P. 1
Gertrud Franck - Ongyogyito Kiskert

Gertrud Franck - Ongyogyito Kiskert

|Views: 306|Likes:
Publicado porjani43

More info:

Published by: jani43 on Mar 04, 2012
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • Példa: a természet
 • A váltakozósoros termesztés gyakorlata
 • A tavasz és a nyárel
 • A betakarítás ideje
 • Hagymatermesztés
 • Paradicsomtermesztés
 • El vetemények
 • Felületi komposztálás
 • Mi minden árthat a talajnak
 • A komposztprizma vagy -verem
 • Felhasználása
 • A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában
 • Mit tekintünk gyomnövénynek ?
 • A gyomnövények szerepe
 • Talajjelz gyomnövények
 • Javító hatású gyomok
 • Biológiai körforgás
 • A gyomok és a pillangók
 • Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása
 • Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe
 • Az egynyári gyógy- és f szernövények
 • Termesztésre javasolt egyéb ével k
 • Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel ?
 • Trágyalevek gyógy- és f szernövényekb l
 • Különleges trágyalevek
 • A vegyes kultúra sematikus ábrázolása
 • A mikrofauna
 • Nagyobb állatok
 • Az állatközösség összetétele
 • Kölcsönös függ ség
 • Kártev kké vált állatok
 • Egyéb kártev állatok
 • Bogyósgyümölcs ek
 • Gyümölcsfák
 • F szernövények konyhai használatra
 • Friss saláták
 • F zött zöldségfélék
 • Zöldséglevek és -levesek
 • A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék
 • Használjunk több f szert a húsokhoz!
 • Gondoljunk a télre is!
 • A minta a régi parasztkert
 • Talajtakarás a díszkertben
 • Kerüljük a "monokultúrát"!
 • Ha egyszer a kert már túl nagy lesz . .

Gertrud Franck

Öngyógyító kiskert
3. változatlan kiadás

Mez gazdasági Kiadó Kft. Budapest, 1991 A m eredeti címe Gesunder Garten durch Mischkultur Gemüse, Kräuter, Obst, Blumen Fordította Alföldy Boruss Istvánné A fordítást az eredetivel egybevetette Komjáti István Lektorálta dr. Gy rffy Sándor Seléndy Szabolcs dr. Zatykó Lajosné ETO 574 635.05 ISBN 963 234 425 1 D 1980. Südwest Verlag GmbH et Co. K. G. München D Hungarian translation Alföldy Boruss Istvánné, 1983

4

El szó a magyar kiadáshoz

Napjainkban a gazdaságos termelésfejlesztést, a hatékonyságot kedvez en befolyásoló új, ígéretes módszerek iránti igény megnövekedett. Az anyag- és energiatakarékos eljárások a népgazdaság minden területén, így a mez gazdasági, kertészeti termesztésben is az érdekl dés középpontjába kerültek. A biológiai tényez knek mind a nagy-, mind a kisüzemben fontos szerepük van, mégis a hatékonyság növelésében a két szektor között jelent s különbség van. A nagyüzemek csak a biológiai, m szaki és ökonómiai tényez k harmonikus összhangjával tudják a termelés gazdaságosságát növelni, a hatékonyságot fokozni, az egyre növekv igényeket kielégíteni. Ez állandó hozamnövelést tesz szükségessé, ami a tápanyagot jól hasznosító, jól gépesíthet , jó min ség árut adó új fajtákkal, fokozódó kemizálással és gépesítéssel érhet el. A kistermelésben alapvet célkit zés a család szükségletének kielégítése és a nagyüzemekben a munkaer és egyéb tényez k miatt gazdaságosan nem termelhet termékek el állítása. A háztáji és kiegészít gazdaságokban a kertbarátok és kistenyészt k is igyekszenek a terméshozamokat növelni, a hatékonyságot fokozni a jó fajták termesztési, tenyésztési eljárások bevezetésével, a munkájukat megkönnyít gépesítéssel és egy bizonyos mérték kemizálással. A különböz növényvéd szerek, m trágyák és egyéb kémiai készítmények használata azonban nagy szakmai felkészültséget követel és sok veszéllyel jár. A kertbarátok ösztönösen óvakodnak és kétkedéssel fogadják a különböz permetez szereket, növekedés- és termésszabályozó anyagokat, m trágyákat.

5

Ezek részbeni vagy teljes elhagyása, illetve nem megfelel id pontban való alkalmazása, a várakozási id be nem tartása sok problémát okoz a termeszt knek és fogyasztóknak egyaránt. A változást egy alapvet en új és komplex szemlélet hozhatja meg. A kertészeti termesztés sikere az adott terület éghajlati és talajadottságainak legjobban megfelel növények és fajták kiválasztásával, elhelyezésével, a m velési, termesztési eljárás megválasztásával kezd dik. Az ápolás egyes munkafolyamatait id ben, gondosan és szakszer en kell elvégezni. A kiskertben erre van lehet ség, de a megszokott termesztési módot, szemléletet bizonyos mértékig meg kell változtatni. A kiskertek, különösen a házikertek, de a hétvégi pihen kertek is többnyire vegyes kertek. Ezekben a kertekben a növények összeválogatása gyakran esetleges, a rendelkezésre álló szaporítóanyag, a kedvez tapasztalatok, a barátok, a szomszédok kertjeiben látottak, a család szükséglete, olykor bizonyos növényekkel kapcsolatos nosztalgia határozza meg. A hegyén-hátán, szakszer tlenül, a növény talaj-, fény- és vízigényét, ápolási, permetezési sajátosságait figyelmen kívül hagyó ültetéssel szinte lehetetlen a növények ápolása, a kártev kt l, kórokozóktól való megvédése. A vegyes kertekben ugyanis, ha az egyik gyümölcs- vagy díszfát permetezem, akkor a mellette és alatta lev zöldség- és egyéb növényeket szennyezem, károsítom. Ezért gyakran elmarad a gyümölcsfák permetezése, s a gyümölcsök férgesen hullanak le. A monokultúrás gyümölcsös-, sz l s-, zöldségeskertekben egyegy növénnyel foglalkozunk, de itt is a szakmai felkészültség korlátai, a növényvéd szerek használatával kapcsolatos állami el írások, amelyek szerint csak növényvéd szakmérnökök irányításával végezhet bizonyos szerek kipermetezése, számos nehézséget és aggodalmat jelent a kertbarátoknak. Gyakran a szükségesnél kevesebbszer vagy többször nem megfelel szerrel és id pontban permeteznek, így elmarad a várt eredmény. A termékek nem a kívánt min ség ek, gyakran perzseltek, szúrottak, fert zöttek lesznek. Hasonlóak a gondok a m trágyázással is. Az egyoldalú, nagy dózisú m trágyaadagok éppolyan károsak, mint a trágyázás elhanyagolása, elhagyása. A kiskertészeknek nincs vagy csak részben

6

öntözéssel. munkának nagy közönségsikere és a hasonló témájú el adások. a különböz friss és tartósított élelmiszereket. A kistermel k érdekl dését bizonyítja a Mez gazdasági Kiadó gondozásában megjelent Seyfert: Kertészkedés mérgek nélkül c. a termések min ségének csökkenéséhez. A kistermel k általános és szakmai m veltségi színvonalának növelése ellenére a kiskertekben a kemizálás sok gondot. kutatók sokaságával gondosan ügyelnek az emberek egészségére. 7 . de a talajt is károsíthatjuk. a fás növények fagyérzékenységéhez vezethet. a beltartalmi értékek romlásához. a házikertekben. de bizonyos aggodalommal is kísérik. talajm veléssel nemcsak a növényt. a gyümölcsöt. aggodalmat okoz a termel knek és a fogyasztóknak is. er s hajtásnövekedéshez. amivel a talaj és a levélzet tápanyagtartalma alapján pontosan meg lehetne határozni az egyes tápelemek mennyiségét. kertészet. hogy az élelmiszertermelésben az egyre növekv kemizálás hatása "áldás vagy átok" az emberiségre. A magyar növényvédelmi kódex el írásai páratlanok az egész világon. Sokan felvetik a környezetés egészségvédelemmel kapcsolatban. a növekv terméshozamokat nagy elismeréssel. A zöldséget. medd séghez. laza gyümölcshúshoz. a természet biológiai egyensúlyának megteremtését kiemelt figyelemmel kísérik. ami gyakran alultrágyázáshoz. Ezért az utóbbi id ben a lakosság tömegei. fórumrendezvények iránti növekv érdekl dés. de az emberek egészségét is védik. zártkertekben és hétvégi kertekben a kertbarátok termelik meg. A szakszer tlen trágyázással. a hús. állattenyésztés eredményeit.van lehet ségük a 3 évenkénti laboratóriumi talajvizsgálatokra és az évenkénti levélanalízisre. hiányát és a kiadagolandó m trágyák arányait és mennyiségét. amelyben nemcsak a növények. mérnökök és szakmérnökök. A kertészeti termékeknek azonban több mint felét a háztáji és kisegít gazdaságokban. az élelmiszer-fogyasztók és kertbarátok a környezetvédelem. A korszer nagyüzemekben a hozzáért specialista szakemberek. Ezért a m trágyázás csak tapasztalati úton történik. csodálattal. a növények kondíciójának leromlásához vagy túltrágyázáshoz.és egyéb készítményeket fogyasztó lakosság széles tömegei a korszer mez gazdaság.

A növényi fajok és fajták. Biológiai ismereteink az él világgal kapcsolatban igen gazdagok.A biológiai kertápolással. szárazságt r k. viselkedési sajátosságaik egységes rendszerben eddig csak a tudomány. a szerz nek tudományosan megalapozott és gyakorlati kertészkedéssel kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze. a talaj nedvességtartalmának megóvó. talajszerkezet javító és a talaj tápanyagtartalmát növel hatása (pl. a pillangós virágú borsónak és babnak) is sokrét . méhlegel vel (facélia) gondoskodunk. A méhek és beporzást el segít rovarok. vadméhek táplálékáról a gyümölcsfák mellett az aljnövényekkel. Az alj-. A növények. illetve a tapasztalatokat nem vagy csak részben hasznosították. állatok genetikai sajátosságai. a kutatás területén. ezért többfajtás gyümölcsösöket telepítenek. A könyvben olvashatunk a növények. illetve a növények és állatok egymásra gyakorolt hatását a termesztési növénytársulásokban eddig még nem vizsgálták. A gyakorlati alkalmazása a fenti biológiai ismereteknek csak bizonyos részterületre terjedt ki. a kertbarátok várják. pl. zárt állományban vagy magányosan (szoliterként) fejl dnek jól. természetes társulásai. meleg. aljnövényt. dió). Pedig az általános és ismert volt. ápolásáról. mint talajárnyékolót t rnek vagy nem t rnek (pl. környezeti igényei. a természetvédelmi területek kialakításában. a vegyes kiskertek biológiai m velésér l. Gertrud Franck: ÖNGYÓGYÍTÓ KISKERT cím könyve. hogy bizonyos növények vízigényesek. egymásra gyakorolt hatásuk. de mozaikszer ek. A kiskertben az eddigi egyoldalú. fenntartásában és vizsgálatában jelent meg. illetve a köztes növények talajárnyékoló. 8 .és h igényesek. az állatok kedvez együttélésér l. kétes hatású kemizálással szemben a komposzttrágyát és a növények oldatából készült természetes trágyaleveket mint igen hatásos tápanyagokat és talajszerkezetet javító anyagokat újra felfedezhetjük és hatásosan alkalmazhatjuk. kertm veléssel kapcsolatos szakkönyvek kiadását a kertészked k. melyet az olvasó kezében tart. Az idegentermékenyül növényeknek a virágbeporzáshoz porzó fajtákra van szükségük.

A kertészkedés anyagai. pl. hanem modellnek. amelyeket a kistermel k a helyi éghajlati és talajviszonyokra adaptálva próbáljanak ki. megfigyeléseik. ha csak egyes elemeit sikerül is els lépésként megvalósítani. növekedése. terméshozamát. Saját tapasztalataik. A kertbarátok olyan könyvet kapnak a kezükbe. Dr.és köztes növények a f növényekkel összhangban való kiválasztását és a komposztkészítést. az el . A természetes növényi társulásokból mindazok átvihet k a kiskertbe. de a gazdaságosságban is.és energiatakarékosságban is újat ad. máris el reléptek az eddigiekhez képest. valamint a természetes trágyaleves trágyázás eredményei jobbak. termesztési célkit zéseik alapján alakíthatják ki kiskertjükben a legcélszer bb vegyes kultúrát. kártev kt l és kórokozóktól való mentessége. Ez a biológiai kertm velési rendszer ugyanis nemcsak a biológiai szemléletben. fény.és levéltet -riasztók. s így a termeszt is. melyb l évtizedekig gazdagíthatják új típusú biológiai szemlélet kertészeti ismereteiket. Ha ez a könyv mást nem adna.. a talajjavító el növényeket. hogy melyek azok a növények. kondíciója. Ezeket a módszereket ne receptként.és árnyékhatással sokoldalúan és kedvez en befolyásolható a növények fejl dése. helyben. a komposzttrágyázást. a kiskertben állítható el . fert zésmentességét el segítik. egér. máris elérte a célját a szerz és a Kiadó. például a trágya. a talajárnyékolókat stb. csak a kertészked k szemléletváltoztatását. ugyanakkor a szerves. A szerz tételesen felsorolja. amelyek jó hatással vannak a kertészeti növények termesztésére. egy-két új biológiai elem gyakorlatba való bevezetését. Ezzel megtakarítható a szállítás és a m trágya költsége. Gyuró Ferenc A Társadalmi Egyesülések Szövetségének elnöke 9 . mintának tekintsük. amelyek egymás növekedését. Ezeknek az. a növénytársulások kialakítását. termékenyülését.(komposzt-). A könyvben található kertészeti növények társításával. terméshozama. vegyes telepítésével kapcsolatos leírásokat a szerz a nyugat-európai viszonyok között szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki.A növények ésszer megválasztásával. ajánlásnak. biológiai m velési rendszert. Egyes kerti növények hangya-. ismereteknek. az anyag. társításával.

10 .

Kertünk legfontosabb feladata családunk. s ezek alapján egy mer ben új kertm velési rendszert alakítottunk ki. hogy kertünk lehet leg kártev . váltakozó növénytársulásokkal beültetett vegyes 11 . hogy bizonyos gyógy. hogy mindezek kívánatos összhangját megteremthessük. A szomszédhatás jelenségeit módszeresen kezdtük vizsgálni. mégis egyértelm en beigazolódott. Azzal kezd dött. Ezek évr l évre ismétl dtek.Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Az ebben a könyvben leírt és képekben is bemutatott m velési eljárás immár harmincéves gyakorlattal szerzett megfigyeléseken és tapasztalatokon alapul. Jóllehet a következ megállapítás meglep . Ezért azt akartuk elérni. Ezeket a hosszú id alatt összegy jtött és sokoldalúan ellen rzött tapasztalatokat összehasonlítottuk a háborítatlan természet biológiai folyamataival. s ezzel együtt a talajápolás kérdését is megoldottuk. Az elméleti kidolgozás után a gyakorlatban kellett kipróbálnunk a már megfigyelt növényi kölcsönhatásokat. a talajban és a talajfelszínen lejátszódó épít és lebomlási folyamatokat. s végül bizonyossá vált.és kórokozómentes legyen. hogy megmagyarázhatatlan jelenségekre lettem figyelmes. hogy ezzel is egészségünket szolgálja. egyben más növények egészséges fejl dését is el segítik. hogy meghatározott növényfajok egyes növények szomszédságában jobban. Évek múltán a gyakorlatban is kivitelezhet nek bizonyult az egysoros m velés . számos barátunk és a házhoz tartozó állatok egészséges táplálása. amelyek táplálkozásunkat jótékonyan kiegészítik. míg más társulásban gyengébben fejl dnek.és f szernövények mellett.

hiszen azokat a vegyszereket. Így tulajdonképpen a természetet utánozzuk. amely nem t r meg betelepítetlen vagy takaratlan talajfelületet. illetve ültetett. 12 . nem kell a kertbe szállíttatnunk. gazdagon zöldell növénytömeg védi. A talajápolás lényege.kultúrájú kert itt bemutatandó formája. amelyeknek el állítása és szállítása energiát igényel. a vele alkalmazott talajápolási eljárásokkal együtt.. Ugyanakkor ez az eljárás manapság oly fontos energiatakarékossági lehet ségeket is kínál. Ez a vegyeskultúrás kert saját forrásaiból él. hogy a talajt vagy a sorközökbe vetett. majd az ezekb l keletkez komposztréteg beborítja azt. m trágyákat stb.

kertészked k . vagyis mérgek nélkül küzd a kártev k. Az ilyen jelleg m trágyázás azonban megzavarhatja a talajélet állandó és egyenletes m ködését. Hogy a megterhelések minden fajtáját elkerüljék. Emiatt els sorban arra fogunk törekedni. de még távolról sem használ ki minden lehet séget a természetes. kórokozók és a gyomok ellen.alapvet en újszer en kell viszonyulnunk. teljes érték élelmiszerek termelésében. Ezzel gyakorlatilag együtt jár egy változó mérték trágyázás. a kertészettel és az egészséges táplálkozással foglalkozó emberek körében. A környezetkímél eljárásokkal ápolt kerthez . vagy az itt ismertetett vegyes kultúrás kertté alakítsuk. vagy az el bb említetteknek megfelel en biokertként kezeljük. de a fogalom minden olvasó számára teljesen világos.egyre veszélyeztetettebb környezetünkben . nem használ mérgeket. amely mérgez anyagok nélkül dolgozik. természetesen m trágyákat sem használnak. így a talaj forgatását.legyen az akár zöldséges. hogy nem ugyanazt a kifejezést használják. A biológiai kertm velés nem jelenti az eddig általánosan elterjedt talajápolási módszerek megváltoztatását. akár gyümölcsös . hogy kertünket vajon továbbra is hagyományos módon m veljük. "Biológiainak" szabály szerint egy olyan kertm velési rendszer számít. Aki a biológiai kertm velést választja. amely az adott ágyásokban a szóban forgó évben fejl d egységes növényállomány speciális szükségleteihez igazodik. hogy kertjeink 13 . Mi. trágyafélék beásását és az alapvet en ágyas m velési rendszer feladását sem. különösen a mez gazdasággal.azon kérdés el tt állunk. Lehet.Alapgondolatok és alapszabályok Ez a kifejezés: "biológiai kertm velés" (biokert) általánosan ismert.

Ezen túl a megel z . Mi ezzel a módszerrel például a kert és szinte a háztartás minden arra alkalmas hulladékát is magunk hasznosítjuk. tehát nagy hozamokat érhetünk el. és egy józan. mert megjelenésük figyelmeztet mulasztásainkra. mikroflórájával és -faunájával önmaga gondoskodik bels egyensúlyáról. visszatér a talajba. A kertet . preventív növényvédelmi eljárásokat biológiai szemlélettel alkalmazó kertész a vizeket sem szennyezi. ami a kertben n tt. mert ismerve életfeltételeiket.él állatvilág népesíti be.a természet törvényei szerint .a m velés esetleges hibáit jelzik.mint egy érzékeny skála mutatói . Ugyanakkor ez egy egészséges körforgást jelent. 14 . Még a kártev k is tehetnek jó szolgálatot nekünk. A kert növény. ha ezt egyáltalán lehet vé tudjuk tenni. s további feladatok elé állítja. A kert számára segédeszközöket alig-alig kell vásárolnunk. Ezzel hatásosan trágyáz. színpompájuk és illatuk az egészség és az életöröm forrásává váljék. feltéve. Ez a biológiai egyensúlyra törekv kertm velési eljárás a kertészt gondolkodásra készteti. Itt minden él lény többé vagy kevésbé hasznos lesz.olyan talajt teremtünk. átgondolt ismeretet kell elsajátítani. mert ezek is . és a jöv ben biztos termést várhatunk.és állatvilágával.tehát a napenergia hasznosításával . így az egyébként szemébe veszend anyagok is értékesülnek a talajban. s t vízfelhasználás helyett különleges m velési eljárásokkal vizet tartalékol. biztosítva a magasabb rend növényék életfeltételeit. hibás lépéseinkre.és a leveg szennyezés kérdéseiben egyaránt nagy felel sség terheli a kerttulajdonosokat. figyelembe is vesszük azokat. Alapelveinkhez tartozik. A növényvéd szerek túlzott használata itt energiapazarlást és egyben egy szükségtelen környezetterhelést jelentene. a talaj és a növényzet közt. amelyben aktív növényi és állati mikrovilág tevékenykedik. a talaj. Egyedül a növényzet növekedésével . hogy a kártev k és a kórokozók ellen nem a kémia segítségével harcolunk. A vizek. és el segíti az egészséges növekedést. ugyanis minden.sokoldalú szépségükkel rendet és harmóniát árasszanak. Meg kell tehát tanulnunk összefüggésekben gondolkodni.

sehol sem akadunk monokultúrára. hogy esetleg egészen más él lények újra beépíthessék szervezetükbe. 15 . hogy a társulás tagjai önkényesen nem cserélhet k. lemásoltuk. Ahol a növény életfeltételei adottak a természetben.és állatmaradványokkal példázza. sehol nem találunk csupasz. s ezek salakanyagaikkal és pusztulásuk után oszló testükkel is a talajéletet gazdagítják. Ez az érvényes tankönyv. A biológiai szemlélet kertm velési rendszer kidolgozásához az emberek és az állatok táplálkozási problémái adták egykor az els lökést. de úgy.A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet Ennek a kerttípusnak mintája a háborítatlan. S ahogy ezeket a megfigyeléseket gondolatban összegeztük. amelyek a természetben nyilvánvalóan észlelhet ek. növények által be sem népesített vagy takaratlan talajfelületre. gyakorlati tanácsokkal adtuk tovább. réten. kerti viszonyokra alkalmaztuk. romlatlan természet. A szerves vegyületek lebomlását a természet ugyanakkor a korhadó. eljutottunk egy új m velési mód kialakulásához. Mire tanít minket a természet? Ahol gazdag növénytársulások vannak erd n. lehet vé téve ezzel azt. A növényvilágot kultúr-. fajtája alkotja.és vadnövények megannyi faja. rendszerhez vezettek. minden növény kölcsönhatásban van egymással. mez n. a növényzet táplálóanyagául szolgálnak. és egyszer . Mindazokat a folyamatokat. Megfigyeléseink értékelése és hosszú évek kísérletei egy minden kertben könnyen megvalósítható m velésmódhoz. gyógy. Ugyanakkor az ugyanazon a helyen él kisebb és nagyobb állatokkal is egy egységet képez. bomló növény. a növénytársulások környezetükkel.

Az itt ismertetend egysoros m velés esetében a növények egymás utáni sorrendje mellett figyelembe vesszük a talajrétegben él mikroorganizmuscsoportok váltakozását is. Tudatosan elhagyjuk az ágyásokba ültetett monokultúrát és áttérünk az egysoros m velésre. hogy a partnernövények szomszédsága el nyös hatást fejtsen ki.A növényeket úgy válogattuk össze. Amilyen fontos a növények felszíni egymásra hatása . kártev iket és kórokozóikat kölcsönösen riasszák. amelyek a talajban láthatóan vagy láthatatlanul visszamaradó növényi anyagokat hasznosítják. növekedési formájukat és növekedésük ütemének legfontosabb kérdéseit. Fontos szerep jut azoknak a fajspecifikus baktériumoknak is. hogy minden növényfaj a rendelkezésre álló tápanyagok más-más csoportját hasznosítja (így a talaj igénybevétele nem egyoldalú). de messzemen en figyelembe 16 . amelynél a javasolt növények megfelel távolságban állhatnak. fáradságmentes és ingyenes növényvédelmi eljárás. de a növények gyökérzónájában észlelhet kölcsönhatások. A vegyeskultúrás kert nemcsak a kívánatos szomszédságok különösen kedvez hatását használja ki. Ezzel a rendszerrel lehet vé válik a vegyes növénykultúrák kialakítása. legalább olyan szükségesek a számunkra ugyan láthatatlan.amit mi talán az illatanyagok által érzékelünk -. Az így kialakított vegyes kultúra egyben egy rendkívül egyszer . a rosszakat kerüljük! A váltakozósoros termesztés gyakorlata Bemutatjuk az el nyösnek bizonyuló növénytársulásokat. de ezenkívül az a jelenség is. Ezeket a gyökérzet által kiválasztott anyagok okozhatják. figyelembe véve az egyes növényfajok számarányait. A jókat alkalmazzuk. Ma már nem az a legf bb kérdés: milyen növényvéd szerrel védekezzünk egyik vagy másik kártev ellen? Mit használjunk az adott betegség megfékezésére? Vegyeskultúrás módszerünk esetében így hangzik a kérdés: melyik szomszédságban érzi jól magát az adott növény? Milyen szomszédokkal tudjuk kártev it l megvédeni és kórokozóit elriasztani ? A szomszédokat tehát körültekint en kell megválasztanunk.

Spenótköztes-vetés Tavasszal 50 cm-es sortávolsággal az egész kertbe spenótot vetünk anélkül. Ezek a sorok jelzik az egész évre szóló beosztást. Azzal. Ez a korai spenótvetés több célt is szolgál. A spenótsorok egy gyorsan láthatóvá váló hálózatot képeznek. a sorközöket tisztítsuk ki horolókapával. A talaj gondozását ezután már egész éven át folytatjuk. A kertb l származó minden anyagból és a háztartási szemétb l kiválasztott szerves anyagok el bb talajtakarásként is hasznosítva komposzttá érlel dnek. hogy a járáshoz külön utakat hagynánk. hogy a cip je nem lesz sáros. Ezzel a módszerrel a kertben az ágyások közt megszokott utak teljesen elmaradnak. A tavasz és a nyárel Mi is történik tulajdonképpen az els tavaszon. és egész évben megfelel mennyiség korhadó és tápanyag van a talaj felszínén és benne. néhány növény tovább növekszik. Mit kell el ször is tennünk? Elég nagy sorközöket alakítunk ki. ezért a részletes leírást a tavaszi munkákkal kezdjük. hogy a legkülönböz bb gyökérrészek a talajban maradnak. de csak akkor. hogy a csupasz talajfelületet az egész esztend folyamán komposzttal takarjuk. tehát beépülnek a talajba és újra értékesíthetjük. s t egyes magokat . amikor célunk a vegyeskultúrás kert kiépítése? Kora tavasszal a klimatikus és talajadottságoktól függ en más-más id pontban kezdjük a m velést.amelyek a csírázással és keléssel a tavaszt várják . Amint a mag kikelt. ha az ember már úgy lépheti a talajra. Ilyenformán a növények folyamatos tápanyagellátása és trágyázása azt jelenti. a kert évi tápanyagellátását és a gazdag vegetáció kifejl dését teremtjük meg. Még a hideg hónapokban is akad betakarítanivalónk.veszi a növények talajigényét is. hogy az esetleg kikel gyomokat kiirtsuk. hogy csak magával a m veléssel felépítünk és állandóan fenntartunk egy humuszban gazdag talajréteget. 17 .el is vethetünk.

Az eddigi spenótsorok most tehát sorközök. és csökkenti az id járási széls ségek : forró napsütés.és nyálkaanyag-tartalmával és puha levéltömegével igen gyorsan bomló trágyának számít. Néhány nappal kés bb már észre sem vesszük ket. A veteménysoroknak ebben a vonalrendszerében területi igényüknek megfelel en osztjuk el az egyes növényfajokat.a talaj árnyékolását és a talajélet védelmét szolgálja. Akadályozza a járás okozta tömörödést. Legel ször tehát spenóttal vetjük be az egész kertet. mint ahogyan azt a könyv els és hátsó el zékében található sematikus rajzon is láthatjuk. utak lettek. fejezetet). elhárítanak bizonyos kártev ket. és a kultúrák sorai között a helyén hagyjuk. A spenót lombtömegéb l származó takarás . Kelés után a hamar megpillantható spenótsorok közt adódik az a terület. és azok az egyre emelked h mérséklet hatására intenzíven m ködni is kezdenek. A talajt fokozatosan átszövik a gyökerek. Valójában az egész kertet elejét l végéig bevetettük. de a kert területének megfelel en elég lehet 40 cm is. s így megakadályozunk minden talajeróziót és a talaj megkérgesedését is. A felnövekedett spenót védelmet és árnyékot nyújt a kis növényeknek. és hiá- 18 . A spenót gyökerei puhák. illetve ültetjük. Levelei megóvják a talajt a kiszáradástól. Az elhaló gyökérzet és a lehorolt levelek indítótáplálékot nyújtanak a mikroorganizmusoknak. Ezeken kívül növelik a giliszták és minden egyéb látható és láthatatlan talajlakó él lény tápanyagkészletét. illetve betakartuk. hogy nincsenek ágyak. ahova az év folyamán a tulajdonképpeni f kultúrákat vetjük. mivel a spenótot horolókapával kés bb kivágjuk. A spenót a maga szaponin. hirtelen záporok romboló hatását. és ezzel eleget tettünk a vegyeskultúrás kert els dleges és legalapvet bb m velési követelményének. Az 50 cm-es sortávolság bevált. A kezd t azonban zavarni fogja. de a talajrétegben tovább munkálkodnak.Ennek ellenére a kertm velés ezen formájánál elég hely marad a járáshoz (lásd még a Vegyes növényzet ágyásokban c.egyben tehát minden bevetetlen és beültetetlen talajfelület takarása . és végül a helyén kialakítandó talajtakaró komposzt legjobb alapanyaga.

A hagyományos m velés kertekben az utak talaja az év folyamán összetömörödik. Ide tartozik például a paradicsom. Mivel növényeink többé nem ágyakban fejl dnek. s t még a következ évben sem lehet zökken mentesen m velésbe venni. a kései káposzta. illetve mikor van az érési idejük és így tovább. mert a f kultúra május közepét l az esztend végéig használja a helyet. A piros szín tehát a f sorokat jelenti. papíron. a karósbab. tetszés szerinti gyakorisággal ismételhetjük. és így már nem képes az ágyások széls növényeinek optimális tápanyag-utánpótlására. tehát minden növényt egyformán látunk el. az uborka. nyilvánvalóvá válnak a módszerünk alapján kialakított vegyeskultúrás kert el nyei is. amelyek el tt csak rövid tenyészidej növényeket tervezhetünk el veteményként. vagy hogy mikor kell kiszedni ket. gyökereik jobbra és balra egyformán átszövik a szomszédos területeket. a burgonya vagy a cukkini. hogy ide olyan kultúrák kerülnek. és az egyes növények tápanyag-ellátottsága is jobb. hogy nincsenek az ágyásokban megszokott széls növények. Mindezt megfontolva. hogy a sorokat bet kkel jelöljük. meg kell határoznunk az egyes fajok helyszükségletét aszerint. Ezeket az A sorokat pirossal fogjuk jelölni a jeltáblákon is. de történhet ez közvetlenül a kertben. ahol a spenótsorok közt az egyes zöldségféléknek megfelel helyen jeltáblát t zünk le. Ezek minden esetben 2 m távolságra kerülnek egymástól. hogy magas. 19 . A vetésterv Miel tt a tervezett kultúrák helyét beosztanánk. alacsonyabb vagy laposan kúszó növényekr l (mint például az uborka) van-e szó. Az egyes zöldségnövények helyét bejelölhetjük egy rajzon.nyoznak az ket összeköt utak is. A könyv végén rajz is mutatja. Az A-val jelölt sor azt jelenti. Ezeket a sorokat a háztartás vagy a piac szükségletének megfelel en természetesen a következ kben ismertetett kísér . még inkább felt nik.vagy partnernövényekkel együtt mindig 2 m-es távolságban. Hamarosan azonban az így telepített növényeken mérheti le az eljárás el nyeit.

a pasztinák. gazdag mikrobiológiai világ kialakításához. Példaként lehetnek ezek a póréhagyma. mert a kés bbiek folyamán a kúszó uborka igényli a területet. Ezen a helyen kell hangsúlyoznunk. Rövid ideig maradnak ott. Az A és B sorok közt alakítjuk ki ismét 50 cm távolságban a kék színnel jelölt C sorokat. ismét hangsúlyozzuk. Ezek kedvelik a szomszédos A és B sorok már fejlettebb növényeinek enyhe árnyékát. a bokorbab. Amennyiben a vörössel jelölt f kultúrás A sorba uborkát ültetünk. gyakorta három kultúra is váltja egymást. középkorai és kései sárgarépafajták. a borsó. Használhatók itt: korai. Az egyik korai fajtát követi egy másik zöldségféle kései fajtája. hogy egy vegyeskultúrás kert sikere vagy kudarca attól függ. Egyetlen kivétel. amelyet a tervben zöld színnel jelölünk. a f z hagyma. és azután helyet adnak más. Ezekben a C sorokban két. Például a korai sárgarépa után a kései salátafélék közül bármelyik következhet. Ebbe a B=zöld sorba olyan növényeket tervezzünk. Ezek a sorok legalább kétszer hoznak termést. Itt egymást váltják a kultúrák. karalábé. a feketegyökér. hasonló növényféléknek.Két A sor közt középen a B sor vonul. Ezeken rövid vegetációs idej és aránylag kicsi. a cékla. kékkel jelölt növénysorok nagy száma ebben a rendszerben igen fontos. a zeller. Ezek az el z khöz képest kétszeres gyakorisággal fordulnak el . a kék jelölés C sorokat jobbra és balra 50 cm-es távolságban csak egyszer foglaljuk el növénnyel. dughagyma. a korai káposzta. alacsony növés zöldségféléket termesztünk. ha a kés bbiek folyamán kint a kert beosztásánál is a jeltábláját zöldre festjük. amelyek a területet a vegetáció els vagy második felében veszik igénybe. hogy a láthatóan vegyesen telepített növények nemcsak kiegyenlítik és kölcsönösen segítik egymást. hiszen tulajdonképpen ezekkel alakítjuk ki a különféle vegyes kultúrákat. endívia. Amint már említettük. fejes és egyéb salátafélék. Ebben az egysoros termesztési rendszerben hagyományos vetésforgóra nincs szükség. hanem egyben változatos feltételeket nyújtanak egy sokoldalú. a karfiol. Az úgynevezett rövid tenyészidej . hogy az egysoros m velést meg- 20 . Legjobb. édeskömény. Egyébként ezekb l a zöldségfélékb l a legnagyobb a háztartások szükséglete.

A 80 cm hosszú és teljesen ép gyökerek sem ritkák. a hagyma és a korai salátafélék. hogy milyen is legyen egy vegyeskultúrás kert. Ez tehát egy B. A negyedik és ötödik spenótsor közt az 50 cm-nyi sáv szabadon marad. az egymás mellett lev vagy egymást követ növénykultúrák esetében ugyanabba a sorba kell vetnünk. ezen felül valószín tlenül. amely egészséges szomszédsága lesz majd a paradicsomnak. de még jobb eredménnyel. a dughagymának való mag elvetésével. pasztinákot is vethetünk. esetleg dughagymát ültetünk. Képeinken is részletesen bemutatjuk. hogy a sárgarépa és a hagyma egy majdnem klasszikus vegyes kultúrát alkotnak. Ez a növény hatása szempontjából azonos érték a sárgarépával. Ezekben a kertekben a siker els feltétele a rend. de a piros A táblát kitesszük a kés bb kiültetend paradicsom számára. Annál egyszer bb és könnyebb lesz azután a folyamatos munka. ültetését. mélyen gyökerezik. Korai vetések A spenótvetés idején a pontos beosztás és jeltáblázás után elkezdhetjük a tavaszi kultúrák vetését. Az els és második spenótsor közé sárgarépát vetünk. Kezdjük a sárgarépa. Mindez magától érthet d vé válik. azaz zöld sor lenne. amikor a kés bbiekben a talajtakaró komposzt lényegét ismertetjük.és a hagymalégy ellen. A harmadik és negyedik spenótsor közé ismét sárgarépa kerül.tartjuk-e. illetve ültetnünk. Az ötödik és hatodik sor közé még egyszer sárgarépa kerül. A további sárgarépa helyett ugyanezzel a céllal. kölcsönösen védik egymást a répa. Egy másik terv szerint az els és második spenótsor közét szabadon hagyjuk a kés bb ültetend zeller és karfiol számára. A pasztinák minden kártev vel szemben rendkívül ellenálló. Ez egy ismert és már sokak által tapasztalt tény. másrészt a káposztalepke hernyóinak károsítása ellen kölcsönösen megvédik egymást. A második és harmadik spenótsor közé vetjük az els fejes vagy 21 . A második és harmadik spenótsor közé hagymát vagy dughagymának való magot vetünk. Így egyrészt a zellerrozsda ellen. Nem szabad az év folyamán a jeltáblákat áthelyezni.

A helyes vegyes kultúra kialakításának nem a spenótvetés a feltétele. vagy akár személyes idegenkedés akadályozza ezt. err l gyorsan lebeszéljük. hogy ott az els t megfelel másod- 22 . de a talajápolást kétségtelenül és határozottan el segíti. amelyben a megfelel növény a megfelel szomszédságba kerül. amit folyamatosan vághatunk. tehát B sor lesz. mert vagy az id járás. acephala) kerti zsázsát (Lepidium sativum L.) vetne. amíg egyéb talajtakarásra alkalmas anyag nem áll rendelkezésre. Ez olyan m velési rendszer. El fordulhat. Ez egy zöld színnel jelzett. Példáink jelzik. a zeller pedig a számára fennmaradó helyen nagyon szépen kifejl dik és gumót képez. hogy a korai káposzta helye hamarosan megürül. mivel hasonló a tenyészidejük. hogy tulajdonképpen mi is a vegyeskultúrás m velés lényege. valamint egy-egy sor felszabadulásának id pontját. A harmadik és negyedik spenótsor közt egy sor szabadon marad az uborka számára. tehát a harmadik és negyedik spenótsor közé tervezett uborka a helyüket igényli. Épp csak a most képzeletben létez spenótsor üresen marad. A sorokban közvetlen szomszédként szerepl zeller megakadályozza a káposztalepke tojáslerakását.) A negyedik és ötödik spenótsor közé kerül a következ saláta. fejezetben megokoljuk. Emellett azt tanácsoljuk. Erre az el bb ajánlott káposzta-zeller vegyes kultúrára érvényes. mindig hónapos retekkel vagy egyéb korai retekfajtával keverve. hogy az üres A sorba el veteményként salátát vessünk néhány centiméteres kötésben. hogy a tép saláta helyett (Lactuca sativa L. (A gyógyés f szernövények termesztése c. amire a közéjük. hogy valamilyen oknál fogva sorvezet ként nem vetünk spenótot. var. jelezve az A sort. Az itt leírt vegyes kultúrát természetesen ennek ellenére is kivitelezhetjük. a véd hatás miatt megint retekkel együtt. A saláta teljes biztonsággal megvédi a retekfélét a földibolha kártételét l. Ide azonnal egy piros jeltáblát t zünk.egyéb leveles salátafélét. Mindkét sor saláta szedésérett. ismét korai retekkel együtt vetve. Az ötödik és a hatodik spenótsor közt a terület szabad marad a zellerrel együtt a korai káposzta és a karfiol számára. Ha a kertész fontolóra venné. figyelembe veszi az egyes fajok helyszükségletét és tenyészidejét.

A kék.és árnyékviszonyok az egyes kultúrák igénye szerint alakuljanak. Csak egy talajtakarást kapnak. retket és karalábét ültetünk. nem szabad túl korán elvetni! Egy méter távolságra. tehát egymástól 2 m-re es sorokba. Egy A sorba karósbabot vetünk: t le 1 m távolságban jobbra és balra egy B sorba korai káposztafélét. 50 cm-re a paradicsom két oldalán a C sorokba korai.vetemény kövesse. a fény. A vel borsó fagyérzékeny. illetve petrezselyemgyökér kerüljön. T le 1 m-re jobbra és balra (B sor) dughagymát ültetünk. Vegyes kultúrában a korai káposzta vagy karfiol közé ültetjük. 23 . A korai káposzta szedése után elegend hely van a téli retek és az endívia számára. és ismételten 50-50 cm-re az A sortól a C sorokba fejes salátát. Az itt többször ismétl d zeller a célnak megfelel nagy gumókat képez. Els sorban a szomszéd növények helyes összeválogatására kell ügyelnünk. alfejezetet). mégpedig korai vagy a valamivel magasabb növés . hogy szedéskor a babot megközelíthessük. nagyon jó példája. vagy a következ évi dughagyma biztosítására magot vetünk. tehát a zölddel jelölt B sorba vöröskáposzta vagy karfiol jön. hogy a sorokban a bab érése idején járni lehessen. ha a karósbabot a korai káposzta különféle fajtáival vegyítjük. kés bbi vel borsó kerüljön. hogy minden növény tényleg védeni tudja a neki megfelel szomszédját. Egy további társulásnak nevezhet . s így a téli szükségletet fedezi. amikor paradicsom kerül az A . A C sorok letermése. C sorba pedig sárgarépa és saláta következzen. A vegyes kultúrának egy további. tehát a saláta után ezek helye üresen marad. középkorai vagy kései sárgarépa. illetve vetünk (lásd A helyrevetés el nyei c. esetleg a kit n vegyeskultúrás növényt: pasztinákot vessünk! Még egy példa: az A sorba borsó. Mindezek helyre vethet k. Ezután másodveteményként közvetlenül a talajba karalábét vessünk. mindig zellerrel együtt. s így a korai káposztafélék felszedése után a sorban már egyedül álló zeller megfelel tenyészterületet kap.

