P. 1
Gertrud Franck - Ongyogyito Kiskert

Gertrud Franck - Ongyogyito Kiskert

|Views: 306|Likes:
Publicado porjani43

More info:

Published by: jani43 on Mar 04, 2012
Direitos Autorais:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

Sections

 • Példa: a természet
 • A váltakozósoros termesztés gyakorlata
 • A tavasz és a nyárel
 • A betakarítás ideje
 • Hagymatermesztés
 • Paradicsomtermesztés
 • El vetemények
 • Felületi komposztálás
 • Mi minden árthat a talajnak
 • A komposztprizma vagy -verem
 • Felhasználása
 • A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában
 • Mit tekintünk gyomnövénynek ?
 • A gyomnövények szerepe
 • Talajjelz gyomnövények
 • Javító hatású gyomok
 • Biológiai körforgás
 • A gyomok és a pillangók
 • Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása
 • Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe
 • Az egynyári gyógy- és f szernövények
 • Termesztésre javasolt egyéb ével k
 • Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel ?
 • Trágyalevek gyógy- és f szernövényekb l
 • Különleges trágyalevek
 • A vegyes kultúra sematikus ábrázolása
 • A mikrofauna
 • Nagyobb állatok
 • Az állatközösség összetétele
 • Kölcsönös függ ség
 • Kártev kké vált állatok
 • Egyéb kártev állatok
 • Bogyósgyümölcs ek
 • Gyümölcsfák
 • F szernövények konyhai használatra
 • Friss saláták
 • F zött zöldségfélék
 • Zöldséglevek és -levesek
 • A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék
 • Használjunk több f szert a húsokhoz!
 • Gondoljunk a télre is!
 • A minta a régi parasztkert
 • Talajtakarás a díszkertben
 • Kerüljük a "monokultúrát"!
 • Ha egyszer a kert már túl nagy lesz . .

Gertrud Franck

Öngyógyító kiskert
3. változatlan kiadás

Mez gazdasági Kiadó Kft. Budapest, 1991 A m eredeti címe Gesunder Garten durch Mischkultur Gemüse, Kräuter, Obst, Blumen Fordította Alföldy Boruss Istvánné A fordítást az eredetivel egybevetette Komjáti István Lektorálta dr. Gy rffy Sándor Seléndy Szabolcs dr. Zatykó Lajosné ETO 574 635.05 ISBN 963 234 425 1 D 1980. Südwest Verlag GmbH et Co. K. G. München D Hungarian translation Alföldy Boruss Istvánné, 1983

4

El szó a magyar kiadáshoz

Napjainkban a gazdaságos termelésfejlesztést, a hatékonyságot kedvez en befolyásoló új, ígéretes módszerek iránti igény megnövekedett. Az anyag- és energiatakarékos eljárások a népgazdaság minden területén, így a mez gazdasági, kertészeti termesztésben is az érdekl dés középpontjába kerültek. A biológiai tényez knek mind a nagy-, mind a kisüzemben fontos szerepük van, mégis a hatékonyság növelésében a két szektor között jelent s különbség van. A nagyüzemek csak a biológiai, m szaki és ökonómiai tényez k harmonikus összhangjával tudják a termelés gazdaságosságát növelni, a hatékonyságot fokozni, az egyre növekv igényeket kielégíteni. Ez állandó hozamnövelést tesz szükségessé, ami a tápanyagot jól hasznosító, jól gépesíthet , jó min ség árut adó új fajtákkal, fokozódó kemizálással és gépesítéssel érhet el. A kistermelésben alapvet célkit zés a család szükségletének kielégítése és a nagyüzemekben a munkaer és egyéb tényez k miatt gazdaságosan nem termelhet termékek el állítása. A háztáji és kiegészít gazdaságokban a kertbarátok és kistenyészt k is igyekszenek a terméshozamokat növelni, a hatékonyságot fokozni a jó fajták termesztési, tenyésztési eljárások bevezetésével, a munkájukat megkönnyít gépesítéssel és egy bizonyos mérték kemizálással. A különböz növényvéd szerek, m trágyák és egyéb kémiai készítmények használata azonban nagy szakmai felkészültséget követel és sok veszéllyel jár. A kertbarátok ösztönösen óvakodnak és kétkedéssel fogadják a különböz permetez szereket, növekedés- és termésszabályozó anyagokat, m trágyákat.

5

Ezek részbeni vagy teljes elhagyása, illetve nem megfelel id pontban való alkalmazása, a várakozási id be nem tartása sok problémát okoz a termeszt knek és fogyasztóknak egyaránt. A változást egy alapvet en új és komplex szemlélet hozhatja meg. A kertészeti termesztés sikere az adott terület éghajlati és talajadottságainak legjobban megfelel növények és fajták kiválasztásával, elhelyezésével, a m velési, termesztési eljárás megválasztásával kezd dik. Az ápolás egyes munkafolyamatait id ben, gondosan és szakszer en kell elvégezni. A kiskertben erre van lehet ség, de a megszokott termesztési módot, szemléletet bizonyos mértékig meg kell változtatni. A kiskertek, különösen a házikertek, de a hétvégi pihen kertek is többnyire vegyes kertek. Ezekben a kertekben a növények összeválogatása gyakran esetleges, a rendelkezésre álló szaporítóanyag, a kedvez tapasztalatok, a barátok, a szomszédok kertjeiben látottak, a család szükséglete, olykor bizonyos növényekkel kapcsolatos nosztalgia határozza meg. A hegyén-hátán, szakszer tlenül, a növény talaj-, fény- és vízigényét, ápolási, permetezési sajátosságait figyelmen kívül hagyó ültetéssel szinte lehetetlen a növények ápolása, a kártev kt l, kórokozóktól való megvédése. A vegyes kertekben ugyanis, ha az egyik gyümölcs- vagy díszfát permetezem, akkor a mellette és alatta lev zöldség- és egyéb növényeket szennyezem, károsítom. Ezért gyakran elmarad a gyümölcsfák permetezése, s a gyümölcsök férgesen hullanak le. A monokultúrás gyümölcsös-, sz l s-, zöldségeskertekben egyegy növénnyel foglalkozunk, de itt is a szakmai felkészültség korlátai, a növényvéd szerek használatával kapcsolatos állami el írások, amelyek szerint csak növényvéd szakmérnökök irányításával végezhet bizonyos szerek kipermetezése, számos nehézséget és aggodalmat jelent a kertbarátoknak. Gyakran a szükségesnél kevesebbszer vagy többször nem megfelel szerrel és id pontban permeteznek, így elmarad a várt eredmény. A termékek nem a kívánt min ség ek, gyakran perzseltek, szúrottak, fert zöttek lesznek. Hasonlóak a gondok a m trágyázással is. Az egyoldalú, nagy dózisú m trágyaadagok éppolyan károsak, mint a trágyázás elhanyagolása, elhagyása. A kiskertészeknek nincs vagy csak részben

6

a természet biológiai egyensúlyának megteremtését kiemelt figyelemmel kísérik. de bizonyos aggodalommal is kísérik. csodálattal. a hús. amelyben nemcsak a növények. 7 . a fás növények fagyérzékenységéhez vezethet. talajm veléssel nemcsak a növényt. fórumrendezvények iránti növekv érdekl dés. zártkertekben és hétvégi kertekben a kertbarátok termelik meg. A magyar növényvédelmi kódex el írásai páratlanok az egész világon. mérnökök és szakmérnökök. a növekv terméshozamokat nagy elismeréssel. kertészet. er s hajtásnövekedéshez. de az emberek egészségét is védik. a növények kondíciójának leromlásához vagy túltrágyázáshoz. a gyümölcsöt.és egyéb készítményeket fogyasztó lakosság széles tömegei a korszer mez gazdaság. Ezért az utóbbi id ben a lakosság tömegei. a beltartalmi értékek romlásához. A korszer nagyüzemekben a hozzáért specialista szakemberek. laza gyümölcshúshoz. medd séghez. ami gyakran alultrágyázáshoz. aggodalmat okoz a termel knek és a fogyasztóknak is. hiányát és a kiadagolandó m trágyák arányait és mennyiségét. munkának nagy közönségsikere és a hasonló témájú el adások. a termések min ségének csökkenéséhez. Ezért a m trágyázás csak tapasztalati úton történik. Sokan felvetik a környezetés egészségvédelemmel kapcsolatban. A kistermel k érdekl dését bizonyítja a Mez gazdasági Kiadó gondozásában megjelent Seyfert: Kertészkedés mérgek nélkül c. öntözéssel.van lehet ségük a 3 évenkénti laboratóriumi talajvizsgálatokra és az évenkénti levélanalízisre. a házikertekben. de a talajt is károsíthatjuk. állattenyésztés eredményeit. A kertészeti termékeknek azonban több mint felét a háztáji és kisegít gazdaságokban. A kistermel k általános és szakmai m veltségi színvonalának növelése ellenére a kiskertekben a kemizálás sok gondot. hogy az élelmiszertermelésben az egyre növekv kemizálás hatása "áldás vagy átok" az emberiségre. az élelmiszer-fogyasztók és kertbarátok a környezetvédelem. A zöldséget. kutatók sokaságával gondosan ügyelnek az emberek egészségére. amivel a talaj és a levélzet tápanyagtartalma alapján pontosan meg lehetne határozni az egyes tápelemek mennyiségét. a különböz friss és tartósított élelmiszereket. A szakszer tlen trágyázással.

egymásra gyakorolt hatásuk. a pillangós virágú borsónak és babnak) is sokrét . szárazságt r k. vadméhek táplálékáról a gyümölcsfák mellett az aljnövényekkel. meleg. A gyakorlati alkalmazása a fenti biológiai ismereteknek csak bizonyos részterületre terjedt ki. a természetvédelmi területek kialakításában. A növényi fajok és fajták. a kutatás területén. fenntartásában és vizsgálatában jelent meg. A méhek és beporzást el segít rovarok. A növények. dió). ezért többfajtás gyümölcsösöket telepítenek. illetve a növények és állatok egymásra gyakorolt hatását a termesztési növénytársulásokban eddig még nem vizsgálták.A biológiai kertápolással. de mozaikszer ek. Biológiai ismereteink az él világgal kapcsolatban igen gazdagok. Pedig az általános és ismert volt. az állatok kedvez együttélésér l. aljnövényt. ápolásáról. Az idegentermékenyül növényeknek a virágbeporzáshoz porzó fajtákra van szükségük. kétes hatású kemizálással szemben a komposzttrágyát és a növények oldatából készült természetes trágyaleveket mint igen hatásos tápanyagokat és talajszerkezetet javító anyagokat újra felfedezhetjük és hatásosan alkalmazhatjuk. kertm veléssel kapcsolatos szakkönyvek kiadását a kertészked k. talajszerkezet javító és a talaj tápanyagtartalmát növel hatása (pl. a szerz nek tudományosan megalapozott és gyakorlati kertészkedéssel kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze. mint talajárnyékolót t rnek vagy nem t rnek (pl.és h igényesek. 8 . a talaj nedvességtartalmának megóvó. A kiskertben az eddigi egyoldalú. természetes társulásai. zárt állományban vagy magányosan (szoliterként) fejl dnek jól. környezeti igényei. viselkedési sajátosságaik egységes rendszerben eddig csak a tudomány. illetve a tapasztalatokat nem vagy csak részben hasznosították. pl. a vegyes kiskertek biológiai m velésér l. méhlegel vel (facélia) gondoskodunk. Gertrud Franck: ÖNGYÓGYÍTÓ KISKERT cím könyve. A könyvben olvashatunk a növények. a kertbarátok várják. állatok genetikai sajátosságai. illetve a köztes növények talajárnyékoló. melyet az olvasó kezében tart. hogy bizonyos növények vízigényesek. Az alj-.

vegyes telepítésével kapcsolatos leírásokat a szerz a nyugat-európai viszonyok között szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki. egy-két új biológiai elem gyakorlatba való bevezetését. máris el reléptek az eddigiekhez képest. de a gazdaságosságban is. máris elérte a célját a szerz és a Kiadó. A kertészkedés anyagai. a kiskertben állítható el . fert zésmentességét el segítik. melyb l évtizedekig gazdagíthatják új típusú biológiai szemlélet kertészeti ismereteiket.és árnyékhatással sokoldalúan és kedvez en befolyásolható a növények fejl dése.(komposzt-). kártev kt l és kórokozóktól való mentessége. Ezzel megtakarítható a szállítás és a m trágya költsége. Saját tapasztalataik. a növénytársulások kialakítását.és energiatakarékosságban is újat ad. például a trágya. a talajjavító el növényeket. biológiai m velési rendszert. a komposzttrágyázást. amelyeket a kistermel k a helyi éghajlati és talajviszonyokra adaptálva próbáljanak ki. amelyek egymás növekedését. Ezeket a módszereket ne receptként.A növények ésszer megválasztásával. csak a kertészked k szemléletváltoztatását. ajánlásnak. az anyag. Ez a biológiai kertm velési rendszer ugyanis nemcsak a biológiai szemléletben. ha csak egyes elemeit sikerül is els lépésként megvalósítani. amelyek jó hatással vannak a kertészeti növények termesztésére. Ha ez a könyv mást nem adna. megfigyeléseik. mintának tekintsük. társításával. termesztési célkit zéseik alapján alakíthatják ki kiskertjükben a legcélszer bb vegyes kultúrát. A könyvben található kertészeti növények társításával. A természetes növényi társulásokból mindazok átvihet k a kiskertbe. A szerz tételesen felsorolja. Dr. egér. a talajárnyékolókat stb. pl. ugyanakkor a szerves. terméshozama. hogy melyek azok a növények. A kertbarátok olyan könyvet kapnak a kezükbe. terméshozamát.és köztes növények a f növényekkel összhangban való kiválasztását és a komposztkészítést. valamint a természetes trágyaleves trágyázás eredményei jobbak. helyben. Ezeknek az. termékenyülését. hanem modellnek. növekedése. fény. kondíciója. s így a termeszt is.és levéltet -riasztók. ismereteknek. az el .. Gyuró Ferenc A Társadalmi Egyesülések Szövetségének elnöke 9 . Egyes kerti növények hangya-.

10 .

váltakozó növénytársulásokkal beültetett vegyes 11 . hogy mindezek kívánatos összhangját megteremthessük. A szomszédhatás jelenségeit módszeresen kezdtük vizsgálni. Ezért azt akartuk elérni. hogy ezzel is egészségünket szolgálja. Az elméleti kidolgozás után a gyakorlatban kellett kipróbálnunk a már megfigyelt növényi kölcsönhatásokat. egyben más növények egészséges fejl dését is el segítik. s ezek alapján egy mer ben új kertm velési rendszert alakítottunk ki. s végül bizonyossá vált. mégis egyértelm en beigazolódott. Ezeket a hosszú id alatt összegy jtött és sokoldalúan ellen rzött tapasztalatokat összehasonlítottuk a háborítatlan természet biológiai folyamataival. Ezek évr l évre ismétl dtek. számos barátunk és a házhoz tartozó állatok egészséges táplálása. Jóllehet a következ megállapítás meglep . hogy megmagyarázhatatlan jelenségekre lettem figyelmes. Kertünk legfontosabb feladata családunk. hogy bizonyos gyógy. hogy kertünk lehet leg kártev . amelyek táplálkozásunkat jótékonyan kiegészítik. s ezzel együtt a talajápolás kérdését is megoldottuk. Azzal kezd dött. míg más társulásban gyengébben fejl dnek. Évek múltán a gyakorlatban is kivitelezhet nek bizonyult az egysoros m velés . hogy meghatározott növényfajok egyes növények szomszédságában jobban. a talajban és a talajfelszínen lejátszódó épít és lebomlási folyamatokat.és kórokozómentes legyen.és f szernövények mellett.Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Az ebben a könyvben leírt és képekben is bemutatott m velési eljárás immár harmincéves gyakorlattal szerzett megfigyeléseken és tapasztalatokon alapul.

amely nem t r meg betelepítetlen vagy takaratlan talajfelületet.kultúrájú kert itt bemutatandó formája. gazdagon zöldell növénytömeg védi. majd az ezekb l keletkez komposztréteg beborítja azt.. a vele alkalmazott talajápolási eljárásokkal együtt. Így tulajdonképpen a természetet utánozzuk. Ez a vegyeskultúrás kert saját forrásaiból él. m trágyákat stb. illetve ültetett. A talajápolás lényege. hiszen azokat a vegyszereket. hogy a talajt vagy a sorközökbe vetett. amelyeknek el állítása és szállítása energiát igényel. 12 . nem kell a kertbe szállíttatnunk. Ugyanakkor ez az eljárás manapság oly fontos energiatakarékossági lehet ségeket is kínál.

vagyis mérgek nélkül küzd a kártev k. a kertészettel és az egészséges táplálkozással foglalkozó emberek körében.azon kérdés el tt állunk.egyre veszélyeztetettebb környezetünkben . így a talaj forgatását. Ezzel gyakorlatilag együtt jár egy változó mérték trágyázás.legyen az akár zöldséges. Mi. amely mérgez anyagok nélkül dolgozik. hogy kertünket vajon továbbra is hagyományos módon m veljük. amely az adott ágyásokban a szóban forgó évben fejl d egységes növényállomány speciális szükségleteihez igazodik. de még távolról sem használ ki minden lehet séget a természetes. Aki a biológiai kertm velést választja. természetesen m trágyákat sem használnak. nem használ mérgeket. akár gyümölcsös . vagy az el bb említetteknek megfelel en biokertként kezeljük. "Biológiainak" szabály szerint egy olyan kertm velési rendszer számít. különösen a mez gazdasággal. Emiatt els sorban arra fogunk törekedni.Alapgondolatok és alapszabályok Ez a kifejezés: "biológiai kertm velés" (biokert) általánosan ismert. Az ilyen jelleg m trágyázás azonban megzavarhatja a talajélet állandó és egyenletes m ködését. hogy nem ugyanazt a kifejezést használják. trágyafélék beásását és az alapvet en ágyas m velési rendszer feladását sem. Hogy a megterhelések minden fajtáját elkerüljék. kertészked k . de a fogalom minden olvasó számára teljesen világos. vagy az itt ismertetett vegyes kultúrás kertté alakítsuk. hogy kertjeink 13 . Lehet. teljes érték élelmiszerek termelésében. A biológiai kertm velés nem jelenti az eddig általánosan elterjedt talajápolási módszerek megváltoztatását. A környezetkímél eljárásokkal ápolt kerthez .alapvet en újszer en kell viszonyulnunk. kórokozók és a gyomok ellen.

és a leveg szennyezés kérdéseiben egyaránt nagy felel sség terheli a kerttulajdonosokat. visszatér a talajba. Ugyanakkor ez egy egészséges körforgást jelent. A kertet . s további feladatok elé állítja. A növényvéd szerek túlzott használata itt energiapazarlást és egyben egy szükségtelen környezetterhelést jelentene. Mi ezzel a módszerrel például a kert és szinte a háztartás minden arra alkalmas hulladékát is magunk hasznosítjuk. átgondolt ismeretet kell elsajátítani. mert ezek is . mert ismerve életfeltételeiket. mert megjelenésük figyelmeztet mulasztásainkra.a m velés esetleges hibáit jelzik.mint egy érzékeny skála mutatói . Itt minden él lény többé vagy kevésbé hasznos lesz. tehát nagy hozamokat érhetünk el. Ez a biológiai egyensúlyra törekv kertm velési eljárás a kertészt gondolkodásra készteti. és el segíti az egészséges növekedést. színpompájuk és illatuk az egészség és az életöröm forrásává váljék. amelyben aktív növényi és állati mikrovilág tevékenykedik. 14 . ha ezt egyáltalán lehet vé tudjuk tenni. A vizek. feltéve. figyelembe is vesszük azokat. Még a kártev k is tehetnek jó szolgálatot nekünk. Egyedül a növényzet növekedésével . Meg kell tehát tanulnunk összefüggésekben gondolkodni. hibás lépéseinkre. Alapelveinkhez tartozik.olyan talajt teremtünk.sokoldalú szépségükkel rendet és harmóniát árasszanak. ami a kertben n tt. ugyanis minden. és egy józan. mikroflórájával és -faunájával önmaga gondoskodik bels egyensúlyáról. preventív növényvédelmi eljárásokat biológiai szemlélettel alkalmazó kertész a vizeket sem szennyezi. Ezen túl a megel z .a természet törvényei szerint . a talaj és a növényzet közt.él állatvilág népesíti be.és állatvilágával. a talaj. és a jöv ben biztos termést várhatunk. így az egyébként szemébe veszend anyagok is értékesülnek a talajban. Ezzel hatásosan trágyáz. hogy a kártev k és a kórokozók ellen nem a kémia segítségével harcolunk. biztosítva a magasabb rend növényék életfeltételeit. s t vízfelhasználás helyett különleges m velési eljárásokkal vizet tartalékol. A kert növény. A kert számára segédeszközöket alig-alig kell vásárolnunk.tehát a napenergia hasznosításával .

és egyszer . A növényvilágot kultúr-. s ezek salakanyagaikkal és pusztulásuk után oszló testükkel is a talajéletet gazdagítják. A biológiai szemlélet kertm velési rendszer kidolgozásához az emberek és az állatok táplálkozási problémái adták egykor az els lökést. minden növény kölcsönhatásban van egymással. bomló növény. amelyek a természetben nyilvánvalóan észlelhet ek. a növényzet táplálóanyagául szolgálnak. Ahol a növény életfeltételei adottak a természetben.és vadnövények megannyi faja. gyógy. fajtája alkotja. Mire tanít minket a természet? Ahol gazdag növénytársulások vannak erd n. hogy esetleg egészen más él lények újra beépíthessék szervezetükbe. sehol nem találunk csupasz. gyakorlati tanácsokkal adtuk tovább. Ez az érvényes tankönyv. Megfigyeléseink értékelése és hosszú évek kísérletei egy minden kertben könnyen megvalósítható m velésmódhoz. rendszerhez vezettek.és állatmaradványokkal példázza. lehet vé téve ezzel azt. kerti viszonyokra alkalmaztuk.A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet Ennek a kerttípusnak mintája a háborítatlan. 15 . Ugyanakkor az ugyanazon a helyen él kisebb és nagyobb állatokkal is egy egységet képez. hogy a társulás tagjai önkényesen nem cserélhet k. eljutottunk egy új m velési mód kialakulásához. lemásoltuk. Mindazokat a folyamatokat. sehol sem akadunk monokultúrára. S ahogy ezeket a megfigyeléseket gondolatban összegeztük. A szerves vegyületek lebomlását a természet ugyanakkor a korhadó. mez n. növények által be sem népesített vagy takaratlan talajfelületre. de úgy. a növénytársulások környezetükkel. romlatlan természet. réten.

növekedési formájukat és növekedésük ütemének legfontosabb kérdéseit. fáradságmentes és ingyenes növényvédelmi eljárás. amelynél a javasolt növények megfelel távolságban állhatnak. A vegyeskultúrás kert nemcsak a kívánatos szomszédságok különösen kedvez hatását használja ki. Az itt ismertetend egysoros m velés esetében a növények egymás utáni sorrendje mellett figyelembe vesszük a talajrétegben él mikroorganizmuscsoportok váltakozását is. Tudatosan elhagyjuk az ágyásokba ültetett monokultúrát és áttérünk az egysoros m velésre. legalább olyan szükségesek a számunkra ugyan láthatatlan.A növényeket úgy válogattuk össze. Ezeket a gyökérzet által kiválasztott anyagok okozhatják. Ezzel a rendszerrel lehet vé válik a vegyes növénykultúrák kialakítása.amit mi talán az illatanyagok által érzékelünk -. de messzemen en figyelembe 16 . figyelembe véve az egyes növényfajok számarányait. Fontos szerep jut azoknak a fajspecifikus baktériumoknak is. Ma már nem az a legf bb kérdés: milyen növényvéd szerrel védekezzünk egyik vagy másik kártev ellen? Mit használjunk az adott betegség megfékezésére? Vegyeskultúrás módszerünk esetében így hangzik a kérdés: melyik szomszédságban érzi jól magát az adott növény? Milyen szomszédokkal tudjuk kártev it l megvédeni és kórokozóit elriasztani ? A szomszédokat tehát körültekint en kell megválasztanunk. hogy minden növényfaj a rendelkezésre álló tápanyagok más-más csoportját hasznosítja (így a talaj igénybevétele nem egyoldalú). kártev iket és kórokozóikat kölcsönösen riasszák. a rosszakat kerüljük! A váltakozósoros termesztés gyakorlata Bemutatjuk az el nyösnek bizonyuló növénytársulásokat. hogy a partnernövények szomszédsága el nyös hatást fejtsen ki. de ezenkívül az a jelenség is. de a növények gyökérzónájában észlelhet kölcsönhatások. A jókat alkalmazzuk. Amilyen fontos a növények felszíni egymásra hatása . amelyek a talajban láthatóan vagy láthatatlanul visszamaradó növényi anyagokat hasznosítják. Az így kialakított vegyes kultúra egyben egy rendkívül egyszer .

a kert évi tápanyagellátását és a gazdag vegetáció kifejl dését teremtjük meg. 17 . Még a hideg hónapokban is akad betakarítanivalónk. A talaj gondozását ezután már egész éven át folytatjuk.amelyek a csírázással és keléssel a tavaszt várják . és egész évben megfelel mennyiség korhadó és tápanyag van a talaj felszínén és benne. A tavasz és a nyárel Mi is történik tulajdonképpen az els tavaszon. Ilyenformán a növények folyamatos tápanyagellátása és trágyázása azt jelenti.el is vethetünk. hogy a csupasz talajfelületet az egész esztend folyamán komposzttal takarjuk. Ez a korai spenótvetés több célt is szolgál. Azzal. Spenótköztes-vetés Tavasszal 50 cm-es sortávolsággal az egész kertbe spenótot vetünk anélkül. tehát beépülnek a talajba és újra értékesíthetjük. ha az ember már úgy lépheti a talajra. hogy az esetleg kikel gyomokat kiirtsuk. de csak akkor. amikor célunk a vegyeskultúrás kert kiépítése? Kora tavasszal a klimatikus és talajadottságoktól függ en más-más id pontban kezdjük a m velést. hogy a járáshoz külön utakat hagynánk. hogy csak magával a m veléssel felépítünk és állandóan fenntartunk egy humuszban gazdag talajréteget. s t egyes magokat . Ezek a sorok jelzik az egész évre szóló beosztást. A spenótsorok egy gyorsan láthatóvá váló hálózatot képeznek. hogy a legkülönböz bb gyökérrészek a talajban maradnak. A kertb l származó minden anyagból és a háztartási szemétb l kiválasztott szerves anyagok el bb talajtakarásként is hasznosítva komposzttá érlel dnek.veszi a növények talajigényét is. néhány növény tovább növekszik. a sorközöket tisztítsuk ki horolókapával. ezért a részletes leírást a tavaszi munkákkal kezdjük. Mit kell el ször is tennünk? Elég nagy sorközöket alakítunk ki. hogy a cip je nem lesz sáros. Ezzel a módszerrel a kertben az ágyások közt megszokott utak teljesen elmaradnak. Amint a mag kikelt.

és a kultúrák sorai között a helyén hagyjuk. A felnövekedett spenót védelmet és árnyékot nyújt a kis növényeknek. Néhány nappal kés bb már észre sem vesszük ket. Az eddigi spenótsorok most tehát sorközök. A veteménysoroknak ebben a vonalrendszerében területi igényüknek megfelel en osztjuk el az egyes növényfajokat. Kelés után a hamar megpillantható spenótsorok közt adódik az a terület. A spenót lombtömegéb l származó takarás . és végül a helyén kialakítandó talajtakaró komposzt legjobb alapanyaga. de a talajrétegben tovább munkálkodnak.Ennek ellenére a kertm velés ezen formájánál elég hely marad a járáshoz (lásd még a Vegyes növényzet ágyásokban c. és hiá- 18 . A spenót gyökerei puhák. de a kert területének megfelel en elég lehet 40 cm is. és azok az egyre emelked h mérséklet hatására intenzíven m ködni is kezdenek. mivel a spenótot horolókapával kés bb kivágjuk. hirtelen záporok romboló hatását. Levelei megóvják a talajt a kiszáradástól.egyben tehát minden bevetetlen és beültetetlen talajfelület takarása . utak lettek. fejezetet). illetve ültetjük. hogy nincsenek ágyak. és csökkenti az id járási széls ségek : forró napsütés. Az 50 cm-es sortávolság bevált. Ezeken kívül növelik a giliszták és minden egyéb látható és láthatatlan talajlakó él lény tápanyagkészletét.és nyálkaanyag-tartalmával és puha levéltömegével igen gyorsan bomló trágyának számít. illetve betakartuk. és ezzel eleget tettünk a vegyeskultúrás kert els dleges és legalapvet bb m velési követelményének.a talaj árnyékolását és a talajélet védelmét szolgálja. Az elhaló gyökérzet és a lehorolt levelek indítótáplálékot nyújtanak a mikroorganizmusoknak. mint ahogyan azt a könyv els és hátsó el zékében található sematikus rajzon is láthatjuk. elhárítanak bizonyos kártev ket. Legel ször tehát spenóttal vetjük be az egész kertet. A spenót a maga szaponin. A kezd t azonban zavarni fogja. ahova az év folyamán a tulajdonképpeni f kultúrákat vetjük. A talajt fokozatosan átszövik a gyökerek. Akadályozza a járás okozta tömörödést. s így megakadályozunk minden talajeróziót és a talaj megkérgesedését is. Valójában az egész kertet elejét l végéig bevetettük.

hogy a sorokat bet kkel jelöljük. a karósbab. A hagyományos m velés kertekben az utak talaja az év folyamán összetömörödik. és az egyes növények tápanyag-ellátottsága is jobb. és így már nem képes az ágyások széls növényeinek optimális tápanyag-utánpótlására. hogy ide olyan kultúrák kerülnek. papíron.nyoznak az ket összeköt utak is. meg kell határoznunk az egyes fajok helyszükségletét aszerint. Az A-val jelölt sor azt jelenti. A vetésterv Miel tt a tervezett kultúrák helyét beosztanánk. tetszés szerinti gyakorisággal ismételhetjük. gyökereik jobbra és balra egyformán átszövik a szomszédos területeket. Hamarosan azonban az így telepített növényeken mérheti le az eljárás el nyeit. Az egyes zöldségnövények helyét bejelölhetjük egy rajzon. illetve mikor van az érési idejük és így tovább. mert a f kultúra május közepét l az esztend végéig használja a helyet. még inkább felt nik. A piros szín tehát a f sorokat jelenti. de történhet ez közvetlenül a kertben. ahol a spenótsorok közt az egyes zöldségféléknek megfelel helyen jeltáblát t zünk le. Mivel növényeink többé nem ágyakban fejl dnek. az uborka. 19 . s t még a következ évben sem lehet zökken mentesen m velésbe venni. hogy magas. vagy hogy mikor kell kiszedni ket. a burgonya vagy a cukkini. amelyek el tt csak rövid tenyészidej növényeket tervezhetünk el veteményként. Ezeket az A sorokat pirossal fogjuk jelölni a jeltáblákon is. Ide tartozik például a paradicsom. Ezek minden esetben 2 m távolságra kerülnek egymástól. alacsonyabb vagy laposan kúszó növényekr l (mint például az uborka) van-e szó. nyilvánvalóvá válnak a módszerünk alapján kialakított vegyeskultúrás kert el nyei is. Mindezt megfontolva.vagy partnernövényekkel együtt mindig 2 m-es távolságban. A könyv végén rajz is mutatja. hogy nincsenek az ágyásokban megszokott széls növények. Ezeket a sorokat a háztartás vagy a piac szükségletének megfelel en természetesen a következ kben ismertetett kísér . tehát minden növényt egyformán látunk el. a kései káposzta.

a bokorbab. amelyek a területet a vegetáció els vagy második felében veszik igénybe. és azután helyet adnak más. a cékla. Példaként lehetnek ezek a póréhagyma. kékkel jelölt növénysorok nagy száma ebben a rendszerben igen fontos. a feketegyökér. ha a kés bbiek folyamán kint a kert beosztásánál is a jeltábláját zöldre festjük. a zeller. mert a kés bbiek folyamán a kúszó uborka igényli a területet. Amint már említettük. Amennyiben a vörössel jelölt f kultúrás A sorba uborkát ültetünk. Egyébként ezekb l a zöldségfélékb l a legnagyobb a háztartások szükséglete. Rövid ideig maradnak ott. Használhatók itt: korai. Ebben az egysoros termesztési rendszerben hagyományos vetésforgóra nincs szükség. Ezen a helyen kell hangsúlyoznunk. Ezek kedvelik a szomszédos A és B sorok már fejlettebb növényeinek enyhe árnyékát.Két A sor közt középen a B sor vonul. hogy a láthatóan vegyesen telepített növények nemcsak kiegyenlítik és kölcsönösen segítik egymást. Legjobb. amelyet a tervben zöld színnel jelölünk. alacsony növés zöldségféléket termesztünk. Az A és B sorok közt alakítjuk ki ismét 50 cm távolságban a kék színnel jelölt C sorokat. a f z hagyma. édeskömény. ismét hangsúlyozzuk. Az egyik korai fajtát követi egy másik zöldségféle kései fajtája. endívia. karalábé. a karfiol. fejes és egyéb salátafélék. Ezeken rövid vegetációs idej és aránylag kicsi. Az úgynevezett rövid tenyészidej . a borsó. Ebbe a B=zöld sorba olyan növényeket tervezzünk. Például a korai sárgarépa után a kései salátafélék közül bármelyik következhet. hogy egy vegyeskultúrás kert sikere vagy kudarca attól függ. a pasztinák. hiszen tulajdonképpen ezekkel alakítjuk ki a különféle vegyes kultúrákat. hanem egyben változatos feltételeket nyújtanak egy sokoldalú. gyakorta három kultúra is váltja egymást. a korai káposzta. Ezek a sorok legalább kétszer hoznak termést. középkorai és kései sárgarépafajták. a kék jelölés C sorokat jobbra és balra 50 cm-es távolságban csak egyszer foglaljuk el növénnyel. dughagyma. Egyetlen kivétel. hogy az egysoros m velést meg- 20 . Ezek az el z khöz képest kétszeres gyakorisággal fordulnak el . Ezekben a C sorokban két. hasonló növényféléknek. Itt egymást váltják a kultúrák. gazdag mikrobiológiai világ kialakításához.

hogy milyen is legyen egy vegyeskultúrás kert. A pasztinák minden kártev vel szemben rendkívül ellenálló. amikor a kés bbiekben a talajtakaró komposzt lényegét ismertetjük. Nem szabad az év folyamán a jeltáblákat áthelyezni. Ezekben a kertekben a siker els feltétele a rend. Így egyrészt a zellerrozsda ellen. pasztinákot is vethetünk. Az ötödik és hatodik sor közé még egyszer sárgarépa kerül. A negyedik és ötödik spenótsor közt az 50 cm-nyi sáv szabadon marad. A harmadik és negyedik spenótsor közé ismét sárgarépa kerül. amely egészséges szomszédsága lesz majd a paradicsomnak. azaz zöld sor lenne. Ez tehát egy B. kölcsönösen védik egymást a répa. Ez a növény hatása szempontjából azonos érték a sárgarépával. mélyen gyökerezik. a hagyma és a korai salátafélék. A további sárgarépa helyett ugyanezzel a céllal. az egymás mellett lev vagy egymást követ növénykultúrák esetében ugyanabba a sorba kell vetnünk. a dughagymának való mag elvetésével. A 80 cm hosszú és teljesen ép gyökerek sem ritkák. hogy a sárgarépa és a hagyma egy majdnem klasszikus vegyes kultúrát alkotnak. Képeinken is részletesen bemutatjuk. de még jobb eredménnyel.és a hagymalégy ellen. ezen felül valószín tlenül.tartjuk-e. de a piros A táblát kitesszük a kés bb kiültetend paradicsom számára. Kezdjük a sárgarépa. Az els és második spenótsor közé sárgarépát vetünk. A második és harmadik spenótsor közé vetjük az els fejes vagy 21 . Egy másik terv szerint az els és második spenótsor közét szabadon hagyjuk a kés bb ültetend zeller és karfiol számára. Annál egyszer bb és könnyebb lesz azután a folyamatos munka. másrészt a káposztalepke hernyóinak károsítása ellen kölcsönösen megvédik egymást. Mindez magától érthet d vé válik. ültetését. Ez egy ismert és már sokak által tapasztalt tény. illetve ültetnünk. A második és harmadik spenótsor közé hagymát vagy dughagymának való magot vetünk. esetleg dughagymát ültetünk. Korai vetések A spenótvetés idején a pontos beosztás és jeltáblázás után elkezdhetjük a tavaszi kultúrák vetését.

Mindkét sor saláta szedésérett. amelyben a megfelel növény a megfelel szomszédságba kerül. valamint egy-egy sor felszabadulásának id pontját. figyelembe veszi az egyes fajok helyszükségletét és tenyészidejét. hogy a korai káposzta helye hamarosan megürül. mert vagy az id járás. amíg egyéb talajtakarásra alkalmas anyag nem áll rendelkezésre. fejezetben megokoljuk. de a talajápolást kétségtelenül és határozottan el segíti. a zeller pedig a számára fennmaradó helyen nagyon szépen kifejl dik és gumót képez. hogy tulajdonképpen mi is a vegyeskultúrás m velés lényege. Ide azonnal egy piros jeltáblát t zünk. a véd hatás miatt megint retekkel együtt. ismét korai retekkel együtt vetve. amire a közéjük. A harmadik és negyedik spenótsor közt egy sor szabadon marad az uborka számára. Erre az el bb ajánlott káposzta-zeller vegyes kultúrára érvényes.egyéb leveles salátafélét. A saláta teljes biztonsággal megvédi a retekfélét a földibolha kártételét l. err l gyorsan lebeszéljük.) A negyedik és ötödik spenótsor közé kerül a következ saláta. Az ötödik és a hatodik spenótsor közt a terület szabad marad a zellerrel együtt a korai káposzta és a karfiol számára. tehát a harmadik és negyedik spenótsor közé tervezett uborka a helyüket igényli. mindig hónapos retekkel vagy egyéb korai retekfajtával keverve. Emellett azt tanácsoljuk. Az itt leírt vegyes kultúrát természetesen ennek ellenére is kivitelezhetjük. var. Ha a kertész fontolóra venné. A helyes vegyes kultúra kialakításának nem a spenótvetés a feltétele. amit folyamatosan vághatunk. acephala) kerti zsázsát (Lepidium sativum L. El fordulhat. Épp csak a most képzeletben létez spenótsor üresen marad. Ez egy zöld színnel jelzett. hogy ott az els t megfelel másod- 22 . hogy valamilyen oknál fogva sorvezet ként nem vetünk spenótot. Ez olyan m velési rendszer. mivel hasonló a tenyészidejük.) vetne. hogy az üres A sorba el veteményként salátát vessünk néhány centiméteres kötésben. A sorokban közvetlen szomszédként szerepl zeller megakadályozza a káposztalepke tojáslerakását. vagy akár személyes idegenkedés akadályozza ezt. (A gyógyés f szernövények termesztése c. jelezve az A sort. hogy a tép saláta helyett (Lactuca sativa L. Példáink jelzik. tehát B sor lesz.

mégpedig korai vagy a valamivel magasabb növés . középkorai vagy kései sárgarépa. alfejezetet). 23 . Mindezek helyre vethet k. Ezután másodveteményként közvetlenül a talajba karalábét vessünk. esetleg a kit n vegyeskultúrás növényt: pasztinákot vessünk! Még egy példa: az A sorba borsó. Els sorban a szomszéd növények helyes összeválogatására kell ügyelnünk. illetve petrezselyemgyökér kerüljön. A kék. A vegyes kultúrának egy további.és árnyékviszonyok az egyes kultúrák igénye szerint alakuljanak. illetve vetünk (lásd A helyrevetés el nyei c. hogy minden növény tényleg védeni tudja a neki megfelel szomszédját. ha a karósbabot a korai káposzta különféle fajtáival vegyítjük. mindig zellerrel együtt. C sorba pedig sárgarépa és saláta következzen. T le 1 m-re jobbra és balra (B sor) dughagymát ültetünk. 50 cm-re a paradicsom két oldalán a C sorokba korai. Az itt többször ismétl d zeller a célnak megfelel nagy gumókat képez. a fény. hogy szedéskor a babot megközelíthessük. hogy a sorokban a bab érése idején járni lehessen. Egy további társulásnak nevezhet . kés bbi vel borsó kerüljön. Vegyes kultúrában a korai káposzta vagy karfiol közé ültetjük. s így a téli szükségletet fedezi. A C sorok letermése. Csak egy talajtakarást kapnak. vagy a következ évi dughagyma biztosítására magot vetünk. A korai káposzta szedése után elegend hely van a téli retek és az endívia számára. nagyon jó példája. retket és karalábét ültetünk.vetemény kövesse. és ismételten 50-50 cm-re az A sortól a C sorokba fejes salátát. tehát a saláta után ezek helye üresen marad. Egy A sorba karósbabot vetünk: t le 1 m távolságban jobbra és balra egy B sorba korai káposztafélét. A vel borsó fagyérzékeny. tehát egymástól 2 m-re es sorokba. s így a korai káposztafélék felszedése után a sorban már egyedül álló zeller megfelel tenyészterületet kap. amikor paradicsom kerül az A . tehát a zölddel jelölt B sorba vöröskáposzta vagy karfiol jön. nem szabad túl korán elvetni! Egy méter távolságra.

