan lewat

7. Adjektif warna

Putih, merah, biru dan hijau

8. Adjektif jarak

Dekat, jauh dan hampir Lazat, payau-rasa Licin, halus- sentuh Garau, merdu- dengar Comel,buruk- pandang Tengik, harum- bau

9. Adjektif pancaindera