A kifejezetten gumótermés céljára ültetett növényeket így nem kell a folytonos levélszedéssel fejl désükben hátráltatnunk. riasztónövény. kelkáposzta) úgy. Ez az ingyenes és sok munkát megtakarító védekezési forma a környezetet sem szennyezi. 24 . hiszen riasztó-.A nemkívánatos szomszédságok Az eddig bemutatott vegyes. A zellerhez hasonlóan a paradicsom is kiváló véd -. illetve köztes kultúrák összetételén egy évben sem kellett változtatnunk. hogy egy növényfaj hogyan nyújt védelmet a szomszéd növény kártev i és kórokozói ellen. A helytelen szomszédok azonban egymás növekedését gátolják. emiatt ezeket a társításokat kerüljük! Van néhány nemkívánatos szomszédság. Ha az ember erre a néhány hátrányos kombinációra ügyel. sok hibát már nem követhet el. Aki egyszer a kertjében már megfigyelte. de nagyszer en használhatjuk zellerzöldként f zéshez. mint ahogyan a zeller közé ültetjük a veszélyeztetett káposztaféléket. Ezért a paradicsompalánták közé a sorba egyéb veszélyeztetett növényféléket ültethetünk (pl. Az ide ültetett növényekt l ne is várjunk nagy gumót. a mángoldnak és az új-zélandi spenótnak. véd növényként alkalmazzuk. az nem veti el a növényvédelemnek ezt a külön fáradozást sem igényl módját. s így megfigyeléseinket eredményeink is igazolják. hogy azok egymás növekedését el segítik. ezekre ügyeljünk! Ilyenek bab és hagyma petrezselyem és fejes saláta káposzta és hagyma sárgarépa és paradicsom vöröskáposzta és paradicsom burgonya és hagyma A spenót nem jó el veteménye a sárgarépának. A zeller és a paradicsom mint riasztónövények A zeller az összes káposztaféle hernyóit elriasztja. A kései káposztafélék mellett a zeller nem minden esetben képez nagy gumót. A helyesen összeválogatott növények esetében világosan megállapítható.

Ha azonban kultúráink szomszédságában egészen más illatú és attól eltér anyagokat kiválasztó növények vannak. Most azonban tudományosan is értékelték és megalapozták a megfigyelések helyességét. Err l tudósított az amerikai Organic gardening cím folyóirat (Rodale Press Emmaus. amelyeket eddig mint el nevelt palántákat ültettünk. Pa.) A saláta korai kultúra. a karalábé és hasonlók. a növények kölcsönhatása még a gyökérzónában is dönt jelent ség . másrészt és nem utolsósorban az azonos növényfajok közti nagy sortávolság teszi lehet vé. de egyéb zöldségeket is. és további keresésre kényszerülnek. Emellett mindig lehetséges több növény együttes termesztése egy soron belül.és f szernövények termesztése cím fejezetben. USA). mint az uborka.Ezt a védekezési formát egyrészt a növények helyes megválasztása. Ugyanabba a sorba vessünk mindig retket is. Például minden salátafélét. így keresik meg azokat a növényeket. A rovarokat ezek az illatanyagok és exkrétumok tájékoztatják. Bár számunkra láthatatlan. mert ezt a saláta megóvja a földibolha kártételét l. A vegyeskultúrás kert sikere gyakran megmagyarázhatatlan volt. (A növények keverésér l egy soron belül még részletesen szólunk A gyógy. az állandó helyre való vetésre rendkívül alkalmas. akkor ezek a rovart megtévesztik. Így válnak tehát számunkra kártékonnyá. ami a kártev k és kórokozók tömeges fert zését is megnehezíti. hogy a különböz sorok érési és szedési id pontjai mindig más-más vetési id t adnak az utánuk következ kultúrák esetében is. A saláta megfelel en kirit- 25 . de hosszú ideig mégiscsak tapasztalat volt.. A megüresedett sorokba kényelmesen. Ehhez még néhány kiegészítés: az egysoros m velés el nyeihez tartozik az is. Az itt kevered illatkombináció eltereli ket. amelyek a tojások lerakására vagy táplálkozásra alkalmasak. biztonságosan és közvetlenül elvethetünk olyan zöldségféléket is. Eszerint minden növénynek megvan a maga meghatározott hatóés illatanyaga. s ezek id nként számunkra is érzékelhet ek. A helyrevetés el nyei A vegyeskultúrás példák leírásakor mindig "vetett kultúrákról" írtunk.

Ha ugyanis a kultúrákat módszerünkkel megtervezte. illetve ültetési id mellett is. nem lankadnak meg. Már ugyanabban a vegetációs periódusban a többször igénybe vett sorokban egészséges sorrend alakul ki. az ültetéskor mindig adódó nehézségt l kíméljük meg magunkat. tetvek és egyebek). Elkerüljük az ültetéskor. és mindazok a problémák. locsoláskor adódó taposáskárokat. hogy egyazon sorban ugyanabban az évben a kultúrák két-háromszor is váltják egymást (el -. A gyakorló kertésznek nagyon ajánljuk. ha az ember a magvakat közvetlenül a kert talajába veti. Nincs többé gond a vetésforgóval A vegyes kultúrával dolgozó kertésznek szinte alig kell arra gondolnia. A vetett kultúrákon se kártev k.kítva biztosan növekszik. hogy a kerti munkák kezdetekor a beosztásnál és az els vetéseknél a jeltáblák színezésével és a rajtuk feltüntetett fajtanevek pontos jelölésével is gondoskodjék a már kialakított rend egész évi megtartásáról.mindig a vetett növények el nyét állapíthatjuk meg az ültetettekkel szemben. kezdett l fogva fel sem lépnek. -hiányokat. amelyek épp a saláta esetében felmerülhetnek (lisztharmatfert zés. és még több. de 25 cm-rel oldalirányba eltolva telepítjük. giliszták nem húzzák be a talajba.ahol erre egyáltalán alkalmunk nyílik .vagy f szernövényeket alkalmaz. a növények er teljesek. f . hogy a helyes vetésforgórendet megtartsa. A közvetlenül helyre vetett kultúrák esetében . tulajdonképpen egy helyes vetésforgót vezetett be. csigák nem rágják. és a kés bbiekben még ismertetend módon a f kultúra mellé vethet gyógy. még azonos vetési. Ezek a jeltáblák egész évben maradjanak a helyükön. Így a következ évben 26 . másodszor pedig azáltal. se kórokozók nem mutatkoznak. hogy a következ évben a spenótot és ezzel a közte húzódó zöldségsorokat is az el z beosztás szerint.és rövid tenyészid s) kialakítására és fenntartására. A vegyeskultúrás kertész fáradság nélkül alakítja ki a helyes vetésforgót el ször is azáltal. és azután ügyel a sorok jellegének (hosszú. közép.és utóvetemény).

a kínai kel. a kései fejes saláta. Részben még az úgynevezett rövid tenyészid s. és a zöldségféléket az el z évben kialakított talajtakaró komposztrétegbe vetjük. Így gyakorlatilag lehetetlen. és minden növény egészségesen fejl dik. Két sor közt 1-1 m-nyi távolságban futnak a zölddel jelölt B sorok. Ezekbe nagyon rövid tenyészidej el vetemény után májusban kerül ki a paradicsom.vagy utóveteményeket szüretelhetünk : mint az édeskömény. a kései káposztafélék stb. Ezeken felül itt vannak a hosszabb tenyészidej zöldségfélék. hogy ugyanaz vagy közelrokon növény egymást kövesse. Ha spenótot nem vetettünk. az uborka. ültetünk. éspedig egy el re meghatározott beosztásban. a zeller. Amikor az ember már beletanul a vegyes kultúrába. az endívia. egy vegetációs periódus végén a tanácsaink szerint kialakított vegyeskultúrás kert nemcsak munkaer -takarékos oldaláról mutatkozott be. mindez sokkal egyszer bb lesz. tápanyagigényes és kevésbé tápanyagigényes kategóriákat itt nem kell figyelembe venni. a cikória. illetve ültetjük. de rendkívüli lehet ségeket kínál a következ évi gazdag és egészséges terméshez. sz és tél sz felé. hogy az ágyak helyett sorokba vetünk. mint a póréhagyma. a zöldségsor oda kerül. azaz kékkel jelölt C sorokban is találunk szedésre érett zöldségféléket. A korábban megszokott kategóriákat. A vegyeskultúrás kert beosztása azt jelenti. azaz az A sorok pirossal jelölve. a kapor. Nyárutó. amit az év folyamán már nem változtatunk meg! Tehát egymástól kétméteres távolságban vannak a f . zsázsa vagy mustár el zött meg. a pasztinák. Ezeket a fagyokig folyamatosan szedjük. hogy a kertésznek a trágyázáson és vetésforgón alig kell a fejét törnie. Ezek mindig 27 . A vegyeskultúrás kertet teljesen egységesen trágyázzuk (err l még a Felületi komposztálás címen részletesen szólunk) úgy. sszel ezekr l a sorokról másod.a spenótvetés az ez évi zöldségsor helyére kerül. amelyeket tép saláta. kés bb a karfiol és a cékla. ahol a felületi komposztréteg volt.

Tavasszal itt volt a saláta. minden C sorba egy második. hogy érdemes-e még valamit vetni. Feleslegessé válik a talajforgatás Hiszen emlékszünk rá: a kertnek egész éven át zöldellni kell. karalábé és bokorbab sok egyéb mellett. és az olyan rendkívül fontos gyógy. Néhány sor tehát hamarosan egészen megürül. a mustármagok még kikelnek. Az el z leg csak fellazított talajba a két sor közötti teljes szélességben mustárt vetünk. azaz hogy az illet zöldségféle hozhat-e még termést a fagyok beálltáig. Mindezeket már rég felhasználtuk. s t egy csekély növekedéssel is számolhatunk. egyes esetekben egy harmadik kultúra is került. A növénykék szépen kizöldellnek. gyökereik pedig 28 . és az élettelen sem kerülhet felülre. különösen ha a bevezet mondatokra gondolunk. Így egyetlen letermett sor sem maradhat üresen. Így még szedhetjük sszel a kései sárgarépát. zöld takarót alkot.és f szernövényeket. fedetlenül. salátaféléket (mindig retekkel együtt vessük!).az A és B sorok közt. a gyomokat elfojtják. Tehát a vegyeskultúrás kert az sz ellenére a friss zöldségfélék teljes választékát kínálja. Itt van ezeken felül az szi felhasználásra szánt karalábé és spenót is. A mustár mint köztes növény Ebben az id szakban tehát. amikor már egy mégolyan rövid tenyészidej zöldségfélét sem érdemes vetni. Az egyes sorok termésének leszedése után a kertésznek mindig meg kell fontolnia. míg a fennmaradókat a gereblyével könnyedén betakarjuk. A mustármag néhány nap múlva kikel. A talajt kíméletesen kezeljük. Még kevésbé szabad itt ásnunk. a hónapos és egyéb retek. mint a kapor és hasonlók. még sszel sem szabad az élettel tele feltalajt alulra forgatni. és vastag. Egy bizonyos id elteltével még megfelel klíma mellett sem szabad új kultúrával kezdeni. Ezzel a lehet legjobban gondoskodtunk a talajról. azoktól 50 cm távolságban vannak. amely részben az imént keletkezett lyukakba hullik. a sárgarépa változatos típusai.

Abban az id szakban.7 °C alatt biztosan megfagy. amikor egy sor felszabadul. Ugyanis amíg az utolsó mustármag akár csak néhány centiméteres száracskát hoz. de mint f szernövény is finom. amelyeknek mind megvan a maga értéke. ahol tehát már semmi kilátás sincs arra. Ezek minden kertben leginkább a már téli szükségletre termelt zeller. mert már újabb zöldségfélét nem érdemes vetni bele. addig a gyökerek mélyen a talajba hatolnak. A magágy további megmunkálására nincs is szükség. Összehasonlítva más zöldtrágyának alkalmas növényekkel. Így már sszel kis fáradsággal és biztosan megtettünk minden el készületet a következ évi vetésekhez. amely . A könny fátyol. Saláták formájában. fokozatosan visszaszorulnak. cékla vagy a sárgarépa után megürült sorok. ha ügyelünk rá. ami a vegyeskultúrás kert könny szerszámaira való tekintettel rendkívül fontos. Mindig. A mustárvetemény a nedves talaj fölött árnyékoló takarót alkot. Ezekben a sorokban a tavaszi vetéshez való el készület már a termés felszedésekor megtörténik oly módon. a levelek a talajt árnyékolják. amíg csak a mag csírázni képes. ami még kés sszel növekszik. amikor a vitaminhordozók a kertben lassan. kései káposzta. amelyeket már nem tudunk ezzel az alapozónövénnyel bevetni. hogy a talajt ásóvillá- 29 . hogy virágba ne szökjön. Így is folytatjuk. mint a takaratlan talaj. A téli el készületek ellenére esetleg lesznek olyan sorok.ami ebben a kés i évszakban aligha lehetséges -. és nem olyan er s. kevesebb vizet párologtat. A vetés egyszer en kezelhet . mint a zsázsa. a mustárnak a kertben különös el nyei vannak. és értékes gyökérmaradványokat hagynak hátra. hogy a gyorsan csírázó mustármag még kikeljen. mint azt gondolnánk. talaját fellazítjuk.mélyebbre hatolnak. és amennyiben a mustár nem virágzik . és mustárt vetünk. mint a puha mustárt. igazán nagyszer vitaminforrás a zöld mustárnövényke. Egy megjegyzés a háziasszony számára: ez a kis mustárnövényke. kiváló táplálékkiegészít . a gereblye legfinomabb érintésére szétporlik. A mustár után tavaszra nem is maradnak durva szárrészek. Egyetlen más növényt sem olyan könny vetni és kezelni. amely a fokozatosan átfagyó talajon fekszik tavasszal.

val fellazítjuk. Ezután minden sort a learatott. A megfagyott zöld mustár könny véd fátyolként fekszik a talajon. Itt fejl dött tavasszal a spenót. mint minden komposztot szokás: réteg rétegre került. zöld mustársorokat találunk. petrezselyem). mert a talajon nem lehet járni. Tavaszig az egész zöldtömeg elkorhad. és a hótakaró novembert l februárig megmarad. A takaróanyagnak ez az összeszedett maradványa alkotja a kerti komposztkazal csekély. tehát minden sort lehet leg az ott termesztett növények hulladékával. és a zöldségnövények saját hulladékából származó levélanyag átfagyott. Szükség szerint ezeket a sorokat is az el z kben leírt módon vasvillával. kelbimbó. Így a különben nehéz és fáradságos szi talajmunkát nagyobb er feszítés nélkül elvégeztük. komposzttal takart sorközök. Így végül a tél beköszöntésekor javarészt különböz magasságú. milyenek lesznek a tél folyamán az 50 cm szélesség . és egyben a sok fejtörést okozó vetésforgó-problémát is megoldottuk. hogy a kerti munkákat csak kés tavasszal lehet megkezdeni. Korai termést tél alá vetéssel Nehéz. téli káposzta. Ezeket a területeket utakként is használtuk. Így aztán még a tél elején kell egy olyan id pontot 30 . és vannak még sorok. fellazítjuk. Ezt a talajtakaró komposztot úgy alakítottuk ki és ápoltuk. maradékával. amelyekben télen szedhet zöldségek teremnek (póré. néhány sort levelek takarnak. korhadó tömege takaróként fedi a sorokat. hacsak nem hóban különösen gazdag tél volt. A talajt ily módon el készítettük a következ évre. illetve felszedett növényekr l származó és másként nem hasznosítható hulladék levelekkel egyenletesen betakarunk. de jó min ség részét. amíg a korhadó anyag megrokkant. agyagos talajú vidékeken gyakran megesik. és utána a legkülönböz bb takaróanyagokkal gazdagítottuk. leveg ssé tesszük. Ez az egész területre érvényes: tavasszal az összes ilyen maradványt csak össze kell gereblyézni. Talán néhány kertész megkérdezné.

A magok ekkor már nem tudnak kicsírázni. a póréhagyma.keresni a vetéshez. ezzel az egész eljárás sikere kérdésessé válik. mint ahogy a talajra léphetnénk. amikor már a talaj egy kissé fagyos. a rövid tenyészidej sárgarépát vessük. Azokat a sorokat. Ez nem is szükséges. s így a tavaszi csírázást akadályozza. A tél alá vetéshez olyan zöldségféléket kell választanunk. mivel az rendkívül er sen tartja a hideget. Így nyugodtan várhatunk a zöldségeskert további tavaszi munkáival. s kora tavasszal kelnek. legfeljebb megduzzadnak. hanem a legkorábbi tavaszi salátafajtákat. amelyek a kelés után nem túl érzékenyek a viszonylag alacsony h mérsékletre. a feketegyökér. már a tél elején a petrezselymet és a hagymát is vethetjük.(nálunk jobb az áttelel fajták nyári vetése) és sárgarépafajták. tehát leg-. hiszen a legfontosabb magok már a földben vannak. Egy azonban nagyon fontos: a tél ellenére ne áttelel salátát. korábban novemberben. Ezeket a feltételeket figyelembe véve. Ezek a vetemények azután el bb kelnek. B vebbet a tél alá vetés és hagymatermesztés kérdéseihez a következ fejezetben közlünk. a karalábé. novemberben vessük be korai fajtákkal. a spenót. Bizonyíthatóan akár háromhetes növekedési el nyük is lehet. hanem csak az ott található talajt. mert ezek nem szöknek szárba. amelyekbe a korai veteményeket terveztük salátától a sárgarépáig. sohase t zeggel. Mindig talajjal takarjuk a magvakat. ha alacsony h mérséklet éri ket. Erre a célra beváltak a legkorábbi fejessaláta. A takaráshoz ne használjunk semmiféle komposztot. a petrezselyem. 31 . A föld a vetés idején lehet leg gyengén fagyos és száraz legyen.

) A vegetációs id alatt két termés szedhet róluk. tök. másodszor az év második felében. rövid tenyészidej növények sora (C). korai borsó. Növényei: paradicsom. B jel sorok (A tervben zölddel jelölve a sorok. kés i káposzta. melléksorok (B). A jel sorok (A tervben pirossal jelölve a sorok. egymástól 2 m távolságra.Vegyes kultúrák összeállítása Kedvez hatású szomszéd növények Bab-káposztafélék Saláta-bokorbab Káposztafélék-cékla Saláta-cékla Paradicsom-petrezselyem Saláta-mángold Paradicsom-hagyma Borsó-káposztafélék Paradicsom-káposztafélék Borsó-zeller Paradicsom-zeller Zeller-káposztafélék Paradicsom-bokorbab (sorokban is) Karotta-hagyma Uborka-káposztafélék Pasztinák-hagyma Burgonya-kés i káposztafélék Saláta-retek Burgonya-borsó Saláta-bab Burgonya-lóbab Saláta-uborka Zöldségfélék felosztása F sorok (A). burgonya. 32 . El ttük mustár vagy lóbab el vetemény. el ször az év els . egymástól 2 m távolságra.) Magas vagy szétterül növények számára. karósbab. amelyek májustól szig foglalják el a sorokban a helyet. uborka.

édeskömény. karfiol.Növényei : hagyma. korai káposzta. póré magról. cékla. zeller. karalábé. endíviasaláta. nyári saláta. sárgarépa. hagyma dughagymáról. Növényei: korai burgonya. mángold. pasztinák. de a blokkon belül lehet leg ne változtassunk. Példák egy vegyeskultúra-tervhez A zöldségféléket úgy választottuk ki és úgy helyeztük egymás mellé. egymástól 1 m távolságra.) Rövid tenyészidej és alacsony növények számára. fejes saláták. bokorbab. 33 . dughagyma magról. C jel sorok (A tervben kékkel jelölve a sorok. a távolságokat és a növényvédelmet. A háztartás igényei szerint ismételhet k vagy cserélhet k. feketegyökér. Ezek vegyeskultúra-kombinációknak tekinthet k. pasztinák. póré. hogy tekintetbe vettük a termesztett növények megfelel tenyészterületét.

el tte mustár vagy lóbab C pasztinák 2. példa C sárgarépa B hagyma C sárgarépa A paradicsom. retek. karfiol vagy korai káposzta C fejes saláta. hónapos retek A uborka. el tte mustár vagy lóbab C saláta retekkel B zeller.1. karfiol vagy korai káposzta 34 . példa B zeller.

retek B korai káposzta vagy mángold C fejes saláta. példa: A karósbab C fejes saláta. el tte mustár vagy lóbab C cékla. saláta B vöröskáposzta. saláta B karfiol zellerrel C korai salát 4. zellerrel C cékla. példa: A borsó (korai). utána galambbegysaláta. karalábé 35 . saláta A borsó (kés i) vagy kés i káposzta C cékla. endívia.3.

példa: A korai burgonya. petrezselyem B dughagymáról hagyma C pasztinák A cukkíni C karotta. el vetemény lóbab C korai saláta. spenót B szi és téli felhasználásra bimbóskel és egyéb kés i káposztafélék a burgonya feltöltése után C endívia palántáról 36 . lóbab C karotta. pasztinák B hagyma magról vagy dughagymáról 6.5. galambbegysaláta. példa A paradicsom.

ami a vegyeskultúrás kertben a sorokba vetés következtében 37 . a növények ott kelnek és fejl dnek minden növekedés-visszaesés nélkül. hogy egy-egy sor termését a háziasszony rövid id n belül felhasználja. sok kultúrát közvetlenül kivethetünk. Rendkívül kedvez . hogy mindig csak egy-egy sor lesz szedésre érett.A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák Az ágyas rendszer . Mivel a jeltáblákkal már tavasszal betervezett sorok mindig rendelkezésre állnak. és az ajánlott sorrenddel a növények egészséges fejl dése érhet el. Minden zöldségfélét akkor szedhetünk le. A vegyeskultúrás kert további nagy el nye. monokultúrás jelleg termesztést l való eltérésnek praktikus okai is vannak. A betakarítás ideje A vegyeskultúrás kert itt ajánlott telepítési rendszerének el nye. ismétl dését a család szükségleteihez igazítjuk. de a növényegészségügyön felül még egyéb el nyei is vannak. hátráltatva a terület újrahasznosítását. Különösen vonatkozik ez a rövid tenyészid s C sorokra. Az idejében végzett betakarítás. amelyek egymást többször váltva újabb vetések számára adnak helyet. Ezekben a kertekben folyamatosan "arathatunk" és vethetünk. Itt egy ágy helyett legfeljebb csak egy sor lesz szedésre érett. hogy elkerüljük a fert zéseket. A sorok beosztását. hosszát. amikor fejlettsége a legkedvez bb. Nem áll egy fél ágynyi magba szök saláta vagy karfiol a kertben. míg csak le nem szedjük az egész termést. de még nem öregedett el.

de keskeny. A póréhagyma ugyan magas lesz. A kissé megkurtított palántáknak ültet fával lyukat fúrunk. A póréhagymát egy keskeny szerszámmal szedjük. azután megöntözzük. míg a szamóca. Bár a képen a szamócát póréval látjuk. A frissen ültetett szamócapalánták közt póréhagymát bemutató képen látjuk azt bizonyítva. Hagymatermesztés A hagymafélék táplálkozásunkban nemcsak szükségesek. hogy a póré és az egyéb hagymafélék megfelel helyet kapjanak köztük. egy eddig alig méltatott biztosítéka annak. ahogyan azt már el z leg említettük. A gyümölcsöket a szürkepenészt l (Botrytis) is megóvhatjuk. szomszédságukba hagymafélét ültetünk. Eddig a hagymafélék számára felfedezetlen hely volt a szamócasor. széles levelekb l áll. ha közelükbe. hogy a helyszükséglet és fényigény szempontjából szomszédságuk kedvez . s ott elkorhadnak. terjeszkedésével kihasználja a kínálkozó talajfelületet. illetve -ágy. de egyenesen nélkülözhetetlenek. S t! Megs r södve gazdagon virágzanak és teremnek. Az es zések következtében a lyukak teljesen feltölt dnek.stb. ha ügyelünk rá. hogy a tövek leveg s helyre kerüljenek. Gyökerei a szamóca mellett a talajban maradnak. hogy minden zöldségfélét megfelel id ben. és a növénykét egyszer en csak beleállítjuk. A már több éves szamócasorokat az sz folyamán úgy megtisztítjuk. metél . egyéb hagymafélék: f z -. A póréhagymát ültessük a lehet legegyszer bb módon. 38 . amellyel a hagymatestet lenn a gyökérkoszorú felett el tudjuk vágni. szomszédsága is épp ilyen megfelel . a legértékesebb állapotban szedjünk és hasznosítsunk. Ugyanígy nélkülözhetetlenek a kertben is. Megfigyelhet .fáradság nélkül megtehet . a szamóca nyomban szürkepenész-fert zött lesz. hogy a szamócát nem fert zik fonálféregfajok. Mindketten egyfajta kiváló hatásfokú "szimbiózisban" élnek. Ha a légmozgást sövény vagy kerítés akadályozza. Ezen felül a szamóca közé ültetett hagymafélék mindig a legjobban teremnek.

és ezt több tapasztalatunk is bizonyítja . A legnagyobb károkat mindig ott figyeltük meg. Legnagyobb a kór ott.túl nagy dughagymákat ültettünk. Amennyiben ezeket a tanácsokat megtartjuk. ahol a paradicsomot monokultúrában ültetik. felszedett dughagymát osszuk két részre. hogy miért magzik fel olyan könnyen a hagyma. hogy semmiféle friss trágyát sem használtunk. de megel zik még a tavasszal ültetett hagymát is. Gyakran kérdezik. semmiképp sem nagyobbak. A saját vetés dughagymáról nevelt hagyma mindig jobb. amit idegen forrásokból származó dughagymáról ültettünk. Vöröshagymát dughagymaként nemcsak az eddigi gyakorlatnak megfelel en tavasszal. A nyárra már kész. elrothadnak. mint ahogyan azt tavasszal szoktuk. Az egyik felét tároljuk tavaszig. feltételezve persze. endívia). zöld szára kit n vitaminforrás). miel tt téli hagymatartalékaink elfogynának. hanem már sszel is ültethetünk. és szedésre érett f z hagyma lesz. leveles saláták. a termések megfoltosodnak. a másikat még az sszel ültessük ki épp úgy. A dughagymák legfeljebb mogyoró nagyságúak lehetnek. Gyakran azonban . hogy rendelkezésünkre áll-e a megfelel szaporítóanyag. hogy tavasszal egy külön sorba magot vetünk. Ennek a rossz fajtaválasztás is lehet az oka. 39 . növényeink a sorokban is egyenletegek lesznek. mint az. Ily módon egész évben saját kertünk lát el hagymafélékkel éppúgy. különösen ami a tartósságát illeti. Innen tetszés szerinti id ben egészen szig ültethetjük a kis növényeket. Az szi ültetés esetében már kora tavasszal van zöldhagymánk (friss. mint ahogyan egész éven át rendelkezésünkre áll a zöldsaláták teljes választéka (fejes. Paradicsomtermesztés Sok kertészked panaszkodik. hogy beteg a paradicsom: a levelek összesodródnak és lehullanak. A szükséges dughagyma-mennyiséget szintén tavaszi magvetéssel biztosíthatjuk. Jobb a túl nagyokat kiválogatni és a konyhában felhasználni. A póré esetében ezt magunk neveljük úgy.A hagymafélék telepítésének sikerét meghatározza.

ahol valamilyen oknál fogva az ágyásokban túl s r n ültetik a növényeket. s a szárat a megfelel magasságig takarjuk talajjal! A csúcsok már néhány nap múlva felfelé törnek. karfiolt. t zdelje ki a megvásárolt növényeket még egyszer. és így nem alakulnak ki a betegség melegágyának számító fülledt zugok.lehet leg gyógynövényi eredet . A vegyes kultúrában a paradicsomsorok egymástól 2 m-nyi távolságban vannak. és a tápanyagigényes paradicsomot helytelenül trágyázzák. és öntözzük meg hígított csalánlével. a paradicsomot aligha veszélyezteti kártev vagy kórokozó. Aki teheti. Ha paradicsomszükségletünk nagyobb. Vásárolt palánták esetében ez gyakran nem így van. vagy épp virágoznak. akkor a sorokat a hozzájuk tartozó egyéb kultúrákkal együtt megismételjük. ültessünk a soron belül az egyes tövek közé kártev kt l veszélyeztetett növényeket. amíg a kívánt t számot elérjük. egész nyáron át takarjuk! 40 . mert a paradicsom talaját állandóan fedni kell! Kés bb. amikor már több . A palánták sötétzöldek. Hála ezeknek az el veteményeknek. Mivel a paradicsom egyértelm en riasztja a kártev ket. ezzel a sorközöket teljes szélességében. de nem mindig van rá lehet ség. és az ültetést csalánleveles alaptrágyázás el zte meg (lásd kés bb). Ezekben a sorokban el veteményként mustár. a nagy sortávolságnak és a vegyeskultúrás szomszédok véd hatásának. esetleg lóbab volt. Például káposztát. hogy az els virágzat kb. mert a paradicsom kés bb az egész helyet igénybe veszi! A paradicsom ültetésekor dönt jelent ség a palánta min sége. amelyek nem lesznek túl nagyok.takaróanyag áll rendelkezésre. különösen ha a növény t zegben volt! Paradicsomot kockázatos a májusi fagyok el tt kiültetni! A növényeket olyan mélyre ültessük. hogy a palántát magunk neveljük. zömökek. a trágyalevezésnek. Az ültetés végén ismét vessünk a sorok közé mustárt vagy körömvirágot! A kés bbiekben mindkett a takarást növeli. egy tenyérnyire legyen a föld színe felett. amelyeken már megjelent a bimbó. er sek legyenek. A megnyurgult palántákat ferdén ültessük. A leveg átjárja a sorokat. karalábét. Ezeket azonban idejében fel kell szedni.

nemcsak értelmetlen. 41 . * Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. az úgynevezett kacsokat ki kell törni. amely különben elég sokféle gondot okoz. amíg a virágzat meg nem jelenik rajtuk. hogy minél több levelet hagyjunk. mint minden növénynek. hogy teremjen. csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás.* A vegyeskultúrás kert ebben az esetben is egyértelm segítség egy olyan kultúrában. Ezért az alsó 3-5 hónaljhajtást tartsuk meg. hogy így a nap a már megkötött vagy fejl d terméseket jobban éri és sietteti beérésüket. A paradicsomot egy hajtáson termeljük. A virágzat utáni els levél fölött ezeket is csípjük vissza. a levélhónaljakban fejl d mellékhajtásokat. Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. de káros is a levelek eltávolítása. hogy azok asszimilálni és a növényt táplálni tudják. csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás. szüksége van a lombjára.Minthogy a paradicsomnak is. Ezt leginkább azzal indokolják. A cél azonban az.

A szegély megfelel hely lehet a petrezselyem vagy más alacsony növény számára is. másodszor: hogy az ágyak szélére olyan növények kerüljenek. Hamarosan elegend takaróanyag áll rendelkezésre. hogy helyes növénytársulásokat alakítson ki. Ne kerüljenek szélre nagy gyökérzet növények. 42 . a soros m velés vegyes kultúrára. különösen kell ügyelnie arra. akik nem akarnak az ágyás rendszer kertm velést l eltérni. Itt is át lehet térni a vegyes kultúrára? Ha az ember ilyen körülhatárolt ágyban vegyes kultúrával akar termeszteni.Vegyes növényzet ágyásokban Eddigi fejtegetéseinkben mindig egy szabad kertterületet feltételeztünk. Ezért nem lehet itt például zeller. amelyek körben minden irányban növekszenek. tehát megvan a lehet ségünk. Ilyenek például a póré. néhány sor után ismétl dve egy-egy deszkát fektessen le a járáshoz. Ez nem hagyja a vizet elpárologni. hogy a növények közt a talajt takarni tudjuk. hanem éppen visszatartja. hogy elhagyva az eddigi gyakorlatot. különösen. Ez az éppen "elegend takaróanyag" dönt fontosságú az ágyas jelleg kultúráknál. áttérjünk az újra. amit tavasszal teljesen a mi elképzeléseink szerint tudunk beosztani. amelyeknek nem túl kiterjedt a gyökérrendszere és kicsi a tenyészterület-igénye. ahol az ágyakat már régebben szilárd utakkal vagy k lapokkal elválasztották.és a vöröshagyma vagy a sárgarépa. amely könnyen rozsdával fert zött lesz. és már erre sem lesz szükség. Vannak azonban kertkedvel k. de vegyes kultúrával kíván termeszteni és a talajápolás módszerein változtatna. ugyanakkor vannak kertek. ha a lapok nyáron visszasugározzák a nap melegét. Aki nem tudja kertjét utak nélkül elképzelni.

A növények közt lev minden üres területre például gilisztakomposztot terítettünk. hogy ott a lehet legjobb min ség .vagy díszkert vegyeskultúrás m velése a növények kölcsönös támogatásának minden el nyével együtt. és ezt a nem elhanyagolható vízmennyiséget is hasznosítjuk. 43 . amely illatával odavonzza a méheket. Az ágy kerete a zsálya (Salvia officinalis). Ha azonban választhatunk. Ezt a hátrányt mi úgy igyekeztünk ellensúlyozni. Az ilyen ágyakat mindig ével gyógynövényekkel szegélyezzük A már említett zsálya mellett ültethetünk levendulát (Lavandula officinalis). hogy az ágyas kultúrákban könnyen fellép víz. amelyet k lapok közt alakítottunk ki. tápanyagokban gazdag talajt teremtünk. Még egy példa : régi rózsáink alá indás ínfüvet (Ajuga reptans) és esetleg a sarkokba t zliliomot (Haemerocallis) ültessünk. akkor sokkal jobb az átgondolt egysoros vegyeskultúrával a fáradság nélküli vetésváltást el nyben részesíteni. Szerepeljen itt egy nagyon ajánlható dísznövény-vegyeskultúra. Így szolgálhatja a vegyes kultúra a gyógynövények segítségével is egyszerre a szépséget és az egészséget. izsópot (Hysopus officinalis) és kakukkfüvet (Thymus vulgaris) is. Ezen felül még félkész és friss komposzttal is takartuk. Tehát igenis lehetséges a már ágyakra osztott zöldséges. Hasonlóan szép és tartós az Anjou liliom (Lilium candidum) és a geny te (Dictamnus albus) is. F növénye a középs sorban a rózsa. Az ágyas rendszer m velésnél a növényeknek kisebb tenyészterület áll rendelkezésre.és tápanyaghiányt kiegyenlítsük.A nagy felület takaróanyaggal felfogjuk a harmatot. és egyben riasztja a kártev ket. Alá a nárciszok legváltozatosabb fajtáit ültettük.

A számunkra olyan fontos giliszták is ebb l a takaróanyagból veszik táplálékukat. fenntartása és a talaj takarása. hanem takarni. illetve a felületi komposzt felépítése azok az eljárások. árnyékolni és ezáltal védeni kell. hogy mennyire humuszgazdag és él a talaja. se sárgarépa). ahol korai kultúra sincs (se saláta. hogy állandó és gazdag növénytömeget tudjunk el állítani. Mindkett szükséges a tápanyagszállításhoz és -cseréhez. takarjuk valamilyen el veteménnyel! Önként adódik a megoldás. hogy ezt a talajfelületet nem szabad csupaszon hagyni. Az átgyökeresedett és árnyékolt talaj már korán és folyamatosan szállítja a tápanyagokat a növények számára. A vegyes kultúrát m vel kertész azt is tudja. röviden az élet fenntartásához. majd elpusztulva szabaddá válnak a talajban zajló átalakulási folyamatok számára. hogy egy növény növekedése. hogy a még üres területeket is zölddé tegyük. hogy amikor 44 . Gyengébb talajok esetében a talajjavítás az els feladat. Megvan azonban a lehet ségünk.és vízszállító pórusok alakulnak ki. biológiai szemlélettel gondolkodó kertész tudja. El vetemények A spenótsorok és az els kultúrák a talajnak csak egy részét takarják. egészsége és hozama attól függ.Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás A tapasztalt. A folytonosan zöldell növényzet kialakítása. s ezek növekedve. se hónapos retek. A növényi gyökerek helyén leveg . A még csupasz sorközöket. amelyek a talajt figyelemre méltóan és tartósan javítani tudják.

A mustár A gyorsan csírázó mustárt meglehet sen s r n vessük! Néhány napon belül a növénykék rendezett. hogy egymás számára egyértelm en hasznosak legyenek. gyökereivel jól átszövi a talajt. de köztesként is regeneráló hatása van. Mindez persze csak rendezett.spenótot és egyéb korai zöldségféléket vetünk. tömött. zöld felületet képeznek. elriasztja a csigákat és más kártev ket. és minden elvárásunknak megfelelnek. hogy szinte fáradság nélkül eltávolítható. A mustár után bármilyen növényfaj következhet anélkül. a mustárvetést az eddig még nem hasznosított sorokban fokozatosan leváltjuk. Miközben a spenótsorok tovább helyben maradnak.vagy f szernövénnyel gyökereztessük át. és így a talajt is nedvesen tartja. Jó tenyérszélesség nél amúgy sem kell magasabbra n nie. amit egy talajjavító növénynyel szemben egyáltalán támaszthatunk. Dönt jelent sége van annak. hogy az a felületet árnyékolva a talaj víztartalmát meg rizze. A mustár el készíti a talajt. Ezeken túl egyetlen négyzetméternyi helyet sem kell üresen fenntartanunk. mégpedig úgy. enyhe árnyékot nyújt. hogy vetésforgógondok adódnának. és az sem elhanyagolható szempont. visszatartja a nedvességet. a mustárt egyszer en lesaraboljuk és a talaj felszínén hagyjuk. amikor helyette más kultúrákat vetünk vagy ültetünk. mert a forgóban csupán el veteményként használjuk. Erre a célra különösen jól bevált a mustár. Ezt az el veteményt addig hagyjuk növekedni. tervezett vegyes kultúrában lehetséges. Ha tehát utána egyéb zöldségfélét akarunk vetni. a még csupaszon maradó felületeket gyógy. amíg a tervezett kultúrák a helyet igénybe nem veszik. a sorokat gyommentessé és lazává teszi. A mustár mint el vetemény mindig rendkívül kedvez hatású. A talajfelszínen 45 . talajegészséget javító növényeket. ha a sorba vetni vagy ültetni szeretnénk. ha a vegyes kultúra által már a vegetáció indulásától kezdve ugyanazon a területen találjuk a tápanyagfelvev haszonnövényeket (zöldségeket) és a tápanyagokat visszapótló. hiszen el veteményként.

Az összes keresztes virágú egy családba foglalása (ez értelemszer en egyéb családokra is vonatkozik) olyan módszer szerint történt. A szárazabb klíma és a lúgos-meszes talajok miatt nálunk ez nem annyira veszélyes betegség. amelyek hasznosak. vagy néhány esetben gondokat okoznak. hogy a botanikai besorolás tulajdonképpen a meghatározás segédeszköze. emellett még több retekfajta és egyéb keresztes virágú. Jelent sebb károkat a savanyú talajú nyugati országrészben és a Nyírségben okoz (a fordító megjegyzése). hogy az egy növénycsaládhoz tartozás ténye önmagában még nem elegend ahhoz. Miért ajánljuk mégis több éves tapasztalat után a mustárvetést? A gyakorlatban már rég bebizonyosodott. ha vetés el tt barázdát húzunk. hiszen ide tartozik a dísznövények egy része is. hogy a mustárral szándékosan még egy keresztes virágút iktatunk be. Ebbe a családba tartoznak a táplálkozásunkban fontos növényeink közül a káposztafélék. Emiatt a legtöbb kertben fellép a káposztafélék gyökérgolyvás betegsége (Plasmodiophora brassicae). Kissé részletesebben Tapasztalataink azt bizonyítják. amelyeket gyógynövénynek is tekinthetünk. hogy a mustár jóllehet a keresztesvirágúak családjához tartozik . A növénylexikon egyértelm en kimondja. ha ültetés el tt a palánta számára lyukat készítünk. mint a tátrai kalánf (Cochlearia officinalis). hogy ennek pozitív vagy negatív hatásokat tulajdonítsunk. A mi vidékünkön el forduló keresztesvirágúak hatóanyagaikat tekintve annyira különböznek egymástól.mégsem oka az egyéb keresztesek esetében fellép talajuntságnak. Ebben az összefüggésben még egy kérdést kell megtárgyalnunk. és akkor sem. hanem épp az egyes növényfajok hatóanyag-tartalmának. sok vadnövény. ezeken felül f ként tavasszal virító 46 . hogy a mustár illó olaja és annak hatóanyagai (exkrétumai) azok. Bármely palántaféle gyökerei ebben az átsz tt. Így hát ellentmondásosnak t nik. Tehát nem önmagában az azonos növénycsaládhoz tartozásnak van jelent sége. gyógyászati szempontból fontos növények. amely ismételten felmerül: minden zöldségesben sok káposztaféle szerepel. amelynek célja a növények gyorsabb meghatározása volt. árnyékolt. amely a skorbuttól véd. életre keltett talajban egyenletesen és gyorsan terjednek. a retekfélék.hagyott mustár nem zavar. a repce.