A zellerhez hasonlóan a paradicsom is kiváló véd -. Aki egyszer a kertjében már megfigyelte. A zeller és a paradicsom mint riasztónövények A zeller az összes káposztaféle hernyóit elriasztja. A helyesen összeválogatott növények esetében világosan megállapítható. s így megfigyeléseinket eredményeink is igazolják. Ezért a paradicsompalánták közé a sorba egyéb veszélyeztetett növényféléket ültethetünk (pl. hogy egy növényfaj hogyan nyújt védelmet a szomszéd növény kártev i és kórokozói ellen. a mángoldnak és az új-zélandi spenótnak. mint ahogyan a zeller közé ültetjük a veszélyeztetett káposztaféléket. sok hibát már nem követhet el. ezekre ügyeljünk! Ilyenek bab és hagyma petrezselyem és fejes saláta káposzta és hagyma sárgarépa és paradicsom vöröskáposzta és paradicsom burgonya és hagyma A spenót nem jó el veteménye a sárgarépának. véd növényként alkalmazzuk. riasztónövény. A helytelen szomszédok azonban egymás növekedését gátolják. Ha az ember erre a néhány hátrányos kombinációra ügyel. illetve köztes kultúrák összetételén egy évben sem kellett változtatnunk. emiatt ezeket a társításokat kerüljük! Van néhány nemkívánatos szomszédság. Az ide ültetett növényekt l ne is várjunk nagy gumót. kelkáposzta) úgy. de nagyszer en használhatjuk zellerzöldként f zéshez. hiszen riasztó-. az nem veti el a növényvédelemnek ezt a külön fáradozást sem igényl módját.A nemkívánatos szomszédságok Az eddig bemutatott vegyes. Ez az ingyenes és sok munkát megtakarító védekezési forma a környezetet sem szennyezi. A kifejezetten gumótermés céljára ültetett növényeket így nem kell a folytonos levélszedéssel fejl désükben hátráltatnunk. 24 . A kései káposztafélék mellett a zeller nem minden esetben képez nagy gumót. hogy azok egymás növekedését el segítik.

Ehhez még néhány kiegészítés: az egysoros m velés el nyeihez tartozik az is. Bár számunkra láthatatlan. az állandó helyre való vetésre rendkívül alkalmas. és további keresésre kényszerülnek.. a karalábé és hasonlók. Err l tudósított az amerikai Organic gardening cím folyóirat (Rodale Press Emmaus. A helyrevetés el nyei A vegyeskultúrás példák leírásakor mindig "vetett kultúrákról" írtunk. Így válnak tehát számunkra kártékonnyá. mert ezt a saláta megóvja a földibolha kártételét l. A saláta megfelel en kirit- 25 . de hosszú ideig mégiscsak tapasztalat volt. A rovarokat ezek az illatanyagok és exkrétumok tájékoztatják. akkor ezek a rovart megtévesztik. A megüresedett sorokba kényelmesen.Ezt a védekezési formát egyrészt a növények helyes megválasztása. másrészt és nem utolsósorban az azonos növényfajok közti nagy sortávolság teszi lehet vé. Például minden salátafélét. mint az uborka. Ugyanabba a sorba vessünk mindig retket is.) A saláta korai kultúra. Most azonban tudományosan is értékelték és megalapozták a megfigyelések helyességét. a növények kölcsönhatása még a gyökérzónában is dönt jelent ség . hogy a különböz sorok érési és szedési id pontjai mindig más-más vetési id t adnak az utánuk következ kultúrák esetében is. (A növények keverésér l egy soron belül még részletesen szólunk A gyógy. biztonságosan és közvetlenül elvethetünk olyan zöldségféléket is. Az itt kevered illatkombináció eltereli ket. Eszerint minden növénynek megvan a maga meghatározott hatóés illatanyaga. USA). Pa. amelyeket eddig mint el nevelt palántákat ültettünk.és f szernövények termesztése cím fejezetben. de egyéb zöldségeket is. Ha azonban kultúráink szomszédságában egészen más illatú és attól eltér anyagokat kiválasztó növények vannak. Emellett mindig lehetséges több növény együttes termesztése egy soron belül. A vegyeskultúrás kert sikere gyakran megmagyarázhatatlan volt. s ezek id nként számunkra is érzékelhet ek. amelyek a tojások lerakására vagy táplálkozásra alkalmasak. így keresik meg azokat a növényeket. ami a kártev k és kórokozók tömeges fert zését is megnehezíti.

Ezek a jeltáblák egész évben maradjanak a helyükön. és még több. giliszták nem húzzák be a talajba. hogy a következ évben a spenótot és ezzel a közte húzódó zöldségsorokat is az el z beosztás szerint. Elkerüljük az ültetéskor. Nincs többé gond a vetésforgóval A vegyes kultúrával dolgozó kertésznek szinte alig kell arra gondolnia.és rövid tenyészid s) kialakítására és fenntartására. csigák nem rágják. tetvek és egyebek).kítva biztosan növekszik. locsoláskor adódó taposáskárokat.vagy f szernövényeket alkalmaz. hogy egyazon sorban ugyanabban az évben a kultúrák két-háromszor is váltják egymást (el -. A vetett kultúrákon se kártev k. tulajdonképpen egy helyes vetésforgót vezetett be. Ha ugyanis a kultúrákat módszerünkkel megtervezte. hogy a kerti munkák kezdetekor a beosztásnál és az els vetéseknél a jeltáblák színezésével és a rajtuk feltüntetett fajtanevek pontos jelölésével is gondoskodjék a már kialakított rend egész évi megtartásáról. A közvetlenül helyre vetett kultúrák esetében . és mindazok a problémák. -hiányokat. a növények er teljesek. az ültetéskor mindig adódó nehézségt l kíméljük meg magunkat. Így a következ évben 26 .ahol erre egyáltalán alkalmunk nyílik . és azután ügyel a sorok jellegének (hosszú. kezdett l fogva fel sem lépnek. se kórokozók nem mutatkoznak. nem lankadnak meg. f . hogy a helyes vetésforgórendet megtartsa. amelyek épp a saláta esetében felmerülhetnek (lisztharmatfert zés. A gyakorló kertésznek nagyon ajánljuk. Már ugyanabban a vegetációs periódusban a többször igénybe vett sorokban egészséges sorrend alakul ki. ha az ember a magvakat közvetlenül a kert talajába veti. és a kés bbiekben még ismertetend módon a f kultúra mellé vethet gyógy. közép. illetve ültetési id mellett is. de 25 cm-rel oldalirányba eltolva telepítjük. másodszor pedig azáltal.mindig a vetett növények el nyét állapíthatjuk meg az ültetettekkel szemben. A vegyeskultúrás kertész fáradság nélkül alakítja ki a helyes vetésforgót el ször is azáltal. még azonos vetési.és utóvetemény).

éspedig egy el re meghatározott beosztásban. Két sor közt 1-1 m-nyi távolságban futnak a zölddel jelölt B sorok. a kései fejes saláta. A vegyeskultúrás kertet teljesen egységesen trágyázzuk (err l még a Felületi komposztálás címen részletesen szólunk) úgy. amelyeket tép saláta.vagy utóveteményeket szüretelhetünk : mint az édeskömény. A korábban megszokott kategóriákat. a kínai kel. az uborka. Amikor az ember már beletanul a vegyes kultúrába. sz és tél sz felé. sszel ezekr l a sorokról másod. hogy az ágyak helyett sorokba vetünk. Ezek mindig 27 . a kapor. zsázsa vagy mustár el zött meg. ültetünk. ahol a felületi komposztréteg volt. mindez sokkal egyszer bb lesz. hogy ugyanaz vagy közelrokon növény egymást kövesse. az endívia. Nyárutó. azaz az A sorok pirossal jelölve. Ezekbe nagyon rövid tenyészidej el vetemény után májusban kerül ki a paradicsom. amit az év folyamán már nem változtatunk meg! Tehát egymástól kétméteres távolságban vannak a f . tápanyagigényes és kevésbé tápanyagigényes kategóriákat itt nem kell figyelembe venni. Ezeket a fagyokig folyamatosan szedjük. a kései káposztafélék stb. illetve ültetjük. azaz kékkel jelölt C sorokban is találunk szedésre érett zöldségféléket. a pasztinák. egy vegetációs periódus végén a tanácsaink szerint kialakított vegyeskultúrás kert nemcsak munkaer -takarékos oldaláról mutatkozott be. és minden növény egészségesen fejl dik. kés bb a karfiol és a cékla. a cikória.a spenótvetés az ez évi zöldségsor helyére kerül. mint a póréhagyma. A vegyeskultúrás kert beosztása azt jelenti. Ha spenótot nem vetettünk. és a zöldségféléket az el z évben kialakított talajtakaró komposztrétegbe vetjük. Így gyakorlatilag lehetetlen. de rendkívüli lehet ségeket kínál a következ évi gazdag és egészséges terméshez. a zeller. hogy a kertésznek a trágyázáson és vetésforgón alig kell a fejét törnie. Részben még az úgynevezett rövid tenyészid s. Ezeken felül itt vannak a hosszabb tenyészidej zöldségfélék. a zöldségsor oda kerül.

különösen ha a bevezet mondatokra gondolunk. és vastag. karalábé és bokorbab sok egyéb mellett. Mindezeket már rég felhasználtuk. míg a fennmaradókat a gereblyével könnyedén betakarjuk. Feleslegessé válik a talajforgatás Hiszen emlékszünk rá: a kertnek egész éven át zöldellni kell. a hónapos és egyéb retek. s t egy csekély növekedéssel is számolhatunk. Tehát a vegyeskultúrás kert az sz ellenére a friss zöldségfélék teljes választékát kínálja. Ezzel a lehet legjobban gondoskodtunk a talajról. amely részben az imént keletkezett lyukakba hullik. A mustár mint köztes növény Ebben az id szakban tehát. Még kevésbé szabad itt ásnunk.az A és B sorok közt. Az el z leg csak fellazított talajba a két sor közötti teljes szélességben mustárt vetünk. A mustármag néhány nap múlva kikel. Az egyes sorok termésének leszedése után a kertésznek mindig meg kell fontolnia. és az olyan rendkívül fontos gyógy.és f szernövényeket. A talajt kíméletesen kezeljük. hogy érdemes-e még valamit vetni. minden C sorba egy második. gyökereik pedig 28 . Néhány sor tehát hamarosan egészen megürül. Itt van ezeken felül az szi felhasználásra szánt karalábé és spenót is. azoktól 50 cm távolságban vannak. még sszel sem szabad az élettel tele feltalajt alulra forgatni. a mustármagok még kikelnek. mint a kapor és hasonlók. amikor már egy mégolyan rövid tenyészidej zöldségfélét sem érdemes vetni. Egy bizonyos id elteltével még megfelel klíma mellett sem szabad új kultúrával kezdeni. és az élettelen sem kerülhet felülre. A növénykék szépen kizöldellnek. zöld takarót alkot. Így még szedhetjük sszel a kései sárgarépát. egyes esetekben egy harmadik kultúra is került. a sárgarépa változatos típusai. Tavasszal itt volt a saláta. a gyomokat elfojtják. salátaféléket (mindig retekkel együtt vessük!). fedetlenül. azaz hogy az illet zöldségféle hozhat-e még termést a fagyok beálltáig. Így egyetlen letermett sor sem maradhat üresen.

mélyebbre hatolnak. A téli el készületek ellenére esetleg lesznek olyan sorok. talaját fellazítjuk. amely . amely a fokozatosan átfagyó talajon fekszik tavasszal. A könny fátyol. Összehasonlítva más zöldtrágyának alkalmas növényekkel. a gereblye legfinomabb érintésére szétporlik. és amennyiben a mustár nem virágzik . kiváló táplálékkiegészít . mert már újabb zöldségfélét nem érdemes vetni bele.ami ebben a kés i évszakban aligha lehetséges -. Így is folytatjuk. amelyeknek mind megvan a maga értéke. fokozatosan visszaszorulnak. A vetés egyszer en kezelhet . Abban az id szakban. Ugyanis amíg az utolsó mustármag akár csak néhány centiméteres száracskát hoz. amelyeket már nem tudunk ezzel az alapozónövénnyel bevetni. és értékes gyökérmaradványokat hagynak hátra. amikor egy sor felszabadul. Saláták formájában. hogy virágba ne szökjön. ahol tehát már semmi kilátás sincs arra. mint azt gondolnánk. a levelek a talajt árnyékolják. A mustárvetemény a nedves talaj fölött árnyékoló takarót alkot. A mustár után tavaszra nem is maradnak durva szárrészek. Egyetlen más növényt sem olyan könny vetni és kezelni. hogy a talajt ásóvillá- 29 . Mindig. és nem olyan er s. kései káposzta. Ezek minden kertben leginkább a már téli szükségletre termelt zeller. Egy megjegyzés a háziasszony számára: ez a kis mustárnövényke. ha ügyelünk rá. mint a puha mustárt. ami még kés sszel növekszik. a mustárnak a kertben különös el nyei vannak. amíg csak a mag csírázni képes. mint a takaratlan talaj. Így már sszel kis fáradsággal és biztosan megtettünk minden el készületet a következ évi vetésekhez. amikor a vitaminhordozók a kertben lassan. hogy a gyorsan csírázó mustármag még kikeljen. cékla vagy a sárgarépa után megürült sorok. A magágy további megmunkálására nincs is szükség. Ezekben a sorokban a tavaszi vetéshez való el készület már a termés felszedésekor megtörténik oly módon. mint a zsázsa. igazán nagyszer vitaminforrás a zöld mustárnövényke. addig a gyökerek mélyen a talajba hatolnak. ami a vegyeskultúrás kert könny szerszámaira való tekintettel rendkívül fontos. de mint f szernövény is finom.7 °C alatt biztosan megfagy. és mustárt vetünk. kevesebb vizet párologtat.

fellazítjuk. Ezt a talajtakaró komposztot úgy alakítottuk ki és ápoltuk. maradékával. A megfagyott zöld mustár könny véd fátyolként fekszik a talajon. milyenek lesznek a tél folyamán az 50 cm szélesség . Így a különben nehéz és fáradságos szi talajmunkát nagyobb er feszítés nélkül elvégeztük. zöld mustársorokat találunk. kelbimbó. A takaróanyagnak ez az összeszedett maradványa alkotja a kerti komposztkazal csekély. Tavaszig az egész zöldtömeg elkorhad. Így végül a tél beköszöntésekor javarészt különböz magasságú. Ezután minden sort a learatott. Ez az egész területre érvényes: tavasszal az összes ilyen maradványt csak össze kell gereblyézni. néhány sort levelek takarnak. Ezeket a területeket utakként is használtuk. mint minden komposztot szokás: réteg rétegre került. Korai termést tél alá vetéssel Nehéz. korhadó tömege takaróként fedi a sorokat. és egyben a sok fejtörést okozó vetésforgó-problémát is megoldottuk. hacsak nem hóban különösen gazdag tél volt. illetve felszedett növényekr l származó és másként nem hasznosítható hulladék levelekkel egyenletesen betakarunk. téli káposzta. tehát minden sort lehet leg az ott termesztett növények hulladékával. amíg a korhadó anyag megrokkant. mert a talajon nem lehet járni. de jó min ség részét. Talán néhány kertész megkérdezné. hogy a kerti munkákat csak kés tavasszal lehet megkezdeni. amelyekben télen szedhet zöldségek teremnek (póré. leveg ssé tesszük. Itt fejl dött tavasszal a spenót. A talajt ily módon el készítettük a következ évre. és vannak még sorok. agyagos talajú vidékeken gyakran megesik. Így aztán még a tél elején kell egy olyan id pontot 30 . Szükség szerint ezeket a sorokat is az el z kben leírt módon vasvillával. petrezselyem). és a hótakaró novembert l februárig megmarad. komposzttal takart sorközök. és a zöldségnövények saját hulladékából származó levélanyag átfagyott.val fellazítjuk. és utána a legkülönböz bb takaróanyagokkal gazdagítottuk.

sohase t zeggel. a petrezselyem. Ezek a vetemények azután el bb kelnek. tehát leg-.(nálunk jobb az áttelel fajták nyári vetése) és sárgarépafajták. amelyek a kelés után nem túl érzékenyek a viszonylag alacsony h mérsékletre. Így nyugodtan várhatunk a zöldségeskert további tavaszi munkáival.keresni a vetéshez. Ez nem is szükséges. a spenót. hanem csak az ott található talajt. hanem a legkorábbi tavaszi salátafajtákat. amikor már a talaj egy kissé fagyos. mint ahogy a talajra léphetnénk. Erre a célra beváltak a legkorábbi fejessaláta. s kora tavasszal kelnek. Bizonyíthatóan akár háromhetes növekedési el nyük is lehet. hiszen a legfontosabb magok már a földben vannak. A tél alá vetéshez olyan zöldségféléket kell választanunk. Ezeket a feltételeket figyelembe véve. már a tél elején a petrezselymet és a hagymát is vethetjük. A magok ekkor már nem tudnak kicsírázni. A föld a vetés idején lehet leg gyengén fagyos és száraz legyen. A takaráshoz ne használjunk semmiféle komposztot. novemberben vessük be korai fajtákkal. a rövid tenyészidej sárgarépát vessük. korábban novemberben. 31 . Mindig talajjal takarjuk a magvakat. legfeljebb megduzzadnak. Egy azonban nagyon fontos: a tél ellenére ne áttelel salátát. a póréhagyma. mivel az rendkívül er sen tartja a hideget. a karalábé. ha alacsony h mérséklet éri ket. ezzel az egész eljárás sikere kérdésessé válik. amelyekbe a korai veteményeket terveztük salátától a sárgarépáig. a feketegyökér. s így a tavaszi csírázást akadályozza. mert ezek nem szöknek szárba. Azokat a sorokat. B vebbet a tél alá vetés és hagymatermesztés kérdéseihez a következ fejezetben közlünk.

) A vegetációs id alatt két termés szedhet róluk. karósbab. burgonya.Vegyes kultúrák összeállítása Kedvez hatású szomszéd növények Bab-káposztafélék Saláta-bokorbab Káposztafélék-cékla Saláta-cékla Paradicsom-petrezselyem Saláta-mángold Paradicsom-hagyma Borsó-káposztafélék Paradicsom-káposztafélék Borsó-zeller Paradicsom-zeller Zeller-káposztafélék Paradicsom-bokorbab (sorokban is) Karotta-hagyma Uborka-káposztafélék Pasztinák-hagyma Burgonya-kés i káposztafélék Saláta-retek Burgonya-borsó Saláta-bab Burgonya-lóbab Saláta-uborka Zöldségfélék felosztása F sorok (A). rövid tenyészidej növények sora (C). el ször az év els . B jel sorok (A tervben zölddel jelölve a sorok.) Magas vagy szétterül növények számára. Növényei: paradicsom. El ttük mustár vagy lóbab el vetemény. tök. egymástól 2 m távolságra. 32 . korai borsó. A jel sorok (A tervben pirossal jelölve a sorok. melléksorok (B). kés i káposzta. uborka. egymástól 2 m távolságra. amelyek májustól szig foglalják el a sorokban a helyet. másodszor az év második felében.

cékla. édeskömény. dughagyma magról. sárgarépa. korai káposzta. póré. zeller. pasztinák. endíviasaláta. 33 . póré magról. fejes saláták. Példák egy vegyeskultúra-tervhez A zöldségféléket úgy választottuk ki és úgy helyeztük egymás mellé. A háztartás igényei szerint ismételhet k vagy cserélhet k. a távolságokat és a növényvédelmet. hogy tekintetbe vettük a termesztett növények megfelel tenyészterületét. bokorbab.) Rövid tenyészidej és alacsony növények számára. C jel sorok (A tervben kékkel jelölve a sorok. feketegyökér. pasztinák. de a blokkon belül lehet leg ne változtassunk. egymástól 1 m távolságra. karalábé. nyári saláta.Növényei : hagyma. karfiol. mángold. hagyma dughagymáról. Növényei: korai burgonya. Ezek vegyeskultúra-kombinációknak tekinthet k.

karfiol vagy korai káposzta C fejes saláta. példa B zeller. retek. hónapos retek A uborka. példa C sárgarépa B hagyma C sárgarépa A paradicsom. el tte mustár vagy lóbab C pasztinák 2. el tte mustár vagy lóbab C saláta retekkel B zeller.1. karfiol vagy korai káposzta 34 .

3. példa: A karósbab C fejes saláta. saláta B vöröskáposzta. karalábé 35 . zellerrel C cékla. el tte mustár vagy lóbab C cékla. saláta A borsó (kés i) vagy kés i káposzta C cékla. példa: A borsó (korai). utána galambbegysaláta. saláta B karfiol zellerrel C korai salát 4. endívia. retek B korai káposzta vagy mángold C fejes saláta.

spenót B szi és téli felhasználásra bimbóskel és egyéb kés i káposztafélék a burgonya feltöltése után C endívia palántáról 36 . lóbab C karotta. el vetemény lóbab C korai saláta. galambbegysaláta.5. példa: A korai burgonya. petrezselyem B dughagymáról hagyma C pasztinák A cukkíni C karotta. pasztinák B hagyma magról vagy dughagymáról 6. példa A paradicsom.

ami a vegyeskultúrás kertben a sorokba vetés következtében 37 . A betakarítás ideje A vegyeskultúrás kert itt ajánlott telepítési rendszerének el nye. a növények ott kelnek és fejl dnek minden növekedés-visszaesés nélkül. Rendkívül kedvez . de a növényegészségügyön felül még egyéb el nyei is vannak. míg csak le nem szedjük az egész termést. de még nem öregedett el. A vegyeskultúrás kert további nagy el nye. amikor fejlettsége a legkedvez bb. A sorok beosztását. Itt egy ágy helyett legfeljebb csak egy sor lesz szedésre érett. Minden zöldségfélét akkor szedhetünk le. hogy elkerüljük a fert zéseket. amelyek egymást többször váltva újabb vetések számára adnak helyet. hogy egy-egy sor termését a háziasszony rövid id n belül felhasználja. ismétl dését a család szükségleteihez igazítjuk. monokultúrás jelleg termesztést l való eltérésnek praktikus okai is vannak. hosszát. hátráltatva a terület újrahasznosítását. és az ajánlott sorrenddel a növények egészséges fejl dése érhet el. Különösen vonatkozik ez a rövid tenyészid s C sorokra. sok kultúrát közvetlenül kivethetünk.A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák Az ágyas rendszer . Nem áll egy fél ágynyi magba szök saláta vagy karfiol a kertben. Mivel a jeltáblákkal már tavasszal betervezett sorok mindig rendelkezésre állnak. Ezekben a kertekben folyamatosan "arathatunk" és vethetünk. hogy mindig csak egy-egy sor lesz szedésre érett. Az idejében végzett betakarítás.

Ezen felül a szamóca közé ültetett hagymafélék mindig a legjobban teremnek. illetve -ágy. terjeszkedésével kihasználja a kínálkozó talajfelületet. hogy a szamócát nem fert zik fonálféregfajok. széles levelekb l áll. Hagymatermesztés A hagymafélék táplálkozásunkban nemcsak szükségesek. A gyümölcsöket a szürkepenészt l (Botrytis) is megóvhatjuk. szomszédsága is épp ilyen megfelel . Ha a légmozgást sövény vagy kerítés akadályozza. Mindketten egyfajta kiváló hatásfokú "szimbiózisban" élnek. míg a szamóca. Eddig a hagymafélék számára felfedezetlen hely volt a szamócasor. azután megöntözzük. A póréhagymát ültessük a lehet legegyszer bb módon. és a növénykét egyszer en csak beleállítjuk. A kissé megkurtított palántáknak ültet fával lyukat fúrunk. de egyenesen nélkülözhetetlenek.stb. Gyökerei a szamóca mellett a talajban maradnak. egyéb hagymafélék: f z -. Az es zések következtében a lyukak teljesen feltölt dnek. hogy minden zöldségfélét megfelel id ben. S t! Megs r södve gazdagon virágzanak és teremnek. hogy a helyszükséglet és fényigény szempontjából szomszédságuk kedvez .fáradság nélkül megtehet . hogy a póré és az egyéb hagymafélék megfelel helyet kapjanak köztük. 38 . a legértékesebb állapotban szedjünk és hasznosítsunk. szomszédságukba hagymafélét ültetünk. ha ügyelünk rá. s ott elkorhadnak. A már több éves szamócasorokat az sz folyamán úgy megtisztítjuk. egy eddig alig méltatott biztosítéka annak. Bár a képen a szamócát póréval látjuk. A póréhagyma ugyan magas lesz. ahogyan azt már el z leg említettük. de keskeny. amellyel a hagymatestet lenn a gyökérkoszorú felett el tudjuk vágni. Ugyanígy nélkülözhetetlenek a kertben is. Megfigyelhet . A frissen ültetett szamócapalánták közt póréhagymát bemutató képen látjuk azt bizonyítva. a szamóca nyomban szürkepenész-fert zött lesz. metél . hogy a tövek leveg s helyre kerüljenek. A póréhagymát egy keskeny szerszámmal szedjük. ha közelükbe.

A dughagymák legfeljebb mogyoró nagyságúak lehetnek. feltételezve persze. Amennyiben ezeket a tanácsokat megtartjuk. amit idegen forrásokból származó dughagymáról ültettünk. hanem már sszel is ültethetünk. mint ahogyan azt tavasszal szoktuk. a termések megfoltosodnak. A nyárra már kész. Gyakran azonban . de megel zik még a tavasszal ültetett hagymát is. Ily módon egész évben saját kertünk lát el hagymafélékkel éppúgy. a másikat még az sszel ültessük ki épp úgy. Gyakran kérdezik. A saját vetés dughagymáról nevelt hagyma mindig jobb.túl nagy dughagymákat ültettünk. mint az. hogy beteg a paradicsom: a levelek összesodródnak és lehullanak. elrothadnak. Vöröshagymát dughagymaként nemcsak az eddigi gyakorlatnak megfelel en tavasszal. hogy semmiféle friss trágyát sem használtunk. Jobb a túl nagyokat kiválogatni és a konyhában felhasználni. hogy miért magzik fel olyan könnyen a hagyma. hogy rendelkezésünkre áll-e a megfelel szaporítóanyag. leveles saláták. endívia). Ennek a rossz fajtaválasztás is lehet az oka. növényeink a sorokban is egyenletegek lesznek. A póré esetében ezt magunk neveljük úgy. Az szi ültetés esetében már kora tavasszal van zöldhagymánk (friss. semmiképp sem nagyobbak. 39 . mint ahogyan egész éven át rendelkezésünkre áll a zöldsaláták teljes választéka (fejes.és ezt több tapasztalatunk is bizonyítja . Az egyik felét tároljuk tavaszig. Paradicsomtermesztés Sok kertészked panaszkodik. felszedett dughagymát osszuk két részre. A legnagyobb károkat mindig ott figyeltük meg. miel tt téli hagymatartalékaink elfogynának. A szükséges dughagyma-mennyiséget szintén tavaszi magvetéssel biztosíthatjuk. hogy tavasszal egy külön sorba magot vetünk. Legnagyobb a kór ott. és szedésre érett f z hagyma lesz. különösen ami a tartósságát illeti. ahol a paradicsomot monokultúrában ültetik.A hagymafélék telepítésének sikerét meghatározza. Innen tetszés szerinti id ben egészen szig ültethetjük a kis növényeket. zöld szára kit n vitaminforrás).

Mivel a paradicsom egyértelm en riasztja a kártev ket. és a tápanyagigényes paradicsomot helytelenül trágyázzák. különösen ha a növény t zegben volt! Paradicsomot kockázatos a májusi fagyok el tt kiültetni! A növényeket olyan mélyre ültessük. karalábét. er sek legyenek. amikor már több . Az ültetés végén ismét vessünk a sorok közé mustárt vagy körömvirágot! A kés bbiekben mindkett a takarást növeli. egy tenyérnyire legyen a föld színe felett. A palánták sötétzöldek. ezzel a sorközöket teljes szélességében. karfiolt. és öntözzük meg hígított csalánlével.lehet leg gyógynövényi eredet . a paradicsomot aligha veszélyezteti kártev vagy kórokozó. és így nem alakulnak ki a betegség melegágyának számító fülledt zugok. akkor a sorokat a hozzájuk tartozó egyéb kultúrákkal együtt megismételjük. esetleg lóbab volt. a nagy sortávolságnak és a vegyeskultúrás szomszédok véd hatásának. Vásárolt palánták esetében ez gyakran nem így van.takaróanyag áll rendelkezésre. t zdelje ki a megvásárolt növényeket még egyszer. Ezeket azonban idejében fel kell szedni. Ha paradicsomszükségletünk nagyobb. Ezekben a sorokban el veteményként mustár. és az ültetést csalánleveles alaptrágyázás el zte meg (lásd kés bb). mert a paradicsom kés bb az egész helyet igénybe veszi! A paradicsom ültetésekor dönt jelent ség a palánta min sége. vagy épp virágoznak. egész nyáron át takarjuk! 40 . a trágyalevezésnek. ültessünk a soron belül az egyes tövek közé kártev kt l veszélyeztetett növényeket. amelyeken már megjelent a bimbó.ahol valamilyen oknál fogva az ágyásokban túl s r n ültetik a növényeket. Például káposztát. mert a paradicsom talaját állandóan fedni kell! Kés bb. amíg a kívánt t számot elérjük. zömökek. A megnyurgult palántákat ferdén ültessük. de nem mindig van rá lehet ség. Hála ezeknek az el veteményeknek. A leveg átjárja a sorokat. amelyek nem lesznek túl nagyok. hogy a palántát magunk neveljük. Aki teheti. hogy az els virágzat kb. A vegyes kultúrában a paradicsomsorok egymástól 2 m-nyi távolságban vannak. s a szárat a megfelel magasságig takarjuk talajjal! A csúcsok már néhány nap múlva felfelé törnek.

a levélhónaljakban fejl d mellékhajtásokat. nemcsak értelmetlen. hogy így a nap a már megkötött vagy fejl d terméseket jobban éri és sietteti beérésüket. hogy minél több levelet hagyjunk. A virágzat utáni els levél fölött ezeket is csípjük vissza. * Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. de káros is a levelek eltávolítása. amíg a virágzat meg nem jelenik rajtuk. hogy teremjen. csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás.Minthogy a paradicsomnak is. amely különben elég sokféle gondot okoz. A cél azonban az. mint minden növénynek. az úgynevezett kacsokat ki kell törni. Megjegyzés: a nálunk termesztett szabadföldi fajtáknál nincs szükség a lomb átalakítására. Ezt leginkább azzal indokolják. A paradicsomot egy hajtáson termeljük.* A vegyeskultúrás kert ebben az esetben is egyértelm segítség egy olyan kultúrában. hogy azok asszimilálni és a növényt táplálni tudják. Ezért az alsó 3-5 hónaljhajtást tartsuk meg. 41 . csak hajtáskor kell a kacsozás és lombigazítás. szüksége van a lombjára.

Vegyes növényzet ágyásokban Eddigi fejtegetéseinkben mindig egy szabad kertterületet feltételeztünk. de vegyes kultúrával kíván termeszteni és a talajápolás módszerein változtatna. és már erre sem lesz szükség. amelyek körben minden irányban növekszenek. Aki nem tudja kertjét utak nélkül elképzelni.és a vöröshagyma vagy a sárgarépa. Vannak azonban kertkedvel k. különösen. ha a lapok nyáron visszasugározzák a nap melegét. Ne kerüljenek szélre nagy gyökérzet növények. Itt is át lehet térni a vegyes kultúrára? Ha az ember ilyen körülhatárolt ágyban vegyes kultúrával akar termeszteni. tehát megvan a lehet ségünk. 42 . a soros m velés vegyes kultúrára. Ezért nem lehet itt például zeller. hogy elhagyva az eddigi gyakorlatot. különösen kell ügyelnie arra. hanem éppen visszatartja. hogy a növények közt a talajt takarni tudjuk. akik nem akarnak az ágyás rendszer kertm velést l eltérni. hogy helyes növénytársulásokat alakítson ki. néhány sor után ismétl dve egy-egy deszkát fektessen le a járáshoz. A szegély megfelel hely lehet a petrezselyem vagy más alacsony növény számára is. amely könnyen rozsdával fert zött lesz. Hamarosan elegend takaróanyag áll rendelkezésre. áttérjünk az újra. másodszor: hogy az ágyak szélére olyan növények kerüljenek. Ilyenek például a póré. amelyeknek nem túl kiterjedt a gyökérrendszere és kicsi a tenyészterület-igénye. Ez az éppen "elegend takaróanyag" dönt fontosságú az ágyas jelleg kultúráknál. Ez nem hagyja a vizet elpárologni. amit tavasszal teljesen a mi elképzeléseink szerint tudunk beosztani. ugyanakkor vannak kertek. ahol az ágyakat már régebben szilárd utakkal vagy k lapokkal elválasztották.

Az ágy kerete a zsálya (Salvia officinalis). Ezen felül még félkész és friss komposzttal is takartuk. Ezt a hátrányt mi úgy igyekeztünk ellensúlyozni. akkor sokkal jobb az átgondolt egysoros vegyeskultúrával a fáradság nélküli vetésváltást el nyben részesíteni. Tehát igenis lehetséges a már ágyakra osztott zöldséges. Hasonlóan szép és tartós az Anjou liliom (Lilium candidum) és a geny te (Dictamnus albus) is. Szerepeljen itt egy nagyon ajánlható dísznövény-vegyeskultúra. Alá a nárciszok legváltozatosabb fajtáit ültettük. amely illatával odavonzza a méheket.és tápanyaghiányt kiegyenlítsük. Az ágyas rendszer m velésnél a növényeknek kisebb tenyészterület áll rendelkezésre. és ezt a nem elhanyagolható vízmennyiséget is hasznosítjuk. Az ilyen ágyakat mindig ével gyógynövényekkel szegélyezzük A már említett zsálya mellett ültethetünk levendulát (Lavandula officinalis). hogy ott a lehet legjobb min ség . F növénye a középs sorban a rózsa. Ha azonban választhatunk. és egyben riasztja a kártev ket. A növények közt lev minden üres területre például gilisztakomposztot terítettünk.A nagy felület takaróanyaggal felfogjuk a harmatot. amelyet k lapok közt alakítottunk ki. 43 . Még egy példa : régi rózsáink alá indás ínfüvet (Ajuga reptans) és esetleg a sarkokba t zliliomot (Haemerocallis) ültessünk.vagy díszkert vegyeskultúrás m velése a növények kölcsönös támogatásának minden el nyével együtt. tápanyagokban gazdag talajt teremtünk. izsópot (Hysopus officinalis) és kakukkfüvet (Thymus vulgaris) is. Így szolgálhatja a vegyes kultúra a gyógynövények segítségével is egyszerre a szépséget és az egészséget. hogy az ágyas kultúrákban könnyen fellép víz.

és vízszállító pórusok alakulnak ki. Megvan azonban a lehet ségünk. hogy amikor 44 . Gyengébb talajok esetében a talajjavítás az els feladat. biológiai szemlélettel gondolkodó kertész tudja. hogy egy növény növekedése. A vegyes kultúrát m vel kertész azt is tudja. hanem takarni. ahol korai kultúra sincs (se saláta. hogy mennyire humuszgazdag és él a talaja. A növényi gyökerek helyén leveg . Mindkett szükséges a tápanyagszállításhoz és -cseréhez. A számunkra olyan fontos giliszták is ebb l a takaróanyagból veszik táplálékukat. röviden az élet fenntartásához. se hónapos retek. Az átgyökeresedett és árnyékolt talaj már korán és folyamatosan szállítja a tápanyagokat a növények számára.Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás A tapasztalt. fenntartása és a talaj takarása. amelyek a talajt figyelemre méltóan és tartósan javítani tudják. hogy a még üres területeket is zölddé tegyük. illetve a felületi komposzt felépítése azok az eljárások. se sárgarépa). hogy ezt a talajfelületet nem szabad csupaszon hagyni. s ezek növekedve. hogy állandó és gazdag növénytömeget tudjunk el állítani. árnyékolni és ezáltal védeni kell. takarjuk valamilyen el veteménnyel! Önként adódik a megoldás. A még csupasz sorközöket. A folytonosan zöldell növényzet kialakítása. egészsége és hozama attól függ. majd elpusztulva szabaddá válnak a talajban zajló átalakulási folyamatok számára. El vetemények A spenótsorok és az els kultúrák a talajnak csak egy részét takarják.

vagy f szernövénnyel gyökereztessük át. amíg a tervezett kultúrák a helyet igénybe nem veszik. a sorokat gyommentessé és lazává teszi. ha a vegyes kultúra által már a vegetáció indulásától kezdve ugyanazon a területen találjuk a tápanyagfelvev haszonnövényeket (zöldségeket) és a tápanyagokat visszapótló. enyhe árnyékot nyújt. A talajfelszínen 45 . mert a forgóban csupán el veteményként használjuk. amit egy talajjavító növénynyel szemben egyáltalán támaszthatunk. hogy vetésforgógondok adódnának. és így a talajt is nedvesen tartja. talajegészséget javító növényeket. visszatartja a nedvességet. Dönt jelent sége van annak. és az sem elhanyagolható szempont. a még csupaszon maradó felületeket gyógy. tömött. Ezt az el veteményt addig hagyjuk növekedni. Ha tehát utána egyéb zöldségfélét akarunk vetni. mégpedig úgy. elriasztja a csigákat és más kártev ket. Mindez persze csak rendezett. A mustár után bármilyen növényfaj következhet anélkül. A mustár el készíti a talajt. és minden elvárásunknak megfelelnek. amikor helyette más kultúrákat vetünk vagy ültetünk.spenótot és egyéb korai zöldségféléket vetünk. Erre a célra különösen jól bevált a mustár. a mustárt egyszer en lesaraboljuk és a talaj felszínén hagyjuk. A mustár mint el vetemény mindig rendkívül kedvez hatású. hogy egymás számára egyértelm en hasznosak legyenek. A mustár A gyorsan csírázó mustárt meglehet sen s r n vessük! Néhány napon belül a növénykék rendezett. gyökereivel jól átszövi a talajt. de köztesként is regeneráló hatása van. Ezeken túl egyetlen négyzetméternyi helyet sem kell üresen fenntartanunk. ha a sorba vetni vagy ültetni szeretnénk. hiszen el veteményként. Miközben a spenótsorok tovább helyben maradnak. a mustárvetést az eddig még nem hasznosított sorokban fokozatosan leváltjuk. Jó tenyérszélesség nél amúgy sem kell magasabbra n nie. tervezett vegyes kultúrában lehetséges. zöld felületet képeznek. hogy az a felületet árnyékolva a talaj víztartalmát meg rizze. hogy szinte fáradság nélkül eltávolítható.

hogy a botanikai besorolás tulajdonképpen a meghatározás segédeszköze. árnyékolt.hagyott mustár nem zavar. hogy a mustár illó olaja és annak hatóanyagai (exkrétumai) azok. Jelent sebb károkat a savanyú talajú nyugati országrészben és a Nyírségben okoz (a fordító megjegyzése). hogy ennek pozitív vagy negatív hatásokat tulajdonítsunk. hanem épp az egyes növényfajok hatóanyag-tartalmának. hogy a mustár jóllehet a keresztesvirágúak családjához tartozik . amelyeket gyógynövénynek is tekinthetünk. amely ismételten felmerül: minden zöldségesben sok káposztaféle szerepel. Az összes keresztes virágú egy családba foglalása (ez értelemszer en egyéb családokra is vonatkozik) olyan módszer szerint történt. mint a tátrai kalánf (Cochlearia officinalis). ha ültetés el tt a palánta számára lyukat készítünk. Emiatt a legtöbb kertben fellép a káposztafélék gyökérgolyvás betegsége (Plasmodiophora brassicae). Bármely palántaféle gyökerei ebben az átsz tt. amelynek célja a növények gyorsabb meghatározása volt. ezeken felül f ként tavasszal virító 46 .mégsem oka az egyéb keresztesek esetében fellép talajuntságnak. hogy a mustárral szándékosan még egy keresztes virágút iktatunk be. a repce. A növénylexikon egyértelm en kimondja. a retekfélék. A szárazabb klíma és a lúgos-meszes talajok miatt nálunk ez nem annyira veszélyes betegség. sok vadnövény. Kissé részletesebben Tapasztalataink azt bizonyítják. Ebbe a családba tartoznak a táplálkozásunkban fontos növényeink közül a káposztafélék. Tehát nem önmagában az azonos növénycsaládhoz tartozásnak van jelent sége. vagy néhány esetben gondokat okoznak. A mi vidékünkön el forduló keresztesvirágúak hatóanyagaikat tekintve annyira különböznek egymástól. amely a skorbuttól véd. ha vetés el tt barázdát húzunk. gyógyászati szempontból fontos növények. Így hát ellentmondásosnak t nik. Ebben az összefüggésben még egy kérdést kell megtárgyalnunk. amelyek hasznosak. és akkor sem. hogy az egy növénycsaládhoz tartozás ténye önmagában még nem elegend ahhoz. hiszen ide tartozik a dísznövények egy része is. Miért ajánljuk mégis több éves tapasztalat után a mustárvetést? A gyakorlatban már rég bebizonyosodott. életre keltett talajban egyenletesen és gyorsan terjednek. emellett még több retekfajta és egyéb keresztes virágú.

amelyek tápanyagokat jelentenek.dísznövények. emiatt a lóbabot nagyon korán el lehet vetni. hanem azoknak sok faja létezik. A lóbab nagyon jól felhasználható mindazon zöldségfélék el veteményeként. A tavaszi fagyok nem ártanak neki. mint a pillangósok általában. A lóbab Az el veteményként jól felhasználható növények közt most a pillangósok közé tartozó lóbabot (Vicia faba) mutatjuk be. nitrogéngy jt . Összegezve azt mondhatjuk a mustárról. s azt a növények számára felvehet vé teszik. s amelyek fokozottan tápanyagigényesek. Minthogy a mustár . Ezért nagyon értékes a teljes sorszélességben vetett mustár. így a keresztesvirágúak számára is nemhogy káros. amir l igazán kevesen tudják. Pontosan ismerni kell a fonálféregfajt. családjába tartozó növényhez hasonlóan . Mint el vetemény. hogy melyik növény melyiket riasztja. és gyökérmaradványai gazdagítják a talajt. Mélyen begyökeresedik. de kifejezetten kedvez hatású a mustár. ösztönzi a talajéletet. a tatárvirág (Iberis sempervirens). hogy keresztes virágú. így növényegészségügyi problémát nem jelent. ezért nem állíthatjuk egy fonálféreg-riasztó növényr l. például a sárgaviola (Cheiranthus cheiri). elriasztja a fonalférgeket. Minden növény. amelyek kés bb kerülnek kiültetésre. 47 . A mustárral összefüggésben még egy aggodalmat szoktak emlegetni: nemcsak egyszer en nematódák. El veteményként természetes nitrogéntrágyázást jelent. hogy riasztja a kártev ket. azaz fonálférgek vannak. zöldtömege még elég lágy. s t még a jerikói rózsa is (Anastatica hierochuntica).sok más. A lóbab. és tudni. semmiképp sem okoz gondot. és ha csak 30-40 cm magasra hagyjuk megn ni és azután lesaraboljuk. és gyorsan elkorhad. Emiatt meghálálják az olyan el veteményeket. hogy minden nematóda ellen védelmet nyújt. különösen a burgonyáét. a mélyre hatoló gyökerein található csomókban él baktériumok megkötik a leveg nitrogénjét. különösen nitrogént.ellenáll a gyökérgolyva (Plasmodiophora brassicae) fert zésének.

hogy túl hosszú ideig foglalja a területet. a levágott zöldtömeg a talajfelszínen elterítve helyben marad. mint a káposztát. Egyéb el vetemények Természetesen a kertészkedés gyakorlatában más el veteményeket is alkalmazhatunk. El veteményként csak igen stabil f növény el tt alkalmazható. gyengébb növénnyel is.és borsósorok mellett nem mindig volt elegend . s a f kultúra számára túl kés n adja át a helyet. de a zöldségesben tulajdonképpen csak a paradicsom ilyen.és a káposztaféle esetében is kivétel nélkül sikeres volt el veteményként. A sorközök jól bevethet k vele. A zsázsa éppoly gyorsan n . A növények hozama darabszámot. majdnem feledésbe ment növény. ami a kertet pillangósokkal és ezzel együtt nitrogénnel is kielégít en ellátja. ha az utána vagy közelében lev növény nem fejl dik megfelel en. mert önmagát sem t ri. A facélianövénykék gyorsan finom. Fontos tény. Sohasem szabad kétszer egymás után ugyanabba az edénybe vagy sorba zsázsát vetni. vagy különösen a gyümölcsükért termesztetteket. könny sz nyeget alkotnak. például a zsázsát (Lepidium sativurn L. hamarosan azt tapasztalnánk. A facélia (Phacelia tanacetifolia) egy régi. árnyékolják a talajt. hogy az uborka rövid id után kipusztul.A kés bbi zöldségféléket. 48 . amely pedig a kert számára rendkívül értékes. mint a paradicsomot és az uborkát. de nagyon agresszív gyógynövény. az uborka. Ha az uborkát megel zve zsázsát vetnénk. ha a kertész egy olyan növényt termeszthet. Finom. Hasonló el fordulhat egyéb.) és egyéb gyógynövényeket. tömeget és az egészséget illet en messze felülmúlta várakozásunkat. Szakaszosan. A zsázsának mindig dönt szerepe lehet abban. az el bb levágott lóbab helyére ültetjük. A legtöbbnek az a hátránya. gyors növés talajtakaró el vetemény lehet. A megfelel nitrogénellátás a korlátozott számú bab. apró magvait már kora tavasszal vethetjük. egész évben is vethet . A lóbab az elmúlt években a paradicsom-. Ezzel szemben a facélia közömbös hatású. mint a mustár.

hogy tulajdonképpen a gyökérmaradványokkal is trágyázunk. 49 . így értékes segítséget nyújtanak. Anélkül. zöldtömege takaróanyagként helyén marad. s mint ilyen.Levelei közt az es víz könnyen átcsorog. a puha gyökérzet a talajban marad. ültetünk. Hosszú ideig virágzik. A levágott növények a sorközökben jó talajtakaró komposztot adnak. Minden cserjeféle alá vethetünk spenótot. és mint korai zöldségféle. már szedhet termést is hozott. beosztja" a területet. hogy a spenót nemcsak a zöldségesben nagyszer alaptrágya. átható illata vonzza a gyümölcsfák és virágzó zöldségfélék beporzásához a rovarokat. Amikor tehát a spenótleveleket lesaraboljuk. illetve vetend paradicsom. A levelek takarják és árnyékolják a talajt. Felületi komposztálás Az imént említett el veteményeket (mustár. csoportosan repül zeng legyek (Syrphidae) pedig a levéltetvek ellenségei. káposzta vagy uborka kerül. Most is és a továbbiakban is a kert egyik igen fontos növénye. mert a helyükre a kiültetend . A kísérleti években az is kit nt. a földigiliszták pedig már korán táplálékot találnak. A felettük többször látható. árnyékol. A levágott spenót helyére semmit sem vetünk. lóbab) le kell sarabolnunk. Tojásait is pusztítják. virágjának kék színe pedig kellemes színfolt. hogy a kertben külön helyet igényelne. cserjék vagy a rózsák alatt is jól hasznosítható. hanem a fák. persze ügyelnünk kell az id ben való lesarabolásra. s nagyon hamar elkorhad. Mivel eddig csak a levéltömeget láttuk. A nagyon nedvdús növény levéltömege a sorközökben fekszik: ez képezi a komposzt legalsó rétegét. gyakorlatilag nélkülözhetetlen. Ez a már igen korán elvetett spenótsor a szomszédos növényeket védi a kártev kt l. jó harmatfogó. alig gondoltunk arra. A vegyeskultúrás zöldségesben a spenót kiváló felületi komposzt. hacsak a talaját nem kell csupaszon tartanunk. "rendezi.

de különben minden egyebet belevegyíthetünk. Ily módon a víz egy 50 . Az erd . További réteget képeznek a gyógynövények. még es s id szakban is nyugodtan ráléphetünk. A zöldtömeg mellett felhasználhatunk még régi. Arra kell csak ügyelnünk. se t zeget. állatok. s ezek ürüléke mint szerves trágya gazdagítja a korhadó szervesanyag-tömeget. hogy a harmatot jól felfogják.vagy vérliszt. A növényi részek egy kicsit lankadtak legyenek. állati eredet anyagokat. majd újabbat a saláta és más. hogy a csigákat ne csalogassuk. Ezért lehet leg ne használjunk tisztán se szalmát. hogy lehet leg friss szerves anyagokat terítsünk ki. elkorhadt és el komposztált szemetet. mint a szaru-. Ezt a közvetlen napfényt l védett réteget benedvesíti a finoman permetez es . ez a gyakran idézett példa a takaró komposzt mintája. mikroorganizmusok népesítik be. esetleg szárított marhatrágya. ha szükséges. a t .amit a kert kínál tovább építjük. A felületi komposzt a legjobb utánzása annak. Végül az egészet f vel vagy hasonló anyaggal takarjuk! Ez a takaróréteg tulajdonképpen járásra alkalmas út is lesz. amire mindig. mint ha azokat el bb a komposzttelepen érlelnénk. mint a komposzttelepen. ezt a takaróréteget öntözzük is. a csont.és lomblevelek hullásával állandóan megújuló takaró keletkezik. már betakarított zöldségfélék elhullott levelei.Példaképünk az erd Ha év közben minden szerves anyaggal . cserjék nyesedékéb l is mindig az évszaknak megfelel en. A természetben sehol sincs komposzttelep. akkor a talajba sokkal gyorsabban és biztosabban juttatunk vissza értékes anyagokat. ami egy jól felépített komposzthoz tartozik. ami a természetben történik. de annyira még legyenek frissek. A következ réteget a vadnövények adják. tehát újabb és újabb rétegekkel fedjük a talajtakaró komposztot. legfeljebb összefújt levéltömeg lehetséges. s lehet egy réteg a dísznövények. Talajtakaró komposztnak alkalmas anyagok A bomlás a felületi komposztban sokkal gyorsabban és biztonságosabban megy végbe. Éppen a vegyes erd kben.

hogy a komposzttakaró alatt gazdag talajélet alakul ki. Mégis vegyük számba most a növények szén-dioxid-forrásait. amelyek a különben elzárt táp- 51 . Egyértelm . de ráfordítást jelent. hogy bizonyos szélvédelmet is elérhetünk a növények nagyságának megfelel lépcs zetes telepítéssel. nem engedi elfolyni. amit mi ezeknek a mikroorganizmusoknak növényi maradványok formájában táplálékul adunk. Ez közvetlenül a talajból kerül a fölötte álló növények leveleihez. s így az a növények számára mindig rendelkezésre áll. A természetes folyamatoknál sohasem fordulnak el ilyen nehézségek. A szén-dioxid egyrészt a leveg b l származik.03 % ). A mikroorganizmusok talajbeli életfolyamatai a növényeket ásványi anyagokkal is ellátják. Ez a szén-dioxidmennyiség abból a szervesanyag-tömegb l származik. Mit jelentenek az itt lezajló folyamatok a mi terméseredményeink szempontjából? A növények a leveg széndioxidjából és a gyökerek által felvett ásványokból felépítik saját szervezetüket. amely a talajban lezajló bomlási folyamatokból keletkezik. ez az úgynevezett talajban keletkez szén-dioxid. és lényegesen javítja szén-dioxid-ellátásukat. s ezt apró él lények milliárdjai végzik. és így a talajban keletkez szén-dioxid jobb hasznosítása is lehet vé válik. járulékos forrásuk is. Ez növeli a hozamokat. A növények szén-dioxid-ellátása Már többször említettük. például üvegházakban közvetlenül is adagolnak szén-dioxidot. A talaj anyagából kioldják ugyanis az ásványi anyagokat. Sok kultúrnövény szoros közösségben él a gombákkal és a baktériumokkal. mert a fák lombja feltartóztatja a csapadékot. Err l az összetett folyamatról itt nem kívánunk b vebbet írni.sz r rétegen áramlik keresztül. és a talajvízzel együtt ezek is a növények gyökérzónájába kerülnek. A talajból származó szénsav pótlására zárt tereknél. A példaként szolgáló erd talaját sohasem károsítja közvetlenül a zápores . A növényeknek azonban van egy más. de ott csak roppant kis arányban van jelen (0. és emellett nehéz a helyes adagolás beállítása is.

anyagforrásokat is megnyitják.és vízellátást.mint ahogy már említettük . hogy a növények ebben a humuszban gazdag talajban ellenállóak a kártev kkel és kórokozókkal szemben. mivel . Az egyik évben komposzttal takart sávok a következ évben a zöldségféléknek adják át helyüket. védjük és folyamatosan humusszal gazdagítjuk a talajt. 52 .a bevetett sorokat minden évben 25 cm-rel eltoljuk. hogy milyen fontosak az ebben a könyvben gyakran emlegetett talajápolásra vonatkozó utalások. A talajtakaró komposzttal tehát megteremtjük az állandó tápanyag. és kiemelked termésmennyiségeket adnak. Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni. Leginkább az fog felt nni.

ha el tte már évekig m velték. Amint már említettük. A vizsgálat eredménye elárulja. hogy a kedvez tlen körülményeket enyhítsük. hogy mely tápanyagok hiányoznak. fokozatosan visszatér az eredeti. Mindezek befolyásolják a természeti folyamatokat. különösen ha még nincs a kertb l származó szerves anyagokból megfelel készletünk. azt azért tudnunk kell. Homok. vagy mészszegény. a legtöbb kertészked elégedetlen azzal az állapottal. és minden kertészked úgy véli.Talaj és trágyázás . meghatározott állapotába. Ezenkívül a humusztartalmuk is különböz lehet. Ha felhagyunk a terület m velésével. használhatjuk a kereskedelemben ajánlott szerves eredet segédanyagokat. amivel elkezdi a kertet m velni. hogy neki különösen nehezen m velhet talajjal van dolga. és hogy az adott esetben melyik anyagot. hogy az végérvényesen nem változik meg.jól vagy rosszul m velt talaj Kertjeink talaja nagyon különbözik egymástól. Dacára annak. Ha ismét kultúrába vesszük. vagyis lúgos. ahol bizonyos eljárásokat mindig megismétlünk. és arra ösztönöznek. mind a kertészked k megvizsgáltathatják kertjük talaját. tehát savanyú kémhatásúak. Fekvésük szerint lehetnek sík vagy lejt s területen. homokos talajokon.a növényfejl dés alapja Talajállapot . ahol a vizsgálat nagy 53 . A talajok mésztartalmukat tekintve lehetnek meszes. A tápanyagban szegény. A nehéz kezdeti körülmények közt. szélvédett vagy széljárta helyen és így tovább. Mind a mez gazdák és a kertészek. hogy az ember sokat változtathat egy talajon. milyen mennyiségben kell pótolnunk.vagy agyagtartalmuktól függ en nehéz és könny talajokat különböztetünk meg. és a kedvez ket minden eszközzel próbáljuk kihasználni. akkor állandó javító ápolást kíván. még akkor is. betelepíteni.

A talajnak azzal is ártunk.takarás. ha védelem nélkül kitesszük a záporok és az er s napsugárzás hatásának. beteg növényeket azonnal er s szerekkel akarjuk gyógyítani anélkül. talajforgatáshoz. hogy a humusztartalom nem n eléggé. Mindig veszélyeztethetjük a talajt. élettel tele réteg kerül alulra. vagy ha a trágyázás 54 . ha a kert közelében folyó patakot er szakosan szabályozzák vagy fedik. amilyen a folyamatos m velés el tt volt. ami azt jelenti.a kés i kultúrák kiültetéséig is . ahol sem a talajtakarás. hogy az egyes humuszalkotórészek lemosódásával és csökkenésével a talaj veszít értékéb l. Károsodik továbbá a talaj túltrágyázáskor. ásáshoz. ha a bokrokat és fákat kivágják. és benépesítik a földigiliszták. Például a modern szélessoros sz l telepítéseknél a talaj azáltal károsodik. hogy élettelenné és terméketlenné válik ? Mi minden árthat a talajnak El ször az általánosan követett eddigi gyakorlatot említenénk. A talajéletet az ember kíméletlen beavatkozásaival is megzavarja.sok esetben nagyon durva kapáláshoz. meg kell vizsgálni. mint.tápanyaghiányt mutat ki. Sok kertben május végéig . még élettelen réteget felülre hozzák. Csupasz a felület a monokultúrás telepítéseknél is. és így nem javul fel ismételten a talaj. humuszban gazdag. kezdetnek célszer alaptrágyázást adni kálium.és foszfortartalmú m trágyákkal. Ugyanaz a talaj azonban gondos. üresen fekszik. miszerint a talaj az szi ásás után egész télen át a következ tavaszig takaratlanul. kerülhet olyan állapotba. tehát védelem nélkül hagyják azt. hogy belátnánk: a végleges és tartós gyógyulás csak a helyes növénytelepítéssel oldható meg. hogyan lehet egy talaj egyensúlyát úgy megzavarni. vagyis amikor az alsó. s így az év folyamán felépült. sem a szomszédos növények nem árnyékolnak. és az eddig megszokott légcsere megsz nik. A nem ápolt agyagos talaj ismételten. A kertészek hozzászoktak a gyakori . ha a károsított. rendszeres ápolás után így változhat: s r n átszövik a gyökerek. Ha a kertész elégedetlen kertje talajával. mit teszünk helytelenül a kertben. Az is a talaj megterheléséhez vezethet például.

mert él talajrétegbe kerülnek. és marad a kemény. hogy ezen az alapon eldöntheti. Rontja a talajszerkezetet. A talajéletet megzavarhatjuk a hideg. Ezt már csak nagy költséggel odaszállított szervestrágya-tömeggel lehet ellensúlyozni. ha annak adagolása nem megfelel . és úgy véli. A vetés id pontját toljuk ki a talaj felszáradásáig. A biológiai szemlélet kertész nem használ kémiai rovaröl és 55 . kemény és klórtartalmú öntöz vízzel is. amíg a talaj ismét rendbe jön. A magok gyorsan csíráznak és jól kelnek. sokszor tömény trágyalevet közvetlenül juttatjuk ki. Err l még többet írunk az Állatok a kertben cím fejezetben. vagy nem a megfelel id pontban használjuk azokat. s t biológiai eredet trágya felhasználásakor is. repedezett talaj. hogy világosan különbséget tud tenni a kertben a hasznos és káros él lények közt. Károkat okozhatunk a túl friss istállótrágyával. feltétlenül kérgesedik a felszín is. gyakran a talajból kibúvó és ott elpusztuló gilisztákon mérhetjük le az eljárás negatív hatását. s így behozzák a lemaradást. amelyek biológiai egyensúlyban élnek és táplálkoznak. amelyek túl nehezek. hogy milyen veszélyt jelentenek a jó talajszerkezetre a munkagépek. Ez f ként tavasszal veszélyes. például a talajmarók. amíg az nedves. ne lépjünk a talajra addig. melyiket akarja elpusztítani. amely nem keményedik meg. Sohasem jó. ha az ember tavasszal túl korán hozzálát a munkához. A szántóföldi zöldségtermesztés esetében az is bebizonyosodott. Taposással is károsíthatjuk a talajt. Az él lények pusztítása oly módon is történhet. vagy ha nem megfelel anyaggal trágyázunk. vagy még inkább az állati eredet trágyalével: ha a friss. tehát dönt fontosságúak egy élettel tele talaj felépítésében. A talaj tömörödésének nyomai még sszel is észlelhet k. melyiket nem.nem kell id ben történik. Ezután bizony hosszú id telik el. hogy a kertészked úgy véli. hogy rendszeres es ztet öntözés hatására fokozatosan romlik a humuszréteg. A növények ekkor gyorsabban fejl dnek. különösen nedves id ben. Végül károsíthatjuk a talajt a kertben honos és hasznos él lények elpusztításával is. Nem is képzeljük. ha takaratlan talajfelületet es szer en öntözünk : eltekintve a növények károsodásától. és mások táplálékául szolgálnak.

amíg id nk van a komposztprizmát felépíteni. hogy olyan kerthez jut. A komposztálást el segít anyagok adagolása ellenére is hosszabb id t igényel. A talajtakaró komposztnak a talajjal közvetlen kapcsolata van. amelyhez a természet sokkal hosszabb id t igényelne. A talajtakaró komposzt a talaj. f szer.amely a természet folyamatait utánozva rövid id n belül meghozza a kívánt sikert . Ilyenek például a borsószalma. a komposzt szétterítésekor sokszor nagy mennyiség gyommagot is a kertbe hurcolunk. mert a szerves anyagok újrafelhasználását teszi lehet vé. A komposztprizma vagy -verem A talajtakaró felületi komposzt mellett . amíg kész komposztot kapunk. Ennek mélyreható okai vannak. A talajtakaró komposzt még a halomban érlelt komposztnál is értékesebb.a kertész legfontosabb segítsége volt és marad a komposztprizma vagy még inkább a komposztverem. de évr l évre megismétl dik a vád. biológiai alapokon nyugvó talajápolási eljárást alkalmazzon. 56 . Ezeket el ször egy helyre gy jtjük.gyomirtó szereket. mint régen. Sok növényi hulladék van. Ilyenkor azon kell fáradoznia. most már meggy z dhetünk róla. és regeneráló jelleg . hogy a szerek okozta ártalmakat kiküszöbölje és a jöv ben elkerülje. ami nem alkalmas felületi komposztként a talaj közvetlen takarására. vékony gallyak és így tovább. Nemcsak a földigilisztákat. hogy ez az átalakulási folyamat a talajtakaró komposztban sokkal gyorsabb.és dísznövények maradványai. tároljuk addig. A komposzt a legváltozatosabb célokra felhasználható. az azonban megtörténhet. amelyet éveken keresztül ilyen szerekkel kezeltek. szinte magától megy végbe. A komposzt nemcsak azért hasznos a kertben. hanem a komposzthalomban érlelt komposzt biológiai értéke az egészséges biológiai kert szempontjából vitathatatlan. Ha azt állították eddig. most is külön helyet foglal el a kertben. a már fásodott gyógy-. hanem a megszámlálhatatlan hasznos apró él lényt is táplálja a talajban. hogy ez az eljárás gyorsítja az érési folyamatot. A komposztprizma vagy -verem azonban úgy.

A lebomlás minden átalakító fázisa ott helyben történik.felületén mikroklímát alakít ki. Az újra és újra felrakódott zöldrétegek pedig harmatgy jt k. a takarónövények váltásával pedig a kártételt is megel zhetjük. és nem kell félnünk a talaj lerombolásától sem. megszünteti a talajuntságot és csökkenti a nematódák kártételét. Így a következ évben a helyszínen képzett komposzt jó védelmet jelent. ahogy ezt a természetben is láthatjuk. A rétegek védik a talajt az er s fényt l. 57 . A következ évben a növények számára már tápanyaggal ellátott a talaj. és meggátolja az értékes tápanyagok elvesztését. az éget naptól. Ezenkívül a helyesen megválasztott talajtakaró növény védhet a kártev k ellen is. az er s záporoktól. és annak termékeit a talaj rögtön átveszi.

a kertünkb l valószín leg már hiányzó . szárrészek. giliszták vándorolnak bele. és nagyon rövid id n belül elszaporodnak. és rövid id után. mert ezek távol tartják a férgeket és egyéb kártev ket. friss vagy lankadt.) és páfrányfélét az erd b l (ha nem védett növények). Hogy ez a nyesedék más szempontoknak is megfeleljen. hozzunk még bele . majd alkalomtól és id t l függ en összeszecskázzuk. amely folyamatosan és minden növekedési állapotában belevágható. sövények nyiradéka és a lemetszett gallyak. keményebb. A bodza a legbiztosabban távol tartja a vakondokokat és pockokat. Hozhatunk még gilisztaöl varádicsot (Chrysanthemun vulgare L. gyomok. A nyesedék anyagát els sorban a kert adja: mindenféle hulladékok. friss f ) segítjük a nyesedék bemelegedését .Szecskázott nyesedékek Van más eljárás is a talaj javítására. de komposztálásra alkalmas anyagot gépi vagy kézi er vel feldarabolunk. k porral és esetleg valamilyen állati eredet szerves trágyával gazdagítva rakjuk össze.vadnövényeket. Miután némi belekevert zöldtömeggel (pl.ami minden komposztáláskor szükséges -. A nyesedék összetétele Az év folyamán a nyesedéknek alkalmas anyagokat összegy jtjük. és ezen felül káliumot hoznak be. de még a rothadás megkezd dése el tt fel kell aprítani. Ez az úgynevezett nyesedék készítése. Ez az anyag lehet. A gyomnövények magvai h hatására elvesztik csírázóképességüket. Ilyen például a bodza. Gondoljunk még a cickafarkkóróra (Achillea millefolium 58 . ha a halom már kih lt. amikor minden durvább.

Már a nyesedék durva állaga is megakadályozza ezt.így a málnához. hogy a sajátos felhasználásra készen álljon : rózsa. Mindez könny vé és leveg ssé teszi a nyesedéket. Ha van a közelben olyan gazdaság. egészséges és szép. hogy azután a különféle növények alá speciális igényeiknek megfelel en más-más összetétel nyesedéket használhasson. hogy az így összegy jtött nyesedékben sok fás alkotórész is található.) és a zsurlóra (Aeguisetum sp. E mellett a takaróanyag mellett a növényállomány egyenletes. málna számára. A lóbab nagy fehérjetartalmú. Tapasztalatból tudjuk. 59 .a fa egyik jellemz alkotórésze . szamóca. Magától értet d . például vadrózsahajtások. vagyis erdei takarást az erd b l származó növényekhez. ha lehet zöld feny ágakat is használjunk. Csekély mennyiség fás részt minden nyesedék tartalmazhat. ahol lóbabot (Vicia faba L. tehát a fás részek megannyi változata. egészen hüvelyk vastagságúig.) termesztenek. Az erdei növények takarásához szánt nyesedékhez . se egyéb kártev t nem találunk. innen kérhetünk az sz folyamán babszalmát. Aki még teheti. ebben a takaróanyagban se csigát. gyorsan elkorhad és kiváló trágyapótló (lóbab helyett csillagfürttel is próbálkozhatunk). A felületi komposzt további korhadása folyamán a kevés fás részt tartalmazó keverék a megfelel talajviszonyok el készítésénél a következ tavasszal nagyon kedvez .L. az írja fel az egyes nyesedékhalmok pontos összetételét. egy kis zabszalmát is elegyítsen közé. Emiatt a nagyobb mennyiségben fás részeket tartalmazó nyesedéket elkülönített kupacokban kell tárolnunk.gátolhatja a növekedést. s t friss vadrózsahajtásokat is vághatunk bele.) is. nagyon lágy szárú növény. s t a felületi komposzt legfels rétegeként éppen hasznos is. a szamócához és természetesen a rózsák alá. hogy a lignin . vékonyabb ágak. Mivel olyan sok riasztó és véd növényt gy jtöttünk össze. Aki megszokta a kertben is a tervszer munkát.

tehát oda.). hogy a nyesedéket sohasem szabad az érett és 60 . mert a víz nem tud túlcsordulni. és ne takarjunk vele olyan sorokat. A zöldségesben ugyanazokba a sorközökbe terítjük. vadnövények és egyéb.Felhasználása A kert felaprózott növényi anyagaiból származó nyesedéket a biológiai érlelés után mint takaróanyagot használhatjuk fel. tarackoló gyom. amelyekben legalul a spenót. illetve egymás felett zöldséghulladék. Különösen fontos ez a növények átteleltetésekor. ahova még vetni szeretnénk. ha az például valamilyen makacs. a rózsaágyakra. A tavaszi felmelegedéskor elkezd dik a korhadás folyamata. mint ahogyan például a frissen telepítend rózsák gödrét sem tölthetjük fel vele. így a nyesedék a növényeknek táplálékot és védelmet nyújt. azt a takaróanyagtól fellazult talajból könnyen kihúzhatjuk. még akkor is. vagy az nem is lehetséges. hanem mert az öntöz víz az átszivárgás folyamán tápanyagokat is old. Még az sszel összerakott komposzthalmok is felmelegszenek. mint amilyen a podagraf (Aegopodium podagraria L. szamócára. A nyesedéket mindig csak a már begyökeresedett növényekhez használhatjuk. Ezekbe a sorokba ugyanis nem vethetünk. hanem lassan keresztülhatol a véd rétegen. és nem kell attól tartanunk. ahova tavaszra nem terveztünk vetést. Ebben az esetben a cserepekben vagy ládákban nem kell az öntöz víz számára helyet hagyni tele is tölthetjük ket a földdel. Különös véd hatása. mert a nyesedék a behatoló nedvességet hosszú ideig megtartja. ahol egyébként a komposztot használnánk: a fák alá. Itt is hamarosan megfigyelhetjük. a kertben található szerves anyagok fekszenek. hogy az ilyen növények levelei sokkal telítettebb zöldek lesznek. majd kés bb tápanyagtartalma alkalmassá teszi a nyesedéket nagyobb cserepes vagy ládás növény takarására is. Különösen hangsúlyozni szeretnénk. gyógynövények. még palántát vagy növényt sem ültethetünk bele. hogy azzal együtt csíraképes gyomnövénymagvakat is behurcolunk. sszel vagy már a nyár vége felé a nagy mennyiség összeaprított anyagot oda hordjuk. málnára. a liliomokra. majd egymás után. nemcsak azért. Ha tavasszal a nyesedékkel takart liliomvagy íriszágyakban mégis gyomnövény bukkanna fel.

A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Ez az összeszecskázott keverék a belekevert bodzával és más gyógynövényekkel együtt olyan értékes hatóanyagokat tartalmaz.) is aprítottunk. Ha megkérdezik. Tudunk az üröm (Arthemisia absynthium L.). az orvosi zsálya (Salvia offzcinalis L. valamilyen módon újra használjunk fel. jól és gyorsan elkorhad. sokoldalú m velési rendszert. Ez a keverék az. ne tévesszük ket össze! Ez az értékes nyesedék csak "leend komposzt". A gyógy. bátran tagadóan válaszolhatunk. és minden növényanyagot. diocia L. és azt. mint trágya-. amelyek a növényi kártev ket és kórokozókat távol tartják. hogy a nyesedékben értékesíthet hagymafélék gombás betegségeket el znek meg. Ismerjük a mustárnövényke fonálféreg-riasztó hatását. hagy vezessük be az új. és ezzel sokoldalúan segíti az egyes kultúrákat. Mindig ismételten csak azt tanácsolhatjuk. úgyhogy hamarosan humuszgazdag talaj lesz bel le.) és a csalánfélék (Urtica urens és U. mint kártev ket távol tartó és mint kovasavat szolgáltató növényr l. A sorokban kiterített nyesedék egyenletesen. 61 . mindig vegyük figyelembe a növények hatóanyag-tartalmát.) kártev ket és kórokozókat riasztó hatásáról. így egészséges fejl désüket segít hatásáról. Sehol sem olyan felt n en egészségesek a növények.és f szernövényekr l szóló fejezetben részletesen olvashatunk az egyes növényfajok más növények kártev it. kórokozóit riasztó. ezért a kert sokoldalú m velésében a nyesedéknek rendkívül nagy szerepe van. hogy a nyesedékkel nem hurcolunk-e egereket a kertbe. sohasem olyan jók a terméseredmények.összes eddig felsorolt növény minden el nyét közvetlenül a kertben hozza. körülbelül egy év múlva az egész kertben és minden kultúrában felhasználhatjuk. Tehát még egyszer: a nyesedék és a kész komposzt két különböz dolog. ami vet barázdák töltésére is alkalmas.kirostált komposztfölddel összetéveszteni. különösen ha a keverékbe bodzát (Sambucus nigra L. a csalán értékeir l. mint éppen a nyesedékkel takart sorokban. ami a kertben keletkezett.

Alkalmunk volt nagyon száraz esztend kben is pontos megfigyeléseket végeznünk. Segíthetünk magunknak azzal. hanem a talajfelszín közelében növekv finom oldal. hiszen ezzel a kártev ket. a gombákat és egyéb kórokozókat is terjesztjük. és ez azt jelenti. hogy a kerti töml t a komposztra fektetjük (természetesen id nként arrább tesszük). ami a felületi komposzt helyes alkalurazásával felfogható. és ezzel teremtünk növényeink számára egy lassan. Ez az elv érvényes a vízre is. Nyomatékosan vízutánpótlást mondunk és nem öntözést vagy permetezést. és kivált ne a leveleket. permetezve öntözni. és a növények számára még hosszú ideig rendelkezésre áll. hozzájárul a megfelel talajnedvesség fenntartásához. az mindig csak a talajt takaró komposzt öntözésével történjék. Id nként azonban mégis pótolnunk kell az elpárologtatott vizet.Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A bevezet fejezetben leszögeztük. de legtöbb esetben elegend az es formájában hulló csapadék. Még aszály idején is elegend volt a talajtakaró komposzt öntözése. Ha tehát vizet kell pótolnunk. hogy a talajban található értékeket kíméli. A harmat is. A komposztálódáshoz is szükséges a víz. Ügyeljünk arra.és hajszálgyökerekkel is. hogy lehet leg ne közvetlenül a növényeket öntözzük. hogy azokból lehet leg semmit se fecséreljen el. Így nem kell naponta a növényeket felülr l. Minden növénynek vízre van szüksége fejl déséhez. de egyenletesen ható nedves környezetet. A növények a vizet nemcsak vastag karógyökereikkel veszik fel. 62 . amely a talajtakaró komposzton keresztül a földbe szivárog. hogy a kertésznek el kell köteleznie magát.

mint a vízvezeték vize. hogy amikor nagyon szükséges. hiszen az többnyire a száraz évszakokban történik. amíg eljött az idejük. amíg kikel. ami a természetben történik. Nem ajánljuk azonban a vet barázda el zetes megnedvesítését. Ilyenkor jobb a magvakat nagyságuktól függ en mélyebbre vagy sekélyebbre vetni. Az es egészen másként hat. s minden külön öntözés nélkül átszunyókálhatták azt a néhány napot.amihez a berendezést házilag is elkészíthetjük . Gyakran sokáig kell rá várni. Példaként említenénk a nehezen csírázó petrezselymet. Rendszerint azonban meg kell elégednünk a vezetékes vízzel. Tehát a drága vizet ne használjuk meggondolatlanul! A vízzel úgy kell takarékoskodni. de minden nehézség nélkül megjelenik ott. amíg a magvak az es és a légnedvesség hatására csírázni és kelni kezdenek. hiszen ez pontosan az ellenkez je volna annak. gy jtsük össze az es vizet. hogy néhány betegség (mint a lisztharmat is) ezáltal terjed. a leveg nek és a talajnak egyaránt nedvesnek kell lennie. A biológiai kertben kizárt az ilyen zuhanyozó öntözés. akkor álljon rendelkezésre b ségesen.) vetésekor. sem egy bevetett magágy öntözését. különösen nem a nyári meleg szelek idején. Különösen jó dolog ezt szem el tt tartani a kétnyáriak (árvácska. mint ahogyan nélkülözhetetlen a növényi trágyalevek készítésekor is. A frissen ültetett növények öntözésére azonban magától értet d en szükség van az öntöz vízre. és betakarva a természetre bízni. ahol az érett magok elszóródtak.Csöpögtet öntözéssel . az embert mégis nagyon csábítja. hogy a növények levelét felülr l lezuhanyozza. ezért ha csak lehet. Jóllehet a kannás öntözés nagyon meger ltet . harangvirág stb. A magvetés öntözése mindig ösztönzés a csírázásra. mert ezzel a kertész rendkívül jó min ség vizet nyer. 63 . sokkal jobb a természetre bízva megvárni. Egészen bizonyos azonban.a növények egyenletesen kapják a vizet. A petrezselyem keléséhez persze egy rövid es cske nem elegend . Ha azonban a vetést nem tudjuk folyamatosan öntözni.

Ennek az az oka. ha ezt a hulladékot . A takaróanyagok tárgyalásakor már volt róla szó. Elvileg a szerves konyhai hulladék a takarókomposztra is kerülhetne. Vihetünk bel le egy már érett komposzthalomra. amelyet már a háztartásban gondosan különválasztunk a nem rothadó szervetlen vagy m anyagoktól. használjunk hordót erre a célra. Rövidesen azt tapasztalnánk. néha még kárt is okoznak.akkor rövid id n belül giliszták költöznek bele. ahol a giliszták az alomba húzódnak. ami el nyös volna a gilisztáknak is. Kiürítéskor a giliszták egy része maradjon vissza. és a gazdag táplálkozási lehet ségek miatt gyorsan elszaporodnak. és ott gondosan letakarjuk földdel. A városi háztartásokban. állandó rendetlenséget. A giliszta. ami minden évszakban (még mostoha id járás mellett is) megközelíthet . de ennek komoly hátrányai is vannak.A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben A tanácsaink szerint eljáró vegyes kultúrában termel kertész rövid id alatt észlelni fogja. Közvetlenül elteríthetjük a takarókomposzt felszínére.tehát az utánpótlásról mindig gondoskodni tudunk . hogy itt a giliszták egész évben elegend táplálékot találnak. hogy külön helyet kell kijelölni a korhadó konyhai hulladék számára. hogy a gilisztaállomány mennyire elszaporodott a kertben. esetleg egy félig komposztálódott nyesedékhalomba is. ahol a kert a lakástól távol van.a konyhában keletkez minden könnyen rothadó anyagot egy komposztprizmára visszük. macska stb. Ha ez a komposztprizma olyan helyen fekszik. Így kaparnak.és földkeveréket már a kert bármely pontjára elszállíthatjuk. hogy az újonnan belekerül komposztálandó anya- 64 . Helyesebb tehát. hogy a kertben él állatok: kutya. és onnan táplálkoznak. valami számukra is értékesíthet t keresnek.

hogy számukat növeljük. vonatkozik a vörös szín komposztféregre (Eisenia foetida) is. ha ez zárt helyen (pl. A leveg és a nedvesség a kis. elszaporításuk megrövidíti a korhadást. mégis. miszerint a giliszták kárt is okozhatnak. a százlábúak és egyéb apró állatkák. Amit eddig a gilisztákról állítottunk. mégis.a ford. Ez egyetlen esetben sem igaz. amennyiben az él gyökereket felfalják. így meleg legyen. a nyesedékbe is. 65 . nyitott komposztprizmán minden oldalról átjárja. Ez szintén nem rágja meg a friss gyökereket. Ez a hordó természetesen a házon kívül álljon. Bár a giliszták ebben a lágy. A gilisztakomposzt takarása . és jó táplálás mellett hihetetlenül gyorsan szaporodnak. Hasonlóan hasznos a nagy földigiliszta (Lumbricus terrestris). él növényi részeket. tápdús talajban nagyon gyorsan szaporodnak. és takarjuk le. és így szinte. Jóllehet a giliszták mindenhova bevándorolnak a komposztprizmába. nélkülözhetetlen segítséget jelentenek.nemcsak rendszeretet kérdése. a kertésznek le kell mondania azokról a szabadban mindig el forduló komposztlakókról. Róluk is csak a legjobbakat állíthatjuk. Ha már a gilisztákról van szó: szakítsunk azzal a téves nézettel. mindent meg kell tennünk. ahova a konyhai maradékot hordjuk . mint az ászkák.got ismét gyorsan fel tudják dolgozni.általában a hely takarása. hordóban) történik. a hulladékból is komposztot csinálnak. mindenütt hasznos. talajtakaró komposztba. Ez a takarás ne engedje át a fényt. sem az egészséges. megj. amely szántóföldön és a kertben is általános.) hasznos. amelyek szintén hatékonyan közrejátszanak a komposztálásban. mert a nedvesség és a sötétség a giliszták kedvez életfeltételei. A kertben tehát minden gilisztafaj (Magyarországon 42 különböz faja él .

4. a szaporodást és a túlélést szolgálják. 2. miel tt az ember valamit is vetne. ahol megtalálják mindazt. ökológiai egyensúlyban álló kertr l. s t gyomirtó szerekkel is igyekszik kertjét gyommentessé tenni.Gyomok a kertben Mi a gyomokat inkább vadnövényeknek tekintjük. Ilyen helyen már nem lehet szó biológiai. 3. és ezek az el nyök mind a növekedést. ahol létfeltételeik adottak. inkább azt kérdezzük: mi hasznuk lehet a kertben a gyomoknak? 1. mivel a talajjal különösen fontos és szoros viszonyban vannak. amit ebben a könyvben már beharangoztunk. és egy napon ismét elt nnek: Mivel azonban a természetben semmi sem haszontalan. A gyomok mindig ott növekszenek. amelyek mindig és mindenütt jelen vannak. s mindig a talajjal összefüggésben tárgyaljuk. hanem mindig társulásban. emiatt nem is fogadjuk ket szívesen. amelyek sohasem egyedül. Nem is kényszeríthet k rá. A gyomok olyan növények. amire szükségük van. mivel sok kerttulajdonos minden eszközzel. "monokultúrában" fordulnak el . Néhány kertben ma már egyáltalán nem n nek gyomnövények. Zavarnak. Ilyen növényeket nevez az ember "gyomoknak". rendkívüli vitalitással rendelkeznek. Mit tekintünk gyomnövénynek ? A gyomnövények hívatlanul jönnek. Olyanok. 66 . A gyomok a maguk választotta helyen a legegészségesebbek. hogy más helyen vagy más évszakban n jenek.