Minden növény. és tudni. Mélyen begyökeresedik. például a sárgaviola (Cheiranthus cheiri). a tatárvirág (Iberis sempervirens). hogy keresztes virágú. hogy minden nematóda ellen védelmet nyújt. 47 . A lóbab nagyon jól felhasználható mindazon zöldségfélék el veteményeként. emiatt a lóbabot nagyon korán el lehet vetni. Emiatt meghálálják az olyan el veteményeket. így a keresztesvirágúak számára is nemhogy káros. de kifejezetten kedvez hatású a mustár. s amelyek fokozottan tápanyagigényesek. Pontosan ismerni kell a fonálféregfajt.dísznövények. hogy riasztja a kártev ket. mint a pillangósok általában. A tavaszi fagyok nem ártanak neki. így növényegészségügyi problémát nem jelent. ezért nem állíthatjuk egy fonálféreg-riasztó növényr l. amelyek kés bb kerülnek kiültetésre. amir l igazán kevesen tudják. semmiképp sem okoz gondot. s azt a növények számára felvehet vé teszik. nitrogéngy jt . Összegezve azt mondhatjuk a mustárról. A lóbab Az el veteményként jól felhasználható növények közt most a pillangósok közé tartozó lóbabot (Vicia faba) mutatjuk be. Mint el vetemény. Minthogy a mustár . azaz fonálférgek vannak. és gyökérmaradványai gazdagítják a talajt. amelyek tápanyagokat jelentenek. a mélyre hatoló gyökerein található csomókban él baktériumok megkötik a leveg nitrogénjét. A mustárral összefüggésben még egy aggodalmat szoktak emlegetni: nemcsak egyszer en nematódák. A lóbab. elriasztja a fonalférgeket. családjába tartozó növényhez hasonlóan .ellenáll a gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae) fert zésének. és ha csak 30-40 cm magasra hagyjuk megn ni és azután lesaraboljuk.sok más. s t még a jerikói rózsa is (Anastatica hierochuntica). különösen nitrogént. hanem azoknak sok faja létezik. különösen a burgonyáét. El veteményként természetes nitrogéntrágyázást jelent. ösztönzi a talajéletet. zöldtömege még elég lágy. Ezért nagyon értékes a teljes sorszélességben vetett mustár. és gyorsan elkorhad. hogy melyik növény melyiket riasztja.

ha az utána vagy közelében lev növény nem fejl dik megfelel en.) és egyéb gyógynövényeket. Hasonló el fordulhat egyéb. amely pedig a kert számára rendkívül értékes.A kés bbi zöldségféléket. Egyéb el vetemények Természetesen a kertészkedés gyakorlatában más el veteményeket is alkalmazhatunk. A facélia (Phacelia tanacetifolia) egy régi. de a zöldségesben tulajdonképpen csak a paradicsom ilyen. Ha az uborkát megel zve zsázsát vetnénk. hogy túl hosszú ideig foglalja a területet. 48 . A zsázsa éppoly gyorsan n . apró magvait már kora tavasszal vethetjük. Sohasem szabad kétszer egymás után ugyanabba az edénybe vagy sorba zsázsát vetni. a levágott zöldtömeg a talajfelszínen elterítve helyben marad. mint a mustár. Ezzel szemben a facélia közömbös hatású. majdnem feledésbe ment növény. vagy különösen a gyümölcsükért termesztetteket. hogy az uborka rövid id után kipusztul. például a zsázsát (Lepidium sativurn L. gyengébb növénnyel is. könny sz nyeget alkotnak. mint a paradicsomot és az uborkát. A zsázsának mindig dönt szerepe lehet abban. A növények hozama darabszámot. tömeget és az egészséget illet en messze felülmúlta várakozásunkat. El veteményként csak igen stabil f növény el tt alkalmazható. hamarosan azt tapasztalnánk. A facélianövénykék gyorsan finom. gyors növés talajtakaró el vetemény lehet. s a f kultúra számára túl kés n adja át a helyet. Fontos tény. egész évben is vethet . mert önmagát sem t ri. A sorközök jól bevethet k vele. de nagyon agresszív gyógynövény. árnyékolják a talajt. az uborka. ha a kertész egy olyan növényt termeszthet. Finom. mint a káposztát. A legtöbbnek az a hátránya. ami a kertet pillangósokkal és ezzel együtt nitrogénnel is kielégít en ellátja. Szakaszosan.és a káposztaféle esetében is kivétel nélkül sikeres volt el veteményként. A lóbab az elmúlt években a paradicsom-.és borsósorok mellett nem mindig volt elegend . A megfelel nitrogénellátás a korlátozott számú bab. az el bb levágott lóbab helyére ültetjük.

hogy a kertben külön helyet igényelne. A kísérleti években az is kit nt.Levelei közt az es víz könnyen átcsorog. Minden cserjeféle alá vethetünk spenótot. Amikor tehát a spenótleveleket lesaraboljuk. már szedhet termést is hozott. hogy a spenót nemcsak a zöldségesben nagyszer alaptrágya. zöldtömege takaróanyagként helyén marad. A vegyeskultúrás zöldségesben a spenót kiváló felületi komposzt. Mivel eddig csak a levéltömeget láttuk. gyakorlatilag nélkülözhetetlen. átható illata vonzza a gyümölcsfák és virágzó zöldségfélék beporzásához a rovarokat. jó harmatfogó. virágjának kék színe pedig kellemes színfolt. "rendezi. cserjék vagy a rózsák alatt is jól hasznosítható. s mint ilyen. csoportosan repül zeng legyek (Syrphidae) pedig a levéltetvek ellenségei. a puha gyökérzet a talajban marad. hanem a fák. A nagyon nedvdús növény levéltömege a sorközökben fekszik: ez képezi a komposzt legalsó rétegét. alig gondoltunk arra. Tojásait is pusztítják. s nagyon hamar elkorhad. így értékes segítséget nyújtanak. Hosszú ideig virágzik. hacsak a talaját nem kell csupaszon tartanunk. lóbab) le kell sarabolnunk. 49 . persze ügyelnünk kell az id ben való lesarabolásra. káposzta vagy uborka kerül. beosztja" a területet. mert a helyükre a kiültetend . A felettük többször látható. Felületi komposztálás Az imént említett el veteményeket (mustár. A levágott növények a sorközökben jó talajtakaró komposztot adnak. ültetünk. hogy tulajdonképpen a gyökérmaradványokkal is trágyázunk. illetve vetend paradicsom. és mint korai zöldségféle. A levágott spenót helyére semmit sem vetünk. Ez a már igen korán elvetett spenótsor a szomszédos növényeket védi a kártev kt l. a földigiliszták pedig már korán táplálékot találnak. A levelek takarják és árnyékolják a talajt. Most is és a továbbiakban is a kert egyik igen fontos növénye. árnyékol. Anélkül.

Példaképünk az erd Ha év közben minden szerves anyaggal . ami egy jól felépített komposzthoz tartozik. állatok. ezt a takaróréteget öntözzük is. hogy a csigákat ne csalogassuk. állati eredet anyagokat. A növényi részek egy kicsit lankadtak legyenek. amire mindig. majd újabbat a saláta és más. mint ha azokat el bb a komposzttelepen érlelnénk. Arra kell csak ügyelnünk. legfeljebb összefújt levéltömeg lehetséges. ha szükséges. mint a szaru-. a t . ami a természetben történik. esetleg szárított marhatrágya. A következ réteget a vadnövények adják. a csont. A természetben sehol sincs komposzttelep. Ily módon a víz egy 50 . se t zeget. már betakarított zöldségfélék elhullott levelei. s lehet egy réteg a dísznövények. tehát újabb és újabb rétegekkel fedjük a talajtakaró komposztot.amit a kert kínál tovább építjük. de annyira még legyenek frissek. elkorhadt és el komposztált szemetet. még es s id szakban is nyugodtan ráléphetünk. hogy lehet leg friss szerves anyagokat terítsünk ki.és lomblevelek hullásával állandóan megújuló takaró keletkezik. s ezek ürüléke mint szerves trágya gazdagítja a korhadó szervesanyag-tömeget. Ezt a közvetlen napfényt l védett réteget benedvesíti a finoman permetez es . További réteget képeznek a gyógynövények. Éppen a vegyes erd kben. cserjék nyesedékéb l is mindig az évszaknak megfelel en.vagy vérliszt. akkor a talajba sokkal gyorsabban és biztosabban juttatunk vissza értékes anyagokat. Ezért lehet leg ne használjunk tisztán se szalmát. Talajtakaró komposztnak alkalmas anyagok A bomlás a felületi komposztban sokkal gyorsabban és biztonságosabban megy végbe. Végül az egészet f vel vagy hasonló anyaggal takarjuk! Ez a takaróréteg tulajdonképpen járásra alkalmas út is lesz. Az erd . hogy a harmatot jól felfogják. mikroorganizmusok népesítik be. de különben minden egyebet belevegyíthetünk. A zöldtömeg mellett felhasználhatunk még régi. ez a gyakran idézett példa a takaró komposzt mintája. mint a komposzttelepen. A felületi komposzt a legjobb utánzása annak.

hogy bizonyos szélvédelmet is elérhetünk a növények nagyságának megfelel lépcs zetes telepítéssel. Sok kultúrnövény szoros közösségben él a gombákkal és a baktériumokkal. A természetes folyamatoknál sohasem fordulnak el ilyen nehézségek. és emellett nehéz a helyes adagolás beállítása is. amit mi ezeknek a mikroorganizmusoknak növényi maradványok formájában táplálékul adunk. és lényegesen javítja szén-dioxid-ellátásukat.03 % ). s így az a növények számára mindig rendelkezésre áll. A növények szén-dioxid-ellátása Már többször említettük. amelyek a különben elzárt táp- 51 . Mégis vegyük számba most a növények szén-dioxid-forrásait. A talajból származó szénsav pótlására zárt tereknél.sz r rétegen áramlik keresztül. A szén-dioxid egyrészt a leveg b l származik. amely a talajban lezajló bomlási folyamatokból keletkezik. ez az úgynevezett talajban keletkez szén-dioxid. Ez növeli a hozamokat. A növényeknek azonban van egy más. nem engedi elfolyni. hogy a komposzttakaró alatt gazdag talajélet alakul ki. s ezt apró él lények milliárdjai végzik. A talaj anyagából kioldják ugyanis az ásványi anyagokat. és a talajvízzel együtt ezek is a növények gyökérzónájába kerülnek. például üvegházakban közvetlenül is adagolnak szén-dioxidot. Ez a szén-dioxidmennyiség abból a szervesanyag-tömegb l származik. A mikroorganizmusok talajbeli életfolyamatai a növényeket ásványi anyagokkal is ellátják. Err l az összetett folyamatról itt nem kívánunk b vebbet írni. járulékos forrásuk is. mert a fák lombja feltartóztatja a csapadékot. Mit jelentenek az itt lezajló folyamatok a mi terméseredményeink szempontjából? A növények a leveg széndioxidjából és a gyökerek által felvett ásványokból felépítik saját szervezetüket. de ott csak roppant kis arányban van jelen (0. Ez közvetlenül a talajból kerül a fölötte álló növények leveleihez. de ráfordítást jelent. és így a talajban keletkez szén-dioxid jobb hasznosítása is lehet vé válik. A példaként szolgáló erd talaját sohasem károsítja közvetlenül a zápores . Egyértelm .

mivel . hogy milyen fontosak az ebben a könyvben gyakran emlegetett talajápolásra vonatkozó utalások. védjük és folyamatosan humusszal gazdagítjuk a talajt. Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni. A talajtakaró komposzttal tehát megteremtjük az állandó tápanyag.mint ahogy már említettük .a bevetett sorokat minden évben 25 cm-rel eltoljuk.anyagforrásokat is megnyitják. 52 .és vízellátást. Az egyik évben komposzttal takart sávok a következ évben a zöldségféléknek adják át helyüket. hogy a növények ebben a humuszban gazdag talajban ellenállóak a kártev kkel és kórokozókkal szemben. Leginkább az fog felt nni. és kiemelked termésmennyiségeket adnak.

meghatározott állapotába. Homok. tehát savanyú kémhatásúak. A tápanyagban szegény. akkor állandó javító ápolást kíván. mind a kertészked k megvizsgáltathatják kertjük talaját. vagy mészszegény. még akkor is. hogy neki különösen nehezen m velhet talajjal van dolga. és arra ösztönöznek. ha el tte már évekig m velték. vagyis lúgos. hogy a kedvez tlen körülményeket enyhítsük.a növényfejl dés alapja Talajállapot . Mindezek befolyásolják a természeti folyamatokat. a legtöbb kertészked elégedetlen azzal az állapottal. Mind a mez gazdák és a kertészek. hogy mely tápanyagok hiányoznak. A nehéz kezdeti körülmények közt. és minden kertészked úgy véli. Ha ismét kultúrába vesszük. Dacára annak. betelepíteni. hogy az végérvényesen nem változik meg. fokozatosan visszatér az eredeti. ahol a vizsgálat nagy 53 . A vizsgálat eredménye elárulja. hogy az ember sokat változtathat egy talajon.jól vagy rosszul m velt talaj Kertjeink talaja nagyon különbözik egymástól. azt azért tudnunk kell. szélvédett vagy széljárta helyen és így tovább. Ezenkívül a humusztartalmuk is különböz lehet. Amint már említettük. és hogy az adott esetben melyik anyagot.Talaj és trágyázás . használhatjuk a kereskedelemben ajánlott szerves eredet segédanyagokat. amivel elkezdi a kertet m velni. Ha felhagyunk a terület m velésével. Fekvésük szerint lehetnek sík vagy lejt s területen. ahol bizonyos eljárásokat mindig megismétlünk. A talajok mésztartalmukat tekintve lehetnek meszes. milyen mennyiségben kell pótolnunk. különösen ha még nincs a kertb l származó szerves anyagokból megfelel készletünk. és a kedvez ket minden eszközzel próbáljuk kihasználni. homokos talajokon.vagy agyagtartalmuktól függ en nehéz és könny talajokat különböztetünk meg.

talajforgatáshoz. Például a modern szélessoros sz l telepítéseknél a talaj azáltal károsodik. vagyis amikor az alsó. hogy élettelenné és terméketlenné válik ? Mi minden árthat a talajnak El ször az általánosan követett eddigi gyakorlatot említenénk. Károsodik továbbá a talaj túltrágyázáskor.sok esetben nagyon durva kapáláshoz. ami azt jelenti. Sok kertben május végéig . kerülhet olyan állapotba. és benépesítik a földigiliszták. ha a károsított. üresen fekszik. tehát védelem nélkül hagyják azt. ha a kert közelében folyó patakot er szakosan szabályozzák vagy fedik. hogy belátnánk: a végleges és tartós gyógyulás csak a helyes növénytelepítéssel oldható meg. ha a bokrokat és fákat kivágják. A talajéletet az ember kíméletlen beavatkozásaival is megzavarja. ahol sem a talajtakarás. hogy az egyes humuszalkotórészek lemosódásával és csökkenésével a talaj veszít értékéb l. mint. A nem ápolt agyagos talaj ismételten.takarás.a kés i kultúrák kiültetéséig is . Mindig veszélyeztethetjük a talajt. Csupasz a felület a monokultúrás telepítéseknél is.és foszfortartalmú m trágyákkal. még élettelen réteget felülre hozzák. amilyen a folyamatos m velés el tt volt. vagy ha a trágyázás 54 . A kertészek hozzászoktak a gyakori . mit teszünk helytelenül a kertben. humuszban gazdag. Ha a kertész elégedetlen kertje talajával. beteg növényeket azonnal er s szerekkel akarjuk gyógyítani anélkül. élettel tele réteg kerül alulra. ha védelem nélkül kitesszük a záporok és az er s napsugárzás hatásának. rendszeres ápolás után így változhat: s r n átszövik a gyökerek. kezdetnek célszer alaptrágyázást adni kálium. Az is a talaj megterheléséhez vezethet például. A talajnak azzal is ártunk. és így nem javul fel ismételten a talaj. hogyan lehet egy talaj egyensúlyát úgy megzavarni. ásáshoz. sem a szomszédos növények nem árnyékolnak. s így az év folyamán felépült.tápanyaghiányt mutat ki. miszerint a talaj az szi ásás után egész télen át a következ tavaszig takaratlanul. hogy a humusztartalom nem n eléggé. meg kell vizsgálni. és az eddig megszokott légcsere megsz nik. Ugyanaz a talaj azonban gondos.

ha takaratlan talajfelületet es szer en öntözünk : eltekintve a növények károsodásától. hogy ezen az alapon eldöntheti. A biológiai szemlélet kertész nem használ kémiai rovaröl és 55 . s t biológiai eredet trágya felhasználásakor is. A talaj tömörödésének nyomai még sszel is észlelhet k. vagy ha nem megfelel anyaggal trágyázunk. hogy milyen veszélyt jelentenek a jó talajszerkezetre a munkagépek. ne lépjünk a talajra addig. Az él lények pusztítása oly módon is történhet. amíg a talaj ismét rendbe jön. gyakran a talajból kibúvó és ott elpusztuló gilisztákon mérhetjük le az eljárás negatív hatását. amelyek biológiai egyensúlyban élnek és táplálkoznak. hogy rendszeres es ztet öntözés hatására fokozatosan romlik a humuszréteg. hogy a kertészked úgy véli. A magok gyorsan csíráznak és jól kelnek. A vetés id pontját toljuk ki a talaj felszáradásáig. Sohasem jó. mert él talajrétegbe kerülnek. A szántóföldi zöldségtermesztés esetében az is bebizonyosodott. és marad a kemény. Ez f ként tavasszal veszélyes. amíg az nedves. amelyek túl nehezek. Ezután bizony hosszú id telik el. melyiket akarja elpusztítani. különösen nedves id ben. például a talajmarók. és úgy véli. Végül károsíthatjuk a talajt a kertben honos és hasznos él lények elpusztításával is. Ezt már csak nagy költséggel odaszállított szervestrágya-tömeggel lehet ellensúlyozni. sokszor tömény trágyalevet közvetlenül juttatjuk ki. ha annak adagolása nem megfelel . Nem is képzeljük. hogy világosan különbséget tud tenni a kertben a hasznos és káros él lények közt. Taposással is károsíthatjuk a talajt. Rontja a talajszerkezetet. és mások táplálékául szolgálnak. A növények ekkor gyorsabban fejl dnek. tehát dönt fontosságúak egy élettel tele talaj felépítésében. melyiket nem. vagy még inkább az állati eredet trágyalével: ha a friss. kemény és klórtartalmú öntöz vízzel is. ha az ember tavasszal túl korán hozzálát a munkához. Err l még többet írunk az Állatok a kertben cím fejezetben. Károkat okozhatunk a túl friss istállótrágyával. s így behozzák a lemaradást. A talajéletet megzavarhatjuk a hideg. vagy nem a megfelel id pontban használjuk azokat. amely nem keményedik meg. repedezett talaj.nem kell id ben történik. feltétlenül kérgesedik a felszín is.

amely a természet folyamatait utánozva rövid id n belül meghozza a kívánt sikert . hogy a szerek okozta ártalmakat kiküszöbölje és a jöv ben elkerülje. f szer. biológiai alapokon nyugvó talajápolási eljárást alkalmazzon. amíg id nk van a komposztprizmát felépíteni. amíg kész komposztot kapunk.a kertész legfontosabb segítsége volt és marad a komposztprizma vagy még inkább a komposztverem. A talajtakaró komposztnak a talajjal közvetlen kapcsolata van. az azonban megtörténhet. hanem a megszámlálhatatlan hasznos apró él lényt is táplálja a talajban. Ezeket el ször egy helyre gy jtjük. hogy ez az átalakulási folyamat a talajtakaró komposztban sokkal gyorsabb. vékony gallyak és így tovább. A talajtakaró komposzt még a halomban érlelt komposztnál is értékesebb. hogy ez az eljárás gyorsítja az érési folyamatot. amelyhez a természet sokkal hosszabb id t igényelne. Nemcsak a földigilisztákat.és dísznövények maradványai. szinte magától megy végbe. Sok növényi hulladék van. most is külön helyet foglal el a kertben.gyomirtó szereket. amelyet éveken keresztül ilyen szerekkel kezeltek. A komposztprizma vagy -verem azonban úgy. A komposztprizma vagy -verem A talajtakaró felületi komposzt mellett . A komposztálást el segít anyagok adagolása ellenére is hosszabb id t igényel. tároljuk addig. most már meggy z dhetünk róla. a komposzt szétterítésekor sokszor nagy mennyiség gyommagot is a kertbe hurcolunk. és regeneráló jelleg . Ha azt állították eddig. A talajtakaró komposzt a talaj. Ennek mélyreható okai vannak. ami nem alkalmas felületi komposztként a talaj közvetlen takarására. A komposzt nemcsak azért hasznos a kertben. de évr l évre megismétl dik a vád. Ilyenek például a borsószalma. hanem a komposzthalomban érlelt komposzt biológiai értéke az egészséges biológiai kert szempontjából vitathatatlan. 56 . mert a szerves anyagok újrafelhasználását teszi lehet vé. a már fásodott gyógy-. mint régen. hogy olyan kerthez jut. Ilyenkor azon kell fáradoznia. A komposzt a legváltozatosabb célokra felhasználható.

ahogy ezt a természetben is láthatjuk. Az újra és újra felrakódott zöldrétegek pedig harmatgy jt k. és nem kell félnünk a talaj lerombolásától sem. A rétegek védik a talajt az er s fényt l. Ezenkívül a helyesen megválasztott talajtakaró növény védhet a kártev k ellen is.felületén mikroklímát alakít ki. és meggátolja az értékes tápanyagok elvesztését. az er s záporoktól. az éget naptól. a takarónövények váltásával pedig a kártételt is megel zhetjük. 57 . és annak termékeit a talaj rögtön átveszi. Így a következ évben a helyszínen képzett komposzt jó védelmet jelent. megszünteti a talajuntságot és csökkenti a nematódák kártételét. A lebomlás minden átalakító fázisa ott helyben történik. A következ évben a növények számára már tápanyaggal ellátott a talaj.

friss vagy lankadt. amikor minden durvább. A nyesedék anyagát els sorban a kert adja: mindenféle hulladékok. friss f ) segítjük a nyesedék bemelegedését .Szecskázott nyesedékek Van más eljárás is a talaj javítására. hozzunk még bele .vadnövényeket. giliszták vándorolnak bele. k porral és esetleg valamilyen állati eredet szerves trágyával gazdagítva rakjuk össze. és rövid id után. mert ezek távol tartják a férgeket és egyéb kártev ket. keményebb. Hogy ez a nyesedék más szempontoknak is megfeleljen. A gyomnövények magvai h hatására elvesztik csírázóképességüket. szárrészek. Miután némi belekevert zöldtömeggel (pl. Ilyen például a bodza. amely folyamatosan és minden növekedési állapotában belevágható.ami minden komposztáláskor szükséges -. A nyesedék összetétele Az év folyamán a nyesedéknek alkalmas anyagokat összegy jtjük. Ez az úgynevezett nyesedék készítése. majd alkalomtól és id t l függ en összeszecskázzuk. ha a halom már kih lt. és ezen felül káliumot hoznak be. Ez az anyag lehet. Gondoljunk még a cickafarkkóróra (Achillea millefolium 58 . de még a rothadás megkezd dése el tt fel kell aprítani. de komposztálásra alkalmas anyagot gépi vagy kézi er vel feldarabolunk.) és páfrányfélét az erd b l (ha nem védett növények).a kertünkb l valószín leg már hiányzó . sövények nyiradéka és a lemetszett gallyak. és nagyon rövid id n belül elszaporodnak. gyomok. A bodza a legbiztosabban távol tartja a vakondokokat és pockokat. Hozhatunk még gilisztaöl varádicsot (Chrysanthemun vulgare L.

) termesztenek. a szamócához és természetesen a rózsák alá. egészséges és szép. E mellett a takaróanyag mellett a növényállomány egyenletes. Mindez könny vé és leveg ssé teszi a nyesedéket. hogy a lignin . ha lehet zöld feny ágakat is használjunk. Már a nyesedék durva állaga is megakadályozza ezt.gátolhatja a növekedést. se egyéb kártev t nem találunk. s t a felületi komposzt legfels rétegeként éppen hasznos is. Az erdei növények takarásához szánt nyesedékhez . Tapasztalatból tudjuk. ahol lóbabot (Vicia faba L. nagyon lágy szárú növény. málna számára.) is. A lóbab nagy fehérjetartalmú. vagyis erdei takarást az erd b l származó növényekhez. Ha van a közelben olyan gazdaság. A felületi komposzt további korhadása folyamán a kevés fás részt tartalmazó keverék a megfelel talajviszonyok el készítésénél a következ tavasszal nagyon kedvez . Aki még teheti. Emiatt a nagyobb mennyiségben fás részeket tartalmazó nyesedéket elkülönített kupacokban kell tárolnunk. gyorsan elkorhad és kiváló trágyapótló (lóbab helyett csillagfürttel is próbálkozhatunk). ebben a takaróanyagban se csigát. egészen hüvelyk vastagságúig. szamóca. innen kérhetünk az sz folyamán babszalmát. s t friss vadrózsahajtásokat is vághatunk bele. hogy az így összegy jtött nyesedékben sok fás alkotórész is található. tehát a fás részek megannyi változata. 59 . hogy azután a különféle növények alá speciális igényeiknek megfelel en más-más összetétel nyesedéket használhasson. Csekély mennyiség fás részt minden nyesedék tartalmazhat. az írja fel az egyes nyesedékhalmok pontos összetételét. Aki megszokta a kertben is a tervszer munkát. vékonyabb ágak. Magától értet d . például vadrózsahajtások.L.) és a zsurlóra (Aeguisetum sp.így a málnához. Mivel olyan sok riasztó és véd növényt gy jtöttünk össze. hogy a sajátos felhasználásra készen álljon : rózsa. egy kis zabszalmát is elegyítsen közé.a fa egyik jellemz alkotórésze .

hogy a nyesedéket sohasem szabad az érett és 60 . Különösen hangsúlyozni szeretnénk. tarackoló gyom.Felhasználása A kert felaprózott növényi anyagaiból származó nyesedéket a biológiai érlelés után mint takaróanyagot használhatjuk fel. amelyekben legalul a spenót. a kertben található szerves anyagok fekszenek. mert a nyesedék a behatoló nedvességet hosszú ideig megtartja. és nem kell attól tartanunk. A zöldségesben ugyanazokba a sorközökbe terítjük.). Ezekbe a sorokba ugyanis nem vethetünk. hanem mert az öntöz víz az átszivárgás folyamán tápanyagokat is old. Különös véd hatása. Még az sszel összerakott komposzthalmok is felmelegszenek. és ne takarjunk vele olyan sorokat. a liliomokra. vagy az nem is lehetséges. mint ahogyan például a frissen telepítend rózsák gödrét sem tölthetjük fel vele. hogy azzal együtt csíraképes gyomnövénymagvakat is behurcolunk. Ha tavasszal a nyesedékkel takart liliomvagy íriszágyakban mégis gyomnövény bukkanna fel. mint amilyen a podagraf (Aegopodium podagraria L. gyógynövények. hanem lassan keresztülhatol a véd rétegen. Ebben az esetben a cserepekben vagy ládákban nem kell az öntöz víz számára helyet hagyni tele is tölthetjük ket a földdel. ahova tavaszra nem terveztünk vetést. azt a takaróanyagtól fellazult talajból könnyen kihúzhatjuk. A tavaszi felmelegedéskor elkezd dik a korhadás folyamata. majd egymás után. a rózsaágyakra. vadnövények és egyéb. még akkor is. majd kés bb tápanyagtartalma alkalmassá teszi a nyesedéket nagyobb cserepes vagy ládás növény takarására is. mert a víz nem tud túlcsordulni. még palántát vagy növényt sem ültethetünk bele. így a nyesedék a növényeknek táplálékot és védelmet nyújt. hogy az ilyen növények levelei sokkal telítettebb zöldek lesznek. nemcsak azért. illetve egymás felett zöldséghulladék. ahol egyébként a komposztot használnánk: a fák alá. sszel vagy már a nyár vége felé a nagy mennyiség összeaprított anyagot oda hordjuk. A nyesedéket mindig csak a már begyökeresedett növényekhez használhatjuk. ha az például valamilyen makacs. Itt is hamarosan megfigyelhetjük. Különösen fontos ez a növények átteleltetésekor. tehát oda. málnára. ahova még vetni szeretnénk. szamócára.

A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Ez az összeszecskázott keverék a belekevert bodzával és más gyógynövényekkel együtt olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz.) kártev ket és kórokozókat riasztó hatásáról. Tehát még egyszer: a nyesedék és a kész komposzt két különböz dolog.és f szernövényekr l szóló fejezetben részletesen olvashatunk az egyes növényfajok más növények kártev it. mindig vegyük figyelembe a növények hatóanyag-tartalmát. mint kártev ket távol tartó és mint kovasavat szolgáltató növényr l. Ez a keverék az. Tudunk az üröm (Arthemisia absynthium L. úgyhogy hamarosan humuszgazdag talaj lesz bel le. ami a kertben keletkezett.kirostált komposztfölddel összetéveszteni. ami vet barázdák töltésére is alkalmas. Mindig ismételten csak azt tanácsolhatjuk. és ezzel sokoldalúan segíti az egyes kultúrákat. az orvosi zsálya (Salvia offzcinalis L.) is aprítottunk. különösen ha a keverékbe bodzát (Sambucus nigra L. 61 . sohasem olyan jók a terméseredmények. sokoldalú m velési rendszert. körülbelül egy év múlva az egész kertben és minden kultúrában felhasználhatjuk. és azt. mint trágya-. kórokozóit riasztó. amelyek a növényi kártev ket és kórokozókat távol tartják. A sorokban kiterített nyesedék egyenletesen. hagy vezessük be az új. Ha megkérdezik. a csalán értékeir l. jól és gyorsan elkorhad. és minden növényanyagot.) és a csalánfélék (Urtica urens és U.). hogy a nyesedékkel nem hurcolunk-e egereket a kertbe. Ismerjük a mustárnövényke fonálféreg-riasztó hatását.összes eddig felsorolt növény minden el nyét közvetlenül a kertben hozza. valamilyen módon újra használjunk fel. bátran tagadóan válaszolhatunk. diocia L. hogy a nyesedékben értékesíthet hagymafélék gombás betegségeket el znek meg. ezért a kert sokoldalú m velésében a nyesedéknek rendkívül nagy szerepe van. Sehol sem olyan felt n en egészségesek a növények. mint éppen a nyesedékkel takart sorokban. ne tévesszük ket össze! Ez az értékes nyesedék csak "leend komposzt". így egészséges fejl désüket segít hatásáról. A gyógy.

Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A bevezet fejezetben leszögeztük. Ha tehát vizet kell pótolnunk. 62 . a gombákat és egyéb kórokozókat is terjesztjük. Ügyeljünk arra. Még aszály idején is elegend volt a talajtakaró komposzt öntözése. Ez az elv érvényes a vízre is. A komposztálódáshoz is szükséges a víz. és ezzel teremtünk növényeink számára egy lassan. hogy a kertésznek el kell köteleznie magát. Alkalmunk volt nagyon száraz esztend kben is pontos megfigyeléseket végeznünk. amely a talajtakaró komposzton keresztül a földbe szivárog. és kivált ne a leveleket.és hajszálgyökerekkel is. Így nem kell naponta a növényeket felülr l. de egyenletesen ható nedves környezetet. Segíthetünk magunknak azzal. Nyomatékosan vízutánpótlást mondunk és nem öntözést vagy permetezést. Minden növénynek vízre van szüksége fejl déséhez. és a növények számára még hosszú ideig rendelkezésre áll. hiszen ezzel a kártev ket. de legtöbb esetben elegend az es formájában hulló csapadék. ami a felületi komposzt helyes alkalurazásával felfogható. hozzájárul a megfelel talajnedvesség fenntartásához. A növények a vizet nemcsak vastag karógyökereikkel veszik fel. hanem a talajfelszín közelében növekv finom oldal. és ez azt jelenti. Id nként azonban mégis pótolnunk kell az elpárologtatott vizet. hogy a kerti töml t a komposztra fektetjük (természetesen id nként arrább tesszük). A harmat is. hogy azokból lehet leg semmit se fecséreljen el. az mindig csak a talajt takaró komposzt öntözésével történjék. hogy lehet leg ne közvetlenül a növényeket öntözzük. permetezve öntözni. hogy a talajban található értékeket kíméli.

de minden nehézség nélkül megjelenik ott. Egészen bizonyos azonban. Ilyenkor jobb a magvakat nagyságuktól függ en mélyebbre vagy sekélyebbre vetni. amíg kikel. mert ezzel a kertész rendkívül jó min ség vizet nyer. s minden külön öntözés nélkül átszunyókálhatták azt a néhány napot. Különösen jó dolog ezt szem el tt tartani a kétnyáriak (árvácska. mint ahogyan nélkülözhetetlen a növényi trágyalevek készítésekor is. Tehát a drága vizet ne használjuk meggondolatlanul! A vízzel úgy kell takarékoskodni. A magvetés öntözése mindig ösztönzés a csírázásra. 63 . A petrezselyem keléséhez persze egy rövid es cske nem elegend . különösen nem a nyári meleg szelek idején. Rendszerint azonban meg kell elégednünk a vezetékes vízzel. sem egy bevetett magágy öntözését.a növények egyenletesen kapják a vizet. harangvirág stb. az embert mégis nagyon csábítja. Az es egészen másként hat. hogy amikor nagyon szükséges.amihez a berendezést házilag is elkészíthetjük . ezért ha csak lehet. Példaként említenénk a nehezen csírázó petrezselymet. hiszen az többnyire a száraz évszakokban történik. ahol az érett magok elszóródtak. ami a természetben történik. a leveg nek és a talajnak egyaránt nedvesnek kell lennie. amíg eljött az idejük. hiszen ez pontosan az ellenkez je volna annak. A biológiai kertben kizárt az ilyen zuhanyozó öntözés. Ha azonban a vetést nem tudjuk folyamatosan öntözni. A frissen ültetett növények öntözésére azonban magától értet d en szükség van az öntöz vízre. Nem ajánljuk azonban a vet barázda el zetes megnedvesítését. Gyakran sokáig kell rá várni. mint a vízvezeték vize. akkor álljon rendelkezésre b ségesen.Csöpögtet öntözéssel . Jóllehet a kannás öntözés nagyon meger ltet . hogy a növények levelét felülr l lezuhanyozza.) vetésekor. és betakarva a természetre bízni. hogy néhány betegség (mint a lisztharmat is) ezáltal terjed. gy jtsük össze az es vizet. amíg a magvak az es és a légnedvesség hatására csírázni és kelni kezdenek. sokkal jobb a természetre bízva megvárni.

A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben A tanácsaink szerint eljáró vegyes kultúrában termel kertész rövid id alatt észlelni fogja. és a gazdag táplálkozási lehet ségek miatt gyorsan elszaporodnak. ahol a giliszták az alomba húzódnak. használjunk hordót erre a célra. Ennek az az oka. A giliszta. hogy a kertben él állatok: kutya. Ha ez a komposztprizma olyan helyen fekszik. Elvileg a szerves konyhai hulladék a takarókomposztra is kerülhetne. amelyet már a háztartásban gondosan különválasztunk a nem rothadó szervetlen vagy m anyagoktól. Kiürítéskor a giliszták egy része maradjon vissza. Közvetlenül elteríthetjük a takarókomposzt felszínére.a konyhában keletkez minden könnyen rothadó anyagot egy komposztprizmára visszük. ha ezt a hulladékot .akkor rövid id n belül giliszták költöznek bele. Vihetünk bel le egy már érett komposzthalomra.tehát az utánpótlásról mindig gondoskodni tudunk . esetleg egy félig komposztálódott nyesedékhalomba is. hogy a gilisztaállomány mennyire elszaporodott a kertben. ami minden évszakban (még mostoha id járás mellett is) megközelíthet . hogy itt a giliszták egész évben elegend táplálékot találnak. ami el nyös volna a gilisztáknak is. és onnan táplálkoznak. hogy az újonnan belekerül komposztálandó anya- 64 . Így kaparnak. A városi háztartásokban. Rövidesen azt tapasztalnánk. valami számukra is értékesíthet t keresnek. és ott gondosan letakarjuk földdel. A takaróanyagok tárgyalásakor már volt róla szó. macska stb.és földkeveréket már a kert bármely pontjára elszállíthatjuk. de ennek komoly hátrányai is vannak. Helyesebb tehát. néha még kárt is okoznak. hogy külön helyet kell kijelölni a korhadó konyhai hulladék számára. ahol a kert a lakástól távol van. állandó rendetlenséget.

Bár a giliszták ebben a lágy. amennyiben az él gyökereket felfalják. mint az ászkák. Ez a hordó természetesen a házon kívül álljon.a ford. Róluk is csak a legjobbakat állíthatjuk. amely szántóföldön és a kertben is általános. a kertésznek le kell mondania azokról a szabadban mindig el forduló komposztlakókról. Ez egyetlen esetben sem igaz. 65 . Ha már a gilisztákról van szó: szakítsunk azzal a téves nézettel. a nyesedékbe is. nyitott komposztprizmán minden oldalról átjárja. mindenütt hasznos. és takarjuk le. A leveg és a nedvesség a kis. mindent meg kell tennünk. Jóllehet a giliszták mindenhova bevándorolnak a komposztprizmába. amelyek szintén hatékonyan közrejátszanak a komposztálásban.got ismét gyorsan fel tudják dolgozni. Hasonlóan hasznos a nagy földigiliszta (Lumbricus terrestris). A gilisztakomposzt takarása . mégis. így meleg legyen. vonatkozik a vörös szín komposztféregre (Eisenia foetida) is. ha ez zárt helyen (pl. megj. elszaporításuk megrövidíti a korhadást. tápdús talajban nagyon gyorsan szaporodnak. Amit eddig a gilisztákról állítottunk. A kertben tehát minden gilisztafaj (Magyarországon 42 különböz faja él . és így szinte. él növényi részeket. mert a nedvesség és a sötétség a giliszták kedvez életfeltételei. a százlábúak és egyéb apró állatkák. miszerint a giliszták kárt is okozhatnak. sem az egészséges. hogy számukat növeljük. mégis. Ez a takarás ne engedje át a fényt. hordóban) történik.nemcsak rendszeretet kérdése. ahova a konyhai maradékot hordjuk . talajtakaró komposztba. a hulladékból is komposztot csinálnak. Ez szintén nem rágja meg a friss gyökereket.) hasznos. nélkülözhetetlen segítséget jelentenek. és jó táplálás mellett hihetetlenül gyorsan szaporodnak.általában a hely takarása.

rendkívüli vitalitással rendelkeznek. ahol létfeltételeik adottak. A gyomok a maguk választotta helyen a legegészségesebbek. emiatt nem is fogadjuk ket szívesen. Nem is kényszeríthet k rá. amelyek mindig és mindenütt jelen vannak. és ezek az el nyök mind a növekedést. Mit tekintünk gyomnövénynek ? A gyomnövények hívatlanul jönnek. Ilyen helyen már nem lehet szó biológiai. mivel a talajjal különösen fontos és szoros viszonyban vannak. Néhány kertben ma már egyáltalán nem n nek gyomnövények. ahol megtalálják mindazt. 2. a szaporodást és a túlélést szolgálják. amelyek sohasem egyedül. 3. hogy más helyen vagy más évszakban n jenek. mivel sok kerttulajdonos minden eszközzel. s t gyomirtó szerekkel is igyekszik kertjét gyommentessé tenni. amire szükségük van. Ilyen növényeket nevez az ember "gyomoknak". 66 . miel tt az ember valamit is vetne. 4. Zavarnak. Olyanok. amit ebben a könyvben már beharangoztunk. "monokultúrában" fordulnak el . inkább azt kérdezzük: mi hasznuk lehet a kertben a gyomoknak? 1. A gyomok mindig ott növekszenek. s mindig a talajjal összefüggésben tárgyaljuk.Gyomok a kertben Mi a gyomokat inkább vadnövényeknek tekintjük. hanem mindig társulásban. ökológiai egyensúlyban álló kertr l. A gyomok olyan növények. és egy napon ismét elt nnek: Mivel azonban a természetben semmi sem haszontalan.