Mindezek segíthetnek kertünk megítélésében. Ezért minden gyógynövény. de néhány utalással arra szeretnénk ösztönözni az olvasót. mészszegény vagy savanyú talajról van-e szó. a talaj él gyógyszereinek tekintjük. amit eddig nem használtunk ki. legel kre és persze kertjeinkre is. hogy ezzel a lehet séggel többet foglalkozzon. mert sohasem fordul el mészkedvel vagy meszes talajt igényl gyomnövény savanyú talajon és fordítva. milyen gyomok fordulnak el . vagy nem zavarnak. Így a vegyeskultúrás kertben a kultúrnövények választékát gazdagítják. miszerint minden él lény hatással van a többire is. Talajjelz gyomnövények A gyomok egy része valódi talajjelz . ezáltal a kert számára olyan értéket képviselnek. amit az ember erd n-mez n gy jtöget. Egy régi kertben már tapasztalatból tudja az ember.A gyomnövények szerepe Miféle rendeltetése lehet egy gyomnövénynek a kertben? A gyomok között sok a gyógynövény is. Kint a szabad természetben hatalmas. tehát egészségünket vagy akár felgyógyulásunkat is szolgálják. mint a tápanyagellátás és a talajápolás hiányosságait. Vázlatosan írunk a leglényegesebb tudnivalókról. Az az elv. hogy meszes. Sok gyomnövény tartalmaz bizonyíthatóan hatékony anyagokat. hogy hol. De minden tavasszal felbukkanhatnak egészen új fajok is. alig áttekinthet gyomnövénytömeg él. Nem tudunk a részletekben elmélyedni. Ezért 67 . a mi kertünkben különösen a gyógynövényekre érvényes. amíg felhasználjuk ket. s ezek el fordulásából talajunk sajátságait éppúgy felismerhetjük. Néhány vadnövény jelzi. A biológiai kert elveivel összhangban segítenek a talaj megismerésében is. Ha a gyomnövényeket erd n-mez n. nemritkán gyógyhatásúak. akkor ez értelemszer en érvényes a gazdaságokban a szántókra. Így a kert tervezésekor és telepítésekor adódó hibákat még idejében elkerüljük. helyet kaphat kertünkben legalább addig.

azt ajánljuk, hogy tavasszal legyünk egy kicsit türelmesek, és az úgynevezett gyomokat egy ideig hagyjuk a helyükön! A zöldségesnek természetesen gyommentesnek kell lennie, s hogy ez lehetséges, az a Nyárutó, sz és tél cím alfejezetb l világosan kiderült. De lehet még a kertben több, gyomoktól szenved rész, s ez zavarja a kertészt. Ha ennek ellenére egy rövid ideig zavartalanul növekedni hagyjuk ket, amíg már felismerhet ek; sok dolgot elárulhatnak nekünk. Ha a kertben vad harangvirágfélék (Campanula sp.), lángszín egynyári hérics (Adonis aestivalis) vagy szarkaláb (Consolida regalis) fordul el , akkor ezek a gyomok nemcsak a mésztartalmat jelzik, hanem a megfelel humusztartalomról is tájékoztatnak bennünket, vagyis azt jelenti, hogy termékeny talajú a kertünk. Ha a területen vadrepce (Sinapis arvensis), a kissé mérgez pipacs (Papaver rhoeas), árvacsalán (Lamium maculatum), apró szulák (Convolvulus arvensis), mezei veronika (Veronica arvensis) népesíti be, akkor mély réteg , termékeny, meszes talajunk van. Ha csalánfélékkel (Urtica sp.), fekete csucsorral (Solanum dulcamara) vagy füstikefajokkal (Fumaria sp.) találkozunk, ez nitrogéndús és vastartalmú talajról árulkodik. Ez a talaj már egész enyhén savanyú is lehet, mert ezek a növények nem mészjelöl k. Ahol a kis termet , nagyon csíp s csalán fordul el (Urtica urens), ott a talaj nitrogénben, humuszban és tápanyagban gazdag, és talán túl is van trágyázva. A kertésznek meg kell jegyeznie, hogy azon a területen, annál a bokornál, cserjénél, ahol csalán vagy az el z gyomok jelennek meg túlsúlyban, nem szabad nitrogénnel trágyázni addig, amíg a fölösleges készlet el nem fogy. Ha a területet labodafélék (Atriplex sp.), disznóparéj (Amaranthus sp.) vagy a salátaboglárka (Ranunculus ficaria) uralják, akkor talajuk nehéz, de jó vízgazdálkodású. Akkor azonban, ha a salátaboglárka mellett libapimpó (Potentilla anserina), mezei vagy vízimenta (Mentfia arvensis, M. aquatica)madárkeser f (Polygonum aviculare), martilapu (Tussilago farfara) vagy mezei zsurló (Equisetum arvense) is felt nik, már tudnunk kell, hogy mindezek pangó vizet és leveg tlen talajt jelentenek. Ilyenkor a jó gazda azt tartja, hogy el bb drénezni kell szántóföldjét, miel tt jó termést várna. A kertész ekkor "kertészeti" fogá-

68

sokhoz folyamodik: a kérdéses helyekre a körülményeknek megfelel növényeket - cserjéket, dísznövényeket - ültet. Az ilyen pangó vízzel telített helyekre sikeresen telepíthetünk sárga n szirmot (Iris pseudacorus). Anélkül, hogy a pangó víz szemmel látható volna, az írisz helyét helyesen választottuk meg, egyedül a gyomnövény tanúsága alapján. A kertünk számára hasznos vadnövényeket hosszan sorolhatnánk. Így ajánlatos tavasszal egy alkalommal utánanézni, hogy hol, milyen vad-, illetve gyomnövények fejl dnek, és átgondolt, önálló, saját ítéletet alkotni kertünk talajáról. Külön megemlítünk két olyan gyomnövényt, amit mi is nagyon terhes gyomnak érzünk: az egyik a tyúkhúr (Stellaria media), a másik két veronikaféle: a fényes level (Veronica polita) és a borostyánlevel (Veronica hederaciaefolia). A veronikafélék a mi szélességi fokunkon nem olyan régóta fordulnak el . Ezek nagy humusz- és tápanyagtartalmú, nitrogénnel telített talajokat jeleznek. Ne csodálkozzunk azon, ha a két gyommal kapcsolatos problémával többnyire a komposzt felhasználásakor fogunk találkozni.

Javító hatású gyomok
Néhány közismert vadnövény a kert számára valóságos értéket jelent. A fák alatt elriasztják a kártev ket és árnyékolnak, mint a kerek level repkény (Glechoma hederacea), az indás ínf (Ajuga reptans), a mentafélék (Mentha sp.) és a kövér porcsin (Portulaca oleracea). Rendkívül jó talajjavító a csalán: vasat, kovasavat, nyomelemeket tartalmaz, és humuszban gazdag talajt hagy maga után. A gyomok vagy inkább ezen valódi vadnövények jó méhlegel k. Már kora tavasszal a kertbe csalogatják a méheket, olyankor, amikor a növények zöme még nem is virágzik. Ezért ezeket a gyomokat csak azután távolítsuk el, miután más növények már virágzanak, és így vonzzák a méheket. Amikor a biológiai szemlélet kertész azt mondja: "minden kártev ellen legyen egy riasztónövény", akkor mostani témánk szem-

69

pontjainak megfelel en tegyük hozzá: feltéve, hogy ezeket a riasztónövényeket hagyjuk is a kertben növekedni. Néhány növény azonban nem közvetlenül, hanem a nyomában maradó méreganyagok által válik hasznossá, s ezek sok kerti termék számára szükségesek. Ide tartozik a legtöbb tavasszal virító növény is, mint a sáfrányfélék (Crocus sp.) a hóvirág (Galanthus nivalis, f. aestivalis) és hasonlók, amelyek szintén tartalmaznak fontos méreganyagokat, s gyakran találkozhatunk ezek vad alakjaival is.

Biológiai körforgás
A következ kben a biológiai körforgás egy kis részletét igyekszünk megvilágítani, amelyet már nagyon megzavartunk, de teljesen gyógyítható volna, ha minden kertbarát segítene. A kertünkben él madarakról van szó; tehát a fekete- és a sárgarigó, a pinty, a cinke, a vörösbegy és még néhányan, akik itt szerzik be azt a kis mennyiség , számukra egészséges és véd hatású mérgez anyagot, ami táplálékukat kiegészíti, és ezzel egészségüket szolgálja. Így rá vannak utalva az el bb említett növényekre, amelyekben ezeket az anyagokat megtalálják. Épp ezek a madarak pusztítják már kora tavasztól a kert kártev it. Csipkedik az általunk kártev ként emlegetett nagy fehérjetartalmú apró él lényeket, és fiókáikat táplálják velük. Csupán ezt az egészen kis részletet, amit a biológiai folyamatok példájaként bemutattunk. A kert gyomosodása nagyon kellemetlen, de ennek dacára legyünk türelmesek egy kicsit, legalább addig, amíg szükségünk van e növények riasztó hatására. Az, hogy a zöldséges gyommentes legyen, az íriszeket, rózsákat és egyéb új telepítéseket gyomláljuk, az persze magától értet dik, de én sohasem leszek a teljesen gyommentes kert pártján.

70

kökényen stb. akár vad részei is. hogy kertjeinkb l nem t nnek el egészen a pillangók. hiszen ezek a lepkék megtartásához és új generációk létrejöttéhez nélkülözhetetlenek. talán egy kicsit a kertben is meg fogja ket t rni! Ha azonban erjesztéssel trágyalevet akarunk készíteni a vadnövényekb l. levendulát és a loncokat is látogatják. Már a növények felsorolásából is láthatjuk. Itt tehát nyugodtan megt rhetjük a lepkéknek ezeket a ment szigeteit. a fagyal stb. A nappali kis pávaszem és a bogáncspillangó f tápnövénye a csalán. szedren. kertünkön kívül is kell keresni hozzá alapanyagot. ami könnyen kártékonnyá és veszélyessé válik. Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása Akinek eddig legf bb célja a gyommentes kert kialakítása volt. az ibolyáról és árvácskáról. mint a mogyoró. füzikefélékr l és a kutyatejr l van szó.A gyomok és a pillangók Azzal. de minden kertnek van széle. rózsán. hogy milyen tápnövényeken élnek az ismertebb pillangók hernyói? Az éjjeli nagy pávaszem hernyója egyértelm en a rózsafélék családjába tartozó növényeken fejl dik: mandulán. míg a citromlepke hernyóját a kutyabenge (Frangula alnus) táplálja. hozzájárulunk. bokrai is szolgálhatnak lepkerezervátumként. Jó lenne. szirózsákat. hogy a kertben gyomnövényeket is megt rünk. most felismerve a vadnövényeket. elhagyatottabb. Ezen felül milyen lepkék fordulnak még el kertünkben? Leggyakoribb a káposztalepke. Ezek a növények ugyanis sok lepke hernyójának tápnövényei. A nappali kis pávaszem tápnövénye házikertben a csalán és a komló. ha a legfontosabbak a kertben valahol fennmaradnának. a bogáncsról. Természetesen a kert egyéb fái. a nyír. A pillangók aztán a dáliákat. 71 . A "gyomoknak" persze nem kell a kert közepén terpeszkedni. ha a vegyes kultúra nyújtotta lehet ségeket nem vesszük igénybe. Nézzük csak meg. az árvacsalánfélékr l. Itt mindenekel tt a csalánról. az orgona. hogy nem nagy területet foglalnak el a kertb l.

Mindezek a növények nagy tömegben megtalálhatók az utak mentén. Trágyalének éppoly jól használható. hogy keverjünk az el z khöz pitypanglevet (Taraxacum officinale). azt ajánljuk. A választék szempontjából nélkülözhet ugyan. Ha tehát szükséges. A vadon el forduló fekete nadályt (Symphytum officinale) nagyon dekoratív ével .és virágzásserkent . minden szabadföldi és cserepes növény számára tápláló. Ez az a növény. de nagyon jól keverhet csalánlével. patakpartokat és medreket kedveli. A hazai változat a borágófélék családjába tartozik. A csalán alapvet növény a trágya. hogy elfogják és visszatartják a harmatot. ken csökhöz. de sokszor 72 .és gyógynövénnyel történt. hogy hazai vad formáról vagy pedig kultúrváltozatról van szó. növekedés. hasonlóan. még innen is vihetünk a kertünkbe. Ahol a nadálytövet mint takarmánynövényt valaha termesztették (az évszázad elején). ott elég távoli körzetben is még fellelhet . gyógynövényként és méhlegel ként is ültethet a kertben. de alap-. illetve hatóanyaga. Különösen fontos a felületi komposztrétegben. ugyanis a csalánnak megvan az a nagy el nye. A nadálytövet ma is mint régebben . de a kész leveket is keverhetjük. eltér típusairól mind többet beszélnek. és a komposzt. Egyszerre is feldolgozhatjuk ket.Mindez el ször is a nélkülözhetetlen csalánra vonatkozik. mint épp a csalántakaró felett. mint küls leg használható gyógyszerekhez és mint a kertben hasznos növény. Sehol sem olyan szép és egészséges a zöldségsor. A nadályt erjesztett leve lassabban hat. Mint ehet gyógynövény. pl. ma még vitatott. medvetalp (Heracleum sphondylicum). már nem vitatható. amelyr l az utóbbi évtizedben mindent elfelejtettünk.és a kártev ket riasztó levelekben. hogy éget en sz rös levelei elriasztják a csigákat azonkívül.még mindig mint segédanyagot használják. jó takaróanyag. A legtöbb ember ma nem is tud képet alkotni a nadályt r l. útif félék (Plantago sp. A nedves helyeket. pedig err l az újonnan felfedezett növényr l. A kert szempontjából mindegyik típusnak azonos az értéke.) és cickafarkkóró (Achillea millefolium) levet. amit mi leginkább értékelünk. függetlenül attól. A fekete nadályt olyan növény. mint ahogyan a többi f szer. mint a csalánlé. Mivel itt els sorban trágyalevekr l van szó. illetve nyesedék értékes alkotórésze. szaga sem olyan átható.

Mindkett b l jó trágyalevet lehet készíteni. A közönséges bodzát (Sambucus nigra) is vadnövénynek tekinthetjük. Szaporítása gyökérdarabkák segítségével történhet és magvetéssel. elt nik. de saláta. ha a fiatal növények lombját is több alkalommal zsurlóból készített trágyalével permetezzük. vagy melegágyat ágaival keríteni! A bodzát már a nedvkeringés megindulása után elkezdhetjük szedni. a borsóra. A zsurlóból készült trágyalé megel zi a zellerrozsdát. Így a zöldségesben nagyon jó hatása van a babra. uborkára. amíg számára megfelel ek a körülmények. ami megel zi a talajuntságot. pockok és vakondok ellen nyilvánul meg. nedves és tápdús talajban vannak. trágyaléként pedig különösen jól hárítja az állati kártev ket. Ezt is megel zhetjük. Takaróanyagként a mellette lev növényeket védi a földibolháktól. de használható a szamóca. A macskagyökérb l készült trágyalé nagyon híg. s t egész ágai a terméssel együtt. de természetes lel helyükr l is begy jthet k. Több évig is megmarad. Elég csak egy bodzahajtást a vakondtúrásba szúrni. A macskagyökér (Valeriana officinalis) teaként kif zve vagy trágyalé formájában minden virágáért vagy biológiai értelemben vett terméséért ültetett növényhez felhasználható. Jó a palántad lés megel zésére. Tarthatjuk a kertben. Feldarabolt és széthordott gyökerei révén is újból és újból megjelenhet a kertben. sárgarépa esetében ne alkalmazzuk. és a paradicsom gombás betegségei és a hagymalisztharmat ellen is. Különösen dísznövényekre van jótékony 73 . ha a palánták túl meleg. ahol a leveg nem elég párás. cukkinire. fiatal hajtásai. hagyma. A zsurló (Eguisetum sp. Riasztó hatása f ként az egerek. A nadályt ével . A bodzának minden része felhasználható: levelei.) és a gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare) gyakori vadnövény.és fényviszonyok megváltoznak. A kerti mályva (Althea rosea) olyan területen. de csak addig.hívatlanul mint gyom jelentkezik. a paradicsomra. általában rozsdafert zött lesz. ha a palánták gyökereit ültetés el tt néhány órával beleállítva megszívatjuk. de ha a talaj. de ennek ellenére meglep en hatékony. Még ennél is hatékonyabb a zsurló és csalán keverékéb l erjesztett trágyalé.

és vadnövények kertünkben tényleges segítséget.hatással. aminél jobbat alig kívánhatunk. 74 . például a rózsafélék. Így nyújtanak a gyom. amelyekt l gazdag virágzást várunk. ével k. A hordó alján visszamaradó szerves anyag kit n komposztalapanyag.

és f szernövények termesztése A f szernövények is szolgálhatják a kert egészségét? Táplálkozásunkat már el sem tudjuk képzelni a kertben termeszthet gyógyés f szernövények nélkül. Most kezdjük csak fokról fokra felismerni. mint a zöldségfélék. egészségünk meg rzését. Noha mindezt már régóta tudjuk.és f szernövények éppúgy. megfelel helyre ültetve. el -. Jó közérzetünket. Ezek a növények képesek arra. növelik teljesít képességünket és életkedvünket. és telepítésünk biztos alkotórészének kell tekintenünk a gyógy. a növényzet tápanyag-visszapótlásában és védelmében.és f szerféléket. végül pedig kiegyenlítik az id nként elkerülhetetlen. mostanában újra felfedezzük a gyógy. és mindnek van egy-egy egészen sajátos tulajdonsága. Általában elmondhatjuk róluk. a kerttervbe feltétlenül be kell vennünk. Eddig els sorban konyhai f szerként használtuk ket. s t gyógyításában is. szervezetünk er sítését és ápolását szolgálják. hogy a gyógyés f szernövényeknek magára a kertre is jelent s hatásuk van a talaj felépítésében és egyensúlyának fenntartásában. Ha minderre tekintettel vagyunk. hogy a többi kártev it elriasszák és beteg- 75 .és f szernövények nagy kertészeti értékét. amit a kertben ki kell használnunk! Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe A gyógy. hogy vitamingazdagok. de nagy múltjuk van bizonyos betegségek megel zésében. illetve köztes veteményként a f növénnyel együtt vetve a szomszédos növények egészségét el segítik. megterhel táplálkozásból ered bajokat.A gyógy.

azzal együtt vessük el.és f szernövények Az egynyáriaknak nem kell külön helyet kiszakítanunk a kertben. s ezért olyan fontos a konyhában.) Ezekb l a növényekb l a konyha igénye rendkívül nagy. beleértve gyökerét. ahol a növény minden része használható. A kapor a sárgarépa fejl dését is el segíti. amelynek gyógyhatását már a XII. Már a duzzadó. nem kell helyet keresnünk a kertben. Erjesztett állapotban leginkább mint trágya. a talajtakaró komposzton. nem d lnek el.és f szernövény .és konyhanövényeket. nem igényelnek külön sort. Minden gyógy. kísér veteményként kell beiktatnunk ket. ami valóban vadnövény. és az év folyamán már nagyon korán rendelkezésre kell állniuk. hogy minden vele szomszédos növény egészségesen fejl dik. A csalán számára. Ideális talajtakaró anyagot szolgáltatnak. de a talajban is értékes anyagokat választ ki. (Az itt következ összes egynyárira vonatkozik. mint a zöldségfélék is . mint az uborka. A kaprot vitamintartalma miatt még a petrezselyem és a paprika el tt említik. de még a komposztprizmákban is minden kerti növény számára gyógyulást és egészséget hoznak. cékla és a többi. jól át kell gondolnunk. Szirmaiból gyógyken csöt készítenek. Minden sárgarépasorba. kölcsönösen el segítik a jobb fejl dést és a növények tartós egészségét. Az egynyári gyógy. gyógyító. Mindez érvényes a vele együtt elvetett növényekre is. A sorok zártan. Hogy hova is helyezzük mindazokat a gyógy. A kapor esetében épp az t nik fel. illetve talajjavító hatásukkal t nnek ki. A mustár már a Bibliából is ismert gyógynövény. csírázó magvak hatnak egymásra. egyenletesen n nek. A gyógy.és f szernövényekhez soroljuk a hagymaféléket is.. Kapor (Anethum graveolens).éppúgy. amelyeket kertünkben akarunk telepíteni. század óta ismerjük. a vizitorma és nem utolsósorban a körömvirág (Calendula). a káposztafélék. A korán vetend zöldségfélék mellé köztesként a legjobb.a föld felett. hogy járulékos jelleggel véd . els sorban a fokhagymát. a zsázsa. szárát és a magokat 76 .ségeit meggátolják.

a cukkini vagy az édeskömény (Foeniculum vulgare). emiatt kedvelik a kés bb kel növények is. legjobb. Kés n kell vetni ezt az utóbbi id kben kevésbé ismert növényt. Ez az utolsó sor turbolya zölden áttelel és tavasszal tovább fejl dik. nem lepi meg korán a lisztharmat. De mi is a turbolya haszna a kertben? Tulajdonképpen az. Ezek fagyérzékenyek. mert a szervezetet megtisztítja a salakanyagoktól. csigákat. A kertben is nagyon értékes. hatóanyagai a rothadás után is a talaj hasznára válnak. mint az uborka. Borágó (Borago officinalis). Zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium). A kertben köztesként bármelyik f zöldségféle magjához keverhet . majdnem minden kertben el fordul. Ez a régóta ismert. Ha a kertész megszívleli tanácsainkat. hogy a bazsalikomot a kertben is nagy segítségnek tekintjük. amir l azt is mondták. s ott jelent s szerepe van. Szintén azokhoz az egynyáriakhoz tartozik. Borsf (Satureja hortensis). akkor minden zöldségféle vet magjához kaprot fog keverni. Szedés után a borsf gyökerei a talajban maradnak. Kísér veteményként vessük.is. A nagyon korán vetend növények közé tartozik. C-vitaminban gazdag gyógynövény tavasszal vértisztítóként használható. hogy a salátaféléket megóvja a lisztharmattól. s így egész évben folyamatosan használható. ha csak május közepén. mert már korán enyhe félárnyékot ad. Így hát nem is csodálkozhatunk azon. Bazsalikom (Ocymum basilicum). így a babot az egyébként jelent s károkat okozó fekete babtet sem károsítja. 77 . de még a hangyákat is. Olyan hosszú tenyészidej kultúrák mellett kapjon helyet. Mivel fagyérzékeny. s így külön fáradság és költség nélkül mindig zsenge kaporzölddel látja el a konyhát. kezdve az els fejes salátától egészen az endíviáig. és b ven terem. A bazsalikom mellett az uborka hosszú ideig egészséges marad. A kerti borágó mint idegeket megnyugtató és vértisztító hatású növény. amelyek nem igényelnek külön helyet. folyamatosan vethetjük. és er sebb szaga elriasztja a tetveket. hogy a f szerek királyn je. a babbal együtt vetjük. hanem mindig kísér veteményként tervezzük be a vegyes kultúrába. s így a rovarbeporzású uborka megtermékenyülését el segíti. Ezen felül ez az illatos gyógynövény nagyon jó méhlegel .

de leginkább a paradicsomnak. Meghatározott zöldségfélék mellett jó. Legjobb.Rendkívüli kártev riasztó hatása van. még a szomszédokat is védi. a kártev ket mégis egyértelm en elhárítja. valamint a többi káposztaféle az egész tenyészid szak alatt a legcsekélyebb fert zés nélkül fejlóriik. Jó partnere a hagymának. A körömvirág sárga szirmait éppúgy. Rendkívül alkalmas a szamócatövek közötti csupasz talajfelületek bevetésére. de az utóbbi id ben tudományosan is bizonyították. Ezzel szemben a petrezselymet sohase hozzuk össze gyenge növés szomszéd növénnyel. Fehér mustár (Sinapis alba). Ugyanerre a célra a körömvirág is megfelel. Mindig tudták. Az apró magvak gyorsan kelnek és növekszenek. ahol hárító-véd hatását néhány meghatározott szomszéd növény élvezheti. gyomlálása. de mértékkel használjuk! A kertben értékes hárítónövénynek tekintjük. Dacára. mint a kerti zsázsát szokták. a fölösleges sarjak leválasztása és a talaj fellazítása után elvetni. és a zöldségesben ne hagyjuk virágozni. hanem a konyhában is hasznosíthatjuk. A mustárnak a zsázsához hasonló értékei vannak. A mustárt és a körömvirágot is rendesen nemcsak gyógynövényként. például a fejes salátával. de egyéb tulajdonságai miatt gyakran nehéz partner. Ha van hely a kertben. kísér növény' lehet. kemény földben kamatoztassuk. ha szegélynövényként használjuk. mint a zsenge mustárnövénykét. Els sorban a karalábé. Folyamatosan szedjük róla a leveleket. A tél folyamán aztán maguktól elt nnek. hogy a petrezselyem betegségekre nagyon fogékony. az eddiginél gyakrabban és változatosabban alkalmazhatjuk az ételek elkészítésekor. Csak fiatalon vágjuk. a sorok tisztítása. és ahhoz hasonlóan is hat. Rendszeresen. önállóan is vethetjük. Mivel a borágó levelei sz rösek. Petrezselyem (Petroselinum crispum). s a kis növények védik a szamócát. A szamóca közteseként a mustárt célszer a termésérés végén. A konyhában nélkülözhetetlen nagy vitamintartalma és egyéb hatóanyagai miatt. de távolról sem olyan er s és intenzív. a csigák sem kedvelik. 78 . hogy ne szórja el a magját. hogy elriasztja a fonálférgeket. és csak olyan magasra hagyjuk megn ni. Gyökereinek rendkívüli áthatolóképességét különösen nehéz. ahol a borágó gyökerei teljesen átszövik és fellazítják a talajt.

és tulajdonképpen csak arra kell ügyelnünk. A konyhában leginkább a tavaszi vitaminhiány idején használjuk. hanem a kert egészsége szempontjából is nélkülözhetetlenek. Vessük a kultúrnövények. a kerti sarkantyúkát (Tropaedum majus). A kertben való különös jelent sége azonban leginkább nagy gyökérzetének tudható be. Ezek a hagymafélék nemcsak gyógy. A fokhagyma különösen alkalmas az egerek riasztására. hogy a növényt még puha állapotban lesaraboljuk.és fonálféreg-érzékeny szamóca nagyon igényli a riasztó-. ahol az el veteményeket árnyékolásra. hogy a szamóca sohasem lehet magában. A gyümölcsösben viszont távol tartja a tetveket. hogy a megfelel növény mellé kerüljenek. víztárolásra. a maradványokkal nincs gond.Körömvirág (Calendula officinalis). Err l a lehet ségr l már elöljáróban szóltunk. ha minden fölösleges körömvirágot takaróként a paradicsom alá terítünk! A körömvirág ezeken felül mindenütt értékes a talaj és a szomszédos növények szempontjából. A szürkepenész. fokhagyma. Ott már említettük a mustárt. A kertben nagyon eluralkodhat. mint például a már említett fonálférgekt l veszélyeztetett szamóca közé! A körömvirág kit n a paradicsom között. Mindig csak arról van szó. s nagyon jó. Igen nagy hatású gyógynövény.és f szernövényként. A mustárt sok el nyös tulajdonsága miatt ajánlhatjuk: a vet mag nem drága. illetve véd növények segítségét. 79 . Konyhai felhasználásra is ajánlhatjuk. ezért a zöldségesben nem is ajánljuk. például a liliomoknál. rózsáknál stb. Mindegyik a szürkepenészt l védi környezetét. még a nagyon veszélyes vértet t is. büdöskét (Tagetes patulus) is. Vöröshagyma. a talaj el készítésére és gyökerekkel való átszövésére ajánlottuk. hanem mindig valamelyik hagymafélével együttesen! Kerti zsázsa (Lepidium sativum). A gyümölcsfák alá vethetünk még körömvirágot. Az egynyáriakat más módon is felhasználhatjuk anélkül. hogy számukra a kertben külön helyet vennénk igénybe. de emlékeztetünk rá ismét a gyógynövényekkel kapcsolatban. metél hagyma. Már a vegyes kultúra általános leírásában is emlékeztettünk arra. Mindezek sokféle kártev ellen tényleges segítséget jelentenek.

különösen. ha a növények túltrágyázott talajba kerülnek. a zeller még mindig marad. illatanyagok. A kertben a környezetjavítás legsikeresebb segít i. hogy egy év alatt kész növényeket tudunk nevelni bel lük. Azokat az ével ket. vérf . amelyeknek egészen jól kimutatható. és távol tartja a káposztalepke hernyóit. Mivel ével k. Ha az el z ekben leírt egynyáriakra és hatásukra gondolunk. A következ k közül azonban nyugodtan elhagyhatunk néhányat. A vadnövényekhez hasonlóan mindegyik jó méhcsalogató. önmagukat tartják tisztán. amelyek a többi növény számára el nyösek lehetnek. másokat tanácsos tavasszal elvetni. még biológiai eredet trágyával sem. Kés bb a káposztát leszedjük. Hatékony el vetemény. levendula. és tavasszal ismét alkalmas a zellerzöld szedésre. secanilum). a magoncokat kiegyelni. zölden áttelel. Kés bb nem okoznak gondot. izsóp. A zellert azokba a sorokba vessük.Metél zeller (Apium graveolans var. olajok és más exkrétumok. nem kell feltétlenül egy elkülönített ágyba ültetnünk. értékes szomszédhatásuk van. hogy egyet sem nélkülözhetünk közülük. de ezen felül véd hatásuk is lehet. Ezeknek az anyagoknak az aránya csökken. kakukkf . Ezek a bemutatott növények mind nagy értéket képviselnek mint szomszédok. el nevelés szükséges. ha kezd k vagyunk. Silvestre f. zsálya. s t nem is tanácsos trágyázni ket. és sszel palántázni. ahova a kés bbiekben a káposztát fogjuk ültetni. hiszen illatukkal is a leveg t gazdagítják. azt mondhatjuk. koriander. Nevük mindannyiunk számára ismer s: kömény. amely mindenekel tt a káposztaféléket védi a hernyók és a földibolha kártételét l. rozmaring. A már fejlettebb zeller a káposzta közt marad. amir l egy biológiai szemlélettel dolgozó kertész nem mondhat le! Ével gyógy. Egyeseknél lehetséges. ami olyan szempont a kertben. kerti ruta. Aromanyagaik elriasztják a kártev ket. 80 .és f szernövények Hátravan még az ével vagy kétnyári növények bemutatása. nem kell. Ezeknek a növényeknek különösen értékes hatóanyagaik vannak.

A giliszták elmenekülnek a fehér ürömmel beültetett területekr l. A fehér üröm vetési. törpecserjék) nem tudjuk a vegyeskultúrás zöldséges ritmusába beilleszteni. A levendula minden ével ágyban szerepelhet. és hol van végleges helyük? Fehér üröm (Arthemisia absinthium). Az üröm biztos védelmet nyújt a kártev kkel szemben. mert az utána következ növények növekedését gátolja. sóska. de hatása nem kedvez a talajra. A konyhában egy kis zöld levendulaágacskát használjunk a ne- 81 . de különösen hasznos a rózsák alatt. Hova helyezzük ezeket az ével ket. szeretnénk néhány ültetési tanácsot adni. ahol a hangyák tényleg zavaró tömegben fordulnak el . Termesztésre javasolt egyéb ével k Mivel a tartósan ugyanazt a helyet elfoglaló növényeket (kétnyáriak. nehogy összekeverjük ket. Már ismertettük a vadnövényeknél. metél hagyma. aminek virágai és levelei is hatásosak. A levendula körül nagy körzetben nem találunk hangyát. boldogasszony tenyere. fehérüröm. Ha a káposztafélék közt a zeller véd hatása nem lenne elég. citromf . hogyan hatnak. különösen pedig a fekete ribiszke közé ültessük. illetve ültetési helyét még évek múltán is felfedezhetjük. A virágzatából kif zött teát permetez szerként a kertben virágzásserkent hatása miatt használjuk a terméséért termesztett zöldségfélék esetében. Macskagyökér (Valeriana officinalis). A fehér ürmöt kivétel nélkül a ribiszkefélék. mivel a levéltetveket távol tartja. róluk még majd szólunk. ével k. tárkonyüröm. vágjuk le az ürmöt. Els sorban olyan helyre ültessük. mezei macskagyökér. A gazdag virágzás következményeképpen a zöldségfélék b termést hoznak. Emiatt nem szabad a komposztra kerülnie. ha már beszereztük ket? Melyek ezek a növények. mert ez nyújtja az eddig egyetlen ismert biológiai védekezési lehet séget a ribiszkerozsda ellen. és helyezzük a veszélyeztetett növények fölé. Mindig ültessük távol a konyhában használatos fekete ürömt l.lestyán. Az egyik legjelent sebb a levendula (Lavandula officinalis). fekete üröm. Mivel a hangyák kertbeli szerepét többnyire félreismerik.

hezen emészthet ételekbe. Jó hatása van a mirigyekre. Epetermel hatású és nyugtató. Ezen felül levele és virága kozmetikai alapanyag. A ruhás- és fehérnem s szekrényb l el zi a molyokat, tehát a háztartásban is sokoldalúan hasznosítható. A levendulát a konyhában rozmaringgal (Rosmarinus officinalis) felváltva használhatjuk: A rozmaring fagyérzékeny növény, így célszer , hogy helyettesítésére b ven legyen levendula a kertben. A cserepes növényként tartott rozmaringot a nyár idejére süllyeszszük ki az ével k vagy a rózsák közé, hogy azután sszel id ben a házba menthessük. A rozmaringnak a levendulához hasonló étrendi hatása van, de az utóbbi minden nehézség nélkül termeszthet a kertben, s emiatt hasznosabb. Emlékeztetjük az olvasót, hogy a lepkék jelenléte mennyire függ a növényekt l. A levendula valódi repül tér a pillangók számára, emiatt sehol sem találunk olyan gazdag lepkefaunára, mint épp a levendulán. A zsálya (Salvia officinalis), az izsóp (Hyssopus officinalis) és a kakukkf (Thymus vulgaris) konyhai felhasználásáról és hatásáról a könyv végén található Gyógy- és f szernövény-ABC-ben olvashatunk. A kertben mindhárom növénynek hasonló hatása van; egyértelm en elriasztják a hernyókat, különösen a káposztalepkéét. Ugyanakkor ezeket a növényeket sajnos nem ültethetjük a zöldségesbe, éppen mert ével k. A régi parasztkertek példáját követve mégis kihasználhatjuk hernyóriasztó hatásukat. A zöldségest ott ével k és apró cserjék vették körül, él véd sáncot alkotva. A rózsák alá ültetett zsálya elriasztja a tetveket. Az említett növények nem t rik magukon a csigákat, és a csigák sem kedvelik szomszédságukat. A kakukkf másutt is jól beilleszked aljnövény, nagyon alkalmas sziklakertek és falak takarására. További ével , de dísznövényként kevésbé szembeötl növény a vérf , a citromf és a tárkonyüröm. Konyhai hasznosítását illet en közismert, hogy a vérf (Sanguisorba minor) er sen mérgez hatású. Általános keringéstisztítóként emlegetik. A vérf ösztönz en hat a gyökérzónában, közelében és körülötte is felt n en egészségesek a növények. A citromf (Melissa officinalis) minden kertben szépen fejl dik, kifejezetten a méheket csalogató növények közé tartozik; tehát

82

ott kell ültetni, ahol a közelben méhekre van szükség. A citromf hallatlanul vitális, emiatt kell id ben vissza kell fogni! További felhasználásáról a trágyaleveknél szólunk. A tárkonyüröm (Artemesia dracunculus), amely egyetlen kertb l sem hiányozhat, gyomorer sít hatású, nélkülözhetetlen az ecethez és minden bef tthöz. Kerti hatása hasonló az el z f szerfélékhez. Magról nagyon nehezen szaporítható, inkább sarjnövénnyel szaporítsuk. A kerti ruta (Ruta graveolens) kevésbé ismert gyógynövény. Nagyon dekoratív, és a kártev ket is jól riasztja, a többi ével gyógyés f szernövényhez hasonlóan. Az ével ágyak szélére, kényes ével k mellé vagy a rózsákhoz ültessük. A metél hagyma (Album schoenoprasum) kártev riasztó hatása mellett minden gombás betegségt l megóvja a növényeket. A rózsaágyak szélére szegélynövényként különösen alkalmas. Ha zöldjét nem szedjük folyamatosan, hamarosan kivirágzik. Ebben az állapotban vágjuk le, majd terítsük a földieper közé, mivel a gombaveszélyt leginkább ott tudja elhárítani. Ha télen is akarjuk használni, akkor csak azután cserepezzük be és vigyük zárt helyre a metél hagymát, ha az már egyszer alaposan átfagyott. Még jobban átfagy, ha az egyes csoportokat ököl nagyságú darabokra vágva kiszedjük, és a szabad ég alatt hagyjuk átfagyni. Az ezután beültetett metél hagyma-darabok a konyhában biztosan hajtanak, míg ha fagyhatásnak nem tesszük ki, hamarosan elsatnyulnak. Amint az egyik cserép metél hagymát felhasználtuk, ismét tegyük ki a hidegbe, és a következ t tegyük a konyhába. Így egész tél folyamán mindig friss metél hagymát fogyaszthatunk addig, amíg a növény már a szabadban is hajtani kezd. A régóta ismert lestyánról és fekete ürömr l is kell szólnunk néhány szót. A fekete üröm (Arthemisia vulgaris) tulajdonképpen vadnövény, a kertbe mégis gyógy-, illetve f szernövényként ültetjük, mert a konyhában a nehéz ételekhez adalék anyagként használjuk. A lestyán (Levisticum officinale) és a fekete üröm is szemmel láthatóan riasztják a szomszédos növények kártev it, de ugyanakkor növekedésüket is gátolják. Legjobb ket egy sarokba ültetni, ahol dekoratív növények lesznek, és a konyhai szükségletet minden id ben

83

kielégítik. A fekete ürömnek ne a leveleit, hanem virágait használjuk. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ezek az úgynevezett ével k nemcsak aromahordozók, hanem a kertet illatukkal is gazdagítják. Kit n méhlegel k, elriasztják a kártev ket, megvédik a betegségekt l.

Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel ?
Van-e valami értéke a levágott növényi anyagnak? A f szernövényeket még folyamatos használat mellett is vissza kell vágni, mert túl nagyok lesznek, virágzani kezdenek, esetleg megfásodnak. El ször is ezt a nyesedéket minden zöldségfélénél értékes takaróként használhatjuk (például a szamóca alá a metél hagymát). Jobb, ha felaprítjuk, de anélkül is kit n fed réteget képez a talajtakaró komposzt felszínén. Ez a közvetlen takarás a már ismert hatásai mellett védelmet, gyógyulást és egészséget jelent. Az egyes f szerféléket mindig tulajdonságaiknak megfelel en ahhoz a kultúrához használjuk, amelyik segítségre szorul. Jó példaként említenénk a metél hagymát, amelynek virágzáskor levágott föld feletti része a szamóca közé terítve a gombás betegségek elszaporodását gátolja. A csigákat hárító gyógy- vagy f szerféléket olyan növények alá terítsük, amelyekr l tudjuk, hogy különösen vonzzák a csigákat; például a t zliliomok (Hemerocallis stp.) vagy az ével szarkaláb alá (Delphinium cultorum), vagy "véd kordonként" köré, vagy a salátasorok közé, mindig a felületi komposzt tetejére. Ez a "szecska" mindig olyan réteget képez, ami a zöldségféléket és a dísznövényeket egyértelm en védi. Aki komposztálással is foglalkozik, természetesen fog megfelel helyet találni felhasználásukra, és észlelni fogja, hogy a korhadás folyamatát meggyorsítják. Néhány f szernövénynek egyáltalán nem szabad a komposztra kerülni, mert a növekedést és a korhadást gátolják. Ilyen például a fehér üröm. Ha a káposztasorokban nem akarjuk felhasználni, a legjobb hely számára a fekete ribiszke alatt van, ahol a ribiszkerozsdát elhárítja. Egyébként a fehér üröm nem hoz túl nagy zöldtömeget, így a levágott anyag elhelyezése sem lehet gond.

84

A csalánlé például csak akkor b zlik. Ha tudunk. általában ha mozgásban van. de a vezetékes víz is megfelel . azt kell válaszolnunk. keverjünk hozzá egy marék k port. ha keverjük vagy felhasználjuk. betonból valók. vagy keverten megerjesztett trágyalevek. jól gyökeresednek és szépen fejl dnek. Az erjedés kezdetén különösen jó. a h mérléklett l függ folyamat. ha a palántákat az ültetés el tt ilyen trágyalével megszívatjuk.Trágyalevek gyógy. Hogyan készül a trágyalé ? Természetes erjedési folyamatot indítunk meg. de legjobbak természetesen a fából vagy agyagból. Ez az eljárás megakadályozza a zellerrozsdát. használjunk es vizet. 85 . A víz és a növényi részek aránya nem adható meg literben vagy kilóban. hogy az "magától megy". folyamatosan megszínesedik. miként csináljuk a trágyaleveket. amíg a trágyalé készen lesz? Az erjedés lassú. és megel zi az szirózsa fuzáriumos hervadását (Fusarium oxysporum) is. Ennek megfelel en eleinte csak enyhén. El ször csak megzavarosodik a folyadék. amit az ember pontosan meg tud figyelni. amikor a frissen vágott növényi részeket vízzel felöntjük. a vége felé azonban er sen búzlik. Még egy gyakran ismétl d kérdés: milyen hosszú ideig kell várakozni. A hordók különféle anyagból készülhetnek. Az erjedés el rehaladtának megfelel en változik a lé felhasznásása is. általában a növénnyel félig töltött edényt teletöltjük vízzel. A megerjedt levet ebben a korai állapotban rálocsolhatjuk. A sokszor feltett kérdésre.illetve f szernövényekb l.és f szernövényekb l Különösen értékesek (tulajdonképpen semmi jobbal nem pótolhatók) külön-külön az egyes gyógy. vagy egy olyan rózsabokorra. s az utolsó fázisban a már elpusztult növényi szövetekb l sötét massza keletkezik. Ilyenkor egy trágyalével töltött alacsony edénybe állítjuk a kis növények gyökereit. illetve permetezhetjük a tet fert zött rózsára. Ezek a palánták megszívják magukat. Ha ez nagyon zavarja az embert.

már nem igényel különösebb megfontolást.vagy csalán-gyógynövény tartalmú. (káposztapalánták) felhasználásával a trágyalének az egészséget el segít és er sen trágyázó hatása van. A szamócánál is használjuk ezt a tápláló trágyalevet. vegyes trágyalé els sorban a gyümölcsterm zöldségfélék soraiba kerüljön alaptrágyaként. mégpedig olyan id pontban. A csalán. hogy az alaptrágya hova kerüljön. A vegyeskultúrás kertben a sorokat már tavasszal meghatározzuk. vagy a fölösleges palánták. ha az imént említett trágyalevet a mindenkori talajm velés el tt juttatjuk ki. hogy ne a növényeket. ami azt jelenti. s ha ezt trágyának használjuk. Tehát a káposztát nem szabad csupán zöldségnövénynek tekinteni. Az erjedtebb. A trágyalevek felhasználása Mikor és mivel legjobb egy biológiailag helyesen m velt kertet trágyázni? Helyes. Ez az elv az erjedt trágyalevekre is vonatkozik. hogy éppen a káposztalevelek hozzáadásával. annak jótékony hatásait. A csalántrágyalé összeállításakor sikeresen használhatjuk adalékul a káposztafélék levelét is. Tehát sszel. Mindig érvényes. Így a talajnak. a teljes erjedés után a lé s r vé válik.és tápanyagokat is tartalmaznak. amikor a következ termést szeretnénk megalapozni.amit tapasztalataink szerint tetvek. amikor a jöv évi virágrügyek már dudorodni 86 . Kit nt. nagy gyógyérték zöldségféléknek. lisztharmat vagy betegség veszélyeztet. és amit mi mesterségesen nem is tudnánk pótolni. és közvetve a növényeknek is visszaadják. amit kivontak onnan. el rehaladottabb állapotú lé is felhasználható ily módon. hogy alaptrágyaként alkalmazzuk. hanem a talajukat trágyázzuk. így az. Ezek a trágyalevek gyógy. Már rövid id vel a beavatkozás után megfigyelhetjük. de fele-fele arányban keverjük vízzel. Ahogyan az erjedés folyamata el rehalad. hiszen a korábban egyértelm en gyógynövénynek számító káposzta még a mai napig is egyike a legértékesebb. a növényeket táplálja.

Nagyon makacs károkat öreg fákon ilyen módon gyógyíthatunk. a petrezselyem és a lestyán. s ezzel az anyaggal mázoljuk be a törzseket. Ezzel a lével a továbbiakban még a fákat. Tapadást el segít anyagként esetleg egy kis vízüveget is belekeverhetünk. majd a virágzás teljében. ha egy vagy több sorban a talajtakaró komposzt felületére hordjuk. Ezt az anyagot legcélszer bb. amit már kártev -kórokozó riasztó. el ször mindig a rügyfakadás kezdetén. a hordókban s r üledék marad. és nagyon er sen b zlik. ami azt jelenti. miután a trágyalevet felhasználtuk. Ezeket a leveket közvetlenül és mindig csak ott alkalmazzuk. Ilyenek a fekete és fehér üröm. ahol egyes meghatározott károk fellépnek. Ez a tápanyagpótló és egyben gyógyító trágyalevezés mint alaptrágyázás segít a jó talajszerkezet kialakításában. Ez az erjedt. Ehhez jöhetnek még a rebarbara (Rheum rhabarbarum) és a torma (Armoracia lapathifolia) leveleib l külön vagy keverve is készíthet trágyalevek. 87 .kezdenek. Ezt a tömény csalán-gyógynövény levet a törzsek ápolására is felhasználhatjuk. s r massza kit n faápoló anyag. csupán a már említett korlátozásokra legyünk figyelemmel. Ez egyben a következ évi el trágyázás is. tehát az intenzív tápanyagfelvétel szakaszában. illetve gátló hatásukról megírtunk. amelyek megakadályozzák a káposztaféléknél a gyökérgolyva. Ezekb l éppenséggel készíthetünk trágyaleveket. mész vagy más megfelel adalék hozzákeverése után. tehát szürkepenész. hogy az ember különleges leveket is el állíthat. akkor legjobb télutón hígítás nélkül a gyümölcsfák alá önteni. Ne használjunk növekedést gátló növényeket. levélfodrosság vagy hasonló kellemetlen tünetek esetén. Ennek a négy növénynek különös kerti értékei vannak. Amikor a csalánlé kierjedése s r és tömény lesz. A legvégén. A csalánlével például a fákon a fagy okozta repedéseket is bekenhetjük. Különleges trágyalevek Az ilyen trágyalevek összeállításakor nem kell aggódnunk.(Plasmodiophora brassicae) fert zést. egészséges és üde növények fejl dnek benne. a rózsákat és egyéb cserjéket is táplálhatjuk.

A komposztdombon ugyanúgy, mint a talajtakaró komposzton, ez a maradvány mint kiváló komposztálást serkent anyag m ködik. Ha a csalán aránya nagy, a komposzt érése sokkal gyorsabban megy végbe.

A vegyes kultúra sematikus ábrázolása
Végezetül az el bbi fejezetekben elmondottak után a vegyeskultúrás kert beosztásáról most egy sematikus ábrát mutatunk be.

Az A sorok, amelyeket a tervben pirossal jelölünk, egymástól 2 m-re kerülnek. Ezeket a sorokat májustól októberig a magas növés vagy szétterül növények számára tartjuk fenn. Ezekbe a sorokba korán tavasszal fagyt r el vetemény kerül (mustár, lóbab). A B sorok, amelyeket a tervrajzon zöld színnel jelöltünk, egymástól ugyancsak 2 m-re kerülnek. Ezek a sorok egy vegetációs id szakban két termést hoznak: az els t a korai, a másodikat a kés bbi id szakban.

88

A C sorok, amelyeket a tervrajzon kék színnel jelölünk, egymástól 1 m távolságra kerülnek, vagyis kétszer annyi lesz bel lük, mint az A vagy B sorokból. Ezekbe a sorokba korai érés vagy alacsony növés növényeket ültessünk. Hogy melyik zöldségféle kerül az A, a B és a C sorokba, azt a 32-36. oldalon megadott példák szerint állíthatjuk össze.

89

Állatok a kertben

Ha a kertben állatokkal találkozunk, sokszor nem is egészen igazságtalanul, a kártev t látjuk bennük. Ilyenek a levéltetvek, a hangyák, a csigák, a pókok, a pockok, a különféle hernyók, az ászkák, a százlábúak, a vakond stb. A biológiai szemlélettel gondolkodó kertésznek, aki igyekszik kerülni a méreganyagok felhasználását, még inkább meg kell fontolnia, hogy melyik állatot tekinti hasznosnak vagy károsnak, melyiket hagyja életben és melyiket nem, mert tudja, hogy a kertben nemcsak kártev k, de hasznos fajok is vannak. Ha a természet példája szerint járunk el, egyetlen állatot sem szabad kiirtanunk. Minden állat tagja a természet körforgásának, mindegyiknek van tevékenységéb l adódó jelent sége. Minden állat egy másik által él, minden állatot hasznosnak tekinthetünk, mivel az egyensúlyt megteremti, s így a másik állat nem válhat kártev vé. Ezekben a jelenségekben a figyelmes kertész lényeges, alapvet kölcsönhatásokat fedezhet fel. Az el z fejezetekben a növény és növény, illetve a növény és talaj közti kölcsönhatásról beszéltünk. Így különösen érdekes és tanulságos megfigyeléseinket az állatok, a növények és a talaj összefüggéseire is kiterjeszteni: Rendkívüli állapotnak, kivételes esetnek tekintsük, ha a kertben nagyon káros állatok, tényleges kártev k is fellépnek, mint például a pajorok vagy a drótférgek. Fellépésüket az ápolatlan, rosszul kezelt talaj egyértelm jeleként értékeljük, vagy jelenlétük olyan talajra utal, amelyben még nem alakult ki az egyensúly. Ezt figyelhetjük meg például egy rét feltörésekor. Ezek ellen az egyértelm

90

kártev k ellen céltudatosan kell eljárnunk. Ha a talaj ismét rendben van, már nem is jelentkeznek. Minden egyéb állatot azonban bízzunk rá a nagy, kiegyenlít természeti folyamatokra, s látni fogjuk, hogy egy életközösségen belül az állatok egymást kölcsönösen sakkban tartják, és így egyértelm kárról már nem lehet szó. Minden állatnak jelen kell lennie, hogy mások számára táplálékul szolgálhasson, és különösen a hasznos állatok számára megfelel életteret jelentsen. Milyen állatok vannak a kertünkben? Milyen feladatokat végeznek el a talaj és növényeink érdekében? Mikor hasznosak, és mikor válnak kártev kké?

A mikrofauna
A legtöbb kertben él állatfaj számunkra láthatatlan. A talajban találhatók, és jelenlétüket csak azzal jelzik, hogy a talaj egyre gazdagabb humuszban, élettel telítettebb, és ezáltal könnyebben munkálható, és f ként termékenyebb. Amíg szerves anyaggal tápláljuk ket, tömegesen szaporodnak, és a humusztömeget gazdagítják. Ezek a láthatatlan állatkák a talaj legfontosabb alkotórészei, hiányuk egyértelm en érezhet , mert ott a talaj elveszti életszer ségét. Ezeket a talajokat már nehéz megmunkálni és helyrehozni. Csakis állati eredet szerves trágyák adagolásával, vagy ha növényanyag áll rendelkezésünkre, akkor talajtakaró komposzt segítségével a talajélet lassan ismét felélénkül. Pótolnunk kell tehát a kert talajában él kisebb-nagyobb állatok számára a természetben is megtalálható szerves anyagokat. A mikrofauna egyes egyedei a talajbeli elpusztult növényi és állati maradványokból veszik fel az anyagcseréjükhöz szükséges anyagot, salakanyagaikat a kert talajában hagyják, elpusztulva pedig széthulló testükkel is a talajt gazdagítják. A mikroszkopikus nagyságrend állatokkal együtt élnek a parányi él lények: a mikroflóra tagjai, amelyek a talajéletben hasonlóképpen életszükségletet jelentenek, tehát nélkülözhetetlenek.

91

hogy a víz és a leveg át tudja járni.Nagyobb állatok Földigiliszták (Lumbricidae). Ha túrásai nem lennének olyan bosszantóak. a vakond jelenlétének látható és zavaró jelével. Ellensége a vakond is. de még a pockokat is. Mindhárom el fordulhat kertünkben is. annak leveg zését és szerkezetét javítja. 92 . Els sorban a giliszta teremti meg a talajbeli mikroszkopikus él lények számára az életfeltételeket: átkeveri a talajt. Itt azután fellazítja a term földet úgy. amik gyakorta ugyanazt a járatot használják. A füves. Gyakoribb azonban az ugarterületeken. A lótücsök mindent eszik. ha igényes növények éveken át tartó monokultúrás termesztésében nagy adagú közvetlen trágyázással akarták a hozamokat növelni. de különösen a sz l term övezetben (Magyarországon is). Alkalomadtán találkozik az ember egy-egy vakondtúrással. A már szabad szemmel is jól látható földigiliszta életmódja és nagy kerti haszna közismert. de csak él . akár hasznos húsev nek is tekinthetnénk. A vakondtúrásban található term föld rendkívül alkalmas a magvetéshez. és a talaj elvesztette egyensúlyát. emiatt eléggé rettegett kártev . de csak elvétve fordul el a zöldségesben. mert az egerek minden fajtáját üldözi. a gyökereket és a növényeket. Talán említenünk sem kell külön. tápdús talajban fordul el . hogy a m trágyák mint sók a gilisztákat nagyon veszélyeztetik. Aki kertjében az eddigi gyakorlattól eltér en a biológiai kertm velésre kíván áttérni. a rigók és a cickányok. Mindig a fonnyadó növények közelében találjuk meg. és a járatok falát tápanyagokban gazdagítja. a pajoroktól kezdve a drótférgekig és hernyókig. A nagyobb állatokhoz soroljuk a lótücsköt vagy lótet t. legel ször a m trágyázással hagyjon fel. Nem mindenütt fordul el . Visszaszorítja a cserebogárpajorokat is. Vakond (Talpa europaea). Lótücsök vagy lótet (Gryllotalpa grillotalpa). A vakond szívesen táplálkozik drótférgekkel és csigákkal is. A lótücsök természetes ellenségei a seregélyek. Tömegesen akkor jelenik meg. forgatatlan talajban érzi jól magát. pedig ezek a hetvenes évekt l kezdve szaporodóban voltak. Ismét látható a szoros összefüggés: a talajegyensúly javításával a lótücsök kifejezett kártev karaktere is megváltozik. például réteken.

ugyanígy az ellenük való ésszer védekezésr l is. vagy a madarak hordják el és megemésztik. Nem támadják viszont az éget en sz rös csalánt. Néhány fajuk el zi a más fajhoz tartozó egyedeket. a varjak. a sárgarigó és a feketerigó táplálékát alkotják. a kertben kívánatos madár. éspedig a kártev elriasztásáról. A csigák sok bosszúságot okoznak. Ezzel szemben nagyon kedvelik a gyenge rézvirágot (Zinnia elegans). még meg sem gyökeresedett növények. a kertre való kölcsönhatásukkal kapcsolatban. s ezzel más úton-módon még a csigák is segítséget jelentenek. A csigáknak is van azonban szerepük a biológiai körforgásban. különféle fajokhoz tartozó csigák maradványai többnyire helyben maradnak. hogy mindenev . Rettegett ellenségük még az aranyos futóbogár. a vakond és a varangyok is fogyasztják. A sündisznó. Ilyenek a frissen ültetett. A különböz csigafajok képesek egymást kölcsönösen sakkban tartani. Nemcsak a csigákat. Csiga csigával folytatott harcát a kerti utakon gyakran megfigyelhetjük. Ezek szinte észrevétlenül hatalmas károkat okozhatnak. A kerti meztelen csigáról tudjuk. amelyeknél a sejtek nyomása. a turgor már csökkent. az öregebb uborkát. mert els sorban azokat rágják meg. hogy még miket. amelyeknek a természet bioritmusában szerepük van. de nagy mennyi- 93 . Az így elpusztított. és sorolhatnánk. Aranyos futóbogár (Carabus auronitens). de a mezteleneket is pusztítják. Az egyik leginkább szembeötl rovar a kertben. sem a kerti borágót. az ével szarkalábat. mert mérgez váladékát a csigatestbe fecskendezi. de mégis szükségesek olyan állatok táplálásához. A csigák a kertben tulajdonképpen mindig kártev ként jelentkeznek. mégis figyelemre méltó nitrogéntrágyát képeznek.Csigák (Gastropodák). mint a seregély. Így él itt is egyik él lény a másik által. vagy a már elöreged ben lev k. Ezek a kis állatkák rendkívül fontosak. s t a saját fajához tartozó gyenge vagy fejletlen egyedeket is felfalja. A csigák kártételét szerencsére nem minden növényen lehet megfigyelni. és észrevétlen. A kis. A természet utcasepr jeként emlegetik. különösen a kis meztelencsigák. és ezzel létfenntartásukhoz. Néhány. repül szentjánosbogár is csigairtó. amelyeknek csökkent az ellenállóképessége. A csigák elpusztításának módjáról még szólni fogunk. mert nemcsak a házas csigákat.

de velük együtt bizonyosan a katicákat is. Így biztosra vehetjük. A katicabogarak az éjszaka fellép tetvek nagy részét elpusztítják úgy.éppúgy. Az állatközösség összetétele Ha a radikális védelem következtében az egyik évben egyáltalán nincs vagy csak kevés tet fordul el .és pajzstetveket pusztítják. Ilyenkor a növényekre is ráfanyalodnak. Ennek ellenére lehetséges. 94 . hogy a rákövetkez esztend ben rengeteg tet lesz. ha az állati táplálék hiányzik. Emiatt a gyümölcsösben rendkívül hasznosak. Tehát egyet se tapossunk agyon. mert ezek az id járási jelenségekt l függenek. A katicabogár-példát azért választottuk. de a különböz állatfajok jelenlétének arányait f ként az el z év (évek) id járása határozza meg. Mi történt volna. az állatok és a talaj kölcsönhatásáról. tehát a hasznosak számára elegend a táplálék. akkor a következ évben sok természetes ellensége lesz. ha az eddig szokásos módon a tetveket permetezéssel elpusztítjuk. hogy a növény kártalan marad. Összefoglalva azt mondhatjuk: ha az egyik évben sok kártev van. és látni. Többnyire a fellép zavarok okát is az el z években találhatjuk meg. hogy meg kell próbálnunk összefüggésekben gondolkodni. Itt és még sok hasonló esetben a kertész nem tudja el re befolyásolni a biológiai folyamatokat. mert hasznos állatként. hogy kárt okoznának. hogy egy kertben mindezek az állatok együtt élnek anélkül. vagy ha szárazság idején szomjaznak.ség rovarlárvát is elpusztít. hogy ezek az állatok is milyen hasznosak. Kölcsönös függ ség Még néhány szót ejtsünk azért a növények. A cím azt sugallja. különösen tet pusztítóként közismert. és az erdei kártev knek is nagy ellensége. Fülbemászó (Forficula auricularia). a példánkban szerepl katicabogár nem vagy nem kielégít en táplálkozik és szaporodik. hogy a kertben . Kártev vé válnak. Még a hernyókat is felfalja. s még a gyerekeknek is magyarázzuk meg. F leg a levél.

b) A növényeknek szükségük van az állatokra. hogy azok különleges értékeiket átadják. Ennek klasszikus példája az imént bemutatott levéltet -katicabogár párhuzam. Nézzünk csak meg egy katicák által tetvetlenített rózsavessz t. védi a talajfelszínt. Ez a kísér flóra több szempontból nélkülözhetetlen: gyökérrel átszövi a talajt. a) A kert állatainak szükségük van a növényekre is. 2. de ha már zavarnak. Ismét a méhek példájánál maradjunk. hogy a bogár tápláléka egyben a tetvek számának csökkenését is jelenti. A kertre vonatkoztatva ez a következ ket jelenti. mint növekedésserkent t. hogy a virágokból gyümölcs legyen. és jelzi annak min ségét.) a) A kultúrnövények kísér növényként igénylik a gyógy. Növények és állatok kölcsönhatása. d) A kertben él állatoknak más állatokra is szükségük van mint regulátorokra. a méheknek és rovaroknak el bb meg kell termékenyíteni.és f szernövények legváltozatosabb fajait mint az egészség biztosítékait. Növény és növény kölcsönhatása. e) Az állatoknak vadnövényekre van szükségük. például a darazsak is az utódok gondozásához sok fehérjében gazdag táplálékot gy jtenek. b) A kultúrnövényeknek vadnövényekre is szükségük van. Ennél a világos és közismert példánál egyértelm en felismerhetjük.minden él lény egymástól függ. de ez a táplálék szükséges a folyamatot szabályozó katica életben tartásához is. c) A madaraknak is szülkségük van a növényekre mint táplálékforrásra és költ helyre. Ezért a jöv ben a tet re is egészen "más szemmel" fogunk nézni. mint árnyékolót és egyben mint védelmet a kártev k és kórokozók ellen. 1. A növényeknek más növényekre is szükségük van. Ezek. de más állatok. el kell ket távolítani. hogy fészket épít- 95 . Például a méheknek táplálékot és a méznek "alapanyagot" szolgáltatnak.mint a természetben . Ahhoz. Kis kerti segítségeink elcsipegetik a különben bizonyosan károssá szaporodó apró rovarokat. és mint partnerek többféleképpen hatnak egymásra: (Lásd a vegyes kultúrát.

Ez a talajtakaró felületi komposztban mikroszkopikus növényi és állati szervezetek közrem ködésével megy végbe. de még él vagy már elpusztult csigatetemek nemcsak a sünök számára veszélyesek. különösen veszélyben vannak. hogy milyen riasztó-hárító állatok és növények élnek a kertben. a növények és az állatok kölcsönhatása. ha beiktatjuk a szerves anyagok felépülésének és lebontásának láncolatába. 3. vagy csak id szakosan rájuk fanyalodó kis állatot is veszélyeztetnek. hogy hernyóik ezeken kifejl djenek. hogy egy faj . Azokhoz az állatfajokhoz tartoznak.-különösen a rovarev k. amelyeket gyakran a biokertekben is felhasználnak.csak akkor lehet és marad teljes érték . A madarak. nincs rá lehet ségük. A lebomlott anyagoknak rendelkezésre kell állniuk az új felépítéséhez. és utódaikat felnevelhessék.hessenek. s szaporodásuknak egyoldalúan kedvez. A megmérgezett. Fejezetünk bevezet jében ismertettük.kertm velésünk alapja . de még a kertben is. A talaj. Kártev kké vált állatok Csigák. Mit tehetünk ellenük? A granulált csigaöl szerek. a hasznos énekesmadarak. az él szervezetek felépüléséb l és lebomlásának összjátékából keletkezhet olyan talaj. káros méreg. A katicabogár is igényli a csalánt mint bábozódásra alkalmas helyet. tojásaikat rájuk rakhassák. amelyek könnyen csapássá válnak. Ez különösen akkor lehetséges.túlsúlyba kerül és csapássá válik. amelyek fiókáik számára rovarokat. 96 . A talaj . A csigaöl k nagyon körültekint alkalmazása mellett is találhatunk elhullott madártetemet a közelben. de már a kisgyermekek számára veszélyes lehet. Csak ebb l. vagyis a csigaöl éppen a csigák ellenségeit irtja. amelyben teljes érték növények fejl dnek. A szép pillangók azonban a mi csupasz kertjeinkben már nem is találnak csalánt vagy más vadnövényeket. ha az id járás tartósan csapadékos vagy az évszakok ritmusa eltolódik. gilisztákat és apró csigákat gy jtenek. mint azt általában hiszik. de számos. rendszeresen puhatest ekkel táplálkozó. ilyen úton nem kerül a táplálékunkba. Természetesen a növényeket nem károsítja.a mi esetünkben a csigák . veszélyesebb. Mégis el fordulhat.

ha körülötte csak a sorközöket kezeljük. Ez épp így érvényes a zöldségesre is. Az is bebizonyosodott. hogy csupasz kézzel elhullott csigatetemhez érjen. hogy a sündisznók vagy a madarak fel ne falhassák. Ezeken felül azt is észlelni fogjuk. amely a következ fert zés esetén a csigákat távol tartja. hogy a veszélyeztetett helyekre kiöntözhessük. de riasztóanyagot is készíthetünk bel le. amíg tartalma er sen b zleni kezd. mert egészen kis töménységben is hatékony. Még 1978ban. akkor a már elpusztult tetemekre hintsünk meszet vagy k port. feltéve. Minden közelít csigát elriaszt. Ezt a riasztó hatású anyagot nagy lendülettel szórjuk. a "csigák évében" is sikerült a szamócát és a zöldségest ezekt l a kártev kt l teljesen távol tartani. így az ével kön is épp elég csiga akadt. ugyanakkor az ember óvakodjon attól. azután az öntöz kanna rózsáján keresztül a veszélyeztetett kultúrákra "permetezzük". A csigák elleni védekezésnek inkább egy más módját ajánlanánk: a "csigaszószt". locsoljuk ki. és egy öreg vödörbe gy jtve lobogó vízzel forrázzuk le. hogy a csiga milyen kit n trágyaanyag. Ez a "szósz" szaga miatt rendkívül hatásos. s t egy egész veszélyeztetett területet is körbelocsolhatunk. s így tudtunk a nyár folyamán mindig újabb hatóanyagot készíteni bel lük. Ez humánusabb. Este vagy kora reggel szedjünk össze annyi csigát. Például a szamóca akkor is csigamentes lesz. Ilyen módon a csigák elhárítása. hogy a kártev t nagyon csábító csigacsalétek sem vetekszik a csigaszósz riasztó hatásával. Ezt az anyagot a komposztra önthetjük. eljárásunktól függ en vagy a sorközökbe kerülnek. hogy a termés szedéséig még elegend id nk van. Már ezzel is csökkenthetjük a kártev k számát. ahol azt gazdagítja. pedig különben a kertben. mert még egy parányi seben keresztül is veszélyes fert zést okozhat. Öntözhetjük csak a sorközöket. vagy közvetlenül a növényekre öntözzük ket. hogy néhány napig hagyjuk vödörben állni. 97 .Ha az ember minden figyelmeztetés ellenére csigacsalétket használ. Ilyen módon még az elpusztított csigatetemeket is felhasználjuk. illetve elpusztítása nem kerül egyetlen fillérbe se! Ez a "szósz" egyetlen vele érintkez növényt sem károsít. mint a lassan ható csigaméreg. amennyit csak tudunk. hatása néhány hétig is eltart. Innen gy jtöttük be ket. Ez úgy készül.

izsóp. morzsalékossá teszik és az elsavanyodástól megóvják a talajt. vagy a már ellepett növényekre permetezzük. *A hazánkban el forduló hangyák zöme a levéltetvek nedvével táplálkozik. cserjék.Levéltetvek (Aphididae). Akinek van üröm a kertjében. rózsák a vegyeskultúrás kertben cím fejezetben. milyen alapon tekintik a hangyákat általában károsnak. A hangyákat páfránylevelek erjesztett levével is elriaszthatjuk úgy. ajánlunk egy ártalmatlan. A hangyákat majdnem mindig kártev nek tekintik. Ha a sok levéltet egyértelm en kártev vé válik. Emiatt a rendkívül szapora tetvek a következ évben ismét elárasztanak. sok ötlet és tanács kerül nyilvánosságra. mennyiben lehetnek hasznosak egyes dísznövények a kert egészsége és a növényvédelem szempontjából. Az egyetlen káros hangya tehát ez a hangya. de itt ismét felsoroljuk: levendula. holott az egyes fajokat ismerve megállapíthatjuk. Azt azonban le kell szögeznünk: steril a kert. A többi hangyafajnak nagy kertészeti értéke van. készítsen bel le forrázással levet. átleveg zik. ott táplálék híján katicabogarat sem találunk. Ahol tet nincs. mert már hiányzik természetes ellenségük. nemcsak ez a kiemelt faj (a lektor megj. amikor azt tárgyaljuk. hogy kártev vé csak a levéltetvek édes nedvével táplálkozó. ami mind a hangyák irtására irányul.). amivel a fenyegetett növényeket lemossuk vagy megpermetezzük. Ezeket más összefüggésben már említettük. és másnap hígítás nélkül öntse a szamócára. víz és denaturált szesz fele-fele arányú keverékét. hogy vagy a sorközökre. A biológiai összefüggésekben gondolkodó kertész méltán kérdezheti. ami összefüggésben van a növények tet fert zésével. 98 . de hatékony szert. a katicabogár. A hangyákat a szamócatelepítésben sem látjuk szívesen. * Ellenük riasztónövények ültetésével védekezhetünk. Hangyák (Formicidae). és így azokat további táplálkozásra serkent úti hangya (Lasius niger) válik. hogy miért. További megel z és védekez eljárásokat ismertetünk a Virágok. A legtöbb kertkedvel t már néhány levéltet jelenléte is zavar. Egyes növények annyira kiemelkednek. mert gyakran súlyos károkat okoznak. ha benne egyetlen tet sincs. hogy néha még ki is száradnak. zsálya.

Kétségtelenül jobb és üdébb a növekedés mindenütt a kertben. amint kedvelt táplálékuk után járnak. hogy a csalánból és egyéb vadnövényekb l készített trágyalevek alkalmazása milyen nagy segítséget jelent. legteljesebb virágzásához járulnak hozzá azáltal. Valósággal élmény megfigyelni ket. Ha a veszélyeztetett növények talaját ezzel a hígítatlan anyaggal öntözzük. A Gyomok a kertben cím fejezetben több lehet séget ismertettünk a kártev k és kórokozók elterjedésének megakadályozására az arra alkalmas riasztó-hárító növények felhasználásával. Ilyenek a sáfrányfélék. hogy a még zárt virágbimbók finoman el rajzolódó varratai mentén szaladva. a hóvirág. Ha ez a véd osztag nem volna olyan fáradhatatlanul tevékeny. az állatvilágnak az id járástól. a rózsabogár (Cetonia aurata) is jelent sebb károkat okozhatna. amelyeken a hangyák hasznosan tevékenykednek. a hárító hatás sokszor egészen megdöbbent . ) és így tovább. Gyakran elegend a megfelel hígítású levet a növényekre permetezni vagy a gyökérzónát fellazítva jól beöntözni. gazdagon virágzó növényeket is megfigyelhetünk. 99 . környezetükt l és egymástól való függését. az ott termel d édes váladékkal táplálkoznak. A peóniákhoz hasonlóan más. az évszakok váltakozásában. Öreg. a hangyáknak köszönhet a tavasszal virágzó növények gazdag burjánzása.ezenkívül mind humuszképz k. ugyanis ezeknek a növénykéknek apró magvait a hangyák hordják szét. óvatosabban fog munkához látni. Ezzel azután feladatukat teljesítették is. ahol nem ásnak-kapálnak. Egyéb kártev állatok A biológiai szemlélet kertész nem eshet kétségbe. a tüd f (Pulmonaria off. és így körültekint bben. Kés bb a hangyák a peóniák legszebb. Azt is megtudtuk. hiszen ismer néhány összefüggést a természeti folyamatokban. amíg a virág kinyílik. ahol a hangyáknak fészkük van. elvadult kertekben.

és éghajlati igényeikb l. shazájuk adottságaiból. s mint ilyen. hogy egyre több kártev és kórokozó jelentkezik. talaj. Így a vegyeskultúrás gyümölcsösben sem a károkat kell gyógyítanunk. addig a házi-. Figyelembe kell vennünk a talaj min ségét. kis. azoknak megfelel en kell telepítenünk és ápolnunk a gyümölcsfákat. Szükséges. hogy biológiai-ökológiai néz pontból induljunk ki: a növények szükségleteib l. a tisztásokon és erd széleken érzi jól magát. ha a gyümölcstermesztés kérdéseit nem érintenénk. a kert fekvését és mikroklímáját. a csonthéjasoknál és almástermés eknél is alkalmazott monokultúra okozza azt a káros jelenséget. Ott a nekik megfelel félárnyékban a talaj felülete mindig takart. Bár a bogyósok és csonthéjasok termesztési problémáit b ven tárgyalja a szakirodalom. az áttérés a biológiai m velésre itt is éget en szükséges. A fák és a bokrok a term hely vegetációjának természetes életfolyamataihoz alkalmazkodnak. Míg az üzemi gyümölcsök saját termesztési útjaikat keresik. Bogyósgyümölcs ek Minden bogyós termés növény erdei eredet . így a bogyósoknál. és a növények a meg- 100 . Ez önmagában azonban még nem elegend . Manapság a kertgazdálkodás minden területén.Gyümölcs a vegyes kertben Hiányos lenne a vegyeskultúrás kert ismertetése. Általában látványos és gyors sikereket szeretne elérni a kertészked .és nyaralókertekre ugyanazok a szabályok érvényesek. amikor a kemikáliákat a biológiai védekezés eszközeivel cseréli fel. hanem inkább okaikat megkeresve. mint a vegyeskultúrás biokert egyéb részeire.

ha a talaj felszínét nyesedékkel takartuk. és korai levélhullás is bekövetkezhet.felel növénytársulásban élnek. noha gyakran közvetlenül falak elé kerülnek. A telepítés helye. Egyetlen bogyós sem kedveli sem a pangó vizet. és így felvilágosítást nyújtanak igényeik fel l. Most ismét onnan vesszük a példát. Ez a változatos telepítési megoldás a mai kertben is példa lehet. Alaptrágyaként a megfelel en összeállított nyesedéket használjuk. sem a zártságot. érjen egészen a nö- 101 . ezek helyét a házikertben is gondosan kell megkeresnünk. messzemen en elkerülhet k lennének. Már idéztük a régi parasztkertek példáját. Hogy a kultúrformáknak is hasonlóan jó körülményeket nyújtsunk. akkor engedjük fel vízzel fele-fele arányban. A bogyósokat nem szabad friss trágyával megszórni. Károsodásuknak egyik f oka az egyoldalú trágyázás : a növények elrúgják termésüket. talajápolás Leveg s. ha el ször a hajtásnövekedés idején. Ez a kizárólag csak cserjék. másodszor a termésérés után végezzük. amit hosszabb tárolás után a nyesedékkomposzton érleltünk. és jó termést hoz.ahol bokor mellett áll . A bogyósok trágyázására a csalánlevet használjuk hígítás nélkül. legyen az istállótrágya vagy állati eredet trágyalé. amelyek mellett a gyümölcs egészséges marad. bokrokkal és kisebb fákkal együtt. hogy olyan feltételeket teremtsünk. A ribiszke és az egres vad alakjai is itt fordulnak el . Azok a károk. trágyázás. A legegyszer bben ez a bogyósok esetében valósítható meg. csak ha már túl s r nek t nik. félárnyékos helyre van szükségünk. bokrok alá ajánlott szalmaréteg vastag legyen. ha az általánosan alkalmazott monokultúrát . Ott a bogyósok mindig a legjobb vegyes kultúrákban voltak egyéb cserjékkel.és egresbokrok alját mindig szalmával kell fedni. A zöldségessel ellentétben az itt példaképpen említett ribiszke.megfelel beültetésekkel fellazítanánk. de a kimondottan napos fekvés helyet sem. amiket manapság oly gyakran emlegetünk. A csalán-trágyalevezést legcélszer bb. még akkor is.

különösen ha a hajtásvégeket még tavasszal visszavágjuk. Természetesen a bokrok alá vagy mellé ültetett köztes növényeket nem takarjuk le a szalmával.jóllehet már 40 éve a szalmatakarás módszerével dolgozunk. hogy vajon a talaj elég laza-e? Ha az valamilyen oknál fogva megkeményedett. forgatás nélkül lazítsuk meg a talajt. humuszban gazdag talajt hagy maga után. Köztes növények A vegyes kultúrában minden bogyós termés cserje egészségét szolgálja a (kísér . hogy alul a talajjal bármit is tennénk. A lazább.vények elágazásáig. ével és zöldségféle hulladéka erjesztett trágyaléként. lisztharmat sem lép fel.vagy) köztes növényként ültetett gilisztaöl varádics (Tanacetum vulgare). lazítsuk meg a zöldségesnél már ismertetett módon : ásóvillát szúrjunk bele. és a bokrok alá gyakran öntsünk bodzából erjesztett trágyalevet. Az egresnél gyakran fellép a lisztharmat. A bogyóstelepítések els évében.például a szulákfélék el l is elvesszük a fényt. Ha a ribiszkerozsda is fellép. különösen ha a hajtásvégeket nem vágjuk vissza. és ez még sohasem fordult el . újítsuk meg friss szalmával. A helyesen választott. majd a szalmatakarót húzzuk vissza. majd sszel. friss réteg id vel összeesik. a bokrok alá ültessünk fehér ürmöt. sszel meg kell gy z dni arról. nyesedék vagy komposzt formában a bogyósok hasznára válik. Ilyenkor segít egy zsurlótea-permetezés. anélkül. Ez az ével vadnövény itt rendkívül jó szomszéd. A bogyósok metszése egyszer . csupán a legöregebb hajtásokat 102 . így nem tudnak kihajtani. Egy ürömnövény köztes növényként elegend 2-3 ribiszkebokor megvédésére. Az egérkárok megel zésére . Az erd ben kialakult növénytársulás analógiájára a kertben is átgondoltan összeválogatott növénytársulást kell létrehoznunk. és vastag. A szalma folyamatosan elkorhad. leveg s tenyészterületen.és f szernövény. A kertben termett minden gyógy. Így a makacs gyomok .alkalmazhatunk egy egérriasztó növényt (lásd az egerek elleni védekezésnél).

Nagyon jó. majd amikor a vessz k már letermettek. s épp ilyen el nyös a k porral kevert nyesedék. Aki még ezen felül is tenni szeretne valamit. Emiatt a feketeribiszke-bokrokat ne ültessük túl közel egymáshoz. hogy kés bb "kukacmentes" gyümölcsöt szedhessünk (ez a "kukac" a málnabogár. emiatt. A mulcs sszel szalma és kisebb részben avar keverékéb l állhat.vegyük ki. ugyanakkor leveleinek felt n en jó konzerváló hatása van. Tavasz felé azután újabb takaróréteget hordunk fel. amit gyökereivel elér. Dydymella applanata stb. Gondoskodik magáról. és azok a vessz betegségekre (a málnavessz foltossága. Ez a málna esetében rendkívül fontos. el ször rügypattanás után. tartsuk természetes körülmények között. el mozdítja az egészséges hajtásnövekedést. Byturus tomentosus lárvája. Ez a kedvelt bogyós gyümölcs rendkívül érzékeny a nitrogén minden gyorsan ható formájára. amely nagyon értékes gyökérzet . ami szintén helyben korhad el. A ribiszke (Ribes sp.) A fekete ribiszke az el z ekben már ismertetett term helyi és ápolási feltételek mellett jól fejl dik. az vessen a málnasorok közé körömvirágot. Így egyszer en és a legtermészetesebb módon gondoskodunk a következ évr l. Folyékony trágyaként kit n a bodzából. ezeket kivágva helyet csinálunk a fiatal hajtások számára. amelyekr l természetesen nagyobb termést várhatunk. mint más több éves kultúrában is. régóta ismert gyógynövény. nedvesebb években nálunk is gyakori). uborkához) jól 103 . és felszabaduló tápanyagai a málnát trágyázzák. Különösen kerüljük a szervestrágyázást friss állati eredet trágyákkal! Az állati eredet trágyák er s szaga vonzza a kártev ket. s a talaj és a növényzet egészségét fenntartja. A málna. Szinte alig van kártev je. hogy a málna talaját mindig takarjuk. ha a talajt komposzttal trágyázzuk. amennyire csak lehet. Különösen ügyeljünk arra. zsurlóból és varádicsból erjesztett és hígított trágyalé. amit bef zéskor (pl. miközben zavartalanul felhasznál mindent. mert a körömvirággal való el nyös szomszédság már a gyökérzónában érvényesül. Szabad szemmel is felismerhet k az elöregedett vessz k. A gyenge növények számára nem a legjobb szomszédok. Egészséges növényeket akarunk nevelni. Úgy alkalmazzuk.) sem lesznek fogékonyak.

hasznosíthatunk! Csupán a levelek fonákán fellép rozsdagomba (Cronartium ribicola) jelenthet gondot. a felszíni rétegekben gyökeresed növényt l elvárjuk. de kifejezetten szükségszer . s t jól fejl djön a rendelkezésre álló csupasz talajban. A csalánleves hordóban visszamaradó üledéket is öntsük takarásként a bokrok töve köré. például endívia közé ültetjük. A salátát az sz és a tél folyamán 104 . amit el z leg már bevetettünk valamilyen gyógynövénnyel (például mustárral). Ennek megfelel en egy épp felszabadult A sorba ültessük. Itt a még biztosan be sem gyökeresedett növénykék az id járás minden széls séges befolyásának védtelenül ki vannak szolgáltatva. és sokszor a t z nap hevének is. Ezt megakadályozhatjuk a tömény csalánleves öntözéssel. hogy már a palántákat vegyes kultúrába tegyük. A szamóca nagy gondot okozhat a kertben. Ezután vetettük be mustárral. amely ki van téve a szárazság és a csapadékos id járás ingadozásainak. Be kell látnunk. el ször pontosan a rügyfakadás idején. A fekete ribiszke esetében gyakori panasz a lombvesztés. de ez ellen is megvéd a növények alá vagy mellé ültetett fehér üröm szomszédhatása. ezért már az ültetéskor szükség van segítségre. A talaj tömörödésének veszélye is igen nagy. tehát nem sínyl dhet üres. A szamócának már palántaként sem szabad egymagában állnia. s ezáltal igényessé és érzékennyé vált. amiben azel tt nitrogéngy jt pillangós volt. kísér növényt. Egy másik lehet ség szerint a palántákat egy még term sorba. egészséges palántaként telel át. fedetlen talajban. majd a vessz k letermése után. Ezt arra vezethetjük vissza. A kezdeti gyökeresedési és növekedési id szakban tehát a gyenge szamócapalánta maga körül egy véd -. maga fölött pedig enyhe árnyékot talál.). Nemcsak ajánlatos. Minden kártev számára szabad az út. Az eddigi gyakorlat szerinti telepítésekben ett l. A földfelszín minden es zést követ napsütésre tovább keményedik. ennélfogva er s. majd ide kerül megfelel t távolságban a szamóca. hogy az eredetileg erdei növényt hosszú nemesítéssel kivonták eredeti környezetéb l. például borsó. hogy egészséges maradjon. cserepesedik. hogy mindez segítségünk nélkül nem lehetséges. Megéri olyan sort választani számára. Szamóca vagy földieper (Fragaria sp.

felhasználjuk. Tavasszal már semmilyen trágyát sem kell használnunk. mert az egész felületet a változatosan összeállított nyesedékkel takarjuk. Így a zivatarok idején sem csapódik fel sár a gyümölcsre. A szürkepenész sem fog különösebb gondot okozni. Öntözzük be a szokásos hígított. Ezek a rovarok aztán a szamóca virágait is felkeresik. ahol már kora tavasztól kezdve virágzó kerti és vadnövények vannak. ezután éppúgy. és ezután az eper már maga birtokolja a sort. Ha lomb áll rendelkezésünkre. Ilyenek például a meglev vagy könnyen beszerezhet feny félék ágacskái. méheket és vadméheket csalogatják. A kertben term gyümölcs tiszta. A jó eredmény a helyes fajta és term hely megválasztásán és a helyes trágyázáson felül még attól is függ. hogy a virágok megtermékenyülnek-e. ültessünk a vegyes kultúra követelményeinek megfelel en szomszéd növényként a palánták közé vagy mellé néhány dughagymát vagy snidlinget (metél hagymát). a takaróanyagba keverhetjük. pormentes lesz. például a macskagyökér virágából készült f zettel. ha a sorközöket termésérés el tt szalmával takarjuk. hagyjuk korhadni. a boróka és egyéb erdei bokrok vékony hajtásai. hogy a szamócát mustárveteménybe vagy a már meglev saláták közé telepítjük. végül az egészet hintsük meg k porral. el bb egy elkülönített helyen többször forgassuk át (hogy össze ne tapadjon). ha az szi növényi trágyalébe a hagymafélék zöldanyagát is bekeverjük. Épp ilyen fontos a növények közt és mellett lev csupasz talajfelületek nyesedékkel való alapos takarása. A nyesedék el állításához olyan növényeket kell használnunk. 105 . Itt érvényesülnek igazán a vegyeskultúrás kert alapszabályai. de a saláta védelmében n tt fel. Függetlenül attól. mint a málnánál. amelyek nagyjából az erd talajához hasonló talajt képeznek. Virágzás el tt pedig öntözzük meg virágzást és a terméskötést serkent szerrel. hogy a tél elején a begyökeresedett palántákat és a már több éves növények talaját is a következ évre alaptrágyaként csalánlével öntözzük be. csalánból vagy káposztafélékb l készített trágyalével vagy a földieper számára különösen hasznos két trágyalé keverékével. s ezek a dongókat. Fontos.