Így a vegyeskultúrás kertben a kultúrnövények választékát gazdagítják. tehát egészségünket vagy akár felgyógyulásunkat is szolgálják. a talaj él gyógyszereinek tekintjük. A biológiai kert elveivel összhangban segítenek a talaj megismerésében is. helyet kaphat kertünkben legalább addig. De minden tavasszal felbukkanhatnak egészen új fajok is. akkor ez értelemszer en érvényes a gazdaságokban a szántókra. hogy ezzel a lehet séggel többet foglalkozzon. milyen gyomok fordulnak el . Az az elv. Ha a gyomnövényeket erd n-mez n. mészszegény vagy savanyú talajról van-e szó. Sok gyomnövény tartalmaz bizonyíthatóan hatékony anyagokat. vagy nem zavarnak.A gyomnövények szerepe Miféle rendeltetése lehet egy gyomnövénynek a kertben? A gyomok között sok a gyógynövény is. a mi kertünkben különösen a gyógynövényekre érvényes. amíg felhasználjuk ket. alig áttekinthet gyomnövénytömeg él. s ezek el fordulásából talajunk sajátságait éppúgy felismerhetjük. Nem tudunk a részletekben elmélyedni. legel kre és persze kertjeinkre is. amit az ember erd n-mez n gy jtöget. Néhány vadnövény jelzi. Így a kert tervezésekor és telepítésekor adódó hibákat még idejében elkerüljük. miszerint minden él lény hatással van a többire is. hogy meszes. Ezért minden gyógynövény. mint a tápanyagellátás és a talajápolás hiányosságait. de néhány utalással arra szeretnénk ösztönözni az olvasót. amit eddig nem használtunk ki. Kint a szabad természetben hatalmas. Talajjelz gyomnövények A gyomok egy része valódi talajjelz . hogy hol. Egy régi kertben már tapasztalatból tudja az ember. Vázlatosan írunk a leglényegesebb tudnivalókról. nemritkán gyógyhatásúak. Mindezek segíthetnek kertünk megítélésében. mert sohasem fordul el mészkedvel vagy meszes talajt igényl gyomnövény savanyú talajon és fordítva. Ezért 67 . ezáltal a kert számára olyan értéket képviselnek.

azt ajánljuk, hogy tavasszal legyünk egy kicsit türelmesek, és az úgynevezett gyomokat egy ideig hagyjuk a helyükön! A zöldségesnek természetesen gyommentesnek kell lennie, s hogy ez lehetséges, az a Nyárutó, sz és tél cím alfejezetb l világosan kiderült. De lehet még a kertben több, gyomoktól szenved rész, s ez zavarja a kertészt. Ha ennek ellenére egy rövid ideig zavartalanul növekedni hagyjuk ket, amíg már felismerhet ek; sok dolgot elárulhatnak nekünk. Ha a kertben vad harangvirágfélék (Campanula sp.), lángszín egynyári hérics (Adonis aestivalis) vagy szarkaláb (Consolida regalis) fordul el , akkor ezek a gyomok nemcsak a mésztartalmat jelzik, hanem a megfelel humusztartalomról is tájékoztatnak bennünket, vagyis azt jelenti, hogy termékeny talajú a kertünk. Ha a területen vadrepce (Sinapis arvensis), a kissé mérgez pipacs (Papaver rhoeas), árvacsalán (Lamium maculatum), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei veronika (Veronica arvensis) népesíti be, akkor mély réteg , termékeny, meszes talajunk van. Ha csalánfélékkel (Urtica sp.), fekete csucsorral (Solanum dulcamara) vagy füstikefajokkal (Fumaria sp.) találkozunk, ez nitrogéndús és vastartalmú talajról árulkodik. Ez a talaj már egész enyhén savanyú is lehet, mert ezek a növények nem mészjelöl k. Ahol a kis termet , nagyon csíp s csalán fordul el (Urtica urens), ott a talaj nitrogénben, humuszban és tápanyagban gazdag, és talán túl is van trágyázva. A kertésznek meg kell jegyeznie, hogy azon a területen, annál a bokornál, cserjénél, ahol csalán vagy az el z gyomok jelennek meg túlsúlyban, nem szabad nitrogénnel trágyázni addig, amíg a fölösleges készlet el nem fogy. Ha a területet labodafélék (Atriplex sp.), disznóparéj (Amaranthus sp.) vagy a salátaboglárka (Ranunculus ficaria) uralják, akkor talajuk nehéz, de jó vízgazdálkodású. Akkor azonban, ha a salátaboglárka mellett libapimpó (Potentilla anserina), mezei vagy vízimenta (Mentfia arvensis, M. aquatica)madárkeser f (Polygonum aviculare), martilapu (Tussilago farfara) vagy mezei zsurló (Equisetum arvense) is felt nik, már tudnunk kell, hogy mindezek pangó vizet és leveg tlen talajt jelentenek. Ilyenkor a jó gazda azt tartja, hogy el bb drénezni kell szántóföldjét, miel tt jó termést várna. A kertész ekkor "kertészeti" fogá-

68

sokhoz folyamodik: a kérdéses helyekre a körülményeknek megfelel növényeket - cserjéket, dísznövényeket - ültet. Az ilyen pangó vízzel telített helyekre sikeresen telepíthetünk sárga n szirmot (Iris pseudacorus). Anélkül, hogy a pangó víz szemmel látható volna, az írisz helyét helyesen választottuk meg, egyedül a gyomnövény tanúsága alapján. A kertünk számára hasznos vadnövényeket hosszan sorolhatnánk. Így ajánlatos tavasszal egy alkalommal utánanézni, hogy hol, milyen vad-, illetve gyomnövények fejl dnek, és átgondolt, önálló, saját ítéletet alkotni kertünk talajáról. Külön megemlítünk két olyan gyomnövényt, amit mi is nagyon terhes gyomnak érzünk: az egyik a tyúkhúr (Stellaria media), a másik két veronikaféle: a fényes level (Veronica polita) és a borostyánlevel (Veronica hederaciaefolia). A veronikafélék a mi szélességi fokunkon nem olyan régóta fordulnak el . Ezek nagy humusz- és tápanyagtartalmú, nitrogénnel telített talajokat jeleznek. Ne csodálkozzunk azon, ha a két gyommal kapcsolatos problémával többnyire a komposzt felhasználásakor fogunk találkozni.

Javító hatású gyomok
Néhány közismert vadnövény a kert számára valóságos értéket jelent. A fák alatt elriasztják a kártev ket és árnyékolnak, mint a kerek level repkény (Glechoma hederacea), az indás ínf (Ajuga reptans), a mentafélék (Mentha sp.) és a kövér porcsin (Portulaca oleracea). Rendkívül jó talajjavító a csalán: vasat, kovasavat, nyomelemeket tartalmaz, és humuszban gazdag talajt hagy maga után. A gyomok vagy inkább ezen valódi vadnövények jó méhlegel k. Már kora tavasszal a kertbe csalogatják a méheket, olyankor, amikor a növények zöme még nem is virágzik. Ezért ezeket a gyomokat csak azután távolítsuk el, miután más növények már virágzanak, és így vonzzák a méheket. Amikor a biológiai szemlélet kertész azt mondja: "minden kártev ellen legyen egy riasztónövény", akkor mostani témánk szem-

69

pontjainak megfelel en tegyük hozzá: feltéve, hogy ezeket a riasztónövényeket hagyjuk is a kertben növekedni. Néhány növény azonban nem közvetlenül, hanem a nyomában maradó méreganyagok által válik hasznossá, s ezek sok kerti termék számára szükségesek. Ide tartozik a legtöbb tavasszal virító növény is, mint a sáfrányfélék (Crocus sp.) a hóvirág (Galanthus nivalis, f. aestivalis) és hasonlók, amelyek szintén tartalmaznak fontos méreganyagokat, s gyakran találkozhatunk ezek vad alakjaival is.

Biológiai körforgás
A következ kben a biológiai körforgás egy kis részletét igyekszünk megvilágítani, amelyet már nagyon megzavartunk, de teljesen gyógyítható volna, ha minden kertbarát segítene. A kertünkben él madarakról van szó; tehát a fekete- és a sárgarigó, a pinty, a cinke, a vörösbegy és még néhányan, akik itt szerzik be azt a kis mennyiség , számukra egészséges és véd hatású mérgez anyagot, ami táplálékukat kiegészíti, és ezzel egészségüket szolgálja. Így rá vannak utalva az el bb említett növényekre, amelyekben ezeket az anyagokat megtalálják. Épp ezek a madarak pusztítják már kora tavasztól a kert kártev it. Csipkedik az általunk kártev ként emlegetett nagy fehérjetartalmú apró él lényeket, és fiókáikat táplálják velük. Csupán ezt az egészen kis részletet, amit a biológiai folyamatok példájaként bemutattunk. A kert gyomosodása nagyon kellemetlen, de ennek dacára legyünk türelmesek egy kicsit, legalább addig, amíg szükségünk van e növények riasztó hatására. Az, hogy a zöldséges gyommentes legyen, az íriszeket, rózsákat és egyéb új telepítéseket gyomláljuk, az persze magától értet dik, de én sohasem leszek a teljesen gyommentes kert pártján.

70

Már a növények felsorolásából is láthatjuk. A nappali kis pávaszem tápnövénye házikertben a csalán és a komló. az orgona. füzikefélékr l és a kutyatejr l van szó. Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása Akinek eddig legf bb célja a gyommentes kert kialakítása volt. szirózsákat. A pillangók aztán a dáliákat. kertünkön kívül is kell keresni hozzá alapanyagot. Itt mindenekel tt a csalánról. A nappali kis pávaszem és a bogáncspillangó f tápnövénye a csalán. hogy kertjeinkb l nem t nnek el egészen a pillangók. az árvacsalánfélékr l. Nézzük csak meg. kökényen stb. ha a legfontosabbak a kertben valahol fennmaradnának. a nyír. az ibolyáról és árvácskáról. ha a vegyes kultúra nyújtotta lehet ségeket nem vesszük igénybe. szedren. 71 . a bogáncsról. levendulát és a loncokat is látogatják. hogy a kertben gyomnövényeket is megt rünk. míg a citromlepke hernyóját a kutyabenge (Frangula alnus) táplálja. talán egy kicsit a kertben is meg fogja ket t rni! Ha azonban erjesztéssel trágyalevet akarunk készíteni a vadnövényekb l. most felismerve a vadnövényeket. akár vad részei is. hiszen ezek a lepkék megtartásához és új generációk létrejöttéhez nélkülözhetetlenek. elhagyatottabb. hogy milyen tápnövényeken élnek az ismertebb pillangók hernyói? Az éjjeli nagy pávaszem hernyója egyértelm en a rózsafélék családjába tartozó növényeken fejl dik: mandulán. Természetesen a kert egyéb fái. de minden kertnek van széle. bokrai is szolgálhatnak lepkerezervátumként. hogy nem nagy területet foglalnak el a kertb l. Ezek a növények ugyanis sok lepke hernyójának tápnövényei. Jó lenne. Ezen felül milyen lepkék fordulnak még el kertünkben? Leggyakoribb a káposztalepke. hozzájárulunk.A gyomok és a pillangók Azzal. mint a mogyoró. a fagyal stb. A "gyomoknak" persze nem kell a kert közepén terpeszkedni. Itt tehát nyugodtan megt rhetjük a lepkéknek ezeket a ment szigeteit. rózsán. ami könnyen kártékonnyá és veszélyessé válik.

patakpartokat és medreket kedveli. pedig err l az újonnan felfedezett növényr l. illetve nyesedék értékes alkotórésze. A csalán alapvet növény a trágya. A választék szempontjából nélkülözhet ugyan. hogy hazai vad formáról vagy pedig kultúrváltozatról van szó.és gyógynövénnyel történt. ugyanis a csalánnak megvan az a nagy el nye. hogy elfogják és visszatartják a harmatot. A fekete nadályt olyan növény. Trágyalének éppoly jól használható. függetlenül attól. de alap-. hogy éget en sz rös levelei elriasztják a csigákat azonkívül. hasonlóan. Mivel itt els sorban trágyalevekr l van szó. gyógynövényként és méhlegel ként is ültethet a kertben. Ahol a nadálytövet mint takarmánynövényt valaha termesztették (az évszázad elején). A legtöbb ember ma nem is tud képet alkotni a nadályt r l. amelyr l az utóbbi évtizedben mindent elfelejtettünk. ken csökhöz. Mint ehet gyógynövény. ma még vitatott. még innen is vihetünk a kertünkbe. A hazai változat a borágófélék családjába tartozik. növekedés. mint küls leg használható gyógyszerekhez és mint a kertben hasznos növény.még mindig mint segédanyagot használják. mint ahogyan a többi f szer. Sehol sem olyan szép és egészséges a zöldségsor. és a komposzt.és virágzásserkent . A kert szempontjából mindegyik típusnak azonos az értéke. pl.) és cickafarkkóró (Achillea millefolium) levet. ott elég távoli körzetben is még fellelhet . Egyszerre is feldolgozhatjuk ket. A nedves helyeket. útif félék (Plantago sp. A vadon el forduló fekete nadályt (Symphytum officinale) nagyon dekoratív ével . A nadályt erjesztett leve lassabban hat. de sokszor 72 . amit mi leginkább értékelünk. de a kész leveket is keverhetjük.és a kártev ket riasztó levelekben. de nagyon jól keverhet csalánlével. azt ajánljuk. jó takaróanyag.Mindez el ször is a nélkülözhetetlen csalánra vonatkozik. eltér típusairól mind többet beszélnek. Mindezek a növények nagy tömegben megtalálhatók az utak mentén. illetve hatóanyaga. Ez az a növény. Ha tehát szükséges. hogy keverjünk az el z khöz pitypanglevet (Taraxacum officinale). már nem vitatható. medvetalp (Heracleum sphondylicum). A nadálytövet ma is mint régebben . Különösen fontos a felületi komposztrétegben. szaga sem olyan átható. minden szabadföldi és cserepes növény számára tápláló. mint a csalánlé. mint épp a csalántakaró felett.

A kerti mályva (Althea rosea) olyan területen. uborkára. általában rozsdafert zött lesz. s t egész ágai a terméssel együtt. A közönséges bodzát (Sambucus nigra) is vadnövénynek tekinthetjük. Riasztó hatása f ként az egerek. ahol a leveg nem elég párás. de csak addig. Elég csak egy bodzahajtást a vakondtúrásba szúrni. A bodzának minden része felhasználható: levelei. és a paradicsom gombás betegségei és a hagymalisztharmat ellen is. pockok és vakondok ellen nyilvánul meg. a borsóra.hívatlanul mint gyom jelentkezik. sárgarépa esetében ne alkalmazzuk. ha a palánták gyökereit ültetés el tt néhány órával beleállítva megszívatjuk. de ha a talaj. A macskagyökér (Valeriana officinalis) teaként kif zve vagy trágyalé formájában minden virágáért vagy biológiai értelemben vett terméséért ültetett növényhez felhasználható. Jó a palántad lés megel zésére. de használható a szamóca. de természetes lel helyükr l is begy jthet k. hagyma. Különösen dísznövényekre van jótékony 73 . Szaporítása gyökérdarabkák segítségével történhet és magvetéssel. Így a zöldségesben nagyon jó hatása van a babra. ami megel zi a talajuntságot. ha a fiatal növények lombját is több alkalommal zsurlóból készített trágyalével permetezzük.és fényviszonyok megváltoznak. de saláta. fiatal hajtásai. A zsurló (Eguisetum sp. Takaróanyagként a mellette lev növényeket védi a földibolháktól. vagy melegágyat ágaival keríteni! A bodzát már a nedvkeringés megindulása után elkezdhetjük szedni. amíg számára megfelel ek a körülmények. Tarthatjuk a kertben. de ennek ellenére meglep en hatékony. A macskagyökérb l készült trágyalé nagyon híg. Mindkett b l jó trágyalevet lehet készíteni. nedves és tápdús talajban vannak. Még ennél is hatékonyabb a zsurló és csalán keverékéb l erjesztett trágyalé. Több évig is megmarad. Ezt is megel zhetjük. Feldarabolt és széthordott gyökerei révén is újból és újból megjelenhet a kertben. elt nik. A nadályt ével . ha a palánták túl meleg. cukkinire. A zsurlóból készült trágyalé megel zi a zellerrozsdát.) és a gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare) gyakori vadnövény. a paradicsomra. trágyaléként pedig különösen jól hárítja az állati kártev ket.

A hordó alján visszamaradó szerves anyag kit n komposztalapanyag. 74 . amelyekt l gazdag virágzást várunk. aminél jobbat alig kívánhatunk. például a rózsafélék.hatással. ével k. Így nyújtanak a gyom.és vadnövények kertünkben tényleges segítséget.

és f szernövények nagy kertészeti értékét. de nagy múltjuk van bizonyos betegségek megel zésében. amit a kertben ki kell használnunk! Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe A gyógy.és f szernövények termesztése A f szernövények is szolgálhatják a kert egészségét? Táplálkozásunkat már el sem tudjuk képzelni a kertben termeszthet gyógyés f szernövények nélkül. Jó közérzetünket. és telepítésünk biztos alkotórészének kell tekintenünk a gyógy. Eddig els sorban konyhai f szerként használtuk ket. végül pedig kiegyenlítik az id nként elkerülhetetlen.A gyógy. szervezetünk er sítését és ápolását szolgálják. a növényzet tápanyag-visszapótlásában és védelmében. Noha mindezt már régóta tudjuk. a kerttervbe feltétlenül be kell vennünk. és mindnek van egy-egy egészen sajátos tulajdonsága. Általában elmondhatjuk róluk. Ezek a növények képesek arra.és f szerféléket. növelik teljesít képességünket és életkedvünket. megterhel táplálkozásból ered bajokat.és f szernövények éppúgy. hogy vitamingazdagok. illetve köztes veteményként a f növénnyel együtt vetve a szomszédos növények egészségét el segítik. egészségünk meg rzését. mint a zöldségfélék. Most kezdjük csak fokról fokra felismerni. megfelel helyre ültetve. hogy a többi kártev it elriasszák és beteg- 75 . mostanában újra felfedezzük a gyógy. s t gyógyításában is. hogy a gyógyés f szernövényeknek magára a kertre is jelent s hatásuk van a talaj felépítésében és egyensúlyának fenntartásában. el -. Ha minderre tekintettel vagyunk.

éppúgy. cékla és a többi. de a talajban is értékes anyagokat választ ki. nem d lnek el. nem kell helyet keresnünk a kertben. Erjesztett állapotban leginkább mint trágya. Ideális talajtakaró anyagot szolgáltatnak. Szirmaiból gyógyken csöt készítenek. a zsázsa. A gyógy. A mustár már a Bibliából is ismert gyógynövény. hogy járulékos jelleggel véd . A korán vetend zöldségfélék mellé köztesként a legjobb. illetve talajjavító hatásukkal t nnek ki. amelyeket kertünkben akarunk telepíteni. beleértve gyökerét. század óta ismerjük. Hogy hova is helyezzük mindazokat a gyógy.ségeit meggátolják.a föld felett..) Ezekb l a növényekb l a konyha igénye rendkívül nagy. Kapor (Anethum graveolens). Mindez érvényes a vele együtt elvetett növényekre is. amelynek gyógyhatását már a XII. (Az itt következ összes egynyárira vonatkozik. és az év folyamán már nagyon korán rendelkezésre kell állniuk. Minden sárgarépasorba. a vizitorma és nem utolsósorban a körömvirág (Calendula). mint a zöldségfélék is . ami valóban vadnövény.és f szernövényekhez soroljuk a hagymaféléket is. ahol a növény minden része használható. a káposztafélék. egyenletesen n nek. hogy minden vele szomszédos növény egészségesen fejl dik. szárát és a magokat 76 . azzal együtt vessük el. mint az uborka. de még a komposztprizmákban is minden kerti növény számára gyógyulást és egészséget hoznak. kísér veteményként kell beiktatnunk ket. Már a duzzadó. A kapor a sárgarépa fejl dését is el segíti.és f szernövény . s ezért olyan fontos a konyhában.és konyhanövényeket. Minden gyógy. csírázó magvak hatnak egymásra. a talajtakaró komposzton. kölcsönösen el segítik a jobb fejl dést és a növények tartós egészségét. A sorok zártan. gyógyító. A kapor esetében épp az t nik fel. A csalán számára. A kaprot vitamintartalma miatt még a petrezselyem és a paprika el tt említik. els sorban a fokhagymát. nem igényelnek külön sort. jól át kell gondolnunk.és f szernövények Az egynyáriaknak nem kell külön helyet kiszakítanunk a kertben. Az egynyári gyógy.

Olyan hosszú tenyészidej kultúrák mellett kapjon helyet. s így egész évben folyamatosan használható. a babbal együtt vetjük. mert már korán enyhe félárnyékot ad. Ezek fagyérzékenyek. nem lepi meg korán a lisztharmat. Bazsalikom (Ocymum basilicum). amelyek nem igényelnek külön helyet. majdnem minden kertben el fordul. A kertben köztesként bármelyik f zöldségféle magjához keverhet . Ez a régóta ismert. kezdve az els fejes salátától egészen az endíviáig. hanem mindig kísér veteményként tervezzük be a vegyes kultúrába. Így hát nem is csodálkozhatunk azon. Borágó (Borago officinalis). A nagyon korán vetend növények közé tartozik. Szedés után a borsf gyökerei a talajban maradnak. 77 . ha csak május közepén. és b ven terem. mint az uborka. De mi is a turbolya haszna a kertben? Tulajdonképpen az. de még a hangyákat is. C-vitaminban gazdag gyógynövény tavasszal vértisztítóként használható. mert a szervezetet megtisztítja a salakanyagoktól. Kísér veteményként vessük. hogy a f szerek királyn je. amir l azt is mondták. emiatt kedvelik a kés bb kel növények is. a cukkini vagy az édeskömény (Foeniculum vulgare). hogy a bazsalikomot a kertben is nagy segítségnek tekintjük. Mivel fagyérzékeny. s ott jelent s szerepe van. s így a rovarbeporzású uborka megtermékenyülését el segíti. Kés n kell vetni ezt az utóbbi id kben kevésbé ismert növényt. hogy a salátaféléket megóvja a lisztharmattól. csigákat. hatóanyagai a rothadás után is a talaj hasznára válnak. Szintén azokhoz az egynyáriakhoz tartozik. és er sebb szaga elriasztja a tetveket. A kerti borágó mint idegeket megnyugtató és vértisztító hatású növény. Zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium). Borsf (Satureja hortensis). Ezen felül ez az illatos gyógynövény nagyon jó méhlegel . A bazsalikom mellett az uborka hosszú ideig egészséges marad. így a babot az egyébként jelent s károkat okozó fekete babtet sem károsítja. legjobb.is. folyamatosan vethetjük. Ez az utolsó sor turbolya zölden áttelel és tavasszal tovább fejl dik. akkor minden zöldségféle vet magjához kaprot fog keverni. A kertben is nagyon értékes. s így külön fáradság és költség nélkül mindig zsenge kaporzölddel látja el a konyhát. Ha a kertész megszívleli tanácsainkat.

de egyéb tulajdonságai miatt gyakran nehéz partner.Rendkívüli kártev riasztó hatása van. Csak fiatalon vágjuk. Mindig tudták. A mustárt és a körömvirágot is rendesen nemcsak gyógynövényként. a fölösleges sarjak leválasztása és a talaj fellazítása után elvetni. Jó partnere a hagymának. kísér növény' lehet. Legjobb. mint a zsenge mustárnövénykét. ahol hárító-véd hatását néhány meghatározott szomszéd növény élvezheti. Ugyanerre a célra a körömvirág is megfelel. s a kis növények védik a szamócát. de távolról sem olyan er s és intenzív. például a fejes salátával. A körömvirág sárga szirmait éppúgy. A konyhában nélkülözhetetlen nagy vitamintartalma és egyéb hatóanyagai miatt. A szamóca közteseként a mustárt célszer a termésérés végén. az eddiginél gyakrabban és változatosabban alkalmazhatjuk az ételek elkészítésekor. A mustárnak a zsázsához hasonló értékei vannak. de mértékkel használjuk! A kertben értékes hárítónövénynek tekintjük. Fehér mustár (Sinapis alba). ahol a borágó gyökerei teljesen átszövik és fellazítják a talajt. valamint a többi káposztaféle az egész tenyészid szak alatt a legcsekélyebb fert zés nélkül fejlóriik. Folyamatosan szedjük róla a leveleket. Ezzel szemben a petrezselymet sohase hozzuk össze gyenge növés szomszéd növénnyel. Meghatározott zöldségfélék mellett jó. a csigák sem kedvelik. Rendkívül alkalmas a szamócatövek közötti csupasz talajfelületek bevetésére. hogy a petrezselyem betegségekre nagyon fogékony. mint a kerti zsázsát szokták. a kártev ket mégis egyértelm en elhárítja. Gyökereinek rendkívüli áthatolóképességét különösen nehéz. hogy elriasztja a fonálférgeket. hogy ne szórja el a magját. és a zöldségesben ne hagyjuk virágozni. ha szegélynövényként használjuk. Rendszeresen. hanem a konyhában is hasznosíthatjuk. A tél folyamán aztán maguktól elt nnek. még a szomszédokat is védi. a sorok tisztítása. de leginkább a paradicsomnak. de az utóbbi id ben tudományosan is bizonyították. gyomlálása. és ahhoz hasonlóan is hat. Petrezselyem (Petroselinum crispum). Az apró magvak gyorsan kelnek és növekszenek. Ha van hely a kertben. önállóan is vethetjük. kemény földben kamatoztassuk. Dacára. Els sorban a karalábé. 78 . és csak olyan magasra hagyjuk megn ni. Mivel a borágó levelei sz rösek.

rózsáknál stb. Igen nagy hatású gyógynövény. a maradványokkal nincs gond. hogy a megfelel növény mellé kerüljenek. ha minden fölösleges körömvirágot takaróként a paradicsom alá terítünk! A körömvirág ezeken felül mindenütt értékes a talaj és a szomszédos növények szempontjából. hogy a szamóca sohasem lehet magában. ahol az el veteményeket árnyékolásra. A szürkepenész. Mindegyik a szürkepenészt l védi környezetét.Körömvirág (Calendula officinalis). A fokhagyma különösen alkalmas az egerek riasztására. a kerti sarkantyúkát (Tropaedum majus). A gyümölcsösben viszont távol tartja a tetveket. A mustárt sok el nyös tulajdonsága miatt ajánlhatjuk: a vet mag nem drága. mint például a már említett fonálférgekt l veszélyeztetett szamóca közé! A körömvirág kit n a paradicsom között. A gyümölcsfák alá vethetünk még körömvirágot. víztárolásra. hogy a növényt még puha állapotban lesaraboljuk. Ott már említettük a mustárt. A konyhában leginkább a tavaszi vitaminhiány idején használjuk. s nagyon jó. Vessük a kultúrnövények. Már a vegyes kultúra általános leírásában is emlékeztettünk arra. hanem a kert egészsége szempontjából is nélkülözhetetlenek.és fonálféreg-érzékeny szamóca nagyon igényli a riasztó-. Vöröshagyma. a talaj el készítésére és gyökerekkel való átszövésére ajánlottuk. 79 . például a liliomoknál.és f szernövényként. Az egynyáriakat más módon is felhasználhatjuk anélkül. Err l a lehet ségr l már elöljáróban szóltunk. illetve véd növények segítségét. Mindig csak arról van szó. hanem mindig valamelyik hagymafélével együttesen! Kerti zsázsa (Lepidium sativum). Ezek a hagymafélék nemcsak gyógy. hogy számukra a kertben külön helyet vennénk igénybe. fokhagyma. Mindezek sokféle kártev ellen tényleges segítséget jelentenek. még a nagyon veszélyes vértet t is. A kertben való különös jelent sége azonban leginkább nagy gyökérzetének tudható be. büdöskét (Tagetes patulus) is. metél hagyma. de emlékeztetünk rá ismét a gyógynövényekkel kapcsolatban. ezért a zöldségesben nem is ajánljuk. A kertben nagyon eluralkodhat. Konyhai felhasználásra is ajánlhatjuk. és tulajdonképpen csak arra kell ügyelnünk.

rozmaring. hogy egy év alatt kész növényeket tudunk nevelni bel lük. ahova a kés bbiekben a káposztát fogjuk ültetni. a magoncokat kiegyelni. ami olyan szempont a kertben. A zellert azokba a sorokba vessük. és sszel palántázni. Ezeknek a növényeknek különösen értékes hatóanyagaik vannak. és távol tartja a káposztalepke hernyóit. hogy egyet sem nélkülözhetünk közülük. A következ k közül azonban nyugodtan elhagyhatunk néhányat.és f szernövények Hátravan még az ével vagy kétnyári növények bemutatása. Kés bb a káposztát leszedjük. Azokat az ével ket. zölden áttelel. el nevelés szükséges. vérf . Silvestre f. olajok és más exkrétumok. ha kezd k vagyunk. nem kell. önmagukat tartják tisztán. nem kell feltétlenül egy elkülönített ágyba ültetnünk. amelyek a többi növény számára el nyösek lehetnek. A vadnövényekhez hasonlóan mindegyik jó méhcsalogató.Metél zeller (Apium graveolans var. amely mindenekel tt a káposztaféléket védi a hernyók és a földibolha kártételét l. hiszen illatukkal is a leveg t gazdagítják. Ezeknek az anyagoknak az aránya csökken. koriander. kakukkf . a zeller még mindig marad. Egyeseknél lehetséges. illatanyagok. Hatékony el vetemény. kerti ruta. amelyeknek egészen jól kimutatható. másokat tanácsos tavasszal elvetni. Kés bb nem okoznak gondot. még biológiai eredet trágyával sem. azt mondhatjuk. secanilum). izsóp. különösen. A kertben a környezetjavítás legsikeresebb segít i. 80 . és tavasszal ismét alkalmas a zellerzöld szedésre. Ha az el z ekben leírt egynyáriakra és hatásukra gondolunk. Nevük mindannyiunk számára ismer s: kömény. Ezek a bemutatott növények mind nagy értéket képviselnek mint szomszédok. de ezen felül véd hatásuk is lehet. A már fejlettebb zeller a káposzta közt marad. Mivel ével k. Aromanyagaik elriasztják a kártev ket. amir l egy biológiai szemlélettel dolgozó kertész nem mondhat le! Ével gyógy. levendula. értékes szomszédhatásuk van. ha a növények túltrágyázott talajba kerülnek. s t nem is tanácsos trágyázni ket. zsálya.

fekete üröm.lestyán. mezei macskagyökér. boldogasszony tenyere. Emiatt nem szabad a komposztra kerülnie. és hol van végleges helyük? Fehér üröm (Arthemisia absinthium). Hova helyezzük ezeket az ével ket. Mindig ültessük távol a konyhában használatos fekete ürömt l. Ha a káposztafélék közt a zeller véd hatása nem lenne elég. de különösen hasznos a rózsák alatt. Mivel a hangyák kertbeli szerepét többnyire félreismerik. mivel a levéltetveket távol tartja. és helyezzük a veszélyeztetett növények fölé. A fehér üröm vetési. A levendula minden ével ágyban szerepelhet. Termesztésre javasolt egyéb ével k Mivel a tartósan ugyanazt a helyet elfoglaló növényeket (kétnyáriak. A levendula körül nagy körzetben nem találunk hangyát. citromf . de hatása nem kedvez a talajra. metél hagyma. Macskagyökér (Valeriana officinalis). Els sorban olyan helyre ültessük. A gazdag virágzás következményeképpen a zöldségfélék b termést hoznak. ha már beszereztük ket? Melyek ezek a növények. mert az utána következ növények növekedését gátolja. különösen pedig a fekete ribiszke közé ültessük. fehérüröm. A fehér ürmöt kivétel nélkül a ribiszkefélék. Az egyik legjelent sebb a levendula (Lavandula officinalis). szeretnénk néhány ültetési tanácsot adni. Már ismertettük a vadnövényeknél. A giliszták elmenekülnek a fehér ürömmel beültetett területekr l. törpecserjék) nem tudjuk a vegyeskultúrás zöldséges ritmusába beilleszteni. Az üröm biztos védelmet nyújt a kártev kkel szemben. hogyan hatnak. aminek virágai és levelei is hatásosak. ahol a hangyák tényleg zavaró tömegben fordulnak el . vágjuk le az ürmöt. ével k. A konyhában egy kis zöld levendulaágacskát használjunk a ne- 81 . A virágzatából kif zött teát permetez szerként a kertben virágzásserkent hatása miatt használjuk a terméséért termesztett zöldségfélék esetében. mert ez nyújtja az eddig egyetlen ismert biológiai védekezési lehet séget a ribiszkerozsda ellen. illetve ültetési helyét még évek múltán is felfedezhetjük. nehogy összekeverjük ket. róluk még majd szólunk. tárkonyüröm. sóska.

hezen emészthet ételekbe. Jó hatása van a mirigyekre. Epetermel hatású és nyugtató. Ezen felül levele és virága kozmetikai alapanyag. A ruhás- és fehérnem s szekrényb l el zi a molyokat, tehát a háztartásban is sokoldalúan hasznosítható. A levendulát a konyhában rozmaringgal (Rosmarinus officinalis) felváltva használhatjuk: A rozmaring fagyérzékeny növény, így célszer , hogy helyettesítésére b ven legyen levendula a kertben. A cserepes növényként tartott rozmaringot a nyár idejére süllyeszszük ki az ével k vagy a rózsák közé, hogy azután sszel id ben a házba menthessük. A rozmaringnak a levendulához hasonló étrendi hatása van, de az utóbbi minden nehézség nélkül termeszthet a kertben, s emiatt hasznosabb. Emlékeztetjük az olvasót, hogy a lepkék jelenléte mennyire függ a növényekt l. A levendula valódi repül tér a pillangók számára, emiatt sehol sem találunk olyan gazdag lepkefaunára, mint épp a levendulán. A zsálya (Salvia officinalis), az izsóp (Hyssopus officinalis) és a kakukkf (Thymus vulgaris) konyhai felhasználásáról és hatásáról a könyv végén található Gyógy- és f szernövény-ABC-ben olvashatunk. A kertben mindhárom növénynek hasonló hatása van; egyértelm en elriasztják a hernyókat, különösen a káposztalepkéét. Ugyanakkor ezeket a növényeket sajnos nem ültethetjük a zöldségesbe, éppen mert ével k. A régi parasztkertek példáját követve mégis kihasználhatjuk hernyóriasztó hatásukat. A zöldségest ott ével k és apró cserjék vették körül, él véd sáncot alkotva. A rózsák alá ültetett zsálya elriasztja a tetveket. Az említett növények nem t rik magukon a csigákat, és a csigák sem kedvelik szomszédságukat. A kakukkf másutt is jól beilleszked aljnövény, nagyon alkalmas sziklakertek és falak takarására. További ével , de dísznövényként kevésbé szembeötl növény a vérf , a citromf és a tárkonyüröm. Konyhai hasznosítását illet en közismert, hogy a vérf (Sanguisorba minor) er sen mérgez hatású. Általános keringéstisztítóként emlegetik. A vérf ösztönz en hat a gyökérzónában, közelében és körülötte is felt n en egészségesek a növények. A citromf (Melissa officinalis) minden kertben szépen fejl dik, kifejezetten a méheket csalogató növények közé tartozik; tehát

82

ott kell ültetni, ahol a közelben méhekre van szükség. A citromf hallatlanul vitális, emiatt kell id ben vissza kell fogni! További felhasználásáról a trágyaleveknél szólunk. A tárkonyüröm (Artemesia dracunculus), amely egyetlen kertb l sem hiányozhat, gyomorer sít hatású, nélkülözhetetlen az ecethez és minden bef tthöz. Kerti hatása hasonló az el z f szerfélékhez. Magról nagyon nehezen szaporítható, inkább sarjnövénnyel szaporítsuk. A kerti ruta (Ruta graveolens) kevésbé ismert gyógynövény. Nagyon dekoratív, és a kártev ket is jól riasztja, a többi ével gyógyés f szernövényhez hasonlóan. Az ével ágyak szélére, kényes ével k mellé vagy a rózsákhoz ültessük. A metél hagyma (Album schoenoprasum) kártev riasztó hatása mellett minden gombás betegségt l megóvja a növényeket. A rózsaágyak szélére szegélynövényként különösen alkalmas. Ha zöldjét nem szedjük folyamatosan, hamarosan kivirágzik. Ebben az állapotban vágjuk le, majd terítsük a földieper közé, mivel a gombaveszélyt leginkább ott tudja elhárítani. Ha télen is akarjuk használni, akkor csak azután cserepezzük be és vigyük zárt helyre a metél hagymát, ha az már egyszer alaposan átfagyott. Még jobban átfagy, ha az egyes csoportokat ököl nagyságú darabokra vágva kiszedjük, és a szabad ég alatt hagyjuk átfagyni. Az ezután beültetett metél hagyma-darabok a konyhában biztosan hajtanak, míg ha fagyhatásnak nem tesszük ki, hamarosan elsatnyulnak. Amint az egyik cserép metél hagymát felhasználtuk, ismét tegyük ki a hidegbe, és a következ t tegyük a konyhába. Így egész tél folyamán mindig friss metél hagymát fogyaszthatunk addig, amíg a növény már a szabadban is hajtani kezd. A régóta ismert lestyánról és fekete ürömr l is kell szólnunk néhány szót. A fekete üröm (Arthemisia vulgaris) tulajdonképpen vadnövény, a kertbe mégis gyógy-, illetve f szernövényként ültetjük, mert a konyhában a nehéz ételekhez adalék anyagként használjuk. A lestyán (Levisticum officinale) és a fekete üröm is szemmel láthatóan riasztják a szomszédos növények kártev it, de ugyanakkor növekedésüket is gátolják. Legjobb ket egy sarokba ültetni, ahol dekoratív növények lesznek, és a konyhai szükségletet minden id ben

83

kielégítik. A fekete ürömnek ne a leveleit, hanem virágait használjuk. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek az úgynevezett ével k nemcsak aromahordozók, hanem a kertet illatukkal is gazdagítják. Kit n méhlegel k, elriasztják a kártev ket, megvédik a betegségekt l.

Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel ?
Van-e valami értéke a levágott növényi anyagnak? A f szernövényeket még folyamatos használat mellett is vissza kell vágni, mert túl nagyok lesznek, virágzani kezdenek, esetleg megfásodnak. El ször is ezt a nyesedéket minden zöldségfélénél értékes takaróként használhatjuk (például a szamóca alá a metél hagymát). Jobb, ha felaprítjuk, de anélkül is kit n fed réteget képez a talajtakaró komposzt felszínén. Ez a közvetlen takarás a már ismert hatásai mellett védelmet, gyógyulást és egészséget jelent. Az egyes f szerféléket mindig tulajdonságaiknak megfelel en ahhoz a kultúrához használjuk, amelyik segítségre szorul. Jó példaként említenénk a metél hagymát, amelynek virágzáskor levágott föld feletti része a szamóca közé terítve a gombás betegségek elszaporodását gátolja. A csigákat hárító gyógy- vagy f szerféléket olyan növények alá terítsük, amelyekr l tudjuk, hogy különösen vonzzák a csigákat; például a t zliliomok (Hemerocallis stp.) vagy az ével szarkaláb alá (Delphinium cultorum), vagy "véd kordonként" köré, vagy a salátasorok közé, mindig a felületi komposzt tetejére. Ez a "szecska" mindig olyan réteget képez, ami a zöldségféléket és a dísznövényeket egyértelm en védi. Aki komposztálással is foglalkozik, természetesen fog megfelel helyet találni felhasználásukra, és észlelni fogja, hogy a korhadás folyamatát meggyorsítják. Néhány f szernövénynek egyáltalán nem szabad a komposztra kerülni, mert a növekedést és a korhadást gátolják. Ilyen például a fehér üröm. Ha a káposztasorokban nem akarjuk felhasználni, a legjobb hely számára a fekete ribiszke alatt van, ahol a ribiszkerozsdát elhárítja. Egyébként a fehér üröm nem hoz túl nagy zöldtömeget, így a levágott anyag elhelyezése sem lehet gond.

84

A víz és a növényi részek aránya nem adható meg literben vagy kilóban. Hogyan készül a trágyalé ? Természetes erjedési folyamatot indítunk meg. de legjobbak természetesen a fából vagy agyagból. El ször csak megzavarosodik a folyadék. illetve permetezhetjük a tet fert zött rózsára. 85 . amikor a frissen vágott növényi részeket vízzel felöntjük. általában ha mozgásban van. Az erjedés kezdetén különösen jó. Az erjedés el rehaladtának megfelel en változik a lé felhasznásása is. ha keverjük vagy felhasználjuk. A sokszor feltett kérdésre. A hordók különféle anyagból készülhetnek. betonból valók. Ez az eljárás megakadályozza a zellerrozsdát. Ha ez nagyon zavarja az embert. Ezek a palánták megszívják magukat. Még egy gyakran ismétl d kérdés: milyen hosszú ideig kell várakozni. vagy keverten megerjesztett trágyalevek. ha a palántákat az ültetés el tt ilyen trágyalével megszívatjuk.és f szernövényekb l Különösen értékesek (tulajdonképpen semmi jobbal nem pótolhatók) külön-külön az egyes gyógy. azt kell válaszolnunk. jól gyökeresednek és szépen fejl dnek. A csalánlé például csak akkor b zlik. a h mérléklett l függ folyamat. amit az ember pontosan meg tud figyelni. használjunk es vizet. hogy az "magától megy". vagy egy olyan rózsabokorra. Ilyenkor egy trágyalével töltött alacsony edénybe állítjuk a kis növények gyökereit. keverjünk hozzá egy marék k port. általában a növénnyel félig töltött edényt teletöltjük vízzel. miként csináljuk a trágyaleveket.Trágyalevek gyógy. A megerjedt levet ebben a korai állapotban rálocsolhatjuk. folyamatosan megszínesedik. de a vezetékes víz is megfelel . a vége felé azonban er sen búzlik. Ha tudunk. amíg a trágyalé készen lesz? Az erjedés lassú. s az utolsó fázisban a már elpusztult növényi szövetekb l sötét massza keletkezik. és megel zi az szirózsa fuzáriumos hervadását (Fusarium oxysporum) is.illetve f szernövényekb l. Ennek megfelel en eleinte csak enyhén.