Ezután a fölösleges tövek kiemelésével rendezzük a sorokat. hogy a túlzott els r södést elkerüljük. Ez tulajdonképpen egy tisztítófert tlenít kúra. aprózódik. A ve- 106 . Nagyon ajánljuk.Ajánlatos ezen felül több földieperfajtát ültetni. s ily módon költségmentesen telepíthetünk egy újabb sort. hogy eltávolítsuk ket. A második évben a már szükségszer vé váló járófelület számára az eper mellett 1-1 sort takarjunk szalmával. amelyek a kölcsönös beporzást el segítik. a köztük lev három sorban alakítsunk ki egy valódi vegyes kultúrát zöldségfélékb l. Ha nedves id járás uralkodik. Ez a téli hidegben lefagy. a levelek a komposztra kerülnek. a termésnagyság csökken. ha a szedés után a növényekr l minden levelet levágunk. és f ként ha a növény már nem hoz sarjakat. Ezekkel az eljárásokkal utánozzuk az eper erdei lel helyét és természetes szaporodását. Ha az els term sort elöregedése. Gyakran ismétl d kérdés : mikor kell egy szamócatelepítést felújítani? Akkor van rá szükség. Az új. Amennyiben a földiepret az sz folyamán a sémán látható 2 m-es sortávolságban. Ebben az évben a két szamócasor között egy-egy méternyi távolságban húzódó középs sor megmarad egyéb kultúrák számára. a termések elaprózódása miatt fel akarjuk újítani.meghatározott összetétel . épp fordítva járunk el. és helyére . a sorközökbe vessünk mustárt. ha a levelek elszínez dnek. A tervbe vett vegyeskultúrás szomszéd növényt (hagymaféléket) ültessük el. Az ezekr l az anyanövényekr l fejl d sarjakat az el bb már komposzttal feljavított és gyógynövénnyel bevetett eredeti sorba hagyjuk visszan ni. A keletkez sarjakat ide hagyjuk átn ni. például a letermett borsó után telepítjük. Akkor már itt az ideje. nagyon kívánatos nyesedék kerül.valamikor a tavasszal . mivel minden kert másként fekszik. a növényeket trágyázzuk meg. A sortávolságot minden kertésznek magának kell megválasztania. majd összegy jtjük és elégetjük. és ha nem áll rendelkezésünkre megfelel nyesedék. A szamóca további ápolásához még néhány tanács. fiatalabb sor hamarosan meger södik. és a komposztálódás folyamán keletkez h a levelek gomba kártev it is elpusztítja. A növények meglep en rövid id elteltével kihajtanak. és meleg id ben a sorközökben megszárítjuk a levágott lombot.

eredményes termesztéséhez a vegyes kultúra sokoldalúsága nagyban hozzájárul. szélvédelmet nyújtanak és árnyékolnak. Ez legalább 1 m legyen. Általában a sorok ne kerüljenek túl közel egymáshoz. hiszen a madaraknak fészkelési lehet séget kínálnak. hogy a földiepret akár beleillesztjük a vegyes kultúra rendszerébe. annak ellenére. a nyesedékben felhasznált és komposztált gyógynövényekt l a kedvez en kialakított mikroklímáig ezeknek a vegyeskultúrás eljárásoknak köszönhet . fedetlen felületre telepítsük a palántákat. A földiepret károsító fonálférgek elriasztására a területet el ször gyorsan vessük be mustárral.és erdei fafajokat is. hogy kés bb elegend szélesség út álljon rendelkezésünkre. s alig szorulnak ápolásra. Ezek zöld falként határolják a kertet. kedvez mikroklímát teremtenek. Az új kertbe szívesen telepítünk a hasznos gyümölcsfák mellett dísz. Fajuk és méreteik szerint is különböz erdei fák egyéni jelleget és szépséget kölcsönöznek a kertnek. hogy a szamóca is teljesen egészséges lesz. mert közéjük még egy zöldségsort is telepíthetünk. A telepítésnek és ápolásnak ez a módja érvényes a nagyobb földieper-ültetvényekre is. mert az el bb említett módszerrel folyamatosan felújíthatjuk a szamócasorokat. A méheket csalogató növényekt l a növényi trágyalevekig.gyeskultúrás eljárás el nye. Gyümölcsfák Id sebb kertek állandó alkotórészei a fák. Ezután a legfeljebb kézfej magasságú mustárnövénykék közé ültessük a palántákat. és nem gyors növényváltás rendszere szerint m velik azt. Itt se a csupasz. táplálékforrást és menedéket jelentenek sok más él lénynek. A sortávolságot az ültetés el tt kell meghatározni. 107 . hogy ezt nem kell bevárni. Az ápolás és trágyázás már a leírt módon történjék. hogy távol állnak a vegyes kultúrától. akár nem. Különösen fontosak. önmagában is egész ökológiai egységgé varázsolja. hanem például a korai burgonya után. hogy szedésük könny legyen! Még egyszer szeretnénk a figyelmet felhívni arra. Jelenlétük a kertet élettel teli térré. Még jobb azonban a 2 m-es távolság az egyes szamócasorok között.

Mivel a gabona csupán kicsírázik. trágyázás. Ez az aljnövény a talaj kiszáradását és kicserepedését is megel zi jótékony árnyékával. de tovább fejl dni nem képes. Tavaszi ültetés után a kis fák alját feltétlenül vessük be. majd a kés bb lesarabolt levelek és gyökerek lassú korhadása jelenti a tápanyag-utánpótlást. A facsemeték nagyságától. Csemetéinket a továbbiakban is ajánlatos a természetes eljárásokkal gondozni. A friss ültetés csemetét azonnal öntözzük be a csalánlével. Legyenek itt zöldségfélék. egészséges. amit az err l szóló fejezetben részletesen tárgyaltunk. a kártev kkel és kórokozókkal szemben is ellenállók legyenek. cserjék és még vadnövények is. A gödör visszatemetése el tt a talajba komposztot is keverhetünk. A következ régi paraszti eljárás hozzájárulhat az ültetés sikeréhez. Erre a spenót a legalkalmasabb. törzsgondozás A természetes gondozás el feltétele a vegyeskultúrás kert növényállományának változatossága. Id sebb fák esetén is hasonlóképpen járunk el. hogy az élénkzöld egészséges lombú fák idejekorán term re forduljanak. csíraképes árpát! A gyökerek alatt közvetlenül csírázó magvakban növekedést serkent anyagok és h szabadul fel. lassú korhadásával a sz kebb gyökérzónában különösen kedvez feltételeket teremt. Ezekhez keverjünk hosszan érlelt. Ez a takaróréteg tenyérnyi vastag is lehet. s ezt többször is megismételhetjük. Talajtakarás. hiszen gyorsan kel és növekszik. gyógy. Tavasszal a fa 108 . Kedvez tlen talajviszonyok esetén a megfelel nagyságú gödör aljára tegyünk egy réteg egészséges földet.A gyümölcsfák ültetése Új telepítéskor mindig adjunk egy kis segítséget a gyökeresedéshez és a növekedés megindulásához.és f szernövények. Az el írások megfelel alkalmazásához a fák alatt elég nagy tányért kell kialakítani. koronaformájától függ en az ültet gödörbe szórjunk egy-két marék vagy akár kisebb vödörnyi egészséges. ével k. már korhadó istállótrágyát és k port. Ezt a tél folyamán takarjuk félig érett komposzttal vagy nyesedékkel.

de mint harmatgy jt k és kártev hárítók is jelent sek. gilisztaöl varádicsot. és az egerek és pockok riasztására erjesszünk bodzalevet. A fák alját még sszel terítsük le nyesedékkel. Hogy ez tényleg sikeres legyen. Ha a fák alatt kerek level repkény (Glechoma hederacea) n . másodszor pedig a szüret végeztével trágyalevezzünk. a bel lük készített trágyalevet pedig a fák alá a tányérokba locsoljuk. Levéltetvek a gyümölcsfákon A kertészek gyakran panaszkodnak a gyümölcsfákat károsító tetvekr l. majd tenyészid ben. el ször a rügyfakadás után. Ezután a fa alját valamilyen gyógynövénnyel. körömvirág. Mindezeket a növényeket együtt is megerjeszthetjük. jelentéktelen károkat okoz- 109 . feltétlenül tartsuk szem el tt a következ ket: mind a nyesedéket. Erre a legjobb a csalánlé.vagy porcsinmaggal vessük be.az ágakat is bekenjük. ezt az értékes vadnövényt hagyjuk meg. spenót-. A kétszeri trágyalevezéssel és a két alkalommal kihordott nyesedékkel a fákat . pedig gyakran csak elenyész . Az így összeállított anyaggal a törzset és . A már említett csalánlevet a tápanyagok utánpótlására használjuk. Feltétlenül szerepeljen bennük a nagy tápanyagtartalmú növények mellett a gyógy. nyár elején ismételten újítsuk meg a takaróréteget. zsurlót az általános ellenállóképesség fokozására. tisztít. Célszer és ajánlatos. Ez a kérgen keresztül fert tlenít.egészségesen tartjuk.és vadnövények nemcsak gyógyhatású anyagaikat adják át. Trágyázzunk olyan szerves anyagokkal. ha egérrasztó bodzalevet is készenlétben tartunk.amíg elérjük . mind a komposztot és a trágyalevet is változatosan kell összeállítani. amihez még egy kis vízüveget is adunk.és riasztónövények is. Egy év folyamán két alkalommal. Az el bbiekhez járul még a nagyon fontos téli törzsápolás. Ezek a gyógy. hagymát a gombás betegségek megel zésére. Ezzel a kert változatos flórája a gyümölcsfák hasznára válik. például mustár-. gyógyít és táplál. amit a kert különben is kínál.talajukon keresztül . Jelenlétük okait és az ellenük való védekezés lehet ségeit keresik.egy kiadós csalánból és nadályt b l erjesztett trágyalevet kap.

fellazításával is visszaszoríthatjuk a károkat. úgynevezett rózsakapa. Ha még ez sem használna. beporzás- 110 . Csak akkor t nnek fel. de annál inkább tudunk védekezni a talaj kiszáradása ellen. ahol kora tavasztól kezdve méheket csalogató dísz. Méhlegel gyümölcsfák A gyümölcsös gazdag termését a kert dísznövényeinek köszönhetjük. hogy a tetvek latensen mindig jelen vannak. vagyis alaposan beöntözzük. Ha ezután a talajt vízzel telítjük. hogy a leveg szabadon átjárja a megmaradók lombozatát! Miel tt a megjelen tetvek ellen permetez szereket keresnénk. a szerves trágyák lökésszer adagolását és a rendszertelen.denaturált szesz fele-fele arányú keverékét.nak. amit a lombra permetezünk. Ezek egyrészt id járási tényez k.és vadnövények gyönyörködtetnek. legfeljebb csak nem észleljük ket. próbáljuk ki az itt következ egyszer eljárásokat! Már a fák alatti talaj óvatos felleveg zésével. tartós fülledt meleg vagy éppen az aszály miatti rendszertelen öntözés. Tudomásul kell vennünk. fellazításával és bevetésével (lásd az el z ekben. Ha ezek után is veszélyes tömegben vannak jelen a tetvek. akkor majdnem mindig célhoz érünk. mustár. éppen csak jelenlétük kellemetlen. csak akkor kezdjünk permetezni. A virágos gyümölcsfákon zsongó méhek és poszméhek gondoskodnak a megtermékenyítésr l. akkor alkalmazzunk a víz. Még hatékonyabb egy er s csalánleves öntözés a talajlazítás után. vagy a kertész egyéb olyan beavatkozásai. A túl s r n álló fákat távolítsuk el. Erre legalkalmasabb a gyökereket is kímél kétágú. spenót). amelyek éppen a levéltetveknek kedveznek. Ilyen lehet például a hirtelen túladagolt trágya. például a felület takarásával. a talaj kiszáradása és kicserepesedése. A házikerti koronaformákhoz jól bevált a zsurlóból vagy a fehér ürömb l készült f zet. friss trágya felhasználását. Az id járás megváltoztatására nincs lehet ségünk. amikor küls körülmények hatására szaporodásuk és ennek megfelel en kártételük is meghatványozódik. felszínes öntözést is. Éppen így kerüljük az éretlen.

Azt gondolhatnánk.ról. Csak egyet nem szabad elfelejteni: sohase juttassunk ki mérgeket a kertbe. méhek és poszméhek raja lepi el. A kert nyújtson menedéket a rovaroknak is. árnyékolására és begyökeresítésére. kora tavasszal megjelennek. különösen a magasabb ével k mellett. mert ideális körülményeket találtak. Így a kertész is bizonyos lehet abban. mert ez a növény rendkívül alkalmas a talaj takarására. mézontóf vel (facéliával: Phacelia tanacetifolia) vessünk be. és szorgalmasan beporoznak minden virágot. akkor egyre több fészket építenek a talajba. különösen a k lapok környékére ne. hogy a poszméhek a fák szempontjából nem hasznosak. hogy így hasznukat is élvezhessük! 111 . holott ez nagy tévedés. annyira. hogy döngicsélésük messzire elhallik. Amikor virágzik. A kis sz rös növény kiváló harmatfogó. hogy a gazdag rovarvilág elvégzi a megtermékenyítést. mert épp ezek alatt vannak a poszméhek fészkei. A kertben minden csupaszon maradó felületet. Ha a kertben már otthonosak.

A kert és a táplálkozás Mint ahogy a bevezet ben már említettük. Az egészség oldaláról tekintve pedig mindig nagyon megnyugtató. hogy vajon kifizet d -e költséggel és sok munkával zöldséget termeszteni? Igen. Aki még vonakodik attól. a gyümölcsös és valamennyi zöldséges területét összeszámolnánk. hihetetlenül nagy területet kapnánk. ezért az új termesztési eljárásokból is az egészséget célzó táplálkozásra vonatkozó tanulságot kell levonnunk. de annak gyógyító hatása is. jóíz . Amit az ember saját kertjében megtermel. a környezet szennyez dése is nagymértékben csökkenne. hogy az anyagiakon túl milyen megfizethetetlen nemcsak az élelem. természetes módon el állított táplálék kerül. íz. Ha az élelmiszerek egy része saját termelésb l származna. Ha egyszer az el kertek. hiszen ha csupán a gazdasági szempontokat tekintjük. tetszet sség és tartósság 112 . hogy az utóbbi id ben az ember és állat táplálkozása problematikussá vált. Ezzel a könyvvel is azt szeretnénk megmutatni. azt semmiféle piacon nem veheti meg. akkor is kifizet d . Ismételten felmerül a kérdés. hogy kertjét a biológia szabályai szerint m velje. mennyi egészséget ajándékozhatnának. ha az asztalra mindig friss. hiszen ezekben a kertekben kívülr l származó anyagot alig-alig használunk. Ha ezek a hektárok mind biológiailag kifogástalanul gondozott kertek lennének. az anyagi haszonról nem is beszélve. a pázsit. annak egyszer magának kell megbizonyosodnia a vásárolt gyümölcs és zöldség és a biodinamikus vegyeskultúrás kertben termesztett közti különbségr l. a biodinamikus szemlélet kertm velés kiindulópontja. ha egy nagy család számára saját kez leg termeljük meg a zöldségfélék zömét.

ami az egész családnak ízleni fog. turbolya. "Csak az táplál. ha ezeket a rendelkezésünkre álló "gyógyszereket". ami nagyon ízlik" (méltán mondja a magyar: "Ez vérré vált bennem"). céklát és hasonlókat értjük nyers növényi táplálékon. hónapos. Semmi gondot nem okoz. majoránna. porcsin. endíviát. Nagyon fontos. F szernövények konyhai használatra Kerti f szernövényeink nagy szolgálatot tesznek nekünk. feketegyökér és bimbós kel. hogy mit is jelent saját kertben szüretelni.rendkívül nagy. a konyhában is felhasználjuk. a szervezet erejét és ellenállóképességét növeli. Minden kertben elférnek a friss fogyasztásra alkalmas fontosabb f szer. ha egyáltalában nincsenek elkészítve és f szerezve? Nem vitathatjuk. uborkát. paradicsomot.és gyógynövények. a betegségeket gyógyítja. . hanem az eleve nyersen fogyasztott salátaféléket. Gyógy. cikóriát. kerti borágó. kerti zsázsát. tárkonyüröm. hogy minden étkezéshez legyen az asztalon valamilyen nyersen fogyasztható zöldségféle is A következ ket idézem : ". kapor. Hol van az megírva. cit- 113 . Egynyári f szernövények: bazsalikom. A szó valódi értelmében a "Jóisten homeopatikus gyógyszertárai". zeller. sóska. amelyeknek helyesen alkalmazva semmi káros hatásuk sincs.tekintetében." Mi nemcsak a nyers sárgarépát.megfelel en válogatva és elkészítve . hogy minden háziasszony könnyedén el tud készíteni olyan vegyessalátás tálat. Felhasználásuk: valamennyi alkalmas különböz ével f szernövényekkel együtt (metél hagyma. Csak az tudja igazán felmérni.és tápértéke . ánizs. petrezselyem. . a növényi nyers étel a leghatásosabb táplálék. póréhagyma. cékla. hogy ezek a nyers zöldségfélék csak akkor értékesek. Ez a termés méltó a teljes érték egészséges táplálék megnevezésre! Az alapélelmezésen túl a kertben termelt f szernövények adnak lehet séget az esetleg egysíkú üzemi étkezés kiegészítésére. spenót. téli és nyári retket. A gyerekek számára különösen fontos a felaprózott sárgarépa.

bazsalikom. rozmaring (nem télálló!). f szeres vajhoz és sajtkészítményekhez. minden egyebet. tárkonyüröm. mint a kapor virága. izsóp. a zsálya pedig a zsíros húst és halételeket teszi könnyebben emészthet vé. hogy a petrezselyemben több C-vitamin van. 114 . Homeopatikus adagokban minden f szernövény tartalmaz gyógyító és megel z hatású anyagokat. Valamennyi f szernövény gyógyhatású Eredetileg minden f szernövény gyógynövény volt. Mivel itt a f szernövényekkel csak a táplálkozás szempontjából foglalkozunk. kömény és koriander érett termése. A felsorolt növények az els öt kivételével mind nagyon fontosak a húsételek készítésekor. Például : kakukkf . zsálya. citromf . mert ízeiket egyénivé varázsolják. valamennyi fokozza az emésztést és a szervezet számára a nélkülözhetetlen ásványi anyagokról is gondoskodik. vérf . Például a kömény a káposztafélék puffasztó hatását csökkenti. borsmenta. ezen felül néhány zöldségféle esetleges mellékhatását enyhítik. borsf . tárkonyüröm. bef zéskor nélkülözhetetlenek. mint a citromban. izsóp. a borsmenta a gyomorm ködést serkenti. fekete üröm (csak a virágát használjuk!). mustármag. figyelmen kívül kell hagynunk. Ügyeljünk rá. Minden gyógynövény tartalmaz vitaminokat Tudjuk. rozmaring. borsf . A zsálya. kakukkf . Egyes f szerek a téli tartósításkor. kerti ruta. zsálya. Ezekhez járulnak még azok a f szernövények. lestyán. Ével f szernövények: metél hagyma. gyógyszerekben és külön orvosi utasításra egyéb formában még ma is felhasználjuk ket. hogy egyszerre 5-7 f szerfélénél többet ne használjunk fel. levesekbe és szószokba. sóska. levendula.romf ) salátákhoz. hanem zöld részeit használjuk. A frissen fogyasztott zöldségféléket különlegesen f szerezik. de mindennapi használata rontja a látást. amelyeknek nem a termését. amit fel lük okkal vagy anélkül írtak. A citromf altató hatású.

és f szernövény-ABC-ben. hogy a petrezselyem kiváló hólyagtea. hogy el segíti az emésztést. Majdnem minden salátához. hogy télen sem veszti lombját. így mindig frissen használhatók. leveseket pompásan ízesíti. akik gyógynövényeket telepítünk kertünkbe. amelyeket a gy jtött vagy saját kertb l szedett növényekb l készítünk. de mindig más formában. hogy a szükséges f szernövények mindig rendelkezésre álljanak. amelyeknek gy jtése sok id t és ismeretet igényel. Mi. töltelékekhez. Ehhez hasonlóan minden kertben van petrezselyem. illetve g züket inhalálva szinte azonnali megkönnyebbülést jelentenek. Nem térhetünk ki itt a vadnövényekre. Az NSZK déli vidékein hagyományosan minden kertben van metél hagyma. A zsálya és izsóp amellett. nátha és torokfájás esetén teájukat gargarizálva. ételt egészségesen f szerezzünk. A növénynek minden részét fel lehet használni.a metél hagyma és a kömény a zsíros ételeket teszi élvezhet bbé. hogy sokkal több petrezselymet használunk. Ha tudjuk. ével borsf . s t az ánizs is inkább örökzöldnek tekinthet . A kapor is becses táplálékkiegészít . mint a citromé. a metél hagymának egyébként különösen nagy a vastartalma. Részletesebben majd a Gyógy. mindennap használjuk ket. izsóp. tartósításnál. bef zésnél 115 . hogy minden élelmiszert. zöldséghez. burgonyás ételekhez. hogy az önmagától adódó lehet ségeket ki kell használnunk! Ebben az esetben ez azt jelenti. amely sok A-vitamint és vasat tartalmaz. hanem inkább hasznosítsuk jó adottságaikat! Néhány f szernövény. különösen mártásokba f zve. kakukkf el nyös tulajdonsága. f szeres túróhoz felhasználható. akkor bizonyos esetekben kézenfekv . a kertben pedig gondoskodjunk arról. és a zsíros ételeket. ezen felül vízhajtó és étvágygerjeszt hatású. mint különben. A táplálkozásban tehát f szempontunk legyen. Ugyanezt más gyógyteákkal kapcsolatban is ajánlhatjuk : a bab héjából készített tea kiváló vízhajtó. amelynek . Ezekben a lényeges kérdésekben tartsuk szem el tt. mint a zsálya.mint már említettük . Miért ne f zhetnénk bele mártásokba'? Talán így valamivel lassabban hat. gyomorer sít hatású. hogy a f szerezést ne mell zzük.C-vitamin-tartalma nagyobb. nem tárgyaljuk a teákat sem.

5-7-féle ízesít f szernövény ízlés szerint vagy vöröshagyma. két rész hidegen belekevert olaj. Gyermekeknek ne legyen túl savanyú. ugyanis a kés bbi leveles salátafélék enyhe keser anyag-tartalmuk miatt egészségesebbek. a körömvirág- 116 . de az el re elkészített. de cukrot ne használjunk. Ha más nem. alma vagy más természetes ecetféle. joghurt. így magától értet dik. Általánosan bevált a következ . mustár. Cukrot egyáltalán ne használjunk! A tiszta borecet tömény. Mindig csak annyi salátaöntetet készítsünk hozzá. leveles salátákhoz használható mártás: Egy rész ecet (pl. minden salátát más mártással tegyünk változatossá. Tavasszal minden háziasszony szívesen kedveskedik családjának a saját termés fejes salátával. A napi leveles salátaféléket mindig f szernövények keverésével tegyük változatossá! Például használjuk fel a metél hagymát. mint a fejes saláta. A fejes salátát azonban nem szabad túlbecsülni. legalább ez a három utóbbi f szernövény kapjon helyet saját kertünkben is. hogy valamilyen formában mindennap az asztalra kerülnek a gyorsan és egyszer en elkészíthet . amennyi elfogy. Rendkívül jelent s szerepe van a sószegény diétás ételek elkészítésében. vigyázzunk vele! Mustármaglisztet is használhatunk. kevés só. metél hagyma. kereskedelemben kapható f szerkeveréket mell zzük. Friss saláták Már a vegyeskultúrás kert telepítési tervébe is sokféle salátát terveztünk. egy kis túró. A mezei saláta például kétszer annyi C-vitamint tartalmaz. nem a nálunk kapható eszencia!).nélkülözhetetlen. egy rész víz vagy aludttej. Zöldsaláták Ezeket mindig közvetlenül az étkezés el tt szedjük. saját termelés nyers saláták. és azonnal mossuk meg. A legtöbb kertben megtalálható.

Az egyes leveleket kézben tartva ebbe mártogatva fogyasztjuk. nagyon értékes endívia és cikória keser hatóanyagai az epem ködési zavarok esetén hatásosak. némi komposzttal is dúsíthatjuk. petrezselyemmel és citromf vel. Folyamatosan fogyaszthatjuk a kerti zsázsát. 117 . a kaprot. réteken. A mezei saláta külön sort vagy helyet nem is igényel. A sorközt lazítsuk fel. ha egymás után vetjük ket. (Magyarországon augusztusig. csinosan egy tálra rendezzük. ahogyan a szabadban. Étrendünkben nagyon fontos a kerti zsázsa is. hideg vízben megmossuk (sohase használjunk meleg vizet. a citromfüvet. a cikóriát. majd felállítva. jól illenek melléjük a hagymafélék is. a mustárt. az endíviát. Így ez a kis csíranövény a szamóca és a hagymafélék szomszédságában (nálunk biztosan csak fóliával takarva) telel át. mert a gyorsabb fejl dés végett általában alaposan megtrágyázzák. (Nálunk alig ismert.) Leveleik épen. vadon. mert ez a saláta értékes keser anyagát rontja). felvagdalás nélkül kerülnek az asztalra.szirmokat. Minden zöldsaláta valódi nyers táplálék. a kötöz salátát. Mindkett különleges csemege. Mindezek kiegészítik és értékesebbé teszik a salátákat. f szerezhet borágóval. a mezei salátát és a kínai kelt. Id közben ez a szalmaréteg elkorhad. kaporral. a turbolyát. baktériumpusztító hatása van. vagy egyéb szabad helyekre. Legjobb melléjük a joghurtmártás. hasonlóan ahhoz. A salátákat levelekre osztjuk. sz l kben el fordul. Vegyeskultúrás kertben nagyon vitális. A kés bbi. A mezei salátát legkés bb még szeptemberben is elvethetjük. A piacra termelt zsázsa C-vitamin-tartalma sokkal kisebb. A köszvényt és reumát is enyhíti. a fejes salátát. majd az így el készített magágyba vessük el tenyérnyi szélességben a mezei salátát. A paradicsom és az uborka nagyon jelent s nyersen fogyasztható zöldségféle. ligetekben. Mezei salátát vethetünk még akár fák alá is.) Alkalmas erre a célra a szamócasorok közötti szalmával takart gyalogút. Antibiotikus. C-vitamin-tartalma nagy. Sokféleképpen tálalhatjuk. de nagyon értékes zöldségfélék.

vagy az évszaknak megfelel en kompótként körtebef tt. A savanyú káposztát hagymával. de alaposan összekeverünk. C-vitamint és nyomelemeket tartalmaz.és epebetegségek gyógyszerei. fokhagymával. 118 . ha a következ k szerint készítjük el: A frissen gyalult uborkát azonnal forgassuk kevés olajba. hogy se sót. csökkenti a lázat. ananászt. jól illik meleg és hideg húsételekhez is. hagyma.vagy meggyiével óvatosan. Ez a saláta kit n el étel. enyhíti a reumát és köszvényt. Köhögés csillapítására kit n a téli fekete retekbe vájt és cukorral töltött lyukból csorgó reteklé. Végül még reszelt almával is kiegészíthetjük. A savanyú káposztából készített saláta cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak nagyon el nyös. narancsszeleteket vagy -kockákat. A tejfölt vagy apróra vágott hagymával. kevés mustárliszttel és némi olajjal összekeverjük. majd állni hagyjuk egy rövid ideig. rölt köménymaggal. víztartalmának pótlásával a b rt is szebbé teszi. kevés sóval ízesítjük. Savanyú káposztával készített saláta gyümölcsökkel. tisztítja a vesét. Az uborka biztos vízhajtó. étvágyserkent hatású. (Kozmetikai célokra küls leg is-használható. béltisztító hatású. Nyers savanyú káposztát. Fontos. és csak némi várakozás után készítsük el bel le a salátát kapor. körtét nyersen. A reteksaláta ízét harmonikusan egészíti ki a b ségesen hozzákevert hagyma. kevés só és ecet hozzáadásával. majd a szeletelt paradicsomot az így elkészített mártással hagyjuk leöntve összeérni. s t desszertként is adható. Ízlés szerint fogyaszthatjuk tejföllel is. banánt. A retekfélék a máj.és kökény. borágó. és szabályozza a bélflórát. almát.A paradicsom A-. se cukrot ne használjunk hozzá. méregtelenít hatásával tehermentesíti a szívet és az érrendszert. A paradicsomhoz készített szószból elhagyhatjuk az ecetet. mésztartalmuk is nagy. vagy az el bb felsorolt f szernövények keverékével jól összekeverjük.) Az egyébként nehezen emészthet uborkát akár még este is fogyaszthatjuk. szibarackot. B-.

Jóllehet az elfogyasztott mennyiség kevés. Az almát nyersen finoman szeleteljük fel. finomra morzsolt zöld f szernövényekkel és nagyon kevés ecettel keverjük össze. vagy két rész almát. és állás nélkül. egy rész zellert. Gondoljunk csak a tavaszi influenzás megbetegedésekre vagy a lábadozók táplálására. s minden réteget rögtön öntsük le a következ mártással: tejfölt vagy aludttejet keverjünk össze finomra vágott hagymával. hogy a tavaszi fáradtságot okozó vitaminhiányt hogyan ellensúlyozhatjuk: Fogyasszunk minél több cékla-. A zöldséglé kiváló táplálék és kellemes ital. de fontos. és kifogástalan zöldségféléket termel. mandarin. A zöldségfélék ilyen jelleg fogyasztásának els dleges feltétele a teljes méregmentesség. illetve gyümölcscentrifugát is beszereznie. majd nem túl vékony szeletekre vágjuk fel. sárgarépaés zellerlevet. ecettel és olajjal. Akinek a kert els sorban az egészségét szolgálja. cékla és sárgarépa. A zellert f zzük és hámozzuk meg. citrom) levével keverve adhatjuk. A zeller.Reszelt feketegyökér. mert ez a fogaknak is jobb. sóval. Zellersaláta (pasztinákkal is keverhet ). grape fruit. Koriandert is tehetünk bele. 119 .és almaszeleteket felváltva rétegezzük egy tálba. Ezt a salátát nem szabad keverni. Zeller nyersen. ugyanakkor mindenféle hiánybetegségeknek elejét tudjuk venni. Két rész almát. egy rész zellert és egy rész vöröskáposztát ezüst villával alaposan összekeverünk. hogy hagyjuk az ízeket összeérni. ami egyébként a salátákra és a nyers fogyasztás mindennem formájára egyaránt vonatkozik. korianderrel és mustárliszttel. Kisgyermekeknek az el bbieket alma vagy citruszfélék (narancs. Az iváshoz azonban mindig adjunk szívószálat. annak már érdemes egy zöldség-. rölt borssal. Különösen finom a nyers zeller reszelt almával (birsalmával) vagy reszelt vöröskáposztával. A feldarabolt hozzávalókat tejjel vagy tejszínnel. és a túl gyors ivást is megel zzük vele. Azt is tudjuk. tápértéke mégis nagy. azonnal fogyasszuk el! Zöldséglevek. illetve ilyen beszerzési forrása van.

egyszer en. egészségünk szempontjából nem sok értékeset tartalmaznak. fejl désük csúcsán a fogyasztásra legalkalmasabb id ben szedjük le. s nem nyersen ettük. megel z élettani hatású anyagokat. Az étrendet az évszakoknak megfelel en állítsuk össze. feldolgozzuk ket. csupán az általánosan termelt és fogyasztott kerti zöldségfélék jelent ségét és táplálkozásbeli értékeiket vázolom. amit vastag lisztes mártásokba fojtva vagy zsírban kisütve. Minden étel kit n en f zve és a legétvágygerjeszt bb formában kerüljön az asztalra. Senki sem tud arra ügyelni (kivéve persze. Az egyes 120 . Azon felül. hosszadalmas és komplikált feldolgozást kerülve f zzünk! Ha olykor a f zelékfélék elkészítésekor valamilyen s rít anyagra lenne szükség. Így a változatos zöldségfélék révén az ételek gazdag választékában különösebb fontolgatás nélkül kapja meg szervezetünk a gyógyító. Hogy eddig alig észleltünk valamit a zöldségfélék egészséget fokozó hatásából. A zöldségfélék teljes értékét megtartjuk. ha ezzel egészen behatóan foglalkozik). tehát a babot még frissen pattanó hüvellyel. hogy laktatnak. hiszen ezzel valóságos étlapot is kapunk. mindenfélével keverve tálaltunk. Még egyszer hangsúlyozzuk: amennyire csak lehet.F zött zöldségfélék Hogy a zöldségfélék valamennyi értékét meg rizzük. Általában kemikáliákkal kezelt alapanyagot használtunk. Már itt kamatoztathatjuk az egészségre rendkívül kedvez zab értékes tulajdonságait. Nem akarunk itt kimerít táplálkozási és f zési útmutatásokat adni. akkor liszt helyett inkább zabpelyhet használjunk. hogy érdemes a kertünkben sokoldalú termelést folytatni. Ezzel is igyekszem megmutatni. annak több oka is lehet: nem fogyasztottunk eleget bel lük. zártan a karfiolt és zsengén a borsót stb. ha a lehet legrövidebb úton. és amilyen gyorsan csak lehet. hogy az egészséges táplálék ízletes is legyen. hogy az "étlapon" szerepl egyes zöldségféléknek milyen étrendi sajátságai vannak. és általában feldolgozva. A frisseség az egészség és min ség alfája és Omegája.

a céklához hasonlóan . s ezzel értéke is csökken. A sárgarépa f leg az olyan háztartásokban. hogy ellátásunk folyamatos legyen. Nyáron a még kicsi céklából nagyon ízletes. 121 . és kell id ben szedték fel. A sárgarépa elkészítése. A sárgarépát . A céklát soha ne ültessük palántáról. Mindezeket a garanciákat csak a saját vagy biológiai szempontból kifogástalanul kezelt kertb l származó termék nyújtja. Csak akkor érezhetjük jótékony hatását. majd a héj eltávolítása nélkül mossuk meg! Egyenl nagyságúra vágjuk. A nyers céklalé sárgarépa vagy alma levével nagyon értékes. els sorban nagy A-vitamin-tartalma miatt. mérgez növényvéd szerekkel sem kezelték. mert a hosszú ideig tárolt céklát huzamosabban kell f zni. gyomor. bár ezek a növények rendkívül nagy gumót fejlesztenek. hogy mindig zsenge gumókat szedhessünk. Jó . A fiatal répát egyenként sóval dörzsöljük be. de rostosak lesznek. megfásodnak. megf zzük. A céklát nem szabad sokáig a földben hagyni. alma nagyságú gumókat folyamatosan szedhetjük. ha a sárgarépa kifogástalan min ség . a bennmaradó gumók helyet kapnak a további növekedéshez.többször is vessük. A cékla sohase hiányozzon kertünkb l! Legjobban megfelel céljainknak az úgynevezett szalagos vetés. majd párolt hagyma és petrezselyem keverékében forgassuk meg. mert elöregszik. hogy néhány centiméter szélesség csíkba vetjük a magvakat. Ez sokkal jobb. ami azt jelenti. tehát nem frissen trágyázott talajból származik. A nagyobbakat felszeletelve. finom f zeléket készíthetünk. ecetes salátának elkészítve száraz g zben csírátlanítva is eltehetjük. Ha az apró céklákat folyamatosan kiszedjük a sorból. Így a kicsi.és bélpanaszokra. A kis céklákat télre is tartósíthatjuk. a csontképzésre. ahol kisgyermekek is vannak. Egy kis tejjel vagy tejszínnel felöntve még ízletesebb. rölt korianderrel vagy egyéb finom f szerrel tehetjük változatossá. Kevés sóval. Természetesen ez más zöldségfélékre is vonatkozik.hatású az idegekre.f zelékfélék tárgyalásakor az elkészítésükhöz szükséges és ajánlható f szerféléket is megemlítjük. mint ha az egész téli mennyiséget tároljuk. Nyáron két-három alkalommal is vessünk céklát. nagyon fontos.

közé köményt és borókabogyót szórunk. rölt köménnyel és korianderrel f szerezzük. Fejes káposzta és kelkáposzta. Receptek. a köménymag. akik még a helyet is sajnálják rá. de gyógynövényként csak akkor hatásos igazán. A káposztafélék minden fajtájához jól illik a hagyma. Vannak. hogy kertjükben savanyításra káposztát termeljenek. jót tesz az arcb rnek. Az influenzát megel zi. meszet és vasat tartalmaz. A káposzta pedig els rangú gyógynövény. valóságos gyógyital. a kapor. A káposzta az egyik legfontosabb f zeléknövény. Sok vitamint. és ebben forgatjuk meg a céklát. majd a karalábéhoz hasonlóan készítjük el. noha mint olcsó. almát szeletelünk fel. a borókabogyó és még egyéb f szernövények. amir l minden hölgy rövid id n belül meggy z dhet. különösen lábadozóknak ajánljuk. köménnyel. Karfiol. hogy az egyes szeleteket ne vágjuk át egészen! A résekbe f szeres vajat vagy hagymás túrót (lásd ott) rakjunk. hiszen ideális diétás táplálék a cukorbetegek számára: kalóriaszegény. vagy vajon pirított zsemlemorzsába forgassuk bele! Karalábé. ha egészben vagy félbevágva megf zzük. A cékla régóta becsült er sít szer. A káposztát házilag is megsavanyíthatjuk. az alma. de soha ne használjunk hozzá zöld f szernövényeket. ha nitrogéntartalmú trágyával nem trágyázták túl. majd tiszta víz alatt héját ledörzsöljük. Nagyon finom. felfrissíti a sápadt. A saját készítés káposzta savanyú leve természetes táplálék. fáradt gyerekeket is. tömegesen termesztett zöldségfélét sok háztartásban alábecsülnek. és jótékonyan szabályozza a belek baktériumflóráját. A céklát puhára f zzük. a hagymát pedig apróra vágjuk.de sohase szomjúságunk oltására. salátának pedig mindig olaj nélkül készítsük! Nyári céklából készült f zelék. de úgy. korianderrel. 122 . A káposztát és almát felváltva rétegezzük. A káposztát meggyaluljuk. A céklát kétnyári f szernövényekkel. egy kis olajat. Kevés zsíron üvegesre pirítjuk az apróra vágott hagymát. mustármag lisztjével és persze hagymával ízesítsük. Miután sós vízben rövid ideig puhára f ztük friss vagy olvasztott f szeres vajba. Óvatosan szeleteljük fel. Vöröskáposzta. hanem csak kanalanként fogyasszuk.