így az. hiszen a korábban egyértelm en gyógynövénynek számító káposzta még a mai napig is egyike a legértékesebb. nagy gyógyérték zöldségféléknek. A szamócánál is használjuk ezt a tápláló trágyalevet. A csalán. hogy alaptrágyaként alkalmazzuk. s ha ezt trágyának használjuk. (káposztapalánták) felhasználásával a trágyalének az egészséget el segít és er sen trágyázó hatása van. hogy ne a növényeket. Ahogyan az erjedés folyamata el rehalad. lisztharmat vagy betegség veszélyeztet. amikor a jöv évi virágrügyek már dudorodni 86 . Már rövid id vel a beavatkozás után megfigyelhetjük. amikor a következ termést szeretnénk megalapozni. hogy az alaptrágya hova kerüljön. Így a talajnak.és tápanyagokat is tartalmaznak. ha az imént említett trágyalevet a mindenkori talajm velés el tt juttatjuk ki. Ez az elv az erjedt trágyalevekre is vonatkozik. de fele-fele arányban keverjük vízzel. A trágyalevek felhasználása Mikor és mivel legjobb egy biológiailag helyesen m velt kertet trágyázni? Helyes. ami azt jelenti. A vegyeskultúrás kertben a sorokat már tavasszal meghatározzuk. és közvetve a növényeknek is visszaadják. A csalántrágyalé összeállításakor sikeresen használhatjuk adalékul a káposztafélék levelét is. és amit mi mesterségesen nem is tudnánk pótolni. amit kivontak onnan.vagy csalán-gyógynövény tartalmú. annak jótékony hatásait. vegyes trágyalé els sorban a gyümölcsterm zöldségfélék soraiba kerüljön alaptrágyaként. mégpedig olyan id pontban. Mindig érvényes. Tehát a káposztát nem szabad csupán zöldségnövénynek tekinteni. Kit nt.amit tapasztalataink szerint tetvek. Tehát sszel. hogy éppen a káposztalevelek hozzáadásával. már nem igényel különösebb megfontolást. hanem a talajukat trágyázzuk. a növényeket táplálja. el rehaladottabb állapotú lé is felhasználható ily módon. a teljes erjedés után a lé s r vé válik. vagy a fölösleges palánták. Ezek a trágyalevek gyógy. Az erjedtebb.

ha egy vagy több sorban a talajtakaró komposzt felületére hordjuk. hogy az ember különleges leveket is el állíthat. a hordókban s r üledék marad. Ez a tápanyagpótló és egyben gyógyító trágyalevezés mint alaptrágyázás segít a jó talajszerkezet kialakításában. Különleges trágyalevek Az ilyen trágyalevek összeállításakor nem kell aggódnunk. mész vagy más megfelel adalék hozzákeverése után. miután a trágyalevet felhasználtuk. a rózsákat és egyéb cserjéket is táplálhatjuk. tehát szürkepenész. majd a virágzás teljében. akkor legjobb télutón hígítás nélkül a gyümölcsfák alá önteni. és nagyon er sen b zlik. Ezt a tömény csalán-gyógynövény levet a törzsek ápolására is felhasználhatjuk. Amikor a csalánlé kierjedése s r és tömény lesz. amelyek megakadályozzák a káposztaféléknél a gyökérgolyva. csupán a már említett korlátozásokra legyünk figyelemmel. s r massza kit n faápoló anyag. ami azt jelenti.kezdenek. levélfodrosság vagy hasonló kellemetlen tünetek esetén. s ezzel az anyaggal mázoljuk be a törzseket. egészséges és üde növények fejl dnek benne. A csalánlével például a fákon a fagy okozta repedéseket is bekenhetjük. Ehhez jöhetnek még a rebarbara (Rheum rhabarbarum) és a torma (Armoracia lapathifolia) leveleib l külön vagy keverve is készíthet trágyalevek. Ezekb l éppenséggel készíthetünk trágyaleveket. illetve gátló hatásukról megírtunk. A legvégén. Ezeket a leveket közvetlenül és mindig csak ott alkalmazzuk. Ez egyben a következ évi el trágyázás is. Tapadást el segít anyagként esetleg egy kis vízüveget is belekeverhetünk. a petrezselyem és a lestyán. Ne használjunk növekedést gátló növényeket. Nagyon makacs károkat öreg fákon ilyen módon gyógyíthatunk. Ez az erjedt. tehát az intenzív tápanyagfelvétel szakaszában. Ezt az anyagot legcélszer bb. ahol egyes meghatározott károk fellépnek. amit már kártev -kórokozó riasztó. Ilyenek a fekete és fehér üröm. el ször mindig a rügyfakadás kezdetén. Ezzel a lével a továbbiakban még a fákat.(Plasmodiophora brassicae) fert zést. 87 . Ennek a négy növénynek különös kerti értékei vannak.

A komposztdombon ugyanúgy, mint a talajtakaró komposzton, ez a maradvány mint kiváló komposztálást serkent anyag m ködik. Ha a csalán aránya nagy, a komposzt érése sokkal gyorsabban megy végbe.

A vegyes kultúra sematikus ábrázolása
Végezetül az el bbi fejezetekben elmondottak után a vegyeskultúrás kert beosztásáról most egy sematikus ábrát mutatunk be.

Az A sorok, amelyeket a tervben pirossal jelölünk, egymástól 2 m-re kerülnek. Ezeket a sorokat májustól októberig a magas növés vagy szétterül növények számára tartjuk fenn. Ezekbe a sorokba korán tavasszal fagyt r el vetemény kerül (mustár, lóbab). A B sorok, amelyeket a tervrajzon zöld színnel jelöltünk, egymástól ugyancsak 2 m-re kerülnek. Ezek a sorok egy vegetációs id szakban két termést hoznak: az els t a korai, a másodikat a kés bbi id szakban.

88

A C sorok, amelyeket a tervrajzon kék színnel jelölünk, egymástól 1 m távolságra kerülnek, vagyis kétszer annyi lesz bel lük, mint az A vagy B sorokból. Ezekbe a sorokba korai érés vagy alacsony növés növényeket ültessünk. Hogy melyik zöldségféle kerül az A, a B és a C sorokba, azt a 32-36. oldalon megadott példák szerint állíthatjuk össze.

89

Állatok a kertben

Ha a kertben állatokkal találkozunk, sokszor nem is egészen igazságtalanul, a kártev t látjuk bennük. Ilyenek a levéltetvek, a hangyák, a csigák, a pókok, a pockok, a különféle hernyók, az ászkák, a százlábúak, a vakond stb. A biológiai szemlélettel gondolkodó kertésznek, aki igyekszik kerülni a méreganyagok felhasználását, még inkább meg kell fontolnia, hogy melyik állatot tekinti hasznosnak vagy károsnak, melyiket hagyja életben és melyiket nem, mert tudja, hogy a kertben nemcsak kártev k, de hasznos fajok is vannak. Ha a természet példája szerint járunk el, egyetlen állatot sem szabad kiirtanunk. Minden állat tagja a természet körforgásának, mindegyiknek van tevékenységéb l adódó jelent sége. Minden állat egy másik által él, minden állatot hasznosnak tekinthetünk, mivel az egyensúlyt megteremti, s így a másik állat nem válhat kártev vé. Ezekben a jelenségekben a figyelmes kertész lényeges, alapvet kölcsönhatásokat fedezhet fel. Az el z fejezetekben a növény és növény, illetve a növény és talaj közti kölcsönhatásról beszéltünk. Így különösen érdekes és tanulságos megfigyeléseinket az állatok, a növények és a talaj összefüggéseire is kiterjeszteni: Rendkívüli állapotnak, kivételes esetnek tekintsük, ha a kertben nagyon káros állatok, tényleges kártev k is fellépnek, mint például a pajorok vagy a drótférgek. Fellépésüket az ápolatlan, rosszul kezelt talaj egyértelm jeleként értékeljük, vagy jelenlétük olyan talajra utal, amelyben még nem alakult ki az egyensúly. Ezt figyelhetjük meg például egy rét feltörésekor. Ezek ellen az egyértelm

90

kártev k ellen céltudatosan kell eljárnunk. Ha a talaj ismét rendben van, már nem is jelentkeznek. Minden egyéb állatot azonban bízzunk rá a nagy, kiegyenlít természeti folyamatokra, s látni fogjuk, hogy egy életközösségen belül az állatok egymást kölcsönösen sakkban tartják, és így egyértelm kárról már nem lehet szó. Minden állatnak jelen kell lennie, hogy mások számára táplálékul szolgálhasson, és különösen a hasznos állatok számára megfelel életteret jelentsen. Milyen állatok vannak a kertünkben? Milyen feladatokat végeznek el a talaj és növényeink érdekében? Mikor hasznosak, és mikor válnak kártev kké?

A mikrofauna
A legtöbb kertben él állatfaj számunkra láthatatlan. A talajban találhatók, és jelenlétüket csak azzal jelzik, hogy a talaj egyre gazdagabb humuszban, élettel telítettebb, és ezáltal könnyebben munkálható, és f ként termékenyebb. Amíg szerves anyaggal tápláljuk ket, tömegesen szaporodnak, és a humusztömeget gazdagítják. Ezek a láthatatlan állatkák a talaj legfontosabb alkotórészei, hiányuk egyértelm en érezhet , mert ott a talaj elveszti életszer ségét. Ezeket a talajokat már nehéz megmunkálni és helyrehozni. Csakis állati eredet szerves trágyák adagolásával, vagy ha növényanyag áll rendelkezésünkre, akkor talajtakaró komposzt segítségével a talajélet lassan ismét felélénkül. Pótolnunk kell tehát a kert talajában él kisebb-nagyobb állatok számára a természetben is megtalálható szerves anyagokat. A mikrofauna egyes egyedei a talajbeli elpusztult növényi és állati maradványokból veszik fel az anyagcseréjükhöz szükséges anyagot, salakanyagaikat a kert talajában hagyják, elpusztulva pedig széthulló testükkel is a talajt gazdagítják. A mikroszkopikus nagyságrend állatokkal együtt élnek a parányi él lények: a mikroflóra tagjai, amelyek a talajéletben hasonlóképpen életszükségletet jelentenek, tehát nélkülözhetetlenek.

91

annak leveg zését és szerkezetét javítja. A lótücsök természetes ellenségei a seregélyek. akár hasznos húsev nek is tekinthetnénk. amik gyakorta ugyanazt a járatot használják. a rigók és a cickányok. Ellensége a vakond is. tápdús talajban fordul el . mert az egerek minden fajtáját üldözi. A lótücsök mindent eszik. emiatt eléggé rettegett kártev . a gyökereket és a növényeket. 92 . Tömegesen akkor jelenik meg. Vakond (Talpa europaea). Itt azután fellazítja a term földet úgy. legel ször a m trágyázással hagyjon fel. a vakond jelenlétének látható és zavaró jelével. Ismét látható a szoros összefüggés: a talajegyensúly javításával a lótücsök kifejezett kártev karaktere is megváltozik. hogy a m trágyák mint sók a gilisztákat nagyon veszélyeztetik. A vakondtúrásban található term föld rendkívül alkalmas a magvetéshez. Mindig a fonnyadó növények közelében találjuk meg. és a járatok falát tápanyagokban gazdagítja. a pajoroktól kezdve a drótférgekig és hernyókig. Mindhárom el fordulhat kertünkben is. de csak elvétve fordul el a zöldségesben. A nagyobb állatokhoz soroljuk a lótücsköt vagy lótet t.Nagyobb állatok Földigiliszták (Lumbricidae). Gyakoribb azonban az ugarterületeken. pedig ezek a hetvenes évekt l kezdve szaporodóban voltak. Talán említenünk sem kell külön. de még a pockokat is. hogy a víz és a leveg át tudja járni. de csak él . Nem mindenütt fordul el . Lótücsök vagy lótet (Gryllotalpa grillotalpa). A füves. A vakond szívesen táplálkozik drótférgekkel és csigákkal is. például réteken. Els sorban a giliszta teremti meg a talajbeli mikroszkopikus él lények számára az életfeltételeket: átkeveri a talajt. A már szabad szemmel is jól látható földigiliszta életmódja és nagy kerti haszna közismert. ha igényes növények éveken át tartó monokultúrás termesztésében nagy adagú közvetlen trágyázással akarták a hozamokat növelni. és a talaj elvesztette egyensúlyát. de különösen a sz l term övezetben (Magyarországon is). Aki kertjében az eddigi gyakorlattól eltér en a biológiai kertm velésre kíván áttérni. Ha túrásai nem lennének olyan bosszantóak. Visszaszorítja a cserebogárpajorokat is. forgatatlan talajban érzi jól magát. Alkalomadtán találkozik az ember egy-egy vakondtúrással.

A sündisznó. a varjak. mert els sorban azokat rágják meg. éspedig a kártev elriasztásáról. A csigák sok bosszúságot okoznak. A csigák kártételét szerencsére nem minden növényen lehet megfigyelni. Néhány. de mégis szükségesek olyan állatok táplálásához. a kertben kívánatos madár. Az így elpusztított. A csigák a kertben tulajdonképpen mindig kártev ként jelentkeznek. sem a kerti borágót. a sárgarigó és a feketerigó táplálékát alkotják. mint a seregély. Aranyos futóbogár (Carabus auronitens). Rettegett ellenségük még az aranyos futóbogár. amelyeknek a természet bioritmusában szerepük van. Ezzel szemben nagyon kedvelik a gyenge rézvirágot (Zinnia elegans). de nagy mennyi- 93 . vagy a madarak hordják el és megemésztik. Néhány fajuk el zi a más fajhoz tartozó egyedeket. Nemcsak a csigákat. A természet utcasepr jeként emlegetik. s ezzel más úton-módon még a csigák is segítséget jelentenek.Csigák (Gastropodák). A csigák elpusztításának módjáról még szólni fogunk. mert nemcsak a házas csigákat. a vakond és a varangyok is fogyasztják. A különböz csigafajok képesek egymást kölcsönösen sakkban tartani. az öregebb uborkát. még meg sem gyökeresedett növények. Csiga csigával folytatott harcát a kerti utakon gyakran megfigyelhetjük. az ével szarkalábat. A kerti meztelen csigáról tudjuk. és észrevétlen. ugyanígy az ellenük való ésszer védekezésr l is. a turgor már csökkent. hogy még miket. vagy a már elöreged ben lev k. Ezek a kis állatkák rendkívül fontosak. Ilyenek a frissen ültetett. de a mezteleneket is pusztítják. repül szentjánosbogár is csigairtó. különféle fajokhoz tartozó csigák maradványai többnyire helyben maradnak. Az egyik leginkább szembeötl rovar a kertben. hogy mindenev . mert mérgez váladékát a csigatestbe fecskendezi. különösen a kis meztelencsigák. Nem támadják viszont az éget en sz rös csalánt. A csigáknak is van azonban szerepük a biológiai körforgásban. amelyeknek csökkent az ellenállóképessége. mégis figyelemre méltó nitrogéntrágyát képeznek. Ezek szinte észrevétlenül hatalmas károkat okozhatnak. amelyeknél a sejtek nyomása. A kis. s t a saját fajához tartozó gyenge vagy fejletlen egyedeket is felfalja. és ezzel létfenntartásukhoz. és sorolhatnánk. Így él itt is egyik él lény a másik által. a kertre való kölcsönhatásukkal kapcsolatban.

hogy kárt okoznának. Így biztosra vehetjük. Tehát egyet se tapossunk agyon.és pajzstetveket pusztítják. Az állatközösség összetétele Ha a radikális védelem következtében az egyik évben egyáltalán nincs vagy csak kevés tet fordul el . hogy ezek az állatok is milyen hasznosak. de velük együtt bizonyosan a katicákat is. Kártev vé válnak. és az erdei kártev knek is nagy ellensége. A katicabogár-példát azért választottuk. Emiatt a gyümölcsösben rendkívül hasznosak. Még a hernyókat is felfalja. Kölcsönös függ ség Még néhány szót ejtsünk azért a növények. Mi történt volna. és látni. akkor a következ évben sok természetes ellensége lesz. Összefoglalva azt mondhatjuk: ha az egyik évben sok kártev van. Fülbemászó (Forficula auricularia). F leg a levél. az állatok és a talaj kölcsönhatásáról. hogy meg kell próbálnunk összefüggésekben gondolkodni. Többnyire a fellép zavarok okát is az el z években találhatjuk meg.ség rovarlárvát is elpusztít. A katicabogarak az éjszaka fellép tetvek nagy részét elpusztítják úgy. hogy a kertben . ha az állati táplálék hiányzik. tehát a hasznosak számára elegend a táplálék. mert hasznos állatként. A cím azt sugallja. hogy egy kertben mindezek az állatok együtt élnek anélkül. mert ezek az id járási jelenségekt l függenek. vagy ha szárazság idején szomjaznak. hogy a rákövetkez esztend ben rengeteg tet lesz. de a különböz állatfajok jelenlétének arányait f ként az el z év (évek) id járása határozza meg. 94 . s még a gyerekeknek is magyarázzuk meg. ha az eddig szokásos módon a tetveket permetezéssel elpusztítjuk. a példánkban szerepl katicabogár nem vagy nem kielégít en táplálkozik és szaporodik. hogy a növény kártalan marad. Ilyenkor a növényekre is ráfanyalodnak. Itt és még sok hasonló esetben a kertész nem tudja el re befolyásolni a biológiai folyamatokat. különösen tet pusztítóként közismert.éppúgy. Ennek ellenére lehetséges.

Ez a kísér flóra több szempontból nélkülözhetetlen: gyökérrel átszövi a talajt. mint árnyékolót és egyben mint védelmet a kártev k és kórokozók ellen. Ezek. Ennél a világos és közismert példánál egyértelm en felismerhetjük. Ismét a méhek példájánál maradjunk. Kis kerti segítségeink elcsipegetik a különben bizonyosan károssá szaporodó apró rovarokat. c) A madaraknak is szülkségük van a növényekre mint táplálékforrásra és költ helyre. e) Az állatoknak vadnövényekre van szükségük. Növény és növény kölcsönhatása. 2. hogy fészket épít- 95 . Növények és állatok kölcsönhatása. de ez a táplálék szükséges a folyamatot szabályozó katica életben tartásához is. de ha már zavarnak. A növényeknek más növényekre is szükségük van. Ahhoz. a méheknek és rovaroknak el bb meg kell termékenyíteni. Ennek klasszikus példája az imént bemutatott levéltet -katicabogár párhuzam.és f szernövények legváltozatosabb fajait mint az egészség biztosítékait. b) A kultúrnövényeknek vadnövényekre is szükségük van. A kertre vonatkoztatva ez a következ ket jelenti. Nézzünk csak meg egy katicák által tetvetlenített rózsavessz t. Ezért a jöv ben a tet re is egészen "más szemmel" fogunk nézni. mint növekedésserkent t. a) A kert állatainak szükségük van a növényekre is. hogy a bogár tápláléka egyben a tetvek számának csökkenését is jelenti. de más állatok. hogy a virágokból gyümölcs legyen. és mint partnerek többféleképpen hatnak egymásra: (Lásd a vegyes kultúrát. d) A kertben él állatoknak más állatokra is szükségük van mint regulátorokra. 1.) a) A kultúrnövények kísér növényként igénylik a gyógy. b) A növényeknek szükségük van az állatokra. például a darazsak is az utódok gondozásához sok fehérjében gazdag táplálékot gy jtenek. el kell ket távolítani. hogy azok különleges értékeiket átadják. és jelzi annak min ségét. védi a talajfelszínt.minden él lény egymástól függ.mint a természetben . Például a méheknek táplálékot és a méznek "alapanyagot" szolgáltatnak.

az él szervezetek felépüléséb l és lebomlásának összjátékából keletkezhet olyan talaj. amelyek könnyen csapássá válnak. hogy egy faj . vagyis a csigaöl éppen a csigák ellenségeit irtja. rendszeresen puhatest ekkel táplálkozó. Ez a talajtakaró felületi komposztban mikroszkopikus növényi és állati szervezetek közrem ködésével megy végbe. s szaporodásuknak egyoldalúan kedvez. amelyeket gyakran a biokertekben is felhasználnak. veszélyesebb. ha az id járás tartósan csapadékos vagy az évszakok ritmusa eltolódik. A csigaöl k nagyon körültekint alkalmazása mellett is találhatunk elhullott madártetemet a közelben. Ez különösen akkor lehetséges. amelyek fiókáik számára rovarokat. ha beiktatjuk a szerves anyagok felépülésének és lebontásának láncolatába. A madarak. 3. Mégis el fordulhat.túlsúlyba kerül és csapássá válik. vagy csak id szakosan rájuk fanyalodó kis állatot is veszélyeztetnek. A talaj . a növények és az állatok kölcsönhatása. és utódaikat felnevelhessék. Természetesen a növényeket nem károsítja. hogy milyen riasztó-hárító állatok és növények élnek a kertben. A lebomlott anyagoknak rendelkezésre kell állniuk az új felépítéséhez. hogy hernyóik ezeken kifejl djenek. Mit tehetünk ellenük? A granulált csigaöl szerek. de már a kisgyermekek számára veszélyes lehet.-különösen a rovarev k. gilisztákat és apró csigákat gy jtenek.hessenek. A szép pillangók azonban a mi csupasz kertjeinkben már nem is találnak csalánt vagy más vadnövényeket.a mi esetünkben a csigák . de még él vagy már elpusztult csigatetemek nemcsak a sünök számára veszélyesek. A megmérgezett.kertm velésünk alapja . nincs rá lehet ségük. a hasznos énekesmadarak. A talaj. káros méreg. tojásaikat rájuk rakhassák. de még a kertben is. ilyen úton nem kerül a táplálékunkba. Azokhoz az állatfajokhoz tartoznak. különösen veszélyben vannak. 96 .csak akkor lehet és marad teljes érték . Fejezetünk bevezet jében ismertettük. A katicabogár is igényli a csalánt mint bábozódásra alkalmas helyet. de számos. Csak ebb l. mint azt általában hiszik. amelyben teljes érték növények fejl dnek. Kártev kké vált állatok Csigák.

Még 1978ban. locsoljuk ki. Ezeken felül azt is észlelni fogjuk. Már ezzel is csökkenthetjük a kártev k számát. Innen gy jtöttük be ket. 97 .Ha az ember minden figyelmeztetés ellenére csigacsalétket használ. ha körülötte csak a sorközöket kezeljük. Ez humánusabb. illetve elpusztítása nem kerül egyetlen fillérbe se! Ez a "szósz" egyetlen vele érintkez növényt sem károsít. Ez a "szósz" szaga miatt rendkívül hatásos. és egy öreg vödörbe gy jtve lobogó vízzel forrázzuk le. ugyanakkor az ember óvakodjon attól. eljárásunktól függ en vagy a sorközökbe kerülnek. hatása néhány hétig is eltart. így az ével kön is épp elég csiga akadt. hogy a veszélyeztetett helyekre kiöntözhessük. feltéve. Ez úgy készül. a "csigák évében" is sikerült a szamócát és a zöldségest ezekt l a kártev kt l teljesen távol tartani. azután az öntöz kanna rózsáján keresztül a veszélyeztetett kultúrákra "permetezzük". akkor a már elpusztult tetemekre hintsünk meszet vagy k port. Ilyen módon a csigák elhárítása. Minden közelít csigát elriaszt. Ezt az anyagot a komposztra önthetjük. de riasztóanyagot is készíthetünk bel le. A csigák elleni védekezésnek inkább egy más módját ajánlanánk: a "csigaszószt". Ez épp így érvényes a zöldségesre is. mert egészen kis töménységben is hatékony. mint a lassan ható csigaméreg. hogy csupasz kézzel elhullott csigatetemhez érjen. Az is bebizonyosodott. hogy néhány napig hagyjuk vödörben állni. amennyit csak tudunk. vagy közvetlenül a növényekre öntözzük ket. Például a szamóca akkor is csigamentes lesz. amíg tartalma er sen b zleni kezd. hogy a termés szedéséig még elegend id nk van. pedig különben a kertben. Este vagy kora reggel szedjünk össze annyi csigát. ahol azt gazdagítja. hogy a csiga milyen kit n trágyaanyag. Öntözhetjük csak a sorközöket. s t egy egész veszélyeztetett területet is körbelocsolhatunk. hogy a kártev t nagyon csábító csigacsalétek sem vetekszik a csigaszósz riasztó hatásával. hogy a sündisznók vagy a madarak fel ne falhassák. Ilyen módon még az elpusztított csigatetemeket is felhasználjuk. mert még egy parányi seben keresztül is veszélyes fert zést okozhat. Ezt a riasztó hatású anyagot nagy lendülettel szórjuk. s így tudtunk a nyár folyamán mindig újabb hatóanyagot készíteni bel lük. amely a következ fert zés esetén a csigákat távol tartja.

rózsák a vegyeskultúrás kertben cím fejezetben. mert gyakran súlyos károkat okoznak. A hangyákat a szamócatelepítésben sem látjuk szívesen. Egyes növények annyira kiemelkednek. hogy néha még ki is száradnak. készítsen bel le forrázással levet. amikor azt tárgyaljuk. a katicabogár. mennyiben lehetnek hasznosak egyes dísznövények a kert egészsége és a növényvédelem szempontjából. A többi hangyafajnak nagy kertészeti értéke van. 98 . zsálya. de itt ismét felsoroljuk: levendula. A hangyákat majdnem mindig kártev nek tekintik. Az egyetlen káros hangya tehát ez a hangya. ajánlunk egy ártalmatlan. Ahol tet nincs. A hangyákat páfránylevelek erjesztett levével is elriaszthatjuk úgy. és másnap hígítás nélkül öntse a szamócára. amivel a fenyegetett növényeket lemossuk vagy megpermetezzük. ami összefüggésben van a növények tet fert zésével. Emiatt a rendkívül szapora tetvek a következ évben ismét elárasztanak. A biológiai összefüggésekben gondolkodó kertész méltán kérdezheti. hogy vagy a sorközökre. hogy kártev vé csak a levéltetvek édes nedvével táplálkozó. Ha a sok levéltet egyértelm en kártev vé válik. Akinek van üröm a kertjében. milyen alapon tekintik a hangyákat általában károsnak. *A hazánkban el forduló hangyák zöme a levéltetvek nedvével táplálkozik. mert már hiányzik természetes ellenségük. de hatékony szert. átleveg zik.). További megel z és védekez eljárásokat ismertetünk a Virágok. ami mind a hangyák irtására irányul. Azt azonban le kell szögeznünk: steril a kert. nemcsak ez a kiemelt faj (a lektor megj. morzsalékossá teszik és az elsavanyodástól megóvják a talajt. vagy a már ellepett növényekre permetezzük. holott az egyes fajokat ismerve megállapíthatjuk. * Ellenük riasztónövények ültetésével védekezhetünk. Ezeket más összefüggésben már említettük. ott táplálék híján katicabogarat sem találunk.Levéltetvek (Aphididae). A legtöbb kertkedvel t már néhány levéltet jelenléte is zavar. víz és denaturált szesz fele-fele arányú keverékét. Hangyák (Formicidae). és így azokat további táplálkozásra serkent úti hangya (Lasius niger) válik. izsóp. sok ötlet és tanács kerül nyilvánosságra. hogy miért. cserjék. ha benne egyetlen tet sincs.

óvatosabban fog munkához látni. a hangyáknak köszönhet a tavasszal virágzó növények gazdag burjánzása.ezenkívül mind humuszképz k. Egyéb kártev állatok A biológiai szemlélet kertész nem eshet kétségbe. a hóvirág. A peóniákhoz hasonlóan más. hogy a még zárt virágbimbók finoman el rajzolódó varratai mentén szaladva. hiszen ismer néhány összefüggést a természeti folyamatokban. elvadult kertekben. környezetükt l és egymástól való függését. hogy a csalánból és egyéb vadnövényekb l készített trágyalevek alkalmazása milyen nagy segítséget jelent. Ezzel azután feladatukat teljesítették is. Gyakran elegend a megfelel hígítású levet a növényekre permetezni vagy a gyökérzónát fellazítva jól beöntözni. a rózsabogár (Cetonia aurata) is jelent sebb károkat okozhatna. az állatvilágnak az id járástól. Ilyenek a sáfrányfélék. Ha ez a véd osztag nem volna olyan fáradhatatlanul tevékeny. gazdagon virágzó növényeket is megfigyelhetünk. Azt is megtudtuk. Kés bb a hangyák a peóniák legszebb. ugyanis ezeknek a növénykéknek apró magvait a hangyák hordják szét. ) és így tovább. amíg a virág kinyílik. és így körültekint bben. A Gyomok a kertben cím fejezetben több lehet séget ismertettünk a kártev k és kórokozók elterjedésének megakadályozására az arra alkalmas riasztó-hárító növények felhasználásával. a tüd f (Pulmonaria off. az ott termel d édes váladékkal táplálkoznak. ahol a hangyáknak fészkük van. Kétségtelenül jobb és üdébb a növekedés mindenütt a kertben. az évszakok váltakozásában. amint kedvelt táplálékuk után járnak. 99 . amelyeken a hangyák hasznosan tevékenykednek. a hárító hatás sokszor egészen megdöbbent . Valósággal élmény megfigyelni ket. legteljesebb virágzásához járulnak hozzá azáltal. ahol nem ásnak-kapálnak. Öreg. Ha a veszélyeztetett növények talaját ezzel a hígítatlan anyaggal öntözzük.

hogy egyre több kártev és kórokozó jelentkezik. Ott a nekik megfelel félárnyékban a talaj felülete mindig takart. amikor a kemikáliákat a biológiai védekezés eszközeivel cseréli fel. Így a vegyeskultúrás gyümölcsösben sem a károkat kell gyógyítanunk. Ez önmagában azonban még nem elegend . Bár a bogyósok és csonthéjasok termesztési problémáit b ven tárgyalja a szakirodalom. Manapság a kertgazdálkodás minden területén. Bogyósgyümölcs ek Minden bogyós termés növény erdei eredet . shazájuk adottságaiból. így a bogyósoknál. A fák és a bokrok a term hely vegetációjának természetes életfolyamataihoz alkalmazkodnak. a kert fekvését és mikroklímáját. kis. Szükséges.és éghajlati igényeikb l. ha a gyümölcstermesztés kérdéseit nem érintenénk. Figyelembe kell vennünk a talaj min ségét. mint a vegyeskultúrás biokert egyéb részeire. és a növények a meg- 100 . Általában látványos és gyors sikereket szeretne elérni a kertészked .és nyaralókertekre ugyanazok a szabályok érvényesek. hogy biológiai-ökológiai néz pontból induljunk ki: a növények szükségleteib l. talaj. a csonthéjasoknál és almástermés eknél is alkalmazott monokultúra okozza azt a káros jelenséget.Gyümölcs a vegyes kertben Hiányos lenne a vegyeskultúrás kert ismertetése. a tisztásokon és erd széleken érzi jól magát. s mint ilyen. hanem inkább okaikat megkeresve. azoknak megfelel en kell telepítenünk és ápolnunk a gyümölcsfákat. Míg az üzemi gyümölcsök saját termesztési útjaikat keresik. az áttérés a biológiai m velésre itt is éget en szükséges. addig a házi-.

és így felvilágosítást nyújtanak igényeik fel l. Ez a változatos telepítési megoldás a mai kertben is példa lehet. hogy olyan feltételeket teremtsünk. A ribiszke és az egres vad alakjai is itt fordulnak el . talajápolás Leveg s. A zöldségessel ellentétben az itt példaképpen említett ribiszke. A bogyósokat nem szabad friss trágyával megszórni. amit hosszabb tárolás után a nyesedékkomposzton érleltünk. Már idéztük a régi parasztkertek példáját. ha a talaj felszínét nyesedékkel takartuk. trágyázás.ahol bokor mellett áll . messzemen en elkerülhet k lennének. A legegyszer bben ez a bogyósok esetében valósítható meg. amiket manapság oly gyakran emlegetünk. másodszor a termésérés után végezzük. érjen egészen a nö- 101 . bokrok alá ajánlott szalmaréteg vastag legyen. ha el ször a hajtásnövekedés idején. sem a zártságot.megfelel beültetésekkel fellazítanánk.és egresbokrok alját mindig szalmával kell fedni. ha az általánosan alkalmazott monokultúrát . Alaptrágyaként a megfelel en összeállított nyesedéket használjuk. de a kimondottan napos fekvés helyet sem. csak ha már túl s r nek t nik. A telepítés helye. Károsodásuknak egyik f oka az egyoldalú trágyázás : a növények elrúgják termésüket. Most ismét onnan vesszük a példát. amelyek mellett a gyümölcs egészséges marad. ezek helyét a házikertben is gondosan kell megkeresnünk.felel növénytársulásban élnek. A bogyósok trágyázására a csalánlevet használjuk hígítás nélkül. legyen az istállótrágya vagy állati eredet trágyalé. Ez a kizárólag csak cserjék. Egyetlen bogyós sem kedveli sem a pangó vizet. félárnyékos helyre van szükségünk. Azok a károk. noha gyakran közvetlenül falak elé kerülnek. Hogy a kultúrformáknak is hasonlóan jó körülményeket nyújtsunk. még akkor is. A csalán-trágyalevezést legcélszer bb. Ott a bogyósok mindig a legjobb vegyes kultúrákban voltak egyéb cserjékkel. akkor engedjük fel vízzel fele-fele arányban. bokrokkal és kisebb fákkal együtt. és jó termést hoz. és korai levélhullás is bekövetkezhet.

vagy) köztes növényként ültetett gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare). Köztes növények A vegyes kultúrában minden bogyós termés cserje egészségét szolgálja a (kísér . A bogyósok metszése egyszer . újítsuk meg friss szalmával. hogy vajon a talaj elég laza-e? Ha az valamilyen oknál fogva megkeményedett. nyesedék vagy komposzt formában a bogyósok hasznára válik. csupán a legöregebb hajtásokat 102 .jóllehet már 40 éve a szalmatakarás módszerével dolgozunk. Ez az ével vadnövény itt rendkívül jó szomszéd. A helyesen választott. és a bokrok alá gyakran öntsünk bodzából erjesztett trágyalevet. Így a makacs gyomok . a bokrok alá ültessünk fehér ürmöt. Ilyenkor segít egy zsurlótea-permetezés. Ha a ribiszkerozsda is fellép. majd a szalmatakarót húzzuk vissza. különösen ha a hajtásvégeket még tavasszal visszavágjuk. lazítsuk meg a zöldségesnél már ismertetett módon : ásóvillát szúrjunk bele. ével és zöldségféle hulladéka erjesztett trágyaléként. Az egérkárok megel zésére . sszel meg kell gy z dni arról. A lazább.vények elágazásáig. lisztharmat sem lép fel. különösen ha a hajtásvégeket nem vágjuk vissza. és ez még sohasem fordult el . így nem tudnak kihajtani. A kertben termett minden gyógy. Az erd ben kialakult növénytársulás analógiájára a kertben is átgondoltan összeválogatott növénytársulást kell létrehoznunk. anélkül. A bogyóstelepítések els évében.például a szulákfélék el l is elvesszük a fényt. majd sszel. Egy ürömnövény köztes növényként elegend 2-3 ribiszkebokor megvédésére. Természetesen a bokrok alá vagy mellé ültetett köztes növényeket nem takarjuk le a szalmával. friss réteg id vel összeesik. leveg s tenyészterületen. A szalma folyamatosan elkorhad.alkalmazhatunk egy egérriasztó növényt (lásd az egerek elleni védekezésnél). és vastag.és f szernövény. humuszban gazdag talajt hagy maga után. forgatás nélkül lazítsuk meg a talajt. Az egresnél gyakran fellép a lisztharmat. hogy alul a talajjal bármit is tennénk.

nedvesebb években nálunk is gyakori). Emiatt a feketeribiszke-bokrokat ne ültessük túl közel egymáshoz. Byturus tomentosus lárvája. A gyenge növények számára nem a legjobb szomszédok.) A fekete ribiszke az el z ekben már ismertetett term helyi és ápolási feltételek mellett jól fejl dik. s a talaj és a növényzet egészségét fenntartja. amit bef zéskor (pl. ugyanakkor leveleinek felt n en jó konzerváló hatása van. el mozdítja az egészséges hajtásnövekedést.vegyük ki. hogy kés bb "kukacmentes" gyümölcsöt szedhessünk (ez a "kukac" a málnabogár. el ször rügypattanás után. és felszabaduló tápanyagai a málnát trágyázzák. Szabad szemmel is felismerhet k az elöregedett vessz k. amelyekr l természetesen nagyobb termést várhatunk. zsurlóból és varádicsból erjesztett és hígított trágyalé. Ez a málna esetében rendkívül fontos. s épp ilyen el nyös a k porral kevert nyesedék. ami szintén helyben korhad el. amit gyökereivel elér. Folyékony trágyaként kit n a bodzából. tartsuk természetes körülmények között. Egészséges növényeket akarunk nevelni. Aki még ezen felül is tenni szeretne valamit. Különösen kerüljük a szervestrágyázást friss állati eredet trágyákkal! Az állati eredet trágyák er s szaga vonzza a kártev ket. ezeket kivágva helyet csinálunk a fiatal hajtások számára. A ribiszke (Ribes sp. Gondoskodik magáról. Ez a kedvelt bogyós gyümölcs rendkívül érzékeny a nitrogén minden gyorsan ható formájára. A mulcs sszel szalma és kisebb részben avar keverékéb l állhat. Tavasz felé azután újabb takaróréteget hordunk fel. Szinte alig van kártev je. és azok a vessz betegségekre (a málnavessz foltossága. uborkához) jól 103 . mint más több éves kultúrában is. Úgy alkalmazzuk. az vessen a málnasorok közé körömvirágot. Dydymella applanata stb. ha a talajt komposzttal trágyázzuk.) sem lesznek fogékonyak. Különösen ügyeljünk arra. amely nagyon értékes gyökérzet . mert a körömvirággal való el nyös szomszédság már a gyökérzónában érvényesül. Így egyszer en és a legtermészetesebb módon gondoskodunk a következ évr l. Nagyon jó. majd amikor a vessz k már letermettek. emiatt. miközben zavartalanul felhasznál mindent. amennyire csak lehet. A málna. régóta ismert gyógynövény. hogy a málna talaját mindig takarjuk.

Be kell látnunk. Minden kártev számára szabad az út. Szamóca vagy földieper (Fragaria sp.hasznosíthatunk! Csupán a levelek fonákán fellép rozsdagomba (Cronartium ribicola) jelenthet gondot. Ezt megakadályozhatjuk a tömény csalánleves öntözéssel. tehát nem sínyl dhet üres.). ennélfogva er s. Egy másik lehet ség szerint a palántákat egy még term sorba. hogy már a palántákat vegyes kultúrába tegyük. amit el z leg már bevetettünk valamilyen gyógynövénnyel (például mustárral). amiben azel tt nitrogéngy jt pillangós volt. hogy mindez segítségünk nélkül nem lehetséges. A salátát az sz és a tél folyamán 104 . Nemcsak ajánlatos. maga fölött pedig enyhe árnyékot talál. majd a vessz k letermése után. A fekete ribiszke esetében gyakori panasz a lombvesztés. A kezdeti gyökeresedési és növekedési id szakban tehát a gyenge szamócapalánta maga körül egy véd -. hogy egészséges maradjon. de kifejezetten szükségszer . Megéri olyan sort választani számára. amely ki van téve a szárazság és a csapadékos id járás ingadozásainak. majd ide kerül megfelel t távolságban a szamóca. Ezután vetettük be mustárral. s t jól fejl djön a rendelkezésre álló csupasz talajban. Az eddigi gyakorlat szerinti telepítésekben ett l. és sokszor a t z nap hevének is. például endívia közé ültetjük. ezért már az ültetéskor szükség van segítségre. a felszíni rétegekben gyökeresed növényt l elvárjuk. fedetlen talajban. hogy az eredetileg erdei növényt hosszú nemesítéssel kivonták eredeti környezetéb l. A csalánleves hordóban visszamaradó üledéket is öntsük takarásként a bokrok töve köré. cserepesedik. A szamócának már palántaként sem szabad egymagában állnia. Itt a még biztosan be sem gyökeresedett növénykék az id járás minden széls séges befolyásának védtelenül ki vannak szolgáltatva. A talaj tömörödésének veszélye is igen nagy. el ször pontosan a rügyfakadás idején. kísér növényt. Ezt arra vezethetjük vissza. de ez ellen is megvéd a növények alá vagy mellé ültetett fehér üröm szomszédhatása. például borsó. A földfelszín minden es zést követ napsütésre tovább keményedik. egészséges palántaként telel át. A szamóca nagy gondot okozhat a kertben. s ezáltal igényessé és érzékennyé vált. Ennek megfelel en egy épp felszabadult A sorba ültessük.

A szürkepenész sem fog különösebb gondot okozni. Ilyenek például a meglev vagy könnyen beszerezhet feny félék ágacskái. ezután éppúgy. 105 . A nyesedék el állításához olyan növényeket kell használnunk. el bb egy elkülönített helyen többször forgassuk át (hogy össze ne tapadjon). a takaróanyagba keverhetjük. például a macskagyökér virágából készült f zettel.felhasználjuk. hogy a tél elején a begyökeresedett palántákat és a már több éves növények talaját is a következ évre alaptrágyaként csalánlével öntözzük be. és ezután az eper már maga birtokolja a sort. ha a sorközöket termésérés el tt szalmával takarjuk. méheket és vadméheket csalogatják. Öntözzük be a szokásos hígított. Épp ilyen fontos a növények közt és mellett lev csupasz talajfelületek nyesedékkel való alapos takarása. végül az egészet hintsük meg k porral. Virágzás el tt pedig öntözzük meg virágzást és a terméskötést serkent szerrel. Tavasszal már semmilyen trágyát sem kell használnunk. A jó eredmény a helyes fajta és term hely megválasztásán és a helyes trágyázáson felül még attól is függ. hogy a szamócát mustárveteménybe vagy a már meglev saláták közé telepítjük. a boróka és egyéb erdei bokrok vékony hajtásai. Ezek a rovarok aztán a szamóca virágait is felkeresik. Így a zivatarok idején sem csapódik fel sár a gyümölcsre. mert az egész felületet a változatosan összeállított nyesedékkel takarjuk. csalánból vagy káposztafélékb l készített trágyalével vagy a földieper számára különösen hasznos két trágyalé keverékével. ahol már kora tavasztól kezdve virágzó kerti és vadnövények vannak. hagyjuk korhadni. hogy a virágok megtermékenyülnek-e. Itt érvényesülnek igazán a vegyeskultúrás kert alapszabályai. s ezek a dongókat. mint a málnánál. ültessünk a vegyes kultúra követelményeinek megfelel en szomszéd növényként a palánták közé vagy mellé néhány dughagymát vagy snidlinget (metél hagymát). pormentes lesz. A kertben term gyümölcs tiszta. Ha lomb áll rendelkezésünkre. de a saláta védelmében n tt fel. Fontos. ha az szi növényi trágyalébe a hagymafélék zöldanyagát is bekeverjük. amelyek nagyjából az erd talajához hasonló talajt képeznek. Függetlenül attól.

a sorközökbe vessünk mustárt. A keletkez sarjakat ide hagyjuk átn ni. A szamóca további ápolásához még néhány tanács. amelyek a kölcsönös beporzást el segítik. A tervbe vett vegyeskultúrás szomszéd növényt (hagymaféléket) ültessük el. A növények meglep en rövid id elteltével kihajtanak. ha a levelek elszínez dnek. s ily módon költségmentesen telepíthetünk egy újabb sort. Amennyiben a földiepret az sz folyamán a sémán látható 2 m-es sortávolságban. hogy a túlzott els r södést elkerüljük. és meleg id ben a sorközökben megszárítjuk a levágott lombot. és f ként ha a növény már nem hoz sarjakat. Ez tulajdonképpen egy tisztítófert tlenít kúra. például a letermett borsó után telepítjük. nagyon kívánatos nyesedék kerül. Az ezekr l az anyanövényekr l fejl d sarjakat az el bb már komposzttal feljavított és gyógynövénnyel bevetett eredeti sorba hagyjuk visszan ni. a termések elaprózódása miatt fel akarjuk újítani. Akkor már itt az ideje.valamikor a tavasszal . Nagyon ajánljuk. hogy eltávolítsuk ket. mivel minden kert másként fekszik. Ha az els term sort elöregedése. Ebben az évben a két szamócasor között egy-egy méternyi távolságban húzódó középs sor megmarad egyéb kultúrák számára. ha a szedés után a növényekr l minden levelet levágunk. Ha nedves id járás uralkodik. A sortávolságot minden kertésznek magának kell megválasztania. épp fordítva járunk el. és ha nem áll rendelkezésünkre megfelel nyesedék. aprózódik. a levelek a komposztra kerülnek. és a komposztálódás folyamán keletkez h a levelek gomba kártev it is elpusztítja. Ezekkel az eljárásokkal utánozzuk az eper erdei lel helyét és természetes szaporodását. Ez a téli hidegben lefagy.meghatározott összetétel .Ajánlatos ezen felül több földieperfajtát ültetni. fiatalabb sor hamarosan meger södik. a termésnagyság csökken. majd összegy jtjük és elégetjük. A második évben a már szükségszer vé váló járófelület számára az eper mellett 1-1 sort takarjunk szalmával. Ezután a fölösleges tövek kiemelésével rendezzük a sorokat. a köztük lev három sorban alakítsunk ki egy valódi vegyes kultúrát zöldségfélékb l. A ve- 106 . Gyakran ismétl d kérdés : mikor kell egy szamócatelepítést felújítani? Akkor van rá szükség. a növényeket trágyázzuk meg. és helyére . Az új.

Ezek zöld falként határolják a kertet. hogy a szamóca is teljesen egészséges lesz. hiszen a madaraknak fészkelési lehet séget kínálnak. fedetlen felületre telepítsük a palántákat. hogy ezt nem kell bevárni. 107 . Általában a sorok ne kerüljenek túl közel egymáshoz. Még jobb azonban a 2 m-es távolság az egyes szamócasorok között. A sortávolságot az ültetés el tt kell meghatározni. A telepítésnek és ápolásnak ez a módja érvényes a nagyobb földieper-ültetvényekre is. akár nem. Itt se a csupasz. táplálékforrást és menedéket jelentenek sok más él lénynek. Az új kertbe szívesen telepítünk a hasznos gyümölcsfák mellett dísz. Ezután a legfeljebb kézfej magasságú mustárnövénykék közé ültessük a palántákat. hogy a földiepret akár beleillesztjük a vegyes kultúra rendszerébe. és nem gyors növényváltás rendszere szerint m velik azt. mert közéjük még egy zöldségsort is telepíthetünk. eredményes termesztéséhez a vegyes kultúra sokoldalúsága nagyban hozzájárul. szélvédelmet nyújtanak és árnyékolnak. Gyümölcsfák Id sebb kertek állandó alkotórészei a fák. Fajuk és méreteik szerint is különböz erdei fák egyéni jelleget és szépséget kölcsönöznek a kertnek. mert az el bb említett módszerrel folyamatosan felújíthatjuk a szamócasorokat. kedvez mikroklímát teremtenek. A méheket csalogató növényekt l a növényi trágyalevekig. hogy kés bb elegend szélesség út álljon rendelkezésünkre. Különösen fontosak. annak ellenére. Jelenlétük a kertet élettel teli térré. A földiepret károsító fonálférgek elriasztására a területet el ször gyorsan vessük be mustárral. s alig szorulnak ápolásra.gyeskultúrás eljárás el nye. önmagában is egész ökológiai egységgé varázsolja. Ez legalább 1 m legyen.és erdei fafajokat is. Az ápolás és trágyázás már a leírt módon történjék. a nyesedékben felhasznált és komposztált gyógynövényekt l a kedvez en kialakított mikroklímáig ezeknek a vegyeskultúrás eljárásoknak köszönhet . hogy szedésük könny legyen! Még egyszer szeretnénk a figyelmet felhívni arra. hanem például a korai burgonya után. hogy távol állnak a vegyes kultúrától.

Id sebb fák esetén is hasonlóképpen járunk el. s ezt többször is megismételhetjük. Mivel a gabona csupán kicsírázik. Talajtakarás. Ez az aljnövény a talaj kiszáradását és kicserepedését is megel zi jótékony árnyékával. trágyázás. hogy az élénkzöld egészséges lombú fák idejekorán term re forduljanak. csíraképes árpát! A gyökerek alatt közvetlenül csírázó magvakban növekedést serkent anyagok és h szabadul fel. már korhadó istállótrágyát és k port. Tavaszi ültetés után a kis fák alját feltétlenül vessük be. Ezekhez keverjünk hosszan érlelt. koronaformájától függ en az ültet gödörbe szórjunk egy-két marék vagy akár kisebb vödörnyi egészséges.és f szernövények. Csemetéinket a továbbiakban is ajánlatos a természetes eljárásokkal gondozni. cserjék és még vadnövények is. a kártev kkel és kórokozókkal szemben is ellenállók legyenek. A facsemeték nagyságától. Az el írások megfelel alkalmazásához a fák alatt elég nagy tányért kell kialakítani. Kedvez tlen talajviszonyok esetén a megfelel nagyságú gödör aljára tegyünk egy réteg egészséges földet. lassú korhadásával a sz kebb gyökérzónában különösen kedvez feltételeket teremt. Ezt a tél folyamán takarjuk félig érett komposzttal vagy nyesedékkel. gyógy. de tovább fejl dni nem képes. törzsgondozás A természetes gondozás el feltétele a vegyeskultúrás kert növényállományának változatossága. Ez a takaróréteg tenyérnyi vastag is lehet. Legyenek itt zöldségfélék. ével k. majd a kés bb lesarabolt levelek és gyökerek lassú korhadása jelenti a tápanyag-utánpótlást. A gödör visszatemetése el tt a talajba komposztot is keverhetünk. egészséges. Erre a spenót a legalkalmasabb. amit az err l szóló fejezetben részletesen tárgyaltunk. Tavasszal a fa 108 . hiszen gyorsan kel és növekszik. A következ régi paraszti eljárás hozzájárulhat az ültetés sikeréhez. A friss ültetés csemetét azonnal öntözzük be a csalánlével.A gyümölcsfák ültetése Új telepítéskor mindig adjunk egy kis segítséget a gyökeresedéshez és a növekedés megindulásához.

másodszor pedig a szüret végeztével trágyalevezzünk.és vadnövények nemcsak gyógyhatású anyagaikat adják át. körömvirág. Ha a fák alatt kerek level repkény (Glechoma hederacea) n . tisztít. spenót-.az ágakat is bekenjük. Egy év folyamán két alkalommal.egy kiadós csalánból és nadályt b l erjesztett trágyalevet kap. jelentéktelen károkat okoz- 109 . Hogy ez tényleg sikeres legyen. zsurlót az általános ellenállóképesség fokozására. feltétlenül tartsuk szem el tt a következ ket: mind a nyesedéket. Ezután a fa alját valamilyen gyógynövénnyel.és riasztónövények is. amit a kert különben is kínál. gilisztaöl varádicsot. Ezzel a kert változatos flórája a gyümölcsfák hasznára válik. Az így összeállított anyaggal a törzset és . amihez még egy kis vízüveget is adunk. Jelenlétük okait és az ellenük való védekezés lehet ségeit keresik.egészségesen tartjuk. de mint harmatgy jt k és kártev hárítók is jelent sek. Levéltetvek a gyümölcsfákon A kertészek gyakran panaszkodnak a gyümölcsfákat károsító tetvekr l. majd tenyészid ben. Az el bbiekhez járul még a nagyon fontos téli törzsápolás. nyár elején ismételten újítsuk meg a takaróréteget. Ezek a gyógy. hagymát a gombás betegségek megel zésére.talajukon keresztül . és az egerek és pockok riasztására erjesszünk bodzalevet. Mindezeket a növényeket együtt is megerjeszthetjük. Trágyázzunk olyan szerves anyagokkal. Célszer és ajánlatos. Feltétlenül szerepeljen bennük a nagy tápanyagtartalmú növények mellett a gyógy. ha egérrasztó bodzalevet is készenlétben tartunk. A kétszeri trágyalevezéssel és a két alkalommal kihordott nyesedékkel a fákat . mind a komposztot és a trágyalevet is változatosan kell összeállítani. A fák alját még sszel terítsük le nyesedékkel.vagy porcsinmaggal vessük be. ezt az értékes vadnövényt hagyjuk meg. például mustár-. gyógyít és táplál. a bel lük készített trágyalevet pedig a fák alá a tányérokba locsoljuk. Erre a legjobb a csalánlé. el ször a rügyfakadás után.amíg elérjük . pedig gyakran csak elenyész . Ez a kérgen keresztül fert tlenít. A már említett csalánlevet a tápanyagok utánpótlására használjuk.

Csak akkor t nnek fel. Éppen így kerüljük az éretlen. A túl s r n álló fákat távolítsuk el. úgynevezett rózsakapa. csak akkor kezdjünk permetezni. Ilyen lehet például a hirtelen túladagolt trágya. spenót). Még hatékonyabb egy er s csalánleves öntözés a talajlazítás után. A virágos gyümölcsfákon zsongó méhek és poszméhek gondoskodnak a megtermékenyítésr l. friss trágya felhasználását. Ha ezek után is veszélyes tömegben vannak jelen a tetvek. de annál inkább tudunk védekezni a talaj kiszáradása ellen. beporzás- 110 . Az id járás megváltoztatására nincs lehet ségünk. Erre legalkalmasabb a gyökereket is kímél kétágú.nak. például a felület takarásával. felszínes öntözést is. fellazításával és bevetésével (lásd az el z ekben. Ha ezután a talajt vízzel telítjük. fellazításával is visszaszoríthatjuk a károkat. hogy a leveg szabadon átjárja a megmaradók lombozatát! Miel tt a megjelen tetvek ellen permetez szereket keresnénk. a talaj kiszáradása és kicserepesedése. vagy a kertész egyéb olyan beavatkozásai. hogy a tetvek latensen mindig jelen vannak. próbáljuk ki az itt következ egyszer eljárásokat! Már a fák alatti talaj óvatos felleveg zésével. A házikerti koronaformákhoz jól bevált a zsurlóból vagy a fehér ürömb l készült f zet. Méhlegel gyümölcsfák A gyümölcsös gazdag termését a kert dísznövényeinek köszönhetjük. tartós fülledt meleg vagy éppen az aszály miatti rendszertelen öntözés. Ezek egyrészt id járási tényez k. mustár. Tudomásul kell vennünk. Ha még ez sem használna. ahol kora tavasztól kezdve méheket csalogató dísz. amelyek éppen a levéltetveknek kedveznek. legfeljebb csak nem észleljük ket. amit a lombra permetezünk. éppen csak jelenlétük kellemetlen. amikor küls körülmények hatására szaporodásuk és ennek megfelel en kártételük is meghatványozódik.és vadnövények gyönyörködtetnek. a szerves trágyák lökésszer adagolását és a rendszertelen. akkor alkalmazzunk a víz.denaturált szesz fele-fele arányú keverékét. vagyis alaposan beöntözzük. akkor majdnem mindig célhoz érünk.

méhek és poszméhek raja lepi el. A kert nyújtson menedéket a rovaroknak is. Csak egyet nem szabad elfelejteni: sohase juttassunk ki mérgeket a kertbe. Amikor virágzik. hogy így hasznukat is élvezhessük! 111 . hogy döngicsélésük messzire elhallik. mert ez a növény rendkívül alkalmas a talaj takarására. A kertben minden csupaszon maradó felületet. Így a kertész is bizonyos lehet abban.ról. Ha a kertben már otthonosak. Azt gondolhatnánk. annyira. hogy a gazdag rovarvilág elvégzi a megtermékenyítést. mert ideális körülményeket találtak. A kis sz rös növény kiváló harmatfogó. mézontóf vel (facéliával: Phacelia tanacetifolia) vessünk be. holott ez nagy tévedés. különösen a k lapok környékére ne. különösen a magasabb ével k mellett. mert épp ezek alatt vannak a poszméhek fészkei. és szorgalmasan beporoznak minden virágot. hogy a poszméhek a fák szempontjából nem hasznosak. kora tavasszal megjelennek. akkor egyre több fészket építenek a talajba. árnyékolására és begyökeresítésére.

mennyi egészséget ajándékozhatnának. a környezet szennyez dése is nagymértékben csökkenne. hogy az anyagiakon túl milyen megfizethetetlen nemcsak az élelem. a gyümölcsös és valamennyi zöldséges területét összeszámolnánk. íz. Az egészség oldaláról tekintve pedig mindig nagyon megnyugtató. Aki még vonakodik attól. Ha az élelmiszerek egy része saját termelésb l származna. hiszen ha csupán a gazdasági szempontokat tekintjük. tetszet sség és tartósság 112 . a pázsit. Ha egyszer az el kertek. Amit az ember saját kertjében megtermel. jóíz . ezért az új termesztési eljárásokból is az egészséget célzó táplálkozásra vonatkozó tanulságot kell levonnunk. hiszen ezekben a kertekben kívülr l származó anyagot alig-alig használunk. hihetetlenül nagy területet kapnánk. hogy vajon kifizet d -e költséggel és sok munkával zöldséget termeszteni? Igen. Ha ezek a hektárok mind biológiailag kifogástalanul gondozott kertek lennének. hogy az utóbbi id ben az ember és állat táplálkozása problematikussá vált.A kert és a táplálkozás Mint ahogy a bevezet ben már említettük. az anyagi haszonról nem is beszélve. ha az asztalra mindig friss. Ismételten felmerül a kérdés. annak egyszer magának kell megbizonyosodnia a vásárolt gyümölcs és zöldség és a biodinamikus vegyeskultúrás kertben termesztett közti különbségr l. természetes módon el állított táplálék kerül. de annak gyógyító hatása is. a biodinamikus szemlélet kertm velés kiindulópontja. azt semmiféle piacon nem veheti meg. akkor is kifizet d . Ezzel a könyvvel is azt szeretnénk megmutatni. ha egy nagy család számára saját kez leg termeljük meg a zöldségfélék zömét. hogy kertjét a biológia szabályai szerint m velje.

és tápértéke . cit- 113 . ha egyáltalában nincsenek elkészítve és f szerezve? Nem vitathatjuk. . zeller. feketegyökér és bimbós kel. ami nagyon ízlik" (méltán mondja a magyar: "Ez vérré vált bennem"). spenót. Ez a termés méltó a teljes érték egészséges táplálék megnevezésre! Az alapélelmezésen túl a kertben termelt f szernövények adnak lehet séget az esetleg egysíkú üzemi étkezés kiegészítésére. petrezselyem. Nagyon fontos. póréhagyma. kapor. hogy minden étkezéshez legyen az asztalon valamilyen nyersen fogyasztható zöldségféle is A következ ket idézem : ". ánizs. Hol van az megírva. endíviát. Minden kertben elférnek a friss fogyasztásra alkalmas fontosabb f szer. Semmi gondot nem okoz. F szernövények konyhai használatra Kerti f szernövényeink nagy szolgálatot tesznek nekünk. hanem az eleve nyersen fogyasztott salátaféléket. amelyeknek helyesen alkalmazva semmi káros hatásuk sincs.megfelel en válogatva és elkészítve . "Csak az táplál." Mi nemcsak a nyers sárgarépát. téli és nyári retket. Felhasználásuk: valamennyi alkalmas különböz ével f szernövényekkel együtt (metél hagyma. hogy ezek a nyers zöldségfélék csak akkor értékesek. sóska. uborkát. a konyhában is felhasználjuk. paradicsomot.tekintetében. cékla. a szervezet erejét és ellenállóképességét növeli. ami az egész családnak ízleni fog. Egynyári f szernövények: bazsalikom. cikóriát.és gyógynövények.rendkívül nagy. céklát és hasonlókat értjük nyers növényi táplálékon. a betegségeket gyógyítja. a növényi nyers étel a leghatásosabb táplálék. porcsin. Csak az tudja igazán felmérni. kerti borágó. kerti zsázsát. turbolya. majoránna. Gyógy. hogy minden háziasszony könnyedén el tud készíteni olyan vegyessalátás tálat. A szó valódi értelmében a "Jóisten homeopatikus gyógyszertárai". A gyerekek számára különösen fontos a felaprózott sárgarépa. . ha ezeket a rendelkezésünkre álló "gyógyszereket". hónapos. hogy mit is jelent saját kertben szüretelni. tárkonyüröm.

A zsálya. sóska. f szeres vajhoz és sajtkészítményekhez. lestyán. borsf . levendula. figyelmen kívül kell hagynunk. amit fel lük okkal vagy anélkül írtak. borsmenta. zsálya. bef zéskor nélkülözhetetlenek. 114 . hanem zöld részeit használjuk. Mivel itt a f szernövényekkel csak a táplálkozás szempontjából foglalkozunk. a borsmenta a gyomorm ködést serkenti. A frissen fogyasztott zöldségféléket különlegesen f szerezik. rozmaring. de mindennapi használata rontja a látást. a zsálya pedig a zsíros húst és halételeket teszi könnyebben emészthet vé. Ügyeljünk rá. mert ízeiket egyénivé varázsolják. Egyes f szerek a téli tartósításkor. Például a kömény a káposztafélék puffasztó hatását csökkenti. kakukkf . kömény és koriander érett termése. gyógyszerekben és külön orvosi utasításra egyéb formában még ma is felhasználjuk ket.romf ) salátákhoz. valamennyi fokozza az emésztést és a szervezet számára a nélkülözhetetlen ásványi anyagokról is gondoskodik. Minden gyógynövény tartalmaz vitaminokat Tudjuk. A felsorolt növények az els öt kivételével mind nagyon fontosak a húsételek készítésekor. Valamennyi f szernövény gyógyhatású Eredetileg minden f szernövény gyógynövény volt. tárkonyüröm. Ezekhez járulnak még azok a f szernövények. minden egyebet. citromf . amelyeknek nem a termését. hogy a petrezselyemben több C-vitamin van. ezen felül néhány zöldségféle esetleges mellékhatását enyhítik. Például : kakukkf . kerti ruta. izsóp. mint a citromban. zsálya. tárkonyüröm. A citromf altató hatású. bazsalikom. fekete üröm (csak a virágát használjuk!). Homeopatikus adagokban minden f szernövény tartalmaz gyógyító és megel z hatású anyagokat. vérf . izsóp. Ével f szernövények: metél hagyma. hogy egyszerre 5-7 f szerfélénél többet ne használjunk fel. mint a kapor virága. levesekbe és szószokba. mustármag. borsf . rozmaring (nem télálló!).

Majdnem minden salátához. töltelékekhez.mint már említettük . f szeres túróhoz felhasználható. leveseket pompásan ízesíti. izsóp. Miért ne f zhetnénk bele mártásokba'? Talán így valamivel lassabban hat. a kertben pedig gondoskodjunk arról. amelynek . hogy a szükséges f szernövények mindig rendelkezésre álljanak. A zsálya és izsóp amellett. mint a citromé. amelyeket a gy jtött vagy saját kertb l szedett növényekb l készítünk. nem tárgyaljuk a teákat sem. zöldséghez. A növénynek minden részét fel lehet használni. ezen felül vízhajtó és étvágygerjeszt hatású. A táplálkozásban tehát f szempontunk legyen. ével borsf . mint a zsálya. Ugyanezt más gyógyteákkal kapcsolatban is ajánlhatjuk : a bab héjából készített tea kiváló vízhajtó. burgonyás ételekhez. mindennap használjuk ket. de mindig más formában. s t az ánizs is inkább örökzöldnek tekinthet . kakukkf el nyös tulajdonsága. bef zésnél 115 . különösen mártásokba f zve. akik gyógynövényeket telepítünk kertünkbe. Mi. amely sok A-vitamint és vasat tartalmaz. Részletesebben majd a Gyógy. gyomorer sít hatású.és f szernövény-ABC-ben. hogy a f szerezést ne mell zzük. illetve g züket inhalálva szinte azonnali megkönnyebbülést jelentenek. ételt egészségesen f szerezzünk. akkor bizonyos esetekben kézenfekv . hogy a petrezselyem kiváló hólyagtea. hogy sokkal több petrezselymet használunk. hogy télen sem veszti lombját. hogy minden élelmiszert. Nem térhetünk ki itt a vadnövényekre. így mindig frissen használhatók.a metél hagyma és a kömény a zsíros ételeket teszi élvezhet bbé. amelyeknek gy jtése sok id t és ismeretet igényel. tartósításnál. Ehhez hasonlóan minden kertben van petrezselyem. Ezekben a lényeges kérdésekben tartsuk szem el tt. Ha tudjuk. hanem inkább hasznosítsuk jó adottságaikat! Néhány f szernövény. Az NSZK déli vidékein hagyományosan minden kertben van metél hagyma. nátha és torokfájás esetén teájukat gargarizálva. A kapor is becses táplálékkiegészít .C-vitamin-tartalma nagyobb. hogy el segíti az emésztést. és a zsíros ételeket. hogy az önmagától adódó lehet ségeket ki kell használnunk! Ebben az esetben ez azt jelenti. a metél hagymának egyébként különösen nagy a vastartalma. mint különben.

A legtöbb kertben megtalálható. a körömvirág- 116 . két rész hidegen belekevert olaj. legalább ez a három utóbbi f szernövény kapjon helyet saját kertünkben is. A fejes salátát azonban nem szabad túlbecsülni. Cukrot egyáltalán ne használjunk! A tiszta borecet tömény. Ha más nem. egy kis túró. amennyi elfogy. Rendkívül jelent s szerepe van a sószegény diétás ételek elkészítésében. és azonnal mossuk meg. ugyanis a kés bbi leveles salátafélék enyhe keser anyag-tartalmuk miatt egészségesebbek. joghurt.nélkülözhetetlen. de az el re elkészített. egy rész víz vagy aludttej. kereskedelemben kapható f szerkeveréket mell zzük. metél hagyma. kevés só. Friss saláták Már a vegyeskultúrás kert telepítési tervébe is sokféle salátát terveztünk. vigyázzunk vele! Mustármaglisztet is használhatunk. mint a fejes saláta. alma vagy más természetes ecetféle. de cukrot ne használjunk. leveles salátákhoz használható mártás: Egy rész ecet (pl. 5-7-féle ízesít f szernövény ízlés szerint vagy vöröshagyma. Gyermekeknek ne legyen túl savanyú. nem a nálunk kapható eszencia!). A mezei saláta például kétszer annyi C-vitamint tartalmaz. saját termelés nyers saláták. mustár. hogy valamilyen formában mindennap az asztalra kerülnek a gyorsan és egyszer en elkészíthet . Általánosan bevált a következ . Zöldsaláták Ezeket mindig közvetlenül az étkezés el tt szedjük. minden salátát más mártással tegyünk változatossá. A napi leveles salátaféléket mindig f szernövények keverésével tegyük változatossá! Például használjuk fel a metél hagymát. Mindig csak annyi salátaöntetet készítsünk hozzá. így magától értet dik. Tavasszal minden háziasszony szívesen kedveskedik családjának a saját termés fejes salátával.

117 . (Magyarországon augusztusig. vagy egyéb szabad helyekre. a fejes salátát. majd az így el készített magágyba vessük el tenyérnyi szélességben a mezei salátát. Étrendünkben nagyon fontos a kerti zsázsa is. Antibiotikus. Legjobb melléjük a joghurtmártás. A kés bbi. f szerezhet borágóval. jól illenek melléjük a hagymafélék is. A sorközt lazítsuk fel. hideg vízben megmossuk (sohase használjunk meleg vizet. vadon. A piacra termelt zsázsa C-vitamin-tartalma sokkal kisebb. réteken. Id közben ez a szalmaréteg elkorhad. A paradicsom és az uborka nagyon jelent s nyersen fogyasztható zöldségféle. Mezei salátát vethetünk még akár fák alá is. A mezei saláta külön sort vagy helyet nem is igényel. felvagdalás nélkül kerülnek az asztalra. Mindezek kiegészítik és értékesebbé teszik a salátákat. kaporral. mert ez a saláta értékes keser anyagát rontja). Vegyeskultúrás kertben nagyon vitális. nagyon értékes endívia és cikória keser hatóanyagai az epem ködési zavarok esetén hatásosak. a kötöz salátát. A mezei salátát legkés bb még szeptemberben is elvethetjük. C-vitamin-tartalma nagy. baktériumpusztító hatása van. ahogyan a szabadban. a cikóriát. csinosan egy tálra rendezzük. hasonlóan ahhoz. némi komposzttal is dúsíthatjuk. Folyamatosan fogyaszthatjuk a kerti zsázsát. Minden zöldsaláta valódi nyers táplálék. sz l kben el fordul. a turbolyát. az endíviát.) Alkalmas erre a célra a szamócasorok közötti szalmával takart gyalogút. ligetekben.szirmokat. ha egymás után vetjük ket. de nagyon értékes zöldségfélék. a mustárt. mert a gyorsabb fejl dés végett általában alaposan megtrágyázzák. Sokféleképpen tálalhatjuk. a kaprot. petrezselyemmel és citromf vel. (Nálunk alig ismert. A salátákat levelekre osztjuk. majd felállítva. a citromfüvet. Így ez a kis csíranövény a szamóca és a hagymafélék szomszédságában (nálunk biztosan csak fóliával takarva) telel át.) Leveleik épen. Az egyes leveleket kézben tartva ebbe mártogatva fogyasztjuk. A köszvényt és reumát is enyhíti. a mezei salátát és a kínai kelt. Mindkett különleges csemege.

kevés só és ecet hozzáadásával. béltisztító hatású. ha a következ k szerint készítjük el: A frissen gyalult uborkát azonnal forgassuk kevés olajba. víztartalmának pótlásával a b rt is szebbé teszi.) Az egyébként nehezen emészthet uborkát akár még este is fogyaszthatjuk. A reteksaláta ízét harmonikusan egészíti ki a b ségesen hozzákevert hagyma. étvágyserkent hatású. (Kozmetikai célokra küls leg is-használható. Savanyú káposztával készített saláta gyümölcsökkel.és kökény. Az uborka biztos vízhajtó. Fontos. almát. B-. Ízlés szerint fogyaszthatjuk tejföllel is.A paradicsom A-. fokhagymával. és csak némi várakozás után készítsük el bel le a salátát kapor. tisztítja a vesét. de alaposan összekeverünk. A retekfélék a máj. hagyma.és epebetegségek gyógyszerei. Nyers savanyú káposztát. körtét nyersen. vagy az el bb felsorolt f szernövények keverékével jól összekeverjük. mésztartalmuk is nagy. se cukrot ne használjunk hozzá. jól illik meleg és hideg húsételekhez is. A savanyú káposztából készített saláta cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak nagyon el nyös. 118 . Végül még reszelt almával is kiegészíthetjük.vagy meggyiével óvatosan. Köhögés csillapítására kit n a téli fekete retekbe vájt és cukorral töltött lyukból csorgó reteklé. enyhíti a reumát és köszvényt. majd állni hagyjuk egy rövid ideig. narancsszeleteket vagy -kockákat. méregtelenít hatásával tehermentesíti a szívet és az érrendszert. borágó. vagy az évszaknak megfelel en kompótként körtebef tt. banánt. kevés mustárliszttel és némi olajjal összekeverjük. kevés sóval ízesítjük. A savanyú káposztát hagymával. csökkenti a lázat. szibarackot. rölt köménymaggal. majd a szeletelt paradicsomot az így elkészített mártással hagyjuk leöntve összeérni. A tejfölt vagy apróra vágott hagymával. Ez a saláta kit n el étel. C-vitamint és nyomelemeket tartalmaz. ananászt. s t desszertként is adható. és szabályozza a bélflórát. A paradicsomhoz készített szószból elhagyhatjuk az ecetet. hogy se sót.

A zellert f zzük és hámozzuk meg. hogy a tavaszi fáradtságot okozó vitaminhiányt hogyan ellensúlyozhatjuk: Fogyasszunk minél több cékla-. majd nem túl vékony szeletekre vágjuk fel. ami egyébként a salátákra és a nyers fogyasztás mindennem formájára egyaránt vonatkozik. Kisgyermekeknek az el bbieket alma vagy citruszfélék (narancs. ugyanakkor mindenféle hiánybetegségeknek elejét tudjuk venni. korianderrel és mustárliszttel. Akinek a kert els sorban az egészségét szolgálja. és a túl gyors ivást is megel zzük vele. mandarin.és almaszeleteket felváltva rétegezzük egy tálba. sóval. egy rész zellert. Zeller nyersen. vagy két rész almát. 119 . sárgarépaés zellerlevet. A feldarabolt hozzávalókat tejjel vagy tejszínnel. egy rész zellert és egy rész vöröskáposztát ezüst villával alaposan összekeverünk. rölt borssal. A zeller. Az almát nyersen finoman szeleteljük fel. de fontos. Ezt a salátát nem szabad keverni. A zöldséglé kiváló táplálék és kellemes ital. Különösen finom a nyers zeller reszelt almával (birsalmával) vagy reszelt vöröskáposztával. annak már érdemes egy zöldség-. A zöldségfélék ilyen jelleg fogyasztásának els dleges feltétele a teljes méregmentesség. Koriandert is tehetünk bele. illetve ilyen beszerzési forrása van. és állás nélkül. Jóllehet az elfogyasztott mennyiség kevés.Reszelt feketegyökér. Két rész almát. cékla és sárgarépa. tápértéke mégis nagy. azonnal fogyasszuk el! Zöldséglevek. és kifogástalan zöldségféléket termel. ecettel és olajjal. Azt is tudjuk. finomra morzsolt zöld f szernövényekkel és nagyon kevés ecettel keverjük össze. grape fruit. Az iváshoz azonban mindig adjunk szívószálat. mert ez a fogaknak is jobb. citrom) levével keverve adhatjuk. Gondoljunk csak a tavaszi influenzás megbetegedésekre vagy a lábadozók táplálására. s minden réteget rögtön öntsük le a következ mártással: tejfölt vagy aludttejet keverjünk össze finomra vágott hagymával. Zellersaláta (pasztinákkal is keverhet ). hogy hagyjuk az ízeket összeérni. illetve gyümölcscentrifugát is beszereznie.

A frisseség az egészség és min ség alfája és Omegája. feldolgozzuk ket. Általában kemikáliákkal kezelt alapanyagot használtunk. Hogy eddig alig észleltünk valamit a zöldségfélék egészséget fokozó hatásából. és amilyen gyorsan csak lehet. egyszer en. s nem nyersen ettük. hosszadalmas és komplikált feldolgozást kerülve f zzünk! Ha olykor a f zelékfélék elkészítésekor valamilyen s rít anyagra lenne szükség. Már itt kamatoztathatjuk az egészségre rendkívül kedvez zab értékes tulajdonságait. mindenfélével keverve tálaltunk. és általában feldolgozva. hiszen ezzel valóságos étlapot is kapunk. A zöldségfélék teljes értékét megtartjuk. akkor liszt helyett inkább zabpelyhet használjunk. Senki sem tud arra ügyelni (kivéve persze. egészségünk szempontjából nem sok értékeset tartalmaznak. Azon felül. Még egyszer hangsúlyozzuk: amennyire csak lehet. amit vastag lisztes mártásokba fojtva vagy zsírban kisütve. ha a lehet legrövidebb úton. annak több oka is lehet: nem fogyasztottunk eleget bel lük. hogy laktatnak. Nem akarunk itt kimerít táplálkozási és f zési útmutatásokat adni. hogy az egészséges táplálék ízletes is legyen. hogy érdemes a kertünkben sokoldalú termelést folytatni. fejl désük csúcsán a fogyasztásra legalkalmasabb id ben szedjük le. tehát a babot még frissen pattanó hüvellyel.F zött zöldségfélék Hogy a zöldségfélék valamennyi értékét meg rizzük. csupán az általánosan termelt és fogyasztott kerti zöldségfélék jelent ségét és táplálkozásbeli értékeiket vázolom. Így a változatos zöldségfélék révén az ételek gazdag választékában különösebb fontolgatás nélkül kapja meg szervezetünk a gyógyító. Az étrendet az évszakoknak megfelel en állítsuk össze. Az egyes 120 . hogy az "étlapon" szerepl egyes zöldségféléknek milyen étrendi sajátságai vannak. Minden étel kit n en f zve és a legétvágygerjeszt bb formában kerüljön az asztalra. Ezzel is igyekszem megmutatni. ha ezzel egészen behatóan foglalkozik). zártan a karfiolt és zsengén a borsót stb. megel z élettani hatású anyagokat.

alma nagyságú gumókat folyamatosan szedhetjük. Természetesen ez más zöldségfélékre is vonatkozik. A kis céklákat télre is tartósíthatjuk. bár ezek a növények rendkívül nagy gumót fejlesztenek. A céklát soha ne ültessük palántáról. A fiatal répát egyenként sóval dörzsöljük be. a bennmaradó gumók helyet kapnak a további növekedéshez. A sárgarépát . A sárgarépa f leg az olyan háztartásokban.a céklához hasonlóan . Nyáron két-három alkalommal is vessünk céklát. tehát nem frissen trágyázott talajból származik. s ezzel értéke is csökken.f zelékfélék tárgyalásakor az elkészítésükhöz szükséges és ajánlható f szerféléket is megemlítjük. ahol kisgyermekek is vannak. mert a hosszú ideig tárolt céklát huzamosabban kell f zni. Egy kis tejjel vagy tejszínnel felöntve még ízletesebb. Így a kicsi. és kell id ben szedték fel. megfásodnak. Mindezeket a garanciákat csak a saját vagy biológiai szempontból kifogástalanul kezelt kertb l származó termék nyújtja. Kevés sóval. A nyers céklalé sárgarépa vagy alma levével nagyon értékes.és bélpanaszokra. Ha az apró céklákat folyamatosan kiszedjük a sorból. Nyáron a még kicsi céklából nagyon ízletes. Csak akkor érezhetjük jótékony hatását. mint ha az egész téli mennyiséget tároljuk. A céklát nem szabad sokáig a földben hagyni. de rostosak lesznek. els sorban nagy A-vitamin-tartalma miatt. ha a sárgarépa kifogástalan min ség .hatású az idegekre. 121 . rölt korianderrel vagy egyéb finom f szerrel tehetjük változatossá. majd a héj eltávolítása nélkül mossuk meg! Egyenl nagyságúra vágjuk. mert elöregszik. hogy néhány centiméter szélesség csíkba vetjük a magvakat. hogy ellátásunk folyamatos legyen. A cékla sohase hiányozzon kertünkb l! Legjobban megfelel céljainknak az úgynevezett szalagos vetés. Ez sokkal jobb. nagyon fontos. megf zzük. Jó . finom f zeléket készíthetünk. A sárgarépa elkészítése. a csontképzésre. ami azt jelenti.többször is vessük. majd párolt hagyma és petrezselyem keverékében forgassuk meg. gyomor. ecetes salátának elkészítve száraz g zben csírátlanítva is eltehetjük. hogy mindig zsenge gumókat szedhessünk. A nagyobbakat felszeletelve. mérgez növényvéd szerekkel sem kezelték.

és jótékonyan szabályozza a belek baktériumflóráját. Karfiol. A káposzta az egyik legfontosabb f zeléknövény. különösen lábadozóknak ajánljuk. Óvatosan szeleteljük fel. akik még a helyet is sajnálják rá. A káposztát házilag is megsavanyíthatjuk. A céklát kétnyári f szernövényekkel. 122 . Vannak. Kevés zsíron üvegesre pirítjuk az apróra vágott hagymát. tömegesen termesztett zöldségfélét sok háztartásban alábecsülnek. A káposztafélék minden fajtájához jól illik a hagyma. a hagymát pedig apróra vágjuk. az alma. Fejes káposzta és kelkáposzta. meszet és vasat tartalmaz. fáradt gyerekeket is. noha mint olcsó.de sohase szomjúságunk oltására. a borókabogyó és még egyéb f szernövények. mustármag lisztjével és persze hagymával ízesítsük. A káposztát és almát felváltva rétegezzük. rölt köménnyel és korianderrel f szerezzük. de úgy. A cékla régóta becsült er sít szer. és ebben forgatjuk meg a céklát. felfrissíti a sápadt. jót tesz az arcb rnek. Vöröskáposzta. de soha ne használjunk hozzá zöld f szernövényeket. A saját készítés káposzta savanyú leve természetes táplálék. Receptek. hogy kertjükben savanyításra káposztát termeljenek. köménnyel. majd tiszta víz alatt héját ledörzsöljük. A káposztát meggyaluljuk. A céklát puhára f zzük. közé köményt és borókabogyót szórunk. ha nitrogéntartalmú trágyával nem trágyázták túl. hanem csak kanalanként fogyasszuk. a köménymag. Miután sós vízben rövid ideig puhára f ztük friss vagy olvasztott f szeres vajba. valóságos gyógyital. hiszen ideális diétás táplálék a cukorbetegek számára: kalóriaszegény. salátának pedig mindig olaj nélkül készítsük! Nyári céklából készült f zelék. egy kis olajat. Az influenzát megel zi. Sok vitamint. A káposzta pedig els rangú gyógynövény. vagy vajon pirított zsemlemorzsába forgassuk bele! Karalábé. almát szeletelünk fel. korianderrel. a kapor. majd a karalábéhoz hasonlóan készítjük el. Nagyon finom. hogy az egyes szeleteket ne vágjuk át egészen! A résekbe f szeres vajat vagy hagymás túrót (lásd ott) rakjunk. de gyógynövényként csak akkor hatásos igazán. ha egészben vagy félbevágva megf zzük. amir l minden hölgy rövid id n belül meggy z dhet.