Savanyúkáposzta-recept. borókabogyót. Közismert. mosatlan savanyú káposztát hozzákeverjük. köményt és még egy kis hagymát tegyünk. a vastagabb ereket kivagdossuk. kertünkben vagy egy kisebb földterületen saját magunk termeljük a burgonyát. hogy hámozatlanul a legegészségesebb a burgonya.egy ev kanál ecetet vagy bort locsolunk a tetejére. Cukor helyett egy ev kanál málnaszörpöt vagy egy ev kanálnyi ribiszkelekvárt használjunk. Keverés nélkül egy óra hosszat lassú t zön f zzük. majd b ven tejföllel meglocsolva fed alatt pároljuk. Egy kis olajban hagymát párolunk. reuma. Ha lehetséges. A kelkáposztát erre rétegezzük. gyakran készítenek bel le lisztes ételeket. Bajor káposzta. Rögtön ezután lobogó forró vízzel töltsük fel. Lisztet ne tegyünk bele. Mivel a legtöbb általunk ismert hatóanyaga f zés közben is megmarad. Általában forró olajban vagy zsírban sütik. jó vízhajtó hatású. A burgonya különösen hatásos köszvény. Ez a növény nemcsak tápláló eledel. hogy a fazék és a fed közé még egy pergamenpapírt helyezünk. majd a saját készítés . Nyers leve a túlteng gyomorsavat közömbösíti. hogy milyen sokoldalúan felhasználható. Kockákra vágott hagymát pirítás nélkül. e tulajdonsága miatt igen nagyra becsült f zelékféle. de a fed t ne vegyük le! Aki s r bbre akarja készíteni az ételt. A nálunk ismert bajor káposzta mindig nehéz a rántástól. A burgonyáról általában. esetleg egy kis zöldségléten puhára párolunk. Mindkét megoldást kerüljük. A forró burgonyát pakolásként is felhasználják. skorbut esetén. Sózás nélkül takarjuk le úgy. Az egészet lassan pároljuk meg. A kelkáposztát egészben megf zzük. 123 . hogy az ellepje a káposztát. az a végén egy kisebb nyers burgonyát reszeljen bélel Leveles kel sajttal. mégis ismételten utalunk rá. majd a leveleket hosszú csíkokra vágjuk. hanem kiváló közömbösít és vízhajtó f zelék-alapanyag is. Tetejére reszeljünk egy kis sajtot. A tetejére almát. Ezt a fejes káposztából f zött ételt a vöröskáposztához hasonlóan készítsük. csak a málnaszörp vagy -zselé helyett borral locsolva ízesítjük.

Jelent s az ásványianyag-tartalma is: vasban. d) Burgonyagombóc. Félbevágott. néhány percig. amíg hámozhatóvá válik. Készíthetünk bel le például sóbavízbe burgonyát. a metszéslapot sóval és köménnyel hintve olajozott süt be helyezzük. c) Burgonyasaláta: az olajat közvetlenül a tálaláskor adjuk hozzá. tört burgonya minden adalék és kezelés nélkül. a sós felülettel lefelé. mészben. vérliszt stb. Egy megjegyzés. hogy a burgonya elkészítésének valamennyi módja alkalmat ad arra. kettévágjuk és kikanalazzuk. Esetleg még megkenjük olajjal. Minél több változtatást teszünk feldolgozás közben. foszforban gazdag. még nyers burgonyát félbevágjuk. pl. Az így elkészített burgonya ízletes és tápláló. . Az egészen fiatal.b ven beszéltünk. vajjal és kevés sóval kikeverjük. 124 . Az eddigiekb l is kit nik. a következ képpen készítsünk! A burgonyát mossuk meg. káliumban. Ezután vajat és tejfölt kikeverve a tetejére öntjük. istállótrágya. Minden ételt. aminek alapanyaga a nyers hámozott burgonya. f zzük! Ezután hideg vízbe merítve hámozzuk meg. A héjában sült burgonyát. fehér közepe lesz. A héjával együtt fogyaszszuk! 4. Hámozott burgonya a) F tt. hogy az úgynevezett biológiai trágyázással . Habos burgonya. b) Burgonyapüré: a tört burgonyát tejjel. hogy a f szereket a legváltozatosabb összeállításban felhasználjuk.ami természetes eredet trágyafélék alkalmazását jelenti. A spenótot a vegyeskultúrás kertben. nemcsak a konyha számára vetjük. akkor igazán nem marad más hátra. A sós vízben megf zött burgonyát lesz rjük. hogy ez a szósz az egészet átjárja.ugyanolyan káros mértékben túltrágyázhatunk. amikor már kész. mint arról mái. levét félretehetjük egy leveshez. héjában sült burgonya. annál kevesebb a gyógyító anyag! 1. majd megsütjük. Így félig megf ve nyers. mint megvalósítani az egészséges táplálkozást. hagyjuk. Ha még azt is meggondoljuk. s így tetszés szerint felhasználhatjuk. 2. 3.

sötétzöld. szárát és a leveleket egyaránt felhasználhatjuk. ha például töltve is elkészítjük. hagymával. vérképz hatású. sok nélkülözhetetlen anyagot tartalmazó spenótot gondosan kell kezelni. Jobbára sajnos csak mint levesf szert és saláta-alapanyagot ismerjük. ott is az adagolástól függ. hogy a zeller nem hiányozhat. A sorok közé zöldtrágyának vetett spenótot sohase trágyázzuk. de keverve is készíthetjük kései mezei salátával is. ha pasztinákkal. Különös figyelmet érdemel még a f tt zellerb l és pasztinákból készített saláta. Jó. Különösen j6 a spenót nyersen hagymával és f szernövényekkel salátaként. Fokhagymával. Hidegen felvert olaj és tejszín keverékéb l és kevés ecetb l finom levet keverve a salátára öntjük. A kísérleti parcellában szerves trágyával tudatosan túltrágyázott spenót nagy. csalán és sáskasaláta. az apróra vágott hagyma és a körömvirág szirmai is fokozzák. de a bel le f zött étel szinte élvezhetetlen volt. az A vitaminon kívül még vagy fél tucat vitamint is tartalmaz és sok vasat. a gyermekláncf (Taraxacum officinale) és hasonlók. Változatosabban és gyakrabban használhatjuk. Gumóját. A spenót a táplálkozás szempontjából rendkívül fontos. Különösen jó vízhajtó és sószegény diétában nélkülözhetetlen. mint az idegrendszer regenerálásában. A f zött zöldségféléket a nyers adalékok még értékesebbé teszik. Mindhárom alkalmas a cukorbetegek diabetikus étrendjébe. Külön-külön. és hagyjuk az egészet összeérni. aminek értékét még a nyers almaszeletek. ha kevésbé jellegzetes íz zöldségfélékkel keverve használjuk.mint a nitrogéntartalmú sókkal. Itt is. piacon szép áruként elismert levéltömeget hozott. az emésztést. Ebben az összefüggésben még egy gondolatot a párolt saláta- 125 . cukkinivel vagy burgonyával keverjük. Különösen jó. Segíti a máj és epem ködést. Már a vegyeskultúrás kert ismertetésében kit nt. Tehát az értékes. Kiegészít f szernövényei a salátaboglárka (Ranunculus ficaria). A táplálkozásban éppoly fontos. egész kevés liszttel s rítve és tejjel hígítva. F tt állapotban a nálunk is közismert f zelékként pürésítve. Spenót. ecettel és olajjal keverve az el z höz hasonlóan. Zellerzöldként is ugyanilyen kedvez a hatása. vagy akár szeletekre vágva a burgonyához hasonlóan kisütjük.

amit f szer. köt anyagot (rántás. A bokor. hideg vízben állni hagyjuk. míg a bel le készült liszt rég ismert szépít szer. ízlést l és évszaktól függ en. Ebben az áztatóvízben lassan puhára f zzük. A száraz bab nehezen emészthet étel. Száraz babból készített f zelék.és karósbabot száraz magjáért és a még zöld. zsályát és néhány szárított babhüvelyt teszünk hozzá. Az egészet lesz rjük. és ha van. zsenge hüvelyterméséért termesztjük. borókabogyót. kockákra vágott tormát.félékr l. Érett magja b rkiütések gyógyszere. Fontos.. fokhagymát. majd b . lestyánt vagy fekete ürmöt is f zünk bele. A f zéssel-párolással készült salátákat mindig f szernövényekkel kell értékesebbé tenni. s ezzel tehermentesíti a szívet. Semmiféle s rít -. A száraz borsót. a f zés vége felé hagymát. A sz r n fennmaradó masszából eltávolítjuk a babhéjakat. persze még a tálalás el tt. habarás) ne használjunk hozzá. köménymagot. A f szerek közül csak néhányat használjunk. ezt a kiváló fehérjeforrást. A háziasszony ízlését l függ. az így kapott levet az adalékokkal vagy nélkülük levesként fogyaszthatjuk. hanem megszárítva a vegetariánusmártásba vagy húsmártásba f zzük bele. petrezselymet. hogy értékét még növeljük! Erre a célra nagyon ajánlhatjuk a petrezselyem és hagyma mellett a kanálfüvet (Cochlearia officinalis) és a sóskát. A száraz báb fehérjetartalma rendkívül nagy.és borsóhéjat is. A zsiradékot lehet leg mell zzük a f zelékb l. de több f szernövényt használjunk fel elkészítéséhez. els sorban sok hagymával és fokhagymával. hogy ezeket a jobbára kétéves f szereket mikor szedi ki a f zelékb l. a száraz babhoz 126 . máris könnyebben emészthet vé tettük. A zsenge zöldborsó nagyon finom. ami tulajdonképpen a kertben található zöldségfélék kivonata. zsályát. egy kis tormát. ezenkívül fontos vízhajtó. A babot megmossuk.és gyógynövényekkel is gazdagítanak. hogy a még zöld hüvelyeket ne dobjuk ki. de ha a hagyma és a fokhagyma mellett még kakukkfüvet. tárkonyt. borókabogyót. A bab héja fontos alkotórésze az úgynevezett vegetáriánusmártásnak. majd az egészet együtt átpasszírozzuk. Szárított héjából f zik a babhéjteát. Ebbe f znek bab.

A tartósságnak az el z kön kívül feltétele még. zsályával. A hagymaféléket régóta használják nyersen mindenféle salátába és f tt ételekhez is. Párolt f zeléket. forgatjuk. A hámozott hagymákat puhára f zzük. földdel vagy homokkal tele cserépbe rakjuk és a pincében tároljuk. és ne trágyázzuk a hagymát. joghurtmártással pedig különleges salátát készíthetünk bel le. Mindezen jó tulajdonságaik miatt naponta kellene fogyasztanunk valamilyen formában! A hagymafélék értékes hatóanyagai h hatására sem bomlanak le.hasonlóan f zzük! A már említett f szerekkel. a citromf . étvágygerjeszt hatásúak. A helyes fajtaválasztással és fokozatos vetéssel. Finom nyers saláta készíthet bel le (karikákra vágva. A hagymafélék ízhatását harmonikusan egészíti ki a petrezselyem. illetve ültetéssel (dughagyma) elérhetjük. de nemigen ismerjük a hagymaf zeléket. ecetesen). hogy ne öntözzük. tehát fert tlenítenek. és 20 nap múlva levághatjuk a gyökérr l a halványított t rózsát. majd sötétben hajtatjuk mintegy 14 °C-os h mérsékleten. zellerrel. A zöldpaprika vitamintartalma rendkívül nagy. A levével nagyon híg rántást készítünk. A konyhában a hagymafélék nélkülözhetetlenek. majd lesz rjük. a borsf és a körömvirág. sszel azonban egy kis fáradságot jelent. hogy hogyan láthatjuk el egész évben a háztartást saját termés hagymával. s t magas vérnyomás esetén is hasznosak. A cikóriát is termeszthetjük házilag. Azt szeretnénk bemutatni. hogy a télire tárolt készlet tartós is legyen. emiatt nem feltétlenül kell nyersen enni. a kapor. Miután ez leh lt. A hagymafélék még a legkisebb kertb l sem hiányozhatnak. Csökkentik a vér cukortartalmát. kakukkf vel. a b rkárosodásokat gyógyítják. köménnyel és borsf vel készítsük! Zöldborsóköret. a zsálya. Ezeket az ízesít ket mindig az étel és az étkezés formája szerint válasszuk meg. egy tojás sárgáját 127 . Különleges zöldségétel párolva vagy rizzsel töltve. salaktalanítják a szervezetet. ezenkívül baktériumpusztító hatásúak. hogy gyökerestül kitermeljük. A f tt zöldborsót párolt petrezselyem és hagyma keverékébe. Er sítik a gyomoridegeket. Különösen finom salottahagymából.

egy kevés sót. akár kisgyermekek részére is adható. g zzel sterilizált levet a téli felhasználás el tt még friss vitaminokkal dúsítva is fogyaszthatjuk. Zöldséglevek és -levesek Talán már egyértelm vé vált. gondolok itt rizsre.és tejszínt vagy tejet keverünk bele. a kanálról ne folyjon le a kész massza! Póréhagymából készül a különleges köret. de még a tél sem akadályozhat meg ebben. árpagyöngyre és egyebekre. A levesekr l sokan. A zöldségfélék semmivel sem helyettesíthet alapvet táplálékaink. és hogy miért és hogyan szolgálhatják egészségünket. A lényeréshez sohase sajnáljuk a sok zöldséget! Az edény alján maradó rostos anyag vegyes f zelékként azonnal ehet . vagy steri- 128 . Ha zsírtalanul készítjük. Ezt egész nyáron és sszel is készíthetjük. zabpehelyre. A túl nagy hagymákat jobb. Hagymás túró. a zöldséglé. és tálalás el tt citromlével savanyítjuk. akkor a zöldségfélék minden értékét kivonjuk és megtartjuk. f ként a hízástól tartva lemondanak. Ne legyen túl híg. és szinte gyógyszerként hat. és átsütjük. a hagymákat pedig visszatesszük a mártásba. Ha gondosan készítjük és kezeljük. egy szétnyomott fokhagymacikket egy kis tejjel vagy tejföllel összekeverünk. mustárlisztet. ha a hozzávalókat elraktároztuk. S t a nyáron készített. az a kés bbiekben talál ízlésének megfelel receptet. A világos szárakat megf zzük. hogy az ember folyadékszükségletének egy részét egy csészényi zöldségiével fedezze. ha el bb átpasszírozzuk és így keverjük a mártásba. Túrót és azonos mennyiség apróra vágott hagymát. vajas morzsába forgatjuk. Ezek receptjeit szeretnénk közreadni. Ilyenkor az eltett zöldségiéhez a homokba vermelt vagy szárított zöldségfélékb l származó adalékokat keverjünk. vagy aludttejjel lelocsolva a süt be helyezzük. hogy a kerti termékeket semmi sem helyettesíti. ami inkább zavaros és egyhangú levesféle. Annak viszont semmi akadálya sincs. Aki kedveli a levesbetéteket. Semmi köze sincs a vegetáriánus húsléhez. Étkezésünkben van még egy lényeges készítmény.

egy maréknyi szárított borsóhüvelyt. A zöldséglé. tetszés szerinti f szernövényeket (lásd ott) kevés zsírral megpárolunk. 1 egész zellert kétfelé vágva. 3 petrezselyemgyökeret. mint a feketegyökér. Nem egészen aprócska gyermekek számára már egy kevés zsírral készíthetjük. és a lé csak egy kicsit f jön le! Néhány leves. sok zellerzöldet. Ezzel táplálkozási értéküket növelhetjük. keverés nélkül f zzük úgy. 1/2 karfiolt vagy puha torzsáját és tiszta leveleit. A zöldség puha legyen. amit akár el is hagyhatunk. hogy színük megváltozna . hozzáadunk 100 g száraz. hogy elkészíthessük salátának. 4-6 sárgarépát. kevés sót. sok petrezselyemzöldet.megpárolunk 2 egész hagymát durvára vágva. kis lángon. 1 felezett karalábét. F szerkrémleves. Ezután két tojást keverünk bele. ne essen szét. lassan.anélkül. 3-4 paradicsomot. a zöldségfélék legértékesebb részét azonban levében fogjuk élvezni. zöldségiével felöntjük. végül egy tojássárgáját és tejfölt keverünk bele. felf zzük. Tojásleves kenyérmorzsával és zöldséglével. 1 fejes káposztát negyedelve. Apróra vágott. de mások is. 2-3 pórét hosszában felezve. egy kis bazsalikomot. kevés babot. kevés borsót hajastul. hántolatlan magból készített kenyérmorzsát.lezve tárolható. amelyben . Az eddig említett zöldségfélék mind. a spárga. egy maréknyi szárított babhüvelyt. 129 . Az összes zöldséget egy nagy fazékba gy jtve vízzel felöntjük (a zsírnak nem szabad sisteregni). 25 g vajat kikeverünk. 1-2 levél lestyánt. hogy a leves egészen tiszta maradjon. a száraz bab és a lencse alkalmas arra. majd a zöldségiével feleresztjük és felf zzük.

nyersen együnk bel le! Ez gyermekekre éppúgy vonatkozik. olyan fazekakba töltsük. mint feln ttekre. A szilvalekvárt kanalanként is elfogyaszthatjuk. s már 1-2 kanálnyi rendben tartja emésztésünket. Szilvalekvár. 1 kg szilvát és 35 dkg cukrot használunk fel. Másnap lassú t zön. Különösen finom salátamártás. amiket a süt be (kemencébe) tudunk állítani addig. és halvány színt kap. ha lehet. szerves savakat tartalmaz. vizelethajtó hatású és energiaszegény. zöld f szernövények nélkül. 1 ev kanál (nem tömény) ecettel vagy citromlével. 1 ev kanál paradicsommustárral (lásd ott). 1-2 ev kanál ribiszkezselével. például hagymával és egyéb f szerfélékkel. s t a súlycsökkenést is el segíti.ha a f tt zöldségféléket frissel gazdagítjuk. amit nyers és f tt salátákhoz egyaránt felhasználhatunk. egy kis tejföllel. Egy alma. A cukrot olvasszuk meg. serkenti a máj. két kávéskanál mustárral. hogy hajtó hatását még f zve sem veszti el. I. amíg elfolyik. 1 csipetnyi mustárliszttel. Ezután. majd egy éjszaka hidegen állni hagyjuk. hogy kiválóan szabályozza az anyagcserét. különösen azokra. ezért amennyit csak lehet. recept. és f ként. amíg b rszín réteg keletkezik a lekvár felszínén. amíg a cukor feloldódik. Fél óra hosszat még 130 . Semmi esetre se legyen barna! Levéve adjuk hozzá a szilvát. várjuk meg. kis sóval. 2-3 ev kanál olajjal. keverés nélkül f zzük. A szilva legnagyobb el nye. A szamóca (Kneipp szerint) kiváló féreg z szer. A szilva a saját levében f meg! A t zr l levéve negyed óra hosszat jól összekeverjük. A f z fazékba 3 kg szilvához 1/2 kg cukrot adunk.vagy egy körtefa feltétlenül legyen valahol a kertben! A körte egyébként nyersen vízhajtó hatású. Egy pohár joghurtot összekeverünk egy kis finomra vágott hagymával. és keverjük addig. recept. salaktalanítja a szervezetet. akiknek súlyfölöslegük van. Joghurttal készített salátamártás.és epem ködést. II. A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék A szamócát els sorban nyersen fogyasztandó gyümölcsnek tekintsük.

hiszen C. szedret is! A málna gazdag hatóanyagú. Akinek az ilyen készítmények tartósságát illet en kételyei vannak. A kertben az almás.és A-vitamin-tartalmuk rendkívül nagy. C-vitamin-tartalma nagy. ha csak egy kis helyünk van a kerítés mellett. ezen felül minden fontos ásványi anyag és nyomelem megtalálható benne. amiket így mindjárt szívesebben fogyasztunk. feltétlenül telepítsünk.és savanyú káposzta. régi gyógynövény. mert gyümölcsének A-vitamin-tartalma kimagasló. ringlót és kajszit is lekvárnak bef zni. nagyon jó táplálékkiegészít . A fekete és a piros ribiszke sem hiányozhat. áfonya stb. Az alma nélkülözhetetlen gyümölcsünk.). csökkenti a vér koleszterinszintjét. hogy a természetes gyümölcscukor nem káros. feln tteknek is nélkülözhetetlenek. Ez azonban nem lehetséges a gyümölcskocsonyák esetében. fekete és piros ribiszkét. majd a t zr l levéve negyed óra hosszat keverjük! Hasonlóan lehet szibarackot.és csonthéjas termés ek mellett találjunk helyet a bogyósok számára is! Feltétlenül ültessünk málnát. 131 . az 10 percig 70 °C-on sterilizálja a bef tteket. és néhány bogyós gyümölcs növényb l készült bef ttet els sorban ez tesz élvezhet vé (kökény. Hogyan is élnének meg ezek nélkül a saját készítmények nélkül a sokgyermekes családok? Nekünk. Nagyon sok variáció és összeállítási lehet ség adódik. hogy a cukrozást lehet leg kerüljük. hogy kevesebb cukrot és rövidebb f zési id t alkalmazzunk. Számtalan módon elkészíthet . a lekvárok és kompótok. Tehermentesíti a szívet és a vérkeringést. Ezt azonban csak azzal a megszorítással kell érteni. a vérszegénységet megszünteti. ami azt jelenti. valamint a zellersaláta finom adaléka.hagyjuk f ni. egrest. nehéz ételek. Szedret. Az egres er síti a gyenge idegeket. Az alma a klasszikus konyha kiváló gyümölcse. A húskészítmények. A télen ehet gyümölcsöket kiegészítik a gyümölcslevek és -kocsonyák. megel zi az érelmeszesedést. például a vörös. és csersavtartalma gyulladásgátló. ellenállóképességünket különösen a fekete ribiszke növeli. Most egy kevésbé ismert gyümölcskocsonya receptjét ismertetjük. A közismert receptekb l azonban súlyarányaikat illet en el kell térnünk. Ismételten hangsúlyozzuk.

Még forrva üvegekbe töltjük. id nként megkevergetjük. néhány percig f zzük. Ezalatt 1. A bogyósokkal nemcsak a családi étlapot tesszük változatossá. 1/2 kg vel höz 35 dkg cukrot számítva az egészet átf zzük. Italként ásványvízzel hígítva is kit n . 40 cm átmér j ) sz rszitára teszünk. Csipkebogyóvel . egy kicsit lecsorgatva. Ha a csipkevel hígabb. akkor vizet nem adunk hozzá. üvegekbe töltjük. A szörpöt forrón igyuk er s megfázáskor. recept. II. 5 kg bodzabogyóhoz 20 dkg cukrot adunk. Éppen csak a forrásig hevítjük. 1/2 kg nyers málnát egy nagyobb (kb. ebben nem kell sokat segítenünk. felfújtakhoz. 6-8 napig letakarva a pincében állni hagyjuk. miközben a felszínén összegy l habot leszedegetjük. Bodzaszörp. Ezután azonnal üvegbe töltjük. Minél több a kökény. de alapjában véve vadnövényre szeretném a figyelmet felhívni : ez a rendkívül értékes kökény. és addig f zzük. itt-ott felbukkanó. Nagyon finom tejberizshez és -grízhez. I. A kökényt lobogó vízzel leöntjük. 1 1 léhez 25 dkg cukrot adunk. hanem az élvezettel fogyasztott gyümölcsökkel sok értékes anyagot is juttatunk a szervezetbe. 1 l kimagozott csipkebogyóhoz 1. fazékba töltve. A bogyók anyaga lassan magától átfolyik. és azonnal ledugaszoljuk. majd g zben kikeverjük. 132 . annál jobb. még forrón zárjuk le. további f zés nélkül 4-5 percig keverjük. A sz r n átfolyt levet ehhez a lassan f v oldathoz adjuk. amíg a szemek felrepednek. 1/2 kg s r vel höz 1.Málna-ribiszkezselé.5 db vizet és 1/2 kg cukrot számítva a vízben feloldjuk. majd a leh lésig az edényben keverjük. 2 kg ribiszkét fürtözés nélkül megmosunk. 1 napig állni hagyjuk. majd a rajta lev mélyvörös levet leöntjük. Az üvegeket azonnal. Még három.5 kg cukrot 4 dl vízben lassan felf zünk. majd a h lésig a t zr l levéve kevergetjük. a bodza és a vadrózsa. Az el z höz hasonló. és azután másként kezeljük. a vel vel összekeverjük. csak a már lepasszírozott vel höz más arányban adagoljuk a cukrot. majd a f v ribiszkét ráöntjük.5 dl bort vagy vizet töltünk. recept. Végül az egészet átpasszírozzuk. Kökényszörp. nyers savanyú káposztából készített salátához. hanem cukorral felf zzük.

Használjunk több f szert a húsokhoz! Ha valahol. fokhagyma. petrezselyem. A jó szakácsn váltogatja a f szereket. sárgarépát. fokhagymát és paradicsomot. kis só. Sok háztartásban a húshoz mindig tálalnak burgonyát és kenyeret is. egy kis kömény és ánizs. tetszés szerint borban vagy ecetes lében. de külön. Használjunk b ven hagymát. a f szernövények is. hogy elkészítésükhöz f szer. Legyen az azonban bármilyen hús. esetleg majoránnát. Az egészet 133 . Különösen ajánlhatjuk a fasírozott formában feldolgozott húsokat. Borjúszeletek. néhány szem bors és borókabogyó. A halakat persze ne f zzük. Az ürühús és a vadhúsok pompás ételek a sovány szárnyasokhoz hasonlóan. Így a húsételeket mindig kiegészíthetjük értékes. minél többet együnk zöldségekkel együtt f zve. A zsírt többnyire megspórolhatjuk. Ezt a húsokból és zöldség-. Itt a halbels ségekhez ill szaft receptjét adjuk meg. friss. póré.és gyógynövényeket is felhasználjunk. A húst belerakjuk. kakukkfüvet. elég egy kis víz is a borjúhús és a vad kivételével. A serpeny ben kevés olajon b séges apróra vágott vöröshagymát világosra párolunk. illetve f szernövényekb l f zött levet készíthetjük a zöldséglé mintájára. zsályát. Ezt egy kicsit f ni hagyjuk. inkább pároljuk. akkor a húsoknál igazán szükséges. Víz. sárgarépa. hagymával és f szerekkel. Sültek. 1 szegf szeg. hal vagy bels ség. A húsokhoz hozzá tartoznak a f zelékek. majd a bels ségeket belerakva lassan készre f zzük. Ezeket a húsokat víz nélkül készítjük. A halfélék húsa nagyon könynyen emészthet fehérje. 1 babérlevél. hogy az id sebb állatok húsa ízletesebb. Minden húsfélére érvényes. Ezek mellett nyáron tehetünk még bele kaprot.és bazsalikomlevelet. izsópot és borsfüvet is. F tt zöldséges szaft. A borjúhúst vékony szeletekre vágjuk. fekete ürmöt. Ezek mellett még bazsalikomot. A sülteket mindig több f szernövénnyel ízesítjük. mint a fiatalabbé. egészséges anyagokkal. a saláták. egyéni recept szerint is. gyakran megforgatjuk. és amint már említettük. A zsírt és szaftokat különösen diétás ételekb l nyugodtan elhagyhatjuk. hagyma.

A borjúszeleteket alufóliába csomagolva a süt ben is elkészíthetjük. zellerzöld. 4 fél paradicsom (ez lehet s rített paradicsom is). akkor a húst a nyeles serpeny ben hirtelen süssük ki. kivesszük a léb l. ízlés szerint sózzuk. utánízesítjük. 2 egész hagyma negyedelve. A szószt a hússal együtt melegen kell tartani. de a hagymát ne pirítsuk meg. Ha a grillezés nem áll módunkban. Natúrszelet. A húsok fajtájától függ en a hagyma mellett egyéb f szernövényeket is használjunk. de nem csíp s. mint f zve vagy párolva. 2 sárgarépa. Így a mártás f szeres. éppúgy. majd f szeres vajat vagy hagymás túrót tegyünk! Különféle hús. Pácolt sült. egy ev kanál lisztet tejföllel b ven elkeverünk. só. s az egészség szempontjából semmiféle értéket sem képvisel. a lecsöpög zsír számára. Amikor már megpuhult. s csak elkészülte után sózzuk és f szerezzük. A hússzeleteket olajjal megkenjük. egy kicsit f zzük. például zsályalevelet. A bécsi szeletet. Ilyenkor ugyanis a forró zsír nem válik a hagyma javára. változatosan elkészíthet . 1 kis kakukkf . kakukkfüvet.tejföllel felöntjük. Ha a hús már puha. minden húsételünk pompás kiegészít jét sajnos alig használjuk. Néhány nap múltán a húst a hagymával megpároljuk. tehát a húsok "panírozását" egyáltalán nem ajánljuk. Mindezeket a finom hirtelensülteket párolt hagymával tálaljuk. majd átsz rjük. megkóstoljuk. Az almát. majd amikor már majdnem kész. noha sokan kedvelik így is. s így folytatjuk a párolást. ecet. A frissen sült hússzeletek felületére váltakozva egyszer fokhagymás vajat. néhány fokhagymagerezd. Könynyen mell zhetjük ezután a konzervgyümölcsök manapság indokolatlanul gyakori alkalmazását. A grillsüt ben a hús alá tegyünk serpeny t vagy alufóliát. 1 lestyánlevél. frissen reszelt tormát. Az alma a húsételek rég bevált klasszikus kiegészít je. paradicsomot. Az egészben vagy szeletekben sült alma. A lecsöpög zsírt nem kell elfogyasztanunk. Egy kis páclevet vízzel felengedünk. A húst néhány napig a következ lében pácoljuk: víz.és halételek. egy fél zellergumó szeletekben. az összes zöldséget a hús mellé szedjük. roston sült bifsztek. a hús levéhez adjuk. végül egy kis reszelt sajtot keverünk bele. 134 . 1 borsf ágacska. színe pedig krémsárga.

apróra vágott metél hagymát. ecettel csepegtetett halszeleteket helyezünk. Zöldmártás húshoz és burgonyához. A húst apró csíkokra vágjuk. kakukkfüvet és paradicsomszeleteket teszünk. Sovány húsmaradékból különösen finom salátát készíthetünk. és ízlés szerint hagymát aprítunk. borssal. Húsmaradék. sárgarépa és vékonyra vágott zellerszeleteket zöldségléten vagy egy kis vízben félpuhára párolunk. kaprot. Mindebb l joghurttal vagy tejföllel s r n folyós mártást készítünk. A májat csíkokra vagy apró kockákra vágjuk. késhegynyi mustárlisztet. ezután ismét a zöldség következik. s az egészet rövid ideig süt ben sütjük. Mártások. El ször a hagymát dinszteljük meg. tegyük hozzá a f szereket. spenótlevelet. miel tt színt kapna. majd az almát. megsózzuk. hogy a saláta könnyen keverhet legyen. tárkonyürömfüvet. A tejföl helyett túrót is használhatunk. tejfölt vagy aludttejet öntünk. nagyon finom pörkanyagok keletkeznek. Túrómártás hideg húshoz vagy kemény tojáshoz. ecettel és olajjal simára keverjük. sóval. rá egykanálnyi joghurtot. A bazsalikomot és a zsályát is felmetéljük. paradicsompürével vagy paradicsommustárral megkenjük. egy almát szeletekre. Ez a mártás 135 . Kevesen tudják. borsozott. egy kis finomra vágott almát keverjünk hozzá! Rakott hal. Erre sózott. fél kávéskanálnyi mustárt. Egy kis joghurttal vagy tejföllel hígítsuk fel annyira. borágót. Végül b ven olajat keverünk az egészhez. tetejére egy kis vasfüvet. Gyorsan pirítsuk mag. tetejére egy darabka vajat teszünk. Egy t zálló edény aljára egy réteg párolt zöldséget rakunk le. végül sózzuk. salátaként elkészítve. fokhagymát és annyi olajat adunk hozzá. bazsalikomot. borágót.Máj tiroli módra. b ven hagymát (apróra vágva). A túrót alaposan kikeverjük f szerekkel. petrezselymet és kevés ecetet teszünk bele. turbolyát. A kemény tojássárgáját villával egészen apróra törjük. hogy ha bizonyos. Egy kevés szétnyomott fokhagymát és sok f szernövényt adunk hozzá. Hagyma. citromfüvet. sóskát. borsozzuk. ha csak módunkban áll. Vegetariusmártás sültekhez. és végül a májat keverjük bele. amennyit a nyers salátákhoz szoktunk használni. Végül. meghatározott f szernövényeket és zöldségféléket b zsírban hevítünk. finomra vágott metél hagymát. A legfels halréteget mustárral.

mégis a nyár folyamán adódó fölösleget folyamatosan f zzük be. téli káposztát. 136 . tömegesen érnek és pompás kompótot készíthetünk bel lük. f ni hagyjuk. amikor egyszerre. hogy a friss termék mindig értékesebb. vagy tetszés szerint mélyh tjük. a céklát egészben vagy szeletelve dunsztoljuk . hiszen szedhetjük még havas id ben is a bimbós kelt. óvatosan. paradicsomot. Gondoljunk a télre is! Már a vegetációs id szakban gondoskodhatunk a téli hónapokról. A télre való készletezést már a borsóérés idején megkezdhetjük. De hogyan valósíthatjuk meg a mi elképzeléseink szerint a vitamindús táplálkozást a téli id szakban is? A bef zés. s t még a sültekhez használatos f szernövényeket is. Megjegyezzük. pórét. amit nem tudunk folyamatosan elfogyasztani . feltéve. A szószt ebben az esetben vékony zsírréteg fedi. cikóriát.nagy segítséget jelent a nagycsaládos háziasszonynak. majd világosbarnára pirítjuk. esetleg az áttelel spenótot is. hogy a hozzávalókat saját kertjéb l el tudja teremteni. Végül paradicsom húsával vagy saját készítmény paradicsommustárral ízesítjük.mivel ezek amúgy is gyorsan túlérnek és veszítenek értékükb l -. sok hagymát. amit köznapian "dunsztolásnak" nevezünk. (Lásd a borsónál. Minden egyebet. a szárítmányoknál és a zöldségiénél. fed nélkül. Vízzel futtatjuk. Tetszés szerint akár egy kis lisztet is piríthatunk bele. néhány f szernövényt. ezalatt könnyen megf . legjobb. még a tiszta hulladékot (héj stb. Ez érvényes az egészen korai nyári almákra is. Már az els felrepedt káposztát savanyítsuk le.a f tt karalábét szeleteljük fel. majd tartósítsuk g zben sterilezéssel. amit úgyis meg kell f znünk. majd tegyük a mélyh t be. Durvára vágunk sárgarépát. de hasonlóképpen tartósíthatjuk a spenótot is.) vagy a takaróleveleket is bef zhetjük zöldséglének. hogy télen is fogyaszthassunk friss zöldséget. amikor a borsóhüvelyeket megszárítjuk. mezei salátát. Noha tudjuk. jobb már el f zve eltenni. Zsírban lassan sárgára.) Minden korai zöldségés gyümölcsfélét. ha azonnal bef zzük. hogy mindent. majd lassan.

és télen nélkülözhetetlen. ha a nyár folyamán pürét f zünk bel le. Mindkét zöldségféle a legjobb vitaminhordozó. Ott aztán a karfiolrózsák szépen kifejl dnek. A kései sárgarépa. Kit n ízesít . de sokféleképpen felhasználható a nyáron megaszalt paradicsom is! Paradicsommustár. szedjük fel a töveket gyökerestül. de már megközelít en sem olyan értékes. például szabadföldi veremben. 12 fej összeaprított hagyma. A fagyok el tt leszedett félérett paradicsom még beérik ugyan. vöröshagymát. mint ha a nyáron ér t f zzük be. Már a nyár elejét l kezdve folyamatosan gondoskodnunk kell téli vitaminforrásainkról. Ezek a már említett savanyúkáposzta. salottát kiszedve szárítsuk meg.aminek egyébként leveleit is már megszárítottuk . Ha akad olyan karfiol.A hagymaféléket. majd csomózzuk. 5 g egész gyömbér. s t egész paradicsomot is bef zhetünk. Ennek megfelel en szt l egészen tavaszig tartanak az utolsó üvegek. egészségesen gazdagítja az ételeket. tárkonyüröm. Ehhez a savanyúsághoz dönt en azokra az adalékokra van szükségünk. borsf és 1 db paprika. Hideg húsok mellé vagy saláták készítéséhez is kit n . vagy akár szeletekre vágva tesszük el. A felezett piros terméseket mélyh thetjük. Az uborkát sok étkezéshez tálalhatjuk. 1 csésze mustármag. átpasszírozzuk. Téli tárolás. A paradicsomot a f szerekkel saját levében puhára f zzük. amelyekben a rózsák nem fejl dtek ki teljesen.a téli retekkel együtt legjobban homokban telelnek át. savanyított zöldségfélék formájában. 6 szegf szeg. 6 ev kanál cukor. kis lángon f zve bes rítjük. 1 késhegynyi pirospaprika. cékla és zeller . 10 csapott ev kanál só. a savanyú káposztát pedig rendkívül változatosan. 1/21 borecet. Savanyítás. Emiatt sokkal jobb. Uborkát tulajdonképpen egész nyáron lehet eltenni. bazsalikom. 137 . Hozzávalók: 5 kg feldarabolt paradicsom. egy nagyobb ág kakukkf . homokkal teli edénybe vagy ládába. fokhagymát. és tegyük egy nagyobb. A zöldségféléket más módon is tárolhatjuk. F szeres uborka. 6 babérlevél. f zve és nyersen is elkészíthetjük. Kicsi cserépedényekbe töltve vagy üvegekben dunsztolva jól eláll. azután a sós és a f szeres uborka. amelyeket már mint nagyon egészséges.

vérf . ha a pince talajára hordott homokba tesszük. El tte minden egyes gyökeret jól leszárítunk. A víz feltétlenül lepje el a káposztát. tárkonyüröm. fert tlenít vagy különös gyógyhatású f szernövényként bemutattunk. bazsalikom. Tetejét ismét káposztalevelekkel takarjuk. 1-2 babérlevél.után a káposztalevelek helyett egy tiszta lenvászon kend vel takarjuk a savanyú káposztát. Kiég aznap öntsük fel forralt. emiatt csak hibátlan edényt és tiszta kend t használjunk! A káposzta leve mindig fedje a káposztát. töltsünk vizet utána: Az erjedés . amelynek alját fekete ribiszke leveleivel takarjuk be! Erre rakjuk az egyenként 10-. Ha ezt nem tudjuk megoldani. Vagy ládát használunk erre a célra. de még jobb. Akinek van ilyen.baktériumpusztító.12 cm hosszú. Egy nagy cserépedény fenekét tiszta káposztalevelekkel borítjuk. Ezután a gyalult káposztát szorosan belegyömöszöljük. Savanyú káposzta só nélkül. majd leh lése után ezzel öntjük fel az uborkát. zöld szín . Ezután az edényt újságpapírral kössük le. az el ször a kertben szárítsa le a gyökereket. s ha kell. akkor két lehet ségünk marad: a) A gyökereket régi agyagkorsókba rakjuk. és egy kend vel fedjük le az egészet! A gyökérz ldségek teleltetése. Erre a célra fóliát sohase használjunk! 138 . A gyökérzöldségek teleltetése addig nem volt nehéz. amíg az edény megtelik. majd rakja el homokba. fokhagymagerezdek. Erre kerülnek azután a f szernövények egész bors. Elkészítéséhez agyagedényt használjunk. majd 42 °C-ra leh tött vízzel. amíg minden háznak jó pincéje volt. Jól záró fed vel takarjuk a fazekat. szegf szeg. egy kis zellergumó szeletelve. zsálya. és néhány óra hosszat vízben megszívatott uborkát. kakukkf . salottahagyma. és a nehezéket helyezzük vissza! A savanyú káposzta kényes termék. majd kézzel ledörzsöljük róla a földet. egy ev kanál mustármag. Másnap újra nézzük meg.egyébként tiszta tejsavas erjedés . lehet leg kevés leveg vel érintkezzen. és egy k nehezékkel lenyomtatjuk. Tetejére ismét feketeribiszke-leveleket terítünk. tisztára mosott. sok kaporvirág. vasf . tisztított torma. Végül 2 1 vízhez 1/2 1 borecetet és 80 g sót számítva megfelel mennyiség levet forralunk. Így haladjunk.

például padláson. mint arról már írtunk. akik a zöldségfélék mélyh tését ajánlják. ha elfogyott. ha petrezselymet cserepezünk be télre. majd a fóliába t vel szúrjunk lyukakat. rakjuk a zsákokba a gyökereket. Szárítás. Egy ilyen cserép petrezselyem hosszú ideig díszítheti a konyhaablakot. Ennek is megvannak a hátrányai. félbevágott és rácsra 139 . de néhány zöldségféle íze kárt szenved. nem kell a zöldségfélékkel ezt még fokozni. Ilyenkor a legegyszer bb a beteg növényt kidobni. és újat ültetni a cserépbe. Ebben az esetben azonban lassan. sszel. és hagyjuk nyitva a fólia zsákot. mert a sóból egyébként is többet fogyasztunk a kelleténél. felszeletelt zellergumót és levelet. majd leszedjük a leveleket. Az utóbbit mindenképpen kerüljük. A h mérséklet-kiegyenlít dés után zárjuk le. például az A-vitamin lebomlása. ahol majd áttelelnek. s t a modern olajtüzelés kályha teteje is alkalmas a lassú aszalásra. Ugyanezt ismételjük meg. A szárított zöldségféle azonban jól tartható. A zellert feltétlenül az els fagyok el tt szedjük ki. a kertb l pótolhatjuk télen. és mindig kéznél van a zöldje. hogy jól hajtson. mások a sóval történ tartósítás hívei.b) A gyökereket m anyag zsákokban is tárolhatjuk. de valamiféle megoldást mindenképpen találunk az egyes fajok eltartására. Hacsak lehet. Sokkal jobb megoldás. mert a különböz gyökérzöldségfélék tárolhatósága nem egyforma. A növények ugyanarra a mikroklímára nem egyformán reagálnak. metél hagymát is ültethetünk cserépbe. Aszalni pedig legjobb a süt ben vagy a t zhely tetején. mert a petrezselyem még a hó alatt is megmarad. a sárgarépa felülete sima legyen. gondosan kell eljárnunk! Így csak egészen kifogástalan gyökereket tárolhatunk. ha a zsákok oldalán párakicsapódást észlelünk. A mélyh tés sok esetben jó megoldás. A szárítás és az aszalás régen a tartósításnak közismert módja volt. Egy kis id múltán tisztítsuk le. Minden f szernövényt. Ilyen például a petrezselyem. Vannak. Százszázalékos megoldás nincs. Néha a konyhába vitt metél hagyma megtetvesedik. árnyékos helyen szárítsunk. még a cserepezés el tt fagyhatásnak kell kitennünk. és id ben takarítsuk be! A termést el ször a helyén száradni hagyjuk. de ahhoz. A gyökereket hordjuk abba a helyiségbe.

a borsó és bab héját.helyezett paradicsomot. 140 . kimagvalt szilvát és felezett körtét is szépen meg lehet szárítani. de példájukon a többi zöldség. felfüggesztve tároljuk! Itt csak a legfontosabb kerti termékek tárolására utaltunk.és gyümölcsfélét is tartósíthatjuk télire. Mindezeket lehet leg lenvászon vagy más szell s zacskóban.

A kerítés mögött az el kertben általában ével ágy van. vagy ha a kert fekvése nem engedi meg. A kerítés mentén pedig . mint a zöldségesben A díszkertben az a legfontosabb kérdés. évszázadok óta bevált kertbeosztást nem lehet mindenütt követni. Ezt az ideális. hogy mit. és hogy a kert egészségét csupán a telepítéssel. például a szomszéd csak gyepfelületb l és rózsákból kialakított kertjét! A díszkertben néhány dolog nehezebb.a kert nagyságától és alakjától függ en . Ebb l a néz pontból nem a kert stí- 141 . és majdnem minden régi kertben van egy sz l lugas. amit virágok szegélyeztek. amivel még itt-ott találkozunk. hogy elhagyjuk a még mindig ajánlott mérgez vegyszeres permetezést.díszcserjék és bogyósok sorakoznak. különösen akkor nem. kit szeretnénk utánozni. illetve a zöldségágyak szélén gyógynövények illatoznak. cserjék. vagy a tulajdonos egyéni elképzelései mások. F szerként és gyógyteák készítésére használták. A virágoskert. Bizonyos mértékben divatkérdés is. rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert Nekünk ideális példa a régi parasztkert. Ha ez a ház körüli kert nem elég a zöldségek számára. káposztát és így tovább.Virágok. amelyek egyetlen vidéki kertben sem hiányoztak. Ennek legfontosabb része a zöldséges. akkor még a szántóterület egy részén termesztenek kapásokat : babot. tehát a növényfajok-fajták célszer összeválogatásával érjük el. ha már egy betelepített kertünk van.

mert hiányoznak a változatosságot adó közteskultúrák. Ezen túl.azzal a felkiáltással. hanem az. hogy azokat nem esszük meg. Ez azonban éveken keresztül se a kertésznek. míg a dísznövényeket . a természetes kísér flórát háttérbe szorítjuk. nem is beszélve a kártev k közt már tevékenyked vagy még fejl d hasznos állatfajokról. A talajéletet és általában a környezetet károsítjuk. A rózsa mint erdei növény nem kedveli az éget napot. tehát a megfelel növények kevert telepítését. hogy vannak olyan növények. El ször is ott évr l évre gondoskodni tudunk a humuszellátásról. és tudja annak kémhatását. Emiatt a kis ökológiai egység elveszti sokoldalúságát. Már a kert tervezésekor vagy újratelepítésekor figyelembe kell venni a növények alapvet igényeit. s természetesen így féltett kultúrnövényeink ellenállóképessége is csökken. Agyagos talajon viszont tartósabb a virága.rendszeresen és alaposan vegyszerekkel permetezik. leveg s helyen. se a környezetnek nem használ. hogy rózsaféléket . Mindezek elkerülésére a díszkertekben is nagyon ajánlhatjuk a vegyeskultúrás kert alapelveit. 142 . hogy meszes vagy savanyú-e.gyakran egy napfénynek kitett fal mellé telepítenek. A zöldségesben minden biológiai szempontból nyitott kérdés könnyebben megoldható. Aki ismeri kertjének talaját.bár az elgondolás nem rossz . akkor már azt is kell tudnia. amelyek az adott kémhatású talajon nem fognak egészségesen fejl dni.lusa és formája a dönt . hogy az úgynevezett biológiai kertben a zöldségféléket és a bogyósokat nem permetezik. Tájékozatlanságból adódik például az is. hogy a vegyeskultúrás kertben a dísznövényeket is a zöldségesre érvényes szempontok szerint telepítsük: törekedjünk egymást védelmez és támogató. csupán gyönyörködünk bennük . se a növényzetnek. Ezenkívül a mikroflóra és -fauna egyoldalúvá válik. E nehézségek miatt el fordul. a zöldségesben oly magától értet d vetésforgó a dísznövények között nem valósítható meg. jó szomszéd növényeket összeválogatni. laza talajban viszont szépen fejl dik. félárnyékos.

A rózsáknak legjobb alapnövénye a kerti sarkantyúka. ehhez hasonló. Nem alkalmas talajtakarónak az az aljnövényzet. begónia-. hogy a tarackoló gyomot már ki tudjuk húzni. árvácska. hogy a kertben elszaporodik a podagraf (Aegopodium podagra) vagy más. Kertünknek csaknem minden virága gyógyhatású. és a kiterítése utáni évben már el nyös trágyaanyag. veszedelmesen terjed gyomnövény. A nyesedék mindenütt véd a fagytól. Ha ilyenkor a fert zött területet nyesedékkel takarjuk. illetve vetjük a számunkra szomszéd növényeket. Ha nem a 143 . virágzáskor pedig a gazdag méhjárással fokozza a kert szépségét. Megfelel még erre a mézontóf (Phacelia tanacetifolia) is. hiszen a díszkertben is védekezhetünk a kártev k és kórokozók ellen ezzel a telepítéssel. csak félárnyékban ad szép zöld felületet. amely finom. nincs szirózsa-. Nézzük meg a régi paraszt-. Ott a legváltozatosabb dísznövények vannak egymás mellett. Kerüljük a "monokultúrát"! A paraszti kert. El fordul. amely s r gyökérszövedéket fejleszt. alacsony takarót képez. hogy melyik növénynek van hangsúlyosabb szerepe. amit mintaképül említettünk. a talaj évr l évre lazább lesz olyannyira. Sohasem látunk csupán egyetlen növényfajjal beültetett nagyobb területeket. A f növényekkel együtt vagy alájuk ültetjük. az ibolya (Viola odorata) és a kerek repkény (Glechoma hederaceum).vagy dáliaágy. például spenótot vagy mustármagot.vagy kolostorkertekr l készült képeket. s ehhez képest melyiket lehet kísér ként alkalmazni. Ezekkel szemben nagyon el nyösek árnyékos helyen a nem túl agresszív gyökérzet örökzöldek. zárda.Talajtakarás a díszkertben A vegetáció kezdetén a díszkertbe is vethetünk köztes veteményeket. Közelebbr l vizsgálva egyértelm vé válik. amely nem hagyja a gyomokat meger södni. az egyes fajok ültetésére nézve is útmutató lehet. mint a lizinka (Lysimachia nummularia).

mint a Rosa centifolia. ellenállóképességre vonatkozó nyílt vagy rejtettebb utalásokat. hangsúlyoznunk kell. például a rózsáknál csupán a típusokat megjelölni. hibridekre. ami miatt gyakran kapálni kényszerülünk. damascena. Miel tt megfelel növénycsoportokat javasolnánk a díszkertben.. Ével k és rózsatövek társítása Az eddigiek remélhet leg felkeltették érdekl désüket. és szép és hatékony szomszédok 144 . vagy telepítsünk régi rózsákat. vagyis ne ültessünk nagyobb tömeg azonos fajú növényt egy helyre. a R. Mindez azonban már nem feltétlenül érvényes a divatvirágokra. Nagyon figyelmesen olvassuk el az árjegyzékekben szerepl fagyt résre. riasztó anyagaikra is. a R. hogy egy se kerüljön monokultúrába. virágzási idejük szerint válogassuk egy csoportba. Az egyes növényeket ne csak színük. Ezek a "javítások" azonban gyakran a tartósság. Kerüljük el. akkor a levele vagy a virága szolgálja egészségüket.. mint például poliantha. Ne szorítsuk egyoldalúan háttérbe a természetes kísér flórát. Az egyes fajták kiválasztása is nagyon fontos. ha már zavarnak. amelyek illatosak és a csipkebogyó hatóanyag-tartalma is nagy. hogy kerüljük el a monokultúrákat. az illat s f ként az ellenállóképesség és hatóanyag-tartalom rovására mennek. hogyan tudnák a növényeket úgy telepíteni. A kártev k és a kórokozók terjedésének lehet ségét ezzel csak fokozzuk. mert ezen belül messzemen különbségek vannak az egyes fajták közt.gyökere. hogy a talajfelület takaratlanul. akkor egy csipkebokrot hagyjunk meg. Ha például a rózsa esetében nagy C-vitamin-tartalmú termést akarunk szüretelni. Ezek a javított formák kápráztatnak el hatalmas vagy eredetileg szimpla fajoknál teltebb virágaikkal. gallica stb. nagyságuk. Ezeket a kísér növényeket csak akkor távolítsuk el. Nem elegend . csupaszon maradjon. és ezen felül a növények magasságát és növekedési formáját. s talán segítünk abban. mert ezek növelik az ellenállóképességet és a méheket is vonzzák. de legyünk tekintettel esetleges hárító. tea. floribunda stb. az új nemesítés fajtákra.

mégpedig a rózsák. a talajélet aktivizálása is feltétele a sikernek. hogy másképp kell ket gondoznunk. (Kemikáliákat persze ebben az esetben se használjunk!) A rózsák és ével k közé ültetett liliomok és a császárkorona nemcsak szépek. Amit a vegyeskultúrás zöldségesre vonatkozólag bemutattunk. Kedvelik a méhek és poszméhek is. sem csigát nem találunk. mert virágában táplálékot találnak. ugyanis a liliombogarat (Lilioceris lilii) er s szaga vonzza. Egér. azt itt is lehet utánozni. ajánlatos 145 . a levendula környékér l pedig még a hangyák is elvándorolnak.és f szernövények termesztése cím fejezetre. Az ével ágyak közé ültethet gyógynövények közé sorolhatjuk a mályvaféléket. Kezdjük itt is a fokhagymával. A kártev imágói a császárkorona már sárguló szárára rakják petéiket. A császárkorona a liliomok (a Madonna-. amelynek virágából tea is készülhet. szenvednek a kártev kt l. Ha a rózsák vagy ével k id vel elvesztik eredeti szépségüket. ha szoliterként ültetjük ket. akkor az egyébként nála általában kés bb virító liliomokat csak úgy óvhatjuk meg a kártételt l. mivel talajés környezeti igényeiket tekintve egymást kiegészítik. a király. Nem is fejl dnek megfelel en. Ezeket a növényfajokat. például a mályvarózsát (Althea rosea var. A talajápolás. A liliomok az árnyékolt talajfelületet kedvelik. hogy a liliombogár piros vagy sárgáspiros imágóit illetve piszkos szürkésvörös lárváit egyenként leszedegetjük. izsóp és levendula minden kártev t biztosan távol tart. és mindig növénytársulásokban állnak. akkor ez azt jelenti. Ezek közt a növények közt sem tet t. s azokat és majd a bel lük kikel lárvákat a császárkorona szárrészeivel együtt összegy jtjük és elpusztítjuk. kakukkf . Ha nem ültetünk császárkoronát. vagy az orvosi ziliz (Althea officinalis) a monardák (Monarda didyma) és a valódi citromf (Melissa officinalis). Telepítsünk gyógynövényeket! Emlékezzünk csak A gyógy. de hasznosak is. és minden más egerekt l veszélyeztetett növény közelébe még az sz folyamán duggassunk fokhagymát! A szegélyként vagy akár az ével k közé ültetett zsálya. különösen pedig a fokhagymát egyértelm gyógynövényként mutattuk be.legyenek. Ott a hagymaféléket.és a tigrisliliom) mellett jó szomszéd növény.és pocokriasztó a császárkorona (Fritillaria imperialis). atropurpurea).

emiatt a rózsák alatt és az ével k között egész éven át 'fontos kísér növény. szagtalan formák! A pockoktól és vakondoktól veszélyeztetett helyek kiváló riasztónövénye. Gyökereinek fonálféreg-riasztó hatása közismert. napos helyre ültessük! Kétnyári. arról gy z meg bennünket. tulajdonképpen a hónap els napját.a nagy sárf (Euphorbia lathyris). a fokhagymával mindkett t elriaszthatjuk. helyesebben lótücsköket is távol tartja. felt n virágtömeggel gyönyörködtetnek.egymás szomszédságába ültetni. A körömvirág fonálféreg-riasztó hatású gyökérzete különösen értékes. ha a klasszikus gyakorlatnak megfelel en a növényeket havonta egyszer visszavágjuk. kutyatejfélékre jellemz nedv. gyermekek pedig kés bb se kerüljenek közelébe! A kertben az ével kamilla (Matricaria chamomilla) minden ével mellett kiváló szomszéd növény. kellemetlenül er s szagú fajtákat alkalmazzuk. A liliomok föld alatti részeit a csigák és az egerek is veszélyeztetik. A kerti borágó gyökereivel s r n átszövi és fellazítja a talajt. Szemet gyönyörködtet kék virágcsillagai gyógyászati szempontból értékes anyagokat tartalmaznak. Vessünk egy pillantást a régi paraszti és kolostorkertekre vagy a modern botanikus kertek telepítési rendszerére. jól illik a rózsák és ével k közé. A méhek nagyon keresik. Erre ügyeljünk az ültetéskor. Természetesen a liliomfélék közé is ültethetünk fokhagymát. Latin neve Calendula. A gyógyászati szempontból értékes szirmait a virágágyakból is gy jthetjük! Az egynyári büdöskét vagy bársonyvirágot is ültethetjük. (Egyes adatok szerint a lótetveket. Erre a célra azonban a magas. és ápolása is egyszer . Száraz. akkor egész éven át mindig megújulva. illetve vethetjük gyógynövényként. Ugyanúgy a szöszös ökörfarkkóró is hasznos szomszéd növény. Nem jók az új nemesítés . Így. könnyen vethet .) A növény megsértett edénynyalábjaiból folyó. régóta ismert gyógynövény a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides). A körömvirág is gyógynövény. az ember nyálkahártyáját irritáló méreganyagot tartalmaz. ezért a méhészek is nagyra becsülik. ami elpusztítja a növények gyökérzónájában ásó vakondokot. hogy az eddig csak dísznövényként ültetett növények 146 . calendae jelöli.

az ég szerelem (Lychnis). a peremus (Inula). a sárgaliliom (Hemerocallis). damaszkuszi vagy olasznak is nevezett Rosa damascenát és a szürkén bársonyos level molyhos rózsát (Rosa tomentosa). harangvirágfélék (Campanula). az orgonafélék. az onnan származó ével ket. a Boldogasszony tenyere (Chrysanthemun balsamita). az ibolya (Viola odorata). egymás mellé ültették. a sisakvirág (Aconitum). a napraforgó (Helianthus). mivel a nárcisznak gyakorlatilag nincs is kártev je. Mindezeket a növényeket váltakozva. Ilyenek a fürtös gyöngyike (Mostari racemosa) és a tulipánok szemet is gyönyörködtet és hasznos együttese. a gilisztaöl varádicsot stb. Ami a rózsákat illeti. A növényeknek ezt a változatos tömegét keretezték és egészítették ki a gyógyászati célokra ilyen vagy olyan formában használatos cserjék. a loncok és a mogyoró. Sokkal el nyösebb a rózsa és nárcisz szomszédsága. Néhány növénycsoport különösen bevált. ugyanis a tulipánhagymákat kedvel egereket a fürtös gyöngyike elriasztja. a pünkösdi rózsa (Paeonia). f ként a fehér liliomok (Liliom candium) is megtalálhatók. Emiatt a rózsák alá ne telepítsünk tulipánt. a macskagyökeret. a már díszl vagy betelepítésre váró díszkertbe ültessük át! A kártev ket riasztó hatású gyógynövényeket éppúgy felhaszná1- 147 . Az alacsonyabbak a zöldségest keretezték. az estike (Hesperis). illetve ültetik. míg a magasabbak a kertet körülölel . a kék hószirom (Iris germanica). a kunkorfélék (Heliotropium). az ével szarkaláb (Delphinium). Ezekb l a kertekb l sohasem hiányozhatott a puszpáng (Buxus sempervirens). a gy sz virág (Digitalis). Ezekben a kertekben mindig jelen volt a csillagfürt (Lupinus). szélesebb ágyban kaptak helyet. az ebnyelvf (Cynoglossum). például az orbáncf féléket. Ezeken kívül a ma is gyakori margitvirág (Chrysanthemun). mert mindkett t veszélyeztetik ezek az apró rágcsálók. az szirózsa (Aster). Ha egy f szernövényekkel beültetett ágyat felszámolunk. a viola (Matthiola) és sok egyéb apró növény. mindig telepítettek fehér és rózsaszín virágú százlevel rózsát (Rosa centifolia). els sorban a bodza (Sambucus nigra). a szívvirág (Dicentra spectabilis) és a liliomfélék.újszer értékelése nemcsak új divathullám.

de hamarosan felfedezzük életterünk harmonikus egyensúlyát. hogy túl nagy lesz.és vadnövényekb l készített levek trágyázó. mint az eddig megszokottak. Ilyenkor hagyjuk. A díszkertre is vonatkozik az. A sárga árvacsalán (Lamium galeobdolon) például még lombhullató fák és cserjék árnyékában is szép sz nyeget képez. Ha egyszer a kert már túl nagy lesz .hatjuk a dísznövények kártev i ellen. A trágyázást is ahhoz hasonlóan végezzük. Így a különben sok fejtörést okozó díszkert nem jelent külön gondot. A gyógy. közérzetünket is javítja. Különösen alkalmasak erre a célra az árvacsalánfélék. amit a gyógynövények kártev . kártev ket és kórokozókat riasztó és gyógyító hatását gazdag virágzásukkal igazolták. Az ilyen kerttel való foglalatosság emberi tartásunkat. A kertnek csak olyan nagynak szabad lenni. mint a zöldségesben. .és kórokozókat riasztó hatásáról írtunk. és tekintetünket a természeti folyamatok nagy összefüggései felé irányítja! 148 . virágzás idején pedig sárga gyertyái gyönyörködtetnek. Hasonlóképpen alkalmazzuk itt is mindazt. El bb vagy utóbb azonban mégis bekövetkezik. amit az ember gy z er vel. id vel. s ezzel a megmunkálandó terület is összesz kül. . amit a vadnövényekhez való viszonyunkról és felhasználásukról írtunk. hogy kertünk egy részét olyan növények foglalják el. amelyek gondozás nélkül is megtartják szépségüket. mindig újabb megfigyelésekhez és következtetésekhez vezet. A vegyeskultúrás elveknek megfelel en telepített kert közelebbr l szemlélve más hatású.

virága pedig teakeverékekbe használható. különösen salátához és egyéb zöldségfélékhez. nyelv. Boróka (Juniperus communis) Vértisztító. uborka. levesekbe és mártásokba. rölve mártásokhoz.vagy szív-. valamint hólyag-. A konyhában mint finom f szer minden f tt és nyers ételhez. Mint vizelethajtó jó hatással van az ízületekre is. Jó felfúvódás ellen. Vértisztító hatása is van. cékla eltevéséhez kit n . fert tlenít hatása van. de vigyázni kell. káposztához. Gyökere jó gyógyszer nyálkahártya. Igen jó sótalan diétához is. epebántalmakra.és b rbetegségek ellen. savanyú ételekhez. valamint vadpácokhoz nélkülözhetetlen. Cukorbetegeknek különösen ajánlható. Savanyú káposztához. f zve is jó.és izzadsághajtó hatása van. vese-. hidegen lázcsillapító. egészben tejfölös és vadas mártásokhoz. mert a vesét izgatja.és f szernövény-ABC B Bazsalikom (Ocinum basilicum) Emésztést el segít és izzasztó hatása van. Friss levele más gyógynövényekkel keverve. Nyersen. Tea formájában. túróhoz. mártásokhoz használható.Gyógy.étvágygerjeszt . Virágját szíver sít ként használják. pl. Kozmetikában g zölésre alkalmas. Borágó (Borago officinalis) Káliumtartalmánál fogva vizelet. A konyhában nyersen fogyasztható salátához. 149 .

A borsikaf fürd vízbe is kellemes. Magja tea formában hasmenés elleni szer. és tejképz is. A csalán szerves sókat tartalmaz. Használható friss és szárított állapotban minden párolt zöldségféléhez. Hajnöveszt szerekben is használják. epebántalmak ellen. Vércukorszint-csökkent . 150 . Alkoholos kivonata is használható. vértisztító hatása van. mert károsítja a szemet. mártásokhoz. jó salátához és egyéb nyersen fogyasztható ételekhez. er síti a gyomrot. hashajtó. Kozmetikában arcpakoláshoz és nyugtató fürd höz használják. sültekhez. halételekhez és egytálételekhez. A konyhában mindenféle nyers ételhez. idegbántalmak és gyomorfájás ellen. máj. Soványít. köpetoldó hatása van. gombócokhoz.és bélbántalmak ellen. A borsmentát nem ajánlatos egyfolytában hosszú ideig tea formájában inni. de jó sültekhez és vegyes zöldséghez. C Citromf (Melissa officinalis) Nyugtató. A konyhában kevésbé használják. Fert tlenít hatása is van. levesekhez és mártásokhoz lehet adni.Borsikaf (Satureja hortensis) A csombor néven is ismert növény er s hatású ideg-. Használható zöld és szárított formában.és epegyógyszer. fokozza az étvágyat. Használható tea és olaj formájában. Szabályozza az emésztést. jó máj-. Egy régi gyógynövénykönyv szerint "a leggazdagabb gyógynövény. Borsmenta (Mentha piperita) Görcsoldó. amelynek sok hatóanyaga van". fájdalomcsillapító és gyulladásgátló hatása van. Jó gyomor. friss salátákhoz. CS Csalán (Urtica dioica) Vizelethajtó.

a legfinomabb f szerek egyike. levele mint finom f szer a f szerkeverékekbe való. zöldségfélékhez.A konyhában minden nyers ételhez és salátához való. Kesernyés íze miatt nem alkalmas ételek ízesítésére. Kozmetikai felhasználása : édesköménytea mézzel. 151 . Kozmetikai szempontból kiváló arcpakoló szer. zsíros ételekhez. A konyhában a virágbimbók használhatók az úgynevezett nehéz ételekhez. Használható tea formájában hasmenés és kólika esetében. A konyhában is használható. Fekete üröm (Arthemisia vulgaris) Emésztést el segít hatása van. és tejképz . Cukorbetegeknek gyakrabban ajánlatos adni. gumója zöldségként. hasznos az epére is. Por alakban minden ételhez. a vérkeringésre. Cukorbetegeknek gyakrabban adható. Használható tea formájában. de az egész szervezetre kedvez hatást gyakorol. sültekhez. mártásokhoz és sómentes diétákhoz lehet keverni. Magjának kivonata ánizs. F Fehér üröm (Artemisia absinthium) Jó hatással van az emésztésre. Különösen jó cukorbetegek számára. por alakban nyers karottához. É Édeskömény (Foeniculum vulgare) Jó hatású légcs . mint a kaporé. tüd hurut és köhögés ellen. kömény és koriandermag kivonatával és mézzel együtt jó köhögés elleni gyógyszer. túróval és gyógyiszappal keverve jó arcpakoló. Jó elhízás és daganatok ellen is. az epére. Vérzéskor ne igyuk. hatásos hólyagbántalmaknál. Gumója mint zöldség. magja céklához. de csak kanalanként. Használható magja és teája. levele. a gyomorra.

152 . H Hagyma (Allium cepa) Vércukorszint-csökkent . Jó magas vérnyomás ellen. Használható teája giliszták ellen is. Küls leg b rbántalmaknál is hatásos. nátha ellen igen gyors hatású. Szabályozza a bélm ködést. A konyhában : salátához. uborka eltevésekor és bef zésekhez is használható. Nyersen. Töltve és egyéb zöld növényekkel keverve is jó. ha g zét beleheljük. A konyhában sültekhez és nehezebb ételekhez használható.Fokhagyma (Allium sativum) Fert tlenít . gátolja a rothasztó baktériumok tevékenységét. K Kakukkf (Thymus vulgare) Illó olajának köhögésre fert tlenít hatása van. megel zi az érelmeszesedést. Szívm ködést el segít anyagokat is tartalmaz. hatása jobb. Használjuk lehet leg naponta. petrezselyemmel együtt és por alakban is. levesekhez. pörkölthöz. vértisztító és vérkeringést gyógyító hatása van. mint bármely más f szernövénynek. Bels leg fert tlenít . különösen zsíros húsokhoz. F leg cukorbetegek f szere. Lehet leg nyersen fogyasszuk. I Izsóp (Hyssopus officinalis) Emésztést serkent . f zve és lé formájában egyaránt használható. gulyáshoz. bélflóraszabályozó. C-vitamin-tartalma nagy. halászléhez és még sok ételhez. húsokhoz. Jól konzervál. mint a zöldséget. Naponta a legtöbb étkezéshez használjuk.

mint a korianderé. káposztákból készült ételekhez. túróhoz és nehéz zsíros ételekhez. burgonyához. el segíti az emésztést. Kapor (Anethum graveolens) Tejképz . Használható f szerként és mint tea. mártásokhoz. Koriander (Coriandrum sativum) Gyomorer sít . túróhoz stb. feketegyökér. burgonyához. Állítólag rákmegel z hatása van. Használható emésztési zavaroknál (gyermekeknél tea formájában). levesekhez. században is ismert mint gyógynövény. bimbóskel. A kapor virágja nélkülözhetetlen az uborkaeltevéshez és salátához. spárga. zöldbab stb. Kanálf (Cochlearia officinalis) Nagy C-vitamin-tartalma skorbut ellen véd.). Fürd vízbe is nagyon kellemes. nyers ételekhez. Friss leveleit. A konyhában friss leveleit. Cukorbetegeknek és sószegény diétához is használják. gombócokhoz. Jó hatással van a májra. Körömvirág (Calendula officinalis) Már a 12. sültekhez. burgonyához. A konyhában a magvakat egészben vagy rölve használják. de párolható is. virágját és magját is felhasználhatjuk. céklá-hoz. Használható a magja. f szeres szószokhoz. kólika. felfúvódás. Vércukorszint-csökkent és értékes táplálékkiegészít . levesekhez. Kömény (Carum carvi) Hatása és felhasználása ugyanaz. azonkívül az abból készült olajos kivonat bedörzsölésre. kenyérsütéshez. álmatlanság ellen. használhatjuk. mirigyserkent hatása van. mártásokhoz. magját az összes zöldségféléhez (karfiol. béler sít és nyugtató hatása van.A konyhában igen finom f szer a hüvelyesekhez. 153 . A konyhában használható friss állapotban a nyersen fogyasztható ételekhez.

A konyhában gombócokhoz. vízhajtó és idegnyugtató hatása van. Szekrények és öreg bútordarabok dohos szagának elnyomására. Használható tea és kivonat formájában.és bélbántalmak. A konyhában kis adagokban. daganatok ellen jó és idegnyugtató. b rbántalmaknál. mártásokba és húsokhoz kit n . szélhajtó és vesetisztító hatása van. teakeverékekbe és lábfürd höz is. valamint felfúvódás ellen jó. és a b r tisztátalanságait belülr l tisztítja. Az emészt szervekre is jó hatással van. töltelékekhez adhatjuk. 154 . M Macskagyökér (Valeriana officinalis) Nyugtató és altató hatása van. savanyúságokhoz. Használható a levendulaolaj fürd víz illatosítására is. A konyhában természetes sárga színez anyag. Levendula (Lavandula officinalis) Epehajtó. Nem ajánlatos sokáig folyamatosan inni vagy gyógyszerként bevenni. burgonyás ételekhez. A konyhában zöld hajtásaival sülteket és egyéb húskészítményeket ízesíthetünk. El segíti a b r kipárolgását. L Lestyán (Levisticum officinale) Dezodoráló. Kozmetikai felhasználása: fürd vízbe.Virágszirmait ken csök alapanyagaként használják. a sáfrány helyett hallevesbe. Majoránna (Majorana hortensis) Gyomor. Használható friss és szárított állapotban mint tea. mártásokhoz. moly z nek használható. de folyamatosan levesekbe. teáját lemosáshoz. levesekbe. Izzasztó.

A konyhában cserépbe vessük. ködés szabályozásán kívül serkenti az összes kiválasztószervek. A zöld növényt nyers ételekhez. és a friss kis növényt használjuk. gyomorer sít és étvágygerjeszt hatása van. Metél hagyma (Album schoenoprasum) Vérnyomáscsökkent . salátákhoz és tojásételekhez. amelyeket emészthet bbé kell tenni. Használható a mustármag. Sok A-. Gyógyítja a vesét és az ereket. vizelethajtó és étvágygerjeszt hatása van. a mustárliszt. A zsázsánál enyhébb f szer. Étkezési mustárt salátaszószokhoz. vérkeringés-serkent és epehajtó hatása van.és C-vitamint tartalmaz. Csaknem az összes zöldségféléhez használható. Friss állapotban használható a konyhában. fert tlenít és regeneráló hatása van. R Rozmaring (Rosmarinus officinalis) Görcsoldó. de ne egyoldalúan használjuk. Használható levele. túróhoz. Jó hatás- 155 . folyamatosan naponta levesekbe. Por alakban azokhoz az ételekhez adjuk. A bélm . kenyérre. burgonyához. tisztító.. P Petrezselyem (Petroselium hortense) Emésztést serkent . az epe és a máj m ködését. de magja nem! A konyhában rendszeresen. -olaj és a fiatal zöld növény. tojáshoz lehet leg minden étkezéskor használjunk. Serkenti a. mártásokba. máj és a vese m ködését. B. zöldsalátaként fogyasszuk. töltelékekhez. Jó salátákhoz is. mártásokhoz. Kozmetikai felhasználása: esti fürd vízbe. pl. Mustár (Sinapis alba) Gyógyító. nyers ételekhez. salátákhoz. gyökere.Magas vérnyomásúaknak nem ajánljuk.

fürd vízbe. magas vérnyomás és daganatok ellen. de esztragon néven f szernövénynek is ismert. Mindenféle salátához és nyers ételekhez. májelzáródást és sárgaságot gyógyítható hatása van. A konyhában mártásként. 156 . almával. Használható frissen vagy olajjal és ecettel együtt. T Tárkonyürömf (Artemisia dracunculus) Gyomorer sít . Uborka eltevésénél nélkülözhetetlen. reuma ellen és vércukorcsökkent . Nagyon jó sószegény diétához. burgonyához. a gyógynövénykeverékekhez. Jó torokbántalmak és reuma ellen. gombócokhoz. gyógynövénylevesekhez és mártásokhoz. Er síti a máj és az epe m ködését. tejföllel keverve finom kiegészít . Cukorbetegeknek gyakrabban és sokszor adjuk. emésztést serkent és vizelethajtó hatása van. gyulladásgátló hatása van. étvágygerjeszt . S Sóska (Rumex acetosa) Vértisztító. Tavasszal kúraként mártásokba és f szeres zöldséglevesekbe lehet tenni. Hasonlóan az antibiotikumokhoz. Jó skorbut. idegbántalmak. de f leg nehezen emészthet töltelékekhez. halételekhez. g zöléshez és hajöblít szerként. húsokhoz. Kozmetikai felhasználása a b r lemosásához. Torma (Armoracia lapathifolia) Étvágygerjeszt . Nagy oxálsavtartalma miatt egyszerre ne sokat fogyasszunk.sal van kimerülés. C-vitamin-tartalma jelent s. emésztést el segít hatása van. A konyhában húsételekhez.

Z Zeller (Apium graveolens) Gumóját. f zve különböz levekbe és szárítva is. jó torokfájás és reuma ellen is. vízhajtó. jó máj-. gyomor. Étvágygerjeszt . ZS Zsálya (Salvia officinalis) Vértisztító. Kozmetikai felhasználása: kif zött levével b rbántalmakat lemosni. salátaként nyersen és f zve is jó. teának gargalizáláshoz. Friss leveleit használják. V Vérf (Sanguisorba officinalis) Kiváló tisztító hatása van. 157 .és bélbántalmakra. de a légz szervekre is jó hatása van. Kedvez torokfájásra és torokgyulladás ellen. Sótlan diétához nélkülözhetetlen. nyers ételekhez. A konyhában tavaszi kúrához. zöldségként. A konyhában levesekhez. salátákhoz mindenféle nyersen fogyasztható zöldséghez és túróhoz alkalmazható. epe-. levesekbe és mártásokhoz. különleges f szer. Használható nyersen. nyugtató hatása van.Turbolya (Anthryscus cerfolium) Vértisztító. gyakran használjuk. gyulladásgátló és fert tlenít hatása van. túróhoz stb. levesekhez és levekbe. Használható friss és szárított formában. Jó hatással van a májra és az epére. Használható fürd vízbe. Cukorbetegeknek és vízhajtónak alkalmas. mártásokhoz. ha szükséges. Minden savanykás ételhez. friss levelei pedig feltétként. levelét és levélnyelét különösen cukorbetegek részére ajánljuk. Vízhajtó. El segíti az emésztést.

mártásokhoz. halételekhez. Jó gyógyszer gyomor. Fert tlenít szer. zöld levelei salátákhoz vagy magában salátaként. sültekhez. arcg zöléshez kamillával együtt. adjuk. Friss. Zsázsa (Lepidium sativum) Nagy C-vitamin-tartalma van.és bélfert zés ellen. moly z .A konyhában cukorbetegeknek gyakrabban. májhoz stb. nyers ételekhez. Kozmetikai felhasználása hajöblít szerként. 158 .

159 .6 gyermekem van . hogy az ilyen min ségi termeléssel el állított termék egészség. kifogástalan élelmiszereket szabad megtermelni. az eltarthatóság. Végül teljes igazolást nyert. hanem . hogy ki is tulajdonképpen ez a szerz . Mindaz. De milyen hosszú volt az út.ezeket tárolni kellett vagy bef zni. Ett l az id t l kezdve mutatkozott meg a dönt különbség a "hagyományos eljárással" termelt zöldség és a biológiai termelésb l származó termékek között.Gertrud Franck ajánlása Most. s népes családomat . a ráfordítás és a min ségi eredmény. és milyen okok késztették a "vegyes növénykultúrás kertészkedés"-nek nevezett módszer kifejlesztésére. Már a kezdet kezdetén tudatára ébredtem annak. majd .s ez a további biológiai munkáknál fontos tényez vé vált . Mindez bizony már nagyon régen volt. amit ma eredményként könyvelhetek el. a sokoldalú felhasználás és értékesítés összefüggésében. ízletesség és eltarthatóság szempontjából kiáll minden összehasonlítást. vagy legalábbis alapos megvitatásra került. a kedves Olvasó talán szeretne valamit arról is tudni. az 1940 óta végzett következetes munkának a gyümölcse. Ez a követelmény els dlegesen a gazdaságosság szempontjából merült fel. A termékeket nemcsak közvetlen fogyasztásra szántuk. amíg egy tapasztalatból lesz rt szemlélet elismertté vált.és a gazdaságunkban foglalkoztatott dolgozókat a magunk termelte élelemmel kellett ellátnom.piacra is termeltünk. hogy csak jó min ség . Falusi asszony vagyok. hogy könyvem magyarul is megjelent.amikor már jelent sen megnagyobbodott a földterületünk .

de ezek közül 1940-t l kezd d en következetesen csak az egyiket követtem. Ezek számszer felsorolása lehetetlen.rövidesen a biológiai tevékenységre helyez dött a súlypont. a növényzet és az ember számára. amir l saját tapasztalatból nem bizonyosodtunk meg. Saját megfigyeléseink és tapasztalataink jelentették számomra a teljes biztonságot. el adásokban.a gazdaiskolában és a n egyletben is . 160 . A hohenlohe-i gazdaiskola már hosszabb ideje a biológiai termélésre irányozta figyelmét. a biológiai termelés iránt érdekl d csoportok kértek fel. tanulmányutakon. Ehhez csatlakoztak a gyakori el adások. nem mondhatunk és nem írhatunk le semmi olyant. valamint mez gazdasági szakiskolák továbbképz tanfolyamain. els sorban a biológiai mez gazdaság témájú tanfolyamai keretében. falusi ifjúsági és n egyletek rendezvényein. amikor a téli félév alatt 30-nál is több el adó körutat bonyolítottunk le. és egyben a természetszer kertm velés és a természetvédelem közötti szoros kapcsolatot is megvilágítja. népf iskolákon. El adásokat tartottam kertbarátkörökben. A háború után megalakult a hohenlohei gazdaiskola. szemleutakon és természetesen saját kertünkben is. szakoktatásban. s folyóiratokban is publikáltunk cikkeket. a vegyes növénykultúrás kertészet lényegét a könyv meggy z en kifejti. Úgy véltük. A Schwübisch-Hall-i járási központjának közel 10 évig voltam a vezet je. amelyekre egészen különböz . háziasszonyegyletek. s most átadom a magyar olvasóknak is. Mindezekhez meg kellett teremteni a szolid alapokat. Számos szervezet felkérésének tettünk eleget. hogy mennyit jelent a biológiai munka a talaj. megszervez dött a Falusi n egyletek szövetsége is.Számomra két járható út kínálkozott . Remélem. Mindkét munkaterületemen . Ez a munkám a legkülönböz bb formákban folyt: szemináriumokon. hiszen voltak évek. És ett l fogva minden gazdasági évvel nyilvánvalóbbá vált. Könyvemet eddig négy idegen nyelvre fordították le.

. . .. . . . . . . . . . . . Nyárutó. . . . . . Vegyes növényzet ágyásokban Mindig zöldell növénytömeg és talajtakarás El vetemények . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Mi minden árthat a talajnak? . Hagymatermesztés . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .a növényfejl dés alapja Talajállapot . . . . . . . .. . . . . . . . . . sz és tél . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. A tavasz és a nyárel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komposztprizma vagy -verem . .jól vagy rosszul m velt talaj . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . A vegyes növénykultúrás termesztési módszerrel könnyen megoldható problémák A betakarítás ideje . . . . . ... .. ... . . . . . .Tartalom El szó a magyar kiadáshoz Hogyan alakult ki a vegyes növénykultúrás kertm velési mód? Alapgondolatok és alapszabályok A vegyes növénykultúrás zöldséges az évszakok körforgásában Példa: a természet . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . Talaj és trágyázás .. . . . . . . . 11 13 15 15 15 17 27 37 37 38 39 42 44 44 49 53 53 54 56 161 .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . Felületi komposztálás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . A váltakozósoros termesztés gyakorlata . . . . Paradicsomtermesztés .

. . . Gyümölcs a vegyes kertben Bogyósgyümölcs ek . .. . . . . ... . : ... . .. . . . . . . . …………… Mi történik az ével kr l levágott növényi részekkel? ... . . . . . . . . . . . A nyesedék jelent sége a talajegészség fenntartásában Gazdálkodás a csapadékkal és a vízutánpótlással A giliszták felszaporodása a vegyes növénykultúrás kertben Gyomok a kertben Mit tekintünk gyomnövénynek?. . .. . .... . . . . Termesztésre javasolt egyéb ével k . . Biológiai körforgás . . . . . . . . . . . .. . . . . .. : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . A gyomok és a pillangók Trágyalé gyomnövényekb l és azok hatása . . . Gyümölcsfák 58 58 60 61 62 64 66 66 . .. . Talajjelz gyomnövények .. . . Az állatközösség összetétele . . . . . . . .. . . Kártev kké vált állatok . . .Szecskázott nyesedékek A nyesedék összetétele . . . . .. Kölcsönös függ ség . . . . . . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . ..és f szernövények Ével gyógy. . .. A gyomnövények szerepe . . . . Javító hatású gyomok . . . . . . . . . .. . . . .és f szernövények termesztése Beillesztésük a vegyes növénykultúrás rendszerbe Az egynyári gyógy. . . A gyógy. .. . . . . . .... . . . . .és f szernövények . . . ... . . . . . . . ..67 67 69 70 71 71 75 75 76 80 81 84 85 87 88 90 91 92 94 94 96 100 . .. .. .. . . . . . .100 107 162 . . . . Felhasználása . . ... . . . . . . Trágyalevek gyógy-és f szernövényekb l Különleges trágyalevek A vegyes kultúra sematikus ábrázolása Állatok a kertben A mikrofauna Nagyobb állatok . . .. .

rózsák a vegyeskultúrás kertben A minta a régi parasztkert A díszkertben néhány dolog nehezebb.A kert és a táplálkozás Füszernövények konyhai használatra Friss saláták F zött zöldségfélék Zöldséglevek és -levesek A szamóca és az egyéb gyümölcsfélék Használjun több f szert a húsokhoz! Gondoljunk a télre is! Virágok.és f szernövény-ABC Gertrud Franck ajánlása 112 113 116 120 128 130 133 136 141 141 141 143 143 144 148 149 159 163 . cserjék. mint a zöldségesben Talajtakarás a díszkertben Kerüljük a "monokultúrát"! Ével k és rózsatövek társítása Ha egyszer a kert már túl nagy lesz… Gyógy.

164 .

165 .

You're Reading a Free Preview

Descarregar
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->