Ha lehetséges. A kelkáposztát erre rétegezzük. borókabogyót. skorbut esetén. Ezt a fejes káposztából f zött ételt a vöröskáposztához hasonlóan készítsük. Egy kis olajban hagymát párolunk. Az egészet lassan pároljuk meg. Nyers leve a túlteng gyomorsavat közömbösíti. hogy milyen sokoldalúan felhasználható. Savanyúkáposzta-recept. hanem kiváló közömbösít és vízhajtó f zelék-alapanyag is. jó vízhajtó hatású. csak a málnaszörp vagy -zselé helyett borral locsolva ízesítjük. hogy az ellepje a káposztát. Tetejére reszeljünk egy kis sajtot. gyakran készítenek bel le lisztes ételeket. majd a leveleket hosszú csíkokra vágjuk. A burgonyáról általában. A forró burgonyát pakolásként is felhasználják. Lisztet ne tegyünk bele. Sózás nélkül takarjuk le úgy. Keverés nélkül egy óra hosszat lassú t zön f zzük. reuma. e tulajdonsága miatt igen nagyra becsült f zelékféle. Általában forró olajban vagy zsírban sütik. majd b ven tejföllel meglocsolva fed alatt pároljuk. hogy hámozatlanul a legegészségesebb a burgonya. az a végén egy kisebb nyers burgonyát reszeljen bélel Leveles kel sajttal. Közismert. A nálunk ismert bajor káposzta mindig nehéz a rántástól. 123 . A tetejére almát. hogy a fazék és a fed közé még egy pergamenpapírt helyezünk. Mindkét megoldást kerüljük. A burgonya különösen hatásos köszvény. de a fed t ne vegyük le! Aki s r bbre akarja készíteni az ételt. Ez a növény nemcsak tápláló eledel. mosatlan savanyú káposztát hozzákeverjük. Cukor helyett egy ev kanál málnaszörpöt vagy egy ev kanálnyi ribiszkelekvárt használjunk.egy ev kanál ecetet vagy bort locsolunk a tetejére. köményt és még egy kis hagymát tegyünk. majd a saját készítés . Rögtön ezután lobogó forró vízzel töltsük fel. Kockákra vágott hagymát pirítás nélkül. a vastagabb ereket kivagdossuk. mégis ismételten utalunk rá. A kelkáposztát egészben megf zzük. Mivel a legtöbb általunk ismert hatóanyaga f zés közben is megmarad. kertünkben vagy egy kisebb földterületen saját magunk termeljük a burgonyát. Bajor káposzta. esetleg egy kis zöldségléten puhára párolunk.

Minden ételt. c) Burgonyasaláta: az olajat közvetlenül a tálaláskor adjuk hozzá. Az egészen fiatal. Esetleg még megkenjük olajjal. levét félretehetjük egy leveshez. annál kevesebb a gyógyító anyag! 1. mészben. 3.Jelent s az ásványianyag-tartalma is: vasban. a metszéslapot sóval és köménnyel hintve olajozott süt be helyezzük. Ha még azt is meggondoljuk. mint arról mái. hagyjuk. hogy a f szereket a legváltozatosabb összeállításban felhasználjuk. hogy ez a szósz az egészet átjárja. A spenótot a vegyeskultúrás kertben. b) Burgonyapüré: a tört burgonyát tejjel. A héjában sült burgonyát. aminek alapanyaga a nyers hámozott burgonya. Az eddigiekb l is kit nik. fehér közepe lesz. még nyers burgonyát félbevágjuk. Egy megjegyzés. hogy az úgynevezett biológiai trágyázással . pl. kettévágjuk és kikanalazzuk. foszforban gazdag.ami természetes eredet trágyafélék alkalmazását jelenti. káliumban. Készíthetünk bel le például sóbavízbe burgonyát.b ven beszéltünk. 2. Minél több változtatást teszünk feldolgozás közben. Hámozott burgonya a) F tt. istállótrágya. A héjával együtt fogyaszszuk! 4. héjában sült burgonya.ugyanolyan káros mértékben túltrágyázhatunk. néhány percig. majd megsütjük. 124 . d) Burgonyagombóc. . s így tetszés szerint felhasználhatjuk. f zzük! Ezután hideg vízbe merítve hámozzuk meg. Ezután vajat és tejfölt kikeverve a tetejére öntjük. vajjal és kevés sóval kikeverjük. hogy a burgonya elkészítésének valamennyi módja alkalmat ad arra. Félbevágott. akkor igazán nem marad más hátra. amikor már kész. A sós vízben megf zött burgonyát lesz rjük. Habos burgonya. tört burgonya minden adalék és kezelés nélkül. vérliszt stb. amíg hámozhatóvá válik. Az így elkészített burgonya ízletes és tápláló. a következ képpen készítsünk! A burgonyát mossuk meg. a sós felülettel lefelé. Így félig megf ve nyers. nemcsak a konyha számára vetjük. mint megvalósítani az egészséges táplálkozást.

de keverve is készíthetjük kései mezei salátával is. ha pasztinákkal.mint a nitrogéntartalmú sókkal. hagymával. Ebben az összefüggésben még egy gondolatot a párolt saláta- 125 . Változatosabban és gyakrabban használhatjuk. sok nélkülözhetetlen anyagot tartalmazó spenótot gondosan kell kezelni. aminek értékét még a nyers almaszeletek. Jó. A spenót a táplálkozás szempontjából rendkívül fontos. Tehát az értékes. Gumóját. vagy akár szeletekre vágva a burgonyához hasonlóan kisütjük. Különösen jó. Hidegen felvert olaj és tejszín keverékéb l és kevés ecetb l finom levet keverve a salátára öntjük. sötétzöld. F tt állapotban a nálunk is közismert f zelékként pürésítve. ecettel és olajjal keverve az el z höz hasonlóan. A táplálkozásban éppoly fontos. A kísérleti parcellában szerves trágyával tudatosan túltrágyázott spenót nagy. de a bel le f zött étel szinte élvezhetetlen volt. Itt is. hogy a zeller nem hiányozhat. csalán és sáskasaláta. szárát és a leveleket egyaránt felhasználhatjuk. az A vitaminon kívül még vagy fél tucat vitamint is tartalmaz és sok vasat. Külön-külön. piacon szép áruként elismert levéltömeget hozott. Segíti a máj és epem ködést. A sorok közé zöldtrágyának vetett spenótot sohase trágyázzuk. Különösen jó vízhajtó és sószegény diétában nélkülözhetetlen. az apróra vágott hagyma és a körömvirág szirmai is fokozzák. Különös figyelmet érdemel még a f tt zellerb l és pasztinákból készített saláta. Már a vegyeskultúrás kert ismertetésében kit nt. A f zött zöldségféléket a nyers adalékok még értékesebbé teszik. Mindhárom alkalmas a cukorbetegek diabetikus étrendjébe. Különösen j6 a spenót nyersen hagymával és f szernövényekkel salátaként. a gyermekláncf (Taraxacum officinale) és hasonlók. Jobbára sajnos csak mint levesf szert és saláta-alapanyagot ismerjük. ott is az adagolástól függ. az emésztést. mint az idegrendszer regenerálásában. Kiegészít f szernövényei a salátaboglárka (Ranunculus ficaria). egész kevés liszttel s rítve és tejjel hígítva. és hagyjuk az egészet összeérni. vérképz hatású. ha kevésbé jellegzetes íz zöldségfélékkel keverve használjuk. Zellerzöldként is ugyanilyen kedvez a hatása. cukkinivel vagy burgonyával keverjük. ha például töltve is elkészítjük. Spenót. Fokhagymával.

habarás) ne használjunk hozzá. máris könnyebben emészthet vé tettük. A háziasszony ízlését l függ. és ha van. A f zéssel-párolással készült salátákat mindig f szernövényekkel kell értékesebbé tenni. lestyánt vagy fekete ürmöt is f zünk bele. A babot megmossuk. A zsenge zöldborsó nagyon finom. az így kapott levet az adalékokkal vagy nélkülük levesként fogyaszthatjuk. de több f szernövényt használjunk fel elkészítéséhez. A száraz báb fehérjetartalma rendkívül nagy. hanem megszárítva a vegetariánusmártásba vagy húsmártásba f zzük bele. Fontos. ami tulajdonképpen a kertben található zöldségfélék kivonata. Az egészet lesz rjük.félékr l. a száraz babhoz 126 .és karósbabot száraz magjáért és a még zöld. zsályát. Semmiféle s rít -. els sorban sok hagymával és fokhagymával. petrezselymet. amit f szer.és borsóhéjat is. A f szerek közül csak néhányat használjunk. A száraz bab nehezen emészthet étel. de ha a hagyma és a fokhagyma mellett még kakukkfüvet. majd az egészet együtt átpasszírozzuk. fokhagymát.. Ebben az áztatóvízben lassan puhára f zzük. ezt a kiváló fehérjeforrást. A sz r n fennmaradó masszából eltávolítjuk a babhéjakat. hogy ezeket a jobbára kétéves f szereket mikor szedi ki a f zelékb l. zsályát és néhány szárított babhüvelyt teszünk hozzá. persze még a tálalás el tt. egy kis tormát. borókabogyót. Ebbe f znek bab. hogy a még zöld hüvelyeket ne dobjuk ki. hideg vízben állni hagyjuk. majd b . s ezzel tehermentesíti a szívet. tárkonyt.és gyógynövényekkel is gazdagítanak. A bab héja fontos alkotórésze az úgynevezett vegetáriánusmártásnak. kockákra vágott tormát. hogy értékét még növeljük! Erre a célra nagyon ajánlhatjuk a petrezselyem és hagyma mellett a kanálfüvet (Cochlearia officinalis) és a sóskát. Száraz babból készített f zelék. zsenge hüvelyterméséért termesztjük. míg a bel le készült liszt rég ismert szépít szer. borókabogyót. Szárított héjából f zik a babhéjteát. köt anyagot (rántás. a f zés vége felé hagymát. A zsiradékot lehet leg mell zzük a f zelékb l. köménymagot. Érett magja b rkiütések gyógyszere. ízlést l és évszaktól függ en. A bokor. ezenkívül fontos vízhajtó. A száraz borsót.

A f tt zöldborsót párolt petrezselyem és hagyma keverékébe. illetve ültetéssel (dughagyma) elérhetjük. kakukkf vel. A tartósságnak az el z kön kívül feltétele még. Er sítik a gyomoridegeket. zsályával. forgatjuk. A hámozott hagymákat puhára f zzük. hogy gyökerestül kitermeljük. Különleges zöldségétel párolva vagy rizzsel töltve. és ne trágyázzuk a hagymát. és 20 nap múlva levághatjuk a gyökérr l a halványított t rózsát. A hagymaféléket régóta használják nyersen mindenféle salátába és f tt ételekhez is. egy tojás sárgáját 127 . A cikóriát is termeszthetjük házilag. sszel azonban egy kis fáradságot jelent. s t magas vérnyomás esetén is hasznosak. salaktalanítják a szervezetet. ecetesen). A levével nagyon híg rántást készítünk. a zsálya. A helyes fajtaválasztással és fokozatos vetéssel. A zöldpaprika vitamintartalma rendkívül nagy. a citromf . földdel vagy homokkal tele cserépbe rakjuk és a pincében tároljuk. köménnyel és borsf vel készítsük! Zöldborsóköret. a kapor. A hagymafélék még a legkisebb kertb l sem hiányozhatnak.hasonlóan f zzük! A már említett f szerekkel. zellerrel. a borsf és a körömvirág. A hagymafélék ízhatását harmonikusan egészíti ki a petrezselyem. Miután ez leh lt. Különösen finom salottahagymából. Párolt f zeléket. Csökkentik a vér cukortartalmát. A konyhában a hagymafélék nélkülözhetetlenek. majd sötétben hajtatjuk mintegy 14 °C-os h mérsékleten. a b rkárosodásokat gyógyítják. ezenkívül baktériumpusztító hatásúak. hogy a télire tárolt készlet tartós is legyen. de nemigen ismerjük a hagymaf zeléket. hogy hogyan láthatjuk el egész évben a háztartást saját termés hagymával. Mindezen jó tulajdonságaik miatt naponta kellene fogyasztanunk valamilyen formában! A hagymafélék értékes hatóanyagai h hatására sem bomlanak le. Ezeket az ízesít ket mindig az étel és az étkezés formája szerint válasszuk meg. joghurtmártással pedig különleges salátát készíthetünk bel le. étvágygerjeszt hatásúak. Azt szeretnénk bemutatni. emiatt nem feltétlenül kell nyersen enni. Finom nyers saláta készíthet bel le (karikákra vágva. hogy ne öntözzük. majd lesz rjük. tehát fert tlenítenek.

Ha zsírtalanul készítjük. akkor a zöldségfélék minden értékét kivonjuk és megtartjuk. zabpehelyre. Ezt egész nyáron és sszel is készíthetjük. A világos szárakat megf zzük. Ne legyen túl híg. gondolok itt rizsre. és tálalás el tt citromlével savanyítjuk. vagy aludttejjel lelocsolva a süt be helyezzük.és tejszínt vagy tejet keverünk bele. Annak viszont semmi akadálya sincs. Étkezésünkben van még egy lényeges készítmény. árpagyöngyre és egyebekre. és átsütjük. és hogy miért és hogyan szolgálhatják egészségünket. vajas morzsába forgatjuk. Ilyenkor az eltett zöldségiéhez a homokba vermelt vagy szárított zöldségfélékb l származó adalékokat keverjünk. g zzel sterilizált levet a téli felhasználás el tt még friss vitaminokkal dúsítva is fogyaszthatjuk. Hagymás túró. Túrót és azonos mennyiség apróra vágott hagymát. ha el bb átpasszírozzuk és így keverjük a mártásba. Aki kedveli a levesbetéteket. egy szétnyomott fokhagymacikket egy kis tejjel vagy tejföllel összekeverünk. A túl nagy hagymákat jobb. f ként a hízástól tartva lemondanak. S t a nyáron készített. a zöldséglé. hogy az ember folyadékszükségletének egy részét egy csészényi zöldségiével fedezze. egy kevés sót. A zöldségfélék semmivel sem helyettesíthet alapvet táplálékaink. A levesekr l sokan. és szinte gyógyszerként hat. Ha gondosan készítjük és kezeljük. az a kés bbiekben talál ízlésének megfelel receptet. Ezek receptjeit szeretnénk közreadni. ha a hozzávalókat elraktároztuk. akár kisgyermekek részére is adható. ami inkább zavaros és egyhangú levesféle. mustárlisztet. a hagymákat pedig visszatesszük a mártásba. a kanálról ne folyjon le a kész massza! Póréhagymából készül a különleges köret. Semmi köze sincs a vegetáriánus húsléhez. Zöldséglevek és -levesek Talán már egyértelm vé vált. de még a tél sem akadályozhat meg ebben. A lényeréshez sohase sajnáljuk a sok zöldséget! Az edény alján maradó rostos anyag vegyes f zelékként azonnal ehet . vagy steri- 128 . hogy a kerti termékeket semmi sem helyettesíti.

hozzáadunk 100 g száraz. egy maréknyi szárított borsóhüvelyt. egy kis bazsalikomot. végül egy tojássárgáját és tejfölt keverünk bele. a spárga. Apróra vágott. a száraz bab és a lencse alkalmas arra. 1-2 levél lestyánt. 2-3 pórét hosszában felezve. amit akár el is hagyhatunk. ne essen szét. Az eddig említett zöldségfélék mind. Ezzel táplálkozási értéküket növelhetjük. mint a feketegyökér. 4-6 sárgarépát. 3 petrezselyemgyökeret.anélkül. 1 fejes káposztát negyedelve. A zöldség puha legyen. majd a zöldségiével feleresztjük és felf zzük. 25 g vajat kikeverünk.lezve tárolható. Nem egészen aprócska gyermekek számára már egy kevés zsírral készíthetjük. lassan. Ezután két tojást keverünk bele. felf zzük. 1/2 karfiolt vagy puha torzsáját és tiszta leveleit. keverés nélkül f zzük úgy. egy maréknyi szárított babhüvelyt. kevés borsót hajastul. sok zellerzöldet. tetszés szerinti f szernövényeket (lásd ott) kevés zsírral megpárolunk. 1 felezett karalábét.megpárolunk 2 egész hagymát durvára vágva. hogy a leves egészen tiszta maradjon. amelyben . 1 egész zellert kétfelé vágva. a zöldségfélék legértékesebb részét azonban levében fogjuk élvezni. és a lé csak egy kicsit f jön le! Néhány leves. hogy elkészíthessük salátának. zöldségiével felöntjük. Tojásleves kenyérmorzsával és zöldséglével. A zöldséglé. 129 . 3-4 paradicsomot. kevés babot. F szerkrémleves. de mások is. hogy színük megváltozna . sok petrezselyemzöldet. kevés sót. kis lángon. Az összes zöldséget egy nagy fazékba gy jtve vízzel felöntjük (a zsírnak nem szabad sisteregni). hántolatlan magból készített kenyérmorzsát.

Joghurttal készített salátamártás. s már 1-2 kanálnyi rendben tartja emésztésünket. hogy kiválóan szabályozza az anyagcserét. és keverjük addig. II. amíg b rszín réteg keletkezik a lekvár felszínén. Szilvalekvár. Egy pohár joghurtot összekeverünk egy kis finomra vágott hagymával. A szilva legnagyobb el nye. I. és halvány színt kap. nyersen együnk bel le! Ez gyermekekre éppúgy vonatkozik. szerves savakat tartalmaz. kis sóval. Fél óra hosszat még 130 . serkenti a máj. 1-2 ev kanál ribiszkezselével. hogy hajtó hatását még f zve sem veszti el. salaktalanítja a szervezetet. Másnap lassú t zön. recept. zöld f szernövények nélkül. például hagymával és egyéb f szerfélékkel. 1 csipetnyi mustárliszttel. vizelethajtó hatású és energiaszegény. A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék A szamócát els sorban nyersen fogyasztandó gyümölcsnek tekintsük.és epem ködést. amiket a süt be (kemencébe) tudunk állítani addig. Különösen finom salátamártás. majd egy éjszaka hidegen állni hagyjuk. és f ként. 1 ev kanál (nem tömény) ecettel vagy citromlével. ezért amennyit csak lehet. recept. Ezután. A szilvalekvárt kanalanként is elfogyaszthatjuk. 1 ev kanál paradicsommustárral (lásd ott). A szamóca (Kneipp szerint) kiváló féreg z szer. amíg a cukor feloldódik. amit nyers és f tt salátákhoz egyaránt felhasználhatunk. olyan fazekakba töltsük. keverés nélkül f zzük.ha a f tt zöldségféléket frissel gazdagítjuk. ha lehet. különösen azokra. A szilva a saját levében f meg! A t zr l levéve negyed óra hosszat jól összekeverjük.vagy egy körtefa feltétlenül legyen valahol a kertben! A körte egyébként nyersen vízhajtó hatású. várjuk meg. 2-3 ev kanál olajjal. s t a súlycsökkenést is el segíti. 1 kg szilvát és 35 dkg cukrot használunk fel. A f z fazékba 3 kg szilvához 1/2 kg cukrot adunk. A cukrot olvasszuk meg. akiknek súlyfölöslegük van. amíg elfolyik. két kávéskanál mustárral. mint feln ttekre. egy kis tejföllel. Egy alma. Semmi esetre se legyen barna! Levéve adjuk hozzá a szilvát.

megel zi az érelmeszesedést. fekete és piros ribiszkét.). Ez azonban nem lehetséges a gyümölcskocsonyák esetében. Akinek az ilyen készítmények tartósságát illet en kételyei vannak. hiszen C. A kertben az almás. Most egy kevésbé ismert gyümölcskocsonya receptjét ismertetjük. valamint a zellersaláta finom adaléka. ha csak egy kis helyünk van a kerítés mellett. amiket így mindjárt szívesebben fogyasztunk. 131 . Nagyon sok variáció és összeállítási lehet ség adódik. csökkenti a vér koleszterinszintjét. hogy a természetes gyümölcscukor nem káros. Számtalan módon elkészíthet . ami azt jelenti. ringlót és kajszit is lekvárnak bef zni. Az alma nélkülözhetetlen gyümölcsünk.és savanyú káposzta. Ismételten hangsúlyozzuk. majd a t zr l levéve negyed óra hosszat keverjük! Hasonlóan lehet szibarackot. a lekvárok és kompótok. hogy kevesebb cukrot és rövidebb f zési id t alkalmazzunk. feln tteknek is nélkülözhetetlenek. nehéz ételek. Hogyan is élnének meg ezek nélkül a saját készítmények nélkül a sokgyermekes családok? Nekünk. Az alma a klasszikus konyha kiváló gyümölcse. a vérszegénységet megszünteti. egrest. mert gyümölcsének A-vitamin-tartalma kimagasló. az 10 percig 70 °C-on sterilizálja a bef tteket. Az egres er síti a gyenge idegeket. nagyon jó táplálékkiegészít . A közismert receptekb l azonban súlyarányaikat illet en el kell térnünk.és A-vitamin-tartalmuk rendkívül nagy. Tehermentesíti a szívet és a vérkeringést. ezen felül minden fontos ásványi anyag és nyomelem megtalálható benne. régi gyógynövény. áfonya stb. A húskészítmények. feltétlenül telepítsünk. és néhány bogyós gyümölcs növényb l készült bef ttet els sorban ez tesz élvezhet vé (kökény. C-vitamin-tartalma nagy. Szedret. szedret is! A málna gazdag hatóanyagú. A fekete és a piros ribiszke sem hiányozhat. hogy a cukrozást lehet leg kerüljük. és csersavtartalma gyulladásgátló. A télen ehet gyümölcsöket kiegészítik a gyümölcslevek és -kocsonyák. például a vörös.hagyjuk f ni. ellenállóképességünket különösen a fekete ribiszke növeli. Ezt azonban csak azzal a megszorítással kell érteni.és csonthéjas termés ek mellett találjunk helyet a bogyósok számára is! Feltétlenül ültessünk málnát.

A sz r n átfolyt levet ehhez a lassan f v oldathoz adjuk. nyers savanyú káposztából készített salátához. Ezalatt 1. Bodzaszörp. Nagyon finom tejberizshez és -grízhez. 2 kg ribiszkét fürtözés nélkül megmosunk. a vel vel összekeverjük. Éppen csak a forrásig hevítjük. A bogyók anyaga lassan magától átfolyik. Ezután azonnal üvegbe töltjük. 1/2 kg vel höz 35 dkg cukrot számítva az egészet átf zzük. 1 napig állni hagyjuk. Ha a csipkevel hígabb. A kökényt lobogó vízzel leöntjük. Még három. miközben a felszínén összegy l habot leszedegetjük. annál jobb. de alapjában véve vadnövényre szeretném a figyelmet felhívni : ez a rendkívül értékes kökény. fazékba töltve. majd a rajta lev mélyvörös levet leöntjük. 40 cm átmér j ) sz rszitára teszünk. üvegekbe töltjük.5 dl bort vagy vizet töltünk. Végül az egészet átpasszírozzuk. 1 l kimagozott csipkebogyóhoz 1. és azonnal ledugaszoljuk. és addig f zzük. akkor vizet nem adunk hozzá. felfújtakhoz. A bogyósokkal nemcsak a családi étlapot tesszük változatossá. 132 . 6-8 napig letakarva a pincében állni hagyjuk. recept. recept. id nként megkevergetjük.5 db vizet és 1/2 kg cukrot számítva a vízben feloldjuk. Kökényszörp. majd a leh lésig az edényben keverjük. Még forrva üvegekbe töltjük.Málna-ribiszkezselé. majd a h lésig a t zr l levéve kevergetjük. 1/2 kg nyers málnát egy nagyobb (kb. 5 kg bodzabogyóhoz 20 dkg cukrot adunk. amíg a szemek felrepednek. a bodza és a vadrózsa. majd g zben kikeverjük. Csipkebogyóvel . ebben nem kell sokat segítenünk. egy kicsit lecsorgatva. csak a már lepasszírozott vel höz más arányban adagoljuk a cukrot. és azután másként kezeljük. hanem az élvezettel fogyasztott gyümölcsökkel sok értékes anyagot is juttatunk a szervezetbe. Az üvegeket azonnal. A szörpöt forrón igyuk er s megfázáskor. néhány percig f zzük. II. 1 1 léhez 25 dkg cukrot adunk.5 kg cukrot 4 dl vízben lassan felf zünk. Italként ásványvízzel hígítva is kit n . majd a f v ribiszkét ráöntjük. itt-ott felbukkanó. Az el z höz hasonló. Minél több a kökény. további f zés nélkül 4-5 percig keverjük. 1/2 kg s r vel höz 1. még forrón zárjuk le. hanem cukorral felf zzük. I.

mint a fiatalabbé. Az egészet 133 . A halakat persze ne f zzük. egészséges anyagokkal. Itt a halbels ségekhez ill szaft receptjét adjuk meg. sárgarépa. akkor a húsoknál igazán szükséges.és gyógynövényeket is felhasználjunk. Víz. F tt zöldséges szaft. Ezek mellett nyáron tehetünk még bele kaprot. Sültek. Ezt a húsokból és zöldség-. Sok háztartásban a húshoz mindig tálalnak burgonyát és kenyeret is. fokhagyma. 1 szegf szeg. néhány szem bors és borókabogyó. A jó szakácsn váltogatja a f szereket. Ezeket a húsokat víz nélkül készítjük. és amint már említettük. A húst belerakjuk.Használjunk több f szert a húsokhoz! Ha valahol. Minden húsfélére érvényes. Ezt egy kicsit f ni hagyjuk. a f szernövények is. egy kis kömény és ánizs. Legyen az azonban bármilyen hús. A zsírt és szaftokat különösen diétás ételekb l nyugodtan elhagyhatjuk. fokhagymát és paradicsomot. hal vagy bels ség. zsályát. Ezek mellett még bazsalikomot. Használjunk b ven hagymát. tetszés szerint borban vagy ecetes lében. hagyma. petrezselyem. elég egy kis víz is a borjúhús és a vad kivételével. a saláták. A húsokhoz hozzá tartoznak a f zelékek. gyakran megforgatjuk. fekete ürmöt. Az ürühús és a vadhúsok pompás ételek a sovány szárnyasokhoz hasonlóan. hogy az id sebb állatok húsa ízletesebb. kis só. 1 babérlevél. A borjúhúst vékony szeletekre vágjuk. esetleg majoránnát. minél többet együnk zöldségekkel együtt f zve. A halfélék húsa nagyon könynyen emészthet fehérje. A zsírt többnyire megspórolhatjuk. friss. majd a bels ségeket belerakva lassan készre f zzük. A serpeny ben kevés olajon b séges apróra vágott vöröshagymát világosra párolunk. póré. illetve f szernövényekb l f zött levet készíthetjük a zöldséglé mintájára. Különösen ajánlhatjuk a fasírozott formában feldolgozott húsokat. Borjúszeletek. de külön. hagymával és f szerekkel.és bazsalikomlevelet. kakukkfüvet. izsópot és borsfüvet is. egyéni recept szerint is. inkább pároljuk. Így a húsételeket mindig kiegészíthetjük értékes. sárgarépát. A sülteket mindig több f szernövénnyel ízesítjük. hogy elkészítésükhöz f szer.

4 fél paradicsom (ez lehet s rített paradicsom is). só. éppúgy. s csak elkészülte után sózzuk és f szerezzük. Néhány nap múltán a húst a hagymával megpároljuk. megkóstoljuk. Könynyen mell zhetjük ezután a konzervgyümölcsök manapság indokolatlanul gyakori alkalmazását. ízlés szerint sózzuk. Natúrszelet. majd átsz rjük. A bécsi szeletet. s az egészség szempontjából semmiféle értéket sem képvisel. paradicsomot. A grillsüt ben a hús alá tegyünk serpeny t vagy alufóliát. Az almát. az összes zöldséget a hús mellé szedjük. A húsok fajtájától függ en a hagyma mellett egyéb f szernövényeket is használjunk. Mindezeket a finom hirtelensülteket párolt hagymával tálaljuk. Egy kis páclevet vízzel felengedünk. 1 lestyánlevél. egy ev kanál lisztet tejföllel b ven elkeverünk. ecet. akkor a húst a nyeles serpeny ben hirtelen süssük ki. Ha a hús már puha. A húst néhány napig a következ lében pácoljuk: víz. Az egészben vagy szeletekben sült alma.és halételek. roston sült bifsztek. színe pedig krémsárga. Az alma a húsételek rég bevált klasszikus kiegészít je. Pácolt sült.tejföllel felöntjük. mint f zve vagy párolva. tehát a húsok "panírozását" egyáltalán nem ajánljuk. noha sokan kedvelik így is. frissen reszelt tormát. majd amikor már majdnem kész. de a hagymát ne pirítsuk meg. A szószt a hússal együtt melegen kell tartani. A hússzeleteket olajjal megkenjük. Amikor már megpuhult. 1 kis kakukkf . egy fél zellergumó szeletekben. minden húsételünk pompás kiegészít jét sajnos alig használjuk. 134 . például zsályalevelet. Ilyenkor ugyanis a forró zsír nem válik a hagyma javára. kivesszük a léb l. A borjúszeleteket alufóliába csomagolva a süt ben is elkészíthetjük. 2 sárgarépa. A lecsöpög zsírt nem kell elfogyasztanunk. 1 borsf ágacska. végül egy kis reszelt sajtot keverünk bele. a lecsöpög zsír számára. de nem csíp s. Így a mártás f szeres. Ha a grillezés nem áll módunkban. változatosan elkészíthet . egy kicsit f zzük. néhány fokhagymagerezd. majd f szeres vajat vagy hagymás túrót tegyünk! Különféle hús. 2 egész hagyma negyedelve. s így folytatjuk a párolást. kakukkfüvet. A frissen sült hússzeletek felületére váltakozva egyszer fokhagymás vajat. a hús levéhez adjuk. utánízesítjük. zellerzöld.

tegyük hozzá a f szereket. és végül a májat keverjük bele.Máj tiroli módra. finomra vágott metél hagymát. spenótlevelet. ecettel csepegtetett halszeleteket helyezünk. borssal. ecettel és olajjal simára keverjük. apróra vágott metél hagymát. Húsmaradék. borágót. turbolyát. Egy t zálló edény aljára egy réteg párolt zöldséget rakunk le. Mindebb l joghurttal vagy tejföllel s r n folyós mártást készítünk. A bazsalikomot és a zsályát is felmetéljük. bazsalikomot. Végül. borsozott. egy kis finomra vágott almát keverjünk hozzá! Rakott hal. petrezselymet és kevés ecetet teszünk bele. A kemény tojássárgáját villával egészen apróra törjük. Egy kevés szétnyomott fokhagymát és sok f szernövényt adunk hozzá. majd az almát. Hagyma. El ször a hagymát dinszteljük meg. kakukkfüvet és paradicsomszeleteket teszünk. borágót. sárgarépa és vékonyra vágott zellerszeleteket zöldségléten vagy egy kis vízben félpuhára párolunk. Ez a mártás 135 . amennyit a nyers salátákhoz szoktunk használni. Kevesen tudják. Mártások. A túrót alaposan kikeverjük f szerekkel. salátaként elkészítve. Erre sózott. borsozzuk. b ven hagymát (apróra vágva). végül sózzuk. megsózzuk. A májat csíkokra vagy apró kockákra vágjuk. Túrómártás hideg húshoz vagy kemény tojáshoz. tejfölt vagy aludttejet öntünk. paradicsompürével vagy paradicsommustárral megkenjük. A húst apró csíkokra vágjuk. tetejére egy darabka vajat teszünk. nagyon finom pörkanyagok keletkeznek. Vegetariusmártás sültekhez. sóval. A tejföl helyett túrót is használhatunk. Zöldmártás húshoz és burgonyához. meghatározott f szernövényeket és zöldségféléket b zsírban hevítünk. Egy kis joghurttal vagy tejföllel hígítsuk fel annyira. fokhagymát és annyi olajat adunk hozzá. Végül b ven olajat keverünk az egészhez. tetejére egy kis vasfüvet. és ízlés szerint hagymát aprítunk. citromfüvet. ha csak módunkban áll. egy almát szeletekre. ezután ismét a zöldség következik. s az egészet rövid ideig süt ben sütjük. A legfels halréteget mustárral. fél kávéskanálnyi mustárt. Sovány húsmaradékból különösen finom salátát készíthetünk. Gyorsan pirítsuk mag. hogy ha bizonyos. kaprot. rá egykanálnyi joghurtot. sóskát. hogy a saláta könnyen keverhet legyen. késhegynyi mustárlisztet. tárkonyürömfüvet. miel tt színt kapna.

Durvára vágunk sárgarépát. s t még a sültekhez használatos f szernövényeket is. hogy a hozzávalókat saját kertjéb l el tudja teremteni. 136 . majd tartósítsuk g zben sterilezéssel. f ni hagyjuk. hogy mindent. Vízzel futtatjuk. néhány f szernövényt. Ez érvényes az egészen korai nyári almákra is. majd lassan. feltéve.) vagy a takaróleveleket is bef zhetjük zöldséglének. hiszen szedhetjük még havas id ben is a bimbós kelt. legjobb.mivel ezek amúgy is gyorsan túlérnek és veszítenek értékükb l -. mégis a nyár folyamán adódó fölösleget folyamatosan f zzük be. amikor a borsóhüvelyeket megszárítjuk. cikóriát. de hasonlóképpen tartósíthatjuk a spenótot is. vagy tetszés szerint mélyh tjük. Gondoljunk a télre is! Már a vegetációs id szakban gondoskodhatunk a téli hónapokról. amit köznapian "dunsztolásnak" nevezünk. majd tegyük a mélyh t be. hogy télen is fogyaszthassunk friss zöldséget.nagy segítséget jelent a nagycsaládos háziasszonynak. amikor egyszerre. Tetszés szerint akár egy kis lisztet is piríthatunk bele. még a tiszta hulladékot (héj stb. téli káposztát. esetleg az áttelel spenótot is. tömegesen érnek és pompás kompótot készíthetünk bel lük. A szószt ebben az esetben vékony zsírréteg fedi. ha azonnal bef zzük. A télre való készletezést már a borsóérés idején megkezdhetjük. Minden egyebet. amit úgyis meg kell f znünk. Zsírban lassan sárgára. a szárítmányoknál és a zöldségiénél. majd világosbarnára pirítjuk. pórét. (Lásd a borsónál.) Minden korai zöldségés gyümölcsfélét. mezei salátát. paradicsomot. fed nélkül. amit nem tudunk folyamatosan elfogyasztani . Megjegyezzük.a f tt karalábét szeleteljük fel. jobb már el f zve eltenni. hogy a friss termék mindig értékesebb. Már az els felrepedt káposztát savanyítsuk le. óvatosan. Végül paradicsom húsával vagy saját készítmény paradicsommustárral ízesítjük. sok hagymát. Noha tudjuk. ezalatt könnyen megf . De hogyan valósíthatjuk meg a mi elképzeléseink szerint a vitamindús táplálkozást a téli id szakban is? A bef zés. a céklát egészben vagy szeletelve dunsztoljuk .

Ott aztán a karfiolrózsák szépen kifejl dnek. Hideg húsok mellé vagy saláták készítéséhez is kit n . majd csomózzuk. homokkal teli edénybe vagy ládába. Mindkét zöldségféle a legjobb vitaminhordozó. és télen nélkülözhetetlen. Hozzávalók: 5 kg feldarabolt paradicsom. Ehhez a savanyúsághoz dönt en azokra az adalékokra van szükségünk. savanyított zöldségfélék formájában. egészségesen gazdagítja az ételeket. 12 fej összeaprított hagyma. Uborkát tulajdonképpen egész nyáron lehet eltenni. cékla és zeller . bazsalikom. és tegyük egy nagyobb. vagy akár szeletekre vágva tesszük el. szedjük fel a töveket gyökerestül. kis lángon f zve bes rítjük. például szabadföldi veremben.A hagymaféléket. amelyekben a rózsák nem fejl dtek ki teljesen. 6 babérlevél. Kit n ízesít .aminek egyébként leveleit is már megszárítottuk . s t egész paradicsomot is bef zhetünk. Ennek megfelel en szt l egészen tavaszig tartanak az utolsó üvegek. F szeres uborka. A felezett piros terméseket mélyh thetjük. Kicsi cserépedényekbe töltve vagy üvegekben dunsztolva jól eláll. de már megközelít en sem olyan értékes. Téli tárolás. Az uborkát sok étkezéshez tálalhatjuk. 5 g egész gyömbér. azután a sós és a f szeres uborka. 1 csésze mustármag. de sokféleképpen felhasználható a nyáron megaszalt paradicsom is! Paradicsommustár. tárkonyüröm. f zve és nyersen is elkészíthetjük. vöröshagymát. 6 szegf szeg. 1 késhegynyi pirospaprika. 1/21 borecet. a savanyú káposztát pedig rendkívül változatosan. Savanyítás. 10 csapott ev kanál só. 137 . borsf és 1 db paprika. amelyeket már mint nagyon egészséges. A fagyok el tt leszedett félérett paradicsom még beérik ugyan. fokhagymát. mint ha a nyáron ér t f zzük be. Emiatt sokkal jobb. Ha akad olyan karfiol. A zöldségféléket más módon is tárolhatjuk. Ezek a már említett savanyúkáposzta. salottát kiszedve szárítsuk meg. átpasszírozzuk.a téli retekkel együtt legjobban homokban telelnek át. 6 ev kanál cukor. A paradicsomot a f szerekkel saját levében puhára f zzük. Már a nyár elejét l kezdve folyamatosan gondoskodnunk kell téli vitaminforrásainkról. egy nagyobb ág kakukkf . A kései sárgarépa. ha a nyár folyamán pürét f zünk bel le.

akkor két lehet ségünk marad: a) A gyökereket régi agyagkorsókba rakjuk. amíg minden háznak jó pincéje volt. sok kaporvirág. fokhagymagerezdek. lehet leg kevés leveg vel érintkezzen. Végül 2 1 vízhez 1/2 1 borecetet és 80 g sót számítva megfelel mennyiség levet forralunk. Elkészítéséhez agyagedényt használjunk. Savanyú káposzta só nélkül. majd rakja el homokba. Így haladjunk. tisztított torma.után a káposztalevelek helyett egy tiszta lenvászon kend vel takarjuk a savanyú káposztát. s ha kell. Ha ezt nem tudjuk megoldani. emiatt csak hibátlan edényt és tiszta kend t használjunk! A káposzta leve mindig fedje a káposztát. és egy k nehezékkel lenyomtatjuk. kakukkf . egy ev kanál mustármag. fert tlenít vagy különös gyógyhatású f szernövényként bemutattunk. Ezután az edényt újságpapírral kössük le. töltsünk vizet utána: Az erjedés . vérf . Tetejére ismét feketeribiszke-leveleket terítünk.12 cm hosszú. Ezután a gyalult káposztát szorosan belegyömöszöljük. Erre a célra fóliát sohase használjunk! 138 . Kiég aznap öntsük fel forralt. és egy kend vel fedjük le az egészet! A gyökérz ldségek teleltetése. 1-2 babérlevél. vasf . Jól záró fed vel takarjuk a fazekat. tisztára mosott. Tetejét ismét káposztalevelekkel takarjuk. szegf szeg. Erre kerülnek azután a f szernövények egész bors. az el ször a kertben szárítsa le a gyökereket. majd kézzel ledörzsöljük róla a földet. ha a pince talajára hordott homokba tesszük. Egy nagy cserépedény fenekét tiszta káposztalevelekkel borítjuk. tárkonyüröm.egyébként tiszta tejsavas erjedés . Másnap újra nézzük meg. zöld szín . A víz feltétlenül lepje el a káposztát. A gyökérzöldségek teleltetése addig nem volt nehéz. majd leh lése után ezzel öntjük fel az uborkát. bazsalikom. és a nehezéket helyezzük vissza! A savanyú káposzta kényes termék. de még jobb. Akinek van ilyen. zsálya. egy kis zellergumó szeletelve.baktériumpusztító. és néhány óra hosszat vízben megszívatott uborkát. Vagy ládát használunk erre a célra. salottahagyma. El tte minden egyes gyökeret jól leszárítunk. amíg az edény megtelik. amelynek alját fekete ribiszke leveleivel takarjuk be! Erre rakjuk az egyenként 10-. majd 42 °C-ra leh tött vízzel.

A h mérséklet-kiegyenlít dés után zárjuk le. majd leszedjük a leveleket. például padláson. Egy kis id múltán tisztítsuk le. majd a fóliába t vel szúrjunk lyukakat. felszeletelt zellergumót és levelet. gondosan kell eljárnunk! Így csak egészen kifogástalan gyökereket tárolhatunk. A gyökereket hordjuk abba a helyiségbe. A mélyh tés sok esetben jó megoldás. sszel. még a cserepezés el tt fagyhatásnak kell kitennünk. és újat ültetni a cserépbe. és hagyjuk nyitva a fólia zsákot. Az utóbbit mindenképpen kerüljük. A szárítás és az aszalás régen a tartósításnak közismert módja volt. rakjuk a zsákokba a gyökereket. Százszázalékos megoldás nincs. ha petrezselymet cserepezünk be télre. mert a petrezselyem még a hó alatt is megmarad. árnyékos helyen szárítsunk. mások a sóval történ tartósítás hívei. akik a zöldségfélék mélyh tését ajánlják. és id ben takarítsuk be! A termést el ször a helyén száradni hagyjuk. Minden f szernövényt. Ugyanezt ismételjük meg. mert a sóból egyébként is többet fogyasztunk a kelleténél. hogy jól hajtson. nem kell a zöldségfélékkel ezt még fokozni. Ennek is megvannak a hátrányai. A növények ugyanarra a mikroklímára nem egyformán reagálnak. de néhány zöldségféle íze kárt szenved. s t a modern olajtüzelés kályha teteje is alkalmas a lassú aszalásra. mert a különböz gyökérzöldségfélék tárolhatósága nem egyforma. például az A-vitamin lebomlása. A szárított zöldségféle azonban jól tartható. Hacsak lehet. metél hagymát is ültethetünk cserépbe.b) A gyökereket m anyag zsákokban is tárolhatjuk. Aszalni pedig legjobb a süt ben vagy a t zhely tetején. Vannak. Szárítás. Ilyen például a petrezselyem. de valamiféle megoldást mindenképpen találunk az egyes fajok eltartására. és mindig kéznél van a zöldje. ahol majd áttelelnek. Néha a konyhába vitt metél hagyma megtetvesedik. mint arról már írtunk. ha a zsákok oldalán párakicsapódást észlelünk. a kertb l pótolhatjuk télen. Sokkal jobb megoldás. Ebben az esetben azonban lassan. Ilyenkor a legegyszer bb a beteg növényt kidobni. Egy ilyen cserép petrezselyem hosszú ideig díszítheti a konyhaablakot. félbevágott és rácsra 139 . A zellert feltétlenül az els fagyok el tt szedjük ki. a sárgarépa felülete sima legyen. ha elfogyott. de ahhoz.

de példájukon a többi zöldség.és gyümölcsfélét is tartósíthatjuk télire. Mindezeket lehet leg lenvászon vagy más szell s zacskóban. 140 . kimagvalt szilvát és felezett körtét is szépen meg lehet szárítani. a borsó és bab héját.helyezett paradicsomot. felfüggesztve tároljuk! Itt csak a legfontosabb kerti termékek tárolására utaltunk.

Ennek legfontosabb része a zöldséges. hogy elhagyjuk a még mindig ajánlott mérgez vegyszeres permetezést. például a szomszéd csak gyepfelületb l és rózsákból kialakított kertjét! A díszkertben néhány dolog nehezebb. amelyek egyetlen vidéki kertben sem hiányoztak. cserjék. A kerítés mögött az el kertben általában ével ágy van. amivel még itt-ott találkozunk.Virágok. rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert Nekünk ideális példa a régi parasztkert. vagy a tulajdonos egyéni elképzelései mások. kit szeretnénk utánozni. különösen akkor nem. F szerként és gyógyteák készítésére használták. és majdnem minden régi kertben van egy sz l lugas. mint a zöldségesben A díszkertben az a legfontosabb kérdés. amit virágok szegélyeztek. Ezt az ideális.a kert nagyságától és alakjától függ en . Ha ez a ház körüli kert nem elég a zöldségek számára. ha már egy betelepített kertünk van. A kerítés mentén pedig . vagy ha a kert fekvése nem engedi meg. hogy mit. Ebb l a néz pontból nem a kert stí- 141 . tehát a növényfajok-fajták célszer összeválogatásával érjük el. Bizonyos mértékben divatkérdés is.díszcserjék és bogyósok sorakoznak. illetve a zöldségágyak szélén gyógynövények illatoznak. A virágoskert. akkor még a szántóterület egy részén termesztenek kapásokat : babot. és hogy a kert egészségét csupán a telepítéssel. évszázadok óta bevált kertbeosztást nem lehet mindenütt követni. káposztát és így tovább.

jó szomszéd növényeket összeválogatni. mert hiányoznak a változatosságot adó közteskultúrák. A rózsa mint erdei növény nem kedveli az éget napot. akkor már azt is kell tudnia. félárnyékos. nem is beszélve a kártev k közt már tevékenyked vagy még fejl d hasznos állatfajokról. a természetes kísér flórát háttérbe szorítjuk. se a környezetnek nem használ. hanem az. tehát a megfelel növények kevert telepítését. míg a dísznövényeket . leveg s helyen. a zöldségesben oly magától értet d vetésforgó a dísznövények között nem valósítható meg. se a növényzetnek. amelyek az adott kémhatású talajon nem fognak egészségesen fejl dni. Aki ismeri kertjének talaját. Emiatt a kis ökológiai egység elveszti sokoldalúságát. Ez azonban éveken keresztül se a kertésznek. E nehézségek miatt el fordul. hogy meszes vagy savanyú-e. 142 . csupán gyönyörködünk bennük .rendszeresen és alaposan vegyszerekkel permetezik. Agyagos talajon viszont tartósabb a virága. A zöldségesben minden biológiai szempontból nyitott kérdés könnyebben megoldható.azzal a felkiáltással.gyakran egy napfénynek kitett fal mellé telepítenek.bár az elgondolás nem rossz . hogy a vegyeskultúrás kertben a dísznövényeket is a zöldségesre érvényes szempontok szerint telepítsük: törekedjünk egymást védelmez és támogató.lusa és formája a dönt . hogy azokat nem esszük meg. Már a kert tervezésekor vagy újratelepítésekor figyelembe kell venni a növények alapvet igényeit. hogy rózsaféléket . Mindezek elkerülésére a díszkertekben is nagyon ajánlhatjuk a vegyeskultúrás kert alapelveit. hogy az úgynevezett biológiai kertben a zöldségféléket és a bogyósokat nem permetezik. Ezen túl. laza talajban viszont szépen fejl dik. El ször is ott évr l évre gondoskodni tudunk a humuszellátásról. Tájékozatlanságból adódik például az is. Ezenkívül a mikroflóra és -fauna egyoldalúvá válik. és tudja annak kémhatását. A talajéletet és általában a környezetet károsítjuk. hogy vannak olyan növények. s természetesen így féltett kultúrnövényeink ellenállóképessége is csökken.

Közelebbr l vizsgálva egyértelm vé válik. hogy melyik növénynek van hangsúlyosabb szerepe. ehhez hasonló. mint a lizinka (Lysimachia nummularia). hiszen a díszkertben is védekezhetünk a kártev k és kórokozók ellen ezzel a telepítéssel. alacsony takarót képez. Nem alkalmas talajtakarónak az az aljnövényzet. amit mintaképül említettünk. a talaj évr l évre lazább lesz olyannyira. A f növényekkel együtt vagy alájuk ültetjük. nincs szirózsa-. amely nem hagyja a gyomokat meger södni. A nyesedék mindenütt véd a fagytól. Ha ilyenkor a fert zött területet nyesedékkel takarjuk. El fordul. zárda.Talajtakarás a díszkertben A vegetáció kezdetén a díszkertbe is vethetünk köztes veteményeket. A rózsáknak legjobb alapnövénye a kerti sarkantyúka. és a kiterítése utáni évben már el nyös trágyaanyag. csak félárnyékban ad szép zöld felületet. például spenótot vagy mustármagot. Ha nem a 143 . virágzáskor pedig a gazdag méhjárással fokozza a kert szépségét. begónia-.vagy kolostorkertekr l készült képeket. hogy a kertben elszaporodik a podagraf (Aegopodium podagra) vagy más. Kerüljük a "monokultúrát"! A paraszti kert. Nézzük meg a régi paraszt-. árvácska. az egyes fajok ültetésére nézve is útmutató lehet. veszedelmesen terjed gyomnövény. illetve vetjük a számunkra szomszéd növényeket. Megfelel még erre a mézontóf (Phacelia tanacetifolia) is. hogy a tarackoló gyomot már ki tudjuk húzni.vagy dáliaágy. Kertünknek csaknem minden virága gyógyhatású. az ibolya (Viola odorata) és a kerek repkény (Glechoma hederaceum). amely s r gyökérszövedéket fejleszt. Sohasem látunk csupán egyetlen növényfajjal beültetett nagyobb területeket. s ehhez képest melyiket lehet kísér ként alkalmazni. Ott a legváltozatosabb dísznövények vannak egymás mellett. amely finom. Ezekkel szemben nagyon el nyösek árnyékos helyen a nem túl agresszív gyökérzet örökzöldek.

a R. virágzási idejük szerint válogassuk egy csoportba. vagyis ne ültessünk nagyobb tömeg azonos fajú növényt egy helyre. Ével k és rózsatövek társítása Az eddigiek remélhet leg felkeltették érdekl désüket. Ha például a rózsa esetében nagy C-vitamin-tartalmú termést akarunk szüretelni.. A kártev k és a kórokozók terjedésének lehet ségét ezzel csak fokozzuk. mert ezen belül messzemen különbségek vannak az egyes fajták közt. például a rózsáknál csupán a típusokat megjelölni. akkor egy csipkebokrot hagyjunk meg. Miel tt megfelel növénycsoportokat javasolnánk a díszkertben. az illat s f ként az ellenállóképesség és hatóanyag-tartalom rovására mennek. damascena. és ezen felül a növények magasságát és növekedési formáját. tea. az új nemesítés fajtákra.. hogy kerüljük el a monokultúrákat. Ezek a "javítások" azonban gyakran a tartósság. ellenállóképességre vonatkozó nyílt vagy rejtettebb utalásokat. és szép és hatékony szomszédok 144 . mert ezek növelik az ellenállóképességet és a méheket is vonzzák. hogy egy se kerüljön monokultúrába. hibridekre. nagyságuk. Nem elegend . riasztó anyagaikra is. ha már zavarnak. Ne szorítsuk egyoldalúan háttérbe a természetes kísér flórát. Ezek a javított formák kápráztatnak el hatalmas vagy eredetileg szimpla fajoknál teltebb virágaikkal. s talán segítünk abban. gallica stb. a R. amelyek illatosak és a csipkebogyó hatóanyag-tartalma is nagy. ami miatt gyakran kapálni kényszerülünk. Kerüljük el. floribunda stb. akkor a levele vagy a virága szolgálja egészségüket. mint a Rosa centifolia. mint például poliantha.gyökere. hogyan tudnák a növényeket úgy telepíteni. Az egyes növényeket ne csak színük. Nagyon figyelmesen olvassuk el az árjegyzékekben szerepl fagyt résre. vagy telepítsünk régi rózsákat. Az egyes fajták kiválasztása is nagyon fontos. csupaszon maradjon. hangsúlyoznunk kell. hogy a talajfelület takaratlanul. Ezeket a kísér növényeket csak akkor távolítsuk el. de legyünk tekintettel esetleges hárító. Mindez azonban már nem feltétlenül érvényes a divatvirágokra.

Ha nem ültetünk császárkoronát. A liliomok az árnyékolt talajfelületet kedvelik. izsóp és levendula minden kártev t biztosan távol tart. kakukkf . hogy a liliombogár piros vagy sárgáspiros imágóit illetve piszkos szürkésvörös lárváit egyenként leszedegetjük. amelynek virágából tea is készülhet.és pocokriasztó a császárkorona (Fritillaria imperialis). Kedvelik a méhek és poszméhek is. akkor az egyébként nála általában kés bb virító liliomokat csak úgy óvhatjuk meg a kártételt l. Ezeket a növényfajokat. Ezek közt a növények közt sem tet t. ajánlatos 145 . (Kemikáliákat persze ebben az esetben se használjunk!) A rózsák és ével k közé ültetett liliomok és a császárkorona nemcsak szépek. ha szoliterként ültetjük ket. ugyanis a liliombogarat (Lilioceris lilii) er s szaga vonzza. akkor ez azt jelenti. és minden más egerekt l veszélyeztetett növény közelébe még az sz folyamán duggassunk fokhagymát! A szegélyként vagy akár az ével k közé ültetett zsálya. például a mályvarózsát (Althea rosea var. s azokat és majd a bel lük kikel lárvákat a császárkorona szárrészeivel együtt összegy jtjük és elpusztítjuk. mert virágában táplálékot találnak. Ott a hagymaféléket.és a tigrisliliom) mellett jó szomszéd növény. azt itt is lehet utánozni. Nem is fejl dnek megfelel en. atropurpurea). a király. Telepítsünk gyógynövényeket! Emlékezzünk csak A gyógy. A császárkorona a liliomok (a Madonna-. vagy az orvosi ziliz (Althea officinalis) a monardák (Monarda didyma) és a valódi citromf (Melissa officinalis). sem csigát nem találunk. Ha a rózsák vagy ével k id vel elvesztik eredeti szépségüket. mivel talajés környezeti igényeiket tekintve egymást kiegészítik.és f szernövények termesztése cím fejezetre. a talajélet aktivizálása is feltétele a sikernek. Amit a vegyeskultúrás zöldségesre vonatkozólag bemutattunk. szenvednek a kártev kt l. A kártev imágói a császárkorona már sárguló szárára rakják petéiket. Kezdjük itt is a fokhagymával. de hasznosak is. a levendula környékér l pedig még a hangyák is elvándorolnak. mégpedig a rózsák. Egér. hogy másképp kell ket gondoznunk. Az ével ágyak közé ültethet gyógynövények közé sorolhatjuk a mályvaféléket. különösen pedig a fokhagymát egyértelm gyógynövényként mutattuk be. és mindig növénytársulásokban állnak.legyenek. A talajápolás.

Latin neve Calendula. A kerti borágó gyökereivel s r n átszövi és fellazítja a talajt. Vessünk egy pillantást a régi paraszti és kolostorkertekre vagy a modern botanikus kertek telepítési rendszerére. Száraz. A méhek nagyon keresik. kellemetlenül er s szagú fajtákat alkalmazzuk. könnyen vethet . illetve vethetjük gyógynövényként. tulajdonképpen a hónap els napját. a fokhagymával mindkett t elriaszthatjuk. A gyógyászati szempontból értékes szirmait a virágágyakból is gy jthetjük! Az egynyári büdöskét vagy bársonyvirágot is ültethetjük. A körömvirág fonálféreg-riasztó hatású gyökérzete különösen értékes. ami elpusztítja a növények gyökérzónájában ásó vakondokot. arról gy z meg bennünket. az ember nyálkahártyáját irritáló méreganyagot tartalmaz. Ugyanúgy a szöszös ökörfarkkóró is hasznos szomszéd növény. calendae jelöli. Nem jók az új nemesítés . A liliomok föld alatti részeit a csigák és az egerek is veszélyeztetik. A körömvirág is gyógynövény. Így. felt n virágtömeggel gyönyörködtetnek. akkor egész éven át mindig megújulva. napos helyre ültessük! Kétnyári. Erre ügyeljünk az ültetéskor. (Egyes adatok szerint a lótetveket. régóta ismert gyógynövény a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides). emiatt a rózsák alatt és az ével k között egész éven át 'fontos kísér növény. gyermekek pedig kés bb se kerüljenek közelébe! A kertben az ével kamilla (Matricaria chamomilla) minden ével mellett kiváló szomszéd növény.egymás szomszédságába ültetni. ha a klasszikus gyakorlatnak megfelel en a növényeket havonta egyszer visszavágjuk. Erre a célra azonban a magas. kutyatejfélékre jellemz nedv. ezért a méhészek is nagyra becsülik.a nagy sárf (Euphorbia lathyris). Szemet gyönyörködtet kék virágcsillagai gyógyászati szempontból értékes anyagokat tartalmaznak. jól illik a rózsák és ével k közé. Természetesen a liliomfélék közé is ültethetünk fokhagymát. Gyökereinek fonálféreg-riasztó hatása közismert. helyesebben lótücsköket is távol tartja. szagtalan formák! A pockoktól és vakondoktól veszélyeztetett helyek kiváló riasztónövénye. hogy az eddig csak dísznövényként ültetett növények 146 . és ápolása is egyszer .) A növény megsértett edénynyalábjaiból folyó.

damaszkuszi vagy olasznak is nevezett Rosa damascenát és a szürkén bársonyos level molyhos rózsát (Rosa tomentosa). Ha egy f szernövényekkel beültetett ágyat felszámolunk. például az orbáncf féléket. ugyanis a tulipánhagymákat kedvel egereket a fürtös gyöngyike elriasztja. Ezeken kívül a ma is gyakori margitvirág (Chrysanthemun). harangvirágfélék (Campanula). a napraforgó (Helianthus). illetve ültetik. szélesebb ágyban kaptak helyet. az ebnyelvf (Cynoglossum). az ég szerelem (Lychnis). Sokkal el nyösebb a rózsa és nárcisz szomszédsága. a kunkorfélék (Heliotropium). Mindezeket a növényeket váltakozva. a peremus (Inula). az szirózsa (Aster). a már díszl vagy betelepítésre váró díszkertbe ültessük át! A kártev ket riasztó hatású gyógynövényeket éppúgy felhaszná1- 147 . Ezekben a kertekben mindig jelen volt a csillagfürt (Lupinus). Ezekb l a kertekb l sohasem hiányozhatott a puszpáng (Buxus sempervirens). a szívvirág (Dicentra spectabilis) és a liliomfélék. a Boldogasszony tenyere (Chrysanthemun balsamita). a kék hószirom (Iris germanica). els sorban a bodza (Sambucus nigra). a macskagyökeret. a viola (Matthiola) és sok egyéb apró növény. mivel a nárcisznak gyakorlatilag nincs is kártev je. az orgonafélék. míg a magasabbak a kertet körülölel . az estike (Hesperis). a sisakvirág (Aconitum). Az alacsonyabbak a zöldségest keretezték. a sárgaliliom (Hemerocallis). a gy sz virág (Digitalis). Ami a rózsákat illeti. egymás mellé ültették. a pünkösdi rózsa (Paeonia). Ilyenek a fürtös gyöngyike (Mostari racemosa) és a tulipánok szemet is gyönyörködtet és hasznos együttese. f ként a fehér liliomok (Liliom candium) is megtalálhatók. A növényeknek ezt a változatos tömegét keretezték és egészítették ki a gyógyászati célokra ilyen vagy olyan formában használatos cserjék. a gilisztaöl varádicsot stb. az onnan származó ével ket. mert mindkett t veszélyeztetik ezek az apró rágcsálók. az ével szarkaláb (Delphinium). mindig telepítettek fehér és rózsaszín virágú százlevel rózsát (Rosa centifolia). Emiatt a rózsák alá ne telepítsünk tulipánt. Néhány növénycsoport különösen bevált.újszer értékelése nemcsak új divathullám. az ibolya (Viola odorata). a loncok és a mogyoró.

Ha egyszer a kert már túl nagy lesz . amit a gyógynövények kártev . . Hasonlóképpen alkalmazzuk itt is mindazt. de hamarosan felfedezzük életterünk harmonikus egyensúlyát. hogy kertünk egy részét olyan növények foglalják el. A gyógy. Az ilyen kerttel való foglalatosság emberi tartásunkat. mindig újabb megfigyelésekhez és következtetésekhez vezet.hatjuk a dísznövények kártev i ellen. mint az eddig megszokottak.és kórokozókat riasztó hatásáról írtunk. mint a zöldségesben. A vegyeskultúrás elveknek megfelel en telepített kert közelebbr l szemlélve más hatású. amit az ember gy z er vel. közérzetünket is javítja. El bb vagy utóbb azonban mégis bekövetkezik. amit a vadnövényekhez való viszonyunkról és felhasználásukról írtunk. A kertnek csak olyan nagynak szabad lenni. Különösen alkalmasak erre a célra az árvacsalánfélék. A díszkertre is vonatkozik az. amelyek gondozás nélkül is megtartják szépségüket. és tekintetünket a természeti folyamatok nagy összefüggései felé irányítja! 148 . . A sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon) például még lombhullató fák és cserjék árnyékában is szép sz nyeget képez.és vadnövényekb l készített levek trágyázó. virágzás idején pedig sárga gyertyái gyönyörködtetnek. hogy túl nagy lesz. s ezzel a megmunkálandó terület is összesz kül. kártev ket és kórokozókat riasztó és gyógyító hatását gazdag virágzásukkal igazolták. A trágyázást is ahhoz hasonlóan végezzük. Így a különben sok fejtörést okozó díszkert nem jelent külön gondot. Ilyenkor hagyjuk. id vel.

Tea formájában. Friss levele más gyógynövényekkel keverve. nyelv.és f szernövény-ABC B Bazsalikom (Ocinum basilicum) Emésztést el segít és izzasztó hatása van. levesekbe és mártásokba. mártásokhoz használható. különösen salátához és egyéb zöldségfélékhez.és izzadsághajtó hatása van. virága pedig teakeverékekbe használható. 149 . Kozmetikában g zölésre alkalmas.étvágygerjeszt . f zve is jó. Boróka (Juniperus communis) Vértisztító. A konyhában nyersen fogyasztható salátához. káposztához. cékla eltevéséhez kit n . hidegen lázcsillapító. Savanyú káposztához. Borágó (Borago officinalis) Káliumtartalmánál fogva vizelet.Gyógy. de vigyázni kell. vese-. Virágját szíver sít ként használják. Jó felfúvódás ellen. fert tlenít hatása van. epebántalmakra. Igen jó sótalan diétához is. túróhoz. uborka. pl. Mint vizelethajtó jó hatással van az ízületekre is. Gyökere jó gyógyszer nyálkahártya.vagy szív-. rölve mártásokhoz.és b rbetegségek ellen. A konyhában mint finom f szer minden f tt és nyers ételhez. valamint vadpácokhoz nélkülözhetetlen. Nyersen. valamint hólyag-. savanyú ételekhez. mert a vesét izgatja. Vértisztító hatása is van. Cukorbetegeknek különösen ajánlható. egészben tejfölös és vadas mártásokhoz.

fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatása van.és bélbántalmak ellen. sültekhez. Soványít. C Citromf (Melissa officinalis) Nyugtató. er síti a gyomrot. epebántalmak ellen. Szabályozza az emésztést. fokozza az étvágyat. A csalán szerves sókat tartalmaz. levesekhez és mártásokhoz lehet adni. Fert tlenít hatása is van. halételekhez és egytálételekhez. Magja tea formában hasmenés elleni szer. és tejképz is. Egy régi gyógynövénykönyv szerint "a leggazdagabb gyógynövény. Használható friss és szárított állapotban minden párolt zöldségféléhez. amelynek sok hatóanyaga van". gombócokhoz. Borsmenta (Mentha piperita) Görcsoldó.Borsikaf (Satureja hortensis) A csombor néven is ismert növény er s hatású ideg-. Kozmetikában arcpakoláshoz és nyugtató fürd höz használják.és epegyógyszer. Használható zöld és szárított formában. A konyhában kevésbé használják. Jó gyomor. Alkoholos kivonata is használható. mártásokhoz. mert károsítja a szemet. jó máj-. A borsmentát nem ajánlatos egyfolytában hosszú ideig tea formájában inni. A konyhában mindenféle nyers ételhez. 150 . de jó sültekhez és vegyes zöldséghez. Használható tea és olaj formájában. CS Csalán (Urtica dioica) Vizelethajtó. jó salátához és egyéb nyersen fogyasztható ételekhez. vértisztító hatása van. Hajnöveszt szerekben is használják. Vércukorszint-csökkent . A borsikaf fürd vízbe is kellemes. hashajtó. friss salátákhoz. köpetoldó hatása van. máj. idegbántalmak és gyomorfájás ellen.

a vérkeringésre. Különösen jó cukorbetegek számára. Cukorbetegeknek gyakrabban adható. kömény és koriandermag kivonatával és mézzel együtt jó köhögés elleni gyógyszer. Por alakban minden ételhez. Használható magja és teája. mint a kaporé. Magjának kivonata ánizs. az epére. és tejképz .A konyhában minden nyers ételhez és salátához való. 151 . zöldségfélékhez. gumója zöldségként. tüd hurut és köhögés ellen. Kozmetikai felhasználása : édesköménytea mézzel. Jó elhízás és daganatok ellen is. Gumója mint zöldség. levele. Kesernyés íze miatt nem alkalmas ételek ízesítésére. hatásos hólyagbántalmaknál. túróval és gyógyiszappal keverve jó arcpakoló. mártásokhoz és sómentes diétákhoz lehet keverni. levele mint finom f szer a f szerkeverékekbe való. por alakban nyers karottához. A konyhában a virágbimbók használhatók az úgynevezett nehéz ételekhez. Használható tea formájában. É Édeskömény (Foeniculum vulgare) Jó hatású légcs . a gyomorra. Vérzéskor ne igyuk. magja céklához. Kozmetikai szempontból kiváló arcpakoló szer. de az egész szervezetre kedvez hatást gyakorol. A konyhában is használható. Használható tea formájában hasmenés és kólika esetében. zsíros ételekhez. de csak kanalanként. sültekhez. F Fehér üröm (Artemisia absinthium) Jó hatással van az emésztésre. hasznos az epére is. Cukorbetegeknek gyakrabban ajánlatos adni. a legfinomabb f szerek egyike. Fekete üröm (Arthemisia vulgaris) Emésztést el segít hatása van.

gulyáshoz. Bels leg fert tlenít . hatása jobb. mint bármely más f szernövénynek. f zve és lé formájában egyaránt használható. Használható teája giliszták ellen is. Szívm ködést el segít anyagokat is tartalmaz. A konyhában : salátához. vértisztító és vérkeringést gyógyító hatása van. K Kakukkf (Thymus vulgare) Illó olajának köhögésre fert tlenít hatása van. bélflóraszabályozó. halászléhez és még sok ételhez. különösen zsíros húsokhoz. Használjuk lehet leg naponta. mint a zöldséget. Szabályozza a bélm ködést. megel zi az érelmeszesedést. pörkölthöz. I Izsóp (Hyssopus officinalis) Emésztést serkent . A konyhában sültekhez és nehezebb ételekhez használható. Töltve és egyéb zöld növényekkel keverve is jó. húsokhoz. uborka eltevésekor és bef zésekhez is használható. C-vitamin-tartalma nagy. petrezselyemmel együtt és por alakban is. Jó magas vérnyomás ellen. Naponta a legtöbb étkezéshez használjuk. Jól konzervál. nátha ellen igen gyors hatású. H Hagyma (Allium cepa) Vércukorszint-csökkent .Fokhagyma (Allium sativum) Fert tlenít . gátolja a rothasztó baktériumok tevékenységét. Küls leg b rbántalmaknál is hatásos. Nyersen. 152 . Lehet leg nyersen fogyasszuk. levesekhez. F leg cukorbetegek f szere. ha g zét beleheljük.

káposztákból készült ételekhez. mirigyserkent hatása van. A konyhában friss leveleit. Használható emésztési zavaroknál (gyermekeknél tea formájában). feketegyökér. spárga. túróhoz stb. Állítólag rákmegel z hatása van. mártásokhoz. mártásokhoz. Friss leveleit. mint a korianderé. Jó hatással van a májra. céklá-hoz. virágját és magját is felhasználhatjuk. Kanálf (Cochlearia officinalis) Nagy C-vitamin-tartalma skorbut ellen véd. túróhoz és nehéz zsíros ételekhez. kólika. 153 . A konyhában használható friss állapotban a nyersen fogyasztható ételekhez. Fürd vízbe is nagyon kellemes. században is ismert mint gyógynövény. burgonyához. álmatlanság ellen. azonkívül az abból készült olajos kivonat bedörzsölésre. Cukorbetegeknek és sószegény diétához is használják. burgonyához. béler sít és nyugtató hatása van. Koriander (Coriandrum sativum) Gyomorer sít . magját az összes zöldségféléhez (karfiol. használhatjuk. levesekhez. A konyhában a magvakat egészben vagy rölve használják. sültekhez. A kapor virágja nélkülözhetetlen az uborkaeltevéshez és salátához. Vércukorszint-csökkent és értékes táplálékkiegészít . kenyérsütéshez.A konyhában igen finom f szer a hüvelyesekhez. Körömvirág (Calendula officinalis) Már a 12. burgonyához. Használható a magja. zöldbab stb. f szeres szószokhoz. felfúvódás. el segíti az emésztést. Használható f szerként és mint tea. gombócokhoz. de párolható is. Kömény (Carum carvi) Hatása és felhasználása ugyanaz.). nyers ételekhez. levesekhez. Kapor (Anethum graveolens) Tejképz . bimbóskel.

levesekbe. Szekrények és öreg bútordarabok dohos szagának elnyomására. b rbántalmaknál. daganatok ellen jó és idegnyugtató. A konyhában gombócokhoz. Levendula (Lavandula officinalis) Epehajtó. Használható tea és kivonat formájában. mártásokhoz. A konyhában természetes sárga színez anyag. A konyhában zöld hajtásaival sülteket és egyéb húskészítményeket ízesíthetünk. Majoránna (Majorana hortensis) Gyomor. teáját lemosáshoz. L Lestyán (Levisticum officinale) Dezodoráló. teakeverékekbe és lábfürd höz is. Izzasztó. 154 . Kozmetikai felhasználása: fürd vízbe. töltelékekhez adhatjuk. Használható a levendulaolaj fürd víz illatosítására is. savanyúságokhoz. szélhajtó és vesetisztító hatása van. Használható friss és szárított állapotban mint tea. mártásokba és húsokhoz kit n . a sáfrány helyett hallevesbe. Nem ajánlatos sokáig folyamatosan inni vagy gyógyszerként bevenni. valamint felfúvódás ellen jó. vízhajtó és idegnyugtató hatása van. A konyhában kis adagokban.és bélbántalmak. El segíti a b r kipárolgását. és a b r tisztátalanságait belülr l tisztítja. de folyamatosan levesekbe.Virágszirmait ken csök alapanyagaként használják. M Macskagyökér (Valeriana officinalis) Nyugtató és altató hatása van. Az emészt szervekre is jó hatással van. moly z nek használható. burgonyás ételekhez.

salátákhoz. tisztító. amelyeket emészthet bbé kell tenni. R Rozmaring (Rosmarinus officinalis) Görcsoldó. Étkezési mustárt salátaszószokhoz. A zöld növényt nyers ételekhez. Használható levele.és C-vitamint tartalmaz. burgonyához. folyamatosan naponta levesekbe.Magas vérnyomásúaknak nem ajánljuk. Jó hatás- 155 . fert tlenít és regeneráló hatása van. mártásokhoz. Mustár (Sinapis alba) Gyógyító. Csaknem az összes zöldségféléhez használható. túróhoz. Kozmetikai felhasználása: esti fürd vízbe. máj és a vese m ködését. Serkenti a. A bélm . Használható a mustármag. Sok A-. és a friss kis növényt használjuk. vérkeringés-serkent és epehajtó hatása van. a mustárliszt. gyomorer sít és étvágygerjeszt hatása van. zöldsalátaként fogyasszuk. A zsázsánál enyhébb f szer. Friss állapotban használható a konyhában. pl. de ne egyoldalúan használjuk. -olaj és a fiatal zöld növény. mártásokba. ködés szabályozásán kívül serkenti az összes kiválasztószervek.. töltelékekhez. salátákhoz és tojásételekhez. P Petrezselyem (Petroselium hortense) Emésztést serkent . Metél hagyma (Album schoenoprasum) Vérnyomáscsökkent . az epe és a máj m ködését. nyers ételekhez. kenyérre. B. A konyhában cserépbe vessük. gyökere. tojáshoz lehet leg minden étkezéskor használjunk. Por alakban azokhoz az ételekhez adjuk. Jó salátákhoz is. de magja nem! A konyhában rendszeresen. Gyógyítja a vesét és az ereket. vizelethajtó és étvágygerjeszt hatása van.

Jó torokbántalmak és reuma ellen. Mindenféle salátához és nyers ételekhez. Jó skorbut. gyulladásgátló hatása van. Er síti a máj és az epe m ködését. étvágygerjeszt . emésztést el segít hatása van. Cukorbetegeknek gyakrabban és sokszor adjuk. tejföllel keverve finom kiegészít . g zöléshez és hajöblít szerként. fürd vízbe. burgonyához. Tavasszal kúraként mártásokba és f szeres zöldséglevesekbe lehet tenni. húsokhoz. a gyógynövénykeverékekhez. Torma (Armoracia lapathifolia) Étvágygerjeszt . májelzáródást és sárgaságot gyógyítható hatása van. Nagyon jó sószegény diétához. Használható frissen vagy olajjal és ecettel együtt. emésztést serkent és vizelethajtó hatása van. halételekhez. Uborka eltevésénél nélkülözhetetlen. Hasonlóan az antibiotikumokhoz. C-vitamin-tartalma jelent s. gyógynövénylevesekhez és mártásokhoz. almával. T Tárkonyürömf (Artemisia dracunculus) Gyomorer sít . Nagy oxálsavtartalma miatt egyszerre ne sokat fogyasszunk. gombócokhoz. idegbántalmak.sal van kimerülés. de esztragon néven f szernövénynek is ismert. S Sóska (Rumex acetosa) Vértisztító. Kozmetikai felhasználása a b r lemosásához. de f leg nehezen emészthet töltelékekhez. A konyhában húsételekhez. magas vérnyomás és daganatok ellen. 156 . A konyhában mártásként. reuma ellen és vércukorcsökkent .

ZS Zsálya (Salvia officinalis) Vértisztító. A konyhában tavaszi kúrához. Kozmetikai felhasználása: kif zött levével b rbántalmakat lemosni.Turbolya (Anthryscus cerfolium) Vértisztító. Étvágygerjeszt . Használható friss és szárított formában. nyers ételekhez. jó máj-. salátaként nyersen és f zve is jó. vízhajtó. nyugtató hatása van. teának gargalizáláshoz.és bélbántalmakra. zöldségként. túróhoz stb. f zve különböz levekbe és szárítva is. 157 . gyulladásgátló és fert tlenít hatása van. Minden savanykás ételhez. gyomor. epe-. Z Zeller (Apium graveolens) Gumóját. Friss leveleit használják. de a légz szervekre is jó hatása van. mártásokhoz. levesekhez és levekbe. Kedvez torokfájásra és torokgyulladás ellen. levelét és levélnyelét különösen cukorbetegek részére ajánljuk. Használható nyersen. levesekbe és mártásokhoz. Használható fürd vízbe. V Vérf (Sanguisorba officinalis) Kiváló tisztító hatása van. A konyhában levesekhez. különleges f szer. salátákhoz mindenféle nyersen fogyasztható zöldséghez és túróhoz alkalmazható. Cukorbetegeknek és vízhajtónak alkalmas. Jó hatással van a májra és az epére. gyakran használjuk. Vízhajtó. friss levelei pedig feltétként. Sótlan diétához nélkülözhetetlen. ha szükséges. jó torokfájás és reuma ellen is. El segíti az emésztést.

és bélfert zés ellen. moly z . Jó gyógyszer gyomor. 158 . sültekhez. májhoz stb. nyers ételekhez. adjuk. zöld levelei salátákhoz vagy magában salátaként. Fert tlenít szer. arcg zöléshez kamillával együtt. Zsázsa (Lepidium sativum) Nagy C-vitamin-tartalma van. Friss. Kozmetikai felhasználása hajöblít szerként. halételekhez. mártásokhoz.A konyhában cukorbetegeknek gyakrabban.

Végül teljes igazolást nyert. a kedves Olvasó talán szeretne valamit arról is tudni. az eltarthatóság. hogy az ilyen min ségi termeléssel el állított termék egészség.amikor már jelent sen megnagyobbodott a földterületünk . hogy ki is tulajdonképpen ez a szerz . vagy legalábbis alapos megvitatásra került. ízletesség és eltarthatóság szempontjából kiáll minden összehasonlítást.és a gazdaságunkban foglalkoztatott dolgozókat a magunk termelte élelemmel kellett ellátnom.ezeket tárolni kellett vagy bef zni. Ett l az id t l kezdve mutatkozott meg a dönt különbség a "hagyományos eljárással" termelt zöldség és a biológiai termelésb l származó termékek között. Falusi asszony vagyok.s ez a további biológiai munkáknál fontos tényez vé vált .Gertrud Franck ajánlása Most. az 1940 óta végzett következetes munkának a gyümölcse. 159 .piacra is termeltünk. majd . Mindez bizony már nagyon régen volt. amit ma eredményként könyvelhetek el. Már a kezdet kezdetén tudatára ébredtem annak. A termékeket nemcsak közvetlen fogyasztásra szántuk. De milyen hosszú volt az út. kifogástalan élelmiszereket szabad megtermelni. a sokoldalú felhasználás és értékesítés összefüggésében. hogy könyvem magyarul is megjelent. és milyen okok késztették a "vegyes növénykultúrás kertészkedés"-nek nevezett módszer kifejlesztésére. amíg egy tapasztalatból lesz rt szemlélet elismertté vált. Mindaz. s népes családomat .6 gyermekem van . hanem . Ez a követelmény els dlegesen a gazdaságosság szempontjából merült fel. hogy csak jó min ség . a ráfordítás és a min ségi eredmény.

Számos szervezet felkérésének tettünk eleget. Úgy véltük. Ehhez csatlakoztak a gyakori el adások. hogy mennyit jelent a biológiai munka a talaj. szakoktatásban. Ezek számszer felsorolása lehetetlen.rövidesen a biológiai tevékenységre helyez dött a súlypont. népf iskolákon.a gazdaiskolában és a n egyletben is . háziasszonyegyletek. tanulmányutakon. a biológiai termelés iránt érdekl d csoportok kértek fel. a vegyes növénykultúrás kertészet lényegét a könyv meggy z en kifejti. A háború után megalakult a hohenlohei gazdaiskola. s folyóiratokban is publikáltunk cikkeket.Számomra két járható út kínálkozott . a növényzet és az ember számára. Saját megfigyeléseink és tapasztalataink jelentették számomra a teljes biztonságot. els sorban a biológiai mez gazdaság témájú tanfolyamai keretében. És ett l fogva minden gazdasági évvel nyilvánvalóbbá vált. s most átadom a magyar olvasóknak is. Remélem. valamint mez gazdasági szakiskolák továbbképz tanfolyamain. A Schwübisch-Hall-i járási központjának közel 10 évig voltam a vezet je. hiszen voltak évek. amikor a téli félév alatt 30-nál is több el adó körutat bonyolítottunk le. megszervez dött a Falusi n egyletek szövetsége is. amir l saját tapasztalatból nem bizonyosodtunk meg. szemleutakon és természetesen saját kertünkben is. nem mondhatunk és nem írhatunk le semmi olyant. Mindezekhez meg kellett teremteni a szolid alapokat. El adásokat tartottam kertbarátkörökben.de ezek közül 1940-t l kezd d en következetesen csak az egyiket követtem. A hohenlohe-i gazdaiskola már hosszabb ideje a biológiai termélésre irányozta figyelmét. Könyvemet eddig négy idegen nyelvre fordították le. amelyekre egészen különböz . el adásokban. és egyben a természetszer kertm velés és a természetvédelem közötti szoros kapcsolatot is megvilágítja. 160 . Mindkét munkaterületemen . falusi ifjúsági és n egyletek rendezvényein. Ez a munkám a legkülönböz bb formákban folyt: szemináriumokon.

. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . sz és tél . Mi minden árthat a talajnak? . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Hagymatermesztés . . . . .. . .a növényfejl dés alapja Talajállapot . . . . A váltakozósoros termesztés gyakorlata . . . .. . . .. . Vegyes növényzet ágyásokban Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás El vetemények . . . . . . . . . . . .. Komposztprizma vagy -verem . . . . . . .. .. .. . 11 13 15 15 15 17 27 37 37 38 39 42 44 44 49 53 53 54 56 161 . . . .. . . . . . . . . . Nyárutó. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Paradicsomtermesztés . . Talaj és trágyázás . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák A betakarítás ideje ..Tartalom El szó a magyar kiadáshoz Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Alapgondolatok és alapszabályok A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet . . . . . .jól vagy rosszul m velt talaj . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Felületi komposztálás . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . A tavasz és a nyárel . . . . .. . . . . . . . . .

.. . . ... . . . Trágyalevek gyógy-és f szernövényekb l Különleges trágyalevek A vegyes kultúra sematikus ábrázolása Állatok a kertben A mikrofauna Nagyobb állatok . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. Termesztésre javasolt egyéb ével k . . . .. . . . Gyümölcs a vegyes kertben Bogyósgyümölcs ek . . . .67 67 69 70 71 71 75 75 76 80 81 84 85 87 88 90 91 92 94 94 96 100 .. . . . . . . .. . . . . ..100 107 162 . . . . . . . . . . . .. . . .. . .Szecskázott nyesedékek A nyesedék összetétele . . ... A gyógy. .és f szernövények .. .. . . . : . .. . . . ... . . . Kölcsönös függ ség . ... . . . . . .és f szernövények termesztése Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe Az egynyári gyógy. . . . A gyomok és a pillangók Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . Javító hatású gyomok . . . .. . . . A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben Gyomok a kertben Mit tekintünk gyomnövénynek?... . Gyümölcsfák 58 58 60 61 62 64 66 66 . .. . . . . . . . . . . . Az állatközösség összetétele .és f szernövények Ével gyógy. . . .. . . .. A gyomnövények szerepe . . . . : . . . ... .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. Talajjelz gyomnövények . .. . . . . . . Kártev kké vált állatok . …………… Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel? . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . Biológiai körforgás . . . Felhasználása . . . .. .

cserjék.A kert és a táplálkozás Füszernövények konyhai használatra Friss saláták F zött zöldségfélék Zöldséglevek és -levesek A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék Használjun több f szert a húsokhoz! Gondoljunk a télre is! Virágok. mint a zöldségesben Talajtakarás a díszkertben Kerüljük a "monokultúrát"! Ével k és rózsatövek társítása Ha egyszer a kert már túl nagy lesz… Gyógy.és f szernövény-ABC Gertrud Franck ajánlása 112 113 116 120 128 130 133 136 141 141 141 143 143 144 148 149 159 163 . rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert A díszkertben néhány dolog nehezebb.

164 .

165 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->